Премини към съдържанието
 • Добре дошли!

  Добре дошли в нашите форуми, пълни с полезна информация. Имате проблем с компютъра или телефона си? Публикувайте нова тема и ще намерите решение на всичките си проблеми. Общувайте свободно и открийте безброй нови приятели.

  Моля, регистрирайте се за да публикувате тема и да получите пълен достъп до всички функции.

   

Препоръчан отговор


Здравейте, имам проблем с Unity, когато започна да правя нещо по сцената след около 2-5 минути енджина крашва. Моля за помощ, защото ми е проект и трябва да го кача до тази вече! Благодаря! :)

Ето BugReport-та

 

Unity Editor by Unity Technologies [version: Unity 2018.2.1f1_1a9968d9f99c]

Unity.exe caused an Access Violation (0xc0000005)
  in module Unity.exe at 0033:40668880.

Error occurred at 2018-08-02_094722.
C:\Program Files\Unity\Hub\Editor\2018.2.1f1\Editor\Unity.exe, run by Taiix.

69% physical memory in use.
8068 MB physical memory [2452 MB free].
1153 MB process peak paging file [1080 MB used].
891 MB process peak working set [797 MB used].
System Commit Total/Limit/Peak: 9057MB/17284MB/9735MB
System Physical Total/Available: 8068MB/2452MB
System Process Count: 222
System Thread Count: 3175
System Handle Count: 93356
Disk space data for 'C:\Users\Taiix\AppData\Local\Temp\Unity\Editor\Crashes\Crash_2018-08-02_064720266\': 27135836160 bytes free of 127096406016 total.

Read from location FFFFFFFFFFFFFFFF caused an access violation.

Context:
RDI:    0x000000000000003f  RSI: 0x0000000011de4970  RAX:   0x0000000011de4ad8
RBX:    0x000000005475c420  RCX: 0x0000000011de4970  RDX:   0x000000005473bf30
RIP:    0x0000000140668880  RBP: 0x000000000000000c  SegCs: 0x0000000000000033
EFlags: 0x0000000000010246  RSP: 0x00000000005c7790  SegSs: 0x000000000000002b
R8:     0x00000000005c77b0  R9:  0x0000000004290de0  R10:   0x0000000000000000
R11:    0x00000000005c77b0  R12: 0x0000000000000000  R13:   0x0000000142d7c510
R14:    0x000000005475c3f0  R15: 0x0000000000000001


Bytes at CS:EIP:
ff 50 08 83 f8 ff 74 03 8d 78 01 8b 53 10 ff c2

*** WARNING ***
Managed call stack frames will be incorrect or missing.
The Mono DLL at 'C:\Program Files\Unity\Hub\Editor\2018.2.1f1\Editor\Data\Mono\EmbedRuntime\mono.dll' does not provide out-of-process stack information support.
Upgrade to a newer version of the Mono Scripting Runtime for more detailed debug information.


Stack Trace of Crashed Thread 2264:
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140668880)
0x0000000140668880 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140668EBA)
0x0000000140668EBA (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001406672EA)
0x00000001406672EA (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001405FE6EF)
0x00000001405FE6EF (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408757A8)
0x00000001408757A8 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001415FD826)
0x00000001415FD826 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'The specified module could not be found.' (Address: 00000000388D808B)
ERROR: SymGetModuleInfo64, GetLastError: 'A dynamic link library (DLL) initialization routine failed.' (Address: 00000000388D808B)
0x00000000388D808B ((<unknown>)) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'The specified module could not be found.' (Address: 000000003A62B9A0)
ERROR: SymGetModuleInfo64, GetLastError: 'A dynamic link library (DLL) initialization routine failed.' (Address: 000000003A62B9A0)
0x000000003A62B9A0 ((<unknown>)) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000143039550)
0x0000000143039550 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'The specified module could not be found.' (Address: 00000000005C7DE0)
ERROR: SymGetModuleInfo64, GetLastError: 'A dynamic link library (DLL) initialization routine failed.' (Address: 00000000005C7DE0)
0x00000000005C7DE0 ((<unknown>)) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'The specified module could not be found.' (Address: 00000000388C71A0)
ERROR: SymGetModuleInfo64, GetLastError: 'A dynamic link library (DLL) initialization routine failed.' (Address: 00000000388C71A0)
0x00000000388C71A0 ((<unknown>)) (function-name not available)

Stacks for Running Threads:

Call Stack for Thread 16052:
0x00007FFD7381D804 (ntdll) ZwWaitForWorkViaWorkerFactory
0x00007FFD7379F856 (ntdll) RtlReleaseSRWLockExclusive
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 17052:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140B06728)
0x0000000140B06728 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 13844:
0x00007FFD7381D804 (ntdll) ZwWaitForWorkViaWorkerFactory
0x00007FFD7379F856 (ntdll) RtlReleaseSRWLockExclusive
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 17372:
0x00007FFD7381A534 (ntdll) NtDelayExecution
0x00007FFD6FB95E9A (KERNELBASE) SleepEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001401CC1A8)
0x00000001401CC1A8 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001401CD939)
0x00000001401CD939 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 4848:
0x00007FFD73819FD4 (ntdll) NtRemoveIoCompletion
0x00007FFD6F31F338 (MSWSOCK) Tcpip6_WSHStringToAddress
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 512:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408A94E4)
0x00000001408A94E4 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408AB319)
0x00000001408AB319 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 15004:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408A94E4)
0x00000001408A94E4 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408AB319)
0x00000001408AB319 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 4792:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408A94E4)
0x00000001408A94E4 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408AB319)
0x00000001408AB319 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 2468:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408A94E4)
0x00000001408A94E4 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408AB319)
0x00000001408AB319 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 16632:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408A94E4)
0x00000001408A94E4 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408AB319)
0x00000001408AB319 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 6368:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408A94E4)
0x00000001408A94E4 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408AB319)
0x00000001408AB319 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 12708:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408A94E4)
0x00000001408A94E4 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408AB319)
0x00000001408AB319 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 16160:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408A94E4)
0x00000001408A94E4 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408AB319)
0x00000001408AB319 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 1084:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408A94E4)
0x00000001408A94E4 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408AB319)
0x00000001408AB319 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 2164:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408A94E4)
0x00000001408A94E4 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408AB319)
0x00000001408AB319 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 4896:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408A94E4)
0x00000001408A94E4 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408AB319)
0x00000001408AB319 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 17172:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408A94E4)
0x00000001408A94E4 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408AB319)
0x00000001408AB319 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 17108:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408A94E4)
0x00000001408A94E4 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408AB319)
0x00000001408AB319 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 232:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408A94E4)
0x00000001408A94E4 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408AB319)
0x00000001408AB319 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 17072:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408A94E4)
0x00000001408A94E4 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408AB319)
0x00000001408AB319 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 9556:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408A94E4)
0x00000001408A94E4 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408AB319)
0x00000001408AB319 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 17268:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408A94E4)
0x00000001408A94E4 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408AB319)
0x00000001408AB319 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 8992:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408A94E4)
0x00000001408A94E4 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408AB319)
0x00000001408AB319 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 16832:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408A94E4)
0x00000001408A94E4 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408AB319)
0x00000001408AB319 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 2608:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408A94E4)
0x00000001408A94E4 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408AB319)
0x00000001408AB319 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 1596:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408A94E4)
0x00000001408A94E4 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408AB319)
0x00000001408AB319 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 7744:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408A94E4)
0x00000001408A94E4 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408AB319)
0x00000001408AB319 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 4752:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408A94E4)
0x00000001408A94E4 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408AB319)
0x00000001408AB319 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 2084:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A87452)
0x0000000140A87452 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A87577)
0x0000000140A87577 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408E45AB)
0x00000001408E45AB (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 11632:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001406EA92A)
0x00000001406EA92A (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001406EA779)
0x00000001406EA779 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 6328:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6F316A42 (MSWSOCK) Tcpip4_WSHOpenSocket2
0x00007FFD6F31D359 (MSWSOCK) NSPStartup
0x00007FFD731E66D0 (WS2_32) select
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001404DA66F)
0x00000001404DA66F (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 000000014212694E)
0x000000014212694E (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 4352:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 000000014211B2D3)
0x000000014211B2D3 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 11776:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001429C5CAA)
0x00000001429C5CAA (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001429C5BFE)
0x00000001429C5BFE (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000142956CE1)
0x0000000142956CE1 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000142B0EDA5)
0x0000000142B0EDA5 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 12584:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001429A7C65)
0x00000001429A7C65 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 000000014295626A)
0x000000014295626A (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000142956CC1)
0x0000000142956CC1 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000142B0EDA5)
0x0000000142B0EDA5 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 6004:
0x00007FFD7381A534 (ntdll) NtDelayExecution
0x00007FFD6FB95E9A (KERNELBASE) SleepEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 000000014295641A)
0x000000014295641A (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000142956CFA)
0x0000000142956CFA (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000142B0EDA5)
0x0000000142B0EDA5 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 6804:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
0x00007FFD2083B9F3 (nvwgf2umx) OpenAdapter12
0x00007FFD2083ABDD (nvwgf2umx) OpenAdapter12
0x00007FFD208329ED (nvwgf2umx) OpenAdapter12
0x00007FFD20FE5C1A (nvwgf2umx) NVAPI_Thunk
0x00007FFD216F8338 (nvwgf2umx) NVAPI_Thunk
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 2900:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A87452)
0x0000000140A87452 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A87577)
0x0000000140A87577 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000142202B9E)
0x0000000142202B9E (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 000000014220BD2B)
0x000000014220BD2B (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 000000014220BE64)
0x000000014220BE64 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 10520:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
0x00007FFD2093575F (nvwgf2umx) OpenAdapter12
0x00007FFD2093565F (nvwgf2umx) OpenAdapter12
0x00007FFD216F8338 (nvwgf2umx) NVAPI_Thunk
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 16808:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
0x00007FFD2093575F (nvwgf2umx) OpenAdapter12
0x00007FFD2093565F (nvwgf2umx) OpenAdapter12
0x00007FFD216F8338 (nvwgf2umx) NVAPI_Thunk
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 2892:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
0x00007FFD2093575F (nvwgf2umx) OpenAdapter12
0x00007FFD2093565F (nvwgf2umx) OpenAdapter12
0x00007FFD216F8338 (nvwgf2umx) NVAPI_Thunk
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 7720:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
0x00007FFD2093575F (nvwgf2umx) OpenAdapter12
0x00007FFD2093565F (nvwgf2umx) OpenAdapter12
0x00007FFD216F8338 (nvwgf2umx) NVAPI_Thunk
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 7132:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408A94E4)
0x00000001408A94E4 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408AB319)
0x00000001408AB319 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 16812:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408A94E4)
0x00000001408A94E4 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408AB319)
0x00000001408AB319 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 2172:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408A94E4)
0x00000001408A94E4 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408AB319)
0x00000001408AB319 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 12976:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408A94E4)
0x00000001408A94E4 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408AB319)
0x00000001408AB319 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 4636:
0x00007FFD7381D7A4 (ntdll) ZwWaitForAlertByThreadId
0x00007FFD737F5412 (ntdll) RtlSleepConditionVariableCS
0x00007FFD6FBBEB28 (KERNELBASE) SleepConditionVariableCS
0x000000018004C2C7 (OpenRL) rlRenderFrame
0x000000018004C5EC (OpenRL) rlRenderFrame
0x000000018004C8C6 (OpenRL) rlRenderFrame
0x00000001800801D8 (OpenRL) rlRenderFrame
0x00000000001F3F2A (OpenRL_pthread) pthread_setspecific
0x000000005C481D9F (MSVCR100) endthreadex
0x000000005C481E3B (MSVCR100) endthreadex
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 9000:
0x00007FFD7381D7A4 (ntdll) ZwWaitForAlertByThreadId
0x00007FFD737F5412 (ntdll) RtlSleepConditionVariableCS
0x00007FFD6FBBEB28 (KERNELBASE) SleepConditionVariableCS
0x000000018004C2C7 (OpenRL) rlRenderFrame
0x000000018004C5EC (OpenRL) rlRenderFrame
0x000000018004C8C6 (OpenRL) rlRenderFrame
0x00000001800801D8 (OpenRL) rlRenderFrame
0x00000000001F3F2A (OpenRL_pthread) pthread_setspecific
0x000000005C481D9F (MSVCR100) endthreadex
0x000000005C481E3B (MSVCR100) endthreadex
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 1556:
0x00007FFD7381D7A4 (ntdll) ZwWaitForAlertByThreadId
0x00007FFD737F5412 (ntdll) RtlSleepConditionVariableCS
0x00007FFD6FBBEB28 (KERNELBASE) SleepConditionVariableCS
0x000000018004C2C7 (OpenRL) rlRenderFrame
0x000000018004C5EC (OpenRL) rlRenderFrame
0x000000018004C8C6 (OpenRL) rlRenderFrame
0x00000001800801D8 (OpenRL) rlRenderFrame
0x00000000001F3F2A (OpenRL_pthread) pthread_setspecific
0x000000005C481D9F (MSVCR100) endthreadex
0x000000005C481E3B (MSVCR100) endthreadex
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 11428:
0x00007FFD7381D7A4 (ntdll) ZwWaitForAlertByThreadId
0x00007FFD737F5412 (ntdll) RtlSleepConditionVariableCS
0x00007FFD6FBBEB28 (KERNELBASE) SleepConditionVariableCS
0x000000018004C2C7 (OpenRL) rlRenderFrame
0x000000018004C5EC (OpenRL) rlRenderFrame
0x000000018004C8C6 (OpenRL) rlRenderFrame
0x00000001800801D8 (OpenRL) rlRenderFrame
0x00000000001F3F2A (OpenRL_pthread) pthread_setspecific
0x000000005C481D9F (MSVCR100) endthreadex
0x000000005C481E3B (MSVCR100) endthreadex
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 4296:
0x00007FFD7381D7A4 (ntdll) ZwWaitForAlertByThreadId
0x00007FFD737F5412 (ntdll) RtlSleepConditionVariableCS
0x00007FFD6FBBEB28 (KERNELBASE) SleepConditionVariableCS
0x000000018004C2C7 (OpenRL) rlRenderFrame
0x000000018004C5EC (OpenRL) rlRenderFrame
0x000000018004C8C6 (OpenRL) rlRenderFrame
0x00000001800801D8 (OpenRL) rlRenderFrame
0x00000000001F3F2A (OpenRL_pthread) pthread_setspecific
0x000000005C481D9F (MSVCR100) endthreadex
0x000000005C481E3B (MSVCR100) endthreadex
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 7240:
0x00007FFD7381D7A4 (ntdll) ZwWaitForAlertByThreadId
0x00007FFD737F5412 (ntdll) RtlSleepConditionVariableCS
0x00007FFD6FBBEB28 (KERNELBASE) SleepConditionVariableCS
0x000000018004C2C7 (OpenRL) rlRenderFrame
0x000000018004C5EC (OpenRL) rlRenderFrame
