WhereIsIt? – инсталация, конфигурация и работа

0
121

Въведение:

Предполагам, че всички сте чували за WhereIsIt?. Тя е една от най-добрите програми за създаване на „каталози“ със съдържанието на множество компактдискове. WhereIsIt? сортира, търси и създава подробен списък на всички файлове с описание, параметри и пиктограми за бърз преглед в умален вид и в разширен вид. Търсенето може да се извърши чрез критерия, описание, категории и т.н. Какъв по-добър начин, за да си спестите преравянето на множество дискове за определен файл? Програмата работи с абсолютно всякакъв тип медии като ги разпознава автоматично и каталогизира по най-добрия начин. За жалост, програмата не е безплатна.

Изтегляне:

Oфициална страница: http://www.whereisit-soft.com/
Лиценз: Shareware (Платена)
Линк за изтегляне: WhereIsIt?
Размер: 4.77 MB
Операционни системи: Windows NT/2000/XP/2003 Server/Vista

Системни изисквания:

• Всякакви версии на 32 битови Windows операционни системи
(Windows 95/98/ME, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, или Windows Vista.
• 5 MB свободно място на твърдия диск за програмата и каталозите.

Инсталация:

(Setup Wizard) Инсталационен прозорец:

След като стартирате инсталаторът, ще видите следният прозорец:

Бележка: Препоръчително е да затворите всички други програмни преди да продължите, за да се избегнат някои нежелани конфликти.

Натиснете Next (Напред) за да продължите или Cancel (Отказ) за да излезете от инсталатора.

(License Agreement) Лицензно споразумение:

Прочетете лицензното споразумение и ако сте съгласни с него кликнете I accept the agreement (Приемам споразумението) и щракнете върху Next (Напред). Натиснете върху Cancel (Отказ) ако не приемате условията.

Бележка: Ако искате да инсталирате Where Is It? трябва задължително да приемете лицензното споразумение на програмата.

(Select Destination Location) Изберете мястото на инсталацията:

Изберете мястото където ще инсталирате Where Is It?. По подразбиране програмата ще бъде инсталирана в C:Program FilesWhereIsIt. Ако искате да промените папката, натиснете върху Browse…(Преглед…), за да изберете друго място или папка.
Когато сте готови натиснете Next (Напред).

(Select components) Изберете компонентите:

Тук може да зададете, дали да ви инсталира помощните файлове, пробен каталог(каталог-мостра, образец) и Приложен интерфейс за програми (API). АPI – това е стандарт, определящ как да бъде кодирана една програма, за да взаимодейства с конкретната операционна система или услуга. Application Programming Interface (Приложен интерфейс за програми) – Средства за комуникация между програми, даващи достъп на една програма до друга.

Предлагам ви тук да си оставите всичко както си е по подразбиране и да натиснете Next (Напред).

(Select Start Menu Folder) Избери папка в старт менюто:

Ако искате да не правите папка в старт менюто, натиснете върху Don’t create a Start Menu folder (Не прави папка в старт менюто). За да продължите, натиснете Next (Напред). По подразбиране е в Start Menu/Programs/Where Is It. Ако вие искате да изберете различна папка кликнете върху Browse…(Преглед…) и изберете място по ваше желание.

(Select Additional Tasks) Изберете допълнителни опции:

Изберете това, коeто искате да се инсталира заедно с Where Is It?
Create a desktop icon – Създай икона на работния плот
For all users – Създава икони за всички потребители
For the current user only – Създава икони само за текущия потребител
Create a Quick Launch icon – Създай икона до бързостартиращите се програми
Като сте готови с избора си натиснете Next (Напред).

Ready to Install (Готов за инсталиране):

Инсталатора е готов да инсталира Where Is It? на вашия компютър.

Натиснете Install (Инсталирай) за да продължите с инсталацията или натиснете Back (Назад) ако искате да промените някои настройки.

(Installing) Инсталиране:

Изчакайте, докато завърши процеса на инсталация (отнема около 35-40 секунди).

