Премини към съдържанието

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

Ritte

Проверка

Препоръчан отговор


Не мисля, че имам вируси, но изчистих компютъра си с помощта на icotonev, сега искам да проверя и лаптопа :)

 

DDS

 

DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_AMD64 

Internet Explorer: 9.0.8112.16421  BrowserJavaVersion: 10.21.2
Run by HP at 20:09:27 on 2013-08-31
Microsoft Windows 7 Enterprise   6.1.7601.1.1251.359.1026.18.2758.1539 [GMT 3:00]
.
AV: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {2B2D1395-420B-D5C9-657E-930FE358FC3C}
SP: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {904CF271-6431-DA47-5FCE-A87D98DFB681}
SP: Windows Defender *Enabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
.
============== Running Processes ===============
.
C:Windowssystem32wininit.exe
C:Windowssystem32lsm.exe
C:Windowssystem32svchost.exe -k DcomLaunch
C:Windowssystem32svchost.exe -k RPCSS
C:Windowssystem32atiesrxx.exe
C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:Windowssystem32svchost.exe -k netsvcs
C:Program FilesIDTWDMSTacSV64.exe
C:Windowssystem32svchost.exe -k GPSvcGroup
C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalService
C:Windowssystem32Hpservice.exe
C:Windowssystem32atieclxx.exe
C:Windowssystem32svchost.exe -k NetworkService
D:Avast!AvastSvc.exe
C:Windowssystem32Dwm.exe
C:WindowsExplorer.EXE
C:WindowsSystem32spoolsv.exe
C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
C:Windowssystem32taskhost.exe
C:Program Files (x86)Common FilesAdobeARM1.0armsvc.exe
C:Program FilesIDTWDMAESTSr64.exe
C:Program Files (x86)Bluetooth Suiteadminservice.exe
C:Program Files (x86)Hewlett-PackardSharedHPDrvMntSvc.exe
C:Program Files (x86)Hewlett-PackardHP Hotkey SupportHpHotkeyMonitor.exe
C:WindowsSystem32hkcmd.exe
C:WindowsSystem32igfxpers.exe
C:Program Files (x86)GoogleGoogleToolbarNotifierGoogleToolbarNotifier.exe
E:Malwarebytes' Anti-Malwarembamscheduler.exe
C:Program Files (x86)Common FilesJavaJava Updatejusched.exe
D:Avast!AvastUI.exe
E:Malwarebytes' Anti-Malwarembamservice.exe
E:Malwarebytes' Anti-Malwarembamgui.exe
C:WindowsSysWOW64PnkBstrA.exe
C:UsersPublictempTeamViewerVersion8TeamViewer_Service.exe
C:Windowssystem32SearchIndexer.exe
C:Windowssystem32svchost.exe -k bthsvcs
C:Windowssystem32wbemunsecapp.exe
C:Windowssystem32wbemwmiprvse.exe
C:Windowssystem32svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted
C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
C:Program Files (x86)Hewlett-PackardSharedhpqWmiEx.exe
C:Program FilesWindows Media Playerwmpnetwk.exe
C:Program Files (x86)IntelIntel® Management Engine ComponentsLMSLMS.exe
C:Program Files (x86)NeroUpdateNASvc.exe
C:WindowsSystem32svchost.exe -k secsvcs
C:Program Files (x86)IntelIntel® Management Engine ComponentsUNSUNS.exe
C:WindowsservicingTrustedInstaller.exe
C:Windowssystem32taskhost.exe
C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServicePeerNet
C:Program Files (x86)SkypePhoneSkype.exe
C:Program Files (x86)Internet ExplorerIELowutil.exe
C:Windowssystem32SearchProtocolHost.exe
C:Windowssystem32SearchFilterHost.exe
C:Windowssystem32conhost.exe
C:Windowssystem32wbemwmiprvse.exe
C:WindowsSystem32cscript.exe
.
============== Pseudo HJT Report ===============
.
mWinlogon: Userinit = userinit.exe,
BHO: cardisabled - <orphaned>
BHO: Adobe PDF Link Helper: {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:Program Files (x86)Common FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelperShim.dll
BHO: Incredibar.com Helper Object: {6E13DDE1-2B6E-46CE-8B66-DC8BF36F6B99} - 
BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice14GROOVEEX.DLL
BHO: Java Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program Files (x86)Javajre7binssv.dll
