Премини към съдържанието

Препоръчан отговор


Здравейте, аз съм с Windows XP SP3, имам следният проблем, при стартиране на операционната система се бави около 2 минути на началният екран докато ми позволи да правя нещо, а освен това и всеки ден трия вируси .exe файл и веднага пак се появяват. 

 

Благодаря ви kaldata.com за възможността да помагате на хората он-лайн!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Посети раздела за вируси, за да могат колегите от HJT Team  да ти помогнат.

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_x86 
Internet Explorer: 8.0.6001.18702  BrowserJavaVersion: 10.25.2
Run by Chitalishte at 9:39:04 on 2013-12-12
Microsoft Windows XP Professional  5.1.2600.3.1251.1.1033.18.1790.1165 [GMT 2:00]
.
.
============== Running Processes ================
.
C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe
C:WINDOWSExplorer.EXE
C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe
C:Program FilesCommon FilesABBYYFineReader11.00LicensingCENetworkLicenseServer.exe
C:Program FilesCommon FilesAppleMobile Device SupportAppleMobileDeviceService.exe
C:Program FilesDeviceVMBrowser Configuration UtilityBCUService.exe
C:Program FilesJavajre7binjqs.exe
C:Program FilesNeroNero8Nero BackItUpNBService.exe
c:Program FilesCommon FilesProtexisLicense ServicePsiService_2.exe
C:WINDOWSsystem32wbemwmiprvse.exe
C:WINDOWSsystem32RUNDLL32.EXE
C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GrooveMonitor.exe
C:Program FilesDeviceVMBrowser Configuration UtilityBCU.exe
C:Program FilesuTorrentuTorrent.exe
C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe
C:Program FilesDatecsFlexType 2KFType2K.exe
C:Documents and SettingsChitalishteLocal SettingsApplication DataGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Documents and SettingsChitalishteLocal SettingsApplication DataGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Documents and SettingsChitalishteLocal SettingsApplication DataGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:Documents and SettingsChitalishteLocal SettingsApplication DataGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:WINDOWSSystem32wudfhost.exe
C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k DcomLaunch
C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k rpcss
C:WINDOWSSystem32svchost.exe -k netsvcs
C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k WudfServiceGroup
C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k NetworkService
C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k LocalService
C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k LocalService
C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k hpdevmgmt
C:WINDOWSSystem32svchost.exe -k HPZ12
C:WINDOWSSystem32svchost.exe -k HPZ12
C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k imgsvc
.
============== Pseudo HJT Report ===============
.
uURLSearchHooks: SearchHook Class: {BC86E1AB-EDA5-4059-938F-CE307B0C6F0A} - c:program filesdevicevmbrowser configuration utilityAddressBarSearch.dll
uURLSearchHooks: uTorrentControl2 Toolbar: {687578b9-7132-4a7a-80e4-30ee31099e03} - c:program filesutorrentcontrol2prxtbuTo2.dll
BHO: uTorrentControl2 Toolbar: {687578b9-7132-4a7a-80e4-30ee31099e03} - c:program filesutorrentcontrol2prxtbuTo2.dll
BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - c:program filesmicrosoft officeoffice12GrooveShellExtensions.dll
BHO: Java Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - c:program filesjavajre7binssv.dll
BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - c:program filesjavajre7binjp2ssv.dll
TB: uTorrentControl2 Toolbar: {687578B9-7132-4A7A-80E4-30EE31099E03} - c:program filesutorrentcontrol2prxtbuTo2.dll
TB: uTorrentControl2 Toolbar: {687578b9-7132-4a7a-80e4-30ee31099e03} - c:program filesutorrentcontrol2prxtbuTo2.dll
uRun: [uTorrent] "c:program filesutorrentuTorrent.exe"  /MINIMIZED
uRun: [DAEMON Tools Lite] "c:program filesdaemon tools liteDTLite.exe" -autorun
uRun: [ctfmon.exe] c:windowssystem32ctfmon.exe
mRun: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE c:windowssystem32NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
mRun: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE c:windowssystem32NvCpl.dll,NvStartup
mRun: [GrooveMonitor] "c:program filesmicrosoft officeoffice12GrooveMonitor.exe"
mRun: [Adobe ARM] "c:program filescommon filesadobearm1.0AdobeARM.exe"
mRun: [bCU] "c:program filesdevicevmbrowser configuration utilityBCU.exe"
StartupFolder: c:docume~1alluse~1startm~1programsstartupflexty~1.lnk - c:program filesdatecsflextype 2kFType2K.exe
uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:323
uPolicies-Explorer: NoDriveAutoRun = dword:67108863
uPolicies-Explorer: NoDrives = dword:0
mPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:323
mPolicies-Explorer: NoDriveAutoRun = dword:67108863
mPolicies-Explorer: NoDrives = dword:0
mPolicies-System: EnableLUA = dword:0
mPolicies-WindowsSystem: Allow-LogonScript-NetbiosDisabled = dword:1
mPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:323
mPolicies-Explorer: NoDriveAutoRun = dword:67108863
IE: &Експортиране към Microsoft Excel - c:progra~1micros~2office12EXCEL.EXE/3000
IE: Е&кспортирай в Microsoft Excel - c:progra~1micros~2office10EXCEL.EXE/3000
IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:program filesmicrosoft officeoffice12ONBttnIE.dll
IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}
IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%Network Diagnosticxpnetdiag.exe
IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:program filesmessengermsmsgs.exe
DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} - hxxp://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1341296749656
DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_32-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0032-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_32-windows-i586.cab
DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_32-windows-i586.cab
TCP: NameServer = 192.168.1.1
TCP: Interfaces{B0173D30-246E-4B5E-B984-B03034D8AC90} : DHCPNameServer = 192.168.1.1
Handler: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - c:program filesmicrosoft officeoffice12GrooveSystemServices.dll
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:program filescommon filesskypeSkype4COM.dll
SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:windowssystem32WPDShServiceObj.dll
SEH: Groove GFS Stub Execution Hook - {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - c:program filesmicrosoft officeoffice12GrooveShellExtensions.dll
.
================= FIREFOX ===================
.
FF - ProfilePath - c:documents and settingschitalishteapplication datamozillafirefoxprofilesoa3ll8t1.default
.
============= SERVICES / DRIVERS ===============
.
R1 AppleCharger;AppleCharger;c:windowssystem32driversAppleCharger.sys [2012-6-6 19496]
R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;c:windowssystem32driversdtsoftbus01.sys [2013-7-9 242240]
R2 ABBYY.Licensing.FineReader.Corporate.11.0;ABBYY FineReader 11 CE Licensing Service;c:program filescommon filesabbyyfinereader11.00licensingceNetworkLicenseServer.exe [2012-7-19 821840]
R2 BCUService;Browser Configuration Utility Service;c:program filesdevicevmbrowser configuration utilityBCUService.exe [2009-10-15 223464]
R3 amsint32;amsint32;??c:windowssystem32driverssppitn.sys --> c:windowssystem32driverssppitn.sys [?]
R3 HPFXFAX;HPFXFAX;c:windowssystem32drivershpfxfax.sys [2012-6-6 20504]
S2 ekrn;ESET Service;"c:program fileseseteset nod32 antivirusekrn.exe" --> c:program fileseseteset nod32 antivirusekrn.exe [?]
S2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:program filesskypeupdaterUpdater.exe [2013-9-5 171680]
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:windowssystem32macromedflashFlashPlayerUpdateService.exe [2012-6-7 256904]
S3 Ambfilt;Ambfilt;c:windowssystem32driversAmbfilt.sys [2012-6-6 1691480]
S3 AppleChargerSrv;AppleChargerSrv;system32AppleChargerSrv.exe --> system32AppleChargerSrv.exe [?]
S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:program filesmozilla maintenance servicemaintenanceservice.exe [2012-6-27 115168]
S3 Netaapl;Apple Mobile Device Ethernet Service;c:windowssystem32driversnetaapl.sys [2012-10-19 18432]
.
=============== Created Last 30 ================
.
2013-12-11 13:35:06 103140 ----a-w- C:sfrvvq.pif
2013-12-11 12:31:14 98816 ----a-w- c:windowssed.exe
2013-12-11 12:31:14 256000 ----a-w- c:windowsPEV.exe
2013-12-11 12:31:14 208896 ----a-w- c:windowsMBR.exe
2013-12-11 12:31:06 -------- d-----w- C:ComboFix
2013-11-26 13:30:29 -------- d-----w- c:documents and settingschitalishtelocal settingsapplication dataIdentities
2013-11-15 11:19:55 -------- d-----w- c:program filesCCleaner
.
==================== Find3M  ====================
.
.
============= FINISH:  9:39:29.21 ===============
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
.
UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.
IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT
.
DDS (Ver_2011-09-30.01)
.
Microsoft Windows XP Professional
Boot Device: DeviceHarddiskVolume1
Install Date: 6/6/2012 10:25:45
System Uptime: 12/12/2013 9:23:15 (0 hours ago)
.
Motherboard: Gigabyte Technology Co., Ltd. |  | M68MT-S2P
Processor: AMD Sempron 145 Processor | Socket M2 | 2812/200mhz
.
==== Disk Partitions =========================
.
C: is FIXED (NTFS) - 68 GiB total, 43.103 GiB free.
D: is FIXED (NTFS) - 397 GiB total, 349.436 GiB free.
E: is CDROM ()
F: is CDROM ()
G: is CDROM ()
H: is CDROM ()
I: is CDROM ()
.
==== Disabled Device Manager Items =============
.
==== System Restore Points ===================
.
RP1: 12/11/2013 14:37:11 - System Checkpoint
.
==== Installed Programs ======================
.
2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)
32 Bit HP BiDi Channel Components Installer
7-Zip 4.65
ABBYY FineReader 11 Corporate Edition
Accord CD Ripper Free 6.9.1
Acoustica MP3 Audio Mixer
Adobe Anchor Service CS3
Adobe Asset Services CS3
Adobe Bridge CS3
Adobe Bridge Start Meeting
Adobe Camera Raw 4.0
Adobe CMaps
Adobe Color - Photoshop Specific
Adobe Color Common Settings
Adobe Color EU Extra Settings
Adobe Color JA Extra Settings
Adobe Color NA Recommended Settings
Adobe Default Language CS3
Adobe Device Central CS3
Adobe ExtendScript Toolkit 2
Adobe Flash Player 11 ActiveX
Adobe Flash Player 11 Plugin
Adobe Fonts All
Adobe Help Viewer CS3
Adobe Illustrator CS3
Adobe InDesign CS2
Adobe Linguistics CS3
Adobe PDF Library Files
Adobe Photoshop CS3
Adobe Reader X (10.1.8)
Adobe Setup
Adobe Stock Photos CS3
Adobe SVG Viewer 3.0
Adobe Type Support
Adobe Update Manager CS3
Adobe Version Cue CS3 Client
Adobe WinSoft Linguistics Plugin
Adobe XMP Panels CS3
AMD Processor Driver
AmpliTube 3 version 3.8.0
AnyBizSoft PDF Converter (Build 2.5.0)
Apple Application Support
Apple Mobile Device Support
Apple Software Update
Browser Configuration Utility
BS.Player PRO
BufferChm
CCleaner
Common
Contents
Corel VideoStudio Pro X4
CorelDRAW Graphics Suite 12
CueClub
CustomerResearchQFolder
DAEMON Tools Lite
Destination Component
DeviceDiscovery
DeviceIO
DeviceManagementQFolder
DocMgr
DocProc
Enable S3 for USB Device
eSupportQFolder
FileASSASSIN
FlexType 2K
GameDesire-Bingo
Google Chrome
GPBaseService
High Definition Audio Driver Package - KB888111
Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)
Hotfix for Windows Media Format 11 SDK (KB929399)
Hotfix for Windows XP (KB2633952)
Hotfix for Windows XP (KB2756822)
Hotfix for Windows XP (KB2779562)
Hotfix for Windows XP (KB952287)
Hotfix for Windows XP (KB954550-v5)
Hotfix for Windows XP (KB961118)
Hotfix for Windows XP (KB976002-v5)
HP Color LaserJet CM2320 MFP Series 2.0
HP Customer Participation Program 10.0
HP Document Manager 1.0
HP Imaging Device Functions 10.0
HP Solution Center 10.0
HP Update
hppCLJCM2320
hppFaxDrvCM2320
hppFaxUtilityCM2320
hppFonts
hppManualsCM2320
hppPQVideoCM2320
hppQFolderCM2320
HPProductAssistant
hppscanCM2320
hppScanToCM2320
hppSendFaxCM2320
hppTLBXFXCM2320
hppusgCM2320
HPSSupply
hpzTLBXFX
ICA
IK Multimedia Authorization Manager version 1.0.5
Image Resizer Powertoy for Windows XP
ImTOO DVD Ripper Ultimate 6
IPM_VS_Pro
ISCOM
iTunes
Java 7 Update 25
Java Auto Updater
Java 6 Update 32
JavaFX 2.1.1
K-Lite Mega Codec Pack 8.9.2
Light Image Resizer 4.3.1.0
MarketResearch
Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Feature Pack 1.9
Microsoft Office Access MUI (Bulgarian) 2007
Microsoft Office Enterprise 2007
Microsoft Office Excel MUI (Bulgarian) 2007
Microsoft Office Groove MUI (Bulgarian) 2007
Microsoft Office InfoPath MUI (Bulgarian) 2007
Microsoft Office OneNote MUI (Bulgarian) 2007
Microsoft Office Outlook MUI (Bulgarian) 2007
Microsoft Office PowerPoint MUI (Bulgarian) 2007
Microsoft Office Proof (Bulgarian) 2007
Microsoft Office Proof (English) 2007
Microsoft Office Proof (German) 2007
Microsoft Office Proof (Russian) 2007
Microsoft Office Proofing (Bulgarian) 2007
Microsoft Office Publisher MUI (Bulgarian) 2007
Microsoft Office Shared MUI (Bulgarian) 2007
Microsoft Office Word MUI (Bulgarian) 2007
Microsoft Software Update for Web Folders  (Bulgarian) 12
Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17
Microsoft XML Parser
Monopoly by Parker Brothers
Mozilla Firefox 16.0.1 (x86 bg)
Mozilla Maintenance Service
MSXML 4.0 SP2 (KB954430)
MSXML 4.0 SP2 (KB973688)
MSXML 6.0 Parser (KB933579)
Nero 8
neroxml
NVIDIA Display Control Panel
NVIDIA Drivers
NVIDIA nView Desktop Manager
oggcodecs 0.71.0946
ON_OFF Charge B10.0427.1
PDF Settings
PureHD
QuickTime
Realtek High Definition Audio Driver
Scan
Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2604111)
Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2657424)
Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2736416)
Security Update for Microsoft Windows (KB2564958)
Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2510531)
Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2544521)
Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2618444)
Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2699988)
Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2722913)
Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2744842)
Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2761465)
Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2792100)
Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2797052)
Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2799329)
Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2809289)
Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB982381)
Security Update for Windows Media Encoder (KB2447961)
Security Update for Windows Media Player (KB2378111)
Security Update for Windows Media Player (KB952069)
Security Update for Windows Media Player (KB954155)
Security Update for Windows Media Player (KB973540)
Security Update for Windows Media Player (KB975558)
Security Update for Windows Media Player (KB978695)
Security Update for Windows XP (KB2079403)
Security Update for Windows XP (KB2115168)
Security Update for Windows XP (KB2229593)
Security Update for Windows XP (KB2296011)
Security Update for Windows XP (KB2347290)
Security Update for Windows XP (KB2360937)
Security Update for Windows XP (KB2387149)
Security Update for Windows XP (KB2393802)
Security Update for Windows XP (KB2419632)
Security Update for Windows XP (KB2423089)
Security Update for Windows XP (KB2440591)
Security Update for Windows XP (KB2443105)
Security Update for Windows XP (KB2476490)
Security Update for Windows XP (KB2478960)
Security Update for Windows XP (KB2478971)
Security Update for Windows XP (KB2479943)
Security Update for Windows XP (KB2481109)
Security Update for Windows XP (KB2483185)
Security Update for Windows XP (KB2485663)
Security Update for Windows XP (KB2506212)
Security Update for Windows XP (KB2507618)
Security Update for Windows XP (KB2507938)
Security Update for Windows XP (KB2508429)
Security Update for Windows XP (KB2509553)
Security Update for Windows XP (KB2535512)
Security Update for Windows XP (KB2536276-v2)
Security Update for Windows XP (KB2544893-v2)
Security Update for Windows XP (KB2566454)
Security Update for Windows XP (KB2570947)
Security Update for Windows XP (KB2584146)
Security Update for Windows XP (KB2585542)
Security Update for Windows XP (KB2592799)
Security Update for Windows XP (KB2598479)
Security Update for Windows XP (KB2603381)
Security Update for Windows XP (KB2618451)
Security Update for Windows XP (KB2619339)
Security Update for Windows XP (KB2620712)
Security Update for Windows XP (KB2624667)
Security Update for Windows XP (KB2631813)
Security Update for Windows XP (KB2646524)
Security Update for Windows XP (KB2653956)
Security Update for Windows XP (KB2655992)
Security Update for Windows XP (KB2659262)
Security Update for Windows XP (KB2661637)
Security Update for Windows XP (KB2676562)
Security Update for Windows XP (KB2685939)
Security Update for Windows XP (KB2691442)
Security Update for Windows XP (KB2695962)
Security Update for Windows XP (KB2698365)
Security Update for Windows XP (KB2705219)
Security Update for Windows XP (KB2707511)
Security Update for Windows XP (KB2709162)
Security Update for Windows XP (KB2712808)
Security Update for Windows XP (KB2718523)
Security Update for Windows XP (KB2719985)
Security Update for Windows XP (KB2723135)
Security Update for Windows XP (KB2724197)
Security Update for Windows XP (KB2727528)
Security Update for Windows XP (KB2731847)
Security Update for Windows XP (KB2753842-v2)
Security Update for Windows XP (KB2757638)
Security Update for Windows XP (KB2758857)
Security Update for Windows XP (KB2761226)
Security Update for Windows XP (KB2770660)
Security Update for Windows XP (KB2778344)
Security Update for Windows XP (KB2779030)
Security Update for Windows XP (KB2780091)
Security Update for Windows XP (KB2799494)
Security Update for Windows XP (KB2802968)
Security Update for Windows XP (KB2807986)
Security Update for Windows XP (KB923561)
Security Update for Windows XP (KB941569)
Security Update for Windows XP (KB946648)
Security Update for Windows XP (KB950762)
Security Update for Windows XP (KB950974)
Security Update for Windows XP (KB951376-v2)
Security Update for Windows XP (KB952004)
Security Update for Windows XP (KB952954)
Security Update for Windows XP (KB954459)
Security Update for Windows XP (KB956572)
Security Update for Windows XP (KB956744)
Security Update for Windows XP (KB956802)
Security Update for Windows XP (KB956844)
Security Update for Windows XP (KB958644)
Security Update for Windows XP (KB959426)
Security Update for Windows XP (KB960803)
Security Update for Windows XP (KB960859)
Security Update for Windows XP (KB961501)
Security Update for Windows XP (KB969059)
Security Update for Windows XP (KB970430)
Security Update for Windows XP (KB971657)
Security Update for Windows XP (KB972270)
Security Update for Windows XP (KB973507)
Security Update for Windows XP (KB973869)
Security Update for Windows XP (KB973904)
Security Update for Windows XP (KB974112)
Security Update for Windows XP (KB974318)
Security Update for Windows XP (KB974392)
Security Update for Windows XP (KB974571)
Security Update for Windows XP (KB975025)
Security Update for Windows XP (KB975467)
Security Update for Windows XP (KB975560)
Security Update for Windows XP (KB975713)
Security Update for Windows XP (KB977816)
Security Update for Windows XP (KB977914)
Security Update for Windows XP (KB978338)
Security Update for Windows XP (KB978542)
Security Update for Windows XP (KB978706)
Security Update for Windows XP (KB979309)
Security Update for Windows XP (KB979482)
Security Update for Windows XP (KB979687)
Security Update for Windows XP (KB981322)
Security Update for Windows XP (KB981997)
Security Update for Windows XP (KB982132)
Security Update for Windows XP (KB982665)
Setup
Share
Shop for HP Supplies
Skype™ 6.11
SmartSound Common Data
SmartSound Quicktracks 5
SolutionCenter
Style Works XT Universal 3.7.6
The KMPlayer (remove only)
Total Video Converter 3.50
TrayApp
Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)
Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2598845)
Update for Windows XP (KB2345886)
Update for Windows XP (KB2467659)
Update for Windows XP (KB2661254-v2)
Update for Windows XP (KB2718704)
Update for Windows XP (KB2736233)
Update for Windows XP (KB2749655)
Update for Windows XP (KB951978)
Update for Windows XP (KB955759)
Update for Windows XP (KB967715)
Update for Windows XP (KB968389)
Update for Windows XP (KB971029)
Update for Windows XP (KB973687)
Update for Windows XP (KB973815)
uTorrentControl2 Toolbar
VCRedistSetup
VIO
VSClassic
VSPro
WebFldrs XP
WebReg
Winamp
Winamp Detector Plug-in
Windows Genuine Advantage Validation Tool (KB892130)
Windows Imaging Component
Windows Internet Explorer 8
Windows Media Encoder 9 Series
Windows Media Format 11 runtime
Windows XP Service Pack 3
WinRAR 4.20 (32-±ётѕІ° Іµрсёя)
µTorrent
.
==== Event Viewer Messages From Past Week ========
.
12/6/2013 9:42:11, error: Service Control Manager [7022]  - The HP CUE DeviceDiscovery Service service hung on starting.
12/6/2013 9:42:11, error: Service Control Manager [7000]  - The ESET Service service failed to start due to the following error:  The system cannot find the file specified.
12/6/2013 9:42:11, error: Service Control Manager [7000]  - The Bonjour Service service failed to start due to the following error:  The system cannot find the path specified.
12/6/2013 14:04:58, error: Dhcp [1002]  - The IP address lease 192.168.1.9 for the Network Card with network address 50E54964D2F3 has been denied by the DHCP server 192.168.1.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
12/6/2013 13:35:05, error: SideBySide [59]  - Generate Activation Context failed for C:Program FilesCommon FilesNeroAudioPluginsMSAxp.dll. Reference error message: The operation completed successfully. .
12/6/2013 13:35:05, error: SideBySide [59]  - Generate Activation Context failed for C:Program FilesCommon FilesNeroAudioPluginsmsa.dll. Reference error message: The operation completed successfully. .
12/6/2013 13:35:05, error: SideBySide [58]  - Syntax error in manifest or policy file "C:Program FilesCommon FilesNeroAudioPluginsMSAxp.dll" on line 9.
12/6/2013 13:35:05, error: SideBySide [58]  - Syntax error in manifest or policy file "C:Program FilesCommon FilesNeroAudioPluginsmsa.dll" on line 9.
12/5/2013 14:58:48, error: Dhcp [1002]  - The IP address lease 192.168.1.46 for the Network Card with network address 50E54964D2F3 has been denied by the DHCP server 192.168.1.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
12/5/2013 14:18:10, error: WPDMTPDriver [15300]  - MTP WPD Driver has failed to start. Error 0x8007001f.
12/11/2013 15:32:49, error: sr [1]  - The System Restore filter encountered the unexpected error '0xC0000001' while processing the file '' on the volume 'HarddiskVolume2'.  It has stopped monitoring the volume.
12/11/2013 15:32:49, error: sr [1]  - The System Restore filter encountered the unexpected error '0xC0000001' while processing the file '' on the volume 'HarddiskVolume1'.  It has stopped monitoring the volume.
12/10/2013 9:12:54, error: Print [19]  - Sharing printer failed + 1722, Printer Microsoft XPS Document Writer share name Printer2.
12/10/2013 15:06:47, error: Service Control Manager [7026]  - The following boot-start or system-start driver(s) failed to load:  atapi PCIIde
12/10/2013 15:04:33, error: PlugPlayManager [11]  - The device RootLEGACY_AMSINT320000 disappeared from the system without first being prepared for removal.
.
==== End Of File ===========================
 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте, аз съм с Windows XP SP3, имам следният проблем, при стартиране на операционната система се бави около 2 минути на началният екран докато ми позволи да правя нещо, а освен това и всеки ден трия вируси .exe файл и веднага пак се появяват. 

