Премини към съдържанието
b3s7ch0

Възможна зараза с вирус

Препоръчан отговор


Здравейте, пиша ви тъй като както някои от вас, които ми помогнаха преди няколко дни(благодаря) знаят, ми се наложи спешно да си направя чиста инсталация на нов Windows 10. Всичко мина нормално, но ми прави впечатление, че в сравнение с предишния ми такъв, този е по-бавен. Особено висока консумация на disc има System процесът, затова реших да пусна тази тема, за да видим дали пък няма някаква зараза, която да пречи.

Цитат

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version:07-05-2016
Ran by BIGGIE (administrator) on DESKTOP-F8J1J0J (08-05-2016 08:30:55)
Running from C:\Users\BIGGIE\Desktop
Loaded Profiles: BIGGIE (Available Profiles: BIGGIE)
Platform: Windows 10 Pro Insider Preview Version 1511 (X64) Language: English (United States)
Internet Explorer Version 11 (Default browser: FF)
Boot Mode: Normal
Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Processes (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe
(IObit) C:\Program Files (x86)\IObit\Smart Defrag\SmartDefrag.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
() C:\Windows\System32\igfxTray.exe
(Acer Incorporated) C:\Program Files\Acer\Acer Quick Access\QASvc.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe
(NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe
(Acer Incorporate) C:\Program Files\Acer\Acer Quick Access\QAMsg.exe
(Acer Incorporated) C:\Program Files\Acer\Acer Quick Access\QAEvent.exe
(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
(IObit) C:\Program Files (x86)\IObit\Smart Defrag\sdproxy.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
() C:\Program Files (x86)\Acer\Care Center\ACCStd.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\SystemPropertiesPerformance.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\InstallAgent.exe
() C:\Program Files (x86)\Acer\Care Center\LiveUpdateChecker.exe


==================== Registry (Whitelisted) ===========================

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

HKLM-x32\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe [7391632 2016-05-07] (AVAST Software)
HKU\S-1-5-21-3774422730-3123464894-2536022987-1001\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [8698584 2016-04-15] (Piriform Ltd)
HKU\S-1-5-21-3774422730-3123464894-2536022987-1001\...\Run: [DAEMON Tools Lite Automount] => C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe [4471536 2015-05-21] (Disc Soft Ltd)
HKU\S-1-5-21-3774422730-3123464894-2536022987-1001\...\Policies\Explorer: [NolowDiskSpaceChecks] 1
HKU\S-1-5-21-3774422730-3123464894-2536022987-1001\...\MountPoints2: {344c12ce-12f7-11e6-ab74-40b89a6c2f92} - "F:\Setup.exe"
ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShA64.dll [2016-05-07] (AVAST Software)
GroupPolicyScripts: Restriction <======= ATTENTION

==================== Internet (Whitelisted) ====================

(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{a28887a8-d1ac-4db2-afc8-bfba22ec467d}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1 192.168.1.1

Internet Explorer:
==================
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction <======= ATTENTION
HKU\S-1-5-21-3774422730-3123464894-2536022987-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = Google
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3774422730-3123464894-2536022987-1001 -> {85A60A59-D3D8-468F-B598-FB4393789EF4} URL = hxxps://www.google.com/search?q={searchTerms}
BHO: Lync Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2015-02-10] (Microsoft Corporation)
BHO: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2015-01-21] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Lync Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2015-02-10] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_92\bin\ssv.dll [2016-05-06] (Oracle Corporation)
BHO-x32: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2015-01-21] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_92\bin\jp2ssv.dll [2016-05-06] (Oracle Corporation)
Handler: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL [2015-02-17] (Microsoft Corporation)

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\BIGGIE\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\airrumtb.default
FF NewTab: Google
FF DefaultSearchEngine: Google
FF SelectedSearchEngine: Google
FF Homepage: Google
FF Keyword.URL: hxxps://www.google.com/search?q=
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_21_0_0_213.dll [2016-05-05] ()
FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\Microsoft Office\Office15\NPSPWRAP.DLL [2014-01-23] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_21_0_0_213.dll [2016-05-05] ()
FF Plugin-x32: @adobe.com/ShockwavePlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Adobe\Director\np32dsw_1224194.dll [2016-02-19] (Adobe Systems, Inc.)
FF Plugin-x32: @baidu.com/npxbdcntb -> C:\Program Files (x86)\Baidu\BaiduPinyin\3.3.2.1028\npxbdcntb.dll [No File]
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.92.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_92\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2016-05-06] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.92.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_92\bin\plugin2\npjp2.dll [2016-05-06] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/Lync,version=15.0 -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll [2014-05-21] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\Microsoft Office\Office15\NPSPWRAP.DLL [2014-01-22] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2016-02-26] (Adobe Systems Inc.)
FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\plugins\npMeetingJoinPluginOC.dll [2014-05-21] (Microsoft Corporation)
FF SearchPlugin: C:\Users\BIGGIE\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\airrumtb.default\searchplugins\google-lavasoft.xml [2016-05-06]
FF Extension: Foxtrick - C:\Users\BIGGIE\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\airrumtb.default\Extensions\{9d1f059c-cada-4111-9696-41a62d64e3ba}.xpi [2016-05-05]
FF Extension: Video DownloadHelper - C:\Users\BIGGIE\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\airrumtb.default\Extensions\{b9db16a4-6edc-47ec-a1f4-b86292ed211d}.xpi [2016-05-06]
FF Extension: Adblock Plus - C:\Users\BIGGIE\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\airrumtb.default\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2016-05-05]
FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [wrc@avast.com] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF
FF Extension: Avast Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF [2016-05-07]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [wrc@avast.com] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF

==================== Services (Whitelisted) ========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [243296 2016-05-07] (AVAST Software)
S2 CDPUserSvc; C:\Windows\System32\CDPUserSvc.dll [172544 2016-04-03] (Microsoft Corporation)
U2 CDPUserSvc_10866fb; C:\Windows\system32\svchost.exe [41344 2016-04-03] (Microsoft Corporation)
U2 CDPUserSvc_10866fb; C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe [35128 2016-04-03] (Microsoft Corporation)
S2 CDPUserSvc_2ede1; C:\Windows\system32\svchost.exe [41344 2016-04-03] (Microsoft Corporation)
S2 CDPUserSvc_2ede1; C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe [35128 2016-04-03] (Microsoft Corporation)
S2 debugregsvc; C:\Windows\System32\debugregsvc.dll [25088 2016-04-03] (Microsoft Corporation)
S3 DeveloperToolsService; C:\Windows\System32\DeveloperToolsSvc.exe [101376 2016-04-03] (Microsoft Corporation)
S3 Disc Soft Lite Bus Service; C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusService.exe [1272560 2015-05-21] (Disc Soft Ltd)
S3 FrameServer; C:\Windows\system32\FrameServer.dll [431104 2016-04-03] (Microsoft Corporation)
S3 GfExperienceService; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe [1165368 2016-05-02] (NVIDIA Corporation)
S3 HvHost; C:\Windows\System32\hvhostsvc.dll [67072 2016-04-03] (Microsoft Corporation)
R3 igfxCUIService2.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [362120 2015-11-06] (Intel Corporation)
S3 LiveUpdateSvc; C:\Program Files (x86)\IObit\LiveUpdate\LiveUpdate.exe [2960672 2016-04-21] (IObit)
R2 NvNetworkService; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe [1881144 2016-05-02] (NVIDIA Corporation)
S3 NvStreamNetworkSvc; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamNetworkService.exe [3634232 2016-05-02] (NVIDIA Corporation)
S3 NvStreamSvc; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamService.exe [2522680 2016-05-02] (NVIDIA Corporation)
R3 QASvc; C:\Program Files\Acer\Acer Quick Access\QASvc.exe [476904 2015-02-03] (Acer Incorporated)
S3 RmSvc; C:\Windows\System32\RMapi.dll [133120 2016-04-03] (Microsoft Corporation)
S3 Sense; C:\Program Files\Windows Advanced Threat Protection\MsSense.exe [4374800 2016-04-03] (Microsoft Corporation)
S3 vmicrdv; C:\Windows\System32\icsvcext.dll [348672 2016-04-03] (Microsoft Corporation)
S3 vmicvss; C:\Windows\System32\icsvcext.dll [348672 2016-04-03] (Microsoft Corporation)
S3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [333584 2016-04-03] (Microsoft Corporation)
S4 WebManagement; C:\Windows\system32\WebManagement.exe [944128 2016-04-03] (Microsoft Corporation)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [83104 2016-04-03] (Microsoft Corporation)
S3 wisvc; C:\Windows\system32\flightsettings.dll [352256 2016-04-03] (Microsoft Corporation)
S2 WpnUserService; C:\Windows\System32\WpnUserService.dll [48640 2016-04-03] (Microsoft Corporation)
U2 WpnUserService_10866fb; C:\Windows\system32\svchost.exe [41344 2016-04-03] (Microsoft Corporation)
U2 WpnUserService_10866fb; C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe [35128 2016-04-03] (Microsoft Corporation)
S2 WpnUserService_2ede1; C:\Windows\system32\svchost.exe [41344 2016-04-03] (Microsoft Corporation)
S2 WpnUserService_2ede1; C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe [35128 2016-04-03] (Microsoft Corporation)

===================== Drivers (Whitelisted) ==========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

S3 AcpiDev; C:\Windows\System32\drivers\AcpiDev.sys [17920 2016-04-03] (Microsoft Corporation)
S3 applockerfltr; C:\Windows\System32\drivers\applockerfltr.sys [10240 2016-04-03] (Microsoft Corporation)
R2 aswHwid; C:\Windows\system32\drivers\aswHwid.sys [37656 2016-05-07] (AVAST Software)
R2 aswMonFlt; C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [107792 2016-05-07] (AVAST Software)
R1 aswRdr; C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys [103064 2016-05-07] (AVAST Software)
R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\Drivers\aswRvrt.sys [74544 2016-05-07] (AVAST Software)
R1 aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [1070904 2016-05-07] (AVAST Software)
R1 aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [465792 2016-05-07] (AVAST Software)
R2 aswStm; C:\Windows\system32\drivers\aswStm.sys [166432 2016-05-07] (AVAST Software)
R0 aswVmm; C:\Windows\System32\Drivers\aswVmm.sys [287528 2016-05-07] (AVAST Software)
R2 clreg; C:\Windows\System32\drivers\registry.sys [69120 2016-04-03] (Microsoft Corporation)
R3 dtlitescsibus; C:\Windows\System32\drivers\dtlitescsibus.sys [30264 2016-05-05] (Disc Soft Ltd)
S3 dtliteusbbus; C:\Windows\System32\drivers\dtliteusbbus.sys [47672 2016-05-05] (Disc Soft Ltd)
S3 hvservice; C:\Windows\System32\drivers\hvservice.sys [67856 2016-04-03] (Microsoft Corporation)
R1 HWiNFO32; C:\Windows\SysWOW64\drivers\HWiNFO64A.SYS [27552 2016-05-05] (REALiX(tm))
S3 IndirectKmd; C:\Windows\System32\drivers\IndirectKmd.sys [34304 2016-04-03] (Microsoft Corporation)
S3 IoRate; C:\Windows\System32\drivers\iorate.sys [20992 2016-04-03] (Microsoft Corporation)
S3 LMDriver; C:\Windows\System32\drivers\LMDriver.sys [21344 2015-07-17] (Acer Incorporated)
R3 MEIx64; C:\Windows\System32\drivers\TeeDriverW8x64.sys [185896 2016-05-05] (Intel Corporation)
S3 MsSecFlt; C:\Windows\System32\drivers\mssecflt.sys [209168 2016-04-03] (Microsoft Corporation)
S3 NetAdapterCx; C:\Windows\System32\drivers\NetAdapterCx.sys [90624 2016-04-03] ()
S3 NvStreamKms; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [28216 2016-05-02] (NVIDIA Corporation)
R3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\system32\drivers\nvvad64v.sys [56384 2016-04-14] (NVIDIA Corporation)
S0 percsas2i; C:\Windows\System32\drivers\percsas2i.sys [54544 2016-04-03] (Avago Technologies)
R3 Qcamain10x64; C:\Windows\System32\drivers\Qcamain10x64.sys [2399432 2016-05-05] (Qualcomm Atheros, Inc.)
S3 RadioShim; C:\Windows\System32\drivers\RadioShim.sys [14688 2015-07-17] (Acer Incorporated)
S3 RTSUER; C:\Windows\system32\Drivers\RtsUer.sys [413912 2016-05-05] (Realsil Semiconductor Corporation)
S0 scmbus; C:\Windows\System32\drivers\scmbus.sys [83728 2016-04-03] (Microsoft Corporation)
S3 scmdisk0101; C:\Windows\System32\drivers\scmdisk0101.sys [97792 2016-04-03] (Microsoft Corporation)
S3 SmbDrvI; C:\Windows\system32\DRIVERS\Smb_driver_Intel.sys [42600 2016-05-05] (Synaptics Incorporated)
R3 SynRMIHID; C:\Windows\system32\DRIVERS\SynRMIHID.sys [47784 2016-05-05] (Synaptics Incorporated)
S3 UcmTcpciCx0101; C:\Windows\System32\Drivers\UcmTcpciCx.sys [108544 2016-04-03] (Microsoft Corporation)
R0 volume; C:\Windows\System32\drivers\volume.sys [11536 2016-04-03] (Microsoft Corporation)
R2 wcifs; C:\Windows\system32\drivers\wcifs.sys [112400 2016-04-03] (Microsoft Corporation)
R2 wcnfs; C:\Windows\system32\drivers\wcnfs.sys [62464 2016-04-03] (Microsoft Corporation)
S3 WdBoot; C:\Windows\system32\drivers\WdBoot.sys [40256 2016-04-03] (Microsoft Corporation)
S3 WdFilter; C:\Windows\system32\drivers\WdFilter.sys [281872 2016-04-03] (Microsoft Corporation)
S3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [119056 2016-04-03] (Microsoft Corporation)
R1 WofCld; C:\Windows\System32\Drivers\WofCld.sys [108304 2016-04-03] (Microsoft Corporation)

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

NETSVC: WpnService -> C:\Windows\system32\WpnService.dll (Microsoft Corporation)
NETSVC: wisvc -> C:\Windows\system32\flightsettings.dll (Microsoft Corporation)
NETSVC: debugregsvc -> C:\Windows\System32\debugregsvc.dll (Microsoft Corporation)

