Премини към съдържанието
 • Добре дошли!

  Добре дошли в нашите форуми, пълни с полезна информация. Имате проблем с компютъра или телефона си? Публикувайте нова тема и ще намерите решение на всичките си проблеми. Общувайте свободно и открийте безброй нови приятели.

  Моля, регистрирайте се за да публикувате тема и да получите пълен достъп до всички функции.

   

C++ Моля за помощ със задача за запис на час


Препоръчан отговор

Здравейте!

Опитвам се да съставя програма, с която да бъдат записвани часове. Ето и кода, който имам.


#include <iostream>
#include<fstream>
#include<windows.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>


using namespace std;


class kabinet
{
    string day;
    int hour;
    string exam;
    char name[50];
    char address[50];
    int phone[10];
    int age[3];//години

public:

    void main_menu();//главно меню
    void type_examin();//вид преглед

    void setDay();//въвеждане на  ден
    void setHour();//назоваването на часа
    int check(int);

    void price_menu();//ценова листа на предлаганите услуги

    void showHour();//показване на свободните часове

    void edit();//опция за промяна

    void modifyHour();//промяна на часа
    void delete_hour();//изтриване на запазения час

    void showDisp();//изписване на информацията относно прегледа


};

void kabinet::main_menu()
{

    system("color D1");
    setlocale(LC_ALL, "bulgarian");    //за използване на български език
    system("chcp 1251>0");


    int choice = 0;

    while (choice != 5)
    {

        system("cls");

        
        cout << "                              /      1.Записване на час                 / /  /" << endl;
        cout << "                             /      2.Показване записани часове        / /  /" << endl;
        cout << "                            /      3.Промяна на час                   / /  /" << endl;
        cout << "                           /      4.Ценоразпис                       /  \_/" << endl;
        cout << "                          /      5.Изход                            /    *" << endl;
        cout << "                         /                                         /  " << endl;
        cout << "                        /                                         /  " << endl;
        cout << "                       /                                         /  " << endl;
        cout << "                      /_________________________________________/  " << endl

            << endl << endl << endl << "Моля въведете своя избор." << endl;
        cin >> choice;


        switch (choice) {

        case 1:system("cls");;
            type_examin();
            break;
        case 2: system("cls");;
            showHour();
            break;
        case 3: system("cls");;
            modifyHour();
            break;
        case 4: system("cls");;
            price_menu();
            break;
        case 5:
            default: {
            cout << "Благодарим Ви!";
            cout << "Благодарим Ви, че използвахте нашата система за записване." << endl;
            _getch();
        }
        }


    }
}

void kabinet::type_examin()
{
    system("cls");
    system("color F6");

    int choiExam = 0;
    string exam;

    while (choiExam != 7)
    {

        cout << endl << endl << endl;


        
        cout << "                               /     1.Медицински преглед                / /  / *" << endl;
        cout << "                              /     2.Диспансерен преглед               / /  /" << endl;
        cout << "                             /     3.Профилактичен преглед             / /  /" << endl;
        cout << "                            /     4.Детска консултация                / /  /" << endl;
        cout << "                           /     5.Женска консултация                /  \_/" << endl;
        cout << "                          /     6.Издаване на документи             /    *" << endl;
        cout << "                         /                                         /  " << endl;
        cout << "                        /     7.Изход                             /  " << endl;
        cout << "                       /                                         /  " << endl;
        cout << "                      /_________________________________________/  " << endl

            << endl << endl << endl << "Моля въведете своя избор." << endl;
        cin >> choiExam;

        string exam;

        switch (choiExam)
        {
        case 1:
            exam = "Медицински преглед";
            setDay(); break;
        case 2: exam = "Диспансерен преглед";
            setDay(); break;
        case 3: exam = "Профилактичен преглед ";
            setDay(); break;
        case 4: exam = "Детска консултация";
            setDay(); break;
        case 5: exam = "Женска консултация ";
            setDay(); break;
        case 6:  exam = "Издаване на документи ";
            setDay(); break;
        case 7:break;
        default:
        {
            cout << "Благодарим Ви!";
            _getch();

        }
        }
    }
}

                void kabinet::setDay()
                {

                    system("cls");
                    system("color B2");

                    int day;
                    string date;

                    while (day!=5) {

                        cout << endl << endl << endl;

