Премини към съдържанието
  • Добре дошли!

    Добре дошли в нашите форуми, пълни с полезна информация. Имате проблем с компютъра или телефона си? Публикувайте нова тема и ще намерите решение на всичките си проблеми. Общувайте свободно и открийте безброй нови приятели.

    Моля, регистрирайте се за да публикувате тема и да получите пълен достъп до всички функции.

     

Препоръчан отговор

Някой може ли да ми помогне с този казус?

 

На 03.12.2018 г. е издадена ЗВР № Р-123/03.12.2018 г., с която е възложено извършването на ревизия на Иванов за установяване на задължения за данък върху доходите на физическите лица за следните периоди: 2010 г., 2015 г. и 2016 г.

В хода на ревизионното производство било установено, че е налице превишение на разходите над приходите, а също и на доходи с неустановен произход (укрит доход). Въз основа на посоченото РЛ било уведомено, че основата за облагане с данъци ще бъде определена по предвидения в чл. 122 от ДОПК ред, и му е определен четиринадесетдневен срок за представяне на доказателства и за вземане на становище. На РЛ е посочено, че следва да декларира имуществото си, вида и размера на направените разходи, както и всички източници на доходи, приходи, източници на формиране на собствения капитал или на безвъзмездно финансиране и техния размер с декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, като му е предоставен и образец на декларацията.

На 20.02.2019 г. е издаден Ревизионен доклад (РД) № Р-123/20.02.2019 г., който бил връчен на Иванов на 25.02.2019 г. С РД се предлагало установяване на задължения за данък по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ по години, както следва:
- за 2010 г. в размер на 8 000.00 лв.;
- за 2015 г. в размер на 22 000.00 лв.;
- за 2016 г. в размер на 2 000.00 лв..

Като мотиви за предлаганото установяване на данъчни задължения, в РД е посочено, че за данъчен период 2010 г., ревизираното лице се е разпореждало с парични средства в размер на 100 000 лв., за които не е представило доказателства и не е посочил конкретен източник на недекларирания доход по години.

За данъчен период 2015 г., ревизиращият екип е установил, че на 23.08.2008 г. Иванов е придобил недвижимия имот, представляващ използван до 1973 г. лагер, състоящо се от столова, семинарни помещения, спални помещения и спомагателни постройки (съгласно описанието на имота по Акт за недвижим имот от 25.12.1961г.). Имотът е придобит за сумата от 20 000.00 лв. На 10.06.2015 г. с Нотариален акт № 53 от 10.06.2015 г., имотът, без да е извършвано преустройство е продаден на „Ню пропърти груп“ ЕООД за сумата от 240 000.00 лева. Прието е, че ревизираното лице е реализирало доход в размер на 220 000.00 лева. Приходът от тази продажба не бил деклариран от Иванов. Имотът бил придобит от Иванов, преди да сключи брак и не бил СИО. След сключване на брака, съпрузите придобили друг имот в гр. София – апартамент, в който се нанесли през 2014 г., като преди това живеели в гр. Пловдив в жилище наследено от съпругата на Иванов през 2007 г. В РД било посочено, че в хода на ревизионното производство са изискани писмени обяснения от Петър Дамянов – бивш домакин на лагера в периода 1990 г. – 1999 г., с които да посочи за какво е използван недвижимият имот преди продажбата му на Иванов. Обяснения не постъпили, при което на основание чл. 37, ал. 4 от ДОПК било прието, че не съществуват доказателства за използването на имота за жилищни нужди.

За данъчен период 2016 г. е установено, че РЛ е получило доходи за консултантски услуги в размер на 20 000 лв., които не са били декларирани. За доходите в размер на 20 000 лв., РЛ е представило надлежни доказателства установяващи извършването на консултантски услуги и получени плащания по банков път.

Иванов подал възражение против РД на 14.03.2019 г., в което били изложени съображения, че доходите от консултантска дейност не са посочени, като облагаеми доходи в ЗДДФЛ, поради което не са облагаеми. По отношение на продажбата на недвижимия имот – възразил, че същият е жилищен имот и доходите от неговата продажба са необлагаеми. За констатираното разпореждане с парични средства в размер на 100 000 лв., Иванов посочил, че същите са с произход дарения от по 50 000 лв. от двама негови приятели, без да посочва конкретно лицата. С възражението били представени и допълнителни доказателства.

На 14.03.2019 г. на Иванов бил издаден ревизионен акт № Р-123-001/14.03.2019 г., с който разликата между извършените от РЛ разходи и доказаните от РЛ приходи, са обложени като доходи от други източници съгласно чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ, доходът от продажбата на имота е обложен съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗДДФЛ, а доходът от консултантската дейност е обложен съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗДДФЛ. Размерът на данъка върху общата годишна данъчна основа е определен по реда на чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ по години, както следва:
- за 2011 г. в размер на 8 000.00 лв.;
- за 2015 г. в размер на 22 000.00 лв.;
- за 2016 г. в размер на 2 000.00 лв.;
Подаденото от Иванов възражение и представените с него доказателства не били обсъдени в издадения РА.

