Премини към съдържанието

Препоръчан отговор


Здравейте, искам да попитам как мога да разбера с какъв вид вирус имам работа , защото лаптопа ми скоро го преинсталирах и му сложих няколко игри . И сега от време на време (често) работи бавно и сайтоввете понякога ги зарежда твърде бавно... 
Бях пуснал Eset Smart Security 9 да сканира , намери няколко неща и ги изтри , но проблема си остана ...

Също така антивирусната ми изкарва известия ,че е блокирала някакви си сайтове без да съм влизал там.


А лаптопа е Acer aspire V3-772G
intel i5 4200M 2.5-3.1GHZ
4GB Ram

video : Nvidia GeFroce GTX 760M

След малко ще кача и файловете

 

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version:24-01-2016
Ran by ilknur8 (administrator) on ILKNUR (25-01-2016 17:23:55)
Running from C:\Users\ilknur8\Downloads
Loaded Profiles: ilknur8 (Available Profiles: ilknur8)
Platform: Windows 8.1 Enterprise (X64) Language: Английски (Съединени щати)
Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
Boot Mode: Normal
Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Processes (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

(ESET) C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
(ELAN Microelectronics Corp.) C:\Program Files\Elantech\ETDService.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe
(ELAN Microelectronics Corp.) C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.SQLEXPRESS\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe
(TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
() C:\Windows\System32\igfxTray.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
(BitTorrent Inc.) C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
(ESET) C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe
(BitTorrent Inc.) C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.4.5_41372\utorrentie.exe
(BitTorrent Inc.) C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.4.5_41372\utorrentie.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe


==================== Registry (Whitelisted) ===========================

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

HKLM\...\Run: [NvBackend] => C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe [2771576 2015-12-16] (NVIDIA Corporation)
HKLM\...\Run: [ShadowPlay] => C:\Windows\system32\rundll32.exe C:\Windows\system32\nvspcap64.dll,ShadowPlayOnSystemStart
HKLM\...\Run: [ETDCtrl] => C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe [2890640 2013-04-22] (ELAN Microelectronics Corp.)
HKLM\...\Run: [IAStorIcon] => C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [287592 2014-05-28] (Intel Corporation)
HKLM\...\Run: [IgfxTray] => C:\Windows\system32\igfxtray.exe [404376 2015-08-09] ()
HKLM\...\Run: [HotKeysCmds] => C:\Windows\system32\hkcmd.exe
HKLM\...\Run: [Persistence] => C:\Windows\system32\igfxpers.exe
Winlogon\Notify\igfxcui: igfxdev.dll [X]
HKU\S-1-5-21-1581539752-2945848576-281638667-1002\...\Run: [uTorrent] => C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe [2026520 2015-12-26] (BitTorrent Inc.)
HKU\S-1-5-21-1581539752-2945848576-281638667-1002\...\Run: [DAEMON Tools Lite Automount] => C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe [4179288 2015-11-18] (Disc Soft Ltd)
HKU\S-1-5-21-1581539752-2945848576-281638667-1002\...\Run: [Skype] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [50378880 2015-12-17] (Skype Technologies S.A.)
HKU\S-1-5-21-1581539752-2945848576-281638667-1002\...\MountPoints2: {9da98def-ab64-11e5-825d-342387243a48} - "F:\OriginInstaller.exe" 
HKU\S-1-5-21-1581539752-2945848576-281638667-1002\...\MountPoints2: {9da98ff3-ab64-11e5-825d-342387243a48} - "G:\autorun.exe" 
HKU\S-1-5-18\...\Run: [uTorrent] => C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe /MINIMIZED
AppInit_DLLs: C:\Windows\system32\nvinitx.dll => C:\Windows\system32\nvinitx.dll [175368 2015-12-16] (NVIDIA Corporation)
AppInit_DLLs-x32: C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll => C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll [153392 2015-12-16] (NVIDIA Corporation)

==================== Internet (Whitelisted) ====================

(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{20C286A0-4331-4680-82C9-E2EE12AEC046}: [DhcpNameServer] 192.168.11.1
Tcpip\..\Interfaces\{A37C3B08-AF97-44A1-BF1D-1CAD103E8527}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1

Internet Explorer:
==================
BHO: Lync Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
BHO: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Lync Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_66\bin\ssv.dll [2015-12-25] (Oracle Corporation)
BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_66\bin\jp2ssv.dll [2015-12-25] (Oracle Corporation)
Handler: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\7jcej0ec.default
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_20_0_0_235.dll [2015-12-25] ()
FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office15\NPSPWRAP.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.2.1 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2015-04-16] (VideoLAN)
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_20_0_0_235.dll [2015-12-25] ()
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=4.0.5 -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll [2014-03-20] (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll [2014-03-20] (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.66.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_66\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2015-12-25] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.66.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_66\bin\plugin2\npjp2.dll [2015-12-25] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/Lync,version=15.0 -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\3.0.40818.0\npctrl.dll [2009-08-17] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\NPSPWRAP.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.1\npGoogleUpdate3.dll [2015-12-25] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.1\npGoogleUpdate3.dll [2015-12-25] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2015-12-18] (Adobe Systems Inc.)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\npMeetingJoinPluginOC.dll [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\nppdf32.dll [2015-12-18] (Adobe Systems Inc.)

Chrome: 
=======
CHR HomePage: Default -> hxxp://www.oursurfing.com/?type=sy&ts=1436041852&z=7b9a7d5e4399be94ef04794g4z6c0q0e7zcg7b4w7o&from=amt&uid=HGSTXHTS541010A9E680_JD100ACH0SKNNK0SKNNKX
CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://www.google.com/"
CHR Profile: C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Google Презентации) - C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2015-12-26]
CHR Extension: (Google Документи) - C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2015-12-26]
CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-12-26]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-12-26]
CHR Extension: (Google Търсене) - C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-12-26]
CHR Extension: (Електронни таблици от Google) - C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2015-12-26]
CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2015-12-26]
CHR Extension: (Video Downloader All) - C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jpaglkhbmbmhlnpnehlffkgaaapoicnk [2015-12-26]
CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2015-12-26]
CHR Extension: (NeoBux AdAlert) - C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\oaepeijninfcgjdnighjnlgdkkgpnaen [2016-01-06]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-12-26]

==================== Services (Whitelisted) ========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

S3 Disc Soft Lite Bus Service; C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusService.exe [1369432 2015-11-18] (Disc Soft Ltd)
R2 ekrn; C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe [2521080 2015-11-19] (ESET)
R2 ETDService; C:\Program Files\Elantech\ETDService.exe [100752 2013-04-22] (ELAN Microelectronics Corp.)
R2 GfExperienceService; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe [1156216 2015-12-16] (NVIDIA Corporation)
R2 IAStorDataMgrSvc; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [16232 2014-05-28] (Intel Corporation)
R2 igfxCUIService1.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [355232 2015-08-09] (Intel Corporation)
S3 Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe [887232 2014-01-31] (Intel(R) Corporation)
R2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [154584 2014-03-20] (Intel Corporation)
R2 MSSQL$SQLEXPRESS; C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.SQLEXPRESS\MSSQL\Binn\sqlservr.exe [57617752 2009-03-30] (Microsoft Corporation)
R2 NvNetworkService; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe [1872504 2015-12-16] (NVIDIA Corporation)
S3 NvStreamNetworkSvc; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamNetworkService.exe [8185464 2015-12-16] (NVIDIA Corporation)
S2 NvStreamSvc; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamService.exe [6477432 2015-12-16] (NVIDIA Corporation)
S4 SQLAgent$SQLEXPRESS; C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.SQLEXPRESS\MSSQL\Binn\SQLAGENT.EXE [427880 2009-03-30] (Microsoft Corporation)
R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [6889232 2015-12-14] (TeamViewer GmbH)
S3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [366552 2015-07-07] (Microsoft Corporation)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [23824 2015-07-07] (Microsoft Corporation)

===================== Drivers (Whitelisted) ==========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R3 athr; C:\Windows\system32\DRIVERS\athwbx.sys [3905536 2014-08-11] (Qualcomm Atheros Communications, Inc.)
R3 dtlitescsibus; C:\Windows\System32\drivers\dtlitescsibus.sys [30264 2015-12-26] (Disc Soft Ltd)
R3 dtliteusbbus; C:\Windows\System32\drivers\dtliteusbbus.sys [47160 2015-12-26] (Disc Soft Ltd)
R1 eamonm; C:\Windows\System32\DRIVERS\eamonm.sys [263528 2015-12-08] (ESET)
S0 ebdrv; C:\Windows\System32\drivers\evbda.sys [3357024 2013-08-22] (Broadcom Corporation)
S0 eelam; C:\Windows\System32\DRIVERS\eelam.sys [14976 2015-11-27] (ESET)
R1 ehdrv; C:\Windows\system32\DRIVERS\ehdrv.sys [186784 2015-11-27] (ESET)
R2 ekbdflt; C:\Windows\system32\DRIVERS\ekbdflt.sys [142976 2015-11-27] (ESET)
R1 epfw; C:\Windows\system32\DRIVERS\epfw.sys [206312 2015-11-27] (ESET)
R1 EpfwLWF; C:\Windows\system32\DRIVERS\EpfwLWF.sys [52872 2015-11-27] (ESET)
R0 epfwwfp; C:\Windows\System32\DRIVERS\epfwwfp.sys [69840 2015-11-27] (ESET)
R3 MEIx64; C:\Windows\system32\DRIVERS\TeeDriverx64.sys [118272 2014-03-20] (Intel Corporation)
R3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\system32\drivers\nvvad64v.sys [50472 2015-12-16] (NVIDIA Corporation)
U5 RTSPER; C:\Windows\System32\Drivers\RTSPER.sys [465624 2014-01-03] (Realsil Semiconductor Corporation)
R3 SmbDrvI; C:\Windows\system32\DRIVERS\Smb_driver_Intel.sys [31472 2014-10-01] (Synaptics Incorporated)
S3 WdBoot; C:\Windows\system32\drivers\WdBoot.sys [44560 2015-07-07] (Microsoft Corporation)
S3 WdFilter; C:\Windows\system32\drivers\WdFilter.sys [270168 2015-07-07] (Microsoft Corporation)
S3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [114520 2015-07-07] (Microsoft Corporation)

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)


