Премини към съдържанието

Препоръчан отговор


Здравейте, наскоро ми се появи този проблем: http://prikachi.com/images/99/8348099F.pngдадоха ми един съвет който беше да спра процеса: Secondary Logon което оправи нещата за няколко дни, но сега отново ми се появи този проблем и като съм в браузъра или в някоя игра се усеща как ми насича на моменти което съм сигурен, че е заради този проблем защото докато беше оправено за тези няколко дни е нямаше тази сеч.

 

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version:15-09-2015
Ran by Pepo (administrator) on PEPO-PC (17-09-2015 23:59:23)
Running from C:\Users\Pepo\Desktop
Loaded Profiles: Pepo (Available Profiles: Pepo & Administrator)
Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Language: English (United States)
Internet Explorer Version 8 (Default browser: Chrome)
Boot Mode: Normal
Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/


==================== Processes (Whitelisted) =================


(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)


(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(Valve Corporation) C:\Program Files\Steam\Steam.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
(DT Soft Ltd) C:\Program Files\DAEMON Tools Pro\DTShellHlp.exe
(Valve Corporation) C:\Program Files\Steam\bin\steamwebhelper.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.28.15\GoogleCrashHandler.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.28.15\GoogleCrashHandler64.exe
(Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
==================== Registry (Whitelisted) ===========================


(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)


HKU\S-1-5-21-3309551003-2124830873-787363990-1000\...\Run: [uTorrent] => C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe [399224 2015-08-03] (BitTorrent, Inc.)
HKU\S-1-5-21-3309551003-2124830873-787363990-1000\...\Run: [Steam] => C:\Program Files\Steam\steam.exe [2899136 2015-08-19] (Valve Corporation)
HKU\S-1-5-21-3309551003-2124830873-787363990-1000\...\Run: [DAEMON Tools Pro Agent] => C:\Program Files\DAEMON Tools Pro\DTAgent.exe [3108480 2012-10-23] (DT Soft Ltd)
HKU\S-1-5-21-3309551003-2124830873-787363990-1000\...\Run: [Skype] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [53661824 2015-07-28] (Skype Technologies S.A.)
HKU\S-1-5-18\...\RunOnce: [SPReview] => C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe [301568 2015-08-06] (Microsoft Corporation)
IFEO\sethc.exe: [Debugger] C:\Windows\system32\cmd.exe


==================== Internet (Whitelisted) ====================


(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)


Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 46.40.72.19 46.40.72.13
Tcpip\..\Interfaces\{91D65E71-5AF8-4C1F-98FF-4AC448FDE397}: [DhcpNameServer] 46.40.72.19 46.40.72.13


Internet Explorer:
==================
HKU\S-1-5-21-3309551003-2124830873-787363990-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/?ocid=iehp
Filter: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2015-06-16] (Microsoft Corporation)
Filter-x32: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2015-06-16] (Microsoft Corporation)
Filter: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2015-06-16] (Microsoft Corporation)
Filter-x32: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2015-06-16] (Microsoft Corporation)


FireFox:
========
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
FF Plugin-x32: @Google.com/GoogleEarthPlugin -> C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll [2015-05-21] (Google)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVision -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll [2014-03-27] (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVisionStreaming -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll [2014-03-27] (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.28.15\npGoogleUpdate3.dll [2015-09-16] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.28.15\npGoogleUpdate3.dll [2015-09-16] (Google Inc.)


Chrome: 
=======
CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://google.bg/"
CHR Profile: C:\Users\Pepo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Google Документи) - C:\Users\Pepo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2015-08-03]
CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\Pepo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-08-03]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Pepo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-08-03]
CHR Extension: (Google Търсене) - C:\Users\Pepo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-08-03]
CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\Pepo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2015-09-04]
CHR Extension: (AdBlock) - C:\Users\Pepo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2015-08-03]
CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\Pepo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2015-08-03]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Pepo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-08-03]


==================== Services (Whitelisted) ========================


(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)


R3 TermService; C:\Program Files\RDP Wrapper\rdpwrap.dll [116736 2015-09-05] (Stas'M Corp.) [File not signed]
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Corporation)


===================== Drivers (Whitelisted) ==========================


(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)


R3 dtsoftbus01; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [283200 2015-08-03] (DT Soft Ltd)
S3 ebdrv; C:\Windows\system32\DRIVERS\evbda.sys [3286016 2009-06-10] (Broadcom Corporation)
S4 NVHDA; system32\drivers\nvhda64v.sys [X]
S3 Synth3dVsc; System32\drivers\synth3dvsc.sys [X]
S3 tsusbhub; system32\drivers\tsusbhub.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]


==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================


(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
==================== One Month Created files and folders ========


(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)


