Премини към съдържанието

Препоръчан отговор


Компютъра ми се зарази с един от най-гадните вируси.
Не ме интересува нищо освен информацията ми. (Лични снимки, клипове,музика и др.) 
Има ли начин да си възстановя информацията ? Знам, че първо трябва да се премахне вируса, но изобщо как се маха ? Не искам да загубя дори и най-малката информация.
Заразен е само единия хард диск (в който са ми личните снимки,музика и др.), а C-то не е. Информацията, която искам да възстановя е около 210 GB. Компютъра ми е с Windows XP. Заразен съм с Cryptowall 3.0
Искам помощ, за да възстановя информацията си. Ако не е възможно да възстановя дори и малка част от информацията си, предпочитам да форматирам всичко, отколкото да се мъча, за да премахна вируса.

 

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 13-06-2015
Ran by Administrator (administrator) on AHMED-7CF62A979 on 15-06-2015 18:27:30
Running from D:\Documents and Settings\Administrator\Desktop
Loaded Profiles: UpdatusUser & Administrator (Available Profiles: UpdatusUser & Administrator)
Platform: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (X86) OS Language: English (United States)
Internet Explorer Version 8 (Default browser: IE)
Boot Mode: Normal
 
==================== Processes (Whitelisted) =================
 
(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
 
(Enigma Software Group USA, LLC.) D:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SH4Service.exe
(Avira Operations GmbH & Co. KG) D:\Program Files\Avira\Antivirus\sched.exe
(Realtek Semiconductor Corp.) D:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
(Microsoft Corporation) D:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
(VM305SNAP) D:\WINDOWS\vm305_sti.exe
(Microsoft Corporation) D:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
(Pinnacle Systems GmbH) D:\PROGRA~1\Pinnacle\SHARED~1\Programs\USBTip\USBTip.exe
(Avira Operations GmbH & Co. KG) D:\Program Files\Avira\Antivirus\avgnt.exe
(Enigma Software Group USA, LLC.) D:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SpyHunter4.exe
(SlimWare Utilities, Inc.) D:\Program Files\SlimDrivers\SlimDrivers.exe
(BitTorrent Inc.) D:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\uTorrent\uTorrent.exe
(Skype Technologies S.A.) D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
(© 2015 Microsoft Corporation) D:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\BingSvc\BingSvc.exe
(Piriform Ltd) D:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe
(Avira Operations GmbH & Co. KG) D:\Program Files\Avira\Antivirus\avguard.exe
(Avira Operations GmbH & Co. KG) D:\Program Files\Avira\Launcher\Avira.ServiceHost.exe
(NVIDIA Corporation) D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
(NVIDIA Corporation) D:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe
(www.shadowexplorer.com) D:\Program Files\ShadowExplorer\sesvc.exe
(DEVGURU Co., LTD.) D:\Program Files\Samsung\USB Drivers\25_escape\conn\ss_conn_service.exe
(Avira Operations GmbH & Co. KG) D:\Program Files\Avira\Antivirus\avshadow.exe
(Google Inc.) D:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) D:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) D:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) D:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 
 
==================== Registry (Whitelisted) ==================
 
(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
 
HKLM\...\Run: [iMJPMIG8.1] => D:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE [208952 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
HKLM\...\Run: [MSPY2002] => D:\WINDOWS\system32\IME\PINTLGNT\ImScInst.exe [59392 2008-04-14] ()
HKLM\...\Run: [PHIME2002ASync] => D:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE [455168 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
HKLM\...\Run: [PHIME2002A] => D:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE [455168 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
HKLM\...\Run: [RTHDCPL] => D:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE [20145368 2000-01-01] (Realtek Semiconductor Corp.)
HKLM\...\Run: [NvMediaCenter] => RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit -login
HKLM\...\Run: [NvCplDaemon] => RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
HKLM\...\Run: [nwiz] => D:\Program Files\NVIDIA Corporation\nview\nwiz.exe [1982312 2000-01-01] ()
HKLM\...\Run: [bigDog305] => D:\WINDOWS\VM305_STI.EXE [57344 2007-04-09] (VM305SNAP)
HKLM\...\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] => rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
HKLM\...\Run: [uSBToolTip] => D:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\USBTip\USBTip.exe [199752 2007-02-20] (Pinnacle Systems GmbH)
HKLM\...\Run: [NeroFilterCheck] => D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe [155648 2001-07-09] (Ahead Software Gmbh)
HKLM\...\Run: [KiesTrayAgent] => D:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe [311616 2015-04-28] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
HKLM\...\Run: [Avira Systray] => D:\Program Files\Avira\Launcher\Avira.Systray.exe [130864 2015-05-21] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
HKLM\...\Run: [avgnt] => D:\Program Files\Avira\Antivirus\avgnt.exe [730416 2015-05-27] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
HKLM\...\Run: [spyHunter Security Suite] => D:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SpyHunter4.exe [7125376 2015-06-14] (Enigma Software Group USA, LLC.)
HKU\S-1-5-21-583907252-1580818891-682003330-500\...\Run: [slimDrivers] => D:\Program Files\SlimDrivers\SlimDrivers.exe [29731096 2015-02-27] (SlimWare Utilities, Inc.)
HKU\S-1-5-21-583907252-1580818891-682003330-500\...\Run: [uTorrent] => D:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\uTorrent\uTorrent.exe [1694560 2015-05-19] (BitTorrent Inc.)
HKU\S-1-5-21-583907252-1580818891-682003330-500\...\Run: [skype] => D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe [28787840 2015-06-02] (Skype Technologies S.A.)
HKU\S-1-5-21-583907252-1580818891-682003330-500\...\Run: [bingSvc] => D:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Microsoft\BingSvc\BingSvc.exe [144008 2015-04-07] (© 2015 Microsoft Corporation)
HKU\S-1-5-21-583907252-1580818891-682003330-500\...\Run: [CCleaner Monitoring] => D:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe [5529880 2015-03-13] (Piriform Ltd)
SecurityProviders: msapsspc.dll, schannel.dll, credssp.dll, digest.dll, msnsspc.dll
Startup: D:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\Adobe Gamma Loader.lnk [2015-04-12]
ShortcutTarget: Adobe Gamma Loader.lnk -> D:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe (Adobe Systems, Inc.)
 
==================== Internet (Whitelisted) ====================
 
(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
 
HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction <======= ATTENTION
HKU\S-1-5-19\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction <======= ATTENTION
HKU\S-1-5-20\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction <======= ATTENTION
HKU\S-1-5-21-583907252-1580818891-682003330-1003\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction <======= ATTENTION
HKU\S-1-5-21-583907252-1580818891-682003330-500\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction <======= ATTENTION
HKU\S-1-5-21-583907252-1580818891-682003330-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.oursurfing.com/web/?type=ds&ts=1434311721&z=a86164c96954c6d4a544fe7g2zfc4zbc2g4gfq9t6e&from=amt&uid=SAMSUNGXHD321KJ_401511CQ132512&q={searchTerms}
HKU\S-1-5-21-583907252-1580818891-682003330-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.oursurfing.com/?type=hp&ts=1434311721&z=a86164c96954c6d4a544fe7g2zfc4zbc2g4gfq9t6e&from=amt&uid=SAMSUNGXHD321KJ_401511CQ132512
HKU\S-1-5-21-583907252-1580818891-682003330-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = http://www.msn.com/?ocid=iehp
HKU\S-1-5-21-583907252-1580818891-682003330-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.oursurfing.com/web/?type=ds&ts=1434311721&z=a86164c96954c6d4a544fe7g2zfc4zbc2g4gfq9t6e&from=amt&uid=SAMSUNGXHD321KJ_401511CQ132512&q={searchTerms}
HKU\S-1-5-21-583907252-1580818891-682003330-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.oursurfing.com/?type=hp&ts=1434311721&z=a86164c96954c6d4a544fe7g2zfc4zbc2g4gfq9t6e&from=amt&uid=SAMSUNGXHD321KJ_401511CQ132512
URLSearchHook: [s-1-5-21-583907252-1580818891-682003330-1003] ATTENTION ==> Default URLSearchHook is missing.
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-583907252-1580818891-682003330-500 -> DefaultScope {2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0} URL = http://www.oursurfing.com/web/?utm_source=b&utm_medium=amt&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=amt&uid=SAMSUNGXHD321KJ_401511CQ132512&ts=1434311906&type=default&q={searchTerms}
BHO: No Name -> {51D26BB4-4D2C-4AE4-9873-5FF41B6DED1F} ->  No File
Winsock: Catalog9 01 D:\Program Files\Avira\Antivirus\avsda.dll [507984 2015-06-14] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
Winsock: Catalog9 02 D:\Program Files\Avira\Antivirus\avsda.dll [507984 2015-06-14] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
Winsock: Catalog9 19 D:\Program Files\Avira\Antivirus\avsda.dll [507984 2015-06-14] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 212.39.90.42 212.39.90.43
 
