Премини към съдържанието

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

Тони Желев

Въпрос относно броенето на идентификатори

Препоръчан отговор


Имам курсова задача  в която трябва да преброя редовете и броя на идентификаторите. С редовете нямам проблем но тези идентификатори не мога и не мога да разбера как да ги следя... Нали идентификатор е всяко име(за което се заделя памет). Примерно

int a,b,c;char masiv1[30];int main();{printf("hello world");return 0;}

Тук идентификаторите са а,b,c,masiv1, но не мога да измисля как да напиша програма в която да ги преброя тези имена... Опитвах по какъв ли не начин, но не се получава. Прочетох една от по старите теми и получих малко просветление, но там беше даден линк с пояснения, но той вече не работи. За това моля за някакви насоки как да проверявам за неща.

 

Условието точно гласи: " За "идентификатор" ще се приема всяка част от текста,която започва с буква или символ за подчертаавне и съдържа букви,цифри и символ за подчертаване, при условие, че не се намира в символен низ или коментар. Да се отчита, че кавичката не винаги затваря низ("abc"def"). Да не се изключват ключовите думи в езика.

 

А и още нещо не мога да използвам парсери(phasers или както се пишеха :/) нито други библиотеки само "спартански" условия и C.

 

Всяка помощ е добре дошла дори било то само насоки или примерна извадка от някъде която върши работа. Благодаря предварително.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Нали идентификатор е всяко име(за което се заделя памет).

Не. Идентификатор е всяко име, евентуално изключвайки запазените думи на съответният език. Даже са ти го писали:

Условието точно гласи: " За "идентификатор" ще се приема всяка част от текста,която започва с буква или символ за подчертаавне и съдържа букви,цифри и символ за подчертаване, при условие, че не се намира в символен низ или коментар. Да се отчита, че кавичката не винаги затваря низ("abc"def"). Да не се изключват ключовите думи в езика.

Дори е упоменато, че не трябва да изключваш запазените думи.

А и още нещо не мога да използва пасери(phasers или както се пишеха :/) нито други библиотеки само "спартански" условия и C.

Парсери (parsers)

 

Отваряш файла и го прочиташ символ по символ.

Отсортираш коментарите. Най-лесно става, като си направиш флаг, дали си в коментар/низ и какво точно е - вдигаш го при /*, // или " и го сваляш при */, край на ред или " съответно. Проверяваш все пак за ескейп т.е.

Правиш си брояч.

Ако не си в коментар/низ - проверяваш символите, дали са валиден символ за идентификатор(цифри, латински букви и подчертавка) и като стигнеш до такъв, търсиш следващият, който не е или до края на файла и си увеличаваш брояча. И така до края на файла. Не забравяй, че идентификатор не може да почва с число.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Благодаря по изясниха ми се нещата, но или ми брой 0 или дава грешка (don't send..) нещо в if-овете ми куса :/.

int fIdentifierCount(char fin[]){  int i=0;  int in_coment=0;  char buff[200000];  unsigned int id_count;    FILE *fp = fopen(fin,"r");    if(fp==NULL)    return -1;  else  {   while(!feof(fp))   {    buff[i]=fgetc(fp);    i++;   }    do     {                if(buff[i]=='/' && buff[i+1]=='/' || buff[i]=='/' && buff[i+1]=='*' || buff[i+1]=='"')      {                 in_coment=1;      }           while(in_coment==0){       if(buff[i]=='n' || buff[i]=='*' && buff[i]=='/' || buff[i]== '"' )      {       in_coment=0;      }           else if(buff[i]>='a' && buff[i]<='z' || buff[i]>='A' && buff[i]<='Z' || buff[i]>='0' && buff[i]<='9' || buff[i]=='_')      {       if((buff[i+1]>='a') && (buff[i+1]<='z' )|| (buff[i+1]>='A') && (buff[i+1]<='Z') ||( buff[i+1]>='0') && (buff[i+1]<='9') || (buff[i+1]=='_') || buff[i]=='0')           id_count++;      }      i++;      }      i++;     }while(buff[i]<='0');   }     return id_count;}

Това ми е функцията ако може още някоя и друга насока.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Благодаря по изясниха ми се нещата, но или ми брой 0 или дава грешка (don't send..) нещо в if-овете ми куса :/.Това ми е функцията ако може още някоя и друга насока.

