Премини към съдържанието
октим

Ние Българите - кои сме и откъде идваме

Препоръчан отговор


Например - Българите  не  са  ариици - Арииците  са  българи!! Много  древен  народ  сме  (китаиците  и  Ватикана  имат  доказателства  за  това),  корените  на  историята  ни  не  започва  от  Ной  а  хиляди  години  преди  него.    Да  потърсим  древната  ни  писменост  (  във  Ватикана)  и  причината  защо  е  скрита?  В   сандъците  които  предателя  Борис  е  предал  на  Ватикана  е  знанието  ни  за  света,  и  корените  ни.

Дълго време за безспорно се счита становището на Васил Златарски относно 865 година като година на покръстването. Той се аргументира с Балшенския надпис – „покръсти се от Бога владетелят на българите Борис, преименуван Михаил, с дадения му от Бога народ в годината 6374 (866)”. Но тъй като горният край на каменната плоча, върху която се намира посоченият надпис, е отчупен, текстът „покръсти се от Бога владетелят на българите” всъщност е въведено от големия български медиевист. Впоследствие някой автори (Г. Цанкова-Петкова) изказват предположение, че може би липсващата част е указвала граничен надпис от типа на Наръшкия надпис на цар Симеон I.

Други изследователи приемат 866 година. Повечето автори считат, че логиката на събитията и сравнителният анализ на различните източници сочат покръстването на българите през 864 година.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F  
   Друг  източник  указващ  началото  на  българското  летоброене!!   Как  и  да  го  тълкуваме  ние  сме  приели  християнството  през  6374 година  от  нашето  летоброене!  


Цар Иван Асен II заповядва височайшите пленници да бъдат откарани в столицата, а заловените обикновени войници да бъдат нахранени и пуснати по домовете им. Заради нечуваното си благородство и човечност цар Иван Асен II е почитан и обичан “и не само от българите, но и от ромеите, и от другите народи” – пише византийският хронист Георги Акрополит.

В чест на голямата победа Иван Асен II заповядва да се изгради (или обнови) църквата „Св. Четиридесет мъченици“ в престолния град Търново. Върху една от колоните и е издълбан надпис, който гласи:

"В лято 6738 [1230], индикт 3, аз, Иван Асен, в Христа Бога верен цар и самодържец на българите, син на стария цар Асен, издигнах из основа и с живопис украсих докрай пречестната тази църква в името на светите 40 мъченици, с помощта на които в дванадесетата година от царуването си, в която година се изписваше този храм, излязох на война в Романия [Тракия] и разбих гръцката войска,  
В  лято  6733  индикт  3  от  началото  на  българското  летоброене


 Да  сметнем  от  преди  колко  години  започва  нашата  история  -  7522 години  до  тия  години  поставете  годините  на  другите  народи  и  да  направим  съпоставка.

 

 

 Според поддръжниците прабългарският календар е измежду най-точните, създадени от човечеството. Джао Ин, известен китайски учен от XVII век, който проследява наличието на животинския циклов календар в Китай до I век, твърди, че цикълът произхожда от "северните цивилизации" и че "в епохата на Хан (206 г. пр.н.е. – 25 г. н.е.) западната граница на Китай била нарушена от пришълци, които се заселили в Ухуан и се смесили с местното население. Тогава именно цикълът се разпространил в Срединното царство".
     Българите  сега  са  7522г  Не  знам  от  какво 
    Евреите  сега  са   -  5773г  година  от  сътворението
    Индииците  -  3113г  преди  Христа
    Китайците - 2637г  преди  Христа
    Японците  -  600г  преди  Христа
   
http://www.desant.net/show-news/23747/

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

При владичеството на превисокия господин крал Стефан Душан, господин протосеваст Хрельо с голям труд и разход изгради тази кула на светия отец Иван Рилски и на Божията майка, наречена Осеновица, в годината 6843 индикт пети (1334-35).

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

При владичеството на превисокия господин крал Стефан Душан, господин протосеваст Хрельо с голям труд и разход изгради тази кула на светия отец Иван Рилски и на Божията майка, наречена Осеновица, в годината 6843 индикт пети (1334-35).

Не е лошо да се запознаете с ромейското летоброене, използващо като начална година именно 5508 пр.Хр.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не е лошо да се запознаете с ромейското летоброене, използващо като начална година именно 5508 пр.Хр.

То  не  противоречи  на  българското  защото  е  едно  и  също!   Казвам  че  е  българско  защото  византийците  се  отказват  от  него  доста  по-рано  от  нас.   И  да  се  замислим  защо  двата  народа  имат  едно  начало   като  летоброене? 


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

прочете ли,линка,който ти дадох? ако го беше прочел ,нямаше да питаш?

Прочетох  го  но  той  се  отнася  за календара,  а не  за  началото  на  летоброенето,  това  са  две  различни  неща!

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

 

...Дори по физическия вид на

съвременните българи (преобладава мургавият тип) си личи, че имаме

малко общи черти с преобладаващия физически тип в Полша, Чехия,

Беларус, Украйна и Русия. А това означава, че прабългарите не са били

малцинство. Тогава как става така, че за по-малко от 150 години „прабългарският“ език на народа-господар така изчезва, че от него оста-

ват само 15 думи? Исторически феномен! Да, щеше да бъде феномен,

ако прабългарите наистина бяха тюрки.