FireFox:
========
FF ProfilePath: D:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rfGRZhIl.default
FF Plugin: @microsoft.com/WPF,version=3.5 -> D:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll [2008-07-29] (Microsoft Corporation)
FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> D:\Program Files\Google\Update\1.3.27.5\npGoogleUpdate3.dll [2015-05-19] (Google Inc.)
FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> D:\Program Files\Google\Update\1.3.27.5\npGoogleUpdate3.dll [2015-05-19] (Google Inc.)
FF Extension: Avira Browser Safety - D:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rfGRZhIl.default\Extensions\abs@avira.com [2015-06-14]
FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}] - D:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension
FF Extension: Microsoft .NET Framework Assistant - D:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension [2015-04-12]
 
Chrome: 
=======
CHR Profile: D:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Google Slides) - D:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2015-04-12]
CHR Extension: (Google Docs) - D:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2015-04-12]
CHR Extension: (Google Drive) - D:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-04-12]
CHR Extension: (YouTube) - D:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-04-12]
CHR Extension: (Google Search) - D:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-04-12]
CHR Extension: (Google Sheets) - D:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2015-04-12]
CHR Extension: (Google Wallet) - D:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2015-04-12]
CHR Extension: (Gmail) - D:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-04-12]
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [flliilndjeohchalpbbcdekjklbdgfkk] - https://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKU\S-1-5-21-583907252-1580818891-682003330-500\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [fcfenmboojpjinhpgggodefccipikbpd] - https://clients2.google.com/service/update2/crx
 
========================== Services (Whitelisted) =================
 
(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
 
S2 AntiVirMailService; D:\Program Files\Avira\Antivirus\avmailc.exe [825136 2015-05-27] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R2 AntiVirSchedulerService; D:\Program Files\Avira\Antivirus\sched.exe [450808 2015-05-27] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R2 AntiVirService; D:\Program Files\Avira\Antivirus\avguard.exe [450808 2015-05-27] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
S2 AntiVirWebService; D:\Program Files\Avira\Antivirus\AVWEBGRD.EXE [1187336 2015-05-27] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R2 Avira.ServiceHost; D:\Program Files\Avira\Launcher\Avira.ServiceHost.exe [208632 2015-05-21] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R2 sesvc; D:\Program Files\ShadowExplorer\sesvc.exe [9216 2013-01-02] (www.shadowexplorer.com) [File not signed]
R2 SpyHunter 4 Service; D:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SH4Service.exe [771456 2015-06-14] (Enigma Software Group USA, LLC.)
R2 ss_conn_service; D:\Program Files\Samsung\USB Drivers\25_escape\conn\ss_conn_service.exe [743688 2014-10-13] (DEVGURU Co., LTD.)
 
==================== Drivers (Whitelisted) ====================
 
(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
 
R3 3xHybrid; D:\WINDOWS\System32\DRIVERS\3xHybrid.sys [1115392 2000-01-01] (NXP Semiconductors Germany GmbH)
S3 Ambfilt; D:\WINDOWS\System32\drivers\Ambfilt.sys [1691480 2000-01-01] (Creative)
R0 amdide; D:\WINDOWS\System32\DRIVERS\amdide.sys [11832 2010-06-30] (Advanced Micro Devices Inc.)
R2 avgntflt; D:\WINDOWS\System32\DRIVERS\avgntflt.sys [108448 2015-05-27] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R1 avipbb; D:\WINDOWS\System32\DRIVERS\avipbb.sys [136728 2015-05-27] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
R1 avkmgr; D:\WINDOWS\System32\DRIVERS\avkmgr.sys [37896 2015-05-27] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
S3 CCDECODE; D:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CCDECODE.sys [17024 2008-04-13] (Microsoft Corporation)
S3 esgiguard; D:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [15920 2015-06-14] (Enigma Software Group USA, LLC.)
S3 EsgScanner; D:\WINDOWS\System32\DRIVERS\EsgScanner.sys [19984 2015-06-14] ()
R2 LANPkt; D:\WINDOWS\System32\DRIVERS\LANPkt.sys [8440 2003-09-17] (Windows ® 2000 DDK provider) [File not signed]
R3 MarvinBus; D:\WINDOWS\System32\DRIVERS\MarvinBus.sys [171520 2005-09-23] (Pinnacle Systems GmbH) [File not signed]
S3 Monfilt; D:\WINDOWS\System32\drivers\Monfilt.sys [1395800 2000-01-01] (Creative Technology Ltd.)
S3 MPE; D:\WINDOWS\System32\DRIVERS\MPE.sys [15232 2008-04-13] (Microsoft Corporation)
R0 mv61xxmm; D:\WINDOWS\system32\Drivers\mv61xxmm.sys [14184 2012-11-15] (Marvell Semiconductor Inc.)
R0 mv64xxmm; D:\WINDOWS\system32\Drivers\mv64xxmm.sys [5632 2012-11-15] (Marvell Semiconductor Inc.) [File not signed]
R0 mvxxmm; D:\WINDOWS\system32\Drivers\mvxxmm.sys [14184 2012-11-15] (Marvell Semiconductor Inc.)
S3 NdisIP; D:\WINDOWS\System32\DRIVERS\NdisIP.sys [10880 2008-04-13] (Microsoft Corporation)
R1 ssmdrv; D:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ssmdrv.sys [31848 2015-05-27] (Avira Operations GmbH & Co. KG)
S3 SWDUMon; D:\WINDOWS\System32\DRIVERS\SWDUMon.sys [13368 2015-06-15] (SlimWare Utilities, Inc.)
R3 ZSMC0305; D:\WINDOWS\System32\Drivers\usbVM305.sys [391688 2006-05-08] (Vimicro Corporation)
S4 IntelIde; No ImagePath
U1 WS2IFSL; No ImagePath
 
