Премини към съдържанието

Препоръчан отговор


Здравейте.

 

На компютъра има инсталиран НОД 32 който засича дейност от вируса и праща в карантина файлове които се опитват да се създават. Разширенията им са: PIF;  BAT; EXE и носят имената на файлове и папки от диск С:

 

Прилагам репортите от DDS

 

 

DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_x86 Internet Explorer: 8.0.6001.18702 BrowserJavaVersion: 10.45.2 Run by IVAN STAMENOV at 10:27:06 on 2013-11-05 Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1251. 359.1033.18.2038.1141 [GMT 2:00] . AV: ESET NOD32 Antivirus 4.2 *Disabled/Updated* {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0} . ============== Running Processes ================ . C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe C:WINDOWSExplorer.EXE C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe C:WINDOWSsystem32hkcmd.exe C:WINDOWSsystem32igfxpers.exe C:PROGRA~1A4TechKeyboardIkeymain.exe C:WINDOWSsystem32igfxsrvc.exe C:Program FilesA4TechMouseAmoumain.exe C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusegui.exe C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmctxth.exe C:Program FilesPure NetworksNetwork Magicnmapp.exe C:Program FilesCommon FilesJavaJava Updatejusched.exe C:Program FilesClockSpClDlx.exe C:Program FilesUSB Disk Security6USBGuard.exe C:Program FilesCommon FilesAcronisSchedule2schedul2.exe C:Program FilesCommon FilesAcronisCDPafcdpsrv.exe C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysSharedDTSRVC.exe C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusekrn.exe C:WINDOWSsystem32FsUsbExService.Exe C:Program FilesJavajre7binjqs.exe C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamscheduler.exe c:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL.1MSSQLBinnsqlservr.exe C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysDriverspdisrvc.exe C:WINDOWSsystem32PSIService.exe c:Program FilesMicrosoft SQL Server90Sharedsqlbrowser.exe c:Program FilesMicrosoft SQL Server90Sharedsqlwriter.exe C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmsrvc.exe C:Program FilesCanonCALCALMAIN.exe C:WINDOWSSystem32alg.exe C:Program FilesOperaopera.exe C:Program FilesSkypePhoneSkype.exe C:WINDOWSsystem32wscntfy.exe C:WINDOWSsystem32wbemwmiprvse.exe C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k DcomLaunch C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k rpcss C:WINDOWSSystem32svchost.exe -k netsvcs C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k WudfServiceGroup C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k NetworkService C:WINDOWSSystem32svchost.exe -k HPZ12 C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k LocalService C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k imgsvc C:WINDOWSSystem32svchost.exe -k HTTPFilter C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k netsvcs . ============== Pseudo HJT Report =============== . BHO: Adobe PDF Reader Link Helper: {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEHelper.dll BHO: Adobe PDF Link Helper: {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEHelperShim.dll BHO: BitComet Helper: {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - c:program filesbitcomettoolsBitCometBHO_1.5.4.11.dll BHO: Java Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - c:program filesjavajre7binssv.dll BHO: Google Toolbar Helper: {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:program filesgooglegoogletoolbar1.dll BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper: {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEFavClient.dll BHO: Google Toolbar Notifier BHO: {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - c:program filesgooglegoogletoolbarnotifier3.1.807.1746swg.dll BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - c:program filesjavajre7binjp2ssv.dll BHO: SmartSelect Class: {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEFavClient.dll TB: &Google: {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - c:program filesgooglegoogletoolbar1.dll TB: Adobe PDF: {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEFavClient.dll TB: &Google: {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:program filesgooglegoogletoolbar1.dll TB: Adobe PDF: {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEFavClient.dll EB: Adobe PDF: {182EC0BE-5110-49C8-A062-BEB1D02A220B} - c:program filesadobeacrobat 8.0acrobatAcroIEFavClient.dll uRun: [ctfmon.exe] c:windowssystem32ctfmon.exe uRun: [speaking Clock Deluxe] "c:program filesclockSpClDlx.exe" uRun: [Google Update] "c:documents and settingsivan stamenovlocal settingsapplication datagoogleupdateGoogleUpdate.exe" /c mRun: [igfxTray] c:windowssystem32igfxtray.exe mRun: [HotKeysCmds] c:windowssystem32hkcmd.exe mRun: [Persistence] c:windowssystem32igfxpers.exe mRun: [iKeyWorks] c:progra~1a4techkeyboardIkeymain.exe mRun: [WheelMouse] c:program filesa4techmouseAmoumain.exe mRun: [egui] "c:program fileseseteset nod32 antivirusegui.exe" /hide /waitservice mRun: [nmctxth] "c:program filescommon filespure networks sharedplatformnmctxth.exe" mRun: [nmapp] "c:program filespure networksnetwork magicnmapp.exe" -autorun -nosplash mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:program filescommon filesjavajava updatejusched.exe" dRun: [CTFMON.EXE] c:windowssystem32ctfmon.exe StartupFolder: c:docume~1ivanst~1startm~1programsstartupusbdis~1.lnk - c:program filesusb disk security6USBGuard.exe uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:323 uPolicies-Explorer: NoDriveAutoRun = dword:67108863 mPolicies-Explorer: NoDriveAutoRun = dword:67108863 mPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:323 mPolicies-WindowsSystem: Allow-LogonScript-NetbiosDisabled = dword:1 mPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:323 mPolicies-Explorer: NoDriveAutoRun = dword:67108863 IE: &Експортиране към Microsoft Excel - c:micros~2office12EXCEL.EXE/3000 IE: &С&валяне &с BitComet - c:program filesbitcometBitComet.exe/AddLink.htm IE: &С&валяне на всички с BitComet - c:program filesbitcometBitComet.exe/AddAllLink.htm IE: Append Link Target to Existing PDF - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html IE: Append to Existing PDF - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html IE: Convert Link Target to Adobe PDF - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html IE: Convert to Adobe PDF - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html IE: {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%bdoscandel.exe IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} IE: {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - c:program filesbitcomettoolsBitCometBHO_1.5.4.11.dll/206 IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%Network Diagnosticxpnetdiag.exe IE: {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - c:program filesirfanviewebayEbay.htm IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:program filesmessengermsmsgs.exe DPF: {E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} - TCP: NameServer = 192.168.0.1 TCP: Interfaces{D3AE9797-547A-43F4-9F2A-40867BB4085F} : DHCPNameServer = 192.168.0.1 Handler: pure-go - {4746C79A-2042-4332-8650-48966E44ABA8} - c:program filescommon filespure networks sharedplatformpuresp4.dll Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:program filescommon filesskypeSkype4COM.dll Notify: igfxcui - igfxdev.dll SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:windowssystem32WPDShServiceObj.dll . ============= SERVICES / DRIVERS =============== . R0 tdrpman273;Acronis Try&Decide and Restore Points filter (build 273);c:windowssystem32driverstdrpm273.sys [2010-11-12 752128] R1 ehdrv;ehdrv;c:windowssystem32driversehdrv.sys [2010-12-21 115008] R1 epfwtdir;epfwtdir;c:windowssystem32driversepfwtdir.sys [2009-10-7 94872] R2 afcdpsrv;Acronis Nonstop Backup service;c:program filescommon filesacroniscdpafcdpsrv.exe [2010-11-12 3975088] R2 ekrn;ESET Service;c:program fileseseteset nod32 antivirusekrn.exe [2011-1-12 810144] R2 FsUsbExService;FsUsbExService;c:windowssystem32FsUsbExService.Exe [2010-12-7 238952] R2 MBAMScheduler;MBAMScheduler;c:program filesmalwarebytes' anti-malwarembamscheduler.exe [2013-5-20 418376] R2 PdiService;Portrait Displays SDK Service;c:program filescommon filesportrait displaysdriverspdisrvc.exe [2011-3-30 109168] R3 afcdp;afcdp;c:windowssystem32driversafcdp.sys [2010-11-12 163232] R3 Amps2prt;A4Tech PS/2 Port Mouse Driver;c:windowssystem32driversAmps2prt.sys [2007-11-5 14336] R3 FsUsbExDisk;FsUsbExDisk;c:windowssystem32FsUsbExDisk.Sys [2010-12-7 36608] R3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:windowssystem32driversmbam.sys [2013-5-20 22856] S1 MpKslc66818b7;MpKslc66818b7;??c:documents and settingsall users.windowsapplication datamicrosoftmicrosoft antimalwaredefinition updates{1293153d-5ab9-43c6-b680-867c70c8e8bc}mpkslc66818b7.sys --> c:documents and settingsall users.windowsapplication datamicrosoftmicrosoft antimalwaredefinition updates{1293153d-5ab9-43c6-b680-867c70c8e8bc}MpKslc66818b7.sys [?] S2 MBAMService;MBAMService;c:program filesmalwarebytes' anti-malwarembamservice.exe [2013-5-20 701512] S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:windowssystem32macromedflashFlashPlayerUpdateService.exe [2012-3-29 257416] S3 AtcL001;NDIS Miniport Driver for Atheros L1 Gigabit Ethernet Controller;c:windowssystem32driversl151x86.sys [2007-10-30 39424] S3 OlmarikFixer;Olmarik fixer kernel-mode driver;c:windowssystem32driversOlmarikFixer.sys [2013-5-13 23848] S4 SkypeUpdate;Skype Updater;c:program filesskypeupdaterUpdater.exe [2013-2-28 161384] . =============== File Associations =============== . ShellExec: BitComet.exe: open="c:program filesbitcometBitComet.exe" ShellExec: PHOTOPNT.EXE: Print=c:coreldraw70programsPHOTOPNT.EXE ShellExec: PHOTOPNT.EXE: PrintTo=c:coreldraw70programsPHOTOPNT.EXE . =============== Created Last 30 ================ . 2013-10-31 12:24:51 -------- d-sh--w- c:windowsftpcache 2013-10-29 12:39:48 286208 ----a-w- c:windowssystem32spoolprtprocsw32x86hpzpp4v3.DLL 2013-10-29 12:39:48 103424 ----a-w- c:windowssystem32hpzpnp.dll 2013-10-29 12:10:50 -------- d-----w- C:clj_cm4730mfp_prnsyswin_rw 2013-10-21 07:15:56 94632 ----a-w- c:windowssystem32WindowsAccessBridge.dll . ==================== Find3M ==================== . 2013-11-05 08:20:15 5382 -csha-w- c:windowssystem32KGyGaAvL.sys 2013-11-05 08:00:34 87608 ----a-w- c:documents and settingsivan stamenovapplication datainst.exe 2013-11-05 08:00:34 47360 ----a-w- c:documents and settingsivan stamenovapplication datapcouffin.sys 2013-10-25 06:31:49 1901 -c--a-w- c:windowspanose.bin 2013-10-09 13:32:25 71048 ----a-w- c:windowssystem32FlashPlayerCPLApp.cpl 2013-10-09 13:32:25 692616 ----a-w- c:windowssystem32FlashPlayerApp.exe 2013-10-08 04:29:36 145408 ----a-w- c:windowssystem32javacpl.cpl 2013-09-23 18:33:58 920064 ----a-w- c:windowssystem32wininet.dll 2013-09-23 18:33:57 43520 ------w- c:windowssystem32licmgr10.dll 2013-09-23 18:33:57 1469440 ------w- c:windowssystem32inetcpl.cpl 2013-09-23 18:33:56 18944 ----a-w- c:windowssystem32corpol.dll 2013-09-23 18:06:48 385024 ------w- c:windowssystem32html.iec 2013-08-29 01:31:44 1878656 ----a-w- c:windowssystem32win32k.sys 2013-08-09 01:56:45 386560 ----a-w- c:windowssystem32themeui.dll 2013-08-09 00:55:08 144128 ----a-w- c:windowssystem32driversusbport.sys 2013-08-09 00:55:07 32384 ----a-w- c:windowssystem32driversusbccgp.sys 2013-08-09 00:55:06 5376 ----a-w- c:windowssystem32driversusbd.sys . ============= FINISH: 10:27:20.76 ===============

 

______________________________________________________________________________________________________

. UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG. IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT . DDS (Ver_2011-09-30.01) . Microsoft Windows XP Home Edition Boot Device: DeviceHarddiskVolume1 Install Date: 30.10.2007 21:54:20 System Uptime: 05.11.2013 09:07:02 (1 hours ago) . Motherboard: ASUSTeK Computer INC. | | P5KPL-VM Processor: Intel® Core2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz | Socket 775 | 2199/200mhz . ==== Disk Partitions ========================= . A: is Removable C: is FIXED (NTFS) - 39 GiB total, 13.663 GiB free. D: is FIXED (NTFS) - 34 GiB total, 10.422 GiB free. E: is FIXED (NTFS) - 37 GiB total, 14.993 GiB free. F: is FIXED (NTFS) - 39 GiB total, 6.804 GiB free. G: is CDROM () H: is CDROM () . ==== Disabled Device Manager Items ============= . Class GUID: {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} Description: Bluetooth PAN Network Adapter Device ID: ROOTNET0000 Manufacturer: IVT Corporation Name: Bluetooth PAN Network Adapter PNP Device ID: ROOTNET0000 Service: BT . ==== System Restore Points =================== . RP1: 20.9.2013 09:09:20 - System Checkpoint RP2: 24.9.2013 10:33:04 - System Checkpoint RP3: 25.9.2013 10:49:55 - System Checkpoint RP4: 26.9.2013 11:19:41 - System Checkpoint RP5: 27.9.2013 12:04:23 - System Checkpoint RP6: 30.9.2013 11:55:36 - System Checkpoint RP7: 01.10.2013 13:03:43 - System Checkpoint RP8: 02.10.2013 14:50:26 - System Checkpoint RP9: 03.10.2013 12:41:20 - Configured Microsoft Office Enterprise 2007 RP10: 04.10.2013 14:21:28 - System Checkpoint RP11: 08.10.2013 09:59:40 - System Checkpoint RP12: 09.10.2013 11:51:51 - System Checkpoint RP13: 10.10.2013 13:01:39 - System Checkpoint RP14: 11.10.2013 11:18:32 - Software Distribution Service 3.0 RP15: 14.10.2013 09:39:31 - System Checkpoint RP16: 15.10.2013 11:52:17 - System Checkpoint RP17: 16.10.2013 15:22:16 - System Checkpoint RP18: 21.10.2013 10:15:00 - Installed Java 7 Update 45 RP19: 22.10.2013 15:31:33 - System Checkpoint RP20: 23.10.2013 15:57:54 - System Checkpoint RP21: 24.10.2013 16:02:11 - System Checkpoint RP22: 25.10.2013 16:21:05 - System Checkpoint RP23: 28.10.2013 16:36:41 - System Checkpoint RP24: 29.10.2013 14:39:08 - Установлен HP Standard TCPIP Port Monitor RP25: 29.10.2013 14:40:34 - Установлен Web-регистрация HP RP26: 30.10.2013 16:29:28 - System Checkpoint RP27: 04.11.2013 09:03:11 - System Checkpoint RP28: 05.11.2013 10:00:00 - Printer driver installer . ==== Installed Programs ====================== . 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2) 7-Zip 9.20 A4Tech iKeyWorks 7.80 ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition ABBYY FineReader 8.0 Professional Edition Acronis True Image Home 2011 Adobe Acrobat 8 Professional - English, Fran·ais, Deutsch Adobe Acrobat 8.3.1 - CPSID_83708 Adobe Acrobat 8.3.1 Professional Adobe Acrobat X Pro - Romanian, Ukrainian, Russian, Turkish Adobe Bridge 1.0 Adobe Common File Installer Adobe Flash Player 11 ActiveX Adobe Flash Player 11 Plugin Adobe Help Center 1.0 Adobe PageMaker 6.5 Adobe PageMaker 7.0 Adobe Photoshop CS2 Adobe Reader 8.3.1 Adobe Stock Photos 1.0 Apple Application Support Apple Software Update Atheros Communications Inc.® L1 Gigabit Ethernet Driver BitComet 1.29 Bluesoleil2.6.0.8 Release 070517 BSPlayer Bulgarian BDS (2000,XP,2003,Vista,7,2008) - Microinvest Bulgarian PHO (2000,XP,2003,Vista,7,2008) - Microinvest BusinessCards MX Canon Camera Access Library Canon Camera Support Core Library Canon Camera Window DC_DV 5 for ZoomBrowser EX Canon Camera Window DC_DV 6 for ZoomBrowser EX Canon Camera Window MC 6 for ZoomBrowser EX Canon CanoScan Toolbox 4.6 Canon G.726 WMP-Decoder CANON iMAGE GATEWAY Task Canon Internet Library for ZoomBrowser EX Canon iP1800 series Canon iP1900 series - рµіёстр°цёя їѕ»ь·ѕІ°тµ»я Canon iP1900 series Printer Driver Canon MovieEdit Task for ZoomBrowser EX Canon PIXMA iP3000 Canon RAW Image Task for ZoomBrowser EX Canon RemoteCapture Task for ZoomBrowser EX Canon Utilities EOS Utility Canon Utilities PhotoStitch Canon Utilities ZoomBrowser EX CCleaner CD-LabelPrint Cisco Network Magic Command WorkStation 4 .5.0.35 CorelDRAW Graphics Suite X3 Crystal Player Professional 1.98 Crystal Reports 2008 .NET EN ESET NOD32 Antivirus EVEREST Ultimate Edition v2.00 Excel Password Recovery v2.0 (remove only) Exterminate It! Fiery Link Fiery Remote Scan 5.4.3.3 Fiery User Software-3.5.0.18 FieryPrinterDeleteUtility 1.1.19 FontExpert 2009 FontNav FontTwister 1.3 Foxit PDF Editor Free PDF to Word Doc Converter v1.1 Garmin USB Drivers Garmin WebUpdater GIMP 2.6.11 Google Chrome Google Talk (remove only) Google Toolbar for Internet Explorer Google Translator Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595) Hotfix for Windows XP (KB954550-v5) Hotfix for Windows XP (KB976002-v5) HP Color LaserJet CM4730 MFP HP LaserJet Fonts HP USB Disk Storage Format Tool Inhatch web plugins Intel® Graphics Media Accelerator Driver IrfanView (remove only) ItaEst - Taka e! iWheelWorks 7.80 Java 7 Update 45 Java Auto Updater Java 6 Update 22 JavaFX 2.1.1 K-Lite Codec Pack 2.62 Standard Loaris Trojan Remover 1.2 Malwarebytes Anti-Malware, Іµрсёя 1.75.0.1300 MathType 6 Microinvest Invoice Pro (remove only) Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft Application Error Reporting Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs Microsoft National Language Support Downlevel APIs Microsoft Office 2000 Premium Microsoft Office Access MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Office Enterprise 2007 Microsoft Office Excel MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Office Groove MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Office InfoPath MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Office OneNote MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Office Outlook MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Office PowerPoint MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Office Proof (Bulgarian) 2007 Microsoft Office Proof (English) 2007 Microsoft Office Proof (German) 2007 Microsoft Office Proof (Russian) 2007 Microsoft Office Proofing (Bulgarian) 2007 Microsoft Office Publisher MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Office Shared MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Office Word MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Software Update for Web Folders (Bulgarian) 12 Microsoft SQL Server 2005 Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Microsoft SQL Server 2005 Tools Express Edition Microsoft SQL Server Native Client Microsoft SQL Server Setup Support Files (English) Microsoft SQL Server VSS Writer Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 MSN MSXML 4.0 SP2 (KB954430) MSXML 4.0 SP2 (KB973688) MSXML 6.0 Parser Nero Suite Network Magic OpenOffice.org 3.1 Opera 12.16 PDF-Viewer PDF Password Cracker Enterprise v3.2 PhotoScape Pivot Software Pure Networks Platform QuickTime Realtek High Definition Audio Driver SA Dictionary 2005 T2 Samsung New PC Studio SAMSUNG USB Driver for Mobile Phones SDK Security Update for CAPICOM (KB931906) Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2604111) Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2736416) Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2840629) Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2861697) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB2360131) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB2416400) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB2482017) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB2497640) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB2647516) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB938127-v2) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB956390) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB958215) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB982381) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2510531) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2544521) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2618444) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2647516) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2699988) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2722913) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2744842) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2761465) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2792100) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2797052) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2799329) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2809289) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2817183) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2829530) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2838727) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2847204) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2862772) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2870699) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2879017) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB982381) Security Update for Windows Media Player (KB2834904-v2) Security Update for Windows XP (KB2847311) Security Update for Windows XP (KB2849470) Security Update for Windows XP (KB2850869) Security Update for Windows XP (KB2859537) Security Update for Windows XP (KB2862330) Security Update for Windows XP (KB2862335) Security Update for Windows XP (KB2864063) Security Update for Windows XP (KB2868038) Security Update for Windows XP (KB2876217) Security Update for Windows XP (KB2876315) Security Update for Windows XP (KB2883150) Skype™ 6.3 SmartControl Try Corel Snapfire muvee autoProducer add on Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707) Update for Microsoft Office Outlook 2007 Junk Email Filter (KB2817642) 32-Bit Edition Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2598845) Update for Windows XP (KB2863058) Update Manager VBA Vector Magic View Companion 2000 ViewCompanion Pro v 2.71 Web-рµіёстр°цёя HP WebEx Support Manager for Internet Explorer WebFldrs XP WinDjView 1.0.3 Windows Driver Package - Garmin (grmnusb) GARMIN Devices (04/19/2012 2.3.1.0) Windows Internet Explorer 7 Windows Internet Explorer 8 Windows Media Format 11 runtime Windows Media Player 11 Windows XP Service Pack 3 ррхёІ°тѕр WinRAR чсУТ+ (тµрсёя 2.15) . ==== Event Viewer Messages From Past Week ======== . 30.10.2013 12:48:56, error: Tcpip [4198] - The system detected an address conflict for IP address 192.168.0.2 with the system having network hardware address 00:1F:D0:85:95:53. The local interface has been disabled. 30.10.2013 12:47:26, error: NetBT [4307] - Initialization failed because the transport refused to open initial Addresses. 30.10.2013 09:59:43, error: Service Control Manager [7000] - The PAR1284 service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 30.10.2013 08:54:09, error: Print [19] - Sharing printer failed + 1215, Printer HP LaserJet 4100 Series PCL (Copy 1) share name . 29.10.2013 14:37:35, error: PlugPlayManager [11] - The device RootLEGACY_HPJMPR500000 disappeared from the system without first being prepared for removal. 01.11.2013 17:50:54, error: Tcpip [4199] - The system detected an address conflict for IP address 192.168.0.5 with the system having network hardware address EC:89:F5:6F:5A:A1. Network operations on this system may be disrupted as a result. 01.11.2013 17:43:33, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 192.168.0.4 for the Network Card with network address 4C00105169A4 has been denied by the DHCP server 192.168.0.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 01.11.2013 17:37:13, error: MRxSmb [8003] - The master browser has received a server announcement from the computer RENETA that believes that it is the master browser for the domain on transport NetBT_Tcpip_{D3AE9797-547A-43F4-9F. The master browser is stopping or an election is being forced. 01.11.2013 12:10:37, error: Print [19] - Sharing printer failed + 1722, Printer Fiery X3e КрСхТр р4 share name FieryX3e08CM. . ==== End Of File ===========================

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Results of screen317's Security Check version 0.99.76
Windows XP Service Pack 3 x86
Internet Explorer 8
``````````````Antivirus/Firewall Check:``````````````
Windows Firewall Enabled!
ESET NOD32 Antivirus
`````````Anti-malware/Other Utilities Check:`````````
Loaris Trojan Remover 1.2
CCleaner
JavaFX 2.1.1
Java 6 Update 22
Java 7 Update 45
Adobe Flash Player 11.9.900.117
Adobe Reader 8 Adobe Reader out of Date!
````````Process Check: objlist.exe by Laurent````````
ESET NOD32 Antivirus egui.exe
ESET NOD32 Antivirus ekrn.exe
`````````````````System Health check`````````````````
Total Fragmentation on Drive C:: 10%
````````````````````End of Log``````````````````````

 

 

 

 

Malwarebytes Anti-Malware (PRO) 1.75.0.1300
www.malwarebytes.org

Версия на базата от данни: v2013.11.05.03

Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS
Internet Explorer 8.0.6001.18702
IVAN STAMENOV :: IVAN [администратор]

Защита: включена

05.11.2013 16:23:24
mbam-log-2013-11-05 (16-23-24).txt

Тип сканиране: Пълно сканиране (C:|D:|E:|F:|)
Включени опции за сканиране: Памет | Автоматично зареждане | Системен регистър | Файлова система | Евристики/Допълнителни | Евристики/Shuriken | PUP | PUM
Изключени опции за сканиране: P2P
Сканирани обекти: 509681
Изминало време: 58 минута(и), 58 секунда(и)

Открити процеси в паметта: 0
(Не бяха открити зловредни обекти)

Открити модули в паметта: 0
(Не бяха открити зловредни обекти)

Открити ключове в системния регистър: 0
(Не бяха открити зловредни обекти)

Открити стойности в системния регистър: 0
(Не бяха открити зловредни обекти)

Открити информационни обекти в системния регистър: 0
(Не бяха открити зловредни обекти)

Открити папки: 0
(Не бяха открити зловредни обекти)

Открити файлове: 2
C:System Volume Information_restore{57597283-CA6B-489E-94AE-B28427955B25}RP28A0005715.scr (Worm.AutoRun) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
F:instal Galnod32NOD32.FiX.v1.4.exe (PUP.RiskWareTool.CK) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.

(край)

 

 

 

RogueKiller V8.7.6 [Oct 28 2013] by Tigzy
mail : tigzyRK<at>gmail<dot>com
Feedback : http://www.adlice.com/forum/
Website : http://www.adlice.com/softwares/roguekiller/
Blog : http://tigzyrk.blogspot.com/

Operating System : Windows XP (5.1.2600 Service Pack 3) 32 bits version
Started in : Normal mode
User : IVAN STAMENOV [Admin rights]
Mode : Scan -- Date : 11/05/2013 17:29:56
| ARK || FAK || MBR |

¤¤¤ Bad processes : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Registry Entries : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Scheduled tasks : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Startup Entries : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Web browsers : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Particular Files / Folders: ¤¤¤

¤¤¤ Driver : [LOADED] ¤¤¤

¤¤¤ External Hives: ¤¤¤

¤¤¤ Infection : ¤¤¤

¤¤¤ HOSTS File: ¤¤¤
--> %SystemRoot%System32driversetchosts


127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 activate.adobe.com


¤¤¤ MBR Check: ¤¤¤

+++++ PhysicalDrive0: (.PHYSICALDRIVE0 @ IDE) ST3160815AS +++++
--- User ---
[MBR] 97cb9164ec5a2401eb9059b35cdfeb2c
[bSP] 0b69705ef178504e398d1377e859b882 : Windows XP MBR Code
Partition table:
0 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 63 | Size: 39997 Mo
1 - [XXXXXX] EXTEN-LBA (0x0f) [VISIBLE] Offset (sectors): 81915435 | Size: 112619 Mo
User = LL1 ... OK!
User = LL2 ... OK!

Finished : << RKreport[0]_S_11052013_172956.txt >> 

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 31-10-2013
Ran by IVAN STAMENOV (administrator) on IVAN on 05-11-2013 17:32:19
Running from C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktop
Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 3 (X86) OS Language: English(US)
Internet Explorer Version 8
Boot Mode: Normal

==================== Processes (Whitelisted) ===================

(Acronis) C:Program FilesCommon FilesAcronisSchedule2schedul2.exe
(Acronis) C:Program FilesCommon FilesAcronisCDPafcdpsrv.exe
() C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysSharedDTSRVC.exe
(ESET) C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusekrn.exe
(Teruten) C:WINDOWSsystem32FsUsbExService.Exe
(Oracle Corporation) C:Program FilesJavajre7binjqs.exe
(Malwarebytes Corporation) C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamscheduler.exe
(Microsoft Corporation) c:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL.1MSSQLBinnsqlservr.exe
(Portrait Displays, Inc.) C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysDriverspdisrvc.exe
() C:WINDOWSsystem32PSIService.exe
(Microsoft Corporation) c:Program FilesMicrosoft SQL Server90Sharedsqlbrowser.exe
(Microsoft Corporation) c:Program FilesMicrosoft SQL Server90Sharedsqlwriter.exe
(Cisco Systems, Inc.) C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmsrvc.exe
(Microsoft Corporation) C:WINDOWSsystem32wuauclt.exe
(Canon Inc.) C:Program FilesCanonCALCALMAIN.exe
(Intel Corporation) C:WINDOWSsystem32hkcmd.exe
(Intel Corporation) C:WINDOWSsystem32igfxpers.exe
(Intel Corporation) C:WINDOWSsystem32igfxsrvc.exe
(A4Tech Co.,Ltd.) C:PROGRA~1A4TechKeyboardIkeymain.exe
(A4Tech Co.,Ltd.) C:Program FilesA4TechMouseAmoumain.exe
(ESET) C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusegui.exe
(Cisco Systems, Inc.) C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmctxth.exe
(Cisco Systems, Inc.) C:Program FilesPure NetworksNetwork Magicnmapp.exe
(Oracle Corporation) C:Program FilesCommon FilesJavaJava Updatejusched.exe
(Lux Aeterna) C:Program FilesClockSpClDlx.exe
(Zbshareware Lab) C:Program FilesUSB Disk Security6USBGuard.exe
(Opera Software) C:Program FilesOperaopera.exe

==================== Registry (Whitelisted) ==================

HKLM...Run: [HotKeysCmds] - C:WINDOWSsystem32hkcmd.exe [ ] ()
HKLM...Run: [iKeyWorks] - C:Program FilesA4TechKeyboardIkeymain.exe [65536 2007-06-25] (A4Tech Co.,Ltd.)
HKLM...Run: [WheelMouse] - C:Program FilesA4TechMouseAmoumain.exe [188416 2007-02-10] (A4Tech Co.,Ltd.)
HKLM...Run: [egui] - C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusegui.exe [2219184 2011-01-12] (ESET)
HKLM...Run: [nmctxth] - C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmctxth.exe [647216 2009-07-07] (Cisco Systems, Inc.)
HKLM...Run: [nmapp] - C:Program FilesPure NetworksNetwork Magicnmapp.exe [472112 2012-08-09] (Cisco Systems, Inc.)
HKLM...Run: [sunJavaUpdateSched] - C:Program FilesCommon FilesJavaJava Updatejusched.exe [254336 2013-07-02] (Oracle Corporation)
HKCU...Run: [speaking Clock Deluxe] - C:Program FilesClockSpClDlx.exe [1895424 2003-03-01] (Lux Aeterna)
HKCU...Run: [Google Update] - C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleUpdateGoogleUpdate.exe [136176 2011-01-13] (Google Inc.)
MountPoints2: {4601f758-40db-11e1-b74f-0060970d217d} - I:LaunchU3.exe -a
HKUAdministrator.VODOLEY-3DCD17E...Run: [speaking Clock Deluxe] - C:Program FilesClockSpClDlx.exe [ 2003-03-01] (Lux Aeterna)
HKUAdministrator.VODOLEY-3DCD17E...Run: [MSMSGS] - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe [ 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
HKUDefault User.WINDOWS...Run: [speaking Clock Deluxe] - C:Program FilesClockSpClDlx.exe [ 2003-03-01] (Lux Aeterna)
HKUDefault User.WINDOWS...Run: [MSMSGS] - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe [ 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
HKUIvan...Run: [speaking Clock Deluxe] - C:Program FilesClockSpClDlx.exe [ 2003-03-01] (Lux Aeterna)
Startup: C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVStart MenuProgramsStartupUSB Disk Security.lnk
ShortcutTarget: USB Disk Security.lnk -> C:Program FilesUSB Disk Security6USBGuard.exe (Zbshareware Lab)

==================== Internet (Whitelisted) ====================

HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.google.bg/
HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Bar = http://www.google.com/ie
HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,SearchMigratedDefaultURL = http://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8
HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
SearchScopes: HKCU - {39DF5411-36D3-4442-B246-89DAC9D4C653} URL = http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5&search={searchTerms}
SearchScopes: HKCU - {5591BC55-5977-4520-8486-E103D0557695} URL = http://www.google.co.uk/search?hl=en&q={searchTerms}&meta=
BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelper.dll (Adobe Systems Incorporated)
BHO: Adobe PDF Link Helper - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelperShim.dll (Adobe Systems Incorporated)
BHO: BitComet Helper - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:Program FilesBitComettoolsBitCometBHO_1.5.4.11.dll (BitComet)
BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program FilesJavajre7binssv.dll (Oracle Corporation)
BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:Program FilesGoogleGoogleToolbar1.dll (Google Inc.)
BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifier3.1.807.1746swg.dll (Google Inc.)
BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:Program FilesJavajre7binjp2ssv.dll (Oracle Corporation)
BHO: SmartSelect Class - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
Toolbar: HKLM - &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:Program FilesGoogleGoogleToolbar1.dll (Google Inc.)
Toolbar: HKLM - Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
Toolbar: HKCU - &Address - {01E04581-4EEE-11D0-BFE9-00AA005B4383} - C:WINDOWSsystem32browseui.dll (Microsoft Corporation)
Toolbar: HKCU - &Links - {0E5CBF21-D15F-11D0-8301-00AA005B4383} - C:WINDOWSsystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
Toolbar: HKCU - &Google - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - C:Program FilesGoogleGoogleToolbar1.dll (Google Inc.)
Toolbar: HKCU - Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} http://download.eset.com/special/eos-beta/OnlineScanner.cab
DPF: {E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C}
Handler: pure-go - {4746C79A-2042-4332-8650-48966E44ABA8} - C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformpuresp4.dll (Cisco Systems, Inc.)
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:Program FilesCommon FilesSkypeSkype4COM.dll (Skype Technologies)
Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt

Chrome:
=======


CHR Plugin: (Remoting Viewer) - internal-remoting-viewer
CHR Plugin: (Native Client) - C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeApplication30.0.1599.101ppGoogleNaClPluginChrome.dll ()
CHR Plugin: (Chrome PDF Viewer) - C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeApplication30.0.1599.101pdf.dll ()
CHR Plugin: (Shockwave Flash) - C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeApplication30.0.1599.101gcswf32.dll No File
CHR Plugin: (Shockwave Flash) - C:WINDOWSsystem32MacromedFlashNPSWF32_11_2_202_235.dll No File
CHR Plugin: (Adobe Acrobat) - C:Program FilesAdobeReader 8.0ReaderBrowsernppdf32.dll (Adobe Systems Inc.)
CHR Plugin: (Java Deployment Toolkit 6.0.220.4) - C:Program FilesJavajre6binnew_pluginnpdeployJava1.dll (Sun Microsystems, Inc.)
CHR Plugin: (Java Platform SE 6 U22) - C:Program FilesJavajre6binnew_pluginnpjp2.dll (Sun Microsystems, Inc.)
CHR Plugin: (QuickTime Plug-in 7.6.9) - C:Program FilesQuickTimepluginsnpqtplugin.dll (Apple Inc.)
CHR Plugin: (QuickTime Plug-in 7.6.9) - C:Program FilesQuickTimepluginsnpqtplugin2.dll (Apple Inc.)
CHR Plugin: (QuickTime Plug-in 7.6.9) - C:Program FilesQuickTimepluginsnpqtplugin3.dll (Apple Inc.)
CHR Plugin: (QuickTime Plug-in 7.6.9) - C:Program FilesQuickTimepluginsnpqtplugin4.dll (Apple Inc.)
CHR Plugin: (QuickTime Plug-in 7.6.9) - C:Program FilesQuickTimepluginsnpqtplugin5.dll (Apple Inc.)
CHR Plugin: (QuickTime Plug-in 7.6.9) - C:Program FilesQuickTimepluginsnpqtplugin6.dll (Apple Inc.)
CHR Plugin: (QuickTime Plug-in 7.6.9) - C:Program FilesQuickTimepluginsnpqtplugin7.dll (Apple Inc.)
CHR Plugin: (Microsoftu00AE DRM) - C:Program FilesWindows Media Playernpdrmv2.dll (Microsoft Corporation)
CHR Plugin: (Microsoftu00AE DRM) - C:Program FilesWindows Media Playernpwmsdrm.dll (Microsoft Corporation)
CHR Plugin: (Windows Media Player Plug-in Dynamic Link Library) - C:Program FilesWindows Media Playernpdsplay.dll (Microsoft Corporation (written by Digital Renaissance Inc.))
CHR Plugin: (Google Update) - C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleUpdate1.3.21.111npGoogleUpdate3.dll No File
CHR Plugin: (Inhatch Plug-in) - C:Program FilesInhatchTeamInhatchnpinhatch.dll (Inhatch)
CHR Plugin: (PDF-XChange Viewer) - C:Program FilesTracker SoftwarePDF ViewernpPDFXCviewNPPlugin.dll (Tracker Software Products Ltd.)
CHR Plugin: (Windows Presentation Foundation) - c:WINDOWSMicrosoft.NETFrameworkv3.5Windows Presentation FoundationNPWPF.dll (Microsoft Corporation)
CHR Extension: (YouTube) - C:DOCUME~1IVANST~1LOCALS~1Application DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsblpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo4.2.6_0
CHR Extension: (Google Search) - C:DOCUME~1IVANST~1LOCALS~1Application DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionscoobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf0.0.0.20_0
CHR Extension: (Chrome In-App Payments service) - C:DOCUME~1IVANST~1LOCALS~1Application DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsnmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda0.0.4.11_0
CHR Extension: (Bitdefender QuickScan) - C:DOCUME~1IVANST~1LOCALS~1Application DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionspdnkcidphdcakpkheohlhocaicfamjie0.9.9.131_0
CHR Extension: (Gmail) - C:DOCUME~1IVANST~1LOCALS~1Application DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionspjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia7_1
CHR StartMenuInternet: Google Chrome - C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeApplicationchrome.exe

========================== Services (Whitelisted) =================

R2 AcrSch2Svc; C:Program FilesCommon FilesAcronisSchedule2schedul2.exe [779960 2010-08-21] (Acronis)
R2 afcdpsrv; C:Program FilesCommon FilesAcronisCDPafcdpsrv.exe [3975088 2010-11-12] (Acronis)
R2 CCALib8; C:Program FilesCanonCALCALMAIN.exe [96341 2005-09-30] (Canon Inc.)
R2 DTSRVC; C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysSharedDTSRVC.exe [80496 2010-01-28] ()
S3 EhttpSrv; C:Program FilesESETESET NOD32 AntivirusEHttpSrv.exe [33584 2011-01-12] (ESET)
R2 ekrn; C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusekrn.exe [810144 2011-01-12] (ESET)
S3 HP Port Resolver; C:WINDOWSSystem32spoolDRIVERSW32X863HPBPRO.EXE [77824 2004-04-16] (Hewlett-Packard Company)
S3 HP Status Server; C:WINDOWSSystem32spoolDRIVERSW32X863HPBOID.EXE [73728 2004-04-16] (Hewlett-Packard Company)
R2 MBAMScheduler; C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamscheduler.exe [418376 2013-04-04] (Malwarebytes Corporation)
S2 MBAMService; C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamservice.exe [701512 2013-04-04] (Malwarebytes Corporation)
R2 MSSQLSERVER; c:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL.1MSSQLBinnsqlservr.exe [29293408 2010-12-10] (Microsoft Corporation)
S4 MSSQLServerADHelper; c:Program FilesMicrosoft SQL Server90Sharedsqladhlp90.exe [44384 2010-12-10] (Microsoft Corporation)
R2 nmservice; C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmsrvc.exe [647216 2009-07-07] (Cisco Systems, Inc.)
R2 PdiService; C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysDriverspdisrvc.exe [109168 2009-12-17] (Portrait Displays, Inc.)
R2 ProtexisLicensing; C:WINDOWSsystem32PSIService.exe [174656 2006-11-02] ()
R2 JavaQuickStarterService; "C:Program FilesJavajre7binjqs.exe" -service -config "C:Program FilesJavajre7libdeployjqsjqs.conf"

==================== Drivers (Whitelisted) ====================

R3 Amps2prt; C:WindowsSystem32DRIVERSAmps2prt.sys [14336 2007-02-10] (A4Tech Co.,Ltd.)
S3 AtcL001; C:WindowsSystem32DRIVERSl151x86.sys [39424 2007-07-03] (Atheros Communications Inc.)
R3 BlueletAudio; C:WindowsSystem32DRIVERSblueletaudio.sys [34704 2007-05-11] (IVT Corporation.)
R3 BlueletSCOAudio; C:WindowsSystem32DRIVERSBlueletSCOAudio.sys [27792 2007-03-05] (IVT Corporation.)
S3 BT; C:WindowsSystem32DRIVERSbtnetdrv.sys [18320 2007-03-05] (IVT Corporation.)
S3 Btcsrusb; C:WindowsSystem32Driversbtcusb.sys [36496 2007-05-09] (IVT Corporation.)
R0 BTHidEnum; C:WindowsSystem32Driversvbtenum.sys [20880 2007-03-05] (IVT Corporation.)
R0 BTHidMgr; C:WindowsSystem32DriversBTHidMgr.sys [35600 2007-03-05] (IVT Corporation.)
S3 BTNetFilter; C:Program FilesIVT CorporationBlueSoleilDeviceWin2kBTNetFilter.sys [22416 2006-11-21] (IVT Corporation.)
S3 CCDECODE; C:WindowsSystem32DRIVERSCCDECODE.sys [17024 2008-04-13] (Microsoft Corporation)
R2 eamon; C:WindowsSystem32DRIVERSeamon.sys [141264 2010-12-21] (ESET)
R1 ehdrv; C:WindowsSystem32DRIVERSehdrv.sys [115008 2010-12-21] (ESET)
R3 EL90X; C:WindowsSystem32DRIVERSel90xnd5.sys [153631 2001-08-17] (3Com Corporation)
R1 epfwtdir; C:WindowsSystem32DRIVERSepfwtdir.sys [94872 2010-12-21] (ESET)
R3 FsUsbExDisk; C:WINDOWSsystem32FsUsbExDisk.SYS [36608 2010-06-14] ()
R3 MBAMProtector; C:WINDOWSsystem32driversmbam.sys [22856 2013-04-04] (Malwarebytes Corporation)
R3 MTsensor; C:WindowsSystem32DRIVERSASACPI.sys [5810 2004-08-13] ()
S3 NdisIP; C:WindowsSystem32DRIVERSNdisIP.sys [10880 2008-04-13] (Microsoft Corporation)
S3 nm; C:WindowsSystem32DRIVERSNMnt.sys [40320 2008-04-13] (Microsoft Corporation)
S3 OlmarikFixer; C:WINDOWSsystem32driversOlmarikFixer.sys [23848 2013-05-13] (ESET)
R3 PdiPorts; C:WindowsSystem32DriversPdiPorts.sys [17136 2009-12-17] (Portrait Displays, Inc.)