Но прабългарите не са тюрки. Както видяхме, изследванията в

последните две-три десетилетия убедително доказаха, че прабългарите

са част от иранската езикова общност. Тя пък е част от индоевропейска-

та етническа и расова общност с прародина Централна и Северна Евро-

па. Дори в многотомната история на България, издадена по време на ко-

мунистическата власт, е написано (том 2, с.25):

„Смята се, че в IV хил. пр.Хр. е съществувал общ индоевро-

пейски език, от който по-късно се оформят славянските, гертанс-

ките, иранските и келтските езици и диалекти. И днес роднинска-

та терминология, наименованията на най-старите оръдия на тру-

да, терминологията на домашния добитък, ловът и пчеларството

имат общи корени. Преди да бъдат утвърдени литературните ези-

ци, базирани обикновено на един от диалектите, различията в

езиците на тези групи народи, спадащи към индоевропейската об-

щност, са били още по-малки.“

Казано по-простичко, VII–IX век славяни и прабългари, живеещи

на територията на България, са си бъбрели на близки езици, произхож-

дащи от общия някога индоевропейски език, и най-вероятно са се разби-

рали и без преводачи. Уеднаквяването на лексиката и граматичните пра-

вила е ставало непрекъснато в ежедневния живот на разположените ед-

но до друго славянски и прабългарски села, в армията, в градовете, в ре-

зултат на особено честите смесени бракове. Няма как да вървиш срещу

законите на природата – известно е, че мургавите мъже харесват руси

жени и обратно. Смесените бракове са засягали не само простолюдието,

но и аристокрацията. В 866 г. канабагатура Сондоке (името е прабългар-

ско) е бил включен в състава на посолство, изпратено от цар Борис I при

папата в Рим. Една от нощувките по пътя е била в манастира Чивидале в

Северна Италия. И там боляринът е записал в евангелието на манастира

списък на семейството си, за да му четат монасите молитва за здраве.

Боилът е имал две законни жени (езическият български закон е позволя-

вал многоженството) и макар от три години християнин, Сондоке си ги

запазил. Явно в случая е действал принципът „узаконено заварено поло-

жение“. Втората жена на Сондоке се наричала Собеслава, а децата му от

нея – Велегнев и Богомила, т.е. три чисто славянски имена. Поне една

от съпругите на Омуртаг и Борис са били славянки, щом техни синове

се казват Енравота и Владимир. По въпроса за имената, славянките –

съпруги на българските владетели, трябва да са били бая упорити, за да

наложат свои имена на децата. А и страшните иначе български канове и

царе трябва да са ги обичали твърде много, за да не им кършат хатъра за

имената на децата, дори когато става дума за престолонаследници...

 

 

 

Има някаква логика в написаното от Б.Димитров. Наистина 15 думи за 150 години са твърде малко, за да се наричаме българи. А 150 години  твърде малко, за да изчезнат славяните като народност. Тука има, тука нема, както казват от една друга народност.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Има някаква логика в написаното от Б.Димитров. Наистина 15 думи за 150 години са твърде малко, за да се наричаме българи. А 150 години  твърде малко, за да изчезнат славяните като народност. Тука има, тука нема, както казват от една друга народност.

Средновековния летописец  Йоан Зонара разказва как император Анастасий (491 -518 г.) изградил така наречената Дълга Стена - Μακρά Τείχη της Θράκης. Предназначението на това укрепление е да спре атаките на мизите, наречени още българи. Дългата Стена е разположена на около 64 км от Константинопол – столица на Римската Империя. Съоръжението е завършено през 512 г.  - малко преди бунта на предвождащия българи Виталиан.

 

На картата може да се види Дългата Стена - в червено и черно, от Селимбрия до Черно Море. На север от защитното съоръжение има множество топоними от български характер.

Никой от учените ни не се е заел да обясни ясно и подробно защо император Анастасий ще гради стена недалеч от Константинопол, за да се предпази от българите, които според официалните теории по това време трябва да на на територията на Украйна? Верно е, дедите ни са наречени – страшните за целия свят българи – Bulgares toto orbe terribiles...но, за да могат да дойдат от Крим до Константинопол, предците ни трябва да прекосят няколко големи реки. И не е само това, през VІ-ти век долното течение на Дунава е опасано от значителен брой римски укрепления. Добре защитени са и старопланинските проходи, а и земите на юг от тях.

 

Няма никаква логика да се влагат огромно количество средства в построявянето на Дългата Стена за защита от противник, който е на няколко хиляди километра разстояние. Ако обаче българите са обитавали територията на Тракия, то дунавските и старопланинските крепости не могат да предпазят Константинопол изобщо. Щом има българи в близост до столицата на империята, то Дългата Стена е едно разумно решение...

Нека видим дали съществуват сведения за присъствие на наши предци в най-южните части на Тракия през V-ти и VІ-ти век...а и по-рано. В своите летописи Амиан Марцелин разказва за жестока битка през 499 г. между българи и римска войска край река Цурта. Това е днешното Чорлу Дере, то се намира до град Чорлу – древния Цурулум. Селището е на около 80 км. от Константинопол. Край Цурта (Чорлу Дере) едите ни успявят да разбият напълно цяла римска армия, като елиминират дори генералите. Това означава, че българите не са били някакъв малък, промъкнало се мистериозно отряд, а сравнително голяма група хора, която е живяла в Южна Тракия. Потвърждение за това получаваме и от Теофан Изповедник, който споделя  следното  - В тази година- 494 така наречените българи, които живееха в Илирия и Тракия, нападаха и се отдръпваха, преди да ги забележи човек..."

