Премини към съдържанието

Препоръчан отговор


Здравейте, от доста време се опитвам да намеря решение на една програма на C++

 

Създайте структура за кандидати за работа: име, ЕГН, трудов стаж и масив с владени езици (най-много 3). Програмата да въведе какъв език трябва да владее кандидата. Да се въведат данните на 5-ма кандидати. Да се намери кои от тях владеят съответния език и да се изведат всички техни данни.

Резултатите от изпълнението на програмата да се записват във файл с данни, след което да се прочетат от файл и да се изведат повторно на екрана на монитора.

 

Ето  и програмата:

 

#include <iostream>
void main ()
using namespace std;
{
 typedef struct MyStruct
 {
 char names[32+1];
 char EGN[10+1];
 int stag;
 char long [3] [15];
 };

  printf("Vladeni ezici n=3");

 FILE *ip, *op;
#define File "data.txt"

#define N_Emp 2

 main()
{
emp e[N_Emp], *ep;
int i, j;
char buf[80];

for (i = 0; i < N_Emp; i++)
{
cout << "imeto na rabotnika[" << (i + 1) << "] = ";
gets(buf);
strncpy(e.names, buf, 32);
cout << "EGN na rabotnika[" << (i + 1) << "] = ";
gets(buf);
strncpy(e.EGN, buf, 10);
cout << "rabotta[" << (i + 1) << "] = ";
gets(buf);

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте, от доста време се опитвам да намеря решение на една програма на C++

 

Създайте структура за кандидати за работа: име, ЕГН, трудов стаж и масив с владени езици (най-много 3). Програмата да въведе какъв език трябва да владее кандидата. Да се въведат данните на 5-ма кандидати. Да се намери кои от тях владеят съответния език и да се изведат всички техни данни.

Резултатите от изпълнението на програмата да се записват във файл с данни, след което да се прочетат от файл и да се изведат повторно на екрана на монитора.

Здравейте !

 

Бихте ли формулирали точно какъв е проблема със сорс-кода Ви и какъв е въпроса Ви ?

 

Колкото до това, което сте приложил: Програмата и кода не са цялостни, не се и компилират. Има доста объркани конструкции.

Също така не схващам идеите на структурата, която сте дефинирал, а не я ползвате, както и ползването не типове, които не сте приложил/дефинирал. 

Подозирам, че или това не е целия Ви код (не сте го донаписал / приложил в коментара си), или просто в момента посоката на запитването Ви е по-скоро да помислим как точно да подходим към проблема и решаването му. Моля, конкретизирайте в каква посока да подходим:

- Да се опитваме да помогнем да тръгне приложения код

- Да дадем съвети, с които да подходите към задачата

- Да приложим идеите си за реализация като алгоритъм и последователни по-малки действия

- Да приложим наготово кода, който решава проблема.

 

Последното не е особено желателно, тъй като чрез него най-малко знания ще получите и реално ефекта от запитването ще е нулев - просто ние ще потренираме да пишем, вместо да се проведе стойностна дискусия :).

 

Поздрави !

Редактирано от soundtracker (преглед на промените)
 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте !

 

Бихте ли формулирали точно какъв е проблема със сорс-кода Ви и какъв е въпроса Ви ?

 

Колкото до това, което сте приложил: Програмата и кода не са цялостни, не се и компилират. Има доста объркани конструкции.

Също така не схващам идеите на структурата, която сте дефинирал, а не я ползвате, както и ползването не типове, които не сте приложил/дефинирал. 

Подозирам, че или това не е целия Ви код (не сте го донаписал / приложил в коментара си), или просто в момента посоката на запитването Ви е по-скоро да помислим как точно да подходим към проблема и решаването му. Моля, конкретизирайте в каква посока да подходим:

- Да се опитваме да помогнем да тръгне приложения код

- Да дадем съвети, с които да подходите към задачата

- Да приложим идеите си за реализация като алгоритъм и последователни по-малки действия

- Да приложим наготово кода, който решава проблема.

