Премини към съдържанието

Препоръчан отговор


Здравейте!

От известно време забелязвам нещо странно, което се случва средно 2-3 пъти на ден. Докато пиша нещо на компютъра (било то в сайт или в документ), в един момент все едно съм натиснал някъде и трябва пак да кликна с мишката, за да продължа да пиша. Съмнявам се за троянски кон или нещо подобно, а на компютъра ми има ценни файлове и не искам да се случи нещо с тях.  Addition.txt е прикачен.

Ето какво ми излезе от  FRST.txt :

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version:Addition.txt 21-08-2016 01
Ran by Home (administrator) on USER (22-08-2016 16:23:03)
Running from C:\Users\Home\Desktop
Loaded Profiles: Home (Available Profiles: Home)
Platform: Windows 8.1 Pro (Update) (X64) Language: Български (България)
Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
Boot Mode: Normal
Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Processes (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

(ESET) C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
(SUPERAntiSpyware.com) C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCore64.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
(Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\Jhi_service.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
(ESET) C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
(IvoSoft) C:\Program Files\Classic Shell\ClassicStartMenu.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxTray.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\Taskmgr.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\SettingSyncHost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE
(Safer-Networking Ltd.) C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe
(Safer-Networking Ltd.) C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDWSCSvc.exe
(Safer-Networking Ltd.) C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe
(Safer-Networking Ltd.) C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe
(SUPERAntiSpyware) C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
(LolBoT.) C:\Users\Home\Desktop\Spam BoT v1.6.exe
(CyberGhost S.R.L) C:\Program Files\CyberGhost 6\CyberGhost.Service.exe
(CyberGhost S.R.L.) C:\Program Files\CyberGhost 6\CyberGhost.exe
(The OpenVPN Project) C:\Program Files\CyberGhost 6\Data\OpenVPN\openvpn.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Farbar) C:\Users\Home\Desktop\FRST64 (1).exe


==================== Registry (Whitelisted) ===========================

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [13427784 2013-03-18] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [Classic Start Menu] => C:\Program Files\Classic Shell\ClassicStartMenu.exe [161728 2015-11-12] (IvoSoft)
HKLM-x32\...\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] => C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [37296 2012-01-03] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [Adobe ARM] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [843712 2012-01-02] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [SDTray] => C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe [4101576 2014-06-24] (Safer-Networking Ltd.)
Winlogon\Notify\igfxcui: igfxdev.dll [X]
Winlogon\Notify\SDWinLogon-x32: SDWinLogon.dll [X]
HKU\S-1-5-21-340910651-1706132204-2474600806-1001\...\Run: [BlueStacks Agent] => C:\Program Files (x86)\Bluestacks\HD-Agent.exe
HKU\S-1-5-21-340910651-1706132204-2474600806-1001\...\Run: [CyberGhost] => C:\Program Files\CyberGhost 6\CyberGhost.exe [1156656 2016-08-18] (CyberGhost S.R.L.)
HKU\S-1-5-21-340910651-1706132204-2474600806-1001\...\Run: [SUPERAntiSpyware] => C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe [7943072 2016-07-19] (SUPERAntiSpyware)
HKU\S-1-5-21-340910651-1706132204-2474600806-1001\...\Run: [SpybotPostWindows10UpgradeReInstall] => C:\Program Files\Common Files\AV\Spybot - Search and Destroy\Test.exe [1011200 2015-07-28] (Safer-Networking Ltd.)
HKU\S-1-5-18\...\Run: [KSS] => "C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Scan\kss.exe" autorun
HKU\S-1-5-18\Control Panel\Desktop\\SCRNSAVE.EXE -> 
BootExecute: autocheck autochk * sdnclean64.exe

==================== Internet (Whitelisted) ====================

(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 217.18.241.110 62.221.132.218
Tcpip\..\Interfaces\{A5B8694A-AE79-46DB-880E-D71D678D76AD}: [DhcpNameServer] 194.187.251.67 185.93.180.131 38.132.106.139
Tcpip\..\Interfaces\{F0633EB8-7F25-4AC3-B3AF-52B66A40127F}: [NameServer] 194.187.251.67,185.93.180.131
Tcpip\..\Interfaces\{F0633EB8-7F25-4AC3-B3AF-52B66A40127F}: [DhcpNameServer] 217.18.241.110 62.221.132.218

Internet Explorer:
==================
HKU\S-1-5-21-340910651-1706132204-2474600806-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://google.bg/
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-340910651-1706132204-2474600806-1001 -> DefaultScope {E6A0ADEC-9673-4D7B-AAF9-A6CD68FBC2DD} URL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-340910651-1706132204-2474600806-1001 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-340910651-1706132204-2474600806-1001 -> {E6A0ADEC-9673-4D7B-AAF9-A6CD68FBC2DD} URL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}
BHO: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-12-19] (Microsoft Corporation)
BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Adobe PDF Link Helper -> {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2012-01-03] (Adobe Systems Incorporated)
BHO-x32: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-12-19] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06] (Microsoft Corporation)

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\Home\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9c9lz5ps.default
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_22_0_0_209.dll [2016-07-12] ()
FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.50428.0\npctrl.dll [2016-04-27] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.2.1 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2015-04-16] (VideoLAN)
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_22_0_0_209.dll [2016-07-12] ()
FF Plugin-x32: @google.com/npPicasa3,version=3.0.0 -> C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\npPicasa3.dll [2015-10-13] (Google, Inc.)
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=2.1.42 -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll [2012-11-29] (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll [2012-11-29] (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.50428.0\npctrl.dll [2016-04-27] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPSPWRAP.DLL [2010-03-24] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.31.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-07-31] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.31.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-07-31] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2012-01-03] (Adobe Systems Inc.)
FF Extension: AdBlocker Ultimate - C:\Users\Home\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9c9lz5ps.default\Extensions\adblockultimate@adblockultimate.net.xpi [2016-07-02]

Chrome: 
=======
CHR HomePage: Default -> hxxp://www.google.bg/
CHR StartupUrls: Default -> "hxxps://www.google.bg/"
CHR Profile: C:\Users\Home\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Google Презентации) - C:\Users\Home\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2016-01-11]
CHR Extension: (Google Документи) - C:\Users\Home\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2016-01-11]
CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\Home\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2016-01-11]
CHR Extension: (WOT: Web of Trust, Website Reputation Ratings) - C:\Users\Home\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bhmmomiinigofkjcapegjjndpbikblnp [2016-08-08]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Home\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2016-01-11]
CHR Extension: (Google Търсене) - C:\Users\Home\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2016-01-11]
CHR Extension: (Електронни таблици от Google) - C:\Users\Home\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2016-01-11]
CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\Home\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2016-03-15]
CHR Extension: (AdBlock) - C:\Users\Home\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2016-07-28]
CHR Extension: (goo.gl URL Shortener) - C:\Users\Home\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\iblijlcdoidgdpfknkckljiocdbnlagk [2016-01-11]
CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\Home\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2016-04-02]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Home\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2016-01-11]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Home\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2016-08-18]

Opera: 
=======
StartMenuInternet: (HKLM) Opera - C:\Program Files\Opera x64\Opera.exe

==================== Services (Whitelisted) ========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R2 !SASCORE; C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE [172344 2014-07-23] (SUPERAntiSpyware.com)
R2 CG6Service; C:\Program Files\CyberGhost 6\CyberGhost.Service.exe [71728 2016-08-18] (CyberGhost S.R.L)
R2 ekrn; C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe [2541192 2016-06-23] (ESET)
R2 igfxCUIService1.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [330136 2015-08-27] (Intel Corporation)
R2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [164736 2012-11-29] (Intel Corporation)
S3 npggsvc; C:\Windows\SysWOW64\GameMon.des [4192344 2016-03-09] (INCA Internet Co., Ltd.)
R2 SDScannerService; C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe [1738168 2014-06-24] (Safer-Networking Ltd.)
R2 SDUpdateService; C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe [2088408 2014-06-27] (Safer-Networking Ltd.)
R2 SDWSCService; C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDWSCSvc.exe [171928 2014-04-25] (Safer-Networking Ltd.)
S3 vmicvss; C:\Windows\System32\ICSvc.dll [524800 2015-05-29] (Microsoft Corporation)
S3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [366552 2015-07-07] (Microsoft Corporation)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [23824 2015-07-07] (Microsoft Corporation)

===================== Drivers (Whitelisted) ==========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R1 eamonm; C:\Windows\System32\DRIVERS\eamonm.sys [263336 2016-06-23] (ESET)
S0 ebdrv; C:\Windows\System32\drivers\evbda.sys [3357024 2013-08-22] (Broadcom Corporation)
R0 edevmon; C:\Windows\System32\DRIVERS\edevmon.sys [251632 2015-07-13] (ESET)
S0 eelam; C:\Windows\System32\DRIVERS\eelam.sys [15488 2016-06-23] (ESET)
R1 ehdrv; C:\Windows\system32\DRIVERS\ehdrv.sys [197288 2016-06-23] (ESET)
R2 epfwwfpr; C:\Windows\system32\DRIVERS\epfwwfpr.sys [181416 2016-06-23] (ESET)
R1 SASDIFSV; C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASDIFSV64.SYS [14928 2011-07-22] (SUPERAdBlocker.com and SUPERAntiSpyware.com)
R1 SASKUTIL; C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASKUTIL64.SYS [12368 2011-07-13] (SUPERAdBlocker.com and SUPERAntiSpyware.com)
S1 VBoxNetAdp; C:\Windows\system32\DRIVERS\VBoxNetAdp6.sys [119712 2016-06-16] (Oracle Corporation)
S3 WdBoot; C:\Windows\system32\drivers\WdBoot.sys [44560 2015-07-07] (Microsoft Corporation)
S3 WdFilter; C:\Windows\system32\drivers\WdFilter.sys [270168 2015-07-07] (Microsoft Corporation)
S3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [114520 2015-07-07] (Microsoft Corporation)
U4 ekbdflt; \SystemRoot\system32\DRIVERS\ekbdflt.sys [X]
U4 epfw; \SystemRoot\system32\DRIVERS\epfw.sys [X]

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)


