Премини към съдържанието

Препоръчан отговор


Здравейте,

Проблемите са следните: Google Chrome стартира бавно, понякога се налага да чакам повече от 2 мин., а на няколко пъти изобщо не се стартира въпреки многократните опити. Същото е и положението при Internet Explorer, там излиза съобщение, че браузърът не отговаря. Понякога при рестарт Windows "увисва" на черен екран и се налага да го изключа от копчето, а при стартиране на Windows на екрана Добре дошли чакам повече отколкото е желателно.

Не разполагам с компакт диск за операционната система.

Това са файловете според инструкциите:

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version:07-02-2016
Ran by HP (administrator) on HP-PC (12-02-2016 13:53:08)
Running from C:\Users\HP\Desktop
Loaded Profiles: HP (Available Profiles: HP)
Platform: Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (X64) Language: Български (България)
Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
Boot Mode: Normal
Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Processes (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

(Avast Software s.r.o.) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\AutoUpdate\SkypeC2CAutoUpdateSvc.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\PNRSvc\SkypeC2CPNRSvc.exe
(InterSystems Corporation) D:\MACS\InterSystems\Cache\Bin\cservice.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\hkcmd.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxpers.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Unicontsoft\MSSQL$UCS\Binn\sqlservr.exe
() D:\MACS\InterSystems\Cache\Bin\cache.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\GWX\GWX.exe
() D:\MACS\InterSystems\Cache\Bin\cache.exe
() D:\MACS\InterSystems\Cache\Bin\cache.exe
() D:\MACS\InterSystems\Cache\Bin\cache.exe
() D:\MACS\InterSystems\Cache\Bin\cache.exe
() D:\MACS\InterSystems\Cache\Bin\cache.exe
() D:\MACS\InterSystems\Cache\Bin\cache.exe
() D:\MACS\InterSystems\Cache\Bin\cache.exe
() D:\MACS\InterSystems\Cache\Bin\cache.exe
() D:\MACS\InterSystems\Cache\Bin\cache.exe
() D:\MACS\InterSystems\Cache\Bin\cache.exe
() D:\MACS\InterSystems\Cache\Bin\cache.exe
() D:\MACS\InterSystems\Cache\Bin\cache.exe
() D:\MACS\InterSystems\Cache\Bin\cache.exe
() D:\MACS\InterSystems\Cache\Bin\cache.exe
() D:\MACS\InterSystems\Cache\Bin\cache.exe
() D:\MACS\InterSystems\Cache\Bin\cache.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\cmd.exe
(InterSystems Corporation) D:\MACS\InterSystems\Cache\Bin\ctrmd.exe
() D:\MACS\InterSystems\Cache\Bin\cache.exe
() D:\MACS\InterSystems\Cache\Bin\cache.exe
(Apache Software Foundation) D:\MACS\InterSystems\Cache\httpd\bin\httpd.exe
(Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
(Apache Software Foundation) D:\MACS\InterSystems\Cache\httpd\bin\httpd.exe
(InterSystems Corporation) D:\MACS\InterSystems\Cache\Bin\csystray.exe
(Brother Industries, Ltd.) C:\Program Files (x86)\Browny02\Brother\BrStMonW.exe
(Brother Industries, Ltd.) C:\Program Files (x86)\ControlCenter4\BrCtrlCntr.exe
(Brother Industries, Ltd.) C:\Program Files (x86)\BrownyInd\Brother\BrIndicator.exe
(Avast Software s.r.o.) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
(Sun Microsystems, Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
(Brother Industries, Ltd.) C:\Program Files (x86)\Browny02\BrYNSvc.exe
(Brother Industries, Ltd.) C:\Program Files (x86)\ControlCenter4\BrCcUxSys.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe


==================== Registry (Whitelisted) ===========================

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

HKLM-x32\...\Run: [ControlCenter4] => C:\Program Files (x86)\ControlCenter4\BrCcBoot.exe [139264 2013-01-23] (Brother Industries, Ltd.)
HKLM-x32\...\Run: [BrStsMon00] => C:\Program Files (x86)\Browny02\Brother\BrStMonW.exe [4509184 2012-12-27] (Brother Industries, Ltd.)
HKLM-x32\...\Run: [BrStsInd00] => C:\Program Files (x86)\BrownyInd\Brother\BrIndicator.exe [1885184 2012-12-18] (Brother Industries, Ltd.)
HKLM-x32\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe [5515496 2015-05-27] (Avast Software s.r.o.)
HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [253672 2011-01-07] (Sun Microsystems, Inc.)
Winlogon\Notify\igfxcui: C:\Windows\system32\igfxdev.dll (Intel Corporation)
HKU\S-1-5-21-1902475023-3854540541-1929368379-1000\...\Run: [Skype] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [50378880 2015-12-17] (Skype Technologies S.A.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll [2015-04-27] (Avast Software s.r.o.)
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\CACHE.lnk [2014-01-31]
ShortcutTarget: CACHE.lnk -> D:\MACS\InterSystems\Cache\Bin\csystray.exe (InterSystems Corporation)

