Премини към съдържанието
coveka

Advanced System Optimizer-Инсталация,работа с програмата.

Препоръчан отговор


Advanced System Optimizer

Сайт на програмата: http://www.systweak.com/

Програмата е със платен лиценз,безплатни версии могат да се намерят във Интернет те могат да бъдат задвижени със сериен номер.

Резюме на програмата:

Advanced System Optimizer е програма предлагаща пълен набор от инструменти за оптимизация на Windows,за чистене,за организиране и други.

Програмата има много приятен интерфейс и разполага със скинове.

Инсталация

518607_orig.jpg

Next.

518611_orig.jpg

Отметнете I accept the agreement и натиснете Next.

518615_orig.jpg

Натиснете Next.

518622_orig.jpg

Натиснете Browse,ако желаете да смените инсталационната папка.

Ако искате да инсталирате програмата във папката по подразбиране оставете Browse непокътнато.

Натиснете Next.

518622_orig.jpg

Ако желаете да смените папката за инсталиране натиснете Browse.

Ако няма да я сменяте,не я пипайте изобщо.

Натиснете Next.

518629_orig.jpg

Натиснете Install.

518631_orig.jpg

Програмата е инсталирана!

Премахнете отметката,ако не желаете програмата да се включи автоматично.

Натиснете Finish.

Програмата-функционалност и възможности.

518637_orig.jpg

Това е първоначалният изглед от програмата.

В горният десен ъгъл са първите неща,които ще разгледаме:

Skins

Скинове,придават различен облик на програмата.

Вградените скинове са:

Silver Blue

Bright Blue

Grey Blue

Silver Grey

*Освен тези 4 скина,други програмата не притежава.

Resque

518694_orig.jpg

Това е мястото съдържащо достъп до инструменти,които могат да спасят системата Ви от срив(crash).

Start Resque ManagerStart System Files BackupStart Backup ManagerStart Resque Manager - Системното реконструйране е решаваща особеност на програмата.

Ако системата Ви изпадне във срив тази опция Ви идва на помощ,можете да върнете предишното добро състояние на Вашата система.

Със помощта на Undo Changes ще отмените действията направени от много други програми,които е възможно да са били причина за системният срив.

Можете да натиснете System Restore,eто какво ще излезе:

518699_orig.jpg

Добре е да правите системно реконструйране само след като сте направили System Restore Point,която да запази системното състояние в момента и да може да Ви възвърне същото състояние след време.

След натискане на Create Restore Point можете да сте спокойни за в бъдеще,изчакайте да излезе:

518716_orig.jpg

Този прозорец ще Ви осигури идентично на сегашното състояние на системата Ви,когато това Ви потрябва.

Start System Files Backup - ще направи за Вас копие(backup) на системните файлове на системата Ви.

518723_orig.jpg

Take Backup Now - ще направи копия на системните файлове на Windows.

След натискане на този бутон излиза:

518731_orig.jpg

Със Select the path you want backup to be stored можете да промените мястото,където да бъде запазен backup на системата Ви.

Натиснете Start Backup.

Излиза предупреждение:

518742_orig.jpg

Изисква се достъп до системният регистър.

При процесът компютърът Ви може да се забави и да стане "Неотговарящ".

Това е нормално,натиснете Start.

След като всичко свърши би трябвало да получите това:

518765_orig.jpg

*При мен папката е наречена така,при Вас ще е както Вие сте я задали.

Ето и съдържанието на папката.

Избраната папка от Вас вече съдържа папка със име,което е датата,на която е направен този backup.

Тази папка съдържа:

518772_orig.jpg

Start Backup Manager

518780_orig.jpg

Ще направим и друг backup.

Натискаме New Backup Job.

518782_orig.jpg

Use simply data backup - copy all files and folders.

Incremental backup - copy only new and outdated files and folders.

Mirroring - destination folder is a mirror image of the source folder.

- Използвай прост файлов backup

- Копирай всички файлове и папки.

- Инкрементиран(нарастващ) backup - копирай само нови и остаряли файлове и папки.

- Огледално - направляваната папка е огледално изображение на папката източник.

Enter the new job name

- Въведете име.

File name

- Това поле приема името на въведеното име и добавя разширение .sbm.

Job description

- Въведете описание.

Аз избирам първият метод Use simply data backup.

Натиснете Next.

519081_orig.jpg

Backup Type

- Типът на backup.

(1)-Simple Backup

(2)-Simple ZIP-Archieve

(3)-Encrytped ZIP-Archieve

(1)-Прост Backup

(2)-Прост ZIP архив *При избиране на тази опция ще можете да избирате ниво на компресия Compression Ratio.

(3)-Криптиран ZIP архив*При избиране ще можете да избирате ниво на компресия и ще можете да слагате парола на архива.

Settings

Настройки.

(1)Backup Location

(2)Copy files attributes as well

(1)Backup местоположение,от тук можете да съхраните Backup навсякъде със помощта на Browse.

(2)Отметката включва копиране на отрибутите на файловете.

Натискате Next.

519092_orig.jpg

Избираме кои регистри да имат Backup.

(1)Backup All Registry - всичките регистри.

(2)Backup Selected Registry(keys)

- Само избрани.

Натискате Next.

519106_orig.jpg

Опции:

(1)Backup Immediately - Незабавен Backup.

(2)Use Notifications Systems - Използвай системи за уведомяване.

Натиснете Finish.

Картина 1

519118_orig.jpg

Backup направен.

Ето и самите файлове:

519120_orig.jpg

Сега нека със Scheduler да направим ,разписание на backup.

Вижте картина 1.

Отидете на меню Scheduler и натиснете Create Schedule.

Показва ни се направеният Backup

519131_orig.jpg

Натиснете Next.

519135_orig.jpg

Schedule name - име на разписание.

Редактирано от coveka (преглед на промените)
  • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Част 2

Schedule description - описание на разписанието.

Въведете стойности на полетата.

Натиснете Next.

519139_orig.jpg

Schedule is ON - Разписание включено.

Schedule Settings - Опции на разписание.

Backup on the fallowing days - Backup върху следните дни,изберете дните като ги отметнете.

*Дните са подредени като първият е Понеделник,а последният е Неделя

*Backup at - Изберете време,когато да се прави backup.

Backup at program startup - включете отметката,ако желаете backup да се прави при всяко включване на програмата.

519147_orig.jpg

Натиснете Finish.

Вече програмата ще се грижи сама за Вашата безопостност при сривове.

Сега ще разгледаме опциите при Backup Manager.

General

519178_orig.jpg

Главни настройки.

Run With Windows - включване на програмата при стартиране на Windows.

Enable Backup On Program Start - позволи backup при стартиране на програмата.

Use specific temp directory - използвай специфична временна директория.

Start Program Начин на стартиране на програмата.

Normal - Нормален.

Minimized - Умален във системният трей или бар.

Minimize Program

Начин на умаляване/минимизиране/ на програмата.

To task bar - Във бар със задачи.

To system trey - Във системният трей.

Backup

Backup

519181_orig.jpg

Show log after backup - Покажи log след приключване на backup.

Beep on backup done - Издай звук "бийп" след приключване на backup.

Backup opened files - Приложи backup на отворените файлове.

Beep on backup error - Издай звук "бийп" при грешка на backup.

