Премини към съдържанието
 • Добре дошли!

  Добре дошли в нашите форуми, пълни с полезна информация. Имате проблем с компютъра или телефона си? Публикувайте нова тема и ще намерите решение на всичките си проблеми. Общувайте свободно и открийте безброй нови приятели.

  Моля, регистрирайте се за да публикувате тема и да получите пълен достъп до всички функции.

   

Какво представлява радиоелектронната борба


Препоръчан отговор


https://bultimes.com/kakvo-predstavlyava-radioelektronnata-borba/

Цитат

Радиоелектронната борба – РЕБ, е разновидност на въоръжената борба, в която се въздейства с радиоизлъчване върху радиоелектронните средства в системите за управление, връзка и разузнаване на противника, с цел да се промени качеството на циркулиращата в тях военна информация и защита на своите системи от подобни въздействия, а също промяна на условията и разпространението на радиовълните.

Обектите на въздействие и целите

Обекти на въздействието на РЕБ са важни радиоелектронни обекти – елементи от системите за управление на войските, силите и оръжията, използващи радиосредства, нарушаването или сривът в работата, на които ще доведе до намаляване ефективността в използването на своите оръжия от противника.

Целите на РЕБ са радиолиниите за свръзка, управление, насочване и навигация. Въздейства се основно върху приемната част на радиосредството. За създаването на радиозагуби се използват активни и пасивни средства. Към активните средства се отнасят средствата, които за формирането на излъчвания използват принципа на генериране – например предаватели, установки на загуби. Пасивните средства използват принципа на отражението – преизлъчването, например диполните отразители и др.

Днес РЕБ представлява комплекс от съгласувани мероприятия и действия на войските, които се провеждат с цел:
– Снижаване ефективността в управлението на войските и в използването на оръжието от противника;
– Осигуряване на зададената ефективност в управлението на войските;
– Използване на своите средства за поражение.

Постигането на тези цели се осъществява в рамките на поражение на системите за управление на войските и оръжието, връзките и разузнаването на противника чрез промяната на качеството на циркулиращата в тях информация, скоростта на информационните процеси, параметри и характеристики на електронните средства; защита на своите системи за управление, свръзки и разузнаване от поражение, а също охраняваните сведения за въоръжението, военната техника, военните обекти и действия на войските срещу техническите средства за разузнаване на чуждестранни държави чрез обезпечаване на зададените изисквания към информацията и информационните процеси в автоматизираните системи за управление, свръзки и разузнаване, а също свойствата на електронните средства.

По времето на Радиоелектронната борба поражението се осъществява чрез преднамереното въздействие с различни видове излъчвания върху електронните средства, канали за получаване и предаване на информация, специално програмно-техническо въздействие върху електронно- изчислителните средства на противника. Своите системи за управление, връзка и разузнаване се защитават от аналогични въздействия на противника, а също от непреднамерени въздействия и излъчвания, възникващи вследствие от съвместното използване на електронни средства; защитата на охраняемите сведения се осъществява чрез скриването им или вкарването на противника в заблуда относно тяхното действително съдържание. Обектите на РЕБ са носители на информацията – полета и вълни с различна природа, потоци заредени частици, средата на тяхното разпространение и електронни средства и системи. Така РЕБ е съставна част, техническа основа на информационната борба.

Съставни части на РЕБ

Съставните части на РЕБ са радиоелектронното заглушаване и радиоелектронната защита.

Радиоелектронното заглушаване

Радиоелектронното заглушаване представлява комплекс от мероприятия и действия по сриване или нарушаване на работата или намаляване ефективността на действията на противника в използването на радиоелектронните системи и средства чрез въздействие върху техните приемни устройства. Комплексът включва радио-, радиотехническо, оптико-електронно и хидроакустично заглушаване. То се осъществява чрез създаването на активни и пасивни загуби, с използването на лъжливи цели, капани и други методи.

Радиоелектронната защита

Радиоелектронната защита е съставна част от радиоелектронната борба, насочена към осигуряване устойчива работа на радиоелектронните средства – РЕС, в условията на въздействие на преднамерено радиовъздействие на противника, на електромагнитните излъчвания на оръжията за функционално поражение, на електромагнитните и йонизиращи излъчвания, възникващи при използването на ядрено оръжие, а също в условията на въздействие на непреднамерени радиоизлъчвания.

Радиоелектронното разузнаване

Радиоелектронното разузнаване е събирането на разузнавателна информация на основата на приемането и анализа на електромагнитното излъчване. Радиоелектронното разузнаване използва както уловени сигнали от каналите за свръзка между хора и технически средства, така и сигналите на работещи радиолокационни станции, станции за свръзка, станции за радиозагуби и други радиоелектронни средства.

Електромагнитното поражение

Електромагнитното въздействие – импулсът, изважда от строя електронното, комуникационното и силовото оборудване на противника. Поразяващият ефект се постига за сметка на насочване на индукционни токове. Индукционният ток е електрически ток, който възниква в затворен контур при промяна на потока на магнитната индукция, който пронизва този контур. Електромагнитното поражение за пръв път е фиксирано при ядрени взривове в атмосферата.

В момента за създаването на поразяващ импулс се използват магнетрони. Магнетронът е мощен електронен прибор, който генерира микровълни при взаимодействието на потока електрони с електрическата съставка на СВЧ.полето в пространството, където постоянното магнитно поле е перпендикулярно на постоянното електрическо поле. Електромагнитните системи за поражение са на въоръжение в САЩ и други страни от НАТО.

За пръв път радиоелектронната борба е била използвана от силите на ВМФ на Русия по времето на Руско-японската война. В периода между световните войни активно се развива радиовръзката, появяват се средства за радиопеленгация, радиоуправление и радиолокация. Всичкото това води до по-нататъшно развитие на методите и техниката на противодействие на радиоелектронните средства на противника.

