Премини към съдържанието

Препоръчан отговор


Здравейте има проблем с стартирането на една програма която изисква microsoft visual c++ 2015 пробвах с преинсталиране на MSVC++  но не помогна дава ми грешка api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll ето и log-a [0F7C:0F80]

 

[2019-02-21T18:17:03]i001: Burn v3.7.3813.0, Windows v6.1 (Build 7600: Service Pack 0), path: C:\Users\Djoba\Desktop\vc_redist.x64.exe, cmdline: ''
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:03]i000: Setting string variable 'WixBundleLog' to value 'C:\Users\Djoba\AppData\Local\Temp\dd_vcredist_amd64_20190221181703.log'
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:03]i000: Setting string variable 'WixBundleOriginalSource' to value 'C:\Users\Djoba\Desktop\vc_redist.x64.exe'
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:03]i000: Setting string variable 'WixBundleOriginalSourceFolder' to value 'C:\Users\Djoba\Desktop\'
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:03]i000: Setting string variable 'WixBundleName' to value 'Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) - 14.0.23026'
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:03]i100: Detect begin, 10 packages
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:03]i000: Setting version variable 'windows_uCRT_DetectKey' to value '10.0.10046.0'
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:03]i000: File search: windows_uCRT_DetectKeyExists, did not find path: C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:03]i000: Setting numeric variable 'windows_uCRT_DetectKeyExists' to value 0
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:03]i052: Condition '(windows_uCRT_DetectKeyExists AND windows_uCRT_DetectKey >= v10.0.10137.0)' evaluates to false.
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:03]i052: Condition '(windows_uCRT_DetectKeyExists AND windows_uCRT_DetectKey >= v10.0.10137.0)' evaluates to false.
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:03]i052: Condition '(windows_uCRT_DetectKeyExists AND windows_uCRT_DetectKey >= v10.0.10137.0)' evaluates to false.
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:03]i052: Condition '(windows_uCRT_DetectKeyExists AND windows_uCRT_DetectKey >= v10.0.10137.0)' evaluates to false.
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:03]i052: Condition '(windows_uCRT_DetectKeyExists AND windows_uCRT_DetectKey >= v10.0.10137.0)' evaluates to false.
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:03]i052: Condition '(windows_uCRT_DetectKeyExists AND windows_uCRT_DetectKey >= v10.0.10137.0)' evaluates to false.
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:03]i052: Condition '(windows_uCRT_DetectKeyExists AND windows_uCRT_DetectKey >= v10.0.10137.0)' evaluates to false.
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:03]i052: Condition '(windows_uCRT_DetectKeyExists AND windows_uCRT_DetectKey >= v10.0.10137.0)' evaluates to false.
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:03]i101: Detected package: vcRuntimeMinimum_x64, state: Absent, cached: None
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:03]i101: Detected package: vcRuntimeAdditional_x64, state: Absent, cached: None
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:03]i101: Detected package: Windows81_x86, state: Absent, cached: None
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:03]i101: Detected package: Windows81_x64, state: Absent, cached: None
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:03]i101: Detected package: Windows8_x86, state: Absent, cached: None
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:03]i101: Detected package: Windows8_x64, state: Absent, cached: None
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:03]i101: Detected package: Windows7_MSU_x86, state: Absent, cached: None
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:03]i101: Detected package: Windows7_MSU_x64, state: Absent, cached: None
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:03]i101: Detected package: WindowsVista_MSU_x86, state: Absent, cached: None