==================== Internet (Whitelisted) ====================

(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{3050FF24-2EC3-4015-932A-1CB6845B0FE3}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{5C185589-EB7E-43DE-9C35-43E4AED57110}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1

Internet Explorer:
==================
HKU\S-1-5-21-1902475023-3854540541-1929368379-1000\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction <======= ATTENTION
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://www.google.com/?trackid=sp-006
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxps://www.google.com/search?trackid=sp-006&q={searchTerms}
HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=msnhome
HKU\S-1-5-21-1902475023-3854540541-1929368379-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
SearchScopes: HKLM-x32 -> {E9410C70-B6AE-41FF-AB71-32F4B279EA5F} URL = hxxps://www.google.com/search?trackid=sp-006&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1902475023-3854540541-1929368379-1000 -> OldSearch URL = hxxps://www.google.com/search?trackid=sp-006&q={searchTerms}
BHO: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2015-04-27] (Avast Software s.r.o.)
BHO: Skype Click to Call for Internet Explorer -> {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} -> C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer x64\skypeieplugin.dll [2016-01-08] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2015-04-27] (Avast Software s.r.o.)
BHO-x32: Skype Click to Call for Internet Explorer -> {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} -> C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll [2016-01-08] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2015-07-21] (Sun Microsystems, Inc.)
Handler: skypec2c - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer x64\skypeieplugin.dll [2016-01-08] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: skypec2c - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll [2016-01-08] (Microsoft Corporation)

FireFox:
========
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin -> C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\new_plugin\npjp2.dll [2015-07-21] (Sun Microsystems, Inc.)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-02-02] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-02-02] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2015-12-18] (Adobe Systems Inc.)
FF Plugin HKU\S-1-5-21-1902475023-3854540541-1929368379-1000: @citrixonline.com/appdetectorplugin -> C:\Users\HP\AppData\Local\Citrix\Plugins\104\npappdetector.dll [2014-05-15] (Citrix Online)
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [wrc@avast.com] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF
FF Extension: Avast Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF [2015-12-11]

Chrome: 
=======
CHR Profile: C:\Users\HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\HP\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2015-07-25]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx [2015-04-27]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl] - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\ChromeExtension\skype_chrome_extension.crx [2016-01-08]

==================== Services (Whitelisted) ========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [343336 2015-04-27] (Avast Software s.r.o.)
R3 BrYNSvc; C:\Program Files (x86)\Browny02\BrYNSvc.exe [282112 2012-10-26] (Brother Industries, Ltd.) [File not signed]
R2 c2cautoupdatesvc; C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\AutoUpdate\SkypeC2CAutoUpdateSvc.exe [1433216 2016-01-08] (Microsoft Corporation)
R2 c2cpnrsvc; C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\PNRSvc\SkypeC2CPNRSvc.exe [1773696 2016-01-08] (Microsoft Corporation)
R3 CACHEhttpd; D:\MACS\InterSystems\Cache\httpd\bin\httpd.exe [20541 2008-02-26] (Apache Software Foundation) [File not signed]
R2 Cache_d-_macs_intersystems_cache; d:\macs\intersystems\cache\bin\cservice.exe [73728 2008-02-26] (InterSystems Corporation) [File not signed]
R2 MSSQL$UCS; C:\Program Files (x86)\Common Files\Unicontsoft\MSSQL$UCS\Binn\sqlservr.exe [9183232 2012-05-29] (Microsoft Corporation) [File not signed]
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Corporation)
S2 MBAMService; "C:\Users\HP\Desktop\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe" [X]

===================== Drivers (Whitelisted) ==========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

U5 AppMgmt; C:\Windows\system32\svchost.exe [27136 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
R2 aswHwid; C:\Windows\system32\drivers\aswHwid.sys [29168 2015-04-27] ()
R2 aswMonFlt; C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [89944 2015-04-27] (Avast Software s.r.o.)
R1 aswRdr; C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys [93528 2015-04-27] (Avast Software s.r.o.)
R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\Drivers\aswRvrt.sys [65736 2015-04-27] ()
R1 aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [1047320 2015-04-27] (Avast Software s.r.o.)
R1 aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [442264 2015-06-28] (Avast Software s.r.o.)
R2 aswStm; C:\Windows\system32\drivers\aswStm.sys [137288 2015-04-27] (Avast Software s.r.o.)
R0 aswVmm; C:\Windows\System32\Drivers\aswVmm.sys [272248 2015-04-27] ()
S3 ebdrv; C:\Windows\system32\drivers\evbda.sys [3286016 2009-06-10] (Broadcom Corporation)
R3 MBAMProtector; C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [25816 2015-04-14] (Malwarebytes Corporation)
S3 MBAMWebAccessControl; C:\Windows\system32\drivers\mwac.sys [63704 2015-04-14] (Malwarebytes Corporation)

