Премини към съдържанието

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

bobi_123

Проблем със сорс-код на C++

Препоръчан отговор


Здравейте, от доста време се опитвам да намеря решение на една програма на C++

 

Създайте структура за кандидати за работа: име, ЕГН, трудов стаж и масив с владени езици (най-много 3). Програмата да въведе какъв език трябва да владее кандидата. Да се въведат данните на 5-ма кандидати. Да се намери кои от тях владеят съответния език и да се изведат всички техни данни.

Резултатите от изпълнението на програмата да се записват във файл с данни, след което да се прочетат от файл и да се изведат повторно на екрана на монитора.

 

Ето  и програмата:

 

#include <iostream>
void main ()
using namespace std;
{
 typedef struct MyStruct
 {
 char names[32+1];
 char EGN[10+1];
 int stag;
 char long [3] [15];
 };

  printf("Vladeni ezici n=3");

 FILE *ip, *op;
#define File "data.txt"

#define N_Emp 2

 main()
{
emp e[N_Emp], *ep;
int i, j;
char buf[80];

for (i = 0; i < N_Emp; i++)
{
cout << "imeto na rabotnika[" << (i + 1) << "] = ";
gets(buf);
strncpy(e.names, buf, 32);
cout << "EGN na rabotnika[" << (i + 1) << "] = ";
gets(buf);
strncpy(e.EGN, buf, 10);
cout << "rabotta[" << (i + 1) << "] = ";
gets(buf);

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте, от доста време се опитвам да намеря решение на една програма на C++

 

Създайте структура за кандидати за работа: име, ЕГН, трудов стаж и масив с владени езици (най-много 3). Програмата да въведе какъв език трябва да владее кандидата. Да се въведат данните на 5-ма кандидати. Да се намери кои от тях владеят съответния език и да се изведат всички техни данни.

Резултатите от изпълнението на програмата да се записват във файл с данни, след което да се прочетат от файл и да се изведат повторно на екрана на монитора.

Здравейте !

 

Бихте ли формулирали точно какъв е проблема със сорс-кода Ви и какъв е въпроса Ви ?

 

Колкото до това, което сте приложил: Програмата и кода не са цялостни, не се и компилират. Има доста объркани конструкции.

Също така не схващам идеите на структурата, която сте дефинирал, а не я ползвате, както и ползването не типове, които не сте приложил/дефинирал. 

Подозирам, че или това не е целия Ви код (не сте го донаписал / приложил в коментара си), или просто в момента посоката на запитването Ви е по-скоро да помислим как точно да подходим към проблема и решаването му. Моля, конкретизирайте в каква посока да подходим:

- Да се опитваме да помогнем да тръгне приложения код

- Да дадем съвети, с които да подходите към задачата

- Да приложим идеите си за реализация като алгоритъм и последователни по-малки действия

- Да приложим наготово кода, който решава проблема.

 

Последното не е особено желателно, тъй като чрез него най-малко знания ще получите и реално ефекта от запитването ще е нулев - просто ние ще потренираме да пишем, вместо да се проведе стойностна дискусия :).

 

Поздрави !

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте !

 

Бихте ли формулирали точно какъв е проблема със сорс-кода Ви и какъв е въпроса Ви ?

 

Колкото до това, което сте приложил: Програмата и кода не са цялостни, не се и компилират. Има доста объркани конструкции.

Също така не схващам идеите на структурата, която сте дефинирал, а не я ползвате, както и ползването не типове, които не сте приложил/дефинирал. 

Подозирам, че или това не е целия Ви код (не сте го донаписал / приложил в коментара си), или просто в момента посоката на запитването Ви е по-скоро да помислим как точно да подходим към проблема и решаването му. Моля, конкретизирайте в каква посока да подходим:

- Да се опитваме да помогнем да тръгне приложения код

- Да дадем съвети, с които да подходите към задачата

- Да приложим идеите си за реализация като алгоритъм и последователни по-малки действия

- Да приложим наготово кода, който решава проблема.