Теофан си казва без заобикалки, че през 494 г. дори на юг от Стара Планина живеят българи, а от сведенията на Марцелин разбираме, че те са били многобройни...Толкова многобройни, че земите на юг от Дунава са наречени България...На картата на Свети Йероним (ІV-ти век) областта Мизия е отъждествена с...България. А в хрониката на Йоан от Никиу, описваща събитията от 513-515 г. нашите земи са наречени Провинция България...Анонимният равенски космограф твърдящ, че е получил сведение от Йордан (550 г.)  пише, че  в земите на Мизия, Македония и Тракия живеят само българи - Inter vero Traciam vel Macedoniam et Mysiam inferiorem modo Bulgari habitant. *

От тези живеещи в Тракия българи се е страхувал император Анастасий, а не от братята им изгнаници ( в Черноморските степи). Дедите ни живеещи в Тракия са представлявали реалната опасност защото са можели да стигнат до столицата на империята за  няколко часа. Другите българи, обитаващи земи на север от Дунава** са били не по-малко мъжествени и силни, но пред тях са стояли както препятствията на реките, така и множеството добре изградени укрепления.

Разгледаме ли топонимите, хидронимите и епиграфските паметници в блозост до Дългата стена, ще установим, че в Южна Тракия са живели хора говорещи древен вариант на езика ни. Селищното име Купсела се обяснява с думата купче, копа (И.Дуриданов, Езикът на траките). Хубаво, но Купсела е спомената от Херодот, повече от 1000 години преди Аспарух...Още по-стар топоним е Висия (Визия), това е столицата на цар Терей, който е живял преди Троянската Война. В. Георгиев обясни, че частицата вис в тракийския език означава селище и отговаря на старобългарската вьсъ – селище ( Траките и техния език). Ако вярваме на старите автори, то този типично български топоним е на около 3300 години. Със значение подобно на Висия е Висанте, името му отговаря на старобългарската дума вьсънъ- градче. Бурдипта, Бурдапа е на север от Дългата Стена, а значението на топонима е брод над вода. Бурд = брод, апа = вапа –вода ст.блг. В Тарподиза намираме частицата тарпо, за която В.Георгиев счита, че е сродна на българската трап-яма. Споменатата от Марцелин река Цурта, край която дедите ни смазват римската армия, си има чисто българско име. Цурта се обяснява с църтя, църкам- течение на слаба струя, явно реката е била малка и вместо ромолене се е чувало църтене.

Древни извори могат да се манипулират, или унищожат, но за сметка на това топонимите и хидронимите разказват безпристрастно истината. В по-ново време южните ни съседи разбраха това добре, прекалено добре дори. Те вече не са в състояние да съберат старите исторически книги, да ги изгорят, или преиначат, защото днес има милиони издания на Херодот, Страбон, Плиний. При заграбването на Беломорска Тракия обаче гърците светкавично промениха имената на стотици български селища, за да се заличат следите от нашето присъствие. Змийница стана Μενοίκιο, Пеперуда бе преиначено на Βουνά Έβρου, Търнава гърците промениха в Φιλιουρή, а в Δροσοπηγή никой няма да разпознае Бял Камен...Върви доказвай след време, че българи са обитавали Беломорието още от Каменната ера....

Днес обаче ние разполагаме с топонимите и хидронимите споменати от Херодот, Страбон, Омир и др. С тяхна помощ може да се разбере какви земи са обитавали дедите ни в древността. Трябва да се действа, трябва да се търси истината и да се покаже на света. Нека всеки да се увери, че въпреки някои недостатъци в работите си, в основни линии проф-д-р Ганчо Ценов е бил прав виждайки в нас българите потомци на народа стражавал се край Троя, дал много способни императори на Рим и приютил първи християнството в Европа.

Народа ни трябва да разбере за потенциалната си сила и възможности. В нашите вени тече същата кръв като на тези, които покориха обширни земи в Европа и Азия. Носим същите гени като предците си, които за ужас на враговете  след всяко падение се изправяха по-силни и готови за нови подвизи. Ние никога не сме се кичили с чужда слава, други хора си присвоиха нашите заслуги. Добре ще е да си поискаме своето, а и да го пазим. Упадъка и величието са понякога въпрос на избор.

 * пълния текст е - Inter vero Traciam vel Macedoniam et Mysiam inferiorem modo Bulgari habitant, qui ex supra scripta maiore Scythia egressi sunt. – В същинска Тракия, Македония и Долна Мизия живеят само българи, които както вече бе казано са дошли от Скития...На пръв поглед сведението изглежда противоречиво – твърдим, че българите са местен народ, а същевременно се споменава и извор, в който се казва, че дедите ни идват от Скития. Всъщност няма нищо странно, ако сме запознати със сведението на Д. Хоматиан - ...европейските мизи, които народът обикновено знае и като българи. Те били  изселени  в  старо време от военната сила на Александър от разположения край Бруса Олимп към Северния океан и Мъртвото море, а след като минало много време, със страшна войска преминали  Дунава и завзели всич­ки съседни области: Панония и Далмация, Тракия и Илирик, а и голяма част от Македония и Тесалия....Какво научаваме тук – българите са потомци на мизите, това е най-голямото тракийско племе. Те са обитавали земи както в Европа, така и в Азия. Тези, които са били в Азия, край Мизийския Олимп са били прогонени от Александър Велики на север...в Скития, после обаче се завръщат и се присъединяват към братята си в същинска Тракия, Македония, Илирия. Това е причината Анастасий Библиотекар да каже, че българите съединили двата Епира, Илирия, Македония...по силата на родовото право. Израза –родово право показва красноречиво, че дедите ни са считани за изконни обитатели на Балканите.

