Mass Downloader – инсталация и конфигурация

0
70

Въведение:

Mass Downloader е интересен, силен и амбициозен даунлоуд мениджър, който може да се конкурира и с най-добрите в тази област. Програмата позволява свалянето на файлове от Web и FTP сайтове с максималната възможна скорост. Мултиканалната технология намалява времето, нужно за свалянето на файловете.
Mass Downloader ви дава възможност да разглеждате съдържанието на ZIP архивите преди да ги изтеглите, и да изберете само файловете, които желаете. Притежава отличен интерфейс, подобен на този на Internet Explorer.

Ето и някои от характеристиките:
Лесен за използване:
– много начини за сортиране на файловете за сваляне;
– „летящо” прозорче, което ще ви показва кой файл с каква скорост го сваляте, без да отваряте програмата;
– поддръжка на множество добавки;
– бърза актуализация – автоматична проверка и сваляне на новите версии;
– многоезична поддръжка.
Допълнителни функции:
– динамично сваляне на няколко файла наведнъж;
– продължава свалянето на повредени файлове от HTTP, HTTPS и FTP сървъри;
– мултиканална технология за свалянето на файлове;
– възможност за преглеждане съдържанието на недосвалени архивирани файлове
– допълнителни настройки спрямо интернет връзката ви (dial-up, ISDN, ADSL, LAN) – възможност за ограничаване на скоростта;
– мощен инструмент за менажиране на файловете за сваляне по категории;
– подробен лог-файл за всеки свален файл;
– подобрен контрол за скоростта на сваляне на файловете, включваш автоматичен режим, с чиято помощ програмата сама ще определя скоростта за сваляне на всеки един файл. Също така, програмата включва и ръчен режим за определяне на скоростта;
– може да задавате различен приоритет за всеки файл;
– история на свалянията;
Пълна интеграция:
– интеграция с Microsoft Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Netscape и Opera;
– мониторинг на клипборда;
– лента с инструменти за Internet Explorer.
– Поддръжка на бисквитки.

Изтегляне:

Официална страница: http://www.metaproducts.com/
Лиценз: Shareware (Платен)
Линк за изтегляне: Mass Downloader
Размер: 1.95 MB

Изисквания към системата:

• Поддържани операционни системи:
Microsoft® Windows® 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition, Windows 2000, Windows NT® 4.0, Windows XP, Windows 2003 и Windows Vista.
• Памет: 64MB RAM.
• Свободно пространство за инсталиране на програмата: 3 mb

Инсталация:

При стартирането на инсталационният файл се показва прозорец, в който трябва да изберете език на инсталацията:

Инсталирането на приложението не изисква някакви по-специфични действия от ваша страна и едва ли някой от вас ще има проблем.
Този помощник ще ви помага през цялата инсталация на Mass Downloader.
Препоръчвам да затворите Internet Explorer, Windows Explorer и всички други приложения, преди да започнете с инсталацията. Това се прави за да се избегнат нежелани конфликти.

Когато сте готови, натиснете Next (Следващ > ) за да продължите или натиснете върху Cancel (Прекрати) за да се откажете от инсталирането.

Това е (License Agreement) Лицензно споразумение на програмата. Прочетете го и ако сте съгласни, маркирайте I accept the agreement(Приемам условията на лицензното споразумение). Маркирайте I don’t accept the agreement(Не приемам условията на лицензното споразумение), ако не приемате условията на лиценза.
Натиснете Next> (Следващ > ) за да продължите.

Бележка: Ако искате да инсталирате Mass Downloader трябва задължително да приемете лицензното споразумение.

Ще видите следният прозорец:

Тук трябва да изберете къде да се инсталира Mass Downloader. По подразбиране, ще се инсталира в директорията C:Program FilesMass Downloader. Ако искате да изберете друга папка/директория, натиснете върху Browse…(Преглед…).Бележка: Където и да инсталирате Mass Downloader трябва да имате поне 3 MB свободно пространство на твърдия диск.