 

Последното не е особено желателно, тъй като чрез него най-малко знания ще получите и реално ефекта от запитването ще е нулев - просто ние ще потренираме да пишем, вместо да се проведе стойностна дискусия :).

 

Поздрави !

Последното

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Последното

Ясно ... в този случай обаче правя така: Ще разпиша задачата донякъде - оставям FILE И/О операциите от последната подточка на Вас !Не изявихте желание да дискутираме решението на задачата, което означава, че явно не Ви е толкова важна. Прилагам частично решение на задачата, като оставям останалото да си го допишете. Това в никакъв случай не означава, че няма да помогнем, ако имате проблеми да го реализирате, но не и да Ви го пишем и него. Проявете някаква заинтересованост - все пак това е Ваша задача, а не наша ! Приложения код го ползвайте както искате - просто, ако го давате на някой друг да го довърши, го препратете към тази тема, за да види историята зад тази задача.

#include <iostream>using namespace std;#define MAX_NAME_SIZE 50#define MAX_LANGUAGE_NAME_SIZE 20#define PIN_NUMBER_SIZE 10struct Candidate{	Candidate(char* enteredName, char enteredPIN [10], float workYears, unsigned int numberLanguages, char** knownLanguages) {		name = enteredName;		PIN = enteredPIN;		work_years = workYears;		countLanguages = numberLanguages >= 4 ? 3 : numberLanguages;		if (countLanguages) {			known_languages = new char* [countLanguages];			for (unsigned int i = 0; i < countLanguages; i++) {				known_languages[i] = knownLanguages[i];			}		}	}	void deleteCandidateMemory() {		cout << "Executing deletion of dynamic memory in Candidate object" << endl;		delete [] name;		delete [] PIN;		if (countLanguages) {			for (unsigned int i = 0; i < countLanguages; i++) {				delete [] known_languages[i];			}			delete [] known_languages;		}		cout << "Done Candidate deleteion" << endl;	}	void print() {		cout << "Candidate " << name << "nPIN: " << PIN << "nWorked Years: " << work_years << endl;		if (countLanguages > 0) {			cout << "Known Languages:n";			for (unsigned int i = 0; i < countLanguages; i++) {				cout << " " << known_languages[i] << endl;			}		}	}	unsigned int getNumberOfKnownLanguages() {		return countLanguages;	}	char* name;	char* PIN;	float work_years;	char** known_languages;	private:		unsigned int countLanguages;};Candidate** enterCandidates(unsigned int number) {	Candidate** generatedCandidates = NULL;	if (number) {		generatedCandidates = new Candidate* [number];	}	for (unsigned int i = 0; i < number; i++) {		char* enteredName = new char[MAX_NAME_SIZE];		char* enteredPIN = new char[PIN_NUMBER_SIZE];		float enteredYears;		unsigned int numberOfLanguages;		cout << "Enter name of candidate " << i + 1 << ":n";		cin >> enteredName;		cout << "Enter PIN of candidate " << i + 1 << ":n";		cin >> enteredPIN;		cout << "Enter work years of candidate " << i + 1 << ":n";		cin >> enteredYears;		cout << "How many languages, does the candidate knows? :n (The maximum limit of input is 3 languages)n";		cin >> numberOfLanguages;		char** enteredLanguages = NULL;		if (numberOfLanguages > 0) {			if (numberOfLanguages > 3) {				cout << "Exceeded Maximum allowed ! Truncating to 3 languages !";				numberOfLanguages = 3;			}			enteredLanguages = new char* [numberOfLanguages];			for (unsigned int y = 0; y < numberOfLanguages; y++) {				cout << "Enter Language " << y + 1 << ":n";				enteredLanguages[y] = new char[MAX_LANGUAGE_NAME_SIZE];				cin >> enteredLanguages[y];			}		}		Candidate* newCandidate = new Candidate(enteredName,enteredPIN,enteredYears,numberOfLanguages,enteredLanguages);		generatedCandidates[i] = newCandidate;	}	return generatedCandidates;}bool isLanguageKnownByCandidate(Candidate* candidate, char* targetLanguage){	if (candidate && targetLanguage) {		unsigned int numberLanguages = candidate->getNumberOfKnownLanguages();		if (numberLanguages) {			for (unsigned int i = 0; i < numberLanguages; i++) {				if (!strcmp(targetLanguage,candidate->known_languages[i])) {					return true;				}			}		}	}	return false;}void deleteCandidatesFromMemory(Candidate** candidate, unsigned int numberCandidates) {	if (candidate && numberCandidates) {		for (unsigned int i = 0; i < numberCandidates; i++) {			candidate[i]->deleteCandidateMemory();		}		delete [] candidate;		cout << "Done deletetion of dynamic memory" << endl;	} else {		cout << "Nothing to delete or invalid number of deletions entered" << endl;	}}int main() {	unsigned int candidateNumber = 5;	Candidate** candidate = enterCandidates(candidateNumber);	char* searcherLanguage = new char[MAX_LANGUAGE_NAME_SIZE];	cout << "Enter programing language, which will be searched within the set of candidatesn";	cout << "NOTE: Entered language should be less than " << MAX_LANGUAGE_NAME_SIZE << " symbols in lenght):n";	cin >> searcherLanguage;	for (unsigned int i = 0; i < candidateNumber ; i++) {		if (isLanguageKnownByCandidate(candidate[i], searcherLanguage)) {			candidate[i]->print();		}		}	//TODO Write file i/o operations	//This should be done last !	//Destroy the dynamic memory	deleteCandidatesFromMemory(candidate,candidateNumber);	system("pause");}