                        cout << "                                  __________________________________   " << endl;
                        cout << "                                 /                                 /  " << endl;
                        cout << "                                /                                 /  " << endl;
                        cout << "                               /     1.Понеделник                /  " << endl;
                        cout << "                              /     2.Вторник                   /  " << endl;
                        cout << "                             /     3.Сряда                     /  " << endl;
                        cout << "                            /     4.Четвъртък                 /  " << endl;
                        cout << "                           /     5.Петък                     /  " << endl;
                        cout << "                          /                                 /  " << endl;
                        cout << "                         /                                 /  " << endl;
                        cout << "                        /_________________________________/  " << endl

                            << endl << endl << endl << "Моля въведете своя избор." << endl;

                        cin >> day;


                        switch (day)
                        {
                        case 1:
                            date = " Понеделник ";
                            setHour();
                            break;
                        case 2: date = " Вторник ";
                            setHour();
                            break;
                        case 3: date = " Сряда ";
                            setHour();
                            break;
                        case 4: date = " Четвъртък ";
                            setHour();
                            break;
                        case 5: date = " Петък ";
                            setHour();
                            break;
                        default:{
                            cout << "Грешен избор";
                            _getch();
                        }
                    }
                }
            }


            void kabinet::setHour()
            {
                system("cls");
                system("color C3");

                string custumer;
                string day;


                int c, flag;


                ofstream fout("Записани", ios::app);

                cout << endl << endl << " Въведете час: ";
                cin >> c;
                flag = check(c);

                if (flag)
                {
                    cout << "-----------------------------------" << endl;
                    cout << "   Избраният от Вас час е зает.    " << endl;
                    cout << "-----------------------------------" << endl;
                    cout << "      Моля, въведете друг.         " << endl;
                    cout << "-----------------------------------" << endl;
                }

                else
                {
                hour = c;

                cout << endl << endl << "Въведете име и фамилия: ";

                gets(name);

                cout << "Адрес: ";
                gets(address);

                cout << " Телефонен номер: ";

                gets(phone);

                cout << endl << endl << "Възраст: ";
                gets(age);

                fout.write((char*)this, sizeof(kabinet));

                cout << "Успешно записан час!";
            }
                cout << "Натиснете, който и да е клавиш, за да продължите!!!";
                _getch();
                fout.close();
        }

void kabinet::price_menu()
                {


                    cout << endl << endl << endl;

                    cout << "                                  _______________________________________________  " << endl;
                    cout << "                                 /                                              /  " << endl;
                    cout << "                                /                                              /  " << endl;
                    cout << "                               /  Медицинско за работа - 15 лева.             /  " << endl;
                    cout << "                              /  Медицинско за шофьорска книжка              /  " << endl;
                    cout << "                               /                        - 20 лева.            /  " << endl;
                    cout << "                            /  Оформяне на документи за застраховка        /  " << endl;
                    cout << "                           /                       - 50 лева.             /  " << endl;
                    cout << "                          /   Потребителски такси:                       /  " << endl;
                    cout << "                         /           за пенсионери - 1лев.              /  " << endl;
                    cout << "                        /            за осигурени лица - 2,90лева.     /  " << endl;
                    cout << "                       /                                              /  " << endl;
                    cout << "                      /   Преглед за лица, които не са осигурени     /  " << endl;
                    cout << "                     /                       - 20 лева.             /  " << endl;
                    cout << "                    /  1.Назад към главното меню                   /  " << endl;
                    cout << "                   /______________________________________________/  " << endl;

                    cout << "Натиснете, който и да е клавиш, за да продължите!!!";
                    _getch();
                    fout.close();

        }
        void kabinet::showHour();
        {
            system("cls");
            system("color B1");
            ifstream fin("Записани данни: ", ios::in);
            int c, flag;

            cout << "Въведете запазен час: ";
            cin >> c;
            while (!fin.eof())

            {
                fin.read((char*)this, sizeof(kabinet));
                if (hour == c)
                {
                    system("cls");
                    cout << " Данни на пациента. ";
                    cout << "--------------------" << endl;
                    cout << "Имена: " << name;
                    cout << "Адрес: " << address;
                    cout << "Телефонен номер: " << phone;
                    cout << "Записан час за: " << date << "Час: " << hour;

                    flag = 1;
                    break;

