Сирма Груп Холдинг с 18.73% ръст на консолидираните приходи по предварителни данни

0
32

Дружеството обяви своите предварителни данни на консолидирана база за четвърто тримесечие на 2015 година

Сирма Груп Холдинг АД (БФБ борсов код SKK) обяви своите прогнозни данни за Q4 на 2015 година. По предварителни данни дружествата от групата на „Сирма Груп Холдинг” АД имат общи приходи (агрегирани) с отчитане на продадените през годината лицензи (non-IFRS) в приблизителен размер на 40.806 млн. лева. Сделките формиращи приходите между фирмите, участващи в консолидираните отчети възлизат на 6.7 млн. лева, a non-IFRS приходите възлизат на 1.02 млн. лв.

Консолидираните приходи за календарната 2015 година съгласно IFRS възлизат на 33.086 млн. лева, с което групата отчита ръст на консолидираните приходи от 18.73% спрямо приходите за 2014 година (27.866 млн. лева).

„Повечето компании в групата на Сирма успяха да реализират много добър ръст през 2015 година, което се дължи най-вече на факта, че ние бяхме последователни в инвестиционната и иновационната си стратегии. Набраният капитал от IPO-то по план се очакваше в края на годината, но много от дружествата започнаха да работят по стратегическите си цели по развиване на пазарите и продуктите си от по-рано, най-вече в САЩ, и това даде видим резултат. Подсилихме и продуктово развитие в Онтотекст, Сирма ИТТ, Loyax, Сирма Бизнес Консултинг и EngView Systems, за да сме още по-конкурентни в глобален мащаб през идните години“, коментира Цветан Алексиев, изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг АД.

Направените инвестиции в нематериални активи за 2015 година възлизат приблизително на 10.8 млн. лева основно в областите: семантика, лоялни системи, CAD/CAM приложения, разпознаване на образи и компютърно зрение, финансов и застрахователен софтуер, и платформата Сирма – сложна Enterprise система за интелигентно управление на бизнес процеси и документи и интегриране на съществуващи информационни системи с огромен обем данни. Направени са и инвестиции в хардуер (ДМА) на обща стойност прибл. 1.1 млн. лева.

Общите разходи на консолидирана база през 2015 са 30.294 млн. лева, от което се формира печалба от оперативна дейност в размер 2.792 млн. лева. Нетните финансови приходи/разходи са в размер са 292 хил. лева. С обработените данни до момента формираната приблизителна нетна печалба е в размер на 2.205 млн лева, а EBITDA е в размер на 9.703 млн. лева за 2015 година.

0 0 гласа
Оценете статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
0 Коментара
Отзиви
Всички коментари