R1 Pivot; C:WindowsSystem32driverspivot.sys [17465 2009-03-03] (Portrait Displays, Inc.)
S3 pivotmou; C:WINDOWSsystem32driverspivotmou.sys [11323 2009-03-03] (Portrait Displays, Inc.)
R2 pnarp; C:WindowsSystem32DRIVERSpnarp.sys [25392 2009-07-07] (Cisco Systems, Inc.)
R2 purendis; C:WindowsSystem32DRIVERSpurendis.sys [26672 2009-07-07] (Cisco Systems, Inc.)
S3 RT73; C:WindowsSystem32DRIVERSrt73.sys [459520 2008-01-15] (Ralink Technology, Corp.)
S3 rtl8139; C:WindowsSystem32DRIVERSRTL8139.SYS [20992 2004-08-03] (Realtek Semiconductor Corporation)
R0 sptd; C:WindowsSystem32Driverssptd.sys [477240 2012-11-14] (Duplex Secure Ltd.)
R3 VComm; C:WindowsSystem32DRIVERSVComm.sys [34448 2007-03-05] (IVT Corporation.)
R3 VcommMgr; C:WindowsSystem32DriversVcommMgr.sys [44304 2007-03-05] (IVT Corporation.)
S3 catchme; ??C:DOCUME~1IVANST~1LOCALS~1Tempcatchme.sys [x]
S2 CDRPDACC; ??C:Program Files321StudiosSharedCDRPDACC.SYS [x]
S4 IntelIde; No ImagePath
S1 MpKslc66818b7; ??c:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataMicrosoftMicrosoft AntimalwareDefinition Updates{1293153D-5AB9-43C6-B680-867C70C8E8BC}MpKslc66818b7.sys [x]
S2 PAR1284; System32Driverspar1284.sys [x]
U5 ScsiPort; C:Windowssystem32driversscsiport.sys [96384 2008-04-13] (Microsoft Corporation)
U3 TlntSvr;

========================== Drivers MD5 =======================

C:WindowsSystem32DRIVERSACPI.sys 8FD99680A539792A30E97944FDAECF17
C:WindowsSystem32DriversACPIEC.sys 9859C0F6936E723E4892D7141B1327D5
C:WindowsSystem32driversaec.sys 8BED39E3C35D6A489438B8141717A557
C:WindowsSystem32DRIVERSafcdp.sys A27DEEEBF1B17A053AEA3E2F1D6F9295
C:WindowsSystem32driversafd.sys 1E44BC1E83D8FD2305F8D452DB109CF9
C:WindowsSystem32DRIVERSAmps2prt.sys 4C7C8F1678E516A961CD79A1CA0A0C82
C:WindowsSystem32DRIVERSasyncmac.sys B153AFFAC761E7F5FCFA822B9C4E97BC
C:WindowsSystem32DRIVERSatapi.sys 9F3A2F5AA6875C72BF062C712CFA2674
C:WindowsSystem32DRIVERSl151x86.sys CF63C4060F86350FEB84555AEF80EF6D
C:WindowsSystem32DRIVERSatmarpc.sys 9916C1225104BA14794209CFA8012159
C:WindowsSystem32DRIVERSaudstub.sys D9F724AA26C010A217C97606B160ED68
C:WindowsSystem32DriversBeep.sys DA1F27D85E0D1525F6621372E7B685E9
C:WindowsSystem32DRIVERSblueletaudio.sys 852A1BD08E7DFEB9E30B5440881C0501
C:WindowsSystem32DRIVERSBlueletSCOAudio.sys 8FC27B12A02B43947787F0EF1885DF9B
C:WindowsSystem32DRIVERSbtnetdrv.sys C5CCE2B26F73F8CF7F3C82159E79AA08
C:WindowsSystem32Driversbtcusb.sys DA473D279420234170DA795F1CAD4479
C:WindowsSystem32Driversvbtenum.sys CE643D0918123D76A5CAAB008FCA9663
C:WindowsSystem32DriversBTHidMgr.sys DFCA4FE4C8AEC786B4D0F432EB730F48
C:Program FilesIVT CorporationBlueSoleilDeviceWin2kBTNetFilter.sys 4F26303BECBB7CC5CA8FF39593124CF2
C:WindowsSystem32Driverscbidf2k.sys 90A673FC8E12A79AFBED2576F6A7AAF9
C:WindowsSystem32DRIVERSCCDECODE.sys 0BE5AEF125BE881C4F854C554F2B025C
C:WindowsSystem32DriversCdaudio.sys C1B486A7658353D33A10CC15211A873B
C:WindowsSystem32DriversCdfs.sys C885B02847F5D2FD45A24E219ED93B32
C:WindowsSystem32DRIVERScdrom.sys 1F4260CC5B42272D71F79E570A27A4FE
C:WindowsSystem32DRIVERSdisk.sys 044452051F3E02E7963599FC8F4F3E25
C:WindowsSystem32driversdmboot.sys D992FE1274BDE0F84AD826ACAE022A41
C:WindowsSystem32driversdmio.sys 7C824CF7BBDE77D95C08005717A95F6F
C:WindowsSystem32driversdmload.sys E9317282A63CA4D188C0DF5E09C6AC5F
C:WindowsSystem32driversDMusic.sys 8A208DFCF89792A484E76C40E5F50B45
C:WindowsSystem32driversdrmkaud.sys 8F5FCFF8E8848AFAC920905FBD9D33C8
C:WindowsSystem32DRIVERSeamon.sys D42DD9021ACD47683B33ADF21BCA49AA
C:WindowsSystem32DRIVERSehdrv.sys FE7824239D132AD9EBD8645FE1199B30
C:WindowsSystem32DRIVERSel90xnd5.sys 653394706FF5634F4B5180B8294BADB1
C:WindowsSystem32DRIVERSepfwtdir.sys AA0667EB9A92414ABB784C101A6C7FEC
C:WindowsSystem32DriversFastfat.sys 38D332A6D56AF32635675F132548343E
C:WindowsSystem32DRIVERSfdc.sys 92CDD60B6730B9F50F6A1A0C1F8CDC81
C:WindowsSystem32DriversFips.sys D45926117EB9FA946A6AF572FBE1CAA3
C:WindowsSystem32DRIVERSflpydisk.sys 9D27E7B80BFCDF1CDD9B555862D5E7F0
C:WindowsSystem32driversfltmgr.sys B2CF4B0786F8212CB92ED2B50C6DB6B0
C:WINDOWSsystem32FsUsbExDisk.SYS CBE5F69A5E5B918225F420BA748F3742
C:WindowsSystem32DriversFs_Rec.sys 3E1E2BD4F39B0E2B7DC4F4D2BCC2779A
C:WindowsSystem32DRIVERSftdisk.sys 6AC26732762483366C3969C9E4D2259D
C:WindowsSystem32DRIVERSmsgpc.sys 0A02C63C8B144BD8C86B103DEE7C86A2
C:WindowsSystem32DRIVERSHDAudBus.sys 573C7D0A32852B48F3058CFD8026F511
C:WindowsSystem32DRIVERShidusb.sys CCF82C5EC8A7326C3066DE870C06DAF1
C:WindowsSystem32DriversHTTP.sys F80A415EF82CD06FFAF0D971528EAD38
C:WindowsSystem32DRIVERSi8042prt.sys 4A0B06AA8943C1E332520F7440C0AA30
C:WindowsSystem32DRIVERSigxpmp32.sys 28423512370705AEDA6A652FEDB25468
C:WindowsSystem32DRIVERSimapi.sys 083A052659F5310DD8B6A6CB05EDCF8E
C:WindowsSystem32driversRtkHDAud.sys CDFD5A68A2E1CAA89C5C0E0B3CB98731
C:WindowsSystem32DRIVERSintelppm.sys 8C953733D8F36EB2133F5BB58808B66B
C:WindowsSystem32driversip6fw.sys 3BB22519A194418D5FEC05D800A19AD0
C:WindowsSystem32DRIVERSipfltdrv.sys 731F22BA402EE4B62748ADAF6363C182
C:WindowsSystem32DRIVERSipinip.sys B87AB476DCF76E72010632B5550955F5
C:WindowsSystem32DRIVERSipnat.sys CC748EA12C6EFFDE940EE98098BF96BB
C:WindowsSystem32DRIVERSipsec.sys 23C74D75E36E7158768DD63D92789A91
C:WindowsSystem32DRIVERSirenum.sys C93C9FF7B04D772627A3646D89F7BF89
C:WindowsSystem32DRIVERSisapnp.sys 05A299EC56E52649B1CF2FC52D20F2D7
C:WindowsSystem32DRIVERSkbdclass.sys 463C1EC80CD17420A542B7F36A36F128
C:WindowsSystem32driverskmixer.sys 692BCF44383D056AED41B045A323D378
C:WindowsSystem32DriversKSecDD.sys B467646C54CC746128904E1654C750C1
C:WINDOWSsystem32driversmbam.sys 4470E3C1E0C3378E4CAB137893C12C3A
C:WindowsSystem32Driversmnmdd.sys 4AE068242760A1FB6E1A44BF4E16AFA6
C:WindowsSystem32DriversModem.sys DFCBAD3CEC1C5F964962AE10E0BCC8E1
C:WindowsSystem32DRIVERSmouclass.sys 35C9E97194C8CFB8430125F8DBC34D04
C:WindowsSystem32DRIVERSmouhid.sys B1C303E17FB9D46E87A98E4BA6769685
C:WindowsSystem32DriversMountMgr.sys A80B9A0BAD1B73637DBCBBA7DF72D3FD
C:WindowsSystem32DRIVERSmrxdav.sys 11D42BB6206F33FBB3BA0288D3EF81BD
C:WindowsSystem32DRIVERSmrxsmb.sys 7D304A5EB4344EBEEAB53A2FE3FFB9F0
C:WindowsSystem32DriversMsfs.sys C941EA2454BA8350021D774DAF0F1027
C:WindowsSystem32driversMSKSSRV.sys D1575E71568F4D9E14CA56B7B0453BF1
C:WindowsSystem32driversMSPCLOCK.sys 325BB26842FC7CCC1FCCE2C457317F3E
C:WindowsSystem32driversMSPQM.sys BAD59648BA099DA4A17680B39730CB3D
C:WindowsSystem32DRIVERSmssmbios.sys AF5F4F3F14A8EA2C26DE30F7A1E17136
C:WindowsSystem32driversMSTEE.sys E53736A9E30C45FA9E7B5EAC55056D1D
C:WindowsSystem32DRIVERSASACPI.sys D48659BB24C48345D926ECB45C1EBDF5
C:WindowsSystem32DriversMup.sys DE6A75F5C270E756C5508D94B6CF68F5
C:WindowsSystem32DRIVERSNABTSFEC.sys 5B50F1B2A2ED47D560577B221DA734DB
C:WindowsSystem32DriversNDIS.sys 1DF7F42665C94B825322FAE71721130D
C:WindowsSystem32DRIVERSNdisIP.sys 7FF1F1FD8609C149AA432F95A8163D97
C:WindowsSystem32DRIVERSndistapi.sys 0109C4F3850DFBAB279542515386AE22
C:WindowsSystem32DRIVERSndisuio.sys F927A4434C5028758A842943EF1A3849
C:WindowsSystem32DRIVERSndiswan.sys EDC1531A49C80614B2CFDA43CA8659AB
C:WindowsSystem32DriversNDProxy.sys 9282BD12DFB069D3889EB3FCC1000A9B
C:WindowsSystem32DRIVERSnetbios.sys 5D81CF9A2F1A3A756B66CF684911CDF0
C:WindowsSystem32DRIVERSnetbt.sys 74B2B2F5BEA5E9A3DC021D685551BD3D
C:WindowsSystem32DRIVERSNMnt.sys 1E421A6BCF2203CC61B821ADA9DE878B
C:WindowsSystem32DriversNpfs.sys 3182D64AE053D6FB034F44B6DEF8034A
C:WindowsSystem32DriversNtfs.sys 78A08DD6A8D65E697C18E1DB01C5CDCA
C:WindowsSystem32DriversNull.sys 73C1E1F395918BC2C6DD67AF7591A3AD
C:WindowsSystem32DRIVERSnwlnkflt.sys B305F3FAD35083837EF46A0BBCE2FC57
C:WindowsSystem32DRIVERSnwlnkfwd.sys C99B3415198D1AAB7227F2C88FD664B9
C:WINDOWSsystem32driversOlmarikFixer.sys DF532329BE1FD81375075AE76E625943
C:WindowsSystem32DRIVERSparport.sys 5575FAF8F97CE5E713D108C2A58D7C7C
C:WindowsSystem32DriversPartMgr.sys BEB3BA25197665D82EC7065B724171C6
C:WindowsSystem32DriversParVdm.sys 70E98B3FD8E963A6A46A2E6247E0BEA1
C:WindowsSystem32DRIVERSpci.sys A219903CCF74233761D92BEF471A07B1
C:WindowsSystem32DRIVERSpciide.sys CCF5F451BB1A5A2A522A76E670000FF0
C:WindowsSystem32DriversPcmcia.sys 9E89EF60E9EE05E3F2EEF2DA7397F1C1
C:WindowsSystem32DriversPcouffin.sys 5B6C11DE7E839C05248CED8825470FEF
C:WindowsSystem32DriversPdiPorts.sys 7EF57CDFA2656F495C95B50533731129
C:WindowsSystem32driverspivot.sys 68C6ADE0DA199E7C00B6083DA4605CB8
C:WINDOWSsystem32driverspivotmou.sys 552A7A474FD47BC634113B169494DFBB
C:WindowsSystem32DRIVERSpnarp.sys 36FCAC4FA28B462CA867742DEA59B0D0
C:WindowsSystem32DRIVERSraspptp.sys EFEEC01B1D3CF84F16DDD24D9D9D8F99
C:WindowsSystem32DRIVERSpsched.sys 09298EC810B07E5D582CB3A3F9255424
C:WindowsSystem32DRIVERSptilink.sys 80D317BD1C3DBC5D4FE7B1678C60CADD
C:WindowsSystem32DRIVERSpurendis.sys D8AC00388262B1A4878A7EE12F31D376
C:WindowsSystem32DRIVERSrasacd.sys FE0D99D6F31E4FAD8159F690D68DED9C
C:WindowsSystem32DRIVERSrasl2tp.sys 11B4A627BC9614B885C4969BFA5FF8A6
C:WindowsSystem32DRIVERSraspppoe.sys 5BC962F2654137C9909C3D4603587DEE
C:WindowsSystem32DRIVERSraspti.sys FDBB1D60066FCFBB7452FD8F9829B242
C:WindowsSystem32DRIVERSrdbss.sys 7AD224AD1A1437FE28D89CF22B17780A
C:WindowsSystem32DRIVERSRDPCDD.sys 4912D5B403614CE99C28420F75353332
C:WindowsSystem32DriversRDPWD.sys 43AF5212BD8FB5BA6EED9754358BD8F7
C:WindowsSystem32DRIVERSredbook.sys F828DD7E1419B6653894A8F97A0094C5
C:WindowsSystem32DriversRootMdm.sys D8B0B4ADE32574B2D9C5CC34DC0DBBE7
C:WindowsSystem32DRIVERSrt73.sys C7BCF9808E2A1B4CABE16FF7FBCE5FAB
C:WindowsSystem32DRIVERSRTL8139.SYS D507C1400284176573224903819FFDA3
C:WindowsSystem32DRIVERSsecdrv.sys ==> MD5 is legit
C:WindowsSystem32DRIVERSserenum.sys 0F29512CCD6BEAD730039FB4BD2C85CE
C:WindowsSystem32DRIVERSserial.sys CCA207A8896D4C6A0C9CE29A4AE411A7
C:WindowsSystem32DRIVERSsfloppy.sys 8E6B8C671615D126FDC553D1E2DE5562
C:WindowsSystem32DRIVERSSLIP.sys 866D538EBE33709A5C9F5C62B73B7D14
C:WindowsSystem32DRIVERSsnapman.sys 85BADA660D57BC5AEF52B11CABD6D8F9
C:WindowsSystem32driverssplitter.sys AB8B92451ECB048A4D1DE7C3FFCB4A9F
C:WindowsSystem32Driverssptd.sys 0022CFFF1A41E5CE3A764050A7DDF22A
C:WindowsSystem32DRIVERSsr.sys 76BB022C2FB6902FD5BDD4F78FC13A5D
C:WindowsSystem32DRIVERSsrv.sys 47DDFC2F003F7F9F0592C6874962A2E7
C:WindowsSystem32DRIVERSss_bus.sys 54946449A0EB74915A4BB34F7EE51A5A
C:WindowsSystem32DRIVERSss_mdfl.sys 4450BC0B2E9D7D9B90E3C3DE4EA00A78
C:WindowsSystem32DRIVERSss_mdm.sys 30B8D0DD01EAD1243F329CAF7D7D1517
C:WindowsSystem32DRIVERSStreamIP.sys 77813007BA6265C4B6098187E6ED79D2
C:WindowsSystem32DRIVERSswenum.sys 3941D127AEF12E93ADDF6FE6EE027E0F
C:WindowsSystem32driversswmidi.sys 8CE882BCC6CF8A62F2B2323D95CB3D01
C:WindowsSystem32driverssysaudio.sys 8B83F3ED0F1688B4958F77CD6D2BF290
C:WindowsSystem32DRIVERStcpip.sys 9AEFA14BD6B182D61E3119FA5F436D3D
C:WindowsSystem32DriversTDPIPE.sys 6471A66807F5E104E4885F5B67349397
C:WindowsSystem32DRIVERStdrpm273.sys 431801FCC97034E04A6EFF81136578D7
C:WindowsSystem32DriversTDTCP.sys C56B6D0402371CF3700EB322EF3AAF61
C:WindowsSystem32DRIVERStermdd.sys 88155247177638048422893737429D9E
C:WindowsSystem32DRIVERStimntr.sys A34D7024BB7140EC785C86BC065D4F60
C:WindowsSystem32DriversUdfs.sys 5787B80C2E3C5E2F56C2A233D91FA2C9
C:WindowsSystem32DRIVERSupdate.sys 402DDC88356B1BAC0EE3DD1580C76A31
C:WindowsSystem32driversusbaudio.sys 65898A183FBF1D1F7759D5CCB364DCD4
C:WindowsSystem32DRIVERSusbccgp.sys 1B611611C28D2DF25BC057D79C6F13FC
C:WindowsSystem32DRIVERSusbehci.sys 4BAC8DF07F1D8434FC640E677A62204E
C:WindowsSystem32DRIVERSusbhub.sys 1AB3CDDE553B6E064D2E754EFE20285C
C:WindowsSystem32DRIVERSusbprint.sys A717C8721046828520C9EDF31288FC00
C:WindowsSystem32DRIVERSusbscan.sys F8EDE2B6928970DCE3D5614C27D9E7F6
C:WindowsSystem32DRIVERSUSBSTOR.SYS A32426D9B14A089EAA1D922E0C5801A9
C:WindowsSystem32DRIVERSusbuhci.sys 26496F9DEE2D787FC3E61AD54821FFE6
C:WindowsSystem32Driversusbvideo.sys 813236B1183CFCF289E367BD5DE6E29E
C:WindowsSystem32DRIVERSVComm.sys 51750B0539986186C6931FC40D171521
C:WindowsSystem32DriversVcommMgr.sys 6D9C891C0A761AFED1F3609C2E56F2B9
C:WindowsSystem32driversvga.sys 0D3A8FAFCEACD8B7625CD549757A7DF1
C:WindowsSystem32DriversVolSnap.sys 4C8FCB5CC53AAB716D810740FE59D025
C:WindowsSystem32DRIVERSwanarp.sys E20B95BAEDB550F32DD489265C1DA1F6
C:WindowsSystem32driverswdmaud.sys 6768ACF64B18196494413695F0C3A00F
C:WindowsSystem32DRIVERSwpdusb.sys CF4DEF1BF66F06964DC0D91844239104
C:WindowsSystem32driversws2ifsl.sys 6ABE6E225ADB5A751622A9CC3BC19CE8
C:WindowsSystem32DRIVERSWSTCODEC.SYS C98B39829C2BBD34E454150633C62C78
C:WindowsSystem32DRIVERSWudfPf.sys F15FEAFFFBB3644CCC80C5DA584E6311
C:WindowsSystem32DRIVERSwudfrd.sys 28B524262BCE6DE1F7EF9F510BA3985B

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================


==================== One Month Created Files and Folders ========

2013-11-05 17:32 - 2013-11-05 17:32 - 00000000 ____D C:FRST
2013-11-05 17:29 - 2013-11-05 17:29 - 00001372 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopRKreport[0]_S_11052013_172956.txt
2013-11-05 17:27 - 2013-11-05 17:31 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopRK_Quarantine
2013-11-05 16:37 - 2013-11-05 16:37 - 00516096 _____ C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSDocumentsSharedDocs.scr
2013-11-05 16:22 - 2013-11-05 16:22 - 00000850 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopcheckup.txt
2013-11-05 16:17 - 2013-11-05 16:17 - 03538944 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopRogueKiller.exe
2013-11-05 16:17 - 2013-11-05 16:17 - 01089445 _____ (Farbar) C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopFRST.exe
2013-11-05 16:16 - 2013-11-05 16:16 - 00891184 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopSecurityCheck.exe
2013-11-05 12:34 - 2013-11-05 12:34 - 00144082 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopDDD expert_s4etovodstvo_13 ДДД Експерт.cdr
2013-11-05 10:27 - 2013-11-05 10:28 - 00012406 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopattach.txt
2013-11-05 10:27 - 2013-11-05 10:28 - 00012183 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopdds.txt
2013-11-05 10:22 - 2013-11-05 10:22 - 00492146 ____R (Swearware) C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopdds.exe
2013-11-05 10:10 - 2013-11-05 10:10 - 00000060 _____ C:WINDOWSsetupact.log
2013-11-05 10:10 - 2013-11-05 10:10 - 00000000 _____ C:WINDOWSsetuperr.log
2013-11-05 09:20 - 2013-11-05 16:37 - 00103781 _____ C:WINDOWSsetupapi.log
2013-11-04 12:00 - 2013-11-04 12:00 - 00000125 _____ C:Report 2013-11-04 12.00.07.txt
2013-10-31 14:24 - 2013-10-31 14:24 - 00000000 __SHD C:WINDOWSftpcache
2013-10-29 14:40 - 2013-10-29 14:40 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSStart MenuProgramsHewlett-Packard
2013-10-29 14:39 - 2013-10-29 14:39 - 00001988 _____ C:WINDOWSsounder.his
2013-10-29 14:39 - 2013-10-29 14:39 - 00000138 _____ C:WINDOWSsystem32AddPort.ini
2013-10-29 14:39 - 2007-01-12 16:52 - 00103424 _____ (Hewlett-Packard Corporation) C:WINDOWSsystem32hpzpnp.dll
2013-10-29 14:37 - 2013-10-29 14:38 - 00000982 _____ C:WINDOWShpntwksetup.ini
2013-10-29 14:10 - 2013-10-29 14:10 - 00000000 ____D C:clj_cm4730mfp_prnsyswin_rw
2013-10-21 09:16 - 2013-10-21 09:16 - 00000000 ____D C:Program FilesCommon FilesJava
2013-10-21 09:16 - 2013-10-08 06:46 - 00264616 _____ (Oracle Corporation) C:WINDOWSsystem32javaws.exe
2013-10-21 09:15 - 2013-10-21 09:15 - 00004705 _____ C:WINDOWSsystem32jupdate-1.7.0_45-b18.log
2013-10-21 09:15 - 2013-10-21 09:15 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSStart MenuProgramsJava
2013-10-21 09:15 - 2013-10-08 06:50 - 00094632 _____ (Oracle Corporation) C:WINDOWSsystem32WindowsAccessBridge.dll
2013-10-21 09:15 - 2013-10-08 06:46 - 00175016 _____ (Oracle Corporation) C:WINDOWSsystem32javaw.exe
2013-10-21 09:15 - 2013-10-08 06:46 - 00174504 _____ (Oracle Corporation) C:WINDOWSsystem32java.exe

==================== One Month Modified Files and Folders =======

2013-11-05 17:32 - 2013-11-05 17:32 - 00000000 ____D C:FRST
2013-11-05 17:32 - 2012-03-29 09:36 - 00000830 _____ C:WINDOWSTasksAdobe Flash Player Updater.job
2013-11-05 17:31 - 2013-11-05 17:27 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopRK_Quarantine
2013-11-05 17:30 - 2007-10-30 21:51 - 02000708 ____C C:WINDOWSWindowsUpdate.log
2013-11-05 17:29 - 2013-11-05 17:29 - 00001372 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopRKreport[0]_S_11052013_172956.txt
2013-11-05 17:24 - 2011-06-21 11:43 - 00000996 _____ C:WINDOWSTasksGoogleUpdateTaskMachineCore.job
2013-11-05 17:24 - 2007-11-13 10:53 - 00000000 __HDC C:WINDOWS$NtUninstallMSCompPackV1$
2013-11-05 17:24 - 2007-10-30 23:44 - 00000159 ____C C:WINDOWSwiadebug.log
2013-11-05 17:24 - 2007-10-30 23:44 - 00000053 ____C C:WINDOWSwiaservc.log
2013-11-05 17:24 - 2007-10-30 21:55 - 00000006 ____H C:WINDOWSTasksSA.DAT
2013-11-05 17:23 - 2007-10-30 21:56 - 00000178 ___SH C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVntuser.ini
2013-11-05 17:23 - 2007-10-30 21:55 - 00032196 _____ C:WINDOWSSchedLgU.Txt
2013-11-05 17:09 - 2011-01-13 10:16 - 00001110 ____C C:WINDOWSTasksGoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004UA.job
2013-11-05 16:48 - 2011-06-21 11:43 - 00001000 _____ C:WINDOWSTasksGoogleUpdateTaskMachineUA.job
2013-11-05 16:38 - 2007-11-02 18:41 - 03401240 _____ C:WINDOWSpfirewall.log
2013-11-05 16:37 - 2013-11-05 16:37 - 00516096 _____ C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSDocumentsSharedDocs.scr
2013-11-05 16:37 - 2013-11-05 09:20 - 00103781 _____ C:WINDOWSsetupapi.log
2013-11-05 16:37 - 2013-08-29 16:18 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopHelvetika
2013-11-05 16:37 - 2013-06-17 08:57 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopВасил Яков
2013-11-05 16:37 - 2013-06-05 15:19 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopбюро труда
2013-11-05 16:37 - 2013-05-14 10:21 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktophebar
2013-11-05 16:37 - 2013-05-14 07:53 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopVirole
2013-11-05 16:37 - 2012-11-26 13:49 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopbeti
2013-11-05 16:37 - 2012-10-02 08:02 - 00000000 ___RD C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopПРОГРАМИ
2013-11-05 16:37 - 2012-09-13 12:41 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopUSB инструменти
2013-11-05 16:37 - 2012-08-22 08:10 - 00000000 ___RD C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopDesktop on (Reneta)
2013-11-05 16:37 - 2012-08-14 11:08 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopТЕМП ПИСАНИ
2013-11-05 16:37 - 2012-02-10 15:14 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopood
2013-11-05 16:37 - 2012-01-17 11:17 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopTEMP 2012 г
2013-11-05 16:37 - 2012-01-05 11:50 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopeood
2013-11-05 16:37 - 2011-09-19 09:55 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopvIVAKOM
2013-11-05 16:37 - 2011-06-15 09:16 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopЗаявления за съд
2013-11-05 16:37 - 2011-02-09 10:17 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopоЧИЛА
2013-11-05 16:37 - 2010-11-12 14:11 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopscaner
2013-11-05 16:37 - 2010-11-12 12:44 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSDocumentsAdobe PDF
2013-11-05 16:37 - 2010-11-12 12:44 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSDocumentsAdobe PDF
2013-11-05 16:23 - 2013-04-30 09:36 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataSkype
2013-11-05 16:22 - 2013-11-05 16:22 - 00000850 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopcheckup.txt
2013-11-05 16:17 - 2013-11-05 16:17 - 03538944 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopRogueKiller.exe
2013-11-05 16:17 - 2013-11-05 16:17 - 01089445 _____ (Farbar) C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopFRST.exe
2013-11-05 16:16 - 2013-11-05 16:16 - 00891184 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopSecurityCheck.exe
2013-11-05 15:49 - 2013-02-14 17:15 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataCanon
2013-11-05 15:43 - 2007-11-02 19:23 - 00000819 ____C C:WINDOWShpbafd.ini
2013-11-05 15:40 - 2007-11-02 18:41 - 04196049 _____ C:WINDOWSpfirewall.log.old
2013-11-05 15:31 - 2010-11-11 17:52 - 00000438 ___HC C:WINDOWSTasksUser_Feed_Synchronization-{83E823F6-92D2-42FA-9EAA-201325D3ED35}.job
2013-11-05 15:23 - 2010-11-12 14:50 - 00002541 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopABBYY FineReader 7.0 Professional Edition.lnk
2013-11-05 12:34 - 2013-11-05 12:34 - 00144082 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopDDD expert_s4etovodstvo_13 ДДД Експерт.cdr
2013-11-05 11:36 - 2007-10-31 01:40 - 00000041 ____C C:WINDOWScrw.ini
2013-11-05 11:36 - 2006-02-28 14:00 - 00000933 ____C C:WINDOWSwin.ini
2013-11-05 11:03 - 2007-10-30 22:20 - 00005382 __SHC C:WINDOWSsystem32KGyGaAvL.sys
2013-11-05 10:28 - 2013-11-05 10:27 - 00012406 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopattach.txt
2013-11-05 10:28 - 2013-11-05 10:27 - 00012183 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopdds.txt
2013-11-05 10:22 - 2013-11-05 10:22 - 00492146 ____R (Swearware) C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopdds.exe
2013-11-05 10:10 - 2013-11-05 10:10 - 00000060 _____ C:WINDOWSsetupact.log
2013-11-05 10:10 - 2013-11-05 10:10 - 00000000 _____ C:WINDOWSsetuperr.log
2013-11-05 10:09 - 2011-01-13 10:16 - 00001058 ____C C:WINDOWSTasksGoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004Core.job
2013-11-05 10:00 - 2011-03-09 10:32 - 00087608 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datainst.exe
2013-11-05 10:00 - 2011-03-09 10:32 - 00047360 _____ (VSO Software) C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datapcouffin.sys
2013-11-05 10:00 - 2011-03-09 10:32 - 00007887 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datapcouffin.cat
2013-11-05 10:00 - 2011-03-09 10:32 - 00000033 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datapcouffin.log
2013-11-05 10:00 - 2011-03-09 10:32 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataVso
2013-11-05 10:00 - 2011-03-09 10:31 - 00000000 ____D C:Program FilesCloneDVD5
2013-11-05 10:00 - 2007-10-30 22:22 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSStart MenuProgramsSamsung CLP-500 Series
2013-11-05 09:23 - 2013-04-30 09:36 - 00002265 _____ C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSDesktopSkype.lnk
2013-11-05 09:19 - 2007-11-14 18:28 - 00000000 __SHD C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVUserData
2013-11-05 09:19 - 2007-10-30 21:56 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOV
2013-11-04 12:00 - 2013-11-04 12:00 - 00000125 _____ C:Report 2013-11-04 12.00.07.txt
2013-11-04 08:37 - 2006-02-28 14:00 - 00013646 ____C C:WINDOWSsystem32wpa.dbl
2013-11-01 16:33 - 2007-11-01 09:29 - 00000000 ____D C:PM65
2013-10-31 14:24 - 2013-10-31 14:24 - 00000000 __SHD C:WINDOWSftpcache
2013-10-31 11:41 - 2009-01-13 15:57 - 00000116 ____C C:WINDOWSNeroDigital.ini
2013-10-31 10:20 - 2013-05-16 15:29 - 00006144 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataDCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
2013-10-29 14:40 - 2013-10-29 14:40 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSStart MenuProgramsHewlett-Packard
2013-10-29 14:40 - 2007-11-01 18:53 - 00000000 ____D C:Program FilesHewlett-Packard
2013-10-29 14:39 - 2013-10-29 14:39 - 00001988 _____ C:WINDOWSsounder.his
2013-10-29 14:39 - 2013-10-29 14:39 - 00000138 _____ C:WINDOWSsystem32AddPort.ini
2013-10-29 14:38 - 2013-10-29 14:37 - 00000982 _____ C:WINDOWShpntwksetup.ini
2013-10-29 14:10 - 2013-10-29 14:10 - 00000000 ____D C:clj_cm4730mfp_prnsyswin_rw
2013-10-28 08:48 - 2007-10-30 23:42 - 00665718 ____C C:WINDOWSsystem32PerfStringBackup.INI
2013-10-25 08:31 - 2007-11-01 09:37 - 00001901 ____C C:WINDOWSpanose.bin
2013-10-21 09:16 - 2013-10-21 09:16 - 00000000 ____D C:Program FilesCommon FilesJava
2013-10-21 09:15 - 2013-10-21 09:15 - 00004705 _____ C:WINDOWSsystem32jupdate-1.7.0_45-b18.log
2013-10-21 09:15 - 2013-10-21 09:15 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSStart MenuProgramsJava
2013-10-21 09:15 - 2011-01-13 10:27 - 00002352 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopGoogle Chrome.lnk
2013-10-21 09:15 - 2010-11-11 16:58 - 00000000 ____D C:Program FilesJava
2013-10-17 12:46 - 2013-04-24 11:53 - 00716232 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGDIPFONTCACHEV1.DAT
2013-10-11 10:36 - 2010-11-19 11:29 - 00000000 ____D C:WINDOWSMicrosoft.NET
2013-10-11 10:28 - 2007-10-30 23:41 - 02174224 ____C C:WINDOWSsystem32FNTCACHE.DAT
2013-10-11 10:23 - 2013-08-13 09:44 - 00000000 ____D C:WINDOWSsystem32MRT
2013-10-11 10:20 - 2009-01-10 17:28 - 78106760 ____C (Microsoft Corporation) C:WINDOWSsystem32MRT.exe
2013-10-09 15:32 - 2012-03-29 09:36 - 00692616 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:WINDOWSsystem32FlashPlayerApp.exe
2013-10-09 15:32 - 2011-05-16 08:51 - 00071048 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:WINDOWSsystem32FlashPlayerCPLApp.cpl
2013-10-08 06:50 - 2013-10-21 09:15 - 00094632 _____ (Oracle Corporation) C:WINDOWSsystem32WindowsAccessBridge.dll
2013-10-08 06:46 - 2013-10-21 09:16 - 00264616 _____ (Oracle Corporation) C:WINDOWSsystem32javaws.exe
2013-10-08 06:46 - 2013-10-21 09:15 - 00175016 _____ (Oracle Corporation) C:WINDOWSsystem32javaw.exe
2013-10-08 06:46 - 2013-10-21 09:15 - 00174504 _____ (Oracle Corporation) C:WINDOWSsystem32java.exe
2013-10-08 06:29 - 2010-11-11 16:58 - 00145408 _____ (Oracle Corporation) C:WINDOWSsystem32javacpl.cpl

Some content of TEMP:
====================
C:Documents and SettingsIvanLocal SettingsTempvsinit.dll
C:Documents and SettingsIvanLocal SettingsTempvsutil.dll
C:Documents and SettingsIvanLocal SettingsTempzauninst.exe
C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsTempntdll_dump.dll


==================== Bamital & volsnap Check =================

C:Windowsexplorer.exe => MD5 is legit
C:WindowsSystem32winlogon.exe => MD5 is legit
C:WindowsSystem32svchost.exe => MD5 is legit
C:WindowsSystem32services.exe => MD5 is legit
C:WindowsSystem32User32.dll => MD5 is legit
C:WindowsSystem32userinit.exe => MD5 is legit
C:WindowsSystem32Driversvolsnap.sys => MD5 is legit

==================== End Of Log ============================

Addition.txt

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Изтеглете прикачения файл и го запазете там, където сте свалили FRST.exe => Стартирайте отново FRST.exe и натиснете бутона Fix веднъж и изчакайте.Ще се създаде нов лог файла FixLog.txt. Прикачете съдържанието му в следващия си коментар.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Fix result of Farbar Recovery Tool (FRST written by Farbar) (x86) Version: 31-10-2013Ran by IVAN STAMENOV at 2013-11-06 10:45:57 Run:1Running from C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopBoot Mode: Normal==============================================Content of fixlist:*****************startMountPoints2: {4601f758-40db-11e1-b74f-0060970d217d} - I:LaunchU3.exe -aS3 catchme; ??C:DOCUME~1IVANST~1LOCALS~1Tempcatchme.sys [x]end*****************HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerMountPoints2{4601f758-40db-11e1-b74f-0060970d217d} => Key deleted successfully.HKCRCLSID{4601f758-40db-11e1-b74f-0060970d217d} => Key not found.catchme => Service deleted successfully.==== End of Fixlog ====


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Цццц..пропуснал съм един файл..!Като изключим него ..как е положението със системата ви..?Наблюдавате ли някакви промени....?

 

Изтеглете прикачения файл и го запазете там, където сте свалили FRST.exe => Стартирайте отново FRST.exe и натиснете бутона Fix веднъж и изчакайте.Ще се създаде нов лог файла FixLog.txt. Прикачете съдържанието му в следващия си коментар.

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Проблема все още съществуваше преди да пусна фикса. Активността се засилва когато разреша интернета на компютъра.

 

Ето лога.

 

 

Fix result of Farbar Recovery Tool (FRST written by Farbar) (x86) Version: 31-10-2013Ran by IVAN STAMENOV at 2013-11-07 08:59:02 Run:4Running from C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopBoot Mode: Normal==============================================Content of fixlist:*****************startC:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSDocumentsSharedDocs.scrend*****************==== End of Fixlog ====

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Публикувано изображение Изтеглете Dr.Web CureIt! и го запишете на работния си плот.

 • [*]Рестартирайте компютъра и преминете в
Safe Mode (натискате F8 преди логото на Microsoft,да се появява). [*]Кликнете два пъти върху файла 'cureit.exe' на работния плот, следвайте инструкциите на екрана, за да сканира твърдия диск. [*]Изчакайте търпеливо, може да отнеме 20-60 минути за извършване на експресно сканиране. Времето, необходимо за експресно сканиране или пълно сканиране се влияе от много фактори, като производителност на системата, налична памет, стартираните процеси, брой на дискове и файлове и т.н. [*]След като сканирането приключи, изберете всички намерени вируси и изберете 'Cure' [*]Ако някои файлове не са подходящи да бъдат излекувани, изберете 'Quarantine' или 'Delete".

Когато всички намерени вируси са излекувани, поставени под карантина, или изтрити, рестартирайте в нормален режим.

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Сканирането извършено, открита една заплаха, която е излекувана.

Но в карантината отново се пълни със файлове, след като се обърна към някоя от папките на Декстопа.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Хммм...интересна работа...! :(

 

Да опитаме с друга тактика..:

 

 

Публикувано изображение

Изтеглете програмата Show Hidden и я запомнете на вашия десктоп

 • [*]Отворете
Start => Run в полето  с copy/paste копирайте командата: "%userprofile%desktopshow-hidden.exe" -f [*]Натиснете Ok => изпълни  и изчакайте проверката да завърши. [*]След като тя приключи, ще се създаде лог файл Show-Hidden .txt .Моля публикувайте съдържанието му в следващия си пост.

 

 

Публикувано изображение Изтеглете ComboFix Публикувано изображение от тук и го запазете на десктопа си
Изключете вашата антивирусна и антишпионска програма, обикновено това става чрез натискане на десния бутон на мишката върху иконата на програма в системния трей.
Бележка: Ако не можете я спрете или не сте сигурни коя програма да изключите, моля прегледайте информацията от този линк: How to disable your security applications by amateur

Стартирайте Combo-Fix.com Публикувано изображение и следвайте инструкциите.
Бележка: ComboFix ще се стартира без инсталирана Recovery Console.
Като част от неговата работа, ComboFix ще провери дали Microsoft Windows Recovery Console е инсталирана. Предвид бързо развиващия се зловреден софтуер е силно препоръчително да бъде инсталирана преди премахването на зловредния софтуер. Това ще Ви позволи да влезете в специален recovery/repai режим, който ще ни позволи по-лесно да решите проблем, който би могъл да възникне при премахване на зловредния софтуер.

 • [*]Следвайте инструкциите, за да позволите на
ComboFix да изтегли и инсталира Microsoft Windows Recovery Console.В един момент ще бъдете попитани дали сте съгласни с лицензното споразумение. Необходимо е да потвърдите, че сте съгласни, за да инсталирате Microsoft Windows Recovery Console.

** Забележете: Ако Microsoft Windows Recovery Console е вече инсталирана, ComboFix ще продължи към процеса по премахване на зловредния софтуер.
 
Публикувано изображение
 
След като Microsoft Windows Recovery Console е инсталирана, използвайки ComboFix, Вие ще видите следното съобщение:
 
Публикувано изображение

 

Изберете Yes, за да продължи сканирането за зловреден софтуер.

Когато процесът приключи успешно, инструментът ще създаде лог файл. Моля, включете съдържанието на C:ComboFix.txt в следващия Ви коментар в тази тема.
 
Публикувано изображение Моля, не прикачвайте лог файла/овете от програмата, а го/ги копирайте и поставете в следващия Ви коментар в тази тема.

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте.

След сканирането с Combo-Fix не беше създаден репортен файл  C:ComboFix.txt.