                }

            }
            if (nomb== 0)
                cout << "Търсеният от вас номер не фигурира!!!";

            cout << "Натиснете, който и да е клавиш, за да продължите!!!";
            _getch();
            fin.close();
        }


        void kabinet::edit()
        {
            system("cls");
            system("color A3");
            int c, flag;


            cout << "\n Меню за промяна";
            cout << "\n ***************";
            cout << "\n 1.Промяна на час ";
            cout << "\n 2.Изтриване на запазен час";

            cout << "Моля, изберете: ";
            cin >> choise;

            system("cls");
            cout << "\n Въведете запазен час: ";
            cin >> c;

            switch (choice)
            {
            case 1: modifyHour(c);
                break;
            case 2:
                 delete_hour(c);//изтриване на запазения час
                break;
            default: cout << "\n Грешен избор!!";
            }

            cout << "\n  Натиснете, който и да е клавиш, за да продължите!!!";
            _getch();
        }

        int kabinet::check(int c)
        {
            system("color F2");
            int flag = 0;
            ifstream fin("Записи: ", ios::in);
            while (!fin.eof())
            {
                fin.read((char*)this, sizeof(hotel));
                if (hour== c)
                {
                    flag = 1;
                    break;
                }
            }

            fin.choice();
            return (flag);

}

        void kabinet::modifyHour(int c)

        {
            system("color C3");
            long pos, flag = 0;
            fstream file("Record.dat", ios::in | ios::out | ios::binary);

            while (!file.eof())
            {
                pos = file.tellg();
                file.read((char*)this, sizeof(kabinet));
                if (hour == c)
                {
                    cout << "\n Въведете данните наново";
                    cout << "\n ***********************";
                    cout << "\n Име: ";
                    gets(name);
                    cout << " Адрес: ";
                    gets(address);
                    cout << " Телефонен номер: ";
                    gets(phone);

                    file.seekg(pos);
                    file.write((char*)this, sizeof(kabinet));
                    cout << "\n Данните Ви са променени!!!";
                    flag = 1;
                    break;
                }
            }

            if (flag == 0)
                cout << "\n Часът не е намерен!";

            file.close();


        }

        void kabinet::delete_hour(int c)

            int flag = 0;
        char ch;
        ifstream fin("Record.dat", ios::in);
        ofstream fout("temp.dat", ios::out);

        while (!fin.eof())
        {
            fin.read((char*)this, sizeof(kabinet));
            if (hour == c)
            {
                cout << "\n Име: " << name;
                cout << "\n Адрес: " << address;
                cout << "\n Телефонен номер: " << phone;
                cout << "\n\n Искате ли да изтриете данните? (y/n): ";
                cin >> ch;

                if (ch == 'n')
                    fout.write((char*)this, sizeof(kabinet));

                flag = 1;
            }
            else
                fout.write((char*)this, sizeof(kabinet));
        }
        fin.close();
        fout.close();

        if (flag == 0)
            cout << "\n Часът не е намерен.";
        else
        {
            remove("Record.dat");
            rename("temp.dat", "Record.dat");
        }
}

int main()
{


    kabinet h;

    system("color A4"

        system("cls");
    cout << "\n\t\t\t*********************************";
    cout << "\n\t\t\t*    Проект за запис на час     *";
    cout << "\n\t\t\t*********************************";
    Sleep(200);

    char text[] = { "\n\n\n\n\t\t };
    for (int p = 0; p < strlen(text); p++)   
        cout << text[p];
        Sleep(40);
    }

    cout << "\n\n\tНатиснете който и да е клавиш!!";
    _getch();
    h.main_menu();
}

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Първоначално, докато четях това което е написано. Направи ми впечатление това.  Може при C++  да е така не знам. :)

 for е брояч и когато се знае,  до колко ще се повтаря самата задача. 

Другото, което while  от примера горе while (day!=5). Ако въведа 6 или 0. 0 не е 5 или 6 не е 5.  Какво ще стане?  

Няма и try catch. Няма и Exception.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

:) Благодаря за отговора първо.
Тепърва започвам с програмирането и имам много неизвестни. 
За часа няма да коментирам изобщо.

