Премини към съдържанието

Препоръчан отговор


Компютърът ми работи бавно. Имам съмнения за вирус. 

Addition.txt

FRST.txt

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

ОС е Уиндоус 10. Нямам инсталационен диск.

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте..! Файлът FRST.txt не е пълен моля публикувайте целия файл..! Иначе аз не виждам активни зарази...! Моля малко по подробно точно в какво виждате забавянето на системата (при зреждане, при сърфиране..) ...Имам едни първоначални съмнения ...но искам да видя целия дневник FRST.txt

+

25.jpg?1426074241   Сканиране с SecurityCheck by glax24

 • Изтеглете SecurityCheck by glax24 от тук и запомнете инструмента на десктопа .
 • Стартирате програмата (ако използвате Windows XP) или стартирате с десен бутон на мишката от името на администратор (ако използватеWindows Vista/7/8/10)
 • Изчакайте да приключи сканирането.Ще се отвори в текстов файл с име SecurityCheck.txt. Копирайте съдържанието на  този файл  следващия си пост
 • Можете да намерите този файл в основната директория на системния диск в папка с име SecurityCheck, напр. C:\SecurityCheck\SecurityCheck.txt

 

 Дневници
 
В следващия си отговор, моля да включите (като копирате целите съдържания ) следните дневници:

 • SecurityCheck.txt (копирате съдържанието)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ето дневника:

SecurityCheck by glax24 & Severnyj v.1.4.0.51 [13.06.17]
WebSite: www.safezone.cc
DateLog: 17.06.2017 10:32:21
Path starting: C:\Users\nicol\AppData\Local\Temp\SecurityCheck\SecurityCheck.exe
Log directory: C:\SecurityCheck\
IsAdmin: True
User: nicol
VersionXML: 4.38is-16.06.2017
___________________________________________________________________________

Windows 10(6.3.14393) (x64) Core Release: 1607 Lang: German(0407)
Installation date OS: 22.04.2017 11:06:04
LicenseStatus: Windows(R), Core edition The machine is permanently activated.
LicenseStatus: Office 16, Office16HomeStudentR_Grace edition Windows is in Notification mode
Boot Mode: Normal
Default Browser: Microsoft Edge (C:\windows\system32\LaunchWinApp.exe)
SystemDrive: C: FS: [NTFS] Capacity: [915.5 Gb] Used: [55.6 Gb] Free: [859.9 Gb]
------------------------------- [ Windows ] -------------------------------
Internet Explorer 11.1358.14393.0
User Account Control enabled
Windows Update (wuauserv) - The service is running
Sicherheitscenter (wscsvc) - The service is running
Remoteregistrierung (RemoteRegistry) - The service has stopped
SSDP-Suche (SSDPSRV) - The service is running
Remotedesktopdienste (TermService) - The service has stopped
Windows-Remoteverwaltung (WS-Verwaltung) (WinRM) - The service has stopped
------------------------------- [ HotFix ] --------------------------------
HotFix KB4013429 Warning! Download Update
---------------------------- [ Antivirus_WMI ] ----------------------------
Windows Defender (enabled and up to date)
McAfee Anti-Virus und Anti-Spyware (disabled)
---------------------------- [ Firewall_WMI ] -----------------------------
McAfee Firewall
--------------------------- [ AntiSpyware_WMI ] ---------------------------
Windows Defender (enabled and up to date)
McAfee Anti-Virus und Anti-Spyware (disabled)
-------------------------- [ SecurityUtilities ] --------------------------
Malwarebytes versione 3.1.2.1733 v.3.1.2.1733
--------------------------------- [ IM ] ----------------------------------
Viber v.6.7.1.3
Skype™ 7.35 v.7.35.103 Warning! Download Update
^Optional update.^
--------------------------------- [ P2P ] ---------------------------------
µTorrent v.3.5.0.43580 Warning! P2P-client.
eMuleTorrent v.2.0.0.1 Warning! P2P-client.
--------------------------- [ AdobeProduction ] ---------------------------
Adobe Flash Player 26 PPAPI v.26.0.0.131
Adobe Acrobat Reader DC - Deutsch v.17.009.20044
------------------------------- [ Browser ] -------------------------------
Google Chrome v.58.0.3029.110 Warning! Download Update
Mozilla Firefox 53.0 (x86 de) v.53.0 Warning! Download Update
Opera Stable 45.0.2552.888 v.45.0.2552.888 Warning! Download Update
--------------------------- [ RunningProcess ] ----------------------------
C:\Program Files\Opera\45.0.2552.888\opera.exe v.45.0.2552.888
------------------ [ AntivirusFirewallProcessServices ] -------------------
C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe v.3.0.0.1068
Malwarebytes Service (MBAMService) - The service is running
C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe v.3.1.0.479
C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfemms.exe v.15.4.0.822
McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - The service is running
C:\Windows\System32\mfevtps.exe
C:\Program Files\Common Files\McAfee\AMCore\mcshield.exe v.1.4.1.459
McAfee Firewall Core Service (mfefire) - The service is running
C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfefire.exe v.15.4.0.822
McAfee AP Service (McAPExe) - The service is running
C:\Program Files\mcafee\msc\McAPExe.exe v.14.0.9052.0
McAfee Personal Firewall Service (McMPFSvc) - The service is running
C:\Program Files\Common Files\McAfee\platform\mcsvchost\McSvHost.exe v.5.0.9012.0
C:\PROGRA~1\COMMON~1\McAfee\platform\McUICnt.exe v.7.0.9010.0
McAfee Scanner (McODS) - The service has stopped
McAfee Service Controller (mfemms) - The service is running
C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfemms.exe v.15.4.0.822
McAfee Module Core Service (ModuleCoreService) - The service is running
C:\Program Files\Common Files\McAfee\ModuleCore\ModuleCoreService.exe v.1.2.122.0
McAfee Home Network (HomeNetSvc) - The service is running
McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - The service is running
McAfee Proxy Service (McProxy) - The service is running
McAfee Boot Delay Start Service (McBootDelayStartSvc) - The service is running
C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe v.4.10.14393.1198
C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe v.4.10.14393.1198
C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe v.4.10.14393.1198
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe v.4.10.14393.1198
Windows Defender-Dienst (WinDefend) - The service is running
Windows Defender-Netzwerkinspektionsdienst (WdNisSvc) - The service is running
---------------------------- [ UnwantedApps ] -----------------------------
WildTangent-Spiele v.1.1.0.28 Warning! Application is distributed through the partnership programs and bundle assemblies. Uninstallation recommended. Possible you became a victim of fraud or social engineering.
Update Installer for WildTangent Games App << Hidden Warning! Application is distributed through the partnership programs and bundle assemblies. Uninstallation recommended. Possible you became a victim of fraud or social engineering.
WildTangent Games App für HP v.4.1.1.14 << Hidden Warning! Application is distributed through the partnership programs and bundle assemblies. Uninstallation recommended. Possible you became a victim of fraud or social engineering.
----------------------------- [ End of Log ] ------------------------------
Ще повторя теста за FRST, после ще изпратя отново файловете.

Zusätzliches Untersuchungsergebnis von Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version: 15-06-2017 01
durchgeführt von nicol (17-06-2017 10:40:06)
Gestartet von C:\Users\nicol\Documents\antivir
Windows 10 Home Version 1607 (X64) (2017-04-22 11:06:04)
Start-Modus: Normal
==========================================================


==================== Konten: =============================

Administrator (S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-500 - Administrator - Disabled)
DefaultAccount (S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-503 - Limited - Disabled)
defaultuser0 (S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-1000 - Limited - Disabled) => C:\Users\defaultuser0
Gast (S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-501 - Limited - Disabled)
nicol (S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-1001 - Administrator - Enabled) => C:\Users\nicol

==================== Sicherheits-Center ========================

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird er entfernt.)

AV: Windows Defender (Enabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
AV: McAfee Anti-Virus und Anti-Spyware (Disabled - Up to date) {DA9F8ED0-D0DE-39CC-F55A-51AB4CC1B556}
AS: Windows Defender (Enabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
AS: McAfee Anti-Virus und Anti-Spyware (Disabled - Up to date) {61FE6F34-F6E4-3642-CFEA-6AD93746FFEB}
FW: McAfee Firewall (Disabled) {E2A40FF5-9AB1-3894-DE05-F89EB212F22D}

==================== Installierte Programme ======================

(Nur Adware-Programme mit dem Zusatz "Hidden" können in die Fixlist aufgenommen werden, um sie sichtbar zu machen. Die Adware-Programme sollten manuell deinstalliert werden.)

µTorrent (HKU\S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-1001\...\uTorrent) (Version: 3.5.0.43580 - BitTorrent Inc.)
ACP Application (Version: 2016.0809.2131.47 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Adobe Acrobat Reader DC - Deutsch (HKLM-x32\...\{AC76BA86-7AD7-1031-7B44-AC0F074E4100}) (Version: 17.009.20044 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Flash Player 26 PPAPI (HKLM-x32\...\Adobe Flash Player PPAPI) (Version: 26.0.0.131 - Adobe Systems Incorporated)
AMD Install Manager (HKLM\...\AMD Catalyst Install Manager) (Version: 9.0.000.4 - Advanced Micro Devices, Inc.)
Build-a-lot (x32 Version: 3.0.2.59 - WildTangent) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization BR (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization CHS (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization CHT (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization CS (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization DA (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization DE (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization EL (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization ES (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization FI (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization FR (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization HU (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization IT (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization JA (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization KO (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization NL (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization NO (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization PL (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization RU (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization SV (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization TH (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization TR (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
CCleaner (HKLM\...\CCleaner) (Version: 5.29 - Piriform)
Cisco EAP-FAST Module (HKLM-x32\...\{64BF0187-F3D2-498B-99EA-163AF9AE6EC9}) (Version: 2.2.14 - Cisco Systems, Inc.)
Cisco LEAP Module (HKLM-x32\...\{AF312B06-5C5C-468E-89B3-BE6DE2645722}) (Version: 1.0.19 - Cisco Systems, Inc.)
Cisco PEAP Module (HKLM-x32\...\{0A4EF0E6-A912-4CDE-A7F3-6E56E7C13A2F}) (Version: 1.1.6 - Cisco Systems, Inc.)
Crazy Chicken Soccer (x32 Version: 2.2.0.110 - WildTangent) Hidden
CyberLink Power Media Player 14 (HKLM-x32\...\{32C8E300-BDB4-4398-92C2-E9B7D8A233DB}) (Version: 14.0.6.7428 - CyberLink Corp.)
CyberLink PowerDirector 14 (HKLM-x32\...\{6BADCD73-E925-46F7-A295-FF2448632728}) (Version: 14.0.1.3030 - CyberLink Corp.)
devolo Cockpit (HKLM-x32\...\dlancockpit) (Version: 4.3.3.0 - devolo AG)
Digital Photo Navigator 1.5 (HKLM-x32\...\{CF9CD37C-E29A-11D5-AE3D-005004B8E30C}) (Version:  - )
Dropbox (HKLM-x32\...\Dropbox) (Version: 28.4.14 - Dropbox, Inc.)
Dropbox Update Helper (x32 Version: 1.3.65.1 - Dropbox, Inc.) Hidden
eMuleTorrent (HKLM-x32\...\eMuleTorrent) (Version: 2.0.0.1 - eMule.com)
Energy Star (HKLM\...\{5CB22648-35F8-41BC-9C35-1E41FE6E12A5}) (Version: 1.1.1 - HP Inc.)
Google Chrome (HKLM-x32\...\Google Chrome) (Version: 58.0.3029.110 - Google Inc.)
Google Update Helper (x32 Version: 1.3.33.5 - Google Inc.) Hidden
HP Audio Switch (HKLM\...\HPAudioSwitch) (Version: 1.0.111.0 - HP Inc.)
HP Documentation (HKLM\...\HP_Documentation) (Version: 1.0.0.1 - HP Inc.)
HP ePrint SW (HKLM-x32\...\{b0ebf7ff-6b1a-4a92-9c85-6915be1962b9}) (Version: 5.1.19895 - HP Inc.)
HP JumpStart Bridge (HKLM-x32\...\{9B252E0D-7B31-48A6-B01E-B5CCBA286E8E}) (Version: 1.1.0.168 - HP Inc.)
HP JumpStart Launch (HKLM-x32\...\{B90CB0DE-2E60-41C4-9857-466EB98192BF}) (Version: 1.1.158.0 - HP Inc.)
HP Registration Service (HKLM\...\{D1E8F2D7-7794-4245-B286-87ED86C1893C}) (Version: 1.2.8357.5639 - HP Inc.)
HP Support Assistant (HKLM-x32\...\{6FA09B91-5D97-45A9-95E9-50F635C98043}) (Version: 8.4.14.41 - HP Inc.)
HP Support Solutions Framework (HKLM-x32\...\{624DA112-9F71-492E-BAF9-0E5E4224626C}) (Version: 12.6.14.19 - HP Inc.)
HP Sure Connect (HKLM-x32\...\{6468C4A5-E47E-405F-B675-A70A70983EA6}) (Version: 1.0.0.29 - HP Inc.)
HP System Event Utility (HKLM-x32\...\{1BB20774-0FA8-4CFF-AB69-7B7AAE2DCE6C}) (Version: 1.4.19 - HP Inc.)
HP Wireless Button Driver (HKLM-x32\...\{099DAD2B-56C5-4919-9F82-418C2A018CAE}) (Version: 1.1.18.1 - HP)
Magic Heroes: Save Our Park (x32 Version: 3.0.2.59 - WildTangent) Hidden
Malwarebytes versione 3.1.2.1733 (HKLM\...\{35065F43-4BB2-439A-BFF7-0F1014F2E0CD}_is1) (Version: 3.1.2.1733 - Malwarebytes)
Microsoft Office Home and Student 2016 - de-de (HKLM\...\HomeStudentRetail - de-de) (Version: 16.0.8067.2115 - Microsoft Corporation)
Microsoft Office Home and Student 2016 - en-us (HKLM\...\HomeStudentRetail - en-us) (Version: 16.0.8067.2115 - Microsoft Corporation)
Microsoft OneDrive (HKU\S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-1001\...\OneDriveSetup.exe) (Version: 17.3.6799.0327 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (HKLM-x32\...\{710f4c1c-cc18-4c49-8cbf-51240c89a1a2}) (Version: 8.0.61001 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.17 (HKLM\...\{8220EEFE-38CD-377E-8595-13398D740ACE}) (Version: 9.0.30729 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.4148 (HKLM\...\{4B6C7001-C7D6-3710-913E-5BC23FCE91E6}) (Version: 9.0.30729.4148 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17 (HKLM-x32\...\{9A25302D-30C0-39D9-BD6F-21E6EC160475}) (Version: 9.0.30729 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 (HKLM-x32\...\{1F1C2DFC-2D24-3E06-BCB8-725134ADF989}) (Version: 9.0.30729.4148 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.61030 (HKLM-x32\...\{ca67548a-5ebe-413a-b50c-4b9ceb6d66c6}) (Version: 11.0.61030.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.61030 (HKLM-x32\...\{33d1fd90-4274-48a1-9bc1-97e33d9c2d6f}) (Version: 11.0.61030.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.30501 (HKLM-x32\...\{050d4fc8-5d48-4b8f-8972-47c82c46020f}) (Version: 12.0.30501.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) - 14.0.23506 (HKLM-x32\...\{3ee5e5bb-b7cc-4556-8861-a00a82977d6c}) (Version: 14.0.23506.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14.0.24215 (HKLM-x32\...\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}) (Version: 14.0.24215.1 - Microsoft Corporation)
Mozilla Firefox 53.0 (x86 de) (HKLM-x32\...\Mozilla Firefox 53.0 (x86 de)) (Version: 53.0 - Mozilla)
Mozilla Maintenance Service (HKLM\...\MozillaMaintenanceService) (Version: 53.0 - Mozilla)
OEM Application Profile (HKLM-x32\...\{B4B7FD8F-06FC-E277-4F29-8F75F8281D8F}) (Version: 1.00.0000 - Advanced Micro Devices, Inc.)
Office 16 Click-to-Run Extensibility Component (x32 Version: 16.0.8067.2115 - Microsoft Corporation) Hidden
Office 16 Click-to-Run Extensibility Component 64-bit Registration (Version: 16.0.8067.2115 - Microsoft Corporation) Hidden
Office 16 Click-to-Run Licensing Component (Version: 16.0.8067.2115 - Microsoft Corporation) Hidden
Office 16 Click-to-Run Localization Component (x32 Version: 16.0.7967.2073 - Microsoft Corporation) Hidden
Opera Stable 45.0.2552.888 (HKLM-x32\...\Opera 45.0.2552.888) (Version: 45.0.2552.888 - Opera Software)
Polar Bowler 1st Frame (x32 Version: 3.0.2.59 - WildTangent) Hidden
PowerDirector Express (HKLM-x32\...\{EDE721EC-870A-11D8-9D75-000129760D75}) (Version:  - )
Ranch Rush 2 - Premium Edition (x32 Version: 2.2.0.97 - WildTangent) Hidden
REALTEK Bluetooth Driver (HKLM-x32\...\{9D3D8C60-A5EF-4123-B2B9-172095903AB}) (Version: 1.0.0.54 - REALTEK Semiconductor Corp.)
Realtek Card Reader (HKLM-x32\...\{5BC2B5AB-80DE-4E83-B8CF-426902051D0A}) (Version: 10.0.10586.31225 - Realtek Semiconductor Corp.)
Realtek Ethernet Controller Driver (HKLM-x32\...\{8833FFB6-5B0C-4764-81AA-06DFEED9A476}) (Version: 10.10.714.2016 - Realtek)
Realtek High Definition Audio Driver (HKLM-x32\...\{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}) (Version: 6.0.1.7944 - Realtek Semiconductor Corp.)
REALTEK Wireless LAN Driver (HKLM-x32\...\{A5107464-AA9B-4177-8129-5FF2F42DD322}) (Version: 1.0.0.83 - REALTEK Semiconductor Corp.)
Revo Uninstaller Pro 3.1.9 (HKLM\...\{67579783-0FB7-4F7B-B881-E5BE47C9DBE0}_is1) (Version: 3.1.9 - VS Revo Group, Ltd.)
Runefall (x32 Version: 3.0.2.126 - WildTangent) Hidden
Skype™ 7.35 (HKLM-x32\...\{3B7E914A-93D5-4A29-92BB-AF8C3F66C431}) (Version: 7.35.103 - Skype Technologies S.A.)
Synaptics Pointing Device Driver (HKLM\...\SynTPDeinstKey) (Version: 19.3.11.37 - Synaptics Incorporated)
Trinklit Supreme (x32 Version: 2.2.0.98 - WildTangent) Hidden
Update Installer for WildTangent Games App (x32 Version:  - WildTangent) Hidden
Viber (HKU\S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-1001\...\{e06c1d28-7214-419f-9f22-6cf0e2d29986}) (Version: 6.7.1.3 - Viber Media Inc.)
Viber (x32 Version: 6.7.1.3 - Viber Media Inc.) Hidden
Vulkan Run Time Libraries 1.0.17.0 (HKLM\...\VulkanRT1.0.17.0) (Version: 1.0.17.0 - LunarG, Inc.)
WildTangent Games App für HP (x32 Version: 4.1.1.14 - WildTangent) Hidden
WildTangent-Spiele (HKLM-x32\...\WildTangent wildgames Master Uninstall) (Version: 1.1.0.28 - WildTangent)
Windows 10 Update and Privacy Settings (HKLM\...\{293F2009-0145-450B-B4AA-063D43FB368C}) (Version: 1.0.13.0 - Microsoft Corporation)

==================== Benutzerdefinierte CLSID (Nicht auf der Ausnahmeliste): ==========================

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird er aus der Registry entfernt. Die Datei wird nicht verschoben solange sie nicht separat aufgelistet wird.)


==================== Geplante Aufgaben (Nicht auf der Ausnahmeliste) =============

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird er aus der Registry entfernt. Die Datei wird nicht verschoben solange sie nicht separat aufgelistet wird.)

Task: {1255775A-9B58-4CF3-A46C-8182BB02D17B} - System32\Tasks\CCleanerSkipUAC => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe [2017-04-11] (Piriform Ltd)
Task: {18348D07-6935-400D-A52C-AB809929C1FD} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\HP Support Assistant Quick Start => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\HPSF.exe [2017-04-07] (HP Inc.)
Task: {249D6330-062E-465D-86B1-096D0EC13C44} - System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier => C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_26_0_0_131_pepper.exe [2017-06-17] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {259F5D9E-8890-4D01-A7A1-248B688E5427} - System32\Tasks\HPCeeScheduleFornicol => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Ceement\HPCEE.exe [2016-05-12] (HP Development Company, L.P.)
Task: {30043F3D-5515-4F78-A69D-F9DF57B751C7} - System32\Tasks\McAfee\McAfee Auto Maintenance Task Agent
Task: {3EAB1D60-0C48-4269-A2BD-68015E57249B} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Scheduled Scan => C:\Program Files\Windows Defender\\MpCmdRun.exe [2017-04-28] (Microsoft Corporation)
Task: {4207A142-CD28-4D55-BA11-5F935EC9393E} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Verification => C:\Program Files\Windows Defender\\MpCmdRun.exe [2017-04-28] (Microsoft Corporation)
Task: {43548677-1C05-4C04-8017-A9257FFB6936} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\PC Health Analysis => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\HPSF.exe [2017-04-07] (HP Inc.)
Task: {43E8FC5F-35D0-4309-ABF1-D10E69F38E61} - System32\Tasks\McAfee Cleanup => C:\Users\nicol\AppData\Local\Temp\MCPR\mccleanup.exe <==== ACHTUNG
Task: {5A53FB03-8B33-49F6-B295-B811D523C661} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Active Health\HP Active Health Scan (HPSA) => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPActiveHealth\ActiveHealth.exe [2016-11-07] (HP Inc.)
Task: {5B8F3C4F-3B9B-41B9-A870-13A8E13AA4BE} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\WarrantyChecker_DeviceScan => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPWarrantyCheck\HPWarrantyChecker.exe [2017-04-06] (HP Inc.)
Task: {5E7F9752-2C3D-419C-8388-74043D99B349} - System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1492873067 => C:\Program Files\Opera\launcher.exe [2017-05-31] (Opera Software)
Task: {61DF9018-4583-4573-A269-850002A793FF} - System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2017-04-25] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {7A22BB5F-854A-47B8-A4DA-25817D6AEF37} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\Product Configurator => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\ProductConfig.exe [2017-04-01] (HP Inc.)
Task: {7AECEE8B-1070-4F4E-81DD-0C1A8A90AA7A} - \McAfeeLogon -> Keine Datei <==== ACHTUNG
Task: {8351ED9C-8940-48B7-B9A6-6AD423EA9864} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\WarrantyChecker => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPWarrantyCheck\HPWarrantyChecker.exe [2017-04-06] (HP Inc.)
Task: {89996740-8F45-4E8E-AF86-843022BA0FBB} - System32\Tasks\DropboxUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe [2017-04-22] (Dropbox, Inc.)
Task: {8AE34BF1-3B43-4395-AEB8-5FF3C925487C} - System32\Tasks\McAfee\McAfee Idle Detection Task
Task: {9A7A8A69-6872-4357-ACB9-76A77AB9AFF9} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeBackgroundTaskHandlerLogon => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\officebackgroundtaskhandler.exe [2017-05-30] ()
Task: {9F406D57-AA8B-491F-B533-0BA8C0F2776B} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2017-04-22] (Google Inc.)
Task: {A5A9CA24-C92A-47EA-8FA0-B1779B385A40} - System32\Tasks\DropboxUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe [2017-04-22] (Dropbox, Inc.)
Task: {A6DFBA4E-196D-4089-BF2C-52AA270784C4} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office ClickToRun Service Monitor => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeC2RClient.exe [2017-05-14] (Microsoft Corporation)
Task: {A93087E9-A216-4A2F-A3ED-56F8D869C6E2} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Automatic Updates => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeC2RClient.exe [2017-05-14] (Microsoft Corporation)
Task: {B3A28168-E00B-4A44-B060-841CFBA354C6} - System32\Tasks\HPEA3JOBS => C:\Program [Argument = Files\HP\HP ePrint\hpeprint.exe /CheckJobs]
Task: {BDF2E2D0-3019-4DF5-B4AF-6F7989FF9AF5} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeBackgroundTaskHandlerRegistration => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\officebackgroundtaskhandler.exe [2017-05-30] ()
Task: {C026FC1C-8C85-4836-AD19-9F0B3352A730} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\HP Support Solutions Framework Report => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Solutions\Modules\HPSFReport.exe [2016-12-21] (HP Inc.)
Task: {C83CF5B7-935D-417E-A72C-E8D971E79D95} - System32\Tasks\HPJumpStartProvider => C:\Program Files (x86)\HP\HP JumpStart Bridge\HPJumpStartProvider.exe [2016-08-05] ()
Task: {CA56204B-185D-4625-9750-80A910B08EFB} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Cleanup => C:\Program Files\Windows Defender\\MpCmdRun.exe [2017-04-28] (Microsoft Corporation)
Task: {D8AF48C3-CE60-49A7-BF4A-480684C070FE} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Cache Maintenance => C:\Program Files\Windows Defender\\MpCmdRun.exe [2017-04-28] (Microsoft Corporation)
Task: {E07C1FC5-01CF-4414-BD13-FA109ACD127F} - System32\Tasks\{77331EC4-B425-462A-BCFD-767958271D37} => launchwinapp.exe hxxps://ui.skype.com/ui/0/7.33.0.105/de/abandoninstall?source=lightinstaller&page=tsInstall
Task: {E5626F1E-30AD-461E-B1CC-50C27E272BA8} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\HP Support Solutions Framework Updater => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Solutions\Modules\HPSSFUpdater.exe [2016-12-07] (HP Inc.)
Task: {F0A2FC25-8BD1-4FA3-ADCB-5393F7F22DD4} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2017-04-22] (Google Inc.)
Task: {FBED8596-83C8-4A1D-80DA-FBD6DB775B98} - System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater => C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2017-06-17] (Adobe Systems Incorporated)

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird die Aufgabe verschoben. Die Datei, die durch die Aufgabe gestartet wird, wird nicht verschoben.)

Task: C:\windows\Tasks\DropboxUpdateTaskMachineCore.job => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe
Task: C:\windows\Tasks\DropboxUpdateTaskMachineUA.job => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe
Task: C:\windows\Tasks\HPCeeScheduleFornicol.job => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Ceement\HPCEE.exe

==================== Verknüpfungen & WMI ========================

(Die Einträge können gelistet werden, um sie zurückzusetzen oder zu entfernen.)


==================== Geladene Module (Nicht auf der Ausnahmeliste) ==============

2017-05-21 12:26 - 2017-06-09 18:01 - 02270664 _____ () C:\PROGRAM FILES\MALWAREBYTES\ANTI-MALWARE\MwacLib.dll
2016-07-16 13:42 - 2016-07-16 13:42 - 00231424 _____ () C:\windows\SYSTEM32\ism32k.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:01 - 02681200 _____ () C:\windows\System32\CoreUIComponents.dll
2016-08-05 15:42 - 2016-08-05 15:42 - 00843800 _____ () C:\Program Files (x86)\HP\HP JumpStart Bridge\HPJumpStartProvider.exe
2017-04-22 16:35 - 2016-09-07 06:56 - 00134656 _____ () C:\Windows\ShellExperiences\Windows.UI.Shell.SharedUtilities.dll
2017-04-22 16:33 - 2017-03-04 08:31 - 00474112 _____ () C:\Windows\ShellExperiences\QuickActions.dll
2017-04-22 16:34 - 2017-03-04 08:12 - 09760768 _____ () C:\windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\CortanaApi.dll
2017-04-22 16:34 - 2017-03-04 08:05 - 01401856 _____ () C:\windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\Cortana.Core.dll
2017-04-22 16:33 - 2017-03-04 08:05 - 00757248 _____ () C:\windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\CSGSuggestLib.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:47 - 02424320 _____ () C:\windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\Cortana.BackgroundTask.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:51 - 04853760 _____ () C:\windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\RemindersUI.dll
2015-06-25 18:34 - 2015-06-25 18:34 - 00014336 _____ () C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\QtQuick.2\qtquick2plugin.dll
2015-06-25 18:37 - 2015-06-25 18:37 - 00739840 _____ () C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\QtQuick\Controls\qtquickcontrolsplugin.dll
2015-06-25 18:35 - 2015-06-25 18:35 - 00014336 _____ () C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\QtQuick\Window.2\windowplugin.dll
2015-06-25 18:38 - 2015-06-25 18:38 - 00071168 _____ () C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\QtQuick\Layouts\qquicklayoutsplugin.dll
2015-06-25 17:53 - 2015-06-25 17:53 - 00011776 _____ () C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\libEGL.dll
2015-06-25 17:51 - 2015-06-25 17:51 - 02013696 _____ () C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\libGLESv2.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00018904 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\QtWebEngineProcess.exe
2017-06-09 17:06 - 2017-06-09 17:12 - 00074752 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_11.17.420.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeHost.exe
2017-06-09 17:06 - 2017-06-09 17:12 - 00201728 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_11.17.420.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeBackgroundTasks.dll
2017-06-16 06:31 - 2017-06-16 06:42 - 00020480 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Photos.exe
2017-06-16 06:31 - 2017-06-16 06:42 - 27430400 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Photos.dll
2017-06-16 06:31 - 2017-06-16 06:42 - 00460288 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Photos.AGM.Native.Windows.dll
2017-06-16 06:31 - 2017-06-16 06:42 - 02275328 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\MediaEngine.dll
2017-06-09 17:11 - 2017-06-09 17:16 - 03139496 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.UI.Xaml.dll
2017-06-16 06:31 - 2017-06-16 06:42 - 00046080 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Photos.Edit.Services.dll
2017-04-22 14:38 - 2017-04-22 15:08 - 00680448 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.DesignCore.dll
2017-06-16 06:31 - 2017-06-16 06:42 - 00900096 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.RichMedia.Ink.Controls.dll
2017-05-09 11:59 - 2017-05-09 12:16 - 01062400 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Sharing.dll
2016-09-21 03:10 - 2016-09-21 03:10 - 00291328 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\StoreRatingPromotion.dll
2017-06-16 06:31 - 2017-06-16 06:42 - 00023040 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Lumia.ViewerPluginProxy.dll
2017-04-22 14:04 - 2017-04-22 14:13 - 01695440 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Office.OneNote_17.8269.57641.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Applications.Telemetry.Windows.dll
2017-06-17 05:56 - 2017-06-17 06:02 - 13187264 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Office.OneNote_17.8269.57641.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Office.UI.Xaml.Core.dll
2017-05-31 15:15 - 2017-05-31 15:14 - 90985048 _____ () C:\Program Files\Opera\45.0.2552.888\opera_browser.dll
2017-05-31 15:15 - 2017-05-31 15:13 - 03949144 _____ () C:\Program Files\Opera\45.0.2552.888\libglesv2.dll
2017-05-31 15:15 - 2017-05-31 15:13 - 00101464 _____ () C:\Program Files\Opera\45.0.2552.888\libegl.dll
2017-05-16 16:35 - 2017-05-16 16:35 - 00133632 _____ () C:\windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\BRIDGECommon\3fe7620dd835818d2f0df6634f6d9015\BRIDGECommon.ni.dll
2017-05-17 06:52 - 2017-05-17 06:52 - 00110592 _____ () C:\windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\BridgeExtension\691fce18d34bd79e5a2550d44c86c92e\BridgeExtension.ni.dll
2017-05-17 06:52 - 2017-05-17 06:52 - 00068096 _____ () C:\windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\NativeInterop\a27e4125e953810a5f399000c14bedc9\NativeInterop.ni.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00775488 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\dropbox_watchdog.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 01787200 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\dropbox_crashpad.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00100296 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\_ctypes.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00018888 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\select.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00019776 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\tornado.speedups.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00035792 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\_multiprocessing.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00020824 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\cryptography.hazmat.bindings._constant_time.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00123856 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\_cffi_backend.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00694224 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\unicodedata.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 01729360 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\cryptography.hazmat.bindings._openssl.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00020816 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\cryptography.hazmat.bindings._padding.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00145864 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\pyexpat.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00019408 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\faulthandler.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00116688 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\pywintypes27.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00105928 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32api.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00022864 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winffi.crt.compiled._winffi_crt.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00060736 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\psutil._psutil_windows.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00038712 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\fastpath.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00024528 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32event.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00392656 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\pythoncom27.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00020936 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\mmapfile.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00116176 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32security.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00392512 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32com.shell.shell.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00124880 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32file.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00026456 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winffi.kernel32.compiled._winffi_kernel32.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00024016 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32clipboard.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00175560 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32gui.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00030160 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32pipe.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00043472 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32process.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00048592 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32service.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00057808 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32evtlog.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00024016 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32profile.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00022336 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\cpuid.compiled._cpuid.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00082264 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winenumhandles.compiled._WinEnumHandles.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00025432 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winscreenshot.compiled._CaptureScreenshot.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00246608 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\breakpad.client.windows.handler.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00027488 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\dropbox.infinite.win.compiled._driverinstallation.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 03928896 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtWidgets.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00083912 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\sip.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 01826104 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtCore.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 01972024 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtGui.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00028616 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32ts.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00171336 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtWebEngineWidgets.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00042816 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtWebChannel.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00531264 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtNetwork.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00133432 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtWebKit.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00224064 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtWebKitWidgets.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00207680 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtPrintSupport.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00060880 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32print.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00054608 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winrpcserver.compiled._RPCServer.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00022864 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winffi.user32.compiled._winffi_user32.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00069968 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\windisplaytoast.compiled._DisplayToast.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00022872 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winffi.iphlpapi.compiled._winffi_iphlpapi.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00021848 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winffi.winerror.compiled._winffi_winerror.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00022872 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winffi.wininet.compiled._winffi_wininet.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00349128 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winxpgui.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00103232 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtWinExtras.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00023896 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winverifysignature.compiled._VerifySignature.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00025936 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\librsyncffi.compiled._librsyncffi.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00036296 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\librsync.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00033112 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\enterprise_data.compiled._enterprise_data.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00293392 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\EnterpriseDataAdapter.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00084288 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\dropbox_sqlite_ext.DLL
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00030536 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\wind3d11.compiled._wind3d11.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00017864 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\libEGL.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 01631184 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\libGLESv2.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00026456 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winffi.winhttp.compiled._winffi_winhttp.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00022864 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winffi.shcore.compiled._winffi_shcore.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00023368 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\wincrashpad.compiled._Crashpad.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00546104 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtQuick.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00357688 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtQml.pyd

==================== Alternate Data Streams (Nicht auf der Ausnahmeliste) =========

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird nur der ADS entfernt.)


==================== Abgesicherter Modus (Nicht auf der Ausnahmeliste) ===================

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird er aus der Registry entfernt. Der Wert "AlternateShell" wird wiederhergestellt.)

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MBAMService => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS => ""=""
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\mcpltsvc => ""=""
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\MBAMService => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mcapexe => ""=""
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\McMPFSvc => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\McNaiAnn => ""=""
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\MCODS => ""=""
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mcpltsvc => ""=""
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfeaack => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfeaack.sys => ""="Driver"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfeavfk => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfeavfk.sys => ""="Driver"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfefire => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfefirek => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfefirek.sys => ""="Driver"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfehidk => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfehidk.sys => ""="Driver"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfemms => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfetdi2k => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfetdi2k.sys => ""="Driver"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfevtp => ""="Service"

==================== Verknüpfungen (Nicht auf der Ausnahmeliste) ===============

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird der Registryeintrag auf den Standardwert zurückgesetzt oder entfernt.)


==================== Internet Explorer Vertrauenswürdig/Eingeschränkt ===============

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird er aus der Registry entfernt.)


==================== Hosts Inhalt: ===============================

(Wenn benötigt kann der Hosts: Schalter in die Fixlist aufgenommen werden um die Hosts Datei zurückzusetzen.)

2016-07-16 13:47 - 2016-07-16 13:45 - 00000824 _____ C:\windows\system32\Drivers\etc\hosts


==================== Andere Bereiche ============================

(Aktuell gibt es keinen automatisierten Fix für diesen Bereich.)

HKU\S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-1001\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\Users\nicol\Dropbox\Camera Uploads\2017-04-13 10.23.36.jpg
DNS Servers: 10.0.0.138
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
Windows Firewall ist aktiviert.

==================== MSCONFIG/TASK MANAGER Deaktivierte Einträge ==


==================== Firewall Regeln (Nicht auf der Ausnahmeliste) ===============

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird er aus der Registry entfernt. Die Datei wird nicht verschoben solange sie nicht separat aufgelistet wird.)

FirewallRules: [{B898A906-C29C-49F7-BE0A-67F3810527F5}] => (Allow) C:\Program Files\CyberLink\PowerDirector14\PDR10.EXE
FirewallRules: [{4F54B9FF-2ED9-4372-B95D-7D2540403BDB}] => (Allow) C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe
FirewallRules: [{3451785E-EF15-4EDE-AAAB-97A03F6A913A}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
FirewallRules: [{C50E77B3-5085-4F5E-99E8-4DCDF376C13C}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
FirewallRules: [{940A4C87-4CA8-4D72-821D-1B29C5AA5ECD}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{D453A41B-8EC1-4E57-9DDF-DE7887A8F1CA}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD14\PowerDVD.exe
FirewallRules: [{588AEE89-A861-4422-BE0D-B76C2F579503}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD14\Kernel\DMS\CLMSServerPDVD14.exe
FirewallRules: [{6E87E876-AB55-4D06-8FF2-2FF8BBF0714D}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD14\PowerDVD14Agent.exe
FirewallRules: [{EC3ED7C7-B102-481F-BDC6-038D1F77E379}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD14\Movie\PowerDVDMovie.exe
FirewallRules: [{8D143BFF-B7DB-4BEF-BEDD-2E1D3B94E52A}] => (Allow) C:\Users\nicol\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{4B1BF2B1-1171-486B-A3DA-80E211E2E33B}] => (Allow) C:\Users\nicol\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{C6BCCFAD-2D69-4406-908B-DF31FD3C79C8}] => (Allow) C:\Users\nicol\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{3C3C8EF1-2E81-4AF3-B72B-B4A8564667C7}] => (Allow) C:\Users\nicol\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{82051AD5-4D25-4ED1-8ED5-225D706203C1}] => (Allow) C:\Users\nicol\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{E0663CEC-9758-4DAA-A6CC-85B3637E5E2D}] => (Allow) C:\Users\nicol\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{1C665A15-FEC4-49ED-9689-BF9C7A9A22E2}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
FirewallRules: [{570161FA-B27E-4D88-8D59-79FC77A1E7F3}] => (Allow) C:\Program Files\Opera\45.0.2552.881\opera.exe
FirewallRules: [{4167B570-9FBB-44FB-915C-4736D922240D}] => (Allow) C:\Program Files\Opera\45.0.2552.888\opera.exe
FirewallRules: [{7B161D54-933F-4216-9347-112CD860AEED}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\devolo\dlan\devolonetsvc.exe
FirewallRules: [{2E2C9BE0-2591-484E-A08B-0002AB11A3B0}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\devolo\dlan\devolonetsvc.exe
FirewallRules: [{D19BA40A-A99D-4774-8080-6D5991126A5A}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe

==================== Wiederherstellungspunkte =========================

16-05-2017 15:08:12 Windows Modules Installer
21-05-2017 09:27:33 Windows Update
29-05-2017 20:27:39 Windows Update
09-06-2017 12:22:33 Windows Update
16-06-2017 06:30:48 Windows Update

==================== Fehlerhafte Geräte im Gerätemanager =============


==================== Fehlereinträge in der Ereignisanzeige: =========================

Applikationsfehler:
==================
Error: (06/17/2017 09:29:16 AM) (Source: COM) (EventID: 10031) (User: )
Description: Eine das Marshalling aufhebende Richtlinienprüfung wurde ausgeführt, als das Marshalling eines benutzerdefinierten gemarshallten Objekts aufgehoben wurde. Die Klasse "{2CD39202-3A2F-4935-9A86-65B919919A7F}" wurde abgelehnt.

Error: (06/17/2017 09:24:20 AM) (Source: COM) (EventID: 10031) (User: )
Description: Eine das Marshalling aufhebende Richtlinienprüfung wurde ausgeführt, als das Marshalling eines benutzerdefinierten gemarshallten Objekts aufgehoben wurde. Die Klasse "{2CD39202-3A2F-4935-9A86-65B919919A7F}" wurde abgelehnt.

Error: (06/17/2017 06:11:16 AM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Name der fehlerhaften Anwendung: AdaptiveSleepService.exe, Version: 0.0.0.0, Zeitstempel: 0x57aa8516
Name des fehlerhaften Moduls: AdaptiveSleepService.exe, Version: 0.0.0.0, Zeitstempel: 0x57aa8516
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x000000000000b9f4
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x1b60
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d2e6baa1baea94
Pfad der fehlerhaften Anwendung: c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\A4\AdaptiveSleepService.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\A4\AdaptiveSleepService.exe
Berichtskennung: 0bc8ea16-61eb-4ac1-afb1-b46fb84d2eee
Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets: 
Anwendungs-ID, die relativ zum fehlerhaften Paket ist:

Error: (06/17/2017 06:06:55 AM) (Source: COM) (EventID: 10031) (User: )
Description: Eine das Marshalling aufhebende Richtlinienprüfung wurde ausgeführt, als das Marshalling eines benutzerdefinierten gemarshallten Objekts aufgehoben wurde. Die Klasse "{2CD39202-3A2F-4935-9A86-65B919919A7F}" wurde abgelehnt.

Error: (06/17/2017 05:51:31 AM) (Source: COM) (EventID: 10031) (User: )
Description: Eine das Marshalling aufhebende Richtlinienprüfung wurde ausgeführt, als das Marshalling eines benutzerdefinierten gemarshallten Objekts aufgehoben wurde. Die Klasse "{2CD39202-3A2F-4935-9A86-65B919919A7F}" wurde abgelehnt.

Error: (06/17/2017 05:46:38 AM) (Source: COM) (EventID: 10031) (User: )
Description: Eine das Marshalling aufhebende Richtlinienprüfung wurde ausgeführt, als das Marshalling eines benutzerdefinierten gemarshallten Objekts aufgehoben wurde. Die Klasse "{2CD39202-3A2F-4935-9A86-65B919919A7F}" wurde abgelehnt.

Error: (06/16/2017 06:07:06 PM) (Source: COM) (EventID: 10031) (User: )
Description: Eine das Marshalling aufhebende Richtlinienprüfung wurde ausgeführt, als das Marshalling eines benutzerdefinierten gemarshallten Objekts aufgehoben wurde. Die Klasse "{2CD39202-3A2F-4935-9A86-65B919919A7F}" wurde abgelehnt.

Error: (06/16/2017 06:07:05 PM) (Source: COM) (EventID: 10031) (User: )
Description: Eine das Marshalling aufhebende Richtlinienprüfung wurde ausgeführt, als das Marshalling eines benutzerdefinierten gemarshallten Objekts aufgehoben wurde. Die Klasse "{2CD39202-3A2F-4935-9A86-65B919919A7F}" wurde abgelehnt.

Error: (06/16/2017 07:10:55 AM) (Source: COM) (EventID: 10031) (User: )
Description: Eine das Marshalling aufhebende Richtlinienprüfung wurde ausgeführt, als das Marshalling eines benutzerdefinierten gemarshallten Objekts aufgehoben wurde. Die Klasse "{2CD39202-3A2F-4935-9A86-65B919919A7F}" wurde abgelehnt.

Error: (06/16/2017 06:55:23 AM) (Source: Perflib) (EventID: 1008) (User: )
Description: Die Open-Prozedur für den Dienst "BITS" in der DLL "C:\Windows\System32\bitsperf.dll" war nicht erfolgreich. Die Leistungsdaten für diesen Dienst sind nicht verfügbar. Die ersten vier Bytes (DWORD) des Datenbereichs enthalten den Fehlercode.


