Премини към съдържанието

Препоръчан отговор


Здравейте, наскоро ми се появи този проблем: http://prikachi.com/images/99/8348099F.pngдадоха ми един съвет който беше да спра процеса: Secondary Logon което оправи нещата за няколко дни, но сега отново ми се появи този проблем и като съм в браузъра или в някоя игра се усеща как ми насича на моменти което съм сигурен, че е заради този проблем защото докато беше оправено за тези няколко дни е нямаше тази сеч.

 

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version:15-09-2015
Ran by Pepo (administrator) on PEPO-PC (17-09-2015 23:59:23)
Running from C:\Users\Pepo\Desktop
Loaded Profiles: Pepo (Available Profiles: Pepo & Administrator)
Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Language: English (United States)
Internet Explorer Version 8 (Default browser: Chrome)
Boot Mode: Normal
Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/


==================== Processes (Whitelisted) =================


(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)


(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(Valve Corporation) C:\Program Files\Steam\Steam.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
(DT Soft Ltd) C:\Program Files\DAEMON Tools Pro\DTShellHlp.exe
(Valve Corporation) C:\Program Files\Steam\bin\steamwebhelper.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.28.15\GoogleCrashHandler.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.28.15\GoogleCrashHandler64.exe
(Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
==================== Registry (Whitelisted) ===========================


(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)


HKU\S-1-5-21-3309551003-2124830873-787363990-1000\...\Run: [uTorrent] => C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe [399224 2015-08-03] (BitTorrent, Inc.)
HKU\S-1-5-21-3309551003-2124830873-787363990-1000\...\Run: [Steam] => C:\Program Files\Steam\steam.exe [2899136 2015-08-19] (Valve Corporation)
HKU\S-1-5-21-3309551003-2124830873-787363990-1000\...\Run: [DAEMON Tools Pro Agent] => C:\Program Files\DAEMON Tools Pro\DTAgent.exe [3108480 2012-10-23] (DT Soft Ltd)
HKU\S-1-5-21-3309551003-2124830873-787363990-1000\...\Run: [Skype] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [53661824 2015-07-28] (Skype Technologies S.A.)
HKU\S-1-5-18\...\RunOnce: [SPReview] => C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe [301568 2015-08-06] (Microsoft Corporation)
IFEO\sethc.exe: [Debugger] C:\Windows\system32\cmd.exe


==================== Internet (Whitelisted) ====================


(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)


Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 46.40.72.19 46.40.72.13
Tcpip\..\Interfaces\{91D65E71-5AF8-4C1F-98FF-4AC448FDE397}: [DhcpNameServer] 46.40.72.19 46.40.72.13


Internet Explorer:
==================
HKU\S-1-5-21-3309551003-2124830873-787363990-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/?ocid=iehp
Filter: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2015-06-16] (Microsoft Corporation)
Filter-x32: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2015-06-16] (Microsoft Corporation)
Filter: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2015-06-16] (Microsoft Corporation)
Filter-x32: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2015-06-16] (Microsoft Corporation)


FireFox:
========
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
FF Plugin-x32: @Google.com/GoogleEarthPlugin -> C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll [2015-05-21] (Google)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVision -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll [2014-03-27] (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVisionStreaming -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll [2014-03-27] (NVIDIA Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.28.15\npGoogleUpdate3.dll [2015-09-16] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.28.15\npGoogleUpdate3.dll [2015-09-16] (Google Inc.)