0x000000018004C8C6 (OpenRL) rlRenderFrame
0x00000001800801D8 (OpenRL) rlRenderFrame
0x00000000001F3F2A (OpenRL_pthread) pthread_setspecific
0x000000005C481D9F (MSVCR100) endthreadex
0x000000005C481E3B (MSVCR100) endthreadex
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 17376:
0x00007FFD7381D7A4 (ntdll) ZwWaitForAlertByThreadId
0x00007FFD737F5412 (ntdll) RtlSleepConditionVariableCS
0x00007FFD6FBBEB28 (KERNELBASE) SleepConditionVariableCS
0x000000018004C2C7 (OpenRL) rlRenderFrame
0x000000018004C5EC (OpenRL) rlRenderFrame
0x000000018004C8C6 (OpenRL) rlRenderFrame
0x00000001800801D8 (OpenRL) rlRenderFrame
0x00000000001F3F2A (OpenRL_pthread) pthread_setspecific
0x000000005C481D9F (MSVCR100) endthreadex
0x000000005C481E3B (MSVCR100) endthreadex
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 16780:
0x00007FFD7381D7A4 (ntdll) ZwWaitForAlertByThreadId
0x00007FFD737F5412 (ntdll) RtlSleepConditionVariableCS
0x00007FFD6FBBEB28 (KERNELBASE) SleepConditionVariableCS
0x000000018004C2C7 (OpenRL) rlRenderFrame
0x000000018004C5EC (OpenRL) rlRenderFrame
0x000000018004C8C6 (OpenRL) rlRenderFrame
0x00000001800801D8 (OpenRL) rlRenderFrame
0x00000000001F3F2A (OpenRL_pthread) pthread_setspecific
0x000000005C481D9F (MSVCR100) endthreadex
0x000000005C481E3B (MSVCR100) endthreadex
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 6636:
0x00007FFD709E1144 (win32u) NtUserGetMessage
0x00007FFD713B1B0B (USER32) GetMessageW
0x00000001800643D5 (OpenRL) rlRenderFrame
0x00000001800801D8 (OpenRL) rlRenderFrame
0x00000000001F3F2A (OpenRL_pthread) pthread_setspecific
0x000000005C481D9F (MSVCR100) endthreadex
0x000000005C481E3B (MSVCR100) endthreadex
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 17224:
0x00007FFD7381A534 (ntdll) NtDelayExecution
0x00007FFD6FB95E9A (KERNELBASE) SleepEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 000000014124C24F)
0x000000014124C24F (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408A8CE4)
0x00000001408A8CE4 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408AAA1E)
0x00000001408AAA1E (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408A9053)
0x00000001408A9053 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408A9453)
0x00000001408A9453 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408AB319)
0x00000001408AB319 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 16112:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
0x00007FFD48EEFFD6 (mono) mono_poll
0x00007FFD48F1880E (mono) mono_gc_is_finalizer_thread
0x00007FFD48F84097 (mono) mono_thread_interruption_request_flag
0x00007FFD4903A117 (mono) mono_unity_install_unitytls_interface
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 3460:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6F316A42 (MSWSOCK) Tcpip4_WSHOpenSocket2
0x00007FFD6F31ECAC (MSWSOCK) Tcpip6_WSHStringToAddress
0x00007FFD731E6DCC (WS2_32) WSAAccept
0x00007FFD731E6CF2 (WS2_32) accept
0x00007FFD48FAAF9F (mono) mono_debugger_breakpoint_callback
0x00007FFD48FB32FB (mono) mono_debugger_breakpoint_callback
0x00007FFD48FB6319 (mono) mono_debugger_breakpoint_callback
0x00007FFD4903A117 (mono) mono_unity_install_unitytls_interface
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 952:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408A94E4)
0x00000001408A94E4 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 00000001408AB319)
0x00000001408AB319 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 6900:
0x00007FFD7381AA04 (ntdll) ZwWaitForMultipleObjects
0x00007FFD6FB96099 (KERNELBASE) WaitForMultipleObjectsEx
0x00007FFD6FB95F8E (KERNELBASE) WaitForMultipleObjects
0x00007FFD20FB1DD6 (nvwgf2umx) NVAPI_Thunk
0x00007FFD20FE5C1A (nvwgf2umx) NVAPI_Thunk
0x00007FFD216F8338 (nvwgf2umx) NVAPI_Thunk
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 3772:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
0x00007FFD2093575F (nvwgf2umx) OpenAdapter12
0x00007FFD2093565F (nvwgf2umx) OpenAdapter12
0x00007FFD216F8338 (nvwgf2umx) NVAPI_Thunk
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 7088:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
0x00007FFD2093575F (nvwgf2umx) OpenAdapter12
0x00007FFD2093565F (nvwgf2umx) OpenAdapter12
0x00007FFD216F8338 (nvwgf2umx) NVAPI_Thunk
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 5404:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
0x00007FFD2093575F (nvwgf2umx) OpenAdapter12
0x00007FFD2093565F (nvwgf2umx) OpenAdapter12
0x00007FFD216F8338 (nvwgf2umx) NVAPI_Thunk
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 2068:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
0x00007FFD2093575F (nvwgf2umx) OpenAdapter12
0x00007FFD2093565F (nvwgf2umx) OpenAdapter12
0x00007FFD216F8338 (nvwgf2umx) NVAPI_Thunk
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 1252:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
0x00007FFD2093575F (nvwgf2umx) OpenAdapter12
0x00007FFD2093565F (nvwgf2umx) OpenAdapter12
0x00007FFD216F8338 (nvwgf2umx) NVAPI_Thunk
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 13164:
0x00007FFD7381A534 (ntdll) NtDelayExecution
0x00007FFD6FB95E9A (KERNELBASE) SleepEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000141FA88DA)
0x0000000141FA88DA (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 5296:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6F316A42 (MSWSOCK) Tcpip4_WSHOpenSocket2
0x00007FFD6F31D359 (MSWSOCK) NSPStartup
0x00007FFD731E66D0 (WS2_32) select
0x00007FFD48EEF312 (mono) mono_poll
0x00007FFD48F80C0C (mono) mono_security_set_mode
0x00007FFD48F84097 (mono) mono_thread_interruption_request_flag
0x00007FFD4903A117 (mono) mono_unity_install_unitytls_interface
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 6612:
0x00007FFD7381D804 (ntdll) ZwWaitForWorkViaWorkerFactory
0x00007FFD7379F856 (ntdll) RtlReleaseSRWLockExclusive
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 14592:
0x00007FFD73819FD4 (ntdll) NtRemoveIoCompletion
0x00007FFD6FBA2E92 (KERNELBASE) GetQueuedCompletionStatus
0x00007FFD0F54E581 (libcef) IsSandboxedProcess
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 14596:
0x00007FFD73819FD4 (ntdll) NtRemoveIoCompletion
0x00007FFD6FBA2E92 (KERNELBASE) GetQueuedCompletionStatus
0x00007FFD0D58592F (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D584F3E (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D58551B (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D5708B0 (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D557DF8 (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D570F57 (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D555A4F (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 6128:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
0x00007FFD0D5860FE (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D5708B0 (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D557DF8 (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D570F57 (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D555A4F (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 11924:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
0x00007FFD0DF9FD09 (libcef) cef_get_min_log_level
0x00007FFD0DE31B10 (libcef) cef_get_min_log_level
0x00007FFD0EFDDB87 (libcef) cef_get_min_log_level
0x00007FFD0EFDDD2E (libcef) cef_get_min_log_level
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 11920:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
0x00007FFD0E01CEC1 (libcef) cef_get_min_log_level
0x00007FFD0DE31B10 (libcef) cef_get_min_log_level
0x00007FFD0EFDDB87 (libcef) cef_get_min_log_level
0x00007FFD0EFDDD2E (libcef) cef_get_min_log_level
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 10212:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
0x00007FFD0E01CEC1 (libcef) cef_get_min_log_level
0x00007FFD0DE31B10 (libcef) cef_get_min_log_level
0x00007FFD0EFDDB87 (libcef) cef_get_min_log_level
0x00007FFD0EFDDD2E (libcef) cef_get_min_log_level
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 10056:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
0x00007FFD0E01CEC1 (libcef) cef_get_min_log_level
0x00007FFD0DE31B10 (libcef) cef_get_min_log_level
0x00007FFD0EFDDB87 (libcef) cef_get_min_log_level
0x00007FFD0EFDDD2E (libcef) cef_get_min_log_level
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 7000:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
0x00007FFD0D5860FE (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D5708B0 (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D557DF8 (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D847C6E (libcef) SetCrashKeyValueImpl
0x00007FFD0D8486E3 (libcef) SetCrashKeyValueImpl
0x00007FFD0D570F57 (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D555A4F (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 6764:
0x00007FFD709E96E4 (win32u) NtUserMsgWaitForMultipleObjectsEx
0x00007FFD713B029D (USER32) MsgWaitForMultipleObjectsEx
0x00007FFD0D585AB7 (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D58500E (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D58551B (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D5708B0 (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D557DF8 (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D847CFE (libcef) SetCrashKeyValueImpl
0x00007FFD0D8486FF (libcef) SetCrashKeyValueImpl
0x00007FFD0D570F57 (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D555A4F (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 5560:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
0x00007FFD0D5860FE (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D5708B0 (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D557DF8 (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D847D8E (libcef) SetCrashKeyValueImpl
0x00007FFD0D84871B (libcef) SetCrashKeyValueImpl
0x00007FFD0D570F57 (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D555A4F (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 7028:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
0x00007FFD0D5860FE (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D5708B0 (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D557DF8 (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D8485FE (libcef) SetCrashKeyValueImpl
0x00007FFD0D848737 (libcef) SetCrashKeyValueImpl
0x00007FFD0D570F57 (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D555A4F (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 14120:
0x00007FFD73819FD4 (ntdll) NtRemoveIoCompletion
0x00007FFD6FBA2E92 (KERNELBASE) GetQueuedCompletionStatus
0x00007FFD0D58592F (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D584F3E (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D58551B (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D5708B0 (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D557DF8 (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D847ABE (libcef) SetCrashKeyValueImpl
0x00007FFD0D848753 (libcef) SetCrashKeyValueImpl
0x00007FFD0D570F57 (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D555A4F (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 14872:
0x00007FFD73819FD4 (ntdll) NtRemoveIoCompletion
0x00007FFD6FBA2E92 (KERNELBASE) GetQueuedCompletionStatus
0x00007FFD0D58592F (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D584F3E (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D58551B (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D5708B0 (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D557DF8 (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D847FEE (libcef) SetCrashKeyValueImpl
0x00007FFD0D84876F (libcef) SetCrashKeyValueImpl
0x00007FFD0D570F57 (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D555A4F (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 10804:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
0x00007FFD0D5860FE (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D5708B0 (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D557DF8 (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D570F57 (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D555A4F (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 2956:
0x00007FFD7381D7A4 (ntdll) ZwWaitForAlertByThreadId
0x00007FFD737F5412 (ntdll) RtlSleepConditionVariableCS
0x00007FFD6FBBEB28 (KERNELBASE) SleepConditionVariableCS
0x00007FFD0D58BB5E (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D56F8AE (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D56EE73 (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D58BEDD (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D555A4F (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 980:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
0x00007FFD0D5860FE (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D5708B0 (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D557DF8 (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D570F57 (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD0D555A4F (libcef) cef_trace_event_instant
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 1952:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 000000014265EB42)
0x000000014265EB42 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 000000014251AF9F)
0x000000014251AF9F (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 7664:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000142178673)
0x0000000142178673 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 10312:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000142178673)
0x0000000142178673 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 10892:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000142178673)
0x0000000142178673 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 7896:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000142178673)
0x0000000142178673 (Unity) (function-name not available)
ERROR: SymGetSymFromAddr64, GetLastError: 'Attempt to access invalid address.' (Address: 0000000140A84368)
0x0000000140A84368 (Unity) (function-name not available)
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart


Call Stack for Thread 6516:
0x00007FFD73819F34 (ntdll) NtWaitForSingleObject
0x00007FFD6FB89252 (KERNELBASE) WaitForSingleObjectEx
0x00007FFD48F809AD (mono) mono_security_set_mode
0x00007FFD48F84097 (mono) mono_thread_interruption_request_flag
0x00007FFD4903A117 (mono) mono_unity_install_unitytls_interface
0x00007FFD734E3034 (KERNEL32) BaseThreadInitThunk
0x00007FFD737F1431 (ntdll) RtlUserThreadStart

 


Stack Memory [0x00000000005C7790-0x0000000000600000]:
0x005c7790: fffffffe ffffffff 281a39c5 a8c7f832 .........9.(2...
0x005c77a0: 42dbd4e0 00000001 42cce128 00000001 ...B....(..B....
0x005c77b0: 00000000 0000003f 5475c438 00000000 ....?...8.uT....
0x005c77c0: 5475ceb8 00000000 038afb80 00000000 ..uT............
0x005c77d0: 00000000 00000000 40668eba 00000001 [email protected]
0x005c77e0: 00000000 00000000 5475c45c 00000000 ........\.uT....
0x005c77f0: 00000001 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c7800: 00000001 00000000 4077d401 00000001 [email protected]
0x005c7810: 038a1b50 00000000 038a1b50 00000000 P.......P.......
0x005c7820: 038a1b50 00000000 04984bb0 00000000 P........K......
0x005c7830: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c7840: 04dd91a0 00000000 000034a4 00000001 .........4......
0x005c7850: 40668770 00000001 40816b20 00000001 [email protected] [email protected]
0x005c7860: 40668770 00000001 4054a020 00000001 [email protected] [email protected]
0x005c7870: 41e64670 00000001 40668770 00000001 [email protected]
0x005c7880: 4012b7c0 00000001 40116460 00000001 [email protected]`[email protected]
0x005c7890: 40300f80 00000001 40668770 00000001 [email protected]@....
0x005c78a0: 41dc0ca0 00000001 41dd42b0 00000001 ...A.....B.A....
0x005c78b0: 40668770 00000001 40668770 00000001 [email protected]@....
0x005c78c0: 40668770 00000001 40668770 00000001 [email protected]@....
0x005c78d0: d73ddc8a 00005adc 5475c301 00000000 ..=..Z....uT....
0x005c78e0: 54721e68 00000000 005c7f80 00000000 h.rT......\.....
0x005c78f0: 54721ad0 00000000 42db4720 00000001 ..rT.... G.B....
0x005c7900: 547224d0 00000000 406672ea 00000001 [email protected]
0x005c7910: 547224d0 00000000 00000000 00000000 .$rT............
0x005c7920: 005c7a60 00000000 5475c3f0 00000000 `z\.......uT....
0x005c7930: 54721a90 00000000 005c7f80 00000000 ..rT......\.....
0x005c7940: 00000003 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c7950: 54721a90 00000000 405fe6ef 00000001 [email protected]
0x005c7960: 00000000 00000000 5475c190 00000000 ..........uT....
0x005c7970: 547224d0 00000000 00000000 00000000 .$rT............
0x005c7980: 000000e9 00000000 42d72ea8 00000001 ...........B....
0x005c7990: 54721a90 00000000 445e6580 00000001 ..rT.....e^D....
0x005c79a0: 00000001 00000000 42d72e68 00000001 ........h..B....
0x005c79b0: 42cce128 00000001 405fc43e 00000001 (..B....>[email protected]
0x005c79c0: fffff924 00000001 445e6620 00000001 $....... f^D....
0x005c79d0: 075ccd50 00000000 075ccd50 00000000 P.\.....P.\.....
0x005c79e0: fffffffe ffffffff 00000000 00000000 ................
0x005c79f0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c7a00: 04e710a0 00000000 0000349e 00000001 .........4......
0x005c7a10: 05065d20 00000000 00002c76 00000001  ]......v,......
0x005c7a20: 04e710a0 00000000 0000349e 00000001 .........4......
0x005c7a30: fffffffe ffffffff 00002c76 00000001 ........v,......
0x005c7a40: 445e63a0 00000001 005c7f80 00000000 .c^D......\.....
0x005c7a50: 54721ad0 00000000 445e6440 00000001 [email protected]^D....
0x005c7a60: 54722cc0 00000000 54721a90 00000000 .,rT......rT....
0x005c7a70: d73dcb4a 00005adc 05da1050 00000000 J.=..Z..P.......
0x005c7a80: ae769aa3 4077aff3 00000000 00000000 [email protected]
0x005c7a90: 54721ca8 00000000 005c7bc0 00000000 ..rT.....{\.....
0x005c7aa0: 00000000 00000000 000280f8 00000000 ................
0x005c7ab0: 00000000 00000000 00000012 00000000 ................
0x005c7ac0: 547251f0 00000000 405fc8e4 00000001 [email protected]
0x005c7ad0: fffffffe ffffffff 00000000 00000000 ................
0x005c7ae0: 54721e68 00000000 005c7f80 00000000 h.rT......\.....
0x005c7af0: 54721ad0 00000000 42db4720 00000001 ..rT.... G.B....
0x005c7b00: 547224d0 00000000 54721a90 00000000 .$rT......rT....
0x005c7b10: 005c7c20 00000000 408757a8 00000001  |\[email protected]
0x005c7b20: 445e6698 00000001 5473bf10 00000000 .f^D......sT....
0x005c7b30: 00000000 00000000 075ccd50 00000000 ........P.\.....
0x005c7b40: 00000001 00000000 547224d0 00000000 .........$rT....
0x005c7b50: 00000005 00000000 405847a4 00000001 [email protected]
0x005c7b60: 03d50680 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c7b70: 097772d0 00000000 41a6cedd 00000001 .rw........A....
0x005c7b80: 385b2f50 00000000 385b2f50 00000000 P/[8....P/[8....
0x005c7b90: 385b2f50 00000000 005c7ca0 00000000 P/[8.....|\.....
0x005c7ba0: 005c8d00 00000000 547224d0 00000000 ..\......$rT....
0x005c7bb0: fffffffe ffffffff 44639a38 00000001 ........8.cD....
0x005c7bc0: 00000002 bdcefd60 bdb7aa5c bf7da6fc ....`...\.....}.
0x005c7bd0: 00000000 b72e6000 3f7ef534 bdb89bcf .....`..4.~?....
0x005c7be0: 00000000 bf7eb06c 3c1518e0 3dce2620 ....l.~....< &.=
0x005c7bf0: 00000000 3e9ed640 c2102f40 c3380922 [email protected]>@/..".8.
0x005c7c00: 3f800000 bdcefd60 bdb7aa5c bf7da6fc ...?`...\.....}.
0x005c7c10: 00000000 b72e6000 3f7ef534 bdb89bcf .....`..4.~?....
0x005c7c20: 00000000 bf7eb06c 3c1518e0 3dce2620 ....l.~....< &.=
0x005c7c30: 00000000 3e9ed640 c2102f40 c3380922 [email protected]>@/..".8.
0x005c7c40: 3f800000 be067d6d be0d6815 3f7da7a0 ...?m}...h....}?
0x005c7c50: 3f7da6fc b76298f9 3fc44ba9 3db89c47 ..}?..b..K.?G..=
0x005c7c60: 3db89bcf bfa57b75 3c65957d bdce26a6 ...=u{..}.e<.&..
0x005c7c70: bdce2620 3ece67f3 c25e04f6 4337606d  &...g.>..^.m`7C
0x005c7c80: 43380922 00000000 00000000 00000000 ".8C............
0x005c7c90: 47c6a4e3 47811142 00000000 00000000 ...GB..G........
0x005c7ca0: d73dd04a 00005adc d73dd08a 00005adc J.=..Z....=..Z..
0x005c7cb0: 00000000 00000000 005c8b30 00000000 ........0.\.....
0x005c7cc0: 33266aa0 00000000 005c8a70 00000000 .j&3....p.\.....
0x005c7cd0: 005c7e60 00000000 005c7f80 00000000 `~\.......\.....
0x005c7ce0: 43039550 00000001 415fd826 00000001 P..C....&._A....
0x005c7cf0: 00000001 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c7d00: 340aa9d0 00000000 00000001 00000001 ...4............
0x005c7d10: fffffffe ffffffff 00000000 00000000 ................
0x005c7d20: 3e0337f8 00000000 388d808b 00000000 .7.>.......8....
0x005c7d30: 3a62b9a0 00000000 43039550 00000001 ..b:....P..C....
0x005c7d40: 005c7de0 00000000 388c71a0 00000000 .}\......q.8....
0x005c7d50: 00000000 00000000 340aa9d0 00000000 ...........4....
0x005c7d60: 005c7e60 00000000 005c7f80 00000000 `~\.......\.....
0x005c7d70: 33030000 00000000 005f9c58 00000000 ...3....X._.....
0x005c7d80: 3310b780 00000000 41a7b08e 00000001 ...3.......A....
0x005c7d90: 097772d0 00000000 3a62b9a0 00000000 .rw.......b:....
0x005c7da0: 005c7de0 00000000 005c7d30 00000000 .}\.....0}\.....
0x005c7db0: 005c8a70 00000000 33266aa0 00000000 p.\......j&3....
0x005c7dc0: 005c8b30 00000000 00000000 00000000 0.\.............
0x005c7dd0: 3e0337f8 00000000 388c71a0 00000000 .7.>.....q.8....
0x005c7de0: 005c7e30 00000000 388d7f73 00000000 0~\.....s..8....
0x005c7df0: 3e0337f8 00000000 3a819295 00000000 .7.>.......:....
0x005c7e00: 43037d00 00000001 43039070 00000001 .}.C....p..C....
0x005c7e10: 3a62b9a0 00000000 340aa9d0 00000000 ..b:.......4....
0x005c7e20: 005c7f80 00000000 33030000 00000000 ..\........3....
0x005c7e30: 005c7e90 00000000 388d796a 00000000 .~\.....jy.8....
0x005c7e40: 3310b780 00000000 388c71a0 00000000 ...3.....q.8....
0x005c7e50: 005c7ea0 00000000 3a62b9a0 00000000 .~\.......b:....
0x005c7e60: 005c8d00 00000000 005c7e00 00000000 ..\......~\.....
0x005c7e70: 340aa9d0 00000000 005c7f80 00000000 ...4......\.....
0x005c7e80: 33030000 00000000 005c8d00 00000000 ...3......\.....
0x005c7e90: 005c86b0 00000000 388cf10d 00000000 ..\........8....
0x005c7ea0: 005c86b0 00000000 388cf08f 00000000 ..\........8....
0x005c7eb0: 00000101 00000001 00000001 00000000 ................
0x005c7ec0: 005c8d00 00000000 00000000 00000000 ..\.............
0x005c7ed0: 050672a0 00000000 00000000 00000000 .r..............
0x005c7ee0: 00000000 00000000 00000000 40490000 [email protected]
0x005c7ef0: 005c7f80 00000000 3cd97d80 00000000 ..\......}.<....
0x005c7f00: 340aa9a0 00000000 543364b0 00000000 ...4.....d3T....
0x005c7f10: 3cd97d80 00000000 00000000 00000000 .}.<............
0x005c7f20: 543e1e00 00000000 5ffab8e8 00000000 ..>T......._....
0x005c7f30: 5ffab8e8 00000000 543e1e00 00000000 ..._......>T....
0x005c7f40: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c7f50: 543364b0 00000000 3f800000 00000001 .d3T.......?....
0x005c7f60: 00000101 00000001 00000001 00000000 ................
0x005c7f70: 42480000 00000000 00000000 00000000 ..HB............
0x005c7f80: 00000000 00000000 c3398c97 419a7b68 ..........9.h{.A
0x005c7f90: 41994aa8 428400a6 40a00000 0000027e [email protected]~...
0x005c7fa0: 3f06301f 3d61235b bf598ee9 42e0f6f8 .0.?[#a=..Y....B
0x005c7fb0: 3f2f32bc 3d6134a2 3f3a20ab 42dffb36 .2/?.4a=. :?6..B
0x005c7fc0: 3eedcb4d 3f626475 bd414bf4 428c0218 M..>udb?.KA....B
0x005c7fd0: 3f1d67cf bf494177 bd7fd165 43027720 .g.?wAI.e... w.C
0x005c7fe0: 3f7da6fb 3db89bd0 bdce2625 4337b48b ..}?...=%&....7C
0x005c7ff0: bf7da6fb bdb89bd0 3dce2625 4780b53d ..}.....%&.==..G
0x005c8000: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c8010: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c8020: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c8030: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c8040: 00000006 ffffffff 00000000 80000000 ................
0x005c8050: 4780b53d 4780b53d 4780b53d 4780b53d =..G=..G=..G=..G
0x005c8060: 4780b53d 4780b53d 4780b53d 4780b53d =..G=..G=..G=..G
0x005c8070: 4780b53d 4780b53d 4780b53d 4780b53d =..G=..G=..G=..G
0x005c8080: 4780b53d 4780b53d 4780b53d 4780b53d =..G=..G=..G=..G
0x005c8090: 4780b53d 4780b53d 4780b53d 4780b53d =..G=..G=..G=..G
0x005c80a0: 4780b53d 4780b53d 4780b53d 4780b53d =..G=..G=..G=..G
0x005c80b0: 4780b53d 4780b53d 4780b53d 4780b53d =..G=..G=..G=..G
0x005c80c0: 4780b53d 4780b53d 4780b53d 4780b53d =..G=..G=..G=..G
0x005c80d0: 00000001 be067d6d be0d6815 3f7da7a0 ....m}...h....}?
0x005c80e0: 3f7da6fc b76298f9 3fc44ba9 3db89c47 ..}?..b..K.?G..=
0x005c80f0: 3db89bcf bfa57b75 3c65957d bdce26a6 ...=u{..}.e<.&..
0x005c8100: bdce2620 3ece67f3 c25e04f6 4337606d  &...g.>..^.m`7C
0x005c8110: 43380922 c3398c97 419a7b68 41994aa8 ".8C..9.h{.A.J.A
0x005c8120: 42480000 0000000e 00000000 00000000 ..HB............
0x005c8130: 00000000 443d0000 441f8000 3f7da6fb ......=D...D..}?
0x005c8140: 3db89bd0 bdce2625 3ea92bd6 47811142 ...=%&...+.>B..G
0x005c8150: 3ea92bd6 47811142 3f97ac8a bdcefd59 .+.>B..G...?Y...
0x005c8160: b72e6ab9 bf7eb06a 00000000 bdb7aa5c .j..j.~.....\...
0x005c8170: 3f7ef535 3c1518e7 00000000 bf7da6fa 5.~?...<......}.
0x005c8180: bdb89bcf 3dce2624 00000000 c3398c97 ....$&.=......9.
0x005c8190: 419a7b67 41994aa9 3f800000 be067d6d g{.A.J.A...?m}..
0x005c81a0: be0d6815 3f7da7a0 3f7da6fc b76298f9 .h....}?..}?..b.
0x005c81b0: 3fc44ba9 3db89c47 3db89bcf bfa57b75 .K.?G..=...=u{..
0x005c81c0: 3c65957d bdce26a6 bdce2620 3ece67f3 }.e<.&.. &...g.>
