Премини към съдържанието
DropTheBeat

Процесорът се натоварва на 100% при гледане на FullHD 1080p филм

Препоръчан отговор


Покривам изискванията за гледане на 1080p филми но когато пусна някой той лагва. Също така забелязвам че докато филмът върви процесорът е на 100% а без филма на 45 - 50%. Ето DDS и atach файловете.
 

DDS:
DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_x86
Internet Explorer: 9.11.9600.16476  BrowserJavaVersion: 10.45.2
Run by Rosen at 20:58:52 on 2013-12-19
Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.1.1251.359.1033.18.3071.1741 [GMT 2:00]
.
AV: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {641105E6-77ED-3F35-A304-765193BCB75F}
SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
SP: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {DF70E402-51D7-30BB-99B4-4D23E83BFDE2}
.
============== Running Processes ================
.
C:Windowssystem32wininit.exe
C:Windowssystem32lsm.exe
C:Windowssystem32nvvsvc.exe
C:Program FilesNVIDIA Corporation3D VisionnvSCPAPISvr.exe
C:Program FilesMicrosoft Security ClientMsMpEng.exe
C:Program FilesNVIDIA CorporationDisplaynvxdsync.exe
C:Windowssystem32nvvsvc.exe
C:WindowsSystem32spoolsv.exe
C:Windowssystem32mqsvc.exe
C:WindowsMicrosoft.NETFrameworkv4.0.30319SMSvcHost.exe
C:Program FilesNVIDIA CorporationNvStreamSrvnvstreamsvc.exe
C:Program FilesNVIDIA CorporationNVIDIA Update Coredaemonu.exe
C:WindowsMicrosoft.NETFrameworkv4.0.30319SMSvcHost.exe
C:WindowsSystem32alg.exe
C:Program FilesMicrosoft Security ClientNisSrv.exe
C:Windowssystem32SearchIndexer.exe
C:Program FilesNVIDIA CorporationNvStreamSrvnvstreamsvc.exe
C:Windowssystem32conhost.exe
C:Windowssystem32Dwm.exe
C:WindowsExplorer.EXE
C:Program FilesMicrosoft Security Clientmsseces.exe
C:Program FilesNVIDIA CorporationNVIDIA Update CoreNvTmru.exe
C:Program FilesCommon FilesAdobeARM1.0AdobeARM.exe
C:Program FilesCommon FilesJavaJava Updatejusched.exe
C:Program FilesNVIDIA CorporationDisplaynvtray.exe
C:Windowssystem32wuauclt.exe
C:Program FilesWindows Media Playerwmpnetwk.exe
C:Windowssystem32rundll32.exe
C:Windowssystem32taskhost.exe
C:Windowssystem32DllHost.exe
C:Program FilesInternet Exploreriexplore.exe
C:Program FilesInternet Exploreriexplore.exe
C:Windowssystem32MacromedFlashFlashUtil32_11_9_900_117_ActiveX.exe
C:WindowsSystem32MsSpellCheckingFacility.exe
C:Program FilesInternet Exploreriexplore.exe
C:Program FilesInternet Exploreriexplore.exe
C:Program FilesMicrosoft Security ClientMpCmdRun.exe
C:Program FilesInternet Exploreriexplore.exe
C:Windowssystem32SearchProtocolHost.exe
C:Windowssystem32SearchFilterHost.exe
C:Windowssystem32wbemwmiprvse.exe
C:Windowssystem32conhost.exe
C:Windowssystem32svchost.exe -k DcomLaunch
C:Windowssystem32svchost.exe -k RPCSS
C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalService
C:Windowssystem32svchost.exe -k netsvcs
C:Windowssystem32svchost.exe -k NetworkService
C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
C:Windowssystem32svchost.exe -k apphost
C:Windowssystem32svchost.exe -k iissvcs
C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
C:Windowssystem32svchost.exe -k imgsvc
.
============== Pseudo HJT Report ===============
.