==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
 
(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
 
 
==================== One Month Created files and folders ========
 
(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
 
2015-06-15 18:27 - 2015-06-15 18:28 - 00018159 _____ D:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\FRST.txt
2015-06-15 18:18 - 2015-06-15 18:27 - 00000000 ____D D:\FRST
2015-06-15 18:18 - 2015-06-15 18:18 - 01148416 _____ (Farbar) D:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\FRST.exe
2015-06-15 15:26 - 2015-06-15 15:26 - 00000000 ____D D:\WINDOWS\LastGood
2015-06-15 02:16 - 2015-06-15 02:17 - 00000000 ____D D:\Program Files\Recuva
2015-06-15 02:16 - 2015-06-15 02:16 - 00001512 _____ D:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Recuva.lnk
2015-06-15 02:16 - 2015-06-15 02:16 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Recuva
2015-06-15 01:23 - 2015-06-15 01:23 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\www.shadowexplorer.com
2015-06-15 01:22 - 2015-06-15 01:23 - 00000000 ____D D:\Program Files\ShadowExplorer
2015-06-15 01:22 - 2015-06-15 01:22 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\ShadowExplorer
2015-06-14 22:57 - 2015-06-14 22:57 - 00000000 _____ D:\WINDOWS\prleth.sys
2015-06-14 22:57 - 2015-06-14 22:57 - 00000000 _____ D:\WINDOWS\hgfs.sys
2015-06-14 22:54 - 2015-06-14 23:19 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\All Users\Application Data\{f0ad618f-07a4-a25f-f0ad-d618f07a863c}
2015-06-14 21:54 - 2015-06-14 21:54 - 00000000 _____ D:\autoexec.bat
2015-06-14 21:53 - 2015-06-14 21:53 - 00000935 _____ D:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\SpyHunter.lnk
2015-06-14 21:53 - 2015-06-14 21:53 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\SpyHunter
2015-06-14 21:53 - 2015-06-14 21:53 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Enigma Software Group
2015-06-14 21:52 - 2015-06-14 21:53 - 00000000 ____D D:\sh4ldr
2015-06-14 21:50 - 2015-06-14 21:50 - 00019984 _____ D:\WINDOWS\system32\Drivers\EsgScanner.sys
2015-06-14 21:49 - 2015-06-14 21:49 - 00000000 ____D D:\Program Files\Enigma Software Group
2015-06-14 17:32 - 2015-06-15 15:26 - 00012257 _____ D:\WINDOWS\setupapi.log
2015-06-14 17:32 - 2015-06-14 23:40 - 00000000 ____D D:\WINDOWS\system32\NtmsData
2015-06-14 16:44 - 2015-06-14 16:44 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Mozilla
2015-06-14 16:43 - 2015-06-14 16:43 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\LocalService\Application Data\Avira
2015-06-14 16:43 - 2015-06-14 16:43 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Avira
2015-06-14 16:37 - 2015-05-27 13:08 - 00031848 _____ (Avira Operations GmbH & Co. KG) D:\WINDOWS\system32\Drivers\ssmdrv.sys
2015-06-14 16:37 - 2015-05-27 13:07 - 00136728 _____ (Avira Operations GmbH & Co. KG) D:\WINDOWS\system32\Drivers\avipbb.sys
2015-06-14 16:37 - 2015-05-27 13:07 - 00108448 _____ (Avira Operations GmbH & Co. KG) D:\WINDOWS\system32\Drivers\avgntflt.sys
2015-06-14 16:37 - 2015-05-27 13:07 - 00037896 _____ (Avira Operations GmbH & Co. KG) D:\WINDOWS\system32\Drivers\avkmgr.sys
2015-06-14 16:32 - 2015-06-14 16:32 - 00000841 _____ D:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Avira.lnk
2015-06-14 16:31 - 2015-06-14 16:41 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Avira
2015-06-14 16:30 - 2015-06-14 16:41 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira
2015-06-14 16:30 - 2015-06-14 16:36 - 00000000 ____D D:\Program Files\Avira
2015-06-14 16:30 - 2015-06-14 16:30 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Package Cache
2015-06-13 12:14 - 2015-06-13 12:19 - 00000000 ___RD D:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\MY MOVIE 1
2015-06-12 18:39 - 2015-06-12 18:39 - 00026026 _____ D:\off_dib.bmp
2015-06-12 18:36 - 2015-06-12 18:42 - 00000000 ___RD D:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\155
2015-06-12 18:36 - 2015-06-12 18:36 - 00000006 _____ D:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\155..stx
2015-06-09 19:39 - 2015-06-14 16:28 - 00000069 _____ D:\WINDOWS\NeroDigital.ini
2015-05-20 00:38 - 2015-05-20 02:19 - 00000000 ___RD D:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\MY MOVIE
2015-05-20 00:38 - 2015-05-20 00:38 - 00000006 _____ D:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\My Movie.stx
2015-05-19 15:57 - 2014-10-13 08:57 - 00184192 _____ (DEVGURU Co., LTD.(www.devguru.co.kr)) D:\WINDOWS\system32\Drivers\ssudmdm.sys
2015-05-19 15:57 - 2014-10-13 08:57 - 00089856 _____ (DEVGURU Co., LTD.(www.devguru.co.kr)) D:\WINDOWS\system32\Drivers\ssudbus.sys
2015-05-19 15:42 - 2015-05-19 15:42 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Samsung
2015-05-19 15:42 - 2013-12-30 10:53 - 04659712 _____ (Dmitry Streblechenko) D:\WINDOWS\system32\Redemption.dll
2015-05-19 15:42 - 2013-12-30 10:52 - 00821824 _____ (Devguru Co., Ltd.) D:\WINDOWS\system32\dgderapi.dll
2015-05-19 15:42 - 2013-12-30 10:52 - 00319456 _____ (Microsoft Corporation) D:\WINDOWS\system32\DIFxAPI.dll
2015-05-19 15:42 - 2013-12-30 10:52 - 00020032 _____ (Devguru Co., Ltd) D:\WINDOWS\system32\Drivers\dgderdrv.sys
2015-05-19 15:41 - 2015-05-19 15:57 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Samsung
2015-05-19 15:27 - 2015-05-19 15:27 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Samsung
2015-05-19 15:27 - 2014-05-07 17:42 - 00144664 _____ (MAPILab Ltd. & Add-in Express Ltd.) D:\WINDOWS\system32\secman.dll
2015-05-19 15:26 - 2015-05-19 15:57 - 00000000 ____D D:\Program Files\Samsung
 
==================== One Month Modified files and folders ========
 
(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
 
2015-06-15 18:28 - 2015-04-12 22:04 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\uTorrent
2015-06-15 18:28 - 2015-04-12 18:08 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp
2015-06-15 18:20 - 2015-04-12 20:10 - 00000986 _____ D:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2015-06-15 17:33 - 2015-04-12 17:56 - 00000830 _____ D:\WINDOWS\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2015-06-15 17:12 - 2015-05-04 15:43 - 00000438 ____H D:\WINDOWS\Tasks\User_Feed_Synchronization-{F02999CF-576C-4500-9BFD-E94526DE5AA7}.job
2015-06-15 16:20 - 2015-04-12 20:10 - 00000982 _____ D:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2015-06-15 15:29 - 2015-04-12 20:41 - 00508956 _____ D:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2015-06-15 15:21 - 2015-04-13 09:39 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Skype
2015-06-15 15:21 - 2015-04-12 17:54 - 00624284 _____ D:\WINDOWS\WindowsUpdate.log
2015-06-15 15:20 - 2015-04-12 20:45 - 00000159 _____ D:\WINDOWS\wiadebug.log
2015-06-15 15:20 - 2015-04-12 20:45 - 00000052 _____ D:\WINDOWS\wiaservc.log
2015-06-15 15:20 - 2015-04-12 19:13 - 00013368 _____ (SlimWare Utilities, Inc.) D:\WINDOWS\system32\Drivers\SWDUMon.sys
2015-06-15 15:20 - 2015-04-12 18:08 - 00000006 ____H D:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
2015-06-15 02:40 - 2015-04-12 18:08 - 00032060 _____ D:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
2015-06-15 02:40 - 2015-04-12 18:08 - 00000178 ___SH D:\Documents and Settings\Administrator\ntuser.ini
2015-06-15 02:40 - 2015-04-12 18:08 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\Administrator
2015-06-14 23:34 - 2015-04-12 17:50 - 00000000 ____D D:\WINDOWS\Registration
2015-06-14 23:23 - 2015-04-12 17:51 - 00000611 _____ D:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Microsoft Update Catalog.lnk
2015-06-14 22:56 - 2015-04-12 20:19 - 00002087 _____ D:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Google Chrome.lnk
2015-06-14 22:56 - 2015-04-12 18:10 - 00001079 _____ D:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
2015-06-14 22:18 - 2015-04-12 19:42 - 00001599 _____ D:\Documents and Settings\UpdatusUser\Start Menu\Programs\Remote Assistance.lnk
2015-06-14 22:18 - 2015-04-12 17:56 - 00001607 _____ D:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Set Program Access and Defaults.lnk
2015-06-14 22:18 - 2015-04-12 17:56 - 00001599 _____ D:\Documents and Settings\Default User\Start Menu\Programs\Remote Assistance.lnk
2015-06-14 22:18 - 2015-04-12 17:51 - 00001570 _____ D:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Microsoft Update.lnk
2015-06-14 22:09 - 2015-04-12 18:08 - 00001599 _____ D:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Remote Assistance.lnk
2015-06-14 20:56 - 2015-04-12 20:56 - 00000672 _____ D:\WINDOWS\Tasks\klcp_update.job
2015-06-14 19:03 - 2015-04-15 01:18 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\PhotoScape
2015-06-14 17:32 - 2015-04-12 20:30 - 00000000 ____D D:\WINDOWS\repair
2015-06-14 16:54 - 2015-04-19 16:54 - 00000000 ____D D:\Program Files\CCleaner
2015-06-14 16:26 - 2008-04-14 16:00 - 00002206 _____ D:\WINDOWS\system32\wpa.dbl
2015-06-13 12:31 - 2015-04-12 19:56 - 00421640 _____ D:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Application Data\FontCache3.0.0.0.dat
2015-06-13 12:18 - 2015-04-12 20:23 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Pinnacle
2015-06-13 12:16 - 2015-04-12 20:56 - 00025088 _____ D:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
2015-06-12 19:16 - 2015-04-12 19:16 - 00000382 _____ D:\WINDOWS\Tasks\SlimCleaner Plus (Scheduled Scan - Administrator).job
2015-06-12 15:32 - 2015-04-21 15:09 - 00129536 ___SH D:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Thumbs.db
2015-06-12 00:44 - 2008-04-14 16:00 - 00000928 _____ D:\WINDOWS\win.ini
2015-06-09 14:02 - 2015-04-13 09:39 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Skype
2015-06-08 17:35 - 2015-04-12 19:13 - 00002231 _____ D:\Documents and Settings\All Users\Desktop\SlimDrivers.lnk
2015-05-19 23:49 - 2015-04-12 20:42 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Pinnacle Studio
2015-05-19 15:42 - 2015-04-12 19:16 - 00000000 ___HD D:\Program Files\InstallShield Installation Information
2015-05-19 15:40 - 2015-04-12 20:24 - 00000000 ____D D:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Downloaded Installations
 
==================== Files in the root of some directories =======
 
2015-04-12 20:56 - 2015-06-13 12:16 - 0025088 _____ () D:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
 
Some files in TEMP:
====================
D:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\avgnt.exe
 
 
==================== Bamital & volsnap Check =================
 
(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
 
D:\WINDOWS\explorer.exe => File is digitally signed
D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
D:\WINDOWS\system32\svchost.exe => File is digitally signed
D:\WINDOWS\system32\services.exe => File is digitally signed
D:\WINDOWS\system32\User32.dll => File is digitally signed
D:\WINDOWS\system32\userinit.exe => File is digitally signed
D:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
D:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
 
==================== End of log ============================

Addition.txt

Редактирано от B-boy[StyLe] (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Посети, прочети и изпълни изискванията за линка:

https://www.kaldata.com/forums/topic/132819-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%b8-%d0%b5-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%b0/

Въоръжи се с търпение и изчакай член на HJT екипа да напише инструкции. Психически се подготви за нулево възстановяване на личчни дикументи - документи, снимки, музика...

