Премини към съдържанието
Zizurona

Всички папки във флашката и два фотоапарата станаха шорткътове

Препоръчан отговор


Здравейте

 

видях подобна тема във форума но викам да спазя написаното в главната тема.

 

Та проблема е описан във заглавието.

Днес снимах служебно със фотоапарата, качих снимките на компа /комп1/, качих ги на флашка и ги занесох на друг комп2. Слагам флашката и всички папки са шорткътове.  :(

 

Викам - какво пък съм направил сега, объркал съм нещо при копирането...

 

Пускам флашката в комп1 и ЦЪ, пак същото но забелязах, че всички папки са така.

 

Решавам, че флашката ми е сдала багажа,включвам фотоапарата и прехвърлям папката със снимките.

Включвам в комп2 и  :no-no:

 същата история - папките на фотоапарата са станали шорткътове,

 

Късно но факт - светна ми червената лампичка  :clown:

 

Ама то акъл..... има друг фотоапарат от който трябва да сваля други снимки. Вземам кабела като си мисля да го включа в комп3 но по енерция право в комп1  :)

 

И ето го резултата - два/предполагам/ заразени служебни компа 1 и 2; флашката и два фотоапарата с важни снимки - труда на 4 човека за днес :panic button: 

Комп 3 не участва в схемата   :wors:  ;  

Сега пиша от личния компютър а  предполагам, че всичко тръгва от телефона. Комп-личен е ползвал и флашката и телефона за това предполагам, че и той е заразен. 

Пускам лога за комп-личен и евентуално съвет за флашката  :diving:

Пуснах ДДС , ето го лога /в главната тема пишеше нещо за два лога но на мен ми изкара 1, явно някъде бъркам/ : 

DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_AMD64 
Internet Explorer: 9.11.9600.16428
Run by User at 19:16:24 on 2013-12-11
Microsoft Windows 7 Ultimate   6.1.7601.1.1251.359.1033.18.5980.3350 [GMT 2:00]
.
AV: AVG AntiVirus Free Edition 2014 *Enabled/Updated* {0E9420C4-06B3-7FA0-3AB1-6E49CB52ECD9}
SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
SP: AVG AntiVirus Free Edition 2014 *Enabled/Updated* {B5F5C120-2089-702E-0001-553BB0D5A664}
.
============== Running Processes ===============
.
C:PROGRA~2AVGAVG2014avgrsa.exe
C:Program Files (x86)AVGAVG2014avgcsrva.exe
C:Windowssystem32wininit.exe
C:Windowssystem32lsm.exe
C:Windowssystem32svchost.exe -k DcomLaunch
C:Windowssystem32nvvsvc.exe
C:Windowssystem32svchost.exe -k RPCSS
C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalService
C:Windowssystem32svchost.exe -k netsvcs
C:Windowssystem32AUDIODG.EXE
C:Program FilesNVIDIA CorporationDisplaynvxdsync.exe
C:Windowssystem32svchost.exe -k NetworkService
C:Windowssystem32nvvsvc.exe
C:Program FilesBroadcomBroadcom 802.11 Network AdapterWLTRYSVC.EXE
C:Windowssystem32WLANExt.exe
C:Program FilesBroadcomBroadcom 802.11 Network Adapterbcmwltry.exe
C:Windowssystem32conhost.exe
C:WindowsSystem32spoolsv.exe
C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
C:Program Files (x86)Common FilesAdobeARM1.0armsvc.exe
C:Program Files (x86)Bluetooth Suiteadminservice.exe
C:Program Files (x86)AutodeskContent ServiceConnect.Service.ContentService.exe
C:Windowssystem32taskhost.exe
C:Windowssystem32Dwm.exe
C:WindowsExplorer.EXE
C:Program FilesRealtekAudioHDARAVCpl64.exe
C:Program FilesRealtekAudioHDARAVBg64.exe
C:Program Files (x86)Bluetooth SuiteBtvStack.exe
C:Program Files (x86)Bluetooth SuiteAthBtTray.exe
C:WindowsSystem32igfxtray.exe
C:WindowsSystem32hkcmd.exe
C:WindowsSystem32igfxpers.exe
C:Program FilesBroadcomBroadcom 802.11 Network AdapterWLTRAY.EXE
C:Program Files (x86)AVGAVG2014avgidsagent.exe
C:Program Files (x86)AVGAVG2014avgwdsvc.exe
C:Program Files (x86)Launch Managerdsiwmis.exe
C:Program FilesInteliCLS ClientHeciServer.exe
C:Program Files (x86)Launch ManagerLMworker.exe
C:Program Files (x86)Launch ManagerLMutilps32.exe
C:Program Files (x86)IntelIntel® Management Engine ComponentsDALjhi_service.exe
C:WindowsSysWOW64srvany.exe
C:Windowssystem32svchost.exe -k imgsvc
C:WindowsKMService.exe
C:Windowssystem32conhost.exe
C:Program Files (x86)Common FilesAVG Secure SearchvToolbarUpdater17.2.0ToolbarUpdater.exe
C:Program FilesElantechETDCtrl.exe
C:Program Files (x86)AtherosAth_WlanAgent.exe
C:Program Files (x86)Common FilesAVG Secure SearchvToolbarUpdater17.2.0loggingserver.exe
C:Windowssystem32conhost.exe
C:Program FilesNVIDIA CorporationDisplaynvtray.exe
C:UsersUserAppDataRoamingICQMicq.exe
C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice14ONENOTEM.EXE
C:Dolby PCEE4pcee4.exe
C:Windowssystem32svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted
C:Program Files (x86)Launch ManagerLManager.exe
C:Program Files (x86)IntelIntel® USB 3.0 eXtensible Host Controller DriverApplicationiusb3mon.exe
C:Program FilesElantechETDCtrlHelper.exe
C:Program Files (x86)AVGAVG2014avgnsa.exe
C:Program Files (x86)AVGAVG2014avgemca.exe
C:Windowssystem32SearchIndexer.exe
C:Program FilesWindows Media Playerwmpnetwk.exe
C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
C:Program Files (x86)Launch ManagerMMDx64Fx.exe
C:Program Files (x86)AVGAVG2014avgui.exe
C:Program Files (x86)AVG Secure Searchvprot.exe
C:Windowssystem32igfxext.exe
C:Windowssystem32igfxsrvc.exe
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Windowssystem32wbemwmiprvse.exe
C:Windowssystem32wbemunsecapp.exe
