QIP – ръководство за работа

0
171

Средствата за комуникация са известни по целия свят. Нуждите ни за комуникация са се повишили толкова много, че се наложи да преминем от стандартния телефон към мобилните устройства. Интернет предлага възможността да изпращаме съобщения чрез електронна поща, незабавни съобщения чрез специално създаден за това софтуер, VOIP (Voice Over Internet Protocol) – пренасяне на говор през Интернет. GPS по мобилните телефони, комуникациите през Интернет, споделянето на файлове, специализираните файлове за видео – всички те са част от нашето ежедневие.

Едно от най-известните приложения за комуникация е ICQ. Но в последните версии се появиха доста ненужни функции според мен, които само товарят компютъра ви и хабят системни ресурси. За провеждането на един разговор не би трябвало да се изискват толкова много ресурси. Приложението, с което ще ви запозная е QIP. Quiet Internet Pager или накратко QIP е приложение, което може да използвате, за да осъществявате връзка с вашите приятели и познати от ICQ. Просто вижте кой от контактите ви е онлайн и се свържете с него бързо и лесно.

Oфициална страница: http://qip.ru
Лиценз: Безплатен
Линк за изтегляне: QIP
Размер: 1.94 MB
Операционна система: Windows 2000/XP/Vista

Инсталация на QIP

Стартирайте инсталационния файл. Ще видите следния екран:

От тук имате възможност да изберете езика на програмата. Налични са само две възможности – английски и руски. След като изберете желаната от вас локализация натиснете бутона ОК.

Това е началният екран за инсталация на програмата. За да продължите натиснете бутона Next > (Напред). Ще се появи лицензионно споразумение, което трябва да приемете, ако искате да продължите с инсталацията. За целта натиснете I Agree (Приемам споразумението). Ще видите следния екран:

Тук имате възможността да изберете кои компоненти от програмата да се инсталират. Всъщност системните файлове на програмата по подразбиране са избрани и не може да премахнете отметката. Но имате възможността да изберете къде да се създадат връзки към приложението. Може да създадете такива в старт менюто и на десктопа. След като приключите с избора си, натиснете Next > (Напред), за да продължите.

Тук посочвате къде да се инсталира QIP. По подразбиране, както при почти всички програми, директорията е Program Files. Но ако вие искате да зададете друго местоположение няма никакъв проблем. Необходимото място за инсталацията е 4.3 MB. След като решите къде ще инсталирате приложението, натиснете бутона Install (Инсталирай). Инсталационният процес трае кратко и накрая се появява финалният екран, където само трябва да натиснете бутона Finish (Край) за да завърши инсталацията.

Готово! Вече имате инсталиран QIP на компютъра си.
Стартиране на QIP

След като инсталирахте успешно програмата, когато я стартирате, трябва да видите този прозорец. Това е началният екран на QIP. От тук може да влезете директно в своя ICQ акаунт. За целта напишете своите данни в предоставените полета ICQ#/Email/SN и Password (Парола). Под тези полета има три опции:
Show password – Показва паролата
Save password – Запазва паролата
Secure login – Защитено влизане
Отстрани забелязвате следните бутони:
Open/Login – Влизане в ICQ акаунт и възможност за започване контактуване с вашите приятели и познати
Just Open – Просто отваряне на програмата и показване на контактите ви, но сте извън линия
Delete From PC – Изтриване избран потребителски акаунт от компютъра
Server/Proxy – Избиране на сървъра/проксито за връзка. Препоръчително е тази опция да е я пипате освен ако получавате интернета на компютъра си през прокси сървър.

Ако пък не разполагате с ICQ акаунт имате възможността да си създадете нов. За целта натиснете стрелката, която сочи надолу в дъното на прозореца. До нея има надпис: [QIP] New account registration (Нова регистрация на акаунт). Ще ви се появи следният екран:

За да създадете нов потребителски акаунт първо въведете желаната от вас парола в полето: New ICQ# password (Нова ICQ парола). След това натиснете бутона 1. Show New Registration Picture (Покажи картинка за регистрация). Програмата се свързва със сървъра и изпраща картинка, на която има произволна дума. За да продължите регистрацията трябва да въведете посочената дума в полето 2. Word on picture (дума на картинката) и да натиснете бутона 3. Register new ICQ# (Регистрирай нов ICQ акаунт).

