Премини към съдържанието
 • Добре дошли!

  Добре дошли в нашите форуми, пълни с полезна информация. Имате проблем с компютъра или телефона си? Публикувайте нова тема и ще намерите решение на всичките си проблеми. Общувайте свободно и открийте безброй нови приятели.

  Моля, регистрирайте се за да публикувате тема и да получите пълен достъп до всички функции.

   

Помощ за задачи на C/C++ (merged)


Препоръчан отговор

Здравейте!

Имам огромен проблем с курсова по ПИК на езика С. Даже доста съм го закъсал. Аз донякъде съм я направил.

Това, което съм направил е функции за въвеждане на информацията и печат.

Кодът, който съм написал е следният:

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>

#include<string.h>

#include<malloc.h>

struct bankovaSmetka

{

char smN[11]; //Nomer na smetkata

char name[21]; //Ime na sobstvenika

float nastSm; //Nastoqshta suma

int date[3]; //Data

};

typedef struct bankovaSmetka SMETKA;

int enter(SMETKA *ps);

int print(SMETKA s);

int main()

{

int n,res,i,flag;

SMETKA *pSm=NULL;

SMETKA smetki[100];

do

{

printf("\n Please enter the number of accounts/For end Ctrl+Z:");

res=scanf("%d", &n);

if(res==EOF)

return 0;

}

while(res==0||n<1||n>100);

printf("\n-----------------------------------------");

printf("\n|| PLEASE ENTER ACCOUNT INFORMATION ||");

printf("\n-----------------------------------------\n");

flag=1;

for(i=0;i<n;i++)

{

res=enter(&smetki);

if (res==0)

flag=0;

}

if(flag==0)

n=i;

printf("\n List of the accounts:\n\n");

printf("Account number\t Name\t Current amount\t Date\n");

for(i=0;i<n;i++)

{

res=(print(smetki));

if (res==0)

{

printf("\n***Printing problem***");

}

}

return 0;

}

//--------------------------------------

//FUNKCIQ ZA VYVEJDANE NA SMETKI V MASIV

//--------------------------------------

int enter(SMETKA *ps)

{

int res,v,day,month,year;

if(ps==NULL)

return 0;

//Vyvejdane na nomer na smetka

do

{

fflush(stdin);

printf("\n Please enter your account number: ");

if (gets(ps->smN)==NULL)

return 0;

if (ps->smN[0]=='\0') //Prazen niz

strcpy(ps->smN,"?");

if (strlen(ps->smN)>11) //Nadvishavane na broi simvoli

ps->smN[11]='\0';

}

while(ps->smN==NULL || ps->smN[0]=='\0' || strlen(ps->smN)>11);

//Vyvejdane na ime

do

{

fflush(stdin);

printf("\n Please enter your name: ");

if (gets(ps->name)==NULL)

return 0;

if (ps->name[0]=='\0') //Prazen niz

strcpy(ps->name,"?");

if (strlen(ps->name)>21) //Nadvishavane na broi simvoli

ps->name[21]='\0';

}

while(ps->name==NULL || ps->name[0]=='\0');

//Vyvejdane na nastoqshta suma i proverka

do

{

fflush(stdin);

printf("\n Please enter your present sum: ");

scanf("%f", &ps->nastSm);

}

while((ps->nastSm)<0);

do

{

fflush(stdin);

printf("\nEnter date (DD.MM.GG): ");

scanf("%d %d %d",&day,&month,&year);

if(year%4==0 && month==2 && day>29)

printf("Invalid date!!!");

else if(year%4!=0 && month==2 && day>28) printf("Invalid date!!!");

else if(month==1&&day>31) printf("Invalid date!!!");

else if(month==3&&day>31) printf("Invalid date!!!");

else if(month==5&&day>31) printf("Invalid date!!!");

else if(month==7&&day>31) printf("Invalid date!!!");

else if(month==8&&day>31) printf("Invalid date!!!");

else if(month==10&&day>31) printf("Invalid date!!!");

else if(month==12&&day>31) printf("Invalid date!!!");

else if(month==4&&day>30) printf("Invalid date!!!");

else if(month==6&&day>30) printf("Invalid date!!!");

else if(month==9&&day>30) printf("Invalid date!!!");

else if(month==11&&day>30) printf("Invalid date!!!");

else if(year>2012) printf("Ne umrehte li bre???\n");

system("pause");

