fbpx
5.8 C
София

Излезе Android 12 – нововъведения и промени

Най-четени

Даниел Десподов
Даниел Десподовhttps://www.kaldata.com/
Новинар. Увличам се от съвременни технологии, информационна безопасност, спорт, наука и изкуствен интелект.

Google официално представи и публикува финалната версия на отворената мобилна платформа Android 12. Свързаният с новата компилация на операционната система сорс-код е качен в Git хранилището на проекта в директорията android-12.0.0_r1. Съответните обновявания на фърмуера са подготвени за мобилните устройства от фамилията Pixel, както и за смартфоните Galaxy на Samsung, на OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo и Xiaomi. Допълнително са компилирани универсалните версии GSI (Generic System Images), които са подходящи за най-различни устройства, базирани на процесорите с архитектура ARM64 и x86_64.

Основни нововъведения и промени в Android 12

 • Google предлага едно от най-значителните обновявания на интерфейса в историята на този проект. В новия дизайн е реализирана концепцията Material You, която интернет гигантът отнася като версия на Material Design от следващо поколение. Новата концепция автоматично ще се прилага за всички платформи и елементи на интерфейса, без на разработчиците да се налага внасяне на каквито и да било промени в своите приложения. Съвсем скоро се очаква представянето на новия пакет програми за разработване на графични интерфейси – Jetpack Compose.

В новата мобилна операционна система веднага се вижда новият външен вид на уиджетите. Сега те са много по-забележими, имат още по-закръглени ъгли, предоставена е възможност за използването на динамични цветове, съответстващи на системата тема. Добавени са интерактивни елементи за управление, включително флагове и полета за отметки (CheckBox, Switch и RadioButton), които дават възможност например в уиджета TODO да бъдат редактирани списъците с предстоящите събития, без да се налага да бъде отворено приложение.

Реализиран е по-гладък визуален преход към приложенията, които са стартирани от уиджетите. Опростена е реализацията на уиджетите – добавен е нов бутон, който изглежда като кръгче с молив, за бързо преместване на уиджета върху екрана. Тази иконка се появява при по-продължително докосване на уиджета.

Добавени са допълнителни режими за ограничаване размера на уиджетите и възможност за използване на адаптивно разполагане на елементите на уиджета (responsive layout). По този начин става възможно създаването на стандартни макети, които се променят в зависимост от размера на видимата област. Това позволява сформирането на различни типични разположения на компонентите на уиджета в зависимост от това, дали се използва таблет или смартфон. В интерфейса за избор на уиджети (widget picker) е реализиран динамичен предварителен преглед и възможност за показване описанието на съответния уиджет.

 • Добавена е възможност за автоматична адаптация на системната палитра към цвета на избраните тапети. По този начин операционната система автоматично определя преобладаващите цветове, коригира текущата палитра и прилага тези промени към всички елементи на интерфейса, включително областта за уведомленията, изображението на заключения екран, уиджетите за контрол на силата на звука
 • Реализирани са нови анимационни ефекти, включително постепенно увеличаване на мащаба и плавно преместване на областите при превъртане, както при при появата и при преместването на различните елементи на екрана
 • Преработен е дизайнът на отварящия се панел за уведомления и бързи настройки. В бързите настройки са добавени опции за Google Pay и за управление на интелигентните домове. При задържането на бутона за включване на захранването се извиква Google Assistant, на който може да бъде дадена команда за осъществяване на позвъняване, за стартиране на приложения или за четене на глас на произволна статия или друг материал

 • Добавен е новият ефект за разтягане на границата на превъртането (Stretch overscroll), който дава възможност да се разбере, че потребителят е излязъл извън областта на превъртането и е достигнал края на статията или материала. При прилагането на новия ефект изображението сякаш се разтяга и пружинира обратно. Новият ефект се използва по подразбиране, но в настройките има опция за връщане към предишното поведение.
 • Значително е оптимизиран интерфейсът за устройствата с сгъваеми екрани

 • Реализирани са по-гладки звукови преходи – при преминаване от едно приложение, възпроизвеждащо звук, към друго, звукът на първото плавно заглъхва, а на второто – плавно нараства, като всичко става по такъв начин, че няма наслагване на единия звук към другия
 • Модернизиран е интерфейсът за управление на мрежовите връзки при бързите настройки в панела за стандартните настройки и в конфигуратора. Добавен е новият прозорец Internet, който дава възможност за бързо прехвърляне между различните провайдъри, както и за диагностика на възникнали проблеми
 • Добавена е възможност за правене на скрийншоти, които обхващат не само видимата област, но и съдържанието във областта на превъртане. Възможността за записване на съдържанието извън видимата област работи за всички приложения, които за извеждане на информацията използват класа View. За реализирането на тези скрийншоти се използва API ScrollCapture.