През Втората световна война страните участнички активно използват средства за радиоелектронно и хидроакустично заглушаване. Средствата на радиоелектронната война се използват широко през лятото на 1944 г., по времето на операцията „Овърлорд“.

В следвоенните години продължават да се развиват средствата на Радиоелектронната борба. Появяват се нови средства за радиозагуби с корабно и авиационно базиране.

В съвременните войни и военни конфликти ролята на радиоелектронната борба продължава да расте.

РЕБ през 21-ви век

Системи електромагнитни оръжия са монтирани на самолета за радиоэелектронна борба на ВМФ на САЩ – FA-18 Grower. Оръжието позволява да бъдат заглушени системите за електронна комуникация на противника и при нужда да бъдат унищожени, да се извадят от строя електронните системи на противника, включително системите за насочване на ПВО и електронните елементи за управление на самолети на противника. Този самолет беше използван в операцията на НАТО в Либия през 2011 г.

С електромагнитна система за защита от самоначващи се ракети е снабден изтребителят на НАТО F-35. Действието на системата е основано на дистанционното разрушаване на електронните системи за насочване на ракети, насочени с електромагнитен импулс.

Със системи за индивидуална защита са снабдени изтребителите МиГ-29 и щурмуващите Су-25 на ВВС на Беларус и самолетите Су-27УБМ2 на ВВС на Казахстан. Това са бордовите комплекси за отбрана БКО „Талисман“. Принципът им на действие е основан на разрушаването на работата на моноимпулсната пеленгация, което води до срив в насочването на зенитната или авиационната управляема ракета.

В Русия

На 14 декември 1942 г. докладната на комисаря по вътрешните работи в Съветския съюз – Л. Берия до председателя на Държавния комитет по отбрана – Й. Сталин, разкрива необходимостта в Червената армия да се създаде служба по неутрализиране радиостанциите на бойното поле. На 16 декември 1942 г. се създава отдел за работа за потискане на радиостанциите на противника.

През септември 1953 г. ГЩ въвежда длъжността помощник-началник на ГЩ по въпросите на радиотехническото разузнаване. През юни 1969 г. апаратът на помощника на началника на ГЩ по въпросите за радиопротиводействие е преобразуван в Девети отдел в ГЩ за борба с радиоелектронните средства на противника. През юли 1968 г. на базата на 9-и отдел в ГЩ и осми отдел от управлението на ГЩ е сформирана Службата за радиоелектронно противодействие в ГЩ. През 1972 г. службата е преобразувана в Пето управление в ГЩ. През 1974 г. Пето управление е реорганизирано в Първо управление във Второ главно управление в ГЩ. През май 1977 г. на базата на първо управление е създадено Управлението за радиоелектронна борба в ГЩ. През 1986 г. това управление се преобразува в Управление за радиоелектронна борба в Главното управление АСУ и РЕБ в ГЩ. През юни 1989 г. във връзка с реформирането на Главното управление АСУ и РЕБ Управлението за радиоелектронна борба е изведено като самостоятелно управление. През 2009 г. са създадени Войските за радиоелектронна борба във въоръжените сили на Русия.

Подготовката на специалисти за радиоелектронна борба

Те се подготвят във Воронежското висше военно инженерно училище по радиоелектроника, във Военно-космическата академия и в Тамбовския междувидов учебен център за специалисти в РЕБ.

Подготовката на специалисти по радиоелектронна борба във ВМФ

Специалисти по радиоелектронна борба във ВМФ се подготвят във Военноморската академия „Н. Г. Кузнецов“, Висшите специални офицерски класове и във Военноморския институт по радиоелектроника „А.С. Попов“.

„Витебск“ е руски авиационен комплекс за индивидуална защита, създаден на принципите на радиоелектронната борба. Изпитанията на комплекса приключиха през 2015 г. Комплексът използва цифрова техника и е предназначен за защита на самолети и вертолети от зенитни ракети и радари. Най-напред с „Витебск“ ще бъдат снаряжени щурмуващите Су-25 и ударните вертолети.

Диполният отразител е едно от средствата за радиоелектронно заглушаване, разновидност на пасивната лъжлива цел за противодействие на радиолокационните системи за насочване, откриване, целеуказване и управление на оръжието. Той представлява ивица от фолио или метализирана хартия или отрязък от метализирано стъкловлакно. За успешното отразяване на сигнала те трябва да са дълги около половината от дължината на вълната, излъчвана от радиолокационната станция. Диполните отразители в повечето случаи се изхвърлят или изстрелват във въздушното пространство опаковани в пакети или без опаковка, при това се разсейват.

„Уиндоу“ е средство за създаването на пасивни радиолокационни загуби, разработени от английски специалисти по времето на Втората световна война. В техническо отношение това са просто ивици метализирана хартия – станиол, чийто размер е подбран така, че те да се виждат в диапазона честоти, с които работят немските локатори. Тези ивици се хвърлят от бомбардировачи при полетите към целта и се разсейват във вид на облак, който на екрана на локатора изглежда подобен на самолет, което заблуждава операторите и пречи на точното насочване към целта на нощните изтребители, прожектори и зенитни оръдия. Първият опит с „Уиндоу“ е осъществен от кралските ВВС по времето на нощното нападение срещу Хамбург на 24 юли 1943 г.

Лупата на Люнеберг за пръв път е предложена от немско-американския математик Рудолф Люнеберг. Тя е покрита частично с токопроводящ материал и има огромна ефективна площ на разсейване в широк диапазон от облъчване. Тази лупа се използва широко в СВЧ-техниката. Една от задачите й е да създаде силно отразяващите радиовълни на обектите. С една дума лупата на Люнеберг се използва в ракетите-мишени за имитация на ефективната площ на разсейване на реалните цели с големи размери, например бойни самолети. Тази лупа се използва в радиолокацията.