 

Прилагам само лог файла от другото сканиране.

 

 

Show Hidden by Lawrence Abrams (Grinler)http://www.bleepingcomputer.com/Copyright 2008-2013 BleepingComputer.comShow Hidden will display all hidden folders on your computer.You can use the -f argument to display hidden files as well.Program started at: 11/08/2013 08:55:48 AMWindows Version: Windows XPPlease be patient while your hard drives are scanned.Scanning the A: driveFinished scanning the A: drive. 0 hidden items found.Scanning the C: drive* C:BJPrinter* C:BJPrinterCNMWINDOWS* C:BJPrinterCNMWINDOWSCanon PIXMA iP3000* C:CorelGALLERY 3GalleryFavorites* C:Documents and SettingsAdministratorLocal SettingsApplication DataIconCache.db [File]* C:Documents and SettingsAdministratorLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat [File]* C:Documents and SettingsAdministratorLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat.LOG [File]* C:Documents and SettingsAdministratorntuser.ini [File]* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17ECookies* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17EIETldCache* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17ELocal Settings* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17ELocal SettingsApplication Data* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17ELocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat [File]* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17ELocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat.LOG [File]* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17ELocal SettingsHistory* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17ELocal SettingsHistoryHistory.IE5* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17ELocal SettingsTemporary Internet Files* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17ELocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17Entuser.ini [File]* C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataAdobeSLStore0A14F5ABCDE4 [File]* C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataMicrosoft HelpHx.hxn [File]* C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataMicrosoft HelpHx_1026_MKWD_K.HxW [File]* C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataMicrosoft HelpHx_1026_MKWD_NamedURL.HxW [File]* C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataMicrosoft HelpHx_1026_MTOC_Hx.HxH [File]* C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataMicrosoft HelpHx_1026_MValidator.HxD [File]* C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataMicrosoft Helpnslist.hxl [File]* C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSDRM* C:Documents and SettingsIvanLocal SettingsApplication DataIconCache.db [File]* C:Documents and SettingsIvanLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat [File]* C:Documents and SettingsIvanLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat.LOG [File]* C:Documents and SettingsIvanntuser.ini [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataMicrosoftInternet ExplorerDesktop.htt [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataMicrosoftProtectS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-10043255a9e2-e26c-434b-a7dd-d8d0ee803f3d [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataMicrosoftWord~WRL0005.tmp [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataMicrosoftWord~WRL1044.tmp [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataMicrosoftШаблони~$Normal.dotm [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVCookies* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDoctor WebCureIt Quarantine* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVIECompatCache* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVIETldCache* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal Settings* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication Data* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataIconCache.db [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftCardSpaceCardSpaceSP2.db [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftCardSpaceCardSpaceSP2.db.shadow [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftFeeds{5588ACFD-6436-411B-A5CE-666AE6A92D3D}~* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftFeeds{5588ACFD-6436-411B-A5CE-666AE6A92D3D}~WebSlices~* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftFeeds Cache* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftFeeds Cache7MGPIEUH* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftFeeds CacheEP61B82Q* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftFeeds CacheL30327EF* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftFeeds CacheZXVXA9HX* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftInternet ExplorerDOMStore* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftInternet ExplorerDOMStore8SS2314Q* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftInternet ExplorerDOMStoreF0PMKJOQ* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftInternet ExplorerDOMStoreLFUW83OD* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftInternet ExplorerDOMStoreY4QI3WPO* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftMedia PlayerArt Cache* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsHistory* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsHistoryHistory.IE5* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsHistoryHistory.IE5MSHist012013110620131107* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsHistoryHistory.IE5MSHist012013110720131108* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsHistoryHistory.IE5MSHist012013110820131109* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsTemporary Internet Files* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE560BH3KOT* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5CF13L1S0* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5LX8N71HR* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5XVR0CRTC* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.MSO* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVntuser.ini [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVPrivacIE* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVRecent* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVUserData* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVUserData0SHAJUL4* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVUserData4C8R5JP9* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVUserData99CHHSCO* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVUserDataFMMB4M2R* C:Documents and SettingsLocalServiceLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat [File]* C:Documents and SettingsLocalServiceLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat.LOG [File]* C:Documents and SettingsLocalServicentuser.ini [File]* C:Documents and SettingsLocalService.NT AUTHORITYCookies* C:Documents and SettingsLocalService.NT AUTHORITYLocal Settings* C:Documents and SettingsLocalService.NT AUTHORITYLocal SettingsApplication Data* C:Documents and SettingsLocalService.NT AUTHORITYLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat.LOG [File]* C:Documents and SettingsLocalService.NT AUTHORITYLocal SettingsHistory* C:Documents and SettingsLocalService.NT AUTHORITYLocal SettingsHistoryHistory.IE5* C:Documents and SettingsLocalService.NT AUTHORITYLocal SettingsTemporary Internet Files* C:Documents and SettingsLocalService.NT AUTHORITYLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5* C:Documents and SettingsLocalService.NT AUTHORITYntuser.ini [File]* C:Documents and SettingsNetworkServiceLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat [File]* C:Documents and SettingsNetworkServiceLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat.LOG [File]* C:Documents and SettingsNetworkServicentuser.ini [File]* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYCookies* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYIETldCache* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYLocal Settings* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYLocal SettingsApplication Data* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat.LOG [File]* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYLocal SettingsHistory* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYLocal SettingsHistoryHistory.IE5* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYLocal SettingsTemporary Internet Files* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYntuser.ini [File]* C:MicroInvoiceBETY.~00 [File]* C:MicroInvoiceVODOLEY6.~00 [File]* C:NTDETECT.COM [File]* C:ntldr [File]* C:Program FilesCommon FilesAdobeAdobe PCDcache02F1BCE3BA4F [File]* C:Program FilesPhotoScapeframeframethumb.db [File]* C:RECYCLER* C:RECYCLERS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004* C:RECYCLERS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004INFO2 [File]* C:System Volume Information* C:WINDOWS$hf_mig$* C:WINDOWS$hf_mig$KB2079403* C:WINDOWS$hf_mig$KB2121546* C:WINDOWS$hf_mig$KB2141007* C:WINDOWS$hf_mig$KB2229593* C:WINDOWS$hf_mig$KB2259922* C:WINDOWS$hf_mig$KB2279986* C:WINDOWS$hf_mig$KB2286198* C:WINDOWS$hf_mig$KB2296199* C:WINDOWS$hf_mig$KB2345886* C:WINDOWS$hf_mig$KB2347290* C:WINDOWS$hf_mig$KB2360131-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB2360131-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2360937* C:WINDOWS$hf_mig$KB2362765-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2387149* C:WINDOWS$hf_mig$KB2393802* C:WINDOWS$hf_mig$KB2416400-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB2419632* C:WINDOWS$hf_mig$KB2423089* C:WINDOWS$hf_mig$KB2436673* C:WINDOWS$hf_mig$KB2440591* C:WINDOWS$hf_mig$KB2443105* C:WINDOWS$hf_mig$KB2467659* C:WINDOWS$hf_mig$KB2476490* C:WINDOWS$hf_mig$KB2476687* C:WINDOWS$hf_mig$KB2478960* C:WINDOWS$hf_mig$KB2478971* C:WINDOWS$hf_mig$KB2479628* C:WINDOWS$hf_mig$KB2479943* C:WINDOWS$hf_mig$KB2481109* C:WINDOWS$hf_mig$KB2482017-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB2483185* C:WINDOWS$hf_mig$KB2485376* C:WINDOWS$hf_mig$KB2485663* C:WINDOWS$hf_mig$KB2491683* C:WINDOWS$hf_mig$KB2497640-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB2503658* C:WINDOWS$hf_mig$KB2506212* C:WINDOWS$hf_mig$KB2506223* C:WINDOWS$hf_mig$KB2507618* C:WINDOWS$hf_mig$KB2507938* C:WINDOWS$hf_mig$KB2508272* C:WINDOWS$hf_mig$KB2508429* C:WINDOWS$hf_mig$KB2509553* C:WINDOWS$hf_mig$KB2510531-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2510581* C:WINDOWS$hf_mig$KB2511455* C:WINDOWS$hf_mig$KB2524375* C:WINDOWS$hf_mig$KB2530548-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB2536276-v2* C:WINDOWS$hf_mig$KB2544521-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2544893-v2* C:WINDOWS$hf_mig$KB2566454* C:WINDOWS$hf_mig$KB2567053* C:WINDOWS$hf_mig$KB2570947* C:WINDOWS$hf_mig$KB2584146* C:WINDOWS$hf_mig$KB2585542* C:WINDOWS$hf_mig$KB2586448-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB2598479* C:WINDOWS$hf_mig$KB2598845-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2603381* C:WINDOWS$hf_mig$KB2616676* C:WINDOWS$hf_mig$KB2616676-v2* C:WINDOWS$hf_mig$KB2618444-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB2618444-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2618451* C:WINDOWS$hf_mig$KB2619339* C:WINDOWS$hf_mig$KB2620712* C:WINDOWS$hf_mig$KB2624667* C:WINDOWS$hf_mig$KB2631813* C:WINDOWS$hf_mig$KB2646524* C:WINDOWS$hf_mig$KB2647516-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB2647516-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2653956* C:WINDOWS$hf_mig$KB2655992* C:WINDOWS$hf_mig$KB2660465* C:WINDOWS$hf_mig$KB2661254-v2* C:WINDOWS$hf_mig$KB2661637* C:WINDOWS$hf_mig$KB2676562* C:WINDOWS$hf_mig$KB2685939* C:WINDOWS$hf_mig$KB2691442* C:WINDOWS$hf_mig$KB2695962* C:WINDOWS$hf_mig$KB2698365* C:WINDOWS$hf_mig$KB2699988-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2705219* C:WINDOWS$hf_mig$KB2707511* C:WINDOWS$hf_mig$KB2712808* C:WINDOWS$hf_mig$KB2718523* C:WINDOWS$hf_mig$KB2718704* C:WINDOWS$hf_mig$KB2719985* C:WINDOWS$hf_mig$KB2722913-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2723135* C:WINDOWS$hf_mig$KB2724197* C:WINDOWS$hf_mig$KB2727528* C:WINDOWS$hf_mig$KB2731847* C:WINDOWS$hf_mig$KB2736233* C:WINDOWS$hf_mig$KB2744842-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2749655* C:WINDOWS$hf_mig$KB2753842* C:WINDOWS$hf_mig$KB2753842-v2* C:WINDOWS$hf_mig$KB2757638* C:WINDOWS$hf_mig$KB2758857* C:WINDOWS$hf_mig$KB2761226* C:WINDOWS$hf_mig$KB2761465-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2770660* C:WINDOWS$hf_mig$KB2778344* C:WINDOWS$hf_mig$KB2779030* C:WINDOWS$hf_mig$KB2780091* C:WINDOWS$hf_mig$KB2792100-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2797052-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2799329-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2799494* C:WINDOWS$hf_mig$KB2802968* C:WINDOWS$hf_mig$KB2807986* C:WINDOWS$hf_mig$KB2808735* C:WINDOWS$hf_mig$KB2809289-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2813170* C:WINDOWS$hf_mig$KB2813345* C:WINDOWS$hf_mig$KB2817183-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2820197* C:WINDOWS$hf_mig$KB2820917* C:WINDOWS$hf_mig$KB898461* C:WINDOWS$hf_mig$KB904942* C:WINDOWS$hf_mig$KB911164* C:WINDOWS$hf_mig$KB915865* C:WINDOWS$hf_mig$KB923561* C:WINDOWS$hf_mig$KB935448* C:WINDOWS$hf_mig$KB938127-v2-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB938464* C:WINDOWS$hf_mig$KB944338-v2* C:WINDOWS$hf_mig$KB946648* C:WINDOWS$hf_mig$KB950762* C:WINDOWS$hf_mig$KB950974* C:WINDOWS$hf_mig$KB951066* C:WINDOWS$hf_mig$KB951376-v2* C:WINDOWS$hf_mig$KB951698* C:WINDOWS$hf_mig$KB951748* C:WINDOWS$hf_mig$KB951978* C:WINDOWS$hf_mig$KB952004* C:WINDOWS$hf_mig$KB952287* C:WINDOWS$hf_mig$KB952954* C:WINDOWS$hf_mig$KB954211* C:WINDOWS$hf_mig$KB954459* C:WINDOWS$hf_mig$KB954600* C:WINDOWS$hf_mig$KB955069* C:WINDOWS$hf_mig$KB955759* C:WINDOWS$hf_mig$KB955839* C:WINDOWS$hf_mig$KB956390-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB956391* C:WINDOWS$hf_mig$KB956572* C:WINDOWS$hf_mig$KB956744* C:WINDOWS$hf_mig$KB956802* C:WINDOWS$hf_mig$KB956803* C:WINDOWS$hf_mig$KB956841* C:WINDOWS$hf_mig$KB956844* C:WINDOWS$hf_mig$KB957095* C:WINDOWS$hf_mig$KB957097* C:WINDOWS$hf_mig$KB958215* C:WINDOWS$hf_mig$KB958215-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB958644* C:WINDOWS$hf_mig$KB959426* C:WINDOWS$hf_mig$KB960714* C:WINDOWS$hf_mig$KB960803* C:WINDOWS$hf_mig$KB960859* C:WINDOWS$hf_mig$KB961501* C:WINDOWS$hf_mig$KB967715* C:WINDOWS$hf_mig$KB968389* C:WINDOWS$hf_mig$KB969059* C:WINDOWS$hf_mig$KB970430* C:WINDOWS$hf_mig$KB971029* C:WINDOWS$hf_mig$KB971657* C:WINDOWS$hf_mig$KB971737* C:WINDOWS$hf_mig$KB971961* C:WINDOWS$hf_mig$KB972270* C:WINDOWS$hf_mig$KB973507* C:WINDOWS$hf_mig$KB973687* C:WINDOWS$hf_mig$KB973815* C:WINDOWS$hf_mig$KB973869* C:WINDOWS$hf_mig$KB973904* C:WINDOWS$hf_mig$KB974112* C:WINDOWS$hf_mig$KB974318* C:WINDOWS$hf_mig$KB974392* C:WINDOWS$hf_mig$KB974571* C:WINDOWS$hf_mig$KB975025* C:WINDOWS$hf_mig$KB975467* C:WINDOWS$hf_mig$KB975560* C:WINDOWS$hf_mig$KB975562* C:WINDOWS$hf_mig$KB975713* C:WINDOWS$hf_mig$KB977816* C:WINDOWS$hf_mig$KB977914* C:WINDOWS$hf_mig$KB978037* C:WINDOWS$hf_mig$KB978338* C:WINDOWS$hf_mig$KB978542* C:WINDOWS$hf_mig$KB978601* C:WINDOWS$hf_mig$KB978706* C:WINDOWS$hf_mig$KB979309* C:WINDOWS$hf_mig$KB979482* C:WINDOWS$hf_mig$KB979687* C:WINDOWS$hf_mig$KB980195* C:WINDOWS$hf_mig$KB980232* C:WINDOWS$hf_mig$KB980436* C:WINDOWS$hf_mig$KB981322* C:WINDOWS$hf_mig$KB981349* C:WINDOWS$hf_mig$KB981852* C:WINDOWS$hf_mig$KB981957* C:WINDOWS$hf_mig$KB981997* C:WINDOWS$hf_mig$KB982132* C:WINDOWS$hf_mig$KB982214* C:WINDOWS$hf_mig$KB982381-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB982381-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB982665* C:WINDOWS$NtServicePackUninstall$* C:WINDOWS$NtServicePackUninstallIDNMitigationAPIs$* C:WINDOWS$NtServicePackUninstallNLSDownlevelMapping$* C:WINDOWS$NtUninstallMSCompPackV1$* C:WINDOWS$NtUninstallWMFDist11$* C:WINDOWS$NtUninstallwmp11$* C:WINDOWS$NtUninstallWudf01000$* C:WINDOWSassemblyNativeImages_v2.0.50727_32index411.dat [File]* C:WINDOWSassemblyNativeImages_v2.0.50727_32index412.dat [File]* C:WINDOWSassemblyPublisherPolicy.tme [File]* C:WINDOWSassemblypubpol36.dat [File]* C:WINDOWSFonts8514fix.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514fix0.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514fixe.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514fixg.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514fixr.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514fixt.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514oem.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514oem2.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514oem4.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514oeme.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514oemg.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514oemr.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514oemt.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514sys.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514sys0.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514syse.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514sysg.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514sysr.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514syst.fon [File]* C:WINDOWSFonts85775.fon [File]* C:WINDOWSFonts85855.fon [File]* C:WINDOWSFonts85f1257.fon [File]* C:WINDOWSFonts85f12570.fon [File]* C:WINDOWSFonts85s1257.fon [File]* C:WINDOWSFonts85s12570.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp775.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp775_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp850.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp850_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp852.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp852_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp855.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp855_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp857.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp866.fon [File]* C:WINDOWSFontscga40737.fon [File]* C:WINDOWSFontscga40850.fon [File]* C:WINDOWSFontscga40852.fon [File]* C:WINDOWSFontscga40857.fon [File]* C:WINDOWSFontscga40866.fon [File]* C:WINDOWSFontscga40869.fon [File]* C:WINDOWSFontscga40wo0.fon [File]* C:WINDOWSFontscga40woa.fon [File]* C:WINDOWSFontscga80737.fon [File]* C:WINDOWSFontscga80850.fon [File]* C:WINDOWSFontscga80852.fon [File]* C:WINDOWSFontscga80857.fon [File]* C:WINDOWSFontscga80866.fon [File]* C:WINDOWSFontscga80869.fon [File]* C:WINDOWSFontscga80woa.fon [File]* C:WINDOWSFontscoue1250.fon [File]* C:WINDOWSFontscoue1257.fon [File]* C:WINDOWSFontscouf1250.fon [File]* C:WINDOWSFontscouf1257.fon [File]* C:WINDOWSFontscouree.fon [File]* C:WINDOWSFontscoureg.fon [File]* C:WINDOWSFontscouret.fon [File]* C:WINDOWSFontscourfe.fon [File]* C:WINDOWSFontscourfe_0.fon [File]* C:WINDOWSFontscourfg.fon [File]* C:WINDOWSFontscourfr.fon [File]* C:WINDOWSFontscourft.fon [File]* C:WINDOWSFontsdos737.fon [File]* C:WINDOWSFontsdos737_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsdosapp.fon [File]* C:WINDOWSFontsega40737.fon [File]* C:WINDOWSFontsega40850.fon [File]* C:WINDOWSFontsega40852.fon [File]* C:WINDOWSFontsega40857.fon [File]* C:WINDOWSFontsega40866.fon [File]* C:WINDOWSFontsega40869.fon [File]* C:WINDOWSFontsega40woa.fon [File]* C:WINDOWSFontsega80737.fon [File]* C:WINDOWSFontsega80850.fon [File]* C:WINDOWSFontsega80852.fon [File]* C:WINDOWSFontsega80857.fon [File]* C:WINDOWSFontsega80866.fon [File]* C:WINDOWSFontsega80869.fon [File]* C:WINDOWSFontsega80woa.fon [File]* C:WINDOWSFontsMARLETT0.TTF [File]* C:WINDOWSFontssere1250.fon [File]* C:WINDOWSFontssere1257.fon [File]* C:WINDOWSFontsserf1257.fon [File]* C:WINDOWSFontsserifee.fon [File]* C:WINDOWSFontsserifee0.fon [File]* C:WINDOWSFontsserifeg.fon [File]* C:WINDOWSFontsserifet.fon [File]* C:WINDOWSFontsseriffe.fon [File]* C:WINDOWSFontsseriffg.fon [File]* C:WINDOWSFontsseriffr.fon [File]* C:WINDOWSFontsserifft.fon [File]* C:WINDOWSFontssmae1257.fon [File]* C:WINDOWSFontssmaf1250.fon [File]* C:WINDOWSFontssmaf1257.fon [File]* C:WINDOWSFontssmallee.fon [File]* C:WINDOWSFontssmalleg.fon [File]* C:WINDOWSFontssmallet.fon [File]* C:WINDOWSFontssmallfe.fon [File]* C:WINDOWSFontssmallfg.fon [File]* C:WINDOWSFontssmallfr.fon [File]* C:WINDOWSFontssmallft.fon [File]* C:WINDOWSFontsssee1250.fon [File]* C:WINDOWSFontsssee1257.fon [File]* C:WINDOWSFontsssef1250.fon [File]* C:WINDOWSFontsssef1257.fon [File]* C:WINDOWSFontssserifee.fon [File]* C:WINDOWSFontssserifeg.fon [File]* C:WINDOWSFontssserifet.fon [File]* C:WINDOWSFontssseriff2.fon [File]* C:WINDOWSFontssseriffe.fon [File]* C:WINDOWSFontssseriffg.fon [File]* C:WINDOWSFontssseriffr.fon [File]* C:WINDOWSFontssserifft.fon [File]* C:WINDOWSFontssymbole.fon [File]* C:WINDOWSFontsSYMBOLF.FON [File]* C:WINDOWSFontsvga737.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga737_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga775.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga775_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga850.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga850_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga852.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga855.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga855_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga857.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga857_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga860.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga860_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga863.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga863_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga865.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga865_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga866.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga869.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga869_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgaf1257.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgafixe.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgafixg.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgafixr.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgafixt.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgaoem.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgas1257.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgasyse.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgasysg.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgasysr.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgasyst.fon [File]* C:WINDOWSftpcache* C:WINDOWSie7* C:WINDOWSie7updatesKB2360131-IE7* C:WINDOWSie7updatesKB2416400-IE7* C:WINDOWSie7updatesKB2482017-IE7* C:WINDOWSie7updatesKB2497640-IE7* C:WINDOWSie7updatesKB2647516-IE7* C:WINDOWSie7updatesKB938127-v2-IE7* C:WINDOWSie7updatesKB956390-IE7* C:WINDOWSie7updatesKB958215-IE7* C:WINDOWSie7updatesKB982381-IE7* C:WINDOWSie8* C:WINDOWSie8updatesKB2510531-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2544521-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2598845-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2618444-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2647516-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2699988-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2722913-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2744842-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2761465-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2792100-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2797052-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2799329-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2809289-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2817183-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2829530-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2838727-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2847204-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2862772-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2870699-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2879017-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB982381-IE8* C:WINDOWSinf* C:WINDOWSinfoem102.inf [File]* C:WINDOWSinfoem103.inf [File]* C:WINDOWSinfoem22.inf [File]* C:WINDOWSinfoem37.inf [File]* C:WINDOWSinfoem96.inf [File]* C:WINDOWSInstaller* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109010020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109010020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109030000000000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109030000000000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109030000000000000000F01FEC12.0.6425* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed000021091A0020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed000021091A0020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109440020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109440020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109510020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109510020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109610020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109610020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109810020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109810020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109910020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109910020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109A10020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109A10020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109AB0020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109AB0020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109B10020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109B10020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109E60020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109E60020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109F10020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109F10020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109F10070400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109F10070400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109F10090400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109F10090400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109F10091400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109F10091400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed0DC1503A46F231838AD88BCDDC8E8F7C* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed0DC1503A46F231838AD88BCDDC8E8F7C3.2.30729* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed26DDC2EC4210AC63483DF9D4FCC5B59D* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed26DDC2EC4210AC63483DF9D4FCC5B59D3.5.30729* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed68AB67CA3301004F7706000000000030* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed68AB67CA3301004F77060000000000308.0.0* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed68AB67CA7DA73301B7448A0300000030* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed68AB67CA7DA73301B7448A03000000308.3.0* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed68AB67CA840108787706000000000050* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed68AB67CA84010878770600000000005010.0.0* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$ManagedDC3BF90CC0D3D2F398A9A6D1762F70F3* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$ManagedDC3BF90CC0D3D2F398A9A6D1762F70F32.2.30729* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag00.sqm [File]* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag01.sqm [File]* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag02.sqm [File]* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag03.sqm [File]* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag04.sqm [File]* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag05.sqm [File]* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag06.sqm [File]* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag07.sqm [File]* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag08.sqm [File]* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag09.sqm [File]* C:WINDOWSpchealthhelpctrPackageStoreinstance_Personal_32_1033.cab [File]* C:WINDOWSpchealthhelpctrPackageStorepackage_1.cab [File]* C:WINDOWSpchealthhelpctrPackageStorepackage_2.cab [File]* C:WINDOWSpchealthhelpctrPackageStorepackage_3.cab [File]* C:WINDOWSpchealthhelpctrPackageStorepackage_4.cab [File]* C:WINDOWSpchealthhelpctrPackageStorepackage_5.cab [File]* C:WINDOWSpchealthhelpctrPackageStorepackage_6.cab [File]* C:WINDOWSPIF* C:WINDOWSrepairntuser.dat [File]* C:WINDOWSsystem329B85EBFDB7.sys [File]* C:WINDOWSsystem32CanonIJ Uninstaller Information* C:WINDOWSsystem32CanonIJ Uninstaller Information{1199FAD5-9546-44f3-81CF-FFDB8040B7BF}_Canon_iP1800_series* C:WINDOWSsystem32CanonIJ Uninstaller Information{1199FAD5-9546-44f3-81CF-FFDB8040B7BF}_Canon_iP1900_series* C:WINDOWSsystem32cdplayer.exe.manifest [File]* C:WINDOWSsystem32configdefault.LOG [File]* C:WINDOWSsystem32configSAM.LOG [File]* C:WINDOWSsystem32configSECURITY.LOG [File]* C:WINDOWSsystem32configsoftware.LOG [File]* C:WINDOWSsystem32configsystem.LOG [File]* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileApplication Data* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileCookies* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileLocal Settings* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileLocal SettingsApplication Data* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat [File]* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat.LOG [File]* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileLocal SettingsHistory* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileLocal SettingsHistoryHistory.IE5* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileLocal SettingsHistoryHistory.IE5MSHist012009011020090111* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileLocal SettingsTemporary Internet Files* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileNetHood* C:WINDOWSsystem32configsystemprofilentuser.dat.LOG [File]* C:WINDOWSsystem32configsystemprofilePrintHood* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileRecent* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileSendTo* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileTemplates* C:WINDOWSsystem32configTempKey.LOG [File]* C:WINDOWSsystem32dllcache* C:WINDOWSsystem32driversUMDFMsftWdf_user_01_00_00.Wdf [File]* C:WINDOWSsystem32driversUMDFMsft_User_WpdMtpDr_01_00_00.Wdf [File]* C:WINDOWSsystem32ezsidmv.dat [File]* C:WINDOWSsystem32KGyGaAvL.sys [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-182b3eb903-47d2-428a-a556-eea542d0b81d [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-1850f75c2d-cf1f-4a8d-bc09-dc5a096985fb [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-187aeb4ab5-d649-44bc-9149-0324976d3c12 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18a9df3369-21d2-42ab-a060-be2a9cf297f9 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18Preferred [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User086db86a-c732-4e26-a37d-da60a2767cd6 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User100180aa-73c9-43e3-8cff-6c6d68ba96fd [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User117f8132-24f1-4dc4-80be-7843613a484f [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User16c91030-606f-4f7e-9c1c-8a9c2c9a5be3 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User16ec1afd-581c-498e-9ef2-b47d692a8cd8 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User1d5b5d24-f5ec-4912-8bc6-0df9cbbe5598 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User488446e4-09d0-4dcf-853e-36d1d46d5dd1 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User66ad8a76-ea6a-4866-96f5-6b95bf75e023 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User7d49dfa4-31b5-4f35-aa85-b1386edaf681 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User7e0cc2b6-18d7-45e4-b78c-f9d183783572 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User8cd09aec-40bf-4077-aa50-b60bef2acc03 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18Usera57027e5-cd0e-44ea-adcd-5c47b581137d [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18Userc766669a-c47a-4993-bcd5-7b2feae228be [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18Userca5bde2e-35d2-4af0-9be5-5e36a1e851f5 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18Userd80c8c63-4d81-4a18-8468-9cdbad66cc3c [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18Usere5fb9144-4ba9-4f52-a7e1-e6562e4628a8 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18Userf4dc7fc7-2b70-4590-b6a8-3943e3a07bbb [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18Userf6d1c5f0-02e9-42b6-a165-ec0a4c1e9e65 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18Userff8809c4-10f7-44da-8534-6d4edf7d2d0c [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18UserPreferred [File]* C:WINDOWSsystem32ncpa.cpl.manifest [File]* C:WINDOWSsystem32nwc.cpl.manifest [File]* C:WINDOWSsystem32Restorefilelist.xml [File]* C:WINDOWSsystem32sapi.cpl.manifest [File]* C:WINDOWSsystem32WindowsLogon.manifest [File]* C:WINDOWSsystem32wuaucpl.cpl.manifest [File]* C:WINDOWSTasksSA.DAT [File]* C:WINDOWSTasksUser_Feed_Synchronization-{83E823F6-92D2-42FA-9EAA-201325D3ED35}.job [File]* C:WINDOWStwain_32D125UCSUI.GID [File]* C:WINDOWSWindowsShell.Manifest [File]* C:WINDOWSwinnt.bmp [File]* C:WINDOWSwinnt256.bmp [File]Finished scanning the C: drive. 658 hidden items found.Scanning the D: drive* D:2sport_za_vsichki2007~WRL3379.tmp [File]* D:2sport_za_vsichki2007~WRL3681.tmp [File]* D:2sport_za_vsichki2010temp~WRL0169.tmp [File]* D:2sport_za_vsichki2010temp~WRL0658.tmp [File]* D:2sport_za_vsichki2010temp~WRL3376.tmp [File]* D:2sport_za_vsichkitemp~WRL0214.tmp [File]* D:2sport_za_vsichki~$ОГРАМА момчета 10 г 2005.doc [File]* D:DOGOVORI22 DOG-ZAK_ZA_DOGOVORITE~$G_ZANAEM_IMOT.p65 [File]* D:DOGOVORI22 DOG-ZAK_ZA_DOGOVORITE~$PDZZ11.DOC [File]* D:RECYCLER* D:RECYCLERS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004* D:RECYCLERS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004Dd9.db [File]* D:RECYCLERS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004INFO2 [File]* D:System Volume Information* D:VIKscanman.ini [File]* D:WORKS~$ЕБВАТЕЛЕН ЛИСТ.doc [File]* D:Генка~WRL2938.tmp [File]* D:рЕФЕРАТИ мАРИЯНИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИДЕИscanman.ini [File]* D:рЕФЕРАТИ мАРИЯНИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИДЕИ1scanman.ini [File]* D:рЕФЕРАТИ мАРИЯНКосовоКосовоscanman.ini [File]* D:Файлове за възстановяване и работни стари архиви29,06,2011~$рма Коко юли 2012.doc [File]* D:Файлове за възстановяване и работни стари архиви29,06,2011~WRL0003.tmp [File]Finished scanning the D: drive. 22 hidden items found.Scanning the E: drive* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориГенка~WRL2938.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДекларации~WRL1892.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДекларации~WRL2161.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTapartamentiBB-ZI [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTapartamenti~$t[1].akt_pleven.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTET YORDANKA~$ Y.STAN4EVA-AP3.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTOBSTOYATELSTVENI~$отоколВЕЛЕВ.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTOBSTOYATELSTVENI~WRL0001.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTUPI~$Т ЛЮДИ.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTYANUSHHIGIA~$-Britinv of-Elka.rtf [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTYANUSHHIGIA~$o- APAR BEN4O.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTYANUSHбенчочетвъртъкипотеки~$otekaaaa.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTYANUSHбенчочетвъртъкНОВИ 03.20098~$- UPI- светослав.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTYANUSHбенчочетвъртъкНОВИ 03.20098~$EDWARITELEN obrasez - за обединяване.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTYANUSHбенчочетвъртъкНОВИ 03.20098~$o- T.LIN.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTYANUSHбенчочетвъртъкНОВИ 03.20098~$МЛАДЕН.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTYANUSHбенчочетвъртъкНОВИ 03.2009~$VA.KODA.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTЛИХВОТОЧКИ~$PALN.ZUPGMJSV -24 [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАпълномощни~$ALN.5 .doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 201112.06.2013 г~$ГОВОР ЗА МПС ВЕЛИЧКО ВЕЛИКОВ.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ 2011 Г25.10.2011г~$лба Мехмедов до Районен Съд.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ 2011 Г25.10.2011г~$лба Мехмедов.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ 2011 Г25.10.2011г~WRL3184.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ 2011 Г25.10.2011г~WRL3716.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ ПАПКИ 2012 Г10.09.2012~WRL0293.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ ПАПКИ 2012 Г10.09.2012~WRL3191.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ ПАПКИ 2012 Г18.07.2012 г~$ Ъ Л Н О М О Щ Н О З А М П С Диян Николов Петков.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ ПАПКИ 2012 Г21.05.2012 г~WRL2884.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ ПАПКИ 2012 Г21.05.2012 г~WRL3409.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ ПАПКИ 2012 Г21.06.2012 Г~$ГОВОР ЗА НАЕМ Хрисимир Димитров.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ ПАПКИ 2012 Г21.06.2012 Г~WRL1824.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИВЪЗСТАНОВЕНИ ФАЙЛОВЕVODOLEY6.OLD [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИГенка~WRL2938.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИНОТ. АКТОВЕ ВАЛЬО, ПЪТКА, ЙОАНА13.06.2013 г. АРЕНДА с. ВЪЛЧИТРЪН към ВЛАДИМИР ЛОЗАНСКИ~$говор за АРЕНДА с. ВЪЛЧИТРЪН- МЛАДЕН и ДИМИТЪР към ВЛАДИМИР.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИНОТ. АКТОВЕ ВАЛЬО, ПЪТКА, ЙОАНААРХИВ АКТОВЕ и АРЕНДИ - ФЕВРУАРИ 2013 Г20.02.2013 Г. ПРЕАРЕНДА И АКТ - СЛАВЯНОВО към ДИМИТЪР НЕНОВ~$говор за ПРЕАРЕНДА СЛАВЯНОВО- ДИМИТЪР НЕНОВ.doc [File]* E:RECYCLER* E:RECYCLERS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004* E:RECYCLERS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004INFO2 [File]* E:System Volume InformationFinished scanning the E: drive. 39 hidden items found.Scanning the F: drive* F:RECYCLER* F:RECYCLERS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004* F:RECYCLERS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004INFO2 [File]* F:System Volume InformationFinished scanning the F: drive. 4 hidden items found.Program finished at: 11/08/2013 08:58:09 AMExecution time: 0 hours(s), 2 minute(s), and 20 seconds(s)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Публикувано изображение Кликнете на Start > Run или натиснете клавишната комбинация Windows Key + R и с Copy / Paste  в отворилия се прозорец,въведете:

 

 

C:ComboFix.txt

 

и натиснете OK. Моля, публикувайте съдържанието му в следващия си пост.
 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Отваря се само прозорец на Експлорер с основното съдържание на C:

Редактирано от stamenov1 (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Публикувано изображение Бихте ли стартирали и този инструмент - Shortcut Cleaner
След това публикувайте и неговия лог файл sc-cleaner.txt.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Shortcut Cleaner 1.2.5 by Lawrence Abrams (Grinler)http://www.bleepingcomputer.com/Copyright 2008-2013 BleepingComputer.comMore Information about Shortcut Cleaner can be found at this link:http://www.bleepingcomputer.com/download/shortcut-cleaner/Windows Version: Microsoft Windows XP Service Pack 3Program started at: 11/08/2013 10:03:50 AM.Scanning for registry hijacks:* No issues found in the Registry.Searching for Hijacked Shortcuts:Searching C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVStart MenuSearching C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSStart MenuSearching C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchSearching C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSDesktopSearching C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktop0 bad shortcuts found.Program finished at: 11/08/2013 10:03:52 AMExecution time: 0 hours(s), 0 minute(s), and 2 seconds(s)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Сканирането извършено, открита една заплаха, която е излекувана.

Но в карантината отново се пълни със файлове, след като се обърна към някоя от папките на Декстопа.

 

Продължава ли този проблем..?....Всички лог файлове са чисти..!!! :)

Публикувано изображениеИзтеглете OTL.exe и го запазете на десктопа

[*]Стартирайте OTL.exe.

[*]Направете следните настройки:

[*]Сложете отметка пред Scan All Users

[*]Под менюто File Age изберете 90 days

[*]Под менюто Standard Registry променете на ALL

[*]Сложете отметки пред LOP и Purity Check

[*]Под Публикувано изображение с Copy/ Paste въведете изцяло следната текстова информация (само това, което е поставено в карето):

 

netsvcsmsconfigsafebootminimalsafebootnetworkactivexdrivers32%SYSTEMDRIVE%*.exe/md5startexplorer.exewinlogon.exeUserinit.exesvchost.exeservices.exe/md5stop%systemroot%*. /rp /s%systemdrive%$Recycle.Bin|@;true;true;true /fpDRIVESCREATERESTOREPOINT
[*]Натиснете маркираният в синьо бутон: Run Scan.

[*]Като приключи проверката, ще се създадат два файла - OTL.Txt и Extras.Txt. Файлът OTL.Txt копирайте в следващия си пост. Extras.Txt прикачете в следващия си коментар (погледнете опцията Прикачени файлове, когато публикувате мнение).

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Продължава от сутринта изчистих карантината:

това е част от новите събития:

 

08.11.2013 10:19:29 Защита на файловата система в реално време файл C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopТЕМП ПИСАНИПИСАНИ.pif Win32/AutoRun.Agent.UD червей почистен чрез изтриване - под карантина NT AUTHORITYSYSTEM Възникна събитие с новосъздаден файл.
08.11.2013 10:19:28 Защита на файловата система в реално време файл C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopТЕМП ПИСАНИПИСАНИ.pif Win32/AutoRun.Agent.UD червей почистен чрез изтриване - под карантина NT AUTHORITYSYSTEM Възникна събитие с новосъздаден файл.
08.11.2013 10:19:27 Защита на файловата система в реално време файл C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopТЕМП ПИСАНИПИСАНИ.pif Win32/AutoRun.Agent.UD червей почистен чрез изтриване - под карантина NT AUTHORITYSYSTEM Възникна събитие с новосъздаден файл.
08.11.2013 10:19:26 Защита на файловата система в реално време файл C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopТЕМП ПИСАНИПИСАНИ.pif Win32/AutoRun.Agent.UD червей почистен чрез изтриване - под карантина NT AUTHORITYSYSTEM Възникна събитие с новосъздаден файл.
08.11.2013 10:19:25 Защита на файловата система в реално време файл C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopТЕМП ПИСАНИПИСАНИ.pif Win32/AutoRun.Agent.UD червей почистен чрез изтриване - под карантина NT AUTHORITYSYSTEM Възникна събитие с новосъздаден файл.
08.11.2013 10:19:24 Защита на файловата система в реално време файл C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopПРОГРАМИПРОГРАМИ.bat Win32/AutoRun.Agent.UD червей почистен чрез изтриване - под карантина NT AUTHORITYSYSTEM Възникна събитие с новосъздаден файл.
08.11.2013 10:19:23 Защита на файловата система в реално време файл C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopПРОГРАМИПРОГРАМИ.bat Win32/AutoRun.Agent.UD червей почистен чрез изтриване - под карантина NT AUTHORITYSYSTEM Възникна събитие с новосъздаден файл.
08.11.2013 10:19:22 Защита на файловата система в реално време файл C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopПРОГРАМИПРОГРАМИ.bat Win32/AutoRun.Agent.UD червей почистен чрез изтриване - под карантина NT AUTHORITYSYSTEM Възникна събитие с новосъздаден файл.

 

Ето и прикачения репорт.  

Няма създаден файл Extras.Txt

 

 

OTL logfile created on: 08.11.2013 10:15:33 - Run 4
OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 Folder = C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktop
Windows XP Home Edition Service Pack 3 (Version = 5.1.2600) - Type = NTWorkstation
Internet Explorer (Version = 8.0.6001.18702)
Locale: 00000402 | Country: Bulgaria | Language: bgr | Date Format: dd.M.yyyy

1.99 Gb Total Physical Memory | 1.12 Gb Available Physical Memory | 56.05% Memory free
4.82 Gb Paging File | 3.91 Gb Available in Paging File | 81.09% Paging File free
Paging file location(s): C:pagefile.sys 3057 3057 [binary data]

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:WINDOWS | %ProgramFiles% = C:Program Files
Drive C: | 39.06 Gb Total Space | 15.22 Gb Free Space | 38.96% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive D: | 34.18 Gb Total Space | 10.41 Gb Free Space | 30.46% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive E: | 37.11 Gb Total Space | 15.48 Gb Free Space | 41.72% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive F: | 38.69 Gb Total Space | 6.80 Gb Free Space | 17.58% Space Free | Partition Type: NTFS

Computer Name: IVAN | User Name: IVAN STAMENOV | Logged in as Administrator.
Boot Mode: Normal | Scan Mode: All users
Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 90 Days

========== Processes (SafeList) ==========

PRC - C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopOTL.exe (OldTimer Tools)
PRC - C:Program FilesJavajre7binjqs.exe (Oracle Corporation)
PRC - C:Program FilesOperaopera.exe (Opera Software)
PRC - C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamscheduler.exe (Malwarebytes Corporation)
PRC - C:Program FilesPure NetworksNetwork Magicnmapp.exe (Cisco Systems, Inc.)
PRC - C:Program FilesUSB Disk Security6USBGuard.exe (Zbshareware Lab)
PRC - C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusekrn.exe (ESET)
PRC - C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusegui.exe (ESET)
PRC - C:Program FilesCommon FilesAcronisCDPafcdpsrv.exe (Acronis)
PRC - C:Program FilesCommon FilesAcronisSchedule2schedul2.exe (Acronis)
PRC - C:WINDOWSsystem32FsUsbExService.Exe (Teruten)
PRC - C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysSharedDTSRVC.exe ()
PRC - C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysDriverspdisrvc.exe (Portrait Displays, Inc.)
PRC - C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmsrvc.exe (Cisco Systems, Inc.)
