Премини към съдържанието
piston79

Реклами и пренасочвания/съмнение за вирус.

Препоръчан отговор


Здравейте!

От известно време насам имам проблем при браузване в интернет, постоянно изкачат прозорки с реклама на ефбет, а вчера даже нещо като видео от каунтър страйк ((макар и за секунди)

Използвам аваст и малуеърбайтс, отделно adon за  мозила -Адблок +,

При сканиране и от двете не излиза нищо особени като инфекция (само някакъв .длл от една стара игра).

 

П.С. Обикновено съм на компютъра късно вечер и то не всеки ден, така че може би няма да мога да изпълнявам бързо съветите Ви....

 

Цитат

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 20-08-2017

Ran by Zzz (administrator) on ZZZ-PC (01-09-2017 08:10:03)

Running from C:\Users\Zzz\Desktop

Loaded Profiles: Zzz (Available Profiles: Zzz)

Platform: Microsoft Windows 7 Professional  Service Pack 1 (X86) Language: English (United States)

Internet Explorer Version 11 (Default browser: FF)

Boot Mode: Normal

Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

 

 

==================== Processes (Whitelisted) =================

 

 

(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

 

 

(AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe

(AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe

(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

(Corsair) C:\Program Files\Corsair SSD Toolbox\CSSDTService.exe

(Nero AG) C:\Program Files\HTC\HTC Sync Manager\HSMServiceEntry.exe

() C:\Program Files\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe

(AVAST Software s.r.o.) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswidsagent.exe

(Google Inc.) C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.5\GoogleCrashHandler.exe

(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

() C:\Program Files\HTC\HTC Sync Manager\HTC Sync\adb.exe

(Oracle Corporation) C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe

(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe

(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe

 

 

==================== Registry (Whitelisted) ====================

 

 

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

 

 

HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe [12021464 2014-05-09] (Realtek Semiconductor)

HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [239856 2017-08-31] (AVAST Software)

HKLM\...\Run: [] => [X]

HKLM\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [587288 2017-07-21] (Oracle Corporation)

HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Restriction <==== ATTENTION

HKU\S-1-5-21-1823912443-1866771204-3555711914-1000\...\MountPoints2: {055e4e18-335f-11e5-9408-001d60d7f6a8} - F:\HTC_Sync_Manager_PC.exe

HKU\S-1-5-21-1823912443-1866771204-3555711914-1000\...\MountPoints2: {5e88b65b-6b32-11e4-9a32-001d60d7f6a8} - F:\setup.exe

 

 

==================== Internet (Whitelisted) ====================

 

 

(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

 

 

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1

Tcpip\..\Interfaces\{9267BF8D-66E0-4FF0-BD4B-EC6A5630C7B0}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1

 

 

Internet Explorer:

==================

HKU\S-1-5-21-1823912443-1866771204-3555711914-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.abv.bg/

SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =

BHO: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-12] (Microsoft Corporation)

BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_144\bin\ssv.dll [2017-08-26] (Oracle Corporation)

BHO: avast! Online Security -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2017-08-31] (AVAST Software)

BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_144\bin\jp2ssv.dll [2017-08-26] (Oracle Corporation)

Handler: belarc - {6318E0AB-2E93-11D1-B8ED-00608CC9A71F} - C:\Program Files\Belarc\BelarcAdvisor\System\BAVoilaX.dll [2013-04-16] (Belarc, Inc.)

Handler: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll [2009-02-12] (Microsoft Corporation)

 

 

FireFox:

========

FF ProfilePath: C:\Users\Zzz\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\sefmfwtz.default-1440174430788 [2017-09-01]

FF Extension: (ADB Helper) - C:\Users\Zzz\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\sefmfwtz.default-1440174430788\Extensions\adbhelper@mozilla.org [2017-08-29]

FF Extension: (Avast SafePrice) - C:\Users\Zzz\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\sefmfwtz.default-1440174430788\Extensions\sp@avast.com.xpi [2017-08-24]

FF Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Zzz\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\sefmfwtz.default-1440174430788\Extensions\wrc@avast.com.xpi [2017-08-20]

FF Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\Zzz\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\sefmfwtz.default-1440174430788\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2017-06-08]

FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [jid1-r1tDuNiNb4SEww@jetpack] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\pam\FF => not found

FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_26_0_0_151.dll [2017-08-14] ()

FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.144.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_144\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2017-08-26] (Oracle Corporation)

FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.144.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_144\bin\plugin2\npjp2.dll [2017-08-26] (Oracle Corporation)

FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-04-28] (Google Inc.)

FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-04-28] (Google Inc.)

FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.1.5 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2016-06-01] (VideoLAN)

FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.2.1 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2016-06-01] (VideoLAN)

FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.2.4 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2016-06-01] (VideoLAN)

FF Plugin: Adobe Reader -> C:\Program Files\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2017-08-10] (Adobe Systems Inc.)

FF Plugin HKU\S-1-5-21-1823912443-1866771204-3555711914-1000: @unity3d.com/UnityPlayer,version=1.0 -> C:\Users\Zzz\AppData\LocalLow\Unity\WebPlayer\loader\npUnity3D32.dll [2016-07-14] (Unity Technologies ApS)

 

 

Chrome:

=======

CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChromeSp.crx <not found>

 

 

==================== Services (Whitelisted) ====================

 

 

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

 

 

R3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswidsagent.exe [5830352 2017-08-31] (AVAST Software s.r.o.)

R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [275208 2017-08-31] (AVAST Software)

R2 CorsairSSDToolBox; C:\Program Files\Corsair SSD Toolbox\CSSDTService.exe [1864808 2014-08-12] (Corsair)

R2 HTCMonitorService; C:\Program Files\HTC\HTC Sync Manager\HSMServiceEntry.exe [87368 2014-06-27] (Nero AG)

R2 PassThru Service; C:\Program Files\HTC\Internet Pass-Through\PassThruSvr.exe [166912 2013-10-17] () [File not signed]

S4 TeamViewer; C:\Program Files\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [5429520 2015-01-30] (TeamViewer GmbH)

S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [680960 2013-05-27] (Microsoft Corporation)

 

 

===================== Drivers (Whitelisted) ======================

 

 

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

 

 

R1 AsIO; C:\Windows\System32\drivers\AsIO.sys [12400 2007-12-17] ()

R1 aswbidsdriver; C:\Windows\system32\drivers\aswbidsdriverx.sys [267520 2017-08-31] (AVAST Software s.r.o.)

R0 aswbidsh; C:\Windows\system32\drivers\aswbidshx.sys [157416 2017-08-31] (AVAST Software s.r.o.)

R0 aswblog; C:\Windows\system32\drivers\aswblogx.sys [276736 2017-08-31] (AVAST Software s.r.o.)

R0 aswbuniv; C:\Windows\system32\drivers\aswbunivx.sys [50384 2017-08-31] (AVAST Software s.r.o.)