„Ричаг“ е система за радиоелектронна борба от класа „въздух-земя“ и „въздух-въздух“, станция за активна радиозагуба. Целта й е да „ослепи“ електрониката на противника, радиусът й на действие са стотици километра. Възможни са излъчвания по няколко направления с различна ширина на лъча. Системата разполага със собствена база данни на различни военни обекти, което й позволява не само да определи типа на целта, но и да избере за нея най-ефективните радиозагуби.

Средства за инфрачервено противодействие. Това са системи, които се използват от военната авиация за противодействие на ракети с инфрачервена глава за самонасочване, като Р-27, Р-60, Р-73, ракети на ПЗРК и др. Използват се два вида загуби – отстрелвани лъжливи цери и стационарни генератори на пулсиращи инфрачервени загуби.

Лъжливите цели са пиротехнически устройства, които отделят голямо количество топлина при изгарянето на горивото, те са известни като „горивни капани“. Конструктивно представляват малък обез с твърдо гориво. Конструкцията по принцип е подобна на сигналните или осветителните ракети. Лъжливите горивни цели се монтират на специални държатели на борда на самолета, в повечето случаи използването им е автоматизирано, в зависимост от характера на заплахата. При появяването на такава лъжлива цел в полето на насочването, ракетата се пренацелва на по-мощния топлинен сигнал. Съществуват специални снаряди за авиационни оръдия, снаряжени с високотемпературна горивна смес; те се наричат „противоинфрачервени снаряди“.

Генераторът на пулсиращи инфрачервени загуби. Този генератор представлява мощна инфрачервена лампа с въртящ се отразител; в кобур от прозрачен за инфрачервеното излъчване материал, разположен на корпуса на защитавания обект.

Ракетите с инфрачервена глава за самонасочване се отнасят до най-простите управляеми средства за поражения на въздушни цели. При генерирането на пулсиращи инфрачервени загуби с честота, равна на работната честота на вътрешните елементи на насочване, и мощност, съпоставима с естественото топлинно излъчване на защитаваната цел. Росица Тодорова,Издателство „Распер“

 

 

15747780_1227457117346644_1506036191733115330_n.jpg

Цитат

Радиоелектронната бора (РЕБ) представлява набор от специални електронни устройства и тяхното действие, предназначени да заблудят насочващите системи на ракети или други противовъздушни оръжия, лазерни и инфрачервени сензори, сонари, радари и т.н. Когато бъдат включени системите, врагът може да вижда целта като няколко по-малки, или да се движи с променлива скорост на съвсем произволни места и др. Най-широка употреба този вид системи намират в авиацията като защитно средство срещу зенитни ракети. Монтират се на специални гнезда под крилете на самолета, в опашката или носа му.

Придобили днес огромно значение с възможността при необходимост да неутрализират противниковите атаки радиоелектронните технологии би трябвало да заемат много важна част от войските.

Този род войски, заел място до Ракетните войски със стратегическо предназначение, космическите и въздушно-десантните войски, ще срива управлението на противника, ще поразява радиоелектронните му оръжейни системи в космоса, въздуха, на земята и морето, ще въздейства с нови, непознати досега средства върху живата сила.

Оръжията няма да дават никакъв шанс на противника да дирижира зловещия самолетен балет във въздуха и да насочва различните видове ракети.

Частите и съединенията от този род войски действат в електромагнитното бойно поле, където забулени в тайнственост, бушуват ожесточени сражения и водят до непонятни за непосветените жертви или необяснимо надмощие.

Днес радиоелектронната борба от вид оперативно осигуряване на войските прераства в специфичен, извънредно резултативен вид въоръжено противодействие. Според специалисти благодарение на силите и средствата на РЕБ в локалните конфликти два пъти се повишава бойният потенциал на сухопътните части, 1,5-2 пъти са намаляват загубите в авиацията и 3 пъти - загубите на бойни кораби.

Активните средства на загадъчните битки, които представляват голям интерес за всяка армия в света, тръгнала да побеждава, се разработват в най-строга тайна.

За ефективността им говори следният пример. Едно малко куфарче със съответна техника в лек автомобил би могло да изведе от строя енергосистемата на неголяма държава или цял регион.

Руски експерти твърдят, че дори сега подразделения за РЕБ могат да откриват всякакви радиоелектронни обекти на противника, разположени например в “изнесени напред бази, лагери, съоръжения”, да определят координатите им с висока точност, да подпомагат тяхното незабавно унищожаване и ефективно да отбраняват собствените си аналогични системи.

В бъдеще части и съединения за РЕБ, въоръжени с модерни средства, ще участват при нанасянето на мощни електронно-магнитни удари, по ефективност на въздействие съпоставими с употребата на оръжието за масово поразяване.

Радиоелектронната борба включва мероприятията по защита на собствените радиоелектронни средства от въздействието на противника, лишаване на противника от възможността да използва електронния спектър.

 

Цитат

image.png.3dd16869b3d39f8692933761b7fe7ff6.png

 

НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ

ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

 

ФАКУЛТЕТ “АРТИЛЕРИЯ, ПВО и КИС

 

КАТЕДРА “ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ”

 

image.jpeg.6f83b0ce18d2a1e49c8d500594827080.jpeg

 

Курсов проект

на тема:

 

 

Същтност, методи и средства на радиоелектронната борба”

 

 

 

 

Разработил: Проверили:

Ружди Руждиев Хабилов Кап. Матей Киров
Фак.№1097514 Подп. Огнян Фетфов

 

 

 

гр. Шумен

 

2011 г.

 

Цитат

Съдържание:

 

 1. Същност на радиоелектронната борба.

 2. Същност и особености на радиоелектронното подавяне.

  1. Общи положения.

  2. Същност на радиосмущенията.

 3. Видове смущения и начин на използване.

  1. Класификация на смущенията.

