Премини към съдържанието

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

stamenov1

Заразен с WIN32/AUTORUN.AGENT.UDF

Препоръчан отговор


Здравейте.

 

На компютъра има инсталиран НОД 32 който засича дейност от вируса и праща в карантина файлове които се опитват да се създават. Разширенията им са: PIF;  BAT; EXE и носят имената на файлове и папки от диск С:

 

Прилагам репортите от DDS

 

 

DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_x86 Internet Explorer: 8.0.6001.18702 BrowserJavaVersion: 10.45.2 Run by IVAN STAMENOV at 10:27:06 on 2013-11-05 Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1251. 359.1033.18.2038.1141 [GMT 2:00] . AV: ESET NOD32 Antivirus 4.2 *Disabled/Updated* {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0} . ============== Running Processes ================ . C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe C:WINDOWSExplorer.EXE C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe C:WINDOWSsystem32hkcmd.exe C:WINDOWSsystem32igfxpers.exe C:PROGRA~1A4TechKeyboardIkeymain.exe C:WINDOWSsystem32igfxsrvc.exe C:Program FilesA4TechMouseAmoumain.exe C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusegui.exe C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmctxth.exe C:Program FilesPure NetworksNetwork Magicnmapp.exe C:Program FilesCommon FilesJavaJava Updatejusched.exe C:Program FilesClockSpClDlx.exe C:Program FilesUSB Disk Security6USBGuard.exe C:Program FilesCommon FilesAcronisSchedule2schedul2.exe C:Program FilesCommon FilesAcronisCDPafcdpsrv.exe C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysSharedDTSRVC.exe C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusekrn.exe C:WINDOWSsystem32FsUsbExService.Exe C:Program FilesJavajre7binjqs.exe C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamscheduler.exe c:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL.1MSSQLBinnsqlservr.exe C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysDriverspdisrvc.exe C:WINDOWSsystem32PSIService.exe c:Program FilesMicrosoft SQL Server90Sharedsqlbrowser.exe c:Program FilesMicrosoft SQL Server90Sharedsqlwriter.exe C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmsrvc.exe C:Program FilesCanonCALCALMAIN.exe C:WINDOWSSystem32alg.exe C:Program FilesOperaopera.exe C:Program FilesSkypePhoneSkype.exe C:WINDOWSsystem32wscntfy.exe C:WINDOWSsystem32wbemwmiprvse.exe C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k DcomLaunch C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k rpcss C:WINDOWSSystem32svchost.exe -k netsvcs C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k WudfServiceGroup C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k NetworkService C:WINDOWSSystem32svchost.exe -k HPZ12 C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k LocalService C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k imgsvc C:WINDOWSSystem32svchost.exe -k HTTPFilter C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k netsvcs . ============== Pseudo HJT Report =============== . BHO: Adobe PDF Reader Link Helper: {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEHelper.dll BHO: Adobe PDF Link Helper: {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEHelperShim.dll BHO: BitComet Helper: {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - c:program filesbitcomettoolsBitCometBHO_1.5.4.11.dll BHO: Java Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - c:program filesjavajre7binssv.dll BHO: Google Toolbar Helper: {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:program filesgooglegoogletoolbar1.dll BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper: {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEFavClient.dll BHO: Google Toolbar Notifier BHO: {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - c:program filesgooglegoogletoolbarnotifier3.1.807.1746swg.dll BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - c:program filesjavajre7binjp2ssv.dll BHO: SmartSelect Class: {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEFavClient.dll TB: &Google: {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - c:program filesgooglegoogletoolbar1.dll TB: Adobe PDF: {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEFavClient.dll TB: &Google: {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:program filesgooglegoogletoolbar1.dll TB: Adobe PDF: {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEFavClient.dll EB: Adobe PDF: {182EC0BE-5110-49C8-A062-BEB1D02A220B} - c:program filesadobeacrobat 8.0acrobatAcroIEFavClient.dll uRun: [ctfmon.exe] c:windowssystem32ctfmon.exe uRun: [speaking Clock Deluxe] "c:program filesclockSpClDlx.exe" uRun: [Google Update] "c:documents and settingsivan stamenovlocal settingsapplication datagoogleupdateGoogleUpdate.exe" /c mRun: [igfxTray] c:windowssystem32igfxtray.exe mRun: [HotKeysCmds] c:windowssystem32hkcmd.exe mRun: [Persistence] c:windowssystem32igfxpers.exe mRun: [iKeyWorks] c:progra~1a4techkeyboardIkeymain.exe mRun: [WheelMouse] c:program filesa4techmouseAmoumain.exe mRun: [egui] "c:program fileseseteset nod32 antivirusegui.exe" /hide /waitservice mRun: [nmctxth] "c:program filescommon filespure networks sharedplatformnmctxth.exe" mRun: [nmapp] "c:program filespure networksnetwork magicnmapp.exe" -autorun -nosplash mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:program filescommon filesjavajava updatejusched.exe" dRun: [CTFMON.EXE] c:windowssystem32ctfmon.exe StartupFolder: c:docume~1ivanst~1startm~1programsstartupusbdis~1.lnk - c:program filesusb disk security6USBGuard.exe uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:323 uPolicies-Explorer: NoDriveAutoRun = dword:67108863 mPolicies-Explorer: NoDriveAutoRun = dword:67108863 mPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:323 mPolicies-WindowsSystem: Allow-LogonScript-NetbiosDisabled = dword:1 mPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:323 mPolicies-Explorer: NoDriveAutoRun = dword:67108863 IE: &Експортиране към Microsoft Excel - c:micros~2office12EXCEL.EXE/3000 IE: &С&валяне &с BitComet - c:program filesbitcometBitComet.exe/AddLink.htm IE: &С&валяне на всички с BitComet - c:program filesbitcometBitComet.exe/AddAllLink.htm IE: Append Link Target to Existing PDF - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html IE: Append to Existing PDF - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html IE: Convert Link Target to Adobe PDF - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html IE: Convert to Adobe PDF - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html IE: {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%bdoscandel.exe IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} IE: {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - c:program filesbitcomettoolsBitCometBHO_1.5.4.11.dll/206 IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%Network Diagnosticxpnetdiag.exe IE: {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - c:program filesirfanviewebayEbay.htm IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:program filesmessengermsmsgs.exe DPF: {E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} - TCP: NameServer = 192.168.0.1 TCP: Interfaces{D3AE9797-547A-43F4-9F2A-40867BB4085F} : DHCPNameServer = 192.168.0.1 Handler: pure-go - {4746C79A-2042-4332-8650-48966E44ABA8} - c:program filescommon filespure networks sharedplatformpuresp4.dll Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:program filescommon filesskypeSkype4COM.dll Notify: igfxcui - igfxdev.dll SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:windowssystem32WPDShServiceObj.dll . ============= SERVICES / DRIVERS =============== . R0 tdrpman273;Acronis Try&Decide and Restore Points filter (build 273);c:windowssystem32driverstdrpm273.sys [2010-11-12 752128] R1 ehdrv;ehdrv;c:windowssystem32driversehdrv.sys [2010-12-21 115008] R1 epfwtdir;epfwtdir;c:windowssystem32driversepfwtdir.sys [2009-10-7 94872] R2 afcdpsrv;Acronis Nonstop Backup service;c:program filescommon filesacroniscdpafcdpsrv.exe [2010-11-12 3975088] R2 ekrn;ESET Service;c:program fileseseteset nod32 antivirusekrn.exe [2011-1-12 810144] R2 FsUsbExService;FsUsbExService;c:windowssystem32FsUsbExService.Exe [2010-12-7 238952] R2 MBAMScheduler;MBAMScheduler;c:program filesmalwarebytes' anti-malwarembamscheduler.exe [2013-5-20 418376] R2 PdiService;Portrait Displays SDK Service;c:program filescommon filesportrait displaysdriverspdisrvc.exe [2011-3-30 109168] R3 afcdp;afcdp;c:windowssystem32driversafcdp.sys [2010-11-12 163232] R3 Amps2prt;A4Tech PS/2 Port Mouse Driver;c:windowssystem32driversAmps2prt.sys [2007-11-5 14336] R3 FsUsbExDisk;FsUsbExDisk;c:windowssystem32FsUsbExDisk.Sys [2010-12-7 36608] R3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:windowssystem32driversmbam.sys [2013-5-20 22856] S1 MpKslc66818b7;MpKslc66818b7;??c:documents and settingsall users.windowsapplication datamicrosoftmicrosoft antimalwaredefinition updates{1293153d-5ab9-43c6-b680-867c70c8e8bc}mpkslc66818b7.sys --> c:documents and settingsall users.windowsapplication datamicrosoftmicrosoft antimalwaredefinition updates{1293153d-5ab9-43c6-b680-867c70c8e8bc}MpKslc66818b7.sys [?] S2 MBAMService;MBAMService;c:program filesmalwarebytes' anti-malwarembamservice.exe [2013-5-20 701512] S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:windowssystem32macromedflashFlashPlayerUpdateService.exe [2012-3-29 257416] S3 AtcL001;NDIS Miniport Driver for Atheros L1 Gigabit Ethernet Controller;c:windowssystem32driversl151x86.sys [2007-10-30 39424] S3 OlmarikFixer;Olmarik fixer kernel-mode driver;c:windowssystem32driversOlmarikFixer.sys [2013-5-13 23848] S4 SkypeUpdate;Skype Updater;c:program filesskypeupdaterUpdater.exe [2013-2-28 161384] . =============== File Associations =============== . ShellExec: BitComet.exe: open="c:program filesbitcometBitComet.exe" ShellExec: PHOTOPNT.EXE: Print=c:coreldraw70programsPHOTOPNT.EXE ShellExec: PHOTOPNT.EXE: PrintTo=c:coreldraw70programsPHOTOPNT.EXE . =============== Created Last 30 ================ . 2013-10-31 12:24:51 -------- d-sh--w- c:windowsftpcache 2013-10-29 12:39:48 286208 ----a-w- c:windowssystem32spoolprtprocsw32x86hpzpp4v3.DLL 2013-10-29 12:39:48 103424 ----a-w- c:windowssystem32hpzpnp.dll 2013-10-29 12:10:50 -------- d-----w- C:clj_cm4730mfp_prnsyswin_rw 2013-10-21 07:15:56 94632 ----a-w- c:windowssystem32WindowsAccessBridge.dll . ==================== Find3M ==================== . 2013-11-05 08:20:15 5382 -csha-w- c:windowssystem32KGyGaAvL.sys 2013-11-05 08:00:34 87608 ----a-w- c:documents and settingsivan stamenovapplication datainst.exe 2013-11-05 08:00:34 47360 ----a-w- c:documents and settingsivan stamenovapplication datapcouffin.sys 2013-10-25 06:31:49 1901 -c--a-w- c:windowspanose.bin 2013-10-09 13:32:25 71048 ----a-w- c:windowssystem32FlashPlayerCPLApp.cpl 2013-10-09 13:32:25 692616 ----a-w- c:windowssystem32FlashPlayerApp.exe 2013-10-08 04:29:36 145408 ----a-w- c:windowssystem32javacpl.cpl 2013-09-23 18:33:58 920064 ----a-w- c:windowssystem32wininet.dll 2013-09-23 18:33:57 43520 ------w- c:windowssystem32licmgr10.dll 2013-09-23 18:33:57 1469440 ------w- c:windowssystem32inetcpl.cpl 2013-09-23 18:33:56 18944 ----a-w- c:windowssystem32corpol.dll 2013-09-23 18:06:48 385024 ------w- c:windowssystem32html.iec 2013-08-29 01:31:44 1878656 ----a-w- c:windowssystem32win32k.sys 2013-08-09 01:56:45 386560 ----a-w- c:windowssystem32themeui.dll 2013-08-09 00:55:08 144128 ----a-w- c:windowssystem32driversusbport.sys 2013-08-09 00:55:07 32384 ----a-w- c:windowssystem32driversusbccgp.sys 2013-08-09 00:55:06 5376 ----a-w- c:windowssystem32driversusbd.sys . ============= FINISH: 10:27:20.76 ===============

 

______________________________________________________________________________________________________

. UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG. IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT . DDS (Ver_2011-09-30.01) . Microsoft Windows XP Home Edition Boot Device: DeviceHarddiskVolume1 Install Date: 30.10.2007 21:54:20 System Uptime: 05.11.2013 09:07:02 (1 hours ago) . Motherboard: ASUSTeK Computer INC. | | P5KPL-VM Processor: Intel® Core2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz | Socket 775 | 2199/200mhz . ==== Disk Partitions ========================= . A: is Removable C: is FIXED (NTFS) - 39 GiB total, 13.663 GiB free. D: is FIXED (NTFS) - 34 GiB total, 10.422 GiB free. E: is FIXED (NTFS) - 37 GiB total, 14.993 GiB free. F: is FIXED (NTFS) - 39 GiB total, 6.804 GiB free. G: is CDROM () H: is CDROM () . ==== Disabled Device Manager Items ============= . Class GUID: {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} Description: Bluetooth PAN Network Adapter Device ID: ROOTNET0000 Manufacturer: IVT Corporation Name: Bluetooth PAN Network Adapter PNP Device ID: ROOTNET0000 Service: BT . ==== System Restore Points =================== . RP1: 20.9.2013 09:09:20 - System Checkpoint RP2: 24.9.2013 10:33:04 - System Checkpoint RP3: 25.9.2013 10:49:55 - System Checkpoint RP4: 26.9.2013 11:19:41 - System Checkpoint RP5: 27.9.2013 12:04:23 - System Checkpoint RP6: 30.9.2013 11:55:36 - System Checkpoint RP7: 01.10.2013 13:03:43 - System Checkpoint RP8: 02.10.2013 14:50:26 - System Checkpoint RP9: 03.10.2013 12:41:20 - Configured Microsoft Office Enterprise 2007 RP10: 04.10.2013 14:21:28 - System Checkpoint RP11: 08.10.2013 09:59:40 - System Checkpoint RP12: 09.10.2013 11:51:51 - System Checkpoint RP13: 10.10.2013 13:01:39 - System Checkpoint RP14: 11.10.2013 11:18:32 - Software Distribution Service 3.0 RP15: 14.10.2013 09:39:31 - System Checkpoint RP16: 15.10.2013 11:52:17 - System Checkpoint RP17: 16.10.2013 15:22:16 - System Checkpoint RP18: 21.10.2013 10:15:00 - Installed Java 7 Update 45 RP19: 22.10.2013 15:31:33 - System Checkpoint RP20: 23.10.2013 15:57:54 - System Checkpoint RP21: 24.10.2013 16:02:11 - System Checkpoint RP22: 25.10.2013 16:21:05 - System Checkpoint RP23: 28.10.2013 16:36:41 - System Checkpoint RP24: 29.10.2013 14:39:08 - Установлен HP Standard TCPIP Port Monitor RP25: 29.10.2013 14:40:34 - Установлен Web-регистрация HP RP26: 30.10.2013 16:29:28 - System Checkpoint RP27: 04.11.2013 09:03:11 - System Checkpoint RP28: 05.11.2013 10:00:00 - Printer driver installer . ==== Installed Programs ====================== . 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2) 7-Zip 9.20 A4Tech iKeyWorks 7.80 ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition ABBYY FineReader 8.0 Professional Edition Acronis True Image Home 2011 Adobe Acrobat 8 Professional - English, Fran·ais, Deutsch Adobe Acrobat 8.3.1 - CPSID_83708 Adobe Acrobat 8.3.1 Professional Adobe Acrobat X Pro - Romanian, Ukrainian, Russian, Turkish Adobe Bridge 1.0 Adobe Common File Installer Adobe Flash Player 11 ActiveX Adobe Flash Player 11 Plugin Adobe Help Center 1.0 Adobe PageMaker 6.5 Adobe PageMaker 7.0 Adobe Photoshop CS2 Adobe Reader 8.3.1 Adobe Stock Photos 1.0 Apple Application Support Apple Software Update Atheros Communications Inc.® L1 Gigabit Ethernet Driver BitComet 1.29 Bluesoleil2.6.0.8 Release 070517 BSPlayer Bulgarian BDS (2000,XP,2003,Vista,7,2008) - Microinvest Bulgarian PHO (2000,XP,2003,Vista,7,2008) - Microinvest BusinessCards MX Canon Camera Access Library Canon Camera Support Core Library Canon Camera Window DC_DV 5 for ZoomBrowser EX Canon Camera Window DC_DV 6 for ZoomBrowser EX Canon Camera Window MC 6 for ZoomBrowser EX Canon CanoScan Toolbox 4.6 Canon G.726 WMP-Decoder CANON iMAGE GATEWAY Task Canon Internet Library for ZoomBrowser EX Canon iP1800 series Canon iP1900 series - рµіёстр°цёя їѕ»ь·ѕІ°тµ»я Canon iP1900 series Printer Driver Canon MovieEdit Task for ZoomBrowser EX Canon PIXMA iP3000 Canon RAW Image Task for ZoomBrowser EX Canon RemoteCapture Task for ZoomBrowser EX Canon Utilities EOS Utility Canon Utilities PhotoStitch Canon Utilities ZoomBrowser EX CCleaner CD-LabelPrint Cisco Network Magic Command WorkStation 4 .5.0.35 CorelDRAW Graphics Suite X3 Crystal Player Professional 1.98 Crystal Reports 2008 .NET EN ESET NOD32 Antivirus EVEREST Ultimate Edition v2.00 Excel Password Recovery v2.0 (remove only) Exterminate It! Fiery Link Fiery Remote Scan 5.4.3.3 Fiery User Software-3.5.0.18 FieryPrinterDeleteUtility 1.1.19 FontExpert 2009 FontNav FontTwister 1.3 Foxit PDF Editor Free PDF to Word Doc Converter v1.1 Garmin USB Drivers Garmin WebUpdater GIMP 2.6.11 Google Chrome Google Talk (remove only) Google Toolbar for Internet Explorer Google Translator Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595) Hotfix for Windows XP (KB954550-v5) Hotfix for Windows XP (KB976002-v5) HP Color LaserJet CM4730 MFP HP LaserJet Fonts HP USB Disk Storage Format Tool Inhatch web plugins Intel® Graphics Media Accelerator Driver IrfanView (remove only) ItaEst - Taka e! iWheelWorks 7.80 Java 7 Update 45 Java Auto Updater Java 6 Update 22 JavaFX 2.1.1 K-Lite Codec Pack 2.62 Standard Loaris Trojan Remover 1.2 Malwarebytes Anti-Malware, Іµрсёя 1.75.0.1300 MathType 6 Microinvest Invoice Pro (remove only) Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft Application Error Reporting Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs Microsoft National Language Support Downlevel APIs Microsoft Office 2000 Premium Microsoft Office Access MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Office Enterprise 2007 Microsoft Office Excel MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Office Groove MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Office InfoPath MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Office OneNote MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Office Outlook MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Office PowerPoint MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Office Proof (Bulgarian) 2007 Microsoft Office Proof (English) 2007 Microsoft Office Proof (German) 2007 Microsoft Office Proof (Russian) 2007 Microsoft Office Proofing (Bulgarian) 2007 Microsoft Office Publisher MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Office Shared MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Office Word MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Software Update for Web Folders (Bulgarian) 12 Microsoft SQL Server 2005 Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Microsoft SQL Server 2005 Tools Express Edition Microsoft SQL Server Native Client Microsoft SQL Server Setup Support Files (English) Microsoft SQL Server VSS Writer Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 MSN MSXML 4.0 SP2 (KB954430) MSXML 4.0 SP2 (KB973688) MSXML 6.0 Parser Nero Suite Network Magic OpenOffice.org 3.1 Opera 12.16 PDF-Viewer PDF Password Cracker Enterprise v3.2 PhotoScape Pivot Software Pure Networks Platform QuickTime Realtek High Definition Audio Driver SA Dictionary 2005 T2 Samsung New PC Studio SAMSUNG USB Driver for Mobile Phones SDK Security Update for CAPICOM (KB931906) Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2604111) Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2736416) Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2840629) Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2861697) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB2360131) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB2416400) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB2482017) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB2497640) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB2647516) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB938127-v2) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB956390) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB958215) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB982381) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2510531) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2544521) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2618444) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2647516) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2699988) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2722913) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2744842) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2761465) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2792100) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2797052) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2799329) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2809289) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2817183) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2829530) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2838727) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2847204) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2862772) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2870699) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2879017) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB982381) Security Update for Windows Media Player (KB2834904-v2) Security Update for Windows XP (KB2847311) Security Update for Windows XP (KB2849470) Security Update for Windows XP (KB2850869) Security Update for Windows XP (KB2859537) Security Update for Windows XP (KB2862330) Security Update for Windows XP (KB2862335) Security Update for Windows XP (KB2864063) Security Update for Windows XP (KB2868038) Security Update for Windows XP (KB2876217) Security Update for Windows XP (KB2876315) Security Update for Windows XP (KB2883150) Skype™ 6.3 SmartControl Try Corel Snapfire muvee autoProducer add on Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707) Update for Microsoft Office Outlook 2007 Junk Email Filter (KB2817642) 32-Bit Edition Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2598845) Update for Windows XP (KB2863058) Update Manager VBA Vector Magic View Companion 2000 ViewCompanion Pro v 2.71 Web-рµіёстр°цёя HP WebEx Support Manager for Internet Explorer WebFldrs XP WinDjView 1.0.3 Windows Driver Package - Garmin (grmnusb) GARMIN Devices (04/19/2012 2.3.1.0) Windows Internet Explorer 7 Windows Internet Explorer 8 Windows Media Format 11 runtime Windows Media Player 11 Windows XP Service Pack 3 ррхёІ°тѕр WinRAR чсУТ+ (тµрсёя 2.15) . ==== Event Viewer Messages From Past Week ======== . 30.10.2013 12:48:56, error: Tcpip [4198] - The system detected an address conflict for IP address 192.168.0.2 with the system having network hardware address 00:1F:D0:85:95:53. The local interface has been disabled. 30.10.2013 12:47:26, error: NetBT [4307] - Initialization failed because the transport refused to open initial Addresses. 30.10.2013 09:59:43, error: Service Control Manager [7000] - The PAR1284 service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 30.10.2013 08:54:09, error: Print [19] - Sharing printer failed + 1215, Printer HP LaserJet 4100 Series PCL (Copy 1) share name . 29.10.2013 14:37:35, error: PlugPlayManager [11] - The device RootLEGACY_HPJMPR500000 disappeared from the system without first being prepared for removal. 01.11.2013 17:50:54, error: Tcpip [4199] - The system detected an address conflict for IP address 192.168.0.5 with the system having network hardware address EC:89:F5:6F:5A:A1. Network operations on this system may be disrupted as a result. 01.11.2013 17:43:33, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 192.168.0.4 for the Network Card with network address 4C00105169A4 has been denied by the DHCP server 192.168.0.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 01.11.2013 17:37:13, error: MRxSmb [8003] - The master browser has received a server announcement from the computer RENETA that believes that it is the master browser for the domain on transport NetBT_Tcpip_{D3AE9797-547A-43F4-9F. The master browser is stopping or an election is being forced. 01.11.2013 12:10:37, error: Print [19] - Sharing printer failed + 1722, Printer Fiery X3e КрСхТр р4 share name FieryX3e08CM. . ==== End Of File ===========================

