Иновативен софтуер ще обработва данните от реалната практика в България с цел проследяване ефективността на новите лекарствени терапии

0
107

От юни 2019 г. стартира първото в Централна и Източна Европа софтуерно решение за проследяване ефекта от терапия с нови лекарствени продукти. Аналитичната платформа “Danny”, разработена от софтуерната компания Sqilline, е специализирана в предоставянето на резултати от обработка и анализ на големи масиви от данни в областта на здравната статистика и алгоритми за машинно самообучение.

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (Съветът) избра Sqilline с високотехнологичната им платформа Danny да извършват специализирана обработка на статистическа здравна информация, предоставяна от Съвета. Целта на обработката на информацията е привеждането й в структуриран вид за проследяване на ефекта от терапията на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, на база данни от реалната медицинска практика.

В хода на този процес, лечебните заведения ще събират информация за всеки конкретен лекарствен продукт и ежедневно ще я предоставят на Националния съвет чрез автоматичен трансфер от болничната информационна система. Предоставяните данни следват определените условия и критерии за проследяване на ефекта от терапиите с иновативни/нови лекарствени продукти, като информацията е напълно анонимизирана съгласно съществуващите стандарти за сигурност и работа с лични данни.

Платформата Danny обобщава анонимизираните данни на пациентите от болничните информационни системи.  В софтуера са вградени както статистически, така и алгоритми за машинно самообучение, които да стандартизират, валидират и структурират данните за резултатите от лечението с различните лекарствени продукти във вид, подходящ за анализ от страна на експертите, давайки възможности за оценка на клиничните показатели и в частност на лекарствените терапии.

Данните ще се събират автоматично от съществуващите в страната специализирани онкологични и хематологични лечебни заведения за болнична помощ, както и тези, в които има структури по профила на заболяването.

Обработените и обобщени от платформата данни ще бъдат доставени на Съвета под формата на дигитални отчети, които Съветът ще може да предостави за анализ на Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазването.

Благодарение на този обмен и обработка на медицински данни ще се постигне обективно проследяване на ефекта от провежданите иновативни лекарствени терапии, което от своя страна би довело до значително подобрение в лечението в тези области на медицината и реални ползи за пациентите.

От една страна, нарастващите разходи за нови здравни технологии и лекарствени терапии в онкологията и хематологията създават трудности на медицинските специалисти и институциите от гледна точка планиране и управление на разходите за лечението на пациентите.

Това налага по-задълбочено проучване на съотношението полза-риск от различни възможности за лечение, както и обективна оценка на резултатите от тях през призмата на наличната финансова рамка за различните терапевтични алтернативи и данните от реалната практика за тяхната терапевтична ефективност и безопасност.

От друга страна, аналитичната софтуерна платформа обобщава наличните данни и предоставя на специалистите възможности да проследят клиничните ползи от проведените терапии на голяма пациентска популация, което води до вземане на информирани решения и подобряване качеството на грижите за пациентите. Наред с това, се разширява обхвата на научните знания, информираност, насоки и актуални тенденции при навлизането на нови лекарства и технологии, което помага на лекарите, институциите и фармацевтичните компании бързо да анализират новата информация и да предоставят ефективни решения за пациентите.

ДОБАВИ КОМЕНТАР

avatar
  Абонирай се  
Извести ме за