Премини към съдържанието

Препоръчан отговор


Здравейте,

 

В последните 2 дни компютъра ми се забави значително, и когато се опитах да отворя Task Manager, той се появява за секунда и после изчезва. Постепенно разбрах, че вече не мога да стартирам и други програми: Internet Explorer, WinRar, CrapCleaner. Пробвах да сканирам за вируси с антивирусната (Comodo), но тя не откри нищо. Предположих, че става дума за Malware и свалих Malwarebytes, той ужким откри някакви съмнителни обекти, които изчисти, но нищо не се промени. След 2 дни напразни опити, реших да преинсталирам с нов Windows 7, но дори с него проблема с TaskManager-a остава, а за капак, прясно инсталираната Opera не се стартира изобщо. Май се оказва, че вие сте ми последна инстанция, така че ви моля за помощ. Имам флашка с Windows 7, от която инсталирах настоящия.


Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST.txt) (x64) Version: 29-04-2015 01
Ran by Adrian (administrator) on ADRIAN-PC on 01-05-2015 23:48:02
Running from C:\Users\Adrian\Downloads
Loaded Profiles: Adrian & UpdatusUser &  (Available profiles: Adrian & UpdatusUser)
Platform: Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (X64) OS Language: English (United States)
Internet Explorer Version 8 (Default browser: FF)
Boot Mode: Normal
Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Processes (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

(Comodo Security Solutions, Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\COMODO\launcher_service.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(COMODO) C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\NvXDSync.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
(Broadcom Corporation.) C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btwdins.exe
(Comodo) C:\Program Files (x86)\Comodo\Chromodo\chromodo_updater.exe
(Intel® Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
(Comodo Security Solutions, Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\COMODO\GeekBuddyRSP.exe
(Lavasoft Limited) C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Web Companion\TcpService\2.3.3.0\LavasoftTcpService.exe
(COMODO) C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\CisTray.exe
(Intel® Corporation) C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
() C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Web Companion\Application\Lavasoft.SearchProtect.WinService.exe
(COMODO) C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cavwp.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxtray.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\hkcmd.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxpers.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
(COMODO) C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cis.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
(Lenovo (Beijing) Limited) C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Management\Energy Management.exe
(Lenovo(beijing) Limited) C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Management\utility.exe
(Lenovo) C:\Program Files (x86)\Lenovo\Onekey Theater\OnekeyStudio.exe
() C:\Program Files (x86)\Lenovo\Onekey Theater\OnekeySupport.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
(Comodo Security Solutions, Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\COMODO\GeekBuddyRSP.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe
(Malwarebytes Corporation) C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbam.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
(COMODO) C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdvirth.exe
(Comodo Security Solutions, Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\COMODO\launcher_service.exe


==================== Registry (Whitelisted) ==================

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

HKLM\...\Run: [RtHDVCpl] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [11786344 2011-03-28] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [intelPAN] => C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\iFrmewrk.exe [1935120 2011-05-02] (Intel® Corporation)
HKLM\...\Run: [synTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2712360 2011-03-21] (Synaptics Incorporated)
HKLM\...\Run: [updatePRCShortCut] => C:\Program Files\Lenovo\OneKey App\OneKey Recovery\MUITransfer\MUIStartMenu.exe [222504 2009-05-13] (CyberLink Corp.)
HKLM\...\Run: [Energy Management] => C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Management\Energy Management.exe [9753024 2015-05-01] (Lenovo (Beijing) Limited)
HKLM\...\Run: [EnergyUtility] => C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Management\Utility.exe [5908928 2015-05-01] (Lenovo(beijing) Limited)
HKLM\...\Run: [OnekeyStudio] => C:\Program Files (x86)\Lenovo\Onekey Theater\OnekeyStudio.exe [789920 2015-05-01] (Lenovo)
HKLM\...\Run: [COMODO Internet Security] => C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cistray.exe [1426136 2015-04-01] (COMODO)
HKLM-x32\...\Run: [iAStorIcon] => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [283160 2011-01-12] (Intel Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [snp2uvc] => C:\Windows\vsnp2uvc.exe
HKLM-x32\...\Run: [updatePRCShortCut] => C:\Program Files\Lenovo\OneKey App\OneKey Recovery\MUITransfer\MUIStartMenu.exe [222504 2009-05-13] (CyberLink Corp.)
HKLM-x32\...\Run: [tvncontrol] => C:\Program Files (x86)\Common Files\COMODO\GeekBuddyRSP.exe [2327248 2014-09-17] (Comodo Security Solutions, Inc.)
Winlogon\Notify\igfxcui: C:\Windows\system32\igfxdev.dll (Intel Corporation)
HKU\S-1-5-21-3279574703-4203599334-783653948-1000\...\Run: [Web Companion] => C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Web Companion\Application\WebCompanion.exe [1371456 2015-05-01] (Lavasoft)
HKU\S-1-5-21-3279574703-4203599334-783653948-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\...\Run: [Web Companion] => C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Web Companion\Application\WebCompanion.exe [1371456 2015-05-01] (Lavasoft)
AppInit_DLLs: C:\Windows\system32\nvinitx.dll => C:\Windows\system32\nvinitx.dll [226920 2011-05-10] (NVIDIA Corporation)
AppInit_DLLs-x32: C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll => C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll [193128 2011-05-10] (NVIDIA Corporation)
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Bluetooth.lnk [2015-05-01]
ShortcutTarget: Bluetooth.lnk -> C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\BTTray.exe (Broadcom Corporation.)
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Start GeekBuddy.lnk [2015-05-01]
ShortcutTarget: Start GeekBuddy.lnk -> C:\Program Files\COMODO\GeekBuddy\launcher.exe (Comodo Security Solutions, Inc.)

==================== Internet (Whitelisted) ====================

(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.com
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.com
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.google.com
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = www.google.com
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.com
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.com
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = www.google.com
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = www.google.com
HKU\S-1-5-21-3279574703-4203599334-783653948-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKU\S-1-5-21-3279574703-4203599334-783653948-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = http://www.msn.com/?ocid=iehp
HKU\S-1-5-21-3279574703-4203599334-783653948-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKU\S-1-5-21-3279574703-4203599334-783653948-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = http://www.msn.com/?ocid=iehp
SearchScopes: HKLM -> {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL =
SearchScopes: HKLM-x32 -> {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3279574703-4203599334-783653948-1000 -> {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3279574703-4203599334-783653948-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0 -> {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL =
Filter: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2010-11-21] (Microsoft Corporation)
Filter-x32: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2010-11-21] (Microsoft Corporation)
Filter: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2010-11-21] (Microsoft Corporation)
Filter-x32: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2010-11-21] (Microsoft Corporation)
Winsock: Catalog9 01 C:\Windows\SysWOW64\LavasoftTcpService.dll [326288 2015-05-01] (Lavasoft Limited)
Winsock: Catalog9 02 C:\Windows\SysWOW64\LavasoftTcpService.dll [326288 2015-05-01] (Lavasoft Limited)
Winsock: Catalog9 03 C:\Windows\SysWOW64\LavasoftTcpService.dll [326288 2015-05-01] (Lavasoft Limited)
Winsock: Catalog9 04 C:\Windows\SysWOW64\LavasoftTcpService.dll [326288 2015-05-01] (Lavasoft Limited)
Winsock: Catalog9 16 C:\Windows\SysWOW64\LavasoftTcpService.dll [326288 2015-05-01] (Lavasoft Limited)
Winsock: Catalog9-x64 01 C:\Windows\system32\LavasoftTcpService64.dll [373864 2015-05-01] (Lavasoft Limited)
Winsock: Catalog9-x64 02 C:\Windows\system32\LavasoftTcpService64.dll [373864 2015-05-01] (Lavasoft Limited)
Winsock: Catalog9-x64 03 C:\Windows\system32\LavasoftTcpService64.dll [373864 2015-05-01] (Lavasoft Limited)
Winsock: Catalog9-x64 04 C:\Windows\system32\LavasoftTcpService64.dll [373864 2015-05-01] (Lavasoft Limited)
Winsock: Catalog9-x64 16 C:\Windows\system32\LavasoftTcpService64.dll [373864 2015-05-01] (Lavasoft Limited)
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{A94441A0-EBA3-48BF-A097-38BAE3E00A0E}: [NameServer] 156.154.70.25,156.154.71.25
Tcpip\..\Interfaces\{D7D41A67-8685-4627-8865-F8982B35AD53}: [NameServer] 156.154.70.25,156.154.71.25
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - iexplore.exe

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\Adrian\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\vom36hqi.default
FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.1 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2015-04-13] (VideoLAN)
FF SearchPlugin: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\browser\searchplugins\911bg.xml [2015-04-16]
FF SearchPlugin: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\browser\searchplugins\diribg.xml [2015-04-16]
FF SearchPlugin: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\browser\searchplugins\pe-bg.xml [2015-04-16]
FF SearchPlugin: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\browser\searchplugins\portalbgdict.xml [2015-04-16]

==================== Services (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the service will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R2 btwdins; C:\Program Files\Lenovo\Bluetooth Software\btwdins.exe [970016 2011-05-12] (Broadcom Corporation.)
R2 ChromodoUpdater; C:\Program Files (x86)\Comodo\Chromodo\chromodo_updater.exe [2306248 2015-05-01] (Comodo)
R2 CLPSLauncher; C:\Program Files (x86)\Common Files\COMODO\launcher_service.exe [70864 2014-09-17] (Comodo Security Solutions, Inc.)
R2 CmdAgent; C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe [5540424 2015-04-01] (COMODO)
R3 cmdvirth; C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdvirth.exe [2265816 2015-04-01] (COMODO)
R2 GeekBuddyRSP; C:\Program Files (x86)\Common Files\COMODO\GeekBuddyRSP.exe [2327248 2014-09-17] (Comodo Security Solutions, Inc.)
R2 LavasoftTcpService; C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Web Companion\TcpService\2.3.3.0\LavasoftTcpService.exe [833888 2015-04-27] (Lavasoft Limited)
S2 MBAMService; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe [1080120 2015-05-01] (Malwarebytes Corporation)
S3 MyWiFiDHCPDNS; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe [340240 2011-05-02] ()
R2 SearchProtectionService; C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Web Companion\Application\Lavasoft.SearchProtect.WinService.exe [17768 2015-05-01] ()
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2009-07-14] (Microsoft Corporation)

==================== Drivers (Whitelisted) ====================

(If an entry is included in the fixlist, the service will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R3 BTWDPAN; C:\Windows\System32\DRIVERS\btwdpan.sys [89640 2011-05-13] (Broadcom Corporation.)
R1 CFRMD; C:\Windows\System32\DRIVERS\CFRMD.sys [37976 2014-06-26] (Windows ® Win 7 DDK provider) [File not signed]
R1 cmderd; C:\Windows\System32\DRIVERS\cmderd.sys [20696 2015-04-01] (COMODO)
R1 cmdGuard; C:\Windows\System32\DRIVERS\cmdguard.sys [797280 2015-04-01] (COMODO)
R1 cmdHlp; C:\Windows\System32\DRIVERS\cmdhlp.sys [45880 2015-04-01] (COMODO)
R1 inspect; C:\Windows\System32\DRIVERS\inspect.sys [104608 2015-04-01] (COMODO)
R3 JmUsbCcgp; C:\Windows\System32\DRIVERS\jmccgp.sys [17880 2010-07-21] (JMicron Technology Corp.)
R3 JmUsbVideo; C:\Windows\System32\Drivers\jmcam.sys [57816 2010-08-27] (JMicron Technology Corp.)
R3 JmUsbVideo2; C:\Windows\System32\Drivers\jmcam_lo.sys [32088 2010-08-27] (JMicron Technology Corp.)
R3 MBAMProtector; C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [25816 2015-05-01] (Malwarebytes Corporation)
R3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys [136408 2015-05-01] (Malwarebytes Corporation)
S3 MBAMWebAccessControl; C:\Windows\system32\drivers\mwac.sys [63704 2015-05-01] (Malwarebytes Corporation)

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

(If an item is included in the fixlist, it will be removed from the registry. Any associated file could be listed separately to be moved.)


==================== One Month Created Files and Folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file\folder will be moved.)

