Auslogics Disk Defrag – Инсталация, конфигурация и работа

0
291

Въведение

AusLogics Disk Defrag е малка, удобна и безплатна програма за дефрагментиране и оптимизиране на файловете на вашите хард дискове. Тя ще анализира използваемостта им и ще ги подреди по хард диска спрямо резултатите. Предлага подробна отчетност в случай, че искате да знаете какво точно е свършено.
AusLogics Disk Defrag не притежава много опции, дори напротив – тя е проста и с приятен интерфейс, предлага качествена работа и високата скорост на обработка.
AusLogics Disk Defrag се отличава с бързата оптимизация на хард дисковете и използване на максималния им капацитет.
Програмата работи под Windows XP/2000/2003 и Vista.

Изтегляне

Официална страница:
Лиценз: Freeware (Безплатен)
Линк за изтегляне: AusLogics Disk Defrag
Размер: 1.50 MB

Инсталация

При стартирането на инсталацията се показва този прозорец:

Инсталирането на приложението не изисква някакви по-специфични действия от ваша страна и едва ли някой от вас ще има проблем.

Този помощник ще ви помага през цялата инсталация на AusLogics Disk Defrag. Препоръчително е да затворите всички други приложения, преди да започнете с инсталацията. Когато сте готови, натиснете Next (Следващ > ) за да продължите, или натиснете върху Cancel (Прекрати) за да се откажете от инсталирането.

Трябва да изберете къде да се инсталира AusLogics Disk Defrag. По подразбиране, ще се инсталира в директорията C:Program FilesAuslogicsAusLogics Disk Defrag. Ако искате да изберете друга папка/директория, натиснете върху Browse…(Преглед…).

Бележка: Където и да инсталирате AusLogics Disk Defrag трябва да имате поне 5 MB свободно пространство на твърдия диск.

Бележка 2: Ако ще инсталирате AusLogics Disk Defrag на Windows Vista, трябва да го инсталирате от потребителски акаунт, който има администраторски права, а също така трябва да го инсталирате в различен дял от този, в който е инсталирана операционната система, за да се избегнат нежелани конфликти.

Натиснете Next (Напред> ) за да продължите. Ще видите следното:

Трябва да изберете с какво име ще фигурира програмата в Старт менюто. По подразбиране е избрано AuslogicsDisk Defrag. Натиснете Next (Следващ > ) за да продължите. Ще видите следният прозорец:

Помощника е готов да инсталира AusLogics Disk Defrag. Ако нещо не е както трябва, може да го промените като се върнете назад чрез < Back (< Назад), а ако всичко е наред може да започнете с инсталацията, като натиснете върху бутона Next > (Следващ).

• Create a desktop icon – Добавяне на пряк път към програмата на работния плот.

Натиснете върху Next (Напред> ) за да продължите.

След натискането на бутона, помощникът ще започне да инсталира програмата на вашият компютър. Процеса отнема по-малко от 30 секунди.

След като процеса завърши ще видите следният прозорец:

Поздравления! AusLogics Disk Defrag е инсталиран успешно на компютъра ви!
• Launch AusLogics Disk Defrag – Ако маркирате тази опция, AusLogics Disk Defrag ще стартира след натискане на бутона Finish (Финал).

Вероятно се убедихте, че инсталацията е много бърза и няма абсолютно никакви затруднения.

Натиснете върху Finish (Финал). С това инсталацията е завършена.

Пръв преглед

Както виждате програмата има стилен и приятен интерфейс, което не вярвам да ви затрудни. Всичко е описано ясно и просто, дори и за начинаещите потребители.

Конфигурация

Нека да разгледаме какви настройки биха ви били от полза и можете да зададете. За да влезнете в настройките на програмата, натиснете върху Settings(Настройки), в горния десен ъгъл на прозореца. Ще се отвори нов прозорец с две под страници(табове):

Таб General(Общи настройки):

• Select language – От тук може да избирате интерфейсният език на програмата. В момента са налични само English(Английски) и Deutsch(Немски). За съжаление все още няма официална поддръжка на българският език за програмата. Да се надяваме в бъдеще в този списък да попадне и възможност за български интерфейс.

Натиснете върху OK за да се запомнят настройките.Таб Defragmentation(Дефрагментация):

• Remove temporary files before defragmentation – Ако маркирате тази опция, ще улесните и ускорите процеса на дефрагментация. Това е така, защото програмата ще изтрива всички временни файлове, преди да започне да работи. По този начин ще избегнете ненужното преподреждане на временните файлове.
• Display removable drives – Показване на преносими устройства. По този начин ще разрешите на програмата да отчита, когато са включени други преносими устройства, като USB Flash устройства, портативни твърди дискове и т.н. Това ще ви е от полза ако искате да дефрагментирате съдържанието именно на такива външни устройства и по този начин да ускорите работата им.
• CPU Usage – От тук трябва да изберете какъв да бъде приоритетът на програмата, когато се изпълнява дефрагментирането. По-просто казано – задавате до каква степен да бъде натоварен процесорът ви по време на работа на програмата. Имате четири възможности:
Low(Нисък приоритет);
Normal(Нормален приоритет);
High(Висок приоритет);
Highest(Най-високият приоритет).
Съотношението е:
ниски приоритети = бавно дефрагментиране (процесът на дефрагментация ще се извърши най-бавно, но системата ви ще бъде слабо натоварена и ще може да извършва и други задачи)
високи приоритети = по-бързо дефрагментиране (системата ви ще бъде силно натоварена, но процеса ще се извърши значително по-бързо).

Натиснете върху OK за да се запомнят настройките и да затворите прозореча.

