Премини към съдържанието
AleksofT

Забавяне на компютъра.

Препоръчан отговор


От скоро компютъра ми почна да става много бавен,а не знам каква може да е причината.

Бихте ли помогнали?

Ето лог файла от HijackThis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:36:45, on 25.8.2007 г.

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\LogMeIn\x86\RaMaint.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeIn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgfwsrv.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\VM_STI.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE

C:\WINDOWS\ALCMTR.EXE

C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe

C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

D:\Program files\Alarm Me\AlarmMe.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

C:\Program Files\Philips\SPC 200NC PC Camera\TrayMin200.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Program Files\PowerMenu_1_5_1\PowerMenu.exe

E:\Documents\ПРОГРАМИ\SyTinem.exe

C:\Program Files\UberIcon\UberIcon Manager.exe

e:\Documents\ПРОГРАМИ\winamp.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe

C:\PROGRA~1\Mozilla Firefox\firefox.exe

e:\Documents\block\HijackThis 1.99.1\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://yes.bg/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O2 - BHO: SnagIt Toolbar Loader - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\SnagItBHO.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\SnagItIEAddin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [bigDogPath] C:\WINDOWS\VM_STI.EXE Philips SPC 200NC PC Camera

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn GUI] "C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [unlockerAssistant] "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AlarmMe] "D:\Program files\Alarm Me\AlarmMe.exe" "-h"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MAgent] C:\Program Files\Mail.Ru\Agent\magent.exe -LM

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Startup: ComNet.lnk = ?

O4 - Startup: OneNote 2007 Screen Clipper and Launcher.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Startup: Shortcut to PowerMenu.lnk = C:\Program Files\PowerMenu_1_5_1\PowerMenu.exe

O4 - Startup: Shortcut to SyTinem.lnk = ?

O4 - Startup: Shortcut to UberIcon Manager.lnk = C:\Program Files\UberIcon\UberIcon Manager.exe

O4 - Startup: Shortcut to winamp.lnk = ?

O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?

O4 - Global Startup: TrayMin200.exe.lnk = C:\Program Files\Philips\SPC 200NC PC Camera\TrayMin200.exe

O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Download all videos using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: Download link using &BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Найти с помощью Рамблера - res://C:\Program Files\Rambler Assistant\ramblertoolbarU1.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: Перевести с помощью словарей Рамблера - res://C:\Program Files\Rambler Assistant\ramblertoolbarU1.dll/dic.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Mail.Ru Агент - {7558B7E5-7B26-4201-BEDB-00D5FF534523} - C:\Program Files\Mail.Ru\Agent\magent.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mail.Ru Агент - {7558B7E5-7B26-4201-BEDB-00D5FF534523} - C:\Program Files\Mail.Ru\Agent\magent.exe

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe (file missing)

O9 - Extra button: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avgfwafu.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avgfwafu.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avgfwafu.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avgfwafu.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avgfwafu.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E618F888-CE18-42C1-B8A9-2C81E67F4906}: NameServer = 84.54.128.9 84.54.128.8

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - Winlogon Notify: LMIinit - C:\WINDOWS\SYSTEM32\LMIinit.dll

O20 - Winlogon Notify: WB - C:\Program Files\AlienGUIse\fastload.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Firewall (AVGFwSrv) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgfwsrv.exe

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LogMeIn Maintenance Service (LMIMaint) - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\RaMaint.exe

O23 - Service: LogMeIn - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeIn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

  • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Пратих го за анализ на www.hijackthis.de

Спри RESTORE POINT...сканирай за гадинки с инструментите от важните теми, разгледай и тези за оптимизация на WINDOWS във форумите за "Операционните системи"...

C:\WINDOWS\ALCMTR.EXE

E:\Documents\ПРОГРАМИ\SyTinem.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O8 - Extra context menu item: Найти с помощью Рамблера - res://C:\Program Files\Rambler Assistant\ramblertoolbarU1.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: Перевести с помощью словарей Рамблера - res://C:\Program Files\Rambler Assistant\ramblertoolbarU1.dll/dic.htm

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

Избери ги в HijackThis и дай FIX

Редактирано от B-boy[StyLe] (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Поправих ги.Сега вече всичко трябва да е наред.