  2. Непреднамерени смущения.

   1. Естествени непреднамерени смущения.

   2. Изкуствени непреднамерени смущения.

  3. Преднамерени смущения.

   1. Активни преднамерени смущения.

   2. Пасивни преднамерени смущения.

 

Цитат

1. Същност на радиоелектронната борба.

 

Радиоелектронната бора (РЕБ) представлява набор от специални електронни устройства и тяхното действие, предназначени да заблудят насочващите системи на ракети или други противовъздушни оръжия, лазерни и инфрачервени сензори, сонари, радари и т.н. Когато бъдат включени системите, врагът може да вижда целта като няколко по-малки, или да се движи с променлива скорост на съвсем произволни места и др. Най-широка употреба този вид системи намират в авиацията като защитно средство срещу зенитни ракети. Монтират се на специални гнезда под крилете на самолета, в опашката или носа му.

Придобили днес огромно значение с възможността при необходимост да неутрализират противниковите атаки радиоелектронните технологии би трябвало да заемат много важна част от войските.

Този род войски, заел място до Ракетните войски със стратегическо предназначение, космическите и въздушно-десантните войски, ще срива управлението на противника, ще поразява радиоелектронните му оръжейни системи в космоса, въздуха, на земята и морето, ще въздейства с нови, непознати досега средства върху живата сила.

Оръжията няма да дават никакъв шанс на противника да дирижира зловещия самолетен балет във въздуха и да насочва различните видове ракети.

Частите и съединенията от този род войски действат в електромагнитното бойно поле, където забулени в тайнственост, бушуват ожесточени сражения и водят до непонятни за непосветените жертви или необяснимо надмощие.

Днес радиоелектронната борба от вид оперативно осигуряване на войските прераства в специфичен, извънредно резултативен вид въоръжено противодействие. Според специалисти благодарение на силите и средствата на РЕБ в локалните конфликти два пъти се повишава бойният потенциал на сухопътните части, 1,5-2 пъти са намаляват загубите в авиацията и 3 пъти - загубите на бойни кораби.

Активните средства на загадъчните битки, които представляват голям интерес за всяка армия в света, тръгнала да побеждава, се разработват в най-строга тайна.

За ефективността им говори следният пример. Едно малко куфарче със съответна техника в лек автомобил би могло да изведе от строя енергосистемата на неголяма държава или цял регион.

Руски експерти твърдят, че дори сега подразделения за РЕБ могат да откриват всякакви радиоелектронни обекти на противника, разположени например в “изнесени напред бази, лагери, съоръжения”, да определят координатите им с висока точност, да подпомагат тяхното незабавно унищожаване и ефективно да отбраняват собствените си аналогични системи.

В бъдеще части и съединения за РЕБ, въоръжени с модерни средства, ще участват при нанасянето на мощни електронно-магнитни удари, по ефективност на въздействие съпоставими с употребата на оръжието за масово поразяване.

 

Цитат

Радиоелектронната борба включва мероприятията по защита на собствените радиоелектронни средства от въздействието на противника, лишаване на противника от възможността да използва електронния спектър.

    Мероприятията по осигуряване на РЕБ са действията , предприети за откриване, прихващане, опознаване и определяне местоположението на противниковите радиоелектронни средства с цел добиване на информация за непосредствения противник и насочване на електронните удари на собствените системи. Тези действия са източник на сведения, които се използват за вземане на решения за дейности като разузнаване на целите и прегрупиране на войските и силите, а също и на сведения необходими за осъществяване на  радиоелектронното подавяне и защита.

   Радиоелектронното подавяне е съвкупност от действия предприети за сриване или намаляване на електромагнитния спектър, използван от противника, включващи радиопротиводействие и дезориентиране на радиотехническите средства на противника.

  Радиоелектронна  защита е съвкупност от действия, които се предприемат за осигуряване на ефективно използване на електромагнитния спектър от собствените войски въпреки провежданите от противника мероприятия по РЕБ. Тя бива техническа /използват се възможностите на самите електронни средства/, процедурна /активни радиосмущения, радиодисциплина и специална подготовка на операторите/ и оперативна /контрол върху електромагнитните излъчвания и определяне на местоположението на съоръженията/.

         Радиоелектронната борба се води с цел :

    - добиване на своевременна информация за противника;

    - увеличаване на бойната мощ на собствените войски, чрез сриване възможностите на противника да използват електромагнитния спектър в решаващите моменти на боя;

    - създаване на възможност за непрекъснато използване на електромагнитния спектър независимо от противодействието на противника.

2. СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА РАДИОЕЛЕКТРОННОТО ПОДАВЯНЕ

 

               2.1. Общи положения

 

        Радиоелектронното подавяне е основа на електронното разузнаване и борба ( ЕРБ ).

 

          То се организира с цел затрудняване или нарушаване работата на раз­личните РЕС и системи за управление на войските и оръжията на противни­ка, за намаляване ефективността от неговите бойни действия и осигурява­не на

 

Цитат

успешно изпълнение на задачите от своите войски.

 

          За изпълнение на основните задачи по радиоелектронното подавяне се използуват части и подразделения за ЕРБ, въоръжени със специална техни­ка, както и средства разположени на самолети, кораби и подводни лодки.

 

        В зависимост от типа на радиоелектронните системи и средства за управление на войските и оръжията на противника радиоелектронното подавя­не включва:

 

          - радиоподавяне - създаване на средствата за свръзка, радиолокация, радионавигация, взривяване на радиовзриватели;

 

          - оптико-електронно подавяне - създаване на смущения на инфрачерве­ни, лазерни, телевизионни и оптически прибори;

 

          - хидроакустично подавяне - създаване на смущения на хидроакустич­ните  станции във водата.

 

              2.2. Същност на радиосмущенията

 

          Създаването на радиосмущенията е един от основните и най-ефективни способи за борба с радиоелектронните системи и средства на противника.