BHO: CIESpeechBHO Class: {8D10F6C4-0E01-4BD4-8601-11AC1FDF8126} - C:Program Files (x86)Bluetooth SuiteIEPlugIn.dll
BHO: avast! Online Security: {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - D:Avast!aswWebRepIE.dll
BHO: Google Toolbar Helper: {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:Program Files (x86)GoogleGoogle ToolbarGoogleToolbar_32.dll
BHO: Skype Browser Helper: {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:Program Files (x86)SkypeToolbarsInternet Explorerskypeieplugin.dll
BHO: Office Document Cache Handler: {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice14URLREDIR.DLL
BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:Program Files (x86)Javajre7binjp2ssv.dll
BHO: SimpleAdblock Class: {FFCB3198-32F3-4E8B-9539-4324694ED664} - C:Program Files (x86)Common FilesSimple AdblockSimpleAdblock.dll
TB: Google Toolbar: {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - C:Program Files (x86)GoogleGoogle ToolbarGoogleToolbar_32.dll
TB: Incredibar Toolbar: {F9639E4A-801B-4843-AEE3-03D9DA199E77} - 
TB: avast! Online Security: {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - D:Avast!aswWebRepIE.dll
TB: Google Toolbar: {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:Program Files (x86)GoogleGoogle ToolbarGoogleToolbar_32.dll
uRun: [swg] "C:Program Files (x86)GoogleGoogleToolbarNotifierGoogleToolbarNotifier.exe"
uRun: [skype] "C:Program Files (x86)SkypePhoneSkype.exe" /minimized /regrun
mRun: [Adobe ARM] "C:Program Files (x86)Common FilesAdobeARM1.0AdobeARM.exe"
mRun: [sunJavaUpdateSched] "C:Program Files (x86)Common FilesJavaJava Updatejusched.exe"
mRun: [avast] "D:Avast!avastUI.exe" /nogui
mRun: [LogMeIn Hamachi Ui] "E:hamachi-2-ui.exe" --auto-start
uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:145
mPolicies-Explorer: NoActiveDesktop = dword:1
mPolicies-Explorer: NoActiveDesktopChanges = dword:1
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:5
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3
mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0
IE: &Експортиране към Microsoft Excel - C:PROGRA~1MICROS~1Office14EXCEL.EXE/3000
IE: &Изпрати към OneNote - C:PROGRA~1MICROS~1Office14ONBttnIE.dll/105
IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice14ONBttnIE.dll
IE: {7815BE26-237D-41A8-A98F-F7BD75F71086} - {8D10F6C4-0E01-4BD4-8601-11AC1FDF8126} - C:Program Files (x86)Bluetooth SuiteIEPlugIn.dll
IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice14ONBttnIELinkedNotes.dll
IE: {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:Program Files (x86)SkypeToolbarsInternet Explorerskypeieplugin.dll
TCP: NameServer = 192.168.0.1
TCP: Interfaces{9C79513B-80C7-4AD1-BD96-55B2394EBD42} : DHCPNameServer = 192.168.0.1
TCP: Interfaces{9C79513B-80C7-4AD1-BD96-55B2394EBD42}07564727F66796 : DHCPNameServer = 192.168.0.1
TCP: Interfaces{9C79513B-80C7-4AD1-BD96-55B2394EBD42}4505D2C494E4B4F5630333443343 : DHCPNameServer = 192.168.0.1
TCP: Interfaces{9C79513B-80C7-4AD1-BD96-55B2394EBD42}4656661657C647 : DHCPNameServer = 192.168.1.1
Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:Program Files (x86)Common FilesMicrosoft SharedOFFICE14MSOXMLMF.DLL
Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:Program Files (x86)SkypeToolbarsInternet Explorerskypeieplugin.dll
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:Program Files (x86)Common FilesSkypeSkype4COM.dll
SSODL: WebCheck - <orphaned>
SEH: Groove GFS Stub Execution Hook - {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice14GROOVEEX.DLL
mASetup: {8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96} - "C:Program Files (x86)GoogleChromeApplication29.0.1547.62Installerchrmstp.exe" --configure-user-settings --verbose-logging --system-level --multi-install --chrome