==================== One Month Created files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2016-01-25 17:23 - 2016-01-25 17:25 - 00016454 _____ C:\Users\ilknur8\Downloads\FRST.txt
2016-01-25 17:23 - 2016-01-25 17:23 - 00000000 ____D C:\FRST
2016-01-25 17:19 - 2016-01-25 17:19 - 02370560 _____ (Farbar) C:\Users\ilknur8\Downloads\FRST64.exe
2016-01-25 00:59 - 2016-01-25 01:00 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\Documents\NFSTR
2016-01-25 00:40 - 2016-01-25 00:40 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Need for Speed The Run
2016-01-24 17:31 - 2016-01-24 17:31 - 00243273 _____ C:\Users\ilknur8\Downloads\i_bpk2007.exe
2016-01-24 14:21 - 2016-01-25 13:40 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\LocalLow\uTorrent
2016-01-24 14:21 - 2016-01-24 14:21 - 00077122 _____ C:\Users\ilknur8\Downloads\Need.For.Speed.The.Run-RELOADED.torrent
2016-01-22 07:14 - 2016-01-22 07:14 - 00003315 _____ C:\Users\ilknur8\Desktop\Нов текстов документ.txt
2016-01-21 22:12 - 2016-01-22 00:24 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\Desktop\car
2016-01-21 21:28 - 2016-01-21 21:28 - 00003915 _____ C:\Users\ilknur8\Desktop\Untitled1.cpp
2016-01-21 00:51 - 2016-01-21 00:51 - 00000550 _____ C:\Users\ilknur8\Desktop\bg.txt
2016-01-21 00:38 - 2016-01-21 00:38 - 00003254 _____ C:\Users\ilknur8\Desktop\soc.txt
2016-01-20 02:50 - 2016-01-20 02:50 - 00001231 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SAW - The Video Game.lnk
2016-01-20 02:50 - 2016-01-20 02:50 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SAW - The Video Game
2016-01-20 02:50 - 2016-01-20 02:50 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\SAW - The Video Game
2016-01-19 20:11 - 2016-01-19 20:11 - 00016389 _____ C:\Users\ilknur8\Downloads\SAW-RELOADED.torrent
2016-01-19 19:57 - 2016-01-19 19:57 - 00077116 _____ C:\Users\ilknur8\Downloads\SAW-The.Video.Game.Repack.torrent
2016-01-16 19:56 - 2016-01-25 13:39 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2016-01-16 19:40 - 2016-01-16 19:40 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Macromedia
2016-01-16 14:37 - 2016-01-16 15:14 - 00000000 ____D C:\Program Files\Call of Duty Black Ops III
2016-01-16 14:37 - 2016-01-16 14:37 - 00000749 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Call of Duty Black Ops III.lnk
2016-01-14 15:52 - 2016-01-14 15:52 - 00001161 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Call of Duty - Modern Warfare 2.lnk
2016-01-14 15:52 - 2016-01-14 15:52 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Call of Duty - Modern Warfare 2
2016-01-14 15:01 - 2016-01-18 14:44 - 00001631 _____ C:\Users\ilknur8\Desktop\pics - Пряк път.lnk
2016-01-14 14:59 - 2016-01-14 15:00 - 09020931 _____ C:\Users\ilknur8\Desktop\10898484_635051529954067_1677927440_n.mp4
2016-01-14 14:39 - 2016-01-21 16:19 - 00003842 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1451080468
2016-01-14 14:28 - 2016-01-14 15:52 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Call of Duty - Modern Warfare 2
2016-01-14 00:23 - 2016-01-14 00:23 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Local\ESET
2016-01-14 00:22 - 2016-01-14 00:22 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ESET
2016-01-14 00:22 - 2016-01-14 00:22 - 00000000 ____D C:\ProgramData\ESET
2016-01-14 00:22 - 2016-01-14 00:22 - 00000000 ____D C:\Program Files\ESET
2016-01-13 21:12 - 2016-01-13 21:12 - 00086449 _____ C:\Users\ilknur8\Downloads\codmw2.iso.torrent
2016-01-13 19:25 - 2015-12-10 02:40 - 00033456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
2016-01-13 19:25 - 2015-11-17 23:07 - 01380864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
2016-01-13 19:25 - 2015-11-17 23:07 - 01164800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
2016-01-13 19:25 - 2015-11-17 23:07 - 00792064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
2016-01-13 19:25 - 2015-11-17 23:07 - 00705024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
2016-01-13 19:25 - 2015-11-17 23:07 - 00505344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
2016-01-13 19:25 - 2015-11-17 23:07 - 00210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
2016-01-13 19:25 - 2015-11-17 23:07 - 00076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 06:38 - 25837568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 06:00 - 00571904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 05:55 - 06051328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 05:50 - 20367360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 05:45 - 00817664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 05:21 - 00496640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 05:18 - 00092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 05:09 - 01032704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcomm.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 05:09 - 00663552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 05:03 - 14456832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 04:59 - 00798208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 04:43 - 04610560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 04:43 - 00880128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcomm.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 04:38 - 02487808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 04:37 - 00687104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 04:35 - 12856320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 04:26 - 01546752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 04:14 - 00800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 04:12 - 02011136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 04:08 - 01311744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 04:07 - 00710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-30 21:32 - 07453016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2016-01-13 19:22 - 2015-12-30 21:32 - 01735000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-30 21:32 - 01499912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-07 12:56 - 01380600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 02745184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVDECOD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 02528784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMVDECOD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 02450240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVENCOD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 02447136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMVENCOD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 02334104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfcore.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 02324744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfcore.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 01877504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msmpeg2adec.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 01798480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMALFXGFXDSP.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 01484888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msmpeg2adec.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 01288128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfnetsrc.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 01210200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMADMOD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 01150232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMADMOE.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 01115640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfnetsrc.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 01037680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMADMOD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00914672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMADMOE.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00850680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfnetcore.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00735496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\evr.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00700360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfnetcore.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00629600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MP4SDECD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00584656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\evr.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00557856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVSDECD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00498472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfsvr.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00492736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMVSDECD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00463776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MP4SDECD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00399776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfsvr.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00299080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\VIDRESZR.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00275312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MPG4DECD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00274280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MP43DECD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00250520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MPG4DECD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00248432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MP43DECD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00246856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RESAMPLEDMO.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00244296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfps.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00229272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\RESAMPLEDMO.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00203016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\COLORCNV.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00184912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\COLORCNV.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00183856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\VIDRESZR.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00116720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MP3DMOD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00110544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfps.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00099136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MP3DMOD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00090904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devenum.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00090392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfvdsp.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00081032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\devenum.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00076936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfvdsp.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-04 17:00 - 01097216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-03 20:07 - 00340992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qdvd.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-03 20:07 - 00289792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ksproxy.ax
2016-01-13 19:22 - 2015-12-03 20:05 - 00644608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVXENCD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-03 20:02 - 01664000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMSPDMOE.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-03 20:00 - 00451072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVSENCD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-03 19:58 - 00378880 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SysFxUI.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-03 19:36 - 01697792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\quartz.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-03 19:30 - 00468480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MFWMAAEC.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-03 19:28 - 00519680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\qdvd.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-03 19:28 - 00245760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ksproxy.ax
2016-01-13 19:22 - 2015-12-03 19:27 - 00736256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMVXENCD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-03 19:24 - 01411584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMSPDMOE.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-03 19:23 - 00402432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMVSENCD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-03 19:06 - 01501184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\quartz.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-03 19:01 - 00743936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MFWMAAEC.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-03 18:40 - 01010688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMSPDMOD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-03 18:29 - 00887296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMSPDMOD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-02 17:04 - 00670208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qedit.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-02 17:01 - 00561664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\qedit.dll
2016-01-13 19:21 - 2015-12-08 21:08 - 00685432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
2016-01-13 19:21 - 2015-12-08 21:07 - 00507176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
2016-01-13 19:21 - 2015-12-03 21:42 - 00561952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
2016-01-13 19:21 - 2015-12-03 21:42 - 00397224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcryptprimitives.dll
2016-01-13 19:21 - 2015-12-03 21:42 - 00137968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
2016-01-13 19:21 - 2015-12-03 21:42 - 00106960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncryptsslp.dll
2016-01-13 19:21 - 2015-12-03 21:41 - 00177488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
2016-01-13 19:21 - 2015-12-03 20:52 - 00340872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcryptprimitives.dll
2016-01-13 19:21 - 2015-12-03 20:52 - 00120376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
2016-01-13 19:21 - 2015-12-03 20:52 - 00091416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncryptsslp.dll
2016-01-13 19:21 - 2015-12-03 20:28 - 00401920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
2016-01-13 19:21 - 2015-12-03 20:28 - 00202240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
2016-01-13 19:21 - 2015-12-03 19:51 - 00445440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certcli.dll
2016-01-13 19:21 - 2015-12-03 19:16 - 00324096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certcli.dll
2016-01-13 19:21 - 2015-12-03 19:13 - 01441280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
2016-01-13 19:21 - 2015-12-03 19:07 - 00432128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
2016-01-13 19:21 - 2015-12-03 18:45 - 00357888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
2016-01-10 18:32 - 2016-01-10 18:32 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Electronic Arts
2016-01-10 18:10 - 2016-01-10 18:10 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\TeamViewer
2016-01-10 15:32 - 2016-01-10 15:32 - 00000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdMtpDr_01_11_00.Wdf
2016-01-10 15:23 - 2016-01-10 15:23 - 00001510 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\fifa14-3dm - Пряк път.lnk
2016-01-10 15:08 - 2016-01-10 15:08 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\Tracing
2016-01-10 14:56 - 2013-09-21 00:46 - 00000000 ____D C:\Program Files\FIFA 14
2016-01-10 14:09 - 2016-01-10 14:09 - 00032303 _____ C:\Users\ilknur8\Downloads\3DMGAME-FIFA.14.PC.Multi14.Ultimate.Edition-3DM.torrent
2016-01-10 14:09 - 2016-01-10 14:09 - 00018812 _____ C:\Users\ilknur8\Downloads\FIFA UPDATE 1&2.torrent
2016-01-07 09:29 - 2016-01-07 09:30 - 00007011 _____ C:\Users\ilknur8\Downloads\Source2.cpp
2016-01-06 18:07 - 2016-01-06 18:07 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\ESET
2016-01-06 18:06 - 2016-01-06 18:07 - 02870984 _____ (ESET) C:\Users\ilknur8\Downloads\esetsmartinstaller_bgr.exe
2016-01-05 23:21 - 2016-01-05 23:21 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Atheros
2016-01-04 20:10 - 2016-01-04 20:10 - 00000144 _____ C:\Windows\system32\{A6D608F0-0BDE-491A-97AE-5C4B05D86E01}.bat
2016-01-04 10:09 - 2016-01-06 00:46 - 00000401 _____ C:\Windows\system32\{F33C3B9B-72AF-418A-B3FD-560646F7CDA2}.bat
2016-01-04 10:07 - 2016-01-04 10:07 - 00000724 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel(R) HD Graphics Control Panel.lnk
2016-01-04 10:07 - 2016-01-04 10:07 - 00000000 ____D C:\Temp
2016-01-04 10:06 - 2016-01-04 10:06 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Intel_Corporation
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00212660 _____ C:\Windows\system32\resTHA.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00203812 _____ C:\Windows\system32\resELL.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00199652 _____ C:\Windows\system32\resRUS.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00182356 _____ C:\Windows\system32\resARA.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00181828 _____ C:\Windows\system32\resJPN.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00181364 _____ C:\Windows\system32\resHEB.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00176116 _____ C:\Windows\system32\resFRA.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00176052 _____ C:\Windows\system32\resHUN.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00174340 _____ C:\Windows\system32\resKOR.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00174004 _____ C:\Windows\system32\resDEU.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00173748 _____ C:\Windows\system32\resITA.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00173492 _____ C:\Windows\system32\resROM.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00173460 _____ C:\Windows\system32\resESN.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00173444 _____ C:\Windows\system32\resSKY.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00173044 _____ C:\Windows\system32\resPLK.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00172676 _____ C:\Windows\system32\resNLD.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00171876 _____ C:\Windows\system32\resPTB.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00171860 _____ C:\Windows\system32\resTRK.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00171796 _____ C:\Windows\system32\resCSY.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00171332 _____ C:\Windows\system32\resPTG.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00171156 _____ C:\Windows\system32\resFIN.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00170548 _____ C:\Windows\system32\resHRV.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00170020 _____ C:\Windows\system32\resSLV.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00170004 _____ C:\Windows\system32\resSVE.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00168788 _____ C:\Windows\system32\resNOR.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00168132 _____ C:\Windows\system32\resDAN.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00166660 _____ C:\Windows\system32\resENU.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00164836 _____ C:\Windows\system32\resCHT.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00163652 _____ C:\Windows\system32\resCHS.cui
2016-01-04 10:04 - 2016-01-04 10:04 - 00000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_TeeDriverx64_01011.Wdf
2016-01-04 10:04 - 2015-08-09 14:50 - 02048512 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxLHM.dll
2016-01-04 10:04 - 2015-08-09 14:50 - 00707584 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxDH.dll
2016-01-04 10:04 - 2015-08-09 14:50 - 00355232 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe
2016-01-04 10:04 - 2015-08-09 14:50 - 00324512 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxEM.exe
2016-01-04 10:04 - 2015-08-09 14:50 - 00296432 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxDI.dll
2016-01-04 10:04 - 2015-08-09 14:50 - 00288688 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\SysWOW64\IntelCpHeciSvc.exe
2016-01-04 10:04 - 2015-08-09 14:50 - 00257968 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxHK.exe
2016-01-04 10:04 - 2015-08-09 14:50 - 00240128 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxDTCM.dll
2016-01-04 10:04 - 2014-09-04 15:31 - 00453872 _____ (Intel(R) Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\IntcDAud.sys
2016-01-04 10:04 - 2014-09-04 15:31 - 00182784 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxCoIn_v3907.dll
2016-01-04 10:04 - 2014-09-04 15:31 - 00000895 _____ C:\Windows\system32\Gfxv2_0.exe.config
2016-01-04 10:04 - 2014-09-04 15:31 - 00000895 _____ C:\Windows\system32\DPTopologyAppv2_0.exe.config
2016-01-04 09:53 - 2015-08-09 14:50 - 00404376 _____ C:\Windows\system32\igfxTray.exe
2016-01-04 09:53 - 2013-04-23 02:04 - 00109056 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxCoIn_v3131.dll
2016-01-04 09:53 - 2013-04-23 01:56 - 08901632 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxress.dll
2016-01-04 09:53 - 2013-04-23 01:56 - 02384896 _____ C:\Windows\system32\GfxRes.dll
2016-01-04 09:53 - 2013-04-23 01:56 - 00353280 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\SysWOW64\igfxdv32.dll
2016-01-04 09:53 - 2013-04-23 01:56 - 00108032 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\hccutils.dll
2016-01-04 09:53 - 2013-04-23 01:56 - 00001806 _____ C:\Windows\system32\GfxUIEx.exe.config
2016-01-04 09:53 - 2013-04-23 01:56 - 00000935 _____ C:\Windows\system32\CustomModeApp.exe.config
2016-01-04 09:52 - 2016-01-04 10:07 - 00000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel
2016-01-04 09:52 - 2016-01-04 09:52 - 00964342 _____ C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
2016-01-04 09:52 - 2016-01-04 09:52 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\Intel Corporation
2016-01-04 09:43 - 2013-08-21 15:16 - 00053248 _____ (Windows XP Bundled build C-Centric Single User) C:\Windows\SysWOW64\CSVer.dll
2016-01-04 00:59 - 2016-01-04 00:59 - 00002990 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Synaptics TouchPad Enhancements
2016-01-04 00:59 - 2016-01-04 00:59 - 00000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_SynTP_01011.Wdf
2016-01-04 00:59 - 2016-01-04 00:59 - 00000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_Smb_driver_Intel_01011.Wdf
2016-01-04 00:59 - 2016-01-04 00:59 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\Intel
2016-01-04 00:59 - 2016-01-04 00:59 - 00000000 ____D C:\Program Files\Synaptics
2016-01-04 00:58 - 2014-10-01 08:24 - 00751344 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\SynCOM.dll
2016-01-04 00:58 - 2014-10-01 08:24 - 00566000 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\Drivers\SynTP.sys
2016-01-04 00:58 - 2014-10-01 08:24 - 00408304 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\SynCom.dll
2016-01-04 00:58 - 2014-10-01 08:24 - 00255216 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\SynTPAPI.dll
2016-01-04 00:58 - 2014-10-01 08:24 - 00212208 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\SynTPCo20.dll
2016-01-04 00:58 - 2014-10-01 08:24 - 00031472 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\Drivers\Smb_driver_Intel.sys
2016-01-04 00:53 - 2016-01-04 00:53 - 00000000 ____D C:\Program Files\Elantech
2016-01-04 00:52 - 2013-04-22 09:09 - 00367504 _____ (ELAN Microelectronics Corp.) C:\Windows\system32\Drivers\ETD.sys
2016-01-04 00:49 - 2016-01-04 00:51 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros
2016-01-04 00:49 - 2016-01-04 00:50 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Qualcomm Atheros
2016-01-04 00:49 - 2016-01-04 00:49 - 00000000 ____D C:\Windows\Options
2016-01-04 00:49 - 2014-08-11 01:39 - 03905536 _____ (Qualcomm Atheros Communications, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\athwbx.sys
2016-01-01 19:34 - 2016-01-01 19:34 - 00000912 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Crysis 3.lnk
2016-01-01 19:25 - 2016-01-01 19:34 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Crysis 3
2015-12-31 19:46 - 2016-01-13 21:32 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
2015-12-31 14:40 - 2015-07-30 16:04 - 00124624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
2015-12-31 14:40 - 2015-07-30 15:48 - 00103120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
2015-12-31 14:01 - 2016-01-20 17:55 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
2015-12-30 19:23 - 2015-12-30 19:23 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\Notepad++
2015-12-30 16:30 - 2015-09-29 14:24 - 00155480 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tpm.sys
2015-12-30 16:30 - 2015-05-07 17:21 - 00522240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\GeofenceMonitorService.dll
2015-12-30 16:30 - 2015-05-07 17:05 - 00367104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\GeofenceMonitorService.dll
2015-12-30 16:30 - 2015-04-30 01:22 - 00130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WiFiDisplay.dll
2015-12-30 16:30 - 2015-04-10 02:34 - 02256896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dwmcore.dll
2015-12-30 16:30 - 2015-04-10 02:11 - 01943040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dwmcore.dll
2015-12-30 16:30 - 2015-03-09 04:02 - 00057856 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bthhfenum.sys
2015-12-30 16:30 - 2015-01-27 05:44 - 00933888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\calc.exe
2015-12-30 16:30 - 2015-01-24 03:51 - 00816128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\calc.exe
2015-12-30 16:29 - 2015-09-04 21:24 - 00154112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tunnel.sys
2015-12-30 16:29 - 2015-09-03 04:18 - 02531400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6.dll
2015-12-30 16:29 - 2015-09-03 04:17 - 01903848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6.dll
2015-12-30 16:29 - 2015-09-02 20:48 - 02345472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml3.dll
2015-12-30 16:29 - 2015-09-02 19:09 - 01556992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml3.dll
2015-12-30 16:29 - 2015-08-29 00:20 - 00183368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AuthHost.exe
2015-12-30 16:29 - 2015-08-06 18:47 - 04710400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d2d1.dll
2015-12-30 16:29 - 2015-08-06 18:18 - 04068352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d2d1.dll
2015-12-30 16:29 - 2015-05-07 19:00 - 03109376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
2015-12-30 16:29 - 2015-05-07 18:12 - 02706432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
2015-12-30 16:29 - 2015-03-20 03:56 - 00080384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ahcache.sys
2015-12-30 16:29 - 2015-03-02 03:43 - 00222208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rastapi.dll
2015-12-30 16:29 - 2015-03-02 03:21 - 00207872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rastapi.dll
2015-12-30 16:29 - 2015-01-29 03:58 - 00347136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\photowiz.dll
2015-12-30 16:29 - 2015-01-29 03:29 - 00290816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\photowiz.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-11-05 10:59 - 00145408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rmcast.sys
2015-12-30 16:28 - 2015-08-07 23:40 - 01134752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-08-07 16:13 - 00862720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-07-22 16:19 - 00041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UtcResources.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-07-22 15:52 - 01633792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\diagtrack.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-07-17 16:15 - 00951296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdh.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-07-17 16:10 - 00749568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdh.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-06-28 07:07 - 00442712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-06-28 07:06 - 01311960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-06-28 07:06 - 00332120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-06-27 18:42 - 00747520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-06-27 13:47 - 00118616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\consent.exe
2015-12-30 16:28 - 2015-06-16 00:41 - 00065024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msiexec.exe
2015-12-30 16:28 - 2015-06-16 00:24 - 03320320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msi.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-06-15 23:16 - 00059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe
2015-12-30 16:28 - 2015-06-15 23:09 - 03607552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msi.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-05-30 23:18 - 00037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\werdiagcontroller.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-05-30 21:36 - 00230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioEndpointBuilder.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-05-30 21:35 - 00911360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\audiosrv.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-05-11 20:17 - 01201664 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bthport.sys
2015-12-30 16:28 - 2015-04-02 00:22 - 02985984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dbgeng.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-04-02 00:20 - 04417536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dbgeng.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-04-01 05:45 - 01491456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dbghelp.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-04-01 04:31 - 01207296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dbghelp.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-03-04 03:32 - 00172544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Input.Inking.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-03-04 03:12 - 00141824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Input.Inking.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-01-30 05:01 - 00097792 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidbth.sys
2015-12-30 16:28 - 2015-01-30 05:00 - 00167424 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rfcomm.sys
2015-12-30 16:27 - 2015-10-13 19:10 - 00559616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\afd.sys
2015-12-30 16:27 - 2015-10-13 19:10 - 00108032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tdx.sys
2015-12-30 16:27 - 2015-08-27 04:43 - 22372152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
2015-12-30 16:27 - 2015-08-27 04:42 - 19795904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-11-11 17:44 - 00279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-11-11 17:44 - 00128000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iepeers.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-11-10 02:11 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-11-10 02:08 - 02280448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-11-10 02:04 - 00476160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-11-10 01:37 - 00230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-11-10 01:36 - 02050560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
2015-12-30 16:26 - 2015-11-10 01:36 - 00325632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-11-10 01:25 - 01048576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\actxprxy.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-11-09 00:15 - 02887168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-11-09 00:02 - 00615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-11-08 23:32 - 00315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-11-08 23:32 - 00145408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iepeers.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-11-08 23:18 - 00262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-11-08 23:16 - 00372224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-11-08 23:15 - 00718336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
2015-12-30 16:26 - 2015-11-08 23:13 - 02123264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
2015-12-30 16:26 - 2015-11-08 22:53 - 02880000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\actxprxy.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-10-10 19:20 - 00186880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dpapisrv.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-09-10 19:18 - 00088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-09-10 18:51 - 00489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-09-10 18:17 - 00416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-09-10 18:07 - 00076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-07-16 22:36 - 00417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
2015-12-30 16:26 - 2015-07-16 21:50 - 00341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
2015-12-30 16:26 - 2015-06-27 05:12 - 00284672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
2015-12-30 16:26 - 2015-06-16 00:02 - 00087552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdc.ocx
2015-12-30 16:26 - 2015-06-15 23:58 - 00199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-06-15 22:47 - 00073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdc.ocx
2015-12-30 16:26 - 2015-06-15 22:44 - 00168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-05-23 05:04 - 00620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-05-22 20:47 - 00814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-04-21 18:13 - 00107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-04-09 00:41 - 00158720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rgb9rast.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-04-03 02:35 - 00445440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PhotoMetadataHandler.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-04-03 02:14 - 00364544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PhotoMetadataHandler.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-03-13 04:02 - 00316416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\udfs.sys
2015-12-30 16:26 - 2015-03-13 03:11 - 02162176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SRH.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-03-13 02:39 - 01812992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SRH.dll
2015-12-30 16:24 - 2015-10-03 21:41 - 01385280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msctf.dll
2015-12-30 16:24 - 2015-10-03 21:41 - 01124384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msctf.dll
2015-12-30 16:24 - 2015-08-06 19:05 - 00669184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hhctrl.ocx
2015-12-30 16:24 - 2015-08-06 18:37 - 00536576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hhctrl.ocx
2015-12-30 16:24 - 2015-07-16 02:29 - 00101720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mountmgr.sys
2015-12-30 16:24 - 2015-07-10 19:54 - 01217024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sysmain.dll
2015-12-30 16:24 - 2015-07-07 11:40 - 00270168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\WdFilter.sys
2015-12-30 16:24 - 2015-07-07 11:40 - 00114520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\WdNisDrv.sys
2015-12-30 16:24 - 2015-07-07 11:40 - 00044560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\WdBoot.sys
2015-12-30 16:24 - 2015-06-19 19:07 - 02819072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers.dll
2015-12-30 16:24 - 2015-06-12 19:03 - 18823680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.dll
2015-12-30 16:24 - 2015-06-12 18:36 - 15159296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.dll
2015-12-30 16:24 - 2015-04-25 04:25 - 00020992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usb8023.sys
2015-12-30 16:24 - 2015-03-06 04:47 - 01696256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wevtsvc.dll
2015-12-30 16:24 - 2015-02-03 02:03 - 03551744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_47.dll
2015-12-30 16:24 - 2015-02-03 02:02 - 04298240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_47.dll
2015-12-30 16:24 - 2015-02-03 01:53 - 00014848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winshfhc.dll
2015-12-30 16:24 - 2015-02-03 01:53 - 00012800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winshfhc.dll
2015-12-30 16:24 - 2015-01-30 04:03 - 01488896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfc42u.dll
2015-12-30 16:24 - 2015-01-30 04:03 - 01464832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfc42.dll
2015-12-30 16:24 - 2015-01-30 03:44 - 01230336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc42u.dll
2015-12-30 16:24 - 2015-01-30 03:42 - 01204224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc42.dll
2015-12-30 16:24 - 2015-01-30 03:29 - 00035840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\atlthunk.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-11-22 08:59 - 01659568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
2015-12-30 16:21 - 2015-11-22 08:59 - 01519592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe
2015-12-30 16:21 - 2015-11-22 08:59 - 01487008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
2015-12-30 16:21 - 2015-11-22 08:59 - 01355848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.exe
2015-12-30 16:21 - 2015-11-21 20:32 - 00016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-11-21 19:50 - 00014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-11-21 18:59 - 01706496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comsvcs.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-11-21 18:49 - 01344000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comsvcs.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-11-21 18:47 - 00522240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\catsrvut.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-11-21 18:40 - 00414208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\catsrvut.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-11-09 02:41 - 01540728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\user32.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-11-09 00:30 - 04176384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
2015-12-30 16:21 - 2015-11-08 23:23 - 01994752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DWrite.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-11-08 23:13 - 01383936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FntCache.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-11-08 23:01 - 01753600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\GdiPlus.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-11-08 22:52 - 01559552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DWrite.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-11-08 22:48 - 01376256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user32.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-11-08 22:42 - 01490944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\GdiPlus.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-09-07 18:22 - 00477184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\puiobj.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-09-07 18:21 - 00825856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pmcsnap.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-09-07 18:17 - 00260096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ppcsnap.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-09-07 17:54 - 00367104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\puiobj.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-09-07 17:30 - 01091584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\localspl.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-07-30 19:18 - 00268288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InkEd.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-07-30 18:22 - 00230912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InkEd.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-05-03 17:09 - 00274944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-05-03 16:58 - 00210944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-05-03 16:55 - 00971776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WSShared.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-05-03 16:49 - 00811008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WSShared.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-03-23 23:59 - 00360480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sechost.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-03-23 23:45 - 00257216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-03-20 05:49 - 00309760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\compstui.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-03-20 05:17 - 00411648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tracerpt.exe
2015-12-30 16:21 - 2015-03-20 04:41 - 00369152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tracerpt.exe
2015-12-30 16:21 - 2015-01-29 03:04 - 00864256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32spl.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-11-21 00:47 - 00136904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
2015-12-30 16:20 - 2015-11-20 20:18 - 00052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-11-20 18:58 - 03706880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-11-20 18:47 - 00035840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
2015-12-30 16:20 - 2015-11-20 18:46 - 00140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-11-20 18:44 - 00409088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WUSettingsProvider.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-11-20 18:44 - 00095744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-11-20 18:43 - 00897024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-11-20 18:42 - 02243584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-11-20 18:30 - 00029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapp.exe
2015-12-30 16:20 - 2015-11-20 18:29 - 00124928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuwebv.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-11-20 18:28 - 00081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wudriver.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-11-20 18:27 - 00726528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapi.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-10-15 18:08 - 00990208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-10-15 17:46 - 00803328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-09-24 19:51 - 00130560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BdeHdCfg.exe
2015-12-30 16:20 - 2015-09-24 19:38 - 00108032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BdeHdCfgLib.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-09-24 19:30 - 00322048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fvecpl.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-09-24 18:42 - 00348672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bdesvc.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-09-24 18:40 - 00737280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fveapi.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-09-02 04:55 - 00358912 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-09-02 04:50 - 00044032 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-09-02 04:17 - 00301568 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-09-02 04:13 - 00035840 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-07-22 16:33 - 01728000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Immersive.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-07-22 16:25 - 01546752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Immersive.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-07-18 20:31 - 00194048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shacct.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-07-18 20:29 - 00655872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingSync.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-07-18 20:29 - 00148480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shacct.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-07-18 20:27 - 00520192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SettingSync.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-07-09 20:40 - 00359936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSetupUI.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-07-02 00:19 - 00228864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WebClnt.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-07-02 00:16 - 00104448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\davclnt.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-07-01 23:37 - 00198656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WebClnt.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-07-01 23:35 - 00087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\davclnt.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-06-27 05:08 - 00066048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-06-27 04:14 - 00027136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wups.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-04-09 00:55 - 00410128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\services.exe
2015-12-30 16:20 - 2015-03-13 04:58 - 00259072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pku2u.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-03-13 04:37 - 00208896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\pku2u.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-02-21 01:49 - 00780800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsm.dll
2015-12-30 16:19 - 2015-10-28 17:49 - 02775552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\authui.dll
2015-12-30 16:19 - 2015-10-28 17:29 - 02462720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\authui.dll
2015-12-30 16:18 - 2015-10-11 08:34 - 00468824 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\USBHUB3.SYS
2015-12-30 16:18 - 2015-10-11 08:34 - 00462168 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbhub.sys
2015-12-30 16:18 - 2015-10-11 08:34 - 00443224 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbport.sys
2015-12-30 16:18 - 2015-10-11 08:34 - 00092504 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbehci.sys
2015-12-30 16:18 - 2015-10-11 08:34 - 00027992 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbd.sys
2015-12-30 16:18 - 2015-10-10 20:41 - 00037376 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbuhci.sys
2015-12-30 16:18 - 2015-10-10 20:41 - 00030208 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbohci.sys
2015-12-30 16:18 - 2015-10-10 20:40 - 00078848 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\winusb.sys
2015-12-30 16:18 - 2015-10-08 18:11 - 00060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PCPKsp.dll
2015-12-30 16:18 - 2015-10-08 17:50 - 00053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PCPKsp.dll
2015-12-30 16:18 - 2015-09-12 15:47 - 00414559 _____ C:\Windows\system32\ApnDatabase.xml
2015-12-30 16:18 - 2015-07-13 21:46 - 00059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
2015-12-30 16:18 - 2015-07-13 21:45 - 00059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\basesrv.dll
2015-12-30 16:18 - 2015-07-09 18:14 - 00228864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\profsvc.dll
2015-12-30 16:18 - 2015-04-14 00:37 - 00275968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\authz.dll
2015-12-30 16:18 - 2015-04-14 00:34 - 00180224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\authz.dll
2015-12-30 16:18 - 2015-04-10 02:40 - 01249280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UIAutomationCore.dll
2015-12-30 16:18 - 2015-04-10 02:17 - 01018880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UIAutomationCore.dll
2015-12-30 16:18 - 2015-03-20 06:12 - 00246272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\microsoft-windows-system-events.dll
2015-12-30 16:18 - 2015-03-20 06:10 - 00285184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
2015-12-30 16:18 - 2015-03-20 06:10 - 00013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
2015-12-30 16:18 - 2015-03-09 04:02 - 00067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\storvsp.sys
2015-12-30 16:18 - 2015-01-28 04:24 - 00075264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StorageContextHandler.dll
2015-12-30 16:18 - 2015-01-28 03:47 - 00060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\StorageContextHandler.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-10-05 20:28 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininit.exe
2015-12-30 16:17 - 2015-10-05 20:25 - 00572928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winlogon.exe
2015-12-30 16:17 - 2015-07-14 23:59 - 01113944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndis.sys
2015-12-30 16:17 - 2015-07-14 23:59 - 00487256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netcfgx.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-07-14 23:59 - 00393560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netcfgx.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-06-11 22:12 - 02476376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
2015-12-30 16:17 - 2015-06-11 22:12 - 00428888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
2015-12-30 16:17 - 2015-05-11 18:34 - 00332800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fhcpl.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-05-07 18:47 - 00564224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apphelp.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-04-28 15:13 - 00513480 _____ C:\Windows\SysWOW64\locale.nls
2015-12-30 16:17 - 2015-04-28 15:13 - 00513480 _____ C:\Windows\system32\locale.nls
2015-12-30 16:17 - 2015-04-25 04:34 - 00653824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comctl32.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-04-25 04:33 - 00549888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comctl32.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-04-16 08:17 - 00325464 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\USBXHCI.SYS
2015-12-30 16:17 - 2015-04-01 06:21 - 00337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
2015-12-30 16:17 - 2015-04-01 06:18 - 00468480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssph.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-04-01 06:17 - 00248832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssphtb.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-04-01 06:08 - 00774144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssvp.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-04-01 05:46 - 03633664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tquery.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-04-01 05:17 - 02551808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssrch.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-04-01 05:17 - 00903168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
2015-12-30 16:17 - 2015-04-01 04:53 - 00391680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssph.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-04-01 04:53 - 00272896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
2015-12-30 16:17 - 2015-04-01 04:45 - 02749952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tquery.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-04-01 04:45 - 00699392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssvp.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-04-01 04:14 - 01920000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssrch.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-04-01 04:12 - 00710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchIndexer.exe
2015-12-30 16:17 - 2015-03-13 06:03 - 00239424 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\sdbus.sys
2015-12-30 16:17 - 2015-03-13 06:03 - 00154432 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dumpsd.sys
2015-12-30 16:17 - 2015-03-11 03:49 - 00024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sdbinst.exe
2015-12-30 16:17 - 2015-03-11 03:09 - 00021504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sdbinst.exe
2015-12-30 16:17 - 2015-02-08 01:57 - 01090048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MrmCoreR.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-02-08 01:49 - 00791040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MrmCoreR.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-01-31 01:20 - 00203264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ubpm.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-01-30 04:02 - 00102912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\eappgnui.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-01-30 03:40 - 00091648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\eappgnui.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-01-30 03:37 - 00331776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\eapp3hst.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-01-30 03:24 - 00339456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\eapphost.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-01-30 03:24 - 00250880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\eapp3hst.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-01-30 03:16 - 00266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\eapphost.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-01-30 03:08 - 00346112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\eappcfg.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-01-30 03:06 - 00278016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\eappcfg.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-01-27 06:22 - 00131584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpudd.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-01-27 04:11 - 03547648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpcorets.dll
2015-12-30 16:17 - 2014-12-11 07:36 - 00046456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LockScreenContentServer.exe
2015-12-30 16:16 - 2015-08-03 23:15 - 00074928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidapi.dll
2015-12-30 16:16 - 2015-08-03 23:15 - 00065600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\appidapi.dll
2015-12-30 16:16 - 2015-08-01 16:22 - 00039936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidsvc.dll
2015-12-30 16:16 - 2015-08-01 05:47 - 00229376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schtasks.exe
2015-12-30 16:16 - 2015-08-01 05:45 - 00182784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schtasks.exe
2015-12-30 16:16 - 2015-08-01 05:38 - 01265152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schedsvc.dll
2015-12-30 16:16 - 2015-08-01 05:37 - 00468992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\taskeng.exe
2015-12-30 16:16 - 2015-08-01 05:37 - 00359936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\taskeng.exe
2015-12-30 16:16 - 2015-07-10 20:19 - 01101824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdvidcrl.dll
2015-12-30 16:16 - 2015-07-10 19:14 - 00856064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdvidcrl.dll
2015-12-30 16:16 - 2015-07-10 19:13 - 07032320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mstscax.dll
2015-12-30 16:16 - 2015-07-10 18:31 - 06213120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mstscax.dll
2015-12-30 16:16 - 2015-07-09 19:13 - 00221184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\notepad.exe
2015-12-30 16:16 - 2015-07-09 19:13 - 00221184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\notepad.exe
2015-12-30 16:16 - 2015-07-09 18:30 - 00212992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\notepad.exe
2015-12-30 16:16 - 2015-02-24 10:32 - 00991552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\http.sys
2015-12-30 16:16 - 2015-01-29 20:45 - 01763352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
2015-12-30 16:16 - 2015-01-29 20:34 - 01488040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsCodecs.dll
2015-12-30 16:15 - 2015-07-14 05:27 - 00063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tzsync.exe
2015-12-30 16:15 - 2015-06-16 07:36 - 01661576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ole32.dll
2015-12-30 16:15 - 2015-06-16 07:36 - 01212248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ole32.dll
2015-12-30 16:15 - 2015-04-23 17:47 - 03084288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msftedit.dll
2015-12-30 16:15 - 2015-04-23 17:16 - 02471424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msftedit.dll
2015-12-30 16:15 - 2015-03-06 05:08 - 02067968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpdshext.dll
2015-12-30 16:15 - 2015-03-06 04:43 - 01969664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wpdshext.dll
2015-12-30 16:15 - 2015-03-04 12:25 - 00377152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\clfs.sys
2015-12-30 16:15 - 2015-03-04 05:04 - 00075264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clfsw32.dll
2015-12-30 16:15 - 2015-03-04 04:19 - 00058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\clfsw32.dll
2015-12-30 16:15 - 2015-01-28 01:47 - 02501368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\explorer.exe
2015-12-30 16:15 - 2015-01-28 01:41 - 02207488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:42 - 00901264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ucrtbase.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:42 - 00066400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:42 - 00022368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:42 - 00019808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:42 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:42 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:42 - 00016224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:42 - 00015712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:42 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:42 - 00013664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:42 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:42 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:42 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:42 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:42 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:42 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:35 - 00984448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:35 - 00063840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:35 - 00020832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:35 - 00019808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:35 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:35 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:35 - 00016224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:35 - 00015712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:35 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:35 - 00013664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:35 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:35 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:35 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:35 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:35 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:35 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-07-16 20:58 - 00074752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NcdAutoSetup.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-07-10 21:06 - 00118272 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bthpan.sys
2015-12-30 16:13 - 2015-05-12 15:19 - 00294912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SystemEventsBrokerServer.dll
2015-12-30 16:13 - 2015-05-03 17:07 - 07784448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Data.Pdf.dll
2015-12-30 16:13 - 2015-05-03 16:57 - 05264384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
2015-12-30 15:21 - 2015-12-30 15:21 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\The Creative Assembly
2015-12-30 15:21 - 2015-12-30 15:21 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Steam
2015-12-30 15:18 - 2008-10-15 06:22 - 05631312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_40.dll
2015-12-30 15:18 - 2008-10-15 06:22 - 04379984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_40.dll
2015-12-30 15:18 - 2008-10-15 06:22 - 02605920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_40.dll
2015-12-30 15:18 - 2008-10-15 06:22 - 02036576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_40.dll
2015-12-30 15:18 - 2008-10-15 06:22 - 00519000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_40.dll
2015-12-30 15:18 - 2008-10-15 06:22 - 00452440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_40.dll
2015-12-30 14:58 - 2016-01-06 18:29 - 00000000 ____D C:\Program Files\Total War Attila
2015-12-30 14:58 - 2015-12-30 14:58 - 00000665 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Total War Attila.lnk
2015-12-30 13:19 - 2015-12-30 13:19 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\MK10
2015-12-30 13:13 - 2015-12-30 13:13 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mortal Kombat X - Premium Edition
2015-12-30 12:10 - 2015-12-30 12:57 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mortal Kombat X - Premium Edition
2015-12-28 23:30 - 2015-12-28 23:30 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Making History The Great War
2015-12-28 23:27 - 2015-12-28 23:30 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Making History The Great War
2015-12-28 22:45 - 2015-12-28 22:45 - 00000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_11_00.Wdf
2015-12-27 23:28 - 2016-01-16 19:38 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Mozilla
2015-12-27 23:28 - 2015-12-27 23:28 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\Mozilla
2015-12-27 20:55 - 2015-10-08 18:08 - 01083904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IKEEXT.DLL
2015-12-27 20:55 - 2015-08-10 20:15 - 00845312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BFE.DLL
2015-12-27 20:55 - 2015-08-10 20:06 - 00422400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FWPUCLNT.DLL
2015-12-27 20:55 - 2015-08-10 19:49 - 00713216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nshwfp.dll
2015-12-27 20:55 - 2015-08-10 18:56 - 00272384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FWPUCLNT.DLL
2015-12-27 20:55 - 2015-08-10 18:46 - 00561664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nshwfp.dll
2015-12-27 20:55 - 2015-03-14 03:51 - 00015360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wu.upgrade.ps.dll
2015-12-27 20:55 - 2015-03-14 02:09 - 00200192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\storewuauth.dll
2015-12-27 13:00 - 2016-01-20 02:55 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\Documents\My Games
2015-12-27 13:00 - 2015-12-27 13:00 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\Steam
2015-12-27 12:54 - 2015-12-27 12:54 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\LocalLow\Adobe
2015-12-27 12:54 - 2015-12-27 12:54 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Local\CEF
2015-12-27 12:54 - 2015-12-27 12:54 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Adobe
2015-12-27 11:35 - 2015-12-29 00:41 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\NVIDIA
2015-12-27 02:08 - 2016-01-04 00:03 - 00000000 __SHD C:\Users\ilknur8\AppData\LocalLow\EmieUserList
2015-12-27 02:08 - 2016-01-04 00:03 - 00000000 __SHD C:\Users\ilknur8\AppData\LocalLow\EmieBrowserModeList
2015-12-27 02:07 - 2016-01-25 13:43 - 00003926 _____ C:\Windows\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{8A1F5E07-DB7A-41E0-BE8F-9069BA56B8EA}
2015-12-27 02:07 - 2016-01-04 00:03 - 00000000 __SHD C:\Users\ilknur8\AppData\LocalLow\EmieSiteList
2015-12-27 02:07 - 2015-12-27 02:07 - 00000000 __SHD C:\Users\ilknur8\AppData\Local\EmieUserList
2015-12-27 02:07 - 2015-12-27 02:07 - 00000000 __SHD C:\Users\ilknur8\AppData\Local\EmieSiteList
2015-12-27 02:07 - 2015-12-27 02:07 - 00000000 __SHD C:\Users\ilknur8\AppData\Local\EmieBrowserModeList
2015-12-26 22:25 - 2015-12-26 22:25 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\bg
2015-12-26 21:52 - 2015-12-26 21:52 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\Opera Software
2015-12-26 21:52 - 2015-12-26 21:52 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Opera Software
2015-12-26 21:51 - 2016-01-05 22:12 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\vlc
2015-12-26 21:51 - 2015-12-26 21:51 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\GRETECH
2015-12-26 21:51 - 2015-12-26 21:51 - 00000000 ____D C:\ProgramData\GRETECH
2015-12-26 15:17 - 2015-12-26 15:17 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Origin
2015-12-26 15:13 - 2016-01-08 11:13 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Local\CrashDumps
2015-12-26 15:05 - 2015-12-26 15:18 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\FIFA 15
2015-12-26 13:11 - 2016-01-24 15:53 - 00885760 ___SH C:\Users\ilknur8\Desktop\Thumbs.db
2015-12-26 13:07 - 2015-12-26 13:07 - 00001008 _____ C:\Users\ilknur8\Desktop\Dev-C++.lnk
2015-12-26 13:07 - 2015-12-26 13:07 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\Dev-Cpp
2015-12-26 13:07 - 2015-12-26 13:07 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Bloodshed Dev-C++
2015-12-26 13:06 - 2015-12-26 13:06 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Dev-Cpp
2015-12-26 12:47 - 2009-07-22 10:17 - 00111640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\perf-MSSQL$SQLEXPRESS-sqlctr10.1.2531.0.dll
2015-12-26 12:47 - 2009-07-22 10:17 - 00079896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\perf-MSSQL$SQLEXPRESS-sqlctr10.1.2531.0.dll
2015-12-26 12:47 - 2009-07-22 10:17 - 00078872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\perf-SQLAgent$SQLEXPRESS-sqlagtctr10.1.2531.0.dll
2015-12-26 12:47 - 2009-07-22 10:17 - 00050200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\perf-SQLAgent$SQLEXPRESS-sqlagtctr10.1.2531.0.dll
2015-12-26 12:46 - 2015-12-26 12:46 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\RsFx
2015-12-26 12:46 - 2015-12-26 12:46 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0
2015-12-26 12:45 - 2015-12-26 12:46 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft SQL Server 2008
2015-12-26 12:41 - 2015-12-26 12:41 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Sync Framework
2015-12-26 12:40 - 2015-12-26 12:40 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Synchronization Services
2015-12-26 12:40 - 2015-12-26 12:40 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Sync Framework
2015-12-26 12:40 - 2015-12-26 12:40 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft SQL Server Compact Edition
2015-12-26 12:40 - 2015-12-26 12:40 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Synchronization Services
2015-12-26 12:40 - 2015-12-26 12:40 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server Compact Edition
2015-12-26 12:38 - 2015-12-26 12:38 - 00000000 ____D C:\ProgramData\PreEmptive Solutions
2015-12-26 12:37 - 2015-12-26 12:37 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Silverlight 3 SDK
2015-12-26 12:36 - 2015-12-26 12:36 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight
2015-12-26 12:35 - 2015-12-26 12:35 - 00000000 ____D C:\Program Files\IIS
2015-12-26 12:35 - 2015-12-26 12:35 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft ASP.NET
2015-12-26 12:35 - 2015-12-26 12:35 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\IIS
2015-12-26 12:34 - 2016-01-21 22:12 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\Documents\Visual Studio 2010
2015-12-26 12:34 - 2015-12-26 12:34 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\Documents\Visual Studio 2008
2015-12-26 12:30 - 2015-12-26 12:45 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\1033
2015-12-26 12:29 - 2015-12-26 12:38 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0
2015-12-26 12:29 - 2015-12-26 12:33 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Visual Studio 2010
2015-12-26 12:29 - 2015-12-26 12:32 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft F#
2015-12-26 12:29 - 2015-12-26 12:31 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\HTML Help Workshop
2015-12-26 12:27 - 2015-12-26 12:27 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 9.0
2015-12-26 12:26 - 2015-12-26 12:45 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\1033
2015-12-26 12:26 - 2015-12-26 12:41 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs
2015-12-26 12:26 - 2015-12-26 12:26 - 00000000 ____D C:\Windows\symbols
2015-12-26 12:26 - 2015-12-26 12:26 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0
2015-12-26 12:26 - 2015-12-26 12:26 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Help Viewer
2015-12-26 12:18 - 2015-12-26 12:18 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013
2015-12-26 12:18 - 2015-12-26 12:18 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\DESIGNER
2015-12-26 12:17 - 2015-12-26 12:46 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft SQL Server
2015-12-26 12:17 - 2015-12-26 12:46 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server
2015-12-26 12:17 - 2015-12-26 12:17 - 00000000 ____D C:\Windows\PCHEALTH
2015-12-26 12:15 - 2015-12-26 12:17 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office
2015-12-26 12:15 - 2015-12-26 12:15 - 00000000 __RHD C:\MSOCache
2015-12-26 12:15 - 2015-12-26 12:15 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Microsoft Help
2015-12-26 12:15 - 2015-12-26 12:15 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Analysis Services
2015-12-26 12:15 - 2015-12-26 12:15 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
2015-12-26 12:15 - 2015-12-26 12:15 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Analysis Services
2015-12-26 07:36 - 2015-12-26 07:36 - 00000000 ____D C:\Windows\$ACER$
2015-12-26 07:34 - 2015-12-26 07:34 - 00002298 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Optimize Start Menu Cache Files-S-1-5-21-1581539752-2945848576-281638667-500
2015-12-26 02:31 - 2015-12-26 02:31 - 00255617 _____ C:\Users\ilknur8\Downloads\Call.of.Duty.Black.Ops.III-RELOADED.torrent
2015-12-26 02:30 - 2015-12-26 02:30 - 00013610 _____ C:\Users\ilknur8\Downloads\BOPS3.torrent
2015-12-26 02:19 - 2015-12-26 02:19 - 00000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_LocationProvider_01_11_00.Wdf
2015-12-26 02:16 - 2015-12-26 03:15 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
2015-12-26 02:16 - 2015-12-26 02:16 - 00001055 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamViewer 11.lnk
2015-12-26 02:13 - 2015-12-26 02:13 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Nvidia Corporation
2015-12-26 02:11 - 2015-12-26 02:12 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Local\NVIDIA
2015-12-26 02:11 - 2015-12-26 02:11 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation
2015-12-26 02:11 - 2015-12-16 19:34 - 01846016 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvspcap64.dll
2015-12-26 02:11 - 2015-12-16 19:34 - 01756424 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvspbridge64.dll
2015-12-26 02:11 - 2015-12-16 19:34 - 01530240 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvspcap.dll
2015-12-26 02:11 - 2015-12-16 19:34 - 01316184 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvspbridge.dll
2015-12-26 02:11 - 2015-12-16 19:34 - 00111520 _____ C:\Windows\system32\NvRtmpStreamer64.dll
2015-12-26 02:10 - 2016-01-06 00:46 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\NV
2015-12-26 02:10 - 2016-01-06 00:46 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\NV
2015-12-26 02:10 - 2015-12-16 16:53 - 06359672 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcpl.dll
2015-12-26 02:10 - 2015-12-16 16:53 - 02985080 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvc64.dll
2015-12-26 02:10 - 2015-12-16 16:53 - 02554488 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvcr.dll
2015-12-26 02:10 - 2015-12-16 16:53 - 01256240 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
2015-12-26 02:10 - 2015-12-16 16:53 - 00523384 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshext.dll
2015-12-26 02:10 - 2015-12-16 16:53 - 00385328 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvmctray.dll
2015-12-26 02:10 - 2015-12-16 16:53 - 00075056 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshextr.dll
2015-12-26 02:10 - 2015-12-16 16:53 - 00062768 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvshext.dll
2015-12-26 02:10 - 2015-12-16 16:49 - 06090019 _____ C:\Windows\system32\nvcoproc.bin
2015-12-26 02:09 - 2015-12-26 02:12 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
2015-12-26 02:05 - 2016-01-10 15:24 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\Skype
2015-12-26 02:05 - 2015-12-26 02:05 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype
2015-12-26 02:05 - 2015-12-16 19:34 - 42977072 _____ C:\Windows\system32\nvcompiler.dll
2015-12-26 02:05 - 2015-12-16 19:34 - 37609080 _____ C:\Windows\SysWOW64\nvcompiler.dll
2015-12-26 02:05 - 2015-12-16 19:34 - 31061624 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvoglv64.dll
2015-12-26 02:05 - 2015-12-16 19:34 - 24895792 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvoglv32.dll
2015-12-26 02:05 - 2015-12-16 19:34 - 21122456 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvopencl.dll
2015-12-26 02:05 - 2015-12-16 19:34 - 20663816 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuda.dll
2015-12-26 02:05 - 2015-12-16 19:34 - 18716176 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvwgf2umx.dll
2015-12-26 02:05 - 2015-12-16 19:34 - 17561432 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvopencl.dll
2015-12-26 02:05 - 2015-12-16 19:34 - 17156968 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuda.dll
2015-12-26 02:05 - 2015-12-16 19:34 - 16981976 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvd3dumx.dll
2015-12-26 02:05 - 2015-12-16 19:34 - 16286888 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvwgf2um.dll
2015-12-26 02:05 - 2015-12-16 19:34 - 14005408 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvd3dum.dll
2015-12-26 02:05 - 2015-12-16 19:34 - 12334200 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvlddmkm.sys
2015-12-26 02:05 - 2015-12-16 19:34 - 03637352 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvapi64.dll
2015-12-26 02:05 - 2015-12-16 19:34 - 03211760 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvapi.dll
2015-12-26 02:05 - 2015-12-16 19:34 - 03168376 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuvid.dll
2015-12-26 02:05 - 2015-12-16 19:34 - 02755704 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuvid.dll
2015-12-26 02:05 - 2015-12-16 19:34 - 01915696 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispco6436143.dll
2015-12-26 02:05 - 2015-12-16 19:34 - 01564976 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispgenco6436143.dll
2015-12-26 02:05 - 2015-12-16 19:34 - 00938104 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvFBC64.dll
2015-12-26 02:05 - 2015-12-16 19:34 - 00872056 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvIFR64.dll
2015-12-26 02:05 - 2015-12-16 19:34 - 00734512 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvFBC.dll
2015-12-26 02:05 - 2015-12-16 19:34 - 00681592 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvIFR.dll
2015-12-26 02:05 - 2015-12-16 19:34 - 00502080 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvEncodeAPI64.dll
2015-12-26 02:05 - 2015-12-16 19:34 - 00469144 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvumdshimx.dll
2015-12-26 02:05 - 2015-12-16 19:34 - 00423264 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvEncodeAPI.dll
2015-12-26 02:05 - 2015-12-16 19:34 - 00416376 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvIFROpenGL.dll
2015-12-26 02:05 - 2015-12-16 19:34 - 00388560 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvumdshim.dll
2015-12-26 02:05 - 2015-12-16 19:34 - 00370808 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvIFROpenGL.dll
2015-12-26 02:05 - 2015-12-16 19:34 - 00151184 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvoglshim64.dll
2015-12-26 02:05 - 2015-12-16 19:34 - 00128696 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvoglshim32.dll
2015-12-26 02:05 - 2015-12-16 19:34 - 00072504 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvaudcap64v.dll
2015-12-26 02:05 - 2015-12-16 19:34 - 00069416 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvaudcap32v.dll
2015-12-26 02:05 - 2015-12-16 19:34 - 00050472 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvvad64v.sys
2015-12-26 02:05 - 2015-12-16 19:34 - 00031352 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvpciflt.sys
2015-12-26 02:04 - 2015-12-26 02:05 - 00000000 ___RD C:\Program Files (x86)\Skype
2015-12-26 02:04 - 2015-12-26 02:04 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Skype
2015-12-26 02:01 - 2015-12-26 02:01 - 00000000 ____D C:\NVIDIA
2015-12-26 01:49 - 2015-12-26 01:49 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Disc_Soft_Ltd
2015-12-26 01:48 - 2015-12-26 01:48 - 00047160 _____ (Disc Soft Ltd) C:\Windows\system32\Drivers\dtliteusbbus.sys
2015-12-26 01:47 - 2015-12-26 01:47 - 00000000 ____D C:\Users\Public\Documents\Daemon Tools Images
2015-12-26 01:45 - 2015-12-26 12:14 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\DAEMON Tools Lite
2015-12-26 01:45 - 2015-12-26 01:48 - 00030264 _____ (Disc Soft Ltd) C:\Windows\system32\Drivers\dtlitescsibus.sys
2015-12-26 01:45 - 2015-12-26 01:48 - 00000000 ____D C:\Program Files\DAEMON Tools Lite
2015-12-26 01:45 - 2015-12-26 01:45 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DAEMON Tools Lite
2015-12-26 01:44 - 2015-12-26 01:45 - 00000000 ____D C:\ProgramData\DAEMON Tools Lite
2015-12-26 01:38 - 2015-12-26 02:09 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\Downloads\FIFA.15.Ultimate.Team.Edition-CPY
2015-12-26 01:33 - 2015-12-26 01:33 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\Macromedia
2015-12-26 01:32 - 2016-01-25 17:24 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\uTorrent
2015-12-26 01:25 - 2016-01-04 10:09 - 00015832 _____ C:\Windows\system32\results.xml
2015-12-26 01:21 - 2015-12-26 01:21 - 00000000 ____D C:\ProgramData\IntelDLM
2015-12-26 01:11 - 2016-01-04 10:04 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Intel
2015-12-26 01:10 - 2015-12-26 15:13 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
2015-12-26 01:10 - 2015-12-26 01:10 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Intel
2015-12-26 01:10 - 2015-12-26 01:10 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel Driver Update Utility
2015-12-26 01:10 - 2015-12-26 01:10 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Intel Driver Update Utility
2015-12-26 00:59 - 2015-12-26 01:10 - 00000376 _____ C:\Windows\Tasks\DriverToolkit Autorun.job
2015-12-26 00:45 - 2015-12-26 00:45 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\sda
2015-12-26 00:44 - 2016-01-04 00:49 - 00000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
2015-12-26 00:44 - 2015-12-26 00:44 - 00000880 _____ C:\Users\ilknur8\Desktop\Downloads.lnk
2015-12-26 00:44 - 2015-12-26 00:44 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Realtek
2015-12-26 00:44 - 2014-01-07 08:10 - 00313048 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\Drivers\RtsBaStor.sys
2015-12-26 00:44 - 2014-01-03 10:34 - 00465624 _____ (Realsil Semiconductor Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\RtsPer.sys
2015-12-26 00:44 - 2014-01-03 10:08 - 00291544 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\Drivers\RtsP2Stor.sys
2015-12-26 00:44 - 2014-01-03 07:33 - 00271064 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\Drivers\RtsUStor.sys
2015-12-26 00:44 - 2014-01-03 05:14 - 00331992 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\Drivers\RtsUVStor.sys
2015-12-26 00:44 - 2013-04-25 12:12 - 09889352 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\SysWOW64\RsCRIcon.dll
2015-12-26 00:41 - 2015-12-26 02:10 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
2015-12-26 00:39 - 2015-12-26 01:14 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\DriverToolkit
2015-12-26 00:39 - 2015-12-26 00:39 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\WinRAR
2015-12-26 00:39 - 2015-12-26 00:39 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Local\DriverToolkit
2015-12-26 00:38 - 2015-12-26 02:11 - 00000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
2015-12-26 00:38 - 2015-12-26 02:11 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
2015-12-26 00:32 - 2016-01-05 22:11 - 00007661 _____ C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
2015-12-26 00:16 - 2016-01-25 13:40 - 00000000 __SHD C:\Users\ilknur8\IntelGraphicsProfiles
2015-12-26 00:14 - 2016-01-06 00:46 - 00000000 ____D C:\Intel
2015-12-26 00:14 - 2016-01-04 10:04 - 00000000 ____D C:\Program Files\Intel
2015-12-26 00:14 - 2016-01-04 10:04 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Intel
2015-12-26 00:14 - 2015-08-09 14:50 - 00096752 _____ (Khronos Group) C:\Windows\SysWOW64\OpenCL.DLL
2015-12-26 00:14 - 2015-08-09 14:50 - 00092648 _____ (Khronos Group) C:\Windows\system32\OpenCL.DLL
2015-12-26 00:12 - 2016-01-25 13:50 - 00003598 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Optimize Start Menu Cache Files-S-1-5-21-1581539752-2945848576-281638667-1002
2015-12-26 00:07 - 2016-01-23 22:09 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Packages
2015-12-26 00:07 - 2015-12-27 12:54 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\Adobe
2015-12-26 00:07 - 2015-12-27 12:11 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Local\VirtualStore
2015-12-26 00:07 - 2015-12-26 02:47 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google
2015-12-26 00:07 - 2015-12-26 00:07 - 00001442 _____ C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
2015-12-26 00:07 - 2015-12-26 00:07 - 00000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\WPD
2015-12-26 00:05 - 2016-01-10 15:08 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8
2015-12-26 00:05 - 2015-12-26 00:05 - 00000020 ___SH C:\Users\ilknur8\ntuser.ini
2015-12-26 00:05 - 2015-12-26 00:05 - 00000000 _SHDL C:\Users\ilknur8\My Documents
2015-12-26 00:05 - 2015-12-26 00:05 - 00000000 _SHDL C:\Users\ilknur8\Documents\My Videos
2015-12-26 00:05 - 2015-12-26 00:05 - 00000000 _SHDL C:\Users\ilknur8\Documents\My Pictures
2015-12-26 00:05 - 2015-12-26 00:05 - 00000000 _SHDL C:\Users\ilknur8\Documents\My Music
2015-12-26 00:05 - 2015-12-25 23:47 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\Sun
2015-12-26 00:05 - 2014-11-21 09:47 - 00000369 _____ C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Pictures.lnk
2015-12-26 00:05 - 2014-11-21 09:47 - 00000369 _____ C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Documents.lnk
2015-12-26 00:04 - 2015-12-26 00:04 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
2015-12-26 00:04 - 2015-12-26 00:04 - 00000000 ____D C:\Program Files\WinRAR
2015-12-26 00:00 - 2015-12-26 00:00 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Winamp

==================== One Month Modified files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2016-01-25 17:23 - 2013-08-22 15:36 - 00000000 ____D C:\Windows
2016-01-25 17:05 - 2015-12-25 23:31 - 00000830 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2016-01-25 16:48 - 2015-12-25 23:38 - 00000938 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2016-01-25 13:48 - 2015-12-25 23:38 - 00000934 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2016-01-25 13:40 - 2013-08-22 15:36 - 00000000 ____D C:\Windows\Inf
2016-01-25 13:39 - 2015-12-25 23:28 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2016-01-25 13:39 - 2013-08-22 16:45 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2016-01-25 02:50 - 2013-08-22 15:25 - 00262144 ___SH C:\Windows\system32\config\BBI
2016-01-21 16:19 - 2015-12-25 23:54 - 00001063 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Opera.lnk
2016-01-21 16:19 - 2015-12-25 23:54 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Opera
2016-01-20 18:22 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\rescache
2016-01-20 17:48 - 2015-12-25 22:45 - 143671360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
2016-01-20 15:26 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\LiveKernelReports
2016-01-18 15:50 - 2015-07-04 23:13 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\Documents\FIFA 14
2016-01-15 15:58 - 2015-12-25 23:38 - 00002203 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2016-01-14 08:45 - 2014-11-21 09:39 - 00957244 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2016-01-14 00:23 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ___HD C:\Windows\ELAMBKUP
2016-01-13 21:32 - 2014-11-21 16:04 - 00000000 ___SD C:\Windows\system32\CompatTel
2016-01-13 20:25 - 2013-08-22 17:20 - 00000000 ____D C:\Windows\CbsTemp
2016-01-13 19:18 - 2015-12-25 23:03 - 00003886 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task
2016-01-13 19:17 - 2015-12-25 23:03 - 00002457 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
2016-01-10 18:21 - 2013-08-22 16:44 - 00482952 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2016-01-10 16:02 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\AppReadiness
2016-01-07 20:35 - 2013-08-22 15:25 - 00000167 _____ C:\Windows\win.ini
2016-01-07 20:34 - 2014-11-21 09:19 - 00000000 ____D C:\Windows\ShellNew
2016-01-07 20:34 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
2016-01-06 17:06 - 2015-12-08 13:28 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\Desktop\Aquasafe
2016-01-06 15:58 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2016-01-05 22:04 - 2014-11-21 16:11 - 00826872 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2016-01-05 22:04 - 2014-11-21 16:11 - 00176632 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2016-01-02 14:58 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\AppCompat
2016-01-01 19:19 - 2015-07-06 21:12 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\Desktop\Books
2015-12-31 19:47 - 2014-11-21 09:19 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Journal
2015-12-31 19:47 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ___RD C:\Windows\ToastData
2015-12-31 19:47 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ___RD C:\Windows\ImmersiveControlPanel
2015-12-31 19:47 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions
2015-12-31 19:46 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\WinStore
2015-12-31 19:46 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender
2015-12-31 19:46 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Defender
2015-12-28 22:48 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\NDF
2015-12-26 22:25 - 2014-11-21 08:54 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\WCN
2015-12-26 22:25 - 2014-11-21 08:54 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\slmgr
2015-12-26 22:25 - 2014-11-21 08:54 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\WCN
2015-12-26 22:25 - 2014-11-21 08:54 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\slmgr
2015-12-26 22:25 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\SystemResetPlatform
2015-12-26 22:25 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\migwiz
2015-12-26 22:25 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\Help
2015-12-26 22:25 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\FileManager
2015-12-26 22:25 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer
2015-12-26 22:25 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\System
2015-12-26 22:25 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer
2015-12-26 22:25 - 2013-08-22 15:36 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\oobe
2015-12-26 22:25 - 2013-08-22 15:36 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\Sysprep
2015-12-26 22:25 - 2013-08-22 15:36 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\oobe
2015-12-26 22:25 - 2013-08-22 15:36 - 00000000 ____D C:\Windows\servicing
2015-12-26 14:55 - 2015-11-23 17:43 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\Documents\Rockstar Games
2015-12-26 14:55 - 2015-10-24 20:05 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\Documents\RegRun2
2015-12-26 14:55 - 2015-09-30 23:54 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\Documents\Visual Studio 2015
2015-12-26 14:55 - 2015-09-17 10:40 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\Documents\Sports Interactive
2015-12-26 14:54 - 2015-07-04 23:41 - 00000000 ___RD C:\Users\ilknur8\Documents\Notes
2015-12-26 14:41 - 2015-11-19 18:34 - 00001935 _____ C:\Users\ilknur8\Desktop\Зимен семестър - Shortcut.lnk
2015-12-26 14:40 - 2015-09-21 16:04 - 00001525 _____ C:\Users\ilknur8\Desktop\University - Shortcut.lnk
2015-12-26 14:39 - 2015-07-05 11:45 - 00000630 _____ C:\Users\ilknur8\Desktop\music - Shortcut.lnk
2015-12-26 14:22 - 2015-11-29 23:34 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\Documents\Making History II
2015-12-26 14:22 - 2015-09-18 16:24 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\Documents\KONAMI
2015-12-26 14:17 - 2015-09-18 12:04 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\Documents\CPY_SAVES
2015-12-26 14:17 - 2015-07-10 09:10 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\Documents\FIFA 15
2015-12-26 14:15 - 2015-12-18 12:56 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\Desktop\vankata
2015-12-26 12:37 - 2015-03-09 12:16 - 00000000 ____D C:\Program Files\MSBuild
2015-12-26 12:29 - 2015-03-09 12:16 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MSBuild
2015-12-26 12:17 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
2015-12-26 07:32 - 2013-08-22 17:36 - 00262144 _____ C:\Windows\system32\config\BCD-Template
2015-12-26 00:17 - 2015-12-25 23:02 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Adobe
2015-12-26 00:07 - 2015-03-09 21:13 - 00000000 ____D C:\Windows\Panther
2015-12-26 00:04 - 2013-08-22 16:45 - 00000000 ____D C:\Windows\Setup

==================== Files in the root of some directories =======

2015-12-26 00:32 - 2016-01-05 22:11 - 0007661 _____ () C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg

Some files in TEMP:
====================
C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Temp\ose00000.exe
C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Temp\ose00001.exe
C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Temp\perplex.dll


==================== Bamital & volsnap =================

(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed


LastRegBack: 2016-01-16 17:50

==================== End of FRST.txt ============================

Addition.txt

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте..! Eset Smart Security с какъв лиценз е (програмата е платена)...? И проверете имали го проблема в безопасен режим..!