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)


==================== One Month Created files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2016-02-12 13:51 - 2016-02-12 13:52 - 00023734 _____ C:\Users\HP\Desktop\Addition.txt
2016-02-12 13:50 - 2016-02-12 13:53 - 00012928 _____ C:\Users\HP\Desktop\FRST.txt
2016-02-12 13:49 - 2016-02-12 13:53 - 00000000 ____D C:\FRST
2016-02-12 13:47 - 2016-02-12 13:48 - 02370560 _____ (Farbar) C:\Users\HP\Desktop\FRST64.exe
2016-02-10 15:40 - 2016-02-10 15:40 - 00002703 _____ C:\Users\Public\Desktop\Дневници ЗДДС.lnk
2016-02-10 15:40 - 2016-02-10 15:40 - 00000000 ____D C:\Users\HP\Desktop\ZDDS
2016-02-10 15:40 - 2016-02-10 15:40 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NRA
2016-02-10 15:36 - 2016-02-10 15:36 - 01507104 _____ C:\Users\HP\Downloads\file_3477.rar
2016-02-10 09:58 - 2016-02-10 09:59 - 00036819 _____ C:\Users\HP\Downloads\Deklaracia_6_2016__1.xlsx
2016-02-10 09:57 - 2016-02-10 09:57 - 00000000 ____D C:\Users\HP\AppData\Local\CEF
2016-02-10 09:40 - 2016-01-07 19:53 - 03211776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
2016-02-10 09:39 - 2016-02-06 12:48 - 25839104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-02-06 12:32 - 02724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
2016-02-10 09:39 - 2016-02-06 12:24 - 02887680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-02-06 12:11 - 00615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-02-06 12:10 - 00144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
2016-02-10 09:39 - 2016-02-06 12:01 - 20366848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-02-06 11:54 - 02724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
2016-02-10 09:39 - 2016-02-06 11:43 - 02280448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-02-06 11:38 - 00476160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-02-06 11:37 - 00115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
2016-02-10 09:39 - 2016-02-06 11:32 - 14458368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-02-06 11:16 - 12857856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-02-06 11:09 - 01547264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-02-06 10:54 - 01312256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-01-22 22:31 - 00387784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-01-22 22:10 - 00341200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-01-22 08:56 - 00004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-01-22 08:41 - 00066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-01-22 08:40 - 00048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-01-22 08:32 - 00034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-01-22 08:27 - 00114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
2016-02-10 09:39 - 2016-01-22 08:20 - 00968704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
2016-02-10 09:39 - 2016-01-22 08:09 - 00077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-01-22 08:08 - 00107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-01-22 08:02 - 00496640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-01-22 08:02 - 00315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-01-22 08:02 - 00062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-01-22 08:01 - 00047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-01-22 08:00 - 00152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-01-22 07:55 - 00047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-01-22 07:55 - 00030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-01-22 07:51 - 00663552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-01-22 07:51 - 00620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-01-22 07:48 - 00718336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
2016-02-10 09:39 - 2016-01-22 07:47 - 00798208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-01-22 07:43 - 00416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-01-22 07:39 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-01-22 07:38 - 00091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inseng.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-01-22 07:35 - 00076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-01-22 07:34 - 00279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-01-22 07:33 - 00130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\occache.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-01-22 07:25 - 00687104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-01-22 07:24 - 02050560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
2016-02-10 09:39 - 2016-01-22 07:02 - 00710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-01-16 21:06 - 00025024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
2016-02-10 09:39 - 2016-01-16 20:54 - 01162240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-01-11 16:08 - 01362944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-01-11 16:08 - 00696320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-01-11 16:08 - 00677376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-01-11 16:08 - 00499200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-01-11 16:08 - 00076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-01-06 21:02 - 00275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InkEd.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-01-06 21:02 - 00024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jnwmon.dll
2016-02-10 09:39 - 2016-01-06 20:41 - 00216064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InkEd.dll
2016-02-10 09:38 - 2016-01-22 08:40 - 00571904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
2016-02-10 09:38 - 2016-01-22 08:40 - 00417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
2016-02-10 09:38 - 2016-01-22 08:40 - 00088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
2016-02-10 09:38 - 2016-01-22 08:33 - 00054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
2016-02-10 09:38 - 2016-01-22 08:29 - 06052352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
2016-02-10 09:38 - 2016-01-22 08:27 - 00817664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
2016-02-10 09:38 - 2016-01-22 08:27 - 00814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
2016-02-10 09:38 - 2016-01-22 08:17 - 00489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
2016-02-10 09:38 - 2016-01-22 08:05 - 00199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
2016-02-10 09:38 - 2016-01-22 08:04 - 00092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2016-02-10 09:38 - 2016-01-22 08:01 - 00341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
2016-02-10 09:38 - 2016-01-22 08:00 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
2016-02-10 09:38 - 2016-01-22 07:50 - 00262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
2016-02-10 09:38 - 2016-01-22 07:46 - 02123264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
2016-02-10 09:38 - 2016-01-22 07:46 - 01359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
2016-02-10 09:38 - 2016-01-22 07:37 - 00168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
2016-02-10 09:38 - 2016-01-22 07:35 - 04611072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
2016-02-10 09:38 - 2016-01-22 07:31 - 02597376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
2016-02-10 09:38 - 2016-01-22 07:27 - 00230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
2016-02-10 09:38 - 2016-01-22 07:24 - 01155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
2016-02-10 09:38 - 2016-01-22 07:08 - 00800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
2016-02-10 09:38 - 2016-01-22 07:07 - 02120704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2016-02-10 09:37 - 2016-01-16 21:01 - 02085888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ole32.dll
2016-02-10 09:37 - 2016-01-16 20:36 - 01413632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ole32.dll
2016-02-10 09:37 - 2016-01-11 21:05 - 03169792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
2016-02-10 09:37 - 2016-01-11 21:05 - 00192512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
2016-02-10 09:37 - 2016-01-11 21:05 - 00098816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll
2016-02-10 09:37 - 2016-01-11 20:52 - 00091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSetupUI.dll
2016-02-10 09:37 - 2016-01-11 20:47 - 00174080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuwebv.dll
2016-02-10 09:37 - 2016-01-11 20:26 - 02610176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
2016-02-10 09:37 - 2016-01-11 20:24 - 00709120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
2016-02-10 09:37 - 2016-01-11 20:23 - 00140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
2016-02-10 09:37 - 2016-01-11 20:23 - 00037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
2016-02-10 09:37 - 2016-01-11 20:23 - 00037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
2016-02-10 09:37 - 2016-01-11 20:23 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
2016-02-10 09:37 - 2016-01-11 20:23 - 00012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wu.upgrade.ps.dll
2016-02-10 09:37 - 2016-01-11 20:14 - 00573440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapi.dll
2016-02-10 09:37 - 2016-01-11 20:14 - 00093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wudriver.dll
2016-02-10 09:37 - 2016-01-11 20:14 - 00035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapp.exe
2016-02-10 09:37 - 2016-01-11 20:14 - 00030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wups.dll
2016-02-10 09:37 - 2016-01-07 19:42 - 00141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxdav.sys