S3 aswHwid; C:\Windows\system32\drivers\aswHwid.sys [42856 2017-08-31] (AVAST Software)

R1 aswKbd; C:\Windows\system32\drivers\aswKbd.sys [39784 2017-08-31] (AVAST Software)

R2 aswMonFlt; C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [124952 2017-08-31] (AVAST Software)

R1 aswRdr; C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys [99568 2017-08-31] (AVAST Software)

R0 aswRvrt; C:\Windows\system32\drivers\aswRvrt.sys [70864 2017-08-31] (AVAST Software)

R1 aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [773800 2017-08-31] (AVAST Software)

R1 aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [500136 2017-08-31] (AVAST Software)

R2 aswStm; C:\Windows\system32\drivers\aswStm.sys [147720 2017-08-31] (AVAST Software)

R0 aswVmm; C:\Windows\system32\drivers\aswVmm.sys [296824 2017-08-31] (AVAST Software)

R1 dtsoftbus01; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [243128 2015-12-19] (Disc Soft Ltd)

S3 HtcVCom32; C:\Windows\System32\DRIVERS\HtcVComV32.sys [105984 2009-10-27] (QUALCOMM Incorporated)

R3 LVUSBSta; C:\Windows\System32\DRIVERS\LVUSBSta.sys [41752 2008-07-26] (Logitech Inc.)

R3 MTsensor; C:\Windows\System32\DRIVERS\ASACPI.sys [6504 2009-05-13] ()

R0 mv61xx; C:\Windows\System32\drivers\mv61xx.sys [155688 2009-10-12] (Marvell Semiconductor, Inc.)

R3 pepifilter; C:\Windows\System32\DRIVERS\lv302af.sys [13976 2009-05-01] (Logitech Inc.)

R3 PID_PEPI; C:\Windows\System32\DRIVERS\LV302V32.SYS [2687512 2009-05-01] (Logitech Inc.)

S3 SNP2UVC; C:\Windows\System32\DRIVERS\snp2uvc.sys [3563520 2010-08-20] ()

 

 

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

 

 

(If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

 

 

 

 

==================== One Month Created files and folders ========

 

 

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

 

 

2017-08-31 21:33 - 2017-08-31 21:33 - 000304816 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\aswBoot.exe

2017-08-31 00:37 - 2017-08-31 00:37 - 000000000 ____D C:\ProgramData\ESET

2017-08-31 00:15 - 2017-08-31 00:15 - 009264611 _____ C:\Users\Zzz\Desktop\A. Canev, A. Petrov - Mestna PVO.djvu

2017-08-30 22:25 - 2017-08-30 22:30 - 000035386 _____ C:\Users\Zzz\Desktop\Addition.txt

2017-08-30 22:24 - 2017-09-01 08:10 - 000010026 _____ C:\Users\Zzz\Desktop\FRST.txt

2017-08-30 22:24 - 2017-09-01 08:10 - 000000000 ____D C:\FRST

2017-08-30 22:22 - 2017-08-30 22:23 - 001792512 _____ (Farbar) C:\Users\Zzz\Desktop\FRST.exe

2017-08-28 18:02 - 2017-08-28 18:02 - 000002168 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Earth Pro.lnk

2017-08-28 18:02 - 2017-08-28 18:02 - 000002130 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Earth Pro.lnk

2017-08-27 17:38 - 2017-08-27 17:38 - 000002246 _____ C:\Users\Zzz\Desktop\JRT.txt

2017-08-26 07:49 - 2017-08-26 07:49 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Java

2017-08-25 19:14 - 2017-08-27 17:27 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner

2017-08-14 19:06 - 2017-07-29 17:50 - 000074752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tdx.sys

2017-08-14 19:06 - 2017-07-21 17:26 - 000518144 _____ C:\Windows\system32\msjetoledb40.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-21 17:26 - 000409600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msexch40.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-21 17:26 - 000290816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msjtes40.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-21 17:26 - 000282624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mstext40.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-15 20:52 - 000346320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 18:10 - 001549824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tquery.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 18:10 - 001400320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssrch.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 18:10 - 001363968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Query.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 18:10 - 000666624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssvp.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 18:10 - 000382976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wer.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 18:10 - 000337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssph.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 18:10 - 000197120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssphtb.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 18:10 - 000104448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssitlb.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 18:10 - 000059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msscntrs.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 18:10 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssprxy.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 18:00 - 000427520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 18:00 - 000164352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 17:59 - 000086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 17:59 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msshooks.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 17:50 - 000054272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wermgr.exe

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 17:50 - 000028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\werdiagcontroller.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 06:01 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 06:00 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 05:54 - 020270080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 05:48 - 000499200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 05:48 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 05:48 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 05:48 - 000047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 05:47 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 05:44 - 002290176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 05:42 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 05:41 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 05:39 - 000476160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 05:38 - 000663552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 05:38 - 000620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 05:38 - 000115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 05:38 - 000104960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 05:33 - 000667648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 05:30 - 000416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 05:26 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 05:25 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 05:25 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdc.ocx

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 05:23 - 000168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 05:22 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 05:21 - 000279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 05:20 - 000130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 05:17 - 004546048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 05:13 - 000230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 05:12 - 000693248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 05:12 - 000689664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 05:11 - 002057216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 05:11 - 001155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 05:09 - 013663744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 04:53 - 002767872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 04:50 - 001314816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-14 04:48 - 000710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-08 18:19 - 000250600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clfs.sys

2017-08-14 19:06 - 2017-07-08 17:51 - 002402816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 18:15 - 004001000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 18:15 - 003945192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 18:15 - 000296680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\volmgrx.sys

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 18:15 - 000137960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 18:15 - 000067304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 18:13 - 001310528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 18:11 - 000655360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 18:11 - 000400896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 18:11 - 000261120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 18:11 - 000254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 18:11 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 18:11 - 000172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 18:11 - 000141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpchttp.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 18:11 - 000109568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\t2embed.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 18:11 - 000099840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 18:11 - 000065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 18:11 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\setbcdlocale.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 18:11 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 18:11 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 18:10 - 001062912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 18:10 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 18:10 - 000644096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 18:10 - 000554496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 18:10 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 18:10 - 000082432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcrypt.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 18:10 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 18:10 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidapi.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 18:10 - 000038912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 18:10 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 18:10 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 17:52 - 000097792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidpolicyconverter.exe

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 17:52 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 17:52 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidsvc.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 17:52 - 000016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidcertstorecheck.exe

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 17:51 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 17:50 - 000262656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 17:48 - 000226304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 17:48 - 000124416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 17:48 - 000098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 17:47 - 000069632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 17:47 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptbase.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 17:47 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe

2017-08-14 19:06 - 2017-07-07 17:47 - 000015872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-01 16:05 - 001311744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msjet40.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-01 16:05 - 000866816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mswdat10.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-01 16:05 - 000641536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mswstr10.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-01 16:05 - 000616448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrepl40.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-01 16:05 - 000475648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxbde40.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-01 16:05 - 000375808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mspbde40.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-01 16:05 - 000343552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrd3x40.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-01 16:05 - 000339968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msexcl40.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-01 16:05 - 000310272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrd2x40.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-01 16:05 - 000240640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msltus40.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-01 16:05 - 000144896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msjint40.dll

2017-08-14 19:06 - 2017-07-01 16:05 - 000083968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msjter40.dll

 

 

==================== One Month Modified files and folders ========

 

 

(If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

 

 

2017-09-01 08:09 - 2016-11-18 17:43 - 000000000 ____D C:\Users\Zzz\AppData\LocalLow\Mozilla

2017-09-01 02:22 - 2009-07-14 07:34 - 000025536 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0

2017-09-01 02:22 - 2009-07-14 07:34 - 000025536 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0

