Премини към съдържанието
Атанас Славов

Проблем с Discord (програма за разговори)

Препоръчан отговор


Здравейте от скоро използвам тази програма за разговори, когато играя. След като я инсталирам, след 1-2 дена, когато включа компютъра се появява някаква грешка и програмата не може да се стартира. Все едно е изтрита от компютъра или самите файлови асоциации. И така вече няколко пъти след като това се случи я инсталирам на ново и така... Към грешката ми излиза и лог файл. Ето и съдържанието на файла:

 

3000> 2016-02-04 23:30:11> Program: Starting Squirrel Updater: --install .
3000> 2016-02-04 23:30:11> Program: Starting install, writing to C:\ProgramData\Atanas\SquirrelTemp
3000> 2016-02-04 23:30:11> Program: About to install to: C:\ProgramData\Atanas\Discord
3000> 2016-02-04 23:30:11> SingleGlobalInstance: Grabbing lockfile with timeout of 00:00:10
3000> 2016-02-04 23:30:11> CheckForUpdateImpl: Reading RELEASES file from C:\ProgramData\Atanas\SquirrelTemp
3000> 2016-02-04 23:30:12> CheckForUpdateImpl: Remote version 0.0.283 differs from local 
3000> 2016-02-04 23:30:12> CheckForUpdateImpl: First run or local directory is corrupt, starting from scratch
3000> 2016-02-04 23:30:12> ApplyReleasesImpl: Writing files to app directory: C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283
3000> 2016-02-04 23:30:14> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\app.ico to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\app.ico
3000> 2016-02-04 23:30:14> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\client.x86.dll to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\client.x86.dll
3000> 2016-02-04 23:30:14> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\client.x64.dll to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\client.x64.dll
3000> 2016-02-04 23:30:14> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\content_resources_200_percent.pak to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\content_resources_200_percent.pak
3000> 2016-02-04 23:30:14> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\content_shell.pak to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\content_shell.pak
3000> 2016-02-04 23:30:14> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\d3dcompiler_47.dll to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\d3dcompiler_47.dll
3000> 2016-02-04 23:30:14> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\Discord.exe to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\Discord.exe
3000> 2016-02-04 23:30:14> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\icudtl.dat to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\icudtl.dat
3000> 2016-02-04 23:30:14> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\inject.x64.exe to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\inject.x64.exe
3000> 2016-02-04 23:30:14> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\libdiscord.dll to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\libdiscord.dll
3000> 2016-02-04 23:30:14> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\libGLESv2.dll to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\libGLESv2.dll
3000> 2016-02-04 23:30:14> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\msvcr120.dll to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\msvcr120.dll
3000> 2016-02-04 23:30:14> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\libEGL.dll to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\libEGL.dll
3000> 2016-02-04 23:30:14> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\msvcp120.dll to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\msvcp120.dll
3000> 2016-02-04 23:30:14> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\natives_blob.bin to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\natives_blob.bin
3000> 2016-02-04 23:30:14> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\node.dll to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\node.dll
3000> 2016-02-04 23:30:14> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\server.x86.dll to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\server.x86.dll
3000> 2016-02-04 23:30:14> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\Squirrel.exe to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\Squirrel.exe
3000> 2016-02-04 23:30:14> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\pdf.dll to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\pdf.dll
3000> 2016-02-04 23:30:14> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\vccorlib120.dll to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\vccorlib120.dll
3000> 2016-02-04 23:30:14> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\snapshot_blob.bin to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\snapshot_blob.bin
3000> 2016-02-04 23:30:14> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\ui_resources_200_percent.pak to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\ui_resources_200_percent.pak
3000> 2016-02-04 23:30:14> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\xinput1_3.dll to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\xinput1_3.dll
3000> 2016-02-04 23:30:15> ApplyReleasesImpl: Started updateSelf pid 2984
3000> 2016-02-04 23:30:22> ApplyReleasesImpl: Squirrel Enabled Apps: [C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\Discord.exe]
3000> 2016-02-04 23:30:22> Utility: Process Started: C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\Discord.exe --squirrel-install 0.0.283, pid 5000