 

        В сравнение с поразяването те са по-икономични, тъй като с по-малко сили и средства позволяват да се постигнат по-големи резултати. Често пъти те са и единственото средство за нарушаване работата на системата за управление ( СУ ) на противника. Имат някои предимства:

 

          - за създаване на радиосмущенията не е необходимо да се знаят точ­ните координати на РЕС;

 

        - ефективни радиосмущения се създават не само на стационарни, но и на подвижни обекти - ПУ на автомобили, самолети, вертолети и кораби; отделни РЕС за управление на войските и оръжието, монтирани на автомо­били, танкове, бронетранспортьори, самолети, кораби и други;

 

Цитат

          - с радиосмущения може да бъде нарушена работата на няколко РЕС ед­новременно, работещи на една честота или честотен диапазон, разположе­ни в един район;

 

          - радиосмущенията позволяват бързо и на голямо разстояние от източ­ника за смущения да се подавят РЕС на противника, и то почти веднага след разкриване на тяхното местоположение и основните параметри на сиг­нал.

 

          Същността на радиосмущенията е в излъчването от специални предава­тели на електромагнитни колебания, които по структура, честотни и вре­менни параметри са аналогични на колебанията на сигналите на радиоелек­тронните средства на противника. В точката на приемане заедно с елек­тромагнитното поле на полезния(истинския) сигнал ще съществува и поле на смущаващия сигнал.

 

          Радиосмущението действува върху радиоприемните устройства и може да доведе до:

 

          - изкривяване или маскиране на полезния сигнал;

 

          - до лъжливо сработване на крайните устройства - телефони слушалки, буквопечатащи апарати, високоговорители, индикатори и други;

 

          - до заблуда на радиотелеграфистите или операторите относно индика­цията на полезния сигнал;

 

          - до увеличаване на грешките или пълно нарушаване работата на автоматиката и на РЕС, като цяло.

 

          Следователно радиосмущенията могат да доведат до разрушаване на по­лезния сигнал или до изменение на неговите основни параметри (честота, амплитуда, фаза, продължителност, структура и др.), в резултат на което качеството на радиообмена се влошава или става невъзможно приемането на полезния сигнал.

 

          Радиосмущенията се създават от специални радиопредавателни устрой­ства, в които честотите от задаващия генератор се модулират с помощта на специални шумови генератори или схеми за формиране на смущаващите сиг­

 

Цитат

нали. Независимо от предназначението им в състава на станцията за сму­щения влизат антени, приемник анализатор, модулатор, предавател и апа­ратура за управление.

 

        Антените (една или няколко) осигуряват приемане на противниковите радиосигнали и излъчване на радиосмущението.

 

          Радиоприемникът усилва приемания сигнал. В зависимост от станцията за смущение приемникът може да бъде линеен (с пряко усилване) или суперхетеродинен. Съвременните приемници, използувани в състава на стан­циите за смущения, обикновено са панорамни.

 

          Анализаторът позволява да се разузнават параметрите на разкрития сигнал (носеща честота, странични честоти, продължителност, импулсов интервал, честота на следване и др.) и съответствуват ли те на парамет­рите на подавяното РЕС. Въз основа на анализа се взема решение за съз­даване на радиосмущения.

 

          Модулаторът (амплитуден, честотен или фазов) е предназначен за фор­миране на високочестотния сигнал на смущението. Той осигурява съответ­ствие на параметрите на смущенията с тези на полезния сигнал.

 

        Предавателят създава непрекъснати или импулсни високочестотни колебания с определена мощност в зададен честотен диапазон. Той се състои от генератор на високочестотни колебания и модулатор.

 

          Апаратурата за управление е предназначена за избиране най-ефективния вид на смущенията в зависимост от параметрите на приемания сигнал. В нея се изработват напрежения, които настройват предавателя на работната честота на подавяното РЕС с необходимата точност и управляват работата на предавателя. При несъвпадение на честотите на смущаващия и на полез­ния сигнал в апаратурата за управление се изработват команди за донас­тройване на предавателя.

В повечето случаи процесът на разкриване на сигналите, на формиране и създаване на смущението е автоматизиран.

По същество радиоелектронните смущения могат да имат и случаен ха­рактер, дължащ се на работата на електрически апаратури и машини, ат­мосферни изпразвания и други.

 

 

 

Цитат

3. ВИДОВЕ СМУЩЕНИЯ И НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ

 

               3.1. Класификация на смущенията

Радиоелектронните смущения са различни по произход, способ за форми­ране, ефект на въздействие, структура (специални и временни параметри) и направление на излъчване смущения. Това дава възможност те да бъдат класифицирани по различни начини. Тази класификация може да бъде:

 

          - по вида на излъчването - електромагнитни и акустични;

 

          - по способа на формиране - активни и пасивни;

 

          - по ефекта на въздействие - маскиращи и имитиращи;

 

          - по съответствие на спектрите на смущението и противниковия сигнал - прицелни и заградителни;

 

- по структурата на излъчването - непрекъснати и импулсни;

 

- в зависимост от диапазона - радиосмущения, светлинни и акустични;

 

- по интензивността на излъчването - слаби, средни и силни;

 

- по начина на възникване - естествени и изкуствени и т.н.

      С цел по-точно изясняване същността на видовете смущения възприема­ме съответна класификация. Най-общо радиоелектронните смущения могат да се разделят на непреднамерени (неорганизирани) и преднамерени (органи­зирани).

3.2. Непреднамерени смущения

 В зависимост от начина на възникване непреднамерените смущения би­ват естествени (природни) и изкуствени.

3.2.1 Естествени непреднамерени смущения


 

Към смущенията с естествен произход се отнасят земните и извън зем­ните радиосмущения.