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program Files (x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Program Files (x86)IntelIntel® Management Engine ComponentsLMSLMS.exe
C:Program Files (x86)NVIDIA CorporationNVIDIA Update Coredaemonu.exe
C:Windowssystem32sppsvc.exe
C:Program Files (x86)IntelIntel® Management Engine ComponentsUNSUNS.exe
C:WindowsservicingTrustedInstaller.exe
C:Program Files (x86)SkypePhoneSkype.exe
C:Windowssystem32wbemwmiprvse.exe
C:Windowssystem32conhost.exe
C:WindowsSystem32cscript.exe
.
============== Pseudo HJT Report ===============
.
mWinlogon: Userinit = userinit.exe
BHO: CIESpeechBHO Class: {8D10F6C4-0E01-4BD4-8601-11AC1FDF8126} - C:Program Files (x86)Bluetooth SuiteIEPlugIn.dll
BHO: {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - <orphaned>
BHO: Office Document Cache Handler: {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice14URLREDIR.DLL
uRun: [icq] C:UsersUserAppDataRoamingICQMicq.exe -CU
mRun: [Adobe ARM] "C:Program Files (x86)Common FilesAdobeARM1.0AdobeARM.exe"
mRun: [Dolby Home Theater v4] "C:Dolby PCEE4pcee4.exe" -autostart
mRun: [LManager] C:Program Files (x86)Launch ManagerLManager.exe
mRun: [uSB3MON] "C:Program Files (x86)IntelIntel® USB 3.0 eXtensible Host Controller DriverApplicationiusb3mon.exe"
mRun: [AVG_UI] "C:Program Files (x86)AVGAVG2014avgui.exe" /TRAYONLY
mRun: [vProt] "C:Program Files (x86)AVG Secure Searchvprot.exe"
dRun: [Autodesk Sync] C:Program FilesAutodeskAutodesk SyncAdSync.exe
StartupFolder: C:UsersUserAppDataRoamingMICROS~1WindowsSTARTM~1ProgramsStartupONENOT~1.LNK - C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice14ONENOTEM.EXE
mPolicies-Explorer: NoActiveDesktop = dword:1
mPolicies-Explorer: NoActiveDesktopChanges = dword:1
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:5
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3
mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0
IE: E&xport to Microsoft Excel - C:PROGRA~1MICROS~2Office14EXCEL.EXE/3000
IE: Se&nd to OneNote - C:PROGRA~1MICROS~2Office14ONBttnIE.dll/105
IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice14ONBttnIE.dll
IE: {7815BE26-237D-41A8-A98F-F7BD75F71086} - {8D10F6C4-0E01-4BD4-8601-11AC1FDF8126} - C:Program Files (x86)Bluetooth SuiteIEPlugIn.dll
IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice14ONBttnIELinkedNotes.dll
TCP: NameServer = 192.168.0.1
TCP: Interfaces{85BEE502-E856-4840-A0EB-8F1F340C3F1E} : DHCPNameServer = 192.168.0.1
TCP: Interfaces{85BEE502-E856-4840-A0EB-8F1F340C3F1E}05573786B6F66796F5E4564777F627B6 : DHCPNameServer = 192.168.0.1
TCP: Interfaces{D4C2445F-5103-429C-9F3E-07A2ADE7EB01} : NameServer = 77.70.91.1,89.190.192.247
Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:Program Files (x86)Common FilesMicrosoft SharedOFFICE14MSOXMLMF.DLL
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:Program Files (x86)Common FilesSkypeSkype4COM.dll
Handler: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:Program Files (x86)Common FilesAVG Secure SearchViProtocolInstaller17.2.0ViProtocol.dll
SSODL: WebCheck - <orphaned>
mASetup: {8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96} - "C:Program Files (x86)GoogleChromeApplication31.0.1650.63Installerchrmstp.exe" --configure-user-settings --verbose-logging --system-level --multi-install --chrome
x64-BHO: Office Document Cache Handler: {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice14URLREDIR.DLL
x64-Run: [RtHDVCpl] C:Program FilesRealtekAudioHDARAVCpl64.exe -s
x64-Run: [RtHDVBg_Dolby] C:Program FilesRealtekAudioHDARAVBg64.exe /FORPCEE4 
x64-Run: [AtherosBtStack] "C:Program Files (x86)Bluetooth SuiteBtvStack.exe"
x64-Run: [AthBtTray] "C:Program Files (x86)Bluetooth SuiteAthBtTray.exe"
x64-Run: [igfxTray] C:WindowsSystem32igfxtray.exe
x64-Run: [HotKeysCmds] C:WindowsSystem32hkcmd.exe
