Премини към съдържанието

Препоръчан отговор


Здравейте.

 

На компютъра има инсталиран НОД 32 който засича дейност от вируса и праща в карантина файлове които се опитват да се създават. Разширенията им са: PIF;  BAT; EXE и носят имената на файлове и папки от диск С:

 

Прилагам репортите от DDS

 

 

DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_x86 Internet Explorer: 8.0.6001.18702 BrowserJavaVersion: 10.45.2 Run by IVAN STAMENOV at 10:27:06 on 2013-11-05 Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1251. 359.1033.18.2038.1141 [GMT 2:00] . AV: ESET NOD32 Antivirus 4.2 *Disabled/Updated* {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0} . ============== Running Processes ================ . C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe C:WINDOWSExplorer.EXE C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe C:WINDOWSsystem32hkcmd.exe C:WINDOWSsystem32igfxpers.exe C:PROGRA~1A4TechKeyboardIkeymain.exe C:WINDOWSsystem32igfxsrvc.exe C:Program FilesA4TechMouseAmoumain.exe C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusegui.exe C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmctxth.exe C:Program FilesPure NetworksNetwork Magicnmapp.exe C:Program FilesCommon FilesJavaJava Updatejusched.exe C:Program FilesClockSpClDlx.exe C:Program FilesUSB Disk Security6USBGuard.exe C:Program FilesCommon FilesAcronisSchedule2schedul2.exe C:Program FilesCommon FilesAcronisCDPafcdpsrv.exe C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysSharedDTSRVC.exe C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusekrn.exe C:WINDOWSsystem32FsUsbExService.Exe C:Program FilesJavajre7binjqs.exe C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamscheduler.exe c:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL.1MSSQLBinnsqlservr.exe C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysDriverspdisrvc.exe C:WINDOWSsystem32PSIService.exe c:Program FilesMicrosoft SQL Server90Sharedsqlbrowser.exe c:Program FilesMicrosoft SQL Server90Sharedsqlwriter.exe C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmsrvc.exe C:Program FilesCanonCALCALMAIN.exe C:WINDOWSSystem32alg.exe C:Program FilesOperaopera.exe C:Program FilesSkypePhoneSkype.exe C:WINDOWSsystem32wscntfy.exe C:WINDOWSsystem32wbemwmiprvse.exe C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k DcomLaunch C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k rpcss C:WINDOWSSystem32svchost.exe -k netsvcs C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k WudfServiceGroup C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k NetworkService C:WINDOWSSystem32svchost.exe -k HPZ12 C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k LocalService C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k imgsvc C:WINDOWSSystem32svchost.exe -k HTTPFilter C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k netsvcs . ============== Pseudo HJT Report =============== . BHO: Adobe PDF Reader Link Helper: {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEHelper.dll BHO: Adobe PDF Link Helper: {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEHelperShim.dll BHO: BitComet Helper: {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - c:program filesbitcomettoolsBitCometBHO_1.5.4.11.dll BHO: Java Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - c:program filesjavajre7binssv.dll BHO: Google Toolbar Helper: {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:program filesgooglegoogletoolbar1.dll BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper: {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEFavClient.dll BHO: Google Toolbar Notifier BHO: {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - c:program filesgooglegoogletoolbarnotifier3.1.807.1746swg.dll BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - c:program filesjavajre7binjp2ssv.dll BHO: SmartSelect Class: {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEFavClient.dll TB: &Google: {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - c:program filesgooglegoogletoolbar1.dll TB: Adobe PDF: {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEFavClient.dll TB: &Google: {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:program filesgooglegoogletoolbar1.dll TB: Adobe PDF: {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEFavClient.dll EB: Adobe PDF: {182EC0BE-5110-49C8-A062-BEB1D02A220B} - c:program filesadobeacrobat 8.0acrobatAcroIEFavClient.dll uRun: [ctfmon.exe] c:windowssystem32ctfmon.exe uRun: [speaking Clock Deluxe] "c:program filesclockSpClDlx.exe" uRun: [Google Update] "c:documents and settingsivan stamenovlocal settingsapplication datagoogleupdateGoogleUpdate.exe" /c mRun: [igfxTray] c:windowssystem32igfxtray.exe mRun: [HotKeysCmds] c:windowssystem32hkcmd.exe mRun: [Persistence] c:windowssystem32igfxpers.exe mRun: [iKeyWorks] c:progra~1a4techkeyboardIkeymain.exe mRun: [WheelMouse] c:program filesa4techmouseAmoumain.exe mRun: [egui] "c:program fileseseteset nod32 antivirusegui.exe" /hide /waitservice mRun: [nmctxth] "c:program filescommon filespure networks sharedplatformnmctxth.exe" mRun: [nmapp] "c:program filespure networksnetwork magicnmapp.exe" -autorun -nosplash mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:program filescommon filesjavajava updatejusched.exe" dRun: [CTFMON.EXE] c:windowssystem32ctfmon.exe StartupFolder: c:docume~1ivanst~1startm~1programsstartupusbdis~1.lnk - c:program filesusb disk security6USBGuard.exe uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:323 uPolicies-Explorer: NoDriveAutoRun = dword:67108863 mPolicies-Explorer: NoDriveAutoRun = dword:67108863 mPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:323 mPolicies-WindowsSystem: Allow-LogonScript-NetbiosDisabled = dword:1 mPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:323 mPolicies-Explorer: NoDriveAutoRun = dword:67108863 IE: &Експортиране към Microsoft Excel - c:micros~2office12EXCEL.EXE/3000 IE: &С&валяне &с BitComet - c:program filesbitcometBitComet.exe/AddLink.htm IE: &С&валяне на всички с BitComet - c:program filesbitcometBitComet.exe/AddAllLink.htm IE: Append Link Target to Existing PDF - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html IE: Append to Existing PDF - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html IE: Convert Link Target to Adobe PDF - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html IE: Convert to Adobe PDF - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html IE: {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%bdoscandel.exe IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} IE: {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - c:program filesbitcomettoolsBitCometBHO_1.5.4.11.dll/206 IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%Network Diagnosticxpnetdiag.exe IE: {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - c:program filesirfanviewebayEbay.htm IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:program filesmessengermsmsgs.exe DPF: {E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} - TCP: NameServer = 192.168.0.1 TCP: Interfaces{D3AE9797-547A-43F4-9F2A-40867BB4085F} : DHCPNameServer = 192.168.0.1 Handler: pure-go - {4746C79A-2042-4332-8650-48966E44ABA8} - c:program filescommon filespure networks sharedplatformpuresp4.dll Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:program filescommon filesskypeSkype4COM.dll Notify: igfxcui - igfxdev.dll SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:windowssystem32WPDShServiceObj.dll . ============= SERVICES / DRIVERS =============== . R0 tdrpman273;Acronis Try&Decide and Restore Points filter (build 273);c:windowssystem32driverstdrpm273.sys [2010-11-12 752128] R1 ehdrv;ehdrv;c:windowssystem32driversehdrv.sys [2010-12-21 115008] R1 epfwtdir;epfwtdir;c:windowssystem32driversepfwtdir.sys [2009-10-7 94872] R2 afcdpsrv;Acronis Nonstop Backup service;c:program filescommon filesacroniscdpafcdpsrv.exe [2010-11-12 3975088] R2 ekrn;ESET Service;c:program fileseseteset nod32 antivirusekrn.exe [2011-1-12 810144] R2 FsUsbExService;FsUsbExService;c:windowssystem32FsUsbExService.Exe [2010-12-7 238952] R2 MBAMScheduler;MBAMScheduler;c:program filesmalwarebytes' anti-malwarembamscheduler.exe [2013-5-20 418376] R2 PdiService;Portrait Displays SDK Service;c:program filescommon filesportrait displaysdriverspdisrvc.exe [2011-3-30 109168] R3 afcdp;afcdp;c:windowssystem32driversafcdp.sys [2010-11-12 163232] R3 Amps2prt;A4Tech PS/2 Port Mouse Driver;c:windowssystem32driversAmps2prt.sys [2007-11-5 14336] R3 FsUsbExDisk;FsUsbExDisk;c:windowssystem32FsUsbExDisk.Sys [2010-12-7 36608] R3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:windowssystem32driversmbam.sys [2013-5-20 22856] S1 MpKslc66818b7;MpKslc66818b7;??c:documents and settingsall users.windowsapplication datamicrosoftmicrosoft antimalwaredefinition updates{1293153d-5ab9-43c6-b680-867c70c8e8bc}mpkslc66818b7.sys --> c:documents and settingsall users.windowsapplication datamicrosoftmicrosoft antimalwaredefinition updates{1293153d-5ab9-43c6-b680-867c70c8e8bc}MpKslc66818b7.sys [?] S2 MBAMService;MBAMService;c:program filesmalwarebytes' anti-malwarembamservice.exe [2013-5-20 701512] S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:windowssystem32macromedflashFlashPlayerUpdateService.exe [2012-3-29 257416] S3 AtcL001;NDIS Miniport Driver for Atheros L1 Gigabit Ethernet Controller;c:windowssystem32driversl151x86.sys [2007-10-30 39424] S3 OlmarikFixer;Olmarik fixer kernel-mode driver;c:windowssystem32driversOlmarikFixer.sys [2013-5-13 23848] S4 SkypeUpdate;Skype Updater;c:program filesskypeupdaterUpdater.exe [2013-2-28 161384] . =============== File Associations =============== . ShellExec: BitComet.exe: open="c:program filesbitcometBitComet.exe" ShellExec: PHOTOPNT.EXE: Print=c:coreldraw70programsPHOTOPNT.EXE ShellExec: PHOTOPNT.EXE: PrintTo=c:coreldraw70programsPHOTOPNT.EXE . =============== Created Last 30 ================ . 2013-10-31 12:24:51 -------- d-sh--w- c:windowsftpcache 2013-10-29 12:39:48 286208 ----a-w- c:windowssystem32spoolprtprocsw32x86hpzpp4v3.DLL 2013-10-29 12:39:48 103424 ----a-w- c:windowssystem32hpzpnp.dll 2013-10-29 12:10:50 -------- d-----w- C:clj_cm4730mfp_prnsyswin_rw 2013-10-21 07:15:56 94632 ----a-w- c:windowssystem32WindowsAccessBridge.dll . ==================== Find3M ==================== . 2013-11-05 08:20:15 5382 -csha-w- c:windowssystem32KGyGaAvL.sys 2013-11-05 08:00:34 87608 ----a-w- c:documents and settingsivan stamenovapplication datainst.exe 2013-11-05 08:00:34 47360 ----a-w- c:documents and settingsivan stamenovapplication datapcouffin.sys 2013-10-25 06:31:49 1901 -c--a-w- c:windowspanose.bin 2013-10-09 13:32:25 71048 ----a-w- c:windowssystem32FlashPlayerCPLApp.cpl 2013-10-09 13:32:25 692616 ----a-w- c:windowssystem32FlashPlayerApp.exe 2013-10-08 04:29:36 145408 ----a-w- c:windowssystem32javacpl.cpl 2013-09-23 18:33:58 920064 ----a-w- c:windowssystem32wininet.dll 2013-09-23 18:33:57 43520 ------w- c:windowssystem32licmgr10.dll 2013-09-23 18:33:57 1469440 ------w- c:windowssystem32inetcpl.cpl 2013-09-23 18:33:56 18944 ----a-w- c:windowssystem32corpol.dll 2013-09-23 18:06:48 385024 ------w- c:windowssystem32html.iec 2013-08-29 01:31:44 1878656 ----a-w- c:windowssystem32win32k.sys 2013-08-09 01:56:45 386560 ----a-w- c:windowssystem32themeui.dll 2013-08-09 00:55:08 144128 ----a-w- c:windowssystem32driversusbport.sys 2013-08-09 00:55:07 32384 ----a-w- c:windowssystem32driversusbccgp.sys 2013-08-09 00:55:06 5376 ----a-w- c:windowssystem32driversusbd.sys . ============= FINISH: 10:27:20.76 ===============

 

______________________________________________________________________________________________________

. UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG. IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT . DDS (Ver_2011-09-30.01) . Microsoft Windows XP Home Edition Boot Device: DeviceHarddiskVolume1 Install Date: 30.10.2007 21:54:20 System Uptime: 05.11.2013 09:07:02 (1 hours ago) . Motherboard: ASUSTeK Computer INC. | | P5KPL-VM Processor: Intel® Core2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz | Socket 775 | 2199/200mhz . ==== Disk Partitions ========================= . A: is Removable C: is FIXED (NTFS) - 39 GiB total, 13.663 GiB free. D: is FIXED (NTFS) - 34 GiB total, 10.422 GiB free. E: is FIXED (NTFS) - 37 GiB total, 14.993 GiB free. F: is FIXED (NTFS) - 39 GiB total, 6.804 GiB free. G: is CDROM () H: is CDROM () . ==== Disabled Device Manager Items ============= . Class GUID: {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} Description: Bluetooth PAN Network Adapter Device ID: ROOTNET0000 Manufacturer: IVT Corporation Name: Bluetooth PAN Network Adapter PNP Device ID: ROOTNET0000 Service: BT . ==== System Restore Points =================== . RP1: 20.9.2013 09:09:20 - System Checkpoint RP2: 24.9.2013 10:33:04 - System Checkpoint RP3: 25.9.2013 10:49:55 - System Checkpoint RP4: 26.9.2013 11:19:41 - System Checkpoint RP5: 27.9.2013 12:04:23 - System Checkpoint RP6: 30.9.2013 11:55:36 - System Checkpoint RP7: 01.10.2013 13:03:43 - System Checkpoint RP8: 02.10.2013 14:50:26 - System Checkpoint RP9: 03.10.2013 12:41:20 - Configured Microsoft Office Enterprise 2007 RP10: 04.10.2013 14:21:28 - System Checkpoint RP11: 08.10.2013 09:59:40 - System Checkpoint RP12: 09.10.2013 11:51:51 - System Checkpoint RP13: 10.10.2013 13:01:39 - System Checkpoint RP14: 11.10.2013 11:18:32 - Software Distribution Service 3.0 RP15: 14.10.2013 09:39:31 - System Checkpoint RP16: 15.10.2013 11:52:17 - System Checkpoint RP17: 16.10.2013 15:22:16 - System Checkpoint RP18: 21.10.2013 10:15:00 - Installed Java 7 Update 45 RP19: 22.10.2013 15:31:33 - System Checkpoint RP20: 23.10.2013 15:57:54 - System Checkpoint RP21: 24.10.2013 16:02:11 - System Checkpoint RP22: 25.10.2013 16:21:05 - System Checkpoint RP23: 28.10.2013 16:36:41 - System Checkpoint RP24: 29.10.2013 14:39:08 - Установлен HP Standard TCPIP Port Monitor RP25: 29.10.2013 14:40:34 - Установлен Web-регистрация HP RP26: 30.10.2013 16:29:28 - System Checkpoint RP27: 04.11.2013 09:03:11 - System Checkpoint RP28: 05.11.2013 10:00:00 - Printer driver installer . ==== Installed Programs ====================== . 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2) 7-Zip 9.20 A4Tech iKeyWorks 7.80 ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition ABBYY FineReader 8.0 Professional Edition Acronis True Image Home 2011 Adobe Acrobat 8 Professional - English, Fran·ais, Deutsch Adobe Acrobat 8.3.1 - CPSID_83708 Adobe Acrobat 8.3.1 Professional Adobe Acrobat X Pro - Romanian, Ukrainian, Russian, Turkish Adobe Bridge 1.0 Adobe Common File Installer Adobe Flash Player 11 ActiveX Adobe Flash Player 11 Plugin Adobe Help Center 1.0 Adobe PageMaker 6.5 Adobe PageMaker 7.0 Adobe Photoshop CS2 Adobe Reader 8.3.1 Adobe Stock Photos 1.0 Apple Application Support Apple Software Update Atheros Communications Inc.® L1 Gigabit Ethernet Driver BitComet 1.29 Bluesoleil2.6.0.8 Release 070517 BSPlayer Bulgarian BDS (2000,XP,2003,Vista,7,2008) - Microinvest Bulgarian PHO (2000,XP,2003,Vista,7,2008) - Microinvest BusinessCards MX Canon Camera Access Library Canon Camera Support Core Library Canon Camera Window DC_DV 5 for ZoomBrowser EX Canon Camera Window DC_DV 6 for ZoomBrowser EX Canon Camera Window MC 6 for ZoomBrowser EX Canon CanoScan Toolbox 4.6 Canon G.726 WMP-Decoder CANON iMAGE GATEWAY Task Canon Internet Library for ZoomBrowser EX Canon iP1800 series Canon iP1900 series - рµіёстр°цёя їѕ»ь·ѕІ°тµ»я Canon iP1900 series Printer Driver Canon MovieEdit Task for ZoomBrowser EX Canon PIXMA iP3000 Canon RAW Image Task for ZoomBrowser EX Canon RemoteCapture Task for ZoomBrowser EX Canon Utilities EOS Utility Canon Utilities PhotoStitch Canon Utilities ZoomBrowser EX CCleaner CD-LabelPrint Cisco Network Magic Command WorkStation 4 .5.0.35 CorelDRAW Graphics Suite X3 Crystal Player Professional 1.98 Crystal Reports 2008 .NET EN ESET NOD32 Antivirus EVEREST Ultimate Edition v2.00 Excel Password Recovery v2.0 (remove only) Exterminate It! Fiery Link Fiery Remote Scan 5.4.3.3 Fiery User Software-3.5.0.18 FieryPrinterDeleteUtility 1.1.19 FontExpert 2009 FontNav FontTwister 1.3 Foxit PDF Editor Free PDF to Word Doc Converter v1.1 Garmin USB Drivers Garmin WebUpdater GIMP 2.6.11 Google Chrome Google Talk (remove only) Google Toolbar for Internet Explorer Google Translator Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595) Hotfix for Windows XP (KB954550-v5) Hotfix for Windows XP (KB976002-v5) HP Color LaserJet CM4730 MFP HP LaserJet Fonts HP USB Disk Storage Format Tool Inhatch web plugins Intel® Graphics Media Accelerator Driver IrfanView (remove only) ItaEst - Taka e! iWheelWorks 7.80 Java 7 Update 45 Java Auto Updater Java 6 Update 22 JavaFX 2.1.1 K-Lite Codec Pack 2.62 Standard Loaris Trojan Remover 1.2 Malwarebytes Anti-Malware, Іµрсёя 1.75.0.1300 MathType 6 Microinvest Invoice Pro (remove only) Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft Application Error Reporting Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs Microsoft National Language Support Downlevel APIs Microsoft Office 2000 Premium Microsoft Office Access MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Office Enterprise 2007 Microsoft Office Excel MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Office Groove MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Office InfoPath MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Office OneNote MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Office Outlook MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Office PowerPoint MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Office Proof (Bulgarian) 2007 Microsoft Office Proof (English) 2007 Microsoft Office Proof (German) 2007 Microsoft Office Proof (Russian) 2007 Microsoft Office Proofing (Bulgarian) 2007 Microsoft Office Publisher MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Office Shared MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Office Word MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Software Update for Web Folders (Bulgarian) 12 Microsoft SQL Server 2005 Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Microsoft SQL Server 2005 Tools Express Edition Microsoft SQL Server Native Client Microsoft SQL Server Setup Support Files (English) Microsoft SQL Server VSS Writer Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 MSN MSXML 4.0 SP2 (KB954430) MSXML 4.0 SP2 (KB973688) MSXML 6.0 Parser Nero Suite Network Magic OpenOffice.org 3.1 Opera 12.16 PDF-Viewer PDF Password Cracker Enterprise v3.2 PhotoScape Pivot Software Pure Networks Platform QuickTime Realtek High Definition Audio Driver SA Dictionary 2005 T2 Samsung New PC Studio SAMSUNG USB Driver for Mobile Phones SDK Security Update for CAPICOM (KB931906) Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2604111) Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2736416) Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2840629) Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2861697) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB2360131) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB2416400) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB2482017) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB2497640) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB2647516) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB938127-v2) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB956390) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB958215) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB982381) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2510531) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2544521) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2618444) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2647516) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2699988) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2722913) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2744842) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2761465) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2792100) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2797052) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2799329) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2809289) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2817183) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2829530) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2838727) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2847204) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2862772) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2870699) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2879017) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB982381) Security Update for Windows Media Player (KB2834904-v2) Security Update for Windows XP (KB2847311) Security Update for Windows XP (KB2849470) Security Update for Windows XP (KB2850869) Security Update for Windows XP (KB2859537) Security Update for Windows XP (KB2862330) Security Update for Windows XP (KB2862335) Security Update for Windows XP (KB2864063) Security Update for Windows XP (KB2868038) Security Update for Windows XP (KB2876217) Security Update for Windows XP (KB2876315) Security Update for Windows XP (KB2883150) Skype™ 6.3 SmartControl Try Corel Snapfire muvee autoProducer add on Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707) Update for Microsoft Office Outlook 2007 Junk Email Filter (KB2817642) 32-Bit Edition Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2598845) Update for Windows XP (KB2863058) Update Manager VBA Vector Magic View Companion 2000 ViewCompanion Pro v 2.71 Web-рµіёстр°цёя HP WebEx Support Manager for Internet Explorer WebFldrs XP WinDjView 1.0.3 Windows Driver Package - Garmin (grmnusb) GARMIN Devices (04/19/2012 2.3.1.0) Windows Internet Explorer 7 Windows Internet Explorer 8 Windows Media Format 11 runtime Windows Media Player 11 Windows XP Service Pack 3 ррхёІ°тѕр WinRAR чсУТ+ (тµрсёя 2.15) . ==== Event Viewer Messages From Past Week ======== . 30.10.2013 12:48:56, error: Tcpip [4198] - The system detected an address conflict for IP address 192.168.0.2 with the system having network hardware address 00:1F:D0:85:95:53. The local interface has been disabled. 30.10.2013 12:47:26, error: NetBT [4307] - Initialization failed because the transport refused to open initial Addresses. 30.10.2013 09:59:43, error: Service Control Manager [7000] - The PAR1284 service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 30.10.2013 08:54:09, error: Print [19] - Sharing printer failed + 1215, Printer HP LaserJet 4100 Series PCL (Copy 1) share name . 29.10.2013 14:37:35, error: PlugPlayManager [11] - The device RootLEGACY_HPJMPR500000 disappeared from the system without first being prepared for removal. 01.11.2013 17:50:54, error: Tcpip [4199] - The system detected an address conflict for IP address 192.168.0.5 with the system having network hardware address EC:89:F5:6F:5A:A1. Network operations on this system may be disrupted as a result. 01.11.2013 17:43:33, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 192.168.0.4 for the Network Card with network address 4C00105169A4 has been denied by the DHCP server 192.168.0.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 01.11.2013 17:37:13, error: MRxSmb [8003] - The master browser has received a server announcement from the computer RENETA that believes that it is the master browser for the domain on transport NetBT_Tcpip_{D3AE9797-547A-43F4-9F. The master browser is stopping or an election is being forced. 01.11.2013 12:10:37, error: Print [19] - Sharing printer failed + 1722, Printer Fiery X3e КрСхТр р4 share name FieryX3e08CM. . ==== End Of File ===========================

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Results of screen317's Security Check version 0.99.76
Windows XP Service Pack 3 x86
Internet Explorer 8
``````````````Antivirus/Firewall Check:``````````````
Windows Firewall Enabled!
ESET NOD32 Antivirus
`````````Anti-malware/Other Utilities Check:`````````
Loaris Trojan Remover 1.2
CCleaner
JavaFX 2.1.1
Java 6 Update 22
Java 7 Update 45
Adobe Flash Player 11.9.900.117
Adobe Reader 8 Adobe Reader out of Date!
````````Process Check: objlist.exe by Laurent````````
ESET NOD32 Antivirus egui.exe
ESET NOD32 Antivirus ekrn.exe
`````````````````System Health check`````````````````
Total Fragmentation on Drive C:: 10%
````````````````````End of Log``````````````````````

 

 

 

 

Malwarebytes Anti-Malware (PRO) 1.75.0.1300
www.malwarebytes.org

Версия на базата от данни: v2013.11.05.03

Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS
Internet Explorer 8.0.6001.18702
IVAN STAMENOV :: IVAN [администратор]

Защита: включена

05.11.2013 16:23:24
mbam-log-2013-11-05 (16-23-24).txt

Тип сканиране: Пълно сканиране (C:|D:|E:|F:|)
Включени опции за сканиране: Памет | Автоматично зареждане | Системен регистър | Файлова система | Евристики/Допълнителни | Евристики/Shuriken | PUP | PUM
Изключени опции за сканиране: P2P
Сканирани обекти: 509681
Изминало време: 58 минута(и), 58 секунда(и)

Открити процеси в паметта: 0
(Не бяха открити зловредни обекти)

Открити модули в паметта: 0
(Не бяха открити зловредни обекти)

Открити ключове в системния регистър: 0
(Не бяха открити зловредни обекти)

Открити стойности в системния регистър: 0
(Не бяха открити зловредни обекти)

Открити информационни обекти в системния регистър: 0
(Не бяха открити зловредни обекти)

Открити папки: 0
(Не бяха открити зловредни обекти)

Открити файлове: 2
C:System Volume Information_restore{57597283-CA6B-489E-94AE-B28427955B25}RP28A0005715.scr (Worm.AutoRun) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
F:instal Galnod32NOD32.FiX.v1.4.exe (PUP.RiskWareTool.CK) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.

(край)

 

 

 

RogueKiller V8.7.6 [Oct 28 2013] by Tigzy
mail : tigzyRK<at>gmail<dot>com
Feedback : http://www.adlice.com/forum/
Website : http://www.adlice.com/softwares/roguekiller/
Blog : http://tigzyrk.blogspot.com/

Operating System : Windows XP (5.1.2600 Service Pack 3) 32 bits version
Started in : Normal mode
User : IVAN STAMENOV [Admin rights]
Mode : Scan -- Date : 11/05/2013 17:29:56
| ARK || FAK || MBR |

¤¤¤ Bad processes : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Registry Entries : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Scheduled tasks : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Startup Entries : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Web browsers : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Particular Files / Folders: ¤¤¤

¤¤¤ Driver : [LOADED] ¤¤¤

¤¤¤ External Hives: ¤¤¤

¤¤¤ Infection : ¤¤¤

¤¤¤ HOSTS File: ¤¤¤
--> %SystemRoot%System32driversetchosts


127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 activate.adobe.com


¤¤¤ MBR Check: ¤¤¤

+++++ PhysicalDrive0: (.PHYSICALDRIVE0 @ IDE) ST3160815AS +++++
--- User ---
[MBR] 97cb9164ec5a2401eb9059b35cdfeb2c
[bSP] 0b69705ef178504e398d1377e859b882 : Windows XP MBR Code
Partition table:
0 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 63 | Size: 39997 Mo
1 - [XXXXXX] EXTEN-LBA (0x0f) [VISIBLE] Offset (sectors): 81915435 | Size: 112619 Mo
User = LL1 ... OK!
User = LL2 ... OK!

Finished : << RKreport[0]_S_11052013_172956.txt >> 

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 31-10-2013
Ran by IVAN STAMENOV (administrator) on IVAN on 05-11-2013 17:32:19
Running from C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktop
Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 3 (X86) OS Language: English(US)
Internet Explorer Version 8
Boot Mode: Normal

==================== Processes (Whitelisted) ===================

(Acronis) C:Program FilesCommon FilesAcronisSchedule2schedul2.exe
(Acronis) C:Program FilesCommon FilesAcronisCDPafcdpsrv.exe
() C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysSharedDTSRVC.exe
(ESET) C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusekrn.exe
(Teruten) C:WINDOWSsystem32FsUsbExService.Exe
(Oracle Corporation) C:Program FilesJavajre7binjqs.exe
(Malwarebytes Corporation) C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamscheduler.exe
(Microsoft Corporation) c:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL.1MSSQLBinnsqlservr.exe
(Portrait Displays, Inc.) C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysDriverspdisrvc.exe
() C:WINDOWSsystem32PSIService.exe
(Microsoft Corporation) c:Program FilesMicrosoft SQL Server90Sharedsqlbrowser.exe
(Microsoft Corporation) c:Program FilesMicrosoft SQL Server90Sharedsqlwriter.exe
(Cisco Systems, Inc.) C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmsrvc.exe
(Microsoft Corporation) C:WINDOWSsystem32wuauclt.exe
(Canon Inc.) C:Program FilesCanonCALCALMAIN.exe
(Intel Corporation) C:WINDOWSsystem32hkcmd.exe
(Intel Corporation) C:WINDOWSsystem32igfxpers.exe
(Intel Corporation) C:WINDOWSsystem32igfxsrvc.exe
(A4Tech Co.,Ltd.) C:PROGRA~1A4TechKeyboardIkeymain.exe
(A4Tech Co.,Ltd.) C:Program FilesA4TechMouseAmoumain.exe
(ESET) C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusegui.exe
(Cisco Systems, Inc.) C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmctxth.exe
(Cisco Systems, Inc.) C:Program FilesPure NetworksNetwork Magicnmapp.exe
(Oracle Corporation) C:Program FilesCommon FilesJavaJava Updatejusched.exe
(Lux Aeterna) C:Program FilesClockSpClDlx.exe
(Zbshareware Lab) C:Program FilesUSB Disk Security6USBGuard.exe
(Opera Software) C:Program FilesOperaopera.exe

==================== Registry (Whitelisted) ==================

HKLM...Run: [HotKeysCmds] - C:WINDOWSsystem32hkcmd.exe [ ] ()
HKLM...Run: [iKeyWorks] - C:Program FilesA4TechKeyboardIkeymain.exe [65536 2007-06-25] (A4Tech Co.,Ltd.)
HKLM...Run: [WheelMouse] - C:Program FilesA4TechMouseAmoumain.exe [188416 2007-02-10] (A4Tech Co.,Ltd.)
HKLM...Run: [egui] - C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusegui.exe [2219184 2011-01-12] (ESET)
HKLM...Run: [nmctxth] - C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmctxth.exe [647216 2009-07-07] (Cisco Systems, Inc.)
HKLM...Run: [nmapp] - C:Program FilesPure NetworksNetwork Magicnmapp.exe [472112 2012-08-09] (Cisco Systems, Inc.)
HKLM...Run: [sunJavaUpdateSched] - C:Program FilesCommon FilesJavaJava Updatejusched.exe [254336 2013-07-02] (Oracle Corporation)
HKCU...Run: [speaking Clock Deluxe] - C:Program FilesClockSpClDlx.exe [1895424 2003-03-01] (Lux Aeterna)
HKCU...Run: [Google Update] - C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleUpdateGoogleUpdate.exe [136176 2011-01-13] (Google Inc.)
MountPoints2: {4601f758-40db-11e1-b74f-0060970d217d} - I:LaunchU3.exe -a
HKUAdministrator.VODOLEY-3DCD17E...Run: [speaking Clock Deluxe] - C:Program FilesClockSpClDlx.exe [ 2003-03-01] (Lux Aeterna)
HKUAdministrator.VODOLEY-3DCD17E...Run: [MSMSGS] - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe [ 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
HKUDefault User.WINDOWS...Run: [speaking Clock Deluxe] - C:Program FilesClockSpClDlx.exe [ 2003-03-01] (Lux Aeterna)
HKUDefault User.WINDOWS...Run: [MSMSGS] - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe [ 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
HKUIvan...Run: [speaking Clock Deluxe] - C:Program FilesClockSpClDlx.exe [ 2003-03-01] (Lux Aeterna)
Startup: C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVStart MenuProgramsStartupUSB Disk Security.lnk
ShortcutTarget: USB Disk Security.lnk -> C:Program FilesUSB Disk Security6USBGuard.exe (Zbshareware Lab)

==================== Internet (Whitelisted) ====================

HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.google.bg/
HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Bar = http://www.google.com/ie
HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,SearchMigratedDefaultURL = http://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8
HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
SearchScopes: HKCU - {39DF5411-36D3-4442-B246-89DAC9D4C653} URL = http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5&search={searchTerms}
SearchScopes: HKCU - {5591BC55-5977-4520-8486-E103D0557695} URL = http://www.google.co.uk/search?hl=en&q={searchTerms}&meta=
BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelper.dll (Adobe Systems Incorporated)
BHO: Adobe PDF Link Helper - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelperShim.dll (Adobe Systems Incorporated)
BHO: BitComet Helper - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:Program FilesBitComettoolsBitCometBHO_1.5.4.11.dll (BitComet)
BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program FilesJavajre7binssv.dll (Oracle Corporation)
BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:Program FilesGoogleGoogleToolbar1.dll (Google Inc.)
BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifier3.1.807.1746swg.dll (Google Inc.)
BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:Program FilesJavajre7binjp2ssv.dll (Oracle Corporation)
BHO: SmartSelect Class - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
Toolbar: HKLM - &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:Program FilesGoogleGoogleToolbar1.dll (Google Inc.)
Toolbar: HKLM - Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
Toolbar: HKCU - &Address - {01E04581-4EEE-11D0-BFE9-00AA005B4383} - C:WINDOWSsystem32browseui.dll (Microsoft Corporation)
Toolbar: HKCU - &Links - {0E5CBF21-D15F-11D0-8301-00AA005B4383} - C:WINDOWSsystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
Toolbar: HKCU - &Google - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - C:Program FilesGoogleGoogleToolbar1.dll (Google Inc.)
Toolbar: HKCU - Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} http://download.eset.com/special/eos-beta/OnlineScanner.cab
DPF: {E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C}
Handler: pure-go - {4746C79A-2042-4332-8650-48966E44ABA8} - C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformpuresp4.dll (Cisco Systems, Inc.)
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:Program FilesCommon FilesSkypeSkype4COM.dll (Skype Technologies)
Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt

Chrome:
=======


CHR Plugin: (Remoting Viewer) - internal-remoting-viewer
CHR Plugin: (Native Client) - C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeApplication30.0.1599.101ppGoogleNaClPluginChrome.dll ()
CHR Plugin: (Chrome PDF Viewer) - C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeApplication30.0.1599.101pdf.dll ()
CHR Plugin: (Shockwave Flash) - C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeApplication30.0.1599.101gcswf32.dll No File
CHR Plugin: (Shockwave Flash) - C:WINDOWSsystem32MacromedFlashNPSWF32_11_2_202_235.dll No File
CHR Plugin: (Adobe Acrobat) - C:Program FilesAdobeReader 8.0ReaderBrowsernppdf32.dll (Adobe Systems Inc.)
CHR Plugin: (Java Deployment Toolkit 6.0.220.4) - C:Program FilesJavajre6binnew_pluginnpdeployJava1.dll (Sun Microsystems, Inc.)
CHR Plugin: (Java Platform SE 6 U22) - C:Program FilesJavajre6binnew_pluginnpjp2.dll (Sun Microsystems, Inc.)
CHR Plugin: (QuickTime Plug-in 7.6.9) - C:Program FilesQuickTimepluginsnpqtplugin.dll (Apple Inc.)
CHR Plugin: (QuickTime Plug-in 7.6.9) - C:Program FilesQuickTimepluginsnpqtplugin2.dll (Apple Inc.)
CHR Plugin: (QuickTime Plug-in 7.6.9) - C:Program FilesQuickTimepluginsnpqtplugin3.dll (Apple Inc.)
CHR Plugin: (QuickTime Plug-in 7.6.9) - C:Program FilesQuickTimepluginsnpqtplugin4.dll (Apple Inc.)
CHR Plugin: (QuickTime Plug-in 7.6.9) - C:Program FilesQuickTimepluginsnpqtplugin5.dll (Apple Inc.)
CHR Plugin: (QuickTime Plug-in 7.6.9) - C:Program FilesQuickTimepluginsnpqtplugin6.dll (Apple Inc.)
CHR Plugin: (QuickTime Plug-in 7.6.9) - C:Program FilesQuickTimepluginsnpqtplugin7.dll (Apple Inc.)
CHR Plugin: (Microsoftu00AE DRM) - C:Program FilesWindows Media Playernpdrmv2.dll (Microsoft Corporation)
CHR Plugin: (Microsoftu00AE DRM) - C:Program FilesWindows Media Playernpwmsdrm.dll (Microsoft Corporation)
CHR Plugin: (Windows Media Player Plug-in Dynamic Link Library) - C:Program FilesWindows Media Playernpdsplay.dll (Microsoft Corporation (written by Digital Renaissance Inc.))
CHR Plugin: (Google Update) - C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleUpdate1.3.21.111npGoogleUpdate3.dll No File
CHR Plugin: (Inhatch Plug-in) - C:Program FilesInhatchTeamInhatchnpinhatch.dll (Inhatch)
CHR Plugin: (PDF-XChange Viewer) - C:Program FilesTracker SoftwarePDF ViewernpPDFXCviewNPPlugin.dll (Tracker Software Products Ltd.)
CHR Plugin: (Windows Presentation Foundation) - c:WINDOWSMicrosoft.NETFrameworkv3.5Windows Presentation FoundationNPWPF.dll (Microsoft Corporation)
CHR Extension: (YouTube) - C:DOCUME~1IVANST~1LOCALS~1Application DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsblpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo4.2.6_0
CHR Extension: (Google Search) - C:DOCUME~1IVANST~1LOCALS~1Application DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionscoobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf0.0.0.20_0
CHR Extension: (Chrome In-App Payments service) - C:DOCUME~1IVANST~1LOCALS~1Application DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsnmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda0.0.4.11_0
CHR Extension: (Bitdefender QuickScan) - C:DOCUME~1IVANST~1LOCALS~1Application DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionspdnkcidphdcakpkheohlhocaicfamjie0.9.9.131_0
CHR Extension: (Gmail) - C:DOCUME~1IVANST~1LOCALS~1Application DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionspjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia7_1
CHR StartMenuInternet: Google Chrome - C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeApplicationchrome.exe

========================== Services (Whitelisted) =================

R2 AcrSch2Svc; C:Program FilesCommon FilesAcronisSchedule2schedul2.exe [779960 2010-08-21] (Acronis)
R2 afcdpsrv; C:Program FilesCommon FilesAcronisCDPafcdpsrv.exe [3975088 2010-11-12] (Acronis)
R2 CCALib8; C:Program FilesCanonCALCALMAIN.exe [96341 2005-09-30] (Canon Inc.)
R2 DTSRVC; C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysSharedDTSRVC.exe [80496 2010-01-28] ()
S3 EhttpSrv; C:Program FilesESETESET NOD32 AntivirusEHttpSrv.exe [33584 2011-01-12] (ESET)
R2 ekrn; C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusekrn.exe [810144 2011-01-12] (ESET)
S3 HP Port Resolver; C:WINDOWSSystem32spoolDRIVERSW32X863HPBPRO.EXE [77824 2004-04-16] (Hewlett-Packard Company)
S3 HP Status Server; C:WINDOWSSystem32spoolDRIVERSW32X863HPBOID.EXE [73728 2004-04-16] (Hewlett-Packard Company)
R2 MBAMScheduler; C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamscheduler.exe [418376 2013-04-04] (Malwarebytes Corporation)
S2 MBAMService; C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamservice.exe [701512 2013-04-04] (Malwarebytes Corporation)
R2 MSSQLSERVER; c:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL.1MSSQLBinnsqlservr.exe [29293408 2010-12-10] (Microsoft Corporation)
S4 MSSQLServerADHelper; c:Program FilesMicrosoft SQL Server90Sharedsqladhlp90.exe [44384 2010-12-10] (Microsoft Corporation)
R2 nmservice; C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmsrvc.exe [647216 2009-07-07] (Cisco Systems, Inc.)
R2 PdiService; C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysDriverspdisrvc.exe [109168 2009-12-17] (Portrait Displays, Inc.)
R2 ProtexisLicensing; C:WINDOWSsystem32PSIService.exe [174656 2006-11-02] ()
R2 JavaQuickStarterService; "C:Program FilesJavajre7binjqs.exe" -service -config "C:Program FilesJavajre7libdeployjqsjqs.conf"

==================== Drivers (Whitelisted) ====================

R3 Amps2prt; C:WindowsSystem32DRIVERSAmps2prt.sys [14336 2007-02-10] (A4Tech Co.,Ltd.)
S3 AtcL001; C:WindowsSystem32DRIVERSl151x86.sys [39424 2007-07-03] (Atheros Communications Inc.)
R3 BlueletAudio; C:WindowsSystem32DRIVERSblueletaudio.sys [34704 2007-05-11] (IVT Corporation.)
R3 BlueletSCOAudio; C:WindowsSystem32DRIVERSBlueletSCOAudio.sys [27792 2007-03-05] (IVT Corporation.)
S3 BT; C:WindowsSystem32DRIVERSbtnetdrv.sys [18320 2007-03-05] (IVT Corporation.)
S3 Btcsrusb; C:WindowsSystem32Driversbtcusb.sys [36496 2007-05-09] (IVT Corporation.)
R0 BTHidEnum; C:WindowsSystem32Driversvbtenum.sys [20880 2007-03-05] (IVT Corporation.)
R0 BTHidMgr; C:WindowsSystem32DriversBTHidMgr.sys [35600 2007-03-05] (IVT Corporation.)
S3 BTNetFilter; C:Program FilesIVT CorporationBlueSoleilDeviceWin2kBTNetFilter.sys [22416 2006-11-21] (IVT Corporation.)
S3 CCDECODE; C:WindowsSystem32DRIVERSCCDECODE.sys [17024 2008-04-13] (Microsoft Corporation)
R2 eamon; C:WindowsSystem32DRIVERSeamon.sys [141264 2010-12-21] (ESET)
R1 ehdrv; C:WindowsSystem32DRIVERSehdrv.sys [115008 2010-12-21] (ESET)
R3 EL90X; C:WindowsSystem32DRIVERSel90xnd5.sys [153631 2001-08-17] (3Com Corporation)
R1 epfwtdir; C:WindowsSystem32DRIVERSepfwtdir.sys [94872 2010-12-21] (ESET)
R3 FsUsbExDisk; C:WINDOWSsystem32FsUsbExDisk.SYS [36608 2010-06-14] ()
R3 MBAMProtector; C:WINDOWSsystem32driversmbam.sys [22856 2013-04-04] (Malwarebytes Corporation)
R3 MTsensor; C:WindowsSystem32DRIVERSASACPI.sys [5810 2004-08-13] ()
S3 NdisIP; C:WindowsSystem32DRIVERSNdisIP.sys [10880 2008-04-13] (Microsoft Corporation)
S3 nm; C:WindowsSystem32DRIVERSNMnt.sys [40320 2008-04-13] (Microsoft Corporation)
S3 OlmarikFixer; C:WINDOWSsystem32driversOlmarikFixer.sys [23848 2013-05-13] (ESET)
R3 PdiPorts; C:WindowsSystem32DriversPdiPorts.sys [17136 2009-12-17] (Portrait Displays, Inc.)
R1 Pivot; C:WindowsSystem32driverspivot.sys [17465 2009-03-03] (Portrait Displays, Inc.)
S3 pivotmou; C:WINDOWSsystem32driverspivotmou.sys [11323 2009-03-03] (Portrait Displays, Inc.)
R2 pnarp; C:WindowsSystem32DRIVERSpnarp.sys [25392 2009-07-07] (Cisco Systems, Inc.)
R2 purendis; C:WindowsSystem32DRIVERSpurendis.sys [26672 2009-07-07] (Cisco Systems, Inc.)
S3 RT73; C:WindowsSystem32DRIVERSrt73.sys [459520 2008-01-15] (Ralink Technology, Corp.)
S3 rtl8139; C:WindowsSystem32DRIVERSRTL8139.SYS [20992 2004-08-03] (Realtek Semiconductor Corporation)
R0 sptd; C:WindowsSystem32Driverssptd.sys [477240 2012-11-14] (Duplex Secure Ltd.)
R3 VComm; C:WindowsSystem32DRIVERSVComm.sys [34448 2007-03-05] (IVT Corporation.)
R3 VcommMgr; C:WindowsSystem32DriversVcommMgr.sys [44304 2007-03-05] (IVT Corporation.)
S3 catchme; ??C:DOCUME~1IVANST~1LOCALS~1Tempcatchme.sys [x]
S2 CDRPDACC; ??C:Program Files321StudiosSharedCDRPDACC.SYS [x]
S4 IntelIde; No ImagePath
S1 MpKslc66818b7; ??c:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataMicrosoftMicrosoft AntimalwareDefinition Updates{1293153D-5AB9-43C6-B680-867C70C8E8BC}MpKslc66818b7.sys [x]
S2 PAR1284; System32Driverspar1284.sys [x]
U5 ScsiPort; C:Windowssystem32driversscsiport.sys [96384 2008-04-13] (Microsoft Corporation)
U3 TlntSvr;

========================== Drivers MD5 =======================

C:WindowsSystem32DRIVERSACPI.sys 8FD99680A539792A30E97944FDAECF17
C:WindowsSystem32DriversACPIEC.sys 9859C0F6936E723E4892D7141B1327D5
C:WindowsSystem32driversaec.sys 8BED39E3C35D6A489438B8141717A557
C:WindowsSystem32DRIVERSafcdp.sys A27DEEEBF1B17A053AEA3E2F1D6F9295
C:WindowsSystem32driversafd.sys 1E44BC1E83D8FD2305F8D452DB109CF9
C:WindowsSystem32DRIVERSAmps2prt.sys 4C7C8F1678E516A961CD79A1CA0A0C82
C:WindowsSystem32DRIVERSasyncmac.sys B153AFFAC761E7F5FCFA822B9C4E97BC
C:WindowsSystem32DRIVERSatapi.sys 9F3A2F5AA6875C72BF062C712CFA2674
C:WindowsSystem32DRIVERSl151x86.sys CF63C4060F86350FEB84555AEF80EF6D
C:WindowsSystem32DRIVERSatmarpc.sys 9916C1225104BA14794209CFA8012159
C:WindowsSystem32DRIVERSaudstub.sys D9F724AA26C010A217C97606B160ED68
C:WindowsSystem32DriversBeep.sys DA1F27D85E0D1525F6621372E7B685E9
C:WindowsSystem32DRIVERSblueletaudio.sys 852A1BD08E7DFEB9E30B5440881C0501
C:WindowsSystem32DRIVERSBlueletSCOAudio.sys 8FC27B12A02B43947787F0EF1885DF9B
C:WindowsSystem32DRIVERSbtnetdrv.sys C5CCE2B26F73F8CF7F3C82159E79AA08
C:WindowsSystem32Driversbtcusb.sys DA473D279420234170DA795F1CAD4479
C:WindowsSystem32Driversvbtenum.sys CE643D0918123D76A5CAAB008FCA9663
C:WindowsSystem32DriversBTHidMgr.sys DFCA4FE4C8AEC786B4D0F432EB730F48
C:Program FilesIVT CorporationBlueSoleilDeviceWin2kBTNetFilter.sys 4F26303BECBB7CC5CA8FF39593124CF2
C:WindowsSystem32Driverscbidf2k.sys 90A673FC8E12A79AFBED2576F6A7AAF9
C:WindowsSystem32DRIVERSCCDECODE.sys 0BE5AEF125BE881C4F854C554F2B025C
C:WindowsSystem32DriversCdaudio.sys C1B486A7658353D33A10CC15211A873B
C:WindowsSystem32DriversCdfs.sys C885B02847F5D2FD45A24E219ED93B32
C:WindowsSystem32DRIVERScdrom.sys 1F4260CC5B42272D71F79E570A27A4FE
C:WindowsSystem32DRIVERSdisk.sys 044452051F3E02E7963599FC8F4F3E25
C:WindowsSystem32driversdmboot.sys D992FE1274BDE0F84AD826ACAE022A41
C:WindowsSystem32driversdmio.sys 7C824CF7BBDE77D95C08005717A95F6F
C:WindowsSystem32driversdmload.sys E9317282A63CA4D188C0DF5E09C6AC5F
C:WindowsSystem32driversDMusic.sys 8A208DFCF89792A484E76C40E5F50B45
C:WindowsSystem32driversdrmkaud.sys 8F5FCFF8E8848AFAC920905FBD9D33C8
C:WindowsSystem32DRIVERSeamon.sys D42DD9021ACD47683B33ADF21BCA49AA
C:WindowsSystem32DRIVERSehdrv.sys FE7824239D132AD9EBD8645FE1199B30
C:WindowsSystem32DRIVERSel90xnd5.sys 653394706FF5634F4B5180B8294BADB1
C:WindowsSystem32DRIVERSepfwtdir.sys AA0667EB9A92414ABB784C101A6C7FEC
C:WindowsSystem32DriversFastfat.sys 38D332A6D56AF32635675F132548343E
C:WindowsSystem32DRIVERSfdc.sys 92CDD60B6730B9F50F6A1A0C1F8CDC81
C:WindowsSystem32DriversFips.sys D45926117EB9FA946A6AF572FBE1CAA3
C:WindowsSystem32DRIVERSflpydisk.sys 9D27E7B80BFCDF1CDD9B555862D5E7F0
C:WindowsSystem32driversfltmgr.sys B2CF4B0786F8212CB92ED2B50C6DB6B0
C:WINDOWSsystem32FsUsbExDisk.SYS CBE5F69A5E5B918225F420BA748F3742
C:WindowsSystem32DriversFs_Rec.sys 3E1E2BD4F39B0E2B7DC4F4D2BCC2779A
C:WindowsSystem32DRIVERSftdisk.sys 6AC26732762483366C3969C9E4D2259D
C:WindowsSystem32DRIVERSmsgpc.sys 0A02C63C8B144BD8C86B103DEE7C86A2
C:WindowsSystem32DRIVERSHDAudBus.sys 573C7D0A32852B48F3058CFD8026F511
C:WindowsSystem32DRIVERShidusb.sys CCF82C5EC8A7326C3066DE870C06DAF1
C:WindowsSystem32DriversHTTP.sys F80A415EF82CD06FFAF0D971528EAD38
C:WindowsSystem32DRIVERSi8042prt.sys 4A0B06AA8943C1E332520F7440C0AA30
C:WindowsSystem32DRIVERSigxpmp32.sys 28423512370705AEDA6A652FEDB25468
C:WindowsSystem32DRIVERSimapi.sys 083A052659F5310DD8B6A6CB05EDCF8E
C:WindowsSystem32driversRtkHDAud.sys CDFD5A68A2E1CAA89C5C0E0B3CB98731
C:WindowsSystem32DRIVERSintelppm.sys 8C953733D8F36EB2133F5BB58808B66B
C:WindowsSystem32driversip6fw.sys 3BB22519A194418D5FEC05D800A19AD0
C:WindowsSystem32DRIVERSipfltdrv.sys 731F22BA402EE4B62748ADAF6363C182
C:WindowsSystem32DRIVERSipinip.sys B87AB476DCF76E72010632B5550955F5
C:WindowsSystem32DRIVERSipnat.sys CC748EA12C6EFFDE940EE98098BF96BB
C:WindowsSystem32DRIVERSipsec.sys 23C74D75E36E7158768DD63D92789A91
C:WindowsSystem32DRIVERSirenum.sys C93C9FF7B04D772627A3646D89F7BF89
C:WindowsSystem32DRIVERSisapnp.sys 05A299EC56E52649B1CF2FC52D20F2D7
C:WindowsSystem32DRIVERSkbdclass.sys 463C1EC80CD17420A542B7F36A36F128
C:WindowsSystem32driverskmixer.sys 692BCF44383D056AED41B045A323D378
C:WindowsSystem32DriversKSecDD.sys B467646C54CC746128904E1654C750C1
C:WINDOWSsystem32driversmbam.sys 4470E3C1E0C3378E4CAB137893C12C3A
C:WindowsSystem32Driversmnmdd.sys 4AE068242760A1FB6E1A44BF4E16AFA6
C:WindowsSystem32DriversModem.sys DFCBAD3CEC1C5F964962AE10E0BCC8E1
C:WindowsSystem32DRIVERSmouclass.sys 35C9E97194C8CFB8430125F8DBC34D04
C:WindowsSystem32DRIVERSmouhid.sys B1C303E17FB9D46E87A98E4BA6769685
C:WindowsSystem32DriversMountMgr.sys A80B9A0BAD1B73637DBCBBA7DF72D3FD
C:WindowsSystem32DRIVERSmrxdav.sys 11D42BB6206F33FBB3BA0288D3EF81BD
C:WindowsSystem32DRIVERSmrxsmb.sys 7D304A5EB4344EBEEAB53A2FE3FFB9F0
C:WindowsSystem32DriversMsfs.sys C941EA2454BA8350021D774DAF0F1027
C:WindowsSystem32driversMSKSSRV.sys D1575E71568F4D9E14CA56B7B0453BF1
C:WindowsSystem32driversMSPCLOCK.sys 325BB26842FC7CCC1FCCE2C457317F3E
C:WindowsSystem32driversMSPQM.sys BAD59648BA099DA4A17680B39730CB3D
C:WindowsSystem32DRIVERSmssmbios.sys AF5F4F3F14A8EA2C26DE30F7A1E17136
C:WindowsSystem32driversMSTEE.sys E53736A9E30C45FA9E7B5EAC55056D1D
C:WindowsSystem32DRIVERSASACPI.sys D48659BB24C48345D926ECB45C1EBDF5
C:WindowsSystem32DriversMup.sys DE6A75F5C270E756C5508D94B6CF68F5
C:WindowsSystem32DRIVERSNABTSFEC.sys 5B50F1B2A2ED47D560577B221DA734DB
C:WindowsSystem32DriversNDIS.sys 1DF7F42665C94B825322FAE71721130D
C:WindowsSystem32DRIVERSNdisIP.sys 7FF1F1FD8609C149AA432F95A8163D97
C:WindowsSystem32DRIVERSndistapi.sys 0109C4F3850DFBAB279542515386AE22
C:WindowsSystem32DRIVERSndisuio.sys F927A4434C5028758A842943EF1A3849
C:WindowsSystem32DRIVERSndiswan.sys EDC1531A49C80614B2CFDA43CA8659AB
C:WindowsSystem32DriversNDProxy.sys 9282BD12DFB069D3889EB3FCC1000A9B
C:WindowsSystem32DRIVERSnetbios.sys 5D81CF9A2F1A3A756B66CF684911CDF0
C:WindowsSystem32DRIVERSnetbt.sys 74B2B2F5BEA5E9A3DC021D685551BD3D
C:WindowsSystem32DRIVERSNMnt.sys 1E421A6BCF2203CC61B821ADA9DE878B
C:WindowsSystem32DriversNpfs.sys 3182D64AE053D6FB034F44B6DEF8034A
C:WindowsSystem32DriversNtfs.sys 78A08DD6A8D65E697C18E1DB01C5CDCA
C:WindowsSystem32DriversNull.sys 73C1E1F395918BC2C6DD67AF7591A3AD
C:WindowsSystem32DRIVERSnwlnkflt.sys B305F3FAD35083837EF46A0BBCE2FC57
C:WindowsSystem32DRIVERSnwlnkfwd.sys C99B3415198D1AAB7227F2C88FD664B9
C:WINDOWSsystem32driversOlmarikFixer.sys DF532329BE1FD81375075AE76E625943
C:WindowsSystem32DRIVERSparport.sys 5575FAF8F97CE5E713D108C2A58D7C7C
C:WindowsSystem32DriversPartMgr.sys BEB3BA25197665D82EC7065B724171C6
C:WindowsSystem32DriversParVdm.sys 70E98B3FD8E963A6A46A2E6247E0BEA1
C:WindowsSystem32DRIVERSpci.sys A219903CCF74233761D92BEF471A07B1
C:WindowsSystem32DRIVERSpciide.sys CCF5F451BB1A5A2A522A76E670000FF0
C:WindowsSystem32DriversPcmcia.sys 9E89EF60E9EE05E3F2EEF2DA7397F1C1
C:WindowsSystem32DriversPcouffin.sys 5B6C11DE7E839C05248CED8825470FEF
C:WindowsSystem32DriversPdiPorts.sys 7EF57CDFA2656F495C95B50533731129
C:WindowsSystem32driverspivot.sys 68C6ADE0DA199E7C00B6083DA4605CB8
C:WINDOWSsystem32driverspivotmou.sys 552A7A474FD47BC634113B169494DFBB
C:WindowsSystem32DRIVERSpnarp.sys 36FCAC4FA28B462CA867742DEA59B0D0
C:WindowsSystem32DRIVERSraspptp.sys EFEEC01B1D3CF84F16DDD24D9D9D8F99
C:WindowsSystem32DRIVERSpsched.sys 09298EC810B07E5D582CB3A3F9255424
C:WindowsSystem32DRIVERSptilink.sys 80D317BD1C3DBC5D4FE7B1678C60CADD
C:WindowsSystem32DRIVERSpurendis.sys D8AC00388262B1A4878A7EE12F31D376
C:WindowsSystem32DRIVERSrasacd.sys FE0D99D6F31E4FAD8159F690D68DED9C
C:WindowsSystem32DRIVERSrasl2tp.sys 11B4A627BC9614B885C4969BFA5FF8A6
C:WindowsSystem32DRIVERSraspppoe.sys 5BC962F2654137C9909C3D4603587DEE
C:WindowsSystem32DRIVERSraspti.sys FDBB1D60066FCFBB7452FD8F9829B242
C:WindowsSystem32DRIVERSrdbss.sys 7AD224AD1A1437FE28D89CF22B17780A
C:WindowsSystem32DRIVERSRDPCDD.sys 4912D5B403614CE99C28420F75353332
C:WindowsSystem32DriversRDPWD.sys 43AF5212BD8FB5BA6EED9754358BD8F7
C:WindowsSystem32DRIVERSredbook.sys F828DD7E1419B6653894A8F97A0094C5
C:WindowsSystem32DriversRootMdm.sys D8B0B4ADE32574B2D9C5CC34DC0DBBE7
C:WindowsSystem32DRIVERSrt73.sys C7BCF9808E2A1B4CABE16FF7FBCE5FAB
C:WindowsSystem32DRIVERSRTL8139.SYS D507C1400284176573224903819FFDA3
C:WindowsSystem32DRIVERSsecdrv.sys ==> MD5 is legit
C:WindowsSystem32DRIVERSserenum.sys 0F29512CCD6BEAD730039FB4BD2C85CE
C:WindowsSystem32DRIVERSserial.sys CCA207A8896D4C6A0C9CE29A4AE411A7
C:WindowsSystem32DRIVERSsfloppy.sys 8E6B8C671615D126FDC553D1E2DE5562
C:WindowsSystem32DRIVERSSLIP.sys 866D538EBE33709A5C9F5C62B73B7D14
C:WindowsSystem32DRIVERSsnapman.sys 85BADA660D57BC5AEF52B11CABD6D8F9
C:WindowsSystem32driverssplitter.sys AB8B92451ECB048A4D1DE7C3FFCB4A9F
C:WindowsSystem32Driverssptd.sys 0022CFFF1A41E5CE3A764050A7DDF22A
C:WindowsSystem32DRIVERSsr.sys 76BB022C2FB6902FD5BDD4F78FC13A5D
C:WindowsSystem32DRIVERSsrv.sys 47DDFC2F003F7F9F0592C6874962A2E7
C:WindowsSystem32DRIVERSss_bus.sys 54946449A0EB74915A4BB34F7EE51A5A
C:WindowsSystem32DRIVERSss_mdfl.sys 4450BC0B2E9D7D9B90E3C3DE4EA00A78
C:WindowsSystem32DRIVERSss_mdm.sys 30B8D0DD01EAD1243F329CAF7D7D1517
C:WindowsSystem32DRIVERSStreamIP.sys 77813007BA6265C4B6098187E6ED79D2
C:WindowsSystem32DRIVERSswenum.sys 3941D127AEF12E93ADDF6FE6EE027E0F
C:WindowsSystem32driversswmidi.sys 8CE882BCC6CF8A62F2B2323D95CB3D01
C:WindowsSystem32driverssysaudio.sys 8B83F3ED0F1688B4958F77CD6D2BF290
C:WindowsSystem32DRIVERStcpip.sys 9AEFA14BD6B182D61E3119FA5F436D3D
C:WindowsSystem32DriversTDPIPE.sys 6471A66807F5E104E4885F5B67349397
C:WindowsSystem32DRIVERStdrpm273.sys 431801FCC97034E04A6EFF81136578D7
C:WindowsSystem32DriversTDTCP.sys C56B6D0402371CF3700EB322EF3AAF61
C:WindowsSystem32DRIVERStermdd.sys 88155247177638048422893737429D9E
C:WindowsSystem32DRIVERStimntr.sys A34D7024BB7140EC785C86BC065D4F60
C:WindowsSystem32DriversUdfs.sys 5787B80C2E3C5E2F56C2A233D91FA2C9
C:WindowsSystem32DRIVERSupdate.sys 402DDC88356B1BAC0EE3DD1580C76A31
C:WindowsSystem32driversusbaudio.sys 65898A183FBF1D1F7759D5CCB364DCD4
C:WindowsSystem32DRIVERSusbccgp.sys 1B611611C28D2DF25BC057D79C6F13FC
C:WindowsSystem32DRIVERSusbehci.sys 4BAC8DF07F1D8434FC640E677A62204E
C:WindowsSystem32DRIVERSusbhub.sys 1AB3CDDE553B6E064D2E754EFE20285C
C:WindowsSystem32DRIVERSusbprint.sys A717C8721046828520C9EDF31288FC00
C:WindowsSystem32DRIVERSusbscan.sys F8EDE2B6928970DCE3D5614C27D9E7F6
C:WindowsSystem32DRIVERSUSBSTOR.SYS A32426D9B14A089EAA1D922E0C5801A9
C:WindowsSystem32DRIVERSusbuhci.sys 26496F9DEE2D787FC3E61AD54821FFE6
C:WindowsSystem32Driversusbvideo.sys 813236B1183CFCF289E367BD5DE6E29E
C:WindowsSystem32DRIVERSVComm.sys 51750B0539986186C6931FC40D171521
C:WindowsSystem32DriversVcommMgr.sys 6D9C891C0A761AFED1F3609C2E56F2B9
C:WindowsSystem32driversvga.sys 0D3A8FAFCEACD8B7625CD549757A7DF1
C:WindowsSystem32DriversVolSnap.sys 4C8FCB5CC53AAB716D810740FE59D025
C:WindowsSystem32DRIVERSwanarp.sys E20B95BAEDB550F32DD489265C1DA1F6
C:WindowsSystem32driverswdmaud.sys 6768ACF64B18196494413695F0C3A00F
C:WindowsSystem32DRIVERSwpdusb.sys CF4DEF1BF66F06964DC0D91844239104
C:WindowsSystem32driversws2ifsl.sys 6ABE6E225ADB5A751622A9CC3BC19CE8
C:WindowsSystem32DRIVERSWSTCODEC.SYS C98B39829C2BBD34E454150633C62C78
C:WindowsSystem32DRIVERSWudfPf.sys F15FEAFFFBB3644CCC80C5DA584E6311
C:WindowsSystem32DRIVERSwudfrd.sys 28B524262BCE6DE1F7EF9F510BA3985B

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================


==================== One Month Created Files and Folders ========

2013-11-05 17:32 - 2013-11-05 17:32 - 00000000 ____D C:FRST
2013-11-05 17:29 - 2013-11-05 17:29 - 00001372 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopRKreport[0]_S_11052013_172956.txt
2013-11-05 17:27 - 2013-11-05 17:31 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopRK_Quarantine
2013-11-05 16:37 - 2013-11-05 16:37 - 00516096 _____ C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSDocumentsSharedDocs.scr
2013-11-05 16:22 - 2013-11-05 16:22 - 00000850 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopcheckup.txt
2013-11-05 16:17 - 2013-11-05 16:17 - 03538944 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopRogueKiller.exe
2013-11-05 16:17 - 2013-11-05 16:17 - 01089445 _____ (Farbar) C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopFRST.exe
2013-11-05 16:16 - 2013-11-05 16:16 - 00891184 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopSecurityCheck.exe
2013-11-05 12:34 - 2013-11-05 12:34 - 00144082 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopDDD expert_s4etovodstvo_13 ДДД Експерт.cdr
2013-11-05 10:27 - 2013-11-05 10:28 - 00012406 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopattach.txt
2013-11-05 10:27 - 2013-11-05 10:28 - 00012183 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopdds.txt
2013-11-05 10:22 - 2013-11-05 10:22 - 00492146 ____R (Swearware) C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopdds.exe
2013-11-05 10:10 - 2013-11-05 10:10 - 00000060 _____ C:WINDOWSsetupact.log
2013-11-05 10:10 - 2013-11-05 10:10 - 00000000 _____ C:WINDOWSsetuperr.log
2013-11-05 09:20 - 2013-11-05 16:37 - 00103781 _____ C:WINDOWSsetupapi.log
2013-11-04 12:00 - 2013-11-04 12:00 - 00000125 _____ C:Report 2013-11-04 12.00.07.txt
2013-10-31 14:24 - 2013-10-31 14:24 - 00000000 __SHD C:WINDOWSftpcache
2013-10-29 14:40 - 2013-10-29 14:40 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSStart MenuProgramsHewlett-Packard
2013-10-29 14:39 - 2013-10-29 14:39 - 00001988 _____ C:WINDOWSsounder.his
2013-10-29 14:39 - 2013-10-29 14:39 - 00000138 _____ C:WINDOWSsystem32AddPort.ini
2013-10-29 14:39 - 2007-01-12 16:52 - 00103424 _____ (Hewlett-Packard Corporation) C:WINDOWSsystem32hpzpnp.dll
2013-10-29 14:37 - 2013-10-29 14:38 - 00000982 _____ C:WINDOWShpntwksetup.ini
2013-10-29 14:10 - 2013-10-29 14:10 - 00000000 ____D C:clj_cm4730mfp_prnsyswin_rw
2013-10-21 09:16 - 2013-10-21 09:16 - 00000000 ____D C:Program FilesCommon FilesJava
2013-10-21 09:16 - 2013-10-08 06:46 - 00264616 _____ (Oracle Corporation) C:WINDOWSsystem32javaws.exe
2013-10-21 09:15 - 2013-10-21 09:15 - 00004705 _____ C:WINDOWSsystem32jupdate-1.7.0_45-b18.log
2013-10-21 09:15 - 2013-10-21 09:15 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSStart MenuProgramsJava
2013-10-21 09:15 - 2013-10-08 06:50 - 00094632 _____ (Oracle Corporation) C:WINDOWSsystem32WindowsAccessBridge.dll
2013-10-21 09:15 - 2013-10-08 06:46 - 00175016 _____ (Oracle Corporation) C:WINDOWSsystem32javaw.exe
2013-10-21 09:15 - 2013-10-08 06:46 - 00174504 _____ (Oracle Corporation) C:WINDOWSsystem32java.exe

==================== One Month Modified Files and Folders =======

2013-11-05 17:32 - 2013-11-05 17:32 - 00000000 ____D C:FRST
2013-11-05 17:32 - 2012-03-29 09:36 - 00000830 _____ C:WINDOWSTasksAdobe Flash Player Updater.job
2013-11-05 17:31 - 2013-11-05 17:27 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopRK_Quarantine
2013-11-05 17:30 - 2007-10-30 21:51 - 02000708 ____C C:WINDOWSWindowsUpdate.log
2013-11-05 17:29 - 2013-11-05 17:29 - 00001372 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopRKreport[0]_S_11052013_172956.txt
2013-11-05 17:24 - 2011-06-21 11:43 - 00000996 _____ C:WINDOWSTasksGoogleUpdateTaskMachineCore.job
2013-11-05 17:24 - 2007-11-13 10:53 - 00000000 __HDC C:WINDOWS$NtUninstallMSCompPackV1$
2013-11-05 17:24 - 2007-10-30 23:44 - 00000159 ____C C:WINDOWSwiadebug.log
2013-11-05 17:24 - 2007-10-30 23:44 - 00000053 ____C C:WINDOWSwiaservc.log
2013-11-05 17:24 - 2007-10-30 21:55 - 00000006 ____H C:WINDOWSTasksSA.DAT
2013-11-05 17:23 - 2007-10-30 21:56 - 00000178 ___SH C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVntuser.ini
2013-11-05 17:23 - 2007-10-30 21:55 - 00032196 _____ C:WINDOWSSchedLgU.Txt
2013-11-05 17:09 - 2011-01-13 10:16 - 00001110 ____C C:WINDOWSTasksGoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004UA.job
2013-11-05 16:48 - 2011-06-21 11:43 - 00001000 _____ C:WINDOWSTasksGoogleUpdateTaskMachineUA.job
2013-11-05 16:38 - 2007-11-02 18:41 - 03401240 _____ C:WINDOWSpfirewall.log
2013-11-05 16:37 - 2013-11-05 16:37 - 00516096 _____ C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSDocumentsSharedDocs.scr
2013-11-05 16:37 - 2013-11-05 09:20 - 00103781 _____ C:WINDOWSsetupapi.log
2013-11-05 16:37 - 2013-08-29 16:18 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopHelvetika
2013-11-05 16:37 - 2013-06-17 08:57 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopВасил Яков
2013-11-05 16:37 - 2013-06-05 15:19 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopбюро труда
2013-11-05 16:37 - 2013-05-14 10:21 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktophebar
2013-11-05 16:37 - 2013-05-14 07:53 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopVirole
2013-11-05 16:37 - 2012-11-26 13:49 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopbeti
2013-11-05 16:37 - 2012-10-02 08:02 - 00000000 ___RD C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopПРОГРАМИ
2013-11-05 16:37 - 2012-09-13 12:41 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopUSB инструменти
2013-11-05 16:37 - 2012-08-22 08:10 - 00000000 ___RD C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopDesktop on (Reneta)
2013-11-05 16:37 - 2012-08-14 11:08 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopТЕМП ПИСАНИ
2013-11-05 16:37 - 2012-02-10 15:14 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopood
2013-11-05 16:37 - 2012-01-17 11:17 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopTEMP 2012 г
2013-11-05 16:37 - 2012-01-05 11:50 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopeood
2013-11-05 16:37 - 2011-09-19 09:55 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopvIVAKOM
2013-11-05 16:37 - 2011-06-15 09:16 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopЗаявления за съд
2013-11-05 16:37 - 2011-02-09 10:17 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopоЧИЛА
2013-11-05 16:37 - 2010-11-12 14:11 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopscaner
2013-11-05 16:37 - 2010-11-12 12:44 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSDocumentsAdobe PDF
2013-11-05 16:37 - 2010-11-12 12:44 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSDocumentsAdobe PDF
2013-11-05 16:23 - 2013-04-30 09:36 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataSkype
2013-11-05 16:22 - 2013-11-05 16:22 - 00000850 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopcheckup.txt
2013-11-05 16:17 - 2013-11-05 16:17 - 03538944 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopRogueKiller.exe
2013-11-05 16:17 - 2013-11-05 16:17 - 01089445 _____ (Farbar) C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopFRST.exe
2013-11-05 16:16 - 2013-11-05 16:16 - 00891184 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopSecurityCheck.exe
2013-11-05 15:49 - 2013-02-14 17:15 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataCanon
2013-11-05 15:43 - 2007-11-02 19:23 - 00000819 ____C C:WINDOWShpbafd.ini
2013-11-05 15:40 - 2007-11-02 18:41 - 04196049 _____ C:WINDOWSpfirewall.log.old
2013-11-05 15:31 - 2010-11-11 17:52 - 00000438 ___HC C:WINDOWSTasksUser_Feed_Synchronization-{83E823F6-92D2-42FA-9EAA-201325D3ED35}.job
2013-11-05 15:23 - 2010-11-12 14:50 - 00002541 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopABBYY FineReader 7.0 Professional Edition.lnk
2013-11-05 12:34 - 2013-11-05 12:34 - 00144082 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopDDD expert_s4etovodstvo_13 ДДД Експерт.cdr
2013-11-05 11:36 - 2007-10-31 01:40 - 00000041 ____C C:WINDOWScrw.ini
2013-11-05 11:36 - 2006-02-28 14:00 - 00000933 ____C C:WINDOWSwin.ini
2013-11-05 11:03 - 2007-10-30 22:20 - 00005382 __SHC C:WINDOWSsystem32KGyGaAvL.sys
2013-11-05 10:28 - 2013-11-05 10:27 - 00012406 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopattach.txt
2013-11-05 10:28 - 2013-11-05 10:27 - 00012183 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopdds.txt
2013-11-05 10:22 - 2013-11-05 10:22 - 00492146 ____R (Swearware) C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopdds.exe
2013-11-05 10:10 - 2013-11-05 10:10 - 00000060 _____ C:WINDOWSsetupact.log
2013-11-05 10:10 - 2013-11-05 10:10 - 00000000 _____ C:WINDOWSsetuperr.log