2015-09-17 23:59 - 2015-09-17 23:59 - 00007528 _____ C:\Users\Pepo\Desktop\FRST.txt
2015-09-17 23:58 - 2015-09-17 23:58 - 02191360 _____ (Farbar) C:\Users\Pepo\Desktop\FRST64.exe
2015-09-14 04:52 - 2015-09-14 04:52 - 00057560 _____ C:\Users\Administrator\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2015-09-09 22:41 - 2015-09-17 23:59 - 00000000 ____D C:\FRST
2015-09-07 23:49 - 2015-09-17 21:54 - 00003920 _____ C:\Windows\setupact.log
2015-09-07 23:49 - 2015-09-07 23:49 - 00000000 _____ C:\Windows\setuperr.log
2015-09-07 23:48 - 2015-09-07 23:49 - 00265552 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2015-09-07 19:48 - 2015-09-07 19:48 - 00000000 ____H C:\Users\Administrator\Documents\Default.rdp
2015-09-07 14:32 - 2015-09-07 14:32 - 00000000 ____D C:\danger
2015-09-06 22:29 - 2015-09-06 22:29 - 00001479 _____ C:\Users\Pepo\Desktop\nonsteam.lnk
2015-09-06 19:28 - 2015-09-06 19:28 - 00227697 _____ C:\Windows\system32\Drivers\sfi.dat
2015-09-06 16:13 - 2015-09-06 16:13 - 06307161 _____ C:\Users\Pepo\Desktop\Biohazard v2.00 Beta 3b.rar
2015-09-06 12:36 - 2015-09-06 12:36 - 00001160 _____ C:\Users\Administrator\Desktop\Counter-Strike 1.6.lnk
2015-09-06 12:36 - 2015-09-06 12:36 - 00000000 ____D C:\Users\Pepo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Counter-Strike 1.6
2015-09-06 12:36 - 2015-09-06 12:36 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Counter-Strike 1.6
2015-09-05 03:17 - 2015-09-05 03:17 - 00000000 ____H C:\Users\Pepo\Documents\Default.rdp
2015-09-05 03:15 - 2015-09-05 03:15 - 00000000 ____D C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\WinRAR
2015-09-05 03:14 - 2015-09-12 23:01 - 00000000 ____D C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google
2015-09-05 03:14 - 2015-09-07 19:48 - 00000000 ____D C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\DAEMON Tools Pro
2015-09-05 03:14 - 2015-09-05 03:14 - 00001443 _____ C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
2015-09-05 03:14 - 2015-09-05 03:14 - 00001409 _____ C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer (64-bit).lnk
2015-09-05 03:14 - 2015-09-05 03:14 - 00000000 ___RD C:\Users\Administrator\Virtual Machines
2015-09-05 03:13 - 2015-09-05 03:14 - 00000000 __SHD C:\Users\Administrator
2015-09-05 03:13 - 2015-09-05 03:13 - 00000020 ___SH C:\Users\Administrator\ntuser.ini
2015-09-05 03:13 - 2009-07-14 07:54 - 00000000 ___RD C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories
2015-09-05 03:13 - 2009-07-14 07:49 - 00000000 ___RD C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance
2015-09-05 03:12 - 2015-09-05 03:12 - 00000000 ____D C:\Program Files\RDP Wrapper
2015-08-30 11:06 - 2015-08-30 11:13 - 00000000 ____D C:\Users\Pepo\AppData\Roaming\TeamViewer
2015-08-30 00:29 - 2015-08-30 00:30 - 00000000 ____D C:\Users\Pepo\AppData\Roaming\Notepad++
2015-08-30 00:29 - 2015-08-30 00:29 - 00000000 ____D C:\Users\Pepo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Notepad++
2015-08-30 00:29 - 2015-08-30 00:29 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Notepad++
2015-08-30 00:29 - 2015-08-30 00:29 - 00000000 ____D C:\Program Files\Notepad++
2015-08-29 16:40 - 2015-08-29 17:00 - 00000000 ____D C:\Program Files\Batch Compiler
2015-08-29 16:40 - 2015-08-29 16:40 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Batch Compiler
2015-08-19 16:33 - 2015-08-19 16:33 - 00000000 ____D C:\Program Files\wally


==================== One Month Modified files and folders ========


(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)