uStart Page = hxxp://search.us.com/v/2/?guid={698C7EBB-18DC-450F-A2E4-C7B965A9BD00}&serpv=17
uDefault_Page_URL = hxxp://search.us.com/v/2/?guid={698C7EBB-18DC-450F-A2E4-C7B965A9BD00}&serpv=17
BHO: Adobe PDF Link Helper: {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEHelperShim.dll
BHO: Lync Browser Helper: {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - c:program filesmicrosoft officeoffice15OCHelper.dll
BHO: Java Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - c:program filesjavajre7binssv.dll
BHO: DefaultTab Browser Helper: {7F6AFBF1-E065-4627-A2FD-810366367D01} -
BHO: Office Document Cache Handler: {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - c:program filesmicrosoft officeoffice15URLREDIR.DLL
BHO: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper: {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} - c:program filesmicrosoft officeoffice15GROOVEEX.DLL
BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - c:program filesjavajre7binjp2ssv.dll
uRun: [DAEMON Tools Lite] "e:програмиdaemon tools lite 4.46.1.0328daemon tools liteDTLite.exe" -autorun
uRun: [AdobeBridge] <no file>
mRun: [MSC] "c:program filesmicrosoft security clientmsseces.exe" -hide -runkey
mRun: [Nvtmru] "c:program filesnvidia corporationnvidia update corenvtmru.exe"
mRun: [shadowPlay] c:windowssystem32rundll32.exe c:windowssystem32nvspcap.dll,ShadowPlayOnSystemStart
mRun: [EaseUS EPM tray] e:програмиeaseus partition master 9.2.2binEpmNews.exe
mRun: [AdobeAAMUpdater-1.0] "c:program filescommon filesadobeoobepdappuwaUpdaterStartupUtility.exe"
mRun: [switchBoard] c:program filescommon filesadobeswitchboardSwitchBoard.exe
mRun: [AdobeCS6ServiceManager] "c:program filescommon filesadobecs6servicemanagerCS6ServiceManager.exe" -launchedbylogin
mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:program filesadobereader 9.0readerReader_sl.exe"
mRun: [Adobe ARM] "c:program filescommon filesadobearm1.0AdobeARM.exe"
mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:program filescommon filesjavajava updatejusched.exe"
mRun: [mobilegeni daemon] c:program filesmobogenieDaemonProcess.exe
mRunOnce: [Malwarebytes Anti-Malware] c:program filesmalwarebytes' anti-malwarembamgui.exe /install /silent
uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:145
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:5
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3
mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:progra~1micros~3office15EXCEL.EXE/3000
IE: Se&nd to OneNote - c:progra~1micros~3office15ONBttnIE.dll/105
IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:program filesmicrosoft officeoffice15ONBttnIE.dll
IE: {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - c:program filesmicrosoft officeoffice15OCHelper.dll
IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - c:program filesmicrosoft officeoffice15ONBttnIELinkedNotes.dll
DPF: {A996E48C-D3DC-4244-89F7-AFA33EC60679} - hxxps://e-fibank.bg/EBank/CAPICOM/capicom.cab
TCP: Interfaces{7F012AD6-19F9-4214-BB02-7A0C3093EB55} : NameServer = 8.8.8.8 8.8.4.4
Filter: text/xml - {807583E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - c:program filescommon filesmicrosoft sharedoffice15MSOXMLMF.DLL
Handler: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - c:program filesmicrosoft officeoffice15MSOSB.DLL
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:program filescommon filesskypeSkype4COM.dll
SSODL: WebCheck - <orphaned>
mASetup: {8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96} - "c:program filesgooglechromeapplication31.0.1650.63installerchrmstp.exe" --configure-user-settings --verbose-logging --system-level --multi-install --chrome
.
============= SERVICES / DRIVERS ===============
.
R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver;c:windowssystem32driversMpFilter.sys [2013-9-27 214696]
R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;c:windowssystem32driversdtsoftbus01.sys [2013-11-8 242240]
R1 MpKsl156c9e3a;MpKsl156c9e3a;c:programdatamicrosoftmicrosoft antimalwaredefinition updates{3138fe2e-85a1-4047-989f-47ed10b2eeb6}MpKsl156c9e3a.sys [2013-12-19 40392]
R2 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:windowssystem32driversNisDrvWFP.sys [2013-6-18 104768]
R2 NvStreamSvc;NVIDIA Streamer Service;c:program filesnvidia corporationnvstreamsrvnvstreamsvc.exe [2013-11-8 14652704]
R2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon;c:program filesnvidia corporationnvidia update coredaemonu.exe [2013-11-8 1914656]
R2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;c:program filesnvidia corporation3d visionnvSCPAPISvr.exe [2013-11-11 414496]
R3 NisSrv;Microsoft Network Inspection;c:program filesmicrosoft security clientNisSrv.exe [2013-10-23 280288]
R3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver;c:windowssystem32driversnvhda32v.sys [2013-11-8 161056]
R3 nvvad_WaveExtensible;NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM);c:windowssystem32driversnvvad32v.sys [2013-11-8 33568]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:windowsmicrosoft.netframeworkv4.0.30319mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]
S2 gupdate;Услуга на Google Актуализация (gupdate);c:program filesgoogleupdateGoogleUpdate.exe [2013-11-6 116648]
S2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:program filesskypeupdaterUpdater.exe [2013-9-5 171680]
S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:windowssystem32driversb57nd60x.sys [2009-7-14 229888]
S3 dmvsc;dmvsc;c:windowssystem32driversdmvsc.sys [2010-11-21 62464]
S3 gupdatem;Услуга на Google Актуализация (gupdatem);c:program filesgoogleupdateGoogleUpdate.exe [2013-11-6 116648]
S3 IEEtwCollectorService;Internet Explorer ETW Collector Service;c:windowssystem32ieetwcollector.exe [2013-12-11 108032]
S3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:program filescommon filesmicrosoft sharedofficesoftwareprotectionplatformOSPPSVC.EXE [2012-10-1 4846168]
S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:windowssystem32driversrdpvideominiport.sys [2010-11-20 15872]
S3 SwitchBoard;SwitchBoard;c:program filescommon filesadobeswitchboardSwitchBoard.exe [2010-2-19 517096]
S3 Synth3dVsc;Synth3dVsc;c:windowssystem32driversSynth3dVsc.sys [2010-11-21 77184]
S3 terminpt;Microsoft Remote Desktop Input Driver;c:windowssystem32driversterminpt.sys [2010-11-21 25600]
S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:windowssystem32driversTsUsbFlt.sys [2010-11-20 52224]
S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;c:windowssystem32driversTsUsbGD.sys [2010-11-20 27264]
S3 tsusbhub;tsusbhub;c:windowssystem32driverstsusbhub.sys [2010-11-21 112640]
S3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies Service;c:windowssystem32watWatAdminSvc.exe [2012-7-13 1343400]
.