 

Последното не е особено желателно, тъй като чрез него най-малко знания ще получите и реално ефекта от запитването ще е нулев - просто ние ще потренираме да пишем, вместо да се проведе стойностна дискусия :).

 

Поздрави !

Последното

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Последното

Ясно ... в този случай обаче правя така: Ще разпиша задачата донякъде - оставям FILE И/О операциите от последната подточка на Вас !Не изявихте желание да дискутираме решението на задачата, което означава, че явно не Ви е толкова важна. Прилагам частично решение на задачата, като оставям останалото да си го допишете. Това в никакъв случай не означава, че няма да помогнем, ако имате проблеми да го реализирате, но не и да Ви го пишем и него. Проявете някаква заинтересованост - все пак това е Ваша задача, а не наша ! Приложения код го ползвайте както искате - просто, ако го давате на някой друг да го довърши, го препратете към тази тема, за да види историята зад тази задача.

#include <iostream>using namespace std;#define MAX_NAME_SIZE 50#define MAX_LANGUAGE_NAME_SIZE 20#define PIN_NUMBER_SIZE 10struct Candidate{	Candidate(char* enteredName, char enteredPIN [10], float workYears, unsigned int numberLanguages, char** knownLanguages) {		name = enteredName;		PIN = enteredPIN;		work_years = workYears;		countLanguages = numberLanguages >= 4 ? 3 : numberLanguages;		if (countLanguages) {			known_languages = new char* [countLanguages];			for (unsigned int i = 0; i < countLanguages; i++) {				known_languages[i] = knownLanguages[i];			}		}	}	void deleteCandidateMemory() {		cout << "Executing deletion of dynamic memory in Candidate object" << endl;		delete [] name;		delete [] PIN;		if (countLanguages) {			for (unsigned int i = 0; i < countLanguages; i++) {				delete [] known_languages[i];			}			delete [] known_languages;		}		cout << "Done Candidate deleteion" << endl;	}	void print() {		cout << "Candidate " << name << "nPIN: " << PIN << "nWorked Years: " << work_years << endl;		if (countLanguages > 0) {			cout << "Known Languages:n";			for (unsigned int i = 0; i < countLanguages; i++) {				cout << " " << known_languages[i] << endl;			}		}	}	unsigned int getNumberOfKnownLanguages() {		return countLanguages;	}	char* name;	char* PIN;	float work_years;	char** known_languages;	private:		unsigned int countLanguages;};Candidate** enterCandidates(unsigned int number) {	Candidate** generatedCandidates = NULL;	if (number) {		generatedCandidates = new Candidate* [number];	}	for (unsigned int i = 0; i < number; i++) {		char* enteredName = new char[MAX_NAME_SIZE];		char* enteredPIN = new char[PIN_NUMBER_SIZE];		float enteredYears;		unsigned int numberOfLanguages;		cout << "Enter name of candidate " << i + 1 << ":n";		cin >> enteredName;		cout << "Enter PIN of candidate " << i + 1 << ":n";		cin >> enteredPIN;		cout << "Enter work years of candidate " << i + 1 << ":n";		cin >> enteredYears;		cout << "How many languages, does the candidate knows? :n (The maximum limit of input is 3 languages)n";		cin >> numberOfLanguages;		char** enteredLanguages = NULL;		if (numberOfLanguages > 0) {			if (numberOfLanguages > 3) {				cout << "Exceeded Maximum allowed ! Truncating to 3 languages !";				numberOfLanguages = 3;			}			enteredLanguages = new char* [numberOfLanguages];			for (unsigned int y = 0; y < numberOfLanguages; y++) {				cout << "Enter Language " << y + 1 << ":n";				enteredLanguages[y] = new char[MAX_LANGUAGE_NAME_SIZE];				cin >> enteredLanguages[y];			}		}		Candidate* newCandidate = new Candidate(enteredName,enteredPIN,enteredYears,numberOfLanguages,enteredLanguages);		generatedCandidates[i] = newCandidate;	}	return generatedCandidates;}bool isLanguageKnownByCandidate(Candidate* candidate, char* targetLanguage){	if (candidate && targetLanguage) {		unsigned int numberLanguages = candidate->getNumberOfKnownLanguages();		if (numberLanguages) {			for (unsigned int i = 0; i < numberLanguages; i++) {				if (!strcmp(targetLanguage,candidate->known_languages[i])) {					return true;				}			}		}	}	return false;}void deleteCandidatesFromMemory(Candidate** candidate, unsigned int numberCandidates) {	if (candidate && numberCandidates) {		for (unsigned int i = 0; i < numberCandidates; i++) {			candidate[i]->deleteCandidateMemory();		}		delete [] candidate;		cout << "Done deletetion of dynamic memory" << endl;	} else {		cout << "Nothing to delete or invalid number of deletions entered" << endl;	}}int main() {	unsigned int candidateNumber = 5;	Candidate** candidate = enterCandidates(candidateNumber);	char* searcherLanguage = new char[MAX_LANGUAGE_NAME_SIZE];	cout << "Enter programing language, which will be searched within the set of candidatesn";	cout << "NOTE: Entered language should be less than " << MAX_LANGUAGE_NAME_SIZE << " symbols in lenght):n";	cin >> searcherLanguage;	for (unsigned int i = 0; i < candidateNumber ; i++) {		if (isLanguageKnownByCandidate(candidate[i], searcherLanguage)) {			candidate[i]->print();		}		}	//TODO Write file i/o operations	//This should be done last !	//Destroy the dynamic memory	deleteCandidatesFromMemory(candidate,candidateNumber);	system("pause");}

