Премини към съдържанието

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

porata

Опасение за вирус свързан с мишката !

Препоръчан отговор


Искам да попитам дали има някакви нарушения по системата т.к  Дали има зловреден софтуер  Защото от известно време наблюдавам как докато местя мишката примерно върху декстопа натоварва процесора или процес експлолер.ехе почти на макс  Същото нещо ако движа мишката в браузерат  Та се поразрових и видях че има подобна тема тук във калдата и му е казано на момчето че има вируси и проблема му е изчезнал след като ги е изчистил С win-7 съм  Mouse x-7   

DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_AMD64 
Internet Explorer: 9.0.8112.16421  BrowserJavaVersion: 10.45.2
Run by user at 23:15:06 on 2013-11-03
Microsoft Windows 7 Ultimate   6.1.7601.1.1251.359.1026.18.2047.927 [GMT 2:00]
.
SP: Windows Defender *Enabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
.
============== Running Processes ===============
.
C:Windowssystem32wininit.exe
C:Windowssystem32lsm.exe
C:Windowssystem32svchost.exe -k DcomLaunch
C:Windowssystem32nvvsvc.exe
C:Windowssystem32svchost.exe -k RPCSS
C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalService
C:Windowssystem32svchost.exe -k netsvcs
C:Windowssystem32svchost.exe -k GPSvcGroup
C:Windowssystem32svchost.exe -k NetworkService
C:Program FilesNVIDIA CorporationDisplaynvxdsync.exe
C:Windowssystem32nvvsvc.exe
C:WindowsSystem32spoolsv.exe
C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
C:Windowssystem32taskhost.exe
C:Windowssystem32Dwm.exe
C:WindowsExplorer.EXE
C:WindowsSysWOW64PnkBstrA.exe
C:ProgramDataSkypeToolbarsSkype C2C Servicec2c_service.exe
C:Program Files (x86)VIAVIAudioiVDeckVDeck.exe
C:Program Files (x86)Common FilesJavaJava Updatejusched.exe
C:Program Files (x86)TeamViewerVersion8TeamViewer_Service.exe
C:Program FilesNVIDIA CorporationDisplaynvtray.exe
C:Windowssystem32SearchIndexer.exe
C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
C:Program Files (x86)NVIDIA CorporationNVIDIA Update Coredaemonu.exe
C:WindowsSystem32svchost.exe -k secsvcs
C:Program FilesWindows Media Playerwmpnetwk.exe
C:Windowssystem32taskeng.exe
C:Program Files (x86)Garena Plusggdllhost.exe
C:Windowssystem32AUDIODG.EXE
C:UsersuserDesktopWarKey.exe
C:Program Files (x86)Garena PlusGarenaMessenger.exe
C:Program Files (x86)Garena PlusRoomgarena_room.exe
C:Program FilesNVIDIA CorporationControl Panel Clientnvcplui.exe
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Windowssystem32taskeng.exe
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Windowssystem32SearchProtocolHost.exe
C:Windowssystem32SearchFilterHost.exe
C:Windowssystem32conhost.exe
C:Windowssystem32wbemwmiprvse.exe
C:WindowsSystem32cscript.exe
.
============== Pseudo HJT Report ===============
.
mWinlogon: Userinit = userinit.exe
BHO: Java Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program Files (x86)Javajre7binssv.dll
BHO: Skype Browser Helper: {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:Program Files (x86)SkypeToolbarsInternet Explorerskypeieplugin.dll
BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:Program Files (x86)Javajre7binjp2ssv.dll
uRun: [steam] "C:Program Files (x86)Steamsteam.exe" -silent
uRun: [DAEMON Tools Lite] "C:Program Files (x86)DAEMON Tools LiteDTLite.exe" -autorun
uRun: [GarenaPlus] "C:Program Files (x86)Garena PlusGarenaMessenger.exe" -autolaunch
uRun: [skype] "C:Program Files (x86)SkypePhoneSkype.exe" /minimized /regrun
mRun: [HDAudDeck] C:Program Files (x86)VIAVIAudioiVDeckVDeck.exe -r
mRun: [sunJavaUpdateSched] "C:Program Files (x86)Common FilesJavaJava Updatejusched.exe"
StartupFolder: C:UsersuserAppDataRoamingMICROS~1WindowsSTARTM~1ProgramsStartupREGIST~1.LNK - D:GAMEStnt2RegistrationRegistrationReminder.exe
uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:145
mPolicies-Explorer: NoActiveDesktop = dword:1
mPolicies-Explorer: NoActiveDesktopChanges = dword:1
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:0
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3
mPolicies-System: EnableLUA = dword:0
mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0
mPolicies-System: PromptOnSecureDesktop = dword:0
IE: E&xport to Microsoft Excel - C:PROGRA~2MICROS~3OFFICE11EXCEL.EXE/3000
IE: {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:Program Files (x86)SkypeToolbarsInternet Explorerskypeieplugin.dll
IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}
TCP: NameServer = 87.121.24.12
