Премини към съдържанието

Препоръчан отговор


Компютърът ми работи бавно. Имам съмнения за вирус. 

Addition.txt

FRST.txt

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте..! Файлът FRST.txt не е пълен моля публикувайте целия файл..! Иначе аз не виждам активни зарази...! Моля малко по подробно точно в какво виждате забавянето на системата (при зреждане, при сърфиране..) ...Имам едни първоначални съмнения ...но искам да видя целия дневник FRST.txt

+

25.jpg?1426074241   Сканиране с SecurityCheck by glax24

 • Изтеглете SecurityCheck by glax24 от тук и запомнете инструмента на десктопа .
 • Стартирате програмата (ако използвате Windows XP) или стартирате с десен бутон на мишката от името на администратор (ако използватеWindows Vista/7/8/10)
 • Изчакайте да приключи сканирането.Ще се отвори в текстов файл с име SecurityCheck.txt. Копирайте съдържанието на  този файл  следващия си пост
 • Можете да намерите този файл в основната директория на системния диск в папка с име SecurityCheck, напр. C:\SecurityCheck\SecurityCheck.txt

 

 Дневници
 
В следващия си отговор, моля да включите (като копирате целите съдържания ) следните дневници:

 • SecurityCheck.txt (копирате съдържанието)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ето дневника:

SecurityCheck by glax24 & Severnyj v.1.4.0.51 [13.06.17]
WebSite: www.safezone.cc
DateLog: 17.06.2017 10:32:21
Path starting: C:\Users\nicol\AppData\Local\Temp\SecurityCheck\SecurityCheck.exe
Log directory: C:\SecurityCheck\
IsAdmin: True
User: nicol
VersionXML: 4.38is-16.06.2017
___________________________________________________________________________

Windows 10(6.3.14393) (x64) Core Release: 1607 Lang: German(0407)
Installation date OS: 22.04.2017 11:06:04
LicenseStatus: Windows(R), Core edition The machine is permanently activated.
LicenseStatus: Office 16, Office16HomeStudentR_Grace edition Windows is in Notification mode
Boot Mode: Normal
Default Browser: Microsoft Edge (C:\windows\system32\LaunchWinApp.exe)
SystemDrive: C: FS: [NTFS] Capacity: [915.5 Gb] Used: [55.6 Gb] Free: [859.9 Gb]
------------------------------- [ Windows ] -------------------------------
Internet Explorer 11.1358.14393.0
User Account Control enabled
Windows Update (wuauserv) - The service is running
Sicherheitscenter (wscsvc) - The service is running
Remoteregistrierung (RemoteRegistry) - The service has stopped
SSDP-Suche (SSDPSRV) - The service is running
Remotedesktopdienste (TermService) - The service has stopped
Windows-Remoteverwaltung (WS-Verwaltung) (WinRM) - The service has stopped
------------------------------- [ HotFix ] --------------------------------
HotFix KB4013429 Warning! Download Update
---------------------------- [ Antivirus_WMI ] ----------------------------
Windows Defender (enabled and up to date)
McAfee Anti-Virus und Anti-Spyware (disabled)
---------------------------- [ Firewall_WMI ] -----------------------------
McAfee Firewall
--------------------------- [ AntiSpyware_WMI ] ---------------------------
Windows Defender (enabled and up to date)
McAfee Anti-Virus und Anti-Spyware (disabled)
-------------------------- [ SecurityUtilities ] --------------------------
Malwarebytes versione 3.1.2.1733 v.3.1.2.1733
--------------------------------- [ IM ] ----------------------------------
Viber v.6.7.1.3
Skype™ 7.35 v.7.35.103 Warning! Download Update
^Optional update.^
--------------------------------- [ P2P ] ---------------------------------
µTorrent v.3.5.0.43580 Warning! P2P-client.
eMuleTorrent v.2.0.0.1 Warning! P2P-client.
--------------------------- [ AdobeProduction ] ---------------------------
Adobe Flash Player 26 PPAPI v.26.0.0.131
Adobe Acrobat Reader DC - Deutsch v.17.009.20044
------------------------------- [ Browser ] -------------------------------
Google Chrome v.58.0.3029.110 Warning! Download Update
Mozilla Firefox 53.0 (x86 de) v.53.0 Warning! Download Update
Opera Stable 45.0.2552.888 v.45.0.2552.888 Warning! Download Update
--------------------------- [ RunningProcess ] ----------------------------
C:\Program Files\Opera\45.0.2552.888\opera.exe v.45.0.2552.888
------------------ [ AntivirusFirewallProcessServices ] -------------------
C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe v.3.0.0.1068
Malwarebytes Service (MBAMService) - The service is running
C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe v.3.1.0.479
C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfemms.exe v.15.4.0.822
McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - The service is running
C:\Windows\System32\mfevtps.exe
C:\Program Files\Common Files\McAfee\AMCore\mcshield.exe v.1.4.1.459
McAfee Firewall Core Service (mfefire) - The service is running
C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfefire.exe v.15.4.0.822
McAfee AP Service (McAPExe) - The service is running
C:\Program Files\mcafee\msc\McAPExe.exe v.14.0.9052.0
McAfee Personal Firewall Service (McMPFSvc) - The service is running
C:\Program Files\Common Files\McAfee\platform\mcsvchost\McSvHost.exe v.5.0.9012.0
C:\PROGRA~1\COMMON~1\McAfee\platform\McUICnt.exe v.7.0.9010.0
McAfee Scanner (McODS) - The service has stopped
McAfee Service Controller (mfemms) - The service is running
C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfemms.exe v.15.4.0.822
McAfee Module Core Service (ModuleCoreService) - The service is running
C:\Program Files\Common Files\McAfee\ModuleCore\ModuleCoreService.exe v.1.2.122.0
McAfee Home Network (HomeNetSvc) - The service is running
McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - The service is running
McAfee Proxy Service (McProxy) - The service is running
McAfee Boot Delay Start Service (McBootDelayStartSvc) - The service is running
C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe v.4.10.14393.1198
C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe v.4.10.14393.1198
C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe v.4.10.14393.1198
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe v.4.10.14393.1198
Windows Defender-Dienst (WinDefend) - The service is running
Windows Defender-Netzwerkinspektionsdienst (WdNisSvc) - The service is running
---------------------------- [ UnwantedApps ] -----------------------------
WildTangent-Spiele v.1.1.0.28 Warning! Application is distributed through the partnership programs and bundle assemblies. Uninstallation recommended. Possible you became a victim of fraud or social engineering.
Update Installer for WildTangent Games App << Hidden Warning! Application is distributed through the partnership programs and bundle assemblies. Uninstallation recommended. Possible you became a victim of fraud or social engineering.
WildTangent Games App für HP v.4.1.1.14 << Hidden Warning! Application is distributed through the partnership programs and bundle assemblies. Uninstallation recommended. Possible you became a victim of fraud or social engineering.
----------------------------- [ End of Log ] ------------------------------
Ще повторя теста за FRST, после ще изпратя отново файловете.

Zusätzliches Untersuchungsergebnis von Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version: 15-06-2017 01
durchgeführt von nicol (17-06-2017 10:40:06)
Gestartet von C:\Users\nicol\Documents\antivir
Windows 10 Home Version 1607 (X64) (2017-04-22 11:06:04)
Start-Modus: Normal
==========================================================


==================== Konten: =============================

Administrator (S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-500 - Administrator - Disabled)
DefaultAccount (S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-503 - Limited - Disabled)
defaultuser0 (S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-1000 - Limited - Disabled) => C:\Users\defaultuser0
Gast (S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-501 - Limited - Disabled)
nicol (S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-1001 - Administrator - Enabled) => C:\Users\nicol

==================== Sicherheits-Center ========================

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird er entfernt.)

AV: Windows Defender (Enabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
AV: McAfee Anti-Virus und Anti-Spyware (Disabled - Up to date) {DA9F8ED0-D0DE-39CC-F55A-51AB4CC1B556}
AS: Windows Defender (Enabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
AS: McAfee Anti-Virus und Anti-Spyware (Disabled - Up to date) {61FE6F34-F6E4-3642-CFEA-6AD93746FFEB}
FW: McAfee Firewall (Disabled) {E2A40FF5-9AB1-3894-DE05-F89EB212F22D}

==================== Installierte Programme ======================

(Nur Adware-Programme mit dem Zusatz "Hidden" können in die Fixlist aufgenommen werden, um sie sichtbar zu machen. Die Adware-Programme sollten manuell deinstalliert werden.)

µTorrent (HKU\S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-1001\...\uTorrent) (Version: 3.5.0.43580 - BitTorrent Inc.)
ACP Application (Version: 2016.0809.2131.47 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Adobe Acrobat Reader DC - Deutsch (HKLM-x32\...\{AC76BA86-7AD7-1031-7B44-AC0F074E4100}) (Version: 17.009.20044 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Flash Player 26 PPAPI (HKLM-x32\...\Adobe Flash Player PPAPI) (Version: 26.0.0.131 - Adobe Systems Incorporated)
AMD Install Manager (HKLM\...\AMD Catalyst Install Manager) (Version: 9.0.000.4 - Advanced Micro Devices, Inc.)
Build-a-lot (x32 Version: 3.0.2.59 - WildTangent) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization BR (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization CHS (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization CHT (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization CS (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization DA (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization DE (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization EL (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization ES (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization FI (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization FR (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization HU (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization IT (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization JA (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization KO (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization NL (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization NO (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization PL (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization RU (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization SV (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization TH (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization TR (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
CCleaner (HKLM\...\CCleaner) (Version: 5.29 - Piriform)
Cisco EAP-FAST Module (HKLM-x32\...\{64BF0187-F3D2-498B-99EA-163AF9AE6EC9}) (Version: 2.2.14 - Cisco Systems, Inc.)
Cisco LEAP Module (HKLM-x32\...\{AF312B06-5C5C-468E-89B3-BE6DE2645722}) (Version: 1.0.19 - Cisco Systems, Inc.)
Cisco PEAP Module (HKLM-x32\...\{0A4EF0E6-A912-4CDE-A7F3-6E56E7C13A2F}) (Version: 1.1.6 - Cisco Systems, Inc.)
Crazy Chicken Soccer (x32 Version: 2.2.0.110 - WildTangent) Hidden
CyberLink Power Media Player 14 (HKLM-x32\...\{32C8E300-BDB4-4398-92C2-E9B7D8A233DB}) (Version: 14.0.6.7428 - CyberLink Corp.)
CyberLink PowerDirector 14 (HKLM-x32\...\{6BADCD73-E925-46F7-A295-FF2448632728}) (Version: 14.0.1.3030 - CyberLink Corp.)
devolo Cockpit (HKLM-x32\...\dlancockpit) (Version: 4.3.3.0 - devolo AG)
Digital Photo Navigator 1.5 (HKLM-x32\...\{CF9CD37C-E29A-11D5-AE3D-005004B8E30C}) (Version:  - )
Dropbox (HKLM-x32\...\Dropbox) (Version: 28.4.14 - Dropbox, Inc.)
Dropbox Update Helper (x32 Version: 1.3.65.1 - Dropbox, Inc.) Hidden
eMuleTorrent (HKLM-x32\...\eMuleTorrent) (Version: 2.0.0.1 - eMule.com)
Energy Star (HKLM\...\{5CB22648-35F8-41BC-9C35-1E41FE6E12A5}) (Version: 1.1.1 - HP Inc.)
Google Chrome (HKLM-x32\...\Google Chrome) (Version: 58.0.3029.110 - Google Inc.)
Google Update Helper (x32 Version: 1.3.33.5 - Google Inc.) Hidden
HP Audio Switch (HKLM\...\HPAudioSwitch) (Version: 1.0.111.0 - HP Inc.)
HP Documentation (HKLM\...\HP_Documentation) (Version: 1.0.0.1 - HP Inc.)
HP ePrint SW (HKLM-x32\...\{b0ebf7ff-6b1a-4a92-9c85-6915be1962b9}) (Version: 5.1.19895 - HP Inc.)
HP JumpStart Bridge (HKLM-x32\...\{9B252E0D-7B31-48A6-B01E-B5CCBA286E8E}) (Version: 1.1.0.168 - HP Inc.)
HP JumpStart Launch (HKLM-x32\...\{B90CB0DE-2E60-41C4-9857-466EB98192BF}) (Version: 1.1.158.0 - HP Inc.)
HP Registration Service (HKLM\...\{D1E8F2D7-7794-4245-B286-87ED86C1893C}) (Version: 1.2.8357.5639 - HP Inc.)
HP Support Assistant (HKLM-x32\...\{6FA09B91-5D97-45A9-95E9-50F635C98043}) (Version: 8.4.14.41 - HP Inc.)
HP Support Solutions Framework (HKLM-x32\...\{624DA112-9F71-492E-BAF9-0E5E4224626C}) (Version: 12.6.14.19 - HP Inc.)
HP Sure Connect (HKLM-x32\...\{6468C4A5-E47E-405F-B675-A70A70983EA6}) (Version: 1.0.0.29 - HP Inc.)
HP System Event Utility (HKLM-x32\...\{1BB20774-0FA8-4CFF-AB69-7B7AAE2DCE6C}) (Version: 1.4.19 - HP Inc.)
HP Wireless Button Driver (HKLM-x32\...\{099DAD2B-56C5-4919-9F82-418C2A018CAE}) (Version: 1.1.18.1 - HP)
Magic Heroes: Save Our Park (x32 Version: 3.0.2.59 - WildTangent) Hidden
Malwarebytes versione 3.1.2.1733 (HKLM\...\{35065F43-4BB2-439A-BFF7-0F1014F2E0CD}_is1) (Version: 3.1.2.1733 - Malwarebytes)
Microsoft Office Home and Student 2016 - de-de (HKLM\...\HomeStudentRetail - de-de) (Version: 16.0.8067.2115 - Microsoft Corporation)
Microsoft Office Home and Student 2016 - en-us (HKLM\...\HomeStudentRetail - en-us) (Version: 16.0.8067.2115 - Microsoft Corporation)
Microsoft OneDrive (HKU\S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-1001\...\OneDriveSetup.exe) (Version: 17.3.6799.0327 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (HKLM-x32\...\{710f4c1c-cc18-4c49-8cbf-51240c89a1a2}) (Version: 8.0.61001 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.17 (HKLM\...\{8220EEFE-38CD-377E-8595-13398D740ACE}) (Version: 9.0.30729 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.4148 (HKLM\...\{4B6C7001-C7D6-3710-913E-5BC23FCE91E6}) (Version: 9.0.30729.4148 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17 (HKLM-x32\...\{9A25302D-30C0-39D9-BD6F-21E6EC160475}) (Version: 9.0.30729 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 (HKLM-x32\...\{1F1C2DFC-2D24-3E06-BCB8-725134ADF989}) (Version: 9.0.30729.4148 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.61030 (HKLM-x32\...\{ca67548a-5ebe-413a-b50c-4b9ceb6d66c6}) (Version: 11.0.61030.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.61030 (HKLM-x32\...\{33d1fd90-4274-48a1-9bc1-97e33d9c2d6f}) (Version: 11.0.61030.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.30501 (HKLM-x32\...\{050d4fc8-5d48-4b8f-8972-47c82c46020f}) (Version: 12.0.30501.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) - 14.0.23506 (HKLM-x32\...\{3ee5e5bb-b7cc-4556-8861-a00a82977d6c}) (Version: 14.0.23506.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14.0.24215 (HKLM-x32\...\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}) (Version: 14.0.24215.1 - Microsoft Corporation)
Mozilla Firefox 53.0 (x86 de) (HKLM-x32\...\Mozilla Firefox 53.0 (x86 de)) (Version: 53.0 - Mozilla)
Mozilla Maintenance Service (HKLM\...\MozillaMaintenanceService) (Version: 53.0 - Mozilla)
OEM Application Profile (HKLM-x32\...\{B4B7FD8F-06FC-E277-4F29-8F75F8281D8F}) (Version: 1.00.0000 - Advanced Micro Devices, Inc.)
Office 16 Click-to-Run Extensibility Component (x32 Version: 16.0.8067.2115 - Microsoft Corporation) Hidden
Office 16 Click-to-Run Extensibility Component 64-bit Registration (Version: 16.0.8067.2115 - Microsoft Corporation) Hidden
Office 16 Click-to-Run Licensing Component (Version: 16.0.8067.2115 - Microsoft Corporation) Hidden
Office 16 Click-to-Run Localization Component (x32 Version: 16.0.7967.2073 - Microsoft Corporation) Hidden
Opera Stable 45.0.2552.888 (HKLM-x32\...\Opera 45.0.2552.888) (Version: 45.0.2552.888 - Opera Software)
Polar Bowler 1st Frame (x32 Version: 3.0.2.59 - WildTangent) Hidden
PowerDirector Express (HKLM-x32\...\{EDE721EC-870A-11D8-9D75-000129760D75}) (Version:  - )
Ranch Rush 2 - Premium Edition (x32 Version: 2.2.0.97 - WildTangent) Hidden
REALTEK Bluetooth Driver (HKLM-x32\...\{9D3D8C60-A5EF-4123-B2B9-172095903AB}) (Version: 1.0.0.54 - REALTEK Semiconductor Corp.)
Realtek Card Reader (HKLM-x32\...\{5BC2B5AB-80DE-4E83-B8CF-426902051D0A}) (Version: 10.0.10586.31225 - Realtek Semiconductor Corp.)
Realtek Ethernet Controller Driver (HKLM-x32\...\{8833FFB6-5B0C-4764-81AA-06DFEED9A476}) (Version: 10.10.714.2016 - Realtek)
Realtek High Definition Audio Driver (HKLM-x32\...\{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}) (Version: 6.0.1.7944 - Realtek Semiconductor Corp.)
REALTEK Wireless LAN Driver (HKLM-x32\...\{A5107464-AA9B-4177-8129-5FF2F42DD322}) (Version: 1.0.0.83 - REALTEK Semiconductor Corp.)
Revo Uninstaller Pro 3.1.9 (HKLM\...\{67579783-0FB7-4F7B-B881-E5BE47C9DBE0}_is1) (Version: 3.1.9 - VS Revo Group, Ltd.)
Runefall (x32 Version: 3.0.2.126 - WildTangent) Hidden
Skype™ 7.35 (HKLM-x32\...\{3B7E914A-93D5-4A29-92BB-AF8C3F66C431}) (Version: 7.35.103 - Skype Technologies S.A.)
Synaptics Pointing Device Driver (HKLM\...\SynTPDeinstKey) (Version: 19.3.11.37 - Synaptics Incorporated)
Trinklit Supreme (x32 Version: 2.2.0.98 - WildTangent) Hidden
Update Installer for WildTangent Games App (x32 Version:  - WildTangent) Hidden
Viber (HKU\S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-1001\...\{e06c1d28-7214-419f-9f22-6cf0e2d29986}) (Version: 6.7.1.3 - Viber Media Inc.)
Viber (x32 Version: 6.7.1.3 - Viber Media Inc.) Hidden
Vulkan Run Time Libraries 1.0.17.0 (HKLM\...\VulkanRT1.0.17.0) (Version: 1.0.17.0 - LunarG, Inc.)
WildTangent Games App für HP (x32 Version: 4.1.1.14 - WildTangent) Hidden
WildTangent-Spiele (HKLM-x32\...\WildTangent wildgames Master Uninstall) (Version: 1.1.0.28 - WildTangent)
Windows 10 Update and Privacy Settings (HKLM\...\{293F2009-0145-450B-B4AA-063D43FB368C}) (Version: 1.0.13.0 - Microsoft Corporation)

==================== Benutzerdefinierte CLSID (Nicht auf der Ausnahmeliste): ==========================

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird er aus der Registry entfernt. Die Datei wird nicht verschoben solange sie nicht separat aufgelistet wird.)


==================== Geplante Aufgaben (Nicht auf der Ausnahmeliste) =============

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird er aus der Registry entfernt. Die Datei wird nicht verschoben solange sie nicht separat aufgelistet wird.)

Task: {1255775A-9B58-4CF3-A46C-8182BB02D17B} - System32\Tasks\CCleanerSkipUAC => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe [2017-04-11] (Piriform Ltd)
Task: {18348D07-6935-400D-A52C-AB809929C1FD} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\HP Support Assistant Quick Start => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\HPSF.exe [2017-04-07] (HP Inc.)
Task: {249D6330-062E-465D-86B1-096D0EC13C44} - System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier => C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_26_0_0_131_pepper.exe [2017-06-17] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {259F5D9E-8890-4D01-A7A1-248B688E5427} - System32\Tasks\HPCeeScheduleFornicol => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Ceement\HPCEE.exe [2016-05-12] (HP Development Company, L.P.)
Task: {30043F3D-5515-4F78-A69D-F9DF57B751C7} - System32\Tasks\McAfee\McAfee Auto Maintenance Task Agent
Task: {3EAB1D60-0C48-4269-A2BD-68015E57249B} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Scheduled Scan => C:\Program Files\Windows Defender\\MpCmdRun.exe [2017-04-28] (Microsoft Corporation)
Task: {4207A142-CD28-4D55-BA11-5F935EC9393E} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Verification => C:\Program Files\Windows Defender\\MpCmdRun.exe [2017-04-28] (Microsoft Corporation)
Task: {43548677-1C05-4C04-8017-A9257FFB6936} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\PC Health Analysis => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\HPSF.exe [2017-04-07] (HP Inc.)
Task: {43E8FC5F-35D0-4309-ABF1-D10E69F38E61} - System32\Tasks\McAfee Cleanup => C:\Users\nicol\AppData\Local\Temp\MCPR\mccleanup.exe <==== ACHTUNG
Task: {5A53FB03-8B33-49F6-B295-B811D523C661} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Active Health\HP Active Health Scan (HPSA) => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPActiveHealth\ActiveHealth.exe [2016-11-07] (HP Inc.)
Task: {5B8F3C4F-3B9B-41B9-A870-13A8E13AA4BE} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\WarrantyChecker_DeviceScan => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPWarrantyCheck\HPWarrantyChecker.exe [2017-04-06] (HP Inc.)
Task: {5E7F9752-2C3D-419C-8388-74043D99B349} - System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1492873067 => C:\Program Files\Opera\launcher.exe [2017-05-31] (Opera Software)
Task: {61DF9018-4583-4573-A269-850002A793FF} - System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2017-04-25] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {7A22BB5F-854A-47B8-A4DA-25817D6AEF37} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\Product Configurator => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\ProductConfig.exe [2017-04-01] (HP Inc.)
Task: {7AECEE8B-1070-4F4E-81DD-0C1A8A90AA7A} - \McAfeeLogon -> Keine Datei <==== ACHTUNG
Task: {8351ED9C-8940-48B7-B9A6-6AD423EA9864} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\WarrantyChecker => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPWarrantyCheck\HPWarrantyChecker.exe [2017-04-06] (HP Inc.)
Task: {89996740-8F45-4E8E-AF86-843022BA0FBB} - System32\Tasks\DropboxUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe [2017-04-22] (Dropbox, Inc.)
Task: {8AE34BF1-3B43-4395-AEB8-5FF3C925487C} - System32\Tasks\McAfee\McAfee Idle Detection Task
Task: {9A7A8A69-6872-4357-ACB9-76A77AB9AFF9} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeBackgroundTaskHandlerLogon => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\officebackgroundtaskhandler.exe [2017-05-30] ()
Task: {9F406D57-AA8B-491F-B533-0BA8C0F2776B} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2017-04-22] (Google Inc.)
Task: {A5A9CA24-C92A-47EA-8FA0-B1779B385A40} - System32\Tasks\DropboxUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe [2017-04-22] (Dropbox, Inc.)
Task: {A6DFBA4E-196D-4089-BF2C-52AA270784C4} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office ClickToRun Service Monitor => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeC2RClient.exe [2017-05-14] (Microsoft Corporation)
Task: {A93087E9-A216-4A2F-A3ED-56F8D869C6E2} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Automatic Updates => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeC2RClient.exe [2017-05-14] (Microsoft Corporation)
Task: {B3A28168-E00B-4A44-B060-841CFBA354C6} - System32\Tasks\HPEA3JOBS => C:\Program [Argument = Files\HP\HP ePrint\hpeprint.exe /CheckJobs]
Task: {BDF2E2D0-3019-4DF5-B4AF-6F7989FF9AF5} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeBackgroundTaskHandlerRegistration => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\officebackgroundtaskhandler.exe [2017-05-30] ()
Task: {C026FC1C-8C85-4836-AD19-9F0B3352A730} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\HP Support Solutions Framework Report => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Solutions\Modules\HPSFReport.exe [2016-12-21] (HP Inc.)
Task: {C83CF5B7-935D-417E-A72C-E8D971E79D95} - System32\Tasks\HPJumpStartProvider => C:\Program Files (x86)\HP\HP JumpStart Bridge\HPJumpStartProvider.exe [2016-08-05] ()
Task: {CA56204B-185D-4625-9750-80A910B08EFB} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Cleanup => C:\Program Files\Windows Defender\\MpCmdRun.exe [2017-04-28] (Microsoft Corporation)
Task: {D8AF48C3-CE60-49A7-BF4A-480684C070FE} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Cache Maintenance => C:\Program Files\Windows Defender\\MpCmdRun.exe [2017-04-28] (Microsoft Corporation)
Task: {E07C1FC5-01CF-4414-BD13-FA109ACD127F} - System32\Tasks\{77331EC4-B425-462A-BCFD-767958271D37} => launchwinapp.exe hxxps://ui.skype.com/ui/0/7.33.0.105/de/abandoninstall?source=lightinstaller&page=tsInstall
Task: {E5626F1E-30AD-461E-B1CC-50C27E272BA8} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\HP Support Solutions Framework Updater => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Solutions\Modules\HPSSFUpdater.exe [2016-12-07] (HP Inc.)
Task: {F0A2FC25-8BD1-4FA3-ADCB-5393F7F22DD4} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2017-04-22] (Google Inc.)
Task: {FBED8596-83C8-4A1D-80DA-FBD6DB775B98} - System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater => C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2017-06-17] (Adobe Systems Incorporated)

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird die Aufgabe verschoben. Die Datei, die durch die Aufgabe gestartet wird, wird nicht verschoben.)

Task: C:\windows\Tasks\DropboxUpdateTaskMachineCore.job => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe
Task: C:\windows\Tasks\DropboxUpdateTaskMachineUA.job => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe
Task: C:\windows\Tasks\HPCeeScheduleFornicol.job => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Ceement\HPCEE.exe

==================== Verknüpfungen & WMI ========================

(Die Einträge können gelistet werden, um sie zurückzusetzen oder zu entfernen.)


==================== Geladene Module (Nicht auf der Ausnahmeliste) ==============

2017-05-21 12:26 - 2017-06-09 18:01 - 02270664 _____ () C:\PROGRAM FILES\MALWAREBYTES\ANTI-MALWARE\MwacLib.dll
2016-07-16 13:42 - 2016-07-16 13:42 - 00231424 _____ () C:\windows\SYSTEM32\ism32k.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:01 - 02681200 _____ () C:\windows\System32\CoreUIComponents.dll
2016-08-05 15:42 - 2016-08-05 15:42 - 00843800 _____ () C:\Program Files (x86)\HP\HP JumpStart Bridge\HPJumpStartProvider.exe
2017-04-22 16:35 - 2016-09-07 06:56 - 00134656 _____ () C:\Windows\ShellExperiences\Windows.UI.Shell.SharedUtilities.dll
2017-04-22 16:33 - 2017-03-04 08:31 - 00474112 _____ () C:\Windows\ShellExperiences\QuickActions.dll
2017-04-22 16:34 - 2017-03-04 08:12 - 09760768 _____ () C:\windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\CortanaApi.dll
2017-04-22 16:34 - 2017-03-04 08:05 - 01401856 _____ () C:\windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\Cortana.Core.dll
2017-04-22 16:33 - 2017-03-04 08:05 - 00757248 _____ () C:\windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\CSGSuggestLib.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:47 - 02424320 _____ () C:\windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\Cortana.BackgroundTask.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:51 - 04853760 _____ () C:\windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\RemindersUI.dll
2015-06-25 18:34 - 2015-06-25 18:34 - 00014336 _____ () C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\QtQuick.2\qtquick2plugin.dll
2015-06-25 18:37 - 2015-06-25 18:37 - 00739840 _____ () C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\QtQuick\Controls\qtquickcontrolsplugin.dll
2015-06-25 18:35 - 2015-06-25 18:35 - 00014336 _____ () C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\QtQuick\Window.2\windowplugin.dll
2015-06-25 18:38 - 2015-06-25 18:38 - 00071168 _____ () C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\QtQuick\Layouts\qquicklayoutsplugin.dll
2015-06-25 17:53 - 2015-06-25 17:53 - 00011776 _____ () C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\libEGL.dll
2015-06-25 17:51 - 2015-06-25 17:51 - 02013696 _____ () C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\libGLESv2.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00018904 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\QtWebEngineProcess.exe
2017-06-09 17:06 - 2017-06-09 17:12 - 00074752 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_11.17.420.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeHost.exe
2017-06-09 17:06 - 2017-06-09 17:12 - 00201728 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_11.17.420.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeBackgroundTasks.dll
2017-06-16 06:31 - 2017-06-16 06:42 - 00020480 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Photos.exe
2017-06-16 06:31 - 2017-06-16 06:42 - 27430400 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Photos.dll
2017-06-16 06:31 - 2017-06-16 06:42 - 00460288 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Photos.AGM.Native.Windows.dll
2017-06-16 06:31 - 2017-06-16 06:42 - 02275328 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\MediaEngine.dll
2017-06-09 17:11 - 2017-06-09 17:16 - 03139496 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.UI.Xaml.dll
2017-06-16 06:31 - 2017-06-16 06:42 - 00046080 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Photos.Edit.Services.dll
2017-04-22 14:38 - 2017-04-22 15:08 - 00680448 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.DesignCore.dll
2017-06-16 06:31 - 2017-06-16 06:42 - 00900096 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.RichMedia.Ink.Controls.dll
2017-05-09 11:59 - 2017-05-09 12:16 - 01062400 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Sharing.dll
2016-09-21 03:10 - 2016-09-21 03:10 - 00291328 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\StoreRatingPromotion.dll
2017-06-16 06:31 - 2017-06-16 06:42 - 00023040 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Lumia.ViewerPluginProxy.dll
2017-04-22 14:04 - 2017-04-22 14:13 - 01695440 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Office.OneNote_17.8269.57641.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Applications.Telemetry.Windows.dll
2017-06-17 05:56 - 2017-06-17 06:02 - 13187264 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Office.OneNote_17.8269.57641.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Office.UI.Xaml.Core.dll
2017-05-31 15:15 - 2017-05-31 15:14 - 90985048 _____ () C:\Program Files\Opera\45.0.2552.888\opera_browser.dll
2017-05-31 15:15 - 2017-05-31 15:13 - 03949144 _____ () C:\Program Files\Opera\45.0.2552.888\libglesv2.dll
2017-05-31 15:15 - 2017-05-31 15:13 - 00101464 _____ () C:\Program Files\Opera\45.0.2552.888\libegl.dll
2017-05-16 16:35 - 2017-05-16 16:35 - 00133632 _____ () C:\windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\BRIDGECommon\3fe7620dd835818d2f0df6634f6d9015\BRIDGECommon.ni.dll
2017-05-17 06:52 - 2017-05-17 06:52 - 00110592 _____ () C:\windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\BridgeExtension\691fce18d34bd79e5a2550d44c86c92e\BridgeExtension.ni.dll
2017-05-17 06:52 - 2017-05-17 06:52 - 00068096 _____ () C:\windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\NativeInterop\a27e4125e953810a5f399000c14bedc9\NativeInterop.ni.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00775488 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\dropbox_watchdog.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 01787200 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\dropbox_crashpad.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00100296 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\_ctypes.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00018888 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\select.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00019776 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\tornado.speedups.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00035792 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\_multiprocessing.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00020824 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\cryptography.hazmat.bindings._constant_time.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00123856 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\_cffi_backend.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00694224 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\unicodedata.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 01729360 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\cryptography.hazmat.bindings._openssl.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00020816 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\cryptography.hazmat.bindings._padding.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00145864 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\pyexpat.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00019408 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\faulthandler.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00116688 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\pywintypes27.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00105928 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32api.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00022864 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winffi.crt.compiled._winffi_crt.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00060736 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\psutil._psutil_windows.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00038712 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\fastpath.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00024528 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32event.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00392656 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\pythoncom27.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00020936 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\mmapfile.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00116176 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32security.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00392512 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32com.shell.shell.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00124880 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32file.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00026456 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winffi.kernel32.compiled._winffi_kernel32.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00024016 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32clipboard.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00175560 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32gui.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00030160 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32pipe.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00043472 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32process.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00048592 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32service.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00057808 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32evtlog.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00024016 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32profile.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00022336 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\cpuid.compiled._cpuid.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00082264 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winenumhandles.compiled._WinEnumHandles.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00025432 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winscreenshot.compiled._CaptureScreenshot.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00246608 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\breakpad.client.windows.handler.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00027488 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\dropbox.infinite.win.compiled._driverinstallation.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 03928896 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtWidgets.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00083912 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\sip.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 01826104 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtCore.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 01972024 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtGui.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00028616 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32ts.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00171336 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtWebEngineWidgets.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00042816 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtWebChannel.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00531264 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtNetwork.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00133432 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtWebKit.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00224064 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtWebKitWidgets.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00207680 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtPrintSupport.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00060880 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32print.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00054608 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winrpcserver.compiled._RPCServer.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00022864 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winffi.user32.compiled._winffi_user32.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00069968 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\windisplaytoast.compiled._DisplayToast.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00022872 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winffi.iphlpapi.compiled._winffi_iphlpapi.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00021848 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winffi.winerror.compiled._winffi_winerror.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00022872 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winffi.wininet.compiled._winffi_wininet.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00349128 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winxpgui.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00103232 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtWinExtras.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00023896 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winverifysignature.compiled._VerifySignature.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00025936 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\librsyncffi.compiled._librsyncffi.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00036296 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\librsync.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00033112 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\enterprise_data.compiled._enterprise_data.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00293392 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\EnterpriseDataAdapter.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00084288 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\dropbox_sqlite_ext.DLL
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00030536 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\wind3d11.compiled._wind3d11.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00017864 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\libEGL.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 01631184 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\libGLESv2.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00026456 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winffi.winhttp.compiled._winffi_winhttp.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00022864 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winffi.shcore.compiled._winffi_shcore.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00023368 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\wincrashpad.compiled._Crashpad.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00546104 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtQuick.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00357688 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtQml.pyd

==================== Alternate Data Streams (Nicht auf der Ausnahmeliste) =========

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird nur der ADS entfernt.)


==================== Abgesicherter Modus (Nicht auf der Ausnahmeliste) ===================

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird er aus der Registry entfernt. Der Wert "AlternateShell" wird wiederhergestellt.)

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MBAMService => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS => ""=""
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\mcpltsvc => ""=""
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\MBAMService => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mcapexe => ""=""
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\McMPFSvc => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\McNaiAnn => ""=""
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\MCODS => ""=""
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mcpltsvc => ""=""
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfeaack => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfeaack.sys => ""="Driver"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfeavfk => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfeavfk.sys => ""="Driver"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfefire => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfefirek => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfefirek.sys => ""="Driver"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfehidk => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfehidk.sys => ""="Driver"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfemms => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfetdi2k => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfetdi2k.sys => ""="Driver"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfevtp => ""="Service"

==================== Verknüpfungen (Nicht auf der Ausnahmeliste) ===============

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird der Registryeintrag auf den Standardwert zurückgesetzt oder entfernt.)


==================== Internet Explorer Vertrauenswürdig/Eingeschränkt ===============

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird er aus der Registry entfernt.)


==================== Hosts Inhalt: ===============================

(Wenn benötigt kann der Hosts: Schalter in die Fixlist aufgenommen werden um die Hosts Datei zurückzusetzen.)

2016-07-16 13:47 - 2016-07-16 13:45 - 00000824 _____ C:\windows\system32\Drivers\etc\hosts


==================== Andere Bereiche ============================

(Aktuell gibt es keinen automatisierten Fix für diesen Bereich.)

HKU\S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-1001\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\Users\nicol\Dropbox\Camera Uploads\2017-04-13 10.23.36.jpg
DNS Servers: 10.0.0.138
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
Windows Firewall ist aktiviert.

==================== MSCONFIG/TASK MANAGER Deaktivierte Einträge ==


==================== Firewall Regeln (Nicht auf der Ausnahmeliste) ===============

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird er aus der Registry entfernt. Die Datei wird nicht verschoben solange sie nicht separat aufgelistet wird.)

FirewallRules: [{B898A906-C29C-49F7-BE0A-67F3810527F5}] => (Allow) C:\Program Files\CyberLink\PowerDirector14\PDR10.EXE
FirewallRules: [{4F54B9FF-2ED9-4372-B95D-7D2540403BDB}] => (Allow) C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe
FirewallRules: [{3451785E-EF15-4EDE-AAAB-97A03F6A913A}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
FirewallRules: [{C50E77B3-5085-4F5E-99E8-4DCDF376C13C}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
FirewallRules: [{940A4C87-4CA8-4D72-821D-1B29C5AA5ECD}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{D453A41B-8EC1-4E57-9DDF-DE7887A8F1CA}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD14\PowerDVD.exe
FirewallRules: [{588AEE89-A861-4422-BE0D-B76C2F579503}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD14\Kernel\DMS\CLMSServerPDVD14.exe
FirewallRules: [{6E87E876-AB55-4D06-8FF2-2FF8BBF0714D}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD14\PowerDVD14Agent.exe
FirewallRules: [{EC3ED7C7-B102-481F-BDC6-038D1F77E379}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD14\Movie\PowerDVDMovie.exe
FirewallRules: [{8D143BFF-B7DB-4BEF-BEDD-2E1D3B94E52A}] => (Allow) C:\Users\nicol\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{4B1BF2B1-1171-486B-A3DA-80E211E2E33B}] => (Allow) C:\Users\nicol\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{C6BCCFAD-2D69-4406-908B-DF31FD3C79C8}] => (Allow) C:\Users\nicol\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{3C3C8EF1-2E81-4AF3-B72B-B4A8564667C7}] => (Allow) C:\Users\nicol\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{82051AD5-4D25-4ED1-8ED5-225D706203C1}] => (Allow) C:\Users\nicol\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{E0663CEC-9758-4DAA-A6CC-85B3637E5E2D}] => (Allow) C:\Users\nicol\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{1C665A15-FEC4-49ED-9689-BF9C7A9A22E2}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
FirewallRules: [{570161FA-B27E-4D88-8D59-79FC77A1E7F3}] => (Allow) C:\Program Files\Opera\45.0.2552.881\opera.exe
FirewallRules: [{4167B570-9FBB-44FB-915C-4736D922240D}] => (Allow) C:\Program Files\Opera\45.0.2552.888\opera.exe
FirewallRules: [{7B161D54-933F-4216-9347-112CD860AEED}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\devolo\dlan\devolonetsvc.exe
FirewallRules: [{2E2C9BE0-2591-484E-A08B-0002AB11A3B0}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\devolo\dlan\devolonetsvc.exe
FirewallRules: [{D19BA40A-A99D-4774-8080-6D5991126A5A}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe

==================== Wiederherstellungspunkte =========================

16-05-2017 15:08:12 Windows Modules Installer
21-05-2017 09:27:33 Windows Update
29-05-2017 20:27:39 Windows Update
09-06-2017 12:22:33 Windows Update
16-06-2017 06:30:48 Windows Update

==================== Fehlerhafte Geräte im Gerätemanager =============


==================== Fehlereinträge in der Ereignisanzeige: =========================

Applikationsfehler:
==================
Error: (06/17/2017 09:29:16 AM) (Source: COM) (EventID: 10031) (User: )
Description: Eine das Marshalling aufhebende Richtlinienprüfung wurde ausgeführt, als das Marshalling eines benutzerdefinierten gemarshallten Objekts aufgehoben wurde. Die Klasse "{2CD39202-3A2F-4935-9A86-65B919919A7F}" wurde abgelehnt.