 

Благодаря ви kaldata.com за възможността да помагате на хората он-лайн!

 

Здравейте..!Резултатът от това че нямате абсолютно никаква защита е: системата ви е заразена със полиморфен вирус Sality..! :( При тази ситуация има два варианта....да започнем лечение ..при което не мога да ви гарантирам че ще успеем да го преборим или ще се наложи да форматирате Windows и да изтриете всички дялове и да започнете начисто. Очаквам решението ви..?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Нека опитаме с лечението, а пък форматирането е най-лесно :rolleyes:  Каквото стане  ;)

аз преди 20 мин изтрих m-bam security имах и NOD32 но изтекоха и ги махнах..


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

1. Спрете Autorun функцията.
Изтеглете и стартирайте следния файл Публикувано изображение
Стартирайте го и се съгласете с лицензионното споразумение.
Натиснете Next и изчакайте да си свърши работата.

 

2. Спрете System Restore функцията.
Щракнете с десен бутон върху My Computer, след това изберете Properties => отидете на System Restore => изберете опцията Turn off System Restore on all drives => натиснете Apply и затворете прозореца
.
Публикувано изображение

 

 

 

3. Изтеглете SalityKiller и го запазете на десктопа.
Изключете интернет достъпа и след това сканирайте с него по описания по-надолу начин:

 • [*]Изтеглете
SalityKiller Версия 1.3.6.0 и запазете инструмента на десктопа. [*]Отворете Start => Run в полето въведете CMD => натиснете Enter => след това  с copy/paste копирайте командата и я поставете в черния прозорец на CMD с десен бутон на мишката => paste "%userprofile%desktopsalitykiller.exe" -n -r -x -a -j -k -l c:report.txt [*]Изчакайте проверката да завърши. [*]След като тя приключи, публикувайте съдържанието на лог файла C:report.txt в следващия си пост.

 

Забележка: Има вероятност вируса да не ви разреши да изтеглите инструмента.Затова ви прикачам копие чрез форумната система..!

 

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Само да попитам докато сканира, ако не се справим и се наложи да форматирам и разделя на ново дяловете.. мога ли да си прехвърля информацията на друг компютър сега още или ще заразя и другият?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Само да попитам докато сканира, ако не се справим и се наложи да форматирам и разделя на ново дяловете.. мога ли да си прехвърля информацията на друг компютър сега още или ще заразя и другият?

 