P.S. Сега вече съм почти сигурен, че първия код, който приложихте е просто нещо хвърчащо, което ей - така да покаже, че уж сте се опитвал да го направите ! Това го казвам, защото, както ще видите и решението, кода в първия Ви пост е на светлинни години разстояние от това, което трябва да се направи, а и няма никаква завършеност.

 

Поздрави и ако все пак решите да се опитате да направите File I/O подточката, очакваме конкретните Ваши въпроси !

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ясно ... в този случай обаче правя така: Ще разпиша задачата донякъде - оставям FILE И/О операциите от последната подточка на Вас !Не изявихте желание да дискутираме решението на задачата, което означава, че явно не Ви е толкова важна. Прилагам частично решение на задачата, като оставям останалото да си го допишете. Това в никакъв случай не означава, че няма да помогнем, ако имате проблеми да го реализирате, но не и да Ви го пишем и него. Проявете някаква заинтересованост - все пак това е Ваша задача, а не наша ! Приложения код го ползвайте както искате - просто, ако го давате на някой друг да го довърши, го препратете към тази тема, за да види историята зад тази задача.

#include <iostream>using namespace std;#define MAX_NAME_SIZE 50#define MAX_LANGUAGE_NAME_SIZE 20#define PIN_NUMBER_SIZE 10struct Candidate{	Candidate(char* enteredName, char enteredPIN [10], float workYears, unsigned int numberLanguages, char** knownLanguages) {		name = enteredName;		PIN = enteredPIN;		work_years = workYears;		countLanguages = numberLanguages >= 4 ? 3 : numberLanguages;		if (countLanguages) {			known_languages = new char* [countLanguages];			for (unsigned int i = 0; i < countLanguages; i++) {				known_languages[i] = knownLanguages[i];			}		}	}	void deleteCandidateMemory() {		cout << "Executing deletion of dynamic memory in Candidate object" << endl;		delete [] name;		delete [] PIN;		if (countLanguages) {			for (unsigned int i = 0; i < countLanguages; i++) {				delete [] known_languages[i];			}			delete [] known_languages;		}		cout << "Done Candidate deleteion" << endl;	}	void print() {		cout << "Candidate " << name << "nPIN: " << PIN << "nWorked Years: " << work_years << endl;		if (countLanguages > 0) {			cout << "Known Languages:n";			for (unsigned int i = 0; i < countLanguages; i++) {				cout << " " << known_languages[i] << endl;			}		}	}	unsigned int getNumberOfKnownLanguages() {		return countLanguages;	}	char* name;	char* PIN;	float work_years;	char** known_languages;	private:		unsigned int countLanguages;};Candidate** enterCandidates(unsigned int number) {	Candidate** generatedCandidates = NULL;	if (number) {		generatedCandidates = new Candidate* [number];	}	for (unsigned int i = 0; i < number; i++) {		char* enteredName = new char[MAX_NAME_SIZE];		char* enteredPIN = new char[PIN_NUMBER_SIZE];		float