=============== Created Last 30 ================
.
2013-12-19 18:58:20 40392 ----a-w- c:programdatamicrosoftmicrosoft antimalwaredefinition updates{3138fe2e-85a1-4047-989f-47ed10b2eeb6}MpKsl156c9e3a.sys
2013-12-19 17:33:23 -------- d-----w- c:usersrosenappdataroamingMalwarebytes
2013-12-19 17:32:45 -------- d-----w- c:programdataMalwarebytes
2013-12-19 17:32:41 22856 ----a-w- c:windowssystem32driversmbam.sys
2013-12-19 17:32:41 -------- d-----w- c:program filesMalwarebytes' Anti-Malware
2013-12-19 17:26:43 -------- d-----w- c:usersrosenappdataroamingPotPlayerMini
2013-12-19 17:09:31 -------- d-----w- c:program filesDaum
2013-12-19 15:54:11 -------- d-----w- c:usersrosenappdataroamingOpenCandy
2013-12-19 15:44:56 -------- d-----w- c:program filesVideoLAN
2013-12-19 15:44:28 -------- d-----w- c:usersrosen.android
2013-12-19 15:44:26 -------- d-----w- c:usersrosenappdataroamingnewnext.me
2013-12-19 15:44:26 -------- d-----w- c:usersrosenappdatalocalcache
2013-12-19 15:44:25 -------- d-----w- c:usersrosenappdatalocalMobogenie
2013-12-19 15:44:25 -------- d-----w- c:usersrosenappdatalocalgenienext
2013-12-19 15:43:28 -------- d-----w- c:program filesMobogenie
2013-12-19 15:42:56 -------- d-----w- c:usersrosenappdatalocalTNT2
2013-12-19 15:31:01 -------- d-----w- c:usersrosenappdatalocalNVIDIA Corporation
2013-12-19 13:17:33 -------- d-----w- c:program filesGRETECH
2013-12-19 12:25:42 -------- d-----w- c:programdataOracle
2013-12-19 12:25:26 94632 ----a-w- c:windowssystem32WindowsAccessBridge.dll
2013-12-19 11:28:49 -------- d-----w- c:usersrosenappdataroamingMPC-HC
2013-12-19 11:28:22 217176 ----a-w- c:windowssystem32unrar.dll
2013-12-19 11:28:21 137216 ----a-w- C:klcp_iph_9tmqunemfpth29dq4tkxhauabywa0pji6iqn5cz1cvkzxslaqh3.tmp
2013-12-19 10:21:20 7760024 ----a-w- c:programdatamicrosoftmicrosoft antimalwaredefinition updates{3138fe2e-85a1-4047-989f-47ed10b2eeb6}mpengine.dll
2013-12-18 16:46:05 7760024 ----a-w- c:programdatamicrosoftmicrosoft antimalwaredefinition updatesbackupmpengine.dll
2013-12-18 14:57:28 -------- d-----w- c:program filesThe Walking Dead Season 2
2013-12-11 09:34:54 159232 ----a-w- c:windowssystem32imagehlp.dll
2013-12-11 09:34:52 121856 ----a-w- c:windowssystem32wshom.ocx
2013-12-11 09:34:51 163840 ----a-w- c:windowssystem32scrrun.dll
2013-12-11 09:34:51 141824 ----a-w- c:windowssystem32wscript.exe
2013-12-11 09:34:51 126976 ----a-w- c:windowssystem32cscript.exe
2013-12-11 09:34:48 2048 ----a-w- c:windowssystem32tzres.dll
2013-12-11 09:33:36 2349056 ----a-w- c:windowssystem32win32k.sys
2013-12-11 09:33:18 81408 ----a-w- c:windowssystem32driversdrmk.sys
2013-12-11 09:33:18 177152 ----a-w- c:windowssystem32driversportcls.sys
2013-12-07 10:55:52 719224 ------w- c:programdatamicrosoftmicrosoft antimalwaredefinition updatesnisbackupgapaengine.dll
2013-12-07 10:55:52 719224 ------w- c:programdatamicrosoftmicrosoft antimalwaredefinition updates{1b06e267-6570-4625-bc16-0be6b7fb5660}gapaengine.dll
2013-12-04 15:42:30 -------- d-----w- c:windowssystem32directx
2013-12-01 14:24:25 -------- d-----w- c:usersrosenappdatalocalElevatedDiagnostics
2013-11-29 20:19:54 -------- d-----w- c:program filesMicrosoft CAPICOM 2.1.0.2
2013-11-28 12:43:08 -------- d-----w- c:usersrosenappdatalocalPlus500
2013-11-28 12:43:08 -------- d-----w- c:program filesPlus500
2013-11-23 16:20:23 -------- d-----w- c:usersrosenappdataroamingAshampoo
2013-11-23 16:20:01 -------- d-----w- c:usersrosenappdatalocalashampoo
2013-11-23 16:18:18 -------- d-----w- c:programdataAshampoo
.