2015-05-02 04:45 - 2015-05-01 17:50 - 00000000 ____D () C:\Windows\Panther
2015-05-01 23:48 - 2015-05-01 23:48 - 00014226 _____ () C:\Users\Adrian\Downloads\FRST.txt
2015-05-01 23:47 - 2015-05-01 23:48 - 00000000 ____D () C:\FRST
2015-05-01 23:46 - 2015-05-01 23:46 - 02101248 _____ (Farbar) C:\Users\Adrian\Downloads\FRST64.exe
2015-05-01 23:46 - 2015-05-01 23:46 - 00002330 _____ () C:\Windows\system32\Drivers\fvstore.dat
2015-05-01 23:04 - 2015-05-01 23:35 - 00136408 _____ (Malwarebytes Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
2015-05-01 23:04 - 2015-05-01 23:04 - 00107736 _____ (Malwarebytes Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mbamchameleon.sys
2015-05-01 23:04 - 2015-05-01 23:04 - 00063704 _____ (Malwarebytes Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mwac.sys
2015-05-01 23:04 - 2015-05-01 23:04 - 00025816 _____ (Malwarebytes Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mbam.sys
2015-05-01 23:04 - 2015-05-01 23:04 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes Anti-Malware
2015-05-01 23:04 - 2015-05-01 23:04 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Malwarebytes
2015-05-01 23:04 - 2015-05-01 23:04 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware
2015-05-01 22:49 - 2015-05-01 22:49 - 00001159 _____ () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk
2015-05-01 22:49 - 2015-05-01 22:49 - 00001147 _____ () C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Firefox.lnk
2015-05-01 22:49 - 2015-05-01 22:49 - 00000000 ____D () C:\Users\Adrian\AppData\Roaming\Mozilla
2015-05-01 22:49 - 2015-05-01 22:49 - 00000000 ____D () C:\Users\Adrian\AppData\Local\Mozilla
2015-05-01 22:49 - 2015-05-01 22:49 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Mozilla
2015-05-01 22:49 - 2015-05-01 22:49 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2015-05-01 22:49 - 2015-05-01 22:49 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2015-05-01 22:20 - 2015-05-01 22:32 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Opera
2015-05-01 22:20 - 2015-05-01 22:20 - 00003824 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1430508049
2015-05-01 22:20 - 2015-05-01 22:20 - 00001135 _____ () C:\Users\Public\Desktop\Opera.lnk
2015-05-01 22:20 - 2015-05-01 22:20 - 00001135 _____ () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Opera.lnk
2015-05-01 22:20 - 2015-05-01 22:20 - 00000000 ____D () C:\Users\Adrian\AppData\Roaming\Opera Software
2015-05-01 22:20 - 2015-05-01 22:20 - 00000000 ____D () C:\Users\Adrian\AppData\Local\Opera Software
2015-05-01 22:18 - 2015-05-01 22:18 - 00000000 ____D () C:\Users\Adrian\AppData\Local\Lavasoft
2015-05-01 22:18 - 2015-05-01 22:18 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lavasoft
2015-05-01 22:18 - 2015-05-01 22:18 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Lavasoft
2015-05-01 22:18 - 2015-04-27 21:39 - 00373864 _____ (Lavasoft Limited) C:\Windows\system32\LavasoftTcpService64.dll
2015-05-01 22:18 - 2015-04-27 21:39 - 00326288 _____ (Lavasoft Limited) C:\Windows\SysWOW64\LavasoftTcpService.dll
2015-05-01 22:17 - 2015-05-01 22:17 - 00000000 ____D () C:\Users\Adrian\AppData\Roaming\Lavasoft
2015-05-01 22:17 - 2015-05-01 22:17 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\IZArc
2015-05-01 22:17 - 2015-05-01 22:17 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Lavasoft
2015-05-01 22:17 - 2015-05-01 22:17 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\IZArc
2015-05-01 22:15 - 2015-05-01 22:15 - 00000000 ____D () C:\Users\Adrian\AppData\Local\CrashRpt
2015-05-01 22:08 - 2015-05-01 22:08 - 00000833 _____ () C:\Users\Adrian\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\µTorrent.lnk
2015-05-01 22:07 - 2015-05-01 22:09 - 00000000 ____D () C:\Users\Adrian\AppData\Roaming\uTorrent
2015-05-01 22:04 - 2015-05-01 22:04 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN
2015-05-01 22:04 - 2015-05-01 22:04 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\VideoLAN
2015-05-01 21:48 - 2015-05-01 23:47 - 00711393 _____ () C:\Windows\system32\Drivers\sfi.dat
2015-05-01 21:48 - 2015-05-01 23:08 - 00027400 _____ (COMODO CA Limited) C:\Windows\system32\certsentry.dll
2015-05-01 21:48 - 2015-05-01 23:08 - 00024328 _____ (COMODO CA Limited) C:\Windows\SysWOW64\certsentry.dll
2015-05-01 21:48 - 2015-05-01 23:08 - 00024296 _____ (COMODO CA Limited) C:\Windows\system32\certsentry.exe
2015-05-01 21:48 - 2015-05-01 23:08 - 00001928 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\COMODO CertSentry Updater
2015-05-01 21:48 - 2015-05-01 21:48 - 00000000 ____D () C:\Windows\System32\Tasks\COMODO
2015-05-01 21:48 - 2015-05-01 21:48 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Comodo
2015-05-01 21:47 - 2015-05-01 21:48 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Comodo
2015-05-01 21:47 - 2015-05-01 21:47 - 00000000 ____D () C:\Users\Adrian\AppData\Local\Comodo
2015-05-01 21:47 - 2015-05-01 21:47 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Shared Space
2015-05-01 21:47 - 2015-05-01 21:47 - 00000000 ____D () C:\Program Files\COMODO
2015-05-01 21:44 - 2015-05-01 21:48 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Comodo
2015-05-01 21:36 - 2014-05-14 19:23 - 02477536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
2015-05-01 21:36 - 2014-05-14 19:23 - 00058336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
2015-05-01 21:36 - 2014-05-14 19:23 - 00044512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
2015-05-01 21:36 - 2014-05-14 19:21 - 02620928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
2015-05-01 21:35 - 2014-05-14 19:23 - 00700384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
2015-05-01 21:35 - 2014-05-14 19:23 - 00581600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapi.dll
2015-05-01 21:35 - 2014-05-14 19:23 - 00038880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
2015-05-01 21:35 - 2014-05-14 19:23 - 00036320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wups.dll
2015-05-01 21:35 - 2014-05-14 19:20 - 00097792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll
2015-05-01 21:35 - 2014-05-14 19:17 - 00092672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wudriver.dll
2015-05-01 21:35 - 2014-05-14 09:23 - 00198600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
2015-05-01 21:35 - 2014-05-14 09:23 - 00179656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuwebv.dll
2015-05-01 21:35 - 2014-05-14 09:20 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
2015-05-01 21:35 - 2014-05-14 09:17 - 00033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapp.exe
2015-05-01 21:23 - 2015-05-01 21:22 - 00279968 _____ (Lenovo) C:\Windows\system32\LenovoSdk.OKTDLL.dll
2015-05-01 21:20 - 2015-05-01 21:20 - 00000000 ____D () C:\Program Files\DIFX
2015-05-01 21:20 - 2015-05-01 21:19 - 00039008 _____ (Lenovo.) C:\Windows\system32\Drivers\LhdX64.sys
2015-05-01 21:20 - 2015-05-01 21:19 - 00019872 _____ (Lenovo (Beijing) Limited) C:\Windows\system32\LenovoSDKEmSubSystem.dll
2015-05-01 21:19 - 2015-05-01 21:23 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Lenovo
2015-05-01 21:19 - 2015-05-01 21:22 - 00000000 ____D () C:\Users\Adrian\AppData\Local\Downloaded Installations
2015-05-01 21:18 - 2015-05-01 21:24 - 00000000 ____D () C:\Users\Adrian\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo
2015-05-01 21:18 - 2015-05-01 21:21 - 00002086 _____ () C:\Users\Adrian\Desktop\OneKey Recovery.lnk
2015-05-01 21:18 - 2015-05-01 21:18 - 00002104 _____ () C:\Users\UpdatusUser\Desktop\OneKey Recovery.lnk
2015-05-01 21:18 - 2015-05-01 21:18 - 00002104 _____ () C:\Users\Default\Desktop\OneKey Recovery.lnk
2015-05-01 21:18 - 2015-05-01 21:18 - 00002104 _____ () C:\Users\Default User\Desktop\OneKey Recovery.lnk
2015-05-01 21:18 - 2015-05-01 21:18 - 00000000 ____D () C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo
2015-05-01 21:18 - 2015-05-01 21:18 - 00000000 ____D () C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo
2015-05-01 21:18 - 2015-05-01 21:18 - 00000000 ____D () C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo
2015-05-01 21:18 - 2015-05-01 21:18 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\OneKey Recovery
2015-05-01 21:16 - 2015-05-01 21:16 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Temp
2015-05-01 21:13 - 2015-05-01 21:13 - 00000000 ____H () C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_SynTP_01009.Wdf
2015-05-01 21:13 - 2015-05-01 21:13 - 00000000 ____D () C:\Program Files\Synaptics
2015-05-01 21:13 - 2011-03-21 08:42 - 01413168 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\Drivers\SynTP.sys
2015-05-01 21:13 - 2011-03-21 08:40 - 00276264 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\SynCtrl.dll
2015-05-01 21:13 - 2011-03-21 08:40 - 00225576 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\SynTPAPI.dll
2015-05-01 21:13 - 2011-03-21 08:40 - 00222504 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\SynCtrl.dll
2015-05-01 21:13 - 2011-03-21 08:40 - 00173352 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\SynCOM.dll
2015-05-01 21:13 - 2011-03-21 08:40 - 00148264 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\SynTPCo9.dll
2015-05-01 21:13 - 2011-03-21 08:40 - 00107816 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\SynTPCOM.dll
2015-05-01 21:13 - 2011-03-21 08:40 - 00066856 _____ () C:\Windows\SysWOW64\SynTPEnhPS.dll
2015-05-01 21:13 - 2009-08-07 05:49 - 01721576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WdfCoInstaller01009.dll
2015-05-01 21:11 - 2015-05-01 21:11 - 00000000 ____D () C:\Windows\SysWOW64\SDA
2015-05-01 21:11 - 2015-05-01 21:11 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\JMicron
2015-05-01 21:11 - 2010-12-13 06:31 - 00174168 _____ (JMicron Technology Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\jmcr.sys
2015-05-01 21:11 - 2010-07-27 05:08 - 00203352 _____ (JMicron Technology Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jmcricon.dll
2015-05-01 21:11 - 2010-07-27 05:08 - 00203352 _____ (JMicron Technology Corporation) C:\Windows\system32\jmcricon.dll
2015-05-01 21:08 - 2010-08-27 17:43 - 00032088 _____ (JMicron Technology Corp.) C:\Windows\system32\Drivers\jmcam_lo.sys
2015-05-01 21:08 - 2010-08-27 16:36 - 00280664 _____ (JMicron Technology Corp.) C:\Windows\system32\jmcam.ax
2015-05-01 21:08 - 2010-08-27 16:36 - 00219736 _____ (JMicron Technology Corp.) C:\Windows\SysWOW64\jmcam.ax
2015-05-01 21:08 - 2010-08-27 14:01 - 00057816 _____ (JMicron Technology Corp.) C:\Windows\system32\Drivers\jmcam.sys
2015-05-01 21:08 - 2010-07-21 10:28 - 00642136 _____ (JMicron Technology Corp.) C:\Windows\system32\jmcamInst.dll
2015-05-01 21:08 - 2010-07-21 10:28 - 00615000 _____ (JMicron Technology Corp.) C:\Windows\system32\jmccgpInst.dll
2015-05-01 21:08 - 2010-07-21 10:28 - 00017880 _____ (JMicron Technology Corp.) C:\Windows\system32\Drivers\jmccgp.sys
2015-05-01 21:08 - 2009-04-23 15:37 - 00272896 _____ ( ) C:\Windows\rsnp2uvc.dll
2015-05-01 21:07 - 2015-05-01 21:07 - 00764126 _____ () C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
2015-05-01 21:04 - 2015-05-01 21:04 - 00000000 ____D () C:\Users\Adrian\Documents\Bluetooth Exchange Folder
2015-05-01 21:04 - 2015-05-01 21:04 - 00000000 ____D () C:\Users\Adrian\AppData\Local\Broadcom
2015-05-01 21:03 - 2015-05-01 21:03 - 00001283 _____ () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\EasyBits Chat.lnk
2015-05-01 21:03 - 2011-05-13 03:01 - 00437288 _____ (Broadcom Corporation.) C:\Windows\system32\Drivers\btwampfl.sys
2015-05-01 21:03 - 2011-05-13 03:01 - 00164392 _____ (Broadcom Corporation.) C:\Windows\system32\Drivers\btwavdt.sys
2015-05-01 21:03 - 2011-05-13 03:01 - 00150568 _____ (Broadcom Corporation.) C:\Windows\system32\Drivers\btwaudio.sys
2015-05-01 21:03 - 2011-05-13 03:01 - 00089640 _____ (Broadcom Corporation.) C:\Windows\system32\Drivers\btwdpan.sys
2015-05-01 21:03 - 2011-05-13 03:01 - 00039976 _____ (Broadcom Corporation.) C:\Windows\system32\Drivers\btwl2cap.sys
2015-05-01 21:03 - 2011-05-13 03:01 - 00022056 _____ (Broadcom Corporation.) C:\Windows\system32\btwcoins.dll
2015-05-01 21:03 - 2011-05-13 03:01 - 00021544 _____ (Broadcom Corporation.) C:\Windows\system32\Drivers\btwrchid.sys
2015-05-01 21:02 - 2015-05-01 21:20 - 00000000 ____D () C:\Program Files\Lenovo
2015-05-01 21:01 - 2015-05-01 21:01 - 00000000 ____D () C:\Users\Adrian\AppData\Roaming\Intel
2015-05-01 21:00 - 2015-05-01 21:20 - 00012658 _____ () C:\Windows\DPINST.LOG
2015-05-01 21:00 - 2015-05-01 21:00 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel PROSet Wireless
2015-05-01 21:00 - 2015-05-01 21:00 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Intel
2015-05-01 21:00 - 2015-05-01 21:00 - 00000000 ____D () C:\Program Files\Intel
2015-05-01 21:00 - 2015-05-01 21:00 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Cisco
2015-05-01 20:52 - 2015-05-01 21:07 - 00000000 ____D () C:\Program Files\Broadcom
2015-05-01 20:51 - 2015-05-01 20:51 - 00000000 ____D () C:\Windows\SysWOW64\RTCOM
2015-05-01 20:51 - 2015-05-01 20:51 - 00000000 ____D () C:\Windows\system32\SRSLabs
2015-05-01 20:51 - 2015-05-01 20:51 - 00000000 ____D () C:\Program Files\Realtek
2015-05-01 20:51 - 2015-05-01 20:51 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Realtek
2015-05-01 20:51 - 2011-03-29 14:24 - 02819560 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\Drivers\RTKVHD64.sys
2015-05-01 20:51 - 2011-03-28 11:39 - 02931816 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtkAPO64.dll
2015-05-01 20:51 - 2011-03-24 11:03 - 00084584 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RCoInst64.dll
2015-05-01 20:51 - 2011-03-15 10:32 - 00648808 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtkApi64.dll
2015-05-01 20:51 - 2011-03-10 06:32 - 02369640 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtPgEx64.dll
2015-05-01 20:51 - 2011-03-02 12:25 - 01242216 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RTCOM64.dll
2015-05-01 20:51 - 2011-02-22 10:52 - 02075712 _____ (Fortemedia Corporation) C:\Windows\system32\FMAPO64.dll
2015-05-01 20:51 - 2010-11-08 02:31 - 00375128 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEEP64A.dll
2015-05-01 20:51 - 2010-11-08 02:31 - 00310104 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RP3DHT64.dll
2015-05-01 20:51 - 2010-11-08 02:31 - 00310104 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RP3DAA64.dll
2015-05-01 20:51 - 2010-11-08 02:31 - 00204120 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEED64A.dll
2015-05-01 20:51 - 2010-11-08 02:31 - 00101208 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEEL64A.dll
2015-05-01 20:51 - 2010-11-08 02:31 - 00078680 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEEG64A.dll
2015-05-01 20:51 - 2010-11-03 13:31 - 01146984 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RTSnMg64.cpl
2015-05-01 20:51 - 2010-11-03 13:31 - 00332392 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtlCPAPI64.dll
2015-05-01 20:51 - 2010-11-03 13:30 - 00149608 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtkCfg64.dll
2015-05-01 20:51 - 2010-07-22 11:37 - 00200800 _____ (Andrea Electronics Corporation) C:\Windows\system32\AERTAC64.dll
2015-05-01 20:51 - 2009-11-17 13:12 - 00108960 _____ (Andrea Electronics Corporation) C:\Windows\system32\AERTAR64.dll
2015-05-01 20:50 - 2015-05-01 20:51 - 00000000 ___HD () C:\Program Files (x86)\Temp
2015-05-01 20:50 - 2011-02-25 14:37 - 01284712 ____R (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\RtlExUpd.dll
2015-05-01 20:47 - 2015-05-01 21:09 - 00000000 ____D () C:\Windows\SysWOW64\NV
2015-05-01 20:47 - 2015-05-01 21:09 - 00000000 ____D () C:\Windows\system32\NV
2015-05-01 20:46 - 2015-05-01 20:47 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\NVIDIA
2015-05-01 20:46 - 2015-05-01 20:46 - 00000020 ___SH () C:\Users\UpdatusUser\ntuser.ini
2015-05-01 20:46 - 2009-07-14 07:54 - 00000000 ___RD () C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories
2015-05-01 20:46 - 2009-07-14 07:49 - 00000000 ___RD () C:\Users\UpdatusUser\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance
2015-05-01 20:45 - 2015-05-01 20:46 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
2015-05-01 20:45 - 2015-05-01 20:45 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
2015-05-01 20:45 - 2011-05-10 07:00 - 20460648 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvoglv64.dll
2015-05-01 20:45 - 2011-05-10 07:00 - 18580072 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcompiler.dll
2015-05-01 20:45 - 2011-05-10 07:00 - 15051368 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvoglv32.dll
2015-05-01 20:45 - 2011-05-10 07:00 - 13071592 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvlddmkm.sys
2015-05-01 20:45 - 2011-05-10 07:00 - 13011560 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcompiler.dll
2015-05-01 20:45 - 2011-05-10 07:00 - 12840040 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvd3dumx.dll
2015-05-01 20:45 - 2011-05-10 07:00 - 10059880 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvd3dum.dll
2015-05-01 20:45 - 2011-05-10 07:00 - 08105576 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvwgf2umx.dll
2015-05-01 20:45 - 2011-05-10 07:00 - 06597736 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuda.dll
2015-05-01 20:45 - 2011-05-10 07:00 - 06029928 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvwgf2um.dll
2015-05-01 20:45 - 2011-05-10 07:00 - 04936808 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuda.dll
2015-05-01 20:45 - 2011-05-10 07:00 - 03182184 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuvid.dll
2015-05-01 20:45 - 2011-05-10 07:00 - 02954856 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuvid.dll
2015-05-01 20:45 - 2011-05-10 07:00 - 02871400 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuvenc.dll
2015-05-01 20:45 - 2011-05-10 07:00 - 02579560 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuvenc.dll
2015-05-01 20:45 - 2011-05-10 07:00 - 02206824 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvapi64.dll
2015-05-01 20:45 - 2011-05-10 07:00 - 01969768 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvapi.dll
2015-05-01 20:45 - 2011-05-10 07:00 - 01625704 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispco6420140.dll