==================== One Month Created files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2016-08-22 16:23 - 2016-08-22 16:23 - 00015571 _____ C:\Users\Home\Desktop\FRST.txt
2016-08-22 16:22 - 2016-08-22 16:22 - 02396672 _____ (Farbar) C:\Users\Home\Desktop\FRST64 (1).exe
2016-08-19 23:42 - 2016-08-19 23:43 - 00000000 ____D C:\Users\Home\AppData\Local\CyberGhost
2016-08-19 23:40 - 2016-08-20 05:57 - 00001744 _____ C:\Users\Home\Desktop\CyberGhost 6.lnk
2016-08-19 23:40 - 2016-08-19 23:42 - 00000000 ____D C:\Program Files\TAP-Windows
2016-08-19 23:40 - 2016-08-19 23:40 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberGhost 6
2016-08-19 21:41 - 2013-08-22 16:25 - 00000824 _____ C:\Windows\system32\Drivers\etc\hosts.20160819-214126.backup
2016-08-19 21:35 - 2016-08-19 21:35 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\AV
2016-08-19 21:35 - 2015-07-28 17:52 - 00821920 _____ (Safer-Networking Ltd. ) C:\Users\Public\Desktop\Post Win10 Spybot-install.exe
2016-08-19 21:33 - 2016-08-19 22:16 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy
2016-08-19 21:33 - 2016-08-19 22:05 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2
2016-08-19 21:33 - 2016-08-19 21:33 - 00001403 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spybot-S&D Start Center.lnk
2016-08-19 21:33 - 2016-08-19 21:33 - 00001391 _____ C:\Users\Public\Desktop\Spybot-S&D Start Center.lnk
2016-08-19 21:33 - 2016-08-19 21:33 - 00000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\Safer-Networking
2016-08-19 21:33 - 2016-08-19 21:33 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Spybot - Search & Destroy 2
2016-08-19 21:33 - 2013-09-20 10:49 - 00021040 _____ (Safer Networking Limited) C:\Windows\system32\sdnclean64.exe
2016-08-12 23:13 - 2016-08-12 23:13 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ESET
2016-08-12 23:13 - 2016-08-12 23:13 - 00000000 ____D C:\ProgramData\ESET
2016-08-12 22:53 - 2016-08-12 22:53 - 00000000 ____D C:\Users\Home\AppData\Local\ESET
2016-08-12 19:11 - 2016-08-22 16:23 - 00000000 ____D C:\FRST
2016-08-12 18:52 - 2016-08-12 19:05 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Kaspersky Lab Setup Files
2016-08-12 18:48 - 2016-08-12 18:48 - 00000000 ____D C:\Users\Home\AppData\Local\PackageAware
2016-08-12 18:48 - 2016-08-12 18:48 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Webroot
2016-08-10 23:04 - 2016-08-10 23:35 - 00135698 _____ C:\Windows\ntbtlog.txt
2016-08-10 22:54 - 2016-08-10 23:04 - 00000000 ____D C:\Users\Home\AppData\Local\FSDART
2016-08-10 22:54 - 2016-08-10 22:56 - 00000000 ____D C:\ProgramData\F-Secure
2016-08-10 22:54 - 2016-08-10 22:54 - 00000000 ____D C:\Users\Home\AppData\Local\F-Secure
2016-08-10 22:39 - 2016-08-22 14:39 - 00000518 _____ C:\Windows\Tasks\SUPERAntiSpyware Scheduled Task e948b6d5-3326-404d-a121-aaf5de858a09.job
2016-08-10 22:39 - 2016-08-10 22:39 - 00003480 _____ C:\Windows\System32\Tasks\SUPERAntiSpyware Scheduled Task e948b6d5-3326-404d-a121-aaf5de858a09
2016-08-10 22:39 - 2016-08-10 22:39 - 00000000 ____D C:\Users\Home\AppData\Roaming\SUPERAntiSpyware.com
2016-08-10 22:38 - 2016-08-10 22:39 - 00000000 ____D C:\Program Files\SUPERAntiSpyware
2016-08-10 22:38 - 2016-08-10 22:38 - 00001780 _____ C:\Users\Public\Desktop\SUPERAntiSpyware Free Edition.lnk
2016-08-10 22:38 - 2016-08-10 22:38 - 00000000 ____D C:\ProgramData\SUPERAntiSpyware.com
2016-08-10 22:38 - 2016-08-10 22:38 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SUPERAntiSpyware
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 09:54 - 25808384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 09:32 - 02894336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 09:31 - 00572416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 09:20 - 00615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 09:18 - 06047744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 09:18 - 00817664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:55 - 00092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:54 - 20343808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:51 - 00497664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:47 - 02286592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:46 - 01032704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcomm.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:41 - 00663552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:40 - 00262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:39 - 00378880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:38 - 00806400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:38 - 00724992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:36 - 02131456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:28 - 15412224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:23 - 02868224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:21 - 04608000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:20 - 00880128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcomm.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:15 - 00692736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:15 - 00330752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:14 - 02055680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:11 - 13808128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:10 - 01550848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 07:59 - 00800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 07:56 - 02393088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 07:53 - 01316352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 07:51 - 00710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-07-08 17:18 - 04169216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
2016-08-10 13:48 - 2016-07-12 17:08 - 00175616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TpmTasks.dll
2016-08-10 13:48 - 2016-07-09 03:09 - 00442712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
2016-08-10 13:48 - 2016-07-09 03:08 - 00332632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
2016-08-10 13:48 - 2016-07-08 17:32 - 01753600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\GdiPlus.dll
2016-08-10 13:48 - 2016-07-08 17:25 - 01491456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\GdiPlus.dll
2016-08-10 13:48 - 2016-07-08 17:22 - 01445376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
2016-08-10 13:48 - 2016-07-08 17:19 - 00840704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netlogon.dll
2016-08-10 13:48 - 2016-07-08 17:17 - 00696832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netlogon.dll
2016-08-10 13:48 - 2016-07-08 01:33 - 00201728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
2016-08-10 13:48 - 2016-07-08 00:53 - 00445440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certcli.dll
2016-08-10 13:48 - 2016-07-07 23:06 - 00324096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certcli.dll
2016-08-10 13:48 - 2016-07-06 17:26 - 07793152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Data.Pdf.dll
2016-08-10 13:48 - 2016-07-06 17:26 - 07075328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\glcndFilter.dll
2016-08-10 13:48 - 2016-07-06 17:23 - 05270016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\glcndFilter.dll
2016-08-10 13:48 - 2016-07-06 17:21 - 05265920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
2016-07-31 12:03 - 2016-08-04 00:14 - 00002213 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2016-07-31 12:03 - 2016-08-04 00:14 - 00002201 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2016-07-31 12:02 - 2016-08-22 16:12 - 00001016 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2016-07-31 12:02 - 2016-08-22 12:12 - 00001012 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2016-07-31 12:02 - 2016-07-31 12:07 - 00003752 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
2016-07-28 04:44 - 2016-03-09 13:51 - 04192344 _____ (INCA Internet Co., Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\GameMon.des
2016-07-28 04:43 - 2016-07-28 04:43 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\INCA Shared
2016-07-28 04:43 - 2004-12-30 15:43 - 00004682 _____ (INCA Internet Co., Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\npptNT2.sys
2016-07-28 04:43 - 2003-07-16 00:17 - 00005174 _____ C:\Windows\SysWOW64\nppt9x.vxd
2016-07-28 04:36 - 2016-07-28 04:36 - 00000000 ____D C:\Users\Home\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Webzen
2016-07-28 04:21 - 2016-07-28 04:27 - 00000000 ____D C:\ProgramData\WEBZEN

==================== One Month Modified files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2016-08-22 15:44 - 2016-01-11 17:43 - 00000000 ____D C:\Users\Home\AppData\Local\ClassicShell
2016-08-22 15:25 - 2016-01-11 17:36 - 00000830 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2016-08-22 13:19 - 2016-01-11 17:28 - 00003946 _____ C:\Windows\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{00D94D0E-AC24-41C8-A8A1-1ECCB56AC88E}
2016-08-22 01:13 - 2016-01-11 17:40 - 00000284 _____ C:\Windows\Tasks\AutoKMS.job
2016-08-21 23:08 - 2016-01-11 17:24 - 00003596 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Optimize Start Menu Cache Files-S-1-5-21-340910651-1706132204-2474600806-1001
2016-08-21 05:47 - 2013-08-22 16:36 - 00000000 ____D C:\Windows\Inf
2016-08-21 03:53 - 2016-01-14 22:43 - 00000892 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier.job
2016-08-21 02:21 - 2016-01-11 20:55 - 09648128 ___SH C:\Users\Home\Desktop\Thumbs.db
2016-08-21 02:07 - 2016-04-10 01:01 - 00192216 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
2016-08-21 02:05 - 2016-01-12 19:12 - 00047512 _____ C:\Windows\system32\perfh002.dat
2016-08-21 02:05 - 2016-01-12 19:12 - 00011800 _____ C:\Windows\system32\perfc002.dat
2016-08-21 02:05 - 2014-03-18 18:45 - 00907186 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2016-08-19 23:43 - 2016-07-11 13:25 - 00000000 ____D C:\Program Files\CyberGhost 6
2016-08-19 17:51 - 2016-01-11 17:27 - 00000000 ____D C:\Users\Home\AppData\Local\Google
2016-08-18 03:55 - 2016-01-11 17:44 - 00000000 __SHD C:\Users\Home\IntelGraphicsProfiles
2016-08-18 03:55 - 2013-08-22 17:45 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2016-08-18 02:17 - 2016-06-23 20:20 - 00007620 _____ C:\Users\Home\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
2016-08-18 01:00 - 2016-01-12 18:23 - 00000000 ____D C:\Users\Home\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
2016-08-17 15:33 - 2013-08-22 18:20 - 00000000 ____D C:\Windows\CbsTemp
2016-08-12 23:58 - 2016-01-12 01:22 - 00000000 ____D C:\Users\Home\AppData\Roaming\vlc
2016-08-12 23:13 - 2016-01-11 17:41 - 00000000 ____D C:\Program Files\ESET
2016-08-12 23:07 - 2016-01-11 17:17 - 00000000 ____D C:\Program Files\KMSpico
2016-08-12 20:25 - 2013-08-22 18:36 - 00000000 ____D C:\Windows\AppReadiness
2016-08-12 19:45 - 2016-01-11 20:27 - 147640136 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
2016-08-12 19:27 - 2016-04-16 10:44 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2016-08-11 16:48 - 2013-08-22 18:36 - 00000000 ____D C:\Windows\rescache
2016-08-10 15:55 - 2013-08-22 17:44 - 00483920 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2016-08-10 15:54 - 2013-08-22 16:25 - 00262144 ___SH C:\Windows\system32\config\BBI
2016-08-10 15:52 - 2013-08-22 18:36 - 00000000 ____D C:\Windows\LiveKernelReports
2016-08-10 15:50 - 2013-08-22 18:36 - 00000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2016-08-10 15:44 - 2016-01-11 20:27 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
2016-08-10 15:37 - 2013-08-22 18:36 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\SecureBootUpdates
2016-08-10 13:46 - 2016-06-24 21:45 - 00563024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
2016-08-10 13:46 - 2016-06-24 21:45 - 00397232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcryptprimitives.dll
2016-08-10 13:46 - 2016-06-24 21:45 - 00340880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcryptprimitives.dll
2016-08-10 13:46 - 2016-06-24 21:45 - 00178016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
2016-08-07 21:24 - 2016-05-12 16:40 - 00000000 ____D C:\Program Files\CyberGhost 5
2016-08-07 18:08 - 2016-01-11 17:18 - 00000000 ____D C:\Users\Home\AppData\Local\Packages
2016-08-05 14:24 - 2013-08-22 18:36 - 00000000 ___HD C:\Windows\ELAMBKUP
2016-07-31 12:07 - 2016-01-11 17:26 - 00003988 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
2016-07-31 12:02 - 2016-01-11 17:26 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
2016-07-31 02:18 - 2014-03-18 18:17 - 00000000 ____D C:\Windows\ShellNew
2016-07-28 08:07 - 2016-01-11 17:38 - 00000000 ____D C:\Users\Home\AppData\Roaming\uTorrent
2016-07-28 04:41 - 2016-01-11 17:25 - 00000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
2016-07-27 22:25 - 2016-01-11 19:56 - 00504488 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MpSigStub.exe
2016-07-23 07:07 - 2016-01-11 17:45 - 00000000 ____D C:\Users\Home\AppData\Roaming\Skype
2016-07-23 07:01 - 2016-01-11 17:32 - 00000000 ___RD C:\Program Files (x86)\Skype
2016-07-23 07:01 - 2016-01-11 17:32 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Skype