Information (Информация):

Моля, прочетете следната важна информация преди да продължите. Когато сте готови натиснете върху Next (Напред).

(Final) Финал:

Инсталатора е завършил инсталацията нa Where Is It? на вашия компютър. Програмата може да бъде стартирана от инсталираните икони. Ако искате да проверите вашият компютър за валидни ASPI драйвери щракнете върху Check for valid ASPI drivers. Натиснете Finish (Финал) за излизане от инсталатора.
Пръв преглед на програмата:

Конфигурация:

За да отидете до конфигурацията на Where Is It? натиснете върху Options (Опции) -> General Settings (Главни настройки).

General Settings (Главни настройки):

– General (Главни):

Display startup logo and shutdown windows – Показвай лого при стартиране и изключване.
Show tips at Program startup – Покажи съветите при стартиране на програмата
Expand to show disks when catalog is loaded – Отвори дисковете когато каталога е зареден.
Recently used catalogs – Неотдавна използвани каталози
Minimize application to system tray when not needed – Минимизирай програмата в системния трей когато не е необходима.
Play this sound file when a long operation completes – Изпълни този звук, когато завърши дълга операция. От бутона Browse (Преглед) имате възможност да изберете мелодия по ваш избор.

Network UNC Support – UNC поддръжка:

Disable all network support for UNC addressing – Изключи всякаква поддръжка на UNC адресиране.

Бележка: Ако сте с бавна връзка не го използвайте. По подразбиране не е маркирано.

Enumerate all available network resources – Изброй всички налични мрежи.

Search network if needed media is available as shared drive – Търсене на мрежа ако медията е разрешена за споделяне.

– Catalogs (Каталози):

Don’t load any catalogs when program starts – Не зареждай никакво каталози, когато програмата се стартира.

Autoload open catalogs from previous session – Автоматично отваряй каталозите от предишната сесия.

Autoload specified catalogs – Автоматично зареждай тези каталози. С бутона Add (Добави) имате възможност да добавите каталозите, които да се зареждат автоматично при стартиране на програмата, а с бутона Remove (Премахни), да ги премахнете.

Loading and Saving Catalogs (Зареждане и записване на каталози):

Default path to catalog files – Папка по подразбиране за каталозите. Имате възможност да промените мястото на папката.

Create backup (.BAK) files – Създай резервни копия на каталозите.

Auto-save catalogs every – Автоматично записвай каталозите на всеки…… минути. От стрелките(нагоре-надолу), избирате на колко минути да се записват автоматично каталозите.

– External programs (Външни програми):

Viewer Settings (Настройки на показващата програма):

Use internal, bult-in viewer – Използвай вътрешна програма за разглеждане.

View files with Quick View (Plus), if available – Покажи файловете с Quick View, ако имате.

View files with this external program – Разглеждай файловете с тази програма. Имате възможност да изберете програма по ваш избор.

Always use short filenames as parameters – Винаги използвай къси имена на файловете за параметри.

Shell program (Резидентна програма):

Use this program as shell instead of Windows Explorer – Използвай тази програма за резидентна вместо Windows Explorer. Може да изберете програма по ваш избор.

Anti-virus program (Антивирусна програма):

Use this program to scan disks or folders for viruses – Използвай тази програма да сканира дисковете или папките за вируси. Имате възможност да зададете антивирусната програма, с която сте в момента.
– Temporary Files (Временни файлове):

Temporary folder to extract files to: Папка където да се извличат временно файловете. Може да я промените.

Restore folder structure stored in archive in archive files when extracting – Запази структурата на файловете при извличането им от архив.

Removing Temporary Extracted Files (Премахване на временно извлечените файлове):

On program exit, delete all extracted files from temporary folder – Премахни всички временни файлове след изключването на програмата.

Leave extracted files in temporary folder when program exits – Оставяй извлечените временни файлове във временната директория при излизане.

Always ask before deleting extracted files from temporary folder – Винаги питай преди да изтриеш файловете от временната директория.

• User Interface (Потребителски интерфейс):

– Language (Език):

User Interface Language (Потребителски език):

Current Language – Текущ език на програмата.