}

while(month>12||day>31);

ps->date[0]=day;

ps->date[1]=month;

ps->date[2]=year;

return 1;

}

//------------------------------

//FUNKCIQ ZA PECHAT NA SMETKITE

//------------------------------

int print(SMETKA s)

{

int res;

res=printf("%10s\t %s\t %.2f\t\t %d.%d.%d\n", s.smN, s.name, s.nastSm, s.date[0], s.date[1], s.date[2]);

if(res<0)

return 0;

else

return 1;

}

А условието е

Да се напише програма, която:

1. Дефинира структура от данни за Сметка в банка с полета номер на сметка (10 цифри), имена на клиент, текуща сума, дата на откриване на сметката

2. Да позволи на потребителя да въвежда масив от сметки.

3. Да позволява откриване на нова сметка.

4. Да позволява закриване на сметка по предварително зададен номер.

5. Извежадне на информация за сума от всички сметки на един клиент по зададено име.

6. Програмата да има текстово меню, което позволява на потребителя да избере дали да открива или закрива сметка. да извежда данни за сметките на определен клиент.

7. Данните се въвеждат от клавиатурата.

8. Резултатите се изписват на екрана.

9. Информацията за сметки на определен клиент да се извежда в резултатен файл.

10. Да се реализира програмата с масив с динамичен размер.

11. Да се добави възможност за прочитане на списък на сметки от файл и добавените нови сметки да се записват в същия файл.

Проблемни са ми точки 4, 5, 6, 9, 11.

БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!

Редактирано от silenosss (преглед на промените)
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

здравейте всички имам малко затруднение с 1 задача на С за масиви ще съм мн благодарен да помогне някои ето я и нея : даден е двумерен масив А[N,N]където N е цяло число в интервала [3,25] и се въвежда от клавиатурата. Да се състави програма , която въвежда стойностите на елементите на масива и реализира следното: 1 Намира произведението от елементите на масива със стойност по-голяма от 4,56 и разположени над главния диагонал. 2 Формира нов масив В , който съдържа елементите от масива А, които имат стойност равна на произведението от индексите им. 3 Извежда на екрана променения масив в табличен вид

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

В масивите а1, а2, . . . , аn и b1, b2, . . . , bn се съдържат катетите на n правоъгълни триъгълника. Да се състави програма за намиране номера на триъгълника с най-малка хипотенуза.

моля помогнете спешно :) задачата трябва да е на С не на С++ не знам дали има голчма разлика но предполагам.По начина по който учим програмите ни почват

#include <stdio.h>

void main()

{

#include <stdio.h>

void main()

{

int i,n, size;

printf("Vuvedete broq na triygylnicite:");

scanf("%d",&size);

int *akatet=new int;

int *bkatet=new int;

for (i=0;i<size;i++) {

printf("Vuvedete kateta na %d- a kateti:",i);

scanf("%d", akatet);

printf("Vuvedete kateta na %d- b kateti:",i);

scanf("%d", bkatet);

n=((akatet)*(akatet))+((bkatet)*(bkatet));

{

int ind_max=0, max_hip=0;

for (i=1;i<size;i++)

if (max_hip <n ) {

max_hip+=n;}

if(max_hip>n){

ind_max=i;}

printf("triygylnika s nai-golqma hipotenuza e %d\n, i golemnina na hipotenuzata %d",&ind_max, &max_hip);

}

}

}

това е програмата :) поне това успях да измисля

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Здравейте, имам нужда от помощ за една задача с графи на C++. Задачата е следната: "Съставете програма на езика C++, която намира и извежда всички пътища с дължина 4 в ориентиран граф, определен с дадени начален и краен връх. Упътване: Нека G е произволен ориентиран граф с n върха, 2<= n <=50. За представянето на графа може да се използва двумерен масив с размерност n x n." Ако някой може да я реши много моля нека да помогне. Предварително благодаря за помощта!!!