Error: (06/17/2017 09:24:20 AM) (Source: COM) (EventID: 10031) (User: )
Description: Eine das Marshalling aufhebende Richtlinienprüfung wurde ausgeführt, als das Marshalling eines benutzerdefinierten gemarshallten Objekts aufgehoben wurde. Die Klasse "{2CD39202-3A2F-4935-9A86-65B919919A7F}" wurde abgelehnt.

Error: (06/17/2017 06:11:16 AM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Name der fehlerhaften Anwendung: AdaptiveSleepService.exe, Version: 0.0.0.0, Zeitstempel: 0x57aa8516
Name des fehlerhaften Moduls: AdaptiveSleepService.exe, Version: 0.0.0.0, Zeitstempel: 0x57aa8516
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x000000000000b9f4
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x1b60
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d2e6baa1baea94
Pfad der fehlerhaften Anwendung: c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\A4\AdaptiveSleepService.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\A4\AdaptiveSleepService.exe
Berichtskennung: 0bc8ea16-61eb-4ac1-afb1-b46fb84d2eee
Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets: 
Anwendungs-ID, die relativ zum fehlerhaften Paket ist:

Error: (06/17/2017 06:06:55 AM) (Source: COM) (EventID: 10031) (User: )
Description: Eine das Marshalling aufhebende Richtlinienprüfung wurde ausgeführt, als das Marshalling eines benutzerdefinierten gemarshallten Objekts aufgehoben wurde. Die Klasse "{2CD39202-3A2F-4935-9A86-65B919919A7F}" wurde abgelehnt.

Error: (06/17/2017 05:51:31 AM) (Source: COM) (EventID: 10031) (User: )
Description: Eine das Marshalling aufhebende Richtlinienprüfung wurde ausgeführt, als das Marshalling eines benutzerdefinierten gemarshallten Objekts aufgehoben wurde. Die Klasse "{2CD39202-3A2F-4935-9A86-65B919919A7F}" wurde abgelehnt.

Error: (06/17/2017 05:46:38 AM) (Source: COM) (EventID: 10031) (User: )
Description: Eine das Marshalling aufhebende Richtlinienprüfung wurde ausgeführt, als das Marshalling eines benutzerdefinierten gemarshallten Objekts aufgehoben wurde. Die Klasse "{2CD39202-3A2F-4935-9A86-65B919919A7F}" wurde abgelehnt.

Error: (06/16/2017 06:07:06 PM) (Source: COM) (EventID: 10031) (User: )
Description: Eine das Marshalling aufhebende Richtlinienprüfung wurde ausgeführt, als das Marshalling eines benutzerdefinierten gemarshallten Objekts aufgehoben wurde. Die Klasse "{2CD39202-3A2F-4935-9A86-65B919919A7F}" wurde abgelehnt.

Error: (06/16/2017 06:07:05 PM) (Source: COM) (EventID: 10031) (User: )
Description: Eine das Marshalling aufhebende Richtlinienprüfung wurde ausgeführt, als das Marshalling eines benutzerdefinierten gemarshallten Objekts aufgehoben wurde. Die Klasse "{2CD39202-3A2F-4935-9A86-65B919919A7F}" wurde abgelehnt.

Error: (06/16/2017 07:10:55 AM) (Source: COM) (EventID: 10031) (User: )
Description: Eine das Marshalling aufhebende Richtlinienprüfung wurde ausgeführt, als das Marshalling eines benutzerdefinierten gemarshallten Objekts aufgehoben wurde. Die Klasse "{2CD39202-3A2F-4935-9A86-65B919919A7F}" wurde abgelehnt.

Error: (06/16/2017 06:55:23 AM) (Source: Perflib) (EventID: 1008) (User: )
Description: Die Open-Prozedur für den Dienst "BITS" in der DLL "C:\Windows\System32\bitsperf.dll" war nicht erfolgreich. Die Leistungsdaten für diesen Dienst sind nicht verfügbar. Die ersten vier Bytes (DWORD) des Datenbereichs enthalten den Fehlercode.


Systemfehler:
=============
Error: (06/17/2017 09:24:08 AM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: NT-AUTORITÄT)
Description: Durch die Berechtigungseinstellungen für "Anwendungsspezifisch" wird dem Benutzer "NT-AUTORITÄT\Lokaler Dienst" (SID: S-1-5-19) unter der Adresse "LocalHost (unter Verwendung von LRPC)" keine Berechtigung vom Typ "Lokal Aktivierung" für die COM-Serveranwendung mit der CLSID 
{6B3B8D23-FA8D-40B9-8DBD-B950333E2C52}
 und der APPID 
{4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D}
 im Anwendungscontainer "Nicht verfügbar" (SID: Nicht verfügbar) gewährt. Die Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungstool für Komponentendienste geändert werden.

Error: (06/17/2017 09:24:08 AM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: NT-AUTORITÄT)
Description: Durch die Berechtigungseinstellungen für "Anwendungsspezifisch" wird dem Benutzer "NT-AUTORITÄT\Lokaler Dienst" (SID: S-1-5-19) unter der Adresse "LocalHost (unter Verwendung von LRPC)" keine Berechtigung vom Typ "Lokal Aktivierung" für die COM-Serveranwendung mit der CLSID 
{6B3B8D23-FA8D-40B9-8DBD-B950333E2C52}
 und der APPID 
{4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D}
 im Anwendungscontainer "Nicht verfügbar" (SID: Nicht verfügbar) gewährt. Die Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungstool für Komponentendienste geändert werden.

Error: (06/17/2017 09:24:07 AM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: NT-AUTORITÄT)
Description: Durch die Berechtigungseinstellungen für "Anwendungsspezifisch" wird dem Benutzer "NT-AUTORITÄT\SYSTEM" (SID: S-1-5-18) unter der Adresse "LocalHost (unter Verwendung von LRPC)" keine Berechtigung vom Typ "Lokal Aktivierung" für die COM-Serveranwendung mit der CLSID 
{8D8F4F83-3594-4F07-8369-FC3C3CAE4919}
 und der APPID 
{F72671A9-012C-4725-9D2F-2A4D32D65169}
 im Anwendungscontainer "Nicht verfügbar" (SID: Nicht verfügbar) gewährt. Die Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungstool für Komponentendienste geändert werden.

Error: (06/17/2017 06:38:08 AM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: NT-AUTORITÄT)
Description: Durch die Berechtigungseinstellungen für "Anwendungsspezifisch" wird dem Benutzer "NT-AUTORITÄT\SYSTEM" (SID: S-1-5-18) unter der Adresse "LocalHost (unter Verwendung von LRPC)" keine Berechtigung vom Typ "Lokal Aktivierung" für die COM-Serveranwendung mit der CLSID 
{D63B10C5-BB46-4990-A94F-E40B9D520160}
 und der APPID 
{9CA88EE3-ACB7-47C8-AFC4-AB702511C276}
 im Anwendungscontainer "Nicht verfügbar" (SID: Nicht verfügbar) gewährt. Die Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungstool für Komponentendienste geändert werden.

Error: (06/17/2017 06:11:17 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
Description: Dienst "AdaptiveSleepService" wurde unerwartet beendet. Dies ist bereits 1 Mal passiert.

Error: (06/17/2017 05:46:15 AM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: NT-AUTORITÄT)
Description: Durch die Berechtigungseinstellungen für "Anwendungsspezifisch" wird dem Benutzer "NT-AUTORITÄT\Lokaler Dienst" (SID: S-1-5-19) unter der Adresse "LocalHost (unter Verwendung von LRPC)" keine Berechtigung vom Typ "Lokal Aktivierung" für die COM-Serveranwendung mit der CLSID 
{6B3B8D23-FA8D-40B9-8DBD-B950333E2C52}
 und der APPID 
{4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D}
 im Anwendungscontainer "Nicht verfügbar" (SID: Nicht verfügbar) gewährt. Die Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungstool für Komponentendienste geändert werden.

Error: (06/17/2017 05:46:15 AM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: NT-AUTORITÄT)
Description: Durch die Berechtigungseinstellungen für "Anwendungsspezifisch" wird dem Benutzer "NT-AUTORITÄT\Lokaler Dienst" (SID: S-1-5-19) unter der Adresse "LocalHost (unter Verwendung von LRPC)" keine Berechtigung vom Typ "Lokal Aktivierung" für die COM-Serveranwendung mit der CLSID 
{6B3B8D23-FA8D-40B9-8DBD-B950333E2C52}
 und der APPID 
{4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D}
 im Anwendungscontainer "Nicht verfügbar" (SID: Nicht verfügbar) gewährt. Die Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungstool für Komponentendienste geändert werden.

Error: (06/17/2017 05:46:14 AM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: NT-AUTORITÄT)
Description: Durch die Berechtigungseinstellungen für "Anwendungsspezifisch" wird dem Benutzer "NT-AUTORITÄT\SYSTEM" (SID: S-1-5-18) unter der Adresse "LocalHost (unter Verwendung von LRPC)" keine Berechtigung vom Typ "Lokal Aktivierung" für die COM-Serveranwendung mit der CLSID 
{8D8F4F83-3594-4F07-8369-FC3C3CAE4919}
 und der APPID 
{F72671A9-012C-4725-9D2F-2A4D32D65169}
 im Anwendungscontainer "Nicht verfügbar" (SID: Nicht verfügbar) gewährt. Die Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungstool für Komponentendienste geändert werden.

Error: (06/16/2017 06:58:37 PM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: NT-AUTORITÄT)
Description: Durch die Berechtigungseinstellungen für "Anwendungsspezifisch" wird dem Benutzer "NT-AUTORITÄT\SYSTEM" (SID: S-1-5-18) unter der Adresse "LocalHost (unter Verwendung von LRPC)" keine Berechtigung vom Typ "Lokal Aktivierung" für die COM-Serveranwendung mit der CLSID 
{D63B10C5-BB46-4990-A94F-E40B9D520160}
 und der APPID 
{9CA88EE3-ACB7-47C8-AFC4-AB702511C276}
 im Anwendungscontainer "Nicht verfügbar" (SID: Nicht verfügbar) gewährt. Die Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungstool für Komponentendienste geändert werden.

Error: (06/16/2017 06:32:33 PM) (Source: Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient) (EventID: 20) (User: NT-AUTORITÄT)
Description: Installationsfehler: Die Installation des folgenden Updates ist mit Fehler 0x8024200d fehlgeschlagen: Funktionsupdate für Windows 10, Version 1703


==================== Speicherinformationen =========================== 

Prozessor: AMD A10-9600P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4C+6G
Prozentuale Nutzung des RAM: 43%
Installierter physikalischer RAM: 7647.12 MB
Verfügbarer physikalischer RAM: 4293.84 MB
Summe virtueller Speicher: 8863.12 MB
Verfügbarer virtueller Speicher: 3668.73 MB

==================== Laufwerke ================================

Drive c: (Windows) (Fixed) (Total:915.46 GB) (Free:859.95 GB) NTFS
Drive d: (RECOVERY) (Fixed) (Total:14.82 GB) (Free:1.77 GB) NTFS ==>[System mit Startkomponenten (eingeholt von Laufwerk)]

==================== MBR & Partitionstabelle ==================

========================================================
Disk: 0 (Size: 931.5 GB) (Disk ID: 2C3876B4)

Partition: GPT.

==================== Ende von Addition.txt ============================

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 15 минути, nikolaustirol написа:

------------------ [ AntivirusFirewallProcessServices ] -------------------
C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe v.3.0.0.1068
Malwarebytes Service (MBAMService) - The service is running
C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe v.3.1.0.479
C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfemms.exe v.15.4.0.822
McAfee Validation Trust Protection Service (mfevtp) - The service is running
C:\Windows\System32\mfevtps.exe
C:\Program Files\Common Files\McAfee\AMCore\mcshield.exe v.1.4.1.459
McAfee Firewall Core Service (mfefire) - The service is running
C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfefire.exe v.15.4.0.822
McAfee AP Service (McAPExe) - The service is running
C:\Program Files\mcafee\msc\McAPExe.exe v.14.0.9052.0
McAfee Personal Firewall Service (McMPFSvc) - The service is running
C:\Program Files\Common Files\McAfee\platform\mcsvchost\McSvHost.exe v.5.0.9012.0
C:\PROGRA~1\COMMON~1\McAfee\platform\McUICnt.exe v.7.0.9010.0
McAfee Scanner (McODS) - The service has stopped
McAfee Service Controller (mfemms) - The service is running
C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfemms.exe v.15.4.0.822
McAfee Module Core Service (ModuleCoreService) - The service is running
C:\Program Files\Common Files\McAfee\ModuleCore\ModuleCoreService.exe v.1.2.122.0
McAfee Home Network (HomeNetSvc) - The service is running
McAfee VirusScan Announcer (McNaiAnn) - The service is running
McAfee Proxy Service (McProxy) - The service is running
McAfee Boot Delay Start Service (McBootDelayStartSvc) - The service is running
C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe v.4.10.14393.1198
C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe v.4.10.14393.1198
C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe v.4.10.14393.1198
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe v.4.10.14393.1198
Windows Defender-Dienst (WinDefend) - The service is running
Windows Defender-Netzwerkinspektionsdienst (WdNisSvc) - The service is running

 

Защитата ви в реално време ме кара да треперя..! :) Тук за мен има стопроцентов  вероятен конфликт между някой от модулите на защитния софтуер..! Това може да доведе до  намаляване на  общата защита, както и нарушаване на работата на вашия компютър.


 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Сигурно е така. Вярвам на написаното от Вас. Какво трябва да направя? Опитах се да деинсталирам McAfee с техния инструмент, но без успех!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 33 минути, nikolaustirol написа:

Ще повторя теста за FRST, после ще изпратя отново файловете.

Очаквам и този дневник..! :)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Изпратих ги, но сайта е обединил отговорите ми...Ако е необходимо ще ги пратя отново.

Addition.txt

FRST.txt

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 5 минути, nikolaustirol написа:

Сигурно е така. Вярвам на написаното от Вас. Какво трябва да направя? Опитах се да деинсталирам McAfee с техния инструмент, но без успех!

Това е начина:

 •  Моля, деинсталирате програмата по стандартния начин..или с помоща на :

Изтеглете програмата GeekUninstaller и я запазете на десктопа.
Разархивирайте я и стартирайте файла geek.exe IxXO5oO.jpg  

Кликнете с десен бутон върху програмата и изберете Uninstall
 
XhV2QLa.png
 
 
След края на всяка деинсталацията ще се отвори прозорец подканващ ви да премахнете всички остатъци от програмата (ако има такива, ако няма този прозорец няма да се появи).Натиснете бутона Finish за да изтриете останките от програмата.

 

 •  За да се уверете, че няма остатъци..:
 •  Моля, изтеглите MCPR.exe и го запишете на вашия Desktop.
 •  Затворете всички програми и щракнете двукратно върху MCPR.exe след това кликнете на Run
 •  Следвайте инструкциите на екрана.
 •  Когато процедурата приключи, ще се появи съобщение 'CLEANUP SUCCESSFUL'. и   Reboot required to remove all files. Would you like to reboot now?
 •  Кликнете върху ''Yes', за да рестартирате компютъра си.
 •  След това изтрийте MCPR.exe от вашия работен плот.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Вторият дневник:

Untersuchungsergebnis von Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 15-06-2017 01
durchgeführt von nicol (Administrator) auf LAPTOP-TEVB8F9Q (17-06-2017 11:12:46)
Gestartet von C:\Users\nicol\Documents\antivir
Geladene Profile: nicol (Verfügbare Profile: defaultuser0 & nicol)
Platform: Windows 10 Home Version 1607 (X64) Sprache: Deutsch (Deutschland)
Internet Explorer Version 11 (Standard-Browser: Edge)
Start-Modus: Normal
Anleitung für Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Prozesse (Nicht auf der Ausnahmeliste) =================

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird der Prozess geschlossen. Die Datei wird nicht verschoben.)

(McAfee, Inc.) C:\Windows\System32\mfevtps.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfemms.exe
(McAfee, Inc.) C:\Windows\System32\mfevtps.exe
(Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\tbaseprovisioning.exe
(AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfefire.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\McAfee\platform\mcsvchost\McSvHost.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkAudioService64.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
(Realtek Semiconductor Corp.) C:\Program Files (x86)\Realtek\REALTEK Bluetooth\BTDevMgr.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe
(Dropbox, Inc.) C:\Windows\System32\DbxSvc.exe
(HP Inc.) C:\Program Files (x86)\HP\HP System Event\HPWMISVC.exe
(Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
(devolo AG) C:\Program Files (x86)\devolo\dlan\devolonetsvc.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe
(Intel Security, Inc.) C:\Program Files\Common Files\Intel Security\PEF\CORE\PEFService.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\mfefire.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\mcafee\msc\McAPExe.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\McAfee\AMCore\mcshield.exe
(Dropbox, Inc.) C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe
(HP Inc.) C:\Program Files (x86)\HP\HP JumpStart Bridge\HPJumpStartBridge.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\GoogleCrashHandler.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\GoogleCrashHandler64.exe
(HP Inc.) C:\Program Files\HPCommRecovery\HPCommRecovery.exe
(HP Inc.) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Solutions\HPSupportSolutionsFrameworkService.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\McAfee\ModuleCore\ModuleCoreService.exe
(CyberLink) C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe
(HP) C:\Program Files (x86)\HP\Shared\hpqwmiex.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe
(AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
() C:\Program Files (x86)\HP\HP JumpStart Bridge\HPJumpStartProvider.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
(Realtek Semiconductor Corporation) C:\Program Files (x86)\Realtek\REALTEK Bluetooth\BTServer.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe
(Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\RadeonSettings.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe
(Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
(HP Inc.) C:\Program Files (x86)\HP\HP System Event\HPMSGSVC.exe
(Dropbox, Inc.) C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe
(Dropbox, Inc.) C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe
(Dropbox, Inc.) C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe
(McAfee, Inc.) C:\Program Files\Common Files\McAfee\platform\McUICnt.exe
() C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\QtWebEngineProcess.exe
(HP Inc.) C:\Program Files (x86)\HP\HPAudioSwitch\HPAudioSwitch.exe
() C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_11.17.420.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeHost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
() C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Photos.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\ImmersiveControlPanel\SystemSettings.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Office.OneNote_17.8269.57641.0_x64__8wekyb3d8bbwe\onenoteim.exe
(Opera Software) C:\Program Files\Opera\45.0.2552.888\opera.exe
(Opera Software) C:\Program Files\Opera\45.0.2552.888\opera_crashreporter.exe
(Opera Software) C:\Program Files\Opera\45.0.2552.888\opera.exe
(Opera Software) C:\Program Files\Opera\45.0.2552.888\opera.exe
(Opera Software) C:\Program Files\Opera\45.0.2552.888\opera.exe
(Opera Software) C:\Program Files\Opera\45.0.2552.888\opera.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe

==================== Registry (Nicht auf der Ausnahmeliste) ====================

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird der Registryeintrag auf den Standardwert zurückgesetzt oder entfernt. Die Datei wird nicht verschoben.)

HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe [8903176 2017-04-23] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [StartCN] => c:\Program Files\AMD\CNext\CNext\RadeonSettings.exe [6625672 2016-08-09] (Advanced Micro Devices, Inc.)
HKLM\...\Run: [BtServer] => C:\Program Files (x86)\REALTEK\Realtek Bluetooth\BTServer.exe [231640 2016-05-13] (Realtek Semiconductor Corporation)
HKLM\...\Run: [SynTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [4168296 2016-08-25] (Synaptics Incorporated)
HKLM\...\Run: [WindowsDefender] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [631808 2017-04-28] (Microsoft Corporation)
HKLM\...\Run: [Malwarebytes TrayApp] => C:\PROGRAM FILES\MALWAREBYTES\ANTI-MALWARE\mbamtray.exe [3146704 2017-05-09] (Malwarebytes)
HKLM-x32\...\Run: [HPMessageService] => C:\Program Files (x86)\HP\HP System Event\HPMSGSVC.exe [1062392 2017-03-15] (HP Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [Dropbox] => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe [3487032 2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
HKU\S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-1001\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [9532120 2017-04-11] (Piriform Ltd)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt01] -> {FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt02] -> {FB314EDF-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt03] -> {FB314EE1-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt04] -> {FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt05] -> {FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt06] -> {FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt07] -> {FB314EDD-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt08] -> {FB314EE0-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt09] -> {FB314EE2-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt10] -> {FB314EDE-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt01] -> {FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt02] -> {FB314EDF-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt03] -> {FB314EE1-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt04] -> {FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt05] -> {FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt06] -> {FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt07] -> {FB314EDD-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt08] -> {FB314EE0-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt09] -> {FB314EE2-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt10] -> {FB314EDE-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\HP Audio Switch.lnk [2016-09-21]
ShortcutTarget: HP Audio Switch.lnk -> C:\Program Files (x86)\HP\HPAudioSwitch\HPAudioSwitchLC.vbs ()
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\HP JumpStart Launch.lnk [2016-11-25]
ShortcutTarget: HP JumpStart Launch.lnk -> c:\Windows\Installer\{B90CB0DE-2E60-41C4-9857-466EB98192BF}\HPlogo_blue.ico ()

==================== Internet (Nicht auf der Ausnahmeliste) ====================

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird der Eintrag entfernt oder auf den Standardwert zurückgesetzt, wenn es sich um einen Registryeintrag handelt.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 10.0.0.138
Tcpip\..\Interfaces\{1c9b9e03-e1a9-4ae4-80a2-434d15306f9a}: [DhcpNameServer] 10.0.0.138
Tcpip\..\Interfaces\{63bf0ece-b02f-4264-a491-9437fa569295}: [DhcpNameServer] 10.0.0.138

Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://hp17win10.msn.com/?pc=HCTE
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://hp17win10.msn.com/?pc=HCTE
HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://hp17win10.msn.com/?pc=HCTE
HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://hp17win10.msn.com/?pc=HCTE
HKU\S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://hp17win10.msn.com/?pc=HCTE
HKU\S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://hp17win10.msn.com/?pc=HCTE
BHO: Lync Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll [2017-05-30] (Microsoft Corporation)
BHO: Microsoft OneDrive for Business Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office16\GROOVEEX.DLL [2017-05-30] (Microsoft Corporation)
BHO: HP Network Check Helper -> {E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE} -> C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPluginx64.dll [2016-08-05] (HP Inc.)
BHO-x32: HP Network Check Helper -> {E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE} -> C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll [2016-08-05] (HP Inc.)
Handler-x32: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2017-05-29] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2017-05-29] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2017-05-29] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2017-05-29] (Microsoft Corporation)
Filter: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} - c:\Program Files\mcafee\msc\McSnIePl64.dll [2016-07-11] (McAfee, Inc.)
Filter-x32: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} - c:\Program Files (x86)\McAfee\msc\McSnIePl.dll [2016-07-11] (McAfee, Inc.)

FireFox:
========
FF DefaultProfile: x7hbmfmu.default
FF ProfilePath: C:\Users\nicol\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\x7hbmfmu.default [2017-06-17]
FF Extension: (Search and New Tab by Yahoo) - C:\Users\nicol\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\x7hbmfmu.default\Extensions\jid1-16aeif9OQIRKxA@jetpack.xpi [2017-04-22]
FF HKLM-x32\...\Thunderbird\Extensions: [msktbird@mcafee.com] - C:\Program Files\McAfee\MSK
FF Extension: (McAfee Anti-Spam Thunderbird Extension) - C:\Program Files\McAfee\MSK [2017-04-22] [ist nicht signiert]
FF Plugin: @mcafee.com/MSC,version=10 -> c:\PROGRA~1\mcafee\msc\NPMCSN~1.DLL [2016-07-11] ()
FF Plugin-x32: @mcafee.com/MSC,version=10 -> c:\PROGRA~2\mcafee\msc\NPMCSN~1.DLL [2016-07-11] ()
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\NPSPWRAP.DLL [2017-05-29] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-04-29] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-04-29] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @WildTangent.com/GamesAppPresenceDetector,Version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\BrowserIntegration\Registered\0\NP_wtapp.dll [2016-05-23] ()
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2017-04-05] (Adobe Systems Inc.)

Chrome: 
=======
CHR Profile: C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2017-06-16]
CHR Extension: (Google Slides) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-04-22]
CHR Extension: (Google Docs) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-05-01]
CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-05-01]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-05-01]
CHR Extension: (Adobe Acrobat) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj [2017-05-01]
CHR Extension: (Google Sheets) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-04-22]
CHR Extension: (Google Docs Offline) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2017-05-01]
CHR Extension: (HP Network Check Launcher) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jkfpchpiljkaemlpmpebnglgkomamfeo [2017-05-01]
CHR Extension: (Chrome Web Store Payments) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-04-22]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-05-01]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-06-09]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [jkfpchpiljkaemlpmpebnglgkomamfeo] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx

Opera: 
=======
StartMenuInternet: (HKLM) OperaStable - C:\Program Files\Opera\Launcher.exe

==================== Dienste (Nicht auf der Ausnahmeliste) ====================

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird er aus der Registry entfernt. Die Datei wird nicht verschoben solange sie nicht separat aufgelistet wird.)

S2 AdaptiveSleepService; c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\A4\AdaptiveSleepService.exe [138752 2016-08-09] () [Datei ist nicht signiert]
S2 amdacpusrsvc; C:\Program Files\AMD\{920DEC42-4CA5-4d1d-9487-67BE645CDDFC}\amdacpusrsvc.exe [121856 2016-08-09] (Advanced Micro Devices) [Datei ist nicht signiert]
R2 BTDevManager; C:\Program Files (x86)\REALTEK\Realtek Bluetooth\BTDevMgr.exe [125656 2016-05-13] (Realtek Semiconductor Corp.)
R2 ClickToRunSvc; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe [3971264 2017-05-14] (Microsoft Corporation)
S2 dbupdate; C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe [143144 2017-04-22] (Dropbox, Inc.)
S3 dbupdatem; C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe [143144 2017-04-22] (Dropbox, Inc.)
R2 DbxSvc; C:\windows\system32\DbxSvc.exe [48944 2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
R2 DevoloNetworkService; C:\Program Files (x86)\devolo\dlan\devolonetsvc.exe [3885592 2017-03-03] (devolo AG)
S4 GamesAppIntegrationService; C:\Program Files (x86)\WildTangent Games\App\GamesAppIntegrationService.exe [350064 2016-05-23] (WildTangent)
R2 HomeNetSvc; C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe [599864 2016-04-23] (McAfee, Inc.)
R2 HP Comm Recover; C:\Program Files\HPCommRecovery\HPCommRecovery.exe [1309184 2016-10-07] (HP Inc.) [Datei ist nicht signiert]
R2 HPJumpStartBridge; c:\Program Files (x86)\HP\HP JumpStart Bridge\HPJumpStartBridge.exe [461848 2016-08-05] (HP Inc.)
R3 hpqcaslwmiex; C:\Program Files (x86)\HP\Shared\hpqwmiex.exe [1031704 2016-06-03] (HP)
R2 HPSupportSolutionsFrameworkService; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Solutions\HPSupportSolutionsFrameworkService.exe [33640 2017-04-07] (HP Inc.)
R2 HPWMISVC; C:\Program Files (x86)\HP\HP System Event\HPWMISVC.exe [630776 2017-02-06] (HP Inc.)
R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [4470736 2017-05-09] (Malwarebytes)
R2 McAPExe; C:\Program Files\McAfee\MSC\McAPExe.exe [989192 2016-07-11] (McAfee, Inc.)
S3 McAWFwk; c:\Program Files\Common Files\McAfee\ActWiz\McAWFwk.exe [419096 2016-04-01] (McAfee, Inc.)
R2 McBootDelayStartSvc; C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe [599864 2016-04-23] (McAfee, Inc.)
R2 McMPFSvc; C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe [599864 2016-04-23] (McAfee, Inc.)
R2 McNaiAnn; C:\Program Files\Common Files\McAfee\platform\McSvcHost\McSvHost.exe [599864 2016-04-23] (McAfee, Inc.)
S3 McODS; C:\Program Files\mcafee\VirusScan\mcods.exe [795528 2016-04-20] (McAfee, Inc.)
R2 McProxy; C:\Program Files\Common Files\McAfee\platform\McSvcHost\McSvHost.exe [599864 2016-04-23] (McAfee, Inc.)
R3 mfefire; C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfefire.exe [232688 2016-04-26] (McAfee, Inc.)
R2 mfemms; C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfemms.exe [382456 2016-07-01] (McAfee, Inc.)
R3 mfevtp; C:\windows\system32\mfevtps.exe [277744 2016-04-26] (McAfee, Inc.)
R2 ModuleCoreService; C:\Program Files\Common Files\McAfee\ModuleCore\ModuleCoreService.exe [1424352 2016-04-21] (McAfee, Inc.)
R2 MSK80Service; C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe [599864 2016-04-23] (McAfee, Inc.)
R2 PEFService; C:\Program Files\Common Files\Intel Security\PEF\CORE\PEFService.exe [1029856 2016-04-21] (Intel Security, Inc.)
R2 RichVideo64; C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe [614664 2016-03-23] (CyberLink)
R2 RtkAudioService; C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkAudioService64.exe [317960 2017-04-23] (Realtek Semiconductor)
R2 SynTPEnhService; C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe [258152 2016-08-25] (Synaptics Incorporated)
R2 tbaseprovisioning; C:\windows\SysWOW64\tbaseprovisioning.exe [51224 2016-08-26] (Advanced Micro Devices, Inc.)
R3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [347320 2017-04-28] (Microsoft Corporation)
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [103712 2017-04-28] (Microsoft Corporation)
S4 0256381492859826mcinstcleanup; C:\windows\TEMP\025638~1.EXE -cleanup -nolog [X]

===================== Treiber (Nicht auf der Ausnahmeliste) ======================

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird er aus der Registry entfernt. Die Datei wird nicht verschoben solange sie nicht separat aufgelistet wird.)

R2 amdacpksd; C:\windows\system32\drivers\amdacpksd.sys [313760 2016-08-26] (Advanced Micro Devices)
R3 AmdAS4; C:\windows\System32\drivers\AmdAS4.sys [27384 2016-08-26] (Advanced Micro Devices, INC.)
R3 AmdGpio2; C:\windows\System32\drivers\AmdGpio2.sys [34032 2016-08-26] (Advanced Micro Devices, INC.)
R3 amdi2c; C:\windows\System32\drivers\amdi2c.sys [48880 2016-08-26] (Advanced Micro Devices, INC.)
S3 amdkmcsp; C:\windows\system32\DRIVERS\amdkmcsp.sys [109488 2016-08-26] (Advanced Micro Devices, Inc. )
R0 amdkmpfd; C:\windows\System32\drivers\amdkmpfd.sys [78064 2016-08-26] (Advanced Micro Devices, Inc.)
R0 amdpsp; C:\windows\System32\DRIVERS\amdpsp.sys [260520 2016-08-26] (Advanced Micro Devices, Inc. )
R3 amduart; C:\windows\System32\drivers\amduart.sys [76304 2016-08-26] (Advanced Micro Devices, INC.)
R3 AtiHDAudioService; C:\windows\system32\drivers\AtihdWT6.sys [118848 2016-08-26] (Advanced Micro Devices)
R3 cfwids; C:\windows\System32\drivers\cfwids.sys [78632 2016-04-27] (McAfee, Inc.)
S3 dg_ssudbus; C:\windows\system32\DRIVERS\ssudbus.sys [131712 2016-09-05] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
R1 ESProtectionDriver; C:\windows\system32\drivers\mbae64.sys [77376 2017-06-09] ()
S3 HipShieldK; C:\windows\System32\drivers\HipShieldK.sys [207968 2016-02-24] (McAfee, Inc.)
R2 MBAMChameleon; C:\windows\system32\drivers\MBAMChameleon.sys [188312 2017-06-09] (Malwarebytes)
R3 MBAMFarflt; C:\windows\system32\drivers\farflt.sys [113592 2017-06-16] (Malwarebytes)
R3 MBAMProtection; C:\windows\system32\drivers\mbam.sys [44960 2017-06-16] (Malwarebytes)
R3 MBAMSwissArmy; C:\windows\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys [252832 2017-06-16] (Malwarebytes)
R3 MBAMWebProtection; C:\windows\system32\drivers\mwac.sys [93600 2017-06-17] (Malwarebytes)
R3 mfeaack; C:\windows\System32\drivers\mfeaack.sys [419616 2016-04-27] (McAfee, Inc.)
R3 mfeavfk; C:\windows\System32\drivers\mfeavfk.sys [349480 2016-04-27] (McAfee, Inc.)
S0 mfeelamk; C:\windows\System32\drivers\mfeelamk.sys [83608 2016-04-27] (McAfee, Inc.)
R3 mfefirek; C:\windows\System32\drivers\mfefirek.sys [493352 2016-04-27] (McAfee, Inc.)
R0 mfehidk; C:\windows\System32\drivers\mfehidk.sys [843048 2016-04-27] (McAfee, Inc.)
R3 mfencbdc; C:\windows\system32\DRIVERS\mfencbdc.sys [543488 2016-02-10] (McAfee, Inc.)
S3 mfencrk; C:\windows\system32\DRIVERS\mfencrk.sys [109480 2016-02-10] (McAfee, Inc.)
R0 mfewfpk; C:\windows\System32\drivers\mfewfpk.sys [243488 2016-04-27] (McAfee, Inc.)
R1 MpKslc21aeb88; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{A9FB5921-75F2-4ECC-A75D-CD307A2DDED3}\MpKslc21aeb88.sys [44928 2017-06-16] (Microsoft Corporation)
S3 NetAdapterCx; C:\windows\System32\drivers\NetAdapterCx.sys [90624 2016-07-16] ()
R2 NPF_devolo; C:\windows\sysWOW64\drivers\npf_devolo.sys [36496 2017-02-20] (Riverbed Technology, Inc.)
R3 rt640x64; C:\windows\System32\drivers\rt640x64.sys [943112 2016-08-26] (Realtek                                            )
R3 RtkBtFilter; C:\windows\system32\DRIVERS\RtkBtfilter.sys [709376 2016-03-16] (Realtek Semiconductor Corporation)
S3 RTSUER; C:\windows\system32\Drivers\RtsUer.sys [416472 2016-07-08] (Realsil Semiconductor Corporation)
R3 RTWlanE; C:\windows\System32\drivers\rtwlane.sys [6561280 2016-12-29] (Realtek Semiconductor Corporation                           )
R3 SmbDrv; C:\windows\system32\DRIVERS\Smb_driver_AMDASF.sys [60008 2016-08-25] (Synaptics Incorporated)
S3 SmbDrvI; C:\windows\System32\drivers\Smb_driver_Intel.sys [64104 2016-08-25] (Synaptics Incorporated)
S3 ssudmdm; C:\windows\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys [165504 2016-09-05] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
S0 WdBoot; C:\windows\System32\drivers\WdBoot.sys [44056 2016-07-16] (Microsoft Corporation)
R0 WdFilter; C:\windows\System32\drivers\WdFilter.sys [290144 2016-07-16] (Microsoft Corporation)
S3 wdm_usb; C:\windows\system32\DRIVERS\usb2ser.sys [151184 2016-07-15] (MBB)
R3 WdNisDrv; C:\windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [123232 2016-07-16] (Microsoft Corporation)
R3 WirelessButtonDriver64; C:\windows\system32\DRIVERS\WirelessButtonDriver64.sys [32832 2016-07-31] (HP)

==================== NetSvcs (Nicht auf der Ausnahmeliste) ===================

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird er aus der Registry entfernt. Die Datei wird nicht verschoben solange sie nicht separat aufgelistet wird.)


==================== Ein Monat: Erstellte Dateien und Ordner ========

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird die Datei/der Ordner verschoben.)

