fbpx
-0.3 C
София

Intel отчита рекордни приходи и печалби

Най-четени

Калин Карабойчевhttps://www.kaldata.com/
Калин Карабойчев е управител на Kaldata.com - най-големият български IT портал. Повече от 15 години се занимава активно с разработка и популяризация на услуги в българския интернет.

Intel Corporation обяви днес резултатите за третото тримесечие и постави нови рекорди при броя на продадените микропроцесори, печалбата за акция, приходи и печалби, които бележат увеличение с 28 процента на годишна база.

“Intel отново обяви рекордни резултати през третото тримесечие, надминавайки $14 милиарда за първи път, които са в резултат на двуцифрен ръст при мобилните компютри,” заяви Пол Отелини, президент и главен изпълнителен директор на Intel. „Отбелязваме същко и продължаващи силни резултати при центровете за данни, които са в следствие на непрекъснатия растеж при мобилните и облачните компютърни технологии.“

При Non-GAAP база, приходите бяха $14.3 милиарда, печалбата от основна дейност беше $5.1 милиарда, нетната печалба беше $3.7 милиарда, а печалбата за акция EPS беше 69 цента. При GAAP база, компанията отчете за третото тримесечие приходи oт $14.2 милиарда, печалба от основна дейност от $4.8 милиарда, нетна печалба от $3.5 милиарда, EPS от 65 цента.

Компанията генерира близо $6.3 милиарда в брой от операции, платени дивиденти от $1.1 милиарда, и използва $4.0 милиарда за обратно изкупуване на $186 милиона обикновени акции. Бордът на директорите на Intel гласува също увеличаване на buyback authorization от $10.0 милиарда, повишавайки цялостния неизползван баланс до $14.2 милиарда в края на третото тримесечие. Компанията също приключи предложение от $5.0 предимно с цел обратно изкупуване на акции.

Non-GAAP резултати
• Приходи: $14.3 милиарда, ръст от $3.2 милиарда, 29 процента спрямо същия период на миналата година.
• Брутен маржин : 64.4 процента, спад с 1.7 процентни пункта на годишна база.
• Печалба от основна дейност : рекорд от $5.1 милиарда, ръст от $895 милиона, 22 процента спрямо третото тримесечие на 2010
• Нетна печалба: рекорд от $3.7 милиарда, ръст от $705 милиона, 24 процента спрямо третото тримесечие на 2010
• Печалба за акция (EPS): 69 цента, ръст от 17 цента, 33 процента спрямо третото тримесечие на 2010

GAAP резултати
• Приходи: рекорд от $14.2 милиарда, ръст от $3.1 милиарда, 28 процента на годишна база
• Брутен маржин : 63.4 процента, спад с 2.6 процентни пункта в сравнение с трето тримесечие на 2010
• Печалба от основна дейност : $4.8 милиарда, увеличение с $649 милиона, 16 процента в сравнение с трето тримесечие на 2010
• Нетна печалба: рекорд от $3.5 милиарда, повишение с $513 милиона, 17 процента в сравнение с трето тримесечие на 2010
• Печалба за акция (EPS) 65 cents, ръст от 13 cents, 25 процента в сравнение с трето тримесечие на 2010

Q3 2011 ключова финансова информация (GAAP)
• Тенденции при бизнес направленията:
• PC Client Group отбеляза приходи от $9.4 милиарда, ръст от 22 процента на годишна база.
• Data Center Group е с приходи oт $2.5 милиарда, повишение с 15% процента на годишна база.
• Други Intel architecture group приходи 68 процента на годишна база.
• Intel® Atom™ микропроцесори и чипсети са с приходи oт $269 милиона, спад с 32 процента на годишна база.
• McAfee Inc. и Intel Mobile Communications допринесоха с приходи oт $1.1 милиарда.
• Средната продажна цена на платформите (ASP) бележи ръст на годишна база, и е без промяна спрямо предходното тримесечие.
• Брутен маржин беше 63.4 процента, 0.6 процента под средната стойност очаквана от компанията.
• Разходите за развойна дейност (R&D) и сливания и придобивания (MG&A) бяха $4.2 милиарда,.
• Нетната печалба от $107 милиона от инвестиции, лихви и други, в унисон с прогнозите на компанията за приблизително $100 милиона
• Действащата данъчна ставка беше 29 процента, над очакванията на компанията за приблизително 28%
• Компанията използва $4.0 милиарда за обратно изкупуване на 186 милиона обикновени акции.