x64-BHO: cardisabled - <orphaned>
x64-BHO: avast! Online Security: {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - D:Avast!aswWebRepIE64.dll
x64-BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice14GROOVEEX.DLL
x64-BHO: Google Toolbar Helper: {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:Program Files (x86)GoogleGoogle ToolbarGoogleToolbar_64.dll
x64-BHO: Skype add-on for Internet Explorer: {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:Program Files (x86)SkypeToolbarsInternet Explorer x64skypeieplugin.dll
x64-BHO: Office Document Cache Handler: {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice14URLREDIR.DLL
x64-BHO: SimpleAdblock Class: {FFCB3198-32F3-4E8B-9539-4324694ED664} - C:Program Files (x86)Common FilesSimple AdblockSimpleAdblockx64.dll
x64-TB: avast! Online Security: {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - D:Avast!aswWebRepIE64.dll
x64-TB: Google Toolbar: {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:Program Files (x86)GoogleGoogle ToolbarGoogleToolbar_64.dll
x64-Run: [igfxTray] C:WindowsSystem32igfxtray.exe
x64-Run: [HotKeysCmds] C:WindowsSystem32hkcmd.exe
x64-Run: [Persistence] C:WindowsSystem32igfxpers.exe
x64-IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice14ONBttnIE.dll
x64-IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice14ONBttnIELinkedNotes.dll
x64-IE: {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:Program Files (x86)SkypeToolbarsInternet Explorer x64skypeieplugin.dll
x64-Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedOFFICE14MSOXMLMF.DLL
x64-Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:Program Files (x86)SkypeToolbarsInternet Explorer x64skypeieplugin.dll
x64-Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - <orphaned>
x64-Notify: igfxcui - igfxdev.dll
x64-SSODL: WebCheck - <orphaned>
x64-SEH: Groove GFS Stub Execution Hook - {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice14GROOVEEX.DLL
.
================= FIREFOX ===================
.
FF - ProfilePath - C:UsersHPAppDataRoamingMozillaFirefoxProfilesydeuxp94.default
FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Bing 
FF - plugin: C:PROGRA~2MICROS~1Office14NPAUTHZ.DLL
FF - plugin: C:PROGRA~2MICROS~1Office14NPSPWRAP.DLL
FF - plugin: C:Program Files (x86)AdobeReader 10.0ReaderAIRnppdf32.dll
FF - plugin: C:Program Files (x86)GoogleUpdate1.3.21.135npGoogleUpdate3.dll
FF - plugin: C:Program Files (x86)Javajre7binplugin2npjp2.dll
FF - plugin: C:Program Files (x86)Microsoft Silverlight4.1.10329.0npctrlui.dll
FF - plugin: C:WindowsSysWOW64MacromedFlashNPSWF32_11_6_602_171.dll
FF - plugin: C:WindowsSysWOW64npDeployJava1.dll
FF - plugin: C:WindowsSysWOW64npmproxy.dll
.
---- FIREFOX POLICIES ----
FF - user.js: extensions.incredibar_i.newTab - false
FF - user.js: extensions.incredibar_i.id - 98aeb341000000000000666d57140300
FF - user.js: extensions.incredibar_i.instlDay - 15718
FF - user.js: extensions.incredibar_i.vrsn - 1.5.11.14
FF - user.js: extensions.incredibar_i.vrsni - 1.5.11.14
FF - user.js: extensions.incredibar_i.vrsnTs - 1.5.11.1420:31:41
FF - user.js: extensions.incredibar_i.prtnrId - Incredibar
FF - user.js: extensions.incredibar_i.prdct - incredibar
FF - user.js: extensions.incredibar_i.aflt - orgnl
FF - user.js: extensions.incredibar_i.smplGrp - none
FF - user.js: extensions.incredibar_i.tlbrId - base
FF - user.js: extensions.incredibar_i.instlRef - 
FF - user.js: extensions.incredibar_i.dfltLng - 
FF - user.js: extensions.incredibar_i.excTlbr - false
FF - user.js: extensions.incredibar_i.ms_url_id - 
FF - user.js: extensions.incredibar_i.upn2 - 6R8Re9zp17
FF - user.js: extensions.incredibar_i.upn2n - 92825741170200737
FF - user.js: extensions.incredibar_i.productid - 26