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:03]i101: Detected package: WindowsVista_MSU_x64, state: Absent, cached: None
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:03]i052: Condition 'VersionNT64 >= v6.0 OR (VersionNT64 = v5.2 AND ServicePackLevel >= 1)' evaluates to true.
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:03]i199: Detect complete, result: 0x0
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:08]i200: Plan begin, 10 packages, action: Install
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:08]i052: Condition '(VersionNT64)' evaluates to true.
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:08]i000: Setting string variable 'WixBundleRollbackLog_vcRuntimeMinimum_x64' to value 'C:\Users\Djoba\AppData\Local\Temp\dd_vcredist_amd64_20190221181703_000_vcRuntimeMinimum_x64_rollback.log'
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:08]i000: Setting string variable 'WixBundleLog_vcRuntimeMinimum_x64' to value 'C:\Users\Djoba\AppData\Local\Temp\dd_vcredist_amd64_20190221181703_000_vcRuntimeMinimum_x64.log'
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:08]i052: Condition '(VersionNT64)' evaluates to true.
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:08]i000: Setting string variable 'WixBundleRollbackLog_vcRuntimeAdditional_x64' to value 'C:\Users\Djoba\AppData\Local\Temp\dd_vcredist_amd64_20190221181703_001_vcRuntimeAdditional_x64_rollback.log'
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:08]i000: Setting string variable 'WixBundleLog_vcRuntimeAdditional_x64' to value 'C:\Users\Djoba\AppData\Local\Temp\dd_vcredist_amd64_20190221181703_001_vcRuntimeAdditional_x64.log'
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:08]i052: Condition 'VersionNT = v6.3 AND NOT VersionNT64' evaluates to false.
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:08]w321: Skipping dependency registration on package with no dependency providers: Windows81_x86
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:08]i052: Condition 'VersionNT = v6.3 AND VersionNT64' evaluates to false.
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:08]w321: Skipping dependency registration on package with no dependency providers: Windows81_x64
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:08]i052: Condition 'VersionNT = v6.2 AND NOT VersionNT64' evaluates to false.
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:08]w321: Skipping dependency registration on package with no dependency providers: Windows8_x86
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:08]i052: Condition 'VersionNT = v6.2 AND VersionNT64' evaluates to false.
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:08]w321: Skipping dependency registration on package with no dependency providers: Windows8_x64
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:08]i052: Condition 'VersionNT = v6.1 AND NOT VersionNT64' evaluates to false.
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:08]w321: Skipping dependency registration on package with no dependency providers: Windows7_MSU_x86
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:08]i052: Condition 'VersionNT = v6.1 AND VersionNT64' evaluates to true.
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:08]w321: Skipping dependency registration on package with no dependency providers: Windows7_MSU_x64
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:08]i052: Condition 'VersionNT = v6.0 AND NOT VersionNT64' evaluates to false.
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:08]w321: Skipping dependency registration on package with no dependency providers: WindowsVista_MSU_x86
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:08]i052: Condition 'VersionNT = v6.0 AND VersionNT64' evaluates to false.
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:08]w321: Skipping dependency registration on package with no dependency providers: WindowsVista_MSU_x64
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:08]i201: Planned package: vcRuntimeMinimum_x64, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Present, execute: Install, rollback: Uninstall, cache: Yes, uncache: No, dependency: Register