PRC - C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmctxth.exe (Cisco Systems, Inc.)
PRC - C:WINDOWSexplorer.exe (Microsoft Corporation)
PRC - C:Program FilesA4TechKeyboardIkeymain.exe (A4Tech Co.,Ltd.)
PRC - C:Program FilesA4TechMouseAmoumain.exe (A4Tech Co.,Ltd.)
PRC - C:WINDOWSsystem32PSIService.exe ()
PRC - C:Program FilesCanonCALCALMAIN.exe (Canon Inc.)
PRC - C:Program FilesClockSpClDlx.exe (Lux Aeterna)


========== Modules (No Company Name) ==========

MOD - C:WINDOWSsystem32MacromedFlashNPSWF32_11_9_900_117.dll ()
MOD - C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysSharedDTSRVC.exe ()
MOD - C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformCAntiVirusCOM.dll ()
MOD - C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformCFirewallCOM.dll ()
MOD - C:WINDOWSsystem32msdmo.dll ()
MOD - C:WINDOWSsystem32devenum.dll ()
MOD - C:WINDOWSsystem32PSIService.exe ()
MOD - C:WINDOWSsystem32CNQL3203.DLL ()
MOD - C:Program FilesClockvoiceBulgarian (male).dll ()
MOD - C:Program FilesClocktimer.dll ()
MOD - C:WINDOWSsystem32HPBHEALR.DLL ()
MOD - C:Program FilesClockspcl01.dll ()


========== Services (SafeList) ==========

SRV - (HidServ) -- %SystemRoot%System32hidserv.dll File not found
SRV - (AppMgmt) -- %SystemRoot%System32appmgmts.dll File not found
SRV - (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) -- C:WINDOWSsystem32MacromedFlashFlashPlayerUpdateService.exe (Adobe Systems Incorporated)
SRV - (JavaQuickStarterService) -- C:Program FilesJavajre7binjqs.exe (Oracle Corporation)
SRV - (MBAMService) -- C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamservice.exe (Malwarebytes Corporation)
SRV - (MBAMScheduler) -- C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamscheduler.exe (Malwarebytes Corporation)
SRV - (SkypeUpdate) -- C:Program FilesSkypeUpdaterUpdater.exe (Skype Technologies)
SRV - (EhttpSrv) -- C:Program FilesESETESET NOD32 AntivirusEHttpSrv.exe (ESET)
SRV - (ekrn) -- C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusekrn.exe (ESET)
SRV - (afcdpsrv) -- C:Program FilesCommon FilesAcronisCDPafcdpsrv.exe (Acronis)
SRV - (AcrSch2Svc) -- C:Program FilesCommon FilesAcronisSchedule2schedul2.exe (Acronis)
SRV - (FsUsbExService) -- C:WINDOWSsystem32FsUsbExService.Exe (Teruten)
SRV - (DTSRVC) -- C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysSharedDTSRVC.exe ()
SRV - (PdiService) -- C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysDriverspdisrvc.exe (Portrait Displays, Inc.)
SRV - (nmservice) -- C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmsrvc.exe (Cisco Systems, Inc.)
SRV - (FLEXnet Licensing Service) -- C:Program FilesCommon FilesMacrovision SharedFLEXnet PublisherFNPLicensingService.exe (Macrovision Europe Ltd.)
SRV - (ProtexisLicensing) -- C:WINDOWSsystem32PSIService.exe ()
SRV - (CCALib8) -- C:Program FilesCanonCALCALMAIN.exe (Canon Inc.)


========== Driver Services (SafeList) ==========

DRV - (WDICA) -- File not found
DRV - (PDRFRAME) -- File not found
DRV - (PDRELI) -- File not found
DRV - (PDFRAME) -- File not found
DRV - (PDCOMP) -- File not found
DRV - (PCIDump) -- File not found
DRV - (PAR1284) -- System32Driverspar1284.sys File not found
DRV - (MpKslc66818b7) -- c:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataMicrosoftMicrosoft AntimalwareDefinition Updates{1293153D-5AB9-43C6-B680-867C70C8E8BC}MpKslc66818b7.sys File not found
DRV - (lbrtfdc) -- File not found
DRV - (i2omgmt) -- File not found
DRV - (Changer) -- File not found
DRV - (CDRPDACC) -- C:Program Files321StudiosSharedCDRPDACC.SYS File not found
DRV - (catchme) -- C:DOCUME~1IVANST~1LOCALS~1Tempcatchme.sys File not found
DRV - (OlmarikFixer) -- C:WINDOWSsystem32driversOlmarikFixer.sys (ESET)
DRV - (MBAMProtector) -- C:WINDOWSsystem32driversmbam.sys (Malwarebytes Corporation)
DRV - (sptd) -- C:WINDOWSsystem32driverssptd.sys (Duplex Secure Ltd.)
DRV - (eamon) -- C:WINDOWSsystem32driverseamon.sys (ESET)
DRV - (ehdrv) -- C:WINDOWSsystem32driversehdrv.sys (ESET)
DRV - (epfwtdir) -- C:WINDOWSsystem32driversepfwtdir.sys (ESET)
DRV - (afcdp) -- C:WINDOWSsystem32driversafcdp.sys (Acronis)
DRV - (tdrpman273) -- C:WINDOWSsystem32driverstdrpm273.sys (Acronis)
DRV - (timounter) -- C:WINDOWSsystem32driverstimntr.sys (Acronis)
DRV - (snapman) -- C:WINDOWSsystem32driverssnapman.sys (Acronis)
DRV - (FsUsbExDisk) -- C:WINDOWSsystem32FsUsbExDisk.Sys ()
DRV - (ss_mdm) -- C:WINDOWSsystem32driversss_mdm.sys (MCCI Corporation)
DRV - (ss_bus) -- C:WINDOWSsystem32driversss_bus.sys (MCCI Corporation)
DRV - (ss_mdfl) -- C:WINDOWSsystem32driversss_mdfl.sys (MCCI Corporation)
DRV - (PdiPorts) -- C:WINDOWSsystem32driversPdiPorts.sys (Portrait Displays, Inc.)
DRV - (purendis) -- C:WINDOWSsystem32driverspurendis.sys (Cisco Systems, Inc.)
DRV - (pnarp) -- C:WINDOWSsystem32driverspnarp.sys (Cisco Systems, Inc.)
DRV - (Pivot) -- C:WINDOWSsystem32driverspivot.sys (Portrait Displays, Inc.)
DRV - (pivotmou) -- C:WINDOWSsystem32driverspivotmou.sys (Portrait Displays, Inc.)
DRV - (nm) -- C:WINDOWSsystem32driversnmnt.sys (Microsoft Corporation)
DRV - (RT73) -- C:WINDOWSsystem32driversrt73.sys (Ralink Technology, Corp.)
DRV - (AtcL001) -- C:WINDOWSsystem32driversl151x86.sys (Atheros Communications Inc.)
DRV - (BlueletAudio) -- C:WINDOWSsystem32driversblueletaudio.sys (IVT Corporation.)
DRV - (Btcsrusb) -- C:WINDOWSsystem32driversbtcusb.sys (IVT Corporation.)
DRV - (IntcAzAudAddService) -- C:WINDOWSsystem32driversRtkHDAud.sys (Realtek Semiconductor Corp.)
DRV - (BlueletSCOAudio) -- C:WINDOWSsystem32driversBlueletSCOAudio.sys (IVT Corporation.)
DRV - (BT) -- C:WINDOWSsystem32driversbtnetdrv.sys (IVT Corporation.)
DRV - (BTHidMgr) -- C:WINDOWSsystem32driversBTHidMgr.sys (IVT Corporation.)
DRV - (BTHidEnum) -- C:WINDOWSsystem32driversvbtenum.sys (IVT Corporation.)
DRV - (VcommMgr) -- C:WINDOWSsystem32driversVcommMgr.sys (IVT Corporation.)
DRV - (VComm) -- C:WINDOWSsystem32driversVComm.sys (IVT Corporation.)
DRV - (Amps2prt) -- C:WINDOWSsystem32driversAmps2prt.sys (A4Tech Co.,Ltd.)
DRV - (BTNetFilter) -- C:Program FilesIVT CorporationBlueSoleildeviceWin2kBTNetFilter.sys (IVT Corporation.)
DRV - (MTsensor) -- C:WINDOWSsystem32driversASACPI.sys ()
DRV - (rtl8139) -- C:WINDOWSsystem32driversRTL8139.sys (Realtek Semiconductor Corporation)
DRV - (EL90X) -- C:WINDOWSsystem32driversel90xnd5.sys (3Com Corporation)


========== Standard Registry (All) ==========


========== Internet Explorer ==========

IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Secondary_Page_URL = [binary data]
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Extensions Off Page = about:NoAdd-ons
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Local Page = C:WINDOWSsystem32blank.htm
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Security Risk Page = about:SecurityRisk
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerSearch,CustomizeSearch = http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchcust.htm
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerSearch,Default_Search_URL = http://www.google.com/ie
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerSearch,SearchAssistant = http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm
IE - HKLM..SearchScopes,DefaultScope = {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
IE - HKLM..SearchScopes{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = http://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}


IE - HKU.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings: "ProxyEnable" = 0

IE - HKUS-1-5-18SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings: "ProxyEnable" = 0IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Local Page = C:WINDOWSsystem32blank.htm
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Page_Transitions = 1
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Bar = http://www.google.com/ie
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,SearchMigratedDefaultName = Google
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,SearchMigratedDefaultURL = http://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.google.bg/
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..URLSearchHook: {CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - C:WINDOWSsystem32ieframe.dll (Microsoft Corporation)
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..SearchScopes,DefaultScope = {4014112C-143D-4C06-B82E-6020E9B52CE0}
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..SearchScopes{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..SearchScopes{39DF5411-36D3-4442-B246-89DAC9D4C653}: "URL" = http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5&search={searchTerms}
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..SearchScopes{4014112C-143D-4C06-B82E-6020E9B52CE0}: "URL" = http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}:{referrer:source?}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&sourceid=ie7&rlz=1I7SKPB
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..SearchScopes{5591BC55-5977-4520-8486-E103D0557695}: "URL" = http://www.google.co.uk/search?hl=en&q={searchTerms}&meta=
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings: "ProxyEnable" = 0


========== FireFox ==========

FF - HKLMSoftwareMozillaPlugins@adobe.com/FlashPlayer: C:WINDOWSsystem32MacromedFlashNPSWF32_11_9_900_117.dll ()
FF - HKLMSoftwareMozillaPlugins@docu-track.com/PDF-XChange Viewer Plugin,version=1.0,application/pdf: C:Program FilesTracker SoftwarePDF ViewernpPDFXCviewNPPlugin.dll (Tracker Software Products Ltd.)
FF - HKLMSoftwareMozillaPlugins@inhatch.com,version=0.7.5: C:Program FilesInhatchTeamInhatchnpinhatch.dll (Inhatch)
FF - HKLMSoftwareMozillaPlugins@java.com/DTPlugin,version=10.45.2: C:Program FilesJavajre7bindtpluginnpDeployJava1.dll (Oracle Corporation)
FF - HKLMSoftwareMozillaPlugins@java.com/JavaPlugin,version=10.45.2: C:Program FilesJavajre7binplugin2npjp2.dll (Oracle Corporation)
FF - HKLMSoftwareMozillaPlugins@microsoft.com/WPF,version=3.5: C:WINDOWSMicrosoft.NETFrameworkv3.5Windows Presentation FoundationNPWPF.dll (Microsoft Corporation)
FF - HKLMSoftwareMozillaPluginsAdobe Acrobat: C:Program FilesAdobeAcrobat 10.0AcrobatAirnppdf32.dll (Adobe Systems Inc.)
FF - HKCUSoftwareMozillaPlugins@docu-track.com/PDF-XChange Viewer Plugin,version=1.0,application/pdf: C:Program FilesTracker SoftwarePDF ViewernpPDFXCviewNPPlugin.dll (Tracker Software Products Ltd.)
FF - HKCUSoftwareMozillaPlugins@tools.google.com/Google Update;version=3: C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleUpdate1.3.21.165npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)
FF - HKCUSoftwareMozillaPlugins@tools.google.com/Google Update;version=9: C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleUpdate1.3.21.165npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)

FF - HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremozillaFirefoxextensions{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}: c:WINDOWSMicrosoft.NETFrameworkv3.5Windows Presentation FoundationDotNetAssistantExtension [2010.11.22 09:37:39 | 000,000,000 | ---D | M]
FF - HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremozillaFirefoxextensionsweb2pdfextension@web2pdf.adobedotcom: C:Program FilesAdobeAcrobat 10.0AcrobatBrowserWCFirefoxExtn [2012.10.01 14:01:37 | 000,000,000 | ---D | M]
FF - HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremozillaThunderbirdExtensionseplgTb@eset.com: C:Program FilesESETESET NOD32 AntivirusMozilla Thunderbird [2011.09.09 09:12:16 | 000,000,000 | ---D | M]


========== Chrome ==========

CHR - default_search_provider: Google (Enabled)
CHR - default_search_provider: search_url = {google:baseURL}search?q={searchTerms}&{google:RLZ}{google:originalQueryForSuggestion}{google:assistedQueryStats}{google:searchFieldtrialParameter}{google:searchClient}{google:sourceId}{google:instantExtendedEnabledParameter}{google:omniboxStartMarginParameter}ie={inputEncoding}
CHR - default_search_provider: suggest_url = {google:baseSuggestURL}search?{google:searchFieldtrialParameter}client={google:suggestClient}&q={searchTerms}&{google:cursorPosition}{google:zeroPrefixUrl}{google:pageClassification}sugkey={google:suggestAPIKeyParameter},
CHR - homepage: http://www.google.bg/
CHR - plugin: Windows Presentation Foundation (Enabled) = c:WINDOWSMicrosoft.NETFrameworkv3.5Windows Presentation FoundationNPWPF.dll
CHR - Extension: YouTube = C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsblpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo4.2.6_0
CHR - Extension: Google u0422u044Au0440u0441u0435u043Du0435 = C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionscoobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf0.0.0.20_0
CHR - Extension: Google Wallet = C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsnmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda0.0.4.11_0
CHR - Extension: Google Wallet = C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsnmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda0.0.5.0_0
CHR - Extension: Bitdefender QuickScan = C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionspdnkcidphdcakpkheohlhocaicfamjie0.9.9.131_0
CHR - Extension: Gmail = C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionspjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia7_1

O1 HOSTS File: ([2013.11.07 11:44:57 | 000,000,786 | ---- | M]) - C:WINDOWSsystem32driversetchosts
O1 - Hosts: 127.0.0.1 localhost
O2 - BHO: (Adobe PDF Reader Link Helper) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelper.dll (Adobe Systems Incorporated)
O2 - BHO: (Adobe PDF Link Helper) - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelperShim.dll (Adobe Systems Incorporated)
O2 - BHO: (BitComet Helper) - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:Program FilesBitComettoolsBitCometBHO_1.5.4.11.dll (BitComet)
O2 - BHO: (Java Plug-In SSV Helper) - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program FilesJavajre7binssv.dll (Oracle Corporation)
O2 - BHO: (Google Toolbar Helper) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:Program FilesGoogleGoogleToolbar1.dll (Google Inc.)
O2 - BHO: (Adobe PDF Conversion Toolbar Helper) - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
O2 - BHO: (Google Toolbar Notifier BHO) - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifier3.1.807.1746swg.dll (Google Inc.)
O2 - BHO: (Java Plug-In 2 SSV Helper) - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:Program FilesJavajre7binjp2ssv.dll (Oracle Corporation)
O2 - BHO: (SmartSelect Class) - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
O3 - HKLM..Toolbar: (&Google) - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:Program FilesGoogleGoogleToolbar1.dll (Google Inc.)
O3 - HKLM..Toolbar: (Adobe PDF) - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
O3 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..ToolbarShellBrowser: (&Address) - {01E04581-4EEE-11D0-BFE9-00AA005B4383} - C:WINDOWSsystem32browseui.dll (Microsoft Corporation)
O3 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..ToolbarWebBrowser: (&Address) - {01E04581-4EEE-11D0-BFE9-00AA005B4383} - C:WINDOWSsystem32browseui.dll (Microsoft Corporation)
O3 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..ToolbarWebBrowser: (&Links) - {0E5CBF21-D15F-11D0-8301-00AA005B4383} - C:WINDOWSsystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
O3 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..ToolbarWebBrowser: (&Google) - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - c:Program FilesGoogleGoogleToolbar1.dll (Google Inc.)
O3 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..ToolbarWebBrowser: (Adobe PDF) - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
O4 - HKLM..Run: [egui] C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusegui.exe (ESET)
O4 - HKLM..Run: [HotKeysCmds] C:WINDOWSsystem32hkcmd.exe (Intel Corporation)
O4 - HKLM..Run: [igfxTray] C:WINDOWSsystem32igfxtray.exe (Intel Corporation)
O4 - HKLM..Run: [iKeyWorks] C:Program FilesA4TechKeyboardIkeymain.exe (A4Tech Co.,Ltd.)
O4 - HKLM..Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%system32dumprep 0 -k File not found
O4 - HKLM..Run: [nmapp] C:Program FilesPure NetworksNetwork Magicnmapp.exe (Cisco Systems, Inc.)
O4 - HKLM..Run: [nmctxth] C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmctxth.exe (Cisco Systems, Inc.)
O4 - HKLM..Run: [Persistence] C:WINDOWSsystem32igfxpers.exe (Intel Corporation)
O4 - HKLM..Run: [sunJavaUpdateSched] C:Program FilesCommon FilesJavaJava Updatejusched.exe (Oracle Corporation)
O4 - HKLM..Run: [WheelMouse] C:Program FilesA4TechMouseAmoumain.exe (A4Tech Co.,Ltd.)
O4 - HKU.DEFAULT..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe (Microsoft Corporation)
O4 - HKUS-1-5-18..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe (Microsoft Corporation)
O4 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..Run: [ctfmon.exe] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe (Microsoft Corporation)
O4 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..Run: [Google Update] C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleUpdateGoogleUpdate.exe (Google Inc.)
O4 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..Run: [speaking Clock Deluxe] C:Program FilesClockSpClDlx.exe (Lux Aeterna)
O4 - Startup: C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVStart MenuProgramsStartupUSB Disk Security.lnk = C:Program FilesUSB Disk Security6USBGuard.exe (Zbshareware Lab)
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: HonorAutoRunSetting = 1
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveAutoRun = 67108863
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveTypeAutoRun = 323
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesSystem: dontdisplaylastusername = 0
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesSystem: legalnoticecaption =
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesSystem: legalnoticetext =
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesSystem: shutdownwithoutlogon = 1
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesSystem: undockwithoutlogon = 1
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesSystem: EnableLinkedConnections = 1
O7 - HKU.DEFAULTSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveTypeAutoRun = 323
O7 - HKU.DEFAULTSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveAutoRun = 67108863
O7 - HKUS-1-5-18SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveTypeAutoRun = 323
O7 - HKUS-1-5-18SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveAutoRun = 67108863
O7 - HKUS-1-5-19SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveTypeAutoRun = 145
O7 - HKUS-1-5-20SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveTypeAutoRun = 145
O7 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveTypeAutoRun = 323
O7 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveAutoRun = 67108863
O7 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesSystem: disableregistrytools = 0
O8 - Extra context menu item: &Експортиране към Microsoft Excel - C:Microsoft Office7Office12EXCEL.EXE (Microsoft Corporation)
O8 - Extra context menu item: &С&валяне &с BitComet - C:Program FilesBitCometBitComet.exe (www.BitComet.com)
O8 - Extra context menu item: &С&валяне на всички с BitComet - C:Program FilesBitCometBitComet.exe (www.BitComet.com)
O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
O8 - Extra context menu item: Append to Existing PDF - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
O8 - Extra context menu item: Convert Link Target to Adobe PDF - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
O9 - Extra 'Tools' menuitem : Uninstall BitDefender Online Scanner - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%bdoscandel.exe File not found
O9 - Extra Button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:Microsoft Office7Office12REFIEBAR.DLL (Microsoft Corporation)
O9 - Extra Button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - C:Program FilesBitComettoolsBitCometBHO_1.5.4.11.dll (BitComet)
O9 - Extra 'Tools' menuitem : @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:WINDOWSnetwork diagnosticxpnetdiag.exe (Microsoft Corporation)
O9 - Extra Button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:WINDOWSsystem32shdocvw.dll (Microsoft Corporation)
O9 - Extra Button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe (Microsoft Corporation)
O9 - Extra 'Tools' menuitem : Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe (Microsoft Corporation)
O10 - NameSpace_Catalog5Catalog_Entries000000000001 [] - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - NameSpace_Catalog5Catalog_Entries000000000002 [] - C:WINDOWSsystem32winrnr.dll (Microsoft Corporation)
O10 - NameSpace_Catalog5Catalog_Entries000000000003 [] - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000001 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000002 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000003 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000004 - C:WINDOWSsystem32rsvpsp.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000005 - C:WINDOWSsystem32rsvpsp.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000006 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000007 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000008 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000009 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000010 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000011 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000012 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000013 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000014 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000015 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000016 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000017 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000018 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000019 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000020 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000021 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} http://download.eset.com/special/eos-beta/OnlineScanner.cab (Reg Error: Key error.)
O16 - DPF: {E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} (Reg Error: Value error.)
O17 - HKLMSystemCCSServicesTcpipParameters: DhcpNameServer = 192.168.0.1
O17 - HKLMSystemCCSServicesTcpipParametersInterfaces{D3AE9797-547A-43F4-9F2A-40867BB4085F}: DhcpNameServer = 192.168.0.1
O18 - ProtocolHandlerabout {3050F406-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:WINDOWSsystem32mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlercdl {3dd53d40-7b8b-11D0-b013-00aa0059ce02} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerdvd {12D51199-0DB5-46FE-A120-47A3D7D937CC} - C:WINDOWSsystem32msvidctl.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerfile {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerftp {79eac9e3-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlergopher {79eac9e4-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerhttp {79eac9e2-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerhttp0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:Program FilesCommon FilesSystemOle DBMSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerhttpoledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:Program FilesCommon FilesSystemOle DBMSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerhttps {79eac9e5-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerhttps0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:Program FilesCommon FilesSystemOle DBMSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerhttpsoledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:Program FilesCommon FilesSystemOle DBMSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandleripp - No CLSID value found
O18 - ProtocolHandleripp0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:Program FilesCommon FilesSystemOle DBMSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerits {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} - C:WINDOWSsystem32itss.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerjavascript {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:WINDOWSsystem32mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerlocal {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlermailto {3050f3DA-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:WINDOWSsystem32mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlermhtml {05300401-BCBC-11d0-85E3-00C04FD85AB4} - C:WINDOWSsystem32inetcomm.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlermk {79eac9e6-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlermsdaipp - No CLSID value found
O18 - ProtocolHandlermsdaipp0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:Program FilesCommon FilesSystemOle DBMSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlermsdaippoledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:Program FilesCommon FilesSystemOle DBMSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerms-help {314111c7-a502-11d2-bbca-00c04f8ec294} - C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedHelphxds.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerms-its {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} - C:WINDOWSsystem32itss.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerpure-go {4746C79A-2042-4332-8650-48966E44ABA8} - C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformpuresp4.dll (Cisco Systems, Inc.)
O18 - ProtocolHandlerres {3050F3BC-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:WINDOWSsystem32mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerskype4com {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:Program FilesCommon FilesSkypeSkype4COM.dll (Skype Technologies)
O18 - ProtocolHandlersysimage {76E67A63-06E9-11D2-A840-006008059382} - C:WINDOWSsystem32mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlertv {CBD30858-AF45-11D2-B6D6-00C04FBBDE6E} - C:WINDOWSsystem32msvidctl.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlervbscript {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:WINDOWSsystem32mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerwia {13F3EA8B-91D7-4F0A-AD76-D2853AC8BECE} - C:WINDOWSsystem32wiascr.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFilterapplication/octet-stream {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:WINDOWSSystem32mscoree.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFilterapplication/x-complus {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:WINDOWSSystem32mscoree.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFilterapplication/x-msdownload {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:WINDOWSSystem32mscoree.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFilterClass Install Handler {32B533BB-EDAE-11d0-BD5A-00AA00B92AF1} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFilterdeflate {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFiltergzip {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFilterlzdhtml {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFiltertext/webviewhtml {733AC4CB-F1A4-11d0-B951-00A0C90312E1} - C:WINDOWSsystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFiltertext/xml {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedOFFICE12MSOXMLMF.DLL (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: Shell - (Explorer.exe) - C:WINDOWSexplorer.exe (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: UserInit - (C:WINDOWSsystem32userinit.exe) - C:WINDOWSsystem32userinit.exe (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: UIHost - (logonui.exe) - C:WINDOWSSystem32logonui.exe (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: VMApplet - (rundll32 shell32) - C:WINDOWSSystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: VMApplet - (Control_RunDLL "sysdm.cpl") - C:WINDOWSSystem32sysdm.cpl (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifycrypt32chain: DllName - (crypt32.dll) - C:WINDOWSSystem32crypt32.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifycryptnet: DllName - (cryptnet.dll) - C:WINDOWSSystem32cryptnet.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifycscdll: DllName - (cscdll.dll) - C:WINDOWSSystem32cscdll.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifydimsntfy: DllName - (%SystemRoot%System32dimsntfy.dll) - C:WINDOWSsystem32dimsntfy.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifyigfxcui: DllName - (igfxdev.dll) - C:WINDOWSSystem32igfxdev.dll (Intel Corporation)
O20 - WinlogonNotifyScCertProp: DllName - (wlnotify.dll) - C:WINDOWSSystem32wlnotify.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifySchedule: DllName - (wlnotify.dll) - C:WINDOWSSystem32wlnotify.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifysclgntfy: DllName - (sclgntfy.dll) - C:WINDOWSSystem32sclgntfy.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifySensLogn: DllName - (WlNotify.dll) - C:WINDOWSSystem32wlnotify.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifytermsrv: DllName - (wlnotify.dll) - C:WINDOWSSystem32wlnotify.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifywlballoon: DllName - (wlnotify.dll) - C:WINDOWSSystem32wlnotify.dll (Microsoft Corporation)
O21 - SSODL: CDBurn - {fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9} - C:WINDOWSsystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
O21 - SSODL: PostBootReminder - {7849596a-48ea-486e-8937-a2a3009f31a9} - C:WINDOWSsystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
O21 - SSODL: SysTray - {35CEC8A3-2BE6-11D2-8773-92E220524153} - C:WINDOWSsystem32stobject.dll (Microsoft Corporation)
O21 - SSODL: UPnPMonitor - {e57ce738-33e8-4c51-8354-bb4de9d215d1} - C:WINDOWSsystem32upnpui.dll (Microsoft Corporation)
O21 - SSODL: WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - C:WINDOWSsystem32webcheck.dll (Microsoft Corporation)
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:WINDOWSsystem32WPDShServiceObj.dll (Microsoft Corporation)
O22 - SharedTaskScheduler: {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - Browseui preloader - C:WINDOWSsystem32browseui.dll (Microsoft Corporation)
O22 - SharedTaskScheduler: {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - Component Categories cache daemon - C:WINDOWSsystem32browseui.dll (Microsoft Corporation)
O24 - Desktop Components:0 (My Current Home Page) - About:Home
O28 - HKLM ShellExecuteHooks: {AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972} - C:WINDOWSSystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
O29 - HKLM SecurityProviders - (msapsspc.dll) - C:WINDOWSSystem32msapsspc.dll (Microsoft Corporation)
O29 - HKLM SecurityProviders - (schannel.dll) - C:WINDOWSSystem32schannel.dll (Microsoft Corporation)
O29 - HKLM SecurityProviders - (digest.dll) - C:WINDOWSSystem32digest.dll (Microsoft Corporation)
O29 - HKLM SecurityProviders - (msnsspc.dll) - C:WINDOWSSystem32msnsspc.dll (Microsoft Corporation)
O30 - LSA: Authentication Packages - (msv1_0) - C:WINDOWSSystem32msv1_0.dll (Microsoft Corporation)
O30 - LSA: Security Packages - (kerberos) - C:WINDOWSSystem32kerberos.dll (Microsoft Corporation)
O30 - LSA: Security Packages - (msv1_0) - C:WINDOWSSystem32msv1_0.dll (Microsoft Corporation)
O30 - LSA: Security Packages - (schannel) - C:WINDOWSSystem32schannel.dll (Microsoft Corporation)
O30 - LSA: Security Packages - (wdigest) - C:WINDOWSSystem32wdigest.dll (Microsoft Corporation)
O31 - SafeBoot: AlternateShell - cmd.exe
O32 - HKLM CDRom: AutoRun - 1
O32 - AutoRun File - [2007.10.30 14:14:33 | 000,000,000 | ---- | M] () - C:AUTOEXEC.BAT -- [ NTFS ]
O34 - HKLM BootExecute: (autocheck autochk *)
O35 - HKLM..comfile [open] -- "%1" %*
O35 - HKLM..exefile [open] -- "%1" %*
O37 - HKLM...com [@ = comfile] -- "%1" %*
O37 - HKLM...exe [@ = exefile] -- "%1" %*
O38 - SubSystemsWindows: (ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3)
O38 - SubSystemsWindows: (ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2)

NetSvcs: 6to4 - File not found
NetSvcs: AppMgmt - %SystemRoot%System32appmgmts.dll File not found
NetSvcs: HidServ - %SystemRoot%System32hidserv.dll File not found
NetSvcs: Ias - File not found
NetSvcs: Iprip - File not found
NetSvcs: Irmon - File not found
NetSvcs: NWCWorkstation - File not found
NetSvcs: Nwsapagent - File not found
NetSvcs: WmdmPmSp - File not found

MsConfig - StartUpReg: Acrobat Assistant 8.0 - hkey= - key= - C:Program FilesAdobeAcrobat 10.0AcrobatAcrotray.exe (Adobe Systems Inc.)
MsConfig - StartUpReg: Adobe Acrobat Speed Launcher - hkey= - key= - C:Program FilesAdobeAcrobat 10.0AcrobatAcrobat_sl.exe (Adobe Systems Incorporated)
MsConfig - StartUpReg: Adobe ARM - hkey= - key= - C:Program FilesCommon FilesAdobeARM1.0AdobeARM.exe (Adobe Systems Incorporated)
MsConfig - StartUpReg: Google Update - hkey= - key= - C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleUpdateGoogleUpdate.exe (Google Inc.)
MsConfig - StartUpReg: MSMSGS - hkey= - key= - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe (Microsoft Corporation)
MsConfig - StartUpReg: nod32kui - hkey= - key= - File not found
MsConfig - StartUpReg: QuickTime Task - hkey= - key= - C:Program FilesQuickTimeqttask.exe (Apple Inc.)
MsConfig - State: "system.ini" - 0
MsConfig - State: "win.ini" - 0
MsConfig - State: "bootini" - 0
MsConfig - State: "services" - 0
MsConfig - State: "startup" - 2

SafeBootMin: 05983202.sys - Driver
SafeBootMin: 99225262.sys - Driver
SafeBootMin: AppMgmt - %SystemRoot%System32appmgmts.dll File not found
SafeBootMin: Base - Driver Group
SafeBootMin: Boot Bus Extender - Driver Group
SafeBootMin: Boot file system - Driver Group
SafeBootMin: File system - Driver Group
SafeBootMin: Filter - Driver Group
SafeBootMin: PCI Configuration - Driver Group
SafeBootMin: PEVSystemStart - Service
SafeBootMin: PNP Filter - Driver Group
SafeBootMin: Primary disk - Driver Group
SafeBootMin: procexp90.Sys - Driver
SafeBootMin: SCSI Class - Driver Group
SafeBootMin: sermouse.sys - Driver
SafeBootMin: System Bus Extender - Driver Group
SafeBootMin: vds - Service
SafeBootMin: vga.sys - Driver
SafeBootMin: {36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} - Universal Serial Bus controllers
SafeBootMin: {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - CD-ROM Drive
SafeBootMin: {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - DiskDrive
SafeBootMin: {4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Standard floppy disk controller
SafeBootMin: {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Hdc
SafeBootMin: {4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Keyboard
SafeBootMin: {4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Mouse
SafeBootMin: {4D36E977-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - PCMCIA Adapters
SafeBootMin: {4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - SCSIAdapter
SafeBootMin: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - System
SafeBootMin: {4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Floppy disk drive
SafeBootMin: {533C5B84-EC70-11D2-9505-00C04F79DEAF} - Volume shadow copy
SafeBootMin: {71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F} - Volume
SafeBootMin: {745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA} - Human Interface Devices

SafeBootNet: 05983202.sys - Driver
SafeBootNet: 99225262.sys - Driver
SafeBootNet: AppMgmt - %SystemRoot%System32appmgmts.dll File not found
SafeBootNet: Base - Driver Group
SafeBootNet: Boot Bus Extender - Driver Group
SafeBootNet: Boot file system - Driver Group
SafeBootNet: File system - Driver Group
SafeBootNet: Filter - Driver Group
SafeBootNet: NDIS Wrapper - Driver Group
SafeBootNet: NetBIOSGroup - Driver Group
SafeBootNet: NetDDEGroup - Driver Group
SafeBootNet: Network - Driver Group
SafeBootNet: NetworkProvider - Driver Group
SafeBootNet: nm - C:WINDOWSsystem32driversnmnt.sys (Microsoft Corporation)
SafeBootNet: nm.sys - C:WINDOWSsystem32driversnmnt.sys (Microsoft Corporation)
SafeBootNet: PCI Configuration - Driver Group
SafeBootNet: PEVSystemStart - Service
SafeBootNet: PNP Filter - Driver Group
SafeBootNet: PNP_TDI - Driver Group
SafeBootNet: Primary disk - Driver Group
SafeBootNet: procexp90.Sys - Driver
SafeBootNet: SCSI Class - Driver Group
SafeBootNet: sermouse.sys - Driver
SafeBootNet: Streams Drivers - Driver Group
SafeBootNet: System Bus Extender - Driver Group
SafeBootNet: TDI - Driver Group
SafeBootNet: vga.sys - Driver
SafeBootNet: {36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} - Universal Serial Bus controllers
SafeBootNet: {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - CD-ROM Drive
SafeBootNet: {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - DiskDrive
SafeBootNet: {4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Standard floppy disk controller
SafeBootNet: {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Hdc
SafeBootNet: {4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Keyboard
SafeBootNet: {4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Mouse
SafeBootNet: {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Net
SafeBootNet: {4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - NetClient
SafeBootNet: {4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - NetService
SafeBootNet: {4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - NetTrans
SafeBootNet: {4D36E977-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - PCMCIA Adapters
SafeBootNet: {4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - SCSIAdapter
SafeBootNet: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - System
SafeBootNet: {4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Floppy disk drive
SafeBootNet: {71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F} - Volume
SafeBootNet: {745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA} - Human Interface Devices

ActiveX: {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608500} - Microsoft VM
ActiveX: {10072CEC-8CC1-11D1-986E-00A0C955B42F} - Vector Graphics Rendering (VML)
ActiveX: {2179C5D3-EBFF-11CF-B6FD-00AA00B4E220} - NetShow
ActiveX: {22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95} - Microsoft Windows Media Player 6.4
ActiveX: {283807B5-2C60-11D0-A31D-00AA00B92C03} - DirectAnimation
ActiveX: {2C7339CF-2B09-4501-B3F3-F3508C9228ED} - %SystemRoot%system32regsvr32.exe /s /n /i:/UserInstall %SystemRoot%system32themeui.dll
ActiveX: {36f8ec70-c29a-11d1-b5c7-0000f8051515} - Dynamic HTML Data Binding for Java
ActiveX: {3af36230-a269-11d1-b5bf-0000f8051515} - Offline Browsing Pack
ActiveX: {3bf42070-b3b1-11d1-b5c5-0000f8051515} - Uniscribe
ActiveX: {3FCC5E96-6901-3F3C-1E72-ED8B286B88A9} - Internet Explorer
ActiveX: {4278c270-a269-11d1-b5bf-0000f8051515} - Advanced Authoring
ActiveX: {44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C} - "%ProgramFiles%Outlook Expresssetup50.exe" /APP:OE /CALLER:WINNT /user /install
ActiveX: {44BBA842-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015B} - rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:WINDOWSINFmsnetmtg.inf,NetMtg.Install.PerUser.NT
ActiveX: {44BBA848-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C} - DirectShow
ActiveX: {44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015F} - DirectDrawEx
ActiveX: {45ea75a0-a269-11d1-b5bf-0000f8051515} - Internet Explorer Help
ActiveX: {4f216970-c90c-11d1-b5c7-0000f8051515} - DirectAnimation Java Classes
ActiveX: {4f645220-306d-11d2-995d-00c04f98bbc9} - Microsoft Windows Script 5.8
ActiveX: {5945c046-1e7d-11d1-bc44-00c04fd912be} - rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:WINDOWSINFmsmsgs.inf,BLC.QuietInstall.PerUser
ActiveX: {5A8D6EE0-3E18-11D0-821E-444553540000} - ICW
ActiveX: {5fd399c0-a70a-11d1-9948-00c04f98bbc9} - Internet Explorer Setup Tools
ActiveX: {630b1da0-b465-11d1-9948-00c04f98bbc9} - Browsing Enhancements
ActiveX: {6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6} - Microsoft Windows Media Player
ActiveX: {6fab99d0-bab8-11d1-994a-00c04f98bbc9} - MSN Site Access
ActiveX: {73fa19d0-2d75-11d2-995d-00c04f98bbc9} - Web Folders
ActiveX: {7790769C-0471-11d2-AF11-00C04FA35D02} - "%ProgramFiles%Outlook Expresssetup50.exe" /APP:WAB /CALLER:WINNT /user /install
ActiveX: {89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4340} - regsvr32.exe /s /n /i:U shell32.dll
ActiveX: {89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383} - C:WINDOWSsystem32ie4uinit.exe -BaseSettings
ActiveX: {89B4C1CD-B018-4511-B0A1-5476DBF70820} - C:WINDOWSsystem32Rundll32.exe C:WINDOWSsystem32mscories.dll,Install
ActiveX: {9381D8F2-0288-11D0-9501-00AA00B911A5} - Dynamic HTML Data Binding
ActiveX: {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F} - .NET Framework
ActiveX: {C3C986D6-06B1-43BF-90DD-BE30756C00DE} - RevokedRootsUpdate
ActiveX: {C9E9A340-D1F1-11D0-821E-444553540600} - Internet Explorer Core Fonts
ActiveX: {CC2A9BA0-3BDD-11D0-821E-444553540000} - Task Scheduler
ActiveX: {CDD7975E-60F8-41d5-8149-19E51D6F71D0} - Windows Movie Maker v2.1
ActiveX: {D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000} - Adobe Flash Player
ActiveX: {de5aed00-a4bf-11d1-9948-00c04f98bbc9} - HTML Help
ActiveX: {E92B03AB-B707-11d2-9CBD-0000F87A369E} - Active Directory Service Interface
ActiveX: {FC70C7EB-C303-AC3B-D2C0-DF62D2E0534F} - Microsoft Windows Media Player 6.4
ActiveX: <{12d0ed0d-0ee0-4f90-8827-78cefb8f4988} - C:WINDOWSsystem32ieudinit.exe
ActiveX: >{22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95} - C:WINDOWSinfunregmp2.exe /ShowWMP
ActiveX: >{26923b43-4d38-484f-9b9e-de460746276c} - C:WINDOWSsystem32ie4uinit.exe -UserIconConfig
ActiveX: >{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF} - "C:WINDOWSsystem32rundll32.exe" "C:WINDOWSsystem32iedkcs32.dll",BrandIEActiveSetup SIGNUP
ActiveX: >{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}MICROS - RunDLL32 IEDKCS32.DLL,BrandIE4 SIGNUP
ActiveX: >{881dd1c5-3dcf-431b-b061-f3f88e8be88a} - %systemroot%system32shmgrate.exe OCInstallUserConfigOE

Drivers32: msacm.ac3acm - C:WINDOWSSystem32ac3acm.acm (fccHandler)
Drivers32: msacm.iac2 - C:WINDOWSsystem32iac25_32.ax (Intel Corporation)
Drivers32: msacm.l3acm - C:WINDOWSsystem32l3codeca.acm (Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen IIS)
Drivers32: msacm.lameacm - C:WINDOWSSystem32lameACM.acm (http://www.mp3dev.org/)
Drivers32: msacm.sl_anet - C:WINDOWSSystem32sl_anet.acm (Sipro Lab Telecom Inc.)
Drivers32: msacm.trspch - C:WINDOWSSystem32tssoft32.acm (DSP GROUP, INC.)
Drivers32: MSVideo8 - C:WINDOWSSystem32vfwwdm32.dll (Microsoft Corporation)
Drivers32: vidc.3iv2 - C:WINDOWSSystem323ivxVfWCodec.dll (3ivx.com)
Drivers32: vidc.cvid - C:WINDOWSSystem32iccvid.dll (Radius Inc.)
Drivers32: vidc.DIVX - C:WINDOWSSystem32divx.dll (DivXNetworks, Inc.)
Drivers32: VIDC.HFYU - C:WINDOWSSystem32huffyuv.dll (Disappearing Inc.)