2017-09-01 02:18 - 2010-11-21 00:01 - 000792294 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI

2017-09-01 02:18 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\inf

2017-09-01 02:14 - 2009-07-14 07:53 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT

2017-08-31 21:38 - 2014-11-11 16:09 - 000170200 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys

2017-08-31 21:33 - 2014-11-11 17:59 - 000500136 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSP.sys

2017-08-31 21:33 - 2014-11-11 17:59 - 000296824 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswVmm.sys

2017-08-31 21:33 - 2014-11-11 17:59 - 000147720 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswStm.sys

2017-08-31 21:33 - 2014-11-11 17:59 - 000124952 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswMonFlt.sys

2017-08-31 21:33 - 2014-11-11 17:59 - 000099568 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRdr2.sys

2017-08-31 21:33 - 2014-11-11 17:59 - 000070864 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRvrt.sys

2017-08-31 21:33 - 2014-11-11 17:59 - 000042856 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHwid.sys

2017-08-31 21:32 - 2017-02-18 07:37 - 000276736 _____ (AVAST Software s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\aswblogx.sys

2017-08-31 21:32 - 2017-02-18 07:37 - 000267520 _____ (AVAST Software s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsdriverx.sys

2017-08-31 21:32 - 2017-02-18 07:37 - 000157416 _____ (AVAST Software s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidshx.sys

2017-08-31 21:32 - 2017-02-18 07:37 - 000050384 _____ (AVAST Software s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\aswbunivx.sys

2017-08-31 21:32 - 2016-03-23 11:44 - 000039784 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswKbd.sys

2017-08-31 21:32 - 2014-11-11 17:59 - 000773800 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSnx.sys

2017-08-30 18:44 - 2015-07-16 18:56 - 000002441 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk

2017-08-28 18:02 - 2014-11-14 15:45 - 000000000 ____D C:\Program Files\Google

2017-08-26 07:54 - 2014-12-23 00:08 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Oracle

2017-08-26 07:50 - 2015-02-06 13:19 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java

2017-08-26 07:50 - 2014-12-23 00:08 - 000000000 ____D C:\Program Files\Java

2017-08-26 07:49 - 2014-12-23 00:08 - 000095808 _____ (Oracle Corporation) C:\Windows\system32\WindowsAccessBridge.dll

2017-08-22 08:20 - 2014-11-12 01:29 - 000803328 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2017-08-22 08:20 - 2014-11-12 01:29 - 000144896 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2017-08-22 08:19 - 2014-11-12 01:29 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed

2017-08-21 02:42 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache

2017-08-15 06:53 - 2009-07-14 07:33 - 000418584 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT

2017-08-15 00:34 - 2015-07-17 07:59 - 000000000 ____D C:\Users\Zzz\AppData\Roaming\vlc

2017-08-14 19:10 - 2014-11-11 22:12 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MRT

2017-08-14 19:07 - 2015-04-24 12:23 - 137505280 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe

2017-08-13 16:23 - 2014-11-23 19:13 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Skype

2017-08-13 15:58 - 2014-11-12 21:36 - 000000000 ___SD C:\Users\Zzz\AppData\LocalLow\Temp

 

 

==================== Files in the root of some directories =======

 

 

1641-02-20 09:06 - 1641-02-20 09:06 - 000000000 ____H () C:\Users\Zzz\AppData\Local\BIT1574.tmp

2015-09-12 23:11 - 2017-03-02 23:14 - 000006656 _____ () C:\Users\Zzz\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini

2015-11-28 09:39 - 2015-11-28 09:39 - 000000036 _____ () C:\Users\Zzz\AppData\Local\housecall.guid.cache

2017-07-12 19:12 - 2017-07-12 19:12 - 000001010 _____ () C:\Users\Zzz\AppData\Local\recently-used.xbel

2015-07-23 19:43 - 2017-05-27 22:01 - 000007651 _____ () C:\Users\Zzz\AppData\Local\resmon.resmoncfg

1641-02-20 09:06 - 1641-02-20 09:06 - 000000000 _____ () C:\Users\Zzz\AppData\Local\{4BC2EF26-D564-4340-B62F-7F30DC37E032}

2015-05-06 18:13 - 2015-05-06 18:13 - 000000057 _____ () C:\ProgramData\Ament.ini

2015-04-24 00:29 - 2015-04-24 00:29 - 000000000 ____H () C:\ProgramData\DP45977C.lfl

 

 

==================== Bamital & volsnap ======================

 

 

(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

 

 

C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed

C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed

C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed

C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed

C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed

C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed

C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed

C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed

C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed

C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed

 

 

LastRegBack: 2017-09-01 02:31

 

 

==================== End of FRST.txt ============================

 

 

Addition.txt

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте,

Лог файловете изглеждат наред. Специално за рекламите на Efbet се появяват и при мен чат-пат. Има някои сайтове с доста агресивни скриптове, които минават през NoScript и Adblock Plus. Това, което при мен помага и съм го добавил към Adblock Plus и към Element Hiding Helper-a се казва Adblock Plus Pop-up Addon

http://jessehakanen.net/adblockpluspopupaddon/

Активира се като се постави следната отметка:

orHqHRc.png

а от настройките:

E2Apafu.png

Поздрави!

 • Харесва ми 3

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Благодаря!

 

Линкът към този блокер не работи, но ще потърся нещо подобно. Ако забележа отново проблем - ще пиша отново във форума!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход


 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от Emilyr
   Здравейте, не знам дали темата е в правилния раздел, просто съм нова в сайта,  съжалявам ако нещо не е както трябва..  Преди малко получих известие от антивирусната ми система, че е блокиран вирус на име 64win malware-gen.. Който е преместен в "затвора за вируси" Какво трябва да предприема, това опасен вирус ли е... Не разбирам от компютри, и не знам как да постъпя, пък ме е страх и за информацията на лаптопа ми. Моля ви дайте ми съвет какво да направя или не трябва да предприемам действия.. Страх ме е да няма и други вируси, защото отдолу на снимката не се вижда добре, но пише че "може да се спотайват и още други заплахи ".   Ще приложа и снимка на съобщението от антивирусната система.. Благодаря Ви предварително..
   Пс:съжалявам за лошото качество на снимката, но трябваше да намалявам размерите й, защото иначе не можех да я кача..

