Премини към съдържанието
15 години Kaldata.com – време е да почерпим! Прочети още... ×

Препоръчан отговор


Здравейте.

 

На компютъра има инсталиран НОД 32 който засича дейност от вируса и праща в карантина файлове които се опитват да се създават. Разширенията им са: PIF;  BAT; EXE и носят имената на файлове и папки от диск С:

 

Прилагам репортите от DDS

 

 

DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_x86 Internet Explorer: 8.0.6001.18702 BrowserJavaVersion: 10.45.2 Run by IVAN STAMENOV at 10:27:06 on 2013-11-05 Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1251. 359.1033.18.2038.1141 [GMT 2:00] . AV: ESET NOD32 Antivirus 4.2 *Disabled/Updated* {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0} . ============== Running Processes ================ . C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe C:WINDOWSExplorer.EXE C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe C:WINDOWSsystem32hkcmd.exe C:WINDOWSsystem32igfxpers.exe C:PROGRA~1A4TechKeyboardIkeymain.exe C:WINDOWSsystem32igfxsrvc.exe C:Program FilesA4TechMouseAmoumain.exe C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusegui.exe C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmctxth.exe C:Program FilesPure NetworksNetwork Magicnmapp.exe C:Program FilesCommon FilesJavaJava Updatejusched.exe C:Program FilesClockSpClDlx.exe C:Program FilesUSB Disk Security6USBGuard.exe C:Program FilesCommon FilesAcronisSchedule2schedul2.exe C:Program FilesCommon FilesAcronisCDPafcdpsrv.exe C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysSharedDTSRVC.exe C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusekrn.exe C:WINDOWSsystem32FsUsbExService.Exe C:Program FilesJavajre7binjqs.exe C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamscheduler.exe c:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL.1MSSQLBinnsqlservr.exe C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysDriverspdisrvc.exe C:WINDOWSsystem32PSIService.exe c:Program FilesMicrosoft SQL Server90Sharedsqlbrowser.exe c:Program FilesMicrosoft SQL Server90Sharedsqlwriter.exe C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmsrvc.exe C:Program FilesCanonCALCALMAIN.exe C:WINDOWSSystem32alg.exe C:Program FilesOperaopera.exe C:Program FilesSkypePhoneSkype.exe C:WINDOWSsystem32wscntfy.exe C:WINDOWSsystem32wbemwmiprvse.exe C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k DcomLaunch C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k rpcss C:WINDOWSSystem32svchost.exe -k netsvcs C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k WudfServiceGroup C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k NetworkService C:WINDOWSSystem32svchost.exe -k HPZ12 C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k LocalService C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k imgsvc C:WINDOWSSystem32svchost.exe -k HTTPFilter C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k netsvcs . ============== Pseudo HJT Report =============== . BHO: Adobe PDF Reader Link Helper: {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEHelper.dll BHO: Adobe PDF Link Helper: {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEHelperShim.dll BHO: BitComet Helper: {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - c:program filesbitcomettoolsBitCometBHO_1.5.4.11.dll BHO: Java Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - c:program filesjavajre7binssv.dll BHO: Google Toolbar Helper: {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:program filesgooglegoogletoolbar1.dll BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper: {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEFavClient.dll BHO: Google Toolbar Notifier BHO: {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - c:program filesgooglegoogletoolbarnotifier3.1.807.1746swg.dll BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - c:program filesjavajre7binjp2ssv.dll BHO: SmartSelect Class: {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEFavClient.dll TB: &Google: {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - c:program filesgooglegoogletoolbar1.dll TB: Adobe PDF: {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEFavClient.dll TB: &Google: {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:program filesgooglegoogletoolbar1.dll TB: Adobe PDF: {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEFavClient.dll EB: Adobe PDF: {182EC0BE-5110-49C8-A062-BEB1D02A220B} - c:program filesadobeacrobat 8.0acrobatAcroIEFavClient.dll uRun: [ctfmon.exe] c:windowssystem32ctfmon.exe uRun: [speaking Clock Deluxe] "c:program filesclockSpClDlx.exe" uRun: [Google Update] "c:documents and settingsivan stamenovlocal settingsapplication datagoogleupdateGoogleUpdate.exe" /c mRun: [igfxTray] c:windowssystem32igfxtray.exe mRun: [HotKeysCmds] c:windowssystem32hkcmd.exe mRun: [Persistence] c:windowssystem32igfxpers.exe mRun: [iKeyWorks] c:progra~1a4techkeyboardIkeymain.exe mRun: [WheelMouse] c:program filesa4techmouseAmoumain.exe mRun: [egui] "c:program fileseseteset nod32 antivirusegui.exe" /hide /waitservice mRun: [nmctxth] "c:program filescommon filespure networks sharedplatformnmctxth.exe" mRun: [nmapp] "c:program filespure networksnetwork magicnmapp.exe" -autorun -nosplash mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:program filescommon filesjavajava updatejusched.exe" dRun: [CTFMON.EXE] c:windowssystem32ctfmon.exe StartupFolder: c:docume~1ivanst~1startm~1programsstartupusbdis~1.lnk - c:program filesusb disk security6USBGuard.exe uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:323 uPolicies-Explorer: NoDriveAutoRun = dword:67108863 mPolicies-Explorer: NoDriveAutoRun = dword:67108863 mPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:323 mPolicies-WindowsSystem: Allow-LogonScript-NetbiosDisabled = dword:1 mPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:323 mPolicies-Explorer: NoDriveAutoRun = dword:67108863 IE: &Експортиране към Microsoft Excel - c:micros~2office12EXCEL.EXE/3000 IE: &С&валяне &с BitComet - c:program filesbitcometBitComet.exe/AddLink.htm IE: &С&валяне на всички с BitComet - c:program filesbitcometBitComet.exe/AddAllLink.htm IE: Append Link Target to Existing PDF - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html IE: Append to Existing PDF - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html IE: Convert Link Target to Adobe PDF - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html IE: Convert to Adobe PDF - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html IE: {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%bdoscandel.exe IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} IE: {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - c:program filesbitcomettoolsBitCometBHO_1.5.4.11.dll/206 IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%Network Diagnosticxpnetdiag.exe IE: {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - c:program filesirfanviewebayEbay.htm IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:program filesmessengermsmsgs.exe DPF: {E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} - TCP: NameServer = 192.168.0.1 TCP: Interfaces{D3AE9797-547A-43F4-9F2A-40867BB4085F} : DHCPNameServer = 192.168.0.1 Handler: pure-go - {4746C79A-2042-4332-8650-48966E44ABA8} - c:program filescommon filespure networks sharedplatformpuresp4.dll Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:program filescommon filesskypeSkype4COM.dll Notify: igfxcui - igfxdev.dll SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:windowssystem32WPDShServiceObj.dll . ============= SERVICES / DRIVERS =============== . R0 tdrpman273;Acronis Try&Decide and Restore Points filter (build 273);c:windowssystem32driverstdrpm273.sys [2010-11-12 752128] R1 ehdrv;ehdrv;c:windowssystem32driversehdrv.sys [2010-12-21 115008] R1 epfwtdir;epfwtdir;c:windowssystem32driversepfwtdir.sys [2009-10-7 94872] R2 afcdpsrv;Acronis Nonstop Backup service;c:program filescommon filesacroniscdpafcdpsrv.exe [2010-11-12 3975088] R2 ekrn;ESET Service;c:program fileseseteset nod32 antivirusekrn.exe [2011-1-12 810144] R2 FsUsbExService;FsUsbExService;c:windowssystem32FsUsbExService.Exe [2010-12-7 238952] R2 MBAMScheduler;MBAMScheduler;c:program filesmalwarebytes' anti-malwarembamscheduler.exe [2013-5-20 418376] R2 PdiService;Portrait Displays SDK Service;c:program filescommon filesportrait displaysdriverspdisrvc.exe [2011-3-30 109168] R3 afcdp;afcdp;c:windowssystem32driversafcdp.sys [2010-11-12 163232] R3 Amps2prt;A4Tech PS/2 Port Mouse Driver;c:windowssystem32driversAmps2prt.sys [2007-11-5 14336] R3 FsUsbExDisk;FsUsbExDisk;c:windowssystem32FsUsbExDisk.Sys [2010-12-7 36608] R3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:windowssystem32driversmbam.sys [2013-5-20 22856] S1 MpKslc66818b7;MpKslc66818b7;??c:documents and settingsall users.windowsapplication datamicrosoftmicrosoft antimalwaredefinition updates{1293153d-5ab9-43c6-b680-867c70c8e8bc}mpkslc66818b7.sys --> c:documents and settingsall users.windowsapplication datamicrosoftmicrosoft antimalwaredefinition updates{1293153d-5ab9-43c6-b680-867c70c8e8bc}MpKslc66818b7.sys [?] S2 MBAMService;MBAMService;c:program filesmalwarebytes' anti-malwarembamservice.exe [2013-5-20 701512] S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:windowssystem32macromedflashFlashPlayerUpdateService.exe [2012-3-29 257416] S3 AtcL001;NDIS Miniport Driver for Atheros L1 Gigabit Ethernet Controller;c:windowssystem32driversl151x86.sys [2007-10-30 39424] S3 OlmarikFixer;Olmarik fixer kernel-mode driver;c:windowssystem32driversOlmarikFixer.sys [2013-5-13 23848] S4 SkypeUpdate;Skype Updater;c:program filesskypeupdaterUpdater.exe [2013-2-28 161384] . =============== File Associations =============== . ShellExec: BitComet.exe: open="c:program filesbitcometBitComet.exe" ShellExec: PHOTOPNT.EXE: Print=c:coreldraw70programsPHOTOPNT.EXE ShellExec: PHOTOPNT.EXE: PrintTo=c:coreldraw70programsPHOTOPNT.EXE . =============== Created Last 30 ================ . 2013-10-31 12:24:51 -------- d-sh--w- c:windowsftpcache 2013-10-29 12:39:48 286208 ----a-w- c:windowssystem32spoolprtprocsw32x86hpzpp4v3.DLL 2013-10-29 12:39:48 103424 ----a-w- c:windowssystem32hpzpnp.dll 2013-10-29 12:10:50 -------- d-----w- C:clj_cm4730mfp_prnsyswin_rw 2013-10-21 07:15:56 94632 ----a-w- c:windowssystem32WindowsAccessBridge.dll . ==================== Find3M ==================== . 2013-11-05 08:20:15 5382 -csha-w- c:windowssystem32KGyGaAvL.sys 2013-11-05 08:00:34 87608 ----a-w- c:documents and settingsivan stamenovapplication datainst.exe 2013-11-05 08:00:34 47360 ----a-w- c:documents and settingsivan stamenovapplication datapcouffin.sys 2013-10-25 06:31:49 1901 -c--a-w- c:windowspanose.bin 2013-10-09 13:32:25 71048 ----a-w- c:windowssystem32FlashPlayerCPLApp.cpl 2013-10-09 13:32:25 692616 ----a-w- c:windowssystem32FlashPlayerApp.exe 2013-10-08 04:29:36 145408 ----a-w- c:windowssystem32javacpl.cpl 2013-09-23 18:33:58 920064 ----a-w- c:windowssystem32wininet.dll 2013-09-23 18:33:57 43520 ------w- c:windowssystem32licmgr10.dll 2013-09-23 18:33:57 1469440 ------w- c:windowssystem32inetcpl.cpl 2013-09-23 18:33:56 18944 ----a-w- c:windowssystem32corpol.dll 2013-09-23 18:06:48 385024 ------w- c:windowssystem32html.iec 2013-08-29 01:31:44 1878656 ----a-w- c:windowssystem32win32k.sys 2013-08-09 01:56:45 386560 ----a-w- c:windowssystem32themeui.dll 2013-08-09 00:55:08 144128 ----a-w- c:windowssystem32driversusbport.sys 2013-08-09 00:55:07 32384 ----a-w- c:windowssystem32driversusbccgp.sys 2013-08-09 00:55:06 5376 ----a-w- c:windowssystem32driversusbd.sys . ============= FINISH: 10:27:20.76 ===============

 

______________________________________________________________________________________________________

. UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG. IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT . DDS (Ver_2011-09-30.01) . Microsoft Windows XP Home Edition Boot Device: DeviceHarddiskVolume1 Install Date: 30.10.2007 21:54:20 System Uptime: 05.11.2013 09:07:02 (1 hours ago) . Motherboard: ASUSTeK Computer INC. | | P5KPL-VM Processor: Intel® Core2 Duo CPU E4500 @ 2.20GHz | Socket 775 | 2199/200mhz . ==== Disk Partitions ========================= . A: is Removable C: is FIXED (NTFS) - 39 GiB total, 13.663 GiB free. D: is FIXED (NTFS) - 34 GiB total, 10.422 GiB free. E: is FIXED (NTFS) - 37 GiB total, 14.993 GiB free. F: is FIXED (NTFS) - 39 GiB total, 6.804 GiB free. G: is CDROM () H: is CDROM () . ==== Disabled Device Manager Items ============= . Class GUID: {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} Description: Bluetooth PAN Network Adapter Device ID: ROOTNET0000 Manufacturer: IVT Corporation Name: Bluetooth PAN Network Adapter PNP Device ID: ROOTNET0000 Service: BT . ==== System Restore Points =================== . RP1: 20.9.2013 09:09:20 - System Checkpoint RP2: 24.9.2013 10:33:04 - System Checkpoint RP3: 25.9.2013 10:49:55 - System Checkpoint RP4: 26.9.2013 11:19:41 - System Checkpoint RP5: 27.9.2013 12:04:23 - System Checkpoint RP6: 30.9.2013 11:55:36 - System Checkpoint RP7: 01.10.2013 13:03:43 - System Checkpoint RP8: 02.10.2013 14:50:26 - System Checkpoint RP9: 03.10.2013 12:41:20 - Configured Microsoft Office Enterprise 2007 RP10: 04.10.2013 14:21:28 - System Checkpoint RP11: 08.10.2013 09:59:40 - System Checkpoint RP12: 09.10.2013 11:51:51 - System Checkpoint RP13: 10.10.2013 13:01:39 - System Checkpoint RP14: 11.10.2013 11:18:32 - Software Distribution Service 3.0 RP15: 14.10.2013 09:39:31 - System Checkpoint RP16: 15.10.2013 11:52:17 - System Checkpoint RP17: 16.10.2013 15:22:16 - System Checkpoint RP18: 21.10.2013 10:15:00 - Installed Java 7 Update 45 RP19: 22.10.2013 15:31:33 - System Checkpoint RP20: 23.10.2013 15:57:54 - System Checkpoint RP21: 24.10.2013 16:02:11 - System Checkpoint RP22: 25.10.2013 16:21:05 - System Checkpoint RP23: 28.10.2013 16:36:41 - System Checkpoint RP24: 29.10.2013 14:39:08 - Установлен HP Standard TCPIP Port Monitor RP25: 29.10.2013 14:40:34 - Установлен Web-регистрация HP RP26: 30.10.2013 16:29:28 - System Checkpoint RP27: 04.11.2013 09:03:11 - System Checkpoint RP28: 05.11.2013 10:00:00 - Printer driver installer . ==== Installed Programs ====================== . 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2) 7-Zip 9.20 A4Tech iKeyWorks 7.80 ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition ABBYY FineReader 8.0 Professional Edition Acronis True Image Home 2011 Adobe Acrobat 8 Professional - English, Fran·ais, Deutsch Adobe Acrobat 8.3.1 - CPSID_83708 Adobe Acrobat 8.3.1 Professional Adobe Acrobat X Pro - Romanian, Ukrainian, Russian, Turkish Adobe Bridge 1.0 Adobe Common File Installer Adobe Flash Player 11 ActiveX Adobe Flash Player 11 Plugin Adobe Help Center 1.0 Adobe PageMaker 6.5 Adobe PageMaker 7.0 Adobe Photoshop CS2 Adobe Reader 8.3.1 Adobe Stock Photos 1.0 Apple Application Support Apple Software Update Atheros Communications Inc.® L1 Gigabit Ethernet Driver BitComet 1.29 Bluesoleil2.6.0.8 Release 070517 BSPlayer Bulgarian BDS (2000,XP,2003,Vista,7,2008) - Microinvest Bulgarian PHO (2000,XP,2003,Vista,7,2008) - Microinvest BusinessCards MX Canon Camera Access Library Canon Camera Support Core Library Canon Camera Window DC_DV 5 for ZoomBrowser EX Canon Camera Window DC_DV 6 for ZoomBrowser EX Canon Camera Window MC 6 for ZoomBrowser EX Canon CanoScan Toolbox 4.6 Canon G.726 WMP-Decoder CANON iMAGE GATEWAY Task Canon Internet Library for ZoomBrowser EX Canon iP1800 series Canon iP1900 series - рµіёстр°цёя їѕ»ь·ѕІ°тµ»я Canon iP1900 series Printer Driver Canon MovieEdit Task for ZoomBrowser EX Canon PIXMA iP3000 Canon RAW Image Task for ZoomBrowser EX Canon RemoteCapture Task for ZoomBrowser EX Canon Utilities EOS Utility Canon Utilities PhotoStitch Canon Utilities ZoomBrowser EX CCleaner CD-LabelPrint Cisco Network Magic Command WorkStation 4 .5.0.35 CorelDRAW Graphics Suite X3 Crystal Player Professional 1.98 Crystal Reports 2008 .NET EN ESET NOD32 Antivirus EVEREST Ultimate Edition v2.00 Excel Password Recovery v2.0 (remove only) Exterminate It! Fiery Link Fiery Remote Scan 5.4.3.3 Fiery User Software-3.5.0.18 FieryPrinterDeleteUtility 1.1.19 FontExpert 2009 FontNav FontTwister 1.3 Foxit PDF Editor Free PDF to Word Doc Converter v1.1 Garmin USB Drivers Garmin WebUpdater GIMP 2.6.11 Google Chrome Google Talk (remove only) Google Toolbar for Internet Explorer Google Translator Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595) Hotfix for Windows XP (KB954550-v5) Hotfix for Windows XP (KB976002-v5) HP Color LaserJet CM4730 MFP HP LaserJet Fonts HP USB Disk Storage Format Tool Inhatch web plugins Intel® Graphics Media Accelerator Driver IrfanView (remove only) ItaEst - Taka e! iWheelWorks 7.80 Java 7 Update 45 Java Auto Updater Java 6 Update 22 JavaFX 2.1.1 K-Lite Codec Pack 2.62 Standard Loaris Trojan Remover 1.2 Malwarebytes Anti-Malware, Іµрсёя 1.75.0.1300 MathType 6 Microinvest Invoice Pro (remove only) Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft Application Error Reporting Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs Microsoft National Language Support Downlevel APIs Microsoft Office 2000 Premium Microsoft Office Access MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Office Enterprise 2007 Microsoft Office Excel MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Office Groove MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Office InfoPath MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Office OneNote MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Office Outlook MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Office PowerPoint MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Office Proof (Bulgarian) 2007 Microsoft Office Proof (English) 2007 Microsoft Office Proof (German) 2007 Microsoft Office Proof (Russian) 2007 Microsoft Office Proofing (Bulgarian) 2007 Microsoft Office Publisher MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Office Shared MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Office Word MUI (Bulgarian) 2007 Microsoft Software Update for Web Folders (Bulgarian) 12 Microsoft SQL Server 2005 Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Microsoft SQL Server 2005 Tools Express Edition Microsoft SQL Server Native Client Microsoft SQL Server Setup Support Files (English) Microsoft SQL Server VSS Writer Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 MSN MSXML 4.0 SP2 (KB954430) MSXML 4.0 SP2 (KB973688) MSXML 6.0 Parser Nero Suite Network Magic OpenOffice.org 3.1 Opera 12.16 PDF-Viewer PDF Password Cracker Enterprise v3.2 PhotoScape Pivot Software Pure Networks Platform QuickTime Realtek High Definition Audio Driver SA Dictionary 2005 T2 Samsung New PC Studio SAMSUNG USB Driver for Mobile Phones SDK Security Update for CAPICOM (KB931906) Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2604111) Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2736416) Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2840629) Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2861697) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB2360131) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB2416400) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB2482017) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB2497640) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB2647516) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB938127-v2) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB956390) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB958215) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB982381) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2510531) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2544521) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2618444) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2647516) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2699988) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2722913) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2744842) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2761465) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2792100) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2797052) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2799329) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2809289) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2817183) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2829530) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2838727) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2847204) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2862772) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2870699) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2879017) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB982381) Security Update for Windows Media Player (KB2834904-v2) Security Update for Windows XP (KB2847311) Security Update for Windows XP (KB2849470) Security Update for Windows XP (KB2850869) Security Update for Windows XP (KB2859537) Security Update for Windows XP (KB2862330) Security Update for Windows XP (KB2862335) Security Update for Windows XP (KB2864063) Security Update for Windows XP (KB2868038) Security Update for Windows XP (KB2876217) Security Update for Windows XP (KB2876315) Security Update for Windows XP (KB2883150) Skype™ 6.3 SmartControl Try Corel Snapfire muvee autoProducer add on Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707) Update for Microsoft Office Outlook 2007 Junk Email Filter (KB2817642) 32-Bit Edition Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2598845) Update for Windows XP (KB2863058) Update Manager VBA Vector Magic View Companion 2000 ViewCompanion Pro v 2.71 Web-рµіёстр°цёя HP WebEx Support Manager for Internet Explorer WebFldrs XP WinDjView 1.0.3 Windows Driver Package - Garmin (grmnusb) GARMIN Devices (04/19/2012 2.3.1.0) Windows Internet Explorer 7 Windows Internet Explorer 8 Windows Media Format 11 runtime Windows Media Player 11 Windows XP Service Pack 3 ррхёІ°тѕр WinRAR чсУТ+ (тµрсёя 2.15) . ==== Event Viewer Messages From Past Week ======== . 30.10.2013 12:48:56, error: Tcpip [4198] - The system detected an address conflict for IP address 192.168.0.2 with the system having network hardware address 00:1F:D0:85:95:53. The local interface has been disabled. 30.10.2013 12:47:26, error: NetBT [4307] - Initialization failed because the transport refused to open initial Addresses. 30.10.2013 09:59:43, error: Service Control Manager [7000] - The PAR1284 service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 30.10.2013 08:54:09, error: Print [19] - Sharing printer failed + 1215, Printer HP LaserJet 4100 Series PCL (Copy 1) share name . 29.10.2013 14:37:35, error: PlugPlayManager [11] - The device RootLEGACY_HPJMPR500000 disappeared from the system without first being prepared for removal. 01.11.2013 17:50:54, error: Tcpip [4199] - The system detected an address conflict for IP address 192.168.0.5 with the system having network hardware address EC:89:F5:6F:5A:A1. Network operations on this system may be disrupted as a result. 01.11.2013 17:43:33, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 192.168.0.4 for the Network Card with network address 4C00105169A4 has been denied by the DHCP server 192.168.0.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 01.11.2013 17:37:13, error: MRxSmb [8003] - The master browser has received a server announcement from the computer RENETA that believes that it is the master browser for the domain on transport NetBT_Tcpip_{D3AE9797-547A-43F4-9F. The master browser is stopping or an election is being forced. 01.11.2013 12:10:37, error: Print [19] - Sharing printer failed + 1722, Printer Fiery X3e КрСхТр р4 share name FieryX3e08CM. . ==== End Of File ===========================

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Results of screen317's Security Check version 0.99.76
Windows XP Service Pack 3 x86
Internet Explorer 8
``````````````Antivirus/Firewall Check:``````````````
Windows Firewall Enabled!
ESET NOD32 Antivirus
`````````Anti-malware/Other Utilities Check:`````````
Loaris Trojan Remover 1.2
CCleaner
JavaFX 2.1.1
Java 6 Update 22
Java 7 Update 45
Adobe Flash Player 11.9.900.117
Adobe Reader 8 Adobe Reader out of Date!
````````Process Check: objlist.exe by Laurent````````
ESET NOD32 Antivirus egui.exe
ESET NOD32 Antivirus ekrn.exe
`````````````````System Health check`````````````````
Total Fragmentation on Drive C:: 10%
````````````````````End of Log``````````````````````

 

 

 

 

Malwarebytes Anti-Malware (PRO) 1.75.0.1300
www.malwarebytes.org

Версия на базата от данни: v2013.11.05.03

Windows XP Service Pack 3 x86 NTFS
Internet Explorer 8.0.6001.18702
IVAN STAMENOV :: IVAN [администратор]

Защита: включена

05.11.2013 16:23:24
mbam-log-2013-11-05 (16-23-24).txt

Тип сканиране: Пълно сканиране (C:|D:|E:|F:|)
Включени опции за сканиране: Памет | Автоматично зареждане | Системен регистър | Файлова система | Евристики/Допълнителни | Евристики/Shuriken | PUP | PUM
Изключени опции за сканиране: P2P
Сканирани обекти: 509681
Изминало време: 58 минута(и), 58 секунда(и)

Открити процеси в паметта: 0
(Не бяха открити зловредни обекти)

Открити модули в паметта: 0
(Не бяха открити зловредни обекти)

Открити ключове в системния регистър: 0
(Не бяха открити зловредни обекти)

Открити стойности в системния регистър: 0
(Не бяха открити зловредни обекти)

Открити информационни обекти в системния регистър: 0
(Не бяха открити зловредни обекти)

Открити папки: 0
(Не бяха открити зловредни обекти)

Открити файлове: 2
C:System Volume Information_restore{57597283-CA6B-489E-94AE-B28427955B25}RP28A0005715.scr (Worm.AutoRun) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.
F:instal Galnod32NOD32.FiX.v1.4.exe (PUP.RiskWareTool.CK) -> Поставен под карантина и изтрит успешно.

(край)

 

 

 

RogueKiller V8.7.6 [Oct 28 2013] by Tigzy
mail : tigzyRK<at>gmail<dot>com
Feedback : http://www.adlice.com/forum/
Website : http://www.adlice.com/softwares/roguekiller/
Blog : http://tigzyrk.blogspot.com/

Operating System : Windows XP (5.1.2600 Service Pack 3) 32 bits version
Started in : Normal mode
User : IVAN STAMENOV [Admin rights]
Mode : Scan -- Date : 11/05/2013 17:29:56
| ARK || FAK || MBR |

¤¤¤ Bad processes : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Registry Entries : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Scheduled tasks : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Startup Entries : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Web browsers : 0 ¤¤¤

¤¤¤ Particular Files / Folders: ¤¤¤

¤¤¤ Driver : [LOADED] ¤¤¤

¤¤¤ External Hives: ¤¤¤

¤¤¤ Infection : ¤¤¤

¤¤¤ HOSTS File: ¤¤¤
--> %SystemRoot%System32driversetchosts


127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 activate.adobe.com


¤¤¤ MBR Check: ¤¤¤

+++++ PhysicalDrive0: (.PHYSICALDRIVE0 @ IDE) ST3160815AS +++++
--- User ---
[MBR] 97cb9164ec5a2401eb9059b35cdfeb2c
[bSP] 0b69705ef178504e398d1377e859b882 : Windows XP MBR Code
Partition table:
0 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 63 | Size: 39997 Mo
1 - [XXXXXX] EXTEN-LBA (0x0f) [VISIBLE] Offset (sectors): 81915435 | Size: 112619 Mo
User = LL1 ... OK!
User = LL2 ... OK!

Finished : << RKreport[0]_S_11052013_172956.txt >> 

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 31-10-2013
Ran by IVAN STAMENOV (administrator) on IVAN on 05-11-2013 17:32:19
Running from C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktop
Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 3 (X86) OS Language: English(US)
Internet Explorer Version 8
Boot Mode: Normal

==================== Processes (Whitelisted) ===================

(Acronis) C:Program FilesCommon FilesAcronisSchedule2schedul2.exe
(Acronis) C:Program FilesCommon FilesAcronisCDPafcdpsrv.exe
() C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysSharedDTSRVC.exe
(ESET) C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusekrn.exe
(Teruten) C:WINDOWSsystem32FsUsbExService.Exe
(Oracle Corporation) C:Program FilesJavajre7binjqs.exe
(Malwarebytes Corporation) C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamscheduler.exe
(Microsoft Corporation) c:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL.1MSSQLBinnsqlservr.exe
(Portrait Displays, Inc.) C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysDriverspdisrvc.exe
() C:WINDOWSsystem32PSIService.exe
(Microsoft Corporation) c:Program FilesMicrosoft SQL Server90Sharedsqlbrowser.exe
(Microsoft Corporation) c:Program FilesMicrosoft SQL Server90Sharedsqlwriter.exe
(Cisco Systems, Inc.) C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmsrvc.exe
(Microsoft Corporation) C:WINDOWSsystem32wuauclt.exe
(Canon Inc.) C:Program FilesCanonCALCALMAIN.exe
(Intel Corporation) C:WINDOWSsystem32hkcmd.exe
(Intel Corporation) C:WINDOWSsystem32igfxpers.exe
(Intel Corporation) C:WINDOWSsystem32igfxsrvc.exe
(A4Tech Co.,Ltd.) C:PROGRA~1A4TechKeyboardIkeymain.exe
(A4Tech Co.,Ltd.) C:Program FilesA4TechMouseAmoumain.exe
(ESET) C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusegui.exe
(Cisco Systems, Inc.) C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmctxth.exe
(Cisco Systems, Inc.) C:Program FilesPure NetworksNetwork Magicnmapp.exe
(Oracle Corporation) C:Program FilesCommon FilesJavaJava Updatejusched.exe
(Lux Aeterna) C:Program FilesClockSpClDlx.exe
(Zbshareware Lab) C:Program FilesUSB Disk Security6USBGuard.exe
(Opera Software) C:Program FilesOperaopera.exe

==================== Registry (Whitelisted) ==================

HKLM...Run: [HotKeysCmds] - C:WINDOWSsystem32hkcmd.exe [ ] ()
HKLM...Run: [iKeyWorks] - C:Program FilesA4TechKeyboardIkeymain.exe [65536 2007-06-25] (A4Tech Co.,Ltd.)
HKLM...Run: [WheelMouse] - C:Program FilesA4TechMouseAmoumain.exe [188416 2007-02-10] (A4Tech Co.,Ltd.)
HKLM...Run: [egui] - C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusegui.exe [2219184 2011-01-12] (ESET)
HKLM...Run: [nmctxth] - C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmctxth.exe [647216 2009-07-07] (Cisco Systems, Inc.)
HKLM...Run: [nmapp] - C:Program FilesPure NetworksNetwork Magicnmapp.exe [472112 2012-08-09] (Cisco Systems, Inc.)
HKLM...Run: [sunJavaUpdateSched] - C:Program FilesCommon FilesJavaJava Updatejusched.exe [254336 2013-07-02] (Oracle Corporation)
HKCU...Run: [speaking Clock Deluxe] - C:Program FilesClockSpClDlx.exe [1895424 2003-03-01] (Lux Aeterna)
HKCU...Run: [Google Update] - C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleUpdateGoogleUpdate.exe [136176 2011-01-13] (Google Inc.)
MountPoints2: {4601f758-40db-11e1-b74f-0060970d217d} - I:LaunchU3.exe -a
HKUAdministrator.VODOLEY-3DCD17E...Run: [speaking Clock Deluxe] - C:Program FilesClockSpClDlx.exe [ 2003-03-01] (Lux Aeterna)
HKUAdministrator.VODOLEY-3DCD17E...Run: [MSMSGS] - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe [ 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
HKUDefault User.WINDOWS...Run: [speaking Clock Deluxe] - C:Program FilesClockSpClDlx.exe [ 2003-03-01] (Lux Aeterna)
HKUDefault User.WINDOWS...Run: [MSMSGS] - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe [ 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
HKUIvan...Run: [speaking Clock Deluxe] - C:Program FilesClockSpClDlx.exe [ 2003-03-01] (Lux Aeterna)
Startup: C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVStart MenuProgramsStartupUSB Disk Security.lnk
ShortcutTarget: USB Disk Security.lnk -> C:Program FilesUSB Disk Security6USBGuard.exe (Zbshareware Lab)

==================== Internet (Whitelisted) ====================

HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.google.bg/
HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Bar = http://www.google.com/ie
HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,SearchMigratedDefaultURL = http://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8
HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
SearchScopes: HKCU - {39DF5411-36D3-4442-B246-89DAC9D4C653} URL = http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5&search={searchTerms}
SearchScopes: HKCU - {5591BC55-5977-4520-8486-E103D0557695} URL = http://www.google.co.uk/search?hl=en&q={searchTerms}&meta=
BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelper.dll (Adobe Systems Incorporated)
BHO: Adobe PDF Link Helper - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelperShim.dll (Adobe Systems Incorporated)
BHO: BitComet Helper - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:Program FilesBitComettoolsBitCometBHO_1.5.4.11.dll (BitComet)
BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program FilesJavajre7binssv.dll (Oracle Corporation)
BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:Program FilesGoogleGoogleToolbar1.dll (Google Inc.)
BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifier3.1.807.1746swg.dll (Google Inc.)
BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:Program FilesJavajre7binjp2ssv.dll (Oracle Corporation)
BHO: SmartSelect Class - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
Toolbar: HKLM - &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:Program FilesGoogleGoogleToolbar1.dll (Google Inc.)
Toolbar: HKLM - Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
Toolbar: HKCU - &Address - {01E04581-4EEE-11D0-BFE9-00AA005B4383} - C:WINDOWSsystem32browseui.dll (Microsoft Corporation)
Toolbar: HKCU - &Links - {0E5CBF21-D15F-11D0-8301-00AA005B4383} - C:WINDOWSsystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
Toolbar: HKCU - &Google - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - C:Program FilesGoogleGoogleToolbar1.dll (Google Inc.)
Toolbar: HKCU - Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} http://download.eset.com/special/eos-beta/OnlineScanner.cab
DPF: {E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C}
Handler: pure-go - {4746C79A-2042-4332-8650-48966E44ABA8} - C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformpuresp4.dll (Cisco Systems, Inc.)
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:Program FilesCommon FilesSkypeSkype4COM.dll (Skype Technologies)
Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt

Chrome:
=======


CHR Plugin: (Remoting Viewer) - internal-remoting-viewer
CHR Plugin: (Native Client) - C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeApplication30.0.1599.101ppGoogleNaClPluginChrome.dll ()
CHR Plugin: (Chrome PDF Viewer) - C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeApplication30.0.1599.101pdf.dll ()
CHR Plugin: (Shockwave Flash) - C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeApplication30.0.1599.101gcswf32.dll No File
CHR Plugin: (Shockwave Flash) - C:WINDOWSsystem32MacromedFlashNPSWF32_11_2_202_235.dll No File
CHR Plugin: (Adobe Acrobat) - C:Program FilesAdobeReader 8.0ReaderBrowsernppdf32.dll (Adobe Systems Inc.)
CHR Plugin: (Java Deployment Toolkit 6.0.220.4) - C:Program FilesJavajre6binnew_pluginnpdeployJava1.dll (Sun Microsystems, Inc.)
CHR Plugin: (Java Platform SE 6 U22) - C:Program FilesJavajre6binnew_pluginnpjp2.dll (Sun Microsystems, Inc.)
CHR Plugin: (QuickTime Plug-in 7.6.9) - C:Program FilesQuickTimepluginsnpqtplugin.dll (Apple Inc.)
CHR Plugin: (QuickTime Plug-in 7.6.9) - C:Program FilesQuickTimepluginsnpqtplugin2.dll (Apple Inc.)
CHR Plugin: (QuickTime Plug-in 7.6.9) - C:Program FilesQuickTimepluginsnpqtplugin3.dll (Apple Inc.)
CHR Plugin: (QuickTime Plug-in 7.6.9) - C:Program FilesQuickTimepluginsnpqtplugin4.dll (Apple Inc.)
CHR Plugin: (QuickTime Plug-in 7.6.9) - C:Program FilesQuickTimepluginsnpqtplugin5.dll (Apple Inc.)
CHR Plugin: (QuickTime Plug-in 7.6.9) - C:Program FilesQuickTimepluginsnpqtplugin6.dll (Apple Inc.)
CHR Plugin: (QuickTime Plug-in 7.6.9) - C:Program FilesQuickTimepluginsnpqtplugin7.dll (Apple Inc.)
CHR Plugin: (Microsoftu00AE DRM) - C:Program FilesWindows Media Playernpdrmv2.dll (Microsoft Corporation)
CHR Plugin: (Microsoftu00AE DRM) - C:Program FilesWindows Media Playernpwmsdrm.dll (Microsoft Corporation)
CHR Plugin: (Windows Media Player Plug-in Dynamic Link Library) - C:Program FilesWindows Media Playernpdsplay.dll (Microsoft Corporation (written by Digital Renaissance Inc.))
CHR Plugin: (Google Update) - C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleUpdate1.3.21.111npGoogleUpdate3.dll No File
CHR Plugin: (Inhatch Plug-in) - C:Program FilesInhatchTeamInhatchnpinhatch.dll (Inhatch)
CHR Plugin: (PDF-XChange Viewer) - C:Program FilesTracker SoftwarePDF ViewernpPDFXCviewNPPlugin.dll (Tracker Software Products Ltd.)
CHR Plugin: (Windows Presentation Foundation) - c:WINDOWSMicrosoft.NETFrameworkv3.5Windows Presentation FoundationNPWPF.dll (Microsoft Corporation)
CHR Extension: (YouTube) - C:DOCUME~1IVANST~1LOCALS~1Application DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsblpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo4.2.6_0
CHR Extension: (Google Search) - C:DOCUME~1IVANST~1LOCALS~1Application DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionscoobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf0.0.0.20_0
CHR Extension: (Chrome In-App Payments service) - C:DOCUME~1IVANST~1LOCALS~1Application DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsnmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda0.0.4.11_0
CHR Extension: (Bitdefender QuickScan) - C:DOCUME~1IVANST~1LOCALS~1Application DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionspdnkcidphdcakpkheohlhocaicfamjie0.9.9.131_0
CHR Extension: (Gmail) - C:DOCUME~1IVANST~1LOCALS~1Application DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionspjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia7_1
CHR StartMenuInternet: Google Chrome - C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeApplicationchrome.exe

========================== Services (Whitelisted) =================

R2 AcrSch2Svc; C:Program FilesCommon FilesAcronisSchedule2schedul2.exe [779960 2010-08-21] (Acronis)
R2 afcdpsrv; C:Program FilesCommon FilesAcronisCDPafcdpsrv.exe [3975088 2010-11-12] (Acronis)
R2 CCALib8; C:Program FilesCanonCALCALMAIN.exe [96341 2005-09-30] (Canon Inc.)
R2 DTSRVC; C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysSharedDTSRVC.exe [80496 2010-01-28] ()
S3 EhttpSrv; C:Program FilesESETESET NOD32 AntivirusEHttpSrv.exe [33584 2011-01-12] (ESET)
R2 ekrn; C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusekrn.exe [810144 2011-01-12] (ESET)
S3 HP Port Resolver; C:WINDOWSSystem32spoolDRIVERSW32X863HPBPRO.EXE [77824 2004-04-16] (Hewlett-Packard Company)
S3 HP Status Server; C:WINDOWSSystem32spoolDRIVERSW32X863HPBOID.EXE [73728 2004-04-16] (Hewlett-Packard Company)
R2 MBAMScheduler; C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamscheduler.exe [418376 2013-04-04] (Malwarebytes Corporation)
S2 MBAMService; C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamservice.exe [701512 2013-04-04] (Malwarebytes Corporation)
R2 MSSQLSERVER; c:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL.1MSSQLBinnsqlservr.exe [29293408 2010-12-10] (Microsoft Corporation)
S4 MSSQLServerADHelper; c:Program FilesMicrosoft SQL Server90Sharedsqladhlp90.exe [44384 2010-12-10] (Microsoft Corporation)
R2 nmservice; C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmsrvc.exe [647216 2009-07-07] (Cisco Systems, Inc.)
R2 PdiService; C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysDriverspdisrvc.exe [109168 2009-12-17] (Portrait Displays, Inc.)
R2 ProtexisLicensing; C:WINDOWSsystem32PSIService.exe [174656 2006-11-02] ()
R2 JavaQuickStarterService; "C:Program FilesJavajre7binjqs.exe" -service -config "C:Program FilesJavajre7libdeployjqsjqs.conf"

==================== Drivers (Whitelisted) ====================

R3 Amps2prt; C:WindowsSystem32DRIVERSAmps2prt.sys [14336 2007-02-10] (A4Tech Co.,Ltd.)
S3 AtcL001; C:WindowsSystem32DRIVERSl151x86.sys [39424 2007-07-03] (Atheros Communications Inc.)
R3 BlueletAudio; C:WindowsSystem32DRIVERSblueletaudio.sys [34704 2007-05-11] (IVT Corporation.)
R3 BlueletSCOAudio; C:WindowsSystem32DRIVERSBlueletSCOAudio.sys [27792 2007-03-05] (IVT Corporation.)
S3 BT; C:WindowsSystem32DRIVERSbtnetdrv.sys [18320 2007-03-05] (IVT Corporation.)
S3 Btcsrusb; C:WindowsSystem32Driversbtcusb.sys [36496 2007-05-09] (IVT Corporation.)
R0 BTHidEnum; C:WindowsSystem32Driversvbtenum.sys [20880 2007-03-05] (IVT Corporation.)
R0 BTHidMgr; C:WindowsSystem32DriversBTHidMgr.sys [35600 2007-03-05] (IVT Corporation.)