==================== Files in the root of some directories =======

2016-06-23 20:20 - 2016-08-18 02:17 - 0007620 _____ () C:\Users\Home\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
2016-06-27 20:07 - 2016-06-27 20:07 - 0000259 _____ () C:\ProgramData\fontcacheev1.dat

Files to move or delete:
====================
C:\ProgramData\fontcacheev1.dat


==================== Bamital & volsnap =================

(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed


LastRegBack: 2016-08-19 12:12

==================== End of FRST.txt ============================

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте.

Вие ли добавяхте адреси в Hosts файла? 

Цитат

There are 15554 more lines.

 

Качете следните файлове за сканиране във VirusTotal.com и дайте линкове от сканиранията.

Цитат

C:\Windows\SysWOW64\GameMon.des
C:\Windows\SysWOW64\npptNT2.sys

Забележка: Файловете може да са скрити!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Стъпка 1

 • Деинсталирайте от контролния панел следния софтуер:
  Цитат

  Spybot - Search & Destroy

  SUPERAntiSpyware

   

Стъпка 2

Изтеглете: 8864095R.jpg Malwarebytes Anti-Malware.

 • Стартирайте инсталационния файл и следвайте съветника за инсталация.
 • Преди края на инсталацията премахнете отметката от: "Enable free trial of Malwarebytes Anti-Malware Premium" и се уверете че има отметка пред "Launch Malwarebytes Anti-Malware".
 • Отидете до табът Settings => Detection and Protection => сложете отметка на "Scan for rootkits".
 • Отидете до табът Dashboard => натиснете бутона "SCAN NOW".
 • Програмата автоматично ще провери за актуализации и ще започне сканирането.

Забележка: Ако видите съобщението "Could not load DDA driver" натиснете бутона "YES". След което разрешете на системата да се рестартира.

 • След като проверката приключи натиснете бутона "Apply Actions".
 • Системата ще поиска рестарт, съгласете се.
 • След като системата зареди MBAB ще зареди.
 • Отидете до табът History => Applications Logs.
 • Потърсете лог с име "SCAN LOG" с последната дата и час и натиснете върху него.
 • Натиснете бутона EXPORT => Copy to Clipboard.
 • Поставете съдържанието на лога с клавишната комбинация CTRL+V към следващия Ви коментар.

 

Стъпка 3

Изтеглете: 8864024K.jpgEmsissoft Emergency Kit

 • Стартирайте файла и посочете къде да се разархивира програмата - например в (C:\EEK), натискайки бутона Extract.
 • Стартирайте файла Start Emsisoft Emergency Kit от десктопа за да стартирате програмата.
 • Натиснете бутона "Yes", когато бъдете подканени да обновите дефинициите на програмата.
 • След като обновяването на дефинициите приключи натиснете бутона "Scan".
 • Програмата ще Ви попита дали искате да включите засичането на Potentially Unwanted Applications,  натиснете бутона "Yes".
 • Натиснете бутона "Custom Scan". Премахнете от списъка оставете само дял C:\.
 • Натиснете "Next" за да започне проверката.
 • Когато проверката приключи натиснете бутона "View Report".
 • Копирайте съдържанието на лог файла в следващия Ви коментар.

 

Стъпка 4

 • Направете нови логове с FRST и ги прикачете към следващия ви коментар.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Деинсталирах двете програми. Вече имах версия на Malwarebytes, ето го и лога от сканирането:

Malwarebytes Anti-Malware
www.malwarebytes.org

Дата на сканиране: 22.8.2016 г.
Час на сканиране: 22:57
Дневник: 
Администратор: Да

Версия: 2.2.1.1043
База от данни за злонамерен софтуер: v2016.08.22.08
База от данни за рууткити: v2016.08.15.01
Лиценз: Безплатен
Защита от злонамерен софтуер: Забранено
Защита от злонамерени страници: Забранено
Самозащита: Забранено

ОС: Windows 8.1
Процесор: x64
Файлова система: NTFS
Потребител: Home

Тип сканиране: Сканиране за заплахи
Резултат: Завършено
Сканиране обекти: 295880
Изминало време: 12 мин. 20 сек.

Памет: Разрешено
Начално стартиране: Разрешено
Файлова система: Разрешено
Архиви: Разрешено
Рууткити: Разрешено
Евристика: Разрешено
ПНП: Разрешено
ПНИ: Разрешено

Процеси: 0
(Не бяха открити злонамерени обекти)

Модули: 0
(Не бяха открити злонамерени обекти)

Ключове в системния регистър: 0
(Не бяха открити злонамерени обекти)

Стойности в системния регистър: 0
(Не бяха открити злонамерени обекти)

Данни в системния регистър: 0
(Не бяха открити злонамерени обекти)

Папки: 0
(Не бяха открити злонамерени обекти)

Файлове: 0
(Не бяха открити злонамерени обекти)

Физически сектори: 0
(Не бяха открити злонамерени обекти)


(end)

 

След като натиснах на  View Report, прилагам следния лог :

Emsisoft Emergency Kit - Version 11.9
Last update: 22.8.2016 г. 23:18:04
User account: USER\Home
Computer name: USER
OS version: Windows 8.1x64 

Scan settings:

Scan type: Custom Scan
Objects: Rootkits, Memory, Traces, C:\

Detect PUPs: On
Scan archives: On
ADS Scan: On
File extension filter: Off
Advanced caching: On
Direct disk access: Off

Scan start:    22.8.2016 г. 23:19:13
C:\Windows\SECOH-QAD.dll     detected: Riskware.NetTool (A)

Scanned    258484
Found    1

Scan end:    22.8.2016 г. 23:50:11
Scan time:    0:30:58
 

И лог от   FRST.txt :

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 21-08-2016 01
Ran by Home (administrator) on USER (22-08-2016 23:57:49)
Running from C:\Users\Home\Desktop
Loaded Profiles: Home (Available Profiles: Home)
Platform: Windows 8.1 Pro (Update) (X64) Language: Български (България)
Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
Boot Mode: Normal
Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Processes (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

(ESET) C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
(Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\Jhi_service.exe
(CyberGhost S.R.L) C:\Program Files\CyberGhost 6\CyberGhost.Service.exe
(IvoSoft) C:\Program Files\Classic Shell\ClassicStartMenu.exe
(ESET) C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\SettingSyncHost.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxTray.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\Taskmgr.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(LolBoT.) C:\Users\Home\Desktop\Spam BoT v1.6.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE
(Emsisoft Ltd) C:\EEK\bin64\a2emergencykit.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Farbar) C:\Users\Home\Desktop\FRST64 (1).exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe


==================== Registry (Whitelisted) ===========================

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [13427784 2013-03-18] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [Classic Start Menu] => C:\Program Files\Classic Shell\ClassicStartMenu.exe [161728 2015-11-12] (IvoSoft)
HKLM-x32\...\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] => C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [37296 2012-01-03] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [Adobe ARM] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [843712 2012-01-02] (Adobe Systems Incorporated)
Winlogon\Notify\igfxcui: igfxdev.dll [X]
HKU\S-1-5-21-340910651-1706132204-2474600806-1001\...\Run: [BlueStacks Agent] => C:\Program Files (x86)\Bluestacks\HD-Agent.exe
HKU\S-1-5-21-340910651-1706132204-2474600806-1001\...\Run: [CyberGhost] => C:\Program Files\CyberGhost 6\CyberGhost.exe [1156656 2016-08-18] (CyberGhost S.R.L.)
HKU\S-1-5-21-340910651-1706132204-2474600806-1001\...\Run: [SpybotPostWindows10UpgradeReInstall] => C:\Program Files\Common Files\AV\Spybot - Search and Destroy\Test.exe [1011200 2015-07-28] (Safer-Networking Ltd.)
HKU\S-1-5-18\...\Run: [KSS] => "C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Scan\kss.exe" autorun
HKU\S-1-5-18\Control Panel\Desktop\\SCRNSAVE.EXE -> 
BootExecute: autocheck autochk * sdnclean64.exe

==================== Internet (Whitelisted) ====================

(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 217.18.241.110 62.221.132.218
Tcpip\..\Interfaces\{F0633EB8-7F25-4AC3-B3AF-52B66A40127F}: [DhcpNameServer] 217.18.241.110 62.221.132.218

Internet Explorer:
==================
HKU\S-1-5-21-340910651-1706132204-2474600806-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://google.bg/
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-340910651-1706132204-2474600806-1001 -> DefaultScope {E6A0ADEC-9673-4D7B-AAF9-A6CD68FBC2DD} URL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-340910651-1706132204-2474600806-1001 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-340910651-1706132204-2474600806-1001 -> {E6A0ADEC-9673-4D7B-AAF9-A6CD68FBC2DD} URL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}
BHO: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-12-19] (Microsoft Corporation)
BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Adobe PDF Link Helper -> {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2012-01-03] (Adobe Systems Incorporated)
BHO-x32: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-12-19] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06] (Microsoft Corporation)

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\Home\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9c9lz5ps.default
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_22_0_0_209.dll [2016-07-12] ()
FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.50428.0\npctrl.dll [2016-04-27] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.2.1 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2015-04-16] (VideoLAN)
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_22_0_0_209.dll [2016-07-12] ()
FF Plugin-x32: @google.com/npPicasa3,version=3.0.0 -> C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\npPicasa3.dll [2015-10-13] (Google, Inc.)
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=2.1.42 -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll [2012-11-29] (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll [2012-11-29] (Intel Corporation)
FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.50428.0\npctrl.dll [2016-04-27] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPSPWRAP.DLL [2010-03-24] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.31.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-07-31] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.31.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-07-31] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2012-01-03] (Adobe Systems Inc.)
FF Extension: AdBlocker Ultimate - C:\Users\Home\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9c9lz5ps.default\Extensions\adblockultimate@adblockultimate.net.xpi [2016-07-02]

