Премини към съдържанието
Yvan Sergeev

Трябва ли България да ратифицира Истанбулската конвенция?

Трябва ли България да ратифицира Истанбулската конвенция?  

32 гласували потребители

 1. 1. Трябва ли България да ратифицира Истанбулската конвенция?

  • да
  • не
  • тъп джендер съм и не знам
  • друго


Препоръчан отговор


мнения

 • Харесва ми 3

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

преди 9 минути, Yvan Sergeev написа:

мнения

Аз гласувам с не.

Подкрепям защита на на жените от насилие частта, обаче другото не. Пък и всеки свестен мъж няма да тръгне да бие жена си.

От член 4-ти:

"без всякаква дискриминация, основана на пол, социален пол, раса, цвят на кожата, език, религия, политически или други убеждения, национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, сексуална ориентация, идентичност, основана на пола, възраст, здравословно състояние, увреждания, семейно положение, статут на мигрант или на бежанец, или друг статут."

Айде, още малко да ти кажат и какво да мислиш. Х.

 • Харесва ми 8

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
Гост

мнението ми е, че и сега си има законите за защита на жените и децата
не мисля, че ратификацията ще промени нещо, но ще създаде предпоставка за натрапване на третия пол
аз натрапвам ли на някой моята ориентация?!!!
но третия пол го натрапват и дори си правят манифестации, като демонстрация на бъдещето на Европа
 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)

а защо ни е

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

Чл. 6. (1) Държавата създава условия за изпълнението на програми за превенция и защита от домашно насилие и програми, осигуряващи помощ на пострадалите лица.
(2) Органите на изпълнителната власт извършват подбор и обучение на лицата, натоварени със защитата по този закон.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.) Органите на изпълнителната власт и/или юридическите лица, регистрирани по реда на чл. 18, ал. 2 и 3 от Закона за социално подпомагане и по реда на чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, работят за защита на лицата, пострадали от домашно насилие.
(4) Лицата по ал. 3 разработват, организират изпълнението и изпълняват програмите по чл. 5, ал. 1, т. 5 и 6.
(5) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Всяка година до 31 март Министерският съвет приема Национална програма за превенция и защита от домашно насилие.
(6) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Средствата за финансиране изпълнението на задълженията по Националната програма по ал. 5 се определят ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година по бюджетите на съответните министерства, определени в програмата.
(7) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година по бюджета на Министерството на правосъдието се определят средства за финансиране на проекти на юридически лица с нестопанска цел, които отговарят на изискванията на ал. 3 и при условие, че те осъществяват дейности по този закон, за разработване и изпълнение на:
1. програми за превенция и защита от домашно насилие, които се отнасят до:
а) подготовка и одобряване на програми в учебни заведения;
б) програми за работа с органите на съдебната власт и с органите на Министерството на вътрешните работи;
в) мониторинг на прилагането на закона;
г) провеждане на семинари и конференции;
д) издания и публикации;
2. програми за предоставяне на помощ на лица, пострадали от домашно насилие, които включват:
а) социално, психологическо и правно консултиране и помощ от специалисти;
б) насочване към други необходими специалисти и интердисциплинарни консултации, както и към кризисни центрове за лица, пострадали от домашно насилие;
3. обучение на лицата, които извършват защитата по закона;
4. специализирани програми, посещавани от лица, които са извършили домашно насилие, и които включват социални и психологически консултации.
(8) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., отм. - ДВ, бр. 99 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.
(2) Пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на признаците по ал. 1, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Непряка дискриминация е поставянето на лице или лица, носители на признак по чл. 4, ал. 1, или на лица, които, без да са носители на такъв признак, съвместно с първите търпят по-малко благоприятно третиране или са поставени в особено неблагоприятно положение, произтичащо от привидно неутрални разпоредба, критерий или практика, освен ако разпоредбата, критерият или практиката са обективно оправдани с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими.
Редактирано от Без умствен капацитет (преглед на промените)
 • Харесва ми 5

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Доказано В България законът работи според банковата сметка !

Нямаш ли пари нямаш права !

Иначе съм против всяка форма на агресия !

Пък и на рецидивистите не им пука за закон - като им причернее .....


 • Харесва ми 3
 • Тъжен 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

зад тази конвенция се крие нещо друго а не както крякат медиите "третия пол" закона за дискриминация може да защити и 10-ти пол

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

BULGAREXIT!

 • Харесва ми 5

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не!

 • Харесва ми 5

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 8 минути, Мойра написа:

Не!

не те ли е страх че може да те бият?

 • Харесва ми 3
 • Еха 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)

 

преди 45 минути, Gregory House написа:

Доказано В България законът работи според банковата сметка !