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:08]i201: Planned package: vcRuntimeAdditional_x64, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Present, execute: Install, rollback: Uninstall, cache: Yes, uncache: No, dependency: Register
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:08]i201: Planned package: Windows81_x86, state: Absent, default requested: Absent, ba requested: Absent, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:08]i201: Planned package: Windows81_x64, state: Absent, default requested: Absent, ba requested: Absent, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:08]i201: Planned package: Windows8_x86, state: Absent, default requested: Absent, ba requested: Absent, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:08]i201: Planned package: Windows8_x64, state: Absent, default requested: Absent, ba requested: Absent, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:08]i201: Planned package: Windows7_MSU_x86, state: Absent, default requested: Absent, ba requested: Absent, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:08]i201: Planned package: Windows7_MSU_x64, state: Absent, default requested: Present, ba requested: Present, execute: Install, rollback: Uninstall, cache: Yes, uncache: No, dependency: None
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:08]i201: Planned package: WindowsVista_MSU_x86, state: Absent, default requested: Absent, ba requested: Absent, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:08]i201: Planned package: WindowsVista_MSU_x64, state: Absent, default requested: Absent, ba requested: Absent, execute: None, rollback: None, cache: No, uncache: No, dependency: None
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:08]i299: Plan complete, result: 0x0
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:17:08]i300: Apply begin
[0F78:0F90][2019-02-21T18:17:12]i360: Creating a system restore point.
[0F78:0F90][2019-02-21T18:17:55]i361: Created a system restore point.
[0F78:0F90][2019-02-21T18:17:55]i370: Session begin, registration key: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{e46eca4f-393b-40df-9f49-076faf788d83}, options: 0x7, disable resume: No
[0F78:0F90][2019-02-21T18:17:55]i000: Caching bundle from: 'C:\Users\Djoba\AppData\Local\Temp\{e46eca4f-393b-40df-9f49-076faf788d83}\.be\VC_redist.x64.exe' to: 'C:\ProgramData\Package Cache\{e46eca4f-393b-40df-9f49-076faf788d83}\VC_redist.x64.exe'
[0F78:0F90][2019-02-21T18:17:55]i320: Registering bundle dependency provider: {e46eca4f-393b-40df-9f49-076faf788d83}, version: 14.0.23026.0
[0F78:0F90][2019-02-21T18:17:55]i371: Updating session, registration key: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{e46eca4f-393b-40df-9f49-076faf788d83}, resume: Active, restart initiated: No, disable resume: No
[0F78:0EB0][2019-02-21T18:17:56]i304: Verified existing payload: vcRuntimeMinimum_x64 at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\vcRuntimeMinimum_x64.
[0F78:0EB0][2019-02-21T18:17:56]i305: Verified acquired payload: vcRuntimeMinimum_x64 at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\vcRuntimeMinimum_x64, moving to: C:\ProgramData\Package Cache\{0D3E9E15-DE7A-300B-96F1-B4AF12B96488}v14.0.23026\packages\vcRuntimeMinimum_amd64\vc_runtimeMinimum_x64.msi.
[0F78:0EB0][2019-02-21T18:17:56]i304: Verified existing payload: cab5046A8AB272BF37297BB7928664C9503 at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\cab5046A8AB272BF37297BB7928664C9503.
[0F78:0EB0][2019-02-21T18:17:56]i305: Verified acquired payload: cab5046A8AB272BF37297BB7928664C9503 at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\cab5046A8AB272BF37297BB7928664C9503, moving to: C:\ProgramData\Package Cache\{0D3E9E15-DE7A-300B-96F1-B4AF12B96488}v14.0.23026\packages\vcRuntimeMinimum_amd64\cab1.cab.
[0F78:0EB0][2019-02-21T18:17:57]i304: Verified existing payload: vcRuntimeAdditional_x64 at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\vcRuntimeAdditional_x64.
[0F78:0EB0][2019-02-21T18:17:57]i305: Verified acquired payload: vcRuntimeAdditional_x64 at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\vcRuntimeAdditional_x64, moving to: C:\ProgramData\Package Cache\{BC958BD2-5DAC-3862-BB1A-C1BE0790438D}v14.0.23026\packages\vcRuntimeAdditional_amd64\vc_runtimeAdditional_x64.msi.