2015-09-17 23:39 - 2015-08-07 19:44 - 00000000 ____D C:\Users\Pepo\AppData\Roaming\Skype
2015-09-17 22:01 - 2009-07-14 08:13 - 00779266 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2015-09-17 22:01 - 2009-07-14 07:45 - 00017168 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2015-09-17 22:01 - 2009-07-14 07:45 - 00017168 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2015-09-17 21:59 - 2015-08-03 14:40 - 00000000 ____D C:\Program Files\Steam
2015-09-17 21:57 - 2015-08-03 13:51 - 01059957 _____ C:\Windows\WindowsUpdate.log
2015-09-17 21:55 - 2015-08-03 14:27 - 00000000 ____D C:\Users\Pepo\AppData\Roaming\uTorrent
2015-09-17 21:54 - 2015-08-03 14:13 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
2015-09-17 21:48 - 2015-08-03 17:31 - 00000998 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2015-09-17 19:29 - 2015-08-03 16:15 - 00000000 ____D C:\Program Files\The KMPlayer
2015-09-17 10:33 - 2015-08-03 14:21 - 00000000 ____D C:\Users\Pepo\Desktop\kz_bkz_egypt
2015-09-17 07:48 - 2015-08-03 17:31 - 00000994 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2015-09-16 12:50 - 2015-08-03 17:32 - 00002181 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2015-09-16 11:31 - 2015-08-03 14:14 - 00001714 _____ C:\Users\Pepo\Desktop\Пароли.txt
2015-09-16 07:43 - 2015-08-03 17:31 - 00003994 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
2015-09-16 07:43 - 2015-08-03 17:31 - 00003742 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
2015-09-15 22:11 - 2009-07-14 08:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2015-09-11 10:37 - 2015-08-03 14:00 - 00000000 ____D C:\Users\Pepo\AppData\Local\Google
2015-09-07 19:48 - 2015-08-04 22:34 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Android Studio
2015-09-07 19:48 - 2015-08-04 07:01 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steep Turn - GTA San Andreas
2015-09-07 19:48 - 2015-08-04 00:47 - 00000000 ____D C:\Windows\Panther
2015-09-07 19:47 - 2015-08-12 12:31 - 00000000 ____D C:\Windows\Minidump
2015-09-06 19:28 - 2015-08-04 18:48 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\appmgmt
2015-09-06 18:46 - 2015-08-03 14:15 - 00000000 ____D C:\Users\Pepo\Desktop\Програми
2015-09-06 17:10 - 2015-08-07 19:44 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Skype
2015-09-05 22:42 - 2015-08-03 13:58 - 00000000 ____D C:\Users\Pepo
2015-09-05 03:14 - 2009-07-14 07:57 - 00001547 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk
2015-08-29 11:51 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D C:\Windows\LiveKernelReports
2015-08-27 17:21 - 2015-08-13 19:21 - 00237132 _____ C:\Users\Pepo\Desktop\dgsdg.rmf


Some files in TEMP:
====================
C:\Users\Pepo\AppData\Local\Temp\KMPAddedCode_KMP_adpageopen_Step1.exe
C:\Users\Pepo\AppData\Local\Temp\SkypeSetup.exe
C:\Users\Pepo\AppData\Local\Temp\Uninstall_AztecHD.exe
C:\Users\Pepo\AppData\Local\Temp\xmlUpdater.exe
==================== Bamital & volsnap =================


(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)


C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
LastRegBack: 2015-09-11 00:30


==================== End of FRST.txt ============================

Addition.txt

Редактирано от B-boy[StyLe] (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте,

 

Обикновено подобно съобщение се появява когато някой е логнат в системата и веднага се набиват на очи няколко неща.

След малко ще пиша и кои са те.


1.В момента вградения администраторски акаунт е стартиран.

 

Administrator (S-1-5-21-3309551003-2124830873-787363990-500 - Administrator - Enabled) => C:\Users\Administrator
Guest (S-1-5-21-3309551003-2124830873-787363990-501 - Limited - Disabled)
Pepo (S-1-5-21-3309551003-2124830873-787363990-1000 - Administrator - Enabled) => C:\Users\Pepo

 

2. В момента има експлоит, коит служи за откриване на паролата за акаунта:

 

IFEO\sethc.exe: [Debugger] C:\Windows\system32\cmd.exe

 

3. Има програми за отдалечен достъп, записите на които липсват в Control Panel-a: (освен ако не са остатъци и не са от деинсталирани програми или преносими версии)

 

R3 TermService; C:\Program Files\RDP Wrapper\rdpwrap.dll [116736 2015-09-05] (Stas'M Corp.) [File not signed]
C:\Program Files\RDP Wrapper
C:\Users\Pepo\AppData\Roaming\TeamViewer

 

Съответно е отворен порта за отдалечен достъп

 

FirewallRules: [{26FB1EF8-3273-4F4A-BDAC-E95274CD8062}] => (Allow) LPort=3389

 

Ако тези действия не са предизвикани от ваша страна, то тогава системата е компрометирана. Ако са ваше дело значи логовете са чисти и проблема ще да е някъде другаде... ;)

 

Бтв...все пак изглежда съмнително, защото има скрити сесии извършени точно от админ акаунта и след това и от вашия основен акаунт:

 