==================== One Month Created files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2016-05-08 08:30 - 2016-05-08 08:31 - 00015935 _____ C:\Users\BIGGIE\Desktop\FRST.txt
2016-05-08 08:30 - 2016-05-08 08:30 - 00000000 ____D C:\FRST
2016-05-08 08:29 - 2016-05-08 08:30 - 02379264 _____ (Farbar) C:\Users\BIGGIE\Desktop\FRST64.exe
2016-05-08 08:09 - 2016-05-08 08:09 - 00000180 _____ C:\Windows\system32\{A6D608F0-0BDE-491A-97AE-5C4B05D86E01}.bat
2016-05-08 07:59 - 2016-05-08 07:59 - 00003212 _____ C:\Windows\System32\Tasks\SmartDefrag_Startup
2016-05-08 07:59 - 2016-05-08 07:59 - 00003208 _____ C:\Windows\System32\Tasks\SmartDefrag_Update
2016-05-08 07:59 - 2016-05-08 07:59 - 00001239 _____ C:\Users\Public\Desktop\Smart Defrag 5.lnk
2016-05-08 07:59 - 2016-05-08 07:59 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Smart Defrag
2016-05-08 07:59 - 2016-03-25 14:33 - 00128288 _____ (IObit) C:\Windows\system32\IObitSmartDefragExtension.dll
2016-05-07 10:39 - 2016-05-07 10:39 - 00003030 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Driver Booster SkipUAC (BIGGIE)
2016-05-07 10:34 - 2016-05-07 10:34 - 00003106 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Quick Access Quick Launcher
2016-05-07 10:34 - 2016-05-07 10:34 - 00002956 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Quick Access
2016-05-07 10:34 - 2016-05-07 10:34 - 00000982 _____ C:\Users\Public\Desktop\Acer DustDefender.lnk
2016-05-07 10:34 - 2016-05-07 10:34 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Local\OEM
2016-05-07 10:34 - 2016-05-07 10:34 - 00000000 ____D C:\Program Files\Acer
2016-05-07 10:33 - 2016-05-07 10:33 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Local\CareCenter
2016-05-07 10:30 - 2016-05-07 10:30 - 00004614 _____ C:\Windows\System32\Tasks\ACCAgent
2016-05-07 10:30 - 2016-05-07 10:30 - 00003778 _____ C:\Windows\System32\Tasks\ACC
2016-05-07 10:30 - 2016-05-07 10:30 - 00003060 _____ C:\Windows\System32\Tasks\ACCBackgroundApplication
2016-05-07 10:30 - 2016-05-07 10:30 - 00001810 _____ C:\Users\Public\Desktop\Acer Care Center.lnk
2016-05-07 10:29 - 2016-05-07 10:34 - 00000000 ___SD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acer
2016-05-07 10:29 - 2016-05-07 10:29 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Acer
2016-05-07 10:28 - 2016-05-07 10:28 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
2016-05-07 10:27 - 2016-04-27 15:18 - 06369728 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcpl.dll
2016-05-07 10:27 - 2016-04-27 15:18 - 02994744 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvc64.dll
2016-05-07 10:27 - 2016-04-27 15:18 - 02563128 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvcr.dll
2016-05-07 10:27 - 2016-04-27 15:18 - 01265720 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
2016-05-07 10:27 - 2016-04-27 15:18 - 00530880 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshext.dll
2016-05-07 10:27 - 2016-04-27 15:18 - 00393784 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvmctray.dll
2016-05-07 10:27 - 2016-04-27 15:18 - 00081856 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshextr.dll
2016-05-07 10:27 - 2016-04-27 15:18 - 00071224 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvshext.dll
2016-05-07 10:27 - 2016-04-25 08:33 - 06381278 _____ C:\Windows\system32\nvcoproc.bin
2016-05-07 10:19 - 2016-04-28 19:18 - 12631616 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvlddmkm.sys
2016-05-07 10:19 - 2016-04-27 17:33 - 42921920 _____ C:\Windows\system32\nvcompiler.dll
2016-05-07 10:19 - 2016-04-27 17:33 - 37567424 _____ C:\Windows\SysWOW64\nvcompiler.dll
2016-05-07 10:19 - 2016-04-27 17:33 - 31598136 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvoglv64.dll
2016-05-07 10:19 - 2016-04-27 17:33 - 25350712 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvoglv32.dll
2016-05-07 10:19 - 2016-04-27 17:33 - 21365048 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvopencl.dll
2016-05-07 10:19 - 2016-04-27 17:33 - 20906872 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuda.dll
2016-05-07 10:19 - 2016-04-27 17:33 - 20079168 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvwgf2umx.dll
2016-05-07 10:19 - 2016-04-27 17:33 - 17756440 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvopencl.dll
2016-05-07 10:19 - 2016-04-27 17:33 - 17369768 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvd3dumx.dll
2016-05-07 10:19 - 2016-04-27 17:33 - 17350288 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuda.dll
2016-05-07 10:19 - 2016-04-27 17:33 - 17333344 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvwgf2um.dll
2016-05-07 10:19 - 2016-04-27 17:33 - 14227888 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvd3dum.dll
2016-05-07 10:19 - 2016-04-27 17:33 - 10550736 _____ C:\Windows\system32\nvptxJitCompiler.dll
2016-05-07 10:19 - 2016-04-27 17:33 - 08659472 _____ C:\Windows\SysWOW64\nvptxJitCompiler.dll
2016-05-07 10:19 - 2016-04-27 17:33 - 03685280 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvapi64.dll
2016-05-07 10:19 - 2016-04-27 17:33 - 03262784 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvapi.dll
2016-05-07 10:19 - 2016-04-27 17:33 - 02614208 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuvid.dll
2016-05-07 10:19 - 2016-04-27 17:33 - 02258368 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuvid.dll
2016-05-07 10:19 - 2016-04-27 17:33 - 01922496 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispco6436510.dll
2016-05-07 10:19 - 2016-04-27 17:33 - 01573432 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispgenco6436510.dll
2016-05-07 10:19 - 2016-04-27 17:33 - 00960056 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvFBC64.dll
2016-05-07 10:19 - 2016-04-27 17:33 - 00887744 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvIFR64.dll
2016-05-07 10:19 - 2016-04-27 17:33 - 00786872 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvEncMFTH264.dll
2016-05-07 10:19 - 2016-04-27 17:33 - 00753208 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvFBC.dll
2016-05-07 10:19 - 2016-04-27 17:33 - 00694208 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvIFR.dll
2016-05-07 10:19 - 2016-04-27 17:33 - 00678704 _____ C:\Windows\system32\nvfatbinaryLoader.dll
2016-05-07 10:19 - 2016-04-27 17:33 - 00632152 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvEncMFTH264.dll
2016-05-07 10:19 - 2016-04-27 17:33 - 00571912 _____ C:\Windows\SysWOW64\nvfatbinaryLoader.dll
2016-05-07 10:19 - 2016-04-27 17:33 - 00425016 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvIFROpenGL.dll
2016-05-07 10:19 - 2016-04-27 17:33 - 00379480 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvEncodeAPI64.dll
2016-05-07 10:19 - 2016-04-27 17:33 - 00379448 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvIFROpenGL.dll
2016-05-07 10:19 - 2016-04-27 17:33 - 00317472 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvEncodeAPI.dll
2016-05-07 10:19 - 2016-04-27 17:33 - 00175880 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvinitx.dll
2016-05-07 10:19 - 2016-04-27 17:33 - 00153392 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll
2016-05-07 10:19 - 2016-04-27 17:33 - 00038050 _____ C:\Windows\system32\nvinfo.pb
2016-05-07 10:19 - 2016-04-27 17:33 - 00000139 _____ C:\Windows\SysWOW64\nv-vk32.json
2016-05-07 10:19 - 2016-04-27 17:33 - 00000139 _____ C:\Windows\system32\nv-vk64.json
2016-05-07 10:19 - 2016-04-16 01:53 - 00130328 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkan-1.dll
2016-05-07 10:19 - 2016-04-16 01:53 - 00040216 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkaninfo.exe
2016-05-07 10:19 - 2016-04-16 01:52 - 00130840 _____ C:\Windows\system32\vulkan-1.dll
2016-05-07 10:19 - 2016-04-16 01:52 - 00045336 _____ C:\Windows\system32\vulkaninfo.exe
2016-05-07 10:04 - 2016-05-07 10:04 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\Desktop\FM GRAPHICS
2016-05-07 09:41 - 2016-05-07 09:41 - 00000000 ____D C:\Users\Public\Documents\Sports Interactive
2016-05-07 09:41 - 2016-05-07 09:41 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\Documents\Sports Interactive
2016-05-07 09:41 - 2016-05-07 09:41 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Local\Sports Interactive
2016-05-07 09:21 - 2016-05-07 09:21 - 00342424 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2016-05-07 09:20 - 2016-05-07 09:20 - 00004012 _____ C:\Windows\System32\Tasks\SafeZone scheduled Autoupdate 1462601636
2016-05-07 09:19 - 2016-05-07 09:19 - 00004006 _____ C:\Windows\System32\Tasks\avast! Emergency Update
2016-05-07 09:19 - 2016-05-07 09:11 - 01070904 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSnx.sys
2016-05-07 09:19 - 2016-05-07 09:11 - 00465792 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSP.sys
2016-05-07 09:19 - 2016-05-07 09:11 - 00398152 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\aswBoot.exe
2016-05-07 09:19 - 2016-05-07 09:11 - 00287528 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswVmm.sys
2016-05-07 09:19 - 2016-05-07 09:11 - 00166432 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswStm.sys
2016-05-07 09:19 - 2016-05-07 09:11 - 00107792 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
2016-05-07 09:19 - 2016-05-07 09:11 - 00103064 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRdr2.sys
2016-05-07 09:19 - 2016-05-07 09:11 - 00074544 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRvrt.sys
2016-05-07 09:19 - 2016-05-07 09:11 - 00037656 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHwid.sys
2016-05-07 09:12 - 2016-05-07 09:20 - 00001985 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Avast Free Antivirus.lnk
2016-05-07 09:12 - 2016-05-07 09:20 - 00001973 _____ C:\Users\Public\Desktop\Avast Free Antivirus.lnk
2016-05-07 09:12 - 2016-05-07 09:12 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Roaming\AVAST Software
2016-05-07 09:11 - 2016-05-07 09:11 - 00052184 _____ (AVAST Software) C:\Windows\avastSS.scr
2016-05-07 09:10 - 2016-05-07 09:21 - 00000000 ____D C:\Program Files\AVAST Software
2016-05-07 09:09 - 2016-05-07 09:20 - 00000000 ____D C:\ProgramData\AVAST Software
2016-05-07 09:02 - 2016-05-07 09:02 - 00000402 __RSH C:\Users\BIGGIE\ntuser.pol
2016-05-06 11:13 - 2016-05-06 11:13 - 00097856 _____ (Oracle Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll
2016-05-06 10:52 - 2016-05-07 10:19 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\VulkanRT
2016-05-06 10:31 - 2016-05-06 10:31 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\dwhelper
2016-05-06 10:01 - 2016-05-06 10:01 - 00425744 _____ (Lavasoft Limited) C:\Windows\system32\LavasoftTcpService64.dll
2016-05-06 10:01 - 2016-05-06 10:01 - 00345360 _____ (Lavasoft Limited) C:\Windows\SysWOW64\LavasoftTcpService.dll
2016-05-06 10:01 - 2016-05-06 10:01 - 00002888 _____ C:\Windows\SysWOW64\LavasoftTcpServiceOff.ini
2016-05-06 10:01 - 2016-05-06 10:01 - 00002888 _____ C:\Windows\system32\LavasoftTcpServiceOff.ini
2016-05-06 10:00 - 2016-05-06 10:01 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Auslogics
2016-05-06 09:13 - 2016-03-22 11:02 - 00036824 _____ (IObit) C:\Windows\system32\SmartDefragBootTime.exe
2016-05-06 08:56 - 2016-05-06 08:57 - 00000000 ____D C:\KVRT_Data
2016-05-06 08:44 - 2016-05-06 08:44 - 00003254 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{B52D1F5D-4512-42C3-A546-29422A5D06F0}
2016-05-06 08:37 - 2016-05-06 08:37 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft ASP.NET
2016-05-06 08:26 - 2016-05-06 08:26 - 00000000 ____D C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft Help
2016-05-06 08:26 - 2016-05-06 08:26 - 00000000 ____D C:\Users\Default User\AppData\Local\Microsoft Help
2016-05-06 08:24 - 2016-05-06 08:25 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Tencent
2016-05-06 08:24 - 2016-05-06 08:25 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Tencent
2016-05-06 08:24 - 2016-05-06 08:24 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Roaming\Tencent
2016-05-06 08:23 - 2016-05-06 08:23 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Baidu
2016-05-06 08:22 - 2016-05-06 10:06 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Roaming\Baidu
2016-05-06 08:22 - 2016-05-06 08:23 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\LocalLow\Baidu
2016-05-06 08:22 - 2016-05-06 08:23 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Baidu
2016-05-06 08:21 - 2016-05-06 08:21 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Roaming\vnlgp
2016-05-06 08:03 - 2016-05-06 08:03 - 00002721 _____ C:\Users\BIGGIE\Desktop\Outlook 2013.lnk
2016-05-06 03:10 - 2016-05-05 21:48 - 00000000 ____D C:\Windows\Panther
2016-05-05 23:08 - 2016-05-06 09:02 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013
2016-05-05 23:07 - 2016-05-05 23:07 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\DESIGNER
2016-05-05 23:07 - 2016-05-05 23:07 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server
2016-05-05 23:05 - 2016-05-05 23:07 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft SQL Server
2016-05-05 23:05 - 2016-05-05 23:05 - 00000000 ____D C:\Windows\PCHEALTH
2016-05-05 23:02 - 2016-05-05 23:02 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Analysis Services
2016-05-05 23:02 - 2016-05-05 23:02 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Analysis Services
2016-05-05 23:01 - 2016-05-05 23:05 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office
2016-05-05 23:01 - 2016-05-05 23:01 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
2016-05-05 22:59 - 2016-05-05 22:59 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\appmgmt
2016-05-05 22:57 - 2016-05-05 22:57 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Roaming\WinRAR
2016-05-05 22:37 - 2016-05-05 22:37 - 00003104 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
2016-05-05 22:37 - 2016-05-05 22:37 - 00003014 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task
2016-05-05 22:18 - 2016-05-05 22:18 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
2016-05-05 22:16 - 2016-05-06 08:31 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Local\Microsoft Help
2016-05-05 22:15 - 2016-05-06 10:46 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Local\CrashDumps
2016-05-05 22:14 - 2016-05-05 22:14 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Local\Macromedia
2016-05-05 22:12 - 2016-05-05 22:12 - 00030264 _____ (Disc Soft Ltd) C:\Windows\system32\Drivers\dtlitescsibus.sys
2016-05-05 22:12 - 2016-05-05 22:12 - 00001824 _____ C:\Users\Public\Desktop\DAEMON Tools Lite.lnk
2016-05-05 22:12 - 2016-05-05 22:12 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Roaming\RHEng
2016-05-05 22:12 - 2016-05-05 22:12 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Local\Disc_Soft_Ltd
2016-05-05 22:12 - 2016-05-05 22:12 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DAEMON Tools Lite
2016-05-05 22:12 - 2016-05-05 22:12 - 00000000 ____D C:\Program Files\DAEMON Tools Lite
2016-05-05 22:07 - 2016-05-06 11:13 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\.oracle_jre_usage
2016-05-05 22:07 - 2016-05-06 11:13 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java
2016-05-05 22:07 - 2016-05-05 22:07 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Roaming\Sun
2016-05-05 22:07 - 2016-05-05 22:07 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\LocalLow\Sun
2016-05-05 22:06 - 2016-05-06 11:13 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Java
2016-05-05 22:06 - 2016-05-05 22:08 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Oracle
2016-05-05 22:05 - 2016-05-05 22:05 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\LocalLow\Oracle
2016-05-05 22:04 - 2016-05-05 22:04 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Adobe
2016-05-05 22:03 - 2016-05-05 22:03 - 00002487 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
2016-05-05 22:03 - 2016-05-05 22:03 - 00000000 ____D C:\Users\Public\Documents\Daemon Tools Images
2016-05-05 22:02 - 2016-05-05 22:02 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Adobe
2016-05-05 22:01 - 2016-05-05 22:01 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Adobe
2016-05-05 21:59 - 2016-05-05 22:08 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Local\Adobe
2016-05-05 21:59 - 2016-05-05 21:59 - 00047672 _____ (Disc Soft Ltd) C:\Windows\system32\Drivers\dtliteusbbus.sys
2016-05-05 21:58 - 2016-05-07 09:26 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Roaming\DAEMON Tools Lite
2016-05-05 21:58 - 2016-05-05 21:58 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Roaming\RPEng
2016-05-05 21:57 - 2016-05-05 21:57 - 00000000 ____D C:\ProgramData\DAEMON Tools Lite
2016-05-05 21:54 - 2016-05-05 21:54 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
2016-05-05 21:54 - 2016-05-05 21:54 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
2016-05-05 21:54 - 2016-05-05 21:54 - 00000000 ____D C:\Program Files\WinRAR
2016-05-05 21:48 - 2016-05-05 21:48 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MSECache
2016-05-05 21:45 - 2016-05-05 21:45 - 00204800 _____ C:\Windows\system32\config\DEFAULT.iobit
2016-05-05 21:45 - 2016-05-05 21:45 - 00032768 _____ C:\Windows\system32\config\SAM.iobit
2016-05-05 21:45 - 2016-05-05 21:45 - 00028672 _____ C:\Windows\system32\config\SECURITY.iobit
2016-05-05 21:44 - 2016-05-05 21:44 - 64397312 _____ C:\Windows\system32\config\SOFTWARE.iobit
2016-05-05 21:44 - 2016-05-05 21:44 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Local\PeerDistRepub
2016-05-05 21:40 - 2016-05-05 21:40 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Local\NVIDIA Corporation
2016-05-05 21:39 - 2016-05-05 21:39 - 00001454 _____ C:\Users\Public\Desktop\GeForce Experience.lnk
2016-05-05 21:39 - 2016-05-05 21:39 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation
2016-05-05 21:39 - 2016-05-02 08:39 - 01377800 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvspcap.dll
2016-05-05 21:39 - 2016-05-02 08:39 - 01316184 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvspbridge.dll
2016-05-05 21:39 - 2016-05-02 08:38 - 01767944 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvspcap64.dll
2016-05-05 21:39 - 2016-05-02 08:38 - 01756608 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvspbridge64.dll
2016-05-05 21:39 - 2016-05-02 08:38 - 00112032 _____ C:\Windows\system32\NvRtmpStreamer64.dll
2016-05-05 21:39 - 2010-05-26 11:41 - 02401112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_43.dll
2016-05-05 21:39 - 2010-05-26 11:41 - 01998168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_43.dll
2016-05-05 21:39 - 2010-05-26 11:41 - 00511328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_43.dll
2016-05-05 21:39 - 2010-05-26 11:41 - 00470880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_43.dll
2016-05-05 21:39 - 2010-05-26 11:41 - 00276832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx11_43.dll
2016-05-05 21:39 - 2010-05-26 11:41 - 00248672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx11_43.dll
2016-05-05 21:38 - 2016-04-14 08:38 - 00113216 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvaudcap64v.dll
2016-05-05 21:38 - 2016-04-14 08:38 - 00102976 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvaudcap32v.dll
2016-05-05 21:38 - 2016-04-14 08:38 - 00056384 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvvad64v.sys
2016-05-05 21:30 - 2016-04-23 08:58 - 00001140 _____ C:\Users\BIGGIE\Desktop\DarkSoulsII.lnk
2016-05-05 21:30 - 2012-07-24 03:08 - 03044352 _____ C:\Users\BIGGIE\Desktop\prototype2.exe
2016-05-05 21:21 - 2016-05-07 10:30 - 00005404 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Software Update Application
2016-05-05 21:15 - 2016-05-06 08:31 - 00000000 ____D C:\ProgramData\360Quarant
2016-05-05 21:14 - 2016-05-05 21:14 - 00000000 ____D C:\ProgramData\{BE2ACE5C-32B7-4777-9BDF-ECF87CDAB705}
2016-05-05 21:11 - 2016-05-05 21:11 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Roaming\ProductData
2016-05-05 21:10 - 2016-05-05 21:10 - 00000000 ____D C:\Windows\Tasks\ImCleanDisabled
2016-05-05 21:10 - 2016-05-05 21:10 - 00000000 ____D C:\ProgramData\{FD6F83C0-EC70-4581-8361-C70CD1AA4B98}
2016-05-05 21:03 - 2016-05-05 21:09 - 00000000 ____D C:\Windows\CSC
2016-05-05 21:03 - 2016-05-05 21:03 - 00000000 __SHD C:\Windows\BitLockerDiscoveryVolumeContents
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:23 - 00032200 _____ C:\Windows\Professional.xml
2016-05-05 20:55 - 2016-05-05 23:10 - 00000000 ____D C:\Windows\Tasks\360Disabled
2016-05-05 20:52 - 2016-05-07 09:23 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\360
2016-05-05 20:50 - 2016-05-05 20:50 - 00001333 _____ C:\Users\BIGGIE\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HD Audio Manager.lnk
2016-05-05 20:49 - 2016-05-05 20:49 - 00000000 ____D C:\Windows\oem