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Results of screen317's Security Check version 0.99.76
Windows XP Service Pack 3 x86
Internet Explorer 8
``````````````Antivirus/Firewall Check:``````````````
Windows Firewall Enabled!
ESET NOD32 Antivirus
`````````Anti-malware/Other Utilities Check:`````````
Loaris Trojan Remover 1.2
CCleaner
JavaFX 2.1.1
Java 6 Update 22
Java 7 Update 45
Adobe Flash Player 11.9.900.117
Adobe Reader 8 Adobe Reader out of Date!
````````Process Check: objlist.exe by Laurent````````
ESET NOD32 Antivirus egui.exe
ESET NOD32 Antivirus ekrn.exe
`````````````````System Health check`````````````````
Total Fragmentation on Drive C:: 10%
````````````````````End of Log``````````````````````

 

 

 

 

Malwarebytes Anti-Malware (PRO) 1.75.0.1300
www.malwarebytes.org

Версия на базата от данни: v2013.11.05.03

Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS
Internet Explorer 8.0.6001.18702
IVAN STAMENOV :: IVAN [администратор]

Защита: включена

05.11.2013 16:23:24
mbam-log-2013-11-05 (16-23-24).txt

Тип сканиране: Пълно сканиране (C:|D:|E:|F:|)
Включени опции за сканиране: Памет | Автоматично зареждане | Системен регистър | Файлова система | Евристики/Допълнителни | Евристики/Shuriken | PUP | PUM
Изключени опции за сканиране: P2P
Сканирани обекти: 509681
Изминало време: 58 минута(и), 58 секунда(и)

Открити процеси в паметта: 0
(Не бяха открити зловредни обекти)

Открити модули в паметта: 0
(Не бяха открити зловредни обекти)

Открити ключове в системния регистър: 0
(Не бяха открити зловредни обекти)

Открити стойности в системния регистър: 0
(Не бяха открити зловредни обекти)

Открити информационни обекти в системния регистър: 0
(Не бяха открити зловредни обекти)

Открити папки: 0
(Не бяха открити зловредни обекти)

Открити файлове: 2
C:System Volume Information_restore{57597283-CA6B-489E-94AE-B28427955B25}RP28A0005715.scr (Worm.AutoRun) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
F:instal Galnod32NOD32.FiX.v1.4.exe (PUP.RiskWareTool.CK) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.

(край)

 

 

 

RogueKiller V8.7.6 [Oct 28 2013] by Tigzy
mail : tigzyRK<at>gmail<dot>com
Feedback : http://www.adlice.com/forum/
Website : http://www.adlice.com/softwares/roguekiller/
Blog : http://tigzyrk.blogspot.com/

Operating System : Windows XP (5.1.2600 Service Pack 3) 32 bits version
Started in : Normal mode
User : IVAN STAMENOV [Admin rights]
Mode : Scan -- Date : 11/05/2013 17:29:56
| ARK || FAK || MBR |

¤¤¤ Bad processes : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Registry Entries : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Scheduled tasks : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Startup Entries : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Web browsers : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Particular Files / Folders: ¤¤¤

¤¤¤ Driver : [LOADED] ¤¤¤

¤¤¤ External Hives: ¤¤¤

¤¤¤ Infection : ¤¤¤

¤¤¤ HOSTS File: ¤¤¤
--> %SystemRoot%System32driversetchosts


127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 activate.adobe.com


¤¤¤ MBR Check: ¤¤¤

+++++ PhysicalDrive0: (.PHYSICALDRIVE0 @ IDE) ST3160815AS +++++
--- User ---
[MBR] 97cb9164ec5a2401eb9059b35cdfeb2c
[bSP] 0b69705ef178504e398d1377e859b882 : Windows XP MBR Code
Partition table:
0 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 63 | Size: 39997 Mo
1 - [XXXXXX] EXTEN-LBA (0x0f) [VISIBLE] Offset (sectors): 81915435 | Size: 112619 Mo
User = LL1 ... OK!
User = LL2 ... OK!

Finished : << RKreport[0]_S_11052013_172956.txt >> 

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 31-10-2013
Ran by IVAN STAMENOV (administrator) on IVAN on 05-11-2013 17:32:19
Running from C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktop
Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 3 (X86) OS Language: English(US)
Internet Explorer Version 8
Boot Mode: Normal

==================== Processes (Whitelisted) ===================

(Acronis) C:Program FilesCommon FilesAcronisSchedule2schedul2.exe
(Acronis) C:Program FilesCommon FilesAcronisCDPafcdpsrv.exe
() C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysSharedDTSRVC.exe
(ESET) C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusekrn.exe
(Teruten) C:WINDOWSsystem32FsUsbExService.Exe
(Oracle Corporation) C:Program FilesJavajre7binjqs.exe
(Malwarebytes Corporation) C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamscheduler.exe
(Microsoft Corporation) c:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL.1MSSQLBinnsqlservr.exe
(Portrait Displays, Inc.) C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysDriverspdisrvc.exe
() C:WINDOWSsystem32PSIService.exe
(Microsoft Corporation) c:Program FilesMicrosoft SQL Server90Sharedsqlbrowser.exe
(Microsoft Corporation) c:Program FilesMicrosoft SQL Server90Sharedsqlwriter.exe
(Cisco Systems, Inc.) C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmsrvc.exe
(Microsoft Corporation) C:WINDOWSsystem32wuauclt.exe
(Canon Inc.) C:Program FilesCanonCALCALMAIN.exe
(Intel Corporation) C:WINDOWSsystem32hkcmd.exe
(Intel Corporation) C:WINDOWSsystem32igfxpers.exe
(Intel Corporation) C:WINDOWSsystem32igfxsrvc.exe
(A4Tech Co.,Ltd.) C:PROGRA~1A4TechKeyboardIkeymain.exe
(A4Tech Co.,Ltd.) C:Program FilesA4TechMouseAmoumain.exe
(ESET) C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusegui.exe
(Cisco Systems, Inc.) C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmctxth.exe
(Cisco Systems, Inc.) C:Program FilesPure NetworksNetwork Magicnmapp.exe
(Oracle Corporation) C:Program FilesCommon FilesJavaJava Updatejusched.exe
(Lux Aeterna) C:Program FilesClockSpClDlx.exe
(Zbshareware Lab) C:Program FilesUSB Disk Security6USBGuard.exe
(Opera Software) C:Program FilesOperaopera.exe

==================== Registry (Whitelisted) ==================

HKLM...Run: [HotKeysCmds] - C:WINDOWSsystem32hkcmd.exe [ ] ()
HKLM...Run: [iKeyWorks] - C:Program FilesA4TechKeyboardIkeymain.exe [65536 2007-06-25] (A4Tech Co.,Ltd.)
HKLM...Run: [WheelMouse] - C:Program FilesA4TechMouseAmoumain.exe [188416 2007-02-10] (A4Tech Co.,Ltd.)
HKLM...Run: [egui] - C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusegui.exe [2219184 2011-01-12] (ESET)
HKLM...Run: [nmctxth] - C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmctxth.exe [647216 2009-07-07] (Cisco Systems, Inc.)
HKLM...Run: [nmapp] - C:Program FilesPure NetworksNetwork Magicnmapp.exe [472112 2012-08-09] (Cisco Systems, Inc.)
HKLM...Run: [sunJavaUpdateSched] - C:Program FilesCommon FilesJavaJava Updatejusched.exe [254336 2013-07-02] (Oracle Corporation)
HKCU...Run: [speaking Clock Deluxe] - C:Program FilesClockSpClDlx.exe [1895424 2003-03-01] (Lux Aeterna)
HKCU...Run: [Google Update] - C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleUpdateGoogleUpdate.exe [136176 2011-01-13] (Google Inc.)
MountPoints2: {4601f758-40db-11e1-b74f-0060970d217d} - I:LaunchU3.exe -a
HKUAdministrator.VODOLEY-3DCD17E...Run: [speaking Clock Deluxe] - C:Program FilesClockSpClDlx.exe [ 2003-03-01] (Lux Aeterna)
HKUAdministrator.VODOLEY-3DCD17E...Run: [MSMSGS] - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe [ 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
HKUDefault User.WINDOWS...Run: [speaking Clock Deluxe] - C:Program FilesClockSpClDlx.exe [ 2003-03-01] (Lux Aeterna)
HKUDefault User.WINDOWS...Run: [MSMSGS] - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe [ 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
HKUIvan...Run: [speaking Clock Deluxe] - C:Program FilesClockSpClDlx.exe [ 2003-03-01] (Lux Aeterna)
Startup: C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVStart MenuProgramsStartupUSB Disk Security.lnk
ShortcutTarget: USB Disk Security.lnk -> C:Program FilesUSB Disk Security6USBGuard.exe (Zbshareware Lab)

==================== Internet (Whitelisted) ====================

HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.google.bg/
HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Bar = http://www.google.com/ie
HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,SearchMigratedDefaultURL = http://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8
HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
SearchScopes: HKCU - {39DF5411-36D3-4442-B246-89DAC9D4C653} URL = http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5&search={searchTerms}
SearchScopes: HKCU - {5591BC55-5977-4520-8486-E103D0557695} URL = http://www.google.co.uk/search?hl=en&q={searchTerms}&meta=
BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelper.dll (Adobe Systems Incorporated)
BHO: Adobe PDF Link Helper - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelperShim.dll (Adobe Systems Incorporated)
BHO: BitComet Helper - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:Program FilesBitComettoolsBitCometBHO_1.5.4.11.dll (BitComet)
BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program FilesJavajre7binssv.dll (Oracle Corporation)
BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:Program FilesGoogleGoogleToolbar1.dll (Google Inc.)
BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifier3.1.807.1746swg.dll (Google Inc.)
BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:Program FilesJavajre7binjp2ssv.dll (Oracle Corporation)
BHO: SmartSelect Class - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
Toolbar: HKLM - &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:Program FilesGoogleGoogleToolbar1.dll (Google Inc.)
Toolbar: HKLM - Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
Toolbar: HKCU - &Address - {01E04581-4EEE-11D0-BFE9-00AA005B4383} - C:WINDOWSsystem32browseui.dll (Microsoft Corporation)
Toolbar: HKCU - &Links - {0E5CBF21-D15F-11D0-8301-00AA005B4383} - C:WINDOWSsystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
Toolbar: HKCU - &Google - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - C:Program FilesGoogleGoogleToolbar1.dll (Google Inc.)
Toolbar: HKCU - Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} http://download.eset.com/special/eos-beta/OnlineScanner.cab
DPF: {E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C}
Handler: pure-go - {4746C79A-2042-4332-8650-48966E44ABA8} - C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformpuresp4.dll (Cisco Systems, Inc.)
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:Program FilesCommon FilesSkypeSkype4COM.dll (Skype Technologies)
Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt

Chrome:
=======


CHR Plugin: (Remoting Viewer) - internal-remoting-viewer
CHR Plugin: (Native Client) - C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeApplication30.0.1599.101ppGoogleNaClPluginChrome.dll ()
CHR Plugin: (Chrome PDF Viewer) - C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeApplication30.0.1599.101pdf.dll ()
CHR Plugin: (Shockwave Flash) - C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeApplication30.0.1599.101gcswf32.dll No File
CHR Plugin: (Shockwave Flash) - C:WINDOWSsystem32MacromedFlashNPSWF32_11_2_202_235.dll No File
CHR Plugin: (Adobe Acrobat) - C:Program FilesAdobeReader 8.0ReaderBrowsernppdf32.dll (Adobe Systems Inc.)
CHR Plugin: (Java Deployment Toolkit 6.0.220.4) - C:Program FilesJavajre6binnew_pluginnpdeployJava1.dll (Sun Microsystems, Inc.)
CHR Plugin: (Java Platform SE 6 U22) - C:Program FilesJavajre6binnew_pluginnpjp2.dll (Sun Microsystems, Inc.)
CHR Plugin: (QuickTime Plug-in 7.6.9) - C:Program FilesQuickTimepluginsnpqtplugin.dll (Apple Inc.)
CHR Plugin: (QuickTime Plug-in 7.6.9) - C:Program FilesQuickTimepluginsnpqtplugin2.dll (Apple Inc.)
CHR Plugin: (QuickTime Plug-in 7.6.9) - C:Program FilesQuickTimepluginsnpqtplugin3.dll (Apple Inc.)
CHR Plugin: (QuickTime Plug-in 7.6.9) - C:Program FilesQuickTimepluginsnpqtplugin4.dll (Apple Inc.)
CHR Plugin: (QuickTime Plug-in 7.6.9) - C:Program FilesQuickTimepluginsnpqtplugin5.dll (Apple Inc.)
CHR Plugin: (QuickTime Plug-in 7.6.9) - C:Program FilesQuickTimepluginsnpqtplugin6.dll (Apple Inc.)
CHR Plugin: (QuickTime Plug-in 7.6.9) - C:Program FilesQuickTimepluginsnpqtplugin7.dll (Apple Inc.)
CHR Plugin: (Microsoftu00AE DRM) - C:Program FilesWindows Media Playernpdrmv2.dll (Microsoft Corporation)
CHR Plugin: (Microsoftu00AE DRM) - C:Program FilesWindows Media Playernpwmsdrm.dll (Microsoft Corporation)
CHR Plugin: (Windows Media Player Plug-in Dynamic Link Library) - C:Program FilesWindows Media Playernpdsplay.dll (Microsoft Corporation (written by Digital Renaissance Inc.))
CHR Plugin: (Google Update) - C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleUpdate1.3.21.111npGoogleUpdate3.dll No File
CHR Plugin: (Inhatch Plug-in) - C:Program FilesInhatchTeamInhatchnpinhatch.dll (Inhatch)
CHR Plugin: (PDF-XChange Viewer) - C:Program FilesTracker SoftwarePDF ViewernpPDFXCviewNPPlugin.dll (Tracker Software Products Ltd.)
CHR Plugin: (Windows Presentation Foundation) - c:WINDOWSMicrosoft.NETFrameworkv3.5Windows Presentation FoundationNPWPF.dll (Microsoft Corporation)
CHR Extension: (YouTube) - C:DOCUME~1IVANST~1LOCALS~1Application DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsblpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo4.2.6_0
CHR Extension: (Google Search) - C:DOCUME~1IVANST~1LOCALS~1Application DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionscoobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf0.0.0.20_0
CHR Extension: (Chrome In-App Payments service) - C:DOCUME~1IVANST~1LOCALS~1Application DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsnmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda0.0.4.11_0
CHR Extension: (Bitdefender QuickScan) - C:DOCUME~1IVANST~1LOCALS~1Application DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionspdnkcidphdcakpkheohlhocaicfamjie0.9.9.131_0
CHR Extension: (Gmail) - C:DOCUME~1IVANST~1LOCALS~1Application DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionspjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia7_1
CHR StartMenuInternet: Google Chrome - C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeApplicationchrome.exe

========================== Services (Whitelisted) =================

R2 AcrSch2Svc; C:Program FilesCommon FilesAcronisSchedule2schedul2.exe [779960 2010-08-21] (Acronis)
R2 afcdpsrv; C:Program FilesCommon FilesAcronisCDPafcdpsrv.exe [3975088 2010-11-12] (Acronis)
R2 CCALib8; C:Program FilesCanonCALCALMAIN.exe [96341 2005-09-30] (Canon Inc.)
R2 DTSRVC; C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysSharedDTSRVC.exe [80496 2010-01-28] ()
S3 EhttpSrv; C:Program FilesESETESET NOD32 AntivirusEHttpSrv.exe [33584 2011-01-12] (ESET)
R2 ekrn; C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusekrn.exe [810144 2011-01-12] (ESET)
S3 HP Port Resolver; C:WINDOWSSystem32spoolDRIVERSW32X863HPBPRO.EXE [77824 2004-04-16] (Hewlett-Packard Company)
S3 HP Status Server; C:WINDOWSSystem32spoolDRIVERSW32X863HPBOID.EXE [73728 2004-04-16] (Hewlett-Packard Company)
R2 MBAMScheduler; C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamscheduler.exe [418376 2013-04-04] (Malwarebytes Corporation)
S2 MBAMService; C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamservice.exe [701512 2013-04-04] (Malwarebytes Corporation)
R2 MSSQLSERVER; c:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL.1MSSQLBinnsqlservr.exe [29293408 2010-12-10] (Microsoft Corporation)
S4 MSSQLServerADHelper; c:Program FilesMicrosoft SQL Server90Sharedsqladhlp90.exe [44384 2010-12-10] (Microsoft Corporation)
R2 nmservice; C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmsrvc.exe [647216 2009-07-07] (Cisco Systems, Inc.)
R2 PdiService; C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysDriverspdisrvc.exe [109168 2009-12-17] (Portrait Displays, Inc.)
R2 ProtexisLicensing; C:WINDOWSsystem32PSIService.exe [174656 2006-11-02] ()
R2 JavaQuickStarterService; "C:Program FilesJavajre7binjqs.exe" -service -config "C:Program FilesJavajre7libdeployjqsjqs.conf"

==================== Drivers (Whitelisted) ====================

R3 Amps2prt; C:WindowsSystem32DRIVERSAmps2prt.sys [14336 2007-02-10] (A4Tech Co.,Ltd.)
S3 AtcL001; C:WindowsSystem32DRIVERSl151x86.sys [39424 2007-07-03] (Atheros Communications Inc.)
R3 BlueletAudio; C:WindowsSystem32DRIVERSblueletaudio.sys [34704 2007-05-11] (IVT Corporation.)
R3 BlueletSCOAudio; C:WindowsSystem32DRIVERSBlueletSCOAudio.sys [27792 2007-03-05] (IVT Corporation.)
S3 BT; C:WindowsSystem32DRIVERSbtnetdrv.sys [18320 2007-03-05] (IVT Corporation.)
S3 Btcsrusb; C:WindowsSystem32Driversbtcusb.sys [36496 2007-05-09] (IVT Corporation.)
R0 BTHidEnum; C:WindowsSystem32Driversvbtenum.sys [20880 2007-03-05] (IVT Corporation.)
R0 BTHidMgr; C:WindowsSystem32DriversBTHidMgr.sys [35600 2007-03-05] (IVT Corporation.)
S3 BTNetFilter; C:Program FilesIVT CorporationBlueSoleilDeviceWin2kBTNetFilter.sys [22416 2006-11-21] (IVT Corporation.)
S3 CCDECODE; C:WindowsSystem32DRIVERSCCDECODE.sys [17024 2008-04-13] (Microsoft Corporation)
R2 eamon; C:WindowsSystem32DRIVERSeamon.sys [141264 2010-12-21] (ESET)
R1 ehdrv; C:WindowsSystem32DRIVERSehdrv.sys [115008 2010-12-21] (ESET)
R3 EL90X; C:WindowsSystem32DRIVERSel90xnd5.sys [153631 2001-08-17] (3Com Corporation)
R1 epfwtdir; C:WindowsSystem32DRIVERSepfwtdir.sys [94872 2010-12-21] (ESET)
R3 FsUsbExDisk; C:WINDOWSsystem32FsUsbExDisk.SYS [36608 2010-06-14] ()
R3 MBAMProtector; C:WINDOWSsystem32driversmbam.sys [22856 2013-04-04] (Malwarebytes Corporation)
R3 MTsensor; C:WindowsSystem32DRIVERSASACPI.sys [5810 2004-08-13] ()
S3 NdisIP; C:WindowsSystem32DRIVERSNdisIP.sys [10880 2008-04-13] (Microsoft Corporation)
S3 nm; C:WindowsSystem32DRIVERSNMnt.sys [40320 2008-04-13] (Microsoft Corporation)
S3 OlmarikFixer; C:WINDOWSsystem32driversOlmarikFixer.sys [23848 2013-05-13] (ESET)
R3 PdiPorts; C:WindowsSystem32DriversPdiPorts.sys [17136 2009-12-17] (Portrait Displays, Inc.)
R1 Pivot; C:WindowsSystem32driverspivot.sys [17465 2009-03-03] (Portrait Displays, Inc.)
S3 pivotmou; C:WINDOWSsystem32driverspivotmou.sys [11323 2009-03-03] (Portrait Displays, Inc.)
R2 pnarp; C:WindowsSystem32DRIVERSpnarp.sys [25392 2009-07-07] (Cisco Systems, Inc.)
R2 purendis; C:WindowsSystem32DRIVERSpurendis.sys [26672 2009-07-07] (Cisco Systems, Inc.)
S3 RT73; C:WindowsSystem32DRIVERSrt73.sys [459520 2008-01-15] (Ralink Technology, Corp.)
S3 rtl8139; C:WindowsSystem32DRIVERSRTL8139.SYS [20992 2004-08-03] (Realtek Semiconductor Corporation)
R0 sptd; C:WindowsSystem32Driverssptd.sys [477240 2012-11-14] (Duplex Secure Ltd.)
R3 VComm; C:WindowsSystem32DRIVERSVComm.sys [34448 2007-03-05] (IVT Corporation.)
R3 VcommMgr; C:WindowsSystem32DriversVcommMgr.sys [44304 2007-03-05] (IVT Corporation.)
S3 catchme; ??C:DOCUME~1IVANST~1LOCALS~1Tempcatchme.sys [x]
S2 CDRPDACC; ??C:Program Files321StudiosSharedCDRPDACC.SYS [x]
S4 IntelIde; No ImagePath
S1 MpKslc66818b7; ??c:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataMicrosoftMicrosoft AntimalwareDefinition Updates{1293153D-5AB9-43C6-B680-867C70C8E8BC}MpKslc66818b7.sys [x]
S2 PAR1284; System32Driverspar1284.sys [x]
U5 ScsiPort; C:Windowssystem32driversscsiport.sys [96384 2008-04-13] (Microsoft Corporation)
U3 TlntSvr;

========================== Drivers MD5 =======================

C:WindowsSystem32DRIVERSACPI.sys 8FD99680A539792A30E97944FDAECF17
C:WindowsSystem32DriversACPIEC.sys 9859C0F6936E723E4892D7141B1327D5
C:WindowsSystem32driversaec.sys 8BED39E3C35D6A489438B8141717A557
C:WindowsSystem32DRIVERSafcdp.sys A27DEEEBF1B17A053AEA3E2F1D6F9295
C:WindowsSystem32driversafd.sys 1E44BC1E83D8FD2305F8D452DB109CF9
C:WindowsSystem32DRIVERSAmps2prt.sys 4C7C8F1678E516A961CD79A1CA0A0C82
C:WindowsSystem32DRIVERSasyncmac.sys B153AFFAC761E7F5FCFA822B9C4E97BC
C:WindowsSystem32DRIVERSatapi.sys 9F3A2F5AA6875C72BF062C712CFA2674
C:WindowsSystem32DRIVERSl151x86.sys CF63C4060F86350FEB84555AEF80EF6D
C:WindowsSystem32DRIVERSatmarpc.sys 9916C1225104BA14794209CFA8012159
C:WindowsSystem32DRIVERSaudstub.sys D9F724AA26C010A217C97606B160ED68
C:WindowsSystem32DriversBeep.sys DA1F27D85E0D1525F6621372E7B685E9
C:WindowsSystem32DRIVERSblueletaudio.sys 852A1BD08E7DFEB9E30B5440881C0501
C:WindowsSystem32DRIVERSBlueletSCOAudio.sys 8FC27B12A02B43947787F0EF1885DF9B
C:WindowsSystem32DRIVERSbtnetdrv.sys C5CCE2B26F73F8CF7F3C82159E79AA08
C:WindowsSystem32Driversbtcusb.sys DA473D279420234170DA795F1CAD4479
C:WindowsSystem32Driversvbtenum.sys CE643D0918123D76A5CAAB008FCA9663
C:WindowsSystem32DriversBTHidMgr.sys DFCA4FE4C8AEC786B4D0F432EB730F48
C:Program FilesIVT CorporationBlueSoleilDeviceWin2kBTNetFilter.sys 4F26303BECBB7CC5CA8FF39593124CF2
C:WindowsSystem32Driverscbidf2k.sys 90A673FC8E12A79AFBED2576F6A7AAF9
C:WindowsSystem32DRIVERSCCDECODE.sys 0BE5AEF125BE881C4F854C554F2B025C
C:WindowsSystem32DriversCdaudio.sys C1B486A7658353D33A10CC15211A873B
C:WindowsSystem32DriversCdfs.sys C885B02847F5D2FD45A24E219ED93B32
C:WindowsSystem32DRIVERScdrom.sys 1F4260CC5B42272D71F79E570A27A4FE
C:WindowsSystem32DRIVERSdisk.sys 044452051F3E02E7963599FC8F4F3E25
C:WindowsSystem32driversdmboot.sys D992FE1274BDE0F84AD826ACAE022A41
C:WindowsSystem32driversdmio.sys 7C824CF7BBDE77D95C08005717A95F6F
C:WindowsSystem32driversdmload.sys E9317282A63CA4D188C0DF5E09C6AC5F
C:WindowsSystem32driversDMusic.sys 8A208DFCF89792A484E76C40E5F50B45
C:WindowsSystem32driversdrmkaud.sys 8F5FCFF8E8848AFAC920905FBD9D33C8
C:WindowsSystem32DRIVERSeamon.sys D42DD9021ACD47683B33ADF21BCA49AA
C:WindowsSystem32DRIVERSehdrv.sys FE7824239D132AD9EBD8645FE1199B30
C:WindowsSystem32DRIVERSel90xnd5.sys 653394706FF5634F4B5180B8294BADB1
C:WindowsSystem32DRIVERSepfwtdir.sys AA0667EB9A92414ABB784C101A6C7FEC
C:WindowsSystem32DriversFastfat.sys 38D332A6D56AF32635675F132548343E
C:WindowsSystem32DRIVERSfdc.sys 92CDD60B6730B9F50F6A1A0C1F8CDC81
C:WindowsSystem32DriversFips.sys D45926117EB9FA946A6AF572FBE1CAA3
C:WindowsSystem32DRIVERSflpydisk.sys 9D27E7B80BFCDF1CDD9B555862D5E7F0
C:WindowsSystem32driversfltmgr.sys B2CF4B0786F8212CB92ED2B50C6DB6B0
C:WINDOWSsystem32FsUsbExDisk.SYS CBE5F69A5E5B918225F420BA748F3742
C:WindowsSystem32DriversFs_Rec.sys 3E1E2BD4F39B0E2B7DC4F4D2BCC2779A
C:WindowsSystem32DRIVERSftdisk.sys 6AC26732762483366C3969C9E4D2259D
C:WindowsSystem32DRIVERSmsgpc.sys 0A02C63C8B144BD8C86B103DEE7C86A2
C:WindowsSystem32DRIVERSHDAudBus.sys 573C7D0A32852B48F3058CFD8026F511
C:WindowsSystem32DRIVERShidusb.sys CCF82C5EC8A7326C3066DE870C06DAF1
C:WindowsSystem32DriversHTTP.sys F80A415EF82CD06FFAF0D971528EAD38
C:WindowsSystem32DRIVERSi8042prt.sys 4A0B06AA8943C1E332520F7440C0AA30
C:WindowsSystem32DRIVERSigxpmp32.sys 28423512370705AEDA6A652FEDB25468
C:WindowsSystem32DRIVERSimapi.sys 083A052659F5310DD8B6A6CB05EDCF8E
C:WindowsSystem32driversRtkHDAud.sys CDFD5A68A2E1CAA89C5C0E0B3CB98731
C:WindowsSystem32DRIVERSintelppm.sys 8C953733D8F36EB2133F5BB58808B66B
C:WindowsSystem32driversip6fw.sys 3BB22519A194418D5FEC05D800A19AD0
C:WindowsSystem32DRIVERSipfltdrv.sys 731F22BA402EE4B62748ADAF6363C182
C:WindowsSystem32DRIVERSipinip.sys B87AB476DCF76E72010632B5550955F5
C:WindowsSystem32DRIVERSipnat.sys CC748EA12C6EFFDE940EE98098BF96BB
C:WindowsSystem32DRIVERSipsec.sys 23C74D75E36E7158768DD63D92789A91
C:WindowsSystem32DRIVERSirenum.sys C93C9FF7B04D772627A3646D89F7BF89
C:WindowsSystem32DRIVERSisapnp.sys 05A299EC56E52649B1CF2FC52D20F2D7
C:WindowsSystem32DRIVERSkbdclass.sys 463C1EC80CD17420A542B7F36A36F128
C:WindowsSystem32driverskmixer.sys 692BCF44383D056AED41B045A323D378
C:WindowsSystem32DriversKSecDD.sys B467646C54CC746128904E1654C750C1
C:WINDOWSsystem32driversmbam.sys 4470E3C1E0C3378E4CAB137893C12C3A
C:WindowsSystem32Driversmnmdd.sys 4AE068242760A1FB6E1A44BF4E16AFA6
C:WindowsSystem32DriversModem.sys DFCBAD3CEC1C5F964962AE10E0BCC8E1
C:WindowsSystem32DRIVERSmouclass.sys 35C9E97194C8CFB8430125F8DBC34D04
C:WindowsSystem32DRIVERSmouhid.sys B1C303E17FB9D46E87A98E4BA6769685
C:WindowsSystem32DriversMountMgr.sys A80B9A0BAD1B73637DBCBBA7DF72D3FD
C:WindowsSystem32DRIVERSmrxdav.sys 11D42BB6206F33FBB3BA0288D3EF81BD
C:WindowsSystem32DRIVERSmrxsmb.sys 7D304A5EB4344EBEEAB53A2FE3FFB9F0
C:WindowsSystem32DriversMsfs.sys C941EA2454BA8350021D774DAF0F1027
C:WindowsSystem32driversMSKSSRV.sys D1575E71568F4D9E14CA56B7B0453BF1
C:WindowsSystem32driversMSPCLOCK.sys 325BB26842FC7CCC1FCCE2C457317F3E
C:WindowsSystem32driversMSPQM.sys BAD59648BA099DA4A17680B39730CB3D
C:WindowsSystem32DRIVERSmssmbios.sys AF5F4F3F14A8EA2C26DE30F7A1E17136
C:WindowsSystem32driversMSTEE.sys E53736A9E30C45FA9E7B5EAC55056D1D
C:WindowsSystem32DRIVERSASACPI.sys D48659BB24C48345D926ECB45C1EBDF5
C:WindowsSystem32DriversMup.sys DE6A75F5C270E756C5508D94B6CF68F5
C:WindowsSystem32DRIVERSNABTSFEC.sys 5B50F1B2A2ED47D560577B221DA734DB
C:WindowsSystem32DriversNDIS.sys 1DF7F42665C94B825322FAE71721130D
C:WindowsSystem32DRIVERSNdisIP.sys 7FF1F1FD8609C149AA432F95A8163D97
C:WindowsSystem32DRIVERSndistapi.sys 0109C4F3850DFBAB279542515386AE22
C:WindowsSystem32DRIVERSndisuio.sys F927A4434C5028758A842943EF1A3849
C:WindowsSystem32DRIVERSndiswan.sys EDC1531A49C80614B2CFDA43CA8659AB
C:WindowsSystem32DriversNDProxy.sys 9282BD12DFB069D3889EB3FCC1000A9B
C:WindowsSystem32DRIVERSnetbios.sys 5D81CF9A2F1A3A756B66CF684911CDF0
C:WindowsSystem32DRIVERSnetbt.sys 74B2B2F5BEA5E9A3DC021D685551BD3D
C:WindowsSystem32DRIVERSNMnt.sys 1E421A6BCF2203CC61B821ADA9DE878B
C:WindowsSystem32DriversNpfs.sys 3182D64AE053D6FB034F44B6DEF8034A
C:WindowsSystem32DriversNtfs.sys 78A08DD6A8D65E697C18E1DB01C5CDCA
C:WindowsSystem32DriversNull.sys 73C1E1F395918BC2C6DD67AF7591A3AD
C:WindowsSystem32DRIVERSnwlnkflt.sys B305F3FAD35083837EF46A0BBCE2FC57
C:WindowsSystem32DRIVERSnwlnkfwd.sys C99B3415198D1AAB7227F2C88FD664B9
C:WINDOWSsystem32driversOlmarikFixer.sys DF532329BE1FD81375075AE76E625943
C:WindowsSystem32DRIVERSparport.sys 5575FAF8F97CE5E713D108C2A58D7C7C
C:WindowsSystem32DriversPartMgr.sys BEB3BA25197665D82EC7065B724171C6
C:WindowsSystem32DriversParVdm.sys 70E98B3FD8E963A6A46A2E6247E0BEA1
C:WindowsSystem32DRIVERSpci.sys A219903CCF74233761D92BEF471A07B1
C:WindowsSystem32DRIVERSpciide.sys CCF5F451BB1A5A2A522A76E670000FF0
C:WindowsSystem32DriversPcmcia.sys 9E89EF60E9EE05E3F2EEF2DA7397F1C1
C:WindowsSystem32DriversPcouffin.sys 5B6C11DE7E839C05248CED8825470FEF
C:WindowsSystem32DriversPdiPorts.sys 7EF57CDFA2656F495C95B50533731129
C:WindowsSystem32driverspivot.sys 68C6ADE0DA199E7C00B6083DA4605CB8
C:WINDOWSsystem32driverspivotmou.sys 552A7A474FD47BC634113B169494DFBB
C:WindowsSystem32DRIVERSpnarp.sys 36FCAC4FA28B462CA867742DEA59B0D0
C:WindowsSystem32DRIVERSraspptp.sys EFEEC01B1D3CF84F16DDD24D9D9D8F99
C:WindowsSystem32DRIVERSpsched.sys 09298EC810B07E5D582CB3A3F9255424
C:WindowsSystem32DRIVERSptilink.sys 80D317BD1C3DBC5D4FE7B1678C60CADD
C:WindowsSystem32DRIVERSpurendis.sys D8AC00388262B1A4878A7EE12F31D376
C:WindowsSystem32DRIVERSrasacd.sys FE0D99D6F31E4FAD8159F690D68DED9C
C:WindowsSystem32DRIVERSrasl2tp.sys 11B4A627BC9614B885C4969BFA5FF8A6
C:WindowsSystem32DRIVERSraspppoe.sys 5BC962F2654137C9909C3D4603587DEE
C:WindowsSystem32DRIVERSraspti.sys FDBB1D60066FCFBB7452FD8F9829B242
C:WindowsSystem32DRIVERSrdbss.sys 7AD224AD1A1437FE28D89CF22B17780A
C:WindowsSystem32DRIVERSRDPCDD.sys 4912D5B403614CE99C28420F75353332
C:WindowsSystem32DriversRDPWD.sys 43AF5212BD8FB5BA6EED9754358BD8F7
C:WindowsSystem32DRIVERSredbook.sys F828DD7E1419B6653894A8F97A0094C5
C:WindowsSystem32DriversRootMdm.sys D8B0B4ADE32574B2D9C5CC34DC0DBBE7
C:WindowsSystem32DRIVERSrt73.sys C7BCF9808E2A1B4CABE16FF7FBCE5FAB
C:WindowsSystem32DRIVERSRTL8139.SYS D507C1400284176573224903819FFDA3
C:WindowsSystem32DRIVERSsecdrv.sys ==> MD5 is legit
C:WindowsSystem32DRIVERSserenum.sys 0F29512CCD6BEAD730039FB4BD2C85CE
C:WindowsSystem32DRIVERSserial.sys CCA207A8896D4C6A0C9CE29A4AE411A7
C:WindowsSystem32DRIVERSsfloppy.sys 8E6B8C671615D126FDC553D1E2DE5562
C:WindowsSystem32DRIVERSSLIP.sys 866D538EBE33709A5C9F5C62B73B7D14
C:WindowsSystem32DRIVERSsnapman.sys 85BADA660D57BC5AEF52B11CABD6D8F9
C:WindowsSystem32driverssplitter.sys AB8B92451ECB048A4D1DE7C3FFCB4A9F
C:WindowsSystem32Driverssptd.sys 0022CFFF1A41E5CE3A764050A7DDF22A
C:WindowsSystem32DRIVERSsr.sys 76BB022C2FB6902FD5BDD4F78FC13A5D
C:WindowsSystem32DRIVERSsrv.sys 47DDFC2F003F7F9F0592C6874962A2E7
C:WindowsSystem32DRIVERSss_bus.sys 54946449A0EB74915A4BB34F7EE51A5A
C:WindowsSystem32DRIVERSss_mdfl.sys 4450BC0B2E9D7D9B90E3C3DE4EA00A78
C:WindowsSystem32DRIVERSss_mdm.sys 30B8D0DD01EAD1243F329CAF7D7D1517
C:WindowsSystem32DRIVERSStreamIP.sys 77813007BA6265C4B6098187E6ED79D2
C:WindowsSystem32DRIVERSswenum.sys 3941D127AEF12E93ADDF6FE6EE027E0F
C:WindowsSystem32driversswmidi.sys 8CE882BCC6CF8A62F2B2323D95CB3D01
C:WindowsSystem32driverssysaudio.sys 8B83F3ED0F1688B4958F77CD6D2BF290
C:WindowsSystem32DRIVERStcpip.sys 9AEFA14BD6B182D61E3119FA5F436D3D
C:WindowsSystem32DriversTDPIPE.sys 6471A66807F5E104E4885F5B67349397
C:WindowsSystem32DRIVERStdrpm273.sys 431801FCC97034E04A6EFF81136578D7
C:WindowsSystem32DriversTDTCP.sys C56B6D0402371CF3700EB322EF3AAF61
C:WindowsSystem32DRIVERStermdd.sys 88155247177638048422893737429D9E
C:WindowsSystem32DRIVERStimntr.sys A34D7024BB7140EC785C86BC065D4F60
C:WindowsSystem32DriversUdfs.sys 5787B80C2E3C5E2F56C2A233D91FA2C9
C:WindowsSystem32DRIVERSupdate.sys 402DDC88356B1BAC0EE3DD1580C76A31
C:WindowsSystem32driversusbaudio.sys 65898A183FBF1D1F7759D5CCB364DCD4
C:WindowsSystem32DRIVERSusbccgp.sys 1B611611C28D2DF25BC057D79C6F13FC
C:WindowsSystem32DRIVERSusbehci.sys 4BAC8DF07F1D8434FC640E677A62204E
C:WindowsSystem32DRIVERSusbhub.sys 1AB3CDDE553B6E064D2E754EFE20285C
C:WindowsSystem32DRIVERSusbprint.sys A717C8721046828520C9EDF31288FC00
C:WindowsSystem32DRIVERSusbscan.sys F8EDE2B6928970DCE3D5614C27D9E7F6
C:WindowsSystem32DRIVERSUSBSTOR.SYS A32426D9B14A089EAA1D922E0C5801A9
C:WindowsSystem32DRIVERSusbuhci.sys 26496F9DEE2D787FC3E61AD54821FFE6
C:WindowsSystem32Driversusbvideo.sys 813236B1183CFCF289E367BD5DE6E29E
C:WindowsSystem32DRIVERSVComm.sys 51750B0539986186C6931FC40D171521
C:WindowsSystem32DriversVcommMgr.sys 6D9C891C0A761AFED1F3609C2E56F2B9
C:WindowsSystem32driversvga.sys 0D3A8FAFCEACD8B7625CD549757A7DF1
C:WindowsSystem32DriversVolSnap.sys 4C8FCB5CC53AAB716D810740FE59D025
C:WindowsSystem32DRIVERSwanarp.sys E20B95BAEDB550F32DD489265C1DA1F6
C:WindowsSystem32driverswdmaud.sys 6768ACF64B18196494413695F0C3A00F
C:WindowsSystem32DRIVERSwpdusb.sys CF4DEF1BF66F06964DC0D91844239104
C:WindowsSystem32driversws2ifsl.sys 6ABE6E225ADB5A751622A9CC3BC19CE8
C:WindowsSystem32DRIVERSWSTCODEC.SYS C98B39829C2BBD34E454150633C62C78
C:WindowsSystem32DRIVERSWudfPf.sys F15FEAFFFBB3644CCC80C5DA584E6311
C:WindowsSystem32DRIVERSwudfrd.sys 28B524262BCE6DE1F7EF9F510BA3985B

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================


==================== One Month Created Files and Folders ========

2013-11-05 17:32 - 2013-11-05 17:32 - 00000000 ____D C:FRST
2013-11-05 17:29 - 2013-11-05 17:29 - 00001372 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopRKreport[0]_S_11052013_172956.txt
2013-11-05 17:27 - 2013-11-05 17:31 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopRK_Quarantine
2013-11-05 16:37 - 2013-11-05 16:37 - 00516096 _____ C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSDocumentsSharedDocs.scr
2013-11-05 16:22 - 2013-11-05 16:22 - 00000850 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopcheckup.txt
2013-11-05 16:17 - 2013-11-05 16:17 - 03538944 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopRogueKiller.exe
2013-11-05 16:17 - 2013-11-05 16:17 - 01089445 _____ (Farbar) C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopFRST.exe
2013-11-05 16:16 - 2013-11-05 16:16 - 00891184 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopSecurityCheck.exe
2013-11-05 12:34 - 2013-11-05 12:34 - 00144082 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopDDD expert_s4etovodstvo_13 ДДД Експерт.cdr
2013-11-05 10:27 - 2013-11-05 10:28 - 00012406 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopattach.txt
2013-11-05 10:27 - 2013-11-05 10:28 - 00012183 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopdds.txt
2013-11-05 10:22 - 2013-11-05 10:22 - 00492146 ____R (Swearware) C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopdds.exe
2013-11-05 10:10 - 2013-11-05 10:10 - 00000060 _____ C:WINDOWSsetupact.log
2013-11-05 10:10 - 2013-11-05 10:10 - 00000000 _____ C:WINDOWSsetuperr.log
2013-11-05 09:20 - 2013-11-05 16:37 - 00103781 _____ C:WINDOWSsetupapi.log
2013-11-04 12:00 - 2013-11-04 12:00 - 00000125 _____ C:Report 2013-11-04 12.00.07.txt
2013-10-31 14:24 - 2013-10-31 14:24 - 00000000 __SHD C:WINDOWSftpcache
2013-10-29 14:40 - 2013-10-29 14:40 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSStart MenuProgramsHewlett-Packard
2013-10-29 14:39 - 2013-10-29 14:39 - 00001988 _____ C:WINDOWSsounder.his
2013-10-29 14:39 - 2013-10-29 14:39 - 00000138 _____ C:WINDOWSsystem32AddPort.ini
2013-10-29 14:39 - 2007-01-12 16:52 - 00103424 _____ (Hewlett-Packard Corporation) C:WINDOWSsystem32hpzpnp.dll
2013-10-29 14:37 - 2013-10-29 14:38 - 00000982 _____ C:WINDOWShpntwksetup.ini
2013-10-29 14:10 - 2013-10-29 14:10 - 00000000 ____D C:clj_cm4730mfp_prnsyswin_rw
2013-10-21 09:16 - 2013-10-21 09:16 - 00000000 ____D C:Program FilesCommon FilesJava
2013-10-21 09:16 - 2013-10-08 06:46 - 00264616 _____ (Oracle Corporation) C:WINDOWSsystem32javaws.exe
2013-10-21 09:15 - 2013-10-21 09:15 - 00004705 _____ C:WINDOWSsystem32jupdate-1.7.0_45-b18.log
2013-10-21 09:15 - 2013-10-21 09:15 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSStart MenuProgramsJava
2013-10-21 09:15 - 2013-10-08 06:50 - 00094632 _____ (Oracle Corporation) C:WINDOWSsystem32WindowsAccessBridge.dll
2013-10-21 09:15 - 2013-10-08 06:46 - 00175016 _____ (Oracle Corporation) C:WINDOWSsystem32javaw.exe
2013-10-21 09:15 - 2013-10-08 06:46 - 00174504 _____ (Oracle Corporation) C:WINDOWSsystem32java.exe

==================== One Month Modified Files and Folders =======

2013-11-05 17:32 - 2013-11-05 17:32 - 00000000 ____D C:FRST
2013-11-05 17:32 - 2012-03-29 09:36 - 00000830 _____ C:WINDOWSTasksAdobe Flash Player Updater.job
2013-11-05 17:31 - 2013-11-05 17:27 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopRK_Quarantine
2013-11-05 17:30 - 2007-10-30 21:51 - 02000708 ____C C:WINDOWSWindowsUpdate.log
2013-11-05 17:29 - 2013-11-05 17:29 - 00001372 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopRKreport[0]_S_11052013_172956.txt
2013-11-05 17:24 - 2011-06-21 11:43 - 00000996 _____ C:WINDOWSTasksGoogleUpdateTaskMachineCore.job
2013-11-05 17:24 - 2007-11-13 10:53 - 00000000 __HDC C:WINDOWS$NtUninstallMSCompPackV1$
2013-11-05 17:24 - 2007-10-30 23:44 - 00000159 ____C C:WINDOWSwiadebug.log
2013-11-05 17:24 - 2007-10-30 23:44 - 00000053 ____C C:WINDOWSwiaservc.log
2013-11-05 17:24 - 2007-10-30 21:55 - 00000006 ____H C:WINDOWSTasksSA.DAT
2013-11-05 17:23 - 2007-10-30 21:56 - 00000178 ___SH C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVntuser.ini
2013-11-05 17:23 - 2007-10-30 21:55 - 00032196 _____ C:WINDOWSSchedLgU.Txt
2013-11-05 17:09 - 2011-01-13 10:16 - 00001110 ____C C:WINDOWSTasksGoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004UA.job
2013-11-05 16:48 - 2011-06-21 11:43 - 00001000 _____ C:WINDOWSTasksGoogleUpdateTaskMachineUA.job
2013-11-05 16:38 - 2007-11-02 18:41 - 03401240 _____ C:WINDOWSpfirewall.log
2013-11-05 16:37 - 2013-11-05 16:37 - 00516096 _____ C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSDocumentsSharedDocs.scr
2013-11-05 16:37 - 2013-11-05 09:20 - 00103781 _____ C:WINDOWSsetupapi.log
2013-11-05 16:37 - 2013-08-29 16:18 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopHelvetika
2013-11-05 16:37 - 2013-06-17 08:57 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopВасил Яков
2013-11-05 16:37 - 2013-06-05 15:19 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopбюро труда
2013-11-05 16:37 - 2013-05-14 10:21 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktophebar
2013-11-05 16:37 - 2013-05-14 07:53 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopVirole
2013-11-05 16:37 - 2012-11-26 13:49 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopbeti
2013-11-05 16:37 - 2012-10-02 08:02 - 00000000 ___RD C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopПРОГРАМИ
2013-11-05 16:37 - 2012-09-13 12:41 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopUSB инструменти
2013-11-05 16:37 - 2012-08-22 08:10 - 00000000 ___RD C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopDesktop on (Reneta)
2013-11-05 16:37 - 2012-08-14 11:08 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopТЕМП ПИСАНИ
2013-11-05 16:37 - 2012-02-10 15:14 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopood
2013-11-05 16:37 - 2012-01-17 11:17 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopTEMP 2012 г
2013-11-05 16:37 - 2012-01-05 11:50 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopeood
2013-11-05 16:37 - 2011-09-19 09:55 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopvIVAKOM
2013-11-05 16:37 - 2011-06-15 09:16 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopЗаявления за съд
2013-11-05 16:37 - 2011-02-09 10:17 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopоЧИЛА
2013-11-05 16:37 - 2010-11-12 14:11 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopscaner
2013-11-05 16:37 - 2010-11-12 12:44 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSDocumentsAdobe PDF
2013-11-05 16:37 - 2010-11-12 12:44 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSDocumentsAdobe PDF
2013-11-05 16:23 - 2013-04-30 09:36 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataSkype
2013-11-05 16:22 - 2013-11-05 16:22 - 00000850 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopcheckup.txt
2013-11-05 16:17 - 2013-11-05 16:17 - 03538944 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopRogueKiller.exe
2013-11-05 16:17 - 2013-11-05 16:17 - 01089445 _____ (Farbar) C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopFRST.exe
2013-11-05 16:16 - 2013-11-05 16:16 - 00891184 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopSecurityCheck.exe
2013-11-05 15:49 - 2013-02-14 17:15 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataCanon
2013-11-05 15:43 - 2007-11-02 19:23 - 00000819 ____C C:WINDOWShpbafd.ini
2013-11-05 15:40 - 2007-11-02 18:41 - 04196049 _____ C:WINDOWSpfirewall.log.old
2013-11-05 15:31 - 2010-11-11 17:52 - 00000438 ___HC C:WINDOWSTasksUser_Feed_Synchronization-{83E823F6-92D2-42FA-9EAA-201325D3ED35}.job
2013-11-05 15:23 - 2010-11-12 14:50 - 00002541 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopABBYY FineReader 7.0 Professional Edition.lnk
2013-11-05 12:34 - 2013-11-05 12:34 - 00144082 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopDDD expert_s4etovodstvo_13 ДДД Експерт.cdr
2013-11-05 11:36 - 2007-10-31 01:40 - 00000041 ____C C:WINDOWScrw.ini
2013-11-05 11:36 - 2006-02-28 14:00 - 00000933 ____C C:WINDOWSwin.ini
2013-11-05 11:03 - 2007-10-30 22:20 - 00005382 __SHC C:WINDOWSsystem32KGyGaAvL.sys
2013-11-05 10:28 - 2013-11-05 10:27 - 00012406 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopattach.txt
2013-11-05 10:28 - 2013-11-05 10:27 - 00012183 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopdds.txt
2013-11-05 10:22 - 2013-11-05 10:22 - 00492146 ____R (Swearware) C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopdds.exe
2013-11-05 10:10 - 2013-11-05 10:10 - 00000060 _____ C:WINDOWSsetupact.log
2013-11-05 10:10 - 2013-11-05 10:10 - 00000000 _____ C:WINDOWSsetuperr.log
2013-11-05 10:09 - 2011-01-13 10:16 - 00001058 ____C C:WINDOWSTasksGoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004Core.job
2013-11-05 10:00 - 2011-03-09 10:32 - 00087608 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datainst.exe
2013-11-05 10:00 - 2011-03-09 10:32 - 00047360 _____ (VSO Software) C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datapcouffin.sys
2013-11-05 10:00 - 2011-03-09 10:32 - 00007887 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datapcouffin.cat
2013-11-05 10:00 - 2011-03-09 10:32 - 00000033 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datapcouffin.log
2013-11-05 10:00 - 2011-03-09 10:32 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataVso
2013-11-05 10:00 - 2011-03-09 10:31 - 00000000 ____D C:Program FilesCloneDVD5
2013-11-05 10:00 - 2007-10-30 22:22 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSStart MenuProgramsSamsung CLP-500 Series
2013-11-05 09:23 - 2013-04-30 09:36 - 00002265 _____ C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSDesktopSkype.lnk
2013-11-05 09:19 - 2007-11-14 18:28 - 00000000 __SHD C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVUserData
2013-11-05 09:19 - 2007-10-30 21:56 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOV
2013-11-04 12:00 - 2013-11-04 12:00 - 00000125 _____ C:Report 2013-11-04 12.00.07.txt
2013-11-04 08:37 - 2006-02-28 14:00 - 00013646 ____C C:WINDOWSsystem32wpa.dbl
2013-11-01 16:33 - 2007-11-01 09:29 - 00000000 ____D C:PM65
2013-10-31 14:24 - 2013-10-31 14:24 - 00000000 __SHD C:WINDOWSftpcache
2013-10-31 11:41 - 2009-01-13 15:57 - 00000116 ____C C:WINDOWSNeroDigital.ini
2013-10-31 10:20 - 2013-05-16 15:29 - 00006144 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataDCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
2013-10-29 14:40 - 2013-10-29 14:40 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSStart MenuProgramsHewlett-Packard
2013-10-29 14:40 - 2007-11-01 18:53 - 00000000 ____D C:Program FilesHewlett-Packard
2013-10-29 14:39 - 2013-10-29 14:39 - 00001988 _____ C:WINDOWSsounder.his
2013-10-29 14:39 - 2013-10-29 14:39 - 00000138 _____ C:WINDOWSsystem32AddPort.ini
2013-10-29 14:38 - 2013-10-29 14:37 - 00000982 _____ C:WINDOWShpntwksetup.ini
2013-10-29 14:10 - 2013-10-29 14:10 - 00000000 ____D C:clj_cm4730mfp_prnsyswin_rw
2013-10-28 08:48 - 2007-10-30 23:42 - 00665718 ____C C:WINDOWSsystem32PerfStringBackup.INI
2013-10-25 08:31 - 2007-11-01 09:37 - 00001901 ____C C:WINDOWSpanose.bin
2013-10-21 09:16 - 2013-10-21 09:16 - 00000000 ____D C:Program FilesCommon FilesJava
2013-10-21 09:15 - 2013-10-21 09:15 - 00004705 _____ C:WINDOWSsystem32jupdate-1.7.0_45-b18.log
2013-10-21 09:15 - 2013-10-21 09:15 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSStart MenuProgramsJava
2013-10-21 09:15 - 2011-01-13 10:27 - 00002352 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopGoogle Chrome.lnk
2013-10-21 09:15 - 2010-11-11 16:58 - 00000000 ____D C:Program FilesJava
2013-10-17 12:46 - 2013-04-24 11:53 - 00716232 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGDIPFONTCACHEV1.DAT
2013-10-11 10:36 - 2010-11-19 11:29 - 00000000 ____D C:WINDOWSMicrosoft.NET
2013-10-11 10:28 - 2007-10-30 23:41 - 02174224 ____C C:WINDOWSsystem32FNTCACHE.DAT
2013-10-11 10:23 - 2013-08-13 09:44 - 00000000 ____D C:WINDOWSsystem32MRT
2013-10-11 10:20 - 2009-01-10 17:28 - 78106760 ____C (Microsoft Corporation) C:WINDOWSsystem32MRT.exe
2013-10-09 15:32 - 2012-03-29 09:36 - 00692616 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:WINDOWSsystem32FlashPlayerApp.exe
2013-10-09 15:32 - 2011-05-16 08:51 - 00071048 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:WINDOWSsystem32FlashPlayerCPLApp.cpl
2013-10-08 06:50 - 2013-10-21 09:15 - 00094632 _____ (Oracle Corporation) C:WINDOWSsystem32WindowsAccessBridge.dll
2013-10-08 06:46 - 2013-10-21 09:16 - 00264616 _____ (Oracle Corporation) C:WINDOWSsystem32javaws.exe
2013-10-08 06:46 - 2013-10-21 09:15 - 00175016 _____ (Oracle Corporation) C:WINDOWSsystem32javaw.exe
2013-10-08 06:46 - 2013-10-21 09:15 - 00174504 _____ (Oracle Corporation) C:WINDOWSsystem32java.exe
2013-10-08 06:29 - 2010-11-11 16:58 - 00145408 _____ (Oracle Corporation) C:WINDOWSsystem32javacpl.cpl

Some content of TEMP:
====================
C:Documents and SettingsIvanLocal SettingsTempvsinit.dll
C:Documents and SettingsIvanLocal SettingsTempvsutil.dll
C:Documents and SettingsIvanLocal SettingsTempzauninst.exe
C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsTempntdll_dump.dll


==================== Bamital & volsnap Check =================

C:Windowsexplorer.exe => MD5 is legit
C:WindowsSystem32winlogon.exe => MD5 is legit
C:WindowsSystem32svchost.exe => MD5 is legit
C:WindowsSystem32services.exe => MD5 is legit
C:WindowsSystem32User32.dll => MD5 is legit
C:WindowsSystem32userinit.exe => MD5 is legit
C:WindowsSystem32Driversvolsnap.sys => MD5 is legit

==================== End Of Log ============================

Addition.txt

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Изтеглете прикачения файл и го запазете там, където сте свалили FRST.exe => Стартирайте отново FRST.exe и натиснете бутона Fix веднъж и изчакайте.Ще се създаде нов лог файла FixLog.txt. Прикачете съдържанието му в следващия си коментар.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Fix result of Farbar Recovery Tool (FRST written by Farbar) (x86) Version: 31-10-2013Ran by IVAN STAMENOV at 2013-11-06 10:45:57 Run:1Running from C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopBoot Mode: Normal==============================================Content of fixlist:*****************startMountPoints2: {4601f758-40db-11e1-b74f-0060970d217d} - I:LaunchU3.exe -aS3 catchme; ??C:DOCUME~1IVANST~1LOCALS~1Tempcatchme.sys [x]end*****************HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerMountPoints2{4601f758-40db-11e1-b74f-0060970d217d} => Key deleted successfully.HKCRCLSID{4601f758-40db-11e1-b74f-0060970d217d} => Key not found.catchme => Service deleted successfully.==== End of Fixlog ====


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Цццц..пропуснал съм един файл..!Като изключим него ..как е положението със системата ви..?Наблюдавате ли някакви промени....?

 

Изтеглете прикачения файл и го запазете там, където сте свалили FRST.exe => Стартирайте отново FRST.exe и натиснете бутона Fix веднъж и изчакайте.Ще се създаде нов лог файла FixLog.txt. Прикачете съдържанието му в следващия си коментар.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Проблема все още съществуваше преди да пусна фикса. Активността се засилва когато разреша интернета на компютъра.

 

Ето лога.

 

 

Fix result of Farbar Recovery Tool (FRST written by Farbar) (x86) Version: 31-10-2013Ran by IVAN STAMENOV at 2013-11-07 08:59:02 Run:4Running from C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopBoot Mode: Normal==============================================Content of fixlist:*****************startC:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSDocumentsSharedDocs.scrend*****************==== End of Fixlog ====

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Публикувано изображение Изтеглете Dr.Web CureIt! и го запишете на работния си плот.

 • [*]Рестартирайте компютъра и преминете в
Safe Mode (натискате F8 преди логото на Microsoft,да се появява). [*]Кликнете два пъти върху файла 'cureit.exe' на работния плот, следвайте инструкциите на екрана, за да сканира твърдия диск. [*]Изчакайте търпеливо, може да отнеме 20-60 минути за извършване на експресно сканиране. Времето, необходимо за експресно сканиране или пълно сканиране се влияе от много фактори, като производителност на системата, налична памет, стартираните процеси, брой на дискове и файлове и т.н. [*]След като сканирането приключи, изберете всички намерени вируси и изберете 'Cure' [*]Ако някои файлове не са подходящи да бъдат излекувани, изберете 'Quarantine' или 'Delete".

Когато всички намерени вируси са излекувани, поставени под карантина, или изтрити, рестартирайте в нормален режим.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Сканирането извършено, открита една заплаха, която е излекувана.

Но в карантината отново се пълни със файлове, след като се обърна към някоя от папките на Декстопа.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Хммм...интересна работа...! :(

 

Да опитаме с друга тактика..:

 

 

Публикувано изображение

Изтеглете програмата Show Hidden и я запомнете на вашия десктоп

 • [*]Отворете
Start => Run в полето  с copy/paste копирайте командата: "%userprofile%desktopshow-hidden.exe" -f [*]Натиснете Ok => изпълни  и изчакайте проверката да завърши. [*]След като тя приключи, ще се създаде лог файл Show-Hidden .txt .Моля публикувайте съдържанието му в следващия си пост.

 

 

Публикувано изображение Изтеглете ComboFix Публикувано изображение от тук и го запазете на десктопа си
Изключете вашата антивирусна и антишпионска програма, обикновено това става чрез натискане на десния бутон на мишката върху иконата на програма в системния трей.
Бележка: Ако не можете я спрете или не сте сигурни коя програма да изключите, моля прегледайте информацията от този линк: How to disable your security applications by amateur

Стартирайте Combo-Fix.com Публикувано изображение и следвайте инструкциите.
Бележка: ComboFix ще се стартира без инсталирана Recovery Console.
Като част от неговата работа, ComboFix ще провери дали Microsoft Windows Recovery Console е инсталирана. Предвид бързо развиващия се зловреден софтуер е силно препоръчително да бъде инсталирана преди премахването на зловредния софтуер. Това ще Ви позволи да влезете в специален recovery/repai режим, който ще ни позволи по-лесно да решите проблем, който би могъл да възникне при премахване на зловредния софтуер.

 • [*]Следвайте инструкциите, за да позволите на
ComboFix да изтегли и инсталира Microsoft Windows Recovery Console.В един момент ще бъдете попитани дали сте съгласни с лицензното споразумение. Необходимо е да потвърдите, че сте съгласни, за да инсталирате Microsoft Windows Recovery Console.

** Забележете: Ако Microsoft Windows Recovery Console е вече инсталирана, ComboFix ще продължи към процеса по премахване на зловредния софтуер.
 
Публикувано изображение
 
След като Microsoft Windows Recovery Console е инсталирана, използвайки ComboFix, Вие ще видите следното съобщение:
 
Публикувано изображение

 

Изберете Yes, за да продължи сканирането за зловреден софтуер.

Когато процесът приключи успешно, инструментът ще създаде лог файл. Моля, включете съдържанието на C:ComboFix.txt в следващия Ви коментар в тази тема.
 
Публикувано изображение Моля, не прикачвайте лог файла/овете от програмата, а го/ги копирайте и поставете в следващия Ви коментар в тази тема.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте.

След сканирането с Combo-Fix не беше създаден репортен файл  C:ComboFix.txt.

 

Прилагам само лог файла от другото сканиране.

 

 

Show Hidden by Lawrence Abrams (Grinler)http://www.bleepingcomputer.com/Copyright 2008-2013 BleepingComputer.comShow Hidden will display all hidden folders on your computer.You can use the -f argument to display hidden files as well.Program started at: 11/08/2013 08:55:48 AMWindows Version: Windows XPPlease be patient while your hard drives are scanned.Scanning the A: driveFinished scanning the A: drive. 0 hidden items found.Scanning the C: drive* C:BJPrinter* C:BJPrinterCNMWINDOWS* C:BJPrinterCNMWINDOWSCanon PIXMA iP3000* C:CorelGALLERY 3GalleryFavorites* C:Documents and SettingsAdministratorLocal SettingsApplication DataIconCache.db [File]* C:Documents and SettingsAdministratorLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat [File]* C:Documents and SettingsAdministratorLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat.LOG [File]* C:Documents and SettingsAdministratorntuser.ini [File]* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17ECookies* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17EIETldCache* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17ELocal Settings* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17ELocal SettingsApplication Data* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17ELocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat [File]* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17ELocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat.LOG [File]* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17ELocal SettingsHistory* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17ELocal SettingsHistoryHistory.IE5* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17ELocal SettingsTemporary Internet Files* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17ELocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17Entuser.ini [File]* C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataAdobeSLStore0A14F5ABCDE4 [File]* C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataMicrosoft HelpHx.hxn [File]* C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataMicrosoft HelpHx_1026_MKWD_K.HxW [File]* C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataMicrosoft HelpHx_1026_MKWD_NamedURL.HxW [File]* C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataMicrosoft HelpHx_1026_MTOC_Hx.HxH [File]* C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataMicrosoft HelpHx_1026_MValidator.HxD [File]* C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataMicrosoft Helpnslist.hxl [File]* C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSDRM* C:Documents and SettingsIvanLocal SettingsApplication DataIconCache.db [File]* C:Documents and SettingsIvanLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat [File]* C:Documents and SettingsIvanLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat.LOG [File]* C:Documents and SettingsIvanntuser.ini [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataMicrosoftInternet ExplorerDesktop.htt [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataMicrosoftProtectS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-10043255a9e2-e26c-434b-a7dd-d8d0ee803f3d [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataMicrosoftWord~WRL0005.tmp [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataMicrosoftWord~WRL1044.tmp [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataMicrosoftШаблони~$Normal.dotm [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVCookies* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDoctor WebCureIt Quarantine* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVIECompatCache* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVIETldCache* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal Settings* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication Data* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataIconCache.db [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftCardSpaceCardSpaceSP2.db [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftCardSpaceCardSpaceSP2.db.shadow [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftFeeds{5588ACFD-6436-411B-A5CE-666AE6A92D3D}~* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftFeeds{5588ACFD-6436-411B-A5CE-666AE6A92D3D}~WebSlices~* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftFeeds Cache* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftFeeds Cache7MGPIEUH* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftFeeds CacheEP61B82Q* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftFeeds CacheL30327EF* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftFeeds CacheZXVXA9HX* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftInternet ExplorerDOMStore* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftInternet ExplorerDOMStore8SS2314Q* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftInternet ExplorerDOMStoreF0PMKJOQ* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftInternet ExplorerDOMStoreLFUW83OD* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftInternet ExplorerDOMStoreY4QI3WPO* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftMedia PlayerArt Cache* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsHistory* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsHistoryHistory.IE5* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsHistoryHistory.IE5MSHist012013110620131107* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsHistoryHistory.IE5MSHist012013110720131108* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsHistoryHistory.IE5MSHist012013110820131109* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsTemporary Internet Files* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE560BH3KOT* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5CF13L1S0* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5LX8N71HR* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5XVR0CRTC* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.MSO* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVntuser.ini [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVPrivacIE* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVRecent* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVUserData* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVUserData0SHAJUL4* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVUserData4C8R5JP9* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVUserData99CHHSCO* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVUserDataFMMB4M2R* C:Documents and SettingsLocalServiceLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat [File]* C:Documents and SettingsLocalServiceLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat.LOG [File]* C:Documents and SettingsLocalServicentuser.ini [File]* C:Documents and SettingsLocalService.NT AUTHORITYCookies* C:Documents and SettingsLocalService.NT AUTHORITYLocal Settings* C:Documents and SettingsLocalService.NT AUTHORITYLocal SettingsApplication Data* C:Documents and SettingsLocalService.NT AUTHORITYLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat.LOG [File]* C:Documents and SettingsLocalService.NT AUTHORITYLocal SettingsHistory* C:Documents and SettingsLocalService.NT AUTHORITYLocal SettingsHistoryHistory.IE5* C:Documents and SettingsLocalService.NT AUTHORITYLocal SettingsTemporary Internet Files* C:Documents and SettingsLocalService.NT AUTHORITYLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5* C:Documents and SettingsLocalService.NT AUTHORITYntuser.ini [File]* C:Documents and SettingsNetworkServiceLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat [File]* C:Documents and SettingsNetworkServiceLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat.LOG [File]* C:Documents and SettingsNetworkServicentuser.ini [File]* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYCookies* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYIETldCache* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYLocal Settings* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYLocal SettingsApplication Data* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat.LOG [File]* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYLocal SettingsHistory* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYLocal SettingsHistoryHistory.IE5* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYLocal SettingsTemporary Internet Files* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYntuser.ini [File]* C:MicroInvoiceBETY.~00 [File]* C:MicroInvoiceVODOLEY6.~00 [File]* C:NTDETECT.COM [File]* C:ntldr [File]* C:Program FilesCommon FilesAdobeAdobe PCDcache02F1BCE3BA4F [File]* C:Program FilesPhotoScapeframeframethumb.db [File]* C:RECYCLER* C:RECYCLERS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004* C:RECYCLERS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004INFO2 [File]* C:System Volume Information* C:WINDOWS$hf_mig$* C:WINDOWS$hf_mig$KB2079403* C:WINDOWS$hf_mig$KB2121546* C:WINDOWS$hf_mig$KB2141007* C:WINDOWS$hf_mig$KB2229593* C:WINDOWS$hf_mig$KB2259922* C:WINDOWS$hf_mig$KB2279986* C:WINDOWS$hf_mig$KB2286198* C:WINDOWS$hf_mig$KB2296199* C:WINDOWS$hf_mig$KB2345886* C:WINDOWS$hf_mig$KB2347290* C:WINDOWS$hf_mig$KB2360131-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB2360131-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2360937* C:WINDOWS$hf_mig$KB2362765-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2387149* C:WINDOWS$hf_mig$KB2393802* C:WINDOWS$hf_mig$KB2416400-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB2419632* C:WINDOWS$hf_mig$KB2423089* C:WINDOWS$hf_mig$KB2436673* C:WINDOWS$hf_mig$KB2440591* C:WINDOWS$hf_mig$KB2443105* C:WINDOWS$hf_mig$KB2467659* C:WINDOWS$hf_mig$KB2476490* C:WINDOWS$hf_mig$KB2476687* C:WINDOWS$hf_mig$KB2478960* C:WINDOWS$hf_mig$KB2478971* C:WINDOWS$hf_mig$KB2479628* C:WINDOWS$hf_mig$KB2479943* C:WINDOWS$hf_mig$KB2481109* C:WINDOWS$hf_mig$KB2482017-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB2483185* C:WINDOWS$hf_mig$KB2485376* C:WINDOWS$hf_mig$KB2485663* C:WINDOWS$hf_mig$KB2491683* C:WINDOWS$hf_mig$KB2497640-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB2503658* C:WINDOWS$hf_mig$KB2506212* C:WINDOWS$hf_mig$KB2506223* C:WINDOWS$hf_mig$KB2507618* C:WINDOWS$hf_mig$KB2507938* C:WINDOWS$hf_mig$KB2508272* C:WINDOWS$hf_mig$KB2508429* C:WINDOWS$hf_mig$KB2509553* C:WINDOWS$hf_mig$KB2510531-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2510581* C:WINDOWS$hf_mig$KB2511455* C:WINDOWS$hf_mig$KB2524375* C:WINDOWS$hf_mig$KB2530548-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB2536276-v2* C:WINDOWS$hf_mig$KB2544521-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2544893-v2* C:WINDOWS$hf_mig$KB2566454* C:WINDOWS$hf_mig$KB2567053* C:WINDOWS$hf_mig$KB2570947* C:WINDOWS$hf_mig$KB2584146* C:WINDOWS$hf_mig$KB2585542* C:WINDOWS$hf_mig$KB2586448-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB2598479* C:WINDOWS$hf_mig$KB2598845-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2603381* C:WINDOWS$hf_mig$KB2616676* C:WINDOWS$hf_mig$KB2616676-v2* C:WINDOWS$hf_mig$KB2618444-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB2618444-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2618451* C:WINDOWS$hf_mig$KB2619339* C:WINDOWS$hf_mig$KB2620712* C:WINDOWS$hf_mig$KB2624667* C:WINDOWS$hf_mig$KB2631813* C:WINDOWS$hf_mig$KB2646524* C:WINDOWS$hf_mig$KB2647516-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB2647516-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2653956* C:WINDOWS$hf_mig$KB2655992* C:WINDOWS$hf_mig$KB2660465* C:WINDOWS$hf_mig$KB2661254-v2* C:WINDOWS$hf_mig$KB2661637* C:WINDOWS$hf_mig$KB2676562* C:WINDOWS$hf_mig$KB2685939* C:WINDOWS$hf_mig$KB2691442* C:WINDOWS$hf_mig$KB2695962* C:WINDOWS$hf_mig$KB2698365* C:WINDOWS$hf_mig$KB2699988-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2705219* C:WINDOWS$hf_mig$KB2707511* C:WINDOWS$hf_mig$KB2712808* C:WINDOWS$hf_mig$KB2718523* C:WINDOWS$hf_mig$KB2718704* C:WINDOWS$hf_mig$KB2719985* C:WINDOWS$hf_mig$KB2722913-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2723135* C:WINDOWS$hf_mig$KB2724197* C:WINDOWS$hf_mig$KB2727528* C:WINDOWS$hf_mig$KB2731847* C:WINDOWS$hf_mig$KB2736233* C:WINDOWS$hf_mig$KB2744842-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2749655* C:WINDOWS$hf_mig$KB2753842* C:WINDOWS$hf_mig$KB2753842-v2* C:WINDOWS$hf_mig$KB2757638* C:WINDOWS$hf_mig$KB2758857* C:WINDOWS$hf_mig$KB2761226* C:WINDOWS$hf_mig$KB2761465-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2770660* C:WINDOWS$hf_mig$KB2778344* C:WINDOWS$hf_mig$KB2779030* C:WINDOWS$hf_mig$KB2780091* C:WINDOWS$hf_mig$KB2792100-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2797052-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2799329-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2799494* C:WINDOWS$hf_mig$KB2802968* C:WINDOWS$hf_mig$KB2807986* C:WINDOWS$hf_mig$KB2808735* C:WINDOWS$hf_mig$KB2809289-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2813170* C:WINDOWS$hf_mig$KB2813345* C:WINDOWS$hf_mig$KB2817183-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2820197* C:WINDOWS$hf_mig$KB2820917* C:WINDOWS$hf_mig$KB898461* C:WINDOWS$hf_mig$KB904942* C:WINDOWS$hf_mig$KB911164* C:WINDOWS$hf_mig$KB915865* C:WINDOWS$hf_mig$KB923561* C:WINDOWS$hf_mig$KB935448* C:WINDOWS$hf_mig$KB938127-v2-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB938464* C:WINDOWS$hf_mig$KB944338-v2* C:WINDOWS$hf_mig$KB946648* C:WINDOWS$hf_mig$KB950762* C:WINDOWS$hf_mig$KB950974* C:WINDOWS$hf_mig$KB951066* C:WINDOWS$hf_mig$KB951376-v2* C:WINDOWS$hf_mig$KB951698* C:WINDOWS$hf_mig$KB951748* C:WINDOWS$hf_mig$KB951978* C:WINDOWS$hf_mig$KB952004* C:WINDOWS$hf_mig$KB952287* C:WINDOWS$hf_mig$KB952954* C:WINDOWS$hf_mig$KB954211* C:WINDOWS$hf_mig$KB954459* C:WINDOWS$hf_mig$KB954600* C:WINDOWS$hf_mig$KB955069* C:WINDOWS$hf_mig$KB955759* C:WINDOWS$hf_mig$KB955839* C:WINDOWS$hf_mig$KB956390-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB956391* C:WINDOWS$hf_mig$KB956572* C:WINDOWS$hf_mig$KB956744* C:WINDOWS$hf_mig$KB956802* C:WINDOWS$hf_mig$KB956803* C:WINDOWS$hf_mig$KB956841* C:WINDOWS$hf_mig$KB956844* C:WINDOWS$hf_mig$KB957095* C:WINDOWS$hf_mig$KB957097* C:WINDOWS$hf_mig$KB958215* C:WINDOWS$hf_mig$KB958215-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB958644* C:WINDOWS$hf_mig$KB959426* C:WINDOWS$hf_mig$KB960714* C:WINDOWS$hf_mig$KB960803* C:WINDOWS$hf_mig$KB960859* C:WINDOWS$hf_mig$KB961501* C:WINDOWS$hf_mig$KB967715* C:WINDOWS$hf_mig$KB968389* C:WINDOWS$hf_mig$KB969059* C:WINDOWS$hf_mig$KB970430* C:WINDOWS$hf_mig$KB971029* C:WINDOWS$hf_mig$KB971657* C:WINDOWS$hf_mig$KB971737* C:WINDOWS$hf_mig$KB971961* C:WINDOWS$hf_mig$KB972270* C:WINDOWS$hf_mig$KB973507* C:WINDOWS$hf_mig$KB973687* C:WINDOWS$hf_mig$KB973815* C:WINDOWS$hf_mig$KB973869* C:WINDOWS$hf_mig$KB973904* C:WINDOWS$hf_mig$KB974112* C:WINDOWS$hf_mig$KB974318* C:WINDOWS$hf_mig$KB974392* C:WINDOWS$hf_mig$KB974571* C:WINDOWS$hf_mig$KB975025* C:WINDOWS$hf_mig$KB975467* C:WINDOWS$hf_mig$KB975560* C:WINDOWS$hf_mig$KB975562* C:WINDOWS$hf_mig$KB975713* C:WINDOWS$hf_mig$KB977816* C:WINDOWS$hf_mig$KB977914* C:WINDOWS$hf_mig$KB978037* C:WINDOWS$hf_mig$KB978338* C:WINDOWS$hf_mig$KB978542* C:WINDOWS$hf_mig$KB978601* C:WINDOWS$hf_mig$KB978706* C:WINDOWS$hf_mig$KB979309* C:WINDOWS$hf_mig$KB979482* C:WINDOWS$hf_mig$KB979687* C:WINDOWS$hf_mig$KB980195* C:WINDOWS$hf_mig$KB980232* C:WINDOWS$hf_mig$KB980436* C:WINDOWS$hf_mig$KB981322* C:WINDOWS$hf_mig$KB981349* C:WINDOWS$hf_mig$KB981852* C:WINDOWS$hf_mig$KB981957* C:WINDOWS$hf_mig$KB981997* C:WINDOWS$hf_mig$KB982132* C:WINDOWS$hf_mig$KB982214* C:WINDOWS$hf_mig$KB982381-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB982381-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB982665* C:WINDOWS$NtServicePackUninstall$* C:WINDOWS$NtServicePackUninstallIDNMitigationAPIs$* C:WINDOWS$NtServicePackUninstallNLSDownlevelMapping$* C:WINDOWS$NtUninstallMSCompPackV1$* C:WINDOWS$NtUninstallWMFDist11$* C:WINDOWS$NtUninstallwmp11$* C:WINDOWS$NtUninstallWudf01000$* C:WINDOWSassemblyNativeImages_v2.0.50727_32index411.dat [File]* C:WINDOWSassemblyNativeImages_v2.0.50727_32index412.dat [File]* C:WINDOWSassemblyPublisherPolicy.tme [File]* C:WINDOWSassemblypubpol36.dat [File]* C:WINDOWSFonts8514fix.