Премини към съдържанието

Препоръчан отговор


Компютъра ми се зарази с един от най-гадните вируси.
Не ме интересува нищо освен информацията ми. (Лични снимки, клипове,музика и др.) 
Има ли начин да си възстановя информацията ? Знам, че първо трябва да се премахне вируса, но изобщо как се маха ? Не искам да загубя дори и най-малката информация.
Заразен е само единия хард диск (в който са ми личните снимки,музика и др.), а C-то не е. Информацията, която искам да възстановя е около 210 GB. Компютъра ми е с Windows XP. Заразен съм с Cryptowall 3.0
Искам помощ, за да възстановя информацията си. Ако не е възможно да възстановя дори и малка част от информацията си, предпочитам да форматирам всичко, отколкото да се мъча, за да премахна вируса.

 

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 13-06-2015
Ran by Administrator (administrator) on AHMED-7CF62A979 on 15-06-2015 18:27:30
Running from D:\Documents and Settings\Administrator\Desktop
Loaded Profiles: UpdatusUser & Administrator (Available Profiles: UpdatusUser & Administrator)
Platform: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (X86) OS Language: English (United States)
Internet Explorer Version 8 (Default browser: IE)
Boot Mode: Normal
 
==================== Processes (Whitelisted) =================
 
(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
 
(Enigma Software Group USA, LLC.) D:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SH4Service.exe
(Avira Operations GmbH & Co. KG) D:\Program Files\Avira\Antivirus\sched.exe
(Realtek Semiconductor Corp.) D:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
(Microsoft Corporation) D:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
(VM305SNAP) D:\WINDOWS\vm305_sti.exe
(Microsoft Corporation) D:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
(Pinnacle Systems GmbH) D:\PROGRA~1\Pinnacle\SHARED~1\Programs\USBTip\USBTip.exe
(Avira Operations GmbH & Co. KG) D:\Program Files\Avira\Antivirus\avgnt.exe
(Enigma Software Group USA, LLC.) D:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SpyHunter4.exe
(SlimWare Utilities, Inc.) D:\Program Files\SlimDrivers\SlimDrivers.exe
(BitTorrent Inc.) D:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\uTorrent\uTorrent.exe
(Skype Technologies S.A.) D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
(© 2015 Microsoft Corporation) D:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\BingSvc\BingSvc.exe
(Piriform Ltd) D:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe
(Avira Operations GmbH & Co. KG) D:\Program Files\Avira\Antivirus\avguard.exe
(Avira Operations GmbH & Co. KG) D:\Program Files\Avira\Launcher\Avira.ServiceHost.exe
(NVIDIA Corporation) D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
(NVIDIA Corporation) D:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe
(www.shadowexplorer.com) D:\Program Files\ShadowExplorer\sesvc.exe
(DEVGURU Co., LTD.) D:\Program Files\Samsung\USB Drivers\25_escape\conn\ss_conn_service.exe
(Avira Operations GmbH & Co. KG) D:\Program Files\Avira\Antivirus\avshadow.exe
(Google Inc.) D:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) D:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) D:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) D:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 
 