Reload Language – Презареждане на езика.

Select Language – Избери език – избирате интерфейсния език по ваш избор. Аз избирам английския, но вие може да изберете български интерфейс.

Run Language Editor (Стартирай езиковия редактор) – С езиковия редактор може да променяте езиковия файл, ако има грешки и др.

– User Interface (Потребителски интерфейс):

– Display Settings (Настройки на показване):

Display status bar – Показвай лента за статистика.

Show flat buttons in dialogs – Показвай бутони в прозореца.

Allow extended “Open Catalog” dialog – Разреши разширен “Open Catalog” прозорец.

Display keyboard shortcuts in button tooltips – Покажи бързите клавишни комбинации като балончета.

Disable smooth expanding/collapsing in the catalog tree – Изключи плавното разгъване/сгъване на каталога.

Auto expand/collapse folder when browsing catalog tree – Автоматично разгъване/сгъване на папки когато се разглежда каталога.

Show descriptions as tips – Покажи описанието като балончета.

Бележка: Ако тази опция е активирана. Описанието на обектите ще бъде показано в балончета след като се постави мишката върху обекта.

Autohide after – Автоматично скриване след…..

С плъзгачите определяте колко секунди да се показват и след колко секунди да се скриват балончетата с описания.

Include categories and flags information in tips – Добави информация за категориите и флаговете в балончетата.

– Toolbar (Лента с бутони):

Прозореца е разделен на два панела: Toolbar Settings и Customize Toolbar

Toolbar Settings (Настройки на лентата):

Visible – Видима лента
Floating – Подвижна лента
Button size – Големина на бутоните. С плъзгача определяте големината.
Old style buttons – Стар стил на бутоните
3D Toolbar – 3D лента с бутони
Dock toolbar to – Място на лентата
Top – Отгоре
Bottom – Отдолу
Left side – Лява страна
Right side – Дясна страна

Customize Toolbar – имате възможност да добавяте, премахвате и променяте иконите на лентата с инструменти.
– Customize Fonts (Избор на шрифт):

Browser Fonts (Шрифт за разглеждане):

Change font for – Смени шрифта на….. Имате възможност от падащия прозорец да изберете, на кой панел(част) да смените шрифта.
Use system default font – Използвай системния шрифт.
Use language file default font – Използвай шрифта на езиковия файл.
Use system font size – Използвай системната големина на шрифта.
Custom font – Шрифт по желание. От бутона Select Font избирате шрифт, който желаете от компютъра.

Font Sample (Проба на шрифт) Показва ви как изглежда шрифта.

– Coloring (Оцветяване):

Items coloring mode – Начин за оцветяване на обекти
Catalog – Цвят на каталог
Disk group – Цвят на дискова група
Disk – Цвят на дисков образ
Folder – Цвят на папка
Archive file – Цвят на архивен файл
Items alias name – Псевдоним на обекта

От бутона Change color (Смени цвета) имате възможност да сменяте цвета на всеки обект.

• File Lists (Списък на файлове):

Show thumbnail as icons – Покажи предварителен преглед като иконка.
Show grid line in file lists – Показвай мрежа в списъка на файловете.
Automatically resize columns to fit displayed data – Автоматично преоразмерявай колонките за да побере показаните данни.
Sort archive files as folders (default as files) – Сортирай архивите като директории.
Folders are allowed to have file extensions – Директориите имат възможност да имат файлови разширения
Alias name are allowed to have file extensions – Псевдонимите могат да имат файлови разширения.
Hide extensions in file names if Ext column is visible – Скрий разширението на файловете ако се вижда колонката Разширения.
Display formatted sizes for files and folders (default full numbers) – Покажи форматирани големини на файлове и папки (По подразбиране е с пълни номера).
Show full path to sub-categories (default only category name) Покажи пълния път до под категориите (По подразбиране се показва само името на категорията).
Show small item-type icons in the top right corner when in thumbnail view – Покажи малки иконки на обектите в горния десен ъгъл при преглед.