TCP: Interfaces{5121D050-F536-4D96-81D3-344A9D8EC365} : DHCPNameServer = 87.121.24.12
Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:Program Files (x86)SkypeToolbarsInternet Explorerskypeieplugin.dll
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:Program Files (x86)Common FilesSkypeSkype4COM.dll
SSODL: WebCheck - <orphaned>
mASetup: {8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96} - "C:Program Files (x86)GoogleChromeApplication30.0.1599.101Installerchrmstp.exe" --configure-user-settings --verbose-logging --system-level --multi-install --chrome
x64-BHO: Skype add-on for Internet Explorer: {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:Program Files (x86)SkypeToolbarsInternet Explorer x64skypeieplugin.dll
x64-IE: {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:Program Files (x86)SkypeToolbarsInternet Explorer x64skypeieplugin.dll
x64-Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:Program Files (x86)SkypeToolbarsInternet Explorer x64skypeieplugin.dll
x64-Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - <orphaned>
x64-SSODL: WebCheck - <orphaned>
.
============= SERVICES / DRIVERS ===============
.
R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;C:WindowsSystem32driversdtsoftbus01.sys [2013-4-20 270912]
R2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon;C:Program Files (x86)NVIDIA CorporationNVIDIA Update Coredaemonu.exe [2013-3-11 1266464]
R2 Skype C2C Service;Skype C2C Service;C:ProgramDataSkypeToolbarsSkype C2C Servicec2c_service.exe [2013-10-9 3275136]
R2 TeamViewer8;TeamViewer 8;C:Program Files (x86)TeamViewerVersion8TeamViewer_Service.exe [2013-3-18 3560288]
R3 VIAHdAudAddService;VIA High Definition Audio Driver Service;C:WindowsSystem32driversviahduaa.sys [2013-3-14 1290752]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;C:WindowsMicrosoft.NETFrameworkv4.0.30319mscorsvw.exe [2012-7-8 104912]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;C:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319mscorsvw.exe [2012-7-8 123856]
S2 gupdate;Услуга на Google Актуализация (gupdate);C:Program Files (x86)GoogleUpdateGoogleUpdate.exe [2013-3-11 116648]
S2 SkypeUpdate;Skype Updater;C:Program Files (x86)SkypeUpdaterUpdater.exe [2012-11-9 160944]
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;C:WindowsSysWOW64MacromedFlashFlashPlayerUpdateService.exe [2013-3-11 257416]
S3 dmvsc;dmvsc;C:WindowsSystem32driversdmvsc.sys [2010-11-21 71168]
S3 gupdatem;Услуга на Google Актуализация (gupdatem);C:Program Files (x86)GoogleUpdateGoogleUpdate.exe [2013-3-11 116648]
S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;C:WindowsSystem32driversrdpvideominiport.sys [2013-3-11 19456]
S3 Synth3dVsc;Synth3dVsc;C:WindowsSystem32driversSynth3dVsc.sys [2010-11-21 88960]
S3 terminpt;Microsoft Remote Desktop Input Driver;C:WindowsSystem32driversterminpt.sys [2013-3-11 29696]
S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;C:WindowsSystem32driversTsUsbFlt.sys [2013-3-11 57856]
S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;C:WindowsSystem32driversTsUsbGD.sys [2013-3-11 30208]
S3 tsusbhub;tsusbhub;C:WindowsSystem32driverstsusbhub.sys [2010-11-21 117248]
S3 WatAdminSvc;Услуга на технологиите за активиране на Windows;C:WindowsSystem32WatWatAdminSvc.exe [2013-3-11 1255736]
.
=============== Created Last 30 ================
.
2013-11-01 23:24:43 1775027 ----a-w- C:WindowsWANEUninstaller.exe
2013-10-31 03:41:48 76232 ----a-w- C:ProgramDataMicrosoftWindows DefenderDefinition Updates{E35914E3-3632-42E7-AAA4-CB46FCA7B878}offreg.dll
2013-10-25 22:38:37 -------- d-----r- C:Program Files (x86)Skype
2013-10-21 14:00:26 -------- d-----w- C:ProgramDataOracle
2013-10-21 13:32:31 96168 ----a-w- C:WindowsSysWow64WindowsAccessBridge-32.dll
2013-10-19 11:56:42 -------- d-----w- C:UsersuserAppDataLocalSKIDROW
2013-10-12 12:16:09 9694160 ----a-w- C:ProgramDataMicrosoftWindows DefenderDefinition Updates{E35914E3-3632-42E7-AAA4-CB46FCA7B878}mpengine.dll
.
==================== Find3M  ====================
.
2013-10-08 19:05:13 71048 ----a-w- C:WindowsSysWow64FlashPlayerCPLApp.cpl
2013-10-08 19:05:13 692616 ----a-w- C:WindowsSysWow64FlashPlayerApp.exe
2013-09-23 18:37:37 178800 ----a-w- C:WindowsSysWow64CmdLineExt_x64.dll
2013-08-28 13:43:23 189248 ----a-w- C:WindowsSysWow64PnkBstrB.exe
2013-08-28 13:43:21 75136 ----a-w- C:WindowsSysWow64PnkBstrA.exe
2013-08-07 01:22:02 278800 ------w- C:WindowsSystem32MpSigStub.exe
.
============= FINISH: 23:15:48,00 ===============
 