Chrome: 
=======
CHR HomePage: Default -> hxxp://www.google.bg/
CHR StartupUrls: Default -> "hxxps://www.google.bg/"
CHR Profile: C:\Users\Home\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Google Презентации) - C:\Users\Home\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2016-01-11]
CHR Extension: (Google Документи) - C:\Users\Home\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2016-01-11]
CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\Home\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2016-01-11]
CHR Extension: (WOT: Web of Trust, Website Reputation Ratings) - C:\Users\Home\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bhmmomiinigofkjcapegjjndpbikblnp [2016-08-08]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Home\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2016-01-11]
CHR Extension: (Google Търсене) - C:\Users\Home\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2016-01-11]
CHR Extension: (Електронни таблици от Google) - C:\Users\Home\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2016-01-11]
CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\Home\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2016-03-15]
CHR Extension: (AdBlock) - C:\Users\Home\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2016-07-28]
CHR Extension: (goo.gl URL Shortener) - C:\Users\Home\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\iblijlcdoidgdpfknkckljiocdbnlagk [2016-01-11]
CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\Home\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2016-04-02]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Home\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2016-01-11]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Home\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2016-08-18]

Opera: 
=======
StartMenuInternet: (HKLM) Opera - C:\Program Files\Opera x64\Opera.exe

==================== Services (Whitelisted) ========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R2 CG6Service; C:\Program Files\CyberGhost 6\CyberGhost.Service.exe [71728 2016-08-18] (CyberGhost S.R.L)
R2 ekrn; C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe [2541192 2016-06-23] (ESET)
R2 igfxCUIService1.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [330136 2015-08-27] (Intel Corporation)
R2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [164736 2012-11-29] (Intel Corporation)
S3 npggsvc; C:\Windows\SysWOW64\GameMon.des [4192344 2016-03-09] (INCA Internet Co., Ltd.)
S3 vmicvss; C:\Windows\System32\ICSvc.dll [524800 2015-05-29] (Microsoft Corporation)
S3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [366552 2015-07-07] (Microsoft Corporation)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [23824 2015-07-07] (Microsoft Corporation)

===================== Drivers (Whitelisted) ==========================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R1 eamonm; C:\Windows\System32\DRIVERS\eamonm.sys [263336 2016-06-23] (ESET)
S0 ebdrv; C:\Windows\System32\drivers\evbda.sys [3357024 2013-08-22] (Broadcom Corporation)
R0 edevmon; C:\Windows\System32\DRIVERS\edevmon.sys [251632 2015-07-13] (ESET)
S0 eelam; C:\Windows\System32\DRIVERS\eelam.sys [15488 2016-06-23] (ESET)
R1 ehdrv; C:\Windows\system32\DRIVERS\ehdrv.sys [197288 2016-06-23] (ESET)
R2 epfwwfpr; C:\Windows\system32\DRIVERS\epfwwfpr.sys [181416 2016-06-23] (ESET)
R1 epp; C:\EEK\bin64\epp.sys [116944 2016-06-30] (Emsisoft Ltd)
S1 VBoxNetAdp; C:\Windows\system32\DRIVERS\VBoxNetAdp6.sys [119712 2016-06-16] (Oracle Corporation)
S3 WdBoot; C:\Windows\system32\drivers\WdBoot.sys [44560 2015-07-07] (Microsoft Corporation)
S3 WdFilter; C:\Windows\system32\drivers\WdFilter.sys [270168 2015-07-07] (Microsoft Corporation)
S3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [114520 2015-07-07] (Microsoft Corporation)
U4 ekbdflt; \SystemRoot\system32\DRIVERS\ekbdflt.sys [X]
U4 epfw; \SystemRoot\system32\DRIVERS\epfw.sys [X]

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)


==================== One Month Created files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2016-08-22 23:15 - 2016-08-22 23:51 - 00000000 ____D C:\EEK
2016-08-22 22:53 - 2016-08-22 22:53 - 00000085 _____ C:\Windows\wininit.ini
2016-08-22 16:23 - 2016-08-22 23:57 - 00013927 _____ C:\Users\Home\Desktop\FRST.txt
2016-08-22 16:23 - 2016-08-22 16:25 - 00034268 _____ C:\Users\Home\Desktop\Addition.txt
2016-08-22 16:22 - 2016-08-22 16:22 - 02396672 _____ (Farbar) C:\Users\Home\Desktop\FRST64 (1).exe
2016-08-19 23:42 - 2016-08-19 23:43 - 00000000 ____D C:\Users\Home\AppData\Local\CyberGhost
2016-08-19 23:40 - 2016-08-20 05:57 - 00001744 _____ C:\Users\Home\Desktop\CyberGhost 6.lnk
2016-08-19 23:40 - 2016-08-19 23:42 - 00000000 ____D C:\Program Files\TAP-Windows
2016-08-19 23:40 - 2016-08-19 23:40 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberGhost 6
2016-08-19 21:41 - 2013-08-22 16:25 - 00000824 _____ C:\Windows\system32\Drivers\etc\hosts.20160819-214126.backup
2016-08-19 21:35 - 2016-08-19 21:35 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\AV
2016-08-19 21:33 - 2016-08-22 22:54 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2
2016-08-19 21:33 - 2016-08-22 22:53 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Spybot - Search & Destroy
2016-08-19 21:33 - 2016-08-19 21:33 - 00000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\Safer-Networking
2016-08-12 23:13 - 2016-08-12 23:13 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ESET
2016-08-12 23:13 - 2016-08-12 23:13 - 00000000 ____D C:\ProgramData\ESET
2016-08-12 22:53 - 2016-08-12 22:53 - 00000000 ____D C:\Users\Home\AppData\Local\ESET
2016-08-12 19:11 - 2016-08-22 23:57 - 00000000 ____D C:\FRST
2016-08-12 18:52 - 2016-08-12 19:05 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Kaspersky Lab Setup Files
2016-08-12 18:48 - 2016-08-12 18:48 - 00000000 ____D C:\Users\Home\AppData\Local\PackageAware
2016-08-12 18:48 - 2016-08-12 18:48 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Webroot
2016-08-10 23:04 - 2016-08-10 23:35 - 00135698 _____ C:\Windows\ntbtlog.txt
2016-08-10 22:54 - 2016-08-10 23:04 - 00000000 ____D C:\Users\Home\AppData\Local\FSDART
2016-08-10 22:54 - 2016-08-10 22:56 - 00000000 ____D C:\ProgramData\F-Secure
2016-08-10 22:54 - 2016-08-10 22:54 - 00000000 ____D C:\Users\Home\AppData\Local\F-Secure
2016-08-10 22:39 - 2016-08-22 14:39 - 00000518 _____ C:\Windows\Tasks\SUPERAntiSpyware Scheduled Task e948b6d5-3326-404d-a121-aaf5de858a09.job
2016-08-10 22:39 - 2016-08-10 22:39 - 00003480 _____ C:\Windows\System32\Tasks\SUPERAntiSpyware Scheduled Task e948b6d5-3326-404d-a121-aaf5de858a09
2016-08-10 22:39 - 2016-08-10 22:39 - 00000000 ____D C:\Users\Home\AppData\Roaming\SUPERAntiSpyware.com
2016-08-10 22:38 - 2016-08-10 22:38 - 00000000 ____D C:\ProgramData\SUPERAntiSpyware.com
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 09:54 - 25808384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 09:32 - 02894336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 09:31 - 00572416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 09:20 - 00615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 09:18 - 06047744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 09:18 - 00817664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:55 - 00092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:54 - 20343808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:51 - 00497664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:47 - 02286592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:46 - 01032704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcomm.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:41 - 00663552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:40 - 00262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:39 - 00378880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:38 - 00806400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:38 - 00724992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:36 - 02131456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:28 - 15412224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:23 - 02868224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:21 - 04608000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:20 - 00880128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcomm.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:15 - 00692736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:15 - 00330752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:14 - 02055680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:11 - 13808128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 08:10 - 01550848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 07:59 - 00800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 07:56 - 02393088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 07:53 - 01316352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-08-02 07:51 - 00710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
2016-08-10 13:50 - 2016-07-08 17:18 - 04169216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
2016-08-10 13:48 - 2016-07-12 17:08 - 00175616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TpmTasks.dll
2016-08-10 13:48 - 2016-07-09 03:09 - 00442712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
2016-08-10 13:48 - 2016-07-09 03:08 - 00332632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
2016-08-10 13:48 - 2016-07-08 17:32 - 01753600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\GdiPlus.dll
2016-08-10 13:48 - 2016-07-08 17:25 - 01491456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\GdiPlus.dll
2016-08-10 13:48 - 2016-07-08 17:22 - 01445376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
2016-08-10 13:48 - 2016-07-08 17:19 - 00840704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netlogon.dll
2016-08-10 13:48 - 2016-07-08 17:17 - 00696832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netlogon.dll
2016-08-10 13:48 - 2016-07-08 01:33 - 00201728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
2016-08-10 13:48 - 2016-07-08 00:53 - 00445440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certcli.dll
2016-08-10 13:48 - 2016-07-07 23:06 - 00324096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certcli.dll
2016-08-10 13:48 - 2016-07-06 17:26 - 07793152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Data.Pdf.dll
2016-08-10 13:48 - 2016-07-06 17:26 - 07075328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\glcndFilter.dll
2016-08-10 13:48 - 2016-07-06 17:23 - 05270016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\glcndFilter.dll
2016-08-10 13:48 - 2016-07-06 17:21 - 05265920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
2016-07-31 12:03 - 2016-08-04 00:14 - 00002213 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2016-07-31 12:03 - 2016-08-04 00:14 - 00002201 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2016-07-31 12:02 - 2016-08-22 23:12 - 00001016 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2016-07-31 12:02 - 2016-08-22 22:54 - 00001012 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2016-07-31 12:02 - 2016-07-31 12:07 - 00003752 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
2016-07-28 04:44 - 2016-03-09 13:51 - 04192344 _____ (INCA Internet Co., Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\GameMon.des
2016-07-28 04:43 - 2016-07-28 04:43 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\INCA Shared
2016-07-28 04:43 - 2004-12-30 15:43 - 00004682 _____ (INCA Internet Co., Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\npptNT2.sys
2016-07-28 04:43 - 2003-07-16 00:17 - 00005174 _____ C:\Windows\SysWOW64\nppt9x.vxd
2016-07-28 04:36 - 2016-07-28 04:36 - 00000000 ____D C:\Users\Home\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Webzen
2016-07-28 04:21 - 2016-07-28 04:27 - 00000000 ____D C:\ProgramData\WEBZEN