– Double-Clicking (Двойно натискане):

Double click to perform operation (single click to select) – Двойно натискане за да направи операцията (кликане един път за да изберете)
Single click to perform operation (point to select) – Единично кликване, за да направи операцията (отбелязване за да изберете)
Never underline file names – Никога не подчертавай имената на файловете
Underline file names when I point at them – Подчертавай имената на файловете, когато ги отбележа
Always underline file names – Винаги подчертавай имената на файловете

Double-clicking file means (Двойно кликане върху файл означава)

Double click – Двойно натискане: – Изберете от падащия прозорец, каква операция да се извърши след двойно кликане. (покажи файлови настройки, отвори файл, стартирай файл, виж файл и др.)

След натискане на Alt + Double click – Изберете от падащия прозорец, каква операция да се извърши след Alt + двойно кликане. (нищо, покажи файлови настройки, отвори файл, стартирай файл, виж файл и др.)

Display File’s properties – Покажи файлови настройки
Open file in browser – Отвори файл в Windows Explorer
Launch file – Стартирай файл
View file – Виж файл
Open Description Assistant – Отвори помощника за описания
Add file to user list – Добави файла в потребителския списък
Locate in Catalog – Намери в каталога
Alt + Double-click – Alt + Двойно натискане:
Nothing – Нищо
Display File’s properties – Покажи файлови настройки
Open file in browser – Отвори файл в Windows Explorer
Launch file – Стартирай файл
View file – Виж файл
Open Description Assistant – Отвори помощника за описания
Add file to user list – Добави файла в потребителския списък
Locate in Catalog – Намери в каталога
• Disk Image (Дисков образ):

Updating Disks (Актуализиране на дисковете):

Keep old disk name when updating disk already in the catalog – Запази старото име на диска, когато се актуализира съществуващ диск в каталога

Plugins Settings (Настройки на плугините):

Max Description Size – Максимална големина на описанието. От плъзгача определяте желаната големина.
Max Thumbnails Size – Максимална големина на картинките. От падащия прозорец избирате големината.
Adjust Thumbnails Brightness – Настройка на светлината на картинките. Регулирате от плъзгача.
Resample thumbnails instead of resize (better, but slower) – Преработи картинката вместо да се преоразмерява (По-добро, но по-бавно).
Allow programs to change disk serial number when needed – Разреши на програмата да променя серийния номер на диска ако е нужно.
Ask first – Първо питай
Calculate CRC codes for all scanned file – Изчисли CRC кодовете на всички сканирани файлове.

CRC (съкратено от английски cyclic redundancy check — проверка на цикличния остатък) е алгоритъм за проверка за грешки при предаване и съхранение на данни чрез използване на контролна сума (контролно число, CRC сума). Устройството-източник изчислява CRC-сумата на данните, които следва да бъдат проверявани и я изпраща или записва със самите данни. Устройството-получател извършва същото изчисление след прочитане на данните и контролната сума, и установява тяхната автентичност чрез сравнение на записаната CRC сума и новоизчислената CRC сума.

Бележка: Тази опция ще забави сканирането

Eject media after cataloging (if supported by drive) – Изкарай медията след като е добавена в каталога (ако изисква устройството).
Re-display the “Add/Update Disk” dialog after scanning is finished – Покажи отново прозореца за добавяне/актуализиране на диск след като сканирането е приключило.

– Skipped Items (Пропуснати обекти):

Files and folders, matching this list – Файлове и папки, които няма да влизат в каталозите.

От бутона Add New (Добави нов) добавяте обектите, които няма да влизат в каталозите.
Ignore zero-sized file – Игнориране на нулеви файлове.
Ignore empty folder – Игнориране на празни папки.
Ignore hidden files – Игнориране на скрити файлове.
Ignore hidden folder – Игнориране на скрити папки.
Ignore Recycle Bin folder – Игнорирай кошчето за боклук.

