SAP отчита ръст в приходите от софтуер и облачни услуги над очакванията и двуцифрен ръст на оперативната печалба

0
139

SAP продължава своето изключително развитие, включително бърз ръст в облачните услуги, силни софтуерни продажби и увеличение на оперативните приходи. S/4HANA отново ни даде възможност да завладеем сериозен пазарен дял за компанията. А с увеличаващия се дял на предвидими приходи, нашата печалба надхвърля очакванията и е основание за още по-голяма сигурност на акционерите. От тази изключително силна позиция, очаквайте SAP да бъде по-смела и предприемчива компания от всякога на пазари като CRM.” – Бил МакДърмот, главен изпълнителен директор

 “ Има две неща, с които съм особено горд през първото тримесечие: ние имахме за сравнение много силно тримесечие от предходната година и въпреки това реализирахме ръст на софтуера и облачните услуги над заложения на годишна база. Освен това, увеличихме оперативният си марж, като непрекъснато инвестирахме с нашия екип и нашето портфолио. Това ми дава много силна увереност за 2018 и следващите години.” – Лука Мучич, главен финансов директор

БИЗНЕС АКЦЕНТИ
Финансови акценти за Q1 2018 г.

Новите заявки за облачни услуги се увеличават с 14% (25% в постоянна валута) през първото тримесечие и достигат 245 млн. евро. Приходите от облачни абонаменти и поддръжка са се увеличили с 18% в сравнение със същия период предходната година до 1,07 млрд. евро (МСФО) или с 31% (извън МСФО в постоянна валута). Приходите от софтуер намаляват с 10% в сравнение с този период през миналата година до 625 млн. евро (МСФО) или с 2% (извън МСФО в постоянна валута).

Новите заявки за облачни и софтуерни лицензи нарастват с 10% в постоянна валута в сравнение с Q1 предходната година. Приходите от облачни услуги и софтуер се увеличават с 1% в сравнение с този период през миналата година до 4,35 млрд. евро (МСФО) или с 9% (извън МСФО в постоянна валута). Общите приходи се запазват спрямо предходната година и възлизат на 5,26 млрд. евро (МСФО) или с 9% (извън МСФО в постоянна валута).

Бързо разрастващият се облачен бизнес на SAP, наред със солидния ръст на приходите от поддръжка, продължават да увеличават дела на по-предвидимите постъпления. Общите приходи от облачни абонаменти, софтуер и поддръжка като процент от общите приходи нарастват с 2 процентни пункта до 71% през първото тримесечие (за пръв път се отбелязва ръст над 70%).

Оперативната печалба за Q1 нараства с 52% на годишна база до 1,03 млрд. евро (МСФО) или с 14% (извън МСФО в постоянна валута).

Както бе анонсирано през януари 2018 г., компанията очаква позитивно въздействие върху приходите и печалбата от възприемането на IFRS 15 през 2018. През първото тримесечие това положително въздействие върху оперативната печалба на SAP възлиза на приблизително 44 млн. евро. Приходите на акция нарастват с 37% до 0,59 евро (МСФО) или спад с 1% до 0,73 евро (извън МСФО).

Оперативният паричен поток за Q1 е 2,58 млрд. евро, което е спад с 10% в сравнение с предходната година. Свободният паричен поток е намалял със 17% в сравнение с миналата година до 2,15 млрд. евро главно поради по-високи данъчни вноски и промени със валутните курсове, както и по-високи CapEx разходи в сравнение с предходната година. В края на първото тримесечие нетната ликвидност е 546 млн. евро.

Оперативната печалба бележи спад от 17% до 673 млн. евро (МСФО). Отбелязва се ръст на оперативни печалби от 8% до 1.20 млрд. евро извън МСФО (2% в постоянна валута). Общият доход на акция спада с 9% до 0.43 евро (МСФО) и нараства с 15% до 0.73 евро (извън МСФО).

SAP S/4HANA

Новото поколение ERP S/4HANA на SAP е в основата на Интелигентното предприятие. С помощта на S/4HANA клиентите могат масирано да опростят IT инфраструктурата в организациите си, да превърнат актуалните към момента данни в реални действия и да преобразуват своя бизнес модел за средата на дигиталната икономика във всеки един сектор или индустрия. S/4HANA Cloud предлага бързо и лесно внедряване и е отличена като лидер в три категории облачни решения за индустрията от анализаторската компания IDC: Midmarket ERP, ERP за големи предприятия и Счетоводство & Финанси

Внедряването на S/4HANA нарасна до над 8300 клиента – ръст от 43% в сравнение с предходната година. През първото тримесечие се добавят близо 400 клиенти, от които около 40% са нови клиенти на SAP. S/4HANA продължава да бъде избор на глобални компании като Swiss Post, а все по-голям брой клиенти на SAP като MacMahon Holdings и Detecon International GmbH внедряват S/4HANA Cloud.