2016-05-05 20:44 - 2016-05-05 20:44 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Local\MicrosoftEdge
2016-05-05 20:43 - 2016-05-07 10:30 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Acer
2016-05-05 20:43 - 2016-05-05 20:43 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Local\Acer
2016-05-05 20:43 - 2016-05-05 20:43 - 00000000 ____D C:\ProgramData\OEM
2016-05-05 20:38 - 2016-05-05 20:38 - 00002872 _____ C:\Windows\System32\Tasks\CCleanerSkipUAC
2016-05-05 20:38 - 2016-05-05 20:38 - 00000863 _____ C:\Users\Public\Desktop\CCleaner.lnk
2016-05-05 20:38 - 2016-05-05 20:38 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CCleaner
2016-05-05 20:38 - 2016-05-05 20:38 - 00000000 ____D C:\Program Files\CCleaner
2016-05-05 20:36 - 2016-05-05 20:41 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Local\Google
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 72203792 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RCoRes64.dat
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 07172920 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\R4EEP64A.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 07096192 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPP64A.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 06264640 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPP64AF3.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 05576400 _____ C:\Windows\system32\Drivers\RTAIODAT.DAT
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 05338936 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DolbyDAX2APOv211.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 03283248 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtkApi64.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 03198720 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtPgEx64.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 02894976 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RTSnMg64.cpl
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 02050184 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioEQ64.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 02049664 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RCoInstII64.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 01959608 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPD64AF3.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 01780624 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSS2SpeakerDLL64.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 01591064 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSS2HeadphoneDLL64.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 01508936 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSBoostDLL64.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 01356512 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RTCOM64.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 01060504 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DolbyDAX2APOProp.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00965032 _____ (Sony Corporation) C:\Windows\system32\SFSS_APO.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00743968 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSBassEnhancementDLL64.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00727440 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSSymmetryDLL64.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00708320 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSVoiceClarityDLL64.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00689888 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtDataProc64.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00678192 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioAPO30.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00677680 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxVolumeSDAPO.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00574760 _____ (Andrea Electronics Corporation) C:\Windows\system32\AERTAC64.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00532384 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\SRSTSX64.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00504312 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSNeoPCDLL64.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00447720 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\R4EED64A.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00445408 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSLimiterDLL64.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00441272 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSGainCompensatorDLL64.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00387320 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEEP64A.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00370840 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\HiFiDAX2API.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00362056 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPO64AF3.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00343712 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtlCPAPI64.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00330568 _____ (Waves Audio Ltd.) C:\Windows\system32\MaxxAudioAPO20.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00321720 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RP3DHT64.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00321720 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RP3DAA64.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00310424 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPA64F3.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00253904 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSGFXAPO64.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00253872 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSLFXAPO64.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00252880 _____ (DTS) C:\Windows\system32\DTSGFXAPONS64.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00231920 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\system32\SFNHK64.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00221976 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\SRSTSH64.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00214840 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEED64A.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00209536 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\SRSHP64.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00192992 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtkCfg64.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00166208 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\Windows\system32\SRSWOW64.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00151792 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\R4EEL64A.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00134208 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\R4EEA64A.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00122328 _____ (Real Sound Lab SIA) C:\Windows\system32\CONEQMSAPOGUILibrary.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00118600 _____ (Andrea Electronics Corporation) C:\Windows\system32\AERTAR64.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00110984 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEEL64A.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00090920 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\system32\SFCOM64.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00088352 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\Windows\system32\RTEEG64A.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00088328 _____ (Synopsys, Inc.) C:\Windows\system32\SFAPO64.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00084624 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\R4EEG64A.dll
2016-05-05 20:35 - 2016-05-05 20:35 - 00083632 _____ (Virage Logic Corporation / Sonic Focus) C:\Windows\SysWOW64\SFCOM.dll
2016-05-05 20:34 - 2016-05-05 21:38 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
2016-05-05 20:34 - 2016-05-05 20:34 - 02399432 _____ (Qualcomm Atheros, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\Qcamain10x64.sys
2016-05-05 20:34 - 2016-05-05 20:34 - 00774704 _____ C:\Windows\system32\Drivers\qca61x4_1_1_2.bin
2016-05-05 20:34 - 2016-05-05 20:34 - 00008124 _____ C:\Windows\system32\Drivers\eeprom_ar6320_2p1_NFA344i.bin
2016-05-05 20:34 - 2016-05-05 20:34 - 00000643 _____ C:\Users\BIGGIE\Desktop\KMPlayer.lnk
2016-05-05 20:34 - 2016-05-05 20:34 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\The KMPlayer
2016-05-05 20:34 - 2016-05-05 20:34 - 00000000 ____D C:\ProgramData\simplitec
2016-05-05 20:34 - 2015-05-06 15:54 - 00120200 _____ () C:\Windows\SysWOW64\DLLDEV32i.dll
2016-05-05 20:33 - 2016-05-05 20:33 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\Documents\ViberDownloads
2016-05-05 20:32 - 2016-05-06 09:53 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Roaming\ViberPC
2016-05-05 20:32 - 2016-05-05 20:32 - 09890008 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\SysWOW64\RsCRIcon.dll
2016-05-05 20:32 - 2016-05-05 20:32 - 04330200 _____ (TODO: <Company name>) C:\Windows\RtCRU64.exe
2016-05-05 20:32 - 2016-05-05 20:32 - 00413912 _____ (Realsil Semiconductor Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\RtsUer.sys
2016-05-05 20:32 - 2016-05-05 20:32 - 00083160 _____ (Realtek Semiconductor.) C:\Windows\system32\RtCRX64.dll
2016-05-05 20:32 - 2016-05-05 20:32 - 00001034 _____ C:\Users\BIGGIE\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Viber.lnk
2016-05-05 20:32 - 2016-05-05 20:32 - 00001032 _____ C:\Users\BIGGIE\Desktop\Viber.lnk
2016-05-05 20:32 - 2016-05-05 20:32 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Viber
2016-05-05 20:32 - 2016-05-05 20:32 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Local\Viber
2016-05-05 20:32 - 2016-05-05 20:32 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Local\Package Cache
2016-05-05 20:31 - 2016-05-05 20:31 - 01462720 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\iaStorA.sys
2016-05-05 20:31 - 2016-05-05 20:31 - 00481032 _____ (Intel(R) Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\IntcDAud.sys
2016-05-05 20:31 - 2016-05-05 20:31 - 00191512 _____ (Qualcomm®Atheros®) C:\Windows\system32\BtContextMenu.dll
2016-05-05 20:31 - 2016-05-05 20:31 - 00057792 _____ C:\Windows\system32\Drivers\AthrBT_0x00000200.dfu
2016-05-05 20:31 - 2016-05-05 20:31 - 00056824 _____ C:\Windows\system32\Drivers\AthrBT_0x00000300.dfu
2016-05-05 20:31 - 2016-05-05 20:31 - 00047784 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\Drivers\SynRMIHID.sys
2016-05-05 20:31 - 2016-05-05 20:31 - 00036840 _____ C:\Windows\system32\Drivers\AthrBT_TF_0x00000302.dfu
2016-05-05 20:31 - 2016-05-05 20:31 - 00034508 _____ C:\Windows\system32\Drivers\AthrBT_0x00000302.dfu
2016-05-05 20:31 - 2016-05-05 20:31 - 00019992 _____ (Qualcomm®Atheros®) C:\Windows\system32\BtContextMenu.dll.muien-US
2016-05-05 20:31 - 2016-05-05 20:31 - 00001969 _____ C:\Windows\system32\Drivers\ramps_TF_0x00000302_48.dfu
2016-05-05 20:31 - 2016-05-05 20:31 - 00001969 _____ C:\Windows\system32\Drivers\ramps_0x00000302_48_NFA354A_10db.dfu
2016-05-05 20:31 - 2016-05-05 20:31 - 00001969 _____ C:\Windows\system32\Drivers\ramps_0x00000302_48.dfu
2016-05-05 20:31 - 2016-05-05 20:31 - 00001890 _____ C:\Windows\system32\Drivers\ramps_0x00000300_48.dfu
2016-05-05 20:31 - 2016-05-05 20:31 - 00001859 _____ C:\Windows\system32\Drivers\ramps_0x00000200_48.dfu
2016-05-05 20:29 - 2016-05-05 20:29 - 01795952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WdfCoInstaller01011.dll
2016-05-05 20:29 - 2016-05-05 20:29 - 00042600 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\Drivers\Smb_driver_Intel.sys
2016-05-05 20:29 - 2016-05-05 20:29 - 00000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_Smb_driver_Intel_01011.Wdf
2016-05-05 20:29 - 2016-05-05 20:29 - 00000000 ____D C:\Program Files\Synaptics
2016-05-05 20:25 - 2016-05-07 10:40 - 00000000 ____D C:\ProgramData\ProductData
2016-05-05 20:25 - 2016-05-06 09:13 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Roaming\IObit
2016-05-05 20:25 - 2016-05-05 21:11 - 00000000 ____D C:\ProgramData\IObit
2016-05-05 20:25 - 2016-05-05 21:10 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\LocalLow\IObit
2016-05-05 20:25 - 2016-05-05 20:25 - 00027552 _____ (REALiX(tm)) C:\Windows\SysWOW64\Drivers\HWiNFO64A.SYS
2016-05-05 20:25 - 2016-05-05 20:25 - 00000000 ____D C:\Windows\IObit
2016-05-05 20:24 - 2016-05-08 07:59 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\IObit
2016-05-05 20:22 - 2016-05-05 20:28 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Local\Mozilla
2016-05-05 20:22 - 2016-05-05 20:22 - 00001232 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk
2016-05-05 20:22 - 2016-05-05 20:22 - 00001220 _____ C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Firefox.lnk
2016-05-05 20:22 - 2016-05-05 20:22 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Roaming\Mozilla
2016-05-05 20:21 - 2016-05-06 08:35 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2016-05-05 20:21 - 2016-05-05 20:22 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
2016-05-05 20:19 - 2016-05-05 20:36 - 01287724 _____ C:\Windows\system32\Drivers\rtkhdasetting.zip
2016-05-05 20:19 - 2016-05-05 20:36 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\RTCOM
2016-05-05 20:19 - 2016-05-05 20:36 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\DAX2
2016-05-05 20:19 - 2016-05-05 20:19 - 00000000 ____H C:\ProgramData\DP45977C.lfl
2016-05-05 20:19 - 2016-05-05 20:19 - 00000000 ____D C:\Program Files\Realtek
2016-05-05 20:17 - 2016-05-06 07:47 - 00000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\sda
2016-05-05 20:17 - 2016-05-05 21:40 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Local\NVIDIA
2016-05-05 20:17 - 2016-05-05 21:39 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
2016-05-05 20:17 - 2016-05-05 20:17 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Atheros
2016-05-05 20:16 - 2016-05-07 10:27 - 00000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
2016-05-05 20:16 - 2016-05-07 10:26 - 00000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
2016-05-05 20:16 - 2016-04-03 00:52 - 04164608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NlsLexicons0002.dll
2016-05-05 20:16 - 2016-04-03 00:49 - 00169984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NlsData0002.dll
2016-05-05 20:16 - 2016-04-03 00:46 - 01915392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MLS2.dll
2016-05-05 20:16 - 2016-04-03 00:37 - 04164608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NlsLexicons0002.dll
2016-05-05 20:16 - 2016-04-03 00:33 - 00131584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NlsData0002.dll
2016-05-05 20:16 - 2016-04-03 00:29 - 01868800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MLS2.dll
2016-05-05 20:15 - 2016-05-05 20:15 - 00002689 _____ C:\Users\BIGGIE\Desktop\µTorrent.lnk
2016-05-05 20:14 - 2016-05-07 10:37 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Roaming\uTorrent
2016-05-05 20:13 - 2016-05-05 20:13 - 00001051 _____ C:\Users\BIGGIE\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Optional Features.lnk
2016-05-05 20:13 - 2016-05-05 20:13 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Roaming\Macromedia
2016-05-05 20:12 - 2016-05-05 20:04 - 00453288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MpSigStub.exe
2016-05-05 20:09 - 2016-05-05 20:09 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Intel
2016-05-05 20:08 - 2016-05-08 08:09 - 00000000 __SHD C:\Users\BIGGIE\IntelGraphicsProfiles
2016-05-05 20:08 - 2016-05-05 22:27 - 00000000 ____D C:\Intel
2016-05-05 20:08 - 2016-05-05 21:02 - 00027136 _____ (Khronos Group) C:\Windows\SysWOW64\opencl.dll
2016-05-05 20:08 - 2016-05-05 20:23 - 00000200 _____ C:\Windows\system32\{EC94D02F-D200-4428-9531-05AF7F9799CB}.bat
2016-05-05 20:08 - 2016-05-05 20:08 - 00000000 ____D C:\Program Files\Intel
2016-05-05 20:08 - 2015-11-06 04:48 - 00091136 _____ (Khronos Group) C:\Windows\system32\OpenCL.DLL
2016-05-05 20:01 - 2016-05-05 20:01 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Local\NetworkTiles
2016-05-05 20:00 - 2016-05-08 08:18 - 00004170 _____ C:\Windows\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{2DF1ED57-844C-423B-819F-C057111AC89D}
2016-05-05 19:54 - 2016-05-05 19:54 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Local\Comms
2016-05-05 19:53 - 2016-05-05 19:56 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Local\AutorunX2
2016-05-05 16:44 - 2016-05-05 16:44 - 00002341 _____ C:\Users\BIGGIE\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
2016-05-05 16:44 - 2016-05-05 16:44 - 00000000 ___RD C:\Users\BIGGIE\OneDrive
2016-05-05 16:44 - 2016-05-05 16:44 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft OneDrive
2016-05-05 16:43 - 2016-05-05 16:43 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform
2016-05-05 16:42 - 2016-05-05 16:42 - 00000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
2016-05-05 16:42 - 2016-05-05 16:42 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Local\Publishers
2016-05-05 16:41 - 2016-05-08 08:09 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE
2016-05-05 16:41 - 2016-05-07 10:02 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Local\Packages
2016-05-05 16:41 - 2016-05-06 10:12 - 00924370 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2016-05-05 16:41 - 2016-05-05 16:41 - 00000020 ___SH C:\Users\BIGGIE\ntuser.ini
2016-05-05 16:41 - 2016-05-05 16:41 - 00000000 _SHDL C:\Users\BIGGIE\My Documents
2016-05-05 16:41 - 2016-05-05 16:41 - 00000000 _SHDL C:\Users\BIGGIE\Documents\My Videos
2016-05-05 16:41 - 2016-05-05 16:41 - 00000000 _SHDL C:\Users\BIGGIE\Documents\My Pictures
2016-05-05 16:41 - 2016-05-05 16:41 - 00000000 _SHDL C:\Users\BIGGIE\Documents\My Music
2016-05-05 16:41 - 2016-05-05 16:41 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Roaming\Adobe
2016-05-05 16:41 - 2016-05-05 16:41 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Local\VirtualStore
2016-05-05 16:41 - 2016-05-05 16:41 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\AppData\Local\TileDataLayer
2016-05-05 16:39 - 2016-04-03 19:17 - 02712064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PrintConfig.dll
2016-05-05 16:36 - 2016-05-05 16:36 - 00000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\My Videos
2016-05-05 16:36 - 2016-05-05 16:36 - 00000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\My Pictures
2016-05-05 16:36 - 2016-05-05 16:36 - 00000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\My Music
2016-05-05 16:36 - 2016-05-05 16:36 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\My Documents
2016-05-05 16:36 - 2016-05-05 16:36 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\My Videos
2016-05-05 16:36 - 2016-05-05 16:36 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\My Pictures
2016-05-05 16:36 - 2016-05-05 16:36 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\My Music
2016-05-05 16:36 - 2016-05-05 16:36 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default User\Documents\My Videos
2016-05-05 16:36 - 2016-05-05 16:36 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default User\Documents\My Pictures
2016-05-05 16:36 - 2016-05-05 16:36 - 00000000 _SHDL C:\Users\Default User\Documents\My Music
2016-05-05 16:13 - 2016-05-05 16:13 - 00000000 ____D C:\ProgramData\USOShared
2016-05-05 16:12 - 2016-05-08 08:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2016-05-05 16:11 - 2016-05-08 08:08 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\SleepStudy
2016-05-05 16:11 - 2016-05-05 16:12 - 00000000 ____D C:\Windows\ServiceProfiles
2016-05-05 10:06 - 2016-05-06 08:41 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
2016-04-29 13:41 - 2016-05-07 11:47 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\Desktop\The.Sopranos.S04.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-TB
2016-04-24 10:08 - 2016-04-24 10:08 - 00000026 _____ C:\Users\BIGGIE\Desktop\ИГРИ 2016.txt
2016-04-20 08:34 - 2016-04-20 08:35 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\Desktop\Фитнес
2016-04-16 01:53 - 2016-04-16 01:53 - 00130328 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkan-1-1-0-8-1.dll
2016-04-16 01:53 - 2016-04-16 01:53 - 00040216 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkaninfo-1-1-0-8-1.exe
2016-04-16 01:52 - 2016-04-16 01:52 - 00130840 _____ C:\Windows\system32\vulkan-1-1-0-8-1.dll
2016-04-16 01:52 - 2016-04-16 01:52 - 00045336 _____ C:\Windows\system32\vulkaninfo-1-1-0-8-1.exe