** Страбон и Херодот обясняват, че мизите обитават огромни територии – в Мала Азия до Троада, от Босфора до Адриатическо Море, като южната граница е река Пеней в Тесалия, мизи е имало още в най-дълбока древност и на север от Дунава. При тях биват приютени азиатските мизи прогонени от Александър.

Български топоними в Егейска Македония и Западна Тракия

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%B2_%D0%95%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F

 

 

  Тука  мога  да  добавя,  и  информацията  от  Златната  книга  -  книга  от  600 година  преди  Христа  намерена  в гроб  на  знатен  където  при  превода  четем  на  родопско  наречие

 

Явно някой много се страхува от тази книга, щом й е отредено толкова малко внимание. Вместо  в самостоятелна зала с фотографирани страници, а те са само 6-ст  и  поставени за общ достъп за  разглеждане, книгата е сбутана и й е отредено съвсем  незабелижимо  място.

Питам се, защо за тленните останки на св. Йоан, Божидар  Димитров беше така ревностен защитник за общодостъпен показ. Помните, колко много се шумя миналата година, а при този артефакт е направено всичко възможно, тя да остане забулена в тайнственост. Все пак книгата си е самодостатъчна да предизвика интереса и без неговата "защита", но и малкото, което би могло да се направи не е сторено... Кой е против "Златната книга" и защо? Аз поне не открих в нета никакви илюстрации или каквато и да е друга  информация за нея.

 

  Излела ми стара майка

Излела ми утъ сарае,

Фъ десна хи рока ясна борница

Ясна борница ясенъ огънь,

Фъ лева хи рока бела книга 5

Бела книга царну писму,

Рукнала са подрукнала,

Гласумъ рука песна пее

Песна пее бела книга

Бела книга царну писму...

 

        Публикувано изображение

златната книга

През май 2003 година в Националния исторически музей в София е изложена древна книга, състояща се от 6 страници, изработени от 24-каратово злато, с размери 5 см на 4,5 см, свързани със златни пръстени.

Върху плочите е издълбан текст с етруски букви и рисунки на кон, конник, сирена, лира и войници. Според археолозите това е най-старата съхранила се книга на света, създадена 600 години преди Христа.

Съдържанието на книгата подсказва, че тя е направена във връзка с погребението на аристократ, изповядващ култа на Орфей.

  http://dolsineq.blog.bg/history/2011/06/22/quot-zlatnata-kniga-quot-syzdadena-600-g-predi-hrista.770099

 

 

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ами според мен нищо не си противоречи. Като подхванем тезата, че българите са се разселили от Централна Европа, всичко след това е само потвърждение на тоя факт. Включително и подобните езици. Дори да вземем днешните български диалекти...на толкова малко територия, съществуват почти противоречащи си говори с много непознати думи за един или друг. Аз имам няколко колеги от Видин и ми е много интересно как те казват  определени думи.  Ами то ние сега говорим почти различни езици, какво остава за ония смътни времена, когато 99% са били неграмотни? Ама айде да не отивам толкова далече. В околните села тук се говоря различни диалекти и някои думички изобщо не са познати дори в съседното село. Причината вероятно е в това, че е пълно с преселници от различни места, всеки от които създал свое селце. Например в селото на майка ми са се заселили преди около 200 години 2 рода от Габровско, бягайки от турците. И така, тая местност тук е приютила какви ли не преселници. От там и различните говори. Какво остава за ония праисторически времена, когато всеки е поемал път натам, накъдето е била прехраната и топлото? Може да я чоплим тая тема до утре, ама само един факт. В момента по света живеят може би над 3-4 милиона българи, разселили се през последните 100-200 години. Някои от тях асимилирани, други не. Но нека видим или по-точно чуем, как говорят примерно банатските българи. Или българите в Унгария. Или пък тия в Украйна. Всички те са прихванали от местните говори, но са си запазили и част от езика на дедите си. И сега ако в един момент банатските българи се преселят тук, какво правим? Създаваме държава Банат или си се казваме пак България? А езика как ще е?  А ако пък Македонските българи решат, че са българи и забравят изкуствения си език, създаден от чист българин?  Та мисълта ми е, че Б.Димитров може изобщо да не е далече от истината, макар да обича да украсява нещата. В корените си всички сме произлезли от едно, но в момента говорим различни диалекти, някои от които почти неразбираеми за една част от българите. И ако се обединим, ето ти повторение на Аспаруховата държава - уж различни племена, ама в съществото си едно и също. 

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не  е  нужно  да  се  караме,  съгласен  съм  с  теб,  и  в  двата  поста! 