Иванов обжалвал така издадения РА по административен ред. С решението на директора на Дирекция ОДОП - София ревизионен акт № РА-123/14.03.2019 г. бил потвърден изцяло.

 

 

1. Посочете основните характеристики на данъка върху доходите на физическите лица.
Вашият отговор
 
 
 
2. Правилно ли не са обсъдени възраженията на Иванов против РД, при издаването на РА?
Вашият отговор
 
 
 
3. Налице ли е някое от основанията за провеждане на ревизия при особени случаи и ако такова е налице, как следва да постъпят органите по приходите?
Вашият отговор
 
 
 
4. Допуснати ли са нарушения в ревизионното производство? Ако такива са допуснати, то посочете какви са техните последици? Има ли такива за които се следи служебно, ако има, то кой следи служебно за тях и какви действия следва да предприеме за отстраняването им?
Вашият отговор
 
 
 
5. Правилно ли е позоваването на чл. 37, ал. 4 от ДОПК на органите по приходите?
Вашият отговор
 
 
 
6. Правилно ли са определени задължения за данъци и лихви на Иванов? При отговора посочете за всеки от доходите - защо е облагаем или необлагаем.
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Корупцията в съдебната система почва още от следването, ако не можеш да си решиш задачите - плащаш на някой да ти ги направи.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 18 часа, az3311 написа:

Някой може ли да ми помогне с този казус?

 

На 03.12.2018 г. е издадена ЗВР № Р-123/03.12.2018 г., с която е възложено извършването на ревизия на Иванов за установяване на задължения за данък върху доходите на физическите лица за следните периоди: 2010 г., 2015 г. и 2016 г.

В хода на ревизионното производство било установено, че е налице превишение на разходите над приходите, а също и на доходи с неустановен произход (укрит доход). Въз основа на посоченото РЛ било уведомено, че основата за облагане с данъци ще бъде определена по предвидения в чл. 122 от ДОПК ред, и му е определен четиринадесетдневен срок за представяне на доказателства и за вземане на становище. На РЛ е посочено, че следва да декларира имуществото си, вида и размера на направените разходи, както и всички източници на доходи, приходи, източници на формиране на собствения капитал или на безвъзмездно финансиране и техния размер с декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, като му е предоставен и образец на декларацията.

На 20.02.2019 г. е издаден Ревизионен доклад (РД) № Р-123/20.02.2019 г., който бил връчен на Иванов на 25.02.2019 г. С РД се предлагало установяване на задължения за данък по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ по години, както следва:
- за 2010 г. в размер на 8 000.00 лв.;
- за 2015 г. в размер на 22 000.00 лв.;
- за 2016 г. в размер на 2 000.00 лв..

Като мотиви за предлаганото установяване на данъчни задължения, в РД е посочено, че за данъчен период 2010 г., ревизираното лице се е разпореждало с парични средства в размер на 100 000 лв., за които не е представило доказателства и не е посочил конкретен източник на недекларирания доход по години.

За данъчен период 2015 г., ревизиращият екип е установил, че на 23.08.2008 г. Иванов е придобил недвижимия имот, представляващ използван до 1973 г. лагер, състоящо се от столова, семинарни помещения, спални помещения и спомагателни постройки (съгласно описанието на имота по Акт за недвижим имот от 25.12.1961г.). Имотът е придобит за сумата от 20 000.00 лв. На 10.06.2015 г. с Нотариален акт № 53 от 10.06.2015 г., имотът, без да е извършвано преустройство е продаден на „Ню пропърти груп“ ЕООД за сумата от 240 000.00 лева. Прието е, че ревизираното лице е реализирало доход в размер на 220 000.00 лева. Приходът от тази продажба не бил деклариран от Иванов. Имотът бил придобит от Иванов, преди да сключи брак и не бил СИО. След сключване на брака, съпрузите придобили друг имот в гр. София – апартамент, в който се нанесли през 2014 г., като преди това живеели в гр. Пловдив в жилище наследено от съпругата на Иванов през 2007 г. В РД било посочено, че в хода на ревизионното производство са изискани писмени обяснения от Петър Дамянов – бивш домакин на лагера в периода 1990 г. – 1999 г., с които да посочи за какво е използван недвижимият имот преди продажбата му на Иванов. Обяснения не постъпили, при което на основание чл. 37, ал. 4 от ДОПК било прието, че не съществуват доказателства за използването на имота за жилищни нужди.

За данъчен период 2016 г. е установено, че РЛ е получило доходи за консултантски услуги в размер на 20 000 лв., които не са били декларирани. За доходите в размер на 20 000 лв., РЛ е представило надлежни доказателства установяващи извършването на консултантски услуги и получени плащания по банков път.

