Премини към съдържанието

Препоръчан отговор


Здравейте, днеска просто реших да сканирам компютъра си с - Emsisoft Emegrancy Kit Scanner,(ппц ползвам  МСЕ но тя стои безучастно и за това сканирах с Emsisoft) и ми откри вирус - BackDoor, и разбира се след като програмата приключи сканирането си го премахнах, Направих ъпдейт на програмата и пак сканирах но този път не ми откри този вирус, но все пак се притеснявам да не би да пропуска нещо програмата за това искам и вашата помощ, надявам се да ми помогнете, мерси.

А ето и логовете от DDS :

 

DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_x86
Internet Explorer: 8.0.6001.18702
Run by Administrator at 15:45:50 on 2013-09-12
#Option Extended Search is enabled.
Microsoft Windows XP Professional  5.1.2600.3.1251.359.1033.18.1023.354 [GMT 3:00]
.
AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {EDB4FA23-53B8-4AFA-8C5D-99752CCA7095}
.
============== Running Processes ================
.
C:Program FilesIObitAdvanced SystemCare 6ASCService.exe
C:WINXPsystem32Ati2evxx.exe
C:Program FilesMicrosoft Security ClientAntimalwareMsMpEng.exe
C:WINXPsystem32Ati2evxx.exe
C:WINXPsystem32spoolsv.exe
C:Program FilesIObitIObit Malware FighterIMFsrv.exe
C:WINXPSOUNDMAN.EXE
C:Program FilesMicrosoft Security Clientmsseces.exe
C:Program FilesIObitAdvanced SystemCare 6Monitor.exe
C:Program FilesGoogleUpdate1.3.21.153GoogleCrashHandler.exe
C:WINXPsystem32ctfmon.exe
C:Program FilesCommon FilesInterVideoDeviceServiceDevSvc.exe
C:Program FilesCyberlinkShared filesRichVideo.exe
C:WINXPsystem32wscntfy.exe
C:WINXPSystem32alg.exe
C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe
C:Program FilesMozilla Firefoxplugin-container.exe
C:WINXPexplorer.exe
C:WINXPsystem32wbemwmiprvse.exe
C:WINXPSystem32svchost.exe -k netsvcs
C:WINXPsystem32svchost.exe -k NetworkService
C:WINXPsystem32svchost.exe -k LocalService
C:WINXPSystem32svchost.exe -k HTTPFilter
.
============== Pseudo HJT Report ===============
.
BHO: {A7DF592F-6E2A-45C4-9A87-4BD217D714ED} - <orphaned>
BHO: Advanced SystemCare Browser Protection: {BA0C978D-D909-49B6-AFE2-8BDE245DC7E6} - c:program filesiobitadvanced systemcare 6browerprotectASCPlugin_Protection.dll
uRun: [ctfmon.exe] c:winxpsystem32ctfmon.exe
mRun: [soundMan] SOUNDMAN.EXE
mRun: [MSC] "c:program filesmicrosoft security clientmsseces.exe" -hide -runkey
mRun: [APSDaemon] "c:program filescommon filesappleapple application supportAPSDaemon.exe"
mRun: [QuickTime Task] "c:program filesquicktimeqttask.exe" -atboottime
mRun: [KernelFaultCheck] c:winxpsystem32dumprep 0 -k
mRun: [iObit Malware Fighter] "c:program filesiobitiobit malware fighterIMF.exe" /autostart
mRun: [MSConfig] c:winxppchealthhelpctrbinariesMSConfig.exe /auto
mRun: [smart File Advisor] "c:program filessmart file advisorsfa.exe" /checkassoc
dRun: [CTFMON.EXE] c:winxpsystem32CTFMON.EXE
dRun: [DWQueuedReporting] "c:progra~1common~1micros~1dwdwtrig20.exe" -t
uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:145
mPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:145
IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:winxpsystem32GPhotos.scr/200
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:progra~1micros~2office11EXCEL.EXE/3000
IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}
IE: {A7DF592F-6E2A-45C4-9A87-4BD217D714ED} - {A7DF592F-6E2A-45C4-9A87-4BD217D714ED} - <orphaned>
IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%Network Diagnosticxpnetdiag.exe
IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:program filesmessengermsmsgs.exe
TCP: NameServer = 192.168.11.1
TCP: Interfaces{5C64E579-85E6-4C44-83F0-DA9F6C3CBD86} : DHCPNameServer = 192.168.11.1
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:program filescommon filesskypeSkype4COM.dll
Notify: AtiExtEvent - Ati2evxx.dll
SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:winxpsystem32wpdshserviceobj.dll
SSODL: IcoTray - {00000311-A8F2-4877-BA0A-FA2B6645FB96} - c:winxpsystem32driversiconlib_a.dll
mASetup: {8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96} - "c:program filesgooglechromeapplication29.0.1547.66installerchrmstp.exe" --configure-user-settings --verbose-logging --system-level --multi-install --chrome
.
================= FIREFOX ===================
.
FF - ProfilePath - c:documents and settingsadministratorapplication datamozillafirefoxprofilesaxrzpbde.default
FF - prefs.js: network.proxy.ftp - 78.129.233.67
FF - prefs.js: network.proxy.ftp_port - 3128
FF - prefs.js: network.proxy.socks - 78.129.233.67
FF - prefs.js: network.proxy.socks_port - 3128
FF - prefs.js: network.proxy.ssl - 78.129.233.67
FF - prefs.js: network.proxy.ssl_port - 3128
FF - prefs.js: network.proxy.type - 0
FF - plugin: c:documents and settingsadministratorapplication datamozillafirefoxprofilesaxrzpbde.defaultextensions{e001c731-5e37-4538-a5cb-8168736a2360}pluginsnpqscan.dll
FF - plugin: c:program filesgooglepicasa3npPicasa3.dll
FF - plugin: c:program filesgoogleupdate1.3.21.153npGoogleUpdate3.dll
FF - plugin: c:winxpsystem32macromedflashNPSWF32_11_8_800_168.dll
.
---- FIREFOX POLICIES ----
FF - user.js: browser.cache.memory.capacity - 16000
FF - user.js: browser.chrome.favicons - false
FF - user.js: browser.display.show_image_placeholders - true
FF - user.js: browser.turbo.enabled - true
FF - user.js: browser.urlbar.autocomplete.enabled - true
FF - user.js: browser.urlbar.autofill - true
FF - user.js: content.max.tokenizing.time - 3000000
FF - user.js: content.maxtextrun - 4095
FF - user.js: content.notify.backoffcount - 5
FF - user.js: content.notify.interval - 1000000
FF - user.js: content.notify.ontimer - true
FF - user.js: content.switch.threshold - 1000000
FF - user.js: dom.disable_window_status_change - true
FF - user.js: extensions.delta.admin - false
FF - user.js: extensions.delta.aflt - babsst
FF - user.js: extensions.delta.appId - {C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}
FF - user.js: extensions.delta.autoRvrt - false
FF - user.js: extensions.delta.dfltLng - en
FF - user.js: extensions.delta.excTlbr - false
FF - user.js: extensions.delta.ffxUnstlRst - true
FF - user.js: extensions.delta.id - 64d6065200000000000000ff0a8a89cb
FF - user.js: extensions.delta.instlDay - 15912
FF - user.js: extensions.delta.instlRef - sst
FF - user.js: extensions.delta.newTab - false
FF - user.js: extensions.delta.prdct - delta
FF - user.js: extensions.delta.prtnrId - delta
FF - user.js: extensions.delta.rvrt - false
FF - user.js: extensions.delta.smplGrp - none
FF - user.js: extensions.delta.tlbrId - base
FF - user.js: extensions.delta.tlbrSrchUrl -
FF - user.js: extensions.delta.vrsn - 1.8.22.0
FF - user.js: extensions.delta.vrsni - 1.8.22.0
FF - user.js: extensions.delta.vrsnTs - 1.8.22.09:17:32
FF - user.js: extensions.delta_i.babExt -
FF - user.js: extensions.delta_i.babTrack - tsp=4955
FF - user.js: extensions.delta_i.srcExt - ss
FF - user.js: network.http.max-connections - 48
FF - user.js: network.http.max-connections-per-server - 16
FF - user.js: network.http.max-persistent-connections-per-proxy - 16
FF - user.js: network.http.max-persistent-connections-per-server - 8
FF - user.js: network.http.pipelining - true
FF - user.js: network.http.pipelining.maxrequests - 8
FF - user.js: network.http.proxy.pipelining - true
FF - user.js: network.http.request.max-start-delay - 0
FF - user.js: nglayout.initialpaint.delay - 1000
FF - user.js: plugin.expose_full_path - true
FF - user.js: ui.submenuDelay - 0
.
============= SERVICES / DRIVERS ===============
.
R1 A2DDA;A2 Direct Disk Access Support Driver;d:eнова папкаruna2ddax86.sys [2012-11-8 22056]
R1 CSN5PDTS82;CSN5PDTS82 NDIS Protocol Driver;c:winxpsystem32driversCSN5PDTS82.sys [2013-3-9 28184]
R1 dtcdrom;dtcdrom;c:winxpsystem32driversdtcdrom.sys [2013-3-11 201280]
R1 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver;c:winxpsystem32driversMpFilter.sys [2010-10-24 165264]
R2 AdvancedSystemCareService6;Advanced SystemCare Service 6;c:program filesiobitadvanced systemcare 6ASCService.exe [2013-4-4 465216]
R2 IMFservice;IMF Service;c:program filesiobitiobit malware fighterIMFsrv.exe [2013-4-4 335168]
R3 anvsnddrv;AnvSoft Virtual Sound Device;c:winxpsystem32driversanvsnddrv.sys [2013-3-12 32896]
R3 AtiHDAudioService;ATI Function Driver for HD Audio Service;c:winxpsystem32driversAtihdXP3.sys [2012-11-8 103040]
S0 bftunxb;bftunxb;c:winxpsystem32driversjxrpyxkl.sys --> c:winxpsystem32driversjxrpyxkl.sys [?]
S0 vmgtfqs;vmgtfqs;c:winxpsystem32driversyvti.sys --> c:winxpsystem32driversyvti.sys [?]
S1 CSN5PDTS82x64;CSN5PDTS82x64 NDIS Protocol Driver;c:winxpsystem32driverscsn5pdts82x64.sys --> c:winxpsystem32driversCSN5PDTS82x64.sys [?]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:winxpmicrosoft.netframeworkv4.0.30319mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]
S2 DTNetService;DTNetService;c:program filesdaemon tools netDTNetSrv.exe [2010-7-29 394560]
S2 gupdate;Услуга на Google Актуализация (gupdate);c:program filesgoogleupdateGoogleUpdate.exe [2013-8-22 116648]
S2 MBAMScheduler;MBAMScheduler;c:program filesmalwarebytes' anti-malwarembamscheduler.exe [2013-6-1 418376]
S2 MBAMService;MBAMService;c:program filesmalwarebytes' anti-malwarembamservice.exe [2013-6-1 701512]
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:winxpsystem32macromedflashFlashPlayerUpdateService.exe [2012-11-8 257416]
S3 bbcap;bbcap;c:winxpsystem32driversbbcap.sys --> c:winxpsystem32driversbbcap.sys [?]
S3 CGVPNCliSrvc;CyberGhost VPN Client;c:program filescyberghost vpnCGVPNCliService.exe [2013-4-17 2438696]
S3 cleanhlp;cleanhlp;d:eнова папкаruncleanhlp32.sys [2013-7-15 50200]
S3 gupdatem;Услуга на Google Актуализация (gupdatem);c:program filesgoogleupdateGoogleUpdate.exe [2013-8-22 116648]
S3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:winxpsystem32driversmbam.sys [2013-6-1 22856]
S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:program filesmozilla maintenance servicemaintenanceservice.exe [2013-5-24 117656]
S3 RegFilter;RegFilter;c:program filesiobitiobit malware fighterdriverswxp_x86RegFilter.sys [2013-4-4 31520]
S3 UrlFilter;UrlFilter;c:program filesiobitiobit malware fighterdriverswxp_x86UrlFilter.sys [2013-4-4 17360]
S3 VBoxNetAdp;VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter;c:winxpsystem32driversVBoxNetAdp.sys [2013-4-12 104720]
S3 VBoxNetFlt;VirtualBox Bridged Networking Service;c:winxpsystem32driversvboxnetflt.sys --> c:winxpsystem32driversVBoxNetFlt.sys [?]
S3 WPFFontCache_v0400;Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0;c:winxpmicrosoft.netframeworkv4.0.30319wpfWPFFontCache_v0400.exe [2010-3-18 753504]
S4 FileMonitor;FileMonitor;c:program filesiobitiobit malware fighterdriverswxp_x86FileMonitor.sys [2013-4-4 247968]
.
=============== Created Last 60 ================
.
2013-09-12 07:23:43  7166848  ----a-w-  c:documents and settingsall usersapplication datamicrosoftmicrosoft antimalwaredefinition updates{6c2103dc-8b40-41d8-abee-5ce92986df58}mpengine.dll
2013-08-29 08:51:03  --------  d-----w-  c:documents and settingsadministratorapplication dataQuickScan
2013-08-27 16:50:53  --------  d-----w-  c:winxpsystem32LogFiles
2013-08-26 15:36:25  --------  d-----w-  c:documents and settingsadministratorapplication dataWSOP.com
2013-08-25 10:41:46  --------  d-----w-  c:documents and settingsadministrator,
2013-08-08 19:59:01  --------  d-----w-  c:program filesSmart File Advisor
2013-08-07 20:51:20  --------  d-----w-  c:winxpsystem32wbemrepositoryFS
2013-08-07 20:51:20  --------  d-----w-  c:winxpsystem32wbemRepository
2013-08-07 09:51:46  --------  d-----w-  c:program filesWinPcap
2013-08-07 09:51:22  --------  d-----w-  c:program filesTrend Micro
2013-08-04 12:53:31  --------  d-----w-  c:program filesVideoLAN
2013-08-04 06:33:01  --------  d-----w-  c:documents and settingsadministratorapplication dataBabylon
2013-08-04 06:33:01  --------  d-----w-  c:documents and settingsadministratorapplication dataBabSolution
2013-08-04 06:32:59  --------  d-----w-  c:program filescommon filesBlueberry Software
2013-08-04 06:32:56  --------  d-----w-  c:program filesBlueberry Software
2013-08-04 06:32:56  --------  d-----w-  c:documents and settingsall usersapplication dataBlueberry
2013-08-04 06:32:56  --------  d-----w-  c:documents and settingsadministratorapplication dataBlueberry
2013-07-31 07:47:08  --------  d-----w-  c:documents and settingsadministratorapplication dataDev-Cpp
2013-07-31 07:36:14  --------  d-----w-  C:Dev-Cpp
2013-07-29 10:03:34  --------  d-----w-  c:documents and settingsadministratorapplication dataIconChanger
2013-07-29 09:56:20  --------  d-----w-  c:program filesIconChanger
2013-07-26 06:22:44  --------  d-----w-  c:program filesGUM23.tmp
2013-07-25 19:14:44  --------  d-----w-  c:program filesCs 1.6 Background Maker v3.0
2013-07-25 12:02:20  --------  d-----w-  c:program filesEmsisoft Anti-Malware
2013-07-23 07:06:50  --------  d-----w-  c:documents and settingsadministratorapplication dataRadiocom
2013-07-23 07:06:46  --------  d-----w-  c:documents and settingsadministratorRichMedia
2013-07-23 07:06:46  --------  d-----w-  c:documents and settingsadministratorlocal settingsapplication dataRadiocom
2013-07-23 06:51:33  --------  d-----w-  c:documents and settingsadministratorlocal settingsapplication dataOpera Software
2013-07-23 06:51:31  --------  d-----w-  c:documents and settingsadministratorapplication dataOpera Software
2013-07-19 14:48:33  --------  d-----w-  c:documents and settingsadministratorlocal settingsapplication dataAdobe
2013-07-15 18:21:02  550912  ----a-w-  c:winxpsystem32driversiconlib_a.dll
.
==================== Find6M  ====================
.
2013-09-12 08:48:58  60416  ----a-w-  c:winxpALCFDRTM.VER
2013-09-10 19:44:40  692616  ----a-w-  c:winxpsystem32FlashPlayerApp.exe
2013-09-10 19:44:39  71048  ----a-w-  c:winxpsystem32FlashPlayerCPLApp.cpl
2013-05-24 19:56:30  2560  ----a-w-  c:winxpsystem32SecuredImage32.dll
2013-05-24 18:48:46  12872  ----a-w-  c:winxpsystem32bootdelete.exe
2013-05-02 15:28:50  238872  ------w-  c:winxpsystem32MpSigStub.exe
2013-04-12 09:33:16  188176  ----a-w-  c:winxpsystem32driversVBoxDrv.sys
2013-04-12 09:33:02  94480  ----a-w-  c:winxpsystem32driversVBoxUSBMon.sys
2013-04-12 09:33:02  104720  ----a-w-  c:winxpsystem32driversVBoxNetAdp.sys
2013-04-05 13:39:35  773968  ----a-w-  c:winxpsystem32msvcr100.dll
2013-04-05 13:35:31  421200  ----a-w-  c:winxpsystem32msvcp100.dll
2013-04-04 11:50:32  22856  ----a-w-  c:winxpsystem32driversmbam.sys
2013-04-02 14:09:52  4550656  ----a-w-  c:winxpsystem32GPhotos.scr
.
============= FINISH: 15:46:16,90 ===============
 

.
UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.
IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT
.
DDS (Ver_2011-09-30.01)
.
Microsoft Windows XP Professional
Boot Device: DeviceHarddiskVolume1
Install Date: 07.5.2005 г. 18:24:05
System Uptime: 12.9.2013 г. 15:33:57 (0 hours ago)
.
Motherboard: ASUSTeK Computer INC. |  | A8N-SLI
Processor: AMD Athlon 64 Processor 3200+ | Socket 939 | 2014/200mhz
.
==== Disk Partitions =========================
.
C: is FIXED (NTFS) - 20 GiB total, 3,9 GiB free.
D: is FIXED (NTFS) - 134 GiB total, 4,028 GiB free.
E: is CDROM ()
F: is CDROM ()
G: is CDROM ()
H: is CDROM ()
I: is CDROM ()
.
==== Disabled Device Manager Items =============
.
Class GUID: {4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Description: BB Capture Driver
Device ID: ROOTDISPLAY0000
Manufacturer: Blueberry Consultants
Name: BB Capture Driver
PNP Device ID: ROOTDISPLAY0000
Service: bbcap
.
Class GUID: {4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Description:
Device ID: ROOTMEDIA0001
Manufacturer:
Name:
PNP Device ID: ROOTMEDIA0001
Service:
.
==== System Restore Points ===================
.
RP255: 26.8.2013 г. 14:50:31 - Software Distribution Service 3.0
RP256: 27.8.2013 г. 18:04:55 - System Checkpoint
RP257: 28.8.2013 г. 10:06:22 - Software Distribution Service 3.0
RP258: 29.8.2013 г. 09:33:11 - Software Distribution Service 3.0
RP259: 30.8.2013 г. 08:56:13 - Software Distribution Service 3.0
RP260: 31.8.2013 г. 09:24:54 - Software Distribution Service 3.0
RP261: 01.9.2013 г. 09:23:21 - Software Distribution Service 3.0
RP262: 02.9.2013 г. 09:18:30 - Software Distribution Service 3.0
RP263: 03.9.2013 г. 09:32:43 - Software Distribution Service 3.0
RP264: 03.9.2013 г. 14:26:28 - Software Distribution Service 3.0
RP265: 04.9.2013 г. 09:40:38 - Software Distribution Service 3.0
RP266: 05.9.2013 г. 09:12:28 - Software Distribution Service 3.0
RP267: 06.9.2013 г. 09:14:07 - Software Distribution Service 3.0
RP268: 07.9.2013 г. 11:04:47 - Software Distribution Service 3.0
RP269: 08.9.2013 г. 14:16:49 - System Checkpoint
RP270: 09.9.2013 г. 09:19:47 - Software Distribution Service 3.0
RP271: 10.9.2013 г. 09:02:37 - Software Distribution Service 3.0
RP272: 11.9.2013 г. 08:02:53 - Software Distribution Service 3.0
RP273: 12.9.2013 г. 10:23:35 - Software Distribution Service 3.0
.
==== Installed Programs ======================
.
µTorrent
7-Zip 9.20
Adobe Flash Player 11 ActiveX
Adobe Flash Player 11 Plugin
Advanced SystemCare 6
AMD Catalyst Install Manager
Apple Application Support
Apple Software Update
BB FlashBack Pro 4
Borland Delphi 7
Catalyst Control Center InstallProxy
Compatibility Pack for the 2007 Office system
Counter-Strike 1.6 CrossFire Edition
Counter-Strike 1.6 Version 29, Exe build: 3647
CS 1.6 PsychoTraining's Edition v3.0
CyberGhost VPN
CyberLink PowerDirector 11
DAEMON Tools Net
Dev-C++ 5 beta 9 release (4.9.9.2)
Fraps (remove only)
FVPN Connect
Google Chrome
Google Update Helper
Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)
Hotfix for Windows XP (KB954550-v5)
IconChanger
InterVideo DeviceService
IObit Malware Fighter
IsoBuster 3.1
Malwarebytes Anti-Malware, версия 1.75.0.1300
Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
Microsoft .NET Framework 4 Client Profile
Microsoft .NET Framework 4 Extended
Microsoft Antimalware
Microsoft Application Error Reporting
Microsoft Office 2003 Bulgarian User Interface Pack
Microsoft Office Professional Edition 2003
Microsoft Security Client
Microsoft Security Essentials
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161
Microsoft Visual C++ 6.0 Standard Edition
Mozilla Firefox 22.0 (x86 bg)
Mozilla Maintenance Service
MSXML 4.0 SP3 Parser
NVIDIA Drivers
Opera Stable 15.0.1147.148
PC Speed Maximizer v3.1
Picasa 3
PotPlayer 1.5.32007 BG
PrisonBreak mIRC v3.0 Lovdjiev Corp.
QuickTime
Realtek AC'97 Audio
Screenshot Captor 4.03.00
Security Update for Windows XP (KB923789)
Security Update for Windows XP (KB950760)
Security Update for Windows XP (KB980195)
simplitec simplicheck
Skype Launcher
SkypeCap
Skype™ 3.8
Smart Defrag 2
Smart File Advisor 1.1.1
The KMPlayer (remove only)
Update for Microsoft Windows (KB971513)
Update for Windows XP (KB2467659)
Update for Windows XP (KB898461)
VLC media player 2.0.5
WebFldrs XP
Winamp
Winamp Detector Plug-in
Windows Feature Pack for Storage (32-bit) - IMAPI update for Blu-Ray
WSOP.com
.
==== Event Viewer Messages From Past Week ========
.
12.9.2013 г. 15:34:48, error: Service Control Manager [7023]  - The DTNetService service terminated with the following error:  The service has not been started.
12.9.2013 г. 14:07:54, error: Service Control Manager [7023]  - The DTNetService service terminated with the following error:  The service has not been started.
12.9.2013 г. 12:51:00, error: Service Control Manager [7023]  - The DTNetService service terminated with the following error:  The service has not been started.
12.9.2013 г. 10:44:48, error: Dhcp [1002]  - The IP address lease 192.168.11.105 for the Network Card with network address 044B80808003 has been denied by the DHCP server 192.168.11.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
12.9.2013 г. 10:03:35, error: MRxSmb [8003]  - The master browser has received a server announcement from the computer STEFAN-PC that believes that it is the master browser for the domain on transport NetBT_Tcpip_{5C64E579-85E6-4C44. The master browser is stopping or an election is being forced.
12.9.2013 г. 09:57:17, error: Service Control Manager [7023]  - The DTNetService service terminated with the following error:  The service has not been started.
12.9.2013 г. 09:13:46, error: Microsoft Antimalware [2001]  - Microsoft Antimalware has encountered an error trying to update signatures.  New Signature Version:    Previous Signature Version: 1.157.1649.0  Update Source: Microsoft Update Server  Update Stage: Search  Source Path: http://www.microsoft.com  Signature Type: AntiVirus  Update Type: Full  User: NT AUTHORITYSYSTEM  Current Engine Version:    Previous Engine Version: 1.1.9800.0  Error code: 0x8024402c  Error description: An unexpected problem occurred while checking for updates. For information on installing or troubleshooting updates, see Help and Support.
12.9.2013 г. 08:59:39, error: Service Control Manager [7023]  - The DTNetService service terminated with the following error:  The service has not been started.
11.9.2013 г. 07:58:53, error: Service Control Manager [7023]  - The DTNetService service terminated with the following error:  The service has not been started.
10.9.2013 г. 17:25:18, error: Service Control Manager [7023]  - The DTNetService service terminated with the following error:  The service has not been started.
10.9.2013 г. 08:58:33, error: Service Control Manager [7023]  - The DTNetService service terminated with the following error:  The service has not been started.
09.9.2013 г. 13:12:07, error: Service Control Manager [7023]  - The DTNetService service terminated with the following error:  The service has not been started.
09.9.2013 г. 09:13:17, error: Service Control Manager [7023]  - The DTNetService service terminated with the following error:  The service has not been started.
09.9.2013 г. 09:10:57, error: Service Control Manager [7023]  - The DTNetService service terminated with the following error:  The service has not been started.
08.9.2013 г. 10:14:27, error: Service Control Manager [7023]  - The DTNetService service terminated with the following error:  The service has not been started.
07.9.2013 г. 16:30:50, error: Service Control Manager [7023]  - The DTNetService service terminated with the following error:  The service has not been started.
07.9.2013 г. 15:12:13, error: HTTP [15005]  - Unable to bind to the underlying transport for 0.0.0.0:2869. The IP Listen-Only list may contain a reference to an interface which may not exist on this machine.  The data field contains the error number.
07.9.2013 г. 15:12:13, error: HTTP [15005]  - Unable to bind to the underlying transport for 0.0.0.0:2869. The IP Listen-Only list may contain a reference to an interface which may not exist on this machine.  The data field contains the error number.
07.9.2013 г. 10:53:35, error: Service Control Manager [7023]  - The DTNetService service terminated with the following error:  The service has not been started.
06.9.2013 г. 14:54:32, error: Service Control Manager [7023]  - The DTNetService service terminated with the following error:  The service has not been started.
06.9.2013 г. 09:07:20, error: Service Control Manager [7023]  - The DTNetService service terminated with the following error:  The service has not been started.
05.9.2013 г. 15:17:51, error: SideBySide [59]  - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. .
05.9.2013 г. 15:17:51, error: SideBySide [59]  - Generate Activation Context failed for C:Program FilesFastStone CaptureFSRecorder.exe. Reference error message: The operation completed successfully. .
05.9.2013 г. 15:17:50, error: SideBySide [59]  - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls.mui. Reference error message: The system cannot find the path specified. .
05.9.2013 г. 15:17:50, error: SideBySide [59]  - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. .
05.9.2013 г. 15:17:50, error: SideBySide [59]  - Generate Activation Context failed for C:Program FilesFastStone CaptureFSRecorder.exe. Reference error message: The operation completed successfully. .
05.9.2013 г. 15:17:50, error: SideBySide [59]  - Generate Activation Context failed for C:Program FilesFastStone CaptureFSRecorder.exe. Reference error message: The operation completed successfully. .
05.9.2013 г. 15:17:49, error: SideBySide [59]  - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. .
05.9.2013 г. 15:17:49, error: SideBySide [59]  - Generate Activation Context failed for C:Program FilesFastStone CaptureFSRecorder.exe. Reference error message: The operation completed successfully. .
05.9.2013 г. 15:16:29, error: SideBySide [59]  - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. .
05.9.2013 г. 15:16:29, error: SideBySide [59]  - Generate Activation Context failed for C:Program FilesFastStone CaptureFSRecorder.exe. Reference error message: The operation completed successfully. .
05.9.2013 г. 15:16:27, error: SideBySide [59]  - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. .
05.9.2013 г. 15:16:27, error: SideBySide [59]  - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. .
05.9.2013 г. 15:16:27, error: SideBySide [59]  - Generate Activation Context failed for C:Program FilesFastStone CaptureFSRecorder.exe. Reference error message: The operation completed successfully. .
05.9.2013 г. 15:16:27, error: SideBySide [59]  - Generate Activation Context failed for C:Program FilesFastStone CaptureFSRecorder.exe. Reference error message: The operation completed successfully. .
05.9.2013 г. 15:15:55, error: SideBySide [59]  - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. .
05.9.2013 г. 15:15:55, error: SideBySide [59]  - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. .
05.9.2013 г. 15:15:55, error: SideBySide [59]  - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. .
05.9.2013 г. 15:15:55, error: SideBySide [59]  - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. .
05.9.2013 г. 15:15:55, error: SideBySide [59]  - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. .
05.9.2013 г. 15:15:55, error: SideBySide [59]  - Generate Activation Context failed for C:Program FilesFastStone CaptureFSRecorder.exe. Reference error message: The operation completed successfully. .
05.9.2013 г. 15:15:55, error: SideBySide [59]  - Generate Activation Context failed for C:Program FilesFastStone CaptureFSRecorder.exe. Reference error message: The operation completed successfully. .
05.9.2013 г. 15:15:55, error: SideBySide [59]  - Generate Activation Context failed for C:Program FilesFastStone CaptureFSRecorder.exe. Reference error message: The operation completed successfully. .
05.9.2013 г. 15:15:55, error: SideBySide [59]  - Generate Activation Context failed for C:Program FilesFastStone CaptureFSRecorder.exe. Reference error message: The operation completed successfully. .
05.9.2013 г. 15:15:55, error: SideBySide [59]  - Generate Activation Context failed for C:Program FilesFastStone CaptureFSRecorder.exe. Reference error message: The operation completed successfully. .
05.9.2013 г. 15:15:45, error: SideBySide [59]  - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. .
05.9.2013 г. 15:15:45, error: SideBySide [59]  - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. .
05.9.2013 г. 15:15:45, error: SideBySide [59]  - Generate Activation Context failed for C:Program FilesFastStone CaptureFSCapture.exe. Reference error message: The operation completed successfully. .
05.9.2013 г. 15:15:45, error: SideBySide [59]  - Generate Activation Context failed for C:Program FilesFastStone CaptureFSCapture.exe. Reference error message: The operation completed successfully. .
05.9.2013 г. 15:15:44, error: SideBySide [59]  - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. .
05.9.2013 г. 15:15:44, error: SideBySide [59]  - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. .
05.9.2013 г. 15:15:44, error: SideBySide [59]  - Generate Activation Context failed for C:Program FilesFastStone CaptureFSCapture.exe. Reference error message: The operation completed successfully. .
05.9.2013 г. 15:15:44, error: SideBySide [59]  - Generate Activation Context failed for C:Program FilesFastStone CaptureFSCapture.exe. Reference error message: The operation completed successfully. .
05.9.2013 г. 09:07:41, error: Service Control Manager [7023]  - The DTNetService service terminated with the following error:  The service has not been started.
.
==== End Of File ===========================
 

Редактирано от icotonev (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте..! Мдааа..системата ви е заразена...! :)

 

Деинсталирайте това недоразумение:

 

 

IObit Malware Fighter

 
Публикувано изображение Изтеглете ComboFix Публикувано изображение от тук и го запазете на десктопа си
Изключете вашата антивирусна и антишпионска програма, обикновено това става чрез натискане на десния бутон на мишката върху иконата на програма в системния трей.
Бележка: Ако не можете я спрете или не сте сигурни коя програма да изключите, моля прегледайте информацията от този линк: How to disable your security applications by amateur

Стартирайте Combo-Fix.com Публикувано изображение и следвайте инструкциите.
Бележка: ComboFix ще се стартира без инсталирана Recovery Console.
Като част от неговата работа, ComboFix ще провери дали Microsoft Windows Recovery Console е инсталирана. Предвид бързо развиващия се зловреден софтуер е силно препоръчително да бъде инсталирана преди премахването на зловредния софтуер. Това ще Ви позволи да влезете в специален recovery/repai режим, който ще ни позволи по-лесно да решите проблем, който би могъл да възникне при премахване на зловредния софтуер.