P.S. Сега вече съм почти сигурен, че първия код, който приложихте е просто нещо хвърчащо, което ей - така да покаже, че уж сте се опитвал да го направите ! Това го казвам, защото, както ще видите и решението, кода в първия Ви пост е на светлинни години разстояние от това, което трябва да се направи, а и няма никаква завършеност.

 

Поздрави и ако все пак решите да се опитате да направите File I/O подточката, очакваме конкретните Ваши въпроси !

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ясно ... в този случай обаче правя така: Ще разпиша задачата донякъде - оставям FILE И/О операциите от последната подточка на Вас !Не изявихте желание да дискутираме решението на задачата, което означава, че явно не Ви е толкова важна. Прилагам частично решение на задачата, като оставям останалото да си го допишете. Това в никакъв случай не означава, че няма да помогнем, ако имате проблеми да го реализирате, но не и да Ви го пишем и него. Проявете някаква заинтересованост - все пак това е Ваша задача, а не наша ! Приложения код го ползвайте както искате - просто, ако го давате на някой друг да го довърши, го препратете към тази тема, за да види историята зад тази задача.

#include <iostream>using namespace std;#define MAX_NAME_SIZE 50#define MAX_LANGUAGE_NAME_SIZE 20#define PIN_NUMBER_SIZE 10struct Candidate{	Candidate(char* enteredName, char enteredPIN [10], float workYears, unsigned int numberLanguages, char** knownLanguages) {		name = enteredName;		PIN = enteredPIN;		work_years = workYears;		countLanguages = numberLanguages >= 4 ? 3 : numberLanguages;		if (countLanguages) {			known_languages = new char* [countLanguages];			for (unsigned int i = 0; i < countLanguages; i++) {				known_languages[i] = knownLanguages[i];			}		}	}	void deleteCandidateMemory() {		cout << "Executing deletion of dynamic memory in Candidate object" << endl;		delete [] name;		delete [] PIN;		if (countLanguages) {			for (unsigned int i = 0; i < countLanguages; i++) {				delete [] known_languages[i];			}			delete [] known_languages;		}		cout << "Done Candidate deleteion" << endl;	}	void print() {		cout << "Candidate " << name << "nPIN: " << PIN << "nWorked Years: " << work_years << endl;		if (countLanguages > 0) {			cout << "Known Languages:n";			for (unsigned int i = 0; i < countLanguages; i++) {				cout << " " << known_languages[i] << endl;			}		}	}	unsigned int getNumberOfKnownLanguages() {		return countLanguages;	}	char* name;	char* PIN;	float work_years;	char** known_languages;	private:		unsigned int countLanguages;};Candidate** enterCandidates(unsigned int number) {	Candidate** generatedCandidates = NULL;	if (number) {		generatedCandidates = new Candidate* [number];	}	for (unsigned int i = 0; i < number; i++) {		char* enteredName = new char[MAX_NAME_SIZE];		char* enteredPIN = new char[PIN_NUMBER_SIZE];		float enteredYears;		unsigned int numberOfLanguages;		cout << "Enter name of candidate " << i + 1 << ":n";		cin >> enteredName;		cout << "Enter PIN of candidate " << i + 1 << ":n";		cin >> enteredPIN;		cout << "Enter work years of candidate " << i + 1 << ":n";		cin >> enteredYears;		cout << "How many languages, does the candidate knows? :n (The maximum limit of input is 3 languages)n";		cin >> numberOfLanguages;		char** enteredLanguages = NULL;		if (numberOfLanguages > 0) {			if (numberOfLanguages > 3) {				cout << "Exceeded Maximum allowed ! Truncating to 3 languages !";				numberOfLanguages = 3;			}			enteredLanguages = new char* [numberOfLanguages];			for (unsigned int y = 0; y < numberOfLanguages; y++) {				cout << "Enter Language " << y + 1 << ":n";				enteredLanguages[y] = new char[MAX_LANGUAGE_NAME_SIZE];				cin >> enteredLanguages[y];			}		}		Candidate* newCandidate = new Candidate(enteredName,enteredPIN,enteredYears,numberOfLanguages,enteredLanguages);		generatedCandidates[i] = newCandidate;	}	return generatedCandidates;}bool isLanguageKnownByCandidate(Candidate* candidate, char* targetLanguage){	if (candidate && targetLanguage) {		unsigned int numberLanguages = candidate->getNumberOfKnownLanguages();		if (numberLanguages) {			for (unsigned int i = 0; i < numberLanguages; i++) {				if (!strcmp(targetLanguage,candidate->known_languages[i])) {					return true;				}			}		}	}	return false;}void deleteCandidatesFromMemory(Candidate** candidate, unsigned int numberCandidates) {	if (candidate && numberCandidates) {		for (unsigned int i = 0; i < numberCandidates; i++) {			candidate[i]->deleteCandidateMemory();		}		delete [] candidate;		cout << "Done deletetion of dynamic memory" << endl;	} else {		cout << "Nothing to delete or invalid number of deletions entered" << endl;	}}int main() {	unsigned int candidateNumber = 5;	Candidate** candidate = enterCandidates(candidateNumber);	char* searcherLanguage = new char[MAX_LANGUAGE_NAME_SIZE];	cout << "Enter programing language, which will be searched within the set of candidatesn";	cout << "NOTE: Entered language should be less than " << MAX_LANGUAGE_NAME_SIZE << " symbols in lenght):n";	cin >> searcherLanguage;	for (unsigned int i = 0; i < candidateNumber ; i++) {		if (isLanguageKnownByCandidate(candidate[i], searcherLanguage)) {			candidate[i]->print();		}		}	//TODO Write file i/o operations	//This should be done last !	//Destroy the dynamic memory	deleteCandidatesFromMemory(candidate,candidateNumber);	system("pause");}

P.S. Сега вече съм почти сигурен, че първия код, който приложихте е просто нещо хвърчащо, което ей - така да покаже, че уж сте се опитвал да го направите ! Това го казвам, защото, както ще видите и решението, кода в първия Ви пост е на светлинни години разстояние от това, което трябва да се направи, а и няма никаква завършеност.

 

Поздрави и ако все пак решите да се опитате да направите File I/O подточката, очакваме конкретните Ваши въпроси !

Задачата е важна за мен. От скоро изучавам C/C++ и нямам много познания за нея.