FF - user.js: extensions.incredibar_i.installerproductid - 26
FF - user.js: extensions.incredibar_i.did - 10643
FF - user.js: extensions.incredibar_i.ppd - 1
.
============= SERVICES / DRIVERS ===============
.
R0 aswRvrt;aswRvrt;C:WindowsSystem32driversaswRvrt.sys [2013-5-9 65336]
R0 aswVmm;aswVmm;C:WindowsSystem32driversaswVmm.sys [2013-5-9 189936]
R1 aswSnx;aswSnx;C:WindowsSystem32driversaswSnx.sys [2013-5-9 1030952]
R1 aswSP;aswSP;C:WindowsSystem32driversaswSP.sys [2013-5-9 378944]
R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;C:WindowsSystem32driversdtsoftbus01.sys [2013-7-8 283064]
R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;C:WindowsSystem32driversvwififlt.sys [2009-7-14 59904]
R2 {1BA31E5A-C098-42d8-8F88-3C9F78A2FDDC};Power Control [2012/10/10 17:58:02];C:Program Files (x86)CyberLinkPowerDVD10NavFilter000.fcl [2010-3-13 146928]
R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;C:Program Files (x86)Common FilesAdobeARM1.0armsvc.exe [2012-12-18 65192]
R2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service;C:Program FilesIDTWDMAESTSr64.exe [2012-10-10 89600]
R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;C:WindowsSystem32atiesrxx.exe [2011-4-27 203264]
R2 aswFsBlk;aswFsBlk;C:WindowsSystem32driversaswFsBlk.sys [2013-5-9 33400]
R2 aswMonFlt;aswMonFlt;C:WindowsSystem32driversaswMonFlt.sys [2013-5-9 80816]
R2 AtherosSvc;AtherosSvc;C:Program Files (x86)Bluetooth SuiteAdminService.exe [2011-1-6 53920]
R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus;D:Avast!AvastSvc.exe [2013-5-12 46808]
R2 HPDrvMntSvc.exe;HP Quick Synchronization Service;C:Program Files (x86)Hewlett-PackardSharedHPDrvMntSvc.exe [2011-7-5 227384]
R2 hpHotkeyMonitor;hpHotkeyMonitor;C:Program Files (x86)Hewlett-PackardHP HotKey SupporthpHotkeyMonitor.exe [2011-7-6 1698360]
R2 hpsrv;HP Service;C:WindowsSystem32hpservice.exe [2012-2-28 31000]
R2 MBAMScheduler;MBAMScheduler;E:Malwarebytes' Anti-Malwarembamscheduler.exe [2013-4-26 418376]
R2 MBAMService;MBAMService;E:Malwarebytes' Anti-Malwarembamservice.exe [2013-4-26 701512]
R2 NAUpdate;Nero Update;C:Program Files (x86)NeroUpdateNASvc.exe [2011-9-23 641832]
R2 TeamViewer8;TeamViewer 8;C:UsersPublictempTeamViewerVersion8TeamViewer_Service.exe [2013-7-3 4150112]
R2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service;C:Program Files (x86)IntelIntel® Management Engine ComponentsUNSUNS.exe [2012-10-10 2656536]
R3 amdkmdag;amdkmdag;C:WindowsSystem32driversatikmdag.sys [2011-4-27 9319424]
R3 amdkmdap;amdkmdap;C:WindowsSystem32driversatikmpag.sys [2011-4-27 303616]
R3 AthBTPort;Atheros Virtual Bluetooth Class;C:WindowsSystem32driversbtath_flt.sys [2011-1-6 36000]
R3 BTATH_A2DP;Bluetooth A2DP Audio Driver;C:WindowsSystem32driversbtath_a2dp.sys [2011-1-6 298144]
R3 BTATH_BUS;Atheros Bluetooth Bus;C:WindowsSystem32driversbtath_bus.sys [2011-1-6 28832]
R3 BTATH_HCRP;Bluetooth HCRP Server driver;C:WindowsSystem32driversbtath_hcrp.sys [2011-1-6 201376]
R3 BTATH_LWFLT;Bluetooth LWFLT Device;C:WindowsSystem32driversbtath_lwflt.sys [2011-1-6 55456]
R3 BTATH_RCP;Bluetooth AVRCP Device;C:WindowsSystem32driversbtath_rcp.sys [2011-1-6 154272]
R3 BtFilter;BtFilter;C:WindowsSystem32driversbtfilter.sys [2011-1-6 279200]
R3 IntcDAud;Intel® Display Audio;C:WindowsSystem32driversIntcDAud.sys [2010-10-15 317440]
R3 intelkmd;intelkmd;C:WindowsSystem32driversigdpmd64.sys [2011-3-25 12262336]
R3 MBAMProtector;MBAMProtector;C:WindowsSystem32driversmbam.sys [2013-4-26 25928]
R3 MEIx64;Intel® Management Engine Interface;C:WindowsSystem32driversHECIx64.sys [2010-10-19 56344]
R3 nusb3hub;Renesas Electronics USB 3.0 Hub Driver;C:WindowsSystem32driversnusb3hub.sys [2011-6-10 91648]
R3 nusb3xhc;Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller Driver;C:WindowsSystem32driversnusb3xhc.sys [2011-6-10 208896]