2013-11-05 10:09 - 2011-01-13 10:16 - 00001058 ____C C:WINDOWSTasksGoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004Core.job
2013-11-05 10:00 - 2011-03-09 10:32 - 00087608 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datainst.exe
2013-11-05 10:00 - 2011-03-09 10:32 - 00047360 _____ (VSO Software) C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datapcouffin.sys
2013-11-05 10:00 - 2011-03-09 10:32 - 00007887 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datapcouffin.cat
2013-11-05 10:00 - 2011-03-09 10:32 - 00000033 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datapcouffin.log
2013-11-05 10:00 - 2011-03-09 10:32 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataVso
2013-11-05 10:00 - 2011-03-09 10:31 - 00000000 ____D C:Program FilesCloneDVD5
2013-11-05 10:00 - 2007-10-30 22:22 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSStart MenuProgramsSamsung CLP-500 Series
2013-11-05 09:23 - 2013-04-30 09:36 - 00002265 _____ C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSDesktopSkype.lnk
2013-11-05 09:19 - 2007-11-14 18:28 - 00000000 __SHD C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVUserData
2013-11-05 09:19 - 2007-10-30 21:56 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOV
2013-11-04 12:00 - 2013-11-04 12:00 - 00000125 _____ C:Report 2013-11-04 12.00.07.txt
2013-11-04 08:37 - 2006-02-28 14:00 - 00013646 ____C C:WINDOWSsystem32wpa.dbl
2013-11-01 16:33 - 2007-11-01 09:29 - 00000000 ____D C:PM65
2013-10-31 14:24 - 2013-10-31 14:24 - 00000000 __SHD C:WINDOWSftpcache
2013-10-31 11:41 - 2009-01-13 15:57 - 00000116 ____C C:WINDOWSNeroDigital.ini
2013-10-31 10:20 - 2013-05-16 15:29 - 00006144 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataDCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
2013-10-29 14:40 - 2013-10-29 14:40 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSStart MenuProgramsHewlett-Packard
2013-10-29 14:40 - 2007-11-01 18:53 - 00000000 ____D C:Program FilesHewlett-Packard
2013-10-29 14:39 - 2013-10-29 14:39 - 00001988 _____ C:WINDOWSsounder.his
2013-10-29 14:39 - 2013-10-29 14:39 - 00000138 _____ C:WINDOWSsystem32AddPort.ini
2013-10-29 14:38 - 2013-10-29 14:37 - 00000982 _____ C:WINDOWShpntwksetup.ini
2013-10-29 14:10 - 2013-10-29 14:10 - 00000000 ____D C:clj_cm4730mfp_prnsyswin_rw
2013-10-28 08:48 - 2007-10-30 23:42 - 00665718 ____C C:WINDOWSsystem32PerfStringBackup.INI
2013-10-25 08:31 - 2007-11-01 09:37 - 00001901 ____C C:WINDOWSpanose.bin
2013-10-21 09:16 - 2013-10-21 09:16 - 00000000 ____D C:Program FilesCommon FilesJava
2013-10-21 09:15 - 2013-10-21 09:15 - 00004705 _____ C:WINDOWSsystem32jupdate-1.7.0_45-b18.log
2013-10-21 09:15 - 2013-10-21 09:15 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSStart MenuProgramsJava
2013-10-21 09:15 - 2011-01-13 10:27 - 00002352 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopGoogle Chrome.lnk
2013-10-21 09:15 - 2010-11-11 16:58 - 00000000 ____D C:Program FilesJava
2013-10-17 12:46 - 2013-04-24 11:53 - 00716232 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGDIPFONTCACHEV1.DAT
2013-10-11 10:36 - 2010-11-19 11:29 - 00000000 ____D C:WINDOWSMicrosoft.NET
2013-10-11 10:28 - 2007-10-30 23:41 - 02174224 ____C C:WINDOWSsystem32FNTCACHE.DAT
2013-10-11 10:23 - 2013-08-13 09:44 - 00000000 ____D C:WINDOWSsystem32MRT
2013-10-11 10:20 - 2009-01-10 17:28 - 78106760 ____C (Microsoft Corporation) C:WINDOWSsystem32MRT.exe
2013-10-09 15:32 - 2012-03-29 09:36 - 00692616 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:WINDOWSsystem32FlashPlayerApp.exe
2013-10-09 15:32 - 2011-05-16 08:51 - 00071048 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:WINDOWSsystem32FlashPlayerCPLApp.cpl
2013-10-08 06:50 - 2013-10-21 09:15 - 00094632 _____ (Oracle Corporation) C:WINDOWSsystem32WindowsAccessBridge.dll
2013-10-08 06:46 - 2013-10-21 09:16 - 00264616 _____ (Oracle Corporation) C:WINDOWSsystem32javaws.exe
2013-10-08 06:46 - 2013-10-21 09:15 - 00175016 _____ (Oracle Corporation) C:WINDOWSsystem32javaw.exe
2013-10-08 06:46 - 2013-10-21 09:15 - 00174504 _____ (Oracle Corporation) C:WINDOWSsystem32java.exe
2013-10-08 06:29 - 2010-11-11 16:58 - 00145408 _____ (Oracle Corporation) C:WINDOWSsystem32javacpl.cpl

Some content of TEMP:
====================
C:Documents and SettingsIvanLocal SettingsTempvsinit.dll
C:Documents and SettingsIvanLocal SettingsTempvsutil.dll
C:Documents and SettingsIvanLocal SettingsTempzauninst.exe
C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsTempntdll_dump.dll


==================== Bamital & volsnap Check =================

C:Windowsexplorer.exe => MD5 is legit
C:WindowsSystem32winlogon.exe => MD5 is legit
C:WindowsSystem32svchost.exe => MD5 is legit
C:WindowsSystem32services.exe => MD5 is legit
C:WindowsSystem32User32.dll => MD5 is legit
C:WindowsSystem32userinit.exe => MD5 is legit
C:WindowsSystem32Driversvolsnap.sys => MD5 is legit

==================== End Of Log ============================

Addition.txt

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Изтеглете прикачения файл и го запазете там, където сте свалили FRST.exe => Стартирайте отново FRST.exe и натиснете бутона Fix веднъж и изчакайте.Ще се създаде нов лог файла FixLog.txt. Прикачете съдържанието му в следващия си коментар.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Fix result of Farbar Recovery Tool (FRST written by Farbar) (x86) Version: 31-10-2013Ran by IVAN STAMENOV at 2013-11-06 10:45:57 Run:1Running from C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopBoot Mode: Normal==============================================Content of fixlist:*****************startMountPoints2: {4601f758-40db-11e1-b74f-0060970d217d} - I:LaunchU3.exe -aS3 catchme; ??C:DOCUME~1IVANST~1LOCALS~1Tempcatchme.sys [x]end*****************HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerMountPoints2{4601f758-40db-11e1-b74f-0060970d217d} => Key deleted successfully.HKCRCLSID{4601f758-40db-11e1-b74f-0060970d217d} => Key not found.catchme => Service deleted successfully.==== End of Fixlog ====


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Цццц..пропуснал съм един файл..!Като изключим него ..как е положението със системата ви..?Наблюдавате ли някакви промени....?

 

Изтеглете прикачения файл и го запазете там, където сте свалили FRST.exe => Стартирайте отново FRST.exe и натиснете бутона Fix веднъж и изчакайте.Ще се създаде нов лог файла FixLog.txt. Прикачете съдържанието му в следващия си коментар.

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Проблема все още съществуваше преди да пусна фикса. Активността се засилва когато разреша интернета на компютъра.

 

Ето лога.

 

 

Fix result of Farbar Recovery Tool (FRST written by Farbar) (x86) Version: 31-10-2013Ran by IVAN STAMENOV at 2013-11-07 08:59:02 Run:4Running from C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopBoot Mode: Normal==============================================Content of fixlist:*****************startC:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSDocumentsSharedDocs.scrend*****************==== End of Fixlog ====

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Публикувано изображение Изтеглете Dr.Web CureIt! и го запишете на работния си плот.

 • [*]Рестартирайте компютъра и преминете в
Safe Mode (натискате F8 преди логото на Microsoft,да се появява). [*]Кликнете два пъти върху файла 'cureit.exe' на работния плот, следвайте инструкциите на екрана, за да сканира твърдия диск. [*]Изчакайте търпеливо, може да отнеме 20-60 минути за извършване на експресно сканиране. Времето, необходимо за експресно сканиране или пълно сканиране се влияе от много фактори, като производителност на системата, налична памет, стартираните процеси, брой на дискове и файлове и т.н. [*]След като сканирането приключи, изберете всички намерени вируси и изберете 'Cure' [*]Ако някои файлове не са подходящи да бъдат излекувани, изберете 'Quarantine' или 'Delete".

Когато всички намерени вируси са излекувани, поставени под карантина, или изтрити, рестартирайте в нормален режим.

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Сканирането извършено, открита една заплаха, която е излекувана.

Но в карантината отново се пълни със файлове, след като се обърна към някоя от папките на Декстопа.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Хммм...интересна работа...! :(

 

Да опитаме с друга тактика..:

 

 

Публикувано изображение

Изтеглете програмата Show Hidden и я запомнете на вашия десктоп

 • [*]Отворете
Start => Run в полето  с copy/paste копирайте командата: "%userprofile%desktopshow-hidden.exe" -f [*]Натиснете Ok => изпълни  и изчакайте проверката да завърши. [*]След като тя приключи, ще се създаде лог файл Show-Hidden .txt .Моля публикувайте съдържанието му в следващия си пост.

 

 

Публикувано изображение Изтеглете ComboFix Публикувано изображение от тук и го запазете на десктопа си
Изключете вашата антивирусна и антишпионска програма, обикновено това става чрез натискане на десния бутон на мишката върху иконата на програма в системния трей.
Бележка: Ако не можете я спрете или не сте сигурни коя програма да изключите, моля прегледайте информацията от този линк: How to disable your security applications by amateur

Стартирайте Combo-Fix.com Публикувано изображение и следвайте инструкциите.
Бележка: ComboFix ще се стартира без инсталирана Recovery Console.
Като част от неговата работа, ComboFix ще провери дали Microsoft Windows Recovery Console е инсталирана. Предвид бързо развиващия се зловреден софтуер е силно препоръчително да бъде инсталирана преди премахването на зловредния софтуер. Това ще Ви позволи да влезете в специален recovery/repai режим, който ще ни позволи по-лесно да решите проблем, който би могъл да възникне при премахване на зловредния софтуер.

 • [*]Следвайте инструкциите, за да позволите на
ComboFix да изтегли и инсталира Microsoft Windows Recovery Console.В един момент ще бъдете попитани дали сте съгласни с лицензното споразумение. Необходимо е да потвърдите, че сте съгласни, за да инсталирате Microsoft Windows Recovery Console.

** Забележете: Ако Microsoft Windows Recovery Console е вече инсталирана, ComboFix ще продължи към процеса по премахване на зловредния софтуер.
 
Публикувано изображение
 
След като Microsoft Windows Recovery Console е инсталирана, използвайки ComboFix, Вие ще видите следното съобщение:
 
Публикувано изображение

 

Изберете Yes, за да продължи сканирането за зловреден софтуер.

Когато процесът приключи успешно, инструментът ще създаде лог файл. Моля, включете съдържанието на C:ComboFix.txt в следващия Ви коментар в тази тема.
 
Публикувано изображение Моля, не прикачвайте лог файла/овете от програмата, а го/ги копирайте и поставете в следващия Ви коментар в тази тема.

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте.

След сканирането с Combo-Fix не беше създаден репортен файл  C:ComboFix.txt.

 

Прилагам само лог файла от другото сканиране.

 

 

Show Hidden by Lawrence Abrams (Grinler)http://www.bleepingcomputer.com/Copyright 2008-2013 BleepingComputer.comShow Hidden will display all hidden folders on your computer.You can use the -f argument to display hidden files as well.Program started at: 11/08/2013 08:55:48 AMWindows Version: Windows XPPlease be patient while your hard drives are scanned.Scanning the A: driveFinished scanning the A: drive. 0 hidden items found.Scanning the C: drive* C:BJPrinter* C:BJPrinterCNMWINDOWS* C:BJPrinterCNMWINDOWSCanon PIXMA iP3000* C:CorelGALLERY 3GalleryFavorites* C:Documents and SettingsAdministratorLocal SettingsApplication DataIconCache.db [File]* C:Documents and SettingsAdministratorLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat [File]* C:Documents and SettingsAdministratorLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat.LOG [File]* C:Documents and SettingsAdministratorntuser.ini [File]* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17ECookies* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17EIETldCache* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17ELocal Settings* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17ELocal SettingsApplication Data* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17ELocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat [File]* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17ELocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat.LOG [File]* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17ELocal SettingsHistory* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17ELocal SettingsHistoryHistory.IE5* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17ELocal SettingsTemporary Internet Files* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17ELocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17Entuser.ini [File]* C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataAdobeSLStore0A14F5ABCDE4 [File]* C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataMicrosoft HelpHx.hxn [File]* C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataMicrosoft HelpHx_1026_MKWD_K.HxW [File]* C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataMicrosoft HelpHx_1026_MKWD_NamedURL.HxW [File]* C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataMicrosoft HelpHx_1026_MTOC_Hx.HxH [File]* C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataMicrosoft HelpHx_1026_MValidator.HxD [File]* C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataMicrosoft Helpnslist.hxl [File]* C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSDRM* C:Documents and SettingsIvanLocal SettingsApplication DataIconCache.db [File]* C:Documents and SettingsIvanLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat [File]* C:Documents and SettingsIvanLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat.LOG [File]* C:Documents and SettingsIvanntuser.ini [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataMicrosoftInternet ExplorerDesktop.htt [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataMicrosoftProtectS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-10043255a9e2-e26c-434b-a7dd-d8d0ee803f3d [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataMicrosoftWord~WRL0005.tmp [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataMicrosoftWord~WRL1044.tmp [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataMicrosoftШаблони~$Normal.dotm [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVCookies* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDoctor WebCureIt Quarantine* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVIECompatCache* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVIETldCache* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal Settings* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication Data* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataIconCache.db [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftCardSpaceCardSpaceSP2.db [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftCardSpaceCardSpaceSP2.db.shadow [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftFeeds{5588ACFD-6436-411B-A5CE-666AE6A92D3D}~* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftFeeds{5588ACFD-6436-411B-A5CE-666AE6A92D3D}~WebSlices~* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftFeeds Cache* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftFeeds Cache7MGPIEUH* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftFeeds CacheEP61B82Q* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftFeeds CacheL30327EF* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftFeeds CacheZXVXA9HX* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftInternet ExplorerDOMStore* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftInternet ExplorerDOMStore8SS2314Q* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftInternet ExplorerDOMStoreF0PMKJOQ* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftInternet ExplorerDOMStoreLFUW83OD* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftInternet ExplorerDOMStoreY4QI3WPO* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftMedia PlayerArt Cache* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsHistory* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsHistoryHistory.IE5* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsHistoryHistory.IE5MSHist012013110620131107* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsHistoryHistory.IE5MSHist012013110720131108* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsHistoryHistory.IE5MSHist012013110820131109* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsTemporary Internet Files* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE560BH3KOT* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5CF13L1S0* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5LX8N71HR* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5XVR0CRTC* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.MSO* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVntuser.ini [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVPrivacIE* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVRecent* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVUserData* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVUserData0SHAJUL4* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVUserData4C8R5JP9* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVUserData99CHHSCO* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVUserDataFMMB4M2R* C:Documents and SettingsLocalServiceLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat [File]* C:Documents and SettingsLocalServiceLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat.LOG [File]* C:Documents and SettingsLocalServicentuser.ini [File]* C:Documents and SettingsLocalService.NT AUTHORITYCookies* C:Documents and SettingsLocalService.NT AUTHORITYLocal Settings* C:Documents and SettingsLocalService.NT AUTHORITYLocal SettingsApplication Data* C:Documents and SettingsLocalService.NT AUTHORITYLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat.LOG [File]* C:Documents and SettingsLocalService.NT AUTHORITYLocal SettingsHistory* C:Documents and SettingsLocalService.NT AUTHORITYLocal SettingsHistoryHistory.IE5* C:Documents and SettingsLocalService.NT AUTHORITYLocal SettingsTemporary Internet Files* C:Documents and SettingsLocalService.NT AUTHORITYLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5* C:Documents and SettingsLocalService.NT AUTHORITYntuser.ini [File]* C:Documents and SettingsNetworkServiceLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat [File]* C:Documents and SettingsNetworkServiceLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat.LOG [File]* C:Documents and SettingsNetworkServicentuser.ini [File]* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYCookies* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYIETldCache* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYLocal Settings* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYLocal SettingsApplication Data* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat.LOG [File]* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYLocal SettingsHistory* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYLocal SettingsHistoryHistory.IE5* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYLocal SettingsTemporary Internet Files* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYntuser.ini [File]* C:MicroInvoiceBETY.~00 [File]* C:MicroInvoiceVODOLEY6.~00 [File]* C:NTDETECT.COM [File]* C:ntldr [File]* C:Program FilesCommon FilesAdobeAdobe PCDcache02F1BCE3BA4F [File]* C:Program FilesPhotoScapeframeframethumb.db [File]* C:RECYCLER* C:RECYCLERS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004* C:RECYCLERS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004INFO2 [File]* C:System Volume Information* C:WINDOWS$hf_mig$* C:WINDOWS$hf_mig$KB2079403* C:WINDOWS$hf_mig$KB2121546* C:WINDOWS$hf_mig$KB2141007* C:WINDOWS$hf_mig$KB2229593* C:WINDOWS$hf_mig$KB2259922* C:WINDOWS$hf_mig$KB2279986* C:WINDOWS$hf_mig$KB2286198* C:WINDOWS$hf_mig$KB2296199* C:WINDOWS$hf_mig$KB2345886* C:WINDOWS$hf_mig$KB2347290* C:WINDOWS$hf_mig$KB2360131-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB2360131-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2360937* C:WINDOWS$hf_mig$KB2362765-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2387149* C:WINDOWS$hf_mig$KB2393802* C:WINDOWS$hf_mig$KB2416400-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB2419632* C:WINDOWS$hf_mig$KB2423089* C:WINDOWS$hf_mig$KB2436673* C:WINDOWS$hf_mig$KB2440591* C:WINDOWS$hf_mig$KB2443105* C:WINDOWS$hf_mig$KB2467659* C:WINDOWS$hf_mig$KB2476490* C:WINDOWS$hf_mig$KB2476687* C:WINDOWS$hf_mig$KB2478960* C:WINDOWS$hf_mig$KB2478971* C:WINDOWS$hf_mig$KB2479628* C:WINDOWS$hf_mig$KB2479943* C:WINDOWS$hf_mig$KB2481109* C:WINDOWS$hf_mig$KB2482017-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB2483185* C:WINDOWS$hf_mig$KB2485376* C:WINDOWS$hf_mig$KB2485663* C:WINDOWS$hf_mig$KB2491683* C:WINDOWS$hf_mig$KB2497640-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB2503658* C:WINDOWS$hf_mig$KB2506212* C:WINDOWS$hf_mig$KB2506223* C:WINDOWS$hf_mig$KB2507618* C:WINDOWS$hf_mig$KB2507938* C:WINDOWS$hf_mig$KB2508272* C:WINDOWS$hf_mig$KB2508429* C:WINDOWS$hf_mig$KB2509553* C:WINDOWS$hf_mig$KB2510531-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2510581* C:WINDOWS$hf_mig$KB2511455* C:WINDOWS$hf_mig$KB2524375* C:WINDOWS$hf_mig$KB2530548-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB2536276-v2* C:WINDOWS$hf_mig$KB2544521-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2544893-v2* C:WINDOWS$hf_mig$KB2566454* C:WINDOWS$hf_mig$KB2567053* C:WINDOWS$hf_mig$KB2570947* C:WINDOWS$hf_mig$KB2584146* C:WINDOWS$hf_mig$KB2585542* C:WINDOWS$hf_mig$KB2586448-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB2598479* C:WINDOWS$hf_mig$KB2598845-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2603381* C:WINDOWS$hf_mig$KB2616676* C:WINDOWS$hf_mig$KB2616676-v2* C:WINDOWS$hf_mig$KB2618444-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB2618444-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2618451* C:WINDOWS$hf_mig$KB2619339* C:WINDOWS$hf_mig$KB2620712* C:WINDOWS$hf_mig$KB2624667* C:WINDOWS$hf_mig$KB2631813* C:WINDOWS$hf_mig$KB2646524* C:WINDOWS$hf_mig$KB2647516-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB2647516-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2653956* C:WINDOWS$hf_mig$KB2655992* C:WINDOWS$hf_mig$KB2660465* C:WINDOWS$hf_mig$KB2661254-v2* C:WINDOWS$hf_mig$KB2661637* C:WINDOWS$hf_mig$KB2676562* C:WINDOWS$hf_mig$KB2685939* C:WINDOWS$hf_mig$KB2691442* C:WINDOWS$hf_mig$KB2695962* C:WINDOWS$hf_mig$KB2698365* C:WINDOWS$hf_mig$KB2699988-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2705219* C:WINDOWS$hf_mig$KB2707511* C:WINDOWS$hf_mig$KB2712808* C:WINDOWS$hf_mig$KB2718523* C:WINDOWS$hf_mig$KB2718704* C:WINDOWS$hf_mig$KB2719985* C:WINDOWS$hf_mig$KB2722913-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2723135* C:WINDOWS$hf_mig$KB2724197* C:WINDOWS$hf_mig$KB2727528* C:WINDOWS$hf_mig$KB2731847* C:WINDOWS$hf_mig$KB2736233* C:WINDOWS$hf_mig$KB2744842-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2749655* C:WINDOWS$hf_mig$KB2753842* C:WINDOWS$hf_mig$KB2753842-v2* C:WINDOWS$hf_mig$KB2757638* C:WINDOWS$hf_mig$KB2758857* C:WINDOWS$hf_mig$KB2761226* C:WINDOWS$hf_mig$KB2761465-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2770660* C:WINDOWS$hf_mig$KB2778344* C:WINDOWS$hf_mig$KB2779030* C:WINDOWS$hf_mig$KB2780091* C:WINDOWS$hf_mig$KB2792100-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2797052-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2799329-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2799494* C:WINDOWS$hf_mig$KB2802968* C:WINDOWS$hf_mig$KB2807986* C:WINDOWS$hf_mig$KB2808735* C:WINDOWS$hf_mig$KB2809289-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2813170* C:WINDOWS$hf_mig$KB2813345* C:WINDOWS$hf_mig$KB2817183-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2820197* C:WINDOWS$hf_mig$KB2820917* C:WINDOWS$hf_mig$KB898461* C:WINDOWS$hf_mig$KB904942* C:WINDOWS$hf_mig$KB911164* C:WINDOWS$hf_mig$KB915865* C:WINDOWS$hf_mig$KB923561* C:WINDOWS$hf_mig$KB935448* C:WINDOWS$hf_mig$KB938127-v2-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB938464* C:WINDOWS$hf_mig$KB944338-v2* C:WINDOWS$hf_mig$KB946648* C:WINDOWS$hf_mig$KB950762* C:WINDOWS$hf_mig$KB950974* C:WINDOWS$hf_mig$KB951066* C:WINDOWS$hf_mig$KB951376-v2* C:WINDOWS$hf_mig$KB951698* C:WINDOWS$hf_mig$KB951748* C:WINDOWS$hf_mig$KB951978* C:WINDOWS$hf_mig$KB952004* C:WINDOWS$hf_mig$KB952287* C:WINDOWS$hf_mig$KB952954* C:WINDOWS$hf_mig$KB954211* C:WINDOWS$hf_mig$KB954459* C:WINDOWS$hf_mig$KB954600* C:WINDOWS$hf_mig$KB955069* C:WINDOWS$hf_mig$KB955759* C:WINDOWS$hf_mig$KB955839* C:WINDOWS$hf_mig$KB956390-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB956391* C:WINDOWS$hf_mig$KB956572* C:WINDOWS$hf_mig$KB956744* C:WINDOWS$hf_mig$KB956802* C:WINDOWS$hf_mig$KB956803* C:WINDOWS$hf_mig$KB956841* C:WINDOWS$hf_mig$KB956844* C:WINDOWS$hf_mig$KB957095* C:WINDOWS$hf_mig$KB957097* C:WINDOWS$hf_mig$KB958215* C:WINDOWS$hf_mig$KB958215-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB958644* C:WINDOWS$hf_mig$KB959426* C:WINDOWS$hf_mig$KB960714* C:WINDOWS$hf_mig$KB960803* C:WINDOWS$hf_mig$KB960859* C:WINDOWS$hf_mig$KB961501* C:WINDOWS$hf_mig$KB967715* C:WINDOWS$hf_mig$KB968389* C:WINDOWS$hf_mig$KB969059* C:WINDOWS$hf_mig$KB970430* C:WINDOWS$hf_mig$KB971029* C:WINDOWS$hf_mig$KB971657* C:WINDOWS$hf_mig$KB971737* C:WINDOWS$hf_mig$KB971961* C:WINDOWS$hf_mig$KB972270* C:WINDOWS$hf_mig$KB973507* C:WINDOWS$hf_mig$KB973687* C:WINDOWS$hf_mig$KB973815* C:WINDOWS$hf_mig$KB973869* C:WINDOWS$hf_mig$KB973904* C:WINDOWS$hf_mig$KB974112* C:WINDOWS$hf_mig$KB974318* C:WINDOWS$hf_mig$KB974392* C:WINDOWS$hf_mig$KB974571* C:WINDOWS$hf_mig$KB975025* C:WINDOWS$hf_mig$KB975467* C:WINDOWS$hf_mig$KB975560* C:WINDOWS$hf_mig$KB975562* C:WINDOWS$hf_mig$KB975713* C:WINDOWS$hf_mig$KB977816* C:WINDOWS$hf_mig$KB977914* C:WINDOWS$hf_mig$KB978037* C:WINDOWS$hf_mig$KB978338* C:WINDOWS$hf_mig$KB978542* C:WINDOWS$hf_mig$KB978601* C:WINDOWS$hf_mig$KB978706* C:WINDOWS$hf_mig$KB979309* C:WINDOWS$hf_mig$KB979482* C:WINDOWS$hf_mig$KB979687* C:WINDOWS$hf_mig$KB980195* C:WINDOWS$hf_mig$KB980232* C:WINDOWS$hf_mig$KB980436* C:WINDOWS$hf_mig$KB981322* C:WINDOWS$hf_mig$KB981349* C:WINDOWS$hf_mig$KB981852* C:WINDOWS$hf_mig$KB981957* C:WINDOWS$hf_mig$KB981997* C:WINDOWS$hf_mig$KB982132* C:WINDOWS$hf_mig$KB982214* C:WINDOWS$hf_mig$KB982381-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB982381-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB982665* C:WINDOWS$NtServicePackUninstall$* C:WINDOWS$NtServicePackUninstallIDNMitigationAPIs$* C:WINDOWS$NtServicePackUninstallNLSDownlevelMapping$* C:WINDOWS$NtUninstallMSCompPackV1$* C:WINDOWS$NtUninstallWMFDist11$* C:WINDOWS$NtUninstallwmp11$* C:WINDOWS$NtUninstallWudf01000$* C:WINDOWSassemblyNativeImages_v2.0.50727_32index411.dat [File]* C:WINDOWSassemblyNativeImages_v2.0.50727_32index412.dat [File]* C:WINDOWSassemblyPublisherPolicy.tme [File]* C:WINDOWSassemblypubpol36.dat [File]* C:WINDOWSFonts8514fix.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514fix0.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514fixe.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514fixg.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514fixr.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514fixt.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514oem.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514oem2.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514oem4.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514oeme.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514oemg.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514oemr.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514oemt.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514sys.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514sys0.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514syse.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514sysg.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514sysr.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514syst.fon [File]* C:WINDOWSFonts85775.fon [File]* C:WINDOWSFonts85855.fon [File]* C:WINDOWSFonts85f1257.fon [File]* C:WINDOWSFonts85f12570.fon [File]* C:WINDOWSFonts85s1257.fon [File]* C:WINDOWSFonts85s12570.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp775.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp775_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp850.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp850_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp852.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp852_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp855.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp855_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp857.