Но до колкото съм чел май File Io започва с #include<fstream.h>

ofstream file


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Задачата е важна за мен. От скоро изучавам C/C++ и нямам много познания за нея.

Но до колкото съм чел май File Io започва с #include<fstream.h>

ofstream file

В случай, че задача е важна, можеше да изговорим кое по-точно не Ви е ясно, вместо директно да разписвам код. Написаното досега успяхте ли да го разберете - защо се ползват тези методи и защо Struct-а е така конструиран, алгоритъма, който изпълнява програмата ?

 

Поствам Ви няколко линка към ресурси и документация за файловите потоци - прегледайте ги, поиграйте си с тях, като за разпишете кодовете от примерите и схванете идеята им.

След това, ако все още изпитвате проблеми, можем да ги изкоментираме.

 

Правилно сте отбелязал - хедъра, който се включва за работа със файлове потоци е <fstream.h> . Прегледайте какво съдържа като обекти и по какъв начин се работи с тях

 

Ресурси:

Input/Output with files

fstream

FILE C++

 

Поздрави !

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от Alexandar Jelev
   Здравейте, искам  да попитам някой може ли да ми помогне за курсовата задача, ще му бъда изключително благодарен? :)
   Задачата е следната:
   Съставете програма с функции за:
   а) Въвеждане от клавиатура във файл и в масив ( чрез добавяне) данни за автобусни превози ( до 35 ) - Автогара Варна: маршрут, дата (1 до 31), номер на автобуса, фамилия на водача, брой пътници, цена на съответните билети, обща сума на билетите - през месец юли. Извеждане текущото съдържание на масива (файла) на екран;
   б) Извеждане на екран справка за всички превози през избран ден от месеца ( със запитване за нова справка);
   в) Извеждане на екран номерата на автобусите и общата сума на билетите от превозите, извършени с тях, подредени в низходящ ред по сумата.
                Главна функция main() -с меню  за избор на функции и проврка за състоянието на данните.  Използване на функции с предаване на параметри.
    
  • от Plamy Gerova
   Здравейте, може ли помощ за курсовата ми задача?
   съставете програма с функции за:
   а) въвеждане от клавиатурата във файл и в масив( чрез добавяне) данни за морски пътувания (до 25)- Морска гара Варна: маршрут, кораб-име, име на капитан, цени на билетите- I,II класа, брой пасажери в съответната класа, обща сума на продадените билети- през избран месец от годината.Извеждане текущото съдържание на масива(файла) на екрана.
   б) извеждане на екран данните за превозите на кораб по въведено от клавиатурата име на кораб(със запитване за справка)
   в) извеждане на екран данните за морско пътуване с най- голяма обща сума на продадени билети.
   Главна функция main()- с меня за избор на функции и проверка за състоянието та данните.Използване на локални променливи и функции с предаване на параметри. 
    
  • от Десислава Нешева
   Здравейте на всички. Имам въпрос, свързан с програмата си++. Имам матрица, на която търся сума от отрицателните елементи. Въпроса ми е как ще стане това нещо да се запише във файл, искам резултата да се показва само във файла, а не цялата матрица. Ето моя код:

   #include <iostream>

   #include<fstream>

   int main()

   {

   int a[10][10],m,n;

   int sum=0;

   std::cout<<"rows= ";

   std::cin>>m;

   std::cout<<"cols= ";

   std::cin>>n;

   for (int i=0; i<m; i++)

   for (int j=0; j<n; j++)

   {

   std::cout<<"a["<<i<<"]["<<j<<"]= ";

   std::cin>>a[j];

       if(a[j]<0) sum=sum+a[j];

   std::cout<<"sum= "<<sum;}

   return 0;