Натиснете Next (Напред> ) за да продължите.

Инсталатора е готов да инсталира Mass Downloader. Ако нещо не е както трябва, може да го промените като се върнете назад чрез < Back (< Назад), а ако всичко е наред може да започнете с инсталацията, като натиснете върху бутона Next > (Следващ), но преди това имате възможност да сложите отметки на следните две места:

• Add shortcut to Desktop – Добавяне на пряк път към програмата на работния плот.
• Add shortcut to the Quick Launch Bar – Добавяне на пряк път към програмата при бързостартиращите се програми.

Когато сте готови, натиснете върху Next (Напред> ) за да продължите.

След натискането на бутона, програмата ще започне да се инсталира на вашият компютър. Процеса отнема по-малко от 30 секунди.

След завършването на процеса, ще видите следният прозорец:

От този прозорец може да зададете в кои браузъри да се интегрира Mass Downloader. Може да избирате между Internet Explorer, Firefox, Opera, Mozilla и Netscape.

Натиснете Next (Напред> ) за да продължите.

Ако видите този прозорец може да бъдете сигурни, че Mass Downloader се е инсталирал успешно на компютъра ви.
• Enable automatic periodic check for new version – Ако маркирате тази опция, Mass Downloader ще прави периодична проверка за нови версии на програмата.
• Run Mass Downloader 3.3 SP2 now – Ако маркирате тази опция, Mass Downloader ще се стартира след натискане на бутона Finish (Финал).

Натиснете върху Finish (Финал). С това инсталацията е завършена.Начален екран:

Ето така изглежда програмата. Както виждате, притежава отличен, много удобен и лек за работа интерфейс, и не вярвам да срещнете някакви затруднения в работата с Mass Downloader. Потребителският интерфейс на програмата значително улеснява свалянето на файлове.

Конфигурация

За да отворите прозореца с настройки, изберете от менюто Tools(Инструменти) > Options (Опции). Ще се появи следният прозорец:

1.1. Internet (Интернет) > Connection (Връзка):

Connections (Връзки):

• Minimal thread size – В това поле трябва да зададете минимален размер на нишката за сваляне.
• HTTP connection time-out – Спиране на HTTP връзката, когато няма отговор от сървъра. Имате възможност да изберете след колко време да спира HTTP връзката.
• FTP connection time-out – Спиране на FTP връзката, когато няма отговор от сървъра.
• Pause between reconnects – Паузи между опитите.
• Limit number of retries to… – Лимит на опитите.
HTTP agent notification():
• Identify as… – От тук трябва да изберете под какво име да се идентифицира програмата.
• Use this identification – Използване на зададената идентификация.

1.2. Internet (Интернет) > Speed (Скорост):

• High – Поддържане на най-висока скорост.
• Medium – Поддържане на нормална скорост.
• Low – Най-ниската скорост.
• Background – Автоматично (Зависи от натоварването на интернет връзката).
• Limit download speed – Маркирайки тази опция, може да задавате лимит на скоростта за сваляне.

1.3. Internet (Интернет) > Dial-Up:

• Enable Mass Downloader dialer – От тук може да разрешите на програмата да набира(т.е да се свързва към интернет посредством модем).
• Select connection – Избор на връзка.
• Login name – Име за идентификация.
• Password – Парола.
• Retry broken connection – Повторно набиране след разпадната връзка.
• Interval between attempts – Интервал между опитите.
• Use external dialer – Използване на външна програма за набиране.
• Command line to dial – Тук трябва да се въведе командата, с която да се извърши набирането. 1.4. Internet (Интернет) > Disconnect and Exit (Спиране на връзката и изход):

Disconnect options(Опции за изключване на интернета):
• Disconnect modem connection when all download are complete – Изключване на модема след като всички задачи са изпълнени.
• Disconnect at… – Изключване на интернет връзката в… Имате възможност да зададете в колко часа да се изключи интернет връзката.
Program and system shutdown options(Опции за изключване на програмата и компютъра):
• Shutdown program when all downloads are complete – Изключване на програмата, след като всички задачи са изпълнени.
• Shutdown at … – Изключване на програмата в…
• Shutdown system after program shutdown – Изключване на компютъра след като програмата се изключи.