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp866.fon [File]* C:WINDOWSFontscga40737.fon [File]* C:WINDOWSFontscga40850.fon [File]* C:WINDOWSFontscga40852.fon [File]* C:WINDOWSFontscga40857.fon [File]* C:WINDOWSFontscga40866.fon [File]* C:WINDOWSFontscga40869.fon [File]* C:WINDOWSFontscga40wo0.fon [File]* C:WINDOWSFontscga40woa.fon [File]* C:WINDOWSFontscga80737.fon [File]* C:WINDOWSFontscga80850.fon [File]* C:WINDOWSFontscga80852.fon [File]* C:WINDOWSFontscga80857.fon [File]* C:WINDOWSFontscga80866.fon [File]* C:WINDOWSFontscga80869.fon [File]* C:WINDOWSFontscga80woa.fon [File]* C:WINDOWSFontscoue1250.fon [File]* C:WINDOWSFontscoue1257.fon [File]* C:WINDOWSFontscouf1250.fon [File]* C:WINDOWSFontscouf1257.fon [File]* C:WINDOWSFontscouree.fon [File]* C:WINDOWSFontscoureg.fon [File]* C:WINDOWSFontscouret.fon [File]* C:WINDOWSFontscourfe.fon [File]* C:WINDOWSFontscourfe_0.fon [File]* C:WINDOWSFontscourfg.fon [File]* C:WINDOWSFontscourfr.fon [File]* C:WINDOWSFontscourft.fon [File]* C:WINDOWSFontsdos737.fon [File]* C:WINDOWSFontsdos737_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsdosapp.fon [File]* C:WINDOWSFontsega40737.fon [File]* C:WINDOWSFontsega40850.fon [File]* C:WINDOWSFontsega40852.fon [File]* C:WINDOWSFontsega40857.fon [File]* C:WINDOWSFontsega40866.fon [File]* C:WINDOWSFontsega40869.fon [File]* C:WINDOWSFontsega40woa.fon [File]* C:WINDOWSFontsega80737.fon [File]* C:WINDOWSFontsega80850.fon [File]* C:WINDOWSFontsega80852.fon [File]* C:WINDOWSFontsega80857.fon [File]* C:WINDOWSFontsega80866.fon [File]* C:WINDOWSFontsega80869.fon [File]* C:WINDOWSFontsega80woa.fon [File]* C:WINDOWSFontsMARLETT0.TTF [File]* C:WINDOWSFontssere1250.fon [File]* C:WINDOWSFontssere1257.fon [File]* C:WINDOWSFontsserf1257.fon [File]* C:WINDOWSFontsserifee.fon [File]* C:WINDOWSFontsserifee0.fon [File]* C:WINDOWSFontsserifeg.fon [File]* C:WINDOWSFontsserifet.fon [File]* C:WINDOWSFontsseriffe.fon [File]* C:WINDOWSFontsseriffg.fon [File]* C:WINDOWSFontsseriffr.fon [File]* C:WINDOWSFontsserifft.fon [File]* C:WINDOWSFontssmae1257.fon [File]* C:WINDOWSFontssmaf1250.fon [File]* C:WINDOWSFontssmaf1257.fon [File]* C:WINDOWSFontssmallee.fon [File]* C:WINDOWSFontssmalleg.fon [File]* C:WINDOWSFontssmallet.fon [File]* C:WINDOWSFontssmallfe.fon [File]* C:WINDOWSFontssmallfg.fon [File]* C:WINDOWSFontssmallfr.fon [File]* C:WINDOWSFontssmallft.fon [File]* C:WINDOWSFontsssee1250.fon [File]* C:WINDOWSFontsssee1257.fon [File]* C:WINDOWSFontsssef1250.fon [File]* C:WINDOWSFontsssef1257.fon [File]* C:WINDOWSFontssserifee.fon [File]* C:WINDOWSFontssserifeg.fon [File]* C:WINDOWSFontssserifet.fon [File]* C:WINDOWSFontssseriff2.fon [File]* C:WINDOWSFontssseriffe.fon [File]* C:WINDOWSFontssseriffg.fon [File]* C:WINDOWSFontssseriffr.fon [File]* C:WINDOWSFontssserifft.fon [File]* C:WINDOWSFontssymbole.fon [File]* C:WINDOWSFontsSYMBOLF.FON [File]* C:WINDOWSFontsvga737.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga737_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga775.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga775_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga850.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga850_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga852.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga855.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga855_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga857.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga857_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga860.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga860_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga863.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga863_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga865.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga865_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga866.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga869.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga869_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgaf1257.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgafixe.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgafixg.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgafixr.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgafixt.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgaoem.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgas1257.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgasyse.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgasysg.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgasysr.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgasyst.fon [File]* C:WINDOWSftpcache* C:WINDOWSie7* C:WINDOWSie7updatesKB2360131-IE7* C:WINDOWSie7updatesKB2416400-IE7* C:WINDOWSie7updatesKB2482017-IE7* C:WINDOWSie7updatesKB2497640-IE7* C:WINDOWSie7updatesKB2647516-IE7* C:WINDOWSie7updatesKB938127-v2-IE7* C:WINDOWSie7updatesKB956390-IE7* C:WINDOWSie7updatesKB958215-IE7* C:WINDOWSie7updatesKB982381-IE7* C:WINDOWSie8* C:WINDOWSie8updatesKB2510531-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2544521-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2598845-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2618444-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2647516-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2699988-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2722913-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2744842-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2761465-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2792100-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2797052-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2799329-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2809289-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2817183-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2829530-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2838727-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2847204-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2862772-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2870699-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2879017-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB982381-IE8* C:WINDOWSinf* C:WINDOWSinfoem102.inf [File]* C:WINDOWSinfoem103.inf [File]* C:WINDOWSinfoem22.inf [File]* C:WINDOWSinfoem37.inf [File]* C:WINDOWSinfoem96.inf [File]* C:WINDOWSInstaller* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109010020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109010020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109030000000000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109030000000000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109030000000000000000F01FEC12.0.6425* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed000021091A0020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed000021091A0020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109440020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109440020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109510020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109510020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109610020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109610020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109810020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109810020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109910020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109910020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109A10020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109A10020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109AB0020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109AB0020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109B10020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109B10020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109E60020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109E60020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109F10020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109F10020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109F10070400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109F10070400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109F10090400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109F10090400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109F10091400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109F10091400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed0DC1503A46F231838AD88BCDDC8E8F7C* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed0DC1503A46F231838AD88BCDDC8E8F7C3.2.30729* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed26DDC2EC4210AC63483DF9D4FCC5B59D* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed26DDC2EC4210AC63483DF9D4FCC5B59D3.5.30729* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed68AB67CA3301004F7706000000000030* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed68AB67CA3301004F77060000000000308.0.0* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed68AB67CA7DA73301B7448A0300000030* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed68AB67CA7DA73301B7448A03000000308.3.0* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed68AB67CA840108787706000000000050* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed68AB67CA84010878770600000000005010.0.0* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$ManagedDC3BF90CC0D3D2F398A9A6D1762F70F3* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$ManagedDC3BF90CC0D3D2F398A9A6D1762F70F32.2.30729* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag00.sqm [File]* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag01.sqm [File]* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag02.sqm [File]* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag03.sqm [File]* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag04.sqm [File]* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag05.sqm [File]* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag06.sqm [File]* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag07.sqm [File]* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag08.sqm [File]* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag09.sqm [File]* C:WINDOWSpchealthhelpctrPackageStoreinstance_Personal_32_1033.cab [File]* C:WINDOWSpchealthhelpctrPackageStorepackage_1.cab [File]* C:WINDOWSpchealthhelpctrPackageStorepackage_2.cab [File]* C:WINDOWSpchealthhelpctrPackageStorepackage_3.cab [File]* C:WINDOWSpchealthhelpctrPackageStorepackage_4.cab [File]* C:WINDOWSpchealthhelpctrPackageStorepackage_5.cab [File]* C:WINDOWSpchealthhelpctrPackageStorepackage_6.cab [File]* C:WINDOWSPIF* C:WINDOWSrepairntuser.dat [File]* C:WINDOWSsystem329B85EBFDB7.sys [File]* C:WINDOWSsystem32CanonIJ Uninstaller Information* C:WINDOWSsystem32CanonIJ Uninstaller Information{1199FAD5-9546-44f3-81CF-FFDB8040B7BF}_Canon_iP1800_series* C:WINDOWSsystem32CanonIJ Uninstaller Information{1199FAD5-9546-44f3-81CF-FFDB8040B7BF}_Canon_iP1900_series* C:WINDOWSsystem32cdplayer.exe.manifest [File]* C:WINDOWSsystem32configdefault.LOG [File]* C:WINDOWSsystem32configSAM.LOG [File]* C:WINDOWSsystem32configSECURITY.LOG [File]* C:WINDOWSsystem32configsoftware.LOG [File]* C:WINDOWSsystem32configsystem.LOG [File]* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileApplication Data* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileCookies* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileLocal Settings* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileLocal SettingsApplication Data* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat [File]* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat.LOG [File]* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileLocal SettingsHistory* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileLocal SettingsHistoryHistory.IE5* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileLocal SettingsHistoryHistory.IE5MSHist012009011020090111* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileLocal SettingsTemporary Internet Files* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileNetHood* C:WINDOWSsystem32configsystemprofilentuser.dat.LOG [File]* C:WINDOWSsystem32configsystemprofilePrintHood* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileRecent* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileSendTo* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileTemplates* C:WINDOWSsystem32configTempKey.LOG [File]* C:WINDOWSsystem32dllcache* C:WINDOWSsystem32driversUMDFMsftWdf_user_01_00_00.Wdf [File]* C:WINDOWSsystem32driversUMDFMsft_User_WpdMtpDr_01_00_00.Wdf [File]* C:WINDOWSsystem32ezsidmv.dat [File]* C:WINDOWSsystem32KGyGaAvL.sys [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-182b3eb903-47d2-428a-a556-eea542d0b81d [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-1850f75c2d-cf1f-4a8d-bc09-dc5a096985fb [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-187aeb4ab5-d649-44bc-9149-0324976d3c12 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18a9df3369-21d2-42ab-a060-be2a9cf297f9 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18Preferred [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User086db86a-c732-4e26-a37d-da60a2767cd6 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User100180aa-73c9-43e3-8cff-6c6d68ba96fd [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User117f8132-24f1-4dc4-80be-7843613a484f [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User16c91030-606f-4f7e-9c1c-8a9c2c9a5be3 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User16ec1afd-581c-498e-9ef2-b47d692a8cd8 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User1d5b5d24-f5ec-4912-8bc6-0df9cbbe5598 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User488446e4-09d0-4dcf-853e-36d1d46d5dd1 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User66ad8a76-ea6a-4866-96f5-6b95bf75e023 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User7d49dfa4-31b5-4f35-aa85-b1386edaf681 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User7e0cc2b6-18d7-45e4-b78c-f9d183783572 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User8cd09aec-40bf-4077-aa50-b60bef2acc03 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18Usera57027e5-cd0e-44ea-adcd-5c47b581137d [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18Userc766669a-c47a-4993-bcd5-7b2feae228be [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18Userca5bde2e-35d2-4af0-9be5-5e36a1e851f5 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18Userd80c8c63-4d81-4a18-8468-9cdbad66cc3c [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18Usere5fb9144-4ba9-4f52-a7e1-e6562e4628a8 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18Userf4dc7fc7-2b70-4590-b6a8-3943e3a07bbb [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18Userf6d1c5f0-02e9-42b6-a165-ec0a4c1e9e65 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18Userff8809c4-10f7-44da-8534-6d4edf7d2d0c [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18UserPreferred [File]* C:WINDOWSsystem32ncpa.cpl.manifest [File]* C:WINDOWSsystem32nwc.cpl.manifest [File]* C:WINDOWSsystem32Restorefilelist.xml [File]* C:WINDOWSsystem32sapi.cpl.manifest [File]* C:WINDOWSsystem32WindowsLogon.manifest [File]* C:WINDOWSsystem32wuaucpl.cpl.manifest [File]* C:WINDOWSTasksSA.DAT [File]* C:WINDOWSTasksUser_Feed_Synchronization-{83E823F6-92D2-42FA-9EAA-201325D3ED35}.job [File]* C:WINDOWStwain_32D125UCSUI.GID [File]* C:WINDOWSWindowsShell.Manifest [File]* C:WINDOWSwinnt.bmp [File]* C:WINDOWSwinnt256.bmp [File]Finished scanning the C: drive. 658 hidden items found.Scanning the D: drive* D:2sport_za_vsichki2007~WRL3379.tmp [File]* D:2sport_za_vsichki2007~WRL3681.tmp [File]* D:2sport_za_vsichki2010temp~WRL0169.tmp [File]* D:2sport_za_vsichki2010temp~WRL0658.tmp [File]* D:2sport_za_vsichki2010temp~WRL3376.tmp [File]* D:2sport_za_vsichkitemp~WRL0214.tmp [File]* D:2sport_za_vsichki~$ОГРАМА момчета 10 г 2005.doc [File]* D:DOGOVORI22 DOG-ZAK_ZA_DOGOVORITE~$G_ZANAEM_IMOT.p65 [File]* D:DOGOVORI22 DOG-ZAK_ZA_DOGOVORITE~$PDZZ11.DOC [File]* D:RECYCLER* D:RECYCLERS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004* D:RECYCLERS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004Dd9.db [File]* D:RECYCLERS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004INFO2 [File]* D:System Volume Information* D:VIKscanman.ini [File]* D:WORKS~$ЕБВАТЕЛЕН ЛИСТ.doc [File]* D:Генка~WRL2938.tmp [File]* D:рЕФЕРАТИ мАРИЯНИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИДЕИscanman.ini [File]* D:рЕФЕРАТИ мАРИЯНИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИДЕИ1scanman.ini [File]* D:рЕФЕРАТИ мАРИЯНКосовоКосовоscanman.ini [File]* D:Файлове за възстановяване и работни стари архиви29,06,2011~$рма Коко юли 2012.doc [File]* D:Файлове за възстановяване и работни стари архиви29,06,2011~WRL0003.tmp [File]Finished scanning the D: drive. 22 hidden items found.Scanning the E: drive* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориГенка~WRL2938.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДекларации~WRL1892.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДекларации~WRL2161.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTapartamentiBB-ZI [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTapartamenti~$t[1].akt_pleven.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTET YORDANKA~$ Y.STAN4EVA-AP3.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTOBSTOYATELSTVENI~$отоколВЕЛЕВ.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTOBSTOYATELSTVENI~WRL0001.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTUPI~$Т ЛЮДИ.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTYANUSHHIGIA~$-Britinv of-Elka.rtf [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTYANUSHHIGIA~$o- APAR BEN4O.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTYANUSHбенчочетвъртъкипотеки~$otekaaaa.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTYANUSHбенчочетвъртъкНОВИ 03.20098~$- UPI- светослав.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTYANUSHбенчочетвъртъкНОВИ 03.20098~$EDWARITELEN obrasez - за обединяване.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTYANUSHбенчочетвъртъкНОВИ 03.20098~$o- T.LIN.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTYANUSHбенчочетвъртъкНОВИ 03.20098~$МЛАДЕН.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTYANUSHбенчочетвъртъкНОВИ 03.2009~$VA.KODA.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTЛИХВОТОЧКИ~$PALN.ZUPGMJSV -24 [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАпълномощни~$ALN.5 .doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 201112.06.2013 г~$ГОВОР ЗА МПС ВЕЛИЧКО ВЕЛИКОВ.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ 2011 Г25.10.2011г~$лба Мехмедов до Районен Съд.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ 2011 Г25.10.2011г~$лба Мехмедов.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ 2011 Г25.10.2011г~WRL3184.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ 2011 Г25.10.2011г~WRL3716.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ ПАПКИ 2012 Г10.09.2012~WRL0293.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ ПАПКИ 2012 Г10.09.2012~WRL3191.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ ПАПКИ 2012 Г18.07.2012 г~$ Ъ Л Н О М О Щ Н О З А М П С Диян Николов Петков.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ ПАПКИ 2012 Г21.05.2012 г~WRL2884.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ ПАПКИ 2012 Г21.05.2012 г~WRL3409.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ ПАПКИ 2012 Г21.06.2012 Г~$ГОВОР ЗА НАЕМ Хрисимир Димитров.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ ПАПКИ 2012 Г21.06.2012 Г~WRL1824.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИВЪЗСТАНОВЕНИ ФАЙЛОВЕVODOLEY6.OLD [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИГенка~WRL2938.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИНОТ. АКТОВЕ ВАЛЬО, ПЪТКА, ЙОАНА13.06.2013 г. АРЕНДА с. ВЪЛЧИТРЪН към ВЛАДИМИР ЛОЗАНСКИ~$говор за АРЕНДА с. ВЪЛЧИТРЪН- МЛАДЕН и ДИМИТЪР към ВЛАДИМИР.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИНОТ. АКТОВЕ ВАЛЬО, ПЪТКА, ЙОАНААРХИВ АКТОВЕ и АРЕНДИ - ФЕВРУАРИ 2013 Г20.02.2013 Г. ПРЕАРЕНДА И АКТ - СЛАВЯНОВО към ДИМИТЪР НЕНОВ~$говор за ПРЕАРЕНДА СЛАВЯНОВО- ДИМИТЪР НЕНОВ.doc [File]* E:RECYCLER* E:RECYCLERS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004* E:RECYCLERS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004INFO2 [File]* E:System Volume InformationFinished scanning the E: drive. 39 hidden items found.Scanning the F: drive* F:RECYCLER* F:RECYCLERS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004* F:RECYCLERS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004INFO2 [File]* F:System Volume InformationFinished scanning the F: drive. 4 hidden items found.Program finished at: 11/08/2013 08:58:09 AMExecution time: 0 hours(s), 2 minute(s), and 20 seconds(s)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Публикувано изображение Кликнете на Start > Run или натиснете клавишната комбинация Windows Key + R и с Copy / Paste  в отворилия се прозорец,въведете:

 

 

C:ComboFix.txt

 

и натиснете OK. Моля, публикувайте съдържанието му в следващия си пост.
 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Отваря се само прозорец на Експлорер с основното съдържание на C:

Редактирано от stamenov1 (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Публикувано изображение Бихте ли стартирали и този инструмент - Shortcut Cleaner
След това публикувайте и неговия лог файл sc-cleaner.txt.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Shortcut Cleaner 1.2.5 by Lawrence Abrams (Grinler)http://www.bleepingcomputer.com/Copyright 2008-2013 BleepingComputer.comMore Information about Shortcut Cleaner can be found at this link:http://www.bleepingcomputer.com/download/shortcut-cleaner/Windows Version: Microsoft Windows XP Service Pack 3Program started at: 11/08/2013 10:03:50 AM.Scanning for registry hijacks:* No issues found in the Registry.Searching for Hijacked Shortcuts:Searching C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVStart MenuSearching C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSStart MenuSearching C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchSearching C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSDesktopSearching C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktop0 bad shortcuts found.Program finished at: 11/08/2013 10:03:52 AMExecution time: 0 hours(s), 0 minute(s), and 2 seconds(s)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Сканирането извършено, открита една заплаха, която е излекувана.

Но в карантината отново се пълни със файлове, след като се обърна към някоя от папките на Декстопа.

 

Продължава ли този проблем..?....Всички лог файлове са чисти..!!! :)

Публикувано изображениеИзтеглете OTL.exe и го запазете на десктопа

[*]Стартирайте OTL.exe.

[*]Направете следните настройки:

[*]Сложете отметка пред Scan All Users

[*]Под менюто File Age изберете 90 days

[*]Под менюто Standard Registry променете на ALL

[*]Сложете отметки пред LOP и Purity Check

[*]Под Публикувано изображение с Copy/ Paste въведете изцяло следната текстова информация (само това, което е поставено в карето):

 

netsvcsmsconfigsafebootminimalsafebootnetworkactivexdrivers32%SYSTEMDRIVE%*.exe/md5startexplorer.exewinlogon.exeUserinit.exesvchost.exeservices.exe/md5stop%systemroot%*. /rp /s%systemdrive%$Recycle.Bin|@;true;true;true /fpDRIVESCREATERESTOREPOINT
[*]Натиснете маркираният в синьо бутон: Run Scan.

[*]Като приключи проверката, ще се създадат два файла - OTL.Txt и Extras.Txt. Файлът OTL.Txt копирайте в следващия си пост. Extras.Txt прикачете в следващия си коментар (погледнете опцията Прикачени файлове, когато публикувате мнение).

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Продължава от сутринта изчистих карантината:

това е част от новите събития:

 

08.11.2013 10:19:29 Защита на файловата система в реално време файл C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopТЕМП ПИСАНИПИСАНИ.pif Win32/AutoRun.Agent.UD червей почистен чрез изтриване - под карантина NT AUTHORITYSYSTEM Възникна събитие с новосъздаден файл.
08.11.2013 10:19:28 Защита на файловата система в реално време файл C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopТЕМП ПИСАНИПИСАНИ.pif Win32/AutoRun.Agent.UD червей почистен чрез изтриване - под карантина NT AUTHORITYSYSTEM Възникна събитие с новосъздаден файл.
08.11.2013 10:19:27 Защита на файловата система в реално време файл C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopТЕМП ПИСАНИПИСАНИ.pif Win32/AutoRun.Agent.UD червей почистен чрез изтриване - под карантина NT AUTHORITYSYSTEM Възникна събитие с новосъздаден файл.
08.11.2013 10:19:26 Защита на файловата система в реално време файл C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopТЕМП ПИСАНИПИСАНИ.pif Win32/AutoRun.Agent.UD червей почистен чрез изтриване - под карантина NT AUTHORITYSYSTEM Възникна събитие с новосъздаден файл.
08.11.2013 10:19:25 Защита на файловата система в реално време файл C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopТЕМП ПИСАНИПИСАНИ.pif Win32/AutoRun.Agent.UD червей почистен чрез изтриване - под карантина NT AUTHORITYSYSTEM Възникна събитие с новосъздаден файл.
08.11.2013 10:19:24 Защита на файловата система в реално време файл C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopПРОГРАМИПРОГРАМИ.bat Win32/AutoRun.Agent.UD червей почистен чрез изтриване - под карантина NT AUTHORITYSYSTEM Възникна събитие с новосъздаден файл.
08.11.2013 10:19:23 Защита на файловата система в реално време файл C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopПРОГРАМИПРОГРАМИ.bat Win32/AutoRun.Agent.UD червей почистен чрез изтриване - под карантина NT AUTHORITYSYSTEM Възникна събитие с новосъздаден файл.
08.11.2013 10:19:22 Защита на файловата система в реално време файл C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopПРОГРАМИПРОГРАМИ.bat Win32/AutoRun.Agent.UD червей почистен чрез изтриване - под карантина NT AUTHORITYSYSTEM Възникна събитие с новосъздаден файл.

 

Ето и прикачения репорт.  

Няма създаден файл Extras.Txt

 

 

OTL logfile created on: 08.11.2013 10:15:33 - Run 4
OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 Folder = C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktop
Windows XP Home Edition Service Pack 3 (Version = 5.1.2600) - Type = NTWorkstation
Internet Explorer (Version = 8.0.6001.18702)
Locale: 00000402 | Country: Bulgaria | Language: bgr | Date Format: dd.M.yyyy

1.99 Gb Total Physical Memory | 1.12 Gb Available Physical Memory | 56.05% Memory free
4.82 Gb Paging File | 3.91 Gb Available in Paging File | 81.09% Paging File free
Paging file location(s): C:pagefile.sys 3057 3057 [binary data]

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:WINDOWS | %ProgramFiles% = C:Program Files
Drive C: | 39.06 Gb Total Space | 15.22 Gb Free Space | 38.96% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive D: | 34.18 Gb Total Space | 10.41 Gb Free Space | 30.46% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive E: | 37.11 Gb Total Space | 15.48 Gb Free Space | 41.72% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive F: | 38.69 Gb Total Space | 6.80 Gb Free Space | 17.58% Space Free | Partition Type: NTFS

Computer Name: IVAN | User Name: IVAN STAMENOV | Logged in as Administrator.
Boot Mode: Normal | Scan Mode: All users
Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 90 Days

========== Processes (SafeList) ==========

PRC - C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopOTL.exe (OldTimer Tools)
PRC - C:Program FilesJavajre7binjqs.exe (Oracle Corporation)
PRC - C:Program FilesOperaopera.exe (Opera Software)
PRC - C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamscheduler.exe (Malwarebytes Corporation)
PRC - C:Program FilesPure NetworksNetwork Magicnmapp.exe (Cisco Systems, Inc.)
PRC - C:Program FilesUSB Disk Security6USBGuard.exe (Zbshareware Lab)
PRC - C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusekrn.exe (ESET)
PRC - C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusegui.exe (ESET)
PRC - C:Program FilesCommon FilesAcronisCDPafcdpsrv.exe (Acronis)
PRC - C:Program FilesCommon FilesAcronisSchedule2schedul2.exe (Acronis)
PRC - C:WINDOWSsystem32FsUsbExService.Exe (Teruten)
PRC - C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysSharedDTSRVC.exe ()
PRC - C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysDriverspdisrvc.exe (Portrait Displays, Inc.)
PRC - C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmsrvc.exe (Cisco Systems, Inc.)
PRC - C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmctxth.exe (Cisco Systems, Inc.)
PRC - C:WINDOWSexplorer.exe (Microsoft Corporation)
PRC - C:Program FilesA4TechKeyboardIkeymain.exe (A4Tech Co.,Ltd.)
PRC - C:Program FilesA4TechMouseAmoumain.exe (A4Tech Co.,Ltd.)
PRC - C:WINDOWSsystem32PSIService.exe ()
PRC - C:Program FilesCanonCALCALMAIN.exe (Canon Inc.)
PRC - C:Program FilesClockSpClDlx.exe (Lux Aeterna)


========== Modules (No Company Name) ==========

MOD - C:WINDOWSsystem32MacromedFlashNPSWF32_11_9_900_117.dll ()
MOD - C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysSharedDTSRVC.exe ()
MOD - C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformCAntiVirusCOM.dll ()
MOD - C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformCFirewallCOM.dll ()
MOD - C:WINDOWSsystem32msdmo.dll ()
MOD - C:WINDOWSsystem32devenum.dll ()
MOD - C:WINDOWSsystem32PSIService.exe ()
MOD - C:WINDOWSsystem32CNQL3203.DLL ()
MOD - C:Program FilesClockvoiceBulgarian (male).dll ()
MOD - C:Program FilesClocktimer.dll ()
MOD - C:WINDOWSsystem32HPBHEALR.DLL ()
MOD - C:Program FilesClockspcl01.dll ()


========== Services (SafeList) ==========

SRV - (HidServ) -- %SystemRoot%System32hidserv.dll File not found
SRV - (AppMgmt) -- %SystemRoot%System32appmgmts.dll File not found
SRV - (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) -- C:WINDOWSsystem32MacromedFlashFlashPlayerUpdateService.exe (Adobe Systems Incorporated)
SRV - (JavaQuickStarterService) -- C:Program FilesJavajre7binjqs.exe (Oracle Corporation)
SRV - (MBAMService) -- C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamservice.exe (Malwarebytes Corporation)
SRV - (MBAMScheduler) -- C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamscheduler.exe (Malwarebytes Corporation)
SRV - (SkypeUpdate) -- C:Program FilesSkypeUpdaterUpdater.exe (Skype Technologies)
SRV - (EhttpSrv) -- C:Program FilesESETESET NOD32 AntivirusEHttpSrv.exe (ESET)
SRV - (ekrn) -- C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusekrn.exe (ESET)
SRV - (afcdpsrv) -- C:Program FilesCommon FilesAcronisCDPafcdpsrv.exe (Acronis)
SRV - (AcrSch2Svc) -- C:Program FilesCommon FilesAcronisSchedule2schedul2.exe (Acronis)
SRV - (FsUsbExService) -- C:WINDOWSsystem32FsUsbExService.Exe (Teruten)
SRV - (DTSRVC) -- C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysSharedDTSRVC.exe ()
SRV - (PdiService) -- C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysDriverspdisrvc.exe (Portrait Displays, Inc.)