Нямаш ли пари нямаш права !

Иначе съм против всяка форма на агресия !

Пък и на рецидивистите не им пука за закон - като им причернее .....

 

 

Редактирано от kalansuv (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 12 минути, glen написа:

не те ли е страх че може да те бият?

Само слабите бият! :)

 

 • Харесва ми 4

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Има един гласувал за третата опция!!! Мисля че всички се досещаме кой е!!!

 • Харесва ми 4

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 26 минути, Джугашвили написа:

Има един гласувал за третата опция!!! Мисля че всички се досещаме кой е!!!

To се знае, че е Миро:D Той е от третия пол на безполовите (ако не броим задника му):D

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 1 час, Джугашвили написа:

Има един гласувал за третата опция!!! Мисля че всички се досещаме кой е!!!

Вижда се кой как е гласувал.

 • Харесва ми 3

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 2 часа, nikssi написа:

Вижда се кой как е гласувал.

 

преди 3 часа, Джугашвили написа:

Има един гласувал за третата опция!!! Мисля че всички се досещаме кой е!!!

Как е по-правилно да се каже: другарят Петър Волгин или дж*ен*дъ*р**ът Пьотр Волгин?

 
Снимка на Georgi Georgiev.
Georgi Georgiev

Още малко за русофилския ку*р*во*рл*я*к.
Закачени на всякакви кранчета, но винаги плещим по заповед на Кремъл...

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 10 часа, kalansuv написа:

 

Как е по-правилно да се каже: другарят Петър Волгин или дж*ен*дъ*р**ът Пьотр Волгин?

Най-правилно е джендъра Иво Минджев:D

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
Spoiler

 

преди 13 часа, karadzha написа:

To се знае, че е Миро:D Той е от третия пол на безполовите (ако не броим задника му):D

 

преди 13 часа, Джугашвили написа:

Има един гласувал за третата опция!!! Мисля че всички се досещаме кой е!!!

Гоуеми сте уеее ! :lol6:

Ако събера всичките ви епитети , съм е'гати катила оксиморон галатикон всемирний...

Всички торбалани , кошмари и страхове в едно !  Ще пиша на издателите на Стивън Кинг за нов бестселър само за вас .. не "То" , а  "МиРо"

:)

 

 

 

Изненада ме че Петър Волгин е такъв радетел на нестандартните :)

Та той е пръв приятел на БСП ! Разкъсва се горкия сигурно ....

Това за тези дето се чудят какво е то да си продажник в България.

 

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 57 минути, miro20 написа:

Изненада ме че Петър Волгин е такъв радетел на нестандартните :)

Та той е пръв приятел на БСП ! Разкъсва се горкия сигурно ....

Това за тези дето се чудят какво е то да си продажник в България.

 в българия е обратно

 левите са против гейщината  а в ЕС левите са ЗА

 и боко ходил да обещава  на левите че ще прокара конвенцията

 щото десните в българия са ЗА а десните в ЕС са против.

 и просто в случая боко  никой него е ориентирал и си вкара автогол.

 ако е за конвенцията  повече от милиционер длъжност няма да види

а ако е против конвенцията ще излезе че е излъгал в ЕС

в момента боко и станишев са  от една партия.... на ЕС ниво-ПЕС

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Тц. Защото принципно конвенцията не е нещо ново , нито казва нещо ново, или кой знае какво различно за нестандартните и насилието, и което да го няма в законодателството ни. И всички партии общо взето бяа за конвенцията. И БСП и църквата и всички червени проекти също.

Сега последните  се обърнаха на 180'  просто защото в сценариите за дестабилизация на ЕС , трябва да има скандали , да надуят олелията, да измислят всичката фейк пропаганда. И тези скандали са провокирани съвсем умишлено от едни институти и центрове с адрес Кремъл.

 

 • Ха-ха 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
публикувано (редактирано)
преди 34 минути, miro20 написа:

Сега последните  се обърнаха на 180'  просто защото .......

въобще даже не са си дали труда да прочетат нещо повече от заглавието на конвенцията - ако въобще са я погледнали изобщо де.

Как тей не приеха някоя конвенцийка така да засегне корупцията, заплатите, държавната администрацията, някъде нещичко там из институциите, че да заработят най- накрая по предназначение, а все конвенции и декларации за правата, за малцинствата, за интеграции, за бежанци, за свободи, за защити, сега за социален пол и всичките парлама. Социалния пол е толкова удобно двусмислен, че все ми е на акъла колко ефективно ще защитава жертвите. А като искат да направят нещо полезно в образованието, то има хиляди други доказани и работещи стъпки за промяна в такава посока, сега нещата отиват натам да се преподава на децата колко е хубаво, културно, модерно и европейско да си хомосексуален, и не само, ами и можеш съвсем свободно да си самоопределяш пола. Правото ни и без това е леш - със или без социален пол то има проблеми от съвсем друго естество там, които са решаващи, така че в това отношение съм склонен да отстъпя, но да се навират в образованието съм категорично против за сега: най- малко не и преди децата да навършат 18 годишна възраст, какво ще ми обясняват на 7-10 годишни деца за социални полове,  родителите им не могат да разберат какъв дявол е този социален пол, те на деца ще обясняват такава материя. И под какъв предлог цялата идея - да разчупели стереотипите ........ честно казано на мен това ми звучи, като подигравка.

