Премини към съдържанието
mimi_81

Какво говори денят от седмицата, в който сме родени

  Препоръчан отговор

  mimi_81    0

  Родените в Понеделник

  Родените в Понеделник са под влияние на Луната и Нептун. Силна интуиция, изострена чувствителност и живо въображение са присъщи на тези хора. Влиянието се подсилва, ако календарен ден на раждането е 2, 7, 11, 16, 20, 25 или 29-ти.Сред родените в първия ден от седмицата често се срещат поети и писатели. Освен, че умеят да пренасят впечатления и чувства върху белия лист, те успешно общуват с публика и затова тяхно благоприятно поле за реализация са сцената и медиите вестници, радио, телевизия, а също така и политиката. Обичат да се ровят в миналото и много историци, археолози, реставратори или търговци на антикварни стоки са родени в понеделник. Любители са на добрата кухня и повечето имат проблеми с наднорменото си тегло. Хората с луннонептуново влияние притежават силно развити сетива и възможности за контакти на астрално ниво.

  За родените в Понеделник времето, заключено между 52-ия и 103-ия ден, броено от рождената дата нататък, е найтворческият период от годината, наситен с важни за личността събития. Например за роден на 02.11.1931 това е от 24-ти декември до 13-ти февруари.

  Родените във Вторник

  Родените във Вторник са подвластни на огнената енергия на Марс. Жизнени и енергични, те обичат движението и са физически добре сложени. Изпитват естествено влечение към спорта и сред тях не са рядкост личности с ярки постижения олимпийски и световни шампиони. Дори и да не се занимават активно със спорт, грижата за добрата им физическа кондиция е от първостепенна важност. Марс носи енергия и борбеност, амбиции за реализация, хъс и воля за себедоказване.

  Още по-силно е влиянието на Марс, ако човек е роден на 9, 18, 27-ми календарен ден от месеца.

  Родените във Вторник са импулсивни, енергични и смели. Умеят да се справят добре във всякакви ситуации, не се страхуват да поемат рискове и да носят отговорност. С успех реализират качествата си в спорта, в органите на сигурността и отбраната на страната, а също така и във всички инженерни професии.

  За човек, роден във Вторник, периодът между 104-ия и 155-ия ден, броено след рождения му ден, е найуспешният отрязък от време за всяка жизнена година. Марс ще го подкрепя при печелене на състезания и конкурси, справяне с конкуренция, налагане на собствени идеи и концепции, представяне на личността откъм найдобрата И страна. Така например за роден на 27.07.1965г това е времето между 8-ми ноември и 29-ти декември.

  Родените в Сряда

  Родените в Сряда са под влияние на пъргавия и остроумен Меркурий. За тях е много важно да се изразяват словесно. Бързата и аналитична мисъл, както и умелото боравене със словото им дават отлични възможности за изява в системата на образованието като лектори, преподаватели, в съдебната зала като адвокати или на сцената като актьори. Служат си добре с числата и често си избират за професионално поприще области като програмиране, икономика, статистика. Това важи в още по-голяма степен, ако човек е роден на 5, 14, 23-ти от месеца. Обичат да спорят, дори изпитват удоволствие да влизат в словесен дуел. Повечето притежават сръчност на ръцете и могат да бъдат изящни майсториприложници.

  За родените в Сряда периодът между 156-ия и 207-ия ден,след рождения ден, през всяка година ще е изпъстрен със събития, произтичащи или свързани със словото, писано или изречено: изпити, дебати, писмена или устна защита на позиции, представяне на нова роля, нова книга, нова концепция за реформи в образованието или нов счетоводен план.Например за роден на 05.09.1951г това са дните след 8-ми февруари до 31-ви март.

  Родените в Четвъртък

  Родените в Четвъртък през целия си живот са закриляни от благодатния Юпитер. Това са хора с мащабно мислене и винаги разчитащи на късмета си. Имат големи реализаторски способности. С вродената си мъдрост и философска нагласа, те лесно печелят доверието на околните и нерядко се озовават на председателското кресло. Свободата и независимостта са им много скъпи и трудно понасят някой да ги командва. Умеят да се възползуват от хора и обстоятелства. В зрялата си възраст, особено след 45-та година, са материално добре обезпечени. Поради многостранните си интереси и дарби имат широк спектър от професии, в които се реализират успешно: писатели, режисьори, философи и политици или в химията, строителството, транспорта. Още повъздействуващо е влиянието на Юпитер, когато са родени на 3, 12, 21, 30-то число, независимо през кой месец от годината.