 • [*]Следвайте инструкциите, за да позволите на
ComboFix да изтегли и инсталира Microsoft Windows Recovery Console.В един момент ще бъдете попитани дали сте съгласни с лицензното споразумение. Необходимо е да потвърдите, че сте съгласни, за да инсталирате Microsoft Windows Recovery Console.

** Забележете: Ако Microsoft Windows Recovery Console е вече инсталирана, ComboFix ще продължи към процеса по премахване на зловредния софтуер.
 
Публикувано изображение
 
След като Microsoft Windows Recovery Console е инсталирана, използвайки ComboFix, Вие ще видите следното съобщение:
 
Публикувано изображение
Изберете Yes, за да продължи сканирането за зловреден софтуер.

Когато процесът приключи успешно, инструментът ще създаде лог файл. Моля, включете съдържанието на C:ComboFix.txt в следващия Ви коментар в тази тема.
 
Публикувано изображение Моля, не прикачвайте лог файла/овете от програмата, а го/ги копирайте и поставете в следващия Ви коментар в тази тема.

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

ComboFix 13-09-10.03 - Administrator 09.2013 г.  18:04:31.2.1 - x86 Microsoft Windows XP Professional  5.1.2600.3.1251.359.1033.18.1023.602 [GMT 3:00] Running from: c:documents and settingsAdministratorMy DocumentsDownloadsComboFix.exe AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {EDB4FA23-53B8-4AFA-8C5D-99752CCA7095} . . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . c:documents and settingsAdministratorLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultPreferences c:documents and settingsAdministratorWINDOWS c:documents and settingsAll UsersApplication DataAMMYY c:documents and settingsAll UsersApplication DataAMMYYcontacts3.bin c:documents and settingsAll UsersApplication DataAMMYYhr c:documents and settingsAll UsersApplication DataAMMYYhr3 c:documents and settingsAll UsersApplication DataAMMYYsettings3.bin c:documents and settingsAll UsersApplication DataTEMP c:documents and settingsAll UsersApplication DataTEMP{2599B6F1-92AC-472C-BE60-9F17565E4938}PostBuild.exe c:documents and settingsAll UsersApplication DataTEMP{551F492A-01B0-4DC4-866F-875EC4EDC0A8}PostBuild.exe c:documents and settingsAll UsersApplication DataTEMP{551F492A-01B0-4DC4-866F-875EC4EDC0A8}Setup.exe c:documents and settingsAll UsersApplication DataTEMPRAIDTest c:program filesWinPCap c:winxpsystem32frapsvid.dll c:winxpsystem32networkdlllsp.dll c:winxpsystem32SecuredImage32.dll c:winxpUA000079.DLL c:winxpXSxS . . ((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2013-08-12 to 2013-09-12  ))))))))))))))))))))))))))))))) . . 2013-09-12 13:03 . 2013-08-06 07:28  7166848  ----a-w-  c:documents and settingsAll UsersApplication DataMicrosoftMicrosoft AntimalwareDefinition Updates{A2C765B3-FA9F-4FA2-8101-76E5731D427C}mpengine.dll 2013-09-10 14:38 . 2013-09-11 21:31  --------  d-----w-  c:documents and settingsAdministratorApplication Datavlc 2013-08-29 08:51 . 2013-09-10 08:43  --------  d-----w-  c:documents and settingsAdministratorApplication DataQuickScan 2013-08-27 16:50 . 2013-08-27 16:50  --------  d-----w-  c:winxpsystem32LogFiles 2013-08-26 15:36 . 2013-08-26 15:36  --------  d-----w-  c:documents and settingsAdministratorApplication DataWSOP.com 2013-08-25 10:41 . 2013-08-25 10:41  --------  d-----w-  c:documents and settingsAdministrator, 2013-08-15 13:49 . 2013-08-22 06:14  --------  d-----w-  c:documents and settingsAdministratorApplication Datadvdcss . . . (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . 2013-09-12 08:48 . 2013-03-13 09:49  60416  ----a-w-  c:winxpALCFDRTM.VER 2013-09-10 19:44 . 2012-11-08 13:00  692616  ----a-w-  c:winxpsystem32FlashPlayerApp.exe 2013-09-10 19:44 . 2012-11-08 13:00  71048  ----a-w-  c:winxpsystem32FlashPlayerCPLApp.cpl 2013-08-06 07:28 . 2013-03-08 08:53  7166848  ----a-w-  c:documents and settingsAll UsersApplication DataMicrosoftMicrosoft AntimalwareDefinition UpdatesBackupmpengine.dll 2013-07-22 09:12 . 2013-07-15 18:21  550912  ----a-w-  c:winxpsystem32driversiconlib_a.dll . . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . *Note* empty entries & legit default entries are not shown REGEDIT4 . [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun] "SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2007-04-16 577536] "MSC"="c:program filesMicrosoft Security Clientmsseces.exe" [2010-11-30 997408] "APSDaemon"="c:program filesCommon FilesAppleApple Application SupportAPSDaemon.exe" [2012-02-20 59240] "QuickTime Task"="c:program filesQuickTimeqttask.exe" [2012-04-18 421888] "Smart File Advisor"="c:program filesSmart File Advisorsfa.exe" [2011-04-04 280824] . [HKEY_USERS.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun] "CTFMON.EXE"="c:winxpsystem32CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360] "DWQueuedReporting"="c:progra~1COMMON~1MICROS~1DWdwtrig20.exe" [2007-02-25 437160] . [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionShellServiceObjectDelayLoad] "IcoTray"= {00000311-A8F2-4877-BA0A-FA2B6645FB96} - c:winxpsystem32driversiconlib_a.dll [2013-07-22 550912] . [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSafeBootMinimalMsMpSvc] @="Service" . [HKLM~startupfolderC:^Documents and Settings^All Users^Start Menu^Programs^Startup^simplicheck.lnk] backup=c:winxppsssimplicheck.lnkCommon Startup . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftshared toolsmsconfigstartupregDAEMON Tools Net Agent] 2010-07-29 11:20  431424  ----a-w-  c:program filesDAEMON Tools NetDTAgent.exe . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftshared toolsmsconfigstartupregMSMSGS] 2008-04-14 01:42  1695232  ------w-  c:program filesMessengermsmsgs.exe . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftshared toolsmsconfigstartupregPC Speed Maximizer] 2013-02-02 12:05  134456  ----a-w-  c:program filesPC Speed MaximizerSPMLauncher.exe . [HKLM~servicessharedaccessparametersfirewallpolicystandardprofile] "EnableFirewall"= 0 (0x0) . [HKLM~servicessharedaccessparametersfirewallpolicystandardprofileAuthorizedApplicationsList] "%windir%Network Diagnosticxpnetdiag.exe"= "%windir%system32sessmgr.exe"= "c:Program FilesuTorrentuTorrent.exe"= "c:Program FilesDAUMPotPlayerPotPlayerMini.exe"= "c:Program FilesWinampwinamp.exe"= "c:Program FilesBorlandDelphi7Binserverinfo.exe"= "c:Program FilesCommon FilesAppleApple Application SupportWebKit2WebProcess.exe"= "d:Dgamescrossfirehl.exe"= "d:ESesctopSottohlds.exe"= "c:Documents and SettingsAdministratorMy DocumentsDownloadsAA_v3.1.exe"= "d:mircmirc.exe"= "d:Counter-Strike 1.6 Sector Edition12331020971559121291.exe"= "d:Counter-Strike 1.6 Sector Edition13826797149115580469.exe"= "c:Program FilesValveCounter-Strike 1.6 Sector Edition22577483680863079028.exe"= "c:Program FilesValveCounter-Strike 1.6 Sector Editionhl.exe"= "d:Dgamescrosshl.exe"= "c:Program FilesValveCounter-Strike 1.6 Sector Edition97053934016621022892.exe"= "c:Program FilesValveCounter-Strike 1.6 Sector Editioncstrike.exe"= "c:Program FilesSkypePhoneSkype.exe"= . [HKLM~servicessharedaccessparametersfirewallpolicystandardprofileGloballyOpenPortsList] "3389:TCP"= 3389:TCP:@xpsp2res.dll,-22009 . [HKLM~servicessharedaccessparametersfirewallpolicystandardprofileIcmpSettings] "AllowInboundEchoRequest"= 1 (0x1) . R1 A2DDA;A2 Direct Disk Access Support Driver;d:eНова папкаRuna2ddax86.sys [08.11.2012 г. 21:26 22056] R1 CSN5PDTS82;CSN5PDTS82 NDIS Protocol Driver;c:winxpsystem32driversCSN5PDTS82.sys [09.3.2013 г. 00:27 28184] R1 dtcdrom;dtcdrom;c:winxpsystem32driversdtcdrom.sys [11.3.2013 г. 20:49 201280] R2 AdvancedSystemCareService6;Advanced SystemCare Service 6;c:program filesIObitAdvanced SystemCare 6ASCService.exe [04.4.2013 г. 16:43 465216] R3 anvsnddrv;AnvSoft Virtual Sound Device;c:winxpsystem32driversanvsnddrv.sys [12.3.2013 г. 14:24 32896] R3 AtiHDAudioService;ATI Function Driver for HD Audio Service;c:winxpsystem32driversAtihdXP3.sys [08.11.2012 г. 15:47 103040] S0 bftunxb;bftunxb;c:winxpsystem32driversjxrpyxkl.sys --> c:winxpsystem32driversjxrpyxkl.sys [?] S0 vmgtfqs;vmgtfqs;c:winxpsystem32driversyvti.sys --> c:winxpsystem32driversyvti.sys [?] S1 CSN5PDTS82x64;CSN5PDTS82x64 NDIS Protocol Driver;c:winxpsystem32DriversCSN5PDTS82x64.sys --> c:winxpsystem32DriversCSN5PDTS82x64.sys [?] S2 DTNetService;DTNetService;c:program filesDAEMON Tools NetDTNetSrv.exe [29.7.2010 г. 14:19 394560] S2 MBAMScheduler;MBAMScheduler;c:program filesMalwarebytes' Anti-Malwarembamscheduler.exe [01.6.2013 г. 14:28 418376] S2 MBAMService;MBAMService;c:program filesMalwarebytes' Anti-Malwarembamservice.exe [01.6.2013 г. 14:28 701512] S3 bbcap;bbcap;c:winxpsystem32DRIVERSbbcap.sys --> c:winxpsystem32DRIVERSbbcap.sys [?] S3 CGVPNCliSrvc;CyberGhost VPN Client;c:program filesCyberGhost VPNCGVPNCliService.exe [17.4.2013 г. 00:08 2438696] S3 cleanhlp;cleanhlp;d:eНова папкаRuncleanhlp32.sys [15.7.2013 г. 23:25 50200] S3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:winxpsystem32driversmbam.sys [01.6.2013 г. 14:28 22856] S3 VBoxNetAdp;VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter;c:winxpsystem32driversVBoxNetAdp.sys [12.4.2013 г. 12:33 104720] S3 VBoxNetFlt;VirtualBox Bridged Networking Service;c:winxpsystem32DRIVERSVBoxNetFlt.sys --> c:winxpsystem32DRIVERSVBoxNetFlt.sys [?] . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftactive setupinstalled components{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}] 2013-09-05 16:43  1177552  ----a-w-  c:program filesGoogleChromeApplication29.0.1547.66Installerchrmstp.exe . Contents of the 'Scheduled Tasks' folder . 2013-09-12 c:winxpTasksAdobe Flash Player Updater.job - c:winxpsystem32MacromedFlashFlashPlayerUpdateService.exe [2012-11-08 19:44] . 2013-09-07 c:winxpTasksAppleSoftwareUpdate.job - c:program filesApple Software UpdateSoftwareUpdate.exe [2011-06-01 15:57] . 2013-09-12 c:winxpTasksASC6_AutoClean.job - c:program filesIObitAdvanced SystemCare 6AutoSweep.exe [2013-04-04 15:47] . 2013-09-12 c:winxpTasksASC6_PerformanceMonitor.job - c:program filesIObitAdvanced SystemCare 6Monitor.exe [2013-04-04 15:47] . 2013-09-12 c:winxpTasksGoogleUpdateTaskMachineCore.job - c:program filesGoogleUpdateGoogleUpdate.exe [2013-08-22 16:37] . 2013-09-12 c:winxpTasksGoogleUpdateTaskMachineUA.job - c:program filesGoogleUpdateGoogleUpdate.exe [2013-08-22 16:37] . 2013-09-12 c:winxpTasksMP Scheduled Scan.job - c:program filesMicrosoft Security ClientAntimalwareMpCmdRun.exe [2010-11-11 10:26] . 2013-09-12 c:winxpTasksUser_Feed_Synchronization-{07CE4B0E-48C1-4E34-A049-D64A61BBAE6B}.job - c:winxpsystem32msfeedssync.exe [2008-04-14 12:27] . . ------- Supplementary Scan ------- . IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:winxpsystem32GPhotos.scr/200 IE: E&xport to Microsoft Excel - c:progra~1MICROS~2OFFICE11EXCEL.EXE/3000 TCP: DhcpNameServer = 192.168.11.1 FF - ProfilePath - c:documents and settingsAdministratorApplication DataMozillaFirefoxProfilesaxrzpbde.default FF - prefs.js: network.proxy.ftp - 78.129.233.67 FF - prefs.js: network.proxy.ftp_port - 3128 FF - prefs.js: network.proxy.socks - 78.129.233.67 FF - prefs.js: network.proxy.socks_port - 3128 FF - prefs.js: network.proxy.ssl - 78.129.233.67 FF - prefs.js: network.proxy.ssl_port - 3128 FF - prefs.js: network.proxy.type - 0 FF - ExtSQL: 2013-08-19 18:02; translator@zoli.bod; c:documents and settingsAdministratorApplication DataMozillaFirefoxProfilesaxrzpbde.defaultextensionstranslator@zoli.bod.xpi FF - ExtSQL: 2013-08-28 20:06; trafficlight@bitdefender.com; c:documents and settingsAdministratorApplication DataMozillaFirefoxProfilesaxrzpbde.defaultextensionstrafficlight@bitdefender.com.xpi FF - ExtSQL: 2013-08-29 11:07; {0538E3E3-7E9B-4d49-8831-A227C80A7AD3}; c:documents and settingsAdministratorApplication DataMozillaFirefoxProfilesaxrzpbde.defaultextensions{0538E3E3-7E9B-4d49-8831-A227C80A7AD3} FF - ExtSQL: 2013-08-29 11:50; {e001c731-5e37-4538-a5cb-8168736a2360}; c:documents and settingsAdministratorApplication DataMozillaFirefoxProfilesaxrzpbde.defaultextensions{e001c731-5e37-4538-a5cb-8168736a2360} FF - user.js: browser.cache.memory.capacity - 16000 FF - user.js: browser.chrome.favicons - false FF - user.js: browser.display.show_image_placeholders - true FF - user.js: browser.turbo.enabled - true FF - user.js: browser.urlbar.autocomplete.enabled - true FF - user.js: browser.urlbar.autofill - true FF - user.js: content.max.tokenizing.time - 3000000 FF - user.js: content.maxtextrun - 4095 FF - user.js: content.notify.backoffcount - 5 FF - user.js: content.notify.interval - 1000000 FF - user.js: content.notify.ontimer - true FF - user.js: content.switch.threshold - 1000000 FF - user.js: dom.disable_window_status_change - true FF - user.js: extensions.delta.admin - false FF - user.js: extensions.delta.aflt - babsst FF - user.js: extensions.delta.appId - {C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3} FF - user.js: extensions.delta.autoRvrt - false FF - user.js: extensions.delta.dfltLng - en FF - user.js: extensions.delta.excTlbr - false FF - user.js: extensions.delta.ffxUnstlRst - true FF - user.js: extensions.delta.id - 64d6065200000000000000ff0a8a89cb FF - user.js: extensions.delta.instlDay - 15912 FF - user.js: extensions.delta.instlRef - sst FF - user.js: extensions.delta.newTab - false FF - user.js: extensions.delta.prdct - delta FF - user.js: extensions.delta.prtnrId - delta FF - user.js: extensions.delta.rvrt - false FF - user.js: extensions.delta.smplGrp - none FF - user.js: extensions.delta.tlbrId - base FF - user.js: extensions.delta.tlbrSrchUrl - FF - user.js: extensions.delta.vrsn - 1.8.22.0 FF - user.js: extensions.delta.vrsni - 1.8.22.0 FF - user.js: extensions.delta.vrsnTs - 1.8.22.09:17 FF - user.js: extensions.delta_i.babExt - FF - user.js: extensions.delta_i.babTrack - tsp=4955 FF - user.js: extensions.delta_i.srcExt - ss FF - user.js: network.http.max-connections - 48 FF - user.js: network.http.max-connections-per-server - 16 FF - user.js: network.http.max-persistent-connections-per-proxy - 16 FF - user.js: network.http.max-persistent-connections-per-server - 8 FF - user.js: network.http.pipelining - true FF - user.js: network.http.pipelining.maxrequests - 8 FF - user.js: network.http.proxy.pipelining - true FF - user.js: network.http.request.max-start-delay - 0 FF - user.js: nglayout.initialpaint.delay - 1000 FF - user.js: plugin.expose_full_path - true FF - user.js: ui.submenuDelay - 0 . - - - - ORPHANS REMOVED - - - - . SafeBoot-CleanHlp SafeBoot-CleanHlp.sys MSConfigStartUp-IObit Malware Fighter - c:program filesIObitIObit Malware FighterIMF.exe . . . ************************************************************************** . catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net Rootkit scan 2013-09-12 18:09 Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS . scanning hidden processes ...   . scanning hidden autostart entries ... . scanning hidden files ...   . scan completed successfully hidden files: 0 . ************************************************************************** . --------------------- LOCKED REGISTRY KEYS --------------------- . [HKEY_USERSS-1-5-21-1659004503-920026266-1202660629-500SoftwareMicrosoftInternet ExplorerUser Preferences] @Denied: (2) (Administrator) "88D7D0879DAB32E14DE5B3A805A34F98AFF34F5977"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15, d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,04,4d,77,43,ec,3c,3a,44,97,cd,83, "2D53CFFC5C1A3DD2E97B7979AC2A92BD59BC839E81"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15, d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,04,4d,77,43,ec,3c,3a,44,97,cd,83, . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwareClassesCLSID{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}] @Denied: (A 2) (Everyone) @="FlashBroker" "LocalizedString"="@c:WINXPsystem32MacromedFlashFlashUtil32_11_8_800_94_ActiveX.exe,-101" . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwareClassesCLSID{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}Elevation] "Enabled"=dword:00000001 . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwareClassesCLSID{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}LocalServer32] @="c:WINXPsystem32MacromedFlashFlashUtil32_11_8_800_94_ActiveX.exe" . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwareClassesCLSID{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}TypeLib] @="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}" . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwareClassesInterface{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}] @Denied: (A 2) (Everyone) @="IFlashBroker5" . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwareClassesInterface{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}ProxyStubClsid32] @="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}" . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwareClassesInterface{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}TypeLib] @="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}" "Version"="1.0" . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwareClassesVideoLAN.VLCPlugin.*1*] @="?????????????????? v1" . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwareClassesVideoLAN.VLCPlugin.*1*CLSID] @="{E23FE9C6-778E-49D4-B537-38FCDE4887D8}" . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwareClassesVideoLAN.VLCPlugin.*2*] @="?????????????????? v2" . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwareClassesVideoLAN.VLCPlugin.*2*CLSID] @="{9BE31822-FDAD-461B-AD51-BE1D1C159921}" . --------------------- DLLs Loaded Under Running Processes --------------------- . - - - - - - - > 'winlogon.exe'(1120) c:winxpsystem32Ati2evxx.dll c:winxpsystem32atiadlxx.dll . Completion time: 2013-09-12  18:17:15 ComboFix-quarantined-files.txt  2013-09-12 15:16 . Pre-Run: 4 108 935 168 bytes free Post-Run: 4 111 687 680 bytes free . - - End Of File - - C7E0FB3E230291B69B85EEBBB5A26030 8F558EB6672622401DA993E1E865C861  

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Проверете на VirusTotal следните файлове:
 

c:winxpsystem32driversjxrpyxkl.sys
c:winxpsystem32driversyvti.sys
c:winxpsystem32DRIVERSbbcap.sys

..след което публикувайте линкове с проверките за всеки файл поотделно..!
 
Проксито:
 

78.129.233.67

 
..познато ли ви е..?
 
 
Публикувано изображениеМоля, изтеглете и стартирайте програмата AdwCleaner(by Xplode):

 • [*]Затворете всички стартирани програми и браузъри [*]Кликнете два пъти върху
adwcleaner.exe за да стартирате инструмента. [*]Натиснете OK, за да потвърдите, че всички стартирани програми ще бъдат затворени. [*]Маркирайте Clean [*]Вашият компютър ще се рестартира автоматично. Текстовия файл ще се отвори след рестарта. [*]Моля, да публикувате съдържанието на този лог в отговора си [*]Можете да намерите лога,който автоматично се запомня тук C:AdwCleaner[Rn].txt

Публикувано изображение
 
 
Публикувано изображение Моля, изтеглете Junkware Removal Tool (by Thisisu ) и запазете на вашия десктоп.

 • [*]Спрете временно работата на защитните програми. [*]Стартирайте инструмента
JRT.exe [*]Ще се отвори ДОС прозорец. Натиснете което и да е копче от клавиатурата. [*]Затворете излишните приложения и всички браузъри и изчакайте проверката да завърши. [*]Ще се появи лог файл (който можете да намерите и ръчно на десктопа с името JRT.txt). [*]Моля копирайте съдържанието на лог файла в следващия си пост.

Публикувано изображение

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Тези файлове които ми казахте да сканирам -

c:winxpsystem32driversjxrpyxkl.sys c:winxpsystem32driversyvti.sys c:winxpsystem32DRIVERSbbcap.sys

Ги няма в папката, пробвах да ги намеря и чрез търсачката на Уиндоуса но не ги намира. Проксито не ми е познато но имам прокси добавка към мозилата..,може от него да е не знам..,не съм го срещал когато съм ползвал добавката.

 

А ето и логовете от двете програми:

AdwCleaner, ми направи 2 лога - AdwCleaner[R0] и AdwCleaner[s0] но така като гледам очевидно в [Ro] лога показва какво е намерила за това мисля да не копирам съдържанието.