Опитвам се да премахна грешките, с което опростявам програмата. Ползвах код на друга такава, която е със сходни за моите потребности функции.
Искаше ми се, да запазва въведените от потребителя данни, да могат да бъдат извиквани, при нужда променяни...

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Имам въпрос: Защо не сте почнали с простите неща като цикли типове променливи и други а директно с ООП? Предполагам структурата на учебника ви е точно такава...

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Вижте структури ако сте взели

Код няма да ви дам щот следвам  структурите в учебника а тук някои колеги вдигат пара и викат че не знам С++

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

А ако ви дам учебници ще ви помогне ли

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Цитат

Код няма да ви дам щот следвам  структурите в учебника а тук някои колеги вдигат пара и викат че не знам С++

Какво имаш предвид с колеги?А че не знаеш Ц++ е повече от ясно.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 11 часа, Martin Chekurov написа:

Какво имаш предвид с колеги?А че не знаеш Ц++ е повече от ясно.

Сигурен ли си? Пак казвам следвам структурата на учебниците ясно ли е? Напишете учебник с удоволствие бих го разучил ако МОН го приеме с удоволствие ще го следвам. Как си мислите ако ученик иде с код написан от вас каква ще е оценката му?

Аз бих го повикал на рандеву и стъпка по стъпка бих го накарал да обясдни кое какво е ако дори един ред не може двойка..... Ако обясни целия код лиично бих го уредил в най доброте ни университети

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

на 13.11.2018 г. в 0:09, petie1 написа:

Сигурен ли си? Пак казвам следвам структурата на учебниците ясно ли е? Напишете учебник с удоволствие бих го разучил ако МОН го приеме с удоволствие ще го следвам. Как си мислите ако ученик иде с код написан от вас каква ще е оценката му?

Аз бих го повикал на рандеву и стъпка по стъпка бих го накарал да обясдни кое какво е ако дори един ред не може двойка..... Ако обясни целия код лиично бих го уредил в най доброте ни университети

Аз не мога да разбера какво имаш в предвид, че следваш структурата на учебниците.Ученик ли си?Учител ли си?Какво си?Ти нямаш елементарни познания по C/C++ и просто не мога да си представя да изпитваш когото и да било.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 9 часа, Martin Chekurov написа:

Аз не мога да разбера какво имаш в предвид, че следваш структурата на учебниците.Ученик ли си?Учител ли си?Какво си?Ти нямаш елементарни познания по C/C++ и просто не мога да си представя да изпитваш когото и да било.

Пак ви Ви казвам писах каквото има дадено в учебнинците единственото което забравих  обаче беше размера на масива и то щот не бях писал на С++ скоро за което Вие ми напомнихте

 

#include <iostream> 

using namespace std;


int main()

{
 const int n=30;
 
  cout <<" Vyvedi razmera na masiva"<<"\n";
  cin>>n;
 
 while (n<0 || n>30 )
 {
  cout <<" Vyvedi razmera na masiva"<<"\n";
  cin>>n;
 }
 
 for (int c=0; c<n; c++)
 {
  cin>>array[c];
 }
 
 cin.get();
 return 0;
}

Ето този код е верен  според Тони Гладис ако не сте съгласен пишете му или издайте собствен учебник който МОН да приеме ще го разуча и ще пиша по "мартински"....

Кой съм аз никак ама никак не ви интересува нито пък мен кой сте вие.......

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

А бе ти да не си трол?Какъв е този супер грешен код който пак качваш тук.Или пиши верни неща или въобще недей да пишеш.Този код пробва ли да го компилираш?Значи първо array не се знае какво е, второ n e const и ти се опитваш да пишеш в него, трето защо ти е стойност със знак за размер на масив по-правилно е unsigned int (ако не знаеш по подразбиране int е signed).Иначе грам не ме интересува кой си.Интересува ме с какво се занимаваш.И хайде стига с тези учебници.Учебник за програмиране няма.Има книги за програмиране и очевидно тези които ползваш не стават за нищо.По-добре ги запали.Какво означава "пиша по мартински"?Да не би да означава "пиша правилно"?Виж сега програмирането не е за всеки и със сигурност не е за теб.По-добре си намери друго занимание и не си губи времето.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 9 часа, Martin Chekurov написа:

А бе ти да не си трол?Какъв е този супер грешен код който пак качваш тук.Или пиши верни неща или въобще недей да пишеш.Този код пробва ли да го компилираш?Значи първо array не се знае какво е, второ n e const и ти се опитваш да пишеш в него, трето защо ти е стойност със знак за размер на масив по-правилно е unsigned int (ако не знаеш по подразбиране int е signed).Иначе грам не ме интересува кой си.Интересува ме с какво се занимаваш.И хайде стига с тези учебници.Учебник за програмиране няма.Има книги за програмиране и очевидно тези които ползваш не стават за нищо.По-добре ги запали.Какво означава "пиша по мартински"?Да не би да означава "пиша правилно"?Виж сега програмирането не е за всеки и със сигурност не е за теб.По-добре си намери друго занимание и не си губи времето.

A Грешка при преписването извинете ме ще го редактирам,Ич не ми пука грам кой сте,какво е трол? Кода е по Тони Гладис,същия код е дал и Бярне Строускоп казах ви напишете учебник по програмиране опишете как се пише и аз ще пиша по "Мартински"

#include <iostream> 

using namespace std;


int main()

{
 const int n=30;
 int array[n];// eto ti go masiva koyto zabravih da napisha pri prepisvaneto
 
  cout <<" Vyvedi razmera na masiva"<<"\n";
  cin>>n;
 
 while (n<0 || n>30 )
 {
  cout <<" Vyvedi razmera na masiva"<<"\n";
  cin>>n;
 }
 
 for (int c=0; c<n; c++)
 {
  cin>>array[c];
 }
 
 cin.get();
 return 0;
}

Нещо става с форума

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 1 час, Martin Chekurov написа:

А бе нали ти казах че n e const бе.Според теб правилно ли е да променяш const?

Не но като казах разберете се с Тони Гладис и Бярне Строускоп или напишете ваш учебник аз не оспорвам това което са писали те

И аз бях учуден като вас но нямам право да им оспорвам нещата...

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Starting Out  C++ Tonny Gladdis Chapter 7 Arrays

bjarne stroustrup programming principles and practice using c++  chapter 18 Vector and Arrays

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Чакай пак да видя и аз да не са две променливи само

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Хе Браво на мен създадох нов С++ и се чудя каква тази нова конструкция тя константата си била вътре в цикъла аз прочетох че я въвевежда и се чудя какво е това.......

преди 7 минути, Martin Chekurov написа:

Ти си пълен идиот айде стига спори като не разбираш нищо.Не можеш да променяш const променлива НЕ СЕ КОМПИЛИРА!!!!!!!!!!!

А аз да ви обиждам? Нали затова се чудех защо е тази промяна на константата

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Добавете отговор

Можете да публикувате отговор сега и да се регистрирате по-късно. Ако имате регистрация, влезте в профила си за да публикувате от него.

Гост
Напишете отговор в тази тема...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  • Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.
 • Подобни теми

  • от WonderfulH1
   Здравейте, първи курс програмиране съм и съм жертва на образователната система в комбинация с онлайн обучението. Тъй като схемата е следната Знания < Лекции < Практика < Домашни < Контролни < Курсови работи... С други думи сам добивам знания от интернет.

   Сблъсках се със следната задача: 
   Съставете алгоритъм и напишете програма за въвеждане координатите на точки и извежда на екрана координатите на онези от тях, които лежат в защрихованата област. Въвеждането се прекратява, когато се въведе точка, съвпадаща с точката, въведена непосредствено преди нея.
   Написах код и стигнах до частта в която трябва да извадя координатите на всички точки попадащи в щрихата.
   *Въпроси под кода*
    
   Признавам имам пропуски в математиката, последният if също не работи както подобава.
   Съответно въпросите са :
   1. По какъв начин да изпиша x,y (в съответния случай arr0 и arr1), за да попаднат извън кръга, но в щрихата  на I, II , IV квадрант
   2. Защо при зададен If за  x= -x && y>|x|(понеже е отрицателно) || за y= -y && x>|y| получавам резултати като "x=5 y=-6 попадат в защрихованата област.