Редактирано от ExaFlop (преглед на промените)
 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Искам колкото се може дори и да е малка част, да възстановя това, което може....
Ако не е възможно да си възстановя информацията, по-добре да форматирам целия компютър. Няма смисъл да се мъча,за да премахна вируса.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте..! Прочетете следната статия:
 
http://www.bleepingcomputer.com/virus-removal/cryptowall-ransomware-information
 
Ако по този начин не можете да възстановите част от файловете си..Просто е загубена кауза е естествено ако не си платите за декриптор..!
 
 

 

 
How to restore files encrypted by CryptoWall
If your files have become encrypted and you are not going to pay the ransom then there are a few methods you can try to restore your files.
 
Method 1: Backups
The first and best method is to restore your data from a recent backup. If you have been performing backups, then you should use your backups to restore your data.
 
Method 2: File Recovery Software
When CryptoWall encrypts a file it first makes a copy of it, encrypts the copy, and then deletes the original. Due to this you can use file recovery software such as R-Studio or Photorec to possibly recover some of your original files. It is important to note that the more you use your computer after the files are encrypted the more difficult it will be for file recovery programs to recover the deleted un-encrypted files.
 
Method 3: Shadow Volume Copies
As a last resort, you can try to restore your files via Shadow Volume Copies. Unfortunately, this infection will attempt to delete any Shadow Volume Copies on your computer, but sometimes it fails to do so and you can use them to restore your files. For more information on how to restore your files via Shadow Volume Copies, please see the link below:


Method 4: Restore DropBox Folders
If you had your dropbox account mapped as a drive letter then it is possible that its contents were encrypted by CryptoWall. If this is the case you can use the link below to learn how to restore your files.

 

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Може ли да споделите дали успяхте да се справите с вируса? И аз имам такъв проблем и сега открих този форум.


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Може ли да споделите дали успяхте да се справите с вируса? И аз имам такъв проблем и сега открих този форум.

За съжаление НЕ!  Пробвах всички начини за възстановяване на информацията, но никакъв ефект... Последно един техник ме посъветва да извадя хард диска и да го вдигне някъде, известно време да не го използвам. Вируса се хранил, когато има връзка с интернет и когато се използва компютъра... И така след известно време можело да изчезне... Не ми се вярва да е истина, но ще видим дали е истина или просто МИТ ! 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

За съжаление НЕ!  Пробвах всички начини за възстановяване на информацията, но никакъв ефект... Последно един техник ме посъветва да извадя хард диска и да го вдигне някъде, известно време да не го използвам. Вируса се хранил, когато има връзка с интернет и когато се използва компютъра... И така след известно време можело да изчезне... Не ми се вярва да е истина, но ще видим дали е истина или просто МИТ ! 

 

Глупости на търкалета. Той вече си е свършил работата. Файловете са криптирани и единственият изход е да се декриптират. С изключване на компютъра това не се получава. Носи му много здраве на този БАШ майстор.

 • Харесва ми 3

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Глупости на търкалета. Той вече си е свършил работата. Файловете са криптирани и единственият изход е да се декриптират. С изключване на компютъра това не се получава. Носи му много здраве на този БАШ майстор.

Няма такъв изход.. :/ Доколкото разбрах, освен да се пие една студена вода, друго не може... 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

И студената вода не помага.До колкото разбрах всеки декриптор ползва различен начин за криптиране за това няма създаден универсален декриптор.Има шанс да ти създадат такъв и да ти го изпратят безплатно от dr.web  просто прикачи един криприран файл.  https://support.drweb.com/new/free_unlocker/?keyno=&for_decode=1

Редактирано от KoiAzLiWe (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

И студената вода не помага.До колкото разбрах всеки декриптор ползва различен начин за криптиране за това няма създаден универсален декриптор.Има шанс да ти създадат такъв и да ти го изпратят безплатно от dr.web  просто прикачи един криприран файл.  https://support.drweb.com/new/free_unlocker/?keyno=&for_decode=1

 

Глупости. За доста криптори си има декриптори. Просто не за всички и не за всички версии.

Линк за декрипторите на Л.С. от съображение за сигурност срещу авторите на зловреден софтуер.

 

Шансът Kaspersky, Dr.Web и други да намерят такъв при анализ на файловете е нищожен, защото за разлика от предходните варианти в наши дни крипторите използват контролни сървъри с криптиран достъп, който се сменя доста често и само там се намира крипиращия ключ. Не помага и подслушване на трафика, а заплащането за декприптор вече е в биткойни за да се затрудни още повече проследяването на злосторниците...просто ако поради бъг в самия механизъм изтече някакъв ключ, то повечето антивирусни ще успеят да създадат инструмент за обръщане на процеса. Засега не е тествано, но само Webroot има такава опция заради мониторинга на системата в реално време. Но пък тя има бъг и папката WRData често набъбва доста...Засега методите са да се използват програми за защита като Comodo Protected Files and Folders, Panda Data Shield, 360 Total Security Hijack Data Protection, CryptoPrevent, CryptoMonitor, програми от сорта на SecureAplus или VoodooShield, програми против експлоити - HitmanPro.Alert, MBAE, да се спре Autorun-a и windows scripting host, да не се спира System Restore, File Monitor (в 8.1), UAC, SmartScreen (в 8.1), да се внимава с писмата по ел. поща, да се изключи java в PDF четците, да се внимава с макро документите в офис пакетите, да се обновява често Adobe Flash Player и т.н. и т.н.

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход


 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от Emilyr
   Здравейте, не знам дали темата е в правилния раздел, просто съм нова в сайта,  съжалявам ако нещо не е както трябва..  Преди малко получих известие от антивирусната ми система, че е блокиран вирус на име 64win malware-gen.. Който е преместен в "затвора за вируси" Какво трябва да предприема, това опасен вирус ли е... Не разбирам от компютри, и не знам как да постъпя, пък ме е страх и за информацията на лаптопа ми. Моля ви дайте ми съвет какво да направя или не трябва да предприемам действия.. Страх ме е да няма и други вируси, защото отдолу на снимката не се вижда добре, но пише че "може да се спотайват и още други заплахи ".   Ще приложа и снимка на съобщението от антивирусната система.. Благодаря Ви предварително..
   Пс:съжалявам за лошото качество на снимката, но трябваше да намалявам размерите й, защото иначе не можех да я кача..