SRV - (nmservice) -- C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmsrvc.exe (Cisco Systems, Inc.)
SRV - (FLEXnet Licensing Service) -- C:Program FilesCommon FilesMacrovision SharedFLEXnet PublisherFNPLicensingService.exe (Macrovision Europe Ltd.)
SRV - (ProtexisLicensing) -- C:WINDOWSsystem32PSIService.exe ()
SRV - (CCALib8) -- C:Program FilesCanonCALCALMAIN.exe (Canon Inc.)


========== Driver Services (SafeList) ==========

DRV - (WDICA) -- File not found
DRV - (PDRFRAME) -- File not found
DRV - (PDRELI) -- File not found
DRV - (PDFRAME) -- File not found
DRV - (PDCOMP) -- File not found
DRV - (PCIDump) -- File not found
DRV - (PAR1284) -- System32Driverspar1284.sys File not found
DRV - (MpKslc66818b7) -- c:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataMicrosoftMicrosoft AntimalwareDefinition Updates{1293153D-5AB9-43C6-B680-867C70C8E8BC}MpKslc66818b7.sys File not found
DRV - (lbrtfdc) -- File not found
DRV - (i2omgmt) -- File not found
DRV - (Changer) -- File not found
DRV - (CDRPDACC) -- C:Program Files321StudiosSharedCDRPDACC.SYS File not found
DRV - (catchme) -- C:DOCUME~1IVANST~1LOCALS~1Tempcatchme.sys File not found
DRV - (OlmarikFixer) -- C:WINDOWSsystem32driversOlmarikFixer.sys (ESET)
DRV - (MBAMProtector) -- C:WINDOWSsystem32driversmbam.sys (Malwarebytes Corporation)
DRV - (sptd) -- C:WINDOWSsystem32driverssptd.sys (Duplex Secure Ltd.)
DRV - (eamon) -- C:WINDOWSsystem32driverseamon.sys (ESET)
DRV - (ehdrv) -- C:WINDOWSsystem32driversehdrv.sys (ESET)
DRV - (epfwtdir) -- C:WINDOWSsystem32driversepfwtdir.sys (ESET)
DRV - (afcdp) -- C:WINDOWSsystem32driversafcdp.sys (Acronis)
DRV - (tdrpman273) -- C:WINDOWSsystem32driverstdrpm273.sys (Acronis)
DRV - (timounter) -- C:WINDOWSsystem32driverstimntr.sys (Acronis)
DRV - (snapman) -- C:WINDOWSsystem32driverssnapman.sys (Acronis)
DRV - (FsUsbExDisk) -- C:WINDOWSsystem32FsUsbExDisk.Sys ()
DRV - (ss_mdm) -- C:WINDOWSsystem32driversss_mdm.sys (MCCI Corporation)
DRV - (ss_bus) -- C:WINDOWSsystem32driversss_bus.sys (MCCI Corporation)
DRV - (ss_mdfl) -- C:WINDOWSsystem32driversss_mdfl.sys (MCCI Corporation)
DRV - (PdiPorts) -- C:WINDOWSsystem32driversPdiPorts.sys (Portrait Displays, Inc.)
DRV - (purendis) -- C:WINDOWSsystem32driverspurendis.sys (Cisco Systems, Inc.)
DRV - (pnarp) -- C:WINDOWSsystem32driverspnarp.sys (Cisco Systems, Inc.)
DRV - (Pivot) -- C:WINDOWSsystem32driverspivot.sys (Portrait Displays, Inc.)
DRV - (pivotmou) -- C:WINDOWSsystem32driverspivotmou.sys (Portrait Displays, Inc.)
DRV - (nm) -- C:WINDOWSsystem32driversnmnt.sys (Microsoft Corporation)
DRV - (RT73) -- C:WINDOWSsystem32driversrt73.sys (Ralink Technology, Corp.)
DRV - (AtcL001) -- C:WINDOWSsystem32driversl151x86.sys (Atheros Communications Inc.)
DRV - (BlueletAudio) -- C:WINDOWSsystem32driversblueletaudio.sys (IVT Corporation.)
DRV - (Btcsrusb) -- C:WINDOWSsystem32driversbtcusb.sys (IVT Corporation.)
DRV - (IntcAzAudAddService) -- C:WINDOWSsystem32driversRtkHDAud.sys (Realtek Semiconductor Corp.)
DRV - (BlueletSCOAudio) -- C:WINDOWSsystem32driversBlueletSCOAudio.sys (IVT Corporation.)
DRV - (BT) -- C:WINDOWSsystem32driversbtnetdrv.sys (IVT Corporation.)
DRV - (BTHidMgr) -- C:WINDOWSsystem32driversBTHidMgr.sys (IVT Corporation.)
DRV - (BTHidEnum) -- C:WINDOWSsystem32driversvbtenum.sys (IVT Corporation.)
DRV - (VcommMgr) -- C:WINDOWSsystem32driversVcommMgr.sys (IVT Corporation.)
DRV - (VComm) -- C:WINDOWSsystem32driversVComm.sys (IVT Corporation.)
DRV - (Amps2prt) -- C:WINDOWSsystem32driversAmps2prt.sys (A4Tech Co.,Ltd.)
DRV - (BTNetFilter) -- C:Program FilesIVT CorporationBlueSoleildeviceWin2kBTNetFilter.sys (IVT Corporation.)
DRV - (MTsensor) -- C:WINDOWSsystem32driversASACPI.sys ()
DRV - (rtl8139) -- C:WINDOWSsystem32driversRTL8139.sys (Realtek Semiconductor Corporation)
DRV - (EL90X) -- C:WINDOWSsystem32driversel90xnd5.sys (3Com Corporation)


========== Standard Registry (All) ==========


========== Internet Explorer ==========

IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Secondary_Page_URL = [binary data]
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Extensions Off Page = about:NoAdd-ons
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Local Page = C:WINDOWSsystem32blank.htm
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Security Risk Page = about:SecurityRisk
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerSearch,CustomizeSearch = http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchcust.htm
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerSearch,Default_Search_URL = http://www.google.com/ie
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerSearch,SearchAssistant = http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm
IE - HKLM..SearchScopes,DefaultScope = {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
IE - HKLM..SearchScopes{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = http://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}


IE - HKU.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings: "ProxyEnable" = 0

IE - HKUS-1-5-18SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings: "ProxyEnable" = 0IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Local Page = C:WINDOWSsystem32blank.htm
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Page_Transitions = 1
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Bar = http://www.google.com/ie
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,SearchMigratedDefaultName = Google
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,SearchMigratedDefaultURL = http://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.google.bg/
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..URLSearchHook: {CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - C:WINDOWSsystem32ieframe.dll (Microsoft Corporation)
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..SearchScopes,DefaultScope = {4014112C-143D-4C06-B82E-6020E9B52CE0}
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..SearchScopes{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..SearchScopes{39DF5411-36D3-4442-B246-89DAC9D4C653}: "URL" = http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5&search={searchTerms}
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..SearchScopes{4014112C-143D-4C06-B82E-6020E9B52CE0}: "URL" = http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}:{referrer:source?}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&sourceid=ie7&rlz=1I7SKPB
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..SearchScopes{5591BC55-5977-4520-8486-E103D0557695}: "URL" = http://www.google.co.uk/search?hl=en&q={searchTerms}&meta=
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings: "ProxyEnable" = 0


========== FireFox ==========

FF - HKLMSoftwareMozillaPlugins@adobe.com/FlashPlayer: C:WINDOWSsystem32MacromedFlashNPSWF32_11_9_900_117.dll ()
FF - HKLMSoftwareMozillaPlugins@docu-track.com/PDF-XChange Viewer Plugin,version=1.0,application/pdf: C:Program FilesTracker SoftwarePDF ViewernpPDFXCviewNPPlugin.dll (Tracker Software Products Ltd.)
FF - HKLMSoftwareMozillaPlugins@inhatch.com,version=0.7.5: C:Program FilesInhatchTeamInhatchnpinhatch.dll (Inhatch)
FF - HKLMSoftwareMozillaPlugins@java.com/DTPlugin,version=10.45.2: C:Program FilesJavajre7bindtpluginnpDeployJava1.dll (Oracle Corporation)
FF - HKLMSoftwareMozillaPlugins@java.com/JavaPlugin,version=10.45.2: C:Program FilesJavajre7binplugin2npjp2.dll (Oracle Corporation)
FF - HKLMSoftwareMozillaPlugins@microsoft.com/WPF,version=3.5: C:WINDOWSMicrosoft.NETFrameworkv3.5Windows Presentation FoundationNPWPF.dll (Microsoft Corporation)
FF - HKLMSoftwareMozillaPluginsAdobe Acrobat: C:Program FilesAdobeAcrobat 10.0AcrobatAirnppdf32.dll (Adobe Systems Inc.)
FF - HKCUSoftwareMozillaPlugins@docu-track.com/PDF-XChange Viewer Plugin,version=1.0,application/pdf: C:Program FilesTracker SoftwarePDF ViewernpPDFXCviewNPPlugin.dll (Tracker Software Products Ltd.)
FF - HKCUSoftwareMozillaPlugins@tools.google.com/Google Update;version=3: C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleUpdate1.3.21.165npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)
FF - HKCUSoftwareMozillaPlugins@tools.google.com/Google Update;version=9: C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleUpdate1.3.21.165npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)

FF - HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremozillaFirefoxextensions{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}: c:WINDOWSMicrosoft.NETFrameworkv3.5Windows Presentation FoundationDotNetAssistantExtension [2010.11.22 09:37:39 | 000,000,000 | ---D | M]
FF - HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremozillaFirefoxextensionsweb2pdfextension@web2pdf.adobedotcom: C:Program FilesAdobeAcrobat 10.0AcrobatBrowserWCFirefoxExtn [2012.10.01 14:01:37 | 000,000,000 | ---D | M]
FF - HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremozillaThunderbirdExtensionseplgTb@eset.com: C:Program FilesESETESET NOD32 AntivirusMozilla Thunderbird [2011.09.09 09:12:16 | 000,000,000 | ---D | M]


========== Chrome ==========

CHR - default_search_provider: Google (Enabled)
CHR - default_search_provider: search_url = {google:baseURL}search?q={searchTerms}&{google:RLZ}{google:originalQueryForSuggestion}{google:assistedQueryStats}{google:searchFieldtrialParameter}{google:searchClient}{google:sourceId}{google:instantExtendedEnabledParameter}{google:omniboxStartMarginParameter}ie={inputEncoding}
CHR - default_search_provider: suggest_url = {google:baseSuggestURL}search?{google:searchFieldtrialParameter}client={google:suggestClient}&q={searchTerms}&{google:cursorPosition}{google:zeroPrefixUrl}{google:pageClassification}sugkey={google:suggestAPIKeyParameter},
CHR - homepage: http://www.google.bg/
CHR - plugin: Windows Presentation Foundation (Enabled) = c:WINDOWSMicrosoft.NETFrameworkv3.5Windows Presentation FoundationNPWPF.dll
CHR - Extension: YouTube = C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsblpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo4.2.6_0
CHR - Extension: Google u0422u044Au0440u0441u0435u043Du0435 = C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionscoobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf0.0.0.20_0
CHR - Extension: Google Wallet = C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsnmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda0.0.4.11_0
CHR - Extension: Google Wallet = C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsnmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda0.0.5.0_0
CHR - Extension: Bitdefender QuickScan = C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionspdnkcidphdcakpkheohlhocaicfamjie0.9.9.131_0
CHR - Extension: Gmail = C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionspjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia7_1

O1 HOSTS File: ([2013.11.07 11:44:57 | 000,000,786 | ---- | M]) - C:WINDOWSsystem32driversetchosts
O1 - Hosts: 127.0.0.1 localhost
O2 - BHO: (Adobe PDF Reader Link Helper) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelper.dll (Adobe Systems Incorporated)
O2 - BHO: (Adobe PDF Link Helper) - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelperShim.dll (Adobe Systems Incorporated)
O2 - BHO: (BitComet Helper) - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:Program FilesBitComettoolsBitCometBHO_1.5.4.11.dll (BitComet)
O2 - BHO: (Java Plug-In SSV Helper) - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program FilesJavajre7binssv.dll (Oracle Corporation)
O2 - BHO: (Google Toolbar Helper) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:Program FilesGoogleGoogleToolbar1.dll (Google Inc.)
O2 - BHO: (Adobe PDF Conversion Toolbar Helper) - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
O2 - BHO: (Google Toolbar Notifier BHO) - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifier3.1.807.1746swg.dll (Google Inc.)
O2 - BHO: (Java Plug-In 2 SSV Helper) - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:Program FilesJavajre7binjp2ssv.dll (Oracle Corporation)
O2 - BHO: (SmartSelect Class) - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
O3 - HKLM..Toolbar: (&Google) - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:Program FilesGoogleGoogleToolbar1.dll (Google Inc.)
O3 - HKLM..Toolbar: (Adobe PDF) - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
O3 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..ToolbarShellBrowser: (&Address) - {01E04581-4EEE-11D0-BFE9-00AA005B4383} - C:WINDOWSsystem32browseui.dll (Microsoft Corporation)
O3 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..ToolbarWebBrowser: (&Address) - {01E04581-4EEE-11D0-BFE9-00AA005B4383} - C:WINDOWSsystem32browseui.dll (Microsoft Corporation)
O3 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..ToolbarWebBrowser: (&Links) - {0E5CBF21-D15F-11D0-8301-00AA005B4383} - C:WINDOWSsystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
O3 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..ToolbarWebBrowser: (&Google) - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - c:Program FilesGoogleGoogleToolbar1.dll (Google Inc.)
O3 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..ToolbarWebBrowser: (Adobe PDF) - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
O4 - HKLM..Run: [egui] C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusegui.exe (ESET)
O4 - HKLM..Run: [HotKeysCmds] C:WINDOWSsystem32hkcmd.exe (Intel Corporation)
O4 - HKLM..Run: [igfxTray] C:WINDOWSsystem32igfxtray.exe (Intel Corporation)
O4 - HKLM..Run: [iKeyWorks] C:Program FilesA4TechKeyboardIkeymain.exe (A4Tech Co.,Ltd.)
O4 - HKLM..Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%system32dumprep 0 -k File not found
O4 - HKLM..Run: [nmapp] C:Program FilesPure NetworksNetwork Magicnmapp.exe (Cisco Systems, Inc.)
O4 - HKLM..Run: [nmctxth] C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmctxth.exe (Cisco Systems, Inc.)
O4 - HKLM..Run: [Persistence] C:WINDOWSsystem32igfxpers.exe (Intel Corporation)
O4 - HKLM..Run: [sunJavaUpdateSched] C:Program FilesCommon FilesJavaJava Updatejusched.exe (Oracle Corporation)
O4 - HKLM..Run: [WheelMouse] C:Program FilesA4TechMouseAmoumain.exe (A4Tech Co.,Ltd.)
O4 - HKU.DEFAULT..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe (Microsoft Corporation)
O4 - HKUS-1-5-18..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe (Microsoft Corporation)
O4 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..Run: [ctfmon.exe] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe (Microsoft Corporation)
O4 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..Run: [Google Update] C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleUpdateGoogleUpdate.exe (Google Inc.)
O4 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..Run: [speaking Clock Deluxe] C:Program FilesClockSpClDlx.exe (Lux Aeterna)
O4 - Startup: C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVStart MenuProgramsStartupUSB Disk Security.lnk = C:Program FilesUSB Disk Security6USBGuard.exe (Zbshareware Lab)
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: HonorAutoRunSetting = 1
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveAutoRun = 67108863
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveTypeAutoRun = 323
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesSystem: dontdisplaylastusername = 0
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesSystem: legalnoticecaption =
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesSystem: legalnoticetext =
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesSystem: shutdownwithoutlogon = 1
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesSystem: undockwithoutlogon = 1
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesSystem: EnableLinkedConnections = 1
O7 - HKU.DEFAULTSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveTypeAutoRun = 323
O7 - HKU.DEFAULTSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveAutoRun = 67108863
O7 - HKUS-1-5-18SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveTypeAutoRun = 323
O7 - HKUS-1-5-18SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveAutoRun = 67108863
O7 - HKUS-1-5-19SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveTypeAutoRun = 145
O7 - HKUS-1-5-20SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveTypeAutoRun = 145
O7 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveTypeAutoRun = 323
O7 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveAutoRun = 67108863
O7 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesSystem: disableregistrytools = 0
O8 - Extra context menu item: &Експортиране към Microsoft Excel - C:Microsoft Office7Office12EXCEL.EXE (Microsoft Corporation)
O8 - Extra context menu item: &С&валяне &с BitComet - C:Program FilesBitCometBitComet.exe (www.BitComet.com)
O8 - Extra context menu item: &С&валяне на всички с BitComet - C:Program FilesBitCometBitComet.exe (www.BitComet.com)
O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
O8 - Extra context menu item: Append to Existing PDF - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
O8 - Extra context menu item: Convert Link Target to Adobe PDF - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
O9 - Extra 'Tools' menuitem : Uninstall BitDefender Online Scanner - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%bdoscandel.exe File not found
O9 - Extra Button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:Microsoft Office7Office12REFIEBAR.DLL (Microsoft Corporation)
O9 - Extra Button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - C:Program FilesBitComettoolsBitCometBHO_1.5.4.11.dll (BitComet)
O9 - Extra 'Tools' menuitem : @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:WINDOWSnetwork diagnosticxpnetdiag.exe (Microsoft Corporation)
O9 - Extra Button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:WINDOWSsystem32shdocvw.dll (Microsoft Corporation)
O9 - Extra Button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe (Microsoft Corporation)
O9 - Extra 'Tools' menuitem : Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe (Microsoft Corporation)
O10 - NameSpace_Catalog5Catalog_Entries000000000001 [] - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - NameSpace_Catalog5Catalog_Entries000000000002 [] - C:WINDOWSsystem32winrnr.dll (Microsoft Corporation)
O10 - NameSpace_Catalog5Catalog_Entries000000000003 [] - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000001 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000002 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000003 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000004 - C:WINDOWSsystem32rsvpsp.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000005 - C:WINDOWSsystem32rsvpsp.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000006 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000007 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000008 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000009 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000010 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000011 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000012 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000013 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000014 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000015 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000016 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000017 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000018 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000019 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000020 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000021 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} http://download.eset.com/special/eos-beta/OnlineScanner.cab (Reg Error: Key error.)
O16 - DPF: {E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} (Reg Error: Value error.)
O17 - HKLMSystemCCSServicesTcpipParameters: DhcpNameServer = 192.168.0.1
O17 - HKLMSystemCCSServicesTcpipParametersInterfaces{D3AE9797-547A-43F4-9F2A-40867BB4085F}: DhcpNameServer = 192.168.0.1
O18 - ProtocolHandlerabout {3050F406-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:WINDOWSsystem32mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlercdl {3dd53d40-7b8b-11D0-b013-00aa0059ce02} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerdvd {12D51199-0DB5-46FE-A120-47A3D7D937CC} - C:WINDOWSsystem32msvidctl.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerfile {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerftp {79eac9e3-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlergopher {79eac9e4-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerhttp {79eac9e2-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerhttp0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:Program FilesCommon FilesSystemOle DBMSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerhttpoledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:Program FilesCommon FilesSystemOle DBMSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerhttps {79eac9e5-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerhttps0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:Program FilesCommon FilesSystemOle DBMSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerhttpsoledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:Program FilesCommon FilesSystemOle DBMSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandleripp - No CLSID value found
O18 - ProtocolHandleripp0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:Program FilesCommon FilesSystemOle DBMSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerits {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} - C:WINDOWSsystem32itss.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerjavascript {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:WINDOWSsystem32mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerlocal {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlermailto {3050f3DA-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:WINDOWSsystem32mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlermhtml {05300401-BCBC-11d0-85E3-00C04FD85AB4} - C:WINDOWSsystem32inetcomm.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlermk {79eac9e6-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlermsdaipp - No CLSID value found
O18 - ProtocolHandlermsdaipp0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:Program FilesCommon FilesSystemOle DBMSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlermsdaippoledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:Program FilesCommon FilesSystemOle DBMSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerms-help {314111c7-a502-11d2-bbca-00c04f8ec294} - C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedHelphxds.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerms-its {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} - C:WINDOWSsystem32itss.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerpure-go {4746C79A-2042-4332-8650-48966E44ABA8} - C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformpuresp4.dll (Cisco Systems, Inc.)
O18 - ProtocolHandlerres {3050F3BC-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:WINDOWSsystem32mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerskype4com {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:Program FilesCommon FilesSkypeSkype4COM.dll (Skype Technologies)
O18 - ProtocolHandlersysimage {76E67A63-06E9-11D2-A840-006008059382} - C:WINDOWSsystem32mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlertv {CBD30858-AF45-11D2-B6D6-00C04FBBDE6E} - C:WINDOWSsystem32msvidctl.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlervbscript {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:WINDOWSsystem32mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerwia {13F3EA8B-91D7-4F0A-AD76-D2853AC8BECE} - C:WINDOWSsystem32wiascr.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFilterapplication/octet-stream {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:WINDOWSSystem32mscoree.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFilterapplication/x-complus {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:WINDOWSSystem32mscoree.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFilterapplication/x-msdownload {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:WINDOWSSystem32mscoree.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFilterClass Install Handler {32B533BB-EDAE-11d0-BD5A-00AA00B92AF1} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFilterdeflate {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFiltergzip {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFilterlzdhtml {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFiltertext/webviewhtml {733AC4CB-F1A4-11d0-B951-00A0C90312E1} - C:WINDOWSsystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFiltertext/xml {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedOFFICE12MSOXMLMF.DLL (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: Shell - (Explorer.exe) - C:WINDOWSexplorer.exe (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: UserInit - (C:WINDOWSsystem32userinit.exe) - C:WINDOWSsystem32userinit.exe (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: UIHost - (logonui.exe) - C:WINDOWSSystem32logonui.exe (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: VMApplet - (rundll32 shell32) - C:WINDOWSSystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: VMApplet - (Control_RunDLL "sysdm.cpl") - C:WINDOWSSystem32sysdm.cpl (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifycrypt32chain: DllName - (crypt32.dll) - C:WINDOWSSystem32crypt32.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifycryptnet: DllName - (cryptnet.dll) - C:WINDOWSSystem32cryptnet.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifycscdll: DllName - (cscdll.dll) - C:WINDOWSSystem32cscdll.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifydimsntfy: DllName - (%SystemRoot%System32dimsntfy.dll) - C:WINDOWSsystem32dimsntfy.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifyigfxcui: DllName - (igfxdev.dll) - C:WINDOWSSystem32igfxdev.dll (Intel Corporation)
O20 - WinlogonNotifyScCertProp: DllName - (wlnotify.dll) - C:WINDOWSSystem32wlnotify.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifySchedule: DllName - (wlnotify.dll) - C:WINDOWSSystem32wlnotify.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifysclgntfy: DllName - (sclgntfy.dll) - C:WINDOWSSystem32sclgntfy.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifySensLogn: DllName - (WlNotify.dll) - C:WINDOWSSystem32wlnotify.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifytermsrv: DllName - (wlnotify.dll) - C:WINDOWSSystem32wlnotify.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifywlballoon: DllName - (wlnotify.dll) - C:WINDOWSSystem32wlnotify.dll (Microsoft Corporation)
O21 - SSODL: CDBurn - {fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9} - C:WINDOWSsystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
O21 - SSODL: PostBootReminder - {7849596a-48ea-486e-8937-a2a3009f31a9} - C:WINDOWSsystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
O21 - SSODL: SysTray - {35CEC8A3-2BE6-11D2-8773-92E220524153} - C:WINDOWSsystem32stobject.dll (Microsoft Corporation)
O21 - SSODL: UPnPMonitor - {e57ce738-33e8-4c51-8354-bb4de9d215d1} - C:WINDOWSsystem32upnpui.dll (Microsoft Corporation)
O21 - SSODL: WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - C:WINDOWSsystem32webcheck.dll (Microsoft Corporation)
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:WINDOWSsystem32WPDShServiceObj.dll (Microsoft Corporation)
O22 - SharedTaskScheduler: {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - Browseui preloader - C:WINDOWSsystem32browseui.dll (Microsoft Corporation)
O22 - SharedTaskScheduler: {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - Component Categories cache daemon - C:WINDOWSsystem32browseui.dll (Microsoft Corporation)
O24 - Desktop Components:0 (My Current Home Page) - About:Home
O28 - HKLM ShellExecuteHooks: {AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972} - C:WINDOWSSystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
O29 - HKLM SecurityProviders - (msapsspc.dll) - C:WINDOWSSystem32msapsspc.dll (Microsoft Corporation)
O29 - HKLM SecurityProviders - (schannel.dll) - C:WINDOWSSystem32schannel.dll (Microsoft Corporation)
O29 - HKLM SecurityProviders - (digest.dll) - C:WINDOWSSystem32digest.dll (Microsoft Corporation)
O29 - HKLM SecurityProviders - (msnsspc.dll) - C:WINDOWSSystem32msnsspc.dll (Microsoft Corporation)
O30 - LSA: Authentication Packages - (msv1_0) - C:WINDOWSSystem32msv1_0.dll (Microsoft Corporation)
O30 - LSA: Security Packages - (kerberos) - C:WINDOWSSystem32kerberos.dll (Microsoft Corporation)
O30 - LSA: Security Packages - (msv1_0) - C:WINDOWSSystem32msv1_0.dll (Microsoft Corporation)
O30 - LSA: Security Packages - (schannel) - C:WINDOWSSystem32schannel.dll (Microsoft Corporation)
O30 - LSA: Security Packages - (wdigest) - C:WINDOWSSystem32wdigest.dll (Microsoft Corporation)
O31 - SafeBoot: AlternateShell - cmd.exe
O32 - HKLM CDRom: AutoRun - 1
O32 - AutoRun File - [2007.10.30 14:14:33 | 000,000,000 | ---- | M] () - C:AUTOEXEC.BAT -- [ NTFS ]
O34 - HKLM BootExecute: (autocheck autochk *)
O35 - HKLM..comfile [open] -- "%1" %*
O35 - HKLM..exefile [open] -- "%1" %*
O37 - HKLM...com [@ = comfile] -- "%1" %*
O37 - HKLM...exe [@ = exefile] -- "%1" %*
O38 - SubSystemsWindows: (ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3)
O38 - SubSystemsWindows: (ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2)

NetSvcs: 6to4 - File not found
NetSvcs: AppMgmt - %SystemRoot%System32appmgmts.dll File not found
NetSvcs: HidServ - %SystemRoot%System32hidserv.dll File not found
NetSvcs: Ias - File not found
NetSvcs: Iprip - File not found
NetSvcs: Irmon - File not found
NetSvcs: NWCWorkstation - File not found
NetSvcs: Nwsapagent - File not found
NetSvcs: WmdmPmSp - File not found

MsConfig - StartUpReg: Acrobat Assistant 8.0 - hkey= - key= - C:Program FilesAdobeAcrobat 10.0AcrobatAcrotray.exe (Adobe Systems Inc.)
MsConfig - StartUpReg: Adobe Acrobat Speed Launcher - hkey= - key= - C:Program FilesAdobeAcrobat 10.0AcrobatAcrobat_sl.exe (Adobe Systems Incorporated)
MsConfig - StartUpReg: Adobe ARM - hkey= - key= - C:Program FilesCommon FilesAdobeARM1.0AdobeARM.exe (Adobe Systems Incorporated)
MsConfig - StartUpReg: Google Update - hkey= - key= - C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleUpdateGoogleUpdate.exe (Google Inc.)
MsConfig - StartUpReg: MSMSGS - hkey= - key= - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe (Microsoft Corporation)
MsConfig - StartUpReg: nod32kui - hkey= - key= - File not found
MsConfig - StartUpReg: QuickTime Task - hkey= - key= - C:Program FilesQuickTimeqttask.exe (Apple Inc.)