  • от силвия димитрова стефанова
   Здравейте! Може ли да ми помогнете с курсовата ми работа.  Това е условието. Не мога да направя точка 11‐III. Може ли да ми помогнете
   11‐I.Да се състави абстрактен клас Редактор на книга BookEditor Чисто виртуални функции:
   I.1.LIST<BOOKPAGE> GENERATEBOOK(STRING TITLE, INT NUMBERPAGES )‐ СЪЗДАВА СТРАНИЦИ ОТ КНИГА СЪС ЗАГЛАВИЕ TITLE И ПРАЗНИ СТРАНИЦИБРОЙ NUMBERPAGES И ГИ ДОБАВЯI.2.VOID SWAPPAGES(INT FIRSTPN, INT SECONDPN)‐ РАЗМЕНЯ СТРАНИЦИТЕ С НОМЕРА – ПАРАМЕТРИ FIRSTPN, SECONDPN.ПРОДУЦИРА ИЗКЛЮЧЕНИЕ, АКО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПЪЛНИ
   11‐II.Да се състави клас Страница BookPage Скрити член променливи:
   Номер на страница‐ число int; Съдържание – низ string; Публични функции:
   II.1.КОНСТРУКТОРИ – ЕКСПЛИЦИТЕН, ПОДРАЗБИРАЩ СЕ;
   II.2.ЧЕТЕНЕ/ЗАПИС
   II.3.ЗА РАЗМЯНА НА СЪДЪРЖАНИЕ НА СТРАНИЦА С ПОДАДЕНАТА КАТО ПАРАМЕТЪР РЕФЕРЕНЦИЯ КЪМ СТРАНИЦА;
   II.4.OPERATOR == СРАВНЯВА ПО ВСИЧКИ ДАННИ
   II.5.OPERATOR< ЗА СРАВНЕНИЕ ЗА ПО‐МАЛКО НА ПОДАДЕНИЯ ПАРАМЕТЪР ОБЕКТ С ТЕКУЩИЯ ПО НОМЕР НА СТРАНИЦА
   II.6.ПРЕОБРАЗУВА / ВРЪЩА НИЗ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛАСА
   II.7.OPERATOR<<(ИЗВЕЖДА В УКАЗАН ИЗХОДЕН ПОТОК)
   II.8.OPERATOR>>(ЧЕТЕ ОТ УКАЗАН ВХОДЕН ПОТОК)
   11‐III.Да се състави клас Книга Book за съхраняване на страници (подредени по номер на страница), наследник на BookEditor – клас I11‐I Скрити член променливи: Списък от страници – съдържа обекти от клас II, m_listPagesПублични функции: III.1.КОНСТРУКТОРИ – ЕКСПЛИЦИТЕН ПО БРОЙ СТРАНИЦИ И ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА, СЪЗДАВА КНИГА СЪС ЗАГЛАВИЕ И ПРАЗНИ СТРАНИЦИ –УКАЗАНИЯ БРОЙ; ПОДРАЗБИРАЩ СЕ – СЪЗДАВА КНИГА САМО СЪС ЗАГЛАВИЕ
   III.2.ДОБАВЯНЕ НА СТРАНИЦА – ПАРАМЕТЪР СТРАНИЦА
   III.3.ПРОМЕНЯНЕ НА СТРАНИЦА – ПАРАМЕТЪР СТРАНИЦА
   III.4.ПРЕМАХВАНЕ НА СТРАНИЦА С ПОДАДЕН ПАРАМЕТЪР НОМЕР НА СТРАНИЦА
   III.5.РАЗМЕНЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПОДАДЕНИ ДВЕ РЕФЕРЕНЦИИ КЪМ СТРАНИЦИ.ПРОДУЦИРА ИЗКЛЮЧЕНИЕ, АКО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПЪЛНИ
   III.6.ПРЕОБРАЗУВА / ВРЪЩА НИЗ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛАСА
   III.7.ИМПЛЕМЕНТИРАНЕ НА ВИРТУАЛНИТЕ ФУНКЦИИ
   11‐IV.Главна функция (main) IV.1.СЪЗДАВА ОБЕКТ BOOK ОТ
   IIIIV.2.ИЗВЕЖДАНЕ НА КНИГАТА НА КОНЗОЛЕН ИЗХОД
   IV.3.ДОБАВЯНЕ НА СТРАНИЦА КЪМ
   IV.1, ИЗВЕЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТА НА КОНЗОЛЕН ИЗХОД
   IV.4.ПРЕМАХВАНЕ НА СТРАНИЦА ОТ
   IV.1, ИЗВЕЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТА НА КОНЗОЛЕН ИЗХОД
   IV.5.РАЗМЕНЯНЕ НА ДВЕ ОТ СТРАНИЦИТЕ ОТ
   IV.1, ИЗВЕЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТА НА КОНЗОЛЕН ИЗХОД
   IV.6.ОБРАБОТВАНЕ НА ИЗКЛЮЧЕНИЕ
  • от силвия димитрова стефанова