 

 

Цитат

          Земните радиосмущения се обуславят от електрически процеси, извър­шващи се в атмосферата, и на първо място от гръмотевични разряди в об­лаците.

 

          Извънземните, или космическите, смущения се причиняват от излъчва­нията на Слънцето, звездите и цялата Галактика, предизвикващи йонизация на въздуха. Освен тях към природните смущения се отнасят още спорадич­ните (нерегулярните) електромагнитни излъчвания от околоземното прост­ранство, предизвикани от потоци заредени частици йоносферата и магнито­сферата на Земята; отраженията от метеорните образувания, земната и водната повърхност.

 

        Към естествените смущения могат да се отнесат още шумовете от антенните системи и вътрешните шумове на радиоприемните устройства.

 

               3.2.2 Изкуствени непреднамерени смущения

 

           Непреднамерените смущения с изкуствен произход се предизвикват от излъчванията на радиоелектронните средства, които не са свързани с из­пълнение на поставената задача и редица други причини.

 Най-общо непреднамерените смущения си дължат на работата на:

  - радиоелектронните средства - обуславя се от наличието на голямо количество РЕС в гражданските ведомства и въоръжените сили, нараснала­та мощност излъчвана от радиопредавателите, наличието на странични ли­пистоци в диаграмите на насочено действие на антените и т.н.

Те се появяват при работата на радиостанциите във свързочния възел, предавателите на РЛС, извънлентовите излъчвания на навигационните пре­даватели, радиоразпръскването.

 - източници на електроенергия - генератори на електроенергия, пре­образувателни устройства, линии и средства за пренасяне на енергия,сред­ства за разпределение на енергия.

 

          - оборудвания и машини - мощни съоръжения и устройства, прибори, средства от организационна техника, промишлено оборудване и конвейери.

 • системи за запалване - двигатели, транспортни средства, станове и инструменти.

 • промишлена апаратура за широко потребление - заваръчни апаратури, нагреватели, ултразвукови очистители, медицинско оборудване, системи за контрол на производството и ЕИМ, осветителни тела. Непреднамерените смущения, както се вижда от казаното до тук са много и се предизвикват от

 

Цитат
 • различни източници. Трудно се предвиждат, но могат да се вземат някои мерки за радиоелектронна защита, които не са обект на тази лекция. Някои от тях са - използуване на честотен, време­нен и пространствен разнос при работата на РЕС; екраниране на проводни линии и апаратури и други.

 

               3.3. Преднамерени смущения

Преднамерените смущения могат да бъдат активни и пасивни. Те се създават специално за подавяне на противниковите РЕС или за намаляване на ефективността на тяхното действие.

 

              3.3.1. Активни преднамерени смущения

 Активните преднамерени смущения се създават от специални предавате­ли за различни видове смущения. Това са електромагнитни или акустични излъчвания, които затрудняват или изключват приемането на сигнали и от­делянето от тях на информация с помощта на радиоелектронни средства.

В зависимост от начина на въздействие върху радиоелектронните сред­ства активните смущения се подразделят на маскиращи, имитиращи (дезин­формиращи) и подавящи.

МАСКИРАЩИТЕ смущения изкривяват структурата на полезния сигнал и затрудняват (напълно изключват) възможността за отделяне на полезния сигнал. Това довежда до намаляване на точността на изменение на харак­теристиките на сигнала. Като правило маскиращите смущения се сумират на с полезния сигнал на входа на приемника, поради което са получили наименованието адитивни.

С увеличаване на мощността на смущенията маскиращото им действие нараства. По правило тези смущения намират приложение за създаване на смущения в радиолокацията и радиосвръзката.

ИМИТИРАЩИТЕ (ДЕЗИНФОРМИРАЩИТЕ) смущения имитират сигнала на подавяното РЕС и внасят лъжлива информация в него. Ефективността им се пови­шава с приближаване на структурата на спектъра на имитиращите смущения към структурата на спектъра на сигналите. При това в крайните устрой­ства на подавяното РЕС се създават лъжливи сигнали или отметки на цели, които са подобни на реалните.

Това намалява пропускателната способност, води до загуба на полез­на информация, увеличава вероятността за лъжлива тревога, а при въздей­ствие върху средствата за управление на оръжието се срива автоматичното съпровождане на целта по направление, далечина, скорост или се предиз­виква пренасочване на системата по целите, които се имитират от смуще­нията.

За разлика от маскиращите смущения, които могат да имат достатъчно широк честотен спектър, имитиращите се излъчват в тесен участък от чес­тотния диапазон, който е съизмерим с ширината на спектъра на полезния сигнал.

 

Цитат

Имитиращите смущения се считат за високоефективни поради факта, че за тяхното създаване е необходима минимална мощност. С тяхна помощ се смущават радиолокацията, радионавигацията, линиите за управление на оръжията, радиосвръзката.

ПОДАВЯЩИТЕ смущения действат в резултат на значително превишаване на тяхното ниво над нивото на полезния сигнал. Това предопределя изис­кването за създаването на ефективни смущения да се използуват големи мощности на излъчване (необходимо е превишение по мощност 4-5 пъти). Използуват се за създаване на смущения главно на радиосвръзката.

По съотношение на спектрите на смущенията и полезните сигнали те могат да бъдат прицелни и заградителни.