Не бързайте за сега да прехвърляте каквато и да е информация другаде..Ако все пак решите което на този етап е нежелателно избягвайте да прехвърляте файлове със следните разширения EXE, SCR, ZIP, RAR, 7z, HTM, HTML, PHP, ASP.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Аз няма да прехвърлям чак ако не се оправи.. но по принцип са ми нужни само снимки и разработки на фотошоп, корел, и мс офис нищо друго. 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
10:21:57:593 1640 scanning threads ...
10:22:00:328 1640
10:22:00:328 1640 scanning processes ...
10:22:00:343 1640
10:22:00:343 1640 removing autorun.inf files ...
10:22:00:343 1640 C:autorun.inf  Detected suspicious autorun.inf file ... removing
10:22:00:343 1640 C:autorun.inf deleted
10:22:00:343 1640 C:sfrvvq.pif  Detected suspicious executable file ... removing
10:22:00:343 1640 C:sfrvvq.pif deleted
10:22:00:343 1640 D:autorun.inf  Detected suspicious autorun.inf file ... removing
10:22:00:343 1640 D:autorun.inf deleted
10:22:00:343 1640 D:ienke.exe  Detected suspicious executable file ... removing
10:22:00:343 1640 D:ienke.exe deleted
10:22:00:343 1640
10:22:00:343 1640 Restoring show hidden and system files
10:22:00:343 1640
10:22:00:343 1640 Disabling autorun on all drive types
10:22:00:343 2336
Monitoring thread started
10:22:00:359 1640
10:22:00:359 1640 restoring SafeBoot registry node
10:22:00:359 1640 Restoring safe/network boot registry branches for windows XP
10:22:01:265 1640
10:22:01:265 1640 fixing registry ...
10:22:01:265 1640 SalityRegCure: Restoring general registry keys
10:22:01:453 1640 SalityRegCure: Fixing system.ini
10:22:01:453 1640
10:22:01:453 1640 scanning drives ...
10:22:01:453 1640 scanning C: ...
10:22:12:828 1640 C:ComboFixCF20841.3XE infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:22:12:828 1640 cured
10:22:25:937 1640 C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataAdobeSetup{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-A95000000001}Setup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:22:25:937 1640 cured
10:22:30:203 1640 C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataAdobeSetup{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-AA1000000001}setup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:22:30:203 1640 cured
10:22:40:203 1640 C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataCorelDownloads540244232_4100031350939312512VSProX4_SP3.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:22:40:203 1640 cured
10:23:00:171 1640 C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataMalwarebytesMalwarebytes' Anti-Malwarembam-setup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:23:00:171 1640 cured
10:23:56:765 1640 C:Documents and SettingsChitalishteDesktopCCleaner Professional v4.05.4250ActivatorCCleaner 3.xx Professional Activator.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:23:56:765 1640 cured
10:24:08:859 1640 C:Documents and SettingsChitalishteDesktopComboFix.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:24:08:859 1640 cured
10:24:20:187 1640 C:Documents and SettingsChitalishteDesktopLight Image Resizer 4.3.1.0light_image_resizer4_setup_4.3.1.0_linkular.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:24:20:187 1640 cured
10:24:27:515 1640 C:Documents and SettingsChitalishteDesktopsafeXPSafeXP.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:24:27:515 1640 cured
10:25:02:875 1640 C:Documents and SettingsChitalishteLocal SettingsApplication DataGoogleUpdateDownload{4DC8B4CA-1BDA-483E-B5FA-D3C12E15B62D}31.0.1650.6331.0.1650.63_31.0.1650.57_chrome_updater.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:25:02:875 1640 cured
10:25:14:015 1640 C:Documents and SettingsChitalishteLocal Settingstempis-HOLPJ.tmpmbam-setup.tmp infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:25:14:015 1640 cured
10:25:16:625 1640 C:Documents and SettingsChitalishteMy DocumentsDownloadsdds.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:25:16:625 1640 cured
10:26:04:406 1640 C:Program Files7-Zip7z.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:26:04:406 1640 cured
10:26:07:984 1640 C:Program Files7-Zip7zFM.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:26:07:984 1640 cured
10:26:15:546 1640 C:Program Files7-Zip7zG.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:26:15:546 1640 cured
10:26:21:421 1640 C:Program FilesABBYY FineReader 11AbbyySTI.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:26:21:421 1640 cured
10:26:24:375 1640 C:Program FilesABBYY FineReader 11AInfo.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:26:24:390 1640 cured
10:26:36:546 1640 C:Program FilesABBYY FineReader 11Bonus.ScreenshotReader.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:26:36:546 1640 cured
10:26:44:046 1640 C:Program FilesABBYY FineReader 11BusinessCardReader.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:26:44:046 1640 cured
10:26:54:468 1640 C:Program FilesABBYY FineReader 11FineCmd.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:26:54:468 1640 cured
10:27:08:140 1640 C:Program FilesABBYY FineReader 11FineExec.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:27:08:140 1640 cured
10:27:18:859 1640 C:Program FilesABBYY FineReader 11FineReader.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:27:18:859 1640 cured
10:27:28:921 1640 C:Program FilesABBYY FineReader 11HotFolder.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:27:28:921 1640 cured
10:27:32:500 1640 C:Program FilesABBYY FineReader 11Registrator.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:27:32:500 1640 cured
10:27:43:437 1640 C:Program FilesABBYY FineReader 11ScanTwain.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:27:43:437 1640 cured
10:27:48:953 1640 C:Program FilesABBYY FineReader 11ScanWia.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:27:48:953 1640 cured
10:28:02:390 1640 C:Program FilesABBYY FineReader 11TrigrammsInstaller.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:28:02:390 1640 cured
10:28:09:171 1640 C:Program FilesAccord CD Ripper FreeAccord CD Ripper.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:28:09:171 1640 cured
10:28:12:140 1640 C:Program FilesAcoustica MP3 Audio MixeriMix-bg.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:28:12:140 1640 cured
10:28:15:703 1640 C:Program FilesAcoustica MP3 Audio MixerUninstal.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:28:15:703 1640 cured
10:28:23:109 1640 C:Program FilesAdobeAdobe Help Viewer1.1ahv.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:28:23:109 1640 cured
10:28:48:140 1640 C:Program FilesAdobeAdobe InDesign CS2InDesign.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:28:48:140 1640 cured
10:28:57:015 1640 C:Program FilesAdobeAdobe InDesign CS2PMReaderApp.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:28:57:015 1640 cured
10:29:00:875 1640 C:Program FilesAdobeAdobe UtilitiesExtendScript Toolkit 2ExtendScript Toolkit 2.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:29:00:875 1640 cured
10:29:07:281 1640 C:Program FilesAMDAMD Processor DriverDPInst.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:29:07:281 1640 cured
10:29:16:109 1640 C:Program FilesAnyBizSoftPDFConverterUrlManager.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:29:16:109 1640 cured
10:29:18:140 1640 C:Program FilesApple Software UpdateSoftwareUpdate.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:29:18:140 1640 cured
10:29:26:265 1640 C:Program FilesCCleanerCCleaner.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:29:26:265 1640 cured
10:29:30:750 1640 C:Program FilesCommon FilesAdobeAdobe Asset Services CS3AssetServicesCS3.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:29:30:750 1640 cured
10:30:22:531 1640 C:Program FilesCommon FilesAdobeInstallers719d6f144d0c086a0dfa7ff76bb9ac1Setup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:30:22:531 1640 cured
10:30:34:250 1640 C:Program FilesCommon FilesAdobeInstallersa04a925a57548091300ada368235fc6Setup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:30:34:250 1640 cured
10:30:51:062 1640 C:Program FilesCommon FilesAdobeSVG Viewer 3.0UninstallWinstall.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:30:51:062 1640 cured
10:30:55:437 1640 C:Program FilesCommon FilesAdobeUpdater5AdobeUpdater.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:30:55:437 1640 cured
10:30:58:000 1640 C:Program FilesCommon FilesAdobeUpdater5AdobeUpdaterInstallMgr.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:30:58:000 1640 cured
10:31:08:500 1640 C:Program FilesCommon FilesAdobe Systems SharedServiceAdobelmsvc.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:31:08:500 1640 cured
10:31:23:890 1640 C:Program FilesCommon FilesCorelSharedWriting Tools9.1wt9_1sptlEN.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:31:23:890 1640 cured
10:31:36:437 1640 C:Program FilesCommon FilesHewlett-PackardScanjetbinhpsjrreg.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:31:36:437 1640 cured
10:31:48:453 1640 C:Program FilesCommon FilesInstallShieldDriver7Intel 32IDriver.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:31:48:453 1640 cured
10:32:00:421 1640 C:Program FilesCommon FilesInstallShieldengine6Intel 32IKernel.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:32:00:421 1640 cured
10:32:11:421 1640 C:Program FilesCommon FilesInstallShieldUpdateServiceagent.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:32:11:421 1640 cured
10:32:24:343 1640 C:Program FilesCommon FilesInstallShieldUpdateServiceISDM.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:32:24:343 1640 cured
10:32:32:437 1640 C:Program FilesCommon FilesInstallShieldUpdateServiceissch.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:32:32:437 1640 cured
10:32:46:171 1640 C:Program FilesCommon FilesInstallShieldUpdateServiceISUSPM.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:32:46:171 1640 cured
10:32:55:984 1640 C:Program FilesCommon FilesJavaJava Updatejucheck.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:32:55:984 1640 cured
10:33:02:703 1640 C:Program FilesCommon FilesJavaJava Updatejusched.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:33:02:718 1640 cured
10:33:12:468 1640 C:Program FilesCommon FilesMacrovision SharedFLEXnet PublisherFNPLicensingService.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:33:12:468 1640 cured
10:33:28:062 1640 C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedOFFICE12ACECNFLT.EXE infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:33:28:062 1640 cured
10:33:37:109 1640 C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedVBAVBA6link.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:33:37:109 1640 cured
10:33:46:906 1640 C:Program FilesCommon FilesNeroLibNeroCheck.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:33:46:906 1640 cured
10:33:48:562 1640 C:Program FilesCommon FilesNeroLibNeroCmd.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:33:48:562 1640 cured
10:33:53:921 1640 C:Program FilesCommon FilesNeroLibNeroScoutOptions.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:33:53:921 1640 cured
10:34:05:328 1640 C:Program FilesCommon FilesNeroLibNeroSearchAdvanced.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:34:05:328 1640 cured
10:34:19:078 1640 C:Program FilesCommon FilesNeroLibNeTsMan.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:34:19:078 1640 cured
10:34:22:093 1640 C:Program FilesCommon FilesNeroLibNMBgMonitor.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:34:22:093 1640 cured
10:34:26:046 1640 C:Program FilesCommon FilesNeroLibNMDllHost.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:34:26:109 1640 cured
10:34:37:218 1640 C:Program FilesCommon FilesNeroLibNMFirstStart.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:34:37:218 1640 cured
10:34:40:796 1640 C:Program FilesCommon FilesNeroLibNMIndexingService.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:34:40:828 1640 cured
10:34:44:484 1640 C:Program FilesCommon FilesNeroLibNMIndexStoreSvr.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:34:44:484 1640 cured
10:34:45:625 1640 C:Program FilesCommon FilesNeroLibNMTVRecorder.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:34:45:625 1640 cured
10:34:51:187 1640 C:Program FilesCommon FilesNeroLibNMTvWizard.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:34:51:187 1640 cured
10:34:55:640 1640 C:Program FilesCommon FilesNeroNero WebSetupX.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:34:55:640 1640 cured
10:35:01:421 1640 C:Program FilesCommon FilesNeroNeroSlideShowSlideShw.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:35:01:421 1640 cured
10:35:10:578 1640 C:Program FilesCommon FilesNeroSharedNL3NeroPatentActivation.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:35:10:578 1640 cured
10:35:20:046 1640 C:Program FilesCommon FilesNeroSharedNL3NeroUpgrade.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:35:20:046 1640 cured
10:35:31:546 1640 C:Program FilesCommon FilesUlead SystemsDVDULCDRSvr.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:35:31:546 1640 cured
10:35:47:609 1640 C:Program FilesCommon FilesUlead SystemsMPEGVDecAdaptor.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:35:47:625 1640 cured
10:36:04:406 1640 C:Program FilesCorelCorel Graphics 12FontNavFontNav.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:36:04:406 1640 cured
10:36:12:328 1640 C:Program FilesCorelCorel Graphics 12LanguagesENProgramsregistration.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:36:12:328 1640 cured
10:36:18:078 1640 C:Program FilesCorelCorel Graphics 12ProgramsBarCode.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:36:18:078 1640 cured
10:36:29:093 1640 C:Program FilesCorelCorel Graphics 12ProgramsCapture.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:36:29:109 1640 cured
10:36:37:359 1640 C:Program FilesCorelCorel Graphics 12ProgramsCdrConv.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:36:37:359 1640 cured
10:36:45:109 1640 C:Program FilesCorelCorel Graphics 12ProgramsCorelDRW.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:36:45:109 1640 cured
10:36:51:437 1640 C:Program FilesCorelCorel Graphics 12ProgramsCorelPP.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:36:51:437 1640 cured
10:36:53:250 1640 C:Program FilesCorelCorel Graphics 12ProgramsCorUpd.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:36:53:250 1640 cured
10:36:59:125 1640 C:Program FilesCorelCorel Graphics 12ProgramsCSBProf.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:36:59:125 1640 cured
10:37:10:671 1640 C:Program FilesCorelCorel Graphics 12ProgramsPrintWiz.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:37:10:671 1640 cured
10:37:11:484 1640 C:Program FilesCorelCorel Graphics 12ProgramsRAVE.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:37:11:484 1640 cured
10:37:14:359 1640 C:Program FilesCorelCorel Graphics 12ProgramsTrace.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:37:14:359 1640 cured
10:37:18:468 1640 C:Program FilesCorelCorel Graphics 12ProgramsUnregIco.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:37:18:468 1640 cured
10:37:22:937 1640 C:Program FilesCorelCorel VideoStudio Pro X4BatchDL.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:37:22:937 1640 cured
10:37:58:734 1640 C:Program FilesCorelCorel VideoStudio Pro X4DIM.EXE infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:37:58:734 1640 cured
10:39:02:109 1640 C:Program FilesCorelCorel VideoStudio Pro X4Setup{AA902C31-B49D-4608-BCCF-2519EB77722D}Setup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:39:02:109 1640 cured
10:39:10:765 1640 C:Program FilesCorelCorel VideoStudio Pro X4Setup{AA902C31-B49D-4608-BCCF-2519EB77722D}SetupARP.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:39:10:765 1640 cured
10:39:23:859 1640 C:Program FilesCorelCorel VideoStudio Pro X4vstudio.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:39:23:859 1640 cured
10:39:47:000 1640 C:Program FilesCorelCorel VideoStudio Pro X4_ResGen.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:39:47:000 1640 cured
10:39:47:921 1640 C:Program FilesDAEMON Tools LiteDTHelper.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:39:47:921 1640 cured
10:39:55:593 1640 C:Program FilesDAEMON Tools LiteDTLite.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:39:55:593 1640 cured
10:39:58:703 1640 C:Program FilesDAEMON Tools LiteDTShellHlp.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:39:58:703 1640 cured
10:40:05:656 1640 C:Program FilesDAEMON Tools Liteuninst.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:40:05:656 1640 cured
10:40:08:531 1640 C:Program FilesDatecsFlexType 2KFlex_utlFlex2Kutil.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:40:08:531 1640 cured
10:40:19:828 1640 C:Program FilesDatecsFlexType 2KFType2K.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:40:19:828 1640 cured
10:40:24:890 1640 C:Program FilesDatecsFlexType 2KLiveLive.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:40:24:890 1640 cured
10:40:27:687 1640 C:Program FilesDatecsFlexType 2KUNWISE.EXE infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:40:27:687 1640 cured
10:40:32:171 1640 C:Program FilesDeviceVMBrowser Configuration UtilityBCUMsg.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:40:32:171 1640 cured
10:40:36:703 1640 C:Program FilesFileASSASSINFileASSASSIN.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:40:36:703 1640 cured
10:40:48:843 1640 C:Program FilesFileASSASSINuninst.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:40:48:843 1640 cured
10:40:58:156 1640 C:Program FilesFINEREADERABBYY FineReader 11AbbyySTI.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:40:58:156 1640 cured
10:41:05:593 1640 C:Program FilesFINEREADERABBYY FineReader 11AInfo.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:41:05:593 1640 cured
10:41:08:703 1640 C:Program FilesFINEREADERABBYY FineReader 11FineCmd.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:41:08:703 1640 cured
10:41:10:484 1640 C:Program FilesFINEREADERABBYY FineReader 11FineExec.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:41:10:484 1640 cured
10:41:21:218 1640 C:Program FilesFINEREADERABBYY FineReader 11FineReader.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:41:21:218 1640 cured
10:41:31:296 1640 C:Program FilesFINEREADERABBYY FineReader 11Registrator.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:41:31:296 1640 cured
10:41:42:171 1640 C:Program FilesFINEREADERABBYY FineReader 11ScanTwain.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:41:42:171 1640 cured
10:41:55:265 1640 C:Program FilesFINEREADERABBYY FineReader 11ScanWia.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:41:55:265 1640 cured
10:42:03:671 1640 C:Program FilesFINEREADERABBYY FineReader 11TrigrammsInstaller.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:42:03:671 1640 cured
10:42:08:906 1640 C:Program FilesFINEREADERAdminSetup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:42:08:906 1640 cured
10:42:10:578 1640 C:Program FilesFINEREADERAutoRun.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:42:10:578 1640 cured
10:42:17:140 1640 C:Program FilesFINEREADERCommonABBYYFineReader11.00LicensingCENetworkLicenseServer.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:42:17:140 1640 cured
10:42:21:078 1640 C:Program FilesFINEREADERinstmsiw.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:42:21:078 1640 cured
10:42:35:156 1640 C:Program FilesFINEREADERLicense ServerABBYY FineReader 11 License ServerAInfo.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:42:35:156 1640 cured
10:42:47:687 1640 C:Program FilesFINEREADERLicense ServerABBYY FineReader 11 License ServerLicenseManager.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:42:47:687 1640 cured
10:42:52:921 1640 C:Program FilesFINEREADERLicense ServerCommonABBYYFineReader11.00LicensingCENetworkLicenseServer.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:42:52:921 1640 cured
10:43:01:390 1640 C:Program FilesFINEREADERLicense ServerSetup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:43:01:390 1640 cured
10:43:11:250 1640 C:Program FilesFINEREADERSetup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:43:11:250 1640 cured
10:43:16:156 1640 C:Program FilesGanymedebingo.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:43:16:156 1640 cured
10:43:17:968 1640 C:Program FilesGanymedebingo_uninstall.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:43:17:968 1640 cured
10:43:21:093 1640 C:Program FilesGigabyteONOFFChargeAppleChargerSRV.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:43:21:093 1640 cured
10:43:36:109 1640 C:Program FilesHasbroMonopoly by Parker BrothersMonopolyPB.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:43:36:109 1640 cured
10:43:43:437 1640 C:Program FilesHasbroMonopoly by Parker BrothersUNWISE.EXE infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:43:43:437 1640 cured
10:43:51:531 1640 C:Program FilesHPDigital ImagingbinDestTest.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:43:51:531 1640 cured
10:44:02:843 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpiscnapp.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:44:02:843 1640 cured
10:44:04:593 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhppscan8.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:44:04:593 1640 cured
10:44:05:750 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqacdse.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:44:05:750 1640 cured
10:44:09:359 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqaol08.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:44:09:359 1640 cured
10:44:19:937 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqclpbd.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:44:19:937 1640 cured
10:44:31:781 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqcsaha.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:44:31:781 1640 cured
10:44:40:390 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqdcmgr.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:44:40:390 1640 cured
10:44:44:453 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqdirec.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:44:44:453 1640 cured
10:44:53:734 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqdstcp.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:44:53:734 1640 cured
10:44:58:750 1640 C:Program FilesHPDigital ImagingbinhpqEmlsz.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:44:58:750 1640 cured
10:45:07:828 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqgpc01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:45:07:828 1640 cured
10:45:13:812 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqirs08.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:45:13:812 1640 cured
10:45:17:609 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqkiosk.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:45:17:796 1640 cured
10:45:22:859 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqkygrp.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:45:22:859 1640 cured
10:45:25:281 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqpref.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:45:25:281 1640 cured
10:45:36:671 1640 C:Program FilesHPDigital ImagingbinHPQPrntW.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:45:36:671 1640 cured
10:45:44:671 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqptc08.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:45:44:671 1640 cured
10:45:54:671 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqqpawp.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:45:54:671 1640 cured
10:46:07:562 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqtax08.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:46:07:562 1640 cured
10:46:17:500 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqtra08.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:46:17:500 1640 cured
10:46:31:500 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqudc08.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:46:31:500 1640 cured
10:46:42:609 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqusgh.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:46:42:609 1640 cured
10:46:46:984 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqusgl.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:46:46:984 1640 cured
10:46:56:484 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqusgm.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:46:56:484 1640 cured
10:47:03:031 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpqwrg.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:47:03:031 1640 cured
10:47:08:875 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinhpsjrreg.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:47:08:875 1640 cured
10:47:13:000 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingbinsvtf.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:47:13:000 1640 cured
10:47:23:437 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingdevicemanagementhpzmsi01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:47:23:437 1640 cured
10:47:24:515 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingdevicemanagementhpzscr01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:47:24:515 1640 cured
10:47:35:109 1640 C:Program FilesHPDigital ImagingDocProcDocProc.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:47:35:109 1640 cured
10:47:45:546 1640 C:Program FilesHPDigital ImagingDocProcdpe_ocr.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:47:45:546 1640 cured
10:47:53:343 1640 C:Program FilesHPDigital ImagingDocProchpDocCvt.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:47:53:343 1640 cured
10:48:05:125 1640 C:Program FilesHPDigital ImagingDocProcregipe.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:48:05:125 1640 cured
10:48:07:890 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingdocumentmanagerhpzmsi01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:48:07:890 1640 cured
10:48:13:203 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingdocumentmanagerhpzscr01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:48:13:203 1640 cured
10:48:19:265 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingesupporthpzmsi01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:48:19:265 1640 cured
10:48:28:781 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingesupporthpzscr01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:48:28:781 1640 cured
10:48:43:250 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingextcapuninstallhpzmsi01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:48:43:250 1640 cured
10:48:47:109 1640 C:Program FilesHPDigital Imagingextcapuninstallhpzscr01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:48:47:109 1640 cured
10:48:51:390 1640 C:Program FilesHPDigital ImagingHelpplayerFlashPla.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:48:51:390 1640 cured
10:49:00:531 1640 C:Program FilesHPDigital ImagingHP Color LaserJet CM2320 MFP Seriesdatahppdhlp3.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:49:00:531 1640 cured
10:49:02:000 1640 C:Program FilesHPDigital ImagingHP Color LaserJet CM2320 MFP Serieshppdhlp3.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:49:02:000 1640 cured
10:49:12:890 1640 C:Program FilesHPDigital ImaginghpqSSupply.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:49:12:890 1640 cured
10:49:18:234 1640 C:Program FilesHPDigital Imaginghpssupplyhpzmsi01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:49:18:234 1640 cured
10:49:25:671 1640 C:Program FilesHPDigital Imaginghpssupplyhpzscr01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:49:25:671 1640 cured
10:49:30:437 1640 C:Program FilesHPDigital ImagingProduct Assistantbinhprblog.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:49:30:437 1640 cured
10:49:32:687 1640 C:Program FilesHPDigital ImagingProduct Assistantbinhprbui.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:49:32:687 1640 cured
10:49:38:656 1640 C:Program FilesHPDigital ImagingProduct AssistantbinhprbUpdate.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:49:38:656 1640 cured
10:49:52:031 1640 C:Program FilesHPDigital ImagingSearchhpqanipl.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:49:52:031 1640 cured
10:49:58:656 1640 C:Program FilesHPDigital ImagingSearchhpqhlp01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:49:58:656 1640 cured
10:50:09:265 1640 C:Program FilesHPDigital ImagingSearchhpqsrlp.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:50:09:265 1640 cured
10:50:12:578 1640 C:Program FilesHPDigital ImagingSearchhpqsrres.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:50:12:578 1640 cured
10:50:14:421 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}autorun.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:50:14:421 1640 cured
10:50:18:375 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}hpzcdl01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:50:18:375 1640 cured
10:50:26:546 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}hpzsetup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:50:26:546 1640 cured
10:50:33:093 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}hpzstub.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:50:33:093 1640 cured
10:50:45:343 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setupcustomprndnldhppcstpg.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:50:45:343 1640 cured
10:50:50:843 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setupFaxPrinterDrivershppfaxprintercfg_win32_x86.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:50:50:843 1640 cured
10:50:58:281 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setupFaxPrinterDrivershppfaxprintercfg_x86.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:50:58:281 1640 cured
10:50:59:171 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setupFaxPrinterDrivershppfaxprinteremail_x86.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:50:59:171 1640 cured
10:51:08:640 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setupFaxPrinterDrivershppfaxprintersetup_x86.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:51:08:640 1640 cured
10:51:13:656 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setupFaxPrinterDrivershppfaxprintersrv_x86.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:51:13:656 1640 cured
10:51:20:734 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setupFaxPrinterDrivershppfaxprinter_setup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:51:20:734 1640 cured
10:51:23:171 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setupFaxPrinterDriversuninstall_x86.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:51:23:171 1640 cured
10:51:27:296 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setuphppreg.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:51:27:296 1640 cured
10:51:34:515 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setuphppsetbod.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:51:34:515 1640 cured
10:51:38:953 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setuphpzcdl01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:51:38:953 1640 cured
10:51:40:390 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setuphpzdui01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:51:40:390 1640 cured
10:51:51:531 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setuphpzmsi01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:51:51:531 1640 cured
10:51:53:171 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setuphpznop01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:51:53:171 1640 cured
10:52:06:015 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setuphpzpnp01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:52:06:015 1640 cured
10:52:09:875 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setuphpzpsl01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:52:09:875 1640 cured
10:52:19:937 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setuphpzrcn01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:52:19:937 1640 cured
10:52:26:390 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setuphpzscr01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:52:26:390 1640 cured
10:52:32:796 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setuphpzwrp01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:52:32:796 1640 cured
10:52:44:453 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setuplaunchapp.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:52:44:453 1640 cured
10:52:54:062 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setuppnplaunch.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:52:54:078 1640 cured
