Премини към съдържанието

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

housetime

Проблем с отварянето на програма под Wine

Препоръчан отговор


Здравейте, това е лаптопът и неговите спецификации:

Dell Inspiron M5010

Video: AMD Radeon Mobility HD 4250

CPU: AMD V 140

RAM DDR3 2GB

OS: ZevenOS Neptune 3.10.

Kernel: 3.10.12

 

Имам инсталирана версия на Wine 1.74 и почти всички програми, които съм инсталирал си работят, с изключение на Viber.

Дава ми следната грешка:

 

Viber Crashed..

[10/20/13 16:41:09] - Running wine-1.7.4 Viber.exe
Process of pid=0026 has terminated
No process loaded, cannot execute 'echo Modules:'
Cannot get info on module while no process is loaded
No process loaded, cannot execute 'echo Threads:'
process  tid      prio (all id:s are in hex)
0000000e services.exe
0000001d    0
0000001c    0
00000014    0
00000010    0
0000000f    0
00000012 winedevice.exe
00000019    0
00000018    0
00000017    0
00000013    0
0000001a plugplay.exe
0000001f    0
0000001e    0
0000001b    0
0000002a explorer.exe
0000002c    0
0000002b    0
winedbg: Internal crash at 0x7edd2d1d
fixme:heap:HeapSetInformation (nil) 1 (nil) 0
fixme:ntdll:NtLockFile I/O completion on lock not implemented yet
fixme:file:FindFirstFileExW options not implemented 0x00000000 0x00000002
fixme:file:FindFirstFileExW options not implemented 0x00000000 0x00000002
wine: Unhandled exception 0x40000015 in thread 27 at address 0x7bc30023:0x78b2d6fd (thread 0027), starting debugger...
fixme:heap:HeapSetInformation (nil) 1 (nil) 0
fixme:ntdll:NtLockFile I/O completion on lock not implemented yet
fixme:file:FindFirstFileExW options not implemented 0x00000000 0x00000002
fixme:file:FindFirstFileExW options not implemented 0x00000000 0x00000002
wine: Unhandled exception 0x40000015 in thread 9 at address 0x7bc30023:0x78b2d6fd (thread 0009), starting debugger...
 
Мерси предварително за евентуалните насоки!
 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Има нативен Вибер за 64 битови, за 32 няма. През Вине не съм го пробвал и не мога да кажа нищо.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

М/у другото и аз я имах инсталирана тази програма и си работеше с wine без проблеми. От няколко дена обаче не мога да я стартирам. Днес пробвах да я инсталирам наново, но пак без успех. Според мен инсталацията минава успешно, но след това когато трябва да стартира самата програма има някакъв проблем. Ето през конзола:

ds@DS:~/Desktop$ wine ViberSetup.exeerr:ntlm:SECUR32_initNTLMSP ntlm_auth was not found or is outdated. Make sure that ntlm_auth >= 3.0.25 is in your path.err:ntlm:SECUR32_initNTLMSP Usually, you can find it in the winbind package of your distribution.fixme:advapi:CheckTokenMembership ((nil) 0x16a9e8 0x32e768) stub!fixme:winsock:WSAIoctl unsupported WS_IOCTL cmd (9800012c)fixme:winsock:WSAIoctl unsupported WS_IOCTL cmd (9800012c)err:ole:CoGetClassObject class {88d96a05-f192-11d4-a65f-0040963251e5} not registerederr:ole:create_server class {88d96a05-f192-11d4-a65f-0040963251e5} not registerederr:ole:CoGetClassObject no class object {88d96a05-f192-11d4-a65f-0040963251e5} could be created for context 0x5err:ole:CoGetClassObject class {88d969c0-f192-11d4-a65f-0040963251e5} not registerederr:ole:create_server class {88d969c0-f192-11d4-a65f-0040963251e5} not registerederr:ole:CoGetClassObject no class object {88d969c0-f192-11d4-a65f-0040963251e5} could be created for context 0x5fixme:msxml:bsc_QueryInterface interface {6d5140c1-7436-11ce-8034-00aa006009fa} not implementedfixme:win:WIN_CreateWindowEx Parent is HWND_MESSAGEfixme:msxml:bsc_QueryInterface interface {79eac9e4-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} not implementedfixme:msxml:DllCanUnloadNowfixme:heap:HeapSetInformation (nil) 1 (nil) 0fixme:ntdll:NtLockFile I/O completion on lock not implemented yetfixme:ntdll:NtLockFile I/O completion on lock not implemented yetfixme:ntdll:NtLockFile I/O completion on lock not implemented yetfixme:ntdll:NtLockFile I/O completion on lock not implemented yetfixme:ntdll:NtLockFile I/O completion on lock not implemented yetfixme:ntdll:NtLockFile I/O completion on lock not implemented yetfixme:ntdll:NtLockFile I/O completion on lock not implemented yet