  За родените в четвъртък онази част от годината, затворена мужду 208-ия и 259-ия ден след рождения ден, е свързана със събития, покровителствувани от Юпитер.Това може да бъде получаване признание в професията, придобиване на имот, печалби, било в резултат на собствен труд, било от късмет. Например ако човек е роден на 03.12.1942г, това е времето от 29-ти юни до 19-ти август.

  Родените в Петък

  Родените в Петък са под силното влияние на Венера. Артистични, с развити сетива за красотата, за цветовете и формите. Повечето имат отличен слух и глас и сред тях често се срещат музиканти инструменталисти, певци, композитори. Изкуството, във всичките му проявления, ги привлича и става тяхна съдба актьори, художници, дизайнери на дрехи или обзавеждане за дома, архитекти, изкуствоведи, галеристи. Хората, родени в петък и особено на 6, 15, 24-ти ден от месеца, имат изразено чувство за отговорност и проявяват завидна всеотдайност в попрището, което са си избрали.

  Търсенето на истината и желанието им да раздават справедливост са мотивацията за избиране също така на професии, свързани с правото и законността: прокурори и съдии. За родените в петък найсилният период през годината е времето между 260-ия и 311-ия ден, след рождената дата. Подкрепата е в посока на атрактивнотопредставяне на сцената или в съдебната зала, представяне на нова модна колекция или архитектурен проект, смяна на обзавеждането, предприемане на дълго пътешествие или просто отдаване на развлечения. При човек роден на 06.10.1961г, това е времето между 23-ти юни и 13-ти август.

  Родените в Събота

  Родените в Събота на ден, покровителствуван от Сатурн са хора, които лесно се разпознават по неестествената за възрастта им зрялост. Опитват се отрано да се отделят от родителите и да живеят самостоятелно. Отношенията с възрастни хора заемат важно място в живота им, било като оказвана им подкрепа, било като необходимост в определен период от живота си да се грижат за близък родственик. Дори да са от темпераментните огнени и въздушни знаци, те умеят много добре да контролират чувствата си и да не ги излагат на показ. Дълбокият си душевен живот мнозина от тях изливат в нежна поезия. Отрано научават сатурновия урок, че успех ще постигнат само след продължителен и упорит труд. Повечето имат дълъг житейски път. В по-пълна степен горното важи за хора,които са родени на 8, 17, 26-ти ден от месеца.

  Немалка част от родените в събота обичат шумоленето на банкнотите и често избраната професия е свързана с парите счетоводители, касиери, банкери. Те притежават вроден усет за бизнес и политика. Така предприемачеството, административната и управленска дейност се явяват отлично поле за реализация на безспорните им качества. Времето от 312-ия ден, мерено от предишния рожден ден, до настоящия, е силен период за хората родени в събота. Благоприятствува се успешният завършек на проекти, върху които е работено дълго и упорито, отношенията с възрастни хора, решаването на сложни и проточили се дълго дела, започването на нова работа. Например за роден на 08.01.1949г. този период ще е от 16-ти ноември до 7-ми януари.

  Родените в Неделя

  Родените в Неделя са подложени на едновременното влияние на Слънцето и Уран. Силни характери, амбициозни, изобретателни, целенасочени, упорити и твърде практични, особено ако са родени на 1 , 4, 10, 13, 19, 22, 28, 31-ви.

  С каквото и да се занимават, а те не избират какво да е, то трябва да бъде оценено по достойнство и тяхното лично участие да е дебело подчертано. Обичат, но същевременно и умеят да ръководят. Силното им лично присъствие и чувството им за отговорност будят доверие и те с лекота успяват да се превърнат в лидери на групата от хора, с които работят.

  Родените в неделя отдават предпочитание на самостоятелната работа, с подчертан авторски елемент. Комфортно се чувствуват и на върха на йерархичната пирамида. В професията, която си избират, наймного ценят възможностите за лична изява. Кариерата им често е споходена от неочаквани обрати и от намесата на властимащите. Обичайно е да преминават от една професия в друга или внезапно за околните да се издигнат към върха, оказали се „подходящия човек на подходящото място”, но също така и неочаквано да полетят надолу като нечии изкупителни жертви.

  Събота е ден на Сатурн, владетелят на душите на мъртвите, ден на скръбта, ден за почивка.