==================== Registry (Whitelisted) ==================
 
(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
 
HKLM\...\Run: [iMJPMIG8.1] => D:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE [208952 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
HKLM\...\Run: [MSPY2002] => D:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe [59392 2008-04-14] ()
HKLM\...\Run: [PHIME2002ASync] => D:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE [455168 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
HKLM\...\Run: [PHIME2002A] => D:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE [455168 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
HKLM\...\Run: [RTHDCPL] => D:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE [20145368 2000-01-01] (Realtek Semiconductor Corp.)
HKLM\...\Run: [NvMediaCenter] => RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit -login
HKLM\...\Run: [NvCplDaemon] => RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
HKLM\...\Run: [nwiz] => D:\Program Files\NVIDIA Corporation\nview\nwiz.exe [1982312 2000-01-01] ()
HKLM\...\Run: [bigDog305] => D:\WINDOWS\VM305_STI.EXE [57344 2007-04-09] (VM305SNAP)
HKLM\...\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] => rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
HKLM\...\Run: [uSBToolTip] => D:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\USBTip\USBTip.exe [199752 2007-02-20] (Pinnacle Systems GmbH)
HKLM\...\Run: [NeroFilterCheck] => D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe [155648 2001-07-09] (Ahead Software Gmbh)
HKLM\...\Run: [KiesTrayAgent] => D:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe [311616 2015-04-28] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
HKLM\...\Run: [Avira Systray] => D:\Program Files\Avira\Launcher\Avira.Systray.exe [130864 2015-05-21] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
HKLM\...\Run: [avgnt] => D:\Program Files\Avira\Antivirus\avgnt.exe [730416 2015-05-27] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
HKLM\...\Run: [spyHunter Security Suite] => D:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SpyHunter4.exe [7125376 2015-06-14] (Enigma Software Group USA, LLC.)
HKU\S-1-5-21-583907252-1580818891-682003330-500\...\Run: [slimDrivers] => D:\Program Files\SlimDrivers\SlimDrivers.exe [29731096 2015-02-27] (SlimWare Utilities, Inc.)
HKU\S-1-5-21-583907252-1580818891-682003330-500\...\Run: [uTorrent] => D:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\uTorrent\uTorrent.exe [1694560 2015-05-19] (BitTorrent Inc.)
HKU\S-1-5-21-583907252-1580818891-682003330-500\...\Run: [skype] => D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe [28787840 2015-06-02] (Skype Technologies S.A.)
HKU\S-1-5-21-583907252-1580818891-682003330-500\...\Run: [bingSvc] => D:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\BingSvc\BingSvc.exe [144008 2015-04-07] (© 2015 Microsoft Corporation)
HKU\S-1-5-21-583907252-1580818891-682003330-500\...\Run: [CCleaner Monitoring] => D:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe [5529880 2015-03-13] (Piriform Ltd)
SecurityProviders: msapsspc.dll, schannel.dll, credssp.dll, digest.dll, msnsspc.dll
Startup: D:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\Adobe Gamma Loader.lnk [2015-04-12]
ShortcutTarget: Adobe Gamma Loader.lnk -> D:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe (Adobe Systems, Inc.)
 
==================== Internet (Whitelisted) ====================
 
(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
 
HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction <======= ATTENTION
HKU\S-1-5-19\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction <======= ATTENTION
HKU\S-1-5-20\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction <======= ATTENTION
HKU\S-1-5-21-583907252-1580818891-682003330-1003\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction <======= ATTENTION
HKU\S-1-5-21-583907252-1580818891-682003330-500\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction <======= ATTENTION
HKU\S-1-5-21-583907252-1580818891-682003330-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.oursurfing.com/?type=hp&ts=1434311721&z=a86164c96954c6d4a544fe7g2zfc4zbc2g4gfq9t6e&from=amt&uid=SAMSUNGXHD321KJ_401511CQ132512
HKU\S-1-5-21-583907252-1580818891-682003330-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = http://www.msn.com/?ocid=iehp
HKU\S-1-5-21-583907252-1580818891-682003330-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.oursurfing.com/web/?type=ds&ts=1434311721&z=a86164c96954c6d4a544fe7g2zfc4zbc2g4gfq9t6e&from=amt&uid=SAMSUNGXHD321KJ_401511CQ132512&q={searchTerms}
HKU\S-1-5-21-583907252-1580818891-682003330-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.oursurfing.com/?type=hp&ts=1434311721&z=a86164c96954c6d4a544fe7g2zfc4zbc2g4gfq9t6e&from=amt&uid=SAMSUNGXHD321KJ_401511CQ132512
URLSearchHook: [s-1-5-21-583907252-1580818891-682003330-1003] ATTENTION ==> Default URLSearchHook is missing.
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-583907252-1580818891-682003330-500 -> DefaultScope {2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0} URL = http://www.oursurfing.com/web/?utm_source=b&utm_medium=amt&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=amt&uid=SAMSUNGXHD321KJ_401511CQ132512&ts=1434311906&type=default&q={searchTerms}
BHO: No Name -> {51D26BB4-4D2C-4AE4-9873-5FF41B6DED1F} ->  No File
Winsock: Catalog9 01 D:\Program Files\Avira\Antivirus\avsda.dll [507984 2015-06-14] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
Winsock: Catalog9 02 D:\Program Files\Avira\Antivirus\avsda.dll [507984 2015-06-14] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
Winsock: Catalog9 19 D:\Program Files\Avira\Antivirus\avsda.dll [507984 2015-06-14] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 212.39.90.42 212.39.90.43
 