==================== One Month Modified files and folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

2016-08-22 23:52 - 2016-01-11 20:52 - 00000000 ____D C:\Users\Home\Desktop\Архив - ДС
2016-08-22 23:25 - 2016-01-11 17:36 - 00000830 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2016-08-22 23:09 - 2016-01-11 17:43 - 00000000 ____D C:\Users\Home\AppData\Local\ClassicShell
2016-08-22 22:59 - 2016-01-11 17:24 - 00003596 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Optimize Start Menu Cache Files-S-1-5-21-340910651-1706132204-2474600806-1001
2016-08-22 22:57 - 2016-04-10 01:01 - 00192216 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
2016-08-22 22:54 - 2016-01-11 17:44 - 00000000 __SHD C:\Users\Home\IntelGraphicsProfiles
2016-08-22 22:54 - 2016-01-11 17:40 - 00000284 _____ C:\Windows\Tasks\AutoKMS.job
2016-08-22 22:54 - 2016-01-11 17:18 - 00000000 ____D C:\Users\Home
2016-08-22 22:54 - 2013-08-22 17:45 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2016-08-22 22:50 - 2013-08-22 18:36 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\NDF
2016-08-22 19:46 - 2016-01-11 17:28 - 00003946 _____ C:\Windows\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{00D94D0E-AC24-41C8-A8A1-1ECCB56AC88E}
2016-08-22 17:35 - 2016-01-11 20:55 - 09635840 ___SH C:\Users\Home\Desktop\Thumbs.db
2016-08-21 05:47 - 2013-08-22 16:36 - 00000000 ____D C:\Windows\Inf
2016-08-21 03:53 - 2016-01-14 22:43 - 00000892 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier.job
2016-08-21 02:05 - 2016-01-12 19:12 - 00047512 _____ C:\Windows\system32\perfh002.dat
2016-08-21 02:05 - 2016-01-12 19:12 - 00011800 _____ C:\Windows\system32\perfc002.dat
2016-08-21 02:05 - 2014-03-18 18:45 - 00907186 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2016-08-19 23:43 - 2016-07-11 13:25 - 00000000 ____D C:\Program Files\CyberGhost 6
2016-08-19 17:51 - 2016-01-11 17:27 - 00000000 ____D C:\Users\Home\AppData\Local\Google
2016-08-18 02:17 - 2016-06-23 20:20 - 00007620 _____ C:\Users\Home\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
2016-08-18 01:00 - 2016-01-12 18:23 - 00000000 ____D C:\Users\Home\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
2016-08-17 15:33 - 2013-08-22 18:20 - 00000000 ____D C:\Windows\CbsTemp
2016-08-12 23:58 - 2016-01-12 01:22 - 00000000 ____D C:\Users\Home\AppData\Roaming\vlc
2016-08-12 23:13 - 2016-01-11 17:41 - 00000000 ____D C:\Program Files\ESET
2016-08-12 23:07 - 2016-01-11 17:17 - 00000000 ____D C:\Program Files\KMSpico
2016-08-12 20:25 - 2013-08-22 18:36 - 00000000 ____D C:\Windows\AppReadiness
2016-08-12 19:45 - 2016-01-11 20:27 - 147640136 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
2016-08-12 19:27 - 2016-04-16 10:44 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2016-08-11 16:48 - 2013-08-22 18:36 - 00000000 ____D C:\Windows\rescache
2016-08-10 15:55 - 2013-08-22 17:44 - 00483920 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2016-08-10 15:54 - 2013-08-22 16:25 - 00262144 ___SH C:\Windows\system32\config\BBI
2016-08-10 15:52 - 2013-08-22 18:36 - 00000000 ____D C:\Windows\LiveKernelReports
2016-08-10 15:50 - 2013-08-22 18:36 - 00000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2016-08-10 15:44 - 2016-01-11 20:27 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
2016-08-10 15:37 - 2013-08-22 18:36 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\SecureBootUpdates
2016-08-10 13:46 - 2016-06-24 21:45 - 00563024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
2016-08-10 13:46 - 2016-06-24 21:45 - 00397232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcryptprimitives.dll
2016-08-10 13:46 - 2016-06-24 21:45 - 00340880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcryptprimitives.dll
2016-08-10 13:46 - 2016-06-24 21:45 - 00178016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
2016-08-07 21:24 - 2016-05-12 16:40 - 00000000 ____D C:\Program Files\CyberGhost 5
2016-08-07 18:08 - 2016-01-11 17:18 - 00000000 ____D C:\Users\Home\AppData\Local\Packages
2016-08-05 14:24 - 2013-08-22 18:36 - 00000000 ___HD C:\Windows\ELAMBKUP
2016-07-31 12:07 - 2016-01-11 17:26 - 00003988 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
2016-07-31 12:02 - 2016-01-11 17:26 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
2016-07-31 02:18 - 2014-03-18 18:17 - 00000000 ____D C:\Windows\ShellNew
2016-07-28 08:07 - 2016-01-11 17:38 - 00000000 ____D C:\Users\Home\AppData\Roaming\uTorrent
2016-07-28 04:41 - 2016-01-11 17:25 - 00000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
2016-07-27 22:25 - 2016-01-11 19:56 - 00504488 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MpSigStub.exe
2016-07-23 07:07 - 2016-01-11 17:45 - 00000000 ____D C:\Users\Home\AppData\Roaming\Skype
2016-07-23 07:01 - 2016-01-11 17:32 - 00000000 ___RD C:\Program Files (x86)\Skype
2016-07-23 07:01 - 2016-01-11 17:32 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Skype

==================== Files in the root of some directories =======

2016-06-23 20:20 - 2016-08-18 02:17 - 0007620 _____ () C:\Users\Home\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
2016-06-27 20:07 - 2016-06-27 20:07 - 0000259 _____ () C:\ProgramData\fontcacheev1.dat

Files to move or delete:
====================
C:\ProgramData\fontcacheev1.dat


==================== Bamital & volsnap =================

(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed


LastRegBack: 2016-08-19 12:12

==================== End of FRST.txt ============================


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход


 • Подобни теми

  • от Emilyr
   Здравейте, не знам дали темата е в правилния раздел, просто съм нова в сайта,  съжалявам ако нещо не е както трябва..  Преди малко получих известие от антивирусната ми система, че е блокиран вирус на име 64win malware-gen.. Който е преместен в "затвора за вируси" Какво трябва да предприема, това опасен вирус ли е... Не разбирам от компютри, и не знам как да постъпя, пък ме е страх и за информацията на лаптопа ми. Моля ви дайте ми съвет какво да направя или не трябва да предприемам действия.. Страх ме е да няма и други вируси, защото отдолу на снимката не се вижда добре, но пише че "може да се спотайват и още други заплахи ".   Ще приложа и снимка на съобщението от антивирусната система.. Благодаря Ви предварително..
   Пс:съжалявам за лошото качество на снимката, но трябваше да намалявам размерите й, защото иначе не можех да я кача..