Chrome: 
=======
CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://google.bg/"
CHR Profile: C:\Users\Pepo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Google Документи) - C:\Users\Pepo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2015-08-03]
CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\Pepo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-08-03]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Pepo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-08-03]
CHR Extension: (Google Търсене) - C:\Users\Pepo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-08-03]
CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\Pepo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2015-09-04]
CHR Extension: (AdBlock) - C:\Users\Pepo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2015-08-03]
CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\Pepo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2015-08-03]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Pepo\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-08-03]


==================== Services (Whitelisted) ========================


(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)


R3 TermService; C:\Program Files\RDP Wrapper\rdpwrap.dll [116736 2015-09-05] (Stas'M Corp.) [File not signed]
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Corporation)


===================== Drivers (Whitelisted) ==========================


(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)


R3 dtsoftbus01; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [283200 2015-08-03] (DT Soft Ltd)
S3 ebdrv; C:\Windows\system32\DRIVERS\evbda.sys [3286016 2009-06-10] (Broadcom Corporation)
S4 NVHDA; system32\drivers\nvhda64v.sys [X]
S3 Synth3dVsc; System32\drivers\synth3dvsc.sys [X]
S3 tsusbhub; system32\drivers\tsusbhub.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]


==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================


(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
==================== One Month Created files and folders ========


(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)


2015-09-17 23:59 - 2015-09-17 23:59 - 00007528 _____ C:\Users\Pepo\Desktop\FRST.txt
2015-09-17 23:58 - 2015-09-17 23:58 - 02191360 _____ (Farbar) C:\Users\Pepo\Desktop\FRST64.exe
2015-09-14 04:52 - 2015-09-14 04:52 - 00057560 _____ C:\Users\Administrator\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2015-09-09 22:41 - 2015-09-17 23:59 - 00000000 ____D C:\FRST
2015-09-07 23:49 - 2015-09-17 21:54 - 00003920 _____ C:\Windows\setupact.log
2015-09-07 23:49 - 2015-09-07 23:49 - 00000000 _____ C:\Windows\setuperr.log
2015-09-07 23:48 - 2015-09-07 23:49 - 00265552 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2015-09-07 19:48 - 2015-09-07 19:48 - 00000000 ____H C:\Users\Administrator\Documents\Default.rdp
2015-09-07 14:32 - 2015-09-07 14:32 - 00000000 ____D C:\danger
2015-09-06 22:29 - 2015-09-06 22:29 - 00001479 _____ C:\Users\Pepo\Desktop\nonsteam.lnk
2015-09-06 19:28 - 2015-09-06 19:28 - 00227697 _____ C:\Windows\system32\Drivers\sfi.dat
2015-09-06 16:13 - 2015-09-06 16:13 - 06307161 _____ C:\Users\Pepo\Desktop\Biohazard v2.00 Beta 3b.rar
2015-09-06 12:36 - 2015-09-06 12:36 - 00001160 _____ C:\Users\Administrator\Desktop\Counter-Strike 1.6.lnk
2015-09-06 12:36 - 2015-09-06 12:36 - 00000000 ____D C:\Users\Pepo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Counter-Strike 1.6
2015-09-06 12:36 - 2015-09-06 12:36 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Counter-Strike 1.6
2015-09-05 03:17 - 2015-09-05 03:17 - 00000000 ____H C:\Users\Pepo\Documents\Default.rdp
2015-09-05 03:15 - 2015-09-05 03:15 - 00000000 ____D C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\WinRAR
2015-09-05 03:14 - 2015-09-12 23:01 - 00000000 ____D C:\Users\Administrator\AppData\Local\Google
2015-09-05 03:14 - 2015-09-07 19:48 - 00000000 ____D C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\DAEMON Tools Pro
2015-09-05 03:14 - 2015-09-05 03:14 - 00001443 _____ C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
2015-09-05 03:14 - 2015-09-05 03:14 - 00001409 _____ C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer (64-bit).lnk
2015-09-05 03:14 - 2015-09-05 03:14 - 00000000 ___RD C:\Users\Administrator\Virtual Machines
2015-09-05 03:13 - 2015-09-05 03:14 - 00000000 __SHD C:\Users\Administrator
2015-09-05 03:13 - 2015-09-05 03:13 - 00000020 ___SH C:\Users\Administrator\ntuser.ini
2015-09-05 03:13 - 2009-07-14 07:54 - 00000000 ___RD C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories
2015-09-05 03:13 - 2009-07-14 07:49 - 00000000 ___RD C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance
2015-09-05 03:12 - 2015-09-05 03:12 - 00000000 ____D C:\Program Files\RDP Wrapper
2015-08-30 11:06 - 2015-08-30 11:13 - 00000000 ____D C:\Users\Pepo\AppData\Roaming\TeamViewer
2015-08-30 00:29 - 2015-08-30 00:30 - 00000000 ____D C:\Users\Pepo\AppData\Roaming\Notepad++
2015-08-30 00:29 - 2015-08-30 00:29 - 00000000 ____D C:\Users\Pepo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Notepad++
2015-08-30 00:29 - 2015-08-30 00:29 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Notepad++
2015-08-30 00:29 - 2015-08-30 00:29 - 00000000 ____D C:\Program Files\Notepad++
2015-08-29 16:40 - 2015-08-29 17:00 - 00000000 ____D C:\Program Files\Batch Compiler
2015-08-29 16:40 - 2015-08-29 16:40 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Batch Compiler
2015-08-19 16:33 - 2015-08-19 16:33 - 00000000 ____D C:\Program Files\wally