x64-Run: [Persistence] C:WindowsSystem32igfxpers.exe
x64-Run: [broadcom Wireless Manager UI] C:Program FilesBroadcomBroadcom 802.11 Network AdapterWLTRAY.exe
x64-Run: [ETDCtrl] C:Program Files (x86)ElantechETDCtrl.exe
x64-IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice14ONBttnIE.dll
x64-IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice14ONBttnIELinkedNotes.dll
x64-Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedOFFICE14MSOXMLMF.DLL
x64-Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - <orphaned>
x64-Handler: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - <orphaned>
x64-Notify: igfxcui - igfxdev.dll
x64-SSODL: WebCheck - <orphaned>
.
============= SERVICES / DRIVERS ===============
.
R0 AVGIDSHA;AVGIDSHA;C:WindowsSystem32driversavgidsha.sys [2013-10-24 194872]
R0 Avgloga;AVG Logging Driver;C:WindowsSystem32driversavgloga.sys [2013-10-31 294712]
R0 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield;C:WindowsSystem32driversavgmfx64.sys [2013-10-1 123704]
R0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver;C:WindowsSystem32driversavgrkx64.sys [2013-9-10 31544]
R0 iusb3hcs;Intel® USB 3.0 Host Controller Switch Driver;C:WindowsSystem32driversiusb3hcs.sys [2013-9-12 16152]
R0 nvpciflt;nvpciflt;C:WindowsSystem32driversnvpciflt.sys [2013-9-12 28992]
R1 Avgdiska;AVG Disk Driver;C:WindowsSystem32driversavgdiska.sys [2013-11-5 150808]
R1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;C:WindowsSystem32driversavgidsdrivera.sys [2013-11-4 240920]
R1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver;C:WindowsSystem32driversavgldx64.sys [2013-10-31 212280]
R1 Avgtdia;AVG TDI Driver;C:WindowsSystem32driversavgtdia.sys [2013-8-1 251192]
R1 avgtp;avgtp;C:WindowsSystem32driversavgtpx64.sys [2013-9-14 46368]
R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;C:WindowsSystem32driversvwififlt.sys [2009-7-14 59904]
R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;C:Program Files (x86)Common FilesAdobeARM1.0armsvc.exe [2013-9-3 65640]
R2 AtherosSvc;AtherosSvc;C:Program Files (x86)Bluetooth SuiteAdminService.exe [2012-2-20 106144]
R2 Autodesk Content Service;Autodesk Content Service;C:Program Files (x86)AutodeskContent ServiceConnect.Service.ContentService.exe [2012-12-13 12288]
R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;C:Program Files (x86)AVGAVG2014avgidsagent.exe [2013-11-11 3478544]
R2 avgwd;AVG WatchDog;C:Program Files (x86)AVGAVG2014avgwdsvc.exe [2013-9-24 348008]
R2 DsiWMIService;Dritek WMI Service;C:Program Files (x86)Launch Managerdsiwmis.exe [2012-3-2 355920]
R2 Intel® Capability Licensing Service Interface;Intel® Capability Licensing Service Interface;C:Program FilesInteliCLS ClientHeciServer.exe [2012-2-2 628448]
R2 jhi_service;Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service;C:Program Files (x86)IntelIntel® Management Engine ComponentsDALJhi_service.exe [2013-9-12 161560]
R2 KMService;KMService;C:WindowsSystem32srvany.exe --> C:WindowsSystem32srvany.exe [?]
R2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon;C:Program Files (x86)NVIDIA CorporationNVIDIA Update Coredaemonu.exe [2013-9-12 2458944]
R2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service;C:Program Files (x86)IntelIntel® Management Engine ComponentsUNSUNS.exe [2013-9-12 363800]
R2 vToolbarUpdater17.2.0;vToolbarUpdater17.2.0;C:Program Files (x86)Common FilesAVG Secure SearchvToolbarUpdater17.2.0ToolbarUpdater.exe [2013-12-10 1771544]
R2 ZAtheros Wlan Agent;ZAtheros Wlan Agent;C:Program Files (x86)AtherosAth_WlanAgent.exe [2013-9-12 72864]
R3 b57xdbd;Broadcom xD Picture Bus Driver Service;C:WindowsSystem32driversb57xdbd.sys [2011-11-4 68648]
R3 b57xdmp;Broadcom xD Picture vstorp client drv;C:WindowsSystem32driversb57xdmp.sys [2011-11-4 19496]