  • от Studenta
   Здравейте, от доста време насам браузъра ми е заразен с някаква руска търсачка. Пробвал съм да трия браузъра да променям настройките да премахвам всички добавки но без успех. Мисля,че с тоя боклук вървят в с още 2 с нея. Когато съм изгасил браузъра и си играя някоя игра примерно изведнъж ми се отваря някакъв шибан руски сайт asap.ru нещо подобно. 
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 26-12-2017
   Ran by ASUS (administrator) on ASUS-PC (30-12-2017 20:36:37)
   Running from C:\Users\ASUS\Downloads
   Loaded Profiles: ASUS & UpdatusUser (Available Profiles: ASUS & UpdatusUser)
   Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Language: Български (България)
   Internet Explorer Version 9 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
   (Sandboxie Holdings, LLC) C:\Program Files\Sandboxie\SbieSvc.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\hkcmd.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxpers.exe
   (Sandboxie Holdings, LLC) C:\Program Files\Sandboxie\SbieCtrl.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\GoogleCrashHandler.exe
   (Piriform Ltd) C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\GoogleCrashHandler64.exe
   () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Facebook\Games\FacebookGames.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe
   (DEVGURU Co., LTD.) C:\Program Files\SAMSUNG\USB Drivers\25_escape\conn\ss_conn_service.exe
   (Atheros) C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros WiFi Driver Installation\Ath_WlanAgent.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Integrated Clock Controller Service\ICCProxy.exe
   () C:\Windows\Microsoft\svchost.exe
   (The CefSharp Authors) C:\Users\ASUS\AppData\Local\Facebook\Games\CefSharp.BrowserSubprocess.exe
   (Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe
   (Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe
   (Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe
   (Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM-x32\...\Run: [USB3MON] => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe [291280 2012-12-20] (Intel Corporation)
   Winlogon\Notify\igfxcui: C:\Windows\system32\igfxdev.dll (Intel Corporation)
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\...\Run: [SandboxieControl] => C:\Program Files\Sandboxie\SbieCtrl.exe [797328 2016-06-15] (Sandboxie Holdings, LLC)
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\...\Run: [vyrtapcchc] => explorer "hxxp://granena.ru/?utm_source=uoua03n&utm_content=e739009bccd5f1e6d71a91bff5994529&utm_term=3B6FA89994383A9FB1DBD199FEE7BAD7&utm_d=20160526" <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [10021040 2017-10-18] (Piriform Ltd)
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\...\Run: [Skype for Desktop] => C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe [57446848 2017-12-10] (Skype Technologies S.A.)
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\...\MountPoints2: {7e52b7ab-80b8-11e5-abf8-ac220bd789b4} - G:\Install.exe
   AppInit_DLLs: C:\Windows\system32\nvinitx.dll => C:\Windows\system32\nvinitx.dll [245872 2013-07-08] (NVIDIA Corporation)
   AppInit_DLLs-x32: C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll => C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll [201576 2013-07-08] (NVIDIA Corporation)
   Startup: C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Facebook Games Arcade (BETA).lnk [2016-09-19]
   ShortcutTarget: Facebook Games Arcade (BETA).lnk -> C:\Users\ASUS\AppData\Local\Facebook\Games\FacebookGames.exe ()
   GroupPolicy: Restriction - Chrome <==== ATTENTION
   GroupPolicy\User: Restriction <==== ATTENTION
   CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 77.76.144.10
   Tcpip\..\Interfaces\{18B97A15-4C37-40AB-8ABC-148924326CD0}: [NameServer] 8.8.8.8,8.8.4.4
   Tcpip\..\Interfaces\{18B97A15-4C37-40AB-8ABC-148924326CD0}: [DhcpNameServer] 77.76.144.10
   Tcpip\..\Interfaces\{7B128963-1D6F-410F-B447-36004838DDB1}: [DhcpNameServer] 10.0.0.13
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://granena.ru/?utm_content=31b5cebd524a9af6c7a772dca81815e9&utm_source=startpm&utm_term=3B6FA89994383A9FB1DBD199FEE7BAD7&utm_d=20160526
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/?ocid=iehp
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000 -> DefaultScope {A06ED961-D98F-4CF9-A89B-80AB11DB149C} URL = hxxp://go-search.ru/search?q={searchTerms}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000 -> {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL = hxxp://www.google.com/search?q={sear
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000 -> {A06ED961-D98F-4CF9-A89B-80AB11DB149C} URL = hxxp://go-search.ru/search?q={searchTerms}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000 -> {FFEBBF0A-C22C-4172-89FF-45215A135AC7} URL = hxxp://go.mail.ru/distib/ep/?q={SearchTerms}&product_id=%7BA4B52271-83DE-44E1-91D2-F540224D09C8%7D&gp=811014
   BHO-x32: Searchgo Class -> {598AEFC6-DD3C-4A63-9AC3-53FCF6155931} -> C:\Users\ASUS\AppData\LocalLow\SearchGo\searchgo.dll [2017-12-30] (Searchgo)
   BHO-x32: Поиск@Mail.Ru -> {8E8F97CD-60B5-456F-A201-73065652D099} -> C:\Users\ASUS\AppData\Local\Mail.Ru\Sputnik\IESearchPlugin.dll [2016-05-26] (Mail.Ru)
   Toolbar: HKLM-x32 - Searchgo - {2BC46CFA-4B00-4193-A7BD-6AD1D0BCB5BC} - C:\Users\ASUS\AppData\LocalLow\SearchGo\searchgo.dll [2017-12-30] (Searchgo)
   FireFox:
   ========
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_28_0_0_126.dll [2017-12-30] ()
   FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_28_0_0_126.dll [2017-12-30] ()
   FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit Reader Plugin,version=1.0,application/pdf -> C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll [2015-12-29] (Foxit Corporation)
   FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit Reader Plugin,version=1.0,application/vnd.fdf -> C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll [2015-12-29] (Foxit Corporation)
   FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit Reader Plugin,version=1.0,application/vnd.xdp -> C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll [2015-12-29] (Foxit Corporation)
   FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit Reader Plugin,version=1.0,application/vnd.xfdf -> C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll [2015-12-29] (Foxit Corporation)
   FF Plugin-x32: @google.com/npPicasa3,version=3.0.0 -> C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\npPicasa3.dll [2015-10-13] (Google, Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-11-14] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-11-14] (Google Inc.)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000: @unity3d.com/UnityPlayer,version=1.0 -> C:\Users\ASUS\AppData\LocalLow\Unity\WebPlayer\loader\npUnity3D32.dll [2015-06-08] (Unity Technologies ApS)
   Chrome: 
   =======
   CHR HomePage: Default -> mail.ru
   CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://granena.ru/?utm_content=31b5cebd524a9af6c7a772dca81815e9&utm_source=startpm&utm_term=3B6FA89994383A9FB1DBD199FEE7BAD7&utm_d=20160526"
   CHR NewTab: Default ->  Not-active:"chrome-extension://nagnmfhgkjkplbhplkbicmpkfopmnefp/newtab.html"
   CHR DefaultSearchURL: Default -> hxxp://go-search.ru/search?q={searchTerms}
   CHR DefaultSearchKeyword: Default -> GoSearch
   CHR DefaultSuggestURL: Default -> hxxp://suggest.yandex.net/suggest-ff.cgi?part={searchTerms}
   CHR Profile: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2017-12-30]
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-13]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-13]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-05-01]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-05-01]
   CHR Extension: (Chrome Cleaner Pro) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ccjleegmemocfpghkhpjmiccjcacackp [2017-11-12]
   CHR Extension: (Save Tabs) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dgjepfldodmdfmdidhhgamnklbdibndi [2017-11-05]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-10-13]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2017-05-01]
   CHR Extension: (Skype) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl [2017-12-30]
   CHR Extension: (Microcosm - New Tab) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nagnmfhgkjkplbhplkbicmpkfopmnefp [2017-11-05]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-08-22]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-05-01]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-11-16]
   CHR Profile: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\System Profile [2017-11-12]
   CHR Extension: (No Name) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\System Profile\Extensions\ahggfmgiidlaceichjfemgbaggnbaloe [2017-08-25]
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [bgcifljfapbhgiehkjlckfjmgeojijcb] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [lbjjfiihgfegniolckphpnfaokdkbmdm] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [nagnmfhgkjkplbhplkbicmpkfopmnefp] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [oelpkepjlgmehajehfeicfbjdiobdkfj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 SbieSvc; C:\Program Files\Sandboxie\SbieSvc.exe [197264 2016-06-15] (Sandboxie Holdings, LLC)
   R2 ss_conn_service; C:\Program Files\SAMSUNG\USB Drivers\25_escape\conn\ss_conn_service.exe [743688 2014-12-03] (DEVGURU Co., LTD.)
   R2 SvcHost Service Host; C:\Windows\Microsoft\svchost.exe [0 ] () <==== ATTENTION (zero byte File/Folder)
   R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   R2 ZAtheros Wlan Agent; C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros WiFi Driver Installation\Ath_WlanAgent.exe [77824 2012-06-19] (Atheros) [File not signed]
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 dg_ssudbus; C:\Windows\System32\DRIVERS\ssudbus.sys [131984 2017-05-18] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
   R1 dtsoftbus01; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [283200 2015-11-01] (DT Soft Ltd)
   R3 SbieDrv; C:\Program Files\Sandboxie\SbieDrv.sys [204944 2016-06-15] (Sandboxie Holdings, LLC)
   S3 ssudmdm; C:\Windows\System32\DRIVERS\ssudmdm.sys [166288 2017-05-18] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
   S3 ssudserd; C:\Windows\System32\DRIVERS\ssudserd.sys [166288 2017-05-18] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
   S3 taphss6; C:\Windows\System32\DRIVERS\taphss6.sys [42064 2016-05-27] (Anchorfree Inc.)
   S3 usbrndis6; C:\Windows\System32\DRIVERS\usb80236.sys [19968 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2017-12-30 20:36 - 2017-12-30 20:37 - 000014515 _____ C:\Users\ASUS\Downloads\FRST.txt
   2017-12-30 20:36 - 2017-12-30 20:36 - 000000000 ____D C:\FRST
   2017-12-30 20:35 - 2017-12-30 20:35 - 002391552 _____ (Farbar) C:\Users\ASUS\Downloads\FRST64.exe
   2017-12-30 19:58 - 2017-12-30 20:04 - 000001310 _____ C:\Users\Public\Desktop\Skype.lnk
   2017-12-30 19:58 - 2017-12-30 20:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2017-12-30 20:15 - 2016-03-17 20:38 - 000000000 ___RD C:\Users\ASUS\Desktop\Снимки
   2017-12-30 20:05 - 2016-05-26 03:40 - 000000000 ____D C:\Users\ASUS\AppData\LocalLow\SearchGo
   2017-12-30 20:05 - 2016-05-26 03:40 - 000000000 ____D C:\Users\ASUS\AppData\Local\SearchGo
   2017-12-30 20:03 - 2017-07-09 14:45 - 000002193 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2017-12-30 20:03 - 2016-05-26 03:39 - 000000000 ____D C:\Users\ASUS\AppData\Local\PowerMonitor
   2017-12-30 20:02 - 2009-07-14 07:13 - 000782154 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2017-12-30 20:02 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2017-12-30 20:00 - 2015-11-01 19:02 - 000803328 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
   2017-12-30 20:00 - 2015-11-01 19:02 - 000144896 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2017-12-30 20:00 - 2015-11-01 19:02 - 000004312 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
   2017-12-30 20:00 - 2015-11-01 19:02 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
   2017-12-30 20:00 - 2015-11-01 19:02 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
   2017-12-30 19:57 - 2017-03-06 20:25 - 000000000 ___RD C:\Program Files (x86)\Skype
   2017-12-30 19:57 - 2015-11-01 18:59 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Skype
   2017-12-30 19:55 - 2016-04-06 12:07 - 000001382 _____ C:\Windows\Sandboxie.ini
   2017-12-30 19:54 - 2009-07-14 07:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2017-11-30 12:07 - 2009-07-14 06:45 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2017-11-30 12:07 - 2009-07-14 06:45 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2017-11-30 05:25 - 2015-11-01 18:59 - 000000000 ____D C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Skype
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2016-03-30 13:19 - 2016-03-30 13:19 - 000000036 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\housecall.guid.cache
   2016-07-12 22:16 - 2016-07-12 22:16 - 000004096 ____H () C:\Users\ASUS\AppData\Local\keyfile3.drm
   Some files in TEMP:
   ====================
   2017-11-24 23:55 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\113.tmp.exe
   2017-11-25 00:04 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\1214.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\1B95.tmp.exe
   2017-11-24 23:59 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\1C50.tmp.exe
   2017-11-25 00:06 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\27E4.tmp.exe
   2017-11-12 15:44 - 2017-11-12 11:13 - 000775168 ____N (PhoneLine SOFT Inc) C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\28DE.tmp.exe
   2017-11-17 01:08 - 2017-11-16 23:36 - 000807912 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\2AE7.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\2B1F.tmp.exe
   2017-11-25 00:04 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\2E2B.tmp.exe
   2017-11-24 23:59 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\30E9.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\31B4.tmp.exe
   2017-11-25 00:05 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3212.tmp.exe
   2017-11-25 00:06 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3443.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\34A1.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3665.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3B45.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3C01.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3C3F.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3C4F.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3CAC.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3CCB.tmp.exe
   2017-11-25 00:00 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\4DCC.tmp.exe
   2017-11-25 00:00 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\4EB6.tmp.exe
   2017-11-25 00:01 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5403.tmp.exe
   2017-11-24 23:59 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5480.tmp.exe
   2017-11-24 23:59 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5885.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5D75.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5E6F.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5E7E.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5E8E.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5EFB.tmp.exe
   2017-11-25 00:01 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\62A3.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\67A2.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\6A8F.tmp.exe
   2017-11-25 00:05 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\727B.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\7327.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\7420.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\7568.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\7F37.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\8F4E.tmp.exe
   2017-11-25 00:01 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\949B.tmp.exe
   2017-11-25 00:01 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\9EC8.tmp.exe
   2017-11-25 00:00 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\A129.tmp.exe
   2017-11-25 00:01 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\A5BB.tmp.exe
   2017-11-25 00:01 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\A934.tmp.exe
   2017-11-25 00:00 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\AA4D.tmp.exe
   2017-11-27 07:14 - 2017-11-27 01:56 - 000930776 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\B082.tmp.exe
   2017-11-25 00:00 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\BF81.tmp.exe
   2017-11-25 00:01 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\C184.tmp.exe
   2017-11-25 00:05 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\C1D2.tmp.exe
   2017-11-25 00:05 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\C838.tmp.exe
   2017-11-18 14:23 - 2017-11-18 13:59 - 000803816 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\CA7F.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\CD09.tmp.exe
   2017-11-18 14:23 - 2017-11-18 13:59 - 000803816 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\CD7B.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\CDD4.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\CF4A.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\CFD6.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\D275.tmp.exe
   2017-11-25 00:06 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\DB8A.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\DFCE.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\E05A.tmp.exe
   2017-11-25 00:05 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\E662.tmp.exe
   2017-11-17 01:08 - 2017-11-16 23:36 - 000807912 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\EDF7.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\F512.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\F6D6.tmp.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe
   [2010-11-21 05:24] - [2011-01-16 02:01] - 000389632 _____ (Microsoft Corporation) 81257415084B84F3C0D95C381A8D4C8F
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll
   [2010-11-21 05:24] - [2011-01-16 02:01] - 001008640 _____ (Microsoft Corporation) 0B864E15A0BADFF0E7BB8B59009FDDCF
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2017-11-19 01:44
   ==================== End of FRST.txt ============================
    

   Addition.txt
  • от Technokom Plovdiv
   Ето събщението, което получава всеки изпратил имейл до нас:
   This message was created automatically by mail delivery software.
   A message that you sent has not yet been delivered to one or more of its recipients after more than 24 hours on the queue on hemus.superhosting.bg.
    