  • от Studenta
   Здравейте, от доста време насам браузъра ми е заразен с някаква руска търсачка. Пробвал съм да трия браузъра да променям настройките да премахвам всички добавки но без успех. Мисля,че с тоя боклук вървят в с още 2 с нея. Когато съм изгасил браузъра и си играя някоя игра примерно изведнъж ми се отваря някакъв шибан руски сайт asap.ru нещо подобно. 
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 26-12-2017
   Ran by ASUS (administrator) on ASUS-PC (30-12-2017 20:36:37)
   Running from C:\Users\ASUS\Downloads
   Loaded Profiles: ASUS & UpdatusUser (Available Profiles: ASUS & UpdatusUser)
   Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Language: Български (България)
   Internet Explorer Version 9 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
   (Sandboxie Holdings, LLC) C:\Program Files\Sandboxie\SbieSvc.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\nvvsvc.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\hkcmd.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxpers.exe
   (Sandboxie Holdings, LLC) C:\Program Files\Sandboxie\SbieCtrl.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\GoogleCrashHandler.exe
   (Piriform Ltd) C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\GoogleCrashHandler64.exe
   () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Facebook\Games\FacebookGames.exe
   (NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Update Core\daemonu.exe
   (DEVGURU Co., LTD.) C:\Program Files\SAMSUNG\USB Drivers\25_escape\conn\ss_conn_service.exe
   (Atheros) C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros WiFi Driver Installation\Ath_WlanAgent.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Integrated Clock Controller Service\ICCProxy.exe
   () C:\Windows\Microsoft\svchost.exe
   (The CefSharp Authors) C:\Users\ASUS\AppData\Local\Facebook\Games\CefSharp.BrowserSubprocess.exe
   (Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe
   (Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe
   (Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe
   (Skype Technologies S.A.) C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM-x32\...\Run: [USB3MON] => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe [291280 2012-12-20] (Intel Corporation)
   Winlogon\Notify\igfxcui: C:\Windows\system32\igfxdev.dll (Intel Corporation)
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\...\Run: [SandboxieControl] => C:\Program Files\Sandboxie\SbieCtrl.exe [797328 2016-06-15] (Sandboxie Holdings, LLC)
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\...\Run: [vyrtapcchc] => explorer "hxxp://granena.ru/?utm_source=uoua03n&utm_content=e739009bccd5f1e6d71a91bff5994529&utm_term=3B6FA89994383A9FB1DBD199FEE7BAD7&utm_d=20160526" <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [10021040 2017-10-18] (Piriform Ltd)
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\...\Run: [Skype for Desktop] => C:\Program Files (x86)\Microsoft\Skype for Desktop\Skype.exe [57446848 2017-12-10] (Skype Technologies S.A.)
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\...\MountPoints2: {7e52b7ab-80b8-11e5-abf8-ac220bd789b4} - G:\Install.exe
   AppInit_DLLs: C:\Windows\system32\nvinitx.dll => C:\Windows\system32\nvinitx.dll [245872 2013-07-08] (NVIDIA Corporation)
   AppInit_DLLs-x32: C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll => C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll [201576 2013-07-08] (NVIDIA Corporation)
   Startup: C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Facebook Games Arcade (BETA).lnk [2016-09-19]
   ShortcutTarget: Facebook Games Arcade (BETA).lnk -> C:\Users\ASUS\AppData\Local\Facebook\Games\FacebookGames.exe ()
   GroupPolicy: Restriction - Chrome <==== ATTENTION
   GroupPolicy\User: Restriction <==== ATTENTION
   CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 77.76.144.10
   Tcpip\..\Interfaces\{18B97A15-4C37-40AB-8ABC-148924326CD0}: [NameServer] 8.8.8.8,8.8.4.4
   Tcpip\..\Interfaces\{18B97A15-4C37-40AB-8ABC-148924326CD0}: [DhcpNameServer] 77.76.144.10
   Tcpip\..\Interfaces\{7B128963-1D6F-410F-B447-36004838DDB1}: [DhcpNameServer] 10.0.0.13
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://granena.ru/?utm_content=31b5cebd524a9af6c7a772dca81815e9&utm_source=startpm&utm_term=3B6FA89994383A9FB1DBD199FEE7BAD7&utm_d=20160526
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie
   HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/?ocid=iehp
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000 -> DefaultScope {A06ED961-D98F-4CF9-A89B-80AB11DB149C} URL = hxxp://go-search.ru/search?q={searchTerms}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000 -> {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL = hxxp://www.google.com/search?q={sear
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000 -> {A06ED961-D98F-4CF9-A89B-80AB11DB149C} URL = hxxp://go-search.ru/search?q={searchTerms}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000 -> {FFEBBF0A-C22C-4172-89FF-45215A135AC7} URL = hxxp://go.mail.ru/distib/ep/?q={SearchTerms}&product_id=%7BA4B52271-83DE-44E1-91D2-F540224D09C8%7D&gp=811014
   BHO-x32: Searchgo Class -> {598AEFC6-DD3C-4A63-9AC3-53FCF6155931} -> C:\Users\ASUS\AppData\LocalLow\SearchGo\searchgo.dll [2017-12-30] (Searchgo)
   BHO-x32: Поиск@Mail.Ru -> {8E8F97CD-60B5-456F-A201-73065652D099} -> C:\Users\ASUS\AppData\Local\Mail.Ru\Sputnik\IESearchPlugin.dll [2016-05-26] (Mail.Ru)
   Toolbar: HKLM-x32 - Searchgo - {2BC46CFA-4B00-4193-A7BD-6AD1D0BCB5BC} - C:\Users\ASUS\AppData\LocalLow\SearchGo\searchgo.dll [2017-12-30] (Searchgo)
   FireFox:
   ========
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_28_0_0_126.dll [2017-12-30] ()
   FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_28_0_0_126.dll [2017-12-30] ()
   FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit Reader Plugin,version=1.0,application/pdf -> C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll [2015-12-29] (Foxit Corporation)
   FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit Reader Plugin,version=1.0,application/vnd.fdf -> C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll [2015-12-29] (Foxit Corporation)
   FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit Reader Plugin,version=1.0,application/vnd.xdp -> C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll [2015-12-29] (Foxit Corporation)
   FF Plugin-x32: @foxitsoftware.com/Foxit Reader Plugin,version=1.0,application/vnd.xfdf -> C:\Program Files (x86)\Foxit Software\Foxit Reader\plugins\npFoxitReaderPlugin.dll [2015-12-29] (Foxit Corporation)
   FF Plugin-x32: @google.com/npPicasa3,version=3.0.0 -> C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\npPicasa3.dll [2015-10-13] (Google, Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-11-14] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-11-14] (Google Inc.)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-3540903787-1263480670-1707380032-1000: @unity3d.com/UnityPlayer,version=1.0 -> C:\Users\ASUS\AppData\LocalLow\Unity\WebPlayer\loader\npUnity3D32.dll [2015-06-08] (Unity Technologies ApS)
   Chrome: 
   =======
   CHR HomePage: Default -> mail.ru
   CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://granena.ru/?utm_content=31b5cebd524a9af6c7a772dca81815e9&utm_source=startpm&utm_term=3B6FA89994383A9FB1DBD199FEE7BAD7&utm_d=20160526"
   CHR NewTab: Default ->  Not-active:"chrome-extension://nagnmfhgkjkplbhplkbicmpkfopmnefp/newtab.html"
   CHR DefaultSearchURL: Default -> hxxp://go-search.ru/search?q={searchTerms}
   CHR DefaultSearchKeyword: Default -> GoSearch
   CHR DefaultSuggestURL: Default -> hxxp://suggest.yandex.net/suggest-ff.cgi?part={searchTerms}
   CHR Profile: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2017-12-30]
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-13]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-13]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-05-01]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-05-01]
   CHR Extension: (Chrome Cleaner Pro) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ccjleegmemocfpghkhpjmiccjcacackp [2017-11-12]
   CHR Extension: (Save Tabs) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dgjepfldodmdfmdidhhgamnklbdibndi [2017-11-05]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-10-13]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2017-05-01]
   CHR Extension: (Skype) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl [2017-12-30]
   CHR Extension: (Microcosm - New Tab) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nagnmfhgkjkplbhplkbicmpkfopmnefp [2017-11-05]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-08-22]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-05-01]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-11-16]
   CHR Profile: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\System Profile [2017-11-12]
   CHR Extension: (No Name) - C:\Users\ASUS\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\System Profile\Extensions\ahggfmgiidlaceichjfemgbaggnbaloe [2017-08-25]
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [bgcifljfapbhgiehkjlckfjmgeojijcb] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [lbjjfiihgfegniolckphpnfaokdkbmdm] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [nagnmfhgkjkplbhplkbicmpkfopmnefp] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [oelpkepjlgmehajehfeicfbjdiobdkfj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 SbieSvc; C:\Program Files\Sandboxie\SbieSvc.exe [197264 2016-06-15] (Sandboxie Holdings, LLC)