==================== One Month Modified files and folders ========


(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)


2015-09-17 23:39 - 2015-08-07 19:44 - 00000000 ____D C:\Users\Pepo\AppData\Roaming\Skype
2015-09-17 22:01 - 2009-07-14 08:13 - 00779266 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2015-09-17 22:01 - 2009-07-14 07:45 - 00017168 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2015-09-17 22:01 - 2009-07-14 07:45 - 00017168 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2015-09-17 21:59 - 2015-08-03 14:40 - 00000000 ____D C:\Program Files\Steam
2015-09-17 21:57 - 2015-08-03 13:51 - 01059957 _____ C:\Windows\WindowsUpdate.log
2015-09-17 21:55 - 2015-08-03 14:27 - 00000000 ____D C:\Users\Pepo\AppData\Roaming\uTorrent
2015-09-17 21:54 - 2015-08-03 14:13 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
2015-09-17 21:48 - 2015-08-03 17:31 - 00000998 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2015-09-17 19:29 - 2015-08-03 16:15 - 00000000 ____D C:\Program Files\The KMPlayer
2015-09-17 10:33 - 2015-08-03 14:21 - 00000000 ____D C:\Users\Pepo\Desktop\kz_bkz_egypt
2015-09-17 07:48 - 2015-08-03 17:31 - 00000994 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2015-09-16 12:50 - 2015-08-03 17:32 - 00002181 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2015-09-16 11:31 - 2015-08-03 14:14 - 00001714 _____ C:\Users\Pepo\Desktop\Пароли.txt
2015-09-16 07:43 - 2015-08-03 17:31 - 00003994 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
2015-09-16 07:43 - 2015-08-03 17:31 - 00003742 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
2015-09-15 22:11 - 2009-07-14 08:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2015-09-11 10:37 - 2015-08-03 14:00 - 00000000 ____D C:\Users\Pepo\AppData\Local\Google
2015-09-07 19:48 - 2015-08-04 22:34 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Android Studio
2015-09-07 19:48 - 2015-08-04 07:01 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steep Turn - GTA San Andreas
2015-09-07 19:48 - 2015-08-04 00:47 - 00000000 ____D C:\Windows\Panther
2015-09-07 19:47 - 2015-08-12 12:31 - 00000000 ____D C:\Windows\Minidump
2015-09-06 19:28 - 2015-08-04 18:48 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\appmgmt
2015-09-06 18:46 - 2015-08-03 14:15 - 00000000 ____D C:\Users\Pepo\Desktop\Програми
2015-09-06 17:10 - 2015-08-07 19:44 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Skype
2015-09-05 22:42 - 2015-08-03 13:58 - 00000000 ____D C:\Users\Pepo
2015-09-05 03:14 - 2009-07-14 07:57 - 00001547 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk
2015-08-29 11:51 - 2009-07-14 06:20 - 00000000 ____D C:\Windows\LiveKernelReports
2015-08-27 17:21 - 2015-08-13 19:21 - 00237132 _____ C:\Users\Pepo\Desktop\dgsdg.rmf