2017-06-17 11:02 - 2017-06-17 11:02 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\McAfee
2017-06-17 10:32 - 2017-06-17 10:32 - 00000000 ____D C:\SecurityCheck
2017-06-17 09:55 - 2017-06-17 09:55 - 00383548 _____ C:\Users\nicol\Documents\Stuererklerung.pdf
2017-06-16 18:21 - 2017-06-16 18:23 - 00000000 ___HD C:\$WINDOWS.~BT
2017-06-16 18:03 - 2017-06-16 18:03 - 00000000 ___SD C:\windows\UpdateAssistantV2
2017-06-16 06:49 - 2017-06-17 11:12 - 00000000 ____D C:\FRST
2017-06-16 06:47 - 2017-06-17 11:12 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\Documents\antivir
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 12:50 - 00315744 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\windows\SysWOW64\atmfd.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 12:16 - 00279904 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\sdbus.sys
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 12:11 - 01706488 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 12:09 - 02213760 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\KernelBase.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 12:06 - 02048496 _____ C:\windows\SysWOW64\CoreUIComponents.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:59 - 01181024 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\ndis.sys
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:59 - 00118112 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\tdx.sys
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:58 - 00340832 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\msv1_0.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:55 - 00780640 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\WWAHost.exe
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:54 - 00187232 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\dumpsd.sys
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:52 - 01021784 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\AppxPackaging.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:52 - 00607072 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\NetSetupEngine.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:52 - 00111968 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\NetSetupApi.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:50 - 00857440 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\WWAHost.exe
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:50 - 00381792 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\USBXHCI.SYS
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:49 - 20967840 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\shell32.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:48 - 00857952 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\NetSetupEngine.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:48 - 00148832 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\NetSetupApi.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:45 - 22220864 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\shell32.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:44 - 01412640 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\gdi32full.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:44 - 00545944 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\fontdrvhost.exe
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:39 - 05686272 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:39 - 02532192 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\tcpip.sys
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:33 - 00095232 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\UserDataTimeUtil.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:32 - 00002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\tzres.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:31 - 00224256 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\ExSMime.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:31 - 00037376 _____ (Adobe Systems) C:\windows\SysWOW64\atmlib.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:28 - 00285184 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\Windows.UI.BlockedShutdown.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:28 - 00232448 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\edputil.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:26 - 00231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.LockScreen.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:26 - 00100352 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\AuthBrokerUI.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:22 - 00364544 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\NetSetupShim.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:22 - 00327168 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\netcorehc.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:22 - 00181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\tcpipcfg.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:20 - 00755712 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\kerberos.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:19 - 01164288 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\certutil.exe
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:16 - 00709120 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\CPFilters.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:16 - 00119808 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\UserDataTimeUtil.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:15 - 19414016 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\mshtml.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:15 - 18364928 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\edgehtml.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:15 - 00886272 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\aadtb.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:15 - 00053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\musdialoghandlers.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:15 - 00041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\BasicRender.sys
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:14 - 00238592 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\MusNotification.exe
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:14 - 00124416 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\mssprxy.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:14 - 00098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\MusNotificationUx.exe
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:12 - 00027136 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\fdProxy.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:09 - 00441344 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\netcorehc.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:08 - 12187648 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\ieframe.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:08 - 02643968 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\tquery.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:08 - 01221120 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\Windows.Media.Audio.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:07 - 00552960 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\MusUpdateHandlers.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:07 - 00456192 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\puiobj.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:06 - 03664384 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\jscript9.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:05 - 01883648 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\Windows.UI.Logon.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:05 - 00295424 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\hnetcfg.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:04 - 06042624 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\Chakra.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:04 - 02006528 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\DWrite.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:04 - 00773120 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\SearchIndexer.exe
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:03 - 01988096 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\mssrch.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:02 - 02997760 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\win32kfull.sys
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:54 - 01217024 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Windows.Media.Audio.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:52 - 03403264 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\tquery.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:51 - 00266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\NetSetupSvc.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:50 - 04744704 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\jscript9.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:50 - 02538496 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\mssrch.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:49 - 00903680 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\SearchIndexer.exe
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:48 - 01131008 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\localspl.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:48 - 00834048 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\win32spl.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:48 - 00391168 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\wuuhext.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:40 - 00483840 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\CoreMessaging.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-05-25 07:56 - 00038752 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\OOBEUpdater.exe
2017-06-16 06:25 - 2017-03-04 08:22 - 00822784 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\Chakradiag.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-03-04 08:19 - 00635904 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-03-04 08:16 - 00368128 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\puiobj.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-03-04 08:16 - 00100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\wpninprc.dll
2017-06-16 06:25 - 2016-09-07 06:53 - 00118272 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\AppointmentActivation.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:50 - 00192856 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\aepic.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 01564512 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\appraiser.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 01214816 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\aeinv.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00629088 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\generaltel.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00544096 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\devinv.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00379232 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\windows\system32\atmfd.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00335712 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\dcntel.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00334176 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\invagent.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00233824 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\aepic.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00136032 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\acmigration.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00136024 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\ImplatSetup.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00096608 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\CompatTelRunner.exe
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00034648 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\DeviceCensus.exe
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:11 - 00128864 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\tm.sys
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:08 - 07783256 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\ntoskrnl.exe
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:01 - 02681200 _____ C:\windows\system32\CoreUIComponents.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:59 - 00764392 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\CoreMessaging.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:53 - 00404824 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\msv1_0.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:51 - 02187104 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:51 - 00402272 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\dxgmms1.sys
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:49 - 00624048 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\cng.sys
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:49 - 00509280 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\storport.sys
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:48 - 01112416 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\AppxPackaging.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:48 - 01100128 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\hvix64.exe
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:48 - 00989024 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\hvax64.exe
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:44 - 01600624 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\sppobjs.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:40 - 01566552 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\gdi32full.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:40 - 00628552 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\fontdrvhost.exe
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:39 - 00455520 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\securekernel.exe
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:23 - 00306688 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\ieproxy.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:22 - 07217152 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Windows.Data.Pdf.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:18 - 22569984 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\edgehtml.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:16 - 00002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\tzres.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:14 - 00045056 _____ (Adobe Systems) C:\windows\system32\atmlib.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:11 - 00353792 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\cloudAP.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:10 - 00418304 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Windows.UI.BlockedShutdown.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:10 - 00252928 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\edputil.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:10 - 00117760 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\AuthBrokerUI.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:09 - 00489472 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\NetSetupShim.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:09 - 00337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\NetworkBindingEngineMigPlugin.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:08 - 00691200 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\ieproxy.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:08 - 00324608 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Windows.ApplicationModel.LockScreen.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:08 - 00147456 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\winsrv.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:07 - 00255488 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\HNetCfgClient.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:06 - 00198144 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\dpapisrv.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:03 - 00932864 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\kerberos.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:01 - 00856064 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\efscore.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:00 - 23677440 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\mshtml.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:58 - 00064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\fdProxy.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:56 - 13091840 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\ieframe.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:53 - 08125440 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Chakra.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:52 - 02510848 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\NetworkMobileSettings.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:52 - 00975872 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\HelpPane.exe
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:52 - 00886784 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\CPFilters.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:51 - 01418240 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\certutil.exe
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:49 - 03615744 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\win32kfull.sys
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:49 - 02691072 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Windows.UI.Logon.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:49 - 02475520 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\DWrite.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:49 - 02318848 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\wuaueng.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:49 - 01845248 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\FntCache.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:49 - 01513472 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\win32kbase.sys
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:49 - 00351744 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\hnetcfg.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:48 - 01490432 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\lsasrv.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:46 - 01121280 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\aadtb.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 08:08 - 00080078 _____ C:\windows\system32\normidna.nls
2017-06-16 05:35 - 2017-06-16 05:35 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dropbox
2017-06-12 13:55 - 2017-06-12 13:55 - 00048944 _____ (Dropbox, Inc.) C:\windows\system32\DbxSvc.exe
2017-06-12 13:52 - 2017-06-12 13:52 - 00045672 _____ (Dropbox, Inc.) C:\windows\system32\Drivers\dbx-stable.sys
2017-06-12 13:52 - 2017-06-12 13:52 - 00045672 _____ (Dropbox, Inc.) C:\windows\system32\Drivers\dbx-dev.sys
2017-06-12 13:52 - 2017-06-12 13:52 - 00045672 _____ (Dropbox, Inc.) C:\windows\system32\Drivers\dbx-canary.sys
2017-06-09 12:49 - 2017-06-09 12:49 - 00000000 ____D C:\ProgramData\AMD
2017-06-09 12:39 - 2017-06-09 12:40 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Local\Viber
2017-06-09 12:16 - 2017-06-09 12:16 - 00002187 _____ C:\Users\Public\Desktop\devolo Cockpit.lnk
2017-06-09 12:16 - 2017-06-09 12:16 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Roaming\de.devolo.dLAN.Cockpit
2017-06-09 12:15 - 2017-06-09 12:15 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\devolo
2017-06-09 12:15 - 2017-06-09 12:15 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\devolo
2017-06-09 12:05 - 2017-06-09 12:15 - 23262744 _____ (devolo AG) C:\Users\nicol\Downloads\software-devolo-cockpit-windows-v4-3-3.exe
2017-06-03 10:01 - 2017-06-03 10:01 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\Documents\FeedbackHub
2017-05-21 12:46 - 2017-05-21 12:47 - 08740400 ____N (McAfee, Inc.) C:\Users\nicol\Documents\MCPR.exe
2017-05-21 12:26 - 2017-06-17 10:46 - 00093600 _____ (Malwarebytes) C:\windows\system32\Drivers\mwac.sys
2017-05-21 12:26 - 2017-06-16 18:05 - 00252832 _____ (Malwarebytes) C:\windows\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
2017-05-21 12:26 - 2017-06-16 18:05 - 00113592 _____ (Malwarebytes) C:\windows\system32\Drivers\farflt.sys
2017-05-21 12:26 - 2017-06-16 18:05 - 00044960 _____ (Malwarebytes) C:\windows\system32\Drivers\mbam.sys
2017-05-21 12:26 - 2017-06-09 18:01 - 00188312 _____ (Malwarebytes) C:\windows\system32\Drivers\MBAMChameleon.sys
2017-05-21 12:26 - 2017-06-09 18:01 - 00077376 _____ C:\windows\system32\Drivers\mbae64.sys
2017-05-21 12:26 - 2017-05-21 12:26 - 00001919 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
2017-05-21 12:26 - 2017-05-21 12:26 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
2017-05-21 12:26 - 2017-05-21 12:26 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
2017-05-21 12:26 - 2017-05-21 12:26 - 00000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
2017-05-21 12:20 - 2017-05-21 12:25 - 63364552 ____N (Malwarebytes ) C:\Users\nicol\Documents\mb3-setup-consumer-3.1.2.1733-1.0.122-1.0.1976.exe
2017-05-21 12:19 - 2017-05-21 12:19 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Local\UNP
2017-05-21 09:28 - 2017-05-21 09:29 - 00000000 ____D C:\Program Files\UNP
2017-05-21 09:28 - 2017-05-21 09:28 - 00000000 ____D C:\windows\system32\UNP

==================== Ein Monat: Geänderte Dateien und Ordner ========

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird die Datei/der Ordner verschoben.)

2017-06-17 11:01 - 2017-04-22 16:36 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\Documents\ViberDownloads
2017-06-17 10:59 - 2017-04-22 16:36 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Roaming\ViberPC
2017-06-17 09:41 - 2017-05-01 18:56 - 00004702 _____ C:\windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier
2017-06-17 09:41 - 2017-04-27 07:11 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Local\Adobe
2017-06-17 09:41 - 2016-07-16 13:47 - 00000000 ____D C:\windows\SysWOW64\Macromed
2017-06-17 09:41 - 2016-07-16 13:47 - 00000000 ____D C:\windows\system32\Macromed
2017-06-17 09:36 - 2016-07-16 13:47 - 00000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2017-06-17 09:36 - 2016-07-16 13:47 - 00000000 ____D C:\windows\AppReadiness
2017-06-16 18:31 - 2016-07-29 15:23 - 00000000 ____D C:\windows\Panther
2017-06-16 18:22 - 2016-07-16 13:45 - 00000000 ____D C:\windows\INF
2017-06-16 18:11 - 2016-09-21 12:32 - 00717072 _____ C:\windows\system32\perfh007.dat
2017-06-16 18:11 - 2016-09-21 12:32 - 00158668 _____ C:\windows\system32\perfc007.dat
2017-06-16 18:11 - 2016-07-29 14:37 - 01987016 _____ C:\windows\system32\PerfStringBackup.INI
2017-06-16 18:06 - 2016-07-29 14:33 - 00000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
2017-06-16 18:05 - 2016-07-29 14:32 - 00296576 _____ C:\windows\system32\FNTCACHE.DAT
2017-06-16 18:05 - 2016-07-29 14:32 - 00000006 ____H C:\windows\Tasks\SA.DAT
2017-06-16 18:04 - 2016-11-25 02:51 - 00065536 _____ C:\windows\psp_storage.bin
2017-06-16 18:04 - 2016-07-16 08:04 - 00524288 _____ C:\windows\system32\config\BBI
2017-06-16 18:03 - 2016-07-16 13:47 - 00000000 ___RD C:\windows\ImmersiveControlPanel
2017-06-16 18:03 - 2016-07-16 13:47 - 00000000 ____D C:\windows\system32\appraiser
2017-06-16 18:03 - 2016-07-16 13:47 - 00000000 ____D C:\windows\ShellExperiences
2017-06-16 17:54 - 2017-04-23 15:04 - 00000364 _____ C:\windows\Tasks\HPCeeScheduleFornicol.job
2017-06-16 17:54 - 2016-07-16 08:04 - 00032768 _____ C:\windows\system32\config\ELAM
2017-06-16 07:14 - 2017-04-22 13:09 - 00000000 ____D C:\Users\nicol
2017-06-16 06:55 - 2017-04-22 16:43 - 00000000 ____D C:\windows\system32\MRT
2017-06-16 06:51 - 2017-04-22 13:17 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Roaming\Skype
2017-06-16 06:50 - 2017-04-22 16:42 - 133627792 ____C (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\MRT.exe
2017-06-16 06:50 - 2016-07-16 13:36 - 00000000 ____D C:\windows\CbsTemp
2017-06-16 05:56 - 2017-04-22 13:12 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Local\Packages
2017-06-16 05:36 - 2016-09-21 03:22 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Dropbox
2017-06-16 05:33 - 2017-04-22 13:25 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Local\Dropbox
2017-06-16 05:12 - 2017-04-23 15:04 - 00003256 _____ C:\windows\System32\Tasks\HPCeeScheduleFornicol
2017-06-09 11:59 - 2016-07-29 14:32 - 00000000 ____D C:\windows\system32\SleepStudy
2017-06-03 08:36 - 2016-07-16 13:49 - 00835576 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2017-06-03 08:36 - 2016-07-16 13:49 - 00177656 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2017-05-31 15:17 - 2017-04-22 19:32 - 00565416 ____N (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\MpSigStub.exe
2017-05-31 15:15 - 2017-04-22 16:57 - 00003980 _____ C:\windows\System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1492873067
2017-05-31 15:15 - 2017-04-22 16:57 - 00001085 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Opera.lnk
2017-05-31 15:15 - 2017-04-22 16:54 - 00000000 ____D C:\Program Files\Opera
2017-05-30 07:41 - 2016-07-16 13:47 - 00000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
2017-05-30 07:39 - 2016-09-21 03:22 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
2017-05-21 12:48 - 2017-04-23 07:30 - 00003452 _____ C:\windows\System32\Tasks\McAfee Cleanup
2017-05-21 12:32 - 2017-05-01 11:26 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\eMuleTorrent
2017-05-21 10:32 - 2017-04-22 16:43 - 00000000 ___RD C:\Program Files (x86)\Skype
2017-05-21 10:32 - 2017-04-22 16:43 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Skype
2017-05-21 10:03 - 2017-05-01 11:27 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Roaming\mulehome

==================== Dateien im Wurzelverzeichnis einiger Verzeichnisse =======

2017-04-22 13:12 - 2017-06-17 09:24 - 0144569 _____ () C:\Users\nicol\AppData\Local\BTServer.log

==================== Bamital & volsnap ======================

(Es ist kein automatischer Fix für Dateien vorhanden, die an der Verifikation gescheitert sind.)

C:\windows\system32\winlogon.exe => Datei ist digital signiert
C:\windows\system32\wininit.exe => Datei ist digital signiert
C:\windows\explorer.exe => Datei ist digital signiert
C:\windows\SysWOW64\explorer.exe => Datei ist digital signiert
C:\windows\system32\svchost.exe => Datei ist digital signiert
C:\windows\SysWOW64\svchost.exe => Datei ist digital signiert
C:\windows\system32\services.exe => Datei ist digital signiert
C:\windows\system32\User32.dll => Datei ist digital signiert
C:\windows\SysWOW64\User32.dll => Datei ist digital signiert
C:\windows\system32\userinit.exe => Datei ist digital signiert
C:\windows\SysWOW64\userinit.exe => Datei ist digital signiert
C:\windows\system32\rpcss.dll => Datei ist digital signiert
C:\windows\system32\dnsapi.dll => Datei ist digital signiert
C:\windows\SysWOW64\dnsapi.dll => Datei ist digital signiert
C:\windows\system32\Drivers\volsnap.sys => Datei ist digital signiert

LastRegBack: 2017-06-09 12:45

==================== Ende von FRST.txt ============================

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Успешно деинсталирах НАЙ-ПОСЛЕ McAfee! Благодаря много! Какво трябва друго да направя?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 4 часа, nikolaustirol написа:

Успешно деинсталирах НАЙ-ПОСЛЕ McAfee! Благодаря много! Какво трябва друго да направя?

...и как е системата ..? Наблюдавате ли подобрение..?

Задължително актуализирайте:

Цитат

HotFix KB4013429 Warning! Download Update

 

Обновете си браузерите:

Цитат

Google Chrome v.58.0.3029.110 Warning! Download Update
Mozilla Firefox 53.0 (x86 de) v.53.0 Warning! Download Update
Opera Stable 45.0.2552.888 v.45.0.2552.888 Warning! Download Update

 

Препоръчително обновяване:

Цитат

Skype™ 7.35 v.7.35.103 Warning! Download Update
^Optional update.^

 

Препоръчително е да деинсталирате следния софтуер:

 

Цитат

WildTangent-Spiele v.1.1.0.28 Warning! Application is distributed through the partnership programs and bundle assemblies. Uninstallation recommended. Possible you became a victim of fraud or social engineering.
Update Installer for WildTangent Games App << Hidden Warning! Application is distributed through the partnership programs and bundle assemblies. Uninstallation recommended. Possible you became a victim of fraud or social engineering.
WildTangent Games App für HP v.4.1.1.14 << Hidden Warning! Application is distributed through the partnership programs and bundle assemblies. Uninstallation recommended. Possible you became a victim of fraud or social engineering.

 

Моля, изтеглете  Zemana AntiMalware и го запишете на вашия работен плот.

 • Инсталирайте програмата и след като инсталацията приключи, тя ще се стартира автоматично.
 • Без да промените каквито и опции, натиснете Scan, за да започне проверката
 • След кратко сканирането приключи, ако са открити заплахи натиснете Next за да ги премахнете.

Забележка: Ако се изиска рестартиране, за да завършите процеса на почистване, трябва да щракнете върху Reboot . Ако не се изисква рестартиране, моля рестартирайте компютъра ръчно.

 • Отворете  Zemana AntiMalware отново.
 • Кликнете върху [IMG] икона и кликнете два пъти върху последния доклад.
 • Сега кликнете File > Save As  и изберете своя Desktop преди да натиснете Save.
 • Моля копирайте съдържанието на лог файла в следващия си пост.

 

и последно...свежа проверка с..:

Сканиране с Farbar Recovery Scan

 • Моля изтеглете icon1337953436.pngFarbar Recovery Scan Tool (според версията на Windows изберете 32 битовата или 64 битовата версия) и го запазете надесктопа.
 • Стартирайте файла FRST.exe (или FRST64.exe)
 • Програмата ще се стартира. Натиснете YES за да се съгласите с лицензионното споразумение.
 • Натиснете бутона YClYkft.jpg.
 • Изчакайте търпеливо проверката да приключи.
 • Ще се създадат два лог файла с името - FRST.txt и Addition.txt надесктопа.
 • Копирайте съдържанието на файла FRST.txt в следващия си пост.Прикачете Addition.txt в коментар си (погледнете опцията Прикачване на файлове, когато публикувате мнение).

 

 

 Дневници
 
В следващия си отговор, моля да включите (като копирате целите съдържания ) следните дневници:

 • Дневник от Zemana AntiMalware
 • FRST.txt (копирате цялото съдържание)
 • Addition.txt (прикачате..) 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Успешно деинсталирах НАЙ-ПОСЛЕ McAfee! Благодаря много! Какво трябва друго да направя?

Ето доклада:

Zemana AntiMalware 2.74.2.49 (Installato)

-------------------------------------------------------
Scan Result            : Completato
Scan Date              : 2017.6.18
Operating System       : Windows 10 64-bit
Processor              : 4X AMD A10-9600P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4C+6G
BIOS Mode              : UEFI
CUID                   : 12FA283ED1DBB39731A9E1
Scan Type              : Scansione del sistema
Duration               : 6m 8s
Scanned Objects        : 48231
Detected Objects       : 0
Excluded Objects       : 0
Read Level             : SCSI
Auto Upload            : Attivato
Detect All Extensions  : Disattivato
Scan Documents         : Disattivato
Domain Info            : WORKGROUP,0,2

Detected Objects
-------------------------------------------------------

Nessuna minaccia rilevata

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ето единия доклад:

Zusätzliches Untersuchungsergebnis von Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version: 15-06-2017 01
durchgeführt von nicol (18-06-2017 07:36:28)
Gestartet von C:\Users\nicol\Documents\antivir
Windows 10 Home Version 1607 (X64) (2017-04-22 11:06:04)
Start-Modus: Normal
==========================================================


==================== Konten: =============================

Administrator (S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-500 - Administrator - Disabled)
DefaultAccount (S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-503 - Limited - Disabled)
defaultuser0 (S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-1000 - Limited - Disabled) => C:\Users\defaultuser0
Gast (S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-501 - Limited - Disabled)
nicol (S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-1001 - Administrator - Enabled) => C:\Users\nicol

==================== Sicherheits-Center ========================

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird er entfernt.)

AV: Windows Defender (Enabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
AS: Windows Defender (Enabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

==================== Installierte Programme ======================

(Nur Adware-Programme mit dem Zusatz "Hidden" können in die Fixlist aufgenommen werden, um sie sichtbar zu machen. Die Adware-Programme sollten manuell deinstalliert werden.)

µTorrent (HKU\S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-1001\...\uTorrent) (Version: 3.5.0.43580 - BitTorrent Inc.)
ACP Application (Version: 2016.0809.2131.47 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Adobe Acrobat Reader DC - Deutsch (HKLM-x32\...\{AC76BA86-7AD7-1031-7B44-AC0F074E4100}) (Version: 17.009.20044 - Adobe Systems Incorporated)
Adobe Flash Player 26 PPAPI (HKLM-x32\...\Adobe Flash Player PPAPI) (Version: 26.0.0.131 - Adobe Systems Incorporated)
AMD Install Manager (HKLM\...\AMD Catalyst Install Manager) (Version: 9.0.000.4 - Advanced Micro Devices, Inc.)
Catalyst Control Center Next Localization BR (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization CHS (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization CHT (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization CS (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization DA (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization DE (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization EL (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization ES (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization FI (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization FR (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization HU (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization IT (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization JA (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization KO (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization NL (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization NO (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization PL (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization RU (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization SV (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization TH (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
Catalyst Control Center Next Localization TR (Version: 2016.0809.2136.37062 - Advanced Micro Devices, Inc.) Hidden
CCleaner (HKLM\...\CCleaner) (Version: 5.29 - Piriform)
Cisco EAP-FAST Module (HKLM-x32\...\{64BF0187-F3D2-498B-99EA-163AF9AE6EC9}) (Version: 2.2.14 - Cisco Systems, Inc.)
Cisco LEAP Module (HKLM-x32\...\{AF312B06-5C5C-468E-89B3-BE6DE2645722}) (Version: 1.0.19 - Cisco Systems, Inc.)
Cisco PEAP Module (HKLM-x32\...\{0A4EF0E6-A912-4CDE-A7F3-6E56E7C13A2F}) (Version: 1.1.6 - Cisco Systems, Inc.)
CyberLink Power Media Player 14 (HKLM-x32\...\{32C8E300-BDB4-4398-92C2-E9B7D8A233DB}) (Version: 14.0.6.7428 - CyberLink Corp.)
CyberLink PowerDirector 14 (HKLM-x32\...\{6BADCD73-E925-46F7-A295-FF2448632728}) (Version: 14.0.1.3030 - CyberLink Corp.)
devolo Cockpit (HKLM-x32\...\dlancockpit) (Version: 4.3.3.0 - devolo AG)
Digital Photo Navigator 1.5 (HKLM-x32\...\{CF9CD37C-E29A-11D5-AE3D-005004B8E30C}) (Version:  - )
Dropbox (HKLM-x32\...\Dropbox) (Version: 28.4.14 - Dropbox, Inc.)
Dropbox Update Helper (x32 Version: 1.3.65.1 - Dropbox, Inc.) Hidden
eMuleTorrent (HKLM-x32\...\eMuleTorrent) (Version: 2.0.0.1 - eMule.com)
Energy Star (HKLM\...\{5CB22648-35F8-41BC-9C35-1E41FE6E12A5}) (Version: 1.1.1 - HP Inc.)
Google Chrome (HKLM-x32\...\Google Chrome) (Version: 58.0.3029.110 - Google Inc.)
Google Update Helper (x32 Version: 1.3.33.5 - Google Inc.) Hidden
HP Audio Switch (HKLM\...\HPAudioSwitch) (Version: 1.0.111.0 - HP Inc.)
HP Documentation (HKLM\...\HP_Documentation) (Version: 1.0.0.1 - HP Inc.)
HP ePrint SW (HKLM-x32\...\{b0ebf7ff-6b1a-4a92-9c85-6915be1962b9}) (Version: 5.1.19895 - HP Inc.)
HP JumpStart Bridge (HKLM-x32\...\{9B252E0D-7B31-48A6-B01E-B5CCBA286E8E}) (Version: 1.1.0.168 - HP Inc.)
HP JumpStart Launch (HKLM-x32\...\{B90CB0DE-2E60-41C4-9857-466EB98192BF}) (Version: 1.1.158.0 - HP Inc.)
HP Registration Service (HKLM\...\{D1E8F2D7-7794-4245-B286-87ED86C1893C}) (Version: 1.2.8357.5639 - HP Inc.)
HP Support Assistant (HKLM-x32\...\{6FA09B91-5D97-45A9-95E9-50F635C98043}) (Version: 8.4.14.41 - HP Inc.)
HP Support Solutions Framework (HKLM-x32\...\{624DA112-9F71-492E-BAF9-0E5E4224626C}) (Version: 12.6.14.19 - HP Inc.)
HP Sure Connect (HKLM-x32\...\{6468C4A5-E47E-405F-B675-A70A70983EA6}) (Version: 1.0.0.29 - HP Inc.)
HP System Event Utility (HKLM-x32\...\{1BB20774-0FA8-4CFF-AB69-7B7AAE2DCE6C}) (Version: 1.4.19 - HP Inc.)
HP Wireless Button Driver (HKLM-x32\...\{099DAD2B-56C5-4919-9F82-418C2A018CAE}) (Version: 1.1.18.1 - HP)
Malwarebytes versione 3.1.2.1733 (HKLM\...\{35065F43-4BB2-439A-BFF7-0F1014F2E0CD}_is1) (Version: 3.1.2.1733 - Malwarebytes)
Microsoft Office Home and Student 2016 - de-de (HKLM\...\HomeStudentRetail - de-de) (Version: 16.0.8067.2115 - Microsoft Corporation)
Microsoft Office Home and Student 2016 - en-us (HKLM\...\HomeStudentRetail - en-us) (Version: 16.0.8067.2115 - Microsoft Corporation)
Microsoft OneDrive (HKU\S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-1001\...\OneDriveSetup.exe) (Version: 17.3.6799.0327 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (HKLM-x32\...\{710f4c1c-cc18-4c49-8cbf-51240c89a1a2}) (Version: 8.0.61001 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.17 (HKLM\...\{8220EEFE-38CD-377E-8595-13398D740ACE}) (Version: 9.0.30729 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.4148 (HKLM\...\{4B6C7001-C7D6-3710-913E-5BC23FCE91E6}) (Version: 9.0.30729.4148 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17 (HKLM-x32\...\{9A25302D-30C0-39D9-BD6F-21E6EC160475}) (Version: 9.0.30729 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 (HKLM-x32\...\{1F1C2DFC-2D24-3E06-BCB8-725134ADF989}) (Version: 9.0.30729.4148 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.61030 (HKLM-x32\...\{ca67548a-5ebe-413a-b50c-4b9ceb6d66c6}) (Version: 11.0.61030.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.61030 (HKLM-x32\...\{33d1fd90-4274-48a1-9bc1-97e33d9c2d6f}) (Version: 11.0.61030.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.30501 (HKLM-x32\...\{050d4fc8-5d48-4b8f-8972-47c82c46020f}) (Version: 12.0.30501.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) - 14.0.23506 (HKLM-x32\...\{3ee5e5bb-b7cc-4556-8861-a00a82977d6c}) (Version: 14.0.23506.0 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14.0.24215 (HKLM-x32\...\{e2803110-78b3-4664-a479-3611a381656a}) (Version: 14.0.24215.1 - Microsoft Corporation)
Mozilla Firefox 53.0 (x86 de) (HKLM-x32\...\Mozilla Firefox 53.0 (x86 de)) (Version: 53.0 - Mozilla)
Mozilla Maintenance Service (HKLM\...\MozillaMaintenanceService) (Version: 53.0 - Mozilla)
OEM Application Profile (HKLM-x32\...\{B4B7FD8F-06FC-E277-4F29-8F75F8281D8F}) (Version: 1.00.0000 - Advanced Micro Devices, Inc.)
Office 16 Click-to-Run Extensibility Component (x32 Version: 16.0.8067.2115 - Microsoft Corporation) Hidden
Office 16 Click-to-Run Extensibility Component 64-bit Registration (Version: 16.0.8067.2115 - Microsoft Corporation) Hidden
Office 16 Click-to-Run Licensing Component (Version: 16.0.8067.2115 - Microsoft Corporation) Hidden
Office 16 Click-to-Run Localization Component (x32 Version: 16.0.7967.2073 - Microsoft Corporation) Hidden
Opera Stable 45.0.2552.898 (HKLM-x32\...\Opera 45.0.2552.898) (Version: 45.0.2552.898 - Opera Software)
PowerDirector Express (HKLM-x32\...\{EDE721EC-870A-11D8-9D75-000129760D75}) (Version:  - )
REALTEK Bluetooth Driver (HKLM-x32\...\{9D3D8C60-A5EF-4123-B2B9-172095903AB}) (Version: 1.0.0.54 - REALTEK Semiconductor Corp.)
Realtek Card Reader (HKLM-x32\...\{5BC2B5AB-80DE-4E83-B8CF-426902051D0A}) (Version: 10.0.10586.31225 - Realtek Semiconductor Corp.)
Realtek Ethernet Controller Driver (HKLM-x32\...\{8833FFB6-5B0C-4764-81AA-06DFEED9A476}) (Version: 10.10.714.2016 - Realtek)
Realtek High Definition Audio Driver (HKLM-x32\...\{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}) (Version: 6.0.1.7944 - Realtek Semiconductor Corp.)
REALTEK Wireless LAN Driver (HKLM-x32\...\{A5107464-AA9B-4177-8129-5FF2F42DD322}) (Version: 1.0.0.83 - REALTEK Semiconductor Corp.)
Skype™ 7.35 (HKLM-x32\...\{3B7E914A-93D5-4A29-92BB-AF8C3F66C431}) (Version: 7.35.103 - Skype Technologies S.A.)
Synaptics Pointing Device Driver (HKLM\...\SynTPDeinstKey) (Version: 19.3.11.37 - Synaptics Incorporated)
Viber (HKU\S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-1001\...\{e06c1d28-7214-419f-9f22-6cf0e2d29986}) (Version: 6.7.1.3 - Viber Media Inc.)
Viber (x32 Version: 6.7.1.3 - Viber Media Inc.) Hidden
Vulkan Run Time Libraries 1.0.17.0 (HKLM\...\VulkanRT1.0.17.0) (Version: 1.0.17.0 - LunarG, Inc.)
Windows 10 Update and Privacy Settings (HKLM\...\{293F2009-0145-450B-B4AA-063D43FB368C}) (Version: 1.0.13.0 - Microsoft Corporation)
Zemana AntiMalware (HKLM-x32\...\{8F0CD7D1-42F3-4195-95CD-833578D45057}_is1) (Version: 2.74.0.49 - Zemana Ltd.)

==================== Benutzerdefinierte CLSID (Nicht auf der Ausnahmeliste): ==========================

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird er aus der Registry entfernt. Die Datei wird nicht verschoben solange sie nicht separat aufgelistet wird.)


==================== Geplante Aufgaben (Nicht auf der Ausnahmeliste) =============

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird er aus der Registry entfernt. Die Datei wird nicht verschoben solange sie nicht separat aufgelistet wird.)

Task: {1255775A-9B58-4CF3-A46C-8182BB02D17B} - System32\Tasks\CCleanerSkipUAC => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe [2017-04-11] (Piriform Ltd)
Task: {18348D07-6935-400D-A52C-AB809929C1FD} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\HP Support Assistant Quick Start => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\HPSF.exe [2017-04-07] (HP Inc.)
Task: {249D6330-062E-465D-86B1-096D0EC13C44} - System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier => C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_26_0_0_131_pepper.exe [2017-06-17] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {259F5D9E-8890-4D01-A7A1-248B688E5427} - System32\Tasks\HPCeeScheduleFornicol => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Ceement\HPCEE.exe [2016-05-12] (HP Development Company, L.P.)
Task: {30043F3D-5515-4F78-A69D-F9DF57B751C7} - System32\Tasks\McAfee\McAfee Auto Maintenance Task Agent
Task: {3EAB1D60-0C48-4269-A2BD-68015E57249B} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Scheduled Scan => C:\Program Files\Windows Defender\\MpCmdRun.exe [2017-04-28] (Microsoft Corporation)
Task: {4207A142-CD28-4D55-BA11-5F935EC9393E} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Verification => C:\Program Files\Windows Defender\\MpCmdRun.exe [2017-04-28] (Microsoft Corporation)
Task: {43548677-1C05-4C04-8017-A9257FFB6936} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\PC Health Analysis => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\HPSF.exe [2017-04-07] (HP Inc.)
Task: {5B8F3C4F-3B9B-41B9-A870-13A8E13AA4BE} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\WarrantyChecker_DeviceScan => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPWarrantyCheck\HPWarrantyChecker.exe [2017-04-06] (HP Inc.)
Task: {61DF9018-4583-4573-A269-850002A793FF} - System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2017-04-25] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {7A22BB5F-854A-47B8-A4DA-25817D6AEF37} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\Product Configurator => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\ProductConfig.exe [2017-04-01] (HP Inc.)
Task: {7AECEE8B-1070-4F4E-81DD-0C1A8A90AA7A} - \McAfeeLogon -> Keine Datei <==== ACHTUNG
Task: {8351ED9C-8940-48B7-B9A6-6AD423EA9864} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\WarrantyChecker => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPWarrantyCheck\HPWarrantyChecker.exe [2017-04-06] (HP Inc.)
Task: {89996740-8F45-4E8E-AF86-843022BA0FBB} - System32\Tasks\DropboxUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe [2017-04-22] (Dropbox, Inc.)
Task: {8AE34BF1-3B43-4395-AEB8-5FF3C925487C} - System32\Tasks\McAfee\McAfee Idle Detection Task
Task: {93D57B7B-5D20-4F64-9429-3AA31E8714B0} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Active Health\HP Active Health Scan (HPSA) => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPActiveHealth\ActiveHealth.exe [2016-11-07] (HP Inc.)
Task: {9A7A8A69-6872-4357-ACB9-76A77AB9AFF9} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeBackgroundTaskHandlerLogon => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\officebackgroundtaskhandler.exe [2017-05-30] ()
Task: {9F406D57-AA8B-491F-B533-0BA8C0F2776B} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2017-04-22] (Google Inc.)
Task: {A5A9CA24-C92A-47EA-8FA0-B1779B385A40} - System32\Tasks\DropboxUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe [2017-04-22] (Dropbox, Inc.)
Task: {A6DFBA4E-196D-4089-BF2C-52AA270784C4} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office ClickToRun Service Monitor => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeC2RClient.exe [2017-05-14] (Microsoft Corporation)
Task: {A93087E9-A216-4A2F-A3ED-56F8D869C6E2} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Automatic Updates => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeC2RClient.exe [2017-05-14] (Microsoft Corporation)
Task: {AA9FA3E9-7AEF-428E-BDC0-AE9B5B3B2B82} - System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1492873067 => C:\Program Files\Opera\launcher.exe [2017-06-12] (Opera Software)
Task: {B3A28168-E00B-4A44-B060-841CFBA354C6} - System32\Tasks\HPEA3JOBS => C:\Program [Argument = Files\HP\HP ePrint\hpeprint.exe /CheckJobs]
Task: {BDF2E2D0-3019-4DF5-B4AF-6F7989FF9AF5} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeBackgroundTaskHandlerRegistration => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\officebackgroundtaskhandler.exe [2017-05-30] ()
Task: {C026FC1C-8C85-4836-AD19-9F0B3352A730} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\HP Support Solutions Framework Report => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Solutions\Modules\HPSFReport.exe [2016-12-21] (HP Inc.)
Task: {C83CF5B7-935D-417E-A72C-E8D971E79D95} - System32\Tasks\HPJumpStartProvider => C:\Program Files (x86)\HP\HP JumpStart Bridge\HPJumpStartProvider.exe [2016-08-05] ()
Task: {CA56204B-185D-4625-9750-80A910B08EFB} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Cleanup => C:\Program Files\Windows Defender\\MpCmdRun.exe [2017-04-28] (Microsoft Corporation)
Task: {D8AF48C3-CE60-49A7-BF4A-480684C070FE} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Cache Maintenance => C:\Program Files\Windows Defender\\MpCmdRun.exe [2017-04-28] (Microsoft Corporation)
Task: {E07C1FC5-01CF-4414-BD13-FA109ACD127F} - System32\Tasks\{77331EC4-B425-462A-BCFD-767958271D37} => launchwinapp.exe hxxps://ui.skype.com/ui/0/7.33.0.105/de/abandoninstall?source=lightinstaller&page=tsInstall
Task: {E5626F1E-30AD-461E-B1CC-50C27E272BA8} - System32\Tasks\Hewlett-Packard\HP Support Assistant\HP Support Solutions Framework Updater => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Solutions\Modules\HPSSFUpdater.exe [2016-12-07] (HP Inc.)
Task: {F0A2FC25-8BD1-4FA3-ADCB-5393F7F22DD4} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2017-04-22] (Google Inc.)
Task: {FBED8596-83C8-4A1D-80DA-FBD6DB775B98} - System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater => C:\windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2017-06-17] (Adobe Systems Incorporated)

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird die Aufgabe verschoben. Die Datei, die durch die Aufgabe gestartet wird, wird nicht verschoben.)

Task: C:\windows\Tasks\DropboxUpdateTaskMachineCore.job => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe
Task: C:\windows\Tasks\DropboxUpdateTaskMachineUA.job => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe
Task: C:\windows\Tasks\HPCeeScheduleFornicol.job => C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Ceement\HPCEE.exe

==================== Verknüpfungen & WMI ========================

(Die Einträge können gelistet werden, um sie zurückzusetzen oder zu entfernen.)


==================== Geladene Module (Nicht auf der Ausnahmeliste) ==============

2016-07-16 13:42 - 2016-07-16 13:42 - 00231424 _____ () C:\windows\SYSTEM32\ism32k.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:01 - 02681200 _____ () C:\windows\system32\CoreUIComponents.dll
2017-05-21 12:26 - 2017-06-09 18:01 - 02270664 _____ () C:\PROGRAM FILES\MALWAREBYTES\ANTI-MALWARE\MwacLib.dll
2016-08-05 15:42 - 2016-08-05 15:42 - 00843800 _____ () C:\Program Files (x86)\HP\HP JumpStart Bridge\HPJumpStartProvider.exe
2017-06-18 07:25 - 2017-06-18 07:25 - 00155504 _____ () C:\Program Files (x86)\Zemana AntiMalware\ZAMShellExt64.dll
2017-04-22 16:35 - 2016-09-07 06:56 - 00134656 _____ () C:\Windows\ShellExperiences\Windows.UI.Shell.SharedUtilities.dll
2017-04-22 16:33 - 2017-03-04 08:31 - 00474112 _____ () C:\Windows\ShellExperiences\QuickActions.dll
2017-04-22 16:34 - 2017-03-04 08:12 - 09760768 _____ () C:\windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\CortanaApi.dll
2017-04-22 16:34 - 2017-03-04 08:05 - 01401856 _____ () C:\windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\Cortana.Core.dll
2017-04-22 16:33 - 2017-03-04 08:05 - 00757248 _____ () C:\windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\CSGSuggestLib.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:47 - 02424320 _____ () C:\windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\Cortana.BackgroundTask.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:51 - 04853760 _____ () C:\windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\RemindersUI.dll
2015-06-25 18:34 - 2015-06-25 18:34 - 00014336 _____ () C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\QtQuick.2\qtquick2plugin.dll
2015-06-25 18:37 - 2015-06-25 18:37 - 00739840 _____ () C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\QtQuick\Controls\qtquickcontrolsplugin.dll
2015-06-25 18:35 - 2015-06-25 18:35 - 00014336 _____ () C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\QtQuick\Window.2\windowplugin.dll
2015-06-25 18:38 - 2015-06-25 18:38 - 00071168 _____ () C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\QtQuick\Layouts\qquicklayoutsplugin.dll
2015-06-25 17:53 - 2015-06-25 17:53 - 00011776 _____ () C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\libEGL.dll
2015-06-25 17:51 - 2015-06-25 17:51 - 02013696 _____ () C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\libGLESv2.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00018904 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\QtWebEngineProcess.exe
2016-08-09 22:36 - 2016-08-09 22:36 - 00138752 _____ () c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\A4\AdaptiveSleepService.exe
2017-06-17 11:44 - 2017-06-12 07:48 - 91005528 _____ () C:\Program Files\Opera\45.0.2552.898\opera_browser.dll
2017-06-17 11:44 - 2017-06-12 07:48 - 03949144 _____ () C:\Program Files\Opera\45.0.2552.898\libglesv2.dll
2017-06-17 11:44 - 2017-06-12 07:48 - 00101464 _____ () C:\Program Files\Opera\45.0.2552.898\libegl.dll
2017-06-09 17:06 - 2017-06-09 17:12 - 00074752 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_11.17.420.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeHost.exe
2017-06-09 17:06 - 2017-06-09 17:12 - 00201728 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_11.17.420.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeBackgroundTasks.dll
2017-06-16 06:31 - 2017-06-16 06:42 - 00020480 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Photos.exe
2017-06-16 06:31 - 2017-06-16 06:42 - 27430400 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Photos.dll
2017-06-16 06:31 - 2017-06-16 06:42 - 00460288 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Photos.AGM.Native.Windows.dll
2017-06-16 06:31 - 2017-06-16 06:42 - 02275328 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\MediaEngine.dll
2017-06-09 17:11 - 2017-06-09 17:16 - 03139496 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.UI.Xaml.dll
2017-06-16 06:31 - 2017-06-16 06:42 - 00046080 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Photos.Edit.Services.dll
2017-04-22 14:38 - 2017-04-22 15:08 - 00680448 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.DesignCore.dll
2017-06-16 06:31 - 2017-06-16 06:42 - 00900096 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.RichMedia.Ink.Controls.dll
2017-05-09 11:59 - 2017-05-09 12:16 - 01062400 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Sharing.dll
2016-09-21 03:10 - 2016-09-21 03:10 - 00291328 _____ () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\StoreRatingPromotion.dll
2017-05-16 16:35 - 2017-05-16 16:35 - 00133632 _____ () C:\windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\BRIDGECommon\3fe7620dd835818d2f0df6634f6d9015\BRIDGECommon.ni.dll
2017-05-17 06:52 - 2017-05-17 06:52 - 00110592 _____ () C:\windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\BridgeExtension\691fce18d34bd79e5a2550d44c86c92e\BridgeExtension.ni.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00775488 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\dropbox_watchdog.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 01787200 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\dropbox_crashpad.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00100296 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\_ctypes.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00018888 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\select.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00019776 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\tornado.speedups.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00035792 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\_multiprocessing.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00020824 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\cryptography.hazmat.bindings._constant_time.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00123856 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\_cffi_backend.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00694224 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\unicodedata.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 01729360 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\cryptography.hazmat.bindings._openssl.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00020816 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\cryptography.hazmat.bindings._padding.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00145864 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\pyexpat.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00019408 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\faulthandler.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00116688 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\pywintypes27.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00105928 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32api.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00022864 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winffi.crt.compiled._winffi_crt.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00060736 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\psutil._psutil_windows.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00038712 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\fastpath.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00024528 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32event.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00392656 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\pythoncom27.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00020936 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\mmapfile.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00116176 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32security.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00392512 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32com.shell.shell.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00124880 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32file.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00026456 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winffi.kernel32.compiled._winffi_kernel32.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00024016 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32clipboard.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00175560 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32gui.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00030160 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32pipe.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00043472 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32process.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00048592 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32service.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00057808 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32evtlog.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00024016 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32profile.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00022336 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\cpuid.compiled._cpuid.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00082264 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winenumhandles.compiled._WinEnumHandles.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00025432 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winscreenshot.compiled._CaptureScreenshot.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00246608 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\breakpad.client.windows.handler.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00027488 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\dropbox.infinite.win.compiled._driverinstallation.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 03928896 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtWidgets.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00083912 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\sip.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 01826104 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtCore.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 01972024 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtGui.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00028616 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32ts.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00171336 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtWebEngineWidgets.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00042816 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtWebChannel.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00531264 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtNetwork.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00133432 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtWebKit.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00224064 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtWebKitWidgets.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00207680 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtPrintSupport.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00060880 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\win32print.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00054608 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winrpcserver.compiled._RPCServer.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00022864 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winffi.user32.compiled._winffi_user32.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00069968 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\windisplaytoast.compiled._DisplayToast.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00022872 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winffi.iphlpapi.compiled._winffi_iphlpapi.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00021848 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winffi.winerror.compiled._winffi_winerror.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00022872 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winffi.wininet.compiled._winffi_wininet.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00349128 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winxpgui.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00103232 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtWinExtras.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00023896 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winverifysignature.compiled._VerifySignature.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00025936 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\librsyncffi.compiled._librsyncffi.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00036296 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\librsync.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00033112 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\enterprise_data.compiled._enterprise_data.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00293392 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\EnterpriseDataAdapter.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00084288 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\dropbox_sqlite_ext.DLL
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00030536 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\wind3d11.compiled._wind3d11.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 00017864 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\libEGL.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:52 - 01631184 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\libGLESv2.dll
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00026456 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winffi.winhttp.compiled._winffi_winhttp.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:55 - 00022864 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\winffi.shcore.compiled._winffi_shcore.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00023368 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\wincrashpad.compiled._Crashpad.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00546104 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtQuick.pyd
2017-06-16 05:35 - 2017-06-12 13:54 - 00357688 _____ () C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\PyQt5.QtQml.pyd

==================== Alternate Data Streams (Nicht auf der Ausnahmeliste) =========

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird nur der ADS entfernt.)


