Премини към съдържанието

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

radkov7

За слагане край на порочните практики на банките

Препоръчан отговор


Публикувано изображение
М О Т И В И

 ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПОДПИСКА
 ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОРОЧНИТЕ ПРАКТИКИ НА
 БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Уважаеми съграждани,
Десетки хиляди са хората, чиито лихви и месечни вноски по ипотечни кредити се повишиха през последните години без тяхното знание и предварително съгласие. Хиляди са загубилите дома си, а отделни случаи се стигна и до самоубийства. Проблемът не е в порочните практики на една или няколко банки, а в дефектната нормативна среда, която позволява на банките да издевателстват над клиентите си.
Пострадалите от произволните и нелоялни банкови практики са, на практика, лишени от институционална защита, на която се радват гражданите в останалите страни-членки на Европейския съюз и на цивилизованите страни извън него.
Затова, на събрание, проведено на 26.10.2013 г.,61 души инициирахме национална подписка в подкрепа на пакет от седем законодателни мерки, които да възстановят равнопоставеността на клиентите с банките и на практика да осъществят нормата на чл. 19, т. 2 от Конституцията на Р България.
Седемте мерки, които подкрепяме, могат да се разделят в две групи: първо, промени в действащи закони и второ, приемането на изцяло нови закони, които да запълнят празнини в нормативната уредба на защитата на потребителите на банкови услути.
Към първата група се отнасят следните искания:
1. За пазарен референтен лихвен процент. Това може да стане чрез промяна на дефиницията на “референтен лихвен процент”, съдържаща се в §1, т.6 от Допълнителните разпоредби на Закона за потребителския кредит. Основният мотив за това искане е следният: Когато банките повишават едностранно и по свое усмотерние лихвите по кредити въз основа на договор (по кредити отпуснати до май 2010 г.), съдебната практика показва, че това се извършва въз основа на неравноправни и затова нищожни клаузи в договорите. Съдилищата постановяват връщане на суми на ощетените. От м май 2010 г. банките получават възможност за едностранни, произволни и по свое усмотрение изменение на лихвите въз основа на споменатата дефиниция. Затова настояваме тя да бъде променена.
2. Забрана банките да налагат “такса предсрочно погасяване” на ипотечни и потребителски кредити след като са получили 12 месечни вноски по съответния кредит. Банките финансират кредитирането си с, като правило, краткосрочни – до една година - пасиви и биха могли да претендират за загуби от предсрочно погасен кредит в рамките на първата година от изплащането му. На практика банките използват таксата “предсрочно погасяване” като инструмент да задържат клиента. Отпадането на тази такса след първата година на обслужване на кредита ще стимулира конкуренцията между банките и ще разшири избора за потребителите.
3. Промени в няколко члена на ГПК, сред които основната е отпадане на думите “и банките” от чл. 417, т. 2 на ГПК. Основният мотив тук е, че банките водят по счетоводните си книги не дължими от клиентите им суми. Това се илюстрира ясно от загубените от банки съдебни дела, както и от кореспонденция между отделни банки и БНБ, в която банки признават допуснати грешки и доброволно възстановяват суми по сметки на свои клиенти. Освен това, съгласно Европейското право, в рамките на заповедно производство длъжникът трябва да може да повдига иск за неравноправни клаузи в договора за кредит, от което е лишен поради фигуриране на банките в текста на чл. 417, т. 2. Останалите промени в ГПК, за които настояваме, са мотивирани от необходимостта да бъде защитен не само интереса, но и достойнството на длъжника и изпълнителното производство да не става зад гърба му и без негово участие.
Към втората група се отнасят следните искания:
1. Закон за несъстоятелността (фалита) на физическите лица. Такъв закон би предотвратил явлението “вечен длъжник”, което е налице у нас. Добре обмислена и обоснована процедура на фалит би дала шанс на изпадналите в затруднение за ново начало. Няма цивилизована страна в света, такава, която уважава собствените си граждани, данъкоплатци и избиратели, която да не е уредила несъстоятелността на физическите лица.
2. Закон за Финансовия омбудсман. На практика клиентите на банки у нас са лишени от възможност за извънсъдебно, бързо и евтино решаване на спорове с банки и финансови институции. Настояваме за авторитетен, компетентен, безпристрастен и с необходимите правомощия финансов омбудсман, избиран от и отговорен пред Народното събрание. Допълнителен положителен ефект от такъв орган ще е да стимулира банките към отговорно и почтено поведение към клиентите им.
3. Закон за учредяване на нов регулаторен орган извън БНБ, който ще регулира търговските практики на банките спрямо техните клиенти. В настоящия момент такъв тип регулация – позната в Европа като Conduct of Business регулация – у нас не съществува. БНБ е ангажирана и се справя професионално само с регулацията на финансовото състояние на банките, което трябва да продължи да прави.