Systemfehler:
=============
Error: (06/17/2017 09:24:08 AM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: NT-AUTORITÄT)
Description: Durch die Berechtigungseinstellungen für "Anwendungsspezifisch" wird dem Benutzer "NT-AUTORITÄT\Lokaler Dienst" (SID: S-1-5-19) unter der Adresse "LocalHost (unter Verwendung von LRPC)" keine Berechtigung vom Typ "Lokal Aktivierung" für die COM-Serveranwendung mit der CLSID 
{6B3B8D23-FA8D-40B9-8DBD-B950333E2C52}
 und der APPID 
{4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D}
 im Anwendungscontainer "Nicht verfügbar" (SID: Nicht verfügbar) gewährt. Die Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungstool für Komponentendienste geändert werden.

Error: (06/17/2017 09:24:08 AM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: NT-AUTORITÄT)
Description: Durch die Berechtigungseinstellungen für "Anwendungsspezifisch" wird dem Benutzer "NT-AUTORITÄT\Lokaler Dienst" (SID: S-1-5-19) unter der Adresse "LocalHost (unter Verwendung von LRPC)" keine Berechtigung vom Typ "Lokal Aktivierung" für die COM-Serveranwendung mit der CLSID 
{6B3B8D23-FA8D-40B9-8DBD-B950333E2C52}
 und der APPID 
{4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D}
 im Anwendungscontainer "Nicht verfügbar" (SID: Nicht verfügbar) gewährt. Die Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungstool für Komponentendienste geändert werden.

Error: (06/17/2017 09:24:07 AM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: NT-AUTORITÄT)
Description: Durch die Berechtigungseinstellungen für "Anwendungsspezifisch" wird dem Benutzer "NT-AUTORITÄT\SYSTEM" (SID: S-1-5-18) unter der Adresse "LocalHost (unter Verwendung von LRPC)" keine Berechtigung vom Typ "Lokal Aktivierung" für die COM-Serveranwendung mit der CLSID 
{8D8F4F83-3594-4F07-8369-FC3C3CAE4919}
 und der APPID 
{F72671A9-012C-4725-9D2F-2A4D32D65169}
 im Anwendungscontainer "Nicht verfügbar" (SID: Nicht verfügbar) gewährt. Die Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungstool für Komponentendienste geändert werden.

Error: (06/17/2017 06:38:08 AM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: NT-AUTORITÄT)
Description: Durch die Berechtigungseinstellungen für "Anwendungsspezifisch" wird dem Benutzer "NT-AUTORITÄT\SYSTEM" (SID: S-1-5-18) unter der Adresse "LocalHost (unter Verwendung von LRPC)" keine Berechtigung vom Typ "Lokal Aktivierung" für die COM-Serveranwendung mit der CLSID 
{D63B10C5-BB46-4990-A94F-E40B9D520160}
 und der APPID 
{9CA88EE3-ACB7-47C8-AFC4-AB702511C276}
 im Anwendungscontainer "Nicht verfügbar" (SID: Nicht verfügbar) gewährt. Die Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungstool für Komponentendienste geändert werden.

Error: (06/17/2017 06:11:17 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
Description: Dienst "AdaptiveSleepService" wurde unerwartet beendet. Dies ist bereits 1 Mal passiert.

Error: (06/17/2017 05:46:15 AM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: NT-AUTORITÄT)
Description: Durch die Berechtigungseinstellungen für "Anwendungsspezifisch" wird dem Benutzer "NT-AUTORITÄT\Lokaler Dienst" (SID: S-1-5-19) unter der Adresse "LocalHost (unter Verwendung von LRPC)" keine Berechtigung vom Typ "Lokal Aktivierung" für die COM-Serveranwendung mit der CLSID 
{6B3B8D23-FA8D-40B9-8DBD-B950333E2C52}
 und der APPID 
{4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D}
 im Anwendungscontainer "Nicht verfügbar" (SID: Nicht verfügbar) gewährt. Die Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungstool für Komponentendienste geändert werden.

Error: (06/17/2017 05:46:15 AM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: NT-AUTORITÄT)
Description: Durch die Berechtigungseinstellungen für "Anwendungsspezifisch" wird dem Benutzer "NT-AUTORITÄT\Lokaler Dienst" (SID: S-1-5-19) unter der Adresse "LocalHost (unter Verwendung von LRPC)" keine Berechtigung vom Typ "Lokal Aktivierung" für die COM-Serveranwendung mit der CLSID 
{6B3B8D23-FA8D-40B9-8DBD-B950333E2C52}
 und der APPID 
{4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D}
 im Anwendungscontainer "Nicht verfügbar" (SID: Nicht verfügbar) gewährt. Die Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungstool für Komponentendienste geändert werden.

Error: (06/17/2017 05:46:14 AM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: NT-AUTORITÄT)
Description: Durch die Berechtigungseinstellungen für "Anwendungsspezifisch" wird dem Benutzer "NT-AUTORITÄT\SYSTEM" (SID: S-1-5-18) unter der Adresse "LocalHost (unter Verwendung von LRPC)" keine Berechtigung vom Typ "Lokal Aktivierung" für die COM-Serveranwendung mit der CLSID 
{8D8F4F83-3594-4F07-8369-FC3C3CAE4919}
 und der APPID 
{F72671A9-012C-4725-9D2F-2A4D32D65169}
 im Anwendungscontainer "Nicht verfügbar" (SID: Nicht verfügbar) gewährt. Die Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungstool für Komponentendienste geändert werden.

Error: (06/16/2017 06:58:37 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: NT-AUTORITÄT)
Description: Durch die Berechtigungseinstellungen für "Anwendungsspezifisch" wird dem Benutzer "NT-AUTORITÄT\SYSTEM" (SID: S-1-5-18) unter der Adresse "LocalHost (unter Verwendung von LRPC)" keine Berechtigung vom Typ "Lokal Aktivierung" für die COM-Serveranwendung mit der CLSID 
{D63B10C5-BB46-4990-A94F-E40B9D520160}
 und der APPID 
{9CA88EE3-ACB7-47C8-AFC4-AB702511C276}
 im Anwendungscontainer "Nicht verfügbar" (SID: Nicht verfügbar) gewährt. Die Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungstool für Komponentendienste geändert werden.

Error: (06/16/2017 06:32:33 PM) (Source: Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient) (EventID: 20) (User: NT-AUTORITÄT)
Description: Installationsfehler: Die Installation des folgenden Updates ist mit Fehler 0x8024200d fehlgeschlagen: Funktionsupdate für Windows 10, Version 1703


==================== Speicherinformationen =========================== 

Prozessor: AMD A10-9600P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4C+6G
Prozentuale Nutzung des RAM: 43%
Installierter physikalischer RAM: 7647.12 MB
Verfügbarer physikalischer RAM: 4293.84 MB
Summe virtueller Speicher: 8863.12 MB
Verfügbarer virtueller Speicher: 3668.73 MB

==================== Laufwerke ================================

Drive c: (Windows) (Fixed) (Total:915.46 GB) (Free:859.95 GB) NTFS
Drive d: (RECOVERY) (Fixed) (Total:14.82 GB) (Free:1.77 GB) NTFS ==>[System mit Startkomponenten (eingeholt von Laufwerk)]

==================== MBR & Partitionstabelle ==================

========================================================
Disk: 0 (Size: 931.5 GB) (Disk ID: 2C3876B4)

Partition: GPT.

==================== Ende von Addition.txt ============================

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 15 минути, nikolaustirol написа:

------------------ [ AntivirusFirewallProcessServices ] -------------------
C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe v.3.0.0.1068
Malwarebytes Service (MBAMService) - The service is running
C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe v.3.1.0.479
C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfemms.exe v.15.4.0.822
McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - The service is running
C:\Windows\System32\mfevtps.exe
C:\Program Files\Common Files\McAfee\AMCore\mcshield.exe v.1.4.1.459
McAfee Firewall Core Service (mfefire) - The service is running
C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfefire.exe v.15.4.0.822
McAfee AP Service (McAPExe) - The service is running
C:\Program Files\mcafee\msc\McAPExe.exe v.14.0.9052.0
McAfee Personal Firewall Service (McMPFSvc) - The service is running
C:\Program Files\Common Files\McAfee\platform\mcsvchost\McSvHost.exe v.5.0.9012.0
C:\PROGRA~1\COMMON~1\McAfee\platform\McUICnt.exe v.7.0.9010.0
McAfee Scanner (McODS) - The service has stopped
McAfee Service Controller (mfemms) - The service is running
C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfemms.exe v.15.4.0.822
McAfee Module Core Service (ModuleCoreService) - The service is running
C:\Program Files\Common Files\McAfee\ModuleCore\ModuleCoreService.exe v.1.2.122.0
McAfee Home Network (HomeNetSvc) - The service is running
McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - The service is running
McAfee Proxy Service (McProxy) - The service is running
McAfee Boot Delay Start Service (McBootDelayStartSvc) - The service is running
C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe v.4.10.14393.1198
C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe v.4.10.14393.1198
C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe v.4.10.14393.1198
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe v.4.10.14393.1198
Windows Defender-Dienst (WinDefend) - The service is running
Windows Defender-Netzwerkinspektionsdienst (WdNisSvc) - The service is running

 

Защитата ви в реално време ме кара да треперя..! :) Тук за мен има стопроцентов  вероятен конфликт между някой от модулите на защитния софтуер..! Това може да доведе до  намаляване на  общата защита, както и нарушаване на работата на вашия компютър.


 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Сигурно е така. Вярвам на написаното от Вас. Какво трябва да направя? Опитах се да деинсталирам McAfee с техния инструмент, но без успех!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 33 минути, nikolaustirol написа:

Ще повторя теста за FRST, после ще изпратя отново файловете.

Очаквам и този дневник..! :)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Изпратих ги, но сайта е обединил отговорите ми...Ако е необходимо ще ги пратя отново.

Addition.txt

FRST.txt

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 5 минути, nikolaustirol написа:

Сигурно е така. Вярвам на написаното от Вас. Какво трябва да направя? Опитах се да деинсталирам McAfee с техния инструмент, но без успех!

Това е начина:

 •  Моля, деинсталирате програмата по стандартния начин..или с помоща на :

Изтеглете програмата GeekUninstaller и я запазете на десктопа.
Разархивирайте я и стартирайте файла geek.exe IxXO5oO.jpg  

Кликнете с десен бутон върху програмата и изберете Uninstall
 
XhV2QLa.png
 
 
След края на всяка деинсталацията ще се отвори прозорец подканващ ви да премахнете всички остатъци от програмата (ако има такива, ако няма този прозорец няма да се появи).Натиснете бутона Finish за да изтриете останките от програмата.

 

 •  За да се уверете, че няма остатъци..:
 •  Моля, изтеглите MCPR.exe и го запишете на вашия Desktop.
 •  Затворете всички програми и щракнете двукратно върху MCPR.exe след това кликнете на Run
 •  Следвайте инструкциите на екрана.
 •  Когато процедурата приключи, ще се появи съобщение 'CLEANUP SUCCESSFUL'. и   Reboot required to remove all files. Would you like to reboot now?
 •  Кликнете върху ''Yes', за да рестартирате компютъра си.
 •  След това изтрийте MCPR.exe от вашия работен плот.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Вторият дневник:

Untersuchungsergebnis von Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 15-06-2017 01
durchgeführt von nicol (Administrator) auf LAPTOP-TEVB8F9Q (17-06-2017 11:12:46)
Gestartet von C:\Users\nicol\Documents\antivir
Geladene Profile: nicol (Verfügbare Profile: defaultuser0 & nicol)
Platform: Windows 10 Home Version 1607 (X64) Sprache: Deutsch (Deutschland)
Internet Explorer Version 11 (Standard-Browser: Edge)
Start-Modus: Normal
Anleitung für Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Prozesse (Nicht auf der Ausnahmeliste) =================

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird der Prozess geschlossen. Die Datei wird nicht verschoben.)

(McAfee, Inc.) C:\Windows\System32\mfevtps.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfemms.exe
(McAfee, Inc.) C:\Windows\System32\mfevtps.exe
(Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\tbaseprovisioning.exe
(AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfefire.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\McAfee\platform\mcsvchost\McSvHost.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkAudioService64.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
(Realtek Semiconductor Corp.) C:\Program Files (x86)\Realtek\REALTEK Bluetooth\BTDevMgr.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe
(Dropbox, Inc.) C:\Windows\System32\DbxSvc.exe
(HP Inc.) C:\Program Files (x86)\HP\HP System Event\HPWMISVC.exe
(Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
(devolo AG) C:\Program Files (x86)\devolo\dlan\devolonetsvc.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe
(Intel Security, Inc.) C:\Program Files\Common Files\Intel Security\PEF\CORE\PEFService.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfefire.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\mcafee\msc\McAPExe.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\McAfee\AMCore\mcshield.exe
(Dropbox, Inc.) C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe
(HP Inc.) C:\Program Files (x86)\HP\HP JumpStart Bridge\HPJumpStartBridge.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\GoogleCrashHandler.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\GoogleCrashHandler64.exe
(HP Inc.) C:\Program Files\HPCommRecovery\HPCommRecovery.exe
(HP Inc.) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Solutions\HPSupportSolutionsFrameworkService.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\McAfee\ModuleCore\ModuleCoreService.exe
(CyberLink) C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe
(HP) C:\Program Files (x86)\HP\Shared\hpqwmiex.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe
(AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
() C:\Program Files (x86)\HP\HP JumpStart Bridge\HPJumpStartProvider.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
(Realtek Semiconductor Corporation) C:\Program Files (x86)\Realtek\REALTEK Bluetooth\BTServer.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe
(Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\RadeonSettings.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe
(Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
(HP Inc.) C:\Program Files (x86)\HP\HP System Event\HPMSGSVC.exe
(Dropbox, Inc.) C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe
(Dropbox, Inc.) C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe
(Dropbox, Inc.) C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\McAfee\platform\McUICnt.exe
() C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\QtWebEngineProcess.exe
(HP Inc.) C:\Program Files (x86)\HP\HPAudioSwitch\HPAudioSwitch.exe
() C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_11.17.420.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeHost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
() C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Photos.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\ImmersiveControlPanel\SystemSettings.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Office.OneNote_17.8269.57641.0_x64__8wekyb3d8bbwe\onenoteim.exe
(Opera Software) C:\Program Files\Opera\45.0.2552.888\opera.exe
(Opera Software) C:\Program Files\Opera\45.0.2552.888\opera_crashreporter.exe
(Opera Software) C:\Program Files\Opera\45.0.2552.888\opera.exe
(Opera Software) C:\Program Files\Opera\45.0.2552.888\opera.exe
(Opera Software) C:\Program Files\Opera\45.0.2552.888\opera.exe
(Opera Software) C:\Program Files\Opera\45.0.2552.888\opera.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe

==================== Registry (Nicht auf der Ausnahmeliste) ====================

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird der Registryeintrag auf den Standardwert zurückgesetzt oder entfernt. Die Datei wird nicht verschoben.)

HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe [8903176 2017-04-23] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [StartCN] => c:\Program Files\AMD\CNext\CNext\RadeonSettings.exe [6625672 2016-08-09] (Advanced Micro Devices, Inc.)
HKLM\...\Run: [BtServer] => C:\Program Files (x86)\REALTEK\Realtek Bluetooth\BTServer.exe [231640 2016-05-13] (Realtek Semiconductor Corporation)
HKLM\...\Run: [SynTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [4168296 2016-08-25] (Synaptics Incorporated)
HKLM\...\Run: [WindowsDefender] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [631808 2017-04-28] (Microsoft Corporation)
HKLM\...\Run: [Malwarebytes TrayApp] => C:\PROGRAM FILES\MALWAREBYTES\ANTI-MALWARE\mbamtray.exe [3146704 2017-05-09] (Malwarebytes)
HKLM-x32\...\Run: [HPMessageService] => C:\Program Files (x86)\HP\HP System Event\HPMSGSVC.exe [1062392 2017-03-15] (HP Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [Dropbox] => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe [3487032 2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
HKU\S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-1001\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [9532120 2017-04-11] (Piriform Ltd)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt01] -> {FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt02] -> {FB314EDF-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt03] -> {FB314EE1-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt04] -> {FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt05] -> {FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt06] -> {FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt07] -> {FB314EDD-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt08] -> {FB314EE0-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt09] -> {FB314EE2-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt10] -> {FB314EDE-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt01] -> {FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt02] -> {FB314EDF-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt03] -> {FB314EE1-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt04] -> {FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt05] -> {FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt06] -> {FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt07] -> {FB314EDD-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt08] -> {FB314EE0-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt09] -> {FB314EE2-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt10] -> {FB314EDE-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\HP Audio Switch.lnk [2016-09-21]
ShortcutTarget: HP Audio Switch.lnk -> C:\Program Files (x86)\HP\HPAudioSwitch\HPAudioSwitchLC.vbs ()
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\HP JumpStart Launch.lnk [2016-11-25]
ShortcutTarget: HP JumpStart Launch.lnk -> c:\Windows\Installer\{B90CB0DE-2E60-41C4-9857-466EB98192BF}\HPlogo_blue.ico ()

==================== Internet (Nicht auf der Ausnahmeliste) ====================

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird der Eintrag entfernt oder auf den Standardwert zurückgesetzt, wenn es sich um einen Registryeintrag handelt.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 10.0.0.138
Tcpip\..\Interfaces\{1c9b9e03-e1a9-4ae4-80a2-434d15306f9a}: [DhcpNameServer] 10.0.0.138
Tcpip\..\Interfaces\{63bf0ece-b02f-4264-a491-9437fa569295}: [DhcpNameServer] 10.0.0.138

Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://hp17win10.msn.com/?pc=HCTE
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://hp17win10.msn.com/?pc=HCTE
HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://hp17win10.msn.com/?pc=HCTE
HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://hp17win10.msn.com/?pc=HCTE
HKU\S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://hp17win10.msn.com/?pc=HCTE
HKU\S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://hp17win10.msn.com/?pc=HCTE
BHO: Lync Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll [2017-05-30] (Microsoft Corporation)
BHO: Microsoft OneDrive for Business Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office16\GROOVEEX.DLL [2017-05-30] (Microsoft Corporation)
BHO: HP Network Check Helper -> {E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE} -> C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPluginx64.dll [2016-08-05] (HP Inc.)
BHO-x32: HP Network Check Helper -> {E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE} -> C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll [2016-08-05] (HP Inc.)
Handler-x32: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2017-05-29] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2017-05-29] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2017-05-29] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2017-05-29] (Microsoft Corporation)
Filter: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} - c:\Program Files\mcafee\msc\McSnIePl64.dll [2016-07-11] (McAfee, Inc.)
Filter-x32: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} - c:\Program Files (x86)\McAfee\msc\McSnIePl.dll [2016-07-11] (McAfee, Inc.)

FireFox:
========
FF DefaultProfile: x7hbmfmu.default
FF ProfilePath: C:\Users\nicol\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\x7hbmfmu.default [2017-06-17]
FF Extension: (Search and New Tab by Yahoo) - C:\Users\nicol\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\x7hbmfmu.default\Extensions\jid1-16aeif9OQIRKxA@jetpack.xpi [2017-04-22]
FF HKLM-x32\...\Thunderbird\Extensions: [msktbird@mcafee.com] - C:\Program Files\McAfee\MSK
FF Extension: (McAfee Anti-Spam Thunderbird Extension) - C:\Program Files\McAfee\MSK [2017-04-22] [ist nicht signiert]
FF Plugin: @mcafee.com/MSC,version=10 -> c:\PROGRA~1\mcafee\msc\NPMCSN~1.DLL [2016-07-11] ()
FF Plugin-x32: @mcafee.com/MSC,version=10 -> c:\PROGRA~2\mcafee\msc\NPMCSN~1.DLL [2016-07-11] ()
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\NPSPWRAP.DLL [2017-05-29] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-04-29] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-04-29] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @WildTangent.com/GamesAppPresenceDetector,Version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\BrowserIntegration\Registered\0\NP_wtapp.dll [2016-05-23] ()
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2017-04-05] (Adobe Systems Inc.)

Chrome: 
=======
CHR Profile: C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2017-06-16]
CHR Extension: (Google Slides) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-04-22]
CHR Extension: (Google Docs) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-05-01]
CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-05-01]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-05-01]
CHR Extension: (Adobe Acrobat) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj [2017-05-01]
CHR Extension: (Google Sheets) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-04-22]
CHR Extension: (Google Docs Offline) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2017-05-01]
CHR Extension: (HP Network Check Launcher) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jkfpchpiljkaemlpmpebnglgkomamfeo [2017-05-01]
CHR Extension: (Chrome Web Store Payments) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-04-22]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-05-01]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-06-09]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [jkfpchpiljkaemlpmpebnglgkomamfeo] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx

Opera: 
=======
StartMenuInternet: (HKLM) OperaStable - C:\Program Files\Opera\Launcher.exe

==================== Dienste (Nicht auf der Ausnahmeliste) ====================

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird er aus der Registry entfernt. Die Datei wird nicht verschoben solange sie nicht separat aufgelistet wird.)

S2 AdaptiveSleepService; c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\A4\AdaptiveSleepService.exe [138752 2016-08-09] () [Datei ist nicht signiert]
S2 amdacpusrsvc; C:\Program Files\AMD\{920DEC42-4CA5-4d1d-9487-67BE645CDDFC}\amdacpusrsvc.exe [121856 2016-08-09] (Advanced Micro Devices) [Datei ist nicht signiert]
R2 BTDevManager; C:\Program Files (x86)\REALTEK\Realtek Bluetooth\BTDevMgr.exe [125656 2016-05-13] (Realtek Semiconductor Corp.)
R2 ClickToRunSvc; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe [3971264 2017-05-14] (Microsoft Corporation)
S2 dbupdate; C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe [143144 2017-04-22] (Dropbox, Inc.)
S3 dbupdatem; C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe [143144 2017-04-22] (Dropbox, Inc.)
R2 DbxSvc; C:\windows\system32\DbxSvc.exe [48944 2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
R2 DevoloNetworkService; C:\Program Files (x86)\devolo\dlan\devolonetsvc.exe [3885592 2017-03-03] (devolo AG)
S4 GamesAppIntegrationService; C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppIntegrationService.exe [350064 2016-05-23] (WildTangent)
R2 HomeNetSvc; C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe [599864 2016-04-23] (McAfee, Inc.)
R2 HP Comm Recover; C:\Program Files\HPCommRecovery\HPCommRecovery.exe [1309184 2016-10-07] (HP Inc.) [Datei ist nicht signiert]
R2 HPJumpStartBridge; c:\Program Files (x86)\HP\HP JumpStart Bridge\HPJumpStartBridge.exe [461848 2016-08-05] (HP Inc.)
R3 hpqcaslwmiex; C:\Program Files (x86)\HP\Shared\hpqwmiex.exe [1031704 2016-06-03] (HP)
R2 HPSupportSolutionsFrameworkService; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Solutions\HPSupportSolutionsFrameworkService.exe [33640 2017-04-07] (HP Inc.)
R2 HPWMISVC; C:\Program Files (x86)\HP\HP System Event\HPWMISVC.exe [630776 2017-02-06] (HP Inc.)
R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [4470736 2017-05-09] (Malwarebytes)
R2 McAPExe; C:\Program Files\McAfee\MSC\McAPExe.exe [989192 2016-07-11] (McAfee, Inc.)
S3 McAWFwk; c:\Program Files\Common Files\McAfee\ActWiz\McAWFwk.exe [419096 2016-04-01] (McAfee, Inc.)
R2 McBootDelayStartSvc; C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe [599864 2016-04-23] (McAfee, Inc.)
R2 McMPFSvc; C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe [599864 2016-04-23] (McAfee, Inc.)
R2 McNaiAnn; C:\Program Files\Common Files\McAfee\platform\McSvcHost\McSvHost.exe [599864 2016-04-23] (McAfee, Inc.)
S3 McODS; C:\Program Files\mcafee\VirusScan\mcods.exe [795528 2016-04-20] (McAfee, Inc.)
R2 McProxy; C:\Program Files\Common Files\McAfee\platform\McSvcHost\McSvHost.exe [599864 2016-04-23] (McAfee, Inc.)
R3 mfefire; C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe [232688 2016-04-26] (McAfee, Inc.)
R2 mfemms; C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfemms.exe [382456 2016-07-01] (McAfee, Inc.)
R3 mfevtp; C:\windows\system32\mfevtps.exe [277744 2016-04-26] (McAfee, Inc.)
R2 ModuleCoreService; C:\Program Files\Common Files\McAfee\ModuleCore\ModuleCoreService.exe [1424352 2016-04-21] (McAfee, Inc.)
R2 MSK80Service; C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe [599864 2016-04-23] (McAfee, Inc.)
R2 PEFService; C:\Program Files\Common Files\Intel Security\PEF\CORE\PEFService.exe [1029856 2016-04-21] (Intel Security, Inc.)
R2 RichVideo64; C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe [614664 2016-03-23] (CyberLink)
R2 RtkAudioService; C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkAudioService64.exe [317960 2017-04-23] (Realtek Semiconductor)
R2 SynTPEnhService; C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe [258152 2016-08-25] (Synaptics Incorporated)
R2 tbaseprovisioning; C:\windows\SysWOW64\tbaseprovisioning.exe [51224 2016-08-26] (Advanced Micro Devices, Inc.)
R3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [347320 2017-04-28] (Microsoft Corporation)
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [103712 2017-04-28] (Microsoft Corporation)
S4 0256381492859826mcinstcleanup; C:\windows\TEMP\025638~1.EXE -cleanup -nolog [X]

===================== Treiber (Nicht auf der Ausnahmeliste) ======================

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird er aus der Registry entfernt. Die Datei wird nicht verschoben solange sie nicht separat aufgelistet wird.)

R2 amdacpksd; C:\windows\system32\drivers\amdacpksd.sys [313760 2016-08-26] (Advanced Micro Devices)
R3 AmdAS4; C:\windows\System32\drivers\AmdAS4.sys [27384 2016-08-26] (Advanced Micro Devices, INC.)
R3 AmdGpio2; C:\windows\System32\drivers\AmdGpio2.sys [34032 2016-08-26] (Advanced Micro Devices, INC.)
R3 amdi2c; C:\windows\System32\drivers\amdi2c.sys [48880 2016-08-26] (Advanced Micro Devices, INC.)
S3 amdkmcsp; C:\windows\system32\DRIVERS\amdkmcsp.sys [109488 2016-08-26] (Advanced Micro Devices, Inc. )
R0 amdkmpfd; C:\windows\System32\drivers\amdkmpfd.sys [78064 2016-08-26] (Advanced Micro Devices, Inc.)
R0 amdpsp; C:\windows\System32\DRIVERS\amdpsp.sys [260520 2016-08-26] (Advanced Micro Devices, Inc. )
R3 amduart; C:\windows\System32\drivers\amduart.sys [76304 2016-08-26] (Advanced Micro Devices, INC.)
R3 AtiHDAudioService; C:\windows\system32\drivers\AtihdWT6.sys [118848 2016-08-26] (Advanced Micro Devices)
R3 cfwids; C:\windows\System32\drivers\cfwids.sys [78632 2016-04-27] (McAfee, Inc.)
S3 dg_ssudbus; C:\windows\system32\DRIVERS\ssudbus.sys [131712 2016-09-05] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
R1 ESProtectionDriver; C:\windows\system32\drivers\mbae64.sys [77376 2017-06-09] ()
S3 HipShieldK; C:\windows\System32\drivers\HipShieldK.sys [207968 2016-02-24] (McAfee, Inc.)
R2 MBAMChameleon; C:\windows\system32\drivers\MBAMChameleon.sys [188312 2017-06-09] (Malwarebytes)
R3 MBAMFarflt; C:\windows\system32\drivers\farflt.sys [113592 2017-06-16] (Malwarebytes)
R3 MBAMProtection; C:\windows\system32\drivers\mbam.sys [44960 2017-06-16] (Malwarebytes)
R3 MBAMSwissArmy; C:\windows\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys [252832 2017-06-16] (Malwarebytes)
R3 MBAMWebProtection; C:\windows\system32\drivers\mwac.sys [93600 2017-06-17] (Malwarebytes)
R3 mfeaack; C:\windows\System32\drivers\mfeaack.sys [419616 2016-04-27] (McAfee, Inc.)
R3 mfeavfk; C:\windows\System32\drivers\mfeavfk.sys [349480 2016-04-27] (McAfee, Inc.)
S0 mfeelamk; C:\windows\System32\drivers\mfeelamk.sys [83608 2016-04-27] (McAfee, Inc.)
R3 mfefirek; C:\windows\System32\drivers\mfefirek.sys [493352 2016-04-27] (McAfee, Inc.)
R0 mfehidk; C:\windows\System32\drivers\mfehidk.sys [843048 2016-04-27] (McAfee, Inc.)
R3 mfencbdc; C:\windows\system32\DRIVERS\mfencbdc.sys [543488 2016-02-10] (McAfee, Inc.)
S3 mfencrk; C:\windows\system32\DRIVERS\mfencrk.sys [109480 2016-02-10] (McAfee, Inc.)
R0 mfewfpk; C:\windows\System32\drivers\mfewfpk.sys [243488 2016-04-27] (McAfee, Inc.)
R1 MpKslc21aeb88; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{A9FB5921-75F2-4ECC-A75D-CD307A2DDED3}\MpKslc21aeb88.sys [44928 2017-06-16] (Microsoft Corporation)
S3 NetAdapterCx; C:\windows\System32\drivers\NetAdapterCx.sys [90624 2016-07-16] ()
R2 NPF_devolo; C:\windows\sysWOW64\drivers\npf_devolo.sys [36496 2017-02-20] (Riverbed Technology, Inc.)
R3 rt640x64; C:\windows\System32\drivers\rt640x64.sys [943112 2016-08-26] (Realtek                                            )
R3 RtkBtFilter; C:\windows\system32\DRIVERS\RtkBtfilter.sys [709376 2016-03-16] (Realtek Semiconductor Corporation)
S3 RTSUER; C:\windows\system32\Drivers\RtsUer.sys [416472 2016-07-08] (Realsil Semiconductor Corporation)
R3 RTWlanE; C:\windows\System32\drivers\rtwlane.sys [6561280 2016-12-29] (Realtek Semiconductor Corporation                           )
R3 SmbDrv; C:\windows\system32\DRIVERS\Smb_driver_AMDASF.sys [60008 2016-08-25] (Synaptics Incorporated)
S3 SmbDrvI; C:\windows\System32\drivers\Smb_driver_Intel.sys [64104 2016-08-25] (Synaptics Incorporated)
S3 ssudmdm; C:\windows\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys [165504 2016-09-05] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
S0 WdBoot; C:\windows\System32\drivers\WdBoot.sys [44056 2016-07-16] (Microsoft Corporation)
R0 WdFilter; C:\windows\System32\drivers\WdFilter.sys [290144 2016-07-16] (Microsoft Corporation)
S3 wdm_usb; C:\windows\system32\DRIVERS\usb2ser.sys [151184 2016-07-15] (MBB)
R3 WdNisDrv; C:\windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [123232 2016-07-16] (Microsoft Corporation)
R3 WirelessButtonDriver64; C:\windows\system32\DRIVERS\WirelessButtonDriver64.sys [32832 2016-07-31] (HP)

==================== NetSvcs (Nicht auf der Ausnahmeliste) ===================

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird er aus der Registry entfernt. Die Datei wird nicht verschoben solange sie nicht separat aufgelistet wird.)


==================== Ein Monat: Erstellte Dateien und Ordner ========

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird die Datei/der Ordner verschoben.)

2017-06-17 11:02 - 2017-06-17 11:02 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\McAfee
2017-06-17 10:32 - 2017-06-17 10:32 - 00000000 ____D C:\SecurityCheck
2017-06-17 09:55 - 2017-06-17 09:55 - 00383548 _____ C:\Users\nicol\Documents\Stuererklerung.pdf
2017-06-16 18:21 - 2017-06-16 18:23 - 00000000 ___HD C:\$WINDOWS.~BT
2017-06-16 18:03 - 2017-06-16 18:03 - 00000000 ___SD C:\windows\UpdateAssistantV2
2017-06-16 06:49 - 2017-06-17 11:12 - 00000000 ____D C:\FRST
2017-06-16 06:47 - 2017-06-17 11:12 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\Documents\antivir
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 12:50 - 00315744 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\windows\SysWOW64\atmfd.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 12:16 - 00279904 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\sdbus.sys
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 12:11 - 01706488 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 12:09 - 02213760 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\KernelBase.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 12:06 - 02048496 _____ C:\windows\SysWOW64\CoreUIComponents.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:59 - 01181024 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\ndis.sys
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:59 - 00118112 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\tdx.sys
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:58 - 00340832 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\msv1_0.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:55 - 00780640 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\WWAHost.exe
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:54 - 00187232 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\dumpsd.sys
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:52 - 01021784 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\AppxPackaging.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:52 - 00607072 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\NetSetupEngine.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:52 - 00111968 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\NetSetupApi.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:50 - 00857440 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\WWAHost.exe
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:50 - 00381792 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\USBXHCI.SYS
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:49 - 20967840 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\shell32.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:48 - 00857952 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\NetSetupEngine.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:48 - 00148832 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\NetSetupApi.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:45 - 22220864 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\shell32.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:44 - 01412640 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\gdi32full.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:44 - 00545944 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\fontdrvhost.exe
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:39 - 05686272 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:39 - 02532192 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\tcpip.sys
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:33 - 00095232 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\UserDataTimeUtil.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:32 - 00002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\tzres.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:31 - 00224256 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\ExSMime.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:31 - 00037376 _____ (Adobe Systems) C:\windows\SysWOW64\atmlib.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:28 - 00285184 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\Windows.UI.BlockedShutdown.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:28 - 00232448 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\edputil.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:26 - 00231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.LockScreen.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:26 - 00100352 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\AuthBrokerUI.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:22 - 00364544 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\NetSetupShim.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:22 - 00327168 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\netcorehc.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:22 - 00181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\tcpipcfg.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:20 - 00755712 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\kerberos.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:19 - 01164288 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\certutil.exe
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:16 - 00709120 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\CPFilters.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:16 - 00119808 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\UserDataTimeUtil.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:15 - 19414016 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\mshtml.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:15 - 18364928 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\edgehtml.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:15 - 00886272 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\aadtb.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:15 - 00053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\musdialoghandlers.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:15 - 00041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\BasicRender.sys
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:14 - 00238592 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\MusNotification.exe
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:14 - 00124416 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\mssprxy.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:14 - 00098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\MusNotificationUx.exe
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:12 - 00027136 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\fdProxy.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:09 - 00441344 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\netcorehc.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:08 - 12187648 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\ieframe.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:08 - 02643968 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\tquery.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:08 - 01221120 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\Windows.Media.Audio.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:07 - 00552960 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\MusUpdateHandlers.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:07 - 00456192 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\puiobj.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:06 - 03664384 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\jscript9.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:05 - 01883648 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\Windows.UI.Logon.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:05 - 00295424 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\hnetcfg.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:04 - 06042624 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\Chakra.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:04 - 02006528 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\DWrite.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:04 - 00773120 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\SearchIndexer.exe
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:03 - 01988096 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\mssrch.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:02 - 02997760 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\win32kfull.sys
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:54 - 01217024 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Windows.Media.Audio.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:52 - 03403264 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\tquery.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:51 - 00266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\NetSetupSvc.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:50 - 04744704 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\jscript9.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:50 - 02538496 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\mssrch.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:49 - 00903680 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\SearchIndexer.exe
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:48 - 01131008 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\localspl.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:48 - 00834048 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\win32spl.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:48 - 00391168 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\wuuhext.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:40 - 00483840 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\CoreMessaging.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-05-25 07:56 - 00038752 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\OOBEUpdater.exe
2017-06-16 06:25 - 2017-03-04 08:22 - 00822784 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\Chakradiag.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-03-04 08:19 - 00635904 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-03-04 08:16 - 00368128 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\puiobj.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-03-04 08:16 - 00100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\wpninprc.dll
2017-06-16 06:25 - 2016-09-07 06:53 - 00118272 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\AppointmentActivation.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:50 - 00192856 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\aepic.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 01564512 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\appraiser.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 01214816 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\aeinv.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00629088 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\generaltel.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00544096 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\devinv.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00379232 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\windows\system32\atmfd.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00335712 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\dcntel.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00334176 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\invagent.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00233824 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\aepic.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00136032 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\acmigration.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00136024 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\ImplatSetup.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00096608 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\CompatTelRunner.exe
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00034648 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\DeviceCensus.exe
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:11 - 00128864 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\tm.sys
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:08 - 07783256 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\ntoskrnl.exe
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:01 - 02681200 _____ C:\windows\system32\CoreUIComponents.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:59 - 00764392 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\CoreMessaging.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:53 - 00404824 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\msv1_0.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:51 - 02187104 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:51 - 00402272 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\dxgmms1.sys
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:49 - 00624048 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\cng.sys
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:49 - 00509280 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\storport.sys
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:48 - 01112416 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\AppxPackaging.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:48 - 01100128 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\hvix64.exe
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:48 - 00989024 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\hvax64.exe
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:44 - 01600624 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\sppobjs.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:40 - 01566552 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\gdi32full.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:40 - 00628552 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\fontdrvhost.exe
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:39 - 00455520 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\securekernel.exe
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:23 - 00306688 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\ieproxy.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:22 - 07217152 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Windows.Data.Pdf.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:18 - 22569984 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\edgehtml.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:16 - 00002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\tzres.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:14 - 00045056 _____ (Adobe Systems) C:\windows\system32\atmlib.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:11 - 00353792 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\cloudAP.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:10 - 00418304 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Windows.UI.BlockedShutdown.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:10 - 00252928 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\edputil.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:10 - 00117760 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\AuthBrokerUI.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:09 - 00489472 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\NetSetupShim.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:09 - 00337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\NetworkBindingEngineMigPlugin.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:08 - 00691200 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\ieproxy.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:08 - 00324608 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Windows.ApplicationModel.LockScreen.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:08 - 00147456 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\winsrv.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:07 - 00255488 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\HNetCfgClient.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:06 - 00198144 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\dpapisrv.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:03 - 00932864 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\kerberos.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:01 - 00856064 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\efscore.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:00 - 23677440 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\mshtml.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:58 - 00064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\fdProxy.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:56 - 13091840 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\ieframe.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:53 - 08125440 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Chakra.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:52 - 02510848 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\NetworkMobileSettings.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:52 - 00975872 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\HelpPane.exe
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:52 - 00886784 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\CPFilters.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:51 - 01418240 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\certutil.exe
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:49 - 03615744 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\win32kfull.sys
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:49 - 02691072 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Windows.UI.Logon.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:49 - 02475520 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\DWrite.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:49 - 02318848 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\wuaueng.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:49 - 01845248 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\FntCache.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:49 - 01513472 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\win32kbase.sys
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:49 - 00351744 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\hnetcfg.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:48 - 01490432 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\lsasrv.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:46 - 01121280 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\aadtb.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 08:08 - 00080078 _____ C:\windows\system32\normidna.nls
2017-06-16 05:35 - 2017-06-16 05:35 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dropbox
2017-06-12 13:55 - 2017-06-12 13:55 - 00048944 _____ (Dropbox, Inc.) C:\windows\system32\DbxSvc.exe
2017-06-12 13:52 - 2017-06-12 13:52 - 00045672 _____ (Dropbox, Inc.) C:\windows\system32\Drivers\dbx-stable.sys
2017-06-12 13:52 - 2017-06-12 13:52 - 00045672 _____ (Dropbox, Inc.) C:\windows\system32\Drivers\dbx-dev.sys
2017-06-12 13:52 - 2017-06-12 13:52 - 00045672 _____ (Dropbox, Inc.) C:\windows\system32\Drivers\dbx-canary.sys
2017-06-09 12:49 - 2017-06-09 12:49 - 00000000 ____D C:\ProgramData\AMD
2017-06-09 12:39 - 2017-06-09 12:40 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Local\Viber
2017-06-09 12:16 - 2017-06-09 12:16 - 00002187 _____ C:\Users\Public\Desktop\devolo Cockpit.lnk
2017-06-09 12:16 - 2017-06-09 12:16 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Roaming\de.devolo.dLAN.Cockpit
2017-06-09 12:15 - 2017-06-09 12:15 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\devolo
2017-06-09 12:15 - 2017-06-09 12:15 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\devolo
2017-06-09 12:05 - 2017-06-09 12:15 - 23262744 _____ (devolo AG) C:\Users\nicol\Downloads\software-devolo-cockpit-windows-v4-3-3.exe
2017-06-03 10:01 - 2017-06-03 10:01 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\Documents\FeedbackHub
2017-05-21 12:46 - 2017-05-21 12:47 - 08740400 ____N (McAfee, Inc.) C:\Users\nicol\Documents\MCPR.exe
2017-05-21 12:26 - 2017-06-17 10:46 - 00093600 _____ (Malwarebytes) C:\windows\system32\Drivers\mwac.sys
2017-05-21 12:26 - 2017-06-16 18:05 - 00252832 _____ (Malwarebytes) C:\windows\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
2017-05-21 12:26 - 2017-06-16 18:05 - 00113592 _____ (Malwarebytes) C:\windows\system32\Drivers\farflt.sys
2017-05-21 12:26 - 2017-06-16 18:05 - 00044960 _____ (Malwarebytes) C:\windows\system32\Drivers\mbam.sys
2017-05-21 12:26 - 2017-06-09 18:01 - 00188312 _____ (Malwarebytes) C:\windows\system32\Drivers\MBAMChameleon.sys
2017-05-21 12:26 - 2017-06-09 18:01 - 00077376 _____ C:\windows\system32\Drivers\mbae64.sys
2017-05-21 12:26 - 2017-05-21 12:26 - 00001919 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
2017-05-21 12:26 - 2017-05-21 12:26 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
2017-05-21 12:26 - 2017-05-21 12:26 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
2017-05-21 12:26 - 2017-05-21 12:26 - 00000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
2017-05-21 12:20 - 2017-05-21 12:25 - 63364552 ____N (Malwarebytes ) C:\Users\nicol\Documents\mb3-setup-consumer-3.1.2.1733-1.0.122-1.0.1976.exe
2017-05-21 12:19 - 2017-05-21 12:19 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Local\UNP
2017-05-21 09:28 - 2017-05-21 09:29 - 00000000 ____D C:\Program Files\UNP
2017-05-21 09:28 - 2017-05-21 09:28 - 00000000 ____D C:\windows\system32\UNP

==================== Ein Monat: Geänderte Dateien und Ordner ========

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird die Datei/der Ordner verschoben.)