==================== Abgesicherter Modus (Nicht auf der Ausnahmeliste) ===================

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird er aus der Registry entfernt. Der Wert "AlternateShell" wird wiederhergestellt.)

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MBAMService => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS => ""=""
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\MBAMService => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mcapexe => ""=""
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\McNaiAnn => ""=""
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfeaack => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfeaack.sys => ""="Driver"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfeavfk => ""="Service"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfeavfk.sys => ""="Driver"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mfemms => ""="Service"

==================== Verknüpfungen (Nicht auf der Ausnahmeliste) ===============

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird der Registryeintrag auf den Standardwert zurückgesetzt oder entfernt.)


==================== Internet Explorer Vertrauenswürdig/Eingeschränkt ===============

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird er aus der Registry entfernt.)


==================== Hosts Inhalt: ===============================

(Wenn benötigt kann der Hosts: Schalter in die Fixlist aufgenommen werden um die Hosts Datei zurückzusetzen.)

2016-07-16 13:47 - 2016-07-16 13:45 - 00000824 _____ C:\windows\system32\Drivers\etc\hosts


==================== Andere Bereiche ============================

(Aktuell gibt es keinen automatisierten Fix für diesen Bereich.)

HKU\S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-1001\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\Users\nicol\Dropbox\Camera Uploads\2017-04-13 10.23.36.jpg
DNS Servers: 10.0.0.138
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
Windows Firewall ist aktiviert.

==================== MSCONFIG/TASK MANAGER Deaktivierte Einträge ==


==================== Firewall Regeln (Nicht auf der Ausnahmeliste) ===============

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird er aus der Registry entfernt. Die Datei wird nicht verschoben solange sie nicht separat aufgelistet wird.)

FirewallRules: [{B898A906-C29C-49F7-BE0A-67F3810527F5}] => (Allow) C:\Program Files\CyberLink\PowerDirector14\PDR10.EXE
FirewallRules: [{4F54B9FF-2ED9-4372-B95D-7D2540403BDB}] => (Allow) C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe
FirewallRules: [{3451785E-EF15-4EDE-AAAB-97A03F6A913A}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
FirewallRules: [{C50E77B3-5085-4F5E-99E8-4DCDF376C13C}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
FirewallRules: [{940A4C87-4CA8-4D72-821D-1B29C5AA5ECD}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
FirewallRules: [{D453A41B-8EC1-4E57-9DDF-DE7887A8F1CA}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD14\PowerDVD.exe
FirewallRules: [{588AEE89-A861-4422-BE0D-B76C2F579503}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD14\Kernel\DMS\CLMSServerPDVD14.exe
FirewallRules: [{6E87E876-AB55-4D06-8FF2-2FF8BBF0714D}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD14\PowerDVD14Agent.exe
FirewallRules: [{EC3ED7C7-B102-481F-BDC6-038D1F77E379}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD14\Movie\PowerDVDMovie.exe
FirewallRules: [{8D143BFF-B7DB-4BEF-BEDD-2E1D3B94E52A}] => (Allow) C:\Users\nicol\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{4B1BF2B1-1171-486B-A3DA-80E211E2E33B}] => (Allow) C:\Users\nicol\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{C6BCCFAD-2D69-4406-908B-DF31FD3C79C8}] => (Allow) C:\Users\nicol\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{3C3C8EF1-2E81-4AF3-B72B-B4A8564667C7}] => (Allow) C:\Users\nicol\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{82051AD5-4D25-4ED1-8ED5-225D706203C1}] => (Allow) C:\Users\nicol\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{E0663CEC-9758-4DAA-A6CC-85B3637E5E2D}] => (Allow) C:\Users\nicol\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
FirewallRules: [{1C665A15-FEC4-49ED-9689-BF9C7A9A22E2}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
FirewallRules: [{7B161D54-933F-4216-9347-112CD860AEED}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\devolo\dlan\devolonetsvc.exe
FirewallRules: [{2E2C9BE0-2591-484E-A08B-0002AB11A3B0}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\devolo\dlan\devolonetsvc.exe
FirewallRules: [{D19BA40A-A99D-4774-8080-6D5991126A5A}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe
FirewallRules: [{BFF8DEE1-4F92-453F-80B5-787D44EE945F}] => (Allow) C:\Program Files\Opera\45.0.2552.898\opera.exe
FirewallRules: [{38C3FFF0-BFF2-4010-9894-B2A52D4A60D2}] => (Allow) C:\Program Files\Opera\45.0.2552.898_0\opera.exe

==================== Wiederherstellungspunkte =========================

29-05-2017 20:27:39 Windows Update
09-06-2017 12:22:33 Windows Update
16-06-2017 06:30:48 Windows Update

==================== Fehlerhafte Geräte im Gerätemanager =============


==================== Fehlereinträge in der Ereignisanzeige: =========================

Applikationsfehler:
==================
Error: (06/18/2017 07:08:16 AM) (Source: Perflib) (EventID: 1008) (User: )
Description: Die Open-Prozedur für den Dienst "BITS" in der DLL "C:\Windows\System32\bitsperf.dll" war nicht erfolgreich. Die Leistungsdaten für diesen Dienst sind nicht verfügbar. Die ersten vier Bytes (DWORD) des Datenbereichs enthalten den Fehlercode.

Error: (06/18/2017 06:54:48 AM) (Source: COM) (EventID: 10031) (User: )
Description: Eine das Marshalling aufhebende Richtlinienprüfung wurde ausgeführt, als das Marshalling eines benutzerdefinierten gemarshallten Objekts aufgehoben wurde. Die Klasse "{2CD39202-3A2F-4935-9A86-65B919919A7F}" wurde abgelehnt.

Error: (06/18/2017 06:27:00 AM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Name der fehlerhaften Anwendung: AdaptiveSleepService.exe, Version: 0.0.0.0, Zeitstempel: 0x57aa8516
Name des fehlerhaften Moduls: AdaptiveSleepService.exe, Version: 0.0.0.0, Zeitstempel: 0x57aa8516
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x000000000000b9f4
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x1e5c
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d2e74ca8f1ad45
Pfad der fehlerhaften Anwendung: c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\A4\AdaptiveSleepService.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\A4\AdaptiveSleepService.exe
Berichtskennung: c1b6ebbb-a3db-45bd-b9cc-1ab36bee65b7
Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets: 
Anwendungs-ID, die relativ zum fehlerhaften Paket ist:

Error: (06/18/2017 05:48:02 AM) (Source: COM) (EventID: 10031) (User: )
Description: Eine das Marshalling aufhebende Richtlinienprüfung wurde ausgeführt, als das Marshalling eines benutzerdefinierten gemarshallten Objekts aufgehoben wurde. Die Klasse "{2CD39202-3A2F-4935-9A86-65B919919A7F}" wurde abgelehnt.

Error: (06/17/2017 01:41:41 PM) (Source: COM) (EventID: 10031) (User: )
Description: Eine das Marshalling aufhebende Richtlinienprüfung wurde ausgeführt, als das Marshalling eines benutzerdefinierten gemarshallten Objekts aufgehoben wurde. Die Klasse "{2CD39202-3A2F-4935-9A86-65B919919A7F}" wurde abgelehnt.

Error: (06/17/2017 12:42:51 PM) (Source: COM) (EventID: 10031) (User: )
Description: Eine das Marshalling aufhebende Richtlinienprüfung wurde ausgeführt, als das Marshalling eines benutzerdefinierten gemarshallten Objekts aufgehoben wurde. Die Klasse "{2CD39202-3A2F-4935-9A86-65B919919A7F}" wurde abgelehnt.

Error: (06/17/2017 11:29:37 AM) (Source: COM) (EventID: 10031) (User: )
Description: Eine das Marshalling aufhebende Richtlinienprüfung wurde ausgeführt, als das Marshalling eines benutzerdefinierten gemarshallten Objekts aufgehoben wurde. Die Klasse "{2CD39202-3A2F-4935-9A86-65B919919A7F}" wurde abgelehnt.

Error: (06/17/2017 11:02:33 AM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
Description: Name der fehlerhaften Anwendung: McSync.exe, Version: 14.0.9052.0, Zeitstempel: 0x5783af59
Name des fehlerhaften Moduls: McSync.exe, Version: 14.0.9052.0, Zeitstempel: 0x5783af59
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x0000000000083628
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x2dcc
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d2e7486f6da7f9
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\McSync.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\PROGRA~1\McAfee\MSC\McSync.exe
Berichtskennung: b282fc4d-9f6f-4926-9bad-94d0fbb0b9da
Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets: 
Anwendungs-ID, die relativ zum fehlerhaften Paket ist:

Error: (06/17/2017 09:29:16 AM) (Source: COM) (EventID: 10031) (User: )
Description: Eine das Marshalling aufhebende Richtlinienprüfung wurde ausgeführt, als das Marshalling eines benutzerdefinierten gemarshallten Objekts aufgehoben wurde. Die Klasse "{2CD39202-3A2F-4935-9A86-65B919919A7F}" wurde abgelehnt.

Error: (06/17/2017 09:24:20 AM) (Source: COM) (EventID: 10031) (User: )
Description: Eine das Marshalling aufhebende Richtlinienprüfung wurde ausgeführt, als das Marshalling eines benutzerdefinierten gemarshallten Objekts aufgehoben wurde. Die Klasse "{2CD39202-3A2F-4935-9A86-65B919919A7F}" wurde abgelehnt.


Systemfehler:
=============
Error: (06/18/2017 07:05:56 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7003) (User: )
Description: Der Dienst "McAfee Anti-Spam Service" ist von folgendem Dienst abhängig: Mfevtp. Dieser Dienst ist möglicherweise nicht installiert.

Error: (06/18/2017 07:05:56 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
Description: Der Dienst "McAfee Module Core Service" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet: 
Das System kann die angegebene Datei nicht finden.

Error: (06/18/2017 07:05:56 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7003) (User: )
Description: Der Dienst "McAfee Proxy Service" ist von folgendem Dienst abhängig: mfefire. Dieser Dienst ist möglicherweise nicht installiert.

Error: (06/18/2017 07:05:26 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7003) (User: )
Description: Der Dienst "McAfee Home Network" ist von folgendem Dienst abhängig: Mfevtp. Dieser Dienst ist möglicherweise nicht installiert.

Error: (06/18/2017 07:03:46 AM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: NT-AUTORITÄT)
Description: Durch die Berechtigungseinstellungen für "Anwendungsspezifisch" wird dem Benutzer "NT-AUTORITÄT\Lokaler Dienst" (SID: S-1-5-19) unter der Adresse "LocalHost (unter Verwendung von LRPC)" keine Berechtigung vom Typ "Lokal Aktivierung" für die COM-Serveranwendung mit der CLSID 
{6B3B8D23-FA8D-40B9-8DBD-B950333E2C52}
 und der APPID 
{4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D}
 im Anwendungscontainer "Nicht verfügbar" (SID: Nicht verfügbar) gewährt. Die Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungstool für Komponentendienste geändert werden.

Error: (06/18/2017 07:03:46 AM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: NT-AUTORITÄT)
Description: Durch die Berechtigungseinstellungen für "Anwendungsspezifisch" wird dem Benutzer "NT-AUTORITÄT\Lokaler Dienst" (SID: S-1-5-19) unter der Adresse "LocalHost (unter Verwendung von LRPC)" keine Berechtigung vom Typ "Lokal Aktivierung" für die COM-Serveranwendung mit der CLSID 
{6B3B8D23-FA8D-40B9-8DBD-B950333E2C52}
 und der APPID 
{4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D}
 im Anwendungscontainer "Nicht verfügbar" (SID: Nicht verfügbar) gewährt. Die Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungstool für Komponentendienste geändert werden.

Error: (06/18/2017 07:03:44 AM) (Source: DCOM) (EventID: 10016) (User: NT-AUTORITÄT)
Description: Durch die Berechtigungseinstellungen für "Anwendungsspezifisch" wird dem Benutzer "NT-AUTORITÄT\SYSTEM" (SID: S-1-5-18) unter der Adresse "LocalHost (unter Verwendung von LRPC)" keine Berechtigung vom Typ "Lokal Aktivierung" für die COM-Serveranwendung mit der CLSID 
{8D8F4F83-3594-4F07-8369-FC3C3CAE4919}
 und der APPID 
{F72671A9-012C-4725-9D2F-2A4D32D65169}
 im Anwendungscontainer "Nicht verfügbar" (SID: Nicht verfügbar) gewährt. Die Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungstool für Komponentendienste geändert werden.

Error: (06/18/2017 07:03:24 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7003) (User: )
Description: Der Dienst "McAfee Anti-Spam Service" ist von folgendem Dienst abhängig: Mfevtp. Dieser Dienst ist möglicherweise nicht installiert.

Error: (06/18/2017 07:03:23 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
Description: Der Dienst "mfemms" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet: 
Das System kann die angegebene Datei nicht finden.

Error: (06/18/2017 07:03:21 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7003) (User: )
Description: Der Dienst "McBootDelayStartSvc" ist von folgendem Dienst abhängig: Mfevtp. Dieser Dienst ist möglicherweise nicht installiert.


==================== Speicherinformationen =========================== 

Prozessor: AMD A10-9600P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4C+6G
Prozentuale Nutzung des RAM: 39%
Installierter physikalischer RAM: 7647.12 MB
Verfügbarer physikalischer RAM: 4590.26 MB
Summe virtueller Speicher: 8863.12 MB
Verfügbarer virtueller Speicher: 5519.29 MB

==================== Laufwerke ================================

Drive c: (Windows) (Fixed) (Total:915.46 GB) (Free:860.41 GB) NTFS
Drive d: (RECOVERY) (Fixed) (Total:14.82 GB) (Free:1.77 GB) NTFS ==>[System mit Startkomponenten (eingeholt von Laufwerk)]

==================== MBR & Partitionstabelle ==================

========================================================
Disk: 0 (Size: 931.5 GB) (Disk ID: 2C3876B4)

Partition: GPT.

==================== Ende von Addition.txt ============================

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Втория доклад:

Untersuchungsergebnis von Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 15-06-2017 01
durchgeführt von nicol (Administrator) auf LAPTOP-TEVB8F9Q (18-06-2017 07:35:12)
Gestartet von C:\Users\nicol\Documents\antivir
Geladene Profile: nicol (Verfügbare Profile: defaultuser0 & nicol)
Platform: Windows 10 Home Version 1607 (X64) Sprache: Deutsch (Deutschland)
Internet Explorer Version 11 (Standard-Browser: Opera)
Start-Modus: Normal
Anleitung für Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Prozesse (Nicht auf der Ausnahmeliste) =================

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird der Prozess geschlossen. Die Datei wird nicht verschoben.)

(AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
(Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Windows\SysWOW64\tbaseprovisioning.exe
(AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkAudioService64.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
(Realtek Semiconductor Corp.) C:\Program Files (x86)\Realtek\REALTEK Bluetooth\BTDevMgr.exe
(Dropbox, Inc.) C:\Windows\System32\DbxSvc.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe
(HP Inc.) C:\Program Files (x86)\HP\HP System Event\HPWMISVC.exe
(devolo AG) C:\Program Files (x86)\devolo\dlan\devolonetsvc.exe
(Intel Security, Inc.) C:\Program Files\Common Files\Intel Security\PEF\CORE\PEFService.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
(Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
(Dropbox, Inc.) C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe
() C:\Program Files (x86)\HP\HP JumpStart Bridge\HPJumpStartProvider.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
(HP Inc.) C:\Program Files (x86)\HP\HP JumpStart Bridge\HPJumpStartBridge.exe
(Realtek Semiconductor Corporation) C:\Program Files (x86)\Realtek\REALTEK Bluetooth\BTServer.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\GoogleCrashHandler.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\GoogleCrashHandler64.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe
(Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Program Files\AMD\CNext\CNext\RadeonSettings.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe
(Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
(HP Inc.) C:\Program Files (x86)\HP\HP System Event\HPMSGSVC.exe
(Dropbox, Inc.) C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe
(Dropbox, Inc.) C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe
(Dropbox, Inc.) C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe
(Piriform Ltd) C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wbem\WmiPrvSE.exe
() C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\QtWebEngineProcess.exe
() C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\a4\AdaptiveSleepService.exe
(HP Inc.) C:\Program Files\HPCommRecovery\HPCommRecovery.exe
(HP Inc.) C:\Program Files (x86)\HP\HPAudioSwitch\HPAudioSwitch.exe
(HP Inc.) C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Solutions\HPSupportSolutionsFrameworkService.exe
(Opera Software) C:\Program Files\Opera\45.0.2552.898\opera.exe
(Opera Software) C:\Program Files\Opera\45.0.2552.898\opera_crashreporter.exe
(Opera Software) C:\Program Files\Opera\45.0.2552.898\opera.exe
(Opera Software) C:\Program Files\Opera\45.0.2552.898\opera.exe
(Opera Software) C:\Program Files\Opera\45.0.2552.898\opera.exe
(Opera Software) C:\Program Files\Opera\45.0.2552.898\opera.exe
(CyberLink) C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe
() C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_11.17.420.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeHost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe
(HP) C:\Program Files (x86)\HP\Shared\hpqwmiex.exe
() C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_17.524.10020.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Photos.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\ImmersiveControlPanel\SystemSettings.exe
(Copyright 2017.) C:\Program Files (x86)\Zemana AntiMalware\ZAM.exe
(Copyright 2017.) C:\Program Files (x86)\Zemana AntiMalware\ZAM.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\SoftwareDistribution\Download\ba5346c545baca59867458e34367ef4f\WindowsUpdateBox.exe
(Microsoft Corporation) C:\$WINDOWS.~BT\Sources\SetupHost.exe

==================== Registry (Nicht auf der Ausnahmeliste) ====================

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird der Registryeintrag auf den Standardwert zurückgesetzt oder entfernt. Die Datei wird nicht verschoben.)

HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe [8903176 2017-04-23] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [StartCN] => c:\Program Files\AMD\CNext\CNext\RadeonSettings.exe [6625672 2016-08-09] (Advanced Micro Devices, Inc.)
HKLM\...\Run: [BtServer] => C:\Program Files (x86)\REALTEK\Realtek Bluetooth\BTServer.exe [231640 2016-05-13] (Realtek Semiconductor Corporation)
HKLM\...\Run: [SynTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [4168296 2016-08-25] (Synaptics Incorporated)
HKLM\...\Run: [WindowsDefender] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [631808 2017-04-28] (Microsoft Corporation)
HKLM\...\Run: [Malwarebytes TrayApp] => C:\PROGRAM FILES\MALWAREBYTES\ANTI-MALWARE\mbamtray.exe [3146704 2017-05-09] (Malwarebytes)
HKLM\...\Run: [ZAM] => C:\Program Files (x86)\Zemana AntiMalware\ZAM.exe [15534736 2017-06-16] (Copyright 2017.)
HKLM-x32\...\Run: [HPMessageService] => C:\Program Files (x86)\HP\HP System Event\HPMSGSVC.exe [1062392 2017-03-15] (HP Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [Dropbox] => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\Dropbox.exe [3487032 2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
HKU\S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-1001\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [9532120 2017-04-11] (Piriform Ltd)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt01] -> {FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt02] -> {FB314EDF-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt03] -> {FB314EE1-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt04] -> {FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt05] -> {FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt06] -> {FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt07] -> {FB314EDD-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt08] -> {FB314EE0-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt09] -> {FB314EE2-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: [   DropboxExt10] -> {FB314EDE-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt64.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt01] -> {FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt02] -> {FB314EDF-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt03] -> {FB314EE1-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt04] -> {FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt05] -> {FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt06] -> {FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt07] -> {FB314EDD-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt08] -> {FB314EE0-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt09] -> {FB314EE2-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: [   DropboxExt10] -> {FB314EDE-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Program Files (x86)\Dropbox\Client\DropboxExt.16.0.dll [2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\HP Audio Switch.lnk [2016-09-21]
ShortcutTarget: HP Audio Switch.lnk -> C:\Program Files (x86)\HP\HPAudioSwitch\HPAudioSwitchLC.vbs ()
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\HP JumpStart Launch.lnk [2016-11-25]
ShortcutTarget: HP JumpStart Launch.lnk -> c:\Windows\Installer\{B90CB0DE-2E60-41C4-9857-466EB98192BF}\HPlogo_blue.ico ()

==================== Internet (Nicht auf der Ausnahmeliste) ====================

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird der Eintrag entfernt oder auf den Standardwert zurückgesetzt, wenn es sich um einen Registryeintrag handelt.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 10.0.0.138
Tcpip\..\Interfaces\{1c9b9e03-e1a9-4ae4-80a2-434d15306f9a}: [DhcpNameServer] 10.0.0.138
Tcpip\..\Interfaces\{63bf0ece-b02f-4264-a491-9437fa569295}: [DhcpNameServer] 10.0.0.138

Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://hp17win10.msn.com/?pc=HCTE
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://hp17win10.msn.com/?pc=HCTE
HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://hp17win10.msn.com/?pc=HCTE
HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://hp17win10.msn.com/?pc=HCTE
HKU\S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://hp17win10.msn.com/?pc=HCTE
HKU\S-1-5-21-2289267069-1904316709-304684995-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://hp17win10.msn.com/?pc=HCTE
BHO: Lync Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll [2017-05-30] (Microsoft Corporation)
BHO: Microsoft OneDrive for Business Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office16\GROOVEEX.DLL [2017-05-30] (Microsoft Corporation)
BHO: HP Network Check Helper -> {E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE} -> C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPluginx64.dll [2016-08-05] (HP Inc.)
BHO-x32: HP Network Check Helper -> {E76FD755-C1BA-4DCB-9F13-99BD91223ADE} -> C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Framework\Resources\HPNetworkCheck\HPNetworkCheckPlugin.dll [2016-08-05] (HP Inc.)
Handler-x32: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2017-05-29] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2017-05-29] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2017-05-29] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2017-05-29] (Microsoft Corporation)
Filter: application/x-mfe-ipt - {3EF5086B-5478-4598-A054-786C45D75692} -  Keine Datei

FireFox:
========
FF DefaultProfile: x7hbmfmu.default
FF ProfilePath: C:\Users\nicol\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\x7hbmfmu.default [2017-06-18]
FF Extension: (Search and New Tab by Yahoo) - C:\Users\nicol\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\x7hbmfmu.default\Extensions\jid1-16aeif9OQIRKxA@jetpack.xpi [2017-04-22]
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\NPSPWRAP.DLL [2017-05-29] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-04-29] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-04-29] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2017-04-05] (Adobe Systems Inc.)

Chrome: 
=======
CHR Profile: C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2017-06-16]
CHR Extension: (Google Slides) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-04-22]
CHR Extension: (Google Docs) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-05-01]
CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-05-01]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-05-01]
CHR Extension: (Adobe Acrobat) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj [2017-05-01]
CHR Extension: (Google Sheets) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-04-22]
CHR Extension: (Google Docs Offline) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2017-05-01]
CHR Extension: (HP Network Check Launcher) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jkfpchpiljkaemlpmpebnglgkomamfeo [2017-05-01]
CHR Extension: (Chrome Web Store Payments) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-04-22]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-05-01]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-06-09]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [jkfpchpiljkaemlpmpebnglgkomamfeo] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx

Opera: 
=======
StartMenuInternet: (HKLM) OperaStable - C:\Program Files\Opera\Launcher.exe

==================== Dienste (Nicht auf der Ausnahmeliste) ====================

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird er aus der Registry entfernt. Die Datei wird nicht verschoben solange sie nicht separat aufgelistet wird.)

R2 AdaptiveSleepService; c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\A4\AdaptiveSleepService.exe [138752 2016-08-09] () [Datei ist nicht signiert]
S2 amdacpusrsvc; C:\Program Files\AMD\{920DEC42-4CA5-4d1d-9487-67BE645CDDFC}\amdacpusrsvc.exe [121856 2016-08-09] (Advanced Micro Devices) [Datei ist nicht signiert]
R2 BTDevManager; C:\Program Files (x86)\REALTEK\Realtek Bluetooth\BTDevMgr.exe [125656 2016-05-13] (Realtek Semiconductor Corp.)
R2 ClickToRunSvc; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe [3971264 2017-05-14] (Microsoft Corporation)
S2 dbupdate; C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe [143144 2017-04-22] (Dropbox, Inc.)
S3 dbupdatem; C:\Program Files (x86)\Dropbox\Update\DropboxUpdate.exe [143144 2017-04-22] (Dropbox, Inc.)
R2 DbxSvc; C:\windows\system32\DbxSvc.exe [48944 2017-06-12] (Dropbox, Inc.)
R2 DevoloNetworkService; C:\Program Files (x86)\devolo\dlan\devolonetsvc.exe [3885592 2017-03-03] (devolo AG)
R2 HP Comm Recover; C:\Program Files\HPCommRecovery\HPCommRecovery.exe [1309184 2016-10-07] (HP Inc.) [Datei ist nicht signiert]
R2 HPJumpStartBridge; c:\Program Files (x86)\HP\HP JumpStart Bridge\HPJumpStartBridge.exe [461848 2016-08-05] (HP Inc.)
R3 hpqcaslwmiex; C:\Program Files (x86)\HP\Shared\hpqwmiex.exe [1031704 2016-06-03] (HP)
R2 HPSupportSolutionsFrameworkService; C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Support Solutions\HPSupportSolutionsFrameworkService.exe [33640 2017-04-07] (HP Inc.)
R2 HPWMISVC; C:\Program Files (x86)\HP\HP System Event\HPWMISVC.exe [630776 2017-02-06] (HP Inc.)
R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [4470736 2017-05-09] (Malwarebytes)
R2 PEFService; C:\Program Files\Common Files\Intel Security\PEF\CORE\PEFService.exe [1029856 2016-04-21] (Intel Security, Inc.)
R2 RichVideo64; C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe [614664 2016-03-23] (CyberLink)
R2 RtkAudioService; C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkAudioService64.exe [317960 2017-04-23] (Realtek Semiconductor)
R2 SynTPEnhService; C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe [258152 2016-08-25] (Synaptics Incorporated)
R2 tbaseprovisioning; C:\windows\SysWOW64\tbaseprovisioning.exe [51224 2016-08-26] (Advanced Micro Devices, Inc.)
R3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [347320 2017-04-28] (Microsoft Corporation)
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [103712 2017-04-28] (Microsoft Corporation)
R2 ZAMSvc; C:\Program Files (x86)\Zemana AntiMalware\ZAM.exe [15534736 2017-06-16] (Copyright 2017.)
S4 0256381492859826mcinstcleanup; C:\windows\TEMP\025638~1.EXE -cleanup -nolog [X]
S2 HomeNetSvc; "C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe" /McCoreSvc [X]
S3 McAWFwk; c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\actwiz\mcawfwk.exe [X]
S2 McBootDelayStartSvc; "C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe" /McCoreSvc [X]
S2 McProxy; "C:\Program Files\Common Files\McAfee\platform\McSvcHost\McSvHost.exe" /McCoreSvc [X]
S2 mfemms; "C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfemms.exe" [X]
S2 ModuleCoreService; "C:\Program Files\Common Files\McAfee\ModuleCore\ModuleCoreService.exe" [X]
S2 MSK80Service; "C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe" /McCoreSvc [X]

===================== Treiber (Nicht auf der Ausnahmeliste) ======================

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird er aus der Registry entfernt. Die Datei wird nicht verschoben solange sie nicht separat aufgelistet wird.)

R2 amdacpksd; C:\windows\system32\drivers\amdacpksd.sys [313760 2016-08-26] (Advanced Micro Devices)
R3 AmdAS4; C:\windows\System32\drivers\AmdAS4.sys [27384 2016-08-26] (Advanced Micro Devices, INC.)
R3 AmdGpio2; C:\windows\System32\drivers\AmdGpio2.sys [34032 2016-08-26] (Advanced Micro Devices, INC.)
R3 amdi2c; C:\windows\System32\drivers\amdi2c.sys [48880 2016-08-26] (Advanced Micro Devices, INC.)
S3 amdkmcsp; C:\windows\system32\DRIVERS\amdkmcsp.sys [109488 2016-08-26] (Advanced Micro Devices, Inc. )
R0 amdkmpfd; C:\windows\System32\drivers\amdkmpfd.sys [78064 2016-08-26] (Advanced Micro Devices, Inc.)
R0 amdpsp; C:\windows\System32\DRIVERS\amdpsp.sys [260520 2016-08-26] (Advanced Micro Devices, Inc. )
R3 amduart; C:\windows\System32\drivers\amduart.sys [76304 2016-08-26] (Advanced Micro Devices, INC.)
R3 AtiHDAudioService; C:\windows\system32\drivers\AtihdWT6.sys [118848 2016-08-26] (Advanced Micro Devices)
S3 dg_ssudbus; C:\windows\system32\DRIVERS\ssudbus.sys [131712 2016-09-05] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
R1 ESProtectionDriver; C:\windows\system32\drivers\mbae64.sys [77376 2017-06-09] ()
S3 HipShieldK; C:\windows\System32\drivers\HipShieldK.sys [207968 2016-02-24] (McAfee, Inc.)
R2 MBAMChameleon; C:\windows\system32\drivers\MBAMChameleon.sys [188312 2017-06-09] (Malwarebytes)
R3 MBAMFarflt; C:\windows\system32\drivers\farflt.sys [113592 2017-06-18] (Malwarebytes)
R3 MBAMProtection; C:\windows\system32\drivers\mbam.sys [44960 2017-06-18] (Malwarebytes)
R3 MBAMSwissArmy; C:\windows\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys [252832 2017-06-18] (Malwarebytes)
R3 MBAMWebProtection; C:\windows\system32\drivers\mwac.sys [93600 2017-06-18] (Malwarebytes)
S3 mfeaack; C:\windows\System32\drivers\mfeaack.sys [419616 2016-04-27] (McAfee, Inc.)
S3 mfencrk; C:\windows\system32\DRIVERS\mfencrk.sys [109480 2016-02-10] (McAfee, Inc.)
R1 MpKsl9cc2604e; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{34198801-7C82-46E3-AF43-CCDBBC5B35E2}\MpKsl9cc2604e.sys [44928 2017-06-18] (Microsoft Corporation)
R1 MpKsleae8d2f6; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{50A9EDCF-CEF1-4657-AE17-0B21C3C46811}\MpKsleae8d2f6.sys [44928 2017-06-17] (Microsoft Corporation)
S3 NetAdapterCx; C:\windows\System32\drivers\NetAdapterCx.sys [90624 2016-07-16] ()
R2 NPF_devolo; C:\windows\sysWOW64\drivers\npf_devolo.sys [36496 2017-02-20] (Riverbed Technology, Inc.)
R3 rt640x64; C:\windows\System32\drivers\rt640x64.sys [943112 2016-08-26] (Realtek                                            )
R3 RtkBtFilter; C:\windows\system32\DRIVERS\RtkBtfilter.sys [709376 2016-03-16] (Realtek Semiconductor Corporation)
S3 RTSUER; C:\windows\system32\Drivers\RtsUer.sys [416472 2016-07-08] (Realsil Semiconductor Corporation)
R3 RTWlanE; C:\windows\System32\drivers\rtwlane.sys [6561280 2016-12-29] (Realtek Semiconductor Corporation                           )
R3 SmbDrv; C:\windows\system32\DRIVERS\Smb_driver_AMDASF.sys [60008 2016-08-25] (Synaptics Incorporated)
S3 SmbDrvI; C:\windows\System32\drivers\Smb_driver_Intel.sys [64104 2016-08-25] (Synaptics Incorporated)
S3 ssudmdm; C:\windows\system32\DRIVERS\ssudmdm.sys [165504 2016-09-05] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
S0 WdBoot; C:\windows\System32\drivers\WdBoot.sys [44056 2016-07-16] (Microsoft Corporation)
R0 WdFilter; C:\windows\System32\drivers\WdFilter.sys [290144 2016-07-16] (Microsoft Corporation)
S3 wdm_usb; C:\windows\system32\DRIVERS\usb2ser.sys [151184 2016-07-15] (MBB)
R3 WdNisDrv; C:\windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [123232 2016-07-16] (Microsoft Corporation)
R3 WirelessButtonDriver64; C:\windows\system32\DRIVERS\WirelessButtonDriver64.sys [32832 2016-07-31] (HP)
R1 ZAM; C:\windows\System32\drivers\zam64.sys [203680 2017-06-18] (Zemana Ltd.)
R1 ZAM_Guard; C:\windows\System32\drivers\zamguard64.sys [203680 2017-06-18] (Zemana Ltd.)

==================== NetSvcs (Nicht auf der Ausnahmeliste) ===================

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird er aus der Registry entfernt. Die Datei wird nicht verschoben solange sie nicht separat aufgelistet wird.)


==================== Ein Monat: Erstellte Dateien und Ordner ========

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird die Datei/der Ordner verschoben.)