S3 BTNetFilter; C:Program FilesIVT CorporationBlueSoleilDeviceWin2kBTNetFilter.sys [22416 2006-11-21] (IVT Corporation.)
S3 CCDECODE; C:WindowsSystem32DRIVERSCCDECODE.sys [17024 2008-04-13] (Microsoft Corporation)
R2 eamon; C:WindowsSystem32DRIVERSeamon.sys [141264 2010-12-21] (ESET)
R1 ehdrv; C:WindowsSystem32DRIVERSehdrv.sys [115008 2010-12-21] (ESET)
R3 EL90X; C:WindowsSystem32DRIVERSel90xnd5.sys [153631 2001-08-17] (3Com Corporation)
R1 epfwtdir; C:WindowsSystem32DRIVERSepfwtdir.sys [94872 2010-12-21] (ESET)
R3 FsUsbExDisk; C:WINDOWSsystem32FsUsbExDisk.SYS [36608 2010-06-14] ()
R3 MBAMProtector; C:WINDOWSsystem32driversmbam.sys [22856 2013-04-04] (Malwarebytes Corporation)
R3 MTsensor; C:WindowsSystem32DRIVERSASACPI.sys [5810 2004-08-13] ()
S3 NdisIP; C:WindowsSystem32DRIVERSNdisIP.sys [10880 2008-04-13] (Microsoft Corporation)
S3 nm; C:WindowsSystem32DRIVERSNMnt.sys [40320 2008-04-13] (Microsoft Corporation)
S3 OlmarikFixer; C:WINDOWSsystem32driversOlmarikFixer.sys [23848 2013-05-13] (ESET)
R3 PdiPorts; C:WindowsSystem32DriversPdiPorts.sys [17136 2009-12-17] (Portrait Displays, Inc.)
R1 Pivot; C:WindowsSystem32driverspivot.sys [17465 2009-03-03] (Portrait Displays, Inc.)
S3 pivotmou; C:WINDOWSsystem32driverspivotmou.sys [11323 2009-03-03] (Portrait Displays, Inc.)
R2 pnarp; C:WindowsSystem32DRIVERSpnarp.sys [25392 2009-07-07] (Cisco Systems, Inc.)
R2 purendis; C:WindowsSystem32DRIVERSpurendis.sys [26672 2009-07-07] (Cisco Systems, Inc.)
S3 RT73; C:WindowsSystem32DRIVERSrt73.sys [459520 2008-01-15] (Ralink Technology, Corp.)
S3 rtl8139; C:WindowsSystem32DRIVERSRTL8139.SYS [20992 2004-08-03] (Realtek Semiconductor Corporation)
R0 sptd; C:WindowsSystem32Driverssptd.sys [477240 2012-11-14] (Duplex Secure Ltd.)
R3 VComm; C:WindowsSystem32DRIVERSVComm.sys [34448 2007-03-05] (IVT Corporation.)
R3 VcommMgr; C:WindowsSystem32DriversVcommMgr.sys [44304 2007-03-05] (IVT Corporation.)
S3 catchme; ??C:DOCUME~1IVANST~1LOCALS~1Tempcatchme.sys [x]
S2 CDRPDACC; ??C:Program Files321StudiosSharedCDRPDACC.SYS [x]
S4 IntelIde; No ImagePath
S1 MpKslc66818b7; ??c:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataMicrosoftMicrosoft AntimalwareDefinition Updates{1293153D-5AB9-43C6-B680-867C70C8E8BC}MpKslc66818b7.sys [x]
S2 PAR1284; System32Driverspar1284.sys [x]
U5 ScsiPort; C:Windowssystem32driversscsiport.sys [96384 2008-04-13] (Microsoft Corporation)
U3 TlntSvr;

========================== Drivers MD5 =======================

C:WindowsSystem32DRIVERSACPI.sys 8FD99680A539792A30E97944FDAECF17
C:WindowsSystem32DriversACPIEC.sys 9859C0F6936E723E4892D7141B1327D5
C:WindowsSystem32driversaec.sys 8BED39E3C35D6A489438B8141717A557
C:WindowsSystem32DRIVERSafcdp.sys A27DEEEBF1B17A053AEA3E2F1D6F9295
C:WindowsSystem32driversafd.sys 1E44BC1E83D8FD2305F8D452DB109CF9
C:WindowsSystem32DRIVERSAmps2prt.sys 4C7C8F1678E516A961CD79A1CA0A0C82
C:WindowsSystem32DRIVERSasyncmac.sys B153AFFAC761E7F5FCFA822B9C4E97BC
C:WindowsSystem32DRIVERSatapi.sys 9F3A2F5AA6875C72BF062C712CFA2674
C:WindowsSystem32DRIVERSl151x86.sys CF63C4060F86350FEB84555AEF80EF6D
C:WindowsSystem32DRIVERSatmarpc.sys 9916C1225104BA14794209CFA8012159
C:WindowsSystem32DRIVERSaudstub.sys D9F724AA26C010A217C97606B160ED68
C:WindowsSystem32DriversBeep.sys DA1F27D85E0D1525F6621372E7B685E9
C:WindowsSystem32DRIVERSblueletaudio.sys 852A1BD08E7DFEB9E30B5440881C0501
C:WindowsSystem32DRIVERSBlueletSCOAudio.sys 8FC27B12A02B43947787F0EF1885DF9B
C:WindowsSystem32DRIVERSbtnetdrv.sys C5CCE2B26F73F8CF7F3C82159E79AA08
C:WindowsSystem32Driversbtcusb.sys DA473D279420234170DA795F1CAD4479
C:WindowsSystem32Driversvbtenum.sys CE643D0918123D76A5CAAB008FCA9663
C:WindowsSystem32DriversBTHidMgr.sys DFCA4FE4C8AEC786B4D0F432EB730F48
C:Program FilesIVT CorporationBlueSoleilDeviceWin2kBTNetFilter.sys 4F26303BECBB7CC5CA8FF39593124CF2
C:WindowsSystem32Driverscbidf2k.sys 90A673FC8E12A79AFBED2576F6A7AAF9
C:WindowsSystem32DRIVERSCCDECODE.sys 0BE5AEF125BE881C4F854C554F2B025C
C:WindowsSystem32DriversCdaudio.sys C1B486A7658353D33A10CC15211A873B
C:WindowsSystem32DriversCdfs.sys C885B02847F5D2FD45A24E219ED93B32
C:WindowsSystem32DRIVERScdrom.sys 1F4260CC5B42272D71F79E570A27A4FE
C:WindowsSystem32DRIVERSdisk.sys 044452051F3E02E7963599FC8F4F3E25
C:WindowsSystem32driversdmboot.sys D992FE1274BDE0F84AD826ACAE022A41
C:WindowsSystem32driversdmio.sys 7C824CF7BBDE77D95C08005717A95F6F
C:WindowsSystem32driversdmload.sys E9317282A63CA4D188C0DF5E09C6AC5F
C:WindowsSystem32driversDMusic.sys 8A208DFCF89792A484E76C40E5F50B45
C:WindowsSystem32driversdrmkaud.sys 8F5FCFF8E8848AFAC920905FBD9D33C8
C:WindowsSystem32DRIVERSeamon.sys D42DD9021ACD47683B33ADF21BCA49AA
C:WindowsSystem32DRIVERSehdrv.sys FE7824239D132AD9EBD8645FE1199B30
C:WindowsSystem32DRIVERSel90xnd5.sys 653394706FF5634F4B5180B8294BADB1
C:WindowsSystem32DRIVERSepfwtdir.sys AA0667EB9A92414ABB784C101A6C7FEC
C:WindowsSystem32DriversFastfat.sys 38D332A6D56AF32635675F132548343E
C:WindowsSystem32DRIVERSfdc.sys 92CDD60B6730B9F50F6A1A0C1F8CDC81
C:WindowsSystem32DriversFips.sys D45926117EB9FA946A6AF572FBE1CAA3
C:WindowsSystem32DRIVERSflpydisk.sys 9D27E7B80BFCDF1CDD9B555862D5E7F0
C:WindowsSystem32driversfltmgr.sys B2CF4B0786F8212CB92ED2B50C6DB6B0
C:WINDOWSsystem32FsUsbExDisk.SYS CBE5F69A5E5B918225F420BA748F3742
C:WindowsSystem32DriversFs_Rec.sys 3E1E2BD4F39B0E2B7DC4F4D2BCC2779A
C:WindowsSystem32DRIVERSftdisk.sys 6AC26732762483366C3969C9E4D2259D
C:WindowsSystem32DRIVERSmsgpc.sys 0A02C63C8B144BD8C86B103DEE7C86A2
C:WindowsSystem32DRIVERSHDAudBus.sys 573C7D0A32852B48F3058CFD8026F511
C:WindowsSystem32DRIVERShidusb.sys CCF82C5EC8A7326C3066DE870C06DAF1
C:WindowsSystem32DriversHTTP.sys F80A415EF82CD06FFAF0D971528EAD38
C:WindowsSystem32DRIVERSi8042prt.sys 4A0B06AA8943C1E332520F7440C0AA30
C:WindowsSystem32DRIVERSigxpmp32.sys 28423512370705AEDA6A652FEDB25468
C:WindowsSystem32DRIVERSimapi.sys 083A052659F5310DD8B6A6CB05EDCF8E
C:WindowsSystem32driversRtkHDAud.sys CDFD5A68A2E1CAA89C5C0E0B3CB98731
C:WindowsSystem32DRIVERSintelppm.sys 8C953733D8F36EB2133F5BB58808B66B
C:WindowsSystem32driversip6fw.sys 3BB22519A194418D5FEC05D800A19AD0
C:WindowsSystem32DRIVERSipfltdrv.sys 731F22BA402EE4B62748ADAF6363C182
C:WindowsSystem32DRIVERSipinip.sys B87AB476DCF76E72010632B5550955F5
C:WindowsSystem32DRIVERSipnat.sys CC748EA12C6EFFDE940EE98098BF96BB
C:WindowsSystem32DRIVERSipsec.sys 23C74D75E36E7158768DD63D92789A91
C:WindowsSystem32DRIVERSirenum.sys C93C9FF7B04D772627A3646D89F7BF89
C:WindowsSystem32DRIVERSisapnp.sys 05A299EC56E52649B1CF2FC52D20F2D7
C:WindowsSystem32DRIVERSkbdclass.sys 463C1EC80CD17420A542B7F36A36F128
C:WindowsSystem32driverskmixer.sys 692BCF44383D056AED41B045A323D378
C:WindowsSystem32DriversKSecDD.sys B467646C54CC746128904E1654C750C1
C:WINDOWSsystem32driversmbam.sys 4470E3C1E0C3378E4CAB137893C12C3A
C:WindowsSystem32Driversmnmdd.sys 4AE068242760A1FB6E1A44BF4E16AFA6
C:WindowsSystem32DriversModem.sys DFCBAD3CEC1C5F964962AE10E0BCC8E1
C:WindowsSystem32DRIVERSmouclass.sys 35C9E97194C8CFB8430125F8DBC34D04
C:WindowsSystem32DRIVERSmouhid.sys B1C303E17FB9D46E87A98E4BA6769685
C:WindowsSystem32DriversMountMgr.sys A80B9A0BAD1B73637DBCBBA7DF72D3FD
C:WindowsSystem32DRIVERSmrxdav.sys 11D42BB6206F33FBB3BA0288D3EF81BD
C:WindowsSystem32DRIVERSmrxsmb.sys 7D304A5EB4344EBEEAB53A2FE3FFB9F0
C:WindowsSystem32DriversMsfs.sys C941EA2454BA8350021D774DAF0F1027
C:WindowsSystem32driversMSKSSRV.sys D1575E71568F4D9E14CA56B7B0453BF1
C:WindowsSystem32driversMSPCLOCK.sys 325BB26842FC7CCC1FCCE2C457317F3E
C:WindowsSystem32driversMSPQM.sys BAD59648BA099DA4A17680B39730CB3D
C:WindowsSystem32DRIVERSmssmbios.sys AF5F4F3F14A8EA2C26DE30F7A1E17136
C:WindowsSystem32driversMSTEE.sys E53736A9E30C45FA9E7B5EAC55056D1D
C:WindowsSystem32DRIVERSASACPI.sys D48659BB24C48345D926ECB45C1EBDF5
C:WindowsSystem32DriversMup.sys DE6A75F5C270E756C5508D94B6CF68F5
C:WindowsSystem32DRIVERSNABTSFEC.sys 5B50F1B2A2ED47D560577B221DA734DB
C:WindowsSystem32DriversNDIS.sys 1DF7F42665C94B825322FAE71721130D
C:WindowsSystem32DRIVERSNdisIP.sys 7FF1F1FD8609C149AA432F95A8163D97
C:WindowsSystem32DRIVERSndistapi.sys 0109C4F3850DFBAB279542515386AE22
C:WindowsSystem32DRIVERSndisuio.sys F927A4434C5028758A842943EF1A3849
C:WindowsSystem32DRIVERSndiswan.sys EDC1531A49C80614B2CFDA43CA8659AB
C:WindowsSystem32DriversNDProxy.sys 9282BD12DFB069D3889EB3FCC1000A9B
C:WindowsSystem32DRIVERSnetbios.sys 5D81CF9A2F1A3A756B66CF684911CDF0
C:WindowsSystem32DRIVERSnetbt.sys 74B2B2F5BEA5E9A3DC021D685551BD3D
C:WindowsSystem32DRIVERSNMnt.sys 1E421A6BCF2203CC61B821ADA9DE878B
C:WindowsSystem32DriversNpfs.sys 3182D64AE053D6FB034F44B6DEF8034A
C:WindowsSystem32DriversNtfs.sys 78A08DD6A8D65E697C18E1DB01C5CDCA
C:WindowsSystem32DriversNull.sys 73C1E1F395918BC2C6DD67AF7591A3AD
C:WindowsSystem32DRIVERSnwlnkflt.sys B305F3FAD35083837EF46A0BBCE2FC57
C:WindowsSystem32DRIVERSnwlnkfwd.sys C99B3415198D1AAB7227F2C88FD664B9
C:WINDOWSsystem32driversOlmarikFixer.sys DF532329BE1FD81375075AE76E625943
C:WindowsSystem32DRIVERSparport.sys 5575FAF8F97CE5E713D108C2A58D7C7C
C:WindowsSystem32DriversPartMgr.sys BEB3BA25197665D82EC7065B724171C6
C:WindowsSystem32DriversParVdm.sys 70E98B3FD8E963A6A46A2E6247E0BEA1
C:WindowsSystem32DRIVERSpci.sys A219903CCF74233761D92BEF471A07B1
C:WindowsSystem32DRIVERSpciide.sys CCF5F451BB1A5A2A522A76E670000FF0
C:WindowsSystem32DriversPcmcia.sys 9E89EF60E9EE05E3F2EEF2DA7397F1C1
C:WindowsSystem32DriversPcouffin.sys 5B6C11DE7E839C05248CED8825470FEF
C:WindowsSystem32DriversPdiPorts.sys 7EF57CDFA2656F495C95B50533731129
C:WindowsSystem32driverspivot.sys 68C6ADE0DA199E7C00B6083DA4605CB8
C:WINDOWSsystem32driverspivotmou.sys 552A7A474FD47BC634113B169494DFBB
C:WindowsSystem32DRIVERSpnarp.sys 36FCAC4FA28B462CA867742DEA59B0D0
C:WindowsSystem32DRIVERSraspptp.sys EFEEC01B1D3CF84F16DDD24D9D9D8F99
C:WindowsSystem32DRIVERSpsched.sys 09298EC810B07E5D582CB3A3F9255424
C:WindowsSystem32DRIVERSptilink.sys 80D317BD1C3DBC5D4FE7B1678C60CADD
C:WindowsSystem32DRIVERSpurendis.sys D8AC00388262B1A4878A7EE12F31D376
C:WindowsSystem32DRIVERSrasacd.sys FE0D99D6F31E4FAD8159F690D68DED9C
C:WindowsSystem32DRIVERSrasl2tp.sys 11B4A627BC9614B885C4969BFA5FF8A6
C:WindowsSystem32DRIVERSraspppoe.sys 5BC962F2654137C9909C3D4603587DEE
C:WindowsSystem32DRIVERSraspti.sys FDBB1D60066FCFBB7452FD8F9829B242
C:WindowsSystem32DRIVERSrdbss.sys 7AD224AD1A1437FE28D89CF22B17780A
C:WindowsSystem32DRIVERSRDPCDD.sys 4912D5B403614CE99C28420F75353332
C:WindowsSystem32DriversRDPWD.sys 43AF5212BD8FB5BA6EED9754358BD8F7
C:WindowsSystem32DRIVERSredbook.sys F828DD7E1419B6653894A8F97A0094C5
C:WindowsSystem32DriversRootMdm.sys D8B0B4ADE32574B2D9C5CC34DC0DBBE7
C:WindowsSystem32DRIVERSrt73.sys C7BCF9808E2A1B4CABE16FF7FBCE5FAB
C:WindowsSystem32DRIVERSRTL8139.SYS D507C1400284176573224903819FFDA3
C:WindowsSystem32DRIVERSsecdrv.sys ==> MD5 is legit
C:WindowsSystem32DRIVERSserenum.sys 0F29512CCD6BEAD730039FB4BD2C85CE
C:WindowsSystem32DRIVERSserial.sys CCA207A8896D4C6A0C9CE29A4AE411A7
C:WindowsSystem32DRIVERSsfloppy.sys 8E6B8C671615D126FDC553D1E2DE5562
C:WindowsSystem32DRIVERSSLIP.sys 866D538EBE33709A5C9F5C62B73B7D14
C:WindowsSystem32DRIVERSsnapman.sys 85BADA660D57BC5AEF52B11CABD6D8F9
C:WindowsSystem32driverssplitter.sys AB8B92451ECB048A4D1DE7C3FFCB4A9F
C:WindowsSystem32Driverssptd.sys 0022CFFF1A41E5CE3A764050A7DDF22A
C:WindowsSystem32DRIVERSsr.sys 76BB022C2FB6902FD5BDD4F78FC13A5D
C:WindowsSystem32DRIVERSsrv.sys 47DDFC2F003F7F9F0592C6874962A2E7
C:WindowsSystem32DRIVERSss_bus.sys 54946449A0EB74915A4BB34F7EE51A5A
C:WindowsSystem32DRIVERSss_mdfl.sys 4450BC0B2E9D7D9B90E3C3DE4EA00A78
C:WindowsSystem32DRIVERSss_mdm.sys 30B8D0DD01EAD1243F329CAF7D7D1517
C:WindowsSystem32DRIVERSStreamIP.sys 77813007BA6265C4B6098187E6ED79D2
C:WindowsSystem32DRIVERSswenum.sys 3941D127AEF12E93ADDF6FE6EE027E0F
C:WindowsSystem32driversswmidi.sys 8CE882BCC6CF8A62F2B2323D95CB3D01
C:WindowsSystem32driverssysaudio.sys 8B83F3ED0F1688B4958F77CD6D2BF290
C:WindowsSystem32DRIVERStcpip.sys 9AEFA14BD6B182D61E3119FA5F436D3D
C:WindowsSystem32DriversTDPIPE.sys 6471A66807F5E104E4885F5B67349397
C:WindowsSystem32DRIVERStdrpm273.sys 431801FCC97034E04A6EFF81136578D7
C:WindowsSystem32DriversTDTCP.sys C56B6D0402371CF3700EB322EF3AAF61
C:WindowsSystem32DRIVERStermdd.sys 88155247177638048422893737429D9E
C:WindowsSystem32DRIVERStimntr.sys A34D7024BB7140EC785C86BC065D4F60
C:WindowsSystem32DriversUdfs.sys 5787B80C2E3C5E2F56C2A233D91FA2C9
C:WindowsSystem32DRIVERSupdate.sys 402DDC88356B1BAC0EE3DD1580C76A31
C:WindowsSystem32driversusbaudio.sys 65898A183FBF1D1F7759D5CCB364DCD4
C:WindowsSystem32DRIVERSusbccgp.sys 1B611611C28D2DF25BC057D79C6F13FC
C:WindowsSystem32DRIVERSusbehci.sys 4BAC8DF07F1D8434FC640E677A62204E
C:WindowsSystem32DRIVERSusbhub.sys 1AB3CDDE553B6E064D2E754EFE20285C
C:WindowsSystem32DRIVERSusbprint.sys A717C8721046828520C9EDF31288FC00
C:WindowsSystem32DRIVERSusbscan.sys F8EDE2B6928970DCE3D5614C27D9E7F6
C:WindowsSystem32DRIVERSUSBSTOR.SYS A32426D9B14A089EAA1D922E0C5801A9
C:WindowsSystem32DRIVERSusbuhci.sys 26496F9DEE2D787FC3E61AD54821FFE6
C:WindowsSystem32Driversusbvideo.sys 813236B1183CFCF289E367BD5DE6E29E
C:WindowsSystem32DRIVERSVComm.sys 51750B0539986186C6931FC40D171521
C:WindowsSystem32DriversVcommMgr.sys 6D9C891C0A761AFED1F3609C2E56F2B9
C:WindowsSystem32driversvga.sys 0D3A8FAFCEACD8B7625CD549757A7DF1
C:WindowsSystem32DriversVolSnap.sys 4C8FCB5CC53AAB716D810740FE59D025
C:WindowsSystem32DRIVERSwanarp.sys E20B95BAEDB550F32DD489265C1DA1F6
C:WindowsSystem32driverswdmaud.sys 6768ACF64B18196494413695F0C3A00F
C:WindowsSystem32DRIVERSwpdusb.sys CF4DEF1BF66F06964DC0D91844239104
C:WindowsSystem32driversws2ifsl.sys 6ABE6E225ADB5A751622A9CC3BC19CE8
C:WindowsSystem32DRIVERSWSTCODEC.SYS C98B39829C2BBD34E454150633C62C78
C:WindowsSystem32DRIVERSWudfPf.sys F15FEAFFFBB3644CCC80C5DA584E6311
C:WindowsSystem32DRIVERSwudfrd.sys 28B524262BCE6DE1F7EF9F510BA3985B

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================


==================== One Month Created Files and Folders ========

2013-11-05 17:32 - 2013-11-05 17:32 - 00000000 ____D C:FRST
2013-11-05 17:29 - 2013-11-05 17:29 - 00001372 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopRKreport[0]_S_11052013_172956.txt
2013-11-05 17:27 - 2013-11-05 17:31 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopRK_Quarantine
2013-11-05 16:37 - 2013-11-05 16:37 - 00516096 _____ C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSDocumentsSharedDocs.scr
2013-11-05 16:22 - 2013-11-05 16:22 - 00000850 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopcheckup.txt
2013-11-05 16:17 - 2013-11-05 16:17 - 03538944 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopRogueKiller.exe
2013-11-05 16:17 - 2013-11-05 16:17 - 01089445 _____ (Farbar) C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopFRST.exe
2013-11-05 16:16 - 2013-11-05 16:16 - 00891184 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopSecurityCheck.exe
2013-11-05 12:34 - 2013-11-05 12:34 - 00144082 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopDDD expert_s4etovodstvo_13 ДДД Експерт.cdr
2013-11-05 10:27 - 2013-11-05 10:28 - 00012406 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopattach.txt
2013-11-05 10:27 - 2013-11-05 10:28 - 00012183 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopdds.txt
2013-11-05 10:22 - 2013-11-05 10:22 - 00492146 ____R (Swearware) C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopdds.exe
2013-11-05 10:10 - 2013-11-05 10:10 - 00000060 _____ C:WINDOWSsetupact.log
2013-11-05 10:10 - 2013-11-05 10:10 - 00000000 _____ C:WINDOWSsetuperr.log
2013-11-05 09:20 - 2013-11-05 16:37 - 00103781 _____ C:WINDOWSsetupapi.log
2013-11-04 12:00 - 2013-11-04 12:00 - 00000125 _____ C:Report 2013-11-04 12.00.07.txt
2013-10-31 14:24 - 2013-10-31 14:24 - 00000000 __SHD C:WINDOWSftpcache
2013-10-29 14:40 - 2013-10-29 14:40 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSStart MenuProgramsHewlett-Packard
2013-10-29 14:39 - 2013-10-29 14:39 - 00001988 _____ C:WINDOWSsounder.his
2013-10-29 14:39 - 2013-10-29 14:39 - 00000138 _____ C:WINDOWSsystem32AddPort.ini
2013-10-29 14:39 - 2007-01-12 16:52 - 00103424 _____ (Hewlett-Packard Corporation) C:WINDOWSsystem32hpzpnp.dll
2013-10-29 14:37 - 2013-10-29 14:38 - 00000982 _____ C:WINDOWShpntwksetup.ini
2013-10-29 14:10 - 2013-10-29 14:10 - 00000000 ____D C:clj_cm4730mfp_prnsyswin_rw
2013-10-21 09:16 - 2013-10-21 09:16 - 00000000 ____D C:Program FilesCommon FilesJava
2013-10-21 09:16 - 2013-10-08 06:46 - 00264616 _____ (Oracle Corporation) C:WINDOWSsystem32javaws.exe
2013-10-21 09:15 - 2013-10-21 09:15 - 00004705 _____ C:WINDOWSsystem32jupdate-1.7.0_45-b18.log
2013-10-21 09:15 - 2013-10-21 09:15 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSStart MenuProgramsJava
2013-10-21 09:15 - 2013-10-08 06:50 - 00094632 _____ (Oracle Corporation) C:WINDOWSsystem32WindowsAccessBridge.dll
2013-10-21 09:15 - 2013-10-08 06:46 - 00175016 _____ (Oracle Corporation) C:WINDOWSsystem32javaw.exe
2013-10-21 09:15 - 2013-10-08 06:46 - 00174504 _____ (Oracle Corporation) C:WINDOWSsystem32java.exe

==================== One Month Modified Files and Folders =======

2013-11-05 17:32 - 2013-11-05 17:32 - 00000000 ____D C:FRST
2013-11-05 17:32 - 2012-03-29 09:36 - 00000830 _____ C:WINDOWSTasksAdobe Flash Player Updater.job
2013-11-05 17:31 - 2013-11-05 17:27 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopRK_Quarantine
2013-11-05 17:30 - 2007-10-30 21:51 - 02000708 ____C C:WINDOWSWindowsUpdate.log
2013-11-05 17:29 - 2013-11-05 17:29 - 00001372 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopRKreport[0]_S_11052013_172956.txt
2013-11-05 17:24 - 2011-06-21 11:43 - 00000996 _____ C:WINDOWSTasksGoogleUpdateTaskMachineCore.job
2013-11-05 17:24 - 2007-11-13 10:53 - 00000000 __HDC C:WINDOWS$NtUninstallMSCompPackV1$
2013-11-05 17:24 - 2007-10-30 23:44 - 00000159 ____C C:WINDOWSwiadebug.log
2013-11-05 17:24 - 2007-10-30 23:44 - 00000053 ____C C:WINDOWSwiaservc.log
2013-11-05 17:24 - 2007-10-30 21:55 - 00000006 ____H C:WINDOWSTasksSA.DAT
2013-11-05 17:23 - 2007-10-30 21:56 - 00000178 ___SH C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVntuser.ini
2013-11-05 17:23 - 2007-10-30 21:55 - 00032196 _____ C:WINDOWSSchedLgU.Txt
2013-11-05 17:09 - 2011-01-13 10:16 - 00001110 ____C C:WINDOWSTasksGoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004UA.job
2013-11-05 16:48 - 2011-06-21 11:43 - 00001000 _____ C:WINDOWSTasksGoogleUpdateTaskMachineUA.job
2013-11-05 16:38 - 2007-11-02 18:41 - 03401240 _____ C:WINDOWSpfirewall.log
2013-11-05 16:37 - 2013-11-05 16:37 - 00516096 _____ C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSDocumentsSharedDocs.scr
2013-11-05 16:37 - 2013-11-05 09:20 - 00103781 _____ C:WINDOWSsetupapi.log
2013-11-05 16:37 - 2013-08-29 16:18 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopHelvetika
2013-11-05 16:37 - 2013-06-17 08:57 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopВасил Яков
2013-11-05 16:37 - 2013-06-05 15:19 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopбюро труда
2013-11-05 16:37 - 2013-05-14 10:21 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktophebar
2013-11-05 16:37 - 2013-05-14 07:53 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopVirole
2013-11-05 16:37 - 2012-11-26 13:49 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopbeti
2013-11-05 16:37 - 2012-10-02 08:02 - 00000000 ___RD C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopПРОГРАМИ
2013-11-05 16:37 - 2012-09-13 12:41 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopUSB инструменти
2013-11-05 16:37 - 2012-08-22 08:10 - 00000000 ___RD C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopDesktop on (Reneta)
2013-11-05 16:37 - 2012-08-14 11:08 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopТЕМП ПИСАНИ
2013-11-05 16:37 - 2012-02-10 15:14 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopood
2013-11-05 16:37 - 2012-01-17 11:17 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopTEMP 2012 г
2013-11-05 16:37 - 2012-01-05 11:50 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopeood
2013-11-05 16:37 - 2011-09-19 09:55 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopvIVAKOM
2013-11-05 16:37 - 2011-06-15 09:16 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopЗаявления за съд
2013-11-05 16:37 - 2011-02-09 10:17 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopоЧИЛА
2013-11-05 16:37 - 2010-11-12 14:11 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopscaner
2013-11-05 16:37 - 2010-11-12 12:44 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSDocumentsAdobe PDF
2013-11-05 16:37 - 2010-11-12 12:44 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSDocumentsAdobe PDF
2013-11-05 16:23 - 2013-04-30 09:36 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataSkype
2013-11-05 16:22 - 2013-11-05 16:22 - 00000850 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopcheckup.txt
2013-11-05 16:17 - 2013-11-05 16:17 - 03538944 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopRogueKiller.exe
2013-11-05 16:17 - 2013-11-05 16:17 - 01089445 _____ (Farbar) C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopFRST.exe
2013-11-05 16:16 - 2013-11-05 16:16 - 00891184 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopSecurityCheck.exe
2013-11-05 15:49 - 2013-02-14 17:15 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataCanon
2013-11-05 15:43 - 2007-11-02 19:23 - 00000819 ____C C:WINDOWShpbafd.ini
2013-11-05 15:40 - 2007-11-02 18:41 - 04196049 _____ C:WINDOWSpfirewall.log.old
2013-11-05 15:31 - 2010-11-11 17:52 - 00000438 ___HC C:WINDOWSTasksUser_Feed_Synchronization-{83E823F6-92D2-42FA-9EAA-201325D3ED35}.job
2013-11-05 15:23 - 2010-11-12 14:50 - 00002541 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopABBYY FineReader 7.0 Professional Edition.lnk
2013-11-05 12:34 - 2013-11-05 12:34 - 00144082 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopDDD expert_s4etovodstvo_13 ДДД Експерт.cdr
2013-11-05 11:36 - 2007-10-31 01:40 - 00000041 ____C C:WINDOWScrw.ini
2013-11-05 11:36 - 2006-02-28 14:00 - 00000933 ____C C:WINDOWSwin.ini
2013-11-05 11:03 - 2007-10-30 22:20 - 00005382 __SHC C:WINDOWSsystem32KGyGaAvL.sys
2013-11-05 10:28 - 2013-11-05 10:27 - 00012406 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopattach.txt
2013-11-05 10:28 - 2013-11-05 10:27 - 00012183 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopdds.txt
2013-11-05 10:22 - 2013-11-05 10:22 - 00492146 ____R (Swearware) C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopdds.exe
2013-11-05 10:10 - 2013-11-05 10:10 - 00000060 _____ C:WINDOWSsetupact.log
2013-11-05 10:10 - 2013-11-05 10:10 - 00000000 _____ C:WINDOWSsetuperr.log
2013-11-05 10:09 - 2011-01-13 10:16 - 00001058 ____C C:WINDOWSTasksGoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004Core.job
2013-11-05 10:00 - 2011-03-09 10:32 - 00087608 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datainst.exe
2013-11-05 10:00 - 2011-03-09 10:32 - 00047360 _____ (VSO Software) C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datapcouffin.sys
2013-11-05 10:00 - 2011-03-09 10:32 - 00007887 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datapcouffin.cat
2013-11-05 10:00 - 2011-03-09 10:32 - 00000033 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datapcouffin.log
2013-11-05 10:00 - 2011-03-09 10:32 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataVso
2013-11-05 10:00 - 2011-03-09 10:31 - 00000000 ____D C:Program FilesCloneDVD5
2013-11-05 10:00 - 2007-10-30 22:22 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSStart MenuProgramsSamsung CLP-500 Series
2013-11-05 09:23 - 2013-04-30 09:36 - 00002265 _____ C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSDesktopSkype.lnk
2013-11-05 09:19 - 2007-11-14 18:28 - 00000000 __SHD C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVUserData
2013-11-05 09:19 - 2007-10-30 21:56 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsIVAN STAMENOV
2013-11-04 12:00 - 2013-11-04 12:00 - 00000125 _____ C:Report 2013-11-04 12.00.07.txt
2013-11-04 08:37 - 2006-02-28 14:00 - 00013646 ____C C:WINDOWSsystem32wpa.dbl
2013-11-01 16:33 - 2007-11-01 09:29 - 00000000 ____D C:PM65
2013-10-31 14:24 - 2013-10-31 14:24 - 00000000 __SHD C:WINDOWSftpcache
2013-10-31 11:41 - 2009-01-13 15:57 - 00000116 ____C C:WINDOWSNeroDigital.ini
2013-10-31 10:20 - 2013-05-16 15:29 - 00006144 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataDCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
2013-10-29 14:40 - 2013-10-29 14:40 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSStart MenuProgramsHewlett-Packard
2013-10-29 14:40 - 2007-11-01 18:53 - 00000000 ____D C:Program FilesHewlett-Packard
2013-10-29 14:39 - 2013-10-29 14:39 - 00001988 _____ C:WINDOWSsounder.his
2013-10-29 14:39 - 2013-10-29 14:39 - 00000138 _____ C:WINDOWSsystem32AddPort.ini
2013-10-29 14:38 - 2013-10-29 14:37 - 00000982 _____ C:WINDOWShpntwksetup.ini
2013-10-29 14:10 - 2013-10-29 14:10 - 00000000 ____D C:clj_cm4730mfp_prnsyswin_rw
2013-10-28 08:48 - 2007-10-30 23:42 - 00665718 ____C C:WINDOWSsystem32PerfStringBackup.INI
2013-10-25 08:31 - 2007-11-01 09:37 - 00001901 ____C C:WINDOWSpanose.bin
2013-10-21 09:16 - 2013-10-21 09:16 - 00000000 ____D C:Program FilesCommon FilesJava
2013-10-21 09:15 - 2013-10-21 09:15 - 00004705 _____ C:WINDOWSsystem32jupdate-1.7.0_45-b18.log
2013-10-21 09:15 - 2013-10-21 09:15 - 00000000 ____D C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSStart MenuProgramsJava
2013-10-21 09:15 - 2011-01-13 10:27 - 00002352 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopGoogle Chrome.lnk
2013-10-21 09:15 - 2010-11-11 16:58 - 00000000 ____D C:Program FilesJava
2013-10-17 12:46 - 2013-04-24 11:53 - 00716232 _____ C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGDIPFONTCACHEV1.DAT
2013-10-11 10:36 - 2010-11-19 11:29 - 00000000 ____D C:WINDOWSMicrosoft.NET
2013-10-11 10:28 - 2007-10-30 23:41 - 02174224 ____C C:WINDOWSsystem32FNTCACHE.DAT
2013-10-11 10:23 - 2013-08-13 09:44 - 00000000 ____D C:WINDOWSsystem32MRT
2013-10-11 10:20 - 2009-01-10 17:28 - 78106760 ____C (Microsoft Corporation) C:WINDOWSsystem32MRT.exe
2013-10-09 15:32 - 2012-03-29 09:36 - 00692616 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:WINDOWSsystem32FlashPlayerApp.exe
2013-10-09 15:32 - 2011-05-16 08:51 - 00071048 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:WINDOWSsystem32FlashPlayerCPLApp.cpl
2013-10-08 06:50 - 2013-10-21 09:15 - 00094632 _____ (Oracle Corporation) C:WINDOWSsystem32WindowsAccessBridge.dll
2013-10-08 06:46 - 2013-10-21 09:16 - 00264616 _____ (Oracle Corporation) C:WINDOWSsystem32javaws.exe
2013-10-08 06:46 - 2013-10-21 09:15 - 00175016 _____ (Oracle Corporation) C:WINDOWSsystem32javaw.exe
2013-10-08 06:46 - 2013-10-21 09:15 - 00174504 _____ (Oracle Corporation) C:WINDOWSsystem32java.exe
2013-10-08 06:29 - 2010-11-11 16:58 - 00145408 _____ (Oracle Corporation) C:WINDOWSsystem32javacpl.cpl

Some content of TEMP:
====================
C:Documents and SettingsIvanLocal SettingsTempvsinit.dll
C:Documents and SettingsIvanLocal SettingsTempvsutil.dll
C:Documents and SettingsIvanLocal SettingsTempzauninst.exe
C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsTempntdll_dump.dll


==================== Bamital & volsnap Check =================

C:Windowsexplorer.exe => MD5 is legit
C:WindowsSystem32winlogon.exe => MD5 is legit
C:WindowsSystem32svchost.exe => MD5 is legit
C:WindowsSystem32services.exe => MD5 is legit
C:WindowsSystem32User32.dll => MD5 is legit
C:WindowsSystem32userinit.exe => MD5 is legit
C:WindowsSystem32Driversvolsnap.sys => MD5 is legit

==================== End Of Log ============================

Addition.txt

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Изтеглете прикачения файл и го запазете там, където сте свалили FRST.exe => Стартирайте отново FRST.exe и натиснете бутона Fix веднъж и изчакайте.Ще се създаде нов лог файла FixLog.txt. Прикачете съдържанието му в следващия си коментар.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Fix result of Farbar Recovery Tool (FRST written by Farbar) (x86) Version: 31-10-2013Ran by IVAN STAMENOV at 2013-11-06 10:45:57 Run:1Running from C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopBoot Mode: Normal==============================================Content of fixlist:*****************startMountPoints2: {4601f758-40db-11e1-b74f-0060970d217d} - I:LaunchU3.exe -aS3 catchme; ??C:DOCUME~1IVANST~1LOCALS~1Tempcatchme.sys [x]end*****************HKCUSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerMountPoints2{4601f758-40db-11e1-b74f-0060970d217d} => Key deleted successfully.HKCRCLSID{4601f758-40db-11e1-b74f-0060970d217d} => Key not found.catchme => Service deleted successfully.==== End of Fixlog ====


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Цццц..пропуснал съм един файл..!Като изключим него ..как е положението със системата ви..?Наблюдавате ли някакви промени....?

 

Изтеглете прикачения файл и го запазете там, където сте свалили FRST.exe => Стартирайте отново FRST.exe и натиснете бутона Fix веднъж и изчакайте.Ще се създаде нов лог файла FixLog.txt. Прикачете съдържанието му в следващия си коментар.

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Проблема все още съществуваше преди да пусна фикса. Активността се засилва когато разреша интернета на компютъра.

 

Ето лога.

 

 

Fix result of Farbar Recovery Tool (FRST written by Farbar) (x86) Version: 31-10-2013Ran by IVAN STAMENOV at 2013-11-07 08:59:02 Run:4Running from C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopBoot Mode: Normal==============================================Content of fixlist:*****************startC:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSDocumentsSharedDocs.scrend*****************==== End of Fixlog ====

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Публикувано изображение Изтеглете Dr.Web CureIt! и го запишете на работния си плот.

 • [*]Рестартирайте компютъра и преминете в
Safe Mode (натискате F8 преди логото на Microsoft,да се появява). [*]Кликнете два пъти върху файла 'cureit.exe' на работния плот, следвайте инструкциите на екрана, за да сканира твърдия диск. [*]Изчакайте търпеливо, може да отнеме 20-60 минути за извършване на експресно сканиране. Времето, необходимо за експресно сканиране или пълно сканиране се влияе от много фактори, като производителност на системата, налична памет, стартираните процеси, брой на дискове и файлове и т.н. [*]След като сканирането приключи, изберете всички намерени вируси и изберете 'Cure' [*]Ако някои файлове не са подходящи да бъдат излекувани, изберете 'Quarantine' или 'Delete".

Когато всички намерени вируси са излекувани, поставени под карантина, или изтрити, рестартирайте в нормален режим.

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Сканирането извършено, открита една заплаха, която е излекувана.

Но в карантината отново се пълни със файлове, след като се обърна към някоя от папките на Декстопа.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Хммм...интересна работа...! :(

 

Да опитаме с друга тактика..:

 

 

Публикувано изображение

Изтеглете програмата Show Hidden и я запомнете на вашия десктоп

 • [*]Отворете
Start => Run в полето  с copy/paste копирайте командата: "%userprofile%desktopshow-hidden.exe" -f [*]Натиснете Ok => изпълни  и изчакайте проверката да завърши. [*]След като тя приключи, ще се създаде лог файл Show-Hidden .txt .Моля публикувайте съдържанието му в следващия си пост.

 

 

Публикувано изображение Изтеглете ComboFix Публикувано изображение от тук и го запазете на десктопа си
Изключете вашата антивирусна и антишпионска програма, обикновено това става чрез натискане на десния бутон на мишката върху иконата на програма в системния трей.
Бележка: Ако не можете я спрете или не сте сигурни коя програма да изключите, моля прегледайте информацията от този линк: How to disable your security applications by amateur

Стартирайте Combo-Fix.com Публикувано изображение и следвайте инструкциите.