  От една страна творческите енергии, които притежава индивида ще имат остра нужда от признаване от колектива. От друга страна, колективното съзнание ще възприема ярките индивиди – творци като предизвикателство за своето благосъстояние и заплаха за нормалното съществуване и безопасност. Затова преминаването на Сатурн през знака Лъв ще предизвиква трудности с проявяването на творческите енергии, ако те не се вместват в еволюционните концепции на развитие на колектива.

  Пионери, новатори, творци и съзидатели, те успяват там, където други не виждат перспектива и се отказват. Управленската дейност, властта във всичките И проявления, е благодатно поле за изява на способностите им, и те не пропускат да оставят своята следа в историята.

  За родените в неделя найсилен период от всяка година е времето след рождения до 52-ия ден, когато се подпомага личността в нейния стремеж за себеизява. Тогава може да се разчита на подкрепа от силните на деня, на успех във всякакви рекламни кампании и в дейности в полза на авторското право.Така за роден на 10.08.1969г найсилният период през годината ще е от 10-ти август до 31-ви септември.

  Източник : www.temura.net

  Редактирано от infinity1305 (преглед на промените)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Амбър    5073
  Родените в Понеделник

  Родените в Понеделник са под влияние на Луната и Нептун. Силна интуиция, изострена чувствителност и живо въображение са присъщи на тези хора. Влиянието се подсилва, ако календарен ден на раждането е 2, 7, 11, 16, 20, 25 или 29-ти.Сред родените в първия ден от седмицата често се срещат поети и писатели. Освен, че умеят да пренасят впечатления и чувства върху белия лист, те успешно общуват с публика и затова тяхно благоприятно поле за реализация са сцената и медиите вестници, радио, телевизия, а също така и политиката. Обичат да се ровят в миналото и много историци, археолози, реставратори или търговци на антикварни стоки са родени в понеделник. Любители са на добрата кухня и повечето имат проблеми с наднорменото си тегло. Хората с луннонептуново влияние притежават силно развити сетива и възможности за контакти на астрално ниво.

  За родените в Понеделник времето, заключено между 52-ия и 103-ия ден, броено от рождената дата нататък, е найтворческият период от годината, наситен с важни за личността събития. Например за роден на 02.11.1931 това е от 24-ти декември до 13-ти февруари.

  biggrin.gif

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове
  yvsot    808

  Хм, то и аз съм родена в понеделник, но написаното изобщо не отговаря за мен.

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове
  Родените в Четвъртък

  Родените в Четвъртък през целия си живот са закриляни от благодатния Юпитер. Това са хора с мащабно мислене и винаги разчитащи на късмета си. Имат големи реализаторски способности. С вродената си мъдрост и философска нагласа, те лесно печелят доверието на околните и нерядко се озовават на председателското кресло. Свободата и независимостта са им много скъпи и трудно понасят някой да ги командва. Умеят да се възползуват от хора и обстоятелства. В зрялата си възраст, особено след 45-та година, са материално добре обезпечени. Поради многостранните си интереси и дарби имат широк спектър от професии, в които се реализират успешно: писатели, режисьори, философи и политици или в химията, строителството, транспорта. Още повъздействуващо е влиянието на Юпитер, когато са родени на 3, 12, 21, 30-то число, независимо през кой месец от годината.

  За родените в четвъртък онази част от годината, затворена мужду 208-ия и 259-ия ден след рождения ден, е свързана със събития, покровителствувани от Юпитер.Това може да бъде получаване признание в професията, придобиване на имот, печалби, било в резултат на собствен труд, било от късмет. Например ако човек е роден на 03.12.1942г, това е времето от 29-ти юни до 19-ти август.

  Това което съм отбелязала е напълно вярно! Останалото не толкова.

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове
  Tramway    72

  Дайте някакъв линк към календар, от който да разбера кой ден съм се родил.

  Мерси предварително.


  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове
  krisku    16
  Дайте някакъв линк към календар, от който да разбера кой ден съм се родил.

  Мерси предварително.

  Ако ползваш Windows, може да ползваш вградения календар. Двоен клик долу в трея (където ти пише часът), връщаш годинките назад, избираш месеца и гледаш. Годините могат да бъдат върнати до 1980. :-)

  Редактирано: Уф, аз помислих, че годината е 1890, извинявам се.