enteredYears;		unsigned int numberOfLanguages;		cout << "Enter name of candidate " << i + 1 << ":n";		cin >> enteredName;		cout << "Enter PIN of candidate " << i + 1 << ":n";		cin >> enteredPIN;		cout << "Enter work years of candidate " << i + 1 << ":n";		cin >> enteredYears;		cout << "How many languages, does the candidate knows? :n (The maximum limit of input is 3 languages)n";		cin >> numberOfLanguages;		char** enteredLanguages = NULL;		if (numberOfLanguages > 0) {			if (numberOfLanguages > 3) {				cout << "Exceeded Maximum allowed ! Truncating to 3 languages !";				numberOfLanguages = 3;			}			enteredLanguages = new char* [numberOfLanguages];			for (unsigned int y = 0; y < numberOfLanguages; y++) {				cout << "Enter Language " << y + 1 << ":n";				enteredLanguages[y] = new char[MAX_LANGUAGE_NAME_SIZE];				cin >> enteredLanguages[y];			}		}		Candidate* newCandidate = new Candidate(enteredName,enteredPIN,enteredYears,numberOfLanguages,enteredLanguages);		generatedCandidates[i] = newCandidate;	}	return generatedCandidates;}bool isLanguageKnownByCandidate(Candidate* candidate, char* targetLanguage){	if (candidate && targetLanguage) {		unsigned int numberLanguages = candidate->getNumberOfKnownLanguages();		if (numberLanguages) {			for (unsigned int i = 0; i < numberLanguages; i++) {				if (!strcmp(targetLanguage,candidate->known_languages[i])) {					return true;				}			}		}	}	return false;}void deleteCandidatesFromMemory(Candidate** candidate, unsigned int numberCandidates) {	if (candidate && numberCandidates) {		for (unsigned int i = 0; i < numberCandidates; i++) {			candidate[i]->deleteCandidateMemory();		}		delete [] candidate;		cout << "Done deletetion of dynamic memory" << endl;	} else {		cout << "Nothing to delete or invalid number of deletions entered" << endl;	}}int main() {	unsigned int candidateNumber = 5;	Candidate** candidate = enterCandidates(candidateNumber);	char* searcherLanguage = new char[MAX_LANGUAGE_NAME_SIZE];	cout << "Enter programing language, which will be searched within the set of candidatesn";	cout << "NOTE: Entered language should be less than " << MAX_LANGUAGE_NAME_SIZE << " symbols in lenght):n";	cin >> searcherLanguage;	for (unsigned int i = 0; i < candidateNumber ; i++) {		if (isLanguageKnownByCandidate(candidate[i], searcherLanguage)) {			candidate[i]->print();		}		}	//TODO Write file i/o operations	//This should be done last !	//Destroy the dynamic memory	deleteCandidatesFromMemory(candidate,candidateNumber);	system("pause");}

P.S. Сега вече съм почти сигурен, че първия код, който приложихте е просто нещо хвърчащо, което ей - така да покаже, че уж сте се опитвал да го направите ! Това го казвам, защото, както ще видите и решението, кода в първия Ви пост е на светлинни години разстояние от това, което трябва да се направи, а и няма никаква завършеност.