2017-06-17 11:01 - 2017-04-22 16:36 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\Documents\ViberDownloads
2017-06-17 10:59 - 2017-04-22 16:36 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Roaming\ViberPC
2017-06-17 09:41 - 2017-05-01 18:56 - 00004702 _____ C:\windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier
2017-06-17 09:41 - 2017-04-27 07:11 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Local\Adobe
2017-06-17 09:41 - 2016-07-16 13:47 - 00000000 ____D C:\windows\SysWOW64\Macromed
2017-06-17 09:41 - 2016-07-16 13:47 - 00000000 ____D C:\windows\system32\Macromed
2017-06-17 09:36 - 2016-07-16 13:47 - 00000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2017-06-17 09:36 - 2016-07-16 13:47 - 00000000 ____D C:\windows\AppReadiness
2017-06-16 18:31 - 2016-07-29 15:23 - 00000000 ____D C:\windows\Panther
2017-06-16 18:22 - 2016-07-16 13:45 - 00000000 ____D C:\windows\INF
2017-06-16 18:11 - 2016-09-21 12:32 - 00717072 _____ C:\windows\system32\perfh007.dat
2017-06-16 18:11 - 2016-09-21 12:32 - 00158668 _____ C:\windows\system32\perfc007.dat
2017-06-16 18:11 - 2016-07-29 14:37 - 01987016 _____ C:\windows\system32\PerfStringBackup.INI
2017-06-16 18:06 - 2016-07-29 14:33 - 00000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
2017-06-16 18:05 - 2016-07-29 14:32 - 00296576 _____ C:\windows\system32\FNTCACHE.DAT
2017-06-16 18:05 - 2016-07-29 14:32 - 00000006 ____H C:\windows\Tasks\SA.DAT
2017-06-16 18:04 - 2016-11-25 02:51 - 00065536 _____ C:\windows\psp_storage.bin
2017-06-16 18:04 - 2016-07-16 08:04 - 00524288 _____ C:\windows\system32\config\BBI
2017-06-16 18:03 - 2016-07-16 13:47 - 00000000 ___RD C:\windows\ImmersiveControlPanel
2017-06-16 18:03 - 2016-07-16 13:47 - 00000000 ____D C:\windows\system32\appraiser
2017-06-16 18:03 - 2016-07-16 13:47 - 00000000 ____D C:\windows\ShellExperiences
2017-06-16 17:54 - 2017-04-23 15:04 - 00000364 _____ C:\windows\Tasks\HPCeeScheduleFornicol.job
2017-06-16 17:54 - 2016-07-16 08:04 - 00032768 _____ C:\windows\system32\config\ELAM
2017-06-16 07:14 - 2017-04-22 13:09 - 00000000 ____D C:\Users\nicol
2017-06-16 06:55 - 2017-04-22 16:43 - 00000000 ____D C:\windows\system32\MRT
2017-06-16 06:51 - 2017-04-22 13:17 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Roaming\Skype
2017-06-16 06:50 - 2017-04-22 16:42 - 133627792 ____C (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\MRT.exe
2017-06-16 06:50 - 2016-07-16 13:36 - 00000000 ____D C:\windows\CbsTemp
2017-06-16 05:56 - 2017-04-22 13:12 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Local\Packages
2017-06-16 05:36 - 2016-09-21 03:22 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Dropbox
2017-06-16 05:33 - 2017-04-22 13:25 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Local\Dropbox
2017-06-16 05:12 - 2017-04-23 15:04 - 00003256 _____ C:\windows\System32\Tasks\HPCeeScheduleFornicol
2017-06-09 11:59 - 2016-07-29 14:32 - 00000000 ____D C:\windows\system32\SleepStudy
2017-06-03 08:36 - 2016-07-16 13:49 - 00835576 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2017-06-03 08:36 - 2016-07-16 13:49 - 00177656 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2017-05-31 15:17 - 2017-04-22 19:32 - 00565416 ____N (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\MpSigStub.exe
2017-05-31 15:15 - 2017-04-22 16:57 - 00003980 _____ C:\windows\System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1492873067
2017-05-31 15:15 - 2017-04-22 16:57 - 00001085 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Opera.lnk
2017-05-31 15:15 - 2017-04-22 16:54 - 00000000 ____D C:\Program Files\Opera
2017-05-30 07:41 - 2016-07-16 13:47 - 00000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
2017-05-30 07:39 - 2016-09-21 03:22 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
2017-05-21 12:48 - 2017-04-23 07:30 - 00003452 _____ C:\windows\System32\Tasks\McAfee Cleanup
2017-05-21 12:32 - 2017-05-01 11:26 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\eMuleTorrent
2017-05-21 10:32 - 2017-04-22 16:43 - 00000000 ___RD C:\Program Files (x86)\Skype
2017-05-21 10:32 - 2017-04-22 16:43 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Skype
2017-05-21 10:03 - 2017-05-01 11:27 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Roaming\mulehome

==================== Dateien im Wurzelverzeichnis einiger Verzeichnisse =======

2017-04-22 13:12 - 2017-06-17 09:24 - 0144569 _____ () C:\Users\nicol\AppData\Local\BTServer.log

==================== Bamital & volsnap ======================

(Es ist kein automatischer Fix für Dateien vorhanden, die an der Verifikation gescheitert sind.)

C:\windows\system32\winlogon.exe => Datei ist digital signiert
C:\windows\system32\wininit.exe => Datei ist digital signiert
C:\windows\explorer.exe => Datei ist digital signiert
C:\windows\SysWOW64\explorer.exe => Datei ist digital signiert
C:\windows\system32\svchost.exe => Datei ist digital signiert
C:\windows\SysWOW64\svchost.exe => Datei ist digital signiert
C:\windows\system32\services.exe => Datei ist digital signiert
C:\windows\system32\User32.dll => Datei ist digital signiert
C:\windows\SysWOW64\User32.dll => Datei ist digital signiert
C:\windows\system32\userinit.exe => Datei ist digital signiert
C:\windows\SysWOW64\userinit.exe => Datei ist digital signiert
C:\windows\system32\rpcss.dll => Datei ist digital signiert
C:\windows\system32\dnsapi.dll => Datei ist digital signiert
C:\windows\SysWOW64\dnsapi.dll => Datei ist digital signiert
C:\windows\system32\Drivers\volsnap.sys => Datei ist digital signiert

LastRegBack: 2017-06-09 12:45

==================== Ende von FRST.txt ============================

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Успешно деинсталирах НАЙ-ПОСЛЕ McAfee! Благодаря много! Какво трябва друго да направя?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 4 часа, nikolaustirol написа:

Успешно деинсталирах НАЙ-ПОСЛЕ McAfee! Благодаря много! Какво трябва друго да направя?

...и как е системата ..? Наблюдавате ли подобрение..?

Задължително актуализирайте:

Цитат

HotFix KB4013429 Warning! Download Update

 

Обновете си браузерите:

Цитат

Google Chrome v.58.0.3029.110 Warning! Download Update
Mozilla Firefox 53.0 (x86 de) v.53.0 Warning! Download Update
Opera Stable 45.0.2552.888 v.45.0.2552.888 Warning! Download Update

 

Препоръчително обновяване:

Цитат

Skype™ 7.35 v.7.35.103 Warning! Download Update
^Optional update.^

 

Препоръчително е да деинсталирате следния софтуер:

 

Цитат

WildTangent-Spiele v.1.1.0.28 Warning! Application is distributed through the partnership programs and bundle assemblies. Uninstallation recommended. Possible you became a victim of fraud or social engineering.
Update Installer for WildTangent Games App << Hidden Warning! Application is distributed through the partnership programs and bundle assemblies. Uninstallation recommended. Possible you became a victim of fraud or social engineering.
WildTangent Games App für HP v.4.1.1.14 << Hidden Warning! Application is distributed through the partnership programs and bundle assemblies. Uninstallation recommended. Possible you became a victim of fraud or social engineering.

 

Моля, изтеглете  Zemana AntiMalware и го запишете на вашия работен плот.

 • Инсталирайте програмата и след като инсталацията приключи, тя ще се стартира автоматично.
 • Без да промените каквито и опции, натиснете Scan, за да започне проверката
 • След кратко сканирането приключи, ако са открити заплахи натиснете Next за да ги премахнете.

Забележка: Ако се изиска рестартиране, за да завършите процеса на почистване, трябва да щракнете върху Reboot . Ако не се изисква рестартиране, моля рестартирайте компютъра ръчно.

 • Отворете  Zemana AntiMalware отново.
 • Кликнете върху [IMG] икона и кликнете два пъти върху последния доклад.
 • Сега кликнете File > Save As  и изберете своя Desktop преди да натиснете Save.
 • Моля копирайте съдържанието на лог файла в следващия си пост.

 

и последно...свежа проверка с..:

Сканиране с Farbar Recovery Scan

 • Моля изтеглете icon1337953436.pngFarbar Recovery Scan Tool (според версията на Windows изберете 32 битовата или 64 битовата версия) и го запазете надесктопа.
 • Стартирайте файла FRST.exe (или FRST64.exe)
 • Програмата ще се стартира. Натиснете YES за да се съгласите с лицензионното споразумение.
 • Натиснете бутона YClYkft.jpg.
 • Изчакайте търпеливо проверката да приключи.
 • Ще се създадат два лог файла с името - FRST.txt и Addition.txt надесктопа.
 • Копирайте съдържанието на файла FRST.txt в следващия си пост.Прикачете Addition.txt в коментар си (погледнете опцията Прикачване на файлове, когато публикувате мнение).

 

 

 Дневници
 
В следващия си отговор, моля да включите (като копирате целите съдържания ) следните дневници:

 • Дневник от Zemana AntiMalware
 • FRST.txt (копирате цялото съдържание)
 • Addition.txt (прикачате..) 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Успешно деинсталирах НАЙ-ПОСЛЕ McAfee! Благодаря много! Какво трябва друго да направя?

Ето доклада:

Zemana AntiMalware 2.74.2.49 (Installato)

-------------------------------------------------------
Scan Result            : Completato
Scan Date              : 2017.6.18
Operating System       : Windows 10 64-bit
Processor              : 4X AMD A10-9600P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4C+6G
BIOS Mode              : UEFI
CUID                   : 12FA283ED1DBB39731A9E1
Scan Type              : Scansione del sistema
Duration               : 6m 8s
Scanned Objects        : 48231
Detected Objects       : 0
Excluded Objects       : 0
Read Level             : SCSI
Auto Upload            : Attivato
Detect All Extensions  : Disattivato
Scan Documents         : Disattivato
Domain Info            : WORKGROUP,0,2

Detected Objects
-------------------------------------------------------

Nessuna minaccia rilevata

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ето единия доклад:

Zusätzliches Untersuchungsergebnis von Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version: 15-06-2017 01
durchgeführt von nicol (18-06-2017 07:36:28)
Gestartet von C:\Users\nicol\Documents\antivir
Windows 10 Home Version 1607 (X64) (2017-04-22 11:06:04)
Start-Modus: Normal
==========================================================


==================== Konten: =============================

Administrator (S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-500 - Administrator - Disabled)
DefaultAccount (S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-503 - Limited - Disabled)
defaultuser0 (S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-1000 - Limited - Disabled) => C:\Users\defaultuser0
Gast (S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-501 - Limited - Disabled)
nicol (S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-1001 - Administrator - Enabled) => C:\Users\nicol

==================== Sicherheits-Center ========================

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird er entfernt.)

AV: Windows Defender (Enabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
AS: Windows Defender (Enabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

==================== Installierte Programme ======================

(Nur Adware-Programme mit dem Zusatz "Hidden" können in die Fixlist aufgenommen werden, um sie sichtbar zu machen. Die Adware-Programme sollten manuell deinstalliert werden.)

µTorrent (HKU\S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-1001\...\uTorrent) (Version: 3.5.0.43580 - BitTorrent Inc.)
ACP Application (Version: 2016.0809.2131.47 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Adobe Acrobat Reader DC - Deutsch (HKLM-x32\...\{AC76BA86-7AD7-1031-7B44-AC0F074E4100}) (Version: 17.009.20044 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Flash Player 26 PPAPI (HKLM-x32\...\Adobe Flash Player PPAPI) (Version: 26.0.0.131 - Adobe Systems Incorporated)
AMD Install Manager (HKLM\...\AMD Catalyst Install Manager) (Version: 9.0.000.4 - Advanced Micro Devices, Inc.)
Catalyst Control Center Next Localization BR (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization CHS (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization CHT (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization CS (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization DA (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization DE (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization EL (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization ES (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization FI (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization FR (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization HU (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization IT (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization JA (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization KO (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization NL (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization NO (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization PL (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization RU (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization SV (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization TH (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization TR (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
CCleaner (HKLM\...\CCleaner) (Version: 5.29 - Piriform)
Cisco EAP-FAST Module (HKLM-x32\...\{64BF0187-F3D2-498B-99EA-163AF9AE6EC9}) (Version: 2.2.14 - Cisco Systems, Inc.)
Cisco LEAP Module (HKLM-x32\...\{AF312B06-5C5C-468E-89B3-BE6DE2645722}) (Version: 1.0.19 - Cisco Systems, Inc.)
Cisco PEAP Module (HKLM-x32\...\{0A4EF0E6-A912-4CDE-A7F3-6E56E7C13A2F}) (Version: 1.1.6 - Cisco Systems, Inc.)
CyberLink Power Media Player 14 (HKLM-x32\...\{32C8E300-BDB4-4398-92C2-E9B7D8A233DB}) (Version: 14.0.6.7428 - CyberLink Corp.)
CyberLink PowerDirector 14 (HKLM-x32\...\{6BADCD73-E925-46F7-A295-FF2448632728}) (Version: 14.0.1.3030 - CyberLink Corp.)
devolo Cockpit (HKLM-x32\...\dlancockpit) (Version: 4.3.3.0 - devolo AG)
Digital Photo Navigator 1.5 (HKLM-x32\...\{CF9CD37C-E29A-11D5-AE3D-005004B8E30C}) (Version:  - )
Dropbox (HKLM-x32\...\Dropbox) (Version: 28.4.14 - Dropbox, Inc.)
Dropbox Update Helper (x32 Version: 1.3.65.1 - Dropbox, Inc.) Hidden
eMuleTorrent (HKLM-x32\...\eMuleTorrent) (Version: 2.0.0.1 - eMule.com)
Energy Star (HKLM\...\{5CB22648-35F8-41BC-9C35-1E41FE6E12A5}) (Version: 1.1.1 - HP Inc.)
Google Chrome (HKLM-x32\...\Google Chrome) (Version: 58.0.3029.110 - Google Inc.)
Google Update Helper (x32 Version: 1.3.33.5 - Google Inc.) Hidden
HP Audio Switch (HKLM\...\HPAudioSwitch) (Version: 1.0.111.0 - HP Inc.)
HP Documentation (HKLM\...\HP_Documentation) (Version: 1.0.0.1 - HP Inc.)
HP ePrint SW (HKLM-x32\...\{b0ebf7ff-6b1a-4a92-9c85-6915be1962b9}) (Version: 5.1.19895 - HP Inc.)
HP JumpStart Bridge (HKLM-x32\...\{9B252E0D-7B31-48A6-B01E-B5CCBA286E8E}) (Version: 1.1.0.168 - HP Inc.)
HP JumpStart Launch (HKLM-x32\...\{B90CB0DE-2E60-41C4-9857-466EB98192BF}) (Version: 1.1.158.0 - HP Inc.)
HP Registration Service (HKLM\...\{D1E8F2D7-7794-4245-B286-87ED86C1893C}) (Version: 1.2.8357.5639 - HP Inc.)
HP Support Assistant (HKLM-x32\...\{6FA09B91-5D97-45A9-95E9-50F635C98043}) (Version: 8.4.14.41 - HP Inc.)
HP Support Solutions Framework (HKLM-x32\...\{624DA112-9F71-492E-BAF9-0E5E4224626C}) (Version: 12.6.14.19 - HP Inc.)
HP Sure Connect (HKLM-x32\...\{6468C4A5-E47E-405F-B675-A70A70983EA6}) (Version: 1.0.0.29 - HP Inc.)
HP System Event Utility (HKLM-x32\...\{1BB20774-0FA8-4CFF-AB69-7B7AAE2DCE6C}) (Version: 1.4.19 - HP Inc.)
HP Wireless Button Driver (HKLM-x32\...\{099DAD2B-56C5-4919-9F82-418C2A018CAE}) (Version: 1.1.18.1 - HP)
Malwarebytes versione 3.1.2.1733 (HKLM\...\{35065F43-4BB2-439A-BFF7-0F1014F2E0CD}_is1) (Version: 3.1.2.1733 - Malwarebytes)
Microsoft Office Home and Student 2016 - de-de (HKLM\...\HomeStudentRetail - de-de) (Version: 16.0.8067.2115 - Microsoft Corporation)
Microsoft Office Home and Student 2016 - en-us (HKLM\...\HomeStudentRetail - en-us) (Version: 16.0.8067.2115 - Microsoft Corporation)
Microsoft OneDrive (HKU\S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-1001\...\OneDriveSetup.exe) (Version: 17.3.6799.0327 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (HKLM-x32\...\{710f4c1c-cc18-4c49-8cbf-51240c89a1a2}) (Version: 8.0.61001 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.17 (HKLM\...\{8220EEFE-38CD-377E-8595-13398D740ACE}) (Version: 9.0.30729 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.4148 (HKLM\...\{4B6C7001-C7D6-3710-913E-5BC23FCE91E6}) (Version: 9.0.30729.4148 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17 (HKLM-x32\...\{9A25302D-30C0-39D9-BD6F-21E6EC160475}) (Version: 9.0.30729 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 (HKLM-x32\...\{1F1C2DFC-2D24-3E06-BCB8-725134ADF989}) (Version: 9.0.30729.4148 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.61030 (HKLM-x32\...\{ca67548a-5ebe-413a-b50c-4b9ceb6d66c6}) (Version: 11.0.61030.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.61030 (HKLM-x32\...\{33d1fd90-4274-48a1-9bc1-97e33d9c2d6f}) (Version: 11.0.61030.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.30501 (HKLM-x32\...\{050d4fc8-5d48-4b8f-8972-47c82c46020f}) (Version: 12.0.30501.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) - 14.0.23506 (HKLM-x32\...\{3ee5e5bb-b7cc-4556-8861-a00a82977d6c}) (Version: 14.0.23506.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14.0.24215 (HKLM-x32\...\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}) (Version: 14.0.24215.1 - Microsoft Corporation)
Mozilla Firefox 53.0 (x86 de) (HKLM-x32\...\Mozilla Firefox 53.0 (x86 de)) (Version: 53.0 - Mozilla)
Mozilla Maintenance Service (HKLM\...\MozillaMaintenanceService) (Version: 53.0 - Mozilla)
OEM Application Profile (HKLM-x32\...\{B4B7FD8F-06FC-E277-4F29-8F75F8281D8F}) (Version: 1.00.0000 - Advanced Micro Devices, Inc.)
Office 16 Click-to-Run Extensibility Component (x32 Version: 16.0.8067.2115 - Microsoft Corporation) Hidden
Office 16 Click-to-Run Extensibility Component 64-bit Registration (Version: 16.0.8067.2115 - Microsoft Corporation) Hidden
Office 16 Click-to-Run Licensing Component (Version: 16.0.8067.2115 - Microsoft Corporation) Hidden
Office 16 Click-to-Run Localization Component (x32 Version: 16.0.7967.2073 - Microsoft Corporation) Hidden
Opera Stable 45.0.2552.898 (HKLM-x32\...\Opera 45.0.2552.898) (Version: 45.0.2552.898 - Opera Software)
PowerDirector Express (HKLM-x32\...\{EDE721EC-870A-11D8-9D75-000129760D75}) (Version:  - )
REALTEK Bluetooth Driver (HKLM-x32\...\{9D3D8C60-A5EF-4123-B2B9-172095903AB}) (Version: 1.0.0.54 - REALTEK Semiconductor Corp.)
Realtek Card Reader (HKLM-x32\...\{5BC2B5AB-80DE-4E83-B8CF-426902051D0A}) (Version: 10.0.10586.31225 - Realtek Semiconductor Corp.)
Realtek Ethernet Controller Driver (HKLM-x32\...\{8833FFB6-5B0C-4764-81AA-06DFEED9A476}) (Version: 10.10.714.2016 - Realtek)
Realtek High Definition Audio Driver (HKLM-x32\...\{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}) (Version: 6.0.1.7944 - Realtek Semiconductor Corp.)
REALTEK Wireless LAN Driver (HKLM-x32\...\{A5107464-AA9B-4177-8129-5FF2F42DD322}) (Version: 1.0.0.83 - REALTEK Semiconductor Corp.)
Skype™ 7.35 (HKLM-x32\...\{3B7E914A-93D5-4A29-92BB-AF8C3F66C431}) (Version: 7.35.103 - Skype Technologies S.A.)
Synaptics Pointing Device Driver (HKLM\...\SynTPDeinstKey) (Version: 19.3.11.37 - Synaptics Incorporated)
Viber (HKU\S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-1001\...\{e06c1d28-7214-419f-9f22-6cf0e2d29986}) (Version: 6.7.1.3 - Viber Media Inc.)
Viber (x32 Version: 6.7.1.3 - Viber Media Inc.) Hidden
Vulkan Run Time Libraries 1.0.17.0 (HKLM\...\VulkanRT1.0.17.0) (Version: 1.0.17.0 - LunarG, Inc.)
Windows 10 Update and Privacy Settings (HKLM\...\{293F2009-0145-450B-B4AA-063D43FB368C}) (Version: 1.0.13.0 - Microsoft Corporation)
Zemana AntiMalware (HKLM-x32\...\{8F0CD7D1-42F3-4195-95CD-833578D45057}_is1) (Version: 2.74.0.49 - Zemana Ltd.)

==================== Benutzerdefinierte CLSID (Nicht auf der Ausnahmeliste): ==========================

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird er aus der Registry entfernt. Die Datei wird nicht verschoben solange sie nicht separat aufgelistet wird.)


==================== Geplante Aufgaben (Nicht auf der Ausnahmeliste) =============

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird er aus der Registry entfernt. Die Datei wird nicht verschoben solange sie nicht separat aufgelistet wird.)

Task: {1255775A-9B58-4CF3-A46C-8182BB02D17B} - System32\Tasks\CCleanerSkipUAC => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe [2017-04-11] (Piriform Ltd)
Task: {18348D07-6935-400D-A52C-AB809929C1FD} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\HP Support Assistant Quick Start => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\HPSF.exe [2017-04-07] (HP Inc.)
Task: {249D6330-062E-465D-86B1-096D0EC13C44} - System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier => C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_26_0_0_131_pepper.exe [2017-06-17] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {259F5D9E-8890-4D01-A7A1-248B688E5427} - System32\Tasks\HPCeeScheduleFornicol => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Ceement\HPCEE.exe [2016-05-12] (HP Development Company, L.P.)
Task: {30043F3D-5515-4F78-A69D-F9DF57B751C7} - System32\Tasks\McAfee\McAfee Auto Maintenance Task Agent
Task: {3EAB1D60-0C48-4269-A2BD-68015E57249B} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Scheduled Scan => C:\Program Files\Windows Defender\\MpCmdRun.exe [2017-04-28] (Microsoft Corporation)
Task: {4207A142-CD28-4D55-BA11-5F935EC9393E} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Verification => C:\Program Files\Windows Defender\\MpCmdRun.exe [2017-04-28] (Microsoft Corporation)
Task: {43548677-1C05-4C04-8017-A9257FFB6936} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\PC Health Analysis => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\HPSF.exe [2017-04-07] (HP Inc.)
Task: {5B8F3C4F-3B9B-41B9-A870-13A8E13AA4BE} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\WarrantyChecker_DeviceScan => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPWarrantyCheck\HPWarrantyChecker.exe [2017-04-06] (HP Inc.)
Task: {61DF9018-4583-4573-A269-850002A793FF} - System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2017-04-25] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {7A22BB5F-854A-47B8-A4DA-25817D6AEF37} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\Product Configurator => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\ProductConfig.exe [2017-04-01] (HP Inc.)
Task: {7AECEE8B-1070-4F4E-81DD-0C1A8A90AA7A} - \McAfeeLogon -> Keine Datei <==== ACHTUNG
Task: {8351ED9C-8940-48B7-B9A6-6AD423EA9864} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\WarrantyChecker => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPWarrantyCheck\HPWarrantyChecker.exe [2017-04-06] (HP Inc.)
Task: {89996740-8F45-4E8E-AF86-843022BA0FBB} - System32\Tasks\DropboxUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe [2017-04-22] (Dropbox, Inc.)
Task: {8AE34BF1-3B43-4395-AEB8-5FF3C925487C} - System32\Tasks\McAfee\McAfee Idle Detection Task
Task: {93D57B7B-5D20-4F64-9429-3AA31E8714B0} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Active Health\HP Active Health Scan (HPSA) => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPActiveHealth\ActiveHealth.exe [2016-11-07] (HP Inc.)
Task: {9A7A8A69-6872-4357-ACB9-76A77AB9AFF9} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeBackgroundTaskHandlerLogon => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\officebackgroundtaskhandler.exe [2017-05-30] ()
Task: {9F406D57-AA8B-491F-B533-0BA8C0F2776B} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2017-04-22] (Google Inc.)
Task: {A5A9CA24-C92A-47EA-8FA0-B1779B385A40} - System32\Tasks\DropboxUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe [2017-04-22] (Dropbox, Inc.)
Task: {A6DFBA4E-196D-4089-BF2C-52AA270784C4} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office ClickToRun Service Monitor => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeC2RClient.exe [2017-05-14] (Microsoft Corporation)
Task: {A93087E9-A216-4A2F-A3ED-56F8D869C6E2} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Automatic Updates => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeC2RClient.exe [2017-05-14] (Microsoft Corporation)
Task: {AA9FA3E9-7AEF-428E-BDC0-AE9B5B3B2B82} - System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1492873067 => C:\Program Files\Opera\launcher.exe [2017-06-12] (Opera Software)
Task: {B3A28168-E00B-4A44-B060-841CFBA354C6} - System32\Tasks\HPEA3JOBS => C:\Program [Argument = Files\HP\HP ePrint\hpeprint.exe /CheckJobs]
Task: {BDF2E2D0-3019-4DF5-B4AF-6F7989FF9AF5} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeBackgroundTaskHandlerRegistration => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\officebackgroundtaskhandler.exe [2017-05-30] ()
Task: {C026FC1C-8C85-4836-AD19-9F0B3352A730} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\HP Support Solutions Framework Report => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Solutions\Modules\HPSFReport.exe [2016-12-21] (HP Inc.)
Task: {C83CF5B7-935D-417E-A72C-E8D971E79D95} - System32\Tasks\HPJumpStartProvider => C:\Program Files (x86)\HP\HP JumpStart Bridge\HPJumpStartProvider.exe [2016-08-05] ()
Task: {CA56204B-185D-4625-9750-80A910B08EFB} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Cleanup => C:\Program Files\Windows Defender\\MpCmdRun.exe [2017-04-28] (Microsoft Corporation)
Task: {D8AF48C3-CE60-49A7-BF4A-480684C070FE} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Cache Maintenance => C:\Program Files\Windows Defender\\MpCmdRun.exe [2017-04-28] (Microsoft Corporation)
Task: {E07C1FC5-01CF-4414-BD13-FA109ACD127F} - System32\Tasks\{77331EC4-B425-462A-BCFD-767958271D37} => launchwinapp.exe hxxps://ui.skype.com/ui/0/7.33.0.105/de/abandoninstall?source=lightinstaller&page=tsInstall
Task: {E5626F1E-30AD-461E-B1CC-50C27E272BA8} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\HP Support Solutions Framework Updater => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Solutions\Modules\HPSSFUpdater.exe [2016-12-07] (HP Inc.)
Task: {F0A2FC25-8BD1-4FA3-ADCB-5393F7F22DD4} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2017-04-22] (Google Inc.)
Task: {FBED8596-83C8-4A1D-80DA-FBD6DB775B98} - System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater => C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2017-06-17] (Adobe Systems Incorporated)

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird die Aufgabe verschoben. Die Datei, die durch die Aufgabe gestartet wird, wird nicht verschoben.)

Task: C:\windows\Tasks\DropboxUpdateTaskMachineCore.job => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe
Task: C:\windows\Tasks\DropboxUpdateTaskMachineUA.job => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe
Task: C:\windows\Tasks\HPCeeScheduleFornicol.job => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Ceement\HPCEE.exe

==================== Verknüpfungen & WMI ========================

(Die Einträge können gelistet werden, um sie zurückzusetzen oder zu entfernen.)


==================== Geladene Module (Nicht auf der Ausnahmeliste) ==============

2016-07-16 13:42 - 2016-07-16 13:42 - 00231424 _____ () C:\windows\SYSTEM32\ism32k.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:01 - 02681200 _____ () C:\windows\system32\CoreUIComponents.dll
2017-05-21 12:26 - 2017-06-09 18:01 - 02270664 _____ () C:\PROGRAM FILES\MALWAREBYTES\ANTI-MALWARE\MwacLib.dll
2016-08-05 15:42 - 2016-08-05 15:42 - 00843800 _____ () C:\Program Files (x86)\HP\HP JumpStart Bridge\HPJumpStartProvider.exe
2017-06-18 07:25 - 2017-06-18 07:25 - 00155504 _____ () C:\Program Files (x86)\Zemana AntiMalware\ZAMShellExt64.dll
2017-04-22 16:35 - 2016-09-07 06:56 - 00134656 _____ () C:\Windows\ShellExperiences\Windows.UI.Shell.SharedUtilities.dll
2017-04-22 16:33 - 2017-03-04 08:31 - 00474112 _____ () C:\Windows\ShellExperiences\QuickActions.dll
2017-04-22 16:34 - 2017-03-04 08:12 - 09760768 _____ () C:\windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\CortanaApi.dll
2017-04-22 16:34 - 2017-03-04 08:05 - 01401856 _____ () C:\windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\Cortana.Core.dll
2017-04-22 16:33 - 2017-03-04 08:05 - 00757248 _____ () C:\windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\CSGSuggestLib.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:47 - 02424320 _____ () C:\windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\Cortana.BackgroundTask.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:51 - 04853760 _____ () C:\windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\RemindersUI.dll
2015-06-25 18:34 - 2015-06-25 18:34 - 00014336 _____ () C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\QtQuick.2\qtquick2plugin.dll
2015-06-25 18:37 - 2015-06-25 18:37 - 00739840 _____ () C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\QtQuick\Controls\qtquickcontrolsplugin.dll
2015-06-25 18:35 - 2015-06-25 18:35 - 00014336 _____ () C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\QtQuick\Window.2\windowplugin.dll
2015-06-25 18:38 - 2015-06-25 18:38 - 00071168 _____ () C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\QtQuick\Layouts\qquicklayoutsplugin.dll
2015-06-25 17:53 - 2015-06-25 17:53 - 00011776 _____ () C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\libEGL.dll
2015-06-25 17:51 - 2015-06-25 17:51 - 02013696 _____ () C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\libGLESv2.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00018904 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\QtWebEngineProcess.exe
2016-08-09 22:36 - 2016-08-09 22:36 - 00138752 _____ () c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\A4\AdaptiveSleepService.exe
2017-06-17 11:44 - 2017-06-12 07:48 - 91005528 _____ () C:\Program Files\Opera\45.0.2552.898\opera_browser.dll
2017-06-17 11:44 - 2017-06-12 07:48 - 03949144 _____ () C:\Program Files\Opera\45.0.2552.898\libglesv2.dll
2017-06-17 11:44 - 2017-06-12 07:48 - 00101464 _____ () C:\Program Files\Opera\45.0.2552.898\libegl.dll
2017-06-09 17:06 - 2017-06-09 17:12 - 00074752 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_11.17.420.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeHost.exe
2017-06-09 17:06 - 2017-06-09 17:12 - 00201728 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_11.17.420.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeBackgroundTasks.dll
2017-06-16 06:31 - 2017-06-16 06:42 - 00020480 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Photos.exe
2017-06-16 06:31 - 2017-06-16 06:42 - 27430400 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Photos.dll
2017-06-16 06:31 - 2017-06-16 06:42 - 00460288 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Photos.AGM.Native.Windows.dll
2017-06-16 06:31 - 2017-06-16 06:42 - 02275328 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\MediaEngine.dll
2017-06-09 17:11 - 2017-06-09 17:16 - 03139496 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.UI.Xaml.dll
2017-06-16 06:31 - 2017-06-16 06:42 - 00046080 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Photos.Edit.Services.dll
2017-04-22 14:38 - 2017-04-22 15:08 - 00680448 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.DesignCore.dll
2017-06-16 06:31 - 2017-06-16 06:42 - 00900096 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.RichMedia.Ink.Controls.dll
2017-05-09 11:59 - 2017-05-09 12:16 - 01062400 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Sharing.dll
2016-09-21 03:10 - 2016-09-21 03:10 - 00291328 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\StoreRatingPromotion.dll
2017-05-16 16:35 - 2017-05-16 16:35 - 00133632 _____ () C:\windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\BRIDGECommon\3fe7620dd835818d2f0df6634f6d9015\BRIDGECommon.ni.dll
2017-05-17 06:52 - 2017-05-17 06:52 - 00110592 _____ () C:\windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\BridgeExtension\691fce18d34bd79e5a2550d44c86c92e\BridgeExtension.ni.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00775488 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\dropbox_watchdog.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 01787200 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\dropbox_crashpad.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00100296 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\_ctypes.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00018888 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\select.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00019776 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\tornado.speedups.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00035792 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\_multiprocessing.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00020824 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\cryptography.hazmat.bindings._constant_time.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00123856 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\_cffi_backend.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00694224 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\unicodedata.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 01729360 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\cryptography.hazmat.bindings._openssl.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00020816 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\cryptography.hazmat.bindings._padding.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00145864 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\pyexpat.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00019408 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\faulthandler.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00116688 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\pywintypes27.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00105928 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32api.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00022864 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winffi.crt.compiled._winffi_crt.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00060736 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\psutil._psutil_windows.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00038712 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\fastpath.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00024528 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32event.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00392656 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\pythoncom27.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00020936 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\mmapfile.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00116176 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32security.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00392512 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32com.shell.shell.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00124880 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32file.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00026456 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winffi.kernel32.compiled._winffi_kernel32.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00024016 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32clipboard.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00175560 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32gui.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00030160 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32pipe.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00043472 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32process.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00048592 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32service.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00057808 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32evtlog.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00024016 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32profile.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00022336 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\cpuid.compiled._cpuid.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00082264 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winenumhandles.compiled._WinEnumHandles.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00025432 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winscreenshot.compiled._CaptureScreenshot.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00246608 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\breakpad.client.windows.handler.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00027488 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\dropbox.infinite.win.compiled._driverinstallation.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 03928896 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtWidgets.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00083912 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\sip.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 01826104 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtCore.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 01972024 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtGui.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00028616 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32ts.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00171336 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtWebEngineWidgets.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00042816 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtWebChannel.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00531264 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtNetwork.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00133432 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtWebKit.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00224064 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtWebKitWidgets.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00207680 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtPrintSupport.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00060880 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32print.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00054608 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winrpcserver.compiled._RPCServer.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00022864 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winffi.user32.compiled._winffi_user32.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00069968 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\windisplaytoast.compiled._DisplayToast.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00022872 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winffi.iphlpapi.compiled._winffi_iphlpapi.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00021848 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winffi.winerror.compiled._winffi_winerror.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00022872 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winffi.wininet.compiled._winffi_wininet.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00349128 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winxpgui.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00103232 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtWinExtras.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00023896 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winverifysignature.compiled._VerifySignature.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00025936 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\librsyncffi.compiled._librsyncffi.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00036296 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\librsync.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00033112 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\enterprise_data.compiled._enterprise_data.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00293392 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\EnterpriseDataAdapter.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00084288 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\dropbox_sqlite_ext.DLL
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00030536 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\wind3d11.compiled._wind3d11.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00017864 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\libEGL.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 01631184 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\libGLESv2.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00026456 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winffi.winhttp.compiled._winffi_winhttp.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00022864 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winffi.shcore.compiled._winffi_shcore.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00023368 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\wincrashpad.compiled._Crashpad.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00546104 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtQuick.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00357688 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtQml.pyd

==================== Alternate Data Streams (Nicht auf der Ausnahmeliste) =========

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird nur der ADS entfernt.)


==================== Abgesicherter Modus (Nicht auf der Ausnahmeliste) ===================

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird er aus der Registry entfernt. Der Wert "AlternateShell" wird wiederhergestellt.)

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MBAMService => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS => ""=""
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\MBAMService => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mcapexe => ""=""
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\McNaiAnn => ""=""
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfeaack => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfeaack.sys => ""="Driver"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfeavfk => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfeavfk.sys => ""="Driver"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfemms => ""="Service"

==================== Verknüpfungen (Nicht auf der Ausnahmeliste) ===============

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird der Registryeintrag auf den Standardwert zurückgesetzt oder entfernt.)


==================== Internet Explorer Vertrauenswürdig/Eingeschränkt ===============

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird er aus der Registry entfernt.)


==================== Hosts Inhalt: ===============================

(Wenn benötigt kann der Hosts: Schalter in die Fixlist aufgenommen werden um die Hosts Datei zurückzusetzen.)

2016-07-16 13:47 - 2016-07-16 13:45 - 00000824 _____ C:\windows\system32\Drivers\etc\hosts


==================== Andere Bereiche ============================

(Aktuell gibt es keinen automatisierten Fix für diesen Bereich.)

HKU\S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-1001\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\Users\nicol\Dropbox\Camera Uploads\2017-04-13 10.23.36.jpg
DNS Servers: 10.0.0.138
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
Windows Firewall ist aktiviert.

==================== MSCONFIG/TASK MANAGER Deaktivierte Einträge ==


==================== Firewall Regeln (Nicht auf der Ausnahmeliste) ===============

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird er aus der Registry entfernt. Die Datei wird nicht verschoben solange sie nicht separat aufgelistet wird.)

FirewallRules: [{B898A906-C29C-49F7-BE0A-67F3810527F5}] => (Allow) C:\Program Files\CyberLink\PowerDirector14\PDR10.EXE
FirewallRules: [{4F54B9FF-2ED9-4372-B95D-7D2540403BDB}] => (Allow) C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe
FirewallRules: [{3451785E-EF15-4EDE-AAAB-97A03F6A913A}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
FirewallRules: [{C50E77B3-5085-4F5E-99E8-4DCDF376C13C}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
FirewallRules: [{940A4C87-4CA8-4D72-821D-1B29C5AA5ECD}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{D453A41B-8EC1-4E57-9DDF-DE7887A8F1CA}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD14\PowerDVD.exe
FirewallRules: [{588AEE89-A861-4422-BE0D-B76C2F579503}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD14\Kernel\DMS\CLMSServerPDVD14.exe
FirewallRules: [{6E87E876-AB55-4D06-8FF2-2FF8BBF0714D}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD14\PowerDVD14Agent.exe
FirewallRules: [{EC3ED7C7-B102-481F-BDC6-038D1F77E379}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD14\Movie\PowerDVDMovie.exe
FirewallRules: [{8D143BFF-B7DB-4BEF-BEDD-2E1D3B94E52A}] => (Allow) C:\Users\nicol\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{4B1BF2B1-1171-486B-A3DA-80E211E2E33B}] => (Allow) C:\Users\nicol\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{C6BCCFAD-2D69-4406-908B-DF31FD3C79C8}] => (Allow) C:\Users\nicol\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{3C3C8EF1-2E81-4AF3-B72B-B4A8564667C7}] => (Allow) C:\Users\nicol\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{82051AD5-4D25-4ED1-8ED5-225D706203C1}] => (Allow) C:\Users\nicol\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{E0663CEC-9758-4DAA-A6CC-85B3637E5E2D}] => (Allow) C:\Users\nicol\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{1C665A15-FEC4-49ED-9689-BF9C7A9A22E2}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
FirewallRules: [{7B161D54-933F-4216-9347-112CD860AEED}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\devolo\dlan\devolonetsvc.exe
FirewallRules: [{2E2C9BE0-2591-484E-A08B-0002AB11A3B0}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\devolo\dlan\devolonetsvc.exe
FirewallRules: [{D19BA40A-A99D-4774-8080-6D5991126A5A}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe
FirewallRules: [{BFF8DEE1-4F92-453F-80B5-787D44EE945F}] => (Allow) C:\Program Files\Opera\45.0.2552.898\opera.exe
FirewallRules: [{38C3FFF0-BFF2-4010-9894-B2A52D4A60D2}] => (Allow) C:\Program Files\Opera\45.0.2552.898_0\opera.exe

==================== Wiederherstellungspunkte =========================

29-05-2017 20:27:39 Windows Update
09-06-2017 12:22:33 Windows Update
16-06-2017 06:30:48 Windows Update

==================== Fehlerhafte Geräte im Gerätemanager =============


==================== Fehlereinträge in der Ereignisanzeige: =========================

Applikationsfehler:
==================
Error: (06/18/2017 07:08:16 AM) (Source: Perflib) (EventID: 1008) (User: )
Description: Die Open-Prozedur für den Dienst "BITS" in der DLL "C:\Windows\System32\bitsperf.dll" war nicht erfolgreich. Die Leistungsdaten für diesen Dienst sind nicht verfügbar. Die ersten vier Bytes (DWORD) des Datenbereichs enthalten den Fehlercode.

Error: (06/18/2017 06:54:48 AM) (Source: COM) (EventID: 10031) (User: )
Description: Eine das Marshalling aufhebende Richtlinienprüfung wurde ausgeführt, als das Marshalling eines benutzerdefinierten gemarshallten Objekts aufgehoben wurde. Die Klasse "{2CD39202-3A2F-4935-9A86-65B919919A7F}" wurde abgelehnt.

Error: (06/18/2017 06:27:00 AM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Name der fehlerhaften Anwendung: AdaptiveSleepService.exe, Version: 0.0.0.0, Zeitstempel: 0x57aa8516
Name des fehlerhaften Moduls: AdaptiveSleepService.exe, Version: 0.0.0.0, Zeitstempel: 0x57aa8516
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x000000000000b9f4
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x1e5c
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d2e74ca8f1ad45
Pfad der fehlerhaften Anwendung: c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\A4\AdaptiveSleepService.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\A4\AdaptiveSleepService.exe
Berichtskennung: c1b6ebbb-a3db-45bd-b9cc-1ab36bee65b7
Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets: 
Anwendungs-ID, die relativ zum fehlerhaften Paket ist:

Error: (06/18/2017 05:48:02 AM) (Source: COM) (EventID: 10031) (User: )
Description: Eine das Marshalling aufhebende Richtlinienprüfung wurde ausgeführt, als das Marshalling eines benutzerdefinierten gemarshallten Objekts aufgehoben wurde. Die Klasse "{2CD39202-3A2F-4935-9A86-65B919919A7F}" wurde abgelehnt.

Error: (06/17/2017 01:41:41 PM) (Source: COM) (EventID: 10031) (User: )
Description: Eine das Marshalling aufhebende Richtlinienprüfung wurde ausgeführt, als das Marshalling eines benutzerdefinierten gemarshallten Objekts aufgehoben wurde. Die Klasse "{2CD39202-3A2F-4935-9A86-65B919919A7F}" wurde abgelehnt.

Error: (06/17/2017 12:42:51 PM) (Source: COM) (EventID: 10031) (User: )
Description: Eine das Marshalling aufhebende Richtlinienprüfung wurde ausgeführt, als das Marshalling eines benutzerdefinierten gemarshallten Objekts aufgehoben wurde. Die Klasse "{2CD39202-3A2F-4935-9A86-65B919919A7F}" wurde abgelehnt.

Error: (06/17/2017 11:29:37 AM) (Source: COM) (EventID: 10031) (User: )
Description: Eine das Marshalling aufhebende Richtlinienprüfung wurde ausgeführt, als das Marshalling eines benutzerdefinierten gemarshallten Objekts aufgehoben wurde. Die Klasse "{2CD39202-3A2F-4935-9A86-65B919919A7F}" wurde abgelehnt.

Error: (06/17/2017 11:02:33 AM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Name der fehlerhaften Anwendung: McSync.exe, Version: 14.0.9052.0, Zeitstempel: 0x5783af59
Name des fehlerhaften Moduls: McSync.exe, Version: 14.0.9052.0, Zeitstempel: 0x5783af59
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x0000000000083628
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x2dcc
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d2e7486f6da7f9
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\McSync.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\McSync.exe
Berichtskennung: b282fc4d-9f6f-4926-9bad-94d0fbb0b9da
Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets: 
Anwendungs-ID, die relativ zum fehlerhaften Paket ist:

Error: (06/17/2017 09:29:16 AM) (Source: COM) (EventID: 10031) (User: )
Description: Eine das Marshalling aufhebende Richtlinienprüfung wurde ausgeführt, als das Marshalling eines benutzerdefinierten gemarshallten Objekts aufgehoben wurde. Die Klasse "{2CD39202-3A2F-4935-9A86-65B919919A7F}" wurde abgelehnt.

Error: (06/17/2017 09:24:20 AM) (Source: COM) (EventID: 10031) (User: )
Description: Eine das Marshalling aufhebende Richtlinienprüfung wurde ausgeführt, als das Marshalling eines benutzerdefinierten gemarshallten Objekts aufgehoben wurde. Die Klasse "{2CD39202-3A2F-4935-9A86-65B919919A7F}" wurde abgelehnt.


Systemfehler:
=============
Error: (06/18/2017 07:05:56 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7003) (User: )
Description: Der Dienst "McAfee Anti-Spam Service" ist von folgendem Dienst abhängig: Mfevtp. Dieser Dienst ist möglicherweise nicht installiert.

Error: (06/18/2017 07:05:56 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
Description: Der Dienst "McAfee Module Core Service" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet: 
Das System kann die angegebene Datei nicht finden.

Error: (06/18/2017 07:05:56 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7003) (User: )
Description: Der Dienst "McAfee Proxy Service" ist von folgendem Dienst abhängig: mfefire. Dieser Dienst ist möglicherweise nicht installiert.

Error: (06/18/2017 07:05:26 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7003) (User: )
Description: Der Dienst "McAfee Home Network" ist von folgendem Dienst abhängig: Mfevtp. Dieser Dienst ist möglicherweise nicht installiert.