SAP Cloud Platform

Решенията за управление на потребителско изживяване от ново поколение на SAP могат да се ползват както за B2C, така и за B2B цели в широк набор от индустрии. Те дават възможност на бизнеса да управлява лесно и в реално време целия спектър от дейности на своя фронт офис – от маркетинг до продажби и услуги, и да има единен поглед за клиентите си във всички канали – социални мрежи, магазинна мрежа или електронна търговия. Днес, във времената на изключително обострено внимание към боравенето с лични данни, SAP предлага и Gigya – водещо на пазара решение за управление на клиентски профили и достъп. Софтуерът Gigya управлява профилите, предпочитанията и оторизациите на клиентите, като им дава контрол над личните им данни във всеки един момент.

На 5 април 2018 г. SAP затвори сделката по придобиването на Callidus Software Inc (CallidusCloud®). SAP ще съчетае своите решения за управление на потребителско изживяване и изключителните възможности на S/4HANA с най-добрите в този сегмент решения на CallidusCloud за управление на ефективността на продажбите (SPM) и конфигуриране на ценова оферта (CPQ), за да осигури възможно най-пълноценния, всеобхватен и изцяло облачно базиран ‘Lead-to-Cash’ пакет. Той ще даде възможност на клиентите да сключват по-бързо сделки, да реализират по-голям брой и по-мащабни сделки и да ускорят резултатността на продажбите.

През първото тримесечие решенията за управление на потребителско изживяване на SAP реализират трицифрен ръст на новите заявки за облачни услуги в сравнение с предходната година. Сред компаниите, които избраха тези решения на SAP през Q1, са Jaguar Land Rover, Coca-Cola и Unilever.

Управление на човешкия капитал

С помощта на SAP SuccessFactors и SAP Fieldglass SAP осигурява цялостно управление на човешки ресурси както за служители на постоянни договори, така и за такива с временна заетост. От ЧР отделите все повече се изисква да включват в планирането служители на гъвкаво работно време, както и ефективно и непрестанно да добавят таланти в екипите.   Пакетът SAP SuccessFactors е локализиран за 91 държави и на 42 езика. SuccessFactors Employee Central, който е в основата на пакета за управление на личностното и кариерно развитие на кадри, има над 2400 клиенти в края на тримесечието и бе избрано от много значими компании като CaixaBank, Reckitt Benckiser Group plc, HiPP, San Francisco Unified School District и Intesa Sanpaolo.

SAP Leonardo

SAP Leonardo обединява иновативни възможности за бързо създаване на изцяло нови модели на работа и бизнес. SAP Leonardo съчетава задълбочения опит в управление на процесите в различните индустрии, съвременна Design Thinking методология и високотехнологични софтуерни възможности като IoT, Big Data, Machine Learning, Analytics, и Blockchain и всичко това интегрирано на облачната платформа на SAP, къдто новите технологии лесно биват добавяни веднага след създаването им.

Airbus, DBS Informatik и Thyssenkrupp са едни от многото клиенти, които избраха SAP Leonardo решенията през първото тримесечие, за да трансформират бизнеса си и да станат Интелигентни предприятия.

Бизнес мрежите

SAP е двигател на Свързана икономика. С над 1.9 трилиона щ.д. глобални търговски сделки годишно в над 180 държави, SAP Business Network е най-голямата платформа за търговия в света. Съчетавайки възможностите за търговско сътрудничество на SAP Ariba, гъвкавите възможности за управление на работната сила на SAP Fieldglass, лесната обработка на данни за пътуванията и разходите със SAP Concur и real-time in-memory възможностите на платформата SAP HANA®, SAP Business Network направлява търговските сделки по цялата верига. Тя предоставя прозрачност и  детайлна информация за веригата на доставки, което гарантира, че компаниите действат съобразно етичните норми.

През първото тримесечие общите приходи от SAP Business Network сегмента имат ръст от 17% и възлизат на 663 млн. евро в постоянна валута в сравнение с предходната година. Migros и Ralph Lauren избраха SAP Business Network решенията през това тримесечие.

Регионално представяне през първото тримесечие на 2017г.

В региона на ЕМЕА SAP регистрира сериозни резултати, като приходите от облачни услуги и софтуер са се увеличили с 6% (МСФО) и с 9% (извън МСФО в постоянна валута). Приходите от облачни абонаменти и поддръжка са значими и са нараснали с 40% (МСФО) и с 45% (извън МСФО в постоянна валута), бележейки особено силно тримесечие в Германия. SAP бележи двуцифрен ръст в приходите от софтуерни лицензи във Великобритания.

В региона на Северна и Южна Америка SAP регистрират силно представяне, съчетано със сериозни промени във валутните курсове. Приходите от облачни услуги и софтуер намаляват с 5% (МСФО) и се увеличават с 10% (извън МСФО в постоянна валута). Приходите от облачни абонаменти и поддръжка бележат ръст от 6% (МСФО) и 22% (извън МСФО в постоянна валута), отбелязвайки особено силно тримесечие в Бразилия. В Северна Америка SAP отчита двуцифрен ръст на приходите от софтуерни лицензи.