Забележка: За да има максимално добри резултати от процеса на дефрагментиране с AusLogics Disk Defrag е желателно да имате поне 15% свободно място на твърдия диск или външното устройство.

Дефрагментиране с AusLogics Disk Defrag

Корена на думата дефрагментиране е думата фрагмент, което преведено от английски (fragment) означава парче, част, къс и т.н.
Ако държите всичките си файлове подредени, шансовете да имате лоши сектори и фрагментирани файлове ще бъдат много по-малки.
За момента хард дисковете са най-бавният компонент на една компютърна система, защото, за разлика от процесора и RAM паметта, при тях има и подвижни части – глави, които при висока фрагментация на диска се движат много по-често, отколкото е необходимо за прочитането на съответните файлове, и по този начин се забавя работата не само на устройството, а и на цялата система.
При записването на файлове на твърдия си диск, те биват разполагани последователно върху него, т.е. от първото незаето пространство. Когато дискът ви е празен, разполагането започва от вътрешната част на кръглите плочи, навън в определени пътечки. Когато изтриете даден файл, той бива премахнат от диска и на негово място се получава дупка. Ако после запишете друг файл и той е по-голям от размера на останалата празнина, тогава файла се разделя и едната част се записва на това свободно място, а другата на следващото свободно. Така файловете се разделят и при опит за четенето им, главите на твърдия диск първо се придвижват до първата част, прочитат я, а после отиват към втората, което отнема време. Ако файловете са събрани на едно място, дори и разделени на части, но тези части да са една до друга, то тогава четенето им би било много по-бързо.
Самото състояние на разделени части на файлове, които са разпръснати по твърдия ви диск се нарича „фрагментация“. Оттам лесно можете да се досетите, че процеса по „събиране“ на тези части в близки райони се нарича „дефрагментация“.
Колкото повече ползвате машината си, толкова повече се фрагментират файловете. Така с течение на времето фрагментацията може да се отрази извънредно затормозяващо на твърдия диск и от там на цялата система. За да работи бързо един компютър, е редно потокът от информация между отделните периферни устройства, RAM паметта, процесора и твърдия диск, да тече максимално бързо. С две думи фрагментирането на файловете може много сериозно да се отрази върху производителността на системата, както и върху живота на твърдия диск в негативен аспект. Ето защо трябва периодично да извършвате дефрагментиране на твърдия диск, за да избягвате силното фрагментиране. Колкото повече е фрагментиран един диск, толкова повече време ще се забавя работата на цялата система.

От Select the disk you want to defragment трябва да изберете локалният диск(или преносимото устройство), което желаете да дефрагментирате. След като го изберете, ще се появи следната информация:
• File System – Файловата система на устройството. Приложението поддържа FAT 16, FAT 32 и NTFS (включително компресираните и криптираните файлове) файлови системи.
• Total Disk Space – Общата големина на диска.
• Used Disk Space – Тук е дадено заетото пространство.
• Free Disk Space – Свободно дисково пространство.

Натиснете върху Next > (Напред > ) за да започне дефрагментирането:

В момента програмата дефрагментира файловете на избрания диск. Действията й ще виждате в цветната таблица (карта на файловата система) по средата и в променящите се данни в долната част на прозореца.
В самия прозорец е показана детайлна карта на фрагментираните файлове:
• Червени квадратчета – Фрагментирани файлове.
• Сини квадратчета – Дефрагментирани файлове.
• Зелени квадратчета – Заето пространство
• Жълти квадратчета – Системни(непреместваеми) файлове.
• Сиви квадратчета – Свободно пространство.
Ако искате да прекъснете временно дефрагментирането, натиснете върху Pause(Пауза). Имате възможност да прекратявате или прекъсвате временно процеса на дефрагментиране и по-късно да продължите от мястото, докъдето сте стигнали.
За да го спрете, натиснете Stop(Спри).
Времетраенето на операцията зависи от това колко голям е самия диск, броят на фрагментираните файлове, както и какъв приоритет сте задали от настройките на програмата.
Прави впечатление изключително бързата работа на програма.

След завършване на процеса ще видите следното:

Дефрагментирането завърши успешно. За повече информация може да разгледате графиката:
• Total Files – Тук е изведен общият брой на файловете.
• Total Directories – Всички директории.
• Fragmented Files – Изписан е броя на фрагментираните файлове.
• Defragmented Files – Броят на дефрагментираните файлове.
• Skipped Files – Тук е даден броят на пропуснатите файлове.
• Fragmentation Before – Показан е процента на фрагментация преди стартирането на процеса.
• Fragmentation After – Тук е даден процента на фрагментация след края на процеса.
В случай че искате да видите статистика за протичането на дефрагментирането, натиснете върху Display Report(Покажи доклада).
За да излезете от програмата натиснете върху Finish(Излез). Ако желаете да дефрагментирате друг дял или устройство изберете бутона < Back (< Назад) и повторете процедурата.

Заключение

Много често фрагментирането на хард дисковете води до забавяне на системата – по-бавно стартиране и изключване на операционната система, а понякога може да доведе и до неприятни сривове и загуба на информация. Целта на AusLogics Disk Defrag, е бързата оптимизация на хард дисковете и използване на максималния им капацитет.
Предполагам се убедихте, че AusLogics Disk Defrag е много лесна за използване програма което я прави добър избор и за начинаещи потребители. Програмата работи изключително бързо, а доколко е ефективен всеки сам може да прецени.
Надявам се AusLogics Disk Defrag да ви помогне да оптимизирате и ускорите работата на компютъра си. Сигурен съм, че ще останете доволни от способностите на програмата. AusLogics Disk Defrag превъзхожда вградения в операционната система Windows инструмент за дефрагментиране.

0 0 глас
Оценете статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
0 Коментара
Отзиви
Всички коментари