Ако всичко е минало успешно вие сте притежател на нов ICQ акаунт.

Ако искате може да използвате и уеб базирана форма за регистрация. За целта трябва да натиснете бутона, намиращ се в дъното на прозореца Register new ICQ# (Регистрирай нов ICQ акаунт) под обозначението Using Web Registration Page (Използване на уеб страница за регистрация).

Настройки на QIP

Това е главният прозорец на QIP. Нека да разгледаме сега наличните бутони:
– затваря приложението
– „забожда” програмата да е винаги на върха, т.е. каквито и други програми да отваряте QIP винаги ще стои най-отгоре
– минимизира приложението в системния трей бар

Show/Hide Offline users – Скрива/показва потребителите извън линия
Show/Hide Groups – Скрива/показва групите (имате възможност да организирате контактите си в групи, което е много полезно понякога)
Disable/Enable Sounds – Забранява/разрешава звуковите ефекти
Show Privacy List – Показва личните списъци

От тук може да избирате за кои потребители да бъдете видими или невидими. Има три раздела – Visible List (Видим списък), Invisible List (Невидим списък) и Ignore List (Игнориран списък). Както може би сами се досещате, когато добавите някой потребител в тези листи, той има определени прави. В смисъл, или ви вижда, или не ви вижда или изобщо не може да ви изпраща съобщения. Добавянето на потребители към списъците става много лесно – просто въвеждате ICQ номера на потребителя, който искате да добавите и натискате бутона за добавяне . Изтриването става като маркирате потребител от списъка и натиснете бутона за премахване .
Message History – Хронология – от тук може да следите разговорите си в QIP. Програмата пази всички проведени от вас разговори.
View/Change my info – Преглежда/редактира информацията ви – може да променяте информацията за себе си, която другите потребители виждат, когато преглеждат профила ви.

Информацията, която може да оставяте за себе си е доста подробна. Разделена е в отделни категории за по-прегледно. А ето и самите категории:
Home (Дом) – може да въведете държавата, града, областта, улицата, пощенския код, телефон, факс, мобилен телефон, да зададете часовата си зона.
Work (Работа) – същите като горната секция плюс името на компанията, позицията, която заемате в нея, уеб страница и други.
Personal (Лична информация) – тук може да посочите пола си, рождената си дата, семейния статус, личната ви уеб страница, както и чуждите езици, които владеете.
Interests (Интереси) – избирате между различни категории, в които имате познания и проявявате интерес.
– Може да добавите и друга допълнителна информация за себе си.

Има възможност за поставяне на картинка като аватар. Размерът и не трябва да надвишава 64×64 пиксела. Това става като натиснете бутона Load Icon (Зареди изображение). За да запазите всички промени, които сте направили в необходимо да натиснете бутона Save (Запази).

Preferences (Настройки)
Стигнахме и до най-важните опции на програмата. Те отново са разделени в категории за по-лесна работа с тях. Ще разгледаме всяка една от категориите по отделно и по-важните опции в тях:

– General (общи настройки)

 • Contact List Authorization / Web Adware (Ауторизация):

  • My authorization is required (Authorize) – Винаги изисква ауторизация преди добавянето ви в списъка на потребителя
  • All users can add me without authorization (Always) – Всички потребители могат да ви добавят без ауторизация
  • Allow others to see my status in Search and from the Web – Позволява на потребителите да виждат статуса ви в мрежата

 • Options (Опции):

  • Launch QIP on startup – Стартира QIP с пускането на системата
  • Reconnect upon disconnect – Свързва се отново при разпадане на връзката
  • Check for new QIP version daily – Проверява за нова версия на QIP всеки ден
  • Enable Birthday reminder – Разрешава напомнянето за рождени дни
  • Enable File Transfer – Разрешава трансфера на файлове (възможност за задаване кои портове да се наблюдават; най-много може да въведете седем порта)

– Contact List (Списък с контакти)

Colors (Цветове) – от тук може да променяте цветовете в цялото приложение.