2017-06-18 07:25 - 2017-06-18 07:35 - 00012233 _____ C:\windows\ZAM.krnl.trace
2017-06-18 07:25 - 2017-06-18 07:35 - 00004727 _____ C:\windows\ZAM_Guard.krnl.trace
2017-06-18 07:25 - 2017-06-18 07:25 - 00203680 _____ (Zemana Ltd.) C:\windows\system32\Drivers\zamguard64.sys
2017-06-18 07:25 - 2017-06-18 07:25 - 00203680 _____ (Zemana Ltd.) C:\windows\system32\Drivers\zam64.sys
2017-06-18 07:25 - 2017-06-18 07:25 - 00001184 _____ C:\Users\Public\Desktop\Zemana AntiMalware.lnk
2017-06-18 07:25 - 2017-06-18 07:25 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Zemana AntiMalware
2017-06-18 07:25 - 2017-06-18 07:25 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Zemana AntiMalware
2017-06-18 07:24 - 2017-06-18 07:24 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Local\Zemana
2017-06-18 06:59 - 2017-06-18 06:59 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Roaming\WildTangent
2017-06-18 06:57 - 2017-06-18 06:58 - 02777872 _____ C:\Users\nicol\Downloads\geek (1).zip
2017-06-18 06:50 - 2017-06-18 07:08 - 47752496 _____ (Mozilla) C:\Users\nicol\Downloads\Firefox Setup 54.0.exe
2017-06-18 05:59 - 2017-06-18 07:06 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\Documents\aggiornamenti
2017-06-17 11:19 - 2017-06-17 11:20 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Roaming\Geek Uninstaller
2017-06-17 11:17 - 2017-06-17 11:18 - 02777872 _____ C:\Users\nicol\Downloads\geek.zip
2017-06-17 11:02 - 2017-06-17 11:02 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\McAfee
2017-06-17 10:32 - 2017-06-17 10:32 - 00000000 ____D C:\SecurityCheck
2017-06-17 09:55 - 2017-06-17 09:55 - 00383548 _____ C:\Users\nicol\Documents\Stuererklerung.pdf
2017-06-16 18:03 - 2017-06-16 18:03 - 00000000 ___SD C:\windows\UpdateAssistantV2
2017-06-16 06:49 - 2017-06-18 07:35 - 00000000 ____D C:\FRST
2017-06-16 06:47 - 2017-06-18 07:35 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\Documents\antivir
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 12:50 - 00315744 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\windows\SysWOW64\atmfd.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 12:16 - 00279904 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\sdbus.sys
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 12:11 - 01706488 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 12:09 - 02213760 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\KernelBase.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 12:06 - 02048496 _____ C:\windows\SysWOW64\CoreUIComponents.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:59 - 01181024 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\ndis.sys
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:59 - 00118112 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\tdx.sys
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:58 - 00340832 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\msv1_0.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:55 - 00780640 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\WWAHost.exe
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:54 - 00187232 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\dumpsd.sys
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:52 - 01021784 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\AppxPackaging.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:52 - 00607072 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\NetSetupEngine.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:52 - 00111968 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\NetSetupApi.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:50 - 00857440 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\WWAHost.exe
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:50 - 00381792 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\USBXHCI.SYS
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:49 - 20967840 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\shell32.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:48 - 00857952 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\NetSetupEngine.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:48 - 00148832 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\NetSetupApi.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:45 - 22220864 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\shell32.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:44 - 01412640 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\gdi32full.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:44 - 00545944 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\fontdrvhost.exe
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:39 - 05686272 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:39 - 02532192 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\tcpip.sys
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:33 - 00095232 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\UserDataTimeUtil.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:32 - 00002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\tzres.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:31 - 00224256 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\ExSMime.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:31 - 00037376 _____ (Adobe Systems) C:\windows\SysWOW64\atmlib.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:28 - 00285184 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\Windows.UI.BlockedShutdown.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:28 - 00232448 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\edputil.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:26 - 00231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.LockScreen.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:26 - 00100352 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\AuthBrokerUI.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:22 - 00364544 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\NetSetupShim.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:22 - 00327168 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\netcorehc.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:22 - 00181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\tcpipcfg.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:20 - 00755712 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\kerberos.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:19 - 01164288 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\certutil.exe
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:16 - 00709120 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\CPFilters.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:16 - 00119808 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\UserDataTimeUtil.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:15 - 19414016 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\mshtml.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:15 - 18364928 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\edgehtml.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:15 - 00886272 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\aadtb.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:15 - 00053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\musdialoghandlers.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:15 - 00041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\BasicRender.sys
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:14 - 00238592 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\MusNotification.exe
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:14 - 00124416 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\mssprxy.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:14 - 00098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\MusNotificationUx.exe
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:12 - 00027136 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\fdProxy.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:09 - 00441344 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\netcorehc.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:08 - 12187648 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\ieframe.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:08 - 02643968 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\tquery.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:08 - 01221120 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\Windows.Media.Audio.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:07 - 00552960 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\MusUpdateHandlers.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:07 - 00456192 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\puiobj.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:06 - 03664384 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\jscript9.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:05 - 01883648 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\Windows.UI.Logon.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:05 - 00295424 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\hnetcfg.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:04 - 06042624 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\Chakra.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:04 - 02006528 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\DWrite.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:04 - 00773120 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\SearchIndexer.exe
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:03 - 01988096 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\mssrch.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 11:02 - 02997760 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\win32kfull.sys
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:54 - 01217024 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Windows.Media.Audio.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:52 - 03403264 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\tquery.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:51 - 00266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\NetSetupSvc.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:50 - 04744704 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\jscript9.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:50 - 02538496 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\mssrch.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:49 - 00903680 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\SearchIndexer.exe
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:48 - 01131008 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\localspl.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:48 - 00834048 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\win32spl.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:48 - 00391168 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\wuuhext.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-06-03 10:40 - 00483840 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\CoreMessaging.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-05-25 07:56 - 00038752 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\OOBEUpdater.exe
2017-06-16 06:25 - 2017-03-04 08:22 - 00822784 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\Chakradiag.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-03-04 08:19 - 00635904 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-03-04 08:16 - 00368128 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\puiobj.dll
2017-06-16 06:25 - 2017-03-04 08:16 - 00100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\wpninprc.dll
2017-06-16 06:25 - 2016-09-07 06:53 - 00118272 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\AppointmentActivation.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:50 - 00192856 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\aepic.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 01564512 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\appraiser.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 01214816 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\aeinv.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00629088 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\generaltel.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00544096 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\devinv.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00379232 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\windows\system32\atmfd.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00335712 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\dcntel.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00334176 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\invagent.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00233824 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\aepic.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00136032 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\acmigration.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00136024 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\ImplatSetup.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00096608 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\CompatTelRunner.exe
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:14 - 00034648 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\DeviceCensus.exe
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:11 - 00128864 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\tm.sys
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:08 - 07783256 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\ntoskrnl.exe
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 12:01 - 02681200 _____ C:\windows\system32\CoreUIComponents.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:59 - 00764392 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\CoreMessaging.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:53 - 00404824 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\msv1_0.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:51 - 02187104 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:51 - 00402272 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\dxgmms1.sys
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:49 - 00624048 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\cng.sys
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:49 - 00509280 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Drivers\storport.sys
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:48 - 01112416 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\AppxPackaging.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:48 - 01100128 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\hvix64.exe
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:48 - 00989024 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\hvax64.exe
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:44 - 01600624 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\sppobjs.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:40 - 01566552 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\gdi32full.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:40 - 00628552 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\fontdrvhost.exe
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:39 - 00455520 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\securekernel.exe
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:23 - 00306688 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\SysWOW64\ieproxy.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:22 - 07217152 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Windows.Data.Pdf.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:18 - 22569984 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\edgehtml.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:16 - 00002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\tzres.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:14 - 00045056 _____ (Adobe Systems) C:\windows\system32\atmlib.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:11 - 00353792 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\cloudAP.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:10 - 00418304 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Windows.UI.BlockedShutdown.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:10 - 00252928 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\edputil.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:10 - 00117760 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\AuthBrokerUI.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:09 - 00489472 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\NetSetupShim.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:09 - 00337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\NetworkBindingEngineMigPlugin.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:08 - 00691200 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\ieproxy.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:08 - 00324608 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Windows.ApplicationModel.LockScreen.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:08 - 00147456 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\winsrv.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:07 - 00255488 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\HNetCfgClient.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:06 - 00198144 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\dpapisrv.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:03 - 00932864 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\kerberos.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:01 - 00856064 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\efscore.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 11:00 - 23677440 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\mshtml.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:58 - 00064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\fdProxy.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:56 - 13091840 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\ieframe.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:53 - 08125440 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Chakra.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:52 - 02510848 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\NetworkMobileSettings.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:52 - 00975872 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\HelpPane.exe
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:52 - 00886784 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\CPFilters.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:51 - 01418240 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\certutil.exe
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:49 - 03615744 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\win32kfull.sys
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:49 - 02691072 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\Windows.UI.Logon.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:49 - 02475520 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\DWrite.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:49 - 02318848 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\wuaueng.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:49 - 01845248 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\FntCache.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:49 - 01513472 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\win32kbase.sys
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:49 - 00351744 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\hnetcfg.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:48 - 01490432 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\lsasrv.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 10:46 - 01121280 _____ (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\aadtb.dll
2017-06-16 06:24 - 2017-06-03 08:08 - 00080078 _____ C:\windows\system32\normidna.nls
2017-06-16 05:35 - 2017-06-16 05:35 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dropbox
2017-06-12 13:55 - 2017-06-12 13:55 - 00048944 _____ (Dropbox, Inc.) C:\windows\system32\DbxSvc.exe
2017-06-12 13:52 - 2017-06-12 13:52 - 00045672 _____ (Dropbox, Inc.) C:\windows\system32\Drivers\dbx-stable.sys
2017-06-12 13:52 - 2017-06-12 13:52 - 00045672 _____ (Dropbox, Inc.) C:\windows\system32\Drivers\dbx-dev.sys
2017-06-12 13:52 - 2017-06-12 13:52 - 00045672 _____ (Dropbox, Inc.) C:\windows\system32\Drivers\dbx-canary.sys
2017-06-09 12:49 - 2017-06-09 12:49 - 00000000 ____D C:\ProgramData\AMD
2017-06-09 12:39 - 2017-06-09 12:40 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Local\Viber
2017-06-09 12:16 - 2017-06-09 12:16 - 00002187 _____ C:\Users\Public\Desktop\devolo Cockpit.lnk
2017-06-09 12:16 - 2017-06-09 12:16 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Roaming\de.devolo.dLAN.Cockpit
2017-06-09 12:15 - 2017-06-09 12:15 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\devolo
2017-06-09 12:15 - 2017-06-09 12:15 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\devolo
2017-06-09 12:05 - 2017-06-09 12:15 - 23262744 _____ (devolo AG) C:\Users\nicol\Downloads\software-devolo-cockpit-windows-v4-3-3.exe
2017-06-03 10:01 - 2017-06-03 10:01 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\Documents\FeedbackHub
2017-05-21 12:46 - 2017-05-21 12:47 - 08740400 ____N (McAfee, Inc.) C:\Users\nicol\Documents\MCPR.exe
2017-05-21 12:26 - 2017-06-18 07:03 - 00252832 _____ (Malwarebytes) C:\windows\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
2017-05-21 12:26 - 2017-06-18 07:03 - 00113592 _____ (Malwarebytes) C:\windows\system32\Drivers\farflt.sys
2017-05-21 12:26 - 2017-06-18 07:03 - 00093600 _____ (Malwarebytes) C:\windows\system32\Drivers\mwac.sys
2017-05-21 12:26 - 2017-06-18 07:03 - 00044960 _____ (Malwarebytes) C:\windows\system32\Drivers\mbam.sys
2017-05-21 12:26 - 2017-06-09 18:01 - 00188312 _____ (Malwarebytes) C:\windows\system32\Drivers\MBAMChameleon.sys
2017-05-21 12:26 - 2017-06-09 18:01 - 00077376 _____ C:\windows\system32\Drivers\mbae64.sys
2017-05-21 12:26 - 2017-05-21 12:26 - 00001919 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
2017-05-21 12:26 - 2017-05-21 12:26 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
2017-05-21 12:26 - 2017-05-21 12:26 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
2017-05-21 12:26 - 2017-05-21 12:26 - 00000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
2017-05-21 12:20 - 2017-05-21 12:25 - 63364552 ____N (Malwarebytes ) C:\Users\nicol\Documents\mb3-setup-consumer-3.1.2.1733-1.0.122-1.0.1976.exe
2017-05-21 12:19 - 2017-05-21 12:19 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Local\UNP
2017-05-21 09:28 - 2017-05-21 09:29 - 00000000 ____D C:\Program Files\UNP
2017-05-21 09:28 - 2017-05-21 09:28 - 00000000 ____D C:\windows\system32\UNP

==================== Ein Monat: Geänderte Dateien und Ordner ========

(Wenn ein Eintrag in die Fixlist aufgenommen wird, wird die Datei/der Ordner verschoben.)

2017-06-18 07:33 - 2016-07-29 15:23 - 00000000 ____D C:\windows\Panther
2017-06-18 07:25 - 2017-04-22 13:09 - 00000000 ____D C:\Users\nicol
2017-06-18 07:17 - 2017-04-22 16:57 - 00003970 _____ C:\windows\System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1492873067
2017-06-18 07:17 - 2017-04-22 16:57 - 00001169 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Opera.lnk
2017-06-18 07:17 - 2017-04-22 16:54 - 00000000 ____D C:\Program Files\Opera
2017-06-18 07:03 - 2016-07-29 14:32 - 00000006 ____H C:\windows\Tasks\SA.DAT
2017-06-18 07:02 - 2016-11-25 02:51 - 00065536 _____ C:\windows\psp_storage.bin
2017-06-18 07:02 - 2016-07-16 08:04 - 00524288 _____ C:\windows\system32\config\BBI
2017-06-18 07:00 - 2016-11-25 03:05 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\WildGames
2017-06-18 07:00 - 2016-11-25 03:04 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\WildTangent Games
2017-06-18 06:59 - 2016-11-25 03:05 - 00000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games
2017-06-18 05:59 - 2016-07-16 13:47 - 00000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2017-06-18 05:59 - 2016-07-16 13:47 - 00000000 ____D C:\windows\AppReadiness
2017-06-17 11:42 - 2016-07-16 13:45 - 00000000 ____D C:\windows\INF
2017-06-17 11:36 - 2016-09-21 12:32 - 00734014 _____ C:\windows\system32\perfh007.dat
2017-06-17 11:36 - 2016-09-21 12:32 - 00163404 _____ C:\windows\system32\perfc007.dat
2017-06-17 11:36 - 2016-07-29 14:37 - 02018146 _____ C:\windows\system32\PerfStringBackup.INI
2017-06-17 11:30 - 2016-11-25 03:11 - 00000000 ____D C:\ProgramData\mcafee
2017-06-17 11:30 - 2016-11-25 03:11 - 00000000 ____D C:\Program Files\mcafee
2017-06-17 11:30 - 2016-11-25 03:11 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\McAfee
2017-06-17 11:27 - 2016-11-25 03:11 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\McAfee
2017-06-17 11:01 - 2017-04-22 16:36 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\Documents\ViberDownloads
2017-06-17 10:59 - 2017-04-22 16:36 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Roaming\ViberPC
2017-06-17 09:41 - 2017-05-01 18:56 - 00004702 _____ C:\windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier
2017-06-17 09:41 - 2017-04-27 07:11 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Local\Adobe
2017-06-17 09:41 - 2016-07-16 13:47 - 00000000 ____D C:\windows\SysWOW64\Macromed
2017-06-17 09:41 - 2016-07-16 13:47 - 00000000 ____D C:\windows\system32\Macromed
2017-06-16 18:06 - 2016-07-29 14:33 - 00000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
2017-06-16 18:05 - 2016-07-29 14:32 - 00296576 _____ C:\windows\system32\FNTCACHE.DAT
2017-06-16 18:03 - 2016-07-16 13:47 - 00000000 ___RD C:\windows\ImmersiveControlPanel
2017-06-16 18:03 - 2016-07-16 13:47 - 00000000 ____D C:\windows\system32\appraiser
2017-06-16 18:03 - 2016-07-16 13:47 - 00000000 ____D C:\windows\ShellExperiences
2017-06-16 17:54 - 2017-04-23 15:04 - 00000364 _____ C:\windows\Tasks\HPCeeScheduleFornicol.job
2017-06-16 17:54 - 2016-07-16 08:04 - 00032768 _____ C:\windows\system32\config\ELAM
2017-06-16 06:55 - 2017-04-22 16:43 - 00000000 ____D C:\windows\system32\MRT
2017-06-16 06:51 - 2017-04-22 13:17 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Roaming\Skype
2017-06-16 06:50 - 2017-04-22 16:42 - 133627792 ____C (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\MRT.exe
2017-06-16 06:50 - 2016-07-16 13:36 - 00000000 ____D C:\windows\CbsTemp
2017-06-16 05:56 - 2017-04-22 13:12 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Local\Packages
2017-06-16 05:36 - 2016-09-21 03:22 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Dropbox
2017-06-16 05:33 - 2017-04-22 13:25 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Local\Dropbox
2017-06-16 05:12 - 2017-04-23 15:04 - 00003256 _____ C:\windows\System32\Tasks\HPCeeScheduleFornicol
2017-06-09 11:59 - 2016-07-29 14:32 - 00000000 ____D C:\windows\system32\SleepStudy
2017-06-03 08:36 - 2016-07-16 13:49 - 00835576 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2017-06-03 08:36 - 2016-07-16 13:49 - 00177656 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2017-05-31 15:17 - 2017-04-22 19:32 - 00565416 ____N (Microsoft Corporation) C:\windows\system32\MpSigStub.exe
2017-05-30 07:41 - 2016-07-16 13:47 - 00000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
2017-05-30 07:39 - 2016-09-21 03:22 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
2017-05-21 12:32 - 2017-05-01 11:26 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\eMuleTorrent
2017-05-21 10:32 - 2017-04-22 16:43 - 00000000 ___RD C:\Program Files (x86)\Skype
2017-05-21 10:32 - 2017-04-22 16:43 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Skype
2017-05-21 10:03 - 2017-05-01 11:27 - 00000000 ____D C:\Users\nicol\AppData\Roaming\mulehome

==================== Dateien im Wurzelverzeichnis einiger Verzeichnisse =======

2017-04-22 13:12 - 2017-06-18 07:04 - 0149324 _____ () C:\Users\nicol\AppData\Local\BTServer.log

Einige Dateien in TEMP:
====================
2017-06-17 11:19 - 2017-06-17 11:19 - 3932096 _____ (Geek Unіnstaller) C:\Users\nicol\AppData\Local\Temp\geek64.exe

==================== Bamital & volsnap ======================

(Es ist kein automatischer Fix für Dateien vorhanden, die an der Verifikation gescheitert sind.)

C:\windows\system32\winlogon.exe => Datei ist digital signiert
C:\windows\system32\wininit.exe => Datei ist digital signiert
C:\windows\explorer.exe => Datei ist digital signiert
C:\windows\SysWOW64\explorer.exe => Datei ist digital signiert
C:\windows\system32\svchost.exe => Datei ist digital signiert
C:\windows\SysWOW64\svchost.exe => Datei ist digital signiert
C:\windows\system32\services.exe => Datei ist digital signiert
C:\windows\system32\User32.dll => Datei ist digital signiert
C:\windows\SysWOW64\User32.dll => Datei ist digital signiert
C:\windows\system32\userinit.exe => Datei ist digital signiert
C:\windows\SysWOW64\userinit.exe => Datei ist digital signiert
C:\windows\system32\rpcss.dll => Datei ist digital signiert
C:\windows\system32\dnsapi.dll => Datei ist digital signiert
C:\windows\SysWOW64\dnsapi.dll => Datei ist digital signiert
C:\windows\system32\Drivers\volsnap.sys => Datei ist digital signiert

LastRegBack: 2017-06-09 12:45

==================== Ende von FRST.txt ============================

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Фикс с Farbar Recovery Scan Tool

icon13.gif Изтеглете прикачения файл fixlist.txt и го запазете там, където сте свалили FRST.exe
Стартирайте отново FRST.exe и натиснете бутона Fix веднъж и изчакайте.

Press%20the%20FIX%20button_zpsdd5zi3mt.p


Ще се създаде нов лог файла FixLog.txt. Прикачете съдържанието му в следващия си коментар.
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Този скрипт е написан специално за този потребител,и за тази конкретна машина. Изпълнението на фикса, на друг компютър може да доведе до увреждане на  операционната ви система

 

pfNZP4A.png  Дневници
 
В следващия си отговор, моля да включите следните дневници:

 • FixLog.txt

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ето дневника:

Entferungsergebnis von Farbar Recovery Scan Tool (x64) Version: 15-06-2017 01
durchgeführt von nicol (18-06-2017 11:02:25) Run:1
Gestartet von C:\Users\nicol\Documents\antivir
Geladene Profile: nicol (Verfügbare Profile: defaultuser0 & nicol)
Start-Modus: Normal
==============================================

fixlist Inhalt:
*****************
start
CreateRestorePoint:
EmptyTemp:
CloseProcesses:
Task: {30043F3D-5515-4F78-A69D-F9DF57B751C7} - System32\Tasks\McAfee\McAfee Auto Maintenance Task Agent
Task: {7AECEE8B-1070-4F4E-81DD-0C1A8A90AA7A} - \McAfeeLogon -> Keine Datei <==== ACHTUNG
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-06-09]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [jkfpchpiljkaemlpmpebnglgkomamfeo] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx 
S4 0256381492859826mcinstcleanup; C:\windows\TEMP\025638~1.EXE -cleanup -nolog [X]
S2 HomeNetSvc; "C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe" /McCoreSvc [X]
C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe
S3 McAWFwk; c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\actwiz\mcawfwk.exe [X]
c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\actwiz\mcawfwk.exe
S2 McBootDelayStartSvc; "C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe" /McCoreSvc [X]
C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe
S2 McProxy; "C:\Program Files\Common Files\McAfee\platform\McSvcHost\McSvHost.exe" /McCoreSvc [X]
C:\Program Files\Common Files\McAfee\platform\McSvcHost\McSvHost.exe
S2 mfemms; "C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfemms.exe" [X]
C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfemms.exe
S2 ModuleCoreService; "C:\Program Files\Common Files\McAfee\ModuleCore\ModuleCoreService.exe" [X]
C:\Program Files\Common Files\McAfee\ModuleCore\ModuleCoreService.exe
S2 MSK80Service; "C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe" /McCoreSvc [X] 
C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe
S3 HipShieldK; C:\windows\System32\drivers\HipShieldK.sys [207968 2016-02-24] (McAfee, Inc.)
C:\windows\System32\drivers\HipShieldK.sys
S3 mfeaack; C:\windows\System32\drivers\mfeaack.sys [419616 2016-04-27] (McAfee, Inc.)
C:\windows\System32\drivers\mfeaack.sys
S3 mfencrk; C:\windows\system32\DRIVERS\mfencrk.sys [109480 2016-02-10] (McAfee, Inc.)
C:\windows\system32\DRIVERS\mfencrk.sys
2017-06-17 11:30 - 2016-11-25 03:11 - 00000000 ____D C:\ProgramData\mcafee
2017-06-17 11:30 - 2016-11-25 03:11 - 00000000 ____D C:\Program Files\mcafee
2017-06-17 11:30 - 2016-11-25 03:11 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\McAfee
2017-06-17 11:27 - 2016-11-25 03:11 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\McAfee
2017-06-17 11:19 - 2017-06-17 11:19 - 3932096 _____ (Geek Unіnstaller) C:\Users\nicol\AppData\Local\Temp\geek64.exe 
cmd: bitsadmin /reset /allusers
cmd: ipconfig /flushdns
reboot:
end

*****************

Wiederherstellungspunkt wurde erfolgreich erstellt.
Prozesse erfolgreich geschlossen.
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{30043F3D-5515-4F78-A69D-F9DF57B751C7} => Schlüssel erfolgreich entfernt
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{30043F3D-5515-4F78-A69D-F9DF57B751C7} => Schlüssel erfolgreich entfernt
C:\windows\System32\Tasks\McAfee\McAfee Auto Maintenance Task Agent => erfolgreich verschoben
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\McAfee\McAfee Auto Maintenance Task Agent => Schlüssel erfolgreich entfernt
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon\{7AECEE8B-1070-4F4E-81DD-0C1A8A90AA7A} => Schlüssel erfolgreich entfernt
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{7AECEE8B-1070-4F4E-81DD-0C1A8A90AA7A} => Schlüssel erfolgreich entfernt
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\McAfeeLogon => Schlüssel erfolgreich entfernt
C:\Users\nicol\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm => erfolgreich verschoben
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj => Schlüssel erfolgreich entfernt
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google\Chrome\Extensions\jkfpchpiljkaemlpmpebnglgkomamfeo => Schlüssel erfolgreich entfernt
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\0256381492859826mcinstcleanup => Schlüssel erfolgreich entfernt
0256381492859826mcinstcleanup => Dienst erfolgreich entfernt
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\HomeNetSvc => Schlüssel erfolgreich entfernt
HomeNetSvc => Dienst erfolgreich entfernt
"C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe" => nicht gefunden.
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\McAWFwk => Schlüssel erfolgreich entfernt
McAWFwk => Dienst erfolgreich entfernt
"c:\PROGRA~1\COMMON~1\mcafee\actwiz\mcawfwk.exe" => nicht gefunden.
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\McBootDelayStartSvc => Schlüssel erfolgreich entfernt
McBootDelayStartSvc => Dienst erfolgreich entfernt
"C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe" => nicht gefunden.
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\McProxy => Schlüssel erfolgreich entfernt
McProxy => Dienst erfolgreich entfernt
"C:\Program Files\Common Files\McAfee\platform\McSvcHost\McSvHost.exe" => nicht gefunden.
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\mfemms => Schlüssel erfolgreich entfernt
mfemms => Dienst erfolgreich entfernt
"C:\Program Files\Common Files\McAfee\SystemCore\\mfemms.exe" => nicht gefunden.
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\ModuleCoreService => Schlüssel erfolgreich entfernt
ModuleCoreService => Dienst erfolgreich entfernt
"C:\Program Files\Common Files\McAfee\ModuleCore\ModuleCoreService.exe" => nicht gefunden.
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\MSK80Service => Schlüssel erfolgreich entfernt
MSK80Service => Dienst erfolgreich entfernt
"C:\Program Files\Common Files\McAfee\Platform\McSvcHost\McSvHost.exe" => nicht gefunden.
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\HipShieldK => Schlüssel erfolgreich entfernt
HipShieldK => Dienst erfolgreich entfernt
C:\windows\System32\drivers\HipShieldK.sys => erfolgreich verschoben
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\mfeaack => Schlüssel erfolgreich entfernt
mfeaack => Dienst erfolgreich entfernt
C:\windows\System32\drivers\mfeaack.sys => erfolgreich verschoben
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\mfencrk => Schlüssel erfolgreich entfernt
mfencrk => Dienst erfolgreich entfernt
C:\windows\system32\DRIVERS\mfencrk.sys => erfolgreich verschoben
C:\ProgramData\mcafee => erfolgreich verschoben
C:\Program Files\mcafee => erfolgreich verschoben
C:\Program Files\Common Files\McAfee => erfolgreich verschoben
C:\Program Files (x86)\McAfee => erfolgreich verschoben
C:\Users\nicol\AppData\Local\Temp\geek64.exe => erfolgreich verschoben

========= bitsadmin /reset /allusers =========


BITSADMIN version 3.0
BITS administration utility.
(C) Copyright 2000-2006 Microsoft Corp.

BITSAdmin is deprecated and is not guaranteed to be available in future versions of Windows.
Administrative tools for the BITS service are now provided by BITS PowerShell cmdlets.

Unable to cancel {EFCA3D77-BC17-4543-B8CF-814B2C56D650}.
{7E8AB2C7-7403-4D85-825B-EE710CE9E467} canceled.
{4794F20B-C794-4E13-B3E1-75FE330F3D64} canceled.
{367B80AE-2A51-444A-B941-305F9EA0ED5D} canceled.
{A8734670-FB99-48CE-848A-952DED7AF07C} canceled.
{BA51BB20-02E9-4002-91DE-94445540D3F6} canceled.
{AEEAA554-F807-4CB2-895A-5DD9BEE7157D} canceled.
{93F5516E-A1A3-4D07-B0B8-054B30F0DDA6} canceled.
7 out of 8 jobs canceled.

========= Ende von CMD: =========


========= ipconfig /flushdns =========


Windows-IP-Konfiguration

Der DNS-Aufl”sungscache wurde geleert.

========= Ende von CMD: =========


=========== EmptyTemp: ==========

BITS transfer queue => 32768 B
DOMStore, IE Recovery, AppCache, Feeds Cache, Thumbcache, IconCache => 50355819 B
Java, Flash, Steam htmlcache => 953 B
Windows/system/drivers => 2470651 B
Edge => 3041470 B
Chrome => 132096 B
Firefox => 9872234 B
Opera => 374502632 B

Temp, IE cache, history, cookies, recent:
Default => 0 B
Users => 0 B
ProgramData => 0 B
Public => 0 B
systemprofile => 165 B
systemprofile32 => 128 B
LocalService => 0 B
NetworkService => 9154 B
defaultuser0 => 670089 B
nicol => 325129529 B

RecycleBin => 0 B
EmptyTemp: => 730.7 MB temporäre Dateien entfernt.

================================


Das System musste neu gestartet werden.

==== Ende von Fixlog 11:03:28 ====

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 23 часа, icotonev написа:

.и как е системата ..? Наблюдавате ли подобрение..?

За пореден път да попитам....Как се държи системата след процедурите до тук..? Системата е чиста и не се виждат активни зарази..!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Сега е добре. Работи нормално, без забавяния. Благодаря много за помощта!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Чудесно..! :)

Да премахнем програмите които използвахме:

7k2Zu73R.png.0a6a6ba63fa68fb3917cffc81bf0ccab.png Изтеглете DelFix и го стартирайте. Сложете отметка пред:

 • Remove disinfection tools <----- това ще премахне инструментите които сме използвали
 • Create registry backup <----- тази опция ще създадете резервно копие от регистъра на Windows
 • Purge system restore <---  това ще премахне всички предишни точки за възстановяване, ще бъде създадена нова точка  на състоянието на системата в момента.
 • Reset system settings <--- това ще нулира всички настройки на системата и по подразбиране, които са били променени или от нас по време на почистването или от зловреден софтуер / инфекция

DelFix.png.6f92057f93286acd2741e87aeb5876d9.png

..и след това натиснете бутона Run

 • След като операцията е завърши,ще се създаде дневник
 • Копирате го и го поставите в следващия си отговор

Инструмента ще се самоизтрие след като приключи своята задача!

Ако има нещо което използвахме в лечението до тук и не се е премахнало след последните инструкции го премахнете ръчно ,по стандартните методи..!

 

i_arrow-r.gif Деинсатлирайте Zemana AntiMalware по стандартния метод...!

 

Ако нямате други проблеми да приключваме...Маркирам случая за "Решен"...! Пожелавам лек ден и безопасен интернет..! :)

 

pfNZP4A.png  Дневници
 
В следващия си отговор, моля да включите следните дневници:

 • DelFix

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ето го дневника:

# DelFix v1.013 - Datei am 20/06/2017 um 21:50:39 erstellt
# Aktualisiert am 17/04/2016 von Xplode
# Benutzer : nicol - LAPTOP-TEVB8F9Q
# Betriebssystem : Windows 10 Home  (64 bits)

~ Aktiviere die Benutzerkontensteuerung ... OK

~ Entferne die Bereinigungsprogramme ...

Gelöscht : C:\FRST
Gelöscht : C:\SecurityCheck

~ Erstelle ein Backup der Registrierungsdatenbank ... OK

~ Lösche die Wiederherstellungspunkte ...


Ein neuer Wiederherstellungspunkt wurde erstellt !

~ Stelle die Systemeinstellungen wieder her ... OK

########## - EOF - ##########
Закупих и инсталирах Касперски. Надявам се да нямам проблеми. Благодаря още веднъж.

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от rvp
   здравейте,
    
   Проблема е че след рестарт или изключване процесът отива на 100% и трябва да го спирам ръчно. ето логовете:
    
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 01.09.2018 03
   Ran by kpacko (administrator) on KPACKO-MOBILEPC (07-09-2018 10:02:30)
   Running from C:\Users\kpacko\Desktop
   Loaded Profiles: kpacko (Available Profiles: kpacko)
   Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Language: Български (България)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
   (Apple Inc.) C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
   (Apple Inc.) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
   (Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe
   (Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
   (Intel® Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe
   (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe
   (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe
   () C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\AccelerometerP11\FF_Protection.exe
   (Apple Inc.) C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
   (Renesas Electronics Corporation) C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe
   (Apple Inc.) C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
   () C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\WinRAR\Precomp\precomp.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe [6611048 2011-02-18] (Realtek Semiconductor)
   HKLM\...\Run: [RtHDVBg] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [2188904 2011-01-18] (Realtek Semiconductor)
   HKLM\...\Run: [FreeFallProtection] => C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\AccelerometerP11\FF_Protection.exe [727664 2010-09-24] ()
   HKLM\...\Run: [iTunesHelper] => C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [298296 2018-07-06] (Apple Inc.)
   HKLM-x32\...\Run: [NUSB3MON] => C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe [113288 2010-11-17] (Renesas Electronics Corporation)
   HKU\S-1-5-21-2772379611-2548023608-3356451699-1000\...\Run: [DAEMON Tools Lite] => C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [3672640 2013-03-14] (Disc Soft Ltd)
   IFEO\LogTransport2.exe: [Debugger] 0
   Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Windows.vbs [2018-02-26] ()
   GroupPolicy: Restriction ? <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{EDC66EE9-FC63-456B-9263-6FA1362BFECA}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{F056F4A9-7DE8-4608-90FE-D6F4B68785AC}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\S-1-5-21-2772379611-2548023608-3356451699-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:NewsFeed
   FireFox:
   ========
   FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-17] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-17] (Google Inc.)
   Chrome: 
   =======
   CHR NewTab: Default ->  Active:"chrome-extension://jpfpebmajhhopeonhlcgidhclcccjcik/newtab.html"
   CHR Session Restore: Default -> is enabled.
   CHR Profile: C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-09-07]
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-12]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-12]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-09-15]
   CHR Extension: (Auto Copy) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bijpdibkloghppkbmhcklkogpjaenfkg [2018-01-11]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-09-15]
   CHR Extension: (Forecastfox (fix version)) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\boljdehmejbffnfiiicckjhafabdepnd [2018-08-05]
   CHR Extension: (uBlock Origin) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm [2018-08-27]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-10-12]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-17]
   CHR Extension: (Speed Dial 2 Нов раздел) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jpfpebmajhhopeonhlcgidhclcccjcik [2018-03-28]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-03]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-09-15]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-09-07]
   CHR Profile: C:\Users\kpacko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\System Profile [2018-04-26]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S4 AGSService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe [2227312 2017-02-27] (Adobe Systems, Incorporated)
   R2 Apple Mobile Device Service; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [83768 2018-07-05] (Apple Inc.)
   S3 MyWiFiDHCPDNS; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe [268704 2016-04-04] ()
   R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [11644656 2018-08-13] (TeamViewer GmbH)
   R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2017-07-17] (Microsoft Corporation)
   R2 ZeroConfigService; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe [3833248 2016-04-04] (Intel® Corporation)
   R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe" -s NVDisplay.ContainerLocalSystem -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NVDisplay.ContainerLocalSystem.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem" -r -p 30000
   R2 NvTelemetryContainer; "C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe" -s NvTelemetryContainer -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NvTelemetryContainer.log" -l 3 -d "C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\plugins" -r
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 CisUtMonitor; C:\Windows\System32\DRIVERS\CisUtMonitor.sys [54192 2017-07-04] (CrystalIdea Software)
   R1 dtsoftbus01; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [283200 2017-09-16] (DT Soft Ltd)
   R0 iaStorF; C:\Windows\System32\DRIVERS\iaStorF.sys [28216 2012-12-11] (Intel Corporation)
   R3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\System32\drivers\nvvad64v.sys [59240 2018-03-16] (NVIDIA Corporation)
   U4 AdobeARMservice; no ImagePath
   U3 SwitchBoard; no ImagePath
   S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-09-07 10:02 - 2018-09-07 10:03 - 000009284 _____ C:\Users\kpacko\Desktop\FRST.txt
   2018-09-07 10:02 - 2018-09-07 10:02 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-09-07 10:01 - 2018-09-07 10:01 - 002413056 _____ (Farbar) C:\Users\kpacko\Desktop\FRST64.exe
   2018-09-06 22:25 - 2018-09-06 13:48 - 000083968 _____ C:\Users\kpacko\Desktop\Working_Schedule_01-10_Sep_Update_4.xls
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-03 18:55 - 000109568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hlink.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 06:18 - 000096864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 06:07 - 000263776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hal.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 06:02 - 001665320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000361984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000345600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000312320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000215552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000190464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpchttp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000094208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\setbcdlocale.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:59 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:58 - 001163264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:58 - 000463872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certcli.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:58 - 000419840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:58 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:58 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptbase.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:58 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcrypt.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:57 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:45 - 004054192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:45 - 003959984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:43 - 001315512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:42 - 001114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:42 - 000666112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:42 - 000275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:42 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:42 - 000082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\bcrypt.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:42 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000554496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000261120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpchttp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:41 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000644096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000342528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certcli.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\appidapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:40 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:26 - 000148480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidpolicyconverter.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:26 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:26 - 000017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidcertstorecheck.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:25 - 000064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:22 - 000338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:21 - 000296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:21 - 000129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\videoprt.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:17 - 000291328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:17 - 000160256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:17 - 000129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:16 - 000112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:16 - 000064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\amdk8.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:16 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\intelppm.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:16 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\processr.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:16 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\amdppm.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:16 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:16 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:11 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:11 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:11 - 000007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:11 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:10 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptbase.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:10 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:10 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:10 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-08-02 05:10 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-20 02:53 - 000396936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-20 01:58 - 000350272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:48 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:47 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:35 - 002902016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:34 - 000066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:33 - 000576512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:33 - 000417280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:33 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:32 - 000088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:30 - 005778432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:26 - 000054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:25 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:23 - 000615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:22 - 020286464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:22 - 000794624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:22 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:22 - 000116224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:21 - 000814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:16 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:14 - 000969216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:11 - 000489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:05 - 000497664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:05 - 000077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:04 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:04 - 000087552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdc.ocx
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:04 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:03 - 000107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:03 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:01 - 002295808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:00 - 000199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 07:00 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:58 - 000315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:58 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:57 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:56 - 000476160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:56 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:55 - 000662016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:55 - 000115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:54 - 000620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:47 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:46 - 015283712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:46 - 000416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:45 - 000809472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:45 - 000728064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:43 - 002136064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:43 - 001359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:42 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:41 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inseng.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:41 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdc.ocx
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:39 - 000168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:38 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:37 - 000279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:35 - 000130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\occache.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:32 - 004494848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:31 - 004510720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:30 - 000230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:28 - 013679616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:28 - 002059776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:28 - 000696320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:27 - 001155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:20 - 001554944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:09 - 004037632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:09 - 000800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:06 - 001329152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-19 06:04 - 000710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-13 22:19 - 001894080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-13 22:19 - 000377024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netio.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-13 22:19 - 000287936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-08 19:08 - 000383680 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-08 19:02 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpk.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-08 19:01 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dciman32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-08 18:47 - 000309440 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-08 18:42 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\lpk.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-06 19:09 - 000947904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndis.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-06 19:03 - 000008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msimg32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-07-06 18:48 - 000004608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msimg32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-29 18:55 - 000695808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cscsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-29 18:55 - 000045568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cscapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-29 18:55 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cscdll.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-29 18:40 - 000023040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cscdll.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-29 18:14 - 000516096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\csc.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-29 18:09 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cscapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 19:01 - 000114368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\consent.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:55 - 000504320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msihnd.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:55 - 000484864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StructuredQuery.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:54 - 001942016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\authui.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:54 - 000070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appinfo.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:43 - 000363520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\StructuredQuery.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:42 - 002366464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:42 - 000337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msihnd.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:41 - 001806848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\authui.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:21 - 000128512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msiexec.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-27 18:16 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msiexec.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-16 08:11 - 000467856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-13 19:20 - 014185984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-13 19:19 - 001867776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-13 18:55 - 012880384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-13 18:54 - 001499648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ExplorerFrame.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 19:21 - 000369664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\zipfldr.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 19:20 - 000512000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcss.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 19:19 - 000357888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dnsapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 19:19 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dnsrslvr.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 19:19 - 000008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comcat.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 18:55 - 001417728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ole32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 18:55 - 000330240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\zipfldr.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 18:54 - 000269824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-08 18:29 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comcat.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-07 19:19 - 000749568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FirewallAPI.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-07 18:57 - 000463360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FirewallAPI.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-07 18:49 - 000077312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mpsdrv.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-06-07 18:34 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wfapigp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:44 - 000206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfps.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:24 - 000055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rrinstaller.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:23 - 000024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfpmp.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:13 - 003207168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:13 - 000782848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webservices.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:13 - 000103424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfps.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:01 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rrinstaller.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-15 06:01 - 000023040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfpmp.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-12 05:07 - 000076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidclass.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-12 05:07 - 000033152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidparse.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-12 05:07 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidusb.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-12 00:19 - 000084480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\INETRES.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-11 03:40 - 000741888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcomm.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-05-11 03:40 - 000084480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\INETRES.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000998912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000918296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ucrtbase.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000065880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000063832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000021848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000020824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000019288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000018776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000017752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000017752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000017240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000017240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000016216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000015704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000015704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000015192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000014168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000014168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000013656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000013656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000013656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000013152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000012120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-26 16:05 - 000011096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-25 19:02 - 000124416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wkssvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-25 18:18 - 000115200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-23 02:40 - 000582144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleaut32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-18 19:03 - 000701952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hhctrl.ocx
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-18 19:03 - 000053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hhsetup.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-18 18:51 - 000523776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hhctrl.ocx
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-18 18:51 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hhsetup.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-18 18:41 - 000016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\hh.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-18 18:35 - 000015360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hh.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-11 19:38 - 000194048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\itircl.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-11 19:36 - 000158720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\itircl.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 19:36 - 000236032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srvsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 19:36 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sscore.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 19:34 - 000525824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\catsrvut.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 19:33 - 001241600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comsvcs.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 19:32 - 000487936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\catsrvut.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 19:00 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sscore.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 18:48 - 000464384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 18:47 - 000406016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv2.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-10 18:47 - 000169984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srvnet.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-04-07 19:41 - 000371392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clfs.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 20:16 - 000174080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuwebv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 20:12 - 003165184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 20:12 - 000192512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 20:12 - 000098816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 20:07 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSetupUI.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:57 - 000573440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:57 - 000093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wudriver.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:57 - 000035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapp.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:57 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wups.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:53 - 002651648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:53 - 000709120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:52 - 000140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:52 - 000037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:52 - 000037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:52 - 000036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-14 19:52 - 000012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wu.upgrade.ps.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-06 21:11 - 000052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wsnmp32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-03-06 21:07 - 000067072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsnmp32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-22 06:28 - 000217600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSCard.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-22 06:06 - 000134656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WinSCard.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000367296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\msrpc.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000334528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\acpi.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000185024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pci.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000122560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\NV_AGP.SYS
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000068288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\volmgr.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000064192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ULIAGPKX.SYS
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000063168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\termdd.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000060608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\AGP440.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000036032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\vdrvroot.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000031936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mssmbios.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000020160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\isapnp.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000015040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\msisadrv.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:35 - 000012096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\swenum.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:23 - 002292224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSVidCtl.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:23 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\racpldlg.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 21:11 - 000119296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\racpldlg.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 20:36 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MsraLegacy.tlb
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 20:25 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wmiacpi.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 20:25 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\errdev.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-02-10 20:25 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsraLegacy.tlb
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-12 19:40 - 000407040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scesrv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-12 19:27 - 004834816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xpsrchvw.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-12 19:26 - 000308224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\scesrv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-12 19:16 - 003405824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xpsrchvw.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-11 19:41 - 001133568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdosys.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-11 19:22 - 000805376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cdosys.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:21 - 000288488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fltMgr.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:21 - 000213736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdyboost.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 001741312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sysmain.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 001361408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistSvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 001110528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schedsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000961024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\actxprxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000842752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nshwfp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000473600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\taskcomp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000444928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winhttp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000439296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\p2psvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000366592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wcncsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000327168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pnrpsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000324096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FWPUCLNT.DLL
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000264704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\P2P.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncsi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDist.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000131584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistWSDDiscoProv.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000120320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcnApi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000101376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fdWCN.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000095744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rascfg.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlaapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000051200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PeerDistHttpTrans.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcnEapPeerProxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcnEapAuthProxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wshqos.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:18 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wshnetbs.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:04 - 000559616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spoolsv.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000666624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nshwfp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000351744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winhttp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000304640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\taskcomp.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000276992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wcncsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000217600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\P2P.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000216576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\FWPUCLNT.DLL
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000162304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncsi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000139776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PeerDist.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fdWCN.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000081408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rascfg.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 05:00 - 000052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nlaapi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:59 - 000309760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\actxprxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:55 - 000131584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pacer.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:55 - 000088576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wanarp.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:55 - 000058368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndproxy.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:55 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netbios.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:55 - 000024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndistapi.sys
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:50 - 000455680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winlogon.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:47 - 000244224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmicsvc.exe
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:46 - 000051712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmictimeprovider.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:43 - 000086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcnApi.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:43 - 000033280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rasmxs.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:43 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rasser.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:43 - 000020480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcnEapPeerProxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:43 - 000019968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcnEapAuthProxy.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:43 - 000013824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wshqos.dll
   2018-09-04 00:43 - 2018-01-01 04:41 - 000754176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\http.sys
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:36 - 000625664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mscms.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:36 - 000229376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wintrust.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:36 - 000190976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:36 - 000141824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptnet.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:36 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TabSvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:36 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcsPlugInService.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:08 - 001176576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\crypt32.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:08 - 000481792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mscms.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:08 - 000179200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wintrust.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:08 - 000145920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptsvc.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 20:08 - 000106496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptnet.dll
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 19:04 - 000404992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wisptis.exe
   2018-09-04 00:43 - 2017-12-05 18:49 - 000032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WcsPlugInService.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-03 18:39 - 000084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hlink.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 06:20 - 000708272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 06:06 - 000156256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 06:05 - 005553760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 06:00 - 000633080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:59 - 001211904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:59 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:59 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:58 - 001461760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:58 - 000731648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:57 - 000880640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:57 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:41 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:41 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:41 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-08-02 05:40 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-19 09:15 - 025745408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-19 07:04 - 000047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-08 19:02 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\t2embed.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-08 19:02 - 000100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontsub.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-08 19:01 - 000046080 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-08 18:42 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\t2embed.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-08 18:41 - 000071680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-08 18:41 - 000010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dciman32.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-08 18:13 - 000034304 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-07 18:24 - 003226112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-06 19:03 - 000056832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf3216.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-07-06 18:48 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf3216.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-29 18:55 - 000137728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CscMig.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-27 18:55 - 003246592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msi.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-27 18:55 - 000025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msimsg.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-27 18:42 - 000025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msimsg.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-21 06:33 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tzres.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-21 06:09 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tzres.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-16 08:24 - 000459632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ci.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-16 08:11 - 000634272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-13 19:23 - 000140992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-13 19:18 - 000680960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 19:20 - 002066432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ole32.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 19:20 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleres.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 18:55 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleres.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 18:44 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dnscacheugc.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 18:28 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dnscacheugc.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 002860032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aitstatic.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 001602048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 000783872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 000612352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 000470016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\centel.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 000443392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 000301056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-08 16:05 - 000246272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-07 19:20 - 000022528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wfapigp.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-07 19:19 - 000828928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MPSSVC.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-06-07 19:19 - 000108544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icfupgd.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-15 07:16 - 001681088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-15 06:44 - 004120576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-15 06:44 - 001159680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webservices.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-15 06:44 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mferror.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-15 06:13 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mferror.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-12 00:19 - 000977408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcomm.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-02 18:32 - 000344064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbhub.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-02 18:32 - 000325632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbport.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-02 18:32 - 000099840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbccgp.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-02 18:32 - 000056320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbehci.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-02 18:32 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbuhci.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-02 18:32 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbohci.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-05-02 18:32 - 000007808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbd.sys
   2018-09-04 00:42 - 2018-04-23 03:00 - 000876032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleaut32.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-04-11 19:38 - 000170496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\itss.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-04-11 19:36 - 000142848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\itss.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-04-10 19:35 - 001735168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comsvcs.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-03-10 20:11 - 000340480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msexcl40.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-03-06 21:13 - 000148160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\basecsp.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-03-06 21:11 - 000184320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\scksp.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-03-06 21:10 - 000170176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\basecsp.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-03-06 21:07 - 000229376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scksp.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-02-10 21:35 - 000023744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\streamci.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-02-10 21:11 - 003665920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSVidCtl.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-02-10 21:11 - 000133120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrahc.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-02-10 20:36 - 000108032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msra.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-02-10 20:36 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sdchange.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-02-10 20:26 - 000653312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msra.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-02-10 20:26 - 000051712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sdchange.exe
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 002004480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000863232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IKEEXT.DLL
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000705024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BFE.DLL
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000303104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlasvc.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasdiag.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ndptsp.tsp
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000053760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmicres.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kmddsp.tsp
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasmxs.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000039424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\traffic.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasser.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:18 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6r.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:00 - 001390080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:00 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rasdiag.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:00 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ndptsp.tsp
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:00 - 000033280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\traffic.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 05:00 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6r.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 04:46 - 000128512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IcCoinstall.dll
   2018-09-04 00:42 - 2018-01-01 04:43 - 000038912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kmddsp.tsp
   2018-09-04 00:42 - 2017-12-05 20:36 - 001484288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\crypt32.dll
   2018-09-04 00:42 - 2017-12-05 20:36 - 000250880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icm32.dll
   2018-09-04 00:42 - 2017-12-05 20:08 - 000215040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\icm32.dll
   2018-08-13 10:45 - 2018-08-13 10:45 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\qBittorrent
   2018-08-13 10:45 - 2018-08-13 10:45 - 000000000 ____D C:\Program Files\qBittorrent
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-09-07 10:02 - 2017-09-16 15:50 - 000000000 ____D C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\qBittorrent
   2018-09-07 07:53 - 2009-07-14 07:45 - 000026576 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-09-07 07:53 - 2009-07-14 07:45 - 000026576 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-09-07 07:51 - 2009-07-14 08:13 - 000772130 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-09-07 07:51 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-09-07 07:49 - 2017-09-15 22:54 - 000002269 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-09-07 07:45 - 2017-09-16 17:07 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
   2018-09-07 07:45 - 2017-09-15 18:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
   2018-09-07 07:45 - 2009-07-14 08:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-09-07 00:19 - 2017-10-22 09:50 - 000000000 ____D C:\Users\kpacko\AppData\Local\CrashDumps
   2018-09-06 23:59 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
   2018-09-04 22:42 - 2017-09-17 23:54 - 000000000 ____D C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\FileZilla
   2018-09-04 00:58 - 2009-07-14 07:45 - 000295648 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-09-04 00:56 - 2017-09-16 19:15 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
   2018-09-04 00:56 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions
   2018-09-04 00:51 - 2017-07-17 23:37 - 000756356 _____ C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
   2018-09-02 00:28 - 2017-10-02 14:41 - 000000000 ____D C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\ViberPC
   2018-09-02 00:27 - 2018-07-02 00:59 - 000000000 ____D C:\Users\kpacko\AppData\Local\Viber
   2018-09-02 00:26 - 2017-10-02 14:41 - 000000000 ____D C:\Users\kpacko\Documents\ViberDownloads
   2018-08-19 17:49 - 2017-11-02 01:00 - 000001018 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamViewer 13.lnk
   2018-08-08 00:53 - 2017-10-02 09:30 - 000000000 ____D C:\Users\kpacko\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
   2018-08-08 00:53 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\NDF
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2018-05-04 13:56 - 2018-05-01 20:53 - 001527138 _____ () C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\ccseetup542pro.exe
   2018-05-04 13:56 - 2018-04-30 15:50 - 015816144 ____R (Piriform Ltd) C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\ccsetup542pro.exe
   2018-05-04 13:56 - 2018-03-12 20:36 - 001371485 _____ () C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\ccsetup542proo.exe
   2018-05-04 13:56 - 2018-03-12 20:34 - 000211375 _____ () C:\Users\kpacko\AppData\Roaming\ccsetup542prro.exe
   2017-11-30 16:35 - 2018-02-22 12:29 - 000007603 _____ () C:\Users\kpacko\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
   Some files in TEMP:
   ====================
   2018-04-30 12:09 - 2018-04-30 12:09 - 011491456 _____ (Raxco Software, Inc.                                        ) C:\Users\kpacko\AppData\Local\Temp\PD140p_x64.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-09-06 23:52
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
  • от мирослав24
   Здравейте,сблъсках се със следния проблем-неизвестно лице или лица правят опити за проникване в мои акаунти в електронни  пощи и  сайтове където съм се регистрирал.Получих писмо от единия сайт че е правен опит за вписване с моето потребителско име,но с грешна парола,и аналогично съобщение от е-майл провайдър.Ползвам десктоп компютър и лаптоп и не знам дали някое от устройствата не е със зловреден софтуер.Видимо нямам проблеми с машините,освен че и на двата компютъра като исках да си сменя паролата на един сайт,ми излезе прозорец с искане да си напиша електронната поща с който съм регистриран в сайта и като я написах след това ми излезе втори прозорец с подкана да напиша и паролата си за съответната поща.Нищо не смених в крайна сметка докато не установя къде е проблема.Изпращам резултатите от сканиране с FRST на настолния компютър :
    