   Здравейте! Може ли да ми помогнете с точка II.6. Това е условието:
   Да се състави клас Страница BookPage Скрити член променливи: Номер на страница‐ число int; Съдържание – низ string; Публични функции: II.1.КОНСТРУКТОРИ – ЕКСПЛИЦИТЕН, ПОДРАЗБИРАЩ СЕ; II.2.ЧЕТЕНЕ/ЗАПИС II.3.ЗА РАЗМЯНА НА СЪДЪРЖАНИЕ НА СТРАНИЦА С ПОДАДЕНАТА КАТО ПАРАМЕТЪР РЕФЕРЕНЦИЯ КЪМ СТРАНИЦА; II.4.OPERATOR == СРАВНЯВА ПО ВСИЧКИ ДАННИ II.5.OPERATOR< ЗА СРАВНЕНИЕ ЗА ПО‐МАЛКО НА ПОДАДЕНИЯ ПАРАМЕТЪР ОБЕКТ С ТЕКУЩИЯ ПО НОМЕР НА СТРАНИЦА II.6.ПРЕОБРАЗУВА / ВРЪЩА НИЗ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛАСА II.7.OPERATOR<<(ИЗВЕЖДА В УКАЗАН ИЗХОДЕН ПОТОК) II.8.OPERATOR>>(ЧЕТЕ ОТ УКАЗАН ВХОДЕН ПОТОК) Направила съм това:
   class BookPage { private: int NumberPage; //номер на страница string Contents; //съдържание public: BookPage(int numberPage, string contents) { NumberPage = numberPage; Contents = contents; } BookPage() { NumberPage = 0; Contents = " "; } const int& getNumberPage()const { return NumberPage; } const string& getContents()const { return Contents; } void setNumberPage(const int& sNumPege) { NumberPage = sNumPege; } void setContents(const string& sContents) { Contents = sContents; } bool operator == (const BookPage& book)const { return this->NumberPage == book.NumberPage, this->Contents == book.Contents; } bool operator < (const BookPage& number) { return this->NumberPage < number.NumberPage; } friend ostream& operator <<(ostream& out, const BookPage& book) { out << book.NumberPage << " " << book.Contents; return out; } friend ifstream& operator >> (ostream& in, BookPage& book) { cin >> book.NumberPage >> book.Contents; return in; } };  
  • от силвия димитрова стефанова
   Здравейте! Може ли да ми помогнете дали това е правилно направено.
   BookEditor::BookEditore() { BookPage::BookPage(); GenerateBook = 0; NumberPages = ""; } ListGenerateBook(string ownerBook, int 278 pages) { GenerateBook(adress); GenerateBook::ownerBook; BookPage::278 pages BookPage = Bookwords; BookEditor = getArea; } void swapPages(int86, int second 45) { BookPage::setAdress(obj.GenerateBook::getAdress()); BookPage::setArea(obj.GenerateBook::getArea()); BookPage::setHeight(obj.GenerateBook::getHeight()); BookPage = obj.BookPage; m_strOwner = obj.m_strOwner; }  

  • от Cns a1b1c1
   Някой може ли да ми помогне за една задача C++ ... Трудно ми е не мога се справям. Ще съм ви много благодарна!
   Зад.
   Зададен е едномерен масив от цели числа А0, А1,...,Аn-1, където n e кратно на 2. Да се състави програма, която изчислява разликата между сумата на елементите от първата половина и сумата на елементите от втората половина на масива.
×
×
 • Добави ново...

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите Условия за ползване