В Азиатско-Тихоокеанския регион и Япония SAP бележи силно представяне предвид силния период през изминалата година и промените във валутните курсове. Приходите от облачни услуги и софтуер остават непроменени (МСФО) и нарастват с 10% (извън МСФО в постоянна валута), а приходите от облачни абонаменти и поддръжка са забележителни и нарастват с 38% (МСФО) и 53% (извън МСФО в постоянна валута) с особено силно тримесечие в Китай и Япония. Впечатляващо представяне при приходите от софтуерни лицензи през това тримесечие има в Австралия, Китай и Индия, където регистрират двуцифрен ръст.

Бърз поглед върху финансовите резултати за първото тримесечие на 2018
МСФО извън МСФО в постоянна валута
Милиони €, ако не е упоменато друго Q1 2018 Q1 2017 Δ в % Q1 2018 Q1 2017 Δ в % Δ в % постоянна валута  
Нови облачни заявки N/A N/A N/A 245 215 14 25  
Облачни абонаменти и поддръжка 1,070 905 18 1,072 906 18 31  
Софтуерни лицензи и поддръжка 3,281 3,422 – 4 3,281 3,422 – 4 4  
Облачни решения и софтуер 4,351 4,328 1 4,353 4,328 1 9  
Общи приходи 5,261 5,285 0 5,262 5,285 0 9  
Дял на предвидимите приходи (в %) 71 69 2рр 71 69 2рр    
Оперативна печалба 1,025 673 52 1,235 1,198 3 14  
Печалба след удържан данък 708 530 33 868 887 – 2    
Основни приходи на акция (€) 0.59 0.43 37 0.73 0.73 – 1    
Брой служители (на пълен работен ден, 31 март) 91,120 85,751 6 N/A N/A N/A N/A  

 

БИЗНЕС ПРОГНОЗА ЗА 2018 г.
Компанията увеличава своите прогнози в резултат на затваряне на сделката по придобиване на Callidus на 5 април 2018 г, както и сериозната оперативна печалба, генерирана през първото тримесечие. За 2018 година очакванията на компанията вече са:
  • Приходите от облачни абонаменти и поддръжка извън МСФО да бъдат в диапазона 4.95–5.15 млрд. евро в постоянна валута (2017: 3.77 млрд. евро) – увеличение от 31% – 36.5% в постоянна валута. Преди това диапазонът бе 4.8–5.0 млрд. евро. Очаква се Callidus да допринесе с около 150 млн. евро.
  • Приходите от софтуер и облачни решения извън МСФО да бъдат в рамките на 20.85–21.25 млрд. евро в постоянна валута (2017: 19.55 млрд. евро) – увеличение от 6.5% – 8.5% в постоянна валута. Преди това диапазонът бе 20.7–21.1 млрд. евро. Очаква се Callidus да допринесе с около 150 млн. евро.
  • Общите приходи извън МСФО да бъдат в рамките на 24.80–25.30 млрд. евро в постоянна валута (2017: 23.46 млрд. евро) – увеличение от 5.5% – 7.5% в постоянна валута. Преди това диапазонът бе 24.6–25.1 млрд. евро. Очаква се Callidus да допринесе с около 200 млн. евро.
  • Годишната оперативна печалба извън МСФО да бъде в рамките на 7.35–7.50 млрд. евро в постоянна валута (2017: 6.77 млрд. евро) – увеличение от 8.5% – 11% в постоянна валута. Преди това диапазонът бе 7.3–7.5 млрд. евро. Очаква се Callidus да допринесе с около 10 млн. евро.

Докато за цялата 2018 година бизнес прогнозите на компанията са в постоянни валути, докладваните стойности в действителна валута се очаква да бъдат повлияни от колебанията на валутните курсове през годината. Вижте таблицата за очакваните въздействия на валутните курсове за Q2 и за финансовата 2018 година.

Очаквано въздействие на валутните курсове въз основа данни от началото на април за 2018
В процентни пункта Q2 FY
Облачни абонаменти и поддръжка -10 до -12 -7 до -9
Облачни услуги и софтуер -6 до -8 -4 до -6
Оперативна печалба -6 до -8 -4 до -6

 

Въздействие от МСФО 15

От 1 януари 2018 г. SAP промени някои от счетоводните си политики, за да внедри МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“. Съгласно използвания МСФО 15 метод, избран от SAP, предишни години няма да бъде преизчислени, за да отговарят на новите политики. Следователно, ръстът на годишните приходи и печалба за 2018 ще бъде повлиян от новите политики.

Както вече бе обявено от SAP заедно с резултатите за четвъртото тримесечие на 2017 г., в резултат от промените в счетоводните си политики компанията очаква това да повлияе върху приходите, оперативните разходи и печалбата както следва:
  • Приходите се очаква да бъдат повлияни положително с по-малко от 0.1 млрд. евро, като по-голяма част от тази разлика идва от счетоводни операции, свързани с опции за закупуване на софтуер, давани на клиенти предишни години, които се отразяват като приходи от софтуер.
  • Оперативните разходи се очаква да бъдат повлияни положително на стойност от около 0.2 млрд. евро от по-високата капитализация на търговските комисионни.
  • Гореописаните ефекти ще имат положително нетно въздействие върху оперативната печалба от приблизително 0.2 млрд. евро.

 

0 0 гласа
Оценете статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
0 Коментара
Отзиви
Всички коментари