Компанията Wave Computing, която погълна MIPS Technologies представи първата версия на проекта MIPS Open, предназначен за отваряне компонентите на архитектурата на MIPS процесорните команди и свързаните с тях елементи на процесорната архитектура. В рамките на проекта бяха предоставен пълен достъп до 6-тото поколение 32- и 64-битови процесорни команди MIPS R6 (MIPS32 и MIPS64 ISA).

Спецификациите, необходими за създаването на MIPS съвместими процесори, се разпространяват безплатно бе каквито и да било лицензни такси с безвъзмезден достъп до патентованите MIPS технологии. Всички елементи на проекта се разпространяват под специалния свободен лиценз MIPS Open, при който не е задължително проектите базирани на него, също да бъдат отворени.

Компанията Wave Computing се надява, че проектът MIPS Open ще повиши интереса на производителите на чипове и на лабораториите за създаване на нови MIPS системи върху чипа. Новият проект дава възможност на всички да създават собствени решения, базирани на една проверена архитектура, която вече се е доказала като промишлен стандарт и се използва в най-различни чипове.

Първата версия на MIPS Open включва:
  • Спецификациите на шестото поколение архитектура за процесорните инструкции MIPS 32/64, като и на допълнителните SIMD и DSP команди, технологията на едновременна многопоточност MIPS Multi-Threading (MT), разширенията за MIPS MCU, микроконтролерите, архитектурата microMIPS и разширените команди за виртуализация (MIPS VZ)
  • Инструментариума MIPS Open Tools за Linux и Windows, включващ интегрирана среда за разработване на приложения за операционните системи, работещи в реално време. Пакетът дава възможност на разработчиците възможност за писане, компилиране и настройка на приложенията за всякакви устройства, базирани на MIPS. Предлага се и дистрибуцията MIPS Linux, базирана на Debian, пачове за Linux ядрото и комплект компилатори, базирани на GCC и LLVM
  • MIPS Open FPGA – дизайнът на чипа, модели на езика Verilog и пълни инструкции за реализирането на MIPS microAptiv процесорно ядро, базирано на FPGA, като например Xilinx и Altera. Освен това, предлагат се и 25 лабораторни работи за обучение на разработчиците на особеностите на MIPS архитектурата, ръководство за проектиране на системи върху чипа на базата на MIPS Open FPGA в Linux среда, както и RTL код за MIPS microAptiv, даващ възможност да се изучат всички възможности на ниво архитектура

MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages) е система от процесорни команди и процесорни микроархитектури, създадена в съответствие с концепцията RISC – процесори с опростен набор инструкции. MIPS архитектурата се изучава в почти всички университети на САЩ. Тези процесори оказват значително влияние на по-късните RISC архитектури. Днес MIPS се използва в смартфоните, рутерите, хъбовете, както и в някои конзоли, като например Sony PlayStation 2 и Sony PlayStation Portable.

ДОБАВИ КОМЕНТАР

  Абонирай се  
Извести ме за