Error: (06/18/2017 07:03:46 AM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: NT-AUTORITÄT)
Description: Durch die Berechtigungseinstellungen für "Anwendungsspezifisch" wird dem Benutzer "NT-AUTORITÄT\Lokaler Dienst" (SID: S-1-5-19) unter der Adresse "LocalHost (unter Verwendung von LRPC)" keine Berechtigung vom Typ "Lokal Aktivierung" für die COM-Serveranwendung mit der CLSID 
{6B3B8D23-FA8D-40B9-8DBD-B950333E2C52}
 und der APPID 
{4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D}
 im Anwendungscontainer "Nicht verfügbar" (SID: Nicht verfügbar) gewährt. Die Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungstool für Komponentendienste geändert werden.

Error: (06/18/2017 07:03:46 AM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: NT-AUTORITÄT)
Description: Durch die Berechtigungseinstellungen für "Anwendungsspezifisch" wird dem Benutzer "NT-AUTORITÄT\Lokaler Dienst" (SID: S-1-5-19) unter der Adresse "LocalHost (unter Verwendung von LRPC)" keine Berechtigung vom Typ "Lokal Aktivierung" für die COM-Serveranwendung mit der CLSID 
{6B3B8D23-FA8D-40B9-8DBD-B950333E2C52}
 und der APPID 
{4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D}
 im Anwendungscontainer "Nicht verfügbar" (SID: Nicht verfügbar) gewährt. Die Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungstool für Komponentendienste geändert werden.

Error: (06/18/2017 07:03:44 AM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: NT-AUTORITÄT)
Description: Durch die Berechtigungseinstellungen für "Anwendungsspezifisch" wird dem Benutzer "NT-AUTORITÄT\SYSTEM" (SID: S-1-5-18) unter der Adresse "LocalHost (unter Verwendung von LRPC)" keine Berechtigung vom Typ "Lokal Aktivierung" für die COM-Serveranwendung mit der CLSID 
{8D8F4F83-3594-4F07-8369-FC3C3CAE4919}
 und der APPID 
{F72671A9-012C-4725-9D2F-2A4D32D65169}
 im Anwendungscontainer "Nicht verfügbar" (SID: Nicht verfügbar) gewährt. Die Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungstool für Komponentendienste geändert werden.

Error: (06/18/2017 07:03:24 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7003) (User: )
Description: Der Dienst "McAfee Anti-Spam Service" ist von folgendem Dienst abhängig: Mfevtp. Dieser Dienst ist möglicherweise nicht installiert.

Error: (06/18/2017 07:03:23 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
Description: Der Dienst "mfemms" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet: 
Das System kann die angegebene Datei nicht finden.

Error: (06/18/2017 07:03:21 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7003) (User: )
Description: Der Dienst "McBootDelayStartSvc" ist von folgendem Dienst abhängig: Mfevtp. Dieser Dienst ist möglicherweise nicht installiert.


==================== Speicherinformationen =========================== 

Prozessor: AMD A10-9600P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4C+6G
Prozentuale Nutzung des RAM: 39%
Installierter physikalischer RAM: 7647.12 MB
Verfügbarer physikalischer RAM: 4590.26 MB
Summe virtueller Speicher: 8863.12 MB
Verfügbarer virtueller Speicher: 5519.29 MB

==================== Laufwerke ================================

Drive c: (Windows) (Fixed) (Total:915.46 GB) (Free:860.41 GB) NTFS
Drive d: (RECOVERY) (Fixed) (Total:14.82 GB) (Free:1.77 GB) NTFS ==>[System mit Startkomponenten (eingeholt von Laufwerk)]

==================== MBR & Partitionstabelle ==================

========================================================
Disk: 0 (Size: 931.5 GB) (Disk ID: 2C3876B4)

Partition: GPT.

==================== Ende von Addition.txt ============================

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Втория доклад:

Untersuchungsergebnis von Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 15-06-2017 01
durchgeführt von nicol (Administrator) auf LAPTOP-TEVB8F9Q (18-06-2017 07:35:12)
Gestartet von C:\Users\nicol\Documents\antivir
Geladene Profile: nicol (Verfügbare Profile: defaultuser0 & nicol)
Platform: Windows 10 Home Version 1607 (X64) Sprache: Deutsch (Deutschland)
Internet Explorer Version 11 (Standard-Browser: Opera)
Start-Modus: Normal
Anleitung für Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Prozesse (Nicht auf der Ausnahmeliste) =================

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird der Prozess geschlossen. Die Datei wird nicht verschoben.)

(AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
(Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\tbaseprovisioning.exe
(AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkAudioService64.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
(Realtek Semiconductor Corp.) C:\Program Files (x86)\Realtek\REALTEK Bluetooth\BTDevMgr.exe
(Dropbox, Inc.) C:\Windows\System32\DbxSvc.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe
(HP Inc.) C:\Program Files (x86)\HP\HP System Event\HPWMISVC.exe
(devolo AG) C:\Program Files (x86)\devolo\dlan\devolonetsvc.exe
(Intel Security, Inc.) C:\Program Files\Common Files\Intel Security\PEF\CORE\PEFService.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
(Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
(Dropbox, Inc.) C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe
() C:\Program Files (x86)\HP\HP JumpStart Bridge\HPJumpStartProvider.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
(HP Inc.) C:\Program Files (x86)\HP\HP JumpStart Bridge\HPJumpStartBridge.exe
(Realtek Semiconductor Corporation) C:\Program Files (x86)\Realtek\REALTEK Bluetooth\BTServer.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\GoogleCrashHandler.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\GoogleCrashHandler64.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe
(Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\RadeonSettings.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe
(Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
(HP Inc.) C:\Program Files (x86)\HP\HP System Event\HPMSGSVC.exe
(Dropbox, Inc.) C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe
(Dropbox, Inc.) C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe
(Dropbox, Inc.) C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe
(Piriform Ltd) C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wbem\WmiPrvSE.exe
() C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\QtWebEngineProcess.exe
() C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\a4\AdaptiveSleepService.exe
(HP Inc.) C:\Program Files\HPCommRecovery\HPCommRecovery.exe
(HP Inc.) C:\Program Files (x86)\HP\HPAudioSwitch\HPAudioSwitch.exe
(HP Inc.) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Solutions\HPSupportSolutionsFrameworkService.exe
(Opera Software) C:\Program Files\Opera\45.0.2552.898\opera.exe
(Opera Software) C:\Program Files\Opera\45.0.2552.898\opera_crashreporter.exe
(Opera Software) C:\Program Files\Opera\45.0.2552.898\opera.exe
(Opera Software) C:\Program Files\Opera\45.0.2552.898\opera.exe
(Opera Software) C:\Program Files\Opera\45.0.2552.898\opera.exe
(Opera Software) C:\Program Files\Opera\45.0.2552.898\opera.exe
(CyberLink) C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe
() C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_11.17.420.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeHost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe
(HP) C:\Program Files (x86)\HP\Shared\hpqwmiex.exe
() C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Photos.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\ImmersiveControlPanel\SystemSettings.exe
(Copyright 2017.) C:\Program Files (x86)\Zemana AntiMalware\ZAM.exe
(Copyright 2017.) C:\Program Files (x86)\Zemana AntiMalware\ZAM.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\ba5346c545baca59867458e34367ef4f\WindowsUpdateBox.exe
(Microsoft Corporation) C:\$WINDOWS.~BT\Sources\SetupHost.exe

==================== Registry (Nicht auf der Ausnahmeliste) ====================

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird der Registryeintrag auf den Standardwert zurückgesetzt oder entfernt. Die Datei wird nicht verschoben.)

HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe [8903176 2017-04-23] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [StartCN] => c:\Program Files\AMD\CNext\CNext\RadeonSettings.exe [6625672 2016-08-09] (Advanced Micro Devices, Inc.)
HKLM\...\Run: [BtServer] => C:\Program Files (x86)\REALTEK\Realtek Bluetooth\BTServer.exe [231640 2016-05-13] (Realtek Semiconductor Corporation)
HKLM\...\Run: [SynTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [4168296 2016-08-25] (Synaptics Incorporated)
HKLM\...\Run: [WindowsDefender] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [631808 2017-04-28] (Microsoft Corporation)
HKLM\...\Run: [Malwarebytes TrayApp] => C:\PROGRAM FILES\MALWAREBYTES\ANTI-MALWARE\mbamtray.exe [3146704 2017-05-09] (Malwarebytes)
HKLM\...\Run: [ZAM] => C:\Program Files (x86)\Zemana AntiMalware\ZAM.exe [15534736 2017-06-16] (Copyright 2017.)
HKLM-x32\...\Run: [HPMessageService] => C:\Program Files (x86)\HP\HP System Event\HPMSGSVC.exe [1062392 2017-03-15] (HP Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [Dropbox] => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe [3487032 2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
HKU\S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-1001\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [9532120 2017-04-11] (Piriform Ltd)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt01] -> {FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt02] -> {FB314EDF-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt03] -> {FB314EE1-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt04] -> {FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt05] -> {FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt06] -> {FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt07] -> {FB314EDD-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt08] -> {FB314EE0-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt09] -> {FB314EE2-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt10] -> {FB314EDE-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt01] -> {FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt02] -> {FB314EDF-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt03] -> {FB314EE1-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt04] -> {FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt05] -> {FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt06] -> {FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt07] -> {FB314EDD-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt08] -> {FB314EE0-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt09] -> {FB314EE2-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt10] -> {FB314EDE-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\HP Audio Switch.lnk [2016-09-21]
ShortcutTarget: HP Audio Switch.lnk -> C:\Program Files (x86)\HP\HPAudioSwitch\HPAudioSwitchLC.vbs ()
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\HP JumpStart Launch.lnk [2016-11-25]
ShortcutTarget: HP JumpStart Launch.lnk -> c:\Windows\Installer\{B90CB0DE-2E60-41C4-9857-466EB98192BF}\HPlogo_blue.ico ()

==================== Internet (Nicht auf der Ausnahmeliste) ====================

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird der Eintrag entfernt oder auf den Standardwert zurückgesetzt, wenn es sich um einen Registryeintrag handelt.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 10.0.0.138
Tcpip\..\Interfaces\{1c9b9e03-e1a9-4ae4-80a2-434d15306f9a}: [DhcpNameServer] 10.0.0.138
Tcpip\..\Interfaces\{63bf0ece-b02f-4264-a491-9437fa569295}: [DhcpNameServer] 10.0.0.138

Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://hp17win10.msn.com/?pc=HCTE
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://hp17win10.msn.com/?pc=HCTE
HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://hp17win10.msn.com/?pc=HCTE
HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://hp17win10.msn.com/?pc=HCTE
HKU\S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://hp17win10.msn.com/?pc=HCTE
HKU\S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://hp17win10.msn.com/?pc=HCTE
BHO: Lync Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll [2017-05-30] (Microsoft Corporation)
BHO: Microsoft OneDrive for Business Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office16\GROOVEEX.DLL [2017-05-30] (Microsoft Corporation)
BHO: HP Network Check Helper -> {E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE} -> C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPluginx64.dll [2016-08-05] (HP Inc.)
BHO-x32: HP Network Check Helper -> {E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE} -> C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll [2016-08-05] (HP Inc.)
Handler-x32: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2017-05-29] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2017-05-29] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2017-05-29] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2017-05-29] (Microsoft Corporation)
Filter: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} -  Keine Datei

FireFox:
========
FF DefaultProfile: x7hbmfmu.default
FF ProfilePath: C:\Users\nicol\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\x7hbmfmu.default [2017-06-18]
FF Extension: (Search and New Tab by Yahoo) - C:\Users\nicol\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\x7hbmfmu.default\Extensions\jid1-16aeif9OQIRKxA@jetpack.xpi [2017-04-22]
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\NPSPWRAP.DLL [2017-05-29] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-04-29] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-04-29] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2017-04-05] (Adobe Systems Inc.)

Chrome: 
=======
CHR Profile: C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2017-06-16]
CHR Extension: (Google Slides) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-04-22]
CHR Extension: (Google Docs) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-05-01]
CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-05-01]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-05-01]
CHR Extension: (Adobe Acrobat) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj [2017-05-01]
CHR Extension: (Google Sheets) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-04-22]
CHR Extension: (Google Docs Offline) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2017-05-01]
CHR Extension: (HP Network Check Launcher) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jkfpchpiljkaemlpmpebnglgkomamfeo [2017-05-01]
CHR Extension: (Chrome Web Store Payments) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-04-22]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-05-01]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-06-09]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [jkfpchpiljkaemlpmpebnglgkomamfeo] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx

Opera: 
=======
StartMenuInternet: (HKLM) OperaStable - C:\Program Files\Opera\Launcher.exe

==================== Dienste (Nicht auf der Ausnahmeliste) ====================

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird er aus der Registry entfernt. Die Datei wird nicht verschoben solange sie nicht separat aufgelistet wird.)

R2 AdaptiveSleepService; c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\A4\AdaptiveSleepService.exe [138752 2016-08-09] () [Datei ist nicht signiert]
S2 amdacpusrsvc; C:\Program Files\AMD\{920DEC42-4CA5-4d1d-9487-67BE645CDDFC}\amdacpusrsvc.exe [121856 2016-08-09] (Advanced Micro Devices) [Datei ist nicht signiert]
R2 BTDevManager; C:\Program Files (x86)\REALTEK\Realtek Bluetooth\BTDevMgr.exe [125656 2016-05-13] (Realtek Semiconductor Corp.)
R2 ClickToRunSvc; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe [3971264 2017-05-14] (Microsoft Corporation)
S2 dbupdate; C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe [143144 2017-04-22] (Dropbox, Inc.)
S3 dbupdatem; C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe [143144 2017-04-22] (Dropbox, Inc.)
R2 DbxSvc; C:\windows\system32\DbxSvc.exe [48944 2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
R2 DevoloNetworkService; C:\Program Files (x86)\devolo\dlan\devolonetsvc.exe [3885592 2017-03-03] (devolo AG)
R2 HP Comm Recover; C:\Program Files\HPCommRecovery\HPCommRecovery.exe [1309184 2016-10-07] (HP Inc.) [Datei ist nicht signiert]
R2 HPJumpStartBridge; c:\Program Files (x86)\HP\HP JumpStart Bridge\HPJumpStartBridge.exe [461848 2016-08-05] (HP Inc.)
R3 hpqcaslwmiex; C:\Program Files (x86)\HP\Shared\hpqwmiex.exe [1031704 2016-06-03] (HP)
R2 HPSupportSolutionsFrameworkService; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Solutions\HPSupportSolutionsFrameworkService.exe [33640 2017-04-07] (HP Inc.)
R2 HPWMISVC; C:\Program Files (x86)\HP\HP System Event\HPWMISVC.exe [630776 2017-02-06] (HP Inc.)
R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [4470736 2017-05-09] (Malwarebytes)
R2 PEFService; C:\Program Files\Common Files\Intel Security\PEF\CORE\PEFService.exe [1029856 2016-04-21] (Intel Security, Inc.)
R2 RichVideo64; C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe [614664 2016-03-23] (CyberLink)
R2 RtkAudioService; C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkAudioService64.exe [317960 2017-04-23] (Realtek Semiconductor)
R2 SynTPEnhService; C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe [258152 2016-08-25] (Synaptics Incorporated)
R2 tbaseprovisioning; C:\windows\SysWOW64\tbaseprovisioning.exe [51224 2016-08-26] (Advanced Micro Devices, Inc.)
R3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [347320 2017-04-28] (Microsoft Corporation)
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [103712 2017-04-28] (Microsoft Corporation)
R2 ZAMSvc; C:\Program Files (x86)\Zemana AntiMalware\ZAM.exe [15534736 2017-06-16] (Copyright 2017.)
S4 0256381492859826mcinstcleanup; C:\windows\TEMP\025638~1.EXE -cleanup -nolog [X]
S2 HomeNetSvc; "C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe" /McCoreSvc [X]
S3 McAWFwk; c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\actwiz\mcawfwk.exe [X]
S2 McBootDelayStartSvc; "C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe" /McCoreSvc [X]
S2 McProxy; "C:\Program Files\Common Files\McAfee\platform\McSvcHost\McSvHost.exe" /McCoreSvc [X]
S2 mfemms; "C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfemms.exe" [X]
S2 ModuleCoreService; "C:\Program Files\Common Files\McAfee\ModuleCore\ModuleCoreService.exe" [X]
S2 MSK80Service; "C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe" /McCoreSvc [X]

===================== Treiber (Nicht auf der Ausnahmeliste) ======================

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird er aus der Registry entfernt. Die Datei wird nicht verschoben solange sie nicht separat aufgelistet wird.)

R2 amdacpksd; C:\windows\system32\drivers\amdacpksd.sys [313760 2016-08-26] (Advanced Micro Devices)
R3 AmdAS4; C:\windows\System32\drivers\AmdAS4.sys [27384 2016-08-26] (Advanced Micro Devices, INC.)
R3 AmdGpio2; C:\windows\System32\drivers\AmdGpio2.sys [34032 2016-08-26] (Advanced Micro Devices, INC.)
R3 amdi2c; C:\windows\System32\drivers\amdi2c.sys [48880 2016-08-26] (Advanced Micro Devices, INC.)
S3 amdkmcsp; C:\windows\system32\DRIVERS\amdkmcsp.sys [109488 2016-08-26] (Advanced Micro Devices, Inc. )
R0 amdkmpfd; C:\windows\System32\drivers\amdkmpfd.sys [78064 2016-08-26] (Advanced Micro Devices, Inc.)
R0 amdpsp; C:\windows\System32\DRIVERS\amdpsp.sys [260520 2016-08-26] (Advanced Micro Devices, Inc. )
R3 amduart; C:\windows\System32\drivers\amduart.sys [76304 2016-08-26] (Advanced Micro Devices, INC.)
R3 AtiHDAudioService; C:\windows\system32\drivers\AtihdWT6.sys [118848 2016-08-26] (Advanced Micro Devices)
S3 dg_ssudbus; C:\windows\system32\DRIVERS\ssudbus.sys [131712 2016-09-05] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
R1 ESProtectionDriver; C:\windows\system32\drivers\mbae64.sys [77376 2017-06-09] ()
S3 HipShieldK; C:\windows\System32\drivers\HipShieldK.sys [207968 2016-02-24] (McAfee, Inc.)
R2 MBAMChameleon; C:\windows\system32\drivers\MBAMChameleon.sys [188312 2017-06-09] (Malwarebytes)
R3 MBAMFarflt; C:\windows\system32\drivers\farflt.sys [113592 2017-06-18] (Malwarebytes)
R3 MBAMProtection; C:\windows\system32\drivers\mbam.sys [44960 2017-06-18] (Malwarebytes)
R3 MBAMSwissArmy; C:\windows\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys [252832 2017-06-18] (Malwarebytes)
R3 MBAMWebProtection; C:\windows\system32\drivers\mwac.sys [93600 2017-06-18] (Malwarebytes)
S3 mfeaack; C:\windows\System32\drivers\mfeaack.sys [419616 2016-04-27] (McAfee, Inc.)
S3 mfencrk; C:\windows\system32\DRIVERS\mfencrk.sys [109480 2016-02-10] (McAfee, Inc.)
R1 MpKsl9cc2604e; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{34198801-7C82-46E3-AF43-CCDBBC5B35E2}\MpKsl9cc2604e.sys [44928 2017-06-18] (Microsoft Corporation)
R1 MpKsleae8d2f6; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{50A9EDCF-CEF1-4657-AE17-0B21C3C46811}\MpKsleae8d2f6.sys [44928 2017-06-17] (Microsoft Corporation)
S3 NetAdapterCx; C:\windows\System32\drivers\NetAdapterCx.sys [90624 2016-07-16] ()
R2 NPF_devolo; C:\windows\sysWOW64\drivers\npf_devolo.sys [36496 2017-02-20] (Riverbed Technology, Inc.)
R3 rt640x64; C:\windows\System32\drivers\rt640x64.sys [943112 2016-08-26] (Realtek                                            )
R3 RtkBtFilter; C:\windows\system32\DRIVERS\RtkBtfilter.sys [709376 2016-03-16] (Realtek Semiconductor Corporation)
S3 RTSUER; C:\windows\system32\Drivers\RtsUer.sys [416472 2016-07-08] (Realsil Semiconductor Corporation)
R3 RTWlanE; C:\windows\System32\drivers\rtwlane.sys [6561280 2016-12-29] (Realtek Semiconductor Corporation                           )
R3 SmbDrv; C:\windows\system32\DRIVERS\Smb_driver_AMDASF.sys [60008 2016-08-25] (Synaptics Incorporated)
S3 SmbDrvI; C:\windows\System32\drivers\Smb_driver_Intel.sys [64104 2016-08-25] (Synaptics Incorporated)
S3 ssudmdm; C:\windows\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys [165504 2016-09-05] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
S0 WdBoot; C:\windows\System32\drivers\WdBoot.sys [44056 2016-07-16] (Microsoft Corporation)
R0 WdFilter; C:\windows\System32\drivers\WdFilter.sys [290144 2016-07-16] (Microsoft Corporation)
S3 wdm_usb; C:\windows\system32\DRIVERS\usb2ser.sys [151184 2016-07-15] (MBB)
R3 WdNisDrv; C:\windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [123232 2016-07-16] (Microsoft Corporation)
R3 WirelessButtonDriver64; C:\windows\system32\DRIVERS\WirelessButtonDriver64.sys [32832 2016-07-31] (HP)
R1 ZAM; C:\windows\System32\drivers\zam64.sys [203680 2017-06-18] (Zemana Ltd.)
R1 ZAM_Guard; C:\windows\System32\drivers\zamguard64.sys [203680 2017-06-18] (Zemana Ltd.)

==================== NetSvcs (Nicht auf der Ausnahmeliste) ===================

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird er aus der Registry entfernt. Die Datei wird nicht verschoben solange sie nicht separat aufgelistet wird.)


==================== Ein Monat: Erstellte Dateien und Ordner ========

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird die Datei/der Ordner verschoben.)

2017-06-18 07:25 - 2017-06-18 07:35 - 00012233 _____ C:\windows\ZAM.krnl.trace
2017-06-18 07:25 - 2017-06-18 07:35 - 00004727 _____ C:\windows\ZAM_Guard.krnl.trace
2017-06-18 07:25 - 2017-06-18 07:25 - 00203680 _____ (Zemana Ltd.) C:\windows\system32\Drivers\zamguard64.sys
2017-06-18 07:25 - 2017-06-18 07:25 - 00203680 _____ (Zemana Ltd.) C:\windows\system32\Drivers\zam64.sys
2017-06-18 07:25 - 2017-06-18 07:25 - 00001184 _____ C:\Users\Public\Desktop\Zemana AntiMalware.lnk
2017-06-18 07:25 - 2017-06-18 07:25 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Zemana AntiMalware
2017-06-18 07:25 - 2017-06-18 07:25 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Zemana AntiMalware
2017-06-18 07:24 - 2017-06-18 07:24 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Local\Zemana
2017-06-18 06:59 - 2017-06-18 06:59 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Roaming\WildTangent
2017-06-18 06:57 - 2017-06-18 06:58 - 02777872 _____ C:\Users\nicol\Downloads\geek (1).zip
2017-06-18 06:50 - 2017-06-18 07:08 - 47752496 _____ (Mozilla) C:\Users\nicol\Downloads\Firefox Setup 54.0.exe
2017-06-18 05:59 - 2017-06-18 07:06 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\Documents\aggiornamenti
2017-06-17 11:19 - 2017-06-17 11:20 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Roaming\Geek Uninstaller
2017-06-17 11:17 - 2017-06-17 11:18 - 02777872 _____ C:\Users\nicol\Downloads\geek.zip
2017-06-17 11:02 - 2017-06-17 11:02 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\McAfee
2017-06-17 10:32 - 2017-06-17 10:32 - 00000000 ____D C:\SecurityCheck
2017-06-17 09:55 - 2017-06-17 09:55 - 00383548 _____ C:\Users\nicol\Documents\Stuererklerung.pdf
2017-06-16 18:03 - 2017-06-16 18:03 - 00000000 ___SD C:\windows\UpdateAssistantV2
2017-06-16 06:49 - 2017-06-18 07:35 - 00000000 ____D C:\FRST
2017-06-16 06:47 - 2017-06-18 07:35 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\Documents\antivir
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 12:50 - 00315744 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\windows\SysWOW64\atmfd.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 12:16 - 00279904 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\sdbus.sys
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 12:11 - 01706488 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 12:09 - 02213760 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\KernelBase.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 12:06 - 02048496 _____ C:\windows\SysWOW64\CoreUIComponents.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:59 - 01181024 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\ndis.sys
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:59 - 00118112 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\tdx.sys
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:58 - 00340832 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\msv1_0.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:55 - 00780640 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\WWAHost.exe
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:54 - 00187232 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\dumpsd.sys
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:52 - 01021784 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\AppxPackaging.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:52 - 00607072 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\NetSetupEngine.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:52 - 00111968 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\NetSetupApi.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:50 - 00857440 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\WWAHost.exe
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:50 - 00381792 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\USBXHCI.SYS
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:49 - 20967840 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\shell32.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:48 - 00857952 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\NetSetupEngine.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:48 - 00148832 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\NetSetupApi.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:45 - 22220864 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\shell32.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:44 - 01412640 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\gdi32full.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:44 - 00545944 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\fontdrvhost.exe
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:39 - 05686272 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:39 - 02532192 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\tcpip.sys
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:33 - 00095232 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\UserDataTimeUtil.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:32 - 00002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\tzres.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:31 - 00224256 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\ExSMime.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:31 - 00037376 _____ (Adobe Systems) C:\windows\SysWOW64\atmlib.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:28 - 00285184 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\Windows.UI.BlockedShutdown.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:28 - 00232448 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\edputil.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:26 - 00231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.LockScreen.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:26 - 00100352 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\AuthBrokerUI.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:22 - 00364544 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\NetSetupShim.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:22 - 00327168 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\netcorehc.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:22 - 00181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\tcpipcfg.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:20 - 00755712 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\kerberos.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:19 - 01164288 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\certutil.exe
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:16 - 00709120 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\CPFilters.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:16 - 00119808 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\UserDataTimeUtil.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:15 - 19414016 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\mshtml.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:15 - 18364928 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\edgehtml.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:15 - 00886272 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\aadtb.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:15 - 00053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\musdialoghandlers.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:15 - 00041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\BasicRender.sys
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:14 - 00238592 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\MusNotification.exe
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:14 - 00124416 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\mssprxy.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:14 - 00098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\MusNotificationUx.exe
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:12 - 00027136 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\fdProxy.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:09 - 00441344 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\netcorehc.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:08 - 12187648 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\ieframe.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:08 - 02643968 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\tquery.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:08 - 01221120 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\Windows.Media.Audio.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:07 - 00552960 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\MusUpdateHandlers.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:07 - 00456192 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\puiobj.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:06 - 03664384 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\jscript9.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:05 - 01883648 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\Windows.UI.Logon.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:05 - 00295424 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\hnetcfg.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:04 - 06042624 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\Chakra.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:04 - 02006528 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\DWrite.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:04 - 00773120 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\SearchIndexer.exe
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:03 - 01988096 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\mssrch.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:02 - 02997760 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\win32kfull.sys
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:54 - 01217024 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Windows.Media.Audio.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:52 - 03403264 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\tquery.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:51 - 00266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\NetSetupSvc.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:50 - 04744704 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\jscript9.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:50 - 02538496 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\mssrch.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:49 - 00903680 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\SearchIndexer.exe
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:48 - 01131008 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\localspl.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:48 - 00834048 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\win32spl.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:48 - 00391168 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\wuuhext.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:40 - 00483840 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\CoreMessaging.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-05-25 07:56 - 00038752 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\OOBEUpdater.exe
2017-06-16 06:25 - 2017-03-04 08:22 - 00822784 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\Chakradiag.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-03-04 08:19 - 00635904 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-03-04 08:16 - 00368128 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\puiobj.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-03-04 08:16 - 00100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\wpninprc.dll
2017-06-16 06:25 - 2016-09-07 06:53 - 00118272 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\AppointmentActivation.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:50 - 00192856 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\aepic.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 01564512 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\appraiser.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 01214816 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\aeinv.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00629088 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\generaltel.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00544096 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\devinv.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00379232 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\windows\system32\atmfd.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00335712 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\dcntel.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00334176 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\invagent.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00233824 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\aepic.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00136032 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\acmigration.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00136024 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\ImplatSetup.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00096608 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\CompatTelRunner.exe
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00034648 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\DeviceCensus.exe
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:11 - 00128864 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\tm.sys
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:08 - 07783256 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\ntoskrnl.exe
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:01 - 02681200 _____ C:\windows\system32\CoreUIComponents.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:59 - 00764392 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\CoreMessaging.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:53 - 00404824 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\msv1_0.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:51 - 02187104 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:51 - 00402272 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\dxgmms1.sys
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:49 - 00624048 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\cng.sys
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:49 - 00509280 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\storport.sys
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:48 - 01112416 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\AppxPackaging.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:48 - 01100128 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\hvix64.exe
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:48 - 00989024 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\hvax64.exe
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:44 - 01600624 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\sppobjs.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:40 - 01566552 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\gdi32full.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:40 - 00628552 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\fontdrvhost.exe
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:39 - 00455520 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\securekernel.exe
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:23 - 00306688 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\ieproxy.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:22 - 07217152 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Windows.Data.Pdf.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:18 - 22569984 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\edgehtml.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:16 - 00002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\tzres.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:14 - 00045056 _____ (Adobe Systems) C:\windows\system32\atmlib.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:11 - 00353792 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\cloudAP.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:10 - 00418304 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Windows.UI.BlockedShutdown.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:10 - 00252928 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\edputil.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:10 - 00117760 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\AuthBrokerUI.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:09 - 00489472 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\NetSetupShim.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:09 - 00337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\NetworkBindingEngineMigPlugin.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:08 - 00691200 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\ieproxy.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:08 - 00324608 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Windows.ApplicationModel.LockScreen.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:08 - 00147456 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\winsrv.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:07 - 00255488 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\HNetCfgClient.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:06 - 00198144 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\dpapisrv.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:03 - 00932864 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\kerberos.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:01 - 00856064 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\efscore.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:00 - 23677440 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\mshtml.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:58 - 00064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\fdProxy.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:56 - 13091840 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\ieframe.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:53 - 08125440 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Chakra.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:52 - 02510848 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\NetworkMobileSettings.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:52 - 00975872 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\HelpPane.exe
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:52 - 00886784 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\CPFilters.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:51 - 01418240 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\certutil.exe
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:49 - 03615744 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\win32kfull.sys
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:49 - 02691072 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Windows.UI.Logon.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:49 - 02475520 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\DWrite.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:49 - 02318848 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\wuaueng.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:49 - 01845248 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\FntCache.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:49 - 01513472 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\win32kbase.sys
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:49 - 00351744 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\hnetcfg.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:48 - 01490432 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\lsasrv.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:46 - 01121280 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\aadtb.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 08:08 - 00080078 _____ C:\windows\system32\normidna.nls
2017-06-16 05:35 - 2017-06-16 05:35 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dropbox
2017-06-12 13:55 - 2017-06-12 13:55 - 00048944 _____ (Dropbox, Inc.) C:\windows\system32\DbxSvc.exe
2017-06-12 13:52 - 2017-06-12 13:52 - 00045672 _____ (Dropbox, Inc.) C:\windows\system32\Drivers\dbx-stable.sys
2017-06-12 13:52 - 2017-06-12 13:52 - 00045672 _____ (Dropbox, Inc.) C:\windows\system32\Drivers\dbx-dev.sys
2017-06-12 13:52 - 2017-06-12 13:52 - 00045672 _____ (Dropbox, Inc.) C:\windows\system32\Drivers\dbx-canary.sys
2017-06-09 12:49 - 2017-06-09 12:49 - 00000000 ____D C:\ProgramData\AMD
2017-06-09 12:39 - 2017-06-09 12:40 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Local\Viber
2017-06-09 12:16 - 2017-06-09 12:16 - 00002187 _____ C:\Users\Public\Desktop\devolo Cockpit.lnk
2017-06-09 12:16 - 2017-06-09 12:16 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Roaming\de.devolo.dLAN.Cockpit
2017-06-09 12:15 - 2017-06-09 12:15 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\devolo
2017-06-09 12:15 - 2017-06-09 12:15 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\devolo
2017-06-09 12:05 - 2017-06-09 12:15 - 23262744 _____ (devolo AG) C:\Users\nicol\Downloads\software-devolo-cockpit-windows-v4-3-3.exe
2017-06-03 10:01 - 2017-06-03 10:01 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\Documents\FeedbackHub
2017-05-21 12:46 - 2017-05-21 12:47 - 08740400 ____N (McAfee, Inc.) C:\Users\nicol\Documents\MCPR.exe
2017-05-21 12:26 - 2017-06-18 07:03 - 00252832 _____ (Malwarebytes) C:\windows\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
2017-05-21 12:26 - 2017-06-18 07:03 - 00113592 _____ (Malwarebytes) C:\windows\system32\Drivers\farflt.sys
2017-05-21 12:26 - 2017-06-18 07:03 - 00093600 _____ (Malwarebytes) C:\windows\system32\Drivers\mwac.sys
2017-05-21 12:26 - 2017-06-18 07:03 - 00044960 _____ (Malwarebytes) C:\windows\system32\Drivers\mbam.sys
2017-05-21 12:26 - 2017-06-09 18:01 - 00188312 _____ (Malwarebytes) C:\windows\system32\Drivers\MBAMChameleon.sys
2017-05-21 12:26 - 2017-06-09 18:01 - 00077376 _____ C:\windows\system32\Drivers\mbae64.sys
2017-05-21 12:26 - 2017-05-21 12:26 - 00001919 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
2017-05-21 12:26 - 2017-05-21 12:26 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
2017-05-21 12:26 - 2017-05-21 12:26 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
2017-05-21 12:26 - 2017-05-21 12:26 - 00000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
2017-05-21 12:20 - 2017-05-21 12:25 - 63364552 ____N (Malwarebytes ) C:\Users\nicol\Documents\mb3-setup-consumer-3.1.2.1733-1.0.122-1.0.1976.exe
2017-05-21 12:19 - 2017-05-21 12:19 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Local\UNP
2017-05-21 09:28 - 2017-05-21 09:29 - 00000000 ____D C:\Program Files\UNP
2017-05-21 09:28 - 2017-05-21 09:28 - 00000000 ____D C:\windows\system32\UNP

==================== Ein Monat: Geänderte Dateien und Ordner ========

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird die Datei/der Ordner verschoben.)

2017-06-18 07:33 - 2016-07-29 15:23 - 00000000 ____D C:\windows\Panther
2017-06-18 07:25 - 2017-04-22 13:09 - 00000000 ____D C:\Users\nicol
2017-06-18 07:17 - 2017-04-22 16:57 - 00003970 _____ C:\windows\System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1492873067
2017-06-18 07:17 - 2017-04-22 16:57 - 00001169 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Opera.lnk
2017-06-18 07:17 - 2017-04-22 16:54 - 00000000 ____D C:\Program Files\Opera
2017-06-18 07:03 - 2016-07-29 14:32 - 00000006 ____H C:\windows\Tasks\SA.DAT
2017-06-18 07:02 - 2016-11-25 02:51 - 00065536 _____ C:\windows\psp_storage.bin
2017-06-18 07:02 - 2016-07-16 08:04 - 00524288 _____ C:\windows\system32\config\BBI
2017-06-18 07:00 - 2016-11-25 03:05 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\WildGames
2017-06-18 07:00 - 2016-11-25 03:04 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\WildTangent Games
2017-06-18 06:59 - 2016-11-25 03:05 - 00000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games
2017-06-18 05:59 - 2016-07-16 13:47 - 00000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2017-06-18 05:59 - 2016-07-16 13:47 - 00000000 ____D C:\windows\AppReadiness
2017-06-17 11:42 - 2016-07-16 13:45 - 00000000 ____D C:\windows\INF
2017-06-17 11:36 - 2016-09-21 12:32 - 00734014 _____ C:\windows\system32\perfh007.dat
2017-06-17 11:36 - 2016-09-21 12:32 - 00163404 _____ C:\windows\system32\perfc007.dat
2017-06-17 11:36 - 2016-07-29 14:37 - 02018146 _____ C:\windows\system32\PerfStringBackup.INI
2017-06-17 11:30 - 2016-11-25 03:11 - 00000000 ____D C:\ProgramData\mcafee
2017-06-17 11:30 - 2016-11-25 03:11 - 00000000 ____D C:\Program Files\mcafee
2017-06-17 11:30 - 2016-11-25 03:11 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\McAfee
2017-06-17 11:27 - 2016-11-25 03:11 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\McAfee
2017-06-17 11:01 - 2017-04-22 16:36 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\Documents\ViberDownloads
2017-06-17 10:59 - 2017-04-22 16:36 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Roaming\ViberPC
2017-06-17 09:41 - 2017-05-01 18:56 - 00004702 _____ C:\windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier
2017-06-17 09:41 - 2017-04-27 07:11 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Local\Adobe
2017-06-17 09:41 - 2016-07-16 13:47 - 00000000 ____D C:\windows\SysWOW64\Macromed
2017-06-17 09:41 - 2016-07-16 13:47 - 00000000 ____D C:\windows\system32\Macromed
2017-06-16 18:06 - 2016-07-29 14:33 - 00000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
2017-06-16 18:05 - 2016-07-29 14:32 - 00296576 _____ C:\windows\system32\FNTCACHE.DAT
2017-06-16 18:03 - 2016-07-16 13:47 - 00000000 ___RD C:\windows\ImmersiveControlPanel
2017-06-16 18:03 - 2016-07-16 13:47 - 00000000 ____D C:\windows\system32\appraiser
2017-06-16 18:03 - 2016-07-16 13:47 - 00000000 ____D C:\windows\ShellExperiences
2017-06-16 17:54 - 2017-04-23 15:04 - 00000364 _____ C:\windows\Tasks\HPCeeScheduleFornicol.job
2017-06-16 17:54 - 2016-07-16 08:04 - 00032768 _____ C:\windows\system32\config\ELAM
2017-06-16 06:55 - 2017-04-22 16:43 - 00000000 ____D C:\windows\system32\MRT
2017-06-16 06:51 - 2017-04-22 13:17 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Roaming\Skype
2017-06-16 06:50 - 2017-04-22 16:42 - 133627792 ____C (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\MRT.exe
2017-06-16 06:50 - 2016-07-16 13:36 - 00000000 ____D C:\windows\CbsTemp
2017-06-16 05:56 - 2017-04-22 13:12 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Local\Packages
2017-06-16 05:36 - 2016-09-21 03:22 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Dropbox
2017-06-16 05:33 - 2017-04-22 13:25 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Local\Dropbox
2017-06-16 05:12 - 2017-04-23 15:04 - 00003256 _____ C:\windows\System32\Tasks\HPCeeScheduleFornicol
2017-06-09 11:59 - 2016-07-29 14:32 - 00000000 ____D C:\windows\system32\SleepStudy
2017-06-03 08:36 - 2016-07-16 13:49 - 00835576 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2017-06-03 08:36 - 2016-07-16 13:49 - 00177656 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2017-05-31 15:17 - 2017-04-22 19:32 - 00565416 ____N (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\MpSigStub.exe
2017-05-30 07:41 - 2016-07-16 13:47 - 00000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
2017-05-30 07:39 - 2016-09-21 03:22 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
2017-05-21 12:32 - 2017-05-01 11:26 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\eMuleTorrent
2017-05-21 10:32 - 2017-04-22 16:43 - 00000000 ___RD C:\Program Files (x86)\Skype
2017-05-21 10:32 - 2017-04-22 16:43 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Skype
2017-05-21 10:03 - 2017-05-01 11:27 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Roaming\mulehome

==================== Dateien im Wurzelverzeichnis einiger Verzeichnisse =======

2017-04-22 13:12 - 2017-06-18 07:04 - 0149324 _____ () C:\Users\nicol\AppData\Local\BTServer.log

Einige Dateien in TEMP:
====================
2017-06-17 11:19 - 2017-06-17 11:19 - 3932096 _____ (Geek Unіnstaller) C:\Users\nicol\AppData\Local\Temp\geek64.exe

==================== Bamital & volsnap ======================

(Es ist kein automatischer Fix für Dateien vorhanden, die an der Verifikation gescheitert sind.)

C:\windows\system32\winlogon.exe => Datei ist digital signiert
C:\windows\system32\wininit.exe => Datei ist digital signiert
C:\windows\explorer.exe => Datei ist digital signiert
C:\windows\SysWOW64\explorer.exe => Datei ist digital signiert
C:\windows\system32\svchost.exe => Datei ist digital signiert
C:\windows\SysWOW64\svchost.exe => Datei ist digital signiert
C:\windows\system32\services.exe => Datei ist digital signiert
C:\windows\system32\User32.dll => Datei ist digital signiert
C:\windows\SysWOW64\User32.dll => Datei ist digital signiert
C:\windows\system32\userinit.exe => Datei ist digital signiert
C:\windows\SysWOW64\userinit.exe => Datei ist digital signiert
C:\windows\system32\rpcss.dll => Datei ist digital signiert
C:\windows\system32\dnsapi.dll => Datei ist digital signiert
C:\windows\SysWOW64\dnsapi.dll => Datei ist digital signiert
C:\windows\system32\Drivers\volsnap.sys => Datei ist digital signiert

LastRegBack: 2017-06-09 12:45

==================== Ende von FRST.txt ============================

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Фикс с Farbar Recovery Scan Tool

icon13.gif Изтеглете прикачения файл fixlist.txt и го запазете там, където сте свалили FRST.exe
Стартирайте отново FRST.exe и натиснете бутона Fix веднъж и изчакайте.