FireFox:
========
FF ProfilePath: D:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rfGRZhIl.default
FF Plugin: @microsoft.com/WPF,version=3.5 -> D:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll [2008-07-29] (Microsoft Corporation)
FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> D:\Program Files\Google\Update\1.3.27.5\npGoogleUpdate3.dll [2015-05-19] (Google Inc.)
FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> D:\Program Files\Google\Update\1.3.27.5\npGoogleUpdate3.dll [2015-05-19] (Google Inc.)
FF Extension: Avira Browser Safety - D:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rfGRZhIl.default\Extensions\abs@avira.com [2015-06-14]
FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}] - D:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension
FF Extension: Microsoft .NET Framework Assistant - D:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension [2015-04-12]
 
Chrome: 
=======
CHR Profile: D:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Google Slides) - D:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2015-04-12]
CHR Extension: (Google Docs) - D:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2015-04-12]
CHR Extension: (Google Drive) - D:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-04-12]
CHR Extension: (YouTube) - D:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-04-12]
CHR Extension: (Google Search) - D:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-04-12]
CHR Extension: (Google Sheets) - D:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2015-04-12]
CHR Extension: (Google Wallet) - D:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2015-04-12]
CHR Extension: (Gmail) - D:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-04-12]
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [flliilndjeohchalpbbcdekjklbdgfkk] - https://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKU\S-1-5-21-583907252-1580818891-682003330-500\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [fcfenmboojpjinhpgggodefccipikbpd] - https://clients2.google.com/service/update2/crx
 
========================== Services (Whitelisted) =================
 
(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
 
S2 AntiVirMailService; D:\Program Files\Avira\Antivirus\avmailc.exe [825136 2015-05-27] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R2 AntiVirSchedulerService; D:\Program Files\Avira\Antivirus\sched.exe [450808 2015-05-27] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R2 AntiVirService; D:\Program Files\Avira\Antivirus\avguard.exe [450808 2015-05-27] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
S2 AntiVirWebService; D:\Program Files\Avira\Antivirus\AVWEBGRD.EXE [1187336 2015-05-27] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R2 Avira.ServiceHost; D:\Program Files\Avira\Launcher\Avira.ServiceHost.exe [208632 2015-05-21] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R2 sesvc; D:\Program Files\ShadowExplorer\sesvc.exe [9216 2013-01-02] (www.shadowexplorer.com) [File not signed]
R2 SpyHunter 4 Service; D:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SH4Service.exe [771456 2015-06-14] (Enigma Software Group USA, LLC.)
R2 ss_conn_service; D:\Program Files\Samsung\USB Drivers\25_escape\conn\ss_conn_service.exe [743688 2014-10-13] (DEVGURU Co., LTD.)
 
==================== Drivers (Whitelisted) ====================
 
(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
 
R3 3xHybrid; D:\WINDOWS\System32\DRIVERS\3xHybrid.sys [1115392 2000-01-01] (NXP Semiconductors Germany GmbH)
S3 Ambfilt; D:\WINDOWS\System32\drivers\Ambfilt.sys [1691480 2000-01-01] (Creative)
R0 amdide; D:\WINDOWS\System32\DRIVERS\amdide.sys [11832 2010-06-30] (Advanced Micro Devices Inc.)
R2 avgntflt; D:\WINDOWS\System32\DRIVERS\avgntflt.sys [108448 2015-05-27] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R1 avipbb; D:\WINDOWS\System32\DRIVERS\avipbb.sys [136728 2015-05-27] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R1 avkmgr; D:\WINDOWS\System32\DRIVERS\avkmgr.sys [37896 2015-05-27] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
S3 CCDECODE; D:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CCDECODE.sys [17024 2008-04-13] (Microsoft Corporation)
S3 esgiguard; D:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [15920 2015-06-14] (Enigma Software Group USA, LLC.)
S3 EsgScanner; D:\WINDOWS\System32\DRIVERS\EsgScanner.sys [19984 2015-06-14] ()
R2 LANPkt; D:\WINDOWS\System32\DRIVERS\LANPkt.sys [8440 2003-09-17] (Windows ® 2000 DDK provider) [File not signed]
R3 MarvinBus; D:\WINDOWS\System32\DRIVERS\MarvinBus.sys [171520 2005-09-23] (Pinnacle Systems GmbH) [File not signed]
S3 Monfilt; D:\WINDOWS\System32\drivers\Monfilt.sys [1395800 2000-01-01] (Creative Technology Ltd.)
S3 MPE; D:\WINDOWS\System32\DRIVERS\MPE.sys [15232 2008-04-13] (Microsoft Corporation)
R0 mv61xxmm; D:\WINDOWS\system32\Drivers\mv61xxmm.sys [14184 2012-11-15] (Marvell Semiconductor Inc.)
R0 mv64xxmm; D:\WINDOWS\system32\Drivers\mv64xxmm.sys [5632 2012-11-15] (Marvell Semiconductor Inc.) [File not signed]
R0 mvxxmm; D:\WINDOWS\system32\Drivers\mvxxmm.sys [14184 2012-11-15] (Marvell Semiconductor Inc.)
S3 NdisIP; D:\WINDOWS\System32\DRIVERS\NdisIP.sys [10880 2008-04-13] (Microsoft Corporation)
R1 ssmdrv; D:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ssmdrv.sys [31848 2015-05-27] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
S3 SWDUMon; D:\WINDOWS\System32\DRIVERS\SWDUMon.sys [13368 2015-06-15] (SlimWare Utilities, Inc.)
R3 ZSMC0305; D:\WINDOWS\System32\Drivers\usbVM305.sys [391688 2006-05-08] (Vimicro Corporation)
S4 IntelIde; No ImagePath
U1 WS2IFSL; No ImagePath
 