Drivers32: vidc.iv31 - C:WINDOWSSystem32ir32_32.dll ()
Drivers32: vidc.iv32 - C:WINDOWSSystem32ir32_32.dll ()
Drivers32: vidc.iv41 - C:WINDOWSSystem32ir41_32.ax (Intel Corporation)
Drivers32: vidc.iv50 - C:WINDOWSSystem32ir50_32.dll (Intel Corporation)
Drivers32: VIDC.VP31 - C:WINDOWSSystem32vp31vfw.dll (On2.com)
Drivers32: VIDC.VP60 - C:WINDOWSSystem32vp6vfw.dll (On2.com)
Drivers32: VIDC.VP61 - C:WINDOWSSystem32vp6vfw.dll (On2.com)
Drivers32: VIDC.VP62 - C:WINDOWSSystem32vp6vfw.dll (On2.com)
Drivers32: VIDC.wmv3 - C:WINDOWSSystem32wmv9vcm.dll (Microsoft Corporation)
Drivers32: vidc.XVID - C:WINDOWSSystem32xvidvfw.dll ()

CREATERESTOREPOINT
Restore point Set: OTL Restore Point

========== Files/Folders - Created Within 90 Days ==========

[2013.11.08 10:13:21 | 000,602,112 | ---- | C] (OldTimer Tools) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopOTL.exe
[2013.11.08 10:03:41 | 000,406,264 | ---- | C] (Bleeping Computer, LLC) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopsc-cleaner.exe
[2013.11.08 09:21:45 | 000,000,000 | --SD | C] -- C:ComboFix
[2013.11.08 09:01:06 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Qoobox
[2013.11.08 09:00:13 | 005,145,633 | R--- | C] (Swearware) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopComboFix.exe
[2013.11.08 08:55:06 | 000,386,464 | ---- | C] (Bleeping Computer, LLC) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopshow-hidden.exe
[2013.11.07 11:02:26 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDoctor Web
[2013.11.06 08:56:59 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopВИРУСНИ ОТЧЕТИ
[2013.11.05 17:32:04 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:FRST
[2013.11.05 16:17:39 | 001,089,445 | ---- | C] (Farbar) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopFRST.exe
[2013.11.05 10:22:52 | 000,492,146 | R--- | C] (Swearware) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopdds.exe
[2013.11.05 10:00:33 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVMy DocumentsPcSetup
[2013.11.05 09:19:53 | 000,000,000 | RH-D | C] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVRecent
[2013.10.31 14:24:51 | 000,000,000 | -HSD | C] -- C:WINDOWSftpcache
[2013.10.29 14:40:35 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSStart MenuProgramsHewlett-Packard
[2013.10.29 14:39:48 | 000,103,424 | ---- | C] (Hewlett-Packard Corporation) -- C:WINDOWSSystem32hpzpnp.dll
[2013.10.29 14:10:50 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:clj_cm4730mfp_prnsyswin_rw
[2013.10.21 09:16:06 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Program FilesCommon FilesJava
[2013.10.21 09:16:00 | 000,264,616 | ---- | C] (Oracle Corporation) -- C:WINDOWSSystem32javaws.exe
[2013.10.21 09:15:56 | 000,175,016 | ---- | C] (Oracle Corporation) -- C:WINDOWSSystem32javaw.exe
[2013.10.21 09:15:56 | 000,174,504 | ---- | C] (Oracle Corporation) -- C:WINDOWSSystem32java.exe
[2013.10.21 09:15:56 | 000,094,632 | ---- | C] (Oracle Corporation) -- C:WINDOWSSystem32WindowsAccessBridge.dll
[2013.10.21 09:15:10 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSStart MenuProgramsJava
[2013.08.29 16:18:15 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopHelvetika
[2013.08.19 11:09:15 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVMy DocumentsUpdater
[2013.08.13 09:44:24 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:WINDOWSSystem32MRT
[2011.03.09 10:32:16 | 000,047,360 | ---- | C] (VSO Software) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datapcouffin.sys
[7 C:WINDOWSSystem32*.tmp files -> C:WINDOWSSystem32*.tmp -> ]
[1 C:Program Files*.tmp files -> C:Program Files*.tmp -> ]

========== Files - Modified Within 90 Days ==========

[2013.11.08 10:13:21 | 000,602,112 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopOTL.exe
[2013.11.08 10:09:52 | 000,001,110 | ---- | M] () -- C:WINDOWStasksGoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004UA.job
[2013.11.08 10:09:00 | 000,001,058 | ---- | M] () -- C:WINDOWStasksGoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004Core.job
[2013.11.08 10:03:41 | 000,406,264 | ---- | M] (Bleeping Computer, LLC) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopsc-cleaner.exe
[2013.11.08 09:48:00 | 000,001,000 | ---- | M] () -- C:WINDOWStasksGoogleUpdateTaskMachineUA.job
[2013.11.08 09:32:15 | 000,000,830 | ---- | M] () -- C:WINDOWStasksAdobe Flash Player Updater.job
[2013.11.08 09:28:26 | 000,000,996 | ---- | M] () -- C:WINDOWStasksGoogleUpdateTaskMachineCore.job
[2013.11.08 09:28:22 | 000,002,048 | --S- | M] () -- C:WINDOWSbootstat.dat
[2013.11.08 09:00:13 | 005,145,633 | R--- | M] (Swearware) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopComboFix.exe
[2013.11.08 08:55:06 | 000,386,464 | ---- | M] (Bleeping Computer, LLC) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopshow-hidden.exe
[2013.11.08 08:53:52 | 000,000,438 | -H-- | M] () -- C:WINDOWStasksUser_Feed_Synchronization-{83E823F6-92D2-42FA-9EAA-201325D3ED35}.job
[2013.11.07 15:58:16 | 000,002,265 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSDesktopSkype.lnk
[2013.11.07 15:49:13 | 000,000,440 | ---- | M] () -- C:WINDOWShpbafd.ini
[2013.11.07 15:45:08 | 004,285,048 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopBulgarski_Vlakove.psd
[2013.11.07 15:44:48 | 005,090,152 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopВлакове.cdr
[2013.11.07 13:24:38 | 000,534,824 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopBulgarski_Vlakove.jpg
[2013.11.07 11:44:57 | 000,000,786 | ---- | M] () -- C:WINDOWSSystem32driversetchosts
[2013.11.07 10:51:32 | 000,000,041 | ---- | M] () -- C:WINDOWScrw.ini
[2013.11.07 09:53:12 | 134,522,712 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopvp2zk9qs.exe
[2013.11.06 16:45:50 | 000,005,382 | -HS- | M] () -- C:WINDOWSSystem32KGyGaAvL.sys
[2013.11.05 16:17:39 | 001,089,445 | ---- | M] (Farbar) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopFRST.exe
[2013.11.05 16:17:15 | 003,538,944 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopRogueKiller.exe
[2013.11.05 16:16:51 | 000,891,184 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopSecurityCheck.exe
[2013.11.05 15:39:04 | 000,002,389 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchMicrosoft Word.lnk
[2013.11.05 15:27:31 | 000,222,694 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopINSTRUKCIA 1.pdf
[2013.11.05 15:23:34 | 000,002,541 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopABBYY FineReader 7.0 Professional Edition.lnk
[2013.11.05 15:20:37 | 013,345,987 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopINSTRUKCIA 21.09.12.pdf
[2013.11.05 12:34:44 | 000,144,082 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopDDD expert_s4etovodstvo_13 ДДД Експерт.cdr
[2013.11.05 10:22:52 | 000,492,146 | R--- | M] (Swearware) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopdds.exe
[2013.11.05 10:00:34 | 000,087,608 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datainst.exe
[2013.11.05 10:00:34 | 000,047,360 | ---- | M] (VSO Software) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datapcouffin.sys
[2013.11.05 10:00:34 | 000,007,887 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datapcouffin.cat
[2013.11.05 10:00:34 | 000,001,144 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datapcouffin.inf
[2013.11.04 08:37:00 | 000,013,646 | ---- | M] () -- C:WINDOWSSystem32wpa.dbl
[2013.10.31 11:41:45 | 000,000,116 | ---- | M] () -- C:WINDOWSNeroDigital.ini
[2013.10.31 10:20:15 | 000,006,144 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataDCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
[2013.10.29 14:39:40 | 000,000,138 | ---- | M] () -- C:WINDOWSSystem32AddPort.ini
[2013.10.29 14:39:02 | 000,001,988 | ---- | M] () -- C:WINDOWSsounder.his
[2013.10.29 14:38:50 | 000,000,982 | ---- | M] () -- C:WINDOWShpntwksetup.ini
[2013.10.28 13:54:48 | 000,002,387 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchMicrosoft Excel.lnk
[2013.10.28 08:48:24 | 000,542,162 | ---- | M] () -- C:WINDOWSSystem32perfh009.dat
[2013.10.28 08:48:24 | 000,111,312 | ---- | M] () -- C:WINDOWSSystem32perfc009.dat
[2013.10.25 08:31:49 | 000,001,901 | ---- | M] () -- C:WINDOWSpanose.bin
[2013.10.21 09:15:27 | 000,002,370 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchGoogle Chrome.lnk
[2013.10.21 09:15:27 | 000,002,352 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopGoogle Chrome.lnk
[2013.10.11 10:28:55 | 002,174,224 | ---- | M] () -- C:WINDOWSSystem32FNTCACHE.DAT
[2013.10.09 15:32:25 | 000,692,616 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) -- C:WINDOWSSystem32FlashPlayerApp.exe
[2013.10.09 15:32:25 | 000,071,048 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) -- C:WINDOWSSystem32FlashPlayerCPLApp.cpl
[2013.10.08 06:50:41 | 000,094,632 | ---- | M] (Oracle Corporation) -- C:WINDOWSSystem32WindowsAccessBridge.dll
[2013.10.08 06:46:52 | 000,264,616 | ---- | M] (Oracle Corporation) -- C:WINDOWSSystem32javaws.exe
[2013.10.08 06:46:47 | 000,175,016 | ---- | M] (Oracle Corporation) -- C:WINDOWSSystem32javaw.exe
[2013.10.08 06:46:23 | 000,174,504 | ---- | M] (Oracle Corporation) -- C:WINDOWSSystem32java.exe
[2013.10.08 06:29:36 | 000,145,408 | ---- | M] (Oracle Corporation) -- C:WINDOWSSystem32javacpl.cpl
[2013.09.23 22:36:50 | 000,174,592 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32ie4uinit.exe
[2013.09.23 22:36:50 | 000,174,592 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheie4uinit.exe
[2013.09.23 20:33:58 | 001,215,488 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheurlmon.dll
[2013.09.23 20:33:58 | 000,920,064 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachewininet.dll
[2013.09.23 20:33:58 | 000,759,296 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachevgx.dll
[2013.09.23 20:33:58 | 000,611,840 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32mstime.dll
[2013.09.23 20:33:58 | 000,611,840 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachemstime.dll
[2013.09.23 20:33:58 | 000,206,848 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheoccache.dll
[2013.09.23 20:33:58 | 000,105,984 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32url.dll
[2013.09.23 20:33:58 | 000,105,984 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheurl.dll
[2013.09.23 20:33:58 | 000,067,072 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachemshtmled.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 011,113,472 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheieframe.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 006,017,536 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachemshtml.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 002,006,016 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheiertutil.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 001,469,440 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32inetcpl.cpl
[2013.09.23 20:33:57 | 001,469,440 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheinetcpl.cpl
[2013.09.23 20:33:57 | 000,630,272 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32msfeeds.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,630,272 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachemsfeeds.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,522,240 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachejsdbgui.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,184,320 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32iepeers.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,184,320 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheiepeers.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,055,296 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32msfeedsbs.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,055,296 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachemsfeedsbs.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,043,520 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32licmgr10.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,043,520 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachelicmgr10.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,025,600 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32jsproxy.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,025,600 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachejsproxy.dll
[2013.09.23 20:33:56 | 000,743,424 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheiedvtool.dll
[2013.09.23 20:33:56 | 000,387,584 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32iedkcs32.dll
[2013.09.23 20:33:56 | 000,387,584 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheiedkcs32.dll
[2013.09.23 20:33:56 | 000,018,944 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachecorpol.dll
[2013.09.23 20:33:56 | 000,018,944 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32corpol.dll
[2013.09.23 20:06:48 | 000,385,024 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32html.iec
[2013.09.16 13:01:08 | 000,007,304 | ---- | M] () -- C:WINDOWSdesctemp.dat
[2013.09.04 08:14:36 | 000,000,000 | ---- | M] () -- C:WINDOWScoreldrw.INI
[2013.09.02 12:04:12 | 000,406,690 | ---- | M] () -- C:WINDOWSFontData.fdb
[2013.08.29 03:31:44 | 001,878,656 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32win32k.sys
[2013.08.29 03:31:44 | 001,878,656 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachewin32k.sys
[7 C:WINDOWSSystem32*.tmp files -> C:WINDOWSSystem32*.tmp -> ]
[1 C:Program Files*.tmp files -> C:Program Files*.tmp -> ]

========== Files Created - No Company Name ==========

[2013.11.07 15:45:08 | 004,285,048 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopBulgarski_Vlakove.psd
[2013.11.07 13:23:15 | 005,090,152 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopВлакове.cdr
[2013.11.07 13:21:48 | 000,534,824 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopBulgarski_Vlakove.jpg
[2013.11.07 09:48:43 | 134,522,712 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopvp2zk9qs.exe
[2013.11.05 16:17:15 | 003,538,944 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopRogueKiller.exe
[2013.11.05 16:16:51 | 000,891,184 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopSecurityCheck.exe
[2013.11.05 15:23:25 | 000,222,694 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopINSTRUKCIA 1.pdf
[2013.11.05 15:20:37 | 013,345,987 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopINSTRUKCIA 21.09.12.pdf
[2013.11.05 12:34:44 | 000,144,082 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopDDD expert_s4etovodstvo_13 ДДД Експерт.cdr
[2013.10.29 14:39:40 | 000,000,138 | ---- | C] () -- C:WINDOWSSystem32AddPort.ini
[2013.10.29 14:39:02 | 000,001,988 | ---- | C] () -- C:WINDOWSsounder.his
[2013.10.29 14:37:41 | 000,000,982 | ---- | C] () -- C:WINDOWShpntwksetup.ini
[2013.09.16 13:01:08 | 000,007,304 | ---- | C] () -- C:WINDOWSdesctemp.dat
[2013.09.04 08:14:36 | 000,000,000 | ---- | C] () -- C:WINDOWScoreldrw.INI
[2013.05.16 15:29:38 | 000,006,144 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataDCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
[2013.05.07 15:40:31 | 000,256,000 | ---- | C] () -- C:WINDOWSPEV.exe
[2013.05.07 15:40:31 | 000,208,896 | ---- | C] () -- C:WINDOWSMBR.exe
[2013.05.07 15:40:31 | 000,098,816 | ---- | C] () -- C:WINDOWSsed.exe
[2013.05.07 15:40:31 | 000,080,412 | ---- | C] () -- C:WINDOWSgrep.exe
[2013.05.07 15:40:31 | 000,068,096 | ---- | C] () -- C:WINDOWSzip.exe
[2013.02.13 16:08:25 | 000,393,264 | ---- | C] () -- C:WINDOWSSystem32D125UR.DAT
[2013.02.13 16:08:25 | 000,008,575 | ---- | C] () -- C:WINDOWSSystem32D125UFW.INI
[2012.11.14 12:39:26 | 000,436,736 | ---- | C] () -- C:WINDOWSSystem32Autoserv.exe
[2012.08.09 11:42:56 | 008,892,928 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication Dataatscie.msi
[2012.02.28 12:24:54 | 000,003,072 | ---- | C] () -- C:WINDOWSSystem32iacenc.dll
[2011.07.25 09:05:07 | 000,000,012 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataReminderNextRun
[2011.03.16 12:43:08 | 000,001,759 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOV.recently-used.xbel
[2011.03.09 10:32:16 | 000,087,608 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datainst.exe
[2011.03.09 10:32:16 | 000,007,887 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datapcouffin.cat
[2011.03.09 10:32:16 | 000,001,144 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datapcouffin.inf
[2011.03.09 10:29:49 | 000,000,040 | --S- | C] () -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication Data.zreglib
[2010.12.07 13:55:15 | 000,002,528 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Data$_hpcst$.hpc
[2010.11.11 17:25:03 | 000,000,080 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataPitStop.EnfReg

========== ZeroAccess Check ==========

[2010.11.19 11:29:36 | 000,000,227 | RHS- | M] () -- C:WINDOWSassemblyDesktop.ini

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareClassesclsid{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}InProcServer32]

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareClassesclsid{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9}InProcServer32]

[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareClassesclsid{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}InProcServer32]
"" = %SystemRoot%system32shdocvw.dll -- [2008.04.14 02:12:05 | 001,499,136 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
"ThreadingModel" = Apartment

[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareClassesclsid{5839FCA9-774D-42A1-ACDA-D6A79037F57F}InProcServer32]
"" = %systemroot%system32wbemfastprox.dll -- [2009.02.09 14:10:48 | 000,473,600 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
"ThreadingModel" = Free

[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareClassesclsid{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1}InProcServer32]
"" = %systemroot%system32wbemwbemess.dll -- [2008.04.14 02:12:08 | 000,273,920 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
"ThreadingModel" = Both

========== LOP Check ==========

[2010.11.28 12:58:11 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataAcronis
[2009.01.16 11:43:22 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataBluetooth
[2009.01.12 10:54:09 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataCanonBJ
[2011.09.08 16:04:53 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataESET
[2011.03.17 08:57:23 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataF-Secure
[2012.09.18 10:00:27 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataInstallations
[2013.05.21 13:58:16 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataInstallMate
[2010.11.19 11:41:01 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataMicroinvest
[2012.10.01 14:04:46 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication Dataregid.1986-12.com.adobe
[2010.12.07 13:55:41 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataSamsung
[2011.03.09 10:29:49 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataSlySoft
[2011.09.09 12:23:10 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataZbshareware Lab
[2010.11.23 16:00:31 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataAcronis
[2012.03.08 09:20:34 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataArfequ
[2011.03.10 15:43:44 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataBitComet
[2013.11.07 10:39:19 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataCanon
[2011.03.17 09:10:11 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataCD-LabelPrint
[2011.03.10 10:19:29 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataCrystal Player
[2013.04.30 11:41:40 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataCuriolab
[2011.01.11 12:26:06 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataDesign Science
[2011.03.30 12:30:05 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataDisplayTune
[2011.03.17 08:57:31 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Dataf-secure
[2013.02.11 09:18:29 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataGarmin
[2013.02.22 14:02:20 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datagoalbit
[2011.03.16 17:06:24 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datagtk-2.0
[2011.09.12 08:48:05 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataK-PACS-Lite
[2010.11.11 16:14:54 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datamojosoft
[2012.03.08 11:31:40 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataOjupb
[2010.11.11 18:18:11 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataOpenOffice.org
[2010.11.26 12:23:52 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataOpera
[2012.06.13 16:05:04 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataOracle
[2011.03.15 11:06:22 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataPhotoScape
[2010.11.12 12:34:39 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataProxima Software
[2013.05.13 11:19:38 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataQuickScan
[2010.12.07 13:55:12 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataSamsung
[2012.02.17 10:29:03 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataTeamViewer
[2013.11.05 10:00:34 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataVso
[2012.09.26 17:10:48 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datawargaming.net
[2010.12.09 11:31:07 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataZbshareware Lab

========== Purity Check ==================== Custom Scans ==========

< %SYSTEMDRIVE%*.exe >

< MD5 for: EXPLORER.EXE >
[2008.04.14 02:12:19 | 001,033,728 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=12896823FB95BFB3DC9B46BCAEDC9923 -- C:WINDOWSexplorer.exe
[2008.04.14 02:12:19 | 001,033,728 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=12896823FB95BFB3DC9B46BCAEDC9923 -- C:WINDOWSServicePackFilesi386explorer.exe
[2006.02.28 14:00:00 | 001,032,192 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=A0732187050030AE399B241436565E64 -- C:WINDOWS$NtServicePackUninstall$explorer.exe

< MD5 for: SERVICES.EXE >
[2009.02.06 13:06:24 | 000,110,592 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=020CEAAEDC8EB655B6506B8C70D53BB6 -- C:WINDOWS$hf_mig$KB956572SP3QFEservices.exe
[2008.04.14 02:12:34 | 000,108,544 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=0E776ED5F7CC9F94299E70461B7B8185 -- C:WINDOWSServicePackFilesi386services.exe
[2009.02.06 13:11:05 | 000,110,592 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=65DF52F5B8B6E9BBD183505225C37315 -- C:WINDOWSsystem32dllcacheservices.exe
[2009.02.06 13:11:05 | 000,110,592 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=65DF52F5B8B6E9BBD183505225C37315 -- C:WINDOWSsystem32services.exe
[2006.02.28 14:00:00 | 000,108,032 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=C6CE6EEC82F187615D1002BB3BB50ED4 -- C:WINDOWS$NtServicePackUninstall$services.exe

< MD5 for: SVCHOST.EXE >
[2008.04.14 02:12:36 | 000,014,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=27C6D03BCDB8CFEB96B716F3D8BE3E18 -- C:WINDOWSServicePackFilesi386svchost.exe
[2008.04.14 02:12:36 | 000,014,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=27C6D03BCDB8CFEB96B716F3D8BE3E18 -- C:WINDOWSsystem32svchost.exe
[2006.02.28 14:00:00 | 000,014,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=8F078AE4ED187AAABC0A305146DE6716 -- C:WINDOWS$NtServicePackUninstall$svchost.exe
[2013.04.04 13:50:32 | 000,218,184 | ---- | M] () MD5=B4C6E3889BB310CA7E974A04EC6E46AC -- C:Program FilesMalwarebytes' Anti-MalwareChameleonsvchost.exe

< MD5 for: USERINIT.EXE >
[2006.02.28 14:00:00 | 000,024,576 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=39B1FFB03C2296323832ACBAE50D2AFF -- C:WINDOWS$NtServicePackUninstall$userinit.exe
[2008.04.14 02:12:38 | 000,026,112 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=A93AEE1928A9D7CE3E16D24EC7380F89 -- C:WINDOWSServicePackFilesi386userinit.exe
[2008.04.14 02:12:38 | 000,026,112 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=A93AEE1928A9D7CE3E16D24EC7380F89 -- C:WINDOWSsystem32dllcacheuserinit.exe
[2008.04.14 02:12:38 | 000,026,112 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=A93AEE1928A9D7CE3E16D24EC7380F89 -- C:WINDOWSsystem32userinit.exe

< MD5 for: WINLOGON.EXE >
[2006.02.28 14:00:00 | 000,502,272 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=01C3346C241652F43AED8E2149881BFE -- C:WINDOWS$NtServicePackUninstall$winlogon.exe
[2013.04.04 13:50:32 | 000,218,184 | ---- | M] () MD5=B4C6E3889BB310CA7E974A04EC6E46AC -- C:Program FilesMalwarebytes' Anti-MalwareChameleonwinlogon.exe
[2008.04.14 02:12:39 | 000,507,904 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=ED0EF0A136DEC83DF69F04118870003E -- C:WINDOWSServicePackFilesi386winlogon.exe
[2008.04.14 02:12:39 | 000,507,904 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=ED0EF0A136DEC83DF69F04118870003E -- C:WINDOWSsystem32winlogon.exe

< %systemroot%*. /rp /s >

< %systemdrive%$Recycle.Bin|@;true;true;true /fp >

========== Drive Information ==========

Physical Drives
---------------

Drive: .PHYSICALDRIVE0 - Fixedthard disk media
Interface type: IDE
Media Type: Fixedthard disk media
Model: ST3160815AS
Partitions: 4
Status: OK
Status Info: 0

Partitions
---------------

DeviceID: Disk #0, Partition #0
PartitionType: Installable File System
Bootable: True
BootPartition: True
PrimaryPartition: True
Size: 39.00GB
Starting Offset: 32256
Hidden sectors: 0


DeviceID: Disk #0, Partition #1
PartitionType: Extended w/Extended Int 13
Bootable: False
BootPartition: False
PrimaryPartition: False
Size: 110.00GB
Starting Offset: 41940702720
Hidden sectors: 0


========== Hard Links - Junction Points - Mount Points - Symbolic Links ==========
[C:WINDOWSassemblyGAC_32System.EnterpriseServices2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a] -> C:WINDOWSWinSxSx86_System.EnterpriseServices_b03f5f7f11d50a3a_2.0.0.0_x-ww_7d5f3790 -> Junction
[C:WINDOWSassemblyGAC_MSILIEExecRemote2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a] -> C:WINDOWSWinSxSMSIL_IEExecRemote_b03f5f7f11d50a3a_2.0.0.0_x-ww_6e57c34e -> Junction

< End of report >

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Публикувано изображение Стартирайте отново OTL, копирайте (Copy) и поставете (Paste) скриптовия текст от текстовото поле по-долу под колонката Custom Scans/Fixes, като не забравяте да копирате скрипта 1 към 1, както и двете точки преди първия ред на скрипта.

:Commands[CreateRestorePoint]:OTLO16 - DPF: {E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} (Reg Error: Value error.)MsConfig - StartUpReg: nod32kui - hkey= - key= - File not found autorun.inf /alldrivesrecycler /alldrivesipconfig /flushdns /c:Commands[purity][emptytemp][clearallrestorepoints][Reboot]
Публикувано изображение След като въведете скрипта от цитата по-горе натиснете бутона, маркиран в червено: Run Fix

Windows ще се рестартира и ще се създаде лог файл. Публикувайте съдържанието му с Copy/Paste в следващия си коментар.

По време на фикса с инструмента, не използвайте компютъра си!

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

All processes killed========== COMMANDS ==========Restore point Set: OTL Restore Point========== OTL ==========Starting removal of ActiveX control {E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C}C:Program FilesWebExieatgpc.inf moved successfully.Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftCode Store DatabaseDistribution Units{E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} deleted successfully.Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} deleted successfully.Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftActive SetupInstalled Components{E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} not found.Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} not found.Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftShared ToolsMSConfigStartUpRegnod32kui deleted successfully.========== COMMANDS ==========[EMPTYTEMP]User: Administrator->Temp folder emptied: 0 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 209685 bytesUser: Administrator.VODOLEY-3DCD17E->Temp folder emptied: 0 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytesUser: All UsersUser: All Users.WINDOWSUser: Default User->Temp folder emptied: 0 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytesUser: Default User.WINDOWS->Temp folder emptied: 0 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytesUser: Ivan->Temp folder emptied: 37878078 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 155545 bytesUser: IVAN STAMENOV->Temp folder emptied: 272830 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 10344899 bytes->Java cache emptied: 10946723 bytes->Google Chrome cache emptied: 0 bytes->Opera cache emptied: 23636403 bytes->Flash cache emptied: 2841 bytesUser: LocalService->Temp folder emptied: 0 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytesUser: LocalService.NT AUTHORITY->Temp folder emptied: 0 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytesUser: NetworkService->Temp folder emptied: 0 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 402 bytesUser: NetworkService.NT AUTHORITY->Temp folder emptied: 115502 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes%systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes%systemroot% .tmp files removed: 0 bytes%systemroot%System32 .tmp files removed: 4614161 bytes%systemroot%System32dllcache .tmp files removed: 0 bytes%systemroot%System32drivers .tmp files removed: 0 bytesWindows Temp folder emptied: 49152 bytes%systemroot%system32configsystemprofileLocal SettingsTemp folder emptied: 92295944 bytes%systemroot%system32configsystemprofileLocal SettingsTemporary Internet Files folder emptied: 33170 bytesRecycleBin emptied: 0 bytesTotal Files Cleaned = 172.00 mbRestore point Set: OTL Restore PointOTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 11082013_114310FilesFolders moved on Reboot...FileFolder C:WINDOWStempPerflib_Perfdata_7a4.dat not found!PendingFileRenameOperations files...Registry entries deleted on Reboot...

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Изтрийте вашето копие на Комбофикс (като изтриете иконата Публикувано изображение от вашия десктоп)...изтеглете ново свежо копие от тук и го запазете на десктопа си.Направете нова проверка по инструкцията от пост 10. Дано този път се генерира дневник..!

 

 

 

 Публикувано изображение Стартирайте програмата Malwarebytes' Anti-Malware отново и изберете "Perform quick scan", след това кликнете на Scan.
* Когато сканирането завърши, кликнете на OK, след това Show Results, за да видите резултата
* Уверете се, че на всички редове има отметки, и кликнете на Remove Selected.
* Когато всичко бъде премахнато, в Notepad ще бъде отворен лог.
 
Копирайте този лог и го публикувайте в следващия си коментар по темата.

 

 

Публикувано изображение Изтеглете програмата: ESET Online Scanner

 • [*]Стартирайте esetsmartinstaller_enu.exe
Публикувано изображение [*]Сложете отметка на YES, I accept the Terms of Use и изберете Start:

 • [*]
Публикувано изображение

 • [*]Скенерът ще започне да изтегля компонентите, които са му необходими:

 • [*]
Публикувано изображение

Уверете се, че е премахната отметката от:

 • [*]
Remove found threats

Уверете се че са маркирани следните позиции:

 • [*]
Scan Archives

Кликнете върху Advanced Settings и маркирайте следните опции:

 • [*]
Scan for potentially unwanted applications [*]Scan for potentially unsafe applications [*]Enable Anti-Stealth Technology

Накрая изберете Start
Скенерът ще започне да изтегля последните дефиниции.

 • [*]След, като сканирането завърши изберете
Finish. [*]Отидете в: C:Program FilesESETESET Online Scanner [*]Отворете файла log.txt , копирайте съдържанието му и го поставете в следващия си коментар

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Комбо фикса отново не генерира дневник.

 

Ето лога от Он лайн скенера на НОД.

 

 

ESETSmartInstaller@High as downloader log:all ok# version=8# OnlineScannerApp.exe=1.0.0.1# OnlineScanner.ocx=1.0.0.6920# api_version=3.0.2# EOSSerial=f6f8cfe7d01572479bf7927c6a06a058# engine=15805# end=finished# remove_checked=false# archives_checked=true# unwanted_checked=true# unsafe_checked=true# antistealth_checked=true# utc_time=2013-11-08 01:59:02# local_time=2013-11-08 03:59:02 (+0200, FLE Standard Time)# country="Bulgaria"# lang=1033# osver=5.1.2600 NT Service Pack 3# compatibility_mode=8199 16776701 100 100 268683 90989696 0 0# scanned=155861# found=5# cleaned=0# scan_time=10682# nod_component=V3 Build:0x30000000sh=108F7BA2C55904BEA6CAB0A38BF3AAA525AC86C6 ft=1 fh=ffb44b9202cc9a8a vn="a variant of Win32/Bundled.Toolbar.Ask application" ac=I fn="E:sansung 5212MyPhoneExplorer 1.8.0.exe"sh=7E7BE214CBC7AC4C407F9AC4CDAE892B051BB8D1 ft=0 fh=0000000000000000 vn="a variant of Win32/TFTPD32.A application" ac=I fn="F:Citroen C5PSA DiagBox v7DiagBox V7.02 Already patched.iso"sh=4DE53C0CBE8CCAD9D1A4F093AE829254B420B4E5 ft=1 fh=5243f792d097b9c1 vn="a variant of Win32/Keygen.DO application" ac=I fn="F:DownloadsAdobe Acrobat Professional 10AAXPKeygenKeygen.exe"sh=832119DF5D5943F57011B43DD7CB19FA5516B043 ft=0 fh=0000000000000000 vn="a variant of Win32/HackTool.Patcher.A application" ac=I fn="F:instal GalEverest.Ultimate.Edition.v2.00.Finalcrack.rar"sh=9C38E0F56A7516A0E8782CFD0588C7AC6BA53880 ft=0 fh=0000000000000000 vn="a variant of Win32/Keygen.CY application" ac=I fn="F:instal GalNero6.0.0.19Nero6KeyGens.zip"

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Комбо фикса отново не генерира дневник.

 

Опитайте така:

 

Публикувано изображение Кликнете на Start > Run или натиснете клавишната комбинация Windows Key + R и с Copy / Paste  в отворилия се прозорец,въведете:

 

C:ComboFix.txt

 

и натиснете OK. Моля, публикувайте съдържанието му в следващия си пост.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

И да вземем малко по генерални решения..:
 
 
СТЪПКА 1
 
Временно спрете System Restore => Десен бутон на My Computer => Properties => System Restore => сложете отметка пред => Turn Off System Restore on all drives.

 
СТЪПКА 2

Забранете и Autorun/Autoplay:

* Изтеглете Panda USB Vaccine
* Натиснете бутона Vaccinate Computer..
 
 
СТЪПКА 3
Отворете и настройките на мрежовата карта и премахнете отметката пред File and Printer Sharing for Microsoft Networks и потвърдете с ОК.

Публикувано изображение

 
 
 
СТЪПКА 4
 
Изтеглете ATF Cleaner
Запазете го на вашия десктоп.

* Кликнете два пъти върху ATF-Cleaner.exe , за да стартирате програмата.
* Кликнете на Select All, който се намира в най-долната част на списъка.
* Махнете отметката пред Prefetch.
* Кликнете на бутона Empty Selected.

Публикувано изображение
 
 
 
 
СТЪПКА 5
 
Публикувано изображение Изтеглете Windows Worms Doors Cleaner 1.4.1.Стартирайте инструмента и натиснете всички опции с червен цвят.
Ще се наложи рестарт на системата за да влезнат промените в сила.
 
 
 
СТЪПКА 6

Публикувано изображение Изтегеглете Safe XP .Разархивирате и стартирате инструмента.Приложете настройките от снимката:

Публикувано изображение

След това просто натиснете Apply.
 
 
След всичко това правим контролни сканирания с:
 
Публикувано изображение Изтеглете Malwarebytes' Anti-Malware или от тук (не забравяйте да обновите програмата с нови дефиниции)
* Кликнете два пъти върху mbam-setup.exe, за да инсталирате програмата.
* Уверете се, че са поставени отметки на Update Malwarebytes' Anti-Malware и Launch Malwarebytes' Anti-Malware. След това кликнете на Finish.
* Ако има намерени обновявания, тя ще ги изтегли и инсталира.
* Стартирайте програмата и изберете "Perform Full Scan", след това кликнете на Scan.
* Сканирането ще отнеме малко време, затова моля да бъдете търпеливи.
* Когато сканирането завърши, кликнете на OK, след това Show Results, за да видите резултата
* Уверете се, че на всички редове има отметки, и кликнете на Remove Selected.
* Когато всичко бъде премахнато, в Notepad ще бъде отворен лог.
Копирайте този лог и го публикувайте в следващия си коментар по темата.
Забележка: Ако MalwareBytes' Anti-Malware се затрудни в премахването на откритите вируси/заплахи, той ще поиска да рестартира компютъра Ви и по време на рестартирането да премахне проблемните вируси/заплахи. Ако бъдете попитани, потвърдете че желаете вашия компютър да бъде рестартиран
 
 
 
Публикувано изображение Изтеглете програмата: ESET Online Scanner

 • [*]Стартирайте esetsmartinstaller_enu.exe Публикувано изображение [*]Сложете отметка на
YES, I accept the Terms of Use и изберете Start:


Публикувано изображение [*]Скенерът ще започне да изтегля компонентите, които са му необходими:

Публикувано изображение [*]Уверете се, че има отметки на следните редове:


Публикувано изображение

 • [*]Накрая изберете
Start [*]Скенерът ще започне да изтегля последните дефиниции. [*]След, като сканирането завърши изберете Finish. [*]Отидете в: C:Program FilesESETESET Online Scanner [*]Отворете файла log.txt , копирайте съдържанието му и го поставете в следващия си коментар.

 • Харесва ми 3

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Комбо фикс отново не генерира отчет.

 

При стартирането на  Windows Worms Doors Cleaner 1.4.1 се генерира следното съобщение

 

 Your system seems to be infected by a virus, your SVCHOST virtual memory usage 37796KO is beyond usual values. It is strongly advised to check your system with an AntiVirus up to date and an AntiTrojans.

 

след натискане на ОК продължи.

 

Отчетите от сканирането с антивирусните ще пусна по-късно след като приключат.

 

Другите стъпки са изпълнени.

 

До кога ще е спряно споделянето на принтерите ?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Това са логовете от сканирането. alwarebytes Anti-Malware (PRO) 1.75.0.1300www.malwarebytes.orgВерсия на базата от данни: v2013.11.11.03Windows XP Service Pack 3 x86 NTFSInternet Explorer 8.0.6001.18702IVAN STAMENOV :: IVAN [администратор]Защита: включена11.11.2013 11:26:45mbam-log-2013-11-11 (11-26-45).txtТип сканиране: Пълно сканиране (C:|D:|E:|F:|)Включени опции за сканиране: Памет | Автоматично зареждане | Системен регистър | Файлова система | Евристики/Допълнителни | Евристики/Shuriken | PUP | PUMИзключени опции за сканиране: P2PСканирани обекти: 501621Изминало време: 1 час(а), 4 минута(и), 17 секунда(и)Открити процеси в паметта: 0(Не бяха открити зловредни обекти)Открити модули в паметта: 0(Не бяха открити зловредни обекти)Открити ключове в системния регистър: 0(Не бяха открити зловредни обекти)Открити стойности в системния регистър: 0(Не бяха открити зловредни обекти)Открити информационни обекти в системния регистър: 0(Не бяха открити зловредни обекти)Открити папки: 0(Не бяха открити зловредни обекти)Открити файлове: 0(Не бяха открити зловредни обекти)(край) ESETSmartInstaller@High as downloader log:all ok# version=8# OnlineScannerApp.exe=1.0.0.1# OnlineScanner.ocx=1.0.0.6920# api_version=3.0.2# EOSSerial=f6f8cfe7d01572479bf7927c6a06a058# engine=15832# end=finished# remove_checked=false# archives_checked=true# unwanted_checked=true# unsafe_checked=true# antistealth_checked=true# utc_time=2013-11-11 01:50:49# local_time=2013-11-11 03:50:49 (+0200, FLE Standard Time)# country="Bulgaria"# lang=1033# osver=5.1.2600 NT Service Pack 3# compatibility_mode=8199 16776701 100 100 527390 91248403 0 0# scanned=156103# found=5# cleaned=0# scan_time=10596# nod_component=V3 Build:0x30000000sh=108F7BA2C55904BEA6CAB0A38BF3AAA525AC86C6 ft=1 fh=ffb44b9202cc9a8a vn="a variant of Win32/Bundled.Toolbar.Ask application" ac=I fn="E:sansung 5212MyPhoneExplorer 1.8.0.exe"sh=7E7BE214CBC7AC4C407F9AC4CDAE892B051BB8D1 ft=0 fh=0000000000000000 vn="a variant of Win32/TFTPD32.A application" ac=I fn="F:Citroen C5PSA DiagBox v7DiagBox V7.02 Already patched.iso"sh=4DE53C0CBE8CCAD9D1A4F093AE829254B420B4E5 ft=1 fh=5243f792d097b9c1 vn="a variant of Win32/Keygen.DO application" ac=I fn="F:DownloadsAdobe Acrobat Professional 10AAXPKeygenKeygen.exe"sh=832119DF5D5943F57011B43DD7CB19FA5516B043 ft=0 fh=0000000000000000 vn="a variant of Win32/HackTool.Patcher.A application" ac=I fn="F:instal GalEverest.Ultimate.Edition.v2.00.Finalcrack.rar"sh=9C38E0F56A7516A0E8782CFD0588C7AC6BA53880 ft=0 fh=0000000000000000 vn="a variant of Win32/Keygen.CY application" ac=I fn="F:instal GalNero6.0.0.19Nero6KeyGens.zip"

 

************************************************************************************************************************************

В момента не засичам дейност в карантината на НОД 32. От сутринта няма нови атаки.

Редактирано от stamenov1 (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от rvp
   здравейте,
    
   Проблема е че след рестарт или изключване процесът отива на 100% и трябва да го спирам ръчно. ето логовете:
    
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 01.09.2018 03
   Ran by kpacko (administrator) on KPACKO-MOBILEPC (07-09-2018 10:02:30)
   Running from C:\Users\kpacko\Desktop
   Loaded Profiles: kpacko (Available Profiles: kpacko)
   Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Language: Български (България)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
   (Apple Inc.) C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
   (Apple Inc.) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
   (Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe
   (Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
   (Intel® Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe
   (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe
   (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe
   () C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\AccelerometerP11\FF_Protection.exe
   (Apple Inc.) C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
   (Renesas Electronics Corporation) C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe
   (Apple Inc.) C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
   () C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\WinRAR\Precomp\precomp.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe [6611048 2011-02-18] (Realtek Semiconductor)
   HKLM\...\Run: [RtHDVBg] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [2188904 2011-01-18] (Realtek Semiconductor)
   HKLM\...\Run: [FreeFallProtection] => C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\AccelerometerP11\FF_Protection.exe [727664 2010-09-24] ()
   HKLM\...\Run: [iTunesHelper] => C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [298296 2018-07-06] (Apple Inc.)
   HKLM-x32\...\Run: [NUSB3MON] => C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe [113288 2010-11-17] (Renesas Electronics Corporation)
   HKU\S-1-5-21-2772379611-2548023608-3356451699-1000\...\Run: [DAEMON Tools Lite] => C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [3672640 2013-03-14] (Disc Soft Ltd)
   IFEO\LogTransport2.exe: [Debugger] 0
   Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Windows.vbs [2018-02-26] ()
   GroupPolicy: Restriction ? <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{EDC66EE9-FC63-456B-9263-6FA1362BFECA}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{F056F4A9-7DE8-4608-90FE-D6F4B68785AC}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\S-1-5-21-2772379611-2548023608-3356451699-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:NewsFeed
   FireFox:
   ========
   FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-17] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-17] (Google Inc.)
   Chrome: 
   =======
   CHR NewTab: Default ->  Active:"chrome-extension://jpfpebmajhhopeonhlcgidhclcccjcik/newtab.html"
   CHR Session Restore: Default -> is enabled.
   CHR Profile: C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-09-07]
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-12]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-12]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-09-15]
   CHR Extension: (Auto Copy) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bijpdibkloghppkbmhcklkogpjaenfkg [2018-01-11]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-09-15]
   CHR Extension: (Forecastfox (fix version)) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\boljdehmejbffnfiiicckjhafabdepnd [2018-08-05]
   CHR Extension: (uBlock Origin) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm [2018-08-27]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-10-12]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-17]
   CHR Extension: (Speed Dial 2 Нов раздел) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jpfpebmajhhopeonhlcgidhclcccjcik [2018-03-28]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-03]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-09-15]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-09-07]
   CHR Profile: C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\System Profile [2018-04-26]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S4 AGSService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe [2227312 2017-02-27] (Adobe Systems, Incorporated)
   R2 Apple Mobile Device Service; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [83768 2018-07-05] (Apple Inc.)
