Премини към съдържанието

Препоръчан отговор

публикувано (редактирано)

здравейте,

инсталира XAMPP, но не мога да стартирам Apache. Появява ми се съобщение за грешка в което пише, че липсва - api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll

Прочетох в интернет и разбрах, че трябва да инсталирам http://stackoverflow.com/questions/33265663/api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0-dll-is-missing-when-open-office-file

For Windows 64-bit http://download.microsoft.com/download/9/3/F/93FCF1E7-E6A4-478B-96E7-D4B285925B00/vc_redist.x64.exe

Но инсталацията е неуспешна - Setup Failed

Tова е съдържанието на файла в който е описан проблема.

[076C:0610][2016-03-02T16:32:30]i001: Burn v3.7.3813.0, Windows v6.1 (Build 7600: Service Pack 0), path: C:\Users\Admin\Downloads\vc_redist.x64.exe, cmdline: '-burn.unelevated BurnPipe.{46111C2B-14EA-4BDC-A69D-050D3A01D332} {2F6047AB-444E-4B71-B99E-737405165958} 1844'
[076C:0610][2016-03-02T16:32:35]i000: Setting string variable 'WixBundleLog' to value 'C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\dd_vcredist_amd64_20160302163235.log'
[076C:0610][2016-03-02T16:32:35]i000: Setting string variable 'WixBundleOriginalSource' to value 'C:\Users\Admin\Downloads\vc_redist.x64.exe'
[076C:0610][2016-03-02T16:32:35]i000: Setting string variable 'WixBundleOriginalSourceFolder' to value 'C:\Users\Admin\Downloads\'
[076C:0610][2016-03-02T16:32:39]i100: Detect begin, 10 packages
[076C:0610][2016-03-02T16:32:39]i000: File search: windows_uCRT_DetectKey, did not find path: C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
[076C:0610][2016-03-02T16:32:39]i000: File search: windows_uCRT_DetectKeyExists, did not find path: C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
[076C:0610][2016-03-02T16:32:39]i000: Setting numeric variable 'windows_uCRT_DetectKeyExists' to value 0
[076C:0610][2016-03-02T16:32:39]i052: Condition '(windows_uCRT_DetectKeyExists AND windows_uCRT_DetectKey >= v10.0.10137.0)' evaluates to false.
[076C:0610][2016-03-02T16:32:39]i052: Condition '(windows_uCRT_DetectKeyExists AND windows_uCRT_DetectKey >= v10.0.10137.0)' evaluates to false.
[076C:0610][2016-03-02T16:32:39]i052: Condition '(windows_uCRT_DetectKeyExists AND windows_uCRT_DetectKey >= v10.0.10137.0)' evaluates to false.
[076C:0610][2016-03-02T16:32:39]i052: Condition '(windows_uCRT_DetectKeyExists AND windows_uCRT_DetectKey >= v10.0.10137.0)' evaluates to false.
[076C:0610][2016-03-02T16:32:39]i052: Condition '(windows_uCRT_DetectKeyExists AND windows_uCRT_DetectKey >= v10.0.10137.0)' evaluates to false.
[076C:0610][2016-03-02T16:32:39]i052: Condition '(windows_uCRT_DetectKeyExists AND windows_uCRT_DetectKey >= v10.0.10137.0)' evaluates to false.
[076C:0610][2016-03-02T16:32:39]i052: Condition '(windows_uCRT_DetectKeyExists AND windows_uCRT_DetectKey >= v10.0.10137.0)' evaluates to false.
[076C:0610][2016-03-02T16:32:39]i052: Condition '(windows_uCRT_DetectKeyExists AND windows_uCRT_DetectKey >= v10.0.10137.0)' evaluates to false.
[076C:0610][2016-03-02T16:32:39]i101: Detected package: vcRuntimeMinimum_x64, state: Present, cached: Complete
[076C:0610][2016-03-02T16:32:39]i101: Detected package: vcRuntimeAdditional_x64, state: Present, cached: Complete