==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
 
(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
 
 
==================== One Month Created files and folders ========
 
(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
 
2015-06-15 18:27 - 2015-06-15 18:28 - 00018159 _____ D:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\FRST.txt
2015-06-15 18:18 - 2015-06-15 18:27 - 00000000 ____D D:\FRST
2015-06-15 18:18 - 2015-06-15 18:18 - 01148416 _____ (Farbar) D:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\FRST.exe
2015-06-15 15:26 - 2015-06-15 15:26 - 00000000 ____D D:\WINDOWS\LastGood
2015-06-15 02:16 - 2015-06-15 02:17 - 00000000 ____D D:\Program Files\Recuva
2015-06-15 02:16 - 2015-06-15 02:16 - 00001512 _____ D:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Recuva.lnk
2015-06-15 02:16 - 2015-06-15 02:16 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Recuva
2015-06-15 01:23 - 2015-06-15 01:23 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\www.shadowexplorer.com
2015-06-15 01:22 - 2015-06-15 01:23 - 00000000 ____D D:\Program Files\ShadowExplorer
2015-06-15 01:22 - 2015-06-15 01:22 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\ShadowExplorer
2015-06-14 22:57 - 2015-06-14 22:57 - 00000000 _____ D:\WINDOWS\prleth.sys
2015-06-14 22:57 - 2015-06-14 22:57 - 00000000 _____ D:\WINDOWS\hgfs.sys
2015-06-14 22:54 - 2015-06-14 23:19 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\All Users\Application Data\{f0ad618f-07a4-a25f-f0ad-d618f07a863c}
2015-06-14 21:54 - 2015-06-14 21:54 - 00000000 _____ D:\autoexec.bat
2015-06-14 21:53 - 2015-06-14 21:53 - 00000935 _____ D:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\SpyHunter.lnk
2015-06-14 21:53 - 2015-06-14 21:53 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\SpyHunter
2015-06-14 21:53 - 2015-06-14 21:53 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Enigma Software Group
2015-06-14 21:52 - 2015-06-14 21:53 - 00000000 ____D D:\sh4ldr
2015-06-14 21:50 - 2015-06-14 21:50 - 00019984 _____ D:\WINDOWS\system32\Drivers\EsgScanner.sys
2015-06-14 21:49 - 2015-06-14 21:49 - 00000000 ____D D:\Program Files\Enigma Software Group
2015-06-14 17:32 - 2015-06-15 15:26 - 00012257 _____ D:\WINDOWS\setupapi.log
2015-06-14 17:32 - 2015-06-14 23:40 - 00000000 ____D D:\WINDOWS\system32\NtmsData
2015-06-14 16:44 - 2015-06-14 16:44 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Mozilla
2015-06-14 16:43 - 2015-06-14 16:43 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Avira
2015-06-14 16:43 - 2015-06-14 16:43 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Avira
2015-06-14 16:37 - 2015-05-27 13:08 - 00031848 _____ (Avira Operations GmbH & Co. KG) D:\WINDOWS\system32\Drivers\ssmdrv.sys