MsConfig - State: "system.ini" - 0
MsConfig - State: "win.ini" - 0
MsConfig - State: "bootini" - 0
MsConfig - State: "services" - 0
MsConfig - State: "startup" - 2

SafeBootMin: 05983202.sys - Driver
SafeBootMin: 99225262.sys - Driver
SafeBootMin: AppMgmt - %SystemRoot%System32appmgmts.dll File not found
SafeBootMin: Base - Driver Group
SafeBootMin: Boot Bus Extender - Driver Group
SafeBootMin: Boot file system - Driver Group
SafeBootMin: File system - Driver Group
SafeBootMin: Filter - Driver Group
SafeBootMin: PCI Configuration - Driver Group
SafeBootMin: PEVSystemStart - Service
SafeBootMin: PNP Filter - Driver Group
SafeBootMin: Primary disk - Driver Group
SafeBootMin: procexp90.Sys - Driver
SafeBootMin: SCSI Class - Driver Group
SafeBootMin: sermouse.sys - Driver
SafeBootMin: System Bus Extender - Driver Group
SafeBootMin: vds - Service
SafeBootMin: vga.sys - Driver
SafeBootMin: {36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} - Universal Serial Bus controllers
SafeBootMin: {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - CD-ROM Drive
SafeBootMin: {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - DiskDrive
SafeBootMin: {4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Standard floppy disk controller
SafeBootMin: {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Hdc
SafeBootMin: {4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Keyboard
SafeBootMin: {4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Mouse
SafeBootMin: {4D36E977-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - PCMCIA Adapters
SafeBootMin: {4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - SCSIAdapter
SafeBootMin: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - System
SafeBootMin: {4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Floppy disk drive
SafeBootMin: {533C5B84-EC70-11D2-9505-00C04F79DEAF} - Volume shadow copy
SafeBootMin: {71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F} - Volume
SafeBootMin: {745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA} - Human Interface Devices

SafeBootNet: 05983202.sys - Driver
SafeBootNet: 99225262.sys - Driver
SafeBootNet: AppMgmt - %SystemRoot%System32appmgmts.dll File not found
SafeBootNet: Base - Driver Group
SafeBootNet: Boot Bus Extender - Driver Group
SafeBootNet: Boot file system - Driver Group
SafeBootNet: File system - Driver Group
SafeBootNet: Filter - Driver Group
SafeBootNet: NDIS Wrapper - Driver Group
SafeBootNet: NetBIOSGroup - Driver Group
SafeBootNet: NetDDEGroup - Driver Group
SafeBootNet: Network - Driver Group
SafeBootNet: NetworkProvider - Driver Group
SafeBootNet: nm - C:WINDOWSsystem32driversnmnt.sys (Microsoft Corporation)
SafeBootNet: nm.sys - C:WINDOWSsystem32driversnmnt.sys (Microsoft Corporation)
SafeBootNet: PCI Configuration - Driver Group
SafeBootNet: PEVSystemStart - Service
SafeBootNet: PNP Filter - Driver Group
SafeBootNet: PNP_TDI - Driver Group
SafeBootNet: Primary disk - Driver Group
SafeBootNet: procexp90.Sys - Driver
SafeBootNet: SCSI Class - Driver Group
SafeBootNet: sermouse.sys - Driver
SafeBootNet: Streams Drivers - Driver Group
SafeBootNet: System Bus Extender - Driver Group
SafeBootNet: TDI - Driver Group
SafeBootNet: vga.sys - Driver
SafeBootNet: {36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} - Universal Serial Bus controllers
SafeBootNet: {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - CD-ROM Drive
SafeBootNet: {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - DiskDrive
SafeBootNet: {4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Standard floppy disk controller
SafeBootNet: {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Hdc
SafeBootNet: {4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Keyboard
SafeBootNet: {4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Mouse
SafeBootNet: {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Net
SafeBootNet: {4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - NetClient
SafeBootNet: {4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - NetService
SafeBootNet: {4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - NetTrans
SafeBootNet: {4D36E977-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - PCMCIA Adapters
SafeBootNet: {4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - SCSIAdapter
SafeBootNet: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - System
SafeBootNet: {4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Floppy disk drive
SafeBootNet: {71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F} - Volume
SafeBootNet: {745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA} - Human Interface Devices

ActiveX: {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608500} - Microsoft VM
ActiveX: {10072CEC-8CC1-11D1-986E-00A0C955B42F} - Vector Graphics Rendering (VML)
ActiveX: {2179C5D3-EBFF-11CF-B6FD-00AA00B4E220} - NetShow
ActiveX: {22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95} - Microsoft Windows Media Player 6.4
ActiveX: {283807B5-2C60-11D0-A31D-00AA00B92C03} - DirectAnimation
ActiveX: {2C7339CF-2B09-4501-B3F3-F3508C9228ED} - %SystemRoot%system32regsvr32.exe /s /n /i:/UserInstall %SystemRoot%system32themeui.dll
ActiveX: {36f8ec70-c29a-11d1-b5c7-0000f8051515} - Dynamic HTML Data Binding for Java
ActiveX: {3af36230-a269-11d1-b5bf-0000f8051515} - Offline Browsing Pack
ActiveX: {3bf42070-b3b1-11d1-b5c5-0000f8051515} - Uniscribe
ActiveX: {3FCC5E96-6901-3F3C-1E72-ED8B286B88A9} - Internet Explorer
ActiveX: {4278c270-a269-11d1-b5bf-0000f8051515} - Advanced Authoring
ActiveX: {44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C} - "%ProgramFiles%Outlook Expresssetup50.exe" /APP:OE /CALLER:WINNT /user /install
ActiveX: {44BBA842-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015B} - rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:WINDOWSINFmsnetmtg.inf,NetMtg.Install.PerUser.NT
ActiveX: {44BBA848-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C} - DirectShow
ActiveX: {44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015F} - DirectDrawEx
ActiveX: {45ea75a0-a269-11d1-b5bf-0000f8051515} - Internet Explorer Help
ActiveX: {4f216970-c90c-11d1-b5c7-0000f8051515} - DirectAnimation Java Classes
ActiveX: {4f645220-306d-11d2-995d-00c04f98bbc9} - Microsoft Windows Script 5.8
ActiveX: {5945c046-1e7d-11d1-bc44-00c04fd912be} - rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:WINDOWSINFmsmsgs.inf,BLC.QuietInstall.PerUser
ActiveX: {5A8D6EE0-3E18-11D0-821E-444553540000} - ICW
ActiveX: {5fd399c0-a70a-11d1-9948-00c04f98bbc9} - Internet Explorer Setup Tools
ActiveX: {630b1da0-b465-11d1-9948-00c04f98bbc9} - Browsing Enhancements
ActiveX: {6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6} - Microsoft Windows Media Player
ActiveX: {6fab99d0-bab8-11d1-994a-00c04f98bbc9} - MSN Site Access
ActiveX: {73fa19d0-2d75-11d2-995d-00c04f98bbc9} - Web Folders
ActiveX: {7790769C-0471-11d2-AF11-00C04FA35D02} - "%ProgramFiles%Outlook Expresssetup50.exe" /APP:WAB /CALLER:WINNT /user /install
ActiveX: {89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4340} - regsvr32.exe /s /n /i:U shell32.dll
ActiveX: {89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383} - C:WINDOWSsystem32ie4uinit.exe -BaseSettings
ActiveX: {89B4C1CD-B018-4511-B0A1-5476DBF70820} - C:WINDOWSsystem32Rundll32.exe C:WINDOWSsystem32mscories.dll,Install
ActiveX: {9381D8F2-0288-11D0-9501-00AA00B911A5} - Dynamic HTML Data Binding
ActiveX: {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F} - .NET Framework
ActiveX: {C3C986D6-06B1-43BF-90DD-BE30756C00DE} - RevokedRootsUpdate
ActiveX: {C9E9A340-D1F1-11D0-821E-444553540600} - Internet Explorer Core Fonts
ActiveX: {CC2A9BA0-3BDD-11D0-821E-444553540000} - Task Scheduler
ActiveX: {CDD7975E-60F8-41d5-8149-19E51D6F71D0} - Windows Movie Maker v2.1
ActiveX: {D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000} - Adobe Flash Player
ActiveX: {de5aed00-a4bf-11d1-9948-00c04f98bbc9} - HTML Help
ActiveX: {E92B03AB-B707-11d2-9CBD-0000F87A369E} - Active Directory Service Interface
ActiveX: {FC70C7EB-C303-AC3B-D2C0-DF62D2E0534F} - Microsoft Windows Media Player 6.4
ActiveX: <{12d0ed0d-0ee0-4f90-8827-78cefb8f4988} - C:WINDOWSsystem32ieudinit.exe
ActiveX: >{22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95} - C:WINDOWSinfunregmp2.exe /ShowWMP
ActiveX: >{26923b43-4d38-484f-9b9e-de460746276c} - C:WINDOWSsystem32ie4uinit.exe -UserIconConfig
ActiveX: >{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF} - "C:WINDOWSsystem32rundll32.exe" "C:WINDOWSsystem32iedkcs32.dll",BrandIEActiveSetup SIGNUP
ActiveX: >{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}MICROS - RunDLL32 IEDKCS32.DLL,BrandIE4 SIGNUP
ActiveX: >{881dd1c5-3dcf-431b-b061-f3f88e8be88a} - %systemroot%system32shmgrate.exe OCInstallUserConfigOE

Drivers32: msacm.ac3acm - C:WINDOWSSystem32ac3acm.acm (fccHandler)
Drivers32: msacm.iac2 - C:WINDOWSsystem32iac25_32.ax (Intel Corporation)
Drivers32: msacm.l3acm - C:WINDOWSsystem32l3codeca.acm (Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen IIS)
Drivers32: msacm.lameacm - C:WINDOWSSystem32lameACM.acm (http://www.mp3dev.org/)
Drivers32: msacm.sl_anet - C:WINDOWSSystem32sl_anet.acm (Sipro Lab Telecom Inc.)
Drivers32: msacm.trspch - C:WINDOWSSystem32tssoft32.acm (DSP GROUP, INC.)
Drivers32: MSVideo8 - C:WINDOWSSystem32vfwwdm32.dll (Microsoft Corporation)
Drivers32: vidc.3iv2 - C:WINDOWSSystem323ivxVfWCodec.dll (3ivx.com)
Drivers32: vidc.cvid - C:WINDOWSSystem32iccvid.dll (Radius Inc.)
Drivers32: vidc.DIVX - C:WINDOWSSystem32divx.dll (DivXNetworks, Inc.)
Drivers32: VIDC.HFYU - C:WINDOWSSystem32huffyuv.dll (Disappearing Inc.)
Drivers32: vidc.iv31 - C:WINDOWSSystem32ir32_32.dll ()
Drivers32: vidc.iv32 - C:WINDOWSSystem32ir32_32.dll ()
Drivers32: vidc.iv41 - C:WINDOWSSystem32ir41_32.ax (Intel Corporation)
Drivers32: vidc.iv50 - C:WINDOWSSystem32ir50_32.dll (Intel Corporation)
Drivers32: VIDC.VP31 - C:WINDOWSSystem32vp31vfw.dll (On2.com)
Drivers32: VIDC.VP60 - C:WINDOWSSystem32vp6vfw.dll (On2.com)
Drivers32: VIDC.VP61 - C:WINDOWSSystem32vp6vfw.dll (On2.com)
Drivers32: VIDC.VP62 - C:WINDOWSSystem32vp6vfw.dll (On2.com)
Drivers32: VIDC.wmv3 - C:WINDOWSSystem32wmv9vcm.dll (Microsoft Corporation)
Drivers32: vidc.XVID - C:WINDOWSSystem32xvidvfw.dll ()

CREATERESTOREPOINT
Restore point Set: OTL Restore Point

========== Files/Folders - Created Within 90 Days ==========

[2013.11.08 10:13:21 | 000,602,112 | ---- | C] (OldTimer Tools) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopOTL.exe
[2013.11.08 10:03:41 | 000,406,264 | ---- | C] (Bleeping Computer, LLC) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopsc-cleaner.exe
[2013.11.08 09:21:45 | 000,000,000 | --SD | C] -- C:ComboFix
[2013.11.08 09:01:06 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Qoobox
[2013.11.08 09:00:13 | 005,145,633 | R--- | C] (Swearware) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopComboFix.exe
[2013.11.08 08:55:06 | 000,386,464 | ---- | C] (Bleeping Computer, LLC) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopshow-hidden.exe
[2013.11.07 11:02:26 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDoctor Web
[2013.11.06 08:56:59 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopВИРУСНИ ОТЧЕТИ
[2013.11.05 17:32:04 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:FRST
[2013.11.05 16:17:39 | 001,089,445 | ---- | C] (Farbar) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopFRST.exe
[2013.11.05 10:22:52 | 000,492,146 | R--- | C] (Swearware) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopdds.exe
[2013.11.05 10:00:33 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVMy DocumentsPcSetup
[2013.11.05 09:19:53 | 000,000,000 | RH-D | C] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVRecent
[2013.10.31 14:24:51 | 000,000,000 | -HSD | C] -- C:WINDOWSftpcache
[2013.10.29 14:40:35 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSStart MenuProgramsHewlett-Packard
[2013.10.29 14:39:48 | 000,103,424 | ---- | C] (Hewlett-Packard Corporation) -- C:WINDOWSSystem32hpzpnp.dll
[2013.10.29 14:10:50 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:clj_cm4730mfp_prnsyswin_rw
[2013.10.21 09:16:06 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Program FilesCommon FilesJava
[2013.10.21 09:16:00 | 000,264,616 | ---- | C] (Oracle Corporation) -- C:WINDOWSSystem32javaws.exe
[2013.10.21 09:15:56 | 000,175,016 | ---- | C] (Oracle Corporation) -- C:WINDOWSSystem32javaw.exe
[2013.10.21 09:15:56 | 000,174,504 | ---- | C] (Oracle Corporation) -- C:WINDOWSSystem32java.exe
[2013.10.21 09:15:56 | 000,094,632 | ---- | C] (Oracle Corporation) -- C:WINDOWSSystem32WindowsAccessBridge.dll
[2013.10.21 09:15:10 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSStart MenuProgramsJava
[2013.08.29 16:18:15 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopHelvetika
[2013.08.19 11:09:15 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVMy DocumentsUpdater
[2013.08.13 09:44:24 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:WINDOWSSystem32MRT
[2011.03.09 10:32:16 | 000,047,360 | ---- | C] (VSO Software) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datapcouffin.sys
[7 C:WINDOWSSystem32*.tmp files -> C:WINDOWSSystem32*.tmp -> ]
[1 C:Program Files*.tmp files -> C:Program Files*.tmp -> ]

========== Files - Modified Within 90 Days ==========

[2013.11.08 10:13:21 | 000,602,112 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopOTL.exe
[2013.11.08 10:09:52 | 000,001,110 | ---- | M] () -- C:WINDOWStasksGoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004UA.job
[2013.11.08 10:09:00 | 000,001,058 | ---- | M] () -- C:WINDOWStasksGoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004Core.job
[2013.11.08 10:03:41 | 000,406,264 | ---- | M] (Bleeping Computer, LLC) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopsc-cleaner.exe
[2013.11.08 09:48:00 | 000,001,000 | ---- | M] () -- C:WINDOWStasksGoogleUpdateTaskMachineUA.job
[2013.11.08 09:32:15 | 000,000,830 | ---- | M] () -- C:WINDOWStasksAdobe Flash Player Updater.job
[2013.11.08 09:28:26 | 000,000,996 | ---- | M] () -- C:WINDOWStasksGoogleUpdateTaskMachineCore.job
[2013.11.08 09:28:22 | 000,002,048 | --S- | M] () -- C:WINDOWSbootstat.dat
[2013.11.08 09:00:13 | 005,145,633 | R--- | M] (Swearware) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopComboFix.exe
[2013.11.08 08:55:06 | 000,386,464 | ---- | M] (Bleeping Computer, LLC) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopshow-hidden.exe
[2013.11.08 08:53:52 | 000,000,438 | -H-- | M] () -- C:WINDOWStasksUser_Feed_Synchronization-{83E823F6-92D2-42FA-9EAA-201325D3ED35}.job
[2013.11.07 15:58:16 | 000,002,265 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSDesktopSkype.lnk
[2013.11.07 15:49:13 | 000,000,440 | ---- | M] () -- C:WINDOWShpbafd.ini
[2013.11.07 15:45:08 | 004,285,048 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopBulgarski_Vlakove.psd
[2013.11.07 15:44:48 | 005,090,152 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopВлакове.cdr
[2013.11.07 13:24:38 | 000,534,824 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopBulgarski_Vlakove.jpg
[2013.11.07 11:44:57 | 000,000,786 | ---- | M] () -- C:WINDOWSSystem32driversetchosts
[2013.11.07 10:51:32 | 000,000,041 | ---- | M] () -- C:WINDOWScrw.ini
[2013.11.07 09:53:12 | 134,522,712 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopvp2zk9qs.exe
[2013.11.06 16:45:50 | 000,005,382 | -HS- | M] () -- C:WINDOWSSystem32KGyGaAvL.sys
[2013.11.05 16:17:39 | 001,089,445 | ---- | M] (Farbar) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopFRST.exe
[2013.11.05 16:17:15 | 003,538,944 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopRogueKiller.exe
[2013.11.05 16:16:51 | 000,891,184 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopSecurityCheck.exe
[2013.11.05 15:39:04 | 000,002,389 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchMicrosoft Word.lnk
[2013.11.05 15:27:31 | 000,222,694 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopINSTRUKCIA 1.pdf
[2013.11.05 15:23:34 | 000,002,541 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopABBYY FineReader 7.0 Professional Edition.lnk
[2013.11.05 15:20:37 | 013,345,987 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopINSTRUKCIA 21.09.12.pdf
[2013.11.05 12:34:44 | 000,144,082 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopDDD expert_s4etovodstvo_13 ДДД Експерт.cdr
[2013.11.05 10:22:52 | 000,492,146 | R--- | M] (Swearware) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopdds.exe
[2013.11.05 10:00:34 | 000,087,608 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datainst.exe
[2013.11.05 10:00:34 | 000,047,360 | ---- | M] (VSO Software) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datapcouffin.sys
[2013.11.05 10:00:34 | 000,007,887 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datapcouffin.cat
[2013.11.05 10:00:34 | 000,001,144 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datapcouffin.inf
[2013.11.04 08:37:00 | 000,013,646 | ---- | M] () -- C:WINDOWSSystem32wpa.dbl
[2013.10.31 11:41:45 | 000,000,116 | ---- | M] () -- C:WINDOWSNeroDigital.ini
[2013.10.31 10:20:15 | 000,006,144 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataDCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
[2013.10.29 14:39:40 | 000,000,138 | ---- | M] () -- C:WINDOWSSystem32AddPort.ini
[2013.10.29 14:39:02 | 000,001,988 | ---- | M] () -- C:WINDOWSsounder.his
[2013.10.29 14:38:50 | 000,000,982 | ---- | M] () -- C:WINDOWShpntwksetup.ini
[2013.10.28 13:54:48 | 000,002,387 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchMicrosoft Excel.lnk
[2013.10.28 08:48:24 | 000,542,162 | ---- | M] () -- C:WINDOWSSystem32perfh009.dat
[2013.10.28 08:48:24 | 000,111,312 | ---- | M] () -- C:WINDOWSSystem32perfc009.dat
[2013.10.25 08:31:49 | 000,001,901 | ---- | M] () -- C:WINDOWSpanose.bin
[2013.10.21 09:15:27 | 000,002,370 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchGoogle Chrome.lnk
[2013.10.21 09:15:27 | 000,002,352 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopGoogle Chrome.lnk
[2013.10.11 10:28:55 | 002,174,224 | ---- | M] () -- C:WINDOWSSystem32FNTCACHE.DAT
[2013.10.09 15:32:25 | 000,692,616 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) -- C:WINDOWSSystem32FlashPlayerApp.exe
[2013.10.09 15:32:25 | 000,071,048 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) -- C:WINDOWSSystem32FlashPlayerCPLApp.cpl
[2013.10.08 06:50:41 | 000,094,632 | ---- | M] (Oracle Corporation) -- C:WINDOWSSystem32WindowsAccessBridge.dll
[2013.10.08 06:46:52 | 000,264,616 | ---- | M] (Oracle Corporation) -- C:WINDOWSSystem32javaws.exe
[2013.10.08 06:46:47 | 000,175,016 | ---- | M] (Oracle Corporation) -- C:WINDOWSSystem32javaw.exe
[2013.10.08 06:46:23 | 000,174,504 | ---- | M] (Oracle Corporation) -- C:WINDOWSSystem32java.exe
[2013.10.08 06:29:36 | 000,145,408 | ---- | M] (Oracle Corporation) -- C:WINDOWSSystem32javacpl.cpl
[2013.09.23 22:36:50 | 000,174,592 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32ie4uinit.exe
[2013.09.23 22:36:50 | 000,174,592 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheie4uinit.exe
[2013.09.23 20:33:58 | 001,215,488 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheurlmon.dll
[2013.09.23 20:33:58 | 000,920,064 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachewininet.dll
[2013.09.23 20:33:58 | 000,759,296 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachevgx.dll
[2013.09.23 20:33:58 | 000,611,840 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32mstime.dll
[2013.09.23 20:33:58 | 000,611,840 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachemstime.dll
[2013.09.23 20:33:58 | 000,206,848 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheoccache.dll
[2013.09.23 20:33:58 | 000,105,984 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32url.dll
[2013.09.23 20:33:58 | 000,105,984 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheurl.dll
[2013.09.23 20:33:58 | 000,067,072 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachemshtmled.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 011,113,472 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheieframe.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 006,017,536 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachemshtml.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 002,006,016 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheiertutil.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 001,469,440 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32inetcpl.cpl
[2013.09.23 20:33:57 | 001,469,440 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheinetcpl.cpl
[2013.09.23 20:33:57 | 000,630,272 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32msfeeds.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,630,272 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachemsfeeds.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,522,240 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachejsdbgui.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,184,320 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32iepeers.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,184,320 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheiepeers.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,055,296 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32msfeedsbs.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,055,296 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachemsfeedsbs.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,043,520 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32licmgr10.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,043,520 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachelicmgr10.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,025,600 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32jsproxy.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,025,600 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachejsproxy.dll
[2013.09.23 20:33:56 | 000,743,424 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheiedvtool.dll
[2013.09.23 20:33:56 | 000,387,584 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32iedkcs32.dll
[2013.09.23 20:33:56 | 000,387,584 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheiedkcs32.dll
[2013.09.23 20:33:56 | 000,018,944 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachecorpol.dll
[2013.09.23 20:33:56 | 000,018,944 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32corpol.dll
[2013.09.23 20:06:48 | 000,385,024 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32html.iec
[2013.09.16 13:01:08 | 000,007,304 | ---- | M] () -- C:WINDOWSdesctemp.dat
[2013.09.04 08:14:36 | 000,000,000 | ---- | M] () -- C:WINDOWScoreldrw.INI
[2013.09.02 12:04:12 | 000,406,690 | ---- | M] () -- C:WINDOWSFontData.fdb
[2013.08.29 03:31:44 | 001,878,656 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32win32k.sys
[2013.08.29 03:31:44 | 001,878,656 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachewin32k.sys
[7 C:WINDOWSSystem32*.tmp files -> C:WINDOWSSystem32*.tmp -> ]
[1 C:Program Files*.tmp files -> C:Program Files*.tmp -> ]

========== Files Created - No Company Name ==========

[2013.11.07 15:45:08 | 004,285,048 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopBulgarski_Vlakove.psd
[2013.11.07 13:23:15 | 005,090,152 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopВлакове.cdr
[2013.11.07 13:21:48 | 000,534,824 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopBulgarski_Vlakove.jpg
[2013.11.07 09:48:43 | 134,522,712 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopvp2zk9qs.exe
[2013.11.05 16:17:15 | 003,538,944 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopRogueKiller.exe
[2013.11.05 16:16:51 | 000,891,184 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopSecurityCheck.exe
[2013.11.05 15:23:25 | 000,222,694 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopINSTRUKCIA 1.pdf
[2013.11.05 15:20:37 | 013,345,987 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopINSTRUKCIA 21.09.12.pdf
[2013.11.05 12:34:44 | 000,144,082 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopDDD expert_s4etovodstvo_13 ДДД Експерт.cdr
[2013.10.29 14:39:40 | 000,000,138 | ---- | C] () -- C:WINDOWSSystem32AddPort.ini
[2013.10.29 14:39:02 | 000,001,988 | ---- | C] () -- C:WINDOWSsounder.his
[2013.10.29 14:37:41 | 000,000,982 | ---- | C] () -- C:WINDOWShpntwksetup.ini
[2013.09.16 13:01:08 | 000,007,304 | ---- | C] () -- C:WINDOWSdesctemp.dat
[2013.09.04 08:14:36 | 000,000,000 | ---- | C] () -- C:WINDOWScoreldrw.INI
[2013.05.16 15:29:38 | 000,006,144 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataDCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
[2013.05.07 15:40:31 | 000,256,000 | ---- | C] () -- C:WINDOWSPEV.exe
[2013.05.07 15:40:31 | 000,208,896 | ---- | C] () -- C:WINDOWSMBR.exe
[2013.05.07 15:40:31 | 000,098,816 | ---- | C] () -- C:WINDOWSsed.exe
[2013.05.07 15:40:31 | 000,080,412 | ---- | C] () -- C:WINDOWSgrep.exe
[2013.05.07 15:40:31 | 000,068,096 | ---- | C] () -- C:WINDOWSzip.exe
[2013.02.13 16:08:25 | 000,393,264 | ---- | C] () -- C:WINDOWSSystem32D125UR.DAT
[2013.02.13 16:08:25 | 000,008,575 | ---- | C] () -- C:WINDOWSSystem32D125UFW.INI
[2012.11.14 12:39:26 | 000,436,736 | ---- | C] () -- C:WINDOWSSystem32Autoserv.exe
[2012.08.09 11:42:56 | 008,892,928 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication Dataatscie.msi
[2012.02.28 12:24:54 | 000,003,072 | ---- | C] () -- C:WINDOWSSystem32iacenc.dll
[2011.07.25 09:05:07 | 000,000,012 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataReminderNextRun
[2011.03.16 12:43:08 | 000,001,759 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOV.recently-used.xbel
[2011.03.09 10:32:16 | 000,087,608 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datainst.exe
[2011.03.09 10:32:16 | 000,007,887 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datapcouffin.cat
[2011.03.09 10:32:16 | 000,001,144 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datapcouffin.inf
[2011.03.09 10:29:49 | 000,000,040 | --S- | C] () -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication Data.zreglib
[2010.12.07 13:55:15 | 000,002,528 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Data$_hpcst$.hpc
[2010.11.11 17:25:03 | 000,000,080 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataPitStop.EnfReg

========== ZeroAccess Check ==========

[2010.11.19 11:29:36 | 000,000,227 | RHS- | M] () -- C:WINDOWSassemblyDesktop.ini

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareClassesclsid{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}InProcServer32]

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareClassesclsid{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9}InProcServer32]

[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareClassesclsid{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}InProcServer32]
"" = %SystemRoot%system32shdocvw.dll -- [2008.04.14 02:12:05 | 001,499,136 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
"ThreadingModel" = Apartment

[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareClassesclsid{5839FCA9-774D-42A1-ACDA-D6A79037F57F}InProcServer32]
"" = %systemroot%system32wbemfastprox.dll -- [2009.02.09 14:10:48 | 000,473,600 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
"ThreadingModel" = Free

[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareClassesclsid{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1}InProcServer32]
"" = %systemroot%system32wbemwbemess.dll -- [2008.04.14 02:12:08 | 000,273,920 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
"ThreadingModel" = Both

========== LOP Check ==========

[2010.11.28 12:58:11 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataAcronis
[2009.01.16 11:43:22 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataBluetooth
[2009.01.12 10:54:09 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataCanonBJ
[2011.09.08 16:04:53 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataESET
[2011.03.17 08:57:23 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataF-Secure
[2012.09.18 10:00:27 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataInstallations
[2013.05.21 13:58:16 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataInstallMate
[2010.11.19 11:41:01 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataMicroinvest
[2012.10.01 14:04:46 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication Dataregid.1986-12.com.adobe
[2010.12.07 13:55:41 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataSamsung
[2011.03.09 10:29:49 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataSlySoft
[2011.09.09 12:23:10 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataZbshareware Lab
[2010.11.23 16:00:31 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataAcronis
[2012.03.08 09:20:34 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataArfequ
[2011.03.10 15:43:44 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataBitComet
[2013.11.07 10:39:19 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataCanon
[2011.03.17 09:10:11 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataCD-LabelPrint
[2011.03.10 10:19:29 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataCrystal Player
[2013.04.30 11:41:40 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataCuriolab
[2011.01.11 12:26:06 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataDesign Science
[2011.03.30 12:30:05 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataDisplayTune
[2011.03.17 08:57:31 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Dataf-secure
[2013.02.11 09:18:29 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataGarmin
[2013.02.22 14:02:20 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datagoalbit
[2011.03.16 17:06:24 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datagtk-2.0
[2011.09.12 08:48:05 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataK-PACS-Lite
[2010.11.11 16:14:54 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datamojosoft
[2012.03.08 11:31:40 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataOjupb
[2010.11.11 18:18:11 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataOpenOffice.org
[2010.11.26 12:23:52 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataOpera
[2012.06.13 16:05:04 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataOracle
[2011.03.15 11:06:22 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataPhotoScape
[2010.11.12 12:34:39 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataProxima Software
[2013.05.13 11:19:38 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataQuickScan
[2010.12.07 13:55:12 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataSamsung
[2012.02.17 10:29:03 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataTeamViewer
[2013.11.05 10:00:34 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataVso
[2012.09.26 17:10:48 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datawargaming.net
[2010.12.09 11:31:07 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataZbshareware Lab

========== Purity Check ==================== Custom Scans ==========

< %SYSTEMDRIVE%*.exe >

< MD5 for: EXPLORER.EXE >
[2008.04.14 02:12:19 | 001,033,728 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=12896823FB95BFB3DC9B46BCAEDC9923 -- C:WINDOWSexplorer.exe
[2008.04.14 02:12:19 | 001,033,728 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=12896823FB95BFB3DC9B46BCAEDC9923 -- C:WINDOWSServicePackFilesi386explorer.exe
[2006.02.28 14:00:00 | 001,032,192 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=A0732187050030AE399B241436565E64 -- C:WINDOWS$NtServicePackUninstall$explorer.exe

< MD5 for: SERVICES.EXE >
[2009.02.06 13:06:24 | 000,110,592 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=020CEAAEDC8EB655B6506B8C70D53BB6 -- C:WINDOWS$hf_mig$KB956572SP3QFEservices.exe
[2008.04.14 02:12:34 | 000,108,544 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=0E776ED5F7CC9F94299E70461B7B8185 -- C:WINDOWSServicePackFilesi386services.exe
[2009.02.06 13:11:05 | 000,110,592 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=65DF52F5B8B6E9BBD183505225C37315 -- C:WINDOWSsystem32dllcacheservices.exe
[2009.02.06 13:11:05 | 000,110,592 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=65DF52F5B8B6E9BBD183505225C37315 -- C:WINDOWSsystem32services.exe
[2006.02.28 14:00:00 | 000,108,032 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=C6CE6EEC82F187615D1002BB3BB50ED4 -- C:WINDOWS$NtServicePackUninstall$services.exe

< MD5 for: SVCHOST.EXE >
[2008.04.14 02:12:36 | 000,014,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=27C6D03BCDB8CFEB96B716F3D8BE3E18 -- C:WINDOWSServicePackFilesi386svchost.exe
[2008.04.14 02:12:36 | 000,014,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=27C6D03BCDB8CFEB96B716F3D8BE3E18 -- C:WINDOWSsystem32svchost.exe
[2006.02.28 14:00:00 | 000,014,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=8F078AE4ED187AAABC0A305146DE6716 -- C:WINDOWS$NtServicePackUninstall$svchost.exe
[2013.04.04 13:50:32 | 000,218,184 | ---- | M] () MD5=B4C6E3889BB310CA7E974A04EC6E46AC -- C:Program FilesMalwarebytes' Anti-MalwareChameleonsvchost.exe

< MD5 for: USERINIT.EXE >
[2006.02.28 14:00:00 | 000,024,576 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=39B1FFB03C2296323832ACBAE50D2AFF -- C:WINDOWS$NtServicePackUninstall$userinit.exe
[2008.04.14 02:12:38 | 000,026,112 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=A93AEE1928A9D7CE3E16D24EC7380F89 -- C:WINDOWSServicePackFilesi386userinit.exe
[2008.04.14 02:12:38 | 000,026,112 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=A93AEE1928A9D7CE3E16D24EC7380F89 -- C:WINDOWSsystem32dllcacheuserinit.exe
[2008.04.14 02:12:38 | 000,026,112 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=A93AEE1928A9D7CE3E16D24EC7380F89 -- C:WINDOWSsystem32userinit.exe

< MD5 for: WINLOGON.EXE >
[2006.02.28 14:00:00 | 000,502,272 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=01C3346C241652F43AED8E2149881BFE -- C:WINDOWS$NtServicePackUninstall$winlogon.exe
[2013.04.04 13:50:32 | 000,218,184 | ---- | M] () MD5=B4C6E3889BB310CA7E974A04EC6E46AC -- C:Program FilesMalwarebytes' Anti-MalwareChameleonwinlogon.exe
[2008.04.14 02:12:39 | 000,507,904 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=ED0EF0A136DEC83DF69F04118870003E -- C:WINDOWSServicePackFilesi386winlogon.exe
[2008.04.14 02:12:39 | 000,507,904 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=ED0EF0A136DEC83DF69F04118870003E -- C:WINDOWSsystem32winlogon.exe

< %systemroot%*. /rp /s >

< %systemdrive%$Recycle.Bin|@;true;true;true /fp >

========== Drive Information ==========

Physical Drives
---------------

Drive: .PHYSICALDRIVE0 - Fixedthard disk media
Interface type: IDE
Media Type: Fixedthard disk media
Model: ST3160815AS
Partitions: 4
Status: OK
Status Info: 0

Partitions
---------------

DeviceID: Disk #0, Partition #0
PartitionType: Installable File System
Bootable: True
BootPartition: True
PrimaryPartition: True
Size: 39.00GB
Starting Offset: 32256
Hidden sectors: 0


DeviceID: Disk #0, Partition #1
PartitionType: Extended w/Extended Int 13
Bootable: False
BootPartition: False
PrimaryPartition: False
Size: 110.00GB
Starting Offset: 41940702720
Hidden sectors: 0


========== Hard Links - Junction Points - Mount Points - Symbolic Links ==========
[C:WINDOWSassemblyGAC_32System.EnterpriseServices2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a] -> C:WINDOWSWinSxSx86_System.EnterpriseServices_b03f5f7f11d50a3a_2.0.0.0_x-ww_7d5f3790 -> Junction
[C:WINDOWSassemblyGAC_MSILIEExecRemote2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a] -> C:WINDOWSWinSxSMSIL_IEExecRemote_b03f5f7f11d50a3a_2.0.0.0_x-ww_6e57c34e -> Junction

< End of report >

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Публикувано изображение Стартирайте отново OTL, копирайте (Copy) и поставете (Paste) скриптовия текст от текстовото поле по-долу под колонката Custom Scans/Fixes, като не забравяте да копирате скрипта 1 към 1, както и двете точки преди първия ред на скрипта.