   R2 ss_conn_service; C:\Program Files\SAMSUNG\USB Drivers\25_escape\conn\ss_conn_service.exe [743688 2014-12-03] (DEVGURU Co., LTD.)
   R2 SvcHost Service Host; C:\Windows\Microsoft\svchost.exe [0 ] () <==== ATTENTION (zero byte File/Folder)
   R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   R2 ZAtheros Wlan Agent; C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros WiFi Driver Installation\Ath_WlanAgent.exe [77824 2012-06-19] (Atheros) [File not signed]
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 dg_ssudbus; C:\Windows\System32\DRIVERS\ssudbus.sys [131984 2017-05-18] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
   R1 dtsoftbus01; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [283200 2015-11-01] (DT Soft Ltd)
   R3 SbieDrv; C:\Program Files\Sandboxie\SbieDrv.sys [204944 2016-06-15] (Sandboxie Holdings, LLC)
   S3 ssudmdm; C:\Windows\System32\DRIVERS\ssudmdm.sys [166288 2017-05-18] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
   S3 ssudserd; C:\Windows\System32\DRIVERS\ssudserd.sys [166288 2017-05-18] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
   S3 taphss6; C:\Windows\System32\DRIVERS\taphss6.sys [42064 2016-05-27] (Anchorfree Inc.)
   S3 usbrndis6; C:\Windows\System32\DRIVERS\usb80236.sys [19968 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2017-12-30 20:36 - 2017-12-30 20:37 - 000014515 _____ C:\Users\ASUS\Downloads\FRST.txt
   2017-12-30 20:36 - 2017-12-30 20:36 - 000000000 ____D C:\FRST
   2017-12-30 20:35 - 2017-12-30 20:35 - 002391552 _____ (Farbar) C:\Users\ASUS\Downloads\FRST64.exe
   2017-12-30 19:58 - 2017-12-30 20:04 - 000001310 _____ C:\Users\Public\Desktop\Skype.lnk
   2017-12-30 19:58 - 2017-12-30 20:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2017-12-30 20:15 - 2016-03-17 20:38 - 000000000 ___RD C:\Users\ASUS\Desktop\Снимки
   2017-12-30 20:05 - 2016-05-26 03:40 - 000000000 ____D C:\Users\ASUS\AppData\LocalLow\SearchGo
   2017-12-30 20:05 - 2016-05-26 03:40 - 000000000 ____D C:\Users\ASUS\AppData\Local\SearchGo
   2017-12-30 20:03 - 2017-07-09 14:45 - 000002193 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2017-12-30 20:03 - 2016-05-26 03:39 - 000000000 ____D C:\Users\ASUS\AppData\Local\PowerMonitor
   2017-12-30 20:02 - 2009-07-14 07:13 - 000782154 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2017-12-30 20:02 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2017-12-30 20:00 - 2015-11-01 19:02 - 000803328 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
   2017-12-30 20:00 - 2015-11-01 19:02 - 000144896 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2017-12-30 20:00 - 2015-11-01 19:02 - 000004312 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
   2017-12-30 20:00 - 2015-11-01 19:02 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
   2017-12-30 20:00 - 2015-11-01 19:02 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
   2017-12-30 19:57 - 2017-03-06 20:25 - 000000000 ___RD C:\Program Files (x86)\Skype
   2017-12-30 19:57 - 2015-11-01 18:59 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Skype
   2017-12-30 19:55 - 2016-04-06 12:07 - 000001382 _____ C:\Windows\Sandboxie.ini
   2017-12-30 19:54 - 2009-07-14 07:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2017-11-30 12:07 - 2009-07-14 06:45 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2017-11-30 12:07 - 2009-07-14 06:45 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2017-11-30 05:25 - 2015-11-01 18:59 - 000000000 ____D C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Skype
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2016-03-30 13:19 - 2016-03-30 13:19 - 000000036 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\housecall.guid.cache
   2016-07-12 22:16 - 2016-07-12 22:16 - 000004096 ____H () C:\Users\ASUS\AppData\Local\keyfile3.drm
   Some files in TEMP:
   ====================
   2017-11-24 23:55 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\113.tmp.exe
   2017-11-25 00:04 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\1214.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\1B95.tmp.exe
   2017-11-24 23:59 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\1C50.tmp.exe
   2017-11-25 00:06 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\27E4.tmp.exe
   2017-11-12 15:44 - 2017-11-12 11:13 - 000775168 ____N (PhoneLine SOFT Inc) C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\28DE.tmp.exe
   2017-11-17 01:08 - 2017-11-16 23:36 - 000807912 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\2AE7.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\2B1F.tmp.exe
   2017-11-25 00:04 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\2E2B.tmp.exe
   2017-11-24 23:59 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\30E9.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\31B4.tmp.exe
   2017-11-25 00:05 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3212.tmp.exe
   2017-11-25 00:06 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3443.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\34A1.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3665.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3B45.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3C01.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3C3F.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3C4F.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3CAC.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\3CCB.tmp.exe
   2017-11-25 00:00 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\4DCC.tmp.exe
   2017-11-25 00:00 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\4EB6.tmp.exe
   2017-11-25 00:01 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5403.tmp.exe
   2017-11-24 23:59 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5480.tmp.exe
   2017-11-24 23:59 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5885.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5D75.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5E6F.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5E7E.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5E8E.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\5EFB.tmp.exe
   2017-11-25 00:01 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\62A3.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\67A2.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\6A8F.tmp.exe
   2017-11-25 00:05 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\727B.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\7327.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\7420.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\7568.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\7F37.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\8F4E.tmp.exe
   2017-11-25 00:01 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\949B.tmp.exe
   2017-11-25 00:01 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\9EC8.tmp.exe
   2017-11-25 00:00 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\A129.tmp.exe
   2017-11-25 00:01 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\A5BB.tmp.exe
   2017-11-25 00:01 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\A934.tmp.exe
   2017-11-25 00:00 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\AA4D.tmp.exe
   2017-11-27 07:14 - 2017-11-27 01:56 - 000930776 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\B082.tmp.exe
   2017-11-25 00:00 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\BF81.tmp.exe
   2017-11-25 00:01 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 ____N () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\C184.tmp.exe
   2017-11-25 00:05 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\C1D2.tmp.exe
   2017-11-25 00:05 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\C838.tmp.exe
   2017-11-18 14:23 - 2017-11-18 13:59 - 000803816 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\CA7F.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\CD09.tmp.exe
   2017-11-18 14:23 - 2017-11-18 13:59 - 000803816 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\CD7B.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\CDD4.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\CF4A.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\CFD6.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\D275.tmp.exe
   2017-11-25 00:06 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\DB8A.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\DFCE.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\E05A.tmp.exe
   2017-11-25 00:05 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\E662.tmp.exe
   2017-11-17 01:08 - 2017-11-16 23:36 - 000807912 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\EDF7.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\F512.tmp.exe
   2017-11-25 00:07 - 2017-11-24 21:33 - 000902136 _____ () C:\Users\ASUS\AppData\Local\Temp\F6D6.tmp.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe
   [2010-11-21 05:24] - [2011-01-16 02:01] - 000389632 _____ (Microsoft Corporation) 81257415084B84F3C0D95C381A8D4C8F
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll
   [2010-11-21 05:24] - [2011-01-16 02:01] - 001008640 _____ (Microsoft Corporation) 0B864E15A0BADFF0E7BB8B59009FDDCF
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2017-11-19 01:44
   ==================== End of FRST.txt ============================
    