0x005c81d0: c25e04f6 4337606d 43380922 bd9f4939 ..^.m`7C".8C9I..
0x005c81e0: b70636f7 bf43fe13 00000000 bd6e8da5 .6....C.......n.
0x005c81f0: 3f259359 3bc1a78c 00000000 438c63e0 Y.%?...;.....c.C
0x005c8200: c1e9c4ad c1e7f787 bfc1b1d0 c38be568 ............h...
0x005c8210: 41ea7de1 41e729f7 3fc1b24e be067d6d .}.A.).AN..?m}..
0x005c8220: be0d6815 3f7da7a0 3f7da6fc b76298f9 .h....}?..}?..b.
0x005c8230: 3fc44ba9 3db89c47 3db89bcf bfa57b75 .K.?G..=...=u{..
0x005c8240: 3c65957d bdce26a6 bdce2620 3ece67f3 }.e<.&.. &...g.>
0x005c8250: c25e04f6 4337606d 43380922 3fa6557f ..^.m`7C".8C.U.?
0x005c8260: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c8270: 3fc51912 00000000 00000000 00000000 ...?............
0x005c8280: 00000000 bf800053 bf800000 00000000 ....S...........
0x005c8290: 00000000 bf292c0d 00000000 3f800000 .....,)........?
0x005c82a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c82b0: 3f800000 00000000 00000000 00000000 ...?............
0x005c82c0: 00000000 3f800000 00000000 00000000 .......?........
0x005c82d0: 00000000 00000000 3f800000 3f800000 ...........?...?
0x005c82e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c82f0: 3f800000 00000000 00000000 00000000 ...?............
0x005c8300: 00000000 3f800000 00000000 00000000 .......?........
0x005c8310: 00000000 00000000 3f800000 bdcefd60 ...........?`...
0x005c8320: bdb7aa5c bf7da6fc 00000000 b72e6000 \.....}......`..
0x005c8330: 3f7ef534 bdb89bcf 00000000 bf7eb06c 4.~?........l.~.
0x005c8340: 3c1518e0 3dce2620 00000000 3e9ed640 ...< &[email protected]>
0x005c8350: c2102f40 c3380922 3f800000 bdb7a9d0 @/..".8....?....
0x005c8360: 3f7ef535 3c15446d bdcefdd9 b1400000 5.~?mD.<[email protected]
0x005c8370: bf7eb06a 3f7da6fc 3db89bcf bdce2620 j.~...}?...= &..
0x005c8380: bdb8dc0b 3fd60562 b72f1678 00000000 ....b..?x./.....
0x005c8390: 00000000 00000000 47c6a4e3 00000000 ...........G....
0x005c83a0: 3f06301f 3d61235b bf598ee9 42e0f6f8 .0.?[#a=..Y....B
0x005c83b0: 3f2f32bc 3d6134a2 3f3a20ab 42dffb36 .2/?.4a=. :?6..B
0x005c83c0: 3eedcb4d 3f626475 bd414bf4 428c0218 M..>udb?.KA....B
0x005c83d0: 3f1d67cf bf494177 bd7fd165 43027720 .g.?wAI.e... w.C
0x005c83e0: 3f7da6fb 3db89bd0 bdce2625 4337b48b ..}?...=%&....7C
0x005c83f0: bf7da6fb bdb89bd0 3dce2625 4780b53d ..}.....%&.==..G
0x005c8400: 3f06301f 3d61235b bf598ee9 42e0f6f8 .0.?[#a=..Y....B
0x005c8410: 3f2f32bc 3d6134a2 3f3a20ab 42dffb36 .2/?.4a=. :?6..B
0x005c8420: 3eedcb4d 3f626475 bd414bf4 428c0218 M..>udb?.KA....B
0x005c8430: 3f1d67cf bf494177 bd7fd165 43027720 .g.?wAI.e... w.C
0x005c8440: 3f7da6fb 3db89bd0 bdce2625 4337b48b ..}?...=%&....7C
0x005c8450: bf7da6fb bdb89bd0 3dce2625 4780b53d ..}.....%&.==..G
0x005c8460: c3380921 00000000 00000000 00000000 !.8.............
0x005c8470: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c8480: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c8490: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c84a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c84b0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c84c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c84d0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c84e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c84f0: 00000000 00000000 ffffffff ffffe91c ................
0x005c8500: 00000000 00000002 00000000 00000000 ................
0x005c8510: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c8520: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c8530: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c8540: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c8550: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c8560: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c8570: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c8580: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c8590: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c85a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c85b0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c85c0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c85d0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c85e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c85f0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c8600: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c8610: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c8620: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c8630: 33030000 00000000 00003f94 00000000 ...3.....?......
0x005c8640: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c8650: 00003f94 00000000 00000000 00000000 .?..............
0x005c8660: 00000227 00000000 340aa9a0 00000000 '..........4....
0x005c8670: 005c8d00 00000000 543364b0 00000000 ..\......d3T....
0x005c8680: 3f800000 00000001 00000101 00000001 ...?............
0x005c8690: 00000001 00000000 42480000 00000000 ..........HB....
0x005c86a0: 00000000 00000000 005c8d00 00000000 ..........\.....
0x005c86b0: 005c8720 00000000 388c7130 00000000  .\.....0q.8....
0x005c86c0: 005c8720 00000000 388c70d9 00000000  .\......p.8....
0x005c86d0: 00000000 00000000 fffffffe ffffffff ................
0x005c86e0: 005c8d00 00000000 32ff0000 00000000 ..\........2....
0x005c86f0: 005c8d00 00000000 3cd97d80 00000000 ..\......}.<....
0x005c8700: 3327d280 00000000 005c8d00 00000000 ..'3......\.....
0x005c8710: 33030000 00000000 005c8d00 00000000 ...3......\.....
0x005c8720: 005c87b0 00000000 388c72cf 00000000 ..\......r.8....
0x005c8730: 00000020 00000000 005c8830 00000000  .......0.\.....
0x005c8740: 00000000 00000000 48ee232d 00007ffd ........-#.H....
0x005c8750: 388c6f90 00000000 005c8a70 00000000 .o.8....p.\.....
0x005c8760: 005c8b30 00000000 00000000 00000000 0.\.............
0x005c8770: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c8780: 33030000 00000000 48ee228b 00007ffd ...3.....".H....
0x005c8790: 3e0337f8 00000000 3e0337f8 00000000 .7.>.....7.>....
0x005c87a0: 388c71a0 00000000 005c87f0 00000000 .q.8......\.....
0x005c87b0: 005c87f0 00000000 4900671b 00007ffd ..\......g.I....
0x005c87c0: 3e0337f8 00000000 00000000 00000000 .7.>............
0x005c87d0: 3a62b9a0 00000000 3e0337f8 00000000 ..b:.....7.>....
0x005c87e0: 00000000 00000000 fffffffe ffffffff ................
0x005c87f0: 33266aa0 00000000 00008000 00000000 .j&3............
0x005c8800: 42cd55a8 00000001 3a62b9a0 00000000 .U.B......b:....
0x005c8810: 3ca453f0 00000000 00000000 00000000 .S.<............
0x005c8820: 005c8a70 00000000 005c8b30 00000000 p.\.....0.\.....
0x005c8830: 00000001 00000000 005c8a70 00000000 ........p.\.....
0x005c8840: 005c8d00 00000000 00000000 00000000 ..\.............
0x005c8850: 00000018 00000000 005fa800 00000000 .........._.....
0x005c8860: 00000000 00000000 4905bca5 00007ffd ...........I....
0x005c8870: 005c88e0 00000000 005c88e0 00000000 ..\.......\.....
0x005c8880: 42d63160 00000001 005c0000 00000000 `1.B......\.....
0x005c8890: 00000000 00000000 490494dd 00007ffd ...........I....
0x005c88a0: 3c164120 00000000 00000008 00000000  A.<............
0x005c88b0: 005c89c0 00000000 48eec25d 00007ffd ..\.....]..H....
0x005c88c0: 3c164120 00000000 48ee759c 00007ffd  A.<.....u.H....
0x005c88d0: 546b6510 00000000 005c89d0 00000000 .ekT......\.....
0x005c88e0: 00000000 00000000 fffffffe ffffffff ................
0x005c88f0: 005c8950 00000000 48ee4c69 00007ffd P.\.....iL.H....
0x005c8900: 33309770 00000000 005c8b30 00000000 p.03....0.\.....
0x005c8910: 005c8b30 00000000 005c8950 00000000 0.\.....P.\.....
0x005c8920: 3e0337f8 00000000 48f28615 00007ffd .7.>.......H....
0x005c8930: 5a3bc762 00002a2b 005c8b30 00000000 b.;Z+*..0.\.....
0x005c8940: 33301790 00000000 00000001 00000000 ..03............
0x005c8950: 005c8a70 00000000 005c8d00 00000000 p.\.......\.....
0x005c8960: 00000000 00000000 005c8a70 00000000 ........p.\.....
0x005c8970: 005c8b30 00000000 3e0337f8 00000000 0.\......7.>....
0x005c8980: 00000000 00000000 48f58a71 00007ffd ........q..H....
0x005c8990: 3e0337f8 00000000 40bfc5b2 00000001 .7.>[email protected]
0x005c89a0: 00000001 00000000 005c8c98 00000000 ..........\.....
0x005c89b0: 3e0337f8 00000000 40c036ea 00000001 .7.>[email protected]
0x005c89c0: 00000000 00000000 005c8ad0 00000000 ..........\.....
0x005c89d0: 005c8a60 00000000 005c8a78 00000000 `.\.....x.\.....
0x005c89e0: 005c8ad0 00000000 40bfb920 00000001 ..\..... [email protected]
0x005c89f0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c8a00: 005c8a78 00000000 d73d223a 00005adc x.\.....:"=..Z..
0x005c8a10: 005c8a70 00000000 40bf4700 00000001 p.\[email protected]
0x005c8a20: fffffffe ffffffff 005c8b50 00000000 ........P.\.....
0x005c8a30: 005c8c98 00000000 00000001 00000000 ..\.............
0x005c8a40: 05da1068 00000000 4088491c 00000001 [email protected]
0x005c8a50: 00000000 00000000 3cd97d80 00000000 .........}.<....
0x005c8a60: 3cd97d80 00000000 005c8b50 00000000 .}.<....P.\.....
0x005c8a70: 00000000 00000000 543364b0 00000000 .........d3T....
0x005c8a80: d73d23aa 00005adc 005f9d40 00000000 .#[email protected]_.....
0x005c8a90: 005c8c70 00000000 00000000 00000000 p.\.............
0x005c8aa0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c8ab0: fffffffe ffffffff 409b91c5 00000001 [email protected]
0x005c8ac0: 00000008 00000000 005c8ca0 00000000 ..........\.....
0x005c8ad0: fffffffe ffffffff 405817dc 00000001 [email protected]
0x005c8ae0: 005c8d00 00000000 408e80da 00000001 ..\[email protected]
0x005c8af0: 445182d0 00000001 40581145 00000001 [email protected]
0x005c8b00: 005c8ca0 00000000 d73d212a 00005adc ..\.....*!=..Z..
0x005c8b10: 00000001 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c8b20: 005f9e20 00000000 005d8d38 00000000  ._.....8.].....
0x005c8b30: 3327d280 00000000 3cd97d80 00000000 ..'3.....}.<....
0x005c8b40: 005c8ae0 00000000 00000000 00000000 ..\.............
0x005c8b50: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c8b60: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c8b70: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c8b80: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c8b90: 00000005 00000007 0000000a 00000001 ................
0x005c8ba0: fffffffe ffffffff 00000000 ffffffff ................
0x005c8bb0: 00000001 00000000 05da1060 00000000 ........`.......
0x005c8bc0: 00000003 00000000 3e0337f8 00000000 .........7.>....
0x005c8bd0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c8be0: 00000000 ffffffff 00000000 00000000 ................
0x005c8bf0: 00000000 00000000 408e0101 00000001 [email protected]
0x005c8c00: d73d213a 00005adc d73d202a 00005adc :!=..Z..* =..Z..
0x005c8c10: 00000001 00000000 005f9e20 00000000 ........ ._.....
0x005c8c20: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c8c30: 097772d0 00000000 42e74d10 00000001 .rw......M.B....
0x005c8c40: 005c8d50 00000000 40ea49d6 00000001 P.\[email protected]
0x005c8c50: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c8c60: 00000000 00000000 42e74d10 00000001 .........M.B....
0x005c8c70: 00000000 ffffffff 00000001 00000000 ................
0x005c8c80: fffffffe ffffffff 00000000 ffffffff ................
0x005c8c90: 00000001 00000001 05da1060 00000000 ........`.......
0x005c8ca0: 00000000 ffffffff 00000001 ffffffff ................
0x005c8cb0: 00000001 00000000 00000001 00000000 ................
0x005c8cc0: 3f800000 00000000 00000000 00000000 ...?............
0x005c8cd0: 00000000 3f800000 00000000 00000000 .......?........