2015-09-07 19:48 - 2015-09-07 19:48 - 00000000 ____H C:\Users\Administrator\Documents\Default.rdp
2015-09-05 03:17 - 2015-09-05 03:17 - 00000000 ____H C:\Users\Pepo\Documents\Default.rdp

 

Можем да пробваме да почистим, но не се знае какви други изненади има оставени и като цяло силно препоръчвам да се изтрият дяловете и да се създадат наново, да се форматират и да се преинсталира Windows на чисто и да се сложи адекватна защитна програма със солидна защитна стена!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ами, не мисля, че съм крил нещо от моя страна до колкото си спомням освен да не е нещо от teamviewer, но знам ли. Мисля, че наистина ще е най-добре да го преинсталирам, но просто не исках да се стига до там защото наскоро пак го бях преинсталирал, но вината си е моя защото след преинсталацията си казах: "Какво толкова може да стане като няма антивирусна програма" :D Както и да е благодаря за информацията ще се преинсталира :)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ако искате да почистим нещата, но мога да поправя само промените, които са видими в логовете...ако има скрити лимонки те ще си останат такива. Но като гледам колко е елементарно проникването си мисля, че може и да запушим пробойните. Избора оставям на вас. ;)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ще се преинсталира най-добре всичко да е наново и изчистено според мен и този път ще се слага антивирусна задължително. Благодаря отново за помощта ! :)


 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Добър избор. Успех и след това е добре като си направите всичко, както ви харесва не забравяйте да запечатате системата с един image. Можете направо да видите и следните препоръки.

 

Поздрави и успешна седмица! :bye1:

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход


 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от Technokom Plovdiv
   Ето събщението, което получава всеки изпратил имейл до нас:
   This message was created automatically by mail delivery software.
   A message that you sent has not yet been delivered to one or more of its recipients after more than 24 hours on the queue on hemus.superhosting.bg.
    
    
   The message identifier is:     1eJa1Z-003lh9-9Y
   The subject of the message is: =?utf-8?B?Rlc6INC80LDQvdC+0LzQtdGC0YrRgA==?=
   The date of the message is:    Tue, 28 Nov 2017 09:09:44 +0200
    
    
   The address to which the message has not yet been delivered is:
    
    
     henryresult111@gmail.com
       (ultimately generated from xxxxxxx@xxxxxxxx.bg)
       host alt4.gmail-smtp-in.l.google.com [74.125.28.27]
       Delay reason: SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<henryresult111@gmail.com>:
       452-4.2.2 The email account that you tried to reach is over quota. Please direct
       452-4.2.2 the recipient to
       452 4.2.2  https://support.google.com/mail/?p=OverQuotaTemp h72si2628468pfj.20 - gsmtp
    
    
   No action is required on your part. Delivery attempts will continue for some time, and this warning may be repeated at intervals if the message remains undelivered. Eventually the mail delivery software will give up, and when that happens, the message will be returned to you.
    