На  балканите  е  имало  два  потопа,  първият  е  при  образуването  на Гибралтарския проток преди   5.33  милиона  години.  Другият  потоп  е  при  образуването  на  Босфора  преди  7500 години  което  ще  рече  преди  5500 години  преди  Христа  в  края  на  последният  ледников  пориод.   Когото  говорим  за  начало  на  летоброене  винаги  трябва  да  имаме  предвид  нещо  което  остава  трайно  в  паметта  на  хората,  а  какво  по  трайно  от  потопа.  

      Бъдещото  Черно  море  е  било  малко  сладководно  езеро  намиращо  се  в  земна  депресия  в  сравнение  със  средиземно  море  от  приблизително  сто  метра. Какво  съвпадение!!   Народа  населявал  земите  около  езерото  е  бил  един,  но  след  нахлуването  на  водите,  а  то  е  станало  много  бързо,  народът  се  е  разделил  и  отделните  племена  са  станали  самостоятелни  едни  са  изчезнали  във  времето,  а  други са  се  обособили  като  отделни  народи! Едни  на  север други  на  изток!

 

 

 

  http://balgarite.interbgc.com/uvod.htm

Редактирано от октим (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ами не знам. Логично е езиците да са подобни. Да оставим Библията на страна. Тук се говори за 4 век преди Христа. Ами то сега толкова много се променят езиците въпреки наличието на литература, интернет, телевизия, когато човек емигрира някъде, та какво остава за миналото, когато дадена група хора се е разпръснала в различни краища на света, попадайки на други култури? Нека не бъдем наивници и да вярваме, че езикът на който говорим или са говорили дедите ни, е даденост. В Библията може да пише всичко, но реалността е съвсем друга и тя продължава да се променя. Само прочети някой пост на 12-13 годишен новорегистриран потребител тук и ще разбереш за какво говоря. 

 

ПП: И малко встрани от темата с един пример, за който се сетих и от който се дразня. Новия речник на българските думи. Там цели думи отпадат, щото вече не се ползвали, други са въведени, защото са се появили, а трети са им махнати ударенията, щото видиш ли, в България никой не говорел така. Но мен ме е яд специално за една думичка - масло, която в нашия край се изговаря с ударение на първата гласна. Ама видиш ли сега, вече в България никой не говорил така и ударението остава само на последната гласна. Е как да не говори джанъм, като тук стотици хиляди говорят така? Ето ти пример за асимилация и промяна и промивка на мозъците. 

Редактирано от Кико (преглед на промените)
 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ето  защо  ще  изчезнем  от  лицето  на  земята,  Кико,  за  радост  на  някои!

Ние  сме  единствената  страна,  която  няма  закон  за  имената!!  Модата  е  да  кръщават  децата  без  окончанията  ов  и  ев!

Ние  нямаме  и  закон  за  езика,  всеки  които  се  е  разходил  в  София  не  мисля,  че  е  видял  много  надписи  на  кирилица!  Даже  един  президент  каза,  че  кирилицата  е  отживелица! Сега  децата  ни  пишат  на  латиница! Дедите  ни  ще  се  обърнат  в  гробовете!

Редактирано от октим (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

ахам..а календара какво точно  отразява.кухнята на Звездев или :

 

цитат:

 

"Според него летоброенето у прабългарите се..........."

 

опитай пак,да прочетеш:

 

http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/PRABG_KALENDAR.pdf

Ето  това  намерих:

        В един друг извор, руската  „Повести временных лет” е дадена, по-ранна датировака, в 6366 г. от сътв.на света, в седмата година от управлението си, се е покръстил българският цар Михаил, заедно с народа си. По същото време (на българския цар Михаил) варягите, наричани „ урмани” респ. нормани, влето 6370 от ст.н.св., водени от Рюрик се заселили в около Новгород, респ. в 862 г.Борис І управлява от 852 до 889 г., седмата му година от възкачването е 858. Ако от 6366 г.се извади вероятната 858 г., седмата година на Борис, се получава 5508–стандартното изчисляване на годините „от сътворението на света” преди раждането на Христос. Явно  датировката е неточна, тъй като се разминава с местните (български) извори. В църква намираща се в с.Балши (дн. в Албания)  съществува надпис, в който се казва че се е покръстил “от бога владетеля на българите Борис, преименуван Михаил, с  дадения нему от бога народ в годината 6374. Датирането от „Сътворението на Света” е взета от т.нар. Симеонов сборинк. В него се цитира откъс от съчинетие на гръцкия църковен историк Евсевий Кесарийски, в което се твърд  и, че от „сътворението на света до рождество Христово” са изминали 5508 години. Тази датировка не бива да се разглежда като българско изобретение. В историческата наука са известни оклоло 200 датировки от „сътоворението на света”, дело от различни автори.  21страницаhttp://www.bulgari-istoria-2010.com/booksBG/PRABG_KALENDAR.pdf

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Мила ми  Валкирия,

Този  материал  ми  го  даде  ти,  като  достоверен!  Следователно  или  го  приемаме  за  достоверен  изцяло  или  го  отхвърляме! Ще  добавя  нещо  за  достоверността  -  Според  най - нови  "изследвания"  няма  Баташко  клане.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Българите са местен народ - потомци на траките.

Покръстването на Борис не е нищо повече от отказване на обявеното за ерес "полуарианство", което българите изповядват още от 1- ви век.

Свидетелства за местния произход и за християнството на българит еняма много, но колкото има са повече от "доказателствата" за дивата тангристка орда дошла от майната си , разбила легионите на Римската империя, договрила се със "славянското море" и .... изечезнала безследно

 

Българите обединяват своята Родина на основание родово право, Аспарух идва при свои - българи, християни ( но не гръцко-православни)

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Българите са местен народ - потомци на траките.