R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;C:WindowsSystem32driversRt64win7.sys [2011-6-10 539240]
R3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;C:WindowsSystem32driversvwifimp.sys [2009-7-14 17920]
S2 gupdate;Услуга на Google Актуализация (gupdate);C:Program Files (x86)GoogleUpdateGoogleUpdate.exe [2013-1-5 116648]
S2 Hamachi2Svc;LogMeIn Hamachi Tunneling Engine;E:hamachi-2.exe -s --> E:hamachi-2.exe -s [?]
S2 SkypeUpdate;Skype Updater;C:Program Files (x86)SkypeUpdaterUpdater.exe [2013-6-21 162408]
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;C:WindowsSysWOW64MacromedFlashFlashPlayerUpdateService.exe [2012-10-10 257416]
S3 cpudrv64;cpudrv64;C:Program Files (x86)SystemRequirementsLabcpudrv64.sys [2011-6-2 17864]
S3 dmvsc;dmvsc;C:WindowsSystem32driversdmvsc.sys [2010-11-21 71168]
S3 gupdatem;Услуга на Google Актуализация (gupdatem);C:Program Files (x86)GoogleUpdateGoogleUpdate.exe [2013-1-5 116648]
S3 JMCR;JMCR;C:WindowsSystem32driversjmcr.sys [2011-1-31 174168]
S3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice14GROOVE.EXE [2011-6-12 51740536]
S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;C:Program Files (x86)Mozilla Maintenance Servicemaintenanceservice.exe [2013-1-5 115168]
S3 ose64;Office 64 Source Engine;C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedSource EngineOSE.EXE [2010-1-9 174440]
S3 osppsvc;Office Software Protection Platform;C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedOfficeSoftwareProtectionPlatformOSPPSVC.EXE [2010-1-9 4925184]
S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;C:WindowsSystem32driversrdpvideominiport.sys [2013-5-9 19456]
S3 Sony PC Companion;Sony PC Companion;C:Program Files (x86)SonySony PC CompanionPCCService.exe [2013-2-1 155320]
S3 StorSvc;Storage Service;C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted [2009-7-14 27136]
S3 Synth3dVsc;Synth3dVsc;C:WindowsSystem32driversSynth3dVsc.sys [2010-11-21 88960]
S3 terminpt;Microsoft Remote Desktop Input Driver;C:WindowsSystem32driversterminpt.sys [2013-5-9 29696]
S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;C:WindowsSystem32driversTsUsbFlt.sys [2013-5-9 57856]
S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;C:WindowsSystem32driversTsUsbGD.sys [2013-5-9 30208]
S3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies Service;C:WindowsSystem32WatWatAdminSvc.exe [2013-5-10 1255736]
SUnknown tsusbhub;tsusbhub; [x]
.
=============== Created Last 30 ================
.
2013-08-26 18:07:20 -------- d-----w- C:UsersHPAppDataLocalLogMeIn Hamachi
2013-08-23 19:23:26 225280 ------w- C:Program Files (x86)Common FilesInstallShieldIScriptIScript.dll
2013-08-23 19:23:25 77824 ----a-w- C:Program Files (x86)Common FilesInstallShieldengine6Intel 32ctor.dll
2013-08-23 19:23:25 32768 ------w- C:Program Files (x86)Common FilesInstallShieldengine6Intel 32objectps.dll
2013-08-23 19:23:25 176128 ------w- C:Program Files (x86)Common FilesInstallShieldengine6Intel 32iuser.dll
2013-08-23 19:23:24 212992 ----a-w- C:Program Files (x86)Common FilesInstallShieldengine6Intel 32ILog.dll
2013-08-21 19:20:45 -------- d-----w- C:WindowsSystem32appmgmt
2013-08-21 19:19:14 -------- d-----w- C:Windowspss
.
==================== Find3M  ====================
.
2013-08-21 19:33:39 71048 ----a-w- C:WindowsSysWow64FlashPlayerCPLApp.cpl
2013-08-21 19:33:39 692104 ----a-w- C:WindowsSysWow64FlashPlayerApp.exe
2013-07-08 20:07:06 98304 ----a-w- C:WindowsSysWow64CmdLineExt.dll
2013-07-08 19:44:00 283064 ----a-w- C:WindowsSystem32driversdtsoftbus01.sys
2013-06-28 04:39:44 189936 ----a-w- C:WindowsSystem32driversaswVmm.sys
2013-06-28 04:39:44 1030952 ----a-w- C:WindowsSystem32driversaswSnx.sys
.
============= FINISH: 20:10:41,65 ===============
 