Стартиране на компютъра в безопасен режим (Safe Mode)
Какво представлява безопасният режим (Safe Mode)?

 

Освен това:

Моля, изтеглете Malwarebytes Anti-Malware 2.2.0.1024 Final и я запазете на вашия десктоп.

 • Стартирайте файла mbam-setup-2.1.8.1057.exe и следвайте указанията за да инсталирате програмата.
 • След като инсталацията приключи се уверете че сте сложили отметка пред:
 • Launch Malwarebytes Anti-Malware
 • Отметката активираща пробния 14 дневен период също е маркиран по-подразбиране. Ако не желаете да тествате защитата в реално време на програмата през следващите 14 дни тогава премахнете отметката. Т.е. премахнете първата отметка:

DkgJ7Zr.png

 • Натиснете бутона Finish.
 • Отидете до табът Settings > Detection and Protection > и под категорията Detection Options включете опцията "Scan for rootkits".
 • Отидете до табът Scan, сложете радио-бутона пред Threat Scan и след това натиснете бутона Scan Now >> . Ако е намерена актуализация тогава натиснете бутона Update Now.
 • Ще започне проверка за зловреден софтуер.
 • При някои инфекции можете да видите съобщението:
 • "Could not load DDA driver"
 • Натиснете "Yes" на това съобщение за да позволите драйвера да се зареди след рестарт.
 • Разрешете на компютъра да се рестартира и след това продължете с останалите инструкции.
 • След като проверката приключи натиснете бутона Apply Actions.
 • Изчакайте да се появи прозореца подканващ ви да рестартирате и след това натиснете бутона Yes.
 • След рестарта, когато се появи десктопа MBAM ще се зареди още веднъж.
 • Отидете то табът History > Application Logs.

65ZBqkR.jpg

 • Отворете рапорта с последната дата и час и натиснете бутона "Copy to Clipboard"
 • Сега вече поставете съдържанието на лог файла с клавишната комбинация Ctrl + V и го публикувайте в следващия си коментар.

 

n3uobiT.jpg  Моля, изтеглете CKScanner© by askey127   и го запишете на вашия десктоп

 • Стартирате с двоен клик файла CKScanner.exe и след това клик на Search For Files.
 • След много кратко време, когато часовника на курсора изчезне,кликнете на Save List To File и след това OK.
 • На вашия работен плот ще се създаде файл ckfiles.txt . Моля, копирайте съдържанието му в следващия си пост.

 

Сканиране с SecurityCheck by glax24

 • Изтеглете SecurityCheck by glax24 от тук и запомнете инструмента на десктопа .
 • Стартирате програмата (ако използвате Windows XP) или стартирате с десен бутон на мишката от името на администратор (ако използвате Windows Vista/7/8/10)
 • Изчакайте да приключи сканирането.Ще се отвори в текстов файл с име SecurityCheck.txt. Копирайте съдържанието на  този файл  следващия си пост
 • Можете да намерите този файл в основната директория на системния диск в папка с име SecurityCheck, напр. C:\SecurityCheck\SecurityCheck.txt
 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

В безопасен режим мисля ,че няма проблем. 
а ЕСЕТА е със лиценз до септември 2016 мисля.

След като инсалирах Malwarebytes постоянно ми изкарва това прозорче (прикаччения файл). 

 а и след като сканирането приклчучи не ме подкани за рестарт (сам го рестартирах) и имаше само 1 Detected object и го изтрих.

ето съдържанието на лог файла

Malwarebytes Anti-Malware
www.malwarebytes.org

Scan Date: 26.1.2016 г.
Scan Time: 15:31
Logfile: 
Administrator: Yes

Version: 2.2.0.1024
Malware Database: v2016.01.26.03
Rootkit Database: v2016.01.20.01
License: Trial
Malware Protection: Enabled
Malicious Website Protection: Enabled
Self-protection: Disabled

OS: Windows 8.1
CPU: x64
File System: NTFS
User: ilknur8

Scan Type: Threat Scan
Result: Completed
Objects Scanned: 349250
Time Elapsed: 26 min, 14 sec

Memory: Enabled
Startup: Enabled
Filesystem: Enabled
Archives: Enabled
Rootkits: Enabled
Heuristics: Enabled
PUP: Enabled
PUM: Enabled

Processes: 0
(No malicious items detected)

Modules: 0
(No malicious items detected)

Registry Keys: 0
(No malicious items detected)

Registry Values: 0
(No malicious items detected)

Registry Data: 0
(No malicious items detected)

Folders: 0
(No malicious items detected)

Files: 1
PUP.Optional.OpenCandy, C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Temp\HYDFABF.tmp.1451086348\HTA\install.1451086348.zip, Quarantined, [dd5eff3f8415a294a31e270d44bece32], 

Physical Sectors: 0
(No malicious items detected)


(end)

 

 

 

Това е съдържанието на ckfiles:

CKScanner 2.5 - Additional Security Risks - These are not necessarily bad
scanner sequence 3.MN.11.CCAPUZ
 ----- EOF ----- 
 

Това е съдържанието на Security check:

SecurityCheck by glax24 & Severnyj v.1.4.0.35 [23.01.16]
WebSite: www.safezone.cc
DateLog: 26.01.2016 16:24:06
Path starting: C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Temp\SecurityCheck\SecurityCheck.exe
Log directory: C:\SecurityCheck\
IsAdmin: True
User: ilknur8
VersionXML: 2.34i-23.01.2016
___________________________________________________________________________

Windows 8.1(6.3.9600) (x64) Enterprise Lang: English(0409)
Installation date OS: 25.12.2015 22:04:15
LicenseStatus: Office 15, OfficeProPlusR_Grace edition Windows is in Notification mode
LicenseStatus: Office 15, OfficeProPlusMSDNR_Retail edition Initial grace period ends :13158 minutes
LicenseStatus: Windows(R), Enterprise edition Volume activation will expire : 213505 minutes
Boot Mode: Normal
Default Browser: C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
SystemDrive: C: FS: [NTFS] Capacity: [307.7 Gb] Used: [243.5 Gb] Free: [64.2 Gb]
------------------------------- [ Windows ] -------------------------------
Internet Explorer 11.0.9600.18161
User Account Control enabled
Automatic download and scheduled installation
Date install updates: 2016-01-20 15:55:47
Windows Update (wuauserv) - The service has stopped
Security Center (wscsvc) - The service is running
Remote Registry (RemoteRegistry) - The service has stopped
---------------------------- [ Antivirus_WMI ] ----------------------------
ESET Smart Security 9.0.349.15 (enabled and up to date)
Windows Defender (disabled and up to date)
---------------------------- [ Firewall_WMI ] -----------------------------
Лична защитна стена на ESET (enabled)
--------------------------- [ AntiSpyware_WMI ] ---------------------------
Windows Defender (disabled and up to date)
ESET Smart Security 9.0.349.15 (enabled and up to date)
---------------------- [ AntiVirusFirewallInstall ] -----------------------
ESET Smart Security v.9.0.349.15
ESET Online Scanner v3
-------------------------- [ SecurityUtilities ] --------------------------
Malwarebytes Anti-Malware version 2.2.0.1024 v.2.2.0.1024
--------------------------- [ OtherUtilities ] ----------------------------
VLC media player v.2.2.1
WinRAR 5.21 (64-bit) v.5.21.0 Warning! Download Update
7-Zip 9.30 (x64 edition) v.9.30.00.0 Warning! Download Update
TeamViewer 11 v.11.0.53254
Microsoft Silverlight v.3.0.40818.0 Warning! Download Update
--------------------------------- [ IM ] ----------------------------------
Skype™ 7.17 v.7.17.105 Warning! Download Update
^Optional update.^
--------------------------------- [ P2P ] ---------------------------------
µTorrent v.3.4.5.41372 Warning! P2P-client.
-------------------------------- [ Java ] ---------------------------------
Java 8 Update 66 v.8.0.660.18 Warning! Download Update
Uninstall old version and install new one.
--------------------------- [ AdobeProduction ] ---------------------------
Adobe Flash Player 20 NPAPI v.20.0.0.235 Warning! Download Update
Adobe Acrobat Reader DC v.15.010.20056
------------------------------- [ Browser ] -------------------------------
Mozilla Firefox 43.0.4 (x86 en-US) v.43.0.4
Opera Stable 34.0.2036.50 v.34.0.2036.50
Google Chrome v.47.0.2526.106 Warning! Download Update
--------------------------- [ RunningProcess ] ----------------------------
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe v.47.0.2526.111
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe v.9.0.349.0
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe v.9.0.349.0
C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbam.exe v.2.3.125.0
C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamscheduler.exe v.3.1.6.0
C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe v.3.2.19.0
----------------------------- [ End of Log ] ------------------------------
 

grt.PNG

Редактирано от Eden Ilko (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 1 час, Eden Ilko написа:

След като инсалирах Malwarebytes постоянно ми изкарва това прозорче (прикаччения файл).

Писано е в инструкцията как да се направи ..ама кой да прочете..!!! :)

преди 5 часа, icotonev написа:
 • Отметката активираща пробния 14 дневен период също е маркиран по-подразбиране. Ако не желаете да тествате защитата в реално време на програмата през следващите 14 дни тогава премахнете отметката. Т.е. премахнете първата отметка:

DkgJ7Zr.png

 

Всъщност по важен е дневника ..в който не се виждат никакви  активни зарази..!

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Исках да попитам дали  това е някакъв вирус , защото не е нормално да го изкарва постоянно. 

Редактирано от Eden Ilko (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ако имате впредвит шота който сте дали отговорът е  - не..!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Значи няма проблеми в системата ? Всичко е Ок така ли? 
Благодаря Ви !

Редактирано от Eden Ilko (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Обновете следния софтуер:

Цитат

Java 8 Update 66 v.8.0.660.18 Warning! Download Update
Uninstall old version and install new one.

Adobe Flash Player 20 NPAPI v.20.0.0.235 Warning! Download Update

WinRAR 5.21 (64-bit) v.5.21.0 Warning! Download Update
7-Zip 9.30 (x64 edition) v.9.30.00.0 Warning! Download Update

Microsoft Silverlight v.3.0.40818.0 Warning! Download Update

Google Chrome v.47.0.2526.106 Warning! Download Update

Skype™ 7.17 v.7.17.105 Warning! Download Update
^Optional update.^

 

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 20 часа, Eden Ilko написа:

Значи няма проблеми в системата ? Всичко е Ок така ли? 
Благодаря Ви !

 

Мисля да направим още малко проверки...за да бъда окончателно сигурен..!

 

Сканиране с AdwCleaner

 
Моля, изтеглете и стартирайте програмата AdwCleaner (by Xplode):

 • Затворете всички стартирани програми и браузъри
 • Кликнете два пъти върху adwcleaner.exe за да стартирате инструмента.
 • Натиснете OK, за да потвърдите, че всички стартирани програми ще бъдат затворени.
 • Маркирайте Clean
 • Вашият компютър ще се рестартира автоматично. Текстовия файл ще се отвори след рестарта.
 • Моля, да публикувате съдържанието на този лог в отговора си
 • Можете да намерите лога,който автоматично се запомня тук C:AdwCleaner[s0].txt

 

Сканиране с Junkware Removal Tool
 
Моля, изтеглете Junkware Removal Tool (by Thisisu ) и запазете на вашия десктоп.

 • Спрете временно работата на защитните програми.
 • Стартирайте инструмента JRT.exe
 • Ще се отвори ДОС прозорец. Натиснете което и да е копче от клавиатурата.
 • Затворете излишните приложения и всички браузъри и изчакайте проверката да завърши.
 • Ще се появи лог файл (който можете да намерите и ръчно на десктопа с името JRT.txt).
 • Моля копирайте съдържанието на лог файла в следващия си пост.

 

Изтрийте FRST.exe и логовете към нея. След това изтеглете отново свежа версия и повторете сканирането по тази инструкция:

 

Сканиране с Farbar Recovery Scan Tool

 

 • Моля изтеглете icon1337953436.pngFarbar Recovery Scan Tool (според версията на Windows изберете 32 битовата или 64 битовата версия) и го запазете на десктопа.
 • Стартирайте файла FRST.exe (или FRST64.exe)
 • Програмата ще се стартира. Натиснете YES за да се съгласите с лицензионното споразумение.
 • Натиснете бутона YClYkft.jpg.
 • Изчакайте търпеливо проверката да приключи.
 • Ще се създадат два лог файла с името - FRST.txt и Addition.txt на десктопа.
 • Копирайте съдържанието на файла FRST.txt в следващия си пост. Прикачете Addition.txt в коментар си (погледнете опцията Прикачване на файлове, когато публикувате мнение).

 

  Дневници
 
В следващия си отговор, моля да включите следните дневници:

 

 • FRST.txt (копирате цялото съдържание)
 • Addition.txt (прикачате..)
 • AdwCleaner[s0].txt
 • JRT.txt
 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

# AdwCleaner v5.031 - Logfile created 28/01/2016 at 14:36:11
# Updated 25/01/2016 by Xplode
# Database : 2016-01-25.3 [Server]
# Operating system : Windows 8.1 Enterprise  (x64)
# Username : ilknur8 - ILKNUR
# Running from : C:\Users\ilknur8\Downloads\adwcleaner_5.031.exe
# Option : Cleaning
# Support : http://toolslib.net/forum

***** [ Services ] *****


***** [ Folders ] *****

[-] Folder Deleted : C:\Program Files (x86)\DriverToolkit
[-] Folder Deleted : C:\Users\ilknur8\AppData\Local\DriverToolkit
[-] Folder Deleted : C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\oaepeijninfcgjdnighjnlgdkkgpnaen

***** [ Files ] *****

[-] File Deleted : C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_free-keylogger.en.softonic.com_0.localstorage
[-] File Deleted : C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_free-keylogger.en.softonic.com_0.localstorage-journal

***** [ DLLs ] *****


***** [ Shortcuts ] *****


***** [ Scheduled tasks ] *****


***** [ Registry ] *****

[-] Key Deleted : HKCU\Software\DriverToolkit
[-] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\.bdcm
[-] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\.bdcr

***** [ Web browsers ] *****

[-] [C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data] [Search Provider] Deleted : aol.com
[-] [C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data] [Search Provider] Deleted : oursurfing.com
[-] [C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data] [Search Provider] Deleted : ask.com
[-] [C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data] [Search Provider] Deleted : oursurfing
[-] [C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data] [Search Provider] Deleted : oursurfing_
[-] [C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data] [Search Provider] Deleted : free-keylogger.en.softonic.com
[-] [C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [Extension] Deleted : oaepeijninfcgjdnighjnlgdkkgpnaen
[-] [C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] [Homepage] Deleted : hxxp://www.oursurfing.com/?type=sy&ts=1436041852&z=7b9a7d5e4399be94ef04794g4z6c0q0e7zcg7b4w7o&from=amt&uid=HGSTXHTS541010A9E680_JD100ACH0SKNNK0SKNNKX

*************************

:: "Tracing" keys removed
:: Winsock settings cleared

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C1].txt - [2501 bytes] ##########
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Junkware Removal Tool (JRT) by Malwarebytes
Version: 8.0.2 (01.06.2016)
Operating System: Windows 8.1 Enterprise x64 
Ran by ilknur8 (Administrator) on зҐвў 28.01.2016 Ј. at 14:42:18,01
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


File System: 5 

Successfully deleted: C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_static.audienceinsights.net_0.localstorage-journal (File) 
Successfully deleted: C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_static.audienceinsights.net_0.localstorage (File) 
Successfully deleted: C:\Windows\Tasks\DriverToolkit Autorun.job (Task) 
Successfully deleted: C:\Windows\prefetch\DRIVERTOOLKIT.EXE-522A3A6D.pf (File) 
Successfully deleted: C:\Windows\prefetch\DRIVERTOOLKITINSTALLER.TMP-35FDFD00.pf (File) 

Registry: 0 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scan was completed on зҐвў 28.01.2016 Ј. at 14:44:19,28
End of JRT log
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

Съдържанието на FRST

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version:27-01-2016
Ran by ilknur8 (administrator) on ILKNUR (28-01-2016 14:46:47)
Running from C:\Users\ilknur8\Downloads
Loaded Profiles: ilknur8 (Available Profiles: ilknur8)
Platform: Windows 8.1 Enterprise (X64) Language: Английски (Съединени щати)
Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
Boot Mode: Normal
Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Processes (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

(ESET) C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
(ELAN Microelectronics Corp.) C:\Program Files\Elantech\ETDService.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.SQLEXPRESS\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe
(TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
(ESET) C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Users\ilknur8\AppData\Local\NVIDIA\NvBackend\ApplicationOntology\NvOAWrapperCache.exe


==================== Registry (Whitelisted) ===========================

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

HKLM\...\Run: [NvBackend] => C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe [2771576 2015-12-16] (NVIDIA Corporation)
HKLM\...\Run: [ShadowPlay] => C:\Windows\system32\rundll32.exe C:\Windows\system32\nvspcap64.dll,ShadowPlayOnSystemStart
HKLM\...\Run: [ETDCtrl] => C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe [2890640 2013-04-22] (ELAN Microelectronics Corp.)
HKLM\...\Run: [IAStorIcon] => C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [287592 2014-05-28] (Intel Corporation)
HKLM\...\Run: [IgfxTray] => C:\Windows\system32\igfxtray.exe [404376 2015-08-09] ()
HKLM\...\Run: [HotKeysCmds] => C:\Windows\system32\hkcmd.exe
HKLM\...\Run: [Persistence] => C:\Windows\system32\igfxpers.exe
HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [597040 2015-12-22] (Oracle Corporation)
Winlogon\Notify\igfxcui: igfxdev.dll [X]
HKU\S-1-5-21-1581539752-2945848576-281638667-1002\...\Run: [uTorrent] => C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe [2026520 2015-12-26] (BitTorrent Inc.)
HKU\S-1-5-21-1581539752-2945848576-281638667-1002\...\Run: [DAEMON Tools Lite Automount] => C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe [4179288 2015-11-18] (Disc Soft Ltd)
HKU\S-1-5-21-1581539752-2945848576-281638667-1002\...\Run: [Skype] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [50615936 2016-01-18] (Skype Technologies S.A.)
HKU\S-1-5-21-1581539752-2945848576-281638667-1002\...\MountPoints2: {9da98def-ab64-11e5-825d-342387243a48} - "F:\OriginInstaller.exe" 
HKU\S-1-5-21-1581539752-2945848576-281638667-1002\...\MountPoints2: {9da98ff3-ab64-11e5-825d-342387243a48} - "G:\autorun.exe" 
HKU\S-1-5-18\...\Run: [uTorrent] => C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe /MINIMIZED
AppInit_DLLs: C:\Windows\system32\nvinitx.dll => C:\Windows\system32\nvinitx.dll [175368 2015-12-16] (NVIDIA Corporation)
AppInit_DLLs-x32: C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll => C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll [153392 2015-12-16] (NVIDIA Corporation)

==================== Internet (Whitelisted) ====================

(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{20C286A0-4331-4680-82C9-E2EE12AEC046}: [DhcpNameServer] 192.168.11.1
Tcpip\..\Interfaces\{A37C3B08-AF97-44A1-BF1D-1CAD103E8527}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1

Internet Explorer:
==================
BHO: Lync Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2015-02-10] (Microsoft Corporation)
BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_72\bin\ssv.dll [2016-01-26] (Oracle Corporation)
BHO: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2015-01-21] (Microsoft Corporation)
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_72\bin\jp2ssv.dll [2016-01-26] (Oracle Corporation)
BHO-x32: Lync Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2015-02-10] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2015-01-21] (Microsoft Corporation)
Handler: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL [2015-02-17] (Microsoft Corporation)

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\7jcej0ec.default
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_20_0_0_286.dll [2016-01-26] ()
FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.72.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_72\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2016-01-26] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.72.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_72\bin\plugin2\npjp2.dll [2016-01-26] (Oracle Corporation)
FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.41212.0\npctrl.dll [2015-12-11] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office15\NPSPWRAP.DLL [2014-01-23] (Microsoft Corporation)
FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.2.1 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2015-04-16] (VideoLAN)
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_20_0_0_286.dll [2016-01-26] ()
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=4.0.5 -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll [2014-03-20] (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll [2014-03-20] (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/Lync,version=15.0 -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll [2014-05-21] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.41212.0\npctrl.dll [2015-12-11] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\NPSPWRAP.DLL [2014-01-22] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.1\npGoogleUpdate3.dll [2015-12-25] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.1\npGoogleUpdate3.dll [2015-12-25] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2015-12-18] (Adobe Systems Inc.)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\npMeetingJoinPluginOC.dll [2014-05-21] (Microsoft Corporation)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\nppdf32.dll [2015-12-18] (Adobe Systems Inc.)

Chrome: 
=======
CHR HomePage: Default -> hxxp://www.oursurfing.com/?type=sy&ts=1436041852&z=7b9a7d5e4399be94ef04794g4z6c0q0e7zcg7b4w7o&from=amt&uid=HGSTXHTS541010A9E680_JD100ACH0SKNNK0SKNNKX
CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://www.google.com/"
CHR Profile: C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Google Презентации) - C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2015-12-26]
CHR Extension: (Google Документи) - C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2015-12-26]
CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-12-26]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-12-26]
CHR Extension: (Google Търсене) - C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-12-26]
CHR Extension: (Електронни таблици от Google) - C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2015-12-26]
CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2015-12-26]
CHR Extension: (Video Downloader All) - C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jpaglkhbmbmhlnpnehlffkgaaapoicnk [2015-12-26]
CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2015-12-26]
CHR Extension: (NeoBux AdAlert) - C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\oaepeijninfcgjdnighjnlgdkkgpnaen [2016-01-28]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-12-26]

==================== Services (Whitelisted) ========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

S3 Disc Soft Lite Bus Service; C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusService.exe [1369432 2015-11-18] (Disc Soft Ltd)
R2 ekrn; C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe [2521080 2015-11-19] (ESET)
R2 ETDService; C:\Program Files\Elantech\ETDService.exe [100752 2013-04-22] (ELAN Microelectronics Corp.)
R2 GfExperienceService; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe [1156216 2015-12-16] (NVIDIA Corporation)
R2 IAStorDataMgrSvc; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [16232 2014-05-28] (Intel Corporation)
R2 igfxCUIService1.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [355232 2015-08-09] (Intel Corporation)
S3 Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe [887232 2014-01-31] (Intel(R) Corporation)
R2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [154584 2014-03-20] (Intel Corporation)
R2 MSSQL$SQLEXPRESS; C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.SQLEXPRESS\MSSQL\Binn\sqlservr.exe [57617752 2009-03-30] (Microsoft Corporation)
R2 NvNetworkService; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe [1872504 2015-12-16] (NVIDIA Corporation)
S3 NvStreamNetworkSvc; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamNetworkService.exe [8185464 2015-12-16] (NVIDIA Corporation)
S2 NvStreamSvc; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamService.exe [6477432 2015-12-16] (NVIDIA Corporation)
S4 SQLAgent$SQLEXPRESS; C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.SQLEXPRESS\MSSQL\Binn\SQLAGENT.EXE [427880 2009-03-30] (Microsoft Corporation)
R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [6889232 2015-12-14] (TeamViewer GmbH)
S3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [366552 2015-07-07] (Microsoft Corporation)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [23824 2015-07-07] (Microsoft Corporation)

===================== Drivers (Whitelisted) ==========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R3 athr; C:\Windows\system32\DRIVERS\athwbx.sys [3905536 2014-08-11] (Qualcomm Atheros Communications, Inc.)
R3 dtlitescsibus; C:\Windows\System32\drivers\dtlitescsibus.sys [30264 2015-12-26] (Disc Soft Ltd)
R3 dtliteusbbus; C:\Windows\System32\drivers\dtliteusbbus.sys [47160 2015-12-26] (Disc Soft Ltd)
R1 eamonm; C:\Windows\System32\DRIVERS\eamonm.sys [263528 2015-12-08] (ESET)
S0 ebdrv; C:\Windows\System32\drivers\evbda.sys [3357024 2013-08-22] (Broadcom Corporation)
S0 eelam; C:\Windows\System32\DRIVERS\eelam.sys [14976 2015-11-27] (ESET)
R1 ehdrv; C:\Windows\system32\DRIVERS\ehdrv.sys [186784 2015-11-27] (ESET)
R2 ekbdflt; C:\Windows\system32\DRIVERS\ekbdflt.sys [142976 2015-11-27] (ESET)
R1 epfw; C:\Windows\system32\DRIVERS\epfw.sys [206312 2015-11-27] (ESET)
R1 EpfwLWF; C:\Windows\system32\DRIVERS\EpfwLWF.sys [52872 2015-11-27] (ESET)
R0 epfwwfp; C:\Windows\System32\DRIVERS\epfwwfp.sys [69840 2015-11-27] (ESET)
R3 MEIx64; C:\Windows\system32\DRIVERS\TeeDriverx64.sys [118272 2014-03-20] (Intel Corporation)
R3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\system32\drivers\nvvad64v.sys [50472 2015-12-16] (NVIDIA Corporation)
U5 RTSPER; C:\Windows\System32\Drivers\RTSPER.sys [465624 2014-01-03] (Realsil Semiconductor Corporation)
R3 SmbDrvI; C:\Windows\system32\DRIVERS\Smb_driver_Intel.sys [31472 2014-10-01] (Synaptics Incorporated)
S3 WdBoot; C:\Windows\system32\drivers\WdBoot.sys [44560 2015-07-07] (Microsoft Corporation)
S3 WdFilter; C:\Windows\system32\drivers\WdFilter.sys [270168 2015-07-07] (Microsoft Corporation)
S3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [114520 2015-07-07] (Microsoft Corporation)
S3 MBAMSwissArmy; \??\C:\Windows\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys [X]

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)