Бележка: ComboFix ще се стартира без инсталирана Recovery Console.
Като част от неговата работа, ComboFix ще провери дали Microsoft Windows Recovery Console е инсталирана. Предвид бързо развиващия се зловреден софтуер е силно препоръчително да бъде инсталирана преди премахването на зловредния софтуер. Това ще Ви позволи да влезете в специален recovery/repai режим, който ще ни позволи по-лесно да решите проблем, който би могъл да възникне при премахване на зловредния софтуер.

 • [*]Следвайте инструкциите, за да позволите на
ComboFix да изтегли и инсталира Microsoft Windows Recovery Console.В един момент ще бъдете попитани дали сте съгласни с лицензното споразумение. Необходимо е да потвърдите, че сте съгласни, за да инсталирате Microsoft Windows Recovery Console.

** Забележете: Ако Microsoft Windows Recovery Console е вече инсталирана, ComboFix ще продължи към процеса по премахване на зловредния софтуер.
 
Публикувано изображение
 
След като Microsoft Windows Recovery Console е инсталирана, използвайки ComboFix, Вие ще видите следното съобщение:
 
Публикувано изображение

 

Изберете Yes, за да продължи сканирането за зловреден софтуер.

Когато процесът приключи успешно, инструментът ще създаде лог файл. Моля, включете съдържанието на C:ComboFix.txt в следващия Ви коментар в тази тема.
 
Публикувано изображение Моля, не прикачвайте лог файла/овете от програмата, а го/ги копирайте и поставете в следващия Ви коментар в тази тема.

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте.

След сканирането с Combo-Fix не беше създаден репортен файл  C:ComboFix.txt.

 

Прилагам само лог файла от другото сканиране.

 

 

Show Hidden by Lawrence Abrams (Grinler)http://www.bleepingcomputer.com/Copyright 2008-2013 BleepingComputer.comShow Hidden will display all hidden folders on your computer.You can use the -f argument to display hidden files as well.Program started at: 11/08/2013 08:55:48 AMWindows Version: Windows XPPlease be patient while your hard drives are scanned.Scanning the A: driveFinished scanning the A: drive. 0 hidden items found.Scanning the C: drive* C:BJPrinter* C:BJPrinterCNMWINDOWS* C:BJPrinterCNMWINDOWSCanon PIXMA iP3000* C:CorelGALLERY 3GalleryFavorites* C:Documents and SettingsAdministratorLocal SettingsApplication DataIconCache.db [File]* C:Documents and SettingsAdministratorLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat [File]* C:Documents and SettingsAdministratorLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat.LOG [File]* C:Documents and SettingsAdministratorntuser.ini [File]* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17ECookies* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17EIETldCache* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17ELocal Settings* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17ELocal SettingsApplication Data* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17ELocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat [File]* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17ELocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat.LOG [File]* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17ELocal SettingsHistory* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17ELocal SettingsHistoryHistory.IE5* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17ELocal SettingsTemporary Internet Files* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17ELocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5* C:Documents and SettingsAdministrator.VODOLEY-3DCD17Entuser.ini [File]* C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataAdobeSLStore0A14F5ABCDE4 [File]* C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataMicrosoft HelpHx.hxn [File]* C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataMicrosoft HelpHx_1026_MKWD_K.HxW [File]* C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataMicrosoft HelpHx_1026_MKWD_NamedURL.HxW [File]* C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataMicrosoft HelpHx_1026_MTOC_Hx.HxH [File]* C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataMicrosoft HelpHx_1026_MValidator.HxD [File]* C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataMicrosoft Helpnslist.hxl [File]* C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSDRM* C:Documents and SettingsIvanLocal SettingsApplication DataIconCache.db [File]* C:Documents and SettingsIvanLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat [File]* C:Documents and SettingsIvanLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat.LOG [File]* C:Documents and SettingsIvanntuser.ini [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataMicrosoftInternet ExplorerDesktop.htt [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataMicrosoftProtectS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-10043255a9e2-e26c-434b-a7dd-d8d0ee803f3d [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataMicrosoftWord~WRL0005.tmp [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataMicrosoftWord~WRL1044.tmp [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataMicrosoftШаблони~$Normal.dotm [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVCookies* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDoctor WebCureIt Quarantine* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVIECompatCache* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVIETldCache* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal Settings* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication Data* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataIconCache.db [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftCardSpaceCardSpaceSP2.db [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftCardSpaceCardSpaceSP2.db.shadow [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftFeeds{5588ACFD-6436-411B-A5CE-666AE6A92D3D}~* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftFeeds{5588ACFD-6436-411B-A5CE-666AE6A92D3D}~WebSlices~* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftFeeds Cache* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftFeeds Cache7MGPIEUH* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftFeeds CacheEP61B82Q* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftFeeds CacheL30327EF* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftFeeds CacheZXVXA9HX* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftInternet ExplorerDOMStore* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftInternet ExplorerDOMStore8SS2314Q* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftInternet ExplorerDOMStoreF0PMKJOQ* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftInternet ExplorerDOMStoreLFUW83OD* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftInternet ExplorerDOMStoreY4QI3WPO* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataMicrosoftMedia PlayerArt Cache* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsHistory* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsHistoryHistory.IE5* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsHistoryHistory.IE5MSHist012013110620131107* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsHistoryHistory.IE5MSHist012013110720131108* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsHistoryHistory.IE5MSHist012013110820131109* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsTemporary Internet Files* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE560BH3KOT* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5CF13L1S0* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5LX8N71HR* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5XVR0CRTC* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.MSO* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVntuser.ini [File]* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVPrivacIE* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVRecent* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVUserData* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVUserData0SHAJUL4* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVUserData4C8R5JP9* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVUserData99CHHSCO* C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVUserDataFMMB4M2R* C:Documents and SettingsLocalServiceLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat [File]* C:Documents and SettingsLocalServiceLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat.LOG [File]* C:Documents and SettingsLocalServicentuser.ini [File]* C:Documents and SettingsLocalService.NT AUTHORITYCookies* C:Documents and SettingsLocalService.NT AUTHORITYLocal Settings* C:Documents and SettingsLocalService.NT AUTHORITYLocal SettingsApplication Data* C:Documents and SettingsLocalService.NT AUTHORITYLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat.LOG [File]* C:Documents and SettingsLocalService.NT AUTHORITYLocal SettingsHistory* C:Documents and SettingsLocalService.NT AUTHORITYLocal SettingsHistoryHistory.IE5* C:Documents and SettingsLocalService.NT AUTHORITYLocal SettingsTemporary Internet Files* C:Documents and SettingsLocalService.NT AUTHORITYLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5* C:Documents and SettingsLocalService.NT AUTHORITYntuser.ini [File]* C:Documents and SettingsNetworkServiceLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat [File]* C:Documents and SettingsNetworkServiceLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat.LOG [File]* C:Documents and SettingsNetworkServicentuser.ini [File]* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYCookies* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYIETldCache* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYLocal Settings* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYLocal SettingsApplication Data* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat.LOG [File]* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYLocal SettingsHistory* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYLocal SettingsHistoryHistory.IE5* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYLocal SettingsTemporary Internet Files* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5* C:Documents and SettingsNetworkService.NT AUTHORITYntuser.ini [File]* C:MicroInvoiceBETY.~00 [File]* C:MicroInvoiceVODOLEY6.~00 [File]* C:NTDETECT.COM [File]* C:ntldr [File]* C:Program FilesCommon FilesAdobeAdobe PCDcache02F1BCE3BA4F [File]* C:Program FilesPhotoScapeframeframethumb.db [File]* C:RECYCLER* C:RECYCLERS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004* C:RECYCLERS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004INFO2 [File]* C:System Volume Information* C:WINDOWS$hf_mig$* C:WINDOWS$hf_mig$KB2079403* C:WINDOWS$hf_mig$KB2121546* C:WINDOWS$hf_mig$KB2141007* C:WINDOWS$hf_mig$KB2229593* C:WINDOWS$hf_mig$KB2259922* C:WINDOWS$hf_mig$KB2279986* C:WINDOWS$hf_mig$KB2286198* C:WINDOWS$hf_mig$KB2296199* C:WINDOWS$hf_mig$KB2345886* C:WINDOWS$hf_mig$KB2347290* C:WINDOWS$hf_mig$KB2360131-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB2360131-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2360937* C:WINDOWS$hf_mig$KB2362765-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2387149* C:WINDOWS$hf_mig$KB2393802* C:WINDOWS$hf_mig$KB2416400-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB2419632* C:WINDOWS$hf_mig$KB2423089* C:WINDOWS$hf_mig$KB2436673* C:WINDOWS$hf_mig$KB2440591* C:WINDOWS$hf_mig$KB2443105* C:WINDOWS$hf_mig$KB2467659* C:WINDOWS$hf_mig$KB2476490* C:WINDOWS$hf_mig$KB2476687* C:WINDOWS$hf_mig$KB2478960* C:WINDOWS$hf_mig$KB2478971* C:WINDOWS$hf_mig$KB2479628* C:WINDOWS$hf_mig$KB2479943* C:WINDOWS$hf_mig$KB2481109* C:WINDOWS$hf_mig$KB2482017-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB2483185* C:WINDOWS$hf_mig$KB2485376* C:WINDOWS$hf_mig$KB2485663* C:WINDOWS$hf_mig$KB2491683* C:WINDOWS$hf_mig$KB2497640-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB2503658* C:WINDOWS$hf_mig$KB2506212* C:WINDOWS$hf_mig$KB2506223* C:WINDOWS$hf_mig$KB2507618* C:WINDOWS$hf_mig$KB2507938* C:WINDOWS$hf_mig$KB2508272* C:WINDOWS$hf_mig$KB2508429* C:WINDOWS$hf_mig$KB2509553* C:WINDOWS$hf_mig$KB2510531-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2510581* C:WINDOWS$hf_mig$KB2511455* C:WINDOWS$hf_mig$KB2524375* C:WINDOWS$hf_mig$KB2530548-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB2536276-v2* C:WINDOWS$hf_mig$KB2544521-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2544893-v2* C:WINDOWS$hf_mig$KB2566454* C:WINDOWS$hf_mig$KB2567053* C:WINDOWS$hf_mig$KB2570947* C:WINDOWS$hf_mig$KB2584146* C:WINDOWS$hf_mig$KB2585542* C:WINDOWS$hf_mig$KB2586448-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB2598479* C:WINDOWS$hf_mig$KB2598845-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2603381* C:WINDOWS$hf_mig$KB2616676* C:WINDOWS$hf_mig$KB2616676-v2* C:WINDOWS$hf_mig$KB2618444-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB2618444-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2618451* C:WINDOWS$hf_mig$KB2619339* C:WINDOWS$hf_mig$KB2620712* C:WINDOWS$hf_mig$KB2624667* C:WINDOWS$hf_mig$KB2631813* C:WINDOWS$hf_mig$KB2646524* C:WINDOWS$hf_mig$KB2647516-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB2647516-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2653956* C:WINDOWS$hf_mig$KB2655992* C:WINDOWS$hf_mig$KB2660465* C:WINDOWS$hf_mig$KB2661254-v2* C:WINDOWS$hf_mig$KB2661637* C:WINDOWS$hf_mig$KB2676562* C:WINDOWS$hf_mig$KB2685939* C:WINDOWS$hf_mig$KB2691442* C:WINDOWS$hf_mig$KB2695962* C:WINDOWS$hf_mig$KB2698365* C:WINDOWS$hf_mig$KB2699988-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2705219* C:WINDOWS$hf_mig$KB2707511* C:WINDOWS$hf_mig$KB2712808* C:WINDOWS$hf_mig$KB2718523* C:WINDOWS$hf_mig$KB2718704* C:WINDOWS$hf_mig$KB2719985* C:WINDOWS$hf_mig$KB2722913-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2723135* C:WINDOWS$hf_mig$KB2724197* C:WINDOWS$hf_mig$KB2727528* C:WINDOWS$hf_mig$KB2731847* C:WINDOWS$hf_mig$KB2736233* C:WINDOWS$hf_mig$KB2744842-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2749655* C:WINDOWS$hf_mig$KB2753842* C:WINDOWS$hf_mig$KB2753842-v2* C:WINDOWS$hf_mig$KB2757638* C:WINDOWS$hf_mig$KB2758857* C:WINDOWS$hf_mig$KB2761226* C:WINDOWS$hf_mig$KB2761465-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2770660* C:WINDOWS$hf_mig$KB2778344* C:WINDOWS$hf_mig$KB2779030* C:WINDOWS$hf_mig$KB2780091* C:WINDOWS$hf_mig$KB2792100-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2797052-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2799329-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2799494* C:WINDOWS$hf_mig$KB2802968* C:WINDOWS$hf_mig$KB2807986* C:WINDOWS$hf_mig$KB2808735* C:WINDOWS$hf_mig$KB2809289-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2813170* C:WINDOWS$hf_mig$KB2813345* C:WINDOWS$hf_mig$KB2817183-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB2820197* C:WINDOWS$hf_mig$KB2820917* C:WINDOWS$hf_mig$KB898461* C:WINDOWS$hf_mig$KB904942* C:WINDOWS$hf_mig$KB911164* C:WINDOWS$hf_mig$KB915865* C:WINDOWS$hf_mig$KB923561* C:WINDOWS$hf_mig$KB935448* C:WINDOWS$hf_mig$KB938127-v2-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB938464* C:WINDOWS$hf_mig$KB944338-v2* C:WINDOWS$hf_mig$KB946648* C:WINDOWS$hf_mig$KB950762* C:WINDOWS$hf_mig$KB950974* C:WINDOWS$hf_mig$KB951066* C:WINDOWS$hf_mig$KB951376-v2* C:WINDOWS$hf_mig$KB951698* C:WINDOWS$hf_mig$KB951748* C:WINDOWS$hf_mig$KB951978* C:WINDOWS$hf_mig$KB952004* C:WINDOWS$hf_mig$KB952287* C:WINDOWS$hf_mig$KB952954* C:WINDOWS$hf_mig$KB954211* C:WINDOWS$hf_mig$KB954459* C:WINDOWS$hf_mig$KB954600* C:WINDOWS$hf_mig$KB955069* C:WINDOWS$hf_mig$KB955759* C:WINDOWS$hf_mig$KB955839* C:WINDOWS$hf_mig$KB956390-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB956391* C:WINDOWS$hf_mig$KB956572* C:WINDOWS$hf_mig$KB956744* C:WINDOWS$hf_mig$KB956802* C:WINDOWS$hf_mig$KB956803* C:WINDOWS$hf_mig$KB956841* C:WINDOWS$hf_mig$KB956844* C:WINDOWS$hf_mig$KB957095* C:WINDOWS$hf_mig$KB957097* C:WINDOWS$hf_mig$KB958215* C:WINDOWS$hf_mig$KB958215-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB958644* C:WINDOWS$hf_mig$KB959426* C:WINDOWS$hf_mig$KB960714* C:WINDOWS$hf_mig$KB960803* C:WINDOWS$hf_mig$KB960859* C:WINDOWS$hf_mig$KB961501* C:WINDOWS$hf_mig$KB967715* C:WINDOWS$hf_mig$KB968389* C:WINDOWS$hf_mig$KB969059* C:WINDOWS$hf_mig$KB970430* C:WINDOWS$hf_mig$KB971029* C:WINDOWS$hf_mig$KB971657* C:WINDOWS$hf_mig$KB971737* C:WINDOWS$hf_mig$KB971961* C:WINDOWS$hf_mig$KB972270* C:WINDOWS$hf_mig$KB973507* C:WINDOWS$hf_mig$KB973687* C:WINDOWS$hf_mig$KB973815* C:WINDOWS$hf_mig$KB973869* C:WINDOWS$hf_mig$KB973904* C:WINDOWS$hf_mig$KB974112* C:WINDOWS$hf_mig$KB974318* C:WINDOWS$hf_mig$KB974392* C:WINDOWS$hf_mig$KB974571* C:WINDOWS$hf_mig$KB975025* C:WINDOWS$hf_mig$KB975467* C:WINDOWS$hf_mig$KB975560* C:WINDOWS$hf_mig$KB975562* C:WINDOWS$hf_mig$KB975713* C:WINDOWS$hf_mig$KB977816* C:WINDOWS$hf_mig$KB977914* C:WINDOWS$hf_mig$KB978037* C:WINDOWS$hf_mig$KB978338* C:WINDOWS$hf_mig$KB978542* C:WINDOWS$hf_mig$KB978601* C:WINDOWS$hf_mig$KB978706* C:WINDOWS$hf_mig$KB979309* C:WINDOWS$hf_mig$KB979482* C:WINDOWS$hf_mig$KB979687* C:WINDOWS$hf_mig$KB980195* C:WINDOWS$hf_mig$KB980232* C:WINDOWS$hf_mig$KB980436* C:WINDOWS$hf_mig$KB981322* C:WINDOWS$hf_mig$KB981349* C:WINDOWS$hf_mig$KB981852* C:WINDOWS$hf_mig$KB981957* C:WINDOWS$hf_mig$KB981997* C:WINDOWS$hf_mig$KB982132* C:WINDOWS$hf_mig$KB982214* C:WINDOWS$hf_mig$KB982381-IE7* C:WINDOWS$hf_mig$KB982381-IE8* C:WINDOWS$hf_mig$KB982665* C:WINDOWS$NtServicePackUninstall$* C:WINDOWS$NtServicePackUninstallIDNMitigationAPIs$* C:WINDOWS$NtServicePackUninstallNLSDownlevelMapping$* C:WINDOWS$NtUninstallMSCompPackV1$* C:WINDOWS$NtUninstallWMFDist11$* C:WINDOWS$NtUninstallwmp11$* C:WINDOWS$NtUninstallWudf01000$* C:WINDOWSassemblyNativeImages_v2.0.50727_32index411.dat [File]* C:WINDOWSassemblyNativeImages_v2.0.50727_32index412.dat [File]* C:WINDOWSassemblyPublisherPolicy.tme [File]* C:WINDOWSassemblypubpol36.dat [File]* C:WINDOWSFonts8514fix.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514fix0.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514fixe.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514fixg.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514fixr.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514fixt.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514oem.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514oem2.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514oem4.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514oeme.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514oemg.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514oemr.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514oemt.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514sys.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514sys0.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514syse.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514sysg.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514sysr.fon [File]* C:WINDOWSFonts8514syst.fon [File]* C:WINDOWSFonts85775.fon [File]* C:WINDOWSFonts85855.fon [File]* C:WINDOWSFonts85f1257.fon [File]* C:WINDOWSFonts85f12570.fon [File]* C:WINDOWSFonts85s1257.fon [File]* C:WINDOWSFonts85s12570.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp775.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp775_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp850.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp850_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp852.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp852_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp855.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp855_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp857.fon [File]* C:WINDOWSFontsapp866.fon [File]* C:WINDOWSFontscga40737.fon [File]* C:WINDOWSFontscga40850.fon [File]* C:WINDOWSFontscga40852.fon [File]* C:WINDOWSFontscga40857.fon [File]* C:WINDOWSFontscga40866.fon [File]* C:WINDOWSFontscga40869.fon [File]* C:WINDOWSFontscga40wo0.fon [File]* C:WINDOWSFontscga40woa.fon [File]* C:WINDOWSFontscga80737.fon [File]* C:WINDOWSFontscga80850.fon [File]* C:WINDOWSFontscga80852.fon [File]* C:WINDOWSFontscga80857.fon [File]* C:WINDOWSFontscga80866.fon [File]* C:WINDOWSFontscga80869.fon [File]* C:WINDOWSFontscga80woa.fon [File]* C:WINDOWSFontscoue1250.fon [File]* C:WINDOWSFontscoue1257.fon [File]* C:WINDOWSFontscouf1250.fon [File]* C:WINDOWSFontscouf1257.fon [File]* C:WINDOWSFontscouree.fon [File]* C:WINDOWSFontscoureg.fon [File]* C:WINDOWSFontscouret.fon [File]* C:WINDOWSFontscourfe.fon [File]* C:WINDOWSFontscourfe_0.fon [File]* C:WINDOWSFontscourfg.fon [File]* C:WINDOWSFontscourfr.fon [File]* C:WINDOWSFontscourft.fon [File]* C:WINDOWSFontsdos737.fon [File]* C:WINDOWSFontsdos737_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsdosapp.fon [File]* C:WINDOWSFontsega40737.fon [File]* C:WINDOWSFontsega40850.fon [File]* C:WINDOWSFontsega40852.fon [File]* C:WINDOWSFontsega40857.fon [File]* C:WINDOWSFontsega40866.fon [File]* C:WINDOWSFontsega40869.fon [File]* C:WINDOWSFontsega40woa.fon [File]* C:WINDOWSFontsega80737.fon [File]* C:WINDOWSFontsega80850.fon [File]* C:WINDOWSFontsega80852.fon [File]* C:WINDOWSFontsega80857.fon [File]* C:WINDOWSFontsega80866.fon [File]* C:WINDOWSFontsega80869.fon [File]* C:WINDOWSFontsega80woa.fon [File]* C:WINDOWSFontsMARLETT0.TTF [File]* C:WINDOWSFontssere1250.fon [File]* C:WINDOWSFontssere1257.fon [File]* C:WINDOWSFontsserf1257.fon [File]* C:WINDOWSFontsserifee.fon [File]* C:WINDOWSFontsserifee0.fon [File]* C:WINDOWSFontsserifeg.fon [File]* C:WINDOWSFontsserifet.fon [File]* C:WINDOWSFontsseriffe.fon [File]* C:WINDOWSFontsseriffg.fon [File]* C:WINDOWSFontsseriffr.fon [File]* C:WINDOWSFontsserifft.fon [File]* C:WINDOWSFontssmae1257.fon [File]* C:WINDOWSFontssmaf1250.fon [File]* C:WINDOWSFontssmaf1257.fon [File]* C:WINDOWSFontssmallee.fon [File]* C:WINDOWSFontssmalleg.fon [File]* C:WINDOWSFontssmallet.fon [File]* C:WINDOWSFontssmallfe.fon [File]* C:WINDOWSFontssmallfg.fon [File]* C:WINDOWSFontssmallfr.fon [File]* C:WINDOWSFontssmallft.fon [File]* C:WINDOWSFontsssee1250.fon [File]* C:WINDOWSFontsssee1257.fon [File]* C:WINDOWSFontsssef1250.fon [File]* C:WINDOWSFontsssef1257.fon [File]* C:WINDOWSFontssserifee.fon [File]* C:WINDOWSFontssserifeg.fon [File]* C:WINDOWSFontssserifet.fon [File]* C:WINDOWSFontssseriff2.fon [File]* C:WINDOWSFontssseriffe.fon [File]* C:WINDOWSFontssseriffg.fon [File]* C:WINDOWSFontssseriffr.fon [File]* C:WINDOWSFontssserifft.fon [File]* C:WINDOWSFontssymbole.fon [File]* C:WINDOWSFontsSYMBOLF.FON [File]* C:WINDOWSFontsvga737.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga737_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga775.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga775_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga850.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga850_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga852.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga855.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga855_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga857.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga857_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga860.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga860_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga863.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga863_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga865.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga865_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga866.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga869.fon [File]* C:WINDOWSFontsvga869_0.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgaf1257.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgafixe.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgafixg.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgafixr.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgafixt.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgaoem.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgas1257.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgasyse.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgasysg.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgasysr.fon [File]* C:WINDOWSFontsvgasyst.fon [File]* C:WINDOWSftpcache* C:WINDOWSie7* C:WINDOWSie7updatesKB2360131-IE7* C:WINDOWSie7updatesKB2416400-IE7* C:WINDOWSie7updatesKB2482017-IE7* C:WINDOWSie7updatesKB2497640-IE7* C:WINDOWSie7updatesKB2647516-IE7* C:WINDOWSie7updatesKB938127-v2-IE7* C:WINDOWSie7updatesKB956390-IE7* C:WINDOWSie7updatesKB958215-IE7* C:WINDOWSie7updatesKB982381-IE7* C:WINDOWSie8* C:WINDOWSie8updatesKB2510531-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2544521-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2598845-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2618444-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2647516-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2699988-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2722913-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2744842-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2761465-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2792100-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2797052-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2799329-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2809289-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2817183-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2829530-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2838727-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2847204-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2862772-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2870699-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB2879017-IE8* C:WINDOWSie8updatesKB982381-IE8* C:WINDOWSinf* C:WINDOWSinfoem102.inf [File]* C:WINDOWSinfoem103.inf [File]* C:WINDOWSinfoem22.inf [File]* C:WINDOWSinfoem37.inf [File]* C:WINDOWSinfoem96.inf [File]* C:WINDOWSInstaller* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109010020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109010020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109030000000000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109030000000000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109030000000000000000F01FEC12.0.6425* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed000021091A0020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed000021091A0020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109440020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109440020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109510020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109510020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109610020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109610020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109810020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109810020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109910020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109910020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109A10020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109A10020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109AB0020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109AB0020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109B10020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109B10020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109E60020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109E60020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109F10020400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109F10020400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109F10070400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109F10070400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109F10090400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109F10090400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109F10091400000000000F01FEC* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed00002109F10091400000000000F01FEC12.0.4518* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed0DC1503A46F231838AD88BCDDC8E8F7C* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed0DC1503A46F231838AD88BCDDC8E8F7C3.2.30729* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed26DDC2EC4210AC63483DF9D4FCC5B59D* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed26DDC2EC4210AC63483DF9D4FCC5B59D3.5.30729* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed68AB67CA3301004F7706000000000030* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed68AB67CA3301004F77060000000000308.0.0* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed68AB67CA7DA73301B7448A0300000030* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed68AB67CA7DA73301B7448A03000000308.3.0* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed68AB67CA840108787706000000000050* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$Managed68AB67CA84010878770600000000005010.0.0* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$ManagedDC3BF90CC0D3D2F398A9A6D1762F70F3* C:WINDOWSInstaller$PatchCache$ManagedDC3BF90CC0D3D2F398A9A6D1762F70F32.2.30729* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag00.sqm [File]* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag01.sqm [File]* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag02.sqm [File]* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag03.sqm [File]* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag04.sqm [File]* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag05.sqm [File]* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag06.sqm [File]* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag07.sqm [File]* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag08.sqm [File]* C:WINDOWSnetwork diagnosticSqmNetDiag09.sqm [File]* C:WINDOWSpchealthhelpctrPackageStoreinstance_Personal_32_1033.cab [File]* C:WINDOWSpchealthhelpctrPackageStorepackage_1.cab [File]* C:WINDOWSpchealthhelpctrPackageStorepackage_2.cab [File]* C:WINDOWSpchealthhelpctrPackageStorepackage_3.cab [File]* C:WINDOWSpchealthhelpctrPackageStorepackage_4.cab [File]* C:WINDOWSpchealthhelpctrPackageStorepackage_5.cab [File]* C:WINDOWSpchealthhelpctrPackageStorepackage_6.cab [File]* C:WINDOWSPIF* C:WINDOWSrepairntuser.dat [File]* C:WINDOWSsystem329B85EBFDB7.sys [File]* C:WINDOWSsystem32CanonIJ Uninstaller Information* C:WINDOWSsystem32CanonIJ Uninstaller Information{1199FAD5-9546-44f3-81CF-FFDB8040B7BF}_Canon_iP1800_series* C:WINDOWSsystem32CanonIJ Uninstaller Information{1199FAD5-9546-44f3-81CF-FFDB8040B7BF}_Canon_iP1900_series* C:WINDOWSsystem32cdplayer.exe.manifest [File]* C:WINDOWSsystem32configdefault.LOG [File]* C:WINDOWSsystem32configSAM.LOG [File]* C:WINDOWSsystem32configSECURITY.LOG [File]* C:WINDOWSsystem32configsoftware.LOG [File]* C:WINDOWSsystem32configsystem.LOG [File]* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileApplication Data* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileCookies* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileLocal Settings* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileLocal SettingsApplication Data* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat [File]* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileLocal SettingsApplication DataMicrosoftWindowsUsrClass.dat.LOG [File]* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileLocal SettingsHistory* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileLocal SettingsHistoryHistory.IE5* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileLocal SettingsHistoryHistory.IE5MSHist012009011020090111* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileLocal SettingsTemporary Internet Files* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileLocal SettingsTemporary Internet FilesContent.IE5* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileNetHood* C:WINDOWSsystem32configsystemprofilentuser.dat.LOG [File]* C:WINDOWSsystem32configsystemprofilePrintHood* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileRecent* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileSendTo* C:WINDOWSsystem32configsystemprofileTemplates* C:WINDOWSsystem32configTempKey.LOG [File]* C:WINDOWSsystem32dllcache* C:WINDOWSsystem32driversUMDFMsftWdf_user_01_00_00.Wdf [File]* C:WINDOWSsystem32driversUMDFMsft_User_WpdMtpDr_01_00_00.Wdf [File]* C:WINDOWSsystem32ezsidmv.dat [File]* C:WINDOWSsystem32KGyGaAvL.sys [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-182b3eb903-47d2-428a-a556-eea542d0b81d [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-1850f75c2d-cf1f-4a8d-bc09-dc5a096985fb [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-187aeb4ab5-d649-44bc-9149-0324976d3c12 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18a9df3369-21d2-42ab-a060-be2a9cf297f9 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18Preferred [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User086db86a-c732-4e26-a37d-da60a2767cd6 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User100180aa-73c9-43e3-8cff-6c6d68ba96fd [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User117f8132-24f1-4dc4-80be-7843613a484f [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User16c91030-606f-4f7e-9c1c-8a9c2c9a5be3 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User16ec1afd-581c-498e-9ef2-b47d692a8cd8 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User1d5b5d24-f5ec-4912-8bc6-0df9cbbe5598 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User488446e4-09d0-4dcf-853e-36d1d46d5dd1 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User66ad8a76-ea6a-4866-96f5-6b95bf75e023 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User7d49dfa4-31b5-4f35-aa85-b1386edaf681 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User7e0cc2b6-18d7-45e4-b78c-f9d183783572 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18User8cd09aec-40bf-4077-aa50-b60bef2acc03 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18Usera57027e5-cd0e-44ea-adcd-5c47b581137d [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18Userc766669a-c47a-4993-bcd5-7b2feae228be [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18Userca5bde2e-35d2-4af0-9be5-5e36a1e851f5 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18Userd80c8c63-4d81-4a18-8468-9cdbad66cc3c [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18Usere5fb9144-4ba9-4f52-a7e1-e6562e4628a8 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18Userf4dc7fc7-2b70-4590-b6a8-3943e3a07bbb [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18Userf6d1c5f0-02e9-42b6-a165-ec0a4c1e9e65 [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18Userff8809c4-10f7-44da-8534-6d4edf7d2d0c [File]* C:WINDOWSsystem32MicrosoftProtectS-1-5-18UserPreferred [File]* C:WINDOWSsystem32ncpa.cpl.manifest [File]* C:WINDOWSsystem32nwc.cpl.manifest [File]* C:WINDOWSsystem32Restorefilelist.xml [File]* C:WINDOWSsystem32sapi.cpl.manifest [File]* C:WINDOWSsystem32WindowsLogon.manifest [File]* C:WINDOWSsystem32wuaucpl.cpl.manifest [File]* C:WINDOWSTasksSA.DAT [File]* C:WINDOWSTasksUser_Feed_Synchronization-{83E823F6-92D2-42FA-9EAA-201325D3ED35}.job [File]* C:WINDOWStwain_32D125UCSUI.GID [File]* C:WINDOWSWindowsShell.Manifest [File]* C:WINDOWSwinnt.bmp [File]* C:WINDOWSwinnt256.bmp [File]Finished scanning the C: drive. 658 hidden items found.Scanning the D: drive* D:2sport_za_vsichki2007~WRL3379.tmp [File]* D:2sport_za_vsichki2007~WRL3681.tmp [File]* D:2sport_za_vsichki2010temp~WRL0169.tmp [File]* D:2sport_za_vsichki2010temp~WRL0658.tmp [File]* D:2sport_za_vsichki2010temp~WRL3376.tmp [File]* D:2sport_za_vsichkitemp~WRL0214.tmp [File]* D:2sport_za_vsichki~$ОГРАМА момчета 10 г 2005.doc [File]* D:DOGOVORI22 DOG-ZAK_ZA_DOGOVORITE~$G_ZANAEM_IMOT.p65 [File]* D:DOGOVORI22 DOG-ZAK_ZA_DOGOVORITE~$PDZZ11.DOC [File]* D:RECYCLER* D:RECYCLERS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004* D:RECYCLERS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004Dd9.db [File]* D:RECYCLERS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004INFO2 [File]* D:System Volume Information* D:VIKscanman.ini [File]* D:WORKS~$ЕБВАТЕЛЕН ЛИСТ.doc [File]* D:Генка~WRL2938.tmp [File]* D:рЕФЕРАТИ мАРИЯНИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИДЕИscanman.ini [File]* D:рЕФЕРАТИ мАРИЯНИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИДЕИ1scanman.ini [File]* D:рЕФЕРАТИ мАРИЯНКосовоКосовоscanman.ini [File]* D:Файлове за възстановяване и работни стари архиви29,06,2011~$рма Коко юли 2012.doc [File]* D:Файлове за възстановяване и работни стари архиви29,06,2011~WRL0003.tmp [File]Finished scanning the D: drive. 22 hidden items found.Scanning the E: drive* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориГенка~WRL2938.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДекларации~WRL1892.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДекларации~WRL2161.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTapartamentiBB-ZI [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTapartamenti~$t[1].akt_pleven.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTET YORDANKA~$ Y.STAN4EVA-AP3.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTOBSTOYATELSTVENI~$отоколВЕЛЕВ.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTOBSTOYATELSTVENI~WRL0001.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTUPI~$Т ЛЮДИ.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTYANUSHHIGIA~$-Britinv of-Elka.rtf [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTYANUSHHIGIA~$o- APAR BEN4O.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTYANUSHбенчочетвъртъкипотеки~$otekaaaa.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTYANUSHбенчочетвъртъкНОВИ 03.20098~$- UPI- светослав.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTYANUSHбенчочетвъртъкНОВИ 03.20098~$EDWARITELEN obrasez - за обединяване.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTYANUSHбенчочетвъртъкНОВИ 03.20098~$o- T.LIN.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTYANUSHбенчочетвъртъкНОВИ 03.20098~$МЛАДЕН.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTYANUSHбенчочетвъртъкНОВИ 03.2009~$VA.KODA.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАNOTARIALEN AKTЛИХВОТОЧКИ~$PALN.ZUPGMJSV -24 [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИ1Декларации договориДОКУМЕНТИ ВАНЯ ПЕЕВАпълномощни~$ALN.5 .doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 201112.06.2013 г~$ГОВОР ЗА МПС ВЕЛИЧКО ВЕЛИКОВ.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ 2011 Г25.10.2011г~$лба Мехмедов до Районен Съд.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ 2011 Г25.10.2011г~$лба Мехмедов.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ 2011 Г25.10.2011г~WRL3184.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ 2011 Г25.10.2011г~WRL3716.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ ПАПКИ 2012 Г10.09.2012~WRL0293.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ ПАПКИ 2012 Г10.09.2012~WRL3191.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ ПАПКИ 2012 Г18.07.2012 г~$ Ъ Л Н О М О Щ Н О З А М П С Диян Николов Петков.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ ПАПКИ 2012 Г21.05.2012 г~WRL2884.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ ПАПКИ 2012 Г21.05.2012 г~WRL3409.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ ПАПКИ 2012 Г21.06.2012 Г~$ГОВОР ЗА НАЕМ Хрисимир Димитров.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИАРХИВ ПИСАНИ ДОКУМЕНТИ АВГУСТ 2011АРХИВ ПАПКИ 2012 Г21.06.2012 Г~WRL1824.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИВЪЗСТАНОВЕНИ ФАЙЛОВЕVODOLEY6.OLD [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИГенка~WRL2938.tmp [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИНОТ. АКТОВЕ ВАЛЬО, ПЪТКА, ЙОАНА13.06.2013 г. АРЕНДА с. ВЪЛЧИТРЪН към ВЛАДИМИР ЛОЗАНСКИ~$говор за АРЕНДА с. ВЪЛЧИТРЪН- МЛАДЕН и ДИМИТЪР към ВЛАДИМИР.doc [File]* E:1 РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ОТ РЕНИНОТ. АКТОВЕ ВАЛЬО, ПЪТКА, ЙОАНААРХИВ АКТОВЕ и АРЕНДИ - ФЕВРУАРИ 2013 Г20.02.2013 Г. ПРЕАРЕНДА И АКТ - СЛАВЯНОВО към ДИМИТЪР НЕНОВ~$говор за ПРЕАРЕНДА СЛАВЯНОВО- ДИМИТЪР НЕНОВ.doc [File]* E:RECYCLER* E:RECYCLERS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004* E:RECYCLERS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004INFO2 [File]* E:System Volume InformationFinished scanning the E: drive. 39 hidden items found.Scanning the F: drive* F:RECYCLER* F:RECYCLERS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004* F:RECYCLERS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004INFO2 [File]* F:System Volume InformationFinished scanning the F: drive. 4 hidden items found.Program finished at: 11/08/2013 08:58:09 AMExecution time: 0 hours(s), 2 minute(s), and 20 seconds(s)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Публикувано изображение Кликнете на Start > Run или натиснете клавишната комбинация Windows Key + R и с Copy / Paste  в отворилия се прозорец,въведете:

 

 

C:ComboFix.txt

 

и натиснете OK. Моля, публикувайте съдържанието му в следващия си пост.
 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Отваря се само прозорец на Експлорер с основното съдържание на C:

Редактирано от stamenov1 (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Публикувано изображение Бихте ли стартирали и този инструмент - Shortcut Cleaner
След това публикувайте и неговия лог файл sc-cleaner.txt.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Shortcut Cleaner 1.2.5 by Lawrence Abrams (Grinler)http://www.bleepingcomputer.com/Copyright 2008-2013 BleepingComputer.comMore Information about Shortcut Cleaner can be found at this link:http://www.bleepingcomputer.com/download/shortcut-cleaner/Windows Version: Microsoft Windows XP Service Pack 3Program started at: 11/08/2013 10:03:50 AM.Scanning for registry hijacks:* No issues found in the Registry.Searching for Hijacked Shortcuts:Searching C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVStart MenuSearching C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSStart MenuSearching C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchSearching C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSDesktopSearching C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktop0 bad shortcuts found.Program finished at: 11/08/2013 10:03:52 AMExecution time: 0 hours(s), 0 minute(s), and 2 seconds(s)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Сканирането извършено, открита една заплаха, която е излекувана.

Но в карантината отново се пълни със файлове, след като се обърна към някоя от папките на Декстопа.

 

Продължава ли този проблем..?....Всички лог файлове са чисти..!!! :)

Публикувано изображениеИзтеглете OTL.exe и го запазете на десктопа

[*]Стартирайте OTL.exe.

[*]Направете следните настройки:

[*]Сложете отметка пред Scan All Users

[*]Под менюто File Age изберете 90 days

[*]Под менюто Standard Registry променете на ALL

[*]Сложете отметки пред LOP и Purity Check

[*]Под Публикувано изображение с Copy/ Paste въведете изцяло следната текстова информация (само това, което е поставено в карето):

 

netsvcsmsconfigsafebootminimalsafebootnetworkactivexdrivers32%SYSTEMDRIVE%*.exe/md5startexplorer.exewinlogon.exeUserinit.exesvchost.exeservices.exe/md5stop%systemroot%*. /rp /s%systemdrive%$Recycle.Bin|@;true;true;true /fpDRIVESCREATERESTOREPOINT
[*]Натиснете маркираният в синьо бутон: Run Scan.

[*]Като приключи проверката, ще се създадат два файла - OTL.Txt и Extras.Txt. Файлът OTL.Txt копирайте в следващия си пост. Extras.Txt прикачете в следващия си коментар (погледнете опцията Прикачени файлове, когато публикувате мнение).

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Продължава от сутринта изчистих карантината:

това е част от новите събития:

 

08.11.2013 10:19:29 Защита на файловата система в реално време файл C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopТЕМП ПИСАНИПИСАНИ.pif Win32/AutoRun.Agent.UD червей почистен чрез изтриване - под карантина NT AUTHORITYSYSTEM Възникна събитие с новосъздаден файл.
08.11.2013 10:19:28 Защита на файловата система в реално време файл C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopТЕМП ПИСАНИПИСАНИ.pif Win32/AutoRun.Agent.UD червей почистен чрез изтриване - под карантина NT AUTHORITYSYSTEM Възникна събитие с новосъздаден файл.
08.11.2013 10:19:27 Защита на файловата система в реално време файл C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopТЕМП ПИСАНИПИСАНИ.pif Win32/AutoRun.Agent.UD червей почистен чрез изтриване - под карантина NT AUTHORITYSYSTEM Възникна събитие с новосъздаден файл.
08.11.2013 10:19:26 Защита на файловата система в реално време файл C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopТЕМП ПИСАНИПИСАНИ.pif Win32/AutoRun.Agent.UD червей почистен чрез изтриване - под карантина NT AUTHORITYSYSTEM Възникна събитие с новосъздаден файл.