 

 

# AdwCleaner v3.003 - Report created 13/09/2013 at 09:00:29 # Updated 07/09/2013 by Xplode # Operating System : Microsoft Windows XP Service Pack 3 (32 bits) # Username : Administrator - PC-D22D69EA3AC7 # Running from : C:Documents and SettingsAdministratorMy DocumentsDownloadsadwcleaner.exe # Option : Clean ***** [ Services ] ***** ***** [ Files / Folders ] ***** Folder Deleted : C:Documents and SettingsAll UsersApplication Datasimplitec Folder Deleted : C:Documents and SettingsAll UsersStart MenuProgramsPC Speed Maximizer Folder Deleted : C:Documents and SettingsAll UsersStart MenuProgramssimplitec Folder Deleted : C:Program FilesPC Speed Maximizer Folder Deleted : C:Program Filessimplitec Folder Deleted : C:Documents and SettingsAdministratorIECompatCache Folder Deleted : C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataBabylon Folder Deleted : C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataPC Speed Maximizer Folder Deleted : C:Program FilesMozilla FirefoxExtensionsffxtlbr@babylon.com File Deleted : C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataMozillaFirefoxProfilesaxrzpbde.defaultuser.js File Deleted : C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataMozillaFirefoxProfilessdcp8e9a.defaultuser.js ***** [ Shortcuts ] ***** ***** [ Registry ] ***** Key Deleted : HKCUSoftwareAPN PIP Key Deleted : HKLMSoftwarePIP ***** [ Browsers ] ***** - Internet Explorer v8.0.6001.18702 - Mozilla Firefox v22.0 (bg) [ File : C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataMozillaFirefoxProfilesaxrzpbde.defaultprefs.js ] Line Deleted : user_pref("extensions.TrafficLightSettings.ph_white", "thecrims.comnhattrick.orgnraiffeisenonline.ronbrd-net.roningonline.ronbancpost.ronbtrl.roncrediteurope.ronalphabank.ronromexterra.ronot[...] Line Deleted : user_pref("extensions.delta.admin", false); Line Deleted : user_pref("extensions.delta.aflt", "babsst"); Line Deleted : user_pref("extensions.delta.appId", "{C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}"); Line Deleted : user_pref("extensions.delta.autoRvrt", "false"); Line Deleted : user_pref("extensions.delta.dfltLng", "en"); Line Deleted : user_pref("extensions.delta.excTlbr", false); Line Deleted : user_pref("extensions.delta.ffxUnstlRst", true); Line Deleted : user_pref("extensions.delta.id", "64d6065200000000000000ff0a8a89cb"); Line Deleted : user_pref("extensions.delta.instlDay", "15912"); Line Deleted : user_pref("extensions.delta.instlRef", "sst"); Line Deleted : user_pref("extensions.delta.newTab", false); Line Deleted : user_pref("extensions.delta.prdct", "delta"); Line Deleted : user_pref("extensions.delta.prtnrId", "delta"); Line Deleted : user_pref("extensions.delta.rvrt", "false"); Line Deleted : user_pref("extensions.delta.smplGrp", "none"); Line Deleted : user_pref("extensions.delta.tlbrId", "base"); Line Deleted : user_pref("extensions.delta.tlbrSrchUrl", ""); Line Deleted : user_pref("extensions.delta.vrsn", "1.8.22.0"); Line Deleted : user_pref("extensions.delta.vrsnTs", "1.8.22.09:17:32"); Line Deleted : user_pref("extensions.delta.vrsni", "1.8.22.0"); Line Deleted : user_pref("extensions.delta_i.babExt", ""); Line Deleted : user_pref("extensions.delta_i.babTrack", "tsp=4955"); Line Deleted : user_pref("extensions.delta_i.srcExt", "ss"); [ File : C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataMozillaFirefoxProfilessdcp8e9a.defaultprefs.js ] - Google Chrome v29.0.1547.66 [ File : C:Documents and SettingsAdministratorLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultpreferences ] ************************* AdwCleaner[R0].txt - [3958 octets] - [13/09/2013 08:59:45] AdwCleaner[s0].txt - [3800 octets] - [13/09/2013 09:00:29] ########## EOF - C:AdwCleanerAdwCleaner[s0].txt - [3860 octets] ##########  

 

JRT:

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Junkware Removal Tool (JRT) by Thisisu Version: 6.0.0 (09.12.2013:1) OS: Microsoft Windows XP x86 Ran by Administrator on 13.09.2013 г. at  9:12:34,34 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ Services ~~~ Registry Values ~~~ Registry Keys Successfully deleted: [Registry Key] HKEY_CURRENT_USERSoftwarepc speed maximizer ~~~ Files ~~~ Folders ~~~ FireFox Successfully deleted the following from C:Documents and SettingsAdministratorApplication Datamozillafirefoxprofilesaxrzpbde.defaultprefs.js user_pref("extensions.TrafficLightSettings.an", "1"); user_pref("extensions.TrafficLightSettings.date", "28 August 2013"); user_pref("extensions.TrafficLightSettings.firstTime", "3"); user_pref("extensions.TrafficLightSettings.hour", "9"); user_pref("extensions.TrafficLightSettings.ls_social", "1"); user_pref("extensions.TrafficLightSettings.ph_sign", "/****************************************************************************************rn**************************** user_pref("extensions.TrafficLightSettings.signMD5", "c7534fcf48de8d2cc55db5eb5e64fb74"); user_pref("extensions.TrafficLightSettings.trackerAssocMD5", "98b3894929fc051c963030db66babc4f"); user_pref("extensions.TrafficLightSettings.trackerMD5", "38092109754b7942c6a688b46ef77f13"); user_pref("extensions.TrafficLightSettings.trackerSlfContent", "rn/******************************************************************************/rn/********************** user_pref("extensions.TrafficLightSettings.trackersAssoc", "{n  "GOOGLE_TRADITIONAL_TRACKER" : "Google Analytics",n  "GOOGLE_ASYNCHRONOUS_TRACKER" : "Google Analytics" user_pref("extensions.TrafficLightSettings.whiteMD5", "939d22ec658d9bf6cbfcd331bf9a2770"); user_pref("extensions.TrafficLightSettings.widget_visible", "0"); Emptied folder: C:Documents and SettingsAdministratorApplication Datamozillafirefoxprofilesaxrzpbde.defaultminidumps [3 files] ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Scan was completed on 13.09.2013 г. at  9:16:09,66 End of JRT log ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

 

 

 

 


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Да направим тогава така:
 
Изтеглете SystemLook (32-bit) или SystemLook (64-bit) и запазете програмата на десктопа.

 • [*]Кликнете два пъти върху
SystemLook.exe, за да стартирате програмата. [*]Копирайте съдържанието от цитата по-долу в текстовото поле на програмата:

:filefind*jxrpyxkl**yvti**bbcap*:regfind*jxrpyxkl**yvti**bbcap*
 • [*]Кликнете на бутона
Look, за да започне сканирането. [*]Когато сканирането завърши ще се отвори Notepad с резултата от
сканирането. После публикувайте лог файла в следващия си коментар.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

SystemLook 30.07.11 by jpshortstuff Log created at 10:07 on 13/09/2013 by Administrator Administrator - Elevation successful ========== filefind ========== Searching for "*jxrpyxkl*" No files found. Searching for "*yvti*" No files found. Searching for "*bbcap*" C:WINXPsystem32bbcap.err  --a---- 31 bytes  [23:57 06/07/2013]  [08:10 03/08/2013] BD5CB284BB9D5998DBFD5C2A1D1280BB ========== regfind ========== Searching for "*jxrpyxkl*" No data found. Searching for "*yvti*" No data found. Searching for "*bbcap*" No data found. -= EOF =-

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Копирайте текста в карето на notepad и го запазвате с име CFScript.txt на десктопа си:
 

KILLALL::File::c:winxpsystem32driversjxrpyxkl.sysc:winxpsystem32driversyvti.sysc:winxpsystem32DRIVERSbbcap.sysDriver::bftunxbvmgtfqsbbcapFirefox::FF - ProfilePath - c:documents and settingsAdministratorApplication DataMozillaFirefoxProfilesaxrzpbde.defaultFF - prefs.js: network.proxy.ftp - 78.129.233.67FF - prefs.js: network.proxy.ftp_port - 3128FF - prefs.js: network.proxy.socks - 78.129.233.67FF - prefs.js: network.proxy.socks_port - 3128FF - prefs.js: network.proxy.ssl - 78.129.233.67FF - prefs.js: network.proxy.ssl_port - 3128FF - prefs.js: network.proxy.type - 0

 
След съхранението преместете  CFScript.txt на иконата на ComboFix.exe

Публикувано изображение

Генерирания рапорт копирайте  и го поставете в следващия си коментар...!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

ComboFix 13-09-13.01 - Administrator 09.2013 г.  15:55:52.3.1 - x86 Microsoft Windows XP Professional  5.1.2600.3.1251.359.1033.18.1023.552 [GMT 3:00] Running from: c:documents and settingsAdministratorDesktopComboFix.exe Command switches used :: c:documents and settingsAdministratorDesktopCFScript.txt AV: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {EDB4FA23-53B8-4AFA-8C5D-99752CCA7095} . FILE :: "c:winxpsystem32DRIVERSbbcap.sys" "c:winxpsystem32driversjxrpyxkl.sys" "c:winxpsystem32driversyvti.sys" . . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . c:documents and settingsAdministratorLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultpreferences . . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . -------Service_bbcap -------Service_bftunxb -------Service_vmgtfqs . . ((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2013-08-13 to 2013-09-13  ))))))))))))))))))))))))))))))) . . 2013-09-13 13:05 . 2013-09-13 13:05  29904  ----a-w-  c:documents and settingsAll UsersApplication DataMicrosoftMicrosoft AntimalwareDefinition Updates{1622D99F-F49F-48F0-B8CE-AE53BA123BAC}MpKsld3b91e9a.sys 2013-09-13 12:54 . 2013-09-13 12:54  29904  ----a-w-  c:documents and settingsAll UsersApplication DataMicrosoftMicrosoft AntimalwareDefinition Updates{1622D99F-F49F-48F0-B8CE-AE53BA123BAC}MpKslb2769686.sys 2013-09-13 06:49 . 2013-08-06 07:28  7166848  ----a-w-  c:documents and settingsAll UsersApplication DataMicrosoftMicrosoft AntimalwareDefinition Updates{1622D99F-F49F-48F0-B8CE-AE53BA123BAC}mpengine.dll 2013-09-13 06:12 . 2013-09-13 06:12  --------  d-----w-  c:winxpERUNT 2013-09-13 05:55 . 2013-09-13 06:00  --------  d-----w-  C:AdwCleaner 2013-09-10 14:38 . 2013-09-13 12:27  --------  d-----w-  c:documents and settingsAdministratorApplication Datavlc 2013-08-29 08:51 . 2013-09-12 18:31  --------  d-----w-  c:documents and settingsAdministratorApplication DataQuickScan 2013-08-27 16:50 . 2013-08-27 16:50  --------  d-----w-  c:winxpsystem32LogFiles 2013-08-26 15:36 . 2013-08-26 15:36  --------  d-----w-  c:documents and settingsAdministratorApplication DataWSOP.com 2013-08-25 10:41 . 2013-08-25 10:41  --------  d-----w-  c:documents and settingsAdministrator, 2013-08-15 13:49 . 2013-08-22 06:14  --------  d-----w-  c:documents and settingsAdministratorApplication Datadvdcss . . . (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . 2013-09-12 08:48 . 2013-03-13 09:49  60416  ----a-w-  c:winxpALCFDRTM.VER 2013-09-10 19:44 . 2012-11-08 13:00  692616  ----a-w-  c:winxpsystem32FlashPlayerApp.exe 2013-09-10 19:44 . 2012-11-08 13:00  71048  ----a-w-  c:winxpsystem32FlashPlayerCPLApp.cpl 2013-08-06 07:28 . 2013-03-08 08:53  7166848  ----a-w-  c:documents and settingsAll UsersApplication DataMicrosoftMicrosoft AntimalwareDefinition UpdatesBackupmpengine.dll 2013-07-22 09:12 . 2013-07-15 18:21  550912  ----a-w-  c:winxpsystem32driversiconlib_a.dll . . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . *Note* empty entries & legit default entries are not shown REGEDIT4 . [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun] "SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2007-04-16 577536] "MSC"="c:program filesMicrosoft Security Clientmsseces.exe" [2010-11-30 997408] "APSDaemon"="c:program filesCommon FilesAppleApple Application SupportAPSDaemon.exe" [2012-02-20 59240] "QuickTime Task"="c:program filesQuickTimeqttask.exe" [2012-04-18 421888] "Smart File Advisor"="c:program filesSmart File Advisorsfa.exe" [2011-04-04 280824] . [HKEY_USERS.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun] "CTFMON.EXE"="c:winxpsystem32CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360] "DWQueuedReporting"="c:progra~1COMMON~1MICROS~1DWdwtrig20.exe" [2007-02-25 437160] . [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionShellServiceObjectDelayLoad] "IcoTray"= {00000311-A8F2-4877-BA0A-FA2B6645FB96} - c:winxpsystem32driversiconlib_a.dll [2013-07-22 550912] . [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSafeBootMinimalMsMpSvc] @="Service" . [HKLM~startupfolderC:^Documents and Settings^All Users^Start Menu^Programs^Startup^simplicheck.lnk] backup=c:winxppsssimplicheck.lnkCommon Startup . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftshared toolsmsconfigstartupregDAEMON Tools Net Agent] 2010-07-29 11:20  431424  ----a-w-  c:program filesDAEMON Tools NetDTAgent.exe . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftshared toolsmsconfigstartupregMSMSGS] 2008-04-14 01:42  1695232  ------w-  c:program filesMessengermsmsgs.exe . [HKLM~servicessharedaccessparametersfirewallpolicystandardprofileAuthorizedApplicationsList] "%windir%Network Diagnosticxpnetdiag.exe"= "%windir%system32sessmgr.exe"= "c:Program FilesuTorrentuTorrent.exe"= "c:Program FilesDAUMPotPlayerPotPlayerMini.exe"= "c:Program FilesWinampwinamp.exe"= "c:Program FilesBorlandDelphi7Binserverinfo.exe"= "c:Program FilesCommon FilesAppleApple Application SupportWebKit2WebProcess.exe"= "d:Dgamescrossfirehl.exe"= "c:Documents and SettingsAdministratorMy DocumentsDownloadsAA_v3.1.exe"= "d:mircmirc.exe"= "d:Counter-Strike 1.6 Sector Edition12331020971559121291.exe"= "d:Counter-Strike 1.6 Sector Edition13826797149115580469.exe"= "c:Program FilesValveCounter-Strike 1.6 Sector Edition22577483680863079028.exe"= "c:Program FilesValveCounter-Strike 1.6 Sector Editionhl.exe"= "d:Dgamescrosshl.exe"= "c:Program FilesValveCounter-Strike 1.6 Sector Edition97053934016621022892.exe"= "c:Program FilesValveCounter-Strike 1.6 Sector Editioncstrike.exe"= "c:Program FilesSkypePhoneSkype.exe"= . [HKLM~servicessharedaccessparametersfirewallpolicystandardprofileGloballyOpenPortsList] "3389:TCP"= 3389:TCP:@xpsp2res.dll,-22009 . [HKLM~servicessharedaccessparametersfirewallpolicystandardprofileIcmpSettings] "AllowInboundEchoRequest"= 1 (0x1) . R1 A2DDA;A2 Direct Disk Access Support Driver;d:eНова папкаRuna2ddax86.sys [08.11.2012 г. 21:26 22056] R1 CSN5PDTS82;CSN5PDTS82 NDIS Protocol Driver;c:winxpsystem32driversCSN5PDTS82.sys [09.3.2013 г. 00:27 28184] R1 dtcdrom;dtcdrom;c:winxpsystem32driversdtcdrom.sys [11.3.2013 г. 20:49 201280] R1 MpKsld3b91e9a;MpKsld3b91e9a;c:documents and settingsAll UsersApplication DataMicrosoftMicrosoft AntimalwareDefinition Updates{1622D99F-F49F-48F0-B8CE-AE53BA123BAC}MpKsld3b91e9a.sys [13.9.2013 г. 16:05 29904] R2 AdvancedSystemCareService6;Advanced SystemCare Service 6;c:program filesIObitAdvanced SystemCare 6ASCService.exe [04.4.2013 г. 16:43 465216] R3 anvsnddrv;AnvSoft Virtual Sound Device;c:winxpsystem32driversanvsnddrv.sys [12.3.2013 г. 14:24 32896] R3 AtiHDAudioService;ATI Function Driver for HD Audio Service;c:winxpsystem32driversAtihdXP3.sys [08.11.2012 г. 15:47 103040] S1 CSN5PDTS82x64;CSN5PDTS82x64 NDIS Protocol Driver;c:winxpsystem32DriversCSN5PDTS82x64.sys --> c:winxpsystem32DriversCSN5PDTS82x64.sys [?] S2 DTNetService;DTNetService;c:program filesDAEMON Tools NetDTNetSrv.exe [29.7.2010 г. 14:19 394560] S2 MBAMScheduler;MBAMScheduler;c:program filesMalwarebytes' Anti-Malwarembamscheduler.exe [01.6.2013 г. 14:28 418376] S2 MBAMService;MBAMService;c:program filesMalwarebytes' Anti-Malwarembamservice.exe [01.6.2013 г. 14:28 701512] S3 CGVPNCliSrvc;CyberGhost VPN Client;c:program filesCyberGhost VPNCGVPNCliService.exe [17.4.2013 г. 00:08 2438696] S3 cleanhlp;cleanhlp;d:eНова папкаRuncleanhlp32.sys [15.7.2013 г. 23:25 50200] S3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:winxpsystem32driversmbam.sys [01.6.2013 г. 14:28 22856] S3 VBoxNetAdp;VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter;c:winxpsystem32driversVBoxNetAdp.sys [12.4.2013 г. 12:33 104720] S3 VBoxNetFlt;VirtualBox Bridged Networking Service;c:winxpsystem32DRIVERSVBoxNetFlt.sys --> c:winxpsystem32DRIVERSVBoxNetFlt.sys [?] . --- Other Services/Drivers In Memory --- . *NewlyCreated* - MPKSLD3B91E9A . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftactive setupinstalled components{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}] 2013-09-05 16:43  1177552  ----a-w-  c:program filesGoogleChromeApplication29.0.1547.66Installerchrmstp.exe . Contents of the 'Scheduled Tasks' folder . 2013-09-13 c:winxpTasksAdobe Flash Player Updater.job - c:winxpsystem32MacromedFlashFlashPlayerUpdateService.exe [2012-11-08 19:44] . 2013-09-07 c:winxpTasksAppleSoftwareUpdate.job - c:program filesApple Software UpdateSoftwareUpdate.exe [2011-06-01 15:57] . 2013-09-13 c:winxpTasksASC6_AutoClean.job - c:program filesIObitAdvanced SystemCare 6AutoSweep.exe [2013-04-04 15:47] . 2013-09-13 c:winxpTasksASC6_PerformanceMonitor.job - c:program filesIObitAdvanced SystemCare 6Monitor.exe [2013-04-04 15:47] . 2013-09-13 c:winxpTasksGoogleUpdateTaskMachineCore.job - c:program filesGoogleUpdateGoogleUpdate.exe [2013-08-22 16:37] . 2013-09-13 c:winxpTasksGoogleUpdateTaskMachineUA.job - c:program filesGoogleUpdateGoogleUpdate.exe [2013-08-22 16:37] . 2013-09-13 c:winxpTasksMP Scheduled Scan.job - c:program filesMicrosoft Security ClientAntimalwareMpCmdRun.exe [2010-11-11 10:26] . 2013-09-13 c:winxpTasksUser_Feed_Synchronization-{07CE4B0E-48C1-4E34-A049-D64A61BBAE6B}.job - c:winxpsystem32msfeedssync.exe [2008-04-14 12:27] . . ------- Supplementary Scan ------- . IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:winxpsystem32GPhotos.scr/200 IE: E&xport to Microsoft Excel - c:progra~1MICROS~2OFFICE11EXCEL.EXE/3000 TCP: DhcpNameServer = 192.168.11.1 FF - ProfilePath - c:documents and settingsAdministratorApplication DataMozillaFirefoxProfilesaxrzpbde.default FF - ExtSQL: 2013-08-19 18:02; translator@zoli.bod; c:documents and settingsAdministratorApplication DataMozillaFirefoxProfilesaxrzpbde.defaultextensionstranslator@zoli.bod.xpi FF - ExtSQL: 2013-08-28 20:06; trafficlight@bitdefender.com; c:documents and settingsAdministratorApplication DataMozillaFirefoxProfilesaxrzpbde.defaultextensionstrafficlight@bitdefender.com.xpi FF - ExtSQL: 2013-08-29 11:07; {0538E3E3-7E9B-4d49-8831-A227C80A7AD3}; c:documents and settingsAdministratorApplication DataMozillaFirefoxProfilesaxrzpbde.defaultextensions{0538E3E3-7E9B-4d49-8831-A227C80A7AD3} FF - ExtSQL: 2013-08-29 11:50; {e001c731-5e37-4538-a5cb-8168736a2360}; c:documents and settingsAdministratorApplication DataMozillaFirefoxProfilesaxrzpbde.defaultextensions{e001c731-5e37-4538-a5cb-8168736a2360} . - - - - ORPHANS REMOVED - - - - . MSConfigStartUp-PC Speed Maximizer - c:program filesPC Speed MaximizerSPMLauncher.exe AddRemove-PC Speed Maximizer_is1 - c:program filesPC Speed Maximizerunins000.exe AddRemove-ScreenshotCaptor_is1 - d:screenshotcaptorunins000.exe . . . ************************************************************************** . catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net Rootkit scan 2013-09-13 16:05 Windows 5.1.2600 Service Pack 3 NTFS . scanning hidden processes ...   . scanning hidden autostart entries ... . scanning hidden files ...   . scan completed successfully hidden files: 0 . ************************************************************************** . --------------------- LOCKED REGISTRY KEYS --------------------- . [HKEY_USERSS-1-5-21-1659004503-920026266-1202660629-500SoftwareMicrosoftInternet ExplorerUser Preferences] @Denied: (2) (Administrator) "88D7D0879DAB32E14DE5B3A805A34F98AFF34F5977"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15, d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,04,4d,77,43,ec,3c,3a,44,97,cd,83, "2D53CFFC5C1A3DD2E97B7979AC2A92BD59BC839E81"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15, d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,00,00,04,4d,77,43,ec,3c,3a,44,97,cd,83, . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwareClassesCLSID{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}] @Denied: (A 2) (Everyone) @="FlashBroker" "LocalizedString"="@c:WINXPsystem32MacromedFlashFlashUtil32_11_8_800_94_ActiveX.exe,-101" . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwareClassesCLSID{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}Elevation] "Enabled"=dword:00000001 . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwareClassesCLSID{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}LocalServer32] @="c:WINXPsystem32MacromedFlashFlashUtil32_11_8_800_94_ActiveX.exe" . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwareClassesCLSID{73C9DFA0-750D-11E1-B0C4-0800200C9A66}TypeLib] @="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}" . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwareClassesInterface{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}] @Denied: (A 2) (Everyone) @="IFlashBroker5" . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwareClassesInterface{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}ProxyStubClsid32] @="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}" . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwareClassesInterface{6AE38AE0-750C-11E1-B0C4-0800200C9A66}TypeLib] @="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}" "Version"="1.0" . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwareClassesVideoLAN.VLCPlugin.*1*] @="?????????????????? v1" . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwareClassesVideoLAN.VLCPlugin.*1*CLSID] @="{E23FE9C6-778E-49D4-B537-38FCDE4887D8}" . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwareClassesVideoLAN.VLCPlugin.*2*] @="?????????????????? v2" . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwareClassesVideoLAN.VLCPlugin.*2*CLSID] @="{9BE31822-FDAD-461B-AD51-BE1D1C159921}" . --------------------- DLLs Loaded Under Running Processes --------------------- . - - - - - - - > 'winlogon.exe'(1204) c:winxpsystem32Ati2evxx.dll c:winxpsystem32atiadlxx.dll . - - - - - - - > 'explorer.exe'(1676) c:winxpsystem32WININET.dll c:winxpsystem32ieframe.dll c:winxpsystem32webcheck.dll c:winxpsystem32wpdshserviceobj.dll c:winxpsystem32portabledevicetypes.dll c:winxpsystem32driversiconlib_a.dll c:winxpsystem32portabledeviceapi.dll . ------------------------ Other Running Processes ------------------------ . c:winxpsystem32Ati2evxx.exe c:program filesMicrosoft Security ClientAntimalwareMsMpEng.exe c:winxpsystem32Ati2evxx.exe c:program filesGoogleUpdate1.3.21.153GoogleCrashHandler.exe c:program filesCommon FilesInterVideoDeviceServiceDevSvc.exe c:winxpSOUNDMAN.EXE c:program filesCyberlinkShared filesRichVideo.exe c:winxpsystem32wscntfy.exe . ************************************************************************** . Completion time: 2013-09-13  16:08:09 - machine was rebooted ComboFix-quarantined-files.txt  2013-09-13 13:08 ComboFix2.txt  2013-09-12 15:17 . Pre-Run: 4 198 404 096 bytes free Post-Run: 4 223 397 888 bytes free . - - End Of File - - C8E566A5DA09115294339313837DE8D3 8F558EB6672622401DA993E1E865C861  

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Прекрасно..! :) Така нещата ми харесват повече..!
 
Публикувано изображение Изтеглете Malwarebytes' Anti-Malware или от тук (не забравяйте да обновите програмата с нови дефиниции)
* Кликнете два пъти върху mbam-setup.exe, за да инсталирате програмата.
* Уверете се, че са поставени отметки на Update Malwarebytes' Anti-Malware и Launch Malwarebytes' Anti-Malware. След това кликнете на Finish.
* Ако има намерени обновявания, тя ще ги изтегли и инсталира.
* Стартирайте програмата и изберете "Perform Full Scan", след това кликнете на Scan.
* Сканирането ще отнеме малко време, затова моля да бъдете търпеливи.
* Когато сканирането завърши, кликнете на OK, след това Show Results, за да видите резултата
* Уверете се, че на всички редове има отметки, и кликнете на Remove Selected.
* Когато всичко бъде премахнато, в Notepad ще бъде отворен лог.
Копирайте този лог и го публикувайте в следващия си коментар по темата.
  Забележка: Ако MalwareBytes' Anti-Malware се затрудни в премахването на откритите вируси/заплахи, той ще поиска да рестартира компютъра Ви и по време на рестартирането да премахне проблемните вируси/заплахи. Ако бъдете попитани, потвърдете че желаете вашия компютър да бъде рестартиран.
 
 

Публикувано изображение Изтеглете програмата: ESET Online Scanner

 • [*]Стартирайте esetsmartinstaller_enu.exe Публикувано изображение [*]Сложете отметка на
YES, I accept the Terms of Use и изберете Start:

 • [*]Публикувано изображение

 • [*]Скенерът ще започне да изтегля компонентите, които са му необходими:

 • [*]Публикувано изображение

Уверете се, че е премахната отметката от:

 • [*]
Remove found threats

Уверете се че са маркирани следните позиции:

 • [*]
Scan Archives

Кликнете върху Advanced Settings и маркирайте следните опции:

 • [*]
Scan for potentially unwanted applications [*]Scan for potentially unsafe applications [*]Enable Anti-Stealth Technology

Накрая изберете Start
Скенерът ще започне да изтегля последните дефиниции.

