Премини към съдържанието

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

GTodorov007

Вируси и забавяне при стартиране на XP SP3

Препоръчан отговор


Здравейте, аз съм с Windows XP SP3, имам следният проблем, при стартиране на операционната система се бави около 2 минути на началният екран докато ми позволи да правя нещо, а освен това и всеки ден трия вируси .exe файл и веднага пак се появяват. 

 

Благодаря ви kaldata.com за възможността да помагате на хората он-лайн!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Посети раздела за вируси, за да могат колегите от HJT Team  да ти помогнат.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_x86 
Internet Explorer: 8.0.6001.18702  BrowserJavaVersion: 10.25.2
Run by Chitalishte at 9:39:04 on 2013-12-12
Microsoft Windows XP Professional  5.1.2600.3.1251.1.1033.18.1790.1165 [GMT 2:00]
.
.
============== Running Processes ================
.
C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe
C:WINDOWSExplorer.EXE
C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe
C:Program FilesCommon FilesABBYYFineReader11.00LicensingCENetworkLicenseServer.exe
C:Program FilesCommon FilesAppleMobile Device SupportAppleMobileDeviceService.exe
C:Program FilesDeviceVMBrowser Configuration UtilityBCUService.exe
C:Program FilesJavajre7binjqs.exe
C:Program FilesNeroNero8Nero BackItUpNBService.exe
c:Program FilesCommon FilesProtexisLicense ServicePsiService_2.exe
C:WINDOWSsystem32wbemwmiprvse.exe
C:WINDOWSsystem32RUNDLL32.EXE
C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GrooveMonitor.exe
C:Program FilesDeviceVMBrowser Configuration UtilityBCU.exe
C:Program FilesuTorrentuTorrent.exe
C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe
C:Program FilesDatecsFlexType 2KFType2K.exe
C:Documents and SettingsChitalishteLocal SettingsApplication DataGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Documents and SettingsChitalishteLocal SettingsApplication DataGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Documents and SettingsChitalishteLocal SettingsApplication DataGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Documents and SettingsChitalishteLocal SettingsApplication DataGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:WINDOWSSystem32wudfhost.exe
C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k DcomLaunch
C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k rpcss
C:WINDOWSSystem32svchost.exe -k netsvcs
C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k WudfServiceGroup
C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k NetworkService
C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k LocalService
C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k LocalService
C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k hpdevmgmt
C:WINDOWSSystem32svchost.exe -k HPZ12
C:WINDOWSSystem32svchost.exe -k HPZ12
C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k imgsvc
.
============== Pseudo HJT Report ===============
.
uURLSearchHooks: SearchHook Class: {BC86E1AB-EDA5-4059-938F-CE307B0C6F0A} - c:program filesdevicevmbrowser configuration utilityAddressBarSearch.dll
uURLSearchHooks: uTorrentControl2 Toolbar: {687578b9-7132-4a7a-80e4-30ee31099e03} - c:program filesutorrentcontrol2prxtbuTo2.dll
BHO: uTorrentControl2 Toolbar: {687578b9-7132-4a7a-80e4-30ee31099e03} - c:program filesutorrentcontrol2prxtbuTo2.dll
BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - c:program filesmicrosoft officeoffice12GrooveShellExtensions.dll
BHO: Java Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - c:program filesjavajre7binssv.dll
BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - c:program filesjavajre7binjp2ssv.dll
TB: uTorrentControl2 Toolbar: {687578B9-7132-4A7A-80E4-30EE31099E03} - c:program filesutorrentcontrol2prxtbuTo2.dll
TB: uTorrentControl2 Toolbar: {687578b9-7132-4a7a-80e4-30ee31099e03} - c:program filesutorrentcontrol2prxtbuTo2.dll
uRun: [uTorrent] "c:program filesutorrentuTorrent.exe"  /MINIMIZED
uRun: [DAEMON Tools Lite] "c:program filesdaemon tools liteDTLite.exe" -autorun
uRun: [ctfmon.exe] c:windowssystem32ctfmon.exe
mRun: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE c:windowssystem32NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
mRun: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE c:windowssystem32NvCpl.dll,NvStartup
mRun: [GrooveMonitor] "c:program filesmicrosoft officeoffice12GrooveMonitor.exe"
mRun: [Adobe ARM] "c:program filescommon filesadobearm1.0AdobeARM.exe"
mRun: [bCU] "c:program filesdevicevmbrowser configuration utilityBCU.exe"
StartupFolder: c:docume~1alluse~1startm~1programsstartupflexty~1.lnk - c:program filesdatecsflextype 2kFType2K.exe
uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:323
uPolicies-Explorer: NoDriveAutoRun = dword:67108863
uPolicies-Explorer: NoDrives = dword:0
mPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:323
mPolicies-Explorer: NoDriveAutoRun = dword:67108863
mPolicies-Explorer: NoDrives = dword:0
mPolicies-System: EnableLUA = dword:0
mPolicies-WindowsSystem: Allow-LogonScript-NetbiosDisabled = dword:1
mPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:323
mPolicies-Explorer: NoDriveAutoRun = dword:67108863
IE: &Експортиране към Microsoft Excel - c:progra~1micros~2office12EXCEL.EXE/3000
IE: Е&кспортирай в Microsoft Excel - c:progra~1micros~2office10EXCEL.EXE/3000
IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:program filesmicrosoft officeoffice12ONBttnIE.dll
IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}
IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%Network Diagnosticxpnetdiag.exe
IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:program filesmessengermsmsgs.exe
DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} - hxxp://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1341296749656
DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_32-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0032-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_32-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_32-windows-i586.cab
TCP: NameServer = 192.168.1.1
TCP: Interfaces{B0173D30-246E-4B5E-B984-B03034D8AC90} : DHCPNameServer = 192.168.1.1
Handler: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - c:program filesmicrosoft officeoffice12GrooveSystemServices.dll
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:program filescommon filesskypeSkype4COM.dll
SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:windowssystem32WPDShServiceObj.dll
SEH: Groove GFS Stub Execution Hook - {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - c:program filesmicrosoft officeoffice12GrooveShellExtensions.dll
.
================= FIREFOX ===================
.
FF - ProfilePath - c:documents and settingschitalishteapplication datamozillafirefoxprofilesoa3ll8t1.default
.
============= SERVICES / DRIVERS ===============
.
R1 AppleCharger;AppleCharger;c:windowssystem32driversAppleCharger.sys [2012-6-6 19496]
R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;c:windowssystem32driversdtsoftbus01.sys [2013-7-9 242240]
R2 ABBYY.Licensing.FineReader.Corporate.11.0;ABBYY FineReader 11 CE Licensing Service;c:program filescommon filesabbyyfinereader11.00licensingceNetworkLicenseServer.exe [2012-7-19 821840]
R2 BCUService;Browser Configuration Utility Service;c:program filesdevicevmbrowser configuration utilityBCUService.exe [2009-10-15 223464]
R3 amsint32;amsint32;??c:windowssystem32driverssppitn.sys --> c:windowssystem32driverssppitn.sys [?]
R3 HPFXFAX;HPFXFAX;c:windowssystem32drivershpfxfax.sys [2012-6-6 20504]
S2 ekrn;ESET Service;"c:program fileseseteset nod32 antivirusekrn.exe" --> c:program fileseseteset nod32 antivirusekrn.exe [?]
S2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:program filesskypeupdaterUpdater.exe [2013-9-5 171680]
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:windowssystem32macromedflashFlashPlayerUpdateService.exe [2012-6-7 256904]
S3 Ambfilt;Ambfilt;c:windowssystem32driversAmbfilt.sys [2012-6-6 1691480]
S3 AppleChargerSrv;AppleChargerSrv;system32AppleChargerSrv.exe --> system32AppleChargerSrv.exe [?]
S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:program filesmozilla maintenance servicemaintenanceservice.exe [2012-6-27 115168]
S3 Netaapl;Apple Mobile Device Ethernet Service;c:windowssystem32driversnetaapl.sys [2012-10-19 18432]
.
=============== Created Last 30 ================
.
2013-12-11 13:35:06 103140 ----a-w- C:sfrvvq.pif
2013-12-11 12:31:14 98816 ----a-w- c:windowssed.exe
2013-12-11 12:31:14 256000 ----a-w- c:windowsPEV.exe
2013-12-11 12:31:14 208896 ----a-w- c:windowsMBR.exe
2013-12-11 12:31:06 -------- d-----w- C:ComboFix
2013-11-26 13:30:29 -------- d-----w- c:documents and settingschitalishtelocal settingsapplication dataIdentities
2013-11-15 11:19:55 -------- d-----w- c:program filesCCleaner
.
==================== Find3M  ====================
.
.
============= FINISH:  9:39:29.21 ===============
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
.
UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.
IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT
.
DDS (Ver_2011-09-30.01)
.
Microsoft Windows XP Professional
Boot Device: DeviceHarddiskVolume1
Install Date: 6/6/2012 10:25:45
System Uptime: 12/12/2013 9:23:15 (0 hours ago)
.
Motherboard: Gigabyte Technology Co., Ltd. |  | M68MT-S2P
Processor: AMD Sempron 145 Processor | Socket M2 | 2812/200mhz
.
==== Disk Partitions =========================
.
C: is FIXED (NTFS) - 68 GiB total, 43.103 GiB free.
D: is FIXED (NTFS) - 397 GiB total, 349.436 GiB free.
E: is CDROM ()
F: is CDROM ()
G: is CDROM ()
H: is CDROM ()
I: is CDROM ()
.
==== Disabled Device Manager Items =============
.
==== System Restore Points ===================
.
RP1: 12/11/2013 14:37:11 - System Checkpoint
.
==== Installed Programs ======================
.
2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)
32 Bit HP BiDi Channel Components Installer
7-Zip 4.65
ABBYY FineReader 11 Corporate Edition
Accord CD Ripper Free 6.9.1
Acoustica MP3 Audio Mixer
Adobe Anchor Service CS3
Adobe Asset Services CS3
Adobe Bridge CS3
Adobe Bridge Start Meeting
Adobe Camera Raw 4.0
Adobe CMaps
Adobe Color - Photoshop Specific
Adobe Color Common Settings
Adobe Color EU Extra Settings
Adobe Color JA Extra Settings
Adobe Color NA Recommended Settings
Adobe Default Language CS3
Adobe Device Central CS3
Adobe ExtendScript Toolkit 2
Adobe Flash Player 11 ActiveX
Adobe Flash Player 11 Plugin
Adobe Fonts All
Adobe Help Viewer CS3
Adobe Illustrator CS3
Adobe InDesign CS2
Adobe Linguistics CS3
Adobe PDF Library Files
Adobe Photoshop CS3
Adobe Reader X (10.1.8)
Adobe Setup
Adobe Stock Photos CS3
Adobe SVG Viewer 3.0
Adobe Type Support
Adobe Update Manager CS3
Adobe Version Cue CS3 Client
Adobe WinSoft Linguistics Plugin
Adobe XMP Panels CS3
AMD Processor Driver
AmpliTube 3 version 3.8.0
AnyBizSoft PDF Converter (Build 2.5.0)
Apple Application Support
Apple Mobile Device Support
Apple Software Update
Browser Configuration Utility
BS.Player PRO
BufferChm
CCleaner
Common
Contents
Corel VideoStudio Pro X4
CorelDRAW Graphics Suite 12
CueClub
CustomerResearchQFolder
DAEMON Tools Lite
Destination Component
DeviceDiscovery
DeviceIO
DeviceManagementQFolder
DocMgr
DocProc
Enable S3 for USB Device
eSupportQFolder
FileASSASSIN
FlexType 2K
GameDesire-Bingo
Google Chrome
GPBaseService
High Definition Audio Driver Package - KB888111
Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)
Hotfix for Windows Media Format 11 SDK (KB929399)
Hotfix for Windows XP (KB2633952)
Hotfix for Windows XP (KB2756822)
Hotfix for Windows XP (KB2779562)
Hotfix for Windows XP (KB952287)
Hotfix for Windows XP (KB954550-v5)
Hotfix for Windows XP (KB961118)
Hotfix for Windows XP (KB976002-v5)
HP Color LaserJet CM2320 MFP Series 2.0
HP Customer Participation Program 10.0
HP Document Manager 1.0
HP Imaging Device Functions 10.0
HP Solution Center 10.0
HP Update
hppCLJCM2320
hppFaxDrvCM2320
hppFaxUtilityCM2320
hppFonts
hppManualsCM2320
hppPQVideoCM2320
hppQFolderCM2320
HPProductAssistant
hppscanCM2320
hppScanToCM2320
hppSendFaxCM2320
hppTLBXFXCM2320
hppusgCM2320
HPSSupply
hpzTLBXFX
ICA
IK Multimedia Authorization Manager version 1.0.5
Image Resizer Powertoy for Windows XP
ImTOO DVD Ripper Ultimate 6
IPM_VS_Pro
ISCOM
iTunes
Java 7 Update 25
Java Auto Updater
Java 6 Update 32
JavaFX 2.1.1
K-Lite Mega Codec Pack 8.9.2
Light Image Resizer 4.3.1.0
MarketResearch
Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Feature Pack 1.9
Microsoft Office Access MUI (Bulgarian) 2007
Microsoft Office Enterprise 2007
Microsoft Office Excel MUI (Bulgarian) 2007
Microsoft Office Groove MUI (Bulgarian) 2007
Microsoft Office InfoPath MUI (Bulgarian) 2007
Microsoft Office OneNote MUI (Bulgarian) 2007
Microsoft Office Outlook MUI (Bulgarian) 2007
Microsoft Office PowerPoint MUI (Bulgarian) 2007
Microsoft Office Proof (Bulgarian) 2007
Microsoft Office Proof (English) 2007
Microsoft Office Proof (German) 2007
Microsoft Office Proof (Russian) 2007
Microsoft Office Proofing (Bulgarian) 2007
Microsoft Office Publisher MUI (Bulgarian) 2007
Microsoft Office Shared MUI (Bulgarian) 2007
Microsoft Office Word MUI (Bulgarian) 2007
Microsoft Software Update for Web Folders  (Bulgarian) 12
Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17
Microsoft XML Parser
Monopoly by Parker Brothers
Mozilla Firefox 16.0.1 (x86 bg)
Mozilla Maintenance Service
MSXML 4.0 SP2 (KB954430)
MSXML 4.0 SP2 (KB973688)
MSXML 6.0 Parser (KB933579)
Nero 8
neroxml
NVIDIA Display Control Panel
NVIDIA Drivers
NVIDIA nView Desktop Manager
oggcodecs 0.71.0946
ON_OFF Charge B10.0427.1
PDF Settings
PureHD
QuickTime
Realtek High Definition Audio Driver
Scan
Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2604111)
Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2657424)
Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2736416)
Security Update for Microsoft Windows (KB2564958)
Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2510531)
Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2544521)
Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2618444)
Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2699988)
Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2722913)
Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2744842)
Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2761465)
Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2792100)
Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2797052)
Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2799329)
Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2809289)
Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB982381)
Security Update for Windows Media Encoder (KB2447961)
Security Update for Windows Media Player (KB2378111)
Security Update for Windows Media Player (KB952069)
Security Update for Windows Media Player (KB954155)
Security Update for Windows Media Player (KB973540)
Security Update for Windows Media Player (KB975558)
Security Update for Windows Media Player (KB978695)
Security Update for Windows XP (KB2079403)
Security Update for Windows XP (KB2115168)
Security Update for Windows XP (KB2229593)
Security Update for Windows XP (KB2296011)
Security Update for Windows XP (KB2347290)
Security Update for Windows XP (KB2360937)
Security Update for Windows XP (KB2387149)
Security Update for Windows XP (KB2393802)
Security Update for Windows XP (KB2419632)
Security Update for Windows XP (KB2423089)
Security Update for Windows XP (KB2440591)
Security Update for Windows XP (KB2443105)
Security Update for Windows XP (KB2476490)
Security Update for Windows XP (KB2478960)
Security Update for Windows XP (KB2478971)
Security Update for Windows XP (KB2479943)
Security Update for Windows XP (KB2481109)
Security Update for Windows XP (KB2483185)
Security Update for Windows XP (KB2485663)
Security Update for Windows XP (KB2506212)
Security Update for Windows XP (KB2507618)
Security Update for Windows XP (KB2507938)
Security Update for Windows XP (KB2508429)
Security Update for Windows XP (KB2509553)
Security Update for Windows XP (KB2535512)
Security Update for Windows XP (KB2536276-v2)
Security Update for Windows XP (KB2544893-v2)
Security Update for Windows XP (KB2566454)
Security Update for Windows XP (KB2570947)
Security Update for Windows XP (KB2584146)
Security Update for Windows XP (KB2585542)
Security Update for Windows XP (KB2592799)
Security Update for Windows XP (KB2598479)
Security Update for Windows XP (KB2603381)
Security Update for Windows XP (KB2618451)
Security Update for Windows XP (KB2619339)
Security Update for Windows XP (KB2620712)
Security Update for Windows XP (KB2624667)
Security Update for Windows XP (KB2631813)
Security Update for Windows XP (KB2646524)
Security Update for Windows XP (KB2653956)
Security Update for Windows XP (KB2655992)
Security Update for Windows XP (KB2659262)
Security Update for Windows XP (KB2661637)
Security Update for Windows XP (KB2676562)
Security Update for Windows XP (KB2685939)
Security Update for Windows XP (KB2691442)
Security Update for Windows XP (KB2695962)
Security Update for Windows XP (KB2698365)
Security Update for Windows XP (KB2705219)
Security Update for Windows XP (KB2707511)
Security Update for Windows XP (KB2709162)
Security Update for Windows XP (KB2712808)
Security Update for Windows XP (KB2718523)
Security Update for Windows XP (KB2719985)
Security Update for Windows XP (KB2723135)
Security Update for Windows XP (KB2724197)
Security Update for Windows XP (KB2727528)
Security Update for Windows XP (KB2731847)
Security Update for Windows XP (KB2753842-v2)
Security Update for Windows XP (KB2757638)
Security Update for Windows XP (KB2758857)
Security Update for Windows XP (KB2761226)
Security Update for Windows XP (KB2770660)
Security Update for Windows XP (KB2778344)
Security Update for Windows XP (KB2779030)
Security Update for Windows XP (KB2780091)
Security Update for Windows XP (KB2799494)
Security Update for Windows XP (KB2802968)
Security Update for Windows XP (KB2807986)
Security Update for Windows XP (KB923561)
Security Update for Windows XP (KB941569)
Security Update for Windows XP (KB946648)
Security Update for Windows XP (KB950762)
Security Update for Windows XP (KB950974)
Security Update for Windows XP (KB951376-v2)
Security Update for Windows XP (KB952004)
Security Update for Windows XP (KB952954)
Security Update for Windows XP (KB954459)
Security Update for Windows XP (KB956572)
Security Update for Windows XP (KB956744)
Security Update for Windows XP (KB956802)
Security Update for Windows XP (KB956844)
Security Update for Windows XP (KB958644)
Security Update for Windows XP (KB959426)
Security Update for Windows XP (KB960803)
Security Update for Windows XP (KB960859)
Security Update for Windows XP (KB961501)
Security Update for Windows XP (KB969059)
Security Update for Windows XP (KB970430)
Security Update for Windows XP (KB971657)
Security Update for Windows XP (KB972270)
Security Update for Windows XP (KB973507)
Security Update for Windows XP (KB973869)
Security Update for Windows XP (KB973904)
Security Update for Windows XP (KB974112)
Security Update for Windows XP (KB974318)
Security Update for Windows XP (KB974392)
Security Update for Windows XP (KB974571)
Security Update for Windows XP (KB975025)
Security Update for Windows XP (KB975467)
Security Update for Windows XP (KB975560)
Security Update for Windows XP (KB975713)
Security Update for Windows XP (KB977816)
Security Update for Windows XP (KB977914)
Security Update for Windows XP (KB978338)
Security Update for Windows XP (KB978542)
Security Update for Windows XP (KB978706)
Security Update for Windows XP (KB979309)
Security Update for Windows XP (KB979482)
Security Update for Windows XP (KB979687)
Security Update for Windows XP (KB981322)
Security Update for Windows XP (KB981997)
Security Update for Windows XP (KB982132)
Security Update for Windows XP (KB982665)
Setup
Share
Shop for HP Supplies
Skype™ 6.11
SmartSound Common Data
SmartSound Quicktracks 5
SolutionCenter
Style Works XT Universal 3.7.6
The KMPlayer (remove only)
Total Video Converter 3.50
TrayApp
Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)
Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2598845)
Update for Windows XP (KB2345886)
Update for Windows XP (KB2467659)
Update for Windows XP (KB2661254-v2)
Update for Windows XP (KB2718704)
Update for Windows XP (KB2736233)
Update for Windows XP (KB2749655)
Update for Windows XP (KB951978)
Update for Windows XP (KB955759)
Update for Windows XP (KB967715)
Update for Windows XP (KB968389)
Update for Windows XP (KB971029)
Update for Windows XP (KB973687)
Update for Windows XP (KB973815)
uTorrentControl2 Toolbar
VCRedistSetup
VIO
VSClassic
VSPro
WebFldrs XP
WebReg
Winamp
Winamp Detector Plug-in
Windows Genuine Advantage Validation Tool (KB892130)
Windows Imaging Component
Windows Internet Explorer 8
Windows Media Encoder 9 Series
Windows Media Format 11 runtime
Windows XP Service Pack 3
WinRAR 4.20 (32-±ётѕІ° Іµрсёя)
µTorrent
.
==== Event Viewer Messages From Past Week ========
.
12/6/2013 9:42:11, error: Service Control Manager [7022]  - The HP CUE DeviceDiscovery Service service hung on starting.
12/6/2013 9:42:11, error: Service Control Manager [7000]  - The ESET Service service failed to start due to the following error:  The system cannot find the file specified.
12/6/2013 9:42:11, error: Service Control Manager [7000]  - The Bonjour Service service failed to start due to the following error:  The system cannot find the path specified.
12/6/2013 14:04:58, error: Dhcp [1002]  - The IP address lease 192.168.1.9 for the Network Card with network address 50E54964D2F3 has been denied by the DHCP server 192.168.1.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
12/6/2013 13:35:05, error: SideBySide [59]  - Generate Activation Context failed for C:Program FilesCommon FilesNeroAudioPluginsMSAxp.dll. Reference error message: The operation completed successfully. .
12/6/2013 13:35:05, error: SideBySide [59]  - Generate Activation Context failed for C:Program FilesCommon FilesNeroAudioPluginsmsa.dll. Reference error message: The operation completed successfully. .
12/6/2013 13:35:05, error: SideBySide [58]  - Syntax error in manifest or policy file "C:Program FilesCommon FilesNeroAudioPluginsMSAxp.dll" on line 9.
12/6/2013 13:35:05, error: SideBySide [58]  - Syntax error in manifest or policy file "C:Program FilesCommon FilesNeroAudioPluginsmsa.dll" on line 9.
12/5/2013 14:58:48, error: Dhcp [1002]  - The IP address lease 192.168.1.46 for the Network Card with network address 50E54964D2F3 has been denied by the DHCP server 192.168.1.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
12/5/2013 14:18:10, error: WPDMTPDriver [15300]  - MTP WPD Driver has failed to start. Error 0x8007001f.
12/11/2013 15:32:49, error: sr [1]  - The System Restore filter encountered the unexpected error '0xC0000001' while processing the file '' on the volume 'HarddiskVolume2'.  It has stopped monitoring the volume.
12/11/2013 15:32:49, error: sr [1]  - The System Restore filter encountered the unexpected error '0xC0000001' while processing the file '' on the volume 'HarddiskVolume1'.  It has stopped monitoring the volume.
12/10/2013 9:12:54, error: Print [19]  - Sharing printer failed + 1722, Printer Microsoft XPS Document Writer share name Printer2.
12/10/2013 15:06:47, error: Service Control Manager [7026]  - The following boot-start or system-start driver(s) failed to load:  atapi PCIIde
12/10/2013 15:04:33, error: PlugPlayManager [11]  - The device RootLEGACY_AMSINT320000 disappeared from the system without first being prepared for removal.
.
==== End Of File ===========================
 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте, аз съм с Windows XP SP3, имам следният проблем, при стартиране на операционната система се бави около 2 минути на началният екран докато ми позволи да правя нещо, а освен това и всеки ден трия вируси .exe файл и веднага пак се появяват. 