Backup system and hidden files - Приложи backup на системните и скритите файлове.

Backup Priority - Преоритет при backup.

Normal - Нормален.

Low - Нисък.

High - Висок.

Restore

Възстановяване.

519431_orig.jpg

Overwrite files - Файлове за презаписване.

All files - Всички файлове.

Oldest - Стари файлове.

No overwrite - Без презаписване.

Show log after restore - Покаже log след възстановяване.

Logging

Водене на log.

519432_orig.jpg

Logging is ON - Писането на log е включено.

Clear log when it reaches X records. - Изчисти log-a когато достигне (въведете стойност по Ваш вкус.) записа.

Log file path - Директория на log файловете.

*Сменя се със Browse.

Clear Log - Изчисти log.

View Log - Прегледай log.

*Ако направите промени за да влязат в сила натиснете Apply.

Events

Събития.

519434_orig.jpg

Отметните събитията,които да бъдат включени в log и,за които да бъдете известени.

Log these events - Включи тези събития в log.

Program Start - Стартиране на програмата.

Program Shutdown - Изключване на програмата.

Job Start - Стартиране на задача.

Job End - Завършване на задача.

Job Break On User Request - Прекъсване на задача заради потребителска заявка.

Restore Start - Започване на възстановяване.

Restore End - Край на възстановяване.

Restore Break On User Request - Прекъсване на възстановяване заради потребителска заявка.

Backup Error - backup грешка.

Restore Error - Грешка при възстановяване.

Program Error - Програмна грешка.

Notify of these events - Извести за тези събития.

Program Start - Извести при стартиране на програмата.

Program Shutdown - Извести при изключване на програмата.

Job Start - Извести при стартиране на задача.

Job End - Извести при завършане на задача.

Job Break On User Request - Извести при прекъсване на задача заради потребителска заявка.

Restore Start - Извести при започване на възстановяване.

Restore End - Извести при край на възстановяване.

Restore Break On User Request - Извести при прекъсване на възстановяване заради потребителска заявка.

Backup Error - Извести при backup грешка.

Restore Error - Извести при грешка при възстановяване.

Program Error - Извести при програмна грешка.

Notification Settings

519440_orig.jpg

Notify using NET SEND -Извести използвайки мрежово изпращане.

Computer name -Въведете името на компютъра.

Notify using ICQ - Извести посредством ICQ.

ICQ Number - Въведете Вашият номер във ICQ.

Notify using e-mail - Извести чрез e-mail.

Email Address - Въведете вашият електронен пощенски адрес.

SMTP Address - Въведете адреса на сървъра.

Secure setup - Въведете име и парола на пощенският Ви електронен адрес ако това се изисква от мейл сървъра.

Натиснете Apply.

CDRW

519443_orig.jpg

Device - Записващо устройство.

Write cache size - Запиши размера на кеша.

Disk label - Дисков етикет(заглавие).

Натиснете Apply.

Live Update

519446_orig.jpg

Start Update On - Стартирай обновяване на версията на...

No Update - Без обновяване на версията.

Start Every Day - Започва обновяване всеки ден.

Start every week - Започва обновяване всяка седмица.

*Обновявайте често,може при ъпдейтване да се окаже,че е излезнала нова версия на програмата съдържаща по-големи възможности и те могат да Ви бъдат от полза в даден момент.

Help

Помощ

Това меню съдържа:

Launch Help File - дава достъп до помощният файл.

About - съдържа информация за програмата,за авторските права,за автора и версията,която използвате.

System Cleaners - Системни чистачи.

Те са три на брой.

Сега ще разгледаме всеки по отделно.

System and Disk Cleaner

519451_orig.jpg

Служи за почистване на системата и диска.

С него ще се отървете от боклуците и от остарелите файлове в системата Ви.

Програмите на Windows създават няколко файла на хард диска Ви за временен склад от информация.

Всеки път при стартиране на програма,инсталиране на програма,браузване в интернет,при проверяване на електронна поща и при принтиране на документи,временни файлове се създават на системата Ви.

Тези отпадъчни и остарели файлове могат да акумолират място и да заемат пространство от Вашият хард диск,могат да доведът до потенциални грешки на производителността на машината Ви.

Дори самото използване на компютърът тази обикновенна информация е склонна към забавяне на компютърът Ви.

System and Disk Cleaner сканира за специфични типове данни,които биват пропускани от деисталаторите,дефрагментаторите и сканиращите програми.

519455_orig.jpg

Натиснете Next.

519456_orig.jpg

Изберете дяловете,които ще сканирате.

Натиснете Next.

519458_orig.jpg

Тук изберете файлове.

Можете да добавите тип данни със Add.

519461_orig.jpg

Можете да промените тип за търсене от съществуващите като го маркирате и натиснете Edit.

Можете да премахнете тип като го маркирате и натиснете Remove.

Можете да сканирате файловете,сложени по подразбиране като натиснете Default.

Натиснете Next.

519463_orig.jpg

Find files that have not been accessed since X months. - Търси файлове неактивни от (изберете период) месец/а.

Skip read only and system files - Прескочи read only и системните файлове.

Find zero lenght(empty) files - Намери празни файлове.

Find shortcuts that do not point to valid target - Намери преки пътища,които са невалидни.

Натиснете Next.

519466_orig.jpg

Можете да добавите папки,които да бъдат сканирани със Add.

519468_orig.jpg

Можете да премахнете със Remove.

Натиснете Next.

Ето как протича процесът:

519470_orig.jpg

След като завърши на мястото на Analizing ще се появи Completed.

Натиснете Next.

519471_orig.jpg

Избeрете,кои файлове да бъдат изчистени,като ги отбележите с отметка.

Натиснете Click Here за да видите резултата от анилиза.

Натиснете Next.

519472_orig.jpg

Задайте отметка на първата опция и прелистете за папка,в която да се направи един архив със премахнатите файлове,за сигурност,че нищо няма да се повреди.

Сега да изберете как да се изчистят файловете от системата Ви.

Permanently delete files - Перманентно изтриване.

Move files to Recycle Bin(Recommended) - Пращане на всички файлове във кофата за боклук.

Compress all junk files in one ZIP file - Компресиране на всички отпадъчни файлове във един ZIP файл.

Move all files in one folder - Преместване на всички файлове във едина папка.

Натискаме Next.

519475_orig.jpg

Създава се възстановителка точка за по-голяма сигурност и започва почистването.

Резултатите излизат:

519476_orig.jpg

Натискаме Finish.

Почистването свърши.

Registry Cleaner and Fixer

519477_orig.jpg

Базата данни на Windows наречена Registry съхраняваща информация за Windows и други приложения(програми) може да започне да задържа информация,която вече не е валидна.

Като линкови точки към файл,който вече не се съхранява на мястото,на което е посочено във линковата точка.

Често се срещат невалидни линкове,защото дейнсталираните програми не премахват напълно свойте регистърни входове.

Тази невалидна информация започва да разхърля регистрите,да забавя Windows и може да причини други възможни проблеми.

Registry Cleaner and Fixer ускорява Вашият регистър като намира и премахва тази невалидна информация.

Инвалидните линкове често се срещат в регистъра и е добре често да ги изчистваме.

519487_orig.jpg

Натиснете Next.