Attach
 
.
UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.
IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT
.
DDS (Ver_2011-09-30.01)
.
Microsoft Windows 7 Enterprise 
Boot Device: DeviceHarddiskVolume1
Install Date: 10.10.2012 г. 15:51:12
System Uptime: 30.8.2013 г. 00:42:33 (44 hours ago)
.
Motherboard: Hewlett-Packard |  | 167C
Processor: Intel® Core i3-2350M CPU @ 2.30GHz | CPU 1 | 782/100mhz
.
==== Disk Partitions =========================
.
C: is FIXED (NTFS) - 100 GiB total, 67,768 GiB free.
D: is FIXED (NTFS) - 299 GiB total, 282,84 GiB free.
E: is FIXED (NTFS) - 299 GiB total, 298,756 GiB free.
F: is CDROM ()
G: is CDROM ()
.
==== Disabled Device Manager Items =============
.
==== System Restore Points ===================
.
RP84: 10.8.2013 г. 16:02:35 - Планирана контролна точка
RP85: 21.8.2013 г. 22:20:10 - Removed Steam
RP86: 23.8.2013 г. 22:25:40 - Installed LogMeIn Hamachi
RP87: 26.8.2013 г. 21:04:13 - Removed LogMeIn Hamachi
RP88: 26.8.2013 г. 21:06:20 - Installed LogMeIn Hamachi
RP89: 27.8.2013 г. 22:50:11 - Removed LogMeIn Hamachi
RP90: 27.8.2013 г. 22:51:57 - Installed LogMeIn Hamachi
.
==== Installed Programs ======================
.
Декларация Обр.1 и 6
µTorrent
Adobe Flash Player 11 ActiveX
Adobe Flash Player 11 Plugin
Adobe Reader X (10.1.6)
AMD APP SDK Runtime
Atheros Driver Installation Program
ATI Catalyst Install Manager
avast! Free Antivirus
Bluetooth Win7 Suite (64)
BS.Player FREE
BulgarianPhonetic XP by G. Atanasov
Catalyst Control Center
Catalyst Control Center - Branding
Catalyst Control Center Graphics Previews Common
Catalyst Control Center InstallProxy
Catalyst Control Center Localization All
Catalyst Control Center Profiles Mobile
ccc-utility64
CCC Help Chinese Standard
CCC Help Chinese Traditional
CCC Help Czech
CCC Help Danish
CCC Help Dutch
CCC Help English
CCC Help Finnish
CCC Help French
CCC Help German
CCC Help Greek
CCC Help Hungarian
CCC Help Italian
CCC Help Japanese
CCC Help Korean
CCC Help Norwegian
CCC Help Polish
CCC Help Portuguese
CCC Help Russian
CCC Help Spanish
CCC Help Swedish
CCC Help Thai
CCC Help Turkish
Cisco EAP-FAST Module
Cisco LEAP Module
Cisco PEAP Module
CyberLink PowerDVD 10
DAEMON Tools Lite
Definition Update for Microsoft Office 2010 (KB982726) 64-Bit Edition
Favorite-Games 5.22
Gaberoff Koral German Dictionary 1.01
Google Chrome
Google Toolbar for Internet Explorer
Google Update Helper
GTA San Andreas
HP 3D DriveGuard
HP HotKey Support
HP Webcam Driver
IB Updater 2.0.0.578
IB Updater Service
IDT Audio
Incredibar Toolbar  on IE
Intel® Control Center
Intel® Display Audio Driver
Intel® Management Engine Components
Java 7 Update 21
Java Auto Updater
JMicron Flash Media Controller Driver
K-Lite Codec Pack 7.9.0 (Full)
Kartagen
LogMeIn Hamachi
Malwarebytes Anti-Malware, версия 1.75.0.1300
Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)
Microsoft Office Access MUI (Bulgarian) 2010
Microsoft Office Excel MUI (Bulgarian) 2010
Microsoft Office Groove MUI (Bulgarian) 2010
Microsoft Office InfoPath MUI (Bulgarian) 2010
Microsoft Office Office 32-bit Components 2010
Microsoft Office OneNote MUI (Bulgarian) 2010
Microsoft Office Outlook MUI (Bulgarian) 2010
Microsoft Office PowerPoint MUI (Bulgarian) 2010
Microsoft Office Professional Plus 2010
Microsoft Office Proof (Bulgarian) 2010
Microsoft Office Proof (English) 2010
Microsoft Office Proof (German) 2010
Microsoft Office Proof (Russian) 2010
Microsoft Office Proofing (Bulgarian) 2010
Microsoft Office Publisher MUI (Bulgarian) 2010
Microsoft Office Shared 32-bit MUI (Bulgarian) 2010
Microsoft Office Shared MUI (Bulgarian) 2010
Microsoft Office Word MUI (Bulgarian) 2010
Microsoft Silverlight
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.17
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161
Microsoft Visual C++ 2010  x64 Redistributable - 10.0.40219
Microsoft Visual C++ 2010  x86 Redistributable - 10.0.40219
Minecraft 1.4.5
Mozilla Firefox 17.0.1 (x86 en-US)
Mozilla Maintenance Service
Nero Burning ROM 11
Nero Burning ROM 11 Help (CHM)
Nero ControlCenter 11
Nero ControlCenter 11 Help (CHM)
Nero Core Components 11
Nero RescueAgent 11
Nero RescueAgent 11 Help (CHM)
Nero Update
nero.prerequisites.msi
PunkBuster Services
PX Profile Update
Realtek Ethernet Controller All-In-One Windows Driver
Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller Driver
SA Dictionary 2008 Beta 4
Security Update for Microsoft Excel 2010 (KB2597166) 64-Bit Edition
Security Update for Microsoft InfoPath 2010 (KB2553322) 64-Bit Edition