==================== Find3M  ====================
.
2013-12-08 07:39:59 409088 ----a-w- c:windowssystem32systemcpl.dll
2013-12-08 07:39:59 13824 ----a-w- c:windowssystem32slwga.dll
2013-11-26 09:23:02 2724864 ----a-w- c:windowssystem32mshtml.tlb
2013-11-26 09:22:11 4096 ----a-w- c:windowssystem32ieetwcollectorres.dll
2013-11-26 08:53:56 61952 ----a-w- c:windowssystem32iesetup.dll
2013-11-26 08:52:26 51200 ----a-w- c:windowssystem32ieetwproxystub.dll
2013-11-26 08:29:55 112128 ----a-w- c:windowssystem32ieUnatt.exe
2013-11-26 08:29:52 108032 ----a-w- c:windowssystem32ieetwcollector.exe
2013-11-26 08:28:16 553472 ----a-w- c:windowssystem32jscript9diag.dll
2013-11-26 08:16:12 4243968 ----a-w- c:windowssystem32jscript9.dll
2013-11-26 07:32:06 1928192 ----a-w- c:windowssystem32inetcpl.cpl
2013-11-26 06:33:33 1820160 ----a-w- c:windowssystem32wininet.dll
2013-11-19 10:21:30 230048 ------w- c:windowssystem32MpSigStub.exe
2013-11-14 11:56:24 955168 ----a-w- c:windowssystem32nvspcap.dll
2013-11-11 14:26:52 4321056 ----a-w- c:windowssystem32nvcpl.dll
2013-11-11 14:26:52 3036960 ----a-w- c:windowssystem32nvsvc.dll
2013-11-11 14:26:50 664352 ----a-w- c:windowssystem32nvvsvc.exe
2013-11-11 14:26:50 62752 ----a-w- c:windowssystem32nvshext.dll
2013-11-11 14:26:50 209184 ----a-w- c:windowssystem32nvmctray.dll
2013-11-11 14:26:48 3467927 ----a-w- c:windowssystem32nvcoproc.bin
2013-11-11 06:59:28 590112 ----a-w- c:windowssystem32nvStreaming.exe
2013-11-08 18:03:58 242240 ----a-w- c:windowssystem32driversdtsoftbus01.sys
2013-11-07 12:48:07 49152 ----a-w- c:windowssystem32taskhost.exe
2013-11-06 12:57:29 692616 ----a-w- c:windowssystem32FlashPlayerApp.exe
2013-11-06 12:57:28 71048 ----a-w- c:windowssystem32FlashPlayerCPLApp.cpl
2013-10-23 10:24:25 893728 ----a-w- c:windowssystem32nvdispgenco3233165.dll
2013-10-23 10:24:25 1049888 ----a-w- c:windowssystem32nvdispco3233165.dll
2013-10-12 02:03:08 656896 ----a-w- c:windowssystem32nshwfp.dll
2013-10-12 02:01:41 679424 ----a-w- c:windowssystem32IKEEXT.DLL
2013-10-12 02:01:25 216576 ----a-w- c:windowssystem32FWPUCLNT.DLL
2013-10-05 19:57:25 1168384 ----a-w- c:windowssystem32crypt32.dll
2013-10-04 01:58:50 152576 ----a-w- c:windowssystem32SmartcardCredentialProvider.dll
2013-10-04 01:56:25 168960 ----a-w- c:windowssystem32credui.dll
2013-10-04 01:56:00 1796096 ----a-w- c:windowssystem32authui.dll
2013-10-03 01:58:07 305152 ----a-w- c:windowssystem32gdi32.dll
2013-09-27 23:01:42 33568 ----a-w- c:windowssystem32driversnvvad32v.sys
2013-09-27 23:01:38 28960 ----a-w- c:windowssystem32nvaudcap32v.dll
2013-09-27 07:53:06 214696 ----a-w- c:windowssystem32driversMpFilter.sys
2013-09-27 07:53:06 104768 ----a-w- c:windowssystem32driversNisDrvWFP.sys
2013-09-25 02:01:08 136640 ----a-w- c:windowssystem32driversksecpkg.sys
2013-09-25 02:01:06 67520 ----a-w- c:windowssystem32driversksecdd.sys
2013-09-25 01:57:46 99840 ----a-w- c:windowssystem32sspicli.dll
2013-09-25 01:57:26 22016 ----a-w- c:windowssystem32secur32.dll
2013-09-25 01:57:24 247808 ----a-w- c:windowssystem32schannel.dll
2013-09-25 01:56:42 220160 ----a-w- c:windowssystem32ncrypt.dll
2013-09-25 01:56:02 1038848 ----a-w- c:windowssystem32lsasrv.dll
2013-09-25 00:49:20 22016 ----a-w- c:windowssystem32lsass.exe
2013-09-25 00:49:18 15872 ----a-w- c:windowssystem32sspisrv.dll
.