2015-05-01 20:45 - 2011-05-10 07:00 - 01368680 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvgenco642050.dll
2015-05-01 20:45 - 2011-05-10 07:00 - 00764008 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvumdshimx.dll
2015-05-01 20:45 - 2011-05-10 07:00 - 00645736 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvumdshim.dll
2015-05-01 20:45 - 2011-05-10 07:00 - 00446056 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvoptimusmft.dll
2015-05-01 20:45 - 2011-05-10 07:00 - 00391784 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdecodemft.dll
2015-05-01 20:45 - 2011-05-10 07:00 - 00380520 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvoptimusmft.dll
2015-05-01 20:45 - 2011-05-10 07:00 - 00320104 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvdecodemft.dll
2015-05-01 20:45 - 2011-05-10 07:00 - 00226920 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvinitx.dll
2015-05-01 20:45 - 2011-05-10 07:00 - 00193128 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll
2015-05-01 20:45 - 2011-05-10 07:00 - 00067176 _____ (Khronos Group) C:\Windows\system32\OpenCL.dll
2015-05-01 20:45 - 2011-05-10 07:00 - 00057960 _____ (Khronos Group) C:\Windows\SysWOW64\OpenCL.dll
2015-05-01 20:45 - 2011-05-10 07:00 - 00025960 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvpciflt.sys
2015-05-01 20:45 - 2011-05-10 07:00 - 00011240 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvBridge.kmd
2015-05-01 20:45 - 2011-05-10 07:00 - 00007621 _____ () C:\Windows\system32\nvinfo.pb
2015-05-01 20:44 - 2015-05-01 20:46 - 00000000 ____D () C:\Program Files\NVIDIA Corporation
2015-05-01 20:42 - 2015-05-01 21:21 - 00060368 _____ () C:\Users\Adrian\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2015-05-01 20:42 - 2015-05-01 20:42 - 00000000 ____D () C:\Users\Adrian\AppData\Roaming\Intel Corporation
2015-05-01 20:41 - 2015-05-01 20:41 - 00015812 _____ () C:\Windows\system32\results.xml
2015-05-01 20:40 - 2015-05-01 21:00 - 00000000 ____D () C:\Program Files\Common Files\Intel
2015-05-01 20:40 - 2011-03-30 05:10 - 04370456 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\GfxUI.exe
2015-05-01 20:40 - 2011-03-30 05:10 - 00509976 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe
2015-05-01 20:40 - 2011-03-30 05:10 - 00418840 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxpers.exe
2015-05-01 20:40 - 2011-03-30 05:10 - 00391704 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\hkcmd.exe
2015-05-01 20:40 - 2011-03-30 05:10 - 00239128 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxext.exe
2015-05-01 20:40 - 2011-03-30 05:10 - 00179736 _____ () C:\Windows\system32\difx64.exe
2015-05-01 20:40 - 2011-03-30 05:10 - 00167960 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxtray.exe
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 04:36 - 00013488 _____ () C:\Windows\system32\iglhxs64.vp
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 04:24 - 00090112 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxCoIn_v2342.dll
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 04:17 - 12262336 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\igdkmd64.sys
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 04:17 - 07473664 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igdumd64.dll
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 04:16 - 00963116 _____ () C:\Windows\SysWOW64\igkrng600.bin
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 04:16 - 00963116 _____ () C:\Windows\system32\igkrng600.bin
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 04:16 - 00216876 _____ () C:\Windows\SysWOW64\igfcg600m.bin
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 04:16 - 00216876 _____ () C:\Windows\system32\igfcg600m.bin
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 04:16 - 00145804 _____ () C:\Windows\SysWOW64\igcompkrng600.bin
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 04:16 - 00145804 _____ () C:\Windows\system32\igcompkrng600.bin
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 04:12 - 05692416 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\SysWOW64\igdumd32.dll
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 04:08 - 00575488 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\SysWOW64\igdumdx32.dll
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 04:05 - 07386624 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igd10umd64.dll
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 04:02 - 06068736 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\SysWOW64\igd10umd32.dll
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:54 - 19592704 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\ig4icd64.dll
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:45 - 14294016 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ig4icd32.dll
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:41 - 00208335 _____ () C:\Windows\system32\Gfxres.th-TH.resources
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:41 - 00135119 _____ () C:\Windows\system32\Gfxres.ro-RO.resources
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:41 - 00133868 _____ () C:\Windows\system32\Gfxres.tr-TR.resources
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:41 - 00132422 _____ () C:\Windows\system32\Gfxres.sv-SE.resources
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:41 - 00130414 _____ () C:\Windows\system32\Gfxres.hr-HR.resources
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:41 - 00116413 _____ () C:\Windows\system32\Gfxres.zh-TW.resources
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:41 - 00115195 _____ () C:\Windows\system32\Gfxres.zh-CN.resources
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00287232 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrfra.lrc
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00287232 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxresn.lrc
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00287232 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrell.lrc
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00286720 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrsky.lrc
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00286720 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrrus.lrc
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00286720 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrrom.lrc
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00286720 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrptg.lrc
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00286720 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrplk.lrc
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00286720 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrnld.lrc
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00286720 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrita.lrc
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00286720 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrhrv.lrc
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00286720 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrdeu.lrc
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00286720 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrcsy.lrc
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00286208 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrtrk.lrc
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00286208 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrsve.lrc
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00286208 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrslv.lrc
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00286208 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrptb.lrc
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00286208 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrnor.lrc
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00286208 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrhun.lrc
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00286208 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrfin.lrc
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00285696 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrtha.lrc
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00285696 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrdan.lrc
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00285184 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrheb.lrc
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00285184 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrara.lrc
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00283648 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrjpn.lrc
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00283136 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrkor.lrc
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00282624 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrcht.lrc
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00282624 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrchs.lrc
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00195681 _____ () C:\Windows\system32\Gfxres.el-GR.resources
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00180246 _____ () C:\Windows\system32\Gfxres.ru-RU.resources
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00154366 _____ () C:\Windows\system32\Gfxres.ar-SA.resources
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00151350 _____ () C:\Windows\system32\Gfxres.ja-JP.resources
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00147392 _____ () C:\Windows\system32\Gfxres.he-IL.resources
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00138635 _____ () C:\Windows\system32\Gfxres.it-IT.resources
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00137000 _____ () C:\Windows\system32\Gfxres.ko-KR.resources
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00136226 _____ () C:\Windows\system32\Gfxres.de-DE.resources
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00136172 _____ () C:\Windows\system32\Gfxres.es-ES.resources
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00134081 _____ () C:\Windows\system32\Gfxres.fr-FR.resources
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00133321 _____ () C:\Windows\system32\Gfxres.pt-BR.resources
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00132876 _____ () C:\Windows\system32\Gfxres.nl-NL.resources
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00132861 _____ () C:\Windows\system32\Gfxres.hu-HU.resources
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00132299 _____ () C:\Windows\system32\Gfxres.pt-PT.resources
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00131897 _____ () C:\Windows\system32\Gfxres.cs-CZ.resources
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00131711 _____ () C:\Windows\system32\Gfxres.pl-PL.resources
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00131456 _____ () C:\Windows\system32\Gfxres.fi-FI.resources
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00131290 _____ () C:\Windows\system32\Gfxres.sk-SK.resources
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00127599 _____ () C:\Windows\system32\Gfxres.sl-SI.resources
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00127367 _____ () C:\Windows\system32\Gfxres.nb-NO.resources
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00127109 _____ () C:\Windows\system32\Gfxres.da-DK.resources
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00126976 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxcpl.cpl
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:40 - 00122646 _____ () C:\Windows\system32\Gfxres.en-US.resources
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:39 - 00380928 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxTMM.dll
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:39 - 00335872 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxpph.dll
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:39 - 00062464 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxsrvc.dll
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:39 - 00028672 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxexps.dll
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:38 - 09014784 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxress.dll
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:38 - 00385024 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxdev.dll
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:38 - 00285696 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrenu.lrc
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:38 - 00144896 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\gfxSrvc.dll
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:38 - 00142336 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxdo.dll
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:38 - 00109056 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\hccutils.dll
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:38 - 00004096 _____ ( ) C:\Windows\system32\IGFXDEVLib.dll
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:34 - 00024576 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\SysWOW64\igfxexps32.dll
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:33 - 00288768 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\SysWOW64\igfxdv32.dll
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:28 - 01991936 _____ () C:\Windows\system32\iglhxa64.cpa
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:28 - 00368640 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iglhsip32.dll
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:28 - 00364032 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\iglhsip64.dll
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:28 - 00142848 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\SysWOW64\igfxcmrt32.dll
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:28 - 00122368 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxcmrt64.dll
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:28 - 00095744 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\iglhcp64.dll
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:28 - 00094208 _____ () C:\Windows\system32\IccLibDll_x64.dll
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:28 - 00086528 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iglhcp32.dll
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:28 - 00060254 _____ () C:\Windows\system32\iglhxg64.vp
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:28 - 00060226 _____ () C:\Windows\system32\iglhxc64.vp
2015-05-01 20:40 - 2011-03-26 03:28 - 00060015 _____ () C:\Windows\system32\iglhxo64.vp
2015-05-01 20:40 - 2010-10-15 11:28 - 00317440 _____ (Intel® Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\IntcDAud.sys
2015-05-01 20:40 - 2010-10-15 11:27 - 00014848 _____ (Intel® Corporation) C:\Windows\system32\IntcDAuC.dll
2015-05-01 20:38 - 2010-12-21 05:08 - 00008192 ____R () C:\Windows\system32\Drivers\IntelMEFWVer.dll
2015-05-01 20:37 - 2015-05-01 20:37 - 00000000 ___RD () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel
2015-05-01 20:36 - 2015-05-01 21:23 - 00000000 ___HD () C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
2015-05-01 20:36 - 2015-05-01 20:36 - 00000000 ____D () C:\Users\Adrian\AppData\Roaming\InstallShield
2015-05-01 20:36 - 2011-01-12 17:51 - 00439320 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\iaStor.sys
2015-05-01 20:33 - 2015-05-01 20:40 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Intel
2015-05-01 20:33 - 2010-12-23 06:09 - 00053248 ____R (Windows XP Bundled build C-Centric Single User) C:\Windows\SysWOW64\CSVer.dll
2015-05-01 20:32 - 2015-05-01 20:39 - 00000000 ____D () C:\Intel
2015-05-01 17:51 - 2015-05-01 22:14 - 00001633 _____ () C:\Users\Adrian\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
2015-05-01 17:51 - 2015-05-01 22:14 - 00001611 _____ () C:\Users\Adrian\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer (64-bit).lnk
2015-05-01 17:50 - 2015-05-01 21:01 - 00000000 ____D () C:\Users\Adrian
2015-05-01 17:50 - 2015-05-01 17:50 - 00000020 ___SH () C:\Users\Adrian\ntuser.ini
2015-05-01 17:50 - 2015-05-01 17:50 - 00000000 __SHD () C:\Recovery
2015-05-01 17:50 - 2015-05-01 17:50 - 00000000 ____D () C:\Users\Adrian\AppData\Local\VirtualStore
2015-05-01 17:50 - 2009-07-14 07:54 - 00000000 ___RD () C:\Users\Adrian\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories
2015-05-01 17:50 - 2009-07-14 07:49 - 00000000 ___RD () C:\Users\Adrian\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance
2015-05-01 17:48 - 2015-05-01 23:48 - 00651931 _____ () C:\Windows\WindowsUpdate.log
2015-05-01 17:48 - 2015-05-01 17:48 - 00001345 _____ () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Center.lnk
2015-05-01 17:48 - 2015-05-01 17:48 - 00001326 _____ () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows DVD Maker.lnk
2015-05-01 17:47 - 2015-05-01 17:47 - 00001355 _____ () C:\Windows\TSSysprep.log
2015-04-01 18:49 - 2015-04-01 18:49 - 00797280 _____ (COMODO) C:\Windows\system32\Drivers\cmdguard.sys
2015-04-01 18:49 - 2015-04-01 18:49 - 00104608 _____ (COMODO) C:\Windows\system32\Drivers\inspect.sys
2015-04-01 18:49 - 2015-04-01 18:49 - 00045880 _____ (COMODO) C:\Windows\system32\Drivers\cmdhlp.sys
2015-04-01 18:49 - 2015-04-01 18:49 - 00020696 _____ (COMODO) C:\Windows\system32\Drivers\cmderd.sys
2015-04-01 18:48 - 2015-04-01 18:48 - 00576848 _____ (COMODO) C:\Windows\system32\guard64.dll
2015-04-01 18:48 - 2015-04-01 18:48 - 00444472 _____ (COMODO) C:\Windows\SysWOW64\guard32.dll
2015-04-01 18:48 - 2015-04-01 18:48 - 00041248 _____ (COMODO) C:\Windows\system32\cmdcsr.dll
2015-04-01 18:47 - 2015-04-01 18:47 - 00358104 _____ (COMODO) C:\Windows\system32\cmdvrt64.dll
2015-04-01 18:46 - 2015-04-01 18:46 - 00045784 _____ (COMODO) C:\Windows\system32\cmdkbd64.dll
2015-04-01 18:45 - 2015-04-01 18:45 - 00288472 _____ (COMODO) C:\Windows\SysWOW64\cmdvrt32.dll
2015-04-01 18:45 - 2015-04-01 18:45 - 00040664 _____ (COMODO) C:\Windows\SysWOW64\cmdkbd32.dll