Иванов подал възражение против РД на 14.03.2019 г., в което били изложени съображения, че доходите от консултантска дейност не са посочени, като облагаеми доходи в ЗДДФЛ, поради което не са облагаеми. По отношение на продажбата на недвижимия имот – възразил, че същият е жилищен имот и доходите от неговата продажба са необлагаеми. За констатираното разпореждане с парични средства в размер на 100 000 лв., Иванов посочил, че същите са с произход дарения от по 50 000 лв. от двама негови приятели, без да посочва конкретно лицата. С възражението били представени и допълнителни доказателства.

На 14.03.2019 г. на Иванов бил издаден ревизионен акт № Р-123-001/14.03.2019 г., с който разликата между извършените от РЛ разходи и доказаните от РЛ приходи, са обложени като доходи от други източници съгласно чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ, доходът от продажбата на имота е обложен съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗДДФЛ, а доходът от консултантската дейност е обложен съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗДДФЛ. Размерът на данъка върху общата годишна данъчна основа е определен по реда на чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ по години, както следва:
- за 2011 г. в размер на 8 000.00 лв.;
- за 2015 г. в размер на 22 000.00 лв.;
- за 2016 г. в размер на 2 000.00 лв.;
Подаденото от Иванов възражение и представените с него доказателства не били обсъдени в издадения РА.

Иванов обжалвал така издадения РА по административен ред. С решението на директора на Дирекция ОДОП - София ревизионен акт № РА-123/14.03.2019 г. бил потвърден изцяло.

 

 

1. Посочете основните характеристики на данъка върху доходите на физическите лица.
Вашият отговор
 
 
 
 
2. Правилно ли не са обсъдени възраженията на Иванов против РД, при издаването на РА?
Вашият отговор
 
 
 
 
3. Налице ли е някое от основанията за провеждане на ревизия при особени случаи и ако такова е налице, как следва да постъпят органите по приходите?
Вашият отговор
 
 
 
 
4. Допуснати ли са нарушения в ревизионното производство? Ако такива са допуснати, то посочете какви са техните последици? Има ли такива за които се следи служебно, ако има, то кой следи служебно за тях и какви действия следва да предприеме за отстраняването им?
Вашият отговор
 
 
 
 
5. Правилно ли е позоваването на чл. 37, ал. 4 от ДОПК на органите по приходите?
Вашият отговор
 
 
 
 
6. Правилно ли са определени задължения за данъци и лихви на Иванов? При отговора посочете за всеки от доходите - защо е облагаем или необлагаем.

Искаш някой да ти реши схемата за изпита в 3-4  курс в Юридическия Факултет ли?

преди 17 часа, ined написа:

Корупцията в съдебната система почва още от следването, ако не можеш да си решиш задачите - плащаш на някой да ти ги направи.

ако са стигнали до това ниво, значи всичко е загубено!

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Без да разбирам - първата година (2010( не я ли хваща давност? Из медиите редовно обясняват че им проверявали доходите за последните пет години на разни от властта.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Не се хабете. В един спициализиран форум му дадоха решения на всичките 100 казуса, дето ги изтипоса. И пак е на ликвидация момчето. Учи право, ама не му е интересно ... 

spacer.png

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

преди 5 часа, Филипов написа:

давност

На мен ми бе обяснено, че към мен давност не се брои. ;) 

Иначе чакам над внесен данък. ;) 

преди 5 часа, 2249 написа:

Учи право, ама не му е интересно ... 

Виж, сега, и на мен не ми се учеше за инженер, но родителите ми настояваха! ;) 

Та, да поговори в семейството за проблема си. ;) 

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Палячовци никой не ви иска безмозъчните мнения,ако не можете да помогнете подминавайте и това е! Голямо нещо станало един казус ,ебаси и хората .....

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Защо сега с обидите така напред, няма нужда от тях, вярвай ми.

Аз примерно си спомням като влезнах в Юридическия в Пловдив 1999, нямахме тия опции да се консултираме по интернет..то даже телефоните бяха кът тогава... и сега са чудни на много колеги тия рекуести, нищо повече..нищо кофти ;-) 

Ако не става, не става.. няма смисъл да си губиш нервите, времето и да ги налагаш тука...

П.С Данъчното право е доста специализирана тематика искам да ти кажа, аз завърших с няколко 5-ци и една 4-ка и тя беше по данъчно право ,идеята ми е, че по принцип ДПК-ТО си е сложна материя, не е като гражданското или трудовото, и че има моменти, в които трябва да се справяш сам без да викаш волята... и ако се не справиш ще е добре, защото ще знаеш, че си опитал, ако пък се справиш, вярвай ми самочувствието, което ще добиеш като бъдещ Юрист, ще бъде незаменимо!

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Добавете отговор

Можете да публикувате отговор сега и да се регистрирате по-късно. Ако имате регистрация, влезте в профила си за да публикувате от него.

Гост
Напишете отговор в тази тема...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Добави ново...

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите Условия за ползване