Бизнес прогнози
Бизнес прогнозите на Intel не включват потенциалното влияние на сливания, придобивания и продажби, или други бизнес сделки, които могат да бъдат приключени след 18 октомври.

Q4 2011 (GAAP, освен, ако не е посочено друго)
• Приходи: $14.7 милиарда, плюс или минус $500 милиона както при GAAP , така и при Non-GAAP база.
• Брутен маржин процент: 65 процента, плюс или минус няколко процентни пункта
• Non-GAAP Брутен маржин процент: 66 процента плюс или минус няколко процентни пункта, изключващи определени влияния върху счетоводството и разходи свързани с придобивания.
• Разходите за R&D плюс MG&A: приблизително $4.3 милиарда.
• Амортизация на свързани с придобивания нематериални активи приблизително $75 милиона.
• Влияние от инвестиции, лихви и други, нетна загуба от приблизително: $30 милиона.
• Обезценка: приблизително $1.4 милиарда.
• Данъчна ставка: приблизително 28 процента.
• Капиталови разходи за цялата година: $10.5 милиарда, плюс или минус $300 милиона
• 2011 ще има 53 работни седмици, спрямо обичайните 52 седмици.

За допълнителна информация за резултатите и бизнес прогнозите на Intel, моля вижте коментарите на главния финансов директор на: www.intc.com/results.cfm.

Статус на бизнес прогнозите
Бизнес прогнозите на Intel са публикувани на intc.com и могат да бъдат представяни на публични и лични срещи с инвеститори и други. Бизнес прогнозите ще бъдат валидни до края на работния ден на 16 декември, освен ако не бъдат актуализирани по-рано, с изключение на бизнес прогнозите за амортизация на свързани с придобиването на нематериални активи, влиянието на инвестиции, лихви и други, данъчната ставка ще бъде актуална до края на работния ден 25 октомври. Тихият период на Intel ще започне ва 16 декември и ще продължи до обявяването на резултатите от четвъртото тримесечие, планирано за 19 януари 2012. По време на „тихия период” бизнес прогнозите, включени в съобщенията за медиите на компанията, и документите за Комисията по ценни книжа и обмен трябва да се приемат за изминали, включващи информация от преди тихия период и неподлежаща на актуализация от компанията.

Рискови фактори
Настоящите изявления и всички други в този документ, които се отнасят до планове и очаквания за второто тримесечие, цялата 2011 година и бъдещето, са изявления за бъдещето, които включват редица рискове и несигурност. Думи като очаква, възнамерява, планира, стреми се към, изчислява, може, ще и техните вариации идентифицират изявленията за бъдещето. Изявления, които се отнасят до или са базрани на предвиждания, несигурни събития или презумпции също идентифицират изявления за бъдещето. Много фактори могат да повлияят на действителните резултати на Intel, и разлики от настоящите очаквания на Intel по отношение на такива фактори могат да причинят действителните резултати да се различават значително от тези, изразени в тези изявления за бъдещето. В момента Intel счита следните неща като важни фактори, които могат да причинят значителни различия между действителните резултати и очакванията на корпорацията.

• Търсенето може да се различава от очакванията на Intel, поради фактори, сред които промени в бизнес и икономическите условия; отношението от страна на потребителите към продуктите на Intel и конкурентните продукти; промени в методите за поръчки, включително отмяна на поръчки и промени в нивото на наличностите при клиентите. Състоянието на несигурността на глобалните икономически и финансови състояния представлява риск пред това, че потребителите и бизнесът могат да отложат покупки в отговор на негативни финансови събития, които могат да повлияят отрицателно на търенето на продукти и други свързани с тях.
• Intel работи в индустрии с интезивна конкуренция, които се характеризират с висок процент на разходи, които са фиксирани, или трудни за намаляване в краткосрочен план, и същевременно са с променливо и трудно за прогнозиране продуктово търсене. Приходите и брутният маржин процент се влияят от времето, по което се представят новите продукти на Intel и от търсенето за и приемането на пазара на продуктите на Intel; действията предприети от конкурентите на Intel, включително продуктови предложения и представяне, маркетингови програми и ценови натиск, както и отговорът на Intel на тези действия; дефекти или прекъсване на доставките на материали и ресурси; и способността на Intel бързо да отговори на технологичните развития и да включва нови функции в своите продукти.