[076C:0610][2016-03-02T16:32:39]i101: Detected package: Windows81_x86, state: Absent, cached: None
[076C:0610][2016-03-02T16:32:39]i101: Detected package: Windows81_x64, state: Absent, cached: None
[076C:0610][2016-03-02T16:32:39]i101: Detected package: Windows8_x86, state: Absent, cached: None
[076C:0610][2016-03-02T16:32:39]i101: Detected package: Windows8_x64, state: Absent, cached: None
[076C:0610][2016-03-02T16:32:39]i101: Detected package: Windows7_MSU_x86, state: Absent, cached: None
[076C:0610][2016-03-02T16:32:39]i101: Detected package: Windows7_MSU_x64, state: Absent, cached: Complete
[076C:0610][2016-03-02T16:32:39]i101: Detected package: WindowsVista_MSU_x86, state: Absent, cached: None
[076C:0610][2016-03-02T16:32:39]i101: Detected package: WindowsVista_MSU_x64, state: Absent, cached: None
[076C:0610][2016-03-02T16:32:39]i052: Condition 'VersionNT64 >= v6.0 OR (VersionNT64 = v5.2 AND ServicePackLevel >= 1)' evaluates to true.
[076C:0610][2016-03-02T16:32:39]i199: Detect complete, result: 0x0
[076C:0610][2016-03-02T16:32:50]i200: Plan begin, 10 packages, action: Repair
[076C:0610][2016-03-02T16:32:50]i052: Condition '(VersionNT64)' evaluates to true.
[076C:0610][2016-03-02T16:32:50]i000: Setting string variable 'WixBundleLog_vcRuntimeMinimum_x64' to value 'C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\dd_vcredist_amd64_20160302163235_000_vcRuntimeMinimum_x64.log'
[076C:0610][2016-03-02T16:32:50]i052: Condition '(VersionNT64)' evaluates to true.
[076C:0610][2016-03-02T16:32:50]i000: Setting string variable 'WixBundleLog_vcRuntimeAdditional_x64' to value 'C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\dd_vcredist_amd64_20160302163235_001_vcRuntimeAdditional_x64.log'
[076C:0610][2016-03-02T16:32:51]i052: Condition 'VersionNT = v6.3 AND NOT VersionNT64' evaluates to false.
[076C:0610][2016-03-02T16:32:51]w321: Skipping dependency registration on package with no dependency providers: Windows81_x86
[076C:0610][2016-03-02T16:32:51]i052: Condition 'VersionNT = v6.3 AND VersionNT64' evaluates to false.
[076C:0610][2016-03-02T16:32:51]w321: Skipping dependency registration on package with no dependency providers: Windows81_x64
[076C:0610][2016-03-02T16:32:51]i052: Condition 'VersionNT = v6.2 AND NOT VersionNT64' evaluates to false.
[076C:0610][2016-03-02T16:32:51]w321: Skipping dependency registration on package with no dependency providers: Windows8_x86
[076C:0610][2016-03-02T16:32:51]i052: Condition 'VersionNT = v6.2 AND VersionNT64' evaluates to false.
[076C:0610][2016-03-02T16:32:51]w321: Skipping dependency registration on package with no dependency providers: Windows8_x64
[076C:0610][2016-03-02T16:32:51]i052: Condition 'VersionNT = v6.1 AND NOT VersionNT64' evaluates to false.
[076C:0610][2016-03-02T16:32:51]w321: Skipping dependency registration on package with no dependency providers: Windows7_MSU_x86
[076C:0610][2016-03-02T16:32:51]i052: Condition 'VersionNT = v6.1 AND VersionNT64' evaluates to true.
[076C:0610][2016-03-02T16:32:51]w321: Skipping dependency registration on package with no dependency providers: Windows7_MSU_x64
[076C:0610][2016-03-02T16:32:51]i052: Condition 'VersionNT = v6.0 AND NOT VersionNT64' evaluates to false.
[076C:0610][2016-03-02T16:32:51]w321: Skipping dependency registration on package with no dependency providers: WindowsVista_MSU_x86