 

Благодаря ви kaldata.com за възможността да помагате на хората он-лайн!

 

Здравейте..!Резултатът от това че нямате абсолютно никаква защита е: системата ви е заразена със полиморфен вирус Sality..! :( При тази ситуация има два варианта....да започнем лечение ..при което не мога да ви гарантирам че ще успеем да го преборим или ще се наложи да форматирате Windows и да изтриете всички дялове и да започнете начисто. Очаквам решението ви..?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Нека опитаме с лечението, а пък форматирането е най-лесно :rolleyes:  Каквото стане  ;)

аз преди 20 мин изтрих m-bam security имах и NOD32 но изтекоха и ги махнах..


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

1. Спрете Autorun функцията.
Изтеглете и стартирайте следния файл Публикувано изображение
Стартирайте го и се съгласете с лицензионното споразумение.
Натиснете Next и изчакайте да си свърши работата.

 

2. Спрете System Restore функцията.
Щракнете с десен бутон върху My Computer, след това изберете Properties => отидете на System Restore => изберете опцията Turn off System Restore on all drives => натиснете Apply и затворете прозореца
.
Публикувано изображение

 

 

 

3. Изтеглете SalityKiller и го запазете на десктопа.
Изключете интернет достъпа и след това сканирайте с него по описания по-надолу начин:

 • [*]Изтеглете
SalityKiller Версия 1.3.6.0 и запазете инструмента на десктопа. [*]Отворете Start => Run в полето въведете CMD => натиснете Enter => след това  с copy/paste копирайте командата и я поставете в черния прозорец на CMD с десен бутон на мишката => paste "%userprofile%desktopsalitykiller.exe" -n -r -x -a -j -k -l c:report.txt [*]Изчакайте проверката да завърши. [*]След като тя приключи, публикувайте съдържанието на лог файла C:report.txt в следващия си пост.

 

Забележка: Има вероятност вируса да не ви разреши да изтеглите инструмента.Затова ви прикачам копие чрез форумната система..!

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Само да попитам докато сканира, ако не се справим и се наложи да форматирам и разделя на ново дяловете.. мога ли да си прехвърля информацията на друг компютър сега още или ще заразя и другият?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Само да попитам докато сканира, ако не се справим и се наложи да форматирам и разделя на ново дяловете.. мога ли да си прехвърля информацията на друг компютър сега още или ще заразя и другият?

 