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:27 - 05573056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:27 - 00154560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:27 - 00095680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:24 - 01733592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:20 - 00503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:20 - 00362496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:20 - 00243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:20 - 00215040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:20 - 00210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:20 - 00135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:20 - 00086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:20 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:20 - 00028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:20 - 00013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:19 - 01214464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:19 - 00344064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:19 - 00028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:18 - 00961024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CPFilters.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:18 - 00723968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EncDec.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:18 - 00016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:17 - 00315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:17 - 00312320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:17 - 00159744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mtxoci.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:16 - 01461248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:15 - 01163264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:15 - 00730112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:15 - 00422400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:13 - 03993536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:13 - 03938752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:13 - 00043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:13 - 00043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptbase.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:13 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:12 - 00880128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:12 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:12 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:12 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:12 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:12 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:12 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:12 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:12 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:12 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:12 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:09 - 01314328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:06 - 01114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:06 - 00665088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:06 - 00275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:06 - 00171520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:06 - 00096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:06 - 00065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:06 - 00043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:06 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:05 - 00251392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:05 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:04 - 00642048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CPFilters.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:04 - 00535040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\EncDec.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:02 - 00553472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:02 - 00259584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:02 - 00223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:02 - 00176128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msorcl32.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 08:02 - 00114176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mtxoci.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 07:59 - 00642560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 07:59 - 00017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 07:59 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 07:59 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 07:59 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 07:59 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 07:59 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 07:59 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 07:59 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 07:59 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 07:13 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 07:07 - 00338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 07:07 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 07:05 - 00296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 06:59 - 00159232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 06:58 - 00290816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 06:58 - 00129024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 06:57 - 00112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 06:57 - 00030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 06:53 - 00014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
2016-02-10 09:36 - 2016-01-22 06:51 - 00036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptbase.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 08:19 - 14179840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 08:16 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 08:16 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 08:15 - 01866752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 08:12 - 01940992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\authui.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 08:12 - 00686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 08:12 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 08:12 - 00006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 08:12 - 00005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 08:12 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 08:12 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 08:12 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 08:12 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 08:12 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 08:12 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 08:12 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 08:12 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 08:12 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 08:12 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 08:12 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 08:12 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 08:12 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 08:12 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 08:12 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 08:12 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 08:05 - 12877824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 08:02 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 08:02 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 08:00 - 01498624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 07:59 - 01805824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\authui.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 07:59 - 00686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 07:59 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 07:59 - 00005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 07:59 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 07:59 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 07:59 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 07:59 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 07:59 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 07:59 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 07:59 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 07:59 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 07:59 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 07:59 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 07:59 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 07:59 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 07:59 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 07:59 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 07:59 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 07:19 - 03231232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\explorer.exe
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 07:12 - 02973184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 06:53 - 00025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 06:53 - 00007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 06:53 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user.exe
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 06:51 - 00006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 06:51 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 06:51 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2016-02-10 09:35 - 2016-01-22 06:51 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2016-02-09 17:28 - 2016-02-09 17:28 - 00080479 _____ C:\Users\HP\Downloads\deklaracia_55_1_ZDDFL_201_1_ZKPO (1).rar
2016-02-06 15:41 - 2016-02-06 15:41 - 00199680 _____ C:\Users\HP\Downloads\sl-bel-45-zddfl-trox-rpv-3-3.xls
2016-02-06 15:40 - 2016-02-06 15:40 - 00289634 _____ C:\Users\HP\Downloads\rpv2016v02.xlsm
2016-02-05 16:36 - 2016-02-05 16:36 - 00334419 _____ C:\Users\HP\Downloads\ZP_v25_2.rar
2016-02-05 16:35 - 2016-02-05 16:35 - 00487624 _____ C:\Users\HP\Downloads\zp_v25_2.zip
2016-02-05 11:33 - 2016-02-05 11:33 - 00080479 _____ C:\Users\HP\Downloads\deklaracia_55_1_ZDDFL_201_1_ZKPO.rar
2016-02-05 08:25 - 2016-02-05 08:27 - 00002441 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
2016-02-05 08:25 - 2016-02-05 08:25 - 00002047 _____ C:\Users\Public\Desktop\Acrobat Reader DC.lnk
2016-02-04 09:06 - 2016-02-04 09:06 - 00627695 _____ C:\Users\HP\Downloads\ВСИЧКО ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО 2016 - Петя Пенкова.pdf
2016-02-01 16:52 - 2016-02-01 16:52 - 02081955 _____ C:\Users\HP\Downloads\obnov_3_win.rar
2016-01-31 14:49 - 2016-01-31 14:49 - 00077055 _____ C:\Users\HP\Downloads\Official Payment Letter by Google.pdf
2016-01-14 12:20 - 2016-01-14 12:21 - 00838815 _____ C:\Users\HP\Downloads\zakon_za_mestni_danuci_i_taksi.pdf
2016-01-14 11:43 - 2016-01-14 11:43 - 00390144 _____ C:\Users\HP\Downloads\OPR_Balans-2008.xls
2016-01-14 11:36 - 2016-01-14 11:36 - 00025600 _____ C:\Users\HP\Downloads\Protokol_po_hl_117 (1).xls
2016-01-14 11:35 - 2016-01-14 11:35 - 00029184 _____ C:\Users\HP\Downloads\Spravka_DA_reg_DDS (1).xls
2016-01-14 11:19 - 2016-01-14 11:19 - 00029184 _____ C:\Users\HP\Downloads\Spravka_DA_reg_DDS.xls
2016-01-14 11:17 - 2016-01-14 11:17 - 00025600 _____ C:\Users\HP\Downloads\Protokol_po_hl_117.xls
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 23:54 - 02285056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msmpeg2vdec.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 23:54 - 01620992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMVDECOD.DLL