08.11.2013 10:19:25 Защита на файловата система в реално време файл C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopТЕМП ПИСАНИПИСАНИ.pif Win32/AutoRun.Agent.UD червей почистен чрез изтриване - под карантина NT AUTHORITYSYSTEM Възникна събитие с новосъздаден файл.
08.11.2013 10:19:24 Защита на файловата система в реално време файл C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopПРОГРАМИПРОГРАМИ.bat Win32/AutoRun.Agent.UD червей почистен чрез изтриване - под карантина NT AUTHORITYSYSTEM Възникна събитие с новосъздаден файл.
08.11.2013 10:19:23 Защита на файловата система в реално време файл C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopПРОГРАМИПРОГРАМИ.bat Win32/AutoRun.Agent.UD червей почистен чрез изтриване - под карантина NT AUTHORITYSYSTEM Възникна събитие с новосъздаден файл.
08.11.2013 10:19:22 Защита на файловата система в реално време файл C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopПРОГРАМИПРОГРАМИ.bat Win32/AutoRun.Agent.UD червей почистен чрез изтриване - под карантина NT AUTHORITYSYSTEM Възникна събитие с новосъздаден файл.

 

Ето и прикачения репорт.  

Няма създаден файл Extras.Txt

 

 

OTL logfile created on: 08.11.2013 10:15:33 - Run 4
OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 Folder = C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktop
Windows XP Home Edition Service Pack 3 (Version = 5.1.2600) - Type = NTWorkstation
Internet Explorer (Version = 8.0.6001.18702)
Locale: 00000402 | Country: Bulgaria | Language: bgr | Date Format: dd.M.yyyy

1.99 Gb Total Physical Memory | 1.12 Gb Available Physical Memory | 56.05% Memory free
4.82 Gb Paging File | 3.91 Gb Available in Paging File | 81.09% Paging File free
Paging file location(s): C:pagefile.sys 3057 3057 [binary data]

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:WINDOWS | %ProgramFiles% = C:Program Files
Drive C: | 39.06 Gb Total Space | 15.22 Gb Free Space | 38.96% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive D: | 34.18 Gb Total Space | 10.41 Gb Free Space | 30.46% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive E: | 37.11 Gb Total Space | 15.48 Gb Free Space | 41.72% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive F: | 38.69 Gb Total Space | 6.80 Gb Free Space | 17.58% Space Free | Partition Type: NTFS

Computer Name: IVAN | User Name: IVAN STAMENOV | Logged in as Administrator.
Boot Mode: Normal | Scan Mode: All users
Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 90 Days

========== Processes (SafeList) ==========

PRC - C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopOTL.exe (OldTimer Tools)
PRC - C:Program FilesJavajre7binjqs.exe (Oracle Corporation)
PRC - C:Program FilesOperaopera.exe (Opera Software)
PRC - C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamscheduler.exe (Malwarebytes Corporation)
PRC - C:Program FilesPure NetworksNetwork Magicnmapp.exe (Cisco Systems, Inc.)
PRC - C:Program FilesUSB Disk Security6USBGuard.exe (Zbshareware Lab)
PRC - C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusekrn.exe (ESET)
PRC - C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusegui.exe (ESET)
PRC - C:Program FilesCommon FilesAcronisCDPafcdpsrv.exe (Acronis)
PRC - C:Program FilesCommon FilesAcronisSchedule2schedul2.exe (Acronis)
PRC - C:WINDOWSsystem32FsUsbExService.Exe (Teruten)
PRC - C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysSharedDTSRVC.exe ()
PRC - C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysDriverspdisrvc.exe (Portrait Displays, Inc.)
PRC - C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmsrvc.exe (Cisco Systems, Inc.)
PRC - C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmctxth.exe (Cisco Systems, Inc.)
PRC - C:WINDOWSexplorer.exe (Microsoft Corporation)
PRC - C:Program FilesA4TechKeyboardIkeymain.exe (A4Tech Co.,Ltd.)
PRC - C:Program FilesA4TechMouseAmoumain.exe (A4Tech Co.,Ltd.)
PRC - C:WINDOWSsystem32PSIService.exe ()
PRC - C:Program FilesCanonCALCALMAIN.exe (Canon Inc.)
PRC - C:Program FilesClockSpClDlx.exe (Lux Aeterna)


========== Modules (No Company Name) ==========

MOD - C:WINDOWSsystem32MacromedFlashNPSWF32_11_9_900_117.dll ()
MOD - C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysSharedDTSRVC.exe ()
MOD - C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformCAntiVirusCOM.dll ()
MOD - C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformCFirewallCOM.dll ()
MOD - C:WINDOWSsystem32msdmo.dll ()
MOD - C:WINDOWSsystem32devenum.dll ()
MOD - C:WINDOWSsystem32PSIService.exe ()
MOD - C:WINDOWSsystem32CNQL3203.DLL ()
MOD - C:Program FilesClockvoiceBulgarian (male).dll ()
MOD - C:Program FilesClocktimer.dll ()
MOD - C:WINDOWSsystem32HPBHEALR.DLL ()
MOD - C:Program FilesClockspcl01.dll ()


========== Services (SafeList) ==========

SRV - (HidServ) -- %SystemRoot%System32hidserv.dll File not found
SRV - (AppMgmt) -- %SystemRoot%System32appmgmts.dll File not found
SRV - (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) -- C:WINDOWSsystem32MacromedFlashFlashPlayerUpdateService.exe (Adobe Systems Incorporated)
SRV - (JavaQuickStarterService) -- C:Program FilesJavajre7binjqs.exe (Oracle Corporation)
SRV - (MBAMService) -- C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamservice.exe (Malwarebytes Corporation)
SRV - (MBAMScheduler) -- C:Program FilesMalwarebytes' Anti-Malwarembamscheduler.exe (Malwarebytes Corporation)
SRV - (SkypeUpdate) -- C:Program FilesSkypeUpdaterUpdater.exe (Skype Technologies)
SRV - (EhttpSrv) -- C:Program FilesESETESET NOD32 AntivirusEHttpSrv.exe (ESET)
SRV - (ekrn) -- C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusekrn.exe (ESET)
SRV - (afcdpsrv) -- C:Program FilesCommon FilesAcronisCDPafcdpsrv.exe (Acronis)
SRV - (AcrSch2Svc) -- C:Program FilesCommon FilesAcronisSchedule2schedul2.exe (Acronis)
SRV - (FsUsbExService) -- C:WINDOWSsystem32FsUsbExService.Exe (Teruten)
SRV - (DTSRVC) -- C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysSharedDTSRVC.exe ()
SRV - (PdiService) -- C:Program FilesCommon FilesPortrait DisplaysDriverspdisrvc.exe (Portrait Displays, Inc.)
SRV - (nmservice) -- C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmsrvc.exe (Cisco Systems, Inc.)
SRV - (FLEXnet Licensing Service) -- C:Program FilesCommon FilesMacrovision SharedFLEXnet PublisherFNPLicensingService.exe (Macrovision Europe Ltd.)
SRV - (ProtexisLicensing) -- C:WINDOWSsystem32PSIService.exe ()
SRV - (CCALib8) -- C:Program FilesCanonCALCALMAIN.exe (Canon Inc.)


========== Driver Services (SafeList) ==========

DRV - (WDICA) -- File not found
DRV - (PDRFRAME) -- File not found
DRV - (PDRELI) -- File not found
DRV - (PDFRAME) -- File not found
DRV - (PDCOMP) -- File not found
DRV - (PCIDump) -- File not found
DRV - (PAR1284) -- System32Driverspar1284.sys File not found
DRV - (MpKslc66818b7) -- c:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataMicrosoftMicrosoft AntimalwareDefinition Updates{1293153D-5AB9-43C6-B680-867C70C8E8BC}MpKslc66818b7.sys File not found
DRV - (lbrtfdc) -- File not found
DRV - (i2omgmt) -- File not found
DRV - (Changer) -- File not found
DRV - (CDRPDACC) -- C:Program Files321StudiosSharedCDRPDACC.SYS File not found
DRV - (catchme) -- C:DOCUME~1IVANST~1LOCALS~1Tempcatchme.sys File not found
DRV - (OlmarikFixer) -- C:WINDOWSsystem32driversOlmarikFixer.sys (ESET)
DRV - (MBAMProtector) -- C:WINDOWSsystem32driversmbam.sys (Malwarebytes Corporation)
DRV - (sptd) -- C:WINDOWSsystem32driverssptd.sys (Duplex Secure Ltd.)
DRV - (eamon) -- C:WINDOWSsystem32driverseamon.sys (ESET)
DRV - (ehdrv) -- C:WINDOWSsystem32driversehdrv.sys (ESET)
DRV - (epfwtdir) -- C:WINDOWSsystem32driversepfwtdir.sys (ESET)
DRV - (afcdp) -- C:WINDOWSsystem32driversafcdp.sys (Acronis)
DRV - (tdrpman273) -- C:WINDOWSsystem32driverstdrpm273.sys (Acronis)
DRV - (timounter) -- C:WINDOWSsystem32driverstimntr.sys (Acronis)
DRV - (snapman) -- C:WINDOWSsystem32driverssnapman.sys (Acronis)
DRV - (FsUsbExDisk) -- C:WINDOWSsystem32FsUsbExDisk.Sys ()
DRV - (ss_mdm) -- C:WINDOWSsystem32driversss_mdm.sys (MCCI Corporation)
DRV - (ss_bus) -- C:WINDOWSsystem32driversss_bus.sys (MCCI Corporation)
DRV - (ss_mdfl) -- C:WINDOWSsystem32driversss_mdfl.sys (MCCI Corporation)
DRV - (PdiPorts) -- C:WINDOWSsystem32driversPdiPorts.sys (Portrait Displays, Inc.)
DRV - (purendis) -- C:WINDOWSsystem32driverspurendis.sys (Cisco Systems, Inc.)
DRV - (pnarp) -- C:WINDOWSsystem32driverspnarp.sys (Cisco Systems, Inc.)
DRV - (Pivot) -- C:WINDOWSsystem32driverspivot.sys (Portrait Displays, Inc.)
DRV - (pivotmou) -- C:WINDOWSsystem32driverspivotmou.sys (Portrait Displays, Inc.)
DRV - (nm) -- C:WINDOWSsystem32driversnmnt.sys (Microsoft Corporation)
DRV - (RT73) -- C:WINDOWSsystem32driversrt73.sys (Ralink Technology, Corp.)
DRV - (AtcL001) -- C:WINDOWSsystem32driversl151x86.sys (Atheros Communications Inc.)
DRV - (BlueletAudio) -- C:WINDOWSsystem32driversblueletaudio.sys (IVT Corporation.)
DRV - (Btcsrusb) -- C:WINDOWSsystem32driversbtcusb.sys (IVT Corporation.)
DRV - (IntcAzAudAddService) -- C:WINDOWSsystem32driversRtkHDAud.sys (Realtek Semiconductor Corp.)
DRV - (BlueletSCOAudio) -- C:WINDOWSsystem32driversBlueletSCOAudio.sys (IVT Corporation.)
DRV - (BT) -- C:WINDOWSsystem32driversbtnetdrv.sys (IVT Corporation.)
DRV - (BTHidMgr) -- C:WINDOWSsystem32driversBTHidMgr.sys (IVT Corporation.)
DRV - (BTHidEnum) -- C:WINDOWSsystem32driversvbtenum.sys (IVT Corporation.)
DRV - (VcommMgr) -- C:WINDOWSsystem32driversVcommMgr.sys (IVT Corporation.)
DRV - (VComm) -- C:WINDOWSsystem32driversVComm.sys (IVT Corporation.)
DRV - (Amps2prt) -- C:WINDOWSsystem32driversAmps2prt.sys (A4Tech Co.,Ltd.)
DRV - (BTNetFilter) -- C:Program FilesIVT CorporationBlueSoleildeviceWin2kBTNetFilter.sys (IVT Corporation.)
DRV - (MTsensor) -- C:WINDOWSsystem32driversASACPI.sys ()
DRV - (rtl8139) -- C:WINDOWSsystem32driversRTL8139.sys (Realtek Semiconductor Corporation)
DRV - (EL90X) -- C:WINDOWSsystem32driversel90xnd5.sys (3Com Corporation)


========== Standard Registry (All) ==========


========== Internet Explorer ==========

IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Secondary_Page_URL = [binary data]
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Extensions Off Page = about:NoAdd-ons
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Local Page = C:WINDOWSsystem32blank.htm
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Security Risk Page = about:SecurityRisk
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerSearch,CustomizeSearch = http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchcust.htm
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerSearch,Default_Search_URL = http://www.google.com/ie
IE - HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerSearch,SearchAssistant = http://ie.search.msn.com/{SUB_RFC1766}/srchasst/srchasst.htm
IE - HKLM..SearchScopes,DefaultScope = {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}
IE - HKLM..SearchScopes{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = http://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}


IE - HKU.DEFAULTSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings: "ProxyEnable" = 0

IE - HKUS-1-5-18SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings: "ProxyEnable" = 0IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Local Page = C:WINDOWSsystem32blank.htm
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Page_Transitions = 1
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Bar = http://www.google.com/ie
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,SearchMigratedDefaultName = Google
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,SearchMigratedDefaultURL = http://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://www.google.bg/
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..URLSearchHook: {CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - C:WINDOWSsystem32ieframe.dll (Microsoft Corporation)
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..SearchScopes,DefaultScope = {4014112C-143D-4C06-B82E-6020E9B52CE0}
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..SearchScopes{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..SearchScopes{39DF5411-36D3-4442-B246-89DAC9D4C653}: "URL" = http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5&search={searchTerms}
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..SearchScopes{4014112C-143D-4C06-B82E-6020E9B52CE0}: "URL" = http://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}:{referrer:source?}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&sourceid=ie7&rlz=1I7SKPB
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..SearchScopes{5591BC55-5977-4520-8486-E103D0557695}: "URL" = http://www.google.co.uk/search?hl=en&q={searchTerms}&meta=
IE - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInternet Settings: "ProxyEnable" = 0


========== FireFox ==========

FF - HKLMSoftwareMozillaPlugins@adobe.com/FlashPlayer: C:WINDOWSsystem32MacromedFlashNPSWF32_11_9_900_117.dll ()
FF - HKLMSoftwareMozillaPlugins@docu-track.com/PDF-XChange Viewer Plugin,version=1.0,application/pdf: C:Program FilesTracker SoftwarePDF ViewernpPDFXCviewNPPlugin.dll (Tracker Software Products Ltd.)
FF - HKLMSoftwareMozillaPlugins@inhatch.com,version=0.7.5: C:Program FilesInhatchTeamInhatchnpinhatch.dll (Inhatch)
FF - HKLMSoftwareMozillaPlugins@java.com/DTPlugin,version=10.45.2: C:Program FilesJavajre7bindtpluginnpDeployJava1.dll (Oracle Corporation)
FF - HKLMSoftwareMozillaPlugins@java.com/JavaPlugin,version=10.45.2: C:Program FilesJavajre7binplugin2npjp2.dll (Oracle Corporation)
FF - HKLMSoftwareMozillaPlugins@microsoft.com/WPF,version=3.5: C:WINDOWSMicrosoft.NETFrameworkv3.5Windows Presentation FoundationNPWPF.dll (Microsoft Corporation)
FF - HKLMSoftwareMozillaPluginsAdobe Acrobat: C:Program FilesAdobeAcrobat 10.0AcrobatAirnppdf32.dll (Adobe Systems Inc.)
FF - HKCUSoftwareMozillaPlugins@docu-track.com/PDF-XChange Viewer Plugin,version=1.0,application/pdf: C:Program FilesTracker SoftwarePDF ViewernpPDFXCviewNPPlugin.dll (Tracker Software Products Ltd.)
FF - HKCUSoftwareMozillaPlugins@tools.google.com/Google Update;version=3: C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleUpdate1.3.21.165npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)
FF - HKCUSoftwareMozillaPlugins@tools.google.com/Google Update;version=9: C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleUpdate1.3.21.165npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)

FF - HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremozillaFirefoxextensions{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}: c:WINDOWSMicrosoft.NETFrameworkv3.5Windows Presentation FoundationDotNetAssistantExtension [2010.11.22 09:37:39 | 000,000,000 | ---D | M]
FF - HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremozillaFirefoxextensionsweb2pdfextension@web2pdf.adobedotcom: C:Program FilesAdobeAcrobat 10.0AcrobatBrowserWCFirefoxExtn [2012.10.01 14:01:37 | 000,000,000 | ---D | M]
FF - HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremozillaThunderbirdExtensionseplgTb@eset.com: C:Program FilesESETESET NOD32 AntivirusMozilla Thunderbird [2011.09.09 09:12:16 | 000,000,000 | ---D | M]


========== Chrome ==========

CHR - default_search_provider: Google (Enabled)
CHR - default_search_provider: search_url = {google:baseURL}search?q={searchTerms}&{google:RLZ}{google:originalQueryForSuggestion}{google:assistedQueryStats}{google:searchFieldtrialParameter}{google:searchClient}{google:sourceId}{google:instantExtendedEnabledParameter}{google:omniboxStartMarginParameter}ie={inputEncoding}
CHR - default_search_provider: suggest_url = {google:baseSuggestURL}search?{google:searchFieldtrialParameter}client={google:suggestClient}&q={searchTerms}&{google:cursorPosition}{google:zeroPrefixUrl}{google:pageClassification}sugkey={google:suggestAPIKeyParameter},
CHR - homepage: http://www.google.bg/
CHR - plugin: Windows Presentation Foundation (Enabled) = c:WINDOWSMicrosoft.NETFrameworkv3.5Windows Presentation FoundationNPWPF.dll
CHR - Extension: YouTube = C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsblpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo4.2.6_0
CHR - Extension: Google u0422u044Au0440u0441u0435u043Du0435 = C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionscoobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf0.0.0.20_0
CHR - Extension: Google Wallet = C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsnmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda0.0.4.11_0
CHR - Extension: Google Wallet = C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionsnmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda0.0.5.0_0
CHR - Extension: Bitdefender QuickScan = C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionspdnkcidphdcakpkheohlhocaicfamjie0.9.9.131_0
CHR - Extension: Gmail = C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultExtensionspjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia7_1

O1 HOSTS File: ([2013.11.07 11:44:57 | 000,000,786 | ---- | M]) - C:WINDOWSsystem32driversetchosts
O1 - Hosts: 127.0.0.1 localhost
O2 - BHO: (Adobe PDF Reader Link Helper) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelper.dll (Adobe Systems Incorporated)
O2 - BHO: (Adobe PDF Link Helper) - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelperShim.dll (Adobe Systems Incorporated)
O2 - BHO: (BitComet Helper) - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:Program FilesBitComettoolsBitCometBHO_1.5.4.11.dll (BitComet)
O2 - BHO: (Java Plug-In SSV Helper) - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program FilesJavajre7binssv.dll (Oracle Corporation)
O2 - BHO: (Google Toolbar Helper) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:Program FilesGoogleGoogleToolbar1.dll (Google Inc.)
O2 - BHO: (Adobe PDF Conversion Toolbar Helper) - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
O2 - BHO: (Google Toolbar Notifier BHO) - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:Program FilesGoogleGoogleToolbarNotifier3.1.807.1746swg.dll (Google Inc.)
O2 - BHO: (Java Plug-In 2 SSV Helper) - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:Program FilesJavajre7binjp2ssv.dll (Oracle Corporation)
O2 - BHO: (SmartSelect Class) - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
O3 - HKLM..Toolbar: (&Google) - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:Program FilesGoogleGoogleToolbar1.dll (Google Inc.)
O3 - HKLM..Toolbar: (Adobe PDF) - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
O3 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..ToolbarShellBrowser: (&Address) - {01E04581-4EEE-11D0-BFE9-00AA005B4383} - C:WINDOWSsystem32browseui.dll (Microsoft Corporation)
O3 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..ToolbarWebBrowser: (&Address) - {01E04581-4EEE-11D0-BFE9-00AA005B4383} - C:WINDOWSsystem32browseui.dll (Microsoft Corporation)
O3 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..ToolbarWebBrowser: (&Links) - {0E5CBF21-D15F-11D0-8301-00AA005B4383} - C:WINDOWSsystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
O3 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..ToolbarWebBrowser: (&Google) - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - c:Program FilesGoogleGoogleToolbar1.dll (Google Inc.)
O3 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..ToolbarWebBrowser: (Adobe PDF) - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
O4 - HKLM..Run: [egui] C:Program FilesESETESET NOD32 Antivirusegui.exe (ESET)
O4 - HKLM..Run: [HotKeysCmds] C:WINDOWSsystem32hkcmd.exe (Intel Corporation)
O4 - HKLM..Run: [igfxTray] C:WINDOWSsystem32igfxtray.exe (Intel Corporation)
O4 - HKLM..Run: [iKeyWorks] C:Program FilesA4TechKeyboardIkeymain.exe (A4Tech Co.,Ltd.)
O4 - HKLM..Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%system32dumprep 0 -k File not found
O4 - HKLM..Run: [nmapp] C:Program FilesPure NetworksNetwork Magicnmapp.exe (Cisco Systems, Inc.)
O4 - HKLM..Run: [nmctxth] C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformnmctxth.exe (Cisco Systems, Inc.)
O4 - HKLM..Run: [Persistence] C:WINDOWSsystem32igfxpers.exe (Intel Corporation)
O4 - HKLM..Run: [sunJavaUpdateSched] C:Program FilesCommon FilesJavaJava Updatejusched.exe (Oracle Corporation)
O4 - HKLM..Run: [WheelMouse] C:Program FilesA4TechMouseAmoumain.exe (A4Tech Co.,Ltd.)
O4 - HKU.DEFAULT..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe (Microsoft Corporation)
O4 - HKUS-1-5-18..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe (Microsoft Corporation)
O4 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..Run: [ctfmon.exe] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe (Microsoft Corporation)
O4 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..Run: [Google Update] C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleUpdateGoogleUpdate.exe (Google Inc.)
O4 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004..Run: [speaking Clock Deluxe] C:Program FilesClockSpClDlx.exe (Lux Aeterna)
O4 - Startup: C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVStart MenuProgramsStartupUSB Disk Security.lnk = C:Program FilesUSB Disk Security6USBGuard.exe (Zbshareware Lab)
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: HonorAutoRunSetting = 1
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveAutoRun = 67108863
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveTypeAutoRun = 323
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesSystem: dontdisplaylastusername = 0
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesSystem: legalnoticecaption =
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesSystem: legalnoticetext =
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesSystem: shutdownwithoutlogon = 1
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesSystem: undockwithoutlogon = 1
O6 - HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesSystem: EnableLinkedConnections = 1
O7 - HKU.DEFAULTSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveTypeAutoRun = 323
O7 - HKU.DEFAULTSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveAutoRun = 67108863
O7 - HKUS-1-5-18SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveTypeAutoRun = 323
O7 - HKUS-1-5-18SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveAutoRun = 67108863
O7 - HKUS-1-5-19SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveTypeAutoRun = 145
O7 - HKUS-1-5-20SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveTypeAutoRun = 145
O7 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveTypeAutoRun = 323
O7 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesExplorer: NoDriveAutoRun = 67108863
O7 - HKUS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004SOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionpoliciesSystem: disableregistrytools = 0
O8 - Extra context menu item: &Експортиране към Microsoft Excel - C:Microsoft Office7Office12EXCEL.EXE (Microsoft Corporation)
O8 - Extra context menu item: &С&валяне &с BitComet - C:Program FilesBitCometBitComet.exe (www.BitComet.com)
O8 - Extra context menu item: &С&валяне на всички с BitComet - C:Program FilesBitCometBitComet.exe (www.BitComet.com)
O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
O8 - Extra context menu item: Append to Existing PDF - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
O8 - Extra context menu item: Convert Link Target to Adobe PDF - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEFavClient.dll (Adobe Systems Incorporated)
O9 - Extra 'Tools' menuitem : Uninstall BitDefender Online Scanner - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%bdoscandel.exe File not found
O9 - Extra Button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:Microsoft Office7Office12REFIEBAR.DLL (Microsoft Corporation)
O9 - Extra Button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - C:Program FilesBitComettoolsBitCometBHO_1.5.4.11.dll (BitComet)
O9 - Extra 'Tools' menuitem : @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:WINDOWSnetwork diagnosticxpnetdiag.exe (Microsoft Corporation)
O9 - Extra Button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:WINDOWSsystem32shdocvw.dll (Microsoft Corporation)
O9 - Extra Button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe (Microsoft Corporation)
O9 - Extra 'Tools' menuitem : Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe (Microsoft Corporation)
O10 - NameSpace_Catalog5Catalog_Entries000000000001 [] - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - NameSpace_Catalog5Catalog_Entries000000000002 [] - C:WINDOWSsystem32winrnr.dll (Microsoft Corporation)
O10 - NameSpace_Catalog5Catalog_Entries000000000003 [] - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000001 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000002 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000003 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000004 - C:WINDOWSsystem32rsvpsp.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000005 - C:WINDOWSsystem32rsvpsp.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000006 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000007 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000008 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000009 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000010 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000011 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000012 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000013 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000014 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000015 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000016 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000017 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000018 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000019 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000020 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O10 - Protocol_Catalog9Catalog_Entries000000000021 - C:WINDOWSsystem32mswsock.dll (Microsoft Corporation)
O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} http://download.eset.com/special/eos-beta/OnlineScanner.cab (Reg Error: Key error.)
O16 - DPF: {E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} (Reg Error: Value error.)
O17 - HKLMSystemCCSServicesTcpipParameters: DhcpNameServer = 192.168.0.1
O17 - HKLMSystemCCSServicesTcpipParametersInterfaces{D3AE9797-547A-43F4-9F2A-40867BB4085F}: DhcpNameServer = 192.168.0.1
O18 - ProtocolHandlerabout {3050F406-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:WINDOWSsystem32mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlercdl {3dd53d40-7b8b-11D0-b013-00aa0059ce02} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerdvd {12D51199-0DB5-46FE-A120-47A3D7D937CC} - C:WINDOWSsystem32msvidctl.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerfile {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerftp {79eac9e3-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlergopher {79eac9e4-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerhttp {79eac9e2-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerhttp0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:Program FilesCommon FilesSystemOle DBMSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerhttpoledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:Program FilesCommon FilesSystemOle DBMSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerhttps {79eac9e5-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerhttps0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:Program FilesCommon FilesSystemOle DBMSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerhttpsoledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:Program FilesCommon FilesSystemOle DBMSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandleripp - No CLSID value found
O18 - ProtocolHandleripp0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:Program FilesCommon FilesSystemOle DBMSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerits {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} - C:WINDOWSsystem32itss.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerjavascript {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:WINDOWSsystem32mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerlocal {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlermailto {3050f3DA-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:WINDOWSsystem32mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlermhtml {05300401-BCBC-11d0-85E3-00C04FD85AB4} - C:WINDOWSsystem32inetcomm.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlermk {79eac9e6-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlermsdaipp - No CLSID value found
O18 - ProtocolHandlermsdaipp0x00000001 {E1D2BF42-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:Program FilesCommon FilesSystemOle DBMSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlermsdaippoledb {E1D2BF40-A96B-11d1-9C6B-0000F875AC61} - C:Program FilesCommon FilesSystemOle DBMSDAIPP.DLL (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerms-help {314111c7-a502-11d2-bbca-00c04f8ec294} - C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedHelphxds.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerms-its {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} - C:WINDOWSsystem32itss.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerpure-go {4746C79A-2042-4332-8650-48966E44ABA8} - C:Program FilesCommon FilesPure Networks SharedPlatformpuresp4.dll (Cisco Systems, Inc.)
O18 - ProtocolHandlerres {3050F3BC-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:WINDOWSsystem32mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerskype4com {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:Program FilesCommon FilesSkypeSkype4COM.dll (Skype Technologies)
O18 - ProtocolHandlersysimage {76E67A63-06E9-11D2-A840-006008059382} - C:WINDOWSsystem32mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlertv {CBD30858-AF45-11D2-B6D6-00C04FBBDE6E} - C:WINDOWSsystem32msvidctl.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlervbscript {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:WINDOWSsystem32mshtml.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolHandlerwia {13F3EA8B-91D7-4F0A-AD76-D2853AC8BECE} - C:WINDOWSsystem32wiascr.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFilterapplication/octet-stream {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:WINDOWSSystem32mscoree.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFilterapplication/x-complus {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:WINDOWSSystem32mscoree.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFilterapplication/x-msdownload {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:WINDOWSSystem32mscoree.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFilterClass Install Handler {32B533BB-EDAE-11d0-BD5A-00AA00B92AF1} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFilterdeflate {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFiltergzip {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFilterlzdhtml {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:WINDOWSsystem32urlmon.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFiltertext/webviewhtml {733AC4CB-F1A4-11d0-B951-00A0C90312E1} - C:WINDOWSsystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
O18 - ProtocolFiltertext/xml {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedOFFICE12MSOXMLMF.DLL (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: Shell - (Explorer.exe) - C:WINDOWSexplorer.exe (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: UserInit - (C:WINDOWSsystem32userinit.exe) - C:WINDOWSsystem32userinit.exe (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: UIHost - (logonui.exe) - C:WINDOWSSystem32logonui.exe (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: VMApplet - (rundll32 shell32) - C:WINDOWSSystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
O20 - HKLM Winlogon: VMApplet - (Control_RunDLL "sysdm.cpl") - C:WINDOWSSystem32sysdm.cpl (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifycrypt32chain: DllName - (crypt32.dll) - C:WINDOWSSystem32crypt32.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifycryptnet: DllName - (cryptnet.dll) - C:WINDOWSSystem32cryptnet.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifycscdll: DllName - (cscdll.dll) - C:WINDOWSSystem32cscdll.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifydimsntfy: DllName - (%SystemRoot%System32dimsntfy.dll) - C:WINDOWSsystem32dimsntfy.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifyigfxcui: DllName - (igfxdev.dll) - C:WINDOWSSystem32igfxdev.dll (Intel Corporation)
O20 - WinlogonNotifyScCertProp: DllName - (wlnotify.dll) - C:WINDOWSSystem32wlnotify.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifySchedule: DllName - (wlnotify.dll) - C:WINDOWSSystem32wlnotify.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifysclgntfy: DllName - (sclgntfy.dll) - C:WINDOWSSystem32sclgntfy.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifySensLogn: DllName - (WlNotify.dll) - C:WINDOWSSystem32wlnotify.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifytermsrv: DllName - (wlnotify.dll) - C:WINDOWSSystem32wlnotify.dll (Microsoft Corporation)
O20 - WinlogonNotifywlballoon: DllName - (wlnotify.dll) - C:WINDOWSSystem32wlnotify.dll (Microsoft Corporation)
O21 - SSODL: CDBurn - {fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9} - C:WINDOWSsystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
O21 - SSODL: PostBootReminder - {7849596a-48ea-486e-8937-a2a3009f31a9} - C:WINDOWSsystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
O21 - SSODL: SysTray - {35CEC8A3-2BE6-11D2-8773-92E220524153} - C:WINDOWSsystem32stobject.dll (Microsoft Corporation)
O21 - SSODL: UPnPMonitor - {e57ce738-33e8-4c51-8354-bb4de9d215d1} - C:WINDOWSsystem32upnpui.dll (Microsoft Corporation)
O21 - SSODL: WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED} - C:WINDOWSsystem32webcheck.dll (Microsoft Corporation)
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:WINDOWSsystem32WPDShServiceObj.dll (Microsoft Corporation)
O22 - SharedTaskScheduler: {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - Browseui preloader - C:WINDOWSsystem32browseui.dll (Microsoft Corporation)
O22 - SharedTaskScheduler: {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - Component Categories cache daemon - C:WINDOWSsystem32browseui.dll (Microsoft Corporation)
O24 - Desktop Components:0 (My Current Home Page) - About:Home
O28 - HKLM ShellExecuteHooks: {AEB6717E-7E19-11d0-97EE-00C04FD91972} - C:WINDOWSSystem32shell32.dll (Microsoft Corporation)
O29 - HKLM SecurityProviders - (msapsspc.dll) - C:WINDOWSSystem32msapsspc.dll (Microsoft Corporation)
O29 - HKLM SecurityProviders - (schannel.dll) - C:WINDOWSSystem32schannel.dll (Microsoft Corporation)
O29 - HKLM SecurityProviders - (digest.dll) - C:WINDOWSSystem32digest.dll (Microsoft Corporation)
O29 - HKLM SecurityProviders - (msnsspc.dll) - C:WINDOWSSystem32msnsspc.dll (Microsoft Corporation)
O30 - LSA: Authentication Packages - (msv1_0) - C:WINDOWSSystem32msv1_0.dll (Microsoft Corporation)
O30 - LSA: Security Packages - (kerberos) - C:WINDOWSSystem32kerberos.dll (Microsoft Corporation)
O30 - LSA: Security Packages - (msv1_0) - C:WINDOWSSystem32msv1_0.dll (Microsoft Corporation)
O30 - LSA: Security Packages - (schannel) - C:WINDOWSSystem32schannel.dll (Microsoft Corporation)
O30 - LSA: Security Packages - (wdigest) - C:WINDOWSSystem32wdigest.dll (Microsoft Corporation)
O31 - SafeBoot: AlternateShell - cmd.exe
O32 - HKLM CDRom: AutoRun - 1
O32 - AutoRun File - [2007.10.30 14:14:33 | 000,000,000 | ---- | M] () - C:AUTOEXEC.BAT -- [ NTFS ]
O34 - HKLM BootExecute: (autocheck autochk *)
O35 - HKLM..comfile [open] -- "%1" %*
O35 - HKLM..exefile [open] -- "%1" %*
O37 - HKLM...com [@ = comfile] -- "%1" %*
O37 - HKLM...exe [@ = exefile] -- "%1" %*
O38 - SubSystemsWindows: (ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3)
O38 - SubSystemsWindows: (ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2)

NetSvcs: 6to4 - File not found
NetSvcs: AppMgmt - %SystemRoot%System32appmgmts.dll File not found
NetSvcs: HidServ - %SystemRoot%System32hidserv.dll File not found
NetSvcs: Ias - File not found
NetSvcs: Iprip - File not found
NetSvcs: Irmon - File not found
NetSvcs: NWCWorkstation - File not found
NetSvcs: Nwsapagent - File not found
NetSvcs: WmdmPmSp - File not found

MsConfig - StartUpReg: Acrobat Assistant 8.0 - hkey= - key= - C:Program FilesAdobeAcrobat 10.0AcrobatAcrotray.exe (Adobe Systems Inc.)
MsConfig - StartUpReg: Adobe Acrobat Speed Launcher - hkey= - key= - C:Program FilesAdobeAcrobat 10.0AcrobatAcrobat_sl.exe (Adobe Systems Incorporated)
MsConfig - StartUpReg: Adobe ARM - hkey= - key= - C:Program FilesCommon FilesAdobeARM1.0AdobeARM.exe (Adobe Systems Incorporated)
MsConfig - StartUpReg: Google Update - hkey= - key= - C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataGoogleUpdateGoogleUpdate.exe (Google Inc.)
MsConfig - StartUpReg: MSMSGS - hkey= - key= - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe (Microsoft Corporation)
MsConfig - StartUpReg: nod32kui - hkey= - key= - File not found
MsConfig - StartUpReg: QuickTime Task - hkey= - key= - C:Program FilesQuickTimeqttask.exe (Apple Inc.)
MsConfig - State: "system.ini" - 0
MsConfig - State: "win.ini" - 0
MsConfig - State: "bootini" - 0
MsConfig - State: "services" - 0
MsConfig - State: "startup" - 2

SafeBootMin: 05983202.sys - Driver
SafeBootMin: 99225262.sys - Driver
SafeBootMin: AppMgmt - %SystemRoot%System32appmgmts.dll File not found
SafeBootMin: Base - Driver Group
SafeBootMin: Boot Bus Extender - Driver Group
SafeBootMin: Boot file system - Driver Group
SafeBootMin: File system - Driver Group
SafeBootMin: Filter - Driver Group
SafeBootMin: PCI Configuration - Driver Group
SafeBootMin: PEVSystemStart - Service
SafeBootMin: PNP Filter - Driver Group
SafeBootMin: Primary disk - Driver Group
SafeBootMin: procexp90.Sys - Driver
SafeBootMin: SCSI Class - Driver Group
SafeBootMin: sermouse.sys - Driver
SafeBootMin: System Bus Extender - Driver Group
SafeBootMin: vds - Service
SafeBootMin: vga.sys - Driver
SafeBootMin: {36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} - Universal Serial Bus controllers
SafeBootMin: {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - CD-ROM Drive
SafeBootMin: {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - DiskDrive
SafeBootMin: {4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Standard floppy disk controller
SafeBootMin: {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Hdc
SafeBootMin: {4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Keyboard
SafeBootMin: {4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Mouse
SafeBootMin: {4D36E977-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - PCMCIA Adapters
SafeBootMin: {4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - SCSIAdapter
SafeBootMin: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - System
SafeBootMin: {4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Floppy disk drive
SafeBootMin: {533C5B84-EC70-11D2-9505-00C04F79DEAF} - Volume shadow copy
SafeBootMin: {71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F} - Volume
SafeBootMin: {745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA} - Human Interface Devices

SafeBootNet: 05983202.sys - Driver
SafeBootNet: 99225262.sys - Driver
SafeBootNet: AppMgmt - %SystemRoot%System32appmgmts.dll File not found
SafeBootNet: Base - Driver Group
SafeBootNet: Boot Bus Extender - Driver Group
SafeBootNet: Boot file system - Driver Group
SafeBootNet: File system - Driver Group
SafeBootNet: Filter - Driver Group
SafeBootNet: NDIS Wrapper - Driver Group
SafeBootNet: NetBIOSGroup - Driver Group
SafeBootNet: NetDDEGroup - Driver Group
SafeBootNet: Network - Driver Group
SafeBootNet: NetworkProvider - Driver Group
SafeBootNet: nm - C:WINDOWSsystem32driversnmnt.sys (Microsoft Corporation)
SafeBootNet: nm.sys - C:WINDOWSsystem32driversnmnt.sys (Microsoft Corporation)
SafeBootNet: PCI Configuration - Driver Group
SafeBootNet: PEVSystemStart - Service
SafeBootNet: PNP Filter - Driver Group
SafeBootNet: PNP_TDI - Driver Group
SafeBootNet: Primary disk - Driver Group
SafeBootNet: procexp90.Sys - Driver
SafeBootNet: SCSI Class - Driver Group
SafeBootNet: sermouse.sys - Driver
SafeBootNet: Streams Drivers - Driver Group
SafeBootNet: System Bus Extender - Driver Group
SafeBootNet: TDI - Driver Group
SafeBootNet: vga.sys - Driver
SafeBootNet: {36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} - Universal Serial Bus controllers
SafeBootNet: {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - CD-ROM Drive
SafeBootNet: {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - DiskDrive
SafeBootNet: {4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Standard floppy disk controller
SafeBootNet: {4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Hdc
SafeBootNet: {4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Keyboard
SafeBootNet: {4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Mouse
SafeBootNet: {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Net
SafeBootNet: {4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - NetClient
SafeBootNet: {4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - NetService
SafeBootNet: {4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - NetTrans
SafeBootNet: {4D36E977-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - PCMCIA Adapters
SafeBootNet: {4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - SCSIAdapter
SafeBootNet: {4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - System
SafeBootNet: {4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} - Floppy disk drive
SafeBootNet: {71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F} - Volume
SafeBootNet: {745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA} - Human Interface Devices

ActiveX: {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608500} - Microsoft VM
ActiveX: {10072CEC-8CC1-11D1-986E-00A0C955B42F} - Vector Graphics Rendering (VML)
ActiveX: {2179C5D3-EBFF-11CF-B6FD-00AA00B4E220} - NetShow
ActiveX: {22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95} - Microsoft Windows Media Player 6.4
ActiveX: {283807B5-2C60-11D0-A31D-00AA00B92C03} - DirectAnimation
ActiveX: {2C7339CF-2B09-4501-B3F3-F3508C9228ED} - %SystemRoot%system32regsvr32.exe /s /n /i:/UserInstall %SystemRoot%system32themeui.dll
ActiveX: {36f8ec70-c29a-11d1-b5c7-0000f8051515} - Dynamic HTML Data Binding for Java
ActiveX: {3af36230-a269-11d1-b5bf-0000f8051515} - Offline Browsing Pack
ActiveX: {3bf42070-b3b1-11d1-b5c5-0000f8051515} - Uniscribe
ActiveX: {3FCC5E96-6901-3F3C-1E72-ED8B286B88A9} - Internet Explorer
ActiveX: {4278c270-a269-11d1-b5bf-0000f8051515} - Advanced Authoring
ActiveX: {44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C} - "%ProgramFiles%Outlook Expresssetup50.exe" /APP:OE /CALLER:WINNT /user /install
ActiveX: {44BBA842-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015B} - rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:WINDOWSINFmsnetmtg.inf,NetMtg.Install.PerUser.NT
ActiveX: {44BBA848-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C} - DirectShow
ActiveX: {44BBA855-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015F} - DirectDrawEx
ActiveX: {45ea75a0-a269-11d1-b5bf-0000f8051515} - Internet Explorer Help
ActiveX: {4f216970-c90c-11d1-b5c7-0000f8051515} - DirectAnimation Java Classes
ActiveX: {4f645220-306d-11d2-995d-00c04f98bbc9} - Microsoft Windows Script 5.8
ActiveX: {5945c046-1e7d-11d1-bc44-00c04fd912be} - rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:WINDOWSINFmsmsgs.inf,BLC.QuietInstall.PerUser
ActiveX: {5A8D6EE0-3E18-11D0-821E-444553540000} - ICW
ActiveX: {5fd399c0-a70a-11d1-9948-00c04f98bbc9} - Internet Explorer Setup Tools
ActiveX: {630b1da0-b465-11d1-9948-00c04f98bbc9} - Browsing Enhancements
ActiveX: {6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6} - Microsoft Windows Media Player
ActiveX: {6fab99d0-bab8-11d1-994a-00c04f98bbc9} - MSN Site Access
ActiveX: {73fa19d0-2d75-11d2-995d-00c04f98bbc9} - Web Folders
ActiveX: {7790769C-0471-11d2-AF11-00C04FA35D02} - "%ProgramFiles%Outlook Expresssetup50.exe" /APP:WAB /CALLER:WINNT /user /install
ActiveX: {89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4340} - regsvr32.exe /s /n /i:U shell32.dll
ActiveX: {89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383} - C:WINDOWSsystem32ie4uinit.exe -BaseSettings
ActiveX: {89B4C1CD-B018-4511-B0A1-5476DBF70820} - C:WINDOWSsystem32Rundll32.exe C:WINDOWSsystem32mscories.dll,Install
ActiveX: {9381D8F2-0288-11D0-9501-00AA00B911A5} - Dynamic HTML Data Binding
ActiveX: {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F} - .NET Framework
ActiveX: {C3C986D6-06B1-43BF-90DD-BE30756C00DE} - RevokedRootsUpdate
ActiveX: {C9E9A340-D1F1-11D0-821E-444553540600} - Internet Explorer Core Fonts
ActiveX: {CC2A9BA0-3BDD-11D0-821E-444553540000} - Task Scheduler
ActiveX: {CDD7975E-60F8-41d5-8149-19E51D6F71D0} - Windows Movie Maker v2.1
ActiveX: {D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000} - Adobe Flash Player
ActiveX: {de5aed00-a4bf-11d1-9948-00c04f98bbc9} - HTML Help
ActiveX: {E92B03AB-B707-11d2-9CBD-0000F87A369E} - Active Directory Service Interface
ActiveX: {FC70C7EB-C303-AC3B-D2C0-DF62D2E0534F} - Microsoft Windows Media Player 6.4
ActiveX: <{12d0ed0d-0ee0-4f90-8827-78cefb8f4988} - C:WINDOWSsystem32ieudinit.exe
ActiveX: >{22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95} - C:WINDOWSinfunregmp2.exe /ShowWMP
ActiveX: >{26923b43-4d38-484f-9b9e-de460746276c} - C:WINDOWSsystem32ie4uinit.exe -UserIconConfig
ActiveX: >{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF} - "C:WINDOWSsystem32rundll32.exe" "C:WINDOWSsystem32iedkcs32.dll",BrandIEActiveSetup SIGNUP
ActiveX: >{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}MICROS - RunDLL32 IEDKCS32.DLL,BrandIE4 SIGNUP
ActiveX: >{881dd1c5-3dcf-431b-b061-f3f88e8be88a} - %systemroot%system32shmgrate.exe OCInstallUserConfigOE

Drivers32: msacm.ac3acm - C:WINDOWSSystem32ac3acm.acm (fccHandler)
Drivers32: msacm.iac2 - C:WINDOWSsystem32iac25_32.ax (Intel Corporation)
Drivers32: msacm.l3acm - C:WINDOWSsystem32l3codeca.acm (Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen IIS)
Drivers32: msacm.lameacm - C:WINDOWSSystem32lameACM.acm (http://www.mp3dev.org/)
Drivers32: msacm.sl_anet - C:WINDOWSSystem32sl_anet.acm (Sipro Lab Telecom Inc.)