   Това съобщение го получават изпращащите мейли към този домейн. Събщенията се получават без проблем. Няма проблем и със сървърното място.
   Не разбирам и каква е връзката с gmail и google след като домейнът е частен. Също нямам никаква идея чий е този имейл: henryresult111@gmail.com
   Възможно ли е да е вирус? Сканирани са всички служебни машини. Имаше разни гадини, които уж обезвредихме, но проблемът не се оправи.
   Сменихме и паролите на всички мейли - нищо.
   Ето информацията от FRST:
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 29-11-2017
   Ran by pc (administrator) on PC1 (30-11-2017 14:23:09)
   Running from C:\Documents and Settings\pc.PC1\Desktop
   Loaded Profiles: pc (Available Profiles: pc & Administrator & Guest)
   Platform: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (X86) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 8 (Default browser: FF)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files\AVG\Antivirus\AVGSvc.exe
   (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avgsvcx.exe
   (HP) C:\Program Files\HP\HP LaserJet M1210 MFP Series\ReceiveFaxUtility.exe
   (HP) C:\WINDOWS\system32\HPSIsvc.exe
   (DEVGURU Co., LTD.) C:\Program Files\Samsung\USB Drivers\27_ssconn\conn\ss_conn_service.exe
   (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
   (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
   (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
   (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe
   (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe
   (Viber Media S.à r.l.) C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\Viber\Viber.exe
   (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avguix.exe
   (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
   (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files\AVG\Antivirus\AVGUI.exe
   (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files\AVG\Antivirus\aswidsagent.exe
   () C:\2017\wsklad.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [RTHDCPL] => C:\Windows\RTHDCPL.EXE [16859648 2008-01-09] (Realtek Semiconductor Corp.)
   HKLM\...\Run: [Alcmtr] => C:\Windows\ALCMTR.EXE [69632 2005-05-03] (Realtek Semiconductor Corp.)
   HKLM\...\Run: [AvgUi] => C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avguirnx.exe [220288 2017-10-31] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   HKLM\...\Run: [AVGUI.exe] => C:\Program Files\AVG\Antivirus\AvLaunch.exe [302744 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   HKU\S-1-5-20\...\Run: [DWQueuedReporting] => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DW\DWTRIG20.EXE [434080 2011-07-27] (Microsoft Corporation)
   HKU\S-1-5-21-329068152-1604221776-1801674531-1003\...\Run: [Viber] => C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\Viber\Viber.exe [69268048 2016-04-13] (Viber Media S.à r.l.)
   HKU\S-1-5-21-329068152-1604221776-1801674531-1003\...\MountPoints2: {260473e8-84c9-11e3-a542-001cf0d5a2b8} - G:\SISetup.exe
   HKU\S-1-5-18\...\Run: [DWQueuedReporting] => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DW\DWTRIG20.EXE [434080 2011-07-27] (Microsoft Corporation)
   Startup: C:\Documents and Settings\pc.PC1\Start Menu\Programs\Startup\Microsoft Office Outlook 2007.lnk [2017-11-30]
   ShortcutTarget: Microsoft Office Outlook 2007.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{91120000-0031-0000-0000-0000000FF1CE}\outicon.exe ()
   Startup: C:\Documents and Settings\pc.PC1\Start Menu\Programs\Startup\Skype.lnk [2017-03-06]
   ShortcutTarget: Skype.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{5C82DAE5-6EB0-4374-9254-BE3319BA4E82}\Skype.ico (No File)
   GroupPolicy: Restriction ? <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1 192.168.1.1
   Tcpip\..\Interfaces\{E7E61260-FB73-4F9E-B467-F1870B906C7C}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1 192.168.1.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\S-1-5-21-329068152-1604221776-1801674531-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
   HKU\S-1-5-21-329068152-1604221776-1801674531-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
   BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2009-06-22] (Sun Microsystems, Inc.)
   BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class -> {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} -> C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll [2009-06-22] (Sun Microsystems, Inc.)
   DPF: {22945A69-1191-4DCF-9E6F-409BDE94D101} hxxp://dl-ak.solidworks.com/nonsecure/edrawings/e2012sp02/12.2.0.110/cab//eModelsStandard.cab
   DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} hxxp://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.4.1.cab
   DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_13-windows-i586.cab
   DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} hxxp://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/polarbear/ultrashim.cab
   DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0013-ABCDEFFEDCBA} hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_13-windows-i586.cab
   DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_13-windows-i586.cab
   DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
   Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files\Common Files\Skype\Skype4COM.dll [2011-11-03] (Skype Technologies)
   FireFox:
   ========
   FF DefaultProfile: 07ckpc18.default-1412315343695
   FF ProfilePath: C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\07ckpc18.default-1412315343695 [2017-11-30]
   FF Extension: (YouTube Video and Audio Downloader) - C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\07ckpc18.default-1412315343695\Extensions\feca4b87-3be4-43da-a1b1-137c24220968@jetpack.xpi [2017-05-22] [Lagacy]
   FF Extension: (Google Search by Image) - C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\07ckpc18.default-1412315343695\Extensions\google@hitachi.com.xpi [2016-05-03] [Lagacy]
   FF Extension: (signTextJS) - C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\07ckpc18.default-1412315343695\Extensions\jid1-AXn9cXcB4fD1QQ@jetpack.xpi [2017-06-15] [Lagacy]
   FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [jqs@sun.com] - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ff
   FF Extension: (Java Quick Starter) - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ff [2009-06-22] [Lagacy] [not signed]
   FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}] - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension
   FF Extension: (Microsoft .NET Framework Assistant) - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension [2014-01-27] [Lagacy] [not signed]
   FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [quickprint@hp.com] - C:\Program Files\Hewlett-Packard\SmartPrint\QPExtension
   FF Extension: (SmartPrintButton) - C:\Program Files\Hewlett-Packard\SmartPrint\QPExtension [2011-01-26] [Lagacy] [not signed]
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_11_8_800_94.dll [2013-09-04] ()
   FF Plugin: @microsoft.com/WPF,version=3.5 -> C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll [2008-07-29] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin: Adobe Reader -> C:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2014-08-05] (Adobe Systems Inc.)
   Chrome:
   =======
   CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [icmlaeflemplmjndnaapfdbbnpncnbda] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx <not found>