10:53:02:937 1640 C:Program FilesHPDigital Imaging{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:53:02:937 1640 cured
10:53:05:750 1640 C:Program FilesHPHP Color LaserJet CM2320 MFP Serieshppfaxnc3.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:53:05:781 1640 cured
10:53:16:546 1640 C:Program FilesHPHP Color LaserJet CM2320 MFP Serieshppfaxprintercfg.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:53:16:546 1640 cured
10:53:19:765 1640 C:Program FilesHPHP Color LaserJet CM2320 MFP Serieshppfaxprintercfg_win32.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:53:19:796 1640 cured
10:53:28:375 1640 C:Program FilesHPHP Color LaserJet CM2320 MFP Serieshppfaxprinteremail.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:53:28:375 1640 cured
10:53:33:421 1640 C:Program FilesHPHP Color LaserJet CM2320 MFP Serieshppfaxprintersrv.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:53:33:421 1640 cured
10:53:37:140 1640 C:Program FilesHPHP Color LaserJet CM2320 MFP Serieshppfsu_cm2320.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:53:37:140 1640 cured
10:53:47:984 1640 C:Program FilesHPHP Color LaserJet CM2320 MFP Seriesuninstall.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:53:47:984 1640 cured
10:53:56:281 1640 C:Program FilesHPHP Software UpdateHPWUCli.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:53:56:281 1640 cured
10:54:03:234 1640 C:Program FilesHPHP Software UpdatehpwuSchd2.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:54:03:234 1640 cured
10:54:10:609 1640 C:Program FilesHPTempHPCLJCM2320_Faxfaxdrvuninstall.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:54:10:609 1640 cured
10:54:22:062 1640 C:Program FilesHPTemp{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setuphpzmsi01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:54:22:062 1640 cured
10:54:29:921 1640 C:Program FilesHPTemp{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setuphpzrcv01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:54:29:921 1640 cured
10:54:35:515 1640 C:Program FilesHPTemp{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setuphpzscr01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:54:35:515 1640 cured
10:54:38:687 1640 C:Program FilesHPTemp{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}setuphpzstub.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:54:38:687 1640 cured
10:54:51:078 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Clean_glass.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:54:51:078 1640 cured
10:54:51:781 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Clear_adf_jam.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:54:51:781 1640 cured
10:54:58:796 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Clear_duplex_jam.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:54:58:796 1640 cured
10:55:10:921 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Clear_fuser_jam.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:55:10:921 1640 cured
10:55:21:765 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Clear_tray_jams.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:55:21:765 1640 cured
10:55:23:406 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Insert_memory_card.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:55:23:406 1640 cured
10:55:25:421 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Install_DIMM.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:55:25:421 1640 cured
10:55:27:593 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Load_original-Flatbed.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:55:27:593 1640 cured
10:55:33:328 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Load_original_ADF.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:55:33:328 1640 cured
10:55:34:562 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Load_paper_Tray1.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:55:34:562 1640 cured
10:55:38:859 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Load_paper_Tray2.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:55:38:859 1640 cured
10:55:45:406 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Load_paper_Tray2_Legal.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:55:45:406 1640 cured
10:55:51:234 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Manual_Duplex.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:55:51:234 1640 cured
10:55:52:828 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Plug_fax_phone.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:55:52:828 1640 cured
10:56:04:046 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Replace_ADF.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:56:04:046 1640 cured
10:56:15:453 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Replace_control_panel.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:56:15:453 1640 cured
10:56:24:031 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Replace_print_cartridge.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:56:24:031 1640 cured
10:56:30:125 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Replace_roller_assembly.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:56:30:125 1640 cured
10:56:36:640 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationsCM2320i_Send_fax.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:56:36:640 1640 cured
10:56:43:984 1640 C:Program FilesHPToolboxFXproductsHP Color LaserJet CM2320n MFPdocumentationanimationspqvideo_en.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:56:43:984 1640 cured
10:56:51:640 1640 C:Program FilesHP{ECF3E482-9188-4e29-9C31-E02FD8DC74C0}scrubber.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:56:51:640 1640 cured
10:56:53:265 1640 C:Program FilesIK MultimediaAmpliTube 3AmpliTube 3.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:56:53:265 1640 cured
10:57:00:406 1640 C:Program FilesIK MultimediaAmpliTube 3IK_Multimedia_AmpliTube_3.5_Unlocker.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:57:00:406 1640 cured
10:57:09:500 1640 C:Program FilesIK MultimediaAmpliTube 3unins000.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:57:09:500 1640 cured
10:57:15:406 1640 C:Program FilesIK MultimediaAuthorization ManagerAuthorization Manager.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:57:15:406 1640 cured
10:57:17:718 1640 C:Program FilesIK MultimediaAuthorization Managerunins000.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:57:17:718 1640 cured
10:57:29:203 1640 C:Program FilesilliminableoggcodecsOOOggCommentDump.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:57:29:203 1640 cured
10:57:30:250 1640 C:Program FilesilliminableoggcodecsOOOggDump.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:57:30:250 1640 cured
10:57:37:375 1640 C:Program FilesilliminableoggcodecsOOOggStat.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:57:37:375 1640 cured
10:57:50:093 1640 C:Program FilesilliminableoggcodecsOOOggValidate.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:57:50:093 1640 cured
10:58:00:171 1640 C:Program Filesilliminableoggcodecsuninst.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:58:00:171 1640 cured
10:58:03:796 1640 C:Program FilesImTOODVD Ripper Ultimate 6crashreport.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:58:03:796 1640 cured
10:58:12:718 1640 C:Program FilesImTOODVD Ripper Ultimate 6dr.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:58:12:718 1640 cured
10:58:21:906 1640 C:Program FilesImTOODVD Ripper Ultimate 6drloader.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:58:21:906 1640 cured
10:58:31:828 1640 C:Program FilesImTOODVD Ripper Ultimate 6dr_buy.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:58:31:828 1640 cured
10:58:35:328 1640 C:Program FilesImTOODVD Ripper Ultimate 6gifshow.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:58:35:328 1640 cured
10:58:37:078 1640 C:Program FilesImTOODVD Ripper Ultimate 6immdevice.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:58:37:078 1640 cured
10:58:48:093 1640 C:Program FilesImTOODVD Ripper Ultimate 6imminfo.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:58:48:093 1640 cured
10:58:56:687 1640 C:Program FilesImTOODVD Ripper Ultimate 6ImTOO DVD Ripper Ultimate 6 Update.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:58:56:687 1640 cured
10:59:09:578 1640 C:Program FilesImTOODVD Ripper Ultimate 6swfconverter.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:59:09:578 1640 cured
10:59:18:125 1640 C:Program FilesImTOODVD Ripper Ultimate 6Uninstall.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:59:18:125 1640 cured
10:59:23:906 1640 C:Program FilesInstallShield Installation Information{2F8BA3FD-1FA9-4279-B696-712ABB12F09F}setup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:59:23:906 1640 cured
10:59:35:593 1640 C:Program FilesInstallShield Installation Information{3DECD372-76A1-4483-BF10-B547790A3261}setup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:59:35:593 1640 cured
10:59:48:234 1640 C:Program FilesInstallShield Installation Information{B8A2869E-30CA-40C5-9CF8-BD7354E57EF8}setup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:59:48:234 1640 cured
10:59:56:531 1640 C:Program FilesInstallShield Installation Information{BB8AE808-F003-4C7F-B56B-8C80EEAFFE23}Setup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...10:59:56:531 1640 cured
11:00:04:265 1640 C:Program FilesInstallShield Installation Information{C151CE54-E7EA-4804-854B-F515368B0798}setup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:00:04:265 1640 cured
11:00:06:125 1640 C:Program FilesInstallShield Installation Information{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}setup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:00:06:125 1640 cured
11:00:38:312 1640 C:Program FilesJavajre6binjava-rmi.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:00:38:312 1640 cured
11:00:44:000 1640 C:Program FilesJavajre6binjava.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:00:44:000 1640 cured
11:00:52:093 1640 C:Program FilesJavajre6binjavacpl.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:00:52:093 1640 cured
11:00:55:328 1640 C:Program FilesJavajre6binjavaw.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:00:55:328 1640 cured
11:01:01:046 1640 C:Program FilesJavajre6binjavaws.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:01:01:046 1640 cured
11:01:12:250 1640 C:Program FilesJavajre6binjbroker.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:01:12:250 1640 cured
11:01:18:562 1640 C:Program FilesJavajre6binjp2launcher.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:01:18:562 1640 cured
11:01:21:453 1640 C:Program FilesJavajre6binjqs.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:01:21:453 1640 cured
11:01:32:531 1640 C:Program FilesJavajre6binjqsnotify.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:01:32:531 1640 cured
11:01:48:609 1640 C:Program FilesJavajre6binkeytool.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:01:48:609 1640 cured
11:01:50:718 1640 C:Program FilesJavajre6binkinit.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:01:50:750 1640 cured
11:01:58:734 1640 C:Program FilesJavajre6binklist.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:01:58:734 1640 cured
11:02:05:890 1640 C:Program FilesJavajre6binktab.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:02:05:890 1640 cured
11:02:08:609 1640 C:Program FilesJavajre6binorbd.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:02:08:609 1640 cured
11:02:22:968 1640 C:Program FilesJavajre6binpack200.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:02:22:968 1640 cured
11:02:32:750 1640 C:Program FilesJavajre6binpolicytool.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:02:32:750 1640 cured
11:02:38:875 1640 C:Program FilesJavajre6binrmid.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:02:38:875 1640 cured
11:02:39:828 1640 C:Program FilesJavajre6binrmiregistry.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:02:39:828 1640 cured
11:02:44:671 1640 C:Program FilesJavajre6binservertool.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:02:44:671 1640 cured
11:02:51:140 1640 C:Program FilesJavajre6binssvagent.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:02:51:156 1640 cured
11:02:58:359 1640 C:Program FilesJavajre6bintnameserv.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:02:58:359 1640 cured
11:03:11:890 1640 C:Program FilesJavajre6binunpack200.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:03:11:890 1640 cured
11:03:32:828 1640 C:Program FilesK-Lite Codec PackToolsCodecTweakTool.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:03:32:828 1640 cured
11:03:40:500 1640 C:Program FilesK-Lite Codec PackToolsmediainfo.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:03:40:500 1640 cured
11:03:48:500 1640 C:Program FilesK-Lite Codec PackToolsStatsReader.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:03:48:500 1640 cured
11:03:56:453 1640 C:Program FilesK-Lite Codec PackToolsVobSubStrip.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:03:56:453 1640 cured
11:03:57:703 1640 C:Program FilesK-Lite Codec Packunins000.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:03:57:703 1640 cured
11:04:12:375 1640 C:Program FilesMessengermsmsgs.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:04:12:375 1640 cured
11:04:38:031 1640 C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12DRAT.EXE infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:04:38:031 1640 cured
11:04:42:703 1640 C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GROOVE.EXE infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:04:42:703 1640 cured
11:04:47:187 1640 C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GrooveAuditService.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:04:47:187 1640 cured
11:04:51:078 1640 C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GrooveClean.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:04:51:078 1640 cured
11:04:55:140 1640 C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GrooveMigrator.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:04:55:140 1640 cured
11:05:09:343 1640 C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice12GrooveStdURLLauncher.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:05:09:343 1640 cured
11:05:17:765 1640 C:Program FilesMozilla Firefoxmaintenanceservice_installer.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:05:17:765 1640 cured
11:05:29:343 1640 C:Program FilesMozilla Firefoxuninstallhelper.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:05:29:343 1640 cured
11:05:43:640 1640 C:Program FilesMozilla Firefoxwebapp-uninstaller.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:05:43:640 1640 cured
11:05:54:906 1640 C:Program FilesMozilla Maintenance ServiceUninstall.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:05:54:906 1640 cured
11:05:58:531 1640 C:Program FilesMSNMSNCoreFilesInstallMSN9ComponentsDigcore.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:05:58:531 1640 cured
11:06:09:078 1640 C:Program FilesMSNMSNCoreFilesInstallMSN9ComponentsMsncli.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:06:09:078 1640 cured
11:06:12:531 1640 C:Program FilesMSNMSNCoreFilesInstallmsnsusii.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:06:12:531 1640 cured
11:06:17:218 1640 C:Program FilesNeroNero8NeroUninstallUNNERO.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:06:17:218 1640 cured
11:06:20:546 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero BackItUpBackItUp.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:06:20:546 1640 cured
11:06:31:296 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero BackItUpNBKeyScan.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:06:31:296 1640 cured
11:06:32:546 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero BackItUpNBSFtp.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:06:32:546 1640 cured
11:06:38:375 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero Burning RomNeDwFileHelper.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:06:38:375 1640 cured
11:06:41:062 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero Burning Romnero.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:06:41:062 1640 cured
11:06:47:484 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero Burning RomSecurDiscdiscinfo.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:06:47:484 1640 cured
11:07:00:265 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero CoverDesignerCoverDes.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:07:00:265 1640 cured
11:07:08:265 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero HomeNeroHome.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:07:08:265 1640 cured
11:07:19:687 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero ImageDriveImageDrive.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:07:19:687 1640 cured
11:07:24:328 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero MediaHomeNeroMediaHome.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:07:24:328 1640 cured
11:07:36:640 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero MediaHomeNMMediaServer.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:07:36:640 1640 cured
11:07:39:984 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero PhotoSnapPhotoSnap.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:07:39:984 1640 cured
11:07:49:187 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero PhotoSnapPhotoSnapViewer.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:07:49:187 1640 cured
11:07:51:328 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero RecodeRecode.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:07:51:328 1640 cured
11:07:53:546 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero ShowTimeShowTime.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:07:53:546 1640 cured
11:07:56:703 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero SoundTraxSoundTrax.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:07:56:703 1640 cured
11:08:05:703 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero StartSmartNeroInFDiscCopy.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:08:05:703 1640 cured
11:08:10:890 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero StartSmartNeroStartSmart.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:08:10:890 1640 cured
11:08:11:640 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero ToolkitDiscSpeed.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:08:11:640 1640 cured
11:08:23:078 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero ToolkitDriveSpeed.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:08:23:078 1640 cured
11:08:37:015 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero ToolkitInfoTool.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:08:37:015 1640 cured
11:08:40:421 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero ToolkitNeroBurnRights.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:08:40:421 1640 cured
11:08:48:718 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero ToolkitRescueAgentNeroRescueAgent.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:08:48:718 1640 cured
11:08:55:562 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero VisionNeroVision.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:08:55:562 1640 cured
11:09:06:343 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero WaveEditorDXEnum.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:09:06:343 1640 cured
11:09:11:859 1640 C:Program FilesNeroNero8Nero WaveEditorwaveedit.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:09:11:859 1640 cured
11:09:15:828 1640 C:Program FilesNVIDIA CorporationControl Panel Clientnvcplui.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:09:15:828 1640 cured
11:09:18:203 1640 C:Program FilesNVIDIA CorporationnViewnViewSetup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:09:18:203 1640 cured
11:09:22:750 1640 C:Program FilesNVIDIA CorporationUninstallnvudisp.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:09:22:750 1640 cured
11:09:24:234 1640 C:Program FilesNVIDIA CorporationUninstallnvuninst.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:09:24:234 1640 cured
11:09:36:015 1640 C:Program FilesNVIDIA CorporationUninstallnvunrm.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:09:36:015 1640 cured
11:09:44:718 1640 C:Program FilesNVIDIA CorporationUninstallnvusmb.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:09:44:718 1640 cured
11:09:52:656 1640 C:Program FilesObviousIdeaImage Resizer 4optipng.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:09:52:656 1640 cured
11:10:04:171 1640 C:Program FilesObviousIdeaImage Resizer 4Resize.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:10:04:171 1640 cured
11:10:07:265 1640 C:Program FilesObviousIdeaImage Resizer 4unins000.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:10:07:265 1640 cured
11:10:21:703 1640 C:Program FilesPhotoshop CS3Adobe Bridge CS3Adobe DNG Converter.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:10:21:703 1640 cured
11:10:23:921 1640 C:Program FilesPhotoshop CS3Adobe Bridge CS3Bridge.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:10:23:921 1640 cured
11:10:32:250 1640 C:Program FilesPhotoshop CS3Adobe Bridge CS3bridgeproxy.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:10:32:250 1640 cured
11:10:47:250 1640 C:Program FilesPhotoshop CS3Adobe Bridge CS3Photodownloader.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:10:47:250 1640 cured
11:11:13:906 1640 C:Program FilesPhotoshop CS3Adobe Stock Photos CS3Adobe Stock Photos CS3.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:11:13:906 1640 cured
11:11:36:562 1640 C:Program FilesRealRealGamesCueClubcueclub.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:11:36:562 1640 cured
11:11:40:218 1640 C:Program FilesRealRealGamesCueClubSetup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:11:40:218 1640 cured
11:11:47:843 1640 C:Program FilesRealtekAudioDriversRtlUpd.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:11:47:843 1640 cured
11:11:59:328 1640 C:Program FilesRealtekAudioDriversWDMAlcmtr.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:11:59:328 1640 cured
11:12:12:390 1640 C:Program FilesRealtekAudioDriversWDMRtkAudioService.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:12:12:390 1640 cured
11:12:13:390 1640 C:Program FilesRealtekAudioDriversWDMRtlUpd.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:12:13:390 1640 cured
11:12:14:250 1640 C:Program FilesRealtekAudioDriversWDMSkyTel.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:12:14:250 1640 cured
11:12:20:609 1640 C:Program FilesRealtekAudioDriversWDMSoundMan.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:12:20:609 1640 cured
11:12:32:046 1640 C:Program FilesRealtekAudioDriversWDMvncutil.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:12:32:046 1640 cured
11:12:58:921 1640 C:Program FilesStyle Works XT UniversalStyle Works XT Universal.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:12:58:921 1640 cured
11:13:09:281 1640 C:Program FilesThe KMPlayeruninstall.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:13:09:281 1640 cured
11:13:22:937 1640 C:Program FilesTotal Video ConverterAtomicParsley.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:13:22:937 1640 cured
11:13:34:687 1640 C:Program FilesTotal Video ConverterGameCapture.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:13:34:687 1640 cured
11:13:45:656 1640 C:Program FilesTotal Video Converteritunescpy.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:13:45:656 1640 cured
11:13:46:281 1640 C:Program FilesTotal Video ConverterKdc.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:13:46:281 1640 cured
11:13:51:406 1640 C:Program FilesTotal Video ConverterMediaBurner.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:13:51:406 1640 cured
11:13:54:187 1640 C:Program FilesTotal Video Converterregsvr32.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:13:54:187 1640 cured
11:13:56:921 1640 C:Program FilesTotal Video ConverterRmDiskCp.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:13:56:921 1640 cured
11:14:08:578 1640 C:Program FilesTotal Video ConverterTotal FLV sniffer.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:14:08:578 1640 cured
11:14:14:250 1640 C:Program FilesTotal Video Convertertvc.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:14:14:250 1640 cured
11:14:30:640 1640 C:Program FilesTotal Video Convertertvp.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:14:30:640 1640 cured
11:14:36:859 1640 C:Program FilesTotal Video Converterunins000.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:14:36:859 1640 cured
11:14:41:828 1640 C:Program FilesWebtehBSplayerProbplay.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:14:41:828 1640 cured
11:14:43:031 1640 C:Program FilesWebtehBSplayerProbsplay.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:14:43:031 1640 cured
11:14:48:140 1640 C:Program FilesWebtehBSplayerProbsplayer.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:14:48:140 1640 cured
11:14:50:515 1640 C:Program FilesWebtehBSplayerProcodecmanager.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:14:50:578 1640 cured
11:14:54:562 1640 C:Program FilesWebtehBSplayerProuninstall.EXE infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:14:54:562 1640 cured
11:15:07:093 1640 C:Program FilesWinampUninstWA.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:15:07:093 1640 cured
11:15:19:718 1640 C:Program FilesWinamp DetectUninstWaDetect.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:15:19:718 1640 cured
11:15:22:140 1640 C:Program FilesWindows Media ComponentsEncoderdw15.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:15:22:140 1640 cured
11:15:30:828 1640 C:Program FilesWindows Media ComponentsEncodersettmp.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:15:30:828 1640 cured
11:15:39:218 1640 C:Program FilesWindows Media ComponentsEncoderwmeditor.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:15:39:218 1640 cured
11:15:43:359 1640 C:Program FilesWindows Media ComponentsEncoderwmEnc.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:15:43:390 1640 cured
11:15:46:468 1640 C:Program FilesWindows Media ComponentsEncoderwmEncAgt.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:15:46:468 1640 cured
11:15:52:890 1640 C:Program FilesWindows Media ComponentsEncoderwmfdist.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:15:52:890 1640 cured
11:16:00:609 1640 C:Program FilesWindows Media ComponentsEncoderWMProEdt.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:16:00:609 1640 cured
11:16:05:718 1640 C:Program FilesWindows Media ComponentsEncoderwmstreamedt.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:16:05:765 1640 cured
11:16:10:156 1640 C:Program FilesWindows Media ComponentsEncoderwmstypelib.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:16:10:156 1640 cured
11:16:12:187 1640 C:Program FilesWindows Media Playerdlimport.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:16:12:187 1640 cured
11:16:15:312 1640 C:Program FilesWindows NThypertrm.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:16:15:312 1640 cured
11:21:48:187 1640 C:WINDOWSvsnpstd3.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:21:48:187 1640 cured
11:21:54:453 1640 scanning D: ...
11:22:27:578 1640 D:ARHIVИзложба-ТрявнаTriavna Art SchoolTriavna ART SchoolTryavna Art School VR Tour.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:22:27:578 1640 cured
11:22:40:921 1640 D:Chitalishte Bratstvo-1884 PavlikeniChitalishte Pavlikeni 125 godiniChitalishte prezentation englishPNGSETUP.EXE infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:22:40:921 1640 cured
11:22:46:343 1640 D:Chitalishte Bratstvo-1884 PavlikeniChitalishte Pavlikeni 125 godiniChitalishte prezentation englishRun.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:22:46:343 1640 cured
11:22:53:265 1640 D:Chitalishte Bratstvo-1884 PavlikeniChitalishte Pavlikeni 125 godiniChitalishte prezentation englishruntimevbrun60sp5.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:22:53:265 1640 cured
11:23:01:125 1640 D:Chitalishte Bratstvo-1884 PavlikeniChitalishte prezentation englishPNGSETUP.EXE infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:23:01:125 1640 cured
11:23:13:546 1640 D:Chitalishte Bratstvo-1884 PavlikeniChitalishte prezentation englishRun.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:23:13:546 1640 cured
11:23:18:281 1640 D:Chitalishte Bratstvo-1884 PavlikeniChitalishte prezentation englishruntimevbrun60sp5.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:23:18:281 1640 cured
11:24:21:859 1640 D:PROGRAMSAdobe Illustrator CS3redistWindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:24:21:859 1640 cured
11:24:31:015 1640 D:PROGRAMSAdobe Illustrator CS3redistWindowsServer2003-KB898715-ia64-enu.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:24:31:015 1640 cured
11:24:33:796 1640 D:PROGRAMSAdobe Illustrator CS3redistWindowsServer2003-KB898715-x64-enu.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:24:33:796 1640 cured
11:24:45:000 1640 D:PROGRAMSAdobe Illustrator CS3redistWindowsServer2003-KB898715-x86-enu.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:24:45:000 1640 cured
11:24:52:125 1640 D:PROGRAMSAdobe Illustrator CS3redistWindowsXP-KB898715-x64-enu.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:24:52:125 1640 cured
11:24:59:546 1640 D:PROGRAMSAdobe Illustrator CS3Setup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:24:59:546 1640 cured
11:25:06:531 1640 D:PROGRAMSAdobe.Photoshop.CS3.ExtendedredistWindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:25:06:531 1640 cured
11:25:11:734 1640 D:PROGRAMSAdobe.Photoshop.CS3.ExtendedredistWindowsServer2003-KB898715-ia64-enu.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:25:11:734 1640 cured
11:25:21:890 1640 D:PROGRAMSAdobe.Photoshop.CS3.ExtendedredistWindowsServer2003-KB898715-x64-enu.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:25:21:890 1640 cured
11:25:32:578 1640 D:PROGRAMSAdobe.Photoshop.CS3.ExtendedredistWindowsServer2003-KB898715-x86-enu.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:25:32:578 1640 cured
11:25:37:609 1640 D:PROGRAMSAdobe.Photoshop.CS3.ExtendedredistWindowsXP-KB898715-x64-enu.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:25:37:609 1640 cured
11:25:47:062 1640 D:PROGRAMSAdobe.Photoshop.CS3.ExtendedSetup.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:25:47:062 1640 cured
11:25:50:062 1640 D:PROGRAMSAdobe.Photoshop.CS3.ExtendedWinCS3CleanCS3Clean.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:25:50:062 1640 cured
11:25:52:734 1640 D:PROGRAMSAdobe.Photoshop.CS3.ExtendedWinCS3CleanMSIZap.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:25:52:734 1640 cured
11:25:56:812 1640 D:PROGRAMSAdobe.Photoshop.CS3.ExtendedБг photoshop.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:25:56:828 1640 cured
11:26:00:718 1640 D:PROGRAMSAMP3AM 2.471.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:26:00:718 1640 cured
11:26:08:546 1640 D:PROGRAMSDAEMON TOOLSDTLite4355-0068.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:26:08:546 1640 cured
11:26:11:703 1640 D:PROGRAMSFlexType XP + kgFlexType XP new.EXE infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:26:11:703 1640 cured
11:26:19:015 1640 D:PROGRAMSFlexType XP + kgFTKG2K-NRG.EXE infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:26:19:015 1640 cured
11:26:20:437 1640 D:PROGRAMSImTOO DVD Ripper Ultimate 6.8.0.1101dvd-ripper-ultimate6.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:26:20:437 1640 cured
11:26:30:546 1640 D:PROGRAMSImTOO DVD Ripper Ultimate 6.8.0.1101Russian.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:26:30:546 1640 cured
11:26:34:093 1640 D:PROGRAMSK-Lite Mega Codec Pack 8.9.2K-Lite Mega Codec Pack 8.9.2.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:26:34:093 1640 cured
11:26:38:281 1640 D:PROGRAMSWinamp 5.622 Pro Build 3188 Finalwinamp5622_pro_en-us.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:26:38:281 1640 cured
11:26:42:750 1640 D:razniItaEst_setup_V1.01.exe infected Virus.Win32.Sality.ag ...11:26:42:750 1640 cured
11:26:51:437 1640
11:26:51:437 2336
Monitoring thread stopped
11:26:51:437 1640
completed
11:26:51:437 1640 Infected files: 427
11:26:51:437 1640 Infected processes: 0
11:26:51:437 1640 Infected threads: 0
11:26:51:437 1640 Cured files: 427
11:26:51:437 1640 Will be cured on reboot: 0
11:26:51:437 1640 Executed registry scripts: 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