R3 bScsiMSa;bScsiMSa;C:WindowsSystem32driversbScsiMSa.sys [2011-9-2 51752]
R3 bScsiSDa;bScsiSDa;C:WindowsSystem32driversbScsiSDa.sys [2012-2-9 78888]
R3 BTATH_BUS;Atheros Bluetooth Bus;C:WindowsSystem32driversbtath_bus.sys [2012-2-20 30368]
R3 ETD;ELAN PS/2 Port Input Device;C:WindowsSystem32driversETD.sys [2013-9-12 206632]
R3 IntcDAud;Intel® Display Audio;C:WindowsSystem32driversIntcDAud.sys [2013-9-12 331264]
R3 iusb3hub;Intel® USB 3.0 Hub Driver;C:WindowsSystem32driversiusb3hub.sys [2013-9-12 356120]
R3 iusb3xhc;Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver;C:WindowsSystem32driversiusb3xhc.sys [2013-9-12 787736]
R3 MEIx64;Intel® Management Engine Interface ;C:WindowsSystem32driversHECIx64.sys [2011-11-10 60184]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;C:WindowsMicrosoft.NETFrameworkv4.0.30319mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;C:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319mscorsvw.exe [2010-3-18 138576]
S2 gupdate;Google Update Service (gupdate);C:Program Files (x86)GoogleUpdateGoogleUpdate.exe [2013-9-12 116648]
S2 SkypeUpdate;Skype Updater;C:Program Files (x86)SkypeUpdaterUpdater.exe [2013-7-25 162672]
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;C:WindowsSysWOW64MacromedFlashFlashPlayerUpdateService.exe [2013-9-14 257416]
S3 AMPPAL;Intel® Centrino® Wireless Bluetooth® 3.0 + High Speed Virtual Adapter;C:WindowsSystem32driversAmpPal.sys [2011-9-15 299008]
S3 AMPPALP;Intel® Centrino® Wireless Bluetooth® 3.0 + High Speed Protocol;C:WindowsSystem32driversAmpPal.sys [2011-9-15 299008]
S3 AthBTPort;Atheros Virtual Bluetooth Class;C:WindowsSystem32driversbtath_flt.sys [2012-2-20 36000]
S3 BcmVWL;Broadcom Virtual Wireless;C:WindowsSystem32driversbcmvwl64.sys [2013-9-12 21568]
S3 BTATH_A2DP;Bluetooth A2DP Audio Driver;C:WindowsSystem32driversbtath_a2dp.sys [2012-2-20 339616]
S3 btath_avdt;Atheros Bluetooth AVDT Service;C:WindowsSystem32driversbtath_avdt.sys [2012-2-20 110752]
S3 BTATH_HCRP;Bluetooth HCRP Server driver;C:WindowsSystem32driversbtath_hcrp.sys [2012-2-20 167584]
S3 BTATH_LWFLT;Bluetooth LWFLT Device;C:WindowsSystem32driversbtath_lwflt.sys [2012-2-20 68256]
S3 BTATH_RCP;Bluetooth AVRCP Device;C:WindowsSystem32driversbtath_rcp.sys [2012-2-20 280992]
S3 BtFilter;BtFilter;C:WindowsSystem32driversbtfilter.sys [2012-2-20 550560]
S3 cphs;Intel® Content Protection HECI Service;C:WindowsSysWOW64IntelCpHeciSvc.exe [2013-9-12 276248]
S3 dmvsc;dmvsc;C:WindowsSystem32driversdmvsc.sys [2011-4-12 71168]
S3 FlexNet Licensing Service 64;FlexNet Licensing Service 64;C:Program FilesCommon FilesMacrovision SharedFLEXnet PublisherFNPLicensingService64.exe [2013-9-23 1471352]
S3 gupdatem;Google Update Service (gupdatem);C:Program Files (x86)GoogleUpdateGoogleUpdate.exe [2013-9-12 116648]
S3 IEEtwCollectorService;Internet Explorer ETW Collector Service;C:WindowsSystem32ieetwcollector.exe [2013-12-5 111616]
S3 k57nd60a;Broadcom NetLink Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;C:WindowsSystem32driversk57nd60a.sys [2012-1-18 435240]
S3 MyWiFiDHCPDNS;Wireless PAN DHCP Server;C:Program FilesIntelWiFibinPanDhcpDns.exe --> C:Program FilesIntelWiFibinPanDhcpDns.exe [?]
S3 ose64;Office 64 Source Engine;C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedSource EngineOSE.EXE [2010-1-9 174440]
S3 osppsvc;Office Software Protection Platform;C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedOfficeSoftwareProtectionPlatformOSPPSVC.EXE [2010-1-9 4925184]
S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;C:WindowsSystem32driversrdpvideominiport.sys [2010-11-21 20992]
S3 Synth3dVsc;Synth3dVsc;C:WindowsSystem32driversSynth3dVsc.sys [2011-4-12 88960]