==================== One Month Created files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2016-01-28 14:46 - 2016-01-28 14:47 - 00016011 _____ C:\Users\ilknur8\Downloads\FRST.txt
2016-01-28 14:46 - 2016-01-28 14:46 - 02370560 _____ (Farbar) C:\Users\ilknur8\Downloads\FRST64.exe
2016-01-28 14:44 - 2016-01-28 14:44 - 00001137 _____ C:\Users\ilknur8\Desktop\JRT.txt
2016-01-28 14:40 - 2016-01-28 14:40 - 01609032 _____ (Malwarebytes) C:\Users\ilknur8\Downloads\JRT.exe
2016-01-28 14:38 - 2016-01-28 14:38 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\LocalLow\uTorrent
2016-01-28 14:31 - 2016-01-28 14:36 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
2016-01-28 14:29 - 2016-01-28 14:29 - 01507840 _____ C:\Users\ilknur8\Downloads\adwcleaner_5.031.exe
2016-01-28 00:35 - 2015-01-06 05:01 - 00072192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndproxy.sys
2016-01-28 00:35 - 2015-01-06 04:59 - 00080896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wanarp.sys
2016-01-28 00:35 - 2015-01-06 03:12 - 00185856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rascfg.dll
2016-01-28 00:35 - 2015-01-06 03:02 - 00164864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rascfg.dll
2016-01-28 00:33 - 2015-12-16 19:11 - 01200128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Globalization.dll
2016-01-28 00:33 - 2015-12-16 18:51 - 00868864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Globalization.dll
2016-01-28 00:33 - 2015-10-22 19:43 - 00007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kbdgeoqw.dll
2016-01-28 00:33 - 2015-10-22 19:43 - 00007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KBDAZST.DLL
2016-01-28 00:33 - 2015-10-22 19:43 - 00007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KBDAZEL.DLL
2016-01-28 00:33 - 2015-10-22 19:43 - 00007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KBDAZE.DLL
2016-01-28 00:33 - 2015-10-22 18:59 - 00007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kbdgeoqw.dll
2016-01-28 00:33 - 2015-10-22 18:59 - 00007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KBDAZST.DLL
2016-01-28 00:33 - 2015-10-22 18:59 - 00007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KBDAZEL.DLL
2016-01-28 00:33 - 2015-10-22 18:59 - 00007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KBDAZE.DLL
2016-01-28 00:33 - 2015-10-22 18:21 - 00323072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\GlobCollationHost.dll
2016-01-28 00:33 - 2015-10-22 17:58 - 00200704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\GlobCollationHost.dll
2016-01-28 00:33 - 2015-10-22 16:08 - 00513456 _____ C:\Windows\SysWOW64\locale.nls
2016-01-28 00:33 - 2015-10-22 16:08 - 00513456 _____ C:\Windows\system32\locale.nls
2016-01-28 00:33 - 2014-11-17 22:17 - 00672984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MDMAgent.exe
2016-01-28 00:33 - 2014-11-17 22:17 - 00273240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SystemSettingsAdminFlows.exe
2016-01-28 00:33 - 2014-11-14 08:54 - 00463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SystemSettings.Handlers.dll
2016-01-28 00:33 - 2014-11-14 08:46 - 02171904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SystemSettingsAdminFlowUI.dll
2016-01-28 00:32 - 2015-06-10 00:39 - 00081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\BTHUSB.SYS
2016-01-28 00:32 - 2015-06-10 00:39 - 00053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bthenum.sys
2016-01-28 00:32 - 2015-06-10 00:38 - 01201664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bthport.sys
2016-01-28 00:32 - 2015-05-01 03:13 - 06521800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppsvc.exe
2016-01-28 00:32 - 2015-05-01 03:13 - 01488000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppobjs.dll
2016-01-28 00:32 - 2015-05-01 03:13 - 00261376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppwinob.dll
2016-01-27 23:44 - 2016-01-27 23:44 - 00000000 ____D C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft Help
2016-01-27 23:44 - 2016-01-27 23:44 - 00000000 ____D C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft Help
2016-01-27 23:27 - 2016-01-27 23:27 - 00000000 ____D C:\Users\Default\Documents\Visual Studio 2010
2016-01-27 23:27 - 2016-01-27 23:27 - 00000000 ____D C:\Users\Default User\Documents\Visual Studio 2010
2016-01-27 00:06 - 2016-01-28 14:00 - 00083968 ___SH C:\Users\ilknur8\Downloads\Thumbs.db
2016-01-26 22:31 - 2016-01-26 22:31 - 00013805 _____ C:\Users\ilknur8\Downloads\Champion League 2012 Final.torrent
2016-01-26 16:58 - 2016-01-26 16:58 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Silverlight
2016-01-26 16:58 - 2016-01-26 16:58 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Silverlight
2016-01-26 16:58 - 2016-01-26 16:58 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight
2016-01-26 16:57 - 2016-01-26 16:57 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
2016-01-26 16:57 - 2016-01-26 16:57 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java
2016-01-26 16:57 - 2016-01-26 16:56 - 00110176 _____ (Oracle Corporation) C:\Windows\system32\WindowsAccessBridge-64.dll
2016-01-26 16:55 - 2016-01-26 16:57 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java Development Kit
2016-01-26 16:53 - 2016-01-26 16:56 - 00000000 ____D C:\Program Files\Java
2016-01-26 16:53 - 2016-01-26 16:53 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\LocalLow\Oracle
2016-01-26 16:50 - 2016-01-26 16:57 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\.oracle_jre_usage
2016-01-26 16:50 - 2016-01-26 16:50 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\appmgmt
2016-01-26 16:50 - 2016-01-26 16:50 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\LocalLow\Sun
2016-01-26 16:24 - 2016-01-26 16:24 - 00000000 ____D C:\SecurityCheck
2016-01-26 15:29 - 2016-01-26 15:29 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
2016-01-26 15:21 - 2016-01-26 15:23 - 00270806 _____ C:\Windows\ntbtlog.txt
2016-01-25 17:23 - 2016-01-28 14:46 - 00000000 ____D C:\FRST
2016-01-25 00:59 - 2016-01-25 01:00 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\Documents\NFSTR
2016-01-25 00:40 - 2016-01-25 00:40 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Need for Speed The Run
2016-01-22 07:14 - 2016-01-27 03:50 - 00001718 _____ C:\Users\ilknur8\Desktop\Нов текстов документ.txt
2016-01-21 22:12 - 2016-01-22 00:24 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\Desktop\car
2016-01-21 21:28 - 2016-01-21 21:28 - 00003915 _____ C:\Users\ilknur8\Desktop\Untitled1.cpp
2016-01-21 00:51 - 2016-01-21 00:51 - 00000550 _____ C:\Users\ilknur8\Desktop\bg.txt
2016-01-21 00:38 - 2016-01-21 00:38 - 00003254 _____ C:\Users\ilknur8\Desktop\soc.txt
2016-01-20 02:50 - 2016-01-20 02:50 - 00001231 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SAW - The Video Game.lnk
2016-01-20 02:50 - 2016-01-20 02:50 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SAW - The Video Game
2016-01-20 02:50 - 2016-01-20 02:50 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\SAW - The Video Game
2016-01-16 19:56 - 2016-01-25 13:39 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2016-01-16 19:40 - 2016-01-16 19:40 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Macromedia
2016-01-16 14:37 - 2016-01-16 15:14 - 00000000 ____D C:\Program Files\Call of Duty Black Ops III
2016-01-16 14:37 - 2016-01-16 14:37 - 00000749 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Call of Duty Black Ops III.lnk
2016-01-14 15:52 - 2016-01-14 15:52 - 00001161 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Call of Duty - Modern Warfare 2.lnk
2016-01-14 15:52 - 2016-01-14 15:52 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Call of Duty - Modern Warfare 2
2016-01-14 15:01 - 2016-01-18 14:44 - 00001631 _____ C:\Users\ilknur8\Desktop\pics - Пряк път.lnk
2016-01-14 14:59 - 2016-01-14 15:00 - 09020931 _____ C:\Users\ilknur8\Desktop\10898484_635051529954067_1677927440_n.mp4
2016-01-14 14:39 - 2016-01-21 16:19 - 00003842 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1451080468
2016-01-14 14:28 - 2016-01-14 15:52 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Call of Duty - Modern Warfare 2
2016-01-14 00:23 - 2016-01-14 00:23 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Local\ESET
2016-01-14 00:22 - 2016-01-14 00:22 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ESET
2016-01-14 00:22 - 2016-01-14 00:22 - 00000000 ____D C:\ProgramData\ESET
2016-01-14 00:22 - 2016-01-14 00:22 - 00000000 ____D C:\Program Files\ESET
2016-01-13 19:25 - 2015-12-10 02:40 - 00033456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
2016-01-13 19:25 - 2015-11-17 23:07 - 01380864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
2016-01-13 19:25 - 2015-11-17 23:07 - 01164800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
2016-01-13 19:25 - 2015-11-17 23:07 - 00792064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
2016-01-13 19:25 - 2015-11-17 23:07 - 00705024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
2016-01-13 19:25 - 2015-11-17 23:07 - 00505344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
2016-01-13 19:25 - 2015-11-17 23:07 - 00210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
2016-01-13 19:25 - 2015-11-17 23:07 - 00076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 06:38 - 25837568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 06:00 - 00571904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 05:55 - 06051328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 05:50 - 20367360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 05:45 - 00817664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 05:21 - 00496640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 05:18 - 00092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 05:09 - 01032704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcomm.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 05:09 - 00663552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 05:03 - 14456832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 04:59 - 00798208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 04:43 - 04610560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 04:43 - 00880128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcomm.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 04:38 - 02487808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 04:37 - 00687104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 04:35 - 12856320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 04:26 - 01546752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 04:14 - 00800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 04:12 - 02011136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 04:08 - 01311744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
2016-01-13 19:24 - 2015-12-11 04:07 - 00710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-30 21:32 - 07453016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2016-01-13 19:22 - 2015-12-30 21:32 - 01735000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-30 21:32 - 01499912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-07 12:56 - 01380600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 02745184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVDECOD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 02528784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMVDECOD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 02450240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVENCOD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 02447136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMVENCOD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 02334104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfcore.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 02324744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfcore.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 01877504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msmpeg2adec.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 01798480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMALFXGFXDSP.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 01484888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msmpeg2adec.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 01288128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfnetsrc.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 01210200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMADMOD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 01150232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMADMOE.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 01115640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfnetsrc.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 01037680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMADMOD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00914672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMADMOE.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00850680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfnetcore.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00735496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\evr.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00700360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfnetcore.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00629600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MP4SDECD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00584656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\evr.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00557856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVSDECD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00498472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfsvr.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00492736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMVSDECD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00463776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MP4SDECD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00399776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfsvr.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00299080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\VIDRESZR.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00275312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MPG4DECD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00274280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MP43DECD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00250520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MPG4DECD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00248432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MP43DECD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00246856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RESAMPLEDMO.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00244296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfps.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00229272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\RESAMPLEDMO.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00203016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\COLORCNV.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00184912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\COLORCNV.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00183856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\VIDRESZR.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00116720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MP3DMOD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00110544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfps.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00099136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MP3DMOD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00090904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devenum.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00090392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfvdsp.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00081032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\devenum.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-05 07:58 - 00076936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfvdsp.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-04 17:00 - 01097216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-03 20:07 - 00340992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qdvd.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-03 20:07 - 00289792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ksproxy.ax
2016-01-13 19:22 - 2015-12-03 20:05 - 00644608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVXENCD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-03 20:02 - 01664000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMSPDMOE.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-03 20:00 - 00451072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVSENCD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-03 19:58 - 00378880 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SysFxUI.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-03 19:36 - 01697792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\quartz.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-03 19:30 - 00468480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MFWMAAEC.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-03 19:28 - 00519680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\qdvd.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-03 19:28 - 00245760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ksproxy.ax
2016-01-13 19:22 - 2015-12-03 19:27 - 00736256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMVXENCD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-03 19:24 - 01411584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMSPDMOE.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-03 19:23 - 00402432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMVSENCD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-03 19:06 - 01501184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\quartz.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-03 19:01 - 00743936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MFWMAAEC.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-03 18:40 - 01010688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMSPDMOD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-03 18:29 - 00887296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMSPDMOD.DLL
2016-01-13 19:22 - 2015-12-02 17:04 - 00670208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qedit.dll
2016-01-13 19:22 - 2015-12-02 17:01 - 00561664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\qedit.dll
2016-01-13 19:21 - 2015-12-08 21:08 - 00685432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
2016-01-13 19:21 - 2015-12-08 21:07 - 00507176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
2016-01-13 19:21 - 2015-12-03 21:42 - 00561952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
2016-01-13 19:21 - 2015-12-03 21:42 - 00397224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcryptprimitives.dll
2016-01-13 19:21 - 2015-12-03 21:42 - 00137968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
2016-01-13 19:21 - 2015-12-03 21:42 - 00106960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncryptsslp.dll
2016-01-13 19:21 - 2015-12-03 21:41 - 00177488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
2016-01-13 19:21 - 2015-12-03 20:52 - 00340872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcryptprimitives.dll
2016-01-13 19:21 - 2015-12-03 20:52 - 00120376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
2016-01-13 19:21 - 2015-12-03 20:52 - 00091416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncryptsslp.dll
2016-01-13 19:21 - 2015-12-03 20:28 - 00401920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
2016-01-13 19:21 - 2015-12-03 20:28 - 00202240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
2016-01-13 19:21 - 2015-12-03 19:51 - 00445440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certcli.dll
2016-01-13 19:21 - 2015-12-03 19:16 - 00324096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certcli.dll
2016-01-13 19:21 - 2015-12-03 19:13 - 01441280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
2016-01-13 19:21 - 2015-12-03 19:07 - 00432128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
2016-01-13 19:21 - 2015-12-03 18:45 - 00357888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
2016-01-10 18:32 - 2016-01-10 18:32 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Electronic Arts
2016-01-10 18:10 - 2016-01-10 18:10 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\TeamViewer
2016-01-10 15:32 - 2016-01-10 15:32 - 00000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdMtpDr_01_11_00.Wdf
2016-01-10 15:23 - 2016-01-10 15:23 - 00001510 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\fifa14-3dm - Пряк път.lnk
2016-01-10 15:08 - 2016-01-10 15:08 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\Tracing
2016-01-10 14:56 - 2013-09-21 00:46 - 00000000 ____D C:\Program Files\FIFA 14
2016-01-10 14:09 - 2016-01-10 14:09 - 00032303 _____ C:\Users\ilknur8\Downloads\3DMGAME-FIFA.14.PC.Multi14.Ultimate.Edition-3DM.torrent
2016-01-07 09:29 - 2016-01-07 09:30 - 00007011 _____ C:\Users\ilknur8\Downloads\Source2.cpp
2016-01-06 18:07 - 2016-01-06 18:07 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\ESET
2016-01-05 23:21 - 2016-01-05 23:21 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Atheros
2016-01-04 20:10 - 2016-01-04 20:10 - 00000144 _____ C:\Windows\system32\{A6D608F0-0BDE-491A-97AE-5C4B05D86E01}.bat
2016-01-04 10:09 - 2016-01-06 00:46 - 00000401 _____ C:\Windows\system32\{F33C3B9B-72AF-418A-B3FD-560646F7CDA2}.bat
2016-01-04 10:07 - 2016-01-04 10:07 - 00000724 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel(R) HD Graphics Control Panel.lnk
2016-01-04 10:07 - 2016-01-04 10:07 - 00000000 ____D C:\Temp
2016-01-04 10:06 - 2016-01-04 10:06 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Intel_Corporation
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00212660 _____ C:\Windows\system32\resTHA.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00203812 _____ C:\Windows\system32\resELL.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00199652 _____ C:\Windows\system32\resRUS.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00182356 _____ C:\Windows\system32\resARA.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00181828 _____ C:\Windows\system32\resJPN.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00181364 _____ C:\Windows\system32\resHEB.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00176116 _____ C:\Windows\system32\resFRA.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00176052 _____ C:\Windows\system32\resHUN.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00174340 _____ C:\Windows\system32\resKOR.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00174004 _____ C:\Windows\system32\resDEU.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00173748 _____ C:\Windows\system32\resITA.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00173492 _____ C:\Windows\system32\resROM.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00173460 _____ C:\Windows\system32\resESN.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00173444 _____ C:\Windows\system32\resSKY.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00173044 _____ C:\Windows\system32\resPLK.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00172676 _____ C:\Windows\system32\resNLD.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00171876 _____ C:\Windows\system32\resPTB.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00171860 _____ C:\Windows\system32\resTRK.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00171796 _____ C:\Windows\system32\resCSY.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00171332 _____ C:\Windows\system32\resPTG.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00171156 _____ C:\Windows\system32\resFIN.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00170548 _____ C:\Windows\system32\resHRV.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00170020 _____ C:\Windows\system32\resSLV.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00170004 _____ C:\Windows\system32\resSVE.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00168788 _____ C:\Windows\system32\resNOR.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00168132 _____ C:\Windows\system32\resDAN.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00166660 _____ C:\Windows\system32\resENU.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00164836 _____ C:\Windows\system32\resCHT.cui
2016-01-04 10:05 - 2014-09-04 15:31 - 00163652 _____ C:\Windows\system32\resCHS.cui
2016-01-04 10:04 - 2016-01-04 10:04 - 00000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_TeeDriverx64_01011.Wdf
2016-01-04 10:04 - 2015-08-09 14:50 - 02048512 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxLHM.dll
2016-01-04 10:04 - 2015-08-09 14:50 - 00707584 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxDH.dll
2016-01-04 10:04 - 2015-08-09 14:50 - 00355232 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe
2016-01-04 10:04 - 2015-08-09 14:50 - 00324512 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxEM.exe
2016-01-04 10:04 - 2015-08-09 14:50 - 00296432 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxDI.dll
2016-01-04 10:04 - 2015-08-09 14:50 - 00288688 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\SysWOW64\IntelCpHeciSvc.exe
2016-01-04 10:04 - 2015-08-09 14:50 - 00257968 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxHK.exe
2016-01-04 10:04 - 2015-08-09 14:50 - 00240128 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxDTCM.dll
2016-01-04 10:04 - 2014-09-04 15:31 - 00453872 _____ (Intel(R) Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\IntcDAud.sys
2016-01-04 10:04 - 2014-09-04 15:31 - 00182784 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxCoIn_v3907.dll
2016-01-04 10:04 - 2014-09-04 15:31 - 00000895 _____ C:\Windows\system32\Gfxv2_0.exe.config
2016-01-04 10:04 - 2014-09-04 15:31 - 00000895 _____ C:\Windows\system32\DPTopologyAppv2_0.exe.config
2016-01-04 09:53 - 2015-08-09 14:50 - 00404376 _____ C:\Windows\system32\igfxTray.exe
2016-01-04 09:53 - 2013-04-23 02:04 - 00109056 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxCoIn_v3131.dll
2016-01-04 09:53 - 2013-04-23 01:56 - 08901632 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxress.dll
2016-01-04 09:53 - 2013-04-23 01:56 - 02384896 _____ C:\Windows\system32\GfxRes.dll
2016-01-04 09:53 - 2013-04-23 01:56 - 00353280 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\SysWOW64\igfxdv32.dll
2016-01-04 09:53 - 2013-04-23 01:56 - 00108032 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\hccutils.dll
2016-01-04 09:53 - 2013-04-23 01:56 - 00001806 _____ C:\Windows\system32\GfxUIEx.exe.config
2016-01-04 09:53 - 2013-04-23 01:56 - 00000935 _____ C:\Windows\system32\CustomModeApp.exe.config
2016-01-04 09:52 - 2016-01-04 10:07 - 00000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Intel
2016-01-04 09:52 - 2016-01-04 09:52 - 00964342 _____ C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
2016-01-04 09:52 - 2016-01-04 09:52 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\Intel Corporation
2016-01-04 09:43 - 2013-08-21 15:16 - 00053248 _____ (Windows XP Bundled build C-Centric Single User) C:\Windows\SysWOW64\CSVer.dll
2016-01-04 00:59 - 2016-01-04 00:59 - 00002990 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Synaptics TouchPad Enhancements
2016-01-04 00:59 - 2016-01-04 00:59 - 00000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_SynTP_01011.Wdf
2016-01-04 00:59 - 2016-01-04 00:59 - 00000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_Smb_driver_Intel_01011.Wdf
2016-01-04 00:59 - 2016-01-04 00:59 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\Intel
2016-01-04 00:59 - 2016-01-04 00:59 - 00000000 ____D C:\Program Files\Synaptics
2016-01-04 00:58 - 2014-10-01 08:24 - 00751344 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\SynCOM.dll
2016-01-04 00:58 - 2014-10-01 08:24 - 00566000 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\Drivers\SynTP.sys
2016-01-04 00:58 - 2014-10-01 08:24 - 00408304 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\SynCom.dll
2016-01-04 00:58 - 2014-10-01 08:24 - 00255216 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\SynTPAPI.dll
2016-01-04 00:58 - 2014-10-01 08:24 - 00212208 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\SynTPCo20.dll
2016-01-04 00:58 - 2014-10-01 08:24 - 00031472 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\Drivers\Smb_driver_Intel.sys
2016-01-04 00:53 - 2016-01-04 00:53 - 00000000 ____D C:\Program Files\Elantech
2016-01-04 00:52 - 2013-04-22 09:09 - 00367504 _____ (ELAN Microelectronics Corp.) C:\Windows\system32\Drivers\ETD.sys
2016-01-04 00:49 - 2016-01-04 00:51 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros
2016-01-04 00:49 - 2016-01-04 00:50 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Qualcomm Atheros
2016-01-04 00:49 - 2016-01-04 00:49 - 00000000 ____D C:\Windows\Options
2016-01-04 00:49 - 2014-08-11 01:39 - 03905536 _____ (Qualcomm Atheros Communications, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\athwbx.sys
2016-01-01 19:34 - 2016-01-01 19:34 - 00000912 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Crysis 3.lnk
2016-01-01 19:25 - 2016-01-01 19:34 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Crysis 3
2015-12-31 19:46 - 2016-01-13 21:32 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
2015-12-31 19:46 - 2015-12-31 19:46 - 00000000 ____D C:\Windows\Migration
2015-12-31 14:40 - 2015-07-30 16:04 - 00124624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
2015-12-31 14:40 - 2015-07-30 15:48 - 00103120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
2015-12-31 14:01 - 2016-01-20 17:55 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
2015-12-31 01:50 - 2015-12-31 01:50 - 00014191 _____ C:\Users\ilknur8\Desktop\oriz.jpg
2015-12-30 19:23 - 2015-12-30 19:23 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\Notepad++
2015-12-30 16:30 - 2015-09-29 14:24 - 00155480 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tpm.sys
2015-12-30 16:30 - 2015-05-07 17:21 - 00522240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\GeofenceMonitorService.dll
2015-12-30 16:30 - 2015-05-07 17:05 - 00367104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\GeofenceMonitorService.dll
2015-12-30 16:30 - 2015-04-30 01:22 - 00130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WiFiDisplay.dll
2015-12-30 16:30 - 2015-04-10 02:34 - 02256896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dwmcore.dll
2015-12-30 16:30 - 2015-04-10 02:11 - 01943040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dwmcore.dll
2015-12-30 16:30 - 2015-03-09 04:02 - 00057856 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bthhfenum.sys
2015-12-30 16:30 - 2015-01-27 05:44 - 00933888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\calc.exe
2015-12-30 16:30 - 2015-01-24 03:51 - 00816128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\calc.exe
2015-12-30 16:29 - 2015-09-04 21:24 - 00154112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tunnel.sys
2015-12-30 16:29 - 2015-09-03 04:18 - 02531400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6.dll
2015-12-30 16:29 - 2015-09-03 04:17 - 01903848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6.dll
2015-12-30 16:29 - 2015-09-02 20:48 - 02345472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml3.dll
2015-12-30 16:29 - 2015-09-02 19:09 - 01556992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml3.dll
2015-12-30 16:29 - 2015-08-29 00:20 - 00183368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AuthHost.exe
2015-12-30 16:29 - 2015-08-06 18:47 - 04710400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d2d1.dll
2015-12-30 16:29 - 2015-08-06 18:18 - 04068352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d2d1.dll
2015-12-30 16:29 - 2015-05-07 19:00 - 03109376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
2015-12-30 16:29 - 2015-05-07 18:12 - 02706432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
2015-12-30 16:29 - 2015-03-20 03:56 - 00080384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ahcache.sys
2015-12-30 16:29 - 2015-03-02 03:43 - 00222208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rastapi.dll
2015-12-30 16:29 - 2015-03-02 03:21 - 00207872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rastapi.dll
2015-12-30 16:29 - 2015-01-29 03:58 - 00347136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\photowiz.dll
2015-12-30 16:29 - 2015-01-29 03:29 - 00290816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\photowiz.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-11-05 10:59 - 00145408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rmcast.sys
2015-12-30 16:28 - 2015-08-07 23:40 - 01134752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-08-07 16:13 - 00862720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-07-22 16:19 - 00041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UtcResources.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-07-22 15:52 - 01633792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\diagtrack.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-07-17 16:15 - 00951296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdh.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-07-17 16:10 - 00749568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdh.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-06-28 07:07 - 00442712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-06-28 07:06 - 01311960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-06-28 07:06 - 00332120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-06-27 18:42 - 00747520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-06-27 13:47 - 00118616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\consent.exe
2015-12-30 16:28 - 2015-06-16 00:41 - 00065024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msiexec.exe
2015-12-30 16:28 - 2015-06-16 00:24 - 03320320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msi.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-06-15 23:16 - 00059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe
2015-12-30 16:28 - 2015-06-15 23:09 - 03607552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msi.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-05-30 23:18 - 00037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\werdiagcontroller.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-05-30 21:36 - 00230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioEndpointBuilder.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-05-30 21:35 - 00911360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\audiosrv.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-04-02 00:22 - 02985984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dbgeng.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-04-02 00:20 - 04417536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dbgeng.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-04-01 05:45 - 01491456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dbghelp.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-04-01 04:31 - 01207296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dbghelp.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-03-04 03:32 - 00172544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Input.Inking.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-03-04 03:12 - 00141824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Input.Inking.dll
2015-12-30 16:28 - 2015-01-30 05:01 - 00097792 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidbth.sys
2015-12-30 16:28 - 2015-01-30 05:00 - 00167424 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rfcomm.sys
2015-12-30 16:27 - 2015-10-13 19:10 - 00559616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\afd.sys
2015-12-30 16:27 - 2015-10-13 19:10 - 00108032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tdx.sys
2015-12-30 16:27 - 2015-08-27 04:43 - 22372152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
2015-12-30 16:27 - 2015-08-27 04:42 - 19795904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-11-11 17:44 - 00279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-11-11 17:44 - 00128000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iepeers.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-11-10 02:11 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-11-10 02:08 - 02280448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-11-10 02:04 - 00476160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-11-10 01:37 - 00230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-11-10 01:36 - 02050560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
2015-12-30 16:26 - 2015-11-10 01:36 - 00325632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-11-10 01:25 - 01048576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\actxprxy.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-11-09 00:15 - 02887168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-11-09 00:02 - 00615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-11-08 23:32 - 00315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-11-08 23:32 - 00145408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iepeers.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-11-08 23:18 - 00262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-11-08 23:16 - 00372224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-11-08 23:15 - 00718336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
2015-12-30 16:26 - 2015-11-08 23:13 - 02123264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
2015-12-30 16:26 - 2015-11-08 22:53 - 02880000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\actxprxy.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-10-10 19:20 - 00186880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dpapisrv.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-09-10 19:18 - 00088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-09-10 18:51 - 00489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-09-10 18:17 - 00416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-09-10 18:07 - 00076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-07-16 22:36 - 00417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
2015-12-30 16:26 - 2015-07-16 21:50 - 00341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
2015-12-30 16:26 - 2015-06-27 05:12 - 00284672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
2015-12-30 16:26 - 2015-06-16 00:02 - 00087552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdc.ocx
2015-12-30 16:26 - 2015-06-15 23:58 - 00199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-06-15 22:47 - 00073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdc.ocx
2015-12-30 16:26 - 2015-06-15 22:44 - 00168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-05-23 05:04 - 00620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-05-22 20:47 - 00814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-04-21 18:13 - 00107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-04-09 00:41 - 00158720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rgb9rast.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-04-03 02:35 - 00445440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PhotoMetadataHandler.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-04-03 02:14 - 00364544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PhotoMetadataHandler.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-03-13 04:02 - 00316416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\udfs.sys
2015-12-30 16:26 - 2015-03-13 03:58 - 00016303 _____ C:\Windows\system32\ieuinit.inf
2015-12-30 16:26 - 2015-03-13 03:55 - 00016303 _____ C:\Windows\SysWOW64\ieuinit.inf
2015-12-30 16:26 - 2015-03-13 03:11 - 02162176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SRH.dll
2015-12-30 16:26 - 2015-03-13 02:39 - 01812992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SRH.dll
2015-12-30 16:24 - 2015-10-03 21:41 - 01385280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msctf.dll
2015-12-30 16:24 - 2015-10-03 21:41 - 01124384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msctf.dll
2015-12-30 16:24 - 2015-08-06 19:05 - 00669184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hhctrl.ocx
2015-12-30 16:24 - 2015-08-06 18:37 - 00536576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hhctrl.ocx
2015-12-30 16:24 - 2015-07-16 02:29 - 00101720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mountmgr.sys
2015-12-30 16:24 - 2015-07-10 19:54 - 01217024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sysmain.dll
2015-12-30 16:24 - 2015-07-07 11:40 - 00270168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\WdFilter.sys
2015-12-30 16:24 - 2015-07-07 11:40 - 00114520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\WdNisDrv.sys
2015-12-30 16:24 - 2015-07-07 11:40 - 00044560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\WdBoot.sys
2015-12-30 16:24 - 2015-06-19 19:07 - 02819072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers.dll
2015-12-30 16:24 - 2015-06-12 19:03 - 18823680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.dll
2015-12-30 16:24 - 2015-06-12 18:36 - 15159296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.dll
2015-12-30 16:24 - 2015-04-25 04:25 - 00020992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usb8023.sys
2015-12-30 16:24 - 2015-03-06 04:47 - 01696256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wevtsvc.dll
2015-12-30 16:24 - 2015-02-03 02:03 - 03551744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_47.dll
2015-12-30 16:24 - 2015-02-03 02:02 - 04298240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_47.dll
2015-12-30 16:24 - 2015-02-03 01:53 - 00014848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winshfhc.dll
2015-12-30 16:24 - 2015-02-03 01:53 - 00012800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winshfhc.dll
2015-12-30 16:24 - 2015-01-30 04:03 - 01488896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfc42u.dll
2015-12-30 16:24 - 2015-01-30 04:03 - 01464832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfc42.dll
2015-12-30 16:24 - 2015-01-30 03:44 - 01230336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc42u.dll
2015-12-30 16:24 - 2015-01-30 03:42 - 01204224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfc42.dll
2015-12-30 16:24 - 2015-01-30 03:29 - 00035840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\atlthunk.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-11-22 08:59 - 01659568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
2015-12-30 16:21 - 2015-11-22 08:59 - 01519592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe
2015-12-30 16:21 - 2015-11-22 08:59 - 01487008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
2015-12-30 16:21 - 2015-11-22 08:59 - 01355848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.exe
2015-12-30 16:21 - 2015-11-21 20:32 - 00016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-11-21 19:50 - 00014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-11-21 18:59 - 01706496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comsvcs.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-11-21 18:49 - 01344000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comsvcs.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-11-21 18:47 - 00522240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\catsrvut.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-11-21 18:40 - 00414208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\catsrvut.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-11-09 02:41 - 01540728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\user32.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-11-09 00:30 - 04176384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
2015-12-30 16:21 - 2015-11-08 23:23 - 01994752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DWrite.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-11-08 23:13 - 01383936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FntCache.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-11-08 23:01 - 01753600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\GdiPlus.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-11-08 22:52 - 01559552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DWrite.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-11-08 22:48 - 01376256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user32.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-11-08 22:42 - 01490944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\GdiPlus.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-09-07 18:22 - 00477184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\puiobj.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-09-07 18:21 - 00825856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pmcsnap.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-09-07 18:17 - 00260096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ppcsnap.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-09-07 17:54 - 00367104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\puiobj.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-09-07 17:30 - 01091584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\localspl.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-07-30 19:18 - 00268288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InkEd.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-07-30 18:22 - 00230912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InkEd.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-05-03 17:09 - 00274944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-05-03 16:58 - 00210944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-05-03 16:55 - 00971776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WSShared.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-05-03 16:49 - 00811008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WSShared.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-03-23 23:59 - 00360480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sechost.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-03-23 23:45 - 00257216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-03-20 05:49 - 00309760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\compstui.dll
2015-12-30 16:21 - 2015-03-20 05:17 - 00411648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tracerpt.exe
2015-12-30 16:21 - 2015-03-20 04:41 - 00369152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tracerpt.exe
2015-12-30 16:21 - 2015-01-29 03:04 - 00864256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32spl.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-11-21 00:47 - 00136904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
2015-12-30 16:20 - 2015-11-20 20:18 - 00052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-11-20 18:58 - 03706880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-11-20 18:47 - 00035840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
2015-12-30 16:20 - 2015-11-20 18:46 - 00140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-11-20 18:44 - 00409088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WUSettingsProvider.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-11-20 18:44 - 00095744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-11-20 18:43 - 00897024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-11-20 18:42 - 02243584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-11-20 18:30 - 00029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapp.exe
2015-12-30 16:20 - 2015-11-20 18:29 - 00124928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuwebv.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-11-20 18:28 - 00081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wudriver.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-11-20 18:27 - 00726528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapi.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-10-15 18:08 - 00990208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-10-15 17:46 - 00803328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-09-24 19:51 - 00130560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BdeHdCfg.exe
2015-12-30 16:20 - 2015-09-24 19:38 - 00108032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BdeHdCfgLib.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-09-24 19:30 - 00322048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fvecpl.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-09-24 18:42 - 00348672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bdesvc.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-09-24 18:40 - 00737280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fveapi.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-09-02 04:55 - 00358912 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-09-02 04:50 - 00044032 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-09-02 04:17 - 00301568 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-09-02 04:13 - 00035840 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-07-22 16:33 - 01728000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Immersive.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-07-22 16:25 - 01546752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Immersive.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-07-18 20:31 - 00194048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shacct.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-07-18 20:29 - 00655872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingSync.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-07-18 20:29 - 00148480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shacct.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-07-18 20:27 - 00520192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SettingSync.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-07-09 20:40 - 00359936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSetupUI.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-07-02 00:19 - 00228864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WebClnt.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-07-02 00:16 - 00104448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\davclnt.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-07-01 23:37 - 00198656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WebClnt.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-07-01 23:35 - 00087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\davclnt.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-06-27 05:08 - 00066048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-06-27 04:14 - 00027136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wups.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-04-09 00:55 - 00410128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\services.exe
2015-12-30 16:20 - 2015-03-13 04:58 - 00259072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pku2u.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-03-13 04:37 - 00208896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\pku2u.dll
2015-12-30 16:20 - 2015-02-21 01:49 - 00780800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsm.dll
2015-12-30 16:19 - 2015-10-28 17:49 - 02775552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\authui.dll
2015-12-30 16:19 - 2015-10-28 17:29 - 02462720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\authui.dll
2015-12-30 16:18 - 2015-10-11 08:34 - 00468824 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\USBHUB3.SYS
2015-12-30 16:18 - 2015-10-11 08:34 - 00462168 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbhub.sys
2015-12-30 16:18 - 2015-10-11 08:34 - 00443224 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbport.sys
2015-12-30 16:18 - 2015-10-11 08:34 - 00092504 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbehci.sys
2015-12-30 16:18 - 2015-10-11 08:34 - 00027992 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbd.sys
2015-12-30 16:18 - 2015-10-10 20:41 - 00037376 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbuhci.sys
2015-12-30 16:18 - 2015-10-10 20:41 - 00030208 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbohci.sys
2015-12-30 16:18 - 2015-10-10 20:40 - 00078848 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\winusb.sys
2015-12-30 16:18 - 2015-10-08 18:11 - 00060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PCPKsp.dll
2015-12-30 16:18 - 2015-10-08 17:50 - 00053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PCPKsp.dll
2015-12-30 16:18 - 2015-09-12 15:47 - 00414559 _____ C:\Windows\system32\ApnDatabase.xml
2015-12-30 16:18 - 2015-07-13 21:46 - 00059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
2015-12-30 16:18 - 2015-07-13 21:45 - 00059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\basesrv.dll
2015-12-30 16:18 - 2015-07-09 18:14 - 00228864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\profsvc.dll
2015-12-30 16:18 - 2015-04-14 00:37 - 00275968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\authz.dll
2015-12-30 16:18 - 2015-04-14 00:34 - 00180224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\authz.dll
2015-12-30 16:18 - 2015-04-10 02:40 - 01249280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UIAutomationCore.dll
2015-12-30 16:18 - 2015-04-10 02:17 - 01018880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UIAutomationCore.dll
2015-12-30 16:18 - 2015-03-20 06:12 - 00246272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\microsoft-windows-system-events.dll
2015-12-30 16:18 - 2015-03-20 06:10 - 00285184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
2015-12-30 16:18 - 2015-03-20 06:10 - 00013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
2015-12-30 16:18 - 2015-03-09 04:02 - 00067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\storvsp.sys
2015-12-30 16:18 - 2015-01-28 04:24 - 00075264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StorageContextHandler.dll
2015-12-30 16:18 - 2015-01-28 03:47 - 00060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\StorageContextHandler.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-10-05 20:28 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininit.exe
2015-12-30 16:17 - 2015-10-05 20:25 - 00572928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winlogon.exe
2015-12-30 16:17 - 2015-07-14 23:59 - 01113944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndis.sys
2015-12-30 16:17 - 2015-07-14 23:59 - 00487256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netcfgx.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-07-14 23:59 - 00393560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netcfgx.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-06-11 22:12 - 02476376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
2015-12-30 16:17 - 2015-06-11 22:12 - 00428888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
2015-12-30 16:17 - 2015-05-11 18:34 - 00332800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fhcpl.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-05-07 18:47 - 00564224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apphelp.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-04-25 04:34 - 00653824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comctl32.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-04-25 04:33 - 00549888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comctl32.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-04-16 08:17 - 00325464 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\USBXHCI.SYS
2015-12-30 16:17 - 2015-04-01 06:21 - 00337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
2015-12-30 16:17 - 2015-04-01 06:18 - 00468480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssph.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-04-01 06:17 - 00248832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssphtb.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-04-01 06:08 - 00774144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssvp.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-04-01 05:46 - 03633664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tquery.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-04-01 05:17 - 02551808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssrch.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-04-01 05:17 - 00903168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
2015-12-30 16:17 - 2015-04-01 04:53 - 00391680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssph.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-04-01 04:53 - 00272896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
2015-12-30 16:17 - 2015-04-01 04:45 - 02749952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tquery.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-04-01 04:45 - 00699392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssvp.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-04-01 04:14 - 01920000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssrch.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-04-01 04:12 - 00710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchIndexer.exe
2015-12-30 16:17 - 2015-03-13 06:03 - 00239424 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\sdbus.sys
2015-12-30 16:17 - 2015-03-13 06:03 - 00154432 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dumpsd.sys
2015-12-30 16:17 - 2015-03-11 03:49 - 00024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sdbinst.exe
2015-12-30 16:17 - 2015-03-11 03:09 - 00021504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sdbinst.exe
2015-12-30 16:17 - 2015-02-08 01:57 - 01090048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MrmCoreR.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-02-08 01:49 - 00791040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MrmCoreR.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-01-31 01:20 - 00203264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ubpm.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-01-30 04:02 - 00102912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\eappgnui.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-01-30 03:40 - 00091648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\eappgnui.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-01-30 03:37 - 00331776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\eapp3hst.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-01-30 03:24 - 00339456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\eapphost.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-01-30 03:24 - 00250880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\eapp3hst.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-01-30 03:16 - 00266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\eapphost.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-01-30 03:08 - 00346112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\eappcfg.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-01-30 03:06 - 00278016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\eappcfg.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-01-27 06:22 - 00131584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpudd.dll
2015-12-30 16:17 - 2015-01-27 04:11 - 03547648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpcorets.dll
2015-12-30 16:17 - 2014-12-11 07:36 - 00046456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LockScreenContentServer.exe
2015-12-30 16:16 - 2015-08-03 23:15 - 00074928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidapi.dll
2015-12-30 16:16 - 2015-08-03 23:15 - 00065600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\appidapi.dll
2015-12-30 16:16 - 2015-08-01 16:22 - 00039936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidsvc.dll
2015-12-30 16:16 - 2015-08-01 05:47 - 00229376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schtasks.exe
2015-12-30 16:16 - 2015-08-01 05:45 - 00182784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schtasks.exe
2015-12-30 16:16 - 2015-08-01 05:38 - 01265152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schedsvc.dll
2015-12-30 16:16 - 2015-08-01 05:37 - 00468992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\taskeng.exe
2015-12-30 16:16 - 2015-08-01 05:37 - 00359936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\taskeng.exe
2015-12-30 16:16 - 2015-07-10 20:19 - 01101824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdvidcrl.dll
2015-12-30 16:16 - 2015-07-10 19:14 - 00856064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdvidcrl.dll
2015-12-30 16:16 - 2015-07-10 19:13 - 07032320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mstscax.dll
2015-12-30 16:16 - 2015-07-10 18:31 - 06213120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mstscax.dll
2015-12-30 16:16 - 2015-07-09 19:13 - 00221184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\notepad.exe
2015-12-30 16:16 - 2015-07-09 19:13 - 00221184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\notepad.exe
2015-12-30 16:16 - 2015-07-09 18:30 - 00212992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\notepad.exe
2015-12-30 16:16 - 2015-02-24 10:32 - 00991552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\http.sys
2015-12-30 16:16 - 2015-01-29 20:45 - 01763352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
2015-12-30 16:16 - 2015-01-29 20:34 - 01488040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsCodecs.dll
2015-12-30 16:15 - 2015-07-14 05:27 - 00063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tzsync.exe
2015-12-30 16:15 - 2015-06-16 07:36 - 01661576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ole32.dll
2015-12-30 16:15 - 2015-06-16 07:36 - 01212248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ole32.dll
2015-12-30 16:15 - 2015-04-23 17:47 - 03084288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msftedit.dll
2015-12-30 16:15 - 2015-04-23 17:16 - 02471424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msftedit.dll
2015-12-30 16:15 - 2015-03-06 05:08 - 02067968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpdshext.dll
2015-12-30 16:15 - 2015-03-06 04:43 - 01969664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wpdshext.dll
2015-12-30 16:15 - 2015-03-04 12:25 - 00377152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\clfs.sys
2015-12-30 16:15 - 2015-03-04 05:04 - 00075264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clfsw32.dll
2015-12-30 16:15 - 2015-03-04 04:19 - 00058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\clfsw32.dll
2015-12-30 16:15 - 2015-01-28 01:47 - 02501368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\explorer.exe
2015-12-30 16:15 - 2015-01-28 01:41 - 02207488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:42 - 00901264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ucrtbase.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:42 - 00066400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:42 - 00022368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:42 - 00019808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:42 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:42 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:42 - 00016224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:42 - 00015712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:42 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:42 - 00013664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:42 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:42 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:42 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:42 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:42 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:42 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:35 - 00984448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:35 - 00063840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:35 - 00020832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:35 - 00019808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:35 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:35 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:35 - 00016224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:35 - 00015712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:35 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:35 - 00013664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:35 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:35 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:35 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:35 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:35 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-08-22 15:35 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-07-16 20:58 - 00074752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NcdAutoSetup.dll
2015-12-30 16:14 - 2015-07-10 21:06 - 00118272 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bthpan.sys
2015-12-30 16:13 - 2015-05-12 15:19 - 00294912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SystemEventsBrokerServer.dll
2015-12-30 16:13 - 2015-05-03 17:07 - 07784448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Data.Pdf.dll
2015-12-30 16:13 - 2015-05-03 16:57 - 05264384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
2015-12-30 15:21 - 2015-12-30 15:21 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\The Creative Assembly
2015-12-30 15:21 - 2015-12-30 15:21 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Steam
2015-12-30 15:18 - 2008-10-15 06:22 - 05631312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_40.dll
2015-12-30 15:18 - 2008-10-15 06:22 - 04379984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_40.dll
2015-12-30 15:18 - 2008-10-15 06:22 - 02605920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_40.dll
2015-12-30 15:18 - 2008-10-15 06:22 - 02036576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_40.dll
2015-12-30 15:18 - 2008-10-15 06:22 - 00519000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_40.dll
2015-12-30 15:18 - 2008-10-15 06:22 - 00452440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_40.dll
2015-12-30 14:58 - 2016-01-06 18:29 - 00000000 ____D C:\Program Files\Total War Attila
2015-12-30 14:58 - 2015-12-30 14:58 - 00000665 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Total War Attila.lnk
2015-12-30 13:19 - 2015-12-30 13:19 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\MK10
2015-12-30 13:13 - 2015-12-30 13:13 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mortal Kombat X - Premium Edition
2015-12-30 12:10 - 2015-12-30 12:57 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mortal Kombat X - Premium Edition