Поред:Не е необходимо да прочиташ целия файл в буфер. Старите символи не те интересуват. Чети си символ по символ и проверявай.Прочиташ символа в буфера до i, след което продължаваш нататък с проверките. Еми ясно е, че буфера ти е неинициализиран... Лоша грешка.Проверката за коментарите. Изрично посочих, че трябва да имаш флаг и за вид. Иначе програмата ти ще приема, че коментар започващ с /* може да завърши с ", примерно.Така както си направил while след това, никога няма да влезе ако си в коментар и съответно никога няма да свърши коментара.Слагай скоби на тия условия и/или ги разписвай на няколко реда или най-добре си направи функции. Да пишеш много неща на един ред в C е точно обратното на хубаво нещо.Не си инициализирал id_count. Променливите от стека в C не се инициализират автоматично.Що реши че масива ще ти завършва на '0'?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Успях да го докарам до работещ код който брой, но ми остана да добавя проверката за " това е кода на цялата програма (курсовата) и тя е обекта на сканиране. като резултат ми изкарва 249 идентификатора.

#include <stdio.h>#include <stdlib.h>#include <windows.h>// Functions prototypes Startvoid fcase1(char *,char *,int );void fcase2(char *,int);void fcase3(char *,int);void fcase4(int);int fLinesCount(char *);int fIdentifierCount(char *);int fSearchChar(char *,char,int);// Functions prototypes Endint main(){  char exit; do {   int choise,count=0;  char fin[30];  char fout[30];// Styling StartSetConsoleOutputCP(1251);system("COLOR 0A");// Styling End// Menu Startprintf("////////////////////////////////////////////////////////////////////");printf("////////////");printf("//");printf("             Курсова Работа по ПИК I ");printf("              //");printf("//");printf("  Изработил Тони Христов Желев, факултет ФТК, група 54б, номер 111");printf("213205");printf("  //");printf("//");printf("                                ");printf("       //");printf("//");printf("Моля изберете опция от менюто.");printf("                       //");printf("//");printf("                                  ");printf("     //");printf("//");printf("1. Четене програмата от файл и запис на резултата в друг. ");printf("         //");printf("//");printf("2. Четене прогрмата от файл и извеждане на резултата на екрана.");printf("       //");printf("//");printf("3. Четене на програмата от клавиатурата и извеждане във файл.");printf("        //");printf("//");printf("4. Четене на програмата от клавиатурата и извеждане резултата на");printf(" екрана.");printf("  //");printf("//");printf("                         ");printf("             //");printf("///////////////////////////////////////////////////////////////////");printf("/////////////");printf("Избор: "); fflush(stdin); scanf("%i",&choise);// Menu End// Switch start  switch (choise)  {  case 1: fcase1(fin,fout,count);    break;  case 2: fcase2(fin,count);    break;  case 3: fcase3(fout,count);    break;  case 4: fcase4(count);    break;  default: printf("Въведохте невалидна опция");    break;  }// Switch end// Close the program [y/n] Start fflush(stdin); printf("nИскате ли да затоврите програмата? [y/n]"); fflush(stdin); scanf("%c",&exit); system("cls"); }while(exit!='y');// Close the program [y/n] End  return 0;}// Definition of Functionsint fLinesCount(char fin[]){  unsigned int lines_count = 0;  FILE *fp = fopen(fin, "r");  int ch;  if(fp==NULL)   return -1;  else  while ((ch=fgetc(fp))!