   Addition.txt
  • от Technokom Plovdiv
   Ето събщението, което получава всеки изпратил имейл до нас:
   This message was created automatically by mail delivery software.
   A message that you sent has not yet been delivered to one or more of its recipients after more than 24 hours on the queue on hemus.superhosting.bg.
    
    
   The message identifier is:     1eJa1Z-003lh9-9Y
   The subject of the message is: =?utf-8?B?Rlc6INC80LDQvdC+0LzQtdGC0YrRgA==?=
   The date of the message is:    Tue, 28 Nov 2017 09:09:44 +0200
    
    
   The address to which the message has not yet been delivered is:
    
    
     henryresult111@gmail.com
       (ultimately generated from xxxxxxx@xxxxxxxx.bg)
       host alt4.gmail-smtp-in.l.google.com [74.125.28.27]
       Delay reason: SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<henryresult111@gmail.com>:
       452-4.2.2 The email account that you tried to reach is over quota. Please direct
       452-4.2.2 the recipient to
       452 4.2.2  https://support.google.com/mail/?p=OverQuotaTemp h72si2628468pfj.20 - gsmtp
    
    
   No action is required on your part. Delivery attempts will continue for some time, and this warning may be repeated at intervals if the message remains undelivered. Eventually the mail delivery software will give up, and when that happens, the message will be returned to you.
    