Тук се затваря инсталационния прозорец и после следва това:

ds@DS:~/Desktop$ fixme:shell:DllCanUnloadNow stubfixme:ntdll:NtLockFile I/O completion on lock not implemented yetfixme:ntdll:NtLockFile I/O completion on lock not implemented yetfixme:winsock:WSAIoctl unsupported WS_IOCTL cmd (9800012c)fixme:shell:DllCanUnloadNow stubfixme:dbghelp:dump_system_info fill in CPU vendorID and feature setwine: Unhandled page fault on read access to 0x00000000 at address 0x102c7b91 (thread 0036), starting debugger...Unhandled exception: page fault on read access to 0x00000000 in 32-bit code (0x102c7b91).Register dump:CS:0073 SS:007b DS:007b ES:007b FS:0033 GS:003bEIP:102c7b91 ESP:0033f38c EBP:0033f3d0 EFLAGS:00010206( - 00 - RIP1)EAX:0000000a EBX:00000001 ECX:00000000 EDX:7bc89444ESI:022058e8 EDI:022059ccStack dump:0x0033f38c: 022059cc 00000001 863f6880 000000000x0033f39c: 022058e8 00000000 7bc432be 006000480x0033f3ac: 0033f3ec 00000000 00600000 000000020x0033f3bc: 022058e8 7bc89444 0033f414 10506b120x0033f3cc: 00000008 0033f420 102bd8c7 10c236680x0033f3dc: 863f6f70 00000000 022058e8 00000000Backtrace:=>1 0x102c7b91 in libviber (+0x2c7b91) (0x0033f3d0)2 0x102bd8c7 in libviber (+0x2bd8c7) (0x0033f420)3 0x10236668 in libviber (+0x236668) (0x0033f444)4 0x10237e2d in libviber (+0x237e2d) (0x0033f470)5 0x1011f9b6 in libviber (+0x11f9b6) (0x0033f890)6 0x0048a85e in viber (+0x8a85e) (0x0033f940)7 0x0040e17e in viber (+0xe17e) (0x0033f9f0)8 0x0041f6c1 in viber (+0x1f6c1) (0x0033fb34)9 0x0048aca4 in viber (+0x8aca4) (0x0033fe40)10 0x0048ad8c in viber (+0x8ad8c) (0x0033fe74)11 0x00491889 in viber (+0x91889) (0x0033ff08)12 0x7b877ba8 in kernel32 (+0x57ba8) (0x0033ffe8)0x102c7b91: movl 0x0(%ecx),%edxModules:Module Address Debug info Name (139 modules)PE 350000- 3d7000 Deferred qt5multimediaPE 3e0000- 3f0000 Deferred libeglPE 400000- 4e7000 Export viberPE 710000- 9dd000 Deferred qt5guiPE 9e0000- a96000 Deferred libglesv2PE aa0000- ba7000 Deferred icuuc51PE bb0000- 1b50000 Deferred qt5webkitPE 1b50000- 1d2e000 Deferred qt5quickPE 1d30000- 1fc0000 Deferred qt5v8PE 1fc0000- 1fe5000 Deferred qt5sensorsPE 1ff0000- 2021000 Deferred qt5webkitwidgetsPE 2030000- 2046000 Deferred qt5multimediawidgetsPE 2050000- 208b000 Deferred qt5printsupportPE 10000000-10e51000 Export libviberPE 4a900000-4aa58000 Deferred icuin51PE 4ad00000-4c24c000 Deferred icudt51PE 62000000-62029000 Deferred qt5sqlPE 63000000-6303e000 Deferred qt5openglPE 64000000-641d0000 Deferred qt5networkPE 65000000-65416000 Deferred qt5widgetsPE 66000000-6617f000 Deferred qt5qmlPE 67000000-673b2000 Deferred qt5corePE 78050000-780b9000 Deferred msvcp100PE 78aa0000-78b5f000 Deferred msvcr100ELF 7b800000-7b939000 Export kernel32<elf>-PE 7b820000-7b939000 kernel32ELF 7bc00000-7bca5000 Deferred ntdll<elf>-PE 