==================== One Month Modified files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2016-01-28 14:42 - 2015-12-26 01:32 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\uTorrent
2016-01-28 14:42 - 2015-12-26 00:12 - 00003596 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Optimize Start Menu Cache Files-S-1-5-21-1581539752-2945848576-281638667-1002
2016-01-28 14:38 - 2015-12-26 00:16 - 00000000 __SHD C:\Users\ilknur8\IntelGraphicsProfiles
2016-01-28 14:38 - 2015-12-25 23:38 - 00000934 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2016-01-28 14:37 - 2013-08-22 16:45 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2016-01-28 14:36 - 2013-08-22 15:25 - 00262144 ___SH C:\Windows\system32\config\BBI
2016-01-28 14:28 - 2015-12-26 13:11 - 01261568 ___SH C:\Users\ilknur8\Desktop\Thumbs.db
2016-01-28 14:04 - 2015-12-25 23:31 - 00000830 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2016-01-28 13:49 - 2015-12-25 23:38 - 00000938 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2016-01-28 13:39 - 2015-12-27 02:07 - 00003926 _____ C:\Windows\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{8A1F5E07-DB7A-41E0-BE8F-9069BA56B8EA}
2016-01-28 00:55 - 2013-08-22 15:36 - 00000000 ____D C:\Windows\Inf
2016-01-28 00:50 - 2013-08-22 16:44 - 00482952 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2016-01-28 00:41 - 2013-08-22 17:20 - 00000000 ____D C:\Windows\CbsTemp
2016-01-28 00:38 - 2015-12-26 00:04 - 00000000 ____D C:\Program Files\WinRAR
2016-01-28 00:25 - 2015-12-26 12:18 - 00000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013
2016-01-28 00:21 - 2013-08-22 15:25 - 00000167 _____ C:\Windows\win.ini
2016-01-28 00:17 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
2016-01-27 23:26 - 2015-12-26 12:29 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Visual Studio 2010
2016-01-27 23:23 - 2015-12-26 12:35 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft ASP.NET
2016-01-27 21:31 - 2015-12-26 02:05 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\Skype
2016-01-27 20:37 - 2015-12-26 15:13 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Local\CrashDumps
2016-01-27 15:36 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\AppReadiness
2016-01-27 03:40 - 2015-12-26 00:07 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Packages
2016-01-26 18:05 - 2015-12-26 02:10 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\NV
2016-01-26 18:05 - 2015-12-26 02:10 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\NV
2016-01-26 17:11 - 2015-12-26 02:04 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Skype
2016-01-26 16:59 - 2015-12-26 00:07 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Google
2016-01-26 16:59 - 2015-12-25 23:38 - 00002302 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2016-01-26 16:59 - 2015-12-25 23:38 - 00002273 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2016-01-26 16:57 - 2015-12-26 00:04 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
2016-01-26 16:55 - 2015-12-25 23:31 - 00003718 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
2016-01-26 16:50 - 2015-12-26 00:05 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8
2016-01-25 13:39 - 2015-12-25 23:28 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2016-01-21 22:12 - 2015-12-26 12:34 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\Documents\Visual Studio 2010
2016-01-21 16:19 - 2015-12-25 23:54 - 00001063 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Opera.lnk
2016-01-21 16:19 - 2015-12-25 23:54 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Opera
2016-01-20 18:22 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\rescache
2016-01-20 17:48 - 2015-12-25 22:45 - 143671360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
2016-01-20 15:26 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\LiveKernelReports
2016-01-20 02:55 - 2015-12-27 13:00 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\Documents\My Games
2016-01-18 15:50 - 2015-07-04 23:13 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\Documents\FIFA 14
2016-01-16 19:38 - 2015-12-27 23:28 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Mozilla
2016-01-14 08:45 - 2014-11-21 09:39 - 00957244 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2016-01-14 00:23 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ___HD C:\Windows\ELAMBKUP
2016-01-13 21:32 - 2014-11-21 16:04 - 00000000 ___SD C:\Windows\system32\CompatTel
2016-01-13 19:18 - 2015-12-25 23:03 - 00003886 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task
2016-01-13 19:17 - 2015-12-25 23:03 - 00002457 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
2016-01-07 20:34 - 2014-11-21 09:19 - 00000000 ____D C:\Windows\ShellNew
2016-01-06 17:06 - 2015-12-08 13:28 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\Desktop\Aquasafe
2016-01-06 15:58 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2016-01-06 00:46 - 2015-12-26 00:14 - 00000000 ____D C:\Intel
2016-01-05 22:12 - 2015-12-26 21:51 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\vlc
2016-01-05 22:11 - 2015-12-26 00:32 - 00007661 _____ C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
2016-01-05 22:04 - 2014-11-21 16:11 - 00826872 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2016-01-05 22:04 - 2014-11-21 16:11 - 00176632 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2016-01-04 10:09 - 2015-12-26 01:25 - 00015832 _____ C:\Windows\system32\results.xml
2016-01-04 10:04 - 2015-12-26 01:11 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Intel
2016-01-04 10:04 - 2015-12-26 00:14 - 00000000 ____D C:\Program Files\Intel
2016-01-04 10:04 - 2015-12-26 00:14 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Intel
2016-01-04 00:49 - 2015-12-26 00:44 - 00000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
2016-01-04 00:03 - 2015-12-27 02:08 - 00000000 __SHD C:\Users\ilknur8\AppData\LocalLow\EmieUserList
2016-01-04 00:03 - 2015-12-27 02:08 - 00000000 __SHD C:\Users\ilknur8\AppData\LocalLow\EmieBrowserModeList
2016-01-04 00:03 - 2015-12-27 02:07 - 00000000 __SHD C:\Users\ilknur8\AppData\LocalLow\EmieSiteList
2016-01-02 14:58 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\AppCompat
2016-01-01 19:19 - 2015-07-06 21:12 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\Desktop\Books
2015-12-31 19:47 - 2014-11-21 09:19 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Journal
2015-12-31 19:47 - 2014-11-21 08:54 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\Drivers\en-US
2015-12-31 19:47 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ___RD C:\Windows\ToastData
2015-12-31 19:47 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ___RD C:\Windows\ImmersiveControlPanel
2015-12-31 19:47 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories
2015-12-31 19:47 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\en-US
2015-12-31 19:47 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\bg-BG
2015-12-31 19:47 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\CodeIntegrity
2015-12-31 19:47 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions
2015-12-31 19:47 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Internet Explorer
2015-12-31 19:46 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ___RD C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools
2015-12-31 19:46 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ___RD C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories
2015-12-31 19:46 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ___RD C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools
2015-12-31 19:46 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ___RD C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories
2015-12-31 19:46 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools
2015-12-31 19:46 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Windows\WinStore
2015-12-31 19:46 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender
2015-12-31 19:46 - 2013-08-22 17:36 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Defender
2015-12-29 00:41 - 2015-12-27 11:35 - 00000000 ____D C:\Users\ilknur8\AppData\Roaming\NVIDIA

==================== Files in the root of some directories =======

2015-12-26 00:32 - 2016-01-05 22:11 - 0007661 _____ () C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg

Some files in TEMP:
====================
C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Temp\ose00000.exe
C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Temp\ose00001.exe
C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Temp\perplex.dll
C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Temp\sqlite3.dll


==================== Bamital & volsnap =================

(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed


LastRegBack: 2016-01-27 04:20

==================== End of FRST.txt ============================

Addition.txt

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Фикс с Farbar Recovery Scan Tool

 
icon13.gif Изтеглете прикачения файл -fixlist.txt  и го запазете там, където сте свалили FRST.exe
Стартирайте отново FRST.exe и натиснете бутона Fix веднъж и изчакайте.
Ще се създаде нов лог файла FixLog.txt. Прикачете съдържанието му в следващия си коментар.

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Този скрипт е написан специално за този потребител,и за тази конкретна машина. Изпълнението на фикса, на друг компютър може да доведе до увреждане на  операционната ви система

Какво е състоянието на системата ви след процедурите до тук..! Наблюдавате ли още някакви проблеми..?

 

Дневници
 
В следващия си отговор, моля да включите следните дневници:

 • FixLog.txt
 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

опитах 2 пъти, и при двата случая програмата заби(в последствие и системата заби) и чаках дълго но никакъв напредък...

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Fix result of Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version:27-01-2016
Ran by ilknur8 (2016-01-28 22:17:01) Run:2
Running from C:\Users\ilknur8\Desktop
Loaded Profiles: ilknur8 (Available Profiles: ilknur8)
Boot Mode: Normal
==============================================

fixlist content:
*****************
start
CreateRestorePoint:
CloseProcesses:
C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Temp\ose00000.exe
C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Temp\ose00001.exe
C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Temp\perplex.dll
C:\Users\ilknur8\AppData\Local\Temp\sqlite3.dll 
HKU\S-1-5-21-1581539752-2945848576-281638667-1002\...\MountPoints2: {9da98def-ab64-11e5-825d-342387243a48} - "F:\OriginInstaller.exe" 
HKU\S-1-5-21-1581539752-2945848576-281638667-1002\...\MountPoints2: {9da98ff3-ab64-11e5-825d-342387243a48} - "G:\autorun.exe" 
cmd: bitsadmin /reset /allusers
cmd: netsh winsock reset catalog
cmd: ipconfig /flushdns
emptytemp:
reboot:
end
*****************

Restore point was successfully created.
 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 17 часа, icotonev написа:

Какво е състоянието на системата ви след процедурите до тук..! Наблюдавате ли още някакви проблеми..?

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Нямам други проблеми , а и сякаш системата се стабилизира ... :) , Но не съм сигурен на 100%.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Аз пък съм сигурен...! :) Приключваме..!

icon_arrow.gif Изтеглете DelFix и го стартирайте. Сложете отметка пред:

 • Remove disinfection tools
 • Purge system restore

delfix.JPG
 
..и след това натиснете бутона Run

 • След като операцията е завърши,ще се създаде дневник
 • Копирате го и го поставите в следващия си отговор

Инструмента ще се самоизтрие след като приключи своята задача!

Ако има нещо което използвахме в лечението до тук и не се е премахнало след последните инструкции го премахнете ръчно ,по стандартните методи..!

 

i_arrow-r.gif Препоръчвам програмата Malwarebytes' Anti-Malware да остане на вашия компютър и периодично да сканирате системата си с нея (поне един -два пъти в седмицата),като не забравяйте да обновите дефинициите и преди всяко сканиране..!Напомням че това не е антивирусна програма а едно изключително добро допълнение към нея..!

 

112_forum_new.gif Малко превенции:
 
Винаги  поддържайте антивирусната си програма  с актуални дефиниции и  сканирайте с нея редовно.Само ще добавя никога да не разчитате само на  AV програма (ако си изберете безплатен вариант) ,добавете задължително и качествен HIPS базиран софтуер... COMODO, PrivateFirewall, ...What is Host Intrusion Prevention System (HIPS) and how does it work? .Справка: Сигурност и антивирусна защита
 
Забележка: Трябва да имате само една антивирусна инсталиран в даден момент. Ако имате повече от една антивирусна програма е вероятно да предизвика конфликти и може да намали общата защита, както и нарушаване на работата на вашия компютър.
 

icon_arrow.gif Още няколко програмки по мое мнение задължителни за всеки компютър:
 
- CryptoPrevent - за защита срещу CryptoLocker и подобни заплахи Имайте предвид, че ако изберете високо ниво на защита в CryptoPrevent след това можете да срещнете някои проблеми с инсталираните приложения. Може да се наложи да се намали нивото на защита, ако се натъкнете на подобни проблеми или да добавите вписванията към белия списък:
 
mtBkCIZ.jpg
 
 
- Unchecky - която автоматично ще премахва всички нежелани допълнения  по време на инсталирането на софтуера. Това помага за предотвратяване на инсталиране на зловреден код.
 
 
- Malwarebytes Anti-Exploit - за информация  MBAE (Malwarebytes Anti-Exploit) vs All EKs (Exploit Kits)
 
screenshot_2014-04-29_004.png

 

- McShield - за предотвратяване на инфекции, разпространявани чрез сменяеми носители

1.JPG

 

Съвети за сигурност - силно препоръчително четене:

 

icon_arrow.gif Едно от важните неща са MICROSOFT UPDATES. Чрез тях можете да получите всички критични актуализации за вашата операционна система и Internet Explorer. Поддържането на вашата операционна система и браузър с актуални ъпдейти, ще помогне да  направи системата по-малко податлива на атаки от троянски коне и вируси. Освен това зловредния софтуер се създава почти всеки ден. Много от тези заплахи, са насочени към уязвими места във вашия  софтуер. Софтуерните компании редовно публикуват актуализации, които определят тези уязвимости.За да останете защитени, трябва да актуализирате редовно целия  си софтуер. Основно внимание на следните програми:

 • Adobe Reader;
 • Adobe Flash Player;
 • Sun Java;
 • Apple QuickTime;
 • Базите и модулите на антивирусните програми
 • наличните браузъри  - обновени и с със задължителни следните аддони:

 

- За Firefox, използвайте NoScript , Adblock , Web Of Trust
- За Chrome използвайте  ScriptSafe ,Adblock Plus for Chrome, WOT (Web от Trust)

 

Прверявайте вашата система за актуални обновления и уязвимости с помощта на следните програми:

 

Ако нямате други проблеми да приключваме...Маркирам случая за "Решен"...! Пожелавам лека вечер и безопасен интернет..! :)

 • Харесва ми 4

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

# DelFix v1.011 - Logfile created 30/01/2016 at 03:35:01
# Updated 18/08/2015 by Xplode
# Username : ilknur8 - ILKNUR
# Operating System : Windows 8.1 Enterprise  (64 bits)

~ Removing disinfection tools ...

Deleted : C:\FRST
Deleted : C:\AdwCleaner
Deleted : C:\SecurityCheck
Deleted : C:\Users\ilknur8\Desktop\Addition.txt
Deleted : C:\Users\ilknur8\Desktop\Fixlog.txt
Deleted : C:\Users\ilknur8\Desktop\FRST.txt
Deleted : C:\Users\ilknur8\Desktop\FRST64.exe
Deleted : C:\Users\ilknur8\Desktop\JRT.txt
Deleted : C:\Users\ilknur8\Downloads\adwcleaner_5.031.exe
Deleted : C:\Users\ilknur8\Downloads\JRT.exe
Deleted : HKLM\SOFTWARE\AdwCleaner

~ Cleaning system restore ...

Deleted : RP #9 [Windows Update | 01/13/2016 18:21:59]
Deleted : RP #10 [Windows Update | 01/17/2016 14:10:54]
Deleted : RP #11 [Windows Update | 01/20/2016 15:46:45]
Deleted : RP #12 [Installed DirectX | 01/24/2016 22:53:38]
Deleted : RP #13 [Removed Java 8 Update 66 | 01/26/2016 14:48:28]
Deleted : RP #14 [JRT Pre-Junkware Removal | 01/28/2016 12:42:22]
Deleted : RP #16 [Restore Point Created by FRST | 01/28/2016 19:48:51]
Deleted : RP #18 [Restore Point Created by FRST | 01/28/2016 20:17:06]

New restore point created !

########## - EOF - ##########
 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от Rada Beliata
   Здравейте, 
   Все още не съм успяла да си купя нов комп. С мъж-о ползваме неговия, преди няколко дена като пътувахме и ползвахме различен доставчик чрез телефон за връзка с мобилен  интернет изведнъж при отваряне на ИЕ (IE) вместо гугъл се появи Vivakom . Не можах по никакъв начин да го махна. Сега пи всеки опит да отворя Интернет Експлоер ми се появява страница на Виваком( не ползваме този доставчик на услуги нито като телефони , нито като домашен Интернет) . Нямам и идея от къде се настани и защо не успявам да го махна. Изтеглих  instrumenta Malwаrebytes , нищо не показа, после изтеглих и AdwCleaner , но и след тези ми действия това нахално "нещо" стои . Явно аз не съм в час какво трябва да направя. Моля за помощта ви и предварително благодаря!
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 23.09.2018
   Ran by User (administrator) on USER-PC (28-09-2018 22:57:32)
   Running from C:\Users\User\Downloads
   Loaded Profiles: User (Available Profiles: User)
   Platform: Windows 7 Professional Service Pack 1 (X64) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: IE)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe
   (AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
   (IDT, Inc.) C:\Program Files\IDT\WDM\stacsv64.exe
   (AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
   (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\System32\hpservice.exe
   (Adobe Systems, Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGMService.exe
   (Adobe Systems, Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe
   (IVT Corporation) C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BlueSoleilCS.exe
   (IDT, Inc.) C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe
   (VoipConnect) C:\Program Files (x86)\VoipConnect.com\VoipConnect\voipconnect.exe
   (Viber Media S.à r.l.) C:\Users\User\AppData\Local\Viber\Viber.exe
   () C:\ProgramData\MobileBrServ\mbbService.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
   (© 2015 Microsoft Corporation) C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\BingSvc\BingSvc.exe
   (IVT Corporation) C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BsHelpCS.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe
   (Hewlett-Packard Company) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP 3D DriveGuard\AccelerometerSt.exe
   (IVT Corporation) C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BtTray.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\notepad.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\mspaint.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [IAStorIcon] => C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [287592 2013-08-30] (Intel Corporation)
   HKLM\...\Run: [SysTrayApp] => C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe [1703424 2013-12-05] (IDT, Inc.)
   HKLM\...\Run: [SynTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2795248 2013-10-25] (Synaptics Incorporated)
   HKLM\...\Run: [MSC] => C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [1353680 2016-11-14] (Microsoft Corporation)
   HKLM\...\Run: [BCSSync] => C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe [108144 2012-11-05] (Microsoft Corporation)
   HKLM\...\Run: [AdobeGCInvoker-1.0] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGCInvokerUtility.exe [2670056 2018-09-10] (Adobe Systems, Incorporated)
   HKLM-x32\...\Run: [USB3MON] => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe [292848 2013-04-26] (Intel Corporation)
   HKLM-x32\...\Run: [StartCCC] => C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [642816 2013-05-18] (Advanced Micro Devices, Inc.)
   HKLM-x32\...\Run: [AccelerometerSysTrayApplet] => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP 3D DriveGuard\AccelerometerST.exe [77088 2013-03-01] (Hewlett-Packard Company)
   HKLM-x32\...\Run: [BtTray] => C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BtTray.exe [387832 2013-11-01] (IVT Corporation)
   Winlogon\Notify\igfxcui: igfxdev.dll [X]
   HKU\S-1-5-21-3914007145-2479916420-1064401623-1000\...\Run: [*LABAL*] => [X]
   HKU\S-1-5-21-3914007145-2479916420-1064401623-1000\...\Run: [VoipConnect] => C:\Program Files (x86)\VoipConnect.com\VoipConnect\voipconnect.exe [36547168 2016-05-14] (VoipConnect)
   HKU\S-1-5-21-3914007145-2479916420-1064401623-1000\...\Run: [Viber] => C:\Users\User\AppData\Local\Viber\Viber.exe [35790408 2018-09-17] (Viber Media S.à r.l.)
   HKU\S-1-5-21-3914007145-2479916420-1064401623-1000\...\Run: [BingSvc] => C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\BingSvc\BingSvc.exe [144008 2015-11-05] (© 2015 Microsoft Corporation)
   HKU\S-1-5-21-3914007145-2479916420-1064401623-1000\...\Run: [Skype for Desktop] => C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe [50100160 2018-03-02] (Skype Technologies S.A.)
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{4F635613-A958-44D2-ABE6-D3CC1A3DABC3}: [DhcpNameServer] 192.168.8.1 192.168.8.1
   Tcpip\..\Interfaces\{7019DF92-BFEA-4C0F-A4AA-C467798353EB}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.com
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.com
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.google.com
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.com
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = www.google.com
   HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
   HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=msnhome
   HKU\S-1-5-21-3914007145-2479916420-1064401623-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
   BHO: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-12-19] (Microsoft Corporation)
   BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-12-19] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06] (Microsoft Corporation)
   DPF: HKLM-x32 {A996E48C-D3DC-4244-89F7-AFA33EC60679} hxxps://online.bulbank.bg/capicom.cab
   Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} -  No File
   FireFox:
   ========
   FF DefaultProfile: aewkzmml.default
   FF ProfilePath: C:\Users\User\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\aewkzmml.default [2018-03-10]
   FF NetworkProxy: Mozilla\Firefox\Profiles\aewkzmml.default -> autoconfig_url", "hxxp://aiidatapro.net/proxy2.js"
   FF Extension: (Skype) - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\extensions\{82AF8DCA-6DE9-405D-BD5E-43525BDAD38A}.xpi [2016-05-25] [Legacy]
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_31_0_0_108.dll [2018-09-14] ()
   FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll [2017-05-03] ( Microsoft Corporation)
   FF Plugin: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_31_0_0_108.dll [2018-09-14] ()
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll [2017-05-03] ( Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\NPSPWRAP.DLL [2010-03-24] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-19] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-19] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.1.5 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2017-05-24] (VideoLAN)
   FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.1 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2017-05-24] (VideoLAN)
   FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.4 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2017-05-24] (VideoLAN)
   FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.6 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2017-05-24] (VideoLAN)
   FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2018-06-29] (Adobe Systems Inc.)
   Chrome: 
   =======
   CHR DefaultProfile: Default
   CHR HomePage: Default -> msn.com
   CHR DefaultSearchURL: Default -> hxxp://www.bing.com/search?FORM=__PARAM__DF&PC=__PARAM__&q={searchTerms}
   CHR DefaultSearchKeyword: Default -> bing.com
   CHR DefaultSuggestURL: Default -> hxxp://www.bing.com/osjson.aspx?FORM=__PARAM__DF&PC=__PARAM__&query={searchTerms}
   CHR Profile: C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-09-28]
   CHR Extension: (Slides) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-15]
   CHR Extension: (Docs) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-13]
   CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-10-22]
   CHR Extension: (Skype Calling) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blakpkgjpemejpbmfiglncklihnhjkij [2017-09-06]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-09-26]
   CHR Extension: (Google Search) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-10-29]
   CHR Extension: (Bing) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fcfenmboojpjinhpgggodefccipikbpd [2018-09-28]
   CHR Extension: (Sheets) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-10-13]
   CHR Extension: (Google Docs Offline) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-22]
   CHR Extension: (AdBlock) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2018-09-19]
   CHR Extension: (Skype) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl [2017-12-03]
   CHR Extension: (Chrome Web Store Payments) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-04]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-03-29]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\User\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-09-19]
   CHR HKU\S-1-5-21-3914007145-2479916420-1064401623-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [fcfenmboojpjinhpgggodefccipikbpd] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 AGMService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGMService.exe [2910696 2018-09-10] (Adobe Systems, Incorporated)
   R2 AGSService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe [2704872 2018-09-10] (Adobe Systems, Incorporated)
   R2 BlueSoleilCS; C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BlueSoleilCS.exe [1706744 2013-11-01] (IVT Corporation)
   R3 BsHelpCS; C:\Program Files (x86)\Ralink Corporation\Ralink Bluetooth Stack\BsHelpCS.exe [145656 2013-11-01] (IVT Corporation)
   R2 IAStorDataMgrSvc; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [15720 2013-08-30] (Intel Corporation)
   R2 igfxCUIService1.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [314696 2014-05-21] (Intel Corporation)
   S2 JWC; C:\Jeppesen\JWC\JWC.exe [658016 2014-10-06] (Jeppesen)
   R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [6347056 2018-09-19] (Malwarebytes)
   R2 Mobile Broadband HL Service; C:\ProgramData\MobileBrServ\mbbservice.exe [242256 2014-08-20] ()
   R2 MsMpSvc; C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe [119864 2016-11-14] (Microsoft Corporation)
   R3 NisSrv; C:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [361816 2016-11-14] (Microsoft Corporation)
   R2 STacSV; C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe [340480 2013-12-05] (IDT, Inc.) [File not signed]
   R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [7500048 2016-09-20] (TeamViewer GmbH)
   S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Corporation)
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R0 amdkmpfd; C:\Windows\System32\DRIVERS\amdkmpfd.sys [35936 2013-04-10] (Advanced Micro Devices, Inc.)
   S3 BlueletAudio; C:\Windows\System32\DRIVERS\blueletaudio.sys [33968 2012-12-19] (IVT Corporation)
   S3 BlueletAudio; C:\Windows\SysWOW64\DRIVERS\blueletaudio.sys [33968 2012-12-19] (IVT Corporation)
   R3 BtAudioBusSrv; C:\Windows\System32\Drivers\BtAudioBus.sys [23136 2012-06-15] (IVT Corporation)
   R3 BthL2caScoIfSrv; C:\Windows\System32\Drivers\BtL2caScoIf.sys [54064 2013-04-26] (Ralink Corporation)
   R3 btUrbFilterDrv; C:\Windows\System32\Drivers\IvtUrbBtFlt.sys [49584 2013-03-25] (Ralink Corporation)
   R3 dtsoftbus01; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [283064 2014-08-25] (Disc Soft Ltd)
   R1 ESProtectionDriver; C:\Windows\system32\drivers\mbae64.sys [152688 2018-09-11] (Malwarebytes)
   R0 iaStorF; C:\Windows\System32\DRIVERS\iaStorF.sys [28008 2013-08-30] (Intel Corporation)
   R2 MBAMChameleon; C:\Windows\System32\Drivers\MbamChameleon.sys [200232 2018-09-27] (Malwarebytes)
   R3 MBAMFarflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\farflt.sys [118584 2018-09-28] (Malwarebytes)
   R3 MBAMProtection; C:\Windows\System32\DRIVERS\mbam.sys [58400 2018-09-28] (Malwarebytes)
   R3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [260384 2018-09-28] (Malwarebytes)
   R3 MBAMWebProtection; C:\Windows\System32\DRIVERS\mwac.sys [100664 2018-09-28] (Malwarebytes)
   R3 MEIx64; C:\Windows\System32\DRIVERS\TeeDriverx64.sys [99288 2013-12-19] (Intel Corporation)
   R0 MpFilter; C:\Windows\System32\DRIVERS\MpFilter.sys [295000 2016-08-25] (Microsoft Corporation)
   R3 netr28x; C:\Windows\System32\DRIVERS\netr28x.sys [2473616 2014-12-10] (MediaTek Inc.)
   R3 NisDrv; C:\Windows\System32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [135928 2016-08-25] (Microsoft Corporation)
   R3 rtbth; C:\Windows\System32\DRIVERS\rtbth.sys [1204424 2013-12-02] (Ralink Technology, Corp.)
   S3 RTSPER; C:\Windows\System32\DRIVERS\RtsPer.sys [444632 2013-09-26] (Realsil Semiconductor Corporation)
   R3 SmbDrvI; C:\Windows\System32\DRIVERS\Smb_driver_Intel.sys [34544 2013-10-25] (Synaptics Incorporated)
   S3 esgiguard; \??\C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [X]
   S3 ewusbmbb; system32\DRIVERS\ewusbwwan.sys [X]
   S3 ew_hwusbdev; system32\DRIVERS\ew_hwusbdev.sys [X]
   S3 ew_usbenumfilter; system32\DRIVERS\ew_usbenumfilter.sys [X]
   S3 huawei_cdcacm; system32\DRIVERS\ew_jucdcacm.sys [X]
   S3 huawei_enumerator; system32\DRIVERS\ew_jubusenum.sys [X]
   S3 huawei_ext_ctrl; system32\DRIVERS\ew_juextctrl.sys [X]
   S3 huawei_wwanecm; system32\DRIVERS\ew_juwwanecm.sys [X]
   S3 hwdatacard; system32\DRIVERS\ewusbmdm.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-09-28 22:57 - 2018-09-28 22:59 - 000019536 _____ C:\Users\User\Downloads\FRST.txt
   2018-09-28 22:57 - 2018-09-28 22:57 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-09-28 22:56 - 2018-09-28 22:56 - 002414080 _____ (Farbar) C:\Users\User\Downloads\FRST64.exe
   2018-09-28 22:38 - 2018-09-28 22:38 - 000118584 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\farflt.sys
   2018-09-28 22:38 - 2018-09-28 22:38 - 000100664 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mwac.sys
   2018-09-28 22:38 - 2018-09-28 22:38 - 000058400 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbam.sys
   2018-09-28 22:35 - 2018-09-28 22:35 - 000260384 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
   2018-09-28 22:27 - 2018-09-28 22:29 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
   2018-09-28 22:27 - 2018-09-28 22:27 - 007592144 _____ (Malwarebytes) C:\Users\User\Downloads\adwcleaner_7.2.4.0.exe
   2018-09-27 23:44 - 2018-09-27 23:44 - 000200232 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MbamChameleon.sys
   2018-09-27 23:44 - 2018-09-27 23:44 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Local\mbamtray
   2018-09-27 23:44 - 2018-09-27 23:44 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Local\mbam
   2018-09-27 23:43 - 2018-09-27 23:43 - 000001867 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
   2018-09-27 23:43 - 2018-09-27 23:43 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
   2018-09-27 23:43 - 2018-09-11 13:18 - 000152688 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbae64.sys
   2018-09-27 23:42 - 2018-09-27 23:43 - 080334792 _____ (Malwarebytes ) C:\Users\User\Downloads\mb3-setup-consumer-3.6.1.2711-1.0.463-1.0.6985.exe
   2018-09-27 17:21 - 2018-09-27 17:21 - 000515494 _____ C:\Users\User\Downloads\20180621_BEG_Vacation Regulation for BEG FCM & CCM.pdf
   2018-09-27 11:00 - 2018-09-27 11:01 - 000656891 _____ C:\Users\User\Documents\viewtickets.pdf
   2018-09-26 13:36 - 2018-09-26 13:37 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Local\Viber
   2018-09-16 10:51 - 2018-09-16 10:51 - 000022032 _____ C:\Users\User\Desktop\molba-za-napuskane-na-rabota-na-osnovanie-chl325-t1-ot-kt.pdf
   2018-09-14 22:21 - 2018-09-14 22:21 - 000018446 _____ C:\Users\User\Downloads\Новата такса + нов фонд ремонт.xlsx
   2018-09-14 22:19 - 2018-09-14 22:19 - 000018453 _____ C:\Users\User\Downloads\Новата такса.xlsx
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-31 18:08 - 001311744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msjet40.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-31 18:08 - 000340480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msexcl40.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-30 04:47 - 001230848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsCodecs.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-30 04:10 - 001424896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-28 08:50 - 000243200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ks.sys
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 22:47 - 000398424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 21:47 - 000350296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 02:05 - 025736704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:56 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:56 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:45 - 002902016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:44 - 000066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:43 - 000576512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:43 - 000417280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:43 - 000088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:43 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:37 - 000054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:36 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:34 - 005779456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:34 - 000615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:33 - 000814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:33 - 000794624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:33 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:33 - 000116224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:27 - 000969216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:24 - 000489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:19 - 000077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:18 - 000087552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdc.ocx
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:17 - 000107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:15 - 000199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:15 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:13 - 000315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:12 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:03 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:01 - 000809472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:01 - 000728064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 01:00 - 015283712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:59 - 002136064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:59 - 001359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:52 - 004510720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:40 - 001555456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:28 - 000800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:27 - 020279296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:25 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:15 - 000497664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:14 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:14 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:14 - 000047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:13 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:12 - 002295808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:09 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:09 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:07 - 000476160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:06 - 000662016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:06 - 000620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:06 - 000115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-24 00:00 - 000416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-23 23:56 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdc.ocx
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-23 23:56 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-23 23:55 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inseng.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-23 23:54 - 000168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-23 23:53 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-23 23:52 - 000279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-23 23:51 - 004494848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-23 23:51 - 000130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\occache.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-23 23:48 - 013679616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-23 23:46 - 000230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-23 23:44 - 002059776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-23 23:44 - 001155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-23 23:44 - 000696320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-23 23:30 - 004037632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-23 23:27 - 001329664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-23 23:24 - 000710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-13 18:54 - 014183936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-13 18:54 - 002004480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-13 18:54 - 001888768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml3.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-13 18:54 - 000056832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf3216.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-13 18:54 - 000008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msimg32.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-13 18:54 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6r.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-13 18:54 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml3r.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-13 18:53 - 001867776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-13 18:53 - 000405504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-13 18:41 - 000313344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-13 18:40 - 012880896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-13 18:40 - 001499648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-13 18:40 - 001390080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-13 18:40 - 001241088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml3.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-13 18:40 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf3216.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-13 18:40 - 000004608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msimg32.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-13 18:40 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6r.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-13 18:40 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml3r.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-12 23:32 - 000378464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netio.sys
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-12 23:31 - 001894496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-12 23:31 - 000289376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-12 23:28 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netevent.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-12 23:14 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netevent.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:59 - 005552816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:59 - 000154800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:58 - 000385120 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:58 - 000263776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hal.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:58 - 000096864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:57 - 000708272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:57 - 000631624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:56 - 001664296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:55 - 000503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:55 - 000361984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:55 - 000243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:55 - 000215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:55 - 000210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:55 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\t2embed.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:55 - 000135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:55 - 000094208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:55 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:55 - 000028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:55 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wfapigp.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:55 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 001461760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 001211904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 001163264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 000828928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MPSSVC.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 000749568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FirewallAPI.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 000731648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 000419840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 000345600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 000316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 000312320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 000190464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpchttp.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 000108544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icfupgd.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 000100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontsub.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 000063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\setbcdlocale.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpk.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 000028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:54 - 000016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000880640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certcli.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcrypt.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidapi.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000046080 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptbase.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidsvc.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dciman32.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:53 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:45 - 004054192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:45 - 000309424 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:44 - 003961440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:42 - 001315512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:41 - 001114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:41 - 000666112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:41 - 000275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:41 - 000261120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:41 - 000254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:41 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:41 - 000172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:41 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:41 - 000141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpchttp.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:41 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\t2embed.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:41 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:41 - 000082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcrypt.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:41 - 000070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:41 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:41 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:41 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\lpk.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:41 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:41 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000554496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000463360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FirewallAPI.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000342528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certcli.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000071680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\appidapi.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dciman32.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:39 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:39 - 000644096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:27 - 000077312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mpsdrv.sys
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:22 - 000148480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidpolicyconverter.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:22 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:22 - 000017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidcertstorecheck.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:21 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:20 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wfapigp.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:17 - 000338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:17 - 000296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:17 - 000129024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\videoprt.sys
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:15 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:13 - 000291328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:13 - 000159744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:13 - 000129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:13 - 000034304 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:12 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:12 - 000064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\amdk8.sys
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:12 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\intelppm.sys
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:12 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\processr.sys
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:12 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\amdppm.sys
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:12 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:10 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:10 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:10 - 000007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:10 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user.exe
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:09 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptbase.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:09 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:09 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:09 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-08-10 18:09 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-07-29 18:55 - 001110528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schedsvc.dll
   2018-09-12 18:35 - 2018-07-18 18:18 - 000090112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bowser.sys
   2018-09-12 18:35 - 2018-06-27 16:20 - 000419648 _____ C:\Windows\SysWOW64\locale.nls
   2018-09-12 18:35 - 2018-06-27 16:19 - 000419648 _____ C:\Windows\system32\locale.nls
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-09-28 22:44 - 2009-07-14 07:45 - 000031504 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-09-28 22:44 - 2009-07-14 07:45 - 000031504 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-09-28 22:35 - 2016-08-05 16:18 - 000003620 _____ C:\Windows\SysWOW64\LOCALSERVICE.INI
   2018-09-28 22:34 - 2013-11-20 10:44 - 000001077 _____ C:\Windows\SysWOW64\bscs.ini
   2018-09-28 22:32 - 2016-08-05 16:18 - 000000061 _____ C:\Windows\SysWOW64\LOCALDEVICE.INI
   2018-09-28 22:31 - 2009-07-14 08:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-09-28 13:43 - 2016-08-05 16:20 - 000000713 _____ C:\Windows\SysWOW64\REMOTEDEVICE.INI
   2018-09-28 12:07 - 2009-07-14 08:13 - 000783606 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-09-28 12:07 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-09-27 23:43 - 2014-12-09 01:10 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
   2018-09-27 23:33 - 2017-06-11 18:30 - 000000000 ____D C:\Users\User\Documents\ViberDownloads
   2018-09-27 10:07 - 2017-06-11 18:28 - 000000000 ____D C:\Users\User\AppData\Roaming\ViberPC
   2018-09-26 17:00 - 2016-08-05 16:22 - 000000680 _____ C:\Windows\SysWOW64\SHORTCUT.INI
   2018-09-26 13:44 - 2014-12-30 12:03 - 000004476 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task
   2018-09-26 13:42 - 2017-03-06 15:12 - 000002441 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
   2018-09-19 18:08 - 2014-12-09 00:49 - 000002184 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-09-19 18:08 - 2014-12-09 00:49 - 000002143 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2018-09-16 10:47 - 2016-10-20 11:15 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
   2018-09-14 20:15 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
   2018-09-14 18:44 - 2018-03-13 14:57 - 000004458 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player NPAPI Notifier
   2018-09-14 18:44 - 2014-08-21 19:10 - 000842240 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
   2018-09-14 18:44 - 2014-08-21 19:10 - 000175104 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2018-09-14 18:44 - 2014-08-21 19:10 - 000004312 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
   2018-09-14 18:44 - 2014-08-21 19:10 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
   2018-09-14 18:44 - 2014-08-21 19:10 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
   2018-09-14 17:41 - 2014-08-18 17:35 - 000110008 _____ C:\Users\User\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   2018-09-14 17:38 - 2009-07-14 07:45 - 000410984 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-09-12 23:27 - 2014-08-18 19:28 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
   2018-09-12 23:23 - 2014-08-18 19:28 - 139184408 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
   2018-09-12 23:20 - 2014-08-18 17:35 - 000767916 _____ C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
   2018-09-01 11:30 - 2018-03-31 21:36 - 000000000 ____D C:\Users\User\Desktop\Flying Book R.I
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2016-05-14 21:19 - 2016-05-14 21:19 - 000000017 _____ () C:\Users\User\AppData\Local\resmon.resmoncfg
   2017-07-13 23:04 - 2017-07-13 23:04 - 000000000 _____ () C:\Users\User\AppData\Local\{08496EBD-3675-4FFD-9190-C60ED46C2602}
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-09-26 14:18
   ==================== End of FRST.txt ============================
    