  • от Studenta
   Здравейте, от доста време насам браузъра ми е заразен с някаква руска търсачка. Пробвал съм да трия браузъра да променям настройките да премахвам всички добавки но без успех. Мисля,че с тоя боклук вървят в с още 2 с нея. Когато съм изгасил браузъра и си играя някоя игра примерно изведнъж ми се отваря някакъв шибан руски сайт asap.ru нещо подобно. 
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 26-12-2017
   Ran by ASUS (administrator) on ASUS-PC (30-12-2017 20:36:37)
   Running from C:\Users\ASUS\Downloads
   Loaded Profiles: ASUS & UpdatusUser (Available Profiles: ASUS & UpdatusUser)
   Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Language: Български (България)
   Internet Explorer Version 9 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
   (Sandboxie Holdings, LLC) C:\Program Files\Sandboxie\SbieSvc.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\hkcmd.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxpers.exe
   (Sandboxie Holdings, LLC) C:\Program Files\Sandboxie\SbieCtrl.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\GoogleCrashHandler.exe
   (Piriform Ltd) C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\GoogleCrashHandler64.exe
   () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Facebook\Games\FacebookGames.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe
   (DEVGURU Co., LTD.) C:\Program Files\SAMSUNG\USB Drivers\25_escape\conn\ss_conn_service.exe
   (Atheros) C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros WiFi Driver Installation\Ath_WlanAgent.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Integrated Clock Controller Service\ICCProxy.exe
   () C:\Windows\Microsoft\svchost.exe
   (The CefSharp Authors) C:\Users\ASUS\AppData\Local\Facebook\Games\CefSharp.BrowserSubprocess.exe
   (Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe
   (Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe
   (Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe
   (Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM-x32\...\Run: [USB3MON] => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe [291280 2012-12-20] (Intel Corporation)
   Winlogon\Notify\igfxcui: C:\Windows\system32\igfxdev.dll (Intel Corporation)
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\...\Run: [SandboxieControl] => C:\Program Files\Sandboxie\SbieCtrl.exe [797328 2016-06-15] (Sandboxie Holdings, LLC)
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\...\Run: [vyrtapcchc] => explorer "hxxp://granena.ru/?utm_source=uoua03n&utm_content=e739009bccd5f1e6d71a91bff5994529&utm_term=3B6FA89994383A9FB1DBD199FEE7BAD7&utm_d=20160526" <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [10021040 2017-10-18] (Piriform Ltd)
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\...\Run: [Skype for Desktop] => C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe [57446848 2017-12-10] (Skype Technologies S.A.)
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\...\MountPoints2: {7e52b7ab-80b8-11e5-abf8-ac220bd789b4} - G:\Install.exe
   AppInit_DLLs: C:\Windows\system32\nvinitx.dll => C:\Windows\system32\nvinitx.dll [245872 2013-07-08] (NVIDIA Corporation)
   AppInit_DLLs-x32: C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll => C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll [201576 2013-07-08] (NVIDIA Corporation)
   Startup: C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Facebook Games Arcade (BETA).lnk [2016-09-19]
   ShortcutTarget: Facebook Games Arcade (BETA).lnk -> C:\Users\ASUS\AppData\Local\Facebook\Games\FacebookGames.exe ()
   GroupPolicy: Restriction - Chrome <==== ATTENTION
   GroupPolicy\User: Restriction <==== ATTENTION
   CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 77.76.144.10
   Tcpip\..\Interfaces\{18B97A15-4C37-40AB-8ABC-148924326CD0}: [NameServer] 8.8.8.8,8.8.4.4
   Tcpip\..\Interfaces\{18B97A15-4C37-40AB-8ABC-148924326CD0}: [DhcpNameServer] 77.76.144.10
   Tcpip\..\Interfaces\{7B128963-1D6F-410F-B447-36004838DDB1}: [DhcpNameServer] 10.0.0.13
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://granena.ru/?utm_content=31b5cebd524a9af6c7a772dca81815e9&utm_source=startpm&utm_term=3B6FA89994383A9FB1DBD199FEE7BAD7&utm_d=20160526
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/?ocid=iehp
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000 -> DefaultScope {A06ED961-D98F-4CF9-A89B-80AB11DB149C} URL = hxxp://go-search.ru/search?q={searchTerms}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000 -> {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL = hxxp://www.google.com/search?q={sear
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000 -> {A06ED961-D98F-4CF9-A89B-80AB11DB149C} URL = hxxp://go-search.ru/search?q={searchTerms}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000 -> {FFEBBF0A-C22C-4172-89FF-45215A135AC7} URL = hxxp://go.mail.ru/distib/ep/?q={SearchTerms}&product_id=%7BA4B52271-83DE-44E1-91D2-F540224D09C8%7D&gp=811014
   BHO-x32: Searchgo Class -> {598AEFC6-DD3C-4A63-9AC3-53FCF6155931} -> C:\Users\ASUS\AppData\LocalLow\SearchGo\searchgo.dll [2017-12-30] (Searchgo)
   BHO-x32: Поиск@Mail.Ru -> {8E8F97CD-60B5-456F-A201-73065652D099} -> C:\Users\ASUS\AppData\Local\Mail.Ru\Sputnik\IESearchPlugin.dll [2016-05-26] (Mail.Ru)
   Toolbar: HKLM-x32 - Searchgo - {2BC46CFA-4B00-4193-A7BD-6AD1D0BCB5BC} - C:\Users\ASUS\AppData\LocalLow\SearchGo\searchgo.dll [2017-12-30] (Searchgo)
   FireFox:
   ========
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_28_0_0_126.dll [2017-12-30] ()
   FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_28_0_0_126.dll [2017-12-30] ()
   FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit Reader Plugin,version=1.0,application/pdf -> C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll [2015-12-29] (Foxit Corporation)
   FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit Reader Plugin,version=1.0,application/vnd.fdf -> C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll [2015-12-29] (Foxit Corporation)
   FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit Reader Plugin,version=1.0,application/vnd.xdp -> C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll [2015-12-29] (Foxit Corporation)
   FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit Reader Plugin,version=1.0,application/vnd.xfdf -> C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll [2015-12-29] (Foxit Corporation)
   FF Plugin-x32: @google.com/npPicasa3,version=3.0.0 -> C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\npPicasa3.dll [2015-10-13] (Google, Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-11-14] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-11-14] (Google Inc.)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000: @unity3d.com/UnityPlayer,version=1.0 -> C:\Users\ASUS\AppData\LocalLow\Unity\WebPlayer\loader\npUnity3D32.dll [2015-06-08] (Unity Technologies ApS)
   Chrome: 
   =======
   CHR HomePage: Default -> mail.ru
   CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://granena.ru/?utm_content=31b5cebd524a9af6c7a772dca81815e9&utm_source=startpm&utm_term=3B6FA89994383A9FB1DBD199FEE7BAD7&utm_d=20160526"
   CHR NewTab: Default ->  Not-active:"chrome-extension://nagnmfhgkjkplbhplkbicmpkfopmnefp/newtab.html"
   CHR DefaultSearchURL: Default -> hxxp://go-search.ru/search?q={searchTerms}
   CHR DefaultSearchKeyword: Default -> GoSearch
   CHR DefaultSuggestURL: Default -> hxxp://suggest.yandex.net/suggest-ff.cgi?part={searchTerms}
   CHR Profile: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2017-12-30]
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-13]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-13]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-05-01]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-05-01]
   CHR Extension: (Chrome Cleaner Pro) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ccjleegmemocfpghkhpjmiccjcacackp [2017-11-12]
   CHR Extension: (Save Tabs) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dgjepfldodmdfmdidhhgamnklbdibndi [2017-11-05]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-10-13]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2017-05-01]
   CHR Extension: (Skype) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl [2017-12-30]
   CHR Extension: (Microcosm - New Tab) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nagnmfhgkjkplbhplkbicmpkfopmnefp [2017-11-05]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-08-22]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-05-01]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-11-16]
   CHR Profile: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\System Profile [2017-11-12]
   CHR Extension: (No Name) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\System Profile\Extensions\ahggfmgiidlaceichjfemgbaggnbaloe [2017-08-25]
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [bgcifljfapbhgiehkjlckfjmgeojijcb] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [lbjjfiihgfegniolckphpnfaokdkbmdm] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [nagnmfhgkjkplbhplkbicmpkfopmnefp] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [oelpkepjlgmehajehfeicfbjdiobdkfj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 SbieSvc; C:\Program Files\Sandboxie\SbieSvc.exe [197264 2016-06-15] (Sandboxie Holdings, LLC)
   R2 ss_conn_service; C:\Program Files\SAMSUNG\USB Drivers\25_escape\conn\ss_conn_service.exe [743688 2014-12-03] (DEVGURU Co., LTD.)
   R2 SvcHost Service Host; C:\Windows\Microsoft\svchost.exe [0 ] () <==== ATTENTION (zero byte File/Folder)
   R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   R2 ZAtheros Wlan Agent; C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros WiFi Driver Installation\Ath_WlanAgent.exe [77824 2012-06-19] (Atheros) [File not signed]
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 dg_ssudbus; C:\Windows\System32\DRIVERS\ssudbus.sys [131984 2017-05-18] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
   R1 dtsoftbus01; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [283200 2015-11-01] (DT Soft Ltd)
   R3 SbieDrv; C:\Program Files\Sandboxie\SbieDrv.sys [204944 2016-06-15] (Sandboxie Holdings, LLC)
   S3 ssudmdm; C:\Windows\System32\DRIVERS\ssudmdm.sys [166288 2017-05-18] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
   S3 ssudserd; C:\Windows\System32\DRIVERS\ssudserd.sys [166288 2017-05-18] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
   S3 taphss6; C:\Windows\System32\DRIVERS\taphss6.sys [42064 2016-05-27] (Anchorfree Inc.)
   S3 usbrndis6; C:\Windows\System32\DRIVERS\usb80236.sys [19968 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2017-12-30 20:36 - 2017-12-30 20:37 - 000014515 _____ C:\Users\ASUS\Downloads\FRST.txt
   2017-12-30 20:36 - 2017-12-30 20:36 - 000000000 ____D C:\FRST
   2017-12-30 20:35 - 2017-12-30 20:35 - 002391552 _____ (Farbar) C:\Users\ASUS\Downloads\FRST64.exe
   2017-12-30 19:58 - 2017-12-30 20:04 - 000001310 _____ C:\Users\Public\Desktop\Skype.lnk
   2017-12-30 19:58 - 2017-12-30 20:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2017-12-30 20:15 - 2016-03-17 20:38 - 000000000 ___RD C:\Users\ASUS\Desktop\Снимки
   2017-12-30 20:05 - 2016-05-26 03:40 - 000000000 ____D C:\Users\ASUS\AppData\LocalLow\SearchGo
   2017-12-30 20:05 - 2016-05-26 03:40 - 000000000 ____D C:\Users\ASUS\AppData\Local\SearchGo
   2017-12-30 20:03 - 2017-07-09 14:45 - 000002193 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2017-12-30 20:03 - 2016-05-26 03:39 - 000000000 ____D C:\Users\ASUS\AppData\Local\PowerMonitor
   2017-12-30 20:02 - 2009-07-14 07:13 - 000782154 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2017-12-30 20:02 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2017-12-30 20:00 - 2015-11-01 19:02 - 000803328 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
   2017-12-30 20:00 - 2015-11-01 19:02 - 000144896 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2017-12-30 20:00 - 2015-11-01 19:02 - 000004312 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
   2017-12-30 20:00 - 2015-11-01 19:02 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
   2017-12-30 20:00 - 2015-11-01 19:02 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
   2017-12-30 19:57 - 2017-03-06 20:25 - 000000000 ___RD C:\Program Files (x86)\Skype
   2017-12-30 19:57 - 2015-11-01 18:59 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Skype
   2017-12-30 19:55 - 2016-04-06 12:07 - 000001382 _____ C:\Windows\Sandboxie.ini
   2017-12-30 19:54 - 2009-07-14 07:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2017-11-30 12:07 - 2009-07-14 06:45 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2017-11-30 12:07 - 2009-07-14 06:45 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2017-11-30 05:25 - 2015-11-01 18:59 - 000000000 ____D C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Skype
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2016-03-30 13:19 - 2016-03-30 13:19 - 000000036 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\housecall.guid.cache
   2016-07-12 22:16 - 2016-07-12 22:16 - 000004096 ____H () C:\Users\ASUS\AppData\Local\keyfile3.drm
   Some files in TEMP:
   ====================
   2017-11-24 23:55 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\113.tmp.exe
   2017-11-25 00:04 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\1214.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\1B95.tmp.exe
   2017-11-24 23:59 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\1C50.tmp.exe
   2017-11-25 00:06 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\27E4.tmp.exe
   2017-11-12 15:44 - 2017-11-12 11:13 - 000775168 ____N (PhoneLine SOFT Inc) C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\28DE.tmp.exe
   2017-11-17 01:08 - 2017-11-16 23:36 - 000807912 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\2AE7.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\2B1F.tmp.exe
   2017-11-25 00:04 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\2E2B.tmp.exe
   2017-11-24 23:59 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\30E9.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\31B4.tmp.exe
   2017-11-25 00:05 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3212.tmp.exe
   2017-11-25 00:06 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3443.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\34A1.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3665.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3B45.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3C01.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3C3F.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3C4F.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3CAC.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3CCB.tmp.exe
   2017-11-25 00:00 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\4DCC.tmp.exe
   2017-11-25 00:00 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\4EB6.tmp.exe
   2017-11-25 00:01 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5403.tmp.exe
   2017-11-24 23:59 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5480.tmp.exe
   2017-11-24 23:59 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5885.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5D75.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5E6F.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5E7E.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5E8E.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5EFB.tmp.exe
   2017-11-25 00:01 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\62A3.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\67A2.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\6A8F.tmp.exe
   2017-11-25 00:05 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\727B.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\7327.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\7420.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\7568.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\7F37.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\8F4E.tmp.exe
   2017-11-25 00:01 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\949B.tmp.exe
   2017-11-25 00:01 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\9EC8.tmp.exe
   2017-11-25 00:00 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\A129.tmp.exe
   2017-11-25 00:01 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\A5BB.tmp.exe
   2017-11-25 00:01 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\A934.tmp.exe
   2017-11-25 00:00 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\AA4D.tmp.exe
   2017-11-27 07:14 - 2017-11-27 01:56 - 000930776 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\B082.tmp.exe
   2017-11-25 00:00 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\BF81.tmp.exe
   2017-11-25 00:01 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\C184.tmp.exe
   2017-11-25 00:05 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\C1D2.tmp.exe
   2017-11-25 00:05 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\C838.tmp.exe
   2017-11-18 14:23 - 2017-11-18 13:59 - 000803816 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\CA7F.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\CD09.tmp.exe
   2017-11-18 14:23 - 2017-11-18 13:59 - 000803816 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\CD7B.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\CDD4.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\CF4A.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\CFD6.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\D275.tmp.exe
   2017-11-25 00:06 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\DB8A.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\DFCE.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\E05A.tmp.exe
   2017-11-25 00:05 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\E662.tmp.exe
   2017-11-17 01:08 - 2017-11-16 23:36 - 000807912 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\EDF7.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\F512.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\F6D6.tmp.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe
   [2010-11-21 05:24] - [2011-01-16 02:01] - 000389632 _____ (Microsoft Corporation) 81257415084B84F3C0D95C381A8D4C8F
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll
   [2010-11-21 05:24] - [2011-01-16 02:01] - 001008640 _____ (Microsoft Corporation) 0B864E15A0BADFF0E7BB8B59009FDDCF
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2017-11-19 01:44
   ==================== End of FRST.txt ============================
    