7bc10000-7bca5000 ntdllELF 7bf00000-7bf03000 Deferred <wine-loader>ELF 7db77000-7db8c000 Deferred psapi<elf>-PE 7db80000-7db8c000 psapiELF 7db8c000-7dbd6000 Deferred dbghelp<elf>-PE 7db90000-7dbd6000 dbghelpELF 7dbd6000-7dc10000 Deferred libdbus-1.so.3ELF 7dc10000-7dc14000 Deferred libgpg-error.so.0ELF 7dc14000-7dc24000 Deferred libtasn1.so.3ELF 7dc24000-7dc2b000 Deferred libkrb5support.so.0ELF 7dc2b000-7dc3b000 Deferred libavahi-client.so.3ELF 7dc3b000-7dc47000 Deferred libavahi-common.so.3ELF 7dc47000-7dcbb000 Deferred libgcrypt.so.11ELF 7dcbb000-7dd53000 Deferred libgnutls.so.26ELF 7dd53000-7dd76000 Deferred libk5crypto.so.3ELF 7dd76000-7de28000 Deferred libkrb5.so.3ELF 7de28000-7de57000 Deferred libgssapi_krb5.so.2ELF 7de57000-7dea2000 Deferred libcups.so.2ELF 7dea2000-7deb7000 Deferred midimap<elf>-PE 7deb0000-7deb7000 midimapELF 7deb7000-7dedf000 Deferred msacm32<elf>-PE 7dec0000-7dedf000 msacm32ELF 7dedf000-7def6000 Deferred msacm32<elf>-PE 7dee0000-7def6000 msacm32ELF 7def6000-7deff000 Deferred librt.so.1ELF 7deff000-7dfc7000 Deferred libasound.so.2ELF 7dfda000-7e010000 Deferred winealsa<elf>-PE 7dfe0000-7e010000 winealsaELF 7e05c000-7e08e000 Deferred uxtheme<elf>-PE 7e060000-7e08e000 uxthemeELF 7e08e000-7e097000 Deferred libxcursor.so.1ELF 7e097000-7e09c000 Deferred libxfixes.so.3ELF 7e09c000-7e09f000 Deferred libxcomposite.so.1ELF 7e09f000-7e0a6000 Deferred libxrandr.so.2ELF 7e0a6000-7e0af000 Deferred libxrender.so.1ELF 7e0af000-7e0b2000 Deferred libxinerama.so.1ELF 7e0b2000-7e0d2000 Deferred imm32<elf>-PE 7e0c0000-7e0d2000 imm32ELF 7e0d2000-7e0d7000 Deferred libxdmcp.so.6ELF 7e0d7000-7e0da000 Deferred libxau.so.6ELF 7e0da000-7e0f3000 Deferred libxcb.so.1ELF 7e0f3000-7e210000 Deferred libx11.so.6ELF 7e210000-7e21f000 Deferred libxext.so.6ELF 7e21f000-7e224000 Deferred libxxf86vm.so.1ELF 7e224000-7e23b000 Deferred libice.so.6ELF 7e23b000-7e243000 Deferred libsm.so.6ELF 7e244000-7e247000 Deferred libkeyutils.so.1ELF 7e251000-7e254000 Deferred libcom_err.so.2ELF 7e256000-7e2ee000 Deferred winex11<elf>-PE 7e260000-7e2ee000 winex11ELF 7e317000-7e33d000 Deferred libexpat.so.1ELF 7e33d000-7e36c000 Deferred libfontconfig.so.1ELF 7e36c000-7e380000 Deferred libz.so.1ELF 7e380000-7e3f8000 Deferred libfreetype.so.6ELF 7e3f8000-7e410000 Deferred msdmo<elf>-PE 7e400000-7e410000 msdmoELF 7e410000-7e424000 Deferred wtsapi32<elf>-PE 7e420000-7e424000 wtsapi32ELF 7e424000-7e4d0000 Deferred comdlg32<elf>-PE 7e430000-7e4d0000 comdlg32ELF 7e4d0000-7e506000 Deferred winspool<elf>-PE 7e4e0000-7e506000 winspoolELF 7e506000-7e5aa000 Deferred oleaut32<elf>-PE 7e520000-7e5aa000 oleaut32ELF 7e5aa000-7e63d000 Deferred winmm<elf>-PE 7e5c0000-7e63d000 winmmELF 7e63d000-7e651000 Deferred lz32<elf>-PE 7e640000-7e651000 lz32ELF 7e651000-7e66a000 