   Това съобщение го получават изпращащите мейли към този домейн. Събщенията се получават без проблем. Няма проблем и със сървърното място.
   Не разбирам и каква е връзката с gmail и google след като домейнът е частен. Също нямам никаква идея чий е този имейл: henryresult111@gmail.com
   Възможно ли е да е вирус? Сканирани са всички служебни машини. Имаше разни гадини, които уж обезвредихме, но проблемът не се оправи.
   Сменихме и паролите на всички мейли - нищо.
   Ето информацията от FRST:
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 29-11-2017
   Ran by pc (administrator) on PC1 (30-11-2017 14:23:09)
   Running from C:\Documents and Settings\pc.PC1\Desktop
   Loaded Profiles: pc (Available Profiles: pc & Administrator & Guest)
   Platform: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (X86) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 8 (Default browser: FF)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files\AVG\Antivirus\AVGSvc.exe
   (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avgsvcx.exe
   (HP) C:\Program Files\HP\HP LaserJet M1210 MFP Series\ReceiveFaxUtility.exe
   (HP) C:\WINDOWS\system32\HPSIsvc.exe
   (DEVGURU Co., LTD.) C:\Program Files\Samsung\USB Drivers\27_ssconn\conn\ss_conn_service.exe
   (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
   (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
   (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
   (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\RTHDCPL.exe
   (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe
   (Viber Media S.à r.l.) C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\Viber\Viber.exe
   (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avguix.exe
   (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
   (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files\AVG\Antivirus\AVGUI.exe
   (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files\AVG\Antivirus\aswidsagent.exe
   () C:\2017\wsklad.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   (Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [RTHDCPL] => C:\Windows\RTHDCPL.EXE [16859648 2008-01-09] (Realtek Semiconductor Corp.)
   HKLM\...\Run: [Alcmtr] => C:\Windows\ALCMTR.EXE [69632 2005-05-03] (Realtek Semiconductor Corp.)
   HKLM\...\Run: [AvgUi] => C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avguirnx.exe [220288 2017-10-31] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   HKLM\...\Run: [AVGUI.exe] => C:\Program Files\AVG\Antivirus\AvLaunch.exe [302744 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   HKU\S-1-5-20\...\Run: [DWQueuedReporting] => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DW\DWTRIG20.EXE [434080 2011-07-27] (Microsoft Corporation)
   HKU\S-1-5-21-329068152-1604221776-1801674531-1003\...\Run: [Viber] => C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\Viber\Viber.exe [69268048 2016-04-13] (Viber Media S.à r.l.)
   HKU\S-1-5-21-329068152-1604221776-1801674531-1003\...\MountPoints2: {260473e8-84c9-11e3-a542-001cf0d5a2b8} - G:\SISetup.exe
   HKU\S-1-5-18\...\Run: [DWQueuedReporting] => C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DW\DWTRIG20.EXE [434080 2011-07-27] (Microsoft Corporation)
   Startup: C:\Documents and Settings\pc.PC1\Start Menu\Programs\Startup\Microsoft Office Outlook 2007.lnk [2017-11-30]
   ShortcutTarget: Microsoft Office Outlook 2007.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{91120000-0031-0000-0000-0000000FF1CE}\outicon.exe ()
   Startup: C:\Documents and Settings\pc.PC1\Start Menu\Programs\Startup\Skype.lnk [2017-03-06]
   ShortcutTarget: Skype.lnk -> C:\WINDOWS\Installer\{5C82DAE5-6EB0-4374-9254-BE3319BA4E82}\Skype.ico (No File)
   GroupPolicy: Restriction ? <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1 192.168.1.1
   Tcpip\..\Interfaces\{E7E61260-FB73-4F9E-B467-F1870B906C7C}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1 192.168.1.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\S-1-5-21-329068152-1604221776-1801674531-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
   HKU\S-1-5-21-329068152-1604221776-1801674531-1003\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
   BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2009-06-22] (Sun Microsystems, Inc.)
   BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class -> {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} -> C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll [2009-06-22] (Sun Microsystems, Inc.)
   DPF: {22945A69-1191-4DCF-9E6F-409BDE94D101} hxxp://dl-ak.solidworks.com/nonsecure/edrawings/e2012sp02/12.2.0.110/cab//eModelsStandard.cab
   DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} hxxp://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.4.1.cab
   DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_13-windows-i586.cab
   DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} hxxp://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/polarbear/ultrashim.cab
   DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0013-ABCDEFFEDCBA} hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_13-windows-i586.cab
   DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_13-windows-i586.cab
   DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
   Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files\Common Files\Skype\Skype4COM.dll [2011-11-03] (Skype Technologies)
   FireFox:
   ========
   FF DefaultProfile: 07ckpc18.default-1412315343695
   FF ProfilePath: C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\07ckpc18.default-1412315343695 [2017-11-30]
   FF Extension: (YouTube Video and Audio Downloader) - C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\07ckpc18.default-1412315343695\Extensions\feca4b87-3be4-43da-a1b1-137c24220968@jetpack.xpi [2017-05-22] [Lagacy]
   FF Extension: (Google Search by Image) - C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\07ckpc18.default-1412315343695\Extensions\google@hitachi.com.xpi [2016-05-03] [Lagacy]
   FF Extension: (signTextJS) - C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\07ckpc18.default-1412315343695\Extensions\jid1-AXn9cXcB4fD1QQ@jetpack.xpi [2017-06-15] [Lagacy]
   FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [jqs@sun.com] - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ff
   FF Extension: (Java Quick Starter) - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ff [2009-06-22] [Lagacy] [not signed]
   FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}] - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension
   FF Extension: (Microsoft .NET Framework Assistant) - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension [2014-01-27] [Lagacy] [not signed]
   FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [quickprint@hp.com] - C:\Program Files\Hewlett-Packard\SmartPrint\QPExtension
   FF Extension: (SmartPrintButton) - C:\Program Files\Hewlett-Packard\SmartPrint\QPExtension [2011-01-26] [Lagacy] [not signed]
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_11_8_800_94.dll [2013-09-04] ()
   FF Plugin: @microsoft.com/WPF,version=3.5 -> C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll [2008-07-29] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin: Adobe Reader -> C:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2014-08-05] (Adobe Systems Inc.)
   Chrome:
   =======
   CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [icmlaeflemplmjndnaapfdbbnpncnbda] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx <not found>
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 AVG Antivirus; C:\Program Files\AVG\Antivirus\AVGSvc.exe [282536 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R3 avgbIDSAgent; C:\Program Files\AVG\Antivirus\aswidsagent.exe [5954792 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R2 avgsvc; C:\Program Files\AVG\Framework\Common\avgsvcx.exe [1189720 2017-10-31] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R2 HPM1210RcvFaxSrvc; C:\Program Files\HP\HP LaserJet M1210 MFP Series\ReceiveFaxUtility.exe [247712 2012-07-25] (HP)
   S4 JavaQuickStarterService; C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe [152984 2009-06-22] (Sun Microsystems, Inc.)
   S4 Pml Driver HPZ12; C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe [65536 2003-10-22] (HP) [File not signed]
   S4 rcp_service; C:\Program Files\ReaConverter 5.5 Pro\rcp_scheduler.exe [558592 2007-11-30] (ReaSoft) [File not signed]
   R2 ss_conn_service; C:\Program Files\Samsung\USB Drivers\27_ssconn\conn\ss_conn_service.exe [754784 2016-07-22] (DEVGURU Co., LTD.)
   S3 WMPNetworkSvc; C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe [913408 2006-10-18] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S2 APNMCP; "C:\Program Files\AskPartnerNetwork\Toolbar\apnmcp.exe" [X]
   S2 HP LaserJet Service; "C:\Program Files\hp\HPLaserJetService\HPLaserJetService.exe" [X]
   S0 MBAMService; no ImagePath
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R1 aswKbd; C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswKbd.sys [20624 2012-10-31] (AVAST Software)
   R1 avgArPot; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgArPot.sys [149592 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R1 avgbdisk; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgbdiskx.sys [135872 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R1 avgbidsdriver; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgbidsdriverx.sys [249232 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R0 avgbidsh; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgbidshx.sys [151024 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R0 avgblog; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgblogx.sys [270344 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R0 avgbuniv; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgbunivx.sys [43992 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   S3 avgHwid; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgHwid.sys [35264 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R2 avgMonFlt; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgMonFlt.sys [117368 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R0 avgRvrt; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgRvrt.sys [63280 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R1 avgSnx; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgSnx.sys [775552 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R1 avgSP; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgSP.sys [381184 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   R0 avgVmm; C:\WINDOWS\System32\drivers\avgVmm.sys [290776 2017-11-16] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
   S3 CCDECODE; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CCDECODE.sys [17024 2008-04-13] (Microsoft Corporation)
   S3 dg_ssudbus; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ssudbus.sys [107648 2016-07-22] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
   S3 HP1210FAX; C:\WINDOWS\System32\Drivers\HPM1210FAX.sys [13824 2010-04-28] () [File not signed]
   R3 irsir; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\irsir.sys [18688 2001-08-17] (Microsoft Corporation)
   R3 m4cxw2k3; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\m4cxw2k3.sys [250752 2007-02-15] (D-Link Corporation)
