Mozilla представи идеята си за единен стандарт за уеб грамотност

0
20


Mozilla не спира да ни изненадва. Освен като успешна компания (Mozilla Corporation), доставила ни Firefox и със сериозните си планове за мобилната си операционна система, Mozilla не забравя, че е също така и организация (Mozilla Foundation), която има своя мисия и задачи въплътени в известния манифест на фондацията, в който заявява убедеността си, че Интернет е и трябва да остане едно отворено пространство, което да носи благо на всички, а не на малцина. Грижата за уеб общността и инициирането на различни по род програми стимулиращи иновациите посредством образователни и различни други стратегии, довежда сякаш закономерно фондацията до нейната следваща добра идея – прокламирането на единен стандарт за “уеб грамотност“.

Идеята на фондацията обаче не е да поставя някакъв вид паспорт, без който не може да влезете в киберпространството или друга подобна идея. Не. Това е проект по унифициране на политиките, стандартите и усилията на организации, компании и отделни хора в желанието им да са пълноправни членове на уеб пространството, които имат знание за структурата и управлението на уеб пространствата и за „четене, писане и участие в Мрежата“.

„Точно, както уменията за писане и смятане биват определяни от стандарти за ученици и учители, Стандартът за уеб грамотност осигурява карта на компетенциите и уменията, които е важно да бъдат взети под внимание в развиване на уменията за четене, писане и участие в Мрежата“, пишат от Mozilla Foundation в блога на компанията.

„Наличието на един общ стандарт за уеб-грамотност осигурява единна рамка за организациите, които желаят да обучават хората в нови умения, и им позволява да съгласуват това, което преподават с една по-голяма картина на уеб грамотността, така че обучаваните да знаят по какъв начин техните умения се вписват в постоянно изменящия се дигитален свят“, продължава публикацията обяснението.

Самият стандарт е организиран в три големи раздела: „Изследване“ (Exploring), „Строеж“ (Building) и „Свързване“ (Connecting), като всеки от тях включва няколко подраздела.

В „Изследване“ се поставя фокус над умението за навигация в киберпространството – уменията за пълноценна навигация в огромното виртуално пространство, уеб механика или разбиране на механиката на киберористранството, като например използването и разбирането на разликата между URL и IP адрес и нивото на компетентност за пълноценно търсене. Тук спадат и подкатегории като „Надеждност“ (способността за отсяване на информацията, която ни се предоставя от многообразието от източници), „Търсене“ (способността за намиране на хора, локации и ресурси в Интернет) и „Сигурност“ (умението за запазване на системите, съдържанието и личността в безопасност).

В „Строеж“ биват покрити уменията за „създаване“ на Мрежата. Тук се включва работа с HTML, CSS, инструменти за дизайн и достъпност и др.

„Свързване“ покрива уменията ни за пълноценно участие в живота на Мрежата. В третата и може би най-важна категория от умения (неразривно свързана и зависеща от останалите две) се покриват знанията и уменията за „практиките за откритост“ и оказването на подкрепа в общите усилия на киберобщността за запазване на Мрежата демократична и универсално достъпна. Тук се включва също така умението за съвместно създаване и осигуряване на уеб съдържание, участие в онлайн общностите и разбиране на спецификата им и не на последно място „Конфиденциалност“ или изследване на последствията от споделянето на информация в онлайн пространството – една тема, която придобива все по-голяма актуалност в наши дни.

Идеята за настоящия стандарт е възникнала миналата година около усилията на компанията по образователния проект на фондацията Webmaker. Официалното представяне на рамката ще се случи тази есен на MozillaFestival.

Повече информация може да намерите на страницата на wiki-то на стандарта или блога в Tumblr или станете част от инициативата тук.

ДОБАВИ КОМЕНТАР

avatar
  Абонирай се  
Извести ме за