==================== One Month Modified files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2016-05-08 08:24 - 2015-12-19 10:14 - 00000000 ____D C:\oem
2016-05-08 07:59 - 2016-04-03 19:33 - 00000000 ____D C:\Windows\AppReadiness
2016-05-08 07:58 - 2016-04-03 19:33 - 00000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2016-05-07 11:41 - 2016-01-26 10:41 - 00000000 ____D C:\KMPlayer
2016-05-07 10:36 - 2016-04-03 19:04 - 00000000 ____D C:\Windows\CbsTemp
2016-05-07 10:27 - 2016-04-03 19:33 - 00000000 ____D C:\Windows\Help
2016-05-07 10:26 - 2016-04-03 19:29 - 00000000 ____D C:\Windows\INF
2016-05-07 10:21 - 2016-04-03 17:35 - 00262144 ___SH C:\Windows\system32\config\BBI
2016-05-07 09:09 - 2015-12-19 23:10 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\Desktop\Installations
2016-05-07 09:01 - 2016-04-03 19:33 - 00000000 ___HD C:\Windows\system32\GroupPolicy
2016-05-06 11:46 - 2016-04-03 19:33 - 00000167 _____ C:\Windows\win.ini
2016-05-06 11:46 - 2016-04-03 19:33 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\System
2016-05-06 11:43 - 2016-04-03 19:33 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
2016-05-06 10:06 - 2016-04-03 19:33 - 00000000 ___RD C:\Windows\MiracastView
2016-05-06 08:31 - 2015-12-19 14:16 - 00000000 __SHD C:\$360Section
2016-05-06 07:58 - 2016-04-03 19:33 - 00000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
2016-05-06 07:48 - 2016-04-03 19:33 - 00000000 ____D C:\Windows\appcompat
2016-05-06 03:10 - 2016-04-03 19:33 - 00028672 _____ C:\Windows\system32\config\BCD-Template
2016-05-05 23:07 - 2016-04-03 21:59 - 00000000 ____D C:\Windows\ShellNew
2016-05-05 22:04 - 2016-04-03 19:33 - 00000000 ____D C:\Windows\LiveKernelReports
2016-05-05 21:03 - 2016-04-03 19:33 - 00000000 ____D C:\Windows\SystemApps
2016-05-05 21:03 - 2016-04-03 19:33 - 00000000 ____D C:\Windows\security
2016-05-05 21:03 - 2016-04-03 19:33 - 00000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:25 - 00360960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bdechangepin.exe
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:25 - 00185856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PeerDist.dll
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:25 - 00112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\baaupdate.exe
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:25 - 00041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gpscript.dll
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:25 - 00038400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gpscript.exe
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:23 - 00221184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tscfgwmi.dll
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:23 - 00178176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tssrvlic.dll
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:23 - 00107008 _____ C:\Windows\system32\RDVGHelper.exe
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:23 - 00061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LSCSHostPolicy.dll
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:23 - 00029184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qwinsta.exe
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:23 - 00028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qprocess.exe
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:23 - 00026624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msg.exe
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:23 - 00025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\quser.exe
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:23 - 00025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\chgport.exe
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:23 - 00024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qappsrv.exe
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:23 - 00024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tskill.exe
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:23 - 00023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tsdiscon.exe
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:23 - 00023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tscon.exe
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:23 - 00023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\logoff.exe
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:23 - 00023040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rwinsta.exe
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:23 - 00022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\chglogon.exe
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:23 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\chgusr.exe
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:23 - 00017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\reset.exe
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:23 - 00017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\change.exe
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:23 - 00016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\query.exe
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:22 - 00779264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cscui.dll
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:22 - 00477184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\scrptadm.dll
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:22 - 00313344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SrpUxNativeSnapIn.dll
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:22 - 00305152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SrpUxNativeSnapIn.dll
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:22 - 00223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AuditNativeSnapIn.dll
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:22 - 00220672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AuditNativeSnapIn.dll
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:22 - 00147439 _____ C:\Windows\system32\gpedit.msc
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:22 - 00095744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpolmsg.dll
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:22 - 00095744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpolmsg.dll
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:22 - 00090112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srmlib.dll
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:22 - 00073728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AuditPolicyGPInterop.dll
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:22 - 00072192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PrintBrmUi.exe
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:22 - 00058368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AuditPolicyGPInterop.dll
2016-05-05 21:02 - 2016-04-03 19:22 - 00043566 _____ C:\Windows\system32\rsop.msc
2016-05-05 21:01 - 2016-04-03 19:25 - 00796672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fvewiz.dll
2016-05-05 21:01 - 2016-04-03 19:25 - 00329216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fvecpl.dll
2016-05-05 21:01 - 2016-04-03 19:25 - 00102400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BitLockerWizardElev.exe
2016-05-05 21:01 - 2016-04-03 19:25 - 00102400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BitLockerWizard.exe
2016-05-05 21:01 - 2016-04-03 19:25 - 00011776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BdeSysprep.dll
2016-05-05 21:01 - 2016-04-03 19:23 - 00097280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AssignedAccessCsp.dll
2016-05-05 21:01 - 2016-04-03 19:23 - 00087552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PackageInspector.exe
2016-05-05 21:01 - 2016-04-03 19:23 - 00071680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IoTAssignedAccessLockFramework.dll
2016-05-05 21:01 - 2016-04-03 19:23 - 00045568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UpgradeSubscription.exe
2016-05-05 21:01 - 2016-04-03 19:23 - 00038672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EmbeddedAppLauncherConfig.exe
2016-05-05 21:01 - 2016-04-03 19:23 - 00025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Win32_DeviceGuard.dll
2016-05-05 21:01 - 2016-04-03 19:22 - 01344512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srmclient.dll
2016-05-05 21:01 - 2016-04-03 19:22 - 00673280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gpprefcl.dll
2016-05-05 21:01 - 2016-04-03 19:22 - 00654336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srmscan.dll
2016-05-05 21:01 - 2016-04-03 19:22 - 00555520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AdmTmpl.dll
2016-05-05 21:01 - 2016-04-03 19:22 - 00550912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scrptadm.dll
2016-05-05 21:01 - 2016-04-03 19:22 - 00453632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appmgr.dll
2016-05-05 21:01 - 2016-04-03 19:22 - 00410624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppIdPolicyEngineApi.dll
2016-05-05 21:01 - 2016-04-03 19:22 - 00286208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppIdPolicyEngineApi.dll
2016-05-05 21:01 - 2016-04-03 19:22 - 00280064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srm.dll
2016-05-05 21:01 - 2016-04-03 19:22 - 00279552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srmstormod.dll
2016-05-05 21:01 - 2016-04-03 19:22 - 00274432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ddputils.dll
2016-05-05 21:01 - 2016-04-03 19:22 - 00228864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ddpchunk.dll
2016-05-05 21:01 - 2016-04-03 19:22 - 00218624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PresentationSettings.exe
2016-05-05 21:01 - 2016-04-03 19:22 - 00173056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srmshell.dll
2016-05-05 21:01 - 2016-04-03 19:22 - 00137728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ddptrace.dll
2016-05-05 21:01 - 2016-04-03 19:22 - 00136704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adrclient.dll
2016-05-05 21:01 - 2016-04-03 19:22 - 00120458 _____ C:\Windows\system32\secpol.msc
2016-05-05 21:01 - 2016-04-03 19:22 - 00086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srmtrace.dll
2016-05-05 21:01 - 2016-04-03 19:22 - 00055296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ddp_ps.dll
2016-05-05 21:01 - 2016-04-03 19:22 - 00031232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srm_ps.dll
2016-05-05 21:00 - 2016-04-03 19:25 - 00563712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gpprefcl.dll
2016-05-05 21:00 - 2016-04-03 19:25 - 00349184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PeerDistSh.dll
2016-05-05 21:00 - 2016-04-03 19:25 - 00165376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\appmgmts.dll
2016-05-05 21:00 - 2016-04-03 19:23 - 00078336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dggpext.dll
2016-05-05 21:00 - 2016-04-03 19:23 - 00020480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CIWmi.dll
2016-05-05 21:00 - 2016-04-03 19:22 - 00674304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistCacheProvider.dll
2016-05-05 21:00 - 2016-04-03 19:22 - 00454144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AdmTmpl.dll
2016-05-05 21:00 - 2016-04-03 19:22 - 00421376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistSh.dll
2016-05-05 21:00 - 2016-04-03 19:22 - 00293888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cscobj.dll
2016-05-05 21:00 - 2016-04-03 19:22 - 00197632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appmgmts.dll
2016-05-05 21:00 - 2016-04-03 19:22 - 00147439 _____ C:\Windows\SysWOW64\gpedit.msc
2016-05-05 21:00 - 2016-04-03 19:22 - 00090112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srmlib.dll
2016-05-05 21:00 - 2016-04-03 19:22 - 00050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gpscript.dll
2016-05-05 21:00 - 2016-04-03 19:22 - 00045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gpscript.exe
2016-05-05 21:00 - 2016-04-03 19:22 - 00043566 _____ C:\Windows\SysWOW64\rsop.msc
2016-05-05 20:59 - 2016-04-03 19:25 - 00159744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fveprompt.exe
2016-05-05 20:59 - 2016-04-03 19:25 - 00132608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BdeHdCfg.exe
2016-05-05 20:59 - 2016-04-03 19:25 - 00103424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BdeHdCfgLib.dll
2016-05-05 20:59 - 2016-04-03 19:23 - 00678912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdvgogl32.dll
2016-05-05 20:59 - 2016-04-03 19:23 - 00186368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdvgocl32.dll
2016-05-05 20:59 - 2016-04-03 19:23 - 00157696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdvgu1132.dll
2016-05-05 20:59 - 2016-04-03 19:23 - 00099328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdvgumd32.dll
2016-05-05 20:59 - 2016-04-03 19:23 - 00046352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\embeddedapplauncher.exe
2016-05-05 20:59 - 2016-04-03 19:23 - 00036624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EmbeddedAppLauncherConfig.dll
2016-05-05 20:59 - 2016-04-03 19:22 - 01952256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistSvc.dll
2016-05-05 20:59 - 2016-04-03 19:22 - 00935936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srmclient.dll
2016-05-05 20:59 - 2016-04-03 19:22 - 00807424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pmcsnap.dll
2016-05-05 20:59 - 2016-04-03 19:22 - 00736768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cscsvc.dll
2016-05-05 20:59 - 2016-04-03 19:22 - 00555520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\csc.sys
2016-05-05 20:59 - 2016-04-03 19:22 - 00471040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srmscan.dll
2016-05-05 20:59 - 2016-04-03 19:22 - 00368640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\appmgr.dll
2016-05-05 20:59 - 2016-04-03 19:22 - 00279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srm.dll
2016-05-05 20:59 - 2016-04-03 19:22 - 00264192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ppcsnap.dll
2016-05-05 20:59 - 2016-04-03 19:22 - 00220160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDist.dll
2016-05-05 20:59 - 2016-04-03 19:22 - 00212992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cscobj.dll
2016-05-05 20:59 - 2016-04-03 19:22 - 00194048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srmstormod.dll
2016-05-05 20:59 - 2016-04-03 19:22 - 00185344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistWSDDiscoProv.dll
2016-05-05 20:59 - 2016-04-03 19:22 - 00168448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistCleaner.dll
2016-05-05 20:59 - 2016-04-03 19:22 - 00146389 _____ C:\Windows\system32\printmanagement.msc
2016-05-05 20:59 - 2016-04-03 19:22 - 00141584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CscMig.dll
2016-05-05 20:59 - 2016-04-03 19:22 - 00126976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srmshell.dll
2016-05-05 20:59 - 2016-04-03 19:22 - 00101376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adrclient.dll
2016-05-05 20:59 - 2016-04-03 19:22 - 00066048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srmtrace.dll
2016-05-05 20:59 - 2016-04-03 19:22 - 00055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistHttpTrans.dll
2016-05-05 20:59 - 2016-04-03 19:22 - 00041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistAD.dll
2016-05-05 20:59 - 2016-04-03 19:22 - 00016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srm_ps.dll
2016-05-05 20:35 - 2015-07-09 18:45 - 03282032 _____ (Fortemedia Corporation) C:\Windows\system32\FMAPO64.dll
2016-05-05 20:35 - 2015-07-09 18:45 - 03081808 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RltkAPO64.dll
2016-05-05 20:35 - 2015-07-09 18:45 - 01965816 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPD64A.dll
2016-05-05 20:35 - 2015-07-09 18:45 - 00327464 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPO64A.dll
2016-05-05 20:35 - 2015-07-09 18:45 - 00272720 _____ (Dolby Laboratories) C:\Windows\system32\DDPA64.dll
2016-05-05 20:35 - 2015-07-09 18:41 - 04803840 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\Drivers\RTKVHD64.sys
2016-05-05 20:35 - 2015-07-09 18:41 - 00023704 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RtkCoLDR64.dll
2016-05-05 20:31 - 2015-08-03 11:45 - 00602248 _____ (Qualcomm Atheros) C:\Windows\system32\Drivers\btfilter.sys
2016-05-05 20:31 - 2015-08-03 11:42 - 00192000 _____ (Qualcomm Atheros Communications Inc.) C:\Windows\system32\btcoinst.dll
2016-05-05 20:30 - 2016-01-19 22:50 - 00185896 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\TeeDriverW8x64.sys
2016-05-05 16:41 - 2016-04-03 19:33 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\WinBioDatabase
2016-05-05 16:40 - 2016-04-03 19:33 - 00000000 ____D C:\Windows\rescache
2016-05-05 16:39 - 2016-04-03 19:33 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\FxsTmp
2016-05-05 16:21 - 2016-04-03 17:35 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\Sysprep
2016-05-05 16:16 - 2016-04-03 19:33 - 00000000 ___RD C:\Windows\PurchaseDialog
2016-05-05 16:16 - 2016-04-03 19:33 - 00000000 ___RD C:\Windows\PrintDialog
2016-05-05 16:15 - 2016-04-03 19:33 - 00000000 ___RD C:\Windows\ImmersiveControlPanel
2016-05-05 16:13 - 2016-04-03 19:33 - 00000000 ____D C:\ProgramData\USOPrivate
2016-05-05 16:13 - 2016-04-03 17:35 - 00032768 ___SH C:\Windows\system32\config\ELAM
2016-04-09 09:28 - 2015-12-19 13:58 - 00000000 ____D C:\Users\BIGGIE\Desktop\Stuff