   S3 MBAMProtector; C:\WINDOWS\system32\drivers\mbam.sys [22344 2012-04-04] (Malwarebytes Corporation)
   S3 NdisIP; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\NdisIP.sys [10880 2008-04-13] (Microsoft Corporation)
   S3 pcouffin; C:\WINDOWS\System32\Drivers\pcouffin.sys [47360 2009-08-03] (VSO Software) [File not signed]
   R3 Rasirda; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\rasirda.sys [19584 2001-08-17] (Microsoft Corporation)
   S3 SONYPVU1; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\SONYPVU1.SYS [7552 2001-08-17] (Sony Corporation)
   S0 sptd; C:\WINDOWS\System32\Drivers\sptd.sys [721904 2009-07-13] (Duplex Secure Ltd.)
   S3 ssudmdm; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ssudmdm.sys [146048 2016-07-22] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
   S3 WpdUsb; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\wpdusb.sys [38528 2006-10-18] (Microsoft Corporation) [File not signed]
   S2 adfs; no ImagePath
   S3 BOCDRIVE; \??\C:\Program Files\Comodo\CBOClean\BOCDRIVE.sys [X]
   S2 DgiVecp; \??\C:\WINDOWS\system32\Drivers\DgiVecp.sys [X]
   S3 FXDrv32; \??\D:\FXDrv32.sys [X]
   S4 IntelIde; no ImagePath
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2017-11-30 14:23 - 2017-11-30 14:23 - 000012709 _____ C:\Documents and Settings\pc.PC1\Desktop\FRST.txt
   2017-11-30 14:22 - 2017-11-30 14:23 - 000000000 ____D C:\FRST
   2017-11-30 14:22 - 2017-11-30 14:22 - 001752064 _____ (Farbar) C:\Documents and Settings\pc.PC1\Desktop\FRST.exe
   2017-11-30 10:49 - 2017-11-30 10:49 - 000025377 _____ C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\recently-used.xbel
   2017-11-24 14:34 - 2017-11-24 14:34 - 000000000 ____D C:\Program Files\Quester
   2017-11-24 14:34 - 2017-11-24 14:34 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\QMailFilter
   2017-11-24 14:32 - 2017-11-24 14:32 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator.PC1\Local Settings\Application Data\CEF
   2017-11-24 14:32 - 2017-11-24 14:32 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator.PC1\Application Data\AVG
   2017-11-24 14:31 - 2017-11-24 14:31 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator.PC1\Local Settings\Application Data\Avg
   2017-11-24 14:21 - 2017-11-24 14:21 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\PCHealth
   2017-11-20 12:24 - 2017-11-20 12:40 - 000065536 _____ C:\WINDOWS\system32\config\Doctor Web.evt
   2017-11-20 12:24 - 2017-11-20 12:24 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Doctor Web
   2017-11-20 12:24 - 2017-11-20 12:24 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Doctor Web
   2017-11-16 14:45 - 2017-11-16 14:45 - 000087203 _____ C:\Documents and Settings\pc.PC1\My Documents\Untitled.pdf
   2017-11-16 14:45 - 2017-11-16 14:45 - 000087203 _____ C:\Documents and Settings\pc.PC1\Desktop\Untitled.pdf
   2017-11-16 13:03 - 2017-11-16 13:05 - 000000000 ____D C:\EEK
   2017-11-16 13:02 - 2017-11-16 13:02 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\Temp
   2017-11-16 10:11 - 2017-11-16 10:11 - 000001608 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\AVG AntiVirus FREE.lnk
   2017-11-16 10:11 - 2017-11-16 10:11 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\AVG
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-30 10:10 - 000000288 ____H C:\WINDOWS\Tasks\Antivirus Emergency Update.job
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000775552 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgSnx.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000381184 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgSP.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000306448 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\avgBoot.exe
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000290776 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgVmm.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000270344 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgblogx.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000249232 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgbidsdriverx.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000151024 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgbidshx.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000149592 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgArPot.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000135872 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgbdiskx.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000117368 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgMonFlt.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000063280 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgRvrt.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000043992 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgbunivx.sys
   2017-11-16 10:10 - 2017-11-16 10:10 - 000035264 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\avgHwid.sys
   2017-11-16 10:08 - 2017-11-16 10:11 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\AVG
   2017-11-16 10:08 - 2017-11-16 10:08 - 000000629 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\AVG.lnk
   2017-11-16 10:06 - 2017-11-30 11:06 - 000000314 ____H C:\WINDOWS\Tasks\AVG EUpdate Task.job
   2017-11-16 10:06 - 2017-11-16 10:08 - 000000000 ____D C:\Program Files\AVG
   2017-11-16 09:51 - 2017-11-16 09:51 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\CEF
   2017-11-16 09:50 - 2017-11-16 11:23 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avg
   2017-11-16 09:50 - 2017-11-16 10:11 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\Avg
   2017-11-16 09:50 - 2017-11-16 10:08 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\AvgSetupLog
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2017-11-30 14:23 - 2013-08-02 12:50 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Temp
   2017-11-30 14:20 - 2015-08-03 07:23 - 000271360 _____ C:\Documents and Settings\pc.PC1\My Documents\Outlook_Archive.pst
   2017-11-30 14:16 - 2016-12-27 11:00 - 000000000 ____D C:\2017
   2017-11-30 10:49 - 2014-01-15 10:08 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\gtk-2.0
   2017-11-30 10:49 - 2013-08-02 12:55 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\.gimp-2.8
   2017-11-30 07:55 - 2016-08-12 14:25 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\ViberPC
   2017-11-30 07:52 - 2014-03-28 08:20 - 000000216 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Microsoft Windows XP End of Service Notification Logon.job
   2017-11-30 07:52 - 2008-09-12 18:28 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
   2017-11-30 07:52 - 2008-04-14 14:00 - 000011936 _____ C:\WINDOWS\system32\wpa.dbl
   2017-11-29 16:54 - 2013-08-02 12:50 - 000000178 ___SH C:\Documents and Settings\pc.PC1\ntuser.ini
   2017-11-29 16:54 - 2013-08-02 12:50 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1
   2017-11-29 16:54 - 2008-09-12 18:28 - 000032520 _____ C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
   2017-11-28 11:37 - 2011-12-19 11:25 - 000000000 ____D C:\Program Files\The KMPlayer
   2017-11-24 14:40 - 2013-08-02 13:09 - 000211496 _____ C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   2017-11-24 14:37 - 2013-11-01 13:09 - 000000178 ___SH C:\Documents and Settings\Administrator.PC1\ntuser.ini
   2017-11-24 14:36 - 2010-03-25 10:10 - 000979370 _____ C:\WINDOWS\ntbtlog.txt
   2017-11-24 14:35 - 2013-11-01 13:09 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator.PC1\Local Settings\Temp
   2017-11-24 14:28 - 2008-09-12 21:12 - 002469912 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
   2017-11-24 14:25 - 2013-08-02 14:23 - 000065536 _____ C:\WINDOWS\system32\config\ODiag.evt
   2017-11-24 14:15 - 2008-09-13 10:13 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft Help
   2017-11-24 14:12 - 2008-04-14 14:00 - 000000668 _____ C:\WINDOWS\win.ini
   2017-11-24 11:47 - 2016-08-12 14:25 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\My Documents\ViberDownloads
   2017-11-22 16:05 - 2013-12-11 14:52 - 000000000 ____D C:\2014
   2017-11-22 16:04 - 2010-12-03 14:28 - 000000000 ____D C:\2011
   2017-11-22 16:03 - 2011-12-09 14:39 - 000000000 ____D C:\2012
   2017-11-22 15:40 - 2013-08-02 13:28 - 000002515 _____ C:\Documents and Settings\pc.PC1\Desktop\Microsoft Office Word 2007.lnk
   2017-11-22 14:28 - 2014-12-29 16:42 - 000000000 ____D C:\2015
   2017-11-22 14:25 - 2015-12-23 11:32 - 000000000 ____D C:\2016
   2017-11-16 10:55 - 2014-10-02 15:34 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\istartsurf
   2017-11-16 10:48 - 2012-12-20 13:57 - 000000000 ____D C:\2013
   2017-11-16 10:38 - 2014-10-02 15:34 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IePluginServices
   2017-11-16 09:28 - 2010-09-30 15:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\ough
   2017-11-16 09:01 - 2013-09-23 15:54 - 002755382 ___SH C:\Documents and Settings\pc.PC1\Desktop\Thumbs.db
   2017-11-10 13:23 - 2013-08-02 13:49 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\Skype
   2017-11-08 15:00 - 2014-03-28 08:20 - 000000210 _____ C:\WINDOWS\Tasks\Microsoft Windows XP End of Service Notification Monthly.job
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2015-08-17 11:04 - 2015-08-17 11:08 - 000304492 _____ (AYURvmkth8) C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\adobe.exe
   2013-10-07 13:55 - 2014-04-09 12:28 - 000000531 _____ () C:\Documents and Settings\pc.PC1\Application Data\burnaware.ini
   2013-08-02 13:31 - 2017-08-18 12:25 - 000036352 _____ () C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
   2014-02-27 17:15 - 2014-02-28 09:48 - 000000600 _____ () C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\PUTTY.RND
   2017-11-30 10:49 - 2017-11-30 10:49 - 000025377 _____ () C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Application Data\recently-used.xbel
   2011-03-11 09:28 - 2011-03-11 09:28 - 000000016 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\.7486160831680234
   2008-10-31 09:19 - 2008-10-31 09:19 - 000000041 ___SH () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\.zreglib
   2008-09-13 13:47 - 2016-04-26 08:08 - 000001669 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\hpzinstall.log
   2014-08-15 11:57 - 2010-03-30 10:12 - 000024772 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\P1210DEF.css
   2014-08-15 11:57 - 2016-01-22 14:22 - 000015499 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\P1210OS.HTM
   2014-08-15 11:57 - 2010-03-30 10:12 - 000002944 _____ () C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\P1210SIG.GIF
   Some files in TEMP:
   ====================
   2017-10-13 09:08 - 2011-12-29 11:44 - 001275396 _____ (NCH Software) C:\Documents and Settings\pc.PC1\Local Settings\Temp\uninst.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\WINDOWS\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
  • от Gufy
   Файловете ли са криптирани с тази гад  johndoe@weekendwarrior55.com, видео, фото, word, pdf почти всички фаилове са засегнати.
   Моля модераторите да махнат дублиращата тема пусната от мен. Поради проблем в интернета пуснах две без да искам
    
 • Разглеждащи в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Дарение

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.