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514fix0.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514fixe.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514fixg.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514fixr.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514fixt.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514oem.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514oem2.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514oem4.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514oeme.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514oemg.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514oemr.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514oemt.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514sys.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514sys0.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514syse.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514sysg.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514sysr.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514syst.fon [File]* C:WINDOWSFonts85775.fon [File]* C:WINDOWSFonts85855.fon [File]* C:WINDOWSFonts85f1257.fon [File]* C:WINDOWSFonts85f12570.fon [File]* C:WINDOWSFonts85s1257.fon [File]* C:WINDOWSFonts85s12570.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp775.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp775_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp850.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp850_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp852.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp852_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp855.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp855_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp857.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp866.fon [File]* C:WINDOWSFontscga40737.fon [File]* C:WINDOWSFontscga40850.fon [File]* C:WINDOWSFontscga40852.fon [File]* C:WINDOWSFontscga40857.fon [File]* C:WINDOWSFontscga40866.fon [File]* C:WINDOWSFontscga40869.fon [File]* C:WINDOWSFontscga40wo0.fon [File]* C:WINDOWSFontscga40woa.fon [File]* C:WINDOWSFontscga80737.fon [File]* C:WINDOWSFontscga80850.fon [File]* C:WINDOWSFontscga80852.fon [File]* C:WINDOWSFontscga80857.fon [File]* C:WINDOWSFontscga80866.fon [File]* C:WINDOWSFontscga80869.fon [File]* C:WINDOWSFontscga80woa.fon [File]* C:WINDOWSFontscoue1250.fon [File]* C:WINDOWSFontscoue1257.fon [File]* C:WINDOWSFontscouf1250.fon [File]* C:WINDOWSFontscouf1257.fon [File]* C:WINDOWSFontscouree.fon [File]* C:WINDOWSFontscoureg.fon [File]* C:WINDOWSFontscouret.fon [File]* C:WINDOWSFontscourfe.fon [File]* C:WINDOWSFontscourfe_0.fon [File]* C:WINDOWSFontscourfg.fon [File]* C:WINDOWSFontscourfr.fon [File]* C:WINDOWSFontscourft.fon [File]* C:WINDOWSFontsdos737.fon [File]* C:WINDOWSFontsdos737_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsdosapp.fon [File]* C:WINDOWSFontsega40737.fon [File]* C:WINDOWSFontsega40850.fon [File]* C:WINDOWSFontsega40852.fon [File]* C:WINDOWSFontsega40857.fon [File]* C:WINDOWSFontsega40866.fon [File]* C:WINDOWSFontsega40869.fon [File]* C:WINDOWSFontsega40woa.fon [File]* C:WINDOWSFontsega80737.fon [File]* C:WINDOWSFontsega80850.fon [File]* C:WINDOWSFontsega80852.fon [File]* C:WINDOWSFontsega80857.fon [File]* C:WINDOWSFontsega80866.fon [File]* C:WINDOWSFontsega80869.fon [File]* C:WINDOWSFontsega80woa.fon [File]* C:WINDOWSFontsMARLETT0.TTF [File]* C:WINDOWSFontssere1250.fon [File]* C:WINDOWSFontssere1257.fon [File]* C:WINDOWSFontsserf1257.fon [File]* C:WINDOWSFontsserifee.fon [File]* C:WINDOWSFontsserifee0.fon [File]* C:WINDOWSFontsserifeg.fon [File]* C:WINDOWSFontsserifet.fon [File]* C:WINDOWSFontsseriffe.fon [File]* C:WINDOWSFontsseriffg.fon [File]* C:WINDOWSFontsseriffr.fon [File]* C:WINDOWSFontsserifft.fon [File]* C:WINDOWSFontssmae1257.fon [File]* C:WINDOWSFontssmaf1250.fon [File]* C:WINDOWSFontssmaf1257.fon [File]* C:WINDOWSFontssmallee.fon [File]* C:WINDOWSFontssmalleg.fon [File]* C:WINDOWSFontssmallet.fon [File]* C:WINDOWSFontssmallfe.fon [File]* C:WINDOWSFontssmallfg.fon [File]* C:WINDOWSFontssmallfr.fon [File]* C:WINDOWSFontssmallft.fon [File]* C:WINDOWSFontsssee1250.fon [File]* C:WINDOWSFontsssee1257.fon [File]* C:WINDOWSFontsssef1250.fon [File]* C:WINDOWSFontsssef1257.fon [File]* C:WINDOWSFontssserifee.fon [File]* C:WINDOWSFontssserifeg.fon [File]* C:WINDOWSFontssserifet.fon [File]* C:WINDOWSFontssseriff2.fon [File]* C:WINDOWSFontssseriffe.fon [File]* C:WINDOWSFontssseriffg.fon [File]* C:WINDOWSFontssseriffr.fon [File]* C:WINDOWSFontssserifft.fon [File]* C:WINDOWSFontssymbole.fon [File]* C:WINDOWSFontsSYMBOLF.FON [File]* C:WINDOWSFontsvga737.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga737_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga775.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga775_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga850.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga850_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga852.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga855.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga855_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga857.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga857_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga860.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga860_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga863.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga863_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga865.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga865_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga866.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga869.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga869_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgaf1257.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgafixe.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgafixg.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgafixr.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgafixt.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgaoem.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgas1257.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgasyse.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgasysg.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgasysr.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgasyst.fon [File]* C:WINDOWSftpcache* C:WINDOWSie7* C:WINDOWSie7updatesKB2360131-IE7* C:WINDOWSie7updatesKB2416400-IE7* C:WINDOWSie7updatesKB2482017-IE7* C:WINDOWSie7updatesKB2497640-IE7* C:WINDOWSie7updatesKB2647516-IE7* C:WINDOWSie7updatesKB938127-v2-IE7* C:WINDOWSie7updatesKB956390-IE7* C:WINDOWSie7updatesKB958215-IE7* C:WINDOWSie7updatesKB982381-IE7* C:WINDOWSie8* C:WINDOWSie8updatesKB2510531-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2544521-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2598845-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2618444-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2647516-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2699988-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2722913-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2744842-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2761465-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2792100-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2797052-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2799329-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2809289-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2817183-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2829530-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2838727-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2847204-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2862772-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2870699-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2879017-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB982381-IE8* C:WINDOWSinf* C:WINDOWSinfoem102.inf [File]* C:WINDOWSinfoem103.inf [File]* C:WINDOWSinfoem22.inf [File]* C:WINDOWSinfoem37.inf [File]* C:WINDOWSinfoem96.inf [File]* C:WINDOWSInstaller* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109010020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109010020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109030000000000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109030000000000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109030000000000000000F01FEC12.0.6425* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed000021091A0020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed000021091A0020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109440020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109440020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109510020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109510020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109610020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109610020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109810020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109810020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109910020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109910020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109A10020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109A10020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109AB0020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109AB0020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109B10020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109B10020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109E60020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109E60020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109F10020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109F10020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109F10070400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109F10070400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109F10090400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109F10090400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109F10091400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109F10091400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed0DC1503A46F231838AD88BCDDC8E8F7C* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed0DC1503A46F231838AD88BCDDC8E8F7C3.2.30729* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed26DDC2EC4210AC63483DF9D4FCC5B59D* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed26DDC2EC4210AC63483DF9D4FCC5B59D3.5.30729* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed68AB67CA3301004F7706000000000030* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed68AB67CA3301004F77060000000000308.0.0* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed68AB67CA7DA73301B7448A0300000030* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed68AB67CA7DA73301B7448A03000000308.3.0* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed68AB67CA840108787706000000000050* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed68AB67CA84010878770600000000005010.0.0* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$ManagedDC3BF90CC0D3D2F398A9A6D1762F70F3* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$ManagedDC3BF90CC0D3D2F398A9A6D1762F70F32.2.30729* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag00.sqm [File]* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag01.sqm [File]* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag02.sqm [File]* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag03.sqm [File]* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag04.sqm [File]* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag05.sqm [File]* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag06.sqm [File]* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag07.sqm [File]* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag08.sqm [File]* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag09.sqm [File]* C:WINDOWSpchealthhelpctrPackageStoreinstance_Personal_32_1033.cab [File]* C:WINDOWSpchealthhelpctrPackageStorepackage_1.cab [File]* C:WINDOWSpchealthhelpctrPackageStorepackage_2.cab [File]* C:WINDOWSpchealthhelpctrPackageStorepackage_3.cab [File]* C:WINDOWSpchealthhelpctrPackageStorepackage_4.cab [File]* C:WINDOWSpchealthhelpctrPackageStorepackage_5.cab [File]* C:WINDOWSpchealthhelpctrPackageStorepackage_6.cab [File]* C:WINDOWSPIF* C:WINDOWSrepairntuser.dat [File]* C:WINDOWSsystem329B85EBFDB7.sys [File]* C:WINDOWSsystem32CanonIJ Uninstaller Information* C:WINDOWSsystem32CanonIJ Uninstaller Information{1199FAD5-9546-44f3-81CF-FFDB8040B7BF}_Canon_iP1800_series* C:WINDOWSsystem32CanonIJ Uninstaller Information{1199FAD5-9546-44f3-81CF-FFDB8040B7BF}_Canon_iP1900_series* C:WINDOWSsystem32cdplayer.exe.manifest [File]* C:WINDOWSsystem32configdefault.LOG [File]* C:WINDOWSsystem32configSAM.LOG [File]* C:WINDOWSsystem32configSECURITY.LOG [File]* C:WINDOWSsystem32configsoftware.LOG [File]* C:WINDOWSsystem32configsystem.LOG [File]* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileApplication Data* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileCookies* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileLocal Settings* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileLocal SettingsApplication Data* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat [File]* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat.LOG [File]* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileLocal SettingsHistory* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileLocal SettingsHistoryHistory.IE5* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileLocal SettingsHistoryHistory.IE5MSHist012009011020090111* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileLocal SettingsTemporary Internet Files* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileNetHood* C:WINDOWSsystem32configsystemprofilentuser.dat.LOG [File]* C:WINDOWSsystem32configsystemprofilePrintHood* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileRecent* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileSendTo* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileTemplates* C:WINDOWSsystem32configTempKey.LOG [File]* C:WINDOWSsystem32dllcache* C:WINDOWSsystem32driversUMDFMsftWdf_user_01_00_00.Wdf [File]* C:WINDOWSsystem32driversUMDFMsft_User_WpdMtpDr_01_00_00.Wdf [File]* C:WINDOWSsystem32ezsidmv.dat [File]* C:WINDOWSsystem32KGyGaAvL.sys [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-182b3eb903-47d2-428a-a556-eea542d0b81d [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-1850f75c2d-cf1f-4a8d-bc09-dc5a096985fb [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-187aeb4ab5-d649-44bc-9149-0324976d3c12 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18a9df3369-21d2-42ab-a060-be2a9cf297f9 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18Preferred [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User086db86a-c732-4e26-a37d-da60a2767cd6 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User100180aa-73c9-43e3-8cff-6c6d68ba96fd [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User117f8132-24f1-4dc4-80be-7843613a484f [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User16c91030-606f-4f7e-9c1c-8a9c2c9a5be3 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User16ec1afd-581c-498e-9ef2-b47d692a8cd8 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User1d5b5d24-f5ec-4912-8bc6-0df9cbbe5598 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User488446e4-09d0-4dcf-853e-36d1d46d5dd1 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User66ad8a76-ea6a-4866-96f5-6b95bf75e023 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User7d49dfa4-31b5-4f35-aa85-b1386edaf681 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User7e0cc2b6-18d7-45e4-b78c-f9d183783572 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User8cd09aec-40bf-4077-aa50-b60bef2acc03 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18Usera57027e5-cd0e-44ea-adcd-5c47b581137d [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18Userc766669a-c47a-4993-bcd5-7b2feae228be [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18Userca5bde2e-35d2-4af0-9be5-5e36a1e851f5 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18Userd80c8c63-4d81-4a18-8468-9cdbad66cc3c [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18Usere5fb9144-4ba9-4f52-a7e1-e6562e4628a8 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18Userf4dc7fc7-2b70-4590-b6a8-3943e3a07bbb [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18Userf6d1c5f0-02e9-42b6-a165-ec0a4c1e9e65 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18Userff8809c4-10f7-44da-8534-6d4edf7d2d0c [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18UserPreferred [File]* C:WINDOWSsystem32ncpa.cpl.manifest [File]* C:WINDOWSsystem32nwc.cpl.manifest [File]* C:WINDOWSsystem32Restorefilelist.xml [File]* C:WINDOWSsystem32sapi.cpl.manifest [File]* C:WINDOWSsystem32WindowsLogon.manifest [File]* C:WINDOWSsystem32wuaucpl.cpl.manifest [File]* C:WINDOWSTasksSA.DAT [File]* C:WINDOWSTasksUser_Feed_Synchronization-{83E823F6-92D2-42FA-9EAA-201325D3ED35}.job [File]* C:WINDOWStwain_32D125UCSUI.GID [File]* C:WINDOWSWindowsShell.Manifest [File]* C:WINDOWSwinnt.bmp [File]* C:WINDOWSwinnt256.bmp [File]Finished scanning the C: drive. 658 hidden items found.Scanning the D: drive* D:2sport_za_vsichki2007~WRL3379.tmp [File]* D:2sport_za_vsichki2007~WRL3681.tmp [File]* D:2sport_za_vsichki2010temp~WRL0169.tmp [File]* D:2sport_za_vsichki2010temp~WRL0658.tmp [File]* D:2sport_za_vsichki2010temp~WRL3376.tmp [File]* D:2sport_za_vsichkitemp~WRL0214.tmp [File]* D:2sport_za_vsichki~$ОГРАМА момчета 10 г 2005.doc [File]* D:DOGOVORI22 DOG-ZAK_ZA_DOGOVORITE~$G_ZANAEM_IMOT.p65 [File]* D:DOGOVORI22 DOG-ZAK_ZA_DOGOVORITE~$PDZZ11.DOC [File]* D:RECYCLER* D:RECYCLERS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004* D:RECYCLERS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004Dd9.db [File]* D:RECYCLERS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004INFO2 [File]* D:System Volume Information* D:VIKscanman.ini [File]* D:WORKS~$ЕБВАТЕЛЕН ЛИСТ.doc [File]* D:Генка~WRL2938.tmp [File]* D:рЕФЕРАТИ мАРИЯНИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИДЕИscanman.ini [File]* D:рЕФЕРАТИ мАРИЯНИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИДЕИ1scanman.ini [File]* D:рЕФЕРАТИ мАРИЯНКосовоКосовоscanman.ini [File]* D:Файлове за възстановяване и работни стари архиви29,06,2011~$рма Коко юли 2012.doc [File]* D:Файлове за възстановяване и работни стари архиви29,06,2011~WRL0003.tmp [File]Finished scanning the D: drive. 22 hidden items found.Scanning the E: drive* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориГенка~WRL2938.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДекларации~WRL1892.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДекларации~WRL2161.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTapartamentiBB-ZI [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTapartamenti~$t[1].akt_pleven.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTET YORDANKA~$ Y.STAN4EVA-AP3.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTOBSTOYATELSTVENI~$отоколВЕЛЕВ.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTOBSTOYATELSTVENI~WRL0001.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTUPI~$Т ЛЮДИ.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTYANUSHHIGIA~$-Britinv of-Elka.rtf [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTYANUSHHIGIA~$o- APAR BEN4O.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTYANUSHбенчочетвъртъкипотеки~$otekaaaa.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTYANUSHбенчочетвъртъкНОВИ 03.20098~$- UPI- светослав.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTYANUSHбенчочетвъртъкНОВИ 03.20098~$EDWARITELEN obrasez - за обединяване.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTYANUSHбенчочетвъртъкНОВИ 03.20098~$o- T.LIN.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTYANUSHбенчочетвъртъкНОВИ 03.20098~$МЛАДЕН.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTYANUSHбенчочетвъртъкНОВИ 03.2009~$VA.KODA.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTЛИХВОТОЧКИ~$PALN.ZUPGMJSV -24 [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАпълномощни~$ALN.5 .doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 201112.06.2013 г~$ГОВОР ЗА МПС ВЕЛИЧКО ВЕЛИКОВ.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ 2011 Г25.10.2011г~$лба Мехмедов до Районен Съд.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ 2011 Г25.10.2011г~$лба Мехмедов.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ 2011 Г25.10.2011г~WRL3184.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ 2011 Г25.10.2011г~WRL3716.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ ПАПКИ 2012 Г10.09.2012~WRL0293.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ ПАПКИ 2012 Г10.09.2012~WRL3191.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ ПАПКИ 2012 Г18.07.2012 г~$ Ъ Л Н О М О Щ Н О З А М П С Диян Николов Петков.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ ПАПКИ 2012 Г21.05.2012 г~WRL2884.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ ПАПКИ 2012 Г21.05.2012 г~WRL3409.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ ПАПКИ 2012 Г21.06.2012 Г~$ГОВОР ЗА НАЕМ Хрисимир Димитров.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ ПАПКИ 2012 Г21.06.2012 Г~WRL1824.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИВЪЗСТАНОВЕНИ ФАЙЛОВЕVODOLEY6.OLD [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИГенка~WRL2938.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИНОТ. АКТОВЕ ВАЛЬО, ПЪТКА, ЙОАНА13.06.2013 г. АРЕНДА с. ВЪЛЧИТРЪН към ВЛАДИМИР ЛОЗАНСКИ~$говор за АРЕНДА с. ВЪЛЧИТРЪН- МЛАДЕН и ДИМИТЪР към ВЛАДИМИР.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИНОТ. АКТОВЕ ВАЛЬО, ПЪТКА, ЙОАНААРХИВ АКТОВЕ и АРЕНДИ - ФЕВРУАРИ 2013 Г20.02.2013 Г. ПРЕАРЕНДА И АКТ - СЛАВЯНОВО към ДИМИТЪР НЕНОВ~$говор за ПРЕАРЕНДА СЛАВЯНОВО- ДИМИТЪР НЕНОВ.doc [File]* E:RECYCLER* E:RECYCLERS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004* E:RECYCLERS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004INFO2 [File]* E:System Volume InformationFinished scanning the E: drive. 39 hidden items found.Scanning the F: drive* F:RECYCLER* F:RECYCLERS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004* F:RECYCLERS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004INFO2 [File]* F:System Volume InformationFinished scanning the F: drive. 4 hidden items found.Program finished at: 11/08/2013 08:58:09 AMExecution time: 0 hours(s), 2 minute(s), and 20 seconds(s)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Публикувано изображение Кликнете на Start > Run или натиснете клавишната комбинация Windows Key + R и с Copy / Paste  в отворилия се прозорец,въведете:

 

 

C:ComboFix.txt

 

и натиснете OK. Моля, публикувайте съдържанието му в следващия си пост.
 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Отваря се само прозорец на Експлорер с основното съдържание на C:

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Публикувано изображение Бихте ли стартирали и този инструмент - Shortcut Cleaner
След това публикувайте и неговия лог файл sc-cleaner.txt.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Shortcut Cleaner 1.2.5 by Lawrence Abrams (Grinler)http://www.bleepingcomputer.com/Copyright 2008-2013 BleepingComputer.comMore Information about Shortcut Cleaner can be found at this link:http://www.bleepingcomputer.com/download/shortcut-cleaner/Windows Version: Microsoft Windows XP Service Pack 3Program started at: 11/08/2013 10:03:50 AM.Scanning for registry hijacks:* No issues found in the Registry.Searching for Hijacked Shortcuts:Searching C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVStart MenuSearching C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSStart MenuSearching C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchSearching C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSDesktopSearching C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktop0 bad shortcuts found.Program finished at: 11/08/2013 10:03:52 AMExecution time: 0 hours(s), 0 minute(s), and 2 seconds(s)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Сканирането извършено, открита една заплаха, която е излекувана.

Но в карантината отново се пълни със файлове, след като се обърна към някоя от папките на Декстопа.

 

Продължава ли този проблем..?....Всички лог файлове са чисти..!!! :)

Публикувано изображениеИзтеглете OTL.exe и го запазете на десктопа

[*]Стартирайте OTL.exe.

[*]Направете следните настройки:

[*]Сложете отметка пред Scan All Users

[*]Под менюто File Age изберете 90 days

[*]Под менюто Standard Registry променете на ALL

[*]Сложете отметки пред LOP и Purity Check

[*]Под Публикувано изображение с Copy/ Paste въведете изцяло следната текстова информация (само това, което е поставено в карето):

 

netsvcsmsconfigsafebootminimalsafebootnetworkactivexdrivers32%SYSTEMDRIVE%*.exe/md5startexplorer.exewinlogon.exeUserinit.exesvchost.exeservices.exe/md5stop%systemroot%*. /rp /s%systemdrive%$Recycle.Bin|@;true;true;true /fpDRIVESCREATERESTOREPOINT
[*]Натиснете маркираният в синьо бутон: Run Scan.

[*]Като приключи проверката, ще се създадат два файла - OTL.Txt и Extras.Txt. Файлът OTL.Txt копирайте в следващия си пост. Extras.Txt прикачете в следващия си коментар (погледнете опцията Прикачени файлове, когато публикувате мнение).

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Продължава от сутринта изчистих карантината:

това е част от новите събития:

 

08.11.2013 10:19:29 Защита на файловата система в реално време файл C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopТЕМП ПИСАНИПИСАНИ.pif Win32/AutoRun.Agent.UD червей почистен чрез изтриване - под карантина NT AUTHORITYSYSTEM Възникна събитие с новосъздаден файл.
08.11.2013 10:19:28 Защита на файловата система в реално време файл C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopТЕМП ПИСАНИПИСАНИ.pif Win32/AutoRun.Agent.UD червей почистен чрез изтриване - под карантина NT AUTHORITYSYSTEM Възникна събитие с новосъздаден файл.
08.11.2013 10:19:27 Защита на файловата система в реално време файл C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopТЕМП ПИСАНИПИСАНИ.pif Win32/AutoRun.Agent.UD червей почистен чрез изтриване - под карантина NT AUTHORITYSYSTEM Възникна събитие с новосъздаден файл.
08.11.2013 10:19:26 Защита на файловата система в реално време файл C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopТЕМП ПИСАНИПИСАНИ.pif Win32/AutoRun.Agent.UD червей почистен чрез изтриване - под карантина NT AUTHORITYSYSTEM Възникна събитие с новосъздаден файл.
08.11.2013 10:19:25 Защита на файловата система в реално време файл C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopТЕМП ПИСАНИПИСАНИ.pif Win32/AutoRun.Agent.UD червей почистен чрез изтриване - под карантина NT AUTHORITYSYSTEM Възникна събитие с новосъздаден файл.
08.11.2013 10:19:24 Защита на файловата система в реално време файл C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopПРОГРАМИПРОГРАМИ.bat Win32/AutoRun.Agent.UD червей почистен чрез изтриване - под карантина NT AUTHORITYSYSTEM Възникна събитие с новосъздаден файл.
08.11.2013 10:19:23 Защита на файловата система в реално време файл C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopПРОГРАМИПРОГРАМИ.bat Win32/AutoRun.Agent.UD червей почистен чрез изтриване - под карантина NT AUTHORITYSYSTEM Възникна събитие с новосъздаден файл.
08.11.2013 10:19:22 Защита на файловата система в реално време файл C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopПРОГРАМИПРОГРАМИ.bat Win32/AutoRun.Agent.UD червей почистен чрез изтриване - под карантина NT AUTHORITYSYSTEM Възникна събитие с новосъздаден файл.

 

Ето и прикачения репорт.  

Няма създаден файл Extras.Txt

 

 

OTL logfile created on: 08.11.2013 10:15:33 - Run 4
OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 Folder = C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktop
Windows XP Home Edition Service Pack 3 (Version = 5.1.2600) - Type = NTWorkstation
Internet Explorer (Version = 8.0.6001.18702)
Locale: 00000402 | Country: Bulgaria | Language: bgr | Date Format: dd.M.yyyy

1.99 Gb Total Physical Memory | 1.12 Gb Available Physical Memory | 56.05% Memory free
4.82 Gb Paging File | 3.91 Gb Available in Paging File | 81.09% Paging File free
Paging file location(s): C:pagefile.sys 3057 3057 [binary data]

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:WINDOWS | %ProgramFiles% = C:Program Files
Drive C: | 39.06 Gb Total Space | 15.22 Gb Free Space | 38.96% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive D: | 34.18 Gb Total Space | 10.41 Gb Free Space | 30.46% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive E: | 37.11 Gb Total Space | 15.48 Gb Free Space | 41.72% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive F: | 38.69 Gb Total Space | 6.80 Gb Free Space | 17.58% Space Free | Partition Type: NTFS

Computer Name: IVAN | User Name: IVAN STAMENOV | Logged in as Administrator.
Boot Mode: Normal | Scan Mode: All users
Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 90 Days

========== Processes (SafeList) ==========

PRC - C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopOTL.exe (OldTimer Tools)
PRC - C:Program FilesJavajre7binjqs.exe (Oracle Corporation)
PRC - C:Program FilesOperaopera.exe (Opera Software)
PRC - C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamscheduler.exe (Malwarebytes Corporation)
PRC - C:Program FilesPure NetworksNetwork Magicnmapp.exe (Cisco Systems, Inc.)
PRC - C:Program FilesUSB Disk Security6USBGuard.exe (Zbshareware Lab)
PRC - C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusekrn.exe (ESET)
PRC - C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusegui.exe (ESET)
PRC - C:Program FilesCommon FilesAcronisCDPafcdpsrv.exe (Acronis)
PRC - C:Program FilesCommon FilesAcronisSchedule2schedul2.exe (Acronis)
PRC - C:WINDOWSsystem32FsUsbExService.Exe (Teruten)
PRC - C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysSharedDTSRVC.exe ()
PRC - C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysDriverspdisrvc.exe (Portrait Displays, Inc.)
PRC - C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmsrvc.exe (Cisco Systems, Inc.)
PRC - C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmctxth.exe (Cisco Systems, Inc.)
PRC - C:WINDOWSexplorer.exe (Microsoft Corporation)
PRC - C:Program FilesA4TechKeyboardIkeymain.exe (A4Tech Co.,Ltd.)
PRC - C:Program FilesA4TechMouseAmoumain.exe (A4Tech Co.,Ltd.)
PRC - C:WINDOWSsystem32PSIService.exe ()
PRC - C:Program FilesCanonCALCALMAIN.exe (Canon Inc.)
PRC - C:Program FilesClockSpClDlx.exe (Lux Aeterna)


========== Modules (No Company Name) ==========

MOD - C:WINDOWSsystem32MacromedFlashNPSWF32_11_9_900_117.dll ()
MOD - C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysSharedDTSRVC.exe ()
MOD - C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformCAntiVirusCOM.dll ()
MOD - C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformCFirewallCOM.dll ()
MOD - C:WINDOWSsystem32msdmo.dll ()
MOD - C:WINDOWSsystem32devenum.dll ()
MOD - C:WINDOWSsystem32PSIService.exe ()
MOD - C:WINDOWSsystem32CNQL3203.DLL ()
MOD - C:Program FilesClockvoiceBulgarian (male).dll ()
MOD - C:Program FilesClocktimer.dll ()
MOD - C:WINDOWSsystem32HPBHEALR.DLL ()
MOD - C:Program FilesClockspcl01.dll ()


========== Services (SafeList) ==========

SRV - (HidServ) -- %SystemRoot%System32hidserv.dll File not found
SRV - (AppMgmt) -- %SystemRoot%System32appmgmts.dll File not found
SRV - (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) -- C:WINDOWSsystem32MacromedFlashFlashPlayerUpdateService.exe (Adobe Systems Incorporated)
SRV - (JavaQuickStarterService) -- C:Program FilesJavajre7binjqs.exe (Oracle Corporation)
SRV - (MBAMService) -- C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamservice.exe (Malwarebytes Corporation)
SRV - (MBAMScheduler) -- C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamscheduler.exe (Malwarebytes Corporation)
SRV - (SkypeUpdate) -- C:Program FilesSkypeUpdaterUpdater.exe (Skype Technologies)
SRV - (EhttpSrv) -- C:Program FilesESETESET NOD32 AntivirusEHttpSrv.exe (ESET)
SRV - (ekrn) -- C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusekrn.exe (ESET)
SRV - (afcdpsrv) -- C:Program FilesCommon FilesAcronisCDPafcdpsrv.exe (Acronis)
SRV - (AcrSch2Svc) -- C:Program FilesCommon FilesAcronisSchedule2schedul2.exe (Acronis)
SRV - (FsUsbExService) -- C:WINDOWSsystem32FsUsbExService.Exe (Teruten)
SRV - (DTSRVC) -- C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysSharedDTSRVC.exe ()
SRV - (PdiService) -- C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysDriverspdisrvc.exe (Portrait Displays, Inc.)
SRV - (nmservice) -- C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmsrvc.exe (Cisco Systems, Inc.)
SRV - (FLEXnet Licensing Service) -- C:Program FilesCommon FilesMacrovision SharedFLEXnet PublisherFNPLicensingService.exe (Macrovision Europe Ltd.)
SRV - (ProtexisLicensing) -- C:WINDOWSsystem32PSIService.exe ()
SRV - (CCALib8) -- C:Program FilesCanonCALCALMAIN.exe (Canon Inc.)


========== Driver Services (SafeList) ==========

DRV - (WDICA) -- File not found
DRV - (PDRFRAME) -- File not found
DRV - (PDRELI) -- File not found
DRV - (PDFRAME) -- File not found
DRV - (PDCOMP) -- File not found
DRV - (PCIDump) -- File not found
DRV - (PAR1284) -- System32Driverspar1284.sys File not found
DRV - (MpKslc66818b7) -- c:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataMicrosoftMicrosoft AntimalwareDefinition Updates{1293153D-5AB9-43C6-B680-867C70C8E8BC}MpKslc66818b7.sys File not found
DRV - (lbrtfdc) -- File not found
DRV - (i2omgmt) -- File not found
DRV - (Changer) -- File not found
DRV - (CDRPDACC) -- C:Program Files321StudiosSharedCDRPDACC.SYS File not found
DRV - (catchme) -- C:DOCUME~1IVANST~1LOCALS~1Tempcatchme.sys File not found
DRV - (OlmarikFixer) -- C:WINDOWSsystem32driversOlmarikFixer.sys (ESET)
DRV - (MBAMProtector) -- C:WINDOWSsystem32driversmbam.sys (Malwarebytes Corporation)
DRV - (sptd) -- C:WINDOWSsystem32driverssptd.sys (Duplex Secure Ltd.)
DRV - (eamon) -- C:WINDOWSsystem32driverseamon.sys (ESET)
DRV - (ehdrv) -- C:WINDOWSsystem32driversehdrv.sys (ESET)
DRV - (epfwtdir) -- C:WINDOWSsystem32driversepfwtdir.sys (ESET)
DRV - (afcdp) -- C:WINDOWSsystem32driversafcdp.sys (Acronis)
DRV - (tdrpman273) -- C:WINDOWSsystem32driverstdrpm273.sys (Acronis)
DRV - (timounter) -- C:WINDOWSsystem32driverstimntr.sys (Acronis)
DRV - (snapman) -- C:WINDOWSsystem32driverssnapman.sys (Acronis)
DRV - (FsUsbExDisk) -- C:WINDOWSsystem32FsUsbExDisk.Sys ()
DRV - (ss_mdm) -- C:WINDOWSsystem32driversss_mdm.sys (MCCI Corporation)
DRV - (ss_bus) -- C:WINDOWSsystem32driversss_bus.sys (MCCI Corporation)
DRV - (ss_mdfl) -- C:WINDOWSsystem32driversss_mdfl.sys (MCCI Corporation)
DRV - (PdiPorts) -- C:WINDOWSsystem32driversPdiPorts.sys (Portrait Displays, Inc.)
DRV - (purendis) -- C:WINDOWSsystem32driverspurendis.sys (Cisco Systems, Inc.)
DRV - (pnarp) -- C:WINDOWSsystem32driverspnarp.sys (Cisco Systems, Inc.)
DRV - (Pivot) -- C:WINDOWSsystem32driverspivot.sys (Portrait Displays, Inc.)
DRV - (pivotmou) -- C:WINDOWSsystem32driverspivotmou.sys (Portrait Displays, Inc.)
DRV - (nm) -- C:WINDOWSsystem32driversnmnt.sys (Microsoft Corporation)
DRV - (RT73) -- C:WINDOWSsystem32driversrt73.sys (Ralink Technology, Corp.)
DRV - (AtcL001) -- C:WINDOWSsystem32driversl151x86.sys (Atheros Communications Inc.)
DRV - (BlueletAudio) -- C:WINDOWSsystem32driversblueletaudio.sys (IVT Corporation.)
DRV - (Btcsrusb) -- C:WINDOWSsystem32driversbtcusb.sys (IVT Corporation.)
DRV - (IntcAzAudAddService) -- C:WINDOWSsystem32driversRtkHDAud.sys (Realtek Semiconductor Corp.)
DRV - (BlueletSCOAudio) -- C:WINDOWSsystem32driversBlueletSCOAudio.sys (IVT Corporation.)
DRV - (BT) -- C:WINDOWSsystem32driversbtnetdrv.sys (IVT Corporation.)
DRV - (BTHidMgr) -- C:WINDOWSsystem32driversBTHidMgr.sys (IVT Corporation.)
DRV - (BTHidEnum) -- C:WINDOWSsystem32driversvbtenum.sys (IVT Corporation.)
DRV - (VcommMgr) -- C:WINDOWSsystem32driversVcommMgr.sys (IVT Corporation.)
DRV - (VComm) -- C:WINDOWSsystem32driversVComm.sys (IVT Corporation.)
DRV - (Amps2prt) -- C:WINDOWSsystem32driversAmps2prt.sys (A4Tech Co.,Ltd.)
DRV - (BTNetFilter) -- C:Program FilesIVT CorporationBlueSoleildeviceWin2kBTNetFilter.sys (IVT Corporation.)
DRV - (MTsensor) -- C:WINDOWSsystem32driversASACPI.sys ()
DRV - (rtl8139) -- C:WINDOWSsystem32driversRTL8139.sys (Realtek Semiconductor Corporation)
DRV - (EL90X) -- C:WINDOWSsystem32driversel90xnd5.sys (3Com Corporation)


========== Standard Registry (All) ==========


========== Internet Explorer ==========

IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Secondary_Page_URL = [binary data]
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Extensions Off Page = about:NoAdd-ons
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Local Page = C:WINDOWSsystem32blank.htm
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Security Risk Page = about:SecurityRisk
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerSearch,CustomizeSearch = http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchcust.htm
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerSearch,Default_Search_URL = http://www.google.com/ie
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerSearch,SearchAssistant = http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm
IE - HKLM..SearchScopes,DefaultScope = {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
IE - HKLM..SearchScopes{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = http://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}


IE - HKU.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings: "ProxyEnable" = 0

IE - HKUS-1-5-18SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings: "ProxyEnable" = 0IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Local Page = C:WINDOWSsystem32blank.htm
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Page_Transitions = 1
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Bar = http://www.google.com/ie
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,SearchMigratedDefaultName = Google
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,SearchMigratedDefaultURL = http://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.google.bg/
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..URLSearchHook: {CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - C:WINDOWSsystem32ieframe.dll (Microsoft Corporation)
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..SearchScopes,DefaultScope = {4014112C-143D-4C06-B82E-6020E9B52CE0}
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..SearchScopes{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..SearchScopes{39DF5411-36D3-4442-B246-89DAC9D4C653}: "URL" = http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5&search={searchTerms}
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..SearchScopes{4014112C-143D-4C06-B82E-6020E9B52CE0}: "URL" = http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}:{referrer:source?}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&sourceid=ie7&rlz=1I7SKPB
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..SearchScopes{5591BC55-5977-4520-8486-E103D0557695}: "URL" = http://www.google.co.uk/search?hl=en&q={searchTerms}&meta=
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings: "ProxyEnable" = 0


========== FireFox ==========

FF - HKLMSoftwareMozillaPlugins@adobe.com/FlashPlayer: C:WINDOWSsystem32MacromedFlashNPSWF32_11_9_900_117.dll ()
FF - HKLMSoftwareMozillaPlugins@docu-track.com/PDF-XChange Viewer Plugin,version=1.0,application/pdf: C:Program FilesTracker SoftwarePDF ViewernpPDFXCviewNPPlugin.dll (Tracker Software Products Ltd.)
FF - HKLMSoftwareMozillaPlugins@inhatch.com,version=0.7.5: C:Program FilesInhatchTeamInhatchnpinhatch.dll (Inhatch)
FF - HKLMSoftwareMozillaPlugins@java.com/DTPlugin,version=10.45.2: C:Program FilesJavajre7bindtpluginnpDeployJava1.dll (Oracle Corporation)
FF - HKLMSoftwareMozillaPlugins@java.com/JavaPlugin,version=10.45.2: C:Program FilesJavajre7binplugin2npjp2.dll (Oracle Corporation)
FF - HKLMSoftwareMozillaPlugins@microsoft.com/WPF,version=3.5: C:WINDOWSMicrosoft.NETFrameworkv3.5Windows Presentation FoundationNPWPF.dll (Microsoft Corporation)
FF - HKLMSoftwareMozillaPluginsAdobe Acrobat: C:Program FilesAdobeAcrobat 10.0AcrobatAirnppdf32.dll (Adobe Systems Inc.)
FF - HKCUSoftwareMozillaPlugins@docu-track.com/PDF-XChange Viewer Plugin,version=1.0,application/pdf: C:Program FilesTracker SoftwarePDF ViewernpPDFXCviewNPPlugin.dll (Tracker Software Products Ltd.)
FF - HKCUSoftwareMozillaPlugins@tools.google.com/Google Update;version=3: C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleUpdate1.3.21.165npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)
FF - HKCUSoftwareMozillaPlugins@tools.google.com/Google Update;version=9: C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleUpdate1.3.21.165npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)

FF - HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremozillaFirefoxextensions{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}: c:WINDOWSMicrosoft.NETFrameworkv3.5Windows Presentation FoundationDotNetAssistantExtension [2010.11.22 09:37:39 | 000,000,000 | ---D | M]
FF - HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremozillaFirefoxextensionsweb2pdfextension@web2pdf.adobedotcom: C:Program FilesAdobeAcrobat 10.0AcrobatBrowserWCFirefoxExtn [2012.10.01 14:01:37 | 000,000,000 | ---D | M]
FF - HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremozillaThunderbirdExtensionseplgTb@eset.com: C:Program FilesESETESET NOD32 AntivirusMozilla Thunderbird [2011.09.09 09:12:16 | 000,000,000 | ---D | M]


========== Chrome ==========

CHR - default_search_provider: Google (Enabled)
CHR - default_search_provider: search_url = {google:baseURL}search?q={searchTerms}&{google:RLZ}{google:originalQueryForSuggestion}{google:assistedQueryStats}{google:searchFieldtrialParameter}{google:searchClient}{google:sourceId}{google:instantExtendedEnabledParameter}{google:omniboxStartMarginParameter}ie={inputEncoding}
CHR - default_search_provider: suggest_url = {google:baseSuggestURL}search?{google:searchFieldtrialParameter}client={google:suggestClient}&q={searchTerms}&{google:cursorPosition}{google:zeroPrefixUrl}{google:pageClassification}sugkey={google:suggestAPIKeyParameter},
CHR - homepage: http://www.google.bg/
CHR - plugin: Windows Presentation Foundation (Enabled) = c:WINDOWSMicrosoft.NETFrameworkv3.5Windows Presentation FoundationNPWPF.dll
CHR - Extension: YouTube = C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsblpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo4.2.6_0
CHR - Extension: Google u0422u044Au0440u0441u0435u043Du0435 = C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionscoobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf0.0.0.20_0
CHR - Extension: Google Wallet = C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsnmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda0.0.4.11_0
CHR - Extension: Google Wallet = C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsnmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda0.0.5.0_0
CHR - Extension: Bitdefender QuickScan = C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionspdnkcidphdcakpkheohlhocaicfamjie0.9.9.131_0
CHR - Extension: Gmail = C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionspjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia7_1

O1 HOSTS File: ([2013.11.07 11:44:57 | 000,000,786 | ---- | M]) - C:WINDOWSsystem32driversetchosts
O1 - Hosts: 127.0.0.1 localhost
O2 - BHO: (Adobe PDF Reader Link Helper) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelper.dll (Adobe Systems Incorporated)
O2 - BHO: (Adobe PDF Link Helper) - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelperShim.dll (Adobe Systems Incorporated)
O2 - BHO: (BitComet Helper) - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:Program FilesBitComettoolsBitCometBHO_1.5.4.11.dll (BitComet)
O2 - BHO: (Java Plug-In SSV Helper) - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program FilesJavajre7binssv.dll (Oracle Corporation)
O2 - BHO: (Google Toolbar Helper) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:Program FilesGoogleGoogleToolbar1.dll (Google Inc.)
O2 - BHO: (Adobe PDF Conversion Toolbar Helper) - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
O2 - BHO: (Google Toolbar Notifier BHO) - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifier3.1.807.1746swg.dll (Google Inc.)
O2 - BHO: (Java Plug-In 2 SSV Helper) - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:Program FilesJavajre7binjp2ssv.dll (Oracle Corporation)
O2 - BHO: (SmartSelect Class) - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
O3 - HKLM..Toolbar: (&Google) - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:Program FilesGoogleGoogleToolbar1.dll (Google Inc.)
O3 - HKLM..Toolbar: (Adobe PDF) - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
O3 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..ToolbarShellBrowser: (&Address) - {01E04581-4EEE-11D0-BFE9-00AA005B4383} - C:WINDOWSsystem32browseui.dll (Microsoft Corporation)
O3 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..ToolbarWebBrowser: (&Address) - {01E04581-4EEE-11D0-BFE9-00AA005B4383} - C:WINDOWSsystem32browseui.dll (Microsoft Corporation)
O3 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..ToolbarWebBrowser: (&Links) - {0E5CBF21-D15F-11D0-8301-00AA005B4383} - C:WINDOWSsystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
O3 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..ToolbarWebBrowser: (&Google) - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - c:Program FilesGoogleGoogleToolbar1.dll (Google Inc.)
O3 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..ToolbarWebBrowser: (Adobe PDF) - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
O4 - HKLM..Run: [egui] C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusegui.exe (ESET)
O4 - HKLM..Run: [HotKeysCmds] C:WINDOWSsystem32hkcmd.exe (Intel Corporation)
O4 - HKLM..Run: [igfxTray] C:WINDOWSsystem32igfxtray.exe (Intel Corporation)
O4 - HKLM..Run: [iKeyWorks] C:Program FilesA4TechKeyboardIkeymain.exe (A4Tech Co.,Ltd.)
O4 - HKLM..Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%system32dumprep 0 -k File not found
O4 - HKLM..Run: [nmapp] C:Program FilesPure NetworksNetwork Magicnmapp.exe (Cisco Systems, Inc.)
O4 - HKLM..Run: [nmctxth] C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmctxth.exe (Cisco Systems, Inc.)
O4 - HKLM..Run: [Persistence] C:WINDOWSsystem32igfxpers.exe (Intel Corporation)
O4 - HKLM..Run: [sunJavaUpdateSched] C:Program FilesCommon FilesJavaJava Updatejusched.exe (Oracle Corporation)
O4 - HKLM..Run: [WheelMouse] C:Program FilesA4TechMouseAmoumain.exe (A4Tech Co.,Ltd.)
O4 - HKU.DEFAULT..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe (Microsoft Corporation)
O4 - HKUS-1-5-18..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe (Microsoft Corporation)
O4 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..Run: [ctfmon.exe] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe (Microsoft Corporation)
O4 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..Run: [Google Update] C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleUpdateGoogleUpdate.exe (Google Inc.)
O4 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..Run: [speaking Clock Deluxe] C:Program FilesClockSpClDlx.exe (Lux Aeterna)
O4 - Startup: C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVStart MenuProgramsStartupUSB Disk Security.lnk = C:Program FilesUSB Disk Security6USBGuard.exe (Zbshareware Lab)
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: HonorAutoRunSetting = 1
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveAutoRun = 67108863
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveTypeAutoRun = 323
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesSystem: dontdisplaylastusername = 0
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesSystem: legalnoticecaption =
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesSystem: legalnoticetext =
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesSystem: shutdownwithoutlogon = 1
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesSystem: undockwithoutlogon = 1
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesSystem: EnableLinkedConnections = 1
O7 - HKU.DEFAULTSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveTypeAutoRun = 323
O7 - HKU.DEFAULTSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveAutoRun = 67108863
O7 - HKUS-1-5-18SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveTypeAutoRun = 323
O7 - HKUS-1-5-18SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveAutoRun = 67108863
O7 - HKUS-1-5-19SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveTypeAutoRun = 145
O7 - HKUS-1-5-20SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveTypeAutoRun = 145
O7 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveTypeAutoRun = 323
O7 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveAutoRun = 67108863
O7 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesSystem: disableregistrytools = 0
O8 - Extra context menu item: &Експортиране към Microsoft Excel - C:Microsoft Office7Office12EXCEL.EXE (Microsoft Corporation)
O8 - Extra context menu item: &С&валяне &с BitComet - C:Program FilesBitCometBitComet.exe (www.BitComet.com)
O8 - Extra context menu item: &С&валяне на всички с BitComet - C:Program FilesBitCometBitComet.exe (www.BitComet.com)
O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
O8 - Extra context menu item: Append to Existing PDF - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
O8 - Extra context menu item: Convert Link Target to Adobe PDF - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
O9 - Extra 'Tools' menuitem : Uninstall BitDefender Online Scanner - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%bdoscandel.exe File not found
O9 - Extra Button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:Microsoft Office7Office12REFIEBAR.DLL (Microsoft Corporation)
O9 - Extra Button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - C:Program FilesBitComettoolsBitCometBHO_1.5.4.11.dll (BitComet)
O9 - Extra 'Tools' menuitem : @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:WINDOWSnetwork diagnosticxpnetdiag.exe (Microsoft Corporation)
O9 - Extra Button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:WINDOWSsystem32shdocvw.dll (Microsoft Corporation)
O9 - Extra Button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe (Microsoft Corporation)
O9 - Extra 'Tools' menuitem : Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe (Microsoft Corporation)
O10 - NameSpace_Catalog5Catalog_Entries000000000001 [] - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - NameSpace_Catalog5Catalog_Entries000000000002 [] - C:WINDOWSsystem32winrnr.dll (Microsoft Corporation)
O10 - NameSpace_Catalog5Catalog_Entries000000000003 [] - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000001 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000002 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000003 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000004 - C:WINDOWSsystem32rsvpsp.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000005 - C:WINDOWSsystem32rsvpsp.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000006 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000007 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000008 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000009 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000010 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000011 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000012 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000013 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000014 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000015 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000016 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000017 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000018 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000019 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000020 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000021 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} http://download.eset.com/special/eos-beta/OnlineScanner.cab (Reg Error: Key error.)
O16 - DPF: {E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} (Reg Error: Value error.)
O17 - HKLMSystemCCSServicesTcpipParameters: DhcpNameServer = 192.168.0.1
O17 - HKLMSystemCCSServicesTcpipParametersInterfaces{D3AE9797-547A-43F4-9F2A-40867BB4085F}: DhcpNameServer = 192.168.0.1
O18 - ProtocolHandlerabout {3050F406-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:WINDOWSsystem32mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlercdl {3dd53d40-7b8b-11D0-b013-00aa0059ce02} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerdvd {12D51199-0DB5-46FE-A120-47A3D7D937CC} - C:WINDOWSsystem32msvidctl.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerfile {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerftp {79eac9e3-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlergopher {79eac9e4-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerhttp {79eac9e2-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerhttp0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:Program FilesCommon FilesSystemOle DBMSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerhttpoledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:Program FilesCommon FilesSystemOle DBMSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerhttps {79eac9e5-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerhttps0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:Program FilesCommon FilesSystemOle DBMSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerhttpsoledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:Program FilesCommon FilesSystemOle DBMSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandleripp - No CLSID value found
O18 - ProtocolHandleripp0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:Program FilesCommon FilesSystemOle DBMSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerits {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} - C:WINDOWSsystem32itss.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerjavascript {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:WINDOWSsystem32mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerlocal {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlermailto {3050f3DA-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:WINDOWSsystem32mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlermhtml {05300401-BCBC-11d0-85E3-00C04FD85AB4} - C:WINDOWSsystem32inetcomm.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlermk {79eac9e6-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlermsdaipp - No CLSID value found
O18 - ProtocolHandlermsdaipp0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:Program FilesCommon FilesSystemOle DBMSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlermsdaippoledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:Program FilesCommon FilesSystemOle DBMSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerms-help {314111c7-a502-11d2-bbca-00c04f8ec294} - C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedHelphxds.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerms-its {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} - C:WINDOWSsystem32itss.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerpure-go {4746C79A-2042-4332-8650-48966E44ABA8} - C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformpuresp4.dll (Cisco Systems, Inc.)
O18 - ProtocolHandlerres {3050F3BC-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:WINDOWSsystem32mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerskype4com {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:Program FilesCommon FilesSkypeSkype4COM.dll (Skype Technologies)
O18 - ProtocolHandlersysimage {76E67A63-06E9-11D2-A840-006008059382} - C:WINDOWSsystem32mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlertv {CBD30858-AF45-11D2-B6D6-00C04FBBDE6E} - C:WINDOWSsystem32msvidctl.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlervbscript {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:WINDOWSsystem32mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerwia {13F3EA8B-91D7-4F0A-AD76-D2853AC8BECE} - C:WINDOWSsystem32wiascr.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFilterapplication/octet-stream {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:WINDOWSSystem32mscoree.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFilterapplication/x-complus {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:WINDOWSSystem32mscoree.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFilterapplication/x-msdownload {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:WINDOWSSystem32mscoree.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFilterClass Install Handler {32B533BB-EDAE-11d0-BD5A-00AA00B92AF1} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFilterdeflate {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFiltergzip {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFilterlzdhtml {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFiltertext/webviewhtml {733AC4CB-F1A4-11d0-B951-00A0C90312E1} - C:WINDOWSsystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFiltertext/xml {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedOFFICE12MSOXMLMF.DLL (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: Shell - (Explorer.exe) - C:WINDOWSexplorer.exe (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: UserInit - (C:WINDOWSsystem32userinit.exe) - C:WINDOWSsystem32userinit.exe (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: UIHost - (logonui.exe) - C:WINDOWSSystem32logonui.exe (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: VMApplet - (rundll32 shell32) - C:WINDOWSSystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: VMApplet - (Control_RunDLL "sysdm.cpl") - C:WINDOWSSystem32sysdm.cpl (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifycrypt32chain: DllName - (crypt32.dll) - C:WINDOWSSystem32crypt32.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifycryptnet: DllName - (cryptnet.dll) - C:WINDOWSSystem32cryptnet.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifycscdll: DllName - (cscdll.dll) - C:WINDOWSSystem32cscdll.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifydimsntfy: DllName - (%SystemRoot%System32dimsntfy.dll) - C:WINDOWSsystem32dimsntfy.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifyigfxcui: DllName - (igfxdev.dll) - C:WINDOWSSystem32igfxdev.dll (Intel Corporation)
O20 - WinlogonNotifyScCertProp: DllName - (wlnotify.dll) - C:WINDOWSSystem32wlnotify.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifySchedule: DllName - (wlnotify.dll) - C:WINDOWSSystem32wlnotify.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifysclgntfy: DllName - (sclgntfy.dll) - C:WINDOWSSystem32sclgntfy.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifySensLogn: DllName - (WlNotify.dll) - C:WINDOWSSystem32wlnotify.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifytermsrv: DllName - (wlnotify.dll) - C:WINDOWSSystem32wlnotify.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifywlballoon: DllName - (wlnotify.dll) - C:WINDOWSSystem32wlnotify.dll (Microsoft Corporation)
O21 - SSODL: CDBurn - {fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9} - C:WINDOWSsystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
O21 - SSODL: PostBootReminder - {7849596a-48ea-486e-8937-a2a3009f31a9} - C:WINDOWSsystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
O21 - SSODL: SysTray - {35CEC8A3-2BE6-11D2-8773-92E220524153} - C:WINDOWSsystem32stobject.dll (Microsoft Corporation)
O21 - SSODL: UPnPMonitor - {e57ce738-33e8-4c51-8354-bb4de9d215d1} - C:WINDOWSsystem32upnpui.dll (Microsoft Corporation)
O21 - SSODL: WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - C:WINDOWSsystem32webcheck.dll (Microsoft Corporation)
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:WINDOWSsystem32WPDShServiceObj.dll (Microsoft Corporation)
O22 - SharedTaskScheduler: {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - Browseui preloader - C:WINDOWSsystem32browseui.dll (Microsoft Corporation)
O22 - SharedTaskScheduler: {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - Component Categories cache daemon - C:WINDOWSsystem32browseui.dll (Microsoft Corporation)
O24 - Desktop Components:0 (My Current Home Page) - About:Home
O28 - HKLM ShellExecuteHooks: {AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972} - C:WINDOWSSystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
O29 - HKLM SecurityProviders - (msapsspc.dll) - C:WINDOWSSystem32msapsspc.dll (Microsoft Corporation)
O29 - HKLM SecurityProviders - (schannel.dll) - C:WINDOWSSystem32schannel.dll (Microsoft Corporation)
O29 - HKLM SecurityProviders - (digest.dll) - C:WINDOWSSystem32digest.dll (Microsoft Corporation)
O29 - HKLM SecurityProviders - (msnsspc.dll) - C:WINDOWSSystem32msnsspc.dll (Microsoft Corporation)
O30 - LSA: Authentication Packages - (msv1_0) - C:WINDOWSSystem32msv1_0.dll (Microsoft Corporation)
O30 - LSA: Security Packages - (kerberos) - C:WINDOWSSystem32kerberos.dll (Microsoft Corporation)
O30 - LSA: Security Packages - (msv1_0) - C:WINDOWSSystem32msv1_0.dll (Microsoft Corporation)
O30 - LSA: Security Packages - (schannel) - C:WINDOWSSystem32schannel.dll (Microsoft Corporation)
O30 - LSA: Security Packages - (wdigest) - C:WINDOWSSystem32wdigest.dll (Microsoft Corporation)
O31 - SafeBoot: AlternateShell - cmd.exe
O32 - HKLM CDRom: AutoRun - 1
O32 - AutoRun File - [2007.10.30 14:14:33 | 000,000,000 | ---- | M] () - C:AUTOEXEC.BAT -- [ NTFS ]
O34 - HKLM BootExecute: (autocheck autochk *)
O35 - HKLM..comfile [open] -- "%1" %*
O35 - HKLM..exefile [open] -- "%1" %*
O37 - HKLM...com [@ = comfile] -- "%1" %*
O37 - HKLM...exe [@ = exefile] -- "%1" %*
O38 - SubSystemsWindows: (ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3)
O38 - SubSystemsWindows: (ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2)

NetSvcs: 6to4 - File not found
NetSvcs: AppMgmt - %SystemRoot%System32appmgmts.dll File not found
NetSvcs: HidServ - %SystemRoot%System32hidserv.dll File not found
NetSvcs: Ias - File not found
NetSvcs: Iprip - File not found
NetSvcs: Irmon - File not found
NetSvcs: NWCWorkstation - File not found
NetSvcs: Nwsapagent - File not found
NetSvcs: WmdmPmSp - File not found

MsConfig - StartUpReg: Acrobat Assistant 8.0 - hkey= - key= - C:Program FilesAdobeAcrobat 10.0AcrobatAcrotray.exe (Adobe Systems Inc.)
MsConfig - StartUpReg: Adobe Acrobat Speed Launcher - hkey= - key= - C:Program FilesAdobeAcrobat 10.0AcrobatAcrobat_sl.exe (Adobe Systems Incorporated)
MsConfig - StartUpReg: Adobe ARM - hkey= - key= - C:Program FilesCommon FilesAdobeARM1.0AdobeARM.exe (Adobe Systems Incorporated)
MsConfig - StartUpReg: Google Update - hkey= - key= - C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleUpdateGoogleUpdate.exe (Google Inc.)
MsConfig - StartUpReg: MSMSGS - hkey= - key= - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe (Microsoft Corporation)
MsConfig - StartUpReg: nod32kui - hkey= - key= - File not found
MsConfig - StartUpReg: QuickTime Task - hkey= - key= - C:Program FilesQuickTimeqttask.exe (Apple Inc.)
MsConfig - State: "system.ini" - 0
MsConfig - State: "win.ini" - 0
MsConfig - State: "bootini" - 0
MsConfig - State: "services" - 0
MsConfig - State: "startup" - 2

SafeBootMin: 05983202.sys - Driver
SafeBootMin: 99225262.sys - Driver
SafeBootMin: AppMgmt - %SystemRoot%System32appmgmts.dll File not found
SafeBootMin: Base - Driver Group
SafeBootMin: Boot Bus Extender - Driver Group
SafeBootMin: Boot file system - Driver Group
SafeBootMin: File system - Driver Group
SafeBootMin: Filter - Driver Group
SafeBootMin: PCI Configuration - Driver Group
SafeBootMin: PEVSystemStart - Service
SafeBootMin: PNP Filter - Driver Group
SafeBootMin: Primary disk - Driver Group
SafeBootMin: procexp90.Sys - Driver
SafeBootMin: SCSI Class - Driver Group
SafeBootMin: sermouse.sys - Driver
SafeBootMin: System Bus Extender - Driver Group
SafeBootMin: vds - Service
SafeBootMin: vga.sys - Driver
SafeBootMin: {36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} - Universal Serial Bus controllers
SafeBootMin: {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - CD-ROM Drive
SafeBootMin: {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - DiskDrive