=EOF )    if ( ch == 'n')      ++lines_count;  fclose(fp);  return lines_count;}int fIdentifierCount(char fin[]){   int i=0;   int in_str_comment=0;   int in_line_comment=0;   int in_quotes;   int in_word=0;   int in_number=0;   unsigned int id_count;   char buff[1024];     	 FILE *fp = fopen(fin,"r");  	 if(fp==NULL)	  return -1;   else   {	   do		 { 			   buff[i]= fgetc(fp);			  		   if(buff[i]=='/' && buff[i+1]=='/')			 in_line_comment=1;		  if (buff[i]='n')			 in_line_comment=0;		   		  		   if(buff[i]=='/' && buff[i+1]=='*')			 in_str_comment=1;		  		  if (buff[i]=='*' && buff[i+1]=='/')			 in_str_comment=0;		  		  if((buff[i] >= '0') && (buff[i] <= '9') && in_word==0)			 {			  in_number = 1;			 }	   		  if(in_str_comment==0 && in_line_comment==0 && in_number==0 )		  { 			 if(!(((buff[i] >= 'A') && (buff[i] <= 'Z')) || ((buff[i] >= 'a') && (buff[i] <= 'z')) || ((buff[i] >= '0') && (buff[i] <= '9')) || (buff[i] == '_')))			 in_word=1;		   			  if(in_word)			 {id_count++;}		  } 		  in_word=0;		  in_line_comment=0;		  in_quotes=0;		  in_str_comment=0;		  in_number=0;		  i++;		 }while(buff[i]!=EOF);	 }   	  return id_count;}void fcase1(char fin[],char fout[], int count){  FILE *ffout;  int v,m;    printf("Моля въведете името на файла за четене: ");     fflush(stdin);    scanf("%s",fin);    printf("Моля въведете името на файла за записване: ");     fflush(stdin);    scanf("%s",fout);     fflush(stdin);        ffout=fopen(fout,"w");          v=fLinesCount(fin);      if(v==-1)       fprintf(ffout,"File "%s" can't be opened",fin);      else      fprintf(ffout,"Броя на редовете е - %dn",v);      m=fIdentifierCount(fin);      if(m==-1)       fprintf(ffout,"File "%s" can't be opened",fin);      else      fprintf(ffout,"Броя на идентификаторите е - %dn",m);            fclose(ffout);}void fcase2(char fin[], int count){  int v;    printf("Моля въведете името на файла за четене: ");     fflush(stdin);    scanf("%s",fin);              v=fLinesCount(fin);      if(v==-1)       printf("File "%s" can't be opened",fin);      else      printf("Броя на редовете е - %d",v);}void fcase3(char fout[], int count){ int v,i=0; char buff[20000];  FILE *ffout;         printf("Моля въведете името на файла за записване: ");     fflush(stdin);    scanf("%s",fout);     fflush(stdin);          ffout=fopen(fout,"w");      printf("Напишете програмата и натиснете CTRL+Z за край:n");    while((buff[i]=fgetc(stdin))!=EOF)    {     i++;    }    buff[i]='0';       i=0;    while(buff[i]!='0')    {     if (buff[i]=='n') ++count;     i++;    }   fprintf(ffout,"Броя на редовете е - %d",count);    fclose(ffout);}void fcase4(int count){ int v,i=0; char buff[20000];    printf("Напишете програмата и натиснете CTRL+Z за край:n");    while((buff[i]=fgetc(stdin))!=EOF)    {     i++;    }    buff[i]='0';       i=0;    while(buff[i]!='0')    {     if (buff[i]=='n') ++count;     i++;    }   printf("Броя на редовете е - %d",count);  }

a само функцията

int fIdentifierCount(char fin[]){   int i=0;   int in_str_comment=0;   int in_line_comment=0;   int in_quotes;   int in_word=0;   int in_number=0;   unsigned int id_count;   char buff[1024];     	 FILE *fp = fopen(fin,"r");  	 if(fp==NULL)	  return -1;   else   {	   do		 { 			   buff[i]= fgetc(fp);			  		   if(buff[i]=='/' && buff[i+1]=='/')			 in_line_comment=1;		  if (buff[i]='n')			 in_line_comment=0;		   		  		   if(buff[i]=='/' && buff[i+1]=='*')			 in_str_comment=1;		  		  if (buff[i]=='*' && buff[i+1]=='/')			 in_str_comment=0;		  		  if((buff[i] >= '0') && (buff[i] <= '9') && in_word==0)			 {			  in_number = 1;			 }	   		  if(in_str_comment==0 && in_line_comment==0 && in_number==0 )		  { 			 if(!(((buff[i] >= 'A') && (buff[i] <= 'Z')) || ((buff[i] >= 'a') && (buff[i] <= 'z')) || ((buff[i] >= '0') && (buff[i] <= '9')) || (buff[i] == '_')))			 in_word=1;		   			  if(in_word)			 {id_count++;}		  } 		  in_word=0;		  in_line_comment=0;		  in_quotes=0;		  in_str_comment=0;		  in_number=0;		  i++;		 }while(buff[i]!=EOF);	 }   	  return id_count;}