– Archive Files (Архивирани файлове):

Browse inside compressed files when making disk image – Разглеждай компресираните файлове, когато сканираш диск.
Allow quick scan through archive file when updating existing disk image – Разреши бърз преглед на архивите при обновяване на дисковете.
Browse only for descriptions, do not import compressed files info – Показвай само описанието, не внасяй данни от компресирани файлове.
Allow file info importing when file is compressed inside archive – Разреши внасяне на информация от архивиран файл.

Бележка: Разрешаването на тази опция сканирането на дискове ще се извършва много бавно.

• Descriptions (Описания):

– Plugins (Плугини):

(plugins) – динамични парчета софтуер, добавящи нова функционалност към вече инсталирана програма.

Loaded Plugins – Заредени плугини
Description Plugins – Описващи плугини
Formatting Plugins – Форматиращи плугини
Thumbnail Plugins – Картинни плугини
Runtime Plugins – Стартиращи плугини
Higher Priority – По-висок приоритет
Lower Priority – По-нисък приоритет
Configure Plugin – Настройка на плугин
– Loaded Modules (Заредени модули):

Plugins available in the selected module (Достъпни плугини в избрания модул): Имате възможност да изключите някои от тях.

– Description Assistant (Помощник за описания):

Search for these files in Description Assistant – Търси тези файлове в помощника за описанията.

Description Assistant ви помага при описанието за обекти. Много програми имат специфични файлове, които съдържат кратка информация за себе си – помощника събира тези файлове и ви позволява пълен достъп до съдържанието им.

Работа с WhereIsIt?

Тук ще ви запозная накратко, относно Работа с WhereIsIt?, главно със създаването на нов празен каталог, добавяне на нова дискова група към празен, а също така и към вече съществуващ каталог, както и с търсене на обекти в каталог.

Създаване на нов празен каталог:

От File (Файл) менюто натискаме върху New Catalog (Нов каталог). Появява се този прозорец:

Имаме възможност да създадем нов празен каталог (new empty catalog) или да създадем нов каталог, базиран на шаблон или друг каталог (new catalog based on template or other catalog). Ако изберете втория вариант, ще трябва да намерите къде се намира шаблона или друг каталог. Ние ще се спрем на първия вариант: Ще създадем нов празен каталог.
Задаваме име на каталога(примерно „Каталог на Петър”, както е на картината).

Кликаме върху OK и вече на главния прозорец имаме създаден каталог „Каталог на Петър”:

Сега към този каталог, ще създадем нови дискови групи, примерно (Software, Music, Pictures, Documents). Натискаме с десен бутон на мишката върху каталога на главния прозорец, който току що създадохме („Каталог на Петър”) и кликаме върху Add New Disk Group (Добави нова дискова група). Създаваме новите групи и ето картината която трябва да ви се получи:

Това е един примерен вариант, но програмата предоставя абсолютна пълна свобода при създаването на категории, подкатегории, видове подкатегории, подредба, структура и т.н. По същия начин може да създадете и други каталози по ваш избор и според вашите нужди.
До тук създадохме нов каталог с нови дискова групи , но още не сме го записали. За целта, от файл менюто на главния прозорец, кликаме върху Save as… (Запиши като), появява се следният прозорец:

Тук избираме, къде да запишем каталога. Когато сме готови, кликаме върху Save (Запиши) и вече имаме създаден каталог.
Добавяне на дисков образ към каталог

За да прибавим изображение на нов диск към каталог, първо трябва да отворим каталога, към който ще го добавяме. В случая отваряме каталога, който го създадохме („Каталог на Петър”). Използвайте Open (Отвори) от File (Файл) менюто на програмата и намираме каталога. След като вече сме заредили каталога, отиваме на Редактиране (Edit) менюто на програмата и кликаме върху Add/Update Disk Image (Добави/обнови дисков образ). Появява се този прозорец:

Изберете едно от наличните дискови устройства за да каталогизирате. Напишете името на диска, с което ще бъде в каталога, и номера на диска (Името и номера на диска не са задължителни, те ще бъдат добавени автоматично от програмата). От падащото меню избирате каталог или дискова група. Има още доста настройки за сканиране, които може да зададете, ако желаете:

• Disk Image Settings (Настройки на дисковия образ)