Не бързайте за сега да прехвърляте каквато и да е информация другаде..Ако все пак решите което на този етап е нежелателно избягвайте да прехвърляте файлове със следните разширения EXE, SCR, ZIP, RAR, 7z, HTM, HTML, PHP, ASP.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Аз няма да прехвърлям чак ако не се оправи.. но по принцип са ми нужни само снимки и разработки на фотошоп, корел, и мс офис нищо друго. 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
10:21:57:593 1640 scanning threads ...
10:22:00:328 1640
10:22:00:328 1640 scanning processes ...
10:22:00:343 1640
10:22:00:343 1640 removing autorun.inf files ...
10:22:00:343 1640 C:autorun.inf  Detected suspicious autorun.inf file ... removing
10:22:00:343 1640 C:autorun.inf deleted
10:22:00:343 1640 C:sfrvvq.pif  Detected suspicious executable file ... removing
10:22:00:343 1640 C:sfrvvq.pif deleted
10:22:00:343 1640 D:autorun.inf  Detected suspicious autorun.inf file ... removing
10:22:00:343 1640 D:autorun.inf deleted
10:22:00:343 1640 D:ienke.exe  Detected suspicious executable file ... removing
10:22:00:343 1640 D:ienke.exe deleted
10:22:00:343 1640
10:22:00:343 1640 Restoring show hidden and system files
10:22:00:343 1640
10:22:00:343 1640 Disabling autorun on all drive types
10:22:00:343 2336
Monitoring thread started
10:22:00:359 1640
10:22:00:359 1640 restoring SafeBoot registry node
10:22:00:359 1640 Restoring safe/network boot registry branches for windows XP
10:22:01:265 1640
10:22:01:265 1640 fixing registry ...
10:22:01:265 1640 SalityRegCure: Restoring general registry keys
10:22:01:453 1640 SalityRegCure: Fixing system.ini
10:22:01:453 1640
10:22:01:453 1640 scanning drives ...
10:22:01:453 1640 scanning C: ...
10:22:12:828 1640 C:ComboFixCF20841.3XE infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:22:12:828 1640 cured
10:22:25:937 1640 C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataAdobeSetup{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A95000000001}Setup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:22:25:937 1640 cured
10:22:30:203 1640 C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataAdobeSetup{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-AA1000000001}setup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:22:30:203 1640 cured
10:22:40:203 1640 C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataCorelDownloads540244232_4100031350939312512VSProX4_SP3.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:22:40:203 1640 cured
10:23:00:171 1640 C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataMalwarebytesMalwarebytes' Anti-Malwarembam-setup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:23:00:171 1640 cured
10:23:56:765 1640 C:Documents and SettingsChitalishteDesktopCCleaner Professional v4.05.4250ActivatorCCleaner 3.xx Professional Activator.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:23:56:765 1640 cured
10:24:08:859 1640 C:Documents and SettingsChitalishteDesktopComboFix.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:24:08:859 1640 cured
10:24:20:187 1640 C:Documents and SettingsChitalishteDesktopLight Image Resizer 4.3.1.0light_image_resizer4_setup_4.3.1.0_linkular.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:24:20:187 1640 cured
10:24:27:515 1640 C:Documents and SettingsChitalishteDesktopsafeXPSafeXP.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:24:27:515 1640 cured
10:25:02:875 1640 C:Documents and SettingsChitalishteLocal SettingsApplication DataGoogleUpdateDownload{4DC8B4CA-1BDA-483E-B5FA-D3C12E15B62D}31.0.1650.6331.0.1650.63_31.0.1650.57_chrome_updater.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:25:02:875 1640 cured
10:25:14:015 1640 C:Documents and SettingsChitalishteLocal Settingstempis-HOLPJ.tmpmbam-setup.tmp infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:25:14:015 1640 cured
10:25:16:625 1640 C:Documents and SettingsChitalishteMy DocumentsDownloadsdds.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:25:16:625 1640 cured
10:26:04:406 1640 C:Program Files7-Zip7z.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:26:04:406 1640 cured
10:26:07:984 1640 C:Program Files7-Zip7zFM.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:26:07:984 1640 cured
10:26:15:546 1640 C:Program Files7-Zip7zG.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:26:15:546 1640 cured
10:26:21:421 1640 C:Program FilesABBYY FineReader 11AbbyySTI.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:26:21:421 1640 cured
10:26:24:375 1640 C:Program FilesABBYY FineReader 11AInfo.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:26:24:390 1640 cured
10:26:36:546 1640 C:Program FilesABBYY FineReader 11Bonus.ScreenshotReader.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:26:36:546 1640 cured
10:26:44:046 1640 C:Program FilesABBYY FineReader 11BusinessCardReader.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:26:44:046 1640 cured
10:26:54:468 1640 C:Program FilesABBYY FineReader 11FineCmd.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:26:54:468 1640 cured
10:27:08:140 1640 C:Program FilesABBYY FineReader 11FineExec.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:27:08:140 1640 cured
10:27:18:859 1640 C:Program FilesABBYY FineReader 11FineReader.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:27:18:859 1640 cured
10:27:28:921 1640 C:Program FilesABBYY FineReader 11HotFolder.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:27:28:921 1640 cured
10:27:32:500 1640 C:Program FilesABBYY FineReader 11Registrator.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:27:32:500 1640 cured
10:27:43:437 1640 C:Program FilesABBYY FineReader 11ScanTwain.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:27:43:437 1640 cured
10:27:48:953 1640 C:Program FilesABBYY FineReader 11ScanWia.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:27:48:953 1640 cured
10:28:02:390 1640 C:Program FilesABBYY FineReader 11TrigrammsInstaller.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:28:02:390 1640 cured
10:28:09:171 1640 C:Program FilesAccord CD Ripper FreeAccord CD Ripper.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:28:09:171 1640 cured
10:28:12:140 1640 C:Program FilesAcoustica MP3 Audio MixeriMix-bg.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:28:12:140 1640 cured
10:28:15:703 1640 C:Program FilesAcoustica MP3 Audio MixerUninstal.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:28:15:703 1640 cured
10:28:23:109 1640 C:Program FilesAdobeAdobe Help Viewer1.1ahv.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:28:23:109 1640 cured
10:28:48:140 1640 C:Program FilesAdobeAdobe InDesign CS2InDesign.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:28:48:140 1640 cured
10:28:57:015 1640 C:Program FilesAdobeAdobe InDesign CS2PMReaderApp.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:28:57:015 1640 cured
10:29:00:875 1640 C:Program FilesAdobeAdobe UtilitiesExtendScript Toolkit 2ExtendScript Toolkit 2.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:29:00:875 1640 cured
10:29:07:281 1640 C:Program FilesAMDAMD Processor DriverDPInst.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:29:07:281 1640 cured
10:29:16:109 1640 C:Program FilesAnyBizSoftPDFConverterUrlManager.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:29:16:109 1640 cured
10:29:18:140 1640 C:Program FilesApple Software UpdateSoftwareUpdate.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:29:18:140 1640 cured
10:29:26:265 1640 C:Program FilesCCleanerCCleaner.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:29:26:265 1640 cured
10:29:30:750 1640 C:Program FilesCommon FilesAdobeAdobe Asset Services CS3AssetServicesCS3.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:29:30:750 1640 cured
10:30:22:531 1640 C:Program FilesCommon FilesAdobeInstallers719d6f144d0c086a0dfa7ff76bb9ac1Setup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:30:22:531 1640 cured
10:30:34:250 1640 C:Program FilesCommon FilesAdobeInstallersa04a925a57548091300ada368235fc6Setup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:30:34:250 1640 cured
10:30:51:062 1640 C:Program FilesCommon FilesAdobeSVG Viewer 3.0UninstallWinstall.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:30:51:062 1640 cured
10:30:55:437 1640 C:Program FilesCommon FilesAdobeUpdater5AdobeUpdater.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:30:55:437 1640 cured
10:30:58:000 1640 C:Program FilesCommon FilesAdobeUpdater5AdobeUpdaterInstallMgr.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:30:58:000 1640 cured
10:31:08:500 1640 C:Program FilesCommon FilesAdobe Systems SharedServiceAdobelmsvc.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:31:08:500 1640 cured
10:31:23:890 1640 C:Program FilesCommon FilesCorelSharedWriting Tools9.1wt9_1sptlEN.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:31:23:890 1640 cured
10:31:36:437 1640 C:Program FilesCommon FilesHewlett-PackardScanjetbinhpsjrreg.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:31:36:437 1640 cured
10:31:48:453 1640 C:Program FilesCommon FilesInstallShieldDriver7Intel 32IDriver.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:31:48:453 1640 cured
10:32:00:421 1640 C:Program FilesCommon FilesInstallShieldengine6Intel 32IKernel.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:32:00:421 1640 cured
10:32:11:421 1640 C:Program FilesCommon FilesInstallShieldUpdateServiceagent.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:32:11:421 1640 cured
10:32:24:343 1640 C:Program FilesCommon FilesInstallShieldUpdateServiceISDM.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:32:24:343 1640 cured
10:32:32:437 1640 C:Program FilesCommon FilesInstallShieldUpdateServiceissch.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:32:32:437 1640 cured
10:32:46:171 1640 C:Program FilesCommon FilesInstallShieldUpdateServiceISUSPM.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:32:46:171 1640 cured
10:32:55:984 1640 C:Program FilesCommon FilesJavaJava Updatejucheck.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:32:55:984 1640 cured
10:33:02:703 1640 C:Program FilesCommon FilesJavaJava Updatejusched.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:33:02:718 1640 cured
10:33:12:468 1640 C:Program FilesCommon FilesMacrovision SharedFLEXnet PublisherFNPLicensingService.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:33:12:468 1640 cured
10:33:28:062 1640 C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedOFFICE12ACECNFLT.EXE infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:33:28:062 1640 cured
10:33:37:109 1640 C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedVBAVBA6link.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:33:37:109 1640 cured
10:33:46:906 1640 C:Program FilesCommon FilesNeroLibNeroCheck.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:33:46:906 1640 cured
10:33:48:562 1640 C:Program FilesCommon FilesNeroLibNeroCmd.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:33:48:562 1640 cured
10:33:53:921 1640 C:Program FilesCommon FilesNeroLibNeroScoutOptions.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:33:53:921 1640 cured
10:34:05:328 1640 C:Program FilesCommon FilesNeroLibNeroSearchAdvanced.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:34:05:328 1640 cured
10:34:19:078 1640 C:Program FilesCommon FilesNeroLibNeTsMan.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:34:19:078 1640 cured
10:34:22:093 1640 C:Program FilesCommon FilesNeroLibNMBgMonitor.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:34:22:093 1640 cured
10:34:26:046 1640 C:Program FilesCommon FilesNeroLibNMDllHost.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:34:26:109 1640 cured
10:34:37:218 1640 C:Program FilesCommon FilesNeroLibNMFirstStart.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:34:37:218 1640 cured
10:34:40:796 1640 C:Program FilesCommon FilesNeroLibNMIndexingService.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:34:40:828 1640 cured
10:34:44:484 1640 C:Program FilesCommon FilesNeroLibNMIndexStoreSvr.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:34:44:484 1640 cured
10:34:45:625 1640 C:Program FilesCommon FilesNeroLibNMTVRecorder.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:34:45:625 1640 cured
10:34:51:187 1640 C:Program FilesCommon FilesNeroLibNMTvWizard.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:34:51:187 1640 cured
10:34:55:640 1640 C:Program FilesCommon FilesNeroNero WebSetupX.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:34:55:640 1640 cured
10:35:01:421 1640 C:Program FilesCommon FilesNeroNeroSlideShowSlideShw.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:35:01:421 1640 cured
10:35:10:578 1640 C:Program FilesCommon FilesNeroSharedNL3NeroPatentActivation.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:35:10:578 1640 cured
10:35:20:046 1640 C:Program FilesCommon FilesNeroSharedNL3NeroUpgrade.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:35:20:046 1640 cured
10:35:31:546 1640 C:Program FilesCommon FilesUlead SystemsDVDULCDRSvr.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:35:31:546 1640 cured
10:35:47:609 1640 C:Program FilesCommon FilesUlead SystemsMPEGVDecAdaptor.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:35:47:625 1640 cured
10:36:04:406 1640 C:Program FilesCorelCorel Graphics 12FontNavFontNav.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:36:04:406 1640 cured
10:36:12:328 1640 C:Program FilesCorelCorel Graphics 12LanguagesENProgramsregistration.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:36:12:328 1640 cured
10:36:18:078 1640 C:Program FilesCorelCorel Graphics 12ProgramsBarCode.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:36:18:078 1640 cured
10:36:29:093 1640 C:Program FilesCorelCorel Graphics 12ProgramsCapture.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:36:29:109 1640 cured
10:36:37:359 1640 C:Program FilesCorelCorel Graphics 12ProgramsCdrConv.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:36:37:359 1640 cured
10:36:45:109 1640 C:Program FilesCorelCorel Graphics 12ProgramsCorelDRW.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:36:45:109 1640 cured
10:36:51:437 1640 C:Program FilesCorelCorel Graphics 12ProgramsCorelPP.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:36:51:437 1640 cured
10:36:53:250 1640 C:Program FilesCorelCorel Graphics 12ProgramsCorUpd.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:36:53:250 1640 cured
10:36:59:125 1640 C:Program FilesCorelCorel Graphics 12ProgramsCSBProf.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:36:59:125 1640 cured
10:37:10:671 1640 C:Program FilesCorelCorel Graphics 12ProgramsPrintWiz.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:37:10:671 1640 cured
10:37:11:484 1640 C:Program FilesCorelCorel Graphics 12ProgramsRAVE.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:37:11:484 1640 cured
10:37:14:359 1640 C:Program FilesCorelCorel Graphics 12ProgramsTrace.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:37:14:359 1640 cured
10:37:18:468 1640 C:Program FilesCorelCorel Graphics 12ProgramsUnregIco.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:37:18:468 1640 cured
10:37:22:937 1640 C:Program FilesCorelCorel VideoStudio Pro X4BatchDL.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:37:22:937 1640 cured
10:37:58:734 1640 C:Program FilesCorelCorel VideoStudio Pro X4DIM.EXE infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:37:58:734 1640 cured
10:39:02:109 1640 C:Program FilesCorelCorel VideoStudio Pro X4Setup{AA902C31-B49D-4608-BCCF-2519EB77722D}Setup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:39:02:109 1640 cured
10:39:10:765 1640 C:Program FilesCorelCorel VideoStudio Pro X4Setup{AA902C31-B49D-4608-BCCF-2519EB77722D}SetupARP.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:39:10:765 1640 cured
10:39:23:859 1640 C:Program FilesCorelCorel VideoStudio Pro X4vstudio.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:39:23:859 1640 cured
10:39:47:000 1640 C:Program FilesCorelCorel VideoStudio Pro X4_ResGen.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:39:47:000 1640 cured
10:39:47:921 1640 C:Program FilesDAEMON Tools LiteDTHelper.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:39:47:921 1640 cured
10:39:55:593 1640 C:Program FilesDAEMON Tools LiteDTLite.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:39:55:593 1640 cured
10:39:58:703 1640 C:Program FilesDAEMON Tools LiteDTShellHlp.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:39:58:703 1640 cured
10:40:05:656 1640 C:Program FilesDAEMON Tools Liteuninst.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:40:05:656 1640 cured
10:40:08:531 1640 C:Program FilesDatecsFlexType 2KFlex_utlFlex2Kutil.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:40:08:531 1640 cured
10:40:19:828 1640 C:Program FilesDatecsFlexType 2KFType2K.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:40:19:828 1640 cured
10:40:24:890 1640 C:Program FilesDatecsFlexType 2KLiveLive.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:40:24:890 1640 cured
10:40:27:687 1640 C:Program FilesDatecsFlexType 2KUNWISE.EXE infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:40:27:687 1640 cured
10:40:32:171 1640 C:Program FilesDeviceVMBrowser Configuration UtilityBCUMsg.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:40:32:171 1640 cured
10:40:36:703 1640 C:Program FilesFileASSASSINFileASSASSIN.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:40:36:703 1640 cured
10:40:48:843 1640 C:Program FilesFileASSASSINuninst.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:40:48:843 1640 cured
10:40:58:156 1640 C:Program FilesFINEREADERABBYY FineReader 11AbbyySTI.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:40:58:156 1640 cured
10:41:05:593 1640 C:Program FilesFINEREADERABBYY FineReader 11AInfo.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:41:05:593 1640 cured
10:41:08:703 1640 C:Program FilesFINEREADERABBYY FineReader 11FineCmd.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:41:08:703 1640 cured
10:41:10:484 1640 C:Program FilesFINEREADERABBYY FineReader 11FineExec.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:41:10:484 1640 cured
10:41:21:218 1640 C:Program FilesFINEREADERABBYY FineReader 11FineReader.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:41:21:218 1640 cured
10:41:31:296 1640 C:Program FilesFINEREADERABBYY FineReader 11Registrator.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:41:31:296 1640 cured
10:41:42:171 1640 C:Program FilesFINEREADERABBYY FineReader 11ScanTwain.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:41:42:171 1640 cured
10:41:55:265 1640 C:Program FilesFINEREADERABBYY FineReader 11ScanWia.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:41:55:265 1640 cured
10:42:03:671 1640 C:Program FilesFINEREADERABBYY FineReader 11TrigrammsInstaller.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:42:03:671 1640 cured
10:42:08:906 1640 C:Program FilesFINEREADERAdminSetup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:42:08:906 1640 cured
10:42:10:578 1640 C:Program FilesFINEREADERAutoRun.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:42:10:578 1640 cured
10:42:17:140 1640 C:Program FilesFINEREADERCommonABBYYFineReader11.00LicensingCENetworkLicenseServer.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:42:17:140 1640 cured
10:42:21:078 1640 C:Program FilesFINEREADERinstmsiw.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:42:21:078 1640 cured
10:42:35:156 1640 C:Program FilesFINEREADERLicense ServerABBYY FineReader 11 License ServerAInfo.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:42:35:156 1640 cured
10:42:47:687 1640 C:Program FilesFINEREADERLicense ServerABBYY FineReader 11 License ServerLicenseManager.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:42:47:687 1640 cured
10:42:52:921 1640 C:Program FilesFINEREADERLicense ServerCommonABBYYFineReader11.00LicensingCENetworkLicenseServer.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:42:52:921 1640 cured
10:43:01:390 1640 C:Program FilesFINEREADERLicense ServerSetup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:43:01:390 1640 cured
10:43:11:250 1640 C:Program FilesFINEREADERSetup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:43:11:250 1640 cured
10:43:16:156 1640 C:Program FilesGanymedebingo.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:43:16:156 1640 cured
10:43:17:968 1640 C:Program FilesGanymedebingo_uninstall.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:43:17:968 1640 cured
10:43:21:093 1640 C:Program FilesGigabyteONOFFChargeAppleChargerSRV.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:43:21:093 1640 cured
10:43:36:109 1640 C:Program FilesHasbroMonopoly by Parker BrothersMonopolyPB.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:43:36:109 1640 cured
10:43:43:437 1640 C:Program FilesHasbroMonopoly by Parker BrothersUNWISE.EXE infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:43:43:437 1640 cured
10:43:51:531 1640 C:Program FilesHPDigital ImagingbinDestTest.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:43:51:531 1640 cured
10:44:02:843 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpiscnapp.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:44:02:843 1640 cured
10:44:04:593 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhppscan8.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:44:04:593 1640 cured
10:44:05:750 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqacdse.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:44:05:750 1640 cured
10:44:09:359 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqaol08.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:44:09:359 1640 cured
10:44:19:937 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqclpbd.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:44:19:937 1640 cured
10:44:31:781 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqcsaha.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:44:31:781 1640 cured
10:44:40:390 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqdcmgr.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:44:40:390 1640 cured
10:44:44:453 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqdirec.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:44:44:453 1640 cured
10:44:53:734 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqdstcp.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:44:53:734 1640 cured
10:44:58:750 1640 C:Program FilesHPDigital ImagingbinhpqEmlsz.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:44:58:750 1640 cured
10:45:07:828 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqgpc01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:45:07:828 1640 cured
10:45:13:812 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqirs08.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:45:13:812 1640 cured
10:45:17:609 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqkiosk.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:45:17:796 1640 cured
10:45:22:859 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqkygrp.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:45:22:859 1640 cured
10:45:25:281 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqpref.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:45:25:281 1640 cured
10:45:36:671 1640 C:Program FilesHPDigital ImagingbinHPQPrntW.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:45:36:671 1640 cured
10:45:44:671 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqptc08.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:45:44:671 1640 cured
10:45:54:671 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqqpawp.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:45:54:671 1640 cured
10:46:07:562 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqtax08.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:46:07:562 1640 cured
10:46:17:500 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqtra08.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:46:17:500 1640 cured
10:46:31:500 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqudc08.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:46:31:500 1640 cured
10:46:42:609 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqusgh.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:46:42:609 1640 cured
10:46:46:984 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqusgl.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:46:46:984 1640 cured
10:46:56:484 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqusgm.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:46:56:484 1640 cured
10:47:03:031 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqwrg.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:47:03:031 1640 cured
10:47:08:875 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpsjrreg.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:47:08:875 1640 cured
10:47:13:000 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinsvtf.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:47:13:000 1640 cured
10:47:23:437 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingdevicemanagementhpzmsi01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:47:23:437 1640 cured
10:47:24:515 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingdevicemanagementhpzscr01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:47:24:515 1640 cured
10:47:35:109 1640 C:Program FilesHPDigital ImagingDocProcDocProc.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:47:35:109 1640 cured
10:47:45:546 1640 C:Program FilesHPDigital ImagingDocProcdpe_ocr.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:47:45:546 1640 cured
10:47:53:343 1640 C:Program FilesHPDigital ImagingDocProchpDocCvt.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:47:53:343 1640 cured
10:48:05:125 1640 C:Program FilesHPDigital ImagingDocProcregipe.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:48:05:125 1640 cured
10:48:07:890 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingdocumentmanagerhpzmsi01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:48:07:890 1640 cured
10:48:13:203 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingdocumentmanagerhpzscr01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:48:13:203 1640 cured
10:48:19:265 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingesupporthpzmsi01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:48:19:265 1640 cured
10:48:28:781 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingesupporthpzscr01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:48:28:781 1640 cured
10:48:43:250 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingextcapuninstallhpzmsi01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:48:43:250 1640 cured
10:48:47:109 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingextcapuninstallhpzscr01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:48:47:109 1640 cured
10:48:51:390 1640 C:Program FilesHPDigital ImagingHelpplayerFlashPla.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:48:51:390 1640 cured
10:49:00:531 1640 C:Program FilesHPDigital ImagingHP Color LaserJet CM2320 MFP Seriesdatahppdhlp3.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:49:00:531 1640 cured
10:49:02:000 1640 C:Program FilesHPDigital ImagingHP Color LaserJet CM2320 MFP Serieshppdhlp3.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:49:02:000 1640 cured
10:49:12:890 1640 C:Program FilesHPDigital ImaginghpqSSupply.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:49:12:890 1640 cured
10:49:18:234 1640 C:Program FilesHPDigital Imaginghpssupplyhpzmsi01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:49:18:234 1640 cured
10:49:25:671 1640 C:Program FilesHPDigital Imaginghpssupplyhpzscr01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:49:25:671 1640 cured
10:49:30:437 1640 C:Program FilesHPDigital ImagingProduct Assistantbinhprblog.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:49:30:437 1640 cured
10:49:32:687 1640 C:Program FilesHPDigital ImagingProduct Assistantbinhprbui.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:49:32:687 1640 cured
10:49:38:656 1640 C:Program FilesHPDigital ImagingProduct AssistantbinhprbUpdate.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:49:38:656 1640 cured
10:49:52:031 1640 C:Program FilesHPDigital ImagingSearchhpqanipl.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:49:52:031 1640 cured
10:49:58:656 1640 C:Program FilesHPDigital ImagingSearchhpqhlp01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:49:58:656 1640 cured
10:50:09:265 1640 C:Program FilesHPDigital ImagingSearchhpqsrlp.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:50:09:265 1640 cured
10:50:12:578 1640 C:Program FilesHPDigital ImagingSearchhpqsrres.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:50:12:578 1640 cured
10:50:14:421 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}autorun.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:50:14:421 1640 cured
10:50:18:375 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}hpzcdl01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:50:18:375 1640 cured
10:50:26:546 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}hpzsetup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:50:26:546 1640 cured
10:50:33:093 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}hpzstub.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:50:33:093 1640 cured
10:50:45:343 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setupcustomprndnldhppcstpg.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:50:45:343 1640 cured
10:50:50:843 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setupFaxPrinterDrivershppfaxprintercfg_win32_x86.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:50:50:843 1640 cured
10:50:58:281 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setupFaxPrinterDrivershppfaxprintercfg_x86.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:50:58:281 1640 cured
10:50:59:171 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setupFaxPrinterDrivershppfaxprinteremail_x86.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:50:59:171 1640 cured
10:51:08:640 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setupFaxPrinterDrivershppfaxprintersetup_x86.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:51:08:640 1640 cured
10:51:13:656 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setupFaxPrinterDrivershppfaxprintersrv_x86.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:51:13:656 1640 cured
10:51:20:734 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setupFaxPrinterDrivershppfaxprinter_setup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:51:20:734 1640 cured
10:51:23:171 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setupFaxPrinterDriversuninstall_x86.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:51:23:171 1640 cured
10:51:27:296 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setuphppreg.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:51:27:296 1640 cured
10:51:34:515 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setuphppsetbod.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:51:34:515 1640 cured
10:51:38:953 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setuphpzcdl01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:51:38:953 1640 cured
10:51:40:390 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setuphpzdui01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:51:40:390 1640 cured
10:51:51:531 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setuphpzmsi01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:51:51:531 1640 cured
10:51:53:171 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setuphpznop01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:51:53:171 1640 cured
10:52:06:015 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setuphpzpnp01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:52:06:015 1640 cured
10:52:09:875 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setuphpzpsl01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:52:09:875 1640 cured
10:52:19:937 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setuphpzrcn01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:52:19:937 1640 cured
10:52:26:390 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setuphpzscr01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:52:26:390 1640 cured
10:52:32:796 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setuphpzwrp01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:52:32:796 1640 cured
10:52:44:453 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setuplaunchapp.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:52:44:453 1640 cured