   }

   Благодаря, предварително !!!
  • от Boqn Tzonev
   #include <iostream> #include <iomanip> #include <string> #include <fstream> using namespace std; const int N = 5; struct player { string ime; string familia; string otbor; int nomer; int vk_golove; } igrachi[N], podredba; // Prototypes. int add_player(player a[]); void search_by_number(player a[], int &nomer_na_igracha); void search_by_team(player a[], string & ime_na_otbora); void klasirane(player a[]); void actual(player a[], int &nomer_na_igracha, string & ime_na_otbora); //********************************************** fstream igrachi_file; //********************************************** int add_player(player a[]) { int br; igrachi_file.open("igrachi.txt", ios::out | ios::app); // <--- As an "fstream" this needs to know if it is input or output. do { //cout << "\n Broi igrachi:"; cout << "\n Number of players:"; cin >> br; } while (br <= 0 || br > N); if (igrachi_file.fail()) { cout << "Error. The file is missing."; exit(1); } for (int i = 0; i < br; i++) { //cout << "Vuvedi ime na igrach:"; cout << " Enter player's first name: "; cin >> a[i].ime; igrachi_file << a[i].ime << endl; //cout << "Vuvedi familia na igrach:"; cout << " Enter a player's last name :"; cin >> a[i].familia; igrachi_file << a[i].familia << endl; //cout << "Vuvedi otbor na igracha:"; cout << " Enter a player's team: "; cin >> a[i].otbor; igrachi_file << a[i].otbor << endl; //cout << "Vuvedi nomer na igracha:"; cout << " Enter the player number: "; cin >> a[i].nomer; if (a[i].nomer > 99 || a[i].nomer < 1) { do { //cout << "Vuvedete nomer ot 1 do 99. \n"; cout << "Enter number 1 to 99. \n"; cin >> a[i].nomer; } while (a[i].nomer > 99 || a[i].nomer < 1); } igrachi_file << a[i].nomer << endl; //cout << "Vuvedi vkarani golove na igracha:"; cout << " Enter player goals scored: "; cin >> a[i].vk_golove; if (a[i].vk_golove < 0) { do { //cout << "Vuvedete golove >= 0 \n"; cout << "Enter goals >= 0 \n"; cin >> a[i].vk_golove; } while (a[i].vk_golove < 0); } igrachi_file << a[i].vk_golove << endl; } igrachi_file.close(); } void search_by_number(player a[], int &nomer_na_igracha) { int flag = 0; igrachi_file.open("igrachi.txt", ios::in); igrachi_file.seekg(0); if (igrachi_file.fail()) { cout << "Fail to open the file"; exit(1); } for (int i = 0; i < N; i++) { igrachi_file >> a[i].ime; igrachi_file >> a[i].familia; igrachi_file >> a[i].otbor; igrachi_file >> a[i].nomer; igrachi_file >> a[i].vk_golove; if (nomer_na_igracha == a[i].nomer) { cout << "Igrach: " << a[i].ime << " " << a[i].familia << "\nOtbor: " << a[i].otbor << "\nNomer: " << a[i]. nomer << "\nVkarani golove: " << a[i].vk_golove << endl; flag++; } } if (!flag) cout << endl << "Nqma takuv igrach!" << endl; igrachi_file.close(); } void search_by_team(player a[], string & ime_na_otbora) { int flag = 0; igrachi_file.open("igrachi.txt", ios::in); igrachi_file.seekg(0); if (igrachi_file.fail()) { cout << "Fail to open the file"; exit(1); } for (int i = 0; i < N; i++) { igrachi_file >> a[i].ime; igrachi_file >> a[i].familia; igrachi_file >> a[i].otbor; igrachi_file >> a[i].nomer; igrachi_file >> a[i].vk_golove; if (ime_na_otbora == a[i].otbor) { cout << "Igrach: " << a[i].ime << " " << a[i].familia << "\nOtbor: " << a[i].otbor << "\nNomer: " << a[i]. nomer << "\nVkarani golove: " << a[i].vk_golove << endl << endl; flag++; } } if (!flag) cout << endl << "Nqma takuv otbor!" << endl; igrachi_file.close(); } void klasirane(player a[]) { igrachi_file.open("igrachi.txt", ios::in); igrachi_file.seekg(0); // <--- Not needed as the file pointer is already at the beginning from the open statement. for (int i = 0; i < N; i++) { igrachi_file >> a[i].ime; igrachi_file >> a[i].familia; igrachi_file >> a[i].otbor; igrachi_file >> a[i].nomer; igrachi_file >> a[i].vk_golove; } cout << "ime" << setw(15) << "familia" << setw(15) << "otbor" << setw(15) << "nomer" << setw(15) << "vkarani golove" << endl; for (int i = 0; i < N; i++) { cout << a[i].ime << right << setw(15) << a[i]. familia << right << setw(15) << a[i]. otbor << right << setw(15) << a[i]. nomer << right << setw(15) << a[i].vk_golove << endl; } igrachi_file.close(); } int main() { int choice; int nomer_na_igracha; string ime_na_otbora, familia_na_igracha; player a[N]; do { cout << "\n================================================================================" << endl; cout << "\t\tMenu\n\n"; //cout << "= Izberete:\n"; cout << " Choose:\n"; //cout << "= 1. Dobavqne na igrachi\n"; cout << " 1. Add players\n"; //cout << "= 2. Spisuk s igrachite\n"; cout << " 2. List of players\n"; //cout << "= 3. Spravka za igrach po nomer\n"; cout << " 3. Reference for player by number\n"; //cout << "= 4. Spravka za igrach po otbor\n"; cout << " 4. Player report by team\n"; //cout << "= 5. Aktualizirane\n"; cout << " 5. Update\n"; //cout << "= 6. Krai\n"; cout << " 6. End\n"; cout << "\n================================================================================" << endl; cin >> choice; switch (choice) { case 1: { add_player(a); break; } case 2: { klasirane(a); break; } case 3: { cout << "Tursene po nomer: "; cin >> nomer_na_igracha; search_by_number(a, nomer_na_igracha); break; } case 4: { cout << "Tursene po otbor: "; cin >> ime_na_otbora; search_by_team(a, ime_na_otbora); break; } case 5: { cout<< "Update:"; cin>> nomer_na_igracha, ime_na_otbora; } break; } } while (choice != 6); } Здравейте имам нужда от малко помощ с моята курсова задача.Остана ми да направя единствено актуализацията ,но не мога да се справя. Ето и какво съм направил по актуализацията.Ще го постна като отговор долу.

