Звезден старт за годината за основния и облачен бизнес – SAP увеличава прогнозата си за оперативна печалба през 2019

0
103

През първото тримесечие новите абонаменти за облачни услуги са се увеличили с 32% (26% в постоянна валута). Приходите от облачните услуги бележат ръст от 45% на годишна база до 1,56 млрд. евро (МСФО), 48% (извън МСФО) и 41% (извън МСФО, в постоянна валута). Приходите от софтуерни лицензи бележат ръст от 4% на годишна база до 650 млн. евро (МСФО), 4% (извън МСФО) и 1% (извън МСФО, в постоянна валута). Регистрираните нови поръчки за облачни и софтуерни услуги са с ръст от 17% (13% в постоянна валута) на годишна база през първото тримесечие. Приходите от облачни и софтуерни услуги бележат ръст от 16% до 5.04 млрд. евро (МСФО), 16% (извън МСФО) и с 12% (извън МСФО, в постоянна валута) на годишна база. Общите приходи са нараснали с 16% на годишна база до 6,09 млрд. Евро (МСФО), 16% ( извън МСФО) и 12% (извън МСФО, в постоянна валута).

Бързо разрастващият се бизнес с облачни услуги на SAP, заедно със солидния ръст на приходите от поддръжка, продължават да определят дяла на по-предвидимите приходи, които нарастват с един процентен пункт спрямо предходната година до 72% през първото тримесечие.

Както беше посочено по-горе, оперативната печалба (МСФО) през първото тримесечие е повлияна от потвърждаването на очакваната стойност на преструктурирането на SAP за 2019 г. (886 млн. евро), както и от по-високите разходи, свързани с придобивания и компенсацията на база акции, основно поради придобиването на Qualtrics. Това е довело до оперативна загуба по МСФО от -136 млн. евро (Q1 2018: печалба от оперативна дейност в размер на 1,025 млн. евро). За разлика от това, печалбата извън МСФО бележи ръст от 19% до 1 467 млн. евро (с 13% в постоянна валута). Печалбата на акция е -0,10 евро (МСФО) (Q1 2018: 0,59 евро) и с ръст от 24% до 0,90 евро (извън МСФО).

Оперативните парични потоци за първите три месеца са 2,80 милиарда евро, което е с 9% повече в сравнение с предходната година. Свободният паричен поток2 е нараснал с 10% на годишна база и достигна 2.37 млрд. евро. В края на първото тримесечие нетната ликвидност е -6,19 млрд. евро.

SAP S/4HANA

SAP S/4HANA е в основата на Интелигентното предприятие. С S/4HANA клиентите автоматизират все повече и повече бизнес процеси, позволявайки на служителите да се съсредоточат върху задачи с по-висока стойност. Той открива модели, прогнозира резултатите и предлага действия, които дават възможност на компаниите във всички индустрии да преосмислят своите бизнес модели за дигиталната икономика.

В това тримесечие SAP S/4HANA Cloud бе обявен за лидер в IDC MarketScape: Worldwide SaaS and Cloud-enabled Operational ERP Applications 2019 Vendor Assessment. IDC отличава SAP S/4HANA Cloud като интелигентен ERP, който спомага за реализацията различни бизнес процеси като идея за проектиране, доставка за плащане, планиране на производството, поръчка на парични средства, предлагане на проекти и основно финансиране.

Използването на S/4HANA нарасна до повече от 10 900 клиенти, което е с 30% повече от предходната година. През първото тримесечие над 40% от допълнителните клиенти на S/4HANA бяха нови.

S/4HANA продължава да се избира от световни компании – лидери в своите сектори, включително Levi’s, CVS Health и Schaeffler Technologies. Puma и Bausparkasse Schwäbisch Hall стартираха оперативната употреба на S/4HANA това тримесечие. Все повече компании, включително ESL/Turtle Entertainment и AEG, са избрали S/4HANA в облака. Computacenter стартираха оперативната употреба на S/4HANA Cloud през първото тримесечие.