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 AVG Antivirus; C:\Program Files\AVG\Antivirus\AVGSvc.exe [282536 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R3 avgbIDSAgent; C:\Program Files\AVG\Antivirus\aswidsagent.exe [5954792 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R2 avgsvc; C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avgsvcx.exe [1189720 2017-10-31] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R2 HPM1210RcvFaxSrvc; C:\Program Files\HP\HP LaserJet M1210 MFP Series\ReceiveFaxUtility.exe [247712 2012-07-25] (HP)
   S4 JavaQuickStarterService; C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe [152984 2009-06-22] (Sun Microsystems, Inc.)
   S4 Pml Driver HPZ12; C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe [65536 2003-10-22] (HP) [File not signed]
   S4 rcp_service; C:\Program Files\ReaConverter 5.5 Pro\rcp_scheduler.exe [558592 2007-11-30] (ReaSoft) [File not signed]
   R2 ss_conn_service; C:\Program Files\Samsung\USB Drivers\27_ssconn\conn\ss_conn_service.exe [754784 2016-07-22] (DEVGURU Co., LTD.)
   S3 WMPNetworkSvc; C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe [913408 2006-10-18] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S2 APNMCP; "C:\Program Files\AskPartnerNetwork\Toolbar\apnmcp.exe" [X]
   S2 HP LaserJet Service; "C:\Program Files\hp\HPLaserJetService\HPLaserJetService.exe" [X]
   S0 MBAMService; no ImagePath
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R1 aswKbd; C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswKbd.sys [20624 2012-10-31] (AVAST Software)
   R1 avgArPot; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgArPot.sys [149592 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R1 avgbdisk; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgbdiskx.sys [135872 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R1 avgbidsdriver; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgbidsdriverx.sys [249232 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R0 avgbidsh; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgbidshx.sys [151024 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R0 avgblog; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgblogx.sys [270344 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R0 avgbuniv; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgbunivx.sys [43992 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   S3 avgHwid; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgHwid.sys [35264 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R2 avgMonFlt; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgMonFlt.sys [117368 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R0 avgRvrt; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgRvrt.sys [63280 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R1 avgSnx; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgSnx.sys [775552 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R1 avgSP; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgSP.sys [381184 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R0 avgVmm; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgVmm.sys [290776 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   S3 CCDECODE; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CCDECODE.sys [17024 2008-04-13] (Microsoft Corporation)
   S3 dg_ssudbus; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ssudbus.sys [107648 2016-07-22] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
   S3 HP1210FAX; C:\WINDOWS\System32\Drivers\HPM1210FAX.sys [13824 2010-04-28] () [File not signed]
   R3 irsir; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\irsir.sys [18688 2001-08-17] (Microsoft Corporation)
   R3 m4cxw2k3; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\m4cxw2k3.sys [250752 2007-02-15] (D-Link Corporation)
   S3 MBAMProtector; C:\WINDOWS\system32\drivers\mbam.sys [22344 2012-04-04] (Malwarebytes Corporation)
   S3 NdisIP; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\NdisIP.sys [10880 2008-04-13] (Microsoft Corporation)
   S3 pcouffin; C:\WINDOWS\System32\Drivers\pcouffin.sys [47360 2009-08-03] (VSO Software) [File not signed]
   R3 Rasirda; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\rasirda.sys [19584 2001-08-17] (Microsoft Corporation)
   S3 SONYPVU1; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\SONYPVU1.SYS [7552 2001-08-17] (Sony Corporation)
   S0 sptd; C:\WINDOWS\System32\Drivers\sptd.sys [721904 2009-07-13] (Duplex Secure Ltd.)
   S3 ssudmdm; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ssudmdm.sys [146048 2016-07-22] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
   S3 WpdUsb; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\wpdusb.sys [38528 2006-10-18] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S2 adfs; no ImagePath
   S3 BOCDRIVE; \??\C:\Program Files\Comodo\CBOClean\BOCDRIVE.sys [X]
   S2 DgiVecp; \??\C:\WINDOWS\system32\Drivers\DgiVecp.sys [X]
   S3 FXDrv32; \??\D:\FXDrv32.sys [X]
   S4 IntelIde; no ImagePath
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2017-11-30 14:23 - 2017-11-30 14:23 - 000012709 _____ C:\Documents and Settings\pc.PC1\Desktop\FRST.txt
   2017-11-30 14:22 - 2017-11-30 14:23 - 000000000 ____D C:\FRST
   2017-11-30 14:22 - 2017-11-30 14:22 - 001752064 _____ (Farbar) C:\Documents and Settings\pc.PC1\Desktop\FRST.exe
   2017-11-30 10:49 - 2017-11-30 10:49 - 000025377 _____ C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\recently-used.xbel
   2017-11-24 14:34 - 2017-11-24 14:34 - 000000000 ____D C:\Program Files\Quester
   2017-11-24 14:34 - 2017-11-24 14:34 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\QMailFilter
   2017-11-24 14:32 - 2017-11-24 14:32 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator.PC1\Local Settings\Application Data\CEF
   2017-11-24 14:32 - 2017-11-24 14:32 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator.PC1\Application Data\AVG
   2017-11-24 14:31 - 2017-11-24 14:31 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator.PC1\Local Settings\Application Data\Avg
   2017-11-24 14:21 - 2017-11-24 14:21 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\PCHealth
   2017-11-20 12:24 - 2017-11-20 12:40 - 000065536 _____ C:\WINDOWS\system32\config\Doctor Web.evt
   2017-11-20 12:24 - 2017-11-20 12:24 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Doctor Web
   2017-11-20 12:24 - 2017-11-20 12:24 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Doctor Web
   2017-11-16 14:45 - 2017-11-16 14:45 - 000087203 _____ C:\Documents and Settings\pc.PC1\My Documents\Untitled.pdf
   2017-11-16 14:45 - 2017-11-16 14:45 - 000087203 _____ C:\Documents and Settings\pc.PC1\Desktop\Untitled.pdf
   2017-11-16 13:03 - 2017-11-16 13:05 - 000000000 ____D C:\EEK
   2017-11-16 13:02 - 2017-11-16 13:02 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\Temp
   2017-11-16 10:11 - 2017-11-16 10:11 - 000001608 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\AVG AntiVirus FREE.lnk
   2017-11-16 10:11 - 2017-11-16 10:11 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\AVG
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-30 10:10 - 000000288 ____H C:\WINDOWS\Tasks\Antivirus Emergency Update.job
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000775552 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgSnx.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000381184 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgSP.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000306448 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\avgBoot.exe
