Премини към съдържанието

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

Милански

Барабар Петко с мъжете...

Препоръчан отговор


dds-то рече така:

DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_x86 Internet Explorer: 6.0.2900.2180  BrowserJavaVersion: 10.25.2 Run by User at 15:20:38 on 2013-09-16 Microsoft Windows XP Professional  5.1.2600.2.1251.359.1033.18.893.415 [GMT 3:00] . AV: AntiVir Desktop *Disabled/Updated* {AD166499-45F9-482A-A743-FDD3350758C7} . ============== Running Processes ================ . C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe C:WINDOWSSystem32SCardSvr.exe C:Program FilesAviraAntiVir Desktopsched.exe C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavguard.exe C:Program FilesAutodeskContent ServiceConnect.Service.ContentService.exe C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavshadow.exe C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataOnlineUpdateouc.exe C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataDatacardServiceHWDeviceService.exe C:Program FilesGoogleUpdateGoogleUpdate.exe C:Program FilesJavajre7binjqs.exe C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe C:Program FilesLemurLeapupdateLemurLeap.exe C:WINDOWSSystem32alg.exe C:WINDOWSExplorer.EXE C:WINDOWSsystem32RUNDLL32.EXE C:WINDOWSRTHDCPL.EXE C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavgnt.exe C:PROGRA~1SEARCH~1SEARCH~1DATAMN~1.EXE C:Program FilesCommon FilesJavaJava Updatejusched.exe C:Program FilesAsk.comUpdaterUpdater.exe C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifierGoogleToolbarNotifier.exe C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe C:WINDOWSDatecsFType2K.exe C:Program FilesMcAfee Security Scan3.0.318SSScheduler.exe C:Program FilesLibreOffice 4programsoffice.exe C:Program FilesLibreOffice 4programsoffice.bin C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe C:Program FilesMozilla Firefoxplugin-container.exe c:program filesaviraantivir desktopavcenter.exe C:WINDOWSsystem32wbemwmiprvse.exe C:WINDOWSSystem32svchost.exe -k netsvcs C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k NetworkService C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k LocalService C:WINDOWSSystem32svchost.exe -k HTTPFilter . ============== Pseudo HJT Report =============== . uInternet Connection Wizard,ShellNext = iexplore BHO: MSS+ Identifier: {0E8A89AD-95D7-40EB-8D9D-083EF7066A01} - c:program filesmcafee security scan3.0.318McAfeeMSS_IE.dll BHO: Adobe PDF Link Helper: {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEHelperShim.dll BHO: MediaBar: {28387537-e3f9-4ed7-860c-11e69af4a8a0} - c:program filesimesh applicationsmediabardatamngrtoolbarimeshdtxmltbpi.dll BHO: Java Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - c:program filesjavajre7binssv.dll BHO: Google Toolbar Helper: {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:program filesgooglegoogle toolbarGoogleToolbar_32.dll BHO: Skype Browser Helper: {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - c:program filesskypetoolbarsinternet explorerskypeieplugin.dll BHO: Google Toolbar Notifier BHO: {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - c:program filesgooglegoogletoolbarnotifier5.7.8313.1002swg.dll BHO: SearchCore for Browsers: {BE7A24F5-69CB-4708-B77B-B1EDA6043B95} - c:program filessearchcore for browserssearchcore for browsersBrowserConnection.dll BHO: Ask Toolbar: {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - c:program