==================== Files in the root of some directories =======

2016-05-05 20:19 - 2016-05-05 20:19 - 0000000 ____H () C:\ProgramData\DP45977C.lfl

==================== Bamital & volsnap =================

(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed


LastRegBack: 2016-05-05 16:11

==================== End of FRST.txt ============================

 

Addition.txt

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

преди 9 часа, B-boy/StyLe/ написа:

Вижте с Process Hacker какво пише по диска от System:

https://github.com/processhacker2/processhacker2/releases/download/v2.39/processhacker-2.39-bin.zip

u0ZlqHk.png

Изтеглих програмата, но в момента, в който кликна върху таб Disk, процесите буквално не спират да нарастват, та не мога дори да направя адекватен скрийншот. Вероятно нещо аз не съм разбрал по инструкциите, та затова по-добре да те попитам.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 4 часа, манго написа:

към автора на темата

доколкото си спомням,тази бета версия имаше много бъгове, сред които и многото процеси на заден план
предлагам да си изтеглите работеща версия от:

 

от посочения линк изберете  версията windows 10 без допълнителни знаци отзад, изберете език и сваляйте
имате възможност да изтеглите windows 10 с български итерфейс

сваления файл съдържа про и хоме версиите, като към момента версията (1511) е пусната през март тази година

https://www.microsoft.com/en-us/software-download/techbench

 

Тоест в последствие трябва да я запиша на disc и да дам repair на сегашния Windows? Или трябва да инсталирам наново копието с чист преинстал? Нямам толкова голяма флашка, та затова смятам да работя с диск? Това, което ми е важно е, ще бъде ли активна repair опцията, ако изтегля този Windows файл от сайта или не?

Редактирано от b3s7ch0 (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 11 часа, b3s7ch0 написа:

Изтеглих програмата, но в момента, в който кликна върху таб Disk, процесите буквално не спират да нарастват, та не мога дори да направя адекватен скрийншот. Вероятно нещо аз не съм разбрал по инструкциите, та затова по-добре да те попитам.

Просто подредете процесите по Write rate и направете снимката.

преди 14 минути, b3s7ch0 написа:

Тоест в последствие трябва да я запиша на disc и да дам repair на сегашния Windows? Или трябва да инсталирам наново копието с чист преинстал? Нямам толкова голяма флашка, та затова смятам да работя с диск? Това, което ми е важно е, ще бъде ли активна repair опцията, ако изтегля този Windows файл от сайта или не?

Repair-a вече е излишна опция, защото вече предполагам сте си спасили ценните файлове за които говорихте в предишната ви тема. То като цяло такива не се държат и на дял C:\. Сега вече е добре да си преинсталирате Windows-a с пълен формат на дяла, защото в момента положението предполагам е доста омазано...Преминаване от 8.1 към 10 и след това преинсталация върху старата 10-тка (поне да бяхте използвали Refresh или Reset PC от Advanced Recovery менюто). Та сега repair-a едва ли е опция, защото дори да е по-бърза процедурата тя не гарантира решаването на проблема. Тарикатлъка често излиза по-скъпо решение впоследствие.


 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 2 часа, B-boy/StyLe/ написа:

Просто подредете процесите по Write rate и направете снимката.

Repair-a вече е излишна опция, защото вече предполагам сте си спасили ценните файлове за които говорихте в предишната ви тема. То като цяло такива не се държат и на дял C:\. Сега вече е добре да си преинсталирате Windows-a с пълен формат на дяла, защото в момента положението предполагам е доста омазано...Преминаване от 8.1 към 10 и след това преинсталация върху старата 10-тка (поне да бяхте използвали Refresh или Reset PC от Advanced Recovery менюто). Та сега repair-a едва ли е опция, защото дори да е по-бърза процедурата тя не гарантира решаването на проблема. Тарикатлъка често излиза по-скъпо решение впоследствие.

Тоест мога да изтегля версия от линка, който ми беше даден по-горе, да запиша на буут диск и да направя чиста преинсталация, като е хубаво преди това, ценните файлове да преместя на друга партитура? Правилно ли съм разбрал?

Относно останалото, очевидно съм допуснал грешка, но не съм искал да обидя никой от вас, това мога да гарантирам. Ако по някакъв начин съм го направил или съм пренебрегнал нещо, което сте ме посъветвали, направил съм го заради постоянното притискане от шефове, което получавах през този ден.

Редактирано от b3s7ch0 (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Да, правилно сте разбрали, но все пак пред това направете желаната от мен снимка на процесите от секцията Disk в Process Hacker подредени по write rate!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 5 минути, B-boy/StyLe/ написа:

Да, правилно сте разбрали, но все пак пред това направете желаната от мен снимка на процесите от секцията Disk в Process Hacker подредени по write rate!

Добре,веднага щом имам достъп до лаптопа си ще направя снимка на процесите.

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не виждам да има голямо натоварване по диска. Вие къде го видяхте или вече не се случва?

Колкото до забавената система просто имате доста излишни процеси.

icon1373991893.jpg

Изтеглете Autoruns и:

 • Стартирайте програмата;
 • Изберете Options => сложете отметки пред Hide Empty Locations, Hide Microsoft Entries и Hide Windows Entries и махнете отметката пред Hide VirusTotal Clean Entries;
 • Сега изберете Options => Filter Options => и сложете отметки пред Verify Code Signature, Check VirusTotal.com и Submit Unknown Images;
 • Изберете бутона Rescan;
 • От менюто File => изберете Save => запазете файла някъде с желано от вас име (във формат arn), архивирайте го с програма по желание в zip формат и го прикачете към темата.
 • Харесва ми 4

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 38 минути, B-boy/StyLe/ написа:

Не виждам да има голямо натоварване по диска. Вие къде го видяхте или вече не се случва?

Колкото до забавената система просто имате доста излишни процеси.

icon1373991893.jpg

Изтеглете Autoruns и:

 • Стартирайте програмата;
 • Изберете Options => сложете отметки пред Hide Empty Locations, Hide Microsoft Entries и Hide Windows Entries и махнете отметката пред Hide VirusTotal Clean Entries;
 • Сега изберете Options => Filter Options => и сложете отметки пред Verify Code Signature, Check VirusTotal.com и Submit Unknown Images;
 • Изберете бутона Rescan;
 • От менюто File => изберете Save => запазете файла някъде с желано от вас име (във формат arn), архивирайте го с програма по желание в zip формат и го прикачете към темата.

 

Успях в крайна сметка да стигна до финалния файл, след първоначалния неуспех. Прикачвам го.

Иначе за мен най-добрият вариант е да не се стига до нов преинстал, защото пак ще ми се мрънкна по главата. Ако има как да се оптимизира текущия Windows ще бъде чудесно и ще съм страшно благодарен :)

 

 

DESKTOP-F8J1J0J.rar

Редактирано от b3s7ch0 (преглед на промените)
 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Като начало от опциите на CCleaner => Options => Monitoring => премахнете двете отметки и се съгласете с промените.

 

 

Стартирайте отното Autoruns като администратор => от секцията за Scheduled Tasks премахнете отметката пред:

\Driver Booster SkipUAC (BIGGIE)

(можете да махнете и други отметки тук, които мислите, че не са ви необходими).

От менюто Drivers премахнете отметката пред:

ALSysIO

От менюто Codecs премахнете отметките пред:

VIDC.VP80

vidc.XVID

 

 

В търсачката на Windows въведете services.msc => намерете в списъка с услугите:

Adobe Acrobat Update Service

Adobe Flash Player Update service

Disc Soft Lite Bus Service

LiveUpdate

Nvidia Geforce Experience Service

Nvidia Network Service

Nvidia Streamer Network Service

Nvidia Streamer Service

Кликнете върху всяка една от тях и от Startup Type ги сложете на Manual вместо на Automatic.

 

 

От Control Panel-a деинсталирайте:

Mozilla Maintenance Service

 

 

Рестартирайте системата и вижте дали има подобрение.

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 12 часа, B-boy/StyLe/ написа:

Като начало от опциите на CCleaner => Options => Monitoring => премахнете двете отметки и се съгласете с промените.

 

 

Стартирайте отното Autoruns като администратор => от секцията за Scheduled Tasks премахнете отметката пред:

\Driver Booster SkipUAC (BIGGIE)

(можете да махнете и други отметки тук, които мислите, че не са ви необходими).

От менюто Drivers премахнете отметката пред:

ALSysIO

От менюто Codecs премахнете отметките пред:

VIDC.VP80

vidc.XVID

 

 

В търсачката на Windows въведете services.msc => намерете в списъка с услугите:

Adobe Acrobat Update Service

Adobe Flash Player Update service

Disc Soft Lite Bus Service

LiveUpdate

Nvidia Geforce Experience Service

Nvidia Network Service

Nvidia Streamer Network Service

Nvidia Streamer Service

Кликнете върху всяка една от тях и от Startup Type ги сложете на Manual вместо на Automatic.

 

 

От Control Panel-a деинсталирайте:

Mozilla Maintenance Service

 

 

Рестартирайте системата и вижте дали има подобрение.

Определено се усеща значително подобрение след като спрях всички тези неща. От тук нататък мисля да изтегля един Defragmenter и да пусна цялостен defragment на системата.

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от CaptainJord
   Здравейте, откакто изтеглих един файл и го стартирах антивирусната ми засече някакъв вирус относно видеокартата ми (няма как файлове от видеокартата ми да са вирус) .. не знам и аз точно какво е та за по ясно ето снимка .. Колкото и да се опитвам да го махна то пак излиза ..
    
    

   Addition.txt
  • от D101149
   Здравейте! Имам вируси в компютъра. Имах Malwebytes anti-virus, изтече му лиценза пробният и го махнах и сега съм с есет за 30 дена. По-добър от Malwerbytes обаче постоянно ми вади някакъв вирус като вляза в chrome за CoinMiner
   прикачам файловете, които са ви нужни. благодаря!

   FRST.txt
   Addition.txt
  • от ℒℴ♥e
   Значи проблема е, че ми се товари процесора без видима причина, и към бонус това ми спами, някакви рандом реклами в браузера през (период от-време) без, да го стартирам, дори! (той сам се стартира)
   Вече съм с win10 pro и не знам какви са пръвите стъпки, които да направя (ако нещо се е променило (от преди време) да ми кажете), какво се правеше от самото начало?
   Като се има в предвид, че евентуално вирусите ми блокират "Malwarebytes Anti-Malware" (не се стартира след инстал) и може би, да са двойно повече от посл. път (към 500, да кажем сега).
   Не мога и да изтегля Farbar Recovery Scan Tool да кача! Не мога да го download изобщо. Браузера, които и да е, изключва при стартиране на линка!!
   Не завиждам, всъщност на този, който би се занимал с мен. И предварително, се извинявам на всеки, който съм обидил по-някакъв начин!
   И също така, съм много признателен на всички Вас, които ми оправихте последния мега-тера-гига-удар, който понесе компютъра ми, преди време и до-сега работи безотказно !!!
  • от ivan_pop
   Здравейте!
   Компютъра е с Win 8.1/32bit.През 2-3 минути в горния десен ъгъл ми излиза това съобщение.
   post a picture
   Това е от днес около обяд.Не съм забелязал да има проблем с работата на компютъра.Пуснах ъпдейти и съобщението пак си излиза.
   А в долния десен ъгъл,заедно с горното съобщение,излиза това.
   image hosting over 5mb
   Моля за помощ!
  • от Erkant Etem
   Здравейте , 
   Беше ми нужно инсталирането на Microsoft Office Pack-ет , по - стара версия и поради това използвах keygen (portable) версия потърсена чрез google търсачката и от тогава имам проблем с изкачащ прозорец от време на време ... С Windows 10 64 bit съм и използвам Chrome  и от време на време само тръгва да зарежда един и същ сайт при което аз го махам , но ми се струва , че е нещо сериозно ... Също ми се случи и без отворен Chrome , само да си зарежда Chrome и да стартира съответния сайт , мисля , че е някъкъв руски , защото изписва .ru и нещо си - "checker id" после пренасочва към някъкъв друг сайт - "3305382455.linkshort.pro"  .  
   Едит: Сайта , който изписва checking visitor , a не checker id e - di1stero.com  и отново само си пусна chorme и започна да зарежда споменатата страница... винаги е едно и също..  От .ru на checker id - di1stero.com   и след това 3305382455.linkshort.pro"  ...
   Благодаря предварително.
    