Прицелните смущения имат широчина на спектъра, която е съизмерима с лентата на пропускане на приемното устройство. Тази широчина превиша­ва два до три пъти ефективната честотна лента на пропускане на приемни­ка. За да бъдат ефективни тези смущения, необходимо е да се извърши точна настройка на честотата, на която работи подавяното РЕС. Допусти­мо отклонение в настройката на предавателя за смущения при зададен ефект на подавяне ще зависи от широчината на спектъра на смущенията и отношението на тяхната спектрална плътност към спектралната плътност на подавяния сигнал (Спектралната плътност е отношението на мощността на предавателя, разпределена равномерно в честотния спектър на генерирани­те от него колебания, към ширината на този спектър, W/MHz). За някои видове предавания допустимата разстройка не трябва да превишава полови­ната от широчината на лентата на пропускане на приемника. Благодарение на това по-голяма част от излъчваната мощност се използува за създаване на смущения, което позволява със сравнително малка мощност да се създа­ва голяма плътност на смущенията. Прицелните смущения имат и друго пре­димство, заключаващо се в запазване на честотния диапазон и изключване на възможността за въздействие върху собствените РЕС. Недостатък е необходимостта от точна настройка на честотата за кратко време. Това налага сложна апаратура за управление на станцията за прицелни радио-смущения. Трудностите по създаването на прицелни радиосмущения се уве­личават при увеличаване на броя на обектите за подавяне и при използ­ване на бързо пренастройваща се апаратура.

Заградителните радиосмущения имат много по-широк честотен спектър в сравнение с лентата на пропускане на приемното устройство (спектъра на полезния сигнал). Това позволява да се подавят едновременно няколко РЕС, работещи на различни честоти.

Предимство на заградителните смущения е липсата на необходимост от точна настройка. Те се създават в спектър, който десетки и стотици пъ­ти превишава лентата на пропускане на приемника, поради което не е не­обходимо точно честотно съвпадение. Ето защо те могат да се създават и в случаите, не са

 

Цитат

известни пълните данни за параметрите на подавяните РЕС, което довежда до рязко опростяване на апаратурата за създаване на заградителни смущения.

Друга особености при тези смущения е, че при неизменна мощност на предавателя спектралната плътност на мощността се намалява с разширява­не на излъчвания спектър.

Съвременните предаватели за заградителни смущения могат да създадат спектрална плътност до десетки вата на мегахерц от честотната лента.

3.3.2. Пасивни преднамерени смущения

Пасивните преднамерени смущения оказват съществено влияние върху работата на радиоелектронните средства. Те се създават за сметка на из­менение на условията за разпространение на електромагнитните вълни,ка­то смущенията се получават в резултат на отразяване,вторично излъчване, поглъщане и разсейване от естествени или изкуствени отражатели, обекти и среди. На практика отражател на електромагнитните вълни може да бъде всяко тяло с електрически характеристики, различни от характеристиките на средата, в която се разпространяват.

Възможността за създаване на пасивни смущения се обуславя от това, че белезите (отметките) на екраните на индикаторите на РЛС, образувани от сигналите, отразени от различните изкуствени и естествени обекти и среди, не се различават от образуваните от сигналите, отразени от реал­ните цели (самолети, ракети, танкове, кораби и други).

Използуването на тези ефекти при разпространението на електромаг­нитните вълни позволява да се организира противорадиолокационна маски­ровка на отделни земни (морски, въздушни) обекти или даже изменение на изменение на радиолокационата картина. Отражатели поставени в опреде­лен ред на земята или на водата, отразяват интензивно енергията и операторите  на самолетните радиолокационни станции могат да ги приемат за отразени сигнали от различни обекти (цели). С група от такива отражате­ли могат да се имитират железопътни гари, промишлени предприятия, мос­тове, летища, позиционни райони на ракети, артилерийски и бронетанкови части и подразделения, командни пунктове и други обекти, включително и кораби.

Смущения в работата на РЛС могат да възникнат и от отразяването на електромагнитната енергия от водни частици, намиращи се във въздуха, и от местни предмети (сгради, далекопроводи за високо напрежение, планин­ски масиви и други). За радиовълните от сантиметровия и милиметровия диапазон отраженията от този род имат голяма интензивност, вследствие на което буреносните облаци, дъждът, мъглата, местните предмети съкра­щават значително разстоянието на откриване на станцията или скриват от наблюдаване цели области от нейната зона на откриване.

Отразяващите свойства на обектите се оценяват по тяхната ефективна отразяваща повърхност, характеризираща способността им да отразяват па

 

Цитат

дащата върху тях електромагнитна енергия в направление към облъчващото устройство.

Ефективната отразяваща повърхност на обектите зависи от размерите и конфигурацията на облъчваните обекти, от материалите, от които са из­готвени, а също така и от дължината и поляризацията на електромагнитни­те вълни на РЛС, облъчващи обектите. Средните значения на ефективните отразяващи повърхности на някои обекти са следните:

 • изтребител - 1 - 5 квм;

 • бомбардировач -  7 - 10 квм;

 • тежък бомбардировач - 15 - 20 квм;

 • човек - 0,5 - 1 квм;

 • товарен автомобил -  1 - 10 квм;

 • малък транспортен кораб - до 150 квм.


 

 

Цитат

Използвана литература:

 

 

 1. Създаване и развитие на системата за РЕБ„
  о.р. полк. инж. Стефан МАРКОВ

 2. Каталог за инженерни войски - ПВО, противовъздушна отбрана

 

Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

@Bozhidar Denkov, защо пълниш форума с никому ненужна информация? На когото му трябва, той го изучава където трябва.

Редактирано от DarkEdge (преглед на промените)
Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 54 минути, DarkEdge написа:

@Bozhidar Denkov, защо пълниш форума с никому ненужна информация? На когото му трябва, той го изучава където трябва.

Да се трие темата!

Аз съм завършил военното училище в Шумен, специалност РТВ/РЛС(Радио технически войски/Радио Локационни Станции).

Нашите войски в този раздел са толкова жалки, че няма накъде повече!И това е още от преди много време.Явно момчето е надъхано и не е запознато с реалността!


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 2 часа, ivan_pop написа:

Да се трие темата!

Аз съм завършил военното училище в Шумен, специалност РТВ/РЛС(Радио технически войски/Радио Локационни Станции).

Нашите войски в този раздел са толкова жалки, че няма накъде повече!И това е още от преди много време.Явно момчето е надъхано и не е запознато с реалността!