   S3 MyWiFiDHCPDNS; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe [268704 2016-04-04] ()
   R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [11644656 2018-08-13] (TeamViewer GmbH)
   R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2017-07-17] (Microsoft Corporation)
   R2 ZeroConfigService; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe [3833248 2016-04-04] (Intel® Corporation)
   R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe" -s NVDisplay.ContainerLocalSystem -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NVDisplay.ContainerLocalSystem.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem" -r -p 30000
   R2 NvTelemetryContainer; "C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe" -s NvTelemetryContainer -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NvTelemetryContainer.log" -l 3 -d "C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\plugins" -r
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 CisUtMonitor; C:\Windows\System32\DRIVERS\CisUtMonitor.sys [54192 2017-07-04] (CrystalIdea Software)
   R1 dtsoftbus01; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [283200 2017-09-16] (DT Soft Ltd)
   R0 iaStorF; C:\Windows\System32\DRIVERS\iaStorF.sys [28216 2012-12-11] (Intel Corporation)
   R3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\System32\drivers\nvvad64v.sys [59240 2018-03-16] (NVIDIA Corporation)
   U4 AdobeARMservice; no ImagePath
   U3 SwitchBoard; no ImagePath
   S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-09-07 10:02 - 2018-09-07 10:03 - 000009284 _____ C:\Users\kpacko\Desktop\FRST.txt
   2018-09-07 10:02 - 2018-09-07 10:02 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-09-07 10:01 - 2018-09-07 10:01 - 002413056 _____ (Farbar) C:\Users\kpacko\Desktop\FRST64.exe
   2018-09-06 22:25 - 2018-09-06 13:48 - 000083968 _____ C:\Users\kpacko\Desktop\Working_Schedule_01-10_Sep_Update_4.xls
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-03 18:55 - 000109568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hlink.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 06:18 - 000096864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 06:07 - 000263776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hal.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 06:02 - 001665320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000361984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000345600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000312320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000190464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpchttp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000094208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\setbcdlocale.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:58 - 001163264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:58 - 000463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certcli.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:58 - 000419840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:58 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:58 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptbase.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:58 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcrypt.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:45 - 004054192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:45 - 003959984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:43 - 001315512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:42 - 001114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:42 - 000666112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:42 - 000275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:42 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:42 - 000082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcrypt.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:42 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000554496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000261120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpchttp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000644096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000342528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certcli.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\appidapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:26 - 000148480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidpolicyconverter.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:26 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:26 - 000017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidcertstorecheck.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:25 - 000064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:22 - 000338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:21 - 000296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:21 - 000129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\videoprt.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:17 - 000291328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:17 - 000160256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:17 - 000129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:16 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:16 - 000064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\amdk8.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:16 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\intelppm.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:16 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\processr.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:16 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\amdppm.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:16 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:16 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:11 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:11 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:11 - 000007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:11 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:10 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptbase.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:10 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:10 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:10 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:10 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-20 02:53 - 000396936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-20 01:58 - 000350272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:48 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:47 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:35 - 002902016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:34 - 000066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:33 - 000576512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:33 - 000417280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:33 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:32 - 000088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:30 - 005778432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:26 - 000054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:25 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:23 - 000615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:22 - 020286464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:22 - 000794624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:22 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:22 - 000116224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:21 - 000814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:16 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:14 - 000969216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:11 - 000489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:05 - 000497664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:05 - 000077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:04 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:04 - 000087552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdc.ocx
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:04 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:03 - 000107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:03 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:01 - 002295808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:00 - 000199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:00 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:58 - 000315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:58 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:57 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:56 - 000476160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:56 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:55 - 000662016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:55 - 000115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:54 - 000620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:47 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:46 - 015283712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:46 - 000416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:45 - 000809472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:45 - 000728064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:43 - 002136064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:43 - 001359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:42 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:41 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inseng.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:41 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdc.ocx
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:39 - 000168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:38 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:37 - 000279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:35 - 000130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\occache.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:32 - 004494848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:31 - 004510720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:30 - 000230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:28 - 013679616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:28 - 002059776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:28 - 000696320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:27 - 001155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:20 - 001554944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:09 - 004037632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:09 - 000800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:06 - 001329152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:04 - 000710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-13 22:19 - 001894080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-13 22:19 - 000377024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netio.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-13 22:19 - 000287936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-08 19:08 - 000383680 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-08 19:02 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpk.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-08 19:01 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dciman32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-08 18:47 - 000309440 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-08 18:42 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\lpk.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-06 19:09 - 000947904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndis.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-06 19:03 - 000008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msimg32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-06 18:48 - 000004608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msimg32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-29 18:55 - 000695808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cscsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-29 18:55 - 000045568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cscapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-29 18:55 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cscdll.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-29 18:40 - 000023040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cscdll.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-29 18:14 - 000516096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\csc.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-29 18:09 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cscapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 19:01 - 000114368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\consent.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:55 - 000504320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msihnd.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:55 - 000484864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StructuredQuery.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:54 - 001942016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\authui.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:54 - 000070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appinfo.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:43 - 000363520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\StructuredQuery.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:42 - 002366464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:42 - 000337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msihnd.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:41 - 001806848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\authui.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:21 - 000128512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msiexec.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:16 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-16 08:11 - 000467856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-13 19:20 - 014185984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-13 19:19 - 001867776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-13 18:55 - 012880384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-13 18:54 - 001499648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 19:21 - 000369664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\zipfldr.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 19:20 - 000512000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcss.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 19:19 - 000357888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dnsapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 19:19 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dnsrslvr.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 19:19 - 000008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comcat.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 18:55 - 001417728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ole32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 18:55 - 000330240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\zipfldr.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 18:54 - 000269824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 18:29 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comcat.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-07 19:19 - 000749568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FirewallAPI.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-07 18:57 - 000463360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FirewallAPI.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-07 18:49 - 000077312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mpsdrv.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-07 18:34 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wfapigp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:44 - 000206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfps.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:24 - 000055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rrinstaller.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:23 - 000024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfpmp.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:13 - 003207168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:13 - 000782848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webservices.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:13 - 000103424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfps.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:01 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rrinstaller.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:01 - 000023040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfpmp.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-12 05:07 - 000076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidclass.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-12 05:07 - 000033152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidparse.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-12 05:07 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidusb.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-12 00:19 - 000084480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\INETRES.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-11 03:40 - 000741888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcomm.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-11 03:40 - 000084480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\INETRES.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000998912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000918296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ucrtbase.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000065880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000063832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000021848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000020824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000019288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000018776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000017752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000017752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000017240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000017240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000016216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000015704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000015704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000015192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000014168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000014168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000013656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000013656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000013656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000013152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-25 19:02 - 000124416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wkssvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-25 18:18 - 000115200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-23 02:40 - 000582144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleaut32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-18 19:03 - 000701952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hhctrl.ocx
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-18 19:03 - 000053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hhsetup.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-18 18:51 - 000523776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hhctrl.ocx
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-18 18:51 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hhsetup.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-18 18:41 - 000016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\hh.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-18 18:35 - 000015360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hh.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-11 19:38 - 000194048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\itircl.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-11 19:36 - 000158720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\itircl.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 19:36 - 000236032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srvsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 19:36 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sscore.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 19:34 - 000525824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\catsrvut.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 19:33 - 001241600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comsvcs.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 19:32 - 000487936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\catsrvut.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 19:00 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sscore.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 18:48 - 000464384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 18:47 - 000406016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv2.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 18:47 - 000169984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srvnet.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-07 19:41 - 000371392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clfs.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 20:16 - 000174080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuwebv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 20:12 - 003165184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 20:12 - 000192512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 20:12 - 000098816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 20:07 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSetupUI.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:57 - 000573440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:57 - 000093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wudriver.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:57 - 000035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapp.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:57 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wups.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:53 - 002651648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:53 - 000709120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:52 - 000140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:52 - 000037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:52 - 000037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:52 - 000036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:52 - 000012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wu.upgrade.ps.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-06 21:11 - 000052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wsnmp32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-06 21:07 - 000067072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsnmp32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-22 06:28 - 000217600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSCard.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-22 06:06 - 000134656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WinSCard.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000367296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\msrpc.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000334528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\acpi.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000185024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pci.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000122560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\NV_AGP.SYS
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000068288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\volmgr.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000064192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ULIAGPKX.SYS
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000063168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\termdd.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000060608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\AGP440.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000036032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\vdrvroot.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000031936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mssmbios.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000020160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\isapnp.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000015040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\msisadrv.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000012096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\swenum.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:23 - 002292224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSVidCtl.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:23 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\racpldlg.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:11 - 000119296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\racpldlg.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 20:36 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MsraLegacy.tlb
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 20:25 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wmiacpi.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 20:25 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\errdev.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 20:25 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsraLegacy.tlb
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-12 19:40 - 000407040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scesrv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-12 19:27 - 004834816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xpsrchvw.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-12 19:26 - 000308224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\scesrv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-12 19:16 - 003405824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xpsrchvw.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-11 19:41 - 001133568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdosys.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-11 19:22 - 000805376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cdosys.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:21 - 000288488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fltMgr.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:21 - 000213736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdyboost.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 001741312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sysmain.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 001361408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistSvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 001110528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schedsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000961024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\actxprxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000842752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nshwfp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000473600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\taskcomp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000444928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winhttp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000439296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\p2psvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000366592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wcncsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000327168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pnrpsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000324096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FWPUCLNT.DLL
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000264704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\P2P.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncsi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDist.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000131584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistWSDDiscoProv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000120320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcnApi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000101376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fdWCN.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000095744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rascfg.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlaapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000051200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistHttpTrans.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcnEapPeerProxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcnEapAuthProxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wshqos.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wshnetbs.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:04 - 000559616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spoolsv.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000666624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nshwfp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000351744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winhttp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000304640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\taskcomp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000276992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wcncsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000217600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\P2P.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000216576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FWPUCLNT.DLL
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncsi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000139776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PeerDist.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fdWCN.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000081408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rascfg.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nlaapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:59 - 000309760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\actxprxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:55 - 000131584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pacer.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:55 - 000088576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wanarp.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:55 - 000058368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndproxy.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:55 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netbios.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:55 - 000024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndistapi.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:50 - 000455680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winlogon.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:47 - 000244224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmicsvc.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:46 - 000051712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmictimeprovider.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:43 - 000086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcnApi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:43 - 000033280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rasmxs.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:43 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rasser.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:43 - 000020480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcnEapPeerProxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:43 - 000019968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcnEapAuthProxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:43 - 000013824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wshqos.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:41 - 000754176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\http.sys
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:36 - 000625664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mscms.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:36 - 000229376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wintrust.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:36 - 000190976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:36 - 000141824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptnet.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:36 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TabSvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:36 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcsPlugInService.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:08 - 001176576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\crypt32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:08 - 000481792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mscms.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:08 - 000179200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wintrust.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:08 - 000145920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:08 - 000106496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptnet.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 19:04 - 000404992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wisptis.exe
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 18:49 - 000032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcsPlugInService.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-03 18:39 - 000084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hlink.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 06:20 - 000708272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 06:06 - 000156256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 06:05 - 005553760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 06:00 - 000633080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:59 - 001211904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:59 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:59 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:58 - 001461760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:58 - 000731648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:57 - 000880640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:57 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:41 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:41 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:41 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:40 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-19 09:15 - 025745408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-19 07:04 - 000047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-08 19:02 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\t2embed.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-08 19:02 - 000100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontsub.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-08 19:01 - 000046080 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-08 18:42 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\t2embed.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-08 18:41 - 000071680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-08 18:41 - 000010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dciman32.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-08 18:13 - 000034304 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-07 18:24 - 003226112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-06 19:03 - 000056832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf3216.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-06 18:48 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf3216.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-29 18:55 - 000137728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CscMig.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-27 18:55 - 003246592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msi.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-27 18:55 - 000025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msimsg.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-27 18:42 - 000025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msimsg.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-21 06:33 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tzres.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-21 06:09 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tzres.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-16 08:24 - 000459632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ci.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-16 08:11 - 000634272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-13 19:23 - 000140992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-13 19:18 - 000680960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 19:20 - 002066432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ole32.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 19:20 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleres.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 18:55 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleres.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 18:44 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dnscacheugc.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 18:28 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dnscacheugc.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 002860032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aitstatic.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 001602048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 000783872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 000612352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 000470016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\centel.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 000443392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 000301056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 000246272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-07 19:20 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wfapigp.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-07 19:19 - 000828928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MPSSVC.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-07 19:19 - 000108544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icfupgd.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-15 07:16 - 001681088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-15 06:44 - 004120576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-15 06:44 - 001159680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webservices.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-15 06:44 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mferror.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-15 06:13 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mferror.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-12 00:19 - 000977408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcomm.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-02 18:32 - 000344064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbhub.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-02 18:32 - 000325632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbport.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-02 18:32 - 000099840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbccgp.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-02 18:32 - 000056320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbehci.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-02 18:32 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbuhci.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-02 18:32 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbohci.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-02 18:32 - 000007808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbd.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-04-23 03:00 - 000876032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleaut32.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-04-11 19:38 - 000170496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\itss.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-04-11 19:36 - 000142848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\itss.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-04-10 19:35 - 001735168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comsvcs.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-03-10 20:11 - 000340480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msexcl40.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-03-06 21:13 - 000148160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\basecsp.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-03-06 21:11 - 000184320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\scksp.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-03-06 21:10 - 000170176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\basecsp.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-03-06 21:07 - 000229376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scksp.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-02-10 21:35 - 000023744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\streamci.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-02-10 21:11 - 003665920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSVidCtl.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-02-10 21:11 - 000133120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrahc.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-02-10 20:36 - 000108032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msra.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-02-10 20:36 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sdchange.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-02-10 20:26 - 000653312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msra.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-02-10 20:26 - 000051712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sdchange.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 002004480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000863232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IKEEXT.DLL
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000705024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BFE.DLL
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000303104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlasvc.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasdiag.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ndptsp.tsp
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000053760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmicres.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kmddsp.tsp
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasmxs.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000039424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\traffic.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasser.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6r.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:00 - 001390080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:00 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rasdiag.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:00 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ndptsp.tsp
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:00 - 000033280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\traffic.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:00 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6r.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 04:46 - 000128512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IcCoinstall.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 04:43 - 000038912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kmddsp.tsp
   2018-09-04 00:42 - 2017-12-05 20:36 - 001484288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\crypt32.dll
   2018-09-04 00:42 - 2017-12-05 20:36 - 000250880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icm32.dll
   2018-09-04 00:42 - 2017-12-05 20:08 - 000215040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\icm32.dll
   2018-08-13 10:45 - 2018-08-13 10:45 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\qBittorrent
   2018-08-13 10:45 - 2018-08-13 10:45 - 000000000 ____D C:\Program Files\qBittorrent
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-09-07 10:02 - 2017-09-16 15:50 - 000000000 ____D C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\qBittorrent
   2018-09-07 07:53 - 2009-07-14 07:45 - 000026576 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-09-07 07:53 - 2009-07-14 07:45 - 000026576 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-09-07 07:51 - 2009-07-14 08:13 - 000772130 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-09-07 07:51 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-09-07 07:49 - 2017-09-15 22:54 - 000002269 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-09-07 07:45 - 2017-09-16 17:07 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
   2018-09-07 07:45 - 2017-09-15 18:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
   2018-09-07 07:45 - 2009-07-14 08:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-09-07 00:19 - 2017-10-22 09:50 - 000000000 ____D C:\Users\kpacko\AppData\Local\CrashDumps
   2018-09-06 23:59 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
   2018-09-04 22:42 - 2017-09-17 23:54 - 000000000 ____D C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\FileZilla
   2018-09-04 00:58 - 2009-07-14 07:45 - 000295648 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-09-04 00:56 - 2017-09-16 19:15 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
   2018-09-04 00:56 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions
   2018-09-04 00:51 - 2017-07-17 23:37 - 000756356 _____ C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
   2018-09-02 00:28 - 2017-10-02 14:41 - 000000000 ____D C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\ViberPC
   2018-09-02 00:27 - 2018-07-02 00:59 - 000000000 ____D C:\Users\kpacko\AppData\Local\Viber
   2018-09-02 00:26 - 2017-10-02 14:41 - 000000000 ____D C:\Users\kpacko\Documents\ViberDownloads
   2018-08-19 17:49 - 2017-11-02 01:00 - 000001018 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamViewer 13.lnk
   2018-08-08 00:53 - 2017-10-02 09:30 - 000000000 ____D C:\Users\kpacko\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
   2018-08-08 00:53 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\NDF
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2018-05-04 13:56 - 2018-05-01 20:53 - 001527138 _____ () C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\ccseetup542pro.exe
   2018-05-04 13:56 - 2018-04-30 15:50 - 015816144 ____R (Piriform Ltd) C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\ccsetup542pro.exe
   2018-05-04 13:56 - 2018-03-12 20:36 - 001371485 _____ () C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\ccsetup542proo.exe
   2018-05-04 13:56 - 2018-03-12 20:34 - 000211375 _____ () C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\ccsetup542prro.exe
   2017-11-30 16:35 - 2018-02-22 12:29 - 000007603 _____ () C:\Users\kpacko\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
   Some files in TEMP:
   ====================
   2018-04-30 12:09 - 2018-04-30 12:09 - 011491456 _____ (Raxco Software, Inc.                                        ) C:\Users\kpacko\AppData\Local\Temp\PD140p_x64.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-09-06 23:52
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
  • от мирослав24
   Здравейте,сблъсках се със следния проблем-неизвестно лице или лица правят опити за проникване в мои акаунти в електронни  пощи и  сайтове където съм се регистрирал.Получих писмо от единия сайт че е правен опит за вписване с моето потребителско име,но с грешна парола,и аналогично съобщение от е-майл провайдър.Ползвам десктоп компютър и лаптоп и не знам дали някое от устройствата не е със зловреден софтуер.Видимо нямам проблеми с машините,освен че и на двата компютъра като исках да си сменя паролата на един сайт,ми излезе прозорец с искане да си напиша електронната поща с който съм регистриран в сайта и като я написах след това ми излезе втори прозорец с подкана да напиша и паролата си за съответната поща.Нищо не смених в крайна сметка докато не установя къде е проблема.Изпращам резултатите от сканиране с FRST на настолния компютър :
    
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 23.08.2018
   Ran by User1 (administrator) on PC1 (30-08-2018 15:49:50)
   Running from C:\Documents and Settings\User1\Desktop
   Loaded Profiles: User1 (Available Profiles: User1 & User2 & Administrator)
   Platform: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (X86) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 8 (Default browser: IE)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (Cisco Systems, Inc.) C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe
   (Comodo) C:\Program Files\Comodo\Dragon\dragon_updater.exe
   () C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.12.945.9202\AdAwareService.exe
   () C:\WINDOWS\tsnpstd3.exe
   () C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe
   () C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.12.945.9202\AdAwareTray.exe
   (Hewlett-Packard Co.) C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
   (Sun Microsystems, Inc.) C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
   (BitTorrent, Inc.) C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe
   (Piriform Ltd) C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe
   (MyCity) C:\Program Files\MCShield\MCShieldRTM.exe
   (Hewlett-Packard Co.) C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
   (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   (Sun Microsystems, Inc.) C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe
   (Cisco Systems, Inc.) C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\vpngui.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [tsnpstd3] => C:\WINDOWS\tsnpstd3.exe [262144 2006-06-19] ()
   HKLM\...\Run: [snpstd3] => C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe [827392 2006-09-19] ()
   HKLM\...\Run: [AdAwareTray] => C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.12.945.9202\AdAwareTray.exe [8063200 2016-07-18] ()
   HKLM\...\Run: [HP Software Update] => C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [49152 2007-03-11] (Hewlett-Packard Co.)
   HKLM\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [252848 2012-07-03] (Sun Microsystems, Inc.)
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\...\Run: [Messenger (Yahoo!)] => "F:\SKYPE_~1\yahoo\Messenger\YahooMessenger.exe" -quiet
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\...\Run: [uTorrent] => C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe [395640 2011-05-02] (BitTorrent, Inc.)
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe [6490904 2015-08-20] (Piriform Ltd)
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\...\Run: [Google Update] => C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.3.33.7\GoogleUpdateCore.exe [601680 2017-12-02] (Google Inc.)
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\...\Run: [MCShield Monitor] => C:\Program Files\MCShield\mcshieldrtm.exe [650816 2014-04-11] (MyCity)
   HKU\S-1-5-18\...\RunOnce: [RunNarrator] => C:\WINDOWS\system32\Narrator.exe [53760 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
   HKU\S-1-5-18\...\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] => C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_30_0_0_134_pepper.exe [1447936 2018-07-27] (Adobe Systems Incorporated)
   Startup: C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\HP Digital Imaging Monitor.lnk [2018-03-28]
   ShortcutTarget: HP Digital Imaging Monitor.lnk -> C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe (Hewlett-Packard Co.)
   Startup: C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\VPN Client.lnk [2018-08-30]
   ShortcutTarget: VPN Client.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{B0BF7057-6869-4E4B-920C-EA2A58DA07F0}\Icon3E5562ED7.ico ()
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\..\Interfaces\{0227FD86-8C54-4C88-8029-3F44137A8ADF}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{1524681E-CD57-4084-9846-709C0A2CC0ED}: [NameServer] 192.168.100.40,192.168.100.140
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_152\bin\ssv.dll [2017-12-08] (Oracle Corporation)
   BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_152\bin\jp2ssv.dll [2017-12-08] (Oracle Corporation)
   DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} hxxp://java.sun.com/update/1.7.0/jinstall-1_7_0_09-windows-i586.cab
   FireFox:
   ========
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_27_0_0_187.dll [2017-12-08] ()
   FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.152.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_152\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2017-12-08] (Oracle Corporation)
   FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.152.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_152\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-12-08] (Oracle Corporation)
   FF Plugin: @microsoft.com/WPF,version=3.5 -> C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll [2008-07-29] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin: Adobe Reader -> C:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2014-08-05] (Adobe Systems Inc.)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003: @talk.google.com/GoogleTalkPlugin -> C:\Documents and Settings\User1\Application Data\Mozilla\plugins\npgoogletalk.dll [2015-12-08] (Google)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003: @talk.google.com/O1DPlugin -> C:\Documents and Settings\User1\Application Data\Mozilla\plugins\npo1d.dll [2015-12-08] (Google)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-12-02] (Google Inc.)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-12-02] (Google Inc.)
   FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Documents and Settings\User1\Application Data\mozilla\plugins\npgoogletalk.dll [2015-12-08] (Google)
   FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Documents and Settings\User1\Application Data\mozilla\plugins\npo1d.dll [2015-12-08] (Google)
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc; C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [335872 2018-07-27] (Adobe Systems Incorporated) [File not signed]
   S2 Browser; C:\WINDOWS\System32\browser.dll [78336 2012-07-06] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 CVPND; C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe [1528616 2010-03-23] (Cisco Systems, Inc.)
   R2 DcomLaunch; C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll [401408 2009-02-09] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 Dnscache; C:\WINDOWS\System32\dnsrslvr.dll [45568 2009-04-20] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 DragonUpdater; C:\Program Files\Comodo\Dragon\dragon_updater.exe [2060848 2016-02-05] (Comodo)
   R2 Eventlog; C:\WINDOWS\system32\services.exe [110592 2009-02-06] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 EventSystem; C:\WINDOWS\system32\es.dll [253952 2008-07-07] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 FastUserSwitchingCompatibility; C:\WINDOWS\System32\shsvcs.dll [135168 2009-07-28] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 hpqcxs08; C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqcxs08.dll [217088 2007-03-11] (Hewlett-Packard Co.) [File not signed]
   R2 HPSLPSVC; C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HPSLPSVC32.DLL [602112 2007-06-04] (Hewlett-Packard Co.) [File not signed]
   S4 JavaQuickStarterService; C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe [170912 2013-01-12] (Oracle Corporation)
   R2 LanmanServer; C:\WINDOWS\System32\srvsvc.dll [99840 2010-08-27] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 lanmanworkstation; C:\WINDOWS\System32\wkssvc.dll [132096 2009-06-10] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 LavasoftAdAwareService11; C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.12.945.9202\AdAwareService.exe [664040 2016-07-18] ()
   S3 MSIServer; C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe [95744 2008-05-19] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 Net Driver HPZ12; C:\WINDOWS\system32\HPZinw12.dll [43520 2006-11-08] (Hewlett-Packard) [File not signed]
   R3 Nla; C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll [245248 2008-06-20] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 PlugPlay; C:\WINDOWS\system32\services.exe [110592 2009-02-06] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 Pml Driver HPZ12; C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.dll [53248 2006-11-08] (Hewlett-Packard) [File not signed]
   R2 RpcSs; C:\WINDOWS\System32\rpcss.dll [401408 2009-02-09] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 ShellHWDetection; C:\WINDOWS\System32\shsvcs.dll [135168 2009-07-28] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S2 SkypeUpdate; C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe [317400 2017-04-05] (Skype Technologies) [File not signed]
   R2 Spooler; C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe [58880 2010-08-17] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 Themes; C:\WINDOWS\System32\shsvcs.dll [135168 2009-07-28] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 Wmi; C:\WINDOWS\System32\advapi32.dll [617472 2009-02-09] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S2 hpqddsvc; C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqddsvc.dll [X]
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R1 AFD; C:\WINDOWS\System32\drivers\afd.sys [138496 2011-08-17] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R1 AmdK8; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\AmdK8.sys [36864 2006-06-18] (Advanced Micro Devices)
   S3 CCDECODE; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CCDECODE.sys [17024 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
   R3 CVirtA; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CVirtA.sys [5275 2007-01-18] (Cisco Systems, Inc.)
   R2 CVPNDRVA; C:\WINDOWS\system32\Drivers\CVPNDRVA.sys [308859 2010-03-23] (Cisco Systems, Inc.) [File not signed]
   R3 DNE; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\dne2000.sys [131984 2008-11-16] (Deterministic Networks, Inc.)
   R3 gzflt; C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Antimalware Engine\3.0.129.0\gzflt.sys [175008 2016-04-28] (BitDefender LLC)
   R3 HPZid412; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\HPZid412.sys [49920 2007-01-19] (HP)
   R3 HPZipr12; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\HPZipr12.sys [16496 2007-01-19] (HP)
   R3 HPZius12; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\HPZius12.sys [21568 2007-01-19] (HP)
   R3 HTTP; C:\WINDOWS\System32\Drivers\HTTP.sys [265728 2009-10-20] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 IntcAzAudAddService; C:\WINDOWS\System32\drivers\RtkHDAud.sys [4368896 2006-08-15] (Realtek Semiconductor Corp.) [File not signed]
   R3 irsir; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\irsir.sys [18688 2001-08-17] (Microsoft Corporation)
   R0 KSecDD; C:\WINDOWS\system32\Drivers\KSecDD.sys [92928 2009-06-24] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R1 MRxSmb; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\mrxsmb.sys [456320 2011-07-15] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R0 Mup; C:\WINDOWS\system32\Drivers\Mup.sys [105472 2011-04-21] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 NdisIP; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\NdisIP.sys [10880 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
   R3 NdisTapi; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ndistapi.sys [10496 2011-07-08] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 NDProxy; C:\WINDOWS\system32\Drivers\NDProxy.sys [40960 2013-11-27] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 NVENETFD; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\NVENETFD.sys [57856 2006-07-11] (NVIDIA Corporation)
   R3 nvnetbus; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\nvnetbus.sys [20480 2006-07-11] (NVIDIA Corporation)
   R3 Rasirda; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\rasirda.sys [19584 2001-08-17] (Microsoft Corporation)
   S3 SNPSTD3; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\snpstd3.sys [10252544 2007-03-27] (Sonix Co. Ltd.)
   R3 Srv; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\srv.sys [357888 2011-02-17] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R1 Tcpip; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\tcpip.sys [361600 2008-06-20] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 Trufos; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\Trufos.sys [428832 2016-04-28] (BitDefender S.R.L.)
   S3 usbaudio; C:\WINDOWS\System32\drivers\usbaudio.sys [60160 2013-07-17] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 usbccgp; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\usbccgp.sys [32384 2013-08-09] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 usbehci; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\usbehci.sys [30336 2009-03-18] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 usbscan; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\usbscan.sys [14976 2013-07-03] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 vsdatant; C:\WINDOWS\system32\vsdatant.sys [394952 2007-11-14] (Zone Labs, LLC)
   S3 catchme; \??\C:\DOCUME~1\User1\LOCALS~1\Temp\catchme.sys [X]
   S4 IntelIde; no ImagePath
   S2 StarOpen; no ImagePath
   S1 ZAM; \??\C:\WINDOWS\System32\drivers\zam32.sys [X]
   S1 ZAM_Guard; \??\C:\WINDOWS\System32\drivers\zamguard32.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-08-30 15:49 - 2018-08-30 15:50 - 000014109 _____ C:\Documents and Settings\User1\Desktop\FRST.txt
   2018-08-30 15:15 - 2018-08-30 15:15 - 001773568 _____ (Farbar) C:\Documents and Settings\User1\Desktop\FRST.exe
   2018-08-10 12:36 - 2018-08-10 12:40 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User2\Desktop\куче Анжело 0887999938
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-08-30 15:50 - 2015-07-18 13:46 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\temp
   2018-08-30 15:49 - 2018-03-26 11:31 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-08-30 15:48 - 2011-05-02 12:46 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User1\Application Data\uTorrent
   2018-08-30 15:31 - 2011-05-02 12:44 - 000000000 ____D C:\Program Files\Opera
   2018-08-30 14:58 - 2016-02-20 13:25 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MCShield
   2018-08-30 14:58 - 2015-06-22 14:14 - 000000222 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Microsoft Windows XP End of Service Notification Logon.job
   2018-08-30 14:58 - 2015-06-22 14:14 - 000000216 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Microsoft Windows XP End of Service Notification Monthly.job
   2018-08-30 14:58 - 2011-05-02 10:20 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
   2018-08-30 14:57 - 2018-03-27 15:50 - 000032638 _____ C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
   2018-08-30 14:57 - 2011-05-02 12:10 - 000000178 ___SH C:\Documents and Settings\User1\ntuser.ini
   2018-08-30 14:57 - 2011-05-02 12:10 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User1
   2018-08-30 14:55 - 2013-03-08 15:11 - 000001078 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003UA.job
   2018-08-30 14:47 - 2015-04-26 09:48 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User2\Application Data\Skype
   2018-08-30 14:47 - 2011-05-02 13:28 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User2\Local Settings\Temp
   2018-08-30 12:55 - 2013-03-08 15:11 - 000001026 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003Core.job
   2018-08-30 07:50 - 2001-08-23 12:00 - 000002206 _____ C:\WINDOWS\system32\wpa.dbl
   2018-08-25 12:48 - 2017-01-16 13:16 - 000000892 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier.job
   2018-08-25 12:48 - 2011-05-02 10:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Macromed
   2018-08-09 12:25 - 2011-05-16 16:38 - 000000000 ____D C:\Program Files\Recuva
   2018-08-02 14:29 - 2013-12-09 13:51 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User2\Desktop\образци PDF
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2011-05-02 13:33 - 2014-09-24 16:20 - 000014848 _____ () C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\Application Data\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
   2014-01-01 13:07 - 2014-01-01 13:07 - 000000036 _____ () C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\Application Data\housecall.guid.cache
   2011-05-15 13:35 - 2011-05-15 13:35 - 000000056 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ezsidmv.dat
   2017-09-02 12:57 - 2018-04-11 15:32 - 000021736 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\hpzinstall.log
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\WINDOWS\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\services.exe => MD5 is legit
   C:\WINDOWS\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => MD5 is legit
   C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => MD5 is legit
   C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
  • от d1cho
   Привет преди два дни ми изпищя windows defender-a и антивируснта програма,пише, че гадината е Trojan:Win32/Killav.DR. Компютрите са в мрежа, единя е с vista business 64 bit, a другия с windows 10 32bit. Този с vistata не ми да ва да включа защитната стена и да инсталриам антивирусна. Мъчих компютъра с windows 10 с различни антивирусни понеже ми позволява да инсталриам,но само ги слага под карантина,а мен ме е страх да ги трия понеже имаме софтуер за работа и ме тревожи да не би да повредя нещо и да замине информацията.
   Моля за съдействие, понеже е почти невъзможно да се работи на компютрите.
   Ето тоша ми е от лог файла на компѝтъра с вистата FRST.txt
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 02.08.2018
   Ran by DBPROTOOLS (administrator) on DBPROTOOLS-PC (17-08-2018 10:17:44)
   Running from C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop
   Loaded Profiles: DBPROTOOLS (Available Profiles: DBPROTOOLS)
   Platform: Windows Vista (TM) Business Service Pack 2 (X64) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 7 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\SLsvc.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
   () C:\Windows\zqmeyojeujuakpbxqoc.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
   (Brother Industries, Ltd.) C:\Program Files (x86)\Browny02\Brother\BrStMonW.exe
   (Brother Industries, Ltd.) C:\Program Files (x86)\BrownyInd\Brother\BrIndicator.exe
   (Brother Industries, Ltd.) C:\Program Files (x86)\ControlCenter4\BrCtrlCntr.exe
   (Brother Industries, Ltd.) C:\Program Files (x86)\Browny02\BrYNSvc.exe
   () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\zeoucgp.exe
   () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\zeoucgp.exe
   (Brother Industries, Ltd.) C:\Program Files (x86)\ControlCenter4\BrCcUxSys.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\tv_w32.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\tv_x64.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\conime.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [Windows Defender] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe [1584184 2008-01-21] (Microsoft Corporation)
   HKLM-x32\...\Run: [ControlCenter4] => C:\Program Files (x86)\ControlCenter4\BrCcBoot.exe [139264 2013-01-23] (Brother Industries, Ltd.)
   HKLM-x32\...\Run: [BrStsMon00] => C:\Program Files (x86)\Browny02\Brother\BrStMonW.exe [4509184 2012-12-27] (Brother Industries, Ltd.)
   HKLM-x32\...\Run: [BrStsInd00] => C:\Program Files (x86)\BrownyInd\Brother\BrIndicator.exe [1885184 2012-12-18] (Brother Industries, Ltd.)
   HKLM-x32\...\Run: [mqzelo] => C:\Windows\fuoewkdwkxgksvfzq.exe [503808 2018-08-17] ()
   HKLM-x32\...\Run: [qapanwkyhpts] => C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\fuoewkdwkxgksvfzq.exe [503808 2018-08-16] () <==== ATTENTION
   HKLM-x32\...\RunOnce: [zeoucgp] => mebupgcypfryjpcztshe.exe .
   HKLM-x32\...\RunOnce: [tcqamuhucjm] => C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\zqmeyojeujuakpbxqoc.exe . [503808 2018-08-16] () <==== ATTENTION
   HKLM\...\Policies\Explorer\Run: [oufmvaku] => C:\Windows\zqmeyojeujuakpbxqoc.exe [503808 2018-08-16] ()
   HKLM\...\Policies\Explorer\Run: [bemqw] => C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\fuoewkdwkxgksvfzq.exe [503808 2018-08-16] ()
   HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000\...\Run: [fmygqwhsy] => C:\Windows\oezqjysmbpzenrcxpm.exe [503808 2018-08-17] ()
   HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000\...\Run: [mqzelo] => C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\ymfulyqivhpszbkd.exe [503808 2018-08-16] () <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000\...\RunOnce: [ygtcnugszf] => fuoewkdwkxgksvfzq.exe .
   HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000\...\RunOnce: [zeoucgp] => C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\oezqjysmbpzenrcxpm.exe . [503808 2018-08-16] () <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000\...\Policies\system: [DisableRegistryTools] 1
   HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000\...\MountPoints2: {175dbd82-9a45-11e8-861a-0019990d7d87} - E:\tyquftktfbz.bat
   HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000\...\MountPoints2: {1b56a57f-9a44-11e8-a149-8748c642f7d2} - E:\setup.exe
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{16F65250-913D-4F56-B2DA-49AF5C765191}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1 192.168.0.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %SystemRoot%\system32\blank.htm
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %SystemRoot%\system32\blank.htm
   SearchScopes: HKLM -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}
   SearchScopes: HKLM-x32 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}
   Filter: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2009-04-11] (Microsoft Corporation)
   Filter-x32: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2009-04-11] (Microsoft Corporation)
   Filter: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2009-04-11] (Microsoft Corporation)
   Filter-x32: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2009-04-11] (Microsoft Corporation)
   FireFox:
   ========
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-08-06] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-08-06] (Google Inc.)