Управление на човешкия капитал

SAP осигурява цялостно управление на човешки ресурси, както за служители на постоянни договори, така и за такива с временна заетост. Пакетът SAP SuccessFactors е локализиран за 94 държави и на 42 езика..

SAP SuccessFactors успешно завърши миграцията си към SAP HANA. Това е ключов етап в развитието на SAP SuccessFactors и възможността за вграждане на възможности за прогнозиращ анализ в реално време и бъдещи иновации.

 

 • Резултатите за Q1 2019 също са повлияни от промени в счетоводните политики, хиперинфлация, бизнес комбинации и други ефекти.
 • МСФО 16 също оказва влияние върху отчета за паричните потоци на SAP: оперативният паричен поток се увеличава, а паричният поток от финансови дейности намалява със 78 млн. евро. Компанията е променила метриката си за свободен паричен поток, изваждайки това въздействие. Поради това тази промяна не засяга свободния паричен поток.

SAP SuccessFactors Employee Central, който е флагман в пакета за управление на човешки ресурси на SAP, е добавил повече от 150 клиенти през тримесечието и вече има приблизително 3 200 клиенти в световен мащаб, сред които и Calzedonia Group. През първото тримесечие Tapestry стартираха оперативната употреба на SAP SuccessFactors Employee Central.

SAP Leonardo

SAP Leonardo съчетава най-съвременните технологии – AI, Machine Learning, IoT, Big Data, Advanced Analytics и Blockchain – със задълбочения опит в управление на процесите в различните индустрии, за да предостави изцяло нови начини за работа и функциониране на Интелигентното предприятие..

Компании като Bumble Bee Foods и Premier Foods са сред много други, които са внедрили SAP Leonardo решения през първото тримесечие.

Дигиталната платформа на SAP

Дигиталната платформа на SAP включва облачната платформа и решенията за управление на данни на SAP. С богатата база данни в реално време и in-memory архитектура на SAP HANA като основа, това представлява огромна възможност за пълно оползотворяване на HANA.

Облачната платформа на SAP (SCP) спомага за създаването на нови приложения, техни разширения и безпроблемното им интегриране. Тя дирижира хибридни клиентски инфраструктури, съчетаващи on premise и облак.

SAP Data Hub е „контролната кула“, която обединява данни от множество източници, включително неструктурирани такива, за да осигури 360-градусов поглед върху всички данни на компанията и да управлява политиките за съответствие и ръководство от едно централно място..

Континентална хокейна лига е един от многото клиенти, които са внедрили решенията от дигиталната платформа на SAP през първото тримесечие.

Бизнес мрежа

През първото тримесечие общите приходи от този сегмент бележат ръст от 25% до 740 млн. евро в сравнение с предходната година (увеличение с 18% в постоянна валута).

Със своята бизнес мрежа SAP предоставя възможности за търговско сътрудничество (Ariba), лесна обработка на данни за пътувания и разходите по тях (Concur) и гъвкави възможности за управление на работната сила (Fieldglass). SAP Business Network е най-голямата търговска платформа в света с приблизителна стойност на търговските сделки през нея от 3,1 трилиона щатски долара годишно в над 180 държави.

Прес първото тримесечие American Express и SAP Ariba влязоха в стратегическо мултиетапно партньорство с цел да предложат на купувачи и доставчици нови възможности за разплащания и финансиране през Ariba® мрежата и така да увеличат добавената стойност за съвместните им клиенти. Интегрирания метод за разплащане осигурява лесно договаряне, по-добра прозрачност и контрол, по-голяма сигурност и по-голям оборотен капитал за бизнесите.

Omnicom избра SAP Business Network решенията през това тримесечие.

Потребителско изживяване

През първото тримесечие приходите от сегмент „Управление на клиентското изживяване“ са се увеличили с над 100% до 305 милиона евро на годишна база (над 100% в постоянна валута).