Some files in TEMP:
====================
C:\Users\Pepo\AppData\Local\Temp\KMPAddedCode_KMP_adpageopen_Step1.exe
C:\Users\Pepo\AppData\Local\Temp\SkypeSetup.exe
C:\Users\Pepo\AppData\Local\Temp\Uninstall_AztecHD.exe
C:\Users\Pepo\AppData\Local\Temp\xmlUpdater.exe
==================== Bamital & volsnap =================


(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)


C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
LastRegBack: 2015-09-11 00:30


==================== End of FRST.txt ============================

Addition.txt

Редактирано от B-boy[StyLe] (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте,

 

Обикновено подобно съобщение се появява когато някой е логнат в системата и веднага се набиват на очи няколко неща.

След малко ще пиша и кои са те.


1.В момента вградения администраторски акаунт е стартиран.

 

Administrator (S-1-5-21-3309551003-2124830873-787363990-500 - Administrator - Enabled) => C:\Users\Administrator
Guest (S-1-5-21-3309551003-2124830873-787363990-501 - Limited - Disabled)
Pepo (S-1-5-21-3309551003-2124830873-787363990-1000 - Administrator - Enabled) => C:\Users\Pepo

 

2. В момента има експлоит, коит служи за откриване на паролата за акаунта:

 

IFEO\sethc.exe: [Debugger] C:\Windows\system32\cmd.exe

 

3. Има програми за отдалечен достъп, записите на които липсват в Control Panel-a: (освен ако не са остатъци и не са от деинсталирани програми или преносими версии)

 

R3 TermService; C:\Program Files\RDP Wrapper\rdpwrap.dll [116736 2015-09-05] (Stas'M Corp.) [File not signed]
C:\Program Files\RDP Wrapper
C:\Users\Pepo\AppData\Roaming\TeamViewer

 

Съответно е отворен порта за отдалечен достъп

 

FirewallRules: [{26FB1EF8-3273-4F4A-BDAC-E95274CD8062}] => (Allow) LPort=3389

 

Ако тези действия не са предизвикани от ваша страна, то тогава системата е компрометирана. Ако са ваше дело значи логовете са чисти и проблема ще да е някъде другаде... ;)

 

Бтв...все пак изглежда съмнително, защото има скрити сесии извършени точно от админ акаунта и след това и от вашия основен акаунт:

 

2015-09-07 19:48 - 2015-09-07 19:48 - 00000000 ____H C:\Users\Administrator\Documents\Default.rdp
2015-09-05 03:17 - 2015-09-05 03:17 - 00000000 ____H C:\Users\Pepo\Documents\Default.rdp

 

Можем да пробваме да почистим, но не се знае какви други изненади има оставени и като цяло силно препоръчвам да се изтрият дяловете и да се създадат наново, да се форматират и да се преинсталира Windows на чисто и да се сложи адекватна защитна програма със солидна защитна стена!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ами, не мисля, че съм крил нещо от моя страна до колкото си спомням освен да не е нещо от teamviewer, но знам ли. Мисля, че наистина ще е най-добре да го преинсталирам, но просто не исках да се стига до там защото наскоро пак го бях преинсталирал, но вината си е моя защото след преинсталацията си казах: "Какво толкова може да стане като няма антивирусна програма" :D Както и да е благодаря за информацията ще се преинсталира :)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ако искате да почистим нещата, но мога да поправя само промените, които са видими в логовете...ако има скрити лимонки те ще си останат такива. Но като гледам колко е елементарно проникването си мисля, че може и да запушим пробойните. Избора оставям на вас. ;)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ще се преинсталира най-добре всичко да е наново и изчистено според мен и този път ще се слага антивирусна задължително. Благодаря отново за помощта ! :)


 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Добър избор. Успех и след това е добре като си направите всичко, както ви харесва не забравяйте да запечатате системата с един image. Можете направо да видите и следните препоръки.