 • [*]След, като сканирането завърши изберете
Finish. [*]Отидете в: C:Program FilesESETESET Online Scanner [*]Отворете файла log.txt , копирайте съдържанието му и го поставете в следващия си коментар

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

ESETSmartInstaller@High as downloader log: all ok # version=8 # OnlineScannerApp.exe=1.0.0.1 # OnlineScanner.ocx=1.0.0.6920 # api_version=3.0.2 # EOSSerial=afb528b3aa0d74489713bce5b989ba7c # engine=15115 # end=finished # remove_checked=false # archives_checked=true # unwanted_checked=true # unsafe_checked=true # antistealth_checked=true # utc_time=2013-09-13 05:18:18 # local_time=2013-09-13 08:18:18 (+0200, FLE Daylight Time) # country="Bulgaria" # lang=1033 # osver=5.1.2600 NT Service Pack 3 # compatibility_mode=5892 16777213 88 100 26714665 91144360 0 0 # scanned=96025 # found=42 # cleaned=0 # scan_time=6158 sh=88F07DB216F388A603179649D83BF1FC9AC8CB06 ft=1 fh=b538b1f51b2210a0 vn="a variant of Win32/HackTool.CheatEngine.AB application" ac=I fn="C:Documents and SettingsAdministratorDesktopCheat Engine 6.2cheatengine-i386.exe" sh=CA3F51EC1897756636232998193325B830F22F26 ft=1 fh=3702c3e3af3ccb17 vn="a variant of Win32/HackTool.CheatEngine.AF application" ac=I fn="C:Documents and SettingsAdministratorDesktopCheat Engine 6.2standalonephase1.dat" sh=3FB5DE1F1E395FA8866453D35DE317CDCA89D3BC ft=1 fh=effeeb56ae57cc1a vn="Win32/GameHack.BL application" ac=I fn="C:Documents and SettingsAdministratorDesktopДесктопgame.dll" sh=3FB5DE1F1E395FA8866453D35DE317CDCA89D3BC ft=1 fh=effeeb56ae57cc1a vn="Win32/GameHack.BL application" ac=I fn="C:Documents and SettingsAdministratorDesktopДесктоп01playgame.dll" sh=3FB5DE1F1E395FA8866453D35DE317CDCA89D3BC ft=1 fh=effeeb56ae57cc1a vn="Win32/GameHack.BL application" ac=I fn="C:Documents and SettingsAdministratorDesktopДесктопhardinfo.dll" sh=CC7DAD8158D13D52B008D17118219426439FDFED ft=1 fh=85d86f1a61686266 vn="Win32/RemoteAdmin.Ammyy.A application" ac=I fn="C:Documents and SettingsAdministratorMy DocumentsDownloadsAA_v3.1.exe" sh=88F07DB216F388A603179649D83BF1FC9AC8CB06 ft=1 fh=b538b1f51b2210a0 vn="a variant of Win32/HackTool.CheatEngine.AB application" ac=I fn="C:Documents and SettingsAll UsersDesktopOther StuffCheat Engine 6.2cheatengine-i386.exe" sh=CA3F51EC1897756636232998193325B830F22F26 ft=1 fh=3702c3e3af3ccb17 vn="a variant of Win32/HackTool.CheatEngine.AF application" ac=I fn="C:Documents and SettingsAll UsersDesktopOther StuffCheat Engine 6.2standalonephase1.dat" sh=3FB5DE1F1E395FA8866453D35DE317CDCA89D3BC ft=1 fh=effeeb56ae57cc1a vn="Win32/GameHack.BL application" ac=I fn="C:Documents and SettingsAll UsersDesktopOther StuffFHAC.0.dll" sh=2B698D77B4D35561D16AD8AD410D74C580C3E69B ft=1 fh=cb27194694ae6d5c vn="a variant of Win32/RegistryBooster application" ac=I fn="D:EProgramsdll scan.exe" sh=44111D0422E92357925FC875E5564F4668B0405A ft=0 fh=0000000000000000 vn="a variant of Win32/Keygen.AR application" ac=I fn="D:EProgramsSony Vegas Pro 8.0.rar" sh=5B3B41CB188129D85B152F55B4D09F051490174C ft=1 fh=56c063f8a1b1c19d vn="Win32/SpeedUpMyPC application" ac=I fn="D:EProgramsspeedupmypc.exe" sh=54F3677EAA8CEAAA7D91043481524B3AC0B31EB2 ft=1 fh=266a79b6929ed2a8 vn="a variant of Win32/Adware.ErrorRepair application" ac=I fn="D:EProgramsFixCleaner v2.0.3793.541 -TrTsetup.exe" sh=7E90A86F3D0187E6ED058D7EFF5864B4B63C37BB ft=1 fh=d3b80cc8658ccf14 vn="a variant of Win32/HackTool.Patcher.U application" ac=I fn="D:EProgramsinstallVideoMachPatch.exe" sh=E115AC80776D091765ED3EA022A001E0D8AA4DC9 ft=1 fh=85ce5afd4a88c17f vn="Win32/Adware.ADON application" ac=I fn="D:EProgramsUnlocker 1.9.0 (kaldata.com).exe" sh=69DB07462DADE62534AC60F80D84A48D853EC757 ft=0 fh=0000000000000000 vn="a variant of Win32/Keygen.AN application" ac=I fn="D:EProgramsWS.Video.to.GIF.3.2.rar" sh=67C5399330C2881F9BE40571BF02F0F583AF81F9 ft=1 fh=9cd9e5f35143d7a7 vn="a variant of Win32/Keygen.AN application" ac=I fn="D:EProgramswatermark.softwares.video.to.gif.3.2.keygen-tsrhkeygen.exe" sh=4632339B9A34B650581B682BF7AECE6BFBD9019B ft=1 fh=c71c001176bbfc6b vn="a variant of Win32/HackTool.Patcher.BD application" ac=I fn="D:EProgramsFace Smoother 2.54 PortableFace Smoother 2.54 Portable.exe" sh=C704E8BC6E4CC1851AEF63F5CF56EB3DCC7F4F84 ft=0 fh=0000000000000000 vn="Win32/Adware.ADON application" ac=I fn="D:EProgramsUnlocker 1.9.0 - Finalunlocker1.9.0-x64.rar" sh=4759065355B8E5C1687312994786A7C09017F229 ft=0 fh=0000000000000000 vn="Win32/Adware.ADON application" ac=I fn="D:EProgramsUnlocker 1.9.0 - Finalunlocker1.9.0.rar" sh=CF56BC1E6FE6B8DACD849F31A8D7074356D8E52B ft=1 fh=db81793087c6859c vn="probably a variant of Win32/Adware.SpywareCease application" ac=I fn="D:EQuuSoft AntiSpyware 2010.1.2QS_AntiSpyware_Setup.exe" sh=3C12DF8E7D49013F0635BC476AEDABD0D81B50BA ft=0 fh=0000000000000000 vn="probably a variant of Win32/HackTool.Inject.Y application" ac=I fn="D:ESAVED13042012My DocumentsDownloadsACH.rar" sh=2B655133441643A144EBD155E0D2594C3E7DF3DF ft=1 fh=4146f00191504604 vn="Win32/OpenCandy application" ac=I fn="D:FDAEMON Tools Lite 4.45.2.0287.exe" sh=9ED5336BF6B864852C9A48876B683162BBC35A2E ft=1 fh=e3d2cd9b10e9a056 vn="a variant of Win32/HackTool.Patcher.T application" ac=I fn="D:FAVS Video Converter 8.2.1.525Activatoravs4you.all.products.activator.2011.(v1.1a)-FIXED-mpt.exe" sh=6EB1CB1D94A00DAF1FB91218B050FDCBA8436C03 ft=1 fh=4ee2e677a5bceddb vn="Win32/Joke.ScreenMate application" ac=I fn="D:GZABAVLENIAsetup.exe" sh=00F7464B08C929002794AD5C74084F0863F45168 ft=0 fh=0000000000000000 vn="a variant of Win32/GameHack.BL application" ac=I fn="D:MYNew Folder (2)game.7z" sh=51AD3406A99EE0F15FF68B149E0A4045EFDC58D1 ft=0 fh=0000000000000000 vn="a variant of Win32/GameHack.BL application" ac=I fn="D:MYNew Folder (2)gamestrike.7z" sh=01DB7EC06B7D97DC2F4D819451C92FA47EC1998E ft=1 fh=f56f7fbc212c32b1 vn="a variant of Win32/GameHack.BL application" ac=I fn="D:MYNew Folder (2)gamestrikedllshoook.dll" sh=90D99B770C6B7C063819F07693DE8948F182155C ft=1 fh=02aa0bf53fd4b351 vn="a variant of Win32/HackTool.Patcher.AD application" ac=I fn="D:Advanced System Optimizer v3.5.1000.15127 Portableadvanced.system.optimizer.3.x-patch.exe" sh=2B698D77B4D35561D16AD8AD410D74C580C3E69B ft=1 fh=cb27194694ae6d5c vn="a variant of Win32/RegistryBooster application" ac=I fn="D:System Volume Information_restore{F667BA43-4BD7-4964-BA1B-4D7871D6B82D}RP273A0153103.exe" sh=6987D1249998AF6C5E5E6399D1FF41C32A659282 ft=1 fh=e5b6c557e5728639 vn="a variant of Win32/Bundled.Toolbar.Ask application" ac=I fn="D:System Volume Information_restore{F667BA43-4BD7-4964-BA1B-4D7871D6B82D}RP273A0153309.exe" sh=9A69B4E12BC09C6EA909A38CD80BECA00A10F423 ft=1 fh=5350d48afdf35b42 vn="a variant of Win32/RegistryBooster application" ac=I fn="D:System Volume Information_restore{F667BA43-4BD7-4964-BA1B-4D7871D6B82D}RP273A0153603.exe" sh=60C314D7081F32EEBD575F366A7703E90D08B391 ft=1 fh=43ca6ec8d867b625 vn="a variant of Win32/RegistryBooster application" ac=I fn="D:System Volume Information_restore{F667BA43-4BD7-4964-BA1B-4D7871D6B82D}RP273A0153608.exe" sh=21489A23E5AB92896B34DFECD549D1AF7AFCF8F2 ft=1 fh=609954b51f436d40 vn="multiple threats" ac=I fn="D:System Volume Information_restore{F667BA43-4BD7-4964-BA1B-4D7871D6B82D}RP273A0153629.exe" sh=2A0DF9BF173E167F90331D4BA4B05720BA6D37E4 ft=1 fh=85025eb04e4e8a02 vn="a variant of Win32/RemoteAdmin.Ammyy.B application" ac=I fn="D:System Volume Information_restore{F667BA43-4BD7-4964-BA1B-4D7871D6B82D}RP275A0154276.exe" sh=90D99B770C6B7C063819F07693DE8948F182155C ft=1 fh=02aa0bf53fd4b351 vn="a variant of Win32/HackTool.Patcher.AD application" ac=I fn="D:System Volume Information_restore{F667BA43-4BD7-4964-BA1B-4D7871D6B82D}RP275A0154303.exe" sh=5E884D62852DD70C13A145DCF1243895C2BCBA04 ft=1 fh=26215604081345b4 vn="a variant of Win32/Bundled.Toolbar.Ask application" ac=I fn="D:System Volume Information_restore{F667BA43-4BD7-4964-BA1B-4D7871D6B82D}RP275A0154327.exe" sh=FE1853FA5AD10A97D734EBDBFC4F68C2D1075222 ft=1 fh=8bae72d9bcc2829e vn="Win32/Adware.PCFixCleaner application" ac=I fn="D:System Volume Information_restore{F667BA43-4BD7-4964-BA1B-4D7871D6B82D}RP275A0154335.exe" sh=A31461260FD5E4D0D20CDEB883ACA50166169E4C ft=1 fh=db569390d01ded29 vn="probably a variant of Win32/Adware.PCFixCleaner application" ac=I fn="D:System Volume Information_restore{F667BA43-4BD7-4964-BA1B-4D7871D6B82D}RP275A0154340.exe" sh=D14F0F6E80C889048278B34220FE8669F7BD7DFB ft=1 fh=e5fc2bec77fab865 vn="probably a variant of Win32/Adware.SpywareCease application" ac=I fn="D:System Volume Information_restore{F667BA43-4BD7-4964-BA1B-4D7871D6B82D}RP275A0154353.exe" sh=D3B70206DDBD570FF3A4207465FF17A29CC3D2CC ft=1 fh=c3b35ded4e0040b9 vn="Win32/Adware.SpywareCease application" ac=I fn="D:System Volume Information_restore{F667BA43-4BD7-4964-BA1B-4D7871D6B82D}RP275A0154354.dll" sh=175196F82FDEAD880B24BACF352299853C2DC1E1 ft=1 fh=c71c0011ade18e99 vn="a variant of Win32/GameHack.Q application" ac=I fn="D:System Volume Information_restore{F667BA43-4BD7-4964-BA1B-4D7871D6B82D}RP275A0154522.dll" =================================================================================================================================================

 

Malwarebytes Anti-Malware (PRO) 1.75.0.1300 www.malwarebytes.org Версия на базата от данни: v2013.09.13.07 Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS Internet Explorer 8.0.6001.18702 Administrator :: PC-D22D69EA3AC7 [администратор] Защита: включена 13.9.2013 г. 17:48:12 mbam-log-2013-09-13 (17-48-12).txt Тип сканиране: Пълно сканиране (C:|) Включени опции за сканиране: Памет | Автоматично зареждане | Системен регистър | Файлова система | Евристики/Допълнителни | Евристики/Shuriken | PUP | PUM Изключени опции за сканиране: P2P Сканирани обекти: 254667 Изминало време: 42 минута(и), 43 секунда(и) Открити процеси в паметта: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити модули в паметта: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити ключове в системния регистър: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити стойности в системния регистър: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити информационни обекти в системния регистър: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити папки: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити файлове: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) (край)  

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Освен кейгени,хакове и пачове ..нищо друго притеснително не виждам..!

 
Публикувано изображение Изтеглете Security Check (автор: screen317) от тук или от тук и го запишете на десктопа.

 • Кликнете два пъти върху SecurityCheck.exe и следвайте инструкциите.
 • Когато програмата завърши работата си, ще се отвори един текстов документ: checkup.txt.
 • Копирайте съдържанието на checkup.txt с Копирай (Copy) и с Постави (Paste) го поставете в следващия си коментар.

 

 

Публикувано изображениеИзтеглете OTL.exe и го запазете на десктопа

 • Стартирайте OTL.exe.
 • Направете следните настройки:
 • Сложете отметка пред Scan All Users
 • Под менюто File Age изберете 90 days
 • Под менюто Standard Registry променете на ALL
 • Сложете отметки пред LOP и Purity Check
 • Под Публикувано изображение с Copy/ Paste въведете изцяло следната текстова информация (само това, което е поставено в карето):
  netsvcs%SYSTEMDRIVE%*.exe/md5startexplorer.exewinlogon.exeUserinit.exesvchost.exeservices.exe/md5stop%systemroot%*. /rp /s%systemdrive%$Recycle.Bin|@;true;true;true /fpDRIVESCREATERESTOREPOINT
 • Натиснете маркираният в синьо бутон: Run Scan.
 • Като приключи проверката, ще се създадат два файла - OTL.Txt и Extras.Txt. Файлът OTL.Txt копирайте в следващия си пост. Extras.Txt прикачете в следващия си коментар (погледнете опцията Прикачени файлове, когато публикувате мнение).
 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