    
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 16.05.2018 01
   Ran by Erkant (administrator) on DESKTOP-LLNRL7P (21-05-2018 16:15:21)
   Running from C:\Users\Erkant\Downloads
   Loaded Profiles: Erkant (Available Profiles: Erkant)
   Platform: Windows 10 Pro Version 1709 16299.431 (X64) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
   (Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.14.17639.18041-0\MsMpEng.exe
   () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_12.1813.286.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeHost.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
   (Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.14.17639.18041-0\NisSrv.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
   (Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Valve Corporation) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7\steamwebhelper.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy\SecHealthUI.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [SecurityHealth] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [630168 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
   HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [18381792 2017-06-29] (Realtek Semiconductor)
   HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [646680 2017-12-19] (Oracle Corporation)
   HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Restriction <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-449665086-573856661-688635114-1001\...\Run: [Steam] => C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe [3200800 2018-05-19] (Valve Corporation)
   GroupPolicy: Restriction - Windows Defender <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Hosts: 127.0.0.1 keystone.mwbsys.com
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1 0.0.0.0
   Tcpip\..\Interfaces\{6f7c230f-23f8-4da3-a985-6efa2206f6cc}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1 0.0.0.0
   Internet Explorer:
   ==================
   BHO: Lync Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2013-07-10] (Microsoft Corporation)
   BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   BHO: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2013-07-13] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Lync Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2013-07-13] (Microsoft Corporation)
   Handler: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   FireFox:
   ========
   FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office15\NPSPWRAP.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/Lync,version=15.0 -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll [No File]
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office15\NPSPWRAP.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [No File]
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [No File]
   Chrome: 
   =======
   CHR Profile: C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-05-21]
   CHR Extension: (Slides) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-04-25]
   CHR Extension: (Docs) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-04-25]
   CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-04-25]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-04-25]
   CHR Extension: (Sheets) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-04-25]
   CHR Extension: (Google Docs Offline) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-04-25]
   CHR Extension: (Chrome Web Store Payments) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-25]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-04-25]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-04-25]
   CHR Extension: (Extension optimizator) - C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Optimizator\1.3_0 [2018-05-20]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [6541008 2018-05-03] (Malwarebytes)
   S3 Sense; C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe [4329952 2017-12-14] (Microsoft Corporation)
   R3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.14.17639.18041-0\NisSrv.exe [4632736 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   R2 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.14.17639.18041-0\MsMpEng.exe [104680 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   S2 gupdate; "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc [X]
   S3 gupdatem; "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /medsvc [X]
   R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe" -s NVDisplay.ContainerLocalSystem -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NVDisplay.ContainerLocalSystem.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem" -r -p 30000
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R1 ESProtectionDriver; C:\WINDOWS\system32\drivers\mbae64.sys [152184 2018-04-26] (Malwarebytes)
   R2 MBAMChameleon; C:\WINDOWS\System32\Drivers\MbamChameleon.sys [190696 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R3 MBAMFarflt; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\farflt.sys [112864 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R3 MBAMProtection; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mbam.sys [44768 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R3 MBAMSwissArmy; C:\WINDOWS\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [253664 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R3 MBAMWebProtection; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mwac.sys [103648 2018-05-21] (Malwarebytes)
   R1 MpKslf3e4cdd1; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{F82E94D3-DD78-498F-9C67-3E8291EE6843}\MpKslf3e4cdd1.sys [58120 2018-05-21] (Microsoft Corporation)
   R3 nvlddmkm; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_ref_pubwu.inf_amd64_2e7fa54192fe16d0\nvlddmkm.sys [16936048 2017-11-09] (NVIDIA Corporation)
   R3 rt640x64; C:\WINDOWS\System32\drivers\rt640x64.sys [604160 2017-09-29] (Realtek )
   S3 smbdirect; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\smbdirect.sys [151552 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
   S0 WdBoot; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdBoot.sys [46072 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   R0 WdFilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdFilter.sys [313888 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   R3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [61472 2018-04-26] (Microsoft Corporation)
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-05-21 16:15 - 2018-05-21 16:16 - 000010704 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\FRST.txt
   2018-05-21 16:15 - 2018-05-21 16:15 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-05-21 16:13 - 2018-05-21 16:13 - 002413056 _____ (Farbar) C:\Users\Erkant\Downloads\FRST64.exe
   2018-05-21 15:19 - 2018-05-21 15:19 - 000044768 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbam.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:22 - 000103648 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mwac.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000253664 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000190696 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MbamChameleon.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000112864 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\farflt.sys
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000001912 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
   2018-05-21 15:18 - 2018-05-21 15:18 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
   2018-05-21 15:18 - 2018-04-26 05:36 - 000152184 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbae64.sys
   2018-05-21 13:33 - 2018-05-21 13:33 - 000000880 _____ C:\Users\Erkant\Documents\hosts.txt
   2018-05-21 13:33 - 2018-05-21 13:33 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Obsidium
   2018-05-21 01:42 - 2018-05-21 01:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\qBittorrent
   2018-05-21 01:42 - 2018-05-21 01:42 - 000000000 ____D C:\Program Files\qBittorrent
   2018-05-21 01:16 - 2018-05-21 01:16 - 000000258 __RSH C:\Users\Erkant\ntuser.pol
   2018-05-21 00:08 - 2018-05-21 00:08 - 000001181 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Android Studio.lnk
   2018-05-20 23:59 - 2018-05-20 23:59 - 000000998 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Xampp.lnk
   2018-05-20 23:57 - 2018-05-20 23:57 - 000001779 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\MySQL.lnk
   2018-05-20 21:43 - 2018-05-20 21:43 - 000002468 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
   2018-05-20 21:41 - 2018-05-20 21:41 - 000004608 _____ C:\WINDOWS\SECOH-QAD.exe
   2018-05-20 21:41 - 2018-05-20 21:41 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\FileModule
   2018-05-20 21:40 - 2018-05-20 21:40 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\winhttp 5.1
   2018-05-20 21:38 - 2018-05-21 15:16 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\qBittorrent
   2018-05-20 21:38 - 2018-05-20 21:38 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\qBittorrent
   2018-05-20 21:21 - 2018-05-20 22:32 - 000005246 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Microsoft Office 15 Sync Maintenance for DESKTOP-LLNRL7P-Erkant DESKTOP-LLNRL7P
   2018-05-20 20:20 - 2018-05-20 20:20 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\JetBrains
   2018-05-20 19:23 - 2018-05-21 00:08 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Postman
   2018-05-20 19:23 - 2018-05-20 19:23 - 000002210 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Postman.lnk
   2018-05-20 19:23 - 2018-05-20 19:23 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Postman
   2018-05-20 19:22 - 2018-05-20 19:23 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\SquirrelTemp
   2018-05-20 19:22 - 2018-05-20 19:23 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Postman
   2018-05-20 19:21 - 2018-05-20 19:22 - 067730552 _____ (Postman) C:\Users\Erkant\Downloads\Postman-win64-6.1.2-Setup.exe
   2018-05-20 19:07 - 2018-05-20 19:07 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MySQL
   2018-05-20 18:51 - 2018-05-20 18:51 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\MySQL
   2018-05-20 18:21 - 2018-05-20 18:21 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\appmgmt
   2018-05-20 18:07 - 2018-05-20 18:07 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\XAMPP
   2018-05-20 18:04 - 2018-05-20 18:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013
   2018-05-20 18:04 - 2018-05-20 18:04 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\DESIGNER
   2018-05-20 18:03 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\PCHEALTH
   2018-05-20 18:03 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft SQL Server
   2018-05-20 18:03 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server
   2018-05-20 18:01 - 2018-05-20 18:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SHELLNEW
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:00 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Microsoft Help
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:00 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Analysis Services
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:00 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
   2018-05-20 18:00 - 2018-05-20 18:00 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Analysis Services
   2018-05-20 17:59 - 2018-05-20 17:59 - 000000000 __RHD C:\MSOCache
   2018-05-20 17:58 - 2018-05-20 23:52 - 000000000 ____D C:\xampp
   2018-05-20 17:54 - 2018-05-20 18:25 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\MySQL
   2018-05-20 17:53 - 2018-05-20 18:24 - 000000000 ____D C:\Program Files\MySQL
   2018-05-20 17:48 - 2018-05-20 17:49 - 129956760 _____ (Bitnami) C:\Users\Erkant\Downloads\xampp-win32-7.2.5-0-VC15-installer.exe
   2018-05-20 17:47 - 2018-05-20 17:47 - 029601792 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\mysql-workbench-community-6.3.10-winx64.msi
   2018-05-20 17:07 - 2018-05-20 17:07 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\Desktop\TimeAttendance
   2018-05-19 13:43 - 2018-05-19 13:43 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
   2018-05-16 03:18 - 2018-05-16 03:18 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Stickman Destruction 2.url
   2018-05-16 03:18 - 2018-05-16 03:18 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\LocalLow\OtakuMaker
   2018-05-16 00:46 - 2018-05-16 00:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\AGEIA
   2018-05-16 00:46 - 2018-05-16 00:46 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\AGEIA Technologies
   2018-05-15 19:48 - 2018-05-15 19:48 - 000000221 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Watchmen The End Is Nigh.url
   2018-05-14 10:15 - 2018-05-14 16:19 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Minidump
   2018-05-13 18:06 - 2018-05-13 18:06 - 000000000 ____H C:\WINDOWS\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_11_00.Wdf
   2018-05-10 21:57 - 2018-05-10 21:57 - 002276378 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\app-debug.apk
   2018-05-10 16:17 - 2018-05-10 16:17 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Notepad++
   2018-05-10 13:02 - 2018-05-10 13:02 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\ApkProjects
   2018-05-10 11:55 - 2018-05-10 11:55 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\NVIDIA
   2018-05-09 20:06 - 2018-05-09 20:06 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Icycle On Thin Ice
   2018-05-09 20:05 - 2018-05-09 20:05 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Icycle On Thin Ice.url
   2018-05-09 19:05 - 2018-05-09 19:05 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Stories
   2018-05-09 18:50 - 2018-05-09 18:50 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Stories The Path of Destinies.url
   2018-05-08 23:08 - 2018-05-02 00:25 - 000835064 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
   2018-05-08 23:08 - 2018-05-02 00:25 - 000179704 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:57 - 000599448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\securekernel.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:56 - 001092016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.efi
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:56 - 000924648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:54 - 000748448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\generaltel.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:54 - 000608160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\devinv.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:53 - 000461216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dcntel.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:53 - 000300448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\acmigration.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:52 - 001568160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appraiser.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:52 - 001415296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.efi
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:52 - 000137112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CompatTelRunner.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:51 - 001056152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvax64.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:50 - 001206688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvix64.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:50 - 000664992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aeinv.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:50 - 000423328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\invagent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:50 - 000069536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32appinventorycsp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:49 - 000035232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceCensus.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:48 - 002002336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aitstatic.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:48 - 000793960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\oleaut32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:48 - 000272288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aepic.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:48 - 000077216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvloader.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:47 - 008600472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:47 - 001209760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:45 - 002395040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ntfs.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:45 - 000711936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ci.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:43 - 000702568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:43 - 000373664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\clfs.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:41 - 000540064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcasvc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:38 - 002574240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:37 - 000749984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms2.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:37 - 000408992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms1.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 007675792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.storage.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 002710736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 000437664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\USBXHCI.SYS
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 000397728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVScripting.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:36 - 000247200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserbroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 002472864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UpdateAgent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 001628064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVIntegration.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 000831392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVOrchestration.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 000645536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVPublishing.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:35 - 000358496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wintrust.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:34 - 021356824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:34 - 000070864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wldp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:32 - 001054280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msvproc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:32 - 000744864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVReporting.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:32 - 000670104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVCatalog.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:32 - 000231328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVShNotify.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:31 - 001420704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntSubsystemController.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:30 - 001778584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntVirtualization.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:30 - 000819096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVClient.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:30 - 000813984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppVEntStreamingManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 10:30 - 000495000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TransportDSA.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:44 - 000595448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\kernel32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:43 - 000594056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\oleaut32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:39 - 000212896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aepic.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:36 - 025254400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:31 - 006092672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\windows.storage.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:31 - 002193688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iertutil.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:29 - 000285144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wintrust.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:28 - 000061024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wldp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:26 - 001057824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msvproc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:25 - 020290248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shell32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:19 - 003663360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kfull.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:19 - 001300992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usocore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:19 - 000496640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\updatehandlers.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:18 - 000584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UIRibbonRes.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:18 - 000400896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotification.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:18 - 000206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\IndexedDbLegacy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:18 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AcSpecfc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:17 - 007545344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 023674880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000331264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserexport.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aadauthhelper.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000201728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EdgeManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000172544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\itss.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000143872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssprxy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000104960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakradiag.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LaunchWinApp.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wups2.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:16 - 000023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credssp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:15 - 000118272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TSpkg.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:15 - 000055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\imgutil.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:14 - 000675328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webplatstorageserver.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:14 - 000623616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aadcloudap.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:14 - 000093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtmled.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:13 - 000276480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dxtrans.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:13 - 000253440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\domgmt.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:12 - 000816128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieproxy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:12 - 000672768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9diag.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:12 - 000657408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hhctrl.ocx
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:12 - 000403968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpAXHolder.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:11 - 000595456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 008432640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 008068608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 004723712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 003405824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tquery.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 003334144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 002784256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 002086400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kbase.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 001856000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 001548288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:09 - 001344000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dosvc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:08 - 001597952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieapfltr.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:08 - 000808960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:07 - 001822720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:06 - 003630080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstsc.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:05 - 001717248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comsvcs.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:05 - 000483840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\catsrvut.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:05 - 000389120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ninput.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:04 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msisip.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:03 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcalua.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:02 - 000584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UIRibbonRes.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:00 - 002902528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\win32kfull.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:00 - 000473088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AcSpecfc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 09:00 - 000162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\IndexedDbLegacy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:59 - 018924544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgehtml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:58 - 006467072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:58 - 000155648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\EdgeManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 019354624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000155136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aadauthhelper.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000150528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\itss.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TSpkg.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakradiag.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:57 - 000019456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credssp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:56 - 002677248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tquery.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:56 - 000268288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dxtrans.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:56 - 000078336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtmled.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:55 - 000459776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webplatstorageserver.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:54 - 000365568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieproxy.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:53 - 007813120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstscax.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:53 - 006060544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakra.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:53 - 000531968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9diag.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:52 - 003662848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:52 - 000664064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:52 - 000463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vbscript.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:51 - 002869760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wininet.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:51 - 001560064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\urlmon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:50 - 001587712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msxml3.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:50 - 001474560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieapfltr.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:49 - 003430400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstsc.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:48 - 001353728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comsvcs.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:48 - 000328704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ninput.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-05-03 08:47 - 000026624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msisip.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 01:07 - 001463344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msctf.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 01:04 - 000779952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontdrvhost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 01:03 - 000128408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\tm.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:57 - 000279968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\msiscsi.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:51 - 002513920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\KernelBase.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:50 - 001925760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:49 - 001954056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:49 - 000563632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppResolver.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:49 - 000382368 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\system32\atmfd.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:48 - 005859248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StartTileData.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:48 - 001638424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gdi32full.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:47 - 000398744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\fltMgr.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:38 - 003180720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\combase.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:38 - 000979360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LicenseManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:36 - 002376088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Uev.AppAgent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:34 - 000230304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:33 - 001269616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WinTypes.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:33 - 000362904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\pci.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:32 - 003904296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\explorer.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:32 - 001416392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3D12.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:30 - 002268024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsrcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:29 - 001873944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\crypt32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:29 - 001779936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfplat.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:29 - 000198440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CloudStorageWizard.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:28 - 000688064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentClient.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:26 - 007384576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:26 - 002711176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmp4srcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:26 - 001506200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmpeg2srcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:25 - 001430768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpcMon.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:25 - 000661920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comctl32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-16 00:23 - 001101208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\http.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001929712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\KernelBase.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001615712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ntdll.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001490856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001433360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gdi32full.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 001323336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msctf.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 000649304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontdrvhost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:47 - 000311192 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\atmfd.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:38 - 003485392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:38 - 001123464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3D12.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:38 - 000444280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppResolver.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:37 - 000747416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LicenseManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:36 - 002386832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\combase.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:36 - 001575896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\crypt32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:36 - 000832648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WinTypes.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:36 - 000543920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppXDeploymentClient.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:35 - 002462704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmp4srcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 006482664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 001524776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfplat.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 001456104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsrcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 001017048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmpeg2srcsnk.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:34 - 000077552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CloudNotifications.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:33 - 001623960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Microsoft.Uev.AppAgent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:16 - 003995136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UIRibbon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:15 - 003490816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UIRibbon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:15 - 000674304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockController.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000375296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AssignedAccessManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000250368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxAllUserStore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000202240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppxAllUserStore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000175616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\t2embed.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000133632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\t2embed.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000121856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontsub.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000101888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CredProv2faHelper.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fontsub.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:14 - 000084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceUpdateAgent.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:13 - 002890240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:12 - 017160704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:12 - 013704704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:12 - 000169472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhosdeployment.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:12 - 000164864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dmcertinst.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:11 - 000531456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\daxexec.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:11 - 000301056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MicrosoftAccountWAMExtension.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 001576960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enterprisecsps.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 001498112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WebRuntimeManager.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000371712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\daxexec.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000363008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsEnvironment.Desktop.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\netbt.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000271872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DAFWSD.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000220672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MicrosoftAccountWAMExtension.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:10 - 000218112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credprovhost.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:09 - 000503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Microsoft.Uev.Office2013CustomActions.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:09 - 000503296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_User.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:09 - 000408064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\profsvc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:09 - 000153600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BrowserSettingSync.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 006576128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 003181568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cdp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000859648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appwiz.cpl