2015-06-14 16:37 - 2015-05-27 13:07 - 00136728 _____ (Avira Operations GmbH & Co. KG) D:\WINDOWS\system32\Drivers\avipbb.sys
2015-06-14 16:37 - 2015-05-27 13:07 - 00108448 _____ (Avira Operations GmbH & Co. KG) D:\WINDOWS\system32\Drivers\avgntflt.sys
2015-06-14 16:37 - 2015-05-27 13:07 - 00037896 _____ (Avira Operations GmbH & Co. KG) D:\WINDOWS\system32\Drivers\avkmgr.sys
2015-06-14 16:32 - 2015-06-14 16:32 - 00000841 _____ D:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Avira.lnk
2015-06-14 16:31 - 2015-06-14 16:41 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Avira
2015-06-14 16:30 - 2015-06-14 16:41 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira
2015-06-14 16:30 - 2015-06-14 16:36 - 00000000 ____D D:\Program Files\Avira
2015-06-14 16:30 - 2015-06-14 16:30 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Package Cache
2015-06-13 12:14 - 2015-06-13 12:19 - 00000000 ___RD D:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\MY MOVIE 1
2015-06-12 18:39 - 2015-06-12 18:39 - 00026026 _____ D:\off_dib.bmp
2015-06-12 18:36 - 2015-06-12 18:42 - 00000000 ___RD D:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\155
2015-06-12 18:36 - 2015-06-12 18:36 - 00000006 _____ D:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\155..stx
2015-06-09 19:39 - 2015-06-14 16:28 - 00000069 _____ D:\WINDOWS\NeroDigital.ini
2015-05-20 00:38 - 2015-05-20 02:19 - 00000000 ___RD D:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\MY MOVIE
2015-05-20 00:38 - 2015-05-20 00:38 - 00000006 _____ D:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\My Movie.stx
2015-05-19 15:57 - 2014-10-13 08:57 - 00184192 _____ (DEVGURU Co., LTD.(www.devguru.co.kr)) D:\WINDOWS\system32\Drivers\ssudmdm.sys
2015-05-19 15:57 - 2014-10-13 08:57 - 00089856 _____ (DEVGURU Co., LTD.(www.devguru.co.kr)) D:\WINDOWS\system32\Drivers\ssudbus.sys
2015-05-19 15:42 - 2015-05-19 15:42 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Samsung
2015-05-19 15:42 - 2013-12-30 10:53 - 04659712 _____ (Dmitry Streblechenko) D:\WINDOWS\system32\Redemption.dll
2015-05-19 15:42 - 2013-12-30 10:52 - 00821824 _____ (Devguru Co., Ltd.) D:\WINDOWS\system32\dgderapi.dll
2015-05-19 15:42 - 2013-12-30 10:52 - 00319456 _____ (Microsoft Corporation) D:\WINDOWS\system32\DIFxAPI.dll
2015-05-19 15:42 - 2013-12-30 10:52 - 00020032 _____ (Devguru Co., Ltd) D:\WINDOWS\system32\Drivers\dgderdrv.sys
2015-05-19 15:41 - 2015-05-19 15:57 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Samsung
2015-05-19 15:27 - 2015-05-19 15:27 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Samsung
2015-05-19 15:27 - 2014-05-07 17:42 - 00144664 _____ (MAPILab Ltd. & Add-in Express Ltd.) D:\WINDOWS\system32\secman.dll
2015-05-19 15:26 - 2015-05-19 15:57 - 00000000 ____D D:\Program Files\Samsung
 