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

 • 5 седмици по-късно...

Задача: Да се състави програма на C за нуждите на видеотека която поддържа следната информация : -наименование на филм -режиьор -брой наеми за последнта седмица -дали е озвучен на български език И извършва следните операции -Създава нова информация за филми и изтрива бракуваните филми -извежда списък с имената на всички филми озвучени на българскки език -извежда списък с имената на всички филми на Спилберг които не са вземани през последната седмица. Код: #include <stdio.h> #include <string.h> #include <stdlib.h> struct LICE { char zaglavie[80]; char rejisior[80]; int broi; char bgien[2]; }; FILE *f; char fime[40]; LICE lice; char bf[5]; void readLice(LICE *lc){ printf("%20sVavedete Naimenovanie na film: ",""); gets(lc->zaglavie); printf("%20sVavedete Rejisior: ",""); gets(lc->rejisior); printf("%20sVavedete broi naemi za posl sedmica: ",""); scanf("%d",&lc->broi); gets(bf); printf("%20sVavedete ozvy4enie bg ili dr ezik: ",""); gets(lc->bgien); } void writeLice(LICE lc){ printf("Ime na filma: %s\n",lc.zaglavie); printf("Rejisiora: %s\n",lc.rejisior); printf("Broi naemi za posl sedmica: %d\n",lc.broi); printf("Ozvychenie: %s\n",lc.bgien); } int exist(char *rejisior){FILE *f = fopen(rejisior,"r");fclose(f); return f!=NULL; } void szdPrz(){ printf("Ime na failat: ");gets(fime); f=fopen(fime,"w"); fclose(f); printf("\n Failat e sazdaden.\n"); } void dobaviane(){ char ch; if (!exist(fime)) { printf("Failat ne e sazdaden!\n");return; } f=fopen(fime,"a+b"); do{ readLice(&lice); fwrite(&lice,sizeof(lice),1,f); printf("Shte prodaljite li vavejdaneto? "); ch=getchar();getchar(); }while (ch != 'n'); fclose(f); } void iztrivane(){ FILE *delF; char zaglavie[80]; if (!exist(fime)) { printf("Failat ne e sazdaden!\n");return;} printf("Vavedete Zaglavie: ");gets(zaglavie); f=fopen(fime,"rb");delF=fopen("Del","wb"); fread(&lice,sizeof(lice),1,f); while (!feof(f)){ if (strcmp(lice.zaglavie,zaglavie)!=0) fwrite(&lice,sizeof(lice),1,delF); else printf("Danite za filma %s sa iztriti.\n",zaglavie); fread(&lice,sizeof(lice),1,f); } fclose(f); fclose(delF); remove(fime); rename("Del",fime); } void zamiana(){ char zaglavie[80]; if (!exist(fime)) { printf("Failat ne e sazdaden!\n");return; } printf("Vavedete zaglavie: ");gets(zaglavie); f=fopen(fime,"r+b"); fread(&lice,sizeof(lice),1,f); while (!feof(f)){ if (strcmp(lice.zaglavie,zaglavie)==0){ readLice(&lice); fseek(f,-(long)sizeof(lice),SEEK_CUR); fwrite(&lice,sizeof(lice),1,f); printf("Dani za filma %s sa zameneni.\n",zaglavie); break; } fread(&lice,sizeof(lice),1,f); } fclose(f); printf("\n"); } void spisavtor(){ int k; char bg[2]; if (!exist(fime)) { printf("Failat ne e sazdaden.\n");return; } printf("Zadaite ozvychenie bg ili dr ezik: "); gets(bg);getchar(); f=fopen(fime,"rb"); k=0; fread(&lice,sizeof(lice),1,f); while (!feof(f)){ if (strcmp(lice.bgien,bg)==0) {k++;writeLice(lice);} fread(&lice,sizeof(lice),1,f); } if (k==0) printf("Nqma film s bg ozvy4enie.\n"); fclose(f); } void obSpis(){ int k; if (!exist(fime)) {printf("Failat ne e sazdaden!\n");return;} f=fopen(fime,"rb"); k=0; fread(&lice,sizeof(lice),1,f); while (!feof(f)){ k++; writeLice(lice); fread(&lice,sizeof(lice),1,f); } if (k==0) printf("Failat e prazen.\n"); fclose(f); } //функция за меню void main() { int c; printf("Ime na failat: "); gets(fime); f=fopen(fime,"w"); fclose(f); printf("\n Failat e sazdaden.\n"); do { printf("%20sMenio na izpalnqvanite operacii:\n",""); printf("%26s1. Sazdavane na nov fail\n",""); printf("%26s2. Dobavqne na komponenti\n",""); printf("%26s3. Iztrivane na komponent\n",""); printf("%26s4. Zamqna na komponenti\n",""); printf("%26s5. Izvejda spisak s ozvychenieto na filma bg ili dr ezik\n",""); printf("%26s6. Spisak na vsichki\n",""); printf("%20sPosochete operaciq ili 0 za krai: ",""); scanf("%d",&c);getchar(); switch ©{ case 1:szdPrz();break; case 2:dobaviane();break; case 3:iztrivane();break; case 4:zamiana();break; case 5:spisavtor();break; case 6:obSpis(); default: printf("Greshen kod na operatsiq.\n"); } }while (c!=0); pomognete molq dolu gore raboti ,ama nemoga da napravq tova -извежда списък с имената на всички филми на Спилберг които не са вземани през последната седмица.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Здравейте на всички! Първият ми пост тук ще е с молба за малко помощ, а именно 1 задачка, супер лесна която ми я дадоха да я напиша имам още около 30мин за работа по нея, та ако може някой да ми помогне, ще съм му благодарен. Задачата е следната: Да се напише програма, която въвежда от клавиаурата до 10думи, написани на един ред и разделени с ПОНЕ един интервал. Да се изведе броят на буквите на най-късата дума от въведените. Примерен вход: Pirin e krasiva planina Примерен изход: 1 Реших я! :blink:

Редактирано от burning_ice_ (преглед на промените)
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

 • 2 седмици по-късно...

Здравейте, виждам, че разбирате тези задачки, но аз не мога :) Много ви моля ако може някой да ми помогне поне да започна моята... Ще му бъда много благодарна: 1. Да се разработи програма на езика С за филтриране на квантованите аналогови сигнали с експоненциален цифров филтър от втори ред от вида: ŷ(k.h) = (1-ɑ). y(k.h) + ɑ.(1-ɑ). ŷ[(k-1).h] + ɑ2. ŷ[(k-2)], където ŷ(k.h) е филтрираната стойност на сигнала в к-я момент от време; ŷ[(k-2)] е филтрираната стойност на сигнала в (к-2)-я момент от време; y(k.h) е нефилтрираната стойност на сигнала в к-я момент от време; ɑ - коефициентът на експоненциално изглаждане: - за вход 1 - ɑ=0.54; - за вход 2 - ɑ=0.31; - за вход 3 - ɑ=0.64.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Здравейте, виждам, че разбирате тези задачки, но аз не мога :wors: Много ви моля ако може някой да ми помогне поне да започна моята... Ще му бъда много благодарна:

1. Да се разработи програма на езика С за филтриране на квантованите аналогови сигнали с експоненциален цифров филтър от втори ред от вида:

ŷ(k.h) = (1-ɑ). y(k.h) + ɑ.(1-ɑ). ŷ[(k-1).h] + ɑ2. ŷ[(k-2)],

където ŷ(k.h) е филтрираната стойност на сигнала в к-я момент от време;

ŷ[(k-2)] е филтрираната стойност на сигнала в (к-2)-я момент от време;

y(k.h) е нефилтрираната стойност на сигнала в к-я момент от време;

ɑ - коефициентът на експоненциално изглаждане:

- за вход 1 - ɑ=0.54;

- за вход 2 - ɑ=0.31;

- за вход 3 - ɑ=0.64.

Какви са началните стойности на параметрите с изключение на ɑ?
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

 • 3 месеца по-късно...
 • 2 седмици по-късно...

здравейте, някой ще може ли да ми помогне по една задача на с++ ето условието Провеждат се N на брой лабораторни опита, където N<15. За всеки опит се измерват три величини IA, IB, IC. Измерваните последователно стойности на трите величини за всеки опит да се въведат в един едномерен масив DAT. Отпечатайте данните от въведения масив DAT. Прехвърлете в три нови едномерни масива измерваните стойности за всяка величина и ги опечатайте. Намерете : - средно-аритметична и сред-квадратична стойност на масива IA - произведението и броя на ненулевите елементи на масива IB - общата сума от положителните елементи от IC и броя на отрицателните -определете максималните елементи на всеки от трите масива и отпечатайте техните стойности и индексите им Мерси предварително

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Моля някой, ако има време и възможност да погледне какво съм направил по тази задача. Не мога да се справя с подточка В) :wors: Ще съм много щастлив, ако някой успее да я пребори тая задачка :):D

kursov proekt saa.txt

in.txt

out.txt

post-275296-0-14541100-1289055532_thumb.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

 • 4 седмици по-късно...

Ако може помощ с тази задача: Библеотека съдържа издания от следните видове: книги, списания, вестници. Всяко издание има заглавие и издателство. Книгите се характеризират още и с името на автора и година на издаване, списанията с номер, том, година, а вестниците с- ден, месец и година. Да се създаде каталог на наличните в библеотеката издания, който да служи за следните справки: А)да се получи списък на наличните в библеотеката книги, излезли от печат през дадената година. б)да се получи списък на наличните в библеотеката книги от дадено издателство в)да се изведе списък на наличните в библеотеката списания г)да се изведе списък на всички налични вестници от дадената дата(дем, месец и година). Задачата ми казаха че е лесна, ама има работа с файлове. А, тия неща не съм ги вземал...Моля ви, помогнете.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

 • 2 седмици по-късно...

предложете някакво решение на това (трябва да е само с цикли и getche()) Да се състави програма на С, която създава и извежда на екрана таблица, в петте колони, на която се съдържат съответно: - цели числа n, нарастващи от начална стойност n1 до крайна стойност n2; - n^2; - n^3; - +, ако n се дели без остатък на 5, или – в противен случай; - реципрочното на n (1.0/n). Програмата да изисква от потребителя да въвежда началното число n1 и крайното число n2, докато не въведе крайното число по-голямо от началното. Потребителят да има възможност да избира дали да прекрати изпълнението на програмата или да получи таблицата за други числа. така г/д трябва да изглежда програмата untitled.bmp че бяха ми задали една задача тъкмо я реших и гледам тя е сменена (курс по дистанционно обучение...) а няма абслоютно никаква информация по темата, а не съм и програмист...

Редактирано от xaugyka (преглед на промените)
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

 • 4 седмици по-късно...
 • 1 месец по-късно...