[076C:0610][2016-03-02T16:32:51]i052: Condition 'VersionNT = v6.0 AND VersionNT64' evaluates to false.
[076C:0610][2016-03-02T16:32:51]w321: Skipping dependency registration on package with no dependency providers: WindowsVista_MSU_x64
[076C:0610][2016-03-02T16:32:51]i201: Planned package: vcRuntimeMinimum_x64, state: Present, default requested: Repair, ba requested: Repair, execute: Repair, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: Register
[076C:0610][2016-03-02T16:32:51]i201: Planned package: vcRuntimeAdditional_x64, state: Present, default requested: Repair, ba requested: Repair, execute: Repair, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: Register
[076C:0610][2016-03-02T16:32:51]i201: Planned package: Windows81_x86, state: Absent, default requested: Absent, ba requested: Absent, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[076C:0610][2016-03-02T16:32:51]i201: Planned package: Windows81_x64, state: Absent, default requested: Absent, ba requested: Absent, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[076C:0610][2016-03-02T16:32:51]i201: Planned package: Windows8_x86, state: Absent, default requested: Absent, ba requested: Absent, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[076C:0610][2016-03-02T16:32:51]i201: Planned package: Windows8_x64, state: Absent, default requested: Absent, ba requested: Absent, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[076C:0610][2016-03-02T16:32:51]i201: Planned package: Windows7_MSU_x86, state: Absent, default requested: Absent, ba requested: Absent, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[076C:0610][2016-03-02T16:32:51]i201: Planned package: Windows7_MSU_x64, state: Absent, default requested: Repair, ba requested: Repair, execute: Install, rollback: Uninstall, cache: No, uncache: No, dependency: None
[076C:0610][2016-03-02T16:32:51]i201: Planned package: WindowsVista_MSU_x86, state: Absent, default requested: Absent, ba requested: Absent, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[076C:0610][2016-03-02T16:32:51]i201: Planned package: WindowsVista_MSU_x64, state: Absent, default requested: Absent, ba requested: Absent, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[076C:0610][2016-03-02T16:32:51]i299: Plan complete, result: 0x0
[076C:0610][2016-03-02T16:32:51]i300: Apply begin
[0734:0BC8][2016-03-02T16:32:53]i360: Creating a system restore point.
[0734:0BC8][2016-03-02T16:36:18]i361: Created a system restore point.
[0734:0BC8][2016-03-02T16:36:18]i371: Updating session, registration key: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{e46eca4f-393b-40df-9f49-076faf788d83}, resume: Active, restart initiated: No, disable resume: No
[0734:0798][2016-03-02T16:36:29]i304: Verified existing payload: vcRuntimeMinimum_x64 at path: C:\ProgramData\Package Cache\{0D3E9E15-DE7A-300B-96F1-B4AF12B96488}v14.0.23026\packages\vcRuntimeMinimum_amd64\vc_runtimeMinimum_x64.msi.
[0734:0798][2016-03-02T16:36:34]i304: Verified existing payload: cab5046A8AB272BF37297BB7928664C9503 at path: C:\ProgramData\Package Cache\{0D3E9E15-DE7A-300B-96F1-B4AF12B96488}v14.0.23026\packages\vcRuntimeMinimum_amd64\cab1.cab.