3000> 2016-02-04 23:30:31> Utility: Received exitcode -1073740940 from process C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\Discord.exe
3000> 2016-02-04 23:30:31> ApplyReleasesImpl: ran C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\Discord.exe, pid 3148
3000> 2016-02-04 23:30:31> ApplyReleasesImpl: Starting fixPinnedExecutables
3000> 2016-02-04 23:30:31> ApplyReleasesImpl: fixPinnedExecutables: newCurrentFolder: app-0.0.283
3000> 2016-02-04 23:30:31> ApplyReleasesImpl: File 'C:\Users\Atanas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Windows.Defender.lnk' could not be converted into a valid ShellLink: System.IO.FileNotFoundException: Системата не може да намери указания файл. (Exception from HRESULT: 0x80070002)
   at Squirrel.Shell.ShellLink.IShellLinkW.Resolve(IntPtr hWnd, UInt32 fFlags)
   at Squirrel.Shell.ShellLink.Open(String linkFile, IntPtr hWnd, EShellLinkResolveFlags resolveFlags, UInt16 timeOut)
   at Squirrel.UpdateManager.ApplyReleasesImpl.<fixPinnedExecutables>b__ec(FileInfo file)
3000> 2016-02-04 23:30:31> ApplyReleasesImpl: Updating shortcut C:\Users\Atanas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Hammer & Chisel, Inc\Discord.lnk
3000> 2016-02-04 23:30:31> ApplyReleasesImpl: Updating shortcut C:\Users\Atanas\Desktop\Discord.lnk
3000> 2016-02-04 23:30:31> ApplyReleasesImpl: Fixing up tray icons
3000> 2016-02-04 23:30:31> ApplyReleasesImpl: cleanDeadVersions: for version 0.0.283
3000> 2016-02-04 23:30:31> ApplyReleasesImpl: cleanDeadVersions: exclude current version folder app-0.0.283
6780> 2016-02-05 10:43:03> Program: Starting Squirrel Updater: --install . --checkInstall --silent
6780> 2016-02-05 10:43:03> Program: Starting install, writing to C:\ProgramData\Atanas\SquirrelTemp
6780> 2016-02-05 10:43:03> Program: About to install to: C:\ProgramData\Atanas\Discord
6780> 2016-02-05 10:43:03> Program: Install path C:\ProgramData\Atanas\Discord already exists, burning it to the ground
6780> 2016-02-05 10:43:03> SingleGlobalInstance: Grabbing lockfile with timeout of 00:00:10
6780> 2016-02-05 10:43:03> CheckForUpdateImpl: Reading RELEASES file from C:\ProgramData\Atanas\SquirrelTemp
6780> 2016-02-05 10:43:03> CheckForUpdateImpl: Remote version 0.0.283 differs from local 
6780> 2016-02-05 10:43:03> CheckForUpdateImpl: First run or local directory is corrupt, starting from scratch
6780> 2016-02-05 10:43:03> ApplyReleasesImpl: Writing files to app directory: C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283
6780> 2016-02-05 10:43:06> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\app.ico to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\app.ico
6780> 2016-02-05 10:43:06> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\content_resources_200_percent.pak to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\content_resources_200_percent.pak
6780> 2016-02-05 10:43:06> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\client.x64.dll to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\client.x64.dll
6780> 2016-02-05 10:43:06> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\client.x86.dll to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\client.x86.dll
6780> 2016-02-05 10:43:06> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\content_shell.pak to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\content_shell.pak
6780> 2016-02-05 10:43:06> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\d3dcompiler_47.dll to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\d3dcompiler_47.dll
6780> 2016-02-05 10:43:06> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\Discord.exe to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\Discord.exe
6780> 2016-02-05 10:43:06> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\icudtl.dat to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\icudtl.dat
6780> 2016-02-05 10:43:06> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\inject.x64.exe to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\inject.x64.exe
6780> 2016-02-05 10:43:06> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\libdiscord.dll to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\libdiscord.dll
6780> 2016-02-05 10:43:06> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\libEGL.dll to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\libEGL.dll
6780> 2016-02-05 10:43:06> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\libGLESv2.dll to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\libGLESv2.dll
6780> 2016-02-05 10:43:06> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\msvcp120.dll to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\msvcp120.dll
6780> 2016-02-05 10:43:06> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\natives_blob.bin to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\natives_blob.bin
6780> 2016-02-05 10:43:06> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\pdf.dll to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\pdf.dll
6780> 2016-02-05 10:43:06> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\snapshot_blob.bin to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\snapshot_blob.bin
6780> 2016-02-05 10:43:06> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\msvcr120.dll to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\msvcr120.dll