 

Свидетелства за местния произход и за християнството на българите няма много, но колкото има са повече от "доказателствата" за дивата тангристка орда дошла от майната си , разбила легионите на Римската империя, договрила се със "славянското море" и .... изечезнала безследно

 

Българите обединяват своята Родина на основание родово право, Аспарух идва при свои - българи, християни ( но не гръцко-православни)

Това,  че  българите  са  тракийско  племе  за  мен  е  факт!  

        Също  е  факт,  че  Българите  се  завръщат  в  родината  си  и  през  681г  узаконяват  това!

        В  златната  книга  се  говори  на  български  с  родопско  наречие,  а  самата  книга  е  датирана  отпреди  600г  преди  Христа,  тоест  1200/ 1300г  преди  идването  на  Аспарух,  има  и  сведения,  че  дългата  стена  е  строена  за  защитава  Константинопол   от  българите. " Теофан си казва без заобикалки, че през 494 г. дори на юг от Стара Планина живеят българи, а от сведенията на Марцелин разбираме, че те са били многобройни...Толкова многобройни, че земите на юг от Дунава са наречени България...На картата на Свети Йероним (ІV-ти век) областта Мизия е отъждествена с...България. А в хрониката на Йоан от Никиу, описваща събитията от 513-515 г. нашите земи са наречени Провинция България...Анонимният равенски космограф твърдящ, че е получил сведение от Йордан (550 г.)  пише, че  в земите на Мизия, Македония и Тракия живеят само българи - Inter vero Traciam vel Macedoniam et Mysiam inferiorem modo Bulgari habitant. *"   Въпросът  с  нашата  история  е  дали  Аспаруховите  българи  са  българите  изселени  от  Александър  Македонски  или  са  българи  разселили  се  след  Черноморският  потоп  преди  7500  из  Месопотамия,  Иран  и  пътували  на  изток,   а  в  последствие  обратно,  за  което  говори  началото  на  българското  летоброене.   И  в  двата  случая,  обаче  имаме  завръщане!!!!   За 170г  византийско  робство,  за  500г  турско  иго  Българите  не  са  изгубили  език  и  култура,  а  само  за  периода  от  681 -  893г два  народа  стават  един  да  се  смее  ли  човек  да  плаче  ли?  И  друг  пример  -  нашите  цигани  колко  години  са  между  нас  и  пак  са  си  роми!

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

ти явно не зачиташ библията,но потопа не е в черно море,а всемирен и никой не го е надживял освен ной и семейството му!

отвори библията на битие глава 10

2. Иафетови синове: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, (Елиса) Тувал, Мешех и Тирас.

някои тълкуват за всеки син по отделно от кой син кои народи произлизат,но за най малкия тирас се тълкува  по следния начин-

 

и Тирас...” Болшинството екзегети предполагат, че това име представлява най-древната, съкратена (може би и повредена впоследствие от преписвачите) форма на името „траки”, разклонение на пелазгичното население, което се  групирало около бъдещия град Тир Малоазийски. Предполагат, че в далечната праисторическа епоха това племе прониквало в Европа, населило Елада и отчасти Италия. В древноегипетските паметници Turasch обикновено се групира с Masnuash, подобно на библейското съчетание „Товел и Мешех”. Според мнението на Кнобел и Ленорман, библейският Тирас е същото, каквото са класическите „тиренци” – най-древното пелазгично народонаселение първо на древна Лидия и Финикия, оттук на Гърция и накрая Италия

 

никой не може да го докаже,нито пък да го отрече!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Пет лъжи за ранната българска история

 

През ХІV в. български преводач се заема с невероятната по онова време задача да преведе стихотворната хроника на Константин Манаси от ХІІ в., като спази размера и даде адекватни български думи на гръцките. Това, според специалистите, бележи "етап в развитието на книжовния език" (с. 31, Иван Буюклиев). Освен това, българския преводач е бил и историк, той въвежда допълнителни 19 сведения в хрониката, които липсват при Манасий, и които засягат българската история. Всичките 19 добавки, направени от българския преводач в Манасиевата хроника, за да се отличават от преводния текст, са изписани от него с ...червено мастило (тук в курсив).Ето един пример: „При Константин Брадати стана шестият вселенски събор. При този цар Константин българите преминаха през Дунава и отнеха на гърците тази земя, в която живеят и досега, след като ги разбиха. Тази земя преди това се наричаше Мизия. Тъй като бяха многочислени, те изпълниха и тая и оная страна на Дунава, чак до Драч и по-далече, защото власи, и сърби, и прочия, всички са едно” (Хрониката на Константин Манаси., С. 1992, с. 143,144).(а н о т а ц и я). проф. Иван Добрев: Проф. д-р Иван Добрев завършва турска филология в Софийския университет, разработва и защитава докторска дисертация през 1982 г., хабилитира се през 1990 г., а научното звание “професор” му се присъжда през 2002 г.Преди това авторът работи като преподавател по съвременен турски език във Военното училище във Велико Търново и научен сътрудник в Ориенталския отдел на Народната Библиотека, а понастоящем е преподавател по съвременен турски език във ВА “Г. С. Раковски” и лектор по балканистична тюркология и турска приложна лингвистика в Центъра за източни езици и култури на СУ “св. Климент Охридски”. Проф. Ив. Добрев изнася голям брой научни доклади и съобщения пред вътрешни и международни научни конгреси, симпозиуми и конференции; публикува в наши и чуждестранни научни издания редица изследвания от областта на общата теория на езика, лингвосемиотиката и семантиката, морфологията и синтаксиса на съвременния турски език, етимологията, българската ономастика от източен произход, контактите и влиянието на иранските и тюркските езици върху българския език, прабългарското езикознание и етнолингвистика, дидактиката и методиката на турския език във военноспециална аудитория, стенографията, където създава и ползува собствено-оригинална стенографска система за българския език.Негов е първият у нас научен превод на Свещения Коран на български език.По съдовете на Съкровището има три вида надписи - гръкоезичен, гръкографичен прабългарски и рунически прабългарски, а по стените и дъната им са изгравирани най-разнообразни изключително красиви изображения на хора и животни, обединени в сцени и сюжети и около които са преплетени растителни и геометрични орнаменти или мотиви, които по произход са класически гръцки, византийски, скитски или сасанидоперсийски с по-дълбоки корени и основа в ахеменидското изкуство от VІ в. пр.н.е. и асирийското изкуство от VІІІ в. пр.н.е.Сред всичко това, особено силно се откроява и именно по тази причина, изключителен интерес представлява Триумфиращият княз или Конникът от Изтока от кана № 2, под което наименование австрийците организират през 1996 год. дори и национална художествена изложба.