Редактирано от sound (преглед на промените)
 • Харесва ми 5

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 55 минути, miro20 написа:

ц. Защото принципно конвенцията не е нещо ново , нито казва нещо ново,

 типа кога започна да разбираш от политика

 казва нещо ново

няма нищо за защита на децата и жените

а  точно обратното

децата - момичета вече не съществуват и всичко спада  към -жени

и нищо не пречи един мъж  насилник да каже че е жена и всичкото насилие приключва-било е жена срещу жена.  равен бой.

и 90 точки извращения със задни вратички по няколко в точка и член

разграден двор в правосъдната система 

 • Харесва ми 3

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 45 минути, Yvan Sergeev написа:

и нищо не пречи един мъж  насилник да каже че е жена и всичкото насилие приключва-било е жена срещу жена.  равен бой.

:lol6:Това сега ли го измисли ?

Добро е.

 

преди 1 час, sound написа:

въобще даже не са си дали труда да прочетат нещо повече от заглавието на конвенцията - ако въобще са я погледнали изобщо де.

Как тей не приеха някоя конвенцийка така да засегне корупцията, заплатите, държавната администрацията, някъде нещичко там из институциите, че да заработят най- накрая по предназначение, а все конвенции и декларации за правата, за малцинствата, за интеграции, за бежанци, за свободи, за защити, сега за социален пол и всичките парлама. Социалния пол е толкова удобно двусмислен, че все ми е на акъла колко ефективно ще защитава жертвите. А като искат да направят нещо полезно в образованието, то има хиляди други доказани и работещи стъпки за промяна в такава посока, сега нещата отиват натам да се преподава на децата колко е хубаво, културно, модерно и европейско да си хомосексуален, и не само, ами и можеш съвсем свободно да си самоопределяш пола. Правото ни и без това е леш - със или без социален пол то има проблеми от съвсем друго естество там, които са решаващи, така че в това отношение съм склонен да отстъпя, но да се навират в образованието съм категорично против за сега: най- малко не и преди децата да навършат 18 годишна възраст, какво ще ми обясняват на 7-10 годишни деца за социални полове,  родителите им не могат да разберат какъв дявол е този социален пол, те на деца ще обясняват такава материя. И под какъв предлог цялата идея - да разчупели стереотипите ........ честно казано на мен това ми звучи, като подигравка.

Цитираш ме за едно говориш друго. Червените и църквата се обърнаха точно на 180' и това въобще не е тема за спор. И позицията на църквата съм цитирал по назад, и скарването на ПЕС , стани Шеф и  г-жа Лъжа е факт.

Както и да е. Аз съм я чел, а в отговор на теб и спекулациите за "налагане"  ти препоръчвам отново :

https://clubz.bg/62460-shto_e_to_istanbulska_konvenciq_–_vyprosi_i_otgovori

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Гледам, много малко хора гласували.

Защо? :speak:

 • Харесва ми 2
 • Еха 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

А сега де...

1517253634-1.jpg

https://www.blitz.bg/politika/v-dokument-tsacheva-napravila-golyamo-razkritie-svrzano-s-istanbulskata-konventsiya_news575209.html

Блиц , миц ама печата не е фалшив.

Цитат

 

Правосъдният министър Цецка Цачева е заявила в официален отговор до Народното събрание, че Истанбулската конвенция ще защитава и съжителството на еднополовите двойки. Това стана ясно вчера от публикация в социалната мрежа на соцдепутата Таско Ерменков във фейсбук, в която той показа факсимиле от писмото на правосъдното министерство, пише в. Труд.

 

 

преди 52 минути, Мойра написа:

Гледам, много малко хора гласували.

Защо? :speak:

 

Цитат

Хомосексуалността означава романтично привличане, сексуално привличане или сексуални действия между представители на един и същ пол или джендър.

 

 • Харесва ми 7

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Мъж на около 60 години попитал:

- Сега ако аз декларирам, че се чувствувам жена, ще мога ли да се пенсионирам 5 години по-рано?

 

 • Харесва ми 4
 • Ха-ха 3

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.