0x005c8ce0: 00000000 00000000 3f800000 00000000 ...........?....
0x005c8cf0: 00000000 00000000 00000000 3f800000 ...............?
0x005c8d00: 00000000 ffffffff 00000002 00000001 ................
0x005c8d10: 42db5780 00000001 54719a40 00000000 [email protected]
0x005c8d20: 00000000 00000000 4057ddc0 00000001 [email protected]
0x005c8d30: 00000010 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c8d40: 005c8e30 00000000 422008f6 00000001 0.\....... B....
0x005c8d50: d73d264a 00005adc 372fcec0 00000000 J&=..Z..../7....
0x005c8d60: 00000000 00000000 421f3362 00000001 ........b3.B....
0x005c8d70: 00000000 00000227 40b80b91 00000001 ....'[email protected]
0x005c8d80: 42cd55a8 00000001 00000010 00000000 .U.B............
0x005c8d90: 11a12ff0 00000000 00000048 00000000 ./......H.......
0x005c8da0: 00000001 00000001 037c4fa8 00000000 .........O|.....
0x005c8db0: 00000001 00000000 04009ca0 00000000 ................
0x005c8dc0: 11500cec 00000000 037c4fa8 00000000 ..P......O|.....
0x005c8dd0: 005c8f78 00000000 00000000 00000000 x.\.............
0x005c8de0: 080b4590 00000000 114ffb00 00000000 .E........O.....
0x005c8df0: 142fea40 00000000 421f69ab 00000001 @./......i.B....
0x005c8e00: d73d27ca 00005adc 037c4fa8 00000000 .'=..Z...O|.....
0x005c8e10: 00000000 00000000 005c8f78 00000000 ........x.\.....
0x005c8e20: 00000000 00000000 40a838d1 00000001 [email protected]
0x005c8e30: 114ffb00 00000000 409c95ed 00000001 [email protected]
0x005c8e40: fffffffe ffffffff 421fd2a6 00000001 ...........B....
0x005c8e50: 005c9040 00000000 40b80b91 00000001 @.\[email protected]
0x005c8e60: 00000004 00000000 00000000 ffffffff ................
0x005c8e70: 00000001 00000000 42d62608 00000001 .........&.B....
0x005c8e80: 42cd55a8 00000001 00000227 00000000 .U.B....'.......
0x005c8e90: 00000000 ffffffff 00000018 00000000 ................
0x005c8ea0: 00000148 00000000 4018b694 00000001 [email protected]
0x005c8eb0: 42cd55a8 00000001 421fb6a2 00000001 .U.B.......B....
0x005c8ec0: 005c96b8 00000000 00000004 00000000 ..\.............
0x005c8ed0: 00000017 00000000 40846ade 00000001 [email protected]
0x005c8ee0: 005c9040 00000000 005c9040 00000000 @.\[email protected]\.....
0x005c8ef0: 114ffb00 00000000 00000000 00000000 ..O.............
0x005c8f00: 00000017 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c8f10: 037c4f80 00000000 04e713a0 00000000 .O|.............
0x005c8f20: 00000002 00000001 00000001 00000000 ................
0x005c8f30: 04b1fba0 00000000 114ffb00 00000000 ..........O.....
0x005c8f40: 037bb670 00000000 0379a4c0 00000000 p.{.......y.....
0x005c8f50: 114ffb00 00000000 037bb750 00000000 ..O.....P.{.....
0x005c8f60: 037c4f80 00000000 037bb590 00000000 .O|.......{.....
0x005c8f70: 00000000 00000000 405847a4 00000001 [email protected]
0x005c8f80: fffffffe ffffffff 04e713a0 00000000 ................
0x005c8f90: 037bb670 00000000 037bb750 00000000 p.{.....P.{.....
0x005c8fa0: 0379a4c0 00000000 037c4f80 00000000 ..y......O|.....
0x005c8fb0: 037bb590 00000000 114ffb00 00000000 ..{.......O.....
0x005c8fc0: 00000000 00000000 405835d3 00000001 [email protected]
0x005c8fd0: 446339e0 00000001 446339e0 00000001 .9cD.....9cD....
0x005c8fe0: 114ffb00 00000000 446339e0 00000001 ..O......9cD....
0x005c8ff0: 005c9010 00000000 00000001 00000001 ..\.............
0x005c9000: 04b1fba0 00000000 005c9620 00000000 ........ .\.....
0x005c9010: 00000000 00000000 00001740 00000000 [email protected]
0x005c9020: 00000000 0000045e 00000000 00000000 ....^...........
0x005c9030: fffffffe ffffffff 4058485d 00000001 ........][email protected]
0x005c9040: 005c9670 00000000 4057b5fe 00000001 p.\[email protected]
0x005c9050: 00000001 00000000 445182d0 00000001 ..........QD....
0x005c9060: 445ddaa0 00000001 40581145 00000001 ..][email protected]
0x005c9070: fffffffe ffffffff 422117a5 00000001 ..........!B....
0x005c9080: 037bb670 00000000 00000001 00000000 p.{.............
0x005c9090: 00000000 00000000 40547c7f 00000001 .........|[email protected]
0x005c90a0: 005c9668 00000000 40b84059 00000001 h.\[email protected]@....
0x005c90b0: 005c92b0 00000000 00000000 00000000 ..\.............
0x005c90c0: 037bb590 00000000 445e8a58 00000001 ..{.....X.^D....
0x005c90d0: 00010003 00000000 4087fba6 00000001 [email protected]
0x005c90e0: fffffffe ffffffff 005c9620 00000000 ........ .\.....
0x005c90f0: fffffffe ffffffff 40a838d1 00000001 [email protected]
0x005c9100: 005c96f8 00000000 4057b5fe 00000001 ..\[email protected]
0x005c9110: 037c3e98 00000000 40a20923 00000001 .>|.....#[email protected]
0x005c9120: 00000002 00000000 40b80b91 00000001 [email protected]
0x005c9130: fffffffe ffffffff 037c4f80 00000000 .........O|.....
0x005c9140: fffffffe ffffffff 00000001 00000000 ................
0x005c9150: 005c9620 00000000 40671803 00000001  .\[email protected]
0x005c9160: fffffffe ffffffff 037bb590 00000000 ..........{.....
0x005c9170: 037bb670 00000000 00000001 00000000 p.{.............
0x005c9180: 0379a4c0 00000000 037c4f80 00000000 ..y......O|.....
0x005c9190: 00000000 00000000 037c3e98 00000000 .........>|.....
0x005c91a0: 005c92b0 00000000 4087d861 00000001 ..\[email protected]
0x005c91b0: 00000002 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c91c0: 00000002 00000000 00000002 00000000 ................
0x005c91d0: 07e31ac0 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c91e0: 00010003 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c91f0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c9200: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c9210: 00010100 00000000 037bb590 00000000 ..........{.....
0x005c9220: 0379a4c0 00000000 00007fff 00000000 ..y.............
0x005c9230: 00000000 00000000 037c41b0 00000000 .........A|.....
0x005c9240: 037c4f80 00000000 00000000 00000000 .O|.............
0x005c9250: 00000000 00000000 00000000 00000001 ................
0x005c9260: 000007d0 00000000 037bb698 00000000 ..........{.....
0x005c9270: 00000010 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c9280: 00000022 00000000 40a83cf0 00000001 "........<[email protected]
0x005c9290: 05051d80 00000000 01febe61 00000000 ........a.......
0x005c92a0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c92b0: 05051d80 00000000 01febe61 00000000 ........a.......
0x005c92c0: d73d39fa 00005adc 07e50670 00000000 .9=..Z..p.......
0x005c92d0: 00000010 00000000 4056d163 00000001 [email protected]
0x005c92e0: fffffffe ffffffff 4220eb3a 00000001 ........:. B....
0x005c92f0: 00000000 00000000 409b97d9 00000001 [email protected]
0x005c9300: fffffffe ffffffff 00000000 ffffffff ................
0x005c9310: 43f56ed0 00000000 4057ac67 00000001 [email protected]
0x005c9320: 00007fff ffffffff 00000000 00000000 ................
0x005c9330: 07e50670 00000000 43f56ed0 00000000 p........n.C....
0x005c9340: 07e31ac0 00000000 00007fff ffffffff ................
0x005c9350: 005c95e0 00000000 409bd6a8 00000001 ..\[email protected]
0x005c9360: 059ab460 00000000 00000046 00000000 `.......F.......
0x005c9370: 445ddaa0 00000001 4057dedd 00000001 ..][email protected]
0x005c9380: 05da1b80 00000000 42cce128 00000001 ........(..B....
0x005c9390: 42cd4710 00000001 42da8a00 00000001 .G.B.......B....
0x005c93a0: 059ab448 00000000 409bee78 00000001 [email protected]
0x005c93b0: 005c94b0 00000000 059ab440 00000000 ..\[email protected]
0x005c93c0: 005c95e0 00000000 d73d384a 00005adc ..\.....J8=..Z..
0x005c93d0: 445ddaa0 00000001 4057ab1e 00000001 ..][email protected]
0x005c93e0: 00000000 00000000 045fcc60 00000000 ........`._.....
0x005c93f0: 038b7040 00000000 ffffd304 00000000 @p..............
0x005c9400: 00000000 00000000 005c9620 00000000 ........ .\.....
0x005c9410: ffffd304 00000000 40a838d1 00000001 [email protected]
0x005c9420: 00000227 00000000 00000046 00000000 '.......F.......
0x005c9430: 42cd55a8 00000001 00000000 00000000 .U.B............
0x005c9440: 00000014 00000000 40b80b91 00000001 [email protected]
0x005c9450: 05046e40 00000000 00000000 00000000 @n..............
0x005c9460: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c9470: fffffffe ffffffff 08cc43f0 00000000 .........C......
0x005c9480: fffffffe ffffffff 00000000 00000000 ................
0x005c9490: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c94a0: 00000100 00000000 00000100 00000000 ................
0x005c94b0: 0978b4f0 00000000 114ffb00 00000000 ..x.......O.....
0x005c94c0: 005c95d0 00000000 407af5d0 00000001 ..\[email protected]
0x005c94d0: 00000000 00000000 0978b4f0 00000000 ..........x.....
0x005c94e0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c94f0: 7f800000 00000219 3f800000 3f800000 ...........?...?
0x005c9500: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c9510: 00000100 00000100 05046e40 00000000 [email protected]
0x005c9520: 00000000 00000000 005c9710 00000000 ..........\.....
0x005c9530: 445ddaa0 00000001 407f97db 00000001 ..][email protected]
0x005c9540: 00000000 00000000 40a838d1 00000001 [email protected]
0x005c9550: fffffffe ffffffff 00000000 00000000 ................
0x005c9560: 05089820 00000000 05da1b80 00000000  ...............
0x005c9570: 00000000 00000000 40a838d1 00000001 [email protected]
0x005c9580: 42da8a00 00000001 409c528b 00000001 [email protected]
0x005c9590: 00000000 00000000 03e21be0 00000000 ................
0x005c95a0: 00000000 00000000 40b80b91 00000001 [email protected]
0x005c95b0: fffffffe ffffffff 40570000 00000001 [email protected]
0x005c95c0: 005c95e0 00000000 00000000 00000000 ..\.............
0x005c95d0: 114ffb00 00000000 40b8085c 00000001 ..O.....\[email protected]
0x005c95e0: fffffffe ffffffff 00000000 00000000 ................
0x005c95f0: 05da1b80 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c9600: 114ffb00 00000000 00000010 00000000 ..O.............
0x005c9610: 00000000 00000000 07868b50 00000000 ........P.......
0x005c9620: 005c9730 00000000 407f7be3 00000001 0.\......{[email protected]
0x005c9630: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c9640: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c9650: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c9660: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c9670: 00000000 ffffffff fffffffe ffffffff ................
0x005c9680: fffffffe ffffffff 00008000 00000000 ................
0x005c9690: 00000000 00000001 00000027 00000000 ........'.......
0x005c96a0: 00000027 ffffffff 07868b50 00000000 '.......P.......
0x005c96b0: 00000010 00000000 00000024 00000001 ........$.......
0x005c96c0: 00000000 00000000 005c97c0 00000000 ..........\.....
0x005c96d0: 00000001 00000000 05da1b80 00000000 ................
0x005c96e0: 00000000 00000000 114ffb00 00000000 ..........O.....
0x005c96f0: 080b4240 00000000 005c9de0 00000000 @B........\.....
0x005c9700: ffffffff 00000001 00000000 00000000 ................
0x005c9710: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c9720: 05089820 00000000 045fcc60 00000000  .......`._.....
0x005c9730: 00000040 00000000 00000000 00000000 @...............
0x005c9740: fffffffe ffffffff 405847a4 00000001 [email protected]
0x005c9750: 05da1c60 00000000 40a83e48 00000001 `.......H>[email protected]
0x005c9760: 05035c00 00000000 01febe64 00000000 .\......d.......
0x005c9770: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x005c9780: 05035c00 00000000 01febe64 00000000 .\......d.......