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000290776 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgVmm.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000270344 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgblogx.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000249232 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgbidsdriverx.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000151024 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgbidshx.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000149592 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgArPot.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000135872 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgbdiskx.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000117368 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgMonFlt.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000063280 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgRvrt.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000043992 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgbunivx.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000035264 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgHwid.sys
   2017-11-16 10:08 - 2017-11-16 10:11 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\AVG
   2017-11-16 10:08 - 2017-11-16 10:08 - 000000629 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\AVG.lnk
   2017-11-16 10:06 - 2017-11-30 11:06 - 000000314 ____H C:\WINDOWS\Tasks\AVG EUpdate Task.job
   2017-11-16 10:06 - 2017-11-16 10:08 - 000000000 ____D C:\Program Files\AVG
   2017-11-16 09:51 - 2017-11-16 09:51 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\CEF
   2017-11-16 09:50 - 2017-11-16 11:23 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avg
   2017-11-16 09:50 - 2017-11-16 10:11 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\Avg
   2017-11-16 09:50 - 2017-11-16 10:08 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\AvgSetupLog
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2017-11-30 14:23 - 2013-08-02 12:50 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Temp
   2017-11-30 14:20 - 2015-08-03 07:23 - 000271360 _____ C:\Documents and Settings\pc.PC1\My Documents\Outlook_Archive.pst
   2017-11-30 14:16 - 2016-12-27 11:00 - 000000000 ____D C:\2017
   2017-11-30 10:49 - 2014-01-15 10:08 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\gtk-2.0
   2017-11-30 10:49 - 2013-08-02 12:55 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\.gimp-2.8
   2017-11-30 07:55 - 2016-08-12 14:25 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\ViberPC
   2017-11-30 07:52 - 2014-03-28 08:20 - 000000216 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Microsoft Windows XP End of Service Notification Logon.job
   2017-11-30 07:52 - 2008-09-12 18:28 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
   2017-11-30 07:52 - 2008-04-14 14:00 - 000011936 _____ C:\WINDOWS\system32\wpa.dbl
   2017-11-29 16:54 - 2013-08-02 12:50 - 000000178 ___SH C:\Documents and Settings\pc.PC1\ntuser.ini
   2017-11-29 16:54 - 2013-08-02 12:50 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1
   2017-11-29 16:54 - 2008-09-12 18:28 - 000032520 _____ C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
   2017-11-28 11:37 - 2011-12-19 11:25 - 000000000 ____D C:\Program Files\The KMPlayer
   2017-11-24 14:40 - 2013-08-02 13:09 - 000211496 _____ C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   2017-11-24 14:37 - 2013-11-01 13:09 - 000000178 ___SH C:\Documents and Settings\Administrator.PC1\ntuser.ini
   2017-11-24 14:36 - 2010-03-25 10:10 - 000979370 _____ C:\WINDOWS\ntbtlog.txt
   2017-11-24 14:35 - 2013-11-01 13:09 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator.PC1\Local Settings\Temp
   2017-11-24 14:28 - 2008-09-12 21:12 - 002469912 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
   2017-11-24 14:25 - 2013-08-02 14:23 - 000065536 _____ C:\WINDOWS\system32\config\ODiag.evt
   2017-11-24 14:15 - 2008-09-13 10:13 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft Help
   2017-11-24 14:12 - 2008-04-14 14:00 - 000000668 _____ C:\WINDOWS\win.ini
   2017-11-24 11:47 - 2016-08-12 14:25 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\My Documents\ViberDownloads
   2017-11-22 16:05 - 2013-12-11 14:52 - 000000000 ____D C:\2014
   2017-11-22 16:04 - 2010-12-03 14:28 - 000000000 ____D C:\2011
   2017-11-22 16:03 - 2011-12-09 14:39 - 000000000 ____D C:\2012
   2017-11-22 15:40 - 2013-08-02 13:28 - 000002515 _____ C:\Documents and Settings\pc.PC1\Desktop\Microsoft Office Word 2007.lnk
   2017-11-22 14:28 - 2014-12-29 16:42 - 000000000 ____D C:\2015
   2017-11-22 14:25 - 2015-12-23 11:32 - 000000000 ____D C:\2016
   2017-11-16 10:55 - 2014-10-02 15:34 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\istartsurf
   2017-11-16 10:48 - 2012-12-20 13:57 - 000000000 ____D C:\2013
   2017-11-16 10:38 - 2014-10-02 15:34 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IePluginServices
   2017-11-16 09:28 - 2010-09-30 15:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\ough
   2017-11-16 09:01 - 2013-09-23 15:54 - 002755382 ___SH C:\Documents and Settings\pc.PC1\Desktop\Thumbs.db
   2017-11-10 13:23 - 2013-08-02 13:49 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\Skype
   2017-11-08 15:00 - 2014-03-28 08:20 - 000000210 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Microsoft Windows XP End of Service Notification Monthly.job
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2015-08-17 11:04 - 2015-08-17 11:08 - 000304492 _____ (AYURvmkth8) C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\adobe.exe
   2013-10-07 13:55 - 2014-04-09 12:28 - 000000531 _____ () C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\burnaware.ini
   2013-08-02 13:31 - 2017-08-18 12:25 - 000036352 _____ () C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
   2014-02-27 17:15 - 2014-02-28 09:48 - 000000600 _____ () C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\PUTTY.RND
   2017-11-30 10:49 - 2017-11-30 10:49 - 000025377 _____ () C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\recently-used.xbel
   2011-03-11 09:28 - 2011-03-11 09:28 - 000000016 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\.7486160831680234
   2008-10-31 09:19 - 2008-10-31 09:19 - 000000041 ___SH () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\.zreglib
   2008-09-13 13:47 - 2016-04-26 08:08 - 000001669 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\hpzinstall.log
   2014-08-15 11:57 - 2010-03-30 10:12 - 000024772 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\P1210DEF.css
   2014-08-15 11:57 - 2016-01-22 14:22 - 000015499 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\P1210OS.HTM
   2014-08-15 11:57 - 2010-03-30 10:12 - 000002944 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\P1210SIG.GIF
   Some files in TEMP:
   ====================
   2017-10-13 09:08 - 2011-12-29 11:44 - 001275396 _____ (NCH Software) C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Temp\uninst.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\WINDOWS\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
  • от Gufy
   Файловете ли са криптирани с тази гад  johndoe@weekendwarrior55.com, видео, фото, word, pdf почти всички фаилове са засегнати.
   Моля модераторите да махнат дублиращата тема пусната от мен. Поради проблем в интернета пуснах две без да искам
    