Security Update for Microsoft InfoPath 2010 (KB2553431) 64-Bit Edition
Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2553091)
Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2553096)
Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2553371) 64-Bit Edition
Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2553447) 64-Bit Edition
Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2589320) 64-Bit Edition
Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2598243) 64-Bit Edition
Security Update for Microsoft PowerPoint 2010 (KB2553185) 64-Bit Edition
Security Update for Microsoft SharePoint Workspace 2010 (KB2566445)
Security Update for Microsoft Visio Viewer 2010 (KB2597981) 64-Bit Edition
Simple Adblock
Skype Click to Call
Skype™ 6.6
Sony PC Companion 2.10.136
Synaptics Pointing Device Driver
System Requirements Lab CYRI
System Requirements Lab for Intel
TeamSpeak 3 Client
TeamViewer 8
Update for Microsoft Office 2010 (KB2553065)
Update for Microsoft Office 2010 (KB2553092)
Update for Microsoft Office 2010 (KB2553181) 64-Bit Edition
Update for Microsoft Office 2010 (KB2553267) 64-Bit Edition
Update for Microsoft Office 2010 (KB2553310) 64-Bit Edition
Update for Microsoft Office 2010 (KB2566458)
Update for Microsoft Office 2010 (KB2597091) 64-Bit Edition
Update for Microsoft Office 2010 (KB2598242) 64-Bit Edition
Update for Microsoft Office 2010 (KB2760631) 64-Bit Edition
Update for Microsoft OneNote 2010 (KB2553290) 64-Bit Edition
Update for Microsoft OneNote 2010 (KB2589345) 64-Bit Edition
Update for Microsoft Outlook 2010 (KB2553248) 64-Bit Edition
Update for Microsoft Outlook Social Connector 2010 (KB2553406) 64-Bit Edition
VLC media player 1.1.4
Winamp
Winamp Detector Plug-in
WinRAR archiver
WMV9/VC-1 Video Playback
.
==== Event Viewer Messages From Past Week ========
.
31.8.2013 г. 07:19:12, Error: Service Control Manager [7034]  - The LogMeIn Hamachi Tunneling Engine service terminated unexpectedly.  It has done this 1 time(s).
31.8.2013 г. 07:18:59, Error: Service Control Manager [7011]  - A timeout (30000 milliseconds) was reached while waiting for a transaction response from the TeamViewer8 service.
30.8.2013 г. 22:16:30, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR4.
30.8.2013 г. 12:05:48, Error: NetBT [4321]  - The name "WORKGROUP      :1d" could not be registered on the interface with IP address 25.197.129.158. The computer with the IP address 25.151.69.158 did not allow the name to be claimed by this computer.
29.8.2013 г. 21:03:40, Error: NetBT [4321]  - The name "WORKGROUP      :1d" could not be registered on the interface with IP address 25.197.129.158. The computer with the IP address 25.151.69.158 did not allow the name to be claimed by this computer.
29.8.2013 г. 17:34:30, Error: bowser [8003]  - The master browser has received a server announcement from the computer XPHANTOM that believes that it is the master browser for the domain on transport NetBT_Tcpip_{3319ADEA-A95A-4E29-A03C-73BF56F202C6}. The master browser is stopping or an election is being forced.
29.8.2013 г. 17:34:10, Error: Service Control Manager [7000]  - The Услуга на Google Актуализация (gupdate) service failed to start due to the following error:  The pipe has been ended.
29.8.2013 г. 17:34:10, Error: Microsoft-Windows-DistributedCOM [10005]  - DCOM got error "109" attempting to start the service gupdate with arguments "/comsvc" in order to run the server: {4EB61BAC-A3B6-4760-9581-655041EF4D69}
29.8.2013 г. 10:51:03, Error: NetBT [4321]  - The name "WORKGROUP      :1d" could not be registered on the interface with IP address 25.197.129.158. The computer with the IP address 25.151.69.158 did not allow the name to be claimed by this computer.
28.8.2013 г. 07:39:04, Error: NetBT [4321]  - The name "WORKGROUP      :1d" could not be registered on the interface with IP address 25.197.129.158. The computer with the IP address 25.77.25.2 did not allow the name to be claimed by this computer.
27.8.2013 г. 22:52:52, Error: Service Control Manager [7009]  - A timeout was reached (30000 milliseconds) while waiting for the LogMeIn Hamachi Tunneling Engine service to connect.
27.8.2013 г. 22:52:52, Error: Service Control Manager [7000]  - The LogMeIn Hamachi Tunneling Engine service failed to start due to the following error:  The service did not respond to the start or control request in a timely fashion.
27.8.2013 г. 22:52:51, Error: Service Control Manager [7030]  - The LogMeIn Hamachi Tunneling Engine service is marked as an interactive service.  However, the system is configured to not allow interactive services.  This service may not function properly.