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000735232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Uev.Office2013CustomActions.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000703488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ngccredprov.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000627712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000583680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.CloudStore.Schema.Shell.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000535552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdpcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000448000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockHostingFramework.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000358400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Wldap32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000262656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credprovhost.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000246272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twext.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:08 - 000169472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingMonitor.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 012689920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wmp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 008031744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Data.Pdf.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 005195776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cdp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 003367936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SyncCenter.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 001495552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 001425408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettings.Handlers.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000837632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000792064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssvp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000702464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.Management.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000658432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\netlogon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000598528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000386560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\zipfldr.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000319488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Wldap32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000308736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.TestingFramework.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000225280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchFilterHost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000158208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twext.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000124928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BrowserSettingSync.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\IdCtrls.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:07 - 000096256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\IdCtrls.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 013660672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmp.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 011924480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieframe.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000899072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SmartcardCredentialProvider.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000820224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\netlogon.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000721920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LogonController.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000421376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InputSwitch.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:06 - 000377856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 004113408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_nt.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000863744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000626176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SmartcardCredentialProvider.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000526336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\authui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000456704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LockAppBroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:05 - 000324608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 012833280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 002523136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gameux.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 002490880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\themecpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 002464768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dwmcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 002209280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 001342464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Wpc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 001236480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TokenBroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 001230848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\usercpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 001057792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000997376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ShareHost.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000982016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000976896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\HelpPane.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000965632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fontext.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000884736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Search.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000648704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UserLanguagesCpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000621056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hgcpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000576512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\hgcpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000559104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UserLanguagesCpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000556544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LockAppBroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:04 - 000524800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.immersiveshell.serviceprovider.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 004772352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ExplorerFrame.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 004385280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 004248064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MFMediaEngine.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 003287040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SyncCenter.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 003177472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentServer.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002976256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.pcshell.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002857984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dwmcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002814976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\themeui.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002741248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssrch.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002628608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\diagtrack.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002462208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\themecpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 002413568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gameux.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 001353728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usercpl.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 001224704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ShareHost.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000920064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TokenBroker.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000840192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BFE.DLL
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000826880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchIndexer.exe
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000825856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.appcore.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000695296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Search.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000508928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSync.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\stobject.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000402432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSync.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000383488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\stobject.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000329728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InputSwitch.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:03 - 000197632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingMonitor.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:02 - 004814336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MFMediaEngine.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:02 - 001669120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Wpc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:02 - 000842240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comdlg32.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:02 - 000462336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhext.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:01 - 001509888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Immersive.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:01 - 000531968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wlidprov.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:01 - 000518144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dmenrollengine.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:01 - 000366592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Geolocation.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 002223616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidsvc.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 001739264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Immersive.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 000726016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srv2.sys
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 000682496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidprov.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 23:00 - 000496640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Geolocation.dll
   2018-05-08 21:13 - 2018-04-15 22:58 - 000125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxSysprep.dll
   2018-05-08 21:13 - 2017-11-26 16:26 - 000048112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 09:15 - 000194048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\itircl.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 09:03 - 000067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcadm.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 09:03 - 000012800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcaevts.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 08:57 - 000162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\itircl.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 08:53 - 000540672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\hhctrl.ocx
   2018-05-08 21:12 - 2018-05-03 08:48 - 000408576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\catsrvut.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-16 00:25 - 000327008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shlwapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-16 00:25 - 000092032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CloudNotifications.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-16 00:24 - 000063656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appidapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:34 - 000572312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comctl32.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:34 - 000279472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shlwapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:34 - 000166408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CloudStorageWizard.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:34 - 000052248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\appidapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:14 - 000436224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wincorlib.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:14 - 000078336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CredProv2faHelper.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:13 - 000084992 _____ C:\WINDOWS\system32\DataStoreCacheDumpTool.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:12 - 000126976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssitlb.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:12 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Microsoft.Uev.Office2010CustomActions.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BitLockerCsp.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000143872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\srpapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000125440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\srpapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000113664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\BitLockerCsp.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:11 - 000109568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\eShims.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000571904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ngccredprov.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000225280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credprovs.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000192000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credprovs.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000120320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\appidsvc.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:10 - 000074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSyncPolicy.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:09 - 000145408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mssph.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:09 - 000090624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSyncPolicy.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:09 - 000037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TokenBrokerUI.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:08 - 000490496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettings.UserAccountsHandlers.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:08 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Shell.Search.UriHandler.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000477184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\schannel.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000406016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\schannel.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000312832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AboveLockAppHost.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000252928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AboveLockAppHost.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000179712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssph.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:07 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TokenBrokerUI.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:06 - 000392192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RDXTaskFactory.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:06 - 000139264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mdmmigrator.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:05 - 000516608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Internal.Management.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:03 - 000697344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinui.appcore.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:02 - 000440832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dmenrollengine.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:01 - 000194560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mdmregistration.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:01 - 000048128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ByteCodeGenerator.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000669184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MCRecvSrc.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000356352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceEnroller.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000252416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\coredpus.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mdmregistration.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enrollmentapi.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 23:00 - 000058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ByteCodeGenerator.exe
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 22:59 - 001332736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wsecedit.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 22:59 - 000971264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MCRecvSrc.dll
   2018-05-08 21:12 - 2018-04-15 22:58 - 001472000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wsecedit.dll
   2018-05-08 17:27 - 2018-05-08 17:27 - 000000000 ____D C:\Program Files\Intel
   2018-05-08 17:27 - 2017-08-21 17:13 - 000126584 _____ (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\IntelHaxm.sys
   2018-05-08 17:14 - 2018-05-08 17:14 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Android
   2018-05-08 17:13 - 2018-05-20 21:01 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\.android
   2018-05-08 17:13 - 2018-05-08 17:13 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\.AndroidStudio3.1
   2018-05-08 17:13 - 2018-05-08 17:13 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Android Studio
   2018-05-08 17:08 - 2018-05-08 17:08 - 000000000 ____D C:\Program Files\Android
   2018-05-08 17:06 - 2018-05-08 17:08 - 794908256 _____ (Google Inc.) C:\Users\Erkant\Downloads\android-studio-ide-173.4720617-windows.exe
   2018-05-08 17:04 - 2018-05-20 17:24 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\.gradle
   2018-05-08 17:04 - 2018-05-20 17:07 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\Downloads\TimeAttendance
   2018-05-08 17:03 - 2018-05-08 22:33 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\Downloads\Manchester-University
   2018-05-08 17:02 - 2018-05-08 17:02 - 004162176 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\Manchester-University.rar
   2018-05-07 18:08 - 2018-05-07 18:08 - 000000000 ____H C:\WINDOWS\system32\Drivers\Msft_User_WpdMtpDr_01_11_00.Wdf
   2018-05-03 13:33 - 2018-05-03 13:33 - 000469851 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\TimeAttendance.rar
   2018-05-03 13:24 - 2018-05-03 13:24 - 001438086 _____ (Igor Pavlov) C:\Users\Erkant\Downloads\7z1805-x64.exe
   2018-05-03 13:24 - 2018-05-03 13:24 - 000000000 ____D C:\Program Files\7-Zip
   2018-05-03 12:57 - 2018-05-03 12:57 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\LocalLow\Temp
   2018-05-02 19:37 - 2018-05-02 19:37 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Fossil Hunters.url
   2018-04-27 19:49 - 2018-04-27 19:49 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\NVIDIA Corporation
   2018-04-27 19:48 - 2018-05-09 19:05 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\UnrealEngine
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 005631312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 004379984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 002605920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 002036576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 000519000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_40.dll
   2018-04-27 19:47 - 2008-10-15 06:22 - 000452440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_40.dll
   2018-04-27 19:44 - 2018-04-27 19:44 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\TekkenGame
   2018-04-27 19:13 - 2018-04-27 19:15 - 022930498 _____ C:\Users\Erkant\Downloads\programming-basics-java-bg.pdf
   2018-04-27 17:59 - 2018-04-27 17:59 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\TEKKEN 7.url
   2018-04-26 11:38 - 2018-04-26 11:49 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Drivers\wd
   2018-04-26 11:38 - 2018-04-26 11:36 - 000548000 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MpSigStub.exe
   2018-04-26 11:37 - 2018-05-08 21:23 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
   2018-04-26 11:36 - 2018-05-08 21:22 - 141696960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT-KB890830.exe
   2018-04-26 11:36 - 2018-05-08 21:22 - 141696960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
   2018-04-26 00:14 - 2018-04-26 00:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\InfusedApps
   2018-04-26 00:14 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Panther
   2018-04-26 00:13 - 2018-04-26 00:13 - 000008192 _____ C:\WINDOWS\system32\config\userdiff
   2018-04-26 00:13 - 2018-04-25 13:16 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ServiceProfiles
   2018-04-26 00:11 - 2018-04-26 00:11 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Setup
   2018-04-26 00:10 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\containers
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\zu-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\yo-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\xh-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\wo-SN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\vi-VN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\uz-Latn-UZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ur-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ug-CN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tt-RU
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tn-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tk-TM
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ti-ET
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tg-Cyrl-TJ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\te-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ta-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sw-KE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sr-Cyrl-RS
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sr-Cyrl-BA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sq-AL
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\si-LK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sd-Arab-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\rw-RW
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\quz-PE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\quc-Latn-GT
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\prs-AF
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\pa-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\pa-Arab-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\or-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\nso-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\nn-NO
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ne-NP
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mt-MT
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mr-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mn-MN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ml-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mk-MK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mi-NZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lo-LA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lb-LU
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ky-KG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ku-Arab-IQ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kok-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kn-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\km-KH
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kk-KZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ka-GE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\is-IS
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ig-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\id-ID
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\hy-AM
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ha-Latn-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gu-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gd-GB
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ga-IE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\fil-PH
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\fa-IR
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\cy-GB
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\chr-CHER-US
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ca-ES-valencia
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bs-Latn-BA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bn-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bn-BD
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\be-BY
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\az-Latn-AZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\as-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\am-ET
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\af-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\zu-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\yo-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\xh-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\wo-SN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\vi-VN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\uz-Latn-UZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ur-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ug-CN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tt-RU
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tn-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tk-TM
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ti-ET
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tg-Cyrl-TJ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\te-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ta-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sw-KE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sr-Cyrl-RS
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sr-Cyrl-BA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sq-AL
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\si-LK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sd-Arab-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\rw-RW
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\quz-PE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\quc-Latn-GT
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\prs-AF
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\pa-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\pa-Arab-PK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\or-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\nso-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\nn-NO
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ne-NP
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mt-MT
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mr-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mn-MN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ml-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mk-MK
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mi-NZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lo-LA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lb-LU
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ky-KG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ku-Arab-IQ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kok-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kn-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\km-KH
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kk-KZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ka-GE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\is-IS
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ig-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\id-ID
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\hy-AM
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ha-Latn-NG
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gu-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gd-GB
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ga-IE
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\fil-PH
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\fa-IR
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\cy-GB
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\chr-CHER-US
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ca-ES-valencia
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bs-Latn-BA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bn-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bn-BD
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\be-BY
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\az-Latn-AZ
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\as-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\am-ET
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\af-ZA
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\MailContactsCalendarSync
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\hi-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gl-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\eu-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ca-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MailContactsCalendarSync
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\hi-IN
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gl-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\eu-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ca-ES
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\OCR
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\Program Files\Reference Assemblies
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\Program Files\MSBuild
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies
   2018-04-26 00:07 - 2018-04-26 00:07 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\MSBuild
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\WCN
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WCN
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\winrm
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sysprep
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\slmgr
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Printing_Admin_Scripts
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\0409
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\winrm
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\slmgr
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Printing_Admin_Scripts
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bg
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\0409
   2018-04-26 00:03 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\DigitalLocker
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-21 15:12 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\DeliveryOptimization
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-21 14:52 - 000000000 ___HD C:\WINDOWS\ELAMBKUP
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 23:58 - 000000000 ___RD C:\Program Files (x86)
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 21:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 18:12 - 000000167 _____ C:\WINDOWS\win.ini
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 18:04 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 18:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-20 18:01 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\system