Press%20the%20FIX%20button_zpsdd5zi3mt.p


Ще се създаде нов лог файла FixLog.txt. Прикачете съдържанието му в следващия си коментар.
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Този скрипт е написан специално за този потребител,и за тази конкретна машина. Изпълнението на фикса, на друг компютър може да доведе до увреждане на  операционната ви система

 

pfNZP4A.png  Дневници
 
В следващия си отговор, моля да включите следните дневници:

 • FixLog.txt

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ето дневника:

Entferungsergebnis von Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version: 15-06-2017 01
durchgeführt von nicol (18-06-2017 11:02:25) Run:1
Gestartet von C:\Users\nicol\Documents\antivir
Geladene Profile: nicol (Verfügbare Profile: defaultuser0 & nicol)
Start-Modus: Normal
==============================================

fixlist Inhalt:
*****************
start
CreateRestorePoint:
EmptyTemp:
CloseProcesses:
Task: {30043F3D-5515-4F78-A69D-F9DF57B751C7} - System32\Tasks\McAfee\McAfee Auto Maintenance Task Agent
Task: {7AECEE8B-1070-4F4E-81DD-0C1A8A90AA7A} - \McAfeeLogon -> Keine Datei <==== ACHTUNG
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-06-09]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [jkfpchpiljkaemlpmpebnglgkomamfeo] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx 
S4 0256381492859826mcinstcleanup; C:\windows\TEMP\025638~1.EXE -cleanup -nolog [X]
S2 HomeNetSvc; "C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe" /McCoreSvc [X]
C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe
S3 McAWFwk; c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\actwiz\mcawfwk.exe [X]
c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\actwiz\mcawfwk.exe
S2 McBootDelayStartSvc; "C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe" /McCoreSvc [X]
C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe
S2 McProxy; "C:\Program Files\Common Files\McAfee\platform\McSvcHost\McSvHost.exe" /McCoreSvc [X]
C:\Program Files\Common Files\McAfee\platform\McSvcHost\McSvHost.exe
S2 mfemms; "C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfemms.exe" [X]
C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfemms.exe
S2 ModuleCoreService; "C:\Program Files\Common Files\McAfee\ModuleCore\ModuleCoreService.exe" [X]
C:\Program Files\Common Files\McAfee\ModuleCore\ModuleCoreService.exe
S2 MSK80Service; "C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe" /McCoreSvc [X] 
C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe
S3 HipShieldK; C:\windows\System32\drivers\HipShieldK.sys [207968 2016-02-24] (McAfee, Inc.)
C:\windows\System32\drivers\HipShieldK.sys
S3 mfeaack; C:\windows\System32\drivers\mfeaack.sys [419616 2016-04-27] (McAfee, Inc.)
C:\windows\System32\drivers\mfeaack.sys
S3 mfencrk; C:\windows\system32\DRIVERS\mfencrk.sys [109480 2016-02-10] (McAfee, Inc.)
C:\windows\system32\DRIVERS\mfencrk.sys
2017-06-17 11:30 - 2016-11-25 03:11 - 00000000 ____D C:\ProgramData\mcafee
2017-06-17 11:30 - 2016-11-25 03:11 - 00000000 ____D C:\Program Files\mcafee
2017-06-17 11:30 - 2016-11-25 03:11 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\McAfee
2017-06-17 11:27 - 2016-11-25 03:11 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\McAfee
2017-06-17 11:19 - 2017-06-17 11:19 - 3932096 _____ (Geek Unіnstaller) C:\Users\nicol\AppData\Local\Temp\geek64.exe 
cmd: bitsadmin /reset /allusers
cmd: ipconfig /flushdns
reboot:
end

*****************

Wiederherstellungspunkt wurde erfolgreich erstellt.
Prozesse erfolgreich geschlossen.
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{30043F3D-5515-4F78-A69D-F9DF57B751C7} => Schlüssel erfolgreich entfernt
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{30043F3D-5515-4F78-A69D-F9DF57B751C7} => Schlüssel erfolgreich entfernt
C:\windows\System32\Tasks\McAfee\McAfee Auto Maintenance Task Agent => erfolgreich verschoben
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\McAfee\McAfee Auto Maintenance Task Agent => Schlüssel erfolgreich entfernt
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon\{7AECEE8B-1070-4F4E-81DD-0C1A8A90AA7A} => Schlüssel erfolgreich entfernt
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{7AECEE8B-1070-4F4E-81DD-0C1A8A90AA7A} => Schlüssel erfolgreich entfernt
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\McAfeeLogon => Schlüssel erfolgreich entfernt
C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm => erfolgreich verschoben
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj => Schlüssel erfolgreich entfernt
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\jkfpchpiljkaemlpmpebnglgkomamfeo => Schlüssel erfolgreich entfernt
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\0256381492859826mcinstcleanup => Schlüssel erfolgreich entfernt
0256381492859826mcinstcleanup => Dienst erfolgreich entfernt
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\HomeNetSvc => Schlüssel erfolgreich entfernt
HomeNetSvc => Dienst erfolgreich entfernt
"C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe" => nicht gefunden.
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\McAWFwk => Schlüssel erfolgreich entfernt
McAWFwk => Dienst erfolgreich entfernt
"c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\actwiz\mcawfwk.exe" => nicht gefunden.
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\McBootDelayStartSvc => Schlüssel erfolgreich entfernt
McBootDelayStartSvc => Dienst erfolgreich entfernt
"C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe" => nicht gefunden.
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\McProxy => Schlüssel erfolgreich entfernt
McProxy => Dienst erfolgreich entfernt
"C:\Program Files\Common Files\McAfee\platform\McSvcHost\McSvHost.exe" => nicht gefunden.
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\mfemms => Schlüssel erfolgreich entfernt
mfemms => Dienst erfolgreich entfernt
"C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfemms.exe" => nicht gefunden.
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\ModuleCoreService => Schlüssel erfolgreich entfernt
ModuleCoreService => Dienst erfolgreich entfernt
"C:\Program Files\Common Files\McAfee\ModuleCore\ModuleCoreService.exe" => nicht gefunden.
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\MSK80Service => Schlüssel erfolgreich entfernt
MSK80Service => Dienst erfolgreich entfernt
"C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe" => nicht gefunden.
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\HipShieldK => Schlüssel erfolgreich entfernt
HipShieldK => Dienst erfolgreich entfernt
C:\windows\System32\drivers\HipShieldK.sys => erfolgreich verschoben
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\mfeaack => Schlüssel erfolgreich entfernt
mfeaack => Dienst erfolgreich entfernt
C:\windows\System32\drivers\mfeaack.sys => erfolgreich verschoben
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\mfencrk => Schlüssel erfolgreich entfernt
mfencrk => Dienst erfolgreich entfernt
C:\windows\system32\DRIVERS\mfencrk.sys => erfolgreich verschoben
C:\ProgramData\mcafee => erfolgreich verschoben
C:\Program Files\mcafee => erfolgreich verschoben
C:\Program Files\Common Files\McAfee => erfolgreich verschoben
C:\Program Files (x86)\McAfee => erfolgreich verschoben
C:\Users\nicol\AppData\Local\Temp\geek64.exe => erfolgreich verschoben

========= bitsadmin /reset /allusers =========


BITSADMIN version 3.0
BITS administration utility.
(C) Copyright 2000-2006 Microsoft Corp.

BITSAdmin is deprecated and is not guaranteed to be available in future versions of Windows.
Administrative tools for the BITS service are now provided by BITS PowerShell cmdlets.

Unable to cancel {EFCA3D77-BC17-4543-B8CF-814B2C56D650}.
{7E8AB2C7-7403-4D85-825B-EE710CE9E467} canceled.
{4794F20B-C794-4E13-B3E1-75FE330F3D64} canceled.
{367B80AE-2A51-444A-B941-305F9EA0ED5D} canceled.
{A8734670-FB99-48CE-848A-952DED7AF07C} canceled.
{BA51BB20-02E9-4002-91DE-94445540D3F6} canceled.
{AEEAA554-F807-4CB2-895A-5DD9BEE7157D} canceled.
{93F5516E-A1A3-4D07-B0B8-054B30F0DDA6} canceled.
7 out of 8 jobs canceled.

========= Ende von CMD: =========


========= ipconfig /flushdns =========


Windows-IP-Konfiguration

Der DNS-Aufl”sungscache wurde geleert.

========= Ende von CMD: =========


=========== EmptyTemp: ==========

BITS transfer queue => 32768 B
DOMStore, IE Recovery, AppCache, Feeds Cache, Thumbcache, IconCache => 50355819 B
Java, Flash, Steam htmlcache => 953 B
Windows/system/drivers => 2470651 B
Edge => 3041470 B
Chrome => 132096 B
Firefox => 9872234 B
Opera => 374502632 B

Temp, IE cache, history, cookies, recent:
Default => 0 B
Users => 0 B
ProgramData => 0 B
Public => 0 B
systemprofile => 165 B
systemprofile32 => 128 B
LocalService => 0 B
NetworkService => 9154 B
defaultuser0 => 670089 B
nicol => 325129529 B

RecycleBin => 0 B
EmptyTemp: => 730.7 MB temporäre Dateien entfernt.

================================


Das System musste neu gestartet werden.

==== Ende von Fixlog 11:03:28 ====

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 23 часа, icotonev написа:

.и как е системата ..? Наблюдавате ли подобрение..?

За пореден път да попитам....Как се държи системата след процедурите до тук..? Системата е чиста и не се виждат активни зарази..!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Сега е добре. Работи нормално, без забавяния. Благодаря много за помощта!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Чудесно..! :)

Да премахнем програмите които използвахме:

7k2Zu73R.png.0a6a6ba63fa68fb3917cffc81bf0ccab.png Изтеглете DelFix и го стартирайте. Сложете отметка пред:

 • Remove disinfection tools <----- това ще премахне инструментите които сме използвали
 • Create registry backup <----- тази опция ще създадете резервно копие от регистъра на Windows
 • Purge system restore <---  това ще премахне всички предишни точки за възстановяване, ще бъде създадена нова точка  на състоянието на системата в момента.
 • Reset system settings <--- това ще нулира всички настройки на системата и по подразбиране, които са били променени или от нас по време на почистването или от зловреден софтуер / инфекция

DelFix.png.6f92057f93286acd2741e87aeb5876d9.png

..и след това натиснете бутона Run

 • След като операцията е завърши,ще се създаде дневник
 • Копирате го и го поставите в следващия си отговор

Инструмента ще се самоизтрие след като приключи своята задача!

Ако има нещо което използвахме в лечението до тук и не се е премахнало след последните инструкции го премахнете ръчно ,по стандартните методи..!

 

i_arrow-r.gif Деинсатлирайте Zemana AntiMalware по стандартния метод...!

 

Ако нямате други проблеми да приключваме...Маркирам случая за "Решен"...! Пожелавам лек ден и безопасен интернет..! :)

 

pfNZP4A.png  Дневници
 
В следващия си отговор, моля да включите следните дневници:

 • DelFix

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ето го дневника:

# DelFix v1.013 - Datei am 20/06/2017 um 21:50:39 erstellt
# Aktualisiert am 17/04/2016 von Xplode
# Benutzer : nicol - LAPTOP-TEVB8F9Q
# Betriebssystem : Windows 10 Home  (64 bits)

~ Aktiviere die Benutzerkontensteuerung ... OK

~ Entferne die Bereinigungsprogramme ...

Gelöscht : C:\FRST
Gelöscht : C:\SecurityCheck

~ Erstelle ein Backup der Registrierungsdatenbank ... OK

~ Lösche die Wiederherstellungspunkte ...


Ein neuer Wiederherstellungspunkt wurde erstellt !

~ Stelle die Systemeinstellungen wieder her ... OK

########## - EOF - ##########
Закупих и инсталирах Касперски. Надявам се да нямам проблеми. Благодаря още веднъж.

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от Йорданка Т. Иванова
   Здравейте, при опит за възстановяване на системата към предишна дата, Avast направи пълно сканиране на компютъра и ми премести в клетка заразените файлове.
   Има ли възможност да се почисти компютъра от въпросните заплахи и съответно да си възстановя файловете, най-вече тези /ако има такива/, които са необходими за правилното функциониране на системата.
   П.П.: Пълен лаик съм на тема антивирусни програми.
   Нов Microsoft Office PowerPoint Presentation.pptx


   Ето го резултата от файла FRST
    
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 24.10.2018
   Ran by Rosko (administrator) on ROSKO-PC (28-10-2018 14:36:09)
   Running from C:\Users\Rosko\Downloads
   Loaded Profiles: Rosko (Available Profiles: Rosko)
   Platform: Windows 7 Ultimate (X64) Language: Български (България)
   Internet Explorer Version 8 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
   (Windows (R) Win 7 DDK provider) C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros\Bluetooth Suite\AdminService.exe
   (Baidu, Inc.) C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BAVSvc.exe
   (Baidu, Inc.) C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BHipsSvc.exe
   (Intel) C:\Program Files (x86)\Intel Driver Update Utility\DSAService.exe
   (Qualcomm®Atheros®) C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros\Bluetooth Suite\BtvStack.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
   (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
   (Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
   (Baidu, Inc.) C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BavTray.exe
   (Intel) C:\Program Files (x86)\Intel Driver Update Utility\DSATray.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
   () C:\Program Files\Intel Driver Update Utility\SUR\SurSvc.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
   () C:\Program Files (x86)\CalendarTool\2.0.0.1000176\CalendarServ.exe
   () C:\Program Files (x86)\CalendarTool\2.0.0.1000176\calendar.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
   (Baidu, Inc.) C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\bavhm.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
   () C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\esrv.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
   () C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\esrv_svc.exe
   () C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\esrv.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Baidu Inc.) C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\bavadvtools2\8C8AEEC1-5166-4CE7-BBAD-7C37409D0C73\tool\bdMiniDownloaderGB_BAV-Mini_32_1002.exe
   (Baidu Inc.) C:\Users\Rosko\AppData\Local\MiniService\MiniService.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Viber Media S.à r.l.) C:\Users\Rosko\AppData\Local\Viber\Viber.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   () C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\FMAPP.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [SynTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2778352 2014-01-24] (Synaptics Incorporated)
   HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [13672304 2014-03-21] (Realtek Semiconductor)
   HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [242392 2018-10-18] (AVAST Software)
   HKLM-x32\...\Run: [Baidu Antivirus] => C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BavTray.exe [2553328 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   HKLM-x32\...\Run: [DSATray] => C:\Program Files (x86)\Intel Driver Update Utility\DsaTray.exe [132856 2017-05-18] (Intel)
   HKLM\...\Policies\Explorer\Run: [BtvStack] => C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros\Bluetooth Suite\BtvStack.exe [133760 2013-12-24] (Qualcomm®Atheros®)
   HKU\S-1-5-21-749869763-3409154425-2811610640-1000\...\Run: [Viber] => C:\Users\Rosko\AppData\Local\Viber\Viber.exe [36762184 2018-10-22] (Viber Media S.à r.l.)
   HKU\S-1-5-21-749869763-3409154425-2811610640-1000\...\MountPoints2: {c4a92fbb-e173-11e7-9426-f8a963743fcb} - G:\LG_PC_Programs.exe
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 172.16.1.1
   Tcpip\..\Interfaces\{2FB69C23-4CBD-4252-994A-27D31EDC0D6D}: [DhcpNameServer] 172.16.1.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
   HKU\S-1-5-21-749869763-3409154425-2811610640-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
   HKU\S-1-5-21-749869763-3409154425-2811610640-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   HKU\S-1-5-21-749869763-3409154425-2811610640-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/?ocid=iehp
   Filter: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   Filter-x32: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   Filter: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   Filter-x32: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   FireFox:
   ========
   FF DefaultProfile: 2csmqmsd.default
   FF ProfilePath: C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2csmqmsd.default [2018-07-05]
   FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\2csmqmsd.default -> about:blank
   FF Extension: (Avast SafePrice) - C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2csmqmsd.default\Extensions\sp@avast.com.xpi [2018-10-18]
   FF Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2csmqmsd.default\Extensions\wrc@avast.com.xpi [2018-10-18]
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_31_0_0_122.dll [2018-10-09] ()
   FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_31_0_0_122.dll [2018-10-09] ()
   FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=4.0.5 -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll [2013-12-10] (Intel Corporation)
   FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll [2013-12-10] (Intel Corporation)
   FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin -> C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\new_plugin\npjp2.dll [2015-08-18] (Sun Microsystems, Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-19] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-19] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.4 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2016-06-01] (VideoLAN)
   FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2018-09-20] (Adobe Systems Inc.)
   FF ExtraCheck: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\enpsysau.js [2017-09-10]
   Chrome: 
   =======
   CHR DefaultProfile: Default
   CHR Profile: C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-10-28]
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-10-02]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-10-02]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-10-02]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-10-02]
   CHR Extension: (Adobe Acrobat) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj [2018-10-02]
   CHR Extension: (Avast SafePrice | Сравнение, сделки, купони) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck [2018-10-19]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-10-02]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-10-08]
   CHR Extension: (АБВ Уведомител) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\glkfpmcniebkbeakjdpobddpjghbapec [2018-10-28]
   CHR Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki [2018-10-18]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-10-02]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-10-02]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-10-28]
   CHR Profile: C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey [2018-10-28] <==== ATTENTION
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-23]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-23]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-10-22]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-09-24]
   CHR Extension: (Google Търсене) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-11-02]
   CHR Extension: (АБВ Уведомител) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\cpbekonjicgkldkmopnamgglbfaiojje [2015-11-25]
   CHR Extension: (Adobe Acrobat) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj [2017-03-08]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-11-11]
   CHR Extension: (Farmville2 X-Press) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\gbgjpdhhnbgmnafojckjmjogcpoinlim [2018-10-24]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-21]
   CHR Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki [2018-10-18]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-12]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-04-23]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-10-01]
   CHR HKU\S-1-5-21-749869763-3409154425-2811610640-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe [8188768 2018-10-18] (AVAST Software)
   R2 AtherosSvc; C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros\Bluetooth Suite\adminservice.exe [318592 2013-12-24] (Windows (R) Win 7 DDK provider) [File not signed]
   R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [325024 2018-10-18] (AVAST Software)
   R2 BavSvc; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BavSvc.exe [2805208 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   S3 BdSandboxSrv; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BdSandboxSrv64.exe [490480 2015-04-29] (Baidu, Inc.)
   R2 BHipsSvc; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BHipsSvc.exe [544032 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   S3 BsrSvc; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\BavAdvTools2\128B4BEC-5D89-43AD-BAA8-207084AA0E4F\tool\BsrSvc.exe [3503416 2015-07-08] (Baidu, Inc.)
   R2 DSAService; C:\Program Files (x86)\Intel Driver Update Utility\DSAService.exe [21240 2017-05-18] (Intel)
   R2 ESRV_SVC_QUEENCREEK; C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\esrv_svc.exe [824592 2017-03-07] ()
   R2 igfxCUIService1.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [355232 2015-08-09] (Intel Corporation)
   R2 Intel(R) Capability Licensing Service Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [747520 2013-08-27] (Intel(R) Corporation) [File not signed]
   S3 Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe [828376 2013-08-27] (Intel(R) Corporation)
   R2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [169432 2013-12-10] (Intel Corporation)
   R2 MiniService; C:\Users\Rosko\AppData\Local\MiniService\MiniService.exe [103616 2018-10-28] (Baidu Inc.) [File not signed] <==== ATTENTION
   R2 SystemUsageReportSvc_QUEENCREEK; C:\Program Files\Intel Driver Update Utility\SUR\SurSvc.exe [157456 2017-03-07] ()
   R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [11644656 2018-09-10] (TeamViewer GmbH)
   R2 TheCalendarService; C:\Program Files (x86)\CalendarTool\2.0.0.1000176\CalendarServ.exe [152720 2017-08-09] ()
   S3 USER_ESRV_SVC_QUEENCREEK; C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\esrv_svc.exe [824592 2017-03-07] ()
   R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 aswArPot; C:\Windows\System32\drivers\aswArPot.sys [201408 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswbidsdriver; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsdrivera.sys [230512 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswbidsh; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsha.sys [201928 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswblog; C:\Windows\System32\drivers\aswbloga.sys [346760 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswbuniv; C:\Windows\System32\drivers\aswbuniva.sys [59664 2018-10-18] (AVAST Software)
   R1 aswHdsKe; C:\Windows\System32\drivers\aswHdsKe.sys [185240 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswHwid; C:\Windows\System32\drivers\aswHwid.sys [47064 2018-10-18] (AVAST Software)
   R1 aswKbd; C:\Windows\System32\drivers\aswKbd.sys [42456 2018-10-18] (AVAST Software)
   R2 aswMonFlt; C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys [163376 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswRdr; C:\Windows\System32\drivers\aswRdr2.sys [111968 2018-10-18] (AVAST Software)
   R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\drivers\aswRvrt.sys [88112 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswSnx; C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys [1028840 2018-10-18] (AVAST Software)
   R1 aswSP; C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys [467904 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswStm; C:\Windows\System32\drivers\aswStm.sys [208640 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswVmm; C:\Windows\System32\drivers\aswVmm.sys [381144 2018-10-18] (AVAST Software)
   U3 BdApiUtil; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BdApiUtil64.sys [116936 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   R3 bdark64; C:\Windows\system32\drivers\bdark64.sys [78792 2015-04-20] ()
   U3 BdCameraProtect; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BdCameraProtect64.sys [25000 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   S3 BdSandbox; C:\Windows\System32\drivers\BdSandbox.sys [235976 2015-04-29] (Baidu, Inc.)
   R1 Bfilter; C:\Windows\System32\drivers\Bfilter.sys [62920 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   R1 Bfmon; C:\Windows\System32\drivers\Bfmon.sys [38344 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   R1 Bnbase; C:\Windows\System32\drivers\bnbasex64.sys [62792 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   R1 Bndef; C:\Windows\System32\drivers\bndef64.sys [487144 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   R3 Bnmon; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\Bnmon64.sys [82376 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   R1 Bprotect; C:\Windows\System32\drivers\Bprotect.sys [171464 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   S3 BTATH_LWFLT; C:\Windows\System32\DRIVERS\btath_lwflt.sys [77464 2013-12-24] (Qualcomm Atheros)
   R1 HWiNFO32; C:\Windows\SysWOW64\drivers\HWiNFO64A.SYS [27552 2016-08-08] (REALiX(tm))
   R3 MEIx64; C:\Windows\System32\DRIVERS\TeeDriverx64.sys [100312 2013-12-10] (Intel Corporation)
   R3 RTSPER; C:\Windows\System32\DRIVERS\RtsPer.sys [466136 2014-01-14] (Realsil Semiconductor Corporation)
   R3 semav6msr64; C:\Windows\system32\drivers\semav6msr64.sys [21984 2016-10-18] ()
   U3 aswbdisk; no ImagePath
   U0 Partizan; system32\drivers\Partizan.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-10-28 14:35 - 2018-10-28 14:36 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-10-28 14:35 - 2018-10-28 14:35 - 002414592 _____ (Farbar) C:\Users\Rosko\Downloads\FRST64.exe
   2018-10-28 14:28 - 2018-10-28 14:36 - 000021836 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\FRST.txt
   2018-10-28 14:26 - 2018-10-28 14:27 - 000020080 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Addition.txt
   2018-10-28 13:34 - 2018-10-28 13:34 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\MiniService
   2018-10-28 13:29 - 2018-10-28 13:32 - 000000000 ____D C:\ProgramData\BsrSvc_exe
   2018-10-28 13:19 - 2018-10-28 13:20 - 000617400 _____ C:\Users\Rosko\Desktop\Нов Microsoft Office PowerPoint Presentation.pptx
   2018-10-28 12:40 - 2018-10-28 13:16 - 000000000 ____D C:\ProgramData\BavSvc_exe
   2018-10-28 12:37 - 2018-10-28 12:37 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\Viber
   2018-10-28 09:17 - 2018-10-28 11:16 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\Desktop\официялни споразумения 2018-2019г
   2018-10-26 17:03 - 2018-10-26 17:03 - 000102327 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\П-03001718127835-177-001_archive (1).zip
   2018-10-24 10:41 - 2018-10-24 10:41 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\AVAST Software
   2018-10-24 10:39 - 2018-10-24 10:39 - 000611358 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\379984975 (1).pdf
   2018-10-24 10:32 - 2018-10-28 12:37 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\AVAST Software
   2018-10-22 15:05 - 2018-10-22 15:06 - 000103383 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\П-03001718185275-040-001_archive.zip
   2018-10-20 07:48 - 2018-10-20 07:48 - 000230931 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\ЗП Ростислав Недков 19.10 (1).pdf
   2018-10-20 07:40 - 2018-10-20 07:40 - 000230931 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\ЗП Ростислав Недков 19.10.pdf
   2018-10-19 08:51 - 2018-10-19 08:51 - 002437339 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\dec92_2016_1010_баркод_с_ръководство_за_потребителя.rar
   2018-10-18 18:17 - 2018-10-18 18:17 - 000665976 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Re6enie_VAS_27.02.2018 (1).pdf
   2018-10-18 11:52 - 2018-10-18 11:52 - 000039854 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\nlnazadyljenia[1] (1).pdf
   2018-10-18 10:16 - 2018-10-18 10:16 - 000001922 _____ C:\Users\Public\Desktop\Avast Free Antivirus.lnk
   2018-10-18 10:16 - 2018-10-18 10:16 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVAST Software
   2018-10-18 10:15 - 2018-10-18 10:15 - 000000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\Avast Software
   2018-10-18 10:14 - 2018-10-26 00:45 - 000004168 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Avast Emergency Update
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 001142072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ucrtbase.dll
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000467904 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSP.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000381144 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswVmm.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000378584 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\aswBoot.exe
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000208640 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswStm.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000201408 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswArPot.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000163376 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000111968 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRdr2.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000088112 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRvrt.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000047064 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHwid.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\AVAST Software
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 001028840 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSnx.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 001001272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 000346760 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbloga.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 000230512 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsdrivera.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 000201928 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsha.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 000185240 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHdsKe.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 000059664 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbuniva.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 000042456 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswKbd.sys
   2018-10-18 10:11 - 2018-10-18 11:43 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AVAST Software
   2018-10-18 10:11 - 2018-10-18 10:11 - 000000000 ____D C:\Program Files\AVAST Software
   2018-10-18 10:09 - 2018-10-18 16:40 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\Documents\ViberDownloads
   2018-10-18 10:09 - 2018-10-18 10:09 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\Viber Media S.à r.l
   2018-10-18 10:08 - 2018-10-28 13:47 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\ViberPC
   2018-10-18 10:08 - 2018-10-18 10:08 - 000000956 _____ C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Viber.lnk
   2018-10-18 10:08 - 2018-10-18 10:08 - 000000954 _____ C:\Users\Rosko\Desktop\Viber.lnk
   2018-10-18 10:08 - 2018-10-18 10:08 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Viber
   2018-10-18 10:08 - 2018-10-18 10:08 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\cache
   2018-10-18 10:07 - 2018-10-18 10:07 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\Package Cache
   2018-10-18 10:06 - 2018-10-18 10:07 - 089186064 _____ (Viber Media Inc.) C:\Users\Rosko\Downloads\ViberSetup.exe
   2018-10-17 22:33 - 2018-10-17 22:33 - 000267977 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\danuchno_oblagane_vnoski_na_zemedelski_proizvoditeli (4).pdf
   2018-10-17 22:08 - 2018-10-17 22:09 - 000749389 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Нов Презентация на Microsoft PowerPoint (2).pptx
   2018-10-17 21:41 - 2018-10-17 21:41 - 000749389 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Нов Презентация на Microsoft PowerPoint (1).pptx
   2018-10-17 21:14 - 2018-10-17 21:14 - 000267977 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\danuchno_oblagane_vnoski_na_zemedelski_proizvoditeli (3).pdf
   2018-10-17 16:19 - 2018-10-17 16:19 - 000289368 _____ C:\Windows\Minidump\101718-14539-01.dmp
   2018-10-17 15:07 - 2018-10-17 15:07 - 003833305 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\dec50_2017_19.03.2018.rar
   2018-10-17 14:45 - 2018-10-17 14:45 - 004074946 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\dec50_2016_баркод_с_ръководство_за_потребителя.rar
   2018-10-17 12:55 - 2018-10-17 12:55 - 000648847 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\DOM (2).pdf
   2018-10-17 07:52 - 2018-10-17 07:52 - 000012846 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Spravka vazstanovqvane (4).ods
   2018-10-17 07:52 - 2018-10-17 07:52 - 000000165 ____H C:\Users\Rosko\Downloads\~$Spravka vazstanovqvane (4).ods
   2018-10-16 13:59 - 2018-10-16 13:59 - 070935933 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\wetransfer-a3a156.zip
   2018-10-16 12:10 - 2018-10-16 12:10 - 001266784 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\statement (21).pdf
   2018-10-16 12:09 - 2018-10-16 12:09 - 001105420 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\statement (20).pdf
   2018-10-16 10:58 - 2018-10-16 10:58 - 000648847 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\DOM (1).pdf
   2018-10-16 08:14 - 2018-10-16 08:14 - 001939889 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\95_09.pdf
   2018-10-15 16:01 - 2018-10-15 16:01 - 000749389 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Нов Презентация на Microsoft PowerPoint.pptx
   2018-10-15 15:57 - 2018-10-15 15:57 - 000102327 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\П-03001718127835-177-001_archive.zip
   2018-10-15 13:54 - 2018-10-15 13:54 - 000648847 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Ползване на данъчни облекчения и наличие на задължения.pdf
   2018-10-15 13:47 - 2018-10-15 13:47 - 000648847 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\DOM.pdf
   2018-10-12 13:49 - 2018-10-12 13:49 - 000009969 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\РОСТИСЛАВ НЕДКОВ БОРИСОВ_2019_ЮПЕР.ZIP
   2018-10-12 13:49 - 2018-10-12 13:49 - 000001382 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\НЕДКО БОРИСОВ КОЛЕВ_2019_ЮПЕР.ZIP
   2018-10-12 13:48 - 2018-10-12 13:48 - 000001499 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\НЕДКО БОРИСОВ КОЛЕВ_2019_БОЖУРОВО.ZIP
   2018-10-12 09:23 - 2018-10-12 09:23 - 000075048 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Crystal Reports - sp_invoice_text_only_2007_5_l.rpt (1).pdf
   2018-10-10 12:50 - 2018-10-10 12:50 - 004808921 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\П-03001718168660-004-001_archive.zip
   2018-10-06 15:09 - 2018-10-06 15:09 - 000611358 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\379984975.pdf
   2018-10-04 13:28 - 2018-10-04 13:28 - 000156030 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\П-03001718168660-040-001_archive.zip
   2018-10-01 18:27 - 2018-10-01 18:27 - 000143428 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Информационна брошура за бъдещите майки.pdf
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-10-28 14:23 - 2009-07-14 06:45 - 000016624 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-10-28 14:23 - 2009-07-14 06:45 - 000016624 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-10-28 14:19 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\PerfLogs
   2018-10-28 14:11 - 2017-08-24 12:56 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\CalendarTool
   2018-10-28 12:42 - 2009-07-14 07:13 - 000781298 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-10-28 12:42 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-10-28 12:36 - 2017-06-10 14:47 - 000000000 __SHD C:\Users\Rosko\IntelGraphicsProfiles
   2018-10-28 12:36 - 2015-04-23 13:38 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
   2018-10-28 12:35 - 2009-07-14 07:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-10-28 11:44 - 2016-08-08 17:51 - 000000000 ___HD C:\Program Files (x86)\m3yE3E0
   2018-10-28 10:43 - 2015-04-23 12:58 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\Microsoft Help
   2018-10-28 10:29 - 2017-01-10 10:04 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\CrashDumps
   2018-10-27 19:48 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\tracing
   2018-10-24 07:25 - 2015-04-24 13:10 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\Skype
   2018-10-23 08:18 - 2017-02-01 21:07 - 000002441 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
   2018-10-18 09:43 - 2018-07-09 15:03 - 000000971 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamViewer 13.lnk
   2018-10-18 09:43 - 2016-02-04 18:11 - 000002998 _____ C:\Windows\wininit.ini
   2018-10-17 16:19 - 2015-06-12 12:20 - 000000000 ____D C:\Windows\Minidump
   2018-10-17 16:18 - 2015-06-12 12:20 - 375178840 _____ C:\Windows\MEMORY.DMP
   2018-10-15 10:59 - 2009-07-14 07:08 - 000032534 _____ C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU.TXT
   2018-10-09 21:41 - 2018-03-14 11:33 - 000004462 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player NPAPI Notifier
   2018-10-09 21:41 - 2017-02-01 18:37 - 000842240 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
   2018-10-09 21:41 - 2017-02-01 18:37 - 000175104 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2018-10-09 21:41 - 2017-02-01 18:37 - 000004312 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
   2018-10-09 21:41 - 2017-02-01 18:37 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
   2018-10-09 21:41 - 2017-02-01 18:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
   2018-10-04 13:28 - 2015-11-03 22:05 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\LocalLow\Adobe
   2018-10-01 21:10 - 2015-04-23 13:18 - 000000000 ____D C:\KMPlayer
   2018-10-01 08:27 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\NDF
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2015-10-10 07:33 - 2015-10-10 07:33 - 000229019 _____ () C:\ProgramData\KTLVGTHRCQSO.dat
   2017-06-08 17:31 - 2017-06-08 17:31 - 000000017 _____ () C:\Users\Rosko\AppData\Local\resmon.resmoncfg
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-10-26 08:40
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
  • от Magnolia D
   Здравейте, 
   От два - три дни интернет връзката ми се влоши драматично - почти невъзможно беше да се зареди каквато и да е страница (отнемаше минути, ако въобще успееше да го направи). Анти вирусната показа, че има Троянец(нещо си ) - може би е трябвало да запомня какво точно нещо си, но аз просто натиснах да го изтрие. Повторната проверка показа, че всичко е наред, но не мисля че е точно така. Сега зарежда малко по-бързо, но като цяло е изключително бавно и не мисля, че е от връзката. Предполагам, че се разбира, че знанието за компютрите не е една от най-силните ми страни, но за всеки случай ще го подчертая, за да се опитам да оправдая глупостите , които евентуално съм направила  и елементарния си "компютърен изказ". Относно стъпките за публикуване - нямам диск с операционната система, прикачвам другите два файла. П.С. Предварително благодаря за времето и съдействието!
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 11.11.2018
   Ran by Grigorovi (administrator) on DIDI (13-11-2018 15:39:12)
   Running from D:\Instal
   Loaded Profiles: Grigorovi (Available Profiles: Grigorovi)
   Platform: Microsoft Windows 7 Ultimate  Service Pack 1 (X86) Language: Български (България)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (SurfRight B.V.) C:\Program Files\HitmanPro.Alert\hmpalert.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Security Client\Antimalware\MsMpEng.exe
   (SurfRight B.V.) C:\Program Files\HitmanPro\hmpsched.exe
   (SurfRight B.V.) C:\Program Files\HitmanPro.Alert\hmpalert.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.17\GoogleCrashHandler.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Security Client\Antimalware\NisSrv.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [CL-22-D39888C9-D725-485F-B4A2-1AD9369147B7] => "C:\Program Files\Common Files\Bitdefender\SetupInformation\CL-22-4DEB32A9-F15E-4B9A-A7FB-125105229440\setuplauncher.exe" /run:"C:\Program Files\Common Files\Bitdefender\SetupInformation\CL-22-4DEB32A (the data entry has 44 more characters).
   HKLM\...\Run: [MSC] => C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [997920 2011-06-15] (Microsoft Corporation)
   HKU\S-1-5-21-2744073735-3007959217-1321240149-1000\Control Panel\Desktop\\SCRNSAVE.EXE -> 
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.8.1 192.168.8.1
   Tcpip\..\Interfaces\{3247EA78-9C23-40D4-AF6B-21088034F9BF}: [DhcpNameServer] 192.168.8.1 192.168.8.1
   Tcpip\..\Interfaces\{AE99D80D-ED5E-4FA1-8934-689D4319410D}: [DhcpNameServer] 192.168.8.1 192.168.8.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = 
   FireFox:
   ========
   FF DefaultProfile: ixj5pejf.default-1538731853205
   FF ProfilePath: C:\Users\Grigorovi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ixj5pejf.default-1538731853205 [2018-11-12]
   FF Extension: (Firefox Monitor) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ixj5pejf.default-1538731853205\features\{a452a5ff-64b4-44fa-910c-c6debf5ffb1d}\fxmonitor@mozilla.org.xpi [2018-10-05]
   FF Extension: (Telemetry coverage) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ixj5pejf.default-1538731853205\features\{a452a5ff-64b4-44fa-910c-c6debf5ffb1d}\telemetry-coverage-bug1487578@mozilla.org.xpi [2018-10-05] [Legacy]
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_29_0_0_140.dll [2018-04-14] ()
   FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll [2017-05-03] ( Microsoft Corporation)
   FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-29] (Google Inc.)
   FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-29] (Google Inc.)
   FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.1.5 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2018-05-29] (VideoLAN)
   FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.2.4 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2018-05-29] (VideoLAN)
   FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.2.5.1 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2018-05-29] (VideoLAN)
   FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.2.6 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2018-05-29] (VideoLAN)
   FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=3.0.3 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2018-05-29] (VideoLAN)
   FF Plugin: Adobe Reader -> C:\Program Files\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2018-09-20] (Adobe Systems Inc.)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-2744073735-3007959217-1321240149-1000: @zoom.us/ZoomVideoPlugin -> C:\Users\Grigorovi\AppData\Roaming\Zoom\bin\npzoomplugin.dll [2018-08-10] (Zoom Video Communications, Inc.)
   Chrome: 
   =======
   CHR Profile: C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-11-13]
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-13]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-13]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-10-17]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2016-08-26]
   CHR Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb [2018-10-31]
   CHR Extension: (Adobe Acrobat) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj [2017-03-04]
   CHR Extension: (Facebook Pixel Helper) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fdgfkebogiimcoedlicjlajpkdmockpc [2018-10-23]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-10-13]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-22]
   CHR Extension: (Pinterest Save Button) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gpdjojdkbbmdfjfahjcgigfpmkopogic [2018-10-19]
   CHR Extension: (Grammar.com) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\hamhaljjdpcgkelbadepgmnocknejief [2018-10-02]
   CHR Extension: (Keywords Everywhere - Keyword Tool) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\hbapdpeemoojbophdfndmlgdhppljgmp [2018-09-19]
   CHR Extension: (Reasy) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\hhfiiflbfkgfmeinikcgikgiijegkhgf [2017-12-09]
   CHR Extension: (Grammar and Spelling checker by Ginger) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\kdfieneakcjfaiglcfcgkidlkmlijjnh [2018-11-07]
   CHR Extension: (Tag Assistant (by Google)) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\kejbdjndbnbjgmefkgdddjlbokphdefk [2018-09-27]
   CHR Extension: (Ghostery – Privacy Ad Blocker) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mlomiejdfkolichcflejclcbmpeaniij [2018-10-09]
   CHR Extension: (Awesome Screenshot: Screen Video Recorder) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nlipoenfbbikpbjkfpfillcgkoblgpmj [2018-07-23]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-05]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2016-08-26]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-10-19]
   CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S4 AgereModemAudio; C:\Program Files\LSI SoftModem\agrsmsvc.exe [26112 2009-12-03] (LSI Corporation)
   R2 HitmanProScheduler; C:\Program Files\HitmanPro\hmpsched.exe [114648 2018-11-12] (SurfRight B.V.)
   R2 hmpalertsvc; C:\Program Files\HitmanPro.Alert\hmpalert.exe [4406408 2018-11-12] (SurfRight B.V.)
   R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [5073376 2018-09-19] (Malwarebytes)
   R2 MsMpSvc; C:\Program Files\Microsoft Security Client\Antimalware\MsMpEng.exe [11736 2011-04-27] (Microsoft Corporation)
   R3 NisSrv; C:\Program Files\Microsoft Security Client\Antimalware\NisSrv.exe [208944 2011-04-27] (Microsoft Corporation)
   S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [680960 2013-05-27] (Microsoft Corporation)
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 dg_ssudbus; C:\Windows\System32\DRIVERS\ssudbus.sys [109456 2017-05-18] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
   R1 hmpalert; C:\Windows\system32\drivers\hmpalert.sys [263288 2018-11-12] (SurfRight B.V.)
   R3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [229568 2018-11-13] (Malwarebytes)
   R1 MpFilter; C:\Windows\System32\DRIVERS\MpFilter.sys [165648 2011-04-18] (Microsoft Corporation)
   R1 MpKsl5e3716e3; C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{4EE32FF0-58AB-4EF4-90BC-B7873B344D95}\MpKsl5e3716e3.sys [49504 2018-11-13] (Microsoft Corporation)
   R3 MpNWMon; C:\Windows\System32\DRIVERS\MpNWMon.sys [43392 2011-04-18] (Microsoft Corporation)
   S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2099-10-22 18:57 - 30826-10-22 18:57 - 000186368 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\foJiYOYp.exe
   2099-10-22 18:57 - 30826-10-22 18:57 - 000073216 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rNZYYO.exe
   2099-10-22 18:57 - 30826-10-22 18:57 - 000073216 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\OmATowuMEtOu.exe
   2018-11-13 10:08 - 2018-11-13 10:08 - 000229568 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
   2018-11-12 18:25 - 2018-11-13 15:38 - 000000000 ____D C:\Windows\CryptoGuard
   2018-11-12 18:25 - 2018-11-13 10:06 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\HitmanPro.Alert
   2018-11-12 18:25 - 2018-11-12 18:25 - 000875656 _____ (SurfRight B.V.) C:\Windows\system32\hmpalert.dll
   2018-11-12 18:25 - 2018-11-12 18:25 - 000263288 _____ (SurfRight B.V.) C:\Windows\system32\Drivers\hmpalert.sys
   2018-11-12 18:25 - 2018-11-12 18:25 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HitmanPro.Alert
   2018-11-12 18:25 - 2018-11-12 18:25 - 000000000 ___DC C:\Program Files\HitmanPro.Alert
   2018-11-12 18:14 - 2018-11-12 18:14 - 000001847 _____ C:\Users\Public\Desktop\HitmanPro.lnk
   2018-11-12 18:14 - 2018-11-12 18:14 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HitmanPro
   2018-11-12 18:13 - 2018-11-12 18:14 - 000000000 ___DC C:\Program Files\HitmanPro
   2018-11-07 09:29 - 2018-11-07 09:29 - 001292716 _____ C:\Users\Grigorovi\Desktop\ros.zip
   2018-11-07 02:23 - 2018-11-05 16:55 - 009162423 _____ C:\Users\Grigorovi\Desktop\139_da_badesh_bog2.zip
   2018-11-07 02:14 - 2018-11-07 02:14 - 001062670 _____ C:\Users\Grigorovi\Desktop\Ерик Бърн -Психология на човешките взаимоотношения.pdf
   2018-11-07 02:13 - 2018-11-07 02:13 - 000798148 _____ C:\Users\Grigorovi\Desktop\Игрите, които хората играят.pdf
   2018-11-01 17:09 - 2018-11-04 22:36 - 000000000 ____D C:\Users\Grigorovi\Desktop\WP-UnEducatedMermad
   2018-10-29 18:44 - 2018-10-29 18:44 - 001092248 _____ C:\Users\Grigorovi\Desktop\Quick-Start-Affiliate-Marketing-Report.pdf
   2018-10-26 22:52 - 2018-10-26 22:52 - 002583150 _____ C:\Users\Grigorovi\Desktop\lipton_spontanna.zip
   2018-10-26 22:51 - 2018-10-26 22:51 - 001290479 _____ C:\Users\Grigorovi\Desktop\24_lipton_honemoon.zip
   2018-10-20 16:07 - 2018-10-20 16:07 - 002677746 _____ C:\Users\Grigorovi\Desktop\unblock_your_abundance_by_christiemarie_sheldon_workbook_nsp2.pdf
   2018-10-17 01:23 - 2018-10-17 01:24 - 000507221 _____ C:\Users\Grigorovi\Desktop\shum_v_ushite.zip
   2018-10-16 18:55 - 2018-10-16 18:55 - 006273583 _____ C:\Users\Grigorovi\Desktop\Шакти Гуаейн-Пътят към истинското блоагоденствие.rar
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-11-13 15:39 - 2018-04-07 19:16 - 000000000 ___DC C:\FRST
   2018-11-13 10:15 - 2009-07-14 06:34 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-11-13 10:15 - 2009-07-14 06:34 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-11-13 10:10 - 2018-04-10 19:56 - 000000386 _____ C:\Windows\Tasks\FreeFileViewerUpdateChecker.job
   2018-11-13 10:06 - 2018-04-07 21:35 - 000065536 _____ C:\Windows\system32\Ikeext.etl
   2018-11-13 10:06 - 2009-07-14 06:53 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-11-13 05:49 - 2017-04-26 17:00 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\HitmanPro
   2018-11-12 19:59 - 2009-07-14 04:37 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-11-12 18:48 - 2014-10-15 19:19 - 000000000 ____D C:\Windows\Minidump
   2018-11-12 18:34 - 2016-12-02 16:12 - 000000702 _____ C:\Users\Public\Desktop\System Ninja.lnk
   2018-11-12 18:34 - 2016-12-02 16:12 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Ninja
   2018-11-09 18:05 - 2018-07-24 14:22 - 000000000 ___DC C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\gtk-2.0
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 18:07 - 000660594 _____ C:\Windows\system32\perfh01D.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 18:07 - 000144252 _____ C:\Windows\system32\perfc01D.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 17:31 - 000425298 _____ C:\Windows\system32\perfh012.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 17:31 - 000122162 _____ C:\Windows\system32\perfc012.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 16:02 - 000378044 _____ C:\Windows\system32\prfh0804.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 16:02 - 000121370 _____ C:\Windows\system32\prfc0804.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 15:29 - 000413652 _____ C:\Windows\system32\perfh011.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 15:29 - 000123878 _____ C:\Windows\system32\perfc011.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 15:09 - 000680628 _____ C:\Windows\system32\perfh00E.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 15:09 - 000173052 _____ C:\Windows\system32\perfc00E.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 14:49 - 000478376 _____ C:\Windows\system32\perfh00B.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 14:49 - 000103298 _____ C:\Windows\system32\perfc00B.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 14:25 - 000389218 _____ C:\Windows\system32\perfh00D.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 14:25 - 000086536 _____ C:\Windows\system32\perfc00D.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 13:57 - 000740372 _____ C:\Windows\system32\perfh013.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 13:57 - 000154880 _____ C:\Windows\system32\perfc013.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 13:42 - 000491388 _____ C:\Windows\system32\perfh014.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 13:42 - 000097182 _____ C:\Windows\system32\perfc014.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 13:17 - 000603862 _____ C:\Windows\system32\perfh008.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 13:17 - 000112906 _____ C:\Windows\system32\perfc008.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 12:51 - 000736920 _____ C:\Windows\system32\perfh010.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 12:51 - 000148624 _____ C:\Windows\system32\perfc010.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 12:37 - 000665714 _____ C:\Windows\system32\perfh005.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 12:37 - 000143204 _____ C:\Windows\system32\perfc005.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 12:18 - 000475888 _____ C:\Windows\system32\perfh001.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 12:18 - 000096550 _____ C:\Windows\system32\perfc001.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 12:05 - 000742590 _____ C:\Windows\system32\perfh00C.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 12:05 - 000151358 _____ C:\Windows\system32\perfc00C.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 11:52 - 000725892 _____ C:\Windows\system32\prfh0816.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 11:52 - 000154684 _____ C:\Windows\system32\prfc0816.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 11:36 - 000506288 _____ C:\Windows\system32\perfh006.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 11:36 - 000100436 _____ C:\Windows\system32\perfc006.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 11:24 - 000742330 _____ C:\Windows\system32\perfh00A.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 11:24 - 000160252 _____ C:\Windows\system32\perfc00A.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 11:11 - 000395216 _____ C:\Windows\system32\prfh0404.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 11:11 - 000116868 _____ C:\Windows\system32\prfc0404.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 10:59 - 000737232 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 10:59 - 000157650 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 10:44 - 000721474 _____ C:\Windows\system32\perfh019.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 10:44 - 000152620 _____ C:\Windows\system32\perfc019.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 10:25 - 000710754 _____ C:\Windows\system32\prfh0416.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 10:25 - 000149434 _____ C:\Windows\system32\prfc0416.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 09:57 - 000694082 _____ C:\Windows\system32\perfh007.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 09:57 - 000150894 _____ C:\Windows\system32\perfc007.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 09:41 - 000653556 _____ C:\Windows\system32\perfh01F.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 09:41 - 000141778 _____ C:\Windows\system32\perfc01F.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 09:41 - 000126256 _____ C:\Windows\system32\perfh002.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 09:41 - 000028684 _____ C:\Windows\system32\perfc002.dat
   2018-10-30 09:45 - 2010-11-20 23:01 - 017739850 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-10-26 11:12 - 2018-10-05 13:08 - 000129248 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbae.sys
   2018-10-25 10:37 - 2018-04-10 18:45 - 000002093 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2018-10-25 10:37 - 2016-08-26 11:58 - 000002134 ____C C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-10-24 12:51 - 2018-04-15 10:33 - 000000000 ___DC C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
   2018-10-23 08:50 - 2016-08-24 15:28 - 000002441 ____C C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
   2018-10-15 23:48 - 2014-10-15 19:37 - 000479504 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MpSigStub.exe
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2017-11-23 15:47 - 2017-11-23 15:47 - 001276776 _____ () C:\Users\Grigorovi\AppData\Roaming\screenshot11Thursday1547301350000.png
   2018-05-17 11:44 - 2018-05-17 11:44 - 001302316 _____ () C:\Users\Grigorovi\AppData\Roaming\screenshot5Thursday1244426890000.png
   2018-05-17 11:44 - 2018-05-17 11:44 - 001299942 _____ () C:\Users\Grigorovi\AppData\Roaming\screenshot5Thursday1244446010000.png
   2016-09-01 09:53 - 2016-09-01 09:53 - 000000000 ____C () C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\AtStart.txt
   2016-09-01 09:53 - 2016-09-01 09:53 - 000000000 ____C () C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\DSwitch.txt
   2016-09-01 09:53 - 2016-09-01 09:53 - 000000000 ____C () C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\QSwitch.txt
   2018-07-31 22:52 - 2018-07-31 22:52 - 000003292 ____C () C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\recently-used.xbel
   2017-08-26 20:16 - 2017-08-26 20:16 - 000007597 ____C () C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
   2018-04-07 13:19 - 2018-04-07 13:19 - 000000003 ____C () C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\wbem.ini
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-11-04 00:42
   ==================== End of FRST.txt ============================
    
   Addition.txt
  • от D101149
   Здравейте! Съмнявам се, че система ми е заразена ако може да ми помогнете ще съм ви благодарен (за пореден път)  Първите 3-4 минути изобщо хрома не зарежда страниците..
    