Module 1
C:\Program Files\Unity\Hub\Editor\2018.2.1f1\Editor\OpenRL_pthread.dll
Image Base: 0x80000000  Image Size: 0x0000f000
File Size:  42496       File Time:  2018-07-18_174612
Version:
   Company:    Open Source Software community LGPL
   Product:    POSIX Threads for Windows LPGL
   FileDesc:   MS C 32 bit
   FileVer:    2.9.0.0
   ProdVer:    2.9.0.0

Module 2
C:\Program Files\Unity\Hub\Editor\2018.2.1f1\Editor\FreeImage.dll
Image Base: 0x80000000  Image Size: 0x005e1000
File Size:  6126080     File Time:  2018-07-19_144816
Version:
   Company:    FreeImage
   Product:    FreeImage
   FileDesc:   FreeImage library
   FileVer:    3.11.0.0
   ProdVer:    3.11.0.0

Module 3
C:\WINDOWS\SYSTEM32\xinput1_3.dll
Image Base: 0x00400000  Image Size: 0x0001e000
File Size:  107368      File Time:  2007-04-04_195422
Version:
   Company:    Microsoft Corporation
   Product:    Microsoft® DirectX for Windows®
   FileDesc:   Microsoft Common Controller API
   FileVer:    9.18.944.0
   ProdVer:    9.18.944.0