 Results of screen317's Security Check version 0.99.73  
 Windows XP Service Pack 3 x86   
 Internet Explorer 8  
``````````````Antivirus/Firewall Check:``````````````
 Windows Firewall Enabled!  
Please wait while WMIC is being installed.d
i
s
p
l
a
y
N
a
m
e
ECHO is off.
M
i
c
r
o
s
o
f
t
ECHO is off.
S
e
c
u
r
i
t
y
ECHO is off.
E
s
e
n
t
i
a
l
s
ECHO is off.
 Antivirus up to date!  
`````````Anti-malware/Other Utilities Check:`````````
 Adobe Flash Player  11.8.800.168  
 Mozilla Firefox 22.0 Firefox out of Date!  
 Google Chrome 29.0.1547.62  
 Google Chrome 29.0.1547.66  
````````Process Check: objlist.exe by Laurent````````  
 Microsoft Security Essentials msseces.exe
 Windows Defender MSMpEng.exe
 Microsoft Security Client Antimalware MsMpEng.exe  
`````````````````System Health check`````````````````
 Total Fragmentation on Drive C:: 13% Defragment your hard drive soon! (Do NOT defrag if SSD!)
````````````````````End of Log``````````````````````
 

 

====================================================================================================

 

OTL logfile created on: 14.9.2013 г. 13:47:28 - Run 1
OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 Folder = C:Documents and SettingsAdministratorMy DocumentsDownloads
Windows XP Professional Edition Service Pack 3 (Version = 5.1.2600) - Type = NTWorkstation
Internet Explorer (Version = 8.0.6001.18702)
Locale: 00000402 | Country: Bulgaria | Language: BGR | Date Format: dd.M.yyyy 'г.'
 
1023,48 Mb Total Physical Memory | 465,30 Mb Available Physical Memory | 45,46% Memory free
2,40 Gb Paging File | 1,71 Gb Available in Paging File | 71,25% Paging File free
Paging file location(s): C:pagefile.sys 1536 3072 [binary data]
 
%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:WINXP | %ProgramFiles% = C:Program Files
Drive C: | 19,53 Gb Total Space | 3,73 Gb Free Space | 19,08% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive D: | 133,84 Gb Total Space | 37,13 Gb Free Space | 27,74% Space Free | Partition Type: NTFS
 
Computer Name: PC-D22D69EA3AC7 | User Name: Administrator | Logged in as Administrator.
Boot Mode: Normal | Scan Mode: All users
Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 90 Days
 
========== Processes (SafeList) ==========
 
PRC - [2013.09.14 13:44:09 | 000,602,112 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:Documents and SettingsAdministratorMy DocumentsDownloadsOTL.exe
PRC - [2013.08.26 18:00:56 | 037,600,171 | ---- | M] (IObit) -- D:Advanced SystemCare Pro v6.4.0.290 PortableAdvanced SystemCare Pro v6.4.0.290Advanced SystemCare.exe
PRC - [2013.08.22 19:37:55 | 000,217,992 | ---- | M] (Google Inc.) -- C:Program FilesGoogleUpdate1.3.21.153GoogleCrashHandler.exe
PRC - [2013.08.19 02:02:43 | 000,276,376 | ---- | M] (Mozilla Corporation) -- C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe
PRC - [2013.01.15 18:47:28 | 000,703,808 | ---- | M] (IObit) -- C:Program FilesIObitAdvanced SystemCare 6Monitor.exe
PRC - [2013.01.15 18:47:10 | 000,465,216 | ---- | M] (IObit) -- C:Program FilesIObitAdvanced SystemCare 6ASCService.exe
PRC - [2010.11.30 14:20:36 | 000,997,408 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:Program FilesMicrosoft Security Clientmsseces.exe
PRC - [2010.11.11 13:26:40 | 000,011,736 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:Program FilesMicrosoft Security ClientAntimalwareMsMpEng.exe
PRC - [2010.07.29 14:20:36 | 000,283,968 | ---- | M] (DT Soft Ltd) -- C:Program FilesDAEMON Tools NetDTShellHlp.exe
PRC - [2008.04.14 14:00:00 | 001,033,728 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINXPexplorer.exe
PRC - [2007.04.16 16:28:22 | 000,577,536 | ---- | M] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:WINXPsoundman.exe
PRC - [2007.03.06 11:35:02 | 000,198,168 | ---- | M] (InterVideo Inc.) -- C:Program FilesCommon FilesInterVideoDeviceServiceDevSvc.exe
 
 
========== Modules (No Company Name) ==========
 
MOD - [2013.09.10 22:44:34 | 016,177,544 | ---- | M] () -- C:WINXPsystem32MacromedFlashNPSWF32_11_8_800_168.dll
MOD - [2013.08.19 02:01:53 | 003,551,640 | ---- | M] () -- C:Program FilesMozilla Firefoxmozjs.dll
MOD - [2013.07.22 12:12:16 | 000,550,912 | ---- | M] () -- C:WINXPsystem32driversiconlib_a.dll
MOD - [2013.01.15 18:59:46 | 000,106,304 | ---- | M] () -- C:Program FilesIObitAdvanced SystemCare 6ASCComputerMenu.dll
MOD - [2013.01.15 18:48:26 | 000,348,992 | ---- | M] () -- C:Program FilesIObitAdvanced SystemCare 6madexcept_.bpl
MOD - [2013.01.15 18:48:26 | 000,051,008 | ---- | M] () -- C:Program FilesIObitAdvanced SystemCare 6maddisAsm_.bpl
MOD - [2013.01.15 18:48:24 | 000,183,616 | ---- | M] () -- C:Program FilesIObitAdvanced SystemCare 6madbasic_.bpl
MOD - [2013.01.15 18:47:56 | 000,893,248 | ---- | M] () -- C:Program FilesIObitAdvanced SystemCare 6webres.dll
MOD - [2013.01.15 18:47:50 | 000,517,440 | ---- | M] () -- C:Program FilesIObitAdvanced SystemCare 6sqlite3.dll
MOD - [2013.01.15 18:47:02 | 000,143,168 | ---- | M] () -- C:Program FilesIObitAdvanced SystemCare 6ASCExtMenu.dll
MOD - [2010.09.16 18:11:58 | 001,291,776 | ---- | M] () -- C:WINXPsystem32quartz.dll
MOD - [2008.07.24 22:51:32 | 000,299,008 | ---- | M] () -- C:Program FilesIconChangerIconChng.dll
MOD - [2008.04.14 14:00:00 | 000,386,048 | ---- | M] () -- C:WINXPsystem32qdvd.dll
MOD - [2008.04.14 14:00:00 | 000,192,512 | ---- | M] () -- C:WINXPsystem32qcap.dll
MOD - [2008.04.14 14:00:00 | 000,059,904 | ---- | M] () -- C:WINXPsystem32devenum.dll
MOD - [2008.04.14 14:00:00 | 000,014,336 | ---- | M] () -- C:WINXPsystem32msdmo.dll
 
 
========== Services (SafeList) ==========
 
SRV - [2013.09.10 22:44:40 | 000,257,416 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) [On_Demand | Stopped] -- C:WINXPsystem32MacromedFlashFlashPlayerUpdateService.exe -- (AdobeFlashPlayerUpdateSvc)
SRV - [2013.08.19 02:02:41 | 000,117,656 | ---- | M] (Mozilla Foundation) [On_Demand | Stopped] -- C:Program FilesMozilla Maintenance Servicemaintenanceservice.exe -- (MozillaMaintenance)
SRV - [2013.04.04 14:50:32 | 000,701,512 | ---- | M] (Malwarebytes Corporation) [Auto | Stopped] -- C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamservice.exe -- (MBAMService)
SRV - [2013.04.04 14:50:32 | 000,418,376 | ---- | M] (Malwarebytes Corporation) [Auto | Stopped] -- C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamscheduler.exe -- (MBAMScheduler)
SRV - [2013.01.15 18:47:10 | 000,465,216 | ---- | M] (IObit) [Auto | Running] -- C:Program FilesIObitAdvanced SystemCare 6ASCService.exe -- (AdvancedSystemCareService6)
SRV - [2012.04.26 11:14:06 | 002,438,696 | ---- | M] (mobile concepts GmbH) [On_Demand | Stopped] -- C:Program FilesCyberGhost VPNCGVPNCliService.exe -- (CGVPNCliSrvc)
SRV - [2010.11.11 13:26:40 | 000,011,736 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Auto | Running] -- C:Program FilesMicrosoft Security ClientAntimalwareMsMpEng.exe -- (MsMpSvc)
SRV - [2010.07.29 14:19:46 | 000,394,560 | ---- | M] (DT Soft Ltd) [Auto | Stopped] -- C:Program FilesDAEMON Tools NetDTNetSrv.exe -- (DTNetService)
SRV - [2007.03.06 11:35:02 | 000,198,168 | ---- | M] (InterVideo Inc.) [Auto | Running] -- C:Program FilesCommon FilesInterVideoDeviceServiceDevSvc.exe -- (Capture Device Service)
 
 
========== Driver Services (SafeList) ==========
 
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] --  -- (WDICA)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- system32DRIVERSVBoxNetFlt.sys -- (VBoxNetFlt)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] --  -- (PDRFRAME)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] --  -- (PDRELI)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] --  -- (PDFRAME)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] --  -- (PDCOMP)
DRV - File not found [Kernel | System | Stopped] --  -- (PCIDump)
DRV - File not found [Kernel | System | Running] -- C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataMicrosoftMicrosoft AntimalwareDefinition Updates{1622D99F-F49F-48F0-B8CE-AE53BA123BAC}MpKsld3b91e9a.sys -- (MpKsld3b91e9a)
DRV - File not found [Kernel | System | Stopped] --  -- (lbrtfdc)
DRV - File not found [Kernel | System | Stopped] --  -- (i2omgmt)
DRV - File not found [Kernel | System | Stopped] -- System32DriversCSN5PDTS82x64.sys -- (CSN5PDTS82x64)
DRV - File not found [Kernel | System | Stopped] --  -- (Changer)
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:ComboFixcatchme.sys -- (catchme)
DRV - [2013.08.19 19:29:05 | 000,050,200 | ---- | M] (Emsisoft GmbH) [File_System | On_Demand | Stopped] -- D:EНова папкаRuncleanhlp32.sys -- (cleanhlp)
DRV - [2013.04.12 12:33:02 | 000,104,720 | ---- | M] (Oracle Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:WINXPsystem32driversVBoxNetAdp.sys -- (VBoxNetAdp)
DRV - [2013.04.04 14:50:32 | 000,022,856 | ---- | M] (Malwarebytes Corporation) [File_System | On_Demand | Stopped] -- C:WINXPsystem32driversmbam.sys -- (MBAMProtector)
DRV - [2013.04.03 11:31:08 | 000,022,056 | ---- | M] (Emsisoft GmbH) [File_System | System | Running] -- D:EНова папкаRuna2ddax86.sys -- (A2DDA)
DRV - [2013.03.11 20:49:07 | 000,201,280 | ---- | M] (Disc-Soft) [Kernel | System | Running] -- C:WINXPsystem32driversdtcdrom.sys -- (dtcdrom)
DRV - [2012.07.28 07:05:12 | 006,646,784 | ---- | M] (ATI Technologies Inc.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:WINXPsystem32driversati2mtag.sys -- (ati2mtag)
DRV - [2012.05.14 09:12:12 | 000,103,040 | ---- | M] (Advanced Micro Devices) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:WINXPsystem32driversAtihdXP3.sys -- (AtiHDAudioService)
DRV - [2011.12.15 20:29:42 | 000,026,624 | ---- | M] (The OpenVPN Project) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:WINXPsystem32driverstap0901.sys -- (tap0901)
DRV - [2011.11.28 15:51:44 | 000,032,896 | ---- | M] (AnvSoft Inc.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:WINXPsystem32driversanvsnddrv.sys -- (anvsnddrv)
DRV - [2010.09.16 18:12:05 | 000,226,880 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | System | Running] -- C:WINXPsystem32driverstcpip6.sys -- (Tcpip6)
DRV - [2010.05.20 16:14:52 | 000,028,184 | ---- | M] (Colasoft Co., Ltd.) [Kernel | System | Running] -- C:WINXPsystem32driversCSN5PDTS82.sys -- (CSN5PDTS82)
DRV - [2008.09.24 11:40:22 | 004,122,368 | R--- | M] (Realtek Semiconductor Corp.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:WINXPsystem32driversalcxwdm.sys -- (ALCXWDM)
DRV - [2008.04.14 14:00:00 | 000,040,320 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:WINXPsystem32driversnmnt.sys -- (nm)
DRV - [2008.04.14 01:15:30 | 000,010,624 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:WINXPsystem32driversgameenum.sys -- (gameenum)
DRV - [2005.05.17 18:45:08 | 000,092,800 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) [Kernel | Boot | Running] -- C:WINXPsystem32driversnvata.sys -- (nvata)
DRV - [2005.04.06 04:22:30 | 000,012,928 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:WINXPsystem32driversnvnetbus.sys -- (nvnetbus)
DRV - [2005.04.06 04:22:28 | 000,033,536 | ---- | M] (NVIDIA Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:WINXPsystem32driversNVENETFD.sys -- (NVENETFD)
DRV - [2004.08.13 19:56:20 | 000,005,810 | ---- | M] () [Kernel | On_Demand | Running] -- C:WINXPsystem32driversASACPI.sys -- (MTsensor)
DRV - [2001.08.17 15:00:04 | 000,002,944 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:WINXPsystem32driversmsmpu401.sys -- (ms_mpu401)
 
 
========== Standard Registry (All) ==========
 
 
========== Internet Explorer ==========
 
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Secondary_Page_URL =  [binary data]
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Extensions Off Page = about:NoAdd-ons
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Local Page = C:WINXPsystem32blank.htm
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Security Risk Page = about:SecurityRisk
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd={SUB_PRD}&clcid={SUB_CLSID}&pver={SUB_PVER}&ar=home
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerSearch,CustomizeSearch = http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchcust.htm
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerSearch,SearchAssistant = http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm
IE - HKLM..SearchScopes,DefaultScope =
IE - HKLM..SearchScopes{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&FORM=IE8SRC
 
 
IE - HKU.DEFAULTSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
IE - HKU.DEFAULTSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=msnhome
IE - HKU.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings: "ProxyEnable" = 0
 
IE - HKUS-1-5-18SOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
IE - HKUS-1-5-18SOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=msnhome
IE - HKUS-1-5-18SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings: "ProxyEnable" = 0
 
IE - HKUS-1-5-19..SearchScopes,DefaultScope =
 
IE - HKUS-1-5-20..SearchScopes,DefaultScope =
IE - HKUS-1-5-20SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings: "ProxyEnable" = 0
 
IE - HKUS-1-5-21-1659004503-920026266-1202660629-500SOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Local Page = C:WINXPsystem32blank.htm
IE - HKUS-1-5-21-1659004503-920026266-1202660629-500SOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
IE - HKUS-1-5-21-1659004503-920026266-1202660629-500SOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
IE - HKUS-1-5-21-1659004503-920026266-1202660629-500SOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page Redirect Cache AcceptLangs = bg
IE - HKUS-1-5-21-1659004503-920026266-1202660629-500SOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page Redirect Cache_TIMESTAMP = A0 56 D3 A9 4F 58 CE 01  [binary data]
IE - HKUS-1-5-21-1659004503-920026266-1202660629-500..URLSearchHook: {CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - C:WINXPsystem32shdocvw.dll (Microsoft Corporation)
IE - HKUS-1-5-21-1659004503-920026266-1202660629-500..SearchScopes,DefaultScope =
IE - HKUS-1-5-21-1659004503-920026266-1202660629-500..SearchScopes{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC
IE - HKUS-1-5-21-1659004503-920026266-1202660629-500SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings: "ProxyEnable" = 0
 
========== FireFox ==========
 
 
 
FF - HKLMSoftwareMozillaPlugins@adobe.com/FlashPlayer: C:WINXPsystem32MacromedFlashNPSWF32_11_8_800_168.dll ()
FF - HKLMSoftwareMozillaPlugins@google.com/npPicasa3,version=3.0.0: C:Program FilesGooglePicasa3npPicasa3.dll (Google, Inc.)
FF - HKLMSoftwareMozillaPlugins@microsoft.com/WPF,version=3.5: C:WINXPMicrosoft.NETFrameworkv3.5Windows Presentation FoundationNPWPF.dll (Microsoft Corporation)
FF - HKLMSoftwareMozillaPlugins@tools.google.com/Google Update;version=3: C:Program FilesGoogleUpdate1.3.21.153npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)
FF - HKLMSoftwareMozillaPlugins@tools.google.com/Google Update;version=9: C:Program FilesGoogleUpdate1.3.21.153npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)
FF - HKLMSoftwareMozillaPlugins@videolan.org/vlc,version=2.0.5: C:Program FilesVideoLANVLCnpvlc.dll (VideoLAN)
 
FF - HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremozillaFirefoxExtensions{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}: C:WINXPMicrosoft.NETFrameworkv3.5Windows Presentation FoundationDotNetAssistantExtension [2013.03.13 04:32:27 | 000,000,000 | ---D | M]
 
[2013.05.24 15:08:14 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataMozillaExtensions
[2013.09.07 19:25:10 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataMozillaFirefoxProfilesaxrzpbde.defaultextensions
[2013.08.29 11:07:24 | 000,000,000 | ---D | M] (Forecastfox) -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataMozillaFirefoxProfilesaxrzpbde.defaultextensions{0538E3E3-7E9B-4d49-8831-A227C80A7AD3}
[2013.08.27 09:32:43 | 000,000,000 | ---D | M] (DownloadHelper) -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataMozillaFirefoxProfilesaxrzpbde.defaultextensions{b9db16a4-6edc-47ec-a1f4-b86292ed211d}
[2013.07.23 13:19:16 | 000,000,000 | ---D | M] (Cookies Manager+) -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataMozillaFirefoxProfilesaxrzpbde.defaultextensions{bb6bc1bb-f824-4702-90cd-35e2fb24f25d}
[2013.07.26 09:22:43 | 000,000,000 | ---D | M] (Flash and Video Download) -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataMozillaFirefoxProfilesaxrzpbde.defaultextensions{bee6eb20-01e0-ebd1-da83-080329fb9a3a}(2)
[2013.08.29 11:50:56 | 000,000,000 | ---D | M] (Bitdefender QuickScan) -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataMozillaFirefoxProfilesaxrzpbde.defaultextensions{e001c731-5e37-4538-a5cb-8168736a2360}
[2013.07.06 16:43:59 | 000,000,000 | ---D | M] (Advanced SystemCare Surfing Protection) -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataMozillaFirefoxProfilesaxrzpbde.defaultextensionsascsurfingprotection@iobit.com
[2013.04.14 15:32:51 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataMozillaFirefoxProfilessdcp8e9a.defaultextensions
[2013.03.12 22:47:48 | 000,000,000 | ---D | M] (DownloadHelper) -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataMozillaFirefoxProfilessdcp8e9a.defaultextensions{b9db16a4-6edc-47ec-a1f4-b86292ed211d}
[2013.04.14 15:32:51 | 000,000,000 | ---D | M] (Cookies Manager+) -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataMozillaFirefoxProfilessdcp8e9a.defaultextensions{bb6bc1bb-f824-4702-90cd-35e2fb24f25d}
[2013.07.05 22:51:25 | 000,000,000 | ---D | M] (Advanced SystemCare Surfing Protection) -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataMozillaFirefoxProfilessdcp8e9a.defaultextensionsascsurfingprotection@iobit.com
[2013.08.30 01:18:34 | 000,355,782 | ---- | M] () (No name found) -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataMozillaFirefoxProfilesaxrzpbde.defaultextensionsclient@anonymox.net.xpi
[2013.08.28 20:06:06 | 001,060,244 | ---- | M] () (No name found) -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataMozillaFirefoxProfilesaxrzpbde.defaultextensionstrafficlight@bitdefender.com.xpi
[2013.08.19 18:02:05 | 000,060,290 | ---- | M] () (No name found) -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataMozillaFirefoxProfilesaxrzpbde.defaultextensionstranslator@zoli.bod.xpi
[2013.04.04 01:12:00 | 000,363,736 | ---- | M] () (No name found) -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataMozillaFirefoxProfilessdcp8e9a.defaultextensionsclient@anonymox.net.xpi
[2013.09.13 09:00:29 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:Program FilesMozilla Firefoxextensions
[2013.08.19 02:01:31 | 000,000,000 | ---D | M] (No name found) -- C:Program FilesMozilla Firefoxbrowserextensions
[2013.08.19 02:02:44 | 000,000,000 | ---D | M] (Default) -- C:Program FilesMozilla Firefoxbrowserextensions{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}
File not found (No name found) -- C:PROGRAM FILESIOBIT APPS TOOLBARFF
[2013.03.12 11:27:46 | 000,093,976 | ---- | M] () -- C:Program Filesmozilla firefoxpluginsnppluginrichmediaplayer.dll
 
========== Chrome  ==========
 
CHR - default_search_provider: Google (Enabled)
CHR - default_search_provider: search_url = {google:baseURL}search?q={searchTerms}&{google:RLZ}{google:originalQueryForSuggestion}{google:assistedQueryStats}{google:searchFieldtrialParameter}{google:searchClient}{google:sourceId}{google:instantExtendedEnabledParameter}{google:omniboxStartMarginParameter}ie={inputEncoding}
CHR - default_search_provider: suggest_url = {google:baseSuggestURL}search?{google:searchFieldtrialParameter}client={google:suggestClient}&q={searchTerms}&{google:cursorPosition}{google:zeroPrefixUrl}sugkey={google:suggestAPIKeyParameter}
CHR - plugin: Shockwave Flash (Enabled) = C:Program FilesGoogleChromeApplication29.0.1547.66PepperFlashpepflashplayer.dll
CHR - plugin: Chrome Remote Desktop Viewer (Enabled) = internal-remoting-viewer
CHR - plugin: Native Client (Enabled) = C:Program FilesGoogleChromeApplication29.0.1547.66ppGoogleNaClPluginChrome.dll
CHR - plugin: Chrome PDF Viewer (Enabled) = C:Program FilesGoogleChromeApplication29.0.1547.66pdf.dll
CHR - plugin: PluginRichmediaplayer (Enabled) = C:Program FilesMozilla Firefoxpluginsnppluginrichmediaplayer.dll
CHR - plugin: QuickTime Plug-in 7.7.2 (Enabled) = C:Program FilesQuickTimepluginsnpqtplugin.dll
CHR - plugin: QuickTime Plug-in 7.7.2 (Enabled) = C:Program FilesQuickTimepluginsnpqtplugin2.dll
CHR - plugin: QuickTime Plug-in 7.7.2 (Enabled) = C:Program FilesQuickTimepluginsnpqtplugin3.dll
CHR - plugin: QuickTime Plug-in 7.7.2 (Enabled) = C:Program FilesQuickTimepluginsnpqtplugin4.dll
CHR - plugin: QuickTime Plug-in 7.7.2 (Enabled) = C:Program FilesQuickTimepluginsnpqtplugin5.dll
CHR - plugin: QuickTime Plug-in 7.7.2 (Enabled) = C:Program FilesQuickTimepluginsnpqtplugin6.dll
CHR - plugin: QuickTime Plug-in 7.7.2 (Enabled) = C:Program FilesQuickTimepluginsnpqtplugin7.dll
CHR - plugin: Microsoftu00AE DRM (Enabled) = C:Program FilesWindows Media Playernpdrmv2.dll
CHR - plugin: Windows Media Player Plug-in Dynamic Link Library (Enabled) = C:Program FilesWindows Media Playernpdsplay.dll
CHR - plugin: Microsoftu00AE DRM (Enabled) = C:Program FilesWindows Media Playernpwmsdrm.dll
CHR - plugin: Picasa (Enabled) = C:Program FilesGooglePicasa3npPicasa3.dll
CHR - plugin: Google Update (Enabled) = C:Program FilesGoogleUpdate1.3.21.153npGoogleUpdate3.dll
CHR - plugin: VLC Web Plugin (Enabled) = C:Program FilesVideoLANVLCnpvlc.dll
CHR - plugin: Windows Presentation Foundation (Enabled) = C:WINXPMicrosoft.NETFrameworkv3.5Windows Presentation FoundationNPWPF.dll
CHR - plugin: Shockwave Flash (Enabled) = C:WINXPsystem32MacromedFlashNPSWF32_11_8_800_168.dll
CHR - Extension: Google u0414u043Eu043Au0443u043Cu0435u043Du0442u0438 = C:Documents and SettingsAdministratorLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsaohghmighlieiainnegkcijnfilokake0.5_0
CHR - Extension: Google u0414u0438u0441u043A = C:Documents and SettingsAdministratorLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsapdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf6.3_1
CHR - Extension: YouTube = C:Documents and SettingsAdministratorLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsblpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo4.2.6_0
CHR - Extension: Google u0422u044Au0440u0441u0435u043Du0435 = C:Documents and SettingsAdministratorLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionscoobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf0.0.0.20_0
CHR - Extension: Advanced SystemCare Surfing Protection = C:Documents and SettingsAdministratorLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsnfengeggddojhakldhlpjdlddgkkjkdd1.0.0_0
CHR - Extension: Chrome In-App Payments service = C:Documents and SettingsAdministratorLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsnmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda0.0.4.11_0
CHR - Extension: Gmail = C:Documents and SettingsAdministratorLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionspjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia7_1
 
O1 HOSTS File: ([2013.09.13 16:04:26 | 000,000,027 | ---- | M]) - C:WINXPsystem32driversetchosts
O1 - Hosts: 127.0.0.1 localhost
O2 - BHO: (Advanced SystemCare Browser Protection) - {BA0C978D-D909-49B6-AFE2-8BDE245DC7E6} - C:Program FilesIObitAdvanced SystemCare 6BrowerProtectASCPlugin_Protection.dll (IObit)
O3 - HKUS-1-5-21-1659004503-920026266-1202660629-500..ToolbarShellBrowser: (&Address) - {01E04581-4EEE-11D0-BFE9-00AA005B4383} - C:WINXPsystem32browseui.dll (Microsoft Corporation)
O4 - HKLM..Run: [APSDaemon] C:Program FilesCommon FilesAppleApple Application SupportAPSDaemon.exe (Apple Inc.)
O4 - HKLM..Run: [MSC] C:Program FilesMicrosoft Security Clientmsseces.exe (Microsoft Corporation)
O4 - HKLM..Run: [QuickTime Task] C:Program FilesQuickTimeqttask.exe (Apple Inc.)
O4 - HKLM..Run: [smart File Advisor] C:Program FilesSmart File Advisorsfa.exe (Filefacts.net)
O4 - HKLM..Run: [soundMan] C:WINXPsoundman.exe (Realtek Semiconductor Corp.)
O4 - HKU.DEFAULT..Run: [CTFMON.EXE] C:WINXPsystem32ctfmon.exe (Microsoft Corporation)
O4 - HKU.DEFAULT..Run: [DWQueuedReporting] C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedDWDWTRIG20.EXE (Microsoft Corporation)
O4 - HKUS-1-5-18..Run: [CTFMON.EXE] C:WINXPsystem32ctfmon.exe (Microsoft Corporation)
O4 - HKUS-1-5-18..Run: [DWQueuedReporting] C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedDWDWTRIG20.EXE (Microsoft Corporation)
O4 - HKUS-1-5-21-1659004503-920026266-1202660629-500..Run: [ctfmon.exe] C:WINXPsystem32ctfmon.exe (Microsoft Corporation)
O6 - HKLMSoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerInfodelivery present
O6 - HKLMSoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerRestrictions present
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: HonorAutoRunSetting = 1
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveAutoRun = 67108863
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveTypeAutoRun = 323
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDrives = 0
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesSystem: dontdisplaylastusername = 0
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesSystem: legalnoticecaption =
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesSystem: legalnoticetext =
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesSystem: shutdownwithoutlogon = 1
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesSystem: undockwithoutlogon = 1
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesSystem: DisableRegistryTools = 0
O7 - HKU.DEFAULTSoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerControl Panel present
O7 - HKU.DEFAULTSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveTypeAutoRun = 323
O7 - HKU.DEFAULTSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveAutoRun = 67108863
O7 - HKUS-1-5-18SoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerControl Panel present
O7 - HKUS-1-5-18SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveTypeAutoRun = 323
O7 - HKUS-1-5-18SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveAutoRun = 67108863
O7 - HKUS-1-5-19SoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerControl Panel present
O7 - HKUS-1-5-19SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveTypeAutoRun = 145
O7 - HKUS-1-5-20SoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerControl Panel present
O7 - HKUS-1-5-20SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveTypeAutoRun = 145
O7 - HKUS-1-5-21-1659004503-920026266-1202660629-500SoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerControl Panel present
O7 - HKUS-1-5-21-1659004503-920026266-1202660629-500SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveTypeAutoRun = 323
O7 - HKUS-1-5-21-1659004503-920026266-1202660629-500SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveAutoRun = 67108863
O7 - HKUS-1-5-21-1659004503-920026266-1202660629-500SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDrives = 0
O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - C:WINXPSystem32GPhotos.scr (Google Inc.)
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - C:Program FilesMicrosoft OfficeOFFICE11EXCEL.EXE (Microsoft Corporation)
O9 - Extra Button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:Program FilesMicrosoft OfficeOFFICE11REFIEBAR.DLL (Microsoft Corporation)
O9 - Extra 'Tools' menuitem : @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:WINXPNetwork Diagnosticxpnetdiag.exe (Microsoft Corporation)
O9 - Extra Button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe (Microsoft Corporation)
O9 - Extra 'Tools' menuitem : Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe (Microsoft Corporation)
O10 - NameSpace_Catalog5Catalog_Entries000000000001 [] - C:WINXPsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - NameSpace_Catalog5Catalog_Entries000000000002 [] - C:WINXPsystem32winrnr.dll (Microsoft Corporation)
O10 - NameSpace_Catalog5Catalog_Entries000000000003 [] - C:WINXPsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000001 - C:WINXPsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000002 - C:WINXPsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000003 - C:WINXPsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000004 - C:WINXPsystem32rsvpsp.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000005 - C:WINXPsystem32rsvpsp.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000006 - C:WINXPsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000007 - C:WINXPsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000008 - C:WINXPsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000009 - C:WINXPsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000010 - C:WINXPsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000011 - C:WINXPsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000012 - C:WINXPsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000013 - C:WINXPsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000014 - C:WINXPsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000015 - C:WINXPsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000016 - C:WINXPsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000017 - C:WINXPsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000018 - C:WINXPsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000019 - C:WINXPsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000020 - C:WINXPsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000021 - C:WINXPsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000022 - C:WINXPsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000023 - C:WINXPsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000024 - C:WINXPsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000025 - C:WINXPsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000026 - C:WINXPsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O17 - HKLMSystemCCSServicesTcpipParameters: DhcpNameServer = 192.168.11.1
O17 - HKLMSystemCCSServicesTcpipParametersInterfaces{5C64E579-85E6-4C44-83F0-DA9F6C3CBD86}: DhcpNameServer = 192.168.11.1
O18 - ProtocolHandlerabout {3050F406-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:WINXPsystem32mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlercdl {3dd53d40-7b8b-11D0-b013-00aa0059ce02} - C:WINXPsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerdvd {12D51199-0DB5-46FE-A120-47A3D7D937CC} - C:WINXPsystem32msvidctl.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerfile {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:WINXPsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerftp {79eac9e3-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:WINXPsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlergopher {79eac9e4-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:WINXPsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerhttp {79eac9e2-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:WINXPsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerhttp0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:Program FilesCommon FilesSystemOle DBMSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerhttpoledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:Program FilesCommon FilesSystemOle DBMSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerhttps {79eac9e5-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:WINXPsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerhttps0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:Program FilesCommon FilesSystemOle DBMSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerhttpsoledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:Program FilesCommon FilesSystemOle DBMSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandleripp - No CLSID value found
O18 - ProtocolHandleripp0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:Program FilesCommon FilesSystemOle DBMSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerits {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} - C:WINXPsystem32itss.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerjavascript {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:WINXPsystem32mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerlocal {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:WINXPsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlermailto {3050f3DA-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:WINXPsystem32mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlermhtml {05300401-BCBC-11d0-85E3-00C04FD85AB4} - C:WINXPsystem32inetcomm.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlermk {79eac9e6-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:WINXPsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlermsdaipp - No CLSID value found
O18 - ProtocolHandlermsdaipp0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:Program FilesCommon FilesSystemOle DBMSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlermsdaippoledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:Program FilesCommon FilesSystemOle DBMSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerms-its {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} - C:WINXPsystem32itss.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlermso-offdap {3D9F03FA-7A94-11D3-BE81-0050048385D1} - C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWeb Components10OWC10.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlermso-offdap11 {32505114-5902-49B2-880A-1F7738E5A384} - C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWeb Components11OWC11.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerres {3050F3BC-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:WINXPsystem32mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerskype4com {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:Program FilesCommon FilesSkypeSkype4COM.dll (Skype Technologies)
O18 - ProtocolHandlertv {CBD30858-AF45-11D2-B6D6-00C04FBBDE6E} - C:WINXPsystem32msvidctl.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlervbscript {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:WINXPsystem32mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerwia {13F3EA8B-91D7-4F0A-AD76-D2853AC8BECE} - C:WINXPsystem32wiascr.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFilterapplication/octet-stream {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:WINXPSystem32mscoree.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFilterapplication/x-complus {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:WINXPSystem32mscoree.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFilterapplication/x-msdownload {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:WINXPSystem32mscoree.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFilterdeflate {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:WINXPsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFiltergzip {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:WINXPsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFiltertext/webviewhtml {733AC4CB-F1A4-11d0-B951-00A0C90312E1} - C:WINXPsystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFiltertext/xml {807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedOFFICE11MSOXMLMF.DLL (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: Shell - (Explorer.exe) - C:WINXPexplorer.exe (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: UserInit - (C:WINXPsystem32userinit.exe) - C:WINXPsystem32userinit.exe (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: UIHost - (logonui.exe) - C:WINXPSystem32logonui.exe (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: VMApplet - (rundll32 shell32) - C:WINXPSystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: VMApplet - (Control_RunDLL "sysdm.cpl") - C:WINXPSystem32sysdm.cpl (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifyAtiExtEvent: DllName - (Ati2evxx.dll) - C:WINXPSystem32ati2evxx.dll (ATI Technologies Inc.)
O20 - WinlogonNotifycrypt32chain: DllName - (crypt32.dll) - C:WINXPSystem32crypt32.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifycryptnet: DllName - (cryptnet.dll) - C:WINXPSystem32cryptnet.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifycscdll: DllName - (cscdll.dll) - C:WINXPSystem32cscdll.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifydimsntfy: DllName - (%SystemRoot%System32dimsntfy.dll) - C:WINXPsystem32dimsntfy.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifyScCertProp: DllName - (wlnotify.dll) - C:WINXPSystem32wlnotify.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifySchedule: DllName - (wlnotify.dll) - C:WINXPSystem32wlnotify.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifysclgntfy: DllName - (sclgntfy.dll) - C:WINXPSystem32sclgntfy.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifySensLogn: DllName - (WlNotify.dll) - C:WINXPSystem32wlnotify.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifytermsrv: DllName - (wlnotify.dll) - C:WINXPSystem32wlnotify.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifywlballoon: DllName - (wlnotify.dll) - C:WINXPSystem32wlnotify.dll (Microsoft Corporation)
O21 - SSODL: CDBurn - {fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9} - C:WINXPsystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
O21 - SSODL: IcoTray - {00000311-A8F2-4877-BA0A-FA2B6645FB96} - C:WINXPsystem32driversiconlib_a.dll ()
O21 - SSODL: PostBootReminder - {7849596a-48ea-486e-8937-a2a3009f31a9} - C:WINXPsystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
O21 - SSODL: SysTray - {35CEC8A3-2BE6-11D2-8773-92E220524153} - C:WINXPsystem32stobject.dll (Microsoft Corporation)
O21 - SSODL: WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - C:WINXPsystem32webcheck.dll (Microsoft Corporation)
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:WINXPsystem32wpdshserviceobj.dll (Microsoft Corporation)
O22 - SharedTaskScheduler: {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - Browseui preloader - C:WINXPsystem32browseui.dll (Microsoft Corporation)
O22 - SharedTaskScheduler: {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - Component Categories cache daemon - C:WINXPsystem32browseui.dll (Microsoft Corporation)
O24 - Desktop Components:0 (My Current Home Page) - About:Home
O24 - Desktop WallPaper: C:Documents and SettingsAdministratorLocal SettingsApplication DataMicrosoftWallpaper1.bmp
O24 - Desktop BackupWallPaper: C:Documents and SettingsAdministratorLocal SettingsApplication DataMicrosoftWallpaper1.bmp
O28 - HKLM ShellExecuteHooks: {AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972} - C:WINXPSystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
O29 - HKLM SecurityProviders - (msapsspc.dll) - C:WINXPSystem32msapsspc.dll (Microsoft Corporation)
O29 - HKLM SecurityProviders - (schannel.dll) - C:WINXPSystem32schannel.dll (Microsoft Corporation)
O29 - HKLM SecurityProviders - (digest.dll) - C:WINXPSystem32digest.dll (Microsoft Corporation)
O29 - HKLM SecurityProviders - (msnsspc.dll) - C:WINXPSystem32msnsspc.dll (Microsoft Corporation)
O30 - LSA: Authentication Packages - (msv1_0) - C:WINXPSystem32msv1_0.dll (Microsoft Corporation)
O30 - LSA: Security Packages - (kerberos) - C:WINXPSystem32kerberos.dll (Microsoft Corporation)
O30 - LSA: Security Packages - (msv1_0) - C:WINXPSystem32msv1_0.dll (Microsoft Corporation)
O30 - LSA: Security Packages - (schannel) - C:WINXPSystem32schannel.dll (Microsoft Corporation)
O30 - LSA: Security Packages - (wdigest) - C:WINXPSystem32wdigest.dll (Microsoft Corporation)
O31 - SafeBoot: AlternateShell - cmd.exe
O32 - HKLM CDRom: AutoRun - 1
O32 - AutoRun File - [2012.11.08 15:24:46 | 000,000,000 | ---- | M] () - C:AUTOEXEC.BAT -- [ NTFS ]
O34 - HKLM BootExecute: (autocheck autochk *)
O35 - HKLM..comfile [open] -- "%1" %*
O35 - HKLM..exefile [open] -- "%1" %*
O37 - HKLM...com [@ = ComFile] -- "%1" %*
O37 - HKLM...exe [@ = exefile] -- "%1" %*
O38 - SubSystemsWindows: (ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3)
O38 - SubSystemsWindows: (ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2)
 
NetSvcs: Ias -  File not found
NetSvcs: Iprip -  File not found
NetSvcs: Irmon -  File not found
NetSvcs: NWCWorkstation -  File not found
NetSvcs: Nwsapagent -  File not found
NetSvcs: WmdmPmSp -  File not found
 
CREATERESTOREPOINT
Restore point Set: OTL Restore Point
 
========== Files/Folders - Created Within 90 Days ==========
 
[2013.09.13 21:53:18 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataTEMP
[2013.09.13 18:32:38 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Program FilesESET
[2013.09.13 16:08:11 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:WINXPtemp
[2013.09.13 16:06:01 | 000,000,000 | -HSD | C] -- C:RECYCLER
[2013.09.13 15:52:37 | 005,125,578 | R--- | C] (Swearware) -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopComboFix.exe
[2013.09.13 09:12:32 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:WINXPERUNT
[2013.09.13 08:55:17 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:AdwCleaner
[2013.09.12 17:47:56 | 000,000,000 | RHSD | C] -- C:cmdcons
[2013.09.12 17:44:59 | 000,518,144 | ---- | C] (SteelWerX) -- C:WINXPSWREG.exe
[2013.09.12 17:44:59 | 000,406,528 | ---- | C] (SteelWerX) -- C:WINXPSWSC.exe
[2013.09.12 17:44:59 | 000,212,480 | ---- | C] (SteelWerX) -- C:WINXPSWXCACLS.exe
[2013.09.12 17:44:59 | 000,060,416 | ---- | C] (NirSoft) -- C:WINXPNIRCMD.exe
[2013.09.12 17:44:52 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Qoobox
[2013.09.12 17:44:39 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:WINXPerdnt
[2013.09.11 22:14:11 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAll UsersStart MenuProgramsCS 1.6 PsychoTraining's Edition v3.0
[2013.09.10 17:38:10 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication Datavlc
[2013.09.10 17:37:28 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAll UsersStart MenuProgramsVideoLAN
[2013.09.04 10:46:43 | 089,310,480 | ---- | C] (Microsoft Corporation) -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopmsert.exe
[2013.08.29 11:51:03 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataQuickScan
[2013.08.28 01:42:36 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAdministratorMy DocumentsSkypeCap
[2013.08.27 19:50:53 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:WINXPSystem32LogFiles
[2013.08.26 18:36:54 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAdministratorMy DocumentsWSOP.com
[2013.08.26 18:36:52 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAdministratorStart MenuProgramsWSOP.com
[2013.08.26 18:36:25 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataWSOP.com
[2013.08.25 13:41:46 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAdministrator,
[2013.08.22 19:39:27 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAll UsersStart MenuProgramsGoogle Chrome
[2013.08.22 14:19:55 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopDesktop
[2013.08.19 02:01:31 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Program FilesMozilla Firefox
[2013.08.17 23:42:09 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopс
[2013.08.15 16:49:43 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication Datadvdcss
[2013.08.08 22:59:06 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAll UsersStart MenuProgramsIsoBuster
[2013.08.08 22:59:01 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Program FilesSmart File Advisor
[2013.08.08 22:58:53 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Program FilesSmart Projects
[2013.08.07 12:51:48 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAll UsersStart MenuProgramsWinPcap
[2013.08.07 12:51:22 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Program FilesTrend Micro
[2013.08.04 15:53:31 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Program FilesVideoLAN
[2013.08.04 09:33:04 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktop12
[2013.08.04 09:33:01 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopNew Folder
[2013.08.04 09:33:01 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopNew Folder (3)
[2013.08.04 09:33:01 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopfak
[2013.08.04 09:32:59 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Program FilesCommon FilesBlueberry Software
[2013.08.04 09:32:56 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Program FilesBlueberry Software
[2013.08.04 09:32:56 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAll UsersStart MenuProgramsBlueberry Software
[2013.08.04 09:32:56 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataBlueberry
[2013.08.04 09:32:56 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataBlueberry
[2013.08.03 12:03:17 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAdministratorMy DocumentsNew Folder
[2013.08.03 11:32:05 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopИЗИ
[2013.07.31 10:47:08 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataDev-Cpp
[2013.07.31 10:47:04 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAll UsersStart MenuProgramsBloodshed Dev-C++
[2013.07.31 10:36:14 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Dev-Cpp
[2013.07.29 13:25:51 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAll UsersStart MenuProgramsWrox Press C++ Tutorial
[2013.07.29 13:25:40 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAll UsersStart MenuProgramsMicrosoft Visual C++ 6.0
[2013.07.29 13:03:34 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataIconChanger
[2013.07.29 12:56:24 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAll UsersStart MenuProgramsIconChanger
[2013.07.29 12:56:20 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Program FilesIconChanger
[2013.07.29 09:58:09 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Program FilesMicrosoft Visual Studio
[2013.07.26 22:43:31 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAdministratorMy DocumentsMy Cheat Tables
[2013.07.25 22:14:44 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Program FilesCs 1.6 Background Maker v3.0
[2013.07.25 15:37:57 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAdministratorMy DocumentsAnti-Malware
[2013.07.25 15:02:20 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Program FilesEmsisoft Anti-Malware
[2013.07.23 10:06:50 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataRadiocom
[2013.07.23 10:06:46 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAdministratorRichMedia
[2013.07.23 10:06:46 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAdministratorLocal SettingsApplication DataRadiocom
[2013.07.23 09:54:56 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAll UsersStart MenuProgramsRich Media Player
[2013.07.23 09:51:33 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAdministratorLocal SettingsApplication DataOpera Software
[2013.07.23 09:51:31 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataOpera Software
[2013.07.23 09:51:20 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Program FilesOpera
[2013.07.19 17:48:33 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAdministratorLocal SettingsApplication DataAdobe
[2013.07.19 16:09:31 | 000,000,000 | RH-D | C] -- C:Documents and SettingsAdministratorRecent
[2013.07.18 16:53:33 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAdministratorStart MenuProgramsPrisonBreak mIRC v3.0 Lovdjiev Corp
[2013.07.12 17:16:08 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:WINXPPIF
[2013.07.11 18:26:55 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Program FilesEmsisoft Anti-Malware(2)
[2013.07.11 01:19:27 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Program FilesMamutu
[2013.07.10 16:31:41 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopxaxo
[2013.07.07 17:10:51 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopFlexunban
[2013.07.07 00:07:20 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataLogSys
[2013.07.07 00:07:19 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:WINXPSystem32ShellDD
[2013.07.07 00:07:19 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataLogSys
[2013.07.06 23:42:31 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataNCH Software
[2013.07.06 23:42:09 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Program FilesNCH Software
[2013.07.01 19:29:53 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopCheat Engine 6.2
[2013.06.21 02:40:22 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:WINXPtasksTaskDisabled
[2013.06.21 02:16:55 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataThinstall
[2013.06.20 17:27:43 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAll UsersStart MenuProgramsScreenshotCaptor
[2013.06.20 17:27:43 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataDonationCoder
[2013.06.19 11:38:55 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAll UsersStart MenuProgramsIObit Malware Fighter(2)
[2013.06.18 11:03:44 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAll UsersStart MenuProgramsMalwarebytes' Anti-Malware
[1 C:WINXPSystem32*.tmp files -> C:WINXPSystem32*.tmp -> ]
[1 C:WINXP*.tmp files -> C:WINXP*.tmp -> ]
[1 C:Program Files*.tmp files -> C:Program Files*.tmp -> ]
 
========== Files - Modified Within 90 Days ==========
 
[2013.09.14 13:50:29 | 000,000,434 | -H-- | M] () -- C:WINXPtasksUser_Feed_Synchronization-{07CE4B0E-48C1-4E34-A049-D64A61BBAE6B}.job
[2013.09.14 13:44:00 | 000,000,826 | ---- | M] () -- C:WINXPtasksAdobe Flash Player Updater.job
[2013.09.14 13:43:00 | 000,001,000 | ---- | M] () -- C:WINXPtasksGoogleUpdateTaskMachineUA.job
[2013.09.14 09:28:53 | 000,002,253 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAll UsersDesktopSkype.lnk
[2013.09.14 09:21:47 | 000,000,424 | -H-- | M] () -- C:WINXPtasksMP Scheduled Scan.job
[2013.09.14 09:17:03 | 000,000,306 | ---- | M] () -- C:WINXPtasksASC6_AutoClean.job
[2013.09.14 09:16:36 | 000,000,996 | ---- | M] () -- C:WINXPtasksGoogleUpdateTaskMachineCore.job
[2013.09.14 09:16:36 | 000,000,284 | ---- | M] () -- C:WINXPtasksASC6_PerformanceMonitor.job
[2013.09.14 09:16:32 | 000,002,048 | --S- | M] () -- C:WINXPbootstat.dat
[2013.09.13 20:49:04 | 000,158,208 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAdministratorLocal SettingsApplication DataDCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
[2013.09.13 16:13:24 | 000,134,345 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktop127_picture_front.jpg
[2013.09.13 16:04:26 | 000,000,027 | ---- | M] () -- C:WINXPSystem32driversetchosts
[2013.09.13 15:53:34 | 005,125,578 | R--- | M] (Swearware) -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopComboFix.exe
[2013.09.13 10:06:18 | 000,139,264 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopSystemLook.exe
[2013.09.13 09:01:18 | 004,320,054 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopuntitled.bmp
[2013.09.13 08:53:14 | 001,037,278 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopadwcleaner.exe
[2013.09.12 17:48:00 | 000,000,323 | RHS- | M] () -- C:boot.ini
[2013.09.12 15:18:56 | 002,644,542 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopаааь.bmp
[2013.09.12 11:48:58 | 000,060,416 | ---- | M] (Realtek Semiconductor Corp.) -- C:WINXPALCFDRTM.VER
[2013.09.12 08:58:58 | 000,002,228 | ---- | M] () -- C:WINXPSystem32wpa.dbl
[2013.09.11 22:14:14 | 000,000,688 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAll UsersDesktopCS 1.6 PST v3.0 No Mouse Acceleration.lnk
[2013.09.11 22:14:14 | 000,000,646 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAll UsersDesktopCS 1.6 PST v3.0.lnk
[2013.09.11 22:14:13 | 000,000,600 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAll UsersDesktopHalf-Life.lnk
[2013.09.11 00:41:50 | 031,705,314 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktop9df0c49b3cra5ca07fc6.flv
[2013.09.10 22:44:40 | 000,692,616 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) -- C:WINXPSystem32FlashPlayerApp.exe
[2013.09.10 22:44:39 | 000,071,048 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) -- C:WINXPSystem32FlashPlayerCPLApp.cpl
[2013.09.10 17:37:28 | 000,000,719 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAll UsersDesktopVLC media player.lnk
[2013.09.09 17:27:44 | 000,068,720 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktop519x720.jpg
[2013.09.07 16:47:01 | 000,000,284 | ---- | M] () -- C:WINXPtasksAppleSoftwareUpdate.job
[2013.09.04 10:47:09 | 089,310,480 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopmsert.exe
[2013.09.03 23:06:06 | 001,024,830 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktop11234.bmp
[2013.09.03 21:31:04 | 000,000,576 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAll UsersDesktopAnti Cheat.lnk
[2013.09.03 21:31:02 | 000,000,639 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAll UsersDesktopCS 1.6 Edition.lnk
[2013.08.31 09:20:37 | 000,000,207 | ---- | M] () -- C:Boot.bak
[2013.08.28 20:44:55 | 000,026,694 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktop1176274_10153201292000711_1264025861_n.jpg
[2013.08.28 17:34:20 | 000,238,019 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktop528931352816889.jpg
[2013.08.28 01:00:03 | 000,059,555 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktop936959_574094929301443_411334186_n.jpg
[2013.08.28 00:50:59 | 000,078,784 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktop1044723_605736286137307_925584822_n.jpg
[2013.08.26 18:36:52 | 000,001,589 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopWSOP.com.lnk
[2013.08.23 10:11:16 | 000,001,813 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchGoogle Chrome (2).lnk
[2013.08.22 19:40:15 | 000,001,831 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchGoogle Chrome.lnk
[2013.08.22 13:58:47 | 000,056,511 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopIMG_3691.jpg
[2013.08.22 13:58:08 | 000,058,261 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktop262995_241667289197230_1961064_n.jpg
[2013.08.13 20:49:53 | 000,680,076 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopIMG_14082013_204716.png
[2013.08.07 12:51:48 | 000,000,073 | ---- | M] () -- C:WINXPSystem32-1
[2013.08.04 23:16:00 | 000,006,266 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopskype.html
[2013.08.04 00:20:08 | 000,761,465 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopIMG_3693.JPG
[2013.08.04 00:19:59 | 000,601,724 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopIMG_3695.JPG
[2013.08.03 11:10:24 | 000,000,031 | ---- | M] () -- C:WINXPSystem32bbcap.err
[2013.08.01 20:59:59 | 000,044,544 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopFH.dll
[2013.07.31 10:47:04 | 000,000,519 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchDev-C++.lnk
[2013.07.30 22:16:16 | 000,086,346 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopаьаьа.bmp
[2013.07.29 13:25:56 | 000,004,073 | ---- | M] () -- C:WINXPODBCINST.INI
[2013.07.29 13:00:18 | 000,041,873 | ---- | M] () -- C:WINXPSystem32Oxygen-Icons.org-Oxygen-Actions-games-endturn.icns
[2013.07.26 10:00:08 | 000,001,020 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAll UsersDesktopAnticheat Counter-Strike 1.6.lnk
[2013.07.23 09:47:56 | 000,023,392 | ---- | M] () -- C:WINXPSystem32nscompat.tlb
[2013.07.23 09:47:56 | 000,016,832 | ---- | M] () -- C:WINXPSystem32amcompat.tlb
[2013.07.22 12:12:16 | 000,550,912 | ---- | M] () -- C:WINXPSystem32driversiconlib_a.dll
[2013.07.22 11:38:12 | 000,000,034 | ---- | M] () -- C:WINXPentpack.ini
[2013.07.21 18:22:29 | 001,495,990 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopс.bmp
[2013.07.21 18:10:09 | 001,495,990 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktop124.jpg
[2013.07.19 20:46:42 | 002,524,446 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopаьаьаььа.bmp
[2013.07.19 17:38:27 | 000,000,137 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAdministratorMy Documentsautoexec сото.cfg
[2013.07.16 22:03:06 | 000,098,973 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAdministratorMy Documents31479_512113895493660_620093485_n.jpg
[2013.07.16 15:44:35 | 000,000,607 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchShortcut to FSCapture.lnk
[2013.07.15 20:35:03 | 000,000,742 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchMozilla Firefox.lnk
[2013.07.15 14:56:42 | 001,352,622 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopads.bmp
[2013.07.12 14:20:56 | 1073,270,784 | -HS- | M] () -- C:hiberfil.sys
[2013.07.10 17:42:11 | 000,001,140 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopamxx.CT
[2013.07.10 16:31:48 | 000,401,920 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopFH.exe
[2013.07.07 00:02:56 | 059,008,019 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopThe X-Files (Neo Geo Version).mp4
[1 C:WINXPSystem32*.tmp files -> C:WINXPSystem32*.tmp -> ]
[1 C:WINXP*.tmp files -> C:WINXP*.tmp -> ]
[1 C:Program Files*.tmp files -> C:Program Files*.tmp -> ]
 
========== Files Created - No Company Name ==========
 
[2013.09.13 16:13:22 | 000,134,345 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktop127_picture_front.jpg
[2013.09.13 10:06:16 | 000,139,264 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopSystemLook.exe
[2013.09.13 09:01:18 | 004,320,054 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopuntitled.bmp
[2013.09.13 08:52:22 | 001,037,278 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopadwcleaner.exe
[2013.09.12 17:47:59 | 000,000,207 | ---- | C] () -- C:Boot.bak
[2013.09.12 17:47:57 | 000,260,272 | RHS- | C] () -- C:cmldr
[2013.09.12 17:44:59 | 000,256,000 | ---- | C] () -- C:WINXPPEV.exe
[2013.09.12 17:44:59 | 000,208,896 | ---- | C] () -- C:WINXPMBR.exe
[2013.09.12 17:44:59 | 000,098,816 | ---- | C] () -- C:WINXPsed.exe
[2013.09.12 17:44:59 | 000,080,412 | ---- | C] () -- C:WINXPgrep.exe
[2013.09.12 17:44:59 | 000,068,096 | ---- | C] () -- C:WINXPzip.exe
[2013.09.12 15:18:55 | 002,644,542 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopаааь.bmp
[2013.09.11 22:14:14 | 000,000,688 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAll UsersDesktopCS 1.6 PST v3.0 No Mouse Acceleration.lnk
[2013.09.11 22:14:14 | 000,000,646 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAll UsersDesktopCS 1.6 PST v3.0.lnk
[2013.09.11 22:14:13 | 000,000,600 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAll UsersDesktopHalf-Life.lnk
[2013.09.11 00:41:18 | 031,705,314 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktop9df0c49b3cra5ca07fc6.flv
[2013.09.10 17:37:28 | 000,000,719 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAll UsersDesktopVLC media player.lnk
[2013.09.09 17:27:23 | 000,068,720 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktop519x720.jpg
[2013.09.03 23:06:06 | 001,024,830 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktop11234.bmp
[2013.09.03 21:31:04 | 000,000,576 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAll UsersDesktopCF Anti Cheat.lnk
[2013.09.03 21:31:02 | 000,000,639 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAll UsersDesktopCS 1.6 Edition.lnk
[2013.08.28 20:44:48 | 000,026,694 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktop1176274_10153201292000711_1264025861_n.jpg
[2013.08.28 17:34:12 | 000,238,019 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktop528931352816889.jpg
[2013.08.28 01:00:02 | 000,059,555 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktop936959_574094929301443_411334186_n.jpg
[2013.08.28 00:50:57 | 000,078,784 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktop1044723_605736286137307_925584822_n.jpg
[2013.08.26 18:36:52 | 000,001,589 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopWSOP.com.lnk
[2013.08.23 10:11:16 | 000,001,813 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchGoogle Chrome (2).lnk
[2013.08.22 19:39:27 | 000,001,831 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchGoogle Chrome.lnk
[2013.08.22 19:38:03 | 000,001,000 | ---- | C] () -- C:WINXPtasksGoogleUpdateTaskMachineUA.job
[2013.08.22 19:38:03 | 000,000,996 | ---- | C] () -- C:WINXPtasksGoogleUpdateTaskMachineCore.job
[2013.08.22 13:58:46 | 000,056,511 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopIMG_3691.jpg
[2013.08.22 13:58:05 | 000,058,261 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktop262995_241667289197230_1961064_n.jpg
[2013.08.13 20:47:06 | 000,680,076 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopIMG_14082013_204716.png
[2013.08.07 12:51:48 | 000,000,073 | ---- | C] () -- C:WINXPSystem32-1
[2013.08.04 22:33:38 | 000,006,266 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopskype.html
[2013.08.04 00:20:08 | 000,761,465 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopIMG_3693.JPG
[2013.08.04 00:19:59 | 000,601,724 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopIMG_3695.JPG
[2013.08.01 19:53:03 | 000,044,544 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopFH.dll
[2013.08.01 19:49:59 | 000,401,920 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopFH.exe
[2013.07.31 10:47:04 | 000,000,519 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchDev-C++.lnk
[2013.07.31 10:47:04 | 000,000,513 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAll UsersStart MenuProgramsDev-C++.lnk
[2013.07.30 22:16:16 | 000,086,346 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopаьаьа.bmp
[2013.07.29 13:00:16 | 000,041,873 | ---- | C] () -- C:WINXPSystem32Oxygen-Icons.org-Oxygen-Actions-games-endturn.icns
[2013.07.26 10:00:08 | 000,001,020 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAll UsersDesktopAnticheat Counter-Strike 1.6.lnk
[2013.07.22 11:38:12 | 000,000,034 | ---- | C] () -- C:WINXPentpack.ini
[2013.07.21 18:22:29 | 001,495,990 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopс.bmp
[2013.07.21 18:09:46 | 001,495,990 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktop124.jpg
[2013.07.19 20:46:42 | 002,524,446 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopаьаьаььа.bmp
[2013.07.19 17:52:51 | 000,000,137 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAdministratorMy Documentsautoexec сото.cfg
[2013.07.16 22:03:06 | 000,098,973 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAdministratorMy Documents31479_512113895493660_620093485_n.jpg
[2013.07.16 15:44:35 | 000,000,607 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchShortcut to FSCapture.lnk
[2013.07.15 21:21:02 | 000,550,912 | ---- | C] () -- C:WINXPSystem32driversiconlib_a.dll
[2013.07.15 14:56:42 | 001,352,622 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopads.bmp
[2013.07.12 13:59:52 | 1073,270,784 | -HS- | C] () -- C:hiberfil.sys
[2013.07.10 17:38:51 | 000,001,140 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopamxxauth.CT
[2013.07.07 02:57:15 | 000,000,031 | ---- | C] () -- C:WINXPSystem32bbcap.err
[2013.07.07 00:02:08 | 059,008,019 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAdministratorDesktopThe X-Files (Neo Geo Version).mp4
[2013.06.01 16:31:23 | 000,000,058 | ---- | C] () -- C:WINXPSystem32DonationCoder_ScreenshotCaptor_InstallInfo.dat
[2013.06.01 16:31:23 | 000,000,058 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAdministratorLocal SettingsApplication DataDonationCoder_ScreenshotCaptor_InstallInfo.dat
[2013.05.27 18:21:27 | 000,000,030 | ---- | C] () -- C:WINXPRefreshLock.ini
[2013.03.17 04:43:57 | 000,319,319 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsLocalServiceLocal SettingsApplication DataWPFFontCache_v0400-S-1-5-21-1659004503-920026266-1202660629-500-0.dat
[2013.03.17 04:43:54 | 000,223,894 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsLocalServiceLocal SettingsApplication DataWPFFontCache_v0400-System.dat
[2013.03.13 16:22:37 | 000,210,456 | ---- | C] () -- C:WINXPSystem32IVIresizeW7.dll
[2013.03.13 16:22:37 | 000,206,360 | ---- | C] () -- C:WINXPSystem32IVIresizeA6.dll
[2013.03.13 16:22:37 | 000,198,168 | ---- | C] () -- C:WINXPSystem32IVIresizeP6.dll
[2013.03.13 16:22:37 | 000,198,168 | ---- | C] () -- C:WINXPSystem32IVIresizeM6.dll
[2013.03.13 16:22:37 | 000,194,072 | ---- | C] () -- C:WINXPSystem32IVIresizePX.dll
[2013.03.13 16:22:37 | 000,026,136 | ---- | C] () -- C:WINXPSystem32IVIresize.dll
[2013.03.13 04:31:56 | 000,118,352 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsLocalServiceLocal SettingsApplication DataFontCache3.0.0.0.dat
[2013.03.08 12:31:48 | 000,765,952 | ---- | C] () -- C:WINXPSystem32xvidcore.dll
[2013.03.08 12:31:48 | 000,180,224 | ---- | C] () -- C:WINXPSystem32xvidvfw.dll
[2013.03.07 20:42:30 | 000,158,208 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAdministratorLocal SettingsApplication DataDCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
[2013.03.07 20:34:43 | 000,000,056 | -H-- | C] () -- C:WINXPSystem32ezsidmv.dat
[2013.02.08 00:46:58 | 000,315,392 | ---- | C] ( ) -- C:WINXPSystem32sbcrreag.dll
[2012.11.08 16:46:23 | 000,004,073 | ---- | C] () -- C:WINXPODBCINST.INI
[2012.11.08 16:45:22 | 000,245,512 | ---- | C] () -- C:WINXPSystem32FNTCACHE.DAT
[2012.11.08 16:36:20 | 000,005,810 | ---- | C] () -- C:WINXPSystem32driversASACPI.sys
[2012.11.08 16:17:59 | 000,000,370 | ---- | C] () -- C:WINXPODBC.INI
[2012.11.08 15:52:00 | 000,049,152 | ---- | C] () -- C:WINXPSystem32ChCfg.exe
[2012.11.08 15:51:46 | 000,147,456 | ---- | C] () -- C:WINXPSystem32RtlCPAPI.dll
[2012.11.08 15:46:56 | 000,000,000 | ---- | C] () -- C:WINXPativpsrm.bin
[2012.11.08 15:46:48 | 000,637,743 | ---- | C] () -- C:WINXPSystem32atiicdxx.dat
[2012.11.08 15:27:15 | 000,002,048 | --S- | C] () -- C:WINXPbootstat.dat
[2012.11.08 15:21:14 | 000,021,640 | ---- | C] () -- C:WINXPSystem32emptyregdb.dat
 
========== ZeroAccess Check ==========
 
[2012.11.08 15:45:27 | 000,000,227 | RHS- | M] () -- C:WINXPassemblyDesktop.ini
 
[HKEY_CURRENT_USERSoftwareClassesclsid{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}InProcServer32]
 
[HKEY_CURRENT_USERSoftwareClassesclsid{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9}InProcServer32]
 
[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareClassesclsid{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}InProcServer32]
"" = %SystemRoot%system32shdocvw.dll -- [2008.04.14 14:00:00 | 001,499,136 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
"ThreadingModel" = Apartment
 
[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareClassesclsid{5839FCA9-774D-42A1-ACDA-D6A79037F57F}InProcServer32]
"" = %systemroot%system32wbemfastprox.dll -- [2010.09.16 18:11:04 | 000,473,600 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
"ThreadingModel" = Free
 
[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareClassesclsid{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1}InProcServer32]
"" = %systemroot%system32wbemwbemess.dll -- [2008.04.14 14:00:00 | 000,273,920 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
"ThreadingModel" = Both
 
========== LOP Check ==========
 
[2013.03.12 14:29:10 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataAnvSoft
[2013.08.04 09:32:56 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataBlueberry
[2013.03.09 00:32:59 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataColasoft Packet Builder
[2013.06.01 16:36:51 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataColorCop
[2013.03.11 20:45:06 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataDAEMON Tools Lite
[2013.03.11 20:49:26 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataDAEMON Tools Net
[2013.07.31 10:55:37 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataDev-Cpp
[2013.06.01 16:31:23 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataDonationCoder
[2013.03.13 02:23:50 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataDVDVideoSoft
[2013.07.31 11:58:13 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataIconChanger
[2013.06.20 17:27:27 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataIObit
[2013.07.07 00:07:38 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataLogSys
[2013.07.24 14:35:21 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataOpera Software
[2013.09.12 21:31:40 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataQuickScan
[2013.07.23 10:06:50 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataRadiocom
[2013.03.13 03:54:06 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataSony
[2013.08.02 12:49:00 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataTeamViewer
[2013.03.16 14:39:33 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataTechSmith
[2013.08.27 00:57:30 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataThinstall
[2013.04.16 17:44:47 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataTS3Client
[2013.03.13 16:31:51 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataUlead Systems
[2013.09.14 09:17:02 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DatauTorrent
[2013.08.26 18:36:52 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataWSOP.com
[2013.08.04 09:32:56 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataBlueberry
[2013.03.11 20:47:27 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataDAEMON Tools Lite
[2013.03.11 20:48:50 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataDAEMON Tools Net
[2013.06.20 17:27:43 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataDonationCoder
[2013.03.08 12:31:49 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataGeoVid
[2013.05.22 21:25:09 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataHitmanPro
[2013.03.13 13:19:40 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll UsersApplication Datainstall_clap
[2013.03.28 15:29:09 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataInterVideo
[2013.07.02 12:00:17 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataIObit
[2013.04.27 17:21:57 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataLicenses
[2013.04.04 18:39:44 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataLogs
[2013.07.07 00:07:19 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataLogSys
[2013.03.13 04:36:02 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataMAGIX
[2013.03.12 01:05:39 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataNetworkTunnel
[2013.03.16 14:36:17 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataTechSmith
[2013.09.13 21:53:18 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataTEMP
[2013.03.28 15:54:16 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataUlead Systems
 
========== Purity Check ==========
 
 
 
========== Custom Scans ==========
 
< %SYSTEMDRIVE%*.exe >
 
< MD5 for: EXPLORER.EXE  >
[2008.04.14 14:00:00 | 001,033,728 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=12896823FB95BFB3DC9B46BCAEDC9923 -- C:WINXPerdntcacheexplorer.exe
[2008.04.14 14:00:00 | 001,033,728 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=12896823FB95BFB3DC9B46BCAEDC9923 -- C:WINXPexplorer.exe
[2008.04.14 14:00:00 | 001,033,728 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=12896823FB95BFB3DC9B46BCAEDC9923 -- C:WINXPsystem32dllcacheexplorer.exe
 
< MD5 for: SERVICES.EXE  >
[2010.09.16 18:11:07 | 000,110,592 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=020CEAAEDC8EB655B6506B8C70D53BB6 -- C:WINXPerdntcacheservices.exe
[2010.09.16 18:11:07 | 000,110,592 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=020CEAAEDC8EB655B6506B8C70D53BB6 -- C:WINXPsystem32dllcacheservices.exe
[2010.09.16 18:11:07 | 000,110,592 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=020CEAAEDC8EB655B6506B8C70D53BB6 -- C:WINXPsystem32services.exe
 
< MD5 for: SVCHOST.EXE  >
[2008.04.14 14:00:00 | 000,014,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=27C6D03BCDB8CFEB96B716F3D8BE3E18 -- C:WINXPerdntcachesvchost.exe
[2008.04.14 14:00:00 | 000,014,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=27C6D03BCDB8CFEB96B716F3D8BE3E18 -- C:WINXPsystem32dllcachesvchost.exe
[2008.04.14 14:00:00 | 000,014,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=27C6D03BCDB8CFEB96B716F3D8BE3E18 -- C:WINXPsystem32svchost.exe
[2013.04.04 14:50:32 | 000,218,184 | ---- | M] () MD5=B4C6E3889BB310CA7E974A04EC6E46AC -- C:Program FilesMalwarebytes' Anti-MalwareChameleonsvchost.exe
 
< MD5 for: USERINIT.EXE  >
[2008.04.14 14:00:00 | 000,026,112 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=A93AEE1928A9D7CE3E16D24EC7380F89 -- C:WINXPerdntcacheuserinit.exe
[2008.04.14 14:00:00 | 000,026,112 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=A93AEE1928A9D7CE3E16D24EC7380F89 -- C:WINXPsystem32dllcacheuserinit.exe
[2008.04.14 14:00:00 | 000,026,112 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=A93AEE1928A9D7CE3E16D24EC7380F89 -- C:WINXPsystem32userinit.exe
 
< MD5 for: WINLOGON.EXE  >
[2013.04.04 14:50:32 | 000,218,184 | ---- | M] () MD5=B4C6E3889BB310CA7E974A04EC6E46AC -- C:Program FilesMalwarebytes' Anti-MalwareChameleonwinlogon.exe
[2008.04.14 14:00:00 | 000,507,904 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=ED0EF0A136DEC83DF69F04118870003E -- C:WINXPerdntcachewinlogon.exe
[2008.04.14 14:00:00 | 000,507,904 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=ED0EF0A136DEC83DF69F04118870003E -- C:WINXPsystem32dllcachewinlogon.exe
[2008.04.14 14:00:00 | 000,507,904 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=ED0EF0A136DEC83DF69F04118870003E -- C:WINXPsystem32winlogon.exe
 
< %systemroot%*. /rp /s >
 
< %systemdrive%$Recycle.Bin|@;true;true;true /fp >
 
========== Drive Information ==========
 
Physical Drives
---------------
 
Drive: .PHYSICALDRIVE0 - Fixedthard disk media
Interface type: IDE
Media Type: Fixedthard disk media
Model: HDT722516DLAT80
Partitions: 2
Status: OK
Status Info: 0
 
Partitions
---------------
 
DeviceID: Disk #0, Partition #0
PartitionType: Installable File System
Bootable: True
BootPartition: True
PrimaryPartition: True
Size: 20,00GB
Starting Offset: 32256
Hidden sectors: 0
 
 
DeviceID: Disk #0, Partition #1
PartitionType: Extended w/Extended Int 13
Bootable: False
BootPartition: False
PrimaryPartition: False
Size: 134,00GB
Starting Offset: 20974464000
Hidden sectors: 0
 
 
========== Hard Links - Junction Points - Mount Points - Symbolic Links ==========
[C:WINXPassemblyGAC_32System.EnterpriseServices2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a] -> C:WINXPWinSxSx86_System.EnterpriseServices_b03f5f7f11d50a3a_2.0.0.0_x-ww_7d5f3790 -> Junction
[C:WINXPassemblyGAC_MSILIEExecRemote2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a] -> C:WINXPWinSxSMSIL_IEExecRemote_b03f5f7f11d50a3a_2.0.0.0_x-ww_6e57c34e -> Junction
[C:WINXPMicrosoft.NETassemblyGAC_32System.EnterpriseServicesv4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a] -> C:WINXPWinSxSx86_System.EnterpriseServices_b03f5f7f11d50a3a_4.0.0.0_x-ww_29b51492 -> Junction
[C:WINXPMicrosoft.NETassemblyGAC_MSILMicrosoft.Workflow.Compilerv4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35] -> C:WINXPWinSxSMSIL_Microsoft.Workflow.Compiler_31bf3856ad364e35_4.0.0.0_x-ww_97359ba5 -> Junction
 
========== Alternate Data Streams ==========
 
@Alternate Data Stream - 180 bytes -> C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataTEMP:BF3D62E7

< End of report >
 

Extras.Txt

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Публикувано изображение Стартирайте отново OTL, копирайте (Copy) и поставете (Paste) скриптовия текст от текстовото поле по-долу под колонката Custom Scans/Fixes, като не забравяте да копирате скрипта 1 към 1, както и двете точки преди първия ред на скрипта.

:OTLDRV - [2013.08.19 19:29:05 | 000,050,200 | ---- | M] (Emsisoft GmbH) [File_System | On_Demand | Stopped] -- D:EНова папкаRuncleanhlp32.sys -- (cleanhlp)DRV - [2013.04.03 11:31:08 | 000,022,056 | ---- | M] (Emsisoft GmbH) [File_System | System | Running] -- D:EНова папкаRuna2ddax86.sys -- (A2DDA)[2013.07.25 15:02:20 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Program FilesEmsisoft Anti-Malware[2013.07.11 18:26:55 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Program FilesEmsisoft Anti-Malware(2)@Alternate Data Stream - 180 bytes -> C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataTEMP:BF3D62E7autorun.inf /alldrivesrecycler /alldrivesipconfig /flushdns /c:Commands[purity][emptytemp][clearallrestorepoints][Reboot]

Публикувано изображение След като въведете скрипта от цитата по-горе натиснете бутона, маркиран в червено: Run Fix
Windows ще се рестартира и ще се създаде лог файл. Публикувайте съдържанието му с Copy/Paste в следващия си коментар.
По време на фикса с инструмента, не използвайте компютъра си!

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

All processes killed ========== OTL ========== Service cleanhlp stopped successfully! Service cleanhlp deleted successfully! D:EНова папкаRuncleanhlp32.sys moved successfully. Service A2DDA stopped successfully! Service A2DDA deleted successfully! D:EНова папкаRuna2ddax86.sys moved successfully. C:Program FilesEmsisoft Anti-MalwareSignatures(2)BD folder moved successfully. C:Program FilesEmsisoft Anti-MalwareSignatures(2) folder moved successfully. C:Program FilesEmsisoft Anti-MalwareLogs(2) folder moved successfully. C:Program FilesEmsisoft Anti-MalwareLanguages(2) folder moved successfully. C:Program FilesEmsisoft Anti-Malware folder moved successfully. C:Program FilesEmsisoft Anti-Malware(2) folder moved successfully. ADS C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataTEMP:BF3D62E7 deleted successfully. ========== COMMANDS ==========   [EMPTYTEMP]   User: Administrator ->Temp folder emptied: 388508 bytes ->Temporary Internet Files folder emptied: 5942199 bytes ->FireFox cache emptied: 270096980 bytes ->Google Chrome cache emptied: 0 bytes ->Flash cache emptied: 9539 bytes   User: All Users   User: Default User ->Temp folder emptied: 0 bytes ->Temporary Internet Files folder emptied: 67 bytes   User: LocalService ->Temp folder emptied: 0 bytes ->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes   User: NetworkService ->Temp folder emptied: 9352 bytes ->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes   %systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes %systemroot% .tmp files removed: 589381 bytes %systemroot%System32 .tmp files removed: 2577 bytes %systemroot%System32dllcache .tmp files removed: 0 bytes %systemroot%System32drivers .tmp files removed: 0 bytes Windows Temp folder emptied: 14734 bytes %systemroot%system32configsystemprofileLocal SettingsTemp folder emptied: 0 bytes %systemroot%system32configsystemprofileLocal SettingsTemporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes RecycleBin emptied: 324608 bytes   Total Files Cleaned = 265,00 mb   Restore point Set: OTL Restore Point   OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 09142013_153657 FilesFolders moved on Reboot... PendingFileRenameOperations files... Registry entries deleted on Reboot...  

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ами аз общо взето и преди не съм усещал някакви проблеми със системата, просто този път като сканирах за вируси ми откри този BackDoor,

Единсвения проблем който имам (и все още го имам ) от месец е, че когато отворя папката "download" в моите документи чакам около 3-5мин. да ми я отвори, а тя е около 1гб, но това не ми е чак такъв проблем, важно е да няма "BackDoor" и всякакъв др. вид вируси които дават достъп до щайгата ми и не само.

Редактирано от korica (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Да, системата ви вече е чиста..Препоръчвам да смените вашите  пароли..! :)
 
Деинсталирайте ComboFix така:

 • [*]Натиснете Start ==> Run ==> въведете командата
Combofix /Uninstall ==> OK

 • [*]Публикувано изображение

 • [*]Моля, следвайте инструкциите, за да деинсталирате ComboFix. Ще получите съобщение, в което се казва ComboFix е деинсталиран успешно.

Публикувано изображение Стартирайте OTL още веднъж и натиснете бутона CleanUp.

Публикувано изображение

Ще последва рестарт на компютъра ви..!
 
Публикувано изображение Изтеглете Публикувано изображениеOTCleanIt или от тук,стартирайте и натиснете Публикувано изображение

Публикувано изображение Деинсталирайте ESET Online Scaner.

 • [*]
Start => Run, въведете control appwiz.cpl в полето.След това натиснете ENTER. [*]Изберете ESET Online Scanner от списъка с приложения, а след това маркирайте Remove. Aко бъдете подканени рестартирайте компютъра си.

Публикувано изображение Деинсталирайте adwcleaner.exe

 • [*]Моля, затворете всички отворени програми и интернет браузъри. [*]Кликнете два пъти върху
adwcleaner.exe за да стартирате инструмента. [*]Кликнете върху Uninstall . [*]Щракнете върху Yes за да деинсталирате Adwcleaner

Публикувано изображение Изтеглете Delfix.exe и го стартирайте. Сложете отметка пред Remove disinfection tools => натиснете бутона Run Инструмента ще се самоизтрие след като приключи своята задача!
 
Публикувано изображение Изтрийте всичко друго което е останало след процедурите (използвано в лечението).Препоръчвам програмата Malwarebytes' Anti-Malware  да остане на вашия компютър и периодично да сканирате системата си с нея (поне един -два пъти в седмицата),като не забравяйте да обновите дефинициите и преди всяко сканиране..!

 
Стартирайте PatchMyPC и инсталирайте всички ъпдейти, които инструмента ви предложи.
 
Хубаво е да направите една дефрагментация ..:
 
Изтеглете MyDefrag и я инсталирайте.
 
Изберете System Disk Monthly => Посочете системния и recovery дяловете и натиснете Run
 
Публикувано изображение
 
Може да отнеме доста време...след като приключи ще изпише Finished и можете да затворите програмата от X-са
 
Публикувано изображение
 
След това рестартирайте системата.
 

 
Ако няма други проблеми..бъдете здрави и ви пожелавам безопасен интернет..! :)

 • Харесва ми 3

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Подобни теми

  • от D101149
   Здравейте! Имам вируси в компютъра. Имах Malwebytes anti-virus, изтече му лиценза пробният и го махнах и сега съм с есет за 30 дена. По-добър от Malwerbytes обаче постоянно ми вади някакъв вирус като вляза в chrome за CoinMiner
   прикачам файловете, които са ви нужни. благодаря!

   FRST.txt
   Addition.txt
  • от ℒℴ♥e
   Значи проблема е, че ми се товари процесора без видима причина, и към бонус това ми спами, някакви рандом реклами в браузера през (период от-време) без, да го стартирам, дори! (той сам се стартира)
   Вече съм с win10 pro и не знам какви са пръвите стъпки, които да направя (ако нещо се е променило (от преди време) да ми кажете), какво се правеше от самото начало?
   Като се има в предвид, че евентуално вирусите ми блокират "Malwarebytes Anti-Malware" (не се стартира след инстал) и може би, да са двойно повече от посл. път (към 500, да кажем сега).
   Не мога и да изтегля Farbar Recovery Scan Tool да кача! Не мога да го download изобщо. Браузера, които и да е, изключва при стартиране на линка!!
   Не завиждам, всъщност на този, който би се занимал с мен. И предварително, се извинявам на всеки, който съм обидил по-някакъв начин!
   И също така, съм много признателен на всички Вас, които ми оправихте последния мега-тера-гига-удар, който понесе компютъра ми, преди време и до-сега работи безотказно !!!
  • от ivan_pop
   Здравейте!
   Компютъра е с Win 8.1/32bit.През 2-3 минути в горния десен ъгъл ми излиза това съобщение.
   post a picture
   Това е от днес около обяд.Не съм забелязал да има проблем с работата на компютъра.Пуснах ъпдейти и съобщението пак си излиза.
   А в долния десен ъгъл,заедно с горното съобщение,излиза това.
   image hosting over 5mb
   Моля за помощ!
  • от Erkant Etem
   Здравейте , 
   Беше ми нужно инсталирането на Microsoft Office Pack-ет , по - стара версия и поради това използвах keygen (portable) версия потърсена чрез google търсачката и от тогава имам проблем с изкачащ прозорец от време на време ... С Windows 10 64 bit съм и използвам Chrome  и от време на време само тръгва да зарежда един и същ сайт при което аз го махам , но ми се струва , че е нещо сериозно ... Също ми се случи и без отворен Chrome , само да си зарежда Chrome и да стартира съответния сайт , мисля , че е някъкъв руски , защото изписва .ru и нещо си - "checker id" после пренасочва към някъкъв друг сайт - "3305382455.linkshort.pro"  .  
   Едит: Сайта , който изписва checking visitor , a не checker id e - di1stero.com  и отново само си пусна chorme и започна да зарежда споменатата страница... винаги е едно и също..  От .ru на checker id - di1stero.com   и след това 3305382455.linkshort.pro"  ...
   Благодаря предварително.
    
    
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 16.05.2018 01
   Ran by Erkant (administrator) on DESKTOP-LLNRL7P (21-05-2018 16:15:21)
   Running from C:\Users\Erkant\Downloads
   Loaded Profiles: Erkant (Available Profiles: Erkant)
   Platform: Windows 10 Pro Version 1709 16299.431 (X64) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
   (Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.14.17639.18041-0\MsMpEng.exe
   () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_12.1813.286.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeHost.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
   (Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.14.17639.18041-0\NisSrv.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
   (Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\SecHealthUI.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [SecurityHealth] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [630168 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
   HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [18381792 2017-06-29] (Realtek Semiconductor)
   HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [646680 2017-12-19] (Oracle Corporation)
   HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Restriction <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-449665086-573856661-688635114-1001\...\Run: [Steam] => C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe [3200800 2018-05-19] (Valve Corporation)
   GroupPolicy: Restriction - Windows Defender <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Hosts: 127.0.0.1 keystone.mwbsys.com
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1 0.0.0.0
   Tcpip\..\Interfaces\{6f7c230f-23f8-4da3-a985-6efa2206f6cc}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1 0.0.0.0
   Internet Explorer:
   ==================
   BHO: Lync Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2013-07-10] (Microsoft Corporation)
   BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   BHO: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2013-07-13] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Lync Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2013-07-13] (Microsoft Corporation)
   Handler: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   FireFox:
   ========
   FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office15\NPSPWRAP.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/Lync,version=15.0 -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll [No File]
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office15\NPSPWRAP.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [No File]
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [No File]
   Chrome: 
   =======
   CHR Profile: C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-05-21]
   CHR Extension: (Slides) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-04-25]
   CHR Extension: (Docs) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-04-25]
   CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-04-25]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-04-25]
   CHR Extension: (Sheets) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-04-25]
   CHR Extension: (Google Docs Offline) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-04-25]
   CHR Extension: (Chrome Web Store Payments) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-25]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-04-25]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-04-25]
   CHR Extension: (Extension optimizator) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Optimizator\1.3_0 [2018-05-20]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [6541008 2018-05-03] (Malwarebytes)
   S3 Sense; C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe [4329952 2017-12-14] (Microsoft Corporation)
   R3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.14.17639.18041-0\NisSrv.exe [4632736 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   R2 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.14.17639.18041-0\MsMpEng.exe [104680 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   S2 gupdate; "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc [X]
   S3 gupdatem; "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /medsvc [X]
   R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe" -s NVDisplay.ContainerLocalSystem -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NVDisplay.ContainerLocalSystem.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem" -r -p 30000
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R1 ESProtectionDriver; C:\WINDOWS\system32\drivers\mbae64.sys [152184 2018-04-26] (Malwarebytes)
   R2 MBAMChameleon; C:\WINDOWS\System32\Drivers\MbamChameleon.sys [190696 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R3 MBAMFarflt; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\farflt.sys [112864 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R3 MBAMProtection; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mbam.sys [44768 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R3 MBAMSwissArmy; C:\WINDOWS\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [253664 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R3 MBAMWebProtection; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mwac.sys [103648 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R1 MpKslf3e4cdd1; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{F82E94D3-DD78-498F-9C67-3E8291EE6843}\MpKslf3e4cdd1.sys [58120 2018-05-21] (Microsoft Corporation)
   R3 nvlddmkm; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_ref_pubwu.inf_amd64_2e7fa54192fe16d0\nvlddmkm.sys [16936048 2017-11-09] (NVIDIA Corporation)
   R3 rt640x64; C:\WINDOWS\System32\drivers\rt640x64.sys [604160 2017-09-29] (Realtek )
   S3 smbdirect; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\smbdirect.sys [151552 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
   S0 WdBoot; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdBoot.sys [46072 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   R0 WdFilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdFilter.sys [313888 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   R3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [61472 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-05-21 16:15 - 2018-05-21 16:16 - 000010704 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\FRST.txt
   2018-05-21 16:15 - 2018-05-21 16:15 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-05-21 16:13 - 2018-05-21 16:13 - 002413056 _____ (Farbar) C:\Users\Erkant\Downloads\FRST64.exe
   2018-05-21 15:19 - 2018-05-21 15:19 - 000044768 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbam.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:22 - 000103648 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mwac.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000253664 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000190696 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MbamChameleon.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000112864 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\farflt.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000001912 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
   2018-05-21 15:18 - 2018-04-26 05:36 - 000152184 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbae64.sys
   2018-05-21 13:33 - 2018-05-21 13:33 - 000000880 _____ C:\Users\Erkant\Documents\hosts.txt
   2018-05-21 13:33 - 2018-05-21 13:33 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Obsidium
   2018-05-21 01:42 - 2018-05-21 01:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\qBittorrent
   2018-05-21 01:42 - 2018-05-21 01:42 - 000000000 ____D C:\Program Files\qBittorrent
   2018-05-21 01:16 - 2018-05-21 01:16 - 000000258 __RSH C:\Users\Erkant\ntuser.pol
   2018-05-21 00:08 - 2018-05-21 00:08 - 000001181 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Android Studio.lnk
   2018-05-20 23:59 - 2018-05-20 23:59 - 000000998 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Xampp.lnk
   2018-05-20 23:57 - 2018-05-20 23:57 - 000001779 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\MySQL.lnk
   2018-05-20 21:43 - 2018-05-20 21:43 - 000002468 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
   2018-05-20 21:41 - 2018-05-20 21:41 - 000004608 _____ C:\WINDOWS\SECOH-QAD.exe
   2018-05-20 21:41 - 2018-05-20 21:41 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\FileModule
   2018-05-20 21:40 - 2018-05-20 21:40 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\winhttp 5.1
   2018-05-20 21:38 - 2018-05-21 15:16 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\qBittorrent
   2018-05-20 21:38 - 2018-05-20 21:38 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\qBittorrent
   2018-05-20 21:21 - 2018-05-20 22:32 - 000005246 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Microsoft Office 15 Sync Maintenance for DESKTOP-LLNRL7P-Erkant DESKTOP-LLNRL7P
   2018-05-20 20:20 - 2018-05-20 20:20 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\JetBrains
   2018-05-20 19:23 - 2018-05-21 00:08 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Postman
   2018-05-20 19:23 - 2018-05-20 19:23 - 000002210 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Postman.lnk
   2018-05-20 19:23 - 2018-05-20 19:23 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Postman
   2018-05-20 19:22 - 2018-05-20 19:23 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\SquirrelTemp
   2018-05-20 19:22 - 2018-05-20 19:23 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Postman
   2018-05-20 19:21 - 2018-05-20 19:22 - 067730552 _____ (Postman) C:\Users\Erkant\Downloads\Postman-win64-6.1.2-Setup.exe
   2018-05-20 19:07 - 2018-05-20 19:07 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MySQL
   2018-05-20 18:51 - 2018-05-20 18:51 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\MySQL
   2018-05-20 18:21 - 2018-05-20 18:21 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\appmgmt
   2018-05-20 18:07 - 2018-05-20 18:07 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XAMPP
   2018-05-20 18:04 - 2018-05-20 18:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013
   2018-05-20 18:04 - 2018-05-20 18:04 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\DESIGNER
   2018-05-20 18:03 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\PCHEALTH
   2018-05-20 18:03 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft SQL Server
   2018-05-20 18:03 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server
   2018-05-20 18:01 - 2018-05-20 18:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SHELLNEW
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:00 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Microsoft Help
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:00 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Analysis Services
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:00 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:00 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Analysis Services
   2018-05-20 17:59 - 2018-05-20 17:59 - 000000000 __RHD C:\MSOCache
   2018-05-20 17:58 - 2018-05-20 23:52 - 000000000 ____D C:\xampp
   2018-05-20 17:54 - 2018-05-20 18:25 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\MySQL
   2018-05-20 17:53 - 2018-05-20 18:24 - 000000000 ____D C:\Program Files\MySQL
   2018-05-20 17:48 - 2018-05-20 17:49 - 129956760 _____ (Bitnami) C:\Users\Erkant\Downloads\xampp-win32-7.2.5-0-VC15-installer.exe
   2018-05-20 17:47 - 2018-05-20 17:47 - 029601792 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\mysql-workbench-community-6.3.10-winx64.msi
   2018-05-20 17:07 - 2018-05-20 17:07 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\Desktop\TimeAttendance
   2018-05-19 13:43 - 2018-05-19 13:43 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
   2018-05-16 03:18 - 2018-05-16 03:18 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Stickman Destruction 2.url
   2018-05-16 03:18 - 2018-05-16 03:18 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\LocalLow\OtakuMaker
   2018-05-16 00:46 - 2018-05-16 00:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\AGEIA
   2018-05-16 00:46 - 2018-05-16 00:46 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\AGEIA Technologies
   2018-05-15 19:48 - 2018-05-15 19:48 - 000000221 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Watchmen The End Is Nigh.url
   2018-05-14 10:15 - 2018-05-14 16:19 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Minidump
   2018-05-13 18:06 - 2018-05-13 18:06 - 000000000 ____H C:\WINDOWS\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_11_00.Wdf
   2018-05-10 21:57 - 2018-05-10 21:57 - 002276378 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\app-debug.apk
   2018-05-10 16:17 - 2018-05-10 16:17 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Notepad++
   2018-05-10 13:02 - 2018-05-10 13:02 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\ApkProjects
   2018-05-10 11:55 - 2018-05-10 11:55 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\NVIDIA
   2018-05-09 20:06 - 2018-05-09 20:06 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Icycle On Thin Ice
