Anti-Trojan Elite – кратко ревю

0
62

Въведение:

Anti Trojan Elite е антивирусна програма, която почиства всякакви злонамерени файлове: вируси, троянци, шпиони, key logger-и и т.н. Приложението разполага със сериозен резидентен модул, който следи всички програми на вашия компютър и ви предупреждава своевременно за опасности.
Anti Trojan Elite сканира оперативната памет и твърдия диск, има вграден мениджър на стартираните процеси, следи входящия и изходящия трафик, позволява да създадете резервно копие на файл преди изтриване. Заедно с това може да използвате възможностите за прекъсване на съмнителни TCP връзки, спиране на съмнителни системни процеси, поправка на регистрите и други.
Anti Trojan Elite има опция за цялостно оптимизиране работата на компютъра.

Системни изисквания на програмата:

Операционна система: Microsoft Windows 2000/2003/XP/Vista
Процесор: Минимум 400 Mhz
RAM памет: Минимум 64 MB
Свободно пространство на твърдия диск: ~ 12 MB

Изтегляне:

Официална страница: http://www.remove-trojan.com/
Лиценз: Shareware (Платен)
Линк за изтегляне: Anti Trojan Elite
Размер: 5.77 MB

Инсталация:

Инсталацията на програмата протича много бързо и лесно.
След като изтеглите програмата, стартирайте инсталационният файл. Ще видите следният прозорец:

От този прозорец трябва да изберете на какъв език искате да бъде инсталацията. Възможностите са English(Английски) и Chinese(Китайски). Изберете езика и натиснете OK за да продължите. Ще видите следният диалогов прозорец:

Този помощник ще ви помага през цялата инсталация на Anti Trojan Elite. Препоръчително е да затворите всички други приложения, преди да започнете с инсталацията. Когато сте готови, натиснете върху Next (Следващ > ) за да продължите, или натиснете върху Cancel (Прекрати) за да се откажете от инсталирането.

Това е Лицензно споразумение на програмата. Прочетете го, и ако сте съгласни, маркирайте I accept the agreement (Приемам лицензното споразумение). Маркирайте I do not accept the agreement (Не приемам лицензното споразумение), ако не приемате условията на лиценза.Бележка: Ако искате да инсталирате Anti Trojan Elite трябва задължително да приемете лицензното споразумение.

Натиснете върху Next (Следващ > ) за да продължите. Ще видите следният прозорец:

Тук инсталаторът ви съобщава, че ако сте имали инсталирана предишна версия на Anti Trojan Elite, ще трябва да я деинсталирате, преди да сложите новата версия.
Старата версия се деинсталира от:
• Start меню ->Programs(Програми)->Anti Trojan Elite->Uninstall Anti Trojan Elite(Деинсталация на Anti Trojan Elite).
След като премахнете старата версия(ако сте имали такава), натиснете върху Next (Следващ > ) за да продължите. Ще видите следният прозорец:

Тук трябва да изберете къде да се инсталира Anti Trojan Elite. По подразбиране, ще се инсталира в директорията C:Program FilesAnti Trojan Elite. Ако искате да изберете друга папка/директория, натиснете върху Browse…(Преглед…).

Бележка 1: Където и да инсталирате Anti Trojan Elite трябва да имате поне 12 MB свободно пространство на твърдия диск.
Бележка 2: Ако ще инсталирате програмата на Windows Vista, трябва да го инсталирате от потребителски акаунт, който има администраторски права, а също така трябва да го инсталирате в различен дял от този, в който е инсталирана операционната система, за да се избегнат нежелани конфликти.

Когато сте готови, натиснете Next (Следващ > ). Ще видите следният прозорец:

От този прозорец трябва да изберете с какво име да бъде папката на Anti Trojan Elite в Старт менюто. По подразбиране е избрано опцията Anti Trojan Elite, но ако желаете да изберете друга, натиснете върху Browse…(Преглед…).
Натиснете Next(Следващ> ) за да продължите. Ще видите следният прозорец:

Инсталаторът е готов да инсталира Anti Trojan Elite. От тук може да видите цялата информация, която сте въвели до момента. Ако нещо не е както трябва, може да го промените като се върнете назад чрез бутона < Back (< Назад), а ако всичко е наред може да започнете с инсталацията, като натиснете върху бутона Install (Инсталирай).

След натискането на бутона Install (Инсталирай), програмата ще започне да се инсталира на вашият компютър. Процеса отнема около 20 секунди.
След като процеса завърши ще видите следният прозорец:

Ако видите този прозорец може да бъдете сигурни, че Anti Trojan Elite се е инсталирал успешно на компютъра ви. Преди обаче да натиснете върху Finish(Финал), имате още две опции:
• Yes, restart the computer now – Програмата Anti Trojan Elite се нуждае от рестартиране, за да започне да функционира напълно нормално. Ако искате да рестартирате сега, маркирайте тази опция.
• No, I will restart the computer later – Ако пък в момента сте стартирали много програми и нямате възможност точно сега да рестартирате компютъра, то тогава маркирайте тази опция. Ще имате възможността да приключите всичките си задачи и да рестартирате компютъра ръчно.
Направете избора си, и натиснете върху Finish (Финал).