SafeBootMin: {4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Standard floppy disk controller
SafeBootMin: {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Hdc
SafeBootMin: {4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Keyboard
SafeBootMin: {4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Mouse
SafeBootMin: {4D36E977-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - PCMCIA Adapters
SafeBootMin: {4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - SCSIAdapter
SafeBootMin: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - System
SafeBootMin: {4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Floppy disk drive
SafeBootMin: {533C5B84-EC70-11D2-9505-00C04F79DEAF} - Volume shadow copy
SafeBootMin: {71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F} - Volume
SafeBootMin: {745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA} - Human Interface Devices

SafeBootNet: 05983202.sys - Driver
SafeBootNet: 99225262.sys - Driver
SafeBootNet: AppMgmt - %SystemRoot%System32appmgmts.dll File not found
SafeBootNet: Base - Driver Group
SafeBootNet: Boot Bus Extender - Driver Group
SafeBootNet: Boot file system - Driver Group
SafeBootNet: File system - Driver Group
SafeBootNet: Filter - Driver Group
SafeBootNet: NDIS Wrapper - Driver Group
SafeBootNet: NetBIOSGroup - Driver Group
SafeBootNet: NetDDEGroup - Driver Group
SafeBootNet: Network - Driver Group
SafeBootNet: NetworkProvider - Driver Group
SafeBootNet: nm - C:WINDOWSsystem32driversnmnt.sys (Microsoft Corporation)
SafeBootNet: nm.sys - C:WINDOWSsystem32driversnmnt.sys (Microsoft Corporation)
SafeBootNet: PCI Configuration - Driver Group
SafeBootNet: PEVSystemStart - Service
SafeBootNet: PNP Filter - Driver Group
SafeBootNet: PNP_TDI - Driver Group
SafeBootNet: Primary disk - Driver Group
SafeBootNet: procexp90.Sys - Driver
SafeBootNet: SCSI Class - Driver Group
SafeBootNet: sermouse.sys - Driver
SafeBootNet: Streams Drivers - Driver Group
SafeBootNet: System Bus Extender - Driver Group
SafeBootNet: TDI - Driver Group
SafeBootNet: vga.sys - Driver
SafeBootNet: {36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} - Universal Serial Bus controllers
SafeBootNet: {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - CD-ROM Drive
SafeBootNet: {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - DiskDrive
SafeBootNet: {4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Standard floppy disk controller
SafeBootNet: {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Hdc
SafeBootNet: {4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Keyboard
SafeBootNet: {4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Mouse
SafeBootNet: {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Net
SafeBootNet: {4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - NetClient
SafeBootNet: {4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - NetService
SafeBootNet: {4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - NetTrans
SafeBootNet: {4D36E977-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - PCMCIA Adapters
SafeBootNet: {4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - SCSIAdapter
SafeBootNet: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - System
SafeBootNet: {4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Floppy disk drive
SafeBootNet: {71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F} - Volume
SafeBootNet: {745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA} - Human Interface Devices

ActiveX: {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608500} - Microsoft VM
ActiveX: {10072CEC-8CC1-11D1-986E-00A0C955B42F} - Vector Graphics Rendering (VML)
ActiveX: {2179C5D3-EBFF-11CF-B6FD-00AA00B4E220} - NetShow
ActiveX: {22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95} - Microsoft Windows Media Player 6.4
ActiveX: {283807B5-2C60-11D0-A31D-00AA00B92C03} - DirectAnimation
ActiveX: {2C7339CF-2B09-4501-B3F3-F3508C9228ED} - %SystemRoot%system32regsvr32.exe /s /n /i:/UserInstall %SystemRoot%system32themeui.dll
ActiveX: {36f8ec70-c29a-11d1-b5c7-0000f8051515} - Dynamic HTML Data Binding for Java
ActiveX: {3af36230-a269-11d1-b5bf-0000f8051515} - Offline Browsing Pack
ActiveX: {3bf42070-b3b1-11d1-b5c5-0000f8051515} - Uniscribe
ActiveX: {3FCC5E96-6901-3F3C-1E72-ED8B286B88A9} - Internet Explorer
ActiveX: {4278c270-a269-11d1-b5bf-0000f8051515} - Advanced Authoring
ActiveX: {44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C} - "%ProgramFiles%Outlook Expresssetup50.exe" /APP:OE /CALLER:WINNT /user /install
ActiveX: {44BBA842-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015B} - rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:WINDOWSINFmsnetmtg.inf,NetMtg.Install.PerUser.NT
ActiveX: {44BBA848-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C} - DirectShow
ActiveX: {44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015F} - DirectDrawEx
ActiveX: {45ea75a0-a269-11d1-b5bf-0000f8051515} - Internet Explorer Help
ActiveX: {4f216970-c90c-11d1-b5c7-0000f8051515} - DirectAnimation Java Classes
ActiveX: {4f645220-306d-11d2-995d-00c04f98bbc9} - Microsoft Windows Script 5.8
ActiveX: {5945c046-1e7d-11d1-bc44-00c04fd912be} - rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:WINDOWSINFmsmsgs.inf,BLC.QuietInstall.PerUser
ActiveX: {5A8D6EE0-3E18-11D0-821E-444553540000} - ICW
ActiveX: {5fd399c0-a70a-11d1-9948-00c04f98bbc9} - Internet Explorer Setup Tools
ActiveX: {630b1da0-b465-11d1-9948-00c04f98bbc9} - Browsing Enhancements
ActiveX: {6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6} - Microsoft Windows Media Player
ActiveX: {6fab99d0-bab8-11d1-994a-00c04f98bbc9} - MSN Site Access
ActiveX: {73fa19d0-2d75-11d2-995d-00c04f98bbc9} - Web Folders
ActiveX: {7790769C-0471-11d2-AF11-00C04FA35D02} - "%ProgramFiles%Outlook Expresssetup50.exe" /APP:WAB /CALLER:WINNT /user /install
ActiveX: {89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4340} - regsvr32.exe /s /n /i:U shell32.dll
ActiveX: {89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383} - C:WINDOWSsystem32ie4uinit.exe -BaseSettings
ActiveX: {89B4C1CD-B018-4511-B0A1-5476DBF70820} - C:WINDOWSsystem32Rundll32.exe C:WINDOWSsystem32mscories.dll,Install
ActiveX: {9381D8F2-0288-11D0-9501-00AA00B911A5} - Dynamic HTML Data Binding
ActiveX: {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F} - .NET Framework
ActiveX: {C3C986D6-06B1-43BF-90DD-BE30756C00DE} - RevokedRootsUpdate
ActiveX: {C9E9A340-D1F1-11D0-821E-444553540600} - Internet Explorer Core Fonts
ActiveX: {CC2A9BA0-3BDD-11D0-821E-444553540000} - Task Scheduler
ActiveX: {CDD7975E-60F8-41d5-8149-19E51D6F71D0} - Windows Movie Maker v2.1
ActiveX: {D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000} - Adobe Flash Player
ActiveX: {de5aed00-a4bf-11d1-9948-00c04f98bbc9} - HTML Help
ActiveX: {E92B03AB-B707-11d2-9CBD-0000F87A369E} - Active Directory Service Interface
ActiveX: {FC70C7EB-C303-AC3B-D2C0-DF62D2E0534F} - Microsoft Windows Media Player 6.4
ActiveX: <{12d0ed0d-0ee0-4f90-8827-78cefb8f4988} - C:WINDOWSsystem32ieudinit.exe
ActiveX: >{22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95} - C:WINDOWSinfunregmp2.exe /ShowWMP
ActiveX: >{26923b43-4d38-484f-9b9e-de460746276c} - C:WINDOWSsystem32ie4uinit.exe -UserIconConfig
ActiveX: >{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF} - "C:WINDOWSsystem32rundll32.exe" "C:WINDOWSsystem32iedkcs32.dll",BrandIEActiveSetup SIGNUP
ActiveX: >{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}MICROS - RunDLL32 IEDKCS32.DLL,BrandIE4 SIGNUP
ActiveX: >{881dd1c5-3dcf-431b-b061-f3f88e8be88a} - %systemroot%system32shmgrate.exe OCInstallUserConfigOE

Drivers32: msacm.ac3acm - C:WINDOWSSystem32ac3acm.acm (fccHandler)
Drivers32: msacm.iac2 - C:WINDOWSsystem32iac25_32.ax (Intel Corporation)
Drivers32: msacm.l3acm - C:WINDOWSsystem32l3codeca.acm (Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen IIS)
Drivers32: msacm.lameacm - C:WINDOWSSystem32lameACM.acm (http://www.mp3dev.org/)
Drivers32: msacm.sl_anet - C:WINDOWSSystem32sl_anet.acm (Sipro Lab Telecom Inc.)
Drivers32: msacm.trspch - C:WINDOWSSystem32tssoft32.acm (DSP GROUP, INC.)
Drivers32: MSVideo8 - C:WINDOWSSystem32vfwwdm32.dll (Microsoft Corporation)
Drivers32: vidc.3iv2 - C:WINDOWSSystem323ivxVfWCodec.dll (3ivx.com)
Drivers32: vidc.cvid - C:WINDOWSSystem32iccvid.dll (Radius Inc.)
Drivers32: vidc.DIVX - C:WINDOWSSystem32divx.dll (DivXNetworks, Inc.)
Drivers32: VIDC.HFYU - C:WINDOWSSystem32huffyuv.dll (Disappearing Inc.)
Drivers32: vidc.iv31 - C:WINDOWSSystem32ir32_32.dll ()
Drivers32: vidc.iv32 - C:WINDOWSSystem32ir32_32.dll ()
Drivers32: vidc.iv41 - C:WINDOWSSystem32ir41_32.ax (Intel Corporation)
Drivers32: vidc.iv50 - C:WINDOWSSystem32ir50_32.dll (Intel Corporation)
Drivers32: VIDC.VP31 - C:WINDOWSSystem32vp31vfw.dll (On2.com)
Drivers32: VIDC.VP60 - C:WINDOWSSystem32vp6vfw.dll (On2.com)
Drivers32: VIDC.VP61 - C:WINDOWSSystem32vp6vfw.dll (On2.com)
Drivers32: VIDC.VP62 - C:WINDOWSSystem32vp6vfw.dll (On2.com)
Drivers32: VIDC.wmv3 - C:WINDOWSSystem32wmv9vcm.dll (Microsoft Corporation)
Drivers32: vidc.XVID - C:WINDOWSSystem32xvidvfw.dll ()

CREATERESTOREPOINT
Restore point Set: OTL Restore Point

========== Files/Folders - Created Within 90 Days ==========

[2013.11.08 10:13:21 | 000,602,112 | ---- | C] (OldTimer Tools) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopOTL.exe
[2013.11.08 10:03:41 | 000,406,264 | ---- | C] (Bleeping Computer, LLC) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopsc-cleaner.exe
[2013.11.08 09:21:45 | 000,000,000 | --SD | C] -- C:ComboFix
[2013.11.08 09:01:06 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Qoobox
[2013.11.08 09:00:13 | 005,145,633 | R--- | C] (Swearware) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopComboFix.exe
[2013.11.08 08:55:06 | 000,386,464 | ---- | C] (Bleeping Computer, LLC) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopshow-hidden.exe
[2013.11.07 11:02:26 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDoctor Web
[2013.11.06 08:56:59 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopВИРУСНИ ОТЧЕТИ
[2013.11.05 17:32:04 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:FRST
[2013.11.05 16:17:39 | 001,089,445 | ---- | C] (Farbar) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopFRST.exe
[2013.11.05 10:22:52 | 000,492,146 | R--- | C] (Swearware) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopdds.exe
[2013.11.05 10:00:33 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVMy DocumentsPcSetup
[2013.11.05 09:19:53 | 000,000,000 | RH-D | C] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVRecent
[2013.10.31 14:24:51 | 000,000,000 | -HSD | C] -- C:WINDOWSftpcache
[2013.10.29 14:40:35 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSStart MenuProgramsHewlett-Packard
[2013.10.29 14:39:48 | 000,103,424 | ---- | C] (Hewlett-Packard Corporation) -- C:WINDOWSSystem32hpzpnp.dll
[2013.10.29 14:10:50 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:clj_cm4730mfp_prnsyswin_rw
[2013.10.21 09:16:06 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Program FilesCommon FilesJava
[2013.10.21 09:16:00 | 000,264,616 | ---- | C] (Oracle Corporation) -- C:WINDOWSSystem32javaws.exe
[2013.10.21 09:15:56 | 000,175,016 | ---- | C] (Oracle Corporation) -- C:WINDOWSSystem32javaw.exe
[2013.10.21 09:15:56 | 000,174,504 | ---- | C] (Oracle Corporation) -- C:WINDOWSSystem32java.exe
[2013.10.21 09:15:56 | 000,094,632 | ---- | C] (Oracle Corporation) -- C:WINDOWSSystem32WindowsAccessBridge.dll
[2013.10.21 09:15:10 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSStart MenuProgramsJava
[2013.08.29 16:18:15 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopHelvetika
[2013.08.19 11:09:15 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVMy DocumentsUpdater
[2013.08.13 09:44:24 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:WINDOWSSystem32MRT
[2011.03.09 10:32:16 | 000,047,360 | ---- | C] (VSO Software) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datapcouffin.sys
[7 C:WINDOWSSystem32*.tmp files -> C:WINDOWSSystem32*.tmp -> ]
[1 C:Program Files*.tmp files -> C:Program Files*.tmp -> ]

========== Files - Modified Within 90 Days ==========

[2013.11.08 10:13:21 | 000,602,112 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopOTL.exe
[2013.11.08 10:09:52 | 000,001,110 | ---- | M] () -- C:WINDOWStasksGoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004UA.job
[2013.11.08 10:09:00 | 000,001,058 | ---- | M] () -- C:WINDOWStasksGoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004Core.job
[2013.11.08 10:03:41 | 000,406,264 | ---- | M] (Bleeping Computer, LLC) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopsc-cleaner.exe
[2013.11.08 09:48:00 | 000,001,000 | ---- | M] () -- C:WINDOWStasksGoogleUpdateTaskMachineUA.job
[2013.11.08 09:32:15 | 000,000,830 | ---- | M] () -- C:WINDOWStasksAdobe Flash Player Updater.job
[2013.11.08 09:28:26 | 000,000,996 | ---- | M] () -- C:WINDOWStasksGoogleUpdateTaskMachineCore.job
[2013.11.08 09:28:22 | 000,002,048 | --S- | M] () -- C:WINDOWSbootstat.dat
[2013.11.08 09:00:13 | 005,145,633 | R--- | M] (Swearware) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopComboFix.exe
[2013.11.08 08:55:06 | 000,386,464 | ---- | M] (Bleeping Computer, LLC) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopshow-hidden.exe
[2013.11.08 08:53:52 | 000,000,438 | -H-- | M] () -- C:WINDOWStasksUser_Feed_Synchronization-{83E823F6-92D2-42FA-9EAA-201325D3ED35}.job
[2013.11.07 15:58:16 | 000,002,265 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSDesktopSkype.lnk
[2013.11.07 15:49:13 | 000,000,440 | ---- | M] () -- C:WINDOWShpbafd.ini
[2013.11.07 15:45:08 | 004,285,048 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopBulgarski_Vlakove.psd
[2013.11.07 15:44:48 | 005,090,152 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopВлакове.cdr
[2013.11.07 13:24:38 | 000,534,824 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopBulgarski_Vlakove.jpg
[2013.11.07 11:44:57 | 000,000,786 | ---- | M] () -- C:WINDOWSSystem32driversetchosts
[2013.11.07 10:51:32 | 000,000,041 | ---- | M] () -- C:WINDOWScrw.ini
[2013.11.07 09:53:12 | 134,522,712 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopvp2zk9qs.exe
[2013.11.06 16:45:50 | 000,005,382 | -HS- | M] () -- C:WINDOWSSystem32KGyGaAvL.sys
[2013.11.05 16:17:39 | 001,089,445 | ---- | M] (Farbar) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopFRST.exe
[2013.11.05 16:17:15 | 003,538,944 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopRogueKiller.exe
[2013.11.05 16:16:51 | 000,891,184 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopSecurityCheck.exe
[2013.11.05 15:39:04 | 000,002,389 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchMicrosoft Word.lnk
[2013.11.05 15:27:31 | 000,222,694 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopINSTRUKCIA 1.pdf
[2013.11.05 15:23:34 | 000,002,541 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopABBYY FineReader 7.0 Professional Edition.lnk
[2013.11.05 15:20:37 | 013,345,987 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopINSTRUKCIA 21.09.12.pdf
[2013.11.05 12:34:44 | 000,144,082 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopDDD expert_s4etovodstvo_13 ДДД Експерт.cdr
[2013.11.05 10:22:52 | 000,492,146 | R--- | M] (Swearware) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopdds.exe
[2013.11.05 10:00:34 | 000,087,608 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datainst.exe
[2013.11.05 10:00:34 | 000,047,360 | ---- | M] (VSO Software) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datapcouffin.sys
[2013.11.05 10:00:34 | 000,007,887 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datapcouffin.cat
[2013.11.05 10:00:34 | 000,001,144 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datapcouffin.inf
[2013.11.04 08:37:00 | 000,013,646 | ---- | M] () -- C:WINDOWSSystem32wpa.dbl
[2013.10.31 11:41:45 | 000,000,116 | ---- | M] () -- C:WINDOWSNeroDigital.ini
[2013.10.31 10:20:15 | 000,006,144 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataDCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
[2013.10.29 14:39:40 | 000,000,138 | ---- | M] () -- C:WINDOWSSystem32AddPort.ini
[2013.10.29 14:39:02 | 000,001,988 | ---- | M] () -- C:WINDOWSsounder.his
[2013.10.29 14:38:50 | 000,000,982 | ---- | M] () -- C:WINDOWShpntwksetup.ini
[2013.10.28 13:54:48 | 000,002,387 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchMicrosoft Excel.lnk
[2013.10.28 08:48:24 | 000,542,162 | ---- | M] () -- C:WINDOWSSystem32perfh009.dat
[2013.10.28 08:48:24 | 000,111,312 | ---- | M] () -- C:WINDOWSSystem32perfc009.dat
[2013.10.25 08:31:49 | 000,001,901 | ---- | M] () -- C:WINDOWSpanose.bin
[2013.10.21 09:15:27 | 000,002,370 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchGoogle Chrome.lnk
[2013.10.21 09:15:27 | 000,002,352 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopGoogle Chrome.lnk
[2013.10.11 10:28:55 | 002,174,224 | ---- | M] () -- C:WINDOWSSystem32FNTCACHE.DAT
[2013.10.09 15:32:25 | 000,692,616 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) -- C:WINDOWSSystem32FlashPlayerApp.exe
[2013.10.09 15:32:25 | 000,071,048 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) -- C:WINDOWSSystem32FlashPlayerCPLApp.cpl
[2013.10.08 06:50:41 | 000,094,632 | ---- | M] (Oracle Corporation) -- C:WINDOWSSystem32WindowsAccessBridge.dll
[2013.10.08 06:46:52 | 000,264,616 | ---- | M] (Oracle Corporation) -- C:WINDOWSSystem32javaws.exe
[2013.10.08 06:46:47 | 000,175,016 | ---- | M] (Oracle Corporation) -- C:WINDOWSSystem32javaw.exe
[2013.10.08 06:46:23 | 000,174,504 | ---- | M] (Oracle Corporation) -- C:WINDOWSSystem32java.exe
[2013.10.08 06:29:36 | 000,145,408 | ---- | M] (Oracle Corporation) -- C:WINDOWSSystem32javacpl.cpl
[2013.09.23 22:36:50 | 000,174,592 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32ie4uinit.exe
[2013.09.23 22:36:50 | 000,174,592 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheie4uinit.exe
[2013.09.23 20:33:58 | 001,215,488 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheurlmon.dll
[2013.09.23 20:33:58 | 000,920,064 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachewininet.dll
[2013.09.23 20:33:58 | 000,759,296 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachevgx.dll
[2013.09.23 20:33:58 | 000,611,840 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32mstime.dll
[2013.09.23 20:33:58 | 000,611,840 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachemstime.dll
[2013.09.23 20:33:58 | 000,206,848 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheoccache.dll
[2013.09.23 20:33:58 | 000,105,984 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32url.dll
[2013.09.23 20:33:58 | 000,105,984 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheurl.dll
[2013.09.23 20:33:58 | 000,067,072 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachemshtmled.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 011,113,472 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheieframe.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 006,017,536 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachemshtml.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 002,006,016 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheiertutil.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 001,469,440 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32inetcpl.cpl
[2013.09.23 20:33:57 | 001,469,440 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheinetcpl.cpl
[2013.09.23 20:33:57 | 000,630,272 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32msfeeds.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,630,272 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachemsfeeds.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,522,240 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachejsdbgui.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,184,320 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32iepeers.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,184,320 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheiepeers.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,055,296 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32msfeedsbs.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,055,296 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachemsfeedsbs.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,043,520 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32licmgr10.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,043,520 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachelicmgr10.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,025,600 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32jsproxy.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,025,600 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachejsproxy.dll
[2013.09.23 20:33:56 | 000,743,424 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheiedvtool.dll
[2013.09.23 20:33:56 | 000,387,584 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32iedkcs32.dll
[2013.09.23 20:33:56 | 000,387,584 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheiedkcs32.dll
[2013.09.23 20:33:56 | 000,018,944 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachecorpol.dll
[2013.09.23 20:33:56 | 000,018,944 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32corpol.dll
[2013.09.23 20:06:48 | 000,385,024 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32html.iec
[2013.09.16 13:01:08 | 000,007,304 | ---- | M] () -- C:WINDOWSdesctemp.dat
[2013.09.04 08:14:36 | 000,000,000 | ---- | M] () -- C:WINDOWScoreldrw.INI
[2013.09.02 12:04:12 | 000,406,690 | ---- | M] () -- C:WINDOWSFontData.fdb
[2013.08.29 03:31:44 | 001,878,656 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32win32k.sys
[2013.08.29 03:31:44 | 001,878,656 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachewin32k.sys
[7 C:WINDOWSSystem32*.tmp files -> C:WINDOWSSystem32*.tmp -> ]
[1 C:Program Files*.tmp files -> C:Program Files*.tmp -> ]

========== Files Created - No Company Name ==========

[2013.11.07 15:45:08 | 004,285,048 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopBulgarski_Vlakove.psd
[2013.11.07 13:23:15 | 005,090,152 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopВлакове.cdr
[2013.11.07 13:21:48 | 000,534,824 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopBulgarski_Vlakove.jpg
[2013.11.07 09:48:43 | 134,522,712 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopvp2zk9qs.exe
[2013.11.05 16:17:15 | 003,538,944 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopRogueKiller.exe
[2013.11.05 16:16:51 | 000,891,184 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopSecurityCheck.exe
[2013.11.05 15:23:25 | 000,222,694 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopINSTRUKCIA 1.pdf
[2013.11.05 15:20:37 | 013,345,987 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopINSTRUKCIA 21.09.12.pdf
[2013.11.05 12:34:44 | 000,144,082 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopDDD expert_s4etovodstvo_13 ДДД Експерт.cdr
[2013.10.29 14:39:40 | 000,000,138 | ---- | C] () -- C:WINDOWSSystem32AddPort.ini
[2013.10.29 14:39:02 | 000,001,988 | ---- | C] () -- C:WINDOWSsounder.his
[2013.10.29 14:37:41 | 000,000,982 | ---- | C] () -- C:WINDOWShpntwksetup.ini
[2013.09.16 13:01:08 | 000,007,304 | ---- | C] () -- C:WINDOWSdesctemp.dat
[2013.09.04 08:14:36 | 000,000,000 | ---- | C] () -- C:WINDOWScoreldrw.INI
[2013.05.16 15:29:38 | 000,006,144 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataDCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
[2013.05.07 15:40:31 | 000,256,000 | ---- | C] () -- C:WINDOWSPEV.exe
[2013.05.07 15:40:31 | 000,208,896 | ---- | C] () -- C:WINDOWSMBR.exe
[2013.05.07 15:40:31 | 000,098,816 | ---- | C] () -- C:WINDOWSsed.exe
[2013.05.07 15:40:31 | 000,080,412 | ---- | C] () -- C:WINDOWSgrep.exe
[2013.05.07 15:40:31 | 000,068,096 | ---- | C] () -- C:WINDOWSzip.exe
[2013.02.13 16:08:25 | 000,393,264 | ---- | C] () -- C:WINDOWSSystem32D125UR.DAT
[2013.02.13 16:08:25 | 000,008,575 | ---- | C] () -- C:WINDOWSSystem32D125UFW.INI
[2012.11.14 12:39:26 | 000,436,736 | ---- | C] () -- C:WINDOWSSystem32Autoserv.exe
[2012.08.09 11:42:56 | 008,892,928 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication Dataatscie.msi
[2012.02.28 12:24:54 | 000,003,072 | ---- | C] () -- C:WINDOWSSystem32iacenc.dll
[2011.07.25 09:05:07 | 000,000,012 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataReminderNextRun
[2011.03.16 12:43:08 | 000,001,759 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOV.recently-used.xbel
[2011.03.09 10:32:16 | 000,087,608 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datainst.exe
[2011.03.09 10:32:16 | 000,007,887 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datapcouffin.cat
[2011.03.09 10:32:16 | 000,001,144 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datapcouffin.inf
[2011.03.09 10:29:49 | 000,000,040 | --S- | C] () -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication Data.zreglib
[2010.12.07 13:55:15 | 000,002,528 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Data$_hpcst$.hpc
[2010.11.11 17:25:03 | 000,000,080 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataPitStop.EnfReg

========== ZeroAccess Check ==========

[2010.11.19 11:29:36 | 000,000,227 | RHS- | M] () -- C:WINDOWSassemblyDesktop.ini

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareClassesclsid{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}InProcServer32]

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareClassesclsid{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9}InProcServer32]

[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareClassesclsid{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}InProcServer32]
"" = %SystemRoot%system32shdocvw.dll -- [2008.04.14 02:12:05 | 001,499,136 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
"ThreadingModel" = Apartment

[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareClassesclsid{5839FCA9-774D-42A1-ACDA-D6A79037F57F}InProcServer32]
"" = %systemroot%system32wbemfastprox.dll -- [2009.02.09 14:10:48 | 000,473,600 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
"ThreadingModel" = Free

[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareClassesclsid{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1}InProcServer32]
"" = %systemroot%system32wbemwbemess.dll -- [2008.04.14 02:12:08 | 000,273,920 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
"ThreadingModel" = Both

========== LOP Check ==========

[2010.11.28 12:58:11 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataAcronis
[2009.01.16 11:43:22 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataBluetooth
[2009.01.12 10:54:09 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataCanonBJ
[2011.09.08 16:04:53 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataESET
[2011.03.17 08:57:23 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataF-Secure
[2012.09.18 10:00:27 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataInstallations
[2013.05.21 13:58:16 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataInstallMate
[2010.11.19 11:41:01 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataMicroinvest
[2012.10.01 14:04:46 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication Dataregid.1986-12.com.adobe
[2010.12.07 13:55:41 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataSamsung
[2011.03.09 10:29:49 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataSlySoft
[2011.09.09 12:23:10 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataZbshareware Lab
[2010.11.23 16:00:31 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataAcronis
[2012.03.08 09:20:34 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataArfequ
[2011.03.10 15:43:44 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataBitComet
[2013.11.07 10:39:19 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataCanon
[2011.03.17 09:10:11 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataCD-LabelPrint
[2011.03.10 10:19:29 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataCrystal Player
[2013.04.30 11:41:40 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataCuriolab
[2011.01.11 12:26:06 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataDesign Science
[2011.03.30 12:30:05 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataDisplayTune
[2011.03.17 08:57:31 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Dataf-secure
[2013.02.11 09:18:29 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataGarmin
[2013.02.22 14:02:20 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datagoalbit
[2011.03.16 17:06:24 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datagtk-2.0
[2011.09.12 08:48:05 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataK-PACS-Lite
[2010.11.11 16:14:54 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datamojosoft
[2012.03.08 11:31:40 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataOjupb
[2010.11.11 18:18:11 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataOpenOffice.org
[2010.11.26 12:23:52 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataOpera
[2012.06.13 16:05:04 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataOracle
[2011.03.15 11:06:22 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataPhotoScape
[2010.11.12 12:34:39 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataProxima Software
[2013.05.13 11:19:38 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataQuickScan
[2010.12.07 13:55:12 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataSamsung
[2012.02.17 10:29:03 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataTeamViewer
[2013.11.05 10:00:34 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataVso
[2012.09.26 17:10:48 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datawargaming.net
[2010.12.09 11:31:07 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataZbshareware Lab

========== Purity Check ==================== Custom Scans ==========

< %SYSTEMDRIVE%*.exe >

< MD5 for: EXPLORER.EXE >
[2008.04.14 02:12:19 | 001,033,728 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=12896823FB95BFB3DC9B46BCAEDC9923 -- C:WINDOWSexplorer.exe
[2008.04.14 02:12:19 | 001,033,728 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=12896823FB95BFB3DC9B46BCAEDC9923 -- C:WINDOWSServicePackFilesi386explorer.exe
[2006.02.28 14:00:00 | 001,032,192 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=A0732187050030AE399B241436565E64 -- C:WINDOWS$NtServicePackUninstall$explorer.exe

< MD5 for: SERVICES.EXE >
[2009.02.06 13:06:24 | 000,110,592 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=020CEAAEDC8EB655B6506B8C70D53BB6 -- C:WINDOWS$hf_mig$KB956572SP3QFEservices.exe
[2008.04.14 02:12:34 | 000,108,544 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=0E776ED5F7CC9F94299E70461B7B8185 -- C:WINDOWSServicePackFilesi386services.exe
[2009.02.06 13:11:05 | 000,110,592 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=65DF52F5B8B6E9BBD183505225C37315 -- C:WINDOWSsystem32dllcacheservices.exe
[2009.02.06 13:11:05 | 000,110,592 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=65DF52F5B8B6E9BBD183505225C37315 -- C:WINDOWSsystem32services.exe
[2006.02.28 14:00:00 | 000,108,032 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=C6CE6EEC82F187615D1002BB3BB50ED4 -- C:WINDOWS$NtServicePackUninstall$services.exe

< MD5 for: SVCHOST.EXE >
[2008.04.14 02:12:36 | 000,014,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=27C6D03BCDB8CFEB96B716F3D8BE3E18 -- C:WINDOWSServicePackFilesi386svchost.exe
[2008.04.14 02:12:36 | 000,014,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=27C6D03BCDB8CFEB96B716F3D8BE3E18 -- C:WINDOWSsystem32svchost.exe
[2006.02.28 14:00:00 | 000,014,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=8F078AE4ED187AAABC0A305146DE6716 -- C:WINDOWS$NtServicePackUninstall$svchost.exe
[2013.04.04 13:50:32 | 000,218,184 | ---- | M] () MD5=B4C6E3889BB310CA7E974A04EC6E46AC -- C:Program FilesMalwarebytes' Anti-MalwareChameleonsvchost.exe

< MD5 for: USERINIT.EXE >
[2006.02.28 14:00:00 | 000,024,576 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=39B1FFB03C2296323832ACBAE50D2AFF -- C:WINDOWS$NtServicePackUninstall$userinit.exe
[2008.04.14 02:12:38 | 000,026,112 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=A93AEE1928A9D7CE3E16D24EC7380F89 -- C:WINDOWSServicePackFilesi386userinit.exe
[2008.04.14 02:12:38 | 000,026,112 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=A93AEE1928A9D7CE3E16D24EC7380F89 -- C:WINDOWSsystem32dllcacheuserinit.exe
[2008.04.14 02:12:38 | 000,026,112 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=A93AEE1928A9D7CE3E16D24EC7380F89 -- C:WINDOWSsystem32userinit.exe

< MD5 for: WINLOGON.EXE >
[2006.02.28 14:00:00 | 000,502,272 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=01C3346C241652F43AED8E2149881BFE -- C:WINDOWS$NtServicePackUninstall$winlogon.exe
[2013.04.04 13:50:32 | 000,218,184 | ---- | M] () MD5=B4C6E3889BB310CA7E974A04EC6E46AC -- C:Program FilesMalwarebytes' Anti-MalwareChameleonwinlogon.exe
[2008.04.14 02:12:39 | 000,507,904 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=ED0EF0A136DEC83DF69F04118870003E -- C:WINDOWSServicePackFilesi386winlogon.exe
[2008.04.14 02:12:39 | 000,507,904 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=ED0EF0A136DEC83DF69F04118870003E -- C:WINDOWSsystem32winlogon.exe

< %systemroot%*. /rp /s >

< %systemdrive%$Recycle.Bin|@;true;true;true /fp >

========== Drive Information ==========

Physical Drives
---------------

Drive: .PHYSICALDRIVE0 - Fixedthard disk media
Interface type: IDE
Media Type: Fixedthard disk media
Model: ST3160815AS
Partitions: 4
Status: OK
Status Info: 0

Partitions
---------------

DeviceID: Disk #0, Partition #0
PartitionType: Installable File System
Bootable: True
BootPartition: True
PrimaryPartition: True
Size: 39.00GB
Starting Offset: 32256
Hidden sectors: 0


DeviceID: Disk #0, Partition #1
PartitionType: Extended w/Extended Int 13
Bootable: False
BootPartition: False
PrimaryPartition: False
Size: 110.00GB
Starting Offset: 41940702720
Hidden sectors: 0


========== Hard Links - Junction Points - Mount Points - Symbolic Links ==========
[C:WINDOWSassemblyGAC_32System.EnterpriseServices2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a] -> C:WINDOWSWinSxSx86_System.EnterpriseServices_b03f5f7f11d50a3a_2.0.0.0_x-ww_7d5f3790 -> Junction
[C:WINDOWSassemblyGAC_MSILIEExecRemote2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a] -> C:WINDOWSWinSxSMSIL_IEExecRemote_b03f5f7f11d50a3a_2.0.0.0_x-ww_6e57c34e -> Junction

< End of report >

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Публикувано изображение Стартирайте отново OTL, копирайте (Copy) и поставете (Paste) скриптовия текст от текстовото поле по-долу под колонката Custom Scans/Fixes, като не забравяте да копирате скрипта 1 към 1, както и двете точки преди първия ред на скрипта.

:Commands[CreateRestorePoint]:OTLO16 - DPF: {E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} (Reg Error: Value error.)MsConfig - StartUpReg: nod32kui - hkey= - key= - File not found autorun.inf /alldrivesrecycler /alldrivesipconfig /flushdns /c:Commands[purity][emptytemp][clearallrestorepoints][Reboot]
Публикувано изображение След като въведете скрипта от цитата по-горе натиснете бутона, маркиран в червено: Run Fix

Windows ще се рестартира и ще се създаде лог файл. Публикувайте съдържанието му с Copy/Paste в следващия си коментар.

По време на фикса с инструмента, не използвайте компютъра си!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

All processes killed========== COMMANDS ==========Restore point Set: OTL Restore Point========== OTL ==========Starting removal of ActiveX control {E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C}C:Program FilesWebExieatgpc.inf moved successfully.Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftCode Store DatabaseDistribution Units{E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} deleted successfully.Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} deleted successfully.Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftActive SetupInstalled Components{E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} not found.Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} not found.Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftShared ToolsMSConfigStartUpRegnod32kui deleted successfully.========== COMMANDS ==========[EMPTYTEMP]User: Administrator->Temp folder emptied: 0 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 209685 bytesUser: Administrator.VODOLEY-3DCD17E->Temp folder emptied: 0 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytesUser: All UsersUser: All Users.WINDOWSUser: Default User->Temp folder emptied: 0 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytesUser: Default User.WINDOWS->Temp folder emptied: 0 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytesUser: Ivan->Temp folder emptied: 37878078 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 155545 bytesUser: IVAN STAMENOV->Temp folder emptied: 272830 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 10344899 bytes->Java cache emptied: 10946723 bytes->Google Chrome cache emptied: 0 bytes->Opera cache emptied: 23636403 bytes->Flash cache emptied: 2841 bytesUser: LocalService->Temp folder emptied: 0 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytesUser: LocalService.NT AUTHORITY->Temp folder emptied: 0 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytesUser: NetworkService->Temp folder emptied: 0 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 402 bytesUser: NetworkService.NT AUTHORITY->Temp folder emptied: 115502 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes%systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes%systemroot% .tmp files removed: 0 bytes%systemroot%System32 .tmp files removed: 4614161 bytes%systemroot%System32dllcache .tmp files removed: 0 bytes%systemroot%System32drivers .tmp files removed: 0 bytesWindows Temp folder emptied: 49152 bytes%systemroot%system32configsystemprofileLocal SettingsTemp folder emptied: 92295944 bytes%systemroot%system32configsystemprofileLocal SettingsTemporary Internet Files folder emptied: 33170 bytesRecycleBin emptied: 0 bytesTotal Files Cleaned = 172.00 mbRestore point Set: OTL Restore PointOTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 11082013_114310FilesFolders moved on Reboot...FileFolder C:WINDOWStempPerflib_Perfdata_7a4.dat not found!PendingFileRenameOperations files...Registry entries deleted on Reboot...

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Изтрийте вашето копие на Комбофикс (като изтриете иконата Публикувано изображение от вашия десктоп)...изтеглете ново свежо копие от тук и го запазете на десктопа си.Направете нова проверка по инструкцията от пост 10. Дано този път се генерира дневник..!

 

 

 

 Публикувано изображение Стартирайте програмата Malwarebytes' Anti-Malware отново и изберете "Perform quick scan", след това кликнете на Scan.
* Когато сканирането завърши, кликнете на OK, след това Show Results, за да видите резултата
* Уверете се, че на всички редове има отметки, и кликнете на Remove Selected.
* Когато всичко бъде премахнато, в Notepad ще бъде отворен лог.
 
Копирайте този лог и го публикувайте в следващия си коментар по темата.

 

 

Публикувано изображение Изтеглете програмата: ESET Online Scanner

 • [*]Стартирайте esetsmartinstaller_enu.exe
Публикувано изображение [*]Сложете отметка на YES, I accept the Terms of Use и изберете Start:

 • [*]
Публикувано изображение

 • [*]Скенерът ще започне да изтегля компонентите, които са му необходими:

 • [*]
Публикувано изображение

Уверете се, че е премахната отметката от:

 • [*]
Remove found threats

Уверете се че са маркирани следните позиции:

 • [*]
Scan Archives

Кликнете върху Advanced Settings и маркирайте следните опции:

 • [*]
Scan for potentially unwanted applications [*]Scan for potentially unsafe applications [*]Enable Anti-Stealth Technology

Накрая изберете Start
Скенерът ще започне да изтегля последните дефиниции.

 • [*]След, като сканирането завърши изберете
Finish. [*]Отидете в: C:Program FilesESETESET Online Scanner [*]Отворете файла log.txt , копирайте съдържанието му и го поставете в следващия си коментар

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Комбо фикса отново не генерира дневник.

 

Ето лога от Он лайн скенера на НОД.

 

 

ESETSmartInstaller@High as downloader log:all ok# version=8# OnlineScannerApp.exe=1.0.0.1# OnlineScanner.ocx=1.0.0.6920# api_version=3.0.2# EOSSerial=f6f8cfe7d01572479bf7927c6a06a058# engine=15805# end=finished# remove_checked=false# archives_checked=true# unwanted_checked=true# unsafe_checked=true# antistealth_checked=true# utc_time=2013-11-08 01:59:02# local_time=2013-11-08 03:59:02 (+0200, FLE Standard Time)# country="Bulgaria"# lang=1033# osver=5.1.2600 NT Service Pack 3# compatibility_mode=8199 16776701 100 100 268683 90989696 0 0# scanned=155861# found=5# cleaned=0# scan_time=10682# nod_component=V3 Build:0x30000000sh=108F7BA2C55904BEA6CAB0A38BF3AAA525AC86C6 ft=1 fh=ffb44b9202cc9a8a vn="a variant of Win32/Bundled.Toolbar.Ask application" ac=I fn="E:sansung 5212MyPhoneExplorer 1.8.0.exe"sh=7E7BE214CBC7AC4C407F9AC4CDAE892B051BB8D1 ft=0 fh=0000000000000000 vn="a variant of Win32/TFTPD32.A application" ac=I fn="F:Citroen C5PSA DiagBox v7DiagBox V7.02 Already patched.iso"sh=4DE53C0CBE8CCAD9D1A4F093AE829254B420B4E5 ft=1 fh=5243f792d097b9c1 vn="a variant of Win32/Keygen.DO application" ac=I fn="F:DownloadsAdobe Acrobat Professional 10AAXPKeygenKeygen.exe"sh=832119DF5D5943F57011B43DD7CB19FA5516B043 ft=0 fh=0000000000000000 vn="a variant of Win32/HackTool.Patcher.A application" ac=I fn="F:instal GalEverest.Ultimate.Edition.v2.00.Finalcrack.rar"sh=9C38E0F56A7516A0E8782CFD0588C7AC6BA53880 ft=0 fh=0000000000000000 vn="a variant of Win32/Keygen.CY application" ac=I fn="F:instal GalNero6.0.0.19Nero6KeyGens.zip"

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Комбо фикса отново не генерира дневник.

 

Опитайте така:

 

Публикувано изображение Кликнете на Start > Run или натиснете клавишната комбинация Windows Key + R и с Copy / Paste  в отворилия се прозорец,въведете:

 

C:ComboFix.txt

 

и натиснете OK. Моля, публикувайте съдържанието му в следващия си пост.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

И да вземем малко по генерални решения..:
 
 
СТЪПКА 1
 
Временно спрете System Restore => Десен бутон на My Computer => Properties => System Restore => сложете отметка пред => Turn Off System Restore on all drives.

 
СТЪПКА 2

Забранете и Autorun/Autoplay:

* Изтеглете Panda USB Vaccine
* Натиснете бутона Vaccinate Computer..
 
 
СТЪПКА 3
Отворете и настройките на мрежовата карта и премахнете отметката пред File and Printer Sharing for Microsoft Networks и потвърдете с ОК.

Публикувано изображение

 
 
 
СТЪПКА 4
 
Изтеглете ATF Cleaner
Запазете го на вашия десктоп.

* Кликнете два пъти върху ATF-Cleaner.exe , за да стартирате програмата.
* Кликнете на Select All, който се намира в най-долната част на списъка.
* Махнете отметката пред Prefetch.
* Кликнете на бутона Empty Selected.

Публикувано изображение
 
 
 
 
СТЪПКА 5
 
Публикувано изображение Изтеглете Windows Worms Doors Cleaner 1.4.1.Стартирайте инструмента и натиснете всички опции с червен цвят.
Ще се наложи рестарт на системата за да влезнат промените в сила.
 
 
 
СТЪПКА 6

Публикувано изображение Изтегеглете Safe XP .Разархивирате и стартирате инструмента.Приложете настройките от снимката:

Публикувано изображение

След това просто натиснете Apply.
 
 
След всичко това правим контролни сканирания с:
 
Публикувано изображение Изтеглете Malwarebytes' Anti-Malware или от тук (не забравяйте да обновите програмата с нови дефиниции)
* Кликнете два пъти върху mbam-setup.exe, за да инсталирате програмата.
* Уверете се, че са поставени отметки на Update Malwarebytes' Anti-Malware и Launch Malwarebytes' Anti-Malware. След това кликнете на Finish.
* Ако има намерени обновявания, тя ще ги изтегли и инсталира.
* Стартирайте програмата и изберете "Perform Full Scan", след това кликнете на Scan.
* Сканирането ще отнеме малко време, затова моля да бъдете търпеливи.
* Когато сканирането завърши, кликнете на OK, след това Show Results, за да видите резултата
* Уверете се, че на всички редове има отметки, и кликнете на Remove Selected.
* Когато всичко бъде премахнато, в Notepad ще бъде отворен лог.
Копирайте този лог и го публикувайте в следващия си коментар по темата.
Забележка: Ако MalwareBytes' Anti-Malware се затрудни в премахването на откритите вируси/заплахи, той ще поиска да рестартира компютъра Ви и по време на рестартирането да премахне проблемните вируси/заплахи. Ако бъдете попитани, потвърдете че желаете вашия компютър да бъде рестартиран
 
 
 
Публикувано изображение Изтеглете програмата: ESET Online Scanner

 • [*]Стартирайте esetsmartinstaller_enu.exe Публикувано изображение [*]Сложете отметка на
YES, I accept the Terms of Use и изберете Start:


Публикувано изображение [*]Скенерът ще започне да изтегля компонентите, които са му необходими:

Публикувано изображение [*]Уверете се, че има отметки на следните редове:


Публикувано изображение

 • [*]Накрая изберете
Start [*]Скенерът ще започне да изтегля последните дефиниции. [*]След, като сканирането завърши изберете Finish. [*]Отидете в: C:Program FilesESETESET Online Scanner [*]Отворете файла log.txt , копирайте съдържанието му и го поставете в следващия си коментар.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Комбо фикс отново не генерира отчет.

 

При стартирането на  Windows Worms Doors Cleaner 1.4.1 се генерира следното съобщение

 

 Your system seems to be infected by a virus, your SVCHOST virtual memory usage 37796KO is beyond usual values. It is strongly advised to check your system with an AntiVirus up to date and an AntiTrojans.

 

след натискане на ОК продължи.

 

Отчетите от сканирането с антивирусните ще пусна по-късно след като приключат.

 

Другите стъпки са изпълнени.

 

До кога ще е спряно споделянето на принтерите ?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Това са логовете от сканирането. alwarebytes Anti-Malware (PRO) 1.75.0.1300www.malwarebytes.orgВерсия на базата от данни: v2013.11.11.03Windows XP Service Pack 3 x86 NTFSInternet Explorer 8.0.6001.18702IVAN STAMENOV :: IVAN [администратор]Защита: включена11.11.2013 11:26:45mbam-log-2013-11-11 (11-26-45).txtТип сканиране: Пълно сканиране (C:|D:|E:|F:|)Включени опции за сканиране: Памет | Автоматично зареждане | Системен регистър | Файлова система | Евристики/Допълнителни | Евристики/Shuriken | PUP | PUMИзключени опции за сканиране: P2PСканирани обекти: 501621Изминало време: 1 час(а), 4 минута(и), 17 секунда(и)Открити процеси в паметта: 0(Не бяха открити зловредни обекти)Открити модули в паметта: 0(Не бяха открити зловредни обекти)Открити ключове в системния регистър: 0(Не бяха открити зловредни обекти)Открити стойности в системния регистър: 0(Не бяха открити зловредни обекти)Открити информационни обекти в системния регистър: 0(Не бяха открити зловредни обекти)Открити папки: 0(Не бяха открити зловредни обекти)Открити файлове: 0(Не бяха открити зловредни обекти)(край) ESETSmartInstaller@High as downloader log:all ok# version=8# OnlineScannerApp.exe=1.0.0.1# OnlineScanner.ocx=1.0.0.6920# api_version=3.0.2# EOSSerial=f6f8cfe7d01572479bf7927c6a06a058# engine=15832# end=finished# remove_checked=false# archives_checked=true# unwanted_checked=true# unsafe_checked=true# antistealth_checked=true# utc_time=2013-11-11 01:50:49# local_time=2013-11-11 03:50:49 (+0200, FLE Standard Time)# country="Bulgaria"# lang=1033# osver=5.1.2600 NT Service Pack 3# compatibility_mode=8199 16776701 100 100 527390 91248403 0 0# scanned=156103# found=5# cleaned=0# scan_time=10596# nod_component=V3 Build:0x30000000sh=108F7BA2C55904BEA6CAB0A38BF3AAA525AC86C6 ft=1 fh=ffb44b9202cc9a8a vn="a variant of Win32/Bundled.Toolbar.Ask application" ac=I fn="E:sansung 5212MyPhoneExplorer 1.8.0.exe"sh=7E7BE214CBC7AC4C407F9AC4CDAE892B051BB8D1 ft=0 fh=0000000000000000 vn="a variant of Win32/TFTPD32.A application" ac=I fn="F:Citroen C5PSA DiagBox v7DiagBox V7.02 Already patched.iso"sh=4DE53C0CBE8CCAD9D1A4F093AE829254B420B4E5 ft=1 fh=5243f792d097b9c1 vn="a variant of Win32/Keygen.DO application" ac=I fn="F:DownloadsAdobe Acrobat Professional 10AAXPKeygenKeygen.exe"sh=832119DF5D5943F57011B43DD7CB19FA5516B043 ft=0 fh=0000000000000000 vn="a variant of Win32/HackTool.Patcher.A application" ac=I fn="F:instal GalEverest.Ultimate.Edition.v2.00.Finalcrack.rar"sh=9C38E0F56A7516A0E8782CFD0588C7AC6BA53880 ft=0 fh=0000000000000000 vn="a variant of Win32/Keygen.CY application" ac=I fn="F:instal GalNero6.0.0.19Nero6KeyGens.zip"

 

************************************************************************************************************************************

В момента не засичам дейност в карантината на НОД 32. От сутринта няма нови атаки.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от Йорданка Т. Иванова
   Здравейте, при опит за възстановяване на системата към предишна дата, Avast направи пълно сканиране на компютъра и ми премести в клетка заразените файлове.
   Има ли възможност да се почисти компютъра от въпросните заплахи и съответно да си възстановя файловете, най-вече тези /ако има такива/, които са необходими за правилното функциониране на системата.
   П.П.: Пълен лаик съм на тема антивирусни програми.
   Нов Microsoft Office PowerPoint Presentation.pptx


   Ето го резултата от файла FRST
    
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 24.10.2018
   Ran by Rosko (administrator) on ROSKO-PC (28-10-2018 14:36:09)
   Running from C:\Users\Rosko\Downloads
   Loaded Profiles: Rosko (Available Profiles: Rosko)
   Platform: Windows 7 Ultimate (X64) Language: Български (България)
   Internet Explorer Version 8 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
   (Windows (R) Win 7 DDK provider) C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros\Bluetooth Suite\AdminService.exe
   (Baidu, Inc.) C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BAVSvc.exe
   (Baidu, Inc.) C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BHipsSvc.exe
   (Intel) C:\Program Files (x86)\Intel Driver Update Utility\DSAService.exe
   (Qualcomm®Atheros®) C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros\Bluetooth Suite\BtvStack.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
   (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
   (Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
   (Baidu, Inc.) C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BavTray.exe
   (Intel) C:\Program Files (x86)\Intel Driver Update Utility\DSATray.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
   () C:\Program Files\Intel Driver Update Utility\SUR\SurSvc.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
   () C:\Program Files (x86)\CalendarTool\2.0.0.1000176\CalendarServ.exe
   () C:\Program Files (x86)\CalendarTool\2.0.0.1000176\calendar.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
   (Baidu, Inc.) C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\bavhm.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
   () C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\esrv.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
   () C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\esrv_svc.exe
   () C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\esrv.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Baidu Inc.) C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\bavadvtools2\8C8AEEC1-5166-4CE7-BBAD-7C37409D0C73\tool\bdMiniDownloaderGB_BAV-Mini_32_1002.exe
   (Baidu Inc.) C:\Users\Rosko\AppData\Local\MiniService\MiniService.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Viber Media S.à r.l.) C:\Users\Rosko\AppData\Local\Viber\Viber.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   () C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\FMAPP.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [SynTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2778352 2014-01-24] (Synaptics Incorporated)
   HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [13672304 2014-03-21] (Realtek Semiconductor)
   HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [242392 2018-10-18] (AVAST Software)
   HKLM-x32\...\Run: [Baidu Antivirus] => C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BavTray.exe [2553328 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   HKLM-x32\...\Run: [DSATray] => C:\Program Files (x86)\Intel Driver Update Utility\DsaTray.exe [132856 2017-05-18] (Intel)
   HKLM\...\Policies\Explorer\Run: [BtvStack] => C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros\Bluetooth Suite\BtvStack.exe [133760 2013-12-24] (Qualcomm®Atheros®)
   HKU\S-1-5-21-749869763-3409154425-2811610640-1000\...\Run: [Viber] => C:\Users\Rosko\AppData\Local\Viber\Viber.exe [36762184 2018-10-22] (Viber Media S.à r.l.)
   HKU\S-1-5-21-749869763-3409154425-2811610640-1000\...\MountPoints2: {c4a92fbb-e173-11e7-9426-f8a963743fcb} - G:\LG_PC_Programs.exe
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 172.16.1.1
   Tcpip\..\Interfaces\{2FB69C23-4CBD-4252-994A-27D31EDC0D6D}: [DhcpNameServer] 172.16.1.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
   HKU\S-1-5-21-749869763-3409154425-2811610640-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
   HKU\S-1-5-21-749869763-3409154425-2811610640-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   HKU\S-1-5-21-749869763-3409154425-2811610640-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/?ocid=iehp
   Filter: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   Filter-x32: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   Filter: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   Filter-x32: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   FireFox:
   ========
   FF DefaultProfile: 2csmqmsd.default
   FF ProfilePath: C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2csmqmsd.default [2018-07-05]
   FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\2csmqmsd.default -> about:blank
   FF Extension: (Avast SafePrice) - C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2csmqmsd.default\Extensions\sp@avast.com.xpi [2018-10-18]
   FF Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2csmqmsd.default\Extensions\wrc@avast.com.xpi [2018-10-18]
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_31_0_0_122.dll [2018-10-09] ()
   FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_31_0_0_122.dll [2018-10-09] ()
   FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=4.0.5 -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll [2013-12-10] (Intel Corporation)
   FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll [2013-12-10] (Intel Corporation)
   FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin -> C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\new_plugin\npjp2.dll [2015-08-18] (Sun Microsystems, Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-19] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-19] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.4 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2016-06-01] (VideoLAN)
   FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2018-09-20] (Adobe Systems Inc.)
   FF ExtraCheck: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\enpsysau.js [2017-09-10]
   Chrome: 
   =======
   CHR DefaultProfile: Default
   CHR Profile: C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-10-28]
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-10-02]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-10-02]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-10-02]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-10-02]
   CHR Extension: (Adobe Acrobat) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj [2018-10-02]
   CHR Extension: (Avast SafePrice | Сравнение, сделки, купони) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck [2018-10-19]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-10-02]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-10-08]
   CHR Extension: (АБВ Уведомител) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\glkfpmcniebkbeakjdpobddpjghbapec [2018-10-28]
   CHR Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki [2018-10-18]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-10-02]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-10-02]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-10-28]
   CHR Profile: C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey [2018-10-28] <==== ATTENTION
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-23]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-23]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-10-22]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-09-24]
   CHR Extension: (Google Търсене) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-11-02]
   CHR Extension: (АБВ Уведомител) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\cpbekonjicgkldkmopnamgglbfaiojje [2015-11-25]
   CHR Extension: (Adobe Acrobat) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj [2017-03-08]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-11-11]
   CHR Extension: (Farmville2 X-Press) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\gbgjpdhhnbgmnafojckjmjogcpoinlim [2018-10-24]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-21]
   CHR Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki [2018-10-18]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-12]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-04-23]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-10-01]
   CHR HKU\S-1-5-21-749869763-3409154425-2811610640-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe [8188768 2018-10-18] (AVAST Software)
   R2 AtherosSvc; C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros\Bluetooth Suite\adminservice.exe [318592 2013-12-24] (Windows (R) Win 7 DDK provider) [File not signed]
   R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [325024 2018-10-18] (AVAST Software)
   R2 BavSvc; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BavSvc.exe [2805208 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   S3 BdSandboxSrv; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BdSandboxSrv64.exe [490480 2015-04-29] (Baidu, Inc.)
   R2 BHipsSvc; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BHipsSvc.exe [544032 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   S3 BsrSvc; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\BavAdvTools2\128B4BEC-5D89-43AD-BAA8-207084AA0E4F\tool\BsrSvc.exe [3503416 2015-07-08] (Baidu, Inc.)
   R2 DSAService; C:\Program Files (x86)\Intel Driver Update Utility\DSAService.exe [21240 2017-05-18] (Intel)
   R2 ESRV_SVC_QUEENCREEK; C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\esrv_svc.exe [824592 2017-03-07] ()
   R2 igfxCUIService1.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [355232 2015-08-09] (Intel Corporation)
   R2 Intel(R) Capability Licensing Service Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [747520 2013-08-27] (Intel(R) Corporation) [File not signed]
   S3 Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe [828376 2013-08-27] (Intel(R) Corporation)
   R2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [169432 2013-12-10] (Intel Corporation)
   R2 MiniService; C:\Users\Rosko\AppData\Local\MiniService\MiniService.exe [103616 2018-10-28] (Baidu Inc.) [File not signed] <==== ATTENTION
   R2 SystemUsageReportSvc_QUEENCREEK; C:\Program Files\Intel Driver Update Utility\SUR\SurSvc.exe [157456 2017-03-07] ()
   R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [11644656 2018-09-10] (TeamViewer GmbH)
   R2 TheCalendarService; C:\Program Files (x86)\CalendarTool\2.0.0.1000176\CalendarServ.exe [152720 2017-08-09] ()
   S3 USER_ESRV_SVC_QUEENCREEK; C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\esrv_svc.exe [824592 2017-03-07] ()
   R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 aswArPot; C:\Windows\System32\drivers\aswArPot.sys [201408 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswbidsdriver; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsdrivera.sys [230512 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswbidsh; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsha.sys [201928 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswblog; C:\Windows\System32\drivers\aswbloga.sys [346760 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswbuniv; C:\Windows\System32\drivers\aswbuniva.sys [59664 2018-10-18] (AVAST Software)
   R1 aswHdsKe; C:\Windows\System32\drivers\aswHdsKe.sys [185240 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswHwid; C:\Windows\System32\drivers\aswHwid.sys [47064 2018-10-18] (AVAST Software)
   R1 aswKbd; C:\Windows\System32\drivers\aswKbd.sys [42456 2018-10-18] (AVAST Software)
   R2 aswMonFlt; C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys [163376 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswRdr; C:\Windows\System32\drivers\aswRdr2.sys [111968 2018-10-18] (AVAST Software)
   R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\drivers\aswRvrt.sys [88112 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswSnx; C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys [1028840 2018-10-18] (AVAST Software)
   R1 aswSP; C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys [467904 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswStm; C:\Windows\System32\drivers\aswStm.sys [208640 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswVmm; C:\Windows\System32\drivers\aswVmm.sys [381144 2018-10-18] (AVAST Software)
   U3 BdApiUtil; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BdApiUtil64.sys [116936 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   R3 bdark64; C:\Windows\system32\drivers\bdark64.sys [78792 2015-04-20] ()
   U3 BdCameraProtect; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BdCameraProtect64.sys [25000 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   S3 BdSandbox; C:\Windows\System32\drivers\BdSandbox.sys [235976 2015-04-29] (Baidu, Inc.)
   R1 Bfilter; C:\Windows\System32\drivers\Bfilter.sys [62920 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   R1 Bfmon; C:\Windows\System32\drivers\Bfmon.sys [38344 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   R1 Bnbase; C:\Windows\System32\drivers\bnbasex64.sys [62792 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   R1 Bndef; C:\Windows\System32\drivers\bndef64.sys [487144 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   R3 Bnmon; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\Bnmon64.sys [82376 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   R1 Bprotect; C:\Windows\System32\drivers\Bprotect.sys [171464 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   S3 BTATH_LWFLT; C:\Windows\System32\DRIVERS\btath_lwflt.sys [77464 2013-12-24] (Qualcomm Atheros)
   R1 HWiNFO32; C:\Windows\SysWOW64\drivers\HWiNFO64A.SYS [27552 2016-08-08] (REALiX(tm))
   R3 MEIx64; C:\Windows\System32\DRIVERS\TeeDriverx64.sys [100312 2013-12-10] (Intel Corporation)
   R3 RTSPER; C:\Windows\System32\DRIVERS\RtsPer.sys [466136 2014-01-14] (Realsil Semiconductor Corporation)
   R3 semav6msr64; C:\Windows\system32\drivers\semav6msr64.sys [21984 2016-10-18] ()
   U3 aswbdisk; no ImagePath
   U0 Partizan; system32\drivers\Partizan.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-10-28 14:35 - 2018-10-28 14:36 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-10-28 14:35 - 2018-10-28 14:35 - 002414592 _____ (Farbar) C:\Users\Rosko\Downloads\FRST64.exe
   2018-10-28 14:28 - 2018-10-28 14:36 - 000021836 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\FRST.txt
   2018-10-28 14:26 - 2018-10-28 14:27 - 000020080 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Addition.txt
   2018-10-28 13:34 - 2018-10-28 13:34 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\MiniService
   2018-10-28 13:29 - 2018-10-28 13:32 - 000000000 ____D C:\ProgramData\BsrSvc_exe
   2018-10-28 13:19 - 2018-10-28 13:20 - 000617400 _____ C:\Users\Rosko\Desktop\Нов Microsoft Office PowerPoint Presentation.pptx
   2018-10-28 12:40 - 2018-10-28 13:16 - 000000000 ____D C:\ProgramData\BavSvc_exe
   2018-10-28 12:37 - 2018-10-28 12:37 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\Viber
   2018-10-28 09:17 - 2018-10-28 11:16 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\Desktop\официялни споразумения 2018-2019г
   2018-10-26 17:03 - 2018-10-26 17:03 - 000102327 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\П-03001718127835-177-001_archive (1).zip
   2018-10-24 10:41 - 2018-10-24 10:41 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\AVAST Software
   2018-10-24 10:39 - 2018-10-24 10:39 - 000611358 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\379984975 (1).pdf
   2018-10-24 10:32 - 2018-10-28 12:37 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\AVAST Software
   2018-10-22 15:05 - 2018-10-22 15:06 - 000103383 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\П-03001718185275-040-001_archive.zip
   2018-10-20 07:48 - 2018-10-20 07:48 - 000230931 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\ЗП Ростислав Недков 19.10 (1).pdf
   2018-10-20 07:40 - 2018-10-20 07:40 - 000230931 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\ЗП Ростислав Недков 19.10.pdf