==================== One Month Modified Files and Folders =======

(If an entry is included in the fixlist, the file\folder will be moved.)

2015-05-02 04:44 - 2009-07-14 08:38 - 00025600 ___SH () C:\Windows\system32\config\BCD-Template.LOG
2015-05-02 04:44 - 2009-07-14 08:32 - 00028672 _____ () C:\Windows\system32\config\BCD-Template
2015-05-01 23:34 - 2009-07-14 08:13 - 00778332 _____ () C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2015-05-01 23:27 - 2010-11-21 06:47 - 00016908 _____ () C:\Windows\PFRO.log
2015-05-01 23:27 - 2009-07-14 08:08 - 00000006 ____H () C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2015-05-01 23:27 - 2009-07-14 07:51 - 00027031 _____ () C:\Windows\setupact.log
2015-05-01 23:26 - 2009-07-14 07:45 - 00016640 ____H () C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2015-05-01 23:26 - 2009-07-14 07:45 - 00016640 ____H () C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2015-05-01 23:26 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D () C:\Windows\Vss
2015-05-01 21:36 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 __RHD () C:\Users\Public\Libraries
2015-05-01 21:21 - 2009-07-14 07:45 - 00282960 _____ () C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2015-05-01 21:19 - 2010-10-25 19:44 - 00029792 _____ (Lenovo Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\AcpiVpc.sys
2015-05-01 21:04 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ___RD () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories
2015-05-01 21:03 - 2009-07-14 08:32 - 00000000 ___RD () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games
2015-05-01 21:01 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 __RHD () C:\Users\Default
2015-05-01 20:46 - 2009-07-14 08:32 - 00000000 ____D () C:\Windows\system32\restore
2015-05-01 20:45 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D () C:\Windows\Help
2015-05-01 17:50 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D () C:\Windows\system32\Recovery
2015-05-01 17:50 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D () C:\Windows\rescache
2015-05-01 17:48 - 2009-07-14 07:46 - 00002790 _____ () C:\Windows\DtcInstall.log
2015-05-01 17:48 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D () C:\Windows\system32\sysprep

Some content of TEMP:
====================
C:\Users\Adrian\AppData\Local\Temp\DIFxAPI.dll
C:\Users\Adrian\AppData\Local\Temp\InstallGenieo.exe
C:\Users\Adrian\AppData\Local\Temp\SpOrder.dll
C:\Users\Adrian\AppData\Local\Temp\ytaiesmt_smtyc_setup.exe
C:\Users\Adrian\AppData\Local\Temp\_is1342.exe
C:\Users\Adrian\AppData\Local\Temp\_is5D4B.exe


==================== Bamital & volsnap Check =================

(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

C:\Windows\System32\winlogon.exe => File is digitally signed
C:\Windows\System32\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\System32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\System32\services.exe => File is digitally signed
C:\Windows\System32\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\System32\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\System32\rpcss.dll => File is digitally signed
C:\Windows\System32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed


LastRegBack: 2015-05-01 17:45

==================== End Of Log ============================

Addition.txt

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте..! :)

 

remove%20outdated.jpg Деинсталиране нa програми

 • Натиснете WindowsKey.png + R на клавиатурата си по едно и също време. Въведете appwiz.cpl и щракнете върху OK.

 

istartsurf uninstall

 

След завършване на деинсталацията, моля  да рестартирате машината си!

 

 

FRST.gif Фикс с Farbar Recovery Scan Tool

 
icon13.gif Изтеглете прикачения файл и го запазете там, където сте свалили FRST.exe => fixlist.txt
Стартирайте отново FRST.exe и натиснете бутона Fix веднъж и изчакайте.
Ще се създаде нов лог файла FixLog.txt. Прикачете съдържанието му в следващия си коментар.

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Този скрипт е написан специално за този потребител,и за тази конкретна машина. Изпълнението на фикса, на друг компютър може да доведе до увреждане на  операционната ви система

 

 

Пишете как се държи компютъра...?

 

 

xpfNZP4A.png.pagespeed.ic.bp5cRl1pJg.jpg  Дневници
 
В следващия си отговор, моля да включите следните дневници:

 

 • FixLog.txt
 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)

Благодаря за бързата реакция.