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-19 21:18 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-19 21:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-19 13:42 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\NDF
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-18 00:28 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\RegBack
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-10 21:42 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\rescache
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:05 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\DiagSvcs
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Dism
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\oobe
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Dism
   2018-04-25 23:58 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ShellExperiences
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-27 20:09 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\LiveKernelReports
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 11:38 - 000000000 ___RD C:\Program Files\Windows Defender
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:14 - 000028672 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BCD-Template
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioDatabase
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CSC
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\F12
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\F12
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\TextInput
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\WinMetadata
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinMetadata
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioPlugIns
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\migwiz
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\appraiser
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Provisioning
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\PolicyDefinitions
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\bcastdvr
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:10 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SystemResetPlatform
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:05 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Defender
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\dsc
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\setup
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\oobe
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\MUI
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\com
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\setup
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MUI
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\com
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-26 00:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\IME
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 __SHD C:\WINDOWS\BitLockerDiscoveryVolumeContents
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 __SHD C:\Program Files\Windows Sidebar
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 __SHD C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 __RSD C:\WINDOWS\media
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\Nui
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\SysWOW64\Configuration
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\UNP
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\Nui
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\Configuration
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\AppV
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\Downloaded Program Files
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\Offline Web Pages
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Web
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Vss
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\tracing
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\TAPI
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\SMI
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ras
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\NDF
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Msdtc
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\migwiz
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Ipmi
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\InputMethod
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\inetsrv
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\IME
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\icsxml
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\GroupPolicyUsers
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\FxsTmp
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\downlevel
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Bthprops
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\AppLocker
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\AdvancedInstallers
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SystemResources
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SystemApps
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\winevt
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\spool
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SecureBootUpdates
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ras
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ProximityToast
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\PointOfService
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MsDtc
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Macromed
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Ipmi
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\InputMethod
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\inetsrv
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\IME
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\icsxml
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ias
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\hydrogen
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\GroupPolicyUsers
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\downlevel
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\DDFs
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\TxR
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\Journal
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Bthprops
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\AppLocker
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\AdvancedInstallers
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\System
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SKB
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\security
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\schemas
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SchCache
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Resources
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\RemotePackages
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Registration
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\PLA
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Performance
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ModemLogs
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\L2Schemas
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\InputMethod
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Globalization
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\GameBarPresenceWriter
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Cursors
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Branding
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\appcompat
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\addins
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\ProgramData\WindowsHolographicDevices
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Security
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Portable Devices
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\windows nt
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Multimedia Platform
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Services
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Portable Devices
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\windows nt
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Multimedia Platform
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:55 - 000215943 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\dssec.dat
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:55 - 000208384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msclmd.dll
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:55 - 000027136 _____ (Khronos Group) C:\WINDOWS\SysWOW64\opencl.dll
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:55 - 000000741 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\NOISE.DAT
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000229376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msclmd.dll
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000215943 _____ C:\WINDOWS\system32\dssec.dat
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000017635 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\services
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000017572 _____ C:\WINDOWS\system32\OEMDefaultAssociations.xml
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000004096 _____ C:\WINDOWS\system32\config\VSMIDK
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000003683 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\lmhosts.sam
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000001358 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\protocol
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000000858 _____ C:\WINDOWS\system32\DefaultQuestions.json
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000000741 _____ C:\WINDOWS\system32\NOISE.DAT
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000000407 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\etc\networks
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 23:54 - 000000219 _____ C:\WINDOWS\system.ini
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOPrivate
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:25 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\Libraries
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:23 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\FxsTmp
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:22 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Sysprep
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:19 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\PrintDialog
   2018-04-25 23:58 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Help
   2018-04-25 23:56 - 2018-05-21 14:52 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\INF
   2018-04-25 23:42 - 2018-05-08 21:21 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 088342528 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SOFTWARE
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 013107200 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SYSTEM
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\DEFAULT
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-21 15:17 - 000024576 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY
   2018-04-25 23:38 - 2018-05-08 23:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\servicing
   2018-04-25 23:38 - 2018-04-26 00:14 - 000032768 _____ C:\WINDOWS\system32\config\SAM
   2018-04-25 23:38 - 2018-04-25 23:58 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SMI
   2018-04-25 23:38 - 2018-04-25 13:26 - 000032768 _____ C:\WINDOWS\system32\config\ELAM
   2018-04-25 23:37 - 2018-04-26 00:15 - 000000000 ___HD C:\$SysReset
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000527192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000518488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000239960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000077656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-06-02 04:55 - 000074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 002526056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 002401112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 002106216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 001998168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 001907552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dcsx_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 001868128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dcsx_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 000511328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 000470880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 000276832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx11_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-05-26 11:41 - 000248672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx11_43.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000530776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000528216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000078680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2010-02-04 10:01 - 000022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_7.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000517960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000515416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000176968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000073544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:44 - 000069464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 005554512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dcsx_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 005501792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dcsx_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 002582888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 002475352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 001974616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 001892184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 000523088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 000453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 000285024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx11_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-09-04 17:29 - 000235344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx11_42.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-16 14:18 - 000521560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-16 14:18 - 000174936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-16 14:18 - 000024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_6.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 005425496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 004178264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 002430312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 001846632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 000520544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2009-03-09 15:27 - 000453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_41.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000518480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000514384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000235856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000175440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000074576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000070992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000025936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-10-27 10:04 - 000023376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_5.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:41 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:41 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:41 - 000072200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:41 - 000068616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:40 - 000513544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-31 10:40 - 000509448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:01 - 000467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 004992520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 003851784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 001942552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 001493528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-07-10 11:00 - 000540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_39.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:19 - 000511496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:19 - 000507400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:18 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:18 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_1.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:17 - 000068104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAPOFX1_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:17 - 000065032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAPOFX1_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:17 - 000025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:16 - 000028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_4.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 004991496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 003850760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 001941528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 001491992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 000540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-05-30 14:11 - 000467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_38.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:04 - 000489480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XAudio2_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:03 - 000479752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:03 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:03 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine3_0.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:00 - 000028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 16:00 - 000025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_3.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 15:56 - 004910088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 15:56 - 003786760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 15:56 - 001860120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-03-05 15:56 - 001420824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-02-05 23:07 - 000529424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2008-02-05 23:07 - 000462864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_37.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-22 03:40 - 000411656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_10.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-22 03:39 - 000267272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_10.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-22 03:37 - 000021000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\X3DAudio1_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-22 03:37 - 000017928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_2.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-12 15:14 - 005081608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-12 15:14 - 003734536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-12 15:14 - 002006552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-12 15:14 - 001374232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-02 09:56 - 000508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-10-02 09:56 - 000444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_36.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-20 00:57 - 000411496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_9.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-20 00:57 - 000267112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_9.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 005073256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 003727720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 001985904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 001358192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 000508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-07-19 18:14 - 000444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_35.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-06-20 20:49 - 000409960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_8.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-06-20 20:46 - 000266088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_8.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-05-16 16:45 - 001401200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_34.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-05-16 16:45 - 001124720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_34.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-05-16 16:45 - 000506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_34.dll
   2018-04-25 22:44 - 2007-05-16 16:45 - 000443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_34.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-05-16 16:45 - 004496232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_34.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-05-16 16:45 - 003497832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_34.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-04-04 18:55 - 000403304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_7.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-04-04 18:55 - 000261480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_7.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-04-04 18:54 - 000107368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xinput1_3.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-15 16:57 - 000506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-15 16:57 - 000443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-12 16:42 - 004494184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-12 16:42 - 001400176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-12 16:42 - 001123696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_33.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-05 12:42 - 000017688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\x3daudio1_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-03-05 12:42 - 000015128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\x3daudio1_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-01-24 15:27 - 000393576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_6.dll
   2018-04-25 22:43 - 2007-01-24 15:27 - 000255848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_6.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-12-08 12:02 - 000251672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_5.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-12-08 12:00 - 000390424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_5.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-11-29 13:06 - 004398360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_32.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-11-29 13:06 - 003426072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_32.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-11-29 13:06 - 000469264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-11-29 13:06 - 000440080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-09-28 16:05 - 003977496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_31.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-09-28 16:05 - 000237848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_4.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-09-28 16:04 - 000364824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_4.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-07-28 09:31 - 000083736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xinput1_2.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-07-28 09:30 - 000363288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_3.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-07-28 09:30 - 000236824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_3.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-07-28 09:30 - 000062744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xinput1_2.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-05-31 07:24 - 000230168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_2.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-05-31 07:22 - 000354072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_2.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:41 - 003927248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_30.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:40 - 002388176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_30.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:40 - 000352464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:39 - 000229584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:39 - 000083664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xinput1_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-03-31 12:39 - 000062672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xinput1_1.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:43 - 003830992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_29.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:43 - 002332368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_29.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:42 - 000355536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xactengine2_0.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:42 - 000230096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine2_0.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:41 - 000016592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\x3daudio1_0.dll
   2018-04-25 22:43 - 2006-02-03 08:41 - 000014032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\x3daudio1_0.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-12-05 18:09 - 003815120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_28.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-12-05 18:09 - 002323664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_28.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-07-22 19:59 - 003807440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_27.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-07-22 19:59 - 002319568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_27.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-05-26 15:34 - 003767504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_26.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-05-26 15:34 - 002297552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_26.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-03-18 17:19 - 003823312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_25.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-03-18 17:19 - 002337488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_25.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-02-05 19:45 - 003544272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx9_24.dll
   2018-04-25 22:43 - 2005-02-05 19:45 - 002222800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_24.dll
   2018-04-25 22:41 - 2018-04-25 22:44 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\directx
   2018-04-25 22:41 - 2018-04-25 22:41 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA
   2018-04-25 22:41 - 2009-03-16 14:18 - 000517448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XAudio2_4.dll
   2018-04-25 22:41 - 2009-03-16 14:18 - 000235352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xactengine3_4.dll
   2018-04-25 22:41 - 2009-03-16 14:18 - 000022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\X3DAudio1_6.dll
   2018-04-25 22:41 - 2007-04-04 18:53 - 000081768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xinput1_3.dll
   2018-04-25 22:41 - 2007-03-12 16:42 - 003495784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_33.dll
   2018-04-25 22:41 - 2006-09-28 16:05 - 002414360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx9_31.dll
   2018-04-25 21:49 - 2018-04-25 21:49 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\DBG
   2018-04-25 21:48 - 2018-05-09 19:05 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
   2018-04-25 20:26 - 2018-04-25 20:26 - 000000222 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Bastion.url
   2018-04-25 14:36 - 2018-04-26 11:11 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Steam
   2018-04-25 14:36 - 2018-04-25 14:36 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\CEF
   2018-04-25 14:35 - 2018-05-20 01:46 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Eclipse
   2018-04-25 14:35 - 2018-04-25 14:35 - 000001087 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Eclipse Java Oxygen.lnk
   2018-04-25 14:30 - 2018-05-21 15:45 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Steam
   2018-04-25 14:30 - 2018-04-25 14:30 - 000001028 _____ C:\Users\Public\Desktop\Steam.lnk
   2018-04-25 14:27 - 2018-05-10 16:19 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Notepad++
   2018-04-25 14:27 - 2018-04-25 14:28 - 000000000 ____D C:\Program Files\Notepad++
   2018-04-25 14:27 - 2018-04-25 14:27 - 000000865 _____ C:\Users\Public\Desktop\Notepad++.lnk
   2018-04-25 14:21 - 2018-04-25 14:21 - 000003734 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\JavaUpdateSched
   2018-04-25 14:21 - 2018-04-25 14:21 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Sun
   2018-04-25 14:21 - 2018-04-25 14:21 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java
   2018-04-25 14:21 - 2018-04-25 14:20 - 000144448 _____ (Oracle Corporation) C:\WINDOWS\system32\WindowsAccessBridge-64.dll
   2018-04-25 14:14 - 2018-04-25 14:20 - 000000000 ____D C:\Program Files\Java
   2018-04-25 14:10 - 2018-04-25 14:10 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Oracle
   2018-04-25 13:54 - 2018-04-25 13:54 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Google
   2018-04-25 13:50 - 2018-05-17 21:16 - 000002301 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-04-25 13:50 - 2018-05-17 21:16 - 000002260 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2018-04-25 13:50 - 2018-05-17 21:09 - 000003418 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
   2018-04-25 13:50 - 2018-05-17 21:09 - 000003294 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
   2018-04-25 13:49 - 2018-05-21 01:16 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
   2018-04-25 13:49 - 2018-04-25 14:50 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Google
   2018-04-25 13:48 - 2018-04-25 13:48 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\PeerDistRepub
   2018-04-25 13:33 - 2018-04-25 13:33 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOShared
   2018-04-25 13:31 - 2018-04-25 13:32 - 000000000 ___RD C:\Users\Erkant\OneDrive
   2018-04-25 13:30 - 2018-04-25 13:30 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Comms
   2018-04-25 13:30 - 2018-04-25 13:30 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft OneDrive
   2018-04-25 13:29 - 2018-05-21 14:13 - 000996206 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-04-25 13:29 - 2018-04-25 13:29 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Publishers
   2018-04-25 13:29 - 2018-04-25 13:29 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\MicrosoftEdge
   2018-04-25 13:28 - 2018-05-20 23:55 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\Packages
   2018-04-25 13:28 - 2018-04-25 13:28 - 000000020 ___SH C:\Users\Erkant\ntuser.ini
   2018-04-25 13:28 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Adobe
   2018-04-25 13:28 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\VirtualStore
   2018-04-25 13:28 - 2018-04-25 13:28 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform
   2018-04-25 13:27 - 2018-04-25 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User
   2018-04-25 13:27 - 2018-04-25 13:27 - 000000000 _SHDL C:\Users\All Users
   2018-04-25 13:26 - 2018-05-21 15:17 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
   2018-04-25 13:22 - 2018-05-21 13:51 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant
   2018-04-25 13:19 - 2018-03-13 08:02 - 002241024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PrintConfig.dll
   2018-04-25 13:18 - 2018-05-21 15:17 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____H C:\ProgramData\DP45977C.lfl
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\DAX3
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\DAX2
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Audyssey Labs
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
   2018-04-25 13:18 - 2018-04-25 13:18 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:36 - 000001951 _____ C:\WINDOWS\NvContainerRecovery.bat
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 005960824 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 002587768 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvsvc64.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 001766520 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvsvcr.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 000607168 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nv3dappshext.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 000449656 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 000123000 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvshext.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-27 19:12 - 000081856 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nv3dappshextr.dll
   2018-04-25 13:18 - 2017-10-25 13:33 - 007802921 _____ C:\WINDOWS\system32\nvcoproc.bin
   2018-04-25 13:17 - 2018-04-25 13:17 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\RTCOM
   2018-04-25 13:17 - 2018-04-25 13:17 - 000000000 ____D C:\Program Files\Realtek
   2018-04-25 13:16 - 2018-05-21 13:59 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
   2018-04-25 13:16 - 2018-05-21 01:16 - 000393320 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-04-21 22:43 - 2018-04-21 22:43 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\LocalLow\Reptoid Games
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-05-20 01:46 - 2018-03-14 17:53 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\.p2
   2018-05-19 14:46 - 2018-04-17 11:42 - 000000073 _____ C:\Users\Erkant\Desktop\Key.txt
   2018-05-16 00:46 - 2018-03-13 12:59 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation
   2018-05-10 16:38 - 2018-03-14 17:58 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\eclipse-workspace
   2018-05-08 23:09 - 2018-03-13 00:04 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
   2018-05-08 23:09 - 2018-03-13 00:04 - 000000000 ___RD C:\Users\Erkant\3D Objects
   2018-05-08 21:16 - 2017-09-29 16:42 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jsproxy.dll
   2018-05-08 21:15 - 2017-09-29 16:41 - 000073112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\hvservice.sys
   2018-05-08 21:15 - 2017-09-29 16:41 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jsproxy.dll
   2018-05-08 21:15 - 2017-09-29 16:41 - 000020888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kdhvcom.dll
   2018-05-03 13:24 - 2018-03-13 15:45 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7-Zip
   2018-04-25 14:32 - 2018-03-14 17:54 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\eclipse
   2018-04-25 14:30 - 2018-03-14 15:29 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam
   2018-04-25 14:27 - 2018-03-14 17:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Notepad++
   2018-04-25 14:21 - 2018-03-14 17:29 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java Development Kit
   2018-04-25 13:25 - 2018-04-05 13:24 - 000000000 ___SD C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenOffice 4.1.2
   2018-04-25 13:25 - 2018-03-14 17:57 - 000000000 ____D C:\Users\Erkant\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Eclipse
   Some files in TEMP:
   ====================
   2018-05-21 13:39 - 2018-05-21 13:26 - 078346672 _____ (Malwarebytes                                                ) C:\Users\Erkant\AppData\Local\Temp\mb3-setup-consumer-3.3.1.2183.exe
   2018-05-21 15:15 - 2018-05-21 15:14 - 074288784 _____ (Malwarebytes                                                ) C:\Users\Erkant\AppData\Local\Temp\mb3-setup-consumer-3.5.1.2522-1.0.365-1.0.4968.exe
   2017-10-26 11:07 - 2017-10-26 11:07 - 000488960 _____ () C:\Users\Erkant\AppData\Local\Temp\sqlite3.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-05-18 00:28
   ==================== End of FRST.txt ============================
    
    
   Addition_21-05-2018 16.20.10.txt
 • Дарение

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.