6780> 2016-02-05 10:43:06> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\node.dll to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\node.dll
6780> 2016-02-05 10:43:06> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\server.x86.dll to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\server.x86.dll
6780> 2016-02-05 10:43:06> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\Squirrel.exe to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\Squirrel.exe
6780> 2016-02-05 10:43:06> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\xinput1_3.dll to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\xinput1_3.dll
6780> 2016-02-05 10:43:06> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\ui_resources_200_percent.pak to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\ui_resources_200_percent.pak
6780> 2016-02-05 10:43:06> ApplyReleasesImpl: Moving file C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\lib\net45\vccorlib120.dll to C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\vccorlib120.dll
6780> 2016-02-05 10:43:07> ApplyReleasesImpl: Started updateSelf pid 5160
6780> 2016-02-05 10:43:11> ApplyReleasesImpl: Squirrel Enabled Apps: [C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\Discord.exe]
6780> 2016-02-05 10:43:12> Utility: Process Started: C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\Discord.exe --squirrel-install 0.0.283, pid 7888
6780> 2016-02-05 10:43:23> Utility: Received exitcode -1073740940 from process C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\Discord.exe
6780> 2016-02-05 10:43:23> ApplyReleasesImpl: Starting fixPinnedExecutables
6780> 2016-02-05 10:43:23> ApplyReleasesImpl: fixPinnedExecutables: newCurrentFolder: app-0.0.283
6780> 2016-02-05 10:43:23> ApplyReleasesImpl: File 'C:\Users\Atanas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Windows.Defender.lnk' could not be converted into a valid ShellLink: System.IO.FileNotFoundException: Системата не може да намери указания файл. (Exception from HRESULT: 0x80070002)
   at Squirrel.Shell.ShellLink.IShellLinkW.Resolve(IntPtr hWnd, UInt32 fFlags)
   at Squirrel.Shell.ShellLink.Open(String linkFile, IntPtr hWnd, EShellLinkResolveFlags resolveFlags, UInt16 timeOut)
   at Squirrel.UpdateManager.ApplyReleasesImpl.<fixPinnedExecutables>b__ec(FileInfo file)
6780> 2016-02-05 10:43:23> ApplyReleasesImpl: Updating shortcut C:\Users\Atanas\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Hammer & Chisel, Inc\Discord.lnk
6780> 2016-02-05 10:43:23> ApplyReleasesImpl: Updating shortcut C:\Users\Atanas\Desktop\Discord.lnk
6780> 2016-02-05 10:43:23> ApplyReleasesImpl: Fixing up tray icons
6780> 2016-02-05 10:43:23> ApplyReleasesImpl: cleanDeadVersions: for version 0.0.283
6780> 2016-02-05 10:43:23> ApplyReleasesImpl: cleanDeadVersions: exclude current version folder app-0.0.283
6372> 2016-02-06 15:22:49> Program: Starting Squirrel Updater: --install . --checkInstall --silent
6372> 2016-02-06 15:22:49> Program: Starting install, writing to C:\ProgramData\Atanas\SquirrelTemp
6372> 2016-02-06 15:22:49> Program: About to install to: C:\ProgramData\Atanas\Discord
6372> 2016-02-06 15:22:49> Program: Install path C:\ProgramData\Atanas\Discord already exists, burning it to the ground
6372> 2016-02-06 15:22:50> IEnableLogger: Failed to remove existing directory on full install, is the app still running???: System.UnauthorizedAccessException: Access to the path 'C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\resources\dictionaries\en_US.dic' is denied.
   at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
   at System.IO.File.SetAttributes(String path, FileAttributes fileAttributes)
   at Squirrel.Utility.<DeleteDirectory>b__34(String file)
   at Squirrel.Utility.<>c__DisplayClass18`1.<>c__DisplayClass1a.<ForEachAsync>b__17()
   at System.Threading.Tasks.Task.InnerInvoke()
   at System.Threading.Tasks.Task.Execute()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Squirrel.Utility.<>c__DisplayClass1e`1.<>c__DisplayClass20.<<ForEachAsync>b__1d>d__22.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Squirrel.Utility.<DeleteDirectory>d__3b.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Squirrel.Utility.<<DeleteDirectory>b__35>d__38.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Squirrel.Utility.<>c__DisplayClass1e`1.<>c__DisplayClass20.<<ForEachAsync>b__1d>d__22.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Squirrel.Utility.<DeleteDirectory>d__3b.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Squirrel.Utility.<<DeleteDirectory>b__35>d__38.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Squirrel.Utility.<>c__DisplayClass1e`1.<>c__DisplayClass20.<<ForEachAsync>b__1d>d__22.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Squirrel.Utility.<DeleteDirectory>d__3b.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Squirrel.Utility.<<DeleteDirectory>b__35>d__38.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Squirrel.Utility.<>c__DisplayClass1e`1.<>c__DisplayClass20.<<ForEachAsync>b__1d>d__22.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Squirrel.Utility.<DeleteDirectory>d__3b.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Squirrel.Utility.<LogIfThrows>d__4d.MoveNext()
6372> 2016-02-06 15:22:50> Unhandled exception: System.AggregateException: One or more errors occurred. ---> System.UnauthorizedAccessException: Access to the path 'C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\resources\dictionaries\en_US.dic' is denied.