 • Sort Mode (Сортиране):

  • Unsorted – Потребителите се показват несортирани в списъка ви
  • Sorted by Status – Потребителите се показват сортирани по статус в списъка ви
  • Sorted by Names – Потребителите се показват сортирани по имена в списъка ви

 • Transparency (Прозрачност) – от тук може да направите приложението прозрачно и да зададете да се скрива след опреден брой секунди
 • Options (Опции):

  • Request short info for users not in my Contact List – Изисква кратка информация за потребители, които не са в списъка ви с контакти
  • Show advanced contact information in hints – Показва разширена информация за контактите
  • Don’t use QIP icon for QIP Users in my Contact List – Не използва QIP икона за потребители, които същo използват QIP в списъка ви с контакти
  • Clear “Not in List” users on QIP restart – Изчиства потребителите, които не са в списъка след рестартиране на QIP
  • Show application button on the taskbar – Показва бутона на приложението в таскбар-а
  • Automatically resize contact list according to contacts count – Автоматично оразмеряване на списъка с контакти според броя им

– Events (Събития)

 • Blink on events (Премигване при събития) – избирате дали желаете прозореца за съобщенията или само иконата му да мига в таскбара
 • Tray Popup Messages (Изскачащи съобщения в системния бар)

  • Enable tray notifications when users (Разреши известяванията в системния бар когато потребителите):

   • Sign On – Станат онлайн
   • Sign Off – Излязат извън линия
   • Return from Away or N/A status – Завърнат се от Away или N/A статус
   • Reading my Status Message – Прочитат статус съобщението ви
   • Typing message to me when no message windows is open – Пишат ви съобщение, когато няма отворен прозорец

– Messaging Windows (Прозорец за съобщения)

Options (Опции):

 • Disable background picture in Messaging Window – Забранява картинката за фон в прозореца за съобщения
 • Show UINs/SNs on the Messaging Window tabs – Показва ICQ номера на потребителя в прозореца
 • Hide User Info / Icon Panel – Скрива панела с информация за потребителя
 • Send messages on Double Enter (Enable send on Enter) – Изпраща съобщенията при натискане бутона ENTER два пъти; трябва да е активирано изпращането на съобщения чрез Enter.
 • Send predefined replies immediately – Изпраща ваши отговори бързо – имате възможност да зададете кратки съобщения, които може да изпращате бързо и лесно, когато се наложи.

– History (Хронология)

 • Save message history – Запазва хронологията
 • Save message history from users not in my Contact List – Запазва хронологията от потребители, които не са в списъка ви с контакти
 • Save service and tool messages – Запазва програмните съобщения

Тук може да изберете директорията, където искате да се запазвате хронологията. Обикновено това е папката на програмата в Program Files. Но ако искате да бъде някоя друга директория няма никакъв проблем.

– Status Mode (Статуси)

 • 15 Set “Away” status after 15 minutes not using PC – Променя статуса ви на „Отсъстващ” след 15 минути неактивност на компютъра
 • 30 Set “Not Available” status after 30 minutes not using PC – Променя статуса ви на „Недостъпен” след 30 минути неактивност на компютъра
 • Status Messages (Статус съобщения) – от тук може да задавате различни съобщения, които ще се появяват, когато превключите на съответния статус

– Anti-Spam/Flood – от тази секция може да включвате Spam/Flood защитите на програмата. Има възможност за забрана получаването на съобщения от всички потребители или само от такива, които чакат за ауторизация.

– Sounds (Звуци) – включване и изключване звуковите ефекти на програмата. Възможност за промяна, прослушване на звуците, регулиране силата на звука.