:Commands[CreateRestorePoint]:OTLO16 - DPF: {E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} (Reg Error: Value error.)MsConfig - StartUpReg: nod32kui - hkey= - key= - File not found autorun.inf /alldrivesrecycler /alldrivesipconfig /flushdns /c:Commands[purity][emptytemp][clearallrestorepoints][Reboot]
Публикувано изображение След като въведете скрипта от цитата по-горе натиснете бутона, маркиран в червено: Run Fix

Windows ще се рестартира и ще се създаде лог файл. Публикувайте съдържанието му с Copy/Paste в следващия си коментар.

По време на фикса с инструмента, не използвайте компютъра си!

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

All processes killed========== COMMANDS ==========Restore point Set: OTL Restore Point========== OTL ==========Starting removal of ActiveX control {E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C}C:Program FilesWebExieatgpc.inf moved successfully.Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftCode Store DatabaseDistribution Units{E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} deleted successfully.Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} deleted successfully.Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftActive SetupInstalled Components{E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} not found.Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} not found.Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftShared ToolsMSConfigStartUpRegnod32kui deleted successfully.========== COMMANDS ==========[EMPTYTEMP]User: Administrator->Temp folder emptied: 0 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 209685 bytesUser: Administrator.VODOLEY-3DCD17E->Temp folder emptied: 0 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytesUser: All UsersUser: All Users.WINDOWSUser: Default User->Temp folder emptied: 0 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytesUser: Default User.WINDOWS->Temp folder emptied: 0 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytesUser: Ivan->Temp folder emptied: 37878078 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 155545 bytesUser: IVAN STAMENOV->Temp folder emptied: 272830 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 10344899 bytes->Java cache emptied: 10946723 bytes->Google Chrome cache emptied: 0 bytes->Opera cache emptied: 23636403 bytes->Flash cache emptied: 2841 bytesUser: LocalService->Temp folder emptied: 0 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytesUser: LocalService.NT AUTHORITY->Temp folder emptied: 0 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytesUser: NetworkService->Temp folder emptied: 0 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 402 bytesUser: NetworkService.NT AUTHORITY->Temp folder emptied: 115502 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes%systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes%systemroot% .tmp files removed: 0 bytes%systemroot%System32 .tmp files removed: 4614161 bytes%systemroot%System32dllcache .tmp files removed: 0 bytes%systemroot%System32drivers .tmp files removed: 0 bytesWindows Temp folder emptied: 49152 bytes%systemroot%system32configsystemprofileLocal SettingsTemp folder emptied: 92295944 bytes%systemroot%system32configsystemprofileLocal SettingsTemporary Internet Files folder emptied: 33170 bytesRecycleBin emptied: 0 bytesTotal Files Cleaned = 172.00 mbRestore point Set: OTL Restore PointOTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 11082013_114310FilesFolders moved on Reboot...FileFolder C:WINDOWStempPerflib_Perfdata_7a4.dat not found!PendingFileRenameOperations files...Registry entries deleted on Reboot...

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Изтрийте вашето копие на Комбофикс (като изтриете иконата Публикувано изображение от вашия десктоп)...изтеглете ново свежо копие от тук и го запазете на десктопа си.Направете нова проверка по инструкцията от пост 10. Дано този път се генерира дневник..!

 

 

 

 Публикувано изображение Стартирайте програмата Malwarebytes' Anti-Malware отново и изберете "Perform quick scan", след това кликнете на Scan.
* Когато сканирането завърши, кликнете на OK, след това Show Results, за да видите резултата
* Уверете се, че на всички редове има отметки, и кликнете на Remove Selected.
* Когато всичко бъде премахнато, в Notepad ще бъде отворен лог.
 
Копирайте този лог и го публикувайте в следващия си коментар по темата.

 

 

Публикувано изображение Изтеглете програмата: ESET Online Scanner

 • [*]Стартирайте esetsmartinstaller_enu.exe
Публикувано изображение [*]Сложете отметка на YES, I accept the Terms of Use и изберете Start:

 • [*]
Публикувано изображение

 • [*]Скенерът ще започне да изтегля компонентите, които са му необходими:

 • [*]
Публикувано изображение

Уверете се, че е премахната отметката от:

 • [*]
Remove found threats

Уверете се че са маркирани следните позиции:

 • [*]
Scan Archives

Кликнете върху Advanced Settings и маркирайте следните опции:

 • [*]
Scan for potentially unwanted applications [*]Scan for potentially unsafe applications [*]Enable Anti-Stealth Technology

Накрая изберете Start
Скенерът ще започне да изтегля последните дефиниции.

 • [*]След, като сканирането завърши изберете
Finish. [*]Отидете в: C:Program FilesESETESET Online Scanner [*]Отворете файла log.txt , копирайте съдържанието му и го поставете в следващия си коментар

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Комбо фикса отново не генерира дневник.

 

Ето лога от Он лайн скенера на НОД.

 

 

ESETSmartInstaller@High as downloader log:all ok# version=8# OnlineScannerApp.exe=1.0.0.1# OnlineScanner.ocx=1.0.0.6920# api_version=3.0.2# EOSSerial=f6f8cfe7d01572479bf7927c6a06a058# engine=15805# end=finished# remove_checked=false# archives_checked=true# unwanted_checked=true# unsafe_checked=true# antistealth_checked=true# utc_time=2013-11-08 01:59:02# local_time=2013-11-08 03:59:02 (+0200, FLE Standard Time)# country="Bulgaria"# lang=1033# osver=5.1.2600 NT Service Pack 3# compatibility_mode=8199 16776701 100 100 268683 90989696 0 0# scanned=155861# found=5# cleaned=0# scan_time=10682# nod_component=V3 Build:0x30000000sh=108F7BA2C55904BEA6CAB0A38BF3AAA525AC86C6 ft=1 fh=ffb44b9202cc9a8a vn="a variant of Win32/Bundled.Toolbar.Ask application" ac=I fn="E:sansung 5212MyPhoneExplorer 1.8.0.exe"sh=7E7BE214CBC7AC4C407F9AC4CDAE892B051BB8D1 ft=0 fh=0000000000000000 vn="a variant of Win32/TFTPD32.A application" ac=I fn="F:Citroen C5PSA DiagBox v7DiagBox V7.02 Already patched.iso"sh=4DE53C0CBE8CCAD9D1A4F093AE829254B420B4E5 ft=1 fh=5243f792d097b9c1 vn="a variant of Win32/Keygen.DO application" ac=I fn="F:DownloadsAdobe Acrobat Professional 10AAXPKeygenKeygen.exe"sh=832119DF5D5943F57011B43DD7CB19FA5516B043 ft=0 fh=0000000000000000 vn="a variant of Win32/HackTool.Patcher.A application" ac=I fn="F:instal GalEverest.Ultimate.Edition.v2.00.Finalcrack.rar"sh=9C38E0F56A7516A0E8782CFD0588C7AC6BA53880 ft=0 fh=0000000000000000 vn="a variant of Win32/Keygen.CY application" ac=I fn="F:instal GalNero6.0.0.19Nero6KeyGens.zip"

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Комбо фикса отново не генерира дневник.

 

Опитайте така:

 

Публикувано изображение Кликнете на Start > Run или натиснете клавишната комбинация Windows Key + R и с Copy / Paste  в отворилия се прозорец,въведете:

 

C:ComboFix.txt

 

и натиснете OK. Моля, публикувайте съдържанието му в следващия си пост.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

И да вземем малко по генерални решения..:
 
 
СТЪПКА 1
 
Временно спрете System Restore => Десен бутон на My Computer => Properties => System Restore => сложете отметка пред => Turn Off System Restore on all drives.

 
СТЪПКА 2

Забранете и Autorun/Autoplay:

* Изтеглете Panda USB Vaccine
* Натиснете бутона Vaccinate Computer..
 
 
СТЪПКА 3
Отворете и настройките на мрежовата карта и премахнете отметката пред File and Printer Sharing for Microsoft Networks и потвърдете с ОК.

Публикувано изображение

 
 
 
СТЪПКА 4
 
Изтеглете ATF Cleaner
Запазете го на вашия десктоп.

* Кликнете два пъти върху ATF-Cleaner.exe , за да стартирате програмата.
* Кликнете на Select All, който се намира в най-долната част на списъка.
* Махнете отметката пред Prefetch.
* Кликнете на бутона Empty Selected.

Публикувано изображение
 
 
 
 
СТЪПКА 5
 
Публикувано изображение Изтеглете Windows Worms Doors Cleaner 1.4.1.Стартирайте инструмента и натиснете всички опции с червен цвят.
Ще се наложи рестарт на системата за да влезнат промените в сила.
 
 
 
СТЪПКА 6

Публикувано изображение Изтегеглете Safe XP .Разархивирате и стартирате инструмента.Приложете настройките от снимката:

Публикувано изображение

След това просто натиснете Apply.
 
 
След всичко това правим контролни сканирания с:
 
Публикувано изображение Изтеглете Malwarebytes' Anti-Malware или от тук (не забравяйте да обновите програмата с нови дефиниции)
* Кликнете два пъти върху mbam-setup.exe, за да инсталирате програмата.
* Уверете се, че са поставени отметки на Update Malwarebytes' Anti-Malware и Launch Malwarebytes' Anti-Malware. След това кликнете на Finish.
* Ако има намерени обновявания, тя ще ги изтегли и инсталира.
* Стартирайте програмата и изберете "Perform Full Scan", след това кликнете на Scan.
* Сканирането ще отнеме малко време, затова моля да бъдете търпеливи.
* Когато сканирането завърши, кликнете на OK, след това Show Results, за да видите резултата
* Уверете се, че на всички редове има отметки, и кликнете на Remove Selected.
* Когато всичко бъде премахнато, в Notepad ще бъде отворен лог.
Копирайте този лог и го публикувайте в следващия си коментар по темата.
Забележка: Ако MalwareBytes' Anti-Malware се затрудни в премахването на откритите вируси/заплахи, той ще поиска да рестартира компютъра Ви и по време на рестартирането да премахне проблемните вируси/заплахи. Ако бъдете попитани, потвърдете че желаете вашия компютър да бъде рестартиран
 
 
 
Публикувано изображение Изтеглете програмата: ESET Online Scanner

 • [*]Стартирайте esetsmartinstaller_enu.exe Публикувано изображение [*]Сложете отметка на
YES, I accept the Terms of Use и изберете Start:


Публикувано изображение [*]Скенерът ще започне да изтегля компонентите, които са му необходими:

Публикувано изображение [*]Уверете се, че има отметки на следните редове:


Публикувано изображение

 • [*]Накрая изберете
Start [*]Скенерът ще започне да изтегля последните дефиниции. [*]След, като сканирането завърши изберете Finish. [*]Отидете в: C:Program FilesESETESET Online Scanner [*]Отворете файла log.txt , копирайте съдържанието му и го поставете в следващия си коментар.

 • Харесва ми 3

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Комбо фикс отново не генерира отчет.

 

При стартирането на  Windows Worms Doors Cleaner 1.4.1 се генерира следното съобщение

 

 Your system seems to be infected by a virus, your SVCHOST virtual memory usage 37796KO is beyond usual values. It is strongly advised to check your system with an AntiVirus up to date and an AntiTrojans.

 

след натискане на ОК продължи.

 

Отчетите от сканирането с антивирусните ще пусна по-късно след като приключат.

 

Другите стъпки са изпълнени.

 

До кога ще е спряно споделянето на принтерите ?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Това са логовете от сканирането. alwarebytes Anti-Malware (PRO) 1.75.0.1300www.malwarebytes.orgВерсия на базата от данни: v2013.11.11.03Windows XP Service Pack 3 x86 NTFSInternet Explorer 8.0.6001.18702IVAN STAMENOV :: IVAN [администратор]Защита: включена11.11.2013 11:26:45mbam-log-2013-11-11 (11-26-45).txtТип сканиране: Пълно сканиране (C:|D:|E:|F:|)Включени опции за сканиране: Памет | Автоматично зареждане | Системен регистър | Файлова система | Евристики/Допълнителни | Евристики/Shuriken | PUP | PUMИзключени опции за сканиране: P2PСканирани обекти: 501621Изминало време: 1 час(а), 4 минута(и), 17 секунда(и)Открити процеси в паметта: 0(Не бяха открити зловредни обекти)Открити модули в паметта: 0(Не бяха открити зловредни обекти)Открити ключове в системния регистър: 0(Не бяха открити зловредни обекти)Открити стойности в системния регистър: 0(Не бяха открити зловредни обекти)Открити информационни обекти в системния регистър: 0(Не бяха открити зловредни обекти)Открити папки: 0(Не бяха открити зловредни обекти)Открити файлове: 0(Не бяха открити зловредни обекти)(край) ESETSmartInstaller@High as downloader log:all ok# version=8# OnlineScannerApp.exe=1.0.0.1# OnlineScanner.ocx=1.0.0.6920# api_version=3.0.2# EOSSerial=f6f8cfe7d01572479bf7927c6a06a058# engine=15832# end=finished# remove_checked=false# archives_checked=true# unwanted_checked=true# unsafe_checked=true# antistealth_checked=true# utc_time=2013-11-11 01:50:49# local_time=2013-11-11 03:50:49 (+0200, FLE Standard Time)# country="Bulgaria"# lang=1033# osver=5.1.2600 NT Service Pack 3# compatibility_mode=8199 16776701 100 100 527390 91248403 0 0# scanned=156103# found=5# cleaned=0# scan_time=10596# nod_component=V3 Build:0x30000000sh=108F7BA2C55904BEA6CAB0A38BF3AAA525AC86C6 ft=1 fh=ffb44b9202cc9a8a vn="a variant of Win32/Bundled.Toolbar.Ask application" ac=I fn="E:sansung 5212MyPhoneExplorer 1.8.0.exe"sh=7E7BE214CBC7AC4C407F9AC4CDAE892B051BB8D1 ft=0 fh=0000000000000000 vn="a variant of Win32/TFTPD32.A application" ac=I fn="F:Citroen C5PSA DiagBox v7DiagBox V7.02 Already patched.iso"sh=4DE53C0CBE8CCAD9D1A4F093AE829254B420B4E5 ft=1 fh=5243f792d097b9c1 vn="a variant of Win32/Keygen.DO application" ac=I fn="F:DownloadsAdobe Acrobat Professional 10AAXPKeygenKeygen.exe"sh=832119DF5D5943F57011B43DD7CB19FA5516B043 ft=0 fh=0000000000000000 vn="a variant of Win32/HackTool.Patcher.A application" ac=I fn="F:instal GalEverest.Ultimate.Edition.v2.00.Finalcrack.rar"sh=9C38E0F56A7516A0E8782CFD0588C7AC6BA53880 ft=0 fh=0000000000000000 vn="a variant of Win32/Keygen.CY application" ac=I fn="F:instal GalNero6.0.0.19Nero6KeyGens.zip"

 

************************************************************************************************************************************

В момента не засичам дейност в карантината на НОД 32. От сутринта няма нови атаки.

Редактирано от stamenov1 (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от D101149
   Здравейте! Имам вируси в компютъра. Имах Malwebytes anti-virus, изтече му лиценза пробният и го махнах и сега съм с есет за 30 дена. По-добър от Malwerbytes обаче постоянно ми вади някакъв вирус като вляза в chrome за CoinMiner
   прикачам файловете, които са ви нужни. благодаря!

   FRST.txt
   Addition.txt
  • от ℒℴ♥e
   Значи проблема е, че ми се товари процесора без видима причина, и към бонус това ми спами, някакви рандом реклами в браузера през (период от-време) без, да го стартирам, дори! (той сам се стартира)
   Вече съм с win10 pro и не знам какви са пръвите стъпки, които да направя (ако нещо се е променило (от преди време) да ми кажете), какво се правеше от самото начало?
   Като се има в предвид, че евентуално вирусите ми блокират "Malwarebytes Anti-Malware" (не се стартира след инстал) и може би, да са двойно повече от посл. път (към 500, да кажем сега).
   Не мога и да изтегля Farbar Recovery Scan Tool да кача! Не мога да го download изобщо. Браузера, които и да е, изключва при стартиране на линка!!
   Не завиждам, всъщност на този, който би се занимал с мен. И предварително, се извинявам на всеки, който съм обидил по-някакъв начин!
   И също така, съм много признателен на всички Вас, които ми оправихте последния мега-тера-гига-удар, който понесе компютъра ми, преди време и до-сега работи безотказно !!!
  • от ivan_pop
   Здравейте!
   Компютъра е с Win 8.1/32bit.През 2-3 минути в горния десен ъгъл ми излиза това съобщение.
   post a picture
   Това е от днес около обяд.Не съм забелязал да има проблем с работата на компютъра.Пуснах ъпдейти и съобщението пак си излиза.
   А в долния десен ъгъл,заедно с горното съобщение,излиза това.
   image hosting over 5mb
   Моля за помощ!
  • от Erkant Etem
   Здравейте , 
   Беше ми нужно инсталирането на Microsoft Office Pack-ет , по - стара версия и поради това използвах keygen (portable) версия потърсена чрез google търсачката и от тогава имам проблем с изкачащ прозорец от време на време ... С Windows 10 64 bit съм и използвам Chrome  и от време на време само тръгва да зарежда един и същ сайт при което аз го махам , но ми се струва , че е нещо сериозно ... Също ми се случи и без отворен Chrome , само да си зарежда Chrome и да стартира съответния сайт , мисля , че е някъкъв руски , защото изписва .ru и нещо си - "checker id" после пренасочва към някъкъв друг сайт - "3305382455.linkshort.pro"  .  
   Едит: Сайта , който изписва checking visitor , a не checker id e - di1stero.com  и отново само си пусна chorme и започна да зарежда споменатата страница... винаги е едно и също..  От .ru на checker id - di1stero.com   и след това 3305382455.linkshort.pro"  ...
   Благодаря предварително.
    
    
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 16.05.2018 01
   Ran by Erkant (administrator) on DESKTOP-LLNRL7P (21-05-2018 16:15:21)
   Running from C:\Users\Erkant\Downloads
   Loaded Profiles: Erkant (Available Profiles: Erkant)
   Platform: Windows 10 Pro Version 1709 16299.431 (X64) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
   (Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.14.17639.18041-0\MsMpEng.exe
   () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_12.1813.286.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeHost.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
   (Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.14.17639.18041-0\NisSrv.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
   (Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\SecHealthUI.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [SecurityHealth] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [630168 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
   HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [18381792 2017-06-29] (Realtek Semiconductor)
   HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [646680 2017-12-19] (Oracle Corporation)
   HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Restriction <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-449665086-573856661-688635114-1001\...\Run: [Steam] => C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe [3200800 2018-05-19] (Valve Corporation)
   GroupPolicy: Restriction - Windows Defender <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Hosts: 127.0.0.1 keystone.mwbsys.com
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1 0.0.0.0
   Tcpip\..\Interfaces\{6f7c230f-23f8-4da3-a985-6efa2206f6cc}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1 0.0.0.0
   Internet Explorer:
   ==================
   BHO: Lync Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2013-07-10] (Microsoft Corporation)
   BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   BHO: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2013-07-13] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Lync Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2013-07-13] (Microsoft Corporation)
   Handler: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   FireFox:
   ========
   FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office15\NPSPWRAP.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/Lync,version=15.0 -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll [No File]
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office15\NPSPWRAP.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [No File]
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [No File]
   Chrome: 
   =======
   CHR Profile: C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-05-21]
   CHR Extension: (Slides) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-04-25]
   CHR Extension: (Docs) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-04-25]
   CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-04-25]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-04-25]
   CHR Extension: (Sheets) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-04-25]
   CHR Extension: (Google Docs Offline) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-04-25]
   CHR Extension: (Chrome Web Store Payments) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-25]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-04-25]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-04-25]
   CHR Extension: (Extension optimizator) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Optimizator\1.3_0 [2018-05-20]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [6541008 2018-05-03] (Malwarebytes)
   S3 Sense; C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe [4329952 2017-12-14] (Microsoft Corporation)
   R3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.14.17639.18041-0\NisSrv.exe [4632736 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   R2 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.14.17639.18041-0\MsMpEng.exe [104680 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   S2 gupdate; "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc [X]
   S3 gupdatem; "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /medsvc [X]
   R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe" -s NVDisplay.ContainerLocalSystem -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NVDisplay.ContainerLocalSystem.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem" -r -p 30000
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R1 ESProtectionDriver; C:\WINDOWS\system32\drivers\mbae64.sys [152184 2018-04-26] (Malwarebytes)
   R2 MBAMChameleon; C:\WINDOWS\System32\Drivers\MbamChameleon.sys [190696 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R3 MBAMFarflt; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\farflt.sys [112864 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R3 MBAMProtection; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mbam.sys [44768 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R3 MBAMSwissArmy; C:\WINDOWS\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [253664 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R3 MBAMWebProtection; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mwac.sys [103648 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R1 MpKslf3e4cdd1; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{F82E94D3-DD78-498F-9C67-3E8291EE6843}\MpKslf3e4cdd1.sys [58120 2018-05-21] (Microsoft Corporation)
   R3 nvlddmkm; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_ref_pubwu.inf_amd64_2e7fa54192fe16d0\nvlddmkm.sys [16936048 2017-11-09] (NVIDIA Corporation)
   R3 rt640x64; C:\WINDOWS\System32\drivers\rt640x64.sys [604160 2017-09-29] (Realtek )
   S3 smbdirect; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\smbdirect.sys [151552 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
   S0 WdBoot; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdBoot.sys [46072 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   R0 WdFilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdFilter.sys [313888 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   R3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [61472 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-05-21 16:15 - 2018-05-21 16:16 - 000010704 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\FRST.txt
   2018-05-21 16:15 - 2018-05-21 16:15 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-05-21 16:13 - 2018-05-21 16:13 - 002413056 _____ (Farbar) C:\Users\Erkant\Downloads\FRST64.exe
   2018-05-21 15:19 - 2018-05-21 15:19 - 000044768 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbam.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:22 - 000103648 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mwac.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000253664 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000190696 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MbamChameleon.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000112864 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\farflt.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000001912 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
   2018-05-21 15:18 - 2018-04-26 05:36 - 000152184 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbae64.sys
   2018-05-21 13:33 - 2018-05-21 13:33 - 000000880 _____ C:\Users\Erkant\Documents\hosts.txt
   2018-05-21 13:33 - 2018-05-21 13:33 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Obsidium
   2018-05-21 01:42 - 2018-05-21 01:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\qBittorrent
   2018-05-21 01:42 - 2018-05-21 01:42 - 000000000 ____D C:\Program Files\qBittorrent
   2018-05-21 01:16 - 2018-05-21 01:16 - 000000258 __RSH C:\Users\Erkant\ntuser.pol
   2018-05-21 00:08 - 2018-05-21 00:08 - 000001181 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Android Studio.lnk
   2018-05-20 23:59 - 2018-05-20 23:59 - 000000998 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Xampp.lnk
   2018-05-20 23:57 - 2018-05-20 23:57 - 000001779 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\MySQL.lnk
   2018-05-20 21:43 - 2018-05-20 21:43 - 000002468 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
   2018-05-20 21:41 - 2018-05-20 21:41 - 000004608 _____ C:\WINDOWS\SECOH-QAD.exe
   2018-05-20 21:41 - 2018-05-20 21:41 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\FileModule
   2018-05-20 21:40 - 2018-05-20 21:40 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\winhttp 5.1
   2018-05-20 21:38 - 2018-05-21 15:16 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\qBittorrent
   2018-05-20 21:38 - 2018-05-20 21:38 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\qBittorrent
   2018-05-20 21:21 - 2018-05-20 22:32 - 000005246 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Microsoft Office 15 Sync Maintenance for DESKTOP-LLNRL7P-Erkant DESKTOP-LLNRL7P
   2018-05-20 20:20 - 2018-05-20 20:20 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\JetBrains
   2018-05-20 19:23 - 2018-05-21 00:08 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Postman
   2018-05-20 19:23 - 2018-05-20 19:23 - 000002210 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Postman.lnk
   2018-05-20 19:23 - 2018-05-20 19:23 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Postman
   2018-05-20 19:22 - 2018-05-20 19:23 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\SquirrelTemp
   2018-05-20 19:22 - 2018-05-20 19:23 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Postman
   2018-05-20 19:21 - 2018-05-20 19:22 - 067730552 _____ (Postman) C:\Users\Erkant\Downloads\Postman-win64-6.1.2-Setup.exe
   2018-05-20 19:07 - 2018-05-20 19:07 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MySQL
   2018-05-20 18:51 - 2018-05-20 18:51 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\MySQL
   2018-05-20 18:21 - 2018-05-20 18:21 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\appmgmt
   2018-05-20 18:07 - 2018-05-20 18:07 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XAMPP
   2018-05-20 18:04 - 2018-05-20 18:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013
   2018-05-20 18:04 - 2018-05-20 18:04 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\DESIGNER
   2018-05-20 18:03 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\PCHEALTH
   2018-05-20 18:03 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft SQL Server
   2018-05-20 18:03 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server
   2018-05-20 18:01 - 2018-05-20 18:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SHELLNEW
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:00 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Microsoft Help
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:00 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Analysis Services
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:00 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:00 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Analysis Services
   2018-05-20 17:59 - 2018-05-20 17:59 - 000000000 __RHD C:\MSOCache
   2018-05-20 17:58 - 2018-05-20 23:52 - 000000000 ____D C:\xampp
   2018-05-20 17:54 - 2018-05-20 18:25 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\MySQL
   2018-05-20 17:53 - 2018-05-20 18:24 - 000000000 ____D C:\Program Files\MySQL
   2018-05-20 17:48 - 2018-05-20 17:49 - 129956760 _____ (Bitnami) C:\Users\Erkant\Downloads\xampp-win32-7.2.5-0-VC15-installer.exe
   2018-05-20 17:47 - 2018-05-20 17:47 - 029601792 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\mysql-workbench-community-6.3.10-winx64.msi
   2018-05-20 17:07 - 2018-05-20 17:07 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\Desktop\TimeAttendance
   2018-05-19 13:43 - 2018-05-19 13:43 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
   2018-05-16 03:18 - 2018-05-16 03:18 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Stickman Destruction 2.url
   2018-05-16 03:18 - 2018-05-16 03:18 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\LocalLow\OtakuMaker
   2018-05-16 00:46 - 2018-05-16 00:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\AGEIA
   2018-05-16 00:46 - 2018-05-16 00:46 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\AGEIA Technologies
   2018-05-15 19:48 - 2018-05-15 19:48 - 000000221 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Watchmen The End Is Nigh.url
   2018-05-14 10:15 - 2018-05-14 16:19 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Minidump
   2018-05-13 18:06 - 2018-05-13 18:06 - 000000000 ____H C:\WINDOWS\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_11_00.Wdf
   2018-05-10 21:57 - 2018-05-10 21:57 - 002276378 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\app-debug.apk
   2018-05-10 16:17 - 2018-05-10 16:17 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Notepad++
   2018-05-10 13:02 - 2018-05-10 13:02 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\ApkProjects
   2018-05-10 11:55 - 2018-05-10 11:55 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\NVIDIA
   2018-05-09 20:06 - 2018-05-09 20:06 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Icycle On Thin Ice
   2018-05-09 20:05 - 2018-05-09 20:05 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Icycle On Thin Ice.url
   2018-05-09 19:05 - 2018-05-09 19:05 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Stories
   2018-05-09 18:50 - 2018-05-09 18:50 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Stories The Path of Destinies.url
   2018-05-08 23:08 - 2018-05-02 00:25 - 000835064 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
   2018-05-08 23:08 - 2018-05-02 00:25 - 000179704 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:57 - 000599448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\securekernel.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:56 - 001092016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.efi
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:56 - 000924648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:54 - 000748448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\generaltel.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:54 - 000608160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\devinv.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:53 - 000461216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dcntel.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:53 - 000300448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\acmigration.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:52 - 001568160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appraiser.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:52 - 001415296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.efi
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:52 - 000137112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CompatTelRunner.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:51 - 001056152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvax64.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:50 - 001206688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvix64.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:50 - 000664992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aeinv.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:50 - 000423328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\invagent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:50 - 000069536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32appinventorycsp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:49 - 000035232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceCensus.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:48 - 002002336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aitstatic.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:48 - 000793960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\oleaut32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:48 - 000272288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aepic.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:48 - 000077216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvloader.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:47 - 008600472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:47 - 001209760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:45 - 002395040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ntfs.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:45 - 000711936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ci.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:43 - 000702568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:43 - 000373664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\clfs.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:41 - 000540064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcasvc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:38 - 002574240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:37 - 000749984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms2.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:37 - 000408992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms1.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 007675792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.storage.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 002710736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 000437664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\USBXHCI.SYS
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 000397728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVScripting.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 000247200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserbroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 002472864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UpdateAgent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 001628064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVIntegration.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 000831392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVOrchestration.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 000645536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVPublishing.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 000358496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wintrust.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:34 - 021356824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:34 - 000070864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wldp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:32 - 001054280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msvproc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:32 - 000744864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVReporting.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:32 - 000670104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVCatalog.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:32 - 000231328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVShNotify.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:31 - 001420704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntSubsystemController.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:30 - 001778584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntVirtualization.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:30 - 000819096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVClient.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:30 - 000813984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntStreamingManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:30 - 000495000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TransportDSA.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:44 - 000595448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\kernel32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:43 - 000594056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\oleaut32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:39 - 000212896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aepic.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:36 - 025254400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:31 - 006092672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\windows.storage.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:31 - 002193688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iertutil.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:29 - 000285144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wintrust.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:28 - 000061024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wldp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:26 - 001057824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msvproc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:25 - 020290248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shell32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:19 - 003663360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kfull.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:19 - 001300992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usocore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:19 - 000496640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\updatehandlers.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:18 - 000584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UIRibbonRes.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:18 - 000400896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotification.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:18 - 000206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\IndexedDbLegacy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:18 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AcSpecfc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:17 - 007545344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 023674880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000331264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserexport.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aadauthhelper.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000201728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EdgeManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000172544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\itss.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000143872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssprxy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000104960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakradiag.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LaunchWinApp.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wups2.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credssp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:15 - 000118272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TSpkg.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:15 - 000055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\imgutil.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:14 - 000675328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webplatstorageserver.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:14 - 000623616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aadcloudap.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:14 - 000093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtmled.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:13 - 000276480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dxtrans.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:13 - 000253440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\domgmt.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:12 - 000816128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieproxy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:12 - 000672768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9diag.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:12 - 000657408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hhctrl.ocx
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:12 - 000403968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpAXHolder.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:11 - 000595456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 008432640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 008068608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 004723712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 003405824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tquery.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 003334144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 002784256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 002086400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kbase.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 001856000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 001548288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 001344000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dosvc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:08 - 001597952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieapfltr.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:08 - 000808960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:07 - 001822720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:06 - 003630080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstsc.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:05 - 001717248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comsvcs.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:05 - 000483840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\catsrvut.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:05 - 000389120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ninput.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:04 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msisip.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:03 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcalua.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:02 - 000584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UIRibbonRes.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:00 - 002902528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\win32kfull.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:00 - 000473088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AcSpecfc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:00 - 000162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\IndexedDbLegacy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:59 - 018924544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgehtml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:58 - 006467072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:58 - 000155648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\EdgeManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 019354624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000155136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aadauthhelper.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000150528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\itss.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TSpkg.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakradiag.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000019456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credssp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:56 - 002677248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tquery.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:56 - 000268288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dxtrans.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:56 - 000078336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtmled.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:55 - 000459776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webplatstorageserver.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:54 - 000365568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieproxy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:53 - 007813120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstscax.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:53 - 006060544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakra.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:53 - 000531968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9diag.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:52 - 003662848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:52 - 000664064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:52 - 000463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vbscript.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:51 - 002869760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wininet.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:51 - 001560064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\urlmon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:50 - 001587712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msxml3.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:50 - 001474560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieapfltr.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:49 - 003430400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstsc.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:48 - 001353728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comsvcs.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:48 - 000328704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ninput.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:47 - 000026624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msisip.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 01:07 - 001463344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msctf.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 01:04 - 000779952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontdrvhost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 01:03 - 000128408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\tm.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:57 - 000279968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\msiscsi.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:51 - 002513920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\KernelBase.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:50 - 001925760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:49 - 001954056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:49 - 000563632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppResolver.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:49 - 000382368 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\system32\atmfd.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:48 - 005859248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StartTileData.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:48 - 001638424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gdi32full.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:47 - 000398744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\fltMgr.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:38 - 003180720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\combase.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:38 - 000979360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LicenseManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:36 - 002376088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Uev.AppAgent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:34 - 000230304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:33 - 001269616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WinTypes.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:33 - 000362904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\pci.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:32 - 003904296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\explorer.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:32 - 001416392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3D12.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:30 - 002268024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsrcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:29 - 001873944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\crypt32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:29 - 001779936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfplat.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:29 - 000198440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CloudStorageWizard.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:28 - 000688064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentClient.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:26 - 007384576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:26 - 002711176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmp4srcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:26 - 001506200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmpeg2srcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:25 - 001430768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpcMon.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:25 - 000661920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comctl32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:23 - 001101208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\http.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001929712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\KernelBase.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001615712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ntdll.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001490856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001433360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gdi32full.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001323336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msctf.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 000649304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontdrvhost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 000311192 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\atmfd.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:38 - 003485392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:38 - 001123464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3D12.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:38 - 000444280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppResolver.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:37 - 000747416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LicenseManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:36 - 002386832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\combase.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:36 - 001575896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\crypt32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:36 - 000832648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WinTypes.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:36 - 000543920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppXDeploymentClient.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:35 - 002462704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmp4srcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 006482664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 001524776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfplat.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 001456104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsrcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 001017048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmpeg2srcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 000077552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CloudNotifications.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:33 - 001623960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Microsoft.Uev.AppAgent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:16 - 003995136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UIRibbon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:15 - 003490816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UIRibbon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:15 - 000674304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockController.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000375296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AssignedAccessManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000250368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxAllUserStore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000202240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppxAllUserStore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000175616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\t2embed.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000133632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\t2embed.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000121856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontsub.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000101888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CredProv2faHelper.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontsub.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceUpdateAgent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:13 - 002890240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:12 - 017160704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:12 - 013704704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:12 - 000169472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhosdeployment.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:12 - 000164864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dmcertinst.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:11 - 000531456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\daxexec.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:11 - 000301056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MicrosoftAccountWAMExtension.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 001576960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enterprisecsps.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 001498112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WebRuntimeManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000371712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\daxexec.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000363008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsEnvironment.Desktop.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\netbt.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000271872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DAFWSD.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000220672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MicrosoftAccountWAMExtension.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000218112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credprovhost.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:09 - 000503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Microsoft.Uev.Office2013CustomActions.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:09 - 000503296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_User.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:09 - 000408064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\profsvc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:09 - 000153600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BrowserSettingSync.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 006576128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 003181568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cdp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000859648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appwiz.cpl
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000735232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Uev.Office2013CustomActions.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000703488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ngccredprov.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000627712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000583680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.CloudStore.Schema.Shell.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000535552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdpcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000448000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockHostingFramework.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000358400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Wldap32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000262656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credprovhost.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000246272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twext.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000169472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingMonitor.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 012689920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wmp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 008031744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Data.Pdf.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 005195776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cdp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 003367936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SyncCenter.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 001495552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 001425408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettings.Handlers.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000837632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000792064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssvp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000702464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.Management.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000658432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\netlogon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000598528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000386560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\zipfldr.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000319488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Wldap32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000308736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000225280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchFilterHost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000158208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twext.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000124928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BrowserSettingSync.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\IdCtrls.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000096256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\IdCtrls.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 013660672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 011924480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieframe.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000899072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SmartcardCredentialProvider.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000820224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\netlogon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000721920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LogonController.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000421376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InputSwitch.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000377856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 004113408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_nt.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000863744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000626176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SmartcardCredentialProvider.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000526336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\authui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000456704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LockAppBroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000324608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 012833280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 002523136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gameux.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 002490880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\themecpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 002464768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dwmcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 002209280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 001342464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Wpc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 001236480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TokenBroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 001230848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\usercpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 001057792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000997376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ShareHost.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000982016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000976896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\HelpPane.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000965632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontext.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000884736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Search.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000648704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UserLanguagesCpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000621056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hgcpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000576512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\hgcpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000559104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UserLanguagesCpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000556544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockAppBroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000524800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.immersiveshell.serviceprovider.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 004772352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ExplorerFrame.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 004385280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 004248064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MFMediaEngine.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 003287040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SyncCenter.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 003177472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentServer.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002976256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.pcshell.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002857984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dwmcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002814976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\themeui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002741248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssrch.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002628608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\diagtrack.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002462208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\themecpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002413568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gameux.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 001353728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usercpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 001224704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ShareHost.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000920064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TokenBroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000840192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BFE.DLL