SAP C/4HANA

SAP C/4HANA решенията обслужват широк спектър от индустрии, както за B2C, така и за B2B цели, като дават възможност на бизнеса да управлява целия си фронт офис – маркетинг, продажби, търговия, услуги, данни за клиентите в облака – без затруднение и в реално време.

C/4HANA осигурява на компаниите единен и цялостен поглед върху клиентите им във всички канали и свързва търсенето на услуги с изпълнението им в една свързана верига. Isuzu Motors Южна Африка, Groupe PSA Бразилия и AmerisourceBergen избраха SAP S/4HANA пред конкурентите.

Решения за управление на изживяването (Qualtrics)

С придобиването на Qualtrics, SAP вече съчетава лидерство в решенията за управление на изживяването (X data) с цялостна оперативна мощност (O data) в 25 индустрии и предоставя четири ключови изживявания, свързани с: марка, клиент, продукт и служител. CVS Health и Cirque du Soleil избраха решенията за управление на изживяването на SAP през това тримесечие.

  Поглед върху резултатите по сегменти

Представяне през първо тримесечие 2019

 

Приложения, технологии и услуги                                          Бизнес мрежа             Потребителско изживяване

Млн. евро, ако не е упоменато друго Реална            ∆ in %        ∆ in % Реална   ∆ in %          ∆ in % Реална ∆ in %             ∆ in %
(извън МСФО)      Валута                          пост. валута     Валута пост. валута Валута пост. валута

 

 

 

Облачни приходи 719 42 37 626 30 22 236 >100 >100
Приходи от сегмента 4,993 12 9 740 25 18 305 >100 >100
Печалба на сегмента (загуба) 1,809 11 7 161 63 51 –11 43 58
Брутен марж на облака (в %) 53.2 4.1pp 4.0pp 78.0 0.7pp 0.6pp 74.9 9.1pp 8.4pp
Марж на сегмента (в %) 36.2 –0.3pp –0.6pp 21.7 5.0pp 4.6pp –3.6 2.0pp 1.3pp

 

 Регионално представяне

SAP реализира стабилни резултати в региона на EMEA, като приходите от облачни услуги и софтуер се увеличиха с 11% (МСФО) и 11% (извън МСФО в постоянна валута). Приходите от облачни услуги са увеличени с 42% (МСФО) и 39% (извън МСФО в постоянна валута), като Великобритания, Швейцария и Испания са водещи пазари. В допълнение, SAP имаше силен ръст на приходите от софтуерни лицензи в Германия, Великобритания и Испания.

Компанията имаше силни резултати в региона на Америка. Приходите от облачни услуги и софтуер се увеличиха с 21% (МСФО) и 15% (извън МСФО в постоянна валута). Приходите от облачни услуги се увеличиха с 45% (МСФО) и 39% (извън МСФО в постоянна валута), като САЩ, Канада и Мексико са водещите пазари. Освен това, както САЩ, така и Канада имаха силно тримесечие в приходите от софтуерни лицензи.

В Азиатско-Тихоокеанския регион и Япония SAP също реализира солидни резултати. Приходите от облачни и софтуерни услуги се увеличиха с 16% (МСФО) и 12% (извън МСФО в постоянна валута). Приходите от облачни услуги се увеличиха с 55% (МСФО) и 51% (извън МСФО в постоянна валута), като Китай и Япония са водещи. За приходите от софтуерни лицензи Китай, Япония и Южна Корея постигат силно тримесечие.