==================== One Month Modified files and folders ========
 
(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
 
2015-06-15 18:28 - 2015-04-12 22:04 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\uTorrent
2015-06-15 18:28 - 2015-04-12 18:08 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp
2015-06-15 18:20 - 2015-04-12 20:10 - 00000986 _____ D:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2015-06-15 17:33 - 2015-04-12 17:56 - 00000830 _____ D:\WINDOWS\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2015-06-15 17:12 - 2015-05-04 15:43 - 00000438 ____H D:\WINDOWS\Tasks\User_Feed_Synchronization-{F02999CF-576C-4500-9BFD-E94526DE5AA7}.job
2015-06-15 16:20 - 2015-04-12 20:10 - 00000982 _____ D:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2015-06-15 15:29 - 2015-04-12 20:41 - 00508956 _____ D:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2015-06-15 15:21 - 2015-04-13 09:39 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Skype
2015-06-15 15:21 - 2015-04-12 17:54 - 00624284 _____ D:\WINDOWS\WindowsUpdate.log
2015-06-15 15:20 - 2015-04-12 20:45 - 00000159 _____ D:\WINDOWS\wiadebug.log
2015-06-15 15:20 - 2015-04-12 20:45 - 00000052 _____ D:\WINDOWS\wiaservc.log
2015-06-15 15:20 - 2015-04-12 19:13 - 00013368 _____ (SlimWare Utilities, Inc.) D:\WINDOWS\system32\Drivers\SWDUMon.sys
2015-06-15 15:20 - 2015-04-12 18:08 - 00000006 ____H D:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
2015-06-15 02:40 - 2015-04-12 18:08 - 00032060 _____ D:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
2015-06-15 02:40 - 2015-04-12 18:08 - 00000178 ___SH D:\Documents and Settings\Administrator\ntuser.ini
2015-06-15 02:40 - 2015-04-12 18:08 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\Administrator
2015-06-14 23:34 - 2015-04-12 17:50 - 00000000 ____D D:\WINDOWS\Registration
2015-06-14 23:23 - 2015-04-12 17:51 - 00000611 _____ D:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Microsoft Update Catalog.lnk
2015-06-14 22:56 - 2015-04-12 20:19 - 00002087 _____ D:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Google Chrome.lnk
2015-06-14 22:56 - 2015-04-12 18:10 - 00001079 _____ D:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
2015-06-14 22:18 - 2015-04-12 19:42 - 00001599 _____ D:\Documents and Settings\UpdatusUser\Start Menu\Programs\Remote Assistance.lnk
2015-06-14 22:18 - 2015-04-12 17:56 - 00001607 _____ D:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Set Program Access and Defaults.lnk
2015-06-14 22:18 - 2015-04-12 17:56 - 00001599 _____ D:\Documents and Settings\Default User\Start Menu\Programs\Remote Assistance.lnk
2015-06-14 22:18 - 2015-04-12 17:51 - 00001570 _____ D:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Microsoft Update.lnk
2015-06-14 22:09 - 2015-04-12 18:08 - 00001599 _____ D:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Remote Assistance.lnk
2015-06-14 20:56 - 2015-04-12 20:56 - 00000672 _____ D:\WINDOWS\Tasks\klcp_update.job
2015-06-14 19:03 - 2015-04-15 01:18 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\PhotoScape
2015-06-14 17:32 - 2015-04-12 20:30 - 00000000 ____D D:\WINDOWS\repair
2015-06-14 16:54 - 2015-04-19 16:54 - 00000000 ____D D:\Program Files\CCleaner
2015-06-14 16:26 - 2008-04-14 16:00 - 00002206 _____ D:\WINDOWS\system32\wpa.dbl
2015-06-13 12:31 - 2015-04-12 19:56 - 00421640 _____ D:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Application Data\FontCache3.0.0.0.dat
2015-06-13 12:18 - 2015-04-12 20:23 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Pinnacle
2015-06-13 12:16 - 2015-04-12 20:56 - 00025088 _____ D:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
2015-06-12 19:16 - 2015-04-12 19:16 - 00000382 _____ D:\WINDOWS\Tasks\SlimCleaner Plus (Scheduled Scan - Administrator).job
2015-06-12 15:32 - 2015-04-21 15:09 - 00129536 ___SH D:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Thumbs.db
2015-06-12 00:44 - 2008-04-14 16:00 - 00000928 _____ D:\WINDOWS\win.ini
2015-06-09 14:02 - 2015-04-13 09:39 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Skype
2015-06-08 17:35 - 2015-04-12 19:13 - 00002231 _____ D:\Documents and Settings\All Users\Desktop\SlimDrivers.lnk
2015-05-19 23:49 - 2015-04-12 20:42 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Pinnacle Studio
2015-05-19 15:42 - 2015-04-12 19:16 - 00000000 ___HD D:\Program Files\InstallShield Installation Information
2015-05-19 15:40 - 2015-04-12 20:24 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Downloaded Installations
 
==================== Files in the root of some directories =======
 
2015-04-12 20:56 - 2015-06-13 12:16 - 0025088 _____ () D:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
 
Some files in TEMP:
====================
D:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\avgnt.exe
 
 
==================== Bamital & volsnap Check =================
 
(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
 
D:\WINDOWS\explorer.exe => File is digitally signed
D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
D:\WINDOWS\system32\svchost.exe => File is digitally signed
D:\WINDOWS\system32\services.exe => File is digitally signed
D:\WINDOWS\system32\User32.dll => File is digitally signed
D:\WINDOWS\system32\userinit.exe => File is digitally signed
D:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
D:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
 
==================== End of log ============================

Addition.txt

Редактирано от B-boy[StyLe] (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Посети, прочети и изпълни изискванията за линка:

https://www.kaldata.com/forums/topic/132819-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%b8-%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b0/

Въоръжи се с търпение и изчакай член на HJT екипа да напише инструкции. Психически се подготви за нулево възстановяване на личчни дикументи - документи, снимки, музика...