Този нов орган за регулиране търговските практики на банките ще има правомощия да издава подзаконови нормативни актове, така както БНБ издава наредби. Защото не всичко може или трябва да се фиксира в закон.

Този орган трябва да е задължително извън БНБ, защото БНБ е в тежък конфликт на интереси. Първо, БНБ се издържа от банките чрез минималните задължителни резерви. Второ, заплатите на служителите на БНБ са обвързани със заплащането в банките. А то е толкова по-благоприятно, колкото по-висока е печалбата на банките. Банките пък максимизират печалбите си като прехвърлят върху клиентите си рискове, които клиентите нито могат да разберат, нито могат да оценят, нито могат да носят. Такива са например валутния, политическия, регулаторния и чисто операционния риск на банките.
Затова не е за учудване, че в последните години БНБ се изявява като защитник на печалбите на банките, а не на обществения интерес.
4. Накрая, предлагаме степента на защита, осигурена на потребителите на банкови услуги чрез Закона за защита на потребителите, Закона за потребителския кредит и други закони, да се разпростре и върху малките и средни предприятия. Спрямо банките, те са в аналогично на физическите лица положение на подчиненост и често залагат собствените си семейни жилища за осъществяване на стопанската си дейност.

Осъществяването на тези законодателни мерки в пакет ще възстанови равнопоставеността на клиентите спрямо банките, ще им даде възможност предварително да оценяват колко би им струвало обслужването на кредита и да вземат информирано решение за това дали могат да си го позволят или не. Същевременно, приемането на този пакет от мерки ще окуражи отговорното кредитиране и ще доведе до намаляване риска от поява и увеличаване на несъбираеми кредити, с което ще укрепи стабилността на банковата система.
Реализирането на част от мерките или реализирането им във видоизменен вид ще е знак за нов опит за заблуда на обществеността.

facebook- група

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Какво им е порочното на банките??? Че, за това са банки - да печелят!!!

Когато вземахте кредити не виждахте нищо порочно?

Те кредитите по някога се връщат нали?

Когато подписвахте договорите къде блеехте или бяхте замаяни от факата - ух кък ги преметнах или бяхте на 7-то небе от покупката на тъпата плазма???.

Като вземаш - връщаш!!!

Що не ревете от порочните практики на частните фирми и заложни къщи, ааа?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Това са нормални практики на банките - оперират на финансовия пазар, като лихвите върху отпуснатите заеми формират печалбите им. Няма нещо нередно в това....

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не съм си позволявал никога да купя нещо ако нямам наличните пари за покупката. Имам предвид техника, жилище а не здраве и също не съм привърженик на кредитите.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Всеки решава за себе си. Работя с няколко банки - ежедневно и по различни поводи. Имам и кредити към 2 от тях, но съм ги взел съвсем доброволно. Единият изтича след 3-4 месеца, мога и сега да го изплатя, но не ми е изгодно и предпочитам да го плащам помесечно. А живот и здраве да е, напролет ще тегля ипотечен кредит - пак по своя воля. Никой банков служител не ми е натикал в ръцете договор за подписване, не съм виждал и никъде по улиците минувачи да бъдат зорлем натиквани в сградите на банките.