Поглед върху финансовите резултати

 

първо тримесечие  2019

МСФО                                                               извън МСФО

Милиони евро, ако не е упоменато друго                                                           Q1 2019         Q1 2018        ∆ в %          Q1 2019 Q1 2018 ∆ в % ∆ в % пост. валута

 

Нови облачни заявки1) NA NA NA 324 245 32 26
      Облачни приходи 1,555 1,070 45 1,581 1,072 48 41
      Приходи от софтуерни лицензи и поддръжка 3,489 3,281 6 3,489 3,281 6 3
Приходи от облачни решения и софтуер 5,044 4,351 16 5,070 4,353 16 12
Общи приходи 6,091 5,261 16 6,118 5,262 16 12
Дял на предвидимите приходи (в %) 72 71 1pp 72 71 1pp
Оперативна печалба (загуба) –136 1,025 <-100 1,467 1,235 19 13
Печалба (загуба) след данъци и такси –108 708 <-100 1,080 868 25
Основни приходи на акция (€) –0.10 0.59 <-100 0.90 0.73 24
Брой служители (FTE, 31 март) 98,659 91,120 8 NA NA NA NA

 

 • Тъй като това е показател за въвеждане на поръчка, няма еквивалент на МСФО.

Поради закръгляване, цифрите може да не се съберат точно.

 

БИЗНЕС ПРОГНОЗА ЗА 2019 г.

 

SAP актуализира прогнозите си за 2019 година. Тази актуализация отразява резултатите от първото тримесечие на 2019 г. и новите инициативи на компанията за ускоряване на нейните оперативни постижения и създаване на стойност.

SAP продължава да очаква:

 

 • Приходите от облачни услуги, извън МСФО, да бъдат в диапазона от 6.7 до 7.0 милиарда евро в постоянна валута (2018: 5.03 милиарда евро), което е ръст с 33% – 39% в постоянна валута.
 • Приходите от облачни услуги и софтуер, извън МСФО, да бъдат в диапазона от 22,4 до 22,7 милиарда евро в постоянна валута (2018: 20,66 милиарда евро), което е ръст от 8,5% – 10% в постоянна валута.
SAP сега очаква:

 

 • Оперативната печалба извън МСФО са бъде в диапазона от 7,85 до 8,05 милиарда евро в постоянна валута (2018: 7,16 милиарда евро), което е с 9,5% – 12,5% повече в постоянна валута (преди: 7,7 – 8,0 милиарда евро, ръст от 7.5% – 11.5% в постоянна валута)

В допълнение, SAP очаква общите приходи да се увеличат с ръст по-нисък от оперативната печалба (преди: малко по-нисък от оперативната печалба).

Стойностите от първото тримесечие на 2019 г. включват приходите и печалбите от Qualtrics само от датата на придобиване на 23 януари. Сравнителните стойности за цялата 2018 година не включват приходите и печалбите на Qualtrics, а включват приходите и печалбите на Callidus само от датата на придобиване на 5 април 2018 година.

Докато бизнес прогнозата на SAP за цялата 2019 година е в постоянна валута, отчетните реални валутни стойности се очаква да бъдат повлияни от колебанията на валутните курсове през годината. Вж. таблицата по-долу за очакваното влияние върху валутата за второто тримесечие и финансовата 2019 година.

   Очаквано въздействие върху валутните курсове, основано на ниво март 2019 г. за останалата част от годината

 

В процентни пунктове                                                                                                                                                   Q2                                                         FY

 

Облачни приходи +3pp to +5pp +3pp to +5pp
Приходи от облачни услуги и софтуер +1pp to +3pp +1pp to +3pp
Оперативна печалба +1pp to +3pp +1pp to +3pp

 

Цели 2020 и 2023

 

Гледайки отвъд 2019 г., SAP актуализира целите си за 2020 и 2023 година. Тази актуализация отразява новите инициативи на компанията за ускоряване на нейните оперативни постижения и създаване на стойност.