519489_orig.jpg

Изберете си...

Scan the system for errors - Сканирай системата за грешки.

*Ще Ви покажа първата опция.

Undo the changes made by previous scans - Отмени промените направени от предишните сканирания.

Натиснете Next.

519495_orig.jpg

Изберете със отметки,какво да бъде сканирано.

Натискате Next.

Програмата започва сканиране.

519497_orig.jpg

Програмата ни показва резултатите от сканирането.

519500_orig.jpg

Натискаме Next.

519501_orig.jpg

Правим backup със Start System Files Backup.

Next.

Програмата създава възстановителна точка и почиства.

519504_orig.jpg

519504_orig.jpg

Натискате Next.

519507_orig.jpg

Почистването приключи.

Натиснете Finish.

Редактирано от coveka (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Част 3

Startup Cleaner and Autorun Manager

519511_orig.jpg

Инструмент за мениджмънт на програмите стартиращи със старт на ОС-Операционна система.

519512_orig.jpg

При меню File.

Backup Startup Profile - Можете да направите backup на startup профила.

Settings - Да разгледате настройките.

519515_orig.jpg

Always on top - Преоритет на важен прозорец.

Logging - Водене на log.

Details always visible - Детайлите винаги видими.

Exit from system tray only - Изход само от систимният трей.

Auto start at login - Автоматично стартиране на log.

Auto minimize on launch - Автоматично умаляване при включване.

Hide Startup Manager from list - Скрий Startup Manager листа.

Require confirmation on messages - Изисквай потвърждаване на съобщенията.

Double-Click action - Действие при двойно натискане на бутон.

Do nothing - Не прави нищо.

Describe entry - Опиши вход.

Go to website - Отиди на сайта на програмата.

Search web - Търси в интернет.

Open path - Отвори директория.

Open properties - Отвори пропорции.

*Настройките са валидни само ако:

Е маркиран елемент.

Вижте картината:

519527_orig.jpg

Exit -Излизаме от програмата.

При положение,че елемент е маркиран можете да използвате и:

519532_orig.jpg

Describe - Можете да сложите описание.

519536_orig.jpg

Company - Компания производител,въведете я.

Rating - Оценете програмата.

Description - Опишете програмата.

Website - Въведете уеб адреса на сайта производител на програмата.

Search - Търси директно като търсеният елемент е въведеното описание от Describe -търсенето е в Интернет.

Path - Отваря папката на програмата.

Proterties - Извежда прозорец с информация подобно на този:

519545_orig.jpg

System Optimizers

519550_orig.jpg

Memory Optimizer

Ускорява системата Ви,възстановява паметта,за по-малко от няколко минути,без да се отразява на стабилността на системата Ви.

Оптимизира неупотребявана памет във Windows.

Оптимизацията се чувства във повишаване на производителността без никакъв нов хардуер или объркани сложни процеси.

Не се нуждаете от специална конфигурация,този инструмент ще конфигурира настройките правилно.

За секунди ще си възвърнете неизползваната памет и ще ускорите Windows.

519584_orig.jpg

Show this welcome screen on program startup - Показва всеки път този прозорец.

Memory Information - Информация за паметта.

519597_orig.jpg

Optimize Settings

519611_orig.jpg

Задължителна отметка на Enable Auto Optimization.

Auto optimize when free memory falls bellow X MB - Автоматично оптимизирай,когато паметта падне под /изберете стойност/ мегабайта.

Try to free aditional X MB - опитва се да освободи /въведете стойност/ мегабайта.

Program Settings

519619_orig.jpg

Try to free at least that much memory when I press the "Optimize Now" - Опитай се да освободиш поне толкова памет когато натисна бутона./хванете показалчето и извлачете до желаната стойност на освобождаване на памет./

Load Memory Optimizer automatically on Windows Startup. - Зареждай програмата със стартиране на Windows.

Free more memory by clearing the clipboard data.(Not Recommended) -Освободи повече памет като изчистиш прехвърлената информация от програми и документи прехвърлена чрез copy и paste.

Memory Graph Update Speed -Графа на скоростите.

Fast - Бързо.

Medium - Средно.

Normal - Нормално.

Slow - Бавно.

Optimize Now - Оптимизирай сега.

Exit - Изход.

Minimize - Минимизирай/Намали/.

Натискате Optimize Now.

519666_orig.jpg

Имам 10% възвръщаемост.

При мен са толкова при Вас резултатите и настройките са други и програмата може да направи по-добри резултати.

519674_orig.jpg

Registry Defregger and Optimizer

Оптимизирайте и подредете Windows.

Оптимизира регистрите на Windows.

Регистърът е централната база данни на Windows.

Колкото повече време минава базата данни се фрагментира.

Това забавя системата Ви и всички програми,които зависят от регистъра.

Този инструмент оптимизира и изгражда свеж регистър от старият регистър като премахва фрагментацията,дупките и старите изрити входове.

Осигурява Ви по-добра производителност.

Препоръчва се да се прави веднъж на месец.

520208_orig.jpg

Натиснете Next.

520224_orig.jpg

Дефрагментацията може да отнеме няколко минути.

Натиснете Start.

520237_orig.jpg

520240_orig.jpg

Изисква се рестартиране за да бъдат въведени промените в сила.

520246_orig.jpg

Windows Optimizer

Пакет всичко в едно за конструйране на Windows.

520264_orig.jpg

Сега ще разгледаме:

Windows Appearance Options - Настройки външност.

Start Menu Options - Опции на стартовото меню.

520275_orig.jpg

Back - Назад.

Home - Сайт на програмата.

Restore & Backup - Възстановяване и направа на backup.

Expand My Documents Menu Item - Разшири меню My Documents.

520346_orig.jpg

Expand Control Panel Menu Item - Разшири меню Control Panel.

Expand Dial-up Networking Menu Item - Разшири меню Dial-up Networking.

Expand Printers Menu Items - Разшири меню Printers.

Scroll Start Menu Programs(Single Column Display) - Скролирай,стартовото програмно меню,в една колона.

520352_orig.jpg

520352_orig.jpg

Recent Document - Нови документи.

Create Recent Menu Shortcut On The Document Sub Menu - Създай подменю на меню My Documents.

Maximum No. Of Recent Documents - Максимален номер на новите файлове.

Menu Reaction Speed - Скорост на реакцията на менюто.

Delay - Забавяне.

Clear All Items From Recent Documents On Loggoff - Изтривай всички нови документи при изключване на акаунт.

Desktop Options

Опции на работният плот.

520366_orig.jpg

My Documents Folder On Desktop - Папка My Documents на работният плот.

XP Style Classic Style

Изберете стил.

My Network Places Icon On Desktop - Папка My Network Places на работният плот.

Изберете стил.

Recycle Bin Icon - Кошче за боклук,иконка.

Изберете стил.

Internet Explorer Icon - Иконка на вграденият браузър във Windows.

Изберете стил.

Show Windows Version On Desktop - Покажи версията на Windows на работният плот.

520418_orig.jpg

Show Icons On Desktop - Показвай иконки на работният плот.

Display Desktop Icon Tips - Показвай върховете на иконките на работният плот.

Display Icon With Optimum Color Range - Показвай иконките със оптимален цветови обхват.

Save Desktop Settings On Shut Down - Запазвай настройките на работният плот при изключване на компютъра.