[0F78:0EB0][2019-02-21T18:17:57]i304: Verified existing payload: cab2C04DDC374BD96EB5C8EB8208F2C7C92 at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\cab2C04DDC374BD96EB5C8EB8208F2C7C92.
[0F78:0EB0][2019-02-21T18:17:57]i305: Verified acquired payload: cab2C04DDC374BD96EB5C8EB8208F2C7C92 at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\cab2C04DDC374BD96EB5C8EB8208F2C7C92, moving to: C:\ProgramData\Package Cache\{BC958BD2-5DAC-3862-BB1A-C1BE0790438D}v14.0.23026\packages\vcRuntimeAdditional_amd64\cab1.cab.
[0F78:0EB0][2019-02-21T18:17:57]i304: Verified existing payload: Windows7_MSU_x64 at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\Windows7_MSU_x64.
[0F78:0EB0][2019-02-21T18:17:57]i305: Verified acquired payload: Windows7_MSU_x64 at path: C:\ProgramData\Package Cache\.unverified\Windows7_MSU_x64, moving to: C:\ProgramData\Package Cache\42D5BEC7DDFBD49E76467529CBC2868987BF8460\packages\Patch\x64\Windows6.1-KB2999226-x64.msu.
[0F78:0F90][2019-02-21T18:17:57]i301: Applying execute package: vcRuntimeMinimum_x64, action: Install, path: C:\ProgramData\Package Cache\{0D3E9E15-DE7A-300B-96F1-B4AF12B96488}v14.0.23026\packages\vcRuntimeMinimum_amd64\vc_runtimeMinimum_x64.msi, arguments: ' MSIFASTINSTALL="7" NOVSUI="1"'
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:18:03]i319: Applied execute package: vcRuntimeMinimum_x64, result: 0x0, restart: None
[0F78:0F90][2019-02-21T18:18:03]i325: Registering dependency: {e46eca4f-393b-40df-9f49-076faf788d83} on package provider: Microsoft.VS.VC_RuntimeMinimumVSU_amd64,v14, package: vcRuntimeMinimum_x64
[0F78:0F90][2019-02-21T18:18:03]i301: Applying execute package: vcRuntimeAdditional_x64, action: Install, path: C:\ProgramData\Package Cache\{BC958BD2-5DAC-3862-BB1A-C1BE0790438D}v14.0.23026\packages\vcRuntimeAdditional_amd64\vc_runtimeAdditional_x64.msi, arguments: ' MSIFASTINSTALL="7" NOVSUI="1"'
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:18:06]i319: Applied execute package: vcRuntimeAdditional_x64, result: 0x0, restart: None
[0F78:0F90][2019-02-21T18:18:06]i325: Registering dependency: {e46eca4f-393b-40df-9f49-076faf788d83} on package provider: Microsoft.VS.VC_RuntimeAdditionalVSU_amd64,v14, package: vcRuntimeAdditional_x64
[0F78:0F90][2019-02-21T18:18:06]i301: Applying execute package: Windows7_MSU_x64, action: Install, path: C:\ProgramData\Package Cache\42D5BEC7DDFBD49E76467529CBC2868987BF8460\packages\Patch\x64\Windows6.1-KB2999226-x64.msu, arguments: '"C:\Windows\SysNative\wusa.exe" "C:\ProgramData\Package Cache\42D5BEC7DDFBD49E76467529CBC2868987BF8460\packages\Patch\x64\Windows6.1-KB2999226-x64.msu" /quiet /norestart'
[0F78:0F90][2019-02-21T18:18:11]e000: Error 0x80240017: Failed to execute MSU package.
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:18:11]e000: Error 0x80240017: Failed to configure per-machine MSU package.
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:18:11]i319: Applied execute package: Windows7_MSU_x64, result: 0x80240017, restart: None
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:18:11]e000: Error 0x80240017: Failed to execute MSU package.
[0F78:0F90][2019-02-21T18:18:11]i372: Session end, registration key: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{e46eca4f-393b-40df-9f49-076faf788d83}, resume: ARP, restart: None, disable resume: No
[0F78:0F90][2019-02-21T18:18:11]i371: Updating session, registration key: SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{e46eca4f-393b-40df-9f49-076faf788d83}, resume: ARP, restart initiated: No, disable resume: No
[0F7C:0F80][2019-02-21T18:18:11]i399: Apply complete, result: 0x80240017, restart: None, ba requested restart:  No

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Добавете отговор

Можете да публикувате отговор сега и да се регистрирате по-късно. Ако имате регистрация, влезте в профила си за да публикувате от него.

Гост
Напишете отговор в тази тема...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Добави ново...

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите Условия за ползване