10:52:54:062 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setuppnplaunch.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:52:54:078 1640 cured
10:53:02:937 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:53:02:937 1640 cured
10:53:05:750 1640 C:Program FilesHPHP Color LaserJet CM2320 MFP Serieshppfaxnc3.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:53:05:781 1640 cured
10:53:16:546 1640 C:Program FilesHPHP Color LaserJet CM2320 MFP Serieshppfaxprintercfg.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:53:16:546 1640 cured
10:53:19:765 1640 C:Program FilesHPHP Color LaserJet CM2320 MFP Serieshppfaxprintercfg_win32.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:53:19:796 1640 cured
10:53:28:375 1640 C:Program FilesHPHP Color LaserJet CM2320 MFP Serieshppfaxprinteremail.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:53:28:375 1640 cured
10:53:33:421 1640 C:Program FilesHPHP Color LaserJet CM2320 MFP Serieshppfaxprintersrv.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:53:33:421 1640 cured
10:53:37:140 1640 C:Program FilesHPHP Color LaserJet CM2320 MFP Serieshppfsu_cm2320.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:53:37:140 1640 cured
10:53:47:984 1640 C:Program FilesHPHP Color LaserJet CM2320 MFP Seriesuninstall.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:53:47:984 1640 cured
10:53:56:281 1640 C:Program FilesHPHP Software UpdateHPWUCli.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:53:56:281 1640 cured
10:54:03:234 1640 C:Program FilesHPHP Software UpdatehpwuSchd2.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:54:03:234 1640 cured
10:54:10:609 1640 C:Program FilesHPTempHPCLJCM2320_Faxfaxdrvuninstall.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:54:10:609 1640 cured
10:54:22:062 1640 C:Program FilesHPTemp{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setuphpzmsi01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:54:22:062 1640 cured
10:54:29:921 1640 C:Program FilesHPTemp{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setuphpzrcv01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:54:29:921 1640 cured
10:54:35:515 1640 C:Program FilesHPTemp{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setuphpzscr01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:54:35:515 1640 cured
10:54:38:687 1640 C:Program FilesHPTemp{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setuphpzstub.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:54:38:687 1640 cured
10:54:51:078 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Clean_glass.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:54:51:078 1640 cured
10:54:51:781 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Clear_adf_jam.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:54:51:781 1640 cured
10:54:58:796 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Clear_duplex_jam.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:54:58:796 1640 cured
10:55:10:921 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Clear_fuser_jam.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:55:10:921 1640 cured
10:55:21:765 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Clear_tray_jams.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:55:21:765 1640 cured
10:55:23:406 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Insert_memory_card.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:55:23:406 1640 cured
10:55:25:421 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Install_DIMM.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:55:25:421 1640 cured
10:55:27:593 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Load_original-Flatbed.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:55:27:593 1640 cured
10:55:33:328 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Load_original_ADF.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:55:33:328 1640 cured
10:55:34:562 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Load_paper_Tray1.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:55:34:562 1640 cured
10:55:38:859 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Load_paper_Tray2.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:55:38:859 1640 cured
10:55:45:406 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Load_paper_Tray2_Legal.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:55:45:406 1640 cured
10:55:51:234 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Manual_Duplex.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:55:51:234 1640 cured
10:55:52:828 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Plug_fax_phone.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:55:52:828 1640 cured
10:56:04:046 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Replace_ADF.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:56:04:046 1640 cured
10:56:15:453 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Replace_control_panel.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:56:15:453 1640 cured
10:56:24:031 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Replace_print_cartridge.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:56:24:031 1640 cured
10:56:30:125 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Replace_roller_assembly.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:56:30:125 1640 cured
10:56:36:640 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Send_fax.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:56:36:640 1640 cured
10:56:43:984 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationspqvideo_en.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:56:43:984 1640 cured
10:56:51:640 1640 C:Program FilesHP{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}scrubber.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:56:51:640 1640 cured
10:56:53:265 1640 C:Program FilesIK MultimediaAmpliTube 3AmpliTube 3.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:56:53:265 1640 cured
10:57:00:406 1640 C:Program FilesIK MultimediaAmpliTube 3IK_Multimedia_AmpliTube_3.5_Unlocker.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:57:00:406 1640 cured
10:57:09:500 1640 C:Program FilesIK MultimediaAmpliTube 3unins000.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:57:09:500 1640 cured
10:57:15:406 1640 C:Program FilesIK MultimediaAuthorization ManagerAuthorization Manager.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:57:15:406 1640 cured
10:57:17:718 1640 C:Program FilesIK MultimediaAuthorization Managerunins000.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:57:17:718 1640 cured
10:57:29:203 1640 C:Program FilesilliminableoggcodecsOOOggCommentDump.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:57:29:203 1640 cured
10:57:30:250 1640 C:Program FilesilliminableoggcodecsOOOggDump.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:57:30:250 1640 cured
10:57:37:375 1640 C:Program FilesilliminableoggcodecsOOOggStat.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:57:37:375 1640 cured
10:57:50:093 1640 C:Program FilesilliminableoggcodecsOOOggValidate.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:57:50:093 1640 cured
10:58:00:171 1640 C:Program Filesilliminableoggcodecsuninst.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:58:00:171 1640 cured
10:58:03:796 1640 C:Program FilesImTOODVD Ripper Ultimate 6crashreport.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:58:03:796 1640 cured
10:58:12:718 1640 C:Program FilesImTOODVD Ripper Ultimate 6dr.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:58:12:718 1640 cured
10:58:21:906 1640 C:Program FilesImTOODVD Ripper Ultimate 6drloader.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:58:21:906 1640 cured
10:58:31:828 1640 C:Program FilesImTOODVD Ripper Ultimate 6dr_buy.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:58:31:828 1640 cured
10:58:35:328 1640 C:Program FilesImTOODVD Ripper Ultimate 6gifshow.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:58:35:328 1640 cured
10:58:37:078 1640 C:Program FilesImTOODVD Ripper Ultimate 6immdevice.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:58:37:078 1640 cured
10:58:48:093 1640 C:Program FilesImTOODVD Ripper Ultimate 6imminfo.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:58:48:093 1640 cured
10:58:56:687 1640 C:Program FilesImTOODVD Ripper Ultimate 6ImTOO DVD Ripper Ultimate 6 Update.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:58:56:687 1640 cured
10:59:09:578 1640 C:Program FilesImTOODVD Ripper Ultimate 6swfconverter.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:59:09:578 1640 cured
10:59:18:125 1640 C:Program FilesImTOODVD Ripper Ultimate 6Uninstall.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:59:18:125 1640 cured
10:59:23:906 1640 C:Program FilesInstallShield Installation Information{2F8BA3FD-1FA9-4279-B696-712ABB12F09F}setup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:59:23:906 1640 cured
10:59:35:593 1640 C:Program FilesInstallShield Installation Information{3DECD372-76A1-4483-BF10-B547790A3261}setup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:59:35:593 1640 cured
10:59:48:234 1640 C:Program FilesInstallShield Installation Information{B8A2869E-30CA-40C5-9CF8-BD7354E57EF8}setup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:59:48:234 1640 cured
10:59:56:531 1640 C:Program FilesInstallShield Installation Information{BB8AE808-F003-4C7F-B56B-8C80EEAFFE23}Setup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:59:56:531 1640 cured
11:00:04:265 1640 C:Program FilesInstallShield Installation Information{C151CE54-E7EA-4804-854B-F515368B0798}setup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:00:04:265 1640 cured
11:00:06:125 1640 C:Program FilesInstallShield Installation Information{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}setup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:00:06:125 1640 cured
11:00:38:312 1640 C:Program FilesJavajre6binjava-rmi.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:00:38:312 1640 cured
11:00:44:000 1640 C:Program FilesJavajre6binjava.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:00:44:000 1640 cured
11:00:52:093 1640 C:Program FilesJavajre6binjavacpl.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:00:52:093 1640 cured
11:00:55:328 1640 C:Program FilesJavajre6binjavaw.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:00:55:328 1640 cured
11:01:01:046 1640 C:Program FilesJavajre6binjavaws.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:01:01:046 1640 cured
11:01:12:250 1640 C:Program FilesJavajre6binjbroker.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:01:12:250 1640 cured
11:01:18:562 1640 C:Program FilesJavajre6binjp2launcher.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:01:18:562 1640 cured
11:01:21:453 1640 C:Program FilesJavajre6binjqs.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:01:21:453 1640 cured
11:01:32:531 1640 C:Program FilesJavajre6binjqsnotify.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:01:32:531 1640 cured
11:01:48:609 1640 C:Program FilesJavajre6binkeytool.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:01:48:609 1640 cured
11:01:50:718 1640 C:Program FilesJavajre6binkinit.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:01:50:750 1640 cured
11:01:58:734 1640 C:Program FilesJavajre6binklist.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:01:58:734 1640 cured
11:02:05:890 1640 C:Program FilesJavajre6binktab.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:02:05:890 1640 cured
11:02:08:609 1640 C:Program FilesJavajre6binorbd.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:02:08:609 1640 cured
11:02:22:968 1640 C:Program FilesJavajre6binpack200.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:02:22:968 1640 cured
11:02:32:750 1640 C:Program FilesJavajre6binpolicytool.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:02:32:750 1640 cured
11:02:38:875 1640 C:Program FilesJavajre6binrmid.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:02:38:875 1640 cured
11:02:39:828 1640 C:Program FilesJavajre6binrmiregistry.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:02:39:828 1640 cured
11:02:44:671 1640 C:Program FilesJavajre6binservertool.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:02:44:671 1640 cured
11:02:51:140 1640 C:Program FilesJavajre6binssvagent.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:02:51:156 1640 cured
11:02:58:359 1640 C:Program FilesJavajre6bintnameserv.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:02:58:359 1640 cured
11:03:11:890 1640 C:Program FilesJavajre6binunpack200.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:03:11:890 1640 cured
11:03:32:828 1640 C:Program FilesK-Lite Codec PackToolsCodecTweakTool.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:03:32:828 1640 cured
11:03:40:500 1640 C:Program FilesK-Lite Codec PackToolsmediainfo.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:03:40:500 1640 cured
11:03:48:500 1640 C:Program FilesK-Lite Codec PackToolsStatsReader.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:03:48:500 1640 cured
11:03:56:453 1640 C:Program FilesK-Lite Codec PackToolsVobSubStrip.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:03:56:453 1640 cured
11:03:57:703 1640 C:Program FilesK-Lite Codec Packunins000.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:03:57:703 1640 cured
11:04:12:375 1640 C:Program FilesMessengermsmsgs.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:04:12:375 1640 cured
11:04:38:031 1640 C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12DRAT.EXE infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:04:38:031 1640 cured
11:04:42:703 1640 C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GROOVE.EXE infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:04:42:703 1640 cured
11:04:47:187 1640 C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GrooveAuditService.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:04:47:187 1640 cured
11:04:51:078 1640 C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GrooveClean.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:04:51:078 1640 cured
11:04:55:140 1640 C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GrooveMigrator.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:04:55:140 1640 cured
11:05:09:343 1640 C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GrooveStdURLLauncher.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:05:09:343 1640 cured
11:05:17:765 1640 C:Program FilesMozilla Firefoxmaintenanceservice_installer.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:05:17:765 1640 cured
11:05:29:343 1640 C:Program FilesMozilla Firefoxuninstallhelper.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:05:29:343 1640 cured
11:05:43:640 1640 C:Program FilesMozilla Firefoxwebapp-uninstaller.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:05:43:640 1640 cured
11:05:54:906 1640 C:Program FilesMozilla Maintenance ServiceUninstall.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:05:54:906 1640 cured
11:05:58:531 1640 C:Program FilesMSNMSNCoreFilesInstallMSN9ComponentsDigcore.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:05:58:531 1640 cured
11:06:09:078 1640 C:Program FilesMSNMSNCoreFilesInstallMSN9ComponentsMsncli.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:06:09:078 1640 cured
11:06:12:531 1640 C:Program FilesMSNMSNCoreFilesInstallmsnsusii.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:06:12:531 1640 cured
11:06:17:218 1640 C:Program FilesNeroNero8NeroUninstallUNNERO.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:06:17:218 1640 cured
11:06:20:546 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero BackItUpBackItUp.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:06:20:546 1640 cured
11:06:31:296 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero BackItUpNBKeyScan.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:06:31:296 1640 cured
11:06:32:546 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero BackItUpNBSFtp.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:06:32:546 1640 cured
11:06:38:375 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero Burning RomNeDwFileHelper.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:06:38:375 1640 cured
11:06:41:062 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero Burning Romnero.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:06:41:062 1640 cured
11:06:47:484 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero Burning RomSecurDiscdiscinfo.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:06:47:484 1640 cured
11:07:00:265 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero CoverDesignerCoverDes.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:07:00:265 1640 cured
11:07:08:265 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero HomeNeroHome.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:07:08:265 1640 cured
11:07:19:687 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero ImageDriveImageDrive.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:07:19:687 1640 cured
11:07:24:328 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero MediaHomeNeroMediaHome.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:07:24:328 1640 cured
11:07:36:640 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero MediaHomeNMMediaServer.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:07:36:640 1640 cured
11:07:39:984 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero PhotoSnapPhotoSnap.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:07:39:984 1640 cured
11:07:49:187 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero PhotoSnapPhotoSnapViewer.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:07:49:187 1640 cured
11:07:51:328 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero RecodeRecode.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:07:51:328 1640 cured
11:07:53:546 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero ShowTimeShowTime.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:07:53:546 1640 cured
11:07:56:703 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero SoundTraxSoundTrax.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:07:56:703 1640 cured
11:08:05:703 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero StartSmartNeroInFDiscCopy.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:08:05:703 1640 cured
11:08:10:890 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero StartSmartNeroStartSmart.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:08:10:890 1640 cured
11:08:11:640 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero ToolkitDiscSpeed.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:08:11:640 1640 cured
11:08:23:078 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero ToolkitDriveSpeed.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:08:23:078 1640 cured
11:08:37:015 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero ToolkitInfoTool.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:08:37:015 1640 cured
11:08:40:421 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero ToolkitNeroBurnRights.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:08:40:421 1640 cured
11:08:48:718 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero ToolkitRescueAgentNeroRescueAgent.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:08:48:718 1640 cured
11:08:55:562 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero VisionNeroVision.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:08:55:562 1640 cured
11:09:06:343 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero WaveEditorDXEnum.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:09:06:343 1640 cured
11:09:11:859 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero WaveEditorwaveedit.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:09:11:859 1640 cured
11:09:15:828 1640 C:Program FilesNVIDIA CorporationControl Panel Clientnvcplui.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:09:15:828 1640 cured
11:09:18:203 1640 C:Program FilesNVIDIA CorporationnViewnViewSetup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:09:18:203 1640 cured
11:09:22:750 1640 C:Program FilesNVIDIA CorporationUninstallnvudisp.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:09:22:750 1640 cured
11:09:24:234 1640 C:Program FilesNVIDIA CorporationUninstallnvuninst.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:09:24:234 1640 cured
11:09:36:015 1640 C:Program FilesNVIDIA CorporationUninstallnvunrm.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:09:36:015 1640 cured
11:09:44:718 1640 C:Program FilesNVIDIA CorporationUninstallnvusmb.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:09:44:718 1640 cured
11:09:52:656 1640 C:Program FilesObviousIdeaImage Resizer 4optipng.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:09:52:656 1640 cured
11:10:04:171 1640 C:Program FilesObviousIdeaImage Resizer 4Resize.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:10:04:171 1640 cured
11:10:07:265 1640 C:Program FilesObviousIdeaImage Resizer 4unins000.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:10:07:265 1640 cured
11:10:21:703 1640 C:Program FilesPhotoshop CS3Adobe Bridge CS3Adobe DNG Converter.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:10:21:703 1640 cured
11:10:23:921 1640 C:Program FilesPhotoshop CS3Adobe Bridge CS3Bridge.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:10:23:921 1640 cured
11:10:32:250 1640 C:Program FilesPhotoshop CS3Adobe Bridge CS3bridgeproxy.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:10:32:250 1640 cured
11:10:47:250 1640 C:Program FilesPhotoshop CS3Adobe Bridge CS3Photodownloader.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:10:47:250 1640 cured
11:11:13:906 1640 C:Program FilesPhotoshop CS3Adobe Stock Photos CS3Adobe Stock Photos CS3.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:11:13:906 1640 cured
11:11:36:562 1640 C:Program FilesRealRealGamesCueClubcueclub.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:11:36:562 1640 cured
11:11:40:218 1640 C:Program FilesRealRealGamesCueClubSetup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:11:40:218 1640 cured
11:11:47:843 1640 C:Program FilesRealtekAudioDriversRtlUpd.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:11:47:843 1640 cured
11:11:59:328 1640 C:Program FilesRealtekAudioDriversWDMAlcmtr.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:11:59:328 1640 cured
11:12:12:390 1640 C:Program FilesRealtekAudioDriversWDMRtkAudioService.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:12:12:390 1640 cured
11:12:13:390 1640 C:Program FilesRealtekAudioDriversWDMRtlUpd.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:12:13:390 1640 cured
11:12:14:250 1640 C:Program FilesRealtekAudioDriversWDMSkyTel.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:12:14:250 1640 cured
11:12:20:609 1640 C:Program FilesRealtekAudioDriversWDMSoundMan.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:12:20:609 1640 cured
11:12:32:046 1640 C:Program FilesRealtekAudioDriversWDMvncutil.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:12:32:046 1640 cured
11:12:58:921 1640 C:Program FilesStyle Works XT UniversalStyle Works XT Universal.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:12:58:921 1640 cured
11:13:09:281 1640 C:Program FilesThe KMPlayeruninstall.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:13:09:281 1640 cured
11:13:22:937 1640 C:Program FilesTotal Video ConverterAtomicParsley.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:13:22:937 1640 cured
11:13:34:687 1640 C:Program FilesTotal Video ConverterGameCapture.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:13:34:687 1640 cured
11:13:45:656 1640 C:Program FilesTotal Video Converteritunescpy.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:13:45:656 1640 cured
11:13:46:281 1640 C:Program FilesTotal Video ConverterKdc.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:13:46:281 1640 cured
11:13:51:406 1640 C:Program FilesTotal Video ConverterMediaBurner.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:13:51:406 1640 cured
11:13:54:187 1640 C:Program FilesTotal Video Converterregsvr32.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:13:54:187 1640 cured
11:13:56:921 1640 C:Program FilesTotal Video ConverterRmDiskCp.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:13:56:921 1640 cured
11:14:08:578 1640 C:Program FilesTotal Video ConverterTotal FLV sniffer.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:14:08:578 1640 cured
11:14:14:250 1640 C:Program FilesTotal Video Convertertvc.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:14:14:250 1640 cured
11:14:30:640 1640 C:Program FilesTotal Video Convertertvp.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:14:30:640 1640 cured
11:14:36:859 1640 C:Program FilesTotal Video Converterunins000.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:14:36:859 1640 cured
11:14:41:828 1640 C:Program FilesWebtehBSplayerProbplay.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:14:41:828 1640 cured
11:14:43:031 1640 C:Program FilesWebtehBSplayerProbsplay.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:14:43:031 1640 cured
11:14:48:140 1640 C:Program FilesWebtehBSplayerProbsplayer.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:14:48:140 1640 cured
11:14:50:515 1640 C:Program FilesWebtehBSplayerProcodecmanager.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:14:50:578 1640 cured
11:14:54:562 1640 C:Program FilesWebtehBSplayerProuninstall.EXE infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:14:54:562 1640 cured
11:15:07:093 1640 C:Program FilesWinampUninstWA.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:15:07:093 1640 cured
11:15:19:718 1640 C:Program FilesWinamp DetectUninstWaDetect.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:15:19:718 1640 cured
11:15:22:140 1640 C:Program FilesWindows Media ComponentsEncoderdw15.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:15:22:140 1640 cured
11:15:30:828 1640 C:Program FilesWindows Media ComponentsEncodersettmp.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:15:30:828 1640 cured
11:15:39:218 1640 C:Program FilesWindows Media ComponentsEncoderwmeditor.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:15:39:218 1640 cured
11:15:43:359 1640 C:Program FilesWindows Media ComponentsEncoderwmEnc.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:15:43:390 1640 cured
11:15:46:468 1640 C:Program FilesWindows Media ComponentsEncoderwmEncAgt.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:15:46:468 1640 cured
11:15:52:890 1640 C:Program FilesWindows Media ComponentsEncoderwmfdist.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:15:52:890 1640 cured
11:16:00:609 1640 C:Program FilesWindows Media ComponentsEncoderWMProEdt.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:16:00:609 1640 cured
11:16:05:718 1640 C:Program FilesWindows Media ComponentsEncoderwmstreamedt.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:16:05:765 1640 cured
11:16:10:156 1640 C:Program FilesWindows Media ComponentsEncoderwmstypelib.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:16:10:156 1640 cured
11:16:12:187 1640 C:Program FilesWindows Media Playerdlimport.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:16:12:187 1640 cured
11:16:15:312 1640 C:Program FilesWindows NThypertrm.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:16:15:312 1640 cured
11:21:48:187 1640 C:WINDOWSvsnpstd3.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:21:48:187 1640 cured
11:21:54:453 1640 scanning D: ...
11:22:27:578 1640 D:ARHIVИзложба-ТрявнаTriavna Art SchoolTriavna ART SchoolTryavna Art School VR Tour.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:22:27:578 1640 cured
11:22:40:921 1640 D:Chitalishte Bratstvo-1884 PavlikeniChitalishte Pavlikeni 125 godiniChitalishte prezentation englishPNGSETUP.EXE infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:22:40:921 1640 cured
11:22:46:343 1640 D:Chitalishte Bratstvo-1884 PavlikeniChitalishte Pavlikeni 125 godiniChitalishte prezentation englishRun.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:22:46:343 1640 cured
11:22:53:265 1640 D:Chitalishte Bratstvo-1884 PavlikeniChitalishte Pavlikeni 125 godiniChitalishte prezentation englishruntimevbrun60sp5.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:22:53:265 1640 cured
11:23:01:125 1640 D:Chitalishte Bratstvo-1884 PavlikeniChitalishte prezentation englishPNGSETUP.EXE infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:23:01:125 1640 cured
11:23:13:546 1640 D:Chitalishte Bratstvo-1884 PavlikeniChitalishte prezentation englishRun.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:23:13:546 1640 cured
11:23:18:281 1640 D:Chitalishte Bratstvo-1884 PavlikeniChitalishte prezentation englishruntimevbrun60sp5.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:23:18:281 1640 cured
11:24:21:859 1640 D:PROGRAMSAdobe Illustrator CS3redistWindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:24:21:859 1640 cured
11:24:31:015 1640 D:PROGRAMSAdobe Illustrator CS3redistWindowsServer2003-KB898715-ia64-enu.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:24:31:015 1640 cured
11:24:33:796 1640 D:PROGRAMSAdobe Illustrator CS3redistWindowsServer2003-KB898715-x64-enu.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:24:33:796 1640 cured
11:24:45:000 1640 D:PROGRAMSAdobe Illustrator CS3redistWindowsServer2003-KB898715-x86-enu.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:24:45:000 1640 cured
11:24:52:125 1640 D:PROGRAMSAdobe Illustrator CS3redistWindowsXP-KB898715-x64-enu.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:24:52:125 1640 cured
11:24:59:546 1640 D:PROGRAMSAdobe Illustrator CS3Setup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:24:59:546 1640 cured
11:25:06:531 1640 D:PROGRAMSAdobe.Photoshop.CS3.ExtendedredistWindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:25:06:531 1640 cured
11:25:11:734 1640 D:PROGRAMSAdobe.Photoshop.CS3.ExtendedredistWindowsServer2003-KB898715-ia64-enu.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:25:11:734 1640 cured
11:25:21:890 1640 D:PROGRAMSAdobe.Photoshop.CS3.ExtendedredistWindowsServer2003-KB898715-x64-enu.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:25:21:890 1640 cured
11:25:32:578 1640 D:PROGRAMSAdobe.Photoshop.CS3.ExtendedredistWindowsServer2003-KB898715-x86-enu.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:25:32:578 1640 cured
11:25:37:609 1640 D:PROGRAMSAdobe.Photoshop.CS3.ExtendedredistWindowsXP-KB898715-x64-enu.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:25:37:609 1640 cured
11:25:47:062 1640 D:PROGRAMSAdobe.Photoshop.CS3.ExtendedSetup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:25:47:062 1640 cured
11:25:50:062 1640 D:PROGRAMSAdobe.Photoshop.CS3.ExtendedWinCS3CleanCS3Clean.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:25:50:062 1640 cured
11:25:52:734 1640 D:PROGRAMSAdobe.Photoshop.CS3.ExtendedWinCS3CleanMSIZap.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:25:52:734 1640 cured
11:25:56:812 1640 D:PROGRAMSAdobe.Photoshop.CS3.ExtendedБг photoshop.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:25:56:828 1640 cured
11:26:00:718 1640 D:PROGRAMSAMP3AM 2.471.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:26:00:718 1640 cured
11:26:08:546 1640 D:PROGRAMSDAEMON TOOLSDTLite4355-0068.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:26:08:546 1640 cured
11:26:11:703 1640 D:PROGRAMSFlexType XP + kgFlexType XP new.EXE infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:26:11:703 1640 cured
11:26:19:015 1640 D:PROGRAMSFlexType XP + kgFTKG2K-NRG.EXE infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:26:19:015 1640 cured
11:26:20:437 1640 D:PROGRAMSImTOO DVD Ripper Ultimate 6.8.0.1101dvd-ripper-ultimate6.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:26:20:437 1640 cured
11:26:30:546 1640 D:PROGRAMSImTOO DVD Ripper Ultimate 6.8.0.1101Russian.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:26:30:546 1640 cured
11:26:34:093 1640 D:PROGRAMSK-Lite Mega Codec Pack 8.9.2K-Lite Mega Codec Pack 8.9.2.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:26:34:093 1640 cured
11:26:38:281 1640 D:PROGRAMSWinamp 5.622 Pro Build 3188 Finalwinamp5622_pro_en-us.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:26:38:281 1640 cured
11:26:42:750 1640 D:razniItaEst_setup_V1.01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:26:42:750 1640 cured
11:26:51:437 1640
11:26:51:437 2336
Monitoring thread stopped
11:26:51:437 1640
completed
11:26:51:437 1640 Infected files: 427
11:26:51:437 1640 Infected processes: 0
11:26:51:437 1640 Infected threads: 0
11:26:51:437 1640 Cured files: 427
11:26:51:437 1640 Will be cured on reboot: 0
11:26:51:437 1640 Executed registry scripts: 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