Deferred version<elf>-PE 7e660000-7e66a000 versionELF 7e66a000-7e690000 Deferred netapi32<elf>-PE 7e670000-7e690000 netapi32ELF 7e690000-7e6ad000 Deferred dnsapi<elf>-PE 7e6a0000-7e6ad000 dnsapiELF 7e6ad000-7e716000 Deferred crypt32<elf>-PE 7e6c0000-7e716000 crypt32ELF 7e716000-7e741000 Deferred ws2_32<elf>-PE 7e720000-7e741000 ws2_32ELF 7e741000-7e84f000 Deferred wined3d<elf>-PE 7e750000-7e84f000 wined3dELF 7e84f000-7e880000 Deferred d3d9<elf>-PE 7e860000-7e880000 d3d9ELF 7e880000-7e941000 Deferred comctl32<elf>-PE 7e890000-7e941000 comctl32ELF 7e941000-7e99a000 Deferred shlwapi<elf>-PE 7e950000-7e99a000 shlwapiELF 7e99a000-7eaac000 Deferred shell32<elf>-PE 7e9b0000-7eaac000 shell32ELF 7eaac000-7eac0000 Deferred libresolv.so.2ELF 7eac0000-7eac4000 Deferred libuuid.so.1ELF 7ead3000-7eaf1000 Deferred iphlpapi<elf>-PE 7eae0000-7eaf1000 iphlpapiELF 7eaf1000-7eb53000 Deferred rpcrt4<elf>-PE 7eb00000-7eb53000 rpcrt4ELF 7eb53000-7ebf6000 Deferred ole32<elf>-PE 7eb60000-7ebf6000 ole32ELF 7ebf6000-7ec47000 Deferred advapi32<elf>-PE 7ec00000-7ec47000 advapi32ELF 7ec47000-7ece5000 Deferred gdi32<elf>-PE 7ec60000-7ece5000 gdi32ELF 7ece5000-7ee2f000 Deferred user32<elf>-PE 7ed00000-7ee2f000 user32ELF 7ee2f000-7ee3b000 Deferred libnss_files.so.2ELF 7ee3b000-7ee52000 Deferred libnsl.so.1ELF 7efc7000-7efed000 Deferred libm.so.6ELF 7efee000-7eff8000 Deferred libnss_nis.so.2ELF 7eff8000-7f000000 Deferred libnss_compat.so.2ELF b7438000-b743c000 Deferred libdl.so.2ELF b743c000-b7583000 Deferred libc.so.6ELF b7584000-b759d000 Deferred libpthread.so.0ELF b759d000-b76d3000 Deferred libwine.so.1ELF b76e8000-b7705000 Deferred ld-linux.so.2Threads:process tid prio (all id:s are in hex)0000000c00000012 00000000e 00000000d 00000000f00000015 000000011 000000010 00000001700000018 000000035 (D) C:windowsprofilesdsLocal SettingsApplication DataViberViber.exe00000036 0 <==Backtrace:=>1 0x102c7b91 in libviber (+0x2c7b91) (0x0033f3d0)2 0x102bd8c7 in libviber (+0x2bd8c7) (0x0033f420)3 0x10236668 in libviber (+0x236668) (0x0033f444)4 0x10237e2d in libviber (+0x237e2d) (0x0033f470)5 0x1011f9b6 in libviber (+0x11f9b6) (0x0033f890)6 0x0048a85e in viber (+0x8a85e) (0x0033f940)7 0x0040e17e in viber (+0xe17e) (0x0033f9f0)8 0x0041f6c1 in viber (+0x1f6c1) (0x0033fb34)9 0x0048aca4 in viber (+0x8aca4) (0x0033fe40)10 0x0048ad8c in viber (+0x8ad8c) (0x0033fe74)11 0x00491889 in viber (+0x91889) (0x0033ff08)12 0x7b877ba8 in kernel32 (+0x57ba8) (0x0033ffe8)

Debian 6 - 32bit, Wine - 1.0.1

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ако си с 64 битова система, виждам, че програмата е налична за Linux. 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

И аз видях, но не съм с 64 битова, както писах.


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.