   at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
   at System.IO.File.SetAttributes(String path, FileAttributes fileAttributes)
   at Squirrel.Utility.<DeleteDirectory>b__34(String file)
   at Squirrel.Utility.<>c__DisplayClass18`1.<>c__DisplayClass1a.<ForEachAsync>b__17()
   at System.Threading.Tasks.Task.InnerInvoke()
   at System.Threading.Tasks.Task.Execute()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Squirrel.Utility.<>c__DisplayClass1e`1.<>c__DisplayClass20.<<ForEachAsync>b__1d>d__22.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Squirrel.Utility.<DeleteDirectory>d__3b.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Squirrel.Utility.<<DeleteDirectory>b__35>d__38.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Squirrel.Utility.<>c__DisplayClass1e`1.<>c__DisplayClass20.<<ForEachAsync>b__1d>d__22.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Squirrel.Utility.<DeleteDirectory>d__3b.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Squirrel.Utility.<<DeleteDirectory>b__35>d__38.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Squirrel.Utility.<>c__DisplayClass1e`1.<>c__DisplayClass20.<<ForEachAsync>b__1d>d__22.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Squirrel.Utility.<DeleteDirectory>d__3b.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Squirrel.Utility.<<DeleteDirectory>b__35>d__38.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Squirrel.Utility.<>c__DisplayClass1e`1.<>c__DisplayClass20.<<ForEachAsync>b__1d>d__22.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Squirrel.Utility.<DeleteDirectory>d__3b.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Squirrel.Utility.<LogIfThrows>d__4d.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ValidateEnd(Task task)
   at Squirrel.Update.Program.<Install>d__3a.MoveNext()
   --- End of inner exception stack trace ---
   at System.Threading.Tasks.Task.ThrowIfExceptional(Boolean includeTaskCanceledExceptions)
   at System.Threading.Tasks.Task.Wait(Int32 millisecondsTimeout, CancellationToken cancellationToken)
   at System.Threading.Tasks.Task.Wait()
   at Squirrel.Update.Program.executeCommandLine(String[] args)
   at Squirrel.Update.Program.main(String[] args)
---> (Inner Exception #0) System.UnauthorizedAccessException: Access to the path 'C:\ProgramData\Atanas\Discord\app-0.0.283\resources\dictionaries\en_US.dic' is denied.
   at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
   at System.IO.File.SetAttributes(String path, FileAttributes fileAttributes)
   at Squirrel.Utility.<DeleteDirectory>b__34(String file)
   at Squirrel.Utility.<>c__DisplayClass18`1.<>c__DisplayClass1a.<ForEachAsync>b__17()
   at System.Threading.Tasks.Task.InnerInvoke()
   at System.Threading.Tasks.Task.Execute()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Squirrel.Utility.<>c__DisplayClass1e`1.<>c__DisplayClass20.<<ForEachAsync>b__1d>d__22.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Squirrel.Utility.<DeleteDirectory>d__3b.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Squirrel.Utility.<<DeleteDirectory>b__35>d__38.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Squirrel.Utility.<>c__DisplayClass1e`1.<>c__DisplayClass20.<<ForEachAsync>b__1d>d__22.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Squirrel.Utility.<DeleteDirectory>d__3b.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Squirrel.Utility.<<DeleteDirectory>b__35>d__38.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Squirrel.Utility.<>c__DisplayClass1e`1.<>c__DisplayClass20.<<ForEachAsync>b__1d>d__22.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Squirrel.Utility.<DeleteDirectory>d__3b.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Squirrel.Utility.<<DeleteDirectory>b__35>d__38.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Squirrel.Utility.<>c__DisplayClass1e`1.<>c__DisplayClass20.<<ForEachAsync>b__1d>d__22.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Squirrel.Utility.<DeleteDirectory>d__3b.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at Squirrel.Utility.<LogIfThrows>d__4d.MoveNext()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
   at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ValidateEnd(Task task)
   at Squirrel.Update.Program.<Install>d__3a.MoveNext()<---

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.