След като рестартирате компютъра, автоматично ще се появи този прозорец:

От тук трябва да изберете на какъв език да бъде програмата. Както виждате нямате голям избор. Изберете English(Английски), (не вярвам да изберете китайски), натиснете OK. Ще се стартира програмата:

Интерфейс:

Така изглежда програмата. Както виждате, разработчиците са наблегнали изключително много на опростеността. Интерфейсът на Anti Trojan Elite е удобен, добре структуриран, а също така и достатъчно интуитивен. Всеки модул се представя в много опростен и изчистен вид. Работният прозорец е разделен на два сектора – основен и допълнителен. Информацията за всеки от модулите и отделните опции се представя на потребителя в много опростен и изчистен вид.Преглед на програмата

Сканиране(Scan):

За да изпълните сканиране на системата, трябва да отворите програмата. Ще забележите бутоните от горната картинка.
• Type(Сканиране на твърдите дискове) – Ще се отвори прозорец, от който трябва да изберете кой дял желаете да бъде сканиран.
• Special File(Определен файл) – Изберете тази опция, ако искате да се сканира само един файл, определен от вас. Ще се отвори прозорец, от който трябва да го изберете.
• Folder(Папка) – Тази опция се използва за да сканирате определена директория. Отново ще се отвори прозорец, от който ще трябва да я изберете.
След като изберете диска, папката или файла, който искате да сканирате, трябва да натиснете върху бутона Scan(Сканиране).
Който и вариант да изберете, процеса на сканиране ще бъде еднакъв:

• Task – Изписва кой файл се сканира в момента.
• Time – Показва колко време е изминало от началото на сканирането.
• Scan – Броя на сканираните обекти до момента.
• Infected – Тук е даден броя на инфектираните обекти.
• Killed – Броя на прекратените обекти.

Предполагам сте забелязали, че под прозореца със сканирането се показва друг, с наименованието Error Log(Лог за грешки). От него може да разберете допълнителна информация за това как протича сканирането в реално време. Ако желаете да затворите този прозорец натиснете върху бутона Close Window(Затвори прозореца).

Monitor(Мониторинг):

Тук е включена само една опция, от която може да разберете дали инструмента за мониторинг на програмата е включен. Ако в полето State пише Active(Активен), значи мониторинга работи нормално.
Ако искате да спрете мониторинга, натиснете върху черния бутон Stop System Monitor(Спри системния мониторинг). За да го стартирате наново – натиснете върху бутона със стрелката – Start System Monitor.

Network(Мрежа):

От тук може да видите всички TCP/IP мрежови връзки, които са активни в момента, като са подредени по следният начин: <Порт> <Процес>. Имате следните възможности:
• Refresh – Този бутон служи за обновяване на списъка.
• Disconnect – Ако искате да спрете дадена мрежова връзка, маркирате я и натиснете тук.
• Terminate the process corresponding the selected connection – ако искате да прекратите използването на дадена връзка, маркирате я и натиснете този бутон.Process(Процеси):

В този прозорец са поместени всички процеси, които са активни в момента.
• Process id – Тук е дадено Id-то на процеса.
• Process Name – А в това поле е дадено името на процеса.
• Process Description – В това поле може да видите кратко описание за дадения процес.
• Refresh – От тук може да обновите списъка с процеси.
• Terminate Process Selected – Натиснете тук ако искате да спрете маркираният от вас процес.
• Browse File – От тук може да отворите папката, в която се намира дадения процес.

Services(Сервизи):

За съжаление, този модул е активен само ако сте с регистрираната версия на Anti Trojan Elite.

System Optimize(Оптимизация на системата):

Anti Trojan Elite включва и инструмент, чрез който може до известна степен да оптимизирате операционната система. Настройките, които включва са:
• Accelerate Windows on-off speed – Тази настройка служи за оптимизиране на времето за включване и изключване на операционната система.
• Allow CD Autorun – Разрешаване на опция за автоматично стартиране на компактни дискове.
• Deny CD Autorun – Тази опция служи за забраняване на автоматичното стартиране.
• Auto login windows – Автоматичен логин към операционната система.
• Recover to the original states – Връщане на всички настройки по подразбиране.
• Lock registry – Натиснете тук, ако искате да заключите регистъра.
• Unlock registry – Ако вече сте заключили регистъра, натиснете тук, за да от отключите.
• Deny system share – Ако искате да забраните споделянето в операционната система, натиснете тук.
• И още…

IE Repair(Възстановяване на IE):

От тук може да поправите възникнали проблемите, свързани с Internet Explorer. Просто трябва да изберете отметките, и да натиснете върху бутона Recover. Някои от тях са:
• Recover IE Search – Възстановяване на търсачката на броузера.
• Show address box – Показване на лентата за писане на интернет адресите.
• Allow offline – Тази опция ще разреши на браузера да работи в офлайн режим.
• Unlock startpage – Отключване на полето за писане на домашна страница, ако е заключено.
• Deny advertisement – Забраняване на рекламите в Internet Explorer.
• Allow see source code – Така ще разрешите на броузера да вижда сорс кодовете на интернет страниците.
• Recover time format – Връщане на формата на времето.
• И други…Important Registry Keys(Важни регистрационни ключове):

В този прозорец са събрани най-важните ключове в регистъра. Трябва да внимавате с тях, защото без някои от ключовете в списъка, операционната система може да не работи нормално. В полето Introduce(Представяне) може да разберете точно за какво се използва даденият ключ от списъка.