 

Поздрави и ако все пак решите да се опитате да направите File I/O подточката, очакваме конкретните Ваши въпроси !

Задачата е важна за мен. От скоро изучавам C/C++ и нямам много познания за нея.

Но до колкото съм чел май File Io започва с #include<fstream.h>

ofstream file


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Задачата е важна за мен. От скоро изучавам C/C++ и нямам много познания за нея.

Но до колкото съм чел май File Io започва с #include<fstream.h>

ofstream file

В случай, че задача е важна, можеше да изговорим кое по-точно не Ви е ясно, вместо директно да разписвам код. Написаното досега успяхте ли да го разберете - защо се ползват тези методи и защо Struct-а е така конструиран, алгоритъма, който изпълнява програмата ?

 

Поствам Ви няколко линка към ресурси и документация за файловите потоци - прегледайте ги, поиграйте си с тях, като за разпишете кодовете от примерите и схванете идеята им.

След това, ако все още изпитвате проблеми, можем да ги изкоментираме.

 

Правилно сте отбелязал - хедъра, който се включва за работа със файлове потоци е <fstream.h> . Прегледайте какво съдържа като обекти и по какъв начин се работи с тях

 

Ресурси:

Input/Output with files

fstream

FILE C++

 

Поздрави !

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от eXXcal
   #include <iostream> #include <fstream> #include <map> #include <ctime> #include <string> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <vector> #include <list> #include <iterator> #include <algorithm> #include <utility> #include <time.h> using namespace std; class CPerson { private: string name; string EGN; public: CPerson() { name=" "; EGN=" "; } CPerson(const string n, const string e) { name=n; EGN=e; } string getname()const { return name; } string getEGN()const { return EGN; } void setname(const string n) { name=n; } void setEGN(const string e) { EGN=e; } virtual void print() = 0; //1.1 int getAge() const //1.2 { int age; time_t currentTime; struct tm * ltm; time( &currentTime ); ltm= localtime( &currentTime ); int year = atoi(getEGN().substr(0, 2).c_str()); int month = atoi(getEGN().substr(2, 2).c_str()); int day = atoi(getEGN().substr(4, 2).c_str()); int cyear = 1900 + ltm->tm_year; int cmonth = 1 + ltm->tm_mon; int cday = 1 + ltm->tm_mday; age = cyear - (year + 1900); if (cmonth < month) age--; if (cmonth == month && cday < day) age--; return age; } }; class CStudent: public CPerson { private: string FN; map<int, int> st_tests; public: CStudent() { FN=" "; } CStudent(const string n) { FN=n; } CStudent(const string o, const string p, const string n):CPerson(o,p) { FN=n; } void setFN(const string n) { FN=n; } void setst_tests(map<int, int> m) { st_tests=m; } string getFN() const { return FN; } bool operator () (CStudent a, CStudent b) const { return a.average() < b.average(); } map<int, int> getst_tests() { return st_tests; } void print() { cout<<"Ime: "<<getname()<<endl; cout<<"EGN: "<<getEGN()<<endl; cout<<"FN: "<<getFN()<<endl; map<int, int>::iterator it=st_tests.begin(); while(it!=st_tests.end()) { cout<<it->first<<" "<<it->second<<endl; it++; } } void add_st_tests(int a, int b) { map<int, int>::iterator it=st_tests.begin(); while(it!=st_tests.end()) { st_tests.insert(pair<int,int>(a,b)); } } double average() //2.1 { double sum=0; map<int, int>::iterator it=st_tests.begin(); for (it=st_tests.begin();it!=st_tests.end();it++) sum+=it->second; if(st_tests.size()!