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 23.08.2018
   Ran by User1 (administrator) on PC1 (30-08-2018 15:49:50)
   Running from C:\Documents and Settings\User1\Desktop
   Loaded Profiles: User1 (Available Profiles: User1 & User2 & Administrator)
   Platform: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (X86) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 8 (Default browser: IE)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (Cisco Systems, Inc.) C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe
   (Comodo) C:\Program Files\Comodo\Dragon\dragon_updater.exe
   () C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.12.945.9202\AdAwareService.exe
   () C:\WINDOWS\tsnpstd3.exe
   () C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe
   () C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.12.945.9202\AdAwareTray.exe
   (Hewlett-Packard Co.) C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
   (Sun Microsystems, Inc.) C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
   (BitTorrent, Inc.) C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe
   (Piriform Ltd) C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe
   (MyCity) C:\Program Files\MCShield\MCShieldRTM.exe
   (Hewlett-Packard Co.) C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
   (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   (Sun Microsystems, Inc.) C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe
   (Cisco Systems, Inc.) C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\vpngui.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [tsnpstd3] => C:\WINDOWS\tsnpstd3.exe [262144 2006-06-19] ()
   HKLM\...\Run: [snpstd3] => C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe [827392 2006-09-19] ()
   HKLM\...\Run: [AdAwareTray] => C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.12.945.9202\AdAwareTray.exe [8063200 2016-07-18] ()
   HKLM\...\Run: [HP Software Update] => C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [49152 2007-03-11] (Hewlett-Packard Co.)
   HKLM\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [252848 2012-07-03] (Sun Microsystems, Inc.)
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\...\Run: [Messenger (Yahoo!)] => "F:\SKYPE_~1\yahoo\Messenger\YahooMessenger.exe" -quiet
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\...\Run: [uTorrent] => C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe [395640 2011-05-02] (BitTorrent, Inc.)
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe [6490904 2015-08-20] (Piriform Ltd)
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\...\Run: [Google Update] => C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.3.33.7\GoogleUpdateCore.exe [601680 2017-12-02] (Google Inc.)
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\...\Run: [MCShield Monitor] => C:\Program Files\MCShield\mcshieldrtm.exe [650816 2014-04-11] (MyCity)
   HKU\S-1-5-18\...\RunOnce: [RunNarrator] => C:\WINDOWS\system32\Narrator.exe [53760 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
   HKU\S-1-5-18\...\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] => C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_30_0_0_134_pepper.exe [1447936 2018-07-27] (Adobe Systems Incorporated)
   Startup: C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\HP Digital Imaging Monitor.lnk [2018-03-28]
   ShortcutTarget: HP Digital Imaging Monitor.lnk -> C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe (Hewlett-Packard Co.)
   Startup: C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\VPN Client.lnk [2018-08-30]
   ShortcutTarget: VPN Client.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{B0BF7057-6869-4E4B-920C-EA2A58DA07F0}\Icon3E5562ED7.ico ()
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\..\Interfaces\{0227FD86-8C54-4C88-8029-3F44137A8ADF}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{1524681E-CD57-4084-9846-709C0A2CC0ED}: [NameServer] 192.168.100.40,192.168.100.140
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_152\bin\ssv.dll [2017-12-08] (Oracle Corporation)
   BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_152\bin\jp2ssv.dll [2017-12-08] (Oracle Corporation)
   DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} hxxp://java.sun.com/update/1.7.0/jinstall-1_7_0_09-windows-i586.cab
   FireFox:
   ========
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_27_0_0_187.dll [2017-12-08] ()
   FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.152.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_152\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2017-12-08] (Oracle Corporation)
   FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.152.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_152\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-12-08] (Oracle Corporation)
   FF Plugin: @microsoft.com/WPF,version=3.5 -> C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll [2008-07-29] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin: Adobe Reader -> C:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2014-08-05] (Adobe Systems Inc.)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003: @talk.google.com/GoogleTalkPlugin -> C:\Documents and Settings\User1\Application Data\Mozilla\plugins\npgoogletalk.dll [2015-12-08] (Google)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003: @talk.google.com/O1DPlugin -> C:\Documents and Settings\User1\Application Data\Mozilla\plugins\npo1d.dll [2015-12-08] (Google)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-12-02] (Google Inc.)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-12-02] (Google Inc.)
   FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Documents and Settings\User1\Application Data\mozilla\plugins\npgoogletalk.dll [2015-12-08] (Google)
   FF Plugin ProgramFiles/Appdata: C:\Documents and Settings\User1\Application Data\mozilla\plugins\npo1d.dll [2015-12-08] (Google)
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc; C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [335872 2018-07-27] (Adobe Systems Incorporated) [File not signed]
   S2 Browser; C:\WINDOWS\System32\browser.dll [78336 2012-07-06] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 CVPND; C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe [1528616 2010-03-23] (Cisco Systems, Inc.)
   R2 DcomLaunch; C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll [401408 2009-02-09] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 Dnscache; C:\WINDOWS\System32\dnsrslvr.dll [45568 2009-04-20] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 DragonUpdater; C:\Program Files\Comodo\Dragon\dragon_updater.exe [2060848 2016-02-05] (Comodo)
   R2 Eventlog; C:\WINDOWS\system32\services.exe [110592 2009-02-06] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 EventSystem; C:\WINDOWS\system32\es.dll [253952 2008-07-07] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 FastUserSwitchingCompatibility; C:\WINDOWS\System32\shsvcs.dll [135168 2009-07-28] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 hpqcxs08; C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqcxs08.dll [217088 2007-03-11] (Hewlett-Packard Co.) [File not signed]
   R2 HPSLPSVC; C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HPSLPSVC32.DLL [602112 2007-06-04] (Hewlett-Packard Co.) [File not signed]
   S4 JavaQuickStarterService; C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe [170912 2013-01-12] (Oracle Corporation)
   R2 LanmanServer; C:\WINDOWS\System32\srvsvc.dll [99840 2010-08-27] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 lanmanworkstation; C:\WINDOWS\System32\wkssvc.dll [132096 2009-06-10] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 LavasoftAdAwareService11; C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Ad-Aware Antivirus\11.12.945.9202\AdAwareService.exe [664040 2016-07-18] ()
   S3 MSIServer; C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe [95744 2008-05-19] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 Net Driver HPZ12; C:\WINDOWS\system32\HPZinw12.dll [43520 2006-11-08] (Hewlett-Packard) [File not signed]
   R3 Nla; C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll [245248 2008-06-20] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 PlugPlay; C:\WINDOWS\system32\services.exe [110592 2009-02-06] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 Pml Driver HPZ12; C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.dll [53248 2006-11-08] (Hewlett-Packard) [File not signed]
   R2 RpcSs; C:\WINDOWS\System32\rpcss.dll [401408 2009-02-09] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 ShellHWDetection; C:\WINDOWS\System32\shsvcs.dll [135168 2009-07-28] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S2 SkypeUpdate; C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe [317400 2017-04-05] (Skype Technologies) [File not signed]
   R2 Spooler; C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe [58880 2010-08-17] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R2 Themes; C:\WINDOWS\System32\shsvcs.dll [135168 2009-07-28] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 Wmi; C:\WINDOWS\System32\advapi32.dll [617472 2009-02-09] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S2 hpqddsvc; C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqddsvc.dll [X]
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R1 AFD; C:\WINDOWS\System32\drivers\afd.sys [138496 2011-08-17] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R1 AmdK8; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\AmdK8.sys [36864 2006-06-18] (Advanced Micro Devices)
   S3 CCDECODE; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CCDECODE.sys [17024 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
   R3 CVirtA; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CVirtA.sys [5275 2007-01-18] (Cisco Systems, Inc.)
   R2 CVPNDRVA; C:\WINDOWS\system32\Drivers\CVPNDRVA.sys [308859 2010-03-23] (Cisco Systems, Inc.) [File not signed]
   R3 DNE; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\dne2000.sys [131984 2008-11-16] (Deterministic Networks, Inc.)
   R3 gzflt; C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware Antivirus\Antimalware Engine\3.0.129.0\gzflt.sys [175008 2016-04-28] (BitDefender LLC)
   R3 HPZid412; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\HPZid412.sys [49920 2007-01-19] (HP)
   R3 HPZipr12; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\HPZipr12.sys [16496 2007-01-19] (HP)
   R3 HPZius12; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\HPZius12.sys [21568 2007-01-19] (HP)
   R3 HTTP; C:\WINDOWS\System32\Drivers\HTTP.sys [265728 2009-10-20] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 IntcAzAudAddService; C:\WINDOWS\System32\drivers\RtkHDAud.sys [4368896 2006-08-15] (Realtek Semiconductor Corp.) [File not signed]
   R3 irsir; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\irsir.sys [18688 2001-08-17] (Microsoft Corporation)
   R0 KSecDD; C:\WINDOWS\system32\Drivers\KSecDD.sys [92928 2009-06-24] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R1 MRxSmb; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\mrxsmb.sys [456320 2011-07-15] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R0 Mup; C:\WINDOWS\system32\Drivers\Mup.sys [105472 2011-04-21] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 NdisIP; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\NdisIP.sys [10880 2008-04-14] (Microsoft Corporation)
   R3 NdisTapi; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ndistapi.sys [10496 2011-07-08] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 NDProxy; C:\WINDOWS\system32\Drivers\NDProxy.sys [40960 2013-11-27] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 NVENETFD; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\NVENETFD.sys [57856 2006-07-11] (NVIDIA Corporation)
   R3 nvnetbus; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\nvnetbus.sys [20480 2006-07-11] (NVIDIA Corporation)
   R3 Rasirda; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\rasirda.sys [19584 2001-08-17] (Microsoft Corporation)
   S3 SNPSTD3; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\snpstd3.sys [10252544 2007-03-27] (Sonix Co. Ltd.)
   R3 Srv; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\srv.sys [357888 2011-02-17] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R1 Tcpip; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\tcpip.sys [361600 2008-06-20] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 Trufos; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\Trufos.sys [428832 2016-04-28] (BitDefender S.R.L.)
   S3 usbaudio; C:\WINDOWS\System32\drivers\usbaudio.sys [60160 2013-07-17] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 usbccgp; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\usbccgp.sys [32384 2013-08-09] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 usbehci; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\usbehci.sys [30336 2009-03-18] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S3 usbscan; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\usbscan.sys [14976 2013-07-03] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   R3 vsdatant; C:\WINDOWS\system32\vsdatant.sys [394952 2007-11-14] (Zone Labs, LLC)
   S3 catchme; \??\C:\DOCUME~1\User1\LOCALS~1\Temp\catchme.sys [X]
   S4 IntelIde; no ImagePath
   S2 StarOpen; no ImagePath
   S1 ZAM; \??\C:\WINDOWS\System32\drivers\zam32.sys [X]
   S1 ZAM_Guard; \??\C:\WINDOWS\System32\drivers\zamguard32.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-08-30 15:49 - 2018-08-30 15:50 - 000014109 _____ C:\Documents and Settings\User1\Desktop\FRST.txt
   2018-08-30 15:15 - 2018-08-30 15:15 - 001773568 _____ (Farbar) C:\Documents and Settings\User1\Desktop\FRST.exe
   2018-08-10 12:36 - 2018-08-10 12:40 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User2\Desktop\куче Анжело 0887999938
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-08-30 15:50 - 2015-07-18 13:46 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\temp
   2018-08-30 15:49 - 2018-03-26 11:31 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-08-30 15:48 - 2011-05-02 12:46 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User1\Application Data\uTorrent
   2018-08-30 15:31 - 2011-05-02 12:44 - 000000000 ____D C:\Program Files\Opera
   2018-08-30 14:58 - 2016-02-20 13:25 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MCShield
   2018-08-30 14:58 - 2015-06-22 14:14 - 000000222 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Microsoft Windows XP End of Service Notification Logon.job
   2018-08-30 14:58 - 2015-06-22 14:14 - 000000216 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Microsoft Windows XP End of Service Notification Monthly.job
   2018-08-30 14:58 - 2011-05-02 10:20 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
   2018-08-30 14:57 - 2018-03-27 15:50 - 000032638 _____ C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
   2018-08-30 14:57 - 2011-05-02 12:10 - 000000178 ___SH C:\Documents and Settings\User1\ntuser.ini
   2018-08-30 14:57 - 2011-05-02 12:10 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User1
   2018-08-30 14:55 - 2013-03-08 15:11 - 000001078 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003UA.job
   2018-08-30 14:47 - 2015-04-26 09:48 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User2\Application Data\Skype
   2018-08-30 14:47 - 2011-05-02 13:28 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User2\Local Settings\Temp
   2018-08-30 12:55 - 2013-03-08 15:11 - 000001026 _____ C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-220523388-412668190-1417001333-1003Core.job
   2018-08-30 07:50 - 2001-08-23 12:00 - 000002206 _____ C:\WINDOWS\system32\wpa.dbl
   2018-08-25 12:48 - 2017-01-16 13:16 - 000000892 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier.job
   2018-08-25 12:48 - 2011-05-02 10:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Macromed
   2018-08-09 12:25 - 2011-05-16 16:38 - 000000000 ____D C:\Program Files\Recuva
   2018-08-02 14:29 - 2013-12-09 13:51 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\User2\Desktop\образци PDF
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2011-05-02 13:33 - 2014-09-24 16:20 - 000014848 _____ () C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\Application Data\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
   2014-01-01 13:07 - 2014-01-01 13:07 - 000000036 _____ () C:\Documents and Settings\User1\Local Settings\Application Data\housecall.guid.cache
   2011-05-15 13:35 - 2011-05-15 13:35 - 000000056 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ezsidmv.dat
   2017-09-02 12:57 - 2018-04-11 15:32 - 000021736 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\hpzinstall.log
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\WINDOWS\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\services.exe => MD5 is legit
   C:\WINDOWS\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => MD5 is legit
   C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => MD5 is legit
   C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
  • от d1cho
   Привет преди два дни ми изпищя windows defender-a и антивируснта програма,пише, че гадината е Trojan:Win32/Killav.DR. Компютрите са в мрежа, единя е с vista business 64 bit, a другия с windows 10 32bit. Този с vistata не ми да ва да включа защитната стена и да инсталриам антивирусна. Мъчих компютъра с windows 10 с различни антивирусни понеже ми позволява да инсталриам,но само ги слага под карантина,а мен ме е страх да ги трия понеже имаме софтуер за работа и ме тревожи да не би да повредя нещо и да замине информацията.
   Моля за съдействие, понеже е почти невъзможно да се работи на компютрите.
   Ето тоша ми е от лог файла на компѝтъра с вистата FRST.txt
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 02.08.2018
   Ran by DBPROTOOLS (administrator) on DBPROTOOLS-PC (17-08-2018 10:17:44)
   Running from C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop
   Loaded Profiles: DBPROTOOLS (Available Profiles: DBPROTOOLS)
   Platform: Windows Vista (TM) Business Service Pack 2 (X64) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 7 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\SLsvc.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
   () C:\Windows\zqmeyojeujuakpbxqoc.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
   (Brother Industries, Ltd.) C:\Program Files (x86)\Browny02\Brother\BrStMonW.exe
   (Brother Industries, Ltd.) C:\Program Files (x86)\BrownyInd\Brother\BrIndicator.exe
   (Brother Industries, Ltd.) C:\Program Files (x86)\ControlCenter4\BrCtrlCntr.exe
   (Brother Industries, Ltd.) C:\Program Files (x86)\Browny02\BrYNSvc.exe
   () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\zeoucgp.exe
   () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\zeoucgp.exe
   (Brother Industries, Ltd.) C:\Program Files (x86)\ControlCenter4\BrCcUxSys.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\tv_w32.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\tv_x64.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\conime.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [Windows Defender] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe [1584184 2008-01-21] (Microsoft Corporation)
   HKLM-x32\...\Run: [ControlCenter4] => C:\Program Files (x86)\ControlCenter4\BrCcBoot.exe [139264 2013-01-23] (Brother Industries, Ltd.)
   HKLM-x32\...\Run: [BrStsMon00] => C:\Program Files (x86)\Browny02\Brother\BrStMonW.exe [4509184 2012-12-27] (Brother Industries, Ltd.)
   HKLM-x32\...\Run: [BrStsInd00] => C:\Program Files (x86)\BrownyInd\Brother\BrIndicator.exe [1885184 2012-12-18] (Brother Industries, Ltd.)
   HKLM-x32\...\Run: [mqzelo] => C:\Windows\fuoewkdwkxgksvfzq.exe [503808 2018-08-17] ()
   HKLM-x32\...\Run: [qapanwkyhpts] => C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\fuoewkdwkxgksvfzq.exe [503808 2018-08-16] () <==== ATTENTION
   HKLM-x32\...\RunOnce: [zeoucgp] => mebupgcypfryjpcztshe.exe .
   HKLM-x32\...\RunOnce: [tcqamuhucjm] => C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\zqmeyojeujuakpbxqoc.exe . [503808 2018-08-16] () <==== ATTENTION
   HKLM\...\Policies\Explorer\Run: [oufmvaku] => C:\Windows\zqmeyojeujuakpbxqoc.exe [503808 2018-08-16] ()
   HKLM\...\Policies\Explorer\Run: [bemqw] => C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\fuoewkdwkxgksvfzq.exe [503808 2018-08-16] ()
   HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000\...\Run: [fmygqwhsy] => C:\Windows\oezqjysmbpzenrcxpm.exe [503808 2018-08-17] ()
   HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000\...\Run: [mqzelo] => C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\ymfulyqivhpszbkd.exe [503808 2018-08-16] () <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000\...\RunOnce: [ygtcnugszf] => fuoewkdwkxgksvfzq.exe .
   HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000\...\RunOnce: [zeoucgp] => C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\oezqjysmbpzenrcxpm.exe . [503808 2018-08-16] () <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000\...\Policies\system: [DisableRegistryTools] 1
   HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000\...\MountPoints2: {175dbd82-9a45-11e8-861a-0019990d7d87} - E:\tyquftktfbz.bat
   HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000\...\MountPoints2: {1b56a57f-9a44-11e8-a149-8748c642f7d2} - E:\setup.exe
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{16F65250-913D-4F56-B2DA-49AF5C765191}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1 192.168.0.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %SystemRoot%\system32\blank.htm
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %SystemRoot%\system32\blank.htm
   SearchScopes: HKLM -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}
   SearchScopes: HKLM-x32 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3181692578-1277306937-1901717452-1000 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}
   Filter: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2009-04-11] (Microsoft Corporation)
   Filter-x32: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2009-04-11] (Microsoft Corporation)
   Filter: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2009-04-11] (Microsoft Corporation)
   Filter-x32: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2009-04-11] (Microsoft Corporation)
   FireFox:
   ========
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-08-06] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-08-06] (Google Inc.)
   Chrome: 
   =======
   CHR Profile: C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-08-17]
   CHR Extension: (Slides) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-08-07]
   CHR Extension: (Docs) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-08-07]
   CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-08-07]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-08-07]
   CHR Extension: (Sheets) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-08-07]
   CHR Extension: (Google Docs Offline) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-07]
   CHR Extension: (Chrome Web Store Payments) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-08-07]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-08-07]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R3 BrYNSvc; C:\Program Files (x86)\Browny02\BrYNSvc.exe [282112 2012-10-26] (Brother Industries, Ltd.) [File not signed]
   R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [11644656 2018-08-13] (TeamViewer GmbH)
   S2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [383544 2008-01-21] (Microsoft Corporation)
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 IpInIp; system32\DRIVERS\ipinip.sys [X]
   S3 NwlnkFlt; system32\DRIVERS\nwlnkflt.sys [X]
   S3 NwlnkFwd; system32\DRIVERS\nwlnkfwd.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-08-17 10:17 - 2018-08-17 10:18 - 000008964 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\FRST.txt
   2018-08-17 10:16 - 2018-08-17 10:17 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-08-17 10:15 - 2018-08-17 10:15 - 002412544 _____ (Farbar) C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\FRST64.exe
   2018-08-17 09:35 - 2018-08-17 09:36 - 046625016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\Windows-KB890830-x64-V5.63.exe
   2018-08-16 12:03 - 2018-08-16 12:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AVG
   2018-08-16 12:02 - 2018-08-16 11:36 - 007460520 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\avg_antivirus_free_setup.exe
   2018-08-15 16:13 - 2018-08-15 16:33 - 000038147 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Documents\ПРОТОКОЛ КОНСИГНАЦИЯ.odt
   2018-08-15 10:04 - 2018-08-17 10:18 - 000000272 ____H C:\Windows\SysWOW64\dacaawxyupgsitlnmqkmj.vgd
   2018-08-15 10:04 - 2018-08-17 10:18 - 000000272 ____H C:\Windows\dacaawxyupgsitlnmqkmj.vgd
   2018-08-15 10:04 - 2018-08-17 10:18 - 000000272 ____H C:\Program Files (x86)\dacaawxyupgsitlnmqkmj.vgd
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-17 10:16 - 000503808 __RSH C:\Windows\ymfulyqivhpszbkd.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-17 10:16 - 000503808 __RSH C:\Windows\smlgdwusldranvkjfgxwqy.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-17 10:16 - 000503808 __RSH C:\Windows\oezqjysmbpzenrcxpm.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-17 10:16 - 000503808 __RSH C:\Windows\mebupgcypfryjpcztshe.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-17 10:16 - 000503808 __RSH C:\Windows\fuoewkdwkxgksvfzq.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-17 10:16 - 000503808 __RSH C:\Windows\busmiaxumdqykrfdyyomf.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH C:\Windows\zqmeyojeujuakpbxqoc.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH C:\Windows\SysWOW64\zqmeyojeujuakpbxqoc.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH C:\Windows\SysWOW64\ymfulyqivhpszbkd.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH C:\Windows\SysWOW64\smlgdwusldranvkjfgxwqy.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH C:\Windows\SysWOW64\oezqjysmbpzenrcxpm.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH C:\Windows\SysWOW64\mebupgcypfryjpcztshe.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH C:\Windows\SysWOW64\fuoewkdwkxgksvfzq.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-15 10:03 - 000503808 __RSH C:\Windows\SysWOW64\busmiaxumdqykrfdyyomf.exe
   2018-08-08 19:55 - 2018-08-08 19:55 - 000000586 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\control8.lnk
   2018-08-08 19:53 - 2018-08-08 19:54 - 000000586 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\control7.lnk
   2018-08-08 10:50 - 2018-08-08 10:51 - 000000000 ___HD C:\Program Files (x86)\Temp
   2018-08-08 10:49 - 2018-08-08 10:49 - 020227746 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\FTS_RealtekHDAudio_6015911_1039707.zip
   2018-08-08 10:36 - 2018-08-08 10:36 - 000529696 _____ (Fujitsu) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\AutoDetect_CR.exe
   2018-08-08 10:19 - 2018-08-08 10:19 - 000870768 _____ (PDFLogic Corporation ) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\pdfvista.exe
   2018-08-08 10:14 - 2018-08-08 10:14 - 000127389 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\received_1656658347796650.jpeg
   2018-08-08 09:51 - 2018-08-08 09:51 - 000131068 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\ACFrOgD5qMx8urBDsFoSA7F_JPxuDeiEhFOgmeQLIU44kuc2fxOLoZfY-xq9ebf1sM-mw4X0coR12Y2kOz69foLufsDyMtHGIiFwi_Ya2E4BRTKHCOlw-VxJoiTp7S8=
   2018-08-08 09:41 - 2018-08-08 09:41 - 000949332 _____ (Vivid Document Imaging Technologies ) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\PDFViewerSetup (1).exe
   2018-08-08 09:40 - 2018-08-16 12:03 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\YcanPDF
   2018-08-08 09:39 - 2018-08-08 09:39 - 003451040 _____ (PDFZilla, Inc. ) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\freepdfreader.exe
   2018-08-07 17:15 - 2018-08-07 17:15 - 000008192 ___RS C:\BOOTSECT.BAK
   2018-08-07 17:15 - 2018-08-07 16:22 - 000000000 ____D C:\Windows\Panther
   2018-08-07 17:15 - 2009-04-11 19:22 - 000333257 __RSH C:\bootmgr
   2018-08-07 16:21 - 2018-08-07 16:21 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_00_00.Wdf
   2018-08-07 16:18 - 2018-08-07 16:18 - 000000000 ____D C:\Windows\CSC
   2018-08-07 12:34 - 2018-08-07 12:34 - 000044749 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\logo_db_protools.pdf
   2018-08-07 12:29 - 2018-08-07 12:29 - 001207800 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\readerdc_en_ha_install.exe
   2018-08-07 12:27 - 2018-08-07 12:27 - 000949332 _____ (Vivid Document Imaging Technologies ) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\PDFViewerSetup.exe
   2018-08-07 12:22 - 2018-08-07 12:22 - 000004088 ____H C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\ygtcnugszfhefberbqviqmyucpyjqcov.dab
   2018-08-07 12:20 - 2018-08-17 10:18 - 000000272 ____H C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dacaawxyupgsitlnmqkmj.vgd
   2018-08-07 12:19 - 2018-08-07 12:19 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\Оферти Доставчици
   2018-08-07 12:16 - 2018-08-07 12:16 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\ControlCenter4
   2018-08-07 12:13 - 2018-08-07 12:13 - 000001975 _____ C:\Users\Public\Desktop\Brother Creative Center.lnk
   2018-08-07 12:13 - 2018-08-07 12:13 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Brother
   2018-08-07 12:11 - 2018-08-07 12:11 - 000000000 ____D C:\ProgramData\ControlCenter4
   2018-08-07 12:11 - 2018-08-07 12:11 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\ControlCenter4
   2018-08-07 12:11 - 2018-08-07 12:11 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\BrownyInd
   2018-08-07 12:11 - 2018-08-07 12:11 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Browny02
   2018-08-07 12:11 - 2018-08-07 12:11 - 000000000 ____D C:\Brother
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-14 04:31 - 000180224 _____ (Brother Industries, Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\BROSNMP.DLL
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-14 04:31 - 000113744 _____ (Brother Industries Ltd) C:\Windows\SysWOW64\BRRBTOOL.EXE
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-14 04:31 - 000077824 _____ (Brother Industries, Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\BRLMW03A.DLL
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-14 04:31 - 000045056 _____ C:\Windows\SysWOW64\BRTCPCON.DLL
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-14 04:31 - 000025299 _____ (Brother Industries, Ltd) C:\Windows\SysWOW64\BRLM03A.DLL
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-14 04:31 - 000000114 _____ C:\Windows\SysWOW64\BRLMW03A.INI
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-14 04:29 - 000000050 _____ C:\Windows\system32\BRADM12A.DAT
   2018-08-07 12:11 - 2012-12-13 19:00 - 000226816 _____ (Brother Industries, Ltd.) C:\Windows\system32\BRCOM12A.DLL
   2018-08-07 12:11 - 2012-10-19 15:07 - 001441792 _____ (Brother Industries, Ltd.) C:\Windows\system32\BrWi212c.dll
   2018-08-07 12:11 - 2012-10-19 15:03 - 000054272 _____ (Brother Industries, Ltd.) C:\Windows\system32\BrUsi12c.dll
   2018-08-07 12:11 - 2012-07-06 13:56 - 000012800 _____ (Brother Industries Ltd.) C:\Windows\system32\BrCiImg.dll
   2018-08-07 12:11 - 2011-09-08 12:36 - 000279040 _____ (Brother Industries, Ltd.) C:\Windows\system32\BrJDec.dll
   2018-08-07 12:10 - 2018-08-07 12:11 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Brother
   2018-08-07 12:10 - 2018-08-07 12:10 - 000000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
   2018-08-07 12:10 - 2012-11-02 18:15 - 000245760 ____N (brother) C:\Windows\SysWOW64\NSSearch.dll
   2018-08-07 12:10 - 2012-02-02 11:21 - 000002560 ____N (Brother Industries Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\BrDctF2S.dll
   2018-08-07 12:10 - 2010-03-15 19:45 - 000073728 ____N (Brother Industries Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\BrDctF2.dll
   2018-08-07 12:10 - 2007-12-13 22:16 - 000005120 ____N (Brother Industries Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\BrDctF2L.dll
   2018-08-07 12:09 - 2018-08-07 12:13 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Brother
   2018-08-07 12:09 - 2018-08-07 12:09 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\install
   2018-08-07 12:08 - 2018-08-07 12:08 - 141297272 _____ (A.I.SOFT,INC.) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\DCP-1510-inst-A1-eeu.EXE
   2018-08-07 10:22 - 2018-08-07 10:22 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\OpenOffice
   2018-08-07 10:12 - 2018-08-07 10:12 - 000000985 _____ C:\Users\Public\Desktop\OpenOffice 4.1.5.lnk
   2018-08-07 10:12 - 2018-08-07 10:12 - 000000000 ___SD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OpenOffice 4.1.5
   2018-08-07 10:12 - 2018-08-07 10:12 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\OpenOffice 4
   2018-08-07 09:45 - 2018-08-07 09:46 - 000456080 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistMSI22E4.txt
   2018-08-07 09:45 - 2018-08-07 09:46 - 000011632 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistUI22E4.txt
   2018-08-07 09:44 - 2018-08-07 09:45 - 000452836 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistMSI223D.txt
   2018-08-07 09:44 - 2018-08-07 09:45 - 000011616 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistUI223D.txt
   2018-08-07 09:44 - 2018-08-07 09:44 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\OpenOffice 4.1.5 (bg) Installation Files
   2018-08-07 09:40 - 2018-08-07 09:40 - 013057882 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\Apache_OpenOffice_4.1.5_Win_x86_langpack_bg.exe
   2018-08-07 09:40 - 2018-08-07 09:40 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\OpenOffice 4.1.5 Language Pack (Bulgarian) Installation Files
   2018-08-07 09:39 - 2018-08-07 09:40 - 129515834 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\Apache_OpenOffice_4.1.5_Win_x86_install_bg.exe
   2018-08-07 09:34 - 2018-08-07 09:34 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\Нова папка
   2018-08-07 09:34 - 2013-06-28 14:49 - 001732096 _____ (Atheros Communications, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\athurx.sys
   2018-08-07 09:31 - 2018-08-07 09:32 - 245571584 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\LibreOffice_5.4.7_Win_x64.msi
   2018-08-07 07:22 - 2018-08-08 09:45 - 000054608 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   2018-08-07 07:22 - 2018-08-07 07:22 - 000000979 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
   2018-08-07 07:22 - 2018-08-07 07:22 - 000000974 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk
   2018-08-07 07:22 - 2018-08-07 07:22 - 000000949 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer (64-bit).lnk
   2018-08-07 07:21 - 2018-08-16 17:01 - 000000732 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\d3d9caps64.dat
   2018-08-07 07:21 - 2018-08-10 15:00 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS
   2018-08-07 07:21 - 2018-08-07 12:20 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\VirtualStore
   2018-08-07 07:21 - 2018-08-07 07:22 - 000000915 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Mail.lnk
   2018-08-07 07:21 - 2018-08-07 07:21 - 000000020 ___SH C:\Users\DBPROTOOLS\ntuser.ini
   2018-08-07 00:53 - 2018-08-16 17:02 - 000000680 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\d3d9caps.dat
   2018-08-07 00:52 - 2018-08-16 17:01 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
   2018-08-07 00:52 - 2018-08-15 06:17 - 000000882 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamViewer 13.lnk
   2018-08-07 00:52 - 2018-08-15 06:17 - 000000870 _____ C:\Users\Public\Desktop\TeamViewer 13.lnk
   2018-08-07 00:52 - 2018-08-07 00:52 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Roaming\TeamViewer
   2018-08-07 00:51 - 2018-08-07 00:51 - 020688888 _____ (TeamViewer GmbH) C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\TeamViewer_Setup.exe
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-07 00:47 - 000002037 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-07 00:47 - 000002025 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-07 00:47 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Google
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-07 00:47 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Deployment
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-07 00:47 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Apps\2.0
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-07 00:47 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-06 16:30 - 000003332 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
   2018-08-07 00:47 - 2018-08-06 16:30 - 000003204 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
   2018-08-06 19:35 - 2018-08-06 19:35 - 000000000 ____D C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\TeamViewer
   2018-08-06 16:30 - 2018-08-06 16:30 - 000000693 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Desktop\Downloads - Shortcut.lnk
   2018-08-06 16:29 - 2018-08-06 16:29 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\GUM4368.tmp
   2018-08-06 14:37 - 2018-08-06 14:38 - 274317312 _____ C:\Users\DBPROTOOLS\Downloads\LibreOffice_6.0.6_Win_x64.msi
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-08-17 09:01 - 2006-11-02 18:20 - 000005024 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-2P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-08-17 09:01 - 2006-11-02 18:20 - 000005024 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-2P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-08-16 17:08 - 2006-11-02 16:33 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-08-16 17:08 - 2006-11-02 15:46 - 000690960 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-08-16 17:01 - 2006-11-02 18:38 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-08-16 14:51 - 2006-11-02 18:38 - 000011762 _____ C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU.TXT
   2018-08-08 09:44 - 2006-11-02 18:20 - 000256016 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-08-07 17:15 - 2006-11-02 18:05 - 000262144 _____ C:\Windows\system32\config\BCD-Template
   2018-08-07 09:44 - 2006-11-02 16:33 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared
   2018-08-07 09:43 - 2006-11-02 16:34 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\NDF
   2018-08-07 07:21 - 2006-11-02 16:33 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2018-08-15 10:04 - 2018-08-17 10:18 - 000000272 ____H () C:\Program Files (x86)\dacaawxyupgsitlnmqkmj.vgd
   2018-08-07 00:53 - 2018-08-16 17:02 - 000000680 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\d3d9caps.dat
   2018-08-07 07:21 - 2018-08-16 17:01 - 000000732 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\d3d9caps64.dat
   2018-08-07 12:20 - 2018-08-17 10:18 - 000000272 ____H () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dacaawxyupgsitlnmqkmj.vgd
   2018-08-07 09:44 - 2018-08-07 09:45 - 000452836 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistMSI223D.txt
   2018-08-07 09:45 - 2018-08-07 09:46 - 000456080 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistMSI22E4.txt
   2018-08-07 09:44 - 2018-08-07 09:45 - 000011616 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistUI223D.txt
   2018-08-07 09:45 - 2018-08-07 09:46 - 000011632 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\dd_vcredistUI22E4.txt
   2018-08-07 12:22 - 2018-08-07 12:22 - 000004088 ____H () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\ygtcnugszfhefberbqviqmyucpyjqcov.dab
   Files to move or delete:
   ====================
   C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\fuoewkdwkxgksvfzq.exe
   C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\zqmeyojeujuakpbxqoc.exe .
   C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\ymfulyqivhpszbkd.exe
   C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\oezqjysmbpzenrcxpm.exe .