completed

11:26:51:437 1640 Infected files: 427

11:26:51:437 1640 Infected processes: 0

11:26:51:437 1640 Infected threads: 0

11:26:51:437 1640 Cured files: 427

11:26:51:437 1640 Will be cured on reboot: 0

11:26:51:437 1640 Executed registry scripts: 1

 

Излекувани 427 файла...Добреее..Продължаваме..! :)

 

Деинсталирайте ComboFix така:

[*]Натиснете Start ==> Run ==> въведете командата Combofix /Uninstall ==> OK

[*]Публикувано изображение

[*]Моля, следвайте инструкциите, за да деинсталирате ComboFix. Ще получите съобщение, в което се казва ComboFix е деинсталиран успешно.

 

 Проверка с Kaspersky Virus Removal Tool

 

След като изтеглите инструмента, изключете достъпа до интернет.

След като стартирате инструмента, отидете до Settings (Иконата, която прилича на звездичка) сложете отметка пред My Computer.

Публикувано изображение

От опциите за почистване изберете Disinfect => но не избирайте delete if disinfection fails.

Публикувано изображение

Върнете се до Automatic Scan и натиснете Start Scanning.

Публикувано изображение

Ако по време на сканирането ви попита за дадено действие изберете skip.

След като приключи проверката изберете Report (Иконата която прилича на листче) => Detected Threats изберете SAVE и запазете документа на десктопа.

Публикувано изображение

Kопирайте съдържанието му в следващия си пост.

Затворете инструмента - това ще до деинсталира автоматично.

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

 Не става така..ТОВА Е СПЕЦИАЛИЗИРАН ИНСТУМЕНТ и се деинсталира по специален начин...!

 

Публикувано изображение Изтеглете Delfix.exe и го стартирайте. Сложете отметка пред Remove disinfection tools => натиснете бутона Run Инструмента ще се самоизтрие след като приключи своята задача!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

 

Status: Detected   (events: 1)
12/12/2013 12:21:47 Detected Trojan program Trojan.Win32.Swisyn.ckht C:Program FilesK-Lite Codec PackToolsStatsReader.exe High

 

 

A..това ли е отчета..струва ми се че нещо не е наред...!Нещо сте пропуснали по инструкцията..!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

хм.. ами сложих отметка както си пише на my computer избрах само desinfect без remove върнах се на automatic scan натиснах скан и чаках след час ми намери само този вирус и отидох на report от там detected treaths и имаше едно нещо само там със плюс надолу.. но не съм натискал плюса докоснах го просто и дадох сейв то ме попита за име и написа някаква глупост вътре в доклада който получих имаше това.. не виждам друг файл аз уж и друг път съм го правил това упражнение нз защо така стана да пробвам ли пак да сканирам ? или ако се пази какво е сканирало последно да отворя и да видя..

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не..просто се учудвам че след  Sality нещата изглеждат толкова добре..!Ще продължим по друг начин..!
 
Публикувано изображение Изтеглете Security Check (автор: screen317) от тук

 • [*]Кликнете два пъти върху
SecurityCheck.exe и следвайте инструкциите. [*]Когато програмата завърши работата си, ще се отвори един текстов документ: checkup.txt. [*]Копирайте съдържанието на checkup.txt с Копирай (Copy) и с Постави (Paste) го поставете в следващия си коментар.

 

Публикувано изображение Изтеглете ComboFix Публикувано изображение от тук и го запазете на десктопа си
Изключете вашата антивирусна и антишпионска програма, обикновено това става чрез натискане на десния бутон на мишката върху иконата на програма в системния трей.
Бележка: Ако не можете я спрете или не сте сигурни коя програма да изключите, моля прегледайте информацията от този линк: How to disable your security applications by amateur
Стартирайте Combo-Fix.com Публикувано изображение и следвайте инструкциите.
Бележка: ComboFix ще се стартира без инсталирана Recovery Console.
Като част от неговата работа, ComboFix ще провери дали Microsoft Windows Recovery Console е инсталирана. Предвид бързо развиващия се зловреден софтуер е силно препоръчително да бъде инсталирана преди премахването на зловредния софтуер. Това ще Ви позволи да влезете в специален recovery/repai режим, който ще ни позволи по-лесно да решите проблем, който би могъл да възникне при премахване на зловредния софтуер.

 • [*]Следвайте инструкциите, за да позволите на
ComboFix да изтегли и инсталира Microsoft Windows Recovery Console.В един момент ще бъдете попитани дали сте съгласни с лицензното споразумение. Необходимо е да потвърдите, че сте съгласни, за да инсталирате Microsoft Windows Recovery Console.

** Забележете: Ако Microsoft Windows Recovery Console е вече инсталирана, ComboFix ще продължи към процеса по премахване на зловредния софтуер.
Публикувано изображение
След като Microsoft Windows Recovery Console е инсталирана, използвайки ComboFix, Вие ще видите следното съобщение:
Публикувано изображение
Изберете Yes, за да продължи сканирането за зловреден софтуер.
Когато процесът приключи успешно, инструментът ще създаде лог файл. Моля, включете съдържанието на C:ComboFix.txt в следващия Ви коментар в тази тема.
Публикувано изображение Моля, не прикачвайте лог файла/овете от програмата, а го/ги копирайте и поставете в следващия Ви коментар в тази тема.

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Копирайте текста в карето на notepad и го запазвате с име CFScript.txt на десктопа си:
 

KILLALL::ClearJavaCache::File::c:program filesESETESET NOD32 Antivirusekrn.exeFolder::c:program filesESETDriver::ekrn

След съхранението преместете  CFScript.txt на иконата на ComboFix.exe
 

Публикувано изображение

Генерирания рапорт копирайте  и го поставете в следващия си коментар...!
 
 
 
Публикувано изображение

 • [*]Отворете
следния сайт и изтеглете RKill.exe и ги запазете на вашия десктоп. [*]Стартирате програмата с двоен клик върху файла и изчакайте търпеливо. [*]След приключване на проверката ще се генерира лог файл с извършените процедури. [*]Прикачете лог файла в следващия си пост.

 

 

Публикувано изображение Моля, изтеглете Farbar Service Scanner и я стартирайте.

 • [*]Сложете
всички отметки и натиснете бутона "Scan". [*]Ще се създаде лог файл с името (FSS.txt) в папката откъдето стартирате инструмента. [*]Прикачете лог файла в следващия си пост.

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Чудесно...Няма следа от вируса..! Ще започнем да оправяме операционната система..!
 
Публикувано изображениеМоля, изтеглете и стартирайте програмата AdwCleaner(by Xplode):

 • [*]Затворете всички стартирани програми и браузъри [*]Кликнете два пъти върху
adwcleaner.exe за да стартирате инструмента. [*]Натиснете OK, за да потвърдите, че всички стартирани програми ще бъдат затворени. [*]Маркирайте Clean [*]Вашият компютър ще се рестартира автоматично. Текстовия файл ще се отвори след рестарта. [*]Моля, да публикувате съдържанието на този лог в отговора си [*]Можете да намерите лога,който автоматично се запомня тук C:AdwCleaner[s0].txt

Публикувано изображение

Публикувано изображение Моля, изтеглете Junkware Removal Tool (by Thisisu ) и запазете на вашия десктоп.

 • [*]Спрете временно работата на защитните програми. [*]Стартирайте инструмента
JRT.exe [*]Ще се отвори ДОС прозорец. Натиснете което и да е копче от клавиатурата. [*]Затворете излишните приложения и всички браузъри и изчакайте проверката да завърши. [*]Ще се появи лог файл (който можете да намерите и ръчно на десктопа с името JRT.txt). [*]Моля копирайте съдържанието на лог файла в следващия си пост.

Публикувано изображение


Публикувано изображение Изтеглете Malwarebytes' Anti-Malware или от тук (не забравяйте да обновите програмата с нови дефиниции)
* Кликнете два пъти върху mbam-setup.exe, за да инсталирате програмата.
* Уверете се, че са поставени отметки на Update Malwarebytes' Anti-Malware и Launch Malwarebytes' Anti-Malware. След това кликнете на Finish.
* Ако има намерени обновявания, тя ще ги изтегли и инсталира.
* Стартирайте програмата и изберете "Perform Full Scan", след това кликнете на Scan.
* Сканирането ще отнеме малко време, затова моля да бъдете търпеливи.
* Когато сканирането завърши, кликнете на OK, след това Show Results, за да видите резултата
* Уверете се, че на всички редове има отметки, и кликнете на Remove Selected.
* Когато всичко бъде премахнато, в Notepad ще бъде отворен лог.
Копирайте този лог и го публикувайте в следващия си коментар по темата.
Забележка: Ако MalwareBytes' Anti-Malware се затрудни в премахването на откритите вируси/заплахи, той ще поиска да рестартира компютъра Ви и по време на рестартирането да премахне проблемните вируси/заплахи. Ако бъдете попитани, потвърдете че желаете вашия компютър да бъде рестартиран

 
 
Публикувано изображение Изтеглете програмата: ESET Online Scanner

 • [*]Стартирайте esetsmartinstaller_enu.exe Публикувано изображение [*]Сложете отметка на
YES, I accept the Terms of Use и изберете Start:

 • [*]Публикувано изображение

 • [*]Скенерът ще започне да изтегля компонентите, които са му необходими:

 • [*]Публикувано изображение

Уверете се, че е премахната отметката от:

 • [*]
Remove found threats

Уверете се че са маркирани следните позиции:

 • [*]
Scan Archives

Кликнете върху Advanced Settings и маркирайте следните опции:

 • [*]
Scan for potentially unwanted applications [*]Scan for potentially unsafe applications [*]Enable Anti-Stealth Technology

Накрая изберете Start
Скенерът ще започне да изтегля последните дефиниции и ще започне сканиране на вашия компютър.
Моля, бъдете търпеливи, тъй като това може да отнеме известно време.