Редактирано от ExaFlop (преглед на промените)
 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Искам колкото се може дори и да е малка част, да възстановя това, което може....
Ако не е възможно да си възстановя информацията, по-добре да форматирам целия компютър. Няма смисъл да се мъча,за да премахна вируса.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте..! Прочетете следната статия:
 
http://www.bleepingcomputer.com/virus-removal/cryptowall-ransomware-information
 
Ако по този начин не можете да възстановите част от файловете си..Просто е загубена кауза е естествено ако не си платите за декриптор..!
 
 

 

 
How to restore files encrypted by CryptoWall
If your files have become encrypted and you are not going to pay the ransom then there are a few methods you can try to restore your files.
 
Method 1: Backups
The first and best method is to restore your data from a recent backup. If you have been performing backups, then you should use your backups to restore your data.
 
Method 2: File Recovery Software
When CryptoWall encrypts a file it first makes a copy of it, encrypts the copy, and then deletes the original. Due to this you can use file recovery software such as R-Studio or Photorec to possibly recover some of your original files. It is important to note that the more you use your computer after the files are encrypted the more difficult it will be for file recovery programs to recover the deleted un-encrypted files.
 
Method 3: Shadow Volume Copies
As a last resort, you can try to restore your files via Shadow Volume Copies. Unfortunately, this infection will attempt to delete any Shadow Volume Copies on your computer, but sometimes it fails to do so and you can use them to restore your files. For more information on how to restore your files via Shadow Volume Copies, please see the link below:


Method 4: Restore DropBox Folders
If you had your dropbox account mapped as a drive letter then it is possible that its contents were encrypted by CryptoWall. If this is the case you can use the link below to learn how to restore your files.

 

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Може ли да споделите дали успяхте да се справите с вируса? И аз имам такъв проблем и сега открих този форум.


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Може ли да споделите дали успяхте да се справите с вируса? И аз имам такъв проблем и сега открих този форум.

За съжаление НЕ!  Пробвах всички начини за възстановяване на информацията, но никакъв ефект... Последно един техник ме посъветва да извадя хард диска и да го вдигне някъде, известно време да не го използвам. Вируса се хранил, когато има връзка с интернет и когато се използва компютъра... И така след известно време можело да изчезне... Не ми се вярва да е истина, но ще видим дали е истина или просто МИТ ! 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

За съжаление НЕ!  Пробвах всички начини за възстановяване на информацията, но никакъв ефект... Последно един техник ме посъветва да извадя хард диска и да го вдигне някъде, известно време да не го използвам. Вируса се хранил, когато има връзка с интернет и когато се използва компютъра... И така след известно време можело да изчезне... Не ми се вярва да е истина, но ще видим дали е истина или просто МИТ ! 

 

Глупости на търкалета. Той вече си е свършил работата. Файловете са криптирани и единственият изход е да се декриптират. С изключване на компютъра това не се получава. Носи му много здраве на този БАШ майстор.

 • Харесва ми 3

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Глупости на търкалета. Той вече си е свършил работата. Файловете са криптирани и единственият изход е да се декриптират. С изключване на компютъра това не се получава. Носи му много здраве на този БАШ майстор.

Няма такъв изход.. :/ Доколкото разбрах, освен да се пие една студена вода, друго не може... 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

И студената вода не помага.До колкото разбрах всеки декриптор ползва различен начин за криптиране за това няма създаден универсален декриптор.Има шанс да ти създадат такъв и да ти го изпратят безплатно от dr.web  просто прикачи един криприран файл.  https://support.drweb.com/new/free_unlocker/?keyno=&for_decode=1

Редактирано от KoiAzLiWe (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

И студената вода не помага.До колкото разбрах всеки декриптор ползва различен начин за криптиране за това няма създаден универсален декриптор.Има шанс да ти създадат такъв и да ти го изпратят безплатно от dr.web  просто прикачи един криприран файл.  https://support.drweb.com/new/free_unlocker/?keyno=&for_decode=1

 

Глупости. За доста криптори си има декриптори. Просто не за всички и не за всички версии.

Линк за декрипторите на Л.С. от съображение за сигурност срещу авторите на зловреден софтуер.