   Some files in TEMP:
   ====================
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:02 - 000503808 __RSH () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\busmiaxumdqykrfdyyomf.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:02 - 000503808 __RSH () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\fuoewkdwkxgksvfzq.exe
   2018-08-07 12:20 - 2018-08-07 12:20 - 000327680 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\gegdhvgwcqz.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:02 - 000503808 __RSH () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\mebupgcypfryjpcztshe.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:02 - 000503808 __RSH () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\oezqjysmbpzenrcxpm.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:02 - 000503808 __RSH () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\smlgdwusldranvkjfgxwqy.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:01 - 000503808 __RSH () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\ymfulyqivhpszbkd.exe
   2018-08-07 12:20 - 2018-08-07 12:20 - 000708608 _____ () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\zeoucgp.exe
   2018-08-15 10:03 - 2018-08-16 17:02 - 000503808 __RSH () C:\Users\DBPROTOOLS\AppData\Local\Temp\zqmeyojeujuakpbxqoc.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-08-17 05:08
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
  • от v3cko
   malwarbytes засече троянец и други гадинки
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 02.08.2018
   Ran by BECKO (administrator) on BECKO-PC (12-08-2018 08:46:39)
   Running from C:\Users\BECKO\Downloads
   Loaded Profiles: BECKO (Available Profiles: BECKO)
   Platform: Microsoft Windows 7 Ultimate  Service Pack 1 (X86) Language: Английски (Съединени щати)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\System32\hpservice.exe
   (Broadcom Corporation.) C:\Windows\System32\BtwRSupportService.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.17\GoogleCrashHandler.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\rundll32.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxtray.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\hkcmd.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxpers.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wuauclt.exe
   (Copyright 2017.) C:\Program Files\Zemana AntiMalware\ZAM.exe
   (Copyright 2017.) C:\Program Files\Zemana AntiMalware\ZAM.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [SynTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [1791272 2018-08-11] (Synaptics Incorporated)
   HKLM\...\Run: [ZAM] => C:\Program Files\Zemana AntiMalware\ZAM.exe [15775888 2017-08-09] (Copyright 2017.)
   HKU\S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001\...\Run: [Chromium] => "c:\users\becko\appdata\local\chromium\application\chrome.exe" --auto-launch-at-startup --profile-directory="Default" --restore-last-session
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{4447F6FC-1164-470A-9CC4-84A798333B40}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{566E0D37-D76E-44FA-984D-4A40BF15E2B7}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/en-xl/?ocid=iehp
   StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - iexplore.exe
   FireFox:
   ========
   FF ProfilePath: C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\K-Meleon\ignaeef5.default [2018-08-12]
   FF user.js: detected! => C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\K-Meleon\ignaeef5.default\user.js [2006-04-06]
   FF Homepage: K-Meleon\ignaeef5.default -> google.bg
   FF Extension: (NewsFox) - C:\Program Files\K-Meleon\browser\extensions\{899DF1F8-2F43-4394-8315-37F6744E6319}.xpi [2016-01-04] [Legacy] [not signed]
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_30_0_0_134.dll [2018-08-11] ()
   FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-08-11] (Google Inc.)
   FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-08-11] (Google Inc.)
   Chrome: 
   =======
   CHR HomePage: Default -> hxxp://google.bg/
   CHR StartupUrls: Default -> "hxxps://www.google.bg/"
   CHR Profile: C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-08-12]
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-08-11]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-08-11]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-08-11]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-08-11]
   CHR Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb [2018-08-11]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-08-11]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-11]
   CHR Extension: (Lightshot (скрииншот инструмент)) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mbniclmhobmnbdlbpiphghaielnnpgdp [2018-08-11]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-08-11]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-08-11]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-08-11]
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 BcmBtRSupport; C:\Windows\system32\BtwRSupportService.exe [1680088 2018-08-11] (Broadcom Corporation.)
   R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [4753104 2018-05-09] (Malwarebytes)
   R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [680960 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   R2 ZAMSvc; C:\Program Files\Zemana AntiMalware\ZAM.exe [15775888 2017-08-09] (Copyright 2017.)
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R3 bcbtums; C:\Windows\System32\drivers\bcbtums.sys [175320 2018-08-11] (Broadcom Corporation.)
   S3 btwampfl; C:\Windows\System32\DRIVERS\btwampfl.sys [144600 2018-08-11] (Broadcom Corporation.)
   R1 ESProtectionDriver; C:\Windows\system32\drivers\mbae.sys [129248 2018-06-19] (Malwarebytes)
   S3 hitmanpro37; C:\Windows\system32\drivers\hitmanpro37.sys [38224 2018-08-11] ()
   R0 iaStorA; C:\Windows\System32\DRIVERS\iaStorA.sys [527344 2018-08-11] (Intel Corporation)
   R0 iaStorF; C:\Windows\System32\DRIVERS\iaStorF.sys [26096 2018-08-11] (Intel Corporation)
   R3 IFXTPM; C:\Windows\System32\DRIVERS\IFXTPM.SYS [44800 2018-08-11] (Infineon Technologies AG)
   R3 KMWDFILTER; C:\Windows\System32\DRIVERS\KMWDFILTER.sys [17408 2018-08-11] (Windows (R) Codename Longhorn DDK provider)
   R2 MBAMChameleon; C:\Windows\System32\Drivers\MbamChameleon.sys [165608 2018-08-11] (Malwarebytes)
   R3 MBAMFarflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\farflt.sys [95488 2018-08-12] (Malwarebytes)
   R3 MBAMProtection; C:\Windows\System32\DRIVERS\mbam.sys [42728 2018-08-12] (Malwarebytes)
   R3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [220896 2018-08-12] (Malwarebytes)
   R3 MBAMWebProtection; C:\Windows\System32\DRIVERS\mwac.sys [73336 2018-08-12] (Malwarebytes)
   R3 NETwNs32; C:\Windows\System32\DRIVERS\NETwNs32.sys [7523840 2018-08-11] (Intel Corporation)
   R3 whfltr2k; C:\Windows\System32\DRIVERS\whfltr2k.sys [7424 2018-08-11] ()
   R1 ZAM; C:\Windows\System32\drivers\zam32.sys [181496 2018-08-12] (Zemana Ltd.)
   R1 ZAM_Guard; C:\Windows\System32\drivers\zamguard32.sys [181496 2018-08-12] (Zemana Ltd.)
   S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-08-12 08:46 - 2018-08-12 08:47 - 000008916 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\FRST.txt
   2018-08-12 08:46 - 2018-08-12 08:46 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-08-12 08:44 - 2018-08-12 08:44 - 001773056 _____ (Farbar) C:\Users\BECKO\Downloads\FRST.exe
   2018-08-12 08:08 - 2018-08-12 08:46 - 000032169 _____ C:\Windows\ZAM.krnl.trace
   2018-08-12 08:08 - 2018-08-12 08:46 - 000011705 _____ C:\Windows\ZAM_Guard.krnl.trace
   2018-08-12 08:08 - 2018-08-12 08:08 - 000181496 _____ (Zemana Ltd.) C:\Windows\system32\Drivers\zamguard32.sys
   2018-08-12 08:08 - 2018-08-12 08:08 - 000181496 _____ (Zemana Ltd.) C:\Windows\system32\Drivers\zam32.sys
   2018-08-12 08:08 - 2018-08-12 08:08 - 000001892 _____ C:\Users\Public\Desktop\Zemana AntiMalware.lnk
   2018-08-12 08:08 - 2018-08-12 08:08 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Zemana AntiMalware
   2018-08-12 08:08 - 2018-08-12 08:08 - 000000000 ____D C:\Program Files\Zemana AntiMalware
   2018-08-12 08:06 - 2018-08-12 08:06 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\Zemana
   2018-08-12 08:05 - 2018-08-12 08:05 - 006625600 _____ (Zemana Ltd. ) C:\Users\BECKO\Downloads\Zemana.AntiMalware.Setup.exe
   2018-08-12 07:45 - 2018-08-12 07:45 - 007417040 _____ (Malwarebytes) C:\Users\BECKO\Downloads\adwcleaner_7.2.2.exe
   2018-08-12 07:44 - 2018-08-12 07:45 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
   2018-08-12 07:44 - 2018-08-12 07:44 - 007277776 _____ (Malwarebytes) C:\Users\BECKO\Downloads\adwcleaner_7.1.1.exe
   2018-08-12 07:12 - 2018-08-12 07:12 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\CrashDumps
   2018-08-12 06:43 - 2018-08-12 08:36 - 000000000 ____D C:\ProgramData\RogueKiller
   2018-08-12 06:43 - 2018-08-12 08:16 - 000024688 _____ C:\Windows\system32\Drivers\TrueSight.sys
   2018-08-12 06:42 - 2018-08-12 06:42 - 000001005 _____ C:\Users\Public\Desktop\RogueKiller.lnk
   2018-08-12 06:42 - 2018-08-12 06:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RogueKiller
   2018-08-12 06:42 - 2018-08-12 06:42 - 000000000 ____D C:\Program Files\RogueKiller
   2018-08-12 06:41 - 2018-08-12 06:41 - 036826200 _____ (Adlice Software ) C:\Users\BECKO\Downloads\RogueKiller_setup.exe
   2018-08-12 06:39 - 2018-08-12 06:39 - 000000000 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\RogueKiller.exe
   2018-08-12 00:53 - 2018-08-12 00:53 - 000000046 _____ C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\WB.CFG
   2018-08-12 00:38 - 2018-08-11 13:48 - 000000000 ____D C:\Windows\Panther
   2018-08-12 00:32 - 2018-08-12 00:32 - 000000000 ____D C:\Windows.old
   2018-08-12 00:20 - 2018-08-12 00:20 - 000000000 ____D C:\Windows\pss
   2018-08-11 22:23 - 2018-08-11 22:23 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_SynTP_01009.Wdf
   2018-08-11 22:23 - 2018-08-11 22:23 - 000000000 ____D C:\Program Files\Synaptics
   2018-08-11 22:18 - 2018-08-11 22:18 - 000214312 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\SynCtrl.dll
   2018-08-11 22:18 - 2018-08-11 22:18 - 000173352 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\SynCOM.dll
   2018-08-11 22:18 - 2018-08-11 22:18 - 000120104 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\SynTPCo4.dll
   2018-08-11 22:14 - 2018-08-11 22:14 - 000165160 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\SynTPAPI.dll
   2018-08-11 22:11 - 2018-08-11 22:11 - 001303728 _____ (Synaptics Incorporated) C:\Windows\system32\Drivers\SynTP.sys
   2018-08-11 22:09 - 2018-08-11 22:09 - 000046592 _____ (REDC) C:\Windows\system32\Drivers\risdptsk.sys
   2018-08-11 22:04 - 2018-08-11 22:04 - 000044800 _____ (Infineon Technologies AG) C:\Windows\system32\Drivers\ifxtpm.sys
   2018-08-11 21:57 - 2018-08-11 21:57 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_ATSwpWDF_01009.Wdf
   2018-08-11 21:57 - 2018-08-11 21:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\AuthenTec
   2018-08-11 21:54 - 2018-08-11 21:54 - 000000000 ____D C:\Intel
   2018-08-11 21:52 - 2018-08-11 21:53 - 000571904 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igdumdx32.dll
   2018-08-11 21:52 - 2018-08-11 21:52 - 000452440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_40.dll
   2018-08-11 21:51 - 2018-08-11 21:52 - 004411392 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igd10umd32.dll
   2018-08-11 21:48 - 2018-08-11 21:51 - 011405312 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\ig4icd32.dll
   2018-08-11 21:48 - 2018-08-11 21:48 - 000004096 _____ ( ) C:\Windows\system32\IGFXDEVLib.dll
   2018-08-11 21:48 - 2018-08-11 21:48 - 000000268 _____ C:\Windows\system32\GfxUI.exe.config
   2018-08-11 21:47 - 2018-08-11 21:48 - 003157784 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\GfxUI.exe
   2018-08-11 21:47 - 2018-08-11 21:47 - 000189552 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.th-TH.resources
   2018-08-11 21:47 - 2018-08-11 21:47 - 000121173 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.tr-TR.resources
   2018-08-11 21:47 - 2018-08-11 21:47 - 000120320 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\gfxSrvc.dll
   2018-08-11 21:47 - 2018-08-11 21:47 - 000104044 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.zh-TW.resources
   2018-08-11 21:47 - 2018-08-11 21:47 - 000102883 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.zh-CN.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:47 - 000119360 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.sv-SE.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000178407 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.el-GR.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000165395 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.ru-RU.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000139909 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.ar-SA.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000136401 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.ja-JP.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000133746 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.he-IL.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000125558 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.it-IT.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000123230 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.ko-KR.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000122927 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.es-ES.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000122709 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.de-DE.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000120800 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.fr-FR.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000120366 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.pt-BR.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000119616 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.hu-HU.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000119586 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.nl-NL.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000119067 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.pt-PT.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000118745 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.cs-CZ.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000118697 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.fi-FI.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000118409 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.pl-PL.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000118058 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.sk-SK.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000114852 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.nb-NO.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000114372 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.sl-SI.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000114261 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.da-DK.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000110214 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.en-US.resources
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000086528 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrell.lrc
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000086016 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrsky.lrc
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrtrk.lrc
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrsve.lrc
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrslv.lrc
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrhun.lrc
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrcsy.lrc
   2018-08-11 21:46 - 2018-08-11 21:46 - 000084992 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrtha.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:46 - 000086016 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrrus.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000086528 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrfra.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000086528 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxresn.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000086016 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrptg.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000086016 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrplk.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000086016 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrnld.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000086016 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrita.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000086016 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrdeu.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrptb.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrnor.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrfin.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000085504 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrenu.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000084992 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrdan.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000084480 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrheb.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000084480 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrara.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000082944 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrkor.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000082944 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrjpn.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000081920 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrcht.lrc
   2018-08-11 21:45 - 2018-08-11 21:45 - 000081920 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrchs.lrc
   2018-08-11 21:43 - 2018-08-11 21:45 - 008198936 _____ (Intel(R) Corporation) C:\Windows\system32\TVWSetup.exe
   2018-08-11 21:43 - 2018-08-11 21:43 - 000261632 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxTMM.dll
   2018-08-11 21:43 - 2018-08-11 21:43 - 000179480 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxext.exe
   2018-08-11 21:43 - 2018-08-11 21:43 - 000023552 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxexps.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:43 - 000172824 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxpers.exe
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000828928 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxress.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000268056 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000228864 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxdev.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000208896 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\iglhsip32.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000195584 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxpph.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000171288 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\hkcmd.exe
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000147456 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\iglhcp32.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000138008 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxtray.exe
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000130048 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxdo.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000115200 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxcpl.cpl
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000095232 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\hccutils.dll
   2018-08-11 21:42 - 2018-08-11 21:42 - 000057856 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxsrvc.dll
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:42 - 001921265 _____ C:\Windows\system32\iglhxa32.cpa
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000439308 _____ C:\Windows\system32\igcompkrng500.bin
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000092356 _____ C:\Windows\system32\igfcg500m.bin
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000081920 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxCoIn_v2555.dll
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000060254 _____ C:\Windows\system32\iglhxg32.vp
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000060226 _____ C:\Windows\system32\iglhxc32.vp
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000060015 _____ C:\Windows\system32\iglhxo32.vp
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000051628 _____ C:\Windows\system32\iglhxs32.vp
   2018-08-11 21:41 - 2018-08-11 21:41 - 000001090 _____ C:\Windows\system32\iglhxa32.vp
   2018-08-11 21:40 - 2018-08-11 21:41 - 000982240 _____ C:\Windows\system32\igkrng500.bin
   2018-08-11 21:37 - 2018-08-11 21:37 - 000017408 _____ (Windows (R) Codename Longhorn DDK provider) C:\Windows\system32\Drivers\KMWDFILTER.sys
   2018-08-11 21:36 - 2018-08-11 21:36 - 000007424 _____ () C:\Windows\system32\Drivers\whfltr2k.sys
   2018-08-11 20:30 - 2018-08-12 07:51 - 000220896 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
   2018-08-11 20:30 - 2018-08-12 07:51 - 000095488 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\farflt.sys
   2018-08-11 20:30 - 2018-08-12 07:51 - 000073336 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mwac.sys
   2018-08-11 20:30 - 2018-08-12 07:51 - 000042728 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbam.sys
   2018-08-11 20:30 - 2018-08-11 20:30 - 000165608 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MbamChameleon.sys
   2018-08-11 20:27 - 2018-08-11 20:28 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\Downloads\windows.loader.v2.2.2
   2018-08-11 20:26 - 2018-08-11 20:26 - 001768154 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\windows.loader.v2.2.2.zip
   2018-08-11 19:36 - 2018-08-11 19:36 - 078989872 _____ (Malwarebytes ) C:\Users\BECKO\Downloads\mb3-setup-consumer-3.5.1.2522-1.0.391-1.0.6237.exe
   2018-08-11 19:36 - 2018-08-11 19:36 - 000002024 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
   2018-08-11 19:36 - 2018-08-11 19:36 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
   2018-08-11 19:36 - 2018-08-11 19:36 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
   2018-08-11 19:36 - 2018-08-11 19:36 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
   2018-08-11 19:36 - 2018-06-19 14:09 - 000129248 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbae.sys
   2018-08-11 19:15 - 2018-08-11 19:15 - 000038224 _____ C:\Windows\system32\Drivers\hitmanpro37.sys
   2018-08-11 19:14 - 2018-08-11 19:15 - 000000000 ____D C:\ProgramData\HitmanPro
   2018-08-11 18:56 - 2018-08-12 08:13 - 000001134 _____ C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Chromium.lnk
   2018-08-11 18:54 - 2018-07-20 18:17 - 084469760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\rasapi32.dll
   2018-08-11 18:53 - 2018-08-12 06:28 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\41B13405-F6F9-0E07-41F8-1ED9F82C4739
   2018-08-11 18:52 - 2018-08-11 19:54 - 000000000 ____D C:\ProgramData\McAfee
   2018-08-11 18:51 - 2018-08-12 00:31 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\yiuxtdsr
   2018-08-11 18:50 - 2018-08-11 19:43 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Sound Volume Control
   2018-08-11 18:47 - 2018-08-11 18:47 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\appmgmt
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 017142784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 011220992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 004240384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 003969472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 003914176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 002166272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 001926656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 001818112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 001289096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 001156608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 001051136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000703488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000646144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000645120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsIntl.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000640512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000619520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdh.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000616104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dat
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000610304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000553472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000523776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000454656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000440832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000367104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000244736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000238288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000233472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\url.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000208896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000208384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000194048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\elshyph.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msls31.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000164864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000151552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iexpress.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000139264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wextract.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000127488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000116736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iepeers.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000112128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IEAdvpack.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000108032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesysprep.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000083456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SetIEInstalledDate.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000071680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000069632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000069632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000069120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icardie.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdc.ocx
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000056832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pngfilt.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000051200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmler.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeedsbs.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000038912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\imgutil.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\licmgr10.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshta.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000012800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeedssync.exe
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
   2018-08-11 18:28 - 2018-08-11 18:28 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\LocalLow\Temp
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 001294272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000868352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000338944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\afd.sys
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000293376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000271360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000240496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netio.sys
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000231424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mswsock.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000187752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000169984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000049152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\taskhost.exe
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:27 - 2018-08-11 18:27 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 003419136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d2d1.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 002284544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msmpeg2vdec.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 001988096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10warp.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 001247744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DWrite.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 001230336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 001158144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XpsPrint.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 001080832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000906240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FntCache.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000604160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10level9.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMPhoto.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000364544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XpsGdiConverter.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000293376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxgi.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000249856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10_1core.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000220160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10core.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000207872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecsExt.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000187392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UIAnimation.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000161792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10_1.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000010752 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000009728 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000005632 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000005632 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:25 - 2018-08-11 18:25 - 000002560 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll
   2018-08-11 18:23 - 2018-08-11 18:23 - 001505280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d11.dll
   2018-08-11 18:22 - 2018-08-11 18:22 - 031194832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\BECKO\Downloads\IE11-Windows6.1-x86-bg-bg.exe
   2018-08-11 17:59 - 2018-08-11 18:02 - 009037312 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\igdkmd32.sys
   2018-08-11 17:57 - 2018-08-11 17:58 - 002760704 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\NETwNr32.dll
   2018-08-11 17:57 - 2018-08-11 17:57 - 000684032 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\NETwNc32.dll
   2018-08-11 17:55 - 2018-08-11 17:57 - 007523840 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\NETwNs32.sys
   2018-08-11 17:55 - 2018-08-11 17:55 - 000527344 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\iaStorA.sys
   2018-08-11 17:55 - 2018-08-11 17:55 - 000026096 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\iaStorF.sys
   2018-08-11 17:54 - 2018-08-11 17:54 - 000232664 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\e1y6232.sys
   2018-08-11 17:54 - 2018-08-11 17:54 - 000121440 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\e1000msg.dll
   2018-08-11 17:54 - 2018-08-11 17:54 - 000081600 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\NicInstY.dll
   2018-08-11 17:54 - 2018-08-11 17:54 - 000028792 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\NicCo36.dll
   2018-08-11 17:54 - 2018-08-11 17:54 - 000003313 _____ C:\Windows\system32\e1y6232.din
   2018-08-11 17:53 - 2018-08-11 17:53 - 000144600 _____ (Broadcom Corporation.) C:\Windows\system32\Drivers\btwampfl.sys
   2018-08-11 17:53 - 2018-08-11 17:53 - 000060120 _____ (Broadcom Corporation.) C:\Windows\system32\btwdi.dll
   2018-08-11 17:52 - 2018-08-11 17:53 - 001680088 _____ (Broadcom Corporation.) C:\Windows\system32\BtwRSupportService.exe
   2018-08-11 17:52 - 2018-08-11 17:52 - 001640152 _____ (Broadcom Corporation.) C:\Windows\system32\BcmBtRSupport.dll
   2018-08-11 17:52 - 2018-08-11 17:52 - 000175320 _____ (Broadcom Corporation.) C:\Windows\system32\Drivers\bcbtums.sys
   2018-08-11 17:50 - 2018-08-11 17:50 - 000048128 _____ (REDC) C:\Windows\system32\Drivers\rimmptsk.sys
   2018-08-11 17:45 - 2018-08-11 17:45 - 001461992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WdfCoinstaller01009.dll
   2018-08-11 17:45 - 2018-08-11 17:45 - 000015544 _____ (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\system32\Drivers\CPQBttn.sys
   2018-08-11 17:44 - 2018-08-11 17:44 - 000971752 _____ (AuthenTec, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\ATSwpWDF.sys
   2018-08-11 17:42 - 2018-08-11 17:42 - 000035896 _____ (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\system32\Drivers\Accelerometer.sys
   2018-08-11 17:42 - 2018-08-11 17:42 - 000026168 _____ (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\system32\hpservice.exe
   2018-08-11 17:42 - 2018-08-11 17:42 - 000025656 _____ (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\system32\Drivers\hpdskflt.sys
   2018-08-11 17:42 - 2018-08-11 17:42 - 000016952 _____ (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\system32\accelerometerdll.DLL
   2018-08-11 17:42 - 2018-08-11 17:42 - 000014392 _____ (Hewlett-Packard Company) C:\Windows\system32\HPMDPCoInst12.dll
   2018-08-11 17:40 - 2018-08-12 07:12 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Driver Easy
   2018-08-11 17:39 - 2018-08-11 17:39 - 004107032 _____ (Easeware ) C:\Users\BECKO\Downloads\DriverEasy_Setup.exe
   2018-08-11 16:22 - 2018-08-11 16:22 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Adobe
   2018-08-11 16:21 - 2018-08-11 18:15 - 000842240 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\FlashPlayerApp.exe
   2018-08-11 16:21 - 2018-08-11 18:15 - 000175104 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2018-08-11 16:21 - 2018-08-11 18:15 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
   2018-08-11 16:21 - 2018-08-11 18:15 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\Adobe
   2018-08-11 16:21 - 2018-08-11 16:21 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Macromedia
   2018-08-11 16:21 - 2018-08-11 16:21 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\CEF
   2018-08-11 16:17 - 2018-08-11 17:11 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\K-Meleon
   2018-08-11 16:17 - 2018-08-11 16:17 - 000001079 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\K-Meleon.lnk
   2018-08-11 16:17 - 2018-08-11 16:17 - 000001067 _____ C:\Users\Public\Desktop\K-Meleon.lnk
   2018-08-11 16:17 - 2018-08-11 16:17 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\Downloads\k-meleon
   2018-08-11 16:17 - 2018-08-11 16:17 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Mozilla
   2018-08-11 16:17 - 2018-08-11 16:17 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\K-Meleon
   2018-08-11 16:17 - 2018-08-11 16:17 - 000000000 ____D C:\Program Files\K-Meleon
   2018-08-11 16:14 - 2018-08-11 16:14 - 032875887 _____ (kmeleonbrowser.org) C:\Users\BECKO\Downloads\K-Meleon76RC.exe
   2018-08-11 16:04 - 2018-08-11 16:04 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\MsftWdf_Kernel_01011_Coinstaller_Critical.Wdf
   2018-08-11 16:04 - 2018-08-11 16:04 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_avusbflt_01011.Wdf
   2018-08-11 16:04 - 2012-07-26 06:39 - 000526952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\Wdf01000.sys
   2018-08-11 16:04 - 2012-07-26 06:39 - 000047720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\WdfLdr.sys
   2018-08-11 16:04 - 2012-07-26 05:46 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Wdfres.dll
   2018-08-11 16:04 - 2012-06-02 17:34 - 000000003 _____ C:\Windows\system32\Drivers\MsftWdf_Kernel_01011_Inbox_Critical.Wdf
   2018-08-11 14:20 - 2018-07-17 01:02 - 000480888 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MpSigStub.exe
   2018-08-11 14:18 - 2018-08-11 14:18 - 000000492 _____ C:\Users\BECKO\Desktop\LFS.lnk
   2018-08-11 14:04 - 2018-08-11 14:04 - 000002244 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-08-11 14:04 - 2018-08-11 14:04 - 000002203 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2018-08-11 14:04 - 2018-08-11 14:04 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Google
   2018-08-11 14:03 - 2018-08-11 14:18 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google
   2018-08-11 14:03 - 2018-08-11 14:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Google
   2018-08-11 14:02 - 2018-08-11 14:02 - 000057560 _____ C:\Users\BECKO\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   2018-08-11 13:49 - 2018-08-11 13:49 - 000001417 _____ C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 19:23 - 001973728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 19:23 - 000581600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 19:23 - 000054240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 19:23 - 000045536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 19:23 - 000036320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 19:17 - 002425856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 19:17 - 000092672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 09:23 - 000179656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
   2018-08-11 13:49 - 2014-05-14 09:17 - 000033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
   2018-08-11 13:48 - 2018-08-12 08:13 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO
   2018-08-11 13:48 - 2018-08-11 13:48 - 000000020 ___SH C:\Users\BECKO\ntuser.ini
   2018-08-11 13:48 - 2018-08-11 13:48 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\VirtualStore
   2018-08-11 13:48 - 2010-11-21 03:46 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Media Center Programs
   2018-08-11 13:43 - 2018-08-11 13:43 - 000001345 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Center.lnk
   2018-08-11 13:42 - 2018-08-11 13:42 - 000001326 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows DVD Maker.lnk
   2018-08-11 13:41 - 2018-08-11 13:41 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_09_00.Wdf
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-08-12 07:58 - 2009-07-14 07:34 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-08-12 07:58 - 2009-07-14 07:34 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-08-12 07:56 - 2010-11-21 00:01 - 000781298 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-08-12 07:56 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-08-12 07:51 - 2009-07-14 07:53 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-08-12 00:38 - 2009-07-14 07:52 - 000028672 _____ C:\Windows\system32\config\BCD-Template
   2018-08-11 21:57 - 2009-07-14 07:52 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\WinBioPlugIns
   2018-08-11 21:40 - 2009-07-14 01:09 - 004967424 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igdumd32.dll
   2018-08-11 18:36 - 2009-07-14 07:33 - 000266808 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-08-11 18:34 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions
   2018-08-11 17:30 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
   2018-08-11 17:24 - 2010-11-21 03:38 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\WCN
   2018-08-11 17:24 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\sysprep
   2018-08-11 17:24 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\oobe
   2018-08-11 17:24 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\migwiz
   2018-08-11 17:24 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\servicing
   2018-08-11 17:23 - 2010-11-21 03:46 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Journal
   2018-08-11 17:23 - 2009-07-14 07:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Sidebar
   2018-08-11 17:23 - 2009-07-14 07:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer
   2018-08-11 17:23 - 2009-07-14 07:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender
   2018-08-11 17:23 - 2009-07-14 07:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\DVD Maker
   2018-08-11 17:23 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\System
   2018-08-11 14:05 - 2017-10-21 15:53 - 000000000 ____D C:\LFS
   2018-08-11 13:48 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\Libraries
   2018-08-11 13:43 - 2009-07-14 07:52 - 000000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games
   2018-08-11 13:39 - 2010-11-21 03:46 - 000000000 ____D C:\Windows\CSC
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2018-08-11 18:54 - 2018-07-20 18:17 - 084469760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\rasapi32.dll
   2018-08-12 00:53 - 2018-08-12 00:53 - 000000046 _____ () C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\WB.CFG
   Some files in TEMP:
   ====================
   2018-08-12 06:43 - 2018-08-11 18:28 - 001289096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\BECKO\AppData\Local\Temp\dllnt_dump.dll
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-08-11 13:38
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Additional scan result of Farbar Recovery Scan Tool (x86) Version: 02.08.2018
   Ran by BECKO (12-08-2018 08:47:38)
   Running from C:\Users\BECKO\Downloads
   Microsoft Windows 7 Ultimate  Service Pack 1 (X86) (2018-08-11 10:48:46)
   Boot Mode: Normal
   ==========================================================

   ==================== Accounts: =============================
   Administrator (S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-500 - Administrator - Disabled)
   BECKO (S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001 - Administrator - Enabled) => C:\Users\BECKO
   Guest (S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-501 - Limited - Disabled)
   HomeGroupUser$ (S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1002 - Limited - Enabled)
   ==================== Security Center ========================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed.)
   AV: Malwarebytes (Enabled - Up to date) {23007AD3-69FE-687C-2629-D584AFFAF72B}
   AS: Malwarebytes (Enabled - Up to date) {98619B37-4FC4-67F2-1C99-EEF6D47DBD96}
   AS: Windows Defender (Enabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
   ==================== Installed Programs ======================
   (Only the adware programs with "Hidden" flag could be added to the fixlist to unhide them. The adware programs should be uninstalled manually.)
   Adobe Flash Player 30 NPAPI (HKLM\...\Adobe Flash Player NPAPI) (Version: 30.0.0.134 - Adobe Systems Incorporated)
   Adobe Flash Player 30 PPAPI (HKLM\...\Adobe Flash Player PPAPI) (Version: 30.0.0.134 - Adobe Systems Incorporated)
   Driver Easy 5.6.4 (HKLM\...\DriverEasy_is1) (Version: 5.6.4 - Easeware)
   Google Chrome (HKLM\...\Google Chrome) (Version: 68.0.3440.106 - Google Inc.)
   Google Update Helper (HKLM\...\{60EC980A-BDA2-4CB6-A427-B07A5498B4CA}) (Version: 1.3.33.17 - Google Inc.) Hidden
   K-Meleon 76.0 (x86 en-US) (HKLM\...\K-Meleon 76.0 (x86 en-US)) (Version: 76.0 - kmeleonbrowser.org)
   Malwarebytes, версия 3.5.1.2522 (HKLM\...\{35065F43-4BB2-439A-BFF7-0F1014F2E0CD}_is1) (Version: 3.5.1.2522 - Malwarebytes)
   Microsoft .NET Framework 4.6.2 (HKLM\...\{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132} - 1033) (Version: 4.6.01590 - Microsoft Corporation)
   RogueKiller version 12.12.31.0 (HKLM\...\8B3D7924-ED89-486B-8322-E8594065D5CB_is1) (Version: 12.12.31.0 - Adlice Software)
   Synaptics Pointing Device Driver (HKLM\...\SynTPDeinstKey) (Version: 15.0.24.0 - Synaptics Incorporated)
   Zemana AntiMalware (HKLM\...\{8F0CD7D1-42F3-4195-95CD-833578D45057}_is1) (Version: 2.74.0.150 - Zemana Ltd.)
   ==================== Custom CLSID (Whitelisted): ==========================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001_Classes\CLSID\{d33c6260-dafc-4b90-bf39-8ad6a5f19b7d}\localserver32 -> "C:\Program Files\Avira\SoftwareUpdater\AviraSoftwareUpdaterToastNotificationsBridge.exe" -ToastActivated => No File
   ContextMenuHandlers1: [2.0 Zemana AntiMalware] -> {6ABB1C11-E261-4CEA-BBB5-3836225689DD} => C:\Program Files\Zemana AntiMalware\ZAMShellExt32.dll [2018-08-12] ()
   ContextMenuHandlers3: [MBAMShlExt] -> {57CE581A-0CB6-4266-9CA0-19364C90A0B3} => C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbshlext.dll [2018-05-09] (Malwarebytes)
   ContextMenuHandlers5: [igfxcui] -> {3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4} => C:\Windows\system32\igfxpph.dll [2018-08-11] (Intel Corporation)
   ContextMenuHandlers6: [2.0 Zemana AntiMalware] -> {6ABB1C11-E261-4CEA-BBB5-3836225689DD} => C:\Program Files\Zemana AntiMalware\ZAMShellExt32.dll [2018-08-12] ()
   ContextMenuHandlers6: [MBAMShlExt] -> {57CE581A-0CB6-4266-9CA0-19364C90A0B3} => C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbshlext.dll [2018-05-09] (Malwarebytes)
   ==================== Scheduled Tasks (Whitelisted) =============
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   Task: {15D51586-5D78-42F1-9AC0-F11850F32BB2} - System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier => C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_30_0_0_134_pepper.exe [2018-08-11] (Adobe Systems Incorporated)
   Task: {4311FBF7-FF23-4B96-8A7A-7C848E6879A9} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2018-08-11] (Google Inc.)
   Task: {755ADDF9-F707-4126-9FD6-5EE5C09A6ED0} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2018-08-11] (Google Inc.)
   Task: {87310821-94B6-4F2B-B233-805F8167F2AD} - System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater => C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2018-08-11] (Adobe Systems Incorporated)
   Task: {A663C5B5-F8F8-4769-83E9-A86545183E28} - System32\Tasks\Adobe Flash Player NPAPI Notifier => C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_30_0_0_134_Plugin.exe [2018-08-11] (Adobe Systems Incorporated)
   (If an entry is included in the fixlist, the task (.job) file will be moved. The file which is running by the task will not be moved.)

   ==================== Shortcuts & WMI ========================
   (The entries could be listed to be restored or removed.)

   ==================== Loaded Modules (Whitelisted) ==============
   2018-08-11 19:36 - 2018-07-03 12:59 - 002077904 _____ () C:\PROGRAM FILES\MALWAREBYTES\ANTI-MALWARE\MwacLib.dll
   2018-08-11 19:36 - 2018-06-18 13:32 - 002169040 _____ () C:\PROGRAM FILES\MALWAREBYTES\ANTI-MALWARE\SelfProtectionSdk.dll
   2018-08-11 14:04 - 2018-08-08 03:55 - 004076888 _____ () C:\Program Files\Google\Chrome\Application\68.0.3440.106\libglesv2.dll
   2018-08-11 14:04 - 2018-08-08 03:55 - 000096088 _____ () C:\Program Files\Google\Chrome\Application\68.0.3440.106\libegl.dll
   ==================== Alternate Data Streams (Whitelisted) =========
   (If an entry is included in the fixlist, only the ADS will be removed.)
   AlternateDataStreams: C:\Windows\system32\config\systemprofile:.repos [6121592]
   ==================== Safe Mode (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The "AlternateShell" value will be restored.)
   HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MBAMService => ""="Service"
   HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\MBAMService => ""="Service"
   ==================== Association (Whitelisted) ===============
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed.)

   ==================== Internet Explorer trusted/restricted ===============
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry.)