– Languages (Езици) – от тук може да зададете локализация на програмата. Необходимо е рестартиране, за да се приложат промените. Включените езици по подразбиране са два – английски и руски. Ако искате допълнителни езици може да посетите страницата на програмата на адрес: QIP.Ru От този раздел също може да задавате кодировката на символите. Възможните варианти са – Cyrillic, Western, Hebrew, Arabic, Greek, Turkish, Baltic, Central European, Thai.

– Skins/Icons (Скинове и икони) – QIP поддържа различни скинове (кожи), които позволяват на потребителите да го направят да изглежда както си поискат. Ако искате да се сдобиете със скинове (кожи) за програмата ще се наложи отново да посетите уеб страницата й – QIP.Ru От тук може да зададете и емотиконите – дали да бъдат анимирани, не анимирани или текстови. Ето така изглеждат анимираните икони:


– Client ID – Тази опция е предназначена само за напреднали потребители, които знаят какво правят. Ако промените настройките, това може да доведе до неправилно функциониране на програмата. Затова по-добре прескочете тази секция.

– All-Seeing Eye (Всевиждащото око) – позволява ви да виждате кой ви е добавил в списъка си с контакти, кой се е опитал да прочете статус съобщението ви, както и всякакви други действия, предприети от потребители, които не са в списъка ви с контакти.

– Shortcuts (Бързи клавиши)

От този раздел може да активирате използването на бързи клавиши. Тази опция е доста полезна за някои хора. Ако и вие сте от тях, тогава редактирайте клавишите по ваш вкус и направете приложението още по-лесно за работа. Ето и зададените по подразбиране клавишни комбинации:

 • Ctrl+Shift+A – Скрива/показва списъка с контакти
 • Ctrl+Shift+I – Прочита полученото съобщение
 • Ctrl+Shift+M – Показва/скрива прозореца за съобщения
 • Ctrl+Shift+P – Показва/скрива личните списъци
 • Ctrl+Shift+F – Показва/скрива прозореца за търсене/добавяне на потребители
 • Ctrl+Shift+O – Показва/скрива прозореца с настройки
 • Ctrl+Shift+F3 – Търси потребител в списъка с контакти
 • Ctrl+F12 – Anti-Boss
 • Ctrl+F11 – Anti-Boss + парола

Следващите клавишни комбинации са заключени и не могат да се променят:

 • Esc – Затваря текущия прозорец
 • Ctrl+W – Затваря текущия таб за съобщения
 • Ctrl+Tab, Alt+(1-9) – Променя текущият таб за съобщенията
 • Alt+D – Показва информация за потребителя в прозореца за съобщения
 • Ctrl+T – Конвертира символите (например ако имате инсталирани следните клавиатурни подредби: US, BG, BP, конвертира USBP)
 • Ctrl+R – Конвертира символи написани с грешна клавиатурна подредба (например ако имате инсталирани следните клавиатурни подредби: US, BG, BP, конвертира USBG)
 • Ctrl+Q – Цитира последното съобщение
 • Ctrl+Enter, Alt+S – Изпраща съобщението

За да приложите коя да е от настройките трябва да натиснете бутона Save (запази). Разбира се, всички настройки могат да се върнат към първоначално зададените чрез бутона Restore Defaults, намиращ се в левия долен ъгъл.

При натискане на бутона с иконата на програмата се появява следното меню:

 • Add/Find Users – Добавя/търси потребители – има възможност за търсене по ICQ номер, електронна поща, по псевдоним, име, фамилия, град, държава и още много други варианти. Добавянето става чрез маркиране на желания потребител и натискане бутона Add (Добави).
 • Privacy List – Показва личните списъци
 • View/Change my details – Преглежда/редактира вашата информация
 • Change Password – Смяна на паролата
 • Preferences – Настройки
 • Service/Tool Messages – Хронология
 • Connection Settings – Избор на сървъра за връзка. Препоръчително е да не се променя тази опция.
 • About [QIP] – Информация за програмата
 • Anti-spam Disabled – Разрешава/забранява Anti-spam защитата
 • Switch user (Log out) – Излиза от акаунта
 • Quit [QIP] – Изход от програмата

– Add/Finds Users – Добавя/търси потребители
– Protection (Защита) – Anti-Spam/Flood защита
– Your Custom Status Picture (Персонална статус картинка)

От тук може да зададете избраната от вас картинка да се появява до статуса ви. По този начин може да оставяте послания на потребителите къде отивате. Доста приятна и забавна възможност.