А и всеки договор се чете внимателно и "от кора до кора", независимо от шрифта и нужното за целта време. Ако е нужно, заемоискателят може да потърси консултация, да иска обяснения на разбираемо за него ниво и не мисля, че ще му бъде отказано.

Не мога да разбера защо е тая гюрултия, инициирана от поредната анонимна лицекнижна група.


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Какво им е порочното на банките??? Че, за това са банки - да печелят!!!

Когато вземахте кредити не виждахте нищо порочно?

Те кредитите по някога се връщат нали?

Когато подписвахте договорите къде блеехте или бяхте замаяни от факата - ух кък ги преметнах или бяхте на 7-то небе от покупката на тъпата плазма???.

Като вземаш - връщаш!!!

Що не ревете от порочните практики на частните фирми и заложни къщи, ааа?

Самия факт, че банката може едностранно да повиши лихвения процент или месечните вноски по ипотечни кредити, без ваше знание и съгласие не е ли порочна практика? Така при подписване на договора лихвата е една, а след това може да се окаже драстично по- голяма. Хиляди са пострадалите, някой остават без жилище, без дом, а други слагат край на живота си от отчаяние (само в последните седмици има няколко такива случая).

Нашите предложения не са да закрием банките, и да, нека те печелят, но между банките и клиентите трябва да има равнопоставеност и да се осъщести нормата на чл. 19, т. 2 от Конституцията на Р. България.

Не съм си позволявал никога да купя нещо ако нямам наличните пари за покупката. Имам предвид техника, жилище а не здраве и също не съм привърженик на кредитите.

Привърженик или не, няма значение. Много хора в България теглят заеми по една или друга причина и в последствие банките ги ограбват, докато държавата нехае и не защитава по никакъв начин правата на гражданите. За това, ние започнахме подписка в подкрепа на пакет от седем законодателни мерки, които да възстановят равнопоставеността на клиентите с банките. Ако и Вие подкрепяте предложенията, без значение дали сте потърпевш или не, може да ги подкрепите като отидете до пунктовете, където се събират подписи или като изтеглите бланките от тук и съберете подписи от ваши приятели, познати, колеги и т.н. и след това ни ги изпратите.

Поздрави!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Бе той автора на темата едва ли е вземал заем или пък и да е притеснен от това. Предполагам, че е тръгнал да развива политическа кариера и темата му е рекламна в това отношение. Тъй че ще попитам, авторе, платихте ли си на собственика на сайта, че си вдигате рейтинга на негов гръб?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Бе той автора на темата едва ли е вземал заем...

И аз така мисля, инак щеше да знае, че тоя въпрос за промяната на лихвения процент е заложен като клауза във всеки един договор, при това не само свързан кредити, но и с депозити. А и говорим за договор, който по презумпция се подписва от заемоискателя/кредитополучателя на всяка страница по отделно.

... или като изтеглите бланките от тук ...

Любопитно ми е какво точно пише на тия бланки, но линкът води към ФБ, а аз не съм регистриран там, нямам и никакво намерение да го правя, та тъй ще си живея неинформиран...

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

В този смисъм, ако така се окаже и като се има предви готината му костюмирана снимка на аватара, предлагам, ако темата въобще остане, а не бъде заключена, да бъде преместена в "Политика".

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Предполагам, че тази група иска да направи нещо като ислямските банки :) 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Предполагам, че тази група иска да направи нещо като ислямските банки :)

Интересно четиво... Особено в тая част:

 

 

...До 70-те години ислямските банки се опитват да спазват това изискване, като предлагат на клиентите си финансови услуги, върху които не се начисляват лихви. Вместо лихви потребителите получават дял от печалбите, реализирани от банката.