============= FINISH: 20:59:07,73 ===============

-----------------------------------------------------------------------
attach:
.
UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.
IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT
.
DDS (Ver_2011-09-30.01)
.
Microsoft Windows 7 Ultimate
Boot Device: DeviceHarddiskVolume1
Install Date: 6.11.2013 г. 14:28:31
System Uptime: 19.12.2013 г. 17:32:19 (3 hours ago)
.
Motherboard: ASRock |  | N61P-S
Processor: AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 5600+ | CPUSocket | 2913/200mhz
.
==== Disk Partitions =========================
.
C: is FIXED (NTFS) - 71 GiB total, 33,965 GiB free.
D: is FIXED (NTFS) - 95 GiB total, 87,518 GiB free.
E: is FIXED (NTFS) - 122 GiB total, 60,138 GiB free.
F: is FIXED (NTFS) - 10 GiB total, 3,147 GiB free.
G: is CDROM ()
H: is CDROM (CDFS)
.
==== Disabled Device Manager Items =============
.
Class GUID: {4d36e96f-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Description: Microsoft PS/2 Mouse
Device ID: ACPIPNP0F034&36B01BB6&0
Manufacturer: Microsoft
Name: Microsoft PS/2 Mouse
PNP Device ID: ACPIPNP0F034&36B01BB6&0
Service: i8042prt
.
==== System Restore Points ===================
.
RP31: 14.12.2013 г. 21:55:50 - Windows Update
RP33: 18.12.2013 г. 16:54:16 - Installed DirectX
RP35: 18.12.2013 г. 16:58:17 - Installed DirectX
RP36: 19.12.2013 г. 12:20:45 - Windows Update
RP37: 19.12.2013 г. 14:24:31 - Installed Java 7 Update 45
.
==== Installed Programs ======================
.
µTorrent
Adobe Flash Player 11 ActiveX
Adobe Photoshop CS6
Adobe Reader 9.5.5
Ashampoo Burning Studio 2013 v.11.0.6
Call of Duty: Black Ops
DAEMON Tools Lite
Daum PotPlayer 1.5.40688
Definition Update for Microsoft Office 2013 (KB2760587) 32-Bit Edition
GeForce Experience NvStream Client Components
Google Chrome
Google Update Helper
Guns And Robots
Java 7 Update 45
Java Auto Updater
League of Legends
Malwarebytes Anti-Malware version 1.75.0.1300
Microsoft .NET Framework 4 Client Profile
Microsoft .NET Framework 4 Extended
Microsoft Access MUI (English) 2013
Microsoft Access Setup Metadata MUI (English) 2013
Microsoft DCF MUI (English) 2013
Microsoft Excel MUI (English) 2013
Microsoft Groove MUI (English) 2013
Microsoft InfoPath MUI (English) 2013
Microsoft Lync MUI (English) 2013
Microsoft Office OSM MUI (English) 2013
Microsoft Office OSM UX MUI (English) 2013
Microsoft Office Professional Plus 2013
Microsoft Office Proofing (English) 2013
Microsoft Office Proofing Tools 2013 - English
Microsoft Office Proofing Tools 2013 - Espanol
Microsoft Office Shared MUI (English) 2013
Microsoft Office Shared Setup Metadata MUI (English) 2013
Microsoft OneNote MUI (English) 2013
Microsoft Outlook MUI (English) 2013
Microsoft PowerPoint MUI (English) 2013
Microsoft Publisher MUI (English) 2013
Microsoft Security Client
Microsoft Security Essentials
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161
Microsoft Visual C++ 2010  x86 Redistributable - 10.0.40219
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.60610
Microsoft Visual C++ 2012 x86 Additional Runtime - 11.0.60610
Microsoft Visual C++ 2012 x86 Minimum Runtime - 11.0.60610
Microsoft Word MUI (English) 2013
Microsoft_VC80_CRT_x86
Microsoft_VC90_CRT_x86
NVIDIA 3D Vision Controller Driver 331.82
NVIDIA 3D Vision Driver 331.82
NVIDIA Control Panel 331.82
NVIDIA GeForce Experience 1.7.1
NVIDIA Graphics Driver 331.82
NVIDIA HD Audio Driver 1.3.26.4
NVIDIA Install Application
NVIDIA LED Visualizer 1.0
NVIDIA PhysX
NVIDIA PhysX System Software 9.13.0725
NVIDIA ShadowPlay 9.3.21
NVIDIA Stereoscopic 3D Driver
NVIDIA Update 9.3.21
NVIDIA Update Components
NVIDIA Virtual Audio 1.2.9
Outils de verification linguistique 2013 de Microsoft Office - Francais
PDF Settings CS6
Plus500
Pro Evolution Soccer 2013
Search.us.com
Security Update for CAPICOM (KB931906)
Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2604121)
Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2729449)
Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2736428)
Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2737019)
Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2742595)
Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2789642)
Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2835393)
Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2840628v2)
Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2858302v2)
Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2487367)
Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2736428)
Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2742595)
Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2858302v2)
Security Update for Microsoft Excel 2013 (KB2827238) 32-Bit Edition
Security Update for Microsoft Lync 2013 (KB2850057) 32-Bit Edition
Security Update for Microsoft Office 2013 (KB2768005) 32-Bit Edition
Security Update for Microsoft Office 2013 (KB2810009) 32-Bit Edition
Security Update for Microsoft Office 2013 (KB2850064) 32-Bit Edition
Security Update for Microsoft Outlook 2013 (KB2837618) 32-Bit Edition
SHIELD Streaming
Skype™ 6.11
Subway Surfers 1.0
The Walking Dead: Season 2
The Wolf Among Us
Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2468871)
Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2533523)
Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2600217)
Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2836939)
Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2836939v3)
Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2468871)
Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2533523)
Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2600217)
Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2836939)
Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2836939v3)
Update for Microsoft Access 2013 (KB2768008) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Access 2013 (KB2827233) 32-Bit Edition
Update for Microsoft InfoPath 2013 (KB2837648) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Lync 2013 (KB2817678) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Office 2013 (KB2726954) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Office 2013 (KB2726996) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Office 2013 (KB2738038) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Office 2013 (KB2760224) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Office 2013 (KB2760242) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Office 2013 (KB2760267) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Office 2013 (KB2760539) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Office 2013 (KB2760553) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Office 2013 (KB2760610) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Office 2013 (KB2767845) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Office 2013 (KB2768016) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Office 2013 (KB2817314) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Office 2013 (KB2817316) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Office 2013 (KB2817490) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Office 2013 (KB2817626) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Office 2013 (KB2826004) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Office 2013 (KB2827225) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Office 2013 (KB2827227) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Office 2013 (KB2827230) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Office 2013 (KB2827239) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Office 2013 (KB2837626) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Office 2013 (KB2837637) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Office 2013 (KB2837638) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Office 2013 (KB2837655) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Office 2013 (KB2850066) 32-Bit Edition
Update for Microsoft OneNote 2013 (KB2850063) 32-Bit Edition
Update for Microsoft PowerPoint 2013 (KB2767850) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Publisher 2013 (KB2837635) 32-Bit Edition
Update for Microsoft SkyDrive Pro (KB2817495) 32-Bit Edition
Update for Microsoft SkyDrive Pro (KB2837652) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Visio 2013 (KB2817306) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Visio Viewer 2013 (KB2768338) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Word 2013 (KB2837647) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Word 2013 (KB2850060) 32-Bit Edition
VirtualDJ Home FREE
vloader-bg
WinRAR 5.00 (32-bit)
YTD Video Downloader 4.6
.
==== Event Viewer Messages From Past Week ========
.
19.12.2013 г. 17:32:53, Error: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT [34001]  - The ICS_IPV6 failed to configure IPv6 stack.
19.12.2013 г. 17:32:24, Error: Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power [6]  - Some processor performance power management features have been disabled due to a known firmware problem. Check with the computer manufacturer for updated firmware.
19.12.2013 г. 16:42:16, Error: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT [34001]  - The ICS_IPV6 failed to configure IPv6 stack.
19.12.2013 г. 16:41:44, Error: Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power [6]  - Some processor performance power management features have been disabled due to a known firmware problem. Check with the computer manufacturer for updated firmware.
19.12.2013 г. 12:09:15, Error: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT [31004]  - The DNS proxy agent was unable to allocate 0 bytes of memory. This may indicate that the system is low on virtual memory, or that the memory manager has encountered an internal error.
19.12.2013 г. 12:08:31, Error: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT [34001]  - The ICS_IPV6 failed to configure IPv6 stack.
19.12.2013 г. 12:08:01, Error: Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power [6]  - Some processor performance power management features have been disabled due to a known firmware problem. Check with the computer manufacturer for updated firmware.
18.12.2013 г. 18:46:28, Error: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT [31004]  - The DNS proxy agent was unable to allocate 0 bytes of memory. This may indicate that the system is low on virtual memory, or that the memory manager has encountered an internal error.
18.12.2013 г. 16:58:42, Error: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT [34001]  - The ICS_IPV6 failed to configure IPv6 stack.
18.12.2013 г. 12:59:34, Error: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT [31004]  - The DNS proxy agent was unable to allocate 0 bytes of memory. This may indicate that the system is low on virtual memory, or that the memory manager has encountered an internal error.