Този конник е в сасанидска в основата си тежка метална ризница и шлем и е с доста особени черти на лицето, когото специалистите антрополози определят като тураноид - междинно-смесен антропологичен тип от европеид и монголоид, който възниква към началото на Новата ера на границата на Азия и Европа и е характерен преди всичко за тюрките най-общо, но най-вече и особено за българите оногури и волжските българи, както и за унгарците от края на ІХ-началото на Хв.Митът за ролята на прабългари, славяни и траки в образуването на българската държава и народностЕдни от най-устойчивите митове в българската история е този за ролята на българите (разбирай прабългарите), славяните и траките в образуването на българската държава и народност.Този мит е типичен случай за действието на политическата конюнктура.Затова постановките на мита са в циклично развитие.В зависимост от политическата конюнктура, която се намесва по въпроса в 30-те години на XX век и действа определящо някъде до началото на 70-те години (и отново след 1989 г.), първенстваща роля в двата процеса (образуването на държавата и народността) имат ту прабългарите, ту славяните.

В началото на 70-те години на XX век в народообразувателния процес бяха намесени и траките.

Дори в солидни академични трудове бе заявено, че българската народност е формирана в VII–IX век от три равностойни етнически компонента — траки, славяни и прабългари.

Най-лесна за демитологизиране е тезата за тракийския компонент в българската народност.

 

 

.....

 

 

цялата статия може да прочетете тук

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

За съжаление, нашите историци /поне популярните/ са били под силно политическо влияние.Българи са били в ордите на Чингиз хан.Освен това под "българи" тогава са разбирали "варвари". Навярно историците са "обърквали" съзнателно,

както им се е харесвало, двете понятия и исторически те факти - за "българи "и "варвари".Едно е ясно - сега предлаганата наша история е почти малка и малко вероятна ФАНТАСТИКА. SY.

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

  Да,  чета  различни  публикации  и  всичко  е  предположения,  отричащи  се  едно  друго!!    

    Някой  може  ли  да  обясни  факта  защо  е  изградена  дългата  стена  по  средата  на  импирията,  от  кого  са  се  страхували ?

  Ето  тук  постнах  материал  за  златната  книга  -  факт  е  че  я  има,  факт  е  и  датировката,   факт  е  и  родопското  наречие  на  която  е  написана,  факт  е  че  е  разбираема,  но  някой  да  я  коментира.   Факти  са  и  датите  показващи сътворението  на  света  и  те  поразително  съвпадат  и  сочат  една  и  съща  година  или  разлика  от  3г,  което  за  период  от7522  години  е  нищо! http://www.youtube.com/watch?v=mQm3hRLAngo     Това  е  филмче  е  за  Златната  книга  който  може  да  преведе  по-точно.  Тук  давам  един  опит  за  превод:

 

Най-старата книга съставена от страници е на Етруски език и е изложена в Националния Исторически Музей на България в град София. В наши дни има нещо доста интересно, относно самата книга.  Тази книга е била създадена върху метални листове?, които са били свързани с метални пръстени  Прилича на най-ранните документални източници, превърнали се в Книгата на Мормона.  Малкият ръкопис, който е на повече от две хилядолетия и половина, е намерен преди 60 години в гробница...  разкрита при разкопаване на канал покрай река Струма... в югозападна България.  Книгата е дарена на музея от откривателя ѝ,  непожелал да разкрие самоличността си.

Автентичността на книгата е потвърдена от двама експерта...  в София и Лондон,  Смята се, че шестте листа са най-старите материали за първи път оформени и подвързани в последователност от страници.

На планетата досега са намерени около 30 подобни листа...  "но те не са свързани заедно като книга".