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 23:54 - 01568768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMVENCOD.DLL
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 23:54 - 01325056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMSPDMOE.DLL
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 23:54 - 00902144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMADMOD.DLL
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 23:54 - 00815616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMADMOE.DLL
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 23:54 - 00740352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmpmde.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 23:54 - 00739328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMSPDMOD.DLL
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 23:54 - 00665088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMVXENCD.DLL
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 23:54 - 00541184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMVSDECD.DLL
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 23:54 - 00358400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WMVSENCD.DLL
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 23:54 - 00154112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\VIDRESZR.DLL
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 23:53 - 03209728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 23:53 - 01329664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\quartz.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 23:53 - 00970240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msmpeg2adec.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 23:53 - 00829952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSMPEG2ENC.DLL
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 23:53 - 00609280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MFWMAAEC.DLL
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 23:53 - 00519680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\qdvd.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 23:53 - 00509952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\qedit.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 23:53 - 00489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\evr.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 23:53 - 00415744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MP4SDECD.DLL
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 23:53 - 00354816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfplat.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 23:53 - 00241152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MPG4DECD.DLL
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 23:53 - 00241152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MP43DECD.DLL
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 23:53 - 00206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\RESAMPLEDMO.DLL
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 23:53 - 00206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\qasf.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 23:53 - 00193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ksproxy.ax
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 23:53 - 00153600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\COLORCNV.DLL
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 23:53 - 00103424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfps.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 23:53 - 00079872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MP3DMOD.DLL
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 23:53 - 00067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\devenum.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 23:53 - 00053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfvdsp.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 23:53 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rrinstaller.exe
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 23:53 - 00023040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfpmp.exe
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 23:53 - 00004608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ksuser.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 23:50 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mferror.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:07 - 04121600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:07 - 02777088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msmpeg2vdec.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:07 - 01955328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVENCOD.DLL
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:07 - 01888768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVDECOD.DLL
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:07 - 01575424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMSPDMOE.DLL
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:07 - 01573888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\quartz.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:07 - 01393152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMALFXGFXDSP.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:07 - 01307136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msmpeg2adec.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:07 - 01232896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMADMOD.DLL
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:07 - 01160192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSMPEG2ENC.DLL
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:07 - 01153024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMADMOE.DLL
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:07 - 01026048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmpmde.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:07 - 01010688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mcmde.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:07 - 00978944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMSPDMOD.DLL
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:07 - 00666112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVSDECD.DLL
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:07 - 00653824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MP4SDECD.DLL
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:07 - 00642048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVXENCD.DLL
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:07 - 00632320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\evr.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:07 - 00624640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qedit.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:07 - 00484864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MFWMAAEC.DLL
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:07 - 00447488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVSENCD.DLL
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:07 - 00432128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfplat.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:07 - 00378880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SysFxUI.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:07 - 00371712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qdvd.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:07 - 00292352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\VIDRESZR.DLL
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:07 - 00254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qasf.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:07 - 00225792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RESAMPLEDMO.DLL
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:07 - 00224768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MPG4DECD.DLL
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:07 - 00223744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MP43DECD.DLL
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:07 - 00206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfps.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:07 - 00189952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\COLORCNV.DLL
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:07 - 00100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MP3DMOD.DLL
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:07 - 00076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devenum.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:07 - 00070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfvdsp.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:07 - 00055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rrinstaller.exe
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:07 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ksuser.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:06 - 00250880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ksproxy.ax
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:06 - 00024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfpmp.exe
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 21:04 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mferror.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 20:54 - 00116736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\drmk.sys
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 20:12 - 00230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\portcls.sys
2016-01-13 09:22 - 2015-12-08 20:11 - 00005632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\drmkaud.sys
2016-01-13 09:22 - 2015-11-16 22:17 - 00210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-11-14 01:09 - 00091648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mapistub.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-11-14 01:09 - 00091648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mapi32.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-11-14 01:08 - 00017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fixmapi.exe
2016-01-13 09:22 - 2015-11-14 00:50 - 00076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mapistub.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-11-14 00:50 - 00076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mapi32.dll
2016-01-13 09:22 - 2015-11-14 00:49 - 00014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fixmapi.exe
2016-01-13 09:18 - 2015-12-08 23:52 - 00312320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32.dll
2016-01-13 09:18 - 2015-12-08 21:07 - 00405504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32.dll