    
   The message identifier is:     1eJa1Z-003lh9-9Y
   The subject of the message is: =?utf-8?B?Rlc6INC80LDQvdC+0LzQtdGC0YrRgA==?=
   The date of the message is:    Tue, 28 Nov 2017 09:09:44 +0200
    
    
   The address to which the message has not yet been delivered is:
    
    
     henryresult111@gmail.com
       (ultimately generated from xxxxxxx@xxxxxxxx.bg)
       host alt4.gmail-smtp-in.l.google.com [74.125.28.27]
       Delay reason: SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<henryresult111@gmail.com>:
       452-4.2.2 The email account that you tried to reach is over quota. Please direct
       452-4.2.2 the recipient to
       452 4.2.2  https://support.google.com/mail/?p=OverQuotaTemp h72si2628468pfj.20 - gsmtp
    
    
   No action is required on your part. Delivery attempts will continue for some time, and this warning may be repeated at intervals if the message remains undelivered. Eventually the mail delivery software will give up, and when that happens, the message will be returned to you.
    
   Това съобщение го получават изпращащите мейли към този домейн. Събщенията се получават без проблем. Няма проблем и със сървърното място.
   Не разбирам и каква е връзката с gmail и google след като домейнът е частен. Също нямам никаква идея чий е този имейл: henryresult111@gmail.com
   Възможно ли е да е вирус? Сканирани са всички служебни машини. Имаше разни гадини, които уж обезвредихме, но проблемът не се оправи.
   Сменихме и паролите на всички мейли - нищо.
   Ето информацията от FRST:
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 29-11-2017
   Ran by pc (administrator) on PC1 (30-11-2017 14:23:09)
   Running from C:\Documents and Settings\pc.PC1\Desktop
   Loaded Profiles: pc (Available Profiles: pc & Administrator & Guest)
   Platform: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (X86) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 8 (Default browser: FF)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files\AVG\Antivirus\AVGSvc.exe
   (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avgsvcx.exe
   (HP) C:\Program Files\HP\HP LaserJet M1210 MFP Series\ReceiveFaxUtility.exe
   (HP) C:\WINDOWS\system32\HPSIsvc.exe
   (DEVGURU Co., LTD.) C:\Program Files\Samsung\USB Drivers\27_ssconn\conn\ss_conn_service.exe
   (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
   (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
   (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
   (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe
   (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe
   (Viber Media S.à r.l.) C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\Viber\Viber.exe
   (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avguix.exe
   (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
   (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files\AVG\Antivirus\AVGUI.exe
   (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files\AVG\Antivirus\aswidsagent.exe
   () C:\2017\wsklad.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [RTHDCPL] => C:\Windows\RTHDCPL.EXE [16859648 2008-01-09] (Realtek Semiconductor Corp.)
   HKLM\...\Run: [Alcmtr] => C:\Windows\ALCMTR.EXE [69632 2005-05-03] (Realtek Semiconductor Corp.)
   HKLM\...\Run: [AvgUi] => C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avguirnx.exe [220288 2017-10-31] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   HKLM\...\Run: [AVGUI.exe] => C:\Program Files\AVG\Antivirus\AvLaunch.exe [302744 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   HKU\S-1-5-20\...\Run: [DWQueuedReporting] => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DW\DWTRIG20.EXE [434080 2011-07-27] (Microsoft Corporation)
   HKU\S-1-5-21-329068152-1604221776-1801674531-1003\...\Run: [Viber] => C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\Viber\Viber.exe [69268048 2016-04-13] (Viber Media S.à r.l.)
   HKU\S-1-5-21-329068152-1604221776-1801674531-1003\...\MountPoints2: {260473e8-84c9-11e3-a542-001cf0d5a2b8} - G:\SISetup.exe
   HKU\S-1-5-18\...\Run: [DWQueuedReporting] => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DW\DWTRIG20.EXE [434080 2011-07-27] (Microsoft Corporation)
   Startup: C:\Documents and Settings\pc.PC1\Start Menu\Programs\Startup\Microsoft Office Outlook 2007.lnk [2017-11-30]
   ShortcutTarget: Microsoft Office Outlook 2007.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{91120000-0031-0000-0000-0000000FF1CE}\outicon.exe ()
   Startup: C:\Documents and Settings\pc.PC1\Start Menu\Programs\Startup\Skype.lnk [2017-03-06]
   ShortcutTarget: Skype.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{5C82DAE5-6EB0-4374-9254-BE3319BA4E82}\Skype.ico (No File)
   GroupPolicy: Restriction ? <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1 192.168.1.1
   Tcpip\..\Interfaces\{E7E61260-FB73-4F9E-B467-F1870B906C7C}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1 192.168.1.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\S-1-5-21-329068152-1604221776-1801674531-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
   HKU\S-1-5-21-329068152-1604221776-1801674531-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
   BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2009-06-22] (Sun Microsystems, Inc.)
   BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class -> {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} -> C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll [2009-06-22] (Sun Microsystems, Inc.)
   DPF: {22945A69-1191-4DCF-9E6F-409BDE94D101} hxxp://dl-ak.solidworks.com/nonsecure/edrawings/e2012sp02/12.2.0.110/cab//eModelsStandard.cab
   DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} hxxp://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.4.1.cab
   DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_13-windows-i586.cab
   DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} hxxp://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/polarbear/ultrashim.cab
   DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0013-ABCDEFFEDCBA} hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_13-windows-i586.cab
   DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_13-windows-i586.cab
   DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
   Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files\Common Files\Skype\Skype4COM.dll [2011-11-03] (Skype Technologies)
   FireFox:
   ========
   FF DefaultProfile: 07ckpc18.default-1412315343695
   FF ProfilePath: C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\07ckpc18.default-1412315343695 [2017-11-30]
   FF Extension: (YouTube Video and Audio Downloader) - C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\07ckpc18.default-1412315343695\Extensions\feca4b87-3be4-43da-a1b1-137c24220968@jetpack.xpi [2017-05-22] [Lagacy]
   FF Extension: (Google Search by Image) - C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\07ckpc18.default-1412315343695\Extensions\google@hitachi.com.xpi [2016-05-03] [Lagacy]
   FF Extension: (signTextJS) - C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\07ckpc18.default-1412315343695\Extensions\jid1-AXn9cXcB4fD1QQ@jetpack.xpi [2017-06-15] [Lagacy]
   FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [jqs@sun.com] - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ff
   FF Extension: (Java Quick Starter) - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ff [2009-06-22] [Lagacy] [not signed]
   FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}] - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension
   FF Extension: (Microsoft .NET Framework Assistant) - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension [2014-01-27] [Lagacy] [not signed]
   FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [quickprint@hp.com] - C:\Program Files\Hewlett-Packard\SmartPrint\QPExtension
   FF Extension: (SmartPrintButton) - C:\Program Files\Hewlett-Packard\SmartPrint\QPExtension [2011-01-26] [Lagacy] [not signed]
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_11_8_800_94.dll [2013-09-04] ()
   FF Plugin: @microsoft.com/WPF,version=3.5 -> C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll [2008-07-29] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin: Adobe Reader -> C:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2014-08-05] (Adobe Systems Inc.)
   Chrome:
   =======
   CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [icmlaeflemplmjndnaapfdbbnpncnbda] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx <not found>
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 AVG Antivirus; C:\Program Files\AVG\Antivirus\AVGSvc.exe [282536 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R3 avgbIDSAgent; C:\Program Files\AVG\Antivirus\aswidsagent.exe [5954792 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R2 avgsvc; C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avgsvcx.exe [1189720 2017-10-31] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R2 HPM1210RcvFaxSrvc; C:\Program Files\HP\HP LaserJet M1210 MFP Series\ReceiveFaxUtility.exe [247712 2012-07-25] (HP)
   S4 JavaQuickStarterService; C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe [152984 2009-06-22] (Sun Microsystems, Inc.)
   S4 Pml Driver HPZ12; C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe [65536 2003-10-22] (HP) [File not signed]
   S4 rcp_service; C:\Program Files\ReaConverter 5.5 Pro\rcp_scheduler.exe [558592 2007-11-30] (ReaSoft) [File not signed]
   R2 ss_conn_service; C:\Program Files\Samsung\USB Drivers\27_ssconn\conn\ss_conn_service.exe [754784 2016-07-22] (DEVGURU Co., LTD.)
   S3 WMPNetworkSvc; C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe [913408 2006-10-18] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S2 APNMCP; "C:\Program Files\AskPartnerNetwork\Toolbar\apnmcp.exe" [X]
   S2 HP LaserJet Service; "C:\Program Files\hp\HPLaserJetService\HPLaserJetService.exe" [X]
   S0 MBAMService; no ImagePath
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R1 aswKbd; C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswKbd.sys [20624 2012-10-31] (AVAST Software)
   R1 avgArPot; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgArPot.sys [149592 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R1 avgbdisk; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgbdiskx.sys [135872 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R1 avgbidsdriver; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgbidsdriverx.sys [249232 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R0 avgbidsh; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgbidshx.sys [151024 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R0 avgblog; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgblogx.sys [270344 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R0 avgbuniv; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgbunivx.sys [43992 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   S3 avgHwid; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgHwid.sys [35264 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R2 avgMonFlt; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgMonFlt.sys [117368 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R0 avgRvrt; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgRvrt.sys [63280 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R1 avgSnx; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgSnx.sys [775552 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R1 avgSP; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgSP.sys [381184 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R0 avgVmm; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgVmm.sys [290776 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   S3 CCDECODE; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CCDECODE.sys [17024 2008-04-13] (Microsoft Corporation)