 • [*]След, като сканирането завърши кликнете на
List of found threats. [*]Щракнете върху Export, и запишете файла на вашия работен плот с  име  ESETScan. Копирайте съдържанието на този доклад, в следващия си отговор. [*]Изберете бутона Back. [*]Изберете бутона Finish.

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
# AdwCleaner v3.015 - Report created 12/12/2013 at 16:07:16
# Updated 10/12/2013 by Xplode
# Operating System : Microsoft Windows XP Service Pack 3 (32 bits)
# Username : Chitalishte - CHITALIS-F62A26
# Running from : C:Documents and SettingsChitalishteMy DocumentsDownloadsadwcleaner.exe
# Option : Clean
 
***** [ Services ] *****
 
Service Deleted : BCUService
 
***** [ Files / Folders ] *****
 
Folder Deleted : C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataTarma Installer
Folder Deleted : C:Program FilesConduit
Folder Deleted : C:Program FilesDAEMON Tools Toolbar
Folder Deleted : C:Program FilesDeviceVM
Folder Deleted : C:Program FilesuTorrentControl2
Folder Deleted : C:Documents and SettingsChitalishteLocal SettingsApplication DataConduit
Folder Deleted : C:Documents and SettingsChitalishteLocal SettingsApplication DatauTorrentControl2
Folder Deleted : C:Documents and SettingsChitalishteApplication Datathinstall
File Deleted : C:Documents and SettingsChitalishteApplication DataMozillaFirefoxProfilesoa3ll8t1.defaultuser.js
 
***** [ Shortcuts ] *****
 
 
***** [ Registry ] *****
 
Key Deleted : HKCUToolbar
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesAddressBarSearch.SearchHook
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesAddressBarSearch.SearchHook.1
Value Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun [bCU]
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesToolbar.CT3072253
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{3C471948-F874-49F5-B338-4F214A2EE0B1}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{687578B9-7132-4A7A-80E4-30EE31099E03}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{A6C2170C-FC80-41A2-95E2-A114705A2DDE}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesCLSID{D4AAF2A6-F6D1-49A5-BA1A-B20735DF1955}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREClassesTypeLib{77AA6435-2488-4A94-9FE5-49519DD2ED9B}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerBrowser Helper Objects{687578B9-7132-4A7A-80E4-30EE31099E03}
Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtStats{32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17}
Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtStats{687578B9-7132-4A7A-80E4-30EE31099E03}
Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtStats{D4AAF2A6-F6D1-49A5-BA1A-B20735DF1955}
Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtSettings{32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17}
Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExtSettings{687578B9-7132-4A7A-80E4-30EE31099E03}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExtPreApproved{D4AAF2A6-F6D1-49A5-BA1A-B20735DF1955}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerLow RightsElevationPolicy{DBFD90B9-9E6F-438E-824D-53F013159535}
Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerLow RightsElevationPolicy{C201669F-8A3B-4EE9-AF6A-63C5F84EE761}
Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes{AD22EBAF-0D18-4FC7-90CC-5EA0ABBE9EB8}
Key Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes{AFDBDDAA-5D3F-42EE-B79C-185A7020515B}
Value Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerToolbar [{687578B9-7132-4A7A-80E4-30EE31099E03}]
Value Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbarWebBrowser [{32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17}]
Value Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbarWebBrowser [{687578B9-7132-4A7A-80E4-30EE31099E03}]
Value Deleted : HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerURLSearchHooks [{687578B9-7132-4A7A-80E4-30EE31099E03}]
Value Deleted : HKLMSYSTEMCurrentControlSetServicesSharedAccessParametersFirewallPolicyStandardProfileAuthorizedApplicationsList [C:Program FilesDeviceVMBrowser Configuration UtilityBCU.exe]
Key Deleted : HKCUSoftwareConduit
Key Deleted : HKCUSoftwareDeviceVM
Key Deleted : HKCUSoftwaredt softdaemon tools toolbar
Key Deleted : HKCUSoftwarepowerpack
Key Deleted : HKCUSoftwareuTorrentControl2
Key Deleted : HKLMSoftwareConduit
Key Deleted : HKLMSoftwareDeviceVM
Key Deleted : HKLMSoftwareuTorrentControl2
Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstalluTorrentControl2 Toolbar
Key Deleted : HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionApp ManagementARPCacheuTorrentControl2 Toolbar
Key Deleted : HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInstallerUserDataS-1-5-18Components0FF2AEFF45EEA0A48A4B33C1973B6094
Key Deleted : HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionInstallerUserDataS-1-5-18Components305B09CE8C53A214DB58887F62F25536
 
***** [ Browsers ] *****
 
- Internet Explorer v8.0.6001.18702
 
 
- Mozilla Firefox v16.0.1 (bg)
 
[ File : C:Documents and SettingsChitalishteApplication DataMozillaFirefoxProfilesoa3ll8t1.defaultprefs.js ]
 
 
- Google Chrome v
 
[ File : C:Documents and SettingsChitalishteLocal SettingsApplication DataGoogleChromeUser DataDefaultpreferences ]
 
 
*************************
 
AdwCleaner[R0].txt - [5827 octets] - [12/12/2013 16:06:37]
AdwCleaner[s0].txt - [5092 octets] - [12/12/2013 16:07:16]
 
########## EOF - C:AdwCleanerAdwCleaner[s0].txt - [5152 octets] ##########

________________________________________________________

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Junkware Removal Tool (JRT) by Thisisu
Version: 6.0.8 (11.05.2013:1)
OS: Microsoft Windows XP x86
Ran by Chitalishte on ·ҐІўє°ІєЄ 12/12/2013 at 16:11:52.06
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 
 
 
~~~ Services
 
 
 
~~~ Registry Values
 
Successfully repaired: [Registry Value] HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}DisplayName
Successfully repaired: [Registry Value] HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchScopes{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}URL
 