   Addition.txt
   FRST.txt
  • от mordikai
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 28.09.2018
   Ran by Dellssd (administrator) on DELLSSD-PC (29-09-2018 16:54:29)
   Running from C:\Users\Dellssd\Downloads
   Loaded Profiles: Dellssd (Available Profiles: Dellssd)
   Platform: Windows 7 Professional Service Pack 1 (X64) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: IE)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
   (Apple Inc.) C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
   (Apple Inc.) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
   (Microsoft) C:\Program Files\Softland\novaPDF 8\Server\novapdfs.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
   () C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Web Companion\Application\Lavasoft.WCAssistant.WinService.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxtray.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\hkcmd.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxpers.exe
   (McAfee, Inc.) C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.805\SSScheduler.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
   (Wondershare) C:\Program Files (x86)\Common Files\Wondershare\Wondershare Helper Compact\WSHelper.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\1.4.136.333\AvastBrowserCrashHandler.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\1.4.136.333\AvastBrowserCrashHandler64.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\WINWORD.EXE
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\splwow64.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Skillbrains) C:\Program Files (x86)\Skillbrains\lightshot\5.4.0.10\Lightshot.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (BitTorrent Inc.) C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
   (BitTorrent Inc.) C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.4.6_42178\utorrentie.exe
   (BitTorrent Inc.) C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.4.6_42178\utorrentie.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [242392 2018-08-30] (AVAST Software)
   HKLM-x32\...\Run: [Lightshot] => C:\Program Files (x86)\Skillbrains\lightshot\Lightshot.exe [225944 2016-07-11] ()
   HKLM-x32\...\Run: [Wondershare Helper Compact.exe] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Wondershare\Wondershare Helper Compact\WSHelper.exe [2137744 2016-10-08] (Wondershare)
   HKLM-x32\...\Run: [BCSSync] => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe [89184 2012-11-05] (Microsoft Corporation)
   Winlogon\Notify\igfxcui: C:\Windows\SYSTEM32\igfxdev.dll (Intel Corporation)
   HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Restriction <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000\...\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_30_0_0_134_pepper.exe [1447936 2018-07-13] (Adobe Systems Incorporated)
   HKU\S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000\...\MountPoints2: {6e61377d-2802-11e7-81ae-1c659d02e554} - G:\AutoRun.exe
   HKU\S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000\...\MountPoints2: {76ec0a4f-0d2e-11e6-8287-1c659d02e554} - F:\SETUP.EXE
   HKU\S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000\Control Panel\Desktop\\SCRNSAVE.EXE -> C:\Windows\system32\scrnsave.scr [11264 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   HKU\S-1-5-18\...\RunOnce: [SPReview] => "C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=122915" /build:7601
   Lsa: [Notification Packages] scecli C:\Program Files\TrueKey\McAfeeTrueKeyPasswordFilter
   Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\McAfee Security Scan Plus.lnk [2018-09-26]
   ShortcutTarget: McAfee Security Scan Plus.lnk -> C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.805\SSScheduler.exe (McAfee, Inc.)
   GroupPolicy: Restriction ? <==== ATTENTION
   GroupPolicy\User: Restriction ? <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   ProxyEnable: [S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000] => Proxy is enabled.
   Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{645E12D2-5740-463F-B063-09C024155032}: [DhcpNameServer] 192.168.8.1 192.168.8.1
   Tcpip\..\Interfaces\{B0D854A2-9D35-438A-98DE-EE2EB8CFFC94}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = 
   HKU\S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
   SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {8C31F27B-BE8A-4e4b-A478-17760AF1F5D9} URL = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
   SearchScopes: HKLM-x32 -> {8C31F27B-BE8A-4e4b-A478-17760AF1F5D9} URL = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000 -> 9845cd48-2779-11e7-bbbc-1c659d02e554 URL = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000 -> {8C31F27B-BE8A-4e4b-A478-17760AF1F5D9} URL = hxxps://yandex.ru/search/?win=277&clid=2262092-3&text={searchTerms}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000 -> {C0C3A6C6-03BC-4195-8FCB-AEA091301353} URL = hxxps://search.yahoo.com/yhs/search?hspart=lvs&hsimp=yhs-awc&type=lvs__webcompa__1_0__ya__ch_WCYID10041_spdf_opdfs_all_b_doc2pdf_170414__yaie&p={searchTerms}
   BHO: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-12-19] (Microsoft Corporation)
   BHO: Google Toolbar Helper -> {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} -> C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2018-03-10] (Google Inc.)
   BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-12-19] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Google Toolbar Helper -> {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} -> C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2018-03-10] (Google Inc.)
   BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06] (Microsoft Corporation)
   Toolbar: HKLM - Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2018-03-10] (Google Inc.)
   Toolbar: HKLM-x32 - Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2018-03-10] (Google Inc.)
   Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Desktop Search\Plugins\gdSkype\skype4com.dll No File
   StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - iexplore.exe
   FireFox:
   ========
   FF DefaultProfile: yk7fki5l.default
   FF ProfilePath: C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default [2018-09-26]
   FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default -> hxxps://search.avast.com/AV772/
   FF NewTab: Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default -> about:newtab
   FF Extension: (Домашняя страница Mail.Ru) - C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default\Extensions\homepage@mail.ru.xpi [2018-08-10]
   FF Extension: (Поиск Mail.Ru) - C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default\Extensions\search@mail.ru.xpi [2018-04-12]
   FF Extension: (Советник Яндекс.Маркета) - C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default\Extensions\sovetnik@metabar.ru.xpi [2018-09-19]
   FF Extension: (Avast SafePrice) - C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default\Extensions\sp@avast.com.xpi [2018-08-10]
   FF Extension: (Визуальные закладки) - C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default\Extensions\vb@yandex.ru.xpi [2018-05-06]
   FF Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default\Extensions\wrc@avast.com.xpi [2018-05-30]
   FF Extension: (Пульт) - C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default\Extensions\{a38384b3-2d1d-4f36-bc22-0f7ae402bcd7}.xpi [2017-12-03]
   FF Extension: (Telemetry coverage) - C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default\features\{02617030-72af-413d-a344-376f30098954}\telemetry-coverage-bug1487578@mozilla.org.xpi [2018-09-19] [Legacy]
   FF SearchPlugin: C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default\searchplugins\avast-search.xml [2017-08-25]
   FF SearchPlugin: C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default\searchplugins\yahoo-lavasoft.xml [2017-04-14]
   FF SearchPlugin: C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default\searchplugins\Yahoo®-20173422.xml [2017-04-22]
   FF SearchPlugin: C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default\searchplugins\yandex.ru-20173422.xml [2017-04-22]
   FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\NPSPWRAP.DLL [2010-03-24] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-17] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-17] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.4 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2018-08-09] (VideoLAN)
   FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.6 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2018-08-09] (VideoLAN)
   FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.8 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2018-08-09] (VideoLAN)
   FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=3.0.4 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2018-08-09] (VideoLAN)
   FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2018-06-29] (Adobe Systems Inc.)
   FF Plugin-x32: Soda PDF Desktop -> C:\Program Files (x86)\Soda PDF Desktop\np-previewer.dll [2017-03-23] (LULU Software)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000: @zoom.us/ZoomVideoPlugin -> C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Zoom\bin\npzoomplugin.dll [2017-01-25] (Zoom Video Communications, Inc.)
   Chrome: 
   =======
   CHR HomePage: Default -> yandex.ru
   CHR NewTab: Default ->  Active:"chrome-extension://fehhbdbmfjboomkmkflbaekjkhkklbnh/newtabproduct.html", Active:"chrome-extension://ceopoaldcnmhechacafgagdkklcogkgd/newtabproduct.html", Not-active:"chrome-extension://hcckjhfbahlnihggjcbadkgfjcghcibl/newtab/newtab.html", Not-active:"chrome-extension://mebpengldpmmlnaeehejppajiakgpbek/redirect.html", Not-active:"chrome-extension://mallpejgeafdahhflmliiahjdpgbegpk/stubby.html", Not-active:"chrome-extension://agibagflppafhfonkefpklndlohkclcb/index.html", Not-active:"chrome-extension://ghfmhofojkkfdnlfefhkckbflohgiicn/index.html"
   CHR DefaultSearchURL: Default -> hxxp://musix.searchalgo.com/search/?category=web&s=wmds&q={searchTerms}
   CHR DefaultSearchKeyword: Default -> WowMusix
   CHR DefaultSuggestURL: Default -> hxxp://sug.searchalgo.com/search/index_sg.php?q={searchTerms}
   CHR Profile: C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-09-29]
   CHR Extension: (Slides) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-14]
   CHR Extension: (Docs) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-13]
   CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2016-09-19]
   CHR Extension: (Skype Calling) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blakpkgjpemejpbmfiglncklihnhjkij [2016-10-25]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2016-09-19]
   CHR Extension: (OnlineMapFinder) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ceopoaldcnmhechacafgagdkklcogkgd [2018-04-26]
   CHR Extension: (Tampermonkey) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dhdgffkkebhmkfjojejmpbldmpobfkfo [2018-08-24]
   CHR Extension: (Стартовая — Яндекс) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dkekdlkmdpipihonapoleopfekmapadh [2017-06-14]
   CHR Extension: (Adobe Acrobat) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj [2017-04-14]
   CHR Extension: (Avast SafePrice | Comparison, deals, coupons) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck [2018-09-20]
   CHR Extension: (MyImageConverter) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fehhbdbmfjboomkmkflbaekjkhkklbnh [2018-08-23]
   CHR Extension: (Sheets) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-10-13]
   CHR Extension: (Search App - Music) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\flohajbbpjlbphjgeffnhlopdhoonghc [2017-09-13]
   CHR Extension: (Google Docs Offline) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-21]
   CHR Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki [2018-09-26]
   CHR Extension: (Яндекс) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jkfblcbjfojmgagikhldeppgmgdpjkpl [2017-06-20]
   CHR Extension: (Ask Web Search) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jmengapaekgmapkcophhdmppmjinpogo [2018-09-21]
   CHR Extension: (Ask Web Search) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jpkmodlfcmmnhhlofndkhdcembjaefbb [2018-09-21]
   CHR Extension: (FromDocToPDF) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mallpejgeafdahhflmliiahjdpgbegpk [2018-08-24]
   CHR Extension: (Chrome Web Store Payments) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-04]
   CHR Extension: (Домашняя страница Mail.Ru) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\odijcgafkhpobjlnfdgiacpdenpmbgme [2016-10-19]
   CHR Extension: (Parity to Affinity) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\peagbbjfdfkkfcehfbddelhhppflbgla [2017-03-13]
   CHR Extension: (Mail.Ru) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\phkdcinmmljblpnkohlipaiodlonpinf [2016-10-19]
   CHR Extension: (SearchApp - Entertainment) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\phlbjnedeghkgaeghaiocogfofoicbpg [2018-01-16]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2016-09-19]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-09-19]
   CHR Extension: (Pulse) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pmpoaahleccaibbhfjfimigepmfmmbbk [2018-06-06]
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [dkekdlkmdpipihonapoleopfekmapadh] - hxxp://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [jkfblcbjfojmgagikhldeppgmgdpjkpl] - hxxp://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [odijcgafkhpobjlnfdgiacpdenpmbgme] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [phkdcinmmljblpnkohlipaiodlonpinf] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [pmpoaahleccaibbhfjfimigepmfmmbbk] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   Opera: 
   =======
   OPR StartupUrls: "hxxps://www.yandex.ru/?win=277&clid=2262091-3"
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 Apple Mobile Device Service; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [83768 2018-01-05] (Apple Inc.)
   R3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe [7994520 2018-08-30] (AVAST Software)
   S2 avast; C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe [164984 2018-03-23] (AVAST Software)
   R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [322464 2018-08-30] (AVAST Software)
   S3 avastm; C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe [164984 2018-03-23] (AVAST Software)
   S3 DfSdkS; C:\Program Files (x86)\Ashampoo\Ashampoo Uninstaller 2017\DfSdkS64.exe [544768 2009-08-24] (mst software GmbH, Germany) [File not signed]
   S3 McComponentHostService; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.805\McCHSvc.exe [405392 2018-09-24] (McAfee, Inc.)
   R2 NovaPdfServer; C:\Program Files\Softland\novaPDF 8\Server\novapdfs.exe [51112 2017-02-22] (Microsoft)
   S2 Soda PDF Desktop Creator; C:\Program Files\Soda PDF Desktop\creator-ws.exe [755048 2017-03-23] (LULU Software)
   S3 SwitchBoard; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [517096 2010-02-19] (Adobe Systems Incorporated) [File not signed]
   R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [7500048 2016-09-20] (TeamViewer GmbH)
   R2 WCAssistantService; C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Web Companion\Application\Lavasoft.WCAssistant.WinService.exe [25192 2017-04-14] ()
   S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Corporation)
   S3 wpscloudsvr; C:\Program Files (x86)\Kingsoft\Kingsoft Office\wpscloudsvr.exe [220288 2018-03-28] (Zhuhai Kingsoft Office Software Co.,Ltd)
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R1 aswArPot; C:\Windows\System32\drivers\aswArPot.sys [199712 2018-08-30] (AVAST Software)
   R1 aswbidsdriver; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsdrivera.sys [229384 2018-08-30] (AVAST Software)
   R0 aswbidsh; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsha.sys [201320 2018-08-30] (AVAST Software)
   R0 aswblog; C:\Windows\System32\drivers\aswbloga.sys [346664 2018-08-30] (AVAST Software)
   R0 aswbuniv; C:\Windows\System32\drivers\aswbuniva.sys [59568 2018-08-30] (AVAST Software)
   R1 aswHdsKe; C:\Windows\System32\drivers\aswHdsKe.sys [249016 2018-08-30] (AVAST Software)
   S3 aswHwid; C:\Windows\System32\drivers\aswHwid.sys [46968 2018-08-30] (AVAST Software)
   R2 aswMonFlt; C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys [163392 2018-09-12] (AVAST Software)
   R1 aswRdr; C:\Windows\System32\drivers\aswRdr2.sys [111864 2018-08-30] (AVAST Software)
   R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\drivers\aswRvrt.sys [87904 2018-08-30] (AVAST Software)
   R1 aswSnx; C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys [1027720 2018-08-30] (AVAST Software)
   R1 aswSP; C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys [467320 2018-09-05] (AVAST Software)
   R2 aswStm; C:\Windows\System32\drivers\aswStm.sys [215920 2018-09-12] (AVAST Software)
   R0 aswVmm; C:\Windows\System32\drivers\aswVmm.sys [381560 2018-08-30] (AVAST Software)
   R3 ST_Accel; C:\Windows\System32\DRIVERS\ST_Accel.sys [103088 2015-02-26] (STMicroelectronics)
   R2 UI5IFS; C:\Program Files (x86)\Ashampoo\Ashampoo Uninstaller 2017\IFS64.sys [31320 2015-12-07] ()
   S3 BCM42RLY; system32\drivers\BCM42RLY.sys [X]
   S3 btwaudio; system32\drivers\btwaudio.sys [X]
   S3 btwavdt; system32\drivers\btwavdt.sys [X]
   S3 btwl2cap; system32\DRIVERS\btwl2cap.sys [X]
   S3 btwrchid; system32\DRIVERS\btwrchid.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-09-29 16:54 - 2018-09-29 16:54 - 000026700 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\FRST.txt
   2018-09-29 16:54 - 2018-09-29 16:54 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-09-29 16:53 - 2018-09-29 16:53 - 002414080 _____ (Farbar) C:\Users\Dellssd\Downloads\FRST64.exe
   2018-09-29 16:19 - 2018-09-29 16:19 - 004279416 _____ (ESET) C:\Users\Dellssd\Downloads\eset_internet_security_live_installer.exe
   2018-09-29 15:16 - 2018-09-29 15:16 - 000017773 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\American.Horror.Story.S08E03.720p.WEBRip.x264-TBS.torrent
   2018-09-29 11:31 - 2018-09-29 11:31 - 000001191 _____ C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\uni.txt
   2018-09-29 08:39 - 2018-09-29 08:39 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lightshot
   2018-09-29 08:30 - 2018-09-29 08:30 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype
   2018-09-27 23:29 - 2018-09-27 23:29 - 005193216 _____ ( ) C:\Users\Dellssd\Downloads\wspsetup.exe
   2018-09-26 14:31 - 2018-09-26 14:31 - 000001964 _____ C:\Users\Public\Desktop\McAfee Security Scan Plus.lnk
   2018-09-26 14:31 - 2018-09-26 14:31 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\McAfee Security Scan Plus
   2018-09-26 14:31 - 2018-09-26 14:31 - 000000000 ____D C:\ProgramData\McAfee Security Scan
   2018-09-25 11:26 - 2018-09-28 11:38 - 000109568 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL1409.tmp
   2018-09-25 11:26 - 2018-09-27 10:53 - 000094208 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL1082.tmp
   2018-09-25 11:26 - 2018-09-26 13:19 - 000084480 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL1831.tmp
   2018-09-24 22:25 - 2018-09-24 22:25 - 000014480 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\Preacher.S03E10.HDTV.x264-KILLERS.mkv (2).torrent
   2018-09-24 09:39 - 2018-09-24 09:39 - 000014480 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\Preacher.S03E10.HDTV.x264-KILLERS.mkv (1).torrent
   2018-09-23 22:48 - 2018-09-23 22:48 - 000014480 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\Preacher.S03E10.HDTV.x264-KILLERS.mkv.torrent
   2018-09-23 22:46 - 2018-09-23 22:46 - 000011432 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\Preacher.S03E09.HDTV.x264-SVA (2).torrent
   2018-09-23 08:18 - 2018-09-23 08:18 - 000011432 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\Preacher.S03E09.HDTV.x264-SVA (1).torrent
   2018-09-22 20:53 - 2018-09-22 20:53 - 000011432 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\Preacher.S03E09.HDTV.x264-SVA.torrent
   2018-09-22 19:56 - 2018-09-22 19:56 - 000018281 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\Preacher.S03E08.720p.HEVC.x265-MeGusta.torrent
   2018-09-22 19:03 - 2018-09-22 19:03 - 000017384 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\Preacher.S03E07.720p.HEVC.x265-MeGusta.torrent
   2018-09-22 10:02 - 2018-09-22 10:02 - 000010528 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\American.Horror.Story.S08E01.HDTV.x264-SVA (1).torrent
   2018-09-21 18:54 - 2018-09-21 18:54 - 000010528 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\American.Horror.Story.S08E01.HDTV.x264-SVA.torrent
   2018-09-21 18:52 - 2018-09-21 18:52 - 000017830 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\American.Horror.Story.S08E02.WEBRip.x264-TBS.torrent
   2018-09-19 10:10 - 2018-09-19 10:10 - 000262144 _____ C:\Windows\Minidump\091918-9126-01.dmp
   2018-09-16 10:43 - 2018-09-16 10:43 - 000218836 _____ C:\Users\Dellssd\Desktop\a.psd
   2018-09-16 10:20 - 2018-09-16 10:21 - 000024235 _____ C:\Users\Dellssd\Desktop\a.jpf
   2018-09-08 16:34 - 2018-09-08 16:34 - 000152887 _____ C:\Users\Dellssd\Desktop\5.jpeg
   2018-09-06 20:51 - 2018-09-06 20:51 - 000015001 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\[kinozal.tv]id1604058.torrent
   2018-08-30 23:30 - 2018-08-30 23:29 - 000379608 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\aswBoot.exe
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-09-29 16:53 - 2016-04-28 15:06 - 000000000 ____D C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\uTorrent
   2018-09-29 16:43 - 2017-05-15 14:15 - 000000378 _____ C:\Windows\Tasks\WpsNotifyTask_Dellssd.job
   2018-09-29 16:39 - 2018-02-11 22:39 - 000000994 _____ C:\Windows\Tasks\Chromium nefil.job
   2018-09-29 16:12 - 2016-10-21 06:34 - 000000000 ____D C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\vlc
   2018-09-29 15:16 - 2017-09-30 23:37 - 000000000 ____D C:\Users\Dellssd\AppData\LocalLow\uTorrent
   2018-09-29 13:22 - 2016-04-28 19:38 - 000000392 _____ C:\Windows\Tasks\update-sys.job
   2018-09-29 12:57 - 2016-04-28 19:38 - 000000392 _____ C:\Windows\Tasks\update-S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000.job
   2018-09-29 08:39 - 2016-04-28 19:38 - 000003270 _____ C:\Windows\System32\Tasks\update-S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000
   2018-09-29 08:38 - 2009-07-14 07:45 - 000014448 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-09-29 08:38 - 2009-07-14 07:45 - 000014448 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-09-29 08:30 - 2017-08-13 12:16 - 000001066 _____ C:\Users\Public\Desktop\VLC media player.lnk
   2018-09-29 08:30 - 2017-03-11 18:15 - 000001306 _____ C:\Users\Public\Desktop\Skype.lnk
   2018-09-29 08:30 - 2017-03-11 18:15 - 000000000 ___RD C:\Program Files (x86)\Skype
   2018-09-29 08:30 - 2016-04-28 15:22 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Skype
   2018-09-29 08:28 - 2009-07-14 08:13 - 000781790 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-09-29 08:28 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-09-29 08:21 - 2016-04-28 15:19 - 000000204 _____ C:\Windows\Tasks\AutoKMS.job
   2018-09-29 08:21 - 2009-07-14 08:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-09-27 23:33 - 2018-03-23 00:37 - 000000000 ____D C:\Users\Dellssd\AppData\Local\AVAST Software
   2018-09-27 10:13 - 2016-12-02 22:36 - 000000000 ____D C:\Users\Dellssd\Desktop\преводи
   2018-09-26 14:31 - 2018-07-13 15:01 - 000000000 ____D C:\Program Files\McAfee Security Scan
   2018-09-24 09:29 - 2017-04-13 09:23 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
   2018-09-24 09:29 - 2016-08-18 13:17 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
   2018-09-23 23:46 - 2016-12-01 16:09 - 000000000 ____D C:\Users\Dellssd\AppData\LocalLow\Mozilla
   2018-09-23 08:33 - 2017-07-27 09:56 - 000003180 _____ C:\Windows\System32\Tasks\OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000
   2018-09-23 08:33 - 2017-05-14 12:21 - 000002164 _____ C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft OneDrive.lnk
   2018-09-23 08:33 - 2017-05-14 12:21 - 000000000 ___RD C:\Users\Dellssd\OneDrive
   2018-09-22 17:35 - 2018-08-29 08:46 - 000501760 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL1243.tmp
   2018-09-21 18:56 - 2016-10-30 19:56 - 000000000 ____D C:\Users\Dellssd\Desktop\subtitri
   2018-09-21 14:57 - 2018-08-29 08:46 - 000493568 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL3209.tmp
   2018-09-20 12:11 - 2016-09-26 11:57 - 000119544 _____ C:\Windows\SysWOW64\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   2018-09-20 10:36 - 2017-04-14 13:23 - 000004476 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task
   2018-09-20 10:36 - 2017-04-14 13:23 - 000002441 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
   2018-09-19 23:21 - 2018-03-23 00:38 - 000002429 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Avast Secure Browser.lnk
   2018-09-19 10:10 - 2017-01-14 08:33 - 000000000 ____D C:\Windows\Minidump
   2018-09-18 23:46 - 2016-09-19 00:17 - 000002430 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-09-18 23:46 - 2016-09-19 00:17 - 000002389 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2018-09-18 12:47 - 2018-08-29 08:46 - 000419328 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL1414.tmp
   2018-09-17 12:36 - 2018-08-29 08:46 - 000396288 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL2232.tmp
   2018-09-17 09:55 - 2016-04-28 15:19 - 000000202 _____ C:\Windows\Tasks\AutoKMSDaily.job
   2018-09-16 22:22 - 2018-07-13 14:31 - 000004482 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier
   2018-09-16 22:22 - 2018-06-17 11:13 - 000003138 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{810AB3C2-34D4-499B-B4BB-9D38D546FA12}
   2018-09-16 22:22 - 2018-05-05 14:25 - 000003944 _____ C:\Windows\System32\Tasks\WpsUpdateTask_Dellssd
   2018-09-16 22:22 - 2017-08-07 09:24 - 000004192 _____ C:\Windows\System32\Tasks\WpsExternal_Dellssd_20170807092444
   2018-09-16 22:22 - 2017-05-15 14:15 - 000004196 _____ C:\Windows\System32\Tasks\WpsKtpcntrQingTask_Dellssd
   2018-09-16 22:22 - 2017-05-15 14:15 - 000003362 _____ C:\Windows\System32\Tasks\WpsNotifyTask_Dellssd
   2018-09-16 22:22 - 2017-04-16 19:21 - 000004308 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Opera scheduled suite Autoupdate 1492359678
   2018-09-16 22:22 - 2017-04-16 19:21 - 000004086 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1492359677
   2018-09-16 22:22 - 2017-04-14 13:19 - 000003572 _____ C:\Windows\System32\Tasks\doPDF Update
   2018-09-16 22:22 - 2017-03-11 18:01 - 000003154 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{F75FB1AB-3FC6-4CCB-8E59-EFFFE1750F20}
   2018-09-16 22:22 - 2017-03-11 17:59 - 000003154 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{CEDD031E-67BD-4005-BC8D-F936A030F0BA}
   2018-09-16 22:22 - 2017-03-10 11:47 - 000003154 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{54495718-5171-4E02-8AE9-0C0BA73E7D7F}
   2018-09-16 22:22 - 2017-03-10 11:46 - 000003154 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{E1C2E6E7-851E-4C71-BE27-06A41080DD86}
   2018-09-16 22:22 - 2017-03-08 15:35 - 000003154 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{380FC156-4700-48BE-8B5A-FBA1286DCE61}
   2018-09-16 22:22 - 2017-03-07 19:54 - 000003154 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{B59123EA-C895-4329-A7B1-CB325A18760F}
   2018-09-16 22:22 - 2017-03-07 19:53 - 000003154 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{1B3678E0-0EBD-4B19-8557-0E961136459F}
   2018-09-16 22:22 - 2017-03-07 19:23 - 000003152 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{C3112054-5422-446C-8C6A-CBF71C0F1362}
   2018-09-16 22:22 - 2017-03-07 19:18 - 000003154 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{2A7E9ED5-EA5D-44CE-A690-23D3D3057CA2}
   2018-09-16 22:22 - 2017-03-07 19:14 - 000003154 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{E3C65BC8-A75A-427C-B27F-42C9BBE41C62}
   2018-09-16 22:22 - 2016-10-20 13:50 - 000003112 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{35511907-B4BB-42B6-B5D5-1DEA4D518FE5}
   2018-09-16 22:22 - 2016-10-20 13:36 - 000003164 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{CF456C35-60A1-4F96-848F-0062539D31D4}
   2018-09-16 22:22 - 2016-10-20 13:08 - 000003164 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{286D155D-B077-4884-A3BD-71EBE307BEF5}
   2018-09-16 22:22 - 2016-10-20 13:07 - 000003164 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{295B979B-F0EA-40DA-9832-C45D45FC859B}
   2018-09-16 22:22 - 2016-10-19 13:20 - 000003164 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{B72E12E4-120A-46A7-B0FC-AED00851297F}
   2018-09-16 22:22 - 2016-10-19 12:55 - 000003164 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{A7EABB03-E8E6-444E-9C70-01DEA803DBEC}
   2018-09-16 22:22 - 2016-10-19 12:53 - 000003164 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{D6E5F4DF-91E3-4ECA-B09F-9DCF123E1030}
   2018-09-16 22:22 - 2016-09-19 00:16 - 000003432 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
   2018-09-16 22:22 - 2016-09-19 00:16 - 000003304 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
   2018-09-16 22:22 - 2016-04-28 19:38 - 000003400 _____ C:\Windows\System32\Tasks\update-sys
   2018-09-16 22:22 - 2016-04-28 15:19 - 000002740 _____ C:\Windows\System32\Tasks\AutoKMSDaily
   2018-09-16 22:22 - 2016-04-28 15:19 - 000002436 _____ C:\Windows\System32\Tasks\AutoKMS
   2018-09-16 22:22 - 2016-04-28 15:14 - 000003148 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{5A5A1497-EAC4-4683-9946-09144759EE3B}
   2018-09-16 22:22 - 2016-04-28 13:36 - 000003254 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{CD225CD4-3990-439E-8F36-78EB3BDEE4E1}
   2018-09-16 20:22 - 2018-08-29 08:46 - 000370688 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL3793.tmp
   2018-09-15 19:37 - 2018-08-29 08:46 - 000344576 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL1766.tmp
   2018-09-14 18:54 - 2018-08-29 08:46 - 000297984 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL2266.tmp
   2018-09-13 15:27 - 2018-08-29 08:46 - 000268288 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL2379.tmp
   2018-09-12 23:30 - 2016-04-28 15:24 - 000215920 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswStm.sys
   2018-09-12 12:59 - 2018-08-29 08:46 - 000251904 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL1812.tmp
   2018-09-12 12:19 - 2016-04-28 15:24 - 000163392 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
   2018-09-09 09:00 - 2018-08-29 08:46 - 000212992 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL1160.tmp
   2018-09-08 11:36 - 2018-08-29 08:46 - 000209920 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL3129.tmp
   2018-09-07 13:25 - 2018-08-29 08:46 - 000199168 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL0459.tmp
   2018-09-05 11:53 - 2016-04-28 15:24 - 000467320 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSP.sys
   2018-09-04 13:41 - 2018-08-29 08:46 - 000154624 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL0358.tmp
   2018-09-03 23:58 - 2017-03-11 17:50 - 000000000 _____ C:\Windows\SysWOW64\last.dump
   2018-09-03 10:30 - 2018-08-29 08:46 - 000122368 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL1632.tmp
   2018-09-01 12:16 - 2018-08-29 08:46 - 000114688 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL0845.tmp
   2018-08-31 12:46 - 2018-08-29 08:46 - 000098304 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL3568.tmp
   2018-08-30 23:30 - 2017-04-04 12:54 - 000003910 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Avast Emergency Update
   2018-08-30 23:30 - 2016-04-28 15:24 - 000087904 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRvrt.sys
   2018-08-30 23:29 - 2017-12-23 19:29 - 000249016 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHdsKe.sys
   2018-08-30 23:29 - 2017-11-13 11:28 - 000199712 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswArPot.sys
   2018-08-30 23:29 - 2017-04-04 12:54 - 000346664 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbloga.sys
   2018-08-30 23:29 - 2017-04-04 12:54 - 000229384 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsdrivera.sys
   2018-08-30 23:29 - 2017-04-04 12:54 - 000201320 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsha.sys
   2018-08-30 23:29 - 2017-04-04 12:54 - 000059568 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbuniva.sys
   2018-08-30 23:29 - 2016-04-28 15:24 - 001027720 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSnx.sys
   2018-08-30 23:29 - 2016-04-28 15:24 - 000381560 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswVmm.sys
   2018-08-30 23:29 - 2016-04-28 15:24 - 000111864 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRdr2.sys
   2018-08-30 23:29 - 2016-04-28 15:24 - 000046968 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHwid.sys
   2018-08-30 13:39 - 2018-08-29 08:46 - 000077824 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL3210.tmp
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2015-10-21 18:11 - 2015-10-21 18:11 - 130502551 _____ () C:\Program Files\openoffice1.cab
   2015-10-21 18:10 - 2015-10-21 18:10 - 002310144 _____ () C:\Program Files\openoffice412.msi
   2015-10-21 18:10 - 2015-10-21 18:10 - 000478720 _____ () C:\Program Files\setup.exe
   2015-10-21 18:10 - 2015-10-21 18:10 - 000000279 _____ () C:\Program Files\setup.ini
   2016-12-08 14:00 - 2017-03-04 10:53 - 000000132 _____ () C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Adobe AIFF Format CS6 Prefs
   2016-12-07 08:29 - 2016-12-07 08:29 - 000000146 _____ () C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\gamma_ramp.reg
   2018-09-29 11:31 - 2018-09-29 11:31 - 000001191 _____ () C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\uni.txt
   2017-04-08 21:19 - 2016-03-31 21:40 - 000145792 _____ () C:\Users\Dellssd\AppData\Local\downloader.exe
   2016-04-28 19:38 - 2016-04-28 19:38 - 000000003 ____H () C:\Users\Dellssd\AppData\Local\updater.log
   2016-04-28 19:38 - 2016-04-28 19:38 - 000000424 ____H () C:\Users\Dellssd\AppData\Local\UserProducts.xml
   2016-10-29 12:23 - 2016-10-29 12:23 - 000017408 _____ () C:\Users\Dellssd\AppData\Local\WebpageIcons.db
   2017-02-10 09:00 - 2017-02-10 09:00 - 000000000 _____ () C:\Users\Dellssd\AppData\Local\{DC54C818-2F39-4DF4-A54B-09F3D3BE3CC3}
   Some files in TEMP:
   ====================
   2018-04-09 11:51 - 2018-08-20 12:55 - 062983128 _____ (Softland) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\dopdf-full.exe
   2017-05-15 14:12 - 2017-05-15 14:12 - 003463288 _____ (Gadomotus                                                   ) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\ICReinstall_microsoft_office (1).exe
   2016-10-29 19:52 - 2016-10-30 14:18 - 037642072 _____ (PandoraTV) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\KMP_4.1.3.3.exe
   2017-12-16 10:25 - 2017-12-16 10:25 - 039544976 _____ (PandoraTV) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\KMP_4.2.2.5.exe
   2016-12-06 13:30 - 2016-12-07 08:28 - 048947193 _____ () C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\new_version.exe
   2017-10-10 23:42 - 2017-10-10 23:42 - 002163712 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201710104236545.dll
   2017-10-12 10:00 - 2017-10-12 10:00 - 002163712 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017101208259.dll
   2017-10-13 10:42 - 2017-10-13 10:42 - 002163712 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201710134229437.dll
   2017-10-13 10:47 - 2017-10-13 10:47 - 002163712 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171013479979.dll
   2017-10-16 10:13 - 2017-10-16 10:13 - 002163712 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201710161342290.dll
   2017-10-19 23:59 - 2017-10-19 23:59 - 002163712 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201710195926616.dll
   2017-10-24 10:14 - 2017-10-24 10:14 - 002172416 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201710241457563.dll
   2017-10-24 10:09 - 2017-10-24 10:09 - 002163712 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171024911435.dll
   2017-10-02 08:58 - 2017-10-02 08:58 - 002163200 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171025819305.dll
   2017-10-28 08:06 - 2017-10-28 08:06 - 002172416 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171028622139.dll
   2017-10-04 09:31 - 2017-10-04 09:31 - 002163200 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171043113370.dll
   2017-10-05 09:53 - 2017-10-05 09:53 - 002163200 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017105532580.dll
   2017-10-06 09:16 - 2017-10-06 09:16 - 002163200 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171061623730.dll
   2017-10-06 23:52 - 2017-10-06 23:52 - 002163712 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171065224505.dll
   2017-10-07 09:54 - 2017-10-07 09:54 - 002163712 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171075447890.dll
   2017-10-09 10:23 - 2017-10-09 10:23 - 002163712 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171092328422.dll
   2017-11-10 11:43 - 2017-11-10 11:43 - 002172416 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201711104321386.dll
   2017-11-01 10:23 - 2017-11-01 10:23 - 002172416 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171112339856.dll
   2017-11-02 00:52 - 2017-11-02 00:52 - 002172416 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171115225368.dll
   2017-11-17 12:11 - 2017-11-17 12:11 - 002172416 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171117111267.dll
   2017-11-18 19:17 - 2017-11-18 19:17 - 002172416 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201711181734927.dll
   2017-11-21 00:46 - 2017-11-21 00:46 - 002230784 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017112046238.dll
   2017-11-23 00:46 - 2017-11-23 00:46 - 002230784 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201711224618694.dll
   2017-11-25 09:12 - 2017-11-25 09:12 - 002230784 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201711251244928.dll
   2017-11-27 10:16 - 2017-11-27 10:16 - 002230784 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201711271659784.dll
   2017-11-06 09:42 - 2017-11-06 09:42 - 002172416 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171164236192.dll
   2017-11-08 10:10 - 2017-11-08 10:10 - 002172416 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017118103184.dll
   2017-11-09 00:50 - 2017-11-09 00:50 - 002172416 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171185049290.dll
   2017-12-11 11:10 - 2017-12-11 11:10 - 002230784 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171211109386.dll
   2017-12-16 10:08 - 2017-12-16 10:08 - 002230784 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171216841406.dll
   2017-12-20 10:30 - 2017-12-20 10:30 - 002230784 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171220300768.dll
   2017-12-21 09:59 - 2017-12-21 09:59 - 002228736 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171221599557.dll
   2017-12-25 11:52 - 2017-12-25 11:52 - 002228736 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201712255220697.dll
   2017-12-27 10:46 - 2017-12-27 10:46 - 002228736 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201712274620418.dll
   2017-12-28 10:30 - 2017-12-28 10:30 - 002228736 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171228304823.dll
   2017-12-30 09:54 - 2017-12-30 09:54 - 002228736 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201712305435151.dll
   2017-12-06 11:04 - 2017-12-06 11:04 - 002230784 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017126459962.dll
   2017-05-16 23:45 - 2017-05-16 23:45 - 001980416 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20175164533688.dll
   2017-05-19 08:44 - 2017-05-19 08:44 - 002008064 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20175194420141.dll
   2017-05-20 06:44 - 2017-05-20 06:44 - 002008064 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20175204459667.dll
   2017-05-24 09:17 - 2017-05-24 09:17 - 002008064 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017524175694.dll
   2017-05-29 08:07 - 2017-05-29 08:07 - 002008064 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20175297735.dll
   2017-06-13 07:40 - 2017-06-13 07:40 - 002011648 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20176134013374.dll
   2017-06-13 23:42 - 2017-06-13 23:42 - 002011648 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017613428192.dll
   2017-06-16 08:07 - 2017-06-16 08:07 - 002011648 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017616745230.dll
   2017-06-17 20:54 - 2017-06-17 20:54 - 002011648 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20176175444375.dll
   2017-06-20 12:39 - 2017-06-20 12:39 - 002011648 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017620392713.dll
   2017-06-22 07:31 - 2017-06-22 07:31 - 002011648 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20176223128826.dll
   2017-06-30 08:43 - 2017-06-30 08:43 - 002011648 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017630439814.dll
   2017-06-05 13:34 - 2017-06-05 13:34 - 002011648 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017653419350.dll
   2017-06-06 23:39 - 2017-06-06 23:39 - 002011648 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017663958437.dll
   2017-06-08 18:49 - 2017-06-08 18:49 - 002011648 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017684938352.dll
   2017-07-10 18:05 - 2017-07-10 18:05 - 001972736 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017710548407.dll
   2017-07-14 18:41 - 2017-07-14 18:41 - 001973248 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017714411279.dll
   2017-07-18 23:54 - 2017-07-18 23:54 - 001973248 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20177185419573.dll
   2017-07-21 05:15 - 2017-07-21 05:15 - 001973760 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20177211525566.dll
   2017-07-27 09:55 - 2017-07-27 09:55 - 001973760 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20177275517760.dll
   2017-07-28 04:57 - 2017-07-28 04:57 - 001973760 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20177285736189.dll
   2017-07-03 08:19 - 2017-07-03 08:19 - 001972736 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017731946996.dll
   2017-07-04 09:07 - 2017-07-04 09:07 - 001972736 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201774732193.dll
   2017-08-01 08:38 - 2017-08-01 08:38 - 001973760 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201781381180.dll
   2017-08-16 05:06 - 2017-08-16 05:06 - 001973760 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017816647150.dll
   2017-08-18 04:56 - 2017-08-18 04:56 - 001999360 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20178185624580.dll
   2017-08-20 07:53 - 2017-08-20 07:53 - 001999360 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20178205358978.dll
   2017-08-23 09:46 - 2017-08-23 09:46 - 001999360 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20178234653479.dll
   2017-08-26 09:05 - 2017-08-26 09:05 - 001999360 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017826549919.dll
   2017-08-31 08:56 - 2017-08-31 08:56 - 001999872 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017831561686.dll
   2017-08-05 07:40 - 2017-08-05 07:40 - 001973760 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017854013409.dll
   2017-08-06 22:28 - 2017-08-06 22:28 - 001973760 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017862837477.dll
   2017-08-09 09:31 - 2017-08-09 09:31 - 001973760 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017893159204.dll
   2017-09-14 08:52 - 2017-09-14 08:52 - 001999872 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20179145250727.dll
   2017-09-20 08:56 - 2017-09-20 08:56 - 001999872 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20179205616444.dll
   2017-09-02 09:04 - 2017-09-02 09:04 - 001999872 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201792421331.dll
   2017-09-26 11:48 - 2017-09-26 11:48 - 001999872 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20179264854497.dll
   2017-09-28 00:05 - 2017-09-28 00:05 - 001999872 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017927529360.dll
   2017-09-07 04:56 - 2017-09-07 04:56 - 001999872 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017975639972.dll
   2018-01-16 10:06 - 2018-01-16 10:06 - 002329600 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201811662581.dll
   2018-01-18 00:32 - 2018-01-18 00:32 - 002329600 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20181173214934.dll
   2018-01-19 00:31 - 2018-01-19 00:31 - 002329600 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20181183124471.dll
   2018-01-21 11:17 - 2018-01-21 11:17 - 002329600 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20181211757955.dll
   2018-01-04 11:38 - 2018-01-04 11:38 - 002228736 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2018143847667.dll
   2018-01-07 08:59 - 2018-01-07 08:59 - 002228736 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2018175955849.dll
   2018-01-09 10:29 - 2018-01-09 10:29 - 002228736 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2018192959337.dll
   2010-06-17 17:09 - 2010-06-17 17:09 - 000149352 ____R (Microsoft Corporation) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\ose00000.exe
   2012-11-10 21:20 - 2012-11-10 21:20 - 000150600 ____R (Microsoft Corporation) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\ose00001.exe
   2008-11-16 13:38 - 2008-11-16 13:38 - 000145184 ____R (Microsoft Corporation) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\ose00002.exe
   2010-06-17 17:09 - 2010-06-17 17:09 - 000149352 ____R (Microsoft Corporation) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\ose00003.exe
   2016-08-16 10:48 - 2016-08-16 10:48 - 000488960 _____ () C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\sqlite3.exe
   2017-04-22 19:34 - 2017-04-22 19:34 - 000181544 _____ () C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\ubar-yadownloader.exe
   2017-03-15 22:10 - 2017-03-15 22:10 - 014456872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\vc_redist.x86.exe
   2017-08-13 12:15 - 2017-08-13 12:15 - 030950664 _____ () C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\vlc-2.2.6-win32.exe
   2017-04-14 13:05 - 2017-04-14 13:05 - 000349280 _____ (Lavasoft) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\WcInstaller.exe
   2017-04-22 21:17 - 2017-03-27 12:10 - 000237920 _____ () C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\YandexWorking.exe
   2017-03-30 21:07 - 2017-03-30 21:07 - 061980664 _____ (YANDEX LLC) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\{13BD144E-5CAE-445E-ACAC-B02F6DDCF43E}.exe
   2016-10-20 12:07 - 2016-10-20 12:07 - 044295032 _____ (Google Inc.) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\{486E4B52-BB14-452C-9A04-353419ACD5E8}-54.0.2840.71_chrome_installer.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-09-25 14:59
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
  • от ivan_dimitrov26
   Добър ден. От няколко дни след зареждане на Windows-а се зарежда Chromuim (подобен на Google Chrome). Предполагам, че е влязъл с инсталиране на друга програма. Сканирах с Аваст, но не намери нищо. Компютърът е с по-стара операционна система, но се използва рядко.
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 06.10.2018
   Ran by Administrator (administrator) on V002-16032D283A (09-10-2018 12:51:00)
   Running from C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop
   Loaded Profiles: Administrator (Available Profiles: Administrator)
   Platform: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (X86) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 8 (Default browser: IE)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
   (Adobe Systems Incorporated) C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe
   (Samsung Electronics.) C:\WINDOWS\Samsung\ComSMMgr\SSMMgr.exe
   (Cyberlink Corp.) C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
   (Analog Devices, Inc.) C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
   (Analog Devices, Inc.) C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4.exe
   (NewSoft Technology Corporation) C:\Program Files\NewSoft\Smart Start UP\PnPDetect.exe
   (Skype Technologies S.A.) C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   () C:\WINDOWS\Datecs\FType2K.exe
   (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
   (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswidsagent.exe
   (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe
   (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Chrome\chrome32_49.0.2623.75\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Chrome\chrome32_49.0.2623.75\chrome.exe
   (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Chrome\chrome32_49.0.2623.75\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Chrome\chrome32_49.0.2623.75\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Chrome\chrome32_49.0.2623.75\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [NvCplDaemon] => RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
   HKLM\...\Run: [nwiz] => nwiz.exe /install
   HKLM\...\Run: [NvMediaCenter] => RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
   HKLM\...\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] => C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [35696 2009-02-27] (Adobe Systems Incorporated)
   HKLM\...\Run: [Samsung Common SM] => C:\WINDOWS\Samsung\ComSMMgr\ssmmgr.exe [372736 2005-07-03] (Samsung Electronics.)
   HKLM\...\Run: [RemoteControl] => C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe [32768 2005-01-12] (Cyberlink Corp.)
   HKLM\...\Run: [SoundMAXPnP] => C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe [925696 2005-05-20] (Analog Devices, Inc.)
   HKLM\...\Run: [SoundMAX] => C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe [716800 2005-09-07] (Analog Devices, Inc.)
   HKLM\...\Run: [Smart Start UP] => C:\Program Files\NewSoft\Smart Start UP\PnPDetect.exe [104528 2007-04-27] (NewSoft Technology Corporation)
   HKLM\...\Run: [NeroFilterCheck] => C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe [155648 2001-07-09] (Ahead Software Gmbh)
   HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [242392 2018-10-09] (AVAST Software)
   HKU\S-1-5-21-2025429265-842925246-1177238915-500\...\Run: [Skype] => C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe [27716568 2017-05-05] (Skype Technologies S.A.)
   HKU\S-1-5-21-2025429265-842925246-1177238915-500\...\Run: [MSMSGS] => C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE [1507600 2002-10-17] (Microsoft Corporation)
   HKU\S-1-5-21-2025429265-842925246-1177238915-500\...\Run: [Chromium] => c:\documents and settings\administrator\local settings\application data\chromium\application\chrome.exe [666624 2015-07-30] (The Chromium Authors)
   SecurityProviders: msapsspc.dll, schannel.dll, credssp.dll, digest.dll, msnsspc.dll
   Startup: C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\FlexType 2K.lnk [2018-10-06]
   ShortcutTarget: FlexType 2K.lnk -> C:\WINDOWS\Datecs\FType2K.exe ()
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{15E2290D-8571-410D-8D3C-128B92D7A9B4}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-19\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-20\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-2025429265-842925246-1177238915-500\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction <==== ATTENTION
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://search.avast.com/AV772/
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = 
   HKU\S-1-5-21-2025429265-842925246-1177238915-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
   HKU\S-1-5-21-2025429265-842925246-1177238915-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://search.avast.com/AV772/
   HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs,Tabs: "about:newtab" <==== ATTENTION
   SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {8C31F27B-BE8A-4e4b-A478-17760AF1F5D9} URL = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
   SearchScopes: HKLM -> {8C31F27B-BE8A-4e4b-A478-17760AF1F5D9} URL = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2025429265-842925246-1177238915-500 -> DefaultScope {8C31F27B-BE8A-4e4b-A478-17760AF1F5D9} URL = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2025429265-842925246-1177238915-500 -> {8C31F27B-BE8A-4e4b-A478-17760AF1F5D9} URL = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
   BHO: Adobe PDF Link Helper -> {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} -> C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2009-02-27] (Adobe Systems Incorporated)
   Handler: ms-itss - {0A9007C0-4076-11D3-8789-0000F8105754} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Information Retrieval\MSITSS.DLL [2000-04-19] (Microsoft Corporation)
   StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - iexplore.exe
   FireFox:
   ========
   FF DefaultProfile: wykzwtrk.default
   FF ProfilePath: C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\wykzwtrk.default [2018-10-09]
   FF Homepage: C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\wykzwtrk.default -> hxxps://www.gbg.bg/
   FF Extension: (Avast Online Security) - C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\wykzwtrk.default\Extensions\wrc@avast.com.xpi [2018-10-09]
   FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}] - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension
   FF Extension: (Microsoft .NET Framework Assistant) - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension [2018-10-05] [Legacy] [not signed]
   FF Plugin: @microsoft.com/WPF,version=3.5 -> C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll [2008-07-29] (Microsoft Corporation)
   StartMenuInternet: FIREFOX.EXE - firefox.exe
   Chrome: 
   =======
   CHR Profile: C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default [2018-10-09]
   CHR Extension: (Docs) - C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-10-04]
   CHR Extension: (Google Drive) - C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-10-04]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-10-04]
   CHR Extension: (Google Docs Offline) - C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-10-04]
   CHR Extension: (Chrome Web Store Payments) - C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-10-04]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-10-04]
   StartMenuInternet: chrome.exe - C:\Program Files\Chrome\chrome32_49.0.2623.75\chrome.exe
   StartMenuInternet: Google Chrome - C:\Program Files\Chrome\chrome32_49.0.2623.75\chrome.exe
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswidsagent.exe [6488376 2018-10-09] (AVAST Software)
   R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [322464 2018-10-09] (AVAST Software)
   S2 SkypeUpdate; C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe [317400 2017-04-05] (Skype Technologies) [File not signed]
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R3 AEAudioService; C:\WINDOWS\System32\drivers\AEAudio.sys [127872 2005-03-04] (Andrea Electronics Corporation)
   R1 aswArPot; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswArPot.sys [167552 2018-10-09] (AVAST Software)
   R1 aswbidsdriver; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbidsdriverx.sys [188336 2018-10-09] (AVAST Software)
   R0 aswbidsh; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbidshx.sys [164944 2018-10-09] (AVAST Software)
   R0 aswblog; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswblogx.sys [284320 2018-10-09] (AVAST Software)
   R0 aswbuniv; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbunivx.sys [57968 2018-10-09] (AVAST Software)
   R1 aswHdsKe; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswHdsKe.sys [196008 2018-10-09] (AVAST Software)
   S3 aswHwid; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswHwid.sys [42808 2018-10-09] (AVAST Software)
   R2 aswMonFlt; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswMonFlt.sys [135376 2018-10-09] (AVAST Software)
   R1 aswRdr; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRdr.sys [70840 2018-10-09] (AVAST Software)
   R0 aswRvrt; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRvrt.sys [73264 2018-10-09] (AVAST Software)
   R1 aswSnx; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSnx.sys [784112 2018-10-09] (AVAST Software)
   R1 aswSP; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSP.sys [396536 2018-10-09] (AVAST Software)
   R3 aswStmXP; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswStmXP.sys [206976 2018-10-09] (AVAST Software)
   R0 aswVmm; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswVmm.sys [311328 2018-10-09] (AVAST Software)
   R2 DgiVecp; C:\WINDOWS\System32\Drivers\DgiVecp.sys [41984 2005-03-14] (DeviceGuys, Inc.) [File not signed]
   R0 giveio; C:\WINDOWS\System32\giveio.sys [5248 1996-04-03] () [File not signed]
   R3 HCF_MSFT; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\HCF_MSFT.sys [907456 2001-08-17] (Conexant)
   R0 mv61xxmm; C:\WINDOWS\system32\Drivers\mv61xxmm.sys [14184 2014-02-12] (Marvell Semiconductor Inc.)
   R0 mv64xxmm; C:\WINDOWS\system32\Drivers\mv64xxmm.sys [5632 2014-02-12] (Marvell Semiconductor Inc.) [File not signed]
   R0 mvxxmm; C:\WINDOWS\system32\Drivers\mvxxmm.sys [14184 2014-02-12] (Marvell Semiconductor Inc.)
   R0 PxHelp20; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\PxHelp20.sys [20016 2003-10-28] (Sonic Solutions) [File not signed]
   R3 SenFiltService; C:\WINDOWS\System32\drivers\Senfilt.sys [393088 2005-08-11] (Sensaura)
   R3 yukonwxp; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\yk51x86.sys [299424 2012-03-27] (Marvell)
   S4 IntelIde; no ImagePath
   U1 WS2IFSL; no ImagePath
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-10-09 12:51 - 2018-10-09 12:51 - 000012972 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\FRST.txt
   2018-10-09 12:50 - 2018-10-09 12:51 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-10-09 12:47 - 2018-10-09 12:49 - 001774592 _____ (Farbar) C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\FRST.exe
   2018-10-09 08:45 - 2018-10-09 08:45 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CSC
   2018-10-09 08:42 - 2018-10-09 08:42 - 000323288 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe
   2018-10-09 08:33 - 2018-10-09 08:33 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\AVAST Software
   2018-10-09 08:32 - 2018-10-09 08:32 - 000001689 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Avast Free Antivirus.lnk
   2018-10-09 08:32 - 2018-10-09 08:32 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\AVAST Software
   2018-10-09 08:31 - 2018-10-09 12:43 - 000000310 ____H C:\WINDOWS\Tasks\Avast Emergency Update.job
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:43 - 000396536 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswSP.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:43 - 000206976 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswStmXP.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:43 - 000135376 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:43 - 000073264 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswRvrt.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:42 - 000784112 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswSnx.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:42 - 000311328 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswVmm.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:42 - 000196008 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswHdsKe.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:42 - 000167552 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswArPot.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:42 - 000070840 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswRdr.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:42 - 000042808 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswHwid.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:41 - 000284320 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswblogx.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:41 - 000188336 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswbidsdriverx.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:41 - 000164944 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswbidshx.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:41 - 000057968 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswbunivx.sys
   2018-10-09 08:29 - 2018-10-09 08:29 - 000000000 ____D C:\Program Files\AVAST Software
   2018-10-08 13:13 - 2018-10-08 13:14 - 000000099 _____ C:\WINDOWS\Reimage.ini
   2018-10-08 13:13 - 2018-10-08 13:13 - 000000000 ____D C:\rei
   2018-10-07 09:40 - 2018-10-07 09:40 - 000000043 _____ C:\Documents and Settings\NetworkService\Application Data\WB.CFG
   2018-10-06 14:51 - 2018-10-06 14:51 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\CEF
   2018-10-06 14:48 - 2018-10-09 09:02 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\AVAST Software
   2018-10-06 14:46 - 2018-10-06 14:46 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Temp
   2018-10-06 14:45 - 2018-10-06 14:45 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallWdf01009$
   2018-10-06 14:45 - 2008-11-07 18:55 - 000016928 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\spmsgXP_2k3.dll
   2018-10-06 14:44 - 2018-10-06 14:43 - 001142072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\ucrtbase.dll
   2018-10-06 14:42 - 2018-10-06 14:42 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Media Player Classic
   2018-10-06 14:41 - 2018-10-06 14:42 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\chromium
   2018-10-06 14:40 - 2018-10-08 13:58 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Namek
   2018-10-06 14:39 - 2018-10-09 12:32 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AVAST Software
   2018-10-06 14:39 - 2018-10-06 14:39 - 000000717 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Crystal Player.lnk
   2018-10-06 14:39 - 2018-10-06 14:39 - 000000000 ____D C:\Program Files\Crystal Player
   2018-10-06 14:39 - 2018-10-06 14:39 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Crystal Player
   2018-10-06 14:39 - 2018-10-06 14:39 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Crystal Player
   2018-10-06 14:37 - 2018-10-06 14:37 - 000000940 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Media Player Classic.lnk
   2018-10-06 14:37 - 2018-10-06 14:37 - 000000000 ____D C:\Program Files\K-Lite Codec Pack
   2018-10-06 14:37 - 2018-10-06 14:37 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack
   2018-10-06 14:37 - 2006-09-13 23:14 - 000593938 _____ C:\WINDOWS\system32\x264vfw.dll
   2018-10-06 14:37 - 2006-07-05 20:02 - 000005120 _____ C:\WINDOWS\system32\ff_vfw.dll
   2018-10-06 14:37 - 2006-07-03 23:40 - 000620180 _____ (DivX, Inc.) C:\WINDOWS\system32\divx.dll
   2018-10-06 14:37 - 2006-06-21 12:42 - 001044480 _____ (The OpenSSL Project, hxxp://www.openssl.org/) C:\WINDOWS\system32\libdivx.dll
   2018-10-06 14:37 - 2006-06-21 12:42 - 000200704 _____ (The OpenSSL Project, hxxp://www.openssl.org/) C:\WINDOWS\system32\ssldivx.dll
   2018-10-06 14:37 - 2006-05-25 00:47 - 003596288 _____ C:\WINDOWS\system32\qt-dx331.dll
   2018-10-06 14:37 - 2006-05-25 00:46 - 000200704 _____ (DivXNetworks) C:\WINDOWS\system32\dtu100.dll
   2018-10-06 14:37 - 2006-05-13 23:16 - 000118784 _____ (fccHandler) C:\WINDOWS\system32\ac3acm.acm
   2018-10-06 14:37 - 2006-04-20 16:00 - 000856064 _____ C:\WINDOWS\system32\xvidcore.dll
   2018-10-06 14:37 - 2006-04-08 03:13 - 000090112 _____ (DivXNetworks) C:\WINDOWS\system32\dpl100.dll
   2018-10-06 14:37 - 2006-02-27 15:30 - 000217088 _____ C:\WINDOWS\system32\xvidvfw.dll
   2018-10-06 14:37 - 2005-02-24 18:56 - 000000547 _____ C:\WINDOWS\system32\ff_vfw.dll.manifest
   2018-10-06 14:37 - 2003-06-23 02:44 - 001415680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMV9VCM.dll
   2018-10-06 14:26 - 2018-10-06 14:26 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Datecs Applications
   2018-10-06 14:20 - 2018-10-06 14:20 - 000000763 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\BSPlayer.lnk
   2018-10-06 14:20 - 2018-10-06 14:20 - 000000000 ____D C:\Program Files\Webteh
   2018-10-06 14:20 - 2018-10-06 14:20 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Webteh
   2018-10-06 09:28 - 2018-10-06 14:57 - 000000654 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Winamp.lnk
   2018-10-06 09:28 - 2018-10-06 14:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\Winamp
   2018-10-06 09:28 - 2018-10-06 09:28 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Winamp
   2018-10-05 12:45 - 2018-10-05 12:45 - 000053248 _____ C:\WINDOWS\system32\zlib.dll
   2018-10-05 09:04 - 2018-10-05 09:04 - 000001106 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Nero Burning ROM.lnk
   2018-10-05 09:02 - 2018-10-05 09:03 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Nero
   2018-10-05 09:02 - 2018-10-05 09:02 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Ahead
   2018-10-05 09:02 - 2004-03-03 20:30 - 000125184 _____ (Ahead Software AG) C:\WINDOWS\system32\Drivers\imagesrv.sys
   2018-10-05 09:02 - 2004-03-03 20:30 - 000005504 _____ (Ahead Software AG) C:\WINDOWS\system32\Drivers\imagedrv.sys
   2018-10-05 09:02 - 2001-07-09 10:50 - 000155648 _____ (Ahead Software Gmbh) C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
   2018-10-05 09:02 - 2001-07-06 17:24 - 000283920 _____ (Pegasus Software, LLC) C:\WINDOWS\system32\ImagXpr5.dll
   2018-10-05 09:02 - 2001-07-06 13:41 - 000569344 _____ (Pegasus Software,LLC) C:\WINDOWS\system32\imagr5.dll
   2018-10-05 09:02 - 2001-07-06 11:44 - 000544768 _____ (Pegasus Software, LLC) C:\WINDOWS\system32\imagx5.dll
   2018-10-05 09:02 - 2001-06-26 07:15 - 000038912 _____ (Pegasus Imaging Corp.) C:\WINDOWS\system32\picn20.dll
   2018-10-05 09:02 - 2000-06-26 10:45 - 000106496 _____ (Pegasus Software) C:\WINDOWS\system32\TwnLib20.dll
   2018-10-05 08:52 - 2018-10-05 08:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\MSECache
   2018-10-05 08:45 - 2018-10-05 08:45 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Skype Received Files
   2018-10-05 08:45 - 2018-10-05 08:45 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Skype Pictures
   2018-10-05 08:45 - 2018-10-05 08:45 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Skype Content
   2018-10-05 08:36 - 2018-10-05 08:36 - 000154568 _____ C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Application Data\FontCache3.0.0.0.dat
   2018-10-05 08:35 - 2018-10-05 08:35 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\XPSViewer
   2018-10-05 08:34 - 2018-10-05 08:34 - 000000000 ____D C:\Program Files\Reference Assemblies
   2018-10-05 08:34 - 2018-10-05 08:34 - 000000000 ____D C:\Program Files\MSBuild
   2018-10-05 08:34 - 2008-11-07 18:55 - 000026144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\spupdsvc.exe
   2018-10-05 08:34 - 2008-07-06 15:06 - 001676288 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xpssvcs.dll
   2018-10-05 08:34 - 2008-07-06 15:06 - 001676288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\xpssvcs.dll
   2018-10-05 08:34 - 2008-07-06 15:06 - 000575488 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xpsshhdr.dll
   2018-10-05 08:34 - 2008-07-06 15:06 - 000575488 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\xpsshhdr.dll
   2018-10-05 08:34 - 2008-07-06 15:06 - 000117760 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\prntvpt.dll
   2018-10-05 08:34 - 2008-07-06 15:06 - 000089088 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\filterpipelineprintproc.dll
   2018-10-05 08:34 - 2008-07-06 13:50 - 000597504 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\printfilterpipelinesvc.exe
   2018-10-05 08:34 - 2007-11-30 15:39 - 000017272 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\spmsg.dll
   2018-10-05 08:33 - 2018-10-05 08:33 - 000000829 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Windows Messenger.lnk
   2018-10-05 08:33 - 2018-10-05 08:33 - 000000000 ____D C:\Program Files\Messenger
   2018-10-05 08:31 - 2018-10-05 08:31 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft .NET Micro Framework
   2018-10-05 08:28 - 2018-10-05 08:28 - 000000853 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\PDFArchitect.lnk
   2018-10-05 08:28 - 2018-10-05 08:28 - 000000706 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\PDFCreator.lnk
   2018-10-05 08:28 - 2018-10-05 08:28 - 000000000 ____D C:\Program Files\PDFCreator
   2018-10-05 08:28 - 2018-10-05 08:28 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\PDFCreator
   2018-10-05 08:28 - 2018-10-05 08:28 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\pdfforge
   2018-10-05 08:28 - 2012-03-05 21:04 - 000054272 _____ (pdfforge GbR) C:\WINDOWS\system32\pdfcmon.dll
   2018-10-05 08:27 - 2018-10-05 08:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\appmgmt
   2018-10-04 14:04 - 2018-10-04 14:04 - 000000738 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Outlook Express.lnk
   2018-10-04 14:03 - 2018-10-04 14:03 - 000002016 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Microsoft Office PowerPoint 2003 (2).lnk
   2018-10-04 12:43 - 2018-10-04 12:43 - 000001527 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Tour Windows XP.lnk
   2018-10-04 12:37 - 2018-10-04 12:37 - 000000702 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\MozBackup.lnk
   2018-10-04 12:37 - 2018-10-04 12:37 - 000000000 ____D C:\Program Files\MozBackup
   2018-10-04 12:37 - 2018-10-04 12:37 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\MozBackup
   2018-10-04 12:37 - 2018-09-29 12:42 - 000000775 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\indexfile.txt
   2018-10-04 12:34 - 2018-10-08 08:43 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Изтегляния
   2018-10-04 12:30 - 2018-10-04 12:30 - 000000754 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\YoWindow.lnk
   2018-10-04 12:30 - 2018-10-04 12:30 - 000000000 ____D C:\Program Files\YoWindow
   2018-10-04 12:30 - 2018-10-04 12:30 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\YoWindow
   2018-10-04 12:30 - 2018-10-04 12:30 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\YoWindow
   2018-10-04 12:28 - 2018-10-04 12:28 - 000001487 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Windows Explorer (2).lnk
   2018-10-04 12:25 - 2018-10-04 12:25 - 000000784 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\ESET Online Scanner.lnk
   2018-10-04 12:20 - 2018-10-04 12:20 - 000000000 ____D C:\Program Files\Marvell
   2018-10-04 12:20 - 2012-03-27 17:48 - 000299424 _____ (Marvell) C:\WINDOWS\system32\Drivers\yk51x86.sys
   2018-10-04 08:51 - 2018-10-09 09:05 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Photo
   2018-10-04 08:48 - 2018-10-06 14:25 - 000002497 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Microsoft Office Word 2003 (2).lnk
   2018-10-04 08:48 - 2018-10-04 08:48 - 000002044 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Microsoft Office Excel 2003 (2).lnk
   2018-10-04 08:46 - 2018-10-09 09:22 - 000000192 _____ C:\WINDOWS\winamp.ini
   2018-10-04 08:46 - 2018-10-04 08:46 - 000001826 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Presto! Mr. Photo 4.lnk
   2018-10-04 08:46 - 2003-10-29 03:34 - 000462848 ____N (Sonic Solutions) C:\WINDOWS\system32\px.dll
   2018-10-04 08:46 - 2003-10-29 03:33 - 000286720 ____N (Sonic Solutions) C:\WINDOWS\system32\pxwave.dll
   2018-10-04 08:46 - 2003-10-29 03:33 - 000143360 ____N (Sonic Solutions) C:\WINDOWS\system32\pxmas.dll
   2018-10-04 08:46 - 2003-10-28 13:02 - 000053248 ____N C:\WINDOWS\system32\pxhpinst.exe
   2018-10-04 08:46 - 2003-10-28 13:02 - 000020016 ____N (Sonic Solutions) C:\WINDOWS\system32\Drivers\pxhelp20.sys
   2018-10-04 08:46 - 2003-10-27 12:00 - 000319488 ____N (Sonic Solutions) C:\WINDOWS\system32\pxdrv.dll
   2018-10-04 08:46 - 2003-10-14 12:00 - 000028672 ____N (Sonic Solutions) C:\WINDOWS\system32\vxblock.dll
   2018-10-04 08:45 - 2018-10-04 08:45 - 000000000 ____D C:\Program Files\NewSoft
   2018-10-04 08:45 - 2018-10-04 08:45 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\NewSoft
   2018-10-04 08:45 - 2018-10-04 08:45 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\NewSoft
   2018-10-04 08:45 - 2018-10-04 08:45 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Newsoft
   2018-10-04 08:45 - 2018-10-04 08:45 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\NewSoft
   2018-10-04 08:45 - 1998-06-17 00:00 - 000385100 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSVCRTD.DLL
   2018-10-04 08:43 - 2018-10-04 08:43 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Canon
   2018-10-04 08:42 - 2018-10-04 08:42 - 000000000 ___HD C:\CanoScan
   2018-10-04 08:42 - 2018-10-04 08:42 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Canon
   2018-10-04 08:42 - 2013-07-03 01:59 - 000014976 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbscan.sys
   2018-10-04 08:42 - 2013-07-03 01:59 - 000014976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\usbscan.sys
   2018-10-04 08:42 - 2005-06-23 22:17 - 000352256 _____ (CANON INC.) C:\WINDOWS\system32\CNQL1213.DLL
   2018-10-04 08:42 - 2005-02-28 13:20 - 000057344 _____ (CANON INC.) C:\WINDOWS\system32\CNQU110.DLL
   2018-10-04 08:38 - 2018-10-09 12:42 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Skype
   2018-10-04 08:38 - 2018-10-05 13:45 - 000002265 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Skype.lnk
   2018-10-04 08:38 - 2018-10-04 08:38 - 000000000 ___RD C:\Program Files\Skype
   2018-10-04 08:38 - 2018-10-04 08:38 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Skype
   2018-10-04 08:38 - 2018-10-04 08:38 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Skype
   2018-10-04 08:38 - 2018-10-04 08:38 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Skype
   2018-10-04 08:38 - 2018-10-04 08:38 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Tracing
   2018-10-04 08:37 - 2018-10-08 12:43 - 000170200 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
   2018-10-04 08:37 - 2018-10-05 13:43 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Package Cache
   2018-10-04 08:37 - 2018-10-04 08:37 - 000000777 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Malwarebytes Anti-Malware.lnk
   2018-10-04 08:37 - 2018-10-04 08:37 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes Anti-Malware
   2018-10-04 08:37 - 2018-10-04 08:37 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Malwarebytes Anti-Malware
   2018-10-04 08:37 - 2018-10-04 08:37 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Malwarebytes
   2018-10-04 08:37 - 2016-03-10 14:09 - 000123264 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbamchameleon.sys
   2018-10-04 08:37 - 2016-03-10 14:08 - 000024448 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbam.sys
   2018-10-04 08:36 - 2018-10-06 14:51 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\vlc
   2018-10-04 08:36 - 2018-10-04 08:36 - 000000000 ____D C:\Program Files\VideoLAN
   2018-10-04 08:31 - 2018-10-04 08:31 - 000000000 ____D C:\Program Files\FinalWire
   2018-10-04 08:31 - 2018-10-04 08:31 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\FinalWire
   2018-10-03 18:55 - 2018-10-03 18:55 - 000000301 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Shortcut to Sounds and Audio Devices.lnk
   2018-10-03 18:47 - 2018-10-05 12:33 - 000000000 ___RD C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\New Briefcase
   2018-10-03 18:35 - 2008-04-13 22:47 - 000083072 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wdmaud.sys
   2018-10-03 18:35 - 2008-04-13 22:47 - 000083072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\wdmaud.sys
   2018-10-03 18:35 - 2008-04-13 22:15 - 000006272 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\splitter.sys
   2018-10-03 18:35 - 2008-04-13 22:15 - 000006272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\splitter.sys
   2018-10-03 18:34 - 2018-10-03 18:34 - 000000000 ____D C:\Program Files\Analog Devices
   2018-10-03 18:34 - 2018-10-03 18:34 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\SoundMAX
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-14 03:42 - 000129536 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ksproxy.ax
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-14 03:42 - 000129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ksproxy.ax
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-14 03:41 - 000004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ksuser.dll