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\LogMeIn\x86\RaMaint.exe

C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeIn.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgfwsrv.exe

C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE

C:\WINDOWS\ALCMTR.EXE

C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

D:\Program files\Alarm Me\AlarmMe.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe

C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

C:\Program Files\Philips\SPC 200NC PC Camera\TrayMin200.exe

C:\Program Files\PowerMenu_1_5_1\PowerMenu.exe

C:\Program Files\Sizer\sizer.exe

E:\Documents\ПРОГРАМИ\SyTinem.exe

C:\Program Files\UberIcon\UberIcon Manager.exe

e:\Documents\ПРОГРАМИ\winamp.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

e:\Documents\block\HijackThis 1.99.1\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://infokredit.netinfo.bg/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

O2 - BHO: SnagIt Toolbar Loader - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\SnagItBHO.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - D:\Program files\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.8.30.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - D:\Program files\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\SnagItIEAddin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn GUI] "C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [unlockerAssistant] "C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AlarmMe] "D:\Program files\Alarm Me\AlarmMe.exe" "-h"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [TrueImageMonitor.exe] C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TrueImageMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AcronisTimounterMonitor] C:\Program Files\Acronis\TrueImageHome\TimounterMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Startup: Shortcut to PowerMenu.lnk = C:\Program Files\PowerMenu_1_5_1\PowerMenu.exe

O4 - Startup: Shortcut to sizer.lnk = C:\Program Files\Sizer\sizer.exe

O4 - Startup: Shortcut to SyTinem.lnk = ?

O4 - Startup: Shortcut to UberIcon Manager.lnk = C:\Program Files\UberIcon\UberIcon Manager.exe

O4 - Startup: Shortcut to winamp.lnk = ?

O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?

O4 - Global Startup: TrayMin200.exe.lnk = C:\Program Files\Philips\SPC 200NC PC Camera\TrayMin200.exe

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: &Сваляне на всички с FlashGet - D:\PROGRA~1\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: &Сваляне с FlashGet - D:\PROGRA~1\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: BitComet Search - {461CC20B-FB6E-4f16-8FE8-C29359DB100E} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.8.30.dll

O9 - Extra button: Преведи - {60237576-b24c-4ba9-9740-c9f3ec9db557} - D:\PROGRA~1\WEBTRA~1\wt2ie.dll

O9 - Extra button: Mail.Ru Агент - {7558B7E5-7B26-4201-BEDB-00D5FF534523} - C:\Program Files\Mail.Ru\Agent\magent.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Mail.Ru Агент - {7558B7E5-7B26-4201-BEDB-00D5FF534523} - C:\Program Files\Mail.Ru\Agent\magent.exe

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Program files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Program files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra button: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avgfwafu.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avgfwafu.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avgfwafu.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avgfwafu.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\avgfwafu.dll

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - Winlogon Notify: LMIinit - C:\WINDOWS\SYSTEM32\LMIinit.dll

O20 - Winlogon Notify: WB - C:\Program Files\AlienGUIse\fastload.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Firewall (AVGFwSrv) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgfwsrv.exe

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LogMeIn Maintenance Service (LMIMaint) - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\RaMaint.exe

O23 - Service: LogMeIn - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeIn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
Можеш и сам да провериш на този адрес: http://www.hijackthis.de cool.gif

И след като анализира...кои да премахна..тези отбелязани с good.gif или...

A има и такава икона avscanner.gif и icon_windows_xp.gif

То пише rating_4.gif (safe), rating_5.gif (very safe) и rating_3.gif (neutral)..обаче е безопасно за премахване или за оставяне.. Помагайте моля :) Мерси предварително ;)

Редактирано от hopepper (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Огледай се за определението NASTY

42097012oe5.jpg

Безопасни за изтриване обикновенно са и Unnecessary (deactivated) entry that can be fixed

Редактирано от B-boy[StyLe] (преглед на промените)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.