   Addition.txt

  • от rvp
   здравейте,
    
   Проблема е че след рестарт или изключване процесът отива на 100% и трябва да го спирам ръчно. ето логовете:
    
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 01.09.2018 03
   Ran by kpacko (administrator) on KPACKO-MOBILEPC (07-09-2018 10:02:30)
   Running from C:\Users\kpacko\Desktop
   Loaded Profiles: kpacko (Available Profiles: kpacko)
   Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Language: Български (България)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
   (Apple Inc.) C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
   (Apple Inc.) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
   (Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe
   (Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
   (Intel® Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe
   (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe
   (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe
   () C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\AccelerometerP11\FF_Protection.exe
   (Apple Inc.) C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
   (Renesas Electronics Corporation) C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe
   (Apple Inc.) C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
   () C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\WinRAR\Precomp\precomp.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe [6611048 2011-02-18] (Realtek Semiconductor)
   HKLM\...\Run: [RtHDVBg] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [2188904 2011-01-18] (Realtek Semiconductor)
   HKLM\...\Run: [FreeFallProtection] => C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\AccelerometerP11\FF_Protection.exe [727664 2010-09-24] ()
   HKLM\...\Run: [iTunesHelper] => C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [298296 2018-07-06] (Apple Inc.)
   HKLM-x32\...\Run: [NUSB3MON] => C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe [113288 2010-11-17] (Renesas Electronics Corporation)
   HKU\S-1-5-21-2772379611-2548023608-3356451699-1000\...\Run: [DAEMON Tools Lite] => C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [3672640 2013-03-14] (Disc Soft Ltd)
   IFEO\LogTransport2.exe: [Debugger] 0
   Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Windows.vbs [2018-02-26] ()
   GroupPolicy: Restriction ? <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{EDC66EE9-FC63-456B-9263-6FA1362BFECA}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{F056F4A9-7DE8-4608-90FE-D6F4B68785AC}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\S-1-5-21-2772379611-2548023608-3356451699-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:NewsFeed
   FireFox:
   ========
   FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-17] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-17] (Google Inc.)
   Chrome: 
   =======
   CHR NewTab: Default ->  Active:"chrome-extension://jpfpebmajhhopeonhlcgidhclcccjcik/newtab.html"
   CHR Session Restore: Default -> is enabled.
   CHR Profile: C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-09-07]
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-12]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-12]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-09-15]
   CHR Extension: (Auto Copy) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bijpdibkloghppkbmhcklkogpjaenfkg [2018-01-11]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-09-15]
   CHR Extension: (Forecastfox (fix version)) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\boljdehmejbffnfiiicckjhafabdepnd [2018-08-05]
   CHR Extension: (uBlock Origin) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm [2018-08-27]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-10-12]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-17]
   CHR Extension: (Speed Dial 2 Нов раздел) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jpfpebmajhhopeonhlcgidhclcccjcik [2018-03-28]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-03]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-09-15]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-09-07]
   CHR Profile: C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\System Profile [2018-04-26]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S4 AGSService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe [2227312 2017-02-27] (Adobe Systems, Incorporated)
   R2 Apple Mobile Device Service; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [83768 2018-07-05] (Apple Inc.)
   S3 MyWiFiDHCPDNS; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe [268704 2016-04-04] ()
   R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [11644656 2018-08-13] (TeamViewer GmbH)
   R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2017-07-17] (Microsoft Corporation)
   R2 ZeroConfigService; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe [3833248 2016-04-04] (Intel® Corporation)
   R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe" -s NVDisplay.ContainerLocalSystem -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NVDisplay.ContainerLocalSystem.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem" -r -p 30000
   R2 NvTelemetryContainer; "C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe" -s NvTelemetryContainer -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NvTelemetryContainer.log" -l 3 -d "C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\plugins" -r
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 CisUtMonitor; C:\Windows\System32\DRIVERS\CisUtMonitor.sys [54192 2017-07-04] (CrystalIdea Software)
   R1 dtsoftbus01; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [283200 2017-09-16] (DT Soft Ltd)
   R0 iaStorF; C:\Windows\System32\DRIVERS\iaStorF.sys [28216 2012-12-11] (Intel Corporation)
   R3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\System32\drivers\nvvad64v.sys [59240 2018-03-16] (NVIDIA Corporation)
   U4 AdobeARMservice; no ImagePath
   U3 SwitchBoard; no ImagePath
   S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-09-07 10:02 - 2018-09-07 10:03 - 000009284 _____ C:\Users\kpacko\Desktop\FRST.txt
   2018-09-07 10:02 - 2018-09-07 10:02 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-09-07 10:01 - 2018-09-07 10:01 - 002413056 _____ (Farbar) C:\Users\kpacko\Desktop\FRST64.exe
   2018-09-06 22:25 - 2018-09-06 13:48 - 000083968 _____ C:\Users\kpacko\Desktop\Working_Schedule_01-10_Sep_Update_4.xls
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-03 18:55 - 000109568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hlink.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 06:18 - 000096864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 06:07 - 000263776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hal.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 06:02 - 001665320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000361984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000345600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000312320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000190464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpchttp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000094208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\setbcdlocale.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:58 - 001163264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:58 - 000463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certcli.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:58 - 000419840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:58 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:58 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptbase.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:58 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcrypt.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:45 - 004054192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:45 - 003959984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:43 - 001315512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:42 - 001114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:42 - 000666112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:42 - 000275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:42 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:42 - 000082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcrypt.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:42 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000554496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000261120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpchttp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000644096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000342528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certcli.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\appidapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:26 - 000148480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidpolicyconverter.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:26 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:26 - 000017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidcertstorecheck.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:25 - 000064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:22 - 000338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:21 - 000296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:21 - 000129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\videoprt.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:17 - 000291328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:17 - 000160256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:17 - 000129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:16 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:16 - 000064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\amdk8.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:16 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\intelppm.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:16 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\processr.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:16 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\amdppm.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:16 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:16 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:11 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:11 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:11 - 000007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:11 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:10 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptbase.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:10 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:10 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:10 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:10 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-20 02:53 - 000396936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-20 01:58 - 000350272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:48 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:47 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:35 - 002902016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:34 - 000066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:33 - 000576512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:33 - 000417280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:33 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:32 - 000088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:30 - 005778432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:26 - 000054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:25 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:23 - 000615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:22 - 020286464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:22 - 000794624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:22 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:22 - 000116224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:21 - 000814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:16 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:14 - 000969216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:11 - 000489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:05 - 000497664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:05 - 000077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:04 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:04 - 000087552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdc.ocx
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:04 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:03 - 000107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:03 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:01 - 002295808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:00 - 000199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:00 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:58 - 000315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:58 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:57 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:56 - 000476160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:56 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:55 - 000662016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:55 - 000115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:54 - 000620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:47 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:46 - 015283712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:46 - 000416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:45 - 000809472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:45 - 000728064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:43 - 002136064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:43 - 001359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:42 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:41 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inseng.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:41 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdc.ocx
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:39 - 000168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:38 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:37 - 000279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:35 - 000130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\occache.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:32 - 004494848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:31 - 004510720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:30 - 000230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:28 - 013679616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:28 - 002059776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:28 - 000696320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:27 - 001155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:20 - 001554944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:09 - 004037632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:09 - 000800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:06 - 001329152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:04 - 000710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-13 22:19 - 001894080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-13 22:19 - 000377024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netio.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-13 22:19 - 000287936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-08 19:08 - 000383680 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-08 19:02 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpk.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-08 19:01 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dciman32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-08 18:47 - 000309440 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-08 18:42 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\lpk.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-06 19:09 - 000947904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndis.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-06 19:03 - 000008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msimg32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-06 18:48 - 000004608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msimg32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-29 18:55 - 000695808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cscsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-29 18:55 - 000045568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cscapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-29 18:55 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cscdll.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-29 18:40 - 000023040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cscdll.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-29 18:14 - 000516096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\csc.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-29 18:09 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cscapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 19:01 - 000114368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\consent.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:55 - 000504320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msihnd.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:55 - 000484864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StructuredQuery.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:54 - 001942016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\authui.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:54 - 000070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appinfo.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:43 - 000363520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\StructuredQuery.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:42 - 002366464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:42 - 000337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msihnd.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:41 - 001806848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\authui.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:21 - 000128512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msiexec.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:16 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-16 08:11 - 000467856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-13 19:20 - 014185984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-13 19:19 - 001867776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-13 18:55 - 012880384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-13 18:54 - 001499648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 19:21 - 000369664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\zipfldr.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 19:20 - 000512000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcss.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 19:19 - 000357888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dnsapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 19:19 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dnsrslvr.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 19:19 - 000008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comcat.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 18:55 - 001417728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ole32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 18:55 - 000330240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\zipfldr.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 18:54 - 000269824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 18:29 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comcat.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-07 19:19 - 000749568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FirewallAPI.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-07 18:57 - 000463360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FirewallAPI.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-07 18:49 - 000077312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mpsdrv.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-07 18:34 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wfapigp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:44 - 000206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfps.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:24 - 000055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rrinstaller.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:23 - 000024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfpmp.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:13 - 003207168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:13 - 000782848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webservices.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:13 - 000103424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfps.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:01 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rrinstaller.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:01 - 000023040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfpmp.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-12 05:07 - 000076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidclass.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-12 05:07 - 000033152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidparse.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-12 05:07 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidusb.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-12 00:19 - 000084480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\INETRES.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-11 03:40 - 000741888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcomm.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-11 03:40 - 000084480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\INETRES.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000998912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000918296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ucrtbase.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000065880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000063832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000021848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000020824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000019288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000018776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000017752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000017752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000017240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000017240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000016216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000015704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000015704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000015192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000014168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000014168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000013656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000013656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000013656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000013152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-25 19:02 - 000124416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wkssvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-25 18:18 - 000115200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-23 02:40 - 000582144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleaut32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-18 19:03 - 000701952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hhctrl.ocx
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-18 19:03 - 000053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hhsetup.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-18 18:51 - 000523776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hhctrl.ocx
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-18 18:51 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hhsetup.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-18 18:41 - 000016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\hh.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-18 18:35 - 000015360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hh.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-11 19:38 - 000194048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\itircl.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-11 19:36 - 000158720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\itircl.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 19:36 - 000236032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srvsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 19:36 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sscore.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 19:34 - 000525824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\catsrvut.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 19:33 - 001241600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comsvcs.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 19:32 - 000487936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\catsrvut.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 19:00 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sscore.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 18:48 - 000464384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 18:47 - 000406016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv2.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 18:47 - 000169984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srvnet.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-07 19:41 - 000371392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clfs.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 20:16 - 000174080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuwebv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 20:12 - 003165184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 20:12 - 000192512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 20:12 - 000098816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 20:07 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSetupUI.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:57 - 000573440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:57 - 000093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wudriver.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:57 - 000035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapp.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:57 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wups.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:53 - 002651648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:53 - 000709120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:52 - 000140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:52 - 000037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:52 - 000037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:52 - 000036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:52 - 000012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wu.upgrade.ps.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-06 21:11 - 000052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wsnmp32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-06 21:07 - 000067072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsnmp32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-22 06:28 - 000217600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSCard.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-22 06:06 - 000134656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WinSCard.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000367296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\msrpc.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000334528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\acpi.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000185024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pci.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000122560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\NV_AGP.SYS
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000068288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\volmgr.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000064192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ULIAGPKX.SYS
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000063168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\termdd.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000060608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\AGP440.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000036032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\vdrvroot.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000031936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mssmbios.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000020160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\isapnp.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000015040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\msisadrv.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000012096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\swenum.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:23 - 002292224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSVidCtl.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:23 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\racpldlg.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:11 - 000119296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\racpldlg.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 20:36 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MsraLegacy.tlb
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 20:25 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wmiacpi.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 20:25 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\errdev.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 20:25 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsraLegacy.tlb
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-12 19:40 - 000407040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scesrv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-12 19:27 - 004834816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xpsrchvw.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-12 19:26 - 000308224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\scesrv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-12 19:16 - 003405824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xpsrchvw.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-11 19:41 - 001133568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdosys.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-11 19:22 - 000805376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cdosys.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:21 - 000288488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fltMgr.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:21 - 000213736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdyboost.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 001741312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sysmain.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 001361408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistSvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 001110528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schedsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000961024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\actxprxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000842752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nshwfp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000473600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\taskcomp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000444928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winhttp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000439296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\p2psvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000366592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wcncsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000327168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pnrpsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000324096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FWPUCLNT.DLL
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000264704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\P2P.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncsi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDist.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000131584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistWSDDiscoProv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000120320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcnApi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000101376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fdWCN.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000095744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rascfg.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlaapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000051200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistHttpTrans.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcnEapPeerProxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcnEapAuthProxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wshqos.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wshnetbs.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:04 - 000559616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spoolsv.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000666624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nshwfp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000351744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winhttp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000304640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\taskcomp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000276992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wcncsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000217600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\P2P.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000216576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FWPUCLNT.DLL
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncsi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000139776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PeerDist.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fdWCN.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000081408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rascfg.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nlaapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:59 - 000309760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\actxprxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:55 - 000131584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pacer.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:55 - 000088576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wanarp.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:55 - 000058368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndproxy.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:55 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netbios.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:55 - 000024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndistapi.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:50 - 000455680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winlogon.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:47 - 000244224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmicsvc.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:46 - 000051712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmictimeprovider.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:43 - 000086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcnApi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:43 - 000033280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rasmxs.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:43 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rasser.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:43 - 000020480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcnEapPeerProxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:43 - 000019968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcnEapAuthProxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:43 - 000013824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wshqos.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:41 - 000754176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\http.sys
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:36 - 000625664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mscms.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:36 - 000229376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wintrust.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:36 - 000190976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:36 - 000141824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptnet.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:36 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TabSvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:36 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcsPlugInService.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:08 - 001176576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\crypt32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:08 - 000481792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mscms.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:08 - 000179200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wintrust.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:08 - 000145920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:08 - 000106496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptnet.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 19:04 - 000404992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wisptis.exe
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 18:49 - 000032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcsPlugInService.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-03 18:39 - 000084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hlink.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 06:20 - 000708272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 06:06 - 000156256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 06:05 - 005553760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 06:00 - 000633080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:59 - 001211904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:59 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:59 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:58 - 001461760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:58 - 000731648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:57 - 000880640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:57 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:41 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:41 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:41 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:40 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-19 09:15 - 025745408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-19 07:04 - 000047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-08 19:02 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\t2embed.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-08 19:02 - 000100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontsub.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-08 19:01 - 000046080 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-08 18:42 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\t2embed.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-08 18:41 - 000071680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-08 18:41 - 000010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dciman32.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-08 18:13 - 000034304 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-07 18:24 - 003226112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-06 19:03 - 000056832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf3216.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-06 18:48 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf3216.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-29 18:55 - 000137728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CscMig.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-27 18:55 - 003246592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msi.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-27 18:55 - 000025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msimsg.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-27 18:42 - 000025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msimsg.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-21 06:33 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tzres.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-21 06:09 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tzres.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-16 08:24 - 000459632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ci.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-16 08:11 - 000634272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-13 19:23 - 000140992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-13 19:18 - 000680960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 19:20 - 002066432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ole32.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 19:20 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleres.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 18:55 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleres.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 18:44 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dnscacheugc.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 18:28 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dnscacheugc.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 002860032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aitstatic.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 001602048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 000783872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 000612352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 000470016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\centel.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 000443392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 000301056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 000246272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-07 19:20 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wfapigp.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-07 19:19 - 000828928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MPSSVC.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-07 19:19 - 000108544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icfupgd.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-15 07:16 - 001681088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-15 06:44 - 004120576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-15 06:44 - 001159680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webservices.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-15 06:44 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mferror.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-15 06:13 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mferror.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-12 00:19 - 000977408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcomm.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-02 18:32 - 000344064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbhub.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-02 18:32 - 000325632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbport.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-02 18:32 - 000099840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbccgp.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-02 18:32 - 000056320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbehci.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-02 18:32 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbuhci.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-02 18:32 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbohci.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-02 18:32 - 000007808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbd.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-04-23 03:00 - 000876032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleaut32.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-04-11 19:38 - 000170496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\itss.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-04-11 19:36 - 000142848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\itss.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-04-10 19:35 - 001735168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comsvcs.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-03-10 20:11 - 000340480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msexcl40.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-03-06 21:13 - 000148160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\basecsp.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-03-06 21:11 - 000184320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\scksp.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-03-06 21:10 - 000170176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\basecsp.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-03-06 21:07 - 000229376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scksp.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-02-10 21:35 - 000023744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\streamci.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-02-10 21:11 - 003665920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSVidCtl.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-02-10 21:11 - 000133120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrahc.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-02-10 20:36 - 000108032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msra.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-02-10 20:36 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sdchange.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-02-10 20:26 - 000653312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msra.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-02-10 20:26 - 000051712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sdchange.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 002004480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000863232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IKEEXT.DLL
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000705024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BFE.DLL
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000303104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlasvc.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasdiag.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ndptsp.tsp
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000053760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmicres.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kmddsp.tsp
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasmxs.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000039424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\traffic.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasser.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6r.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:00 - 001390080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:00 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rasdiag.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:00 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ndptsp.tsp
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:00 - 000033280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\traffic.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:00 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6r.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 04:46 - 000128512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IcCoinstall.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 04:43 - 000038912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kmddsp.tsp
   2018-09-04 00:42 - 2017-12-05 20:36 - 001484288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\crypt32.dll
   2018-09-04 00:42 - 2017-12-05 20:36 - 000250880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icm32.dll
   2018-09-04 00:42 - 2017-12-05 20:08 - 000215040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\icm32.dll
   2018-08-13 10:45 - 2018-08-13 10:45 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\qBittorrent
   2018-08-13 10:45 - 2018-08-13 10:45 - 000000000 ____D C:\Program Files\qBittorrent
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-09-07 10:02 - 2017-09-16 15:50 - 000000000 ____D C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\qBittorrent
   2018-09-07 07:53 - 2009-07-14 07:45 - 000026576 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-09-07 07:53 - 2009-07-14 07:45 - 000026576 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-09-07 07:51 - 2009-07-14 08:13 - 000772130 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-09-07 07:51 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-09-07 07:49 - 2017-09-15 22:54 - 000002269 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-09-07 07:45 - 2017-09-16 17:07 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
   2018-09-07 07:45 - 2017-09-15 18:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
   2018-09-07 07:45 - 2009-07-14 08:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-09-07 00:19 - 2017-10-22 09:50 - 000000000 ____D C:\Users\kpacko\AppData\Local\CrashDumps
   2018-09-06 23:59 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
   2018-09-04 22:42 - 2017-09-17 23:54 - 000000000 ____D C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\FileZilla
   2018-09-04 00:58 - 2009-07-14 07:45 - 000295648 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-09-04 00:56 - 2017-09-16 19:15 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
   2018-09-04 00:56 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions
   2018-09-04 00:51 - 2017-07-17 23:37 - 000756356 _____ C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
   2018-09-02 00:28 - 2017-10-02 14:41 - 000000000 ____D C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\ViberPC
   2018-09-02 00:27 - 2018-07-02 00:59 - 000000000 ____D C:\Users\kpacko\AppData\Local\Viber
   2018-09-02 00:26 - 2017-10-02 14:41 - 000000000 ____D C:\Users\kpacko\Documents\ViberDownloads
   2018-08-19 17:49 - 2017-11-02 01:00 - 000001018 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamViewer 13.lnk
   2018-08-08 00:53 - 2017-10-02 09:30 - 000000000 ____D C:\Users\kpacko\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
   2018-08-08 00:53 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\NDF
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2018-05-04 13:56 - 2018-05-01 20:53 - 001527138 _____ () C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\ccseetup542pro.exe
   2018-05-04 13:56 - 2018-04-30 15:50 - 015816144 ____R (Piriform Ltd) C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\ccsetup542pro.exe
   2018-05-04 13:56 - 2018-03-12 20:36 - 001371485 _____ () C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\ccsetup542proo.exe
   2018-05-04 13:56 - 2018-03-12 20:34 - 000211375 _____ () C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\ccsetup542prro.exe
   2017-11-30 16:35 - 2018-02-22 12:29 - 000007603 _____ () C:\Users\kpacko\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
   Some files in TEMP:
   ====================
   2018-04-30 12:09 - 2018-04-30 12:09 - 011491456 _____ (Raxco Software, Inc.                                        ) C:\Users\kpacko\AppData\Local\Temp\PD140p_x64.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-09-06 23:52
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
  • от мирослав24
   Здравейте,сблъсках се със следния проблем-неизвестно лице или лица правят опити за проникване в мои акаунти в електронни  пощи и  сайтове където съм се регистрирал.Получих писмо от единия сайт че е правен опит за вписване с моето потребителско име,но с грешна парола,и аналогично съобщение от е-майл провайдър.Ползвам десктоп компютър и лаптоп и не знам дали някое от устройствата не е със зловреден софтуер.Видимо нямам проблеми с машините,освен че и на двата компютъра като исках да си сменя паролата на един сайт,ми излезе прозорец с искане да си напиша електронната поща с който съм регистриран в сайта и като я написах след това ми излезе втори прозорец с подкана да напиша и паролата си за съответната поща.Нищо не смених в крайна сметка докато не установя къде е проблема.Изпращам резултатите от сканиране с FRST на настолния компютър :
    