2.1. Download (Сваляне) > Disconnect and Exit (Спиране на връзката и изход):

Downloads(Сваляния):
• Maximum active downloads – Максимален брой активни задачи.
• When download completes, start the next Project using – От това поле трябва да изберете какво да се случи, когато даден файл от списъка със задачи се свали.
• Pause before the next Project starts – От тук може да зададете пауза между свалянията на файловете от списъка.
• Automatically start new downloads – Автоматично сваляне при добавяне на нова задача.
• Automatically start downloads when Mass Downloader starts – Автоматично сваляне след като Mass Downloader се стартира.
• Do not restart from beginning if server does not support resume – Ако маркирате тази опция, програмата няма да започне дадения файл отначало, ако сървъра блокира.
When destination file already exist on the disk (Когато даден файл съществува на твърдия диск):
• Overwrite – Презаписване.
• Autorename – Автоматично преименуване.
• Stop – Спиране.

2.2. Download (Сваляне) > Completion:

• Delete successfully downloaded projects from the list – Изчистване на успешно изтеглените проекти от списъка.
• Retrieve file date/time from server – Извличане на датата и часа от сървъра.
• Make file with desctriptions – Добавяне на описания към файловете.
• Open the file using a program – Отваряне на файл с програма.
• Set antivirus scan – Сканиране с антивирусна програма. Може да зададете сканирането на всеки свален файл с антивирусна програма.

3.1. Proxy server (Прокси сървър) > HTTP:

Proxy type(Тип на прокси сървъра):
• No proxy – Без прокси.
• HTTP – Натиснете тук, ако използвате HTTP прокси.
• SOCKS4 – Ако използвате SOCKS4 прокси, маркирайте тази опция.
• SOCKS5 – Натиснете тук, ако използвате SOCKS5 прокси.
• Proxy address – Прокси адрес.
• Proxy port – Порт на прокси сървъра.
Proxy authentication(Прокси идентификация):
• Username – Потребителско име.
• Password – Парола.
• Use NTLM authentication – Използване на NTLM идентификация.
• Auto Detect – Автоматично откриване.3.2. Proxy server (Прокси сървър) > RTSP:

Proxy type(Тип на прокси сървъра):
• No proxy – Без прокси.
• HTTP – Използване на HTTP прокси.
• SOCKS4 – Ако използвате SOCKS4, маркирайте тази опция.
• SOCKS5 – Използване на SOCKS5 прокси.
• RTSP – RTSP прокси. Ако използвате такова, изберете тази опция.
• Proxy address – Прокси адрес.
• Proxy port – Порт на прокси сървъра.
Proxy authentication(Прокси идентификация):
• Username – Потребителско име.
• Password – Парола.

3.3. Proxy server (Прокси сървър) > FTP

Proxy type(Тип на прокси сървъра):
• No proxy – Без прокси.
• HTTP – Натиснете тук, ако използвате HTTP прокси.
• SOCKS4 – Ако използвате SOCKS4 прокси маркирайте тази опция.
• SOCKS5 – Натиснете тук, ако използвате SOCKS5 прокси.
[email protected] – Потребител@Сайт.
• Proxy address – Прокси адрес.
• Proxy port – Порт на прокси сървъра.
Proxy authentication(Прокси идентификация):
• Username – Потребителско име.
• Password – Парола.
• FTP passive mode – Пасивен режим.

4. Integration (Интеграция):

• Use default parameters – Използване на параметрите, които са по подразбиране.
• Add to the Projects list – Добавяне към списъка с проекти.
• Open “Save As” dialog – Отваряне на диалоговия прозорец “Save As”.
• Add new Projects to the Download Queue – Добавяне на новите проекти в списъка с задачи.