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-14 03:41 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ksuser.dll
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:45 - 000060800 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sysaudio.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:45 - 000060800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\sysaudio.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:15 - 000172416 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kmixer.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:15 - 000172416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\kmixer.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:15 - 000060160 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\drmk.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:15 - 000060160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\drmk.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:15 - 000056576 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\swmidi.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:15 - 000056576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\swmidi.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:15 - 000052864 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dmusic.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:15 - 000052864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\DMusic.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:15 - 000002944 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\drmkaud.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:15 - 000002944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\drmkaud.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:09 - 000007552 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mskssrv.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:09 - 000007552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MSKSSRV.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:09 - 000005376 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mspclock.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:09 - 000005376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MSPCLOCK.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:09 - 000004992 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mspqm.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:09 - 000004992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MSPQM.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 20:09 - 000142592 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\aec.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 20:09 - 000142592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aec.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-03-21 11:35 - 000146048 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\portcls.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-03-21 11:35 - 000146048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\portcls.sys
   2018-10-03 18:34 - 2005-09-26 16:20 - 000049152 _____ (Analog Devices Inc.) C:\WINDOWS\system32\DSndUp.exe
   2018-10-03 18:34 - 2005-05-04 09:20 - 000053248 ____N (Analog Devices Inc.) C:\WINDOWS\system32\wdmioctl.dll
   2018-10-03 18:34 - 2002-04-17 15:05 - 000045056 ____N (adi) C:\WINDOWS\system32\CleanUp.exe
   2018-10-03 18:34 - 2001-09-11 15:20 - 001285632 ____N (Analog Devices) C:\WINDOWS\system32\SMMedia.dll
   2018-10-03 18:31 - 2018-10-03 18:31 - 000000000 ____D C:\Program Files\Realtek
   2018-10-03 18:31 - 2018-10-03 18:31 - 000000000 ____D C:\Program Files\Intel Desktop Board
   2018-10-03 18:30 - 2018-10-07 09:22 - 000069800 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   2018-10-03 18:30 - 2018-10-03 18:30 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\DriverDR.com
   2018-10-03 14:32 - 2018-10-03 14:22 - 000000804 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Windows Media Player.lnk
   2018-10-03 14:29 - 2018-10-03 14:29 - 000001487 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\ICQ6.5.lnk
   2018-10-03 14:29 - 2018-10-03 14:29 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\ICQ6.5
   2018-10-03 14:28 - 2018-10-08 09:25 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ICQ
   2018-10-03 14:28 - 2018-10-03 14:49 - 000000000 ____D C:\Program Files\ICQ6.5
   2018-10-03 14:28 - 2018-10-03 14:28 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\ICQ
   2018-10-03 14:27 - 2018-10-03 14:27 - 000000000 ____D C:\Program Files\SpeedFan
   2018-10-03 14:27 - 2018-10-03 14:27 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\SpeedFan
   2018-10-03 14:21 - 2018-10-03 14:22 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\RegisteredPackages
   2018-10-03 14:19 - 2018-10-06 14:49 - 000000116 _____ C:\WINDOWS\NeroDigital.ini
   2018-10-03 14:19 - 2018-10-03 14:19 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CyberLink
   2018-10-03 14:19 - 2018-10-03 14:19 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\CyberLink
   2018-10-03 14:19 - 2018-10-03 14:19 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\CyberLink
   2018-10-03 14:17 - 2018-10-05 09:02 - 000000000 ____D C:\Program Files\Ahead
   2018-10-03 14:16 - 2018-10-03 14:16 - 000001684 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\CyberLink PowerDVD.lnk
   2018-10-03 14:16 - 2018-10-03 14:16 - 000000000 ____D C:\Program Files\CyberLink
   2018-10-03 14:16 - 2018-10-03 14:16 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\CyberLink PowerDVD
   2018-10-03 14:14 - 2018-10-03 14:14 - 000000857 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Wise Disk Cleaner.lnk
   2018-10-03 14:14 - 2018-10-03 14:14 - 000000000 ____D C:\Program Files\Wise
   2018-10-03 14:14 - 2018-10-03 14:14 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Wise Disk Cleaner
   2018-10-03 14:13 - 2018-10-04 12:30 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\YoWindow
   2018-10-03 14:12 - 2018-10-03 14:12 - 000000755 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Billiards.lnk
   2018-10-03 14:12 - 2018-10-03 14:12 - 000000000 ____D C:\Program Files\IrfanView
   2018-10-03 14:12 - 2018-10-03 14:12 - 000000000 ____D C:\Program Files\ePlaybus.com
   2018-10-03 14:12 - 2018-10-03 14:12 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\ePlaybus.com
   2018-10-03 14:12 - 2018-10-03 14:12 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\IrfanView
   2018-10-03 14:11 - 2018-10-03 14:11 - 000000000 ____D C:\Program Files\ESET
   2018-10-03 14:10 - 2018-10-06 14:26 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Datecs
   2018-10-03 14:10 - 2018-10-03 14:10 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Datecs Applications
   2018-10-03 14:10 - 2000-06-08 17:00 - 000000398 _____ C:\WINDOWS\system32\kbdus.kbd
   2018-10-03 14:10 - 1997-01-06 11:35 - 000005120 _____ (Datecs Ltd. ) C:\WINDOWS\system32\vga856.fon
   2018-10-03 14:09 - 2018-10-03 14:09 - 000001487 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Windows Explorer (2).lnk
   2018-10-03 14:07 - 2018-10-03 13:19 - 000000856 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Copy of Shortcut to chrome.lnk
   2018-10-03 13:19 - 2018-10-03 13:19 - 000000856 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Google chrome.lnk
   2018-10-03 11:52 - 2013-08-09 00:55 - 000032384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbccgp.sys
   2018-10-03 11:52 - 2013-08-09 00:55 - 000032384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\usbccgp.sys
   2018-10-03 11:52 - 2008-04-14 03:41 - 000021504 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hidserv.dll
   2018-10-03 11:52 - 2008-04-14 03:41 - 000021504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hidserv.dll
   2018-10-03 11:52 - 2008-04-13 22:15 - 000010368 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hidusb.sys
   2018-10-03 11:52 - 2008-04-13 22:15 - 000010368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\hidusb.sys
   2018-10-03 11:52 - 2008-04-13 22:09 - 000014592 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhid.sys
   2018-10-03 11:52 - 2008-04-13 22:09 - 000014592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\kbdhid.sys
   2018-10-03 11:52 - 2001-08-17 11:48 - 000012160 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mouhid.sys
   2018-10-03 11:52 - 2001-08-17 11:48 - 000012160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mouhid.sys
   2018-10-02 08:49 - 2018-10-02 08:49 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Adobe
   2018-10-02 08:45 - 2018-10-02 08:45 - 000000376 _____ C:\WINDOWS\ODBC.INI
   2018-10-02 08:45 - 2003-06-18 17:31 - 000017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mdimon.dll
   2018-10-02 08:44 - 2018-10-04 14:03 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Microsoft Office
   2018-10-02 08:44 - 2018-10-02 08:44 - 000002002 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Open Office Document.lnk
   2018-10-02 08:44 - 2018-10-02 08:44 - 000001992 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\New Office Document.lnk
   2018-10-02 08:44 - 2018-10-02 08:44 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Works
   2018-10-02 08:44 - 2018-10-02 08:44 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Visual Studio
   2018-10-02 08:44 - 2018-10-02 08:44 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft ActiveSync
   2018-10-02 08:44 - 2018-10-02 08:44 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\L&H
   2018-10-02 08:44 - 2018-10-02 08:44 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\DESIGNER
   2018-10-02 08:43 - 2018-10-05 08:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office
   2018-10-02 08:43 - 2018-10-02 08:44 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SHELLNEW
   2018-10-02 08:42 - 2018-10-02 08:42 - 000000000 __RHD C:\MSOCache
   2018-10-02 08:40 - 2018-10-04 08:45 - 000000000 ___HD C:\Program Files\InstallShield Installation Information
   2018-10-02 08:40 - 2018-10-02 08:40 - 000000129 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\SAMSUNG Dr.Printer.url
   2018-10-02 08:40 - 2018-10-02 08:40 - 000000000 ____D C:\Program Files\Samsung ML-2010 Series
   2018-10-02 08:40 - 2018-10-02 08:40 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Samsung ML-2010 Series
   2018-10-02 08:40 - 2005-04-08 05:29 - 000020622 _____ (Samsung Electronics.) C:\WINDOWS\system32\SUGS2LMK.DLL
   2018-10-02 08:40 - 2005-03-03 14:23 - 000000604 _____ C:\WINDOWS\system32\SUGS2LMK.SMT
   2018-10-02 08:40 - 2005-03-03 13:09 - 000057344 _____ (SEC) C:\WINDOWS\system32\SSCoInst.dll
   2018-10-02 08:40 - 2005-03-03 07:32 - 000151552 _____ (Samsung Electronics Co., Ltd.) C:\WINDOWS\system32\SSCoInst.exe
   2018-10-02 08:39 - 2018-10-02 08:40 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Samsung
   2018-10-02 08:39 - 2005-03-14 08:01 - 000208896 ____N (Samsung Electronics Co., Ltd.) C:\WINDOWS\system32\SSRemove.exe
   2018-10-02 08:39 - 2005-03-14 08:01 - 000041984 ____N (DeviceGuys, Inc.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\DGIVECP.SYS
   2018-10-02 08:37 - 2018-10-02 08:37 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Help
   2018-10-02 08:37 - 2018-10-02 08:37 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Help
   2018-10-01 15:58 - 2018-10-01 15:58 - 000000000 _____ C:\WINDOWS\system32\h323log.txt
   2018-10-01 15:56 - 2001-08-17 14:59 - 000003072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\audstub.sys
   2018-10-01 15:55 - 2008-04-14 06:42 - 000074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usbui.dll
   2018-10-01 15:55 - 2008-04-14 01:10 - 000057600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\redbook.sys
   2018-10-01 15:55 - 2001-08-17 14:28 - 000907456 _____ (Conexant) C:\WINDOWS\system32\Drivers\HCF_MSFT.sys
   2018-10-01 15:53 - 2018-10-05 08:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared
   2018-10-01 15:53 - 2018-10-05 08:36 - 000506702 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-10-01 15:53 - 2018-10-01 15:53 - 000004444 _____ C:\WINDOWS\system32\pid.PNF
   2018-10-01 15:53 - 2018-10-01 15:53 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\SpeechEngines
   2018-10-01 15:53 - 2018-10-01 15:53 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\ODBC
   2018-10-01 15:53 - 2018-10-01 13:10 - 000004512 _____ C:\WINDOWS\imsins.BAK
   2018-10-01 15:53 - 2018-10-01 13:06 - 000004161 _____ C:\WINDOWS\ODBCINST.INI
   2018-10-01 15:53 - 2014-02-12 16:56 - 000069120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 001685606 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\sam.spd
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000774144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\spttseng.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000741376 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sapi.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000643717 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\ltts1033.lxa
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000605050 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\r1033tts.lxa
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000176157 ____C (Digi International, Inc.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dgrpsetu.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000176157 _____ (Digi International, Inc.) C:\WINDOWS\system32\dgrpsetu.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000155648 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sapi.cpl
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\WINSPOOL.DRV
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000126912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\MSVIDEO.DLL
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000109456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\AVIFILE.DLL
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000103424 ____C (Equinox Systems Inc.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\eqnclass.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000103424 _____ (Equinox Systems Inc.) C:\WINDOWS\system32\EqnClass.Dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000085020 ____C (Digi International) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dgsetup.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000085020 _____ (Digi International) C:\WINDOWS\system32\dgsetup.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\OLECLI.DLL
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000077824 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\spcommon.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000073376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\MCIAVI.DRV
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000069584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\AVICAP.DLL
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000068768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\MMSYSTEM.DLL
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_869.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_866.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_857.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_855.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_852.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_737.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 _____ C:\WINDOWS\system32\c_869.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 _____ C:\WINDOWS\system32\c_866.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 _____ C:\WINDOWS\system32\c_857.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 _____ C:\WINDOWS\system32\c_855.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 _____ C:\WINDOWS\system32\c_852.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 _____ C:\WINDOWS\system32\c_737.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_875.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_28603.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_28599.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_28597.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_28595.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_28594.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20127.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10082.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10081.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10029.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10017.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10010.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10007.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10006.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_875.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_28603.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_28599.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\C_28597.NLS
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\C_28595.NLS
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\C_28594.NLS
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_20127.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_10082.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_10081.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_10029.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_10017.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_10010.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_10007.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_10006.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000061440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\spcplui.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000036864 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sapisvr.exe
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000036656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dosapp.fon
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000032816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\COMMDLG.DLL
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\MCIWAVE.DRV
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000025264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\MCISEQ.DRV
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000024661 ____C (Perle Systems Ltd.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\spxcoins.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000024661 _____ (Perle Systems Ltd.) C:\WINDOWS\system32\spxcoins.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\OLESVR.DLL
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000022016 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt0408.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000019968 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt040e.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt041f.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt0419.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt0415.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt0405.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000019200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\TAPI.DLL
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000015360 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\taskman.exe
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000015360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\TASKMAN.EXE
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000013600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\WFWNET.DRV
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000013312 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\irclass.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\irclass.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000011264 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\irenum.sys
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000011264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\irenum.sys
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000009936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\LZEXPAND.DLL
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000009008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\VER.DLL
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000008704 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\batt.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\batt.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000008192 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdhept.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000008192 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhept.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdcz.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdcz.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdycl.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdsl1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdsl.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdpl.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdhu.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdhela3.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdcz2.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdcz1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdcr.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\KBDAL.DLL
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdycl.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdsl1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdsl.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdpl.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhu.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhela3.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdcz2.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdcz1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdcr.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdal.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdtuq.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdtuf.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdlv1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdlv.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdhela2.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdgkl.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdest.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdtuq.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdtuf.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdlv1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdlv.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhela2.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdgkl.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdest.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdmon.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdkyr.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdycc.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbduzb.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdur.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdtat.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdru1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdru.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdro.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdpl1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdlt1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdlt.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdkaz.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdhu1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdhe319.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdhe220.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdhe.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdbu.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdblr.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdazel.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdaze.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdycc.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbduzb.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdur.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdtat.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdru1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdru.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdro.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdpl1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdmon.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdlt1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdlt.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdkyr.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdkaz.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhu1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhe319.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhe220.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhe.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdbu.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdblr.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdazel.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdaze.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\SHELL.DLL
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000004048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\TIMER.DRV
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000003360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\SYSTEM.DRV
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000002577 ____N C:\WINDOWS\system32\CONFIG.TMP
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000002176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\VGA.DRV
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000002032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\MOUSE.DRV
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000002000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\KEYBOARD.DRV
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000001744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\SOUND.DRV
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000001688 _____ C:\WINDOWS\system32\AUTOEXEC.NT
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000001152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\MMTASK.TSK
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000000888 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\sam.sdf
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 06:42 - 000074752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\storprop.dll
   2018-10-01 15:52 - 2018-10-01 15:52 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Default User\Local Settings\Temp
   2018-10-01 15:52 - 2018-10-01 13:11 - 000733603 _____ C:\WINDOWS\setuplog.txt
   2018-10-01 15:52 - 2009-01-09 21:19 - 001089593 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\NTPRINT.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 002144487 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\NT5.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 001296669 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\SP3.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000797189 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\NT5IIS.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000522220 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\NT5INF.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000399645 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\MAPIMIG.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000144484 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\netfx.cat
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000112918 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\tabletpc.cat
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000037484 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\MW770.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000034747 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\mediactr.cat
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000034063 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\FP4.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000016535 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\IMS.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000013472 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\HPCRDP.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000010027 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\MSTSWEB.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000008574 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\IASNT4.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000007382 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\OEMBIOS.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000007334 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmerrenu.cat
   2018-10-01 15:51 - 2018-10-09 08:47 - 000000211 ___SH C:\boot.ini
   2018-10-01 15:51 - 2018-10-06 14:27 - 000272576 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-10-01 15:51 - 2018-10-03 14:17 - 000000000 ___HD C:\Documents and Settings\Default User
   2018-10-01 15:51 - 2018-10-01 15:51 - 001138688 _____ C:\WINDOWS\system32\config\software.sav
   2018-10-01 15:51 - 2018-10-01 15:51 - 000913408 _____ C:\WINDOWS\system32\config\system.sav
   2018-10-01 15:51 - 2018-10-01 15:51 - 000094208 _____ C:\WINDOWS\system32\config\default.sav
   2018-10-01 15:51 - 2018-10-01 13:12 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings
   2018-10-01 15:51 - 2018-10-01 13:05 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users
   2018-10-01 15:50 - 2018-10-01 15:51 - 000262144 _____ C:\WINDOWS\system32\config\userdiff
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-09 08:43 - 000000000 ___HD C:\WINDOWS\inf
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-08 09:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Driver Cache
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-06 14:26 - 000000000 RSHDC C:\WINDOWS\system32\dllcache
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-05 08:55 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Macromed
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-05 08:34 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\spool
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-04 08:42 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Media
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-03 18:34 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-03 14:21 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\security
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-03 14:21 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Help
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-02 08:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\pchealth
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:51 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\usmt
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:51 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\scripting
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:51 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Network Diagnostic
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:51 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\L2Schemas
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:50 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\Offline Web Pages
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:50 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\Downloaded Program Files
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:49 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Setup
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:49 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\npp
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:49 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\PeerNet
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:49 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\mui
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:49 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\msagent
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ras
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:45 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\icsxml
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:44 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\1033
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\wins
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ShellExt
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\PreInstall
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mui
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\inetsrv
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\IME
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\export
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Drivers\disdn
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\dhcp
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\3com_dmi
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\3076
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\2052
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\1054
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\1042
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\1041
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\1037
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\1031
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\1028
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\1025
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Resources
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Provisioning
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\msapps
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\java
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Connection Wizard
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\addins
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\repair
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ime
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 13:05 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\Web
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 13:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ias
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 13:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\oobe
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 13:00 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Cursors
   2018-10-01 13:56 - 2018-10-02 08:49 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Adobe
   2018-10-01 13:56 - 2018-10-01 13:56 - 000001804 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Adobe Reader 9.lnk
   2018-10-01 13:56 - 2018-10-01 13:56 - 000001729 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Adobe Reader 9.lnk
   2018-10-01 13:56 - 2018-10-01 13:56 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe
   2018-10-01 13:56 - 2018-10-01 13:56 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Macromedia
   2018-10-01 13:55 - 2018-10-01 13:56 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Adobe
   2018-10-01 13:55 - 2018-10-01 13:55 - 000000694 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\BitComet.lnk
   2018-10-01 13:55 - 2018-10-01 13:55 - 000000000 ____D C:\Program Files\BitComet
   2018-10-01 13:55 - 2018-10-01 13:55 - 000000000 ____D C:\Program Files\Adobe
   2018-10-01 13:55 - 2018-10-01 13:55 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\BitComet
   2018-10-01 13:55 - 2018-10-01 13:55 - 000000000 _____ C:\WINDOWS\PROTOCOL.INI
   2018-10-01 13:54 - 2018-10-01 13:54 - 000000776 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\SA Dictionary.lnk
   2018-10-01 13:54 - 2018-10-01 13:54 - 000000770 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\SA Dictionary.lnk
   2018-10-01 13:54 - 2018-10-01 13:54 - 000000000 ____D C:\Program Files\SA Dictionary 2004 Datacenter
   2018-10-01 13:54 - 1999-03-23 09:12 - 000299520 _____ (InstallShield Corporation, Inc.) C:\WINDOWS\uninst.exe
   2018-10-01 13:53 - 2018-10-03 14:11 - 000000000 ____D C:\Program Files\CPUID
   2018-10-01 13:53 - 2018-10-03 14:11 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\CPUID
   2018-10-01 13:53 - 2018-10-01 13:53 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\WINDOWS
   2018-10-01 13:52 - 2018-10-01 13:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\WinRAR
   2018-10-01 13:52 - 2018-10-01 13:52 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\WinRAR
   2018-10-01 13:52 - 2018-10-01 13:52 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\WinRAR
   2018-10-01 13:50 - 2018-10-01 13:50 - 000000000 ____D C:\Program Files\Datecs
   2018-10-01 13:50 - 2002-04-23 00:17 - 000045056 _____ C:\WINDOWS\system32\newdll.dll
   2018-10-01 13:50 - 2000-11-17 08:47 - 000008992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdbphz.dLL
   2018-10-01 13:50 - 2000-11-15 01:52 - 000006416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdbds.Dll
   2018-10-01 13:50 - 1999-12-07 09:00 - 000006416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdbp.Dll
   2018-10-01 13:50 - 1999-11-18 05:04 - 000007440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Kbddll.dll
   2018-10-01 13:50 - 1999-11-11 13:47 - 000006928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdhebx.Dll
   2018-10-01 13:50 - 1999-11-11 13:47 - 000006416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdinori.Dll
   2018-10-01 13:50 - 1999-11-11 13:47 - 000006416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdinasa.Dll
   2018-10-01 13:50 - 1997-04-03 21:00 - 000066594 _____ C:\WINDOWS\system32\C_856.nls
   2018-10-01 13:50 - 1997-04-03 21:00 - 000008992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\KBDBPH.dLL
   2018-10-01 13:41 - 2018-10-09 12:42 - 000088566 _____ C:\WINDOWS\system32\nvapps.xml
   2018-10-01 13:41 - 2018-10-01 13:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\nview
   2018-10-01 13:41 - 2006-10-22 15:06 - 000208896 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\NVUNINST.EXE
   2018-10-01 13:41 - 2006-10-22 12:22 - 000208896 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvudisp.exe
   2018-10-01 13:41 - 2006-10-22 12:22 - 000017056 _____ C:\WINDOWS\system32\nvdisp.nvu
   2018-10-01 13:40 - 2018-10-01 13:40 - 000000000 ____D C:\NVIDIA
   2018-10-01 13:39 - 2018-10-01 13:39 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\pss
   2018-10-01 13:38 - 2015-08-16 17:29 - 042567136 _____ (NVIDIA Corporation ) C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\93.71_forceware_winxp2k_english_whql.exe
   2018-10-01 13:37 - 2018-10-04 13:35 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service
   2018-10-01 13:37 - 2018-10-04 12:40 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
   2018-10-01 13:37 - 2018-10-01 13:37 - 000000730 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk
   2018-10-01 13:37 - 2018-10-01 13:37 - 000000724 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Mozilla Firefox.lnk
   2018-10-01 13:37 - 2018-10-01 13:37 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Mozilla
   2018-10-01 13:37 - 2018-10-01 13:37 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Mozilla
   2018-10-01 13:35 - 2018-10-01 13:35 - 000000000 ____D C:\Program Files\Chrome
   2018-10-01 13:35 - 2018-10-01 13:35 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google
   2018-10-01 13:34 - 2008-04-13 22:15 - 000026368 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbstor.sys
   2018-10-01 13:34 - 2008-04-13 22:15 - 000026368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\USBSTOR.SYS
   2018-10-01 13:33 - 2018-10-07 09:14 - 000006144 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
   2018-10-01 13:19 - 2018-10-01 13:19 - 000000000 __SHD C:\Documents and Settings\Administrator\PrivacIE
   2018-10-01 13:14 - 2018-10-03 14:33 - 000000803 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
   2018-10-01 13:14 - 2008-04-14 14:00 - 000026991 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\msn7.cat
   2018-10-01 13:14 - 2008-04-14 14:00 - 000014433 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\msn9.cat
   2018-10-01 13:14 - 2008-04-14 14:00 - 000012363 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\MSMSGS.CAT
   2018-10-01 13:13 - 2018-10-01 13:19 - 000000738 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Outlook Express.lnk
   2018-10-01 13:12 - 2018-10-09 12:53 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp
   2018-10-01 13:12 - 2018-10-09 12:41 - 000000178 ___SH C:\Documents and Settings\Administrator\ntuser.ini
   2018-10-01 13:12 - 2018-10-09 12:41 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator
   2018-10-01 13:12 - 2018-10-03 14:22 - 000000792 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk
   2018-10-01 13:12 - 2018-10-01 13:06 - 000001599 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Remote Assistance.lnk
   2018-10-01 13:12 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 __SHD C:\Documents and Settings\Administrator\IETldCache
   2018-10-01 13:11 - 2018-10-09 12:42 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
   2018-10-01 13:11 - 2018-10-09 12:41 - 000017208 _____ C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
   2018-10-01 13:11 - 2018-10-01 13:11 - 000000020 ___SH C:\Documents and Settings\LocalService\ntuser.ini
   2018-10-01 13:11 - 2018-10-01 13:11 - 000000000 __SHD C:\Documents and Settings\LocalService
   2018-10-01 13:11 - 2018-10-01 13:11 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temp
   2018-10-01 13:11 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 __SHD C:\Documents and Settings\LocalService\IETldCache
   2018-10-01 13:10 - 2018-10-01 13:10 - 000008192 _____ C:\WINDOWS\REGLOCS.OLD
   2018-10-01 13:10 - 2018-10-01 13:10 - 000000020 ___SH C:\Documents and Settings\NetworkService\ntuser.ini
   2018-10-01 13:10 - 2018-10-01 13:10 - 000000000 __SHD C:\Documents and Settings\NetworkService
   2018-10-01 13:10 - 2018-10-01 13:10 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Temp
   2018-10-01 13:10 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 __SHD C:\Documents and Settings\NetworkService\IETldCache
   2018-10-01 13:09 - 2014-02-12 16:56 - 000456704 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\smtpsvc.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000571392 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tintlgnt.ime
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000455168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tintsetp.exe
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000426041 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\voicepad.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000364032 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\w3svc.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000358400 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\snmpincl.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000259072 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\snmpcl.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000236544 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\smi2smir.exe
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000221696 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\seo.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000188416 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\snmpsmir.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000185344 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\thawbrkr.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000156672 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\winzm.ime
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000156672 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\winsp.ime
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000156672 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\winpy.ime
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000143422 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\softkey.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000103424 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\uihelper.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000101376 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\srusbusd.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000086073 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\voicesub.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000079872 ____C (Ricoh Co., Ltd.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rwia330.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000079872 ____C (Ricoh Co., Ltd.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rwia001.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000079360 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\winar30.ime
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000076800 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wam51.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000076288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\uniime.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000073728 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\w3ext.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000072704 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wingb.ime
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000065536 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\winime.ime
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000065024 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\unicdime.ime
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000053248 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wamreg51.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000048256 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\w32.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000046592 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\svcext51.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000046592 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sspifilt.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000045056 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ssinc51.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000044032 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tintlphr.exe
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000041600 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\weitekp9.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000039936 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\snmpthrd.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000038912 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm9aw.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000033792 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tools.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000033280 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\snmp.exe
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000031744 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\smb6w.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000031744 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sma3w.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000031232 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\weitekp9.sys
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000030208 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm87w.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000030208 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm81w.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000029184 ____C (Ricoh Co., Ltd.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rw330ext.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000029184 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm8cw.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000028288 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\xjis.nls
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000027648 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rw001ext.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000026624 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm93w.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000026624 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm92w.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000026112 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm90w.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000026112 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm8dw.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000026112 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm8aw.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000026112 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm89w.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000026112 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\romanime.ime
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000025088 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm59w.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000021896 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tdipx.sys
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000019464 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tdspx.sys
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000018944 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\simptcp.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000016896 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\status.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000015872 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\smierrsm.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000014848 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\register.exe
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000014336 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tsprof.exe
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000013192 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tdasync.sys
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000010752 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\smtpapi.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000010240 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tmigrate.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000010240 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\snmpstup.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000009728 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rwnh.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000009216 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wamps51.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000008704 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\snmptrap.exe
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\snmpmib.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\w3svapi.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\smimsgif.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\smierrsy.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000004608 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\w3ctrs51.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rpcref.dll
   2018-10-01 13:09 - 2001-08-17 22:36 - 000057856 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_scripto.dll
   2018-10-01 13:09 - 2001-08-17 22:36 - 000026112 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_seos.dll
   2018-10-01 13:09 - 2001-08-17 22:36 - 000023040 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_regtrace.exe
   2018-10-01 13:09 - 2001-08-17 22:36 - 000012288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_smtpctrs.dll
   2018-10-01 13:09 - 2001-08-17 22:36 - 000007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_snprfdll.dll
   2018-10-01 13:08 - 2014-02-12 16:55 - 000257024 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\infocomm.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 010129408 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hwxkor.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 001875968 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msir3jp.lex
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 001158818 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\korwbrkr.lex
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000811064 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjp81k.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000716856 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjpcus.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000482304 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pintlgnt.ime
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000471102 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imskdic.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000368696 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjpcic.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000340023 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjp81.ime
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000315455 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imskf.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000311359 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imepadsv.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000307257 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjpdct.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000274489 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjputyc.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000262200 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjputy.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000233527 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjprw.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000229439 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\multibox.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000208952 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjpmig.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000196665 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjpinst.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000175104 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\pintlcsa.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000155705 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjpdsvr.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000145408 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iische51.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000134339 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\imekr.lex
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000131584 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pmxviceo.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000119808 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mtstocom.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000106496 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imekrcic.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000102463 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imepadsm.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000102456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imlang.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000098304 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msir3jp.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000094720 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imekr61.ime
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000092416 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mga.sys
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000092032 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mga.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000086016 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imekrmbx.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000085504 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\metada51.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000083748 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\prcp.nls
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000083748 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\prc.nls
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000081976 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjpdct.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000079872 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iislog51.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000079360 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\phon.ime
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000077824 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\quick.ime
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000070656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\korwbrkr.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000070144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pintlphr.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000067584 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pmigrate.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000060928 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iisclex4.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000059904 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imkrinst.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000059392 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\imscinst.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000057398 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjpdadm.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000053760 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pintlcsd.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000053248 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nextlink.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000047066 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\ksc.nls
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000045109 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjpuex.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000044544 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nsepm.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000044032 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imekrmig.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000040960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msiregmv.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000037888 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\md5filt.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000036927 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\padrs411.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000035328 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iprip.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000033792 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\lmmib2.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000031744 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pagecnt.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000026624 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mdsync.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000026624 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iscomlog.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000025088 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iisadmin.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000022528 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\lpdsvc.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000022016 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\logscrpt.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000020992 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\permchk.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000020736 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ramdisk.sys
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iiscrmap.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000018944 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\lprmon.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000018432 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\jupiw.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\quser.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000015872 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\padrs404.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000015360 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\padrs804.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000015360 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\inetin51.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000014336 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\padrs412.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000013312 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\lonsint.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000011264 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pmxmcro.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000009728 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\query.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000009216 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdnecat.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000009216 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdnecat.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000009216 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iwrps.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000008704 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\infoctrs.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000007680 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdnecnt.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000007680 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pwsdata.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000007680 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\migregdb.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000007680 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdnecnt.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdnec95.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdibm02.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdnec95.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdibm02.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\isapips.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iisfecnv.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdlk41a.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdlk41a.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iissync.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdth3.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdth2.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdlk41j.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdinpun.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdax2.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbd106n.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbd101a.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbd101.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pmxgl.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdth3.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdth2.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdlk41j.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdinpun.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdax2.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbd106n.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbd101a.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbd101.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdvntc.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdusa.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdth1.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdth0.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdintel.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdintam.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdinmar.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdinkan.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdinhin.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdinguj.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdindev.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdheb.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdfa.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbda3.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbda2.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbda1.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdvntc.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdusa.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdurdu.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdth1.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdth0.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdsyr2.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdsyr1.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdintel.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdintam.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdinmar.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdinkan.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdinhin.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdinguj.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdindev.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdheb.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdfa.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbddiv2.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbddiv1.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbda3.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbda2.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbda1.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005120 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdgeo.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005120 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdarmw.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005120 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdarme.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005120 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdgeo.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005120 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdarmw.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005120 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdarme.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000003584 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iismui.dll
   2018-10-01 13:08 - 2001-08-17 22:36 - 000065536 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_mailmsg.dll
   2018-10-01 13:08 - 2001-08-17 22:36 - 000038912 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_ntfsdrv.dll
   2018-10-01 13:07 - 2014-02-12 16:55 - 000369664 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\asp51.dll
   2018-10-01 13:07 - 2014-02-12 16:55 - 000268288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\httpext.dll
   2018-10-01 13:07 - 2014-02-12 16:55 - 000229888 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxscover.exe
   2018-10-01 13:07 - 2014-02-12 16:55 - 000126464 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ftpsv251.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 013463552 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\hwxjpn.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 010096640 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hwxcht.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 002134528 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\smtpsnap.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 001677824 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chsbrkr.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000838144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chtbrkr.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000562176 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsst.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000514587 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\edb500.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000480256 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cintsetp.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000451584 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsapi.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000400384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsxp32.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000397312 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxstiff.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000331264 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\aqueue.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000285184 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxscomex.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000267776 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxssvc.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000246272 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxst30.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000218112 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_g18030.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000198656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cintime.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000195618 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10002.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000192512 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxswzrd.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000189986 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1361.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000189440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\smtpadm.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000187938 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20005.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000186402 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20001.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000185378 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20003.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000180770 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20932.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000180258 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20004.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000180258 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20000.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000177698 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20949.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000177698 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10003.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000173602 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20936.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000173602 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20002.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000173602 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10008.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000173568 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\chtskf.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000162850 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10001.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000154112 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsui.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000142848 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsclnt.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000132608 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsclntr.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000111104 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxscfgwz.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000108827 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\hanja.lex
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000108544 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\appconf.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000101888 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\evntagnt.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000097792 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chtmbx.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000092160 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\evntwin.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000082172 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\bopomofo.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000078848 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dayi.ime
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000078336 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chajei.ime
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000072192 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxscom.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066728 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\big5.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_864.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_862.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_858.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_720.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_870.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_708.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_28596.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_21027.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_21025.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20924.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20880.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20871.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20838.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20833.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20424.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20423.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20420.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20297.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20290.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20285.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20284.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20280.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20278.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20277.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20273.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20269.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20108.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20107.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20106.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20105.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1149.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1148.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1147.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1146.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1145.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1144.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1143.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1142.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1141.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1140.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1047.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10021.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10005.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10004.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000061440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\httpod51.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000057856 ____C (SEIKO EPSON CORP.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\esuimgd.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000057399 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cplexe.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000056320 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\convlog.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000056320 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chtskdic.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000055296 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsevent.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000054528 ____C (Philips Semiconductors GmbH) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cap7146.sys