   Chrome: 
   =======
   CHR Profile: C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-08-17]
   CHR Extension: (Slides) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-08-07]
   CHR Extension: (Docs) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-08-07]
   CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-08-07]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-08-07]
   CHR Extension: (Sheets) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-08-07]
   CHR Extension: (Google Docs Offline) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-07]
   CHR Extension: (Chrome Web Store Payments) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-08-07]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-08-07]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R3 BrYNSvc; C:\Program Files (x86)\Browny02\BrYNSvc.exe [282112 2012-10-26] (Brother Industries, Ltd.) [File not signed]
   R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [11644656 2018-08-13] (TeamViewer GmbH)
   S2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [383544 2008-01-21] (Microsoft Corporation)
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 IpInIp; system32\DRIVERS\ipinip.sys [X]
   S3 NwlnkFlt; system32\DRIVERS\nwlnkflt.sys [X]
   S3 NwlnkFwd; system32\DRIVERS\nwlnkfwd.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-08-17 10:17 - 2018-08-17 10:18 - 000008964 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\FRST.txt
   2018-08-17 10:16 - 2018-08-17 10:17 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-08-17 10:15 - 2018-08-17 10:15 - 002412544 _____ (Farbar) C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\FRST64.exe
   2018-08-17 09:35 - 2018-08-17 09:36 - 046625016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\Windows-KB890830-x64-V5.63.exe
   2018-08-16 12:03 - 2018-08-16 12:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AVG
   2018-08-16 12:02 - 2018-08-16 11:36 - 007460520 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\avg_antivirus_free_setup.exe
   2018-08-15 16:13 - 2018-08-15 16:33 - 000038147 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Documents\ПРОТОКОЛ КОНСИГНАЦИЯ.odt
   2018-08-15 10:04 - 2018-08-17 10:18 - 000000272 ____H C:\Windows\SysWOW64\dacaawxyupgsitlnmqkmj.vgd
   2018-08-15 10:04 - 2018-08-17 10:18 - 000000272 ____H C:\Windows\dacaawxyupgsitlnmqkmj.vgd
   2018-08-15 10:04 - 2018-08-17 10:18 - 000000272 ____H C:\Program Files (x86)\dacaawxyupgsitlnmqkmj.vgd
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-17 10:16 - 000503808 __RSH C:\Windows\ymfulyqivhpszbkd.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-17 10:16 - 000503808 __RSH C:\Windows\smlgdwusldranvkjfgxwqy.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-17 10:16 - 000503808 __RSH C:\Windows\oezqjysmbpzenrcxpm.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-17 10:16 - 000503808 __RSH C:\Windows\mebupgcypfryjpcztshe.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-17 10:16 - 000503808 __RSH C:\Windows\fuoewkdwkxgksvfzq.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-17 10:16 - 000503808 __RSH C:\Windows\busmiaxumdqykrfdyyomf.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH C:\Windows\zqmeyojeujuakpbxqoc.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH C:\Windows\SysWOW64\zqmeyojeujuakpbxqoc.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH C:\Windows\SysWOW64\ymfulyqivhpszbkd.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH C:\Windows\SysWOW64\smlgdwusldranvkjfgxwqy.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH C:\Windows\SysWOW64\oezqjysmbpzenrcxpm.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH C:\Windows\SysWOW64\mebupgcypfryjpcztshe.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH C:\Windows\SysWOW64\fuoewkdwkxgksvfzq.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-15 10:03 - 000503808 __RSH C:\Windows\SysWOW64\busmiaxumdqykrfdyyomf.exe
   2018-08-08 19:55 - 2018-08-08 19:55 - 000000586 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\control8.lnk
   2018-08-08 19:53 - 2018-08-08 19:54 - 000000586 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\control7.lnk
   2018-08-08 10:50 - 2018-08-08 10:51 - 000000000 ___HD C:\Program Files (x86)\Temp
   2018-08-08 10:49 - 2018-08-08 10:49 - 020227746 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\FTS_RealtekHDAudio_6015911_1039707.zip
   2018-08-08 10:36 - 2018-08-08 10:36 - 000529696 _____ (Fujitsu) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\AutoDetect_CR.exe
   2018-08-08 10:19 - 2018-08-08 10:19 - 000870768 _____ (PDFLogic Corporation ) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\pdfvista.exe
   2018-08-08 10:14 - 2018-08-08 10:14 - 000127389 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\received_1656658347796650.jpeg
   2018-08-08 09:51 - 2018-08-08 09:51 - 000131068 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\ACFrOgD5qMx8urBDsFoSA7F_JPxuDeiEhFOgmeQLIU44kuc2fxOLoZfY-xq9ebf1sM-mw4X0coR12Y2kOz69foLufsDyMtHGIiFwi_Ya2E4BRTKHCOlw-VxJoiTp7S8=
   2018-08-08 09:41 - 2018-08-08 09:41 - 000949332 _____ (Vivid Document Imaging Technologies ) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\PDFViewerSetup (1).exe
   2018-08-08 09:40 - 2018-08-16 12:03 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\YcanPDF
   2018-08-08 09:39 - 2018-08-08 09:39 - 003451040 _____ (PDFZilla, Inc. ) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\freepdfreader.exe
   2018-08-07 17:15 - 2018-08-07 17:15 - 000008192 ___RS C:\BOOTSECT.BAK
   2018-08-07 17:15 - 2018-08-07 16:22 - 000000000 ____D C:\Windows\Panther
   2018-08-07 17:15 - 2009-04-11 19:22 - 000333257 __RSH C:\bootmgr
   2018-08-07 16:21 - 2018-08-07 16:21 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_00_00.Wdf
   2018-08-07 16:18 - 2018-08-07 16:18 - 000000000 ____D C:\Windows\CSC
   2018-08-07 12:34 - 2018-08-07 12:34 - 000044749 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\logo_db_protools.pdf
   2018-08-07 12:29 - 2018-08-07 12:29 - 001207800 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\readerdc_en_ha_install.exe
   2018-08-07 12:27 - 2018-08-07 12:27 - 000949332 _____ (Vivid Document Imaging Technologies ) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\PDFViewerSetup.exe
   2018-08-07 12:22 - 2018-08-07 12:22 - 000004088 ____H C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\ygtcnugszfhefberbqviqmyucpyjqcov.dab
   2018-08-07 12:20 - 2018-08-17 10:18 - 000000272 ____H C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dacaawxyupgsitlnmqkmj.vgd
   2018-08-07 12:19 - 2018-08-07 12:19 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\Оферти Доставчици
   2018-08-07 12:16 - 2018-08-07 12:16 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\ControlCenter4
   2018-08-07 12:13 - 2018-08-07 12:13 - 000001975 _____ C:\Users\Public\Desktop\Brother Creative Center.lnk
   2018-08-07 12:13 - 2018-08-07 12:13 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Brother
   2018-08-07 12:11 - 2018-08-07 12:11 - 000000000 ____D C:\ProgramData\ControlCenter4
   2018-08-07 12:11 - 2018-08-07 12:11 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\ControlCenter4
   2018-08-07 12:11 - 2018-08-07 12:11 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\BrownyInd
   2018-08-07 12:11 - 2018-08-07 12:11 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Browny02
   2018-08-07 12:11 - 2018-08-07 12:11 - 000000000 ____D C:\Brother
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-14 04:31 - 000180224 _____ (Brother Industries, Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\BROSNMP.DLL
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-14 04:31 - 000113744 _____ (Brother Industries Ltd) C:\Windows\SysWOW64\BRRBTOOL.EXE
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-14 04:31 - 000077824 _____ (Brother Industries, Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\BRLMW03A.DLL
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-14 04:31 - 000045056 _____ C:\Windows\SysWOW64\BRTCPCON.DLL
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-14 04:31 - 000025299 _____ (Brother Industries, Ltd) C:\Windows\SysWOW64\BRLM03A.DLL
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-14 04:31 - 000000114 _____ C:\Windows\SysWOW64\BRLMW03A.INI
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-14 04:29 - 000000050 _____ C:\Windows\system32\BRADM12A.DAT
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-13 19:00 - 000226816 _____ (Brother Industries, Ltd.) C:\Windows\system32\BRCOM12A.DLL
   2018-08-07 12:11 - 2012-10-19 15:07 - 001441792 _____ (Brother Industries, Ltd.) C:\Windows\system32\BrWi212c.dll
   2018-08-07 12:11 - 2012-10-19 15:03 - 000054272 _____ (Brother Industries, Ltd.) C:\Windows\system32\BrUsi12c.dll
   2018-08-07 12:11 - 2012-07-06 13:56 - 000012800 _____ (Brother Industries Ltd.) C:\Windows\system32\BrCiImg.dll
   2018-08-07 12:11 - 2011-09-08 12:36 - 000279040 _____ (Brother Industries, Ltd.) C:\Windows\system32\BrJDec.dll
   2018-08-07 12:10 - 2018-08-07 12:11 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Brother
   2018-08-07 12:10 - 2018-08-07 12:10 - 000000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
   2018-08-07 12:10 - 2012-11-02 18:15 - 000245760 ____N (brother) C:\Windows\SysWOW64\NSSearch.dll
   2018-08-07 12:10 - 2012-02-02 11:21 - 000002560 ____N (Brother Industries Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\BrDctF2S.dll
   2018-08-07 12:10 - 2010-03-15 19:45 - 000073728 ____N (Brother Industries Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\BrDctF2.dll
   2018-08-07 12:10 - 2007-12-13 22:16 - 000005120 ____N (Brother Industries Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\BrDctF2L.dll
   2018-08-07 12:09 - 2018-08-07 12:13 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Brother
   2018-08-07 12:09 - 2018-08-07 12:09 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\install
   2018-08-07 12:08 - 2018-08-07 12:08 - 141297272 _____ (A.I.SOFT,INC.) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\DCP-1510-inst-A1-eeu.EXE
   2018-08-07 10:22 - 2018-08-07 10:22 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\OpenOffice
   2018-08-07 10:12 - 2018-08-07 10:12 - 000000985 _____ C:\Users\Public\Desktop\OpenOffice 4.1.5.lnk
   2018-08-07 10:12 - 2018-08-07 10:12 - 000000000 ___SD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenOffice 4.1.5
   2018-08-07 10:12 - 2018-08-07 10:12 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\OpenOffice 4
   2018-08-07 09:45 - 2018-08-07 09:46 - 000456080 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistMSI22E4.txt
   2018-08-07 09:45 - 2018-08-07 09:46 - 000011632 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistUI22E4.txt
   2018-08-07 09:44 - 2018-08-07 09:45 - 000452836 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistMSI223D.txt
   2018-08-07 09:44 - 2018-08-07 09:45 - 000011616 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistUI223D.txt
   2018-08-07 09:44 - 2018-08-07 09:44 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\OpenOffice 4.1.5 (bg) Installation Files
   2018-08-07 09:40 - 2018-08-07 09:40 - 013057882 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\Apache_OpenOffice_4.1.5_Win_x86_langpack_bg.exe
   2018-08-07 09:40 - 2018-08-07 09:40 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\OpenOffice 4.1.5 Language Pack (Bulgarian) Installation Files
   2018-08-07 09:39 - 2018-08-07 09:40 - 129515834 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\Apache_OpenOffice_4.1.5_Win_x86_install_bg.exe
   2018-08-07 09:34 - 2018-08-07 09:34 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\Нова папка
   2018-08-07 09:34 - 2013-06-28 14:49 - 001732096 _____ (Atheros Communications, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\athurx.sys
   2018-08-07 09:31 - 2018-08-07 09:32 - 245571584 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\LibreOffice_5.4.7_Win_x64.msi
   2018-08-07 07:22 - 2018-08-08 09:45 - 000054608 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   2018-08-07 07:22 - 2018-08-07 07:22 - 000000979 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
   2018-08-07 07:22 - 2018-08-07 07:22 - 000000974 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk
   2018-08-07 07:22 - 2018-08-07 07:22 - 000000949 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer (64-bit).lnk
   2018-08-07 07:21 - 2018-08-16 17:01 - 000000732 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\d3d9caps64.dat
   2018-08-07 07:21 - 2018-08-10 15:00 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS
   2018-08-07 07:21 - 2018-08-07 12:20 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\VirtualStore
   2018-08-07 07:21 - 2018-08-07 07:22 - 000000915 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Mail.lnk
   2018-08-07 07:21 - 2018-08-07 07:21 - 000000020 ___SH C:\Users\DBPROTOOLS\ntuser.ini
   2018-08-07 00:53 - 2018-08-16 17:02 - 000000680 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\d3d9caps.dat
   2018-08-07 00:52 - 2018-08-16 17:01 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
   2018-08-07 00:52 - 2018-08-15 06:17 - 000000882 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamViewer 13.lnk
   2018-08-07 00:52 - 2018-08-15 06:17 - 000000870 _____ C:\Users\Public\Desktop\TeamViewer 13.lnk
   2018-08-07 00:52 - 2018-08-07 00:52 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\TeamViewer
   2018-08-07 00:51 - 2018-08-07 00:51 - 020688888 _____ (TeamViewer GmbH) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\TeamViewer_Setup.exe
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-07 00:47 - 000002037 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-07 00:47 - 000002025 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-07 00:47 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-07 00:47 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Deployment
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-07 00:47 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Apps\2.0
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-07 00:47 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-06 16:30 - 000003332 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-06 16:30 - 000003204 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
   2018-08-06 19:35 - 2018-08-06 19:35 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\TeamViewer
   2018-08-06 16:30 - 2018-08-06 16:30 - 000000693 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\Downloads - Shortcut.lnk
   2018-08-06 16:29 - 2018-08-06 16:29 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\GUM4368.tmp
   2018-08-06 14:37 - 2018-08-06 14:38 - 274317312 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\LibreOffice_6.0.6_Win_x64.msi
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-08-17 09:01 - 2006-11-02 18:20 - 000005024 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-2P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-08-17 09:01 - 2006-11-02 18:20 - 000005024 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-2P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-08-16 17:08 - 2006-11-02 16:33 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-08-16 17:08 - 2006-11-02 15:46 - 000690960 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-08-16 17:01 - 2006-11-02 18:38 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-08-16 14:51 - 2006-11-02 18:38 - 000011762 _____ C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU.TXT
   2018-08-08 09:44 - 2006-11-02 18:20 - 000256016 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-08-07 17:15 - 2006-11-02 18:05 - 000262144 _____ C:\Windows\system32\config\BCD-Template
   2018-08-07 09:44 - 2006-11-02 16:33 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared
   2018-08-07 09:43 - 2006-11-02 16:34 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\NDF
   2018-08-07 07:21 - 2006-11-02 16:33 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2018-08-15 10:04 - 2018-08-17 10:18 - 000000272 ____H () C:\Program Files (x86)\dacaawxyupgsitlnmqkmj.vgd
   2018-08-07 00:53 - 2018-08-16 17:02 - 000000680 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\d3d9caps.dat
   2018-08-07 07:21 - 2018-08-16 17:01 - 000000732 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\d3d9caps64.dat
   2018-08-07 12:20 - 2018-08-17 10:18 - 000000272 ____H () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dacaawxyupgsitlnmqkmj.vgd
   2018-08-07 09:44 - 2018-08-07 09:45 - 000452836 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistMSI223D.txt
   2018-08-07 09:45 - 2018-08-07 09:46 - 000456080 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistMSI22E4.txt
   2018-08-07 09:44 - 2018-08-07 09:45 - 000011616 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistUI223D.txt
   2018-08-07 09:45 - 2018-08-07 09:46 - 000011632 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistUI22E4.txt
   2018-08-07 12:22 - 2018-08-07 12:22 - 000004088 ____H () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\ygtcnugszfhefberbqviqmyucpyjqcov.dab
   Files to move or delete:
   ====================
   C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\fuoewkdwkxgksvfzq.exe
   C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\zqmeyojeujuakpbxqoc.exe .
   C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\ymfulyqivhpszbkd.exe
   C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\oezqjysmbpzenrcxpm.exe .

   Some files in TEMP:
   ====================
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:02 - 000503808 __RSH () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\busmiaxumdqykrfdyyomf.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:02 - 000503808 __RSH () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\fuoewkdwkxgksvfzq.exe
   2018-08-07 12:20 - 2018-08-07 12:20 - 000327680 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\gegdhvgwcqz.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:02 - 000503808 __RSH () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\mebupgcypfryjpcztshe.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:02 - 000503808 __RSH () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\oezqjysmbpzenrcxpm.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:02 - 000503808 __RSH () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\smlgdwusldranvkjfgxwqy.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\ymfulyqivhpszbkd.exe
   2018-08-07 12:20 - 2018-08-07 12:20 - 000708608 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\zeoucgp.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:02 - 000503808 __RSH () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\zqmeyojeujuakpbxqoc.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-08-17 05:08
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
  • от v3cko
   malwarbytes засече троянец и други гадинки
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 02.08.2018
   Ran by BECKO (administrator) on BECKO-PC (12-08-2018 08:46:39)
   Running from C:\Users\BECKO\Downloads
   Loaded Profiles: BECKO (Available Profiles: BECKO)
   Platform: Microsoft Windows 7 Ultimate  Service Pack 1 (X86) Language: Английски (Съединени щати)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\System32\hpservice.exe
   (Broadcom Corporation.) C:\Windows\System32\BtwRSupportService.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.17\GoogleCrashHandler.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\rundll32.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxtray.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\hkcmd.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxpers.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wuauclt.exe
   (Copyright 2017.) C:\Program Files\Zemana AntiMalware\ZAM.exe
   (Copyright 2017.) C:\Program Files\Zemana AntiMalware\ZAM.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [SynTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [1791272 2018-08-11] (Synaptics Incorporated)
   HKLM\...\Run: [ZAM] => C:\Program Files\Zemana AntiMalware\ZAM.exe [15775888 2017-08-09] (Copyright 2017.)
   HKU\S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001\...\Run: [Chromium] => "c:\users\becko\appdata\local\chromium\application\chrome.exe" --auto-launch-at-startup --profile-directory="Default" --restore-last-session
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{4447F6FC-1164-470A-9CC4-84A798333B40}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{566E0D37-D76E-44FA-984D-4A40BF15E2B7}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/en-xl/?ocid=iehp
   StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - iexplore.exe
   FireFox:
   ========
   FF ProfilePath: C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\K-Meleon\ignaeef5.default [2018-08-12]
   FF user.js: detected! => C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\K-Meleon\ignaeef5.default\user.js [2006-04-06]
   FF Homepage: K-Meleon\ignaeef5.default -> google.bg
   FF Extension: (NewsFox) - C:\Program Files\K-Meleon\browser\extensions\{899DF1F8-2F43-4394-8315-37F6744E6319}.xpi [2016-01-04] [Legacy] [not signed]
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_30_0_0_134.dll [2018-08-11] ()
   FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-08-11] (Google Inc.)
   FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-08-11] (Google Inc.)
   Chrome: 
   =======
   CHR HomePage: Default -> hxxp://google.bg/
   CHR StartupUrls: Default -> "hxxps://www.google.bg/"
   CHR Profile: C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-08-12]
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-08-11]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-08-11]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-08-11]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-08-11]
   CHR Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb [2018-08-11]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-08-11]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-11]
   CHR Extension: (Lightshot (скрииншот инструмент)) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mbniclmhobmnbdlbpiphghaielnnpgdp [2018-08-11]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-08-11]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-08-11]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-08-11]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 BcmBtRSupport; C:\Windows\system32\BtwRSupportService.exe [1680088 2018-08-11] (Broadcom Corporation.)
   R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [4753104 2018-05-09] (Malwarebytes)
   R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [680960 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   R2 ZAMSvc; C:\Program Files\Zemana AntiMalware\ZAM.exe [15775888 2017-08-09] (Copyright 2017.)
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R3 bcbtums; C:\Windows\System32\drivers\bcbtums.sys [175320 2018-08-11] (Broadcom Corporation.)
   S3 btwampfl; C:\Windows\System32\DRIVERS\btwampfl.sys [144600 2018-08-11] (Broadcom Corporation.)
   R1 ESProtectionDriver; C:\Windows\system32\drivers\mbae.sys [129248 2018-06-19] (Malwarebytes)
   S3 hitmanpro37; C:\Windows\system32\drivers\hitmanpro37.sys [38224 2018-08-11] ()
   R0 iaStorA; C:\Windows\System32\DRIVERS\iaStorA.sys [527344 2018-08-11] (Intel Corporation)
   R0 iaStorF; C:\Windows\System32\DRIVERS\iaStorF.sys [26096 2018-08-11] (Intel Corporation)
   R3 IFXTPM; C:\Windows\System32\DRIVERS\IFXTPM.SYS [44800 2018-08-11] (Infineon Technologies AG)
   R3 KMWDFILTER; C:\Windows\System32\DRIVERS\KMWDFILTER.sys [17408 2018-08-11] (Windows (R) Codename Longhorn DDK provider)
   R2 MBAMChameleon; C:\Windows\System32\Drivers\MbamChameleon.sys [165608 2018-08-11] (Malwarebytes)
   R3 MBAMFarflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\farflt.sys [95488 2018-08-12] (Malwarebytes)
   R3 MBAMProtection; C:\Windows\System32\DRIVERS\mbam.sys [42728 2018-08-12] (Malwarebytes)
   R3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [220896 2018-08-12] (Malwarebytes)
   R3 MBAMWebProtection; C:\Windows\System32\DRIVERS\mwac.sys [73336 2018-08-12] (Malwarebytes)
   R3 NETwNs32; C:\Windows\System32\DRIVERS\NETwNs32.sys [7523840 2018-08-11] (Intel Corporation)
   R3 whfltr2k; C:\Windows\System32\DRIVERS\whfltr2k.sys [7424 2018-08-11] ()
   R1 ZAM; C:\Windows\System32\drivers\zam32.sys [181496 2018-08-12] (Zemana Ltd.)
   R1 ZAM_Guard; C:\Windows\System32\drivers\zamguard32.sys [181496 2018-08-12] (Zemana Ltd.)
   S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-08-12 08:46 - 2018-08-12 08:47 - 000008916 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\FRST.txt
   2018-08-12 08:46 - 2018-08-12 08:46 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-08-12 08:44 - 2018-08-12 08:44 - 001773056 _____ (Farbar) C:\Users\BECKO\Downloads\FRST.exe
   2018-08-12 08:08 - 2018-08-12 08:46 - 000032169 _____ C:\Windows\ZAM.krnl.trace
   2018-08-12 08:08 - 2018-08-12 08:46 - 000011705 _____ C:\Windows\ZAM_Guard.krnl.trace
   2018-08-12 08:08 - 2018-08-12 08:08 - 000181496 _____ (Zemana Ltd.) C:\Windows\system32\Drivers\zamguard32.sys
   2018-08-12 08:08 - 2018-08-12 08:08 - 000181496 _____ (Zemana Ltd.) C:\Windows\system32\Drivers\zam32.sys
   2018-08-12 08:08 - 2018-08-12 08:08 - 000001892 _____ C:\Users\Public\Desktop\Zemana AntiMalware.lnk
   2018-08-12 08:08 - 2018-08-12 08:08 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Zemana AntiMalware
   2018-08-12 08:08 - 2018-08-12 08:08 - 000000000 ____D C:\Program Files\Zemana AntiMalware
   2018-08-12 08:06 - 2018-08-12 08:06 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\Zemana
   2018-08-12 08:05 - 2018-08-12 08:05 - 006625600 _____ (Zemana Ltd. ) C:\Users\BECKO\Downloads\Zemana.AntiMalware.Setup.exe
   2018-08-12 07:45 - 2018-08-12 07:45 - 007417040 _____ (Malwarebytes) C:\Users\BECKO\Downloads\adwcleaner_7.2.2.exe
   2018-08-12 07:44 - 2018-08-12 07:45 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
   2018-08-12 07:44 - 2018-08-12 07:44 - 007277776 _____ (Malwarebytes) C:\Users\BECKO\Downloads\adwcleaner_7.1.1.exe
   2018-08-12 07:12 - 2018-08-12 07:12 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\CrashDumps
   2018-08-12 06:43 - 2018-08-12 08:36 - 000000000 ____D C:\ProgramData\RogueKiller
   2018-08-12 06:43 - 2018-08-12 08:16 - 000024688 _____ C:\Windows\system32\Drivers\TrueSight.sys
   2018-08-12 06:42 - 2018-08-12 06:42 - 000001005 _____ C:\Users\Public\Desktop\RogueKiller.lnk
   2018-08-12 06:42 - 2018-08-12 06:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RogueKiller
   2018-08-12 06:42 - 2018-08-12 06:42 - 000000000 ____D C:\Program Files\RogueKiller
   2018-08-12 06:41 - 2018-08-12 06:41 - 036826200 _____ (Adlice Software ) C:\Users\BECKO\Downloads\RogueKiller_setup.exe
   2018-08-12 06:39 - 2018-08-12 06:39 - 000000000 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\RogueKiller.exe
   2018-08-12 00:53 - 2018-08-12 00:53 - 000000046 _____ C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\WB.CFG
   2018-08-12 00:38 - 2018-08-11 13:48 - 000000000 ____D C:\Windows\Panther
   2018-08-12 00:32 - 2018-08-12 00:32 - 000000000 ____D C:\Windows.old
   2018-08-12 00:20 - 2018-08-12 00:20 - 000000000 ____D C:\Windows\pss
   2018-08-11 22:23 - 2018-08-11 22:23 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_SynTP_01009.Wdf
   2018-08-11 22:23 - 2018-08-11 22:23 - 000000000 ____D C:\Program Files\Synaptics
   2018-08-11 22:18 - 2018-08-11 22:18 - 000214312 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\SynCtrl.dll
   2018-08-11 22:18 - 2018-08-11 22:18 - 000173352 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\SynCOM.dll
   2018-08-11 22:18 - 2018-08-11 22:18 - 000120104 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\SynTPCo4.dll
   2018-08-11 22:14 - 2018-08-11 22:14 - 000165160 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\SynTPAPI.dll
   2018-08-11 22:11 - 2018-08-11 22:11 - 001303728 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\Drivers\SynTP.sys
   2018-08-11 22:09 - 2018-08-11 22:09 - 000046592 _____ (REDC) C:\Windows\system32\Drivers\risdptsk.sys
   2018-08-11 22:04 - 2018-08-11 22:04 - 000044800 _____ (Infineon Technologies AG) C:\Windows\system32\Drivers\ifxtpm.sys
   2018-08-11 21:57 - 2018-08-11 21:57 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_ATSwpWDF_01009.Wdf
   2018-08-11 21:57 - 2018-08-11 21:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\AuthenTec
   2018-08-11 21:54 - 2018-08-11 21:54 - 000000000 ____D C:\Intel
   2018-08-11 21:52 - 2018-08-11 21:53 - 000571904 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igdumdx32.dll
   2018-08-11 21:52 - 2018-08-11 21:52 - 000452440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_40.dll
   2018-08-11 21:51 - 2018-08-11 21:52 - 004411392 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igd10umd32.dll
   2018-08-11 21:48 - 2018-08-11 21:51 - 011405312 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\ig4icd32.dll
   2018-08-11 21:48 - 2018-08-11 21:48 - 000004096 _____ ( ) C:\Windows\system32\IGFXDEVLib.dll
   2018-08-11 21:48 - 2018-08-11 21:48 - 000000268 _____ C:\Windows\system32\GfxUI.exe.config
   2018-08-11 21:47 - 2018-08-11 21:48 - 003157784 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\GfxUI.exe
   2018-08-11 21:47 - 2018-08-11 21:47 - 000189552 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.th-TH.resources
   2018-08-11 21:47 - 2018-08-11 21:47 - 000121173 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.tr-TR.resources
   2018-08-11 21:47 - 2018-08-11 21:47 - 000120320 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\gfxSrvc.dll
   2018-08-11 21:47 - 2018-08-11 21:47 - 000104044 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.zh-TW.resources
   2018-08-11 21:47 - 2018-08-11 21:47 - 000102883 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.zh-CN.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:47 - 000119360 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.sv-SE.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000178407 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.el-GR.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000165395 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.ru-RU.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000139909 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.ar-SA.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000136401 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.ja-JP.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000133746 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.he-IL.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000125558 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.it-IT.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000123230 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.ko-KR.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000122927 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.es-ES.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000122709 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.de-DE.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000120800 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.fr-FR.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000120366 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.pt-BR.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000119616 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.hu-HU.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000119586 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.nl-NL.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000119067 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.pt-PT.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000118745 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.cs-CZ.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000118697 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.fi-FI.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000118409 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.pl-PL.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000118058 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.sk-SK.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000114852 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.nb-NO.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000114372 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.sl-SI.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000114261 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.da-DK.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000110214 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.en-US.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000086528 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrell.lrc
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000086016 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrsky.lrc
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrtrk.lrc
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrsve.lrc
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrslv.lrc
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrhun.lrc
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrcsy.lrc
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000084992 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrtha.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:46 - 000086016 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrrus.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000086528 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrfra.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000086528 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxresn.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000086016 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrptg.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000086016 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrplk.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000086016 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrnld.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000086016 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrita.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000086016 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrdeu.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrptb.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrnor.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrfin.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrenu.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000084992 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrdan.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000084480 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrheb.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000084480 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrara.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000082944 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrkor.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000082944 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrjpn.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000081920 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrcht.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000081920 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrchs.lrc
   2018-08-11 21:43 - 2018-08-11 21:45 - 008198936 _____ (Intel(R) Corporation) C:\Windows\system32\TVWSetup.exe
   2018-08-11 21:43 - 2018-08-11 21:43 - 000261632 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxTMM.dll
   2018-08-11 21:43 - 2018-08-11 21:43 - 000179480 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxext.exe
   2018-08-11 21:43 - 2018-08-11 21:43 - 000023552 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxexps.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:43 - 000172824 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxpers.exe
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000828928 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxress.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000268056 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000228864 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxdev.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000208896 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\iglhsip32.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000195584 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxpph.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000171288 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\hkcmd.exe
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000147456 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\iglhcp32.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000138008 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxtray.exe
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000130048 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxdo.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000115200 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxcpl.cpl
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000095232 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\hccutils.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000057856 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxsrvc.dll
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:42 - 001921265 _____ C:\Windows\system32\iglhxa32.cpa
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000439308 _____ C:\Windows\system32\igcompkrng500.bin
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000092356 _____ C:\Windows\system32\igfcg500m.bin
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000081920 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxCoIn_v2555.dll
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000060254 _____ C:\Windows\system32\iglhxg32.vp
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000060226 _____ C:\Windows\system32\iglhxc32.vp
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000060015 _____ C:\Windows\system32\iglhxo32.vp
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000051628 _____ C:\Windows\system32\iglhxs32.vp
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000001090 _____ C:\Windows\system32\iglhxa32.vp
   2018-08-11 21:40 - 2018-08-11 21:41 - 000982240 _____ C:\Windows\system32\igkrng500.bin
   2018-08-11 21:37 - 2018-08-11 21:37 - 000017408 _____ (Windows (R) Codename Longhorn DDK provider) C:\Windows\system32\Drivers\KMWDFILTER.sys
   2018-08-11 21:36 - 2018-08-11 21:36 - 000007424 _____ () C:\Windows\system32\Drivers\whfltr2k.sys
   2018-08-11 20:30 - 2018-08-12 07:51 - 000220896 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
   2018-08-11 20:30 - 2018-08-12 07:51 - 000095488 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\farflt.sys
   2018-08-11 20:30 - 2018-08-12 07:51 - 000073336 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mwac.sys
   2018-08-11 20:30 - 2018-08-12 07:51 - 000042728 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbam.sys
   2018-08-11 20:30 - 2018-08-11 20:30 - 000165608 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MbamChameleon.sys
   2018-08-11 20:27 - 2018-08-11 20:28 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\Downloads\windows.loader.v2.2.2
   2018-08-11 20:26 - 2018-08-11 20:26 - 001768154 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\windows.loader.v2.2.2.zip
   2018-08-11 19:36 - 2018-08-11 19:36 - 078989872 _____ (Malwarebytes ) C:\Users\BECKO\Downloads\mb3-setup-consumer-3.5.1.2522-1.0.391-1.0.6237.exe
   2018-08-11 19:36 - 2018-08-11 19:36 - 000002024 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
   2018-08-11 19:36 - 2018-08-11 19:36 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
   2018-08-11 19:36 - 2018-08-11 19:36 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
   2018-08-11 19:36 - 2018-08-11 19:36 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
   2018-08-11 19:36 - 2018-06-19 14:09 - 000129248 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbae.sys
   2018-08-11 19:15 - 2018-08-11 19:15 - 000038224 _____ C:\Windows\system32\Drivers\hitmanpro37.sys
   2018-08-11 19:14 - 2018-08-11 19:15 - 000000000 ____D C:\ProgramData\HitmanPro
   2018-08-11 18:56 - 2018-08-12 08:13 - 000001134 _____ C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Chromium.lnk
   2018-08-11 18:54 - 2018-07-20 18:17 - 084469760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\rasapi32.dll
   2018-08-11 18:53 - 2018-08-12 06:28 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\41B13405-F6F9-0E07-41F8-1ED9F82C4739
   2018-08-11 18:52 - 2018-08-11 19:54 - 000000000 ____D C:\ProgramData\McAfee
   2018-08-11 18:51 - 2018-08-12 00:31 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\yiuxtdsr
   2018-08-11 18:50 - 2018-08-11 19:43 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Sound Volume Control
   2018-08-11 18:47 - 2018-08-11 18:47 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\appmgmt
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 017142784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 011220992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 004240384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 003969472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 003914176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 002166272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 001926656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 001818112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 001289096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 001156608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 001051136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000703488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000646144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000645120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsIntl.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000640512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000619520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdh.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000616104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dat
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000610304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000553472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000523776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000454656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000440832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000367104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000244736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000238288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000233472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\url.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000208896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000208384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000194048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\elshyph.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msls31.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000164864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000151552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iexpress.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000139264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wextract.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000127488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000116736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iepeers.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000112128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IEAdvpack.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000108032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesysprep.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000083456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SetIEInstalledDate.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000071680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000069632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000069632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000069120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icardie.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdc.ocx
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000056832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pngfilt.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000051200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmler.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeedsbs.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000038912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\imgutil.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\licmgr10.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshta.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000012800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeedssync.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\LocalLow\Temp
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 001294272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000868352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000338944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\afd.sys
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000293376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000271360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000240496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netio.sys
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000231424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mswsock.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000187752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000169984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000049152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\taskhost.exe
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 003419136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d2d1.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 002284544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msmpeg2vdec.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 001988096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10warp.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 001247744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DWrite.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 001230336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 001158144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XpsPrint.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 001080832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000906240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FntCache.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000604160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10level9.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMPhoto.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000364544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XpsGdiConverter.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000293376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxgi.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000249856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10_1core.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000220160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10core.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000207872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecsExt.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000187392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UIAnimation.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000161792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10_1.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000010752 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000009728 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000005632 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000005632 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000002560 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:23 - 2018-08-11 18:23 - 001505280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d11.dll
   2018-08-11 18:22 - 2018-08-11 18:22 - 031194832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\BECKO\Downloads\IE11-Windows6.1-x86-bg-bg.exe
   2018-08-11 17:59 - 2018-08-11 18:02 - 009037312 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\igdkmd32.sys
   2018-08-11 17:57 - 2018-08-11 17:58 - 002760704 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\NETwNr32.dll
   2018-08-11 17:57 - 2018-08-11 17:57 - 000684032 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\NETwNc32.dll
   2018-08-11 17:55 - 2018-08-11 17:57 - 007523840 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\NETwNs32.sys
   2018-08-11 17:55 - 2018-08-11 17:55 - 000527344 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\iaStorA.sys
   2018-08-11 17:55 - 2018-08-11 17:55 - 000026096 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\iaStorF.sys
   2018-08-11 17:54 - 2018-08-11 17:54 - 000232664 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\e1y6232.sys
   2018-08-11 17:54 - 2018-08-11 17:54 - 000121440 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\e1000msg.dll
   2018-08-11 17:54 - 2018-08-11 17:54 - 000081600 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\NicInstY.dll
   2018-08-11 17:54 - 2018-08-11 17:54 - 000028792 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\NicCo36.dll
   2018-08-11 17:54 - 2018-08-11 17:54 - 000003313 _____ C:\Windows\system32\e1y6232.din
   2018-08-11 17:53 - 2018-08-11 17:53 - 000144600 _____ (Broadcom Corporation.) C:\Windows\system32\Drivers\btwampfl.sys
   2018-08-11 17:53 - 2018-08-11 17:53 - 000060120 _____ (Broadcom Corporation.) C:\Windows\system32\btwdi.dll
   2018-08-11 17:52 - 2018-08-11 17:53 - 001680088 _____ (Broadcom Corporation.) C:\Windows\system32\BtwRSupportService.exe
   2018-08-11 17:52 - 2018-08-11 17:52 - 001640152 _____ (Broadcom Corporation.) C:\Windows\system32\BcmBtRSupport.dll
   2018-08-11 17:52 - 2018-08-11 17:52 - 000175320 _____ (Broadcom Corporation.) C:\Windows\system32\Drivers\bcbtums.sys
   2018-08-11 17:50 - 2018-08-11 17:50 - 000048128 _____ (REDC) C:\Windows\system32\Drivers\rimmptsk.sys
   2018-08-11 17:45 - 2018-08-11 17:45 - 001461992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WdfCoinstaller01009.dll
   2018-08-11 17:45 - 2018-08-11 17:45 - 000015544 _____ (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\system32\Drivers\CPQBttn.sys
   2018-08-11 17:44 - 2018-08-11 17:44 - 000971752 _____ (AuthenTec, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\ATSwpWDF.sys
   2018-08-11 17:42 - 2018-08-11 17:42 - 000035896 _____ (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\system32\Drivers\Accelerometer.sys
   2018-08-11 17:42 - 2018-08-11 17:42 - 000026168 _____ (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\system32\hpservice.exe
   2018-08-11 17:42 - 2018-08-11 17:42 - 000025656 _____ (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\system32\Drivers\hpdskflt.sys
   2018-08-11 17:42 - 2018-08-11 17:42 - 000016952 _____ (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\system32\accelerometerdll.DLL
   2018-08-11 17:42 - 2018-08-11 17:42 - 000014392 _____ (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\system32\HPMDPCoInst12.dll
   2018-08-11 17:40 - 2018-08-12 07:12 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Driver Easy
   2018-08-11 17:39 - 2018-08-11 17:39 - 004107032 _____ (Easeware ) C:\Users\BECKO\Downloads\DriverEasy_Setup.exe
   2018-08-11 16:22 - 2018-08-11 16:22 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Adobe
   2018-08-11 16:21 - 2018-08-11 18:15 - 000842240 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\FlashPlayerApp.exe
   2018-08-11 16:21 - 2018-08-11 18:15 - 000175104 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2018-08-11 16:21 - 2018-08-11 18:15 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
   2018-08-11 16:21 - 2018-08-11 18:15 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\Adobe
   2018-08-11 16:21 - 2018-08-11 16:21 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Macromedia
   2018-08-11 16:21 - 2018-08-11 16:21 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\CEF
   2018-08-11 16:17 - 2018-08-11 17:11 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\K-Meleon
   2018-08-11 16:17 - 2018-08-11 16:17 - 000001079 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Meleon.lnk
   2018-08-11 16:17 - 2018-08-11 16:17 - 000001067 _____ C:\Users\Public\Desktop\K-Meleon.lnk
   2018-08-11 16:17 - 2018-08-11 16:17 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\Downloads\k-meleon
   2018-08-11 16:17 - 2018-08-11 16:17 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Mozilla
   2018-08-11 16:17 - 2018-08-11 16:17 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\K-Meleon
   2018-08-11 16:17 - 2018-08-11 16:17 - 000000000 ____D C:\Program Files\K-Meleon
   2018-08-11 16:14 - 2018-08-11 16:14 - 032875887 _____ (kmeleonbrowser.org) C:\Users\BECKO\Downloads\K-Meleon76RC.exe
   2018-08-11 16:04 - 2018-08-11 16:04 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\MsftWdf_Kernel_01011_Coinstaller_Critical.Wdf
   2018-08-11 16:04 - 2018-08-11 16:04 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_avusbflt_01011.Wdf
   2018-08-11 16:04 - 2012-07-26 06:39 - 000526952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\Wdf01000.sys
   2018-08-11 16:04 - 2012-07-26 06:39 - 000047720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\WdfLdr.sys
   2018-08-11 16:04 - 2012-07-26 05:46 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Wdfres.dll
   2018-08-11 16:04 - 2012-06-02 17:34 - 000000003 _____ C:\Windows\system32\Drivers\MsftWdf_Kernel_01011_Inbox_Critical.Wdf
   2018-08-11 14:20 - 2018-07-17 01:02 - 000480888 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MpSigStub.exe
   2018-08-11 14:18 - 2018-08-11 14:18 - 000000492 _____ C:\Users\BECKO\Desktop\LFS.lnk
   2018-08-11 14:04 - 2018-08-11 14:04 - 000002244 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-08-11 14:04 - 2018-08-11 14:04 - 000002203 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2018-08-11 14:04 - 2018-08-11 14:04 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Google
   2018-08-11 14:03 - 2018-08-11 14:18 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google
   2018-08-11 14:03 - 2018-08-11 14:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Google
   2018-08-11 14:02 - 2018-08-11 14:02 - 000057560 _____ C:\Users\BECKO\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   2018-08-11 13:49 - 2018-08-11 13:49 - 000001417 _____ C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 19:23 - 001973728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 19:23 - 000581600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 19:23 - 000054240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 19:23 - 000045536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 19:23 - 000036320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 19:17 - 002425856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 19:17 - 000092672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 09:23 - 000179656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 09:17 - 000033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
   2018-08-11 13:48 - 2018-08-12 08:13 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO
   2018-08-11 13:48 - 2018-08-11 13:48 - 000000020 ___SH C:\Users\BECKO\ntuser.ini
   2018-08-11 13:48 - 2018-08-11 13:48 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\VirtualStore
   2018-08-11 13:48 - 2010-11-21 03:46 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Media Center Programs
   2018-08-11 13:43 - 2018-08-11 13:43 - 000001345 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Center.lnk
   2018-08-11 13:42 - 2018-08-11 13:42 - 000001326 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows DVD Maker.lnk
   2018-08-11 13:41 - 2018-08-11 13:41 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_09_00.Wdf
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-08-12 07:58 - 2009-07-14 07:34 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-08-12 07:58 - 2009-07-14 07:34 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-08-12 07:56 - 2010-11-21 00:01 - 000781298 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-08-12 07:56 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-08-12 07:51 - 2009-07-14 07:53 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-08-12 00:38 - 2009-07-14 07:52 - 000028672 _____ C:\Windows\system32\config\BCD-Template
   2018-08-11 21:57 - 2009-07-14 07:52 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\WinBioPlugIns
   2018-08-11 21:40 - 2009-07-14 01:09 - 004967424 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igdumd32.dll
   2018-08-11 18:36 - 2009-07-14 07:33 - 000266808 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-08-11 18:34 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions
   2018-08-11 17:30 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
   2018-08-11 17:24 - 2010-11-21 03:38 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\WCN
   2018-08-11 17:24 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\sysprep
   2018-08-11 17:24 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\oobe
   2018-08-11 17:24 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\migwiz
   2018-08-11 17:24 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\servicing
   2018-08-11 17:23 - 2010-11-21 03:46 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Journal
   2018-08-11 17:23 - 2009-07-14 07:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Sidebar
   2018-08-11 17:23 - 2009-07-14 07:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer
   2018-08-11 17:23 - 2009-07-14 07:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender
   2018-08-11 17:23 - 2009-07-14 07:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\DVD Maker
   2018-08-11 17:23 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\System
   2018-08-11 14:05 - 2017-10-21 15:53 - 000000000 ____D C:\LFS
   2018-08-11 13:48 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\Libraries
   2018-08-11 13:43 - 2009-07-14 07:52 - 000000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games
   2018-08-11 13:39 - 2010-11-21 03:46 - 000000000 ____D C:\Windows\CSC
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2018-08-11 18:54 - 2018-07-20 18:17 - 084469760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\rasapi32.dll
   2018-08-12 00:53 - 2018-08-12 00:53 - 000000046 _____ () C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\WB.CFG
   Some files in TEMP:
   ====================
   2018-08-12 06:43 - 2018-08-11 18:28 - 001289096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\BECKO\AppData\Local\Temp\dllnt_dump.dll
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-08-11 13:38
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Additional scan result of Farbar Recovery Scan Tool (x86) Version: 02.08.2018
   Ran by BECKO (12-08-2018 08:47:38)
   Running from C:\Users\BECKO\Downloads
   Microsoft Windows 7 Ultimate  Service Pack 1 (X86) (2018-08-11 10:48:46)
   Boot Mode: Normal
   ==========================================================

   ==================== Accounts: =============================
   Administrator (S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-500 - Administrator - Disabled)
   BECKO (S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001 - Administrator - Enabled) => C:\Users\BECKO
   Guest (S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-501 - Limited - Disabled)
   HomeGroupUser$ (S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1002 - Limited - Enabled)
   ==================== Security Center ========================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed.)
   AV: Malwarebytes (Enabled - Up to date) {23007AD3-69FE-687C-2629-D584AFFAF72B}
   AS: Malwarebytes (Enabled - Up to date) {98619B37-4FC4-67F2-1C99-EEF6D47DBD96}
   AS: Windows Defender (Enabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
   ==================== Installed Programs ======================
   (Only the adware programs with "Hidden" flag could be added to the fixlist to unhide them. The adware programs should be uninstalled manually.)
   Adobe Flash Player 30 NPAPI (HKLM\...\Adobe Flash Player NPAPI) (Version: 30.0.0.134 - Adobe Systems Incorporated)
   Adobe Flash Player 30 PPAPI (HKLM\...\Adobe Flash Player PPAPI) (Version: 30.0.0.134 - Adobe Systems Incorporated)
   Driver Easy 5.6.4 (HKLM\...\DriverEasy_is1) (Version: 5.6.4 - Easeware)
   Google Chrome (HKLM\...\Google Chrome) (Version: 68.0.3440.106 - Google Inc.)
   Google Update Helper (HKLM\...\{60EC980A-BDA2-4CB6-A427-B07A5498B4CA}) (Version: 1.3.33.17 - Google Inc.) Hidden
   K-Meleon 76.0 (x86 en-US) (HKLM\...\K-Meleon 76.0 (x86 en-US)) (Version: 76.0 - kmeleonbrowser.org)
   Malwarebytes, версия 3.5.1.2522 (HKLM\...\{35065F43-4BB2-439A-BFF7-0F1014F2E0CD}_is1) (Version: 3.5.1.2522 - Malwarebytes)
   Microsoft .NET Framework 4.6.2 (HKLM\...\{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132} - 1033) (Version: 4.6.01590 - Microsoft Corporation)
   RogueKiller version 12.12.31.0 (HKLM\...\8B3D7924-ED89-486B-8322-E8594065D5CB_is1) (Version: 12.12.31.0 - Adlice Software)
   Synaptics Pointing Device Driver (HKLM\...\SynTPDeinstKey) (Version: 15.0.24.0 - Synaptics Incorporated)
   Zemana AntiMalware (HKLM\...\{8F0CD7D1-42F3-4195-95CD-833578D45057}_is1) (Version: 2.74.0.150 - Zemana Ltd.)
