Цветан Алексиев, Сирма: ИИ ще замести много дейности, вършени от хора с ниска квалификация

3
484
Както може би вече сте чули, на 22 и 23 май ще се проведе деветото издание на конференцията „Шумът на парите“ , на което Kaldata за поредна година е медиен партньор.

За пореден път експерти от най-високо равнище ще дискутират на една сцена финанси, имоти, бизнес и иновации. Разбира се за нас най-голям интерес представлява първият панел от втория ден – TechНологии. В него ще участва и главният изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг Цветан Алексиев, а ние решихме предварително да му зададем някои въпроси, за да можете вие – нашите читатели, да научите първи новините около една от най-иновационните компании в България.

– Сирма е създадена като компания за изкуствен интелект и е запазила този фокус в дейността си и до днес. Как се позиционира компанията в бързо развиващия се AI сегмент в световен мащаб?

Вярно е, че името на първото дружество в Сирма бе „Сирма AI”. То бе създадено през далечната 1992 година. Реално оттогава ние се занимаваме с разработването на технологии в областта на изкуствения интелект. Допреди 2-3 години темата за ИИ беше позната само на тесните специалисти в областта и комерсиални приложения с ИИ почти нямаше. Днес нещата са много по-различни. Всички говорят, че настъпва ерата на софтуера, базиран на изкуствен интелект. Все повече организации в света инвестират активно, за да изградят корпоративни решения, основани на когнитивни технологии и машинно обучение.

Сирма се позиционира сред световните лидери в няколко области на ИИ. Ние сме разработили една от най-добрите граф-бази в света, чиято цел е да съхранява структурирани знания.

Нашите технологии за анализ на текст и обработка на естествен език превъзхождат всички останали, когато работим във сравнително фокусирана област. Инвестираме и постигаме отлични резултати в компютърното зрение (особено технологиите за лицево разпознаване и демографски анализ). Имаме специализирани технологии (отново базирани на техники от ИИ) в областта на видеоизмерванията и решаване приложни геометрични задачи в индустрията. Наши продукти – чатботове работят във финансовата индустрия и търговията.

Сирма Груп е позиционирана сред лидерите в прилагането на ИИ за решаване на различни проблеми на организациите. Ние оставаме верни и на натрупания опит в обслужване на традиционните за Сирма индустриални сегменти, като вече добавяме към нашите продукти, услуги и решения и елементи на ИИ.

За разлика от ИТ гигантите, ние фокусираме върху гъвкавото прилагане на тези най-нови технологии, съобразено със специфичните нужди на всеки отделен наш клиент, а не върху пускането на масови глобални продукти и услуги.

Някои от най-големите медийни компании и издателства в света използват нашите технологии за текстов анализ, граф базата ни за данни и алгоритмите, които сме разработили за обогатяване на съдържание. Две от световните топ 5 анализаторски компании използват наши графове със знания, базирани на GraphDB и технологиите ни за анализ на текст.

Културно наследство, мултииндустриални решения, финанси, търговия са други стратегически вертикали, в които предлагаме нашите продукти и решения.

– А какви са прогнозите ви за развитието на изкуствения интелект в обозримо бъдеще?

Днес вече сме свидетели на сливането на биологичния, физическия и дигиталния свят. Независимо дали осъзнаваме или не, ние ползваме продукти базирани на изкуствен интелект всеки ден – така търсим в интернет, използваме персоналните асистенти на мобилните ни телефони, така ни рекламират различни продукти, така анализират нашето поведение. Ние вярваме, че настъпва ерата на системи, базирани на ИИ. Това не е ерата на Изкуствения интелект, а на хората, които ползват предимствата от работа със системи с вграден ИИ.

Убедени сме, че постепенно много дейности, които в момента се изпълняват от ниско-квалифициран персонал ще започнат да се изпълняват от системи с ИИ, като това ще става по-бързо, по-надеждно и по-евтино.

Когнитивните технологии (ИИ) ще се използват във все повече области за по-добър анализ и за вземане на по-добри решения. В Сирма вярваме, че бъдещето принадлежи на „интелигентното предприятие“ – организация, която ползва системи с ИИ. Подпомагането на прехода към интелигентно предприятие сме издигнали до наша Мисия. Ние се опитваме да въплътим “усещане за човешка мисъл” във всеки софтуер, който правим.

– Какви предимства и какви заплахи може да ни донесе изкуствения интелект?

Почти всяка технология може да бъде много полезна, но може да носи и големи заплахи. Постиженията в овладяването на ядрената енергия са показателни. Могат да се създадат ядрени електроцентрали, но и ядрени бомби. Всичко зависи от нас хората и начина, по който използваме всяка нова технология.

Наскоро четох историческа книга за средните векове в Европа („An Economic History of the World since 1400“ на професор Доналд Харолд). Там стана въпрос за страховете на хората, произтичащите от това бунтове и дори забрана от страна на кралския двор на първите машини на индустриалната революция в Англия.

Това което е станало по време на началните индустриални революции е именно започването на използването на нови енергийни източници, които са увеличили и постепенно заместили човешката и животинската сила, нови машини, които са увеличили изключително много производителността, и са заменили човека в някои доста досадни и повторяеми дейности (спомнете си филма „Модерни времена“ на Чарли Чаплин).