Един от най-загадъчните древни народи в Европа  се смята, че е мигрирал от Лидия,  (територия намираща се в земите на съвременна западна Турия),  настанявайки се в земите на северна и централна Италия.  преди около 3000 години.  Но те са били унищожени при нашествието на римляните.  през четвъртото столетие преди новата ера,  поради което са запазени само няколко техни ръкописа. спорните дискусии и въпросите относно подвързаните метални ръкописи съществуват... в Средния Изток от 2500 години. Но както се твърди в Книгата на Мормона, това нещо може да бъде решено.

Критиците е нужно да си вземат бележка и да преразгледат становището си.  Относно възражението им за автентичността на БОМ.

Доказателствата съществуват...   Край  на  цитата
 

 

Не  може  един  народ  да  съществува  без  минало,  появил  се  от  небитието  просто  ей  така!  Или  българите  имат  своя  история  или  са  извънземни!  

Траките  са  един  народ  -  живял  на  племенни  начала! Сега  Българи  са  шопите,  граовците, тракийци,  мизи,  родопчани,  македонци   или  не  сме  един  народ? 

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

В надписа на Боянската църква четем: "...Индикт 7 в лято 6767" (= 1259 г.), а в Битолския надпис "... разбит биде от цар Василий в годината 6522 от сътворението на света" (= 1014 г.). И така, когато месецът не е указан, за да се преведе септемврийската година на януарската, от старата дата се изважда числото 5508.

 

 

Надгробен надпис на родителите на цар Самуил - княз Никола и Рипсимия, и на най-големия му брат Давид. Според датата надгробието е поставено през 6501 г. от сътворението (993 г. от н.е.), индиктион 6. Национален исторически музей. Грамота на византийския император Михаил IX Палеолог от юни 6808 г. от сътворението на света, индиктион 13 (1300 г. от н.е.) Годината и индиктиона с оградени.„Българите са сред най-старите народи в Европа. В голямо европейско проучване бе открит един генетичен маркер, който тръгва от Балканите. Наричаме го ЕМ78-алфа и той се оказа на възраст 7800 години“ – обясни проф. д-р Иво Кременски.

 

 

  Данни  от  генетиката:

„Тези научни данни бяха потвърдени от археолозите ни. Те откриха край Враца човешки кости, датирани на 7000 години. Тогава е настъпил Потопът и много от живеещите по нашите земи са се преселили из цяла Европа, за да оцелеят от бедствието“, убеден е проф. Кременски.Хаплотипът на другия участник в изследването, Максим Караджов, се повтаря у общо 158 мъже от Европа и от Мала Азия. Точно 8 македонци имат същата генна комбинация като неговата, 3-ма румънци, 9 жители на главния град на сръбската област Войводина – Нови Сад, 4-ма поляци от Варшава... Повечето са хора от славянски държави, но кръвният маркер сочи, че българинът Караджов има по един генен близнак в Северна Гърция, както и в областта Ломбардия, Северна Италия, където през VII в. са се заселили Алцековите българи. „Тези генни съвпадения не значат нищо. Но ако на местопрестъпление полицаите открият органични следи от вас, адвокатът ви може да пледира, че извършителят не сте вие, а някой от вашите „генни близнаци“ от Македония например“, смее се д-р Боряна Захарова.

Редактирано от октим (преглед на промените)
 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

  Ами  предложих  ти  да  изкажеш  своето  мнение,  но  ти  отказа,  ето  пак  ти  предлагам  -  дай  тон  като  модератор!

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ето ви два блога на един и същи човек.

Някой неща звучат много смислено, други не чак толкова, но автора се опитва винаги да подкрепя твърденията си с факти.

Коментарите под всяка публикация също са интересни.

 

блог_01 - вече не се обновява

 

блог_02

 

Сега, като се разрових в нета за да намеря боговете видях, че г-н Павел Серафимов най-после е издал и книга по темата.

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

  Да,  чета  различни  публикации  и  всичко  е  предположения,  отричащи  се  едно  друго!!    

    Някой  може  ли  да  обясни  факта  защо  е  изградена  дългата  стена  по  средата  на  импирията,  от  кого  са  се  страхували ?

  Ето  тук  постнах  материал  за  златната  книга  -  факт  е  че  я  има,  факт  е  и  датировката,   факт  е  и  родопското  наречие  на  която  е  написана,  факт  е  че  е  разбираема,  но  някой  да  я  коментира.   Факти  са  и  датите  показващи сътворението  на  света  и  те  поразително  съвпадат  и  сочат  една  и  съща  година  или  разлика  от  3г,  което  за  период  от7522  години  е  нищо! http://www.youtube.com/watch?v=mQm3hRLAngo     Това  е  филмче  е  за  Златната  книга  който  може  да  преведе  по-точно.  Тук  давам  един  опит  за  превод:

 

Това че е на родопско наречие е много интригуващо. Къде може да се види някакъв прочит?

А стената ясно си пише защо е изградена -  да пази Константинопол от българите. Ония българи дето по това време би трябвало да пасат конете си някъде по Алтай

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Романът „Тангра“ на Токораз Исто е най-големият исторически проект писан в България.

Той е плод на многогодишни проучвания и изследвания на автора не само върху българската, а и върху световната история.

 

Запознайте се с живота на първия български ювиги кан Авитохол. Научете тайната, която се крие зад името на легендарния владетел Атила, от когото са се страхували всички народи. Тайна, която е била пазена толкова дълбоко, че никой не е посмял да произнесе и която има връзка с българите.

 

Публикувано изображение

 

https://www.facebook.com/tokorazisto

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.