   ==================== Hosts content: ===============================
   (If needed Hosts: directive could be included in the fixlist to reset Hosts.)
   2009-07-14 05:04 - 2009-06-11 00:39 - 000000824 _____ C:\Windows\system32\Drivers\etc\hosts

   ==================== Other Areas ============================
   (Currently there is no automatic fix for this section.)
   HKU\S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001\Control Panel\Desktop\\Wallpaper -> C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper.jpg
   DNS Servers: 192.168.0.1
   HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System => (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
   Windows Firewall is enabled.
   ==================== MSCONFIG/TASK MANAGER disabled items ==

   ==================== FirewallRules (Whitelisted) ===============
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   FirewallRules: [{38F020BD-9D8B-47A7-BA58-523640743E70}] => (Allow) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   FirewallRules: [TCP Query User{73CDBD4B-E707-4433-90BB-0CA4D37853D5}D:\lfs\lfs.exe] => (Allow) D:\lfs\lfs.exe
   FirewallRules: [UDP Query User{43AE0B81-FBBA-40D9-9930-B10662946E5D}D:\lfs\lfs.exe] => (Allow) D:\lfs\lfs.exe
   FirewallRules: [{EB2B59E7-24DC-4376-8CA5-5C73EB6B45AC}] => (Allow) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe
   FirewallRules: [TCP Query User{3CA70832-11D6-43D6-996B-CE4FD0FFCA2F}C:\program files\avira\softwareupdater\avirasoftwareupdatertoastnotificationsbridge.exe] => (Allow) C:\program files\avira\softwareupdater\avirasoftwareupdatertoastnotificationsbridge.exe
   FirewallRules: [UDP Query User{A8FAE1F8-F48D-463D-9467-C469B6224C66}C:\program files\avira\softwareupdater\avirasoftwareupdatertoastnotificationsbridge.exe] => (Allow) C:\program files\avira\softwareupdater\avirasoftwareupdatertoastnotificationsbridge.exe
   FirewallRules: [{C20D9306-3310-4603-955A-D8750AB02ABC}] => (Allow) C:\Users\BECKO\AppData\Local\Chromium\Application\chrome.exe
   ==================== Restore Points =========================
   11-08-2018 13:48:58 Windows Update
   11-08-2018 14:19:49 Windows Update
   11-08-2018 16:16:29 Windows Backup
   11-08-2018 16:53:14 Language Pack Installation
   11-08-2018 18:23:09 Програма за инсталиране на модули за Windows
   11-08-2018 18:41:57 Windows Update
   11-08-2018 18:46:40 Removed Avira Software Updater
   11-08-2018 19:18:13 Точка на възстановяване на HitmanPro
   11-08-2018 19:29:58 Точка на възстановяване на HitmanPro
   ==================== Faulty Device Manager Devices =============
   Name: RICOH Bay8Controller
   Description: RICOH Bay8Controller
   Class Guid: 
   Manufacturer: 
   Service: 
   Problem: : The drivers for this device are not installed. (Code 28)
   Resolution: To install the drivers for this device, click "Update Driver", which starts the Hardware Update wizard.

   ==================== Event log errors: =========================
   Application errors:
   ==================
   Error: (08/12/2018 07:53:07 AM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
   Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
   Error: (08/12/2018 07:48:58 AM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
   Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
   Error: (08/12/2018 07:16:25 AM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
   Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
   Error: (08/12/2018 07:12:39 AM) (Source: Application Error) (EventID: 1000) (User: )
   Description: Име на приложение с грешки: rundll32.exe_rasapi32.dll, версия: 6.1.7600.16385, времево клеймо: 0x4a5bc637
   Име на модул с грешки: rasapi32.dll_unloaded, версия: 0.0.0.0, времево клеймо: 0x5b51fcfc
   Код на изключение: 0xc0000005
   Отместване на грешка: 0x5d2300fb
   ИД на процес на грешка: 0xc58
   Начален час на приложението с грешки: 0x01d431b9f55ad649
   Път на приложението с грешки: C:\Windows\System32\rundll32.exe
   Път на модула с грешки: rasapi32.dll
   ИД на доклад: f345bb24-9de5-11e8-8c5b-002713343a56
   Error: (08/12/2018 12:27:39 AM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
   Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
   Error: (08/11/2018 10:30:43 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
   Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
   Error: (08/11/2018 08:31:45 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
   Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
   Error: (08/11/2018 07:56:18 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
   Description: Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.

   System errors:
   =============
   Error: (08/12/2018 07:50:21 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
   Description: Услуга Software Protection беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и). След 120000 милисекунди ще бъде предприето следното коригиращо действие: Restart the service.
   Error: (08/12/2018 07:50:21 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
   Description: Услуга HP Service беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и).
   Error: (08/12/2018 07:50:20 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
   Description: Услуга Windows Media Player Network Sharing Service беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и). След 30000 милисекунди ще бъде предприето следното коригиращо действие: Restart the service.
   Error: (08/12/2018 07:50:20 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
   Description: Услуга Bluetooth Driver Management Service беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и).
   Error: (08/12/2018 07:46:28 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7000) (User: )
   Description: Услуга Windows Media Player Network Sharing Service не може да бъде стартирана поради следната грешка: 
   Системата не може да намери указания път.
   Error: (08/12/2018 07:45:57 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
   Description: Услуга HP Service беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и).
   Error: (08/12/2018 07:45:57 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7034) (User: )
   Description: Услуга Bluetooth Driver Management Service беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и).
   Error: (08/12/2018 07:45:56 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
   Description: Услуга Windows Media Player Network Sharing Service беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и). След 30000 милисекунди ще бъде предприето следното коригиращо действие: Restart the service.

   Windows Defender:
   ===================================
   Date: 2018-08-11 18:49:37.775
   Description: 
   Windows Defender has detected spyware or other potentially unwanted software.
   For more information please see the following:
   http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=SoftwareBundler:Win32/Prepscram&threatid=226289
   Name:SoftwareBundler:Win32/Prepscram
   ID:226289
   Severity:High
   Category:Software Bundler
   Path Found:file:C:\Program Files\KMSPico 10.2.1 Final\WindowsLoader.exe;process:pid:1664
   Detection Type:Concrete
   Detection Source:Real-Time Protection
   Status:Unknown
   Process Name:
   CodeIntegrity:
   ===================================
   Date: 2018-08-11 18:47:53.133
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   Date: 2018-08-11 18:47:33.024
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   Date: 2018-08-11 18:46:32.355
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   Date: 2018-08-11 18:36:54.706
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   Date: 2018-08-11 18:34:39.836
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   Date: 2018-08-11 18:29:33.389
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   Date: 2018-08-11 18:26:43.817
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   Date: 2018-08-11 18:19:33.847
   Description: 
   Code Integrity is unable to verify the image integrity of the file \Device\HarddiskVolume2\Program Files\Avira\Antivirus\avirasecuritycenteragent.exe because the set of per-page image hashes could not be found on the system.
   ==================== Memory info =========================== 
   Processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8600 @ 2.40GHz
   Percentage of memory in use: 57%
   Total physical RAM: 3000.26 MB
   Available physical RAM: 1266.7 MB
   Total Virtual: 7094.55 MB
   Available Virtual: 5571.67 MB
   ==================== Drives ================================
   Drive c: () (Fixed) (Total:100.1 GB) (Free:34 GB) NTFS
   Drive d: () (Fixed) (Total:365.12 GB) (Free:278.48 GB) NTFS
   \\?\Volume{b6af5893-9d52-11e8-b3b1-806e6f6e6963}\ (Резервирана за системата) (Fixed) (Total:0.1 GB) (Free:0.06 GB) NTFS
   \\?\Volume{b6af5896-9d52-11e8-b3b1-806e6f6e6963}\ () (Fixed) (Total:0.44 GB) (Free:0.16 GB) NTFS
   ==================== MBR & Partition Table ==================
   ========================================================
   Disk: 0 (MBR Code: Windows 7/8/10) (Size: 465.8 GB) (Disk ID: 0FD73A73)
   Partition 1: (Active) - (Size=100 MB) - (Type=07 NTFS)
   Partition 2: (Not Active) - (Size=100.1 GB) - (Type=07 NTFS)
   Partition 3: (Not Active) - (Size=365.1 GB) - (Type=07 NTFS)
   Partition 4: (Not Active) - (Size=450 MB) - (Type=27)
   ==================== End of Addition.txt ============================
   това беше открито снощи 
   Malwarebytes
   www.malwarebytes.com
   -Детайли за регистъра-
   Дата на сканиране: 11.08.18 г.
   Час на сканиране: 19:39
   Файл на регистъра: 1355b5a2-9d85-11e8-97c9-002713343a56.json
   Администратор: Да
   -Информация за софтуера-
   Версия: 3.5.1.2522
   Версия на компонентите: 1.0.391
   Актуализирай версията на пакета: 1.0.6301
   Лиценз: Пробен период
   -Системна информация-
   OS: Windows 7 Service Pack 1
   CPU: x86
   Файлова система: NTFS
   Потребител: BECKO-PC\BECKO
   -Резюме на сканирането-
   Тип сканиране: Threat Scan
   Сканирането е стартирано от: Ръчно
   Резултат: Завършено
   Сканирани обекти: 158748
   Открити заплахи: 85
   Заплахи под карантина: 85
   Изтекло време: 3 мин, 55 сек
   -Опции за сканиране-
   Памет: Разрешено
   Стартиране: Разрешено
   Файлова система: Разрешено
   Архиви: Разрешено
   руткитове: Разрешено
   Евристика: Разрешено
   PUP: Открий
   PUM: Открий
   -Детайли за сканирането-
   Процес: 0
   (Не бяха открити зловредни елементи)
   Модул: 0
   (Не бяха открити зловредни елементи)
   Ключ на регистъра: 16
   PUP.Optional.WinYahoo.Generic, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\Chromium tatec, Под карантина, [3754], [483380],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.Generic, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{BE6502A1-73F7-4D69-A62B-FDC3122C8BAB}, Под карантина, [3754], [483380],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.Generic, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\PLAIN\{BE6502A1-73F7-4D69-A62B-FDC3122C8BAB}, Под карантина, [3754], [483380],1.0.6301
   Adware.Agent, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TREE\OPERA SCHEDULED AUTOUPDATE 4086469641, Под карантина, [103], [535908],1.0.6301
   Adware.Agent, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{5A62AD84-CD2D-4C9B-AB06-213D0315B69D}, Под карантина, [103], [535908],1.0.6301
   Adware.Agent, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\PLAIN\{5A62AD84-CD2D-4C9B-AB06-213D0315B69D}, Под карантина, [103], [535908],1.0.6301
   Adware.Tuto4PC, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\UNINSTALL\Multitimer_is1, Под карантина, [2764], [474048],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Chromium tatec, Под карантина, [3725], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{BE6502A1-73F7-4D69-A62B-FDC3122C8BAB}, Под карантина, [3725], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{BE6502A1-73F7-4D69-A62B-FDC3122C8BAB}, Под карантина, [3725], [-1],0.0.0
   Adware.FastDataX, HKU\S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001\SOFTWARE\FastDataX, Под карантина, [3932], [484533],1.0.6301
   Adware.ICLoader, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\campaign9961, Под карантина, [417], [518478],1.0.6301
   Adware.ICLoader, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\multitimercampaign84170, Под карантина, [417], [518476],1.0.6301
   Adware.ICLoader, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\Speedycar, Под карантина, [417], [518473],1.0.6301
   Adware.ICLoader, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\TechnologyDesktopnew, Под карантина, [417], [518479],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\UNINSTALL\{D2A33A63-8223-EBE3-33A3-9B63E32348E3}, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   Стойност на регистъра: 6
   Adware.Tuto4PC, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN|Multitimer, Под карантина, [2764], [474048],1.0.6301
   PUP.Optional.NotChromeRun, HKU\S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN|GOOGLECHROMEAUTOLAUNCH_A26881468A4EFB18BAF645F9B1FB72E9, Под карантина, [6940], [241243],1.0.6301
   Adware.Tuto4PC.Generic, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUNONCE|QWTD433SW12, Под карантина, [3704], [522751],1.0.6301
   Adware.NeoBar, HKU\S-1-5-21-4192057778-3853912004-1886924142-1001\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUNONCE|AwRWNQQxQn, Под карантина, [1236], [431477],1.0.6301
   Adware.Agent, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{5A62AD84-CD2D-4C9B-AB06-213D0315B69D}|PATH, Под карантина, [103], [535907],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.Generic, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\SCHEDULE\TASKCACHE\TASKS\{BE6502A1-73F7-4D69-A62B-FDC3122C8BAB}|PATH, Под карантина, [3754], [483378],1.0.6301
   Данни на регистъра: 0
   (Не бяха открити зловредни елементи)
   Поток данни: 0
   (Не бяха открити зловредни елементи)
   Папка: 8
   PUP.Optional.BundleInstaller, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\845712, Под карантина, [407], [463480],1.0.6301
   Adware.Tuto4PC, C:\PROGRAM FILES\MULTITIMER, Под карантина, [2764], [474048],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\PROGRAMDATA\{5AE19F82-D0A3-1544-5665-8B06CC2700C8}, Под карантина, [3725], [484243],1.0.6301
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\PROGRAMDATA\5b2ec796-04d1-0, Под карантина, [679], [407181],1.0.6301
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\PROGRAMDATA\5b2ec796-56c1-1, Под карантина, [679], [407181],1.0.6301
   Adware.NeoBar, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\CYPJMERAKY, Под карантина, [1236], [431477],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   Файл: 55
   PUP.Optional.Amonetize.Gen, C:\PROGRAMDATA\5b2ec796-04d1-0\BITAC33.tmp, Под карантина, [3742], [257931],1.0.6301
   PUP.Optional.Amonetize.Gen, C:\PROGRAMDATA\5b2ec796-56c1-1\BIT96A0.tmp, Под карантина, [3742], [257931],1.0.6301
   PUP.Optional.BundleInstaller, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\845712\ic-0.9290ec7e4e043.exe, Под карантина, [407], [463480],1.0.6301
   PUP.Optional.BundleInstaller, C:\Users\BECKO\AppData\Local\Temp\845712\ic-0.ab640b600fd5f8.exe, Под карантина, [407], [463480],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.Generic, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\Chromium tatec, Под карантина, [3754], [483380],1.0.6301
   Adware.Agent, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\OPERA SCHEDULED AUTOUPDATE 4086469641, Под карантина, [103], [535908],1.0.6301
   Adware.Agent, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\allradio_4.27_portable.exe, Под карантина, [103], [536191],1.0.6301
   Adware.Tuto4PC, C:\PROGRAM FILES\MULTITIMER\UNINS000.DAT, Под карантина, [2764], [474048],1.0.6301
   Adware.Tuto4PC, C:\Program Files\Multitimer\Multitimer.exe, Под карантина, [2764], [474048],1.0.6301
   Adware.Tuto4PC, C:\Program Files\Multitimer\unins000.exe, Под карантина, [2764], [474048],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\PROGRAMDATA\{5AE19F82-D0A3-1544-5665-8B06CC2700C8}\fado, Под карантина, [3725], [484243],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\ProgramData\{5AE19F82-D0A3-1544-5665-8B06CC2700C8}\hdat1, Под карантина, [3725], [484243],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\ProgramData\{5AE19F82-D0A3-1544-5665-8B06CC2700C8}\hdat2, Под карантина, [3725], [484243],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\WINDOWS\SYSTEM32\TASKS\Chromium tatec, Под карантина, [3725], [-1],0.0.0
   Adware.Tuto4PC.Generic, C:\PROGRAM FILES\YUYFG\5138832.EXE, Под карантина, [3704], [522751],1.0.6301
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\APPLICATION DATA\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR0.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\PROGRAMDATA\APPLICATION DATA\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR0.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\APPLICATION DATA\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR1.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\PROGRAMDATA\APPLICATION DATA\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR1.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR0.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\PROGRAMDATA\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR0.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR1.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   PUP.Optional.BitsInstall.BITSRST, C:\PROGRAMDATA\MICROSOFT\NETWORK\DOWNLOADER\QMGR1.DAT, Под карантина, [679], [-1],0.0.0
   Adware.NeoBar, C:\Users\BECKO\AppData\Local\cypjMERAky\activation.exe, Под карантина, [1236], [431477],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\PROGRAMDATA\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HowToRemove.lnk, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HOWTOREMOVE\HOWTOREMOVE.HTML, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\chromium-min.jpg, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\control panel-min-min.JPG, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\down.png, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\ff menu.JPG, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\ff search engine-min.png, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\hp-min ff.png, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\hp-min ie.png, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\search engine.gif, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\setup pages.gif, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\sp-min.png, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\start-min.jpg, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\HowToRemove\up.png, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\lilacisa, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\lonadel, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\uninst.exe, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   PUP.Optional.WinYahoo.TskLnk, C:\Users\BECKO\AppData\Local\{0BF43DA8-2F5C-5110-42C4-74F866AC8860}\uninstp.dat, Под карантина, [3725], [542290],1.0.6301
   Ransom.Crysis, C:\USERS\BECKO\APPDATA\ROAMING\MICROSOFT\WINDOWS\REACSRHG\UIFBACFE.EXE, Под карантина, [7210], [551188],1.0.6301
   Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\BECKO\APPDATA\ROAMING\MICROSOFT\WINDOWS\START MENU\PROGRAMS\STARTUP\Sound Volume Control.lnk, Под карантина, [0], [392686],1.0.6301
   Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\BECKO\APPDATA\ROAMING\SOUND VOLUME CONTROL\SNDVOL.EXE, Под карантина, [0], [392686],1.0.6301
   PUP.Optional.BundleInstaller, C:\PROGRAM FILES\KMSPICO 10.2.1 FINAL\REGISTRY_ACTIVATION_2751393056.EXE, Под карантина, [407], [505351],1.0.6301
   Trojan.MalPack, C:\PROGRAM FILES\KMSPICO 10.2.1 FINAL\WINDOWSLOADER.EXE, Под карантина, [4152], [500527],1.0.6301
   Backdoor.Bot, C:\PROGRAM FILES\KMSPICO 10.2.1 FINAL\ACTIVATION.EXE, Под карантина, [806], [419768],1.0.6301
   Adware.Agent, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\IS-AT1Q7.TMP\ZRGVBV.DLL, Под карантина, [103], [539849],1.0.6301
   Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\TEMP2_WINDOWS LOADER 3.1.ZIP\WINDOWS LOADER 3.1.EXE, Под карантина, [0], [392686],1.0.6301
   Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\TEMP3_WINDOWS LOADER 3.1.ZIP\WINDOWS LOADER 3.1.EXE, Под карантина, [0], [392686],1.0.6301
   Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\TEMP4_WINDOWS LOADER 3.1.ZIP\WINDOWS LOADER 3.1.EXE, Под карантина, [0], [392686],1.0.6301
   Adware.Tuto4PC, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\EYEKAZXXJYM.EXE, Под карантина, [2764], [474076],1.0.6301
   Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\REFSUTIL.EXE, Под карантина, [0], [392686],1.0.6301
   Generic.Malware/Suspicious, C:\USERS\BECKO\APPDATA\LOCAL\TEMP\BEAD.TMP.EXE, Под карантина, [0], [392686],1.0.6301
   Физически сектор: 0
   (Не бяха открити зловредни елементи)
   WMI: 0
   (Не бяха открити зловредни елементи)

   (end)
  • от Антон Ангелов
   Здравейте,
   Имам съмнения, че системата ми е заразена работи, бавно и първият път, като отворя нов таб във файрфокс се отварят още два прозореца с реклами.
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 02.08.2018
   Ran by Anton (administrator) on DESKTOP-IRI1MIH (04-08-2018 17:20:24)
   Running from C:\Users\Anton\Desktop
   Loaded Profiles: Anton (Available Profiles: Anton)
   Platform: Windows 10 Enterprise Version 1709 16299.431 (X64) Language: Български (България)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: FF)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
   (AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\CompatTelRunner.exe
   (Adobe Systems Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\ElevationManager\AdobeUpdateService.exe
   (Adobe Systems, Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGMService.exe
   (Adobe Systems, Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe
   (Broadcom Corporation.) C:\Windows\System32\BtwRSupportService.exe
   (Nero AG) C:\Program Files (x86)\HTC\HTC Sync Manager\HSMServiceEntry.exe
   () C:\Program Files (x86)\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
   (Conexant Systems Inc.) C:\Windows\System32\CxAudMsg64.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
   () C:\Windows\System32\igfxTray.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe
   () C:\Program Files (x86)\HTC\HTC Sync Manager\HTC Sync\adb.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe
   (Realtek semiconductor) C:\Windows\RTFTrack.exe
   (Conexant Systems, Inc.) C:\Program Files\CONEXANT\cAudioFilterAgent\CAudioFilterAgent64.exe
   (BitTorrent Inc.) C:\Users\Anton\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
   (Disc Soft Ltd) C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
   (BitTorrent Inc.) C:\Users\Anton\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.5.3_44494\utorrentie.exe
   (BitTorrent Inc.) C:\Users\Anton\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.5.3_44494\utorrentie.exe
   () C:\Program Files\WindowsApps\60145ScottBrogden.ditto-cp_3.21.223.0_x86__n6b029mg40na2\Ditto.exe
   (Disc Soft Ltd) C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\CompatTelRunner.exe
   (Lenovo Group Limited) C:\Users\Anton\AppData\Local\Programs\Lenovo\Lenovo Service Bridge\LSBUpdater.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\Common Files\Avast Software\Overseer\overseer.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   (Adobe Systems, Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AdobeGCClient.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_12.1815.210.0_x64__kzf8qxf38zg5c\SkypeHost.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   () C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Web Companion\Application\Lavasoft.WCAssistant.WinService.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\CompatTelRunner.exe
   (Lavasoft) C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Web Companion\Application\WebCompanion.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [SecurityHealth] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [630168 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
   HKLM\...\Run: [RtsFT] => C:\WINDOWS\RTFTrack.exe [5052120 2015-06-01] (Realtek semiconductor)
   HKLM\...\Run: [cAudioFilterAgent] => C:\Program Files\Conexant\cAudioFilterAgent\cAudioFilterAgent64.exe [935104 2014-11-25] (Conexant Systems, Inc.)
   HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [242904 2018-06-22] (AVAST Software)
   HKLM\...\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe [508128 2016-07-01] (Adobe Systems Incorporated)
   HKLM\...\Run: [SynTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [3944136 2015-06-03] (Synaptics Incorporated)
   HKLM\...\Run: [SmartAudio] => C:\Program Files\CONEXANT\SAII\SACpl.exe [1830616 2014-04-10] (Conexant Systems, Inc.)
   HKLM\...\Run: [AdobeGCInvoker-1.0] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGCInvokerUtility.exe [316392 2018-05-11] (Adobe Systems, Incorporated)
   HKLM-x32\...\Run: [StartCCC] => C:\Program Files (x86)\AMD\ATI.ACE\Core-Static\amd64\CLIStart.exe [767176 2015-06-22] (Advanced Micro Devices, Inc.)
   HKLM-x32\...\Run: [Adobe Creative Cloud] => C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\ACC\Creative Cloud.exe [2383040 2016-10-25] (Adobe Systems Incorporated)
   HKLM Group Policy restriction on software: %systemroot%\system32\mrt.exe <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-1747955922-307037692-2103265143-1001\...\Run: [uTorrent] => C:\Users\Anton\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe [1984184 2018-06-22] (BitTorrent Inc.)
   HKU\S-1-5-21-1747955922-307037692-2103265143-1001\...\Run: [Viber] => C:\Users\Anton\AppData\Local\Viber\Viber.exe [37338696 2018-04-24] (Viber Media S.à r.l.)
   HKU\S-1-5-21-1747955922-307037692-2103265143-1001\...\Run: [DAEMON Tools Lite Automount] => C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe [5263040 2018-01-30] (Disc Soft Ltd)
   HKU\S-1-5-21-1747955922-307037692-2103265143-1001\...\Run: [Web Companion] => C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Web Companion\Application\WebCompanion.exe [7368480 2018-08-04] (Lavasoft)
   HKU\S-1-5-21-1747955922-307037692-2103265143-1001\...\MountPoints2: {a097669a-1fdb-11e8-8817-f8a963267c4d} - "I:\startme.exe"
   HKU\S-1-5-21-1747955922-307037692-2103265143-1001\...\MountPoints2: {a09767e5-1fdb-11e8-8817-f8a963267c4d} - "H:\SETUP.EXE"
   HKU\S-1-5-21-1747955922-307037692-2103265143-1001\...\MountPoints2: {a0976fa4-1fdb-11e8-8817-f8a963267c4d} - "I:\Setup.exe"
   GroupPolicy: Restriction ? <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 62.221.132.211 85.130.60.11
   Tcpip\..\Interfaces\{3dad8f67-5fb2-42f7-8404-142ac9dfe4b7}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
   Tcpip\..\Interfaces\{7fd9a328-bcce-42f4-bd1c-45a1f2ee1e6c}: [DhcpNameServer] 62.221.132.211 85.130.60.11
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\S-1-5-21-1747955922-307037692-2103265143-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://search.yahoo.com/yhs/web?hspart=lvs&hsimp=yhs-awc&type=lvs__webcompa__1_0__ya__hp_WCYID10420__180523__yaie
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1747955922-307037692-2103265143-1001 -> {C0C3A6C6-03BC-4195-8FCB-AEA091301353} URL = hxxps://search.yahoo.com/yhs/search?hspart=lvs&hsimp=yhs-awc&type=lvs__webcompa__1_0__ya__ch_WCYID10420__180523__yaie&p={searchTerms}
   BHO: Skype for Business Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2018-04-10] (Microsoft Corporation)
   BHO: Microsoft OneDrive for Business Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\GROOVEEX.DLL [2018-05-15] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Skype for Business Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll [2017-09-12] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Microsoft OneDrive for Business Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\GROOVEEX.DLL [2018-05-15] (Microsoft Corporation)
   Handler: mso-minsb.16 - {3459B272-CC19-4448-86C9-DDC3B4B2FAD3} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2018-04-10] (Microsoft Corporation)
   Handler-x32: mso-minsb.16 - {3459B272-CC19-4448-86C9-DDC3B4B2FAD3} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2018-04-10] (Microsoft Corporation)
   Handler: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2018-04-10] (Microsoft Corporation)
   Handler-x32: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\MSOSB.DLL [2018-04-10] (Microsoft Corporation)
   FireFox:
   ========
   FF DefaultProfile: 6l09fpov.default-1519148072560
   FF ProfilePath: C:\Users\Anton\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6l09fpov.default-1519148072560 [2018-08-04]
   FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\6l09fpov.default-1519148072560 -> about:home
   FF NewTab: Mozilla\Firefox\Profiles\6l09fpov.default-1519148072560 -> hxxps://search.yahoo.com/yhs/web?hspart=lvs&hsimp=yhs-awc&type=lvs__webcompa__1_0__ya__hp_WCYID10420__180523__yaff
   FF Extension: (Easy YouTube mp3) - C:\Users\Anton\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6l09fpov.default-1519148072560\Extensions\d.lehr@chello.at.xpi [2018-07-07]
   FF Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Anton\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6l09fpov.default-1519148072560\Extensions\wrc@avast.com.xpi [2018-06-01]
   FF Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\Anton\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6l09fpov.default-1519148072560\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2018-07-18]
   FF SearchPlugin: C:\Users\Anton\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\6l09fpov.default-1519148072560\searchplugins\yahoo-lavasoft-ff59.xml [2018-05-23]
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_30_0_0_134.dll [2018-07-14] ()
   FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files\MICROS~1\Office16\NPSPWRAP.DLL [2015-07-31] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin: adobe.com/AdobeAAMDetect -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\Utils\npAdobeAAMDetect64.dll [2016-10-25] (Adobe Systems)
   FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_30_0_0_134.dll [2018-07-14] ()
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/Lync,version=15.0 -> C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll [2018-04-10] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\NPSPWRAP.DLL [2014-01-23] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-16] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-16] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.6 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2017-05-24] (VideoLAN)
   FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2018-06-29] (Adobe Systems Inc.)
   FF Plugin-x32: adobe.com/AdobeAAMDetect -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Creative Cloud\Utils\npAdobeAAMDetect32.dll [2016-10-25] (Adobe Systems)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-1747955922-307037692-2103265143-1001: @unity3d.com/UnityPlayer,version=1.0 -> C:\Users\Anton\AppData\LocalLow\Unity\WebPlayer\loader\npUnity3D32.dll [2017-05-18] (Unity Technologies ApS)
   Chrome:
   =======
   CHR HomePage: Default -> hxxp://www.google.com
   CHR Profile: C:\Users\Anton\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-07-25]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Anton\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-10-26]
   CHR Extension: (Adobe Acrobat) - C:\Users\Anton\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj [2017-10-26]
   CHR Extension: (Avast SafePrice) - C:\Users\Anton\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck [2018-02-18]
   CHR Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Anton\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki [2017-10-26]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\Anton\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-10-26]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Anton\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-01-23]
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 AdobeUpdateService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Adobe Desktop Common\ElevationManager\AdobeUpdateService.exe [744640 2016-10-25] (Adobe Systems Incorporated)
   R2 AGMService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGMService.exe [2321384 2018-05-11] (Adobe Systems, Incorporated)
   R2 AGSService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe [2128872 2018-05-11] (Adobe Systems, Incorporated)
   R3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe [7780400 2018-06-22] (AVAST Software)
   R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [322464 2018-06-22] (AVAST Software)
   R3 Disc Soft Lite Bus Service; C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe [3480768 2018-01-30] (Disc Soft Ltd)
   R2 HTCMonitorService; C:\Program Files (x86)\HTC\HTC Sync Manager\HSMServiceEntry.exe [87368 2016-09-20] (Nero AG)
   R2 igfxCUIService2.0.0.0; C:\WINDOWS\system32\igfxCUIService.exe [365040 2017-10-20] (Intel Corporation)
   R2 PassThru Service; C:\Program Files (x86)\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe [166912 2013-10-17] () [File not signed]
   S3 Sense; C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe [4329952 2017-12-31] (Microsoft Corporation)
   R2 SynTPEnhService; C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe [249032 2015-06-03] (Synaptics Incorporated)
   R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [11294448 2018-03-09] (TeamViewer GmbH)
   R2 WCAssistantService; C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Web Companion\Application\Lavasoft.WCAssistant.WinService.exe [25888 2018-08-04] ()
   S3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [355304 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
   S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [105944 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R0 amdkmpfd; C:\WINDOWS\System32\drivers\amdkmpfd.sys [65248 2015-04-24] (Advanced Micro Devices, Inc.)
   R1 aswArPot; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswArPot.sys [197160 2018-06-22] (AVAST Software)
   R1 aswbidsdriver; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbidsdrivera.sys [229392 2018-06-22] (AVAST Software)
   R0 aswbidsh; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbidsha.sys [201328 2018-06-22] (AVAST Software)
   R0 aswblog; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbloga.sys [346664 2018-06-22] (AVAST Software)
   R0 aswbuniv; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbuniva.sys [59592 2018-06-22] (AVAST Software)
   S3 aswElam; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswElam.sys [15360 2018-06-22] (AVAST Software)
   R1 aswHdsKe; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswHdsKe.sys [239680 2018-06-22] (AVAST Software)
   S3 aswHwid; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswHwid.sys [46976 2018-06-22] (AVAST Software)
   R2 aswMonFlt; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswMonFlt.sys [159640 2018-06-22] (AVAST Software)
   R1 aswRdr; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRdr2.sys [111872 2018-06-22] (AVAST Software)
   R0 aswRvrt; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRvrt.sys [85968 2018-06-22] (AVAST Software)
   R1 aswSnx; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSnx.sys [1027728 2018-06-22] (AVAST Software)
   R1 aswSP; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSP.sys [467064 2018-07-25] (AVAST Software)
   R2 aswStm; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswStm.sys [211160 2018-06-22] (AVAST Software)
   R0 aswVmm; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswVmm.sys [381584 2018-06-22] (AVAST Software)
   R3 dtlitescsibus; C:\WINDOWS\System32\drivers\dtlitescsibus.sys [30264 2018-03-04] (Disc Soft Ltd)
   R3 dtliteusbbus; C:\WINDOWS\System32\drivers\dtliteusbbus.sys [47672 2018-03-04] (Disc Soft Ltd)
   R1 ISODrive; C:\Program Files (x86)\UltraISO\drivers\ISODrv64.sys [115448 2013-11-21] (EZB Systems, Inc.)
   S3 RTSUER; C:\WINDOWS\system32\Drivers\RtsUer.sys [410880 2015-07-03] (Realsil Semiconductor Corporation)
   R3 rtsuvc; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rtsuvc.sys [3059416 2015-06-11] (Realtek Semiconductor Corp.)
   R3 SmbDrvI; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Smb_driver_Intel.sys [42696 2015-06-03] (Synaptics Incorporated)
   S3 WdBoot; C:\WINDOWS\system32\drivers\WdBoot.sys [44608 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
   S3 WdFilter; C:\WINDOWS\system32\drivers\WdFilter.sys [309144 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
   S3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [119192 2017-09-29] (Microsoft Corporation)
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-08-04 17:19 - 2018-08-04 17:20 - 000040238 _____ C:\Users\Anton\Desktop\Addition.txt
   2018-08-04 17:16 - 2018-08-04 17:23 - 000018696 _____ C:\Users\Anton\Desktop\FRST.txt
   2018-08-04 17:16 - 2018-08-04 17:20 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-08-04 17:14 - 2018-08-04 17:15 - 002412544 _____ (Farbar) C:\Users\Anton\Desktop\FRST64.exe
   2018-08-04 17:09 - 2018-08-04 17:09 - 000000000 ___HD C:\Users\Public\Documents\AdobeGC
   2018-07-25 15:13 - 2018-07-25 15:13 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\Local\PlaceholderTileLogoFolder
   2018-07-25 15:11 - 2018-07-25 15:11 - 000107310 _____ C:\Users\Anton\Desktop\FileZilla.xml
   2018-07-25 15:10 - 2018-07-25 15:11 - 007791072 _____ (Tim Kosse) C:\Users\Anton\Downloads\FileZilla_3.35.1_win64-setup.exe
   2018-07-19 13:01 - 2018-07-19 13:01 - 000000711 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Tanki Online.lnk
   2018-07-19 12:59 - 2018-07-19 12:59 - 009644712 _____ (AlternativaGame Ltd ) C:\Users\Anton\Downloads\tankionline_eu.exe
   2018-07-19 09:44 - 2018-08-04 17:06 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\LocalLow\uTorrent
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-08-04 17:22 - 2017-09-29 16:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\DeliveryOptimization
   2018-08-04 17:22 - 2017-09-26 18:50 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\Roaming\uTorrent
   2018-08-04 17:21 - 2017-09-29 16:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
   2018-08-04 17:09 - 2017-09-26 00:28 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\LocalLow\Mozilla
   2018-08-04 17:08 - 2018-06-23 10:14 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\Local\AVAST Software
   2018-08-04 17:06 - 2017-10-12 22:48 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\Local\HTC MediaHub
   2018-08-04 17:05 - 2017-12-31 07:35 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
   2018-08-04 17:05 - 2017-10-23 19:45 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
   2018-08-04 17:05 - 2017-10-21 12:50 - 000000180 _____ C:\WINDOWS\system32\{A6D608F0-0BDE-491A-97AE-5C4B05D86E01}.bat
   2018-08-04 17:05 - 2017-09-26 00:39 - 000000000 __SHD C:\Users\Anton\IntelGraphicsProfiles
   2018-07-25 20:17 - 2017-09-29 11:45 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
   2018-07-25 20:00 - 2017-09-29 16:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\NDF
   2018-07-25 19:52 - 2017-12-31 07:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
   2018-07-25 17:10 - 2017-12-31 07:18 - 000000000 ____D C:\Users\Anton
   2018-07-25 16:53 - 2017-09-26 19:10 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\Roaming\vlc
   2018-07-25 16:51 - 2018-06-03 23:14 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\Roaming\FileZilla
   2018-07-25 15:48 - 2018-06-03 23:14 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\Local\FileZilla
   2018-07-25 15:13 - 2017-12-31 07:19 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\Local\Packages
   2018-07-25 15:13 - 2017-09-29 16:46 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
   2018-07-25 15:12 - 2018-06-03 23:12 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FileZilla FTP Client
   2018-07-25 15:12 - 2018-06-03 23:12 - 000000000 ____D C:\Program Files\FileZilla FTP Client
   2018-07-25 14:51 - 2017-09-26 18:43 - 000467064 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswSP.sys
   2018-07-24 21:36 - 2017-12-31 07:35 - 000004264 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Avast Emergency Update
   2018-07-22 16:34 - 2017-10-08 22:55 - 000000875 _____ C:\Users\Anton\Desktop\Книги.txt
   2018-07-22 15:44 - 2017-09-29 16:37 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
   2018-07-18 23:21 - 2018-06-26 23:00 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\Local\CrashDumps
   2018-07-18 23:19 - 2018-04-21 10:07 - 000000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office 2013
   2018-07-18 23:18 - 2015-10-30 10:24 - 000000167 _____ C:\WINDOWS\win.ini
   2018-07-15 13:29 - 2017-09-27 00:48 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
   2018-07-15 13:24 - 2017-09-27 00:48 - 134675576 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
   2018-07-15 13:17 - 2017-09-29 16:46 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
   2018-07-15 12:58 - 2017-12-23 17:33 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\Panther
   2018-07-15 12:16 - 2017-12-31 07:34 - 000065683 _____ C:\WINDOWS\diagwrn.xml
   2018-07-15 12:16 - 2017-12-31 07:34 - 000062868 _____ C:\WINDOWS\diagerr.xml
   2018-07-15 10:45 - 2017-10-21 13:22 - 000000000 ____H C:\$WINRE_BACKUP_PARTITION.MARKER
   2018-07-15 10:43 - 2017-09-29 11:45 - 000032768 _____ C:\WINDOWS\system32\config\ELAM
   2018-07-15 10:07 - 2017-09-29 16:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Registration
   2018-07-15 10:06 - 2018-04-12 20:30 - 000000000 ___HD C:\$WINDOWS.~BT
   2018-07-14 11:11 - 2017-10-15 22:30 - 000000000 ____D C:\Users\Anton\AppData\Local\LenovoServiceBridge
   2018-07-14 11:05 - 2018-03-15 00:41 - 000004588 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Adobe Flash Player NPAPI Notifier
   2018-07-14 11:05 - 2017-12-31 07:35 - 000004422 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
   2018-07-14 11:05 - 2017-09-29 16:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Macromed
   2018-07-14 11:05 - 2017-09-29 16:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Macromed
   2018-07-10 23:51 - 2017-09-29 00:46 - 000000187 _____ C:\Users\Anton\Desktop\Angliski.txt
   2018-07-10 20:48 - 2017-12-31 07:35 - 000004562 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task
   2018-07-10 20:47 - 2017-09-26 18:59 - 000002457 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
   2018-07-10 08:13 - 2017-12-31 07:35 - 000003376 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-1747955922-307037692-2103265143-1001
   2018-07-10 08:13 - 2017-09-26 00:26 - 000002391 _____ C:\Users\Anton\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
   2018-07-10 08:13 - 2017-09-26 00:26 - 000000000 ___RD C:\Users\Anton\OneDrive
   2018-07-08 23:05 - 2018-02-20 20:34 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
   2018-07-08 23:05 - 2018-02-20 20:34 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
   2018-07-07 15:25 - 2018-02-20 20:34 - 000001005 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firefox.lnk
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2018-06-03 22:57 - 2018-06-03 23:09 - 000000600 _____ () C:\Users\Anton\AppData\Roaming\winscp.rnd
   2018-02-25 19:38 - 2018-02-25 19:38 - 000001456 _____ () C:\Users\Anton\AppData\Local\Adobe Save for Web 13.0 Prefs
   2018-06-10 00:20 - 2018-06-10 00:20 - 000002031 _____ () C:\Users\Anton\AppData\Local\recently-used.xbel
   Some files in TEMP:
   ====================
   2018-07-10 08:14 - 2018-08-04 17:09 - 000391024 _____ (adaware) C:\Users\Anton\AppData\Local\Temp\wcupdater.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-07-22 16:44
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
 • Дарение

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.