 

След въвеждането на appwiz.cpl и натискане на ОК, се отваря прозорец, който веднага изчезва и нищо не мога да направя.

В поведението на машината няма разлика.

Прикачил съм Fixlog-a.

Fixlog.txt

Редактирано от Адриан Медев (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Аз не знам какво търсим след като сте преинсталирали системата и ме поставяте пред свършен факт...Нали се сещатат че не съм длъжен да поправям кофти копие на Windows....!

 

Изтеглете този инструмент wraioneu.PNGWindows Repair (All in One) от тук

 • Спрете защита в реално време на вашата антивирусна  програма.
 • Инсталирайте приложението и го стартирайте.
   
 • От стъпка 3 => стартирайте Check Disk (рестартирайте за да се извърши проверката).
 • От стъпка 4 направете sfc /scannow проверката.
 • От стъпка 5 направете бекъп на системата натискайки Create (под System Restore) и backup (под Registry Backup).
 • От Start Repairs натиснете Start и оттук вече сложете всички отметки.
 • Сложете отметка пред restart system when finished и натиснете Start.

   
  windowsrepair271.png
   
   
  Публикувайте в следващия си пост  Windows Repair дневник, който се намира в следната папка:
   
 • 64-bit системи - C:Program Files (x86)Tweaking.comWindows Repair (All in One)\Logs
 • 32-bit системи - C:Program FilesTweaking.comWindows Repair (All in One)\Logs
 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ето Log-a.

 

Благодаря.

 

_Windows_Repair_Log.txt


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

farbar-service-scan.png Сканиране с Farbar Service Scanner


icon1337952077.png Моля, изтеглете Farbar Service Scanner и я стартирайте.

 • Сложете всички отметки и натиснете бутона "Scan".
 • Ще се създаде лог файл с името (FSS.txt) в папката откъдето стартирате инструмента.
 • Прикачете лог файла в следващия си пост.

 

 

TDSSKiller_Kaspersky.pngСканиране с TDSSKiller
 
kaspersky.gif  Моля, изтеглете последната версия на TDSSKiller оттук и я запазете на вашия декстоп (задължително).

 • Кликнете на TDSSKiller.exe за да стартирате приложението
 • Натиснете бутона Start Scan.
 •  Не използвайте компютъра по време на сканирането
 •  Ако сканирането завърши с нищо не е намерено, щракнете върху Затвори, за да излезете.
 • Проверката не би трябвало да отмене повече от 2 минути.
 • Ако подозрителен обект бъде засечен, действието по подразбиране ще бъде Skip, кликнете върху Continue.
 • Ако зловредни обекти бъдат намерени, тогава от падащото меню ще имате три възможности.
  Бъдете сигурни, че избраното действие е Cure и натиснете върху Continue > Рестартирайте за да бъде завършена поправката.

  Забележка: Ако Cure бутона не е наличен от възможностите, тогава моля изберете Skip бутона, не избирайте Delete освен ако не сте инструктирани затова.

Лог файл ще бъде създаден в свободната директория на дял C: . Потърсете за лог с името "TDSSKiller.[Version]_[Date]_[Time]_log.txt" и копирайте съдържанието му в следващия си пост.
 

 
aA7bkRO.pngСканиране с aswMBR
 
 
1QYkxTZ.jpg Моля, изтеглете aswMBR и го запазете на вашия десктоп.

 • Кликнете  на  върху файла aswMBR.exe за да го стартирате.
 • Изчакайте да изтегли дефинициите на avast!
 • Изберете Scan бутона, за да започне проверката.
 • Когато проверката завърши, натиснете бутона save log, запазете съдържанието на лог файла на десктопа и публикувайте съдържанието му в следващия си коментар.

 

 

 

icon1348768721.jpg  Изтеглете Security Check (автор: screen317) от тук

 • Кликнете два пъти върху SecurityCheck.exe и следвайте инструкциите.
 • Когато програмата завърши работата си, ще се отвори един текстов документ: checkup.txt.
 • Копирайте съдържанието на checkup.txt с Копирай (Copy) и с Постави (Paste) го поставете в следващия си коментар.

 

 

 
xpfNZP4A.png.pagespeed.ic.bp5cRl1pJg.jpg  Дневници
 
В следващия си отговор, моля да включите следните дневници:

 • TDSSKiller.[Version]_[Date]_[Time]_log.txt
 • Лог файл aswMBR
 • лог файл  FSS.txt
 • checkup.txt
 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не успях да сваля файла с програмката на касперски, и се наложи да ми я свали приятел и да я копирам от флашка. При клик на линка, не се отваря нищо, а при десен бутон и save as, ми изписа, че файла не може да бъде свален.

 