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000826880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchIndexer.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000825856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.appcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000695296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Search.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000508928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSync.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\stobject.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000402432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSync.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000383488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\stobject.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000329728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InputSwitch.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000197632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingMonitor.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:02 - 004814336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MFMediaEngine.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:02 - 001669120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Wpc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:02 - 000842240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comdlg32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:02 - 000462336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhext.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:01 - 001509888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Immersive.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:01 - 000531968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wlidprov.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:01 - 000518144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dmenrollengine.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:01 - 000366592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Geolocation.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 002223616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidsvc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 001739264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Immersive.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 000726016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srv2.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 000682496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidprov.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 000496640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Geolocation.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 22:58 - 000125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxSysprep.dll
   2018-05-08 21:13 - 2017-11-26 16:26 - 000048112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 09:15 - 000194048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\itircl.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 09:03 - 000067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcadm.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 09:03 - 000012800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcaevts.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 08:57 - 000162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\itircl.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 08:53 - 000540672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\hhctrl.ocx
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 08:48 - 000408576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\catsrvut.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-16 00:25 - 000327008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shlwapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-16 00:25 - 000092032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CloudNotifications.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-16 00:24 - 000063656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appidapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:34 - 000572312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comctl32.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:34 - 000279472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shlwapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:34 - 000166408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CloudStorageWizard.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:34 - 000052248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\appidapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:14 - 000436224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wincorlib.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:14 - 000078336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CredProv2faHelper.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:13 - 000084992 _____ C:\WINDOWS\system32\DataStoreCacheDumpTool.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:12 - 000126976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssitlb.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:12 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Uev.Office2010CustomActions.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BitLockerCsp.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000143872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\srpapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000125440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\srpapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000113664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BitLockerCsp.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000109568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\eShims.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000571904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ngccredprov.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000225280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credprovs.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000192000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credprovs.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000120320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appidsvc.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSyncPolicy.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:09 - 000145408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mssph.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:09 - 000090624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSyncPolicy.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:09 - 000037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TokenBrokerUI.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:08 - 000490496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettings.UserAccountsHandlers.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:08 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Shell.Search.UriHandler.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000477184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\schannel.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000406016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\schannel.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000312832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AboveLockAppHost.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000252928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AboveLockAppHost.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000179712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssph.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TokenBrokerUI.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:06 - 000392192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RDXTaskFactory.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:06 - 000139264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mdmmigrator.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:05 - 000516608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Internal.Management.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:03 - 000697344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.appcore.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:02 - 000440832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dmenrollengine.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:01 - 000194560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mdmregistration.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:01 - 000048128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ByteCodeGenerator.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000669184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MCRecvSrc.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000356352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceEnroller.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000252416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\coredpus.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mdmregistration.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enrollmentapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ByteCodeGenerator.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 22:59 - 001332736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wsecedit.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 22:59 - 000971264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MCRecvSrc.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 22:58 - 001472000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wsecedit.dll
   2018-05-08 17:27 - 2018-05-08 17:27 - 000000000 ____D C:\Program Files\Intel
   2018-05-08 17:27 - 2017-08-21 17:13 - 000126584 _____ (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\IntelHaxm.sys
   2018-05-08 17:14 - 2018-05-08 17:14 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Android
   2018-05-08 17:13 - 2018-05-20 21:01 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\.android
   2018-05-08 17:13 - 2018-05-08 17:13 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\.AndroidStudio3.1
   2018-05-08 17:13 - 2018-05-08 17:13 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Android Studio
   2018-05-08 17:08 - 2018-05-08 17:08 - 000000000 ____D C:\Program Files\Android
   2018-05-08 17:06 - 2018-05-08 17:08 - 794908256 _____ (Google Inc.) C:\Users\Erkant\Downloads\android-studio-ide-173.4720617-windows.exe
   2018-05-08 17:04 - 2018-05-20 17:24 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\.gradle
   2018-05-08 17:04 - 2018-05-20 17:07 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\Downloads\TimeAttendance
   2018-05-08 17:03 - 2018-05-08 22:33 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\Downloads\Manchester-University
   2018-05-08 17:02 - 2018-05-08 17:02 - 004162176 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\Manchester-University.rar
   2018-05-07 18:08 - 2018-05-07 18:08 - 000000000 ____H C:\WINDOWS\system32\Drivers\Msft_User_WpdMtpDr_01_11_00.Wdf
   2018-05-03 13:33 - 2018-05-03 13:33 - 000469851 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\TimeAttendance.rar
   2018-05-03 13:24 - 2018-05-03 13:24 - 001438086 _____ (Igor Pavlov) C:\Users\Erkant\Downloads\7z1805-x64.exe
   2018-05-03 13:24 - 2018-05-03 13:24 - 000000000 ____D C:\Program Files\7-Zip
   2018-05-03 12:57 - 2018-05-03 12:57 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\LocalLow\Temp
   2018-05-02 19:37 - 2018-05-02 19:37 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Fossil Hunters.url
   2018-04-27 19:49 - 2018-04-27 19:49 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\NVIDIA Corporation
   2018-04-27 19:48 - 2018-05-09 19:05 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\UnrealEngine
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 005631312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 004379984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 002605920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 002036576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 000519000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 000452440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_40.dll
   2018-04-27 19:44 - 2018-04-27 19:44 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\TekkenGame
   2018-04-27 19:13 - 2018-04-27 19:15 - 022930498 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\programming-basics-java-bg.pdf
   2018-04-27 17:59 - 2018-04-27 17:59 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\TEKKEN 7.url
   2018-04-26 11:38 - 2018-04-26 11:49 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Drivers\wd
   2018-04-26 11:38 - 2018-04-26 11:36 - 000548000 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MpSigStub.exe
   2018-04-26 11:37 - 2018-05-08 21:23 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
   2018-04-26 11:36 - 2018-05-08 21:22 - 141696960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT-KB890830.exe
   2018-04-26 11:36 - 2018-05-08 21:22 - 141696960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
   2018-04-26 00:14 - 2018-04-26 00:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\InfusedApps
   2018-04-26 00:14 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Panther
   2018-04-26 00:13 - 2018-04-26 00:13 - 000008192 _____ C:\WINDOWS\system32\config\userdiff
   2018-04-26 00:13 - 2018-04-25 13:16 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ServiceProfiles
   2018-04-26 00:11 - 2018-04-26 00:11 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Setup
   2018-04-26 00:10 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\containers
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\zu-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\yo-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\xh-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\wo-SN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\vi-VN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\uz-Latn-UZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ur-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ug-CN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tt-RU
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tn-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tk-TM
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ti-ET
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tg-Cyrl-TJ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\te-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ta-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sw-KE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sr-Cyrl-RS
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sr-Cyrl-BA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sq-AL
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\si-LK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sd-Arab-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\rw-RW
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\quz-PE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\quc-Latn-GT
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\prs-AF
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\pa-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\pa-Arab-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\or-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\nso-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\nn-NO
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ne-NP
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mt-MT
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mr-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mn-MN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ml-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mk-MK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mi-NZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lo-LA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lb-LU
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ky-KG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ku-Arab-IQ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kok-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kn-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\km-KH
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kk-KZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ka-GE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\is-IS
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ig-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\id-ID
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\hy-AM
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ha-Latn-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gu-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gd-GB
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ga-IE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\fil-PH
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\fa-IR
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\cy-GB
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\chr-CHER-US
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ca-ES-valencia
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bs-Latn-BA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bn-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bn-BD
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\be-BY
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\az-Latn-AZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\as-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\am-ET
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\af-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\zu-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\yo-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\xh-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\wo-SN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\vi-VN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\uz-Latn-UZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ur-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ug-CN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tt-RU
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tn-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tk-TM
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ti-ET
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tg-Cyrl-TJ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\te-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ta-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sw-KE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sr-Cyrl-RS
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sr-Cyrl-BA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sq-AL
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\si-LK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sd-Arab-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\rw-RW
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\quz-PE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\quc-Latn-GT
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\prs-AF
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\pa-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\pa-Arab-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\or-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\nso-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\nn-NO
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ne-NP
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mt-MT
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mr-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mn-MN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ml-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mk-MK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mi-NZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lo-LA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lb-LU
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ky-KG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ku-Arab-IQ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kok-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kn-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\km-KH
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kk-KZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ka-GE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\is-IS
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ig-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\id-ID
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\hy-AM
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ha-Latn-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gu-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gd-GB
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ga-IE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\fil-PH
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\fa-IR
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\cy-GB
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\chr-CHER-US
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ca-ES-valencia
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bs-Latn-BA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bn-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bn-BD
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\be-BY
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\az-Latn-AZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\as-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\am-ET
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\af-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\MailContactsCalendarSync
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\hi-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gl-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\eu-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ca-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MailContactsCalendarSync
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\hi-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gl-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\eu-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ca-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\OCR
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\Program Files\Reference Assemblies
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\Program Files\MSBuild
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\MSBuild
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\WCN
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WCN
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\winrm
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sysprep
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\slmgr
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Printing_Admin_Scripts
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\0409
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\winrm
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\slmgr
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Printing_Admin_Scripts
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bg
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\0409
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\DigitalLocker
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-21 15:12 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\DeliveryOptimization
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-21 14:52 - 000000000 ___HD C:\WINDOWS\ELAMBKUP
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 23:58 - 000000000 ___RD C:\Program Files (x86)
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 21:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 18:12 - 000000167 _____ C:\WINDOWS\win.ini
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 18:04 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 18:01 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\system
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-19 21:18 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-19 21:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-19 13:42 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\NDF
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-18 00:28 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\RegBack
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-10 21:42 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\rescache
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:05 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\DiagSvcs
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Dism
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\oobe
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Dism
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ShellExperiences
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-27 20:09 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\LiveKernelReports
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 11:38 - 000000000 ___RD C:\Program Files\Windows Defender
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:14 - 000028672 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BCD-Template
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioDatabase
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CSC
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\F12
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\F12
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\TextInput
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\WinMetadata
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinMetadata
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioPlugIns
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\migwiz
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\appraiser
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Provisioning
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\PolicyDefinitions
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\bcastdvr
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SystemResetPlatform
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Defender
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\dsc
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\setup
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\oobe
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\MUI
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\com
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\setup
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MUI
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\com
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\IME
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 __SHD C:\WINDOWS\BitLockerDiscoveryVolumeContents
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 __SHD C:\Program Files\Windows Sidebar
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 __SHD C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 __RSD C:\WINDOWS\media
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\Nui
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\Configuration
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\UNP
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\Nui
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\Configuration
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\AppV
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\Downloaded Program Files
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\Offline Web Pages
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Web
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Vss
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\tracing
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\TAPI
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\SMI
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ras
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\NDF
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Msdtc
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\migwiz
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Ipmi
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\InputMethod
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\inetsrv
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\IME
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\icsxml
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\GroupPolicyUsers
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\FxsTmp
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\downlevel
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Bthprops
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\AppLocker
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\AdvancedInstallers
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SystemResources
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SystemApps
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\winevt
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\spool
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SecureBootUpdates
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ras
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ProximityToast
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\PointOfService
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MsDtc
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Macromed
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Ipmi
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\InputMethod
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\inetsrv
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\IME
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\icsxml
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ias
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\hydrogen
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\GroupPolicyUsers
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\downlevel
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\DDFs
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\TxR
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\Journal
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Bthprops
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\AppLocker
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\AdvancedInstallers
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\System
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SKB
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\security
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\schemas
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SchCache
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Resources
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\RemotePackages
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Registration
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\PLA
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Performance
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ModemLogs
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\L2Schemas
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\InputMethod
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Globalization
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\GameBarPresenceWriter
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Cursors
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Branding
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\appcompat
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\addins
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\ProgramData\WindowsHolographicDevices
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Security
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Portable Devices
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\windows nt
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Multimedia Platform
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Services
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Portable Devices
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\windows nt
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Multimedia Platform
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:55 - 000215943 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\dssec.dat
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:55 - 000208384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msclmd.dll
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:55 - 000027136 _____ (Khronos Group) C:\WINDOWS\SysWOW64\opencl.dll
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:55 - 000000741 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\NOISE.DAT
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000229376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msclmd.dll
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000215943 _____ C:\WINDOWS\system32\dssec.dat
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000017635 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\services
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000017572 _____ C:\WINDOWS\system32\OEMDefaultAssociations.xml
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000004096 _____ C:\WINDOWS\system32\config\VSMIDK
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000003683 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\lmhosts.sam
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000001358 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\protocol
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000000858 _____ C:\WINDOWS\system32\DefaultQuestions.json
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000000741 _____ C:\WINDOWS\system32\NOISE.DAT
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000000407 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\networks
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000000219 _____ C:\WINDOWS\system.ini
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOPrivate
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:25 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\Libraries
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:23 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\FxsTmp
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:22 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Sysprep
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:19 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\PrintDialog
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Help
   2018-04-25 23:56 - 2018-05-21 14:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\INF
   2018-04-25 23:42 - 2018-05-08 21:21 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 088342528 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SOFTWARE
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 013107200 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SYSTEM
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\DEFAULT
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 000024576 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\servicing
   2018-04-25 23:38 - 2018-04-26 00:14 - 000032768 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SAM
   2018-04-25 23:38 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SMI
   2018-04-25 23:38 - 2018-04-25 13:26 - 000032768 _____ C:\WINDOWS\system32\config\ELAM
   2018-04-25 23:37 - 2018-04-26 00:15 - 000000000 ___HD C:\$SysReset
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000527192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000518488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000239960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000077656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 002526056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 002401112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 002106216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 001998168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 001907552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dcsx_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 001868128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dcsx_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 000511328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 000470880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 000276832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx11_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 000248672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx11_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000530776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000528216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000078680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000517960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000515416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000176968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000073544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000069464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 005554512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dcsx_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 005501792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dcsx_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 002582888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 002475352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 001974616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 001892184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 000523088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 000453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 000285024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx11_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 000235344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx11_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-16 14:18 - 000521560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-16 14:18 - 000174936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-16 14:18 - 000024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 005425496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 004178264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 002430312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 001846632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 000520544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 000453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000518480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000514384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000235856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000175440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000074576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000070992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000025936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000023376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:41 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:41 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:41 - 000072200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:41 - 000068616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:40 - 000513544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:40 - 000509448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:01 - 000467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 004992520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 003851784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 001942552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 001493528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 000540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:19 - 000511496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:19 - 000507400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:18 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:18 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:17 - 000068104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:17 - 000065032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:17 - 000025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:16 - 000028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 004991496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 003850760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 001941528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 001491992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 000540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 000467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:04 - 000489480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:03 - 000479752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:03 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:03 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:00 - 000028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:00 - 000025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 15:56 - 004910088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 15:56 - 003786760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 15:56 - 001860120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 15:56 - 001420824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-02-05 23:07 - 000529424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-02-05 23:07 - 000462864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-22 03:40 - 000411656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_10.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-22 03:39 - 000267272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_10.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-22 03:37 - 000021000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-22 03:37 - 000017928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-12 15:14 - 005081608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-12 15:14 - 003734536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-12 15:14 - 002006552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-12 15:14 - 001374232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-02 09:56 - 000508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-02 09:56 - 000444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-20 00:57 - 000411496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_9.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-20 00:57 - 000267112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_9.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 005073256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 003727720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 001985904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 001358192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 000508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 000444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-06-20 20:49 - 000409960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_8.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-06-20 20:46 - 000266088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_8.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-05-16 16:45 - 001401200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_34.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-05-16 16:45 - 001124720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_34.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-05-16 16:45 - 000506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_34.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-05-16 16:45 - 000443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_34.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-05-16 16:45 - 004496232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_34.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-05-16 16:45 - 003497832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_34.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-04-04 18:55 - 000403304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_7.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-04-04 18:55 - 000261480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_7.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-04-04 18:54 - 000107368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xinput1_3.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-15 16:57 - 000506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-15 16:57 - 000443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-12 16:42 - 004494184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-12 16:42 - 001400176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-12 16:42 - 001123696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-05 12:42 - 000017688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\x3daudio1_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-05 12:42 - 000015128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\x3daudio1_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-01-24 15:27 - 000393576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_6.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-01-24 15:27 - 000255848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_6.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-12-08 12:02 - 000251672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_5.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-12-08 12:00 - 000390424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_5.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-11-29 13:06 - 004398360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_32.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-11-29 13:06 - 003426072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_32.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-11-29 13:06 - 000469264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-11-29 13:06 - 000440080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-09-28 16:05 - 003977496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_31.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-09-28 16:05 - 000237848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_4.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-09-28 16:04 - 000364824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_4.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-07-28 09:31 - 000083736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xinput1_2.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-07-28 09:30 - 000363288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_3.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-07-28 09:30 - 000236824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_3.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-07-28 09:30 - 000062744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xinput1_2.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-05-31 07:24 - 000230168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_2.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-05-31 07:22 - 000354072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_2.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:41 - 003927248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_30.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:40 - 002388176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_30.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:40 - 000352464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:39 - 000229584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:39 - 000083664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xinput1_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:39 - 000062672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xinput1_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:43 - 003830992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_29.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:43 - 002332368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_29.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:42 - 000355536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_0.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:42 - 000230096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_0.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:41 - 000016592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\x3daudio1_0.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:41 - 000014032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\x3daudio1_0.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-12-05 18:09 - 003815120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_28.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-12-05 18:09 - 002323664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_28.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-07-22 19:59 - 003807440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_27.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-07-22 19:59 - 002319568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_27.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-05-26 15:34 - 003767504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_26.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-05-26 15:34 - 002297552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_26.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-03-18 17:19 - 003823312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_25.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-03-18 17:19 - 002337488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_25.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-02-05 19:45 - 003544272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_24.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-02-05 19:45 - 002222800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_24.dll
   2018-04-25 22:41 - 2018-04-25 22:44 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\directx
   2018-04-25 22:41 - 2018-04-25 22:41 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA
   2018-04-25 22:41 - 2009-03-16 14:18 - 000517448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_4.dll
   2018-04-25 22:41 - 2009-03-16 14:18 - 000235352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_4.dll
   2018-04-25 22:41 - 2009-03-16 14:18 - 000022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_6.dll
   2018-04-25 22:41 - 2007-04-04 18:53 - 000081768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xinput1_3.dll
   2018-04-25 22:41 - 2007-03-12 16:42 - 003495784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_33.dll
   2018-04-25 22:41 - 2006-09-28 16:05 - 002414360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_31.dll
   2018-04-25 21:49 - 2018-04-25 21:49 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\DBG
   2018-04-25 21:48 - 2018-05-09 19:05 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
   2018-04-25 20:26 - 2018-04-25 20:26 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Bastion.url
   2018-04-25 14:36 - 2018-04-26 11:11 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Steam
   2018-04-25 14:36 - 2018-04-25 14:36 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\CEF
   2018-04-25 14:35 - 2018-05-20 01:46 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Eclipse
   2018-04-25 14:35 - 2018-04-25 14:35 - 000001087 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Eclipse Java Oxygen.lnk
   2018-04-25 14:30 - 2018-05-21 15:45 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Steam
   2018-04-25 14:30 - 2018-04-25 14:30 - 000001028 _____ C:\Users\Public\Desktop\Steam.lnk
   2018-04-25 14:27 - 2018-05-10 16:19 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Notepad++
   2018-04-25 14:27 - 2018-04-25 14:28 - 000000000 ____D C:\Program Files\Notepad++
   2018-04-25 14:27 - 2018-04-25 14:27 - 000000865 _____ C:\Users\Public\Desktop\Notepad++.lnk
   2018-04-25 14:21 - 2018-04-25 14:21 - 000003734 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\JavaUpdateSched
   2018-04-25 14:21 - 2018-04-25 14:21 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Sun
   2018-04-25 14:21 - 2018-04-25 14:21 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java
   2018-04-25 14:21 - 2018-04-25 14:20 - 000144448 _____ (Oracle Corporation) C:\WINDOWS\system32\WindowsAccessBridge-64.dll
   2018-04-25 14:14 - 2018-04-25 14:20 - 000000000 ____D C:\Program Files\Java
   2018-04-25 14:10 - 2018-04-25 14:10 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Oracle
   2018-04-25 13:54 - 2018-04-25 13:54 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Google
   2018-04-25 13:50 - 2018-05-17 21:16 - 000002301 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-04-25 13:50 - 2018-05-17 21:16 - 000002260 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2018-04-25 13:50 - 2018-05-17 21:09 - 000003418 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
   2018-04-25 13:50 - 2018-05-17 21:09 - 000003294 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
   2018-04-25 13:49 - 2018-05-21 01:16 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
   2018-04-25 13:49 - 2018-04-25 14:50 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google
   2018-04-25 13:48 - 2018-04-25 13:48 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\PeerDistRepub
   2018-04-25 13:33 - 2018-04-25 13:33 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOShared
   2018-04-25 13:31 - 2018-04-25 13:32 - 000000000 ___RD C:\Users\Erkant\OneDrive
   2018-04-25 13:30 - 2018-04-25 13:30 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Comms
   2018-04-25 13:30 - 2018-04-25 13:30 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft OneDrive
   2018-04-25 13:29 - 2018-05-21 14:13 - 000996206 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-04-25 13:29 - 2018-04-25 13:29 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Publishers
   2018-04-25 13:29 - 2018-04-25 13:29 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\MicrosoftEdge
   2018-04-25 13:28 - 2018-05-20 23:55 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Packages
   2018-04-25 13:28 - 2018-04-25 13:28 - 000000020 ___SH C:\Users\Erkant\ntuser.ini
   2018-04-25 13:28 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Adobe
   2018-04-25 13:28 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\VirtualStore
   2018-04-25 13:28 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform
   2018-04-25 13:27 - 2018-04-25 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User
   2018-04-25 13:27 - 2018-04-25 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\All Users
   2018-04-25 13:26 - 2018-05-21 15:17 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
   2018-04-25 13:22 - 2018-05-21 13:51 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant
   2018-04-25 13:19 - 2018-03-13 08:02 - 002241024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PrintConfig.dll
   2018-04-25 13:18 - 2018-05-21 15:17 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____H C:\ProgramData\DP45977C.lfl
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\DAX3
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\DAX2
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Audyssey Labs
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:36 - 000001951 _____ C:\WINDOWS\NvContainerRecovery.bat
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 005960824 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 002587768 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvsvc64.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 001766520 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvsvcr.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 000607168 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nv3dappshext.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 000449656 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 000123000 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvshext.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 000081856 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nv3dappshextr.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-25 13:33 - 007802921 _____ C:\WINDOWS\system32\nvcoproc.bin
   2018-04-25 13:17 - 2018-04-25 13:17 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\RTCOM
   2018-04-25 13:17 - 2018-04-25 13:17 - 000000000 ____D C:\Program Files\Realtek
   2018-04-25 13:16 - 2018-05-21 13:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
   2018-04-25 13:16 - 2018-05-21 01:16 - 000393320 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-04-21 22:43 - 2018-04-21 22:43 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\LocalLow\Reptoid Games
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-05-20 01:46 - 2018-03-14 17:53 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\.p2
   2018-05-19 14:46 - 2018-04-17 11:42 - 000000073 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Key.txt
   2018-05-16 00:46 - 2018-03-13 12:59 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation
   2018-05-10 16:38 - 2018-03-14 17:58 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\eclipse-workspace
   2018-05-08 23:09 - 2018-03-13 00:04 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
   2018-05-08 23:09 - 2018-03-13 00:04 - 000000000 ___RD C:\Users\Erkant\3D Objects
   2018-05-08 21:16 - 2017-09-29 16:42 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jsproxy.dll
   2018-05-08 21:15 - 2017-09-29 16:41 - 000073112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\hvservice.sys
   2018-05-08 21:15 - 2017-09-29 16:41 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jsproxy.dll
   2018-05-08 21:15 - 2017-09-29 16:41 - 000020888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kdhvcom.dll
   2018-05-03 13:24 - 2018-03-13 15:45 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7-Zip
   2018-04-25 14:32 - 2018-03-14 17:54 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\eclipse
   2018-04-25 14:30 - 2018-03-14 15:29 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam
   2018-04-25 14:27 - 2018-03-14 17:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Notepad++
   2018-04-25 14:21 - 2018-03-14 17:29 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java Development Kit
   2018-04-25 13:25 - 2018-04-05 13:24 - 000000000 ___SD C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenOffice 4.1.2
   2018-04-25 13:25 - 2018-03-14 17:57 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Eclipse
   Some files in TEMP:
   ====================
   2018-05-21 13:39 - 2018-05-21 13:26 - 078346672 _____ (Malwarebytes                                                ) C:\Users\Erkant\AppData\Local\Temp\mb3-setup-consumer-3.3.1.2183.exe
   2018-05-21 15:15 - 2018-05-21 15:14 - 074288784 _____ (Malwarebytes                                                ) C:\Users\Erkant\AppData\Local\Temp\mb3-setup-consumer-3.5.1.2522-1.0.365-1.0.4968.exe
   2017-10-26 11:07 - 2017-10-26 11:07 - 000488960 _____ () C:\Users\Erkant\AppData\Local\Temp\sqlite3.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-05-18 00:28
   ==================== End of FRST.txt ============================
    
    
   Addition_21-05-2018 16.20.10.txt
  • от kalinm
   Здравейте,
   Имам проблем с JRT и AdwCleaner. Имам ги и двете, но не могат да се стартират. Като щракна в папката на AdwCleaner, се затваря файловия мениджър (експлорер) и не мога да достигна до .ехе файла. Същото се случва и когато отида на страницата за изтегляне на AdwCleaner. Явно имам някаква зараза. Това се случи, след сваляне на една програма  и се накачиха вируси, които засече Windows Defender и уж ги изчисти, но това остана като проблем.
   Промени се и началната страница за зареждане на мозилата, но го оправих. Дори текстов файл, в заглавието на който има име AdwCleaner не се отворя. По някакъв начин един път успях да отворя програмата AdwCleaner и сканирам компа, която откри доста неща, които  видях в лог файла след сканирането, че са премахнати и докато се наканих да го запаша в друга директория, той се затвори и се е записал в папката на AdwCleaner, която не мога да отворя. Добре че първия текстов лог файл при първоначалното сканиране записах какво е открил, но го преименувах с име промяна.txt , защото с име AdwCleaner(...).тхт не се отваря. Прикачвам го.
   JRT уж се стартира, но приключва без видимо стартиране.
   Въпросът ми е, може ли да ми помогнете с решаването на този проблем.
   За всеки случай, моят Е-майл: kalinm@gbg.bg. Използвам лицензиран Windows 10 Home, който актуализирах да последната версия 1803 на 7 май.
   Интересното е, че и точките за възстановяване на системата ги няма. Все едно че тази опция не е избирана, т.е. казва ми да включа опцията за възстановяване. А беше включена...
   Дефендера казва, че няма вируси, но явно има нещо много нередно.
   А не ми се иска да преинсталирам
   В момента не разполагам с компакт диск за операционната система WINDOWS 10 Home 64 bit for OEM версия 1511, тъй като съм в друго населено място. Имам диск дори и втори, който създадох миналата година с по-новата версия  1607, но не са при мен, но разполагам с  Регистрационния 25-знаков продуктов ключ. Сега съм с Windows 10 Home последната версия 1803, който обнових, но след заразата.
 • Дарение

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.