18.12.2013 г. 12:58:41, Error: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT [34001]  - The ICS_IPV6 failed to configure IPv6 stack.
18.12.2013 г. 12:58:14, Error: Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power [6]  - Some processor performance power management features have been disabled due to a known firmware problem. Check with the computer manufacturer for updated firmware.
18.12.2013 г. 09:42:05, Error: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT [31004]  - The DNS proxy agent was unable to allocate 0 bytes of memory. This may indicate that the system is low on virtual memory, or that the memory manager has encountered an internal error.
18.12.2013 г. 09:41:15, Error: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT [34001]  - The ICS_IPV6 failed to configure IPv6 stack.
18.12.2013 г. 09:40:47, Error: Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power [6]  - Some processor performance power management features have been disabled due to a known firmware problem. Check with the computer manufacturer for updated firmware.
17.12.2013 г. 14:06:11, Error: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT [31004]  - The DNS proxy agent was unable to allocate 0 bytes of memory. This may indicate that the system is low on virtual memory, or that the memory manager has encountered an internal error.
17.12.2013 г. 14:04:58, Error: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT [34001]  - The ICS_IPV6 failed to configure IPv6 stack.
17.12.2013 г. 14:04:30, Error: Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power [6]  - Some processor performance power management features have been disabled due to a known firmware problem. Check with the computer manufacturer for updated firmware.
16.12.2013 г. 12:26:35, Error: Microsoft Antimalware [2001]  - Microsoft Antimalware has encountered an error trying to update signatures.   New Signature Version:  Previous Signature Version: 1.163.2007.0   Update Source: Microsoft Update Server   Update Stage: Search   Source Path: http://www.microsoft.com   Signature Type: AntiVirus   Update Type: Full   User: NT AUTHORITYSYSTEM   Current Engine Version:  Previous Engine Version: 1.1.10100.0   Error code: 0x8024402c   Error description: An unexpected problem occurred while checking for updates. For information on installing or troubleshooting updates, see Help and Support.
16.12.2013 г. 12:14:13, Error: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT [31004]  - The DNS proxy agent was unable to allocate 0 bytes of memory. This may indicate that the system is low on virtual memory, or that the memory manager has encountered an internal error.
16.12.2013 г. 12:13:32, Error: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT [34001]  - The ICS_IPV6 failed to configure IPv6 stack.
16.12.2013 г. 12:13:06, Error: Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power [6]  - Some processor performance power management features have been disabled due to a known firmware problem. Check with the computer manufacturer for updated firmware.
16.12.2013 г. 12:09:16, Error: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT [31004]  - The DNS proxy agent was unable to allocate 0 bytes of memory. This may indicate that the system is low on virtual memory, or that the memory manager has encountered an internal error.
16.12.2013 г. 12:05:18, Error: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT [31004]  - The DNS proxy agent was unable to allocate 0 bytes of memory. This may indicate that the system is low on virtual memory, or that the memory manager has encountered an internal error.
16.12.2013 г. 12:04:06, Error: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT [34001]  - The ICS_IPV6 failed to configure IPv6 stack.
16.12.2013 г. 12:03:39, Error: Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power [6]  - Some processor performance power management features have been disabled due to a known firmware problem. Check with the computer manufacturer for updated firmware.
15.12.2013 г. 21:26:32, Error: Service Control Manager [7023]  - The SPP Notification Service service terminated with the following error:  Access is denied.
15.12.2013 г. 20:26:32, Error: Service Control Manager [7023]  - The SPP Notification Service service terminated with the following error:  Access is denied.
15.12.2013 г. 19:26:32, Error: Service Control Manager [7023]  - The SPP Notification Service service terminated with the following error:  Access is denied.
15.12.2013 г. 18:26:32, Error: Service Control Manager [7023]  - The SPP Notification Service service terminated with the following error:  Access is denied.
15.12.2013 г. 17:26:32, Error: Service Control Manager [7023]  - The SPP Notification Service service terminated with the following error:  Access is denied.
15.12.2013 г. 15:47:39, Error: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT [31004]  - The DNS proxy agent was unable to allocate 0 bytes of memory. This may indicate that the system is low on virtual memory, or that the memory manager has encountered an internal error.
15.12.2013 г. 15:47:39, Error: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT [31004]  - The DNS proxy agent was unable to allocate 0 bytes of memory. This may indicate that the system is low on virtual memory, or that the memory manager has encountered an internal error.
15.12.2013 г. 15:42:24, Error: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT [34001]  - The ICS_IPV6 failed to configure IPv6 stack.
15.12.2013 г. 15:41:53, Error: Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power [6]  - Some processor performance power management features have been disabled due to a known firmware problem. Check with the computer manufacturer for updated firmware.
15.12.2013 г. 12:32:40, Error: Service Control Manager [7023]  - The SPP Notification Service service terminated with the following error:  Access is denied.
15.12.2013 г. 11:52:22, Error: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT [34001]  - The ICS_IPV6 failed to configure IPv6 stack.
15.12.2013 г. 11:51:50, Error: Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power [6]  - Some processor performance power management features have been disabled due to a known firmware problem. Check with the computer manufacturer for updated firmware.