Здр! Имам проблем с декларирането на масивите излиза ми следния Error: "1>c:\users\pearl\documents\visual studio 2010\projects\mnoj2\mnoj2\mnoj2.cpp(29): error C2133: 'p1' : unknown size 1>c:\users\pearl\documents\visual studio 2010\projects\mnoj2\mnoj2\mnoj2.cpp(29): error C2057: expected constant expression 1>c:\users\pearl\documents\visual studio 2010\projects\mnoj2\mnoj2\mnoj2.cpp(29): error C2466: cannot allocate an array of constant size 0 1>c:\users\pearl\documents\visual studio 2010\projects\mnoj2\mnoj2\mnoj2.cpp(29): error C2133: 'p2' : unknown size 1>c:\users\pearl\documents\visual studio 2010\projects\mnoj2\mnoj2\mnoj2.cpp(29): error C2057: expected constant expression 1>c:\users\pearl\documents\visual studio 2010\projects\mnoj2\mnoj2\mnoj2.cpp(29): error C2466: cannot allocate an array of constant size 0 1>c:\users\pearl\documents\visual studio 2010\projects\mnoj2\mnoj2\mnoj2.cpp(29): error C2133: 'a' : unknown size" С Visual Studio съм. Надявам се да ми помогнете. int i,n,m,k; if(argc!=4) { printf("Error!"); exit(1); } n =atoi(argv[1]);//broi nizove mnojestvo 1 m =atoi(argv[2]);//broi nizove mnojestvo 2 k =atoi(argv[3])+1;//maksimale broi elementi v niz char *p1[n] ,*p2[m] , a[k];

Редактирано от andrean4eto (преглед на промените)
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

 • 1 месец по-късно...

Здравейте момичета и момчета,така за домашно със оценка ми е дадена доста тежка за мен задача от "Масиви" която трябва да направя в Dev C++,предполагам тук има хора които биха я решили бързо ето я и нея: Програма коята вавежда дума от БГ език буква по буква,за край на думата да се сложи символът точка, като резултат програмата да подреди във възходящ ред буквите от думата и да я отпечата. За контакти; Skype:ares_95, E-mail:[email protected] П.П. Задачата ми трябва до Неделя (10.04.2011)

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

 • 3 седмици по-късно...

Даден е едномерен масив от 10 елемента цели числа да се определи сумата от елементите му . Това е задачата ще бъда много благодарен ако ми помогнете . DevC++ e задачата . Мерси предварително :yanim::D моля по възможност ако не тука на Skype:koce941 до утре вечерта ми трябва ако не е проблем http://www.kaldata.com/forums/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif

Редактирано от atanas92 (преглед на промените)
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

А и още една ама няма к'во да се прави :biggrin:. Да се декларира прототип на функция с име print_var и списък с аргументи от тип int(i,1,i2 и i3). Функцията да извежда стойностите на тези 3 променливи. В главната функця main да се извика функцията print_vars, като предварително се задат стойностите на променливите! ТенкЮ :D АКО МОЖЕ ЗАДАЧАТА ДА БЪДЕ ПОБЛИКУВАНА ТУК!

Редактирано от atanas92 (преглед на промените)
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Защо първо не изкарате един курс по Български език? Помъчете се сами да си решите задачите или може би с малко помощ, но не на готово, така няма да научите нищо като взимате на готово и краиния резултат няма да Ви хареса.

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Даден е едномерен масив от 10 елемента цели числа да се определи сумата от елементите му.Не Виждам да има грешки в горният текст долния съм го писал аз .

Нямаше да искам помощ ако не бях пробвал да я решия http://www.kaldata.com/forums/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Здравейте, имам малък проблем имам да направя следната задача: В таблица се съдържат имената, ЕГН-тата и оценките по 10 дисциплини на студентите от дадена група. Да се състави програма, която извежда на екрана списък, съдържащ имената, пола и общия успех на студентите, които имат поне по една отлична оценка.

Ето и примерна задача, която успях да намеря по подобие на моята със следното условие: В таблица се съдържат имената, ЕГН-тата и оценките по 10 дисциплини на студентите от една група. Да се състави програма, която извежда името на студента – мъж, с най-висок успех.