4.1. Integration (Интеграция) > Browsers (Браузъри):

Monitor browser clicks(Следене на кликовете в браузъра):
• MS Internet Explorer – Ако маркирате тази опция, ще се следят кликовете в Microsoft Internet Explorer.
• NetCaptor – Мониторинг на кликовете в NetCaptor.
• Opera – Мониторинг на кликовете в Opera.
• Netscape Navigator 1.0 – 4.x – Мониторинг на кликовете в Netscape.
• Mozilla, Netscape Navigator 6, 7 – Мониторинг на кликовете в Mozilla.
• Retrieve file information from server – Извличане на информацията за файла от сървъра.
• Open cancelled links in browser – Отваряне на отказаните линкове в браузъра.
• Monitor clicks with Ctrl+Alt keys only –Показване на кликовете с клавишната комбинация Ctrl+Alt .
MS Internet Explorer Integration (Интеграция в Internet Explorer):
• Add item to context menu – Добавяне в контекстното меню.
• Use alternative integration method – Използване на алтернативен метод за интеграция.
• Use cookies – Използване на бисквитки.
• Test integration – Тестване на интеграцията.4.2. Integration (Интеграция) > Clipboard (Клипборд):

• Monitor clipboard – Следене на клипборда.

4.3. Integration (Интеграция) > File types (Тип файлове):

• Accept these file types – В това поле са избрани кои разширения да се теглят от програмата.
• Ignore these file types – Игнориране на файлови разширения.
• Default types – Файлови разширения по подразбиране.

5. Advanced (Разширени):

Advanced settings(Разширени настройки):
• Load at Windows startup – Зареждане на Mass Downloader заедно с Windows.
• Minimize to system tray on start – Минимизиране в системния трей при стартиране.
• Display startup screen – Показване на стартовия екран.
• “X” button minimizes the main window – Бутона Х минимизира главния прозорец.
Double-click on a Project list item to (При двойно натискане върхи проект в списъка да):
• Open Properties dialog – Отваря прозореца със свойствата.
• Open Downloaded file – Отваря изтегления файл.
• Start Project download – Започва свалянето на проекта.
Log and History (Логове и хронология):
• Set log limit to… – Задаване на лимит на лог файловете.
• Set download history limit to … – Задаване на лимит на хронологията за изтеглените файлове.
• Enable sounds – Включване на звуци.
• Setup sounds – Настройки на звуците.

5.1. Advanced (Разширени) > Confirmations (Потвърждения):

От тук може да избирате при кои операции да се извършва потвърждение от ваша страна.
• When deleting a project – При изтриване на проект.
• When deleting multiple projects – При изтриване на множество проекти.
• When deleting downloaded file from disk – При изтриване на изтеглен файл от твърдия диск.
• When deleting history item – Изтриване на обект от хронологията.
• When adding previously loaded URL – При добавяне на вече зареден линк.
• When restarting complete downloaded file from the beginning – При рестартиране на вече изтеглен файл.
• On modem connection hang up – При изключване на модема.
• On computer shut down – При изключване на компютъра.
• On program exit – При изключване на програмата.
• Auto confirm after … – Автоматично потвърждаване след…
• Reset – Стартиране на настройките по подразбиране.

Като заключение

Мога да кажа следното: „Тази програмка е велика!!!”. Всичко се събира в три думи: удобство, бързина, качество! Mass Downloader е едно добро решение за по-бавните връзки. Останах приятно изненадан от възможностите и качествата на програмата. Налични са много други приложения за теглене на файлове от интернет, но това, което трябва да знаете, докато работите с Mass Downloader е, че това е един изключително качествен и бърз даунлоуд мениджър. Най-добрия начин да се уверите във възможностите на Mass Downloader, е като я изтеглите и изпробвате.

0 0 глас
Оценете статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
0 Коментара
Отзиви
Всички коментари