completed

11:26:51:437 1640 Infected files: 427

11:26:51:437 1640 Infected processes: 0

11:26:51:437 1640 Infected threads: 0

11:26:51:437 1640 Cured files: 427

11:26:51:437 1640 Will be cured on reboot: 0

11:26:51:437 1640 Executed registry scripts: 1

 

Излекувани 427 файла...Добреее..Продължаваме..! :)

 

Деинсталирайте ComboFix така:

[*]Натиснете Start ==> Run ==> въведете командата Combofix /Uninstall ==> OK

[*]Публикувано изображение

[*]Моля, следвайте инструкциите, за да деинсталирате ComboFix. Ще получите съобщение, в което се казва ComboFix е деинсталиран успешно.

 

 Проверка с Kaspersky Virus Removal Tool

 

След като изтеглите инструмента, изключете достъпа до интернет.

След като стартирате инструмента, отидете до Settings (Иконата, която прилича на звездичка) сложете отметка пред My Computer.

Публикувано изображение

От опциите за почистване изберете Disinfect => но не избирайте delete if disinfection fails.

Публикувано изображение

Върнете се до Automatic Scan и натиснете Start Scanning.

Публикувано изображение

Ако по време на сканирането ви попита за дадено действие изберете skip.

След като приключи проверката изберете Report (Иконата която прилича на листче) => Detected Threats изберете SAVE и запазете документа на десктопа.

Публикувано изображение

Kопирайте съдържанието му в следващия си пост.

Затворете инструмента - това ще до деинсталира автоматично.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

NSIS Error ми показва тази грешка. да не би да е деинсталиран

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ако става въпрос за ComboFix ...не,не е деинсталиран..!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

 Не става така..ТОВА Е СПЕЦИАЛИЗИРАН ИНСТУМЕНТ и се деинсталира по специален начин...!

 

Публикувано изображение Изтеглете Delfix.exe и го стартирайте. Сложете отметка пред Remove disinfection tools => натиснете бутона Run Инструмента ще се самоизтрие след като приключи своята задача!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Да, получи се с тази програмка  ;) сега пускам касперски да си свърши работата..

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
Status: Detected   (events: 1)
12/12/2013 12:21:47 Detected Trojan program Trojan.Win32.Swisyn.ckht C:Program FilesK-Lite Codec PackToolsStatsReader.exe High

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

 

Status: Detected   (events: 1)
12/12/2013 12:21:47 Detected Trojan program Trojan.Win32.Swisyn.ckht C:Program FilesK-Lite Codec PackToolsStatsReader.exe High

 

 

A..това ли е отчета..струва ми се че нещо не е наред...!Нещо сте пропуснали по инструкцията..!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

хм.. ами сложих отметка както си пише на my computer избрах само desinfect без remove върнах се на automatic scan натиснах скан и чаках след час ми намери само този вирус и отидох на report от там detected treaths и имаше едно нещо само там със плюс надолу.. но не съм натискал плюса докоснах го просто и дадох сейв то ме попита за име и написа някаква глупост вътре в доклада който получих имаше това.. не виждам друг файл аз уж и друг път съм го правил това упражнение нз защо така стана да пробвам ли пак да сканирам ? или ако се пази какво е сканирало последно да отворя и да видя..

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не..просто се учудвам че след  Sality нещата изглеждат толкова добре..!Ще продължим по друг начин..!
 
Публикувано изображение Изтеглете Security Check (автор: screen317) от тук

 • [*]Кликнете два пъти върху
SecurityCheck.exe и следвайте инструкциите. [*]Когато програмата завърши работата си, ще се отвори един текстов документ: checkup.txt. [*]Копирайте съдържанието на checkup.txt с Копирай (Copy) и с Постави (Paste) го поставете в следващия си коментар.

 

Публикувано изображение Изтеглете ComboFix Публикувано изображение от тук и го запазете на десктопа си
Изключете вашата антивирусна и антишпионска програма, обикновено това става чрез натискане на десния бутон на мишката върху иконата на програма в системния трей.
Бележка: Ако не можете я спрете или не сте сигурни коя програма да изключите, моля прегледайте информацията от този линк: How to disable your security applications by amateur
Стартирайте Combo-Fix.com Публикувано изображение и следвайте инструкциите.
Бележка: ComboFix ще се стартира без инсталирана Recovery Console.
Като част от неговата работа, ComboFix ще провери дали Microsoft Windows Recovery Console е инсталирана. Предвид бързо развиващия се зловреден софтуер е силно препоръчително да бъде инсталирана преди премахването на зловредния софтуер. Това ще Ви позволи да влезете в специален recovery/repai режим, който ще ни позволи по-лесно да решите проблем, който би могъл да възникне при премахване на зловредния софтуер.

 • [*]Следвайте инструкциите, за да позволите на
ComboFix да изтегли и инсталира Microsoft Windows Recovery Console.В един момент ще бъдете попитани дали сте съгласни с лицензното споразумение. Необходимо е да потвърдите, че сте съгласни, за да инсталирате Microsoft Windows Recovery Console.

** Забележете: Ако Microsoft Windows Recovery Console е вече инсталирана, ComboFix ще продължи към процеса по премахване на зловредния софтуер.
Публикувано изображение
След като Microsoft Windows Recovery Console е инсталирана, използвайки ComboFix, Вие ще видите следното съобщение:
Публикувано изображение
Изберете Yes, за да продължи сканирането за зловреден софтуер.
Когато процесът приключи успешно, инструментът ще създаде лог файл. Моля, включете съдържанието на C:ComboFix.txt в следващия Ви коментар в тази тема.
Публикувано изображение Моля, не прикачвайте лог файла/овете от програмата, а го/ги копирайте и поставете в следващия Ви коментар в тази тема.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Копирайте текста в карето на notepad и го запазвате с име CFScript.txt на десктопа си:
 

KILLALL::ClearJavaCache::File::c:program filesESETESET NOD32 Antivirusekrn.exeFolder::c:program filesESETDriver::ekrn

След съхранението преместете  CFScript.txt на иконата на ComboFix.exe
 

Публикувано изображение

Генерирания рапорт копирайте  и го поставете в следващия си коментар...!
 
 
 
Публикувано изображение

 • [*]Отворете
следния сайт и изтеглете RKill.exe и ги запазете на вашия десктоп. [*]Стартирате програмата с двоен клик върху файла и изчакайте търпеливо. [*]След приключване на проверката ще се генерира лог файл с извършените процедури. [*]Прикачете лог файла в следващия си пост.

 

 

Публикувано изображение Моля, изтеглете Farbar Service Scanner и я стартирайте.

 • [*]Сложете
всички отметки и натиснете бутона "Scan". [*]Ще се създаде лог файл с името (FSS.txt) в папката откъдето стартирате инструмента. [*]Прикачете лог файла в следващия си пост.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Чудесно...Няма следа от вируса..! Ще започнем да оправяме операционната система..!
 
Публикувано изображениеМоля, изтеглете и стартирайте програмата AdwCleaner(by Xplode):

 • [*]Затворете всички стартирани програми и браузъри [*]Кликнете два пъти върху
adwcleaner.exe за да стартирате инструмента. [*]Натиснете OK, за да потвърдите, че всички стартирани програми ще бъдат затворени. [*]Маркирайте Clean [*]Вашият компютър ще се рестартира автоматично. Текстовия файл ще се отвори след рестарта. [*]Моля, да публикувате съдържанието на този лог в отговора си [*]Можете да намерите лога,който автоматично се запомня тук C:AdwCleaner[s0].txt

Публикувано изображение

Публикувано изображение Моля, изтеглете Junkware Removal Tool (by Thisisu ) и запазете на вашия десктоп.

 • [*]Спрете временно работата на защитните програми. [*]Стартирайте инструмента
JRT.exe [*]Ще се отвори ДОС прозорец. Натиснете което и да е копче от клавиатурата. [*]Затворете излишните приложения и всички браузъри и изчакайте проверката да завърши. [*]Ще се появи лог файл (който можете да намерите и ръчно на десктопа с името JRT.txt). [*]Моля копирайте съдържанието на лог файла в следващия си пост.

Публикувано изображение


Публикувано изображение Изтеглете Malwarebytes' Anti-Malware или от тук (не забравяйте да обновите програмата с нови дефиниции)
* Кликнете два пъти върху mbam-setup.exe, за да инсталирате програмата.
* Уверете се, че са поставени отметки на Update Malwarebytes' Anti-Malware и Launch Malwarebytes' Anti-Malware. След това кликнете на Finish.
* Ако има намерени обновявания, тя ще ги изтегли и инсталира.
* Стартирайте програмата и изберете "Perform Full Scan", след това кликнете на Scan.
* Сканирането ще отнеме малко време, затова моля да бъдете търпеливи.
* Когато сканирането завърши, кликнете на OK, след това Show Results, за да видите резултата
* Уверете се, че на всички редове има отметки, и кликнете на Remove Selected.
* Когато всичко бъде премахнато, в Notepad ще бъде отворен лог.
Копирайте този лог и го публикувайте в следващия си коментар по темата.
Забележка: Ако MalwareBytes' Anti-Malware се затрудни в премахването на откритите вируси/заплахи, той ще поиска да рестартира компютъра Ви и по време на рестартирането да премахне проблемните вируси/заплахи. Ако бъдете попитани, потвърдете че желаете вашия компютър да бъде рестартиран

 
 
Публикувано изображение Изтеглете програмата: ESET Online Scanner

 • [*]Стартирайте esetsmartinstaller_enu.exe Публикувано изображение [*]Сложете отметка на
YES, I accept the Terms of Use и изберете Start:

 • [*]Публикувано изображение

 • [*]Скенерът ще започне да изтегля компонентите, които са му необходими:

 • [*]Публикувано изображение

Уверете се, че е премахната отметката от:

 • [*]
Remove found threats

Уверете се че са маркирани следните позиции:

 • [*]
Scan Archives

Кликнете върху Advanced Settings и маркирайте следните опции:

 • [*]
Scan for potentially unwanted applications [*]Scan for potentially unsafe applications [*]Enable Anti-Stealth Technology

Накрая изберете Start
Скенерът ще започне да изтегля последните дефиниции и ще започне сканиране на вашия компютър.
Моля, бъдете търпеливи, тъй като това може да отнеме известно време.

 • [*]След, като сканирането завърши кликнете на
List of found threats. [*]Щракнете върху Export, и запишете файла на вашия работен плот с  име  ESETScan. Копирайте съдържанието на този доклад, в следващия си отговор. [*]Изберете бутона Back. [*]Изберете бутона Finish.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
# AdwCleaner v3.015 - Report created 12/12/2013 at 16:07:16
# Updated 10/12/2013 by Xplode
# Operating System : Microsoft Windows XP Service Pack 3 (32 bits)
# Username : Chitalishte - CHITALIS-F62A26
# Running from : C:Documents and SettingsChitalishteMy DocumentsDownloadsadwcleaner.exe
# Option : Clean
 
***** [ Services ] *****
 
Service Deleted : BCUService
 
***** [ Files / Folders ] *****
 
Folder Deleted : C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataTarma Installer
Folder Deleted : C:Program FilesConduit
Folder Deleted : C:Program FilesDAEMON Tools Toolbar
Folder Deleted : C:Program FilesDeviceVM
Folder Deleted : C:Program FilesuTorrentControl2
Folder Deleted : C:Documents and SettingsChitalishteLocal SettingsApplication DataConduit
Folder Deleted : C:Documents and SettingsChitalishteLocal SettingsApplication DatauTorrentControl2
Folder Deleted : C:Documents and SettingsChitalishteApplication Datathinstall
File Deleted : C:Documents and SettingsChitalishteApplication DataMozillaFirefoxProfilesoa3ll8t1.defaultuser.js
 
***** [ Shortcuts ] *****
 
 
***** [ Registry ] *****
 
Key Deleted : HKCUToolbar
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesAddressBarSearch.SearchHook
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesAddressBarSearch.SearchHook.1
Value Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun [bCU]
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesToolbar.CT3072253
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{3C471948-F874-49F5-B338-4F214A2EE0B1}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{687578B9-7132-4A7A-80E4-30EE31099E03}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{A6C2170C-FC80-41A2-95E2-A114705A2DDE}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{D4AAF2A6-F6D1-49A5-BA1A-B20735DF1955}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{77AA6435-2488-4A94-9FE5-49519DD2ED9B}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerBrowser Helper Objects{687578B9-7132-4A7A-80E4-30EE31099E03}
Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtStats{32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17}
Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtStats{687578B9-7132-4A7A-80E4-30EE31099E03}
Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtStats{D4AAF2A6-F6D1-49A5-BA1A-B20735DF1955}
Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtSettings{32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17}
Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtSettings{687578B9-7132-4A7A-80E4-30EE31099E03}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExtPreApproved{D4AAF2A6-F6D1-49A5-BA1A-B20735DF1955}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerLow RightsElevationPolicy{DBFD90B9-9E6F-438E-824D-53F013159535}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerLow RightsElevationPolicy{C201669F-8A3B-4EE9-AF6A-63C5F84EE761}
Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes{AD22EBAF-0D18-4FC7-90CC-5EA0ABBE9EB8}
Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes{AFDBDDAA-5D3F-42EE-B79C-185A7020515B}
Value Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerToolbar [{687578B9-7132-4A7A-80E4-30EE31099E03}]
Value Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbarWebBrowser [{32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17}]
Value Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbarWebBrowser [{687578B9-7132-4A7A-80E4-30EE31099E03}]
Value Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerURLSearchHooks [{687578B9-7132-4A7A-80E4-30EE31099E03}]
Value Deleted : HKLMSYSTEMCurrentControlSetServicesSharedAccessParametersFirewallPolicyStandardProfileAuthorizedApplicationsList [C:Program FilesDeviceVMBrowser Configuration UtilityBCU.exe]
Key Deleted : HKCUSoftwareConduit
Key Deleted : HKCUSoftwareDeviceVM
Key Deleted : HKCUSoftwaredt softdaemon tools toolbar
Key Deleted : HKCUSoftwarepowerpack
Key Deleted : HKCUSoftwareuTorrentControl2
Key Deleted : HKLMSoftwareConduit
Key Deleted : HKLMSoftwareDeviceVM
Key Deleted : HKLMSoftwareuTorrentControl2
Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstalluTorrentControl2 Toolbar
Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionApp ManagementARPCacheuTorrentControl2 Toolbar
Key Deleted : HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInstallerUserDataS-1-5-18Components0FF2AEFF45EEA0A48A4B33C1973B6094
Key Deleted : HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInstallerUserDataS-1-5-18Components305B09CE8C53A214DB58887F62F25536
 