Use Windows Desktop Extension - Използвай десктоп разширението на Windows.

Use Personalized Menu - Използвай модифицирано меню.

Active Desktop - Активен работен плот.

Enable Edit Active Desktop Component - Позволи преправянето на компонент на активният работен плот.

Enable Active Desktop Component - Позволи активен десктоп компонент.

Enabe Adding Active Desktop Component - Позволи добавяне на десктоп компонент.

Enable Closing Toolbar - Позволи затварянето на тул бара.

Enable Moving Toolbar - Позволи местенето на тул бара.

Enable Deleting Active Desktop Component - Позволи изтриването на активен десктоп компонент.

Explorer OptionsОпции на вграденият браузър на Windows.

520443_orig.jpg

Display Individual Icons For DLL Files - Показвай самостоятелни иконки за DLL файлове.

Display Tumbnails For Graphics File Icons -Показвай умалени изображения н графите със файлови икони.

Use Classic Explorer Style - Използвай класическият Explorer стил.

Show My Documents Folder In My Computer Window - Показвай папка My Documents във прозорецът на My Computer.

ImageTumbnail Details - Извличай информация за детайлите на изображение в умалено прозорче tumbnail.

Tumbnail Quality - Качество на умалените прозорчета.

Tumbnail Size - Размер на умалените прозорчета.

Enable Fast Update - Позволи бързо обновяване.

Wrap Long Icon-Titles - Застъпвай дългите имена на икони.

Show attribute In Details View - Покажи атрибут във детайлен изглед.

Auto Expand Folder In Left Side Of Explorer - Автоматично разтваряне на папка на лявата страна на Explorer.

Explorer Toolbar Background Image - Изображение за фонов тул бар на Explorer.

Натиснете Browse и изберете изображение.

Remove Toolbar Background Image - Премахни изображението за фонов тул бар.

General Options

Главни опции.

520461_orig.jpg

User Interface

Animation Effect When Minimizing Windows - Анимиран ефект при умаляване на Windows.

Right Click Option To Open Folder In New Window - Клик със десен бутон за отваряне на папка в нов прозорец.

Right Click Option To Open At MS-DOS Prompt - Клик със десен бутон за отваряне на промпт.

Smooth Edges Of Screen Fonts - Заравнени крайща на екранните шрифтове.

Play Audio Files With Media Player - Отваряй аудио файлове със Media Player.

Disable Windows Keybord Keys - Забрани клавиатурата на Windows.

Enable Baloon Tips - Позволи балонните връхчета.

WindowsWindows Icon Cache Size - Размер на кеш икони при Windows.

Windows Border Size - Размер на рамки в Windows.

Registration Information

Company Name - Име на компанията.

User Name - Потребителско име.

Cursor

Blinking Rate - Интензивност на мигане.

Size (px) - Размер в пиксели.

ALT + TAB Switching

Disable ALT + TAB Switching -Забрани разменяне през ALT и TAB.

Columns in ALT-TAB Panel - Колони във панел ALT и TAB.

Rows in ALT-TAB Panel - Редове във панел ALT и TAB.

Taskbar Options

520505_orig.jpg

Task Bar Settings

Show Context Menu For Start Button And Tray - Покажи контекстното меню за стартовия бутон и трея.

Allow Resizing Of Task Bar - Позволи оразмеряването на задачи бара.

Quick Launch Bar Settings

Create "Show Desktop" link - Създай линк към покажи работен плот.

Create "Windows Explorer" link - Създай линк към Windows Explorer.

Create "View Channel" link - Създай линк към View Channe.

Taskbar Icon size

Size - Размер.

Taskbar Windows Grouping

Active Windows Grouping At Taskbar - Активно Windows групиране във бар със задачи.

Grouping Options

Group Application With Latest Window Open First - Групирай програми със последният отворен прозорец като пръв.

Group Application If Two Same Windows Open - Групирай програми във два еднакви прозореца.

Group Application If Three Same Windows Open - Групирай програми във три еднакви прозореца.

Group Application If Four Same Windows Open - Групирай програми във четири еднакви прозореца.

Internet & Network Options

Internet Explorer Options

От тук ще промените настройки,които не можете да промените през Internet Options.

520771_orig.jpg

Internet Explorer

Enable Internet Explorer Full-Screen Mode - Позволи на Internet Explorer режим пълен екран.

Display All Internet Error Message - Показвай всички интернет грешки със съобщения.

URL's Options

Search Page - Търси страница.

Default Page - Страница по подразбиране.

Radio Station - Радио станция.

Online Support - Онлайн поддръжка.

Start Page - Стартова страница.

Internet Explorer Window Title - Заглавие на прозорец на Internet Explorer. Picture Options

Toolbar Picture - Бар със задачи картина.

Internet Explorer Hosted Files

Microsoft Word(.doc)

Microsoft Excel(.xls)

Microsoft PowerPoint(.ppt)

<Unknown>(.prj)

PDF Document(.pdf)

Outlook Express Options

520805_orig.jpg

Advanced

Display Splash Screen When Starting - Показвай разпръснат екрaн при стартиране.

Show Mail Accounts - Показвай акаунти за поща.

Enable Colorful Message Background - Позволи оцветяване на фон на съобщение.

Enable Windows Messenger Extensions In Outlook - Позволи разширенията на Windows Messenger във Outlook.

Enable EXE Attachments - Позволи прикрепване на .ехе файлове.

Custom URL

Infopane URL - Информациянен прозорец за URL.

Help URL - Помощен URL.

Window Title - Заглавие на прозорец.

Address Of Welcome Web Page - Адрес на поздвителната страница.

Attachments/Messeges

Attachment Path - Местоположение за прикрепване.

Message Path - Местоположение на съобщението.

Address Book

Path - Местоположение.

Windows Media Player

Automatic Updates

Enable Automatic Updates For WMP - Позволи автоматично обновяване за версии на Windows Media Player.

Enable Automatic Codec Download - Позоли автоматичното сваляне на кодеци.

Clear Cache

Clear WMP Cache Contents - Изчиствай съдържанието на кеш във Windows Media Player.

Media Guide Button

Button Name - Име на бутон.

Button URL - URL адрес на бутон.

Window Title

Title -Заглавие.

MP3 Encoding

Low Rate - Ниско ниво.

Medium Rate - Средно ниво

.Medium High Rate - Средно висококачествено ниво.

High Rate - Висококачествено ниво.

Enable DVD Features In Media Player - Позволи ДВД свойства във Media Player.

Enable Codec Downloads In Media Player - Позволи сваляне на кодеци във Media Player.

Send Windows Media Player GUID - Изпрати глобален уникален идентификатор на Media Player.

Enable Media Player Upgrage Message - Позволи съобщението за ъпгрейд на Media Player.

Network Options

520824_orig.jpg

520828_orig.jpg

User Can See And Search Entire Network Item - Потребителят може да вижда и търси в целият мрежов елемент.

Automatic Network Searching - Автоматично мрежово търсене.

Monitor Remote Access Via RAS - Премахване на достъп до монитор чрез Reliability, Availability and Serviceability - Изправност,наличност и експлоатационна надеждност.

Hide Computer From The Browser List - Скривай компютърът от листата на разстлиствача.