filesask.comGenericAskToolbar.dll BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - c:program filesjavajre7binjp2ssv.dll TB: Google Toolbar: {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - c:program filesgooglegoogle toolbarGoogleToolbar_32.dll TB: Ask Toolbar: {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - c:program filesask.comGenericAskToolbar.dll TB: MediaBar: {28387537-e3f9-4ed7-860c-11e69af4a8a0} - c:program filesimesh applicationsmediabardatamngrtoolbarimeshdtxmltbpi.dll TB: Ask Toolbar: {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - c:program filesask.comGenericAskToolbar.dll TB: Google Toolbar: {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:program filesgooglegoogle toolbarGoogleToolbar_32.dll uRun: [swg] "c:program filesgooglegoogletoolbarnotifierGoogleToolbarNotifier.exe" uRun: [ctfmon.exe] c:windowssystem32ctfmon.exe mRun: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE c:windowssystem32NvCpl.dll,NvStartup mRun: [nwiz] nwiz.exe /install mRun: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE c:windowssystem32NvMcTray.dll,NvTaskbarInit mRun: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE mRun: [Alcmtr] ALCMTR.EXE mRun: [avgnt] "c:program filesaviraantivir desktopavgnt.exe" /min mRun: [DATAMNGR] c:progra~1search~1search~1DATAMN~1.EXE mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:program filesadobereader 9.0readerReader_sl.exe" mRun: [Adobe ARM] "c:program filescommon filesadobearm1.0AdobeARM.exe" mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:program filescommon filesjavajava updatejusched.exe" mRun: [ApnUpdater] "c:program filesask.comupdaterUpdater.exe" mRunOnce: [AvgUninstallURL] cmd.exe /c start http://www.avg.com/ww.special-uninstallation-feedback-app?lic=OQBBAFYARgBSAEUARQAtAFYAMABLAE0AQwAtAEUAOQBWAFUAVwAtAEUAVwAwAFYAQQAtAFUAVQAzAFgATAAtAEYARQBXADkANwA"&"inst=NwA3AC0AMQA4ADMANwAzADIAMQA0ADgALQBCAEEAUgA5AEcAKwAxAC0ARgBMACsAOQAtAFgATwAzADYAKwAxAC0AWABPADkAKwAxAA"&"prod=90"&"ver=9.0.894 dRun: [CTFMON.EXE] c:windowssystem32CTFMON.EXE StartupFolder: c:docume~1userstartm~1programsstartuplibreo~1.lnk - c:program fileslibreoffice 4programquickstart.exe StartupFolder: c:docume~1alluse~1startm~1programsstartupflexty~1.lnk - c:windowsdatecsFType2K.exe StartupFolder: c:docume~1alluse~1startm~1programsstartupmcafee~1.lnk - c:program filesmcafee security scan3.0.318SSScheduler.exe uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:145 mPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:145 IE: &Search - http://tbedits.retrogamer.com/one-toolbaredits/menusearch.jhtml?s=206140027&p2=^RG^xdm647^YY^bg&si=BG300250GamesPacCP&a=F9819878-5690-4AB3-BB56-68DDCC06D081&n=2013031602&cv=3 IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:windowssystem32GPhotos.scr/200 IE: E&xport to Microsoft Excel - c:progra~1micros~2office11EXCEL.EXE/3000 IE: {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - c:program filesskypetoolbarsinternet explorerskypeieplugin.dll IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:program filesmessengermsmsgs.exe Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - c:program filesskypetoolbarsinternet explorerskypeieplugin.dll LSA: Authentication Packages =  msv1_0 nwprovau . ================= FIREFOX =================== . FF - ProfilePath - c:documents and settingsuserapplication datamozillafirefoxprofilesx604y73v.default FF - component: c:program filesavgavg9firefoxcomponentsavgssff.dll