 
 
~~~ Registry Keys
 
 
 
~~~ Files
 
 
 
~~~ Folders
 
Successfully deleted: [Folder] "C:Documents and SettingsChitalishteLocal SettingsApplication Datacre"
 
 
 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scan was completed on ·ҐІўє°ІєЄ 12/12/2013 at 16:14:28.70
End of JRT log
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от CaptainJord
   Здравейте, откакто изтеглих един файл и го стартирах антивирусната ми засече някакъв вирус относно видеокартата ми (няма как файлове от видеокартата ми да са вирус) .. не знам и аз точно какво е та за по ясно ето снимка .. Колкото и да се опитвам да го махна то пак излиза ..
    
    

   Addition.txt
  • от D101149
   Здравейте! Имам вируси в компютъра. Имах Malwebytes anti-virus, изтече му лиценза пробният и го махнах и сега съм с есет за 30 дена. По-добър от Malwerbytes обаче постоянно ми вади някакъв вирус като вляза в chrome за CoinMiner
   прикачам файловете, които са ви нужни. благодаря!

   FRST.txt
   Addition.txt
  • от ℒℴ♥e
   Значи проблема е, че ми се товари процесора без видима причина, и към бонус това ми спами, някакви рандом реклами в браузера през (период от-време) без, да го стартирам, дори! (той сам се стартира)
   Вече съм с win10 pro и не знам какви са пръвите стъпки, които да направя (ако нещо се е променило (от преди време) да ми кажете), какво се правеше от самото начало?
   Като се има в предвид, че евентуално вирусите ми блокират "Malwarebytes Anti-Malware" (не се стартира след инстал) и може би, да са двойно повече от посл. път (към 500, да кажем сега).
   Не мога и да изтегля Farbar Recovery Scan Tool да кача! Не мога да го download изобщо. Браузера, които и да е, изключва при стартиране на линка!!
   Не завиждам, всъщност на този, който би се занимал с мен. И предварително, се извинявам на всеки, който съм обидил по-някакъв начин!
   И също така, съм много признателен на всички Вас, които ми оправихте последния мега-тера-гига-удар, който понесе компютъра ми, преди време и до-сега работи безотказно !!!
  • от ivan_pop
   Здравейте!
   Компютъра е с Win 8.1/32bit.През 2-3 минути в горния десен ъгъл ми излиза това съобщение.
   post a picture
   Това е от днес около обяд.Не съм забелязал да има проблем с работата на компютъра.Пуснах ъпдейти и съобщението пак си излиза.
   А в долния десен ъгъл,заедно с горното съобщение,излиза това.
   image hosting over 5mb
   Моля за помощ!
  • от Erkant Etem
   Здравейте , 
   Беше ми нужно инсталирането на Microsoft Office Pack-ет , по - стара версия и поради това използвах keygen (portable) версия потърсена чрез google търсачката и от тогава имам проблем с изкачащ прозорец от време на време ... С Windows 10 64 bit съм и използвам Chrome  и от време на време само тръгва да зарежда един и същ сайт при което аз го махам , но ми се струва , че е нещо сериозно ... Също ми се случи и без отворен Chrome , само да си зарежда Chrome и да стартира съответния сайт , мисля , че е някъкъв руски , защото изписва .ru и нещо си - "checker id" после пренасочва към някъкъв друг сайт - "3305382455.linkshort.pro"  .  
   Едит: Сайта , който изписва checking visitor , a не checker id e - di1stero.com  и отново само си пусна chorme и започна да зарежда споменатата страница... винаги е едно и също..  От .ru на checker id - di1stero.com   и след това 3305382455.linkshort.pro"  ...
   Благодаря предварително.
    
    
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 16.05.2018 01
   Ran by Erkant (administrator) on DESKTOP-LLNRL7P (21-05-2018 16:15:21)
   Running from C:\Users\Erkant\Downloads
   Loaded Profiles: Erkant (Available Profiles: Erkant)
   Platform: Windows 10 Pro Version 1709 16299.431 (X64) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
   (Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.14.17639.18041-0\MsMpEng.exe
   () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_12.1813.286.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeHost.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
   (Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.14.17639.18041-0\NisSrv.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
   (Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\SecHealthUI.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [SecurityHealth] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [630168 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
   HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [18381792 2017-06-29] (Realtek Semiconductor)
   HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [646680 2017-12-19] (Oracle Corporation)
   HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Restriction <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-449665086-573856661-688635114-1001\...\Run: [Steam] => C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe [3200800 2018-05-19] (Valve Corporation)
   GroupPolicy: Restriction - Windows Defender <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Hosts: 127.0.0.1 keystone.mwbsys.com
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1 0.0.0.0
   Tcpip\..\Interfaces\{6f7c230f-23f8-4da3-a985-6efa2206f6cc}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1 0.0.0.0
   Internet Explorer:
   ==================
   BHO: Lync Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2013-07-10] (Microsoft Corporation)
   BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   BHO: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2013-07-13] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Lync Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2013-07-13] (Microsoft Corporation)
   Handler: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   FireFox:
   ========
   FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office15\NPSPWRAP.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/Lync,version=15.0 -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll [No File]
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office15\NPSPWRAP.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [No File]
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [No File]
   Chrome: 
   =======
   CHR Profile: C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-05-21]
   CHR Extension: (Slides) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-04-25]
   CHR Extension: (Docs) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-04-25]
   CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-04-25]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-04-25]
   CHR Extension: (Sheets) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-04-25]
   CHR Extension: (Google Docs Offline) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-04-25]
   CHR Extension: (Chrome Web Store Payments) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-25]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-04-25]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-04-25]
   CHR Extension: (Extension optimizator) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Optimizator\1.3_0 [2018-05-20]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [6541008 2018-05-03] (Malwarebytes)
   S3 Sense; C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe [4329952 2017-12-14] (Microsoft Corporation)
   R3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.14.17639.18041-0\NisSrv.exe [4632736 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   R2 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.14.17639.18041-0\MsMpEng.exe [104680 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   S2 gupdate; "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc [X]
   S3 gupdatem; "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /medsvc [X]
   R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe" -s NVDisplay.ContainerLocalSystem -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NVDisplay.ContainerLocalSystem.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem" -r -p 30000
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R1 ESProtectionDriver; C:\WINDOWS\system32\drivers\mbae64.sys [152184 2018-04-26] (Malwarebytes)
   R2 MBAMChameleon; C:\WINDOWS\System32\Drivers\MbamChameleon.sys [190696 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R3 MBAMFarflt; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\farflt.sys [112864 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R3 MBAMProtection; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mbam.sys [44768 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R3 MBAMSwissArmy; C:\WINDOWS\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [253664 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R3 MBAMWebProtection; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mwac.sys [103648 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R1 MpKslf3e4cdd1; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{F82E94D3-DD78-498F-9C67-3E8291EE6843}\MpKslf3e4cdd1.sys [58120 2018-05-21] (Microsoft Corporation)
   R3 nvlddmkm; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_ref_pubwu.inf_amd64_2e7fa54192fe16d0\nvlddmkm.sys [16936048 2017-11-09] (NVIDIA Corporation)
   R3 rt640x64; C:\WINDOWS\System32\drivers\rt640x64.sys [604160 2017-09-29] (Realtek )
   S3 smbdirect; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\smbdirect.sys [151552 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
   S0 WdBoot; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdBoot.sys [46072 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   R0 WdFilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdFilter.sys [313888 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   R3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [61472 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-05-21 16:15 - 2018-05-21 16:16 - 000010704 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\FRST.txt
   2018-05-21 16:15 - 2018-05-21 16:15 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-05-21 16:13 - 2018-05-21 16:13 - 002413056 _____ (Farbar) C:\Users\Erkant\Downloads\FRST64.exe
   2018-05-21 15:19 - 2018-05-21 15:19 - 000044768 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbam.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:22 - 000103648 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mwac.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000253664 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000190696 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MbamChameleon.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000112864 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\farflt.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000001912 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
   2018-05-21 15:18 - 2018-04-26 05:36 - 000152184 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbae64.sys
   2018-05-21 13:33 - 2018-05-21 13:33 - 000000880 _____ C:\Users\Erkant\Documents\hosts.txt
   2018-05-21 13:33 - 2018-05-21 13:33 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Obsidium
   2018-05-21 01:42 - 2018-05-21 01:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\qBittorrent
   2018-05-21 01:42 - 2018-05-21 01:42 - 000000000 ____D C:\Program Files\qBittorrent
   2018-05-21 01:16 - 2018-05-21 01:16 - 000000258 __RSH C:\Users\Erkant\ntuser.pol
   2018-05-21 00:08 - 2018-05-21 00:08 - 000001181 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Android Studio.lnk
   2018-05-20 23:59 - 2018-05-20 23:59 - 000000998 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Xampp.lnk
   2018-05-20 23:57 - 2018-05-20 23:57 - 000001779 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\MySQL.lnk
   2018-05-20 21:43 - 2018-05-20 21:43 - 000002468 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
   2018-05-20 21:41 - 2018-05-20 21:41 - 000004608 _____ C:\WINDOWS\SECOH-QAD.exe
   2018-05-20 21:41 - 2018-05-20 21:41 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\FileModule
   2018-05-20 21:40 - 2018-05-20 21:40 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\winhttp 5.1
   2018-05-20 21:38 - 2018-05-21 15:16 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\qBittorrent
   2018-05-20 21:38 - 2018-05-20 21:38 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\qBittorrent
   2018-05-20 21:21 - 2018-05-20 22:32 - 000005246 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Microsoft Office 15 Sync Maintenance for DESKTOP-LLNRL7P-Erkant DESKTOP-LLNRL7P
   2018-05-20 20:20 - 2018-05-20 20:20 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\JetBrains
   2018-05-20 19:23 - 2018-05-21 00:08 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Postman
   2018-05-20 19:23 - 2018-05-20 19:23 - 000002210 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Postman.lnk
   2018-05-20 19:23 - 2018-05-20 19:23 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Postman
   2018-05-20 19:22 - 2018-05-20 19:23 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\SquirrelTemp
   2018-05-20 19:22 - 2018-05-20 19:23 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Postman
   2018-05-20 19:21 - 2018-05-20 19:22 - 067730552 _____ (Postman) C:\Users\Erkant\Downloads\Postman-win64-6.1.2-Setup.exe
   2018-05-20 19:07 - 2018-05-20 19:07 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MySQL
   2018-05-20 18:51 - 2018-05-20 18:51 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\MySQL
   2018-05-20 18:21 - 2018-05-20 18:21 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\appmgmt
   2018-05-20 18:07 - 2018-05-20 18:07 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XAMPP
   2018-05-20 18:04 - 2018-05-20 18:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013
   2018-05-20 18:04 - 2018-05-20 18:04 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\DESIGNER
   2018-05-20 18:03 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\PCHEALTH
   2018-05-20 18:03 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft SQL Server
   2018-05-20 18:03 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server
   2018-05-20 18:01 - 2018-05-20 18:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SHELLNEW
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:00 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Microsoft Help
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:00 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Analysis Services
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:00 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:00 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Analysis Services
   2018-05-20 17:59 - 2018-05-20 17:59 - 000000000 __RHD C:\MSOCache
   2018-05-20 17:58 - 2018-05-20 23:52 - 000000000 ____D C:\xampp
   2018-05-20 17:54 - 2018-05-20 18:25 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\MySQL
   2018-05-20 17:53 - 2018-05-20 18:24 - 000000000 ____D C:\Program Files\MySQL
   2018-05-20 17:48 - 2018-05-20 17:49 - 129956760 _____ (Bitnami) C:\Users\Erkant\Downloads\xampp-win32-7.2.5-0-VC15-installer.exe
   2018-05-20 17:47 - 2018-05-20 17:47 - 029601792 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\mysql-workbench-community-6.3.10-winx64.msi
   2018-05-20 17:07 - 2018-05-20 17:07 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\Desktop\TimeAttendance
   2018-05-19 13:43 - 2018-05-19 13:43 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
   2018-05-16 03:18 - 2018-05-16 03:18 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Stickman Destruction 2.url
   2018-05-16 03:18 - 2018-05-16 03:18 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\LocalLow\OtakuMaker
   2018-05-16 00:46 - 2018-05-16 00:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\AGEIA
   2018-05-16 00:46 - 2018-05-16 00:46 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\AGEIA Technologies
   2018-05-15 19:48 - 2018-05-15 19:48 - 000000221 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Watchmen The End Is Nigh.url
   2018-05-14 10:15 - 2018-05-14 16:19 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Minidump
   2018-05-13 18:06 - 2018-05-13 18:06 - 000000000 ____H C:\WINDOWS\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_11_00.Wdf
   2018-05-10 21:57 - 2018-05-10 21:57 - 002276378 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\app-debug.apk
   2018-05-10 16:17 - 2018-05-10 16:17 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Notepad++
   2018-05-10 13:02 - 2018-05-10 13:02 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\ApkProjects
   2018-05-10 11:55 - 2018-05-10 11:55 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\NVIDIA
   2018-05-09 20:06 - 2018-05-09 20:06 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Icycle On Thin Ice
   2018-05-09 20:05 - 2018-05-09 20:05 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Icycle On Thin Ice.url
   2018-05-09 19:05 - 2018-05-09 19:05 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Stories
   2018-05-09 18:50 - 2018-05-09 18:50 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Stories The Path of Destinies.url
   2018-05-08 23:08 - 2018-05-02 00:25 - 000835064 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
   2018-05-08 23:08 - 2018-05-02 00:25 - 000179704 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:57 - 000599448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\securekernel.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:56 - 001092016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.efi
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:56 - 000924648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:54 - 000748448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\generaltel.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:54 - 000608160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\devinv.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:53 - 000461216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dcntel.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:53 - 000300448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\acmigration.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:52 - 001568160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appraiser.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:52 - 001415296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.efi
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:52 - 000137112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CompatTelRunner.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:51 - 001056152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvax64.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:50 - 001206688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvix64.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:50 - 000664992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aeinv.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:50 - 000423328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\invagent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:50 - 000069536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32appinventorycsp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:49 - 000035232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceCensus.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:48 - 002002336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aitstatic.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:48 - 000793960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\oleaut32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:48 - 000272288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aepic.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:48 - 000077216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvloader.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:47 - 008600472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:47 - 001209760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:45 - 002395040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ntfs.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:45 - 000711936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ci.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:43 - 000702568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:43 - 000373664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\clfs.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:41 - 000540064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcasvc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:38 - 002574240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:37 - 000749984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms2.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:37 - 000408992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms1.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 007675792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.storage.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 002710736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 000437664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\USBXHCI.SYS
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 000397728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVScripting.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 000247200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserbroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 002472864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UpdateAgent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 001628064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVIntegration.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 000831392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVOrchestration.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 000645536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVPublishing.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 000358496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wintrust.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:34 - 021356824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:34 - 000070864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wldp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:32 - 001054280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msvproc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:32 - 000744864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVReporting.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:32 - 000670104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVCatalog.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:32 - 000231328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVShNotify.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:31 - 001420704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntSubsystemController.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:30 - 001778584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntVirtualization.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:30 - 000819096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVClient.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:30 - 000813984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntStreamingManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:30 - 000495000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TransportDSA.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:44 - 000595448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\kernel32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:43 - 000594056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\oleaut32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:39 - 000212896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aepic.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:36 - 025254400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:31 - 006092672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\windows.storage.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:31 - 002193688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iertutil.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:29 - 000285144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wintrust.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:28 - 000061024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wldp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:26 - 001057824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msvproc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:25 - 020290248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shell32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:19 - 003663360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kfull.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:19 - 001300992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usocore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:19 - 000496640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\updatehandlers.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:18 - 000584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UIRibbonRes.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:18 - 000400896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotification.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:18 - 000206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\IndexedDbLegacy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:18 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AcSpecfc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:17 - 007545344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 023674880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000331264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserexport.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aadauthhelper.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000201728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EdgeManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000172544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\itss.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000143872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssprxy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000104960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakradiag.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LaunchWinApp.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wups2.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credssp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:15 - 000118272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TSpkg.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:15 - 000055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\imgutil.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:14 - 000675328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webplatstorageserver.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:14 - 000623616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aadcloudap.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:14 - 000093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtmled.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:13 - 000276480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dxtrans.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:13 - 000253440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\domgmt.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:12 - 000816128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieproxy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:12 - 000672768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9diag.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:12 - 000657408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hhctrl.ocx
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:12 - 000403968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpAXHolder.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:11 - 000595456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 008432640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 008068608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 004723712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 003405824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tquery.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 003334144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 002784256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 002086400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kbase.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 001856000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 001548288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 001344000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dosvc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:08 - 001597952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieapfltr.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:08 - 000808960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:07 - 001822720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:06 - 003630080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstsc.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:05 - 001717248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comsvcs.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:05 - 000483840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\catsrvut.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:05 - 000389120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ninput.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:04 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msisip.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:03 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcalua.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:02 - 000584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UIRibbonRes.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:00 - 002902528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\win32kfull.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:00 - 000473088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AcSpecfc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:00 - 000162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\IndexedDbLegacy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:59 - 018924544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgehtml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:58 - 006467072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:58 - 000155648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\EdgeManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 019354624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000155136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aadauthhelper.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000150528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\itss.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TSpkg.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakradiag.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000019456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credssp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:56 - 002677248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tquery.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:56 - 000268288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dxtrans.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:56 - 000078336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtmled.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:55 - 000459776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webplatstorageserver.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:54 - 000365568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieproxy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:53 - 007813120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstscax.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:53 - 006060544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakra.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:53 - 000531968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9diag.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:52 - 003662848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:52 - 000664064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:52 - 000463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vbscript.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:51 - 002869760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wininet.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:51 - 001560064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\urlmon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:50 - 001587712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msxml3.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:50 - 001474560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieapfltr.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:49 - 003430400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstsc.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:48 - 001353728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comsvcs.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:48 - 000328704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ninput.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:47 - 000026624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msisip.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 01:07 - 001463344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msctf.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 01:04 - 000779952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontdrvhost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 01:03 - 000128408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\tm.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:57 - 000279968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\msiscsi.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:51 - 002513920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\KernelBase.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:50 - 001925760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:49 - 001954056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:49 - 000563632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppResolver.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:49 - 000382368 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\system32\atmfd.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:48 - 005859248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StartTileData.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:48 - 001638424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gdi32full.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:47 - 000398744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\fltMgr.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:38 - 003180720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\combase.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:38 - 000979360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LicenseManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:36 - 002376088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Uev.AppAgent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:34 - 000230304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:33 - 001269616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WinTypes.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:33 - 000362904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\pci.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:32 - 003904296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\explorer.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:32 - 001416392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3D12.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:30 - 002268024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsrcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:29 - 001873944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\crypt32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:29 - 001779936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfplat.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:29 - 000198440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CloudStorageWizard.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:28 - 000688064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentClient.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:26 - 007384576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:26 - 002711176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmp4srcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:26 - 001506200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmpeg2srcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:25 - 001430768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpcMon.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:25 - 000661920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comctl32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:23 - 001101208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\http.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001929712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\KernelBase.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001615712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ntdll.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001490856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001433360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gdi32full.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001323336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msctf.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 000649304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontdrvhost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 000311192 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\atmfd.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:38 - 003485392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:38 - 001123464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3D12.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:38 - 000444280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppResolver.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:37 - 000747416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LicenseManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:36 - 002386832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\combase.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:36 - 001575896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\crypt32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:36 - 000832648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WinTypes.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:36 - 000543920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppXDeploymentClient.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:35 - 002462704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmp4srcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 006482664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 001524776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfplat.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 001456104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsrcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 001017048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmpeg2srcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 000077552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CloudNotifications.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:33 - 001623960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Microsoft.Uev.AppAgent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:16 - 003995136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UIRibbon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:15 - 003490816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UIRibbon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:15 - 000674304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockController.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000375296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AssignedAccessManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000250368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxAllUserStore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000202240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppxAllUserStore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000175616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\t2embed.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000133632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\t2embed.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000121856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontsub.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000101888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CredProv2faHelper.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontsub.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceUpdateAgent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:13 - 002890240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:12 - 017160704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:12 - 013704704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:12 - 000169472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhosdeployment.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:12 - 000164864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dmcertinst.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:11 - 000531456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\daxexec.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:11 - 000301056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MicrosoftAccountWAMExtension.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 001576960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enterprisecsps.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 001498112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WebRuntimeManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000371712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\daxexec.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000363008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsEnvironment.Desktop.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\netbt.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000271872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DAFWSD.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000220672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MicrosoftAccountWAMExtension.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000218112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credprovhost.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:09 - 000503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Microsoft.Uev.Office2013CustomActions.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:09 - 000503296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_User.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:09 - 000408064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\profsvc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:09 - 000153600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BrowserSettingSync.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 006576128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 003181568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cdp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000859648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appwiz.cpl
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000735232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Uev.Office2013CustomActions.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000703488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ngccredprov.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000627712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000583680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.CloudStore.Schema.Shell.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000535552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdpcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000448000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockHostingFramework.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000358400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Wldap32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000262656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credprovhost.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000246272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twext.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000169472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingMonitor.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 012689920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wmp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 008031744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Data.Pdf.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 005195776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cdp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 003367936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SyncCenter.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 001495552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 001425408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettings.Handlers.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000837632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000792064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssvp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000702464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.Management.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000658432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\netlogon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000598528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000386560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\zipfldr.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000319488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Wldap32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000308736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000225280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchFilterHost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000158208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twext.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000124928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BrowserSettingSync.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\IdCtrls.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000096256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\IdCtrls.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 013660672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 011924480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieframe.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000899072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SmartcardCredentialProvider.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000820224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\netlogon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000721920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LogonController.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000421376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InputSwitch.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000377856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 004113408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_nt.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000863744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000626176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SmartcardCredentialProvider.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000526336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\authui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000456704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LockAppBroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000324608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 012833280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 002523136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gameux.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 002490880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\themecpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 002464768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dwmcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 002209280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 001342464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Wpc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 001236480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TokenBroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 001230848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\usercpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 001057792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000997376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ShareHost.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000982016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000976896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\HelpPane.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000965632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontext.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000884736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Search.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000648704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UserLanguagesCpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000621056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hgcpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000576512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\hgcpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000559104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UserLanguagesCpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000556544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockAppBroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000524800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.immersiveshell.serviceprovider.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 004772352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ExplorerFrame.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 004385280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 004248064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MFMediaEngine.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 003287040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SyncCenter.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 003177472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentServer.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002976256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.pcshell.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002857984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dwmcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002814976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\themeui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002741248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssrch.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002628608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\diagtrack.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002462208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\themecpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002413568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gameux.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 001353728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usercpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 001224704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ShareHost.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000920064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TokenBroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000840192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BFE.DLL
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000826880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchIndexer.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000825856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.appcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000695296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Search.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000508928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSync.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\stobject.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000402432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSync.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000383488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\stobject.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000329728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InputSwitch.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000197632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingMonitor.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:02 - 004814336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MFMediaEngine.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:02 - 001669120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Wpc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:02 - 000842240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comdlg32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:02 - 000462336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhext.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:01 - 001509888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Immersive.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:01 - 000531968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wlidprov.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:01 - 000518144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dmenrollengine.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:01 - 000366592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Geolocation.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 002223616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidsvc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 001739264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Immersive.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 000726016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srv2.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 000682496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidprov.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 000496640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Geolocation.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 22:58 - 000125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxSysprep.dll
   2018-05-08 21:13 - 2017-11-26 16:26 - 000048112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 09:15 - 000194048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\itircl.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 09:03 - 000067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcadm.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 09:03 - 000012800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcaevts.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 08:57 - 000162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\itircl.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 08:53 - 000540672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\hhctrl.ocx