   Addition.txt
  • от Technokom Plovdiv
   Ето събщението, което получава всеки изпратил имейл до нас:
   This message was created automatically by mail delivery software.
   A message that you sent has not yet been delivered to one or more of its recipients after more than 24 hours on the queue on hemus.superhosting.bg.
    
    
   The message identifier is:     1eJa1Z-003lh9-9Y
   The subject of the message is: =?utf-8?B?Rlc6INC80LDQvdC+0LzQtdGC0YrRgA==?=
   The date of the message is:    Tue, 28 Nov 2017 09:09:44 +0200
    
    
   The address to which the message has not yet been delivered is:
    
    
     henryresult111@gmail.com
       (ultimately generated from xxxxxxx@xxxxxxxx.bg)
       host alt4.gmail-smtp-in.l.google.com [74.125.28.27]
       Delay reason: SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<henryresult111@gmail.com>:
       452-4.2.2 The email account that you tried to reach is over quota. Please direct
       452-4.2.2 the recipient to
       452 4.2.2  https://support.google.com/mail/?p=OverQuotaTemp h72si2628468pfj.20 - gsmtp
    
    
   No action is required on your part. Delivery attempts will continue for some time, and this warning may be repeated at intervals if the message remains undelivered. Eventually the mail delivery software will give up, and when that happens, the message will be returned to you.
    