  Редактирано от krisku (преглед на промените)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове
  dindi    4263
  Родените в Сряда

  Родените в Сряда са под влияние на пъргавия и остроумен Меркурий. За тях е много важно да се изразяват словесно. Бързата и аналитична мисъл, както и умелото боравене със словото им дават отлични възможности за изява в системата на образованието като лектори, преподаватели, в съдебната зала като адвокати или на сцената като актьори. Служат си добре с числата и често си избират за професионално поприще области като програмиране, икономика, статистика. Това важи в още по-голяма степен, ако човек е роден на 5, 14, 23-ти от месеца. Обичат да спорят, дори изпитват удоволствие да влизат в словесен дуел. Повечето притежават сръчност на ръцете и могат да бъдат изящни майсториприложници.

  Да бе, аз съм ужасно саката в ръцете. Ето защо бързо се простих със сервитьорската професия... biggrin.gif

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове
  Tramway    72
  Ако ползваш Windows, може да ползваш вградения календар. Двоен клик долу в трея (където ти пише часът), връщаш годинките назад, избираш месеца и гледаш. Годините могат да бъдат върнати до 1980. :-)

  Благодаря ти за съвета - туй го знам, ама не ми върши работа - трябва ми 1962г.

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове
  mimi_81    0

  http://margaritta.dir.bg/0302rojden_den.htm

  Тук се изчислява и деня,в който сте родени и има описание за самия ден.

  Е,това ме разби в тоя сайт :

  Хората, отнасящи се много сериозно към семейството, разбира се са онези, които са родени в четвъртък - денят на Юпитер. В стари времена от родените в четвъртък излизали прекрасни законодатели, чиновници, жреци. Хората на Юпитер предизвикват уважение и привличат с достолепието си, но могат да се окажат и високомерни и самоуверени, макар че винаги се стараят да бъдат справедливи. Те обичат добрата храна, сексът също им носи удоволствие - правят го бавно и се стараят и тук да не уронят достойнството си. Спокойно се отнасят към нововъведенията и не бързат да ги приемат. Разбира се, такива те стават едва след като в младостта си съберат достатъчно голяма колекция от разбити сърца и извъртят куп авантюри. Поданиците на Юпитер обичат да пътешестват и да правят любов на открито сред природата или на необичайни места. Ако отдавна отлагате разговор с началника си, например по повод увеличение на заплатата, направете го в четвъртък - най-вероятно тогава той да е настроен добронамерено и да се постарае да бъде справедлив. В случай на неуспех, изчакайте още седмица и опитайте щастието си отново.

  Редактирано от mimi_81 (преглед на промените)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове
  Tramway    72

  Мерси, Мими! Намерих си деня - сряда.

  Ето какво пише в публикацията тук:

  Родените в Сряда

  Родените в Сряда са под влияние на пъргавия и остроумен Меркурий. За тях е много важно да се изразяват словесно. Бързата и аналитична мисъл, както и умелото боравене със словото им дават отлични възможности за изява в системата на образованието като лектори, преподаватели, в съдебната зала като адвокати или на сцената като актьори. Служат си добре с числата и често си избират за професионално поприще области като програмиране, икономика, статистика. Това важи в още по-голяма степен, ако човек е роден на 5, 14, 23-ти от месеца. Обичат да спорят, дори изпитват удоволствие да влизат в словесен дуел. Повечето притежават сръчност на ръцете и могат да бъдат изящни майсториприложници.

  И в сайта, който ми посочи:

  Сряда е най-веселият ден на седмицата. Меркурий - бързоногият посланик на боговете дарява своите подопечни с остър език, пъргава мисъл, умения в търговските операции и склонност към дейности, които изискват сръчни ръце. В живота и любовта тези хора са твърде мобилни и комуникабелни: имат куп познати, планове, идеи. Дори в леглото те са склонни към експерименти и не могат да се ограничат само с един партньор, та нали сексът за тях е забавление - тук те не признават никакви предразсъдъци.

  Има нещо общо, има нещо общо и с мен. Езикът ми мели повече, отколкото трябва и е доста остър. Оназ ми работа също работи усилено. Отдава ми се даскалъка, артистлъка, инженерлъка, железничарлъка. В търговията обаче хич ме няма.

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

  Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

  Регистрирайте се

  Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

  Нова регистрация

  Вход

  Имате регистрация? Влезте от тук.

  Вход


  ×

  Информация

  Този сайт използва бисквитки (cookies), за най-доброто потребителско изживяване. С използването му, вие приемате нашите Условия за ползване.