//Program Zadacha.cpp

#include <iostream.h>

#include <conio.h>

#include <string.h>

#include <stdlib.h>

const int NUM=10; // NUM е константа, която определя броя на дисциплините

struct student

{char EGN [11]; // Заделяме памет за 11 символа за ЕГН

char IME [30];

double ocenki [NUM];

};

void readstud (student&); // Въвежда стойности за полетата на структурата student

void writestud (const student&); // Извежда полетата на структурата от типа student

double sredusp (double*);

int main ( )

{int n; // Задаваме типа на променливата n

do // Правим проверка за коректно въвеждане на броя на студентите в групата

{cout << ”Брой студенти в групата: ”;

cin >> n;

if (n>30 || n<1);

cout << ” ! n между 1 и 30 ’\n’ ”;

}while (n>30 || n<1);

student spisuk [30];

for (int i = 0; i <= n-1; i + +)

readstud (spisuk );

cout << ”Списък на студентите от групата: \n”;

for (int i = 0; i <= n-1; i + +)

{writestud (spisuk );

cout << endl;

int nomst = 1;

double maxusp = 2;

char pol;

for (int i = 0; i <= n-1; i + +)

{pol = spisuk .EGN [8];

if (atoi (pol) % 2 = = 0) // Задаваме стойност 0, за да изведем мъжете в групата

if (maxusp < sredusp (spisuk .ocenki))

{maxusp = sredusp (spisuk .ocenki) // Задаваме търсене на максималния успех

nomst = i;

}

}

if (nomst = = -1)

cout << ”Няма студенти в групата! \n”;

else

cout << spisuk [nomst].IME <<’\n’;

getch ( );

return Ø;

}

void readstud (student&);

{cout << ”ЕГН: ”;

cin >> s.EGN;

cout << ”Име: ”;

cin.getline (s.IME, 40);

for (int i = 0; i <= EGN-1; i + +)

{cout << i <<”Оценка: ”;

cin >> s.ocenki ;

}

}

void writestud (const student& s)

{cout << setw (10) << s.EGN << setw (30) << s.IME;

for (int i = 0; i <= EGN-1; i + +)

cout << setw (5) << s.ocenki ;

void sortstud (int n, student shufhn [])

{for (int i = 0; i <= n-2; i + +)

{int n, max = i;

double max = sredusp (shufhn .ocenki);

for (int j = i+1; j <= n-1; j + +)

if (sredusp (shufhn [j].ocenki) > max)

max = sredusp (shufhn [j].ocenki);

n max = j;

}

student x = shufhn ;

shufhn = max;

shufhn [n max] = x;

}

}

double sredusp (double* oc);

{double Srarit = 0;

for (int i = 0; i <= EGN-1; i + +)

Srarit += 0 < ;

return Srarit/EGN;

}

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

 • 2 седмици по-късно...
 • 2 седмици по-късно...
 • 3 седмици по-късно...

Значи лесна задача. От 8 клаc e зa вложени цикли. Да се отпечатат всички трицифрени числа сумата, на които е равна на произведението Пример: 123 1+2+3=6 1x2x3=6

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Значи лесна задача. От 8 клаc e зa вложени цикли.

Да се отпечатат всички трицифрени числа сумата, на които е равна на произведението

Пример:

123

1+2+3=6

1x2x3=6

#include <stdio.h>

int main (int argc, const char * argv[])
{
  int i;
  int j;
  int k;
  
  for (i = 0; i< 10; i++) {
    for (j = 0; j< 10; j++) {
      for (k = 0; k< 10; k++) {
        if ((i*j*k) == (i + j + k)) {
          printf("%i%i%i\n", i, j, k);
        }
      }
    }
  }
  return 0;
}
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Добавете отговор

Можете да публикувате отговор сега и да се регистрирате по-късно. Ако имате регистрация, влезте в профила си за да публикувате от него.

Гост
Напишете отговор в тази тема...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  • Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.
×
×
 • Добави ново...

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите Условия за ползване