***** [ Browsers ] *****
 
- Internet Explorer v8.0.6001.18702
 
 
- Mozilla Firefox v16.0.1 (bg)
 
[ File : C:Documents and SettingsChitalishteApplication DataMozillaFirefoxProfilesoa3ll8t1.defaultprefs.js ]
 
 
- Google Chrome v
 
[ File : C:Documents and SettingsChitalishteLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultpreferences ]
 
 
*************************
 
AdwCleaner[R0].txt - [5827 octets] - [12/12/2013 16:06:37]
AdwCleaner[s0].txt - [5092 octets] - [12/12/2013 16:07:16]
 
########## EOF - C:AdwCleanerAdwCleaner[s0].txt - [5152 octets] ##########

________________________________________________________

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Junkware Removal Tool (JRT) by Thisisu
Version: 6.0.8 (11.05.2013:1)
OS: Microsoft Windows XP x86
Ran by Chitalishte on ·ҐІўє°ІєЄ 12/12/2013 at 16:11:52.06
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 
 
 
~~~ Services
 
 
 
~~~ Registry Values
 
Successfully repaired: [Registry Value] HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}DisplayName
Successfully repaired: [Registry Value] HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}URL
 
 
 
~~~ Registry Keys
 
 
 
~~~ Files
 
 
 
~~~ Folders
 
Successfully deleted: [Folder] "C:Documents and SettingsChitalishteLocal SettingsApplication Datacre"
 
 
 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scan was completed on ·ҐІўє°ІєЄ 12/12/2013 at 16:14:28.70
End of JRT log
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от Plamen_ruse
   От известно време ми се появи този проблем. Докато браузвам (независимо от браузера) ми се отварят допълнителни прозорци с реклами. Нямам усещане, че компютъра работи по-бавно от преди. 
    
    
   can result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 09.01.2019 01
   Ran by User (administrator) on DESKTOP-9A6KV1O (10-01-2019 21:03:43)
   Running from D:\Downloads
   Loaded Profiles: User (Available Profiles: User)
   Platform: Windows 10 Pro Version 1803 17134.523 (X64) Language: Български (България)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (ESET) C:\Program Files\ESET\ESET Security\ekrn.exe
   (AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome Remote Desktop\71.0.3578.15\remoting_host.exe
   (@ByELDI) C:\Program Files\KMSpico\Service_KMS.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome Remote Desktop\71.0.3578.15\remoting_host.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.23\GoogleCrashHandler.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\rempl\sedsvc.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.23\GoogleCrashHandler64.exe
   (AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_14.36.52.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeApp.exe
   () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_14.36.52.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeBackgroundHost.exe
   () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.ZuneVideo_10.18102.12011.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Video.UI.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   (ESET) C:\Program Files\ESET\ESET Security\egui.exe
   (Advanced Micro Devices Inc.) C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
   (Advanced Micro Devices Inc.) C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
   (Spotify Ltd) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.96.181.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe
   (Spotify Ltd) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.96.181.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe
   (Spotify Ltd) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.96.181.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe
   (Spotify Ltd) C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.96.181.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_14.36.52.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeBridge\SkypeBridge.exe
   () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_2018.18112.17430.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Photos.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [SecurityHealth] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [638872 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
   HKLM\...\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe [558496 2014-02-27] (Adobe Systems Incorporated)
   HKLM\...\Run: [egui] => C:\Program Files\ESET\ESET Security\ecmds.exe [177928 2018-10-12] (ESET)
   HKLM-x32\...\Run: [Adobe Acrobat Speed Launcher] => C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe [41360 2015-09-24] (Adobe Systems Incorporated)
   HKLM-x32\...\Run: [StartCCC] => C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\amd64\CLIStart.exe [767176 2015-11-04] (Advanced Micro Devices, Inc.)
   HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Restriction <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-619769886-4034110463-2982145271-1001\...\RunOnce: [Application Restart #0] => C:\Program Files\WindowsApps\SpotifyAB.SpotifyMusic_1.96.181.0_x86__zpdnekdrzrea0\Spotify.exe [25972968 2018-12-22] (Spotify Ltd)
   HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}] -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\71.0.3578.98\Installer\chrmstp.exe [2018-12-13] (Google Inc.)
   GroupPolicy: Restriction ? <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 89.207.131.8 8.8.8.8
   Tcpip\..\Interfaces\{d4f7e68d-b074-4387-bb66-200a4cfcbb5d}: [DhcpNameServer] 89.207.131.8 8.8.8.8
   Tcpip\..\Interfaces\{dd5152f7-fb4e-44ba-b531-9721fa95320d}: [DhcpNameServer] 10.0.0.1
   Internet Explorer:
   ==================
   BHO: Skype for Business Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll [2018-12-16] (Microsoft Corporation)
   BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_141\bin\ssv.dll [2017-07-19] (Oracle Corporation)
   BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_141\bin\jp2ssv.dll [2017-07-19] (Oracle Corporation)
   BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_141\bin\ssv.dll [2017-07-19] (Oracle Corporation)
   BHO-x32: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper -> {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll [2015-09-24] (Adobe Systems Incorporated)
   BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_141\bin\jp2ssv.dll [2017-07-19] (Oracle Corporation)
   BHO-x32: SmartSelect Class -> {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll [2015-09-24] (Adobe Systems Incorporated)
   Toolbar: HKLM-x32 - Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll [2015-09-24] (Adobe Systems Incorporated)
   Handler-x32: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2018-12-01] (Microsoft Corporation)
   Handler-x32: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2018-12-01] (Microsoft Corporation)
   Handler-x32: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2018-12-01] (Microsoft Corporation)
   Handler-x32: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2018-12-01] (Microsoft Corporation)
   FireFox:
   ========
   FF DefaultProfile: 5zp7ongo.default
   FF ProfilePath: C:\Users\User\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5zp7ongo.default [2019-01-06]
   FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\5zp7ongo.default -> www.google.bg
   FF Extension: (Video DownloadHelper) - C:\Users\User\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\5zp7ongo.default\Extensions\{b9db16a4-6edc-47ec-a1f4-b86292ed211d}.xpi [2018-08-17]
   FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [web2pdfextension@web2pdf.adobedotcom] - C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Browser\WCFirefoxExtn
   FF Extension: (Adobe Acrobat - Create PDF) - C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Browser\WCFirefoxExtn [2017-07-28] [Legacy] [not signed]
   FF HKLM-x32\...\Thunderbird\Extensions: [eplgTb@eset.com] - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\Mozilla Thunderbird => not found
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_32_0_0_114.dll [2019-01-08] ()
   FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.141.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_141\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2017-07-19] (Oracle Corporation)
   FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.141.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_141\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-07-19] (Oracle Corporation)
   FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll [2017-05-03] ( Microsoft Corporation)
   FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.2.6 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2017-05-24] (VideoLAN)
   FF Plugin: adobe.com/AdobeAAMDetect -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\CCM\Utilities\npAdobeAAMDetect64.dll [2014-04-28] (Adobe Systems)
   FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_32_0_0_114.dll [2019-01-08] ()
   FF Plugin-x32: @huawei.com/NPPlugin -> C:\Program Files (x86)\Web_TV\WebTVPlugin\NPPlugin.dll [2015-07-02] ()
   FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.141.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_141\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2017-07-19] (Oracle Corporation)
   FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.141.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_141\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-07-19] (Oracle Corporation)
   FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll [2017-05-03] ( Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\NPSPWRAP.DLL [2018-09-11] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.23\npGoogleUpdate3.dll [2018-12-20] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.23\npGoogleUpdate3.dll [2018-12-20] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: Adobe Acrobat -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Air\nppdf32.dll [2015-09-24] (Adobe Systems Inc.)
   FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2018-12-04] (Adobe Systems Inc.)
   FF Plugin-x32: adobe.com/AdobeAAMDetect -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\CCM\Utilities\npAdobeAAMDetect32.dll [2014-04-28] (Adobe Systems)
   Chrome: 
   =======
   CHR DefaultProfile: Default
   CHR HomePage: Default -> hxxp://www.google.com/
   CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://www.google.com/"
   CHR Profile: C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2019-01-10]
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-12]
   CHR Extension: (Theme Creator) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\akpelnjfckgfiplcikojhomllgombffc [2017-07-21]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-12]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-07-21]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-07-21]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-10-12]
   CHR Extension: (Отдалечен работен плот на Chrome) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gbchcmhmhahfdphkhkmpfmihenigjmpp [2018-10-10]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-21]
   CHR Extension: (Floating for YouTube™) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jjphmlaoffndcnecccgemfdaaoighkel [2018-12-23]
   CHR Extension: (Video DownloadHelper) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lmjnegcaeklhafolokijcfjliaokphfk [2018-08-01]
   CHR Extension: (IP домейн флаг) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mlpapfcfoakknnhkfpencomejbcecdfp [2017-12-29]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-04]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-07-21]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-12-16]
   CHR Profile: C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Guest Profile [2018-12-13]
   CHR Profile: C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1 [2019-01-06]
   CHR Extension: (ProxFlow) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\aakchaleigkohafkfjfjbblobjifikek [2018-09-13]
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-13]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-13]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-07-24]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-07-24]
   CHR Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb [2018-12-08]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-10-13]
   CHR Extension: (Отдалечен работен плот на Chrome) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\gbchcmhmhahfdphkhkmpfmihenigjmpp [2018-11-01]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-09-01]
   CHR Extension: (AdBlock) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2018-12-16]
   CHR Extension: (Google Hangouts) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\nckgahadagoaajjgafhacjanaoiihapd [2018-12-16]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-05-05]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-07-24]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-12-16]
   CHR Profile: C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2 [2019-01-10]
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-12]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-12]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-08-13]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-08-13]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-10-12]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-21]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-04]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-08-13]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-12-17]
   CHR Profile: C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 3 [2019-01-09]
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 3\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-12-11]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 3\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-12-11]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 3\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-08-16]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 3\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-08-16]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 3\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-12-11]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 3\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-09-26]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 3\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-13]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 3\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-08-16]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 3\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-12-18]
   CHR Profile: C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 4 [2018-06-20]
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 4\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-11-10]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 4\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-11-10]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 4\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-11-10]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 4\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-11-10]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 4\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-11-10]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 4\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2017-11-10]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 4\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-06-20]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 4\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-11-10]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 4\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-06-20]
   CHR Profile: C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\System Profile [2018-08-12]
   CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [ngpampappnmepgilojfohadhhmbhlaek] - C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMGCExt.crx <not found>
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 chromoting; C:\Program Files (x86)\Google\Chrome Remote Desktop\71.0.3578.15\remoting_host.exe [73048 2018-10-18] (Google Inc.)
   R2 ClickToRunSvc; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe [9646240 2018-12-07] (Microsoft Corporation)
   R2 ekrn; C:\Program Files\ESET\ESET Security\ekrn.exe [2302152 2018-10-12] (ESET)
   R3 ekrnEpfw; C:\Program Files\ESET\ESET Security\ekrn.exe [2302152 2018-10-12] (ESET)
   S3 Sense; C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe [4737448 2018-09-16] (Microsoft Corporation)
   R2 Service KMSELDI; C:\Program Files\KMSpico\Service_KMS.exe [740544 2015-11-01] (@ByELDI) [File not signed]
   S4 ssh-agent; C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\ssh-agent.exe [495616 2018-03-10] ()
   R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [10885360 2017-05-31] (TeamViewer GmbH)
   S3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [4451616 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
   S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [107136 2018-09-21] (Microsoft Corporation)
   S3 Disc Soft Lite Bus Service; "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusService.exe" [X]
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R3 dtlitescsibus; C:\WINDOWS\System32\drivers\dtlitescsibus.sys [30264 2017-07-21] (Disc Soft Ltd)
   R1 eamonm; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\eamonm.sys [143448 2018-10-09] (ESET)
   R0 edevmon; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\edevmon.sys [107896 2018-10-09] (ESET)
   S0 eelam; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\eelam.sys [15872 2018-08-27] (ESET)
   R1 ehdrv; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ehdrv.sys [188832 2018-08-27] (ESET)
   R2 ekbdflt; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ekbdflt.sys [50144 2018-08-27] (ESET)
   R1 epfw; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\epfw.sys [82304 2018-08-27] (ESET)
   R1 epfwwfp; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\epfwwfp.sys [109864 2018-08-27] (ESET)
   R3 MTsensor; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ASACPI.sys [17280 2013-05-17] ()
   R3 pelmouse; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pelmouse.sys [26880 2016-07-11] (TPMX Electronics Ltd.)
   R3 pelusblf; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pelusblf.sys [33048 2016-07-11] ()
   R3 rt640x64; C:\WINDOWS\System32\drivers\rt640x64.sys [604160 2018-04-12] (Realtek )
   R3 RTL8023x64; C:\WINDOWS\System32\drivers\Rtnic64.sys [51712 2018-04-12] (Realtek Semiconductor Corporation )
   S3 WdBoot; C:\WINDOWS\system32\drivers\WdBoot.sys [44616 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
   S3 WdFilter; C:\WINDOWS\system32\drivers\WdFilter.sys [331680 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
   S3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [44032 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2019-01-10 21:03 - 2019-01-10 21:03 - 000000000 ____D C:\FRST
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 15:50 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iemigplugin.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 15:47 - 000225792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windowslivelogin.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 15:46 - 012710912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 15:45 - 000714752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidcli.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 15:45 - 000285184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidcredprov.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 15:43 - 001364992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bcastdvruserservice.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 15:20 - 011902976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieframe.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 15:20 - 000165888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\windowslivelogin.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 15:18 - 000500736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wlidcli.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 15:17 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wlidcredprov.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 09:14 - 001221432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvix64.exe
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 09:14 - 001063224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecConfig.efi
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 09:14 - 001029944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvax64.exe
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 09:14 - 000566568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tcblaunch.exe
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 09:14 - 000134968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvloader.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 09:14 - 000076088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\hvservice.sys
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 09:13 - 003292152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\combase.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 09:13 - 001363536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WinTypes.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 09:13 - 000709728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\cng.sys
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 09:13 - 000436024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 09:13 - 000170808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ksecpkg.sys
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 09:12 - 009084216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 09:12 - 007520104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 09:12 - 002765344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 09:12 - 002465792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msxml6.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 09:12 - 002421288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ntfs.sys
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 09:12 - 000713272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSVideoDSP.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 09:12 - 000268304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserbroker.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 09:12 - 000128824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\tm.sys
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 09:12 - 000043536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browser_broker.exe
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:55 - 025856512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:50 - 022715392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:50 - 004383744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EdgeContent.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:48 - 000342528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserexport.exe
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:48 - 000081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\wanarp.sys
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:48 - 000079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Print.Workflow.Source.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:47 - 000808448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EdgeManager.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:47 - 000433152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotification.exe
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:46 - 000209408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MicrosoftAccountTokenProvider.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:46 - 000154112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakradiag.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:46 - 000153088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dssvc.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:45 - 007573504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:45 - 002368512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WebRuntimeManager.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:45 - 000352768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dhcpcore.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:44 - 001708544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSPhotography.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:44 - 001549824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:44 - 000894464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webplatstorageserver.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:44 - 000662528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidprov.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:44 - 000456192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Graphics.Printing.Workflow.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:43 - 001805312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:42 - 004939776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:42 - 002247680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidsvc.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:42 - 001371136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aadtb.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:42 - 000717312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Web.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:41 - 001159680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:41 - 000899072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kerberos.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:41 - 000895488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Security.Authentication.OnlineId.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:41 - 000505344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgeIso.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:37 - 006571584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:37 - 002478664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\combase.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:37 - 002253696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iertutil.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:37 - 001989040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msxml6.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:37 - 000880048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WinTypes.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:37 - 000581808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSVideoDSP.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:37 - 000381240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msv1_0.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:29 - 022016512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgehtml.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:22 - 019405312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:17 - 000153088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MicrosoftAccountTokenProvider.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:16 - 005775872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakra.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:16 - 001361408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSPhotography.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:16 - 000310272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wincorlib.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:15 - 005307392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d2d1.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:15 - 000608768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\EdgeManager.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:15 - 000331264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgeIso.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:15 - 000317440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dhcpcore.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:14 - 004514816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wininet.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:14 - 000578560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webplatstorageserver.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:14 - 000330752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Graphics.Printing.Workflow.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:13 - 001628160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\urlmon.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:13 - 000594432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Web.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:13 - 000251904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msIso.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:12 - 001036288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aadtb.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:12 - 000795648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Security.Authentication.OnlineId.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:12 - 000778240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\kerberos.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 08:12 - 000516608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wlidprov.dll
   2019-01-08 20:52 - 2019-01-01 07:23 - 000001310 _____ C:\WINDOWS\system32\tcbres.wim
   2019-01-08 20:52 - 2018-12-19 06:49 - 000352768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msrd3x40.dll
   2019-01-06 00:59 - 2019-01-06 00:59 - 000141434 _____ C:\TDSSKiller.3.1.0.25_06.01.2019_00.59.11_log.txt
   2019-01-06 00:47 - 2019-01-06 00:47 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Local\mbamtray
   2019-01-06 00:47 - 2019-01-06 00:47 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Local\mbam
   2018-12-19 20:41 - 2018-12-14 09:29 - 001130760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msvproc.dll
   2018-12-19 20:41 - 2018-12-14 09:25 - 001035256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ApplyTrustOffline.exe
   2018-12-19 20:41 - 2018-12-14 09:21 - 001457240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.efi
   2018-12-19 20:41 - 2018-12-14 09:21 - 001257672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.exe
   2018-12-19 20:41 - 2018-12-14 09:21 - 001140480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.efi
   2018-12-19 20:41 - 2018-12-14 09:21 - 001098064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msvproc.dll