 Results of screen317's Security Check version 1.001  
 Windows 7 Service Pack 1 x64 (UAC is enabled)  
``````````````Antivirus/Firewall Check:``````````````
 Windows Firewall Enabled!  
COMODO Antivirus   
 Antivirus up to date!  
`````````Anti-malware/Other Utilities Check:`````````
 Ad-Aware
 Mozilla Firefox (37.0.2)
````````Process Check: objlist.exe by Laurent````````  
 Ad-Aware AAWService.exe is disabled!
 Ad-Aware AAWTray.exe is disabled!
 Comodo Firewall cmdagent.exe
`````````````````System Health check`````````````````
 Total Fragmentation on Drive C: 1%
````````````````````End of Log``````````````````````
 

FSS.txt

TDSSKiller.3.0.0.44_03.05.2015_14.03.47_log.txt

aswMBR.txt

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Абсолютно чиста система...имам съмнение за конфликт между .COMODO и Ad-Aware...мисля че за да разберем предлагам да деинсталирате Ad-Aware Web Companion и после пишете за резултата..! Не забравяйте да рестартирате машината си..!

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

След деиннсталация на Ad-Aware и рестарт нищо не се промени. Деинсталирах COMODO, почистих регистрите, рестартирах и всичко се оправи. Явно COMODO е причината, и по специално последно инсталираните сигнатури. Инсталирах си Bitdefender, за сега проблеми няма.

Дано да не се повтори. ....Благодаря за помоща.

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

След деиннсталация на Ad-Aware и рестарт нищо не се промени. Деинсталирах COMODO, почистих регистрите, рестартирах и всичко се оправи. Явно COMODO е причината, и по специално последно инсталираните сигнатури. Инсталирах си Bitdefender, за сега проблеми няма.

Дано да не се повтори. ....Благодаря за помоща.

 

Здравейте..Аз имах известни съмнения че там се крие проблема..дневниците не показваха наличие на зловреден софтуер...! Радвам се че проблема ви се реши..!

 

icon_arrow.gif Изтеглете следния файл и го запазете в папката от която стартирахте FRST.exe.

Стартирайте FRST.exe и натиснете бутона Fix веднъж!

След като приключи публикувайте лог файла - fixlog.txt, който ще се създаде след работата. Той трябва да изтрие карантинната папка на инструмента разположена в C:FRSTQuarantine.

 

icon_arrow.gif Изтеглете DelFix и го стартирайте. Сложете отметка пред:

 • Remove disinfection tools
 • Purge system restore
 • Reset system settings
 • Create registry backup

delfix.JPG

 

..и след това натиснете бутона Run

 • След като операцията е завърши,ще се създаде дневник
 • Копирате го и го поставите в следващия си отговор

Инструмента ще се самоизтрие след като приключи своята задача!

 

i_arrow-r.gif Препоръчвам програмата Malwarebytes' Anti-Malware да остане на вашия компютър и периодично да сканирате системата си с нея (поне един -два пъти в седмицата),като не забравяйте да обновите дефинициите и преди всяко сканиране..!Напомням че това не е антивирусна програма а едно изключително добро допълнение към нея..!

 

 

Ако има нещо което използвахме в лечението и не се е премахнало след последните инструкции го премахнете ръчно ,по стандартните методи..!

 

Ако нямате други проблеми да приключваме...Маркирам случая за "Решен"...! Пожелавам лек ден и безопасен интернет..! :)

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от B0rn T0 P0rN (Forest*)
   Нещо не схванах каква е цялата схема на раздела, но моето не е чак толкова голям проблем. Изтеглих си Bandicam от "някакъв" сайт, но когато тръгнах да го инсталирам ми изкара прозорче, в което искаше да му дам достъп като админ, за да продължи инсталацията. Направи ми впечатление, че искаше да инсталира някакъв друг software и направо му цъкнах Cancel, след това компютъра заби за около 1-2 секунди, отворих Task manager-a, поне над 6-7 процеса (непознати) работеха, както и да е, инсталира ми някакви програмки, премахнах ги, всичко ток ама без жицата. Остана един друг проблееем.. Сега от цялата история остана един AD който не намирам начин да го премахна.. Гледах, суках, струвах, изтеглих Junkware Removal Tool-a дето уж щял да помогне но уви, не помогна. Ето ей таз глупост не успявам да я премахна > ЦЪК < На антивирустни изобщо не се доверявам, хем компютъра цикли повече от тях, хем двойно повече вируси се бъкат.. Абе като дъвка са за вирусите. Ето и log-a след края на JRT; 
   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Junkware Removal Tool (JRT) by Malwarebytes Version: 8.1.4 (07.09.2017) Operating System: Windows 7 Ultimate x64 Ran by idk (Administrator) on ўв 15.01.2019 Ј. at 3:38:08,89 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ File System: 17 Failed to delete: C:\Program Files (x86)\proxygate (Folder) Successfully deleted: C:\Users\idk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\0PS72R2M (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Users\idk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\62AXOPQ5 (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Users\idk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\F68ZGOQX (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Users\idk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\FIQK8NQU (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Users\idk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\FZG8CKJ5 (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Users\idk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\HML355FN (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Users\idk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LIXMVQOA (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Users\idk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R1LRYOEA (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\0PS72R2M (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\62AXOPQ5 (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\F68ZGOQX (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\FIQK8NQU (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\FZG8CKJ5 (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\HML355FN (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\LIXMVQOA (Temporary Internet Files Folder) Successfully deleted: C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R1LRYOEA (Temporary Internet Files Folder) Registry: 0 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Scan was completed on ўв 15.01.2019 Ј. at 3:40:09,86 End of JRT log ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Само ми направи впечатление ей това > "Failed to delete: C:\Program Files (x86)\proxygate (Folder)", нещо ми е много мерак да го изтрия ръчно?
  • от legolas69
   Здравейте, въпросният лаптоп се използва от майка ми за ежедневни дейности и то рядко. При стартирането на системата ESET засича PUP.Optional.Reimage, позволих си да сканирам с Malwarebytes, БЕЗ да предприемам действия. Каква е тази папка и има ли нещо притеснително ? Благодаря предварително. 
   Addition.txt
   FRST.txt
   malwarebytes.txt
  • от v3cko
   Здравейте и за много години,моят проблем хром бавно отваря забива и се срива- отварят се по няколко страници . В момента съм safe mode иначе забива
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 01-01-2019
   Ran by ВЕС (administrator) on WIN-SKFJ6HLGST2 (03-01-2019 20:43:32)
   Running from C:\Users\ВЕС\Downloads
   Loaded Profiles: ВЕС (Available Profiles: ВЕС)
   Platform: Microsoft Windows 7 Ultimate  Service Pack 1 (X86) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 8 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Safe Mode (with Networking)
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Restriction <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-3512987231-521144983-709920193-1000\...\Run: [DHY0GM3ATCSFE7M] => "C:\Program Files\x0h1djdcnoe\3OQCH.exe"
   HKU\S-1-5-21-3512987231-521144983-709920193-1000\...\Run: [Web Companion] => C:\Program Files\Lavasoft\Web Companion\Application\WebCompanion.exe --minimize 
   HKU\S-1-5-21-3512987231-521144983-709920193-1000\...\MountPoints2: {41be252d-0f82-11e9-a624-002713343a56} - F:\Lenovo_Suite.exe
   HKLM\...\Drivers32: [MSVideo8] => C:\Windows\system32\VfWWDM32.dll [56832 2010-11-20] (Microsoft Corporation)
   HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [>{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}] -> C:\Windows\System32\iedkcs32.dll [2010-11-20] (Microsoft Corporation)
   HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}] -> C:\Program Files\Google\Chrome\Application\71.0.3578.98\Installer\chrmstp.exe [2019-01-03] (Google Inc.)
   CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{840DEA2A-8553-4D25-A5FB-7DB86C5BFBE5}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{EE11610E-0BCC-42A7-A0AC-89B4A3B92BF1}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\S-1-5-21-3512987231-521144983-709920193-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/en-xl/?ocid=iehp
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3512987231-521144983-709920193-1000 -> {BDF61FAE-9D19-40F0-8F34-688DEB334CA9} URL = hxxp://securedsearch.lavasoft.com/results.php?pr=vmn&id=webcompa&ent=ch_WCYID10477_754_190103&q={searchTerms}
   BHO: YoutubeAdBlock -> {984AFA40-4BEC-457F-AEDE-FE3404A646FA} -> C:\Program Files\VKkhWVSisIE\kwTiXoR.dll => No File
   FireFox:
   ========
   FF ProfilePath: C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\K-Meleon\oytl87x0.default [2019-01-03]
   FF user.js: detected! => C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\K-Meleon\oytl87x0.default\user.js [2006-04-06]
   FF Extension: (NewsFox) - C:\Users\ВЕС\Downloads\k-meleon\browser\extensions\{899DF1F8-2F43-4394-8315-37F6744E6319}.xpi [2016-01-04] [Legacy] [not signed]
   FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.23\npGoogleUpdate3.dll [No File]
   FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.23\npGoogleUpdate3.dll [No File]
   Chrome: 
   =======
   CHR HomePage: Default -> hxxp://google.bg/
   CHR Profile: C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2019-01-03]
   CHR Extension: (Lightshot (скрииншот инструмент)) - C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mbniclmhobmnbdlbpiphghaielnnpgdp [2019-01-03]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2019-01-03]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2019-01-03]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   "qamplvkj" => service was unlocked. <==== ATTENTION
   S3 GoogleChromeElevationService; C:\Program Files\Google\Chrome\Application\71.0.3578.98\elevation_service.exe [375776 2018-12-12] (Google Inc.)
   R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [5073376 2018-09-19] (Malwarebytes)
   S2 qamplvkj; C:\Windows\system32\qamplvkj\dfaricjc.exe [0 ] () <==== ATTENTION (zero byte File/Folder)
   S2 gupdate; "C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc [X]
   S3 gupdatem; "C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /medsvc [X]
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 MBAMChameleon; C:\Windows\System32\Drivers\MbamChameleon.sys [172280 2019-01-03] (Malwarebytes)
   S3 MBAMFarflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\farflt.sys [106144 2019-01-03] (Malwarebytes)
   S3 MBAMProtection; C:\Windows\System32\DRIVERS\mbam.sys [63760 2019-01-03] (Malwarebytes)
   R3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [230120 2019-01-03] (Malwarebytes)
   S3 MBAMWebProtection; C:\Windows\System32\DRIVERS\mwac.sys [83648 2019-01-03] (Malwarebytes)
   U3 TrueSight; \??\C:\Windows\System32\drivers\truesight.sys [X]
   S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2019-01-04 03:15 - 2019-01-04 03:15 - 000001345 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Center.lnk
   2019-01-04 03:15 - 2019-01-04 03:15 - 000001326 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows DVD Maker.lnk
   2019-01-04 03:14 - 2019-01-04 03:14 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_09_00.Wdf
   2019-01-04 03:10 - 2019-01-03 18:31 - 000000000 ____D C:\Windows\Panther
   2019-01-04 03:03 - 2019-01-04 03:03 - 000000000 ____D C:\Windows.old
   2019-01-03 20:43 - 2019-01-03 20:43 - 001783808 _____ (Farbar) C:\Users\ВЕС\Downloads\FRST.exe
   2019-01-03 20:43 - 2019-01-03 20:43 - 000007564 _____ C:\Users\ВЕС\Downloads\FRST.txt
   2019-01-03 20:43 - 2019-01-03 20:43 - 000000000 ____D C:\FRST
   2019-01-03 20:18 - 2019-01-03 20:18 - 000106144 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\farflt.sys
   2019-01-03 20:18 - 2019-01-03 20:18 - 000083648 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mwac.sys
   2019-01-03 20:18 - 2019-01-03 20:18 - 000063760 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbam.sys
   2019-01-03 20:03 - 2019-01-03 20:03 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\mbam
   2019-01-03 20:02 - 2019-01-03 20:42 - 000172280 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MbamChameleon.sys
   2019-01-03 20:02 - 2019-01-03 20:02 - 000230120 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
   2019-01-03 20:02 - 2019-01-03 20:02 - 000002020 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
   2019-01-03 20:02 - 2019-01-03 20:02 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\mbamtray
   2019-01-03 20:02 - 2019-01-03 20:02 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
   2019-01-03 20:02 - 2019-01-03 20:02 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
   2019-01-03 20:02 - 2019-01-03 20:02 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
   2019-01-03 20:02 - 2018-12-04 08:09 - 000129248 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbae.sys
   2019-01-03 20:00 - 2019-01-03 20:01 - 081227760 _____ (Malwarebytes ) C:\Users\ВЕС\Downloads\mb3-setup-consumer-3.6.1.2711-1.0.508-1.0.8211.exe
   2019-01-03 19:40 - 2019-01-03 20:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\RogueKiller
   2019-01-03 19:40 - 2019-01-03 19:40 - 029162424 _____ (Adlice Software ) C:\Users\ВЕС\Downloads\RogueKiller_setup.exe
   2019-01-03 19:40 - 2019-01-03 19:40 - 000001001 _____ C:\Users\Public\Desktop\RogueKiller.lnk
   2019-01-03 19:40 - 2019-01-03 19:40 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RogueKiller
   2019-01-03 19:40 - 2019-01-03 19:40 - 000000000 ____D C:\Program Files\RogueKiller
   2019-01-03 19:34 - 2019-01-03 20:42 - 000265284 _____ C:\Windows\ntbtlog.txt
   2019-01-03 19:30 - 2019-01-03 19:30 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdMtpDr_01_09_00.Wdf
   2019-01-03 19:10 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\teiqv2gvtfm
   2019-01-03 19:10 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\imgn0qmwmwh
   2019-01-03 19:10 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\acysy1vaoki
   2019-01-03 19:10 - 2019-01-03 19:10 - 006161408 _____ C:\Users\ВЕС\AppData\Local\dump007.dat
   2019-01-03 19:09 - 2019-01-03 19:09 - 000000009 _____ C:\Users\ВЕС\rstr1.ini
   2019-01-03 19:08 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\3zxuksmazmq
   2019-01-03 19:07 - 2019-01-03 19:07 - 000000258 __RSH C:\Users\ВЕС\ntuser.pol
   2019-01-03 19:04 - 2019-01-03 19:04 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\qamplvkj
   2019-01-03 19:02 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\vi5lm2mflim
   2019-01-03 19:02 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\sq0zlve2tqj
   2019-01-03 19:02 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\qc1oa2vrskn
   2019-01-03 19:02 - 2019-01-03 19:02 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\LocalLow\yHNPHHIzKpsCK
   2019-01-03 19:01 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\423viiu5lfu
   2019-01-03 19:01 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Michael
   2019-01-03 19:01 - 2019-01-03 19:19 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\ShopMore
   2019-01-03 19:01 - 2019-01-03 19:07 - 000002964 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
   2019-01-03 19:01 - 2019-01-03 19:01 - 000493800 _____ (VideoDriver) C:\Windows\D04DE5140B2D.sys
   2019-01-03 19:01 - 2019-01-03 19:01 - 000140800 _____ C:\Users\ВЕС\AppData\Local\installer.dat
   2019-01-03 19:01 - 2019-01-03 19:01 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\Python
   2019-01-03 19:00 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\ezc3lfxnx4j
   2019-01-03 19:00 - 2019-01-03 19:00 - 000000003 _____ C:\Users\ВЕС\AppData\Local\wbem.ini
   2019-01-03 19:00 - 2019-01-03 19:00 - 000000000 ____D C:\ProgramData\{AC10FE2E-1A46-0496-3E07-15883EE04CD9}
   2019-01-03 19:00 - 2019-01-03 19:00 - 000000000 ____D C:\ProgramData\{59403C6F-D807-F1C6-7FC5-457D7F221C2C}
   2019-01-03 18:57 - 2019-01-03 18:57 - 000008906 _____ C:\Users\NYBMYXMIG-DECRYPT.txt
   2019-01-03 18:57 - 2019-01-03 18:57 - 000008906 _____ C:\NYBMYXMIG-DECRYPT.txt
   2019-01-03 18:57 - 2019-01-03 18:57 - 000000000 ____H C:\d85105b2d85102533b.lock
   2019-01-03 18:56 - 2019-01-03 18:56 - 000000000 ____D C:\ProgramData\HCRGWPOIZH4OHCKX91M2
   2019-01-03 18:56 - 2015-08-03 08:53 - 000384000 _____ (SafeIP) C:\Windows\system32\SafeIPs.dll
   2019-01-03 18:55 - 2019-01-03 20:05 - 000000000 ____D C:\Program Files\KMSPico 10.2.1 Final