   2018-10-19 08:51 - 2018-10-19 08:51 - 002437339 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\dec92_2016_1010_баркод_с_ръководство_за_потребителя.rar
   2018-10-18 18:17 - 2018-10-18 18:17 - 000665976 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Re6enie_VAS_27.02.2018 (1).pdf
   2018-10-18 11:52 - 2018-10-18 11:52 - 000039854 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\nlnazadyljenia[1] (1).pdf
   2018-10-18 10:16 - 2018-10-18 10:16 - 000001922 _____ C:\Users\Public\Desktop\Avast Free Antivirus.lnk
   2018-10-18 10:16 - 2018-10-18 10:16 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVAST Software
   2018-10-18 10:15 - 2018-10-18 10:15 - 000000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\Avast Software
   2018-10-18 10:14 - 2018-10-26 00:45 - 000004168 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Avast Emergency Update
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 001142072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ucrtbase.dll
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000467904 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSP.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000381144 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswVmm.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000378584 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\aswBoot.exe
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000208640 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswStm.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000201408 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswArPot.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000163376 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000111968 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRdr2.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000088112 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRvrt.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000047064 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHwid.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\AVAST Software
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 001028840 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSnx.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 001001272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 000346760 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbloga.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 000230512 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsdrivera.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 000201928 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsha.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 000185240 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHdsKe.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 000059664 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbuniva.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 000042456 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswKbd.sys
   2018-10-18 10:11 - 2018-10-18 11:43 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AVAST Software
   2018-10-18 10:11 - 2018-10-18 10:11 - 000000000 ____D C:\Program Files\AVAST Software
   2018-10-18 10:09 - 2018-10-18 16:40 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\Documents\ViberDownloads
   2018-10-18 10:09 - 2018-10-18 10:09 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\Viber Media S.à r.l
   2018-10-18 10:08 - 2018-10-28 13:47 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\ViberPC
   2018-10-18 10:08 - 2018-10-18 10:08 - 000000956 _____ C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Viber.lnk
   2018-10-18 10:08 - 2018-10-18 10:08 - 000000954 _____ C:\Users\Rosko\Desktop\Viber.lnk
   2018-10-18 10:08 - 2018-10-18 10:08 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Viber
   2018-10-18 10:08 - 2018-10-18 10:08 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\cache
   2018-10-18 10:07 - 2018-10-18 10:07 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\Package Cache
   2018-10-18 10:06 - 2018-10-18 10:07 - 089186064 _____ (Viber Media Inc.) C:\Users\Rosko\Downloads\ViberSetup.exe
   2018-10-17 22:33 - 2018-10-17 22:33 - 000267977 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\danuchno_oblagane_vnoski_na_zemedelski_proizvoditeli (4).pdf
   2018-10-17 22:08 - 2018-10-17 22:09 - 000749389 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Нов Презентация на Microsoft PowerPoint (2).pptx
   2018-10-17 21:41 - 2018-10-17 21:41 - 000749389 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Нов Презентация на Microsoft PowerPoint (1).pptx
   2018-10-17 21:14 - 2018-10-17 21:14 - 000267977 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\danuchno_oblagane_vnoski_na_zemedelski_proizvoditeli (3).pdf
   2018-10-17 16:19 - 2018-10-17 16:19 - 000289368 _____ C:\Windows\Minidump\101718-14539-01.dmp
   2018-10-17 15:07 - 2018-10-17 15:07 - 003833305 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\dec50_2017_19.03.2018.rar
   2018-10-17 14:45 - 2018-10-17 14:45 - 004074946 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\dec50_2016_баркод_с_ръководство_за_потребителя.rar
   2018-10-17 12:55 - 2018-10-17 12:55 - 000648847 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\DOM (2).pdf
   2018-10-17 07:52 - 2018-10-17 07:52 - 000012846 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Spravka vazstanovqvane (4).ods
   2018-10-17 07:52 - 2018-10-17 07:52 - 000000165 ____H C:\Users\Rosko\Downloads\~$Spravka vazstanovqvane (4).ods
   2018-10-16 13:59 - 2018-10-16 13:59 - 070935933 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\wetransfer-a3a156.zip
   2018-10-16 12:10 - 2018-10-16 12:10 - 001266784 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\statement (21).pdf
   2018-10-16 12:09 - 2018-10-16 12:09 - 001105420 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\statement (20).pdf
   2018-10-16 10:58 - 2018-10-16 10:58 - 000648847 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\DOM (1).pdf
   2018-10-16 08:14 - 2018-10-16 08:14 - 001939889 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\95_09.pdf
   2018-10-15 16:01 - 2018-10-15 16:01 - 000749389 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Нов Презентация на Microsoft PowerPoint.pptx
   2018-10-15 15:57 - 2018-10-15 15:57 - 000102327 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\П-03001718127835-177-001_archive.zip
   2018-10-15 13:54 - 2018-10-15 13:54 - 000648847 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Ползване на данъчни облекчения и наличие на задължения.pdf
   2018-10-15 13:47 - 2018-10-15 13:47 - 000648847 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\DOM.pdf
   2018-10-12 13:49 - 2018-10-12 13:49 - 000009969 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\РОСТИСЛАВ НЕДКОВ БОРИСОВ_2019_ЮПЕР.ZIP
   2018-10-12 13:49 - 2018-10-12 13:49 - 000001382 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\НЕДКО БОРИСОВ КОЛЕВ_2019_ЮПЕР.ZIP
   2018-10-12 13:48 - 2018-10-12 13:48 - 000001499 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\НЕДКО БОРИСОВ КОЛЕВ_2019_БОЖУРОВО.ZIP
   2018-10-12 09:23 - 2018-10-12 09:23 - 000075048 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Crystal Reports - sp_invoice_text_only_2007_5_l.rpt (1).pdf
   2018-10-10 12:50 - 2018-10-10 12:50 - 004808921 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\П-03001718168660-004-001_archive.zip
   2018-10-06 15:09 - 2018-10-06 15:09 - 000611358 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\379984975.pdf
   2018-10-04 13:28 - 2018-10-04 13:28 - 000156030 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\П-03001718168660-040-001_archive.zip
   2018-10-01 18:27 - 2018-10-01 18:27 - 000143428 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Информационна брошура за бъдещите майки.pdf
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-10-28 14:23 - 2009-07-14 06:45 - 000016624 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-10-28 14:23 - 2009-07-14 06:45 - 000016624 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-10-28 14:19 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\PerfLogs
   2018-10-28 14:11 - 2017-08-24 12:56 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\CalendarTool
   2018-10-28 12:42 - 2009-07-14 07:13 - 000781298 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-10-28 12:42 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-10-28 12:36 - 2017-06-10 14:47 - 000000000 __SHD C:\Users\Rosko\IntelGraphicsProfiles
   2018-10-28 12:36 - 2015-04-23 13:38 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
   2018-10-28 12:35 - 2009-07-14 07:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-10-28 11:44 - 2016-08-08 17:51 - 000000000 ___HD C:\Program Files (x86)\m3yE3E0
   2018-10-28 10:43 - 2015-04-23 12:58 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\Microsoft Help
   2018-10-28 10:29 - 2017-01-10 10:04 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\CrashDumps
   2018-10-27 19:48 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\tracing
   2018-10-24 07:25 - 2015-04-24 13:10 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\Skype
   2018-10-23 08:18 - 2017-02-01 21:07 - 000002441 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
   2018-10-18 09:43 - 2018-07-09 15:03 - 000000971 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamViewer 13.lnk
   2018-10-18 09:43 - 2016-02-04 18:11 - 000002998 _____ C:\Windows\wininit.ini
   2018-10-17 16:19 - 2015-06-12 12:20 - 000000000 ____D C:\Windows\Minidump
   2018-10-17 16:18 - 2015-06-12 12:20 - 375178840 _____ C:\Windows\MEMORY.DMP
   2018-10-15 10:59 - 2009-07-14 07:08 - 000032534 _____ C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU.TXT
   2018-10-09 21:41 - 2018-03-14 11:33 - 000004462 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player NPAPI Notifier
   2018-10-09 21:41 - 2017-02-01 18:37 - 000842240 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
   2018-10-09 21:41 - 2017-02-01 18:37 - 000175104 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2018-10-09 21:41 - 2017-02-01 18:37 - 000004312 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
   2018-10-09 21:41 - 2017-02-01 18:37 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
   2018-10-09 21:41 - 2017-02-01 18:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
   2018-10-04 13:28 - 2015-11-03 22:05 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\LocalLow\Adobe
   2018-10-01 21:10 - 2015-04-23 13:18 - 000000000 ____D C:\KMPlayer
   2018-10-01 08:27 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\NDF
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2015-10-10 07:33 - 2015-10-10 07:33 - 000229019 _____ () C:\ProgramData\KTLVGTHRCQSO.dat
   2017-06-08 17:31 - 2017-06-08 17:31 - 000000017 _____ () C:\Users\Rosko\AppData\Local\resmon.resmoncfg
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-10-26 08:40
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
  • от Magnolia D
   Здравейте, 
   От два - три дни интернет връзката ми се влоши драматично - почти невъзможно беше да се зареди каквато и да е страница (отнемаше минути, ако въобще успееше да го направи). Анти вирусната показа, че има Троянец(нещо си ) - може би е трябвало да запомня какво точно нещо си, но аз просто натиснах да го изтрие. Повторната проверка показа, че всичко е наред, но не мисля че е точно така. Сега зарежда малко по-бързо, но като цяло е изключително бавно и не мисля, че е от връзката. Предполагам, че се разбира, че знанието за компютрите не е една от най-силните ми страни, но за всеки случай ще го подчертая, за да се опитам да оправдая глупостите , които евентуално съм направила  и елементарния си "компютърен изказ". Относно стъпките за публикуване - нямам диск с операционната система, прикачвам другите два файла. П.С. Предварително благодаря за времето и съдействието!
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 11.11.2018
   Ran by Grigorovi (administrator) on DIDI (13-11-2018 15:39:12)
   Running from D:\Instal
   Loaded Profiles: Grigorovi (Available Profiles: Grigorovi)
   Platform: Microsoft Windows 7 Ultimate  Service Pack 1 (X86) Language: Български (България)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (SurfRight B.V.) C:\Program Files\HitmanPro.Alert\hmpalert.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Security Client\Antimalware\MsMpEng.exe
   (SurfRight B.V.) C:\Program Files\HitmanPro\hmpsched.exe
   (SurfRight B.V.) C:\Program Files\HitmanPro.Alert\hmpalert.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.17\GoogleCrashHandler.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Security Client\Antimalware\NisSrv.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [CL-22-D39888C9-D725-485F-B4A2-1AD9369147B7] => "C:\Program Files\Common Files\Bitdefender\SetupInformation\CL-22-4DEB32A9-F15E-4B9A-A7FB-125105229440\setuplauncher.exe" /run:"C:\Program Files\Common Files\Bitdefender\SetupInformation\CL-22-4DEB32A (the data entry has 44 more characters).
   HKLM\...\Run: [MSC] => C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [997920 2011-06-15] (Microsoft Corporation)
   HKU\S-1-5-21-2744073735-3007959217-1321240149-1000\Control Panel\Desktop\\SCRNSAVE.EXE -> 
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.8.1 192.168.8.1
   Tcpip\..\Interfaces\{3247EA78-9C23-40D4-AF6B-21088034F9BF}: [DhcpNameServer] 192.168.8.1 192.168.8.1
   Tcpip\..\Interfaces\{AE99D80D-ED5E-4FA1-8934-689D4319410D}: [DhcpNameServer] 192.168.8.1 192.168.8.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = 
   FireFox:
   ========
   FF DefaultProfile: ixj5pejf.default-1538731853205
   FF ProfilePath: C:\Users\Grigorovi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ixj5pejf.default-1538731853205 [2018-11-12]
   FF Extension: (Firefox Monitor) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ixj5pejf.default-1538731853205\features\{a452a5ff-64b4-44fa-910c-c6debf5ffb1d}\fxmonitor@mozilla.org.xpi [2018-10-05]
   FF Extension: (Telemetry coverage) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ixj5pejf.default-1538731853205\features\{a452a5ff-64b4-44fa-910c-c6debf5ffb1d}\telemetry-coverage-bug1487578@mozilla.org.xpi [2018-10-05] [Legacy]
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_29_0_0_140.dll [2018-04-14] ()
   FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll [2017-05-03] ( Microsoft Corporation)
   FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-29] (Google Inc.)
   FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-29] (Google Inc.)
   FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.1.5 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2018-05-29] (VideoLAN)
   FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.2.4 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2018-05-29] (VideoLAN)
   FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.2.5.1 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2018-05-29] (VideoLAN)
   FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.2.6 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2018-05-29] (VideoLAN)
   FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=3.0.3 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2018-05-29] (VideoLAN)
   FF Plugin: Adobe Reader -> C:\Program Files\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2018-09-20] (Adobe Systems Inc.)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-2744073735-3007959217-1321240149-1000: @zoom.us/ZoomVideoPlugin -> C:\Users\Grigorovi\AppData\Roaming\Zoom\bin\npzoomplugin.dll [2018-08-10] (Zoom Video Communications, Inc.)
   Chrome: 
   =======
   CHR Profile: C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-11-13]
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-13]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-13]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-10-17]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2016-08-26]
   CHR Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb [2018-10-31]
   CHR Extension: (Adobe Acrobat) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj [2017-03-04]
   CHR Extension: (Facebook Pixel Helper) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fdgfkebogiimcoedlicjlajpkdmockpc [2018-10-23]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-10-13]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-22]
   CHR Extension: (Pinterest Save Button) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gpdjojdkbbmdfjfahjcgigfpmkopogic [2018-10-19]
   CHR Extension: (Grammar.com) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\hamhaljjdpcgkelbadepgmnocknejief [2018-10-02]
   CHR Extension: (Keywords Everywhere - Keyword Tool) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\hbapdpeemoojbophdfndmlgdhppljgmp [2018-09-19]
   CHR Extension: (Reasy) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\hhfiiflbfkgfmeinikcgikgiijegkhgf [2017-12-09]
   CHR Extension: (Grammar and Spelling checker by Ginger) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\kdfieneakcjfaiglcfcgkidlkmlijjnh [2018-11-07]
   CHR Extension: (Tag Assistant (by Google)) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\kejbdjndbnbjgmefkgdddjlbokphdefk [2018-09-27]
   CHR Extension: (Ghostery – Privacy Ad Blocker) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mlomiejdfkolichcflejclcbmpeaniij [2018-10-09]
   CHR Extension: (Awesome Screenshot: Screen Video Recorder) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nlipoenfbbikpbjkfpfillcgkoblgpmj [2018-07-23]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-05]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2016-08-26]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-10-19]
   CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S4 AgereModemAudio; C:\Program Files\LSI SoftModem\agrsmsvc.exe [26112 2009-12-03] (LSI Corporation)
   R2 HitmanProScheduler; C:\Program Files\HitmanPro\hmpsched.exe [114648 2018-11-12] (SurfRight B.V.)
   R2 hmpalertsvc; C:\Program Files\HitmanPro.Alert\hmpalert.exe [4406408 2018-11-12] (SurfRight B.V.)
   R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [5073376 2018-09-19] (Malwarebytes)
   R2 MsMpSvc; C:\Program Files\Microsoft Security Client\Antimalware\MsMpEng.exe [11736 2011-04-27] (Microsoft Corporation)
   R3 NisSrv; C:\Program Files\Microsoft Security Client\Antimalware\NisSrv.exe [208944 2011-04-27] (Microsoft Corporation)
   S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [680960 2013-05-27] (Microsoft Corporation)
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 dg_ssudbus; C:\Windows\System32\DRIVERS\ssudbus.sys [109456 2017-05-18] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
   R1 hmpalert; C:\Windows\system32\drivers\hmpalert.sys [263288 2018-11-12] (SurfRight B.V.)
   R3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [229568 2018-11-13] (Malwarebytes)
   R1 MpFilter; C:\Windows\System32\DRIVERS\MpFilter.sys [165648 2011-04-18] (Microsoft Corporation)
   R1 MpKsl5e3716e3; C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{4EE32FF0-58AB-4EF4-90BC-B7873B344D95}\MpKsl5e3716e3.sys [49504 2018-11-13] (Microsoft Corporation)
   R3 MpNWMon; C:\Windows\System32\DRIVERS\MpNWMon.sys [43392 2011-04-18] (Microsoft Corporation)
   S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2099-10-22 18:57 - 30826-10-22 18:57 - 000186368 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\foJiYOYp.exe
   2099-10-22 18:57 - 30826-10-22 18:57 - 000073216 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rNZYYO.exe
   2099-10-22 18:57 - 30826-10-22 18:57 - 000073216 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\OmATowuMEtOu.exe
   2018-11-13 10:08 - 2018-11-13 10:08 - 000229568 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
   2018-11-12 18:25 - 2018-11-13 15:38 - 000000000 ____D C:\Windows\CryptoGuard
   2018-11-12 18:25 - 2018-11-13 10:06 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\HitmanPro.Alert
   2018-11-12 18:25 - 2018-11-12 18:25 - 000875656 _____ (SurfRight B.V.) C:\Windows\system32\hmpalert.dll
   2018-11-12 18:25 - 2018-11-12 18:25 - 000263288 _____ (SurfRight B.V.) C:\Windows\system32\Drivers\hmpalert.sys
   2018-11-12 18:25 - 2018-11-12 18:25 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HitmanPro.Alert
   2018-11-12 18:25 - 2018-11-12 18:25 - 000000000 ___DC C:\Program Files\HitmanPro.Alert
   2018-11-12 18:14 - 2018-11-12 18:14 - 000001847 _____ C:\Users\Public\Desktop\HitmanPro.lnk
   2018-11-12 18:14 - 2018-11-12 18:14 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HitmanPro
   2018-11-12 18:13 - 2018-11-12 18:14 - 000000000 ___DC C:\Program Files\HitmanPro
   2018-11-07 09:29 - 2018-11-07 09:29 - 001292716 _____ C:\Users\Grigorovi\Desktop\ros.zip
   2018-11-07 02:23 - 2018-11-05 16:55 - 009162423 _____ C:\Users\Grigorovi\Desktop\139_da_badesh_bog2.zip
   2018-11-07 02:14 - 2018-11-07 02:14 - 001062670 _____ C:\Users\Grigorovi\Desktop\Ерик Бърн -Психология на човешките взаимоотношения.pdf
   2018-11-07 02:13 - 2018-11-07 02:13 - 000798148 _____ C:\Users\Grigorovi\Desktop\Игрите, които хората играят.pdf
   2018-11-01 17:09 - 2018-11-04 22:36 - 000000000 ____D C:\Users\Grigorovi\Desktop\WP-UnEducatedMermad
   2018-10-29 18:44 - 2018-10-29 18:44 - 001092248 _____ C:\Users\Grigorovi\Desktop\Quick-Start-Affiliate-Marketing-Report.pdf
   2018-10-26 22:52 - 2018-10-26 22:52 - 002583150 _____ C:\Users\Grigorovi\Desktop\lipton_spontanna.zip
   2018-10-26 22:51 - 2018-10-26 22:51 - 001290479 _____ C:\Users\Grigorovi\Desktop\24_lipton_honemoon.zip
   2018-10-20 16:07 - 2018-10-20 16:07 - 002677746 _____ C:\Users\Grigorovi\Desktop\unblock_your_abundance_by_christiemarie_sheldon_workbook_nsp2.pdf
   2018-10-17 01:23 - 2018-10-17 01:24 - 000507221 _____ C:\Users\Grigorovi\Desktop\shum_v_ushite.zip
   2018-10-16 18:55 - 2018-10-16 18:55 - 006273583 _____ C:\Users\Grigorovi\Desktop\Шакти Гуаейн-Пътят към истинското блоагоденствие.rar
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-11-13 15:39 - 2018-04-07 19:16 - 000000000 ___DC C:\FRST
   2018-11-13 10:15 - 2009-07-14 06:34 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-11-13 10:15 - 2009-07-14 06:34 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-11-13 10:10 - 2018-04-10 19:56 - 000000386 _____ C:\Windows\Tasks\FreeFileViewerUpdateChecker.job
   2018-11-13 10:06 - 2018-04-07 21:35 - 000065536 _____ C:\Windows\system32\Ikeext.etl
   2018-11-13 10:06 - 2009-07-14 06:53 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-11-13 05:49 - 2017-04-26 17:00 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\HitmanPro
   2018-11-12 19:59 - 2009-07-14 04:37 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-11-12 18:48 - 2014-10-15 19:19 - 000000000 ____D C:\Windows\Minidump
   2018-11-12 18:34 - 2016-12-02 16:12 - 000000702 _____ C:\Users\Public\Desktop\System Ninja.lnk
   2018-11-12 18:34 - 2016-12-02 16:12 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Ninja
   2018-11-09 18:05 - 2018-07-24 14:22 - 000000000 ___DC C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\gtk-2.0
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 18:07 - 000660594 _____ C:\Windows\system32\perfh01D.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 18:07 - 000144252 _____ C:\Windows\system32\perfc01D.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 17:31 - 000425298 _____ C:\Windows\system32\perfh012.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 17:31 - 000122162 _____ C:\Windows\system32\perfc012.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 16:02 - 000378044 _____ C:\Windows\system32\prfh0804.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 16:02 - 000121370 _____ C:\Windows\system32\prfc0804.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 15:29 - 000413652 _____ C:\Windows\system32\perfh011.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 15:29 - 000123878 _____ C:\Windows\system32\perfc011.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 15:09 - 000680628 _____ C:\Windows\system32\perfh00E.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 15:09 - 000173052 _____ C:\Windows\system32\perfc00E.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 14:49 - 000478376 _____ C:\Windows\system32\perfh00B.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 14:49 - 000103298 _____ C:\Windows\system32\perfc00B.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 14:25 - 000389218 _____ C:\Windows\system32\perfh00D.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 14:25 - 000086536 _____ C:\Windows\system32\perfc00D.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 13:57 - 000740372 _____ C:\Windows\system32\perfh013.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 13:57 - 000154880 _____ C:\Windows\system32\perfc013.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 13:42 - 000491388 _____ C:\Windows\system32\perfh014.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 13:42 - 000097182 _____ C:\Windows\system32\perfc014.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 13:17 - 000603862 _____ C:\Windows\system32\perfh008.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 13:17 - 000112906 _____ C:\Windows\system32\perfc008.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 12:51 - 000736920 _____ C:\Windows\system32\perfh010.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 12:51 - 000148624 _____ C:\Windows\system32\perfc010.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 12:37 - 000665714 _____ C:\Windows\system32\perfh005.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 12:37 - 000143204 _____ C:\Windows\system32\perfc005.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 12:18 - 000475888 _____ C:\Windows\system32\perfh001.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 12:18 - 000096550 _____ C:\Windows\system32\perfc001.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 12:05 - 000742590 _____ C:\Windows\system32\perfh00C.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 12:05 - 000151358 _____ C:\Windows\system32\perfc00C.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 11:52 - 000725892 _____ C:\Windows\system32\prfh0816.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 11:52 - 000154684 _____ C:\Windows\system32\prfc0816.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 11:36 - 000506288 _____ C:\Windows\system32\perfh006.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 11:36 - 000100436 _____ C:\Windows\system32\perfc006.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 11:24 - 000742330 _____ C:\Windows\system32\perfh00A.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 11:24 - 000160252 _____ C:\Windows\system32\perfc00A.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 11:11 - 000395216 _____ C:\Windows\system32\prfh0404.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 11:11 - 000116868 _____ C:\Windows\system32\prfc0404.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 10:59 - 000737232 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 10:59 - 000157650 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 10:44 - 000721474 _____ C:\Windows\system32\perfh019.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 10:44 - 000152620 _____ C:\Windows\system32\perfc019.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 10:25 - 000710754 _____ C:\Windows\system32\prfh0416.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 10:25 - 000149434 _____ C:\Windows\system32\prfc0416.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 09:57 - 000694082 _____ C:\Windows\system32\perfh007.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 09:57 - 000150894 _____ C:\Windows\system32\perfc007.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 09:41 - 000653556 _____ C:\Windows\system32\perfh01F.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 09:41 - 000141778 _____ C:\Windows\system32\perfc01F.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 09:41 - 000126256 _____ C:\Windows\system32\perfh002.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 09:41 - 000028684 _____ C:\Windows\system32\perfc002.dat
   2018-10-30 09:45 - 2010-11-20 23:01 - 017739850 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-10-26 11:12 - 2018-10-05 13:08 - 000129248 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbae.sys
   2018-10-25 10:37 - 2018-04-10 18:45 - 000002093 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2018-10-25 10:37 - 2016-08-26 11:58 - 000002134 ____C C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-10-24 12:51 - 2018-04-15 10:33 - 000000000 ___DC C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
   2018-10-23 08:50 - 2016-08-24 15:28 - 000002441 ____C C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
   2018-10-15 23:48 - 2014-10-15 19:37 - 000479504 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MpSigStub.exe
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2017-11-23 15:47 - 2017-11-23 15:47 - 001276776 _____ () C:\Users\Grigorovi\AppData\Roaming\screenshot11Thursday1547301350000.png
   2018-05-17 11:44 - 2018-05-17 11:44 - 001302316 _____ () C:\Users\Grigorovi\AppData\Roaming\screenshot5Thursday1244426890000.png
   2018-05-17 11:44 - 2018-05-17 11:44 - 001299942 _____ () C:\Users\Grigorovi\AppData\Roaming\screenshot5Thursday1244446010000.png
   2016-09-01 09:53 - 2016-09-01 09:53 - 000000000 ____C () C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\AtStart.txt
   2016-09-01 09:53 - 2016-09-01 09:53 - 000000000 ____C () C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\DSwitch.txt
   2016-09-01 09:53 - 2016-09-01 09:53 - 000000000 ____C () C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\QSwitch.txt
   2018-07-31 22:52 - 2018-07-31 22:52 - 000003292 ____C () C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\recently-used.xbel
   2017-08-26 20:16 - 2017-08-26 20:16 - 000007597 ____C () C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
   2018-04-07 13:19 - 2018-04-07 13:19 - 000000003 ____C () C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\wbem.ini
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-11-04 00:42
   ==================== End of FRST.txt ============================
    
   Addition.txt
  • от D101149
   Здравейте! Съмнявам се, че система ми е заразена ако може да ми помогнете ще съм ви благодарен (за пореден път)  Първите 3-4 минути изобщо хрома не зарежда страниците..
    
   Addition.txt
   FRST.txt
  • от mordikai
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 28.09.2018
   Ran by Dellssd (administrator) on DELLSSD-PC (29-09-2018 16:54:29)
   Running from C:\Users\Dellssd\Downloads
   Loaded Profiles: Dellssd (Available Profiles: Dellssd)
   Platform: Windows 7 Professional Service Pack 1 (X64) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: IE)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
   (Apple Inc.) C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
   (Apple Inc.) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
   (Microsoft) C:\Program Files\Softland\novaPDF 8\Server\novapdfs.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
   () C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Web Companion\Application\Lavasoft.WCAssistant.WinService.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxtray.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\hkcmd.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxpers.exe
   (McAfee, Inc.) C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.805\SSScheduler.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
   (Wondershare) C:\Program Files (x86)\Common Files\Wondershare\Wondershare Helper Compact\WSHelper.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\1.4.136.333\AvastBrowserCrashHandler.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\1.4.136.333\AvastBrowserCrashHandler64.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\WINWORD.EXE
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\splwow64.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Skillbrains) C:\Program Files (x86)\Skillbrains\lightshot\5.4.0.10\Lightshot.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (BitTorrent Inc.) C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
   (BitTorrent Inc.) C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.4.6_42178\utorrentie.exe
   (BitTorrent Inc.) C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.4.6_42178\utorrentie.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [242392 2018-08-30] (AVAST Software)
   HKLM-x32\...\Run: [Lightshot] => C:\Program Files (x86)\Skillbrains\lightshot\Lightshot.exe [225944 2016-07-11] ()
   HKLM-x32\...\Run: [Wondershare Helper Compact.exe] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Wondershare\Wondershare Helper Compact\WSHelper.exe [2137744 2016-10-08] (Wondershare)
   HKLM-x32\...\Run: [BCSSync] => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe [89184 2012-11-05] (Microsoft Corporation)
   Winlogon\Notify\igfxcui: C:\Windows\SYSTEM32\igfxdev.dll (Intel Corporation)
   HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Restriction <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000\...\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_30_0_0_134_pepper.exe [1447936 2018-07-13] (Adobe Systems Incorporated)
   HKU\S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000\...\MountPoints2: {6e61377d-2802-11e7-81ae-1c659d02e554} - G:\AutoRun.exe
   HKU\S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000\...\MountPoints2: {76ec0a4f-0d2e-11e6-8287-1c659d02e554} - F:\SETUP.EXE
   HKU\S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000\Control Panel\Desktop\\SCRNSAVE.EXE -> C:\Windows\system32\scrnsave.scr [11264 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   HKU\S-1-5-18\...\RunOnce: [SPReview] => "C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=122915" /build:7601
   Lsa: [Notification Packages] scecli C:\Program Files\TrueKey\McAfeeTrueKeyPasswordFilter
   Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\McAfee Security Scan Plus.lnk [2018-09-26]
   ShortcutTarget: McAfee Security Scan Plus.lnk -> C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.805\SSScheduler.exe (McAfee, Inc.)
   GroupPolicy: Restriction ? <==== ATTENTION
   GroupPolicy\User: Restriction ? <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   ProxyEnable: [S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000] => Proxy is enabled.
   Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{645E12D2-5740-463F-B063-09C024155032}: [DhcpNameServer] 192.168.8.1 192.168.8.1
   Tcpip\..\Interfaces\{B0D854A2-9D35-438A-98DE-EE2EB8CFFC94}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = 
   HKU\S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
   SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {8C31F27B-BE8A-4e4b-A478-17760AF1F5D9} URL = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
   SearchScopes: HKLM-x32 -> {8C31F27B-BE8A-4e4b-A478-17760AF1F5D9} URL = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000 -> 9845cd48-2779-11e7-bbbc-1c659d02e554 URL = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000 -> {8C31F27B-BE8A-4e4b-A478-17760AF1F5D9} URL = hxxps://yandex.ru/search/?win=277&clid=2262092-3&text={searchTerms}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000 -> {C0C3A6C6-03BC-4195-8FCB-AEA091301353} URL = hxxps://search.yahoo.com/yhs/search?hspart=lvs&hsimp=yhs-awc&type=lvs__webcompa__1_0__ya__ch_WCYID10041_spdf_opdfs_all_b_doc2pdf_170414__yaie&p={searchTerms}
   BHO: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-12-19] (Microsoft Corporation)
   BHO: Google Toolbar Helper -> {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} -> C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2018-03-10] (Google Inc.)
   BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-12-19] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Google Toolbar Helper -> {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} -> C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2018-03-10] (Google Inc.)
   BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06] (Microsoft Corporation)
   Toolbar: HKLM - Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2018-03-10] (Google Inc.)
   Toolbar: HKLM-x32 - Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2018-03-10] (Google Inc.)
   Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Desktop Search\Plugins\gdSkype\skype4com.dll No File
   StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - iexplore.exe
   FireFox:
   ========
   FF DefaultProfile: yk7fki5l.default
   FF ProfilePath: C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default [2018-09-26]
   FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default -> hxxps://search.avast.com/AV772/
   FF NewTab: Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default -> about:newtab
   FF Extension: (Домашняя страница Mail.Ru) - C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default\Extensions\homepage@mail.ru.xpi [2018-08-10]
   FF Extension: (Поиск Mail.Ru) - C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default\Extensions\search@mail.ru.xpi [2018-04-12]
   FF Extension: (Советник Яндекс.Маркета) - C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default\Extensions\sovetnik@metabar.ru.xpi [2018-09-19]
   FF Extension: (Avast SafePrice) - C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default\Extensions\sp@avast.com.xpi [2018-08-10]
   FF Extension: (Визуальные закладки) - C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default\Extensions\vb@yandex.ru.xpi [2018-05-06]
   FF Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default\Extensions\wrc@avast.com.xpi [2018-05-30]
   FF Extension: (Пульт) - C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default\Extensions\{a38384b3-2d1d-4f36-bc22-0f7ae402bcd7}.xpi [2017-12-03]
   FF Extension: (Telemetry coverage) - C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default\features\{02617030-72af-413d-a344-376f30098954}\telemetry-coverage-bug1487578@mozilla.org.xpi [2018-09-19] [Legacy]
   FF SearchPlugin: C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default\searchplugins\avast-search.xml [2017-08-25]
   FF SearchPlugin: C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default\searchplugins\yahoo-lavasoft.xml [2017-04-14]
   FF SearchPlugin: C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default\searchplugins\Yahoo®-20173422.xml [2017-04-22]
   FF SearchPlugin: C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default\searchplugins\yandex.ru-20173422.xml [2017-04-22]
   FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\NPSPWRAP.DLL [2010-03-24] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-17] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-17] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.4 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2018-08-09] (VideoLAN)
   FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.6 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2018-08-09] (VideoLAN)
   FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.8 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2018-08-09] (VideoLAN)
   FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=3.0.4 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2018-08-09] (VideoLAN)
   FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2018-06-29] (Adobe Systems Inc.)
   FF Plugin-x32: Soda PDF Desktop -> C:\Program Files (x86)\Soda PDF Desktop\np-previewer.dll [2017-03-23] (LULU Software)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000: @zoom.us/ZoomVideoPlugin -> C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Zoom\bin\npzoomplugin.dll [2017-01-25] (Zoom Video Communications, Inc.)
   Chrome: 
   =======
   CHR HomePage: Default -> yandex.ru
   CHR NewTab: Default ->  Active:"chrome-extension://fehhbdbmfjboomkmkflbaekjkhkklbnh/newtabproduct.html", Active:"chrome-extension://ceopoaldcnmhechacafgagdkklcogkgd/newtabproduct.html", Not-active:"chrome-extension://hcckjhfbahlnihggjcbadkgfjcghcibl/newtab/newtab.html", Not-active:"chrome-extension://mebpengldpmmlnaeehejppajiakgpbek/redirect.html", Not-active:"chrome-extension://mallpejgeafdahhflmliiahjdpgbegpk/stubby.html", Not-active:"chrome-extension://agibagflppafhfonkefpklndlohkclcb/index.html", Not-active:"chrome-extension://ghfmhofojkkfdnlfefhkckbflohgiicn/index.html"
   CHR DefaultSearchURL: Default -> hxxp://musix.searchalgo.com/search/?category=web&s=wmds&q={searchTerms}
   CHR DefaultSearchKeyword: Default -> WowMusix
   CHR DefaultSuggestURL: Default -> hxxp://sug.searchalgo.com/search/index_sg.php?q={searchTerms}
   CHR Profile: C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-09-29]
   CHR Extension: (Slides) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-14]
   CHR Extension: (Docs) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-13]
   CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2016-09-19]
   CHR Extension: (Skype Calling) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blakpkgjpemejpbmfiglncklihnhjkij [2016-10-25]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2016-09-19]
   CHR Extension: (OnlineMapFinder) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ceopoaldcnmhechacafgagdkklcogkgd [2018-04-26]
   CHR Extension: (Tampermonkey) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dhdgffkkebhmkfjojejmpbldmpobfkfo [2018-08-24]
   CHR Extension: (Стартовая — Яндекс) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dkekdlkmdpipihonapoleopfekmapadh [2017-06-14]
   CHR Extension: (Adobe Acrobat) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj [2017-04-14]
   CHR Extension: (Avast SafePrice | Comparison, deals, coupons) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck [2018-09-20]
   CHR Extension: (MyImageConverter) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fehhbdbmfjboomkmkflbaekjkhkklbnh [2018-08-23]
   CHR Extension: (Sheets) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-10-13]
   CHR Extension: (Search App - Music) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\flohajbbpjlbphjgeffnhlopdhoonghc [2017-09-13]
   CHR Extension: (Google Docs Offline) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-21]
   CHR Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki [2018-09-26]
   CHR Extension: (Яндекс) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jkfblcbjfojmgagikhldeppgmgdpjkpl [2017-06-20]
   CHR Extension: (Ask Web Search) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jmengapaekgmapkcophhdmppmjinpogo [2018-09-21]
   CHR Extension: (Ask Web Search) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jpkmodlfcmmnhhlofndkhdcembjaefbb [2018-09-21]
   CHR Extension: (FromDocToPDF) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mallpejgeafdahhflmliiahjdpgbegpk [2018-08-24]
   CHR Extension: (Chrome Web Store Payments) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-04]
   CHR Extension: (Домашняя страница Mail.Ru) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\odijcgafkhpobjlnfdgiacpdenpmbgme [2016-10-19]
   CHR Extension: (Parity to Affinity) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\peagbbjfdfkkfcehfbddelhhppflbgla [2017-03-13]
   CHR Extension: (Mail.Ru) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\phkdcinmmljblpnkohlipaiodlonpinf [2016-10-19]
   CHR Extension: (SearchApp - Entertainment) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\phlbjnedeghkgaeghaiocogfofoicbpg [2018-01-16]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2016-09-19]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-09-19]
   CHR Extension: (Pulse) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pmpoaahleccaibbhfjfimigepmfmmbbk [2018-06-06]
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [dkekdlkmdpipihonapoleopfekmapadh] - hxxp://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [jkfblcbjfojmgagikhldeppgmgdpjkpl] - hxxp://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [odijcgafkhpobjlnfdgiacpdenpmbgme] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [phkdcinmmljblpnkohlipaiodlonpinf] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [pmpoaahleccaibbhfjfimigepmfmmbbk] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   Opera: 
   =======
   OPR StartupUrls: "hxxps://www.yandex.ru/?win=277&clid=2262091-3"
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 Apple Mobile Device Service; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [83768 2018-01-05] (Apple Inc.)
   R3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe [7994520 2018-08-30] (AVAST Software)
   S2 avast; C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe [164984 2018-03-23] (AVAST Software)
   R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [322464 2018-08-30] (AVAST Software)
   S3 avastm; C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe [164984 2018-03-23] (AVAST Software)
   S3 DfSdkS; C:\Program Files (x86)\Ashampoo\Ashampoo Uninstaller 2017\DfSdkS64.exe [544768 2009-08-24] (mst software GmbH, Germany) [File not signed]
   S3 McComponentHostService; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.805\McCHSvc.exe [405392 2018-09-24] (McAfee, Inc.)
   R2 NovaPdfServer; C:\Program Files\Softland\novaPDF 8\Server\novapdfs.exe [51112 2017-02-22] (Microsoft)
   S2 Soda PDF Desktop Creator; C:\Program Files\Soda PDF Desktop\creator-ws.exe [755048 2017-03-23] (LULU Software)
   S3 SwitchBoard; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [517096 2010-02-19] (Adobe Systems Incorporated) [File not signed]
   R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [7500048 2016-09-20] (TeamViewer GmbH)
   R2 WCAssistantService; C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Web Companion\Application\Lavasoft.WCAssistant.WinService.exe [25192 2017-04-14] ()
   S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Corporation)
   S3 wpscloudsvr; C:\Program Files (x86)\Kingsoft\Kingsoft Office\wpscloudsvr.exe [220288 2018-03-28] (Zhuhai Kingsoft Office Software Co.,Ltd)
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R1 aswArPot; C:\Windows\System32\drivers\aswArPot.sys [199712 2018-08-30] (AVAST Software)
   R1 aswbidsdriver; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsdrivera.sys [229384 2018-08-30] (AVAST Software)
   R0 aswbidsh; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsha.sys [201320 2018-08-30] (AVAST Software)
   R0 aswblog; C:\Windows\System32\drivers\aswbloga.sys [346664 2018-08-30] (AVAST Software)
   R0 aswbuniv; C:\Windows\System32\drivers\aswbuniva.sys [59568 2018-08-30] (AVAST Software)
   R1 aswHdsKe; C:\Windows\System32\drivers\aswHdsKe.sys [249016 2018-08-30] (AVAST Software)
   S3 aswHwid; C:\Windows\System32\drivers\aswHwid.sys [46968 2018-08-30] (AVAST Software)
   R2 aswMonFlt; C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys [163392 2018-09-12] (AVAST Software)
   R1 aswRdr; C:\Windows\System32\drivers\aswRdr2.sys [111864 2018-08-30] (AVAST Software)
   R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\drivers\aswRvrt.sys [87904 2018-08-30] (AVAST Software)
   R1 aswSnx; C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys [1027720 2018-08-30] (AVAST Software)
   R1 aswSP; C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys [467320 2018-09-05] (AVAST Software)
   R2 aswStm; C:\Windows\System32\drivers\aswStm.sys [215920 2018-09-12] (AVAST Software)
   R0 aswVmm; C:\Windows\System32\drivers\aswVmm.sys [381560 2018-08-30] (AVAST Software)
   R3 ST_Accel; C:\Windows\System32\DRIVERS\ST_Accel.sys [103088 2015-02-26] (STMicroelectronics)
   R2 UI5IFS; C:\Program Files (x86)\Ashampoo\Ashampoo Uninstaller 2017\IFS64.sys [31320 2015-12-07] ()
   S3 BCM42RLY; system32\drivers\BCM42RLY.sys [X]
   S3 btwaudio; system32\drivers\btwaudio.sys [X]
   S3 btwavdt; system32\drivers\btwavdt.sys [X]
   S3 btwl2cap; system32\DRIVERS\btwl2cap.sys [X]
   S3 btwrchid; system32\DRIVERS\btwrchid.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-09-29 16:54 - 2018-09-29 16:54 - 000026700 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\FRST.txt
   2018-09-29 16:54 - 2018-09-29 16:54 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-09-29 16:53 - 2018-09-29 16:53 - 002414080 _____ (Farbar) C:\Users\Dellssd\Downloads\FRST64.exe
   2018-09-29 16:19 - 2018-09-29 16:19 - 004279416 _____ (ESET) C:\Users\Dellssd\Downloads\eset_internet_security_live_installer.exe
   2018-09-29 15:16 - 2018-09-29 15:16 - 000017773 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\American.Horror.Story.S08E03.720p.WEBRip.x264-TBS.torrent
   2018-09-29 11:31 - 2018-09-29 11:31 - 000001191 _____ C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\uni.txt
   2018-09-29 08:39 - 2018-09-29 08:39 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lightshot
   2018-09-29 08:30 - 2018-09-29 08:30 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype
   2018-09-27 23:29 - 2018-09-27 23:29 - 005193216 _____ ( ) C:\Users\Dellssd\Downloads\wspsetup.exe
   2018-09-26 14:31 - 2018-09-26 14:31 - 000001964 _____ C:\Users\Public\Desktop\McAfee Security Scan Plus.lnk
   2018-09-26 14:31 - 2018-09-26 14:31 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\McAfee Security Scan Plus
   2018-09-26 14:31 - 2018-09-26 14:31 - 000000000 ____D C:\ProgramData\McAfee Security Scan
   2018-09-25 11:26 - 2018-09-28 11:38 - 000109568 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL1409.tmp
   2018-09-25 11:26 - 2018-09-27 10:53 - 000094208 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL1082.tmp
   2018-09-25 11:26 - 2018-09-26 13:19 - 000084480 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL1831.tmp
   2018-09-24 22:25 - 2018-09-24 22:25 - 000014480 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\Preacher.S03E10.HDTV.x264-KILLERS.mkv (2).torrent
   2018-09-24 09:39 - 2018-09-24 09:39 - 000014480 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\Preacher.S03E10.HDTV.x264-KILLERS.mkv (1).torrent
   2018-09-23 22:48 - 2018-09-23 22:48 - 000014480 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\Preacher.S03E10.HDTV.x264-KILLERS.mkv.torrent
   2018-09-23 22:46 - 2018-09-23 22:46 - 000011432 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\Preacher.S03E09.HDTV.x264-SVA (2).torrent
   2018-09-23 08:18 - 2018-09-23 08:18 - 000011432 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\Preacher.S03E09.HDTV.x264-SVA (1).torrent
   2018-09-22 20:53 - 2018-09-22 20:53 - 000011432 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\Preacher.S03E09.HDTV.x264-SVA.torrent
   2018-09-22 19:56 - 2018-09-22 19:56 - 000018281 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\Preacher.S03E08.720p.HEVC.x265-MeGusta.torrent
   2018-09-22 19:03 - 2018-09-22 19:03 - 000017384 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\Preacher.S03E07.720p.HEVC.x265-MeGusta.torrent
   2018-09-22 10:02 - 2018-09-22 10:02 - 000010528 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\American.Horror.Story.S08E01.HDTV.x264-SVA (1).torrent
   2018-09-21 18:54 - 2018-09-21 18:54 - 000010528 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\American.Horror.Story.S08E01.HDTV.x264-SVA.torrent
   2018-09-21 18:52 - 2018-09-21 18:52 - 000017830 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\American.Horror.Story.S08E02.WEBRip.x264-TBS.torrent
   2018-09-19 10:10 - 2018-09-19 10:10 - 000262144 _____ C:\Windows\Minidump\091918-9126-01.dmp
   2018-09-16 10:43 - 2018-09-16 10:43 - 000218836 _____ C:\Users\Dellssd\Desktop\a.psd
   2018-09-16 10:20 - 2018-09-16 10:21 - 000024235 _____ C:\Users\Dellssd\Desktop\a.jpf
   2018-09-08 16:34 - 2018-09-08 16:34 - 000152887 _____ C:\Users\Dellssd\Desktop\5.jpeg
   2018-09-06 20:51 - 2018-09-06 20:51 - 000015001 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\[kinozal.tv]id1604058.torrent
   2018-08-30 23:30 - 2018-08-30 23:29 - 000379608 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\aswBoot.exe
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-09-29 16:53 - 2016-04-28 15:06 - 000000000 ____D C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\uTorrent
   2018-09-29 16:43 - 2017-05-15 14:15 - 000000378 _____ C:\Windows\Tasks\WpsNotifyTask_Dellssd.job
   2018-09-29 16:39 - 2018-02-11 22:39 - 000000994 _____ C:\Windows\Tasks\Chromium nefil.job
   2018-09-29 16:12 - 2016-10-21 06:34 - 000000000 ____D C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\vlc
   2018-09-29 15:16 - 2017-09-30 23:37 - 000000000 ____D C:\Users\Dellssd\AppData\LocalLow\uTorrent
   2018-09-29 13:22 - 2016-04-28 19:38 - 000000392 _____ C:\Windows\Tasks\update-sys.job
   2018-09-29 12:57 - 2016-04-28 19:38 - 000000392 _____ C:\Windows\Tasks\update-S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000.job
   2018-09-29 08:39 - 2016-04-28 19:38 - 000003270 _____ C:\Windows\System32\Tasks\update-S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000
   2018-09-29 08:38 - 2009-07-14 07:45 - 000014448 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-09-29 08:38 - 2009-07-14 07:45 - 000014448 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-09-29 08:30 - 2017-08-13 12:16 - 000001066 _____ C:\Users\Public\Desktop\VLC media player.lnk
   2018-09-29 08:30 - 2017-03-11 18:15 - 000001306 _____ C:\Users\Public\Desktop\Skype.lnk
   2018-09-29 08:30 - 2017-03-11 18:15 - 000000000 ___RD C:\Program Files (x86)\Skype
   2018-09-29 08:30 - 2016-04-28 15:22 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Skype
   2018-09-29 08:28 - 2009-07-14 08:13 - 000781790 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-09-29 08:28 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-09-29 08:21 - 2016-04-28 15:19 - 000000204 _____ C:\Windows\Tasks\AutoKMS.job
   2018-09-29 08:21 - 2009-07-14 08:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-09-27 23:33 - 2018-03-23 00:37 - 000000000 ____D C:\Users\Dellssd\AppData\Local\AVAST Software
   2018-09-27 10:13 - 2016-12-02 22:36 - 000000000 ____D C:\Users\Dellssd\Desktop\преводи
   2018-09-26 14:31 - 2018-07-13 15:01 - 000000000 ____D C:\Program Files\McAfee Security Scan
   2018-09-24 09:29 - 2017-04-13 09:23 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
   2018-09-24 09:29 - 2016-08-18 13:17 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
   2018-09-23 23:46 - 2016-12-01 16:09 - 000000000 ____D C:\Users\Dellssd\AppData\LocalLow\Mozilla
   2018-09-23 08:33 - 2017-07-27 09:56 - 000003180 _____ C:\Windows\System32\Tasks\OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000
   2018-09-23 08:33 - 2017-05-14 12:21 - 000002164 _____ C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft OneDrive.lnk
   2018-09-23 08:33 - 2017-05-14 12:21 - 000000000 ___RD C:\Users\Dellssd\OneDrive
   2018-09-22 17:35 - 2018-08-29 08:46 - 000501760 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL1243.tmp
   2018-09-21 18:56 - 2016-10-30 19:56 - 000000000 ____D C:\Users\Dellssd\Desktop\subtitri
   2018-09-21 14:57 - 2018-08-29 08:46 - 000493568 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL3209.tmp
   2018-09-20 12:11 - 2016-09-26 11:57 - 000119544 _____ C:\Windows\SysWOW64\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   2018-09-20 10:36 - 2017-04-14 13:23 - 000004476 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task
   2018-09-20 10:36 - 2017-04-14 13:23 - 000002441 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
   2018-09-19 23:21 - 2018-03-23 00:38 - 000002429 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Avast Secure Browser.lnk
   2018-09-19 10:10 - 2017-01-14 08:33 - 000000000 ____D C:\Windows\Minidump
   2018-09-18 23:46 - 2016-09-19 00:17 - 000002430 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-09-18 23:46 - 2016-09-19 00:17 - 000002389 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2018-09-18 12:47 - 2018-08-29 08:46 - 000419328 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL1414.tmp
   2018-09-17 12:36 - 2018-08-29 08:46 - 000396288 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL2232.tmp
   2018-09-17 09:55 - 2016-04-28 15:19 - 000000202 _____ C:\Windows\Tasks\AutoKMSDaily.job
   2018-09-16 22:22 - 2018-07-13 14:31 - 000004482 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier
   2018-09-16 22:22 - 2018-06-17 11:13 - 000003138 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{810AB3C2-34D4-499B-B4BB-9D38D546FA12}
   2018-09-16 22:22 - 2018-05-05 14:25 - 000003944 _____ C:\Windows\System32\Tasks\WpsUpdateTask_Dellssd
   2018-09-16 22:22 - 2017-08-07 09:24 - 000004192 _____ C:\Windows\System32\Tasks\WpsExternal_Dellssd_20170807092444
   2018-09-16 22:22 - 2017-05-15 14:15 - 000004196 _____ C:\Windows\System32\Tasks\WpsKtpcntrQingTask_Dellssd
   2018-09-16 22:22 - 2017-05-15 14:15 - 000003362 _____ C:\Windows\System32\Tasks\WpsNotifyTask_Dellssd
   2018-09-16 22:22 - 2017-04-16 19:21 - 000004308 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Opera scheduled suite Autoupdate 1492359678
   2018-09-16 22:22 - 2017-04-16 19:21 - 000004086 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1492359677
   2018-09-16 22:22 - 2017-04-14 13:19 - 000003572 _____ C:\Windows\System32\Tasks\doPDF Update
   2018-09-16 22:22 - 2017-03-11 18:01 - 000003154 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{F75FB1AB-3FC6-4CCB-8E59-EFFFE1750F20}
   2018-09-16 22:22 - 2017-03-11 17:59 - 000003154 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{CEDD031E-67BD-4005-BC8D-F936A030F0BA}
   2018-09-16 22:22 - 2017-03-10 11:47 - 000003154 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{54495718-5171-4E02-8AE9-0C0BA73E7D7F}
   2018-09-16 22:22 - 2017-03-10 11:46 - 000003154 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{E1C2E6E7-851E-4C71-BE27-06A41080DD86}
   2018-09-16 22:22 - 2017-03-08 15:35 - 000003154 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{380FC156-4700-48BE-8B5A-FBA1286DCE61}
   2018-09-16 22:22 - 2017-03-07 19:54 - 000003154 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{B59123EA-C895-4329-A7B1-CB325A18760F}
   2018-09-16 22:22 - 2017-03-07 19:53 - 000003154 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{1B3678E0-0EBD-4B19-8557-0E961136459F}
   2018-09-16 22:22 - 2017-03-07 19:23 - 000003152 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{C3112054-5422-446C-8C6A-CBF71C0F1362}
   2018-09-16 22:22 - 2017-03-07 19:18 - 000003154 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{2A7E9ED5-EA5D-44CE-A690-23D3D3057CA2}
   2018-09-16 22:22 - 2017-03-07 19:14 - 000003154 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{E3C65BC8-A75A-427C-B27F-42C9BBE41C62}
   2018-09-16 22:22 - 2016-10-20 13:50 - 000003112 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{35511907-B4BB-42B6-B5D5-1DEA4D518FE5}
   2018-09-16 22:22 - 2016-10-20 13:36 - 000003164 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{CF456C35-60A1-4F96-848F-0062539D31D4}
   2018-09-16 22:22 - 2016-10-20 13:08 - 000003164 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{286D155D-B077-4884-A3BD-71EBE307BEF5}
   2018-09-16 22:22 - 2016-10-20 13:07 - 000003164 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{295B979B-F0EA-40DA-9832-C45D45FC859B}
   2018-09-16 22:22 - 2016-10-19 13:20 - 000003164 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{B72E12E4-120A-46A7-B0FC-AED00851297F}
   2018-09-16 22:22 - 2016-10-19 12:55 - 000003164 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{A7EABB03-E8E6-444E-9C70-01DEA803DBEC}
   2018-09-16 22:22 - 2016-10-19 12:53 - 000003164 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{D6E5F4DF-91E3-4ECA-B09F-9DCF123E1030}
   2018-09-16 22:22 - 2016-09-19 00:16 - 000003432 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
   2018-09-16 22:22 - 2016-09-19 00:16 - 000003304 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
   2018-09-16 22:22 - 2016-04-28 19:38 - 000003400 _____ C:\Windows\System32\Tasks\update-sys
   2018-09-16 22:22 - 2016-04-28 15:19 - 000002740 _____ C:\Windows\System32\Tasks\AutoKMSDaily
   2018-09-16 22:22 - 2016-04-28 15:19 - 000002436 _____ C:\Windows\System32\Tasks\AutoKMS
   2018-09-16 22:22 - 2016-04-28 15:14 - 000003148 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{5A5A1497-EAC4-4683-9946-09144759EE3B}
   2018-09-16 22:22 - 2016-04-28 13:36 - 000003254 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{CD225CD4-3990-439E-8F36-78EB3BDEE4E1}
   2018-09-16 20:22 - 2018-08-29 08:46 - 000370688 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL3793.tmp
   2018-09-15 19:37 - 2018-08-29 08:46 - 000344576 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL1766.tmp
   2018-09-14 18:54 - 2018-08-29 08:46 - 000297984 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL2266.tmp
   2018-09-13 15:27 - 2018-08-29 08:46 - 000268288 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL2379.tmp
   2018-09-12 23:30 - 2016-04-28 15:24 - 000215920 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswStm.sys
   2018-09-12 12:59 - 2018-08-29 08:46 - 000251904 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL1812.tmp
   2018-09-12 12:19 - 2016-04-28 15:24 - 000163392 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
   2018-09-09 09:00 - 2018-08-29 08:46 - 000212992 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL1160.tmp
   2018-09-08 11:36 - 2018-08-29 08:46 - 000209920 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL3129.tmp
   2018-09-07 13:25 - 2018-08-29 08:46 - 000199168 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL0459.tmp
   2018-09-05 11:53 - 2016-04-28 15:24 - 000467320 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSP.sys
   2018-09-04 13:41 - 2018-08-29 08:46 - 000154624 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL0358.tmp
   2018-09-03 23:58 - 2017-03-11 17:50 - 000000000 _____ C:\Windows\SysWOW64\last.dump
   2018-09-03 10:30 - 2018-08-29 08:46 - 000122368 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL1632.tmp
   2018-09-01 12:16 - 2018-08-29 08:46 - 000114688 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL0845.tmp
   2018-08-31 12:46 - 2018-08-29 08:46 - 000098304 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL3568.tmp
   2018-08-30 23:30 - 2017-04-04 12:54 - 000003910 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Avast Emergency Update
   2018-08-30 23:30 - 2016-04-28 15:24 - 000087904 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRvrt.sys
   2018-08-30 23:29 - 2017-12-23 19:29 - 000249016 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHdsKe.sys
   2018-08-30 23:29 - 2017-11-13 11:28 - 000199712 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswArPot.sys
   2018-08-30 23:29 - 2017-04-04 12:54 - 000346664 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbloga.sys
   2018-08-30 23:29 - 2017-04-04 12:54 - 000229384 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsdrivera.sys
   2018-08-30 23:29 - 2017-04-04 12:54 - 000201320 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsha.sys
   2018-08-30 23:29 - 2017-04-04 12:54 - 000059568 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbuniva.sys
   2018-08-30 23:29 - 2016-04-28 15:24 - 001027720 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSnx.sys
   2018-08-30 23:29 - 2016-04-28 15:24 - 000381560 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswVmm.sys
   2018-08-30 23:29 - 2016-04-28 15:24 - 000111864 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRdr2.sys
   2018-08-30 23:29 - 2016-04-28 15:24 - 000046968 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHwid.sys
   2018-08-30 13:39 - 2018-08-29 08:46 - 000077824 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL3210.tmp
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2015-10-21 18:11 - 2015-10-21 18:11 - 130502551 _____ () C:\Program Files\openoffice1.cab
   2015-10-21 18:10 - 2015-10-21 18:10 - 002310144 _____ () C:\Program Files\openoffice412.msi
   2015-10-21 18:10 - 2015-10-21 18:10 - 000478720 _____ () C:\Program Files\setup.exe
   2015-10-21 18:10 - 2015-10-21 18:10 - 000000279 _____ () C:\Program Files\setup.ini
   2016-12-08 14:00 - 2017-03-04 10:53 - 000000132 _____ () C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Adobe AIFF Format CS6 Prefs
   2016-12-07 08:29 - 2016-12-07 08:29 - 000000146 _____ () C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\gamma_ramp.reg
   2018-09-29 11:31 - 2018-09-29 11:31 - 000001191 _____ () C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\uni.txt
   2017-04-08 21:19 - 2016-03-31 21:40 - 000145792 _____ () C:\Users\Dellssd\AppData\Local\downloader.exe
   2016-04-28 19:38 - 2016-04-28 19:38 - 000000003 ____H () C:\Users\Dellssd\AppData\Local\updater.log
   2016-04-28 19:38 - 2016-04-28 19:38 - 000000424 ____H () C:\Users\Dellssd\AppData\Local\UserProducts.xml
   2016-10-29 12:23 - 2016-10-29 12:23 - 000017408 _____ () C:\Users\Dellssd\AppData\Local\WebpageIcons.db
   2017-02-10 09:00 - 2017-02-10 09:00 - 000000000 _____ () C:\Users\Dellssd\AppData\Local\{DC54C818-2F39-4DF4-A54B-09F3D3BE3CC3}
   Some files in TEMP:
   ====================
   2018-04-09 11:51 - 2018-08-20 12:55 - 062983128 _____ (Softland) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\dopdf-full.exe
   2017-05-15 14:12 - 2017-05-15 14:12 - 003463288 _____ (Gadomotus                                                   ) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\ICReinstall_microsoft_office (1).exe