==================== One Month Modified files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2016-02-12 13:46 - 2009-07-14 06:45 - 00028352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-02-12 13:46 - 2009-07-14 06:45 - 00028352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-02-12 13:39 - 2009-07-14 07:13 - 00785858 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2016-02-12 13:39 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\inf
2016-02-12 13:37 - 2014-12-21 08:48 - 00000000 ____D C:\Users\HP\AppData\Roaming\Skype
2016-02-12 13:21 - 2015-06-01 16:14 - 00000628 _____ C:\Windows\Tasks\G2MUploadTask-S-1-5-21-1902475023-3854540541-1929368379-1000.job
2016-02-12 13:18 - 2014-05-15 09:04 - 00000532 _____ C:\Windows\Tasks\G2MUpdateTask-S-1-5-21-1902475023-3854540541-1929368379-1000.job
2016-02-12 13:14 - 2013-12-30 12:11 - 00000998 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2016-02-12 12:13 - 2013-12-30 12:11 - 00000994 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2016-02-12 12:12 - 2009-07-14 07:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2016-02-12 08:32 - 2015-04-27 11:10 - 00004182 _____ C:\Windows\System32\Tasks\avast! Emergency Update
2016-02-11 09:28 - 2015-06-01 16:14 - 00003646 _____ C:\Windows\System32\Tasks\G2MUploadTask-S-1-5-21-1902475023-3854540541-1929368379-1000
2016-02-11 09:28 - 2014-05-15 09:04 - 00003550 _____ C:\Windows\System32\Tasks\G2MUpdateTask-S-1-5-21-1902475023-3854540541-1929368379-1000
2016-02-11 09:18 - 2013-12-30 12:11 - 00002210 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2016-02-11 09:18 - 2013-12-30 12:11 - 00002181 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2016-02-10 17:05 - 2009-07-14 06:45 - 00412504 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2016-02-10 17:03 - 2014-12-14 13:19 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
2016-02-10 17:03 - 2014-05-07 09:44 - 00000000 ___SD C:\Windows\system32\CompatTel
2016-02-10 17:03 - 2011-04-12 10:35 - 00000000 ____D C:\Program Files\Windows Journal
2016-02-10 11:36 - 2014-02-16 19:19 - 00000000 ____D C:\Users\HP\Documents\BANER
2016-02-10 09:57 - 2014-01-30 09:43 - 00000000 ____D C:\Users\HP\AppData\Local\Adobe
2016-02-09 16:56 - 2014-02-12 10:08 - 00000000 ____D C:\Users\HP\Documents\ACCOUNT
2016-02-09 16:41 - 2014-02-12 17:10 - 00000000 ____D C:\Users\HP\Documents\TRZ
2016-02-06 15:08 - 2009-07-14 07:08 - 00032648 _____ C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU.TXT
2016-02-05 08:28 - 2014-12-25 11:48 - 00003886 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task
2016-02-05 08:25 - 2014-01-30 10:10 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Adobe
2016-02-05 08:25 - 2014-01-30 10:10 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Adobe
2016-02-02 09:09 - 2013-12-30 12:11 - 00003994 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
2016-02-02 09:09 - 2013-12-30 12:11 - 00003742 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
2016-02-01 16:53 - 2014-01-15 09:48 - 00002663 _____ C:\Users\Public\Desktop\Декларации Обр.1 и 6.lnk
2016-01-22 15:10 - 2014-12-21 08:47 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Skype
2016-01-19 11:40 - 2009-07-14 05:20 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\NDF
2016-01-16 11:49 - 2014-12-21 08:48 - 00000000 ___RD C:\Program Files (x86)\Skype
2016-01-14 11:08 - 2014-04-07 11:00 - 00000000 ____D C:\Users\HP\Documents\REGISTRACIQ