Restore Network Connections When Accessed - Възстанови мрежовите връзки когато някой придобие достъп.

Enable Bandwidth Limiting With The QoS - Позволи лимитиране на лентата на пропускане чрез Quality of Service.

Show "Printers" Items Of Network Computers - Показвай елемент Printers във мрежа на компютри.

Event Logon Options

Allow Guest To Access Application Log - Позволява на гост достъп до лог на програмите.

Allow Guest To Access System Log - Позволява на гост достъп до лог на системата.

Password

Allow Plain Text Password - Позволява обикновенната текстова парола.

Enable Password Delay - Позволява забавяне на парола.

Server List Update Frequency - Сървърен лист със честота на ъпгрейдите.

DNS Cache Size - кеш размер на Domain name system.

Network Logout Timeout - Изходно мрежово прекъсване.

RAS Server Authentication Timeout - Reliability, Availability and Serviceability сървър автентикационно прекъсване.

Workgroup/Domain Name For Dial-Up Connections

Maximum No. Of The Connections Per HTTP(web) Server - Максимален брай на връзки за уеб сървър.

TCP/IP Options

520824_orig.jpg

520860_orig.jpg

Specify The TCP/IP Receive Window SizeSpecify The Default TCP/IP Time To Live (TTL)

Enable TCP/IP Forwarding For This Computer - Позволи TCP/IP изпращане от този компютър.

Create A Log For IP Sec Troubleshooting - Съэдай лог за IP издирване и отстраняване на дефекти.

Enable DHCP Rogue Detection - Позволи Dynamic Host Configuration Protocol детектор на измами.

Maximum Transfer Unit(MTU)

MTU Size - Максимален размер единица за трансфер.

Attempt Automatic Negotiation - Опит за автоматично уговаряне.

ARP Packets

Enable Sending ARP Packet - Позволи изпращането на Address Resolution Protocol пакет.

Disable Sending ARP Packet - Забрани изпращането на Address Resolution Protocol пакет.

Dead Gateway Detection(Default) -Never Change The Configured Gateway - Никога не променяй Getaway.

ICMP

Enable ICMP Redirects (Default) - Позволи Internet Control Message Protocol преадресирания.

Do not do anything on ICMP Redirects - Не прави нищо на Internet Control Message Protocol адресирания.

Keep Alive Time - Време за поддържане на връзка.

Other Options

520824_orig.jpg

520901_orig.jpg

Message Queue Seever Options

Connect To Information Store(IS) On Startup - Свържи се със IS при включване на компютъра.

Enable Nagling - Позволи алгоритъм.

Automatic Load Balancing

Enable Load Balance Network Adapters - Позволи зареждане на балансиращи мрежови адаптери.

NIC Task Offloading

Enable The Network Adapter Onboard Processor - Позволи мрежовият адаптер и бордовия процесор.

DNS Cache TTL(Time To Live)

Positive - Позитивно

Negative - Негативно

Dynamic DNS Updates

Enable Dynamic DNS Updates - Позволи обновявания.

Microsoft Netmeeting

Netmeeting Logging - Позволи тип вписване.

Change The Default Gatekepper Discovery Time To Live - Промени вратарското откриване на време за поддържане на жива връзка.

Support URL - Поддържащ URL.

Редактирано от coveka (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Shutdown Options

Shutdown Options

520954_orig.jpg

Shutdown Option

Power Off Windows On Shutdown - Загаси Windows при изключване.

Automaticaly close Non-Responding Applications On Shutdown - Автоматично затвори "Неотговорните" програми на изключване.

Enable The Asking "Shutdown Reason" - Позволи "Причина за изключване".

Timeout For Non-Responding Applications

Manually - Ръчно.

On Exit - При изход.

Roaming Profiles Ignore Directories

Hardware Options

System Options

Системни настройки.

520964_orig.jpg

CPU Information

Type Text - Тип текст.

Vendor Text - Текст Vendor.

PCMCIA

Disable Display Warning On Card Removal - Забрани предупреждението при премахане на картата.

Computer Role

Computer's Role - Роля на компютъра.

Modem

Allows speed up to 921600 bps for 56 kbps Modem - Позволява увеличаване на стойности при модем.

NIC Card

Enable the Network Adapter Onboard Processor - Позволява мрежовият адаптер и бордо процесор.

Enable Load Balance Network Adapters - Позволява зареждане на мрежови адаптери.

Hard Disk

Enable 48-bit Logical Addressing Support for ATAPI Disk Drives - Позволява логическо адресирана поддръжка за ATAPI дискови устройства.

Enabling UDMA66 Mode In Intel Chipsets - Позволява мод UDMA66 във чипсетове на Intel.

CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW Burning

Allow CD Burning - Позолява записване на CD.

Mouse Options

521343_orig.jpg

Double Click Rectangle

Width - Широчина

Height - Височина

Double Click Speed

Speed - Скорост

Mouse Sensitivity

Mouse Double-Click Tolerance - Търпимост пре двоен клик на мишката.

Mouse Drag & Drop Tolerance - Търпимост на влачене и изпускане на мишката.

X-Mouse Options

Activate Window When Mouse Over It (X Window Style) - Активирай прозорец когато мишката е върху него.

Wheel Mouse Scrolling - Превъртане на бутон на мушката.

Scroll A Full Screen At A Time - Превърти целият екран с едно скролиране.

Scroll X Line(s) Per Wheel Click - Скролирай/превърти/ /запишете цифра/ линии на едно натискане на бутон.

Mouse Pointer Options

Hide Pointer When Typing - Скрий показален когато пишеш.

Show/Hide Control Panel Pages

Activities Page - Дейности за страница.

Buttons Page - Бутони на страница.

Pointer Options Page - Опции на показалец.

Wheel Page - Колело на страница.

System

Folder Path Options

521363_orig.jpg

Desktop - Работен плот.

Favorites - Любими.

Templates - Шаблони.

Send To - Изпращане до.

Windows Instalation Path - Инсталационна директория на Windows.

Cookies - Бисквитки.

Temporary Internet Files - Временни интернет файлове.

History - История.

Software Installation

521366_orig.jpg

Uninstall Software

Edit Name - Поправи име.

Delete - Изтрий.

File Protection Options

Display Information Popup Without Altering Files - Покажи информационен изскачащ прозорец без да изменяш файлове.

Display SFC Progress Bar - Покажи System File Checker адресен бар.

Program Timeout

Manually - Ръчно.

On Exit - На изход.

MS Setup Default Name & Company Information

Name - Име

Company - Компания

Windows Product ID

PID - Parameter ID

Windows Update

Allow Access To Window Update - Позволи достъп до прозорец на ъпдейтване.

File System Options #1

File System Options #1

521393_orig.jpg

Auto Start

Autostart For CD-ROM Drives - Автоматично стартиране от CD-ROM устройства.

Autostart For Removable Drives - От преносими дискове.

Autostart For Hard Drives -От хард дискове.

Autostart For RAM Disks - От RAM дискове.

Update Last Access Information On NTFS Partition - Обнови последната информация за достъп до NTFS дял.

Generate 8.3 Format File name

Генерирай 8.3 форматно файлово име.

Support Long File Names On FAT Partition

Поддръжка на дълги файлови имена на FAT дял.