S3 terminpt;Microsoft Remote Desktop Input Driver;C:WindowsSystem32driversterminpt.sys [2011-4-12 34816]
S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;C:WindowsSystem32driversTsUsbFlt.sys [2010-11-21 59392]
S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;C:WindowsSystem32driversTsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]
S3 tsusbhub;tsusbhub;C:WindowsSystem32driverstsusbhub.sys [2011-4-12 117248]
S3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;C:WindowsSystem32driversvwifimp.sys [2009-7-14 17920]
S3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies Service;C:WindowsSystem32WatWatAdminSvc.exe [2013-9-17 1255736]
.
=============== File Associations ===============
.
FileExt: .scr: AutoCADScriptFile=C:WindowsSystem32notepad.exe "%1"
.
=============== Created Last 30 ================
.
2013-11-14 20:33:46 1474048 ----a-w- C:WindowsSystem32crypt32.dll
2013-11-14 20:33:45 1168384 ----a-w- C:WindowsSysWow64crypt32.dll
.
==================== Find3M  ====================
.
2013-12-11 11:37:11 71048 ----a-w- C:WindowsSysWow64FlashPlayerCPLApp.cpl
2013-12-11 11:37:11 692616 ----a-w- C:WindowsSysWow64FlashPlayerApp.exe
2013-11-10 19:23:47 46368 ----a-w- C:WindowsSystem32driversavgtpx64.sys
2013-11-05 19:55:48 150808 ----a-w- C:WindowsSystem32driversavgdiska.sys
2013-11-04 19:52:42 240920 ----a-w- C:WindowsSystem32driversavgidsdrivera.sys
2013-10-31 21:00:18 212280 ----a-w- C:WindowsSystem32driversavgldx64.sys
2013-10-31 20:49:46 294712 ----a-w- C:WindowsSystem32driversavgloga.sys
2013-10-24 20:25:58 194872 ----a-w- C:WindowsSystem32driversavgidsha.sys
2013-10-12 02:30:42 830464 ----a-w- C:WindowsSystem32nshwfp.dll
2013-10-12 02:29:21 859648 ----a-w- C:WindowsSystem32IKEEXT.DLL
2013-10-12 02:29:08 324096 ----a-w- C:WindowsSystem32FWPUCLNT.DLL
2013-10-12 02:03:08 656896 ----a-w- C:WindowsSysWow64nshwfp.dll
2013-10-12 02:01:25 216576 ----a-w- C:WindowsSysWow64FWPUCLNT.DLL
2013-10-04 02:28:31 190464 ----a-w- C:WindowsSystem32SmartcardCredentialProvider.dll
2013-10-04 02:25:17 197120 ----a-w- C:WindowsSystem32credui.dll
2013-10-04 02:24:49 1930752 ----a-w- C:WindowsSystem32authui.dll
2013-10-04 01:58:50 152576 ----a-w- C:WindowsSysWow64SmartcardCredentialProvider.dll
2013-10-04 01:56:25 168960 ----a-w- C:WindowsSysWow64credui.dll
2013-10-04 01:56:00 1796096 ----a-w- C:WindowsSysWow64authui.dll
2013-10-03 02:23:48 404480 ----a-w- C:WindowsSystem32gdi32.dll
2013-10-03 02:00:44 311808 ----a-w- C:WindowsSysWow64gdi32.dll
2013-09-30 22:52:08 123704 ----a-w- C:WindowsSystem32driversavgmfx64.sys
2013-09-28 01:09:10 497152 ----a-w- C:WindowsSystem32driversafd.sys
2013-09-25 02:26:40 95680 ----a-w- C:WindowsSystem32driversksecdd.sys
2013-09-25 02:26:40 154560 ----a-w- C:WindowsSystem32driversksecpkg.sys
2013-09-25 02:23:33 28672 ----a-w- C:WindowsSystem32sspisrv.dll
2013-09-25 02:23:33 135680 ----a-w- C:WindowsSystem32sspicli.dll
2013-09-25 02:23:01 28160 ----a-w- C:WindowsSystem32secur32.dll
2013-09-25 02:22:59 340992 ----a-w- C:WindowsSystem32schannel.dll
2013-09-25 02:21:50 307200 ----a-w- C:WindowsSystem32ncrypt.dll
2013-09-25 02:21:07 1447936 ----a-w- C:WindowsSystem32lsasrv.dll
2013-09-25 01:58:17 96768 ----a-w- C:WindowsSysWow64sspicli.dll
2013-09-25 01:57:26 22016 ----a-w- C:WindowsSysWow64secur32.dll
2013-09-25 01:57:24 247808 ----a-w- C:WindowsSysWow64schannel.dll
2013-09-25 01:56:42 220160 ----a-w- C:WindowsSysWow64ncrypt.dll
2013-09-25 01:03:24 30720 ----a-w- C:WindowsSystem32lsass.exe
.
============= FINISH: 19:16:54.74 ===============
 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Предполагам, че днес колегите от HJT Team вероятно няма да имат време и възможност да ти обърнат внимание. Утре ще трябва да се чисти всеки един компютър и флашка по отделно.