Е нали затова спорим и за F16. Тезата е, че притежават най-съвременни системи. А това, че планера и двигателя не стават, на никой не му пука. Турция вече доставиха C-400 и може да се откажат от F-35...къде сме ние...

 

ПП: При мен пък "случайно" дипломната ми работа бе "Изследване на облъчватели за сателитни антени".

Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 3 часа, ivan_pop написа:

Явно момчето е надъхано и не е запознато с реалността!

Не вярвам да е надъхано, ами копира разни световно неизвестни сайтчета! То днес е на мода, всеки втори си прави сайтче и пише в него, предимно дивотии! 

Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Абе трол, нали щеше да отървеш форума от присъствието си?

на 23.09.2018 г. в 20:45, proexpert написа:

Казвам се Божидар Денков. Пиша в Калдата форум от следните профили: kalansuv с регистриран e-mail: [email protected]; turbox с регистриран e-mail: [email protected]; чьст с регистриран e-mail: [email protected]; proexpert с регистриран e-mail: [email protected]; proexpert76 с регистриран e-mail: [email protected]; bdenkov с регистриран e-mail: [email protected]; bozho76 с регистриран e-mail: [email protected]; proengineer с регистриран e-mail: [email protected]; proexpert с регистриран e-mail: [email protected]; kanartekin76 с регистриран e-mail: [email protected]; kanartekin7 с регистриран e-mail: [email protected]; kanartekin777 с регистриран e-mail: [email protected]. Освен това съм влизал в Калдата форум от следните скайп профили: Skype потребител: bdenkov с регистриран e-mail: [email protected]; Skype потребител: HIVERDS с регистриран e-mail: [email protected]; Skype потребител: proexpert76 срегистриран e-mail: [email protected]; Skype потребител: kanartekin7 с регистриран е-mail: [email protected]; Skype потребител: lestvitsa с регистриран e-mail: [email protected]; Skype потребител Marikovtsi с регистриран e-mail: [email protected]; B Калдата форум съм влизал и със следните Фейсбук профили: Фейсбук профил: Aleksandar Svirski с регистран е-mail: [email protected]; Фейсбук профил: Varadin Marinkov с регистран e-mail: [email protected]; Фейсбук профил: Ivan Ivanov с регистриран e-mail: [email protected]; Фейсбук профил: Ivan Petrov с регистриран e-mail: [email protected]; Фейсбук профил: Maria Ivanova с регистриран e-mail: [email protected]; Фейсбук профил: Varadin Marinkov с регистран e-mail: [email protected]; Фейсбук потребител: Cvetan Dimov с регистриран e-mail: [email protected]; Влизал съм в Калдата форум и през следните GMAIL пощенски кутии. [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; Извинявам се от сърце и душа за душевните, материални и нематериални беди, както и за моето досаждане в Калдата форум. Моля всички мой профили в Калдата форум да бъдат премахнати. Моля всички мой постове и теми в Калдата форум да бъдат изтрити. Хиляди извинения от душа и сърце за причиненото неудобство и досаждане.

Докога празни цитати отпреди 50 години без грам собствено мнение?

Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Тази тема си е директно за кофата.

Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
преди 5 часа, Maleficient написа:

Това pepone ли трябва да е?

"Казвам се Божидар Денков. Пиша в Калдата форум от следните профили: kalansuv с регистриран e-mail: [email protected]; turbox с регистриран e-mail: [email protected]; чьст с регистриран e-mail: [email protected]; proexpert с регистриран e-mail: [email protected]; proexpert76 с регистриран e-mail: [email protected]; bdenkov с регистриран e-mail: [email protected]; bozho76 с регистриран e-mail: [email protected]; proengineer с регистриран e-mail: [email protected]; proexpert с регистриран e-mail: [email protected]; kanartekin76 с регистриран e-mail: [email protected]; kanartekin7 с регистриран e-mail: [email protected]; kanartekin777 с регистриран e-mail: [email protected]. Освен това съм влизал в Калдата форум от следните скайп профили: Skype потребител: bdenkov с регистриран e-mail: [email protected]; Skype потребител: HIVERDS с регистриран e-mail: [email protected]; Skype потребител: proexpert76 срегистриран e-mail: [email protected]; Skype потребител: kanartekin7 с регистриран е-mail: [email protected]; Skype потребител: lestvitsa с регистриран e-mail: [email protected]; Skype потребител Marikovtsi с регистриран e-mail: [email protected]; B Калдата форум съм влизал и със следните Фейсбук профили: Фейсбук профил: Aleksandar Svirski с регистран е-mail: [email protected]; Фейсбук профил: Varadin Marinkov с регистран e-mail: [email protected]; Фейсбук профил: Ivan Ivanov с регистриран e-mail: [email protected]; Фейсбук профил: Ivan Petrov с регистриран e-mail: [email protected]; Фейсбук профил: Maria Ivanova с регистриран e-mail: [email protected]; Фейсбук профил: Varadin Marinkov с регистран e-mail: [email protected]; Фейсбук потребител: Cvetan Dimov с регистриран e-mail: [email protected]; Влизал съм в Калдата форум и през следните GMAIL пощенски кутии. [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; Извинявам се от сърце и душа за душевните, материални и нематериални беди, както и за моето досаждане в Калдата форум. Моля всички мой профили в Калдата форум да бъдат премахнати. Моля всички мой постове и теми в Калдата форум да бъдат изтрити. Хиляди извинения от душа и сърце за причиненото неудобство и досаждане."

Пепоне никога не е бил толкова глупав като този. 

Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Добавете отговор

Можете да публикувате отговор сега и да се регистрирате по-късно. Ако имате регистрация, влезте в профила си за да публикувате от него.

Гост
Напишете отговор в тази тема...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Добави ново...

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите Условия за ползване