   ==================== Custom CLSID (Whitelisted): ==========================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001_Classes\CLSID\{d33c6260-dafc-4b90-bf39-8ad6a5f19b7d}\localserver32 -> "C:\Program Files\Avira\SoftwareUpdater\AviraSoftwareUpdaterToastNotificationsBridge.exe" -ToastActivated => No File
   ContextMenuHandlers1: [2.0 Zemana AntiMalware] -> {6ABB1C11-E261-4CEA-BBB5-3836225689DD} => C:\Program Files\Zemana AntiMalware\ZAMShellExt32.dll [2018-08-12] ()
   ContextMenuHandlers3: [MBAMShlExt] -> {57CE581A-0CB6-4266-9CA0-19364C90A0B3} => C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbshlext.dll [2018-05-09] (Malwarebytes)
   ContextMenuHandlers5: [igfxcui] -> {3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4} => C:\Windows\system32\igfxpph.dll [2018-08-11] (Intel Corporation)
   ContextMenuHandlers6: [2.0 Zemana AntiMalware] -> {6ABB1C11-E261-4CEA-BBB5-3836225689DD} => C:\Program Files\Zemana AntiMalware\ZAMShellExt32.dll [2018-08-12] ()
   ContextMenuHandlers6: [MBAMShlExt] -> {57CE581A-0CB6-4266-9CA0-19364C90A0B3} => C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbshlext.dll [2018-05-09] (Malwarebytes)
   ==================== Scheduled Tasks (Whitelisted) =============
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   Task: {15D51586-5D78-42F1-9AC0-F11850F32BB2} - System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier => C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_30_0_0_134_pepper.exe [2018-08-11] (Adobe Systems Incorporated)
   Task: {4311FBF7-FF23-4B96-8A7A-7C848E6879A9} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2018-08-11] (Google Inc.)
   Task: {755ADDF9-F707-4126-9FD6-5EE5C09A6ED0} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2018-08-11] (Google Inc.)
   Task: {87310821-94B6-4F2B-B233-805F8167F2AD} - System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater => C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2018-08-11] (Adobe Systems Incorporated)
   Task: {A663C5B5-F8F8-4769-83E9-A86545183E28} - System32\Tasks\Adobe Flash Player NPAPI Notifier => C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_30_0_0_134_Plugin.exe [2018-08-11] (Adobe Systems Incorporated)
   (If an entry is included in the fixlist, the task (.job) file will be moved. The file which is running by the task will not be moved.)

   ==================== Shortcuts & WMI ========================
   (The entries could be listed to be restored or removed.)

   ==================== Loaded Modules (Whitelisted) ==============
   2018-08-11 19:36 - 2018-07-03 12:59 - 002077904 _____ () C:\PROGRAM FILES\MALWAREBYTES\ANTI-MALWARE\MwacLib.dll
   2018-08-11 19:36 - 2018-06-18 13:32 - 002169040 _____ () C:\PROGRAM FILES\MALWAREBYTES\ANTI-MALWARE\SelfProtectionSdk.dll
   2018-08-11 14:04 - 2018-08-08 03:55 - 004076888 _____ () C:\Program Files\Google\Chrome\Application\68.0.3440.106\libglesv2.dll
   2018-08-11 14:04 - 2018-08-08 03:55 - 000096088 _____ () C:\Program Files\Google\Chrome\Application\68.0.3440.106\libegl.dll
   ==================== Alternate Data Streams (Whitelisted) =========
   (If an entry is included in the fixlist, only the ADS will be removed.)
   AlternateDataStreams: C:\Windows\system32\config\systemprofile:.repos [6121592]
   ==================== Safe Mode (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The "AlternateShell" value will be restored.)
   HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MBAMService => ""="Service"
   HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\MBAMService => ""="Service"
   ==================== Association (Whitelisted) ===============
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed.)

   ==================== Internet Explorer trusted/restricted ===============
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry.)

   ==================== Hosts content: ===============================
   (If needed Hosts: directive could be included in the fixlist to reset Hosts.)
   2009-07-14 05:04 - 2009-06-11 00:39 - 000000824 _____ C:\Windows\system32\Drivers\etc\hosts

   ==================== Other Areas ============================
   (Currently there is no automatic fix for this section.)
   HKU\S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper.jpg
   DNS Servers: 192.168.0.1
   HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
   Windows Firewall is enabled.
   ==================== MSCONFIG/TASK MANAGER disabled items ==

   ==================== FirewallRules (Whitelisted) ===============
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   FirewallRules: [{38F020BD-9D8B-47A7-BA58-523640743E70}] => (Allow) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   FirewallRules: [TCP Query User{73CDBD4B-E707-4433-90BB-0CA4D37853D5}D:\lfs\lfs.exe] => (Allow) D:\lfs\lfs.exe
   FirewallRules: [UDP Query User{43AE0B81-FBBA-40D9-9930-B10662946E5D}D:\lfs\lfs.exe] => (Allow) D:\lfs\lfs.exe
   FirewallRules: [{EB2B59E7-24DC-4376-8CA5-5C73EB6B45AC}] => (Allow) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe
   FirewallRules: [TCP Query User{3CA70832-11D6-43D6-996B-CE4FD0FFCA2F}C:\program files\avira\softwareupdater\avirasoftwareupdatertoastnotificationsbridge.exe] => (Allow) C:\program files\avira\softwareupdater\avirasoftwareupdatertoastnotificationsbridge.exe
   FirewallRules: [UDP Query User{A8FAE1F8-F48D-463D-9467-C469B6224C66}C:\program files\avira\softwareupdater\avirasoftwareupdatertoastnotificationsbridge.exe] => (Allow) C:\program files\avira\softwareupdater\avirasoftwareupdatertoastnotificationsbridge.exe
   FirewallRules: [{C20D9306-3310-4603-955A-D8750AB02ABC}] => (Allow) C:\Users\BECKO\AppData\Local\Chromium\Application\chrome.exe
   ==================== Restore Points =========================
   11-08-2018 13:48:58 Windows Update
   11-08-2018 14:19:49 Windows Update
   11-08-2018 16:16:29 Windows Backup
   11-08-2018 16:53:14 Language Pack Installation
   11-08-2018 18:23:09 Програма за инсталиране на модули за Windows
   11-08-2018 18:41:57 Windows Update
   11-08-2018 18:46:40 Removed Avira Software Updater
   11-08-2018 19:18:13 Точка на възстановяване на HitmanPro
   11-08-2018 19:29:58 Точка на възстановяване на HitmanPro
   ==================== Faulty Device Manager Devices =============
   Name: RICOH Bay8Controller
   Description: RICOH Bay8Controller
   Class Guid: 
   Manufacturer: 
   Service: 
   Problem: : The drivers for this device are not installed. (Code 28)
   Resolution: To install the drivers for this device, click "Update Driver", which starts the Hardware Update wizard.

   ==================== Event log errors: =========================
   Application errors:
   ==================
   Error: (08/12/2018 07:53:07 AM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
   Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
   Error: (08/12/2018 07:48:58 AM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
   Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
   Error: (08/12/2018 07:16:25 AM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
   Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
   Error: (08/12/2018 07:12:39 AM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
   Description: Име на приложение с грешки: rundll32.exe_rasapi32.dll, версия: 6.1.7600.16385, времево клеймо: 0x4a5bc637
   Име на модул с грешки: rasapi32.dll_unloaded, версия: 0.0.0.0, времево клеймо: 0x5b51fcfc
   Код на изключение: 0xc0000005
   Отместване на грешка: 0x5d2300fb
   ИД на процес на грешка: 0xc58
   Начален час на приложението с грешки: 0x01d431b9f55ad649
   Път на приложението с грешки: C:\Windows\System32\rundll32.exe
   Път на модула с грешки: rasapi32.dll
   ИД на доклад: f345bb24-9de5-11e8-8c5b-002713343a56
   Error: (08/12/2018 12:27:39 AM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
   Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
   Error: (08/11/2018 10:30:43 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
   Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
   Error: (08/11/2018 08:31:45 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
   Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
   Error: (08/11/2018 07:56:18 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
   Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.

   System errors:
   =============
   Error: (08/12/2018 07:50:21 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
   Description: Услуга Software Protection беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и). След 120000 милисекунди ще бъде предприето следното коригиращо действие: Restart the service.
   Error: (08/12/2018 07:50:21 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
   Description: Услуга HP Service беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и).
   Error: (08/12/2018 07:50:20 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
   Description: Услуга Windows Media Player Network Sharing Service беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и). След 30000 милисекунди ще бъде предприето следното коригиращо действие: Restart the service.
   Error: (08/12/2018 07:50:20 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
   Description: Услуга Bluetooth Driver Management Service беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и).
   Error: (08/12/2018 07:46:28 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
   Description: Услуга Windows Media Player Network Sharing Service не може да бъде стартирана поради следната грешка: 
   Системата не може да намери указания път.
   Error: (08/12/2018 07:45:57 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
   Description: Услуга HP Service беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и).
   Error: (08/12/2018 07:45:57 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
   Description: Услуга Bluetooth Driver Management Service беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и).
   Error: (08/12/2018 07:45:56 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
   Description: Услуга Windows Media Player Network Sharing Service беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и). След 30000 милисекунди ще бъде предприето следното коригиращо действие: Restart the service.

   Windows Defender:
   ===================================
   Date: 2018-08-11 18:49:37.775
   Description: 
   Windows Defender has detected spyware or other potentially unwanted software.
   For more information please see the following:
   http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=SoftwareBundler:Win32/Prepscram&threatid=226289
   Name:SoftwareBundler:Win32/Prepscram
   ID:226289
   Severity:High
   Category:Software Bundler
   Path Found:file:C:\Program Files\KMSPico 10.2.1 Final\WindowsLoader.exe;process:pid:1664
   Detection Type:Concrete
   Detection Source:Real-Time Protection
   Status:Unknown
   Process Name:
   CodeIntegrity:
   ===================================
   Date: 2018-08-11 18:47:53.133
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   Date: 2018-08-11 18:47:33.024
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   Date: 2018-08-11 18:46:32.355
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   Date: 2018-08-11 18:36:54.706
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   Date: 2018-08-11 18:34:39.836
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   Date: 2018-08-11 18:29:33.389
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   Date: 2018-08-11 18:26:43.817
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   Date: 2018-08-11 18:19:33.847
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   ==================== Memory info =========================== 
   Processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8600 @ 2.40GHz
   Percentage of memory in use: 57%
   Total physical RAM: 3000.26 MB
   Available physical RAM: 1266.7 MB
   Total Virtual: 7094.55 MB
   Available Virtual: 5571.67 MB
   ==================== Drives ================================
   Drive c: () (Fixed) (Total:100.1 GB) (Free:34 GB) NTFS
   Drive d: () (Fixed) (Total:365.12 GB) (Free:278.48 GB) NTFS
   \\?\Volume{b6af5893-9d52-11e8-b3b1-806e6f6e6963}\ (Резервирана за системата) (Fixed) (Total:0.1 GB) (Free:0.06 GB) NTFS
   \\?\Volume{b6af5896-9d52-11e8-b3b1-806e6f6e6963}\ () (Fixed) (Total:0.44 GB) (Free:0.16 GB) NTFS
   ==================== MBR & Partition Table ==================
   ========================================================
   Disk: 0 (MBR Code: Windows 7/8/10) (Size: 465.8 GB) (Disk ID: 0FD73A73)
   Partition 1: (Active) - (Size=100 MB) - (Type=07 NTFS)
   Partition 2: (Not Active) - (Size=100.1 GB) - (Type=07 NTFS)
   Partition 3: (Not Active) - (Size=365.1 GB) - (Type=07 NTFS)
   Partition 4: (Not Active) - (Size=450 MB) - (Type=27)
   ==================== End of Addition.txt ============================
   това беше открито снощи 
   Malwarebytes
   www.malwarebytes.com
   -Детайли за регистъра-
   Дата на сканиране: 11.08.18 г.
   Час на сканиране: 19:39
   Файл на регистъра: 1355b5a2-9d85-11e8-97c9-002713343a56.json
   Администратор: Да
   -Информация за софтуера-
   Версия: 3.5.1.2522
   Версия на компонентите: 1.0.391
   Актуализирай версията на пакета: 1.0.6301
   Лиценз: Пробен период
   -Системна информация-
   OS: Windows 7 Service Pack 1
   CPU: x86
   Файлова система: NTFS
   Потребител: BECKO-PC\BECKO
   -Резюме на сканирането-
   Тип сканиране: Threat Scan
   Сканирането е стартирано от: Ръчно
   Резултат: Завършено
   Сканирани обекти: 158748
   Открити заплахи: 85
   Заплахи под карантина: 85
   Изтекло време: 3 мин, 55 сек
   -Опции за сканиране-
   Памет: Разрешено
   Стартиране: Разрешено
   Файлова система: Разрешено
   Архиви: Разрешено
   руткитове: Разрешено
   Евристика: Разрешено
   PUP: Открий
   PUM: Открий
   -Детайли за сканирането-
   Процес: 0
   (Не бяха открити зловредни елементи)
   Модул: 0
   (Не бяха открити зловредни елементи)
   Ключ на регистъра: 16
   PUP.Optional.WinYahoo.Generic, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\Chromium tatec, Под карантина, [3754], [483380],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.Generic, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{BE6502A1-73F7-4D69-A62B-FDC3122C8BAB}, Под карантина, [3754], [483380],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.Generic, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\PLAIN\{BE6502A1-73F7-4D69-A62B-FDC3122C8BAB}, Под карантина, [3754], [483380],1.0.6301
   Adware.Agent, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\OPERA SCHEDULED AUTOUPDATE 4086469641, Под карантина, [103], [535908],1.0.6301
   Adware.Agent, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{5A62AD84-CD2D-4C9B-AB06-213D0315B69D}, Под карантина, [103], [535908],1.0.6301
   Adware.Agent, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\PLAIN\{5A62AD84-CD2D-4C9B-AB06-213D0315B69D}, Под карантина, [103], [535908],1.0.6301
   Adware.Tuto4PC, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\UNINSTALL\Multitimer_is1, Под карантина, [2764], [474048],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Chromium tatec, Под карантина, [3725], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{BE6502A1-73F7-4D69-A62B-FDC3122C8BAB}, Под карантина, [3725], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{BE6502A1-73F7-4D69-A62B-FDC3122C8BAB}, Под карантина, [3725], [-1],0.0.0
   Adware.FastDataX, HKU\S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001\SOFTWARE\FastDataX, Под карантина, [3932], [484533],1.0.6301
   Adware.ICLoader, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\campaign9961, Под карантина, [417], [518478],1.0.6301
   Adware.ICLoader, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\multitimercampaign84170, Под карантина, [417], [518476],1.0.6301
   Adware.ICLoader, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\Speedycar, Под карантина, [417], [518473],1.0.6301
   Adware.ICLoader, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\TechnologyDesktopnew, Под карантина, [417], [518479],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\UNINSTALL\{D2A33A63-8223-EBE3-33A3-9B63E32348E3}, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   Стойност на регистъра: 6
   Adware.Tuto4PC, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN|Multitimer, Под карантина, [2764], [474048],1.0.6301
   PUP.Optional.NotChromeRun, HKU\S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN|GOOGLECHROMEAUTOLAUNCH_A26881468A4EFB18BAF645F9B1FB72E9, Под карантина, [6940], [241243],1.0.6301
   Adware.Tuto4PC.Generic, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUNONCE|QWTD433SW12, Под карантина, [3704], [522751],1.0.6301
   Adware.NeoBar, HKU\S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUNONCE|AwRWNQQxQn, Под карантина, [1236], [431477],1.0.6301
   Adware.Agent, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{5A62AD84-CD2D-4C9B-AB06-213D0315B69D}|PATH, Под карантина, [103], [535907],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.Generic, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{BE6502A1-73F7-4D69-A62B-FDC3122C8BAB}|PATH, Под карантина, [3754], [483378],1.0.6301
   Данни на регистъра: 0
   (Не бяха открити зловредни елементи)
   Поток данни: 0
   (Не бяха открити зловредни елементи)
   Папка: 8
   PUP.Optional.BundleInstaller, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\845712, Под карантина, [407], [463480],1.0.6301
   Adware.Tuto4PC, C:\PROGRAM FILES\MULTITIMER, Под карантина, [2764], [474048],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\PROGRAMDATA\{5AE19F82-D0A3-1544-5665-8B06CC2700C8}, Под карантина, [3725], [484243],1.0.6301
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\PROGRAMDATA\5b2ec796-04d1-0, Под карантина, [679], [407181],1.0.6301
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\PROGRAMDATA\5b2ec796-56c1-1, Под карантина, [679], [407181],1.0.6301
   Adware.NeoBar, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\CYPJMERAKY, Под карантина, [1236], [431477],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   Файл: 55
   PUP.Optional.Amonetize.Gen, C:\PROGRAMDATA\5b2ec796-04d1-0\BITAC33.tmp, Под карантина, [3742], [257931],1.0.6301
   PUP.Optional.Amonetize.Gen, C:\PROGRAMDATA\5b2ec796-56c1-1\BIT96A0.tmp, Под карантина, [3742], [257931],1.0.6301
   PUP.Optional.BundleInstaller, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\845712\ic-0.9290ec7e4e043.exe, Под карантина, [407], [463480],1.0.6301
   PUP.Optional.BundleInstaller, C:\Users\BECKO\AppData\Local\Temp\845712\ic-0.ab640b600fd5f8.exe, Под карантина, [407], [463480],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.Generic, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\Chromium tatec, Под карантина, [3754], [483380],1.0.6301
   Adware.Agent, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\OPERA SCHEDULED AUTOUPDATE 4086469641, Под карантина, [103], [535908],1.0.6301
   Adware.Agent, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\allradio_4.27_portable.exe, Под карантина, [103], [536191],1.0.6301
   Adware.Tuto4PC, C:\PROGRAM FILES\MULTITIMER\UNINS000.DAT, Под карантина, [2764], [474048],1.0.6301
   Adware.Tuto4PC, C:\Program Files\Multitimer\Multitimer.exe, Под карантина, [2764], [474048],1.0.6301
   Adware.Tuto4PC, C:\Program Files\Multitimer\unins000.exe, Под карантина, [2764], [474048],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\PROGRAMDATA\{5AE19F82-D0A3-1544-5665-8B06CC2700C8}\fado, Под карантина, [3725], [484243],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\ProgramData\{5AE19F82-D0A3-1544-5665-8B06CC2700C8}\hdat1, Под карантина, [3725], [484243],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\ProgramData\{5AE19F82-D0A3-1544-5665-8B06CC2700C8}\hdat2, Под карантина, [3725], [484243],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\Chromium tatec, Под карантина, [3725], [-1],0.0.0
   Adware.Tuto4PC.Generic, C:\PROGRAM FILES\YUYFG\5138832.EXE, Под карантина, [3704], [522751],1.0.6301
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\APPLICATION DATA\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR0.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\PROGRAMDATA\APPLICATION DATA\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR0.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\APPLICATION DATA\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR1.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\PROGRAMDATA\APPLICATION DATA\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR1.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR0.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\PROGRAMDATA\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR0.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR1.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\PROGRAMDATA\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR1.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   Adware.NeoBar, C:\Users\BECKO\AppData\Local\cypjMERAky\activation.exe, Под карантина, [1236], [431477],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\PROGRAMDATA\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HowToRemove.lnk, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HOWTOREMOVE\HOWTOREMOVE.HTML, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\chromium-min.jpg, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\control panel-min-min.JPG, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\down.png, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\ff menu.JPG, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\ff search engine-min.png, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\hp-min ff.png, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\hp-min ie.png, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\search engine.gif, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\setup pages.gif, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\sp-min.png, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\start-min.jpg, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\up.png, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\lilacisa, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\lonadel, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\uninst.exe, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\uninstp.dat, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   Ransom.Crysis, C:\USERS\BECKO\APPDATA\ROAMING\MICROSOFT\WINDOWS\REACSRHG\UIFBACFE.EXE, Под карантина, [7210], [551188],1.0.6301
   Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\BECKO\APPDATA\ROAMING\MICROSOFT\WINDOWS\START MENU\PROGRAMS\STARTUP\Sound Volume Control.lnk, Под карантина, [0], [392686],1.0.6301
   Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\BECKO\APPDATA\ROAMING\SOUND VOLUME CONTROL\SNDVOL.EXE, Под карантина, [0], [392686],1.0.6301
   PUP.Optional.BundleInstaller, C:\PROGRAM FILES\KMSPICO 10.2.1 FINAL\REGISTRY_ACTIVATION_2751393056.EXE, Под карантина, [407], [505351],1.0.6301
   Trojan.MalPack, C:\PROGRAM FILES\KMSPICO 10.2.1 FINAL\WINDOWSLOADER.EXE, Под карантина, [4152], [500527],1.0.6301
   Backdoor.Bot, C:\PROGRAM FILES\KMSPICO 10.2.1 FINAL\ACTIVATION.EXE, Под карантина, [806], [419768],1.0.6301
   Adware.Agent, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\IS-AT1Q7.TMP\ZRGVBV.DLL, Под карантина, [103], [539849],1.0.6301
   Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\TEMP2_WINDOWS LOADER 3.1.ZIP\WINDOWS LOADER 3.1.EXE, Под карантина, [0], [392686],1.0.6301
   Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\TEMP3_WINDOWS LOADER 3.1.ZIP\WINDOWS LOADER 3.1.EXE, Под карантина, [0], [392686],1.0.6301
   Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\TEMP4_WINDOWS LOADER 3.1.ZIP\WINDOWS LOADER 3.1.EXE, Под карантина, [0], [392686],1.0.6301
   Adware.Tuto4PC, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\EYEKAZXXJYM.EXE, Под карантина, [2764], [474076],1.0.6301
   Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\REFSUTIL.EXE, Под карантина, [0], [392686],1.0.6301
   Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\BEAD.TMP.EXE, Под карантина, [0], [392686],1.0.6301
   Физически сектор: 0
   (Не бяха открити зловредни елементи)
   WMI: 0
   (Не бяха открити зловредни елементи)

   (end)
  • от Антон Ангелов
   Здравейте,
   Имам съмнения, че системата ми е заразена работи, бавно и първият път, като отворя нов таб във файрфокс се отварят още два прозореца с реклами.
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 02.08.2018
   Ran by Anton (administrator) on DESKTOP-IRI1MIH (04-08-2018 17:20:24)
   Running from C:\Users\Anton\Desktop
   Loaded Profiles: Anton (Available Profiles: Anton)
   Platform: Windows 10 Enterprise Version 1709 16299.431 (X64) Language: Български (България)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: FF)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
   (AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\CompatTelRunner.exe
   (Adobe Systems Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\ElevationManager\AdobeUpdateService.exe
   (Adobe Systems, Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGMService.exe
   (Adobe Systems, Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe
   (Broadcom Corporation.) C:\Windows\System32\BtwRSupportService.exe
   (Nero AG) C:\Program Files (x86)\HTC\HTC Sync Manager\HSMServiceEntry.exe
   () C:\Program Files (x86)\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
   (Conexant Systems Inc.) C:\Windows\System32\CxAudMsg64.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
   () C:\Windows\System32\igfxTray.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe
   () C:\Program Files (x86)\HTC\HTC Sync Manager\HTC Sync\adb.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe
   (Realtek semiconductor) C:\Windows\RTFTrack.exe
   (Conexant Systems, Inc.) C:\Program Files\CONEXANT\cAudioFilterAgent\CAudioFilterAgent64.exe
   (BitTorrent Inc.) C:\Users\Anton\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
   (Disc Soft Ltd) C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
   (BitTorrent Inc.) C:\Users\Anton\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.5.3_44494\utorrentie.exe
   (BitTorrent Inc.) C:\Users\Anton\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.5.3_44494\utorrentie.exe
   () C:\Program Files\WindowsApps\60145ScottBrogden.ditto-cp_3.21.223.0_x86__n6b029mg40na2\Ditto.exe
   (Disc Soft Ltd) C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\CompatTelRunner.exe
   (Lenovo Group Limited) C:\Users\Anton\AppData\Local\Programs\Lenovo\Lenovo Service Bridge\LSBUpdater.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\Common Files\Avast Software\Overseer\overseer.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   (Adobe Systems, Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AdobeGCClient.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_12.1815.210.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeHost.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   () C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Web Companion\Application\Lavasoft.WCAssistant.WinService.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\CompatTelRunner.exe
   (Lavasoft) C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Web Companion\Application\WebCompanion.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [SecurityHealth] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [630168 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
   HKLM\...\Run: [RtsFT] => C:\WINDOWS\RTFTrack.exe [5052120 2015-06-01] (Realtek semiconductor)
   HKLM\...\Run: [cAudioFilterAgent] => C:\Program Files\Conexant\cAudioFilterAgent\cAudioFilterAgent64.exe [935104 2014-11-25] (Conexant Systems, Inc.)
   HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [242904 2018-06-22] (AVAST Software)
   HKLM\...\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe [508128 2016-07-01] (Adobe Systems Incorporated)
   HKLM\...\Run: [SynTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [3944136 2015-06-03] (Synaptics Incorporated)
   HKLM\...\Run: [SmartAudio] => C:\Program Files\CONEXANT\SAII\SACpl.exe [1830616 2014-04-10] (Conexant Systems, Inc.)
   HKLM\...\Run: [AdobeGCInvoker-1.0] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGCInvokerUtility.exe [316392 2018-05-11] (Adobe Systems, Incorporated)
   HKLM-x32\...\Run: [StartCCC] => C:\Program Files (x86)\AMD\ATI.ACE\Core-Static\amd64\CLIStart.exe [767176 2015-06-22] (Advanced Micro Devices, Inc.)
   HKLM-x32\...\Run: [Adobe Creative Cloud] => C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\ACC\Creative Cloud.exe [2383040 2016-10-25] (Adobe Systems Incorporated)
   HKLM Group Policy restriction on software: %systemroot%\system32\mrt.exe <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-1747955922-307037692-2103265143-1001\...\Run: [uTorrent] => C:\Users\Anton\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe [1984184 2018-06-22] (BitTorrent Inc.)
   HKU\S-1-5-21-1747955922-307037692-2103265143-1001\...\Run: [Viber] => C:\Users\Anton\AppData\Local\Viber\Viber.exe [37338696 2018-04-24] (Viber Media S.à r.l.)
   HKU\S-1-5-21-1747955922-307037692-2103265143-1001\...\Run: [DAEMON Tools Lite Automount] => C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe [5263040 2018-01-30] (Disc Soft Ltd)
   HKU\S-1-5-21-1747955922-307037692-2103265143-1001\...\Run: [Web Companion] => C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Web Companion\Application\WebCompanion.exe [7368480 2018-08-04] (Lavasoft)
   HKU\S-1-5-21-1747955922-307037692-2103265143-1001\...\MountPoints2: {a097669a-1fdb-11e8-8817-f8a963267c4d} - "I:\startme.exe"
   HKU\S-1-5-21-1747955922-307037692-2103265143-1001\...\MountPoints2: {a09767e5-1fdb-11e8-8817-f8a963267c4d} - "H:\SETUP.EXE"
   HKU\S-1-5-21-1747955922-307037692-2103265143-1001\...\MountPoints2: {a0976fa4-1fdb-11e8-8817-f8a963267c4d} - "I:\Setup.exe"
   GroupPolicy: Restriction ? <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 62.221.132.211 85.130.60.11
   Tcpip\..\Interfaces\{3dad8f67-5fb2-42f7-8404-142ac9dfe4b7}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
   Tcpip\..\Interfaces\{7fd9a328-bcce-42f4-bd1c-45a1f2ee1e6c}: [DhcpNameServer] 62.221.132.211 85.130.60.11
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\S-1-5-21-1747955922-307037692-2103265143-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://search.yahoo.com/yhs/web?hspart=lvs&hsimp=yhs-awc&type=lvs__webcompa__1_0__ya__hp_WCYID10420__180523__yaie
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1747955922-307037692-2103265143-1001 -> {C0C3A6C6-03BC-4195-8FCB-AEA091301353} URL = hxxps://search.yahoo.com/yhs/search?hspart=lvs&hsimp=yhs-awc&type=lvs__webcompa__1_0__ya__ch_WCYID10420__180523__yaie&p={searchTerms}
   BHO: Skype for Business Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2018-04-10] (Microsoft Corporation)
   BHO: Microsoft OneDrive for Business Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\GROOVEEX.DLL [2018-05-15] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Skype for Business Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2017-09-12] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Microsoft OneDrive for Business Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\GROOVEEX.DLL [2018-05-15] (Microsoft Corporation)
   Handler: mso-minsb.16 - {3459B272-CC19-4448-86C9-DDC3B4B2FAD3} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2018-04-10] (Microsoft Corporation)
   Handler-x32: mso-minsb.16 - {3459B272-CC19-4448-86C9-DDC3B4B2FAD3} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2018-04-10] (Microsoft Corporation)
   Handler: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2018-04-10] (Microsoft Corporation)
   Handler-x32: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2018-04-10] (Microsoft Corporation)
   FireFox:
   ========
   FF DefaultProfile: 6l09fpov.default-1519148072560
   FF ProfilePath: C:\Users\Anton\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6l09fpov.default-1519148072560 [2018-08-04]
   FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\6l09fpov.default-1519148072560 -> about:home
   FF NewTab: Mozilla\Firefox\Profiles\6l09fpov.default-1519148072560 -> hxxps://search.yahoo.com/yhs/web?hspart=lvs&hsimp=yhs-awc&type=lvs__webcompa__1_0__ya__hp_WCYID10420__180523__yaff
   FF Extension: (Easy YouTube mp3) - C:\Users\Anton\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6l09fpov.default-1519148072560\Extensions\d.lehr@chello.at.xpi [2018-07-07]
   FF Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Anton\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6l09fpov.default-1519148072560\Extensions\wrc@avast.com.xpi [2018-06-01]
   FF Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\Anton\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6l09fpov.default-1519148072560\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2018-07-18]
   FF SearchPlugin: C:\Users\Anton\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6l09fpov.default-1519148072560\searchplugins\yahoo-lavasoft-ff59.xml [2018-05-23]
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_30_0_0_134.dll [2018-07-14] ()
   FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files\MICROS~1\Office16\NPSPWRAP.DLL [2015-07-31] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin: adobe.com/AdobeAAMDetect -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\Utils\npAdobeAAMDetect64.dll [2016-10-25] (Adobe Systems)
   FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_30_0_0_134.dll [2018-07-14] ()
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/Lync,version=15.0 -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll [2018-04-10] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\NPSPWRAP.DLL [2014-01-23] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-16] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-16] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.6 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2017-05-24] (VideoLAN)
   FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2018-06-29] (Adobe Systems Inc.)
   FF Plugin-x32: adobe.com/AdobeAAMDetect -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\Utils\npAdobeAAMDetect32.dll [2016-10-25] (Adobe Systems)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-1747955922-307037692-2103265143-1001: @unity3d.com/UnityPlayer,version=1.0 -> C:\Users\Anton\AppData\LocalLow\Unity\WebPlayer\loader\npUnity3D32.dll [2017-05-18] (Unity Technologies ApS)
   Chrome:
   =======
   CHR HomePage: Default -> hxxp://www.google.com
   CHR Profile: C:\Users\Anton\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-07-25]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Anton\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-10-26]
   CHR Extension: (Adobe Acrobat) - C:\Users\Anton\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj [2017-10-26]
   CHR Extension: (Avast SafePrice) - C:\Users\Anton\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck [2018-02-18]
   CHR Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Anton\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki [2017-10-26]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\Anton\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-10-26]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Anton\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-01-23]
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 AdobeUpdateService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\ElevationManager\AdobeUpdateService.exe [744640 2016-10-25] (Adobe Systems Incorporated)
   R2 AGMService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGMService.exe [2321384 2018-05-11] (Adobe Systems, Incorporated)
   R2 AGSService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe [2128872 2018-05-11] (Adobe Systems, Incorporated)
   R3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe [7780400 2018-06-22] (AVAST Software)
   R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [322464 2018-06-22] (AVAST Software)
   R3 Disc Soft Lite Bus Service; C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe [3480768 2018-01-30] (Disc Soft Ltd)
   R2 HTCMonitorService; C:\Program Files (x86)\HTC\HTC Sync Manager\HSMServiceEntry.exe [87368 2016-09-20] (Nero AG)
   R2 igfxCUIService2.0.0.0; C:\WINDOWS\system32\igfxCUIService.exe [365040 2017-10-20] (Intel Corporation)
   R2 PassThru Service; C:\Program Files (x86)\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe [166912 2013-10-17] () [File not signed]
   S3 Sense; C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe [4329952 2017-12-31] (Microsoft Corporation)
   R2 SynTPEnhService; C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe [249032 2015-06-03] (Synaptics Incorporated)
   R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [11294448 2018-03-09] (TeamViewer GmbH)
   R2 WCAssistantService; C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Web Companion\Application\Lavasoft.WCAssistant.WinService.exe [25888 2018-08-04] ()
   S3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [355304 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
   S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [105944 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R0 amdkmpfd; C:\WINDOWS\System32\drivers\amdkmpfd.sys [65248 2015-04-24] (Advanced Micro Devices, Inc.)
   R1 aswArPot; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswArPot.sys [197160 2018-06-22] (AVAST Software)
   R1 aswbidsdriver; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbidsdrivera.sys [229392 2018-06-22] (AVAST Software)
   R0 aswbidsh; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbidsha.sys [201328 2018-06-22] (AVAST Software)
   R0 aswblog; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbloga.sys [346664 2018-06-22] (AVAST Software)
   R0 aswbuniv; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbuniva.sys [59592 2018-06-22] (AVAST Software)
   S3 aswElam; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswElam.sys [15360 2018-06-22] (AVAST Software)
   R1 aswHdsKe; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswHdsKe.sys [239680 2018-06-22] (AVAST Software)
   S3 aswHwid; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswHwid.sys [46976 2018-06-22] (AVAST Software)
   R2 aswMonFlt; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswMonFlt.sys [159640 2018-06-22] (AVAST Software)
   R1 aswRdr; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRdr2.sys [111872 2018-06-22] (AVAST Software)
   R0 aswRvrt; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRvrt.sys [85968 2018-06-22] (AVAST Software)
   R1 aswSnx; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSnx.sys [1027728 2018-06-22] (AVAST Software)
   R1 aswSP; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSP.sys [467064 2018-07-25] (AVAST Software)
   R2 aswStm; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswStm.sys [211160 2018-06-22] (AVAST Software)
   R0 aswVmm; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswVmm.sys [381584 2018-06-22] (AVAST Software)
   R3 dtlitescsibus; C:\WINDOWS\System32\drivers\dtlitescsibus.sys [30264 2018-03-04] (Disc Soft Ltd)
   R3 dtliteusbbus; C:\WINDOWS\System32\drivers\dtliteusbbus.sys [47672 2018-03-04] (Disc Soft Ltd)
   R1 ISODrive; C:\Program Files (x86)\UltraISO\drivers\ISODrv64.sys [115448 2013-11-21] (EZB Systems, Inc.)
   S3 RTSUER; C:\WINDOWS\system32\Drivers\RtsUer.sys [410880 2015-07-03] (Realsil Semiconductor Corporation)
   R3 rtsuvc; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rtsuvc.sys [3059416 2015-06-11] (Realtek Semiconductor Corp.)
   R3 SmbDrvI; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Smb_driver_Intel.sys [42696 2015-06-03] (Synaptics Incorporated)
   S3 WdBoot; C:\WINDOWS\system32\drivers\WdBoot.sys [44608 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
   S3 WdFilter; C:\WINDOWS\system32\drivers\WdFilter.sys [309144 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
   S3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [119192 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-08-04 17:19 - 2018-08-04 17:20 - 000040238 _____ C:\Users\Anton\Desktop\Addition.txt
   2018-08-04 17:16 - 2018-08-04 17:23 - 000018696 _____ C:\Users\Anton\Desktop\FRST.txt
   2018-08-04 17:16 - 2018-08-04 17:20 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-08-04 17:14 - 2018-08-04 17:15 - 002412544 _____ (Farbar) C:\Users\Anton\Desktop\FRST64.exe
   2018-08-04 17:09 - 2018-08-04 17:09 - 000000000 ___HD C:\Users\Public\Documents\AdobeGC
   2018-07-25 15:13 - 2018-07-25 15:13 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\Local\PlaceholderTileLogoFolder
   2018-07-25 15:11 - 2018-07-25 15:11 - 000107310 _____ C:\Users\Anton\Desktop\FileZilla.xml
   2018-07-25 15:10 - 2018-07-25 15:11 - 007791072 _____ (Tim Kosse) C:\Users\Anton\Downloads\FileZilla_3.35.1_win64-setup.exe
   2018-07-19 13:01 - 2018-07-19 13:01 - 000000711 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Tanki Online.lnk
   2018-07-19 12:59 - 2018-07-19 12:59 - 009644712 _____ (AlternativaGame Ltd ) C:\Users\Anton\Downloads\tankionline_eu.exe
   2018-07-19 09:44 - 2018-08-04 17:06 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\LocalLow\uTorrent
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-08-04 17:22 - 2017-09-29 16:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\DeliveryOptimization
   2018-08-04 17:22 - 2017-09-26 18:50 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\Roaming\uTorrent
   2018-08-04 17:21 - 2017-09-29 16:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
   2018-08-04 17:09 - 2017-09-26 00:28 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\LocalLow\Mozilla
   2018-08-04 17:08 - 2018-06-23 10:14 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\Local\AVAST Software
   2018-08-04 17:06 - 2017-10-12 22:48 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\Local\HTC MediaHub
   2018-08-04 17:05 - 2017-12-31 07:35 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
   2018-08-04 17:05 - 2017-10-23 19:45 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
   2018-08-04 17:05 - 2017-10-21 12:50 - 000000180 _____ C:\WINDOWS\system32\{A6D608F0-0BDE-491A-97AE-5C4B05D86E01}.bat
   2018-08-04 17:05 - 2017-09-26 00:39 - 000000000 __SHD C:\Users\Anton\IntelGraphicsProfiles
   2018-07-25 20:17 - 2017-09-29 11:45 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
   2018-07-25 20:00 - 2017-09-29 16:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\NDF
   2018-07-25 19:52 - 2017-12-31 07:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
   2018-07-25 17:10 - 2017-12-31 07:18 - 000000000 ____D C:\Users\Anton
   2018-07-25 16:53 - 2017-09-26 19:10 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\Roaming\vlc
   2018-07-25 16:51 - 2018-06-03 23:14 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\Roaming\FileZilla
   2018-07-25 15:48 - 2018-06-03 23:14 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\Local\FileZilla
   2018-07-25 15:13 - 2017-12-31 07:19 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\Local\Packages
   2018-07-25 15:13 - 2017-09-29 16:46 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
   2018-07-25 15:12 - 2018-06-03 23:12 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FileZilla FTP Client
   2018-07-25 15:12 - 2018-06-03 23:12 - 000000000 ____D C:\Program Files\FileZilla FTP Client
   2018-07-25 14:51 - 2017-09-26 18:43 - 000467064 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswSP.sys
   2018-07-24 21:36 - 2017-12-31 07:35 - 000004264 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Avast Emergency Update
   2018-07-22 16:34 - 2017-10-08 22:55 - 000000875 _____ C:\Users\Anton\Desktop\Книги.txt
   2018-07-22 15:44 - 2017-09-29 16:37 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
   2018-07-18 23:21 - 2018-06-26 23:00 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\Local\CrashDumps
   2018-07-18 23:19 - 2018-04-21 10:07 - 000000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013
   2018-07-18 23:18 - 2015-10-30 10:24 - 000000167 _____ C:\WINDOWS\win.ini
   2018-07-15 13:29 - 2017-09-27 00:48 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
   2018-07-15 13:24 - 2017-09-27 00:48 - 134675576 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
   2018-07-15 13:17 - 2017-09-29 16:46 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
   2018-07-15 12:58 - 2017-12-23 17:33 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\Panther
   2018-07-15 12:16 - 2017-12-31 07:34 - 000065683 _____ C:\WINDOWS\diagwrn.xml
   2018-07-15 12:16 - 2017-12-31 07:34 - 000062868 _____ C:\WINDOWS\diagerr.xml
   2018-07-15 10:45 - 2017-10-21 13:22 - 000000000 ____H C:\$WINRE_BACKUP_PARTITION.MARKER
   2018-07-15 10:43 - 2017-09-29 11:45 - 000032768 _____ C:\WINDOWS\system32\config\ELAM
   2018-07-15 10:07 - 2017-09-29 16:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Registration
   2018-07-15 10:06 - 2018-04-12 20:30 - 000000000 ___HD C:\$WINDOWS.~BT
   2018-07-14 11:11 - 2017-10-15 22:30 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\Local\LenovoServiceBridge
   2018-07-14 11:05 - 2018-03-15 00:41 - 000004588 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Adobe Flash Player NPAPI Notifier
   2018-07-14 11:05 - 2017-12-31 07:35 - 000004422 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
   2018-07-14 11:05 - 2017-09-29 16:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed
   2018-07-14 11:05 - 2017-09-29 16:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Macromed
   2018-07-10 23:51 - 2017-09-29 00:46 - 000000187 _____ C:\Users\Anton\Desktop\Angliski.txt
   2018-07-10 20:48 - 2017-12-31 07:35 - 000004562 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task
   2018-07-10 20:47 - 2017-09-26 18:59 - 000002457 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
   2018-07-10 08:13 - 2017-12-31 07:35 - 000003376 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-1747955922-307037692-2103265143-1001
   2018-07-10 08:13 - 2017-09-26 00:26 - 000002391 _____ C:\Users\Anton\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
   2018-07-10 08:13 - 2017-09-26 00:26 - 000000000 ___RD C:\Users\Anton\OneDrive
   2018-07-08 23:05 - 2018-02-20 20:34 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
   2018-07-08 23:05 - 2018-02-20 20:34 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
   2018-07-07 15:25 - 2018-02-20 20:34 - 000001005 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firefox.lnk
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2018-06-03 22:57 - 2018-06-03 23:09 - 000000600 _____ () C:\Users\Anton\AppData\Roaming\winscp.rnd
   2018-02-25 19:38 - 2018-02-25 19:38 - 000001456 _____ () C:\Users\Anton\AppData\Local\Adobe Save for Web 13.0 Prefs
   2018-06-10 00:20 - 2018-06-10 00:20 - 000002031 _____ () C:\Users\Anton\AppData\Local\recently-used.xbel
   Some files in TEMP:
   ====================
   2018-07-10 08:14 - 2018-08-04 17:09 - 000391024 _____ (adaware) C:\Users\Anton\AppData\Local\Temp\wcupdater.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-07-22 16:44
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
 • Дарение

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.