[0734:0798][2016-03-02T16:36:34]i304: Verified existing payload: vcRuntimeAdditional_x64 at path: C:\ProgramData\Package Cache\{BC958BD2-5DAC-3862-BB1A-C1BE0790438D}v14.0.23026\packages\vcRuntimeAdditional_amd64\vc_runtimeAdditional_x64.msi.
[0734:0798][2016-03-02T16:36:55]i304: Verified existing payload: cab2C04DDC374BD96EB5C8EB8208F2C7C92 at path: C:\ProgramData\Package Cache\{BC958BD2-5DAC-3862-BB1A-C1BE0790438D}v14.0.23026\packages\vcRuntimeAdditional_amd64\cab1.cab.
[0734:0798][2016-03-02T16:37:00]i304: Verified existing payload: Windows7_MSU_x64 at path: C:\ProgramData\Package Cache\42D5BEC7DDFBD49E76467529CBC2868987BF8460\packages\Patch\x64\Windows6.1-KB2999226-x64.msu.
[0734:0BC8][2016-03-02T16:37:00]i301: Applying execute package: vcRuntimeMinimum_x64, action: Repair, path: C:\ProgramData\Package Cache\{0D3E9E15-DE7A-300B-96F1-B4AF12B96488}v14.0.23026\packages\vcRuntimeMinimum_amd64\vc_runtimeMinimum_x64.msi, arguments: ' MSIFASTINSTALL="7" NOVSUI="1"'
[076C:0610][2016-03-02T16:38:30]i319: Applied execute package: vcRuntimeMinimum_x64, result: 0x0, restart: None
[0734:0BC8][2016-03-02T16:38:30]i325: Registering dependency: {e46eca4f-393b-40df-9f49-076faf788d83} on package provider: Microsoft.VS.VC_RuntimeMinimumVSU_amd64,v14, package: vcRuntimeMinimum_x64
[0734:0BC8][2016-03-02T16:38:30]i301: Applying execute package: vcRuntimeAdditional_x64, action: Repair, path: C:\ProgramData\Package Cache\{BC958BD2-5DAC-3862-BB1A-C1BE0790438D}v14.0.23026\packages\vcRuntimeAdditional_amd64\vc_runtimeAdditional_x64.msi, arguments: ' MSIFASTINSTALL="7" NOVSUI="1"'
[076C:0610][2016-03-02T16:39:17]i319: Applied execute package: vcRuntimeAdditional_x64, result: 0x0, restart: None
[0734:0BC8][2016-03-02T16:39:17]i325: Registering dependency: {e46eca4f-393b-40df-9f49-076faf788d83} on package provider: Microsoft.VS.VC_RuntimeAdditionalVSU_amd64,v14, package: vcRuntimeAdditional_x64
[0734:0BC8][2016-03-02T16:39:18]i301: Applying execute package: Windows7_MSU_x64, action: Install, path: C:\ProgramData\Package Cache\42D5BEC7DDFBD49E76467529CBC2868987BF8460\packages\Patch\x64\Windows6.1-KB2999226-x64.msu, arguments: '"C:\Windows\SysNative\wusa.exe" "C:\ProgramData\Package Cache\42D5BEC7DDFBD49E76467529CBC2868987BF8460\packages\Patch\x64\Windows6.1-KB2999226-x64.msu" /quiet /norestart'
[0734:0BC8][2016-03-02T16:41:13]e000: Error 0x80240017: Failed to execute MSU package.
[076C:0610][2016-03-02T16:41:13]e000: Error 0x80240017: Failed to configure per-machine MSU package.
[076C:0610][2016-03-02T16:41:13]i319: Applied execute package: Windows7_MSU_x64, result: 0x80240017, restart: None
[076C:0610][2016-03-02T16:41:13]e000: Error 0x80240017: Failed to execute MSU package.
[0734:0BC8][2016-03-02T16:41:13]i372: Session end, registration key: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{e46eca4f-393b-40df-9f49-076faf788d83}, resume: ARP, restart: None, disable resume: No
[0734:0BC8][2016-03-02T16:41:13]i371: Updating session, registration key: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{e46eca4f-393b-40df-9f49-076faf788d83}, resume: ARP, restart initiated: No, disable resume: No
[076C:0610][2016-03-02T16:41:13]i399: Apply complete, result: 0x80240017, restart: None, ba requested restart:  No

 

Редактирано от ExaFlop (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.