Support Long Filenames On Netware Servers

Поддръжка на дълги файлови имена на мрежови сървъри.

Disable Known DLL Cache

Забрани DLL кеш.

Only Allow Approved Shell Extensions

Позоли само одобрени разширения на обвивки.

Applications Paths

Edit - Поправи.

Add New - Добави нов.

Delete - Изтрий.

Minimum Contiguous File Allocation Size - Минимален близък файлово разпределен размер.

File Path Cache Size - Файлово местоположение кеш размер.

File Name Cache Size - Файлово име кеш размер.

Open Unregistered File Type With - Отваряй нерегистрирани файлови формати със...

File System Options #2

File System Options #2

521403_orig.jpg

Boot Optimization

Enable Automatic Boot Disk Optimization - Позволи автоматично зареждане на дискова оптимизация.

Saved Webpages Folder Linking

Link Saved Webpages With Accompanying Folder - Линково запазени уеб страници с съпровождаща папка.

Windows File System Options

Clear Page File(Swap File) At System Shutdown - Изчисти файловата страница на изключване на компютъра.

Clear Prefetch Folder

Clear Prefetch Folder - Изчисти папка.

Windows Master File Table Allocation

Let OS Decide(Default) - Остави описание на ОС.

Large Many Files Moustly With Small File Size - Много файлове предимно със малък размер.

Many Files Moustly With Normal File Size - Много файлове повечето със нормален размер.

Few Files,Moustly With Huge File Size - Няколко файла със огромен размер.

Some Files,Moustly With Very Huge File Size - Няколко файла със наистина огромен размер.

Prefetch Options

Prefetch Applications That Are Launched - Заредени програми.

Prefetch Applications That Are Executed During Startup - Програми изпълнени по време на стартиране на системата.

Редактирано от coveka (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Drive Information

Drive Information

521426_orig.jpg

Drive Information

ID - Номер.

File System - Файлова система.

Max. File Name Length - Максимална дължина на файловите имена.

Compression Supported - Поддържане на компресия.

Unicode Character Support - Поддържане на Unicode.

Total Capacity - Общ размер.

Free space - Свободно пространство.

Used space - Използвано пространство.

Advanced System Settings

Enable "Beep" Noise On Errors - Позволи звукът при грешки.

Alow Downloads Of COM Objects For Active User - Позволи сваляния на COM обекти от активният потребител.

Alow Downloads Of COM Objects For All Users - Позволи сваляния за всички потребители.

Debugging Options

Log User Environment Activity - Активност на средата при вписване.

Log Remote Boot Activity/IntelMirror Activity - Премахване на активност на лог при зареждане.

Log Application Menagment/MSI Activity - Лог на програмният мениджър.

System Performance #1

System Performance #1

521554_orig.jpg

General System Settings

Unload DLLs From Memory After Using - Разтовари DLL от паметта след употреба.

Automatic Window Refresh - Автоматично презареждане на прозорец.

Run Every 16-Bit Application on VDM - Пускай всяка 16 битова програма на VDMImprove Core System Performance - Подобри ядрото и системната производителност.

Create Separate Process For The Desktop And Explorer - Създай отделен процес за работният плот и за Explorer.

Enable Commands Line Completion - Позволи завършването на командните линии.

Allow CD-ROM Autostart Features - Позволи автоматично стартиране на свойства на CD-ROM.

Optimize DEFRAG For Faster Windows Startup - Оптимизирай дефрагментацията за по-бързо стартиране на Windows.

Expand FIFO Buffer To 16 Byte - Разшири FIFO на 16 бита.

Generate Administrative Shares For Drives - Генерирай административни споделяния за дяловете.

Automatically Terminate "Non Responding" Program On Shutdown - Автоматично затваряй "Неотговарящите" програми на изход от системата.

Automatically Terminate "Non Responding" Program On Normal Operation - Автоматично затваряй "Неотговорните" програми на нормалните операции.

System Performance #2

System Performance #2

521575_orig.jpg

Memory cache Optimize settings

Improve Core Kernal Performance - Увеличи производителността на ядрото.

Enable Large System Cache - Позволи голям системен кеш.

Second level Cache Size - Второ ниво кеш размер.

Open/Save Dialog Box Customization

Show Place bar Inside Dialog - Покажи бар във диалога.

Show back Button Inside Dialog - Покажи бутон "Назад" във диалога.

Show Recent Used Files Inside Dialog - Покажи скорощно използваните файлове в диалога.

Open/Save Dialog Box Start With My Documents -Отвори/Съхрани диалоговата кутия със My Documents.

System Optimization Setting

Increase Critical Worker Threads - Увеличи критичните работни низове.

Enable Ultra Dma-66 Support For Intel Chipset - Позволи поддръжка на Ultra Dma-66 за чипсетове на Intel.

Set Priority Boost For Background Application - Сложи преоритет на зареждане на фоновите апликации.

Set Priority Boost For Foreground Application - Сложи преоритет на зареждане на предфоновите апликации.

Window Optimize

Automatically Restart Windows When Crashes - Автоматично рестартирай Windows при срив.

Enable Smooth Scrolling Effects - Позволи ефекти при приплъзване.

Security

General

Windows Security Options

521608_orig.jpg

Start Menu

Enable Recent Documents History - Позволи неотдавнашна история на документите.

Show Recent Documents Item in Start Menu - Покажи използваните елементи на документи във стартовото меню.

Show Folders From Settings On The Start Menu - Показвай папки от настрайките на стартовото меню.

Show search Item In Start Menu - Показвай елементи за търсене в стартовото меню.

Show Help Item In Start Menu - Показвай Помощното меню като елемент от стартовото меню.

Show Favourites Item In Start Menu - Показвай любими страници като елемент от стартовото меню.

Show Run Item In Start Menu - Покажи Run елемент във стартовото меню.

Show Shut Down Item In Start Menu - Покажи изключване като елемент от стартовото меню.

Show User Folders Item In Start Menu - Показвай папките на потребителите като елементи от стартовото меню.

Disable Features

Enable The "Lock Workstation" Button In Security Screen - Позволи бутон "Заключване на работна станция" във екранът свързан със сигурността.

User Can Use registry Editor - потребител може да използва редактор на регистри.

Network Workgroup Security Options

Show "Entire Network" Item In My Network Places - Покажи цялата мрежа във елемент на "Мойте мрежови места".

Show Workgroup Contents In my Network Places - Покажи съдържанието на работната група в "Мойте мрежови места".

Show "Map/Disconnect Network Drive" In Explorer - Покажи изключването на мрежовото устройство във Explorer.

Enable File sharing - Позволи файлово споделяне.

Enable Printer Sharing - Позволи принтерно споделяне.

Command Prompt CMD Enables

Allow Command Prompt And Batch Files (Default) - Позволи команден промпт и група файлове.

Disallow Command Prompt But Allow Batch Files - Забрани коменден промпт,но позволи група файлове.

Disallow Command Prompt And Disallow Batch Files - Забрани коменден промпт и група файлове.