 

Шансът Kaspersky, Dr.Web и други да намерят такъв при анализ на файловете е нищожен, защото за разлика от предходните варианти в наши дни крипторите използват контролни сървъри с криптиран достъп, който се сменя доста често и само там се намира крипиращия ключ. Не помага и подслушване на трафика, а заплащането за декприптор вече е в биткойни за да се затрудни още повече проследяването на злосторниците...просто ако поради бъг в самия механизъм изтече някакъв ключ, то повечето антивирусни ще успеят да създадат инструмент за обръщане на процеса. Засега не е тествано, но само Webroot има такава опция заради мониторинга на системата в реално време. Но пък тя има бъг и папката WRData често набъбва доста...Засега методите са да се използват програми за защита като Comodo Protected Files and Folders, Panda Data Shield, 360 Total Security Hijack Data Protection, CryptoPrevent, CryptoMonitor, програми от сорта на SecureAplus или VoodooShield, програми против експлоити - HitmanPro.Alert, MBAE, да се спре Autorun-a и windows scripting host, да не се спира System Restore, File Monitor (в 8.1), UAC, SmartScreen (в 8.1), да се внимава с писмата по ел. поща, да се изключи java в PDF четците, да се внимава с макро документите в офис пакетите, да се обновява често Adobe Flash Player и т.н. и т.н.

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход


 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от Rosoman
   Здравейте!От близо месец забелязвам,че понякога като гледам филм или слушам нещо в youtube компа замръзва и се ресетва...Само 2 пъти стана така.Но от седмица започна и да се бави..Досега не се е случвало..Отварял съм игри  и песни едновременно,както и по 20 прозореца в браузъра,но днес от едва 2 сайта звука почна да насича сякаш всеки момент ще спре....След което започна да пищи..Преди месеци отново пищя така,но тогава беше изгоряла видео картата,след смяна се оправи..Сега не знам какво може да бъде...Звука е от дънната платка.Когато стартира и прави check на частите изпищява веднъж,както е нормално.Знам за биос кодовете,но те са при старт ъп .Това пищене е след boot.Пак подобно на код,но е след boot,по време на работа на компа...Но по-късно се замислих за вирус..Пуснах avast boot check-up и намери несъществени неща.След това пуснах и malwarebytes,който откри riskware.crypter...Четох и го обявяват като троянски кон,не съм убеден дали е така.Но след като уж бе поставен под карантина,компа стана страаашно бавен..Сега дори не отваря нищо..Не отваря Chrome ...Само антивирусната и file explorer...Става много странно..Не знам какво да направя..Дали се е махнал вируса или с друга програма и safe mode..Дайте съвети...Отделно от това процесора за няма и нищо се натоварва на 98%...никога досега не е било така..
  • от Тенчо Ганчевски
   Здравейте  до колко разбрах имам вирус който фарми биткойт и качва видио карата до 94-95 градуса
   преинсталирахго 3-4 дена няма нищо после пак се появи когато го затворя всичко става наред но  като рестартирам компютъра или го включа пак се пуска

  • от Eclipse2G
   Здравейте, след като MBAM намери 4 бацила Virus.Sality във празни папки, а Kaspersky, казва, че папките са празни, започвам да се чудя, аджеба, какво става. Прикачвам логовете. Благодаря предварително.
   Addition.txt
   FRST.txt
    
   Това са резултатите от Kaspersky и MBAM:

  • от Don Omar
   Проблемът ми е, когато пускам компютъра и след зареждане(може би дори първият приорите от персоналните програми) е да зареди google chrome със сайт(руски). Вероятно не е моя вината(брат ми си играе също)... Но до сега такъв проблем не съм имал-да не мога да намеря проблема. Ползвам дребни но ефикасни трикчета за справяне с такива неща, ако ли не използвам програми. Пробвах Iobit malware fighter 5.5, но явно(предполагах че) проблема е за професионалисти. Веднъж май хванах самият процес в "процесите"(task manager) и намирам същото име като на сайта в папката на Steam.
  • от bobivg
   Здравейте, от известно време ми направи впечатление, че след като изгасне монитора (не се ползва компютъра) се увеличават оборотите на вентилатора на процесора. Проблема изчезва веднага след като размърдам мишката. Предположих, че имам някакъв миньор и от предходните теми за подобен проблем качих и сканирах с Malwarebytes, който не откри нищо. Сканирах с free версията (с крака не можах да се оправя).
   Прилагам снимки от Resoursce Monitor и Task Manager. Aко е необходима повече информация казвайте.  
   Предварително благодаря за помощта.
   п.п Шума със сигурност е вентилатора на процесора, защото до скоро нямах видео карта и звученето си го познавам добре.
   п.п. 2  Farbar Recovery Scan Tool  FRST.txt и Addition.txt
    

 • Разглеждащи в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Дарение

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.