   2018-12-19 20:41 - 2018-12-14 09:21 - 000982912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.exe
   2018-12-19 20:41 - 2018-12-14 09:10 - 001295360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSVPXENC.dll
   2018-12-19 20:41 - 2018-12-14 09:07 - 000669696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript.dll
   2018-12-19 20:41 - 2018-12-14 08:55 - 003396608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentServer.dll
   2018-12-19 20:41 - 2018-12-14 08:55 - 000209408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXApplicabilityBlob.dll
   2018-12-19 20:41 - 2018-12-14 08:54 - 006032384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d2d1.dll
   2018-12-19 20:41 - 2018-12-14 08:54 - 001307648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSVPXENC.dll
   2018-12-19 20:41 - 2018-12-14 08:52 - 002173440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
   2018-12-19 20:41 - 2018-12-14 08:52 - 001826816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.CloudStore.dll
   2018-12-19 20:41 - 2018-12-14 08:51 - 001551360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
   2018-12-19 20:41 - 2018-12-14 08:50 - 000776192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript.dll
   2018-12-16 16:30 - 2018-12-16 16:30 - 000002527 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Word.lnk
   2018-12-16 16:30 - 2018-12-16 16:30 - 000002496 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Access.lnk
   2018-12-16 16:30 - 2018-12-16 16:30 - 000002490 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PowerPoint.lnk
   2018-12-16 16:30 - 2018-12-16 16:30 - 000002471 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneNote 2016.lnk
   2018-12-16 16:30 - 2018-12-16 16:30 - 000002465 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Excel.lnk
   2018-12-16 16:30 - 2018-12-16 16:30 - 000002457 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Outlook.lnk
   2018-12-16 16:30 - 2018-12-16 16:30 - 000002439 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Publisher.lnk
   2018-12-16 16:30 - 2018-12-16 16:30 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Инструменти на Microsoft Office
   2018-12-13 23:56 - 2018-12-13 23:56 - 000002371 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-12-13 23:56 - 2018-12-13 23:56 - 000002330 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2018-12-13 18:52 - 2018-09-05 00:36 - 001476904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mcupdate_GenuineIntel.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 14:47 - 001786896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntVirtualization.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 14:42 - 004527800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 14:42 - 001616824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppobjs.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 14:41 - 002394960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMVCORE.DLL
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 14:40 - 001454648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gdi32full.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 14:29 - 013572608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmp.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 14:28 - 006586880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 14:28 - 004708864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.pcshell.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 14:27 - 005657600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 14:25 - 012500992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wmp.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 14:23 - 003649024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kfull.sys
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 14:23 - 002892288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\win32kfull.sys
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 10:07 - 005625352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StartTileData.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 10:06 - 001017168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msmpeg2adec.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 10:05 - 007436216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.storage.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 10:05 - 002822656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 10:04 - 004404720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfcore.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 10:04 - 002371296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msmpeg2vdec.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 10:04 - 001943328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 10:04 - 001188512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rpcrt4.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 10:04 - 000416024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSAudDecMFT.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 09:47 - 000861744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msmpeg2adec.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 09:46 - 002331480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msmpeg2vdec.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 09:46 - 000457056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSAudDecMFT.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 09:45 - 006043496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\windows.storage.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 09:45 - 004789952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfcore.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 09:45 - 002307240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WMVDECOD.DLL
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 09:45 - 001620472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ntdll.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 09:45 - 001379816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfasfsrcsnk.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 09:42 - 009084928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BingMaps.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 09:41 - 007057408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mos.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 09:40 - 004710912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cdp.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 09:38 - 003392000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tquery.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 09:38 - 002739200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssrch.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 09:37 - 002825728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapGeocoder.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 09:36 - 003381248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapRouter.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 09:36 - 003090432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\diagtrack.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 09:36 - 002364928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\OpcServices.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 09:36 - 001768448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\audiosrv.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 09:35 - 002126336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LocationFramework.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 09:33 - 002904064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 09:33 - 001457152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dosvc.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 09:33 - 000949248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wcmsvc.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 09:32 - 001032704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\modernexecserver.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 09:30 - 002966528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cdp.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 09:29 - 005883904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mos.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 09:29 - 002700288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tquery.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-12-08 09:28 - 002258944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mssrch.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-11-09 08:15 - 021388752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-11-09 07:59 - 008623616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-11-09 07:57 - 004491264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xpsrchvw.exe
   2018-12-12 21:25 - 2018-11-09 07:55 - 001254400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettings.Handlers.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-11-09 07:55 - 000878592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CPFilters.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-11-09 07:32 - 020383832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shell32.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-11-09 07:17 - 000704000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CPFilters.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-11-09 04:56 - 001213472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ClipUp.exe
   2018-12-12 21:25 - 2018-11-09 04:48 - 003179760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3d11.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-11-09 04:48 - 001613288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3D12.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-11-09 04:47 - 002571128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\KernelBase.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-11-09 04:21 - 004866560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-11-09 04:21 - 001627136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enterprisecsps.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-11-09 04:18 - 003320320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dwmcore.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-11-09 04:18 - 001487360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InstallService.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-11-09 04:16 - 002224640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kbase.sys
   2018-12-12 21:25 - 2018-11-09 04:16 - 001364992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\lpasvc.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-11-09 04:15 - 000943616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BingOnlineServices.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-11-09 04:07 - 002417976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3d11.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-11-09 03:46 - 001980776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\KernelBase.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-11-09 03:29 - 003711488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9.dll
   2018-12-12 21:25 - 2018-11-09 03:28 - 002900992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dwmcore.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 14:48 - 000034104 _____ C:\WINDOWS\system32\SyncAppvPublishingServer.exe
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 14:47 - 001627656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVIntegration.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 14:47 - 001422864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntSubsystemController.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 14:47 - 001048712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.Shell.Broker.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 14:47 - 001038352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVPolicy.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 14:47 - 000954384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVManifest.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 14:47 - 000830480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVOrchestration.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 14:47 - 000825352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntStreamingManager.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 14:47 - 000750096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVReporting.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 14:47 - 000670224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVCatalog.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 14:47 - 000652296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVPublishing.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 14:47 - 000645320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\advapi32.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 14:47 - 000495632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TransportDSA.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 14:47 - 000399880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVScripting.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 14:47 - 000258064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVFileSystemMetadata.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 14:47 - 000231440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVShNotify.exe
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 14:47 - 000228368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVStreamMap.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 14:47 - 000201744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVStreamingUX.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 14:47 - 000180752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVDllSurrogate.exe
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 14:47 - 000173072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVNice.exe
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 14:46 - 000549760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppResolver.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 14:43 - 000304144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mssecflt.sys
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 14:42 - 001634944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gdi32full.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 14:41 - 000481880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\advapi32.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 14:39 - 000444416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppResolver.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 14:27 - 000140800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.Management.SecureAssessment.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 14:27 - 000082432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\storqosflt.sys
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 14:27 - 000068608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fdBth.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 14:27 - 000059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fdBth.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 14:23 - 001856512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 14:23 - 001661440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\GdiPlus.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 14:23 - 000503296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppcext.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 14:23 - 000471040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AcSpecfc.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 14:22 - 001586176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msxml3.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 14:22 - 001469952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\GdiPlus.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 14:22 - 000577024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SppExtComObj.Exe
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 10:12 - 000272408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SgrmEnclave.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 10:12 - 000269336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SgrmEnclave_secure.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 10:12 - 000092688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\bindflt.sys
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 10:07 - 001328632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wpx.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 10:06 - 000777512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wer.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 10:06 - 000491416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mf.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 10:06 - 000433168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\rdbss.sys
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 10:06 - 000249088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\weretw.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 10:05 - 001935008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioEng.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 10:05 - 001209888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioSes.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 10:05 - 001018880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ClipSp.sys
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 10:05 - 000793592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms2.sys
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 10:05 - 000706040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\vhdmp.sys
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 10:05 - 000594224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\audiodg.exe
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 10:05 - 000421176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xbgmengine.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 10:05 - 000413920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AUDIOKSE.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 10:05 - 000130312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rmclient.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 10:05 - 000086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\fileinfo.sys
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 10:04 - 002590296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMVDECOD.DLL
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 10:04 - 001150312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSVP9DEC.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 10:04 - 000885760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CoreMessaging.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 10:04 - 000604984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\securekernel.exe
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 10:04 - 000527160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hal.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 10:04 - 000413176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms1.sys
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 10:04 - 000375608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\msrpc.sys
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 10:04 - 000335672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\moshostcore.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 10:04 - 000260800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfps.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 10:04 - 000158624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vertdll.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 10:04 - 000058168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\iorate.sys
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:47 - 000785760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rpcrt4.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:46 - 001397104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSVP9DEC.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:46 - 000665224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wer.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:46 - 000101192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rmclient.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:45 - 001805656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AudioEng.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:45 - 001011872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AudioSes.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:45 - 000567256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CoreMessaging.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:45 - 000356864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\bcryptprimitives.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:45 - 000129296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfps.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:39 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wpnsruprov.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:38 - 000419328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\eeprov.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:38 - 000310272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wc_storage.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:38 - 000132608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DataUsageLiveTileTask.exe
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:38 - 000085504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LocationFrameworkInternalPS.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:38 - 000083456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\wcnfs.sys
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:38 - 000055296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msscntrs.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:37 - 000395776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Search.ProtocolHandler.MAPI2.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:37 - 000386048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.System.Diagnostics.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:37 - 000358912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DataUsageHandlers.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:37 - 000184320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bthserv.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:37 - 000170496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appsruprov.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:37 - 000157696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\energyprov.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:37 - 000099328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\utcutil.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:37 - 000079872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\offreg.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:36 - 000566784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\daxexec.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:36 - 000462336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bcdedit.exe
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:36 - 000356352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dusmsvc.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:36 - 000227328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchFilterHost.exe
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:36 - 000153600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RMapi.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:36 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mmcss.sys
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:35 - 000623104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PsmServiceExtHost.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:34 - 001023488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ShareHost.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:34 - 000884224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\NMAA.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:34 - 000693248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Networking.Connectivity.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:34 - 000684544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioEndpointBuilder.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:34 - 000491520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\defragsvc.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:33 - 001264640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\JpMapControl.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:33 - 001058304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:33 - 000823296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.appcore.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:33 - 000176640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssph.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:32 - 000796672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssvp.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:32 - 000542208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:32 - 000406528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:30 - 006647296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BingMaps.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:30 - 000074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dtdump.exe
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:29 - 000311296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.System.Diagnostics.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:29 - 000032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\werdiagcontroller.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:28 - 000391680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\daxexec.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:28 - 000288768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Search.ProtocolHandler.MAPI2.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:27 - 002449408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MapRouter.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:27 - 001986560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MapGeocoder.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:27 - 000555008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Networking.Connectivity.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:27 - 000059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\offreg.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:26 - 001348096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\OpcServices.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:26 - 000848384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ShareHost.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:25 - 000978944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\JpMapControl.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:25 - 000856576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchIndexer.exe
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:25 - 000729088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NMAA.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:25 - 000702464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.appcore.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:25 - 000145408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mssph.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:24 - 000735744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mssvp.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:24 - 000533504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vbscript.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-12-08 09:24 - 000345088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 08:00 - 000177664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\t2embed.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 07:58 - 000244736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WinSCard.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 07:57 - 000208896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sensrsvc.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 07:56 - 000392192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iedkcs32.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 07:56 - 000381952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ninput.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 07:56 - 000103936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceSoftwareInstallationClient.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 07:54 - 001535488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 07:22 - 000138752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\t2embed.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 07:20 - 007987712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstscax.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 07:20 - 003397632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xpsrchvw.exe
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 07:19 - 000181248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WinSCard.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 07:18 - 000344576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iedkcs32.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 07:18 - 000320512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ninput.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 04:49 - 000723416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ci.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 04:49 - 000565048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\USBHUB3.SYS
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 04:49 - 000368656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\thumbcache.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 04:48 - 002719736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\tcpip.sys
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 04:48 - 000899920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winhttp.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 04:48 - 000766704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 04:48 - 000745472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\fvevol.sys
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 04:48 - 000375296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\pci.sys