 

Поздрави и успешна седмица! :bye1:

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход


 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от Rosoman
   Здравейте!От близо месец забелязвам,че понякога като гледам филм или слушам нещо в youtube компа замръзва и се ресетва...Само 2 пъти стана така.Но от седмица започна и да се бави..Досега не се е случвало..Отварял съм игри  и песни едновременно,както и по 20 прозореца в браузъра,но днес от едва 2 сайта звука почна да насича сякаш всеки момент ще спре....След което започна да пищи..Преди месеци отново пищя така,но тогава беше изгоряла видео картата,след смяна се оправи..Сега не знам какво може да бъде...Звука е от дънната платка.Когато стартира и прави check на частите изпищява веднъж,както е нормално.Знам за биос кодовете,но те са при старт ъп .Това пищене е след boot.Пак подобно на код,но е след boot,по време на работа на компа...Но по-късно се замислих за вирус..Пуснах avast boot check-up и намери несъществени неща.След това пуснах и malwarebytes,който откри riskware.crypter...Четох и го обявяват като троянски кон,не съм убеден дали е така.Но след като уж бе поставен под карантина,компа стана страаашно бавен..Сега дори не отваря нищо..Не отваря Chrome ...Само антивирусната и file explorer...Става много странно..Не знам какво да направя..Дали се е махнал вируса или с друга програма и safe mode..Дайте съвети...Отделно от това процесора за няма и нищо се натоварва на 98%...никога досега не е било така..
  • от Тенчо Ганчевски
   Здравейте  до колко разбрах имам вирус който фарми биткойт и качва видио карата до 94-95 градуса
   преинсталирахго 3-4 дена няма нищо после пак се появи когато го затворя всичко става наред но  като рестартирам компютъра или го включа пак се пуска

  • от Eclipse2G
   Здравейте, след като MBAM намери 4 бацила Virus.Sality във празни папки, а Kaspersky, казва, че папките са празни, започвам да се чудя, аджеба, какво става. Прикачвам логовете. Благодаря предварително.
   Addition.txt
   FRST.txt
    
   Това са резултатите от Kaspersky и MBAM:

  • от Don Omar
   Проблемът ми е, когато пускам компютъра и след зареждане(може би дори първият приорите от персоналните програми) е да зареди google chrome със сайт(руски). Вероятно не е моя вината(брат ми си играе също)... Но до сега такъв проблем не съм имал-да не мога да намеря проблема. Ползвам дребни но ефикасни трикчета за справяне с такива неща, ако ли не използвам програми. Пробвах Iobit malware fighter 5.5, но явно(предполагах че) проблема е за професионалисти. Веднъж май хванах самият процес в "процесите"(task manager) и намирам същото име като на сайта в папката на Steam.
  • от bobivg
   Здравейте, от известно време ми направи впечатление, че след като изгасне монитора (не се ползва компютъра) се увеличават оборотите на вентилатора на процесора. Проблема изчезва веднага след като размърдам мишката. Предположих, че имам някакъв миньор и от предходните теми за подобен проблем качих и сканирах с Malwarebytes, който не откри нищо. Сканирах с free версията (с крака не можах да се оправя).
   Прилагам снимки от Resoursce Monitor и Task Manager. Aко е необходима повече информация казвайте.  
   Предварително благодаря за помощта.
   п.п Шума със сигурност е вентилатора на процесора, защото до скоро нямах видео карта и звученето си го познавам добре.
   п.п. 2  Farbar Recovery Scan Tool  FRST.txt и Addition.txt
    

 • Разглеждащи в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Дарение

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.