   2019-01-03 18:53 - 2018-12-10 23:04 - 000499424 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MpSigStub.exe
   2019-01-03 18:48 - 2019-01-03 18:48 - 001259736 _____ (Plarium) C:\Users\ВЕС\Downloads\PlariumPlaySetup (1).exe
   2019-01-03 18:46 - 2019-01-03 18:46 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Package Cache
   2019-01-03 18:45 - 2019-01-03 19:03 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\Mozilla
   2019-01-03 18:45 - 2019-01-03 18:45 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\K-Meleon
   2019-01-03 18:45 - 2019-01-03 18:45 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\K-Meleon
   2019-01-03 18:44 - 2019-01-03 18:44 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Plarium
   2019-01-03 18:44 - 2019-01-03 18:44 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\CEF
   2019-01-03 18:39 - 2019-01-03 18:39 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\Google
   2019-01-03 18:38 - 2019-01-03 19:53 - 000002202 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2019-01-03 18:38 - 2019-01-03 19:53 - 000002161 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2019-01-03 18:37 - 2019-01-03 19:02 - 000000000 ____D C:\Program Files\Google
   2019-01-03 18:37 - 2019-01-03 19:00 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Google
   2019-01-03 18:37 - 2019-01-03 18:37 - 000057560 _____ C:\Users\ВЕС\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   2019-01-03 18:37 - 2019-01-03 18:37 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Deployment
   2019-01-03 18:37 - 2019-01-03 18:37 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Apps\2.0
   2019-01-03 18:36 - 2014-05-14 17:23 - 001973728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
   2019-01-03 18:36 - 2014-05-14 17:23 - 000054240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
   2019-01-03 18:36 - 2014-05-14 17:23 - 000045536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
   2019-01-03 18:36 - 2014-05-14 17:17 - 002425856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
   2019-01-03 18:36 - 2014-05-14 09:23 - 000179656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
   2019-01-03 18:36 - 2014-05-14 09:17 - 000033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
   2019-01-03 18:33 - 2019-01-03 19:53 - 000001335 _____ C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
   2019-01-03 18:33 - 2019-01-03 19:09 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС
   2019-01-03 18:33 - 2019-01-03 18:33 - 000000020 ___SH C:\Users\ВЕС\ntuser.ini
   2019-01-03 18:33 - 2019-01-03 18:33 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Local\VirtualStore
   2019-01-03 18:33 - 2010-11-21 01:46 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\AppData\Roaming\Media Center Programs
   2019-01-03 16:27 - 2019-01-03 16:27 - 000000000 ____D C:\My Drivers
   2018-12-30 08:50 - 2018-12-30 08:50 - 005183296 _____ (Marcin Szeniak ) C:\Users\ВЕС\Downloads\BCUninstaller_4.12.1_setup.exe
   2018-12-29 13:35 - 2018-12-29 13:35 - 000000000 ____D C:\SWSetup
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2019-01-04 03:15 - 2009-07-14 05:52 - 000000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games
   2019-01-04 03:15 - 2009-07-14 03:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\sysprep
   2019-01-04 03:12 - 2010-11-21 01:46 - 000000000 ____D C:\Windows\CSC
   2019-01-04 03:10 - 2009-07-14 05:52 - 000028672 _____ C:\Windows\system32\config\BCD-Template
   2019-01-03 20:30 - 2010-11-20 22:01 - 000713888 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2019-01-03 20:30 - 2009-07-14 03:37 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2019-01-03 20:18 - 2009-07-14 05:53 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2019-01-03 20:17 - 2009-07-14 05:34 - 000016640 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2019-01-03 20:17 - 2009-07-14 05:34 - 000016640 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2019-01-03 19:01 - 2009-07-14 03:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\GroupPolicy
   2019-01-03 18:57 - 2018-08-11 19:54 - 000000000 ____D C:\Intel
   2019-01-03 18:57 - 2017-10-21 13:53 - 000000000 ____D C:\LFS
   2019-01-03 18:57 - 2017-09-25 20:50 - 000000000 ___RD C:\BECKO-PC
   2019-01-03 18:57 - 2017-04-14 15:10 - 000036892 ____H C:\iCS Source.suo.nybmyxmig
   2019-01-03 18:33 - 2009-07-14 05:33 - 000266808 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
   2019-01-03 18:31 - 2009-07-14 03:37 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\Libraries
   2019-01-03 17:30 - 2009-07-14 03:37 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
   2019-01-03 15:34 - 2018-08-11 14:17 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\Downloads\k-meleon
   2019-01-01 13:09 - 2018-09-02 13:32 - 000000000 ____D C:\Users\ВЕС\Documents\TalkHelper
   ==================== Files in the root of some directories =======
   1601-01-03 21:26 - 1601-01-03 21:26 - 000186368 ____N (Microsoft Corporation) C:\Users\ВЕС\AppData\Local\aIQEonJ.exe
   2019-01-03 19:10 - 2019-01-03 19:10 - 006161408 _____ () C:\Users\ВЕС\AppData\Local\dump007.dat
   2019-01-03 19:01 - 2019-01-03 19:01 - 000140800 _____ () C:\Users\ВЕС\AppData\Local\installer.dat
   2019-01-03 19:00 - 2019-01-03 19:00 - 000000003 _____ () C:\Users\ВЕС\AppData\Local\wbem.ini
   Some files in TEMP:
   ====================
   2019-01-03 18:56 - 2019-01-03 18:56 - 000710464 _____ () C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Temp\3.exe
   2019-01-03 19:00 - 2019-01-03 19:00 - 001312696 _____ (                                                            ) C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Temp\fastdatax.exe
   2019-01-03 19:09 - 2019-01-03 20:19 - 000000000 ____D () C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Temp\IEShims.dll
   2019-01-03 19:00 - 2019-01-03 19:00 - 003520512 _____ () C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Temp\installer_mi.exe
   2019-01-03 18:56 - 2019-01-03 18:56 - 002715792 _____ (SafeIP, LLC.                                                ) C:\Users\ВЕС\AppData\Local\Temp\update.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2019-01-04 03:11
   ==================== End of FRST.txt ===========================
   Addition.txt

  • от Шабан Талипов
   Някой може ли дами помогне, тази грешка забранява достъпа на обновление на windows-a и не позволява включването на защитната стена. Пробвах с антивирусна програма bitdefender без успех
  • от Йорданка Т. Иванова
   Здравейте, при опит за възстановяване на системата към предишна дата, Avast направи пълно сканиране на компютъра и ми премести в клетка заразените файлове.
   Има ли възможност да се почисти компютъра от въпросните заплахи и съответно да си възстановя файловете, най-вече тези /ако има такива/, които са необходими за правилното функциониране на системата.
   П.П.: Пълен лаик съм на тема антивирусни програми.
   Нов Microsoft Office PowerPoint Presentation.pptx


   Ето го резултата от файла FRST
    
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 24.10.2018
   Ran by Rosko (administrator) on ROSKO-PC (28-10-2018 14:36:09)
   Running from C:\Users\Rosko\Downloads
   Loaded Profiles: Rosko (Available Profiles: Rosko)
   Platform: Windows 7 Ultimate (X64) Language: Български (България)
   Internet Explorer Version 8 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
   (Windows (R) Win 7 DDK provider) C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros\Bluetooth Suite\AdminService.exe
   (Baidu, Inc.) C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BAVSvc.exe
   (Baidu, Inc.) C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BHipsSvc.exe
   (Intel) C:\Program Files (x86)\Intel Driver Update Utility\DSAService.exe
   (Qualcomm®Atheros®) C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros\Bluetooth Suite\BtvStack.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
   (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
   (Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
   (Baidu, Inc.) C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BavTray.exe
   (Intel) C:\Program Files (x86)\Intel Driver Update Utility\DSATray.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
   () C:\Program Files\Intel Driver Update Utility\SUR\SurSvc.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
   () C:\Program Files (x86)\CalendarTool\2.0.0.1000176\CalendarServ.exe
   () C:\Program Files (x86)\CalendarTool\2.0.0.1000176\calendar.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
   (Baidu, Inc.) C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\bavhm.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
   () C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\esrv.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
   () C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\esrv_svc.exe
   () C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\esrv.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Baidu Inc.) C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\bavadvtools2\8C8AEEC1-5166-4CE7-BBAD-7C37409D0C73\tool\bdMiniDownloaderGB_BAV-Mini_32_1002.exe
   (Baidu Inc.) C:\Users\Rosko\AppData\Local\MiniService\MiniService.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Viber Media S.à r.l.) C:\Users\Rosko\AppData\Local\Viber\Viber.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   () C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\FMAPP.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [SynTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2778352 2014-01-24] (Synaptics Incorporated)
   HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [13672304 2014-03-21] (Realtek Semiconductor)
   HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [242392 2018-10-18] (AVAST Software)
   HKLM-x32\...\Run: [Baidu Antivirus] => C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BavTray.exe [2553328 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   HKLM-x32\...\Run: [DSATray] => C:\Program Files (x86)\Intel Driver Update Utility\DsaTray.exe [132856 2017-05-18] (Intel)
   HKLM\...\Policies\Explorer\Run: [BtvStack] => C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros\Bluetooth Suite\BtvStack.exe [133760 2013-12-24] (Qualcomm®Atheros®)
   HKU\S-1-5-21-749869763-3409154425-2811610640-1000\...\Run: [Viber] => C:\Users\Rosko\AppData\Local\Viber\Viber.exe [36762184 2018-10-22] (Viber Media S.à r.l.)
   HKU\S-1-5-21-749869763-3409154425-2811610640-1000\...\MountPoints2: {c4a92fbb-e173-11e7-9426-f8a963743fcb} - G:\LG_PC_Programs.exe
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 172.16.1.1
   Tcpip\..\Interfaces\{2FB69C23-4CBD-4252-994A-27D31EDC0D6D}: [DhcpNameServer] 172.16.1.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
   HKU\S-1-5-21-749869763-3409154425-2811610640-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
   HKU\S-1-5-21-749869763-3409154425-2811610640-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   HKU\S-1-5-21-749869763-3409154425-2811610640-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/?ocid=iehp
   Filter: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   Filter-x32: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   Filter: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   Filter-x32: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   FireFox:
   ========
   FF DefaultProfile: 2csmqmsd.default
   FF ProfilePath: C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2csmqmsd.default [2018-07-05]
   FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\2csmqmsd.default -> about:blank
   FF Extension: (Avast SafePrice) - C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2csmqmsd.default\Extensions\sp@avast.com.xpi [2018-10-18]
   FF Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2csmqmsd.default\Extensions\wrc@avast.com.xpi [2018-10-18]
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_31_0_0_122.dll [2018-10-09] ()
   FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_31_0_0_122.dll [2018-10-09] ()
   FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=4.0.5 -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll [2013-12-10] (Intel Corporation)
   FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll [2013-12-10] (Intel Corporation)
   FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin -> C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\new_plugin\npjp2.dll [2015-08-18] (Sun Microsystems, Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-19] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-19] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.4 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2016-06-01] (VideoLAN)
   FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2018-09-20] (Adobe Systems Inc.)
   FF ExtraCheck: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\enpsysau.js [2017-09-10]
   Chrome: 
   =======
   CHR DefaultProfile: Default
   CHR Profile: C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-10-28]
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-10-02]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-10-02]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-10-02]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-10-02]
   CHR Extension: (Adobe Acrobat) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj [2018-10-02]
   CHR Extension: (Avast SafePrice | Сравнение, сделки, купони) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck [2018-10-19]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-10-02]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-10-08]
   CHR Extension: (АБВ Уведомител) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\glkfpmcniebkbeakjdpobddpjghbapec [2018-10-28]
   CHR Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki [2018-10-18]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-10-02]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-10-02]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-10-28]
   CHR Profile: C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey [2018-10-28] <==== ATTENTION
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-23]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-23]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-10-22]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-09-24]
   CHR Extension: (Google Търсене) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-11-02]
   CHR Extension: (АБВ Уведомител) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\cpbekonjicgkldkmopnamgglbfaiojje [2015-11-25]
   CHR Extension: (Adobe Acrobat) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj [2017-03-08]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-11-11]
   CHR Extension: (Farmville2 X-Press) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\gbgjpdhhnbgmnafojckjmjogcpoinlim [2018-10-24]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-21]
   CHR Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki [2018-10-18]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-12]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-04-23]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-10-01]
   CHR HKU\S-1-5-21-749869763-3409154425-2811610640-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe [8188768 2018-10-18] (AVAST Software)
   R2 AtherosSvc; C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros\Bluetooth Suite\adminservice.exe [318592 2013-12-24] (Windows (R) Win 7 DDK provider) [File not signed]
   R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [325024 2018-10-18] (AVAST Software)
   R2 BavSvc; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BavSvc.exe [2805208 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   S3 BdSandboxSrv; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BdSandboxSrv64.exe [490480 2015-04-29] (Baidu, Inc.)
   R2 BHipsSvc; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BHipsSvc.exe [544032 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   S3 BsrSvc; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\BavAdvTools2\128B4BEC-5D89-43AD-BAA8-207084AA0E4F\tool\BsrSvc.exe [3503416 2015-07-08] (Baidu, Inc.)
   R2 DSAService; C:\Program Files (x86)\Intel Driver Update Utility\DSAService.exe [21240 2017-05-18] (Intel)
   R2 ESRV_SVC_QUEENCREEK; C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\esrv_svc.exe [824592 2017-03-07] ()
   R2 igfxCUIService1.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [355232 2015-08-09] (Intel Corporation)
   R2 Intel(R) Capability Licensing Service Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [747520 2013-08-27] (Intel(R) Corporation) [File not signed]
   S3 Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe [828376 2013-08-27] (Intel(R) Corporation)
   R2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [169432 2013-12-10] (Intel Corporation)
   R2 MiniService; C:\Users\Rosko\AppData\Local\MiniService\MiniService.exe [103616 2018-10-28] (Baidu Inc.) [File not signed] <==== ATTENTION