Вместо да взима кредит, за да построи нова фабрика например, една компания може да предложи на инвеститорите дял от нейните приходи. Важното при тези транзакции е, че в основата им стои натурална размяна на стоки или услуги...

Няма лихва (не е угодна на пророка), но има дял от печалбата (излиза, че това е угодно). Остава да се види в кой случай какви са данъчните облекчения и кои са по-изгодни.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Бе той автора на темата едва ли е вземал заем или пък и да е притеснен от това. Предполагам, че е тръгнал да развива политическа кариера и темата му е рекламна в това отношение. Тъй че ще попитам, авторе, платихте ли си на собственика на сайта, че си вдигате рейтинга на негов гръб?

Да, не съм вземал заем, но са хиляди тези, които са пострадали от банки и не е нужно да чакам и за да пострадам някой ден, за да направя нещо. Вие явно сте на мнението, че един проблем като не Ви засяга лично, значи няма проблем за вас?! Ето до това положение ни доведоха, да мислим само за себе си и да не ни интересува какво става в държавата, докато не упари и нас и тогава да започнем да правим нещо...

И на въпроса за рекламата- не, не съм бъдещ политик, който си прави реклама. Студент съм и се развивам в друга област, различна от политиката. Това не ми пречи обаче, когато една кауза е добра, да се присъединя.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Виждам лична политическа изгода в случая. Няма значение в случая какво учите и Сте възнамрявали като професионално развитие. Определено от снимката в профила ме гледа богат човек. Някак ми е странно такава личност да прояви съчувствие към бедните, бедствуващи от взетите кредити, пък и спрямо които и да е Ваши бедни сънародници. Продължавам да си мисля, че става въпрос за чисто политическа позиция, показана не поради друга причина, а за да придобиете известност пред масите.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Към автора на темата:

Нещо те попитах в началото?

- Защо не се борте порочните практики на лихвари , заложни къщи и други подобни. Да не би да ви е страх?

Иначе за мен темата е приключена, няма какво повече да се коментира, а и колегите написаха достатъчно!!!!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

...Вие явно сте на мнението, че един проблем като не Ви засяга лично, значи няма проблем за вас?! ...

Ти май не четеш какво ти се отговаря, студенте. Пишат ти хора с кредити, които не се жалват, защото знаят какво и как са получили, какво и кога да върнат. За какво тогава да се жалват? Къде е проблемът?

...Ето до това положение ни доведоха, да мислим само за себе си и да не ни интересува какво става в държавата, докато не упари и нас и тогава да започнем да правим нещо...

Това твои мисли ли са или изразяваш каузата на групата от 61 човека?

...Студент съм и се развивам в друга област, различна от политиката...

От коментарите ти дотук оставам с обратното впечатление - ти пишеш (или копираш, не знам) точно като политик - говориш много без да казваш нищо.

...Това не ми пречи обаче, когато една кауза е добра, да се присъединя.

Мога да ти предложа други добри каузи - спасяването на косатките, например, в Тихия океан, ще се присъединиш ли? Питам съвсем сериозно, защото е застрашено екологичното равновесие.

Или няма да се присъединиш, защото косатките не гласуват?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ооо, казва и още как: "Изберете ме беее". Аз ще ви изпълня мечтите, ще върна доброто старо време, а тези банкери - гадни капиталисти, ще ги пратя в Белене, а банките им, ще национализирам в полза на народа". То, понеже и аз нямам нищо против такива действия, направо е напипал струната на народната либвоФФ.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Виждам лична политическа изгода в случая. Няма значение в случая какво учите и Сте възнамрявали като професионално развитие. Определено от снимката в профила ме гледа богат човек. Някак ми е странно такава личност да прояви съчувствие към бедните, бедствуващи от взетите кредити, пък и спрямо които и да е Ваши бедни сънародници. Продължавам да си мисля, че става въпрос за чисто политическа позиция, показана не поради друга причина, а за да придобиете известност пред масите.