Подобно нещо се случва и сега. Все още има много досадни и повторяеми дейности, но вече не свързани с физически усилия, а с интелектуални предизвикателства. По същият начин, по който машините ни помагат от 16 век насам и ни правят по-ефективни, така и сега машините ще ни разтоварят от някои досадни дейности, като отново ще ни направят по-ефективни и по-продуктивни. И днес, подобно на хората в зората на първата индустриална революция, ние се опасяваме какво ще донесат тези нови технологии, дали няма да си загубим работата и прехраната, дали няма да унищожим човечеството.

Истината е, че всичко зависи от нас. ИИ ще ни направи неимоверно по-ефективни, ще снижи себестойността на много производства, ще ни направи по-гъвкави и адаптивни. Със сигурност бъдещото развитие на света е свързано с ИИ – това вече не се оспорва от никой. Страховете и опасенията ни ще ни помогнат да направляваме тези технологии в полезна за хората посока.

– Какви са акцентите на публикуваната неотдавна стратегия за развитие на Сирма Груп до 2022 година? Видими ли са вече първите резултати от нея?

Най-важният акцент на стратегията се съдържа в нашата Визия и Мисия. Ако досега, дружествата от Сирма подпомагаха прехода на организациите към дигиталната ера, то днес ние добавяме към това и технологии, които ползват изкуствен интелект. Вярваме, че така нашите клиенти ще преминат към „интелигентното предприятие“, ще станат по-конкурентоспособни и по-ефективни.

В Стратегията за растеж и развитие на Сирма Груп в периода 2018 – 2022 година споделяме нашите виждания, нашите цели, начините за тяхното постигане, тактиките, които възнамеряваме да приложим и резултатите към които се стремим. Вярваме, че като публична компания дължим това на нашите акционери.

Постигнатите резултати през 2017 са изцяло в съзвучие с набелязаните цели в Стратегията.

– Бихте ли разказали за платформата SENPAI (Sirma ENterprise Platform with AI) на Сирма?

За 26 години в Сирма се натрупаха огромен брой технологии в областта на ИИ. Инвестирали сме стотици човекогодини в тях. Изпълнили сме с тях десетки големи проекти за клиенти като за клиенти като: NIKKEI, Financial Times, BBC, Standard & Poor’s, Novartis, AstraZeneca, UK Parliament, US Government и т.н. Ние осъзнахме нуждата да обединим и стандартизираме технологиите, които използваме в такива големи проекти в една платформа, която нарекохме SENPAI. В нея влизат продуктите и модулите, които имаме, дефинирали сме технологиите, в които ще инвестираме и сме стандартизирали използваните външни разработки.

От тази базова платформа, започват различните разработки на Сирма, които се ползват от клиенти в различни сегменти на икономиката. Така всички наши решения, продукти и услуги ще ползват всички базови технологии разработени от Сирма и съответно ще получат достъп до внедряване на ИИ в тях.

– Да очакваме ли в обозримо бъдеще листване на Сирма Груп на голяма чуждестранна борса?

Да, залегнало е в нашата стратегия. След успешното първично публично предлагане на Сирма през 2015, тази година планираме осъществяването на вторично публично предлагане отново на нашата борса. Проспектът за това, вече е внесен в КФН и чака одобрение. Ние се нуждаем от допълнително финансиране, което да инвестираме в технологии, придобивания, маркетинг, нови пазари, за да достигнем към 2022 г. приходи от 100 млн. евро при марж на EBITDA около 28%. Такива финансови резултати и доброто представяне на целевите ни пазари ще ни позволи да се листнем успешно на голяма чуждестранна борса, например NASDAQ, при много добра цена в полза на нашите акционери и инвеститори.

– Британският парламент стана клиент на Онтотекст, едно от дъщерните дружества на Сирма Груп, прибавяйки името си в дълъг списък на реномирани институции и компании, сред които Би Би Си, Британския музей, Press Association и Euromoney, използващи решенията на фирмата. Бихте ли представили накратко нейните продукти и с какво те са толкова успешни?

Предишната редакция на Мисията на Сирма гласеше, че „ние подпомагаме дигитализацията на нашите клиенти“. Това и правехме дълги години заедно с много партньори и конкуренти по целия свят. Дигитализацията, обаче, водеше след себе си и проблем – експоненциалното нарастване на обема от данни. В даден момент данните станаха толкова много, че тяхната обработка, съхранение и най-вече използване се превръща в непосилни задачи за човешкият мозък.

Ако за обработката и съхранението имаше решения, то за превръщането на „данните“ в „знание“ или „полезна информация“ – нямаше. Това е проблемът, който екипът на Онтотекст реши. Колкото по-голяма е дадена организация и с колкото повече данни разполага тя, толкова сме по-полезни ние. Чрез нашите технологии ние извличаме информация от морето от данни, структурираме я в графи от знания, анализираме я, правим предвиждания и подпомагаме вземането на решения, осигуряваме съвременни интелигентни интерфейси за комуникация с крайните потребители.

Фактът, че нашите техннологии се използват от огромни международни организации е валидация за правилният път по който се движи Сирма и за качеството на нашите разработки.
0 0 глас
Оценете статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
3 Коментара
стари
нови оценка
Отзиви
Всички коментари