   2018-05-09 20:05 - 2018-05-09 20:05 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Icycle On Thin Ice.url
   2018-05-09 19:05 - 2018-05-09 19:05 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Stories
   2018-05-09 18:50 - 2018-05-09 18:50 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Stories The Path of Destinies.url
   2018-05-08 23:08 - 2018-05-02 00:25 - 000835064 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
   2018-05-08 23:08 - 2018-05-02 00:25 - 000179704 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:57 - 000599448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\securekernel.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:56 - 001092016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.efi
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:56 - 000924648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:54 - 000748448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\generaltel.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:54 - 000608160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\devinv.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:53 - 000461216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dcntel.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:53 - 000300448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\acmigration.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:52 - 001568160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appraiser.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:52 - 001415296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.efi
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:52 - 000137112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CompatTelRunner.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:51 - 001056152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvax64.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:50 - 001206688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvix64.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:50 - 000664992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aeinv.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:50 - 000423328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\invagent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:50 - 000069536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32appinventorycsp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:49 - 000035232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceCensus.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:48 - 002002336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aitstatic.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:48 - 000793960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\oleaut32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:48 - 000272288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aepic.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:48 - 000077216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvloader.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:47 - 008600472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:47 - 001209760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:45 - 002395040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ntfs.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:45 - 000711936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ci.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:43 - 000702568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:43 - 000373664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\clfs.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:41 - 000540064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcasvc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:38 - 002574240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:37 - 000749984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms2.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:37 - 000408992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms1.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 007675792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.storage.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 002710736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 000437664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\USBXHCI.SYS
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 000397728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVScripting.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 000247200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserbroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 002472864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UpdateAgent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 001628064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVIntegration.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 000831392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVOrchestration.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 000645536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVPublishing.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 000358496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wintrust.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:34 - 021356824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:34 - 000070864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wldp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:32 - 001054280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msvproc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:32 - 000744864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVReporting.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:32 - 000670104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVCatalog.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:32 - 000231328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVShNotify.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:31 - 001420704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntSubsystemController.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:30 - 001778584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntVirtualization.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:30 - 000819096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVClient.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:30 - 000813984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntStreamingManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:30 - 000495000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TransportDSA.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:44 - 000595448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\kernel32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:43 - 000594056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\oleaut32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:39 - 000212896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aepic.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:36 - 025254400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:31 - 006092672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\windows.storage.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:31 - 002193688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iertutil.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:29 - 000285144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wintrust.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:28 - 000061024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wldp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:26 - 001057824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msvproc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:25 - 020290248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shell32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:19 - 003663360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kfull.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:19 - 001300992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usocore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:19 - 000496640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\updatehandlers.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:18 - 000584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UIRibbonRes.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:18 - 000400896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotification.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:18 - 000206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\IndexedDbLegacy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:18 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AcSpecfc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:17 - 007545344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 023674880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000331264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserexport.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aadauthhelper.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000201728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EdgeManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000172544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\itss.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000143872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssprxy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000104960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakradiag.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LaunchWinApp.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wups2.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credssp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:15 - 000118272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TSpkg.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:15 - 000055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\imgutil.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:14 - 000675328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webplatstorageserver.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:14 - 000623616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aadcloudap.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:14 - 000093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtmled.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:13 - 000276480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dxtrans.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:13 - 000253440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\domgmt.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:12 - 000816128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieproxy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:12 - 000672768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9diag.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:12 - 000657408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hhctrl.ocx
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:12 - 000403968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpAXHolder.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:11 - 000595456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 008432640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 008068608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 004723712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 003405824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tquery.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 003334144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 002784256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 002086400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kbase.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 001856000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 001548288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 001344000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dosvc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:08 - 001597952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieapfltr.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:08 - 000808960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:07 - 001822720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:06 - 003630080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstsc.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:05 - 001717248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comsvcs.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:05 - 000483840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\catsrvut.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:05 - 000389120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ninput.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:04 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msisip.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:03 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcalua.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:02 - 000584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UIRibbonRes.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:00 - 002902528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\win32kfull.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:00 - 000473088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AcSpecfc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:00 - 000162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\IndexedDbLegacy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:59 - 018924544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgehtml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:58 - 006467072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:58 - 000155648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\EdgeManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 019354624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000155136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aadauthhelper.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000150528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\itss.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TSpkg.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakradiag.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000019456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credssp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:56 - 002677248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tquery.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:56 - 000268288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dxtrans.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:56 - 000078336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtmled.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:55 - 000459776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webplatstorageserver.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:54 - 000365568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieproxy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:53 - 007813120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstscax.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:53 - 006060544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakra.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:53 - 000531968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9diag.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:52 - 003662848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:52 - 000664064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:52 - 000463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vbscript.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:51 - 002869760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wininet.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:51 - 001560064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\urlmon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:50 - 001587712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msxml3.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:50 - 001474560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieapfltr.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:49 - 003430400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstsc.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:48 - 001353728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comsvcs.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:48 - 000328704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ninput.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:47 - 000026624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msisip.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 01:07 - 001463344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msctf.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 01:04 - 000779952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontdrvhost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 01:03 - 000128408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\tm.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:57 - 000279968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\msiscsi.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:51 - 002513920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\KernelBase.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:50 - 001925760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:49 - 001954056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:49 - 000563632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppResolver.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:49 - 000382368 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\system32\atmfd.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:48 - 005859248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StartTileData.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:48 - 001638424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gdi32full.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:47 - 000398744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\fltMgr.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:38 - 003180720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\combase.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:38 - 000979360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LicenseManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:36 - 002376088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Uev.AppAgent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:34 - 000230304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:33 - 001269616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WinTypes.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:33 - 000362904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\pci.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:32 - 003904296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\explorer.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:32 - 001416392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3D12.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:30 - 002268024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsrcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:29 - 001873944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\crypt32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:29 - 001779936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfplat.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:29 - 000198440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CloudStorageWizard.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:28 - 000688064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentClient.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:26 - 007384576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:26 - 002711176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmp4srcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:26 - 001506200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmpeg2srcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:25 - 001430768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpcMon.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:25 - 000661920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comctl32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:23 - 001101208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\http.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001929712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\KernelBase.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001615712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ntdll.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001490856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001433360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gdi32full.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001323336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msctf.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 000649304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontdrvhost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 000311192 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\atmfd.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:38 - 003485392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:38 - 001123464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3D12.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:38 - 000444280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppResolver.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:37 - 000747416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LicenseManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:36 - 002386832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\combase.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:36 - 001575896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\crypt32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:36 - 000832648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WinTypes.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:36 - 000543920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppXDeploymentClient.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:35 - 002462704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmp4srcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 006482664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 001524776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfplat.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 001456104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsrcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 001017048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmpeg2srcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 000077552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CloudNotifications.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:33 - 001623960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Microsoft.Uev.AppAgent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:16 - 003995136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UIRibbon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:15 - 003490816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UIRibbon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:15 - 000674304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockController.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000375296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AssignedAccessManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000250368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxAllUserStore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000202240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppxAllUserStore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000175616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\t2embed.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000133632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\t2embed.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000121856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontsub.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000101888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CredProv2faHelper.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontsub.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceUpdateAgent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:13 - 002890240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:12 - 017160704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:12 - 013704704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:12 - 000169472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhosdeployment.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:12 - 000164864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dmcertinst.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:11 - 000531456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\daxexec.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:11 - 000301056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MicrosoftAccountWAMExtension.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 001576960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enterprisecsps.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 001498112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WebRuntimeManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000371712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\daxexec.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000363008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsEnvironment.Desktop.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\netbt.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000271872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DAFWSD.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000220672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MicrosoftAccountWAMExtension.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000218112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credprovhost.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:09 - 000503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Microsoft.Uev.Office2013CustomActions.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:09 - 000503296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_User.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:09 - 000408064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\profsvc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:09 - 000153600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BrowserSettingSync.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 006576128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 003181568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cdp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000859648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appwiz.cpl
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000735232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Uev.Office2013CustomActions.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000703488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ngccredprov.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000627712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000583680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.CloudStore.Schema.Shell.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000535552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdpcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000448000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockHostingFramework.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000358400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Wldap32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000262656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credprovhost.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000246272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twext.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000169472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingMonitor.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 012689920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wmp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 008031744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Data.Pdf.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 005195776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cdp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 003367936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SyncCenter.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 001495552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 001425408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettings.Handlers.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000837632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000792064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssvp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000702464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.Management.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000658432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\netlogon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000598528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000386560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\zipfldr.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000319488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Wldap32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000308736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000225280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchFilterHost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000158208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twext.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000124928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BrowserSettingSync.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\IdCtrls.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000096256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\IdCtrls.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 013660672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 011924480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieframe.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000899072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SmartcardCredentialProvider.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000820224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\netlogon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000721920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LogonController.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000421376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InputSwitch.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000377856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 004113408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_nt.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000863744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000626176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SmartcardCredentialProvider.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000526336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\authui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000456704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LockAppBroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000324608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 012833280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 002523136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gameux.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 002490880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\themecpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 002464768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dwmcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 002209280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 001342464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Wpc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 001236480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TokenBroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 001230848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\usercpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 001057792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000997376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ShareHost.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000982016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000976896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\HelpPane.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000965632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontext.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000884736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Search.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000648704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UserLanguagesCpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000621056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hgcpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000576512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\hgcpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000559104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UserLanguagesCpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000556544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockAppBroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000524800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.immersiveshell.serviceprovider.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 004772352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ExplorerFrame.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 004385280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 004248064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MFMediaEngine.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 003287040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SyncCenter.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 003177472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentServer.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002976256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.pcshell.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002857984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dwmcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002814976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\themeui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002741248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssrch.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002628608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\diagtrack.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002462208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\themecpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002413568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gameux.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 001353728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usercpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 001224704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ShareHost.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000920064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TokenBroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000840192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BFE.DLL
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000826880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchIndexer.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000825856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.appcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000695296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Search.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000508928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSync.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\stobject.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000402432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSync.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000383488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\stobject.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000329728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InputSwitch.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000197632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingMonitor.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:02 - 004814336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MFMediaEngine.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:02 - 001669120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Wpc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:02 - 000842240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comdlg32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:02 - 000462336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhext.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:01 - 001509888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Immersive.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:01 - 000531968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wlidprov.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:01 - 000518144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dmenrollengine.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:01 - 000366592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Geolocation.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 002223616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidsvc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 001739264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Immersive.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 000726016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srv2.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 000682496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidprov.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 000496640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Geolocation.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 22:58 - 000125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxSysprep.dll
   2018-05-08 21:13 - 2017-11-26 16:26 - 000048112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 09:15 - 000194048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\itircl.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 09:03 - 000067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcadm.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 09:03 - 000012800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcaevts.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 08:57 - 000162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\itircl.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 08:53 - 000540672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\hhctrl.ocx
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 08:48 - 000408576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\catsrvut.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-16 00:25 - 000327008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shlwapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-16 00:25 - 000092032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CloudNotifications.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-16 00:24 - 000063656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appidapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:34 - 000572312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comctl32.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:34 - 000279472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shlwapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:34 - 000166408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CloudStorageWizard.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:34 - 000052248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\appidapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:14 - 000436224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wincorlib.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:14 - 000078336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CredProv2faHelper.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:13 - 000084992 _____ C:\WINDOWS\system32\DataStoreCacheDumpTool.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:12 - 000126976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssitlb.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:12 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Uev.Office2010CustomActions.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BitLockerCsp.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000143872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\srpapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000125440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\srpapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000113664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BitLockerCsp.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000109568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\eShims.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000571904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ngccredprov.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000225280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credprovs.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000192000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credprovs.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000120320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appidsvc.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSyncPolicy.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:09 - 000145408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mssph.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:09 - 000090624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSyncPolicy.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:09 - 000037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TokenBrokerUI.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:08 - 000490496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettings.UserAccountsHandlers.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:08 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Shell.Search.UriHandler.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000477184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\schannel.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000406016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\schannel.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000312832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AboveLockAppHost.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000252928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AboveLockAppHost.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000179712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssph.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TokenBrokerUI.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:06 - 000392192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RDXTaskFactory.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:06 - 000139264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mdmmigrator.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:05 - 000516608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Internal.Management.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:03 - 000697344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.appcore.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:02 - 000440832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dmenrollengine.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:01 - 000194560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mdmregistration.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:01 - 000048128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ByteCodeGenerator.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000669184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MCRecvSrc.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000356352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceEnroller.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000252416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\coredpus.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mdmregistration.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enrollmentapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ByteCodeGenerator.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 22:59 - 001332736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wsecedit.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 22:59 - 000971264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MCRecvSrc.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 22:58 - 001472000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wsecedit.dll
   2018-05-08 17:27 - 2018-05-08 17:27 - 000000000 ____D C:\Program Files\Intel
   2018-05-08 17:27 - 2017-08-21 17:13 - 000126584 _____ (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\IntelHaxm.sys
   2018-05-08 17:14 - 2018-05-08 17:14 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Android
   2018-05-08 17:13 - 2018-05-20 21:01 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\.android
   2018-05-08 17:13 - 2018-05-08 17:13 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\.AndroidStudio3.1
   2018-05-08 17:13 - 2018-05-08 17:13 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Android Studio
   2018-05-08 17:08 - 2018-05-08 17:08 - 000000000 ____D C:\Program Files\Android
   2018-05-08 17:06 - 2018-05-08 17:08 - 794908256 _____ (Google Inc.) C:\Users\Erkant\Downloads\android-studio-ide-173.4720617-windows.exe
   2018-05-08 17:04 - 2018-05-20 17:24 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\.gradle
   2018-05-08 17:04 - 2018-05-20 17:07 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\Downloads\TimeAttendance
   2018-05-08 17:03 - 2018-05-08 22:33 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\Downloads\Manchester-University
   2018-05-08 17:02 - 2018-05-08 17:02 - 004162176 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\Manchester-University.rar
   2018-05-07 18:08 - 2018-05-07 18:08 - 000000000 ____H C:\WINDOWS\system32\Drivers\Msft_User_WpdMtpDr_01_11_00.Wdf
   2018-05-03 13:33 - 2018-05-03 13:33 - 000469851 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\TimeAttendance.rar
   2018-05-03 13:24 - 2018-05-03 13:24 - 001438086 _____ (Igor Pavlov) C:\Users\Erkant\Downloads\7z1805-x64.exe
   2018-05-03 13:24 - 2018-05-03 13:24 - 000000000 ____D C:\Program Files\7-Zip
   2018-05-03 12:57 - 2018-05-03 12:57 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\LocalLow\Temp
   2018-05-02 19:37 - 2018-05-02 19:37 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Fossil Hunters.url
   2018-04-27 19:49 - 2018-04-27 19:49 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\NVIDIA Corporation
   2018-04-27 19:48 - 2018-05-09 19:05 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\UnrealEngine
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 005631312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 004379984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 002605920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 002036576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 000519000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 000452440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_40.dll
   2018-04-27 19:44 - 2018-04-27 19:44 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\TekkenGame
   2018-04-27 19:13 - 2018-04-27 19:15 - 022930498 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\programming-basics-java-bg.pdf
   2018-04-27 17:59 - 2018-04-27 17:59 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\TEKKEN 7.url
   2018-04-26 11:38 - 2018-04-26 11:49 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Drivers\wd