   2016-10-29 19:52 - 2016-10-30 14:18 - 037642072 _____ (PandoraTV) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\KMP_4.1.3.3.exe
   2017-12-16 10:25 - 2017-12-16 10:25 - 039544976 _____ (PandoraTV) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\KMP_4.2.2.5.exe
   2016-12-06 13:30 - 2016-12-07 08:28 - 048947193 _____ () C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\new_version.exe
   2017-10-10 23:42 - 2017-10-10 23:42 - 002163712 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201710104236545.dll
   2017-10-12 10:00 - 2017-10-12 10:00 - 002163712 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017101208259.dll
   2017-10-13 10:42 - 2017-10-13 10:42 - 002163712 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201710134229437.dll
   2017-10-13 10:47 - 2017-10-13 10:47 - 002163712 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171013479979.dll
   2017-10-16 10:13 - 2017-10-16 10:13 - 002163712 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201710161342290.dll
   2017-10-19 23:59 - 2017-10-19 23:59 - 002163712 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201710195926616.dll
   2017-10-24 10:14 - 2017-10-24 10:14 - 002172416 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201710241457563.dll
   2017-10-24 10:09 - 2017-10-24 10:09 - 002163712 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171024911435.dll
   2017-10-02 08:58 - 2017-10-02 08:58 - 002163200 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171025819305.dll
   2017-10-28 08:06 - 2017-10-28 08:06 - 002172416 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171028622139.dll
   2017-10-04 09:31 - 2017-10-04 09:31 - 002163200 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171043113370.dll
   2017-10-05 09:53 - 2017-10-05 09:53 - 002163200 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017105532580.dll
   2017-10-06 09:16 - 2017-10-06 09:16 - 002163200 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171061623730.dll
   2017-10-06 23:52 - 2017-10-06 23:52 - 002163712 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171065224505.dll
   2017-10-07 09:54 - 2017-10-07 09:54 - 002163712 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171075447890.dll
   2017-10-09 10:23 - 2017-10-09 10:23 - 002163712 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171092328422.dll
   2017-11-10 11:43 - 2017-11-10 11:43 - 002172416 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201711104321386.dll
   2017-11-01 10:23 - 2017-11-01 10:23 - 002172416 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171112339856.dll
   2017-11-02 00:52 - 2017-11-02 00:52 - 002172416 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171115225368.dll
   2017-11-17 12:11 - 2017-11-17 12:11 - 002172416 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171117111267.dll
   2017-11-18 19:17 - 2017-11-18 19:17 - 002172416 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201711181734927.dll
   2017-11-21 00:46 - 2017-11-21 00:46 - 002230784 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017112046238.dll
   2017-11-23 00:46 - 2017-11-23 00:46 - 002230784 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201711224618694.dll
   2017-11-25 09:12 - 2017-11-25 09:12 - 002230784 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201711251244928.dll
   2017-11-27 10:16 - 2017-11-27 10:16 - 002230784 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201711271659784.dll
   2017-11-06 09:42 - 2017-11-06 09:42 - 002172416 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171164236192.dll
   2017-11-08 10:10 - 2017-11-08 10:10 - 002172416 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017118103184.dll
   2017-11-09 00:50 - 2017-11-09 00:50 - 002172416 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171185049290.dll
   2017-12-11 11:10 - 2017-12-11 11:10 - 002230784 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171211109386.dll
   2017-12-16 10:08 - 2017-12-16 10:08 - 002230784 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171216841406.dll
   2017-12-20 10:30 - 2017-12-20 10:30 - 002230784 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171220300768.dll
   2017-12-21 09:59 - 2017-12-21 09:59 - 002228736 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171221599557.dll
   2017-12-25 11:52 - 2017-12-25 11:52 - 002228736 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201712255220697.dll
   2017-12-27 10:46 - 2017-12-27 10:46 - 002228736 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201712274620418.dll
   2017-12-28 10:30 - 2017-12-28 10:30 - 002228736 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171228304823.dll
   2017-12-30 09:54 - 2017-12-30 09:54 - 002228736 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201712305435151.dll
   2017-12-06 11:04 - 2017-12-06 11:04 - 002230784 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017126459962.dll
   2017-05-16 23:45 - 2017-05-16 23:45 - 001980416 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20175164533688.dll
   2017-05-19 08:44 - 2017-05-19 08:44 - 002008064 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20175194420141.dll
   2017-05-20 06:44 - 2017-05-20 06:44 - 002008064 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20175204459667.dll
   2017-05-24 09:17 - 2017-05-24 09:17 - 002008064 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017524175694.dll
   2017-05-29 08:07 - 2017-05-29 08:07 - 002008064 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20175297735.dll
   2017-06-13 07:40 - 2017-06-13 07:40 - 002011648 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20176134013374.dll
   2017-06-13 23:42 - 2017-06-13 23:42 - 002011648 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017613428192.dll
   2017-06-16 08:07 - 2017-06-16 08:07 - 002011648 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017616745230.dll
   2017-06-17 20:54 - 2017-06-17 20:54 - 002011648 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20176175444375.dll
   2017-06-20 12:39 - 2017-06-20 12:39 - 002011648 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017620392713.dll
   2017-06-22 07:31 - 2017-06-22 07:31 - 002011648 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20176223128826.dll
   2017-06-30 08:43 - 2017-06-30 08:43 - 002011648 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017630439814.dll
   2017-06-05 13:34 - 2017-06-05 13:34 - 002011648 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017653419350.dll
   2017-06-06 23:39 - 2017-06-06 23:39 - 002011648 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017663958437.dll
   2017-06-08 18:49 - 2017-06-08 18:49 - 002011648 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017684938352.dll
   2017-07-10 18:05 - 2017-07-10 18:05 - 001972736 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017710548407.dll
   2017-07-14 18:41 - 2017-07-14 18:41 - 001973248 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017714411279.dll
   2017-07-18 23:54 - 2017-07-18 23:54 - 001973248 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20177185419573.dll
   2017-07-21 05:15 - 2017-07-21 05:15 - 001973760 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20177211525566.dll
   2017-07-27 09:55 - 2017-07-27 09:55 - 001973760 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20177275517760.dll
   2017-07-28 04:57 - 2017-07-28 04:57 - 001973760 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20177285736189.dll
   2017-07-03 08:19 - 2017-07-03 08:19 - 001972736 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017731946996.dll
   2017-07-04 09:07 - 2017-07-04 09:07 - 001972736 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201774732193.dll
   2017-08-01 08:38 - 2017-08-01 08:38 - 001973760 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201781381180.dll
   2017-08-16 05:06 - 2017-08-16 05:06 - 001973760 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017816647150.dll
   2017-08-18 04:56 - 2017-08-18 04:56 - 001999360 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20178185624580.dll
   2017-08-20 07:53 - 2017-08-20 07:53 - 001999360 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20178205358978.dll
   2017-08-23 09:46 - 2017-08-23 09:46 - 001999360 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20178234653479.dll
   2017-08-26 09:05 - 2017-08-26 09:05 - 001999360 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017826549919.dll
   2017-08-31 08:56 - 2017-08-31 08:56 - 001999872 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017831561686.dll
   2017-08-05 07:40 - 2017-08-05 07:40 - 001973760 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017854013409.dll
   2017-08-06 22:28 - 2017-08-06 22:28 - 001973760 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017862837477.dll
   2017-08-09 09:31 - 2017-08-09 09:31 - 001973760 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017893159204.dll
   2017-09-14 08:52 - 2017-09-14 08:52 - 001999872 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20179145250727.dll
   2017-09-20 08:56 - 2017-09-20 08:56 - 001999872 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20179205616444.dll
   2017-09-02 09:04 - 2017-09-02 09:04 - 001999872 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201792421331.dll
   2017-09-26 11:48 - 2017-09-26 11:48 - 001999872 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20179264854497.dll
   2017-09-28 00:05 - 2017-09-28 00:05 - 001999872 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017927529360.dll
   2017-09-07 04:56 - 2017-09-07 04:56 - 001999872 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017975639972.dll
   2018-01-16 10:06 - 2018-01-16 10:06 - 002329600 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201811662581.dll
   2018-01-18 00:32 - 2018-01-18 00:32 - 002329600 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20181173214934.dll
   2018-01-19 00:31 - 2018-01-19 00:31 - 002329600 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20181183124471.dll
   2018-01-21 11:17 - 2018-01-21 11:17 - 002329600 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20181211757955.dll
   2018-01-04 11:38 - 2018-01-04 11:38 - 002228736 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2018143847667.dll
   2018-01-07 08:59 - 2018-01-07 08:59 - 002228736 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2018175955849.dll
   2018-01-09 10:29 - 2018-01-09 10:29 - 002228736 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2018192959337.dll
   2010-06-17 17:09 - 2010-06-17 17:09 - 000149352 ____R (Microsoft Corporation) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\ose00000.exe
   2012-11-10 21:20 - 2012-11-10 21:20 - 000150600 ____R (Microsoft Corporation) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\ose00001.exe
   2008-11-16 13:38 - 2008-11-16 13:38 - 000145184 ____R (Microsoft Corporation) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\ose00002.exe
   2010-06-17 17:09 - 2010-06-17 17:09 - 000149352 ____R (Microsoft Corporation) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\ose00003.exe
   2016-08-16 10:48 - 2016-08-16 10:48 - 000488960 _____ () C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\sqlite3.exe
   2017-04-22 19:34 - 2017-04-22 19:34 - 000181544 _____ () C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\ubar-yadownloader.exe
   2017-03-15 22:10 - 2017-03-15 22:10 - 014456872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\vc_redist.x86.exe
   2017-08-13 12:15 - 2017-08-13 12:15 - 030950664 _____ () C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\vlc-2.2.6-win32.exe
   2017-04-14 13:05 - 2017-04-14 13:05 - 000349280 _____ (Lavasoft) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\WcInstaller.exe
   2017-04-22 21:17 - 2017-03-27 12:10 - 000237920 _____ () C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\YandexWorking.exe
   2017-03-30 21:07 - 2017-03-30 21:07 - 061980664 _____ (YANDEX LLC) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\{13BD144E-5CAE-445E-ACAC-B02F6DDCF43E}.exe
   2016-10-20 12:07 - 2016-10-20 12:07 - 044295032 _____ (Google Inc.) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\{486E4B52-BB14-452C-9A04-353419ACD5E8}-54.0.2840.71_chrome_installer.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-09-25 14:59
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
  • от ivan_dimitrov26
   Добър ден. От няколко дни след зареждане на Windows-а се зарежда Chromuim (подобен на Google Chrome). Предполагам, че е влязъл с инсталиране на друга програма. Сканирах с Аваст, но не намери нищо. Компютърът е с по-стара операционна система, но се използва рядко.
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 06.10.2018
   Ran by Administrator (administrator) on V002-16032D283A (09-10-2018 12:51:00)
   Running from C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop
   Loaded Profiles: Administrator (Available Profiles: Administrator)
   Platform: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (X86) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 8 (Default browser: IE)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
   (Adobe Systems Incorporated) C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe
   (Samsung Electronics.) C:\WINDOWS\Samsung\ComSMMgr\SSMMgr.exe
   (Cyberlink Corp.) C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
   (Analog Devices, Inc.) C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
   (Analog Devices, Inc.) C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4.exe
   (NewSoft Technology Corporation) C:\Program Files\NewSoft\Smart Start UP\PnPDetect.exe
   (Skype Technologies S.A.) C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   () C:\WINDOWS\Datecs\FType2K.exe
   (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
   (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswidsagent.exe
   (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe
   (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Chrome\chrome32_49.0.2623.75\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Chrome\chrome32_49.0.2623.75\chrome.exe
   (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Chrome\chrome32_49.0.2623.75\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Chrome\chrome32_49.0.2623.75\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Chrome\chrome32_49.0.2623.75\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [NvCplDaemon] => RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
   HKLM\...\Run: [nwiz] => nwiz.exe /install
   HKLM\...\Run: [NvMediaCenter] => RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
   HKLM\...\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] => C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [35696 2009-02-27] (Adobe Systems Incorporated)
   HKLM\...\Run: [Samsung Common SM] => C:\WINDOWS\Samsung\ComSMMgr\ssmmgr.exe [372736 2005-07-03] (Samsung Electronics.)
   HKLM\...\Run: [RemoteControl] => C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe [32768 2005-01-12] (Cyberlink Corp.)
   HKLM\...\Run: [SoundMAXPnP] => C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe [925696 2005-05-20] (Analog Devices, Inc.)
   HKLM\...\Run: [SoundMAX] => C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe [716800 2005-09-07] (Analog Devices, Inc.)
   HKLM\...\Run: [Smart Start UP] => C:\Program Files\NewSoft\Smart Start UP\PnPDetect.exe [104528 2007-04-27] (NewSoft Technology Corporation)
   HKLM\...\Run: [NeroFilterCheck] => C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe [155648 2001-07-09] (Ahead Software Gmbh)
   HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [242392 2018-10-09] (AVAST Software)
   HKU\S-1-5-21-2025429265-842925246-1177238915-500\...\Run: [Skype] => C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe [27716568 2017-05-05] (Skype Technologies S.A.)
   HKU\S-1-5-21-2025429265-842925246-1177238915-500\...\Run: [MSMSGS] => C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE [1507600 2002-10-17] (Microsoft Corporation)
   HKU\S-1-5-21-2025429265-842925246-1177238915-500\...\Run: [Chromium] => c:\documents and settings\administrator\local settings\application data\chromium\application\chrome.exe [666624 2015-07-30] (The Chromium Authors)
   SecurityProviders: msapsspc.dll, schannel.dll, credssp.dll, digest.dll, msnsspc.dll
   Startup: C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\FlexType 2K.lnk [2018-10-06]
   ShortcutTarget: FlexType 2K.lnk -> C:\WINDOWS\Datecs\FType2K.exe ()
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{15E2290D-8571-410D-8D3C-128B92D7A9B4}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-19\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-20\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-2025429265-842925246-1177238915-500\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction <==== ATTENTION
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://search.avast.com/AV772/
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = 
   HKU\S-1-5-21-2025429265-842925246-1177238915-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
   HKU\S-1-5-21-2025429265-842925246-1177238915-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://search.avast.com/AV772/
   HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs,Tabs: "about:newtab" <==== ATTENTION
   SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {8C31F27B-BE8A-4e4b-A478-17760AF1F5D9} URL = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
   SearchScopes: HKLM -> {8C31F27B-BE8A-4e4b-A478-17760AF1F5D9} URL = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2025429265-842925246-1177238915-500 -> DefaultScope {8C31F27B-BE8A-4e4b-A478-17760AF1F5D9} URL = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2025429265-842925246-1177238915-500 -> {8C31F27B-BE8A-4e4b-A478-17760AF1F5D9} URL = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
   BHO: Adobe PDF Link Helper -> {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} -> C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2009-02-27] (Adobe Systems Incorporated)
   Handler: ms-itss - {0A9007C0-4076-11D3-8789-0000F8105754} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Information Retrieval\MSITSS.DLL [2000-04-19] (Microsoft Corporation)
   StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - iexplore.exe
   FireFox:
   ========
   FF DefaultProfile: wykzwtrk.default
   FF ProfilePath: C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\wykzwtrk.default [2018-10-09]
   FF Homepage: C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\wykzwtrk.default -> hxxps://www.gbg.bg/
   FF Extension: (Avast Online Security) - C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\wykzwtrk.default\Extensions\wrc@avast.com.xpi [2018-10-09]
   FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}] - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension
   FF Extension: (Microsoft .NET Framework Assistant) - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension [2018-10-05] [Legacy] [not signed]
   FF Plugin: @microsoft.com/WPF,version=3.5 -> C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll [2008-07-29] (Microsoft Corporation)
   StartMenuInternet: FIREFOX.EXE - firefox.exe
   Chrome: 
   =======
   CHR Profile: C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default [2018-10-09]
   CHR Extension: (Docs) - C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-10-04]
   CHR Extension: (Google Drive) - C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-10-04]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-10-04]
   CHR Extension: (Google Docs Offline) - C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-10-04]
   CHR Extension: (Chrome Web Store Payments) - C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-10-04]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-10-04]
   StartMenuInternet: chrome.exe - C:\Program Files\Chrome\chrome32_49.0.2623.75\chrome.exe
   StartMenuInternet: Google Chrome - C:\Program Files\Chrome\chrome32_49.0.2623.75\chrome.exe
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswidsagent.exe [6488376 2018-10-09] (AVAST Software)
   R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [322464 2018-10-09] (AVAST Software)
   S2 SkypeUpdate; C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe [317400 2017-04-05] (Skype Technologies) [File not signed]
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R3 AEAudioService; C:\WINDOWS\System32\drivers\AEAudio.sys [127872 2005-03-04] (Andrea Electronics Corporation)
   R1 aswArPot; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswArPot.sys [167552 2018-10-09] (AVAST Software)
   R1 aswbidsdriver; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbidsdriverx.sys [188336 2018-10-09] (AVAST Software)
   R0 aswbidsh; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbidshx.sys [164944 2018-10-09] (AVAST Software)
   R0 aswblog; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswblogx.sys [284320 2018-10-09] (AVAST Software)
   R0 aswbuniv; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbunivx.sys [57968 2018-10-09] (AVAST Software)
   R1 aswHdsKe; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswHdsKe.sys [196008 2018-10-09] (AVAST Software)
   S3 aswHwid; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswHwid.sys [42808 2018-10-09] (AVAST Software)
   R2 aswMonFlt; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswMonFlt.sys [135376 2018-10-09] (AVAST Software)
   R1 aswRdr; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRdr.sys [70840 2018-10-09] (AVAST Software)
   R0 aswRvrt; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRvrt.sys [73264 2018-10-09] (AVAST Software)
   R1 aswSnx; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSnx.sys [784112 2018-10-09] (AVAST Software)
   R1 aswSP; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSP.sys [396536 2018-10-09] (AVAST Software)
   R3 aswStmXP; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswStmXP.sys [206976 2018-10-09] (AVAST Software)
   R0 aswVmm; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswVmm.sys [311328 2018-10-09] (AVAST Software)
   R2 DgiVecp; C:\WINDOWS\System32\Drivers\DgiVecp.sys [41984 2005-03-14] (DeviceGuys, Inc.) [File not signed]
   R0 giveio; C:\WINDOWS\System32\giveio.sys [5248 1996-04-03] () [File not signed]
   R3 HCF_MSFT; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\HCF_MSFT.sys [907456 2001-08-17] (Conexant)
   R0 mv61xxmm; C:\WINDOWS\system32\Drivers\mv61xxmm.sys [14184 2014-02-12] (Marvell Semiconductor Inc.)
   R0 mv64xxmm; C:\WINDOWS\system32\Drivers\mv64xxmm.sys [5632 2014-02-12] (Marvell Semiconductor Inc.) [File not signed]
   R0 mvxxmm; C:\WINDOWS\system32\Drivers\mvxxmm.sys [14184 2014-02-12] (Marvell Semiconductor Inc.)
   R0 PxHelp20; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\PxHelp20.sys [20016 2003-10-28] (Sonic Solutions) [File not signed]
   R3 SenFiltService; C:\WINDOWS\System32\drivers\Senfilt.sys [393088 2005-08-11] (Sensaura)
   R3 yukonwxp; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\yk51x86.sys [299424 2012-03-27] (Marvell)
   S4 IntelIde; no ImagePath
   U1 WS2IFSL; no ImagePath
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-10-09 12:51 - 2018-10-09 12:51 - 000012972 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\FRST.txt
   2018-10-09 12:50 - 2018-10-09 12:51 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-10-09 12:47 - 2018-10-09 12:49 - 001774592 _____ (Farbar) C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\FRST.exe
   2018-10-09 08:45 - 2018-10-09 08:45 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CSC
   2018-10-09 08:42 - 2018-10-09 08:42 - 000323288 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe
   2018-10-09 08:33 - 2018-10-09 08:33 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\AVAST Software
   2018-10-09 08:32 - 2018-10-09 08:32 - 000001689 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Avast Free Antivirus.lnk
   2018-10-09 08:32 - 2018-10-09 08:32 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\AVAST Software
   2018-10-09 08:31 - 2018-10-09 12:43 - 000000310 ____H C:\WINDOWS\Tasks\Avast Emergency Update.job
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:43 - 000396536 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswSP.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:43 - 000206976 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswStmXP.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:43 - 000135376 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:43 - 000073264 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswRvrt.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:42 - 000784112 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswSnx.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:42 - 000311328 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswVmm.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:42 - 000196008 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswHdsKe.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:42 - 000167552 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswArPot.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:42 - 000070840 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswRdr.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:42 - 000042808 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswHwid.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:41 - 000284320 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswblogx.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:41 - 000188336 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswbidsdriverx.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:41 - 000164944 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswbidshx.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:41 - 000057968 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswbunivx.sys
   2018-10-09 08:29 - 2018-10-09 08:29 - 000000000 ____D C:\Program Files\AVAST Software
   2018-10-08 13:13 - 2018-10-08 13:14 - 000000099 _____ C:\WINDOWS\Reimage.ini
   2018-10-08 13:13 - 2018-10-08 13:13 - 000000000 ____D C:\rei
   2018-10-07 09:40 - 2018-10-07 09:40 - 000000043 _____ C:\Documents and Settings\NetworkService\Application Data\WB.CFG
   2018-10-06 14:51 - 2018-10-06 14:51 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\CEF
   2018-10-06 14:48 - 2018-10-09 09:02 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\AVAST Software
   2018-10-06 14:46 - 2018-10-06 14:46 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Temp
   2018-10-06 14:45 - 2018-10-06 14:45 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallWdf01009$
   2018-10-06 14:45 - 2008-11-07 18:55 - 000016928 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\spmsgXP_2k3.dll
   2018-10-06 14:44 - 2018-10-06 14:43 - 001142072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\ucrtbase.dll
   2018-10-06 14:42 - 2018-10-06 14:42 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Media Player Classic
   2018-10-06 14:41 - 2018-10-06 14:42 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\chromium
   2018-10-06 14:40 - 2018-10-08 13:58 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Namek
   2018-10-06 14:39 - 2018-10-09 12:32 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AVAST Software
   2018-10-06 14:39 - 2018-10-06 14:39 - 000000717 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Crystal Player.lnk
   2018-10-06 14:39 - 2018-10-06 14:39 - 000000000 ____D C:\Program Files\Crystal Player
   2018-10-06 14:39 - 2018-10-06 14:39 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Crystal Player
   2018-10-06 14:39 - 2018-10-06 14:39 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Crystal Player
   2018-10-06 14:37 - 2018-10-06 14:37 - 000000940 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Media Player Classic.lnk
   2018-10-06 14:37 - 2018-10-06 14:37 - 000000000 ____D C:\Program Files\K-Lite Codec Pack
   2018-10-06 14:37 - 2018-10-06 14:37 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack
   2018-10-06 14:37 - 2006-09-13 23:14 - 000593938 _____ C:\WINDOWS\system32\x264vfw.dll
   2018-10-06 14:37 - 2006-07-05 20:02 - 000005120 _____ C:\WINDOWS\system32\ff_vfw.dll
   2018-10-06 14:37 - 2006-07-03 23:40 - 000620180 _____ (DivX, Inc.) C:\WINDOWS\system32\divx.dll
   2018-10-06 14:37 - 2006-06-21 12:42 - 001044480 _____ (The OpenSSL Project, hxxp://www.openssl.org/) C:\WINDOWS\system32\libdivx.dll
   2018-10-06 14:37 - 2006-06-21 12:42 - 000200704 _____ (The OpenSSL Project, hxxp://www.openssl.org/) C:\WINDOWS\system32\ssldivx.dll
   2018-10-06 14:37 - 2006-05-25 00:47 - 003596288 _____ C:\WINDOWS\system32\qt-dx331.dll
   2018-10-06 14:37 - 2006-05-25 00:46 - 000200704 _____ (DivXNetworks) C:\WINDOWS\system32\dtu100.dll
   2018-10-06 14:37 - 2006-05-13 23:16 - 000118784 _____ (fccHandler) C:\WINDOWS\system32\ac3acm.acm
   2018-10-06 14:37 - 2006-04-20 16:00 - 000856064 _____ C:\WINDOWS\system32\xvidcore.dll
   2018-10-06 14:37 - 2006-04-08 03:13 - 000090112 _____ (DivXNetworks) C:\WINDOWS\system32\dpl100.dll
   2018-10-06 14:37 - 2006-02-27 15:30 - 000217088 _____ C:\WINDOWS\system32\xvidvfw.dll
   2018-10-06 14:37 - 2005-02-24 18:56 - 000000547 _____ C:\WINDOWS\system32\ff_vfw.dll.manifest
   2018-10-06 14:37 - 2003-06-23 02:44 - 001415680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMV9VCM.dll
   2018-10-06 14:26 - 2018-10-06 14:26 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Datecs Applications
   2018-10-06 14:20 - 2018-10-06 14:20 - 000000763 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\BSPlayer.lnk
   2018-10-06 14:20 - 2018-10-06 14:20 - 000000000 ____D C:\Program Files\Webteh
   2018-10-06 14:20 - 2018-10-06 14:20 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Webteh
   2018-10-06 09:28 - 2018-10-06 14:57 - 000000654 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Winamp.lnk
   2018-10-06 09:28 - 2018-10-06 14:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\Winamp
   2018-10-06 09:28 - 2018-10-06 09:28 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Winamp
   2018-10-05 12:45 - 2018-10-05 12:45 - 000053248 _____ C:\WINDOWS\system32\zlib.dll
   2018-10-05 09:04 - 2018-10-05 09:04 - 000001106 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Nero Burning ROM.lnk
   2018-10-05 09:02 - 2018-10-05 09:03 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Nero
   2018-10-05 09:02 - 2018-10-05 09:02 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Ahead
   2018-10-05 09:02 - 2004-03-03 20:30 - 000125184 _____ (Ahead Software AG) C:\WINDOWS\system32\Drivers\imagesrv.sys
   2018-10-05 09:02 - 2004-03-03 20:30 - 000005504 _____ (Ahead Software AG) C:\WINDOWS\system32\Drivers\imagedrv.sys
   2018-10-05 09:02 - 2001-07-09 10:50 - 000155648 _____ (Ahead Software Gmbh) C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
   2018-10-05 09:02 - 2001-07-06 17:24 - 000283920 _____ (Pegasus Software, LLC) C:\WINDOWS\system32\ImagXpr5.dll
   2018-10-05 09:02 - 2001-07-06 13:41 - 000569344 _____ (Pegasus Software,LLC) C:\WINDOWS\system32\imagr5.dll
   2018-10-05 09:02 - 2001-07-06 11:44 - 000544768 _____ (Pegasus Software, LLC) C:\WINDOWS\system32\imagx5.dll
   2018-10-05 09:02 - 2001-06-26 07:15 - 000038912 _____ (Pegasus Imaging Corp.) C:\WINDOWS\system32\picn20.dll
   2018-10-05 09:02 - 2000-06-26 10:45 - 000106496 _____ (Pegasus Software) C:\WINDOWS\system32\TwnLib20.dll
   2018-10-05 08:52 - 2018-10-05 08:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\MSECache
   2018-10-05 08:45 - 2018-10-05 08:45 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Skype Received Files
   2018-10-05 08:45 - 2018-10-05 08:45 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Skype Pictures
   2018-10-05 08:45 - 2018-10-05 08:45 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Skype Content
   2018-10-05 08:36 - 2018-10-05 08:36 - 000154568 _____ C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Application Data\FontCache3.0.0.0.dat
   2018-10-05 08:35 - 2018-10-05 08:35 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\XPSViewer
   2018-10-05 08:34 - 2018-10-05 08:34 - 000000000 ____D C:\Program Files\Reference Assemblies
   2018-10-05 08:34 - 2018-10-05 08:34 - 000000000 ____D C:\Program Files\MSBuild
   2018-10-05 08:34 - 2008-11-07 18:55 - 000026144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\spupdsvc.exe
   2018-10-05 08:34 - 2008-07-06 15:06 - 001676288 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xpssvcs.dll
   2018-10-05 08:34 - 2008-07-06 15:06 - 001676288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\xpssvcs.dll
   2018-10-05 08:34 - 2008-07-06 15:06 - 000575488 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xpsshhdr.dll
   2018-10-05 08:34 - 2008-07-06 15:06 - 000575488 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\xpsshhdr.dll
   2018-10-05 08:34 - 2008-07-06 15:06 - 000117760 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\prntvpt.dll
   2018-10-05 08:34 - 2008-07-06 15:06 - 000089088 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\filterpipelineprintproc.dll
   2018-10-05 08:34 - 2008-07-06 13:50 - 000597504 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\printfilterpipelinesvc.exe
   2018-10-05 08:34 - 2007-11-30 15:39 - 000017272 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\spmsg.dll
   2018-10-05 08:33 - 2018-10-05 08:33 - 000000829 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Windows Messenger.lnk
   2018-10-05 08:33 - 2018-10-05 08:33 - 000000000 ____D C:\Program Files\Messenger
   2018-10-05 08:31 - 2018-10-05 08:31 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft .NET Micro Framework
   2018-10-05 08:28 - 2018-10-05 08:28 - 000000853 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\PDFArchitect.lnk
   2018-10-05 08:28 - 2018-10-05 08:28 - 000000706 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\PDFCreator.lnk
   2018-10-05 08:28 - 2018-10-05 08:28 - 000000000 ____D C:\Program Files\PDFCreator
   2018-10-05 08:28 - 2018-10-05 08:28 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\PDFCreator
   2018-10-05 08:28 - 2018-10-05 08:28 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\pdfforge
   2018-10-05 08:28 - 2012-03-05 21:04 - 000054272 _____ (pdfforge GbR) C:\WINDOWS\system32\pdfcmon.dll
   2018-10-05 08:27 - 2018-10-05 08:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\appmgmt
   2018-10-04 14:04 - 2018-10-04 14:04 - 000000738 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Outlook Express.lnk
   2018-10-04 14:03 - 2018-10-04 14:03 - 000002016 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Microsoft Office PowerPoint 2003 (2).lnk
   2018-10-04 12:43 - 2018-10-04 12:43 - 000001527 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Tour Windows XP.lnk
   2018-10-04 12:37 - 2018-10-04 12:37 - 000000702 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\MozBackup.lnk
   2018-10-04 12:37 - 2018-10-04 12:37 - 000000000 ____D C:\Program Files\MozBackup
   2018-10-04 12:37 - 2018-10-04 12:37 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\MozBackup
   2018-10-04 12:37 - 2018-09-29 12:42 - 000000775 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\indexfile.txt
   2018-10-04 12:34 - 2018-10-08 08:43 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Изтегляния
   2018-10-04 12:30 - 2018-10-04 12:30 - 000000754 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\YoWindow.lnk
   2018-10-04 12:30 - 2018-10-04 12:30 - 000000000 ____D C:\Program Files\YoWindow
   2018-10-04 12:30 - 2018-10-04 12:30 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\YoWindow
   2018-10-04 12:30 - 2018-10-04 12:30 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\YoWindow
   2018-10-04 12:28 - 2018-10-04 12:28 - 000001487 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Windows Explorer (2).lnk
   2018-10-04 12:25 - 2018-10-04 12:25 - 000000784 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\ESET Online Scanner.lnk
   2018-10-04 12:20 - 2018-10-04 12:20 - 000000000 ____D C:\Program Files\Marvell
   2018-10-04 12:20 - 2012-03-27 17:48 - 000299424 _____ (Marvell) C:\WINDOWS\system32\Drivers\yk51x86.sys
   2018-10-04 08:51 - 2018-10-09 09:05 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Photo
   2018-10-04 08:48 - 2018-10-06 14:25 - 000002497 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Microsoft Office Word 2003 (2).lnk
   2018-10-04 08:48 - 2018-10-04 08:48 - 000002044 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Microsoft Office Excel 2003 (2).lnk
   2018-10-04 08:46 - 2018-10-09 09:22 - 000000192 _____ C:\WINDOWS\winamp.ini
   2018-10-04 08:46 - 2018-10-04 08:46 - 000001826 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Presto! Mr. Photo 4.lnk
   2018-10-04 08:46 - 2003-10-29 03:34 - 000462848 ____N (Sonic Solutions) C:\WINDOWS\system32\px.dll
   2018-10-04 08:46 - 2003-10-29 03:33 - 000286720 ____N (Sonic Solutions) C:\WINDOWS\system32\pxwave.dll
   2018-10-04 08:46 - 2003-10-29 03:33 - 000143360 ____N (Sonic Solutions) C:\WINDOWS\system32\pxmas.dll
   2018-10-04 08:46 - 2003-10-28 13:02 - 000053248 ____N C:\WINDOWS\system32\pxhpinst.exe
   2018-10-04 08:46 - 2003-10-28 13:02 - 000020016 ____N (Sonic Solutions) C:\WINDOWS\system32\Drivers\pxhelp20.sys
   2018-10-04 08:46 - 2003-10-27 12:00 - 000319488 ____N (Sonic Solutions) C:\WINDOWS\system32\pxdrv.dll
   2018-10-04 08:46 - 2003-10-14 12:00 - 000028672 ____N (Sonic Solutions) C:\WINDOWS\system32\vxblock.dll
   2018-10-04 08:45 - 2018-10-04 08:45 - 000000000 ____D C:\Program Files\NewSoft
   2018-10-04 08:45 - 2018-10-04 08:45 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\NewSoft
   2018-10-04 08:45 - 2018-10-04 08:45 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\NewSoft
   2018-10-04 08:45 - 2018-10-04 08:45 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Newsoft
   2018-10-04 08:45 - 2018-10-04 08:45 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\NewSoft
   2018-10-04 08:45 - 1998-06-17 00:00 - 000385100 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSVCRTD.DLL
   2018-10-04 08:43 - 2018-10-04 08:43 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Canon
   2018-10-04 08:42 - 2018-10-04 08:42 - 000000000 ___HD C:\CanoScan
   2018-10-04 08:42 - 2018-10-04 08:42 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Canon
   2018-10-04 08:42 - 2013-07-03 01:59 - 000014976 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbscan.sys
   2018-10-04 08:42 - 2013-07-03 01:59 - 000014976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\usbscan.sys
   2018-10-04 08:42 - 2005-06-23 22:17 - 000352256 _____ (CANON INC.) C:\WINDOWS\system32\CNQL1213.DLL
   2018-10-04 08:42 - 2005-02-28 13:20 - 000057344 _____ (CANON INC.) C:\WINDOWS\system32\CNQU110.DLL
   2018-10-04 08:38 - 2018-10-09 12:42 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Skype
   2018-10-04 08:38 - 2018-10-05 13:45 - 000002265 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Skype.lnk
   2018-10-04 08:38 - 2018-10-04 08:38 - 000000000 ___RD C:\Program Files\Skype
   2018-10-04 08:38 - 2018-10-04 08:38 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Skype
   2018-10-04 08:38 - 2018-10-04 08:38 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Skype
   2018-10-04 08:38 - 2018-10-04 08:38 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Skype
   2018-10-04 08:38 - 2018-10-04 08:38 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Tracing
   2018-10-04 08:37 - 2018-10-08 12:43 - 000170200 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
   2018-10-04 08:37 - 2018-10-05 13:43 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Package Cache
   2018-10-04 08:37 - 2018-10-04 08:37 - 000000777 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Malwarebytes Anti-Malware.lnk
   2018-10-04 08:37 - 2018-10-04 08:37 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes Anti-Malware
   2018-10-04 08:37 - 2018-10-04 08:37 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Malwarebytes Anti-Malware
   2018-10-04 08:37 - 2018-10-04 08:37 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Malwarebytes
   2018-10-04 08:37 - 2016-03-10 14:09 - 000123264 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbamchameleon.sys
   2018-10-04 08:37 - 2016-03-10 14:08 - 000024448 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbam.sys
   2018-10-04 08:36 - 2018-10-06 14:51 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\vlc
   2018-10-04 08:36 - 2018-10-04 08:36 - 000000000 ____D C:\Program Files\VideoLAN
   2018-10-04 08:31 - 2018-10-04 08:31 - 000000000 ____D C:\Program Files\FinalWire
   2018-10-04 08:31 - 2018-10-04 08:31 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\FinalWire
   2018-10-03 18:55 - 2018-10-03 18:55 - 000000301 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Shortcut to Sounds and Audio Devices.lnk
   2018-10-03 18:47 - 2018-10-05 12:33 - 000000000 ___RD C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\New Briefcase
   2018-10-03 18:35 - 2008-04-13 22:47 - 000083072 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wdmaud.sys
   2018-10-03 18:35 - 2008-04-13 22:47 - 000083072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\wdmaud.sys
   2018-10-03 18:35 - 2008-04-13 22:15 - 000006272 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\splitter.sys
   2018-10-03 18:35 - 2008-04-13 22:15 - 000006272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\splitter.sys
   2018-10-03 18:34 - 2018-10-03 18:34 - 000000000 ____D C:\Program Files\Analog Devices
   2018-10-03 18:34 - 2018-10-03 18:34 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\SoundMAX
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-14 03:42 - 000129536 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ksproxy.ax
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-14 03:42 - 000129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ksproxy.ax
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-14 03:41 - 000004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ksuser.dll
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-14 03:41 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ksuser.dll
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:45 - 000060800 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sysaudio.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:45 - 000060800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\sysaudio.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:15 - 000172416 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kmixer.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:15 - 000172416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\kmixer.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:15 - 000060160 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\drmk.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:15 - 000060160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\drmk.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:15 - 000056576 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\swmidi.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:15 - 000056576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\swmidi.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:15 - 000052864 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dmusic.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:15 - 000052864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\DMusic.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:15 - 000002944 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\drmkaud.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:15 - 000002944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\drmkaud.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:09 - 000007552 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mskssrv.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:09 - 000007552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MSKSSRV.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:09 - 000005376 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mspclock.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:09 - 000005376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MSPCLOCK.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:09 - 000004992 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mspqm.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:09 - 000004992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MSPQM.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 20:09 - 000142592 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\aec.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 20:09 - 000142592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aec.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-03-21 11:35 - 000146048 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\portcls.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-03-21 11:35 - 000146048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\portcls.sys
   2018-10-03 18:34 - 2005-09-26 16:20 - 000049152 _____ (Analog Devices Inc.) C:\WINDOWS\system32\DSndUp.exe
   2018-10-03 18:34 - 2005-05-04 09:20 - 000053248 ____N (Analog Devices Inc.) C:\WINDOWS\system32\wdmioctl.dll
   2018-10-03 18:34 - 2002-04-17 15:05 - 000045056 ____N (adi) C:\WINDOWS\system32\CleanUp.exe
   2018-10-03 18:34 - 2001-09-11 15:20 - 001285632 ____N (Analog Devices) C:\WINDOWS\system32\SMMedia.dll
   2018-10-03 18:31 - 2018-10-03 18:31 - 000000000 ____D C:\Program Files\Realtek
   2018-10-03 18:31 - 2018-10-03 18:31 - 000000000 ____D C:\Program Files\Intel Desktop Board
   2018-10-03 18:30 - 2018-10-07 09:22 - 000069800 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   2018-10-03 18:30 - 2018-10-03 18:30 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\DriverDR.com
   2018-10-03 14:32 - 2018-10-03 14:22 - 000000804 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Windows Media Player.lnk
   2018-10-03 14:29 - 2018-10-03 14:29 - 000001487 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\ICQ6.5.lnk
   2018-10-03 14:29 - 2018-10-03 14:29 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\ICQ6.5
   2018-10-03 14:28 - 2018-10-08 09:25 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ICQ
   2018-10-03 14:28 - 2018-10-03 14:49 - 000000000 ____D C:\Program Files\ICQ6.5
   2018-10-03 14:28 - 2018-10-03 14:28 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\ICQ
   2018-10-03 14:27 - 2018-10-03 14:27 - 000000000 ____D C:\Program Files\SpeedFan
   2018-10-03 14:27 - 2018-10-03 14:27 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\SpeedFan
   2018-10-03 14:21 - 2018-10-03 14:22 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\RegisteredPackages
   2018-10-03 14:19 - 2018-10-06 14:49 - 000000116 _____ C:\WINDOWS\NeroDigital.ini
   2018-10-03 14:19 - 2018-10-03 14:19 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CyberLink
   2018-10-03 14:19 - 2018-10-03 14:19 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\CyberLink
   2018-10-03 14:19 - 2018-10-03 14:19 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\CyberLink
   2018-10-03 14:17 - 2018-10-05 09:02 - 000000000 ____D C:\Program Files\Ahead
   2018-10-03 14:16 - 2018-10-03 14:16 - 000001684 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\CyberLink PowerDVD.lnk
   2018-10-03 14:16 - 2018-10-03 14:16 - 000000000 ____D C:\Program Files\CyberLink
   2018-10-03 14:16 - 2018-10-03 14:16 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\CyberLink PowerDVD
   2018-10-03 14:14 - 2018-10-03 14:14 - 000000857 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Wise Disk Cleaner.lnk
   2018-10-03 14:14 - 2018-10-03 14:14 - 000000000 ____D C:\Program Files\Wise
   2018-10-03 14:14 - 2018-10-03 14:14 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Wise Disk Cleaner
   2018-10-03 14:13 - 2018-10-04 12:30 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\YoWindow
   2018-10-03 14:12 - 2018-10-03 14:12 - 000000755 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Billiards.lnk
   2018-10-03 14:12 - 2018-10-03 14:12 - 000000000 ____D C:\Program Files\IrfanView
   2018-10-03 14:12 - 2018-10-03 14:12 - 000000000 ____D C:\Program Files\ePlaybus.com
   2018-10-03 14:12 - 2018-10-03 14:12 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\ePlaybus.com
   2018-10-03 14:12 - 2018-10-03 14:12 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\IrfanView
   2018-10-03 14:11 - 2018-10-03 14:11 - 000000000 ____D C:\Program Files\ESET
   2018-10-03 14:10 - 2018-10-06 14:26 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Datecs
   2018-10-03 14:10 - 2018-10-03 14:10 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Datecs Applications
   2018-10-03 14:10 - 2000-06-08 17:00 - 000000398 _____ C:\WINDOWS\system32\kbdus.kbd
   2018-10-03 14:10 - 1997-01-06 11:35 - 000005120 _____ (Datecs Ltd. ) C:\WINDOWS\system32\vga856.fon
   2018-10-03 14:09 - 2018-10-03 14:09 - 000001487 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Windows Explorer (2).lnk
   2018-10-03 14:07 - 2018-10-03 13:19 - 000000856 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Copy of Shortcut to chrome.lnk
   2018-10-03 13:19 - 2018-10-03 13:19 - 000000856 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Google chrome.lnk
   2018-10-03 11:52 - 2013-08-09 00:55 - 000032384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbccgp.sys
   2018-10-03 11:52 - 2013-08-09 00:55 - 000032384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\usbccgp.sys
   2018-10-03 11:52 - 2008-04-14 03:41 - 000021504 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hidserv.dll
   2018-10-03 11:52 - 2008-04-14 03:41 - 000021504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hidserv.dll
   2018-10-03 11:52 - 2008-04-13 22:15 - 000010368 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hidusb.sys
   2018-10-03 11:52 - 2008-04-13 22:15 - 000010368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\hidusb.sys
   2018-10-03 11:52 - 2008-04-13 22:09 - 000014592 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhid.sys
   2018-10-03 11:52 - 2008-04-13 22:09 - 000014592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\kbdhid.sys
   2018-10-03 11:52 - 2001-08-17 11:48 - 000012160 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mouhid.sys
   2018-10-03 11:52 - 2001-08-17 11:48 - 000012160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mouhid.sys
   2018-10-02 08:49 - 2018-10-02 08:49 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Adobe
   2018-10-02 08:45 - 2018-10-02 08:45 - 000000376 _____ C:\WINDOWS\ODBC.INI
   2018-10-02 08:45 - 2003-06-18 17:31 - 000017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mdimon.dll
   2018-10-02 08:44 - 2018-10-04 14:03 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Microsoft Office
   2018-10-02 08:44 - 2018-10-02 08:44 - 000002002 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Open Office Document.lnk
   2018-10-02 08:44 - 2018-10-02 08:44 - 000001992 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\New Office Document.lnk
   2018-10-02 08:44 - 2018-10-02 08:44 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Works
   2018-10-02 08:44 - 2018-10-02 08:44 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Visual Studio
   2018-10-02 08:44 - 2018-10-02 08:44 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft ActiveSync
   2018-10-02 08:44 - 2018-10-02 08:44 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\L&H
   2018-10-02 08:44 - 2018-10-02 08:44 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\DESIGNER
   2018-10-02 08:43 - 2018-10-05 08:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office
   2018-10-02 08:43 - 2018-10-02 08:44 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SHELLNEW
   2018-10-02 08:42 - 2018-10-02 08:42 - 000000000 __RHD C:\MSOCache
   2018-10-02 08:40 - 2018-10-04 08:45 - 000000000 ___HD C:\Program Files\InstallShield Installation Information
   2018-10-02 08:40 - 2018-10-02 08:40 - 000000129 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\SAMSUNG Dr.Printer.url
   2018-10-02 08:40 - 2018-10-02 08:40 - 000000000 ____D C:\Program Files\Samsung ML-2010 Series
   2018-10-02 08:40 - 2018-10-02 08:40 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Samsung ML-2010 Series
   2018-10-02 08:40 - 2005-04-08 05:29 - 000020622 _____ (Samsung Electronics.) C:\WINDOWS\system32\SUGS2LMK.DLL
   2018-10-02 08:40 - 2005-03-03 14:23 - 000000604 _____ C:\WINDOWS\system32\SUGS2LMK.SMT
   2018-10-02 08:40 - 2005-03-03 13:09 - 000057344 _____ (SEC) C:\WINDOWS\system32\SSCoInst.dll
   2018-10-02 08:40 - 2005-03-03 07:32 - 000151552 _____ (Samsung Electronics Co., Ltd.) C:\WINDOWS\system32\SSCoInst.exe
   2018-10-02 08:39 - 2018-10-02 08:40 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Samsung
   2018-10-02 08:39 - 2005-03-14 08:01 - 000208896 ____N (Samsung Electronics Co., Ltd.) C:\WINDOWS\system32\SSRemove.exe
   2018-10-02 08:39 - 2005-03-14 08:01 - 000041984 ____N (DeviceGuys, Inc.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\DGIVECP.SYS
   2018-10-02 08:37 - 2018-10-02 08:37 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Help
   2018-10-02 08:37 - 2018-10-02 08:37 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Help
   2018-10-01 15:58 - 2018-10-01 15:58 - 000000000 _____ C:\WINDOWS\system32\h323log.txt
   2018-10-01 15:56 - 2001-08-17 14:59 - 000003072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\audstub.sys
   2018-10-01 15:55 - 2008-04-14 06:42 - 000074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usbui.dll
   2018-10-01 15:55 - 2008-04-14 01:10 - 000057600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\redbook.sys
   2018-10-01 15:55 - 2001-08-17 14:28 - 000907456 _____ (Conexant) C:\WINDOWS\system32\Drivers\HCF_MSFT.sys
   2018-10-01 15:53 - 2018-10-05 08:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared
   2018-10-01 15:53 - 2018-10-05 08:36 - 000506702 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-10-01 15:53 - 2018-10-01 15:53 - 000004444 _____ C:\WINDOWS\system32\pid.PNF
   2018-10-01 15:53 - 2018-10-01 15:53 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\SpeechEngines
   2018-10-01 15:53 - 2018-10-01 15:53 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\ODBC
   2018-10-01 15:53 - 2018-10-01 13:10 - 000004512 _____ C:\WINDOWS\imsins.BAK
   2018-10-01 15:53 - 2018-10-01 13:06 - 000004161 _____ C:\WINDOWS\ODBCINST.INI
   2018-10-01 15:53 - 2014-02-12 16:56 - 000069120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 001685606 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\sam.spd
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000774144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\spttseng.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000741376 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sapi.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000643717 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\ltts1033.lxa
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000605050 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\r1033tts.lxa
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000176157 ____C (Digi International, Inc.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dgrpsetu.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000176157 _____ (Digi International, Inc.) C:\WINDOWS\system32\dgrpsetu.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000155648 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sapi.cpl
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\WINSPOOL.DRV
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000126912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\MSVIDEO.DLL
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000109456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\AVIFILE.DLL
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000103424 ____C (Equinox Systems Inc.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\eqnclass.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000103424 _____ (Equinox Systems Inc.) C:\WINDOWS\system32\EqnClass.Dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000085020 ____C (Digi International) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dgsetup.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000085020 _____ (Digi International) C:\WINDOWS\system32\dgsetup.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\OLECLI.DLL
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000077824 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\spcommon.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000073376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\MCIAVI.DRV
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000069584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\AVICAP.DLL
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000068768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\MMSYSTEM.DLL
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_869.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_866.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_857.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_855.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_852.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_737.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 _____ C:\WINDOWS\system32\c_869.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 _____ C:\WINDOWS\system32\c_866.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 _____ C:\WINDOWS\system32\c_857.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 _____ C:\WINDOWS\system32\c_855.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 _____ C:\WINDOWS\system32\c_852.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 _____ C:\WINDOWS\system32\c_737.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_875.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_28603.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_28599.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_28597.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_28595.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_28594.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20127.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10082.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10081.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10029.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10017.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10010.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10007.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10006.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_875.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_28603.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_28599.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\C_28597.NLS
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\C_28595.NLS
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\C_28594.NLS
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_20127.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_10082.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_10081.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_10029.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_10017.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_10010.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_10007.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_10006.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000061440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\spcplui.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000036864 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sapisvr.exe
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000036656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dosapp.fon
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000032816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\COMMDLG.DLL
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\MCIWAVE.DRV
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000025264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\MCISEQ.DRV
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000024661 ____C (Perle Systems Ltd.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\spxcoins.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000024661 _____ (Perle Systems Ltd.) C:\WINDOWS\system32\spxcoins.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\OLESVR.DLL
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000022016 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt0408.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000019968 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt040e.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt041f.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt0419.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt0415.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt0405.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000019200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\TAPI.DLL
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000015360 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\taskman.exe
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000015360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\TASKMAN.EXE
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000013600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\WFWNET.DRV
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000013312 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\irclass.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\irclass.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000011264 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\irenum.sys
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000011264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\irenum.sys
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000009936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\LZEXPAND.DLL
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000009008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\VER.DLL
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000008704 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\batt.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\batt.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000008192 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdhept.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000008192 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhept.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdcz.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdcz.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdycl.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdsl1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdsl.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdpl.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdhu.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdhela3.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdcz2.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdcz1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdcr.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\KBDAL.DLL
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdycl.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdsl1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdsl.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdpl.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhu.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhela3.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdcz2.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdcz1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdcr.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdal.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdtuq.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdtuf.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdlv1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdlv.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdhela2.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdgkl.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdest.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdtuq.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdtuf.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdlv1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdlv.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhela2.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdgkl.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdest.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdmon.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdkyr.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdycc.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbduzb.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdur.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdtat.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdru1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdru.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdro.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdpl1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdlt1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdlt.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdkaz.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdhu1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdhe319.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdhe220.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdhe.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdbu.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdblr.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdazel.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdaze.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdycc.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbduzb.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdur.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdtat.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdru1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdru.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdro.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdpl1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdmon.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdlt1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdlt.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdkyr.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdkaz.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhu1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhe319.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhe220.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhe.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdbu.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdblr.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdazel.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdaze.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\SHELL.DLL
