Премини към съдържанието
  • Добре дошли!

    Добре дошли в нашите форуми, пълни с полезна информация. Имате проблем с компютъра или телефона си? Публикувайте нова тема и ще намерите решение на всичките си проблеми. Общувайте свободно и открийте безброй нови приятели.

    Моля, регистрирайте се за да публикувате тема и да получите пълен достъп до всички функции.

     

RQ: доклад на тема "Холандска стокова борса"


Препоръчан отговор


Здравейте момчета и момичета.

Много ми трябва доклад на тема "Холандска стокова борса" за трети курс студент. Потърсих в Гугъла ама не ми излиза нищо. Ходих в Библиотеката на УНСС, но пак нищо. Вие сте ми последната надежда - "надеждата умира последна" :down: Много ви моля за малко време да отделите и да ми помогнете, защото без вас не мога.

Мерси много.

Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Холандската фондова и стокова борса е била сред борсите пионери в света в улесняването на публичното предлагане и в утвърждаването на прозрачни и ясни регулации за търговските услуги. Фондовата борса в Амстердам съществува още от ХVII век, когато Холандия притежава монопола за търговията с Азия. Така че, ако говорим за Холандската фондова борса - тя е първата в света.

Преди няколко години Холандската фондова борса основа съвместна трансгранична борсова организация на Европа - "Юронекст" (Euronext). Освен естествено в Нидерландия тя предоставя услуги в Белгия, Франция, Португалия и Великобритания (само за деривативи). Euronext сега е водещата борса в Европа по отношение на търгуваните обеми и 5-а по големина борса в света.

Повече история:

Възходът на Нидерландия като световен и европейски търговски център е свързан с издигане-

то на Антверпен. В 1534 г. тук е основана първата стокова борса в Европа. В средата на века Ант-

верпен става най-богатият европейски град. Условията за бизнес и търговия тук са извънредно

благоприятни - ниски импортни и експортни такси, липса на цехови ограничения и други средно-

вековните икономически институции. Това наред с благоприятното географско разположение

привлича търговци от цяла Европа. Тук създават клонове италианските банкерски къщи, анг-

лийските "търговци-авантюристи" строят свои складове, през 1564 г. Ханзата издига своя собст-

вена сграда. Пристанището приема и изпраща средно по 500 кораба на ден. Почти цялата колони-

ална търговия на Португалия, която в началото има за пристанищен посредник Лисабон, в среда-

та на века се пренасочва от нидерландските агенти директно към Антверпен. Наред с Антверпен

като големи търговски центрове през втората половина на 16 век се издигат Ротердам и особено

Амстердам. През тези градове преминава 50 % от европейската търговия. Възходът на Антвер-

48

пен, Ротердам и Амстердам символизира една от важните икономически промени на ранния пе-

риод на Новото време - преместването на търговските пътища от Средиземноморието към Атлан-

тика.

Започналата война за независимост на Нидерландия става причина ролята на първи морски и

сухопътен търговски център да премине от Антверпен към Амстердам. Тук през 1607 г. се създа-

ва и първата нидерландска банка, последвана скоро от банки и в други градове. Така наред с ро-

лята на промишлеността и търговията, развитата финансова система прави Нидерландия най-

големият европейски финансов център. Своята водеща роля в европейската икономика като про-

мишлена, морска, търговска и финансова сила Нидерландия запазва продължително време - поч-

ти до края на 18 век, когато Лондон ще започне да я конкурира и измества като европейски фи-

нансов център.

Повече за Евронекст:

Еволюцията на европейските пазари не спира дотук. Един амбициозен проект на борсите в Париж, Амстердам и Брюксел е вече факт, и това е създаденото от тях обединение наречено Евронекст (Euronext ).

1. Европейски борсови пазари, обединението “Euronext” – за историята, развитието структурата, работата и организацията на обединението.

На кратко

След цялостното завършване на планирания от Евронекст интеграционен процес, Евронекст ще бъде първият трансграничен пазар за ценни книжа, облигации, суровини и стоки.

Евронекст бе създаден миналия септември (09.2001) като обединение на борсите в Амстердам, Брюксел и Париж в отговор на растящата нужда на пазара и благоприятното политическо обкръжение за бъдещо обединение на европейския капиталов пазар , както и от желанието да се постигне по-голяма ликвидност и по-ниски разходи в следствие въвеждането на еврото.

Историята

Евронекст е обединение създадено в резултат на споразумението от 22.09.2000 г. между Сосиете де Бурс Франсез АД (Societe des Bourses Francaises SA), Амстердам Ексчейнджес АД (Amsterdam Exchanges NV) и Сосиете дю ла Бурс дю Вальор Мобилиер дю Брюксел АД (Societe de la Bourse de Valeur de Bruxelles SA).

След това сливане трите борси станаха цялостни и равноправни собственици на учредената от тях холандска холдингова компания Еуронекст АД и промениха своите имена съответно на:

* Euronext Paris

* Euronext Amsterdam

* Euronext Brussels

Обединението между трите стокови борси доведе до създаването на първата интегрирана европейска борса. За първи път в света, три борси от различни държави се обединяват в едно цяло.