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 08:48 - 000408576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\catsrvut.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-16 00:25 - 000327008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shlwapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-16 00:25 - 000092032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CloudNotifications.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-16 00:24 - 000063656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appidapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:34 - 000572312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comctl32.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:34 - 000279472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shlwapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:34 - 000166408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CloudStorageWizard.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:34 - 000052248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\appidapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:14 - 000436224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wincorlib.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:14 - 000078336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CredProv2faHelper.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:13 - 000084992 _____ C:\WINDOWS\system32\DataStoreCacheDumpTool.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:12 - 000126976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssitlb.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:12 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Uev.Office2010CustomActions.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BitLockerCsp.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000143872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\srpapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000125440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\srpapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000113664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BitLockerCsp.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000109568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\eShims.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000571904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ngccredprov.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000225280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credprovs.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000192000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credprovs.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000120320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appidsvc.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSyncPolicy.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:09 - 000145408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mssph.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:09 - 000090624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSyncPolicy.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:09 - 000037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TokenBrokerUI.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:08 - 000490496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettings.UserAccountsHandlers.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:08 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Shell.Search.UriHandler.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000477184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\schannel.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000406016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\schannel.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000312832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AboveLockAppHost.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000252928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AboveLockAppHost.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000179712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssph.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TokenBrokerUI.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:06 - 000392192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RDXTaskFactory.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:06 - 000139264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mdmmigrator.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:05 - 000516608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Internal.Management.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:03 - 000697344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.appcore.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:02 - 000440832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dmenrollengine.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:01 - 000194560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mdmregistration.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:01 - 000048128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ByteCodeGenerator.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000669184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MCRecvSrc.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000356352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceEnroller.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000252416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\coredpus.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mdmregistration.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enrollmentapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ByteCodeGenerator.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 22:59 - 001332736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wsecedit.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 22:59 - 000971264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MCRecvSrc.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 22:58 - 001472000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wsecedit.dll
   2018-05-08 17:27 - 2018-05-08 17:27 - 000000000 ____D C:\Program Files\Intel
   2018-05-08 17:27 - 2017-08-21 17:13 - 000126584 _____ (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\IntelHaxm.sys
   2018-05-08 17:14 - 2018-05-08 17:14 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Android
   2018-05-08 17:13 - 2018-05-20 21:01 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\.android
   2018-05-08 17:13 - 2018-05-08 17:13 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\.AndroidStudio3.1
   2018-05-08 17:13 - 2018-05-08 17:13 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Android Studio
   2018-05-08 17:08 - 2018-05-08 17:08 - 000000000 ____D C:\Program Files\Android
   2018-05-08 17:06 - 2018-05-08 17:08 - 794908256 _____ (Google Inc.) C:\Users\Erkant\Downloads\android-studio-ide-173.4720617-windows.exe
   2018-05-08 17:04 - 2018-05-20 17:24 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\.gradle
   2018-05-08 17:04 - 2018-05-20 17:07 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\Downloads\TimeAttendance
   2018-05-08 17:03 - 2018-05-08 22:33 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\Downloads\Manchester-University
   2018-05-08 17:02 - 2018-05-08 17:02 - 004162176 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\Manchester-University.rar
   2018-05-07 18:08 - 2018-05-07 18:08 - 000000000 ____H C:\WINDOWS\system32\Drivers\Msft_User_WpdMtpDr_01_11_00.Wdf
   2018-05-03 13:33 - 2018-05-03 13:33 - 000469851 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\TimeAttendance.rar
   2018-05-03 13:24 - 2018-05-03 13:24 - 001438086 _____ (Igor Pavlov) C:\Users\Erkant\Downloads\7z1805-x64.exe
   2018-05-03 13:24 - 2018-05-03 13:24 - 000000000 ____D C:\Program Files\7-Zip
   2018-05-03 12:57 - 2018-05-03 12:57 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\LocalLow\Temp
   2018-05-02 19:37 - 2018-05-02 19:37 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Fossil Hunters.url
   2018-04-27 19:49 - 2018-04-27 19:49 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\NVIDIA Corporation
   2018-04-27 19:48 - 2018-05-09 19:05 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\UnrealEngine
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 005631312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 004379984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 002605920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 002036576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 000519000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 000452440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_40.dll
   2018-04-27 19:44 - 2018-04-27 19:44 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\TekkenGame
   2018-04-27 19:13 - 2018-04-27 19:15 - 022930498 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\programming-basics-java-bg.pdf
   2018-04-27 17:59 - 2018-04-27 17:59 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\TEKKEN 7.url
   2018-04-26 11:38 - 2018-04-26 11:49 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Drivers\wd
   2018-04-26 11:38 - 2018-04-26 11:36 - 000548000 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MpSigStub.exe
   2018-04-26 11:37 - 2018-05-08 21:23 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
   2018-04-26 11:36 - 2018-05-08 21:22 - 141696960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT-KB890830.exe
   2018-04-26 11:36 - 2018-05-08 21:22 - 141696960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
   2018-04-26 00:14 - 2018-04-26 00:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\InfusedApps
   2018-04-26 00:14 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Panther
   2018-04-26 00:13 - 2018-04-26 00:13 - 000008192 _____ C:\WINDOWS\system32\config\userdiff
   2018-04-26 00:13 - 2018-04-25 13:16 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ServiceProfiles
   2018-04-26 00:11 - 2018-04-26 00:11 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Setup
   2018-04-26 00:10 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\containers
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\zu-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\yo-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\xh-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\wo-SN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\vi-VN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\uz-Latn-UZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ur-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ug-CN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tt-RU
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tn-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tk-TM
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ti-ET
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tg-Cyrl-TJ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\te-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ta-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sw-KE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sr-Cyrl-RS
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sr-Cyrl-BA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sq-AL
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\si-LK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sd-Arab-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\rw-RW
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\quz-PE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\quc-Latn-GT
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\prs-AF
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\pa-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\pa-Arab-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\or-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\nso-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\nn-NO
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ne-NP
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mt-MT
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mr-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mn-MN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ml-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mk-MK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mi-NZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lo-LA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lb-LU
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ky-KG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ku-Arab-IQ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kok-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kn-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\km-KH
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kk-KZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ka-GE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\is-IS
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ig-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\id-ID
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\hy-AM
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ha-Latn-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gu-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gd-GB
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ga-IE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\fil-PH
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\fa-IR
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\cy-GB
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\chr-CHER-US
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ca-ES-valencia
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bs-Latn-BA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bn-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bn-BD
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\be-BY
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\az-Latn-AZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\as-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\am-ET
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\af-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\zu-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\yo-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\xh-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\wo-SN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\vi-VN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\uz-Latn-UZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ur-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ug-CN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tt-RU
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tn-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tk-TM
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ti-ET
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tg-Cyrl-TJ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\te-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ta-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sw-KE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sr-Cyrl-RS
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sr-Cyrl-BA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sq-AL
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\si-LK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sd-Arab-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\rw-RW
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\quz-PE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\quc-Latn-GT
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\prs-AF
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\pa-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\pa-Arab-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\or-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\nso-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\nn-NO
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ne-NP
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mt-MT
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mr-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mn-MN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ml-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mk-MK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mi-NZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lo-LA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lb-LU
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ky-KG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ku-Arab-IQ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kok-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kn-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\km-KH
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kk-KZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ka-GE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\is-IS
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ig-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\id-ID
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\hy-AM
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ha-Latn-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gu-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gd-GB
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ga-IE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\fil-PH
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\fa-IR
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\cy-GB
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\chr-CHER-US
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ca-ES-valencia
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bs-Latn-BA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bn-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bn-BD
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\be-BY
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\az-Latn-AZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\as-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\am-ET
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\af-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\MailContactsCalendarSync
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\hi-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gl-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\eu-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ca-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MailContactsCalendarSync
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\hi-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gl-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\eu-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ca-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\OCR
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\Program Files\Reference Assemblies
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\Program Files\MSBuild
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\MSBuild
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\WCN
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WCN
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\winrm
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sysprep
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\slmgr
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Printing_Admin_Scripts
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\0409
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\winrm
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\slmgr
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Printing_Admin_Scripts
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bg
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\0409
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\DigitalLocker
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-21 15:12 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\DeliveryOptimization
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-21 14:52 - 000000000 ___HD C:\WINDOWS\ELAMBKUP
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 23:58 - 000000000 ___RD C:\Program Files (x86)
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 21:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 18:12 - 000000167 _____ C:\WINDOWS\win.ini
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 18:04 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 18:01 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\system
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-19 21:18 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-19 21:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-19 13:42 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\NDF
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-18 00:28 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\RegBack
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-10 21:42 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\rescache
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:05 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\DiagSvcs
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Dism
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\oobe
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Dism
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ShellExperiences
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-27 20:09 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\LiveKernelReports
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 11:38 - 000000000 ___RD C:\Program Files\Windows Defender
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:14 - 000028672 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BCD-Template
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioDatabase
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CSC
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\F12
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\F12
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\TextInput
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\WinMetadata
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinMetadata
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioPlugIns
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\migwiz
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\appraiser
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Provisioning
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\PolicyDefinitions
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\bcastdvr
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SystemResetPlatform
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Defender
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\dsc
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\setup
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\oobe
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\MUI
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\com
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\setup
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MUI
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\com
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\IME
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 __SHD C:\WINDOWS\BitLockerDiscoveryVolumeContents
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 __SHD C:\Program Files\Windows Sidebar
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 __SHD C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 __RSD C:\WINDOWS\media
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\Nui
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\Configuration
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\UNP
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\Nui
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\Configuration
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\AppV
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\Downloaded Program Files
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\Offline Web Pages
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Web
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Vss
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\tracing
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\TAPI
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\SMI
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ras
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\NDF
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Msdtc
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\migwiz
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Ipmi
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\InputMethod
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\inetsrv
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\IME
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\icsxml
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\GroupPolicyUsers
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\FxsTmp
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\downlevel
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Bthprops
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\AppLocker
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\AdvancedInstallers
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SystemResources
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SystemApps
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\winevt
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\spool
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SecureBootUpdates
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ras
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ProximityToast
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\PointOfService
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MsDtc
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Macromed
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Ipmi
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\InputMethod
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\inetsrv
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\IME
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\icsxml
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ias
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\hydrogen
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\GroupPolicyUsers
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\downlevel
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\DDFs
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\TxR
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\Journal
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Bthprops
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\AppLocker
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\AdvancedInstallers
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\System
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SKB
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\security
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\schemas
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SchCache
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Resources
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\RemotePackages
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Registration
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\PLA
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Performance
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ModemLogs
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\L2Schemas
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\InputMethod
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Globalization
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\GameBarPresenceWriter
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Cursors
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Branding
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\appcompat
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\addins
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\ProgramData\WindowsHolographicDevices
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Security
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Portable Devices
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\windows nt
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Multimedia Platform
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Services
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Portable Devices
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\windows nt
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Multimedia Platform
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:55 - 000215943 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\dssec.dat
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:55 - 000208384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msclmd.dll
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:55 - 000027136 _____ (Khronos Group) C:\WINDOWS\SysWOW64\opencl.dll
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:55 - 000000741 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\NOISE.DAT
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000229376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msclmd.dll
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000215943 _____ C:\WINDOWS\system32\dssec.dat
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000017635 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\services
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000017572 _____ C:\WINDOWS\system32\OEMDefaultAssociations.xml
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000004096 _____ C:\WINDOWS\system32\config\VSMIDK
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000003683 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\lmhosts.sam
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000001358 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\protocol
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000000858 _____ C:\WINDOWS\system32\DefaultQuestions.json
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000000741 _____ C:\WINDOWS\system32\NOISE.DAT
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000000407 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\networks
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000000219 _____ C:\WINDOWS\system.ini
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOPrivate
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:25 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\Libraries
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:23 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\FxsTmp
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:22 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Sysprep
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:19 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\PrintDialog
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Help
   2018-04-25 23:56 - 2018-05-21 14:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\INF
   2018-04-25 23:42 - 2018-05-08 21:21 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 088342528 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SOFTWARE
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 013107200 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SYSTEM
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\DEFAULT
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 000024576 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\servicing
   2018-04-25 23:38 - 2018-04-26 00:14 - 000032768 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SAM
   2018-04-25 23:38 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SMI
   2018-04-25 23:38 - 2018-04-25 13:26 - 000032768 _____ C:\WINDOWS\system32\config\ELAM
   2018-04-25 23:37 - 2018-04-26 00:15 - 000000000 ___HD C:\$SysReset
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000527192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000518488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000239960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000077656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 002526056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 002401112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 002106216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 001998168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 001907552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dcsx_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 001868128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dcsx_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 000511328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 000470880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 000276832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx11_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 000248672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx11_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000530776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000528216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000078680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000517960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000515416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000176968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000073544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000069464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 005554512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dcsx_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 005501792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dcsx_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 002582888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 002475352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 001974616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 001892184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 000523088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 000453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 000285024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx11_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 000235344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx11_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-16 14:18 - 000521560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-16 14:18 - 000174936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-16 14:18 - 000024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 005425496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 004178264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 002430312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 001846632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 000520544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 000453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000518480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000514384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000235856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000175440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000074576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000070992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000025936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000023376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:41 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:41 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:41 - 000072200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:41 - 000068616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:40 - 000513544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:40 - 000509448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:01 - 000467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 004992520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 003851784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 001942552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 001493528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 000540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:19 - 000511496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:19 - 000507400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:18 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:18 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:17 - 000068104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:17 - 000065032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:17 - 000025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:16 - 000028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 004991496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 003850760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 001941528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 001491992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 000540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 000467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:04 - 000489480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:03 - 000479752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:03 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:03 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:00 - 000028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:00 - 000025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 15:56 - 004910088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 15:56 - 003786760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 15:56 - 001860120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 15:56 - 001420824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-02-05 23:07 - 000529424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-02-05 23:07 - 000462864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-22 03:40 - 000411656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_10.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-22 03:39 - 000267272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_10.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-22 03:37 - 000021000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-22 03:37 - 000017928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-12 15:14 - 005081608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-12 15:14 - 003734536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-12 15:14 - 002006552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-12 15:14 - 001374232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-02 09:56 - 000508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-02 09:56 - 000444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-20 00:57 - 000411496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_9.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-20 00:57 - 000267112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_9.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 005073256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 003727720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 001985904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 001358192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 000508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 000444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-06-20 20:49 - 000409960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_8.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-06-20 20:46 - 000266088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_8.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-05-16 16:45 - 001401200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_34.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-05-16 16:45 - 001124720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_34.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-05-16 16:45 - 000506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_34.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-05-16 16:45 - 000443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_34.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-05-16 16:45 - 004496232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_34.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-05-16 16:45 - 003497832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_34.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-04-04 18:55 - 000403304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_7.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-04-04 18:55 - 000261480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_7.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-04-04 18:54 - 000107368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xinput1_3.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-15 16:57 - 000506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-15 16:57 - 000443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-12 16:42 - 004494184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-12 16:42 - 001400176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-12 16:42 - 001123696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-05 12:42 - 000017688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\x3daudio1_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-05 12:42 - 000015128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\x3daudio1_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-01-24 15:27 - 000393576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_6.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-01-24 15:27 - 000255848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_6.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-12-08 12:02 - 000251672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_5.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-12-08 12:00 - 000390424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_5.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-11-29 13:06 - 004398360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_32.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-11-29 13:06 - 003426072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_32.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-11-29 13:06 - 000469264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-11-29 13:06 - 000440080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-09-28 16:05 - 003977496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_31.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-09-28 16:05 - 000237848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_4.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-09-28 16:04 - 000364824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_4.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-07-28 09:31 - 000083736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xinput1_2.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-07-28 09:30 - 000363288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_3.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-07-28 09:30 - 000236824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_3.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-07-28 09:30 - 000062744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xinput1_2.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-05-31 07:24 - 000230168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_2.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-05-31 07:22 - 000354072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_2.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:41 - 003927248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_30.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:40 - 002388176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_30.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:40 - 000352464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:39 - 000229584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:39 - 000083664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xinput1_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:39 - 000062672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xinput1_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:43 - 003830992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_29.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:43 - 002332368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_29.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:42 - 000355536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_0.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:42 - 000230096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_0.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:41 - 000016592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\x3daudio1_0.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:41 - 000014032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\x3daudio1_0.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-12-05 18:09 - 003815120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_28.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-12-05 18:09 - 002323664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_28.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-07-22 19:59 - 003807440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_27.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-07-22 19:59 - 002319568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_27.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-05-26 15:34 - 003767504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_26.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-05-26 15:34 - 002297552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_26.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-03-18 17:19 - 003823312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_25.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-03-18 17:19 - 002337488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_25.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-02-05 19:45 - 003544272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_24.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-02-05 19:45 - 002222800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_24.dll
   2018-04-25 22:41 - 2018-04-25 22:44 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\directx
   2018-04-25 22:41 - 2018-04-25 22:41 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA
   2018-04-25 22:41 - 2009-03-16 14:18 - 000517448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_4.dll
   2018-04-25 22:41 - 2009-03-16 14:18 - 000235352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_4.dll
   2018-04-25 22:41 - 2009-03-16 14:18 - 000022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_6.dll
   2018-04-25 22:41 - 2007-04-04 18:53 - 000081768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xinput1_3.dll
   2018-04-25 22:41 - 2007-03-12 16:42 - 003495784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_33.dll
   2018-04-25 22:41 - 2006-09-28 16:05 - 002414360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_31.dll
   2018-04-25 21:49 - 2018-04-25 21:49 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\DBG
   2018-04-25 21:48 - 2018-05-09 19:05 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
   2018-04-25 20:26 - 2018-04-25 20:26 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Bastion.url
   2018-04-25 14:36 - 2018-04-26 11:11 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Steam
   2018-04-25 14:36 - 2018-04-25 14:36 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\CEF
   2018-04-25 14:35 - 2018-05-20 01:46 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Eclipse
   2018-04-25 14:35 - 2018-04-25 14:35 - 000001087 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Eclipse Java Oxygen.lnk
   2018-04-25 14:30 - 2018-05-21 15:45 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Steam
   2018-04-25 14:30 - 2018-04-25 14:30 - 000001028 _____ C:\Users\Public\Desktop\Steam.lnk
   2018-04-25 14:27 - 2018-05-10 16:19 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Notepad++
   2018-04-25 14:27 - 2018-04-25 14:28 - 000000000 ____D C:\Program Files\Notepad++
   2018-04-25 14:27 - 2018-04-25 14:27 - 000000865 _____ C:\Users\Public\Desktop\Notepad++.lnk
   2018-04-25 14:21 - 2018-04-25 14:21 - 000003734 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\JavaUpdateSched
   2018-04-25 14:21 - 2018-04-25 14:21 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Sun
   2018-04-25 14:21 - 2018-04-25 14:21 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java
   2018-04-25 14:21 - 2018-04-25 14:20 - 000144448 _____ (Oracle Corporation) C:\WINDOWS\system32\WindowsAccessBridge-64.dll
   2018-04-25 14:14 - 2018-04-25 14:20 - 000000000 ____D C:\Program Files\Java
   2018-04-25 14:10 - 2018-04-25 14:10 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Oracle
   2018-04-25 13:54 - 2018-04-25 13:54 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Google
   2018-04-25 13:50 - 2018-05-17 21:16 - 000002301 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-04-25 13:50 - 2018-05-17 21:16 - 000002260 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2018-04-25 13:50 - 2018-05-17 21:09 - 000003418 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
   2018-04-25 13:50 - 2018-05-17 21:09 - 000003294 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
   2018-04-25 13:49 - 2018-05-21 01:16 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
   2018-04-25 13:49 - 2018-04-25 14:50 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google
   2018-04-25 13:48 - 2018-04-25 13:48 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\PeerDistRepub
   2018-04-25 13:33 - 2018-04-25 13:33 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOShared
   2018-04-25 13:31 - 2018-04-25 13:32 - 000000000 ___RD C:\Users\Erkant\OneDrive
   2018-04-25 13:30 - 2018-04-25 13:30 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Comms
   2018-04-25 13:30 - 2018-04-25 13:30 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft OneDrive
   2018-04-25 13:29 - 2018-05-21 14:13 - 000996206 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-04-25 13:29 - 2018-04-25 13:29 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Publishers
   2018-04-25 13:29 - 2018-04-25 13:29 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\MicrosoftEdge
   2018-04-25 13:28 - 2018-05-20 23:55 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Packages
   2018-04-25 13:28 - 2018-04-25 13:28 - 000000020 ___SH C:\Users\Erkant\ntuser.ini
   2018-04-25 13:28 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Adobe
   2018-04-25 13:28 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\VirtualStore
   2018-04-25 13:28 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform
   2018-04-25 13:27 - 2018-04-25 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User
   2018-04-25 13:27 - 2018-04-25 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\All Users
   2018-04-25 13:26 - 2018-05-21 15:17 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
   2018-04-25 13:22 - 2018-05-21 13:51 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant
   2018-04-25 13:19 - 2018-03-13 08:02 - 002241024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PrintConfig.dll
   2018-04-25 13:18 - 2018-05-21 15:17 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____H C:\ProgramData\DP45977C.lfl
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\DAX3
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\DAX2
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Audyssey Labs
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:36 - 000001951 _____ C:\WINDOWS\NvContainerRecovery.bat
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 005960824 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 002587768 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvsvc64.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 001766520 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvsvcr.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 000607168 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nv3dappshext.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 000449656 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 000123000 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvshext.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 000081856 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nv3dappshextr.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-25 13:33 - 007802921 _____ C:\WINDOWS\system32\nvcoproc.bin
   2018-04-25 13:17 - 2018-04-25 13:17 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\RTCOM
   2018-04-25 13:17 - 2018-04-25 13:17 - 000000000 ____D C:\Program Files\Realtek
   2018-04-25 13:16 - 2018-05-21 13:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
   2018-04-25 13:16 - 2018-05-21 01:16 - 000393320 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-04-21 22:43 - 2018-04-21 22:43 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\LocalLow\Reptoid Games
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-05-20 01:46 - 2018-03-14 17:53 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\.p2
   2018-05-19 14:46 - 2018-04-17 11:42 - 000000073 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Key.txt
   2018-05-16 00:46 - 2018-03-13 12:59 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation
   2018-05-10 16:38 - 2018-03-14 17:58 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\eclipse-workspace
   2018-05-08 23:09 - 2018-03-13 00:04 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
   2018-05-08 23:09 - 2018-03-13 00:04 - 000000000 ___RD C:\Users\Erkant\3D Objects
   2018-05-08 21:16 - 2017-09-29 16:42 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jsproxy.dll
   2018-05-08 21:15 - 2017-09-29 16:41 - 000073112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\hvservice.sys
   2018-05-08 21:15 - 2017-09-29 16:41 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jsproxy.dll
   2018-05-08 21:15 - 2017-09-29 16:41 - 000020888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kdhvcom.dll
   2018-05-03 13:24 - 2018-03-13 15:45 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7-Zip
   2018-04-25 14:32 - 2018-03-14 17:54 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\eclipse
   2018-04-25 14:30 - 2018-03-14 15:29 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam
   2018-04-25 14:27 - 2018-03-14 17:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Notepad++
   2018-04-25 14:21 - 2018-03-14 17:29 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java Development Kit
   2018-04-25 13:25 - 2018-04-05 13:24 - 000000000 ___SD C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenOffice 4.1.2
   2018-04-25 13:25 - 2018-03-14 17:57 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Eclipse
   Some files in TEMP:
   ====================
   2018-05-21 13:39 - 2018-05-21 13:26 - 078346672 _____ (Malwarebytes                                                ) C:\Users\Erkant\AppData\Local\Temp\mb3-setup-consumer-3.3.1.2183.exe
   2018-05-21 15:15 - 2018-05-21 15:14 - 074288784 _____ (Malwarebytes                                                ) C:\Users\Erkant\AppData\Local\Temp\mb3-setup-consumer-3.5.1.2522-1.0.365-1.0.4968.exe
   2017-10-26 11:07 - 2017-10-26 11:07 - 000488960 _____ () C:\Users\Erkant\AppData\Local\Temp\sqlite3.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-05-18 00:28
   ==================== End of FRST.txt ============================
    
    
   Addition_21-05-2018 16.20.10.txt
 • Дарение

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.