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000004048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\TIMER.DRV
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000003360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\SYSTEM.DRV
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000002577 ____N C:\WINDOWS\system32\CONFIG.TMP
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000002176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\VGA.DRV
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000002032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\MOUSE.DRV
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000002000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\KEYBOARD.DRV
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000001744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\SOUND.DRV
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000001688 _____ C:\WINDOWS\system32\AUTOEXEC.NT
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000001152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\MMTASK.TSK
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000000888 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\sam.sdf
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 06:42 - 000074752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\storprop.dll
   2018-10-01 15:52 - 2018-10-01 15:52 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Default User\Local Settings\Temp
   2018-10-01 15:52 - 2018-10-01 13:11 - 000733603 _____ C:\WINDOWS\setuplog.txt
   2018-10-01 15:52 - 2009-01-09 21:19 - 001089593 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\NTPRINT.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 002144487 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\NT5.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 001296669 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\SP3.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000797189 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\NT5IIS.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000522220 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\NT5INF.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000399645 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\MAPIMIG.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000144484 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\netfx.cat
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000112918 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\tabletpc.cat
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000037484 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\MW770.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000034747 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\mediactr.cat
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000034063 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\FP4.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000016535 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\IMS.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000013472 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\HPCRDP.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000010027 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\MSTSWEB.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000008574 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\IASNT4.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000007382 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\OEMBIOS.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000007334 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmerrenu.cat
   2018-10-01 15:51 - 2018-10-09 08:47 - 000000211 ___SH C:\boot.ini
   2018-10-01 15:51 - 2018-10-06 14:27 - 000272576 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-10-01 15:51 - 2018-10-03 14:17 - 000000000 ___HD C:\Documents and Settings\Default User
   2018-10-01 15:51 - 2018-10-01 15:51 - 001138688 _____ C:\WINDOWS\system32\config\software.sav
   2018-10-01 15:51 - 2018-10-01 15:51 - 000913408 _____ C:\WINDOWS\system32\config\system.sav
   2018-10-01 15:51 - 2018-10-01 15:51 - 000094208 _____ C:\WINDOWS\system32\config\default.sav
   2018-10-01 15:51 - 2018-10-01 13:12 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings
   2018-10-01 15:51 - 2018-10-01 13:05 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users
   2018-10-01 15:50 - 2018-10-01 15:51 - 000262144 _____ C:\WINDOWS\system32\config\userdiff
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-09 08:43 - 000000000 ___HD C:\WINDOWS\inf
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-08 09:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Driver Cache
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-06 14:26 - 000000000 RSHDC C:\WINDOWS\system32\dllcache
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-05 08:55 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Macromed
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-05 08:34 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\spool
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-04 08:42 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Media
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-03 18:34 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-03 14:21 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\security
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-03 14:21 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Help
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-02 08:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\pchealth
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:51 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\usmt
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:51 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\scripting
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:51 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Network Diagnostic
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:51 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\L2Schemas
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:50 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\Offline Web Pages
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:50 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\Downloaded Program Files
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:49 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Setup
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:49 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\npp
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:49 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\PeerNet
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:49 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\mui
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:49 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\msagent
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ras
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:45 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\icsxml
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:44 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\1033
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\wins
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ShellExt
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\PreInstall
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mui
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\inetsrv
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\IME
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\export
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Drivers\disdn
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\dhcp
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\3com_dmi
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\3076
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\2052
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\1054
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\1042
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\1041
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\1037
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\1031
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\1028
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\1025
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Resources
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Provisioning
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\msapps
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\java
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Connection Wizard
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\addins
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\repair
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ime
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 13:05 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\Web
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 13:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ias
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 13:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\oobe
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 13:00 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Cursors
   2018-10-01 13:56 - 2018-10-02 08:49 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Adobe
   2018-10-01 13:56 - 2018-10-01 13:56 - 000001804 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Adobe Reader 9.lnk
   2018-10-01 13:56 - 2018-10-01 13:56 - 000001729 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Adobe Reader 9.lnk
   2018-10-01 13:56 - 2018-10-01 13:56 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe
   2018-10-01 13:56 - 2018-10-01 13:56 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Macromedia
   2018-10-01 13:55 - 2018-10-01 13:56 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Adobe
   2018-10-01 13:55 - 2018-10-01 13:55 - 000000694 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\BitComet.lnk
   2018-10-01 13:55 - 2018-10-01 13:55 - 000000000 ____D C:\Program Files\BitComet
   2018-10-01 13:55 - 2018-10-01 13:55 - 000000000 ____D C:\Program Files\Adobe
   2018-10-01 13:55 - 2018-10-01 13:55 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\BitComet
   2018-10-01 13:55 - 2018-10-01 13:55 - 000000000 _____ C:\WINDOWS\PROTOCOL.INI
   2018-10-01 13:54 - 2018-10-01 13:54 - 000000776 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\SA Dictionary.lnk
   2018-10-01 13:54 - 2018-10-01 13:54 - 000000770 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\SA Dictionary.lnk
   2018-10-01 13:54 - 2018-10-01 13:54 - 000000000 ____D C:\Program Files\SA Dictionary 2004 Datacenter
   2018-10-01 13:54 - 1999-03-23 09:12 - 000299520 _____ (InstallShield Corporation, Inc.) C:\WINDOWS\uninst.exe
   2018-10-01 13:53 - 2018-10-03 14:11 - 000000000 ____D C:\Program Files\CPUID
   2018-10-01 13:53 - 2018-10-03 14:11 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\CPUID
   2018-10-01 13:53 - 2018-10-01 13:53 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\WINDOWS
   2018-10-01 13:52 - 2018-10-01 13:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\WinRAR
   2018-10-01 13:52 - 2018-10-01 13:52 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\WinRAR
   2018-10-01 13:52 - 2018-10-01 13:52 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\WinRAR
   2018-10-01 13:50 - 2018-10-01 13:50 - 000000000 ____D C:\Program Files\Datecs
   2018-10-01 13:50 - 2002-04-23 00:17 - 000045056 _____ C:\WINDOWS\system32\newdll.dll
   2018-10-01 13:50 - 2000-11-17 08:47 - 000008992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdbphz.dLL
   2018-10-01 13:50 - 2000-11-15 01:52 - 000006416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdbds.Dll
   2018-10-01 13:50 - 1999-12-07 09:00 - 000006416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdbp.Dll
   2018-10-01 13:50 - 1999-11-18 05:04 - 000007440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Kbddll.dll
   2018-10-01 13:50 - 1999-11-11 13:47 - 000006928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdhebx.Dll
   2018-10-01 13:50 - 1999-11-11 13:47 - 000006416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdinori.Dll
   2018-10-01 13:50 - 1999-11-11 13:47 - 000006416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdinasa.Dll
   2018-10-01 13:50 - 1997-04-03 21:00 - 000066594 _____ C:\WINDOWS\system32\C_856.nls
   2018-10-01 13:50 - 1997-04-03 21:00 - 000008992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\KBDBPH.dLL
   2018-10-01 13:41 - 2018-10-09 12:42 - 000088566 _____ C:\WINDOWS\system32\nvapps.xml
   2018-10-01 13:41 - 2018-10-01 13:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\nview
   2018-10-01 13:41 - 2006-10-22 15:06 - 000208896 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\NVUNINST.EXE
   2018-10-01 13:41 - 2006-10-22 12:22 - 000208896 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvudisp.exe
   2018-10-01 13:41 - 2006-10-22 12:22 - 000017056 _____ C:\WINDOWS\system32\nvdisp.nvu
   2018-10-01 13:40 - 2018-10-01 13:40 - 000000000 ____D C:\NVIDIA
   2018-10-01 13:39 - 2018-10-01 13:39 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\pss
   2018-10-01 13:38 - 2015-08-16 17:29 - 042567136 _____ (NVIDIA Corporation ) C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\93.71_forceware_winxp2k_english_whql.exe
   2018-10-01 13:37 - 2018-10-04 13:35 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service
   2018-10-01 13:37 - 2018-10-04 12:40 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
   2018-10-01 13:37 - 2018-10-01 13:37 - 000000730 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk
   2018-10-01 13:37 - 2018-10-01 13:37 - 000000724 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Mozilla Firefox.lnk
   2018-10-01 13:37 - 2018-10-01 13:37 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Mozilla
   2018-10-01 13:37 - 2018-10-01 13:37 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Mozilla
   2018-10-01 13:35 - 2018-10-01 13:35 - 000000000 ____D C:\Program Files\Chrome
   2018-10-01 13:35 - 2018-10-01 13:35 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google
   2018-10-01 13:34 - 2008-04-13 22:15 - 000026368 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbstor.sys
   2018-10-01 13:34 - 2008-04-13 22:15 - 000026368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\USBSTOR.SYS
   2018-10-01 13:33 - 2018-10-07 09:14 - 000006144 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
   2018-10-01 13:19 - 2018-10-01 13:19 - 000000000 __SHD C:\Documents and Settings\Administrator\PrivacIE
   2018-10-01 13:14 - 2018-10-03 14:33 - 000000803 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
   2018-10-01 13:14 - 2008-04-14 14:00 - 000026991 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\msn7.cat
   2018-10-01 13:14 - 2008-04-14 14:00 - 000014433 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\msn9.cat
   2018-10-01 13:14 - 2008-04-14 14:00 - 000012363 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\MSMSGS.CAT
   2018-10-01 13:13 - 2018-10-01 13:19 - 000000738 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Outlook Express.lnk
   2018-10-01 13:12 - 2018-10-09 12:53 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp
   2018-10-01 13:12 - 2018-10-09 12:41 - 000000178 ___SH C:\Documents and Settings\Administrator\ntuser.ini
   2018-10-01 13:12 - 2018-10-09 12:41 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator
   2018-10-01 13:12 - 2018-10-03 14:22 - 000000792 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk
   2018-10-01 13:12 - 2018-10-01 13:06 - 000001599 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Remote Assistance.lnk
   2018-10-01 13:12 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 __SHD C:\Documents and Settings\Administrator\IETldCache
   2018-10-01 13:11 - 2018-10-09 12:42 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
   2018-10-01 13:11 - 2018-10-09 12:41 - 000017208 _____ C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
   2018-10-01 13:11 - 2018-10-01 13:11 - 000000020 ___SH C:\Documents and Settings\LocalService\ntuser.ini
   2018-10-01 13:11 - 2018-10-01 13:11 - 000000000 __SHD C:\Documents and Settings\LocalService
   2018-10-01 13:11 - 2018-10-01 13:11 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temp
   2018-10-01 13:11 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 __SHD C:\Documents and Settings\LocalService\IETldCache
   2018-10-01 13:10 - 2018-10-01 13:10 - 000008192 _____ C:\WINDOWS\REGLOCS.OLD
   2018-10-01 13:10 - 2018-10-01 13:10 - 000000020 ___SH C:\Documents and Settings\NetworkService\ntuser.ini
   2018-10-01 13:10 - 2018-10-01 13:10 - 000000000 __SHD C:\Documents and Settings\NetworkService
   2018-10-01 13:10 - 2018-10-01 13:10 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Temp
   2018-10-01 13:10 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 __SHD C:\Documents and Settings\NetworkService\IETldCache
   2018-10-01 13:09 - 2014-02-12 16:56 - 000456704 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\smtpsvc.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000571392 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tintlgnt.ime
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000455168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tintsetp.exe
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000426041 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\voicepad.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000364032 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\w3svc.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000358400 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\snmpincl.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000259072 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\snmpcl.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000236544 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\smi2smir.exe
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000221696 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\seo.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000188416 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\snmpsmir.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000185344 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\thawbrkr.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000156672 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\winzm.ime
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000156672 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\winsp.ime
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000156672 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\winpy.ime
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000143422 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\softkey.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000103424 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\uihelper.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000101376 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\srusbusd.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000086073 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\voicesub.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000079872 ____C (Ricoh Co., Ltd.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rwia330.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000079872 ____C (Ricoh Co., Ltd.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rwia001.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000079360 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\winar30.ime
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000076800 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wam51.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000076288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\uniime.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000073728 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\w3ext.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000072704 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wingb.ime
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000065536 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\winime.ime
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000065024 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\unicdime.ime
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000053248 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wamreg51.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000048256 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\w32.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000046592 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\svcext51.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000046592 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sspifilt.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000045056 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ssinc51.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000044032 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tintlphr.exe
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000041600 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\weitekp9.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000039936 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\snmpthrd.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000038912 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm9aw.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000033792 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tools.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000033280 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\snmp.exe
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000031744 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\smb6w.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000031744 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sma3w.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000031232 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\weitekp9.sys
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000030208 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm87w.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000030208 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm81w.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000029184 ____C (Ricoh Co., Ltd.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rw330ext.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000029184 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm8cw.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000028288 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\xjis.nls
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000027648 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rw001ext.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000026624 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm93w.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000026624 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm92w.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000026112 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm90w.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000026112 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm8dw.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000026112 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm8aw.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000026112 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm89w.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000026112 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\romanime.ime
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000025088 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm59w.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000021896 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tdipx.sys
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000019464 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tdspx.sys
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000018944 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\simptcp.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000016896 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\status.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000015872 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\smierrsm.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000014848 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\register.exe
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000014336 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tsprof.exe
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000013192 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tdasync.sys
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000010752 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\smtpapi.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000010240 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tmigrate.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000010240 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\snmpstup.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000009728 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rwnh.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000009216 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wamps51.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000008704 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\snmptrap.exe
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\snmpmib.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\w3svapi.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\smimsgif.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\smierrsy.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000004608 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\w3ctrs51.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rpcref.dll
   2018-10-01 13:09 - 2001-08-17 22:36 - 000057856 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_scripto.dll
   2018-10-01 13:09 - 2001-08-17 22:36 - 000026112 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_seos.dll
   2018-10-01 13:09 - 2001-08-17 22:36 - 000023040 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_regtrace.exe
   2018-10-01 13:09 - 2001-08-17 22:36 - 000012288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_smtpctrs.dll
   2018-10-01 13:09 - 2001-08-17 22:36 - 000007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_snprfdll.dll
   2018-10-01 13:08 - 2014-02-12 16:55 - 000257024 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\infocomm.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 010129408 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hwxkor.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 001875968 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msir3jp.lex
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 001158818 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\korwbrkr.lex
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000811064 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjp81k.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000716856 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjpcus.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000482304 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pintlgnt.ime
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000471102 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imskdic.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000368696 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjpcic.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000340023 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjp81.ime
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000315455 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imskf.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000311359 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imepadsv.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000307257 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjpdct.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000274489 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjputyc.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000262200 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjputy.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000233527 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjprw.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000229439 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\multibox.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000208952 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjpmig.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000196665 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjpinst.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000175104 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\pintlcsa.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000155705 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjpdsvr.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000145408 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iische51.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000134339 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\imekr.lex
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000131584 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pmxviceo.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000119808 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mtstocom.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000106496 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imekrcic.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000102463 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imepadsm.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000102456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imlang.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000098304 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msir3jp.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000094720 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imekr61.ime
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000092416 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mga.sys
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000092032 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mga.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000086016 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imekrmbx.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000085504 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\metada51.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000083748 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\prcp.nls
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000083748 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\prc.nls
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000081976 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjpdct.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000079872 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iislog51.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000079360 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\phon.ime
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000077824 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\quick.ime
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000070656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\korwbrkr.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000070144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pintlphr.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000067584 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pmigrate.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000060928 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iisclex4.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000059904 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imkrinst.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000059392 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\imscinst.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000057398 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjpdadm.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000053760 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pintlcsd.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000053248 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nextlink.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000047066 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\ksc.nls
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000045109 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjpuex.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000044544 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nsepm.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000044032 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imekrmig.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000040960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msiregmv.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000037888 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\md5filt.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000036927 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\padrs411.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000035328 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iprip.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000033792 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\lmmib2.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000031744 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pagecnt.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000026624 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mdsync.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000026624 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iscomlog.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000025088 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iisadmin.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000022528 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\lpdsvc.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000022016 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\logscrpt.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000020992 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\permchk.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000020736 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ramdisk.sys
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iiscrmap.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000018944 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\lprmon.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000018432 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\jupiw.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\quser.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000015872 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\padrs404.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000015360 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\padrs804.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000015360 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\inetin51.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000014336 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\padrs412.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000013312 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\lonsint.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000011264 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pmxmcro.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000009728 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\query.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000009216 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdnecat.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000009216 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdnecat.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000009216 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iwrps.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000008704 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\infoctrs.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000007680 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdnecnt.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000007680 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pwsdata.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000007680 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\migregdb.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000007680 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdnecnt.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdnec95.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdibm02.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdnec95.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdibm02.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\isapips.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iisfecnv.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdlk41a.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdlk41a.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iissync.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdth3.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdth2.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdlk41j.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdinpun.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdax2.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbd106n.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbd101a.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbd101.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pmxgl.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdth3.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdth2.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdlk41j.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdinpun.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdax2.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbd106n.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbd101a.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbd101.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdvntc.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdusa.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdth1.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdth0.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdintel.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdintam.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdinmar.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdinkan.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdinhin.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdinguj.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdindev.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdheb.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdfa.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbda3.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbda2.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbda1.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdvntc.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdusa.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdurdu.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdth1.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdth0.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdsyr2.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdsyr1.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdintel.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdintam.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdinmar.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdinkan.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdinhin.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdinguj.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdindev.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdheb.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdfa.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbddiv2.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbddiv1.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbda3.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbda2.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbda1.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005120 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdgeo.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005120 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdarmw.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005120 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdarme.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005120 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdgeo.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005120 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdarmw.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005120 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdarme.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000003584 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iismui.dll
   2018-10-01 13:08 - 2001-08-17 22:36 - 000065536 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_mailmsg.dll
   2018-10-01 13:08 - 2001-08-17 22:36 - 000038912 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_ntfsdrv.dll
   2018-10-01 13:07 - 2014-02-12 16:55 - 000369664 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\asp51.dll
   2018-10-01 13:07 - 2014-02-12 16:55 - 000268288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\httpext.dll
   2018-10-01 13:07 - 2014-02-12 16:55 - 000229888 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxscover.exe
   2018-10-01 13:07 - 2014-02-12 16:55 - 000126464 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ftpsv251.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 013463552 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\hwxjpn.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 010096640 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hwxcht.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 002134528 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\smtpsnap.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 001677824 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chsbrkr.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000838144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chtbrkr.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000562176 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsst.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000514587 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\edb500.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000480256 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cintsetp.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000451584 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsapi.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000400384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsxp32.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000397312 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxstiff.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000331264 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\aqueue.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000285184 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxscomex.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000267776 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxssvc.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000246272 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxst30.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000218112 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_g18030.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000198656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cintime.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000195618 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10002.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000192512 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxswzrd.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000189986 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1361.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000189440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\smtpadm.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000187938 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20005.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000186402 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20001.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000185378 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20003.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000180770 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20932.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000180258 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20004.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000180258 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20000.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000177698 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20949.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000177698 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10003.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000173602 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20936.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000173602 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20002.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000173602 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10008.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000173568 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\chtskf.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000162850 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10001.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000154112 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsui.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000142848 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsclnt.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000132608 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsclntr.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000111104 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxscfgwz.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000108827 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\hanja.lex
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000108544 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\appconf.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000101888 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\evntagnt.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000097792 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chtmbx.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000092160 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\evntwin.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000082172 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\bopomofo.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000078848 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dayi.ime
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000078336 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chajei.ime
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000072192 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxscom.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066728 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\big5.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_864.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_862.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_858.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_720.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_870.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_708.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_28596.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_21027.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_21025.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20924.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20880.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20871.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20838.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20833.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20424.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20423.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20420.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20297.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20290.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20285.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20284.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20280.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20278.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20277.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20273.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20269.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20108.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20107.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20106.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20105.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1149.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1148.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1147.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1146.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1145.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1144.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1143.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1142.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1141.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1140.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1047.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10021.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10005.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10004.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000061440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\httpod51.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000057856 ____C (SEIKO EPSON CORP.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\esuimgd.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000057399 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cplexe.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000056320 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\convlog.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000056320 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chtskdic.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000055296 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsevent.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000054528 ____C (Philips Semiconductors GmbH) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cap7146.sys
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000049664 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\adrot.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000045568 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\browscap.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000045056 ____C (SEIKO EPSON CORP.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\esunid.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000042496 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\davcdata.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000039936 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hostmib.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000036864 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hanjadic.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000033792 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\controt.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000032256 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\gzip.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000031744 ____C (SEIKO EPSON CORP.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\esucmd.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000031744 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsroute.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000029696 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\admexs.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000029184 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\asptxn.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000026624 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsdrv.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000025856 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\et4000.sys
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000024064 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\evntcmd.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000024064 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\compfilt.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000023552 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsmon.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000023552 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsext32.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000021504 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cintlgnt.ime
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000020480 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\counters.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt0804.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt0412.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt0411.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt040d.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt0404.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt0401.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000018944 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cprofile.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000015872 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chgport.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000014848 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\flattemp.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000014336 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\exstrace.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000014336 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chgusr.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000013312 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chglogon.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000011264 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxssend.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000010752 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_iscii.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000010240 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\aspperf.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000009728 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\change.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000009216 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\authfilt.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000008704 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsperf.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000008192 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\staxmem.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000008192 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\httpmb51.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000007680 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ftpctrs2.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wamregps.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\f3ahvoas.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsres.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_is2022.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ftpmib.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ftlx041e.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\admxprox.dll
   2018-10-01 13:07 - 2003-03-24 16:52 - 000618605 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4autl.dll
   2018-10-01 13:07 - 2003-03-24 16:52 - 000094208 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\fpencode.dll
   2018-10-01 13:07 - 2003-03-24 16:52 - 000032827 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tcptest.exe
   2018-10-01 13:07 - 2003-03-24 16:52 - 000024632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fpadmcgi.exe
   2018-10-01 13:07 - 2003-03-24 16:52 - 000020541 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fpadmdll.dll
   2018-10-01 13:07 - 2003-03-24 16:52 - 000020536 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\shtml.dll
   2018-10-01 13:07 - 2003-03-24 16:52 - 000016437 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\shtml.exe
   2018-10-01 13:07 - 2003-03-24 16:52 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tcptsat.dll
   2018-10-01 13:07 - 2001-08-17 22:36 - 000045056 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_aqadmin.dll
   2018-10-01 13:07 - 2001-08-17 22:36 - 000043520 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_fcachdll.dll
   2018-10-01 13:07 - 2001-08-17 22:36 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_adsiisex.dll
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-03 14:31 - 000001607 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Set Program Access and Defaults.lnk
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-03 14:22 - 000023392 _____ C:\WINDOWS\system32\nscompat.tlb
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-03 14:22 - 000016832 _____ C:\WINDOWS\system32\amcompat.tlb
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-03 14:21 - 000316640 _____ C:\WINDOWS\WMSysPr9.prx
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:19 - 000001006 _____ C:\WINDOWS\OEWABLog.txt
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000002577 _____ C:\WINDOWS\system32\CONFIG.NT
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000001599 _____ C:\Documents and Settings\Default User\Start Menu\Programs\Remote Assistance.lnk
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000000792 _____ C:\Documents and Settings\Default User\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000000398 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Windows Catalog.lnk
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 __SHD C:\Documents and Settings\Default User\IETldCache
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 __RSH C:\MSDOS.SYS
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 __RSH C:\IO.SYS
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\xircom
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 ____D C:\Program Files\xerox
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 ____D C:\Program Files\microsoft frontpage
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 _____ C:\WINDOWS\control.ini
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 _____ C:\CONFIG.SYS
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 _____ C:\AUTOEXEC.BAT
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000829440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\inetmgr.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000290816 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\adsiis51.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000275968 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\certwiz.ocx
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000169984 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iisui.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000133632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iisrtl.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000112128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mapi32.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000094720 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\certmap.ocx
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000076800 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\logui.ocx
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000076288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cnfgprts.ocx
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000068608 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\isatq.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000068608 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iisext51.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000064512 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iismap.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000046592 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\coadmin.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000043520 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\admwprox.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000030720 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iisrstas.exe
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000019968 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\inetsloc.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000014336 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iisreset.exe
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000013312 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\infoadmn.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000007680 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\inetmgr.exe
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ftpsapi2.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iisrstap.dll
   2018-10-01 13:06 - 2004-05-13 00:39 - 000876653 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4awel.dll
   2018-10-01 13:06 - 2004-05-13 00:39 - 000598071 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fpmmc.dll
   2018-10-01 13:06 - 2004-05-13 00:39 - 000184435 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4amsft.dll
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000208896 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fpmmcsat.dll
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000188494 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fpcount.exe
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000188480 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cfgwiz.exe
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000147513 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4apws.dll
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000109328 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp98swin.exe