Цели 2020

 

SAP продължава да очаква:

 • Облачни приходи от 6 − 9.1 млрд. евро извън МСФО
 • Общи приходи от 26 − 29.2 млрд. евро извън МСФО
 • Делът на по-предвидимите приходи (определен като общите приходи от облака и приходите от софтуерна поддръжка) в диапазона от 70% – 75%

SAP вече очаква:

 • Оперативна печалба от 8 – 9.1 млрд. евро извън МСФО (преди: 8.5 – 9.0 млрд. евро)
Цели 2023

В периода от 2018 г. до 2023 г. SAP продължава да очаква:

 • Над три пъти по-високи приходи от облачни услуги, извън МСФО (2018: 5,03 млрд. евро)
 • Ръст на общите приходи до над 35 милиарда евро при извън МСФО (2018: 24,74 милиарда евро)
 • Делът на по-предвидимите приходи да доближи 80%.

За същия период SAP вече очаква:

 • Брутен марж от облачни услуги от 75% (извън МСФО)
 • Увеличение на оперативния марж, извън МСФО, с един процентен пункт на година средно, което представлява общо увеличение от около 500 базисни пункта.

 

Целта на SAP за оперативен марж извън МСФО за 2023 г. заменя предишната цел за 2023 г. за увеличаване на оперативната печалба извън МСФО при комбиниран годишен растеж от 7,5% – 10% (2018 г .: 7,16 млрд. евро)

  Допълнителна информация

Този тримесечен отчет, както и цялата информация, предоставена в него, са неодитирани.

Промени в Изпълнителния съвет на SAP

Робърт Енслин напуска Изпълнителния съвет на SAP, считано от 5 април 2019 г. Членът на Изпълнителния съвет на SAP Дженифър Морган заема позицията на Енслин като президент на Cloud Business Group (CBG) от 5 април 2019 г. Членът на Изпълнителния съвет на SAP Адер Фокс-Мартин поема самостоятелно управлението на Глобални клиентски операции (GCO) като президент на GCO, считано от 5 април 2019 г.

Определяне на ключовите показатели за растежа

Новите заявки за облачни услуги обхващат всички регистрации в рамките на определен период, които се очаква да бъдат класифицирани като приходи и които са резултат от покупки от нови клиенти и от допълнителни покупки от съществуващи клиенти. Следователно заявки за подновяване на съществуващи договори не са включени в този показател. Стойността на регистрацията трябва да бъде определена в договор. Следователно, поради естеството си на такси за плащане, таксите за транзакции в бизнес мрежи, които не включват договорено минимално потребление, не се отразяват в регистъра на тази метрика (напр. таксите, базирани на транзакции при SAP Ariba и SAP Fieldglass). Сумите, включени в метриката, обикновено са на годишна база (годишна стойност на договора ACV).

Облачните резерви представляват очаквани бъдещи приходи от услугите, които са договорени, но все още не са фактурирани и следователно не са записани в отсрочени приходи.

Делът на по-предсказуемите приходи е общият размер на приходите от облачни услуги извън МСФО и приходите от софтуерна поддръжка извън МСФО като процент от общите приходи извън МСФО.

Новите регистрации на заявки за лицензи за облачни и софтуерни услуги е общата стойност новите регистрирани поръчки в облака и новите регистрирани поръчки за софтуерни лицензи. Новата метрика за регистрации на заявки за облачни услуги е идентична с метриката за новия заявки за обличани услуги, описана по-горе, с тази разлика, че отчита общата договорена стойност на заявките (TCV), а другата метрика отчита стойността на годишна база (ACV). Новите регистрации на заявки за лицензи за софтуерни услуги е общата сума на всички поръчки, получени за даден период, приходите от които се очаква да бъдат класифицирани като приходи от софтуерни лицензи. Услугите за поддръжка, които обикновено се продават със софтуерния лиценз, не са включени в тази метрика.

Търговията в Бизнес мрежата на SAP съставлява общия брой търговски сделки, сключени в мрежите на Ariba, Concur и Fieldglass за период от 12 месеца. Търговията в Ariba включва разходи за снабдяване и ресурси.

Ден на специалните капиталови пазари

SAP ще бъде домакин на специален Ден на капиталовите пазари на 12 ноември 2019 г.

0 0 гласа
Оценете статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
0 Коментара
Отзиви
Всички коментари