Options(Настройки):

По принцип не е необходимо да правите някакви допълнителни настройки, преди да започнете да работите с програмата. Дори да използвате тези, които са по подразбиране, ще е напълно достатъчно.
За да конфигурирате Anti Trojan Elite, според вашите нужди, натиснете върху бутона Options(Настройки), в основния сектор на прозореца. Ще видите следният прозорец:

Basic Options (Общи настройки):

• Language – От тук може да промените интерфейсният език на програмата. За съжаление изборът не е много голям, а и няма български език в списъка.
• Show “Scan with Anti Trojan Elite” in system menu? – Ако маркирате тази опция, в контекстното меню на мишката ще виждате надписа “Scan with Anti Trojan Elite” (Сканирай с Anti Trojan Elite).
• Startup with windows? – Маркирайте тази опция, ако искате програмата да се стартира заедно с операционната система.
• Auto detect new version online? – Ако оставите тази опция маркирана, ще разрешите на Anti Trojan Elite автоматично да проверява за нови версии.
Натиснете OK за да се запомнят всички промени, които сте извършили.

Scan Options (Опции за сканирането):

• File scan mode – От тук трябва да изберете по какъв начин да се извършват сканиранията от програмата. Имате две възможности:
o Normal – Този начин е избран по подразбиране. Normal включва бързо сканиране, като се използва анализ на файловете.
o Overall – По този начин ще се сканира целия файл. Използва се за откриване на по-опасните троянци.
• File scan type – От тук трябва да изберете кои файлове да се сканират. Имате отново само две възможности:
o Executable Files – Този начин е избран по подразбиране. Executable Files са само изпълнимите файлове.
o All files – Сканиране на абсолютно всички файлове.
• Memory scan mode – От тук трябва да изберете по какъв начин да се сканира паметта. Имате две възможности:
o Normal – Така ще се сканира само главния модул на паметта. Тази опция е избрана по подразбиране.
o Overall – Ще се сканират всички модули на паметта. Тази опция се препоръчва за троянски коне, които не се стартират като процеси в операционната система.
Натиснете OK, за да се запомнят всички промени, които сте извършили.Kill Options (Опции за затваряне/прекратяване на процеси):

• Ask before killing? – Питане преди спиране на процес:
o Scan – Избраният файл първо ще бъде сканиран, и след това ще се предприемат други действия.
o Ask me before kill – Програмата ще поиска от вас разрешение за спиране на процеса.
o Kill – Процеса автоматично ще бъде прекратен от Anti Trojan Elite.
• Killing Process – От тук трябва да изберете какъв да бъде процеса на прекратяване:
o Selectively – Избраният файл първо ще бъде сканиран, като оригиналната част от файла ще бъде оставена, а самия троянец ще бъде изтрит.
o Ask me before kill – Програмата ще изтрие целият файл.
• Backup infected files – От тук трябва да изберете дали искате да правите резервни копия на инфектираните файлове. Имате две възможности:
o Yes – Така ще се правят резервни копия на всички инфектирани файлове.
o No – Ако изберете тази опция, няма да се правят резервни копия на троянците.
Натиснете върху OK за да се запомнят всички промени, които сте извършили.

Advanced Options (Разширени настройки):

От този прозорец трябва да изберете дали искате да се сканират архиви. Ако искате да се сканират, маркирайте Yes(Да), в противен случай – маркирайте No(Не искам да се сканират архиви).
Натиснете OK за да се запомнят промените, които сте извършили.

Общи впечатления от програмата:

Anti Trojan Elite е инструмент, за който може да сте сигурни, че няма тайни от вас. Освен това гарантира, че дори и злонамерените програми да искат да се крият от вас, няма да имат шанс. С помощта на програмата лесно ще уловите всяка неоторизирана промяна, направена на системата, и ще спестите много главоболия. Разбира се, най-добрия начин да се уверите в това е, като изпробвате приложението сами. Имайте предвид, че всички опции и възможности, представени в статията са достъпни в демонстрационната версия на програмата. Оставям на вас да прецените дали си заслужава да използвате приложението. В случай че желаете да използвате Anti Trojan Elite в пълната му функционалност и да се възползвате от по-разширените възможности, трябва да заплатите лицензионна такса.

0 0 глас
Оценете статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
0 Коментара
Отзиви
Всички коментари