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000102509 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4atxt.dll
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000082035 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4anscp.dll
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000049212 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4awebs.dll
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000049210 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4areg.dll
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000041020 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4avnb.dll
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000032826 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4avss.dll
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000020541 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fpexedll.dll
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000020540 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\author.dll
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000020540 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\admin.dll
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000020538 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fpremadm.exe
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000016439 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\author.exe
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000016439 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\admin.exe
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000014608 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp98sadm.exe
   2018-10-01 13:05 - 2018-10-03 14:21 - 000000000 __SHD C:\Documents and Settings\All Users\DRM
   2018-10-01 13:05 - 2018-10-01 13:05 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft CAPICOM 2.1.0.2
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000065536 _____ C:\WINDOWS\system32\config\Internet.evt
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000000786 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Windows Movie Maker.lnk
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000000749 ___RH C:\WINDOWS\WindowsShell.Manifest
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000000749 ___RH C:\WINDOWS\system32\wuaucpl.cpl.manifest
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000000749 ___RH C:\WINDOWS\system32\sapi.cpl.manifest
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000000749 ___RH C:\WINDOWS\system32\nwc.cpl.manifest
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000000749 ___RH C:\WINDOWS\system32\ncpa.cpl.manifest
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000000749 ___RH C:\WINDOWS\system32\cdplayer.exe.manifest
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000000488 ___RH C:\WINDOWS\system32\WindowsLogon.manifest
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000000488 ___RH C:\WINDOWS\system32\logonui.exe.manifest
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsUpdate
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\DirectX
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000000000 ____D C:\Program Files\Online Services
   2018-10-01 13:04 - 2008-04-14 14:00 - 004399505 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\nls302en.lex
   2018-10-01 13:04 - 2008-04-14 14:00 - 000099840 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\helphost.exe
   2018-10-01 13:04 - 2008-04-14 14:00 - 000048680 ___SH C:\WINDOWS\winnt256.bmp
   2018-10-01 13:04 - 2008-04-14 14:00 - 000048680 ___SH C:\WINDOWS\winnt.bmp
   2018-10-01 13:04 - 2008-04-14 14:00 - 000035328 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\notiflag.exe
   2018-10-01 13:04 - 2008-04-14 14:00 - 000021504 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\brpinfo.dll
   2018-10-01 13:04 - 2008-04-14 14:00 - 000011264 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\atrace.dll
   2018-10-01 13:04 - 2008-04-14 14:00 - 000011264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\atrace.dll
   2018-10-01 13:04 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hcappres.dll
   2018-10-01 13:03 - 2018-10-01 13:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\srchasst
   2018-10-01 13:03 - 2018-10-01 13:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Movie Maker
   2018-10-01 13:03 - 2018-10-01 13:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Services
   2018-10-01 13:03 - 2018-10-01 13:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\MSSoap
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:57 - 000759296 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\vgx.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 001933848 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuaueng.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 001933848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000577048 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuapi.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000577048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000329240 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wucltui.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000329240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000219160 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuaucpl.cpl
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000219160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaucpl.cpl
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000210968 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuweb.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000210968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000194520 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuaueng1.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000194520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng1.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000172504 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuauclt1.exe
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000172504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauclt1.exe
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000053784 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuauclt.exe
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000053784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000035864 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wups.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000035864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wups.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000023064 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuauserv.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000023064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauserv.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:55 - 003558912 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\moviemk.exe
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 004256768 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmm2res.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 003166208 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msgr3en.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000726078 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\srchui.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000502272 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmm2fxa.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000409088 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\qmgr.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000409088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\qmgr.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000402432 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmm2filt.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000364544 ____C (Microsoft Corporation (written by Digital Renaissance Inc.)) C:\WINDOWS\system32\dllcache\npdsplay.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000325632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmm2fxb.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000235520 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mssoap1.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000226816 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\npdrmv2.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000221184 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmpns.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000167936 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmm2ae.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000118784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msg723.acm
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000093184 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieinfo5.ocx
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000073728 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwtutor.exe
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000064512 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\acctres.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\acctres.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000061440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwres.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000058434 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\srchctls.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000047104 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\srdiag.exe
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000040960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\trialoc.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000039936 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msinfo32.exe
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000025088 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wisc10.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000023552 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mssoapr.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000018944 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\qmgrprxy.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\qmgrprxy.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\isignup.exe
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icfgnt5.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\icfgnt5.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000012288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wb32.exe
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000012288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nmevtmsg.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000012288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cb32.exe
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nmevtmsg.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000010240 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\npwmsdrm.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000008192 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\bitsprx2.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bitsprx2.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000007680 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmm2ext.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\bitsprx4.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\bitsprx3.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bitsprx4.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bitsprx3.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmm2res2.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000004639 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mplayer2.exe
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmm2eres.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000000984 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\srframe.mmf
   2018-10-01 13:03 - 2005-01-28 13:44 - 000991232 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\migrate.exe
   2018-10-01 13:03 - 2005-01-28 13:44 - 000819200 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\setup_wm.exe
   2018-10-01 13:03 - 2005-01-28 13:44 - 000352256 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mpvis.dll
   2018-10-01 13:03 - 2005-01-28 13:44 - 000077824 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmpband.dll
   2018-10-01 13:03 - 2005-01-28 13:44 - 000073728 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmplayer.exe
   2018-10-01 13:03 - 2005-01-28 13:44 - 000028672 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\custsat.dll
   2018-10-01 13:02 - 2018-10-02 08:44 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\System
   2018-10-01 13:02 - 2018-10-01 13:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Outlook Express
   2018-10-01 13:02 - 2018-10-01 13:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\NetMeeting
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:57 - 000638816 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iexplore.exe
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:57 - 000068608 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hmmapi.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:56 - 001315328 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msoe.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:56 - 000153088 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\triedit.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:56 - 000102400 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msjro.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:56 - 000045568 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wab.exe
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000744448 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\helpsvc.exe
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000692736 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\inetcomm.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000692736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000565248 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msado15.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000331776 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadce.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000200704 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadox.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000180224 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadomd.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000143360 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadco.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000128512 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dhtmled.ocx
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000081920 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msado27.tlb
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000081920 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\isign32.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\isign32.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000077824 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msado26.tlb
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000077824 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msado25.tlb
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000061440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msado21.tlb
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000061440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msado20.tlb
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000057344 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msador15.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 002479616 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msoeres.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 001032192 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\conf.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000769024 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\helpctr.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000565248 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msobmain.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000554008 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dao360.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000510976 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wab32.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000487424 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\oledb32.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000385024 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\callcont.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000380416 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rstrui.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000376832 ____C () C:\WINDOWS\system32\dllcache\msinfo.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000315392 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdasql.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000274944 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mstask.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000274944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstask.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000274432 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mst120.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000274432 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\inetcfg.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000274432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\inetcfg.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000252928 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msoeacct.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000252928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msoeacct.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000249856 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wab32res.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000239104 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\srrstr.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000239104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\srrstr.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000233472 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaora.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000229376 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nmas.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000221184 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nac.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000217088 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sqlxmlx.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000214528 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwconn1.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000204800 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaps.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000200704 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaprst.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000192512 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\schedsvc.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000192512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\schedsvc.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000188416 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nmwb.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000188416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msh261.drv
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000172032 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nmoldwb.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000172032 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwhelp.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000171008 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\srsvc.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000171008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\srsvc.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000169984 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msconfig.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000155648 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadds.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000151552 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nmft.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000150528 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\uploadm.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000129792 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fltmgr.sys
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000129792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\fltMgr.sys
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000122368 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msobcomm.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000118784 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdarem.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000105984 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msoert2.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000105984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msoert2.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000104448 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\oeimport.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000102912 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pchshell.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000094208 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdatl3.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000086528 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\directdb.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000086016 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwconn2.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000085504 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wabimp.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000081920 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nmchat.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000081920 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ils.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ils.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000077824 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nmcom.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000077824 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaosp.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000073728 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwdial.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000073728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\icwdial.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000073472 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sr.sys
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000073472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\sr.sys
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000073216 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\setup50.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000069632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msconf.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000069632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msconf.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000067584 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\srclient.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\srclient.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000065536 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\oledb32r.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000065536 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwphbk.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\icwphbk.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000061440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rrcm.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000061440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadcf.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000061440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwconn.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000060416 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\oemig50.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000060416 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msimn.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000057344 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mst123.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000057344 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadrh15.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000057344 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\h323cc.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000053248 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadcs.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000051200 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\oobebaln.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000049152 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwutil.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000048128 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\inetres.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000048128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\inetres.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000045568 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\safrslv.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000045568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\safrslv.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000045056 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\confmrsl.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000043520 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\safrcdlg.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000043520 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\racpldlg.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\safrcdlg.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\racpldlg.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000040960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dcap32.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000038400 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pchsvc.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000036864 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdfmap.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000035328 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\oemiglib.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000034560 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mnmdd.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000034560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mnmdd.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000032768 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wabfind.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000032768 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mnmsrvc.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000032768 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwdl.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000032768 ____C (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\isrdbg32.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mnmsrvc.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000032768 _____ (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\isrdbg32.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000030720 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msobshel.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000030208 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wabmig.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000029696 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\safrdm.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\safrdm.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000029184 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msoobe.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000028672 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nmmkcert.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000028672 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nmasnt.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nmmkcert.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000024576 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msxactps.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000024576 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msader15.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000024576 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msaddsr.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000024576 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwrmind.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000023040 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fltmc.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000023040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fltMc.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000020480 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdatt.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000020480 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadcer.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000020480 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\inetwiz.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msobweb.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000018432 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iedw.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000018432 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hscupd.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000016896 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fltlib.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fltlib.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msobdl.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdasqlr.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaremr.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaprsr.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaorar.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadcor.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadcfr.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000012288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mstinit.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstinit.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaurl.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdasc.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaer.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaenum.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdadc.dll
   2018-10-01 13:01 - 2018-10-09 12:37 - 000000599 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Microsoft Update Catalog.lnk
   2018-10-01 13:01 - 2018-10-01 13:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Registration
   2018-10-01 13:01 - 2018-10-01 13:01 - 000021640 _____ C:\WINDOWS\system32\emptyregdb.dat
   2018-10-01 13:01 - 2018-10-01 13:01 - 000001570 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Microsoft Update.lnk
   2018-10-01 13:01 - 2018-10-01 13:01 - 000000037 _____ C:\WINDOWS\vbaddin.ini
   2018-10-01 13:01 - 2018-10-01 13:01 - 000000036 _____ C:\WINDOWS\vb.ini
   2018-10-01 13:01 - 2018-10-01 13:01 - 000000000 ___RD C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Games
   2018-10-01 13:01 - 2018-10-01 13:01 - 000000000 ____D C:\Program Files\MSN Gaming Zone
   2018-10-01 13:01 - 2018-10-01 13:01 - 000000000 ____D C:\Program Files\ComPlus Applications
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 002178131 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\shvlres.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 001817687 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\bckgres.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 001175635 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hrtzres.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 001039955 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cmnresm.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000780885 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chkrres.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000753236 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rvseres.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000217160 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cmnclim.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000113222 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\zoneclim.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000082501 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\bckg.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000066113 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\shvl.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000057409 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hrtz.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000048706 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rvse.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000042577 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\bckgzm.exe
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000042575 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chkrzm.exe
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000042574 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rvsezm.exe
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000042573 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\shvlzm.exe
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000042573 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hrtzzm.exe
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000041029 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\zcorem.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000040515 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chkr.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000036937 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\zclientm.exe
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000032339 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\uniansi.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000029760 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\znetm.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000013894 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\zonelibm.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\write.exe
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\write.exe
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000004677 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\zeeverm.dll
   2018-10-01 13:00 - 2018-10-01 13:01 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MsDtc
   2018-10-01 13:00 - 2018-10-01 13:01 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Com
   2018-10-01 13:00 - 2018-10-01 13:00 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows NT
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000453120 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmiprvsd.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000343040 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mspaint.exe
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000343040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mspaint.exe
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000299008 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msiprov.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000296960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\termsrv.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\termsrv.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000227840 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmiprvse.exe
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000218112 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wordpad.exe
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000139784 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rdpwd.sys
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000139784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\rdpwd.sys
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000092672 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\policman.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000091648 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mtxoci.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000091648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mtxoci.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000036864 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tsgqec.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tsgqec.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000022024 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tdtcp.sys
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000022024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\tdtcp.sys
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 002691072 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\lhmstscx.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 002691072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 001358336 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cimwin32.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 001034240 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\lhmstsc.exe
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 001034240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstsc.exe
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 000956928 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdtctm.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 000956928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msdtctm.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 000473600 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fastprox.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 000428032 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdtcprx.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 000428032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msdtcprx.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 000161792 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdtcuiu.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 000161792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msdtcuiu.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 000131072 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\aaclient.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 000131072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aaclient.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 000058880 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdtclog.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 000058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msdtclog.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 001267200 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\comsvcs.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 001267200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comsvcs.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000625664 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\catsrvut.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000625664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\catsrvut.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000605696 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\getuname.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000605696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\getuname.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000539648 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\comuid.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000539648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comuid.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000539136 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dialer.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000538624 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\spider.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000538624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\spider.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000531456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemcore.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000498688 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\clbcatq.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000498688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\clbcatq.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000358912 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmic.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000347136 _____ (Hilgraeve, Inc.) C:\WINDOWS\system32\hypertrm.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000290304 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rhttpaa.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000290304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rhttpaa.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000281088 ____C (Cinematronics) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pinball.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000273920 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemess.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000247808 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\esscli.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000237056 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\provthrd.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000227840 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\avtapi.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000227840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\avtapi.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000226304 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\catsrv.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000226304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\catsrv.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000214528 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemcomn.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000212992 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ntevt.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000197120 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemupgd.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000196608 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmiadap.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000196608 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemcntl.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000195072 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\comadmin.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000185344 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\framedyn.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000185344 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cmprops.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000185344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cmprops.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000184320 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\accwiz.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000184320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\accwiz.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000178176 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemdisp.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000178176 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\repdrvfs.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000167424 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\comsnap.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000167424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comsnap.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000156672 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmipcima.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000147968 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rdchost.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000147968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdchost.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000144896 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmisvc.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000144896 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmiprov.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000141312 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sessmgr.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000140800 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmidcprv.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000138752 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sndvol32.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000138752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sndvol32.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000132096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmipdskq.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000131584 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\viewprov.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000131584 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sndrec32.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000131584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sndrec32.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000126976 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mshearts.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000126976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshearts.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000126464 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmiapsrv.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000123904 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mofd.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000123392 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mplay32.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000123392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mplay32.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000120320 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dsprov.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000119808 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\winmine.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000119808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winmine.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000116224 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemtest.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000116224 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\updprov.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000114688 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\calc.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\calc.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000110592 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\clbcatex.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000110592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\clbcatex.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000102912 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\clipbrd.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000102912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\clipbrd.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000097792 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\comrepl.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000097792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comrepl.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000095232 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmiutils.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000093702 _____ C:\WINDOWS\system32\subrange.uce
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000093696 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tscfgwmi.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tscfgwmi.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000088576 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmiaprpl.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000087176 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rdpwsx.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000087176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpwsx.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000086528 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\stdprov.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000085504 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\catsrvps.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000085504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\catsrvps.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000080384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\charmap.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000080384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\charmap.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000075264 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmipicmp.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000073216 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\avwav.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\avwav.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000071680 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemcons.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000068608 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\access.cpl
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000068608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\access.cpl
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000067072 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rdshost.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000067072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdshost.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000065978 _____ C:\WINDOWS\Soap Bubbles.bmp
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000065954 _____ C:\WINDOWS\Prairie Wind.bmp
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000065832 _____ C:\WINDOWS\Santa Fe Stucco.bmp
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000063488 _____ C:\WINDOWS\system32\wmimgmt.msc
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000062976 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rdpclip.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000062976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpclip.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000062464 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmipjobj.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000061952 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmipiprt.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000061952 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tmplprov.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000061440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmimsg.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000060928 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmicookr.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000060458 _____ C:\WINDOWS\system32\ideograf.uce
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000060416 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\remotepg.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000060416 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\colbact.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\remotepg.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\colbact.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000059904 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemdisp.tlb
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000059904 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\trnsprov.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000059392 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\stclient.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\stclient.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000058880 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\licwmi.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\licwmi.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000056832 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sol.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000056832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sol.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000056320 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\servdeps.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000056320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\servdeps.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000055296 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\freecell.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000055296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\freecell.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000053248 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fwdprov.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000052224 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmitimep.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000047104 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ncprov.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000045568 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmi2xml.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000044544 _____ (Hilgraeve, Inc.) C:\WINDOWS\system32\hticons.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000043520 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemsvc.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000041472 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmipsess.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000040960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\smtpcons.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000038912 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cfgbkend.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000038912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cfgbkend.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000036352 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\scrcons.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000035328 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\winchat.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winchat.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000034304 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mtxlegih.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mtxlegih.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000033792 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\regini.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\regini.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000031232 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemads.tlb
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000030720 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mtxdm.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mtxdm.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000028160 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\comaddin.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comaddin.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000026680 _____ C:\WINDOWS\River Sumida.bmp
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000026582 _____ C:\WINDOWS\Greenstone.bmp
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000024576 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\krnlprov.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000024006 _____ C:\WINDOWS\system32\gb2312.uce
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000022984 _____ C:\WINDOWS\system32\bopomofo.uce
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000022016 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\qwinsta.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\qwinsta.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000020992 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msg.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000020992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msg.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000019968 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rdpsnd.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000019968 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\qprocess.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000019968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpsnd.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000019968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\qprocess.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mtsadmin.tlb
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000018944 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemprox.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000017408 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mmfutil.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mmfutil.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000017362 _____ C:\WINDOWS\Rhododendron.bmp
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000017336 _____ C:\WINDOWS\Gone Fishing.bmp
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000017062 _____ C:\WINDOWS\Coffee Bean.bmp
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016896 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\unsecapp.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016896 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tsshutdn.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016896 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\qappsrv.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tsshutdn.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\qappsrv.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016740 _____ C:\WINDOWS\system32\shiftjis.uce
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016730 _____ C:\WINDOWS\FeatherTexture.bmp
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\winmgmtr.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tskill.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mofcomp.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\avmeter.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tskill.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\avmeter.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000015872 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rwinsta.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000015872 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cdmodem.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000015872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rwinsta.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000015872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cdmodem.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000015360 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\logoff.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000015360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\logoff.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000014848 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tsdiscon.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000014848 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tscon.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000014848 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\shadow.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000014848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tsdiscon.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000014848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tscon.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000014848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shadow.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000013824 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rdsaddin.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000013824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdsaddin.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000013312 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\winmgmt.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000013312 ____C (Hilgraeve, Inc.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\htrn_jis.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000013223 _____ C:\WINDOWS\system32\tslabels.ini
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000012876 _____ C:\WINDOWS\system32\korean.uce
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000012288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemads.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000012040 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tdpipe.sys
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000012040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\tdpipe.sys
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000011776 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\xolehlp.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000011776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xolehlp.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000011264 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icaapi.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000011264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\icaapi.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000009728 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\reset.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000009728 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\comrepl.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\reset.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000009522 _____ C:\WINDOWS\Zapotec.bmp
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000008484 _____ C:\WINDOWS\system32\kanji_2.uce
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000006948 _____ C:\WINDOWS\system32\kanji_1.uce
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmiapres.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdtc.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dcomcnfg.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\comrereg.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msdtc.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dcomcnfg.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rdpcfgex.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mtxex.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpcfgex.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mtxex.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000003286 _____ C:\WINDOWS\system32\tslabels.h
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000001931 _____ C:\WINDOWS\system32\msdtcprf.ini
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000001272 _____ C:\WINDOWS\Blue Lace 16.bmp
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000001161 _____ C:\WINDOWS\system32\usrlogon.cmd
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000000768 _____ C:\WINDOWS\system32\msdtcprf.h
   2018-10-01 12:59 - 2009-09-04 16:43 - 000195712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\rdpdr.sys
   2018-10-01 12:59 - 2008-04-14 03:43 - 000040840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\termdd.sys
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-10-09 08:47 - 2008-04-14 14:00 - 000000573 _____ C:\WINDOWS\win.ini
   2018-10-09 08:47 - 2008-04-14 14:00 - 000000227 _____ C:\WINDOWS\system.ini
   2018-10-05 08:55 - 2008-04-14 14:00 - 000842240 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\system32\FlashPlayerApp.exe
   2018-10-05 08:55 - 2008-04-14 14:00 - 000175104 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2018-10-03 10:08 - 2008-04-14 14:00 - 000002206 _____ C:\WINDOWS\system32\wpa.dbl
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2018-10-01 13:33 - 2018-10-07 09:14 - 000006144 _____ () C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
   Some files in TEMP:
   ====================
   2018-10-08 13:13 - 2018-10-08 13:14 - 013604352 _____ (Reimage) C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\ReimagePackage.exe
   2002-07-15 21:43 - 2002-07-15 21:43 - 000052736 _____ () C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\sfextra.dll
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\WINDOWS\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
 • Дарение

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.