Some files in TEMP:
====================
C:\Users\HP\AppData\Local\temp\Quarantine.exe
C:\Users\HP\AppData\Local\temp\sqlite3.dll


==================== Bamital & volsnap =================

(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed


LastRegBack: 2015-12-31 15:00

==================== End of FRST.txt ============================

Addition.txt

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Извинявам се, че пиша в тази тема, но можеш ли да си инсталираш програмата HD Tunes , за да провериш състоянието на хард диска си. Бавната работа на компютъра не винаги е свързана с проблем с вируси. Много често е свързан с лоши сектори на хард диска.

  • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

1.

https://support.microsoft.com/bg-bg/kb/2545227 Щракни бутона Download, изтегли на работния плот и стартирай инструмента. Следвай съветника.

2. Отвории скайп и под Tools->Options->Connection махни отметката на "use port 80 and 443 for incoming connections".

Рестартирай компютъра.

Стартирай cleanmgr и маркирай всичко с ненулева стойност. Потвърди с ок и отново потвърди изтриването на файловете. Рестартирай компютъра.

Архивирай в един файл долните два файла

C:\windows\System32\Winevt\Logs\System.evtx
C:\windows\System32\Winevt\Logs\Application.evtx

и ги качи на

http://dox.abv.bg/files/share

В следващия си пост публикувай линка към качения архив.

Забележка: Ако UAC не позволи архивирането на двата файла, щраккни бутон Start, в полето Search напиши cmd  и като се появи черната иконка, щракни по нея и избери Run as administrator. Като се отвори черният прозорец, копирай текста по-долу, щракни с десен бутон в черния прозорец и избери Paste. И натисни Enter

copy C:\windows\System32\Winevt\Logs\System.evtx "%userprofile\Desktop\"

copy C:\windows\System32\Winevt\Logs\Application.evtx "%userprofile\Desktop\"

Сега на работния плот трябва да има копия на въпросните файлове. Маркирай само тях и щракни с десен бутон по единия. Посочи Add to Desktop.xxx от съответната архивираща програма. Сега вече може да качиш архива на

http://dox.abv.bg/files/share

Редактирано от ExaFlop (преглед на промените)
  • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

 modedit : Прехвълям темата в "Операционни системи" за да се локализира проблема..Следвайте съветите на колегите..!  Лека вечер..!

  • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Препоръчвам хард диска да се напълни до горе с данни, торенти, мултимедия или имиджи на операционни системи, след което да се пусне пълна проверка на твърдият диск със HD TUNE или HDD SENTINEL, може да се стартира и някой от туловете на акронис.
Ако хард дискът  покаже червени сектори и лошо състояние на диска ясна е причината.

Ако все пак хард дискът е наред  препоръчвам да се направи тест на рам модулите в системата.