Control Panel

Control Panel Security

Control Panel Icons

Add/Remove Hardware - Добави/Премахни Хардуер

Add/Remove Programs - Добави/Премахни Програми

Display - Дисплей

Regional Settings - Регионални настройки

Phone and Modem - Телефон и Модем

Internet options - Интернет настройки

Game Controller - Контролер игри

Sounds And Multimedia - Звуци и Мултимедия

ODBC Data Sources - Open Database Connectivity дата източници

Power Options - Опции мощност

System - Система

Date/Time - Дата/Време

Mouse And Keyboard - Мишка и клавиатура

Other System Restriction

Show Context Menu On Desktop - Показай контекстното меню на работният плот.

Allow Only Approved Shell Extensions - Позволи единствено одобрени разширения за обвика.

Windows Explorer

Show File Menu In Windows Explorer - Показвай файловото меню във Windows Explorer.

User Can Access Taskbar Popup Menu - Потребителят има достъп до изскачащото меню със бара за задачи.

Show Workgroup In Network - Показвай работната група в мрежата.

Enable Task Menager - Позволи Задачи мениджъра.

Display Settings

User Can Access Display Settings - Потребителят има достъп до настройките на дисплея.

User Can Configure Screen Server - Потребителят може да настройва скрийн сървъра.

User Can Configure Desktop Background - Потребителят може да настройва фона на дисплея.

User Can Configure Desktop Appearance - Потребителят може да настройва изгледа на десплея.

PrinterUser Can Add Printer - Потребителят може да прибави принтер.

User Can Delete Printer - Потребителят може да изтрие принтер.

Internet Explorer

Internet Explorer

521652_orig.jpg

Appearance Options

Show "File->Open" Menu - Показвай тази част от менюто.

Show "File->New" Menu - Показвай тази част от менюто.

Show "File->Save/Save As" Menu - Показвай тази част от менюто.

Show "Tools->Internet Options" Menu - Показвай тази част от менюто.

Enable Favourites Menu - Позволи меню "Любими страници".

Enable "Set As Background" In Context Menu - Позволи тази опция.

Enable "File->Save->Webpage Complete" Menu - Позволи тази опция.

Hide Unused Item - Скривай неупотребявани елементи.

Help Menu

Show Help Menu - Показвай помощното меню.

Show "Tip Of The Day" In Help Menu - Покажи тази част в помощното меню.

Show "Send Feedback" In Help Menu - Покажи тази част в помощното меню.

Show "For Netscape" In Help Menu - Покажи тази част в помощното меню.

Internet Options Restrictions

Allow changes to Advanced tab - Позволи промени във предният табулатор.

Enable history Options[General] - Позволи настройки на историята.

Enable Temporary Internet Files[General] - Позволи временните интернет файлове.

Allow changes to Connection tab - Позволи промени свързващият табулатор.

Enable Certificates Options [General] - Позволи настройки на сертификатите.

Enable Foreground/Background Colors options[General] - Позволи Преден/Задан фон настройки.

Enable Fonts Options[General] - Позволи настройки на шрифтовете.

Enable Languages options [General] - Позволи езикови настройки.

Enable Microsoft Assistant Button[Content] - Позволи асистент бутон.

Enable Links Colors Options[General] - Позволи настройки на цветовете на линковете.

Enable Home Page Options[General] - Позволи настройки на страницата.

Enable Content advisor Options - Позоли настройки на съветник на съдържанието.

Enable Chеck If Defaut browser option[Programs] - Позволи проверка за браузър по подразбиране.

Enable Proxy server options[Connections] - Подволи настройки на прокси сървър.

Enable Automatic Connection Configuration options[Connections] - Позволи автоматични настройки на конфигуриране на връзката.

Enable Internet Connection Wizard button[Connections] - Позволи бутонът за зареждане на Wizard за връзка.

Enable Calendar And Content list options[programs] - Позволи календар и лист на съдържанието и тяхните настройки.

Enable e-mail,newsgroup and internet call options[Programs] - Позволи настройки на електронна поща,новинарски групи и интернет разговори.

Enable Reset web settings button[Programs] - Позволи бутона за рестартиране на уеб настройките.

Show Advanced tab -Покажи предният таб.

Enable Personal Certificate options[Content] - Позволи настройки на персонален сертификат.

Enable Site Certificate options[content] - Позволи настройки на сайт сертификат.

Enable AutoComplete form options[content] - Позволи автоматично попълване на настройките за формуляри.

Enable AutoComplete Passwords option[content] - Позволи автоматично попълване на опциите за пароли.

Show General Tab - Покажи главният табулатор.

Show Security tab - Покажи табулатор сигурност.

Show content tab - Покажи табулатор съдържание.

Show connections tab - Покажи табулатор свързване.

Show programs tab - Покажи табулатор програми.

Enable Security Level Options[security] - Позволи настройки на нивата за сигурност.

Enable Sites Button options[security] - Позволи настройки на бутони на сайтове.

Enable Internet Connection wizard button[connections] - Позволи интернет свързване wizard бутон.

Enabe Internet Temporary Files options button[general] - Позволи настройки на временните файлове.

Enabe Accessibility option[general] - Позволи настройки за достъп.

Delete Internet Filter passwоrd - Изтрий интернет филтър парола.

Other Options

MS Office Options

MS Office Options

521708_orig.jpg

General

Maintain Journal For MS Office Components - Дневна поддръжка на компонентите на офиса.

Automatically Display Clipboard Toolbar When Copying - Автоматично показвай клипборда когато копираш.

MS Word

Enable UNC Path Generation Automatically - Позволи автоматично генериране на местоположение за Uniform Naming Convention.

Use GDI to Print shading - Използвай Graphics Device Interface за да принтираш защриховане.

Automatically Display Most Recently used (MRU) Font List - Автоматично показвай най-често използваният шрифт.

Cache memory for bitmaps - Кеш памет за bitmaps-за растерни графики.

Cache memory for files - Кеш памет за файлове.

Office XP Folder Path

Templates - Шаблони

Theme - Тема

Access

Excel

Front Page

Power Point

Word

MS Excel

3D Effect For Dialog Boxes - 3Д ефект за диалогови прозорци.

Maximum Number Of Undo Levels - Максимален номер за отменяне на нива.

Windows Programs

Windows Program Options

521906_orig.jpg

MS Paint

Show Text Toolbar In MS Paint - Показвай текстовият тул бар във програмата.

Notepad Options

Enable Word-Wrap By Default - Позволи застъпване на думи.

Set Default Font Size: - Сложи шрифтов размер по подразбиране.

Strike-Through

Set Default font Style: - Сложи шрифтов размер на стил.

Underline

Remember Last Used printer Page Setup - Запомни последната използвана принтер страница.

Wordpad

Enable Word Wrap In Wordpad - Позволи застъпването на думи в програмата.

WinZIP

Clear Recent File List - Изчисти неотдавнащните файлове.

Visial C++

Enable *.DMP Files To Be Opened - Позволи отварянето на .DMP файлове.

Acrobat Reader

Clear Recent File List - Изчисти скорощните файлове.

Regedit

Clear Last Active Key In Regedit - Изчисти последният активен ключ.

Restore - Възстановяване.

Apply Changes - Приложи промените.

System Tools

System Information

Дава пълна информация за системните дискове,процеси и локалните настрайки.

521922_orig.jpg

Overview

Основен преглед.

521969_orig.jpg

521925_orig.jpg

General Hardware Information

Главна хардуерна информация.