  • Харесва ми 3

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Предполагам, че днес колегите от HJT Team вероятно няма да имат време и възможност да ти обърнат внимание. Утре ще трябва да се чисти всеки един компютър и флашка по отделно.

 

Ами служебните компове мисля да ги оставя на поддръжката  :gamer2:

 

Евентуално и за телефона някакви идеи?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Момент, този лог от коя машина е? Ако е от тези, които ще оставяте на поддръжката да не се занимаваме да го анализираме?

Постенете лог само от системата, която няма да оставяте на поддръжката.

  • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Момент, този лог от коя машина е? Ако е от тези, които ще оставяте на поддръжката да не се занимаваме да го анализираме?

Постенете лог само от системата, която няма да оставяте на поддръжката.

 

Това е лога от личния компютър.

 

Правилно ли е направен лога?

В главната тема пише за два текстови ддс и атач а при мен излезе само ддс.

Редактирано от Zizurona (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Изчакай колегите от  HJT Team !

Определено е вирус.

 

Едно е сигурно  всяка флашка  и карта памет трябва да ги смяташ за заразени ,и да бъдат почистени ,също както и компютрите в които са били използвани .

Една единствена флашка да забравиш и може да се случи пак същото заради нея.

Наистина изчакай  HJT Team !

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Привет...съвсем забравих да пиша във вашата тема, но на 13 бях рожденник и weekend-a бе малко махмурлийски...Нуждаете ли се още от помощ за да оправим проблемите?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Честито за празника! 

То и времето е такова сега, по принцип има нужда да се погледне какво е станало но да поотминат празниците. 

Предполагам и вие си имате занимания сега :) 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Честит празник и от мен.

Няма проблеми, пишете когато можете. :)

 

Поздрави и хубав ден!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.