   Това съобщение го получават изпращащите мейли към този домейн. Събщенията се получават без проблем. Няма проблем и със сървърното място.
   Не разбирам и каква е връзката с gmail и google след като домейнът е частен. Също нямам никаква идея чий е този имейл: henryresult111@gmail.com
   Възможно ли е да е вирус? Сканирани са всички служебни машини. Имаше разни гадини, които уж обезвредихме, но проблемът не се оправи.
   Сменихме и паролите на всички мейли - нищо.
   Ето информацията от FRST:
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 29-11-2017
   Ran by pc (administrator) on PC1 (30-11-2017 14:23:09)
   Running from C:\Documents and Settings\pc.PC1\Desktop
   Loaded Profiles: pc (Available Profiles: pc & Administrator & Guest)
   Platform: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (X86) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 8 (Default browser: FF)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files\AVG\Antivirus\AVGSvc.exe
   (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avgsvcx.exe
   (HP) C:\Program Files\HP\HP LaserJet M1210 MFP Series\ReceiveFaxUtility.exe
   (HP) C:\WINDOWS\system32\HPSIsvc.exe
   (DEVGURU Co., LTD.) C:\Program Files\Samsung\USB Drivers\27_ssconn\conn\ss_conn_service.exe
   (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
   (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
   (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
   (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe
   (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe
   (Viber Media S.à r.l.) C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\Viber\Viber.exe
   (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avguix.exe
   (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
   (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files\AVG\Antivirus\AVGUI.exe
   (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files\AVG\Antivirus\aswidsagent.exe
   () C:\2017\wsklad.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [RTHDCPL] => C:\Windows\RTHDCPL.EXE [16859648 2008-01-09] (Realtek Semiconductor Corp.)
   HKLM\...\Run: [Alcmtr] => C:\Windows\ALCMTR.EXE [69632 2005-05-03] (Realtek Semiconductor Corp.)
   HKLM\...\Run: [AvgUi] => C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avguirnx.exe [220288 2017-10-31] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   HKLM\...\Run: [AVGUI.exe] => C:\Program Files\AVG\Antivirus\AvLaunch.exe [302744 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   HKU\S-1-5-20\...\Run: [DWQueuedReporting] => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DW\DWTRIG20.EXE [434080 2011-07-27] (Microsoft Corporation)
   HKU\S-1-5-21-329068152-1604221776-1801674531-1003\...\Run: [Viber] => C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\Viber\Viber.exe [69268048 2016-04-13] (Viber Media S.à r.l.)
   HKU\S-1-5-21-329068152-1604221776-1801674531-1003\...\MountPoints2: {260473e8-84c9-11e3-a542-001cf0d5a2b8} - G:\SISetup.exe
   HKU\S-1-5-18\...\Run: [DWQueuedReporting] => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DW\DWTRIG20.EXE [434080 2011-07-27] (Microsoft Corporation)
   Startup: C:\Documents and Settings\pc.PC1\Start Menu\Programs\Startup\Microsoft Office Outlook 2007.lnk [2017-11-30]
   ShortcutTarget: Microsoft Office Outlook 2007.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{91120000-0031-0000-0000-0000000FF1CE}\outicon.exe ()
   Startup: C:\Documents and Settings\pc.PC1\Start Menu\Programs\Startup\Skype.lnk [2017-03-06]
   ShortcutTarget: Skype.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{5C82DAE5-6EB0-4374-9254-BE3319BA4E82}\Skype.ico (No File)
   GroupPolicy: Restriction ? <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1 192.168.1.1
   Tcpip\..\Interfaces\{E7E61260-FB73-4F9E-B467-F1870B906C7C}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1 192.168.1.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\S-1-5-21-329068152-1604221776-1801674531-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
   HKU\S-1-5-21-329068152-1604221776-1801674531-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
   BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2009-06-22] (Sun Microsystems, Inc.)
   BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class -> {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} -> C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll [2009-06-22] (Sun Microsystems, Inc.)
   DPF: {22945A69-1191-4DCF-9E6F-409BDE94D101} hxxp://dl-ak.solidworks.com/nonsecure/edrawings/e2012sp02/12.2.0.110/cab//eModelsStandard.cab
   DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} hxxp://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.4.1.cab
   DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_13-windows-i586.cab
   DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} hxxp://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/polarbear/ultrashim.cab
   DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0013-ABCDEFFEDCBA} hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_13-windows-i586.cab
   DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_13-windows-i586.cab
   DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
   Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files\Common Files\Skype\Skype4COM.dll [2011-11-03] (Skype Technologies)
   FireFox:
   ========
   FF DefaultProfile: 07ckpc18.default-1412315343695
   FF ProfilePath: C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\07ckpc18.default-1412315343695 [2017-11-30]
   FF Extension: (YouTube Video and Audio Downloader) - C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\07ckpc18.default-1412315343695\Extensions\feca4b87-3be4-43da-a1b1-137c24220968@jetpack.xpi [2017-05-22] [Lagacy]
   FF Extension: (Google Search by Image) - C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\07ckpc18.default-1412315343695\Extensions\google@hitachi.com.xpi [2016-05-03] [Lagacy]
   FF Extension: (signTextJS) - C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\07ckpc18.default-1412315343695\Extensions\jid1-AXn9cXcB4fD1QQ@jetpack.xpi [2017-06-15] [Lagacy]
   FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [jqs@sun.com] - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ff
   FF Extension: (Java Quick Starter) - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ff [2009-06-22] [Lagacy] [not signed]
   FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}] - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension
   FF Extension: (Microsoft .NET Framework Assistant) - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension [2014-01-27] [Lagacy] [not signed]
   FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [quickprint@hp.com] - C:\Program Files\Hewlett-Packard\SmartPrint\QPExtension
   FF Extension: (SmartPrintButton) - C:\Program Files\Hewlett-Packard\SmartPrint\QPExtension [2011-01-26] [Lagacy] [not signed]
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_11_8_800_94.dll [2013-09-04] ()
   FF Plugin: @microsoft.com/WPF,version=3.5 -> C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll [2008-07-29] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin: Adobe Reader -> C:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2014-08-05] (Adobe Systems Inc.)
   Chrome:
   =======
   CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [icmlaeflemplmjndnaapfdbbnpncnbda] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx <not found>
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 AVG Antivirus; C:\Program Files\AVG\Antivirus\AVGSvc.exe [282536 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R3 avgbIDSAgent; C:\Program Files\AVG\Antivirus\aswidsagent.exe [5954792 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R2 avgsvc; C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avgsvcx.exe [1189720 2017-10-31] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R2 HPM1210RcvFaxSrvc; C:\Program Files\HP\HP LaserJet M1210 MFP Series\ReceiveFaxUtility.exe [247712 2012-07-25] (HP)
   S4 JavaQuickStarterService; C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe [152984 2009-06-22] (Sun Microsystems, Inc.)
   S4 Pml Driver HPZ12; C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe [65536 2003-10-22] (HP) [File not signed]
   S4 rcp_service; C:\Program Files\ReaConverter 5.5 Pro\rcp_scheduler.exe [558592 2007-11-30] (ReaSoft) [File not signed]
   R2 ss_conn_service; C:\Program Files\Samsung\USB Drivers\27_ssconn\conn\ss_conn_service.exe [754784 2016-07-22] (DEVGURU Co., LTD.)
   S3 WMPNetworkSvc; C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe [913408 2006-10-18] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S2 APNMCP; "C:\Program Files\AskPartnerNetwork\Toolbar\apnmcp.exe" [X]
   S2 HP LaserJet Service; "C:\Program Files\hp\HPLaserJetService\HPLaserJetService.exe" [X]
   S0 MBAMService; no ImagePath
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R1 aswKbd; C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswKbd.sys [20624 2012-10-31] (AVAST Software)
   R1 avgArPot; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgArPot.sys [149592 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R1 avgbdisk; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgbdiskx.sys [135872 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R1 avgbidsdriver; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgbidsdriverx.sys [249232 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R0 avgbidsh; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgbidshx.sys [151024 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R0 avgblog; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgblogx.sys [270344 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R0 avgbuniv; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgbunivx.sys [43992 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   S3 avgHwid; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgHwid.sys [35264 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R2 avgMonFlt; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgMonFlt.sys [117368 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R0 avgRvrt; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgRvrt.sys [63280 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R1 avgSnx; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgSnx.sys [775552 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R1 avgSP; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgSP.sys [381184 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R0 avgVmm; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgVmm.sys [290776 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   S3 CCDECODE; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CCDECODE.sys [17024 2008-04-13] (Microsoft Corporation)
   S3 dg_ssudbus; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ssudbus.sys [107648 2016-07-22] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
   S3 HP1210FAX; C:\WINDOWS\System32\Drivers\HPM1210FAX.sys [13824 2010-04-28] () [File not signed]
   R3 irsir; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\irsir.sys [18688 2001-08-17] (Microsoft Corporation)
   R3 m4cxw2k3; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\m4cxw2k3.sys [250752 2007-02-15] (D-Link Corporation)