   S3 dg_ssudbus; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ssudbus.sys [107648 2016-07-22] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
   S3 HP1210FAX; C:\WINDOWS\System32\Drivers\HPM1210FAX.sys [13824 2010-04-28] () [File not signed]
   R3 irsir; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\irsir.sys [18688 2001-08-17] (Microsoft Corporation)
   R3 m4cxw2k3; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\m4cxw2k3.sys [250752 2007-02-15] (D-Link Corporation)
   S3 MBAMProtector; C:\WINDOWS\system32\drivers\mbam.sys [22344 2012-04-04] (Malwarebytes Corporation)
   S3 NdisIP; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\NdisIP.sys [10880 2008-04-13] (Microsoft Corporation)
   S3 pcouffin; C:\WINDOWS\System32\Drivers\pcouffin.sys [47360 2009-08-03] (VSO Software) [File not signed]
   R3 Rasirda; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\rasirda.sys [19584 2001-08-17] (Microsoft Corporation)
   S3 SONYPVU1; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\SONYPVU1.SYS [7552 2001-08-17] (Sony Corporation)
   S0 sptd; C:\WINDOWS\System32\Drivers\sptd.sys [721904 2009-07-13] (Duplex Secure Ltd.)
   S3 ssudmdm; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ssudmdm.sys [146048 2016-07-22] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
   S3 WpdUsb; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\wpdusb.sys [38528 2006-10-18] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S2 adfs; no ImagePath
   S3 BOCDRIVE; \??\C:\Program Files\Comodo\CBOClean\BOCDRIVE.sys [X]
   S2 DgiVecp; \??\C:\WINDOWS\system32\Drivers\DgiVecp.sys [X]
   S3 FXDrv32; \??\D:\FXDrv32.sys [X]
   S4 IntelIde; no ImagePath
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2017-11-30 14:23 - 2017-11-30 14:23 - 000012709 _____ C:\Documents and Settings\pc.PC1\Desktop\FRST.txt
   2017-11-30 14:22 - 2017-11-30 14:23 - 000000000 ____D C:\FRST
   2017-11-30 14:22 - 2017-11-30 14:22 - 001752064 _____ (Farbar) C:\Documents and Settings\pc.PC1\Desktop\FRST.exe
   2017-11-30 10:49 - 2017-11-30 10:49 - 000025377 _____ C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\recently-used.xbel
   2017-11-24 14:34 - 2017-11-24 14:34 - 000000000 ____D C:\Program Files\Quester
   2017-11-24 14:34 - 2017-11-24 14:34 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\QMailFilter
   2017-11-24 14:32 - 2017-11-24 14:32 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator.PC1\Local Settings\Application Data\CEF
   2017-11-24 14:32 - 2017-11-24 14:32 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator.PC1\Application Data\AVG
   2017-11-24 14:31 - 2017-11-24 14:31 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator.PC1\Local Settings\Application Data\Avg
   2017-11-24 14:21 - 2017-11-24 14:21 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\PCHealth
   2017-11-20 12:24 - 2017-11-20 12:40 - 000065536 _____ C:\WINDOWS\system32\config\Doctor Web.evt
   2017-11-20 12:24 - 2017-11-20 12:24 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Doctor Web
   2017-11-20 12:24 - 2017-11-20 12:24 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Doctor Web
   2017-11-16 14:45 - 2017-11-16 14:45 - 000087203 _____ C:\Documents and Settings\pc.PC1\My Documents\Untitled.pdf
   2017-11-16 14:45 - 2017-11-16 14:45 - 000087203 _____ C:\Documents and Settings\pc.PC1\Desktop\Untitled.pdf
   2017-11-16 13:03 - 2017-11-16 13:05 - 000000000 ____D C:\EEK
   2017-11-16 13:02 - 2017-11-16 13:02 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\Temp
   2017-11-16 10:11 - 2017-11-16 10:11 - 000001608 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\AVG AntiVirus FREE.lnk
   2017-11-16 10:11 - 2017-11-16 10:11 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\AVG
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-30 10:10 - 000000288 ____H C:\WINDOWS\Tasks\Antivirus Emergency Update.job
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000775552 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgSnx.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000381184 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgSP.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000306448 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\avgBoot.exe
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000290776 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgVmm.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000270344 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgblogx.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000249232 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgbidsdriverx.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000151024 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgbidshx.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000149592 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgArPot.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000135872 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgbdiskx.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000117368 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgMonFlt.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000063280 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgRvrt.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000043992 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgbunivx.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000035264 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgHwid.sys
   2017-11-16 10:08 - 2017-11-16 10:11 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\AVG
   2017-11-16 10:08 - 2017-11-16 10:08 - 000000629 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\AVG.lnk
   2017-11-16 10:06 - 2017-11-30 11:06 - 000000314 ____H C:\WINDOWS\Tasks\AVG EUpdate Task.job
   2017-11-16 10:06 - 2017-11-16 10:08 - 000000000 ____D C:\Program Files\AVG
   2017-11-16 09:51 - 2017-11-16 09:51 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\CEF
   2017-11-16 09:50 - 2017-11-16 11:23 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avg
   2017-11-16 09:50 - 2017-11-16 10:11 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\Avg
   2017-11-16 09:50 - 2017-11-16 10:08 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\AvgSetupLog
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2017-11-30 14:23 - 2013-08-02 12:50 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Temp
   2017-11-30 14:20 - 2015-08-03 07:23 - 000271360 _____ C:\Documents and Settings\pc.PC1\My Documents\Outlook_Archive.pst
   2017-11-30 14:16 - 2016-12-27 11:00 - 000000000 ____D C:\2017
   2017-11-30 10:49 - 2014-01-15 10:08 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\gtk-2.0
   2017-11-30 10:49 - 2013-08-02 12:55 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\.gimp-2.8
   2017-11-30 07:55 - 2016-08-12 14:25 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\ViberPC
   2017-11-30 07:52 - 2014-03-28 08:20 - 000000216 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Microsoft Windows XP End of Service Notification Logon.job
   2017-11-30 07:52 - 2008-09-12 18:28 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
   2017-11-30 07:52 - 2008-04-14 14:00 - 000011936 _____ C:\WINDOWS\system32\wpa.dbl
   2017-11-29 16:54 - 2013-08-02 12:50 - 000000178 ___SH C:\Documents and Settings\pc.PC1\ntuser.ini
   2017-11-29 16:54 - 2013-08-02 12:50 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1
   2017-11-29 16:54 - 2008-09-12 18:28 - 000032520 _____ C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
   2017-11-28 11:37 - 2011-12-19 11:25 - 000000000 ____D C:\Program Files\The KMPlayer
   2017-11-24 14:40 - 2013-08-02 13:09 - 000211496 _____ C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   2017-11-24 14:37 - 2013-11-01 13:09 - 000000178 ___SH C:\Documents and Settings\Administrator.PC1\ntuser.ini
   2017-11-24 14:36 - 2010-03-25 10:10 - 000979370 _____ C:\WINDOWS\ntbtlog.txt
   2017-11-24 14:35 - 2013-11-01 13:09 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator.PC1\Local Settings\Temp
   2017-11-24 14:28 - 2008-09-12 21:12 - 002469912 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
   2017-11-24 14:25 - 2013-08-02 14:23 - 000065536 _____ C:\WINDOWS\system32\config\ODiag.evt
   2017-11-24 14:15 - 2008-09-13 10:13 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft Help
   2017-11-24 14:12 - 2008-04-14 14:00 - 000000668 _____ C:\WINDOWS\win.ini
   2017-11-24 11:47 - 2016-08-12 14:25 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\My Documents\ViberDownloads
   2017-11-22 16:05 - 2013-12-11 14:52 - 000000000 ____D C:\2014
   2017-11-22 16:04 - 2010-12-03 14:28 - 000000000 ____D C:\2011
   2017-11-22 16:03 - 2011-12-09 14:39 - 000000000 ____D C:\2012
   2017-11-22 15:40 - 2013-08-02 13:28 - 000002515 _____ C:\Documents and Settings\pc.PC1\Desktop\Microsoft Office Word 2007.lnk
   2017-11-22 14:28 - 2014-12-29 16:42 - 000000000 ____D C:\2015
   2017-11-22 14:25 - 2015-12-23 11:32 - 000000000 ____D C:\2016
   2017-11-16 10:55 - 2014-10-02 15:34 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\istartsurf
   2017-11-16 10:48 - 2012-12-20 13:57 - 000000000 ____D C:\2013
   2017-11-16 10:38 - 2014-10-02 15:34 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IePluginServices
   2017-11-16 09:28 - 2010-09-30 15:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\ough
   2017-11-16 09:01 - 2013-09-23 15:54 - 002755382 ___SH C:\Documents and Settings\pc.PC1\Desktop\Thumbs.db
   2017-11-10 13:23 - 2013-08-02 13:49 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\Skype
   2017-11-08 15:00 - 2014-03-28 08:20 - 000000210 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Microsoft Windows XP End of Service Notification Monthly.job
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2015-08-17 11:04 - 2015-08-17 11:08 - 000304492 _____ (AYURvmkth8) C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\adobe.exe
   2013-10-07 13:55 - 2014-04-09 12:28 - 000000531 _____ () C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\burnaware.ini
   2013-08-02 13:31 - 2017-08-18 12:25 - 000036352 _____ () C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
   2014-02-27 17:15 - 2014-02-28 09:48 - 000000600 _____ () C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\PUTTY.RND
   2017-11-30 10:49 - 2017-11-30 10:49 - 000025377 _____ () C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\recently-used.xbel
   2011-03-11 09:28 - 2011-03-11 09:28 - 000000016 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\.7486160831680234
   2008-10-31 09:19 - 2008-10-31 09:19 - 000000041 ___SH () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\.zreglib
   2008-09-13 13:47 - 2016-04-26 08:08 - 000001669 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\hpzinstall.log
   2014-08-15 11:57 - 2010-03-30 10:12 - 000024772 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\P1210DEF.css
   2014-08-15 11:57 - 2016-01-22 14:22 - 000015499 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\P1210OS.HTM
   2014-08-15 11:57 - 2010-03-30 10:12 - 000002944 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\P1210SIG.GIF
   Some files in TEMP:
   ====================
   2017-10-13 09:08 - 2011-12-29 11:44 - 001275396 _____ (NCH Software) C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Temp\uninst.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\WINDOWS\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
  • от Gufy
   Файловете ли са криптирани с тази гад  johndoe@weekendwarrior55.com, видео, фото, word, pdf почти всички фаилове са засегнати.
   Моля модераторите да махнат дублиращата тема пусната от мен. Поради проблем в интернета пуснах две без да искам
    
 • Разглеждащи в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Дарение

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.