=0) return sum/st_tests.size(); return -1; } int search(const int a) //2.2 { return st_tests.find(a)->second; } }; class CGroup { private: string spec; int kurs; int grupa; vector<CStudent> students; public: string getspec() const { return spec; } int getkurs() const { return kurs; } int getgrupa() const { return grupa; } vector<CStudent> getstudents() { return students; } void setstudents(vector<CStudent> a) { students=a; } void setspec(const string n) { spec=n; } void setkurs(const int n) { kurs=n; } void setgrupa(const int n) { grupa=n; } CGroup(const string s, const int k, const int g) { spec=s; kurs=k; grupa=g; } void addstudent(CStudent &a) { students.push_back(a); } /* int ReadFile() //3.1 { ifstream st; st.open("students.txt",ios::in); if(!st) { cout<<"Cannot open students.txt or file does not exist."<<endl; return 0; } string a, b, c; int d, e, i=0; if (st.is_open()) { do { st >> a >> b >> c; students[i].setname(a); students[i].setEGN(b); students[i].setFN(c); do { st >> d >> e; students[i].add_st_tests(d,e); }while(st.peek() != '\n' || st.peek() != '\r'); i++; }while(!st.eof()); } st.close(); }*/ double averagetest(int a) //3.2 { double sum=0; int br=0; vector<CStudent>::iterator itt; for (itt=students.begin();itt!=students.end();itt++) { map<int, int>::iterator it=(*itt).getst_tests().find(a); while(itt!=students.end()) sum+=it->second; br++; } cout<<sum/br; return sum/br; } list<CStudent> averageparam(const int a, const int b) //3.3 { list<CStudent> l; int i=0; vector<CStudent>::iterator itt=students.begin(); for (itt=students.begin();itt!=students.end();itt++) { if((*itt).average() >= a && (*itt).average() <= b) l.push_back(*itt); i++; } cout<<"List ot studenti sus sreden broi tochki mejdu "<<a<<" - "<<b<<endl; list<CStudent>::iterator it=l.begin(); for (it=l.begin();it!=l.end();it++) (*it).print(); return l; } int averageabove(const int a) //3.4 { int br=0; vector<CStudent>::iterator itt=students.begin(); for (itt=students.begin();itt!=students.end();itt++) if((*itt).average() > a) br++; cout<<"Broi studenti sus sreden broi tochki nad "<<a<<": "<<br<<endl; return br; } void averageage(const int a) //3.5 { cout<<"Sreden uspeh na "<<a<<" godishni studenti."<<endl; vector<CStudent>::iterator itt=students.begin(); for (itt=students.begin();itt!=students.end();itt++) { int b=(*itt).getAge(); if(a == b) cout<<(*itt).getname()<<" "<<(*itt).average()<<endl; } } void beststudent() //3.6 { cout<<"Student s nai-visoka uspevaemost."<<endl; CStudent temp; vector<CStudent>::iterator itt=students.begin(); for (itt=students.begin();itt!=students.end();itt++) if ((*itt).average() > temp.average()) temp = (*itt); temp.print(); } void sortaverage() //3.7 { sort(students.begin(),students.end(),CStudent()); } void sortasc() //3.8 { } void averageage() //3.9 { } }; int main() { CStudent p1("Ivan","9711156070","61360140"); CStudent p2("Petar","9703041020","61360127"); CStudent p3("Mihail","9708032540","61360134"); p1.add_st_tests(1,55); p1.add_st_tests(2,80); p1.add_st_tests(3,69); p2.add_st_tests(1,98); p2.add_st_tests(2,25); p2.add_st_tests(3,56); p3.add_st_tests(1,32); p3.add_st_tests(2,87); p3.add_st_tests(3,57); CGroup g1 ("SIT",1,1); g1.addstudent(p1); g1.addstudent(p2); g1.addstudent(p3); g1.averagetest(2); }  
   Имам малък проблем с програмата .Успешно се  Build -ва , не изкарва грешки .А като се Run - не ми изписва map set iterator not dereferencable  също така и standard c++ libraries out of range && 0 .  Може ли някой да помогне ? Благодаря предварително
    