Drivers32: msacm.trspch - C:WINDOWSSystem32tssoft32.acm (DSP GROUP, INC.)
Drivers32: MSVideo8 - C:WINDOWSSystem32vfwwdm32.dll (Microsoft Corporation)
Drivers32: vidc.3iv2 - C:WINDOWSSystem323ivxVfWCodec.dll (3ivx.com)
Drivers32: vidc.cvid - C:WINDOWSSystem32iccvid.dll (Radius Inc.)
Drivers32: vidc.DIVX - C:WINDOWSSystem32divx.dll (DivXNetworks, Inc.)
Drivers32: VIDC.HFYU - C:WINDOWSSystem32huffyuv.dll (Disappearing Inc.)
Drivers32: vidc.iv31 - C:WINDOWSSystem32ir32_32.dll ()
Drivers32: vidc.iv32 - C:WINDOWSSystem32ir32_32.dll ()
Drivers32: vidc.iv41 - C:WINDOWSSystem32ir41_32.ax (Intel Corporation)
Drivers32: vidc.iv50 - C:WINDOWSSystem32ir50_32.dll (Intel Corporation)
Drivers32: VIDC.VP31 - C:WINDOWSSystem32vp31vfw.dll (On2.com)
Drivers32: VIDC.VP60 - C:WINDOWSSystem32vp6vfw.dll (On2.com)
Drivers32: VIDC.VP61 - C:WINDOWSSystem32vp6vfw.dll (On2.com)
Drivers32: VIDC.VP62 - C:WINDOWSSystem32vp6vfw.dll (On2.com)
Drivers32: VIDC.wmv3 - C:WINDOWSSystem32wmv9vcm.dll (Microsoft Corporation)
Drivers32: vidc.XVID - C:WINDOWSSystem32xvidvfw.dll ()

CREATERESTOREPOINT
Restore point Set: OTL Restore Point

========== Files/Folders - Created Within 90 Days ==========

[2013.11.08 10:13:21 | 000,602,112 | ---- | C] (OldTimer Tools) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopOTL.exe
[2013.11.08 10:03:41 | 000,406,264 | ---- | C] (Bleeping Computer, LLC) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopsc-cleaner.exe
[2013.11.08 09:21:45 | 000,000,000 | --SD | C] -- C:ComboFix
[2013.11.08 09:01:06 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Qoobox
[2013.11.08 09:00:13 | 005,145,633 | R--- | C] (Swearware) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopComboFix.exe
[2013.11.08 08:55:06 | 000,386,464 | ---- | C] (Bleeping Computer, LLC) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopshow-hidden.exe
[2013.11.07 11:02:26 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDoctor Web
[2013.11.06 08:56:59 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopВИРУСНИ ОТЧЕТИ
[2013.11.05 17:32:04 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:FRST
[2013.11.05 16:17:39 | 001,089,445 | ---- | C] (Farbar) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopFRST.exe
[2013.11.05 10:22:52 | 000,492,146 | R--- | C] (Swearware) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopdds.exe
[2013.11.05 10:00:33 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVMy DocumentsPcSetup
[2013.11.05 09:19:53 | 000,000,000 | RH-D | C] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVRecent
[2013.10.31 14:24:51 | 000,000,000 | -HSD | C] -- C:WINDOWSftpcache
[2013.10.29 14:40:35 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSStart MenuProgramsHewlett-Packard
[2013.10.29 14:39:48 | 000,103,424 | ---- | C] (Hewlett-Packard Corporation) -- C:WINDOWSSystem32hpzpnp.dll
[2013.10.29 14:10:50 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:clj_cm4730mfp_prnsyswin_rw
[2013.10.21 09:16:06 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Program FilesCommon FilesJava
[2013.10.21 09:16:00 | 000,264,616 | ---- | C] (Oracle Corporation) -- C:WINDOWSSystem32javaws.exe
[2013.10.21 09:15:56 | 000,175,016 | ---- | C] (Oracle Corporation) -- C:WINDOWSSystem32javaw.exe
[2013.10.21 09:15:56 | 000,174,504 | ---- | C] (Oracle Corporation) -- C:WINDOWSSystem32java.exe
[2013.10.21 09:15:56 | 000,094,632 | ---- | C] (Oracle Corporation) -- C:WINDOWSSystem32WindowsAccessBridge.dll
[2013.10.21 09:15:10 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSStart MenuProgramsJava
[2013.08.29 16:18:15 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopHelvetika
[2013.08.19 11:09:15 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVMy DocumentsUpdater
[2013.08.13 09:44:24 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:WINDOWSSystem32MRT
[2011.03.09 10:32:16 | 000,047,360 | ---- | C] (VSO Software) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datapcouffin.sys
[7 C:WINDOWSSystem32*.tmp files -> C:WINDOWSSystem32*.tmp -> ]
[1 C:Program Files*.tmp files -> C:Program Files*.tmp -> ]

========== Files - Modified Within 90 Days ==========

[2013.11.08 10:13:21 | 000,602,112 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopOTL.exe
[2013.11.08 10:09:52 | 000,001,110 | ---- | M] () -- C:WINDOWStasksGoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004UA.job
[2013.11.08 10:09:00 | 000,001,058 | ---- | M] () -- C:WINDOWStasksGoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1177238915-1532298954-725345543-1004Core.job
[2013.11.08 10:03:41 | 000,406,264 | ---- | M] (Bleeping Computer, LLC) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopsc-cleaner.exe
[2013.11.08 09:48:00 | 000,001,000 | ---- | M] () -- C:WINDOWStasksGoogleUpdateTaskMachineUA.job
[2013.11.08 09:32:15 | 000,000,830 | ---- | M] () -- C:WINDOWStasksAdobe Flash Player Updater.job
[2013.11.08 09:28:26 | 000,000,996 | ---- | M] () -- C:WINDOWStasksGoogleUpdateTaskMachineCore.job
[2013.11.08 09:28:22 | 000,002,048 | --S- | M] () -- C:WINDOWSbootstat.dat
[2013.11.08 09:00:13 | 005,145,633 | R--- | M] (Swearware) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopComboFix.exe
[2013.11.08 08:55:06 | 000,386,464 | ---- | M] (Bleeping Computer, LLC) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopshow-hidden.exe
[2013.11.08 08:53:52 | 000,000,438 | -H-- | M] () -- C:WINDOWStasksUser_Feed_Synchronization-{83E823F6-92D2-42FA-9EAA-201325D3ED35}.job
[2013.11.07 15:58:16 | 000,002,265 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSDesktopSkype.lnk
[2013.11.07 15:49:13 | 000,000,440 | ---- | M] () -- C:WINDOWShpbafd.ini
[2013.11.07 15:45:08 | 004,285,048 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopBulgarski_Vlakove.psd
[2013.11.07 15:44:48 | 005,090,152 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopВлакове.cdr
[2013.11.07 13:24:38 | 000,534,824 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopBulgarski_Vlakove.jpg
[2013.11.07 11:44:57 | 000,000,786 | ---- | M] () -- C:WINDOWSSystem32driversetchosts
[2013.11.07 10:51:32 | 000,000,041 | ---- | M] () -- C:WINDOWScrw.ini
[2013.11.07 09:53:12 | 134,522,712 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopvp2zk9qs.exe
[2013.11.06 16:45:50 | 000,005,382 | -HS- | M] () -- C:WINDOWSSystem32KGyGaAvL.sys
[2013.11.05 16:17:39 | 001,089,445 | ---- | M] (Farbar) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopFRST.exe
[2013.11.05 16:17:15 | 003,538,944 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopRogueKiller.exe
[2013.11.05 16:16:51 | 000,891,184 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopSecurityCheck.exe
[2013.11.05 15:39:04 | 000,002,389 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchMicrosoft Word.lnk
[2013.11.05 15:27:31 | 000,222,694 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopINSTRUKCIA 1.pdf
[2013.11.05 15:23:34 | 000,002,541 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopABBYY FineReader 7.0 Professional Edition.lnk
[2013.11.05 15:20:37 | 013,345,987 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopINSTRUKCIA 21.09.12.pdf
[2013.11.05 12:34:44 | 000,144,082 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopDDD expert_s4etovodstvo_13 ДДД Експерт.cdr
[2013.11.05 10:22:52 | 000,492,146 | R--- | M] (Swearware) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopdds.exe
[2013.11.05 10:00:34 | 000,087,608 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datainst.exe
[2013.11.05 10:00:34 | 000,047,360 | ---- | M] (VSO Software) -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datapcouffin.sys
[2013.11.05 10:00:34 | 000,007,887 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datapcouffin.cat
[2013.11.05 10:00:34 | 000,001,144 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datapcouffin.inf
[2013.11.04 08:37:00 | 000,013,646 | ---- | M] () -- C:WINDOWSSystem32wpa.dbl
[2013.10.31 11:41:45 | 000,000,116 | ---- | M] () -- C:WINDOWSNeroDigital.ini
[2013.10.31 10:20:15 | 000,006,144 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataDCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
[2013.10.29 14:39:40 | 000,000,138 | ---- | M] () -- C:WINDOWSSystem32AddPort.ini
[2013.10.29 14:39:02 | 000,001,988 | ---- | M] () -- C:WINDOWSsounder.his
[2013.10.29 14:38:50 | 000,000,982 | ---- | M] () -- C:WINDOWShpntwksetup.ini
[2013.10.28 13:54:48 | 000,002,387 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchMicrosoft Excel.lnk
[2013.10.28 08:48:24 | 000,542,162 | ---- | M] () -- C:WINDOWSSystem32perfh009.dat
[2013.10.28 08:48:24 | 000,111,312 | ---- | M] () -- C:WINDOWSSystem32perfc009.dat
[2013.10.25 08:31:49 | 000,001,901 | ---- | M] () -- C:WINDOWSpanose.bin
[2013.10.21 09:15:27 | 000,002,370 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataMicrosoftInternet ExplorerQuick LaunchGoogle Chrome.lnk
[2013.10.21 09:15:27 | 000,002,352 | ---- | M] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopGoogle Chrome.lnk
[2013.10.11 10:28:55 | 002,174,224 | ---- | M] () -- C:WINDOWSSystem32FNTCACHE.DAT
[2013.10.09 15:32:25 | 000,692,616 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) -- C:WINDOWSSystem32FlashPlayerApp.exe
[2013.10.09 15:32:25 | 000,071,048 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) -- C:WINDOWSSystem32FlashPlayerCPLApp.cpl
[2013.10.08 06:50:41 | 000,094,632 | ---- | M] (Oracle Corporation) -- C:WINDOWSSystem32WindowsAccessBridge.dll
[2013.10.08 06:46:52 | 000,264,616 | ---- | M] (Oracle Corporation) -- C:WINDOWSSystem32javaws.exe
[2013.10.08 06:46:47 | 000,175,016 | ---- | M] (Oracle Corporation) -- C:WINDOWSSystem32javaw.exe
[2013.10.08 06:46:23 | 000,174,504 | ---- | M] (Oracle Corporation) -- C:WINDOWSSystem32java.exe
[2013.10.08 06:29:36 | 000,145,408 | ---- | M] (Oracle Corporation) -- C:WINDOWSSystem32javacpl.cpl
[2013.09.23 22:36:50 | 000,174,592 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32ie4uinit.exe
[2013.09.23 22:36:50 | 000,174,592 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheie4uinit.exe
[2013.09.23 20:33:58 | 001,215,488 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheurlmon.dll
[2013.09.23 20:33:58 | 000,920,064 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachewininet.dll
[2013.09.23 20:33:58 | 000,759,296 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachevgx.dll
[2013.09.23 20:33:58 | 000,611,840 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32mstime.dll
[2013.09.23 20:33:58 | 000,611,840 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachemstime.dll
[2013.09.23 20:33:58 | 000,206,848 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheoccache.dll
[2013.09.23 20:33:58 | 000,105,984 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32url.dll
[2013.09.23 20:33:58 | 000,105,984 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheurl.dll
[2013.09.23 20:33:58 | 000,067,072 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachemshtmled.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 011,113,472 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheieframe.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 006,017,536 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachemshtml.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 002,006,016 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheiertutil.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 001,469,440 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32inetcpl.cpl
[2013.09.23 20:33:57 | 001,469,440 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheinetcpl.cpl
[2013.09.23 20:33:57 | 000,630,272 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32msfeeds.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,630,272 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachemsfeeds.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,522,240 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachejsdbgui.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,184,320 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32iepeers.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,184,320 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheiepeers.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,055,296 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32msfeedsbs.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,055,296 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachemsfeedsbs.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,043,520 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32licmgr10.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,043,520 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachelicmgr10.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,025,600 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32jsproxy.dll
[2013.09.23 20:33:57 | 000,025,600 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachejsproxy.dll
[2013.09.23 20:33:56 | 000,743,424 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheiedvtool.dll
[2013.09.23 20:33:56 | 000,387,584 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32iedkcs32.dll
[2013.09.23 20:33:56 | 000,387,584 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcacheiedkcs32.dll
[2013.09.23 20:33:56 | 000,018,944 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachecorpol.dll
[2013.09.23 20:33:56 | 000,018,944 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32corpol.dll
[2013.09.23 20:06:48 | 000,385,024 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32html.iec
[2013.09.16 13:01:08 | 000,007,304 | ---- | M] () -- C:WINDOWSdesctemp.dat
[2013.09.04 08:14:36 | 000,000,000 | ---- | M] () -- C:WINDOWScoreldrw.INI
[2013.09.02 12:04:12 | 000,406,690 | ---- | M] () -- C:WINDOWSFontData.fdb
[2013.08.29 03:31:44 | 001,878,656 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32win32k.sys
[2013.08.29 03:31:44 | 001,878,656 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:WINDOWSSystem32dllcachewin32k.sys
[7 C:WINDOWSSystem32*.tmp files -> C:WINDOWSSystem32*.tmp -> ]
[1 C:Program Files*.tmp files -> C:Program Files*.tmp -> ]

========== Files Created - No Company Name ==========

[2013.11.07 15:45:08 | 004,285,048 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopBulgarski_Vlakove.psd
[2013.11.07 13:23:15 | 005,090,152 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopВлакове.cdr
[2013.11.07 13:21:48 | 000,534,824 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopBulgarski_Vlakove.jpg
[2013.11.07 09:48:43 | 134,522,712 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopvp2zk9qs.exe
[2013.11.05 16:17:15 | 003,538,944 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopRogueKiller.exe
[2013.11.05 16:16:51 | 000,891,184 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopSecurityCheck.exe
[2013.11.05 15:23:25 | 000,222,694 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopINSTRUKCIA 1.pdf
[2013.11.05 15:20:37 | 013,345,987 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopINSTRUKCIA 21.09.12.pdf
[2013.11.05 12:34:44 | 000,144,082 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVDesktopDDD expert_s4etovodstvo_13 ДДД Експерт.cdr
[2013.10.29 14:39:40 | 000,000,138 | ---- | C] () -- C:WINDOWSSystem32AddPort.ini
[2013.10.29 14:39:02 | 000,001,988 | ---- | C] () -- C:WINDOWSsounder.his
[2013.10.29 14:37:41 | 000,000,982 | ---- | C] () -- C:WINDOWShpntwksetup.ini
[2013.09.16 13:01:08 | 000,007,304 | ---- | C] () -- C:WINDOWSdesctemp.dat
[2013.09.04 08:14:36 | 000,000,000 | ---- | C] () -- C:WINDOWScoreldrw.INI
[2013.05.16 15:29:38 | 000,006,144 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVLocal SettingsApplication DataDCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
[2013.05.07 15:40:31 | 000,256,000 | ---- | C] () -- C:WINDOWSPEV.exe
[2013.05.07 15:40:31 | 000,208,896 | ---- | C] () -- C:WINDOWSMBR.exe
[2013.05.07 15:40:31 | 000,098,816 | ---- | C] () -- C:WINDOWSsed.exe
[2013.05.07 15:40:31 | 000,080,412 | ---- | C] () -- C:WINDOWSgrep.exe
[2013.05.07 15:40:31 | 000,068,096 | ---- | C] () -- C:WINDOWSzip.exe
[2013.02.13 16:08:25 | 000,393,264 | ---- | C] () -- C:WINDOWSSystem32D125UR.DAT
[2013.02.13 16:08:25 | 000,008,575 | ---- | C] () -- C:WINDOWSSystem32D125UFW.INI
[2012.11.14 12:39:26 | 000,436,736 | ---- | C] () -- C:WINDOWSSystem32Autoserv.exe
[2012.08.09 11:42:56 | 008,892,928 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication Dataatscie.msi
[2012.02.28 12:24:54 | 000,003,072 | ---- | C] () -- C:WINDOWSSystem32iacenc.dll
[2011.07.25 09:05:07 | 000,000,012 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataReminderNextRun
[2011.03.16 12:43:08 | 000,001,759 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOV.recently-used.xbel
[2011.03.09 10:32:16 | 000,087,608 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datainst.exe
[2011.03.09 10:32:16 | 000,007,887 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datapcouffin.cat
[2011.03.09 10:32:16 | 000,001,144 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datapcouffin.inf
[2011.03.09 10:29:49 | 000,000,040 | --S- | C] () -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication Data.zreglib
[2010.12.07 13:55:15 | 000,002,528 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Data$_hpcst$.hpc
[2010.11.11 17:25:03 | 000,000,080 | ---- | C] () -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataPitStop.EnfReg

========== ZeroAccess Check ==========

[2010.11.19 11:29:36 | 000,000,227 | RHS- | M] () -- C:WINDOWSassemblyDesktop.ini

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareClassesclsid{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}InProcServer32]

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareClassesclsid{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9}InProcServer32]

[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareClassesclsid{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}InProcServer32]
"" = %SystemRoot%system32shdocvw.dll -- [2008.04.14 02:12:05 | 001,499,136 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
"ThreadingModel" = Apartment

[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareClassesclsid{5839FCA9-774D-42A1-ACDA-D6A79037F57F}InProcServer32]
"" = %systemroot%system32wbemfastprox.dll -- [2009.02.09 14:10:48 | 000,473,600 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
"ThreadingModel" = Free

[HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareClassesclsid{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1}InProcServer32]
"" = %systemroot%system32wbemwbemess.dll -- [2008.04.14 02:12:08 | 000,273,920 | ---- | M] (Microsoft Corporation)
"ThreadingModel" = Both

========== LOP Check ==========

[2010.11.28 12:58:11 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataAcronis
[2009.01.16 11:43:22 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataBluetooth
[2009.01.12 10:54:09 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataCanonBJ
[2011.09.08 16:04:53 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataESET
[2011.03.17 08:57:23 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataF-Secure
[2012.09.18 10:00:27 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataInstallations
[2013.05.21 13:58:16 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataInstallMate
[2010.11.19 11:41:01 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataMicroinvest
[2012.10.01 14:04:46 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication Dataregid.1986-12.com.adobe
[2010.12.07 13:55:41 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataSamsung
[2011.03.09 10:29:49 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataSlySoft
[2011.09.09 12:23:10 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsAll Users.WINDOWSApplication DataZbshareware Lab
[2010.11.23 16:00:31 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataAcronis
[2012.03.08 09:20:34 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataArfequ
[2011.03.10 15:43:44 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataBitComet
[2013.11.07 10:39:19 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataCanon
[2011.03.17 09:10:11 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataCD-LabelPrint
[2011.03.10 10:19:29 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataCrystal Player
[2013.04.30 11:41:40 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataCuriolab
[2011.01.11 12:26:06 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataDesign Science
[2011.03.30 12:30:05 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataDisplayTune
[2011.03.17 08:57:31 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Dataf-secure
[2013.02.11 09:18:29 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataGarmin
[2013.02.22 14:02:20 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datagoalbit
[2011.03.16 17:06:24 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datagtk-2.0
[2011.09.12 08:48:05 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataK-PACS-Lite
[2010.11.11 16:14:54 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datamojosoft
[2012.03.08 11:31:40 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataOjupb
[2010.11.11 18:18:11 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataOpenOffice.org
[2010.11.26 12:23:52 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataOpera
[2012.06.13 16:05:04 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataOracle
[2011.03.15 11:06:22 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataPhotoScape
[2010.11.12 12:34:39 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataProxima Software
[2013.05.13 11:19:38 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataQuickScan
[2010.12.07 13:55:12 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataSamsung
[2012.02.17 10:29:03 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataTeamViewer
[2013.11.05 10:00:34 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataVso
[2012.09.26 17:10:48 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication Datawargaming.net
[2010.12.09 11:31:07 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:Documents and SettingsIVAN STAMENOVApplication DataZbshareware Lab

========== Purity Check ==================== Custom Scans ==========

< %SYSTEMDRIVE%*.exe >

< MD5 for: EXPLORER.EXE >
[2008.04.14 02:12:19 | 001,033,728 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=12896823FB95BFB3DC9B46BCAEDC9923 -- C:WINDOWSexplorer.exe
[2008.04.14 02:12:19 | 001,033,728 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=12896823FB95BFB3DC9B46BCAEDC9923 -- C:WINDOWSServicePackFilesi386explorer.exe
[2006.02.28 14:00:00 | 001,032,192 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=A0732187050030AE399B241436565E64 -- C:WINDOWS$NtServicePackUninstall$explorer.exe

< MD5 for: SERVICES.EXE >
[2009.02.06 13:06:24 | 000,110,592 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=020CEAAEDC8EB655B6506B8C70D53BB6 -- C:WINDOWS$hf_mig$KB956572SP3QFEservices.exe
[2008.04.14 02:12:34 | 000,108,544 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=0E776ED5F7CC9F94299E70461B7B8185 -- C:WINDOWSServicePackFilesi386services.exe
[2009.02.06 13:11:05 | 000,110,592 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=65DF52F5B8B6E9BBD183505225C37315 -- C:WINDOWSsystem32dllcacheservices.exe
[2009.02.06 13:11:05 | 000,110,592 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=65DF52F5B8B6E9BBD183505225C37315 -- C:WINDOWSsystem32services.exe
[2006.02.28 14:00:00 | 000,108,032 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=C6CE6EEC82F187615D1002BB3BB50ED4 -- C:WINDOWS$NtServicePackUninstall$services.exe

< MD5 for: SVCHOST.EXE >
[2008.04.14 02:12:36 | 000,014,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=27C6D03BCDB8CFEB96B716F3D8BE3E18 -- C:WINDOWSServicePackFilesi386svchost.exe
[2008.04.14 02:12:36 | 000,014,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=27C6D03BCDB8CFEB96B716F3D8BE3E18 -- C:WINDOWSsystem32svchost.exe
[2006.02.28 14:00:00 | 000,014,336 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=8F078AE4ED187AAABC0A305146DE6716 -- C:WINDOWS$NtServicePackUninstall$svchost.exe
[2013.04.04 13:50:32 | 000,218,184 | ---- | M] () MD5=B4C6E3889BB310CA7E974A04EC6E46AC -- C:Program FilesMalwarebytes' Anti-MalwareChameleonsvchost.exe

< MD5 for: USERINIT.EXE >
[2006.02.28 14:00:00 | 000,024,576 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=39B1FFB03C2296323832ACBAE50D2AFF -- C:WINDOWS$NtServicePackUninstall$userinit.exe
[2008.04.14 02:12:38 | 000,026,112 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=A93AEE1928A9D7CE3E16D24EC7380F89 -- C:WINDOWSServicePackFilesi386userinit.exe
[2008.04.14 02:12:38 | 000,026,112 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=A93AEE1928A9D7CE3E16D24EC7380F89 -- C:WINDOWSsystem32dllcacheuserinit.exe
[2008.04.14 02:12:38 | 000,026,112 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=A93AEE1928A9D7CE3E16D24EC7380F89 -- C:WINDOWSsystem32userinit.exe

< MD5 for: WINLOGON.EXE >
[2006.02.28 14:00:00 | 000,502,272 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=01C3346C241652F43AED8E2149881BFE -- C:WINDOWS$NtServicePackUninstall$winlogon.exe
[2013.04.04 13:50:32 | 000,218,184 | ---- | M] () MD5=B4C6E3889BB310CA7E974A04EC6E46AC -- C:Program FilesMalwarebytes' Anti-MalwareChameleonwinlogon.exe
[2008.04.14 02:12:39 | 000,507,904 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=ED0EF0A136DEC83DF69F04118870003E -- C:WINDOWSServicePackFilesi386winlogon.exe
[2008.04.14 02:12:39 | 000,507,904 | ---- | M] (Microsoft Corporation) MD5=ED0EF0A136DEC83DF69F04118870003E -- C:WINDOWSsystem32winlogon.exe

< %systemroot%*. /rp /s >

< %systemdrive%$Recycle.Bin|@;true;true;true /fp >

========== Drive Information ==========

Physical Drives
---------------

Drive: .PHYSICALDRIVE0 - Fixedthard disk media
Interface type: IDE
Media Type: Fixedthard disk media
Model: ST3160815AS
Partitions: 4
Status: OK
Status Info: 0

Partitions
---------------

DeviceID: Disk #0, Partition #0
PartitionType: Installable File System
Bootable: True
BootPartition: True
PrimaryPartition: True
Size: 39.00GB
Starting Offset: 32256
Hidden sectors: 0


DeviceID: Disk #0, Partition #1
PartitionType: Extended w/Extended Int 13
Bootable: False
BootPartition: False
PrimaryPartition: False
Size: 110.00GB
Starting Offset: 41940702720
Hidden sectors: 0


========== Hard Links - Junction Points - Mount Points - Symbolic Links ==========
[C:WINDOWSassemblyGAC_32System.EnterpriseServices2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a] -> C:WINDOWSWinSxSx86_System.EnterpriseServices_b03f5f7f11d50a3a_2.0.0.0_x-ww_7d5f3790 -> Junction
[C:WINDOWSassemblyGAC_MSILIEExecRemote2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a] -> C:WINDOWSWinSxSMSIL_IEExecRemote_b03f5f7f11d50a3a_2.0.0.0_x-ww_6e57c34e -> Junction

< End of report >

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Публикувано изображение Стартирайте отново OTL, копирайте (Copy) и поставете (Paste) скриптовия текст от текстовото поле по-долу под колонката Custom Scans/Fixes, като не забравяте да копирате скрипта 1 към 1, както и двете точки преди първия ред на скрипта.

:Commands[CreateRestorePoint]:OTLO16 - DPF: {E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} (Reg Error: Value error.)MsConfig - StartUpReg: nod32kui - hkey= - key= - File not found autorun.inf /alldrivesrecycler /alldrivesipconfig /flushdns /c:Commands[purity][emptytemp][clearallrestorepoints][Reboot]
Публикувано изображение След като въведете скрипта от цитата по-горе натиснете бутона, маркиран в червено: Run Fix

Windows ще се рестартира и ще се създаде лог файл. Публикувайте съдържанието му с Copy/Paste в следващия си коментар.

По време на фикса с инструмента, не използвайте компютъра си!

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

All processes killed========== COMMANDS ==========Restore point Set: OTL Restore Point========== OTL ==========Starting removal of ActiveX control {E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C}C:Program FilesWebExieatgpc.inf moved successfully.Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftCode Store DatabaseDistribution Units{E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} deleted successfully.Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} deleted successfully.Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftActive SetupInstalled Components{E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} not found.Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{E06E2E99-0AA1-11D4-ABA6-0060082AA75C} not found.Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftShared ToolsMSConfigStartUpRegnod32kui deleted successfully.========== COMMANDS ==========[EMPTYTEMP]User: Administrator->Temp folder emptied: 0 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 209685 bytesUser: Administrator.VODOLEY-3DCD17E->Temp folder emptied: 0 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytesUser: All UsersUser: All Users.WINDOWSUser: Default User->Temp folder emptied: 0 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytesUser: Default User.WINDOWS->Temp folder emptied: 0 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytesUser: Ivan->Temp folder emptied: 37878078 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 155545 bytesUser: IVAN STAMENOV->Temp folder emptied: 272830 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 10344899 bytes->Java cache emptied: 10946723 bytes->Google Chrome cache emptied: 0 bytes->Opera cache emptied: 23636403 bytes->Flash cache emptied: 2841 bytesUser: LocalService->Temp folder emptied: 0 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytesUser: LocalService.NT AUTHORITY->Temp folder emptied: 0 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytesUser: NetworkService->Temp folder emptied: 0 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 402 bytesUser: NetworkService.NT AUTHORITY->Temp folder emptied: 115502 bytes->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes%systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes%systemroot% .tmp files removed: 0 bytes%systemroot%System32 .tmp files removed: 4614161 bytes%systemroot%System32dllcache .tmp files removed: 0 bytes%systemroot%System32drivers .tmp files removed: 0 bytesWindows Temp folder emptied: 49152 bytes%systemroot%system32configsystemprofileLocal SettingsTemp folder emptied: 92295944 bytes%systemroot%system32configsystemprofileLocal SettingsTemporary Internet Files folder emptied: 33170 bytesRecycleBin emptied: 0 bytesTotal Files Cleaned = 172.00 mbRestore point Set: OTL Restore PointOTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 11082013_114310FilesFolders moved on Reboot...FileFolder C:WINDOWStempPerflib_Perfdata_7a4.dat not found!PendingFileRenameOperations files...Registry entries deleted on Reboot...

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Изтрийте вашето копие на Комбофикс (като изтриете иконата Публикувано изображение от вашия десктоп)...изтеглете ново свежо копие от тук и го запазете на десктопа си.Направете нова проверка по инструкцията от пост 10. Дано този път се генерира дневник..!

 

 

 

 Публикувано изображение Стартирайте програмата Malwarebytes' Anti-Malware отново и изберете "Perform quick scan", след това кликнете на Scan.
* Когато сканирането завърши, кликнете на OK, след това Show Results, за да видите резултата
* Уверете се, че на всички редове има отметки, и кликнете на Remove Selected.
* Когато всичко бъде премахнато, в Notepad ще бъде отворен лог.
 
Копирайте този лог и го публикувайте в следващия си коментар по темата.

 

 

Публикувано изображение Изтеглете програмата: ESET Online Scanner

 • [*]Стартирайте esetsmartinstaller_enu.exe
Публикувано изображение [*]Сложете отметка на YES, I accept the Terms of Use и изберете Start:

 • [*]
Публикувано изображение

 • [*]Скенерът ще започне да изтегля компонентите, които са му необходими:

 • [*]
Публикувано изображение

Уверете се, че е премахната отметката от:

 • [*]
Remove found threats

Уверете се че са маркирани следните позиции:

 • [*]
Scan Archives

Кликнете върху Advanced Settings и маркирайте следните опции:

 • [*]
Scan for potentially unwanted applications [*]Scan for potentially unsafe applications [*]Enable Anti-Stealth Technology

Накрая изберете Start
Скенерът ще започне да изтегля последните дефиниции.

 • [*]След, като сканирането завърши изберете
Finish. [*]Отидете в: C:Program FilesESETESET Online Scanner [*]Отворете файла log.txt , копирайте съдържанието му и го поставете в следващия си коментар

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Комбо фикса отново не генерира дневник.

 

Ето лога от Он лайн скенера на НОД.

 

 

ESETSmartInstaller@High as downloader log:all ok# version=8# OnlineScannerApp.exe=1.0.0.1# OnlineScanner.ocx=1.0.0.6920# api_version=3.0.2# EOSSerial=f6f8cfe7d01572479bf7927c6a06a058# engine=15805# end=finished# remove_checked=false# archives_checked=true# unwanted_checked=true# unsafe_checked=true# antistealth_checked=true# utc_time=2013-11-08 01:59:02# local_time=2013-11-08 03:59:02 (+0200, FLE Standard Time)# country="Bulgaria"# lang=1033# osver=5.1.2600 NT Service Pack 3# compatibility_mode=8199 16776701 100 100 268683 90989696 0 0# scanned=155861# found=5# cleaned=0# scan_time=10682# nod_component=V3 Build:0x30000000sh=108F7BA2C55904BEA6CAB0A38BF3AAA525AC86C6 ft=1 fh=ffb44b9202cc9a8a vn="a variant of Win32/Bundled.Toolbar.Ask application" ac=I fn="E:sansung 5212MyPhoneExplorer 1.8.0.exe"sh=7E7BE214CBC7AC4C407F9AC4CDAE892B051BB8D1 ft=0 fh=0000000000000000 vn="a variant of Win32/TFTPD32.A application" ac=I fn="F:Citroen C5PSA DiagBox v7DiagBox V7.02 Already patched.iso"sh=4DE53C0CBE8CCAD9D1A4F093AE829254B420B4E5 ft=1 fh=5243f792d097b9c1 vn="a variant of Win32/Keygen.DO application" ac=I fn="F:DownloadsAdobe Acrobat Professional 10AAXPKeygenKeygen.exe"sh=832119DF5D5943F57011B43DD7CB19FA5516B043 ft=0 fh=0000000000000000 vn="a variant of Win32/HackTool.Patcher.A application" ac=I fn="F:instal GalEverest.Ultimate.Edition.v2.00.Finalcrack.rar"sh=9C38E0F56A7516A0E8782CFD0588C7AC6BA53880 ft=0 fh=0000000000000000 vn="a variant of Win32/Keygen.CY application" ac=I fn="F:instal GalNero6.0.0.19Nero6KeyGens.zip"

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Комбо фикса отново не генерира дневник.

 

Опитайте така:

 

Публикувано изображение Кликнете на Start > Run или натиснете клавишната комбинация Windows Key + R и с Copy / Paste  в отворилия се прозорец,въведете:

 

C:ComboFix.txt

 

и натиснете OK. Моля, публикувайте съдържанието му в следващия си пост.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

И да вземем малко по генерални решения..:
 
 
СТЪПКА 1
 
Временно спрете System Restore => Десен бутон на My Computer => Properties => System Restore => сложете отметка пред => Turn Off System Restore on all drives.

 
СТЪПКА 2

Забранете и Autorun/Autoplay:

* Изтеглете Panda USB Vaccine
* Натиснете бутона Vaccinate Computer..
 
 
СТЪПКА 3
Отворете и настройките на мрежовата карта и премахнете отметката пред File and Printer Sharing for Microsoft Networks и потвърдете с ОК.

Публикувано изображение

 
 
 
СТЪПКА 4
 
Изтеглете ATF Cleaner
Запазете го на вашия десктоп.

* Кликнете два пъти върху ATF-Cleaner.exe , за да стартирате програмата.
* Кликнете на Select All, който се намира в най-долната част на списъка.
* Махнете отметката пред Prefetch.
* Кликнете на бутона Empty Selected.

Публикувано изображение
 
 
 
 
СТЪПКА 5
 
Публикувано изображение Изтеглете Windows Worms Doors Cleaner 1.4.1.Стартирайте инструмента и натиснете всички опции с червен цвят.
Ще се наложи рестарт на системата за да влезнат промените в сила.
 
 
 
СТЪПКА 6

Публикувано изображение Изтегеглете Safe XP .Разархивирате и стартирате инструмента.Приложете настройките от снимката:

Публикувано изображение

След това просто натиснете Apply.
 
 
След всичко това правим контролни сканирания с:
 
Публикувано изображение Изтеглете Malwarebytes' Anti-Malware или от тук (не забравяйте да обновите програмата с нови дефиниции)
* Кликнете два пъти върху mbam-setup.exe, за да инсталирате програмата.
* Уверете се, че са поставени отметки на Update Malwarebytes' Anti-Malware и Launch Malwarebytes' Anti-Malware. След това кликнете на Finish.
* Ако има намерени обновявания, тя ще ги изтегли и инсталира.
* Стартирайте програмата и изберете "Perform Full Scan", след това кликнете на Scan.
* Сканирането ще отнеме малко време, затова моля да бъдете търпеливи.
* Когато сканирането завърши, кликнете на OK, след това Show Results, за да видите резултата
* Уверете се, че на всички редове има отметки, и кликнете на Remove Selected.
* Когато всичко бъде премахнато, в Notepad ще бъде отворен лог.
Копирайте този лог и го публикувайте в следващия си коментар по темата.
Забележка: Ако MalwareBytes' Anti-Malware се затрудни в премахването на откритите вируси/заплахи, той ще поиска да рестартира компютъра Ви и по време на рестартирането да премахне проблемните вируси/заплахи. Ако бъдете попитани, потвърдете че желаете вашия компютър да бъде рестартиран
 
 
 
Публикувано изображение Изтеглете програмата: ESET Online Scanner

 • [*]Стартирайте esetsmartinstaller_enu.exe Публикувано изображение [*]Сложете отметка на
YES, I accept the Terms of Use и изберете Start:


Публикувано изображение [*]Скенерът ще започне да изтегля компонентите, които са му необходими:

Публикувано изображение [*]Уверете се, че има отметки на следните редове:


Публикувано изображение

 • [*]Накрая изберете
Start [*]Скенерът ще започне да изтегля последните дефиниции. [*]След, като сканирането завърши изберете Finish. [*]Отидете в: C:Program FilesESETESET Online Scanner [*]Отворете файла log.txt , копирайте съдържанието му и го поставете в следващия си коментар.

 • Харесва ми 3

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Комбо фикс отново не генерира отчет.

 

При стартирането на  Windows Worms Doors Cleaner 1.4.1 се генерира следното съобщение

 

 Your system seems to be infected by a virus, your SVCHOST virtual memory usage 37796KO is beyond usual values. It is strongly advised to check your system with an AntiVirus up to date and an AntiTrojans.

 

след натискане на ОК продължи.

 

Отчетите от сканирането с антивирусните ще пусна по-късно след като приключат.

 

Другите стъпки са изпълнени.