имам някаква идея от рода на:

if(buff[i]==''" && buff[i+1]!='"')in_quotes=1;

но не се сещам как да го сваля, мислех гo като:

buff[i-1]!='"' && buff[i]=='"'

но тогава се препокирват едно с друго.. :/


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Нямам много време сега но набързо:Какво ти казах за буфера? безсмислен е. Можеш ли да обясниш какво очакваш да има в buff[i+1] ей тук, като още не си го прочел?

buff[i]= fgetc(fp);if(buff[i]=='/' && buff[i+1]=='/')

Направи си две променливи за сегашен и предишен символ и толкова. Също не чети по 2 наведнъж, че ще изпуснеш нещо. Само първият път после преместваш сегашния в предния и четеш сегашния.

Направи си още три променливи (брой очаквани символи за край, очакван предишен и очакван следващ) като се натъкнеш на някакво начало на коментар низ си ги насетваш за съответния край, заедно с флаг, че чакаш край и след това проверяваш по брой и дали съвпадат (брой ти трябва, щото за низ чакаш един а за многоредов коментар примерно 2).

Може да има и други грешки.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Днес ми дойде една малко странна идея, но не знам колко ще ми свърши работа... Масив(или файл и после да добавя информацията му в масив) със всички типове данни. След това да вкарвам ред по ред в програмата и да проверявам. Ще имам 2 функции за прескачане на коментари (една за // и една за /* */). И примерно имам ред:

int ImeNaFunckiq();int main();{// nqkakuv komentar  int prom1,prom2;/* drug komentar prosto za primer */... return 0;}

И така да сравнявам всеки ред дума по дума с тази от масив-а. Ако се окаже, че има съвпадение (с някоя дума), да прескочи интервала и ако следващият знак е буква ( визирам "int prom1,prom2;"  да имам един брояч който брой запетайките като накрая върне резултат от брояча +1 [нали 1 запетая разделя 2 думи] ), а ако следващият знак е скоба (  пък да увеличава някакъв друг броя. И вече най отдолу на функцията събера двата брояча, не знам дали идеята си заслужава но на мен ми се струва ок, остава само да се оправя с вкарването на файл с ключовите думи в масив...

 

файла (прим. keywords.txt) ще бъде просто списък с по 1 тип на ред. прим

charunsigned charintlong int 

и така всичките.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

...

Сложно, ненужно и мисля грешно, отделно пак ще ти трябват флагове защото може да има многоредови коментари и низове.Ненужно, защото по условие не пише да броиш само уникалните и грешно защото изрично пише да не изпускаш ключовите думи.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

така реших да започна наново и направих ето това.

int fIdentifierCount(char source[]){  int idCount=0;  int line=0;    // flags  bool fComment= false;  bool fQuotes= false;  bool fApostr= false;  bool fNumber= false;  bool fWord= false;FILE *fp;fp=fopen(source,"r");if(fp==NULL)  return -1;else if(fp!=NULL) {  char temp[1024];  while(fgets(temp,sizeof(temp),fp)!=NULL)   {    int i;    line++;     for(i=0;i<strlen(temp);i++)     {       if(temp[i]=='/' && temp[i+1]=='/' && fQuotes)       {         break;       }       if(temp[i]=='/' && temp[i+1]=='*' && !fQuotes)       {         fComment=true;         continue;       }       if(temp[i]=='/' && temp[i-1]=='*' )       {         fComment=false;         continue;       }       if(temp[i]=='"' && !fQuotes && temp[i-1]!='')        {         fQuotes=true;        }       else if(temp[i]=='"' && fQuotes && temp[i-1]!='')        {         fQuotes=false;        }       if(temp[i]==''' && !fApostr && !fQuotes)        {         fApostr=true;        }       else if(temp[i]==''' && fApostr && !fQuotes)        {         fApostr=false;        }       if((temp[i]>='0' && temp[i]<='9') && !fWord)        {         fNumber=true;        }       if(((temp[i]>='A') && (temp[i]<='Z')) || ((temp[i]>='a') && (temp[i]<='z')) || (temp[i]<='_'))        {         if(!fApostr && !fQuotes && !fComment && !fNumber && !fWord)          {           fWord=true;          }        }       if(!(((temp[i]>='A') &&(temp[i]<='Z')) || ((temp[i]>='a') && (temp[i]<='z')) || ((temp[i]>='0') && (temp[i]<='9')) || (temp[i]=='_')))        {         if(fWord)          {           idCount++;           fWord=false;          }         else if(fNumber)          {           fNumber=0;          }        }      }  } }   fclose(fp);   return idCount;}