Както виждате, никъде не е споменато, че аз съм организатор на подписката (а и не съм), по- горе пише:

61 души инициирахме национална подписка

 

Всеки един от тези 61 човека ли има политически амбиции и иска да си направи реклама? И няма значение кой колко пари има. Важното е да си помагаме и да заставаме един до друг в различин кампании. Солидарността е най- важното нещо, защото дори и аз да нямам проблем с някоя банка днес, не съм застрахован, че утре няма да ми се случи нещо подобно или че ще имам друг проблем с който, ще трябва да се справям сам. Това е главния закон: "Разделяй и владей!". Без да си помагаме няма да успеем. Утре, когато пак протестират лекарите, вие няма да ги подкрепите, защото не сте лекар. Когато излязат учителите на протест, отново няма да ги подкрепите с думите- "тези пък какво пак искат?!" и така, когато вие и ваши колеги или самишленици излезете да протестирате или да настоявате за нещо, не се учудвайте, че няма да получите никаква подкрепа.

 

Към автора на темата:

Нещо те попитах в началото?

- Защо не се борте порочните практики на лихвари , заложни къщи и други подобни. Да не би да ви е страх?

Никого от нищо не го е страх. Присъедини се към подписката, дай своите идеи и предложения. Това е целта, за това съм публикувал темата във форума, за да може повече хора да разберат за нея.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Все едно кой е организатор в случая, макар че ако се наложи ще се сверят данните в ДАНС и ще се разбере , важното е кой надува кавала тук, на място ;)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Все едно кой е организатор в случая, макар че ако се наложи ще се сверят данните в ДАНС и ще се разбере , важното е кой надува кавала тук, на място ;)

Важното е повече хора да разберат за проблема и да се присъединят към каузата. НИКОЙ не иска нито парите ви, нито гласовете ви!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ако има група за обиране на банка, пишете ме и мене. Аз ще съм отцепление. :offtopic_s:

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

 

Никого от нищо не го е страх. Присъедини се към подписката, дай своите идеи и предложения. Това е целта, за това съм публикувал темата във форума, за да може повече хора да разберат за нея.

 

Бе, ти голям рибар се извъди! Само, че риболова е специфичен занаят, за който още не си готов. Риба  се лови по водоемите а не по форумите и социалните мрежи Лично от мен НЕ очаквай подкрепа, било за теб или групата ти. Ясно :angry22:

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Поздравления за автора на темата. Това, че не намира правилен отзвук в този форум определено ме изненадва.

 

Банките имат сериозно лоби в парламента и поради тази причина всички досегашни правителства са допринасяли за сегашната жалка и много неприятна ситуация, когато банките могат (и го правят) да те изхвърлят от единственото жилище, когато е ипотекирано. Могат едностранно и неправомерно да ти увеличават лихвата (и съответно месечната вноска), което води до сериозни затруднения при погасяването на кредита.

 

Да се пребориш с тази несправедливост е нелека, но не и невъзможна задача. Ето пример за двама души от гр. Русе, които са осъдили банки заради неправомерно увеличени лихви: 

1. Русенец осъди "Уникредит Булбанк" на две инстанции, банката му дължи надвзети пари - http://btvnews.bg/article/kriminalno/rusenets-osadi-unikredit-na-2-instantsii-bankata-mu-dalzhi-nadvzeti-pari.html

2. Русенецът Цоню Стоянов осъди банка да му върне 6000 - надвзети заради неправомерно увеличена лихва http://www.vesti.bg/bulgaria/sad/myzh-osydi-banka-na-6000-leva-5996449

 

Успех в начинанието.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

... Това, че не намира правилен отзвук в този форум определено ме изненадва...

Ти как реши, че отзвукът е неправилен?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Тема: Произволът на Частните съдебни изпълнители  www.youtube.com/watch?v=3an31trcn4E

Тема: Произволът на Частните съдебни изпълнители  www.youtube.com/watch?v=3an31trcn4E

В отговор на нападката, че сме се обявили само против банките.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.