Ново проучване: Само 5% от големите компании се подготвиха да посрещнат ИТ изискванията на новия дигитален бизнес

0
43

Dell EMC обяви резултатите от ново проучване, проведено от Enterprise Strategy Group (ESG), което разкрива, че повечето висши ИТ ръководители и мениджъри, които взимат решения в проучените големи компании по света, посочват, че техните организации трябва изцяло да прегърнат аспектите на ИТ трансформацията, които са необходими, за да останат конкурентни.

Докато за компаниите вече е наложително да трансформират своите съществуващи ИТ, дигиталната трансформация се превръща в движещата сила за поставянето на ИТ трансформацията като основен приоритет. Въпреки това, според проучването ESG 2017 Крива на пълното развитие към ИТ трансформация (IT Transformation Maturity Curve), възложено от Dell EMC, 95% от участниците посочват, че техните организации рискуват да изостанат от по-малка група компании в своя сектор, които трансформират своите ИТ инфраструктури, процеси и методи на работа, за да ускорят целта си да се превърнат в дигитален бизнес.

Много организации все още измерват цикъла на приложение в месеци, ако не и в години, имат разслоена инфраструктура и продължават да се борят с негъвкави архитектури –всичко това са бариери пред стартирането на успешна дигитална трансформация.

„Тези данни отразяват това, което голямата част от клиентите ни ни казват – че трябва да оптимизират своите съществуващи инфраструктури, за да се възползват от възможностите, които предлага дигиталната ера,“ казва Дейвид Гоулдън, Президент на Dell EMC. „Въпреки това, проучването показва, че повечето участници изостават от малка и елитна група конкуренти, които са разгадали кода към ИТ трансформацията и затова са по-конкурентни. С напредъка на организациите по отношение на инвестициите им в ИТ трансформация, те могат да преодолеят конфликта между съществуващата ИТ и инициативите в дигиталния бизнес, за да реализират своите цели, да ускорят времето за излизане на пазара и да повишат своята конкурентоспособност.“

 

Целта на проучването на ESG 2017 Крива на пълното развитие към ИТ трансформация е да се разбере ролята, която ИТ трансформацията играе по отношение на превръщането в дигитален бизнес. ESG възприе модел за пълно развитие основан на изследвания и данни, за да идентифицира различните етапи от прогреса на ИТ трансформацията и да определи степента, в която глобалните организации са постигнали тези различни етапи, въз основа на отговорите им на въпроси относно ИТ инфраструктурата, процесите и организационното разпределение на място в техните организации.

Въз основа на отговорите от глобалното проучване, участващите 1000 организации са сегментирани в следните четири етапа на ИТ трансформация:

 • Етап 1 – Съществуваща (12%): Не отговарят на много – ако не на никои – от аспектите на ИТ трансформацията в проучването на ESG
 • Етап 2 – Възникваща (42%): Показват прогрес в ИТ трансформацията, но внедряването на съвременни технологии в центъра за данни е минимално
 • Етап 3 – Развиваща се (41%): Показват ангажираност към ИТ трансформацията, като при тях съществува умерено внедряване на съвременни технологии в центъра за данни и ИТ методи на работа
 • Етап 4 – Трансформирана (5%): В най-предни позиции по отношение на инициативите за ИТ трансформация

По-голямата част от респондентите (71%) приемат, че ИТ трансформацията е от ключово значение за текущата конкурентоспособност на бизнеса. От „Трансформираните“ компании, 85% вярват, че техните организации са в „много силна“ или „силна“ позиция, за да се конкурират и да успеят на своя пазар през следващите няколко години, в сравнение с 43% при най-неразвитите компании по отношение на ИТ трансформация.

„Трансформираните“ организации, съобщават най-голям напредък по отношение оползотворяването на ИТ ресурсите за ускоряване на иновацията на продукта и времето за пускане на пазара, автоматизирането на ръчните процеси и задачи, както и управлението на ИТ като център за измерване на печалбите, вместо като разходен център. Тези компании:

 • (96%) надвишават поставените цели за приходи за миналата година, повече от два пъти в сравнение с най-неразвитите компании по отношение на ИТ трансформацията
 • e осем пъти по-вероятно в сравнение с най-неразвитите организации да докладват за отношения на добро сътрудничество между ИТ и бизнеса
 • са постигнали „отличен прогрес“ в управлението на ИТ като център за измерване на печалбите, вместо като разходен център (седем пъти по-вероятно в сравнение с най-неразвитите компании)
 • е седем пъти по-вероятно в сравнение с най-неразвитите организации да имат ИТ, считани от бизнеса за конкурентен диференциращ фактор
 • използват ИТ ресурсите, за да ускорят иновацията на продуктите и времето за пускане на пазара (шест пъти по-вероятно в сравнение с най-неразвитите организации)

Според ESG, възприемането на съвременни технологии за центъра за данни, като мащабируеми системи за съхранение и конвергирана/хиперконвергирана инфраструктура, могат да подобрят бързината и възможността за реакция при осигуряване на инфраструктурата, осъществяване на ИТ проекти и разработка на приложения. Проучването установи:

 • 54% от всички участници използват конвергирана или хиперконвергирана инфраструктура за поддържане на приложения
 • 58% от всички участници са въвели мащабируеми системи за съхранение с конкретен капацитет
 • Около 50% от участниците са се насочили към софтуерно дефинирано съхранение, като дългосрочна стратегия и са започнали да внедряват, оценяват и планират софтуерно дефинирани технологии

Проучването установи още:

 • 26% от всички участници имат „обширни“ или „установени“ възможности за самостоятелно осигуряване
 • 65% от всички участници са постигнали „отличен“ или „приемлив“ напредък, що се отнася до предлагане на крайните потребители на същите ИТ ресурси, каквито могат да получат от доставчик на услуги в публичен облак
 • 43% от участниците заявяват „обширно“ или „добро“ възприемане на формални DevOps принципи и добри практики.

ИТ трансформацията често има пряка връзка с по-ефективни отношения и отношения на сътрудничество между ИТ и бизнеса, което се потвърждава от проучването. От не го бе установено, че:

 • 36% от ИТ организациите и техните резултати са оценявани от висшия мениджмънт или от борда на директорите на месечна база, а 38% са оценявани веднъж на тримесечие
 • при 39% от организациите, ИТ служителя на най-висока позиция докладва директно на изпълнителния директор
 • 61% от най-неразвитите организации по отношение на ИТ трансформацията посочват, че заинтересованите страни в тяхната сфера разглеждат ИТ като „устойчив доставчик на услуги, но в крайна сметка като разходен център“

В рамките на Dell EMC World през май 2017 г., експерти ще проучат ИТ трансформацията и как тя дава възможност на организациите да постигнат своите цели за дигитална трансформация.

0 0 гласа
Оценете статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
0 Коментара
Отзиви
Всички коментари