Computer Type:-Вид компютър

BIOS-Тип на BIOS

Memory-Налична виртуална памет

Monitor-Вид монитор

Adapter-Тип адаптер

Mouse-Тип "Мишка"

Keyboard-Клавиатура

Drives-Драйвъри,частите,на които е разделен хард диска

General Software Information

Главна софтуерна информация

Windows-Тип на операционата система

Registered To-Прякор на администратора на компютъра

Identification-Индефициране на компютъра

IE version-Версия на вгреденият браузър на Windows

Windows

521972_orig.jpg

521949_orig.jpg

General Windows Information

Главна информация за Windows

Windows-Тип на WindowsDefault Browser-Браузър по подразбиране при Windows

Default Mail-Пощенски клиент по подразбиране

Software count-Софтуерен брояч,преброява инсталирани програми

Locale Settings

Местни настройки

Language(ID)Номер на език,поддържащ системата

Country-Номер на страната,в която се намира компютъра

Timezone-Времева зона,часови пояси.

DVD-Zone-DVD религион

Date/Time format-Дата,формат на времето

Display

521972_orig.jpg

521974_orig.jpg

General Device Information

Главна информация за монитор

Display-Тип на дисплея

Max. resolution-Максимална резолюция

Current resolution-Моментна резолюция

Adapter-Вид на адапрет

DirectX version-Версия на интерфейс от DirectX

Other Device Information

Друга информация за монитора

Driver version-Версия на друйвър задвижващ монитора

Technology-Показва технологията на изработка

Color bits -Брой битови цветове

Front resolution-Предна резолюция

Pixel w/h/d-Параметри на покозване на пиксели

System Devices

522006_orig.jpg

522010_orig.jpg

Processor Information

Информация за процесор

Manufactured-Производителност

CodeName-Кодирано име

Frequency-Работна честота

L1 Cache-Кеш на L1

L2 Cache-Кеш на L2

Socket-Гнездо

BIOS Information

Информация за BIOS

Manufactured-Произведен от

Date-Дата на пройзводство

Version-Версия BIOS

Size-BIOS размер

IO devices

522025_orig.jpg

522027_orig.jpg

Ports

Портове

-Виждате порт и тип на порт,при Вас портовете са различни!

Printers

Принтери

-Виждате име и местонахождение,при Вас може да са различни.

Audio Devices

Аудио устройства

-Виждате инсталираните аудио устройства,при Вас са различни!

DirectX

522253_orig.jpg

522269_orig.jpg

Direct3D

Софтуерна емулация чрез Direct3D

DirectMusic

Инструменти за аудио свързани със DirectMusic

DirectPlay

Инсталирани компоненти свързани със игри и със DirectPlay

Performance

Производителност

Редактирано от coveka (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

522277_orig.jpg

Kernel

Ядро

Threads -Низове

Precesses-Процеси

Max. Process -Максимален процес

Max. thread count-Максимално пресмятане на низове

Physical Memory

Физическа памет

Total-Цялата физическа памет

Alloc Granularity-Гранулометричен състав

Min App Address-Минимален апликационен адрес

MaxAppAddress-Максимален апликационен адрес

Page Size-Размер на страница

Paging

Странициране

Max. Size-Максимален размер

Used-Употребено

Available-На разположение

Communication

Комуникации,осъществяване на връзка

522305_orig.jpg

522311_orig.jpg

Adapter General Information

Главна информация за адаптера

Adapter-Показва информация за адаптера Ви

Address-Адрес на адаптера

IP Address-Интернет адрес

TCP/IP General Information

Главна информация за протокол TCP и IP

Computer-Номер

Gateway-Входни данни

Mask-Маска

WinSock General Information

Главна информация за WinSock

Description-Описание на версия

Version-Версия

Mеmory

Памет

522323_orig.jpg

Memory Usage

Употребяване на паметта

Total Physical Memory-Общо физическа памет

Total Windows Memory-Общо памет на Windows

Free-Свободна

Used-Заета

Selection-Подбрана

Process List

Листа на процесите в системата

*Листата при Вас ще изглежда различно,в зависимост от инсталирани и пуснати програми.

Drives

522331_orig.jpg

Drive Usage

Употреба на драйвърите

Total-

Free-

Used-

Drives

Драйвъри,изберете от падащият списък

Details

Детайли

About the volume-За този дял

Drive type-Тип на драйвъра,дяла

Volume name-Име на дяла

Serial Number-Сериен номер

File System-Файлова система на дяла

Total Size-Общо пространство

Free-Свободно

Used -Употребено

File System-Информация относно файловата система на дяла

Compressed partition-Има ли компресия на дяла

File compression-Има ли файлова компресия

Unicode file names-Имената поддържат ли Unicode

Long files names-Поддържат ли се дълги файлови имена

Encryption supported-Криптиране поддържано ли е

Hardwate Information-Информация за Хардуер

HardDrive Model-Модел на твърдият диск

Bytes per sector-Байтове за сектор

Sectors per track-Сектори на обиколка

Track per cylinder-Обиколки на цилиндър

Total cylinders-Общо цилиндри

Logical Information-Логическа информация

Number Of Clusters-Номер на купчинки

Used Clusters-Използвани купчинки

Free Clusters-Свободни купчинки

Bytes per cluster-Байтове на купчинка

Sectors per clusters-Сектори на купчинки

Used sectors-Използвани сектори

Free sectors-Свободни сектори

Help

-Извежда помощните файлове на програмата

Report-Води до създаване на Репорт:

522360_orig.jpg

Select Source

All Page-Всички страници

Current Page-Текуща страница

Select Format

As plain text-Обикновен текст

As HTML format-Като HTML уеб документ

As XML format-Във XM формат

Select Destination

-Избери местоположение за запазване на файла

Create-Създай

Close-Затвори

Refresh

-Обнови параметрите

Exit-Излез от проложението

Files and Folders Information

Дава детайлна информация за файлове и папки

522367_orig.jpg

522369_orig.jpg

Меню File

Файлове

522372_orig.jpg

Select-Избира папка

Rescan-Сканира избраната папка повторно

Stop-Спира сканиране на папка

Print-Принтира

Print Preview-Преглед при принтиране,виждате как ще изглежда всичко във принтиран вид

Print Setup-Принтер устройство

Меню View

Преглед

522383_orig.jpg

Main Toolbar-Показвай главните инструменти

Path Toolbar-Показвай инструмент за отваряне на местоположения

Status Bar-Показвай инструмент за преглед на статус

Size Chart-Показвай диаграмата с големината на купчините

Info Bar-Показвай прозореца със информация за папката

Меню Tools

522397_orig.jpg

Zip Compression-Zip Компресиране

522406_orig.jpg

[colol=blue]Content Folder contents to include-Включено съдържание на папка

Recursive(include all subfolders)-Рекурсивно,включване на всички подпапки.

FilterFile extensions(case insensitive) that must be zipped-Presents-Only include file sizes-Only within date range from toZip file location-Browse-Save Job-Load Job-Execute-Close-Options-Настройки

Drive Settings

Настройки на дяловете

522805_orig.jpg

Enable following drive types

Позволи следните типове дялове

Removable Disks-Подвижни дискове

Fixed Harddisks-Фиксирани хард дискове

CD-ROM Drives-CD-ROM устройства

RAM Drives-RAM устройства

Редактирано от coveka (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.