 

До кога ще е спряно споделянето на принтерите ?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Това са логовете от сканирането. alwarebytes Anti-Malware (PRO) 1.75.0.1300www.malwarebytes.orgВерсия на базата от данни: v2013.11.11.03Windows XP Service Pack 3 x86 NTFSInternet Explorer 8.0.6001.18702IVAN STAMENOV :: IVAN [администратор]Защита: включена11.11.2013 11:26:45mbam-log-2013-11-11 (11-26-45).txtТип сканиране: Пълно сканиране (C:|D:|E:|F:|)Включени опции за сканиране: Памет | Автоматично зареждане | Системен регистър | Файлова система | Евристики/Допълнителни | Евристики/Shuriken | PUP | PUMИзключени опции за сканиране: P2PСканирани обекти: 501621Изминало време: 1 час(а), 4 минута(и), 17 секунда(и)Открити процеси в паметта: 0(Не бяха открити зловредни обекти)Открити модули в паметта: 0(Не бяха открити зловредни обекти)Открити ключове в системния регистър: 0(Не бяха открити зловредни обекти)Открити стойности в системния регистър: 0(Не бяха открити зловредни обекти)Открити информационни обекти в системния регистър: 0(Не бяха открити зловредни обекти)Открити папки: 0(Не бяха открити зловредни обекти)Открити файлове: 0(Не бяха открити зловредни обекти)(край) ESETSmartInstaller@High as downloader log:all ok# version=8# OnlineScannerApp.exe=1.0.0.1# OnlineScanner.ocx=1.0.0.6920# api_version=3.0.2# EOSSerial=f6f8cfe7d01572479bf7927c6a06a058# engine=15832# end=finished# remove_checked=false# archives_checked=true# unwanted_checked=true# unsafe_checked=true# antistealth_checked=true# utc_time=2013-11-11 01:50:49# local_time=2013-11-11 03:50:49 (+0200, FLE Standard Time)# country="Bulgaria"# lang=1033# osver=5.1.2600 NT Service Pack 3# compatibility_mode=8199 16776701 100 100 527390 91248403 0 0# scanned=156103# found=5# cleaned=0# scan_time=10596# nod_component=V3 Build:0x30000000sh=108F7BA2C55904BEA6CAB0A38BF3AAA525AC86C6 ft=1 fh=ffb44b9202cc9a8a vn="a variant of Win32/Bundled.Toolbar.Ask application" ac=I fn="E:sansung 5212MyPhoneExplorer 1.8.0.exe"sh=7E7BE214CBC7AC4C407F9AC4CDAE892B051BB8D1 ft=0 fh=0000000000000000 vn="a variant of Win32/TFTPD32.A application" ac=I fn="F:Citroen C5PSA DiagBox v7DiagBox V7.02 Already patched.iso"sh=4DE53C0CBE8CCAD9D1A4F093AE829254B420B4E5 ft=1 fh=5243f792d097b9c1 vn="a variant of Win32/Keygen.DO application" ac=I fn="F:DownloadsAdobe Acrobat Professional 10AAXPKeygenKeygen.exe"sh=832119DF5D5943F57011B43DD7CB19FA5516B043 ft=0 fh=0000000000000000 vn="a variant of Win32/HackTool.Patcher.A application" ac=I fn="F:instal GalEverest.Ultimate.Edition.v2.00.Finalcrack.rar"sh=9C38E0F56A7516A0E8782CFD0588C7AC6BA53880 ft=0 fh=0000000000000000 vn="a variant of Win32/Keygen.CY application" ac=I fn="F:instal GalNero6.0.0.19Nero6KeyGens.zip"

 

************************************************************************************************************************************

В момента не засичам дейност в карантината на НОД 32. От сутринта няма нови атаки.

Редактирано от stamenov1 (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

 • Подобни теми

  • от mamasve
   Здравейте , 
   имам вирус на компютъра , който постоянно ми инсталира икона на десктопа Panda viewer и когато отворя който и да е браузър започва да ме пренасочва към всевъзможни сайтове и практически не мога да си ползвам компа вече . Помощ , моля ! 
  • от AHybuC
   Здравейте!
   От тази сутрин не съм способен нормално да стартирам компютъра си. Веднага щом зареди Windows-a, появява се прозорче, в което пише "Windows has encountered a critical problem and will restart automatically in one minute" и както съобщението гласи, след една минута се рестартирва компютъра. Понякога дори се появява директно синия екран, още преди да е успял да зареди Windows-a, с код на грешката 0x000000F4. Направих пълно сканиране с Malwarebytes и Kaspersky Rescue CD 10, отстраниха проблемите, които откриха, но проблемът с рестартирването е все още присъстващ. Редно е да спомена, че в Safe Mode не изпитвам автоматични рестартирвания. Също така, премахнах отметката от Startup and Recovery -> System Failure -> Automatically Restart, но продължават да са налични рестартирванията, само че отметката я бях премахнал, докато бях в Safe Mode. Не знам дали това е от значение, но все пак исках да спомена това.
    
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 15.04.2018
   Ran by IvailoCOMP (administrator) on IVAILOCOMP-PC (18-04-2018 19:02:33)
   Running from C:\Users\IvailoCOMP\Desktop
   Loaded Profiles: IvailoCOMP (Available Profiles: IvailoCOMP)
   Platform: Microsoft Windows 7 Ultimate  Service Pack 1 (X86) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: FF)
   Boot Mode: Safe Mode (with Networking)
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (LogMeIn Inc.) C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe
   (LogMeIn, Inc.) C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\LMIGuardianSvc.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbam.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [] => [X]
   HKU\S-1-5-21-1339006810-3010099187-1440784813-1001\...\Policies\Explorer: [NoLowDiskSpaceChecks] 1
   HKU\S-1-5-21-1339006810-3010099187-1440784813-1001\...\Policies\Explorer: [NoSMBalloonTip] 0
   HKU\S-1-5-21-1339006810-3010099187-1440784813-1001\...\Policies\Explorer: [NoDesktopCleanupWizard] 1
   HKU\S-1-5-21-1339006810-3010099187-1440784813-1001\Control Panel\Desktop\\SCRNSAVE.EXE -> C:\Windows\system32\scrnsave.scr [10240 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
   Tcpip\..\Interfaces\{1290CD49-798E-4B6B-9CB6-A0F176F07BD0}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1 192.168.1.1
   Internet Explorer:
   ==================
   BHO: Adobe PDF Reader Link Helper -> {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -> C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll [2012-09-23] (Adobe Systems Incorporated)
   BHO: BitComet Helper -> {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} -> C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.5.4.11.dll [2011-04-11] (BitComet)
   BHO: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-12-19] (Microsoft Corporation)
   BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_91\bin\ssv.dll [2016-05-12] (Oracle Corporation)
   BHO: ArcPluginIEBHO Class -> {84BFE29A-8139-402a-B2A4-C23AE9E1A75F} -> C:\Program Files\Perfect World Entertainment\Arc\plugins\ArcPluginIE.dll => No File
   BHO: Microsoft Web Test Recorder 10.0 Helper -> {876d9f09-c6d6-4324-a2cc-04dd9a4de12f} -> C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE\PrivateAssemblies\Microsoft.VisualStudio.QualityTools.RecorderBarBHO100.dll [2012-07-26] (Microsoft Corporation)
   BHO: Adobe Acrobat Create PDF Helper -> {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} -> C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\WCIEActiveX\AcroIEFavClient.dll [2014-09-12] (Adobe Systems Incorporated)
   BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06] (Microsoft Corporation)
   BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_91\bin\jp2ssv.dll [2016-05-12] (Oracle Corporation)
   BHO: Adobe Acrobat Create PDF from Selection -> {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} -> C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\WCIEActiveX\AcroIEFavClient.dll [2014-09-12] (Adobe Systems Incorporated)
   Toolbar: HKLM - Adobe Acrobat Create PDF Toolbar - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\WCIEActiveX\AcroIEFavClient.dll [2014-09-12] (Adobe Systems Incorporated)
   Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files\Common Files\Skype\Skype4COM.dll [2017-07-18] (Skype Technologies)
   FireFox:
   ========
   FF ProfilePath: C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qhtq97on.default [2018-04-18]
   FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\qhtq97on.default -> google.bg
   FF NewTab: Mozilla\Firefox\Profiles\qhtq97on.default -> about:home
   FF Session Restore: Mozilla\Firefox\Profiles\qhtq97on.default -> is enabled.
   FF NewTabOverride: Mozilla\Firefox\Profiles\qhtq97on.default -> Enabled: newtaboverride@agenedia.com
   FF Extension: (Adblocker X) - C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qhtq97on.default\Extensions\@adblock57.xpi [2018-04-11]
   FF Extension: (MEGA) - C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qhtq97on.default\Extensions\firefox@mega.co.nz.xpi [2018-04-13]
   FF Extension: (UniverseView Extension) - C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qhtq97on.default\Extensions\firefox@universeview.ext.xpi [2017-03-01]
   FF Extension: (h264ify) - C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qhtq97on.default\Extensions\jid1-TSgSxBhncsPBWQ@jetpack.xpi [2017-08-03]
   FF Extension: (New Tab Override) - C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qhtq97on.default\Extensions\newtaboverride@agenedia.com.xpi [2018-02-04]
   FF Extension: (Greasemonkey) - C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qhtq97on.default\Extensions\{e4a8a97b-f2ed-450b-b12d-ee082ba24781}.xpi [2018-03-17]
   FF Extension: (TLS 1.3 gradual roll-out) - C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qhtq97on.default\features\{15eba6de-45fd-4321-9dcb-85b0a795c148}\tls13-rollout-bug1442042@mozilla.org.xpi [2018-04-08] [Legacy]
   FF SearchPlugin: C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qhtq97on.default\searchplugins\yahoo-lavasoft.xml [2016-07-21]
   FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [web2pdfextension@web2pdf.adobedotcom] - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 11.0\Acrobat\Browser\WCFirefoxExtn
   FF Extension: (Adobe Acrobat - Create PDF) - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 11.0\Acrobat\Browser\WCFirefoxExtn [2014-09-28] [Legacy] [not signed]
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_29_0_0_140.dll [2018-04-11] ()
   FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.91.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_91\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2016-05-12] (Oracle Corporation)
   FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.91.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_91\bin\plugin2\npjp2.dll [2016-05-12] (Oracle Corporation)
   FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll [2017-05-03] ( Microsoft Corporation)
   FF Plugin: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPSPWRAP.DLL [2010-03-24] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin: @ngm.nexoneu.com/NxGame -> C:\ProgramData\NexonEU\NGM\npnxgameEU.dll [2017-03-22] (Nexon)
   FF Plugin: @nvidia.com/3DVision -> C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll [2016-01-29] (NVIDIA Corporation)
   FF Plugin: @nvidia.com/3DVisionStreaming -> C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll [2016-01-29] (NVIDIA Corporation)
   FF Plugin: @perfectworld.com/npArcPlayNowPlugin -> C:\Program Files\Perfect World Entertainment\Arc\plugins\npArcPluginFF.dll [No File]
   FF Plugin: @Webzen.com/NPBrowserExt -> C:\Program Files\WEBZEN\BrowserExtension\NPWZCmnCtrl.dll [2012-03-27] (WEBZEN)
   FF Plugin: Adobe Acrobat -> C:\Program Files\Adobe\Acrobat 11.0\Acrobat\Air\nppdf32.dll [2014-09-12] (Adobe Systems Inc.)
   FF Plugin: adobe.com/AdobeAAMDetect -> C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\CCM\Utilities\npAdobeAAMDetect32.dll [2013-03-21] (Adobe Systems)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-1339006810-3010099187-1440784813-1001: @fancyguo.com/FancyGame,version=1.0.0.1 -> C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Local\Fancy\npfancygame.dll [2015-05-10] (Hongfeng Hengyu (Beijing) Tech Ltd.)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-1339006810-3010099187-1440784813-1001: @unity3d.com/UnityPlayer,version=1.0 -> C:\Users\IvailoCOMP\AppData\LocalLow\Unity\WebPlayer\loader\npUnity3D32.dll [2015-06-13] (Unity Technologies ApS)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-1339006810-3010099187-1440784813-1001: xyzgl-plugin@xyz-soft.com -> C:\Program Files\Alfheim\npxyzgl.dll [2012-06-13] (XYZ-SOFT Inc.)
   Chrome:
   =======
   CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 11.0\Acrobat\Browser\WCChromeExtn\WCChromeExtn.crx [2014-09-12]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S2 CachemanService; C:\Program Files\Cacheman\CachemanServ.exe [210944 2009-05-16] (Outertech) [File not signed]
   S3 EasyAntiCheat; C:\Windows\system32\EasyAntiCheat.exe [382504 2017-05-17] (EasyAntiCheat Ltd)
   S2 ekrn; C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe [1353720 2015-07-08] (ESET)
   S2 EslWireHelper; D:\Games\EslWire\service\WireHelperSvc.exe [614416 2014-01-28] ()
   S3 fussvc; C:\Program Files\Windows Kits\8.0\App Certification Kit\fussvc.exe [133632 2012-07-25] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S2 GfExperienceService; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe [930240 2016-06-14] (NVIDIA Corporation)
   R2 Hamachi2Svc; C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe [2283432 2017-06-29] (LogMeIn Inc.)
   S2 HiPatchService; D:\Program Files\Hi-Rez Studios\HiPatchService.exe [9728 2017-05-11] (Hi-Rez Studios) [File not signed]
   S2 LMIGuardianSvc; C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\LMIGuardianSvc.exe [405424 2016-05-27] (LogMeIn, Inc.)
   R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [4707104 2018-03-27] (Malwarebytes)
   S3 McComponentHostService; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.309\McCHSvc.exe [239880 2016-03-11] (McAfee, Inc.)
   S3 npggsvc; C:\Windows\system32\GameMon.des [5284208 2013-10-30] (INCA Internet Co., Ltd.)
   S2 NvNetworkService; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe [1879488 2016-06-14] (NVIDIA Corporation)
   S3 NvStreamNetworkSvc; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamNetworkService.exe [2904000 2016-06-14] (NVIDIA Corporation)
   S2 NvStreamSvc; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamService.exe [2016704 2016-06-14] (NVIDIA Corporation)
   S2 OracleOraDb11g_home1TNSListener; D:\app\IvailoCOMP\product\11.2.0\dbhome_1\BIN\TNSLSNR.exe [512000 2010-03-31] (Oracle Corporation) [File not signed]
   S3 OverwolfUpdater; C:\Program Files\Overwolf\OverwolfUpdater.exe [1453384 2018-04-08] (Overwolf LTD)
   S2 PnkBstrA; C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe [66872 2014-10-13] ()
   S3 Te.Service; C:\Program Files\Windows Kits\8.0\Testing\Runtimes\TAEF\Wex.Services.exe [94208 2012-07-25] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 TeamViewer; C:\Program Files\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [10803440 2017-07-26] (TeamViewer GmbH)
   R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [680960 2013-05-27] (Microsoft Corporation)
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 1394hub; C:\Windows\System32\svchost.exe [20992 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   S3 apf004; C:\Windows\system32\apf004.sys [15112 2015-02-14] ()
   R1 dtsoftbus01; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [242240 2013-11-22] (DT Soft Ltd)
   S1 eamonm; C:\Windows\System32\DRIVERS\eamonm.sys [202704 2015-07-14] (ESET)
   S1 ehdrv; C:\Windows\System32\DRIVERS\ehdrv.sys [144536 2015-07-14] (ESET)
   S2 epfwwfpr; C:\Windows\System32\DRIVERS\epfwwfpr.sys [132152 2015-07-14] (ESET)
   R0 ESLWireAC; C:\Windows\System32\drivers\ESLWireACD.sys [31008 2015-02-12] (<Turtle Entertainment>)
   S3 EuMusDesignVirtualAudioCableWdm; C:\Windows\System32\DRIVERS\vrtaucbl.sys [42496 2007-05-15] (Eugene V. Muzychenko) [File not signed]
   R3 hamachi; C:\Windows\System32\DRIVERS\hamachi.sys [26176 2009-03-18] (LogMeIn, Inc.)
   R2 MBAMChameleon; C:\Windows\System32\Drivers\MbamChameleon.sys [167656 2018-04-18] (Malwarebytes)
   S3 MBAMProtection; C:\Windows\System32\DRIVERS\mbam.sys [40160 2018-04-18] (Malwarebytes)
   R3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [220896 2018-04-18] (Malwarebytes)
   S3 NPPTNT2; C:\Windows\system32\npptNT2.sys [4682 2005-01-04] (INCA Internet Co., Ltd.) [File not signed]
   S3 NvStreamKms; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [26048 2016-06-14] (NVIDIA Corporation)
   S3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\System32\drivers\nvvad32v.sys [50744 2016-04-14] (NVIDIA Corporation)
   S3 SDGame; C:\Windows\System32\svchost.exe [20992 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   S0 sfdrv01a; C:\Windows\System32\drivers\sfdrv01a.sys [63352 2006-07-05] (Protection Technology (StarForce))
   S0 sfsync04; C:\Windows\System32\drivers\sfsync04.sys [59776 2006-08-11] (Protection Technology (StarForce))
   S3 tap0901; C:\Windows\System32\DRIVERS\tap0901.sys [33664 2016-03-11] (The OpenVPN Project)
   S3 VSPerfDrv110; C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 11.0\Team Tools\Performance Tools\VSPerfDrv110.sys [55416 2012-07-13] (Microsoft Corporation)
   U4 CiSvc; no ImagePath
   U4 Messenger; no ImagePath
   S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
   S3 xhunter1; \??\C:\Windows\xhunter1.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-04-18 19:02 - 2018-04-18 19:04 - 000014732 _____ C:\Users\IvailoCOMP\Desktop\FRST.txt
   2018-04-18 19:02 - 2018-04-18 19:02 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-04-18 19:01 - 2018-04-18 19:02 - 001763840 _____ (Farbar) C:\Users\IvailoCOMP\Desktop\FRST.exe
   2018-04-18 18:29 - 2018-04-18 18:55 - 000040160 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbam.sys
   2018-04-18 18:29 - 2018-04-18 18:29 - 000167656 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MbamChameleon.sys
   2018-04-18 18:28 - 2018-04-18 18:28 - 000220896 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
   2018-04-18 18:28 - 2018-04-18 18:28 - 000002024 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
   2018-04-18 18:28 - 2018-04-18 18:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
   2018-04-18 18:28 - 2018-04-18 18:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
   2018-04-18 18:28 - 2018-04-18 18:28 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
   2018-04-18 18:28 - 2018-03-19 12:57 - 000058656 _____ C:\Windows\system32\Drivers\mbae.sys
   2018-04-18 18:27 - 2018-04-18 18:27 - 073254968 _____ (Malwarebytes ) C:\Users\IvailoCOMP\Desktop\mb3-setup-consumer-3.4.5.2467-1.0.342-1.0.4766.exe
   2018-04-18 18:22 - 2018-04-18 18:22 - 000001270 _____ C:\Users\IvailoCOMP\Desktop\asda.lnk
   2018-04-18 18:04 - 2018-04-18 18:07 - 000005192 _____ C:\Users\IvailoCOMP\Desktop\Rkill.txt
   2018-04-18 17:54 - 2018-04-18 17:54 - 000003408 ____N C:\bootsqm.dat
   2018-04-18 17:52 - 2018-04-18 17:52 - 000000000 __SHD C:\found.000
   2018-04-18 17:37 - 2018-04-18 17:37 - 000151072 _____ C:\Windows\Minidump\041818-20997-01.dmp
   2018-04-18 17:11 - 2018-04-18 17:11 - 000151312 _____ C:\Windows\Minidump\041818-23821-01.dmp
   2018-04-18 13:42 - 2018-04-18 20:07 - 000000000 ____D C:\Kaspersky Rescue Disk 10.0
   2018-04-18 10:33 - 2018-04-18 10:33 - 000001261 _____ C:\Users\Public\Desktop\Ashampoo Burning Studio 18.lnk
   2018-04-18 10:33 - 2018-04-18 10:33 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ashampoo
   2018-04-18 10:26 - 2018-04-18 10:33 - 000000221 _____ C:\Users\Public\Desktop\Ashampoo Deals.url
   2018-04-18 10:26 - 2018-04-18 10:33 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Ashampoo
   2018-04-18 10:14 - 2018-04-18 10:18 - 338960384 _____ C:\Users\IvailoCOMP\Desktop\kav_rescue_10.iso
   2018-04-18 10:12 - 2018-04-18 10:12 - 000001270 _____ C:\Users\IvailoCOMP\Desktop\shutdown.exe.lnk
   2018-04-18 10:11 - 2018-04-18 18:54 - 000424982 _____ C:\Windows\ntbtlog.txt
   2018-04-18 10:10 - 2018-04-18 10:10 - 000000000 _____ C:\Users\IvailoCOMP\Desktop\New shortcut.lnk
   2018-04-18 09:57 - 2018-04-18 09:57 - 000151696 _____ C:\Windows\Minidump\041818-19999-01.dmp
   2018-04-18 09:54 - 2018-04-18 09:54 - 000151696 _____ C:\Windows\Minidump\041818-18954-01.dmp
   2018-04-18 09:40 - 2018-04-18 17:37 - 286301067 _____ C:\Windows\MEMORY.DMP
   2018-04-18 09:40 - 2018-04-18 17:37 - 000000000 ____D C:\Windows\Minidump
   2018-04-18 09:40 - 2018-04-18 09:40 - 000152656 _____ C:\Windows\Minidump\041818-29546-01.dmp
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:39 - 004046528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:39 - 003958464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:39 - 000190144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\halmacpi.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:39 - 000190144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hal.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:39 - 000137920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\halacpi.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:39 - 000137920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:39 - 000067264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:12 - 001310480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 001063424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000655360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000644096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000554496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000400896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000261120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpchttp.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000099840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000082432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcrypt.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidapi.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\setbcdlocale.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000038912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 04:09 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 03:51 - 000097792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidpolicyconverter.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 03:51 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 03:51 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 03:51 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidsvc.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 03:51 - 000016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidcertstorecheck.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 03:49 - 000262656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 03:49 - 000107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\videoprt.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 03:47 - 000226304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 03:47 - 000124928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 03:47 - 000098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 03:47 - 000069632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 03:47 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptbase.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 03:47 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-31 03:47 - 000015872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-28 10:18 - 002404352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-23 20:59 - 000348824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-23 00:26 - 020287488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-23 00:04 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-23 00:04 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:52 - 000499712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:52 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:51 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:51 - 000047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:50 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:48 - 002295296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:45 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:45 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:43 - 000476160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:42 - 000661504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:42 - 000115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:42 - 000104960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:41 - 000620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:36 - 000668160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:33 - 000416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:29 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:28 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:28 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdc.ocx
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:25 - 000168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:25 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:24 - 000279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:22 - 000130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:21 - 004496896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:20 - 013680128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:17 - 000230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:15 - 000696320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:15 - 000692224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:14 - 002059776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 23:14 - 001155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 22:55 - 002767872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 22:52 - 001313792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-22 22:51 - 000710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-10 20:11 - 000340480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msexcl40.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-09 21:18 - 000309440 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-09 21:12 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\t2embed.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-09 21:12 - 000071680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontsub.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-09 21:12 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpk.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-09 21:11 - 000010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dciman32.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-09 20:31 - 000034304 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-06 21:13 - 000148160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\basecsp.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-06 21:11 - 000184320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scksp.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-03-06 21:11 - 000052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsnmp32.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-22 06:06 - 000134656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSCard.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-19 00:34 - 000535616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:49 - 000162496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\msrpc.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:49 - 000154304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pci.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:49 - 000104640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\NV_AGP.SYS
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:49 - 000057024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ULIAGPKX.SYS
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:49 - 000053440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\termdd.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:49 - 000052928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\volmgr.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:49 - 000052928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\VIAAGP.SYS
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:49 - 000051904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\SISAGP.SYS
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:49 - 000046272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\isapnp.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:49 - 000032448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\vdrvroot.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:49 - 000027840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mssmbios.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:49 - 000021696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\streamci.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:49 - 000013504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\msisadrv.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:49 - 000011840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\swenum.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:48 - 000274624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\acpi.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:48 - 000052928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\AMDAGP.SYS
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:48 - 000052928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\AGP440.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:23 - 002292224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSVidCtl.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:23 - 000330240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\zipfldr.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:23 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\racpldlg.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 21:23 - 000102912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrahc.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 20:36 - 000537600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msra.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 20:36 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sdchange.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 20:36 - 000011264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wmiacpi.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 20:36 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsraLegacy.tlb
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-10 20:36 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\errdev.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-02 21:54 - 000105152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\consent.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-02 21:29 - 002365952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msi.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-02 21:29 - 000337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msihnd.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-02 21:29 - 000025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msimsg.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-02 21:28 - 001806848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\authui.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-02 21:28 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appinfo.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-02-02 20:46 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msiexec.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000922944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000066392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000019800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000017752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000017752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000016216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000015704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000014168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000014168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000013656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000012632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000012632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000012632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-25 17:04 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-15 22:40 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tzres.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-12 19:29 - 001309928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-12 19:29 - 000250600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clfs.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-12 19:29 - 000240872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netio.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-12 19:29 - 000187624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-12 19:26 - 000363520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StructuredQuery.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-12 19:26 - 000308224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scesrv.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-12 19:16 - 003405824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xpsrchvw.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-12 19:05 - 000055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidclass.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-12 19:05 - 000025728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidparse.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-12 19:05 - 000024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidusb.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-11 19:22 - 000805376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdosys.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 012880384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 001499648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 001417728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ole32.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 001390080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 001155584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sysmain.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 001004032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistSvc.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 000872448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 000564736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MPSSVC.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 000463360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FirewallAPI.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 000377344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcss.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 000328192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\p2psvc.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 000294400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 000269824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pnrpsvc.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 000217600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\P2P.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 000171008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 000139776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDist.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 000095744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistWSDDiscoProv.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 000089088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icfupgd.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 000053760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmicres.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 000033280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\traffic.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleres.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 000010752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wshnetbs.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 05:00 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6r.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:59 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:54 - 001214184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:54 - 000712936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndis.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:54 - 000201960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fltMgr.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:54 - 000173288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdyboost.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:50 - 000317952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spoolsv.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:44 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistHttpTrans.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:43 - 000104448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pacer.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:43 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mpsdrv.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:43 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netbios.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:43 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wfapigp.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:43 - 000013824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wshqos.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:41 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comcat.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:38 - 000271360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:38 - 000215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmicsvc.exe
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:38 - 000113664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IcCoinstall.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:38 - 000047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmictimeprovider.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:36 - 000314368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv2.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:36 - 000313344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:35 - 000514048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\http.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:35 - 000115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srvnet.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:35 - 000081408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:35 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:35 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:35 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2018-01-01 04:35 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
   2018-04-16 10:43 - 2017-12-05 20:08 - 001176576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\crypt32.dll
   2018-04-16 10:43 - 2017-12-05 20:08 - 000481792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mscms.dll
   2018-04-16 10:43 - 2017-12-05 20:08 - 000215040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icm32.dll
   2018-04-16 10:43 - 2017-12-05 20:08 - 000179200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wintrust.dll
   2018-04-16 10:43 - 2017-12-05 20:08 - 000145920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptsvc.dll
   2018-04-16 10:43 - 2017-12-05 20:08 - 000106496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptnet.dll
   2018-04-16 10:43 - 2017-12-05 20:08 - 000072704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TabSvc.dll
   2018-04-16 10:43 - 2017-12-05 18:54 - 000334848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wisptis.exe
   2018-04-16 10:43 - 2017-12-05 18:49 - 000032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcsPlugInService.dll
   2018-04-14 17:05 - 2018-04-15 21:31 - 000003238 _____ C:\Users\IvailoCOMP\Desktop\Стражева Кула 14.04.2018.txt
   2018-04-14 14:36 - 2016-06-18 07:13 - 039293587 ____N C:\Users\IvailoCOMP\Desktop\MPS-temi.pdf
   2018-04-11 21:09 - 2018-04-15 22:57 - 000000340 _____ C:\Users\IvailoCOMP\Desktop\Програма за четене на Библията.txt
   2018-04-11 20:05 - 2018-04-11 20:05 - 000724759 _____ C:\Users\IvailoCOMP\Desktop\sbr_BL.pdf
   2018-04-11 02:08 - 2018-03-14 20:18 - 000116928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
   2018-04-11 02:08 - 2018-03-14 20:14 - 000535040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
   2018-04-11 02:08 - 2018-03-14 16:04 - 001893376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aitstatic.exe
   2018-04-11 02:08 - 2018-03-14 16:04 - 001319424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
   2018-04-11 02:08 - 2018-03-14 16:04 - 000594944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
   2018-04-11 02:08 - 2018-03-14 16:04 - 000507392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
   2018-04-11 02:08 - 2018-03-14 16:04 - 000338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
   2018-04-11 02:08 - 2018-03-14 16:04 - 000338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\centel.dll
   2018-04-11 02:08 - 2018-03-14 16:04 - 000238592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
   2018-04-11 02:08 - 2018-03-14 16:04 - 000190976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
   2018-04-09 21:55 - 2018-04-09 21:55 - 000003743 _____ C:\Users\IvailoCOMP\Desktop\Ще бъде ли тя добра съпруга.txt
   2018-04-01 23:39 - 2018-04-01 23:39 - 010353227 _____ C:\Users\IvailoCOMP\Desktop\yp2_BL.pdf
   2018-03-23 22:10 - 2018-03-23 22:10 - 002276028 _____ C:\Users\IvailoCOMP\Desktop\Илиянка.rar
   2018-03-23 22:02 - 2018-03-23 22:14 - 000000000 ____D C:\Users\IvailoCOMP\Desktop\Илиянка
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-04-18 19:00 - 2010-11-21 00:01 - 000785704 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-04-18 19:00 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-04-18 18:57 - 2016-11-18 12:35 - 000000000 ____D C:\Users\IvailoCOMP\AppData\LocalLow\Mozilla
   2018-04-18 18:51 - 2013-11-21 16:12 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
   2018-04-18 18:51 - 2009-07-14 07:53 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-04-18 18:06 - 2014-10-30 10:05 - 000000000 ____D C:\Windows\pss
   2018-04-18 17:58 - 2017-11-23 09:54 - 000000000 ____D C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Local\LogMeIn Hamachi
   2018-04-18 10:38 - 2013-11-21 16:17 - 000000000 ____D C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Roaming\BitComet
   2018-04-18 10:34 - 2013-11-21 16:05 - 000000000 ____D C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Roaming\Ashampoo
   2018-04-18 10:34 - 2013-11-21 16:05 - 000000000 ____D C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Local\Ashampoo
   2018-04-18 10:32 - 2013-11-21 16:00 - 000000000 ____D C:\Program Files\Ashampoo
   2018-04-18 10:19 - 2013-11-22 16:19 - 000000000 ____D C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Roaming\DAEMON Tools Lite
   2018-04-18 01:15 - 2009-07-14 07:34 - 000026576 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-04-18 01:15 - 2009-07-14 07:34 - 000026576 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-04-18 01:09 - 2013-12-23 20:48 - 000000000 ____D C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Roaming\Skype
   2018-04-17 23:11 - 2016-02-29 01:23 - 000000000 ____D C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Local\CrashDumps
   2018-04-17 10:17 - 2009-07-14 07:33 - 000452024 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-04-17 10:13 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions
   2018-04-16 22:13 - 2013-11-21 17:15 - 000000000 ____D C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Roaming\vlc
   2018-04-15 10:51 - 2013-11-21 16:04 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
   2018-04-12 19:52 - 2016-07-07 19:51 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Overwolf
   2018-04-12 19:52 - 2013-12-14 11:50 - 000000000 ____D C:\Program Files\Overwolf
   2018-04-12 01:04 - 2014-12-11 09:05 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
   2018-04-11 11:04 - 2017-07-31 12:21 - 000804864 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\FlashPlayerApp.exe
   2018-04-11 11:04 - 2017-07-31 12:21 - 000144896 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2018-04-11 03:13 - 2014-07-15 11:08 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
   2018-04-11 03:06 - 2017-10-11 01:18 - 133987696 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT-KB890830.exe
   2018-04-11 03:06 - 2014-07-15 11:08 - 133987696 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
   2018-04-08 17:50 - 2018-03-01 23:22 - 000000000 ____D C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Roaming\.minecraft
   2018-03-29 09:46 - 2013-12-21 10:14 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service
   2018-03-28 11:20 - 2016-11-16 21:09 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
   2018-03-26 12:53 - 2018-02-26 10:26 - 000000000 ____D C:\Users\IvailoCOMP\Desktop\Songs
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2016-03-26 15:29 - 2016-03-28 23:17 - 000000646 _____ () C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Roaming\MPQEditor.ini
   2013-11-21 17:59 - 2017-11-03 12:59 - 000007599 _____ () C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
   Some files in TEMP:
   ====================
   2017-09-29 10:49 - 2017-10-30 16:41 - 000000000 _____ () C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Local\Temp\88653d972532a3bfb1eacaae78f1f650.dll
   2017-09-29 10:49 - 2017-10-30 14:33 - 000000088 _____ () C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Local\Temp\a4c3de51ada6927383f066bdc8c54e16.dll
   2018-04-08 08:12 - 2018-04-08 08:12 - 058834376 _____ (Skype Technologies S.A.) C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Local\Temp\SkypeSetup.exe
   2018-03-01 23:34 - 2018-03-01 23:23 - 000069259 _____ () C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Local\Temp\Uninstall.exe
   2017-08-13 10:55 - 2017-08-13 10:55 - 000750560 _____ (adaware) C:\Users\IvailoCOMP\AppData\Local\Temp\WCU002.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2016-05-09 08:13
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
  • от desperado88
   Здравейте, от няколко дена лаптопа ми започна да работи много бавно, Malwarebytes постоянно ми блокира Уебсайт, който аз не го отварям.Явно вируса кара системата автоматично да зарежда този уебсайт.След сканиране с Malwarebytes изчистих около 500 най различни вируса, сред които и Trojan.BitCoinMiner.За съжаление системата все още е инфектирана.Прилагам и снимка от Malwarebytes със блокирания уебсайт.
    
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 14.03.2018
   Ran by Denis (administrator) on DENIS-PC (15-04-2018 13:26:58)
   Running from C:\Users\Denis\Desktop
   Loaded Profiles: Denis (Available Profiles: Denis)
   Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Language: Английски (Съединени щати)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: Opera)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
   (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkAudioService64.exe
   (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
   (SUPERAntiSpyware.com) C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCore64.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
   (Ralink Technology, Corp.) C:\Program Files (x86)\Ralink\Common\RaUI.exe
   (Ralink Technology, Corp.) C:\Program Files (x86)\Ralink\Common\RaRegistry.exe
   (Ralink Technology, Corp.) C:\Program Files (x86)\Ralink\Common\RaRegistry64.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxTray.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
   (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.64\opera_crashreporter.exe
   (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.64\opera.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
   (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.64\opera.exe
   (Opera Software) C:\Program Files\Opera\52.0.2871.64\opera.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\mobsync.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [SynTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2818800 2014-09-17] (Synaptics Incorporated)
   HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [242392 2018-04-13] (AVAST Software)
   HKLM-x32\...\Run: [FxSound Enhancer] => C:\Program Files (x86)\DFX\dfx.exe [1663992 2017-06-25] ()
   HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Restriction <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-2840518248-2148612227-1552303534-1000\...\Run: [FreeAC] => C:\Program Files (x86)\FreeAlarmClock\FreeAlarmClock.exe [3015072 2016-01-19] (Comfort Software Group)
   HKU\S-1-5-21-2840518248-2148612227-1552303534-1000\...\Run: [xACRX1n5Od.exe] => C:\Program Files\Windows Photo Viewer\ZYZV3IM54U2LXOJ32IAQ2X\xACRX1n5Od.exe 
   HKU\S-1-5-21-2840518248-2148612227-1552303534-1000\...\Run: [SUPERAntiSpyware] => C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe [8887216 2018-03-22] (SUPERAntiSpyware)
   HKU\S-1-5-21-2840518248-2148612227-1552303534-1000\...\MountPoints2: {03fa777c-d793-11e7-aaf8-2c337a8d8b7c} - G:\Lenovo_Suite.exe
   HKU\S-1-5-18\Control Panel\Desktop\\SCRNSAVE.EXE -> 
   Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Ralink Wireless Utility.lnk [2017-12-05]
   ShortcutTarget: Ralink Wireless Utility.lnk -> C:\Program Files (x86)\Ralink\Common\RaUI.exe (Ralink Technology, Corp.)
   GroupPolicy: Restriction - Chrome <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.50.1
   Tcpip\..\Interfaces\{268216B3-DCC9-4E85-BC1A-BE63B8E8A6F5}: [DhcpNameServer] 192.168.50.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction <==== ATTENTION
   BHO: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2018-04-01] (AVAST Software)
   BHO-x32: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2018-04-01] (AVAST Software)
   FireFox:
   ========
   FF DefaultProfile: du8cfbta.default
   FF ProfilePath: C:\Users\Denis\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\du8cfbta.default [2018-04-15]
   FF user.js: detected! => C:\Users\Denis\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\du8cfbta.default\user.js [2017-06-30]
   FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\du8cfbta.default -> hxxps://www.malwarebytes.org/restorebrowser/
   FF Extension: (Avast SafePrice) - C:\Users\Denis\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\du8cfbta.default\Extensions\sp@avast.com.xpi [2018-04-04]
   FF Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Denis\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\du8cfbta.default\Extensions\wrc@avast.com.xpi [2018-04-01]
   FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin-x32: @google.com/npPicasa3,version=3.0.0 -> C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\npPicasa3.dll [2015-10-13] (Google, Inc.)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [No File]
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [No File]
   FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2018-02-12] (Adobe Systems Inc.)
   Chrome: 
   =======
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   Opera: 
   =======
   OPR Extension: (Adblocker for Youtube™) - C:\Users\Denis\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\epeomjakeffkfofnidikcpbacmfliolc [2018-04-01]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 !SASCORE; C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE [173472 2017-01-31] (SUPERAntiSpyware.com)
   S3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe [7603408 2018-04-13] (AVAST Software)
   R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [313640 2018-04-13] (AVAST Software)
   R2 igfxCUIService1.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [330136 2015-08-27] (Intel Corporation)
   R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [6479136 2018-03-27] (Malwarebytes)
   S3 RaMediaServer; C:\Program Files (x86)\Ralink\Common\RaMediaServer.exe [621632 2011-03-04] ()
   R2 RtkAudioService; C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkAudioService64.exe [291032 2014-08-18] (Realtek Semiconductor)
   R2 SynTPEnhService; C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe [191728 2014-09-17] (Synaptics Incorporated)
   R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2014-08-16] (Microsoft Corporation)
   S2 gupdate; "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc [X]
   S3 gupdatem; "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /medsvc [X]
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 aswArPot; C:\Windows\System32\drivers\aswArPot.sys [196640 2018-04-13] (AVAST Software)
   S3 aswbidsdriver; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsdrivera.sys [227504 2018-04-01] (AVAST Software)
   S3 aswbidsh; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsha.sys [199440 2018-04-01] (AVAST Software)
   S3 aswblog; C:\Windows\System32\drivers\aswbloga.sys [343752 2018-04-01] (AVAST Software)
   S3 aswbuniv; C:\Windows\System32\drivers\aswbuniva.sys [57680 2018-04-01] (AVAST Software)
   R1 aswHdsKe; C:\Windows\System32\drivers\aswHdsKe.sys [227784 2018-04-13] (AVAST Software)
   S3 aswHwid; C:\Windows\System32\drivers\aswHwid.sys [46968 2018-04-13] (AVAST Software)
   R2 aswMonFlt; C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys [147224 2018-04-13] (AVAST Software)
   S3 aswRdr; C:\Windows\System32\drivers\aswRdr2.sys [111352 2018-04-13] (AVAST Software)
   R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\drivers\aswRvrt.sys [84368 2018-04-13] (AVAST Software)
   S3 aswSnx; C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys [1026696 2018-04-13] (AVAST Software)
   R1 aswSP; C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys [460520 2018-04-13] (AVAST Software)
   S3 aswStm; C:\Windows\System32\drivers\aswStm.sys [205976 2018-04-13] (AVAST Software)
   S3 aswVmm; C:\Windows\System32\drivers\aswVmm.sys [380528 2018-04-13] (AVAST Software)
   R1 butldsk; C:\Windows\System32\drivers\butldsk.sys [192408 2018-03-21] ()
   S3 DFX11_1; C:\Windows\System32\drivers\dfx11_1x64.sys [28008 2017-06-19] (Windows (R) Win 7 DDK provider)
   R3 DFX12; C:\Windows\System32\drivers\dfx12x64.sys [29688 2017-06-19] (Windows (R) Win 7 DDK provider)
   R0 MBAMSwissArmy; C:\Windows\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [253664 2018-04-01] (Malwarebytes)
   R3 RSP2STOR; C:\Windows\System32\DRIVERS\RtsP2Stor.sys [294104 2014-08-19] (Realtek Semiconductor Corp.)