Веднъж приключил процесът на интеграция и хармонизация ще доведе Евронекст до превръщането и в напълно интегриран трансграничен стоков пазар на валута, стоки, и суровини с интегрирана клирингова и сетълмент система Евроклиър (Euroclear).

Понастоящем председател на управителния съвет на Евронекст е г-н Жан-Франсоа Теодор. В част от обръщението му публикувано в Интернет сайта на Обединението (www.euronext.com) се казва :

“Нашият бизнес модел е основан на седем взаимно допълващи се бизнес поделения и се е доказал в настоящите трудни пазарни условия. Евронекст е първият и единствен обединителен фактор в своя бизнес сектор и ние работим по интегрирането на нашите дейности, за да предложим на клиентите си по-голяма ликвидност, прозрачност и възможно най-конкурентни цени.

Нашата финансова позиция е изключително силна и към момента ние нямаме никакви финансови задължения. ”

Развитие

Евронекст планира да стане първата борса предлагаща на своите клиенти изцяло интегрирани паневропейски решения в областта на търговията, клиринга и сетълмента. Тя ще отговори на очакванията на своите клиенти търсещи по-голяма ефективност в търговията, клиринга и сетълмента при извършване на борсовите операции с финансови инструменти. Евронекст ще повиши ликвидността и прозрачността на операциите, чрез по-ефективен ценообразуващ механизъм със създаването на единен регистър на борсовите поръчки, намаляване на клиринговите разходи и др.

В допълнение, този общ борсов пазар ще създаде съществени предимства за клиентите си, които ще имат достъп до всички продукти намиращи се в листата на всички борси . Инвеститорите ще имат достъп до всички компании намиращи се на Евронекст пазара, без да се притесняват от проблеми свързани с пресичането на държавни граници и без да плащат допълнителни такси за посредничество.

Конкурентни предимства

Основните конкурентни предимства на Евронекст са:

* Широкият обхват на трансграничните услуги които предлага – Евронекст върви по пътя на консолидация между стоковите борси. Това е единствената борса която съвместява в себе си паричния и стоков пазар. Евронекст има подписани споразумения за съвместна работа със американски стокови и фондови борси както и със стоковите борси в Люксембург, Порто (Португалия), Лисабон(Португалия). Понастоящем Евронекст е в процес на преговори със стоковите борси във Варшава (Полша) и Хелзинки (Финландия).

* Технологични нововъведения – Чрез АТОС – Евронекст (ATOS) на който Евронекст е съвместeн собственик с АТОС – Ориджин (Origin), Евронекст разработва върхови електронни системи за борсова търговия и клиринг на паричния и стоков пазар. Тези системи използват отворени архитектурни решения, чрез прилагането на отворен приложен интерфейс (API), което ще направи по-лесен достъпът на крайния потребител до тях.

Тези системи са изключително достъпни, гъвкави, сигурни и полезни. Те ще формират основата на съвместната търговия и клиринг чрез платформата на Евронекст.

* Финансови позиции – Евронекст има стабилни финансови позиции, за което говори липсата на дългосрочни задължения, както и стабилните позиции на неговите основни акционери.

* Инновативни продукти – Евронекст показва своя иновационен капацитет като отговаря на нуждите на международните финансови пазари от гледна точка на търсени продуктови и търговски платформи. Трите борси основателки на Евронекст бяха :

o измежду първите в Европа по оборот

o измежду първите в Европа централизирали поръчките и гаранционните си фондове.

o първите предприели паневропейско обединение на дейностите си

Пазарни позиции на Евронекст

Към 30.06.2001 най-големите пазари по обща пазарна капитализация бяха:

* в Америка : NYSE и NASDAQ

* в Япония : Tokyo Stock Exchange

* в Западна Европа : London Stock Exchange, Euronext и Deutsche Borse (графиката в ляво).

Основните конкуренти на Евронекст са EUREX и LIFFE (Лондонската международна борса за финансови фючърси).

На консолидиран базис, Евронекст беше най-големият пазар на деривати в Европа по отношение броя на трансакциите с опции към 30 юни 2001 год. (изт. Euronext, FESE – графиката в ляво). Както се вижда от графиката водещи позиции на пазара на опции имат също и борсите в Стокхолм и Милано.

Ако те устройва и инфо на английски език виж тези адреси:

Този е с много подробна информация и за холандската борса и за Евронекст, съпоставят се:

http://209.85.129.104/search?q=cache:ucFbL...lient=firefox-a

Този е от уикипедия, почти се припокрива с част от даденото на бг:

http://en.wikipedia.org/wiki/Amsterdam_Stock_Exchange

Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Добавете отговор

Можете да публикувате отговор сега и да се регистрирате по-късно. Ако имате регистрация, влезте в профила си за да публикувате от него.

Гост
Напишете отговор в тази тема...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Добави ново...

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите Условия за ползване