Тук ще кача другият файл защото не ми позволява да го сложа като коментар или цитат  http://dox.bg/files/dw?a=5b1a2741f7

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Днес забелязах че не бях качил другият файл.. Сложил съм линк за него :)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте! Логовете са наред. Мисля, че вашият компютър се справя малко трудно с Windows 7. Според мен проблема е в хардуера. Препоръчвам ви да създадете нова тема в

Хардуер-раздела.

 

Нека все пак направим една бърза проверка с MBAM:

 

Публикувано изображение Изтеглете Malwarebytes' Anti-Malware

  • [*]Кликнете два пъти върху
mbam-setup.exe, за да инсталирате програмата. [*]Уверете се, че са поставени отметки на Update Malwarebytes' Anti-Malware и Launch Malwarebytes' Anti-Malware. След това кликнете на Finish. [*]Ако има намерени обновявания, тя ще ги изтегли и инсталира. [*]Стартирайте програмата и изберете "Perform Quick Scan", след това кликнете на Scan. [*]Сканирането ще отнеме малко време, затова моля да бъдете търпеливи. [*]Когато сканирането завърши, кликнете на OK, след това Show Results, за да видите резултата. [*]Уверете се, че на всички редове има отметки (ако няма на някои обекти ги поставете ръчно), и кликнете на Remove Selected. [*]Когато всичко бъде премахнато, в Notepad ще бъде отворен лог. [*]Прикачете този лог в следващия си коментар в темата.

Забележка: Ако MalwareBytes'Anti-Malware се затрудни в премахването на откритите вируси/заплахи, той ще поискада рестартира компютъра Ви и по време на рестартирането да премахне проблемните вируси/заплахи. Ако бъдете попитани, потвърдете че желаете вашия компютър да бъде рестартиран.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.