 • Подобрена е функцията за автоматично завъртане на програмния екран, която сега може да се използва за разпознаване на лицето от предната камера. По този начин се улеснява разпознаването на лицето, например когато потребителят използва смартфона лежейки. Google подчертава, че за осигуряване на по-висока конфиденциалност всичко се обработва в реално време без междинен запис на изображения. Засега тази функция е достъпна само за смартфоните Pixel 4 и по-нови
 • Подобрена е работата на режима картина в картината (PIP, Picture in Picture), а междинните ефекти са станали по-плавни. В случаи на автоматично преминаване към PIP при използване на жеста up-to-home (плъзгане по екрана нагоре) приложението веднага преминава в режим PIP, без да изчаква приключването на анимацията. Добавена е възможност за скриване на PIP прозореца чрез неговото преместване към левия или десния край на екрана. Променено е поведението при докосването на PIP-екрана – сега едно докосване води до показване на бутоните за регулиране, а двойното докосване променя размера на прозореца

Оптимизации на производителността

 • Извършена е значителна оптимизация на производителността на операционната система. При Android 12 натоварването на CPU и на основните системни ресурси е намаляло с 22%, като това е довело до увеличаване на времето на автономна работа с 15%. Благодарение на намаляването на различните латентности и оптимизацията на входно-изходните процеси е ускорен преходът от едно приложение към друго и е намалено времето за стартиране на приложенията

В механизма за взаимодействие на процесите Binder сега се използва по-леко кеширане, благодарение на което латентностите на почти всички програмни извиквания са намалели цели 47 пъти. Повишена е производителността за обработка на файловете dex, odex и vdex, което е довело до значително намаляване времето за зареждане на приложенията, особено при устройствата с по-малко памет. Ускорено е стартирането на приложения от уведомленията, като например стартирането на Google Photos от уведомление сега става с 34% по-бързо.

Повишена е производителността на заявките към базата данни чрез inline оптимизации при използване на операцията CursorWindow. За малки обеми от данни CursorWindow вече е с 36% по-бърза, а за обекти с над 1000 реда, ускорението може да достига сериозните 49 пъти.

Предложени са нови критерии за класификация на устройствата по производителност. В зависимост от възможността на устройството, на него му се дава клас за производителност, който след това се използва в приложенията за ограничаване функционалността на кодеците при маломощните мобилни устройства. Обратното също е валидно – при по-мощно оборудване се осигурява по-високо качество на мултимедията.

 • Реализиран е нов режим за хибернация на приложенията. При този режим, потребителят, ако от дълго време няма активно взаимодействие със съответното приложение, то неговото изпълнение спира, използваните системни ресурси се връщат, блокират се фоновете процеси и изпращането на push уведомления. Режимът може да се използва за повечето приложения и дава възможност за защита на данните на потребителя, към които имат достъп отдавна забравени програми. При желание, от настройките е възможно този режим да бъде изключен както глобално, така и за всяко приложение поотделно.
 • В Android 12 вече се използва новия високопроизводителен енджин за търсене AppSearch, който индексира информацията на мобилното устройство и може да изпълнява сложни текстови заявки с класация на резултатите. AppSearch създава два вида индекси – за търсене в отделните приложения и за търсене в цялата операционна система на мобилното устройство

Безопасност и конфиденциалност

 • Въведен е новият интерфейс Privacy Dashboard с обобщени изглед на всички настройки на правата, който дава възможност да се разбере до кои данни на потребителя има достъп всяко едно приложение. В новия интерфейс е въведена времева скала, визуализираща историята на достъпа на приложенията до микрофона, камерата и до данните за местоположението. За всяко приложение е възможно детайлно да се прегледат причините за достъп до конфиденциалните данни.

 • Добавени са индикатори на активността на микрофона и камерите, които се появяват, когато някое приложение използва камерата или микрофона. При клик върху съответния индикатор се появява програмен прозорец с настройките, който дава възможност да се определят правата на всяко приложение
 • В изскачащия панел за бързите настройки са добавени опции, с помощта на които е възможно принудителното изключване на микрофона и камерата. След тези действия приложенията започват да получават нулеви данни от камерите и микрофона.

 • Добавено е ново системно уведомление, което се показва в долната част на екрана всеки път, когато някое приложение се опитва да прочете информацията от клипборда. Ако информацията се е копирала в същото приложение, което се е опитало да я прочете, това съобщение не се извежда
 • Модернизиран е програмният прозорец за достъп до информацията за местоположението на мобилното устройство. Сега на потребителя е дадена възможност да даде на съответното приложение информация за точното местоположение или това приложение да получава приблизителни данни. Нивото на точност може да бъде променено в настройките

 • Усъвършенствана е работата на алгоритъма за подаване на случайни MAC адреси, благодарение на която се изключва възможността за проследяване на устройството при неговото присъединяване към безжична мрежа

Промени от ниско ниво

 • Добавена е възможност за адаптация на елементите на интерфейса към устройства със закръглени екрани. Сега разработчиците могат да получат информация за величината на овала на екрана и да коригират елементите на интерфейса, които попадат в невидимите ъглови области. Чрез новия API RoundedCorner е възможно да се прочетат параметри като радиус и центъра на закръглянето, а чрез Display.getRoundedCorner() и WindowInsets.getRoundedCorner() е възможно да се определят координатите на всеки закръглен ъгъл на екрана

 • Опростено е прилагането на типовете визуални ефекти, като например размиването и промяната на цветовете, което сега може да бъде реализирано с помощта на API RenderEffect. По този начин става възможно размиване на изображение, изведено с помощта на ImageView, без да се налага копиране, обработка и замяна на растерното изображение

 • Добавена е поддръжката на формати за изображения AVIF (AV1 Image Format)

Коментирайте статията в нашите Форуми. За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Facebook, и ни последвайте в Telegram и Viber или изтеглете приложението на Kaldata.com за Android, iOS и Huawei!

Абонирай се
Извести ме за
guest

4 Коментара
стари
нови оценка
Отзиви
Всички коментари

Нови ревюта

Подобни новини