   2018-04-26 11:38 - 2018-04-26 11:36 - 000548000 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MpSigStub.exe
   2018-04-26 11:37 - 2018-05-08 21:23 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
   2018-04-26 11:36 - 2018-05-08 21:22 - 141696960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT-KB890830.exe
   2018-04-26 11:36 - 2018-05-08 21:22 - 141696960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
   2018-04-26 00:14 - 2018-04-26 00:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\InfusedApps
   2018-04-26 00:14 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Panther
   2018-04-26 00:13 - 2018-04-26 00:13 - 000008192 _____ C:\WINDOWS\system32\config\userdiff
   2018-04-26 00:13 - 2018-04-25 13:16 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ServiceProfiles
   2018-04-26 00:11 - 2018-04-26 00:11 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Setup
   2018-04-26 00:10 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\containers
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\zu-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\yo-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\xh-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\wo-SN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\vi-VN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\uz-Latn-UZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ur-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ug-CN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tt-RU
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tn-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tk-TM
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ti-ET
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tg-Cyrl-TJ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\te-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ta-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sw-KE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sr-Cyrl-RS
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sr-Cyrl-BA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sq-AL
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\si-LK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sd-Arab-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\rw-RW
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\quz-PE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\quc-Latn-GT
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\prs-AF
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\pa-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\pa-Arab-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\or-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\nso-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\nn-NO
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ne-NP
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mt-MT
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mr-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mn-MN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ml-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mk-MK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mi-NZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lo-LA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lb-LU
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ky-KG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ku-Arab-IQ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kok-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kn-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\km-KH
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kk-KZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ka-GE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\is-IS
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ig-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\id-ID
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\hy-AM
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ha-Latn-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gu-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gd-GB
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ga-IE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\fil-PH
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\fa-IR
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\cy-GB
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\chr-CHER-US
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ca-ES-valencia
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bs-Latn-BA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bn-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bn-BD
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\be-BY
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\az-Latn-AZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\as-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\am-ET
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\af-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\zu-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\yo-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\xh-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\wo-SN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\vi-VN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\uz-Latn-UZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ur-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ug-CN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tt-RU
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tn-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tk-TM
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ti-ET
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tg-Cyrl-TJ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\te-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ta-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sw-KE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sr-Cyrl-RS
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sr-Cyrl-BA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sq-AL
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\si-LK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sd-Arab-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\rw-RW
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\quz-PE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\quc-Latn-GT
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\prs-AF
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\pa-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\pa-Arab-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\or-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\nso-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\nn-NO
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ne-NP
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mt-MT
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mr-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mn-MN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ml-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mk-MK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mi-NZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lo-LA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lb-LU
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ky-KG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ku-Arab-IQ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kok-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kn-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\km-KH
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kk-KZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ka-GE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\is-IS
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ig-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\id-ID
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\hy-AM
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ha-Latn-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gu-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gd-GB
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ga-IE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\fil-PH
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\fa-IR
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\cy-GB
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\chr-CHER-US
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ca-ES-valencia
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bs-Latn-BA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bn-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bn-BD
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\be-BY
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\az-Latn-AZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\as-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\am-ET
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\af-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\MailContactsCalendarSync
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\hi-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gl-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\eu-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ca-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MailContactsCalendarSync
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\hi-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gl-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\eu-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ca-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\OCR
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\Program Files\Reference Assemblies
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\Program Files\MSBuild
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\MSBuild
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\WCN
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WCN
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\winrm
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sysprep
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\slmgr
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Printing_Admin_Scripts
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\0409
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\winrm
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\slmgr
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Printing_Admin_Scripts
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bg
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\0409
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\DigitalLocker
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-21 15:12 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\DeliveryOptimization
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-21 14:52 - 000000000 ___HD C:\WINDOWS\ELAMBKUP
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 23:58 - 000000000 ___RD C:\Program Files (x86)
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 21:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 18:12 - 000000167 _____ C:\WINDOWS\win.ini
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 18:04 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 18:01 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\system
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-19 21:18 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-19 21:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-19 13:42 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\NDF
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-18 00:28 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\RegBack
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-10 21:42 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\rescache
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:05 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\DiagSvcs
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Dism
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\oobe
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Dism
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ShellExperiences
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-27 20:09 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\LiveKernelReports
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 11:38 - 000000000 ___RD C:\Program Files\Windows Defender
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:14 - 000028672 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BCD-Template
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioDatabase
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CSC
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\F12
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\F12
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\TextInput
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\WinMetadata
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinMetadata
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioPlugIns
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\migwiz
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\appraiser
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Provisioning
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\PolicyDefinitions
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\bcastdvr
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SystemResetPlatform
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Defender
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\dsc
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\setup
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\oobe
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\MUI
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\com
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\setup
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MUI
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\com
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\IME
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 __SHD C:\WINDOWS\BitLockerDiscoveryVolumeContents
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 __SHD C:\Program Files\Windows Sidebar
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 __SHD C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 __RSD C:\WINDOWS\media
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\Nui
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\Configuration
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\UNP
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\Nui
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\Configuration
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\AppV
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\Downloaded Program Files
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\Offline Web Pages
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Web
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Vss
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\tracing
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\TAPI
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\SMI
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ras
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\NDF
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Msdtc
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\migwiz
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Ipmi
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\InputMethod
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\inetsrv
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\IME
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\icsxml
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\GroupPolicyUsers
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\FxsTmp
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\downlevel
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Bthprops
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\AppLocker
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\AdvancedInstallers
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SystemResources
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SystemApps
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\winevt
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\spool
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SecureBootUpdates
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ras
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ProximityToast
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\PointOfService
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MsDtc
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Macromed
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Ipmi
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\InputMethod
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\inetsrv
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\IME
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\icsxml
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ias
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\hydrogen
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\GroupPolicyUsers
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\downlevel
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\DDFs
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\TxR
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\Journal
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Bthprops
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\AppLocker
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\AdvancedInstallers
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\System
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SKB
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\security
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\schemas
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SchCache
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Resources
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\RemotePackages
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Registration
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\PLA
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Performance
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ModemLogs
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\L2Schemas
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\InputMethod
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Globalization
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\GameBarPresenceWriter
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Cursors
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Branding
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\appcompat
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\addins
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\ProgramData\WindowsHolographicDevices
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Security
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Portable Devices
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\windows nt
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Multimedia Platform
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Services
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Portable Devices
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\windows nt
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Multimedia Platform
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:55 - 000215943 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\dssec.dat
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:55 - 000208384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msclmd.dll
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:55 - 000027136 _____ (Khronos Group) C:\WINDOWS\SysWOW64\opencl.dll
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:55 - 000000741 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\NOISE.DAT
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000229376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msclmd.dll
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000215943 _____ C:\WINDOWS\system32\dssec.dat
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000017635 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\services
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000017572 _____ C:\WINDOWS\system32\OEMDefaultAssociations.xml
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000004096 _____ C:\WINDOWS\system32\config\VSMIDK
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000003683 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\lmhosts.sam
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000001358 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\protocol
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000000858 _____ C:\WINDOWS\system32\DefaultQuestions.json
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000000741 _____ C:\WINDOWS\system32\NOISE.DAT
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000000407 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\networks
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000000219 _____ C:\WINDOWS\system.ini
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOPrivate
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:25 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\Libraries
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:23 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\FxsTmp
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:22 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Sysprep
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:19 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\PrintDialog
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Help
   2018-04-25 23:56 - 2018-05-21 14:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\INF
   2018-04-25 23:42 - 2018-05-08 21:21 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 088342528 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SOFTWARE
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 013107200 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SYSTEM
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\DEFAULT
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 000024576 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\servicing
   2018-04-25 23:38 - 2018-04-26 00:14 - 000032768 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SAM
   2018-04-25 23:38 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SMI
   2018-04-25 23:38 - 2018-04-25 13:26 - 000032768 _____ C:\WINDOWS\system32\config\ELAM
   2018-04-25 23:37 - 2018-04-26 00:15 - 000000000 ___HD C:\$SysReset
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000527192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000518488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000239960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000077656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 002526056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 002401112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 002106216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 001998168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 001907552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dcsx_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 001868128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dcsx_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 000511328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 000470880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 000276832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx11_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 000248672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx11_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000530776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000528216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000078680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000517960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000515416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000176968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000073544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000069464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 005554512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dcsx_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 005501792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dcsx_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 002582888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 002475352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 001974616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 001892184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 000523088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 000453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 000285024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx11_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 000235344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx11_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-16 14:18 - 000521560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-16 14:18 - 000174936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-16 14:18 - 000024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 005425496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 004178264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 002430312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 001846632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 000520544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 000453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000518480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000514384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000235856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000175440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000074576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000070992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000025936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000023376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:41 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:41 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:41 - 000072200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:41 - 000068616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:40 - 000513544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:40 - 000509448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:01 - 000467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 004992520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 003851784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 001942552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 001493528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 000540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:19 - 000511496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:19 - 000507400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:18 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:18 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:17 - 000068104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:17 - 000065032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:17 - 000025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:16 - 000028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 004991496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 003850760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 001941528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 001491992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 000540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 000467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:04 - 000489480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:03 - 000479752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:03 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:03 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:00 - 000028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:00 - 000025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 15:56 - 004910088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 15:56 - 003786760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 15:56 - 001860120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 15:56 - 001420824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-02-05 23:07 - 000529424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-02-05 23:07 - 000462864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-22 03:40 - 000411656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_10.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-22 03:39 - 000267272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_10.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-22 03:37 - 000021000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-22 03:37 - 000017928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-12 15:14 - 005081608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-12 15:14 - 003734536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-12 15:14 - 002006552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-12 15:14 - 001374232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-02 09:56 - 000508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-02 09:56 - 000444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-20 00:57 - 000411496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_9.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-20 00:57 - 000267112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_9.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 005073256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 003727720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 001985904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 001358192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 000508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 000444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-06-20 20:49 - 000409960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_8.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-06-20 20:46 - 000266088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_8.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-05-16 16:45 - 001401200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_34.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-05-16 16:45 - 001124720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_34.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-05-16 16:45 - 000506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_34.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-05-16 16:45 - 000443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_34.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-05-16 16:45 - 004496232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_34.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-05-16 16:45 - 003497832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_34.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-04-04 18:55 - 000403304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_7.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-04-04 18:55 - 000261480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_7.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-04-04 18:54 - 000107368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xinput1_3.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-15 16:57 - 000506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-15 16:57 - 000443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-12 16:42 - 004494184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-12 16:42 - 001400176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-12 16:42 - 001123696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-05 12:42 - 000017688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\x3daudio1_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-05 12:42 - 000015128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\x3daudio1_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-01-24 15:27 - 000393576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_6.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-01-24 15:27 - 000255848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_6.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-12-08 12:02 - 000251672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_5.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-12-08 12:00 - 000390424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_5.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-11-29 13:06 - 004398360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_32.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-11-29 13:06 - 003426072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_32.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-11-29 13:06 - 000469264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-11-29 13:06 - 000440080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-09-28 16:05 - 003977496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_31.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-09-28 16:05 - 000237848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_4.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-09-28 16:04 - 000364824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_4.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-07-28 09:31 - 000083736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xinput1_2.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-07-28 09:30 - 000363288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_3.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-07-28 09:30 - 000236824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_3.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-07-28 09:30 - 000062744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xinput1_2.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-05-31 07:24 - 000230168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_2.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-05-31 07:22 - 000354072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_2.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:41 - 003927248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_30.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:40 - 002388176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_30.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:40 - 000352464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:39 - 000229584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:39 - 000083664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xinput1_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:39 - 000062672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xinput1_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:43 - 003830992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_29.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:43 - 002332368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_29.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:42 - 000355536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_0.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:42 - 000230096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_0.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:41 - 000016592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\x3daudio1_0.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:41 - 000014032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\x3daudio1_0.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-12-05 18:09 - 003815120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_28.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-12-05 18:09 - 002323664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_28.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-07-22 19:59 - 003807440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_27.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-07-22 19:59 - 002319568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_27.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-05-26 15:34 - 003767504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_26.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-05-26 15:34 - 002297552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_26.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-03-18 17:19 - 003823312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_25.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-03-18 17:19 - 002337488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_25.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-02-05 19:45 - 003544272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_24.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-02-05 19:45 - 002222800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_24.dll
   2018-04-25 22:41 - 2018-04-25 22:44 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\directx
   2018-04-25 22:41 - 2018-04-25 22:41 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA
   2018-04-25 22:41 - 2009-03-16 14:18 - 000517448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_4.dll
   2018-04-25 22:41 - 2009-03-16 14:18 - 000235352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_4.dll
   2018-04-25 22:41 - 2009-03-16 14:18 - 000022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_6.dll
   2018-04-25 22:41 - 2007-04-04 18:53 - 000081768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xinput1_3.dll
   2018-04-25 22:41 - 2007-03-12 16:42 - 003495784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_33.dll
   2018-04-25 22:41 - 2006-09-28 16:05 - 002414360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_31.dll
   2018-04-25 21:49 - 2018-04-25 21:49 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\DBG
   2018-04-25 21:48 - 2018-05-09 19:05 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
   2018-04-25 20:26 - 2018-04-25 20:26 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Bastion.url
   2018-04-25 14:36 - 2018-04-26 11:11 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Steam
   2018-04-25 14:36 - 2018-04-25 14:36 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\CEF
   2018-04-25 14:35 - 2018-05-20 01:46 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Eclipse
   2018-04-25 14:35 - 2018-04-25 14:35 - 000001087 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Eclipse Java Oxygen.lnk
   2018-04-25 14:30 - 2018-05-21 15:45 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Steam
   2018-04-25 14:30 - 2018-04-25 14:30 - 000001028 _____ C:\Users\Public\Desktop\Steam.lnk
   2018-04-25 14:27 - 2018-05-10 16:19 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Notepad++
   2018-04-25 14:27 - 2018-04-25 14:28 - 000000000 ____D C:\Program Files\Notepad++
   2018-04-25 14:27 - 2018-04-25 14:27 - 000000865 _____ C:\Users\Public\Desktop\Notepad++.lnk
   2018-04-25 14:21 - 2018-04-25 14:21 - 000003734 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\JavaUpdateSched
   2018-04-25 14:21 - 2018-04-25 14:21 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Sun
   2018-04-25 14:21 - 2018-04-25 14:21 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java
   2018-04-25 14:21 - 2018-04-25 14:20 - 000144448 _____ (Oracle Corporation) C:\WINDOWS\system32\WindowsAccessBridge-64.dll
   2018-04-25 14:14 - 2018-04-25 14:20 - 000000000 ____D C:\Program Files\Java
   2018-04-25 14:10 - 2018-04-25 14:10 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Oracle
   2018-04-25 13:54 - 2018-04-25 13:54 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Google
   2018-04-25 13:50 - 2018-05-17 21:16 - 000002301 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-04-25 13:50 - 2018-05-17 21:16 - 000002260 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2018-04-25 13:50 - 2018-05-17 21:09 - 000003418 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
   2018-04-25 13:50 - 2018-05-17 21:09 - 000003294 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
   2018-04-25 13:49 - 2018-05-21 01:16 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
   2018-04-25 13:49 - 2018-04-25 14:50 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google
   2018-04-25 13:48 - 2018-04-25 13:48 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\PeerDistRepub
   2018-04-25 13:33 - 2018-04-25 13:33 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOShared
   2018-04-25 13:31 - 2018-04-25 13:32 - 000000000 ___RD C:\Users\Erkant\OneDrive
   2018-04-25 13:30 - 2018-04-25 13:30 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Comms
   2018-04-25 13:30 - 2018-04-25 13:30 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft OneDrive
   2018-04-25 13:29 - 2018-05-21 14:13 - 000996206 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-04-25 13:29 - 2018-04-25 13:29 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Publishers
   2018-04-25 13:29 - 2018-04-25 13:29 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\MicrosoftEdge
   2018-04-25 13:28 - 2018-05-20 23:55 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Packages
   2018-04-25 13:28 - 2018-04-25 13:28 - 000000020 ___SH C:\Users\Erkant\ntuser.ini
   2018-04-25 13:28 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Adobe
   2018-04-25 13:28 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\VirtualStore
   2018-04-25 13:28 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform
   2018-04-25 13:27 - 2018-04-25 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User
   2018-04-25 13:27 - 2018-04-25 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\All Users
   2018-04-25 13:26 - 2018-05-21 15:17 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
   2018-04-25 13:22 - 2018-05-21 13:51 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant
   2018-04-25 13:19 - 2018-03-13 08:02 - 002241024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PrintConfig.dll
   2018-04-25 13:18 - 2018-05-21 15:17 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____H C:\ProgramData\DP45977C.lfl
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\DAX3
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\DAX2
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Audyssey Labs
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:36 - 000001951 _____ C:\WINDOWS\NvContainerRecovery.bat
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 005960824 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 002587768 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvsvc64.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 001766520 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvsvcr.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 000607168 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nv3dappshext.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 000449656 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 000123000 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvshext.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 000081856 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nv3dappshextr.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-25 13:33 - 007802921 _____ C:\WINDOWS\system32\nvcoproc.bin
   2018-04-25 13:17 - 2018-04-25 13:17 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\RTCOM
   2018-04-25 13:17 - 2018-04-25 13:17 - 000000000 ____D C:\Program Files\Realtek
   2018-04-25 13:16 - 2018-05-21 13:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
   2018-04-25 13:16 - 2018-05-21 01:16 - 000393320 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-04-21 22:43 - 2018-04-21 22:43 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\LocalLow\Reptoid Games
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-05-20 01:46 - 2018-03-14 17:53 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\.p2
   2018-05-19 14:46 - 2018-04-17 11:42 - 000000073 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Key.txt
   2018-05-16 00:46 - 2018-03-13 12:59 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation
   2018-05-10 16:38 - 2018-03-14 17:58 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\eclipse-workspace
   2018-05-08 23:09 - 2018-03-13 00:04 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
   2018-05-08 23:09 - 2018-03-13 00:04 - 000000000 ___RD C:\Users\Erkant\3D Objects
   2018-05-08 21:16 - 2017-09-29 16:42 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jsproxy.dll
   2018-05-08 21:15 - 2017-09-29 16:41 - 000073112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\hvservice.sys
   2018-05-08 21:15 - 2017-09-29 16:41 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jsproxy.dll
   2018-05-08 21:15 - 2017-09-29 16:41 - 000020888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kdhvcom.dll
   2018-05-03 13:24 - 2018-03-13 15:45 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7-Zip
   2018-04-25 14:32 - 2018-03-14 17:54 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\eclipse
   2018-04-25 14:30 - 2018-03-14 15:29 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam
   2018-04-25 14:27 - 2018-03-14 17:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Notepad++
   2018-04-25 14:21 - 2018-03-14 17:29 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java Development Kit
   2018-04-25 13:25 - 2018-04-05 13:24 - 000000000 ___SD C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenOffice 4.1.2
   2018-04-25 13:25 - 2018-03-14 17:57 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Eclipse
   Some files in TEMP:
   ====================
   2018-05-21 13:39 - 2018-05-21 13:26 - 078346672 _____ (Malwarebytes                                                ) C:\Users\Erkant\AppData\Local\Temp\mb3-setup-consumer-3.3.1.2183.exe
   2018-05-21 15:15 - 2018-05-21 15:14 - 074288784 _____ (Malwarebytes                                                ) C:\Users\Erkant\AppData\Local\Temp\mb3-setup-consumer-3.5.1.2522-1.0.365-1.0.4968.exe
   2017-10-26 11:07 - 2017-10-26 11:07 - 000488960 _____ () C:\Users\Erkant\AppData\Local\Temp\sqlite3.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-05-18 00:28
   ==================== End of FRST.txt ============================
    
    
   Addition_21-05-2018 16.20.10.txt
  • от kalinm
   Здравейте,
   Имам проблем с JRT и AdwCleaner. Имам ги и двете, но не могат да се стартират. Като щракна в папката на AdwCleaner, се затваря файловия мениджър (експлорер) и не мога да достигна до .ехе файла. Същото се случва и когато отида на страницата за изтегляне на AdwCleaner. Явно имам някаква зараза. Това се случи, след сваляне на една програма  и се накачиха вируси, които засече Windows Defender и уж ги изчисти, но това остана като проблем.
   Промени се и началната страница за зареждане на мозилата, но го оправих. Дори текстов файл, в заглавието на който има име AdwCleaner не се отворя. По някакъв начин един път успях да отворя програмата AdwCleaner и сканирам компа, която откри доста неща, които  видях в лог файла след сканирането, че са премахнати и докато се наканих да го запаша в друга директория, той се затвори и се е записал в папката на AdwCleaner, която не мога да отворя. Добре че първия текстов лог файл при първоначалното сканиране записах какво е открил, но го преименувах с име промяна.txt , защото с име AdwCleaner(...).тхт не се отваря. Прикачвам го.
   JRT уж се стартира, но приключва без видимо стартиране.
   Въпросът ми е, може ли да ми помогнете с решаването на този проблем.
   За всеки случай, моят Е-майл: kalinm@gbg.bg. Използвам лицензиран Windows 10 Home, който актуализирах да последната версия 1803 на 7 май.
   Интересното е, че и точките за възстановяване на системата ги няма. Все едно че тази опция не е избирана, т.е. казва ми да включа опцията за възстановяване. А беше включена...
   Дефендера казва, че няма вируси, но явно има нещо много нередно.
   А не ми се иска да преинсталирам
   В момента не разполагам с компакт диск за операционната система WINDOWS 10 Home 64 bit for OEM версия 1511, тъй като съм в друго населено място. Имам диск дори и втори, който създадох миналата година с по-новата версия  1607, но не са при мен, но разполагам с  Регистрационния 25-знаков продуктов ключ. Сега съм с Windows 10 Home последната версия 1803, който обнових, но след заразата.
 • Дарение

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.