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 23.08.2018
   Ran by User1 (administrator) on PC1 (30-08-2018 15:49:50)
   Running from C:\Documents and Settings\User1\Desktop
   Loaded Profiles: User1 (Available Profiles: User1 & User2 & Administrator)
   Platform: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (X86) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 8 (Default browser: IE)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (Cisco Systems, Inc.) C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe
   (Comodo) C:\Program Files\Comodo\Dragon\dragon_updater.exe
   () C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.12.945.9202\AdAwareService.exe
   () C:\WINDOWS\tsnpstd3.exe
   () C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe
   () C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.12.945.9202\AdAwareTray.exe
   (Hewlett-Packard Co.) C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
   (Sun Microsystems, Inc.) C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
   (BitTorrent, Inc.) C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe
   (Piriform Ltd) C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe
   (MyCity) C:\Program Files\MCShield\MCShieldRTM.exe
   (Hewlett-Packard Co.) C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
   (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   (Sun Microsystems, Inc.) C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe
   (Cisco Systems, Inc.) C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\vpngui.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [tsnpstd3] => C:\WINDOWS\tsnpstd3.exe [262144 2006-06-19] ()
   HKLM\...\Run: [snpstd3] => C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe [827392 2006-09-19] ()
   HKLM\...\Run: [AdAwareTray] => C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.12.945.9202\AdAwareTray.exe [8063200 2016-07-18] ()
   HKLM\...\Run: [HP Software Update] => C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [49152 2007-03-11] (Hewlett-Packard Co.)
   HKLM\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [252848 2012-07-03] (Sun Microsystems, Inc.)
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\...\Run: [Messenger (Yahoo!)] => "F:\SKYPE_~1\yahoo\Messenger\YahooMessenger.exe" -quiet
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\...\Run: [uTorrent] => C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe [395640 2011-05-02] (BitTorrent, Inc.)
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe [6490904 2015-08-20] (Piriform Ltd)
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\...\Run: [Google Update] => C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.3.33.7\GoogleUpdateCore.exe [601680 2017-12-02] (Google Inc.)
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\...\Run: [MCShield Monitor] => C:\Program Files\MCShield\mcshieldrtm.exe [650816 2014-04-11] (MyCity)
   HKU\S-1-5-18\...\RunOnce: [RunNarrator] => C:\WINDOWS\system32\Narrator.exe [53760 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
   HKU\S-1-5-18\...\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] => C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_30_0_0_134_pepper.exe [1447936 2018-07-27] (Adobe Systems Incorporated)
   Startup: C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\HP Digital Imaging Monitor.lnk [2018-03-28]
   ShortcutTarget: HP Digital Imaging Monitor.lnk -> C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe (Hewlett-Packard Co.)
   Startup: C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\VPN Client.lnk [2018-08-30]
   ShortcutTarget: VPN Client.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{B0BF7057-6869-4E4B-920C-EA2A58DA07F0}\Icon3E5562ED7.ico ()
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\..\Interfaces\{0227FD86-8C54-4C88-8029-3F44137A8ADF}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{1524681E-CD57-4084-9846-709C0A2CC0ED}: [NameServer] 192.168.100.40,192.168.100.140
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_152\bin\ssv.dll [2017-12-08] (Oracle Corporation)
   BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_152\bin\jp2ssv.dll [2017-12-08] (Oracle Corporation)
   DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} hxxp://java.sun.com/update/1.7.0/jinstall-1_7_0_09-windows-i586.cab
   FireFox:
   ========
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_27_0_0_187.dll [2017-12-08] ()
   FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.152.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_152\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2017-12-08] (Oracle Corporation)
   FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.152.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_152\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-12-08] (Oracle Corporation)
   FF Plugin: @microsoft.com/WPF,version=3.5 -> C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll [2008-07-29] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin: Adobe Reader -> C:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2014-08-05] (Adobe Systems Inc.)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003: @talk.google.com/GoogleTalkPlugin -> C:\Documents and Settings\User1\Application Data\Mozilla\plugins\npgoogletalk.dll [2015-12-08] (Google)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003: @talk.google.com/O1DPlugin -> C:\Documents and Settings\User1\Application Data\Mozilla\plugins\npo1d.dll [2015-12-08] (Google)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-12-02] (Google Inc.)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-12-02] (Google Inc.)
   FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Documents and Settings\User1\Application Data\mozilla\plugins\npgoogletalk.dll [2015-12-08] (Google)
   FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Documents and Settings\User1\Application Data\mozilla\plugins\npo1d.dll [2015-12-08] (Google)
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc; C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [335872 2018-07-27] (Adobe Systems Incorporated) [File not signed]
   S2 Browser; C:\WINDOWS\System32\browser.dll [78336 2012-07-06] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 CVPND; C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe [1528616 2010-03-23] (Cisco Systems, Inc.)
   R2 DcomLaunch; C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll [401408 2009-02-09] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 Dnscache; C:\WINDOWS\System32\dnsrslvr.dll [45568 2009-04-20] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 DragonUpdater; C:\Program Files\Comodo\Dragon\dragon_updater.exe [2060848 2016-02-05] (Comodo)
   R2 Eventlog; C:\WINDOWS\system32\services.exe [110592 2009-02-06] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 EventSystem; C:\WINDOWS\system32\es.dll [253952 2008-07-07] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 FastUserSwitchingCompatibility; C:\WINDOWS\System32\shsvcs.dll [135168 2009-07-28] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 hpqcxs08; C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqcxs08.dll [217088 2007-03-11] (Hewlett-Packard Co.) [File not signed]
   R2 HPSLPSVC; C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HPSLPSVC32.DLL [602112 2007-06-04] (Hewlett-Packard Co.) [File not signed]
   S4 JavaQuickStarterService; C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe [170912 2013-01-12] (Oracle Corporation)
   R2 LanmanServer; C:\WINDOWS\System32\srvsvc.dll [99840 2010-08-27] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 lanmanworkstation; C:\WINDOWS\System32\wkssvc.dll [132096 2009-06-10] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 LavasoftAdAwareService11; C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.12.945.9202\AdAwareService.exe [664040 2016-07-18] ()
   S3 MSIServer; C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe [95744 2008-05-19] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 Net Driver HPZ12; C:\WINDOWS\system32\HPZinw12.dll [43520 2006-11-08] (Hewlett-Packard) [File not signed]
   R3 Nla; C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll [245248 2008-06-20] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 PlugPlay; C:\WINDOWS\system32\services.exe [110592 2009-02-06] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 Pml Driver HPZ12; C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.dll [53248 2006-11-08] (Hewlett-Packard) [File not signed]
   R2 RpcSs; C:\WINDOWS\System32\rpcss.dll [401408 2009-02-09] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 ShellHWDetection; C:\WINDOWS\System32\shsvcs.dll [135168 2009-07-28] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S2 SkypeUpdate; C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe [317400 2017-04-05] (Skype Technologies) [File not signed]
   R2 Spooler; C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe [58880 2010-08-17] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 Themes; C:\WINDOWS\System32\shsvcs.dll [135168 2009-07-28] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 Wmi; C:\WINDOWS\System32\advapi32.dll [617472 2009-02-09] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S2 hpqddsvc; C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqddsvc.dll [X]
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R1 AFD; C:\WINDOWS\System32\drivers\afd.sys [138496 2011-08-17] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R1 AmdK8; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\AmdK8.sys [36864 2006-06-18] (Advanced Micro Devices)
   S3 CCDECODE; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CCDECODE.sys [17024 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
   R3 CVirtA; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CVirtA.sys [5275 2007-01-18] (Cisco Systems, Inc.)
   R2 CVPNDRVA; C:\WINDOWS\system32\Drivers\CVPNDRVA.sys [308859 2010-03-23] (Cisco Systems, Inc.) [File not signed]
   R3 DNE; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\dne2000.sys [131984 2008-11-16] (Deterministic Networks, Inc.)
   R3 gzflt; C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Antimalware Engine\3.0.129.0\gzflt.sys [175008 2016-04-28] (BitDefender LLC)
   R3 HPZid412; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\HPZid412.sys [49920 2007-01-19] (HP)
   R3 HPZipr12; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\HPZipr12.sys [16496 2007-01-19] (HP)
   R3 HPZius12; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\HPZius12.sys [21568 2007-01-19] (HP)
   R3 HTTP; C:\WINDOWS\System32\Drivers\HTTP.sys [265728 2009-10-20] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 IntcAzAudAddService; C:\WINDOWS\System32\drivers\RtkHDAud.sys [4368896 2006-08-15] (Realtek Semiconductor Corp.) [File not signed]
   R3 irsir; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\irsir.sys [18688 2001-08-17] (Microsoft Corporation)
   R0 KSecDD; C:\WINDOWS\system32\Drivers\KSecDD.sys [92928 2009-06-24] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R1 MRxSmb; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\mrxsmb.sys [456320 2011-07-15] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R0 Mup; C:\WINDOWS\system32\Drivers\Mup.sys [105472 2011-04-21] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 NdisIP; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\NdisIP.sys [10880 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
   R3 NdisTapi; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ndistapi.sys [10496 2011-07-08] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 NDProxy; C:\WINDOWS\system32\Drivers\NDProxy.sys [40960 2013-11-27] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 NVENETFD; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\NVENETFD.sys [57856 2006-07-11] (NVIDIA Corporation)
   R3 nvnetbus; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\nvnetbus.sys [20480 2006-07-11] (NVIDIA Corporation)
   R3 Rasirda; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\rasirda.sys [19584 2001-08-17] (Microsoft Corporation)
   S3 SNPSTD3; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\snpstd3.sys [10252544 2007-03-27] (Sonix Co. Ltd.)
   R3 Srv; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\srv.sys [357888 2011-02-17] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R1 Tcpip; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\tcpip.sys [361600 2008-06-20] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 Trufos; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\Trufos.sys [428832 2016-04-28] (BitDefender S.R.L.)
   S3 usbaudio; C:\WINDOWS\System32\drivers\usbaudio.sys [60160 2013-07-17] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 usbccgp; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\usbccgp.sys [32384 2013-08-09] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 usbehci; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\usbehci.sys [30336 2009-03-18] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 usbscan; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\usbscan.sys [14976 2013-07-03] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 vsdatant; C:\WINDOWS\system32\vsdatant.sys [394952 2007-11-14] (Zone Labs, LLC)
   S3 catchme; \??\C:\DOCUME~1\User1\LOCALS~1\Temp\catchme.sys [X]
   S4 IntelIde; no ImagePath
   S2 StarOpen; no ImagePath
   S1 ZAM; \??\C:\WINDOWS\System32\drivers\zam32.sys [X]
   S1 ZAM_Guard; \??\C:\WINDOWS\System32\drivers\zamguard32.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-08-30 15:49 - 2018-08-30 15:50 - 000014109 _____ C:\Documents and Settings\User1\Desktop\FRST.txt
   2018-08-30 15:15 - 2018-08-30 15:15 - 001773568 _____ (Farbar) C:\Documents and Settings\User1\Desktop\FRST.exe
   2018-08-10 12:36 - 2018-08-10 12:40 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User2\Desktop\куче Анжело 0887999938
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-08-30 15:50 - 2015-07-18 13:46 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\temp
   2018-08-30 15:49 - 2018-03-26 11:31 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-08-30 15:48 - 2011-05-02 12:46 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User1\Application Data\uTorrent
   2018-08-30 15:31 - 2011-05-02 12:44 - 000000000 ____D C:\Program Files\Opera
   2018-08-30 14:58 - 2016-02-20 13:25 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MCShield
   2018-08-30 14:58 - 2015-06-22 14:14 - 000000222 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Microsoft Windows XP End of Service Notification Logon.job
   2018-08-30 14:58 - 2015-06-22 14:14 - 000000216 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Microsoft Windows XP End of Service Notification Monthly.job
   2018-08-30 14:58 - 2011-05-02 10:20 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
   2018-08-30 14:57 - 2018-03-27 15:50 - 000032638 _____ C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
   2018-08-30 14:57 - 2011-05-02 12:10 - 000000178 ___SH C:\Documents and Settings\User1\ntuser.ini
   2018-08-30 14:57 - 2011-05-02 12:10 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User1
   2018-08-30 14:55 - 2013-03-08 15:11 - 000001078 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003UA.job
   2018-08-30 14:47 - 2015-04-26 09:48 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User2\Application Data\Skype
   2018-08-30 14:47 - 2011-05-02 13:28 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User2\Local Settings\Temp
   2018-08-30 12:55 - 2013-03-08 15:11 - 000001026 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003Core.job
   2018-08-30 07:50 - 2001-08-23 12:00 - 000002206 _____ C:\WINDOWS\system32\wpa.dbl
   2018-08-25 12:48 - 2017-01-16 13:16 - 000000892 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier.job
   2018-08-25 12:48 - 2011-05-02 10:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Macromed
   2018-08-09 12:25 - 2011-05-16 16:38 - 000000000 ____D C:\Program Files\Recuva
   2018-08-02 14:29 - 2013-12-09 13:51 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User2\Desktop\образци PDF
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2011-05-02 13:33 - 2014-09-24 16:20 - 000014848 _____ () C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\Application Data\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
   2014-01-01 13:07 - 2014-01-01 13:07 - 000000036 _____ () C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\Application Data\housecall.guid.cache
   2011-05-15 13:35 - 2011-05-15 13:35 - 000000056 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ezsidmv.dat
   2017-09-02 12:57 - 2018-04-11 15:32 - 000021736 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\hpzinstall.log
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\WINDOWS\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\services.exe => MD5 is legit
   C:\WINDOWS\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => MD5 is legit
   C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => MD5 is legit
   C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
  • от d1cho
   Привет преди два дни ми изпищя windows defender-a и антивируснта програма,пише, че гадината е Trojan:Win32/Killav.DR. Компютрите са в мрежа, единя е с vista business 64 bit, a другия с windows 10 32bit. Този с vistata не ми да ва да включа защитната стена и да инсталриам антивирусна. Мъчих компютъра с windows 10 с различни антивирусни понеже ми позволява да инсталриам,но само ги слага под карантина,а мен ме е страх да ги трия понеже имаме софтуер за работа и ме тревожи да не би да повредя нещо и да замине информацията.
   Моля за съдействие, понеже е почти невъзможно да се работи на компютрите.
   Ето тоша ми е от лог файла на компѝтъра с вистата FRST.txt
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 02.08.2018
   Ran by DBPROTOOLS (administrator) on DBPROTOOLS-PC (17-08-2018 10:17:44)
   Running from C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop
   Loaded Profiles: DBPROTOOLS (Available Profiles: DBPROTOOLS)
   Platform: Windows Vista (TM) Business Service Pack 2 (X64) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 7 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\SLsvc.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
   () C:\Windows\zqmeyojeujuakpbxqoc.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
   (Brother Industries, Ltd.) C:\Program Files (x86)\Browny02\Brother\BrStMonW.exe
   (Brother Industries, Ltd.) C:\Program Files (x86)\BrownyInd\Brother\BrIndicator.exe
   (Brother Industries, Ltd.) C:\Program Files (x86)\ControlCenter4\BrCtrlCntr.exe
   (Brother Industries, Ltd.) C:\Program Files (x86)\Browny02\BrYNSvc.exe
   () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\zeoucgp.exe
   () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\zeoucgp.exe
   (Brother Industries, Ltd.) C:\Program Files (x86)\ControlCenter4\BrCcUxSys.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\tv_w32.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\tv_x64.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\conime.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [Windows Defender] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe [1584184 2008-01-21] (Microsoft Corporation)
   HKLM-x32\...\Run: [ControlCenter4] => C:\Program Files (x86)\ControlCenter4\BrCcBoot.exe [139264 2013-01-23] (Brother Industries, Ltd.)
   HKLM-x32\...\Run: [BrStsMon00] => C:\Program Files (x86)\Browny02\Brother\BrStMonW.exe [4509184 2012-12-27] (Brother Industries, Ltd.)
   HKLM-x32\...\Run: [BrStsInd00] => C:\Program Files (x86)\BrownyInd\Brother\BrIndicator.exe [1885184 2012-12-18] (Brother Industries, Ltd.)
   HKLM-x32\...\Run: [mqzelo] => C:\Windows\fuoewkdwkxgksvfzq.exe [503808 2018-08-17] ()
   HKLM-x32\...\Run: [qapanwkyhpts] => C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\fuoewkdwkxgksvfzq.exe [503808 2018-08-16] () <==== ATTENTION
   HKLM-x32\...\RunOnce: [zeoucgp] => mebupgcypfryjpcztshe.exe .
   HKLM-x32\...\RunOnce: [tcqamuhucjm] => C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\zqmeyojeujuakpbxqoc.exe . [503808 2018-08-16] () <==== ATTENTION
   HKLM\...\Policies\Explorer\Run: [oufmvaku] => C:\Windows\zqmeyojeujuakpbxqoc.exe [503808 2018-08-16] ()
   HKLM\...\Policies\Explorer\Run: [bemqw] => C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\fuoewkdwkxgksvfzq.exe [503808 2018-08-16] ()
   HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000\...\Run: [fmygqwhsy] => C:\Windows\oezqjysmbpzenrcxpm.exe [503808 2018-08-17] ()
   HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000\...\Run: [mqzelo] => C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\ymfulyqivhpszbkd.exe [503808 2018-08-16] () <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000\...\RunOnce: [ygtcnugszf] => fuoewkdwkxgksvfzq.exe .
   HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000\...\RunOnce: [zeoucgp] => C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\oezqjysmbpzenrcxpm.exe . [503808 2018-08-16] () <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000\...\Policies\system: [DisableRegistryTools] 1
   HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000\...\MountPoints2: {175dbd82-9a45-11e8-861a-0019990d7d87} - E:\tyquftktfbz.bat
   HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000\...\MountPoints2: {1b56a57f-9a44-11e8-a149-8748c642f7d2} - E:\setup.exe
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{16F65250-913D-4F56-B2DA-49AF5C765191}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1 192.168.0.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %SystemRoot%\system32\blank.htm
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %SystemRoot%\system32\blank.htm
   SearchScopes: HKLM -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}
   SearchScopes: HKLM-x32 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}
   Filter: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2009-04-11] (Microsoft Corporation)
   Filter-x32: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2009-04-11] (Microsoft Corporation)
   Filter: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2009-04-11] (Microsoft Corporation)
   Filter-x32: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2009-04-11] (Microsoft Corporation)
   FireFox:
   ========
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-08-06] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-08-06] (Google Inc.)
   Chrome: 
   =======
   CHR Profile: C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-08-17]
   CHR Extension: (Slides) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-08-07]
   CHR Extension: (Docs) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-08-07]
   CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-08-07]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-08-07]
   CHR Extension: (Sheets) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-08-07]
   CHR Extension: (Google Docs Offline) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-07]
   CHR Extension: (Chrome Web Store Payments) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-08-07]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-08-07]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R3 BrYNSvc; C:\Program Files (x86)\Browny02\BrYNSvc.exe [282112 2012-10-26] (Brother Industries, Ltd.) [File not signed]
   R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [11644656 2018-08-13] (TeamViewer GmbH)
   S2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [383544 2008-01-21] (Microsoft Corporation)
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 IpInIp; system32\DRIVERS\ipinip.sys [X]
   S3 NwlnkFlt; system32\DRIVERS\nwlnkflt.sys [X]
   S3 NwlnkFwd; system32\DRIVERS\nwlnkfwd.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-08-17 10:17 - 2018-08-17 10:18 - 000008964 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\FRST.txt
   2018-08-17 10:16 - 2018-08-17 10:17 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-08-17 10:15 - 2018-08-17 10:15 - 002412544 _____ (Farbar) C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\FRST64.exe
   2018-08-17 09:35 - 2018-08-17 09:36 - 046625016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\Windows-KB890830-x64-V5.63.exe
   2018-08-16 12:03 - 2018-08-16 12:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AVG
   2018-08-16 12:02 - 2018-08-16 11:36 - 007460520 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\avg_antivirus_free_setup.exe
   2018-08-15 16:13 - 2018-08-15 16:33 - 000038147 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Documents\ПРОТОКОЛ КОНСИГНАЦИЯ.odt
   2018-08-15 10:04 - 2018-08-17 10:18 - 000000272 ____H C:\Windows\SysWOW64\dacaawxyupgsitlnmqkmj.vgd
   2018-08-15 10:04 - 2018-08-17 10:18 - 000000272 ____H C:\Windows\dacaawxyupgsitlnmqkmj.vgd
   2018-08-15 10:04 - 2018-08-17 10:18 - 000000272 ____H C:\Program Files (x86)\dacaawxyupgsitlnmqkmj.vgd
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-17 10:16 - 000503808 __RSH C:\Windows\ymfulyqivhpszbkd.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-17 10:16 - 000503808 __RSH C:\Windows\smlgdwusldranvkjfgxwqy.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-17 10:16 - 000503808 __RSH C:\Windows\oezqjysmbpzenrcxpm.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-17 10:16 - 000503808 __RSH C:\Windows\mebupgcypfryjpcztshe.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-17 10:16 - 000503808 __RSH C:\Windows\fuoewkdwkxgksvfzq.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-17 10:16 - 000503808 __RSH C:\Windows\busmiaxumdqykrfdyyomf.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH C:\Windows\zqmeyojeujuakpbxqoc.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH C:\Windows\SysWOW64\zqmeyojeujuakpbxqoc.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH C:\Windows\SysWOW64\ymfulyqivhpszbkd.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH C:\Windows\SysWOW64\smlgdwusldranvkjfgxwqy.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH C:\Windows\SysWOW64\oezqjysmbpzenrcxpm.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH C:\Windows\SysWOW64\mebupgcypfryjpcztshe.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH C:\Windows\SysWOW64\fuoewkdwkxgksvfzq.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-15 10:03 - 000503808 __RSH C:\Windows\SysWOW64\busmiaxumdqykrfdyyomf.exe
   2018-08-08 19:55 - 2018-08-08 19:55 - 000000586 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\control8.lnk
   2018-08-08 19:53 - 2018-08-08 19:54 - 000000586 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\control7.lnk
   2018-08-08 10:50 - 2018-08-08 10:51 - 000000000 ___HD C:\Program Files (x86)\Temp
   2018-08-08 10:49 - 2018-08-08 10:49 - 020227746 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\FTS_RealtekHDAudio_6015911_1039707.zip
   2018-08-08 10:36 - 2018-08-08 10:36 - 000529696 _____ (Fujitsu) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\AutoDetect_CR.exe
   2018-08-08 10:19 - 2018-08-08 10:19 - 000870768 _____ (PDFLogic Corporation ) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\pdfvista.exe
   2018-08-08 10:14 - 2018-08-08 10:14 - 000127389 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\received_1656658347796650.jpeg
   2018-08-08 09:51 - 2018-08-08 09:51 - 000131068 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\ACFrOgD5qMx8urBDsFoSA7F_JPxuDeiEhFOgmeQLIU44kuc2fxOLoZfY-xq9ebf1sM-mw4X0coR12Y2kOz69foLufsDyMtHGIiFwi_Ya2E4BRTKHCOlw-VxJoiTp7S8=
   2018-08-08 09:41 - 2018-08-08 09:41 - 000949332 _____ (Vivid Document Imaging Technologies ) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\PDFViewerSetup (1).exe
   2018-08-08 09:40 - 2018-08-16 12:03 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\YcanPDF
   2018-08-08 09:39 - 2018-08-08 09:39 - 003451040 _____ (PDFZilla, Inc. ) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\freepdfreader.exe
   2018-08-07 17:15 - 2018-08-07 17:15 - 000008192 ___RS C:\BOOTSECT.BAK
   2018-08-07 17:15 - 2018-08-07 16:22 - 000000000 ____D C:\Windows\Panther
   2018-08-07 17:15 - 2009-04-11 19:22 - 000333257 __RSH C:\bootmgr
   2018-08-07 16:21 - 2018-08-07 16:21 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_00_00.Wdf
   2018-08-07 16:18 - 2018-08-07 16:18 - 000000000 ____D C:\Windows\CSC
   2018-08-07 12:34 - 2018-08-07 12:34 - 000044749 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\logo_db_protools.pdf
   2018-08-07 12:29 - 2018-08-07 12:29 - 001207800 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\readerdc_en_ha_install.exe
   2018-08-07 12:27 - 2018-08-07 12:27 - 000949332 _____ (Vivid Document Imaging Technologies ) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\PDFViewerSetup.exe
   2018-08-07 12:22 - 2018-08-07 12:22 - 000004088 ____H C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\ygtcnugszfhefberbqviqmyucpyjqcov.dab
   2018-08-07 12:20 - 2018-08-17 10:18 - 000000272 ____H C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dacaawxyupgsitlnmqkmj.vgd
   2018-08-07 12:19 - 2018-08-07 12:19 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\Оферти Доставчици
   2018-08-07 12:16 - 2018-08-07 12:16 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\ControlCenter4
   2018-08-07 12:13 - 2018-08-07 12:13 - 000001975 _____ C:\Users\Public\Desktop\Brother Creative Center.lnk
   2018-08-07 12:13 - 2018-08-07 12:13 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Brother
   2018-08-07 12:11 - 2018-08-07 12:11 - 000000000 ____D C:\ProgramData\ControlCenter4
   2018-08-07 12:11 - 2018-08-07 12:11 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\ControlCenter4
   2018-08-07 12:11 - 2018-08-07 12:11 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\BrownyInd
   2018-08-07 12:11 - 2018-08-07 12:11 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Browny02
   2018-08-07 12:11 - 2018-08-07 12:11 - 000000000 ____D C:\Brother
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-14 04:31 - 000180224 _____ (Brother Industries, Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\BROSNMP.DLL
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-14 04:31 - 000113744 _____ (Brother Industries Ltd) C:\Windows\SysWOW64\BRRBTOOL.EXE
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-14 04:31 - 000077824 _____ (Brother Industries, Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\BRLMW03A.DLL
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-14 04:31 - 000045056 _____ C:\Windows\SysWOW64\BRTCPCON.DLL
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-14 04:31 - 000025299 _____ (Brother Industries, Ltd) C:\Windows\SysWOW64\BRLM03A.DLL
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-14 04:31 - 000000114 _____ C:\Windows\SysWOW64\BRLMW03A.INI
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-14 04:29 - 000000050 _____ C:\Windows\system32\BRADM12A.DAT
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-13 19:00 - 000226816 _____ (Brother Industries, Ltd.) C:\Windows\system32\BRCOM12A.DLL
   2018-08-07 12:11 - 2012-10-19 15:07 - 001441792 _____ (Brother Industries, Ltd.) C:\Windows\system32\BrWi212c.dll
   2018-08-07 12:11 - 2012-10-19 15:03 - 000054272 _____ (Brother Industries, Ltd.) C:\Windows\system32\BrUsi12c.dll
   2018-08-07 12:11 - 2012-07-06 13:56 - 000012800 _____ (Brother Industries Ltd.) C:\Windows\system32\BrCiImg.dll
   2018-08-07 12:11 - 2011-09-08 12:36 - 000279040 _____ (Brother Industries, Ltd.) C:\Windows\system32\BrJDec.dll
   2018-08-07 12:10 - 2018-08-07 12:11 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Brother
   2018-08-07 12:10 - 2018-08-07 12:10 - 000000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
   2018-08-07 12:10 - 2012-11-02 18:15 - 000245760 ____N (brother) C:\Windows\SysWOW64\NSSearch.dll
   2018-08-07 12:10 - 2012-02-02 11:21 - 000002560 ____N (Brother Industries Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\BrDctF2S.dll
   2018-08-07 12:10 - 2010-03-15 19:45 - 000073728 ____N (Brother Industries Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\BrDctF2.dll
   2018-08-07 12:10 - 2007-12-13 22:16 - 000005120 ____N (Brother Industries Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\BrDctF2L.dll
   2018-08-07 12:09 - 2018-08-07 12:13 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Brother
   2018-08-07 12:09 - 2018-08-07 12:09 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\install
   2018-08-07 12:08 - 2018-08-07 12:08 - 141297272 _____ (A.I.SOFT,INC.) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\DCP-1510-inst-A1-eeu.EXE
   2018-08-07 10:22 - 2018-08-07 10:22 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\OpenOffice
   2018-08-07 10:12 - 2018-08-07 10:12 - 000000985 _____ C:\Users\Public\Desktop\OpenOffice 4.1.5.lnk
   2018-08-07 10:12 - 2018-08-07 10:12 - 000000000 ___SD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenOffice 4.1.5
   2018-08-07 10:12 - 2018-08-07 10:12 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\OpenOffice 4
   2018-08-07 09:45 - 2018-08-07 09:46 - 000456080 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistMSI22E4.txt
   2018-08-07 09:45 - 2018-08-07 09:46 - 000011632 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistUI22E4.txt
   2018-08-07 09:44 - 2018-08-07 09:45 - 000452836 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistMSI223D.txt
   2018-08-07 09:44 - 2018-08-07 09:45 - 000011616 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistUI223D.txt
   2018-08-07 09:44 - 2018-08-07 09:44 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\OpenOffice 4.1.5 (bg) Installation Files
   2018-08-07 09:40 - 2018-08-07 09:40 - 013057882 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\Apache_OpenOffice_4.1.5_Win_x86_langpack_bg.exe
   2018-08-07 09:40 - 2018-08-07 09:40 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\OpenOffice 4.1.5 Language Pack (Bulgarian) Installation Files
   2018-08-07 09:39 - 2018-08-07 09:40 - 129515834 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\Apache_OpenOffice_4.1.5_Win_x86_install_bg.exe
   2018-08-07 09:34 - 2018-08-07 09:34 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\Нова папка
   2018-08-07 09:34 - 2013-06-28 14:49 - 001732096 _____ (Atheros Communications, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\athurx.sys
   2018-08-07 09:31 - 2018-08-07 09:32 - 245571584 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\LibreOffice_5.4.7_Win_x64.msi
   2018-08-07 07:22 - 2018-08-08 09:45 - 000054608 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   2018-08-07 07:22 - 2018-08-07 07:22 - 000000979 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
   2018-08-07 07:22 - 2018-08-07 07:22 - 000000974 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk
   2018-08-07 07:22 - 2018-08-07 07:22 - 000000949 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer (64-bit).lnk
   2018-08-07 07:21 - 2018-08-16 17:01 - 000000732 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\d3d9caps64.dat
   2018-08-07 07:21 - 2018-08-10 15:00 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS
   2018-08-07 07:21 - 2018-08-07 12:20 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\VirtualStore
   2018-08-07 07:21 - 2018-08-07 07:22 - 000000915 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Mail.lnk
   2018-08-07 07:21 - 2018-08-07 07:21 - 000000020 ___SH C:\Users\DBPROTOOLS\ntuser.ini
   2018-08-07 00:53 - 2018-08-16 17:02 - 000000680 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\d3d9caps.dat
   2018-08-07 00:52 - 2018-08-16 17:01 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
   2018-08-07 00:52 - 2018-08-15 06:17 - 000000882 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamViewer 13.lnk
   2018-08-07 00:52 - 2018-08-15 06:17 - 000000870 _____ C:\Users\Public\Desktop\TeamViewer 13.lnk
   2018-08-07 00:52 - 2018-08-07 00:52 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\TeamViewer
   2018-08-07 00:51 - 2018-08-07 00:51 - 020688888 _____ (TeamViewer GmbH) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\TeamViewer_Setup.exe
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-07 00:47 - 000002037 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-07 00:47 - 000002025 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-07 00:47 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-07 00:47 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Deployment
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-07 00:47 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Apps\2.0
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-07 00:47 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-06 16:30 - 000003332 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-06 16:30 - 000003204 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
   2018-08-06 19:35 - 2018-08-06 19:35 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\TeamViewer
   2018-08-06 16:30 - 2018-08-06 16:30 - 000000693 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\Downloads - Shortcut.lnk
   2018-08-06 16:29 - 2018-08-06 16:29 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\GUM4368.tmp
   2018-08-06 14:37 - 2018-08-06 14:38 - 274317312 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\LibreOffice_6.0.6_Win_x64.msi
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-08-17 09:01 - 2006-11-02 18:20 - 000005024 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-2P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-08-17 09:01 - 2006-11-02 18:20 - 000005024 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-2P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-08-16 17:08 - 2006-11-02 16:33 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-08-16 17:08 - 2006-11-02 15:46 - 000690960 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-08-16 17:01 - 2006-11-02 18:38 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-08-16 14:51 - 2006-11-02 18:38 - 000011762 _____ C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU.TXT
   2018-08-08 09:44 - 2006-11-02 18:20 - 000256016 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-08-07 17:15 - 2006-11-02 18:05 - 000262144 _____ C:\Windows\system32\config\BCD-Template
   2018-08-07 09:44 - 2006-11-02 16:33 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared
   2018-08-07 09:43 - 2006-11-02 16:34 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\NDF
   2018-08-07 07:21 - 2006-11-02 16:33 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2018-08-15 10:04 - 2018-08-17 10:18 - 000000272 ____H () C:\Program Files (x86)\dacaawxyupgsitlnmqkmj.vgd
   2018-08-07 00:53 - 2018-08-16 17:02 - 000000680 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\d3d9caps.dat
   2018-08-07 07:21 - 2018-08-16 17:01 - 000000732 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\d3d9caps64.dat
   2018-08-07 12:20 - 2018-08-17 10:18 - 000000272 ____H () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dacaawxyupgsitlnmqkmj.vgd
   2018-08-07 09:44 - 2018-08-07 09:45 - 000452836 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistMSI223D.txt
   2018-08-07 09:45 - 2018-08-07 09:46 - 000456080 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistMSI22E4.txt
   2018-08-07 09:44 - 2018-08-07 09:45 - 000011616 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistUI223D.txt
   2018-08-07 09:45 - 2018-08-07 09:46 - 000011632 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistUI22E4.txt
   2018-08-07 12:22 - 2018-08-07 12:22 - 000004088 ____H () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\ygtcnugszfhefberbqviqmyucpyjqcov.dab
   Files to move or delete:
   ====================
   C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\fuoewkdwkxgksvfzq.exe
   C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\zqmeyojeujuakpbxqoc.exe .
   C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\ymfulyqivhpszbkd.exe
   C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\oezqjysmbpzenrcxpm.exe .

   Some files in TEMP:
   ====================
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:02 - 000503808 __RSH () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\busmiaxumdqykrfdyyomf.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:02 - 000503808 __RSH () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\fuoewkdwkxgksvfzq.exe
   2018-08-07 12:20 - 2018-08-07 12:20 - 000327680 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\gegdhvgwcqz.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:02 - 000503808 __RSH () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\mebupgcypfryjpcztshe.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:02 - 000503808 __RSH () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\oezqjysmbpzenrcxpm.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:02 - 000503808 __RSH () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\smlgdwusldranvkjfgxwqy.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\ymfulyqivhpszbkd.exe
   2018-08-07 12:20 - 2018-08-07 12:20 - 000708608 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\zeoucgp.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:02 - 000503808 __RSH () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\zqmeyojeujuakpbxqoc.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-08-17 05:08
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
  • от v3cko
   malwarbytes засече троянец и други гадинки
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 02.08.2018
   Ran by BECKO (administrator) on BECKO-PC (12-08-2018 08:46:39)
   Running from C:\Users\BECKO\Downloads
   Loaded Profiles: BECKO (Available Profiles: BECKO)
   Platform: Microsoft Windows 7 Ultimate  Service Pack 1 (X86) Language: Английски (Съединени щати)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\System32\hpservice.exe
   (Broadcom Corporation.) C:\Windows\System32\BtwRSupportService.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.17\GoogleCrashHandler.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\rundll32.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxtray.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\hkcmd.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxpers.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wuauclt.exe
   (Copyright 2017.) C:\Program Files\Zemana AntiMalware\ZAM.exe
   (Copyright 2017.) C:\Program Files\Zemana AntiMalware\ZAM.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [SynTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [1791272 2018-08-11] (Synaptics Incorporated)
   HKLM\...\Run: [ZAM] => C:\Program Files\Zemana AntiMalware\ZAM.exe [15775888 2017-08-09] (Copyright 2017.)
   HKU\S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001\...\Run: [Chromium] => "c:\users\becko\appdata\local\chromium\application\chrome.exe" --auto-launch-at-startup --profile-directory="Default" --restore-last-session
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{4447F6FC-1164-470A-9CC4-84A798333B40}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{566E0D37-D76E-44FA-984D-4A40BF15E2B7}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/en-xl/?ocid=iehp
   StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - iexplore.exe
   FireFox:
   ========
   FF ProfilePath: C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\K-Meleon\ignaeef5.default [2018-08-12]
   FF user.js: detected! => C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\K-Meleon\ignaeef5.default\user.js [2006-04-06]
   FF Homepage: K-Meleon\ignaeef5.default -> google.bg
   FF Extension: (NewsFox) - C:\Program Files\K-Meleon\browser\extensions\{899DF1F8-2F43-4394-8315-37F6744E6319}.xpi [2016-01-04] [Legacy] [not signed]
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_30_0_0_134.dll [2018-08-11] ()
   FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-08-11] (Google Inc.)
   FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-08-11] (Google Inc.)
   Chrome: 
   =======
   CHR HomePage: Default -> hxxp://google.bg/
   CHR StartupUrls: Default -> "hxxps://www.google.bg/"
   CHR Profile: C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-08-12]
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-08-11]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-08-11]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-08-11]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-08-11]
   CHR Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb [2018-08-11]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-08-11]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-11]
   CHR Extension: (Lightshot (скрииншот инструмент)) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mbniclmhobmnbdlbpiphghaielnnpgdp [2018-08-11]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-08-11]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-08-11]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-08-11]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 BcmBtRSupport; C:\Windows\system32\BtwRSupportService.exe [1680088 2018-08-11] (Broadcom Corporation.)
   R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [4753104 2018-05-09] (Malwarebytes)
   R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [680960 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   R2 ZAMSvc; C:\Program Files\Zemana AntiMalware\ZAM.exe [15775888 2017-08-09] (Copyright 2017.)
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R3 bcbtums; C:\Windows\System32\drivers\bcbtums.sys [175320 2018-08-11] (Broadcom Corporation.)
   S3 btwampfl; C:\Windows\System32\DRIVERS\btwampfl.sys [144600 2018-08-11] (Broadcom Corporation.)
   R1 ESProtectionDriver; C:\Windows\system32\drivers\mbae.sys [129248 2018-06-19] (Malwarebytes)
   S3 hitmanpro37; C:\Windows\system32\drivers\hitmanpro37.sys [38224 2018-08-11] ()
   R0 iaStorA; C:\Windows\System32\DRIVERS\iaStorA.sys [527344 2018-08-11] (Intel Corporation)
   R0 iaStorF; C:\Windows\System32\DRIVERS\iaStorF.sys [26096 2018-08-11] (Intel Corporation)
   R3 IFXTPM; C:\Windows\System32\DRIVERS\IFXTPM.SYS [44800 2018-08-11] (Infineon Technologies AG)
   R3 KMWDFILTER; C:\Windows\System32\DRIVERS\KMWDFILTER.sys [17408 2018-08-11] (Windows (R) Codename Longhorn DDK provider)
   R2 MBAMChameleon; C:\Windows\System32\Drivers\MbamChameleon.sys [165608 2018-08-11] (Malwarebytes)
   R3 MBAMFarflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\farflt.sys [95488 2018-08-12] (Malwarebytes)
   R3 MBAMProtection; C:\Windows\System32\DRIVERS\mbam.sys [42728 2018-08-12] (Malwarebytes)
   R3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [220896 2018-08-12] (Malwarebytes)
   R3 MBAMWebProtection; C:\Windows\System32\DRIVERS\mwac.sys [73336 2018-08-12] (Malwarebytes)
   R3 NETwNs32; C:\Windows\System32\DRIVERS\NETwNs32.sys [7523840 2018-08-11] (Intel Corporation)
   R3 whfltr2k; C:\Windows\System32\DRIVERS\whfltr2k.sys [7424 2018-08-11] ()
   R1 ZAM; C:\Windows\System32\drivers\zam32.sys [181496 2018-08-12] (Zemana Ltd.)
   R1 ZAM_Guard; C:\Windows\System32\drivers\zamguard32.sys [181496 2018-08-12] (Zemana Ltd.)
   S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-08-12 08:46 - 2018-08-12 08:47 - 000008916 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\FRST.txt
   2018-08-12 08:46 - 2018-08-12 08:46 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-08-12 08:44 - 2018-08-12 08:44 - 001773056 _____ (Farbar) C:\Users\BECKO\Downloads\FRST.exe
   2018-08-12 08:08 - 2018-08-12 08:46 - 000032169 _____ C:\Windows\ZAM.krnl.trace
   2018-08-12 08:08 - 2018-08-12 08:46 - 000011705 _____ C:\Windows\ZAM_Guard.krnl.trace
   2018-08-12 08:08 - 2018-08-12 08:08 - 000181496 _____ (Zemana Ltd.) C:\Windows\system32\Drivers\zamguard32.sys
   2018-08-12 08:08 - 2018-08-12 08:08 - 000181496 _____ (Zemana Ltd.) C:\Windows\system32\Drivers\zam32.sys
   2018-08-12 08:08 - 2018-08-12 08:08 - 000001892 _____ C:\Users\Public\Desktop\Zemana AntiMalware.lnk
   2018-08-12 08:08 - 2018-08-12 08:08 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Zemana AntiMalware
   2018-08-12 08:08 - 2018-08-12 08:08 - 000000000 ____D C:\Program Files\Zemana AntiMalware
   2018-08-12 08:06 - 2018-08-12 08:06 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\Zemana
   2018-08-12 08:05 - 2018-08-12 08:05 - 006625600 _____ (Zemana Ltd. ) C:\Users\BECKO\Downloads\Zemana.AntiMalware.Setup.exe
   2018-08-12 07:45 - 2018-08-12 07:45 - 007417040 _____ (Malwarebytes) C:\Users\BECKO\Downloads\adwcleaner_7.2.2.exe
   2018-08-12 07:44 - 2018-08-12 07:45 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
   2018-08-12 07:44 - 2018-08-12 07:44 - 007277776 _____ (Malwarebytes) C:\Users\BECKO\Downloads\adwcleaner_7.1.1.exe
   2018-08-12 07:12 - 2018-08-12 07:12 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\CrashDumps
   2018-08-12 06:43 - 2018-08-12 08:36 - 000000000 ____D C:\ProgramData\RogueKiller
   2018-08-12 06:43 - 2018-08-12 08:16 - 000024688 _____ C:\Windows\system32\Drivers\TrueSight.sys
   2018-08-12 06:42 - 2018-08-12 06:42 - 000001005 _____ C:\Users\Public\Desktop\RogueKiller.lnk
   2018-08-12 06:42 - 2018-08-12 06:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RogueKiller
   2018-08-12 06:42 - 2018-08-12 06:42 - 000000000 ____D C:\Program Files\RogueKiller
   2018-08-12 06:41 - 2018-08-12 06:41 - 036826200 _____ (Adlice Software ) C:\Users\BECKO\Downloads\RogueKiller_setup.exe
   2018-08-12 06:39 - 2018-08-12 06:39 - 000000000 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\RogueKiller.exe
   2018-08-12 00:53 - 2018-08-12 00:53 - 000000046 _____ C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\WB.CFG
   2018-08-12 00:38 - 2018-08-11 13:48 - 000000000 ____D C:\Windows\Panther
   2018-08-12 00:32 - 2018-08-12 00:32 - 000000000 ____D C:\Windows.old
   2018-08-12 00:20 - 2018-08-12 00:20 - 000000000 ____D C:\Windows\pss
   2018-08-11 22:23 - 2018-08-11 22:23 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_SynTP_01009.Wdf
   2018-08-11 22:23 - 2018-08-11 22:23 - 000000000 ____D C:\Program Files\Synaptics
   2018-08-11 22:18 - 2018-08-11 22:18 - 000214312 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\SynCtrl.dll
   2018-08-11 22:18 - 2018-08-11 22:18 - 000173352 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\SynCOM.dll
   2018-08-11 22:18 - 2018-08-11 22:18 - 000120104 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\SynTPCo4.dll
   2018-08-11 22:14 - 2018-08-11 22:14 - 000165160 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\SynTPAPI.dll
   2018-08-11 22:11 - 2018-08-11 22:11 - 001303728 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\Drivers\SynTP.sys
   2018-08-11 22:09 - 2018-08-11 22:09 - 000046592 _____ (REDC) C:\Windows\system32\Drivers\risdptsk.sys
   2018-08-11 22:04 - 2018-08-11 22:04 - 000044800 _____ (Infineon Technologies AG) C:\Windows\system32\Drivers\ifxtpm.sys
   2018-08-11 21:57 - 2018-08-11 21:57 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_ATSwpWDF_01009.Wdf
   2018-08-11 21:57 - 2018-08-11 21:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\AuthenTec
   2018-08-11 21:54 - 2018-08-11 21:54 - 000000000 ____D C:\Intel
   2018-08-11 21:52 - 2018-08-11 21:53 - 000571904 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igdumdx32.dll
   2018-08-11 21:52 - 2018-08-11 21:52 - 000452440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_40.dll
   2018-08-11 21:51 - 2018-08-11 21:52 - 004411392 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igd10umd32.dll
   2018-08-11 21:48 - 2018-08-11 21:51 - 011405312 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\ig4icd32.dll
   2018-08-11 21:48 - 2018-08-11 21:48 - 000004096 _____ ( ) C:\Windows\system32\IGFXDEVLib.dll
   2018-08-11 21:48 - 2018-08-11 21:48 - 000000268 _____ C:\Windows\system32\GfxUI.exe.config
   2018-08-11 21:47 - 2018-08-11 21:48 - 003157784 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\GfxUI.exe
   2018-08-11 21:47 - 2018-08-11 21:47 - 000189552 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.th-TH.resources
   2018-08-11 21:47 - 2018-08-11 21:47 - 000121173 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.tr-TR.resources
   2018-08-11 21:47 - 2018-08-11 21:47 - 000120320 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\gfxSrvc.dll
   2018-08-11 21:47 - 2018-08-11 21:47 - 000104044 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.zh-TW.resources
   2018-08-11 21:47 - 2018-08-11 21:47 - 000102883 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.zh-CN.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:47 - 000119360 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.sv-SE.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000178407 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.el-GR.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000165395 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.ru-RU.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000139909 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.ar-SA.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000136401 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.ja-JP.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000133746 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.he-IL.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000125558 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.it-IT.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000123230 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.ko-KR.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000122927 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.es-ES.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000122709 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.de-DE.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000120800 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.fr-FR.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000120366 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.pt-BR.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000119616 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.hu-HU.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000119586 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.nl-NL.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000119067 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.pt-PT.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000118745 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.cs-CZ.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000118697 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.fi-FI.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000118409 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.pl-PL.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000118058 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.sk-SK.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000114852 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.nb-NO.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000114372 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.sl-SI.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000114261 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.da-DK.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000110214 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.en-US.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000086528 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrell.lrc
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000086016 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrsky.lrc
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrtrk.lrc
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrsve.lrc
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrslv.lrc
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrhun.lrc
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrcsy.lrc
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000084992 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrtha.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:46 - 000086016 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrrus.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000086528 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrfra.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000086528 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxresn.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000086016 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrptg.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000086016 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrplk.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000086016 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrnld.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000086016 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrita.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000086016 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrdeu.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrptb.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrnor.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrfin.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrenu.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000084992 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrdan.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000084480 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrheb.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000084480 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrara.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000082944 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrkor.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000082944 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrjpn.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000081920 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrcht.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000081920 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrchs.lrc
   2018-08-11 21:43 - 2018-08-11 21:45 - 008198936 _____ (Intel(R) Corporation) C:\Windows\system32\TVWSetup.exe
   2018-08-11 21:43 - 2018-08-11 21:43 - 000261632 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxTMM.dll
   2018-08-11 21:43 - 2018-08-11 21:43 - 000179480 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxext.exe
   2018-08-11 21:43 - 2018-08-11 21:43 - 000023552 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxexps.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:43 - 000172824 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxpers.exe
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000828928 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxress.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000268056 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000228864 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxdev.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000208896 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\iglhsip32.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000195584 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxpph.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000171288 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\hkcmd.exe
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000147456 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\iglhcp32.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000138008 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxtray.exe
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000130048 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxdo.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000115200 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxcpl.cpl
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000095232 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\hccutils.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000057856 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxsrvc.dll
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:42 - 001921265 _____ C:\Windows\system32\iglhxa32.cpa
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000439308 _____ C:\Windows\system32\igcompkrng500.bin
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000092356 _____ C:\Windows\system32\igfcg500m.bin
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000081920 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxCoIn_v2555.dll
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000060254 _____ C:\Windows\system32\iglhxg32.vp
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000060226 _____ C:\Windows\system32\iglhxc32.vp
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000060015 _____ C:\Windows\system32\iglhxo32.vp
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000051628 _____ C:\Windows\system32\iglhxs32.vp
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000001090 _____ C:\Windows\system32\iglhxa32.vp
   2018-08-11 21:40 - 2018-08-11 21:41 - 000982240 _____ C:\Windows\system32\igkrng500.bin
   2018-08-11 21:37 - 2018-08-11 21:37 - 000017408 _____ (Windows (R) Codename Longhorn DDK provider) C:\Windows\system32\Drivers\KMWDFILTER.sys
   2018-08-11 21:36 - 2018-08-11 21:36 - 000007424 _____ () C:\Windows\system32\Drivers\whfltr2k.sys
   2018-08-11 20:30 - 2018-08-12 07:51 - 000220896 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
   2018-08-11 20:30 - 2018-08-12 07:51 - 000095488 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\farflt.sys
   2018-08-11 20:30 - 2018-08-12 07:51 - 000073336 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mwac.sys
   2018-08-11 20:30 - 2018-08-12 07:51 - 000042728 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbam.sys
   2018-08-11 20:30 - 2018-08-11 20:30 - 000165608 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MbamChameleon.sys
   2018-08-11 20:27 - 2018-08-11 20:28 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\Downloads\windows.loader.v2.2.2
   2018-08-11 20:26 - 2018-08-11 20:26 - 001768154 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\windows.loader.v2.2.2.zip
   2018-08-11 19:36 - 2018-08-11 19:36 - 078989872 _____ (Malwarebytes ) C:\Users\BECKO\Downloads\mb3-setup-consumer-3.5.1.2522-1.0.391-1.0.6237.exe
   2018-08-11 19:36 - 2018-08-11 19:36 - 000002024 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
   2018-08-11 19:36 - 2018-08-11 19:36 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
   2018-08-11 19:36 - 2018-08-11 19:36 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
   2018-08-11 19:36 - 2018-08-11 19:36 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
   2018-08-11 19:36 - 2018-06-19 14:09 - 000129248 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbae.sys
   2018-08-11 19:15 - 2018-08-11 19:15 - 000038224 _____ C:\Windows\system32\Drivers\hitmanpro37.sys
   2018-08-11 19:14 - 2018-08-11 19:15 - 000000000 ____D C:\ProgramData\HitmanPro
   2018-08-11 18:56 - 2018-08-12 08:13 - 000001134 _____ C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Chromium.lnk
   2018-08-11 18:54 - 2018-07-20 18:17 - 084469760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\rasapi32.dll
   2018-08-11 18:53 - 2018-08-12 06:28 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\41B13405-F6F9-0E07-41F8-1ED9F82C4739
   2018-08-11 18:52 - 2018-08-11 19:54 - 000000000 ____D C:\ProgramData\McAfee
   2018-08-11 18:51 - 2018-08-12 00:31 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\yiuxtdsr
   2018-08-11 18:50 - 2018-08-11 19:43 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Sound Volume Control
   2018-08-11 18:47 - 2018-08-11 18:47 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\appmgmt
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 017142784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 011220992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 004240384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 003969472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 003914176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 002166272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 001926656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 001818112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 001289096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 001156608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 001051136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000703488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000646144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000645120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsIntl.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000640512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000619520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdh.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000616104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dat
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000610304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000553472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000523776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000454656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000440832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000367104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000244736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000238288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000233472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\url.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000208896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000208384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000194048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\elshyph.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msls31.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000164864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000151552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iexpress.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000139264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wextract.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000127488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000116736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iepeers.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000112128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IEAdvpack.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000108032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesysprep.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000083456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SetIEInstalledDate.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000071680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000069632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000069632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000069120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icardie.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdc.ocx
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000056832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pngfilt.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000051200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmler.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeedsbs.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000038912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\imgutil.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\licmgr10.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshta.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000012800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeedssync.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\LocalLow\Temp
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 001294272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000868352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000338944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\afd.sys
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000293376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000271360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000240496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netio.sys
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000231424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mswsock.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000187752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000169984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000049152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\taskhost.exe
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 003419136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d2d1.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 002284544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msmpeg2vdec.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 001988096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10warp.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 001247744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DWrite.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 001230336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 001158144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XpsPrint.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 001080832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000906240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FntCache.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000604160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10level9.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMPhoto.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000364544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XpsGdiConverter.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000293376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxgi.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000249856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10_1core.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000220160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10core.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000207872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecsExt.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000187392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UIAnimation.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000161792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10_1.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000010752 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000009728 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000005632 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000005632 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000002560 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:23 - 2018-08-11 18:23 - 001505280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d11.dll
   2018-08-11 18:22 - 2018-08-11 18:22 - 031194832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\BECKO\Downloads\IE11-Windows6.1-x86-bg-bg.exe
   2018-08-11 17:59 - 2018-08-11 18:02 - 009037312 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\igdkmd32.sys
   2018-08-11 17:57 - 2018-08-11 17:58 - 002760704 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\NETwNr32.dll
   2018-08-11 17:57 - 2018-08-11 17:57 - 000684032 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\NETwNc32.dll
   2018-08-11 17:55 - 2018-08-11 17:57 - 007523840 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\NETwNs32.sys
   2018-08-11 17:55 - 2018-08-11 17:55 - 000527344 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\iaStorA.sys
   2018-08-11 17:55 - 2018-08-11 17:55 - 000026096 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\iaStorF.sys
   2018-08-11 17:54 - 2018-08-11 17:54 - 000232664 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\e1y6232.sys
   2018-08-11 17:54 - 2018-08-11 17:54 - 000121440 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\e1000msg.dll
   2018-08-11 17:54 - 2018-08-11 17:54 - 000081600 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\NicInstY.dll
   2018-08-11 17:54 - 2018-08-11 17:54 - 000028792 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\NicCo36.dll
   2018-08-11 17:54 - 2018-08-11 17:54 - 000003313 _____ C:\Windows\system32\e1y6232.din
   2018-08-11 17:53 - 2018-08-11 17:53 - 000144600 _____ (Broadcom Corporation.) C:\Windows\system32\Drivers\btwampfl.sys
   2018-08-11 17:53 - 2018-08-11 17:53 - 000060120 _____ (Broadcom Corporation.) C:\Windows\system32\btwdi.dll
   2018-08-11 17:52 - 2018-08-11 17:53 - 001680088 _____ (Broadcom Corporation.) C:\Windows\system32\BtwRSupportService.exe
   2018-08-11 17:52 - 2018-08-11 17:52 - 001640152 _____ (Broadcom Corporation.) C:\Windows\system32\BcmBtRSupport.dll
   2018-08-11 17:52 - 2018-08-11 17:52 - 000175320 _____ (Broadcom Corporation.) C:\Windows\system32\Drivers\bcbtums.sys
   2018-08-11 17:50 - 2018-08-11 17:50 - 000048128 _____ (REDC) C:\Windows\system32\Drivers\rimmptsk.sys
   2018-08-11 17:45 - 2018-08-11 17:45 - 001461992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WdfCoinstaller01009.dll
   2018-08-11 17:45 - 2018-08-11 17:45 - 000015544 _____ (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\system32\Drivers\CPQBttn.sys
   2018-08-11 17:44 - 2018-08-11 17:44 - 000971752 _____ (AuthenTec, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\ATSwpWDF.sys
   2018-08-11 17:42 - 2018-08-11 17:42 - 000035896 _____ (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\system32\Drivers\Accelerometer.sys
   2018-08-11 17:42 - 2018-08-11 17:42 - 000026168 _____ (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\system32\hpservice.exe
   2018-08-11 17:42 - 2018-08-11 17:42 - 000025656 _____ (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\system32\Drivers\hpdskflt.sys
   2018-08-11 17:42 - 2018-08-11 17:42 - 000016952 _____ (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\system32\accelerometerdll.DLL
   2018-08-11 17:42 - 2018-08-11 17:42 - 000014392 _____ (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\system32\HPMDPCoInst12.dll
   2018-08-11 17:40 - 2018-08-12 07:12 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Driver Easy
   2018-08-11 17:39 - 2018-08-11 17:39 - 004107032 _____ (Easeware ) C:\Users\BECKO\Downloads\DriverEasy_Setup.exe
   2018-08-11 16:22 - 2018-08-11 16:22 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Adobe
   2018-08-11 16:21 - 2018-08-11 18:15 - 000842240 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\FlashPlayerApp.exe
   2018-08-11 16:21 - 2018-08-11 18:15 - 000175104 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2018-08-11 16:21 - 2018-08-11 18:15 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
   2018-08-11 16:21 - 2018-08-11 18:15 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\Adobe
   2018-08-11 16:21 - 2018-08-11 16:21 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Macromedia
   2018-08-11 16:21 - 2018-08-11 16:21 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\CEF
   2018-08-11 16:17 - 2018-08-11 17:11 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\K-Meleon
   2018-08-11 16:17 - 2018-08-11 16:17 - 000001079 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Meleon.lnk
   2018-08-11 16:17 - 2018-08-11 16:17 - 000001067 _____ C:\Users\Public\Desktop\K-Meleon.lnk
   2018-08-11 16:17 - 2018-08-11 16:17 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\Downloads\k-meleon
   2018-08-11 16:17 - 2018-08-11 16:17 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Mozilla
   2018-08-11 16:17 - 2018-08-11 16:17 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\K-Meleon
   2018-08-11 16:17 - 2018-08-11 16:17 - 000000000 ____D C:\Program Files\K-Meleon
   2018-08-11 16:14 - 2018-08-11 16:14 - 032875887 _____ (kmeleonbrowser.org) C:\Users\BECKO\Downloads\K-Meleon76RC.exe
   2018-08-11 16:04 - 2018-08-11 16:04 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\MsftWdf_Kernel_01011_Coinstaller_Critical.Wdf
   2018-08-11 16:04 - 2018-08-11 16:04 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_avusbflt_01011.Wdf
   2018-08-11 16:04 - 2012-07-26 06:39 - 000526952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\Wdf01000.sys
   2018-08-11 16:04 - 2012-07-26 06:39 - 000047720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\WdfLdr.sys
   2018-08-11 16:04 - 2012-07-26 05:46 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Wdfres.dll
   2018-08-11 16:04 - 2012-06-02 17:34 - 000000003 _____ C:\Windows\system32\Drivers\MsftWdf_Kernel_01011_Inbox_Critical.Wdf
   2018-08-11 14:20 - 2018-07-17 01:02 - 000480888 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MpSigStub.exe
   2018-08-11 14:18 - 2018-08-11 14:18 - 000000492 _____ C:\Users\BECKO\Desktop\LFS.lnk
   2018-08-11 14:04 - 2018-08-11 14:04 - 000002244 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-08-11 14:04 - 2018-08-11 14:04 - 000002203 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2018-08-11 14:04 - 2018-08-11 14:04 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Google
   2018-08-11 14:03 - 2018-08-11 14:18 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google
   2018-08-11 14:03 - 2018-08-11 14:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Google
   2018-08-11 14:02 - 2018-08-11 14:02 - 000057560 _____ C:\Users\BECKO\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   2018-08-11 13:49 - 2018-08-11 13:49 - 000001417 _____ C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 19:23 - 001973728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 19:23 - 000581600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 19:23 - 000054240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 19:23 - 000045536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 19:23 - 000036320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 19:17 - 002425856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 19:17 - 000092672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 09:23 - 000179656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 09:17 - 000033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
   2018-08-11 13:48 - 2018-08-12 08:13 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO
   2018-08-11 13:48 - 2018-08-11 13:48 - 000000020 ___SH C:\Users\BECKO\ntuser.ini
   2018-08-11 13:48 - 2018-08-11 13:48 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\VirtualStore
   2018-08-11 13:48 - 2010-11-21 03:46 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Media Center Programs
   2018-08-11 13:43 - 2018-08-11 13:43 - 000001345 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Center.lnk
   2018-08-11 13:42 - 2018-08-11 13:42 - 000001326 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows DVD Maker.lnk
   2018-08-11 13:41 - 2018-08-11 13:41 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_09_00.Wdf
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-08-12 07:58 - 2009-07-14 07:34 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-08-12 07:58 - 2009-07-14 07:34 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-08-12 07:56 - 2010-11-21 00:01 - 000781298 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-08-12 07:56 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-08-12 07:51 - 2009-07-14 07:53 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-08-12 00:38 - 2009-07-14 07:52 - 000028672 _____ C:\Windows\system32\config\BCD-Template
   2018-08-11 21:57 - 2009-07-14 07:52 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\WinBioPlugIns
   2018-08-11 21:40 - 2009-07-14 01:09 - 004967424 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igdumd32.dll
   2018-08-11 18:36 - 2009-07-14 07:33 - 000266808 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-08-11 18:34 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions
   2018-08-11 17:30 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
   2018-08-11 17:24 - 2010-11-21 03:38 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\WCN
   2018-08-11 17:24 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\sysprep
   2018-08-11 17:24 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\oobe
   2018-08-11 17:24 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\migwiz
   2018-08-11 17:24 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\servicing
   2018-08-11 17:23 - 2010-11-21 03:46 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Journal
   2018-08-11 17:23 - 2009-07-14 07:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Sidebar
   2018-08-11 17:23 - 2009-07-14 07:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer
   2018-08-11 17:23 - 2009-07-14 07:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender
   2018-08-11 17:23 - 2009-07-14 07:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\DVD Maker
   2018-08-11 17:23 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\System
   2018-08-11 14:05 - 2017-10-21 15:53 - 000000000 ____D C:\LFS
   2018-08-11 13:48 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\Libraries
   2018-08-11 13:43 - 2009-07-14 07:52 - 000000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games
   2018-08-11 13:39 - 2010-11-21 03:46 - 000000000 ____D C:\Windows\CSC
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2018-08-11 18:54 - 2018-07-20 18:17 - 084469760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\rasapi32.dll
   2018-08-12 00:53 - 2018-08-12 00:53 - 000000046 _____ () C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\WB.CFG
   Some files in TEMP:
   ====================
   2018-08-12 06:43 - 2018-08-11 18:28 - 001289096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\BECKO\AppData\Local\Temp\dllnt_dump.dll
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-08-11 13:38
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Additional scan result of Farbar Recovery Scan Tool (x86) Version: 02.08.2018
   Ran by BECKO (12-08-2018 08:47:38)
   Running from C:\Users\BECKO\Downloads
   Microsoft Windows 7 Ultimate  Service Pack 1 (X86) (2018-08-11 10:48:46)
   Boot Mode: Normal
   ==========================================================