27.8.2013 г. 21:33:24, Error: Service Control Manager [7034]  - The Услуга на Google Актуализация (gupdate) service terminated unexpectedly.  It has done this 1 time(s).
27.8.2013 г. 06:50:44, Error: Service Control Manager [7034]  - The LogMeIn Hamachi Tunneling Engine service terminated unexpectedly.  It has done this 1 time(s).
27.8.2013 г. 06:50:38, Error: Service Control Manager [7011]  - A timeout (30000 milliseconds) was reached while waiting for a transaction response from the Hamachi2Svc service.
27.8.2013 г. 06:49:46, Error: Service Control Manager [7011]  - A timeout (30000 milliseconds) was reached while waiting for a transaction response from the TeamViewer8 service.
26.8.2013 г. 21:58:01, Error: Service Control Manager [7011]  - A timeout (30000 milliseconds) was reached while waiting for a transaction response from the TeamViewer8 service.
26.8.2013 г. 21:07:14, Error: Service Control Manager [7009]  - A timeout was reached (30000 milliseconds) while waiting for the LogMeIn Hamachi Tunneling Engine service to connect.
26.8.2013 г. 21:07:14, Error: Service Control Manager [7000]  - The LogMeIn Hamachi Tunneling Engine service failed to start due to the following error:  The service did not respond to the start or control request in a timely fashion.
26.8.2013 г. 21:07:13, Error: Service Control Manager [7030]  - The LogMeIn Hamachi Tunneling Engine service is marked as an interactive service.  However, the system is configured to not allow interactive services.  This service may not function properly.
26.8.2013 г. 04:34:29, Error: Service Control Manager [7011]  - A timeout (30000 milliseconds) was reached while waiting for a transaction response from the TeamViewer8 service.
25.8.2013 г. 17:35:11, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR2.
25.8.2013 г. 17:29:41, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR1.
25.8.2013 г. 17:29:40, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR1.
25.8.2013 г. 17:29:40, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR1.
25.8.2013 г. 17:29:39, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR1.
25.8.2013 г. 17:29:39, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR1.
25.8.2013 г. 08:14:04, Error: Service Control Manager [7034]  - The LogMeIn Hamachi Tunneling Engine service terminated unexpectedly.  It has done this 1 time(s).
24.8.2013 г. 23:10:30, Error: Application Popup [1060]  - ??C:UsersHPDesktopCCEccekrnl.dat has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver.
24.8.2013 г. 23:07:23, Error: Application Popup [1060]  - ??C:UsersHPDesktopCCEccekrnl.dat has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver.
24.8.2013 г. 23:06:46, Error: Application Popup [1060]  - ??C:UsersHPDesktopCCEccekrnl.dat has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver.
24.8.2013 г. 23:06:36, Error: Application Popup [1060]  - ??C:UsersHPDesktopCCEccekrnl.dat has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver.
24.8.2013 г. 23:06:27, Error: Application Popup [1060]  - ??C:UsersHPDesktopCCEccekrnl.dat has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver.
24.8.2013 г. 22:21:10, Error: bowser [8003]  - The master browser has received a server announcement from the computer XPHANTOM that believes that it is the master browser for the domain on transport NetBT_Tcpip_{96DE5C06-9725-494E-BE99-C5A34CEFD84E}. The master browser is stopping or an election is being forced.
24.8.2013 г. 14:49:10, Error: Service Control Manager [7034]  - The LogMeIn Hamachi Tunneling Engine service terminated unexpectedly.  It has done this 1 time(s).
24.8.2013 г. 14:12:58, Error: bowser [8003]  - The master browser has received a server announcement from the computer PC-PC that believes that it is the master browser for the domain on transport NetBT_Tcpip_{96DE5C06-9725-494E-BE99-C5A34CEFD84E}. The master browser is stopping or an election is being forced.
.
==== End Of File ===========================
 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

2.3 Заглавието на темата трябва да е ясно и точно, да не е съставено единствено от главни букви и да описва максимално съдържанието на самата тема. Теми със заглавия от една дума или от рода на "Помощ!", "Имам проблем", "Спешно" и т.н. се изтриват без предупреждение.

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
Гост
Тази тема е заключена за нови отговори.

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.