Module 4
C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSVCR100.dll
Image Base: 0x5c460000  Image Size: 0x000d2000
File Size:  829264      File Time:  2011-06-11_011538
Version:
   Company:    Microsoft Corporation
   Product:    Microsoft® Visual Studio® 2010
   FileDesc:   Microsoft® C Runtime Library
   FileVer:    10.0.40219.325
   ProdVer:    10.0.40219.325

Module 5
C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSVCP100.dll
Image Base: 0x5c540000  Image Size: 0x00098000
File Size:  608080      File Time:  2011-06-11_011538
Version:
   Company:    Microsoft Corporation
   Product:    Microsoft® Visual Studio® 2010
   FileDesc:   Microsoft® C Runtime Library
   FileVer:    10.0.40219.325
   ProdVer:    10.0.40219.325

Crash Report configuration:
 * App Name: Unity Editor
 * App Version: Unity 2018.2.1f1_1a9968d9f99c
 * Mono DLL: C:\Program Files\Unity\Hub\Editor\2018.2.1f1\Editor\Data\Mono\EmbedRuntime\mono.dll
 * Bug Reporter App Path: "C:/Program Files/Unity/Hub/Editor/2018.2.1f1/Editor/BugReporter/unity.bugreporter.exe" --bugtype crash --editor_mode "WindowsStandaloneSupport" --unity_project "E:\UNITY 3D\Game\SoftUniProjectPaprikash" <attachFile:--attach "<file>">
 * Crash Report Path: C:\Users\Taiix\AppData\Local\Temp\Unity\Editor\Crashes
 * Is Editor: true

Crash Report metadata:
 * 'BuildGUID' = ''
 * 'CPU' = 'Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz'
 * 'CloudUserId' = '885735abd44a0164095ce6b2c8788050'
 * 'DeviceId' = '847d6e7e54505dbd137162ff4b395249b3113612'
 * 'DeviceModel' = '80WK (LENOVO)'
 * 'Gfx' = 'NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti'
 * 'OS' = 'Windows 10  (10.0.0) 64bit'
 * 'PerformanceReportingEndpoint' = 'https://perf-events.cloud.unity3d.com/symbolicate'
 * 'PlatformId' = '7'
 * 'ProjectId' = '475f8e18-846f-4e4c-ae9b-4bc7b9e0acbb'
 * 'SdkVersion' = 'u2018.2.1f1'
 * 'SessionId' = '0'
 * 'Version' = '0.1'

Additional report files:
 * "C:\Users\Taiix\AppData\Local\Unity\Editor\Editor.log" (Output log file)

 

== [end of error.log] ==

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Малко информация за операционната система и компютъра?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
на 5.08.2018 г. в 9:55, hudyr написа:

Малко информация за операционната система и компютъра?

Lenovo Legion Y520

Windows 10
CPU: i7-7770HQ
GPU: Nvidia 1050Ti 4GB
RAM: 8GB
 


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Профилактично, изтегли, разархивирай и стартирай като администратор.

Покажи настройките на виртуалната памет(page file). Натисни Win+R, напиши sysdm.cpl и изпълни. Интересува ме това:

vmem.png.db190f517136d917fdb2805ee6d20f8a.png

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 5 минути, hudyr написа:

Профилактично, изтегли, разархивирай и стартирай като администратор.

Покажи настройките на виртуалната памет(page file). Натисни Win+R, напиши sysdm.cpl и изпълни. Интересува ме това:

vmem.png.db190f517136d917fdb2805ee6d20f8a.png

Заповядай :)

2018-08-06.png

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Маркирай custom size и задай initial 4096 и maximum 8192. Рестартирай компютъра и виж дали ще има резултат с unity.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 11 минути, hudyr написа:

Маркирай custom size и задай initial 4096 и maximum 8192. Рестартирай компютъра и виж дали ще има резултат с unity.

Няма резултат.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Лог? Ползвай https://pastebin.com че да не разпъваме страницата.

 

Намерих това като вероятно решение.

Редактирано от hudyr (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Добавете отговор

Можете да публикувате отговор сега и да се регистрирате по-късно. Ако имате регистрация, влезте в профила си за да публикувате от него.

Гост
Напишете отговор в тази тема...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от KiNGSTON97
   Здравейте! До сега не бях срещал такова нещо. При инсталацията на Windows 10 реших да си направя пълен формат и на двата диска SSD+HDD (мощно пречистване на всичко). Правил съм го поне 15 пъти това нещо, но тоя път при инсталацията не ми даде да продължа напред, защото бях заредил GPTм а не MBR формат и оттам нещата станаха кошмарни. Издразних се и разпокъсах дисковете на парчета при менюто за избиране къде да се инсталира Windows-a, след това изтриване, форматиране и куп други глупащини на дисковете. Сега се мъча от два дни да форматирам диска и да се върнат в "default" състояние.Даже нямам икона на втория диск (HDD) в Моят компютър. Имам платена програма за форматиране, създаване, разделяне и др. неща на дискове AOMEI partition assistant UNLIMITED. Със сигурност може да се оправят нещата с нея, ама като си немам понятие от тва...
   Моля, който е компетентен по темата да ми помогне възможно най-скоро и ще съм длъжник. Бих почерпил лицето, което помогне напълно с проблема.
   Може да се работи с Team Viewer версията, дискорд да ви споделя екран и каквото е нужно за поправката.
   Ето снимки на нещата.
   Поздрави.
  • от Maluk toshko
   Добър ден! Разполагам с 2 лаптопа, единият е с windows 10, него си го ползвам всеки ден и един с windows 7. Как да ги свържа така, че картината от 10ката да се показва на 7мицата, а аз да си цъкам на 10ката..... Благодаря ви предварително!
  • от Марио Проданов
   Здравейте на всички! 
   Опитах се да напиша програмата, която имам от училище, но не успях и имам грешки и не стигам до отговора от условието долу, както съм описал. 
   Може ли някой да ми помогне? Ще бъда много благодарен.  
   Коментари от типа : не можеш ли сам да я напишеш и подобни са излишни. Нямам такъв опит и все още се уча. 
    
   Ето го условието.
   Условие: Да се напише програма, която въвежда от клавиатурата цяло число 2<=n<=25 и редица от реални числа a0,a1,a2,...an-a, след което намира и отпечатва колко пъти в масива се среща максималният му елемент.
   Примерен вход: 6                                                   Примерен изход: 3
                                   2.6 9 -5 9 19 9
    
  • от Йоан Симеонов
   Здравейте ,имам следния проблем с въздуха от началото на март 2020г. Като искам да си поема дълбоко въздух все едно има клапа, която много рядко се отваря и мога да си поема пълноценно ,все едно целия ми въздух го усещам под гърлото и неможе да влезе пълноценно ,много е кофти почвам да го мисля и се панирам доста ,правих си изследвания кръв,урина ,ходих на уши нос гърло да ми видят гърлото ,счетовидната жлеза си изследвах при белите дробове отделно всичко си изследвах и всичко ми е добре .. чух за една инжекция която е мускулна Флорестан за алергия биха ми я мускулно и точно за 2 дена се оправих ,и после пак ... много е гадно дайте съвет на някой случвало ли му се е нещо такова .. пробвах с валеряни да не е на нервна почва и не е .. на 21 години момче съм .. Прочети още на: Форум | ДРУГИ заболявания | Puls.bg - https://www.puls.bg/forum/50/topic/add
  • от Албена Ангелова Тодорова
   Здравейте! Трябва ми спешен съвет и се надявам да ми помогнете. Не става въпрос за мен, а за моя брат. След предупреждение са вдигнали колата му, която стои паркирана от 3 години пред  дома му, но не я кара. Трябавало е да плати около 200 лв, за да си я вземе от някакъв паркинк извън София и тъкмо да го направи, днес са му казали, че вече е отишла за скраб. Колата дори не е с махнати регистрационни номера. Не разбирам нищо от това, но все ми су струва, че това не е редно и искам да му помогна. 
 • Дарение

×
×
 • Добави ново...