– Промяна на статуса ви. Има доста интересни предложения. Но тези, на които искам да обърна особено внимание са Invisible (Невидим) и Invisible For All (Невидим за всички). Разликата между тях е следната: когато изберете Invisible вие оставате видим за потребителите във вашия Visible Privacy списък. Когато решите, че никой не искате да ви безпокои, но искате да сте в акаунта си, тогава избирате статуса Invisible For All и никой не може да разбере, че сте там, дори и потребителите, които сте добавили да ви виждат.

– Your Privacy Status (Личният ви статус) – тук може да нагласяте кой може да ви вижда и кой не. Възможните варианти са следните:

 • Visible For All – Видим за всички
 • Visible Only For Visible List – Видим само за хора, добавени във видимия списък
 • Visible For All Except Invisible List – Видим са всички с изключение на потребителите, добавени във невидимия списък
 • Visible Only For Contact List – Видим само за потребителите, включени е списъка ви с контакти
 • Invisible For All – Невидим за всички.

Ето как изглежда и самият прозорец за съобщенията:

 • Детайлна информация за потребителя
 • Емотикони
 • Промяна на шрифта – големина, цвят, език
 • Промяна цвета на шрифта
 • Разрешава/забранява изпращането на файлове
 • Любими сайтове в Internet Explorer
 • Хронология
 • Използване на парола при кореспонденция с този потребител
 • Цитира последното съобщение
 • Бързи отговори
 • Потребителско меню – включва следните опции:

  • Send “You are Added” – Изпраща съобщение на потребителя, че е добавен в списъка ви с контакти
  • User Status Check – Проверява статуса на потребителя
  • User Details – Показва информация за потребителя
  • Copy User’s UIN or SN – Копира ICQ номера на потребителя
  • Message History – Показва хронологията
  • Remove Myself from User’s CL – Премахва ви от списъка на потребителя с контакти (много послезно опция)
  • Grant Future Authorization – Поисква бъдеща ауторизация
  • Edit Cellular, Email, Note – Добавя информация за мобилен телефон, електронна поща и бележка към потребителя
  • Rename Contact – Преименува потребител
  • Delete Contact – Изтрива потребител от списъка ви с контакти
  • Add to Visible List – Добавя потребител във видимия списък с абонати
  • Add to Invisible List – добавя потребител в невидимия списък с абонати
  • Move to Ignore List – Премества потребител в игнорирания списък с абонати, които не могат да ви изпращат съобщения

 • Настройки
 • Изпраща съобщенията при натискане на Enter
 • Разрешава/забранява известяванията при писане на съобщения

QIP е безплатно и лесно за използване приложение. Единствено трябва да четете подсказките под бутони и всичко ще ви стане ясно. Има доста добри възможности, които превъзхождат ICQ. Все пак програмата е руска, а както всички знаем руснаците са прочути със софтуера си. Едно от интересните неща относно програмата е, че имате възможност да добавяте потребители към списъка си с контакти, дори и ако не получите ауторизация от тях. Ще може да виждате кога са на линия и кога не са, да разменяте съобщения и куп други неща, все едно сте получили ауторизация от тях. В началото може да ви се стори странно, но съобщенията не се изпращат с натискането на клавиша Enter. Комбинациите са или Ctrl+Enter или Alt+S. Но не трябва да се притеснявате за това. Лесно може да се промени. Трябва само да натиснете бутон №13 от прозореца за изпращане на съобщения и всичко ще бъде както сте свикнали.

Приятни мигове с QIP. Надявам се, че приложението ще ви хареса и ще забравите за тежкото и тромаво ICQ.

0 0 гласа
Оценете статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
0 Коментара
Отзиви
Всички коментари