   R3 RTWlanE; C:\Windows\System32\DRIVERS\rtwlane.sys [3502296 2014-08-04] (Realtek Semiconductor Corporation )
   R1 SASDIFSV; C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASDIFSV64.SYS [14928 2011-07-22] (SUPERAdBlocker.com and SUPERAntiSpyware.com)
   R1 SASKUTIL; C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASKUTIL64.SYS [12368 2011-07-13] (SUPERAdBlocker.com and SUPERAntiSpyware.com)
   R3 SmbDrvI; C:\Windows\System32\DRIVERS\Smb_driver_Intel.sys [33008 2014-09-17] (Synaptics Incorporated)
   R3 TXEIx64; C:\Windows\System32\DRIVERS\TXEIx64.sys [97320 2015-05-28] (Intel Corporation)
   U3 aswbdisk; no ImagePath
   S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-04-15 13:26 - 2018-04-15 13:27 - 000011629 _____ C:\Users\Denis\Desktop\FRST.txt
   2018-04-14 21:08 - 2018-04-14 21:25 - 000000064 _____ C:\Users\Denis\Desktop\rufus.ini
   2018-04-14 21:06 - 2018-04-14 21:08 - 000967800 _____ (Akeo Consulting (hxxp://akeo.ie)) C:\Users\Denis\Desktop\rufus-2.18p.exe
   2018-04-13 07:28 - 2018-04-13 07:28 - 000000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\Avast Software
   2018-04-13 07:27 - 2018-04-13 07:26 - 000376536 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\aswBoot.exe
   2018-04-12 22:49 - 2018-03-14 20:14 - 000135360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
   2018-04-12 22:49 - 2018-03-14 20:09 - 000656384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
   2018-04-12 22:49 - 2018-03-14 16:05 - 001993728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aitstatic.exe
   2018-04-12 22:49 - 2018-03-14 16:05 - 001559552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
   2018-04-12 22:49 - 2018-03-14 16:05 - 000739840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
   2018-04-12 22:49 - 2018-03-14 16:05 - 000599552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
   2018-04-12 22:49 - 2018-03-14 16:05 - 000450048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\centel.dll
   2018-04-12 22:49 - 2018-03-14 16:05 - 000414720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
   2018-04-12 22:49 - 2018-03-14 16:05 - 000291840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
   2018-04-12 22:49 - 2018-03-14 16:05 - 000237056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
   2018-04-11 10:53 - 2018-04-11 10:53 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\Downloads\Turkce
   2018-04-11 10:52 - 2018-04-11 11:52 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\Downloads\Нова папка (2)
   2018-04-08 16:31 - 2018-04-15 13:26 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-04-08 16:28 - 2018-04-08 16:28 - 002403328 _____ (Farbar) C:\Users\Denis\Desktop\FRST64.exe
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:39 - 000154816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:06 - 000731648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:06 - 000503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:06 - 000316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:06 - 000215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:06 - 000190464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpchttp.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:06 - 000135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:06 - 000094720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:06 - 000063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\setbcdlocale.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:06 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidapi.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:06 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:06 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:06 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidsvc.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:06 - 000028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:06 - 000028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:06 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:06 - 000016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:06 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 06:06 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:47 - 001314064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:43 - 000666112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:43 - 000644096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:43 - 000554496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:43 - 000342528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certcli.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:43 - 000261120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:43 - 000254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:43 - 000172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:43 - 000141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpchttp.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:43 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:43 - 000070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:43 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\appidapi.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:43 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:43 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:43 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:43 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:43 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:38 - 000148480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidpolicyconverter.exe
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:38 - 000017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidcertstorecheck.exe
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:37 - 000064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:34 - 000338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:33 - 000296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:31 - 000160256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:30 - 000129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:29 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:29 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:26 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:22 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:22 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
   2018-04-02 16:51 - 2018-03-09 05:22 - 000007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-28 11:31 - 005583040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-28 11:09 - 004046016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-28 11:09 - 004026048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:39 - 000708288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:39 - 000262336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hal.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:39 - 000095424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:18 - 000631640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:09 - 001665336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 001461248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 001212928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 001163264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000880640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certcli.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000419840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000361984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000345600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000312320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcrypt.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptbase.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 06:06 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 001114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcrypt.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:43 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:38 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:34 - 000129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\videoprt.sys
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:30 - 000291328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:22 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptbase.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:22 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user.exe
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:21 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:21 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:21 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-03-09 05:21 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
   2018-04-02 16:50 - 2018-02-19 00:34 - 000634272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe
   2018-04-01 14:11 - 2018-04-01 14:11 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\AppData\Local\AVAST Software
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 11:44 - 025740288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 10:29 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 10:17 - 000417280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 10:17 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 10:16 - 000088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 10:10 - 000054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 10:09 - 005782016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 10:07 - 000615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 10:06 - 000814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 10:06 - 000116224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 10:01 - 000969216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 09:52 - 000077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 09:48 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 09:33 - 001359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 09:27 - 003241472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 09:20 - 020274176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 08:57 - 000499712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 08:57 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 08:56 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 08:52 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 08:50 - 000476160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 08:49 - 000662528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 08:49 - 000620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 08:35 - 004498944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 08:35 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 08:27 - 000694784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 08:26 - 001155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 08:14 - 002767872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
   2018-04-01 12:40 - 2018-02-10 08:08 - 000710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 22:52 - 000395928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 22:03 - 000347296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 10:30 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 10:19 - 002900480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 10:16 - 000577536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 10:10 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 10:06 - 000816640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 10:06 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 09:58 - 000489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 09:52 - 000087552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdc.ocx
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 09:51 - 000107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 09:49 - 000199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 09:46 - 000315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 09:45 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 09:36 - 015283712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 09:36 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 09:34 - 000807936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 09:34 - 000726528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 09:32 - 002134528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 09:14 - 001546240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 09:08 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 09:02 - 000800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 08:54 - 002294272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 08:51 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 08:49 - 000115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 08:42 - 000416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 08:39 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 08:38 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inseng.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 08:38 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdc.ocx
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 08:36 - 000168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 08:35 - 000279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 08:34 - 000130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\occache.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 08:33 - 013680640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 08:29 - 000230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 08:27 - 002058752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
   2018-04-01 12:39 - 2018-02-10 08:10 - 001314304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-12 19:44 - 001894120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-12 19:27 - 004834816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xpsrchvw.exe
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-12 19:16 - 003405824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xpsrchvw.exe
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-11 19:09 - 003224064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-05 19:25 - 000383720 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-05 19:14 - 000309480 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:21 - 001680616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:21 - 000948968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndis.sys
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:21 - 000288488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fltMgr.sys
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 014183936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 002066432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ole32.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 002004480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 001942016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\authui.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 001867776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 001741312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sysmain.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 001361408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistSvc.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 001110528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schedsvc.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 000977408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcomm.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 000961024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\actxprxy.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 000863232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IKEEXT.DLL
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 000842752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nshwfp.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 000828928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MPSSVC.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 000749568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FirewallAPI.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 000705024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BFE.DLL
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 000512000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcss.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 000473600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\taskcomp.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 000444928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winhttp.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 000439296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\p2psvc.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 000366592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wcncsvc.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 000327168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pnrpsvc.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 000303104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlasvc.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:18 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncsi.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:04 - 000559616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spoolsv.exe
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:00 - 012880384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:00 - 001499648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:00 - 001417728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ole32.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:00 - 001390080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:00 - 000741888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcomm.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:00 - 000666624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nshwfp.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:00 - 000463360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FirewallAPI.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:00 - 000351744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winhttp.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 05:00 - 000162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncsi.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 04:59 - 001806848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\authui.dll
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 04:50 - 000455680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winlogon.exe
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 04:42 - 000460288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv.sys
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 04:42 - 000406016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv2.sys
   2018-04-01 12:39 - 2018-01-01 04:41 - 000754176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\http.sys
   2018-04-01 12:39 - 2017-12-05 20:36 - 001484288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\crypt32.dll
   2018-04-01 12:39 - 2017-12-05 20:36 - 000218112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSCard.dll
   2018-04-01 12:39 - 2017-12-05 20:08 - 001176576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\crypt32.dll
   2018-04-01 12:39 - 2017-12-05 19:04 - 000404992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wisptis.exe
   2018-04-01 12:38 - 2018-02-10 10:17 - 000066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-02-10 08:57 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-02-10 08:57 - 000047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-12 19:44 - 000377064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netio.sys
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-12 19:44 - 000371432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clfs.sys
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-12 19:44 - 000287976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-12 19:40 - 000484864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StructuredQuery.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-12 19:26 - 000363520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\StructuredQuery.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-12 19:16 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidclass.sys
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-12 19:16 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidusb.sys
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-12 19:15 - 000032896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidparse.sys
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-11 19:41 - 001133568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdosys.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-11 19:22 - 000805376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cdosys.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-05 19:31 - 000151552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\t2embed.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-05 19:31 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpk.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-05 19:30 - 000100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontsub.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-05 19:30 - 000046080 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-05 19:30 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dciman32.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-05 19:11 - 000111104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\t2embed.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-05 19:11 - 000071168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-05 19:11 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\lpk.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-05 19:11 - 000010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dciman32.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-05 18:50 - 000034304 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:21 - 000213736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdyboost.sys
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:21 - 000114408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\consent.exe
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000324096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FWPUCLNT.DLL
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000264704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\P2P.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDist.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000131584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistWSDDiscoProv.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000120320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcnApi.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000108544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icfupgd.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000101376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fdWCN.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000095744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rascfg.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000084480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\INETRES.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasdiag.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlaapi.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appinfo.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ndptsp.tsp
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000053760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmicres.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000051200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistHttpTrans.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kmddsp.tsp
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasmxs.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000039424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\traffic.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasser.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleres.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcnEapPeerProxy.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcnEapAuthProxy.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wfapigp.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wshqos.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wshnetbs.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comcat.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:18 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6r.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:00 - 000304640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\taskcomp.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:00 - 000276992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wcncsvc.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:00 - 000217600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\P2P.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:00 - 000216576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FWPUCLNT.DLL
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:00 - 000139776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PeerDist.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:00 - 000084480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\INETRES.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:00 - 000081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fdWCN.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:00 - 000081408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rascfg.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:00 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rasdiag.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:00 - 000052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nlaapi.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:00 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ndptsp.tsp
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:00 - 000033280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\traffic.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:00 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleres.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 05:00 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6r.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:59 - 000309760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\actxprxy.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:55 - 000131584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pacer.sys
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:55 - 000088576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wanarp.sys
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:55 - 000058368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndproxy.sys
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:55 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netbios.sys
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:55 - 000024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndistapi.sys
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:54 - 000077312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mpsdrv.sys
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:47 - 000244224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmicsvc.exe
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:46 - 000128512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IcCoinstall.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:46 - 000051712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmictimeprovider.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:43 - 000086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcnApi.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:43 - 000038912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kmddsp.tsp
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:43 - 000033280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rasmxs.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:43 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rasser.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:43 - 000020480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcnEapPeerProxy.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:43 - 000019968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcnEapAuthProxy.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:43 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wfapigp.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:43 - 000013824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wshqos.dll
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:42 - 000168448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srvnet.sys
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:41 - 000106496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
   2018-04-01 12:38 - 2018-01-01 04:41 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comcat.dll
   2018-04-01 12:38 - 2017-12-05 20:36 - 000625664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mscms.dll
   2018-04-01 12:38 - 2017-12-05 20:36 - 000250880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icm32.dll
   2018-04-01 12:38 - 2017-12-05 20:36 - 000229376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wintrust.dll
   2018-04-01 12:38 - 2017-12-05 20:36 - 000190976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptsvc.dll
   2018-04-01 12:38 - 2017-12-05 20:36 - 000141824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptnet.dll
   2018-04-01 12:38 - 2017-12-05 20:36 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TabSvc.dll
   2018-04-01 12:38 - 2017-12-05 20:36 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcsPlugInService.dll
   2018-04-01 12:38 - 2017-12-05 20:08 - 000481792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mscms.dll
   2018-04-01 12:38 - 2017-12-05 20:08 - 000215040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\icm32.dll
   2018-04-01 12:38 - 2017-12-05 20:08 - 000179200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wintrust.dll
   2018-04-01 12:38 - 2017-12-05 20:08 - 000145920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptsvc.dll
   2018-04-01 12:38 - 2017-12-05 20:08 - 000135168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WinSCard.dll
   2018-04-01 12:38 - 2017-12-05 20:08 - 000106496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptnet.dll
   2018-04-01 12:38 - 2017-12-05 18:49 - 000032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcsPlugInService.dll
   2018-04-01 12:30 - 2018-04-01 12:30 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\AppData\Roaming\AVAST Software
   2018-04-01 12:28 - 2018-04-01 12:28 - 000001922 _____ C:\Users\Public\Desktop\Avast Free Antivirus.lnk
   2018-04-01 12:28 - 2018-04-01 12:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVAST Software
   2018-04-01 12:26 - 2018-04-13 07:28 - 000003910 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Avast Emergency Update
   2018-04-01 12:25 - 2018-04-13 07:28 - 000147224 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
   2018-04-01 12:25 - 2018-04-13 07:26 - 001026696 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSnx.sys
   2018-04-01 12:25 - 2018-04-13 07:26 - 000460520 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSP.sys
   2018-04-01 12:25 - 2018-04-13 07:26 - 000380528 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswVmm.sys
   2018-04-01 12:25 - 2018-04-13 07:26 - 000227784 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHdsKe.sys
   2018-04-01 12:25 - 2018-04-13 07:26 - 000205976 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswStm.sys
   2018-04-01 12:25 - 2018-04-13 07:26 - 000196640 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswArPot.sys
   2018-04-01 12:25 - 2018-04-13 07:26 - 000111352 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRdr2.sys
   2018-04-01 12:25 - 2018-04-13 07:26 - 000084368 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRvrt.sys
   2018-04-01 12:25 - 2018-04-13 07:26 - 000046968 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHwid.sys
   2018-04-01 12:25 - 2018-04-01 12:21 - 000343752 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbloga.sys
   2018-04-01 12:25 - 2018-04-01 12:21 - 000227504 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsdrivera.sys
   2018-04-01 12:25 - 2018-04-01 12:21 - 000199440 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsha.sys
   2018-04-01 12:25 - 2018-04-01 12:21 - 000057680 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbuniva.sys
   2018-04-01 12:23 - 2018-04-01 12:23 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\AVAST Software
   2018-04-01 11:45 - 2018-04-13 03:45 - 000000510 _____ C:\Windows\Tasks\SUPERAntiSpyware Scheduled Task 91abd3e0-5990-4aa4-ba5f-3e0e60b47fa2.job
   2018-04-01 11:45 - 2018-04-13 02:00 - 000000510 _____ C:\Windows\Tasks\SUPERAntiSpyware Scheduled Task 2636bd95-9cca-4d29-aa0d-132b9a2981d6.job
   2018-04-01 11:45 - 2018-04-01 11:45 - 000003584 _____ C:\Windows\System32\Tasks\SUPERAntiSpyware Scheduled Task 2636bd95-9cca-4d29-aa0d-132b9a2981d6
   2018-04-01 11:45 - 2018-04-01 11:45 - 000003510 _____ C:\Windows\System32\Tasks\SUPERAntiSpyware Scheduled Task 91abd3e0-5990-4aa4-ba5f-3e0e60b47fa2
   2018-04-01 11:45 - 2018-04-01 11:45 - 000001808 _____ C:\Users\Public\Desktop\SUPERAntiSpyware Professional.lnk
   2018-04-01 11:45 - 2018-04-01 11:45 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\AppData\Roaming\SUPERAntiSpyware.com
   2018-04-01 11:45 - 2018-04-01 11:45 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SUPERAntiSpyware
   2018-04-01 11:44 - 2018-04-06 16:04 - 000000000 ____D C:\Program Files\SUPERAntiSpyware
   2018-04-01 11:44 - 2018-04-01 11:44 - 000000000 ____D C:\ProgramData\SUPERAntiSpyware.com
   2018-04-01 11:42 - 2018-04-01 11:44 - 032580552 _____ (SUPERAntiSpyware) C:\Users\Denis\Desktop\SUPERAntiSpywarePro.exe
   2018-04-01 11:38 - 2018-04-01 11:38 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\appmgmt
   2018-04-01 11:31 - 2018-04-01 11:31 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\AppData\Local\Chromium
   2018-04-01 11:03 - 2018-04-01 11:03 - 000253664 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
   2018-04-01 11:03 - 2018-04-01 11:03 - 000001867 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
   2018-04-01 11:03 - 2018-04-01 11:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
   2018-04-01 11:02 - 2018-03-19 12:57 - 000076192 _____ C:\Windows\system32\Drivers\mbae64.sys
   2018-04-01 11:00 - 2018-04-01 11:00 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
   2018-04-01 11:00 - 2018-04-01 11:00 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
   2018-04-01 10:58 - 2018-04-01 10:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\5TK02URXOS
   2018-04-01 10:56 - 2018-04-01 11:34 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\AppData\Roaming\w1ue4fa2w2e
   2018-04-01 10:55 - 2018-04-01 11:34 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\AppData\Roaming\udvovefa0ze
   2018-04-01 10:55 - 2018-04-01 11:34 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\AppData\Roaming\h2g3qje1ew5
   2018-04-01 10:55 - 2018-04-01 10:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\VS2P538RN4
   2018-04-01 10:51 - 2018-04-01 10:51 - 000000290 __RSH C:\Users\Denis\ntuser.pol
   2018-04-01 10:48 - 2018-04-07 14:06 - 000000000 ____D C:\ProgramData\10b45edb-3473-4b10-b57e-0ad402f4c858
   2018-04-01 10:46 - 2018-04-01 11:34 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\AppData\Roaming\yoasfgt1ylr
   2018-04-01 10:46 - 2018-04-01 10:46 - 000000000 ____D C:\Program Files\JC60L5XO5O
   2018-04-01 10:46 - 2018-04-01 10:46 - 000000000 ____D C:\Program Files\7JP1TF3RPR
   2018-04-01 10:45 - 2018-04-01 11:34 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\AppData\Roaming\qzoaexvthyw
   2018-04-01 10:45 - 2018-04-01 11:34 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\AppData\Roaming\l4vhnklvv4b
   2018-04-01 10:42 - 2018-04-01 10:42 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\AppData\Roaming\4fypyupwbhn
   2018-04-01 10:41 - 2018-04-07 14:05 - 000000000 ____D C:\Browse
   2018-04-01 10:41 - 2018-04-01 11:33 - 000000000 ____D C:\Applications
   2018-04-01 10:41 - 2018-04-01 10:41 - 000000000 ____D C:\Winsys
   2018-04-01 10:40 - 2018-04-01 11:10 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Sikimi
   2018-04-01 10:40 - 2018-04-01 10:40 - 000000000 ____D C:\Program Files\My Program
   2018-04-01 10:38 - 2018-04-01 11:10 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\AppData\Local\GenericTools
   2018-04-01 10:38 - 2018-04-01 10:38 - 001986226 _____ C:\Users\Denis\AppData\Local\Inis.tst
   2018-04-01 10:37 - 2018-04-01 11:04 - 000929792 _____ C:\Users\Denis\AppData\Local\sham.db
   2018-04-01 10:37 - 2018-04-01 10:37 - 000140800 _____ C:\Users\Denis\AppData\Local\installer.dat
   2018-04-01 10:36 - 2018-04-01 15:43 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AVAST Software
   2018-04-01 10:36 - 2018-04-01 10:36 - 000000000 ____D C:\Program Files\AVAST Software
   2018-03-31 17:51 - 2018-04-11 07:29 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\Downloads\BangBros18 - Emma Hix - Blonde Makes Juan Fuck Her Hard
   2018-03-31 17:51 - 2018-03-31 17:51 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\Downloads\VW Golf 4 (1997+)
   2018-03-25 20:22 - 2018-03-25 20:24 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\Desktop\gh
   2018-03-24 00:04 - 2018-03-24 00:04 - 000043872 _____ (Connectify) C:\Windows\system32\Drivers\cnnctfy3.sys
   2018-03-24 00:04 - 2018-03-24 00:04 - 000036736 _____ (Connectify) C:\Windows\system32\Drivers\cfywlan1.sys
   2018-03-24 00:01 - 2018-03-24 00:02 - 016026232 _____ (Connectify) C:\Users\Denis\Desktop\Connectify2018Installer.exe
   2018-03-21 11:38 - 2018-03-21 11:38 - 000192408 _____ C:\Windows\system32\Drivers\butldsk.sys
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-04-15 13:26 - 2018-01-12 17:39 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\AppData\Roaming\AIMP
   2018-04-15 10:43 - 2009-07-14 07:45 - 000021280 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-04-15 10:43 - 2009-07-14 07:45 - 000021280 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-04-15 10:35 - 2017-12-06 14:35 - 000000000 __SHD C:\Users\Denis\IntelGraphicsProfiles
   2018-04-15 10:35 - 2009-07-14 08:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-04-14 21:31 - 2017-12-02 22:27 - 000003834 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1512242838
   2018-04-14 21:31 - 2017-12-02 22:24 - 000000000 ____D C:\Program Files\Opera
   2018-04-14 21:25 - 2017-12-02 23:41 - 000004738 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
   2018-04-14 21:07 - 2009-07-14 08:13 - 000781790 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-04-14 21:07 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-04-13 03:22 - 2017-12-07 12:43 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
   2018-04-13 03:06 - 2017-12-07 15:19 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
   2018-04-13 03:01 - 2017-12-07 15:19 - 136971704 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT-KB890830.exe
   2018-04-13 03:01 - 2017-12-02 20:46 - 136971704 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
   2018-04-11 10:53 - 2017-12-11 23:51 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\Downloads\new
   2018-04-10 18:05 - 2018-01-21 13:58 - 000804864 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
   2018-04-10 18:05 - 2018-01-21 13:58 - 000144896 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2018-04-10 18:05 - 2018-01-21 13:58 - 000004474 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier
   2018-04-10 18:05 - 2018-01-21 13:58 - 000004324 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
   2018-04-10 18:05 - 2018-01-21 13:58 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
   2018-04-10 18:05 - 2018-01-21 13:58 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
   2018-04-10 18:01 - 2018-03-01 14:27 - 000000000 ___HD C:\Users\Denis\Desktop\.picasaoriginals
   2018-04-07 15:10 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
   2018-04-07 10:30 - 2017-12-28 15:27 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\AppData\Roaming\EurekaLog
   2018-04-06 23:02 - 2017-12-02 22:26 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\AppData\Roaming\uTorrent
   2018-04-06 18:40 - 2017-12-25 17:35 - 000000000 ____D C:\Users\Denis\AppData\LocalLow\Mozilla
   2018-04-06 18:32 - 2017-12-25 17:34 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
   2018-04-02 16:28 - 2009-07-14 07:45 - 000268392 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-04-01 16:05 - 2017-12-07 11:14 - 000774404 _____ C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
   2018-04-01 11:32 - 2017-12-02 20:48 - 000001393 _____ C:\Users\Denis\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
   2018-04-01 11:23 - 2017-12-28 15:53 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Ashampoo
   2018-04-01 10:51 - 2017-12-02 20:47 - 000000000 ____D C:\Users\Denis
   2018-04-01 10:46 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ___HD C:\Windows\system32\GroupPolicy
   2018-04-01 10:39 - 2009-07-14 08:32 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer
   2018-04-01 10:38 - 2017-12-27 16:26 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2018-04-01 10:38 - 2018-04-01 10:38 - 001986226 _____ () C:\Users\Denis\AppData\Local\Inis.tst
   2018-04-01 10:37 - 2018-04-01 10:37 - 000140800 _____ () C:\Users\Denis\AppData\Local\installer.dat
   2018-04-01 10:37 - 2018-04-01 11:04 - 000929792 _____ () C:\Users\Denis\AppData\Local\sham.db
   Some files in TEMP:
   ====================
   2017-10-24 03:51 - 2017-10-24 03:51 - 000164424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\Denis\AppData\Local\Temp\atl110.dll
   2015-09-22 20:06 - 2015-09-22 20:06 - 002382216 _____ (Mooii) C:\Users\Denis\AppData\Local\Temp\GoogleSetup.exe
   2017-10-24 03:51 - 2017-10-24 03:51 - 000069632 _____ () C:\Users\Denis\AppData\Local\Temp\HwInfo.dll
   2016-10-07 06:26 - 2016-10-07 06:26 - 000270336 _____ () C:\Users\Denis\AppData\Local\Temp\NSISPromotionEx.dll
   2018-04-01 10:41 - 2018-04-01 10:52 - 048475773 _____ (My Company, Inc.                                            ) C:\Users\Denis\AppData\Local\Temp\setupsb.exe
   2017-12-03 00:07 - 2017-08-29 03:30 - 000070656 _____ () C:\Users\Denis\AppData\Local\Temp\ShellHook.dll
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-04-15 11:30
   ==================== End of FRST.txt ============================

   Addition.txt
  • от pyrpyl
   Здравейте, от няколко дни антивирусната при стартиране ми изкарва следното съобщение(прилагам снимка).
    
    
   След премахването на файла, при стартирането следващият път ми изкарва същото съобщение и така...... Не виждам видима промяна в работата на машината. Прилагам логовете от сканирането
    
   :Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 14.03.2018
   Ran by Pyrpyl_HP (administrator) on PYRPYL_HP-PC (11-04-2018 18:30:44)
   Running from C:\Download
   Loaded Profiles: Pyrpyl_HP (Available Profiles: Pyrpyl_HP)
   Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (Enigma Software Group USA, LLC.) C:\Program Files (x86)\Enigma Software Group\SpyHunter\SH4Service.exe
   (AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
   (IDT, Inc.) C:\Program Files\IDT\WDM\stacsv64.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
   (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\System32\hpservice.exe
   (AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
   (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
   (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avfwsvc.exe
   (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
   (IVT Corporation) C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BlueSoleilCS.exe
   (Hewlett-Packard Company) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\HPDrvMntSvc.exe
   (Hewlett-Packard Company) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Hotkey Support\HPHotkeyMonitor.exe
   (Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
   (Symantec Corporation) C:\Program Files (x86)\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE
   () C:\Program Files (x86)\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe
   (PDF Complete Inc) C:\Program Files (x86)\PDF Complete\pdfsvc.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe
   (Validity Sensors, Inc.) C:\Windows\System32\vcsFPService.exe
   (Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
   (Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVCM.EXE
   (Sony) C:\Program Files\Sony\Xperia Companion\Service\XperiaCompanionService.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
   (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avshadow.exe
   (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avmailc7.exe
   (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avwebg7.exe
   (Hewlett-Packard Company) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\rundll32.exe
   (Symantec) C:\Program Files (x86)\Norton Ghost\Shared\Drivers\SymSnapServicex64.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
   (IVT Corporation) C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BsHelpCS.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
   (IDT, Inc.) C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe
   (IrisTech) C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Iris\Iris.exe
   (Sony) C:\Program Files (x86)\Sony\Xperia Companion\XperiaCompanionAgent.exe
   (AMD) C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\HydraVision\HydraDM.exe
   (AMD) C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\HydraVision\HydraDM64.exe
   (Hewlett-Packard Company) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP 3D DriveGuard\AccelerometerSt.exe
   (IVT Corporation) C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BtTray.exe
   (Hewlett-Packard Company) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Hotkey Support\QLBController.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe
   () C:\Windows\SysWOW64\x86.exe
   (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
   (Samsung Electronics Co., Ltd.) C:\Program Files (x86)\Samsung\AllShare\AllShareDMS\AllShareDMS.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IMSS\PrivacyIconClient.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Avira Operations GmbH & Co. KG) C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\usrreq.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [IAStorIcon] => C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [286056 2013-07-30] (Intel Corporation)
   HKLM\...\Run: [SysTrayApp] => C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe [1703424 2013-11-07] (IDT, Inc.)
   HKLM\...\Run: [Keyboard Suite Daemon] => C:\Windows\system32\xManager\PELKBD.EXE
   HKLM\...\Run: [TPMXKST KB Suite Daemon] => C:\Windows\system32\xManager\PKSKBD.EXE
   HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
   HKLM-x32\...\Run: [AccelerometerSysTrayApplet] => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP 3D DriveGuard\AccelerometerST.exe [77088 2013-10-16] (Hewlett-Packard Company)
   HKLM-x32\...\Run: [BtTray] => C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BtTray.exe [388344 2013-12-25] (IVT Corporation)
   HKLM-x32\...\Run: [IMSS] => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IMSS\PIconStartup.exe [134616 2013-12-10] (Intel Corporation)
   HKLM-x32\...\Run: [QLBController] => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Hotkey Support\QLBController.exe [336672 2014-05-16] (Hewlett-Packard Company)
   HKLM-x32\...\Run: [USB3MON] => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe [292848 2013-12-20] (Intel Corporation)
   HKLM-x32\...\Run: [x86] => C:\Windows\SysWOW64\x86.exe [26624 2013-08-09] ()
   HKLM-x32\...\Run: [HP HD Webcam Driver_Monitor] => C:\Program Files (x86)\HP HD Webcam Driver\monitor.exe
   HKLM-x32\...\Run: [avgnt] => C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe [777392 2016-12-15] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   HKLM-x32\...\Run: [PDF Complete] => C:\Program Files (x86)\PDF Complete\pdfsty.exe [1194048 2018-02-01] (PDF Complete Inc)
   HKLM\...\RunOnce: [Uninstall] => C:\Windows\system32\pmuninst.exe /DeleteSelf********䄐z**້䈁**匙﷡߾*************Ȃ***້䈁**********䢖睄********Ȃ***ĵ***********້䈁**ᕰv߾*p*********************************』***墑睃**້䈁**ᕰv߾*ꑀ***�睅******ゔv߾* (the data entry has 311 more characters).
   Winlogon\Notify\igfxcui: igfxdev.dll [X]
   HKU\S-1-5-21-993510031-3225739286-1372905849-1000\...\Run: [Iris] => C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Iris\Iris.exe [7589376 2017-01-01] (IrisTech)
   HKU\S-1-5-21-993510031-3225739286-1372905849-1000\...\Run: [XperiaCompanionAgent] => C:\Program Files (x86)\Sony\Xperia Companion\XperiaCompanionAgent.exe [2102112 2017-11-09] (Sony)
   HKU\S-1-5-21-993510031-3225739286-1372905849-1000\...\Run: [HydraVisionDesktopManager] => C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\HydraVision\HydraDM.exe [1967616 2014-04-17] (AMD)
   HKU\S-1-5-21-993510031-3225739286-1372905849-1000\...\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_29_0_0_113_pepper.exe [1362432 2018-03-18] (Adobe Systems Incorporated)
   HKU\S-1-5-21-993510031-3225739286-1372905849-1000\...\MountPoints2: {0561ff80-a839-11e7-9000-a01d48a8ba41} - F:\Password.exe
   HKU\S-1-5-21-993510031-3225739286-1372905849-1000\...\MountPoints2: {13bd9843-7c87-11e6-89f9-fc4dd454ccdd} - F:\LaunchU3.exe -a
   HKU\S-1-5-21-993510031-3225739286-1372905849-1000\...\MountPoints2: {2ddd6712-3309-11e7-a61c-a01d48a8ba41} - F:\Startme.exe
   HKU\S-1-5-21-993510031-3225739286-1372905849-1000\...\MountPoints2: {f2deb810-5a1a-11e5-91fa-a01d48a8ba41} - F:\AutoRun.exe
   HKU\S-1-5-21-993510031-3225739286-1372905849-1000\...\Winlogon: [Shell] C:\Windows\explorer.exe [3229696 2016-08-29] (Microsoft Corporation) <==== ATTENTION
   GroupPolicy: Restriction <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 172.16.1.1
   Tcpip\..\Interfaces\{E3DE5057-8568-4811-8439-B2FF78B3C830}: [DhcpNameServer] 172.16.1.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://search.avira.net/#web/result?source=art&q=
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://search.avira.net/#web/result?source=art&q=
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxps://search.avira.net/#web/result?source=art&q=
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxps://search.avira.net/#web/result?source=art&q=
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxps://search.avira.net/#web/result?source=art&q=
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxps://search.avira.net/#web/result?source=art&q=
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxps://search.avira.net/#web/result?source=art&q=
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxps://search.avira.net/#web/result?source=art&q=
   HKU\S-1-5-21-993510031-3225739286-1372905849-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://ruse-news.com/
   HKU\S-1-5-21-993510031-3225739286-1372905849-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxps://search.avira.net/#web/result?source=art&q=
   HKU\S-1-5-21-993510031-3225739286-1372905849-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxps://search.avira.net/#web/result?source=art&q=
   SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = 
   SearchScopes: HKLM -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
   SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
   SearchScopes: HKLM-x32 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
   BHO: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2010-01-21] (Microsoft Corporation)
   BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_45\bin\ssv.dll [2015-04-16] (Oracle Corporation)
   BHO: Windows Live ID Sign-in Helper -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17] (Microsoft Corp.)
   BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2010-01-16] (Microsoft Corporation)
   BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_45\bin\jp2ssv.dll [2015-04-16] (Oracle Corporation)
   BHO-x32: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2010-01-21] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Windows Live ID Sign-in Helper -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2012-07-17] (Microsoft Corp.)
   BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2010-01-16] (Microsoft Corporation)
   Handler: gopher - {79eac9e4-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} -  No File
   Handler-x32: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Skype\Skype4COM.dll [2017-07-18] (Skype Technologies)
   FireFox:
   ========
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_24_0_0_221.dll [2017-02-15] ()
   FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.45.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_45\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2015-04-16] (Oracle Corporation)
   FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.45.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_45\bin\plugin2\npjp2.dll [2015-04-16] (Oracle Corporation)
   FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll [2017-05-04] ( Microsoft Corporation)
   FF Plugin: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_24_0_0_221.dll [2017-02-15] ()
   FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=4.0.5 -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll [2013-12-10] (Intel Corporation)
   FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll [2013-12-10] (Intel Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll [2017-05-03] ( Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\NPSPWRAP.DLL [2010-01-10] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/WLPG,version=16.4.3528.0331 -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll [2014-03-31] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-11-13] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-11-13] (Google Inc.)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-993510031-3225739286-1372905849-1000: @unity3d.com/UnityPlayer,version=1.0 -> C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\LocalLow\Unity\WebPlayer\loader\npUnity3D32.dll [2015-12-07] (Unity Technologies ApS)
   Chrome: 
   =======
   CHR DefaultProfile: Default
   CHR HomePage: Default -> hxxp://ruse-news.com/
   CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://ruse-news.com/"
   CHR Profile: C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-04-11]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-12]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-11-16]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-11-16]
   CHR Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb [2018-01-27]
   CHR Extension: (Google Търсене) - C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-11-16]
   CHR Extension: (Tampermonkey) - C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dhdgffkkebhmkfjojejmpbldmpobfkfo [2018-01-09]
   CHR Extension: (Електронни таблици от Google) - C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2015-11-16]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2016-03-15]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-07]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-11-16]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-03-24]
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [bcppagjoiockigjlojpeiggninmghfim] - C:\Program Files (x86)\Bigasoft\Video Downloader\extensions\3.8.14.5499\BVDChromeExt.crx [2015-05-02]
   Opera: 
   =======
   StartMenuInternet: (HKLM) Opera - G:\Programs\Opera 12.17\Opera.exe hxxp://www.oursurfing.com/?type=sc&ts=1430546455&z=b64b22ea9949ec1e8149b57g7z9cfebwfz1qbz0q1e&from=exp&uid=HGSTXHTS541010A9E680_JDA000CCHDDD2SHDDD2SX
   StartMenuInternet: (HKLM) OperaStable - G:\Programs\Opera\Launcher.exe
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 AntiVirFirewallService; C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avfwsvc.exe [1053968 2016-12-15] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   R2 AntiVirMailService; C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avmailc7.exe [871584 2016-12-15] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   R2 AntiVirSchedulerService; C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe [465832 2016-12-15] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   R2 AntiVirService; C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe [465832 2016-12-15] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   R2 AntiVirWebService; C:\Program Files (x86)\Avira\AntiVir Desktop\avwebg7.exe [1047744 2016-12-15] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   R2 BlueSoleilCS; C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BlueSoleilCS.exe [1579880 2013-12-27] (IVT Corporation)
   R3 BsHelpCS; C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BsHelpCS.exe [145656 2013-12-16] (IVT Corporation)
   S3 GenericMount Helper Service; C:\Program Files (x86)\Norton Ghost\Shared\Drivers\GenericMountHelperx64.exe [2227216 2010-02-12] (Symantec)
   R2 hpHotkeyMonitor; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Hotkey Support\HPHotkeyMonitor.exe [683296 2014-05-16] (Hewlett-Packard Company)
   R3 hpqwmiex; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe [1006424 2013-01-23] (Hewlett-Packard Company) [File not signed]
   R2 IAStorDataMgrSvc; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [14696 2013-07-30] (Intel Corporation)
   R2 igfxCUIService1.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [362880 2018-01-24] (Intel Corporation)
   R2 Intel(R) Capability Licensing Service Interface; c:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [747520 2013-08-27] (Intel(R) Corporation) [File not signed]
   S3 Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface; c:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe [828376 2013-08-27] (Intel(R) Corporation)
   R2 Intel(R) ME Service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe [131544 2013-12-10] (Intel Corporation)
   R2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [169432 2013-12-10] (Intel Corporation)
   S3 LiveUpdate; C:\Program Files (x86)\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_2.EXE [2999664 2007-09-12] (Symantec Corporation)
   R2 Norton Ghost; C:\Program Files (x86)\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe [4590432 2010-03-03] (Symantec Corporation)
   R2 PassThru Service; C:\Program Files (x86)\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe [166912 2013-10-17] () [File not signed]
   R2 pdfcDispatcher; C:\Program Files (x86)\PDF Complete\pdfsvc.exe [1795136 2018-02-01] (PDF Complete Inc)
   R2 SpyHunter 4 Service; C:\Program Files (x86)\Enigma Software Group\SpyHunter\SH4Service.exe [770432 2014-01-09] (Enigma Software Group USA, LLC.)
   R2 STacSV; C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe [340480 2013-11-07] (IDT, Inc.) [File not signed]
   R3 SymSnapService; C:\Program Files (x86)\Norton Ghost\Shared\Drivers\SymSnapServicex64.exe [2963960 2009-09-21] (Symantec)
   R2 SynTPEnhService; C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe [255584 2017-08-19] (Synaptics Incorporated)
   S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Corporation)
   R2 XperiaCompanionService; C:\Program Files\Sony\Xperia Companion\Service\XperiaCompanionService.exe [2201440 2017-11-09] (Sony)
   S3 Symantec SymSnap VSS Provider; C:\Windows\system32\dllhost.exe /Processid:{7C6B734B-F40D-4C7E-9C4C-95715C0D84F9}
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R0 amdkmpfd; C:\Windows\System32\DRIVERS\amdkmpfd.sys [36608 2013-12-13] (Advanced Micro Devices, Inc.)
   R3 avfwim; C:\Windows\System32\DRIVERS\avfwim.sys [114608 2014-11-24] (Avira GmbH)
   R1 avfwot; C:\Windows\System32\DRIVERS\avfwot.sys [141376 2014-11-24] (Avira GmbH)
   R2 avgntflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\avgntflt.sys [167704 2016-12-15] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   R1 avipbb; C:\Windows\System32\DRIVERS\avipbb.sys [139272 2016-12-15] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   R1 avkmgr; C:\Windows\System32\DRIVERS\avkmgr.sys [28600 2014-11-24] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   R2 avnetflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\avnetflt.sys [44088 2015-07-27] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
   S3 BstkDrv; C:\Program Files (x86)\BlueStacks\BstkDrv.sys [269408 2018-02-21] (Bluestack System Inc. )
   S3 BthL2caScoIfSrv; C:\Windows\System32\Drivers\BtL2caScoIf.sys [54064 2013-04-26] (Ralink Corporation)
   S3 btUrbFilterDrv; C:\Windows\System32\Drivers\IvtUrbBtFlt.sys [50272 2013-12-16] (Ralink Corporation)
   R1 CLVirtualDrive; C:\Windows\System32\DRIVERS\CLVirtualDrive.sys [90608 2011-12-26] (CyberLink)
   S3 esgiguard; C:\Program Files (x86)\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [14872 2014-01-07] ()
   S3 EsgScanner; C:\Windows\SysWOW64\DRIVERS\EsgScanner.sys [19984 2012-06-22] ()
   S3 FileDisk; C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Temp\filedisk.sys [9216 2004-08-09] (Bo Brantén) [File not signed] <==== ATTENTION
   R3 GenericMount; C:\Windows\System32\DRIVERS\GenericMount.sys [66608 2010-02-12] (Symantec Corporation)
   S3 HtcVCom32; C:\Windows\System32\DRIVERS\HtcVComV64.sys [121800 2010-03-08] (QUALCOMM Incorporated)
   R0 iaStorF; C:\Windows\System32\DRIVERS\iaStorF.sys [28008 2013-07-30] (Intel Corporation)
   R3 m76usb; C:\Windows\System32\DRIVERS\m76usb.sys [539848 2014-02-12] (Ralink Technology Corp.)
   R3 MEIx64; C:\Windows\System32\DRIVERS\TeeDriverx64.sys [100312 2013-12-10] (Intel Corporation)
   R3 netr28x; C:\Windows\System32\DRIVERS\netr28x.sys [2473616 2014-12-10] (MediaTek Inc.)
   R2 NPF; C:\Windows\SysWOW64\Drivers\npf64.sys [36600 2016-08-17] (Riverbed Technology, Inc.)