   ==================== Accounts: =============================
   Administrator (S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-500 - Administrator - Disabled)
   BECKO (S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001 - Administrator - Enabled) => C:\Users\BECKO
   Guest (S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-501 - Limited - Disabled)
   HomeGroupUser$ (S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1002 - Limited - Enabled)
   ==================== Security Center ========================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed.)
   AV: Malwarebytes (Enabled - Up to date) {23007AD3-69FE-687C-2629-D584AFFAF72B}
   AS: Malwarebytes (Enabled - Up to date) {98619B37-4FC4-67F2-1C99-EEF6D47DBD96}
   AS: Windows Defender (Enabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
   ==================== Installed Programs ======================
   (Only the adware programs with "Hidden" flag could be added to the fixlist to unhide them. The adware programs should be uninstalled manually.)
   Adobe Flash Player 30 NPAPI (HKLM\...\Adobe Flash Player NPAPI) (Version: 30.0.0.134 - Adobe Systems Incorporated)
   Adobe Flash Player 30 PPAPI (HKLM\...\Adobe Flash Player PPAPI) (Version: 30.0.0.134 - Adobe Systems Incorporated)
   Driver Easy 5.6.4 (HKLM\...\DriverEasy_is1) (Version: 5.6.4 - Easeware)
   Google Chrome (HKLM\...\Google Chrome) (Version: 68.0.3440.106 - Google Inc.)
   Google Update Helper (HKLM\...\{60EC980A-BDA2-4CB6-A427-B07A5498B4CA}) (Version: 1.3.33.17 - Google Inc.) Hidden
   K-Meleon 76.0 (x86 en-US) (HKLM\...\K-Meleon 76.0 (x86 en-US)) (Version: 76.0 - kmeleonbrowser.org)
   Malwarebytes, версия 3.5.1.2522 (HKLM\...\{35065F43-4BB2-439A-BFF7-0F1014F2E0CD}_is1) (Version: 3.5.1.2522 - Malwarebytes)
   Microsoft .NET Framework 4.6.2 (HKLM\...\{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132} - 1033) (Version: 4.6.01590 - Microsoft Corporation)
   RogueKiller version 12.12.31.0 (HKLM\...\8B3D7924-ED89-486B-8322-E8594065D5CB_is1) (Version: 12.12.31.0 - Adlice Software)
   Synaptics Pointing Device Driver (HKLM\...\SynTPDeinstKey) (Version: 15.0.24.0 - Synaptics Incorporated)
   Zemana AntiMalware (HKLM\...\{8F0CD7D1-42F3-4195-95CD-833578D45057}_is1) (Version: 2.74.0.150 - Zemana Ltd.)
   ==================== Custom CLSID (Whitelisted): ==========================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001_Classes\CLSID\{d33c6260-dafc-4b90-bf39-8ad6a5f19b7d}\localserver32 -> "C:\Program Files\Avira\SoftwareUpdater\AviraSoftwareUpdaterToastNotificationsBridge.exe" -ToastActivated => No File
   ContextMenuHandlers1: [2.0 Zemana AntiMalware] -> {6ABB1C11-E261-4CEA-BBB5-3836225689DD} => C:\Program Files\Zemana AntiMalware\ZAMShellExt32.dll [2018-08-12] ()
   ContextMenuHandlers3: [MBAMShlExt] -> {57CE581A-0CB6-4266-9CA0-19364C90A0B3} => C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbshlext.dll [2018-05-09] (Malwarebytes)
   ContextMenuHandlers5: [igfxcui] -> {3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4} => C:\Windows\system32\igfxpph.dll [2018-08-11] (Intel Corporation)
   ContextMenuHandlers6: [2.0 Zemana AntiMalware] -> {6ABB1C11-E261-4CEA-BBB5-3836225689DD} => C:\Program Files\Zemana AntiMalware\ZAMShellExt32.dll [2018-08-12] ()
   ContextMenuHandlers6: [MBAMShlExt] -> {57CE581A-0CB6-4266-9CA0-19364C90A0B3} => C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbshlext.dll [2018-05-09] (Malwarebytes)
   ==================== Scheduled Tasks (Whitelisted) =============
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   Task: {15D51586-5D78-42F1-9AC0-F11850F32BB2} - System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier => C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_30_0_0_134_pepper.exe [2018-08-11] (Adobe Systems Incorporated)
   Task: {4311FBF7-FF23-4B96-8A7A-7C848E6879A9} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2018-08-11] (Google Inc.)
   Task: {755ADDF9-F707-4126-9FD6-5EE5C09A6ED0} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2018-08-11] (Google Inc.)
   Task: {87310821-94B6-4F2B-B233-805F8167F2AD} - System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater => C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2018-08-11] (Adobe Systems Incorporated)
   Task: {A663C5B5-F8F8-4769-83E9-A86545183E28} - System32\Tasks\Adobe Flash Player NPAPI Notifier => C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_30_0_0_134_Plugin.exe [2018-08-11] (Adobe Systems Incorporated)
   (If an entry is included in the fixlist, the task (.job) file will be moved. The file which is running by the task will not be moved.)

   ==================== Shortcuts & WMI ========================
   (The entries could be listed to be restored or removed.)

   ==================== Loaded Modules (Whitelisted) ==============
   2018-08-11 19:36 - 2018-07-03 12:59 - 002077904 _____ () C:\PROGRAM FILES\MALWAREBYTES\ANTI-MALWARE\MwacLib.dll
   2018-08-11 19:36 - 2018-06-18 13:32 - 002169040 _____ () C:\PROGRAM FILES\MALWAREBYTES\ANTI-MALWARE\SelfProtectionSdk.dll
   2018-08-11 14:04 - 2018-08-08 03:55 - 004076888 _____ () C:\Program Files\Google\Chrome\Application\68.0.3440.106\libglesv2.dll
   2018-08-11 14:04 - 2018-08-08 03:55 - 000096088 _____ () C:\Program Files\Google\Chrome\Application\68.0.3440.106\libegl.dll
   ==================== Alternate Data Streams (Whitelisted) =========
   (If an entry is included in the fixlist, only the ADS will be removed.)
   AlternateDataStreams: C:\Windows\system32\config\systemprofile:.repos [6121592]
   ==================== Safe Mode (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The "AlternateShell" value will be restored.)
   HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MBAMService => ""="Service"
   HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\MBAMService => ""="Service"
   ==================== Association (Whitelisted) ===============
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed.)

   ==================== Internet Explorer trusted/restricted ===============
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry.)

   ==================== Hosts content: ===============================
   (If needed Hosts: directive could be included in the fixlist to reset Hosts.)
   2009-07-14 05:04 - 2009-06-11 00:39 - 000000824 _____ C:\Windows\system32\Drivers\etc\hosts

   ==================== Other Areas ============================
   (Currently there is no automatic fix for this section.)
   HKU\S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper.jpg
   DNS Servers: 192.168.0.1
   HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
   Windows Firewall is enabled.
   ==================== MSCONFIG/TASK MANAGER disabled items ==

   ==================== FirewallRules (Whitelisted) ===============
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   FirewallRules: [{38F020BD-9D8B-47A7-BA58-523640743E70}] => (Allow) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   FirewallRules: [TCP Query User{73CDBD4B-E707-4433-90BB-0CA4D37853D5}D:\lfs\lfs.exe] => (Allow) D:\lfs\lfs.exe
   FirewallRules: [UDP Query User{43AE0B81-FBBA-40D9-9930-B10662946E5D}D:\lfs\lfs.exe] => (Allow) D:\lfs\lfs.exe
   FirewallRules: [{EB2B59E7-24DC-4376-8CA5-5C73EB6B45AC}] => (Allow) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe
   FirewallRules: [TCP Query User{3CA70832-11D6-43D6-996B-CE4FD0FFCA2F}C:\program files\avira\softwareupdater\avirasoftwareupdatertoastnotificationsbridge.exe] => (Allow) C:\program files\avira\softwareupdater\avirasoftwareupdatertoastnotificationsbridge.exe
   FirewallRules: [UDP Query User{A8FAE1F8-F48D-463D-9467-C469B6224C66}C:\program files\avira\softwareupdater\avirasoftwareupdatertoastnotificationsbridge.exe] => (Allow) C:\program files\avira\softwareupdater\avirasoftwareupdatertoastnotificationsbridge.exe
   FirewallRules: [{C20D9306-3310-4603-955A-D8750AB02ABC}] => (Allow) C:\Users\BECKO\AppData\Local\Chromium\Application\chrome.exe
   ==================== Restore Points =========================
   11-08-2018 13:48:58 Windows Update
   11-08-2018 14:19:49 Windows Update
   11-08-2018 16:16:29 Windows Backup
   11-08-2018 16:53:14 Language Pack Installation
   11-08-2018 18:23:09 Програма за инсталиране на модули за Windows
   11-08-2018 18:41:57 Windows Update
   11-08-2018 18:46:40 Removed Avira Software Updater
   11-08-2018 19:18:13 Точка на възстановяване на HitmanPro
   11-08-2018 19:29:58 Точка на възстановяване на HitmanPro
   ==================== Faulty Device Manager Devices =============
   Name: RICOH Bay8Controller
   Description: RICOH Bay8Controller
   Class Guid: 
   Manufacturer: 
   Service: 
   Problem: : The drivers for this device are not installed. (Code 28)
   Resolution: To install the drivers for this device, click "Update Driver", which starts the Hardware Update wizard.

   ==================== Event log errors: =========================
   Application errors:
   ==================
   Error: (08/12/2018 07:53:07 AM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
   Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
   Error: (08/12/2018 07:48:58 AM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
   Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
   Error: (08/12/2018 07:16:25 AM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
   Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
   Error: (08/12/2018 07:12:39 AM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
   Description: Име на приложение с грешки: rundll32.exe_rasapi32.dll, версия: 6.1.7600.16385, времево клеймо: 0x4a5bc637
   Име на модул с грешки: rasapi32.dll_unloaded, версия: 0.0.0.0, времево клеймо: 0x5b51fcfc
   Код на изключение: 0xc0000005
   Отместване на грешка: 0x5d2300fb
   ИД на процес на грешка: 0xc58
   Начален час на приложението с грешки: 0x01d431b9f55ad649
   Път на приложението с грешки: C:\Windows\System32\rundll32.exe
   Път на модула с грешки: rasapi32.dll
   ИД на доклад: f345bb24-9de5-11e8-8c5b-002713343a56
   Error: (08/12/2018 12:27:39 AM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
   Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
   Error: (08/11/2018 10:30:43 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
   Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
   Error: (08/11/2018 08:31:45 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
   Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
   Error: (08/11/2018 07:56:18 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
   Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.

   System errors:
   =============
   Error: (08/12/2018 07:50:21 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
   Description: Услуга Software Protection беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и). След 120000 милисекунди ще бъде предприето следното коригиращо действие: Restart the service.
   Error: (08/12/2018 07:50:21 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
   Description: Услуга HP Service беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и).
   Error: (08/12/2018 07:50:20 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
   Description: Услуга Windows Media Player Network Sharing Service беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и). След 30000 милисекунди ще бъде предприето следното коригиращо действие: Restart the service.
   Error: (08/12/2018 07:50:20 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
   Description: Услуга Bluetooth Driver Management Service беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и).
   Error: (08/12/2018 07:46:28 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
   Description: Услуга Windows Media Player Network Sharing Service не може да бъде стартирана поради следната грешка: 
   Системата не може да намери указания път.
   Error: (08/12/2018 07:45:57 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
   Description: Услуга HP Service беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и).
   Error: (08/12/2018 07:45:57 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
   Description: Услуга Bluetooth Driver Management Service беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и).
   Error: (08/12/2018 07:45:56 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
   Description: Услуга Windows Media Player Network Sharing Service беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и). След 30000 милисекунди ще бъде предприето следното коригиращо действие: Restart the service.

   Windows Defender:
   ===================================
   Date: 2018-08-11 18:49:37.775
   Description: 
   Windows Defender has detected spyware or other potentially unwanted software.
   For more information please see the following:
   http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=SoftwareBundler:Win32/Prepscram&threatid=226289
   Name:SoftwareBundler:Win32/Prepscram
   ID:226289
   Severity:High
   Category:Software Bundler
   Path Found:file:C:\Program Files\KMSPico 10.2.1 Final\WindowsLoader.exe;process:pid:1664
   Detection Type:Concrete
   Detection Source:Real-Time Protection
   Status:Unknown
   Process Name:
   CodeIntegrity:
   ===================================
   Date: 2018-08-11 18:47:53.133
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   Date: 2018-08-11 18:47:33.024
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   Date: 2018-08-11 18:46:32.355
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   Date: 2018-08-11 18:36:54.706
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   Date: 2018-08-11 18:34:39.836
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   Date: 2018-08-11 18:29:33.389
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   Date: 2018-08-11 18:26:43.817
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   Date: 2018-08-11 18:19:33.847
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   ==================== Memory info =========================== 
   Processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8600 @ 2.40GHz
   Percentage of memory in use: 57%
   Total physical RAM: 3000.26 MB
   Available physical RAM: 1266.7 MB
   Total Virtual: 7094.55 MB
   Available Virtual: 5571.67 MB
   ==================== Drives ================================
   Drive c: () (Fixed) (Total:100.1 GB) (Free:34 GB) NTFS
   Drive d: () (Fixed) (Total:365.12 GB) (Free:278.48 GB) NTFS
   \\?\Volume{b6af5893-9d52-11e8-b3b1-806e6f6e6963}\ (Резервирана за системата) (Fixed) (Total:0.1 GB) (Free:0.06 GB) NTFS
   \\?\Volume{b6af5896-9d52-11e8-b3b1-806e6f6e6963}\ () (Fixed) (Total:0.44 GB) (Free:0.16 GB) NTFS
   ==================== MBR & Partition Table ==================
   ========================================================
   Disk: 0 (MBR Code: Windows 7/8/10) (Size: 465.8 GB) (Disk ID: 0FD73A73)
   Partition 1: (Active) - (Size=100 MB) - (Type=07 NTFS)
   Partition 2: (Not Active) - (Size=100.1 GB) - (Type=07 NTFS)
   Partition 3: (Not Active) - (Size=365.1 GB) - (Type=07 NTFS)
   Partition 4: (Not Active) - (Size=450 MB) - (Type=27)
   ==================== End of Addition.txt ============================
   това беше открито снощи 
   Malwarebytes
   www.malwarebytes.com
   -Детайли за регистъра-
   Дата на сканиране: 11.08.18 г.
   Час на сканиране: 19:39
   Файл на регистъра: 1355b5a2-9d85-11e8-97c9-002713343a56.json
   Администратор: Да
   -Информация за софтуера-
   Версия: 3.5.1.2522
   Версия на компонентите: 1.0.391
   Актуализирай версията на пакета: 1.0.6301
   Лиценз: Пробен период
   -Системна информация-
   OS: Windows 7 Service Pack 1
   CPU: x86
   Файлова система: NTFS
   Потребител: BECKO-PC\BECKO
   -Резюме на сканирането-
   Тип сканиране: Threat Scan
   Сканирането е стартирано от: Ръчно
   Резултат: Завършено
   Сканирани обекти: 158748
   Открити заплахи: 85
   Заплахи под карантина: 85
   Изтекло време: 3 мин, 55 сек
   -Опции за сканиране-
   Памет: Разрешено
   Стартиране: Разрешено
   Файлова система: Разрешено
   Архиви: Разрешено
   руткитове: Разрешено
   Евристика: Разрешено
   PUP: Открий
   PUM: Открий
   -Детайли за сканирането-
   Процес: 0
   (Не бяха открити зловредни елементи)
   Модул: 0
   (Не бяха открити зловредни елементи)
   Ключ на регистъра: 16
   PUP.Optional.WinYahoo.Generic, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\Chromium tatec, Под карантина, [3754], [483380],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.Generic, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{BE6502A1-73F7-4D69-A62B-FDC3122C8BAB}, Под карантина, [3754], [483380],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.Generic, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\PLAIN\{BE6502A1-73F7-4D69-A62B-FDC3122C8BAB}, Под карантина, [3754], [483380],1.0.6301
   Adware.Agent, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\OPERA SCHEDULED AUTOUPDATE 4086469641, Под карантина, [103], [535908],1.0.6301
   Adware.Agent, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{5A62AD84-CD2D-4C9B-AB06-213D0315B69D}, Под карантина, [103], [535908],1.0.6301
   Adware.Agent, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\PLAIN\{5A62AD84-CD2D-4C9B-AB06-213D0315B69D}, Под карантина, [103], [535908],1.0.6301
   Adware.Tuto4PC, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\UNINSTALL\Multitimer_is1, Под карантина, [2764], [474048],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Chromium tatec, Под карантина, [3725], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{BE6502A1-73F7-4D69-A62B-FDC3122C8BAB}, Под карантина, [3725], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{BE6502A1-73F7-4D69-A62B-FDC3122C8BAB}, Под карантина, [3725], [-1],0.0.0
   Adware.FastDataX, HKU\S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001\SOFTWARE\FastDataX, Под карантина, [3932], [484533],1.0.6301
   Adware.ICLoader, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\campaign9961, Под карантина, [417], [518478],1.0.6301
   Adware.ICLoader, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\multitimercampaign84170, Под карантина, [417], [518476],1.0.6301
   Adware.ICLoader, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\Speedycar, Под карантина, [417], [518473],1.0.6301
   Adware.ICLoader, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\TechnologyDesktopnew, Под карантина, [417], [518479],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\UNINSTALL\{D2A33A63-8223-EBE3-33A3-9B63E32348E3}, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   Стойност на регистъра: 6
   Adware.Tuto4PC, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN|Multitimer, Под карантина, [2764], [474048],1.0.6301
   PUP.Optional.NotChromeRun, HKU\S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN|GOOGLECHROMEAUTOLAUNCH_A26881468A4EFB18BAF645F9B1FB72E9, Под карантина, [6940], [241243],1.0.6301
   Adware.Tuto4PC.Generic, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUNONCE|QWTD433SW12, Под карантина, [3704], [522751],1.0.6301
   Adware.NeoBar, HKU\S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUNONCE|AwRWNQQxQn, Под карантина, [1236], [431477],1.0.6301
   Adware.Agent, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{5A62AD84-CD2D-4C9B-AB06-213D0315B69D}|PATH, Под карантина, [103], [535907],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.Generic, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{BE6502A1-73F7-4D69-A62B-FDC3122C8BAB}|PATH, Под карантина, [3754], [483378],1.0.6301
   Данни на регистъра: 0
   (Не бяха открити зловредни елементи)
   Поток данни: 0
   (Не бяха открити зловредни елементи)
   Папка: 8
   PUP.Optional.BundleInstaller, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\845712, Под карантина, [407], [463480],1.0.6301
   Adware.Tuto4PC, C:\PROGRAM FILES\MULTITIMER, Под карантина, [2764], [474048],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\PROGRAMDATA\{5AE19F82-D0A3-1544-5665-8B06CC2700C8}, Под карантина, [3725], [484243],1.0.6301
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\PROGRAMDATA\5b2ec796-04d1-0, Под карантина, [679], [407181],1.0.6301
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\PROGRAMDATA\5b2ec796-56c1-1, Под карантина, [679], [407181],1.0.6301
   Adware.NeoBar, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\CYPJMERAKY, Под карантина, [1236], [431477],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   Файл: 55
   PUP.Optional.Amonetize.Gen, C:\PROGRAMDATA\5b2ec796-04d1-0\BITAC33.tmp, Под карантина, [3742], [257931],1.0.6301
   PUP.Optional.Amonetize.Gen, C:\PROGRAMDATA\5b2ec796-56c1-1\BIT96A0.tmp, Под карантина, [3742], [257931],1.0.6301
   PUP.Optional.BundleInstaller, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\845712\ic-0.9290ec7e4e043.exe, Под карантина, [407], [463480],1.0.6301
   PUP.Optional.BundleInstaller, C:\Users\BECKO\AppData\Local\Temp\845712\ic-0.ab640b600fd5f8.exe, Под карантина, [407], [463480],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.Generic, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\Chromium tatec, Под карантина, [3754], [483380],1.0.6301
   Adware.Agent, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\OPERA SCHEDULED AUTOUPDATE 4086469641, Под карантина, [103], [535908],1.0.6301
   Adware.Agent, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\allradio_4.27_portable.exe, Под карантина, [103], [536191],1.0.6301
   Adware.Tuto4PC, C:\PROGRAM FILES\MULTITIMER\UNINS000.DAT, Под карантина, [2764], [474048],1.0.6301
   Adware.Tuto4PC, C:\Program Files\Multitimer\Multitimer.exe, Под карантина, [2764], [474048],1.0.6301
   Adware.Tuto4PC, C:\Program Files\Multitimer\unins000.exe, Под карантина, [2764], [474048],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\PROGRAMDATA\{5AE19F82-D0A3-1544-5665-8B06CC2700C8}\fado, Под карантина, [3725], [484243],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\ProgramData\{5AE19F82-D0A3-1544-5665-8B06CC2700C8}\hdat1, Под карантина, [3725], [484243],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\ProgramData\{5AE19F82-D0A3-1544-5665-8B06CC2700C8}\hdat2, Под карантина, [3725], [484243],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\Chromium tatec, Под карантина, [3725], [-1],0.0.0
   Adware.Tuto4PC.Generic, C:\PROGRAM FILES\YUYFG\5138832.EXE, Под карантина, [3704], [522751],1.0.6301
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\APPLICATION DATA\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR0.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\PROGRAMDATA\APPLICATION DATA\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR0.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\APPLICATION DATA\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR1.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\PROGRAMDATA\APPLICATION DATA\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR1.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR0.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\PROGRAMDATA\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR0.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR1.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\PROGRAMDATA\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR1.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   Adware.NeoBar, C:\Users\BECKO\AppData\Local\cypjMERAky\activation.exe, Под карантина, [1236], [431477],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\PROGRAMDATA\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HowToRemove.lnk, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HOWTOREMOVE\HOWTOREMOVE.HTML, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\chromium-min.jpg, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\control panel-min-min.JPG, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\down.png, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\ff menu.JPG, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\ff search engine-min.png, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\hp-min ff.png, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\hp-min ie.png, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\search engine.gif, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\setup pages.gif, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\sp-min.png, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\start-min.jpg, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\up.png, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\lilacisa, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\lonadel, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\uninst.exe, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\uninstp.dat, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   Ransom.Crysis, C:\USERS\BECKO\APPDATA\ROAMING\MICROSOFT\WINDOWS\REACSRHG\UIFBACFE.EXE, Под карантина, [7210], [551188],1.0.6301
   Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\BECKO\APPDATA\ROAMING\MICROSOFT\WINDOWS\START MENU\PROGRAMS\STARTUP\Sound Volume Control.lnk, Под карантина, [0], [392686],1.0.6301
   Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\BECKO\APPDATA\ROAMING\SOUND VOLUME CONTROL\SNDVOL.EXE, Под карантина, [0], [392686],1.0.6301
   PUP.Optional.BundleInstaller, C:\PROGRAM FILES\KMSPICO 10.2.1 FINAL\REGISTRY_ACTIVATION_2751393056.EXE, Под карантина, [407], [505351],1.0.6301
   Trojan.MalPack, C:\PROGRAM FILES\KMSPICO 10.2.1 FINAL\WINDOWSLOADER.EXE, Под карантина, [4152], [500527],1.0.6301
   Backdoor.Bot, C:\PROGRAM FILES\KMSPICO 10.2.1 FINAL\ACTIVATION.EXE, Под карантина, [806], [419768],1.0.6301
   Adware.Agent, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\IS-AT1Q7.TMP\ZRGVBV.DLL, Под карантина, [103], [539849],1.0.6301
   Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\TEMP2_WINDOWS LOADER 3.1.ZIP\WINDOWS LOADER 3.1.EXE, Под карантина, [0], [392686],1.0.6301
   Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\TEMP3_WINDOWS LOADER 3.1.ZIP\WINDOWS LOADER 3.1.EXE, Под карантина, [0], [392686],1.0.6301
   Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\TEMP4_WINDOWS LOADER 3.1.ZIP\WINDOWS LOADER 3.1.EXE, Под карантина, [0], [392686],1.0.6301
   Adware.Tuto4PC, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\EYEKAZXXJYM.EXE, Под карантина, [2764], [474076],1.0.6301
   Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\REFSUTIL.EXE, Под карантина, [0], [392686],1.0.6301
   Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\BEAD.TMP.EXE, Под карантина, [0], [392686],1.0.6301
   Физически сектор: 0
   (Не бяха открити зловредни елементи)
   WMI: 0
   (Не бяха открити зловредни елементи)

   (end)
 • Дарение

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.