• Intel е в процес на преход към следващото си поколение продукти по 22nm процесорна технология и може да има проблеми при изпълнението и времето, свързани с тези промени, включително дефекти на продуктите и по- ниски от очакваните резултати при производство.
• Брутният маржин процент може да се различава значително от очакванията, на базата оползотворяване на капацитета; вариации при оценката на продуктовия каталог, включително вариации, свързани с времето на квалифициране на продуктите за продажба; промени на нивото на приходи; продуктов микс и цени; времето и изпълнението на производствените планове и свързаните с това разходи; излишен или остарял инвентар, промени в разходите за единица; дефекти, или прекъсвания в доставките на материали или ресурси; качество и количество на продуктовото производство; отчисления на дълготрайни активи, включително производствени, асемблиране/тестване и нематериални активи
• Разходите, и особено определени разходи за маркетинг и компенсации, както и за преструктуриране и такси за отчисления, варират в зависимост от нивото на търсене за продуктите на Intel и нивото на приходи и печалби.
• Очакванията за нивото на данъците се базират на настоящите данъчни закони и настоящите очаквания за печалби. Нивото на данъците може да бъде повлияно от юрисдикцията, под която печалбите са определени като получени и обложени; промените в предвидените кредити, ползи и намалявания, разрешаването на въпроси от страна на данъчни одити от редица данъчни власти, включително плащането на лихви и наказателни лихви, както и способността да се реализира отлагане на данъчни активи.
• Печалбите или загубите от ценни книжа, лихви и други може да варира спрямо очакванията, в зависимост от приходите и загубите, реализирани от продажбата или замяната на ценни книжа, печалбите и загубите от инвестиции, такси за отчисления, свързани с дългови ценни книжа, както и за други инвестиции; лихвените проценти, кешовите баланси и промени в реалната стойност на деривативи.
• Голяма част от non-marketable инвестиционното порфолио на Intel е концентрирано в компании от пазарния сегмент на flash паметите и спадовете в този пазарен сегмент, или промените в управленските планове по отношение на нашите инвестиции в този пазарен сегмент, могат да доведат до значителни такси за отчисления, и да повлияят на таксите за преструктуриране, както и на печалбите/загубите от инвестиции, лихви и други.
• Резултатите на Intel могат да бъдат повлияни и от разнообразни икономически, обществени, политически и физически/инфраструктурни условия в страните, където Intel, нейните клиенти или доставчици оперират, включително военни конфликти и други рискове за сигурността, природни бедствия, сривове в инфраструктурата, опасения за здравето и промени в обменните курсове.
• Резултатите на Intel могат да бъдат повлияни от времето на приключване на придобивания или продажби.
• Резултатите на Intel може да бъдат повлияни и от различни ефекти, свързани с грешки и дефекти при продуктите (отклонения от публикуваните спецификации), и от законови и регулаторни въпроси, свързани с интелектуална собственост, акционери, потребители, антитръстови и други въпроси, като законовите и регулаторни въпроси, описани в отчета на Intel, депозиран в SEC. Едно неблагоприятно решение може да включва парични щети или нареждания, забраняващи ни да произвеждаме или продаваме един или повече продукти, да използваме определени бизнес практики и да повлияят на нашата възможност да проектираме нашите продукти или да изискват други мерки като задължително лицензиране на интелектуална собственост.
• Подробна дискусия за тези и други фактори, които биха могли да повлияят на резултатите на Intel са посочени в документите на Intel депозирани в SEC, включително отчет на Form 10-Q за фискалното тримесечие, приключило на 2 юли 2011.

Абонирай се
Извести ме за
guest
0 Коментара
Отзиви
Всички коментари

Нови ревюта

Подобни новини