   void actual(player a[], int nomer_na_igracha, string ime_na_otbora) { int i{}; fstream igrachi_file; igrachi_file.open("igrachi.txt", ios::in); while (getline(igrachi_file, a[i].familia)) // <--- Changed. { igrachi_file >> a[i].vk_golove; igrachi_file.ignore(std::numeric_limits<std::streamsize>::max(), '\n'); // <--- Requires header file <limits>. getline(igrachi_file, a[i].otbor); i++; } igrachi_file.close(); //cout << "Vuvedete igrachite chiqto informaciq iskate da redaktirate: "; cout << "Enter the players whose information you want to edit: "; //cin >> num; // <--- Not defined or used. //cout << "\n Ime: "; cout << "\n Name: "; std::cin.ignore(std::numeric_limits<std::streamsize>::max(), '\n'); // <--- Requires header file <limits>. getline(cin, a[i].familia); //cout << "\n Golove: "; cout << "\n Goals: "; cin >> a[i].vk_golove; // <--- goals. cin.get(); cout << endl << endl; } Кодът не е правилен.Да се види до къде съм стигнал.
  • от kirilov_philip
   Моля за помощ!!!
   Задача: Даден е двумерен масив A с m реда и n стълба. Да се напише програма на C++, която създава нов масив B, като стойността на елемента Bi(i e долен индекс) е равна на индекса на най-малката стойност в i-ия ред на A.
   Стигнах дотук.
   #include <iostream>
   #include <stdlib.h>
   using namespace std;
   int main()
   {
       int m, n;
       cout << "m="; cin >> m;
       cout << "n="; cin >> n;
       int A[100][100];
       int i, j;
       for(i=0;i<m;i++)
           for (j = 0; j < n; j++)
           {
               cout << "A[" << i << "][" << j << "]="; cin >> A[j];
           }
   }
 • Дарение

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.