  • от petttto
   Здравейте, направих тема
   https://www.kaldata.com/forums/topic/265104-троянец-в-папка-cache-на-google-chrome/
   но ми казаха да направя и тук.
   Набързо ще се повторя, антивирусната Windows Defender ми открива Brocoiner в папка Cache на Chrome. Трия го след което и всички други файлове в папката също ги трия. Но след време пак ми го открива там и си мисля че е от сайт, който посещавам редовно. Има ли вариант да се разбира по някакъв начин, кой файл от кой сайт е създаден в папка Cache на Google Chrome?
  • от qqrr
   Здравейте.От няколко дни компютъра ми блокира по време на работа,отблокирването става само ,като включа task manager.Тръгва всичко нормално,но след няколко минути отново забива.С windows 8.1 съм.Mawlarebytes я инсталирам ,но не ми дава да се стартира.Очаквам помощ дали проблема е от вирус или проблем в хардуера.
   Addition.txt
   FRST.txt
  • от ForzaInter1908
   Добър вечер!
    
   Занимавах се с едни несигурни програми за gta и май сам прихванал вирус,постояно се товари се товари и забива на отваряне на папка
   Може ли да проверим регистрите дали има нещо защото имам много важни програми.
   Благодаря!
    
    
    
   f.txt
   HitmanPro_20171016_2331.log
   AdwCleaner[S0].txt
 • Разглеждащи в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Дарение

×

Информация

Този сайт използва бисквитки (cookies), за най-доброто потребителско изживяване. С използването му, вие приемате нашите Условия за ползване.