Най често в моят скромен опит проблемите идват или от твърд диск или от рам памет.

Могат да се направят тестове на процесора и видеото.

Ако системата премине всички хардуерни тестове без забележка тогава препоръчва един пълен формат на всичко, и фреш преинсталация.


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 14 часа, icotonev написа:

 modedit : Прехвълям темата в "Операционни системи" за да се локализира проблема..Следвайте съветите на колегите..!  Лека вечер..!

Тъй като не зная от кой момент да следвам съветите, моля който има възможност, да ми препоръча решение на проблема.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 19 часа, ExaFlop написа:

Архивирай в един файл долните два файла

C:\windows\System32\Winevt\Logs\System.evtx
C:\windows\System32\Winevt\Logs\Application.evtx

преди 19 часа, ExaFlop написа:

Стартирай cleanmgr и маркирай всичко с ненулева стойност. Потвърди с ок и отново потвърди изтриването на файловете. Рестартирай компютъра.

Архивирай в един файл долните два файла

C:\windows\System32\Winevt\Logs\System.evtx
C:\windows\System32\Winevt\Logs\Application.evtx

и ги качи на

http://dox.abv.bg/files/share

В следващия си пост публикувай линка към качения архив.

Забележка: Ако UAC не позволи архивирането на двата файла, щраккни бутон Start, в полето Search напиши cmd  и като се появи черната иконка, щракни по нея и избери Run as administrator. Като се отвори черният прозорец, копирай текста по-долу, щракни с десен бутон в черния прозорец и избери Paste. И натисни Enter

 

Преди да започна: нямам програма cleanmgr, файловете system и application са показани с разширение event log, предполагам, че с бутон старт се показва стартовото меню, но в него няма поле Search.

Редактирано от Varna70 (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Кога се появи този проблем,ти скоро хронология чистил ли си ?Кога за последно е сервизирана машината ?Ако имаш програма която показва хардуера и температурата на отделните компоненти пости един скрийншот.АКо нямаш инсталирай Speccy .Само в браузър ли е бавен компютъра ,системните папки бързо ли ги отваря ?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 7 минути, McLane написа:

Само в браузър ли е бавен компютъра ,системните папки бързо ли ги отваря ?

При отварянето на папките няма проблем, но понякога windows explorer се стартира по-бавно. Иначе не съм на ти с компютрите и затова пиша тук.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ти хронология на браузърите трил ли си някога ?Знаеш ли как става ?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Натисни клавиш Windows заедно с клавиш R. В отворилия се прозорец напиши  cleanmgr и щракни ОК.

Редактирано от ExaFlop (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 4 часа, McLane написа:

Ти хронология на браузърите трил ли си някога ?Знаеш ли как става ?

IExplorer почти не го ползвам, сега изтрих хронологията на Google chrome, но не изглежда да се отваря по-бързо.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

RAM DISK технологията ще ускори уеб браузъра, като се преместят базите им данни и кеша както и темп файловете в RAM диск, който се създава предварително.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 21 минути, Tanner Foost Foust написа:

RAM DISK технологията ще ускори уеб браузъра, като се преместят базите им данни и кеша както и темп файловете в RAM диск, който се създава предварително.

Не много защото при наличие на свободан РАМ операционната система ще я ползва за кеширане на дисковите операции. Ако вземете от свободната памет тогава може да се окаже че ОС няма памет за приложения и пейджва постоянно. Което ще забави работата. Това с РАМ диск работеше преди 10 години, когата процесрите и дисковете бяха много по-бавни

  • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Работи си и днес, но при добро количество на свободна RAM.
Неудобството е че се заделя фиксирана памет от RAM-а толкова че да има достатъчно памет за ос-а и нейните операции .
Друго неудобство е че трябва кеша темпа и базите да се чистят ръчно на браузъра за да не се препълва фиксираната памет.
Лично съм тествал и го прилагам само на стари машини за да ускоря сърфирането.

Редактирано от Tanner Foost Foust (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Пич я си направи една Линукс дистрибуция на флашка и пробвай от "жив образ" да видиш там как ще е .Препоръчвам Netruner щото може да ползва флаш без да се инсталира .

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Може ли да помоля да спрете да пълните темата с нямащи нищо (или почти нищо) общо с проблема?!

Първо разгледайте логовете и тогава лейте мисли! Не е особено приятно да се листят 20-30 поста, за да стигне до нужния. Затруднявате автора. 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 10 часа, ExaFlop написа:

Може ли да помоля да спрете да пълните темата с нямащи нищо (или почти нищо) общо с проблема?!

Първо разгледайте логовете и тогава лейте мисли! Не е особено приятно да се листят 20-30 поста, за да стигне до нужния. Затруднявате автора. 

Извинявам се.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

:min07:И аз спирам

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.