   R2 SystemUsageReportSvc_QUEENCREEK; C:\Program Files\Intel Driver Update Utility\SUR\SurSvc.exe [157456 2017-03-07] ()
   R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [11644656 2018-09-10] (TeamViewer GmbH)
   R2 TheCalendarService; C:\Program Files (x86)\CalendarTool\2.0.0.1000176\CalendarServ.exe [152720 2017-08-09] ()
   S3 USER_ESRV_SVC_QUEENCREEK; C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\esrv_svc.exe [824592 2017-03-07] ()
   R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 aswArPot; C:\Windows\System32\drivers\aswArPot.sys [201408 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswbidsdriver; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsdrivera.sys [230512 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswbidsh; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsha.sys [201928 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswblog; C:\Windows\System32\drivers\aswbloga.sys [346760 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswbuniv; C:\Windows\System32\drivers\aswbuniva.sys [59664 2018-10-18] (AVAST Software)
   R1 aswHdsKe; C:\Windows\System32\drivers\aswHdsKe.sys [185240 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswHwid; C:\Windows\System32\drivers\aswHwid.sys [47064 2018-10-18] (AVAST Software)
   R1 aswKbd; C:\Windows\System32\drivers\aswKbd.sys [42456 2018-10-18] (AVAST Software)
   R2 aswMonFlt; C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys [163376 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswRdr; C:\Windows\System32\drivers\aswRdr2.sys [111968 2018-10-18] (AVAST Software)
   R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\drivers\aswRvrt.sys [88112 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswSnx; C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys [1028840 2018-10-18] (AVAST Software)
   R1 aswSP; C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys [467904 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswStm; C:\Windows\System32\drivers\aswStm.sys [208640 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswVmm; C:\Windows\System32\drivers\aswVmm.sys [381144 2018-10-18] (AVAST Software)
   U3 BdApiUtil; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BdApiUtil64.sys [116936 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   R3 bdark64; C:\Windows\system32\drivers\bdark64.sys [78792 2015-04-20] ()
   U3 BdCameraProtect; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BdCameraProtect64.sys [25000 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   S3 BdSandbox; C:\Windows\System32\drivers\BdSandbox.sys [235976 2015-04-29] (Baidu, Inc.)
   R1 Bfilter; C:\Windows\System32\drivers\Bfilter.sys [62920 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   R1 Bfmon; C:\Windows\System32\drivers\Bfmon.sys [38344 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   R1 Bnbase; C:\Windows\System32\drivers\bnbasex64.sys [62792 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   R1 Bndef; C:\Windows\System32\drivers\bndef64.sys [487144 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   R3 Bnmon; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\Bnmon64.sys [82376 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   R1 Bprotect; C:\Windows\System32\drivers\Bprotect.sys [171464 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   S3 BTATH_LWFLT; C:\Windows\System32\DRIVERS\btath_lwflt.sys [77464 2013-12-24] (Qualcomm Atheros)
   R1 HWiNFO32; C:\Windows\SysWOW64\drivers\HWiNFO64A.SYS [27552 2016-08-08] (REALiX(tm))
   R3 MEIx64; C:\Windows\System32\DRIVERS\TeeDriverx64.sys [100312 2013-12-10] (Intel Corporation)
   R3 RTSPER; C:\Windows\System32\DRIVERS\RtsPer.sys [466136 2014-01-14] (Realsil Semiconductor Corporation)
   R3 semav6msr64; C:\Windows\system32\drivers\semav6msr64.sys [21984 2016-10-18] ()
   U3 aswbdisk; no ImagePath
   U0 Partizan; system32\drivers\Partizan.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-10-28 14:35 - 2018-10-28 14:36 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-10-28 14:35 - 2018-10-28 14:35 - 002414592 _____ (Farbar) C:\Users\Rosko\Downloads\FRST64.exe
   2018-10-28 14:28 - 2018-10-28 14:36 - 000021836 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\FRST.txt
   2018-10-28 14:26 - 2018-10-28 14:27 - 000020080 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Addition.txt
   2018-10-28 13:34 - 2018-10-28 13:34 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\MiniService
   2018-10-28 13:29 - 2018-10-28 13:32 - 000000000 ____D C:\ProgramData\BsrSvc_exe
   2018-10-28 13:19 - 2018-10-28 13:20 - 000617400 _____ C:\Users\Rosko\Desktop\Нов Microsoft Office PowerPoint Presentation.pptx
   2018-10-28 12:40 - 2018-10-28 13:16 - 000000000 ____D C:\ProgramData\BavSvc_exe
   2018-10-28 12:37 - 2018-10-28 12:37 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\Viber
   2018-10-28 09:17 - 2018-10-28 11:16 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\Desktop\официялни споразумения 2018-2019г
   2018-10-26 17:03 - 2018-10-26 17:03 - 000102327 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\П-03001718127835-177-001_archive (1).zip
   2018-10-24 10:41 - 2018-10-24 10:41 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\AVAST Software
   2018-10-24 10:39 - 2018-10-24 10:39 - 000611358 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\379984975 (1).pdf
   2018-10-24 10:32 - 2018-10-28 12:37 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\AVAST Software
   2018-10-22 15:05 - 2018-10-22 15:06 - 000103383 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\П-03001718185275-040-001_archive.zip
   2018-10-20 07:48 - 2018-10-20 07:48 - 000230931 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\ЗП Ростислав Недков 19.10 (1).pdf
   2018-10-20 07:40 - 2018-10-20 07:40 - 000230931 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\ЗП Ростислав Недков 19.10.pdf
   2018-10-19 08:51 - 2018-10-19 08:51 - 002437339 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\dec92_2016_1010_баркод_с_ръководство_за_потребителя.rar
   2018-10-18 18:17 - 2018-10-18 18:17 - 000665976 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Re6enie_VAS_27.02.2018 (1).pdf
   2018-10-18 11:52 - 2018-10-18 11:52 - 000039854 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\nlnazadyljenia[1] (1).pdf
   2018-10-18 10:16 - 2018-10-18 10:16 - 000001922 _____ C:\Users\Public\Desktop\Avast Free Antivirus.lnk
   2018-10-18 10:16 - 2018-10-18 10:16 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVAST Software
   2018-10-18 10:15 - 2018-10-18 10:15 - 000000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\Avast Software
   2018-10-18 10:14 - 2018-10-26 00:45 - 000004168 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Avast Emergency Update
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 001142072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ucrtbase.dll
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000467904 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSP.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000381144 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswVmm.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000378584 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\aswBoot.exe
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000208640 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswStm.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000201408 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswArPot.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000163376 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000111968 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRdr2.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000088112 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRvrt.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000047064 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHwid.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\AVAST Software
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 001028840 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSnx.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 001001272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 000346760 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbloga.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 000230512 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsdrivera.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 000201928 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsha.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 000185240 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHdsKe.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 000059664 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbuniva.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 000042456 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswKbd.sys
   2018-10-18 10:11 - 2018-10-18 11:43 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AVAST Software
   2018-10-18 10:11 - 2018-10-18 10:11 - 000000000 ____D C:\Program Files\AVAST Software
   2018-10-18 10:09 - 2018-10-18 16:40 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\Documents\ViberDownloads
   2018-10-18 10:09 - 2018-10-18 10:09 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\Viber Media S.à r.l
   2018-10-18 10:08 - 2018-10-28 13:47 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\ViberPC
   2018-10-18 10:08 - 2018-10-18 10:08 - 000000956 _____ C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Viber.lnk
   2018-10-18 10:08 - 2018-10-18 10:08 - 000000954 _____ C:\Users\Rosko\Desktop\Viber.lnk
   2018-10-18 10:08 - 2018-10-18 10:08 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Viber
   2018-10-18 10:08 - 2018-10-18 10:08 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\cache
   2018-10-18 10:07 - 2018-10-18 10:07 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\Package Cache
   2018-10-18 10:06 - 2018-10-18 10:07 - 089186064 _____ (Viber Media Inc.) C:\Users\Rosko\Downloads\ViberSetup.exe
   2018-10-17 22:33 - 2018-10-17 22:33 - 000267977 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\danuchno_oblagane_vnoski_na_zemedelski_proizvoditeli (4).pdf
   2018-10-17 22:08 - 2018-10-17 22:09 - 000749389 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Нов Презентация на Microsoft PowerPoint (2).pptx
   2018-10-17 21:41 - 2018-10-17 21:41 - 000749389 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Нов Презентация на Microsoft PowerPoint (1).pptx
   2018-10-17 21:14 - 2018-10-17 21:14 - 000267977 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\danuchno_oblagane_vnoski_na_zemedelski_proizvoditeli (3).pdf
   2018-10-17 16:19 - 2018-10-17 16:19 - 000289368 _____ C:\Windows\Minidump\101718-14539-01.dmp
   2018-10-17 15:07 - 2018-10-17 15:07 - 003833305 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\dec50_2017_19.03.2018.rar
   2018-10-17 14:45 - 2018-10-17 14:45 - 004074946 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\dec50_2016_баркод_с_ръководство_за_потребителя.rar
   2018-10-17 12:55 - 2018-10-17 12:55 - 000648847 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\DOM (2).pdf
   2018-10-17 07:52 - 2018-10-17 07:52 - 000012846 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Spravka vazstanovqvane (4).ods
   2018-10-17 07:52 - 2018-10-17 07:52 - 000000165 ____H C:\Users\Rosko\Downloads\~$Spravka vazstanovqvane (4).ods
   2018-10-16 13:59 - 2018-10-16 13:59 - 070935933 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\wetransfer-a3a156.zip
   2018-10-16 12:10 - 2018-10-16 12:10 - 001266784 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\statement (21).pdf
   2018-10-16 12:09 - 2018-10-16 12:09 - 001105420 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\statement (20).pdf
   2018-10-16 10:58 - 2018-10-16 10:58 - 000648847 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\DOM (1).pdf
   2018-10-16 08:14 - 2018-10-16 08:14 - 001939889 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\95_09.pdf
   2018-10-15 16:01 - 2018-10-15 16:01 - 000749389 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Нов Презентация на Microsoft PowerPoint.pptx
   2018-10-15 15:57 - 2018-10-15 15:57 - 000102327 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\П-03001718127835-177-001_archive.zip
   2018-10-15 13:54 - 2018-10-15 13:54 - 000648847 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Ползване на данъчни облекчения и наличие на задължения.pdf
   2018-10-15 13:47 - 2018-10-15 13:47 - 000648847 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\DOM.pdf
   2018-10-12 13:49 - 2018-10-12 13:49 - 000009969 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\РОСТИСЛАВ НЕДКОВ БОРИСОВ_2019_ЮПЕР.ZIP
   2018-10-12 13:49 - 2018-10-12 13:49 - 000001382 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\НЕДКО БОРИСОВ КОЛЕВ_2019_ЮПЕР.ZIP
   2018-10-12 13:48 - 2018-10-12 13:48 - 000001499 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\НЕДКО БОРИСОВ КОЛЕВ_2019_БОЖУРОВО.ZIP
   2018-10-12 09:23 - 2018-10-12 09:23 - 000075048 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Crystal Reports - sp_invoice_text_only_2007_5_l.rpt (1).pdf
   2018-10-10 12:50 - 2018-10-10 12:50 - 004808921 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\П-03001718168660-004-001_archive.zip
   2018-10-06 15:09 - 2018-10-06 15:09 - 000611358 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\379984975.pdf
   2018-10-04 13:28 - 2018-10-04 13:28 - 000156030 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\П-03001718168660-040-001_archive.zip
   2018-10-01 18:27 - 2018-10-01 18:27 - 000143428 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Информационна брошура за бъдещите майки.pdf
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-10-28 14:23 - 2009-07-14 06:45 - 000016624 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-10-28 14:23 - 2009-07-14 06:45 - 000016624 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-10-28 14:19 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\PerfLogs
   2018-10-28 14:11 - 2017-08-24 12:56 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\CalendarTool
   2018-10-28 12:42 - 2009-07-14 07:13 - 000781298 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-10-28 12:42 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-10-28 12:36 - 2017-06-10 14:47 - 000000000 __SHD C:\Users\Rosko\IntelGraphicsProfiles
   2018-10-28 12:36 - 2015-04-23 13:38 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
   2018-10-28 12:35 - 2009-07-14 07:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-10-28 11:44 - 2016-08-08 17:51 - 000000000 ___HD C:\Program Files (x86)\m3yE3E0
   2018-10-28 10:43 - 2015-04-23 12:58 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\Microsoft Help
   2018-10-28 10:29 - 2017-01-10 10:04 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\CrashDumps
   2018-10-27 19:48 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\tracing
   2018-10-24 07:25 - 2015-04-24 13:10 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\Skype
   2018-10-23 08:18 - 2017-02-01 21:07 - 000002441 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
   2018-10-18 09:43 - 2018-07-09 15:03 - 000000971 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamViewer 13.lnk
   2018-10-18 09:43 - 2016-02-04 18:11 - 000002998 _____ C:\Windows\wininit.ini
   2018-10-17 16:19 - 2015-06-12 12:20 - 000000000 ____D C:\Windows\Minidump
   2018-10-17 16:18 - 2015-06-12 12:20 - 375178840 _____ C:\Windows\MEMORY.DMP
   2018-10-15 10:59 - 2009-07-14 07:08 - 000032534 _____ C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU.TXT
   2018-10-09 21:41 - 2018-03-14 11:33 - 000004462 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player NPAPI Notifier
   2018-10-09 21:41 - 2017-02-01 18:37 - 000842240 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
   2018-10-09 21:41 - 2017-02-01 18:37 - 000175104 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2018-10-09 21:41 - 2017-02-01 18:37 - 000004312 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
   2018-10-09 21:41 - 2017-02-01 18:37 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
   2018-10-09 21:41 - 2017-02-01 18:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
   2018-10-04 13:28 - 2015-11-03 22:05 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\LocalLow\Adobe
   2018-10-01 21:10 - 2015-04-23 13:18 - 000000000 ____D C:\KMPlayer
   2018-10-01 08:27 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\NDF
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2015-10-10 07:33 - 2015-10-10 07:33 - 000229019 _____ () C:\ProgramData\KTLVGTHRCQSO.dat
   2017-06-08 17:31 - 2017-06-08 17:31 - 000000017 _____ () C:\Users\Rosko\AppData\Local\resmon.resmoncfg
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-10-26 08:40
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
 • Дарение

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.