– Browse inside compressed files (ZIP, ARJ, RAR…) – Разглеждане в архивите
– Look only for descriptions, do not import file contents – Да търси само описания, да не изнася съдържание на файл
– Allow quick archive scan when updating disk image – Позволяване на бърз преглед на архивите при обновяване
– Calculate CRC codes for all scanned files – Изчисляване CRC кодове за сканираните файлове
– Import existing descriptions from other disks in the catalog – Въвеждане на съществуващи описания от други дискове в каталога
– Ask for media description when scanning completes – Попитай за медийно описание, след края на сканирането
– Eject media when finished (if supported by drive) – Извади медията накрая (ако се поддържа от устройството)
– Auto-save the catalog after each completed scanning – Автоматично съхранение на каталога, след търсене
– Re-display this dialog when scanning is completed – Покажи отново прозореца, след края на сканирането

След, като вече сме готови, пристъпваме към следващото действие – сканирането на диска. За пример ще ползвам произволно избран от мене дисков образ (диск Software 21). Кликаме върху OK, за да започне процеса.

Процеса трае не повече от една минута. Ето и резултата, който се получи на главния прозорец, след сканирането на дисковия образ. Вече в каталога „Каталог на Петър”, в дисковата група „Software” си имаме дисков образ „Software 21”.

За обновяването и добавянето на друг дисков образ, процедурата е абсолютно същата. Просто избирате каталог или дискова група и сканирате. Не е нужно да правите някакви допълнителни настройки. Настройките по подразбиране са напълно достатъчни за сканирането на абсолютно всякакъв тип медии. Програмата ги разпознава автоматично и каталогизира по най-добрия начин.

Търсене на обект в каталог

За общо търсене натиснете върху Search for Items (Търсене на обект): Ще видите главният прозорец за търсене:

Това е мястото от където може да търсете измежду всички дискове в каталога. Може да търсите за файлове, папки или дискове чрез различни критерии (име, описание, големина на файла, дата на създаване, категории и други). Търсенето може да бъде ограничено до определени каталози, дискови групи и дискови образи или от определен номер на дисков образ до друг.

Case sensitive search – “Чувствително търсене”
Whole words searching – Търсене на цели фрази
Search in file names – Търсене в имената на файловете
Search in descriptions – Търсене в описания
Search for items that sound alike – Търсене на описания звучащи подобно
Regular expression – Обикновено търсене

От бутона Settings (Настройки) може да зададете допълнителни критерии, филтри за търсене по ваш избор.

Има също няколко други специални търсения, с които програмата разполага:

Намери в тази група дискове – Програмата търси само в определена категория от каталога.

Намери посочен обект – От тук може лесно да намерите посочен обект от каталога.

Търсене на Повторения – Чрез тази опция може да търсите повтарящи се файлове във всички дискове.

Сравни файл с каталог – С тази опция може да локализирате кои файлове в избраната директория са вече в избрания каталог. Използвайте тази опция за да намерите файлове запазени на друго място и по този начин да избегнете дублирането им.

Мисля, че това е напълно достатъчно, относно работата с WhereIsIt?. Най-важното според мен е създаването на каталози, дискови групи, дискови образи, а също така и търсенето на обекти в каталозите. Не е необходимо да се впускам в допълнителни разяснения, понеже програмата има и български интерфейс и който не е на „ти” с английския може да си сложи българския.

WhereIsIt? е идеалната програма за вашите програми, дискове от списания, музикални колекции, картинки, документи и др. Един от най-добрите каталогизатори за Windows. Отличава се с бързина, ефективност и начин на структуриране на каталозите. Разполага с множество полезни функции като автоматично разпознаване на файловете, разчитане на допълнителната информация за файловете (за песните ID3 тагове, за картинките – размерите и много други), лесен и доста приятен интерфейс, поддръжка на почти всички формати архиви и каталогизиране на файловете в тях и други. Уверявам ви, че няма да си загубите времето, ако й „хвърлите едно око”.

0 0 глас
Оценете статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
0 Коментара
Отзиви
Всички коментари