Така това сега отговаря ли на описанието за идентификатор по-горе?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Подобни теми

  • от Alexandar Jelev
   Здравейте, искам  да попитам някой може ли да ми помогне за курсовата задача, ще му бъда изключително благодарен? :)
   Задачата е следната:
   Съставете програма с функции за:
   а) Въвеждане от клавиатура във файл и в масив ( чрез добавяне) данни за автобусни превози ( до 35 ) - Автогара Варна: маршрут, дата (1 до 31), номер на автобуса, фамилия на водача, брой пътници, цена на съответните билети, обща сума на билетите - през месец юли. Извеждане текущото съдържание на масива (файла) на екран;
   б) Извеждане на екран справка за всички превози през избран ден от месеца ( със запитване за нова справка);
   в) Извеждане на екран номерата на автобусите и общата сума на билетите от превозите, извършени с тях, подредени в низходящ ред по сумата.
                Главна функция main() -с меню  за избор на функции и проврка за състоянието на данните.  Използване на функции с предаване на параметри.
    
  • от BWB. Eclipto
   Търся помощ за курсовата си работа по програмиране, защото отсъствах близо два месеца поради операция, а не се имам с колегите си.
   задачата гласи :"Съставете алгоритъм и напишете програма за въвеждане координатите на точки и извеждане на екрана координатите на онези от тях, които не лежат в защрихованата област.Въвеждането се прекратява, когато броят на въведените точки стане най-малко М и броят на лежащите в защрихованата област стане N."

   помощ!!
  • от Фердинанд Костадинов
   Здравейте, имам задача по корпоративна политика
   Да се изясни достоверността и обективността на поднесената информация в 
   следния линк:

   https://www.youtube.com/watch?v=PEfeQ2pTaK0&feature=share
   Къде ли не търсих в интернет, но не намирам почти никаква информация, която да докаже, че нещата, които този човек
   говори и споделя са истина.Трябват ми поне няколко аргумента, за да мога да изясня достоверността на поднесената информация от
   г-н Станков.
   Когато му напиша името в гугъл ми излизат съобщения, че според не знам какви закони,
   са изтрити по негово желание доста линкове, а точно те ми трябват, как бих могъл да стигна до тях и въобще
   възможно ли е да се направи от човек, който не е толкова на ти с IT сферата?
   Възможно е някои резултати да са били премахнати съгласно европейското законодателство за защита на личните данни.
   Ако някой има идея, как мога да се справя с това като цяло, моля да сподели.
    
  • от Karttela
   Здравейте! Затруднявам се много с втората ми курсова работа по програмиране на c++. Моля някой да ми помогне понеже няма как да я направя... Ще съм много благодарен ако някой успее да ми помогне понеже тези файлове са ми пълна индия... Благодаря предварително ! Условието ще го кача като снимка!

  • от 97joro
   Хора, трябва ми спешно да направя една лесна (според преподавателя) задача на free Pascal, но не съм се занимавал никога с програмиране и за това, ако може някой да помогне със задачата и малко обяснение към нея, ще съм много благодарен.
   Ето и задачата: Да се намери сумата от елементите в отделните стълбове на двумерен масив с m реда и n стълба.
 • Дарение

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.