14.12.2013 г. 19:35:04, Error: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT [31004]  - The DNS proxy agent was unable to allocate 0 bytes of memory. This may indicate that the system is low on virtual memory, or that the memory manager has encountered an internal error.
14.12.2013 г. 18:32:37, Error: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT [31004]  - The DNS proxy agent was unable to allocate 0 bytes of memory. This may indicate that the system is low on virtual memory, or that the memory manager has encountered an internal error.
14.12.2013 г. 18:30:36, Error: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT [34001]  - The ICS_IPV6 failed to configure IPv6 stack.
14.12.2013 г. 18:12:07, Error: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT [31004]  - The DNS proxy agent was unable to allocate 0 bytes of memory. This may indicate that the system is low on virtual memory, or that the memory manager has encountered an internal error.
14.12.2013 г. 18:12:07, Error: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT [31004]  - The DNS proxy agent was unable to allocate 0 bytes of memory. This may indicate that the system is low on virtual memory, or that the memory manager has encountered an internal error.
14.12.2013 г. 18:10:36, Error: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT [34001]  - The ICS_IPV6 failed to configure IPv6 stack.
14.12.2013 г. 18:10:07, Error: Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power [6]  - Some processor performance power management features have been disabled due to a known firmware problem. Check with the computer manufacturer for updated firmware.
14.12.2013 г. 07:12:25, Error: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT [34001]  - The ICS_IPV6 failed to configure IPv6 stack.
14.12.2013 г. 07:11:53, Error: Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power [6]  - Some processor performance power management features have been disabled due to a known firmware problem. Check with the computer manufacturer for updated firmware.
13.12.2013 г. 15:41:23, Error: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT [34001]  - The ICS_IPV6 failed to configure IPv6 stack.
13.12.2013 г. 15:41:21, Error: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT [31004]  - The DNS proxy agent was unable to allocate 0 bytes of memory. This may indicate that the system is low on virtual memory, or that the memory manager has encountered an internal error.
13.12.2013 г. 15:41:14, Error: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT [31004]  - The DNS proxy agent was unable to allocate 0 bytes of memory. This may indicate that the system is low on virtual memory, or that the memory manager has encountered an internal error.
13.12.2013 г. 10:37:24, Error: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT [34001]  - The ICS_IPV6 failed to configure IPv6 stack.
13.12.2013 г. 10:36:52, Error: Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power [6]  - Some processor performance power management features have been disabled due to a known firmware problem. Check with the computer manufacturer for updated firmware.
12.12.2013 г. 21:01:42, Error: Service Control Manager [7023]  - The SPP Notification Service service terminated with the following error:  Access is denied.
12.12.2013 г. 20:01:42, Error: Service Control Manager [7023]  - The SPP Notification Service service terminated with the following error:  Access is denied.
12.12.2013 г. 19:01:42, Error: Service Control Manager [7023]  - The SPP Notification Service service terminated with the following error:  Access is denied.
12.12.2013 г. 18:01:42, Error: Service Control Manager [7023]  - The SPP Notification Service service terminated with the following error:  Access is denied.
12.12.2013 г. 17:01:42, Error: Service Control Manager [7023]  - The SPP Notification Service service terminated with the following error:  Access is denied.
12.12.2013 г. 16:01:42, Error: Service Control Manager [7023]  - The SPP Notification Service service terminated with the following error:  Access is denied.
12.12.2013 г. 15:01:42, Error: Service Control Manager [7023]  - The SPP Notification Service service terminated with the following error:  Access is denied.
12.12.2013 г. 14:01:42, Error: Service Control Manager [7023]  - The SPP Notification Service service terminated with the following error:  Access is denied.
12.12.2013 г. 13:01:42, Error: Service Control Manager [7023]  - The SPP Notification Service service terminated with the following error:  Access is denied.
12.12.2013 г. 12:01:42, Error: Service Control Manager [7023]  - The SPP Notification Service service terminated with the following error:  Access is denied.
12.12.2013 г. 11:01:42, Error: Service Control Manager [7023]  - The SPP Notification Service service terminated with the following error:  Access is denied.
12.12.2013 г. 10:32:33, Error: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT [31004]  - The DNS proxy agent was unable to allocate 0 bytes of memory. This may indicate that the system is low on virtual memory, or that the memory manager has encountered an internal error.
12.12.2013 г. 10:31:37, Error: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT [34001]  - The ICS_IPV6 failed to configure IPv6 stack.
12.12.2013 г. 10:30:12, Error: Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power [6]  - Some processor performance power management features have been disabled due to a known firmware problem. Check with the computer manufacturer for updated firmware.
12.12.2013 г. 10:28:31, Error: Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT [34001]  - The ICS_IPV6 failed to configure IPv6 stack.
12.12.2013 г. 10:27:54, Error: Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power [6]  - Some processor performance power management features have been disabled due to a known firmware problem. Check with the computer manufacturer for updated firmware.
.
==== End Of File =========================== 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.