    Ето го и условието :
    
   1. Да се дефинира абстрактен клас CPerson, с член данни име и ЕГН, освен необходимите методи, да се напишат и следните:
   абстрактен метод за печат
    
   метод, който връща възрастта на човека на база на ЕГН-то
    
   2. Да се дефинира клас CStudent наследник на CPerson, съхраняващ информацията за факултетен номер на студента и контейнер съхраняващ резултатите на студента от различни тестове (код на теста и получения брой точки, напр. (map<unsigned, unsigned> st_tests). Освен необходимите конструктори, методи и оператори (сред които е функцията за печат) да се добавят:
    
   метод, който връща средния брой точки получени от студента
    
   метод, който връща брой точки по код на тест, подаден като параметър
    
   3. Да се дефинира клас група студенти CGroup, съхраняващ информацията за специалност, курс, група и контейнер от студентите в нея (напр. vector<CStudent>). Освен необходимите методи, да се реализират и следните член функции:
    
   да се дефинира конструктор с параметър име на файл, съдържащ необходимата информация за запълване на контейнера
    
   изчислява и връща средния брой точки за тест, подаден като параметър
    
   връща списък от студенти (list<CStudent*>) със среден брой точки принадлежащи на интервал [a;b] (a,b - параметри)
    
   изчислява и връща броя на студентите със среден брой точки, по-голям от числото подадено като параметър
    
   изчислява и връща средния брой точки на студентите на възраст, подадена като параметър
    
   намира студента с най-висока успеваемост на тестовете
    
   сортира студентите по среден брой точки
    
   сортира тестовете в низходящ ред по среден брой точки, получени от студентите в групата
    
   изчислява средната възраст на студентите от групата
    
   4. Да се създадат няколко обекта от класа CGroup и се демонстрира работоспособността на методите му като се направят различни справки и съпоставки между тях (напр. коя специалност има по-висока средна успеваемост на тестовете, коя по-висока средна възраст, коя повече студенти получили точки над зададена стойност). Да има обработка на изключения на необходимите места.
  • от barry
   Здравейте,
   имам един масив от цели числа
   int a[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6}; а израза
   (1 + 3)[a] - a[0] + (a + 1)[2] е равен на 8. По принцип i-тия елемент на масива е
   a[i] или *(a+i) но не разбирам другите две конструкции. Може ли някой да обясни как се изчисляват те?
   Благодаря предварително.
  • от martin stoqnov
   Здравейте!от скоро се занимавам с онлайн симулатор на ардуино "Tinkercad" ,но имам някой проблеми с логическото изпълнение на кодовете.
   ето и част от първият 
    if (digitalRead(Zaqvka2) == HIGH)
   {
   switch (i){
   case 0:
   digitalWrite(Up,HIGH);
   digitalWrite(Fast,HIGH);}
   }                                                     тук проблема идва от това, че без да е изпълнено условието за If (zaqvka da e HIGH)   се изпълнява оператора switch ?!?
   друг проблем който срещнах е  ,че когато не е изпълнено условие за if  не се изпълнява else частта. 
   Ще се радвам ако някой сподели дали е имал проблем с средата и да каже този код дали върви нормално в реални условия с контролер и др-те физически елементи.
   Започвам да си мисля, че средата е боза ?!?
    

  • от Pepi Litkov
   Здравейте колеги ! Спешно ми трябва една задача написана на C++ за понеделник . Много ми е труден този език и не мога да измисля никакъв код ..Ако е възможно погледнете условието : Да се напише програма,която за дадено естествено число N да намира такава тройка числа a,b,c (естествени и c<N), за която a2+b2=c2 (двойките са степен).. Благодаря ви много предварително ! 
 • Разглеждащи в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Дарение

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.