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 04:47 - 002062392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsrcsnk.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 04:47 - 001285432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ndis.sys
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 04:47 - 000930616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WWAHost.exe
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 04:47 - 000537912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\netio.sys
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 04:22 - 000185344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InstallServiceTasks.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 04:22 - 000097792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winhttpcom.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 04:21 - 000119808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UserDataTimeUtil.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 04:21 - 000112128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\bthhfenum.sys
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 04:21 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tzres.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 04:20 - 000530432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapConfiguration.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 04:20 - 000399872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BthAvctpSvc.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 04:20 - 000193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ndiswan.sys
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 04:20 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tzautoupdate.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 04:19 - 000726528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9diag.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 04:19 - 000304128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\domgmt.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 04:18 - 000573952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webio.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 04:18 - 000514048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BTAGService.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 04:18 - 000300032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dnsrslvr.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 04:17 - 002584576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlansvc.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 04:17 - 001069568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Streaming.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 04:16 - 001225216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapsStore.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 04:16 - 000308736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EnterpriseAppMgmtSvc.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 04:15 - 000933888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rasmans.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 04:15 - 000884224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MapControlCore.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 04:07 - 001299704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3D12.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 03:48 - 000550728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mf.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 03:47 - 000295224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\thumbcache.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 03:46 - 002161008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsrcsnk.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 03:46 - 000829960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WWAHost.exe
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 03:46 - 000721024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winhttp.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 03:46 - 000573504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 03:31 - 000094720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UserDataTimeUtil.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 03:31 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tzres.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 03:30 - 000142848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InstallServiceTasks.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 03:30 - 000082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winhttpcom.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 03:29 - 000561152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9diag.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 03:29 - 000392704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MapConfiguration.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 03:27 - 000463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webio.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 03:26 - 001110528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InstallService.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 03:26 - 000873472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Streaming.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 03:25 - 000713216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BingOnlineServices.dll
   2018-12-12 21:24 - 2018-11-09 03:25 - 000705024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MapControlCore.dll
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2019-01-10 20:59 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
   2019-01-10 19:30 - 2018-09-16 16:13 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
   2019-01-09 18:35 - 2018-09-16 16:27 - 001532434 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
   2019-01-09 18:35 - 2018-04-12 01:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\INF
   2019-01-09 18:35 - 2017-07-30 15:50 - 000536072 _____ C:\WINDOWS\system32\perfh002.dat
   2019-01-09 18:35 - 2017-07-30 15:50 - 000162902 _____ C:\WINDOWS\system32\perfc002.dat
   2019-01-09 18:29 - 2018-09-16 16:31 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
   2019-01-08 23:43 - 2018-04-11 23:04 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
   2019-01-08 23:42 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\TextInput
   2019-01-08 23:42 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\bcastdvr
   2019-01-08 21:01 - 2018-04-12 01:30 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
   2019-01-08 20:25 - 2018-09-16 16:31 - 000004550 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier
   2019-01-08 20:25 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed
   2019-01-08 20:25 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Macromed
   2019-01-08 20:21 - 2018-09-16 16:31 - 000004586 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Adobe Flash Player NPAPI Notifier
   2019-01-07 22:18 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
   2019-01-06 23:41 - 2017-12-25 22:05 - 000000000 ____D C:\Users\User\Desktop\1
   2019-01-06 00:54 - 2017-07-19 15:57 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
   2019-01-06 00:54 - 2017-07-19 15:57 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
   2019-01-06 00:39 - 2017-07-19 16:04 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\LocalLow\Mozilla
   2019-01-06 00:39 - 2017-07-19 15:57 - 000001228 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firefox.lnk
   2019-01-05 19:20 - 2017-07-19 16:01 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Roaming\TeamViewer
   2019-01-05 18:45 - 2017-07-20 10:24 - 000002457 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
   2019-01-04 19:10 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
   2019-01-03 22:12 - 2017-08-09 19:30 - 000001456 _____ C:\Users\User\AppData\Local\Adobe Save for Web 13.0 Prefs
   2019-01-02 21:41 - 2018-04-12 01:41 - 000835480 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
   2019-01-02 21:41 - 2018-04-12 01:41 - 000179600 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2019-01-01 20:39 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\LiveKernelReports
   2018-12-25 00:42 - 2017-07-21 09:01 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Roaming\qBittorrent
   2018-12-23 23:24 - 2018-02-23 22:15 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Local\Packages
   2018-12-23 10:06 - 2017-07-21 21:21 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Приложения в Chrome
   2018-12-20 20:04 - 2018-09-16 16:31 - 000003518 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
   2018-12-20 20:04 - 2018-09-16 16:31 - 000003394 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
   2018-12-20 19:17 - 2018-09-16 16:31 - 000003374 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-619769886-4034110463-2982145271-1001
   2018-12-20 19:17 - 2018-09-16 16:16 - 000002388 _____ C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
   2018-12-20 19:17 - 2017-07-19 09:25 - 000000000 ___RD C:\Users\User\OneDrive
   2018-12-16 17:01 - 2017-07-21 09:02 - 000000000 ____D C:\ProgramData\TEMP
   2018-12-16 16:29 - 2017-07-20 10:33 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
   2018-12-14 00:22 - 2017-09-16 08:33 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Audacity
   2018-12-13 23:56 - 2017-07-19 15:57 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
   2018-12-13 23:54 - 2018-09-09 15:45 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\Panther
   2018-12-13 18:42 - 2018-02-23 22:31 - 000000000 ___RD C:\Users\User\3D Objects
   2018-12-13 18:42 - 2016-11-21 09:30 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
   2018-12-13 18:40 - 2018-09-16 16:13 - 000401856 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-12-12 22:57 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs
   2018-12-12 22:57 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel
   2018-12-12 22:57 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ShellComponents
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2017-12-25 22:02 - 2017-12-25 22:02 - 000000128 ____H () C:\Users\User\AppData\Roaming\ecf00c38dc807e105d881c433a6b455dd2c606b6
   2017-08-09 19:30 - 2019-01-03 22:12 - 000001456 _____ () C:\Users\User\AppData\Local\Adobe Save for Web 13.0 Prefs
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-09-16 16:12
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
  • от B0rn T0 P0rN (Forest*)
   Нещо не схванах каква е цялата схема на раздела, но моето не е чак толкова голям проблем. Изтеглих си Bandicam от "някакъв" сайт, но когато тръгнах да го инсталирам ми изкара прозорче, в което искаше да му дам достъп като админ, за да продължи инсталацията. Направи ми впечатление, че искаше да инсталира някакъв друг software и направо му цъкнах Cancel, след това компютъра заби за около 1-2 секунди, отворих Task manager-a, поне над 6-7 процеса (непознати) работеха, както и да е, инсталира ми някакви програмки, премахнах ги, всичко ток ама без жицата. Остана един друг проблееем.. Сега от цялата история остана един AD който не намирам начин да го премахна.. Гледах, суках, струвах, изтеглих Junkware Removal Tool-a дето уж щял да помогне но уви, не помогна. Ето ей таз глупост не успявам да я премахна > ЦЪК < На антивирустни изобщо не се доверявам, хем компютъра цикли повече от тях, хем двойно повече вируси се бъкат.. Абе като дъвка са за вирусите. Ето и log-a след края на JRT; 
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Junkware Removal Tool (JRT) by Malwarebytes Version: 8.1.4 (07.09.2017) Operating System: Windows 7 Ultimate x64 Ran by idk (Administrator) on ўв 15.01.2019 Ј. at 3:38:08,89 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ File System: 17 Failed to delete: C:\Program Files (x86)\proxygate (Folder) Successfully deleted: C:\Users\idk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\0PS72R2M (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Users\idk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\62AXOPQ5 (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Users\idk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\F68ZGOQX (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Users\idk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\FIQK8NQU (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Users\idk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\FZG8CKJ5 (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Users\idk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\HML355FN (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Users\idk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LIXMVQOA (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Users\idk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R1LRYOEA (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\0PS72R2M (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\62AXOPQ5 (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\F68ZGOQX (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\FIQK8NQU (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\FZG8CKJ5 (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\HML355FN (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LIXMVQOA (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R1LRYOEA (Temporary Internet Files Folder) Registry: 0 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Scan was completed on ўв 15.01.2019 Ј. at 3:40:09,86 End of JRT log ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Само ми направи впечатление ей това > "Failed to delete: C:\Program Files (x86)\proxygate (Folder)", нещо ми е много мерак да го изтрия ръчно?
  • от legolas69
   Здравейте, въпросният лаптоп се използва от майка ми за ежедневни дейности и то рядко. При стартирането на системата ESET засича PUP.Optional.Reimage, позволих си да сканирам с Malwarebytes, БЕЗ да предприемам действия. Каква е тази папка и има ли нещо притеснително ? Благодаря предварително. 
   Addition.txt
   FRST.txt
   malwarebytes.txt
  • от v3cko
   Здравейте и за много години,моят проблем хром бавно отваря забива и се срива- отварят се по няколко страници . В момента съм safe mode иначе забива
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 01-01-2019
   Ran by ВЕС (administrator) on WIN-SKFJ6HLGST2 (03-01-2019 20:43:32)
   Running from C:\Users\ВЕС\Downloads
   Loaded Profiles: ВЕС (Available Profiles: ВЕС)
   Platform: Microsoft Windows 7 Ultimate  Service Pack 1 (X86) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 8 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Safe Mode (with Networking)
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Restriction <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-3512987231-521144983-709920193-1000\...\Run: [DHY0GM3ATCSFE7M] => "C:\Program Files\x0h1djdcnoe\3OQCH.exe"
   HKU\S-1-5-21-3512987231-521144983-709920193-1000\...\Run: [Web Companion] => C:\Program Files\Lavasoft\Web Companion\Application\WebCompanion.exe --minimize 
   HKU\S-1-5-21-3512987231-521144983-709920193-1000\...\MountPoints2: {41be252d-0f82-11e9-a624-002713343a56} - F:\Lenovo_Suite.exe
   HKLM\...\Drivers32: [MSVideo8] => C:\Windows\system32\VfWWDM32.dll [56832 2010-11-20] (Microsoft Corporation)
   HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [>{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}] -> C:\Windows\System32\iedkcs32.dll [2010-11-20] (Microsoft Corporation)
   HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}] -> C:\Program Files\Google\Chrome\Application\71.0.3578.98\Installer\chrmstp.exe [2019-01-03] (Google Inc.)
   CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{840DEA2A-8553-4D25-A5FB-7DB86C5BFBE5}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{EE11610E-0BCC-42A7-A0AC-89B4A3B92BF1}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\S-1-5-21-3512987231-521144983-709920193-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/en-xl/?ocid=iehp
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3512987231-521144983-709920193-1000 -> {BDF61FAE-9D19-40F0-8F34-688DEB334CA9} URL = hxxp://securedsearch.lavasoft.com/results.php?pr=vmn&id=webcompa&ent=ch_WCYID10477_754_190103&q={searchTerms}
   BHO: YoutubeAdBlock -> {984AFA40-4BEC-457F-AEDE-FE3404A646FA} -> C:\Program Files\VKkhWVSisIE\kwTiXoR.dll => No File
   FireFox:
   ========
   FF ProfilePath: C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\K-Meleon\oytl87x0.default [2019-01-03]
   FF user.js: detected! => C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\K-Meleon\oytl87x0.default\user.js [2006-04-06]
   FF Extension: (NewsFox) - C:\Users\ВЕС\Downloads\k-meleon\browser\extensions\{899DF1F8-2F43-4394-8315-37F6744E6319}.xpi [2016-01-04] [Legacy] [not signed]
   FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.23\npGoogleUpdate3.dll [No File]
   FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.23\npGoogleUpdate3.dll [No File]
   Chrome: 
   =======
   CHR HomePage: Default -> hxxp://google.bg/
   CHR Profile: C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2019-01-03]
   CHR Extension: (Lightshot (скрииншот инструмент)) - C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mbniclmhobmnbdlbpiphghaielnnpgdp [2019-01-03]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2019-01-03]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2019-01-03]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   "qamplvkj" => service was unlocked. <==== ATTENTION
   S3 GoogleChromeElevationService; C:\Program Files\Google\Chrome\Application\71.0.3578.98\elevation_service.exe [375776 2018-12-12] (Google Inc.)
   R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [5073376 2018-09-19] (Malwarebytes)
   S2 qamplvkj; C:\Windows\system32\qamplvkj\dfaricjc.exe [0 ] () <==== ATTENTION (zero byte File/Folder)
   S2 gupdate; "C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc [X]
   S3 gupdatem; "C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /medsvc [X]
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 MBAMChameleon; C:\Windows\System32\Drivers\MbamChameleon.sys [172280 2019-01-03] (Malwarebytes)
   S3 MBAMFarflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\farflt.sys [106144 2019-01-03] (Malwarebytes)
   S3 MBAMProtection; C:\Windows\System32\DRIVERS\mbam.sys [63760 2019-01-03] (Malwarebytes)
   R3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [230120 2019-01-03] (Malwarebytes)
   S3 MBAMWebProtection; C:\Windows\System32\DRIVERS\mwac.sys [83648 2019-01-03] (Malwarebytes)
   U3 TrueSight; \??\C:\Windows\System32\drivers\truesight.sys [X]
   S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2019-01-04 03:15 - 2019-01-04 03:15 - 000001345 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Center.lnk
   2019-01-04 03:15 - 2019-01-04 03:15 - 000001326 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows DVD Maker.lnk
   2019-01-04 03:14 - 2019-01-04 03:14 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_09_00.Wdf
   2019-01-04 03:10 - 2019-01-03 18:31 - 000000000 ____D C:\Windows\Panther
   2019-01-04 03:03 - 2019-01-04 03:03 - 000000000 ____D C:\Windows.old
   2019-01-03 20:43 - 2019-01-03 20:43 - 001783808 _____ (Farbar) C:\Users\ВЕС\Downloads\FRST.exe
   2019-01-03 20:43 - 2019-01-03 20:43 - 000007564 _____ C:\Users\ВЕС\Downloads\FRST.txt
   2019-01-03 20:43 - 2019-01-03 20:43 - 000000000 ____D C:\FRST
   2019-01-03 20:18 - 2019-01-03 20:18 - 000106144 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\farflt.sys
   2019-01-03 20:18 - 2019-01-03 20:18 - 000083648 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mwac.sys
   2019-01-03 20:18 - 2019-01-03 20:18 - 000063760 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbam.sys
   2019-01-03 20:03 - 2019-01-03 20:03 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\mbam
   2019-01-03 20:02 - 2019-01-03 20:42 - 000172280 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MbamChameleon.sys
   2019-01-03 20:02 - 2019-01-03 20:02 - 000230120 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
   2019-01-03 20:02 - 2019-01-03 20:02 - 000002020 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
   2019-01-03 20:02 - 2019-01-03 20:02 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\mbamtray
   2019-01-03 20:02 - 2019-01-03 20:02 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
   2019-01-03 20:02 - 2019-01-03 20:02 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
   2019-01-03 20:02 - 2019-01-03 20:02 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
   2019-01-03 20:02 - 2018-12-04 08:09 - 000129248 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbae.sys
   2019-01-03 20:00 - 2019-01-03 20:01 - 081227760 _____ (Malwarebytes ) C:\Users\ВЕС\Downloads\mb3-setup-consumer-3.6.1.2711-1.0.508-1.0.8211.exe
   2019-01-03 19:40 - 2019-01-03 20:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\RogueKiller
   2019-01-03 19:40 - 2019-01-03 19:40 - 029162424 _____ (Adlice Software ) C:\Users\ВЕС\Downloads\RogueKiller_setup.exe
   2019-01-03 19:40 - 2019-01-03 19:40 - 000001001 _____ C:\Users\Public\Desktop\RogueKiller.lnk
   2019-01-03 19:40 - 2019-01-03 19:40 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RogueKiller
   2019-01-03 19:40 - 2019-01-03 19:40 - 000000000 ____D C:\Program Files\RogueKiller
   2019-01-03 19:34 - 2019-01-03 20:42 - 000265284 _____ C:\Windows\ntbtlog.txt
   2019-01-03 19:30 - 2019-01-03 19:30 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdMtpDr_01_09_00.Wdf
   2019-01-03 19:10 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\teiqv2gvtfm
   2019-01-03 19:10 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\imgn0qmwmwh
   2019-01-03 19:10 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\acysy1vaoki
   2019-01-03 19:10 - 2019-01-03 19:10 - 006161408 _____ C:\Users\ВЕС\AppData\Local\dump007.dat
   2019-01-03 19:09 - 2019-01-03 19:09 - 000000009 _____ C:\Users\ВЕС\rstr1.ini
   2019-01-03 19:08 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\3zxuksmazmq
   2019-01-03 19:07 - 2019-01-03 19:07 - 000000258 __RSH C:\Users\ВЕС\ntuser.pol
   2019-01-03 19:04 - 2019-01-03 19:04 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\qamplvkj
   2019-01-03 19:02 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\vi5lm2mflim
   2019-01-03 19:02 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\sq0zlve2tqj
   2019-01-03 19:02 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\qc1oa2vrskn
   2019-01-03 19:02 - 2019-01-03 19:02 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\LocalLow\yHNPHHIzKpsCK
   2019-01-03 19:01 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\423viiu5lfu
   2019-01-03 19:01 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Michael
   2019-01-03 19:01 - 2019-01-03 19:19 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\ShopMore
   2019-01-03 19:01 - 2019-01-03 19:07 - 000002964 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
   2019-01-03 19:01 - 2019-01-03 19:01 - 000493800 _____ (VideoDriver) C:\Windows\D04DE5140B2D.sys
   2019-01-03 19:01 - 2019-01-03 19:01 - 000140800 _____ C:\Users\ВЕС\AppData\Local\installer.dat
   2019-01-03 19:01 - 2019-01-03 19:01 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\Python
   2019-01-03 19:00 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\ezc3lfxnx4j
   2019-01-03 19:00 - 2019-01-03 19:00 - 000000003 _____ C:\Users\ВЕС\AppData\Local\wbem.ini
   2019-01-03 19:00 - 2019-01-03 19:00 - 000000000 ____D C:\ProgramData\{AC10FE2E-1A46-0496-3E07-15883EE04CD9}
   2019-01-03 19:00 - 2019-01-03 19:00 - 000000000 ____D C:\ProgramData\{59403C6F-D807-F1C6-7FC5-457D7F221C2C}
   2019-01-03 18:57 - 2019-01-03 18:57 - 000008906 _____ C:\Users\NYBMYXMIG-DECRYPT.txt
   2019-01-03 18:57 - 2019-01-03 18:57 - 000008906 _____ C:\NYBMYXMIG-DECRYPT.txt
   2019-01-03 18:57 - 2019-01-03 18:57 - 000000000 ____H C:\d85105b2d85102533b.lock
   2019-01-03 18:56 - 2019-01-03 18:56 - 000000000 ____D C:\ProgramData\HCRGWPOIZH4OHCKX91M2
   2019-01-03 18:56 - 2015-08-03 08:53 - 000384000 _____ (SafeIP) C:\Windows\system32\SafeIPs.dll
   2019-01-03 18:55 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Program Files\KMSPico 10.2.1 Final
   2019-01-03 18:53 - 2018-12-10 23:04 - 000499424 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MpSigStub.exe
   2019-01-03 18:48 - 2019-01-03 18:48 - 001259736 _____ (Plarium) C:\Users\ВЕС\Downloads\PlariumPlaySetup (1).exe
   2019-01-03 18:46 - 2019-01-03 18:46 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Package Cache
   2019-01-03 18:45 - 2019-01-03 19:03 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\Mozilla
   2019-01-03 18:45 - 2019-01-03 18:45 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\K-Meleon
   2019-01-03 18:45 - 2019-01-03 18:45 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\K-Meleon
   2019-01-03 18:44 - 2019-01-03 18:44 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Plarium
   2019-01-03 18:44 - 2019-01-03 18:44 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\CEF
   2019-01-03 18:39 - 2019-01-03 18:39 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\Google
   2019-01-03 18:38 - 2019-01-03 19:53 - 000002202 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2019-01-03 18:38 - 2019-01-03 19:53 - 000002161 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2019-01-03 18:37 - 2019-01-03 19:02 - 000000000 ____D C:\Program Files\Google
   2019-01-03 18:37 - 2019-01-03 19:00 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Google
   2019-01-03 18:37 - 2019-01-03 18:37 - 000057560 _____ C:\Users\ВЕС\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   2019-01-03 18:37 - 2019-01-03 18:37 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Deployment
   2019-01-03 18:37 - 2019-01-03 18:37 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Apps\2.0
   2019-01-03 18:36 - 2014-05-14 17:23 - 001973728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
   2019-01-03 18:36 - 2014-05-14 17:23 - 000054240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
   2019-01-03 18:36 - 2014-05-14 17:23 - 000045536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
   2019-01-03 18:36 - 2014-05-14 17:17 - 002425856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
   2019-01-03 18:36 - 2014-05-14 09:23 - 000179656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
   2019-01-03 18:36 - 2014-05-14 09:17 - 000033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
   2019-01-03 18:33 - 2019-01-03 19:53 - 000001335 _____ C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
   2019-01-03 18:33 - 2019-01-03 19:09 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС
   2019-01-03 18:33 - 2019-01-03 18:33 - 000000020 ___SH C:\Users\ВЕС\ntuser.ini
   2019-01-03 18:33 - 2019-01-03 18:33 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\VirtualStore
   2019-01-03 18:33 - 2010-11-21 01:46 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\Media Center Programs
   2019-01-03 16:27 - 2019-01-03 16:27 - 000000000 ____D C:\My Drivers
   2018-12-30 08:50 - 2018-12-30 08:50 - 005183296 _____ (Marcin Szeniak ) C:\Users\ВЕС\Downloads\BCUninstaller_4.12.1_setup.exe
   2018-12-29 13:35 - 2018-12-29 13:35 - 000000000 ____D C:\SWSetup
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2019-01-04 03:15 - 2009-07-14 05:52 - 000000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games
   2019-01-04 03:15 - 2009-07-14 03:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\sysprep
   2019-01-04 03:12 - 2010-11-21 01:46 - 000000000 ____D C:\Windows\CSC
   2019-01-04 03:10 - 2009-07-14 05:52 - 000028672 _____ C:\Windows\system32\config\BCD-Template
   2019-01-03 20:30 - 2010-11-20 22:01 - 000713888 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2019-01-03 20:30 - 2009-07-14 03:37 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2019-01-03 20:18 - 2009-07-14 05:53 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2019-01-03 20:17 - 2009-07-14 05:34 - 000016640 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2019-01-03 20:17 - 2009-07-14 05:34 - 000016640 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2019-01-03 19:01 - 2009-07-14 03:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\GroupPolicy
   2019-01-03 18:57 - 2018-08-11 19:54 - 000000000 ____D C:\Intel
   2019-01-03 18:57 - 2017-10-21 13:53 - 000000000 ____D C:\LFS
   2019-01-03 18:57 - 2017-09-25 20:50 - 000000000 ___RD C:\BECKO-PC
   2019-01-03 18:57 - 2017-04-14 15:10 - 000036892 ____H C:\iCS Source.suo.nybmyxmig
   2019-01-03 18:33 - 2009-07-14 05:33 - 000266808 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
   2019-01-03 18:31 - 2009-07-14 03:37 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\Libraries
   2019-01-03 17:30 - 2009-07-14 03:37 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
   2019-01-03 15:34 - 2018-08-11 14:17 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\Downloads\k-meleon
   2019-01-01 13:09 - 2018-09-02 13:32 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\Documents\TalkHelper
   ==================== Files in the root of some directories =======
   1601-01-03 21:26 - 1601-01-03 21:26 - 000186368 ____N (Microsoft Corporation) C:\Users\ВЕС\AppData\Local\aIQEonJ.exe
   2019-01-03 19:10 - 2019-01-03 19:10 - 006161408 _____ () C:\Users\ВЕС\AppData\Local\dump007.dat
   2019-01-03 19:01 - 2019-01-03 19:01 - 000140800 _____ () C:\Users\ВЕС\AppData\Local\installer.dat
   2019-01-03 19:00 - 2019-01-03 19:00 - 000000003 _____ () C:\Users\ВЕС\AppData\Local\wbem.ini
   Some files in TEMP:
   ====================
   2019-01-03 18:56 - 2019-01-03 18:56 - 000710464 _____ () C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Temp\3.exe
   2019-01-03 19:00 - 2019-01-03 19:00 - 001312696 _____ (                                                            ) C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Temp\fastdatax.exe
   2019-01-03 19:09 - 2019-01-03 20:19 - 000000000 ____D () C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Temp\IEShims.dll
   2019-01-03 19:00 - 2019-01-03 19:00 - 003520512 _____ () C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Temp\installer_mi.exe
   2019-01-03 18:56 - 2019-01-03 18:56 - 002715792 _____ (SafeIP, LLC.                                                ) C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Temp\update.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2019-01-04 03:11
   ==================== End of FRST.txt ===========================
   Addition.txt

  • от Шабан Талипов
   Някой може ли дами помогне, тази грешка забранява достъпа на обновление на windows-a и не позволява включването на защитната стена. Пробвах с антивирусна програма bitdefender без успех
 • Дарение

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.