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000049664 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\adrot.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000045568 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\browscap.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000045056 ____C (SEIKO EPSON CORP.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\esunid.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000042496 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\davcdata.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000039936 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hostmib.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000036864 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hanjadic.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000033792 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\controt.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000032256 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\gzip.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000031744 ____C (SEIKO EPSON CORP.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\esucmd.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000031744 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsroute.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000029696 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\admexs.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000029184 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\asptxn.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000026624 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsdrv.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000025856 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\et4000.sys
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000024064 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\evntcmd.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000024064 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\compfilt.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000023552 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsmon.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000023552 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsext32.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000021504 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cintlgnt.ime
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000020480 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\counters.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt0804.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt0412.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt0411.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt040d.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt0404.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt0401.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000018944 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cprofile.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000015872 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chgport.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000014848 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\flattemp.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000014336 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\exstrace.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000014336 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chgusr.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000013312 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chglogon.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000011264 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxssend.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000010752 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_iscii.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000010240 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\aspperf.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000009728 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\change.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000009216 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\authfilt.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000008704 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsperf.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000008192 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\staxmem.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000008192 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\httpmb51.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000007680 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ftpctrs2.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wamregps.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\f3ahvoas.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsres.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_is2022.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ftpmib.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ftlx041e.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\admxprox.dll
   2018-10-01 13:07 - 2003-03-24 16:52 - 000618605 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4autl.dll
   2018-10-01 13:07 - 2003-03-24 16:52 - 000094208 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\fpencode.dll
   2018-10-01 13:07 - 2003-03-24 16:52 - 000032827 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tcptest.exe
   2018-10-01 13:07 - 2003-03-24 16:52 - 000024632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fpadmcgi.exe
   2018-10-01 13:07 - 2003-03-24 16:52 - 000020541 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fpadmdll.dll
   2018-10-01 13:07 - 2003-03-24 16:52 - 000020536 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\shtml.dll
   2018-10-01 13:07 - 2003-03-24 16:52 - 000016437 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\shtml.exe
   2018-10-01 13:07 - 2003-03-24 16:52 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tcptsat.dll
   2018-10-01 13:07 - 2001-08-17 22:36 - 000045056 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_aqadmin.dll
   2018-10-01 13:07 - 2001-08-17 22:36 - 000043520 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_fcachdll.dll
   2018-10-01 13:07 - 2001-08-17 22:36 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_adsiisex.dll
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-03 14:31 - 000001607 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Set Program Access and Defaults.lnk
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-03 14:22 - 000023392 _____ C:\WINDOWS\system32\nscompat.tlb
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-03 14:22 - 000016832 _____ C:\WINDOWS\system32\amcompat.tlb
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-03 14:21 - 000316640 _____ C:\WINDOWS\WMSysPr9.prx
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:19 - 000001006 _____ C:\WINDOWS\OEWABLog.txt
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000002577 _____ C:\WINDOWS\system32\CONFIG.NT
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000001599 _____ C:\Documents and Settings\Default User\Start Menu\Programs\Remote Assistance.lnk
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000000792 _____ C:\Documents and Settings\Default User\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000000398 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Windows Catalog.lnk
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 __SHD C:\Documents and Settings\Default User\IETldCache
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 __RSH C:\MSDOS.SYS
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 __RSH C:\IO.SYS
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\xircom
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 ____D C:\Program Files\xerox
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 ____D C:\Program Files\microsoft frontpage
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 _____ C:\WINDOWS\control.ini
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 _____ C:\CONFIG.SYS
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 _____ C:\AUTOEXEC.BAT
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000829440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\inetmgr.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000290816 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\adsiis51.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000275968 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\certwiz.ocx
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000169984 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iisui.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000133632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iisrtl.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000112128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mapi32.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000094720 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\certmap.ocx
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000076800 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\logui.ocx
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000076288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cnfgprts.ocx
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000068608 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\isatq.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000068608 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iisext51.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000064512 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iismap.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000046592 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\coadmin.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000043520 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\admwprox.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000030720 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iisrstas.exe
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000019968 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\inetsloc.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000014336 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iisreset.exe
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000013312 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\infoadmn.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000007680 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\inetmgr.exe
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ftpsapi2.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iisrstap.dll
   2018-10-01 13:06 - 2004-05-13 00:39 - 000876653 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4awel.dll
   2018-10-01 13:06 - 2004-05-13 00:39 - 000598071 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fpmmc.dll
   2018-10-01 13:06 - 2004-05-13 00:39 - 000184435 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4amsft.dll
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000208896 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fpmmcsat.dll
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000188494 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fpcount.exe
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000188480 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cfgwiz.exe
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000147513 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4apws.dll
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000109328 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp98swin.exe
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000102509 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4atxt.dll
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000082035 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4anscp.dll
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000049212 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4awebs.dll
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000049210 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4areg.dll
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000041020 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4avnb.dll
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000032826 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4avss.dll
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000020541 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fpexedll.dll
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000020540 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\author.dll
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000020540 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\admin.dll
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000020538 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fpremadm.exe
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000016439 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\author.exe
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000016439 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\admin.exe
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000014608 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp98sadm.exe
   2018-10-01 13:05 - 2018-10-03 14:21 - 000000000 __SHD C:\Documents and Settings\All Users\DRM
   2018-10-01 13:05 - 2018-10-01 13:05 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft CAPICOM 2.1.0.2
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000065536 _____ C:\WINDOWS\system32\config\Internet.evt
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000000786 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Windows Movie Maker.lnk
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000000749 ___RH C:\WINDOWS\WindowsShell.Manifest
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000000749 ___RH C:\WINDOWS\system32\wuaucpl.cpl.manifest
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000000749 ___RH C:\WINDOWS\system32\sapi.cpl.manifest
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000000749 ___RH C:\WINDOWS\system32\nwc.cpl.manifest
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000000749 ___RH C:\WINDOWS\system32\ncpa.cpl.manifest
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000000749 ___RH C:\WINDOWS\system32\cdplayer.exe.manifest
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000000488 ___RH C:\WINDOWS\system32\WindowsLogon.manifest
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000000488 ___RH C:\WINDOWS\system32\logonui.exe.manifest
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsUpdate
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\DirectX
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000000000 ____D C:\Program Files\Online Services
   2018-10-01 13:04 - 2008-04-14 14:00 - 004399505 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\nls302en.lex
   2018-10-01 13:04 - 2008-04-14 14:00 - 000099840 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\helphost.exe
   2018-10-01 13:04 - 2008-04-14 14:00 - 000048680 ___SH C:\WINDOWS\winnt256.bmp
   2018-10-01 13:04 - 2008-04-14 14:00 - 000048680 ___SH C:\WINDOWS\winnt.bmp
   2018-10-01 13:04 - 2008-04-14 14:00 - 000035328 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\notiflag.exe
   2018-10-01 13:04 - 2008-04-14 14:00 - 000021504 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\brpinfo.dll
   2018-10-01 13:04 - 2008-04-14 14:00 - 000011264 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\atrace.dll
   2018-10-01 13:04 - 2008-04-14 14:00 - 000011264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\atrace.dll
   2018-10-01 13:04 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hcappres.dll
   2018-10-01 13:03 - 2018-10-01 13:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\srchasst
   2018-10-01 13:03 - 2018-10-01 13:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Movie Maker
   2018-10-01 13:03 - 2018-10-01 13:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Services
   2018-10-01 13:03 - 2018-10-01 13:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\MSSoap
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:57 - 000759296 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\vgx.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 001933848 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuaueng.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 001933848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000577048 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuapi.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000577048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000329240 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wucltui.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000329240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000219160 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuaucpl.cpl
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000219160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaucpl.cpl
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000210968 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuweb.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000210968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000194520 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuaueng1.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000194520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng1.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000172504 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuauclt1.exe
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000172504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauclt1.exe
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000053784 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuauclt.exe
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000053784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000035864 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wups.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000035864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wups.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000023064 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuauserv.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000023064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauserv.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:55 - 003558912 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\moviemk.exe
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 004256768 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmm2res.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 003166208 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msgr3en.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000726078 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\srchui.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000502272 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmm2fxa.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000409088 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\qmgr.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000409088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\qmgr.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000402432 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmm2filt.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000364544 ____C (Microsoft Corporation (written by Digital Renaissance Inc.)) C:\WINDOWS\system32\dllcache\npdsplay.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000325632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmm2fxb.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000235520 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mssoap1.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000226816 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\npdrmv2.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000221184 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmpns.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000167936 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmm2ae.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000118784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msg723.acm
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000093184 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieinfo5.ocx
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000073728 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwtutor.exe
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000064512 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\acctres.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\acctres.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000061440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwres.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000058434 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\srchctls.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000047104 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\srdiag.exe
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000040960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\trialoc.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000039936 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msinfo32.exe
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000025088 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wisc10.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000023552 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mssoapr.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000018944 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\qmgrprxy.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\qmgrprxy.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\isignup.exe
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icfgnt5.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\icfgnt5.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000012288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wb32.exe
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000012288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nmevtmsg.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000012288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cb32.exe
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nmevtmsg.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000010240 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\npwmsdrm.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000008192 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\bitsprx2.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bitsprx2.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000007680 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmm2ext.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\bitsprx4.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\bitsprx3.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bitsprx4.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bitsprx3.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmm2res2.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000004639 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mplayer2.exe
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmm2eres.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000000984 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\srframe.mmf
   2018-10-01 13:03 - 2005-01-28 13:44 - 000991232 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\migrate.exe
   2018-10-01 13:03 - 2005-01-28 13:44 - 000819200 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\setup_wm.exe
   2018-10-01 13:03 - 2005-01-28 13:44 - 000352256 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mpvis.dll
   2018-10-01 13:03 - 2005-01-28 13:44 - 000077824 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmpband.dll
   2018-10-01 13:03 - 2005-01-28 13:44 - 000073728 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmplayer.exe
   2018-10-01 13:03 - 2005-01-28 13:44 - 000028672 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\custsat.dll
   2018-10-01 13:02 - 2018-10-02 08:44 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\System
   2018-10-01 13:02 - 2018-10-01 13:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Outlook Express
   2018-10-01 13:02 - 2018-10-01 13:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\NetMeeting
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:57 - 000638816 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iexplore.exe
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:57 - 000068608 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hmmapi.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:56 - 001315328 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msoe.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:56 - 000153088 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\triedit.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:56 - 000102400 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msjro.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:56 - 000045568 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wab.exe
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000744448 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\helpsvc.exe
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000692736 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\inetcomm.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000692736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000565248 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msado15.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000331776 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadce.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000200704 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadox.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000180224 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadomd.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000143360 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadco.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000128512 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dhtmled.ocx
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000081920 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msado27.tlb
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000081920 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\isign32.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\isign32.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000077824 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msado26.tlb
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000077824 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msado25.tlb
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000061440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msado21.tlb
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000061440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msado20.tlb
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000057344 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msador15.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 002479616 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msoeres.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 001032192 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\conf.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000769024 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\helpctr.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000565248 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msobmain.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000554008 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dao360.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000510976 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wab32.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000487424 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\oledb32.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000385024 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\callcont.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000380416 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rstrui.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000376832 ____C () C:\WINDOWS\system32\dllcache\msinfo.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000315392 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdasql.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000274944 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mstask.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000274944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstask.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000274432 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mst120.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000274432 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\inetcfg.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000274432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\inetcfg.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000252928 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msoeacct.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000252928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msoeacct.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000249856 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wab32res.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000239104 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\srrstr.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000239104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\srrstr.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000233472 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaora.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000229376 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nmas.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000221184 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nac.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000217088 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sqlxmlx.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000214528 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwconn1.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000204800 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaps.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000200704 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaprst.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000192512 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\schedsvc.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000192512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\schedsvc.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000188416 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nmwb.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000188416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msh261.drv
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000172032 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nmoldwb.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000172032 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwhelp.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000171008 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\srsvc.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000171008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\srsvc.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000169984 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msconfig.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000155648 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadds.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000151552 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nmft.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000150528 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\uploadm.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000129792 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fltmgr.sys
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000129792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\fltMgr.sys
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000122368 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msobcomm.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000118784 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdarem.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000105984 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msoert2.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000105984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msoert2.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000104448 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\oeimport.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000102912 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pchshell.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000094208 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdatl3.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000086528 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\directdb.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000086016 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwconn2.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000085504 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wabimp.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000081920 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nmchat.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000081920 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ils.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ils.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000077824 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nmcom.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000077824 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaosp.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000073728 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwdial.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000073728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\icwdial.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000073472 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sr.sys
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000073472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\sr.sys
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000073216 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\setup50.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000069632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msconf.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000069632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msconf.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000067584 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\srclient.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\srclient.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000065536 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\oledb32r.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000065536 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwphbk.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\icwphbk.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000061440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rrcm.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000061440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadcf.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000061440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwconn.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000060416 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\oemig50.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000060416 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msimn.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000057344 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mst123.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000057344 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadrh15.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000057344 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\h323cc.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000053248 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadcs.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000051200 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\oobebaln.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000049152 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwutil.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000048128 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\inetres.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000048128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\inetres.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000045568 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\safrslv.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000045568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\safrslv.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000045056 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\confmrsl.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000043520 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\safrcdlg.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000043520 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\racpldlg.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\safrcdlg.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\racpldlg.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000040960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dcap32.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000038400 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pchsvc.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000036864 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdfmap.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000035328 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\oemiglib.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000034560 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mnmdd.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000034560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mnmdd.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000032768 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wabfind.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000032768 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mnmsrvc.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000032768 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwdl.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000032768 ____C (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\isrdbg32.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mnmsrvc.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000032768 _____ (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\isrdbg32.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000030720 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msobshel.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000030208 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wabmig.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000029696 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\safrdm.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\safrdm.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000029184 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msoobe.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000028672 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nmmkcert.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000028672 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nmasnt.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nmmkcert.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000024576 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msxactps.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000024576 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msader15.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000024576 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msaddsr.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000024576 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwrmind.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000023040 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fltmc.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000023040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fltMc.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000020480 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdatt.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000020480 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadcer.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000020480 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\inetwiz.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msobweb.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000018432 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iedw.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000018432 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hscupd.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000016896 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fltlib.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fltlib.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msobdl.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdasqlr.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaremr.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaprsr.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaorar.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadcor.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadcfr.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000012288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mstinit.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstinit.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaurl.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdasc.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaer.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaenum.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdadc.dll
   2018-10-01 13:01 - 2018-10-09 12:37 - 000000599 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Microsoft Update Catalog.lnk
   2018-10-01 13:01 - 2018-10-01 13:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Registration
   2018-10-01 13:01 - 2018-10-01 13:01 - 000021640 _____ C:\WINDOWS\system32\emptyregdb.dat
   2018-10-01 13:01 - 2018-10-01 13:01 - 000001570 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Microsoft Update.lnk
   2018-10-01 13:01 - 2018-10-01 13:01 - 000000037 _____ C:\WINDOWS\vbaddin.ini
   2018-10-01 13:01 - 2018-10-01 13:01 - 000000036 _____ C:\WINDOWS\vb.ini
   2018-10-01 13:01 - 2018-10-01 13:01 - 000000000 ___RD C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Games
   2018-10-01 13:01 - 2018-10-01 13:01 - 000000000 ____D C:\Program Files\MSN Gaming Zone
   2018-10-01 13:01 - 2018-10-01 13:01 - 000000000 ____D C:\Program Files\ComPlus Applications
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 002178131 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\shvlres.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 001817687 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\bckgres.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 001175635 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hrtzres.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 001039955 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cmnresm.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000780885 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chkrres.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000753236 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rvseres.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000217160 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cmnclim.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000113222 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\zoneclim.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000082501 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\bckg.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000066113 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\shvl.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000057409 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hrtz.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000048706 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rvse.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000042577 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\bckgzm.exe
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000042575 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chkrzm.exe
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000042574 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rvsezm.exe
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000042573 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\shvlzm.exe
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000042573 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hrtzzm.exe
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000041029 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\zcorem.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000040515 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chkr.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000036937 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\zclientm.exe
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000032339 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\uniansi.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000029760 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\znetm.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000013894 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\zonelibm.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\write.exe
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\write.exe
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000004677 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\zeeverm.dll
   2018-10-01 13:00 - 2018-10-01 13:01 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MsDtc
   2018-10-01 13:00 - 2018-10-01 13:01 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Com
   2018-10-01 13:00 - 2018-10-01 13:00 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows NT
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000453120 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmiprvsd.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000343040 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mspaint.exe
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000343040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mspaint.exe
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000299008 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msiprov.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000296960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\termsrv.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\termsrv.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000227840 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmiprvse.exe
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000218112 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wordpad.exe
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000139784 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rdpwd.sys
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000139784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\rdpwd.sys
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000092672 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\policman.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000091648 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mtxoci.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000091648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mtxoci.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000036864 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tsgqec.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tsgqec.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000022024 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tdtcp.sys
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000022024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\tdtcp.sys
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 002691072 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\lhmstscx.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 002691072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 001358336 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cimwin32.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 001034240 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\lhmstsc.exe
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 001034240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstsc.exe
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 000956928 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdtctm.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 000956928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msdtctm.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 000473600 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fastprox.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 000428032 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdtcprx.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 000428032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msdtcprx.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 000161792 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdtcuiu.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 000161792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msdtcuiu.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 000131072 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\aaclient.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 000131072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aaclient.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 000058880 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdtclog.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 000058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msdtclog.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 001267200 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\comsvcs.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 001267200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comsvcs.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000625664 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\catsrvut.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000625664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\catsrvut.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000605696 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\getuname.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000605696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\getuname.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000539648 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\comuid.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000539648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comuid.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000539136 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dialer.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000538624 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\spider.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000538624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\spider.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000531456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemcore.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000498688 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\clbcatq.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000498688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\clbcatq.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000358912 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmic.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000347136 _____ (Hilgraeve, Inc.) C:\WINDOWS\system32\hypertrm.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000290304 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rhttpaa.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000290304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rhttpaa.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000281088 ____C (Cinematronics) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pinball.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000273920 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemess.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000247808 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\esscli.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000237056 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\provthrd.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000227840 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\avtapi.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000227840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\avtapi.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000226304 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\catsrv.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000226304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\catsrv.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000214528 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemcomn.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000212992 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ntevt.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000197120 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemupgd.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000196608 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmiadap.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000196608 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemcntl.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000195072 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\comadmin.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000185344 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\framedyn.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000185344 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cmprops.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000185344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cmprops.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000184320 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\accwiz.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000184320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\accwiz.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000178176 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemdisp.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000178176 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\repdrvfs.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000167424 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\comsnap.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000167424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comsnap.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000156672 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmipcima.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000147968 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rdchost.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000147968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdchost.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000144896 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmisvc.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000144896 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmiprov.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000141312 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sessmgr.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000140800 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmidcprv.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000138752 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sndvol32.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000138752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sndvol32.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000132096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmipdskq.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000131584 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\viewprov.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000131584 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sndrec32.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000131584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sndrec32.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000126976 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mshearts.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000126976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshearts.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000126464 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmiapsrv.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000123904 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mofd.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000123392 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mplay32.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000123392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mplay32.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000120320 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dsprov.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000119808 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\winmine.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000119808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winmine.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000116224 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemtest.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000116224 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\updprov.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000114688 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\calc.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\calc.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000110592 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\clbcatex.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000110592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\clbcatex.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000102912 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\clipbrd.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000102912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\clipbrd.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000097792 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\comrepl.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000097792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comrepl.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000095232 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmiutils.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000093702 _____ C:\WINDOWS\system32\subrange.uce
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000093696 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tscfgwmi.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tscfgwmi.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000088576 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmiaprpl.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000087176 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rdpwsx.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000087176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpwsx.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000086528 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\stdprov.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000085504 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\catsrvps.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000085504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\catsrvps.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000080384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\charmap.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000080384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\charmap.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000075264 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmipicmp.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000073216 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\avwav.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\avwav.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000071680 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemcons.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000068608 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\access.cpl
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000068608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\access.cpl
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000067072 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rdshost.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000067072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdshost.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000065978 _____ C:\WINDOWS\Soap Bubbles.bmp
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000065954 _____ C:\WINDOWS\Prairie Wind.bmp
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000065832 _____ C:\WINDOWS\Santa Fe Stucco.bmp
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000063488 _____ C:\WINDOWS\system32\wmimgmt.msc
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000062976 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rdpclip.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000062976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpclip.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000062464 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmipjobj.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000061952 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmipiprt.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000061952 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tmplprov.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000061440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmimsg.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000060928 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmicookr.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000060458 _____ C:\WINDOWS\system32\ideograf.uce
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000060416 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\remotepg.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000060416 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\colbact.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\remotepg.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\colbact.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000059904 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemdisp.tlb
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000059904 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\trnsprov.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000059392 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\stclient.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\stclient.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000058880 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\licwmi.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\licwmi.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000056832 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sol.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000056832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sol.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000056320 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\servdeps.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000056320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\servdeps.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000055296 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\freecell.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000055296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\freecell.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000053248 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fwdprov.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000052224 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmitimep.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000047104 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ncprov.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000045568 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmi2xml.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000044544 _____ (Hilgraeve, Inc.) C:\WINDOWS\system32\hticons.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000043520 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemsvc.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000041472 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmipsess.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000040960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\smtpcons.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000038912 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cfgbkend.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000038912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cfgbkend.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000036352 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\scrcons.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000035328 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\winchat.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winchat.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000034304 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mtxlegih.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mtxlegih.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000033792 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\regini.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\regini.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000031232 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemads.tlb
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000030720 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mtxdm.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mtxdm.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000028160 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\comaddin.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comaddin.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000026680 _____ C:\WINDOWS\River Sumida.bmp
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000026582 _____ C:\WINDOWS\Greenstone.bmp
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000024576 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\krnlprov.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000024006 _____ C:\WINDOWS\system32\gb2312.uce
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000022984 _____ C:\WINDOWS\system32\bopomofo.uce
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000022016 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\qwinsta.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\qwinsta.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000020992 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msg.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000020992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msg.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000019968 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rdpsnd.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000019968 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\qprocess.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000019968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpsnd.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000019968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\qprocess.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mtsadmin.tlb
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000018944 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemprox.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000017408 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mmfutil.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mmfutil.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000017362 _____ C:\WINDOWS\Rhododendron.bmp
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000017336 _____ C:\WINDOWS\Gone Fishing.bmp
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000017062 _____ C:\WINDOWS\Coffee Bean.bmp
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016896 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\unsecapp.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016896 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tsshutdn.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016896 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\qappsrv.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tsshutdn.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\qappsrv.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016740 _____ C:\WINDOWS\system32\shiftjis.uce
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016730 _____ C:\WINDOWS\FeatherTexture.bmp
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\winmgmtr.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tskill.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mofcomp.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\avmeter.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tskill.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\avmeter.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000015872 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rwinsta.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000015872 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cdmodem.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000015872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rwinsta.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000015872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cdmodem.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000015360 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\logoff.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000015360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\logoff.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000014848 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tsdiscon.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000014848 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tscon.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000014848 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\shadow.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000014848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tsdiscon.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000014848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tscon.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000014848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shadow.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000013824 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rdsaddin.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000013824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdsaddin.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000013312 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\winmgmt.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000013312 ____C (Hilgraeve, Inc.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\htrn_jis.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000013223 _____ C:\WINDOWS\system32\tslabels.ini
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000012876 _____ C:\WINDOWS\system32\korean.uce
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000012288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemads.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000012040 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tdpipe.sys
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000012040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\tdpipe.sys
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000011776 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\xolehlp.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000011776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xolehlp.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000011264 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icaapi.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000011264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\icaapi.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000009728 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\reset.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000009728 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\comrepl.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\reset.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000009522 _____ C:\WINDOWS\Zapotec.bmp
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000008484 _____ C:\WINDOWS\system32\kanji_2.uce
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000006948 _____ C:\WINDOWS\system32\kanji_1.uce
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmiapres.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdtc.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dcomcnfg.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\comrereg.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msdtc.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dcomcnfg.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rdpcfgex.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mtxex.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpcfgex.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mtxex.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000003286 _____ C:\WINDOWS\system32\tslabels.h
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000001931 _____ C:\WINDOWS\system32\msdtcprf.ini
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000001272 _____ C:\WINDOWS\Blue Lace 16.bmp
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000001161 _____ C:\WINDOWS\system32\usrlogon.cmd
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000000768 _____ C:\WINDOWS\system32\msdtcprf.h
   2018-10-01 12:59 - 2009-09-04 16:43 - 000195712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\rdpdr.sys
   2018-10-01 12:59 - 2008-04-14 03:43 - 000040840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\termdd.sys
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-10-09 08:47 - 2008-04-14 14:00 - 000000573 _____ C:\WINDOWS\win.ini
   2018-10-09 08:47 - 2008-04-14 14:00 - 000000227 _____ C:\WINDOWS\system.ini
   2018-10-05 08:55 - 2008-04-14 14:00 - 000842240 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\system32\FlashPlayerApp.exe
   2018-10-05 08:55 - 2008-04-14 14:00 - 000175104 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2018-10-03 10:08 - 2008-04-14 14:00 - 000002206 _____ C:\WINDOWS\system32\wpa.dbl
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2018-10-01 13:33 - 2018-10-07 09:14 - 000006144 _____ () C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
   Some files in TEMP:
   ====================
   2018-10-08 13:13 - 2018-10-08 13:14 - 013604352 _____ (Reimage) C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\ReimagePackage.exe
   2002-07-15 21:43 - 2002-07-15 21:43 - 000052736 _____ () C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\sfextra.dll
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\WINDOWS\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
 • Дарение

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.