   S3 MBAMProtector; C:\WINDOWS\system32\drivers\mbam.sys [22344 2012-04-04] (Malwarebytes Corporation)
   S3 NdisIP; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\NdisIP.sys [10880 2008-04-13] (Microsoft Corporation)
   S3 pcouffin; C:\WINDOWS\System32\Drivers\pcouffin.sys [47360 2009-08-03] (VSO Software) [File not signed]
   R3 Rasirda; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\rasirda.sys [19584 2001-08-17] (Microsoft Corporation)
   S3 SONYPVU1; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\SONYPVU1.SYS [7552 2001-08-17] (Sony Corporation)
   S0 sptd; C:\WINDOWS\System32\Drivers\sptd.sys [721904 2009-07-13] (Duplex Secure Ltd.)
   S3 ssudmdm; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ssudmdm.sys [146048 2016-07-22] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
   S3 WpdUsb; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\wpdusb.sys [38528 2006-10-18] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S2 adfs; no ImagePath
   S3 BOCDRIVE; \??\C:\Program Files\Comodo\CBOClean\BOCDRIVE.sys [X]
   S2 DgiVecp; \??\C:\WINDOWS\system32\Drivers\DgiVecp.sys [X]
   S3 FXDrv32; \??\D:\FXDrv32.sys [X]
   S4 IntelIde; no ImagePath
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2017-11-30 14:23 - 2017-11-30 14:23 - 000012709 _____ C:\Documents and Settings\pc.PC1\Desktop\FRST.txt
   2017-11-30 14:22 - 2017-11-30 14:23 - 000000000 ____D C:\FRST
   2017-11-30 14:22 - 2017-11-30 14:22 - 001752064 _____ (Farbar) C:\Documents and Settings\pc.PC1\Desktop\FRST.exe
   2017-11-30 10:49 - 2017-11-30 10:49 - 000025377 _____ C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\recently-used.xbel
   2017-11-24 14:34 - 2017-11-24 14:34 - 000000000 ____D C:\Program Files\Quester
   2017-11-24 14:34 - 2017-11-24 14:34 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\QMailFilter
   2017-11-24 14:32 - 2017-11-24 14:32 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator.PC1\Local Settings\Application Data\CEF
   2017-11-24 14:32 - 2017-11-24 14:32 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator.PC1\Application Data\AVG
   2017-11-24 14:31 - 2017-11-24 14:31 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator.PC1\Local Settings\Application Data\Avg
   2017-11-24 14:21 - 2017-11-24 14:21 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\PCHealth
   2017-11-20 12:24 - 2017-11-20 12:40 - 000065536 _____ C:\WINDOWS\system32\config\Doctor Web.evt
   2017-11-20 12:24 - 2017-11-20 12:24 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Doctor Web
   2017-11-20 12:24 - 2017-11-20 12:24 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Doctor Web
   2017-11-16 14:45 - 2017-11-16 14:45 - 000087203 _____ C:\Documents and Settings\pc.PC1\My Documents\Untitled.pdf
   2017-11-16 14:45 - 2017-11-16 14:45 - 000087203 _____ C:\Documents and Settings\pc.PC1\Desktop\Untitled.pdf
   2017-11-16 13:03 - 2017-11-16 13:05 - 000000000 ____D C:\EEK
   2017-11-16 13:02 - 2017-11-16 13:02 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\Temp
   2017-11-16 10:11 - 2017-11-16 10:11 - 000001608 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\AVG AntiVirus FREE.lnk
   2017-11-16 10:11 - 2017-11-16 10:11 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\AVG
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-30 10:10 - 000000288 ____H C:\WINDOWS\Tasks\Antivirus Emergency Update.job
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000775552 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgSnx.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000381184 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgSP.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000306448 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\avgBoot.exe
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000290776 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgVmm.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000270344 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgblogx.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000249232 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgbidsdriverx.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000151024 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgbidshx.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000149592 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgArPot.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000135872 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgbdiskx.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000117368 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgMonFlt.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000063280 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgRvrt.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000043992 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgbunivx.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000035264 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgHwid.sys
   2017-11-16 10:08 - 2017-11-16 10:11 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\AVG
   2017-11-16 10:08 - 2017-11-16 10:08 - 000000629 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\AVG.lnk
   2017-11-16 10:06 - 2017-11-30 11:06 - 000000314 ____H C:\WINDOWS\Tasks\AVG EUpdate Task.job
   2017-11-16 10:06 - 2017-11-16 10:08 - 000000000 ____D C:\Program Files\AVG
   2017-11-16 09:51 - 2017-11-16 09:51 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\CEF
   2017-11-16 09:50 - 2017-11-16 11:23 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avg
   2017-11-16 09:50 - 2017-11-16 10:11 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\Avg
   2017-11-16 09:50 - 2017-11-16 10:08 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\AvgSetupLog
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2017-11-30 14:23 - 2013-08-02 12:50 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Temp
   2017-11-30 14:20 - 2015-08-03 07:23 - 000271360 _____ C:\Documents and Settings\pc.PC1\My Documents\Outlook_Archive.pst
   2017-11-30 14:16 - 2016-12-27 11:00 - 000000000 ____D C:\2017
   2017-11-30 10:49 - 2014-01-15 10:08 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\gtk-2.0
   2017-11-30 10:49 - 2013-08-02 12:55 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\.gimp-2.8
   2017-11-30 07:55 - 2016-08-12 14:25 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\ViberPC
   2017-11-30 07:52 - 2014-03-28 08:20 - 000000216 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Microsoft Windows XP End of Service Notification Logon.job
   2017-11-30 07:52 - 2008-09-12 18:28 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
   2017-11-30 07:52 - 2008-04-14 14:00 - 000011936 _____ C:\WINDOWS\system32\wpa.dbl
   2017-11-29 16:54 - 2013-08-02 12:50 - 000000178 ___SH C:\Documents and Settings\pc.PC1\ntuser.ini
   2017-11-29 16:54 - 2013-08-02 12:50 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1
   2017-11-29 16:54 - 2008-09-12 18:28 - 000032520 _____ C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
   2017-11-28 11:37 - 2011-12-19 11:25 - 000000000 ____D C:\Program Files\The KMPlayer
   2017-11-24 14:40 - 2013-08-02 13:09 - 000211496 _____ C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   2017-11-24 14:37 - 2013-11-01 13:09 - 000000178 ___SH C:\Documents and Settings\Administrator.PC1\ntuser.ini
   2017-11-24 14:36 - 2010-03-25 10:10 - 000979370 _____ C:\WINDOWS\ntbtlog.txt
   2017-11-24 14:35 - 2013-11-01 13:09 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator.PC1\Local Settings\Temp
   2017-11-24 14:28 - 2008-09-12 21:12 - 002469912 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
   2017-11-24 14:25 - 2013-08-02 14:23 - 000065536 _____ C:\WINDOWS\system32\config\ODiag.evt
   2017-11-24 14:15 - 2008-09-13 10:13 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft Help
   2017-11-24 14:12 - 2008-04-14 14:00 - 000000668 _____ C:\WINDOWS\win.ini
   2017-11-24 11:47 - 2016-08-12 14:25 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\My Documents\ViberDownloads
   2017-11-22 16:05 - 2013-12-11 14:52 - 000000000 ____D C:\2014
   2017-11-22 16:04 - 2010-12-03 14:28 - 000000000 ____D C:\2011
   2017-11-22 16:03 - 2011-12-09 14:39 - 000000000 ____D C:\2012
   2017-11-22 15:40 - 2013-08-02 13:28 - 000002515 _____ C:\Documents and Settings\pc.PC1\Desktop\Microsoft Office Word 2007.lnk
   2017-11-22 14:28 - 2014-12-29 16:42 - 000000000 ____D C:\2015
   2017-11-22 14:25 - 2015-12-23 11:32 - 000000000 ____D C:\2016
   2017-11-16 10:55 - 2014-10-02 15:34 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\istartsurf
   2017-11-16 10:48 - 2012-12-20 13:57 - 000000000 ____D C:\2013
   2017-11-16 10:38 - 2014-10-02 15:34 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IePluginServices
   2017-11-16 09:28 - 2010-09-30 15:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\ough
   2017-11-16 09:01 - 2013-09-23 15:54 - 002755382 ___SH C:\Documents and Settings\pc.PC1\Desktop\Thumbs.db
   2017-11-10 13:23 - 2013-08-02 13:49 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\Skype
   2017-11-08 15:00 - 2014-03-28 08:20 - 000000210 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Microsoft Windows XP End of Service Notification Monthly.job
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2015-08-17 11:04 - 2015-08-17 11:08 - 000304492 _____ (AYURvmkth8) C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\adobe.exe
   2013-10-07 13:55 - 2014-04-09 12:28 - 000000531 _____ () C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\burnaware.ini
   2013-08-02 13:31 - 2017-08-18 12:25 - 000036352 _____ () C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
   2014-02-27 17:15 - 2014-02-28 09:48 - 000000600 _____ () C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\PUTTY.RND
   2017-11-30 10:49 - 2017-11-30 10:49 - 000025377 _____ () C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\recently-used.xbel
   2011-03-11 09:28 - 2011-03-11 09:28 - 000000016 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\.7486160831680234
   2008-10-31 09:19 - 2008-10-31 09:19 - 000000041 ___SH () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\.zreglib
   2008-09-13 13:47 - 2016-04-26 08:08 - 000001669 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\hpzinstall.log
   2014-08-15 11:57 - 2010-03-30 10:12 - 000024772 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\P1210DEF.css
   2014-08-15 11:57 - 2016-01-22 14:22 - 000015499 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\P1210OS.HTM
   2014-08-15 11:57 - 2010-03-30 10:12 - 000002944 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\P1210SIG.GIF
   Some files in TEMP:
   ====================
   2017-10-13 09:08 - 2011-12-29 11:44 - 001275396 _____ (NCH Software) C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Temp\uninst.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\WINDOWS\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
  • от Gufy
   Файловете ли са криптирани с тази гад  johndoe@weekendwarrior55.com, видео, фото, word, pdf почти всички фаилове са засегнати.
   Моля модераторите да махнат дублиращата тема пусната от мен. Поради проблем в интернета пуснах две без да искам
    
 • Разглеждащи в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Дарение

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.