FF - plugin: c:program filesadobereader 9.0readerairnppdf32.dll FF - plugin: c:program filesgoogleupdate1.3.21.153npGoogleUpdate3.dll FF - plugin: c:program filesjavajre7binplugin2npjp2.dll FF - plugin: c:program fileslibreoffice 4programnpsoplugin.dll FF - plugin: c:program filesmcafee security scan3.0.318npMcAfeeMSS.dll FF - plugin: c:program filesmicrosoft silverlight5.1.10411.0npctrlui.dll FF - plugin: c:windowssystem32macromedflashNPSWF32_11_8_800_168.dll FF - plugin: c:windowssystem32npDeployJava1.dll FF - plugin: c:windowssystem32npptools.dll . ---- FIREFOX POLICIES ---- FF - user.js: extensions.delta.tlbrSrchUrl - FF - user.js: extensions.delta.id - f08f6f74000000000000001d7dac30cf FF - user.js: extensions.delta.appId - {C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3} FF - user.js: extensions.delta.instlDay - 15964 FF - user.js: extensions.delta.vrsn - 1.8.24.6 FF - user.js: extensions.delta.vrsni - 1.8.24.6 FF - user.js: extensions.delta.vrsnTs - 1.8.24.610:04:10 FF - user.js: extensions.delta.prtnrId - delta FF - user.js: extensions.delta.prdct - delta FF - user.js: extensions.delta.aflt - babsst FF - user.js: extensions.delta.smplGrp - none FF - user.js: extensions.delta.tlbrId - base FF - user.js: extensions.delta.instlRef - sst FF - user.js: extensions.delta.dfltLng - en FF - user.js: extensions.delta.excTlbr - false FF - user.js: extensions.delta.ffxUnstlRst - true FF - user.js: extensions.delta.admin - false FF - user.js: extensions.delta_i.babTrack - affID=124687&tsp=5007 FF - user.js: extensions.delta_i.babExt - FF - user.js: extensions.delta_i.srcExt - ss FF - user.js: extensions.delta.autoRvrt - false FF - user.js: extensions.delta.rvrt - false FF - user.js: extensions.delta.newTab - false . ============= SERVICES / DRIVERS =============== . R1 avgio;avgio;c:program filesaviraantivir desktopavgio.sys [2011-6-9 11608] R2 AntiVirSchedulerService;Avira AntiVir Scheduler;c:program filesaviraantivir desktopsched.exe [2011-6-9 136360] R2 AntiVirService;Avira AntiVir Guard;c:program filesaviraantivir desktopavguard.exe [2011-6-9 269480] R2 Autodesk Content Service;Autodesk Content Service;c:program filesautodeskcontent serviceConnect.Service.ContentService.exe [2011-2-2 18656] R2 avgntflt;avgntflt;c:windowssystem32driversavgntflt.sys [2010-4-1 66616] R2 HWDeviceService.exe;HWDeviceService.exe;c:documents and settingsall usersapplication datadatacardserviceHWDeviceService.exe [2011-3-14 271712] R2 Update LemurLeap;Update LemurLeap;c:program fileslemurleapupdateLemurLeap.exe [2013-8-31 206624] R3 huawei_enumerator;huawei_enumerator;c:windowssystem32driversew_jubusenum.sys [2012-9-5 73216] R3 NVHDA;Service for NVIDIA HDMI Audio Driver;c:windowssystem32driversnvhda32.sys [2007-11-10 29728] S2 BackupStack;Computer Backup (MyPC Backup);c:program filesmypc backupbackupstack.exe --> c:program filesmypc backupBackupStack.exe [?] S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:windowsmicrosoft.netframeworkv4.0.30319mscorsvw.exe [2010-3-18 130384] S2 GLOBUL Connection Manager. RunOuc;GLOBUL Connection Manager. OUC;c:program filesglobul connection managerupdatedogouc.exe [2012-9-5 655712] S2 gupdate;Ус»уі° Google Update (gupdate);c:program filesgoogleupdateGoogleUpdate.exe [2010-2-10 135664] S3 A38CCID;ACR38U-CCID Smart Card Reader;c:windowssystem32driversa38ccid.sys [2010-4-13 36224] S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:windowssystem32macromedflashFlashPlayerUpdateService.exe [2012-8-24 257416] S3 ew_hwusbdev;Huawei MobileBroadband USB PNP Device;c:windowssystem32driversew_hwusbdev.sys [2012-9-5 102784] S3 gupdatem;Ус»уі° Ѕ° Google рєту°»ё·°цёя (gupdatem);c:program filesgoogleupdateGoogleUpdate.exe [2010-2-10 135664] S3 huawei_cdcacm;huawei_cdcacm;c:windowssystem32driversew_jucdcacm.sys [2012-9-5 90368] S3 McComponentHostService;McAfee Security Scan Component Host Service;c:program filesmcafee security scan3.0.318McCHSvc.exe [2013-2-5 235216] S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:program filesmozilla maintenance servicemaintenanceservice.exe [2012-5-12 117656] S3 NPF;WinPcap Packet Driver (NPF);c:windowssystem32driversnpf.sys [2013-8-6 34064] S3 Samsung UPD Service2;Samsung UPD Service2;c:windowssystem32SUPDSvc2.exe [2012-11-15 129536] S3 WPFFontCache_v0400;Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0;c:windowsmicrosoft.netframeworkv4.0.30319wpfWPFFontCache_v0400.exe [2010-3-18 753504] . =============== File Associations =============== . FileExt: .scr: AutoCADScriptFile=c:windowssystem32notepad.exe "%1" . =============== Created Last 30 ================ . 2013-09-16 11:26:55  --------  d-----w-  c:documents and settingsuserlocal settingsapplication dataavgchrome 2013-09-16 10:58:33  --------  d-----w-  c:program filesIrfanView 2013-09-16 07:04:35  --------  d-----w-  c:program filesLemurLeap 2013-09-16 07:03:38  --------  d-----w-  c:documents and settingsall usersapplication dataBabylon 2013-09-16 07:03:37  --------  d-----w-  c:documents and settingsuserapplication dataBabylon 2013-09-16 07:03:17  --------  d-----w-  c:program filesMyPC Backup 2013-09-14 07:57:21  --------  d-----w-  c:program filesCCleaner 2013-09-13 12:39:26  --------  d-----w-  c:documents and settingsuserlocal settingsapplication dataWMTools Downloaded Files 2013-08-19 09:04:40  244232  ----a-w-  c:windowssystem32MSFLXGRD.OCX 2013-08-19 09:04:38  --------  d-----w-  c:program filesSchneider Electric 2013-08-19 09:04:26  212992  ----a-w-  c:program filescommon filesinstallshieldengine6intel 32ILog.dll . ==================== Find3M  ==================== . 2013-09-16 12:07:34  5544  ----a-w-  c:windowssystem32PerfStringBackup.TMP 2013-09-11 06:48:18  71048  ----a-w-  c:windowssystem32FlashPlayerCPLApp.cpl 2013-09-11 06:48:18  692616  ----a-w-  c:windowssystem32FlashPlayerApp.exe 2013-08-12 05:00:39  94632  ----a-w-  c:windowssystem32WindowsAccessBridge.dll 2013-08-12 05:00:37  867240  ----a-w-  c:windowssystem32npDeployJava1.dll 2013-08-12 05:00:37  144896  ----a-w-  c:windowssystem32javacpl.cpl 2013-08-12 05:00:36  789416  ----a-w-  c:windowssystem32deployJava1.dll 2013-07-30 13:14:18  139264  ----a-w-  c:windowssystem32bzpdfc.dll 2013-07-23 05:30:22  773968  ----a-w-  c:windowssystem32msvcr100.dll 2013-07-23 05:30:22  421200  ----a-w-  c:windowssystem32msvcp100.dll . ============= FINISH: 15:21:12.81 ===============

В момента сканирам с malwarebytes и ще проверя отново с dds...  

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

2.3 Заглавието на темата трябва да е ясно и точно, да не е съставено единствено от главни букви и да описва максимално съдържанието на самата тема. Теми със заглавия от една дума или от рода на "Помощ!", "Имам проблем", "Спешно" и т.н. се изтриват без предупреждение.

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
Гост
Тази тема е заключена за нови отговори.

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.