   S3 pwdrvio; C:\Windows\system32\pwdrvio.sys [19912 2009-12-21] ()
   S3 pwdspio; C:\Windows\system32\pwdspio.sys [13264 2009-12-21] ()
   S3 RTSPER; C:\Windows\System32\DRIVERS\RtsPer.sys [476888 2014-03-21] (Realsil Semiconductor Corporation)
   S3 SmbDrvI; C:\Windows\System32\DRIVERS\Smb_driver_Intel.sys [34544 2013-10-25] (Synaptics Incorporated)
   R3 SPUVCbv; C:\Windows\System32\Drivers\SPUVCbv_x64.sys [700128 2015-06-16] (Sunplus)
   R0 symsnap; C:\Windows\System32\DRIVERS\symsnap.sys [170032 2009-09-21] (StorageCraft)
   S3 VProEventMonitor; C:\Windows\System32\DRIVERS\vproeventmonitor.sys [20528 2009-09-21] (Symantec Corporation)
   S3 massfilter; system32\drivers\massfilter.sys [X]
   S3 SliceDisk5; \??\C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Temp\FindAndMount\slicedisk-x64.sys [X] <==== ATTENTION
   S3 Synth3dVsc; System32\drivers\synth3dvsc.sys [X]
   S3 tsusbhub; system32\drivers\tsusbhub.sys [X]
   U2 V2iMount; no ImagePath
   S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
   S3 ZTEusbmdm6k; system32\DRIVERS\ZTEusbmdm6k.sys [X]
   S3 ZTEusbnmea; system32\DRIVERS\ZTEusbnmea.sys [X]
   S3 ZTEusbser6k; system32\DRIVERS\ZTEusbser6k.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-04-11 18:30 - 2018-04-11 18:30 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-04-09 08:57 - 2018-04-09 08:57 - 000000000 ____D C:\iVMS-4200
   2018-04-07 16:43 - 2018-04-07 16:43 - 000000000 ____D C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\cache
   2018-04-07 09:19 - 2018-04-07 09:19 - 000937343 _____ C:\Users\Pyrpyl_HP\Desktop\zzp_jan_2017.pdf
   2018-03-24 19:28 - 2018-03-24 19:28 - 000776380 _____ C:\Users\Pyrpyl_HP\Desktop\rez_240318.pdf
   2018-03-23 07:26 - 2018-04-11 18:05 - 000000000 __SHD C:\Users\Pyrpyl_HP\IntelGraphicsProfiles
   2018-03-23 00:45 - 2018-04-11 18:03 - 000065536 _____ C:\Windows\system32\spu_storage.bin
   2018-03-23 00:11 - 2018-03-23 00:11 - 130364688 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT-KB890830.exe
   2018-03-23 00:03 - 2017-04-28 01:50 - 003550208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_47.dll
   2018-03-23 00:03 - 2017-04-12 16:05 - 004296704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_47.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 04:48 - 025739264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 04:34 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 04:21 - 000417280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 04:21 - 000088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 04:21 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 04:15 - 000054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 04:12 - 000615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 04:11 - 005780992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 04:11 - 000116224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 04:10 - 000814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 04:05 - 000969216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 03:56 - 000077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 03:52 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 03:38 - 000807936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 03:36 - 002134528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 03:36 - 001359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 03:35 - 015283712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 03:29 - 003241472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 03:26 - 020274176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 03:06 - 000499712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 03:05 - 000800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 03:05 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 03:04 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 03:00 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 02:58 - 000476160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 02:57 - 000662528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 02:57 - 000620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 02:43 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 02:42 - 004498944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 02:39 - 013680640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 02:35 - 002058752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 02:35 - 000694784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 02:34 - 001155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 02:22 - 002767872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
   2018-03-23 00:00 - 2018-02-14 02:16 - 000710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
   2018-03-23 00:00 - 2017-10-12 03:55 - 014635008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmp.dll
   2018-03-23 00:00 - 2017-10-12 03:37 - 011410944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmp.dll
   2018-03-23 00:00 - 2017-05-10 18:29 - 000192512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
   2018-03-23 00:00 - 2017-05-10 18:29 - 000098816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll
   2018-03-23 00:00 - 2017-05-10 18:14 - 002651136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
   2018-03-23 00:00 - 2017-05-10 18:12 - 000174080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuwebv.dll
   2018-03-23 00:00 - 2017-05-10 18:00 - 000093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wudriver.dll
   2018-03-23 00:00 - 2017-05-10 18:00 - 000035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapp.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 22:48 - 000395928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 21:57 - 000347288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 04:34 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 04:23 - 002900480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 04:22 - 000066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 04:21 - 000577536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 04:14 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 04:11 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 04:10 - 000816640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 04:02 - 000489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 03:56 - 000087552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdc.ocx
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 03:55 - 000107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 03:53 - 000199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 03:50 - 000315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 03:49 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 03:40 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 03:38 - 000726528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 03:17 - 001546240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 03:16 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 03:05 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 03:05 - 000047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 03:02 - 002294272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 03:00 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 02:57 - 000115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 02:50 - 000416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 02:47 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 02:46 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inseng.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 02:46 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdc.ocx
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 02:44 - 000168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 02:43 - 000279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 02:42 - 000130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\occache.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 02:37 - 000230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-02-14 02:18 - 001314304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-15 22:59 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tzres.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-15 22:40 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tzres.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:46 - 000631680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:44 - 005581544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:44 - 001894120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:44 - 000708328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:44 - 000377064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netio.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:44 - 000371432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clfs.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:44 - 000287976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:44 - 000262376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hal.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:44 - 000154856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:44 - 000095464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 001460736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 001212928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 001163264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000880640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000731648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000484864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StructuredQuery.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certcli.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000419840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000407040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scesrv.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000361984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000345600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000312320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000190464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpchttp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcrypt.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\setbcdlocale.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidapi.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptbase.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidsvc.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:33 - 001665384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:29 - 004014312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:29 - 003959016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:27 - 004834816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xpsrchvw.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:27 - 001314112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 001114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000666112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000644096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000554496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000363520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\StructuredQuery.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000342528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certcli.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000308224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\scesrv.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000261120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpchttp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcrypt.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\appidapi.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:26 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:16 - 003405824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xpsrchvw.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:16 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidclass.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:16 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidusb.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:15 - 000032896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidparse.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:11 - 000148480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidpolicyconverter.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:11 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:11 - 000017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidcertstorecheck.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:10 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:07 - 000338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:06 - 000296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:03 - 000159744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:02 - 000291328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:02 - 000129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:02 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:01 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 19:01 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 18:57 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptbase.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 18:57 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 18:57 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 18:57 - 000007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 18:57 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 18:56 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 18:56 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 18:56 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-12 18:56 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-11 19:41 - 001133568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdosys.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-11 19:22 - 000805376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cdosys.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-11 19:09 - 003224064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-05 19:31 - 000151552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\t2embed.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-05 19:31 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpk.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-05 19:30 - 000100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontsub.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-05 19:30 - 000046080 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-05 19:30 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dciman32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-05 19:25 - 000383720 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-05 19:14 - 000309480 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-05 19:11 - 000111104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\t2embed.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-05 19:11 - 000071168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-05 19:11 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\lpk.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-05 19:11 - 000010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dciman32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-05 18:50 - 000034304 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:21 - 001680616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:21 - 000948968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndis.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:21 - 000288488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fltMgr.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:21 - 000213736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdyboost.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:21 - 000114408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\consent.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 014183936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 002066432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ole32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 002004480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 001942016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\authui.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 001867776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 001741312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sysmain.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 001361408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistSvc.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 001110528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schedsvc.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000977408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcomm.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000961024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\actxprxy.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000863232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IKEEXT.DLL
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000842752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nshwfp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000828928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MPSSVC.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000749568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FirewallAPI.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000705024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BFE.DLL
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000512000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcss.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000473600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\taskcomp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000444928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winhttp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000439296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\p2psvc.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000366592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wcncsvc.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000327168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pnrpsvc.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000324096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FWPUCLNT.DLL
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000303104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlasvc.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000264704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\P2P.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncsi.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDist.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000131584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistWSDDiscoProv.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000120320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcnApi.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000108544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icfupgd.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000101376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fdWCN.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000095744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rascfg.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000084480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\INETRES.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasdiag.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlaapi.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appinfo.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ndptsp.tsp
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000053760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmicres.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000051200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistHttpTrans.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kmddsp.tsp
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasmxs.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000039424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\traffic.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasser.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleres.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcnEapPeerProxy.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcnEapAuthProxy.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wfapigp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wshqos.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wshnetbs.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comcat.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:18 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6r.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:04 - 000559616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spoolsv.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 012880384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 001499648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 001417728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ole32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 001390080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000741888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcomm.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000666624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nshwfp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000463360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FirewallAPI.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000351744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winhttp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000304640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\taskcomp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000276992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wcncsvc.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000217600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\P2P.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000216576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FWPUCLNT.DLL
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncsi.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000139776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PeerDist.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000084480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\INETRES.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fdWCN.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000081408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rascfg.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rasdiag.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nlaapi.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ndptsp.tsp
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000033280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\traffic.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleres.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 05:00 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6r.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:59 - 001806848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\authui.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:59 - 000309760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\actxprxy.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:55 - 000131584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pacer.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:55 - 000088576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wanarp.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:55 - 000058368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndproxy.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:55 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netbios.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:55 - 000024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndistapi.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:54 - 000077312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mpsdrv.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:50 - 000455680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winlogon.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:47 - 000244224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmicsvc.exe
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:46 - 000128512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IcCoinstall.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:46 - 000051712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmictimeprovider.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:43 - 000086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcnApi.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:43 - 000038912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kmddsp.tsp
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:43 - 000033280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rasmxs.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:43 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rasser.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:43 - 000020480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcnEapPeerProxy.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:43 - 000019968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcnEapAuthProxy.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:43 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wfapigp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:43 - 000013824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wshqos.dll
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:42 - 000460288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:42 - 000406016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv2.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:42 - 000168448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srvnet.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:41 - 000754176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\http.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:41 - 000106496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
   2018-03-22 23:59 - 2018-01-01 04:41 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comcat.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-21 09:27 - 000634312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-05 20:36 - 001484288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\crypt32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-05 20:36 - 000625664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mscms.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-05 20:36 - 000250880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icm32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-05 20:36 - 000229376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wintrust.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-05 20:36 - 000218112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSCard.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-05 20:36 - 000190976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptsvc.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-05 20:36 - 000141824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptnet.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-05 20:36 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TabSvc.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-05 20:36 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcsPlugInService.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-05 20:08 - 001176576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\crypt32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-05 20:08 - 000481792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mscms.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-05 20:08 - 000215040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\icm32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-05 20:08 - 000179200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wintrust.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-05 20:08 - 000145920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptsvc.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-05 20:08 - 000135168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WinSCard.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-05 20:08 - 000106496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptnet.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-05 19:04 - 000404992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wisptis.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-12-05 18:49 - 000032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcsPlugInService.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-11-04 18:31 - 000194048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\itircl.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-11-04 18:31 - 000170496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\itss.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-11-04 18:10 - 000158720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\itircl.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-11-04 18:10 - 000142336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\itss.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-11-02 19:55 - 000281600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iprtrmgr.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-11-02 19:55 - 000138240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rtm.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-11-02 19:55 - 000097792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mprdim.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-11-02 19:55 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iprtprio.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-11-02 18:11 - 000271360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iprtrmgr.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-11-02 18:11 - 000115200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rtm.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-11-02 18:11 - 000075264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mprdim.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-11-02 17:56 - 000008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iprtprio.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-18 05:06 - 000344064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbhub.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-18 05:06 - 000327168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbport.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-18 05:06 - 000099840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbccgp.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-18 05:06 - 000056320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbehci.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-18 05:06 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbuhci.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-18 05:06 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbohci.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-18 05:06 - 000007808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbd.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-17 02:04 - 001001984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gpedit.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-17 01:46 - 000953344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gpedit.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-17 00:55 - 000339968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msexcl40.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:55 - 012574720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmploc.DLL
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:55 - 002319872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tquery.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:55 - 002222080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssrch.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:55 - 002058240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Query.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:55 - 000778240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssvp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:55 - 000491520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssph.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:55 - 000288256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssphtb.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:55 - 000115200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssitlb.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:55 - 000099840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssprxy.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:55 - 000075264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msscntrs.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:55 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msshooks.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:55 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spwmp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:55 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msdxm.ocx
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:55 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxmasf.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:39 - 000591872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:38 - 000249856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:38 - 000113664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:37 - 012574208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmploc.DLL
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:37 - 001549824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tquery.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:37 - 001400320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssrch.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:37 - 001363968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Query.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:37 - 000666624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssvp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:37 - 000337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssph.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:37 - 000197120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssphtb.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:37 - 000104448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssitlb.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:37 - 000059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msscntrs.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:37 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssprxy.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:26 - 000427520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchIndexer.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:26 - 000164352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:25 - 000086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchFilterHost.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:25 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msshooks.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:24 - 000008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\spwmp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:24 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msdxm.ocx
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:24 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxmasf.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:20 - 000317440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdbss.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-10-12 03:20 - 000113152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\luafv.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-13 18:28 - 001068544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msctf.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-13 18:28 - 000886272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlansvc.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-13 18:28 - 000448512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlansec.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-13 18:28 - 000414208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlanmsm.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-13 18:28 - 000118784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlanhlp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-13 18:28 - 000113664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlanapi.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-13 18:09 - 000830464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msctf.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-13 18:09 - 000428032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlanmsm.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-13 18:09 - 000392704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlansec.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-13 18:09 - 000083968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlanhlp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-13 18:09 - 000080896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlanapi.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-13 18:05 - 000324608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nwifi.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-08 18:30 - 000405504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-08 18:10 - 000312832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-08 17:20 - 000640512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mswstr10.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-08 17:20 - 000008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msjint40.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 18:31 - 002851328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\themeui.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 18:12 - 002755072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\themeui.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000995272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000922432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ucrtbase.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000066400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000063840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000022368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000020832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000019808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000019808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000016224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000016224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000015712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000015712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000013664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000013664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-09-07 16:05 - 000011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-19 18:28 - 004121600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-19 18:28 - 000206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfps.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-19 18:28 - 000197120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shdocvw.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-19 18:28 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mferror.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-19 18:10 - 003209216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-19 18:10 - 000180224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shdocvw.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-19 18:10 - 000103424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfps.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-19 18:10 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mferror.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-19 18:08 - 000055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rrinstaller.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-19 18:08 - 000024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfpmp.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-19 17:57 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rrinstaller.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-19 17:57 - 000023040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfpmp.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-16 18:29 - 000806912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\usp10.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-16 18:10 - 000629760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\usp10.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-14 20:35 - 003203584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mmcndmgr.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-14 20:35 - 002150912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mmcndmgr.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-14 20:35 - 001032192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpcore.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-14 20:35 - 000827904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdpcore.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-14 20:35 - 000355328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mmcbase.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-14 20:35 - 000303104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mmcbase.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-14 20:35 - 000172544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cic.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-14 20:35 - 000131072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mmcshext.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-14 20:35 - 000128512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mmcshext.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-14 20:35 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icaapi.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-14 20:34 - 000211968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cic.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-14 00:45 - 000040448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tssecsrv.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-14 00:37 - 002144256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mmc.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-14 00:30 - 001401344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mmc.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:35 - 000757248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32spl.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:35 - 000346112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntprint.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:35 - 000313856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Wldap32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:35 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nsisvc.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:35 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winnsi.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:35 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nsi.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:34 - 000971776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\localspl.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:34 - 000166400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetpp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:34 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetppui.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:20 - 000071680 _____ C:\Windows\system32\PrintBrmUi.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:20 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntprint.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:20 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpnpinst.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:19 - 000497664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\win32spl.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:19 - 000299008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntprint.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:19 - 000271360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Wldap32.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:19 - 000016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winnsi.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:19 - 000008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nsi.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:12 - 000025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netbtugc.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:09 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntprint.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:03 - 000026624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netbtugc.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 09:00 - 000262656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netbt.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-08-11 08:58 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nsiproxy.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-29 17:56 - 000117248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tdx.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-21 17:26 - 000518144 _____ C:\Windows\SysWOW64\msjetoledb40.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-21 17:26 - 000409600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msexch40.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-21 17:26 - 000290816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msjtes40.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-21 17:26 - 000282624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mstext40.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-14 18:29 - 000486400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wer.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-14 18:29 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\werdiagcontroller.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-14 18:10 - 000382976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wer.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-14 17:57 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wermgr.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-14 17:50 - 000054272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wermgr.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-14 17:50 - 000028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\werdiagcontroller.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-07 18:33 - 000363752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\volmgrx.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-07 18:29 - 001143296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DXPTaskRingtone.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-07 18:10 - 000973312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DXPTaskRingtone.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-06 07:56 - 000119296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bthpan.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-01 16:05 - 001311744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msjet40.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-01 16:05 - 000866816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mswdat10.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-01 16:05 - 000616448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrepl40.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-01 16:05 - 000475648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxbde40.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-01 16:05 - 000375808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mspbde40.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-01 16:05 - 000343552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrd3x40.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-01 16:05 - 000310272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrd2x40.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-01 16:05 - 000240640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msltus40.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-07-01 16:05 - 000083968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msjter40.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-06-13 01:49 - 001363456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdc.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-06-13 01:49 - 000594432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wvc.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-06-13 01:49 - 000475136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sysmon.ocx
   2018-03-22 23:59 - 2017-06-13 01:49 - 000058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pdhui.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-06-13 01:29 - 001227264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdc.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-06-13 01:29 - 000444928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wvc.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-06-13 01:29 - 000390144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sysmon.ocx
   2018-03-22 23:59 - 2017-06-13 01:28 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\pdhui.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-06-13 01:14 - 000379392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msinfo32.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-06-13 01:14 - 000172544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\perfmon.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-06-13 01:14 - 000103936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\resmon.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-06-13 01:06 - 000303616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msinfo32.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-06-13 01:06 - 000157184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\perfmon.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-06-13 01:06 - 000103424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\resmon.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-06-02 11:10 - 000733696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\HelpPane.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-16 18:35 - 000986856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-16 18:35 - 000265448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgmms1.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-16 18:30 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdd.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-12 19:25 - 001251328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DWrite.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-12 18:58 - 001648128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DWrite.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-12 18:58 - 001180160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FntCache.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-10 18:33 - 000091368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MigAutoPlay.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-10 18:29 - 003165184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-10 18:28 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSetupUI.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-10 18:16 - 000091368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MigAutoPlay.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-10 18:13 - 000709120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-10 18:13 - 000140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-10 18:13 - 000037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-10 18:13 - 000037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-10 18:13 - 000036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-10 18:13 - 000012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wu.upgrade.ps.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-10 18:00 - 000573440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapi.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-10 18:00 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wups.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-07 18:33 - 000094440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mountmgr.sys
   2018-03-22 23:59 - 2017-05-07 18:29 - 000011264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msmmsp.dll
   2018-03-22 23:59 - 2017-03-30 18:03 - 000046080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rundll32.exe
   2018-03-22 23:59 - 2017-03-30 17:58 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe
   2018-03-22 23:56 - 2015-12-16 21:53 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kbdgeoqw.dll
   2018-03-22 23:56 - 2015-12-16 21:53 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KBDAZEL.DLL
   2018-03-22 23:56 - 2015-12-16 21:53 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KBDAZE.DLL
   2018-03-22 23:56 - 2015-12-16 21:48 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KBDAZE.DLL
   2018-03-22 23:56 - 2015-12-16 21:48 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kbdgeoqw.dll
   2018-03-22 23:56 - 2015-12-16 21:48 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KBDAZEL.DLL
   2018-03-22 23:55 - 2016-08-29 18:04 - 003229696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\explorer.exe
   2018-03-22 23:55 - 2016-08-29 17:55 - 002972672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe
   2018-03-22 23:47 - 2018-02-13 21:17 - 000136384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
   2018-03-22 23:47 - 2018-02-13 21:10 - 000655872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
   2018-03-22 23:47 - 2018-02-13 17:05 - 001994752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aitstatic.exe
   2018-03-22 23:47 - 2018-02-13 17:05 - 001560064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
   2018-03-22 23:47 - 2018-02-13 17:05 - 000740864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
   2018-03-22 23:47 - 2018-02-13 17:05 - 000600576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
   2018-03-22 23:47 - 2018-02-13 17:05 - 000451072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\centel.dll
   2018-03-22 23:47 - 2018-02-13 17:05 - 000380928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
   2018-03-22 23:47 - 2018-02-13 17:05 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
   2018-03-22 23:47 - 2018-02-13 17:05 - 000237568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-04-11 18:30 - 2015-12-28 23:01 - 000000000 ____D C:\Download
   2018-04-11 18:27 - 2018-01-09 09:39 - 000367616 ___SH C:\Users\Pyrpyl_HP\Desktop\Thumbs.db
   2018-04-11 18:12 - 2009-07-14 07:45 - 000021024 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-04-11 18:12 - 2009-07-14 07:45 - 000021024 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-04-11 18:09 - 2009-07-14 08:13 - 000784286 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-04-11 18:09 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-04-11 18:05 - 2014-09-21 10:54 - 000000000 ____D C:\ProgramData\PDFC
   2018-04-11 18:04 - 2018-03-04 13:25 - 000000000 ____D C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Viber
   2018-04-11 18:04 - 2015-12-19 13:15 - 000000482 _____ C:\Windows\Tasks\Wise Memory Optimizer Task.job
   2018-04-11 18:04 - 2015-09-13 18:26 - 000065536 _____ C:\Windows\system32\Ikeext.etl
   2018-04-11 18:04 - 2014-09-20 18:12 - 000000000 ____D C:\Users\Pyrpyl_HP
   2018-04-11 18:04 - 2014-09-20 16:41 - 000000208 _____ C:\Windows\Tasks\AutoKMS.job
   2018-04-11 18:04 - 2013-12-27 18:06 - 000001077 _____ C:\Windows\SysWOW64\bscs.ini
   2018-04-11 18:04 - 2009-07-14 08:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-04-11 18:03 - 2017-11-01 07:32 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\iVMS-4200 Station
   2018-04-11 18:03 - 2014-08-20 13:33 - 000000000 ____D C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\bluesoleil
   2018-04-11 18:03 - 2009-07-14 08:09 - 000000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\WPD
   2018-04-11 18:02 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\registration
   2018-04-09 05:49 - 2017-10-29 11:48 - 000000000 ____D C:\Program Files\iVMS-4200 Station
   2018-03-23 20:20 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
   2018-03-23 07:36 - 2014-12-14 11:55 - 000002222 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-03-23 07:26 - 2016-07-09 09:45 - 000000401 _____ C:\Windows\system32\{F33C3B9B-72AF-418A-B3FD-560646F7CDA2}.bat
   2018-03-23 07:26 - 2014-09-20 08:47 - 000000000 ____D C:\Intel
   2018-03-23 07:24 - 2009-07-14 07:45 - 000442096 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-03-23 07:21 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Setup
   2018-03-23 07:21 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\migwiz
   2018-03-23 07:20 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Setup
   2018-03-23 07:20 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\migwiz
   2018-03-23 07:19 - 2014-12-10 16:38 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
   2018-03-23 00:46 - 2014-09-20 19:04 - 000768596 _____ C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
   2018-03-23 00:38 - 2014-09-20 22:32 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Silverlight
   2018-03-23 00:37 - 2014-09-20 22:31 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Silverlight
   2018-03-23 00:37 - 2014-09-20 22:31 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight
   2018-03-23 00:37 - 2014-09-20 18:09 - 000000000 ____D C:\Program Files\Intel
   2018-03-23 00:27 - 2014-09-20 19:14 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
   2018-03-23 00:11 - 2014-09-20 19:14 - 130364688 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
   2018-03-18 18:21 - 2014-08-20 13:55 - 000000000 ____D C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Adobe
   2018-03-18 18:20 - 2017-03-17 22:56 - 000004490 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier
   2018-03-18 18:20 - 2014-08-20 13:55 - 000804352 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
   2018-03-18 18:20 - 2014-08-20 13:55 - 000144896 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2018-03-18 18:20 - 2014-08-20 13:55 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
   2018-03-18 18:20 - 2014-08-20 13:55 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
   2018-03-17 10:01 - 2016-05-07 09:41 - 000000000 ____D C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Roaming\ViberPC
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2017-01-04 22:48 - 2017-01-10 08:07 - 000000146 _____ () C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Roaming\gamma_ramp.reg
   2014-09-01 11:18 - 2014-09-01 11:18 - 000001248 _____ () C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Roaming\OZWDNTC
   2014-09-01 11:18 - 2014-09-01 11:18 - 000001248 _____ () C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Roaming\ZRZYR
   2015-01-18 00:28 - 2015-01-18 00:28 - 000003584 _____ () C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
   2014-10-17 22:18 - 2014-10-17 22:18 - 001065984 _____ () C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\file__0.localstorage
   2014-12-11 14:08 - 2017-12-15 23:25 - 000007601 _____ () C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
   2017-03-17 18:54 - 2017-03-26 11:30 - 000000552 _____ () C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\TroubleshooterConfig.json
   2017-01-04 22:48 - 2017-01-04 22:48 - 000017408 _____ () C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\WebpageIcons.db
   2016-06-10 07:30 - 2016-06-10 07:30 - 000000000 _____ () C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\{C101F823-7CF0-464A-9871-F23C7FFC200B}
   Some files in TEMP:
   ====================
   2017-07-16 17:47 - 2017-07-16 17:47 - 000000000 ____D () C:\Users\Pyrpyl_HP\AppData\Local\Temp\avgnt.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-04-08 00:07
   ==================== End of FRST.txt ============================
    
    
    
    
    
    
    
   Addition.txt
  • от мирослав24
   Здравейте,всеки път като стартирам компютъра ми се появява инсталатор и ми пише че ми липсва BPD Software и се налага много пъти да отказвам всеки прозорец който се появи.На това отгоре и принтера ми не печата като му дам задачата,но пък пусна ли му тест страница я печата.На прозореца със задачи на принтера стои надписа-Offline.Деинсталирах софтуера му,инсталирах наново ,но по някаква причина не довърши нацяла инсталацията.Опитах да деинсталирам пак-този път и деиснталатора му не можа да се включи.Третото което забелязах браузъра стана бавен и като има оворени 5-6 страници му трябва около минута на превлюча от едната на другата .Прилагам резултатите от сканиране с FRST:
    
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 14.03.2018
   Ran by User1 (administrator) on PC1 (26-03-2018 11:32:15)
   Running from C:\Documents and Settings\User1\Desktop
   Loaded Profiles: User1 (Available Profiles: User1 & User2 & Administrator)
   Platform: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (X86) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 8 (Default browser: IE)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   () C:\WINDOWS\tsnpstd3.exe
   () C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe
   () C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.12.945.9202\AdAwareTray.exe
   (Hewlett-Packard Co.) C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
   (Sun Microsystems, Inc.) C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
   (Piriform Ltd) C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe
   (MyCity) C:\Program Files\MCShield\MCShieldRTM.exe
   (Hewlett-Packard Co.) C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
   (Cisco Systems, Inc.) C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe
   (Comodo) C:\Program Files\Comodo\Dragon\dragon_updater.exe
   () C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.12.945.9202\AdAwareService.exe
   (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   (Hewlett-Packard Co.) C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqste08.exe
   (Comodo) C:\Program Files\Comodo\Dragon\dragon.exe
   (Comodo) C:\Program Files\Comodo\Dragon\dragon.exe
   (Comodo) C:\Program Files\Comodo\Dragon\dragon.exe
   (Comodo) C:\Program Files\Comodo\Dragon\dragon.exe
   (Comodo) C:\Program Files\Comodo\Dragon\dragon.exe
   (Comodo) C:\Program Files\Comodo\Dragon\dragon.exe
   (Comodo) C:\Program Files\Comodo\Dragon\dragon.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [tsnpstd3] => C:\WINDOWS\tsnpstd3.exe [262144 2006-06-19] ()
   HKLM\...\Run: [snpstd3] => C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe [827392 2006-09-19] ()
   HKLM\...\Run: [AdAwareTray] => C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.12.945.9202\AdAwareTray.exe [8063200 2016-07-18] ()
   HKLM\...\Run: [HP Software Update] => C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [49152 2007-03-11] (Hewlett-Packard Co.)
   HKLM\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [252848 2012-07-03] (Sun Microsystems, Inc.)
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\...\Run: [Messenger (Yahoo!)] => "F:\SKYPE_~1\yahoo\Messenger\YahooMessenger.exe" -quiet
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\...\Run: [uTorrent] => C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe [395640 2011-05-02] (BitTorrent, Inc.)
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe [6490904 2015-08-20] (Piriform Ltd)
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\...\Run: [Google Update] => C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.3.33.7\GoogleUpdateCore.exe [601680 2017-12-02] (Google Inc.)
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\...\Run: [MCShield Monitor] => C:\Program Files\MCShield\mcshieldrtm.exe [650816 2014-04-11] (MyCity)
   HKU\S-1-5-18\...\RunOnce: [RunNarrator] => C:\WINDOWS\system32\Narrator.exe [53760 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
   HKU\S-1-5-18\...\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] => C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_27_0_0_187_pepper.exe [1319936 2017-12-08] (Adobe Systems Incorporated)
   Startup: C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\HP Digital Imaging Monitor.lnk [2017-09-02]
   ShortcutTarget: HP Digital Imaging Monitor.lnk -> C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe (Hewlett-Packard Co.)
   Startup: C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\VPN Client.lnk [2018-03-26]
   ShortcutTarget: VPN Client.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{B0BF7057-6869-4E4B-920C-EA2A58DA07F0}\Icon3E5562ED7.ico ()
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{0227FD86-8C54-4C88-8029-3F44137A8ADF}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_152\bin\ssv.dll [2017-12-08] (Oracle Corporation)
   BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_152\bin\jp2ssv.dll [2017-12-08] (Oracle Corporation)
   DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} hxxp://java.sun.com/update/1.7.0/jinstall-1_7_0_09-windows-i586.cab
   FireFox:
   ========
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_27_0_0_187.dll [2017-12-08] ()
   FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.152.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_152\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2017-12-08] (Oracle Corporation)
   FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.152.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_152\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-12-08] (Oracle Corporation)
   FF Plugin: @microsoft.com/WPF,version=3.5 -> C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll [2008-07-29] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin: Adobe Reader -> C:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2014-08-05] (Adobe Systems Inc.)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003: @talk.google.com/GoogleTalkPlugin -> C:\Documents and Settings\User1\Application Data\Mozilla\plugins\npgoogletalk.dll [2015-12-08] (Google)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003: @talk.google.com/O1DPlugin -> C:\Documents and Settings\User1\Application Data\Mozilla\plugins\npo1d.dll [2015-12-08] (Google)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-12-02] (Google Inc.)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-12-02] (Google Inc.)
   FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Documents and Settings\User1\Application Data\mozilla\plugins\npgoogletalk.dll [2015-12-08] (Google)
   FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Documents and Settings\User1\Application Data\mozilla\plugins\npo1d.dll [2015-12-08] (Google)
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc; C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [272384 2017-12-08] (Adobe Systems Incorporated) [File not signed]
   S2 Browser; C:\WINDOWS\System32\browser.dll [78336 2012-07-06] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 CVPND; C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe [1528616 2010-03-23] (Cisco Systems, Inc.)
   R2 DcomLaunch; C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll [401408 2009-02-09] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 Dnscache; C:\WINDOWS\System32\dnsrslvr.dll [45568 2009-04-20] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 DragonUpdater; C:\Program Files\Comodo\Dragon\dragon_updater.exe [2060848 2016-02-05] (Comodo)
   R2 Eventlog; C:\WINDOWS\system32\services.exe [110592 2009-02-06] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 EventSystem; C:\WINDOWS\system32\es.dll [253952 2008-07-07] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 FastUserSwitchingCompatibility; C:\WINDOWS\System32\shsvcs.dll [135168 2009-07-28] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 hpqcxs08; C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqcxs08.dll [217088 2007-06-04] (Hewlett-Packard Co.) [File not signed]
   R2 hpqddsvc; C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqddsvc.dll [131072 2007-06-04] (Hewlett-Packard Co.) [File not signed]
   S4 JavaQuickStarterService; C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe [170912 2013-01-12] (Oracle Corporation)
   R2 LanmanServer; C:\WINDOWS\System32\srvsvc.dll [99840 2010-08-27] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 lanmanworkstation; C:\WINDOWS\System32\wkssvc.dll [132096 2009-06-10] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 LavasoftAdAwareService11; C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.12.945.9202\AdAwareService.exe [664040 2016-07-18] ()
   S3 MSIServer; C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe [95744 2008-05-19] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 Net Driver HPZ12; C:\WINDOWS\system32\HPZinw12.dll [43520 2006-11-08] (Hewlett-Packard) [File not signed]
   R3 Nla; C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll [245248 2008-06-20] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 PlugPlay; C:\WINDOWS\system32\services.exe [110592 2009-02-06] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 Pml Driver HPZ12; C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.dll [53248 2006-11-08] (Hewlett-Packard) [File not signed]
   R2 RpcSs; C:\WINDOWS\System32\rpcss.dll [401408 2009-02-09] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 ShellHWDetection; C:\WINDOWS\System32\shsvcs.dll [135168 2009-07-28] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S2 SkypeUpdate; C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe [317400 2017-04-05] (Skype Technologies) [File not signed]
   R2 Spooler; C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe [58880 2010-08-17] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 Themes; C:\WINDOWS\System32\shsvcs.dll [135168 2009-07-28] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 Wmi; C:\WINDOWS\System32\advapi32.dll [617472 2009-02-09] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R1 AFD; C:\WINDOWS\System32\drivers\afd.sys [138496 2011-08-17] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R1 AmdK8; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\AmdK8.sys [36864 2006-06-18] (Advanced Micro Devices)
   S3 CCDECODE; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CCDECODE.sys [17024 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
   S3 CVirtA; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CVirtA.sys [5275 2007-01-18] (Cisco Systems, Inc.)
   R2 CVPNDRVA; C:\WINDOWS\system32\Drivers\CVPNDRVA.sys [308859 2010-03-23] (Cisco Systems, Inc.) [File not signed]
   R3 DNE; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\dne2000.sys [131984 2008-11-16] (Deterministic Networks, Inc.)
   R3 gzflt; C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Antimalware Engine\3.0.129.0\gzflt.sys [175008 2016-04-28] (BitDefender LLC)
   R3 HPZid412; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\HPZid412.sys [49920 2007-01-19] (HP)
   R3 HPZipr12; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\HPZipr12.sys [16496 2007-01-19] (HP)
   R3 HPZius12; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\HPZius12.sys [21568 2007-01-19] (HP)
   R3 HTTP; C:\WINDOWS\System32\Drivers\HTTP.sys [265728 2009-10-20] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 IntcAzAudAddService; C:\WINDOWS\System32\drivers\RtkHDAud.sys [4368896 2006-08-15] (Realtek Semiconductor Corp.) [File not signed]
   R3 irsir; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\irsir.sys [18688 2001-08-17] (Microsoft Corporation)
   R0 KSecDD; C:\WINDOWS\system32\Drivers\KSecDD.sys [92928 2009-06-24] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R1 MRxSmb; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\mrxsmb.sys [456320 2011-07-15] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R0 Mup; C:\WINDOWS\system32\Drivers\Mup.sys [105472 2011-04-21] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 NdisIP; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\NdisIP.sys [10880 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
   R3 NdisTapi; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ndistapi.sys [10496 2011-07-08] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 NDProxy; C:\WINDOWS\system32\Drivers\NDProxy.sys [40960 2013-11-27] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 NVENETFD; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\NVENETFD.sys [57856 2006-07-11] (NVIDIA Corporation)
   R3 nvnetbus; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\nvnetbus.sys [20480 2006-07-11] (NVIDIA Corporation)
   R3 Rasirda; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\rasirda.sys [19584 2001-08-17] (Microsoft Corporation)
   S3 SNPSTD3; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\snpstd3.sys [10252544 2007-03-27] (Sonix Co. Ltd.)
   R3 Srv; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\srv.sys [357888 2011-02-17] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R1 Tcpip; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\tcpip.sys [361600 2008-06-20] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 Trufos; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\Trufos.sys [428832 2016-04-28] (BitDefender S.R.L.)
   S3 usbaudio; C:\WINDOWS\System32\drivers\usbaudio.sys [60160 2013-07-17] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 usbccgp; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\usbccgp.sys [32384 2013-08-09] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 usbehci; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\usbehci.sys [30336 2009-03-18] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 usbscan; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\usbscan.sys [14976 2013-07-03] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 vsdatant; C:\WINDOWS\system32\vsdatant.sys [394952 2007-11-14] (Zone Labs, LLC)
   S3 catchme; \??\C:\DOCUME~1\User1\LOCALS~1\Temp\catchme.sys [X]
   S4 IntelIde; no ImagePath
   S2 StarOpen; no ImagePath
   S1 ZAM; \??\C:\WINDOWS\System32\drivers\zam32.sys [X]
   S1 ZAM_Guard; \??\C:\WINDOWS\System32\drivers\zamguard32.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-03-26 11:32 - 2018-03-26 11:32 - 000014199 _____ C:\Documents and Settings\User1\Desktop\FRST.txt
   2018-03-26 11:31 - 2018-03-26 11:32 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-03-26 11:31 - 2018-03-26 11:31 - 001764352 _____ (Farbar) C:\Documents and Settings\User1\Desktop\FRST.exe
   2018-03-24 12:57 - 2018-03-24 12:57 - 000025128 _____ C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   2018-03-24 12:49 - 2018-03-26 11:08 - 000002704 _____ C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
   2018-03-24 12:49 - 2018-03-24 12:49 - 000146016 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-03-24 12:46 - 2018-03-24 12:46 - 000000000 ____D C:\SecurityCheck
   2018-03-24 12:46 - 2018-03-24 12:46 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\HP
   2018-03-24 12:46 - 2018-03-24 12:46 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\HP Product Assistant
   2018-03-23 14:34 - 2018-03-23 14:42 - 000155923 _____ C:\WINDOWS\hpwins12.dat
   2018-03-15 13:23 - 2018-03-15 13:23 - 000420352 _____ C:\Documents and Settings\User2\Desktop\ценова листа-март 2018.xls
   2018-03-14 12:57 - 2018-03-16 15:10 - 000059904 _____ C:\Documents and Settings\User2\Desktop\Животни родени 2017 Valta.xls
   2018-03-08 12:19 - 2018-03-08 12:19 - 000163394 _____ C:\Documents and Settings\User2\Desktop\Крушаре милк.htm
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-03-26 11:32 - 2015-07-18 13:46 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\temp
   2018-03-26 11:17 - 2016-02-20 13:25 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MCShield
   2018-03-26 11:17 - 2015-06-22 14:14 - 000000222 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Microsoft Windows XP End of Service Notification Logon.job
   2018-03-26 11:17 - 2014-01-31 13:39 - 000002051 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Ad-Aware Antivirus.lnk
   2018-03-26 11:17 - 2011-05-02 12:46 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User1\Application Data\uTorrent
   2018-03-26 11:17 - 2011-05-02 10:20 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
   2018-03-26 10:55 - 2013-03-08 15:11 - 000001078 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003UA.job
   2018-03-26 10:21 - 2015-04-26 09:48 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User2\Application Data\Skype
   2018-03-26 09:01 - 2011-05-02 13:28 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User2\Local Settings\Temp
   2018-03-26 08:09 - 2011-05-02 13:03 - 000509828 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-03-26 08:07 - 2001-08-23 12:00 - 000002206 _____ C:\WINDOWS\system32\wpa.dbl
   2018-03-24 13:18 - 2011-05-02 12:10 - 000000178 ___SH C:\Documents and Settings\User1\ntuser.ini
   2018-03-24 12:48 - 2011-09-09 16:58 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator
   2018-03-24 12:48 - 2011-05-02 13:28 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User2
   2018-03-24 12:48 - 2011-05-02 12:10 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User1
   2018-03-24 12:48 - 2011-05-02 10:20 - 000000000 ___SD C:\Documents and Settings\LocalService
   2018-03-24 12:48 - 2011-05-02 10:17 - 000000000 ___SD C:\Documents and Settings\NetworkService
   2018-03-24 12:48 - 2011-05-02 10:09 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Registration
   2018-03-24 12:46 - 2017-09-02 13:00 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\HP
   2018-03-24 12:46 - 2017-09-02 12:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\HP
   2018-03-24 12:46 - 2016-02-20 13:29 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Unchecky
   2018-03-24 12:46 - 2011-05-02 12:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\inf
   2018-03-24 11:48 - 2017-01-16 13:16 - 000000892 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier.job
   2018-03-24 11:48 - 2011-05-02 10:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Macromed
   2018-03-23 13:55 - 2013-03-08 15:11 - 000001026 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003Core.job
   2018-03-22 16:28 - 2015-06-22 14:14 - 000000216 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Microsoft Windows XP End of Service Notification Monthly.job
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2011-05-02 13:33 - 2014-09-24 16:20 - 000014848 _____ () C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\Application Data\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
   2014-01-01 13:07 - 2014-01-01 13:07 - 000000036 _____ () C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\Application Data\housecall.guid.cache
   2011-05-15 13:35 - 2011-05-15 13:35 - 000000056 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ezsidmv.dat
   2017-09-02 12:57 - 2018-03-26 11:15 - 000006476 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\hpzinstall.log
   Some files in TEMP:
   ====================
   2018-03-23 13:51 - 2007-05-22 04:45 - 001140312 ____N (Hewlett-Packard) C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\temp\hpzmsi01.exe
   2018-03-23 13:51 - 2007-05-22 04:39 - 001099352 ____N (Hewlett-Packard) C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\temp\hpzscr01.exe
   2017-12-20 06:57 - 2017-12-20 06:57 - 001864256 _____ (Oracle Corporation) C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\temp\jre-8u161-windows-au.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\WINDOWS\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\services.exe => MD5 is legit
   C:\WINDOWS\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => MD5 is legit
   C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => MD5 is legit
   C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
 • Разглеждащи в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Дарение

×